Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ŁYSENKO
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Ocena wpływu metody otwartej oraz metody zamkniętej drenowania moczu na częstość występowania szpitalnej bakteriurii u chorych leczonych na oddziale intensywnej terapii.
Tytuł angielski: Evaluation of the influence of the open and closed urinary drainage system on the frequency of nosocomial bacteriaemia in ICU patients.
Autorzy: Łysenko Lidia, Stankiewicz Maria, Kbler Andrzej
Źródło: Med. Intens. Rat. 2002: 5 (1) s.17-22, il., tab., bibliogr. 17 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,477

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • urologia
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Pacjenci oddziałów intensywnej terapii (o.i.l.) stanowią tylko 5 - 10 proc. ogółu hospitalizowanych, ale tej grupy dotyczy 25 - 31 proc. wszystkich zakażeń szpitalnych (z.sz.). Najczęstszym z.sz. na o.i.l. jest zapalenie płuc. Durgim co do częstości rodzajem zakażenia oprócz zakażeń krwi są zakażenia dróg moczowych (z.d.m.). Do najistotniejszych czynników ryzyka z.dm. należą obecnosć cewnika w pęcherzu moczowym, długi czas utrzymywania cewnika moczowego, rozłączanie cewnika od układu odprowadzającego mocz oraz kolonizacja bakteryjna worka zbierającego mocz (ryzyko zakażenia wstępującego). Ryzyko kolonizacji bakteryjnej dróg moczowych można zmniejszyć m.in. przez stosowanie wielodniowych systemów drenowania moczu, które dzięki wbudowaniu membrany punkcyjnej pozwalają na nierozłączanie układu w celu pobrania próbek moczu do badań oraz uniemożliwiają wstępującą drogę zakażenia w worki zbierającego mocz dzięki obecności komory skraplającej pomiędzy workiem a przewodem odprowadzającym. Cel pracy: Porównanie częstści występowania szpitalnej bakterriurii u chorych na o.i.l., u których stosowano dwa różne systemy przezcewkowego drenażu pęcherza moczowego. Materiał i metody: Badania przeprowadzono u wszystkich chorych leczonych na 21-łóżkowym o.i.l. w 1995 r. (grupa II). W grupie I stosowano system otwarty drenowania moczu, w grupie II - system zamknięty. W obu grupach stosowano identyczne techniki sterylnego cewnikowania pęcherza moczowego oraz opieki nad cewnikiem moczowym. ...

  Streszczenie angielskie: Introduction: Although only 5 - 10 proc. of in-patients are treated in the intensive care units (ICU), they account for 25 - 31 proc. of all nosocomial infections (Nls). Pneumonia is the preodominant NI among ICU patients, however, the rate of urinary tract infections (UTIs) is also very high. The most important risk factors of UTLs at the ICU include indwelling urinary cateheter, long time of the catheterisation, disconnection of the uriary drainage system, bacterial colonisation of the drainage bag (the risk of the ascending infection). The rate of UTIs in ICU can be reduced by the use of closed system of urine drainage with a membrane for obtaining urine samples without disconnection of the drainage system, and with a 'drop-chamber', which cause intermittent flow of the urine to the bag (prevention of ascending infection). The aim of the study was to compare the frequency of nosocomial bacteriuria in ICU patients between two different methods of transurethral bladder catheterisation. Methods: The study was performed in the 21-bed ICU in 1995 (group I) and 1997 (group II). An open system of urine drainage was used in group I and a closed system of urine drainage was used in the group II. In both groups the same sterile techique of catheterisation and the catheter care were performed. Quantitative culture of strains was provided on a standard media (Uriline, bioMerieux) and ATB system (bioMerieux) was used for the identification of bacterial and fungal strains. ...


  2/2

  Tytuł oryginału: Zakażenia na oddziale intensywnej terapii - czynniki ryzyka i profilaktyka.
  Tytuł angielski: Infections in the intensive care unit - risk factors and prevention.
  Autorzy: Łysenko Lidia
  Źródło: Med. Intens. Rat. 2002: 5 (4) s.227-238, bibliogr. 32 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,477

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Na oddziałach intensywnej terapii (o.i.t.) jest leczonych tylko 5-10 proc. ogółu hospitalizowanych, ale tej grupy dotyczy 25 proc. wszystkich zakażeń szpitalnych (z.sz.). Wynika to z nagromadzenia dużej liczby czynników ryzyka zakażeń. Z.sz. są jedną z głównych przyczyn chorobowości i śmiertelności chorych o.i.t. W pracy omówiono szczegółowo czynniki ryzyka podstawowych postaci z.sz. w o.i.t.: zapalenia płuc, zakażenia dróg moczowych, zakażenia krwi oraz zakażenia rany operacyjnej. Przeanalizowano drobnoustroje odpowiedzialne za te zakażenia oraz przedstawiono zasady profilaktyki podstawowych postaci zakażeń.

  stosując format: