Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ŁYCZEK
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Okołooperacyjna brachyterapia śródtkankowa - nowe perspektywy w leczeniu nawrotów raka szyjki i błony śluzowej macicy.
Tytuł angielski: Perioperative interstitial brachtherapy HDR - new prospects in the treatment of recurrent carcinoma of the cervix and endometrium.
Autorzy: Zieliński Jan, Panek Grzegorz, Łyczek Jarosław
Źródło: Nowotwory 2002: 52 (1) s.53-56, il., bibliogr. 24 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,490

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia
 • radiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Nowotwory miejscowe są główną przyczyną niepowodzeń leczenia raka szyjki i błony śluzowej macicy. Dotychczas stosowane metody ich leczenia - radykalna chirurgia lub konwencjonalna radioterapia pozwalają uzyskać jedynie około 20-30 proc. trwałych wyleczeń. Nową koncepcją w leczeniu nawrotów miejscowych raka szyjki i błony śluzowej macicy jest okołooperacyjna brachyterapia śródtkankowa, ktorej wczesne wyniki są niezwykle obiecujące. Doświadczenia ośrodków, które wprowadziły już tę metodę postępowania, wskazują na możliwość uzyskania kontroli miejscowej u 50-60 proc. leczonych z powodu wznów miejscowych. Praca jest przegl;ądem współcześnie stosowanych technik leczenia wznów miejscowych, ze szczególnym uwzględnieniem roli okołooperacyjnej radioterapii śródtkankowej.

  Streszczenie angielskie: Local recurrences are the leadning cause of treatment failure of carcinoma of the cervix and endometrium. Traditionally radical surgery and conventional radiotherapy were used for the treatment of local recurrences depending on the mode of primary treatment. With these therapeutic methods one may expect a 5-year survival of about 25-30 p.c. of patients. A novel approach to the treatment of local recurrences of cervical and endometrial cancer is the introduction of perioperative interstitial brachyterapy. The early results are very promising - local control rate of 50-60 p.c. is reported in recent literature. This paper presents the most up to date techniques of perioperative irradiation.


  2/2

  Tytuł oryginału: 500 kHZ intracavitary hyperthermia in the treatment of patients with cervical and endometrial cancer - preliminary results and treatment description.
  Tytuł polski: Wewnątrzjamowa hipertermia 500 kHz w leczeniu chorych na raka szyjki i trzonu macicy - opis metody i wstępne wyniki.
  Autorzy: Piotrkowicz Norbert, Zieliński Jan, Łyczek Jarosław, Dębicki Piotr
  Źródło: Nowotwory 2002: 52 (5) s.403-406, bibligor. 8 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 313,490

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Terapeutyczne możliwości zastosowania podwyższonej temperatury w leczeniu nowtoworów znane były od dawna. Trudności techniczne w uzyskaniu adekwatnej temperatury w guzie, z jednoczesną ochroną tkanek zdrowych, są jak dotąd postawowym czynnikiem, limitującym szersze praktyczne zastsowanie metody. Materiał i metody. Do przeprowadzenia zabiegów zastosowano sterowany komputerowo generator i 3 wzmacniacze fal radiowych o częstotliwości 500 kHz, przekazujący chorym tkankom energię za pomocą zmodyfikowanego aplikatora (kolpostatu) Fletcher'a. Pomiar temperatury odbywał się za pomocą zestawu trzech termopar. Praktyczny czas przeprowadzenia zabiegu wynosił 60-90 minut. Przeprowadzono 11 zabiegów u 10 chorych z rozpoznaniem raka szyjki macicy i trzonu macicy. Przed rozpoczęciem hipertermii wszystkie chore na raka szyjki poddane zostały napromienieniu z pól zewnętrznych na obszar miednicy małej do dawki 45-46 Gy. Zabieg hipertermii bezpośrednio poprzedzał śródjamową brachyterapię LDR/MDR (dawka 45 Gy/punkt "A" w dwóch etapach), przeprowadzaną za pomocą tego samego kolpostatu. Po poinformowaniu o charakterze zabiegu nagrzewania każdorazowo uzyskiwano zgodę chorej na jego przeprowadzenie. Wyniki. Poza jednym przypadkiem (awaria aparatu) u wszystkich leczonych udało się uzyskać stabilne w czasie terapeutyczne wartości temperatur, a w kilku przypadkach temperatury dochodzące nawet do 48řC były dobrze tolerowane przez chore. Nie stwierdzono żadnych poważniejszych objawów ubocznych zabiegów; nie zaszła konieczność ich przerwania ze względu na brak tolerancji chorej.

  Streszczenie angielskie: The effectiveness of elevated temperature (hyperthermia) in cancer treatment is a well-known issue. However, due to technical problems with generating hyperthermia within the tumour and, at the same time, sparing the healthy tissues, in practice this modality is not widely used. Method. Local hyperthermia was induced by a computer-controlled generator (500 kHz) with three amplifiers transmitting energy to the lesion via a modified uterine brachytherapy applicator. Temperature was measured with 3 thermocouples. Total treatment time was 60-90 minutes. Material. 10 patients with cervical and endometrial cancer were enrolled into this tudy and 11 procedures were performed. Prior to hyperthermia all patients were treated with external field irradiation to the pelvis to the dose of 45-46 Gy. Intracavitary LDR/HDR brachytherapy (dose of 45 Gy/point "A" in two fractions) with colpostat used for the hyperthermia procedure was than performed. Results. In all cases, except one, caused by equipment failure, biologically stable temperature was observed. No severe side effects of treatment were observed. There was no need to terminate treatment due to high temperature intolerance.

  stosując format: