Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ŚLIWIŃSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 13Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/13

Tytuł oryginału: Zastosowanie lasera w rewaskularyzacji serca.
Tytuł angielski: Transmyocardial laser revascularization.
Autorzy: Śliwiński Marian, Hendzel Piotr
Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (2) s.253-257, il., tab., bibliogr. 9 poz.
Sygnatura GBL: 313,397

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/13

  Tytuł oryginału: Tętniak aorty wstępującej. Wskazania do operacji i metody leczenia operacyjnego.
  Tytuł angielski: Ascending aortic aneurysm. Indications for surgery and operative methods.
  Autorzy: Biederman Andrzej, Śliwiński Marian
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 57 (8) s.173-176, il., bibliogr. 20 poz.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  3/13

  Tytuł oryginału: Przydatność diagnostyki ultrasonograficznej układu wrotnego w nadciśnieniu wrotnym z marskością wątroby.
  Tytuł angielski: Usefulness of ultrasonographic diagnostic of portal system in portal hypertension with liver cirrhosis.
  Autorzy: Róg-Malinowski Maciej, Moroń Krzysztof, Simon Krzysztof, Śliwiński Tadeusz
  Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (3) s.319-328, tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,451

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. Diagnostyka ultradźwiękowa należy do rutynowych badań. Aktualnie jest wiodącą metodą w diagnostyce wielu narządów i tkanek oraz cennym uzupełnieniem badań radilogicznych, KT, MRI oraz badań izotopowych. Diagnostyka USG z wykorzystaniem metody Dopplera i możliwość dokonywania pomiarów na podstawie obrazu 2D stworzyły nowe możliwości diagnostyczne u stale wzrastającej liczby pajcentów z przewlekłą hepatopatią. Konieczne wydaje się określenie obiektywnych, łatwych i możliwie pewnych ultrasonograficznych cech nadciśnienia wrotnego. Cel pracy. Celem pracy była ocena wartości diagnostycznej badań USG w nadciśnieniu wrotnym. Materiał i metody. Wykonywano następujące badania: geometryczne pomiary płatów wątroby, ocenę wartości współczynnika C/RL, średnicę żyły śledzionowej i wrotnej w cyklu oddechowym, prędkość i zakres przepływu krwi przez żyłę wrotną w cyklu oddechowym, kierunek przepływu krwi przez żyłę wrotną w cyklu oddechowym, objętość minutową przepływu krwi przez żyłę wrotną. W badaniach własnych skorzystano z poszerzenia standardowego badania USG o metodę Dopplera, wyniki poddane zostały analizie komputerowej i statystycznej. Badano 80-osobową grupę pacjentów z rozpoznanym klnicznie nadciśnieniem wrotnym na tle marskości wątroby o różnej etiologii w stopniu zaawansowania A według klasyfikacji Childa. Grupę kontrolną stanowiło 40 zdrowych osób w zbliżonym przedziale wiekowym. Wyniki. Wyniki badań orpacowano na podstawie analizy statystycznej. Spośród ...

  Streszczenie angielskie: Background. Ultrasonographic diagnostic has recently become permanent part of routine examination. At present it is a leading method in the diagnostic of many organs and tissues as well as significant complementary element toKT, MRI radiological tests and to isotopic tests. I eraly 70-ies ultrasonography acquierd new diagnostic potential following the inroduction of the Doppler's measurement of blood flow speed into USG diagnostic and the possibility of taking measurements on 2 D image. Due to ever-increasing number of patietns with chronic heatitis, it becomes essential to dtermine the objective, available and reliable enough ultrasonographic features of portal hypertension. Objectives. The aim of the paper was to evaluate the diagnostic value of USG examination in protal hypertension. Materials and methods. The following measurements were takne during the tests: geometric measurement of liver lobes, evaluation of C/RL ratio, the diameterm of lien vein and portal vein in a breathing cycle, speed and spectrum of blood flow through portal veins in a breathing cycle, direction of blood flow through portal vein in a breathing cycle, volume per minute of blood flow through portal vein. The studies made use of the Doppler's method to supplement a standard USG examination, which gave the possibility of non-invasive determination of hemodynamic parameters of portal circulation simultaneously with the computer and statistic analysis of the obtained results. The tests covered ...


  4/13

  Tytuł oryginału: Coronary artery bypass grafting due to iatrogenic left main coronary artery stenosis after aortic valve replacement: early and late follow-up.
  Tytuł polski: Jatrogenne zwężenie pnia lewej tętnicy wieńcowej po wymianie zastawki aortalnej. Wczesna i odległa obserwacja po pomostowaniu naczyń wieńcowych.
  Autorzy: Juraszyński Zbigniew, Zakrzewski Dariusz, Orłowska-Baranowska Ewa, Hendzel Piotr, Dyk Wojciech, Rawczyńska-Englert Irena, Biederman Andrzej, Śliwiński Marian
  Opracowanie edytorskie: Narkiewicz Mirosława (koment.).
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 57 (7) s.24-29, il., tab., bibliogr. 13 poz. - Tekst równol. w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background. Iatrogenic left main coronary artery stenosis (LMCAS) is a rare but serious complication of aortic valve replacement. Aim. This retrospective study was undertaken to evaluate early and late results after coronary artery bypass grafting (CABG) in patients with LMCAS. Methods. Between 1986 and 2000 thirteen patients (nine males and four females, mean age 52ń10 years) underwent CABG due to LMCAS after prior valve replacement [eight (61 p.c. - aortic valve replacement, five (39 p.c.) - bivalvular replacement]. In 38 p.c. of patients a concomitant right coronary artery ostial stenosis was seen. Eight (61 p.c.) patients underwent off-pump CABG and five (39 p.c.) - conventional CABG. Patients were followed for 32 months (range 7 to 132 months). Results. There were three deaths in the perioperative period due to heart failure secondary to ischaemia. The operative mortality was 23 p.c. There was a 40 p.c. operative mortality rate in the conventional CABG group and 12.5 p.c. in the off-pump CABG patients. All the remaining patients survived the follow-up period and all but one patient were angina-free. One patient developed anginal symptoms 18 months after CABG. Two (20 p.c.) patients required permanent pacemaker implantation 20 days and 7 months after due to the atrio-ventricular IIIrd degree block. Conclusions. Coronary angiography is mandatory in patients presenting anginal symptoms early after aortic valve replacement because of the risk of LMCAS. Early post-CABG mortality in these patients is high, however, the long-term prognosis in those who survive the post-operative period, is satisfactory.


  5/13

  Tytuł oryginału: Pierwszy warszawski ośrodek pełniący 24-godzinny dyżur interwencyjny w ostrych zespołach wieńcowych. Wyniki leczenia i relfeksje ogólne.
  Tytuł angielski: The first in Warsaw catheterisation laboratory with a 24-hour duty. Results of treatment in patients with acute coronary syndromes.
  Autorzy: Dąbrowski Marek, Rdzanek Hanna, Bielecki Dariusz, Jezierski Jarosław, Krzyżewski Rafał, Kulawik Tomasz, Mohmand Adam, Mularczyk Michał, Niemirka Tomasz, Płomiński Piotr, Rzezak Jarosław, Seweryniak Piotr, Słysz Andrzej, Śliwiński Zbigniew
  Opracowanie edytorskie: Dyduszyński Andrzej (koment.).
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 57 (9) s.271-277, il., tab., bibliogr. 21 poz.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • organizacja ochrony zdrowia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  6/13

  Tytuł oryginału: Ocena akytywności elektrycznej przepony u chorych na POChP.
  Tytuł angielski: Diaphragm electrical activation in COPD patients.
  Autorzy: Bieleń Przemysław, Śliwiński Paweł
  Źródło: Pneumonol. Alergol. Pol. 2002: 70 (7/8) s.378-386, il., tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,096

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Several studies have demonstrated relatively moderate increase in Pdi during exhaustive exercise in COPD patients. The present study was designed to determine whether the small increase in Pdi is due to a central inhibition of respiratory drive, or an inability of the diaphargm to developpressure. Diaphragm electrical activation (Edi) and transdiaphragmatic (Pdi) pressure were measured in 19 patients with severe COPD using an esophageal catheter. End-expiratpry lung volume (EELV) was assessed by inspiratory capacity (IC) maneuvers. Maximal voluntary Edi (Edi max) was obtained during these maneuvers. EELV increased during exercise (p 0.001) causing end-inspiratory lung volume to attain 98 ń 5 p.c. of TLC at end-exercise. Pdi at rest was 8.4 ń 2.6 cm H2O. Edi was 19 ń 4 p.c. of Edi max at rest and increased progressively during exercise (p 0.001) to reach 78 ń 3 p.c. of Edi max at end-exercise. In conclusion, dynamic hyperinflation during exhaustive exercise in patients with COPD, reduces diaphragm pressure generating capacity, promoting near maximal levels of diaphragm activation without evidence of central inhibition.


  7/13

  Tytuł oryginału: Ocena czynności mięśni wydechowych u chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc.
  Tytuł angielski: Role of expiratory muscles in COPD patients.
  Autorzy: Bieleń Przemysław, Śliwiński Paweł
  Źródło: Pneumonol. Alergol. Pol. 2002: 70 (7/8) s.387-397, il., tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,096

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Expiratory muscle recruitment is common in stable COPD patients. However, physiological significance of expiratory muscle recruitment in COPD remains unclear. The purpose of this study was to assess the effect of expiratory muscle contraction on force generating ability of the diaphragm in COPD patients breathing at rest. The force generating ability of the diaphragm was evaluated from its pressure swing (Pdi) for a given diaphragm electrical activity (Edi), where Edi was normalized as p.c. of its maximal value [Pdi/(Edi)/Edi max)]. Phasic expiratory muscle contraction was measured as teh total rise in gastric pressure (Pga exp, rise). Nineteen patients with severe COPD, participated in the study but only 10 exhibited phasic rise in Pga during expiration with a mean Pga exp, rise of 1,91 ń 0,89 cmH2O. Patients were dividede into passive expiration (PE) and active expiration (AE) groups. There was no significant difference in lung function and breathing pattern parameters between the two groups. Pdi/(Edi/Edi max) was 0,63 ń 0,07 and 0,54 ń 0,07 cm cmH2O/p.c. in PE and AE groups, respectively, and was not significantly different between each other. Compared with PE group, AE group not only recruited expiratory muscles, but also preferentially recruited insiratory rib cage muscles and derecruited the diaphragm. In conclusion phasic contraction of expiratory muscles at rest in COPD patients do not improve the force-generating ability of the diaphragm.


  8/13

  Tytuł oryginału: Inhibitory proteaz w leczeniu przewlekłej obturacyjnej choroby płuc.
  Tytuł angielski: Proteases inhibitors in COPD treatment.
  Autorzy: Śliwiński Paweł
  Źródło: Pneumonol. Alergol. Pol. 2002: 70 supl. 1: VII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Obturacja dróg oddechowych - nowe leki w alergii, astmie i POChP" s.22-24 - 7 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. Obturacja dróg oddechowych - nowe leki w alergii, astmie i przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc Jachranka 29.08-01.09. 2002
  Sygnatura GBL: 301,096

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  9/13

  Tytuł oryginału: Zalecenia Polskiego Towarzystwa Ftizjopneumonologicznego rozpoznawania i leczenia przewleklej obturacyjnej choroby płuc (POChP).
  Opracowanie edytorskie: Kozielski Jerzy (Oprac.), Chazan Ryszarda (oprac.), Górecka Dorota (oprac.), Jahnz-Różyk Karina (oprac.), Jędrychowski Wiesław (oprac.), Kuna Piotr (oprac.), Małolepszy Józef (oprac.), Pierzchała Władysław (oprac.), Pirożyński Michał (oprac.), Płusa Tadeusz (oprac.), Słomiński Jan Marek (oprac.), Śliwiński Paweł (oprac.), Zieliński Jan (oprac.).
  Źródło: Pneumonol. Alergol. Pol. 2002: 70 supl. 2 s.1-42, il., bibliogr. 86 poz.
  Sygnatura GBL: 301,096

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Temat korporatywny:
 • Polskie Towarzystwo Ftizjopneumonologiczne


  10/13

  Tytuł oryginału: Ocena skuteczności moksifloksacyny w leczeniu zakażeń układu oddechowego.
  Autorzy: Śliwiński Paweł
  Źródło: Nowa Klin. 2002: 9 (1/2) s.54-58, tab., bibliogr. 16 poz.
  Sygnatura GBL: 313,015

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • mikrobiologia
 • farmacja

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  11/13

  Tytuł oryginału: Zespół bolesnego barku w aspekcie zespołu przeciążeniowego mięśni rotatorów.
  Tytuł angielski: Omalgia, in view of the overload syndrome of rotator muscles.
  Autorzy: Skatulska Izabela, Śliwiński Zbigniew
  Źródło: Med. Sport. 2002: 18 (12) s.513-518, bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,155

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono ogólne zasady diagnostyki leczenia i rehabilitacji w przypadku ostrych i przewlekłych uszkodzeń mięśni stożka rotatorów barku jako jednej z przyczyn zespołu bolesnego barku. W ogólnym zarysie przypomniano także anatomię czynnościową barku i jego okolicy.

  Streszczenie angielskie: The paper discusses common principles of diagnostic, treatment and rehabilitation in cases of acute and chronic injuries of shoulder rotator muscles. Such injuries are one of the causes of omalgia. This question was discussed with reference to functional anatomy of the shoulder and shoulder area.


  12/13

  Tytuł oryginału: Choroba Leśniowskiego-Crohna. Podstawowe informacje dla lekarza praktyka.
  Autorzy: Śliwiński Zbigniew
  Źródło: Lekarz 2002 (3) s.9-11, tab.
  Sygnatura GBL: 313,343

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  13/13

  Tytuł oryginału: Motywowanie pracowników w zakładach opieki zdrowotnej.
  Autorzy: Chudak Bożena, Permoda Andrzej, Śliwiński Zbigniew
  Źródło: Przew. Menedż. Zdr. 2002 (5) s.22-27, il., tab., bibliogr. 26 poz.
  Sygnatura GBL: 313,534

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • medycyna pracy

  stosując format: