Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ŁOŃ
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: RET proto-oncogene germline mutation in pheochromocytoma patients - incidence and clinical consequences.
Tytuł polski: Częstość występowania i znaczenie kliniczne mutacji protoonkogenu RET u chorych z guzem chromochłonnym.
Autorzy: Pęczkowska Mariola, Januszewicz Andrzej, Franke Gerlind, Hoegerle Stefan, Szmigielski Cezary, Łoń Izabella, Cieśla Magdalena, Janas Jadwiga, Januszewicz Magdalena, Cybulska Idalia, Wocial Bożenna, Łapiński Mariusz, Cieśla Witold, Szostek Mieczysław, Januszewicz Włodzimierz, Neumann Hartmut P. H.
Źródło: Nadciśn. Tętn. 2002: 6 (4) s.279-284, tab., bibliogr. 22 poz., streszcz.
Sygnatura GBL: 313,470

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp: Dotychczasowe badania wskazują, że częstość zespołu mnogiej gruczolakowatości (MEN 2), w skład którego wchodzi guz chromochłonny, jest większa niż dotychczas sądzono. Zespół ten dziedziczony jest w sposób autosomalny dominujący i wywołuje go mutacja protoonkogenu RET. Celem pracy jest ocena częstości występowania oraz kliniczne znaczenie mutacji protoonkogenu RET u chorych z guzem chromochłonnym. Materiał i metody: Badania genetyczne w kierunku mutacji protoonkogenu RET przeprowadzono u 106 chorcyh (średni wiek: 49 ń 14,1 roku 26M, 80K) z rozpoznanym i potwierdzonym histopatologicznie guzem chromochłonnym. Pacjenci ci byli uprzednio hospitalizowani i leczeni w Klinice Chorób Wewnętrznych i Nadciśnienia Tętniczego Akademii Med. w Warszawie w latach 1957 - 1998 oraz w Klinice Nadciśnienia Tętniczego Instytutu Kardiologii w Warszawie od roku 1980 do 2001. Oceniano również stężenie kalcytoniny (CT), zarówno w warunkach podstawowych, jak i po stymulacji pentagastryną, oraz stężenie parathormonu. Wyniki: Obecność mutacji protoonkogenu RET wykazano u 8 chorych (7,4 proc.) - w eksonie 11, w kodonie 634,TGC na CGC u 5 chorych, u pozostałych 3 odpowiednio - w eksonie 11, kodonie 634, TGC na GGC, w eksonie 11, kodonie 634, TGC na TGG oraz w eksonie 13, kodonie 791, TAT na CGC. Nadczynność komórek C potwierdzona testem pentagastrynowym stwierdzono u 5 nosicieli, u 2 chorych wynik testu był wątpliwy, jedynie u 1 chorego stężenie kalcytoniny było prawidłowe. Prawidłowe stężenie CT obserwowano u chorego z mutacją w eksonie ...


  2/4

  Tytuł oryginału: Operacje redukcyjne w leczeniu skrajnie zaawansowanych postaci przewlekłego obrzęku chłonnego.
  Tytuł angielski: Excisional operations for extremely advanced chronic lymphedema.
  Autorzy: Sankowski Andrzej, Skórski Maciej, Łoń Sławomir, Osuch Piotr
  Źródło: Prz. Flebol. 2002: 10 (1) s.5-10, il., tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,489

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W latach 1977-1990 wykonano w Klinice 15 operacji redukcyjnych u chorych ze skrajnie zaawansowanymi postaciami obrzęku chłonnego. W grupie tej wykonano 9 zabiegów sposobem Charlsa i 6 metodą Thompsona. Pięć zabiegów dotyczyło kończyn górnych, zaś 10 kończyn dolnych. W pracy omówiono wyniki bezpośrednie ze szczególnym omówieniem powikłań. U 8 chorych przedstawiono wyniki odległe po okresie obserwacji wynoszącym 10 lat. Korzystniejsze wyniki obserwowano w grupie chorych po operacji Charlesa. Mimo widocznego defektu nie obserwowano nawrotu obrzęku.


  3/4

  Tytuł oryginału: Centrally applied vasopressin intensifies hypotension and bradycardia after hemorrhage in SHR rats.
  Autorzy: Dobruch J[akub], Paczwa P., Łoń S., Szczepańska-Sadowska E.
  Źródło: J. Physiol. Pharmacol. 2002: 53 (2) s.295-298, il., tab., bibliogr. 8 poz.
  Sygnatura GBL: 302,092

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • komunikat
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Spontaneuosly hypertensive rats (SHR) have been shown to exhibit several alterations in functions of the intrabrain vasopressinergic system. The present study was designed to find out whether centrally administered vasopressin (AVP) may influence the cardiovascular adaptation to hypotensive hypovolemia in SHR rats. Two series of experiments were performed on conscious 17 SHR rats chronically implanted with lateral cerebral ventricle (LCV) cannulas and with femoral artery catheters. Mean arterial pressure (MAP) and heart rate (HR) were monitored before and after arterial bleeding (1,3 p.c. body weight) performed during LCV infusion of 1) artificial cerebrospinal fluid 5 ćl/hour (aCSF); and 2) arginine vasopressin, 100 ng/hour/5ćl of aCSF (AVP). Central administration of aCSF and AVP had no effect on mAP and HR under resting conditions. Hemorrhage evoked significant hypotension (p 0.001) and bradycardia (p 0.001). During central infusion of AVP hemorrhage resulted in significantly greaterhypotension than during central infusion of aCSF alone (p 0,05). The results provide evidence that centrally applied vasopressin significantly modulates cardivascular adjustments to hypotensive hemorrhage in SHR.


  4/4

  Tytuł oryginału: Amyloidoza serca.
  Autorzy: Styczyński Grzegorz, Łoń Izabela, Pruszczyk Piotr
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (5) s.67-68, il., bibliogr. 3 poz.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  stosując format: