Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ŁAZOWSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 24Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/24

Tytuł oryginału: Ochrona praw jednostek w prawie wspólnot europejskich : pozasądowe mechanizmy ochrony praw przed instytucjami i organami wspólnot europejskich
Autorzy: Łazowski Adam
Opracowanie edytorskie: Piontek Eugeniusz (przedm.).
Źródło: - Kraków, Kantor Wydaw. ZAKAMYCZE 2002, 326 s. : il., tab., bibliogr. s. 255-282, 21 cm.
Seria: Monografie Zakamycza
Sygnatura GBL: 739,476

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo


  2/24

  Tytuł oryginału: Ogólnopolska konferncja naukowa [pt.] Opieka farmaceutyczna - wyzwania dla uczelni i praktyków.
  Tytuł angielski: Scientific conference Pharmaceutical care - challenges for universities and practitioners.
  Autorzy: Sączewski Franciszek, Łazowski Jerzy
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (2) s.81-82 - Konferencja naukowa pt. Opieka farmaceutyczna - wyzwania dla uczelni i praktyków Gdańsk 22-23.06. 2001
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  3/24

  Tytuł oryginału: Spotkanie Farmacji Onkologicznej - Kraków 2001.
  Tytuł angielski: Meeting of Oncological Pharmacy - Kraków 2001.
  Autorzy: Łazowski Jerzy
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (1) s.7-9, il. - 2 Ogólnopolskie Spotkanie Farmacji Onkologicznej Kraków 04-06.10. 2001
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  4/24

  Tytuł oryginału: Opieka farmaceutyczna.
  Tytuł angielski: Pharmaceutical care. P. 3: General characteristics of the pharmaceutical care process.
  Autorzy: Łazowski Jerzy
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (1) s.21-25, il., tab., bibliogr. 4 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: An article presents the most important features of pharmaceutical care process. The need to use a systematic, comprehensive, consequent and effective process to provide high quality pharmaceuutical care is underlined. Stages of the process are presented as well as the importance of the formation of a good therapeutic relationship between the pharmacist and patient, as an integral component of pharmaceutical care is also discussed.


  5/24

  Tytuł oryginału: 61 Międzynarodowy Kongres FIP.
  Tytuł angielski: 61st International FIP Congress.
  Autorzy: Łazowski Jerzy
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (3) s.113-123, il. - 61 Międzynarodowy Kongres Farmacji i Nauk Farmaceutycznych Singapur 02-06.09. 2001
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  6/24

  Tytuł oryginału: Płk dr n. farm. Arkadiusz Biernacki [1925-2000].
  Autorzy: Swinarski Tadeusz, Łazowski Jerzy
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (3) s.138--139, il.
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Temat osobowy:
 • Biernacki
 • Arkadiusz 1925-2000


  7/24

  Tytuł oryginału: Farmakologia kliniczna dożylnej postaci busulfanu.
  Tytuł angielski: Clinical pharmacology of intravenous busulfan.
  Autorzy: Łazowski Jerzy
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (4) s.174-178, il., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • farmacja
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The unpredictable and variable absorption of oral busulfan from gastrointestinal tract has limited use of high doses of the drug in pretransplantation conditioning therapy. The new intravenous formulation assures complete bioavailabilty and reliable systemic drug exposure to the drug with more predictable blood levels and presents the possibility to lower the risk of serious toxicity, graft rejection and recurrent leukaemia. Intravenous busulfan combined with other cytotoxic agents (mainly cyclophosphamide) and/or radiotherapy is used in a neoadjuvant treatment preceding allogenic bone marrow transplantation in acute and chronic lymphatic leukaemia. The paper reviews main pharmacological features of intravenous, as well as details concerning preparation of busulfan intravenous solutions.


  8/24

  Tytuł oryginału: Prof. dr hab. Wincenty Kwapiszewski Honorowym Prezesem PTFARM.
  Tytuł angielski: Prof. dr hab. Wincenty Kwapiszewski - Honorary President of the Polish Pharmaceutical Society.
  Autorzy: Łazowski Jerzy
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (4) s.186-190
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Temat osobowy:
 • Kwapiszewski
 • Wincenty 1927-


  9/24

  Tytuł oryginału: Opieka farmaceutyczna.
  Tytuł angielski: Pharmaceutical care. P. 4: Gathering information about patient.
  Autorzy: Łazowski Jerzy
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (6) s.280-288, tab., bibliogr. 5 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: An article discusses techniques of gathering information about patient during the process of pharmaceutical care. Guidelines concerning earning an interview with the patients, examples of questions asked and recordings of obtained data are given.


  10/24

  Tytuł oryginału: Balintowskie treningi grupowe.
  Tytuł angielski: Balint group training.
  Autorzy: Łazowski Jan
  Źródło: Pol. Med. Rodz. 2002: 4 (1) s.31-38, tab., bibliogr. 29 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,549

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Temat osobowy:
 • Balint
 • Michael 1890-1970

  Streszczenie polskie: Omówione zostały historia, koncepcja i praktyka balintowskiego treningu grupowego. Psychodynamiczne podstawy treningu znalazły uzasadnienie naukowe w psychofizjologii emocji i teorii więzi międzyludzkich. Przez obserwacje emocji, rozwijanie empatii dochodzi się do rozpoznania i rozumienia potrzeb pacjenta. Trening pomaga lekarzowi zebrać informacje o pacjencie. Większość reakcji emocjonalnych odbywa się poniżej progu świadomości. Podane zostały przykłady "funkcji apostolskich", czyli wpływu nie dość ujawnionych emocji na postępowanie lekarzy. Podane są przykłady korzyści płynących z rozpoznawania emocji i potrzeb pacjentów. Tą drogą dochodzi się do postępowania psychosomatycznego i psychoterapii i uzyskuje się zmniejszenie kosztów służby zdrowia. Braki w komunikacji między personelem służby zdrowia a pacjentami i społeczeństwem powodują szkody w opinii o medycynie i powodują, że dobrodziejstwa, jakie ona niesie, nie są w pełni wykorzystywanie.

  Streszczenie angielskie: The article includes a brief history, as well as theory and practice of Balint group training. Psychodynamic base for that training has been found in psychophysiology of emotions and in the theory of attachment. Doctors should proceed with observation of emotions and of the development of empathy, in order to better understand the needs of patients. That way they can gain more information the patients and achieve better therapeutic results. Most of the emotional reactions take place below the threshold of consciousness. The author shows examples of "apostolic functions" and explains how unconscious, emotion, when not recognized, acn influence the treatment of patients. Examples of benefits gained from eraly recognition of emotions and needs of patients, are also cited. By using psychosomatic aproach and psychotherapy one can lower cost of health care, get better appreciation of health profession, and better understanding between patients and docors.


  11/24

  Tytuł oryginału: Wentylacja nieinwazyjna.
  Tytuł angielski: Noninvasive ventilation.
  Autorzy: Łazowski Tomasz
  Źródło: Med. Intens. Rat. 2002: 5 (1) s.35-38, il., bibliogr. 14 poz., sum. - Sympozjum pt. Wentylacja mechaniczna na progu XXI wieku Mikorzyn 28-30.10. 2001
  Sygnatura GBL: 313,477

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Intubacja tchawicy, zwłaszcza przedłużona, może powodować wiele powikłań urazowych, niesie również ze sobą realne ryzyko powikłań infekcyjnych, grożąc przedłużeniem leczenia w oddziale intensywnej terapii. Dlatego możliwość wentylowania chorego bez konieczności intubacji staje się coraz bardziej atrakcyjna, będąc również często o wiele dogodniejsza dla pacjenta (w porównaniu z wentylacją klasyczną). Wentylację nieinwazyjną można stosować u chorych z zaostrzeniem niewydolności oddechowej w przebiegu p.o.ch.p., w kardiogennym obrzęku płuc i u chorych z chorobami nerwowo-mięśniowymi.

  Streszczenie angielskie: Endotracheal intubation many couse many traumatic and infectious complications. This is why a method that permits to avoid intubation seems very attractive. Noninvasive ventilation refers to delivery of ventilation without an endotracheal tube. It can be applied in acute respiratory failure due to chronic obturative pulmonary disease, cardiogenic pulmonary oedema and chronic respiratory failure due to neuromuscular disease.


  12/24

  Tytuł oryginału: Opieka farmaceutyczna.
  Tytuł angielski: Pharmaceutical care. P. 5: Pharmaceutical care plan.
  Autorzy: Łazowski Jerzy
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (11) s.516-522, tab., bibliogr. 4 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • organizacja ochrony zdrowia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The paper describes the most important stages of pharmaceutical care plan development: patient data evaluation, prioritizing drug-related problems, setting therapeutic goals, formulating a plan, its implementation and follow-up. An importance of an active participation of a patient in the whole process has been strongly emphasized as an indispensable condition of high quality pharmaceutical care.


  13/24

  Tytuł oryginału: X Kongres Farmacji Onkologicznej - Hamburg 2002.
  Tytuł angielski: 10th Congress of Oncology Pharmacy - Hamburg 2002.
  Autorzy: Łazowski Jerzy
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (11) s.547-548 - 10 Kongres Farmacji Onkologicznej Hamburg 25-27.01. 2002
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  14/24

  Tytuł oryginału: Sprawozdanie z obrad III Dolnośląskiego Forum Zdrowia.
  Autorzy: Łazowski Jan
  Źródło: Wiad. Psychiatr. 2002: 5 (2) s.161-163 - 3 Dolnośląskie Forum Zdrowia Polanica-Zdrój 28-30.10. 2001
  Sygnatura GBL: 313,515

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie


  15/24

  Tytuł oryginału: X Doroczne Spotkanie EuroPharm Forum - Dubrownik 2001.
  Tytuł angielski: 10th Annual Meeting of EuroPharm Forum.
  Autorzy: Łazowski Jerzy
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (8) s.368 - 10 Doroczne Spotkanie EuroPharm Forum Dubrownik 12-13.10. 2001
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  16/24

  Tytuł oryginału: Electron microscope investigation of the role of Chlamydia sp. in the process of rebuilding the arterial wall. Neoangiogenesis in atherosclerotic plaques in human cervical artery walls.
  Autorzy: Walski Michał, Łazowski Tomasz, Szosek Mieczysław, Opolski Grzegorz, Celary-Walska Renata, Andruszkiewicz Paweł, Ryba Mirosław
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (1) s.BR30-BR38, il., bibliogr. 40 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: Background: The inflammatory process has an essential impact on the development of atherosclerosis. There mechanisms are mentioned.: 1) possibility of direct development of Chlamydia infection in the vicinity of the blood vessel wall; 2) impact of persistent or recurrent Chlamydia infection on the increased blood concentration of risk factors for atherosclerosis; 3) an autoimmunological reaction. Material/methods: Electron microscope examinations were performed on specimens from atherosclerotic lesions of the interior cervical arteries, collected from patients who had undergone endarterectomy. The material came from 8 patients (age from 58 to 72). The specimens were fixed for electron microscopy, and after dehydration were immersed in Spurr resin. Ultrathin slices were examined under a transmission electron micoroscope. Results: In the successive tested layers nearest the lumen of the vessel we found erythrocytic elements, fibrin, and lipid membranes. In deeper layers there were lymphocytic cells, monocytes, and macrophages loaded with phagocyted lipid material. Under this layer we found in some specimens a coating which had undergone mineralization: calcium structures and cholesterol were overlaid on a proteoglycanate base. Smooth muscles cells had undergone the heaviest proliferation among the cells on artery wall. In the tested material we detected diversified morphological forms of Chlamydia sp. Particular attetnion should be drawn to the appearance of very young vessel forms, which suggests a process of angiogenesis in the atherosclerotic plaques. Conclusions: We found that one of the pathogens that may lead ot atherosclerotic lesions is chalmydia wp. The process of atherogenesis in cervical arteries is accomanied by angiogenetic processes.


  17/24

  Tytuł oryginału: Zarys anestezjologii i intensywnej terapii
  Autorzy: Mayzner-Zawadzka Ewa, Kański Andrzej, Zawadzki Andrzej, Adamczyk Maciej, Arendt Irena, Balicka Marta, Błaszczyk Beata, Jureczko Lidia, Golachowski Mariusz, Korta Teresa, Kosson Dariusz, Łazowski Tomasz, Miklaszewska-Sokolewicz Małgorzata, Pietrzak Adam M., Rawicz Marcin, Wilkopolan Elżbieta, Ziółkowski Janusz
  Opracowanie edytorskie: Mayzner-Zawadzka Ewa (red.), Rawicz Marcin (red.).
  Źródło: - Warszawa, Dział Wydaw. AM 2002, [6], 318 s. : il., tab., powiel., 21 cm.
  Sygnatura GBL: 735,707

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • anestezjologia


  18/24

  Tytuł oryginału: Opieka farmaceutyczna.
  Tytuł angielski: Pharmaceutical care. P. 6: Documenting pharmaceutical care.
  Autorzy: Łazowski Jerzy
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (16) s.770-774, tab., bibliogr. 4 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • farmacja

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Importance of documenting the patient care provided during pharmaceutical care is discussed as a critical step in the pharmaceutical care. Good documentation creates a valuable record for use in providing future care to patient. It gives an opportunity to contemplate and reevaluate the data collected and the care plan generated for the patient. It is also an important proof of "added value" of pharmacist as a specialist contributing to proper drug use. Some general practical remarks concerning documentation process has also been given.


  19/24

  Tytuł oryginału: Czym jest medycyna naturalna? Tradycja, postępy, miejsce we współczesnej medycynie.
  Tytuł angielski: Unconventional medicine - tradition, advances and place in contemporary medicine.
  Autorzy: Łazowski Jan
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (18) s.827-834
  Sygnatura GBL: 310,851

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  20/24

  Tytuł oryginału: Miejsce medycyny naturalnej we współczesnym świecie.
  Tytuł angielski: The place of natural medicine in the contemporary world.
  Autorzy: Łazowski Jan
  Źródło: Szt. Leczenia 2002: 8 (2) s.17-27, bibliogr. 26 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,477

  Streszczenie polskie: Po omówieniu nazwy przedstawione zostały powstałe w ostatnich latach powody, dla których medycyna naturalna znalazła się w centrum zainteresowania opinii środowisk medycznych. Najważniejszym powodem jest rosnące stosowanie metod niekonwencjonalnych - nie tylko w krajach trzeciego świata, ale także w krajach najbardziej rozwiniętych. Powodem są także skrajnie rozbieżne opinie na temat tej medycyny. Omówiono pochodzenie i historię medycyny naturalnej, zostały przedstawione najbardziej rozpowszechnione metody niekonwencjonalne, takie jak wodolecznictwo, homeopatia, biorezonans, masaże, joga i akupuntrura, kręgarstwo, osteopatia, medycyna Indian. Następnie rozważono powody powodzenia medycyny naturalnej. Można je dostrzec tak od strony zalet postępowania lekarzy niekonwencjonalnych, jak i od strony pewnych cech, a nawet niedostatków medycyny akademickiej. Omówiono zmiany w opinii naukowych środowisk medycznych i zmiany w ustosunkowaniu się do medycyny naturalnej. Coraz szerzej ustala się opinia, że lekceważenie i bezkrytyczne potępianie medycyny niekonwencjonalnej może wyrządzić szkody zdrowiu publicznemu, np. w postaci ukrywania przez pacjentów stosowanie takich metod lub rozprzestrzeniania się metod i środków szkodliwych. Omówiono szkody, jakie mogą wyrządzić metody medycyny niekonwencjonalnej, oraz sposoby, jakimi można się przed nimi bronić. Uznaje się coraz częściej, że omawiane metody należy potraktować poważnie i poddać wszechstronnym badaniom naukowym - tak pod ...

  Streszczenie angielskie: After explaining the notion of unconventional medicine, the author presents the reasons for which natural medicine became the focus of medical circles opinion in recently years. The most important reanson for this is the growing apllication of unconventional methods not only in the third world countries, but also in the most developed ones. The interest is also caused by extremely divergent opinions on that matter. The author presents the origin and history of unconventional medicine and its most popular methods, such as hydrotherapy, homeopathy, bioresonance, different kinds of massage, yoga, acupuncture, osteopathy, Indian medicine. Subsequently, it discusses the reasons of the growing popularity of uncnoventional medicine. They can be found both in the advantageous way of conduct of unconventional therapsists, and in some characteristics, or even handicaps of academic medicine. The paper presents the changes that took place in the medical circles opinion and the shift in the attitude towards natural medicine. The opinion that the negligence and total condemn of unconventional medicine may cause harm to public health is becoming more and more popular. For instance, the patients may conceal the fact of their using such methods, or harmful methods and medications can be applied. The work discusses the damages which can be afflicted by unconventional medicine methods and the ways of avoiding them. There is a growing awareness that the discussed methods should be ...


  21/24

  Tytuł oryginału: Wczesne powikłania kaniulacji dużych naczyń żylnych
  Autorzy: Łazowski Tomasz, Korta Teresa, Kubik Tomasz, Niewiński Grzegorz, Giercuszkiewicz Dorota, Pawłowska Magdalena
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 2 - Warszawa, 2002 s.127-130, tab., bibliogr. 8 poz. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  22/24

  Tytuł oryginału: Nowa teoria więzi: rozwój - perspektywy - kontrowersje.
  Tytuł angielski: A new theory of attachment: development - perspectives - controversies.
  Autorzy: Łazowski Jan
  Źródło: Szt. Leczenia 2002: 8 (3) s.9-21, tab., bibliogr. 38 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,477

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • pediatria

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przedstawiono zwięzłe omówienie głównych fragmentów nowej, rozwijającej się nauki o więzi, której twórcami są John Bowlby i Mary Ainsworth. Ich kontrowersyjne hipotezy i przypuszczenia zostały po latach w przeważającej części doświadczalniei naukowo potwierdzone. Badania do lat 80 obejmowały więzi między niemowlęciem a opiekunami, w latach następnych wykazano znaczenie więzi w zachowaniu osób dorosłych. Przyjmuje się, że zachowanie w więzi jest regulowane przez fizjologiczny system typu sterowania cybernetycznego, nazwany Internal Working Model. System ten jest odpowiedzialny za postępowanie przy poszukiwaniu, tworzeniu, kształtowaniu i utrzymywaniu więzi dziecka z matką i partnerstwa małżeńskiego. Rozróżnia się zachowanie wychowawcze pewne, dające dziecku bezpieczną przystań (secure base) i trzy typy zachowania niepewnego powodujące zaburzenia zachowania dziecka i deficyty w zachowaniu dorosłych. Są to zachowania; unikające, ambiwalentne i zdezorganizowane. Więzi mają korzenie biologiczne, są niezbędne dla dobrego samopoczucia, a ich isntienie warunkuje rozwój ważnych cech osobowości, takich jak zdrowie moralne, odporność na stres, stosunek do własnych dzieci. Stwierdzono związek pomiędzy wychowaniem w więziach niepewnych a występowaniem zaburzeń psychopatologicznych. Nauka o więzi łączy podejście psychoanalityczne, poznawcze i biologiczne, ma istotną wagę dla psychologii, psychiatrii, socjologii i pedagogiki. Niesie wielki potencjał korzystnych zastosowań ...

  Streszczenie angielskie: The paper presents a concise discussion of a newly developed study of attachment by John Bowlby and Mary Ainworth. Their controversial hypotheses and presumptions have been proven scientifically and experimentally after years of research. Till the 1980s the research dealt with a child-carer type of attachment, later the importance of attachment in adult behaviour was confirmed. It is assumed that attachment behaviour is regulated by a physiological system of a cybernetic controlling type, called Internal Working Model. This system is responsible for behaviour in searching, creating, forming and sustaining attachment between mother and child and also in partnerships of a marital type. We can distinguish guardian behaviour, which gives children a secure base, and three types of uncertain behaviour causing disturbances in child's behaviour and deficits in adult behaviour. These three are avoiding, ambivalent and disorganised types of behaviour. Attachment has biological roots and is necessary for human well being. Its existence guarantees the development of important traits of personality, such as moral health, stress resistance, attitude towards own children. it has been stated that there is a close connection between raising inuncertain attachment and occurrence of psychopatholgoical disorders. The study of attachment combines psychoanalytical, biological and cognitive approaches, it is essential for psychology, psychiatry, sociology and pedagogy. It has a huge ...


  23/24

  Tytuł oryginału: VIII Międzynarodowe Sympozjum Farmacji Onkologicznej - Vancouver 2002.
  Autorzy: Czekaj Teresa, Tobolska-Klimek Ewa, Kałużny Marcin, Łazowski Jerzy
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (23) s.1108-1115, il. - 8 Międzynarodowe Sympozjum Farmacji Onkologicznej Vancouver 07-10.05. 2002
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  24/24

  Tytuł oryginału: Rozkład i dynamika zmian temperatury w wybranych punktach ciała w kriostymulacji ogólnoustrojowej.
  Tytuł angielski: Distribution and dynamics of temperature change at some selected body areas in complex cryostimulation process.
  Autorzy: Rajewski Maciej, Łazowski Jan
  Źródło: Człow. Ruch 2002 (1) s.21-30, il., tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,540

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: During the cryostimulation of the whole body the temperature was measured in 12 points using contact method. The temperature of the centre of a body sustained, and it lowered towards the body peripheries. Lower body parts got cooled more intensely than upper body parts, which seems related to air stratification in a cryochamber. The lowering of temperature by 20řC causes the lowering of body temperature by 2 - 6řC. No dependencies between the temperature of a body and anthropometric features were observed. Stating individual differences in the degree of cooling, various cooling of different body parts and the differences in tolerance to cold encourages further research on the effectiveness of various conditions of cooling.

  stosując format: