Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ŁUKASIEWICZ
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Comparison of serological specificity of anti-endotoxin sera directed against whole bacterial cells and core oligosaccharide of Escherichia coli J5-tetanus toxoid conjugate.
Autorzy: Łukasiewicz Jolanta, Jachymek Wojciech, Niedziela Tomasz, Malik-Gębicka Małgorzata, Dzieciątkowska Monika, Lugowski Czesław
Źródło: Acta Bioch. Pol. 2002: 49 (3) s.721-734, il., bibliogr. s. 732-734
Sygnatura GBL: 303,116

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie angielskie: The rough mutants of Gram-negative bacteria are widely used to induce protective antisera but the nature of the target epitope for such antibodies is not precisely defined. Endotoxin is one of several antigens present on the surface of bacterial cells, which are able to elicit specific antibodies. We studied the specificity of antibodies produced against a conjugate of E. coli J5 endotoxin core oligosaccharide with tetanus toxoid. The use of chemically defined antigen for immunisation excludes the possibility of production of antibodies against otehr cell surface antigens. A comparison of this monospecific anti-endotoxin serum whith antiserum against E. coli J5 whole cells was performed in order to distinguish the role that endotoxin core oligosaccharide plays in the itneraction with humoral host defences form that of other potentially important Gram-negative bacterial surface antigens. The reactivity of both sera with smooth and rough lipopolysaccharides was determined in ELISA, immunoblotting and by flow cytometry. BOth antisera reacted with similar specificity with most lipopolysaccharides of identical or related core type. Less distnct reactions with endotoxins of antibacterial serum in comparison with the anti-conjugate serum were found in all serological tests. LPS of E. coli O100 that showed the strongest reactions with both sera was used to stimulate IL-6, TNFŕ and nitric oxide production by the J-774A.1 cell line. BOth sera were used to inhibit that stimulation and no inhibitroy effects of the examined sera in comparison with non-immune serum were observed.


  2/4

  Tytuł oryginału: Sterols in the roots and herb from Hieracium pilosella L.
  Tytuł polski: Sterole w korzeniach i zielu Hieracium pilosella L.
  Autorzy: Krzaczek T[adeusz], Łukasiewicz E., Gawrońska-Grzywacz M.
  Źródło: Herba Pol. 2002: 48 (4) s.206-209, il., tab., bibliogr. 12 poz., streszcz. - 3 Międzynarodowe Sympozjum Chromatograficzne nt. produktów pochodzenia naturalnego Kazimierz Dolny 12-15.06. 2002
  Sygnatura GBL: 303,599

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie polskie: Metodą GCMS przeprowadzono porównawcze badania obecności steroli w korzeniach i zielu H. pilosella. W obu badanych frakcjach zidentyfikowano á-sitosterol, stigmasterol, kampesterol oraz ŕ-saccharostenon. Stigmast-7-en-3-ol stwierdzono tylko w zielu a stigmast-4-en-on tylko w korzeniach. Sitosterol i stigmasterol były związkami dominującymi w obu surowcach. Metodą wagową określono całkowitą ilość steroli w zielu (0,24 proc.) oraz w korzeniach (0,16 proc.).

  Streszczenie angielskie: A comparative study of the sterol components of roots and herb of H. pilosella was carried out using GCMS techniques. á-sitosterol, stigmasterol, campesterol and ŕsaccharostenon were identified in both fractions. Stigmast-7-en-3-ol was identified only in herb and stigmast-4-en-3-on only in roots. Sitosterol and stigmasterol were the the predominant sterol comnenets in analysed raw materials. Besides, by means of the weight method the total amounts of sterols was determined: in herb 0,24 p.c. and in roots 0,16 p.c.


  3/4

  Tytuł oryginału: Operacje rekonstrukcyjne tętnic a choroby serca
  Autorzy: Molski S., Łukasiewicz A., Mackiewicz Z.
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 2 - Warszawa, 2002 s.316-321, tab., bibliogr. 14 poz., sum. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  4/4

  Tytuł oryginału: Analiza aktywności antyoksydacyjnej i stężenia produktów peroksydacji lipidów w surowicy krwi pacjentów dorosłych z ostrymi schorzeniami naczyniowymi mózgu : praca doktorska
  Autorzy: Łukasiewicz Dariusz, Sobaniec Wojciech (promot.).; [Akademia Medyczna] Dziecięcy Szpital Kliniczny, Klinika Neurologii Dziecięcej w Białymstoku
  Źródło: 2002, 132 k. : il., tab., bibliogr. 220 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20545

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  stosując format: