Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ŁUCZAK-WAWRZYNIAK
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Leczenie jest sztuką - na podstawie wybranych obszarów działalności szpitala ginekologiczno-położniczego.
Tytuł angielski: Healing is a form of art - thesis based on observing every day's work in gynecological-obstetrical hospital.
Autorzy: Łuczak-Wawrzyniak Jadwiga, Skrzypczak Jana, Szczepańska Małgorzata
Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (10) s.884-887, bibliogr. 11 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,184

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • pediatria

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie polskie: W procesie terapeutycznym sposób komunikowania się lekarza z chorym i ich wzajemne relacje jakie nawiązują, stanowią istotny element sztuki lekarskiej. Lekarz ginekolog-położnik w swojej praktyce zawodowej towarzyszy kobiecie od zarania jej życia, aż do późnej starości. Celem pracy było przedstawienie z punktu widzenia psychologicznego wybranych sytuacji z obszarów działalności lekarskiej w Szpitalu Ginekologiczno-Położniczym: macierzyństwo, sytuacja noworodka i rodziców na Oddziale Neonatologicznym, chirurgia ginekologiczna, okres klimakterium i starości.

  Streszczenie angielskie: In the therapeutic process the means of communication between a physician and a patient and the interactions between them constitute an important element of medical procedures. The gynecologist and obstetrician accompany women from their births till late old age. The aim of the study was to describe from the psychological point of view certain situations arising in everyday work in Gynecological-Obstetrical Hospital: motherhood, the place of a newborn and his/her parents in the Neonatal Ward, gynecological surgery, climacterium and senium.


  2/3

  Tytuł oryginału: Jakość życia kobiet chorych na nowotwór narządu rodnego - humanistyczne wątki w onkologii.
  Tytuł angielski: Quality of life in women with reproductive organ cancer - human trends in oncology.
  Autorzy: Łuczak-Wawrzyniak Jadwiga, Kuczyński Marek
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (11) : Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu s.1151-1153, bibliogr. 7 poz., sum. - Konferencja pt. Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu Książ k. Wałbrzycha 20-22.06. 2002
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • ginekologia i położnictwo
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Rozpoznanie raka i leczenie onkologiczne stanowią stres, który oddziaływuje na przeżycia duchowe, ocenę własnego położenia życiowego i fizyczne samopoczucie chorego. Dzięki nieustannemu rozwojowi nauk medycznych możliwe staje się odkrywanie coraz skuteczniejszych sposobów zmagania się z chorobą. Jednakże korzystaniu ze zdobyczy nauki towarzyszyć musi nieustanna troska o jakość życia pacjenta.

  Streszczenie angielskie: Diagnosis of cancer and oncologic treatment create stress which influences estimation of their situation and physical feeling. Permanent development of medical sciences enables discoveries of more effective ways struggling with illness. However taking advantage of scientific development should be followed by constant concern about patient' quality of life.


  3/3

  Tytuł oryginału: Położnictwo i ginekologia : podręcznik dla studentów
  Autorzy: Banaszewski Szymon, Biczysko Romuald, Brązert Jacek, Bręborowicz Grzegorz H., Chmielnicka-Kopaczyk Maria, Cyganek Anna, Cymerys Zbigniew, Czerniak Tomasz, Derwich Krzysztof, Drews Krzysztof, Dubiel Mariusz, Ejmocka-Ambroziak Anna, Galicki Tomasz, Głyda Andrzej, Jasiński Piotr, Jędrzejczak Piotr, Kądziołka Przemysław, Kempiak Joanna, Kędzia Helena, Kołodziejczyk Beata, Kopaczyk Andrzej, Kordel Krzysztof, Kruszyński Zdzisław, Kubiaczyk-Paluch Beata, Kurpisz Maciej, Łuczak-Wawrzyniak Jadwiga, Marianowski Longin, Markwitz Wiesław, Mróz Małgorzata, Obara Marian, Opala Tomasz, Pawelczyk Leszek, Pisarska-Krawczyk Magdalena, Pisarski Tadeusz, Przybylski Zygmunt, Sajdak Stefan, Skrzypczak Jana, Spaczyński Marek, Szczapa Jerzy, Szczepańska Małgorzata, Szpakowska-Rzymska Iwona, Szymanowski Krzysztof, Urbaniak Tomasz, Wielgoś Mirosław, Wilczak Maciej
  Opracowanie edytorskie: Pisarski Tadeusz (red.).
  Wydanie: - Wyd. 4 unowocz
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, XI, [1], 884, [1] s. : il., tab., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 736,519

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  stosując format: