Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ŁYSOŃ-WOJCIECHOWSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Przebieg wzrastania u dziewczynek z zespołem Turnera - badania przekrojowe.
Tytuł angielski: Growth in girls with Turner syndrome a cross-sectional study.
Autorzy: Łysoń-Wojciechowska Grażyna, Romer Tomasz E., Skawiński Waldemar
Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (3) s.233-240, il., tab., bibliogr. 14 poz., sum. - Konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Antropologicznego pt. Antropologia u schyłku wieku Warszawa-Rynia 14-19.09. 1999
Sygnatura GBL: 301,294

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • genetyka
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Scharakteryzowano wymiary i proporcje budowy ciała w okresie rozwojowym pacjentek z z.T. i porównano je z dziewczynkami zdrowymi w tym samym wieku kalendarzowym. Pomiary jednorazowe wykonano u 226 pacjentek z z.T. w wieku od 4,0 do 16,92 lat nie leczonych hormonem wzrostu (rhGH). Programem kompaterowym BODY [4] wystandaryzowano do norm warszawskich (1983) 15 cech somatycznych dla wieku kalendarzowego i wyniki przedstawiono w postaci odchyleń standardowych (SDS). Średnia wysokość ciała pacjentek w wieku 4,5 lat wynosiła 95,6 cm (-2,4 SDS), w wieku 16,5 lat pacjentki osiągały wysokość ciała 142,5 cm (-3,5 SDS). Średnia masa ciała wynosiła odpowiednio 14,1 g (1,54 SDS) i 44,5 kg (-1,50 SDS). Niski wzrost pacjentek jest spowodowany głównie wolniejszym wzrastaniem kończyn dolnych (od -2,7 SDS do -3,8 SDS) w stosunku do długości tułowia (od -1,3 SDS do 1,5 SDS). Skrócenie obserwuje się również w długości kończyn górnych. U pacjentek z z.T. stwierdzono mniejszy obwód głowy wskutek wolniejszego tempa rozwoju długości głowy aniżeli szerokości głowy w okresie szkolnym. Normalizacja (ń 1 SDS) proporcji szerokościowo-długościowych i obwodu głowy następuje w wieku 17,5 lat. Pacjentki z z.T. mają również zaburzone proporcje wzrastania wymiarów szerokościowych: szerokość barków relatywnie zwiększa się osiągając w wieku 16,5 lat (-1,8 SD), podczas gdy szerokość bioder osiąga (-2,2 SDS). Wymiary szerokości (-0,75 SDS), głębokości (-0,24 SDS) oraz obwodu klatki pirsiowej (+0,37 SDS), ...

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to characterise the body dimensions and proportions of girls with Turner syndrome during their development, and to compare them with healthy girls of the same chronological age. The measurements were performed on a group of 226 girls with Turner syndrome aged 4.0 to 16.92 not-treated with growth hormone (rhGH). The results of 15 somatic measurements were transformed to SDS using BODY [4] software, based on reference data of healthy children from Warsaw (1983) in the same chronological age groups. The mean height of girls aged 4.5 y was 95.6 cm (-2.4 SDS), and of girls aged 16.5 y 142.5 cm (-3.5 SDS). The mean body weight was 14.1 kg (-1.5 SDS), and 44.5 kg (-1.5 SDS), respectively. Short stature was mainly due to slower growth of the lower extremities (from -2.7 SDS to -3.8 SDS) in respect to trunk length (from -1.3 SDS to -1.5 SDS). Also the upper extremities were shorter in Turner girls: (from -2.3 SDS to -2.9 SDS). The diminished growth of the girls with Turner syndrome was accompanied by diminished head circumference caused by slower development of head length in respect to head width during school age. Normalisation of the head length-width proportions and head circumference ( 1 DS) takes place at the age 17.5. The growth of the breadth parameters was also disordered: the biacromial health was relatively increased and reached -1.8 SDS at the age of 16.5 years, while the bilicristale breadth reached (-2.2 SDS). Chest breadths (-0.75 SDS), ...


  2/2

  Tytuł oryginału: Ocena peroksydacji lipidów u dzieci z cholestazą.
  Tytuł angielski: Evaluation of lipid peroxidation in children with cholestasis.
  Autorzy: Socha Piotr, Oracz Grzegorz, Dądalski Maciej, Skorupa Ewa, Pawłowska Joanna, Jankowska Irena, Świątkowska Elżbieta, Łysoń-Wojciechowska Grażyna, Lorenc Roman, Socha Jerzy
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (9) s.743-747, il., tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cholestaza często prowadzi do niedoboru antyoksydantów i może nasilić tworzenie wolnych rodników. Przedmiotem badania była ocena nasilenia procesów peroksydacji kwasów tłuszczowych wyrażonego stężeniem nadtlenków lipidowych w odniesieniu do stopnia uszkodzenia wątroby, stanu odżywienia i zaopatrzenia organizmu w wybrane witaminy antyoksydacyjne. Stwierdzono zależność liniową pomiędzy nasileniem peroksydacji a stężeniem bilirubiny całkowitej i bezpośredniej i brak związku ze stopniem niedożywienia oraz niedoborem witamin A i E. Wyniki badań wskazują, że w cholestazie nasilenia procesów wolnorodnikowych jest znaczne i pozostaje w ścisłym związku z ciężkością przebiegu cholestazy.

  Streszczenie angielskie: Cholestasis can lead to antioxidant deficiency and can increase free radical formation. The purpose of our study was to assese the increase in lipid peroxidation expressed by lipid peroxide level, in relation to the degree of liver dysfunction, nutritional status and antioxidant viatmin level. We observed a linear correlation between peroxidation increase and total and direct bilirubin concentration. There was no correlation with the degree of malnutrition or vitamin A/E deficiency. These results indicate that peroxidation is considerably increased in cholestasis and closely relted to its severity.

  stosując format: