Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ŚLEBODA
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Występowanie nowotworów złośliwych szyjki i trzonu macicy oraz jajnika w latach 1984-2001 w materiale Specjalistycznego Szpitala Ginekologiczno-Położniczego w Wałbrzychu.
Tytuł angielski: The occurence of cervix, corpus and ovarian carcinoma in the years 1984-2001 in women hospitalized in the Gynecological - Obstetric Hosptail in Wałbrzych.
Autorzy: Suchocki Sławomir, Bojarski Mateusz, Śleboda Henryk
Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (11) : Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu s.1138-1141, il., tab., bibliogr. 4 poz., sum. - Konferencja pt. Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu Książ k. Wałbrzycha 20-22.06. 2002
Sygnatura GBL: 301,184

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawion retrospektywną analizę chorych leczonych na nowotwory złośliwe szyjki i trzonu macicy oraz jajnika w okresie ostatnich 18 lat. Okres ten umownie podzielono na trzy przedziały sześcioletnie celem porównania ich co do częstości występowania tych nowtoworów, wieku chorych oraz stopnia zaawansownaia klinicznego wg FIGO w momencie rozpoznania procesu nowotworowego.

  Streszczenie angielskie: Objective: Retrospective analysis the cervix, corpus and ovarian carcinoma in the years 1984-2001. Materials and methods: 1104 women with cervix, corpus and ovarian carcinoma were investigated during the last 18 years. This time was divided conventionally into six - year periods. They include the occurence, the age of the patients and clinical advanced degree by FIGO in the fime of diagnoses of the disease. Results and conclusions: - decrease of the quantity of women cured because of carcinoma of cervix. - Considerable increase of quantity of women with carcinoma of corpus. - Increase of the number of patients with carcinoma of ovarium.

  stosując format: