Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ŁUKAWSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Postępowanie diagnostyczne i leczenie w przebiegu choroby dyskowej w materiale Kliniki.
Tytuł angielski: Diagnostics and treatment of intervertebral disc herniation.
Autorzy: Milecki Marcin, Łukawski Stanisław, Sokólski Bohdan, Zasacki Wojciech, Kucharczyk Wojciech
Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (1) s.41-46, il., tab., bibliogr. 12 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,360

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia
 • neurologia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono zasady leczenia chorych z przepukliną jądra miażdżystego, oceniono wartość nowoczesnych metod obrazowania oraz sposobu leczenia operacyjnego. Wyniki przedstawiono na podstawie leczenia operacyjnego 173 chorych w wieku od 13 do 73 roku życia. W leczeniu operacyjnym stosowano wycięcie jądra miażdżystego, usztywnienie międzytrzonowe w ostatnim okresie z użyciem koszyków międzytrzonowych celem odtworzenia wysokości międzytrzonowej. Wczesne wyniki operacyjnego leczenia tym sposobem są zachęcające.

  Streszczenie angielskie: The paper reviews procedures for treatment of intervertebral disc herniation in our Departament, evaluating modern scaning methods and surgical procedures. A total of 173 cases aged 13-73 years are presented. Discectomy was performed at surgerey, with recent cases also embarcing intervertebral spondylodesis with the use of cages to restore intervertebral diastance. Short-term follow-up of patients after surgery have been very encouraging.


  2/3

  Tytuł oryginału: Leczenie choroby dyskowej kręgosłupa lędźwiowego usztywnieniem międzykręgowym z użyciem koszyków tytanowych.
  Tytuł angielski: Disc lumbar rachiopathy treatment with intervertebral spondylodesis with the use of titanic baskets.
  Autorzy: Milecki Marcin, Łukawski Stanisław, Rąpała Kazimierz, Kucharczyk Wojciech
  Źródło: Kwart. Ortop. 2002 (1) s.34-38, il., tab., bibliogr. 12 poz., sum., Zsfg, rez.
  Sygnatura GBL: 313,547

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono zasady stosowania usztywnienia międzytrzonowego przy pomocy klatek tytanowych i wyniki leczenia u 33 chorych z wypadnięciem jądra miażdżystego i stenozą kanału kręgowego. Wiek chorych wahał się od 29 do 60 lat. Odciążenie elementów nerwowych kręgosłupa lędźwiowego i następowym usztywnieniem przestrzeni międzykręgowej pozwala na odtworzenie wysokości przestrzeni miedzykręgowej i uwolnienie chorego od bólu. Uzyskaliśmy 93 proc. wyników dobrych i zadowalających. Nadal jednak występują trudności z oceną zrostu kostnego pomiędzy trzonami a klatką.


  3/3

  Tytuł oryginału: Causes and circumstances of injuries in children.
  Tytuł polski: Przyczyny i okoliczności urazów u dzieci.
  Autorzy: Borzęcki Andrzej, Łukawski Krzysztof, Robak Lucyna, Borzęcka Halina, Sieklucka-Dziuba Maria
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (1) s.421-425, tab., bibliogr. 9 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Problem urazowości wśród dzieci jest ciągle aktualny, a dane statystyczne potwierdzają tendencję wzrostową w ostatnich dziesięcioleciach. Celem pracy była ocena przyczyn i okoliczności urazów u dzieci w wieku od 7 do 15 lat, hospitalizowanych w Oddziale Chirurgicznym Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Kielcach w okresie od 30 VI 1997 do 30 VI 1998 roku. Retrospektywna analiza dokumentacji medycznej dotyczyła 768 pacjentów. Największa urazowość wystąpiłą w grupie wiekowej 10-12 lat (46 proc.). Zdecydowaną większość leczonych stanowili chłopcy. Najwięcej urazów nastąpiło w okresie letnim (33 proc.). W badanej populacji dominowały wypadki w domu (56 proc.). Na drugim miejscu były wypadki drogowe (18 proc.), a następnie urazy doznane w szkole (13 proc.) i w gospodarstwie rolnym (7 proc.). Urazy i wypadki przeważały wśród dzieci mieszkających na wsi (53 proc.).

  Streszczenie angielskie: The problem of the incidence of traumas among children is still topical and statistical data confirm an increasing tendency in the last decades. The purpose of the work was to estimate the causes and circumstances of injuries in children at the age of 7 to 15, who were admitted to Surgical Ward of Specialist Paediatric Hospital in Kielce between 30th June 1997 and 30th June 1998. A retrospective analysis of medical documentation concerned 768 patients. Our studies showed that the biggest number of injuries was related to children 10-12 years old (46 p.c.). The majority of patients were boys. Most injuries occurred in summer (33 p.c.). In the studied population dominant were accidents at home (56 p.c.) and then road accidents (18 p.c.), injuries at school (13 p.c.) and on farms (7 p.c.). Accidents and injriues occurred more often in children from the rural areas (53 p.c.).

  stosując format: