Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ŁUCZAK
Liczba odnalezionych rekordów: 42Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/42

Tytuł oryginału: Epidemiologia zakażeń wywołanych przez grzyby drożdżopodobne w szpitalu klinicznym.
Tytuł angielski: Epidemiology of yeast-like fungal infections in a university-affiliated hospital.
Autorzy: Wróblewska Marta, Swoboda-Kopeć Ewa, Stelmach Ewa, Łuczak Mirosław
Źródło: Nowiny Lek. 2002: 71 supl. 1: Zakażenia szpitalne: postępy w diagnostyce, terapii i profilaktyce s.84-86, bibliogr. 7 poz. - 9 Zjazd Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych pt. Zakażenia szpitalne: postępy w diagnostyce, terapii i profilaktyce Poznań 25-27.09. 2002
Sygnatura GBL: 310,004

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/42

  Tytuł oryginału: C. glabrata - zagrażający patogen w oddziałach intensywnej terapii medycznej.
  Tytuł angielski: C. glabrata - emerging pathogen in the intensive care units.
  Autorzy: Swoboda-Kopeć Ewa, Wróblewska Marta, Łuczak Mirosław, Rudnicka Jolanta, Stelmach Ewa
  Źródło: Nowiny Lek. 2002: 71 supl. 1: Zakażenia szpitalne: postępy w diagnostyce, terapii i profilaktyce s.124-125, bibliogr. 7 poz. - 9 Zjazd Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych pt. Zakażenia szpitalne: postępy w diagnostyce, terapii i profilaktyce Poznań 25-27.09. 2002
  Sygnatura GBL: 310,004

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  3/42

  Tytuł oryginału: Morfina w leczeniu bólu nowotworowego : informacja o leku dla chorych, rodzin i opiekunów
  Autorzy: Twycross Robert
  Opracowanie edytorskie: Leppert Wojciech (przedm., oprac. i tł.), Łuczak Jacek (przedm., oprac. i tł.).; Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego Katedra Onkologii, Klinika Opieki Paliatywnej, Anestezjologii i Intensywnej Terapii Onkologicznej w Poznaniu
  Źródło: - Poznań, AM [2002], 40 s. : il., 20 cm. - Tyt. oryg. Morphine and relief of cancer pain : information for patients, families and friends
  Sygnatura GBL: 660,783

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  4/42

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Leczenie bólu u chorych umierających. Jak oceniać potrzeby i jak przynosić ulgę metodami farmakologicznymi].
  Autorzy: Łuczak Jacek
  Źródło: Med. Dypl. 2002: 11 (2) s.106, 108, 110-112, bibliogr. 18 poz. - Tł. artyk. z czas. Postgraduate Medicine 2001; 110(2)
  Sygnatura GBL: 312,978

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  5/42

  Tytuł oryginału: VISA i hetero-VISA wśród szczepów Staphylococcus aureus izolowanych z przypadków klinicznych.
  Tytuł angielski: VISA and hetero-VISA among Staphylococcus aureus strains isolated from clinical cases.
  Autorzy: Młynarczyk Grażyna, Młynarczyk Andrzej, Łuczak Mirosław
  Źródło: Med. Dośw. 2002: 54 (1) s.9-20, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,458

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • in vitro

  Streszczenie polskie: Wśród szczepów Staphylococcus aureus izolowanych w latach 1993-2001 poszukiwano szczepów VISA i hetero-VISA. Wykazano obecność takich szczepów. Zastosowano różne modyfikacje oryginalnej metody i analizowano ich przydatność.

  Streszczenie angielskie: The VISA (vancomycin intermediate Staphylococcus aureus) and hetero-VISA strains were found among all isolates of Staphylococcus aureus obtained in the years 1997-2000. The frequency of VISA was 0.3 p.c. and h-VISA was about 3 p.c. most but not all of the h-Visa and all VISa starins were methicilin resistant. Moreover the usefulness of diffrent methods enabiling recognition of the h-VISA strains was compared.


  6/42

  Tytuł oryginału: Koniugacyjne przekazywanie genów oporności na glikopeptydy i makrolidy w obrębie rodzaju Enterococcus oraz ze szczepów Enterococcus faecalis do Staphylococcus aureus.
  Tytuł angielski: Conjugal transfer of glycopeptide and macrolide resistance genes among Enterococci and from Enterococcus faecalis to Staphylococcus aureus.
  Autorzy: Młynarczyk Andrzej, Młynarczyk Grażyna, Łuczak Mirosław
  Źródło: Med. Dośw. 2002: 54 (1) s.21-28, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,458

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • farmacja
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • in vitro

  Streszczenie polskie: Oceniano możliwość koniugacyjnego przekazywnia plazmidów warunkujących oporność na makrolidy oraz oporność typu VanA na antybiotyki glikopeptydowe z klinicznych izolatów E. faecalis do E. faecalis ATCC 29212 oraz do metycylino-opornych i metycylino-wrażliwych szczepów Staphylococcus aureus.

  Streszczenie angielskie: The resistance determinants were transferred from clinical strains of enterococci to Staphylococcus aureus strains. As recipients methicillin - resistant and methicillin - susceptible strains were used and the filter - mating procedure was performed. The transconjugants resistant to erythromycin were obtained in the case of all recipients. In one case the vanA determinant conferring the resistance to vancomycin was transferred together with erythromycin resistance. However the resistance was very unstable and the level was not as high as in the case of Enterococcus faecalis donor strain. The vanA determinant was easily transferred between eneterococcal strains by the conjugation and a transfer occurred of vanA alone or together with erythromycin resistance.


  7/42

  Tytuł oryginału: Szczepy Clostridium difficile nie wytwarzające toksyny A, wytwarzające toksynę B [tox A (-) tox B (+)] - czynnik etiologiczny biegunki poantybiotykowej (AAD) w Polsce.
  Tytuł angielski: Toxin A-negative/toxin B-positive Clostridium difficile strains-etiologic agent of antibiotic associated diarrhoea (AAD) in Poland.
  Autorzy: Pituch Hanna, Obuch-Woszczatyński Piotr, Meisel-Mikołajczyk Felicja, Łuczak Mirosław
  Źródło: Med. Dośw. 2002: 54 (1) s.45-53, il., tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,458

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • gastroenterologia
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • in vitro

  Streszczenie polskie: Do niedawna szczepy Clostridium difficile nie wytwarzające toksyny A, a wytwarzające tylko toksynę B [tox A (-) tox B (+)] uznawano za szczepy niepatogenne, które nie wywołują biegunki u ludzi. W ostatnich latach wykazano, że szczepy wytwarzające tylko toksynę B mogą być etiologicznym czynnikiem biegunki poantybiotykowej (AAD-antibiotic associated diarrhoea). W przedstawionej pracy udowodniono udział szczepów Clostridium difficile nie wytwarzających toksyny A a wytwarzających tylko toksynę B w etiologii biegunki poantybiotykowej w Polsce. Zastosowanie reakcji łańcuchowej polimerazy (PCR) z użyciem starterów NK9/NKV011 swoistych dla sekwencji powtarzających się genu A (repeating sequences) udowodniło obecność delecji w genie kodującym toksynę A dziewięciu szczepów Clostridium difficile izolowanych od chorych z ADD.

  Streszczenie angielskie: Previously, toxin A-negative/toxin B-positive Clostridium difficile strains were not thought to be associated with clinically significant disease. In our study among 159 tested C. difficile strains isolated from feacal samples from 413 patients with antibiotic associated diarrhoea (AAD) 17 strains (11 p.c.) were negative in the "Culturette Brand Toxin" CD (Becton-Dickinson) for detection toxin A and positive in the TOX A/B test, designed for detection of both toxins. The conserved regions of both toxin genes were detectable in all of isolates studied by the PCR. Nine of these C. difficile strains had a deletion in the A gene and remaining 8 strains, revealed an amplicon with the expected size of approximately 2500 bp. In this paper we described the first time the toxin A -negative/toxin B-positive C. difficile strains with deletion in toxin A gene isolated from the faecal samples of patient with AAD in Poland.


  8/42

  Tytuł oryginału: Obecność swoistych przeciwciał IgE dla alergenów tytoniu u chorych z alergią atopową.
  Tytuł angielski: Tobacco specific IgE in atopic patients.
  Autorzy: Tomaszewicz Joanna, Rączka Alicja, Łuczak Elżbieta
  Źródło: Alerg. Astma Immunol. 2002: 7 (1) s.55-60, il., tab., bibliogr. 39 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,342

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W ostatnich latach pojawiły się prace, które pozwalają sądzić, żę rola dymu tytoniowego w patogenezie chorób układu oddechowego może być bardziej złożona niż do niedawna przypuszczano. Zwrócono uwagę, że tytoń może pełnić rolę alergenu, ponieważ posiada zdolność do indukcji wytwarzania swoistych przeciwciał klasy IgE. Celem pracy była ocena częstości występowania uczulenia na tytoń u chorych na astmę oskrzelową, alergiczny nieżyt nosa oraz POChP. Badaniem objęto 70 osób atopowych, w tym 34 chorych na atopową astmę oskrzelową, 46 osób chorych na alergiczny nieżyt błony śluzowej nosa oraz 30 osób nieatopowych, w tym 20 chorych na POChP i 10 zdrowych ochotników. U badanych analizowano palenie tytoniu obecnie i w przyszłości, bierne narażenie na działania dymu tytoniowego, tolerancję dymu tytoniowego. U wszystkich wykonano testy skórne oraz oznaczono w surowicy stężenie całkowitej IgE oraz swoistych IgE dla alergenów tytoniu metodą fluoroimmunoenzymatyczną. W grupie osób atopowych u 12 chorych (17 proc.) stwierdzono obecność w surowicy swoistych IgE dla alergenów tytoniu w klasach od 1 do 3. Przeciwciała te częściej stwierdzano u chorych na atopową astmę oskrzelową niż alergiczny nieżyt nosa. W grupie osób nieatopowych u żadnej nie stwierdzono sIgE dla tytoniu wykazywali gorszą toelrancję dymu tytoniowego, mimo podobnej ekspozycji na palenie tytoniu w porównaniu z osobami z grupy bez sIgE.

  Streszczenie angielskie: Recent years have shown that tobacco can play the role of allergen, due to its ability to induce specific IgE in serum. The aim of the study was to evaluate the prevalence of sensitization to tobacco in pateints suffering from asthma, and allergic rhinitis comparing with patients with COPD and healthy controls. The study was carried out in 100 subjects divided into 2 groups: I group (n = 70) atopic adults, 34 patients with atopic asthma and 46 patients with seasonal or perennial rhinits, II group (n = 30) nonatopic adults, 20 pateints with COPD and 10 halthy controls. Skin prick tests and total IgE and specific IgE (sIgE) to tobacco leaf using fluoroimmunoenzymatic method were performed on all patients. Among all patients passive and active smoking, tolerance to tobacco smoke and other sensitization were analyzed. In group 1 in 12 subjects (17 p.c.) positive sIgE to tobacco in serum occured between first and third class. Sensitization to tobacco in examined group occured more frequently in asthma than in rhinitis patients. In group II (nonatopic adults) negative sIgE to tobacco was observed in all subjects. Patients sensitizated to tobacco were charactirzed with owrse tolerance for tobacco smoke while the exposure to smoking was comparable in both sensitizated and non-sensitizated groups.


  9/42

  Tytuł oryginału: Grzyby drożdżopodobne jako czynniki etiologiczne zakażeń krwi pacjentów hospitalizowanych w latach 1998-1999.
  Tytuł angielski: Yeast-like fungi as etiological agents of blood infections in patients hospitalized in 1998-1999.
  Autorzy: Swoboda-Kopeć Ewa, Sawicka-Grzelak Anna, Rokosz Alicja, Wróblewska Marta, Sulik-Tyszka Beata, Stelmach Ewa, Łuczak Mirosław
  Źródło: Med. Dośw. 2002: 54 (2) s.167-171, tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,458

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie polskie: Przebadano w automatycznym systemie BacT/Alert próbki krwi pobrane od pacjentów hospitalizowanych w oddziałach zabiegowych i zachowawczych SP CSK AM w Warszawie. Próbki krwi pobierano od chorych bezpośrednio z żyły lub za pomocą cewnika naczyniowego. Wyhodowano 38 szczepów grzybów drożdżopodobnych z krwi obwodowej i 20 szczepów z krwi pobranej przy użyciu cewnika naczyniowego. Gatunkami dominującymi były: C. albicans, C. glabrata i C. parapsilosis.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was the analysis of frequency of yeast-like fungi as etiological agents of fungemias in patients hospitalized in operative and conservative wards of Medical Academy Central Clinical Hospital in Warsaw in 1998-1999. Peripheral blood samples and collected from vascular catheters were incubated in BacT/Alert system (Organon Teknika, USA). Positive blood samples were inoculated on Sabouraud medium with chloramphenicol (bioMerieux, France) (the time of cultivation from 48 h to 7 days at 30 C) and on chromogenic medium BBL CHROMagarTM Candida (Becton Dickinson, USA). Fungal strains were identified by standard mycological procedures using ID 32 C strips (ATB system, bioMerieux, France) and tests of Sanofi Diagnostics Pasteur (France). The total number of positive blood cultures was 1724. Fifty eight strains were isolated from blood samples (3.36 p.c.). Strains belonged to 4 genera: Candida (55), Trichosporon (1), Saccharomyces (1) and Pichia (1). Thirty eight fungal strains were isolated from peripheral blood samples. Forty seven fungal strains were cultured from patients hospitalized in operative wards. Among fungi isolated from peripheral blood samples C. albicans (10), C. glabrata (9) and C. parapsilosis (5) strains dominated. From blood samples collected from vascular cathetesrs most often C. albicans (7), C. glabrata (4) and C. parapsilosis (3) were isolated.


  10/42

  Tytuł oryginału: Przetaczanie krwi i preparatów krwiopochodnych a zakażenia wirusowe.
  Tytuł angielski: Transfusions of blood and blood products and viral infections.
  Autorzy: Wróblewska Marta, Piotrowska Ewa, Łuczak Mirosław
  Źródło: Post. Hig. 2002: 56 (2) s.221-240, tab., bibliogr. [74] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,727

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • aIDS
 • hematologia
 • mikrobiologia
 • gastroenterologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Transfusions of blood and blood products are commonly used in medicine, but being biological materials they carry a risk of transmitting infections - viral, bacterial, parasitic, as well as prions. Laboratory tests used for screening of donated blood for viral infections at present cannot detect all infectious units. Criteria for selection of blood donors therefore must be very strict, while methods of inactivation of viruses and laboratory assays for detection of their presence must be improved. Indications for blood transfusion should be restricted.


  11/42

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Strategie postępowania w przypadku działań niepożądanych morfiny stosowanej doustnie. Raport Grupy Ekspertów European Association of Palliative Care].
  Autorzy: Łuczak Jacek
  Źródło: Med. Prakt. 2002 (3) s.162-164, bibliogr. 5 poz. - Tł. artyk. z czas. Journal of Clinical Oncology 2001; 19 : 2542-2554
  Sygnatura GBL: 312,921

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • farmacja

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  12/42

  Tytuł oryginału: Budowa i rola biologiczna białek morfogenetycznych kości.
  Tytuł angielski: The structure and the biological role of bone morphogenetic proteins. P. 1.
  Autorzy: Kos Marcin, Łuczak Klaudiusz, Matusiewicz Małgorzata
  Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (2) s.247-251, bibliogr. 31 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,451

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono współczesne poglądy na strukturę i znaczenie biologiczne w procesie kostnienia białek morfogenetycznych kości - BMP (bone morphogenetic proteins). Jest to grupa protein, w której obecnie wyróżnia się 13 podgrup, charakteryzująca się unikatowymi właściwościami do wywoływania zjawiska ektopowej osteogenezy. Autorzy omawiają budowę molekularną, właściwości fizykochemiczne, sposoby izolacji, mechanizm działania i podział BMP. Wskazano także na korzyści wynikające z ewentualnego zastosowania tego typu substancji w dynamicznie rozwijającej się obecnie dziedzinie, jaką jest inżynieria tkankowa.

  Streszczenie angielskie: In the paper contemporary views on the structure and biological role of BMP (bone morphogenetic protiens) are presented. It is a group of substances divided nowadays in 13 subgroups, presenting unique ability of evolving ectopic osteogenesis. The authors discuss their molecular structure, physiochemical properties, methods of isolation, mechanism of action and classification of BMP's. The advantages resulting from possible use of such substnces in dynamically developing discipline, as it is tissue engineering are pointed.


  13/42

  Tytuł oryginału: Budowa i rola biologiczna białek morfogentycznych kości.
  Tytuł angielski: The structure and the biological role of bone morphogenetic proteins. P. 2.
  Autorzy: Kos Marcin, Łuczak Klaudiusz, Matusiewicz Małgorzata
  Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (2) s.253-256, bibliogr. 39 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,451

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta

  Streszczenie polskie: W artykule przedstawiono mechanizm działania białek morfogenetycznych kości na poziomie molekularnym. Omówiono rodzaje, budowę, funkcję receptorów dla tych substancji oraz sposób przekazywania sygnałów przez przkaźniki drugiego rzędu, do jądra komórki w celu uaktywnienia odpowiednich genów. Spowodowana tym zmiana metabolizmu komórek wpływa na ich strukturę i funkcję.

  Streszczenie angielskie: The paper contains description of the molecular mechanism of bone morphogenetic proteins action. Classification, structure and mode of signal transmission to the cellular mucleus from cellular membrane were presented. Activation of the genes cause changes in cellular metabolism and thus in it's structure and function.


  14/42

  Tytuł oryginału: Współczesne poglądy na mechanizmy gojenia się tkanki kostnej.
  Tytuł angielski: Contemporary views on the mechanisms of bone tissue healing.
  Autorzy: Kos Marcin, Łuczak Klaudiusz, Klempous Radosław
  Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (3) s.397-402, bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,451

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia
 • immunologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy zawarto krótki rys hisotryczny oraz przedstawiono współczense poglady na sposób tworzenia się i regeneracji tkanki kostnej oraz mechanizmy wgajania się autogennych przeszczepów kostnych. Opisano procesy zachodzące podczas zrostu pierwotnego i zrostu samoistnego, fenomeny towarzyszące procesom gojenia, takie jak RAP, a także zasadę wgajania się autogennych przeszczepów kostnych na zasadzie indukcji i kondukcji. Autorzy przedstawiają procesy zachodzące na poziomie tkankowym: fazę skrzepu, demarkacji, tworzenie się ziarniny, rozplem i różnicowanie komórek osteogennych oraz uwapnianie się powstałej tkanki. Opis obrazu mikroskopowego uzupełniono anlizą procesów zachodzących na poziomie molekularnym, uwypuklając rolę cytokin (PDGF, TGF-á, IL, BMP) i hormonów w zapoczątkowaniu i kontroli regeneracji kości.

  Streszczenie angielskie: In this paper short historical outline and contemporary veiws on bone tissue formation and regeneration as well as autogenic bone grafts healing were presented. Processes appearing during primary or spontaneous union of fractured bone and phenomenons accompanying bone healign were described. Also rules of autgenous graft healing on the base of induction and conduciton were presented. The authors depicture processes on tissue level as clot formation, demarcation, developing of granulation tissue, proliferation and differentiation of osteogenic cells and calcification of arising tissue. Microscopic description is completed by phenomenon analysis on molecular level undermining the role of cytokines (PDGF, TGF-á, IL, BMP) and hormones in initiation and controlling of the bone regeneration.


  15/42

  Tytuł oryginału: Midfacial fractures in children.
  Autorzy: Kos M., Łuczak K., Godziński J., Rapala M., Klempous J.
  Źródło: Eur. J. Pediatr. Surg. 2002: 12 (4) s.218-225, il., tab., bibliogr. 20 poz., r‚s., res., Zsfg
  Sygnatura GBL: 312,942

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The purpose of the study was to present a modern classification and discuss the treatment of midfacial fractures in children. From the beginning of 1 January 1998 to 31 October 2000, 147 children were treated for different craniofacial fractures. Among them 28 patients (19 p.c.) had extensive midfacial fractures complicated by impaired vision and/or CNS dysfunction and were treated surgically. The fractures were divided into: zygomaticoorbital (1 pt) and zygomatico-orbito-maxillary (5 pts), isolated orbital wall fractures (14 pts) and naso-orbital dislocations (2 pts), upper facial portion dislocations (2 pts) and fronto-naso-orbital (2 pts) or cranio-orbital fractures (2 pts). Clinical examination revealed mainly dysfunction of facial morphology and aesthetics (enophthalmos, telecanthus), CSF leakage, impairment of vision and restricted eyeball movements. Ophthalmological, neurological and radiological (Waters view, CT, NMR) examinations were performed in all cases. The treatment consisted of bone repositioning, reconstruction with autologus bone grafts and three-dimensional stabilisation using titanium plates. Twenty-three pts were operated on before and 5 pts after 7th day after trauma. The restoration of normal facial morphology was achieved in 26 patients. In 2 cases it was imposisible because of the destruction of soft tissue and an extremely extensive bony trauma. Better reposition of bony fragments, prompt healing and better final results were achieved in patients operated before day 7 after trauma. Achieving good results in midfacial fractures requires prompt...


  16/42

  Tytuł oryginału: Perspetives of clinical application of bone morphogenetic proteins in children.
  Autorzy: Kos M., Łuczak K., Matusiewicz M., Krzystek-Korpacka M., Rapala M.
  Źródło: Eur. J. Pediatr. Surg. 2002: 12 (4) s.272-277, il., bibliogr. 20 poz., r‚s., res., Zsfg
  Sygnatura GBL: 312,942

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • bydło
 • szczury

  Streszczenie angielskie: The purpose of the study was to modify the method of Bone Morphogenetic Protein (BMP) extraction from bovine bones, estimate the osteoinductive potential of the extracted protein fractions in relation to the degree of protein purity and to test collagen formed in porous discs as a carrier. It was required before BMP application in reconstructive surgery in children. Material and method: BMP preparation from bovine bones was conducted according to a modification of Luyten's method. Three fractions of different degree of purity - demineralised bone matrix "M", extract "E", and fraction after hydroxyapatite column "HP" - were tested for their osteoinductive potential. They were implanted on a collagen carrier into the right rat femoral muscle pouch. Controls were implanted in the same way in the left muscle pouch. The discs were removed after 3 and 6 weeks and tested for alkaline phosphatase activity, a marker of new bone formation. Results: Out of the 10 animals used for testing the osteoinductive potential of matrix fraction, 7 results were positive and 3 negative. In the case of the extract fraction, the analysis was conducted for 3 weeks on 9 rats and 6 weeks on 13 rats. Six and 11 positive results were obtained, respectively. In the HP group 5 animals were observed for 3 weeks (3 positive, 2 negative) and 10 animals for 6 weeks (7 positive, 3 negative). In the case of the extract, the differences in alkaline phosphatase activity after 6 weeks were statistically significant (p ó 0.05) compared to controls. In the other groups, a positive tendency was observed...


  17/42

  Tytuł oryginału: Efficacy and safety of TTS fentanyl given directly after tramadol to patients with cancer related pain (based on FEN-POL-2 trial).
  Tytuł polski: Ocena efektywności i bezpieczeństwa stosowania TTS fentanylu bezpośrednio po tramadolu, u pacjentów z bólem pochodzenia nowotworowego (na podstawie badania FEN-POL-2 trial).
  Autorzy: Łuczak Jacek, Gorzelińska Lidia, Ramlau Rodryg, Wojtukiewicz Marek, Koralewski Piotr, Krzakowski Maciej, Załuski Jerzy
  Źródło: Nowotwory 2002: 52 (3) s.216-220, il., tab., bibliogr. 14 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 313,490

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem badania była ocena skuteczności i bezpieczeństwa stosowania TTS fentanylu u chorych z bólem nowotworowym, którzy poprzednio nie otrzymywali silnych opioidów. Do badania włączono 72 pacjentów, leczonych przez ostatnie 3 dni traumadolem w dawce 400 mg na dobę z niedostatecznym efektem przeciwbólowym. Natężenie bólu oceniano za pomocą Wizualnej Skali Analogowej (VAS) oraz Słownej Skali Oceny Bólu (VRS). U wszystkich badanych stosowanie TTS fentanylu rozpoczęto od dawki 25 ćg/godz, a w razie wystąpienia bólu przebijającego podawano 5 mg roztworu wodnego szybko działającej morfiny lub nie opioidowe leki przeciwbólowe. Podczas badania dawkę początkową TTS fentanylu utrzymano u 18 chorych, pozostali wymagali zwiększenia dawek. Maksymalna dawka wynosiła 150 ćg/godz. i była stosowana u 2 pacjentów. Trwające 28 dni badanie ukończyło 64 chorych. W ostatnim dniu badania 45/64 (72 proc.) chroych zgłaszało brak bólu lub ból o nieznacznym nasileniu, 15/64 (22 proc.) ból o średnim natężeniu, a 4/64 (6 proc.) ból silny lub bardzo silny wg VRS. W trakcie badania wystąpiły następujące objawy uboczne: nudności (N = 3), wymioty (N = 3), zaparcie stolca (N = 2) i wzmożona potliwość (N = 1), u żadnego z badanych nie pojawiły się objawy depresji oddechowej. TTS fentanyl okazał się skutecznym i bezpiecznym środkiem w leczeniu bólu nowotworowego nie pobierających wcześniej silnych opioidów.

  Streszczenie angielskie: The main purpose of the trial was to investigate the clinical efficacy and safety of TTS fentanyl administered over 28 days to patients naive to strong opioids, treated over the past 3 days prior to entering the study with the maximal (400 mg) daily dose of traumadol. Seventy two patients were included in the study, all of them suffering from advanced cancer-related pain. All patients started with the lowerst available dose of fentanyl (Delivery rate 25 ćg/hr. If analgesia was insufficient, the patients were give a strong opiid (5 mg of immediate-release oral morphine) or a non- opioid analgesic as "rescue" medication. Pain intensity was evaluated by means of the Visual Analoque Scale (VAS) and the Verbal Rating Scale (VRS). Sixty four patients were eligible for analysis. During the study 18 patients continued with 25 ćg/hr, and the remaining was administerd a higher doses. The maximum does was 150 ćg/hr (2 patients). At the termination of the trial 45/64 (72 p.c.) patients had no pain or slight pain, 15/564 (22 p.c.) had moderate pain and 4/64 (6 p.c.) experienced strong or very strong pain (VRS). At the end of the trial in 51/64 (79 p.c.) pts pain control was good to excellent (in an overall assessment of pain treatment). Clinically relevant respiratory depression was not observed. The following side effects of opioids were observed: nausea (N = 3), vomiting (N = 3), constipation (N = 2) and sweating (N = 1). Transdermal fentanyl proved to be an effective and safe analgesic in the treatment of cancer-related pain in patients naive to strong opioids.


  18/42

  Tytuł oryginału: Ocena przydatności oznaczania przeciwciał IgA przeciw endomysium oraz przeciw tkankowej transglutaminazie w rozpoznawaniu i monitorowaniu choroby trzewnej.
  Tytuł angielski: Serum IgA endomysium antibodies and anti human tissue transglutaminase IgA antibodies - usefullness for coeliac disease diagnosis and monitoring.
  Autorzy: Marek Iwona, Marek Andrzej, Bąkowska Alicja, Łuczak Grażyna, Kryszewski Andrzej
  Źródło: Gastroenterol. Pol. 2002: 9 (2) s.105-108, tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,180

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: Poznanie roli, jaką w patogenezie choroby trzewnej (ch.t.) odgrywa tkankowa transglutaminaza (tTG), a także stwierdzenie, że jest onaligandem dla przeciwciał przeciw endomysium mięśni gładkich, pozwoliły na lepsze zrozumienie niektórych klinicznych aspektów tego schorzenia. Opracowanie metody ELISA do oznaczenia zawartości przeciwciał przeciw tTG w surowicy stworzyło, jak się wydaje, nowe możliwości rozpoznawania enteropatii glutenowej (e.g.). Jednak opinie różnych autorów na temat diagnosytcznych wartości tego badana są rozbieżne. Cel pracy: Celem pracy było porównanie czułości i swoistości badania zawartości IgAEmA i IgAtTGAb w surowicy chorych z e.g. Materiał i metody: Badaniami objęto 54 dorosłych i 7 dzieci z ch.t. (grupa A) oraz 47 dorosłych i 7 dzieci, u których ch.t. wykluczono (grupa B). U wszystkich pacjentów oznaczono w surowicy zawartość IgAEmA (metodą immunofluorescencji pośredniej) oraz IgAtTGAb (metodą ELISA). Zależność między poziomami tych przeciwciał określono, stosując test korelacji Spearmana. Wyniki: Wśród badanych z ch.t. (grupa A), z których tylko 18 osób stosowało dietę bezglutenową, obecność IgAEmA w surowicy stwierdzono w 30 przypadkach, a IgAtTGAb w 40 przypadkach. W grupie B surowica 4 osób zawierałą IgAtTGAb. U żadnego pacjenta natomiast nie odnotowano obecności IgAEmA. Na podstawie uzyskanych wyników obliczono swoistość IgAEmA oraz IgAtTGAb odpowiednio na 100 i 92,5 proc. Czułość IgAEmA wynosiła 52,4 proc., a czułość IgAtTGAb 64 proc. Stwierdzono znamienną statystycznie dodatnią korelację między zawartością IgAEmA a IgAtTGAb w surowicy (Rss = 0,81, p 0,001).

  Streszczenie angielskie: Background: Knowledge of the role of tissue transglutaminase (tTG) in coeliac disease (c.d.) pathogenesis as well as discovering that it is a ligand for endomysial antibodies allowed us to understand better some clinical aspects of the disease. Introducing ELISA method for quantification of serum anti-tTG antibodies (IgAtTGAb) created new possibilities of gluten enteropathy (g.e.) diagnosing, However, the opinions of different authors on diagnostic usefulness of this test are variable. Aim: The aim of the study was the comparison of sensitivity and specificity of serum IgAEmA and IgAtTGAb in patients with c.d. Material and methods: Fifty-four adults and 7 children with c.d (group A) as well as 47 adults and 7 children without c.d (group B) were enrolled in the study. In all of them serum contents of IgAEmA and IgAtTGAb were measured by indirect immunofluorescence and ELISA methods respectively. The correlation between the antibody levels in serum was calculated by Spearman's corelation test. Results: Among the coeliacs (group A), 18 of whom were on gluten-free diet, IgAEmA in serum was found in 30 cases and IgAtTGAb in 40 cases. In group B no IgAEmA was found and IgAtTGAb was detected in only 4 patients. Specificity of IgAEmA and IgAtTGAb was 100 p.c. and 92.5 p.c. respectively. Sensitivity of IgAEmA and IgATGAb was 52.4 p.c. and 64.0 p.c. respectively. Significant positive correlation between serum IgAEmA and IgAtTGAb ws conrifmed (rss = 0.821, p 0.001).


  19/42

  Tytuł oryginału: Znaczenie czynnika martwicy nowotworu (TNF-ŕ) w patogenezie nadciśnienia tętniczego związanego z otyłością.
  Tytuł angielski: Tumor Necrosis Factor Alfa (TNF-ŕ) and its role in pathogenesis of obesity-associated hypertension.
  Autorzy: Bogdański Paweł, Pupek-Musialik Danuta, Łuczak Magdalena, Cymerys Maciej, Bryl Wiesław
  Źródło: Nadciśn. Tętn. 2002: 6 (2) s.133-141, bibliogr. 109 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,470

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Istnieją liczne badania epidemiologiczne wskazujące na istnienie silnej zależności między występowaniem otyłości a nadciśnieniem tętniczym. Według badania NHANES II ryzyko pojawienia się nadciśnienia tętniczego jest trzykrotnie większe u osób otyłych niż u osób bez otyłości. Opisano wiele mechanizmów biorących udział w rozwoju nadciśnienia u chorych otyłych. Coraz większą uwagę zwraca się na substancje o chrakterze hormonów, produkowane przez tkankę tłuszczową. Jedna z nich to czynnik martwicy nowotworu (TNF-ŕ) - plejotropowa cytokina, do niedawna kojarzona jedynie z działaniem przeciwnowotworowym i wpływem na układ immunologiczny. Jej potencjalny udział w kontroli ciśnienia tętniczego u osób otyłych stał się przedmiotem licznych badań. W pracy przedstawiono mechanizmy, poprzez które TNF w pośredni sposób może wpływać na wartości ciśnienia tętniczego. Należą do nich: indukcja insulinooporności, zwiększona sekrecja leptyny, podwyższone stężenie endoteliny, wpływ na układ RAA.

  Streszczenie angielskie: The strong associattion between obesity and hypertension has been demonstrated in the general population. According to NHANES II study the risk of arterial hypertension is 3-times higher in obese comparing with non-obese subjects. Mechanisms involved in the development of obesity-related hypertension have not been cleary identified. Substances having hormonal features, produced by adipose tissue, need closer attention. One of the substances is tumor necrosis factor (TNF-ŕ) - pleotropic cytokin, known primary for its role in the immune response and cancer. Its potential role in pathogenesis of arterial hypertension has been analysed recently. The influence of TNF on blood pressure is probably indirect. Its action is expressed by induction of insulin resistance, increased leptin secretion, endothelin production and influence on renin-angiotensin-aldosteron system.


  20/42

  Tytuł oryginału: Leczenie jest sztuką - na podstawie wybranych obszarów działalności szpitala ginekologiczno-położniczego.
  Tytuł angielski: Healing is a form of art - thesis based on observing every day's work in gynecological-obstetrical hospital.
  Autorzy: Łuczak-Wawrzyniak Jadwiga, Skrzypczak Jana, Szczepańska Małgorzata
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (10) s.884-887, bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • pediatria

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie polskie: W procesie terapeutycznym sposób komunikowania się lekarza z chorym i ich wzajemne relacje jakie nawiązują, stanowią istotny element sztuki lekarskiej. Lekarz ginekolog-położnik w swojej praktyce zawodowej towarzyszy kobiecie od zarania jej życia, aż do późnej starości. Celem pracy było przedstawienie z punktu widzenia psychologicznego wybranych sytuacji z obszarów działalności lekarskiej w Szpitalu Ginekologiczno-Położniczym: macierzyństwo, sytuacja noworodka i rodziców na Oddziale Neonatologicznym, chirurgia ginekologiczna, okres klimakterium i starości.

  Streszczenie angielskie: In the therapeutic process the means of communication between a physician and a patient and the interactions between them constitute an important element of medical procedures. The gynecologist and obstetrician accompany women from their births till late old age. The aim of the study was to describe from the psychological point of view certain situations arising in everyday work in Gynecological-Obstetrical Hospital: motherhood, the place of a newborn and his/her parents in the Neonatal Ward, gynecological surgery, climacterium and senium.


  21/42

  Tytuł oryginału: Rola morfiny i innych silnych opioidów oraz ketaminy w leczeniu trudnych do uśmierzenia bólów nowotworowych : praca doktorska
  Autorzy: Kotlińska-Lemieszek Aleksandra, Łuczak Jacek (promot.).; Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego Katedra Onkologii, Klinika Opieki Paliatywnej, Anestezjologii i Intensywnej Terapii Onkologicznej w Poznaniu
  Źródło: 2002, [1], 156 k. : il., tab., bibliogr. 174 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19641

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  22/42

  Tytuł oryginału: Wykrywanie genów smr i qacA u szczepów Staphylococcus aureus z zastosowaniem metody PCR.
  Tytuł angielski: Detection of smr and qacA genes in Staphylococcus aureus using PCR.
  Autorzy: Stefańska Joanna, Młynarczyk Grażyna, Młynarczyk Andrzej, Starościak Bohdan, Łuczak Mirosław
  Źródło: Med. Dośw. 2002: 54 (3) s.183-189, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,458

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • farmacja
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: U 31 szczepów Staphylococcus aureus, badano obecność genów smr i qacA przy zastosowaniu metody PCR. Badaniami objęto 22 szczepy MRSA (w tym 20 opornych na czwartorzędowe sole amoniowe) oraz 9 szczepów MSSA.


  23/42

  Tytuł oryginału: Oporność szczepów Staphylococcus aureus na czwartorzędowe sole amoniowe i chlorheksydynę.
  Tytuł angielski: Resistance to chlorhexidine and quaternary ammonium compounds in Staphylococcus aureus strains.
  Autorzy: Stefańska Joanna, Młynarczyk Grażyna, Młynarczyk Andrzej, Starościak Bohdan, Łuczak Mirosław
  Źródło: Med. Dośw. 2002: 54 (3) s.191-197, tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,458

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Badano poziom wrażliwości 90 szczepów Staphylococcus aureus izolowanych od pacjentów hospitalizowanych oraz pochodzących ze środowiska pozaszpitalnego na wybrane czwatorzędowe sole amoniowe i chlorheksydynę.


  24/42

  Tytuł oryginału: Zastosowanie nowej metody do wykrywania beta-laktamaz o rozszerzonym spektrum substratowym (ESBLs).
  Tytuł angielski: Application of a novel method for detection of extended-spectrum beta-lactamases (ESBLs).
  Autorzy: Rokosz Alicja, Sawicka-Grzelak Anna, M‚sz…ros Jadwiga, Łuczak Mirosław
  Źródło: Med. Dośw. 2002: 54 (3) s.225-231, tab., bibliogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,458

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Z próbek materiału klinicznego wyosobniono 260 szczepów Gram-ujemnych pałeczek, które zidentyfikowano jako ESBL-dodatnie metodą dwóch krążków (DDST). Wszystkie szczepy oznaczono za pomocą nowej metody (DD) służącej do wykrywania beta-laktamaz o rozszerzonym spektrum substratowym z użyciem krążka z cefpodoksymem oraz krążka diagnostycznego z cefpodoksymem i kwasem klawulanowym (CD 01). Zgodność wyników oznaczeń dla obu metod dotyczyła 60,4 proc. badanych szczepów.


  25/42

  Tytuł oryginału: Identyfikacja i lekowrażliwość bezwzględnie beztlenowych bakterii wyizolowanych od hospitalizowanych pacjentów.
  Tytuł angielski: Identification and susceptibility to antimicrobial agents of strictly anaerobic bacteria isolated from hospitalized patients.
  Autorzy: Kot Katarzyna, Rokosz Alicja, Sawicka-Grzelak Anna, Łuczak Mirosław
  Źródło: Med. Dośw. 2002: 54 (3) s.233-241, tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,458

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Od pacjentów hospitalizowanych w 2001 roku wyhodowano 225 szczepów bezwzględnych beztlenowców, w tym 54 szczepy bakterii Gram-ujemnych i 171 szczepów bakterii Gram-dodatnich. Wśród Gram-ujemnych bakterii dominowały szczepy Bacteroides fragilis, a wśród Gram-dodatnich szczepy Peptostreptococcus sp. Stwierdzono, że lekami najbardziej aktywnymi wobec klinicznych szczepów Gram-ujemnych bakterii beztlenowych były: metronidazol, piperacylina z tazobaktamem, tikarcylina z kwasem klawulanowym i imipenem, a wobec szczepów Gram-dodatnich bakterii beztlenowych: piperacylina z tazobaktamem, amoksycylina z kwasem klawulanowym, tikarcylina z kwasem klawulanowym i imipenem.


  26/42

  Tytuł oryginału: Wrażliwość na leki enterotoksynotwórczych szczepów Bacteroides fragilis izolowanych w różnych krajach.
  Tytuł angielski: Enterotoxin-producing Bacteroides fragilis strains isolated in different countries - susceptibility to antimicrobial agents.
  Autorzy: Obuch-Woszczatyński Piotr, Rokosz Alicja, Sawicka-Grzelak Anna, Pituch Hanna, Meisel-Mikołajczyk Felicja, Łuczak Mirosław
  Źródło: Med. Dośw. 2002: 54 (3) s.253-258, tab., bibliogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,458

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W 22 szczepach Bacteroides fragilis wyizolowanych w Anglii, Francji, Holandii, Polsce i USA z różnych materiałów klinicznych stwierdzono obecność fragmentu genu enterotoksyny (fragilizyny) w reakcji PCR. Wrażliwość tych szczepów na penicylinę G, ceftriakson, amoksycylinę/kwas klawulanowy, imipenem, klindamycynę i metronidazol oznaczono metodą Etest.


  27/42

  Tytuł oryginału: Występowanie enterotoksynotwórczych szczepów Bacteroides fragilis (ETBF) w przewodzie pokarmowym dzieci z klinicznym rozpoznaniem biegunki poantybiotykowej (AAD).
  Tytuł angielski: Prevalence of enterotoxigenic bacteroides fragilis starins (ETBF) in the gut of children with clinical diagnosis of antibiotic associated diarrhoes (AAD).
  Autorzy: Pituch Hanna, Obuch-Woszczatyński Piotr, Meisel-Mikołajczyk Felicja, Łuczak Mirosław
  Źródło: Med. Dośw. 2002: 54 (4) s.357-363, tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,458

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • toksykologia
 • mikrobiologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.

  Streszczenie polskie: Badano próbki kału pobrane od sześćdziesięciorga dzieci z klinicznym rozpoznaniem biegunki poantybiotykowej. Toksynotwórcze szczepy C. difficile wyhodowano z trzydziestu próbek kału (50 proc.), natomiast enterotoksynotwórcze szczepy B. fragilis wyhodowano z czterech próbek kału (6,7 proc.). W trzech przypadkach zaobserwowano występowanie w tej samej próbce zarówno toksynotwórczego szczepu C. difficile jak i entrotoksynotwórczego szczepu B. fragilis. Wykazano występowanie enterotoksynotwórczych szczepów B. fragilis w przewodzie pokarmowym dzieci z biegunką poantybiotykową oraz możliwość współwystępowania toksynotwórczych szczepów C. difficile i enterotoksynotwórczych szczepów B. fargilis (ETBF).


  28/42

  Tytuł oryginału: Zastosowanie reakcji z lizatem amebocytów Limulus (LAL) do oznaczania biologicznej aktywności lipopolisacharydów referencyjnych i klinicznych szczepów z grupy Bacteroides fragilis.
  Tytuł angielski: Application of reaction with Limulus amoebocyte lysate (LAL) to determine biological activity of lipopolysaccharides from reference and clinical strains of Bacteroides fragilis group.
  Autorzy: Rokosz Alicja, Fiejka Maria, Górska Paulina, Aleksandrowicz Janina, Meisel-Mikołajczyk Felicja, Łuczak Mirosław
  Źródło: Med. Dośw. 2002: 54 (4) s.365-369, tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,458

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przedmiot badań stanowiły lipopolisacharydy wyekstrahowane z ośmiu referencyjnych i dwóch klinicznych szczepów grupy B. fragilis (BFG). Biologiczną aktywność preparatów LPS oznaczono przy użyciu fotometrycznego testu BET (poprzednio LAL). Aktywność lipopolisacharydów pochodzących z pałeczek rodzaju Bacteroides porównano z aktywnością LPS E. coli 055:B5. Największą aktywnością w reakcji z odczynnikiem LAL odznaczały się lipopolisacharydy tych gatunków pałeczek BFG, które są ważne z klinicznego punktu widzenia - B. fragilis i B. thetaiotaomicron.


  29/42

  Tytuł oryginału: Wyhodowania grzybów z próbek kału w przypadkach biegunki poantybiotykowej (AAD).
  Tytuł angielski: Cultivation of fungi from faecal specimens in cases of antibiotic-associated diarrhoea (AAD).
  Autorzy: Rokosz Alicja, Sawicka-Grzelak Anna, Pituch Hanna, Łuczak Mirosław
  Źródło: Med. Dośw. 2002: 54 (4) s.371-377, tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,458

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Zbadano sto próbek kału pobranego od pacjentów z objawami biegunki poantybiotykowej. Badania przeprowadzono w celu wykrycia szczepów Clostridium difficile, toksyn A/B C. difficile i grzybów. W pięćdziesięciu próbkach kału biegunkowego stwierdzono obecność grzybów, a w 43 próbkach zidentyfikowano szczepy C. difficile i/lub toksyny A/B tego gatunku bakterii. W dwudziestu trzech przypadkach przyczyną schorzenia było prawdopodobnie mieszane zakażenie C. difficile i grzybami drożdżopodobnymi, ponieważ w próbkach kału wykryto oba drobnoustroje.


  30/42

  Tytuł oryginału: Substancje alarmowe jako wykładnik stanu emocjonalnego poprzedzającego zgon.
  Tytuł angielski: Alarm substances as an exponent of emotional state before death.
  Autorzy: Hauser Roman, Gos Tomasz, Marczak Marcin, Janicki Jerzy, Wiergowski Marek, Jankowski Zbigniew, Karaszewski Bartosz, Łuczak Natalia, Krzyżanowski Maciej, Wodniak-Ochocińska Łucja
  Źródło: Arch. Med. Sąd. 2002: 52 (4) s.287-293, bibliogr. 28 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,812

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Praca prezentuje wyniki wstępnych badań, których celem jest identyfikacja feromonów alarmowych wydzielanych przez ssaki. Przeprowadzono je na szczurach płci męskiej rasy Wistar. Stosowano wobec nich awersyjne bodźce sensoryczne oraz procedury warunkowania lęku. U badanych zwierząt obserwowano narastanie behawioralnych wykładników zagrożenia. W ich atmosferze zidentyfikowano związki organiczne, których część może odpowiadać substancjom alarmowym. W ocenianych strukturach węchomózgowia stwierdzono wzrost stężenia glutaminianu.


  31/42

  Tytuł oryginału: Characterization of Clostridium perfringens strains isolated from Polish patients with suspected antibiotic-associated diarrhea.
  Autorzy: Pituch Hanna, Braak Nicole van den, Belkum Alex van, Leeuwen Willem van, Obuch-Woszczatyński Piotr, Łuczak Mirosław, Verbrugh Henri, Meisel-Mikołajczyk Felicja, Martirosian Gayane
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (3) s.BR85-BR88, il., tab., bibliogr. 27 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • gastroenterologia
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Background: The aim of our research was to investigate the role of enterotoxin- producing anaerobic bacteria other than Clostridium difficile in the etiology of antibiotic-associated diarrhea. THis article presents data related to C. perfringens. Material/Methods: Stool samples taken from 158 patients with suspected antibiotic-associated diarrhea were specifically cultured for Clostridium difficile, Bacteroides fragilis and Clostridium perfringens. In order to associate the presence of virulence factors in the bacterial isolated thus collected with disease features, all strains were genetically and phenotypically analyzed for toxin production. All isolated C. perfringens strains were cultured in Ellner sporulation-promoting medium. Results: In 21 of the 158 patients (13 p.c.) C. perfringens could be cultivated from the fecal specimen. None of the strains produced eneterotoxin, and consequently the cpe gene was not detected by PCR in any of these strains. C. perfringens and C. difficile were cultivated from the same stool samples in 4 cases. Interestingly, in one case toxin A-negative/toxin B positive C. difficile and nonenterotoxigenic C. perfringens were co-cultured. After application of a heat shock (100řC at 30 min.) only two C. perfringens strains producing thermoresistant spores were detected. Pulsed field gel electrophoresis (PFGE) demonstrated genetic heterogenicity among the C. perfringens strains, suggesting that these bacteria were already presented upon hospital admission. Conclusion: It seems unlikely that nosocomial transfer has taken place. The relatively low incidence suggests that C. perfringens is not a major primary cause of antibiotic-associated diarrhea.


  32/42

  Tytuł oryginału: Etyka u kresu życia
  Autorzy: Łuczak Jacek
  Źródło: W: Lekarze o eutanazji - Kraków, 2002 s.34-51 - 4 Krajowa Konferencja Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich pt. Lekarze o eutanazji Częstochowa 25.05. 2002
  Sygnatura GBL: 612,929

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem


  33/42

  Tytuł oryginału: Morfina i inne opioidy w leczeniu bólu nowotworowego. Czym należy kieroweać się przy wyborze leczenia u pacjentów z bólem trudnym do uśmierzenia.
  Tytuł angielski: Morphine and other opioids in the treatament of cancer pain. What factors to consider when choosing analgesics in patients with pain difficult to relieve.
  Autorzy: Kotlińska-Lemieszek Aleksandra, Łuczak Jacek, Bączyk Ewa, Bączyk Maciej
  Źródło: Nowa Med. 2002: 9 (6) s.24-34, tab., bibliogr. 87 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,229

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The past 16 years have proved that the WHO principles are a very effective of cancer pain management. In about 10-15 p.c. of patients, however, the pain control is unsatisfactory which might be due to poor response to the analgesics or side effects that limit further dose escalation. In the article the authors analyse the known patient and opioid factors determining the so-called "responsiveness". They focus on the methods of improving the effects of pharmacological treatamnent, such as adequate adjuvant and breakthrough pain management, parewnteral treatament, opioid rotation and simultaneous use of two opioids.


  34/42

  Tytuł oryginału: Ocena jakości życia u chorych z bólem nowotworowym leczonych tramadolem i morfiną.
  Tytuł angielski: Assessment of quality of life in patients with cancer pain treated with tramadol and morphine.
  Autorzy: Leppert Wojciech, Majkowicz Mikołaj, Łuczak Jacek, Woźniak Sławomir Paweł
  Źródło: Psychoonkologia 2002: 6 (1) s.1-8, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,539

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • farmacja
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W otwartym, randomizowanym, równoległym badaniu przeprowadzono ocenę jakości życia 40 chorych z bólem nowotworowym, którzy wymagali leczenia analgetykami opioidowymi. Chorzy otrzymywali przez 7 dni tramadol (krople bądź kapsułki) lub morfinę (roztwór wodny) o normalnym uwalnianiu, a przez kolejne 28 dni tramadol (Tramal Retard tabletki 100, 150, 200 mg) lub morfinę (MST Continus tabletki 10, 30, 60, 100 mg bądź M-eslon kapsułki 10, 30, 60, 100 mg) o zmodyfikowanym uwalnianiu. Ocenę jakości życia przeprowadzono trzykrotnie w czasie badania po 7, 21 i 35 dniach leczenia, przy użyciu kwestionariusza EORTC QLQ C 30. W obu grupach chorych uzyskano korzystne efekty analgetyczne, wyrażone znaczącym zmniejszeniem początkowego natężenia bólu wg skali VAS. Czas leczenia Tramalem Retard wynosił 3 - 310 dni (średnio 87.15 ń 78.23 dni), morfiną (MST Continus i M-eslon) 5 - 502 dni (średnio 100.05 ń 102.67 dni). Zakres dawek dobowych dla tramadolu 200 - 600 mg (średnia 322,22 ń 116,60 mg), dla morfiny 20 - 270 mg (średnia 123,5 ń 78,15 mg). Średnie dawki dobowe po 7, 21 i 35 dniach leczenia dla tramadolu wynosiły odpowiednio 290, 340 i 322 mg, dla morfiny odpowiednio 82,55, 103 i 123,5 mg. Natężenie objawów ubocznych, zwłaszcza senności (różnice statystycznie znamienne) było większe w grupie chorych leczonych morfiną. Badanie jakości życia wykazało lepszą ogólną jakość życia i mniejsze nasilenie zmęczenia w trzecim badaniu (po 35 dniach leczenia) w grupie chorych leczonych ...

  Streszczenie angielskie: In an open, randomised, parallel study we assessed quality of life in 40 patients who demand opioid analgesis therapy because of cancer pain. Patients received normal release preparations of tramadol (drops or capsules) or morphine (water solution) during first 7 days of the treatment, then patients were transferred to modified release forms of tramadol (Tramal Long 100, 150, 200 mg tablets) or morphine (MST Continus 10, 30, 60, 100 mg tablets or M-eslon 10, 30, 60, 100 mg capsules) which were administered through 28 days. Quality of life was appraised three times during the trial after 7, 21 and 35 days of the treatment using QLQ C 30 questionnaire. In both groups of patients the treatment was effective expressed by significant decrease in pain intensity assessed by VAS scale. The time of the treatment was for Tramal Retard 3 - 310 days (mean 87.15 ń 78.23 days), for morphine MST Continus and M-eslon 5 - 502 days (mean 100.05 ń 102.67 days). The daily dose range of tramadol was 200 - 600 mg (mean 322.22 ń 116.60 mg), for morphine 20 - 270 mg (mean 123.5 ń 78.15 mg). The mean daily doses after 7, 21 and 35 days of the treatment were for tramadol 290, 340 and 322 mg respectively, for morphine 82.5, 103 and 123.5 mg respectively. Side effects intensity especially drowsiness (statistically significant differences) was bigger in patients treated with morphine. Quality of life results revealed better overall quality of life and less intensity of fatique in the third ...


  35/42

  Tytuł oryginału: Czynnik martwicy nowotworów (TNF-ŕ) w procesie indukcji insulinooporności u osób z otyłością prostą.
  Tytuł angielski: Tumor necreosis factor alfa (TNF-ŕ) and its role in pathogenesis of insulin resistance in patients with simple obesity.
  Autorzy: Bogdański Paweł, Pupek-Musialik Danuta, Łuczak Magdalena, Bryl Wiesław, Jabłecka Anna
  Źródło: Diabetol. Dośw. Klin. 2002: 2 (6) s.449-454, il., tab., bibliogr. 37 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,582

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Znamiennie częstsze występowanie insulinooporności u chorych z otyłością jest znanym faktem. Ostatnie badania sugerują, że w procesie rozwoju insulinooporności ważną rolę może odgrywać zwiększone stężenie czynnika martwicy nowotworów (TNF) pleotropowej cytokiny, produkowanej m.in. przez tkankę tłuszczową. Celem pracy była ocena stężenia TNF u pacjentów z otyłością prostą oraz poszukiwanie zależności pomiędzy stężeniami tej cytokiny a wybranymi parametrami antropometrycznymi i wskaźnikiem insulinooporności. Materiał i metody. Do badania włączono 30 pacjentów z otyłością prostą (M/K 16/14, w wieku 44,2 ń 3,2 lat, BMI 32,4 ń 4,2 kg/mý). Grupę kontrolną stanowiło 20 zdrowych ochotników (M/K 8/12, w wieku 34,3 ń 2,1 lat, BMI 23,2 ń 1,7 kg/mý). Względną (proc. FAT) i bezwzględną (kg FAT) zawartość tkanki tłuszczowej oznaczono metodą bioimpedancji elektrycznej. Stężenie TNF i insuliny określono metodami radioimmunologicznymi. Wskaźnik insulinooporności obliczono jako iloraz stężenia insuliny/glukozy (IRI/G). Wyniki. Grupę osób z otyłością prostą cechowały znamiennie wyższe stężenia TNF, insuliny oraz znamiennie wyższe wartości wskaźnika insulinooporności (IRI/G) w porównaniu z grupą kontrolną. Ponadto w grupie tej stwierdzono dodatnią korelację pomiędzy stężeniami TNF a proc. FAT i wskaźnikiem IRI/G. Wnioski. Chorych z otyłością prostą charakteryzują wyższe wartości stężeń TNF w surowicy. Zwiększone stężenie TNF w grupie otyłych oraz jego dodatnia korelacja ze wskaźnikiem insulinooporności wskazują na potencjalny udział tej cytokiny w indukcji insulinooporności związanej z otyłością.


  36/42

  Tytuł oryginału: Problemy funkcjonowania systemu ochrony zdrowia po wprowadzeniu reformy. Poprawiać, ale gdzie i jak?
  Autorzy: Golinowska Stanisława
  Opracowanie edytorskie: Łuczak Jacek R. (koment.).
  Źródło: Zdr. Zarz. 2002: 4 (5) s.91-106, il., tab., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,596

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ekonomika

  Streszczenie polskie: Reforma ochrony zdrowia nie przyczyniła się do spełnienia oczekiwań społeczeństwa oraz środowiska medycznego związanych ze zmianą systemu. W atmosferze krytyki reformy podejmowane są kolejne zmiany bez rzetelnej diagnozy skutków reformy. Artykuł jest wynikiem szerszej analizy funkcjonowania systemu w nowych warunkach, ukazuje jego główne obecnie problemy. Należą do nich: deficyt środków w systemie, zmiany w alokacji środków generowane przez dramatyczny wzrost wydatków na leki, ograniczony dostęp do świadczeń oraz brak odczuwalnej poprawy jakości, słabość samorządów terytorialnych w pełnieniu funkcji organów założycielskich, zbyt duża autonomia kas chorych w realizacji nie tylko funkcji płatnika, spontaniczna prywatyzacja i zjawiska korupcji, problemy ze sterowaniem systemu, braki bądź nieefektywna realizacja funkcji strategicznych, koordynacyjnych i kontrolnych oraz słaby głos pacjenta. Trudności sprawnego i efektywnengo funkcjonowania systemy występują nie tylko w wyniku wprowadzonej reformy, ale na skutek tego, że reforma wielu z nich w ogóle nie podjęła. Do tych niepodjętych należy problem określenia granic odpłatności za świadczenia oraz warunków dla funkcjonowania sektora prywatnego. Nie zostały przygotowane motywacje dla podnoszenia jakości, zlekceważono funkcję głosu pacjenta" w systemie oraz mechanizmów korupcyjnych. Cały impet niezadowolenia z powodu niesprawności systemu spadł na kasy chorych, które ukształtowały się jako najsilniejszy podmiot w systemie. ...

  Streszczenie angielskie: The health care reform has not contributed to the fulfilment of the basic expectations of the society and the medical circles connected with the change of the system. Subsequent changes are undertaken in the atmosphere of the critique of the reform without through diagnosis of its effects. The article, which is a result of the broader analysis of the system functioning in new conditions reveals its current, major problem. These are: deficit of the resource in the system, changes in the resource allocation generated by the dramatic increase of the pharmaceutical expenditures, limited access to services, lack of the observable quality improvement, weakness of the local goverments acting as founding bodies, too big autonomy of the sickness funds in carrying out not only the purchaser function, spontaneous privatisation, corruption, problems connected with operating system; lack or inefficient rendering of the strategic, coordinative, and control functions and a weak patient's voice. The difficulties connected with the efficient functioning of the system are not only due to the introduction of the reform but also to the fact that in some cases the reform has not been introduced. Determination of the payment limits for sevices and the conditions for private sector functioning are examples of the case in which the reform has not been carried out. Quality improvement incentives have not been developed, "patient's voice" and corruption-generating mechanisms in the system ...


  37/42

  Tytuł oryginału: Amputacje obustronne i wielokończynowe oraz sposoby ich zaopatrywania.
  Tytuł angielski: Bilateral and multiextremital amputations and methods of their provision.
  Autorzy: Łuczak Elżbieta, Prosnak Mieczysław
  Źródło: Kwart. Ortop. 2002 (3) s.199-203, il., bibliogr. 15 poz., sum., Zsfg, rez.
  Sygnatura GBL: 313,547

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W artykule opartym na materiale 491 chorych leczonych w latach 1967-2000 omówiono pokrótce problem pierwotnego protezowania chorych po obustronnych amputacjach kończyn górnych lub dolnych oraz skojarzonych, łączących odjęcia kończyn górnych i dolnych, a zwłaszcza trój- i czterokończynowych. Postępowanie polegało na zaopatrywaniu w wykonywane w przychodni protezy tymczasowe, zastępowane po ustaleniu elementów regulacji i przyswojeniu zaopatrzenia oraz wyrobienia stereotypów wykonawczych, zamawianymi w zakładach produkcyjnych protezami definitywnymi, stanowiącymi doskonalsze pod względem kosmetycznym repliki sprowadzonych pod względem przydatności protez tymczasowych. Niezbędne leczenie usprawniające prowadziliśmy przeciętnie 3-6 miesięcy, a w przypadkach amputacji wielokończynowych 6-10 miesięcy, a nawet i dłużej. Wyniki postępowania okazały się w pełni zadowalające.

  Streszczenie angielskie: In the article based on the material of 491 patients treated in the years 1967-2000 there was shortly discussed the problem of primary prosthesis implants in patients after bilateral amputations of upper or lower limbs and combined amputations, connecting amputations of upper and lower limbs, particularly three- and four- extremital ones. The management consisted in providing with temporary prostheses made in the outpatient clinic, replaced after establishing the regulation elements and assimilation and developing executory stereotypes with ordered in a workshop final prostheses, being - as regards cosmetics - more perfect replicas of temporary prostheses tested in respect of usefulness. The necessary rehabilitation treatment was carried out on the average for 3-6 months and in cases of multiextremital amputations for 6-10 months or even longer. The results of the management turned out to be fully satisfactory.


  38/42

  Tytuł oryginału: Jakość życia kobiet chorych na nowotwór narządu rodnego - humanistyczne wątki w onkologii.
  Tytuł angielski: Quality of life in women with reproductive organ cancer - human trends in oncology.
  Autorzy: Łuczak-Wawrzyniak Jadwiga, Kuczyński Marek
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (11) : Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu s.1151-1153, bibliogr. 7 poz., sum. - Konferencja pt. Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu Książ k. Wałbrzycha 20-22.06. 2002
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • ginekologia i położnictwo
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Rozpoznanie raka i leczenie onkologiczne stanowią stres, który oddziaływuje na przeżycia duchowe, ocenę własnego położenia życiowego i fizyczne samopoczucie chorego. Dzięki nieustannemu rozwojowi nauk medycznych możliwe staje się odkrywanie coraz skuteczniejszych sposobów zmagania się z chorobą. Jednakże korzystaniu ze zdobyczy nauki towarzyszyć musi nieustanna troska o jakość życia pacjenta.

  Streszczenie angielskie: Diagnosis of cancer and oncologic treatment create stress which influences estimation of their situation and physical feeling. Permanent development of medical sciences enables discoveries of more effective ways struggling with illness. However taking advantage of scientific development should be followed by constant concern about patient' quality of life.


  39/42

  Tytuł oryginału: Zaburzenia obwodowego metabolizmu hormonów tarczycy jako podstawowy mechanizm rozwoju zespołu chorób pozatarczycowych.
  Autorzy: Nauman Alicja, Ambroziak Michał, Puzianowska-Kuźnicka Monika, Pachucki Janusz, Tański Zbigniew, Łuczak Janina, Nauman Paweł, Nauman Janusz
  Źródło: Endokrynol. Pol. 2002: 53 (4) supl. 2 s.31-50, il., bibliogr. 74 poz.
  Sygnatura GBL: 304,167

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  40/42

  Tytuł oryginału: Cytomegalovirus disease in neonates and infants - clinical presentation, diagnostic and therapeutic problems - own experience.
  Autorzy: Liberek Anna, Rytlewska Marlena, Szlagatys-Sidorkiewicz Agnieszka, Bako Wanda, Łuczak Grażyna, Sikorska-Wiśniewska Grażyna, Korzonut. Maria
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (12) s.CR815-CR820, il., bibliogr. 23 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • niemowlęta
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: The aim of the study was to present diagnostic problems, different clinical presentations and results of treatment of cytomegalovirus infections in neonates and infants. Material and methods: The study was carried out in a group of 31 children from 10 days to 12 months of age (17 boys, 14 girls). The diagnosis was based on serological investigations (presence of specific IgM antibodies and/or increasing titer of IgG antibodies), presence of intermediate or early CMV antigen in peripheral blood leukocytes or positive blood or urine PCR results. The treatment of 25 cases involved intravenous administration of gancyclovir at 5-7 mg/kg daily doses for 14-21 days. In 1 case, hyperimmunized anti-CMV serum - Cytotect was used. Results: The most common clincal symptoms were jaundice, hepato- and splenomegaly. Clinical investigations demonstrated increased aminotransferase activity and the signs of cholestasis. Other frequent findings included anemia, leukocytosis with atypical lymphocyte forms present, as well as thrombocytopenia. In majority treated patients, rapid regression of the clinical symptoms and normalization of transaminases activity was observed. Good outcome of the therapy was confirmed by immunological investigations. The effecst of the therapy were similar irrespective of the dosee and duration of gancyclovir treatment. The tolerance of the drug was good - no indications for discontinuation of the treatment were observed in any of the patients. Conclusions: The clinical presentations of cytomegalovirus disease in infants are varied, the diagnosis...


  41/42

  Tytuł oryginału: Położnictwo i ginekologia : podręcznik dla studentów
  Autorzy: Banaszewski Szymon, Biczysko Romuald, Brązert Jacek, Bręborowicz Grzegorz H., Chmielnicka-Kopaczyk Maria, Cyganek Anna, Cymerys Zbigniew, Czerniak Tomasz, Derwich Krzysztof, Drews Krzysztof, Dubiel Mariusz, Ejmocka-Ambroziak Anna, Galicki Tomasz, Głyda Andrzej, Jasiński Piotr, Jędrzejczak Piotr, Kądziołka Przemysław, Kempiak Joanna, Kędzia Helena, Kołodziejczyk Beata, Kopaczyk Andrzej, Kordel Krzysztof, Kruszyński Zdzisław, Kubiaczyk-Paluch Beata, Kurpisz Maciej, Łuczak-Wawrzyniak Jadwiga, Marianowski Longin, Markwitz Wiesław, Mróz Małgorzata, Obara Marian, Opala Tomasz, Pawelczyk Leszek, Pisarska-Krawczyk Magdalena, Pisarski Tadeusz, Przybylski Zygmunt, Sajdak Stefan, Skrzypczak Jana, Spaczyński Marek, Szczapa Jerzy, Szczepańska Małgorzata, Szpakowska-Rzymska Iwona, Szymanowski Krzysztof, Urbaniak Tomasz, Wielgoś Mirosław, Wilczak Maciej
  Opracowanie edytorskie: Pisarski Tadeusz (red.).
  Wydanie: - Wyd. 4 unowocz
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, XI, [1], 884, [1] s. : il., tab., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 736,519

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska


  42/42

  Tytuł oryginału: Wrażliwość na trimetoprim i kotrimoksazol uropatogennych bakterii wyizolowanych od pacjentów leczonych ambulatoryjnie.
  Autorzy: Rokosz Alicja, Sawicka-Grzelak Anna, Łuczak Mirosław
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (3) s.54, 56, 58, tab.
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia
 • mikrobiologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie polskie: Metodami bakteriologicznymi zbadano próbki moczu od dorosłych pacjentów leczonych ambulatoryjnie z powodu zakażenia dróg moczowych (ZUM). Wyhodowano 220 szczepów, będących patogenami dróg moczowych. Określono aktywność in vitro trimetroprimu i kotrimoksazolu wobec wyizolowanych szczepów uropatogennych. W przypadku obu chemioterapeutyków była ona porównywalna.

  stosując format: