Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ŁUKASIAK
Liczba odnalezionych rekordów: 11Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/11

Tytuł oryginału: Wykorzystanie żelu krzemionkowego z domieszką oleju silikonowego jako nośnika leków.
Tytuł angielski: Use of silica gel with an addition of silicone oil as drug delivery system.
Autorzy: Łukasiak Jerzy, Prokopowicz Magdalena, Jastrzębski Tomasz, Jachowska Dorota, Jamrógiewicz Zygmunt
Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (5) s.229-234, il., tab., bibliogr. 15 poz., sum.
Sygnatura GBL: 310,851

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Streszczenie angielskie: The paper presents a new approach to the use of silica gels with an addition of silicone oils as drug delivery systems. The process of release of doxorubicin hydrochloride adsorbed on silica gel to the aqueous phase from support models: silica gel/silicone oil with different drug/silica gel ratios was investigated. The process of drug release from the gel support to the aqueous phase was found to be reproducible, regular and taking place in one step with dynamics described by the regression equation c = a(log t)ý. The rate of the process of release of the drug from silica gel support is determined primarily by the ratio of drug to silica gel. A linear relationship was found between the relative degree of adsorbent saturation with the drug and the regression coefficient of the equation describing the dynamics of drug release to the aqueous phase.


  2/11

  Tytuł oryginału: Próba zastosowania spektrometrii 13C-NMR do badania tożsamości lipofilowych podłoży parafinowych.
  Tytuł angielski: An attempt to use 13C-NMR spectrometry to investigate the identity of lipophilic paraffin vehicles.
  Autorzy: Łukasiak Jerzy, Jamrógiewicz Zygmunt, Kamysz Wojciech
  Źródło: Biul. Kosmetol. 2002 (2) s.139-143, il., tab., bibliogr. 5 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,432

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Streszczenie polskie: W pracy podjęto próbę wykorzystania spektrometrii 13C NMR do badania lipofilowych podłoży parafinowych. Ta metoda analizy posiada wysoki potencjał identyfikacyjny i może stanowić uzupełnienie norm farmakopealnych.

  Streszczenie angielskie: The article presents an attempt to use 13C NMR spectrometry to study lipophilic paraffin vehicles. This method of analysis exhibits a high identification potential and can supplement pharmacopeal standarts.


  3/11

  Tytuł oryginału: Endogenne antybiotyki peptydowe.
  Tytuł angielski: Endogenous peptide antibiotics.
  Autorzy: Kamysz Wojciech, Łukasiak Jerzy
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (13) s.617-623, il., tab., bibliogr. 46 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • farmacja

  Streszczenie angielskie: Endogenous peptide antibiotics are an important component of the innate defences of all species of life. They have been isolated from plants, insects, amphibians and vertebrates, including humans. Antimicrobial peptides kill bacteria, viruses, fungi and protozoa to inhibit infection. Although the peptides differ greatly in primary structures, they are nearly all cationic and very often amphipathic, which reflects the fact that many of these peptides kill their target cells by permeabilizing the cell membrane. This review describes classes, mechanism of action and clinical applications of antimicrobial peptides.


  4/11

  Tytuł oryginału: Ocena przydatności metody kolorymetrycznej opartej na reakcji tworzenia błękitu krzemomolibdenowego do oznaczania krzemionki w tłuszczach utwardzanych.
  Tytuł angielski: Evaluation of the usefulness of the spectrophotometric method based on the reaction of formation of silic-molybdenic blue for determination of silica in hydrogenated fat.
  Autorzy: Łukasiak Jerzy, Czarnobaj Katarzyna
  Źródło: Rocz. Państ. Zakł. Hig. 2002: 53 (3) s.259-265, tab., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,906

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Streszczenie polskie: Dokonano oceny przydatności metody kolorymetrycznej do oznaczania jonowych form krzemu w tłuszczach utwardzanych (margarynach), dostępnych na polskim rynku. Przeprowadzono walidację metody, określając jej precyzję, dokładność oraz liniowość.


  5/11

  Tytuł oryginału: Perspektywy zastosowania peptydów w konserwowaniu kosmetyków.
  Tytuł angielski: Prospects for the use of peptides in preservation of cosmetics.
  Autorzy: Kamysz Wojciech, Łukasiak Jerzy
  Źródło: Biul. Kosmetol. 2002 (3) s.164-171, il., tab., bibliogr. 47 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,432

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Antybiotyki peptydowe wydzielane są przez większość organizmów chroniąc je przed zakażeniem drobnoustrojami. Szereg związków jest badanych w kierunku zastosowania ich w chemioterapii chorób infekcyjnych. W niniejszej pracy omówiono główne grupy peptydów o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych oraz przedyskutowano możliwości ich zastosowania jako środki konserwujące kosmetyki.


  6/11

  Tytuł oryginału: Degradacja siloksanów stosowanych do produkcji kosmetyków.
  Tytuł angielski: Degradation of siloxanes used for the production of cosmetics.
  Autorzy: Łukasiak Jerzy, Dorosz Agnieszka, Prokopowiczut. Magdalena, Czarnobaj Katarzyna, Pieńkowska Krystyna, Kamysz Wojciech, Falkiewicz Bogdan
  Źródło: Biul. Kosmetol. 2002 (3) s.193-202, tab., bibliogr. 45 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,432

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ochrona środowiska

  Streszczenie polskie: Silikony, a szczególności siloksany, są grupą związków chemicznych o wszechstronnym zastosowaniu w przemyśle i życiu codziennym człowieka. W 2000 roku światowa produkcja silikonów wynisła około 10 milinów ton, z czego znacząca część została wykorzystana w gospodarstwach domowych. Wśród innych zastosowań trzeba wymienić, że związki te są jednym z najważniejszych surowców do wyrobu kosmetyków. Silikony są tworzywami stosunkowo trwałymi, mogą więc stanowić uciążliwy odpad środowiskowy. W niniejszej pracy przedstawiamy krótki przegląd dzisiejszego stanu wiedzy na temat środowiskowego losu (environmental fate) i procesów degradacji (w tym biodegradacji) siloksanów zawartych w kosmetykach, dzięki którym związki te nie kumulują się w naszym otoczeniu.


  7/11

  Tytuł oryginału: Modulating effects of Uncaria tomentosa in experimentally-induced local pneumonia in calves.
  Autorzy: Bednarek Dariusz, Łukasiak Jerzy, Kondracki Marian, Żurowska Katarzyna, Falkiewicz Bogdan, Niemczuk Krzysztof
  Źródło: Bull. Vet. Inst. 2002: 46 (1) s.65-77, il., tab., bibliogr. 31 poz.
  Sygnatura GBL: 304,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • weterynaria
 • toksykologia
 • farmacja
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • bydło

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to investigate the influence of Uncaria tomentosa (Vilcacora) on the course of an experimentally induced local pneumonia in calves. The study was performed on 20 calves suffering from an induced lung inflammation. The animals were divided into two equal groups. The calves from group I were treated orally with 3600 mg/calf/day of Uncaria tomentosa for 17 consecutive days. The calves of group II served as controls and received placebo. A series of routine haematological parameters, inflammatory markers (serum and bronchoalveolar eicosanoids such as LTB4, TXB4, PGE2, PGF2ŕ and also Fe, Zn, Cu) and immunophenotype of peripheral blood lymphocyte subsets (T, Th, Ts/Tc, B) were assayed in the calves. Additionally, the body temperature was examined every day during the experiment. Significant changes caused by the development of lung inflammatory process and the regulating influence of Uncaria tomentosa were found in calves with regard to their clinical status and laboratory-tested parameters. The rectal temperature significantly increased in the untreated animals and it remained on the higher level until the tenth day of the obsevation. The examination of the peripheral lymphocyte subsets in the calves from group I revealed a significant increase in the total number and percentage of CD2 + and CD4+ cells. On the other hand, the systematic decrease in the peripheral blood neutrophil and MID-cell number was observed. Finally, on the last day of the experiment, the values were significantly lower, compared with their initial values...


  8/11

  Tytuł oryginału: Ocena zmian optycznych trzech typów soczewek: twardych, hydrożelowych i twardych pokrytych heparyną pod wpływem oleju silikonowego, stosowanego klinicznie jako substytut ciała szklistego gałki ocznej.
  Tytuł angielski: Evaluation of optical changes of three types of lenses: hard PMMA, hydrogel, and heparin surface modified hard lenses effected by silicone oil, used clinically as a substitute of the vitreous body.
  Autorzy: Prokopowicz Magdalena, Czarnobaj Katarzyna, Raczyńska Krystyna, Łukasiak Jerzy, Przyjazny Andrzej
  Źródło: Polimery Med. 2002: 32 (3/4) s.30-39, il., tab., bibliogr. 12 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 305,609

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie polskie: Celem badań była ocena in vitro czy olej silikonowy OXANE o lepkości 5700 cSt stosowany klinicznie w chirurgii oka jako substytut ciała szklistego, będąc w kontakcie ze sztuczną soczewką stosowaną jako implant ludzkich soczewek, wywołuje zmiany jej właściwości optycznych. W pracy przedstawiono analizę spektralną przepuszczalności promieniowania widzialnego (VIS) trzech rodzajów sztucznych soczewek: twardych (PMMA), hydrożelowych, twardych pokrytych heparyną (HSM) i tych samych rodzjaów soczewek poddanych działaniu promieniowania laserowego YAG o wzrastającej energii od 1,7 mH do 3,7 mJ, będących w kontakcie z olejem silikonowym. Badania przeprowadzano w dwutygodniowych odstępach czasowych, przez łączny okres 20 tygodni. Stwierdzono, że soczewki twarde iHSM po 20 tygodniach trwania doświadczenia nie zmieniły właściwości optycznych pod wpływem oleju silikonowego. Zmiany wartości transmitancji były w granicach błędu aparatury (ń 1 proc.). Soczewki hydrożelowe będące w kontakcie z olejem silkonowym pogorszyły swoje właściwości optyczne i po 20 tygodniowej ekspozycji w oleju, średnia wartość transmitancji promieniowania widzialnego zmalała o ok. 18 proc. i osiągałą wartość końcową 67,08 ń 2,37 (SDR = 5,56 proc.). Zarejestrowano zmiany wartości początkowych transmitancji, tylko w przypadku soczewek poddanych działaniu promieniowania laserowwego o największej energii 3,7 mJ. Po zakończonej ich ekspozycji w oleju soczewki twarde minimalnie poprawiły swoją przepuszczlaność o ...

  Streszczenie angielskie: The objective of these investigations was an in vitro evaluation whether silicone oil OXANE of viscosity 5700 cSt clinically used in eye surgery as a substitute of the vitreous body, being in contact with an artificial polymer lens used as an implant of human lens, causes the changes in its optical properties. The paper presents the results of spectral analysis of transmission of visible (VIS) radiaiton of three types of artificial lenses: hard PMMA hydrogel, heparin surface modified (HSM) hard PMMA, and the same lenses damaged by YAG laser radiation with an energy increasing from 1.7 mJ to 3.7 mJ, exposed to clinically applied silicone oil. The studies were carried out, in two-week intervals, over a period of 20 weeks. Hard PMMA and HSM lenses were found not to have changed their optical properties after 20 weeks of exposure to silicone oil. The measured transmittance values were within the range of intstrumental error (ń 1 p.c.). Optical properties of hydrogel lenses exposed to silicone oils deteriorated with exposure and after 20-week exposure to silicone oil the average transmittance value decreased by about 18 p.c., reaching its final value of 67.08 ń 2.37 p.c. (RSD - 5.5.6 p.c.). A minimal decrease of the initial transmittance values was observed only for the lenses exposed to laser radiation of highest energy (3.7 mJ). After completed exposure to silicone oil, two kinds of lenses were found to have a slightly improved transmittance: hard PMMA lenses by about ...


  9/11

  Tytuł oryginału: Molekularne i kliniczne konsekwencje biodegradacji silikonów in vivo.
  Tytuł angielski: Molecular and clinical consequences of in vivo silicones biodegradation.
  Autorzy: Łukasiak Jerzy, Prokopowicz Magdalena, Jamrógiewicz Zygmunt, Honory Maria, Jaśkiewicz Janusz, Dorosz Agnieszka, Jachowska Dorota, Falkiewicz Bogdan
  Źródło: Polimery Med. 2002: 32 (3/4) s.40-47, il., tab., bibliogr. 25 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 305,609

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie polskie: Przedmiotem publikacji jest przedstawienie danych mówiących o biodegradacji silikonów in vivo i ich potencjalnych konsekwencjach klinicznych i molekularnych. Produkty biodegradacji silikonów nie są biologicznie obojętne. W szczególności różnego rodzaju silanole są inhibitorami enzymów proteolitycznych i regulatorami wielu procesów metabolicznych oraz wpływają na wzrost i podział komórek, co wyraźnie wskazuje na potencjalnie silne działanie farmakologiczne. Głównym celem badań nad molekularnymi konsekwencjami biodegradacji siloksanów było sprawdzenie, jaki wpływ mają siloksany o różnych masach cząsteczkowych i różnej długości łańcucha na stabilność konformacyjną biologicznych molekuł.

  Streszczenie angielskie: The object of the publication is the presentation of data referring to in vivo silicones biodegradation and their potential clinical and molecular consequences. Summing up, one needs to state that the products of silicones biodegradation are not biologically indifferent. In particular, different types of silanols are inhibitors of proteolytic enzymes and regulators of many metabolic processes as well as affect the cell growth and division, which distinctly indicates the potentially strong pharmacological action. The main objective of the molecular consequences of the biodegradation of siloxanes was the verification what impact siloxanes of various molecular weights and of various chain lengths exert on the conformational stability of biological molecules.


  10/11

  Tytuł oryginału: Ditlenek azotu (IV), ditlenek siarki (IV), pył zawieszony, benzo(a)piren i substancje smołowe w powietrzu atmosferycznym w Gdańsku.
  Tytuł angielski: Nitrogen dioxide, sulphur dioxide, suspended particalate matter, benzo(a)pyrene and tar substances in ambient air in Gdańsk. P. 1.
  Autorzy: Halkiewicz Jan, Nowakowska Joanna, Jamrógiewicz Zygmunt, Furman Barbara, Strzęp Elżbieta, Krupieńczyk Janina, Piszczek Michał, Strzemieczny Ryszard, Łukasiak Jerzy
  Źródło: Ann. Acad. Med. Gedan. 2002: 32 s.265-280, il., tab., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 702,634

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ochrona środowiska

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • in vitro


  11/11

  Tytuł oryginału: Zastosowanie techniki ekstrakcji na fazie stałej (SPE) do zagęszczania wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych z płynów stosowanych w infuzji przy oznaczaniu tych związków techniką HPLC z detektorem fluorescencyjnym i diodowym.
  Tytuł angielski: Application of solid phase extraction technique (SPE) for direct concentration of polycyclic aromatic hydrocarbons from parenteral infusion solutions before assay HPLC with fluorescence and UV diode array detection.
  Autorzy: Halkiewicz Jan, Kamiński Marian, Nowakowska Joanna, Łukasiak Jerzy
  Źródło: Ann. Acad. Med. Gedan. 2002: 32 s.309-320, il., tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 702,634

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • in vitro

  stosując format: