Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ŚLEDZIEWSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Patofizjologia i etiopatogeneza cukrzycy ciężarnych.
Tytuł angielski: Pathophysiology and etiopathogenesis of gestational diabetes mellitus.
Autorzy: Kinalski Maciej, Śledziewski Adam, Krętowski Adam
Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 108 (1) s.687-693, bibliogr. 33 poz.
Sygnatura GBL: 313,501

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • ginekologia i położnictwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża


  2/4

  Tytuł oryginału: Poporodowa ocena sekrecji amyliny u kobiet z rozpoznaną cukrzycą ciężarnych.
  Tytuł angielski: Postpartum evaluation of amylin secretion in gestational diabetes mellitus.
  Autorzy: Kinalski Maciej, Śledziewski Adam, Telejko Beata, Mirończuk Katarzyna, Krętowski Adam, Kinalska Ida
  Źródło: Med. Wieku Rozw. 2002: 6 (1) s.75-80, tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,519

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Amylina (Islet Amyloid Pancreatic Polypeptide - IAPP) to hormon, który podobnie jak insulina wydzielany jest pulsacyjnie przez komórki beta trzustki i mający istotny wpływ na homeostazę glikozy. Ostatnie doniesienia wskazują na udział IAPP w patogenezie cukrzycy ciężarnych (Gestational Diabetes Mellitus - GDM). W pracy dokonano poporodowej oceny sekrecji IAPP u pacjentek z przebytą GDM. Zaobserwowano, że w porównaniu do kontroli, stężenia IAPP w przebiegu testu były istotnie wyższe. Jednakże w porównaniu do sekrecji insuliny i peptydu-C, w teście z glukagonem stwierdzono brak dynamicznego wzrostu uwalniania amyliny. Może to wskazywać na poporodową dysfunkcję komórek beta trzustki w wydzielaniu amyliny. Zmiany te należy wiązać z przebytą insulinoopornością w GDM. Sugeruje się, że u kobiet z przebytą GDM podwyższona sekrecja amyliny może ułatwić identyfikację pacjentek obarczonych wysokim ryzykiem cukrzycy typu 2.

  Streszczenie angielskie: Amylin (Islet Amyloid Pancreatic Polypeptide - IAPP) is a hormone cosecreted with insulin by pancreatic beta cells in a pulsatile pattern. Recent reports point to its essential part in glucose homeostasis. Postpartum evaluation of IAPP release in Gestational Diabetes Mellitus (GDM) patients was performed. Our data were compared to insulin and peptide-C secretion patterns. We were not able to demonstrate a dynamic increase of IAPP in response to glucagon stimuli. However, related to GDM, puerperal IAPP levels were significantly higher than in normal controls. Lack of postpartum amylin response to gluagon stimulation might be interpreted as a primary result of previously reported increases in circulatory levels of IAPP during pregnancy complicated by GDM. Post partum elevated IAPP may be a useful marker to identify patients with high risk of type 2 diabetes mellitus.


  3/4

  Tytuł oryginału: Klinika cukrzycy ciężarnych.
  Tytuł angielski: Management in gestational diabetes mellitus.
  Autorzy: Kinalski Maciej, Śledziewski Adam, Topolska Jolanta
  Źródło: Terapia 2002: 10 (5) s.34-35, bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,048

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • ginekologia i położnictwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie angielskie: This paper reviews current literature on strategic policy in gestational diabetes mellitus (GDM). Emphasis is placed on intrapartum biophysical evaluation of fetal condition. Recent technological advances are discussed. Special attention is paid to clinical tools aimed at improving rates of perinatal outcome. Definitive guidelines of GDM management and reliable criteria for insulin therapy are briefly described. Both vaginal and operative modes of delivery in GDM with respect to prompt insulin thearpy are highlighted. The importance of postpartum follow-up is pointed out. For appropriate health-care a cooperation between patients, obstetricians and diabetologists is suggested.


  4/4

  Tytuł oryginału: Postępowanie w nagłych stanach w położnictwie i ginekologii
  Autorzy: Bartkowiak Robert, Burakowska Barbara, Burakowski Janusz, Chazan Bogdan, Chazan Bernard, Chruściel Adam, Czajka Ryszard, Czajkowski Krzysztof, Dębski Romuald, Ejmocka-Ambroziak Anna, Gralińska Krystyna, Janeczko Jarosław, Jędrzejczak Joanna, Jóźwik Michał, Kawka Jarosław, Kiljańczyk Marek, Klimek Marek, Kucharski Krzysztof, Leibschang Jerzy, Małkowski Piotr, Marianowski Longin, Mora Olimpia, Niemiec Krzysztof Tomasz, Oleszczuk Jan, Otto Włodzimierz, Paluszkiewicz Rafał, Peterek Jan, Rogowiecka Ewa, Rondio Zdzisław, Sikorski Marek, Sikorski Radzisław, Skręt Andrzej, Śledziewski Adam, Teliga-Czajkowska Justyna, Torbicki Adam, Warenik-Szymankiewicz Alina, Wojciechowski Dariusz, Woźniewska Iwona, Zwoliński Jerzy
  Opracowanie edytorskie: Chazan Bogdan (red.), Leibschang Jerzy (red.), Troszyński Michał (przedm.).
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 449, [1] s. : il., tab., 21 cm.
  Sygnatura GBL: 736,513

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  stosując format: