Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ŁUCZKIEWICZ
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Wpływ budowy stawów międzykręgowych w odcinku lędźwiowym na powstawanie kręgozmyku zwyrodnieniowego.
Tytuł angielski: The influence of the morphology of intervertebral facet joints on the development of the degenerative spondylolisthesis.
Autorzy: Łuczkiewicz Piotr, Smoczyński Andrzej, Smoczyński Maciej
Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (2) s.151-155, il., bibliogr. 15 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,360

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie polskie: W pracy przedstwiono wyniki badania wpływu orientacji powierzchni stawowych, stawów międzykręgowych w odcinku L4-L5, na powstawanie kręgozmyku zwyrodnieniowego. Analizie poddano 31 chorych powyżej 45 roku życia, leczonych operacyjnie z powodu dolegliwości bólowych w przebiegu choroby zwyrodnieniowej w odcinku lędźwiowym kręgosłupa. Badany materiał podzielono na dwie grupy. Pierwsza grupa składała się z chorych z rozpoznanym kręgozmykiem zwyrodnieniowym, na poziomie L4-L5. Druga grupa składała się z chorych leczonych operacyjnie z powodu stenozy kanału kręgowego, w przebiegu choroby zwyrodnieniowej, bez cech niestabilności na poziomie L4-L5. W obydwu grupach porównano nachylenie łuku kręgowego i powierzchni stawowych stawów międzykręgowych w płaszczyźnie strzałkowej i czołowej na podstawie badania TK. Kąt nachylenia łuku kręgowego i powierzchni stawowych, w płaszczyźnie strzałkowej, w obydwu grupach był podobny. Stwierdzono jednak wyraźne różnice w orientacji wyrostków stawowych w płaszczyźnie horyzontalnej, co pozwala sądzić, że zwiększenie kąta nachylenia powierzchni stawowych w płaszczyźnie czołowej stanowi istotny czynnik predysponujący do powstania kręgozmyku zwyrodnieniowego. Brak zwiększenia wartości kąta nachylenia powierzchni stawowych w płaszczyźnie horyzontalnej, u chorych z zaawansowanymi zmianami zwyrodnieniowymi, bez cech niesabilności pozwala sądzić, że proces ten nie jest tylko wynikiem wtórnej przebudowy stawów w przebiegu zmian zwyrodnieniowych.

  Streszczenie angielskie: In this paper, the influence of the orientation of intervertebral facet joints in segment L4-L5 on the development of degenerative spondylolishtesis is presented. Thirty one patietns over 45 years old, who were operated because of back pain in spondyloarthrosis, were analyzed. All patients were divided into two groups. The first group consisted of the patietns with degenerative spondylolishtesis at the level L4-L5. The significant diferences in the sagittal orientation of facet joints were stated. We confirmed that the presence of more sagittaly orientated facet joints has influence on degerative spondylolisthesis. Lack of the increas in value of this angle in patietns with degenerative changes without instability allows to suppose that this process is not the result of arthritic remodeling.


  2/2

  Tytuł oryginału: Zastosowanie odbarczenia z tylną stabilizacją i przednim międzytrzonowym usztywnieniem w operacyjnym leczeniu stenozy kanału kręgowego w przebiegu choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa lędźwiowego : praca doktorska
  Autorzy: Łuczkiewicz Piotr, Smoczyński Andrzej (promot.).; Akademia Medyczna Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu w Gdańsku
  Źródło: 2002, [2], 94 k. : il., tab., bibliogr. 243 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20558

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  stosując format: