Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ŁYSZKOWSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 10Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/10

Tytuł oryginału: Żywienie noworodków i niemowląt.
Autorzy: Łyszkowska Małgorzata
Źródło: Przew. Lek. 2002 (6) s.92-95, tab., bibliogr. 3 poz.
Sygnatura GBL: 313,495

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • niemowlęta


  2/10

  Tytuł oryginału: Zasady gospodarki wodno-elektrolitowej i kwasowo-zasadowej.
  Tytuł angielski: The roles of water, electrolyte and acid - base balance.
  Autorzy: Łyszkowska Małgorzata
  Źródło: Klin. Pediatr. 2002: 10 (3) s.320-323, il., tab., bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,066

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • pediatria

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Woda i elektrolity są niezbędnymi składnikami organizmu człowieka. Tworzą one przestrzenie otaczające wszystkie komórki organizmu. Woda jest podstawowoym składnikiem wszystkich płynów znajdujących się w organizmie człowieka (stanowi 54-75 proc. masy ciała). Zawarta jest w dwóch przestrzeniach: wewnątrzkomórkowej i zewnątrzkomórkowej. Wszystkie procesy zachodzące w organizmie zależą od prawidłowej zawartości wody, prawidłowego stężenia elektrolitów, ich gradientu i równowagi wodno-elektrolitowej.


  3/10

  Tytuł oryginału: Biegunka przewlekła u dzieci do lat 3 - diagnostyka i leczenie.
  Tytuł angielski: Chronic diarrhoea up to 3 years old children - diagnosis and treatment.
  Autorzy: Popińska Katarzyna, Stolarczyk Anna, Łyszkowska Małgorzata, Kierkuś Jarosław, Socha Jerzy
  Źródło: Klin. Pediatr. 2002: 10 (3) s.324-328, il., tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,066

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • pediatria

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.

  Streszczenie polskie: Na przestrzeni ostatnich 20 lat nastąpiła zmiana obrazu klinicznego biegunek przewlekłych. Obserwujemy zmniejszenie częstości występowania biegunki poinfekcyjnej oraz zmiany obrazu klinicznego alergii i celiakii. Postępowanie diagnostyczne opiera się na danych z wywiadu oraz systemie testów przesiewowych i potwierdzających. Postępowanie lecznicze jest kompleksowe: podstawą jest zastosowanie leczenia dietetycznego w oparciu o dietę eliminacyjną ze wspomaganiem w niektórych przypadkach chemioterapeutykiem lub probiotykiem. Leczenie w poszczególnych zespołach chorobowych jest odmienne dostosowane do postaci biegunki. W grupie pacjentów z przewlekłą biegunką o charakterze sekrecyjnym rokowanie często jest poważne, śmiertelność sięga ok. 5 proc.


  4/10

  Tytuł oryginału: Zastosowanie przezskórnej endoskopowej gastrostomii (PEG) w pediatrii.
  Tytuł angielski: The use of percutaneous endoskopic gastrostomy (PEG) in paediatric patients.
  Autorzy: Łyszkowska Małgorzata, Bogucki Krzysztof, Celińska-Cedro Danuta, Cedro Andrzej, Teisseyre Mikołaj, Woynarowski Marek, Książyk Janusz, Kierkuś Jarosław, Popińska Katarzyna, Socha Jerzy
  Źródło: Pediatr. Współcz. 2002: 4 (3) s.299-301, il., bibliogr. 6 poz., sum. - 2 Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci Bydgoszcz 06. 2002
  Sygnatura GBL: 313,561

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przezskórna endoskopowa gastrostomia (PEG) jest od dawna uznaną i stosowaną metodą leczenia żywieniowego i odbarczania żołądka. Z jej wykonaniem wiąże się mniej powikłań, niż przy gastrostomii zakładanej klasyczną metodą chirurgiczną, czy przy przewlekłym żywieniu przez zgłębnik nosowo-żołądkowy. Najczęstszym wskazaniem do PEG jest encefalopatia przebiegająca z zaburzeniami połykania. Inną dużą grupą chorych do PeG są chorzy z przewlekłymi chorobami przewodu pokarmowego. W pracy przedstawiono 7-letnie obserwacje dotyczące wskazań, powikłań i wykorzystania PEG założonych u 55 chorych.


  5/10

  Tytuł oryginału: Niedożywienie.
  Autorzy: Łyszkowska Małgorzata
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (3) supl.: Wybrane zagadnienia gastroenterologii dziecięcej s.22, 24-27, il., tab., bibliogr. 8 poz.
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Niedożywienie jest procesem wynikającym z niedostosowania pokarmu (ilość, jakość, droga podania) do naturalnych potrzeb i możliwości chorego. Przyczyny niedożywienia to niedostateczna podaż pokarmu lub wzrost potrzeb białkowo-energetycznych, zaburzenia trawienia, wchłaniania, wykorzystywania substratów na poziomie komórkowym oraz zwiększone straty pokarmowe. Zaburzenia rozwoju fizycznego, psychicznego, trofiki wszystkich tkanek, zaburzenia metaboliczne to powikłania przewlekłego niedożywienia. Diagnostyka chorych niedożywionych zależy od przyczyny jaka ten stan wywoła i jakie objawy mu towarzyszą.


  6/10

  Tytuł oryginału: Standardy postępowania w przewlekłej niewydolności jelit.
  Autorzy: Łyszkowska Małgorzata
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (3) supl.: Wybrane zagadnienia gastroenterologii dziecięcej s.133-137, il., tab., bibliogr. 5 poz.
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przewlekła niewydolność jelit powoduje, że zwykły, fizjologiczny sposób źywienia jest niemożliwy lub niewystarczający. Zależnie od stopnia uszkodzenia czynności przewodu pokarmowego konieczne jest specjalistyczne leczenie żywieniowe zapewniające prawidłowy rozwój dziecka i funkcjonowania jego organizmu. Leczenie żywieniowe to: całkowite lub częściowe żywienie pozajelitowe, żywienie drogą przewodu pokarmowego przez przetoki odżywcze, zgłębniki nosowo-żołądkowe, nosowo-jelitowe lub żywienie drogą doustną przy pomocy specjalnie ilościowo i jakościowo zmodyfikowanych diet. Poza leczeniem żywieniowym chorzy ci wymagają wyrównania gospodarki wodno-elektrolitowej, kwasowo-zasadowej, wnikliwej analizy odpowiedniej podaży makro-, mikroelementów i witamin. Inny omawiany problem to brak możliwości stosowania doustnych szczepień przeciw poliomyelitis oraz okresowa kontrola diagnostyczna ze względu na wysokie ryzyko powikłań typowych dla przewlekłej niewydolności jelit: zaburzenia mineralizacji kości, cholestaza, kamica żółciowa, kamica moczowa, dysbakterioza jelitowa.


  7/10

  Tytuł oryginału: Diety zbilansowane stosowane w pediatrii.
  Autorzy: Łyszkowska Małgorzata
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (3) s.196, 198, 200-202, tab., bibliogr. 8 poz.
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Żywienie oraz nowoczesne leczenie żywieniowe jest możliwe między innymi dzięki stworzeniu zbilansowanych preparatów służących do żywienia drogą przewodu pokarmowego. Ich różnorodny skład ilościowy i jakościowy pozwala sprostać odmiennym potrzebom i możliwościom metabolicznym organizmu dziecka zależnie od jego wieku, jak i choroby uniemożliwiającej fizjologiczny sposób odżywiania się przy użyciu ogólnie dostępnych składników pokarmowych. Większość z wymienionych w tej pracy preparatów należy traktować nie jako żywność lecz jako lek. Mają one tak znacznie zmodyfikowany skład, że ich zastosowanie jest uzasadnione wyłącznie u osób chorych i ma na celu nie tylko odżywianie, ale też: ustąpienie objawów chorobowych (np. objawów alergii na białka mleka krowiego, czy nietolerancji cukrów), regenerację śluzówki jelit (działanie włókna rozpuszczalnego, probiotyków, czy glutaminy) oraz wpływ na narządy i układy nie związane bezpośrednio z fumkcją żywienia (np. Stosowanie diet bogatotłuszczowych i niskowęglowodanowych w niewydolności oddechowej). W pracy tej przedstawiono wszystkie obecnie zarejestrowane i dostępne w Polsce preparaty służące do żywienia i leczenia żywieniowego.


  8/10

  Tytuł oryginału: Stanowisko konsultanta Krajowego w dziedzinie Pediatrii i Zespołu Ekspertów w sprawie stosowania hydrolizatów białkowych w leczeniu alergii pokarmowych (Uzupełnienie zaleceń Konsultanta Krajowego i Zespołu Ekspertów z 2001 roku - "Standardy Medyczne" nr 1; styczeń 2001).
  Autorzy: Dobrzańska Anna, Czerwionka-Szaflarska Mieczysława, Siwińska-Gołębiowska Henryka, Wąsowska-Królikowska Krystyna, Socha Jerzy, Kaczmarski Maciej, Łyszkowska Małgorzata, Stolarczyk Anna, Klemarczyk Witold
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (7/8) s.428
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • standard


  9/10

  Tytuł oryginału: Stanowisko Konsultanta Krajowego w dziedzinie Pediatrii i Zespołu Ekspertów w sprawie stosowania w wieku rozwojowym diet wegetariańskich.
  Autorzy: Dobrzańska Anna, Czerwionka-Szaflarska Mieczysława, Siwińska-Gołębiowska Henryka, Wąsowska-Królikowska Krystyna, Socha Jerzy, Kaczmarski Maciej, Łyszkowska Małgorzata, Stolarczyk Anna, Klemarczyk Witold
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (7/8) s.436-439, tab.
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  10/10

  Tytuł oryginału: Niedożywienie.
  Autorzy: Łyszkowska Małgorzata
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (6) s.390-394, il., tab., bibliogr. 8 poz.
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Niedożywienie jest procesem wynikającym z niedostosowania podaży pokarmu (ilość, jakość, droga podania) do aktualnych potrzeb i możliwości chorego. Przyczyny niedożywienia to niedostateczna podaż pokarmu lub wzrost potrzeb białkowo-energetycznych, zaburzenia trawienia, wchłaniania, wykorzystywania substratów na poziomie komórkowym orza zwiększone straty pokarmowe. Zaburzenia rozwoju fizycznego, psychicznego, trofiki wszystkich tkanek, zaburzenia metaboliczne to powikłania przewlekłego niedożywienia. Diagostyka chorych niedożywionych zależy od przyczyny jaka ten stan wywołała i jakie objawy mu towarzyszą.

  stosując format: