Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ŁYCZBA
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Aktywność biologiczna nieenzymatycznego układu przeciwutleniającego w osoczu krwi u chorych na cukrzycę insulinozależną.
Tytuł angielski: Biological activity of non-enzymatic anti-oxidant system in the plasma of patients with type 1 diabetes.
Autorzy: Łyczba Andrzej, Grzeszczak Władysław
Źródło: Diabetol. Dośw. Klin. 2002: 2 (5) s.341-348, tab., bibliogr. 42 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,582

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Wzmożona aktywność wolnorodnikowa przy jednoczesnej niewydolności układów przeciwutleniających prowadzi do stresu oksydacyjnego, stanowiącego istotny czynnik patogenetyczny, między innymi cukrzycy i jej powikłań. Celem pracy było określenie stężeń substancji o własnościach przeciwutleniajacych (witaminy E, A, C, á-karotenu bilirubiny całkowitej, kwasu moczowego) w osoczu krwi u chorych na cukrzycę typu 1 oraz określenie, czy stężenie powyższych składowych u tych chorych zależą od obecnosci mikroalbuminurii lub jej braku i stężenia fluktozaminy. Materiał i metody. Badaniem objęto 81 osób, których podzielono na dwie grupy: 61 chorych na cukrzycę typu 1 oraz 20 osób zdrowych. U wszystkich badanych oznaczono stężenie witamin: E, A, C, á-karotenu oraz bilirubiny i kwasu moczowego w osoczu. U chorych na cukrzycę oceniono ponadto obecność mikroalbuminurii w dobowej zbiórce moczu oraz stężenie fruktozaminy. Wyniki. U badanych chorych na cukrzycę typu 1, w tym także u osób z niewyrównaną cukrzycą, stwierdzono niższe osoczowe stężenia witamin C, E, A i á-karotenu w porównaniu z osobami zdrowymi. Nie wykazano różnicy stężenia bilirubiny pomiędzy badanymi grupami. Występowanie mikroalbuminurii wiązało się ze statystycznie znamiennym obniżeniem osoczowym stężeń witamin C, E, i kwasu moczowego, w porównaniu z chorymi bez mikroalbuminurii. Porównanie stężeń witaminy A i á-karotenu oraz bilirubiny nie wykazało różnic pomiędzy grupą chorych z mikroalbuminurią i bez niej. Wnioski. Stężenie witamin E, A i C oraz á-karotenu, kwasu moczowego i bilirubiny w osoczu są ...


  2/2

  Tytuł oryginału: Aktywność biologiczna nieenzymatycznego układu przeciwutleniajacego w osoczu krwi u chorych na cukrzycę insulinozależną : praca doktorska
  Autorzy: Łyczba Andrzej, Grzeszczak Władysław (promot.).; Śląska Akademia Medyczna Wydział Lekarski, Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii w Zabrzu
  Źródło: 2002, 107 k. : il., tab., bibliogr. 170 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20037

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  stosując format: