Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ŁEBKOWSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Czynność pęcherzyka żółciowego i wchłanianie tłuszczów w przebiegu chirurgicznego leczenia wola guzowatego.
Tytuł angielski: Gallbladder function and absorption of lipids during the course of surgical treatment of nodular goiter.
Autorzy: Dzienis Henryk, Kokoszko Maciej, Łebkowska Urszula
Opracowanie edytorskie: Kuzdak Krzysztof (koment.).
Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (2) s.172-182, il., tab., bibliogr. 20 poz. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 09. 2001 - Tekst równol. w jęz. ang.
Sygnatura GBL: 313,570

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena czynności pęcherzyka żółciowego oraz wchłaniania tłuszczów przed i po operacji wola guzowatego. Materiał i metodyka. U 10 chorych z wolem obojętnym i 10 z wolem nadczynnym określano ultrasonograficznie objętość pęcherzyka na czczo oraz po posiłku testowym. Równolegle oznaczano stężenia całkowitych kwasów tłuszczowych (TFA) w surowicy metodą hydroksamową. Wyniki. U chorych z wolem obojętnym, objętość pęcherzyka zmnijszała się po posiłku o ok. 50 proc., przy wolu nadczynnym zaś o 88 proc. Po farmakologicznym uzyskaniu eutyreozy wyniki były jak w wolu obojętnym, natomiast po strumektomii - podobnie jak w grupie kontrolnej. Stężenia całkowitych kwasów tłuszczowych w surowicy chorych z wolem obojętnym lub nadczynnym były niższe, jednakże ich poposiłkowy przyrost wynosił średnio 100 mg/dL. Po subtotalnej strumektomii wykazano wartości całkowitych kwasow tłuszczowych zbliżone do wyników kontrolnych. Wnioski. U chorych z wolem nadczynnym występują zmiany w kurczliwości pęcherzyka żółciowego, obniżeniem całkowitych kwasów tłuszczowych w surowicy. Stan eutyreozy oraz wycięcie wola powodują poprawę czynności pęcherzyka i wchłaniania tłuszczów.

  Streszczenie angielskie: Aim of the study was to evaluate gallbladder function and lipid absorption before and after nodular goiter surgery. Material and methods. The gallbladder volume was defined by means of ultrasonography in 10 patients with neutral goiters and 10 with thyrotoxic goiters during fasting conditions and after a test meal. At the same time, serum concentrations of total fatty acids (TFA) were also estimated using the hydroxamic method. Results. The gallbladder volume of neutral goiter decreased after meals, approximately by 50 p.c., while the volume in thyrotoxic patients was 88 p.c. lower than before consumption. When pharmacological euthyreosis was obtained, gallbladder volumes were comparable to results in neutral goiter subjects and finally after strumectomy similar to control groups values. Serum TFA concentrations either in nontoxic or thyrotoxic patients were decreased. However, postprandial increase of TFA amounted to an average 100 mg/dL. Subtotal strumectomy resulted in TFA related to control values. Conclusions. Changes of gallbladder contractility in connection with a decrease of serum TFA concentrations occur in thyrotoxic goiter patients. Euthyreosis and subsequent improve gallbladder functioning and lipid absorbtion.


  2/3

  Tytuł oryginału: MR in neurological syndromes of connective tissue diseases.
  Autorzy: Walecki Jerzy, Sierakowski Stanisław, Lewszuk Andrzej, Sulik Agnieszka, Tarasów Eugeniusz, Łebkowska Urszula
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (6) s.MT105-MT111, il., tab., bibliogr. 23 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Neurological complications in the course of SLE are mostly associated with vascular chagnes. An important role in their pathogenesis is played by immune mechanisms. The aim of the study was to determine the value of modern imging techniques, with special refrence to selected MR sequences (FLAIR, DWI) in the diagnosis of cerebral changes in patients with neurological symptoms of SLE. Fifty patients with neurological symptoms of SLE underwent CT and MR of CNS in routine sequences. In 12 cases EPI DWI sequences were also performed. Serum levels of antinuclear, anti-native DNA and antiphospholipid antibodies were also determined. The changes in CNS were detected in 48 patients in MR and in 42 patients in CT. Focal changes were observed in 29 cases, while atrophic chagnes were seen in the majority of subjects. In 10 cases, DWI showed changes typical for acute stroke. The extend and advancement of changes in CT and MR correlated with the severity of neurological symptoms; there was also a correlation between the changes and elevated levels of antiphosphlipid antibodies. FLAIR was useful in the detection of gliosis and cortical scar, while DWI enabled us to detect acute ischaemic foci and to distinguish them from coexistent scars. MRI with FLAIR and DWI sequences enhances the sensivity and specifity of neuroimaging techniques in the diagnosis of neropsychiatric disease in SLE. There is a correlation between elevated titre of antiphospholipid antibodies and the presence of vascular changes in patients with neurological manifestations of SLE.


  3/3

  Tytuł oryginału: E-selectin, L-selectin, ICAM-1 and IL-6 concentrations changes in the serum of patients with hyperthyroidism in the early period of radioiodine I-131 therapy.
  Autorzy: Jurgilewicz Dorota H., Rogowski Franciszek, Łebkowska Urszula, Citko Anna, Jaroszewicz Ewa, Parfieńczyk Adam
  Źródło: Nucl. Med. Rev. 2002: 5 (1) s.39-42, il., bibliogr. 11 poz.
  Sygnatura GBL: 313,603

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • radiologia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie angielskie: Background: among cytokines-interleukins: -6 and -8 (IL-6, IL-8) and E-selectin (E-sel.), L-selectin (L-sel.) and intercellular cell adhesion molecue-1 (ICAM-1) are the most important links in the initiation of the inflammatory process. Taking into account that the inflammatory process is te basic stage of effective radioiodine therapy, we tried to compare the behaviour of the initial inflammatory factors in the early period of I-131 therapy (RAI) of hyperthyroidism. The aim of the study was to estimate the behaviour of IL-6, ICAM-1, E-selectin and L-selectin concentrations in the serum of patients with hyperthyroidims before and during I-131 therapy. Material and methods: The gorups of 26 patients with Graves' diseases (GD) and 18 patients with toxic nodula goiter (TNG), aged 34-77, were studied. Control group (C) consisted of 10 healthy volunteers. For estimation of thyroid function serum concentrations of TSH, free T4 and free T3 were measured by IRMA or RIA kits (Polatom, Poland). IL-6, ICAM-1, E-selectin and L-selectin serum concentrations were determined using ELISA method by Bender kits (USA). Blood samples for all estimations were taken 1-12 days before and in 6th week after I-131 administration. Treatment dose of radioiodine was calculated, basing on modified equation for absorbed dose. Results: Compared to control, no statistical differences in the level of E-selectin (C - 44.4 ń 11 ng/ml) and L-selectin (C - 842 ń 168.9 ng/ml) were observed before treatment in the patients with GD (E-sel. - 59.8 ń 19.6 ng/ml; L-sel-1288.2 ń 273.5 ng/ml) and with TNG (E-sel...

  stosując format: