Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ŁOPUSZAŃSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: The effects of menstrual and menopausal factors on bone mineral content in healthy Polish women.
Autorzy: Szklarska Alicja, Jankowska Ewa, Łopuszańska Monika
Źródło: Prz. Antropol. 2002: 65 s.43-56, il., tab., bibliogr. s. 54-55, streszcz.
Sygnatura GBL: 301,512

Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było: (1) ocena, który czynnik, wiek kalendarzowy czy menopauza, ujawnia bardziej szkodliwy wpływ na stan mineralizacji kośćca (BMC) zdrowych kobiet; (2) oszacowanie wpływu innych czynników (wiek manarche, ilość lat reprodukcji, ilość lat po menopauzie) na redukcję masy kostnej. Materiał stanowiła grupa 928 kobiet (715 przed i 213 po menopauzie), w wieku od 20 do 62 lat, zdrowych, czynnych zawodowo mieszkanek Wrocławia. Gęstość gąbczasta, korowa i całkowita oceniana była na przedramieniu ręki niedominującej metodą pQCT przy użyciu aparatu XCT Stratec 960. Badane kobiety podawały w ankiecie wiek chromologiczny, wiek menarche i wiek menopauzy. Z tych danych obliczpono liczbę lat reprodukcji i liczbę lat po menopauzie. Różnice pomiędzy poszczególnymi grupami testowano za pomocą dwuczynnikowej analizy wariancji ANOVA. Uzyskane wyniki wskazują, że menopauza silniej niż wiek chronologiczny pobniża poziom BMC, w szczególności w części gąbczastej (tab. 1). Dlatego też w dalszej analizie wydzielono 2 grupy kobiet: przed i po menopauzie. Wcześniejsza menarche miała istotny wpływ na BMC jedynie u kobiet przed menopauzą (tab. 2 i 3, rys. 4-6). Wśród kobiet po menopauzie na redukcję masy kostnej silniejszy wpływ miała liczba lat jakie upłynęły od menopauzy niż długość okresu reprodukcyjnego (tab. 4). Należy zauważyć, że wiek kalendarzowy istotnie wpływa na obniżenie masy kostnej tylko wśród kobiet po menopauzie (rys. 1 - 3).

  Streszczenie angielskie: The aims of this study were the following: (1) An evaluation of which factor, aging itself or the occurrence of menopause, revealed a more detrimental effect on bone mineral content (BMC) of fealthy women; (2) An assessment of influence of other factors (the menarcheal age, the total number of reproductive years and the length of the period after menopause) on BMC. Our sample material comprised a group of 928 healthy females (715 pre- and 213 postmenopausal), aged 20 - 62. BMC at the ultra-distal radius was assessed by pQCT. BMC differences between particular groups were tested using a two-way ANOVA. The menopause was related to BMC decline and the impact of menopausal hormonal alternations was much stronger than that of chronological age. Among postmenopausal women, the total number of reproductive years was not an independent predictor of better bone status. In premenopausal women the beneficial effect of earlier menarche on bone tissue is maintained.

  stosując format: