Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ŁUKASIK
Liczba odnalezionych rekordów: 16Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/16

Tytuł oryginału: Zatrucie bieluniem dziędzierzawą - nowy problem toksykomanii dzieci i młodzieży w Polsce.
Tytuł angielski: Datura stramonium poisoning - a new problem in children and young people's toxicomania in Poland.
Autorzy: Torbus Onufry, Jachimowicz Magdalena, Pikiewicz-Koch Anna, Broll-Waśka Katarzyna, Łukasik Elżbieta, Karczewska Krystyna, Dyduch Antoni
Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 2: Konferencja naukowa "Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego" s.950-957, tab., bibliogr. 20 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
Sygnatura GBL: 301,774

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było przedstawienie narastającego wśród dzieci i młodzieży problemu zatruć bardzo łatwo dostępnym środkiem narkotycznym, jakim jest szeroko rozpowszechniony w środowisku krzew dekoracyjny bieluń dziędzierzawa (Datura stramonium). W latach 1999 - 2001 w Śląskim Centrum Pediatrii w Zabrzu leczono 21 dzieci z objawami zatrucia po spożyciu tej rośliny. Przeważajcą grupę stanowili chłopcy (18 przypadków) w wieku między 15 a 17 rokiem życia (15). Były to spożycia celowe, z wyjątkiem jednego przypadku, 3-letniego chłopca. Stwierdzono również zatrucia zbiorowe. Pacjenci pochodzili głównie z rodzin pełnych, z dwojgiem dzieci, w których oboje rodzice nie pracowali lub pracowało tylko jedno z nich. Hospitalizacja nastąpiła w większości przypadków w pierwszych 12 godzinach po spożyciu rośliny. Przy przyjęciu stwierdzono: ograniczenie świadomości (15), pobudzenie psychoruchowe (1), bełkotliwą mowę (11) oraz omamy wzrokowe (7) i agresję (6). Objawy te ustępowały szybko, jedynie u jednego pacjenta pobudzenie i ograniczony kontakt logiczny utrzymywały się przez 2 dni. W badaniu przedmiotowym zwracały uwagę szerokie źrenice (20), suchość śluzówek (10) i zaczerwienienie skóry (6). Badanie toksykologiczne potwierdzające zatrucie wykonano tylko w 4 przypadkach, w tym u jednego dziecka z zatrucia zbiorowego, obejmującego 6 osób. U pozostałych rozpoznanie postawiono na podstawie wywiadu i obrazu klinicznego. W leczeniu zastosowano przede wszysktim nawadnianie dożylne. Ośmioro ...

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to show the growing problem of poisoning with easily accessible shrub Datura stramonium among children and young people. 21 children with the symptoms of poisoning with this plant were treated in The Silesian Centre for Children's Diseases in Zabrze in the years 1999 - 2001. The majority of patients were boys (18 cases) at the age between 15 - 17 years (15). These were intentional consumptions except for one case of a 3-year-old boy. Cumulative poisoning was also present. The patients came mainly from full families with 2 chidren where either both parents were unemployed or only one of of them worked. In most cases hospitalisation was initiated in the first 12 hours after ingesting the plant. On admission consciousness limitation (15), psychomotor agitation (11), mumbling speech (11), visual hallucinations (7) and aggression (6) were noted. The symptoms subsided quickly, however, only in one patient agitation and limited logical contact were still present for 2 days. Physical examination showed dilated pupils (20), dryness of mucous membrane (10) and skin redness. Toxicological examination confirming poisoning was carried out in 4 cases. It included one child out of 6 belonging to the group of cumulative poisoning. In the remaining children the diagnosis was based on taking a history and clinical picture. Treatment was based mainly on intravenous hydration. 8 children required hydration in the second day of hospitalisation and 2 in the next 2 ...


  2/16

  Tytuł oryginału: Obraz endoskopowy błony śluzowej górnego odcinka przewodu pokarmowego stwierdzany u dzieci z przewlekłymi bólami brzucha ze współistniejącym zakażeniem Helicobacter pylori.
  Tytuł angielski: Endoscopic picture of mucosa of upper part of gastrointestinal tract in children with chronic abdominal pain with Helicobacter pylori infection.
  Autorzy: Łukasik Maria, Rusek-Zychma Małgorzata, Stojewska Małgorzata, Barć-Czarnecka Małgorzata, Ronczkowski Stanisław, Krzywicka Agnieszka, Kazior-Banaszak Beata
  Źródło: Prz. Pediatr. 2002: 32 (1) s.39-42, il., tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,393

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Zakażenie H. pylori u dzieci najczęściej prowadzi do wystąpienia zapalenia żołądka i/lub dwunastnicy, które manifestuje się przewlekłymi bólami brzucha. Endoskopia górnego odcinka przewodu pokarmowego wykonana w takich przypadkach pozwala na ocenę stanu śluzówki przełyku, żołądka i dwunastnicy, jak i pobranie wycinków do badań. Praca próbuje ustalić jaki obraz endoskopowy jest u dzieci charakterystyczny dla zakażenia H. pylori. Analizie poddano grupę 236 dzieci z przewlekłymi bólami brzucha w wieku od 2 do 18 lat, u których wykonano badanie endoskopowe oraz test urazowy w kierunku H. pylori. W 19 przypadkach w badaniu nie stwierdzono żadnych patologii. Pozostałe 217 dzieci podzielono na dwie grupy: I - 106 dzieci z zakażeniem H. pylori, II - 11 dzieci bez zakażenia. Zakażenie Helicobacter pylori stwierdzono u 46 proc. badanych. W obrazie endoskopowym morfologiczną cechą, charakterystyczną dla zakażenia H. pylori u dzieci było brukowanie śluzówki odźwiernika żołądka. Refluks żółciowy wystąpił istotnie mniej vzęsto u dzieci z zakażeniem H. pylori.

  Streszczenie angielskie: H. pylori infection in children most frequently leads to gastritis and/or dudenitis, which clinically manifests with chronic abdominal pain. Endoscopic examination enables us to assess the morphology of esophageal, gastric and duodenal mucosa, as well as allows us to take biopsy specimens for histopathological examination. The aim of the study was to establish the endoscopic picture most characteristic for H. pylori in children. 236 children with chronic abdominal pain aged 2-18 yrs, i whom endoscopic examination and urease test were performed were included ito the analysis. In 19 cases, normal endoscopic picture was found. The remaining 217 were divided into two groups: I - 106 children with H. pylori infection, II - 111 children with negative result of urease test. Helicobacter pylori infection was found in 46 p.c. of the examined cases. Endoscopic picture of "antral nodularity" was most characteristic for H. pylori infection. Biliary reflux was significantly less frequent in children with H. pylori infection.


  3/16

  Tytuł oryginału: Pneumocystozowe zapalenie płuc u dzieci a zapalenie płuc o innej etiologii - porównanie przebiegu klinicznego.
  Tytuł angielski: Pneumocystis carini pneumonia and other pneumonias in children - differential diagnosis of clinical manifestation.
  Autorzy: Łukasik Maria, Krzywicka Agnieszka, Łukasik Elżbieta, Rusek-Zychma Małgorzata, Barć-Czarnecka Małgorzta, Stojewska Małgorzata
  Źródło: Prz. Pediatr. 2002: 32 (1) s.44-46, 48-49, il., tab., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,393

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • pulmonologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Pneumocystis carinii jest jednym z czynników etiologicznych zapalenia płuc u dzieci. Uważa się, że obraz zakażenia Pneumocystis carinii cechują takie objawy jak: kaszel z dużą ilością pienistej wydzieliny, duszność, tachykardia i hepatomegalia, radiologicznie - obraz tzw. "plastra miodu". W pracy porównano przebieg kliniczny zapalenia płuc wywołanego przez Pneumocystis carinii z zapaleniem płuc o innej etiologii. Analizowano 111 przypadków pneumocystozowego zapalenia płuc u dzieci. Do każdego przypadku z grupy badanej dobierano losowo przypadek zapalenia płuc o innej etiologii (grupa kontrolna). Stwierdzono, że cechą charakterystyczną dla zapalenia płuc o etiologii Pneumocystis carinii jest występowanie pienistej wydzieliny, znamienne statystycznie w grupie wiekowej od 0 do 12 miesięcy. W porównaniu z zapaleniami płuc o innej etiologii pneumonocystozowe zapalenie płuc charakteryzuje skąpoobjawowy przebieg oraz brak charakterystycznego obrazu radiologicznego.

  Streszczenie angielskie: Pneumocystis carinii (P. Carinii) is one of etiological factors of pneumonia in children. Certain clinical symptoms are highly characteristic for P. carinii pneumonia: productive, foamy cough, shortness of breath, tachycardia and hepatomegaly, while radiologically - the so called picture of a "honeycomb". The aim of the study was to compare the clinical picture seen in the P. carinii and non-P. carinii pneumonia. 111 cases of P. carinii pneumonia in children were analysed in the study. For each examined child with diagnosed P. carinii pneumonia, a matched control subject with non-P. carini pneumonia was selected. In children aged 0 to 12 months, the presence of productive, foamy cough was found more frequently in P. carinii pneumonia. Compared to non-P. carinii pneumona, P. carini infection presents less clinical symptoms, with no typical radiological picture.


  4/16

  Tytuł oryginału: Trudności diagnostyczne rozpoznania uchyłka Meckela i zdwojenia jelita cienkiego u dzieci z niedokrwistością i nawracającymi bólami brzucha - opis przypadków.
  Tytuł angielski: Meckel's diverticulum and intestinal duplication in children with anaemia and recurrent abdominal pain - diagnostic difficulties - case report.
  Autorzy: Łukasik Elżbieta, Rusek-Zychma Małgorzata, Łukasik Maria, Żabka Alicja, Kasner Jacek
  Źródło: Pediatr. Współcz. 2002: 4 (2) s.177-180, il., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,561

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • gastroenterologia
 • hematologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono opis 2 przypadków dzieci z niedokrwistością o nieustalonej etiologii z towarzyszącymi bólami brzucha, u których wykonano badania scyntygraficzne z wynikiem pozytywnym dla uchyłka Meckeela. W pierwszym przypadku wynik ten został potwierdzony w czasie zabiegu operacyjnego, natomiast w drugim przypadku stwierdzono wadę wrodzoną przewodu pokarmowego w postaci zdwojenia jelita cienkiego, którą również skorygowano operacyjnie. W przypadku przewlekłęj niedokrwistości o niewyjaśnionej etiologii, z towarzyszącymi bólami brzucha koniecznym badaniem diagnostycznym wydaje się być scyntygrafia przewodu pokarmowego Technetem99m. Starszy wiek dziecka nie wyklucza istnienia wady wrodzonej przewodu pokarmowego i należy zawsze brać pod uwagę tę możliwość w przypadku przewlekłych nawracających niedokrwistości i(lub) nawracających bólów brzucha.

  Streszczenie angielskie: Aim of the study was to show possibility of congenital malformation of GI tract in older children with reccurent abdominal pain and anaemia. We present 2 children with anemia of unkonwn etiology and abdomial pain, who were examed with 99mTc-pertechnetate scan, and results suggested Meckel's diverticulum. In first case this results was confirmed during laparotomy. And in the second one intestinal duplication was found during laparotomy. BOth malformations were resected. 99mTc-pertechnetate scan is the necessary diagnostic method in children with unkown etiology anemia with concomitant abdominal pain.


  5/16

  Tytuł oryginału: Zespół paracetamolowo - alkoholowy: opis przypadku.
  Tytuł angielski: Alcohol - acetaminophen syndrome: case report.
  Autorzy: Łukasik-Głębocka Magdalena, Klimaszyk Dorota
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (4/5) : IX Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego s.381-383, bibliogr. 23 poz., sum. - 9 Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Gdańsk 31.05-01.06. 2002
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: U alkoholików oraz u osób pijących etanol regularnie w ilościach umiarkowanych, stosujących jednocześnie preparaty acetaminofenu (paracetamolu) w dawkach terapeutycznych i większych istnieje duże niebezpieczeństwo ciężkiego uszkodzenia wątroby; zjawisko to znane jest jako zespół paracetamolowo-alkoholowy. Na skutek toksycznej interakcji paracetamolu z etanolem powstają duże ilości metabolitu paracetamolu NAPQI (N-acetylo-pbenzo-chinoimina), który powoduje martwicę hepatocytów, żółty zanik wątroby, klinicznie wyrażający się w postaci ostrej niewydolności tego narządu. Populacjami szczególnie narażonymi na hepatotoksyczne działanie acetaminofenu, już w dawce 4 g na dobę, są alkoholicy, chorzy wyniszczeni i osoby przewlekle stosujące leki indukujące enzymy mikrosomalne. Zwrócenie uwagi na to zagadnienia wydaje się bardzo istotne ze względu na powszechne stosowanie preparatów acetaminofenu, dostępnych bez recepty i reklamowanych jako leki wyjątkowo bezpieczne. W pracy przedstawiamy przypadek 23-letniego mężczyzny, u którego wystąpiły cechy uszkodzenia wątroby związane z przypadkowym przedawkowaniem paracetamolu, do którego doszło po kilkumiesięcznym intensywnym piciu etanolu. Obok żółtaczki, nudności, wymiotów i tkliwości wątroby w badaniu przedmiotowym, obserwowano także wybitne podwyższenie aktywności aminotransferaz i znaczną hiperbilirubinemię. Trzytygodniowe leczenie doprowadziło do normalizacji zarówno stanu klinicznego jak i wskaźników laboratoryjnych.

  Streszczenie angielskie: Risk of hepatotoxicity from acetaminophen taken in therapeutic or modestly excessive doses is high in alcoholics and long-term alcohol users, catcheteric patients and people taking drugs inducing acetaminophen metabolism on microsomal cytocheromes P450. Interaction between alcohol and acetaminophen increases production of NAPQI - highly reactive and toxic metabolite of paracetamol. Elevation of transaminases activity (especially AST) and other evidence of hepatic injury in patient with history of both alcohol and paracetamol intake should be suspicied of alcohol - acetaminophen syndrome; in such cases treatment with intravenous acetylcysteine should be maintained as soon as possible. In study case of 23-year old alcoholic man admitted to Department of Toxicology in Poznań with symptoms of acute hepatic failure after accidental paracetamol overdose is presented. After 5 days long ACC infusions patient's state improved and 2 weeks later he left hospital in full recovery.


  6/16

  Tytuł oryginału: Kardiotoksyczność karbamazepiny.
  Tytuł angielski: Carbamazepine cardiotoxicity.
  Autorzy: Klimaszyk Dorota, Łukasik-Głębocka Magdalena
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (4/5) : IX Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego s.384-385, bibliogr. 20 poz.,sum. - 9 Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Gdańsk 31.05-01.06. 2002
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Stosunkowo rzadko opisywane są przypadki kardiotoksyczengo działania karbamazepiny zarówno w przebiegu terapii jak i ostrych zatruciach tym lekiem. Znane jest jej toksyczne oddziaływanie na układ bodźcowoprzewodzący, co prowadzić może do groźnych zaburzeń rytmu i przewodnictwa u osób z obciążonym wywiadem kardiologicznym. W niniejszej pracy przedstawiono przypadek 64-letniej pacjentki z niestabilną dławicą piersiową, u której podczas zatrucia preparatem karbamazepiny wystąpił zawał mięśnia sercowego, powikłany ciężkimi zaburzeniami rytmu, które doprowadziły do jej zgonu w 1 dobie zatrucia. Przypadek ten potwierdza doniesienia o szczególnym niebezpieczeństwie wystąpienia powikłań kardiologicznych w przebiegu zatrucia karbamazepiną u osób z chorobami układu krążenia - szczególnie dotyczy to choroby niedokrwiennej serca, w przebiegu której mogą wystąpić groźne zaburzenia rytmu. Taka ocena problemu stała się podstawą do wprowadzenia szczególnego nadzoru i dokładnej diagnostyki kardiologicznej (m. in. oznaczania troponiny I) u osób starszych, u których istnieją wcześniejsze zaburzenia w układzie sercowo-naczyniowym leczonych z powodu przedawkowania karbamazepiny.

  Streszczenie angielskie: Carbamazepine toxicity on cariovascular system in the course of acute poisnongs and long term therapy are observed rarely. It's toxic influence on action potential in Purkinje fibres and 4 depolarization phase express clinically as the His bundle and atrioentricular blocks especially in patients with cardiologic distrubances. We present case of 64-year old woman with ischaemic heart disease poisoned with carbamazepine who died because of severe arrhythmias in the course of myocardial infarction during first 24 hours of intoxication. Hightened awareness of high risk lethal cardiovascular complications in patients intoxicated with carbamazepine with history of heart diseases is needed.


  7/16

  Tytuł oryginału: Zastosowanie artroskopii w leczeniu uszkodzeń i schorzeń stawu kolanowego u dzieci i młodzieży (w materiale własnym).
  Tytuł angielski: Arthroscopy in the treatment of injuries and knee disorders in children and adolescents.
  Autorzy: Widuchowski Jerzy, Łukasik Piotr, Semenowicz Jacek
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (4) s.477-483, tab., bibliogr. 34 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie polskie: Wstęp. Staw kolanowy u dzieci i młodzieży, podobnie jak u dorosłych, jest stawem najbardziej narażonym na występowanie uszkodzeń urazowych i schorzeń o różnej etiologii. Schorzenia, a szczególnie uszkodzenia urazowe stawu kolanowego u dzieci i młodzieży cechują się pewną odrębnością i specyficznością oraz stwarzają wiele trudności diagnostycznych i leczniczych nawet doświadczonym chirurgom. Materiał i metody. Praca jest retrospektywną analizą wyknanych w latach 1986-2001, 1552 artroskopii stawu kolanowego u dzieci i młodzieży. Artroskopie te stanowiły 14,4 proc. wszystkich 10770 artroskopii. Wnioski. Artroskopia w wielu przypadkach schorzeń o niejasnej etiologii oraz szczególnie w ostrych uszkodzeniach urazowych, jest rozstrzygającym badaniem diagnostycznym pozwalającym określić dalszy sposób leczenia. W tych przypadkach stosowana jest również artroskopia operacyjna. Granica stosowania artroskopii u dzieci nie leży w anatomicznej wielkości stawu, gdyż jest on bardzo elastyczny, lecz w umiejętnościach operatora.


  8/16

  Tytuł oryginału: Trudności diagnostyczne w rozpoznaniu późno ujawnionej celiakii u dorosłych.
  Tytuł angielski: Clinical problems in recognizing late-onset coeliac disease in adults.
  Autorzy: Karczewska Krystyna, Kasner Jacek, Łukasik Maria, Sulej Jadwiga, Sabat Daniel, Karasek Dariusz, Maroczkaniec Ewa
  Źródło: Gastroenterol. Pol. 2002: 9 (3) s.189-193, bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,180

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cel pracy: Celem pracy było wykazanie trudności diagnostycznych w rozpoznawaniu celiakii u ludzi dorosłych. Materiał i metody: Przedmiotem retrospektywnej analizy było 6 kobiet w wieku od 30 do 50 lat, u których w latach 1990-2001 w Klinice Pediatrii ambulatoryjnie rozpoznano celikaię. Pacjentki te przed rozpoznaniem były wielokrotnie hospitalizowane i diagnozowane bez efektu w ośrodkach internistycznych, ginekologicznych i psychiatrycznych. W wywiadzie pacjentki zgłaszały objawy depresji, spadku masy ciała, przewlekłe biegunki, poronienia, bóle kostno-mięśniowe. Rozpoznanie celiakii oparto na stwierdzeniu obecności przeciwciał IgEmA w klasie IgA i IgG oraz zaniku kosmków błony śluzowej jelita w pobranych endoskopowo bioptatach jelita. Wyniki: Zastosowana dieta przyniosła szybkie ustąpienie objawów chorobowych. Wnioski: Celiakia u dorosłych może przebiegać nietypowo pod maską wielu chorób.

  Streszczenie angielskie: Objectives: The aim of the study was to demonstrate the problems in diagnosing coeliac disease in adults. Material and methods: Retrospective analysis of 6 cases pf wmen aged 30-50 years was performed. In our patients, diagnosed in years 1990-2001, coeliac disease was recognized. These patients had been hospitalised several times before the ultimate diagnosis was confirmed. They were previously referred to Departments of Internal Diseases, Gynecology and Obstetrics or Psychiatry because of: depression, weight loss, chronic diarrhoea, infertility or muscular and joint pain. The diagnosis of coeliac disease was confirmed after the presence of serum IgAEmA and/or IgGEmA levels and total intestinal vilous atrophy were found. Results: Gluten free diet led to rapid improvement and the clinical symptoms disappeared. Conclusion: The clinical course of coeliac disease in adults is frequently atypical and could imitate many other syndromes.


  9/16

  Tytuł oryginału: Płytki krwi a udar niedokrwienny mózgu.
  Tytuł angielski: Platelets and ischemic stroke.
  Autorzy: Łukasik Maria
  Źródło: Aktual. Neurol. 2002: 2 (1) s.26-34, tab., bibliogr. 51 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,631

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Aktualne poglądy na rolę płytek potwierdzają ich kluczowe znaczenie w patogenezie udaru mózgu, uwzględniając szczególnie patofizjologiczne homo- i heterologiczne interakcje płytek krwi poprzez prześledzenie na poziomie komórkowym dróg ich aktywacji. Sporo miejsca w literaturze poświęca się zagadnieniu polimorfizmów błonowych receptorów płytkowych i ich potencjalnemu związkowi z chorobami zakrzepowo-zatorowymi. Jednocześnie zwraca się uwagę na możliwość istnienia nadmiernej aktywacji płytek jako zjawiska pierwotnego w stosunku do epizodów ostrego niedokrwienia, co stanowi potencjalny czynnik ryzyka udaru nie tylko z uwagi na zwiększoną agregowalność, ale także z powodu możliwego wpływu krwinek płytkowych na rozrost ściany naczyniowej poprzez indukcję czynników mitogennych i pośrednictwo w formowaniu zmian miażdżycowych. Wydaje się celowe przedstawienie w pracy molekularnych podstaw przeciwpłytkowej farmakoterapii, określających precyzyjnie punkty uchwytu dla leków przeciwpłytkowych i przedstawienie miejsc blokowania poszczególnych dróg aktywacji. Należy zaznaczyć, że w świetle badań najefektywniejsze byłoby wprowadzenie w przyszłości celowego leczenia antyagregacyjnego uwarunkowanego fenotypem płytek krwi. Jednak aby do tego doszło, dokładnie musi zostać poznany i udowodniony ewentualny związek pomiędzy konkretnym fenotypem i ryzykiem chorób zakrzepowo-zatorowych, w tym udaru mózgu.


  10/16

  Tytuł oryginału: Przypadek nawrotowego naczyniaka jamistego oczodołu o lokalizacji pozagałkowej.
  Tytuł angielski: The case of recurrent orbital cavernous angioma of retrobulbar location.
  Autorzy: Kłębukowski Leszek, Łukasik Sławomir, Szuber Krzysztof
  Źródło: Prz. Wojsk.-Med. 2002: 44 (3/4) s.347-350, il., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,530

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Naczyniak jamisty należy do nowotworów niezłośliwych, wywodzących się histologicznie z układu naczyń krwionośnych. W dużym odsetku przypadków jest wrodzoną wadą rozwojową. Wśród nowotworów niezłośliwych oczodołu zajmuje pierwsze miejsce pod względem częstości występowania. Głównym jego objawem klinicznym jest wytrzeszcz gałki ocznej i uczucie wzmożonego napięcia w oczodole. Leczeniem z wyboru jest zabieg operacyjny. Przedstawiony opis przypadku nawrotowego naczyniaka jamistego oczodołu o lokalizacji pozagałkowej stanowi potwierdzenie ogromnych trudności diagnostycznych i leczniczych schorzeń oczodołu.


  11/16

  Tytuł oryginału: Polip antrochoanalny leczony metodą endoskopową w materiale Oddziału Otorynolaryngologicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Rzeszowie
  Autorzy: Łukasik Sławomir, Szuber Krzysztof
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 1 - Warszawa, 2002 s.63-65, bibliogr. 3 poz., sum. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • otorynolaryngologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  12/16

  Tytuł oryginału: Zasady rozpoznawania i leczenia mukowiscydozy. Stanowisko Polskiej Grupy Roboczej Mukowiscydozy przy Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego.
  Autorzy: Bożkowa Krystyna, Cichy Wojciech, Jarosz Jadwiga, Książyk Janusz, Łukasik Maria, Mazurczak Tadeusz, Milanowski Andrzej, Nowakowska Anna, Orlik Teresa, Pawlik Jacek, Piotrowski Robert, Pogorzelski Andrzej, Prusak Jarosław, Sands Dorota, Skorupa Wojciech, Stolarczyk Anna, Teysseire Mikołaj, Walkowiak Jarosław, Wierzbicka Martyna, Witt Michał, Żebrak Jerzy
  Źródło: Świat Med. Farm. 2002 (1) s.29-36, tab.
  Sygnatura GBL: 313,638

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Mukowiscydoza (ang. cystic fibrosis) jest najczęstszą, uwarunkowaną genetycznie chorobą monogenową, dziedziczącą się autosomalnie recesywnie.


  13/16

  Tytuł oryginału: Zasady rozpoznawania i leczenia mukowiscydozy.
  Autorzy: Bożkowa Krystyna, Cichy Wojciech, Jarosz Jadwiga, Książyk Janusz, Łukasik Maria, Mazurczak Tadeusz, Milanowski Andrzej, Nowakowska Anna, Orlik Teresa, Pawlik Jacek, Piotrowski Robert, Pogorzelski Andrzej, Prusak Jarosław, Sands Dorota, Skorupa Wojciech, Stolarczyk Anna, Teisseyre Mikołaj, Walkowiak Jarosław, Wierzbicka Martyna, Witt Michał, Żebrak Jerzy
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (3) supl.: Wybrane zagadnienia gastroenterologii dziecięcej s.138, 140-146, tab.
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przedstawiono diagnostykę mukowiscydozy, zasady leczenia farmakologicznego i dietetycznego. Podkreślono rolę suplementacji enzymami trzustkowymi oraz kompleksowego leczenia zapaleń oskrzelowo-płucnych.


  14/16

  Tytuł oryginału: Uszkodzenia ścięgna Achillesa u osób uprawiających aktywność fizyczną o charakterze sportowym.
  Tytuł angielski: Achilles tendom injuries and sports activity.
  Autorzy: Łukasik Piotr, Widuchowski Wojciech, Pająk Jan, Faltus Ryszard, Koczy Bogdan, Widuchowski Jerzy
  Źródło: Med. Sport. 2002: 18 (12) s.489-493, il., tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,155

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna sportowa
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. W pracy przedstawiono wyniki leczenia operacyjnego 83 pacjentów z uszkodzeniem ścięgna Achillesa, którzy byli leczeni w Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich na Oddziałach I i II w latach 1997-2001. Materiał i metody. Materiał obejmował 82 mężczyzn i 1 kobietę w wieku 19-73 lata (średnio 39,3). U prawie 72 proc. pacjentów uszkodzenie ścięgna Achillesa miało związek z rekreacyjnym uprawianiem sportu. W pracy zaprezentowano metody leczenia, postępowania pooperacyjnego i usprawniania stosowane w Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowej. Wyniki. Wyniki oceniano na podstawie własnej skali obejmującej ocenę subiektywną pacjenta, ocenę obiektywną i czas powrotu do uprawianej wcześniej dyscypliny sportu. Uzyskano 65 proc. wyników dobrych. Wnmioski. Warunkiem powodzenia leczenia jest szybkie postawienie diagnozy i wdrożenie właściwego leczenia. U osób młodych oraz leczonych operacyjnie we wczesnym okresie od urazu (do 7 dni) uzyskano znamiennie lepsze wyniki.

  Streszczenie angielskie: Introduction. Eighty three patients were treated in the District Hospital of Traumatology in Piekary Śląskie in years 1997-2001 due to Achilles tendon injuries. Material and methods. The patients were 82 males and 1 female in the age of 19-73 years (39,3). In nearly 72 p.c. of cases the injury was due to practising recreative sports. The study reveals methods of operative and postoperative treatment and practised in District Hospital of Traumatology. Results. The results were assessed by the use of the own scale including patient's subjective appreciation, objective estimation and the time of returning to sports. There were 65 p.c. of good results. Conclusions. The most important are quick diagnosis and proper treatment method. The symptomatic better results were obtained in young patients and in patients operated in the early stage of injury.


  15/16

  Tytuł oryginału: Problemy stomatologiczne dzieci i młodzieży z niedorozwojem umysłowym w materiale własnym [AM w Katowicach].
  Tytuł angielski: Dental problems of mentally retarded children and young adults on the basis of the authors' own material.
  Autorzy: Wąsek Anna, Wiśniewska Joanna, Koziarz Aleksandra, Łukasik Maria, Postek-Stefańska Lidia, Dziadek Hubert
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (12) s.46-48, il., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Badaniem objęto 210 pacjentów z oligofrenią w wieku od 3,5 do 27 lat, u których przeprowadzono leczenie zachowawczo-chirurgiczne w znieczuleniu ogólnym w warunkach szpitalnych. W pracy omowiono przygotowanie pacjentów do znieczulenia ogólnego oraz rodzaje wykonywanych zaniegów stomatologicznych. Zwrócono uwagę na problem opieki stomatologicznej nad dziećmi i młodzieżą z niedorozwojem umysłowym.

  Streszczenie angielskie: The stusdy involved 210 patients with oligophrenia aged from 3.5 to 27 years and who had conservative-surgical treatment under general anaesthesia in a hospital environment. The study describes the preparation of patients for GA and also the types of dental procesdures which are carried out. Attention was paid to the problem of dental care for mentally retarded children and young adults.


  16/16

  Tytuł oryginału: Ekspresja płytkowa selektyny P i aktywnej formy receptora dla fibrynogenu a rozrost kompleksu intima - media tętnicy szyjnej wspólnej u chorych po przebytym niedokrwiennym udarze mózgu : praca doktorska
  Autorzy: Łukasik Maria, Kozubski Wojciech (promot.).; Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego Katedra i Klinika Neurologii w Poznaniu
  Źródło: 2002, 105 k. : il., tab., bibliogr. 174 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/21331

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • kardiologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  stosując format: