Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ŁUCZYŃSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 5Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/5

Tytuł oryginału: Stężenie immunoglobuliny E przed i po leczeniu ostrej białaczki limfoblastycznej (ALL) i chłoniaka nieziarniczego (NHL), a występowanie reakcji uczuleniowych na L-asparaginazę.
Tytuł angielski: IgE serum concentration before and after acute lymphoblastic leukaemia and non-Hodgkin lymphoma treatmet and L-asparaginase hypersensitivity.
Autorzy: Łuczyński Włodzimierz, Muszyńska-Rosłan Katarzyna, Krawczuk-Rybak Maryna, Stasiak-Barmuta Anna
Źródło: Prz. Pediatr. 2002: 32 (1) s.59-62, il., bibliogr. 15 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,393

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • toksykologia
 • immunologia
 • farmacja
 • hematologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Oceniono występowanie objawów alergicznych w wywiadzie oraz wartości stężeń całkowitego IgE dzieci przed i po zakończeniu leczenia przeciwnowotworowego. Materiał stanowiło 35 dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną i chłoniakiem nieziarniczym. Objawy alergii przed zachorowaniem obserwowano u 22.8 proc. pacjentów. Podwyższone stężenie IgE w momencie rozpoznania choroby nowotworowej zanotowano u 45.7 proc. dzieci. Średnie stężenie IgE w całej grupie badanej wynosiło: przed leczeniem - 67.55 IU/ml, w czasie leczenia podtrzymującego remisję - 17.2 IU/ml, a po całkowitym zakończeniu leczenia - 47.06 IU/ml. Objawy nadwrażliwości na L-asparaginazę zanotowano u 25.7 proc. chorych. Nie wykazano wpływu podwyższonego stężenia IgE w momencie rozpoznania choroby oraz dodatniego wywiadu alergicznego na pojawienie się nadwrażliwości na L-asparaginazę.

  Streszczenie angielskie: We have analysed past medical history for the presence of allergic symptoms and IgE serum concentration before and after antineoplastic treatment in 35 children with acute lymphoblastic leukaemia and non-Hodgkin lymphoma. We have noted the history of allergic symptoms in 22.8 p.c. of patients. Serum IgE concentration at the time of diagnosis was elevated in 45.7 p.c. of children. Mean serum concentration in the whole group was: 67.55 IU/ml before, 17.2 IU/ml - during maintenance therapy and 47.06 IU/ml after treatent termination. We have noted L-asparaginase hypersensitivity in 25.7 p.c. of children. We did not find any correlation between L-asparaginase hypersensitivity and allergic symptoms in history or higher IgE serum concentrations before treatment.


  2/5

  Tytuł oryginału: Aktywacja limfocytów T i monocytów w przebiegu infekcji u dzieci z chorobą nowotworową.
  Tytuł angielski: Lymphocytes T and monocytes activation in the course of infection in children with neoplastic disease.
  Autorzy: Łuczyński Włodzimierz, Stasiak-Barmuta Anna, Muszyńska-Rosłan Katarzyna, Krawczuk-Rybak Maryna, Kasprzycka Edwina
  Źródło: Med. Wieku Rozw. 2002: 6 (1) s.31-41, il., tab., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,519

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • hematologia
 • pediatria
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Jednym z działań ubocznych leczenia przeciwnowotworowego jest upośledzenie funkcji układu immunol. Konsekwencją tego są częste infekcje, nierzadko o ciężkim przebiegu. Układ immunol. "odpowiada" na infekcje zmianami ilościowymi i jakościowymi komórek uczestniczących w reakcji zapalnej. Celem pracy była ocena subpopulacji komórek jednojądrzastych krwi obwodowej u pacejntów z chorobą nowotworową w przebiegu infekcji. Grupę badaną stanowiło 16 dzieci z chorobą nowotworową (z ostrą białaczką, limfoblastyczną, chłoniakiem nieziarniczym i ziarnicą złośliwą). Wśród badanych pacjentów w czasie rocznej obserwacji zanotowano 25 epizodów infekcji wymagających hospitalizacji. Oceny wartości odsetkowych limfocytów krwi obwodowej dokonano w oparciu o metodę znakowania przeciwciałami monoklonalnymi w odczycie cytometrii przepływowej użyto następujących przeciwciał: CD14-PE/CD45-FITC, CD3-FITC/CD19-PE, CD4-FITC/CD8-PE, CD3-FITC/CD16+CD56-PE, CD14-PerCP/CD54-PE, CD3-PerCP/CD45RA-FITC/CD45RO-PE, CD3-PerCP/HLA-DR, CD14-PerCP/HLA-DR). W badaniu wykonywanym w ostrym okresie infekcji, stwierdzono znamiennie wyższą średnią wartość odsetka komórek: CD3 HLADR, CD14 CD54 oraz CD3 CD45RO w odniesieniu do analogicznych wartości ocenianych w badaniach pozostałych. W badaniu wykonanym w okresie remisji, po okresie ostrej infekcji, stwierdzono znamiennie wyższą wartość średnią proporcji CD3 CD45RA / CD3 CD45RO. U pacjenta z cytomegalowirusowym zapaleniem płuc obserwowano znamienne zmniejszenie ...

  Streszczenie angielskie: One of the side effects of antineoplastic treatment is immunosupression. A cons-equence of this are frequent infections, sometimes with fatal outcome. The immunological system "answers" to infection with changes in number and quality of cells participating in the inflammatory preocess. The aim of the study was to investigate the subpopulations of mononuclear cells in patients with neoplastic (haematologic) diseases during infection. We studied 16 children with acute lymphoblastic leukaemia and with lymphomas (Hodgkin and non-Hodgkin. Among our patients we noted 25 episodes of infection requiring hospitalisation. Mean percent values of mononuclear cells in peripheral blood was assessed by flow cytometery using monoclonal antibodies. CD14-PE/CD45-FITC, CD3-FITC/CD19-PE, CD4-FITC/CD8-PE, CD3-FITC/CD16+CD56-PE, CD14-PerCP/CD54-PE, CD3-PerCP/CD45RA-FITC/CD45RO-PE, CD3-PerCP/HLA-DR, CD14-PerCP/HLA-DR). In the examination carried out during acute infection, we found higer mean percent values of CD3 HLADR, CD14 CD54 oraz CD3 CD45RO cells than in analogous values in the remaining examinations. After the infection we found higer percent of CD3 CD45RA/CD CD45RO cells. In patient with cytomegalovirus pneumonitis our examination showed a depression of HLA-DR antigens on monocytes during acute infection (10th day treatment) and return to normal valuesafter 20 days of treatment. Conclusions: (1) the most sensitive expression of infection in children with neoplastic disease was the ...


  3/5

  Tytuł oryginału: " Magiczne kule" - przeciwciała monoklonalne w terapii białaczek i chłoniaków.
  Tytuł angielski: " Magic bullets" - monoclonal antibodies in acute leukaemias and non-Hodgkin lymphomas treatment.
  Autorzy: Łuczyński Włodzimierz, Krawczuk-Rybak Maryna
  Źródło: Post. Hig. 2002: 56 (6) s.789-801, il., tab., bibliogr. s. 798-801, sum.
  Sygnatura GBL: 301,727

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • hematologia
 • onkologia

  Streszczenie angielskie: Because of high percent of failures in haematologic malignancies treatment there is a need of discovering new drugs. One of the new approaches are monoclonal antibodies, which target specific cluster differentiation antigens on tumor cells. Rituximab is an anti-CD20 antibody used in non-Hodgkin lymphoma, alemtuzumab - in B chronic lymphocytic leukaemia, gemtuzumab ozogamicin - in non-lymphoblastic laukaemia, tositumomab and ibritumomab are monoclonal antibodies binded with radiopharmaceutics and are used in non-Hodgkin lymphomas.


  4/5

  Tytuł oryginału: Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa sutka w materiale Specjalistycznego Szpitala Ginekologiczno-Położniczego w Wałbrzychu.
  Tytuł angielski: Fine-needle aspiration biopsy of breast in material of Specjalistyczny Szptial Ginekologiczno-Położniczy in Wałbrzych.
  Autorzy: Suchocki Sławomir, Łuczyński Krzysztof, Szymczyk Andrzej, Piec Przemysław
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (11) : Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu s.1113-1116, tab., bibliogr. 12 poz., sum. - Konferencja pt. Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu Książ k. Wałbrzycha 20-22.O6. 2002
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: W Oddziale Ginekologicznym Specjalistycznego Szpitala Ginekologiczno-Położniczego w Wałbrzychu w latach 2000-2001 wykonano 508 biopsji cienkoigłowych aspiracyjnych zmian w gruczołach piersiwych. Podstawą zakwalifikowania do biopsji było stwierdzenie zmiany ogniskowej w badaniu ultrasonograficznym bądź mammograficznym. Po zdiagnozowaniu 32 pacjentki wymagały leczenia operacyjnego. Wykryto 17 przypadków raka gruczołu piersiowego.

  Streszczenie angielskie: Objectives: Since the year of 2000 we have done more than 500 fine-needle aspiration biopsies in our hosptial. Design: The main cause was a breast lesion interpreted as suspicion of cancer in ultrasonogrpahy or mammography and its verification between benign tumor and a cancer. Materials and methods: 508 women with clinical findings of a breast tumor were qualifield for fine-needle biopsy procedure. Results: The most common diagnosis was a benign cystic tumor found in 183 cases and the second one - fibro-cystic mastopahty (132 cases). Surgical operation of the breast was performed in 32 cases. In 17 we found breast cancer and in 14 the diagnosis was suspicion of breast cancer. Conclusions: Fine-needle biopsy is valuable for diagnosis of breast cancer and can be easily laerned and used by the clinician. It's safe, cost-effective, and accurate technique, which has no counter-indications and causes little discomfort. Resutls are available in a short time so the decision about the necessity for excisional biopsy or mastectomy is made quickly.


  5/5

  Tytuł oryginału: Monitorowanie stanu immunologicznego dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną w czasie leczenia podtrzymującego remisję z uwzględnieniem współistniejących infekcji : praca doktorska
  Autorzy: Łuczyński Włodzimierz, Krawczuk-Rybak Maryna (promot.).; Akademia Medyczna Klinika Onkologii Dziecięcej w Białymstoku
  Źródło: 2002, [1], 93 k. : il., bibliogr. 152 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20543

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • hematologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  stosując format: