Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ŁAZ
Liczba odnalezionych rekordów: 39Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/39

Tytuł oryginału: Ochrona praw jednostek w prawie wspólnot europejskich : pozasądowe mechanizmy ochrony praw przed instytucjami i organami wspólnot europejskich
Autorzy: Łazowski Adam
Opracowanie edytorskie: Piontek Eugeniusz (przedm.).
Źródło: - Kraków, Kantor Wydaw. ZAKAMYCZE 2002, 326 s. : il., tab., bibliogr. s. 255-282, 21 cm.
Seria: Monografie Zakamycza
Sygnatura GBL: 739,476

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo


  2/39

  Tytuł oryginału: Epidemiologia aterogennych zaburzeń składu lipidów krwi w zdefiniowanej populacji.
  Tytuł angielski: Epidemiology of atherogenic lipid disorders in defined population.
  Autorzy: Szczeklik-Kumala Zofia, Czech Anna, Łaz Roman, Jagielińska-Kalinowska Ewa, Berns Małgorzata, Tatoń Jan
  Źródło: Med. Metab. 2002: 6 (1) s.12-20, tab., bibliogr. 38 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,400

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Choroby układu krążenia, w tym choroba niedokrwienna serca, stanowią w krajach rozwiniętych największy problem zdrowotny. Mając na celu zmniejszenie zagrożenia tą chorobą należy wykorzystywać wszystkie dostępne środki, tj. zarówno działania prewencyjne jak i optymalizację opieki medycznej. Skuteczność działań prewencyjnych narzuca konieczność przeprowadzania lokalnych ocen nasilenia występowania czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca. Z tego względu dokonano oceny epidemiologicznej aterogennych zaburzeń składu lipidów w zdefiniowanej populacji. Badaną grupę stanowiła reprezentatywna próba populacji dzielnicy Żoliborz w Warszawie. Pożądane z punktu widzenia profilaktyki miażdżycy stężenie cholesterolu całkowitego, tj. poniżej 5,2 mmol/l, wykazano u 37,5 badanych, tj. u 40 proc. mężczyzn i 35,6 proc. kobiet. Hipercholesterolemię umiarkowaną, czyli stężenia cholesterolu całkowitego ň 6,5 mmol/l, wykazano u 19,8 proc. badanych, tj. u 17 proc. mężczyzn i 21,8 proc. kobiet. Stężenia cholesterolu LDL zawierające w przedziale 3,51 - 3,99 mmol/l stwierdzono u 20 proc. badanych tj. u 20,6 proc. mężczyzn oraz u 19,7 proc. kobiet. Stężenia cholesterolu LDL równe lub przekraczające 4 mmol/l wykazano u 34,1 proc. badanych, tj. u 31,8 mężczyzn oraz u 35,6 proc. kobiet. W badanej próbie reprezentatywnej mieszkańców Żoliborza nieprawidłowe, tj. obniżone, stężenie cholesterolu HDL (ó 0,9 mmol/l u mężczyzn i ó 1,1 mmol/l u kobiet wykazano u 15,4 proc. bdanych osób (8,8 proc. ...

  Streszczenie angielskie: Cardiovascular diseases e.g. coronary artery disease create the bigest problem in the developed countries. We should use all available means, both prevention activity and an optymalization of health care to diminish a risk of developing of coronary artery disease. An efficiency of the prevention activity requires local assessments of risk factors of coronary artery disease. That was a reason that an epidemiological assessments of atherogenic lipid disorders in defined population was done. The representative group of a population of District Żoliborz in Warsaw was studied. A demanded in regarts to a prevention of atherosclerosis cholesterol level below 5.2 mmol/l was present in 37.5 p.c. persons, (40 p.c. men and 35.6 p.c. women). A moderate hypercholesterolemia, it means total cholesterol levels, from 5.21 to 6.49 mmol/lwere found in 42.7 p.c. persons (43 p.c. mean and 42.6 p.c. women). A marked hypercholesterolemia (total cholesterol levels ň 6.5 mmol/l in 19,8 p.c. persons (17 p.c. mean and 21.8 p.c. women). 20 p.c. persons (20.6 p.c. men and 19.7 p.c. women) had LDL-cholesterol levels from 3.51 to 3.99 mmol/l. LDL-cholesterol levels ň 4 mmol/l were found in 34.1 p.c. persons (31.8 p.c. men and 35.6 women). In a studied representative group of the inhabitants of Żoliborz a decreased level of HDL-cholesterol (ó0.9 mmol/l in men and ó 1.1 mmol/l in women) was present in 15.4 p.c. persons (8.8 p.c. and 20.1 p.c. women). A moderate hypertrigliceridemia it means levels ...


  3/39

  Tytuł oryginału: Ogólnopolska konferncja naukowa [pt.] Opieka farmaceutyczna - wyzwania dla uczelni i praktyków.
  Tytuł angielski: Scientific conference Pharmaceutical care - challenges for universities and practitioners.
  Autorzy: Sączewski Franciszek, Łazowski Jerzy
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (2) s.81-82 - Konferencja naukowa pt. Opieka farmaceutyczna - wyzwania dla uczelni i praktyków Gdańsk 22-23.06. 2001
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  4/39

  Tytuł oryginału: [Z prac PTFarm].
  Tytuł angielski: Polish Pharmaceutical Society.
  Autorzy: Łazowska Małgorzata, Szewczyński Jerzy, Brzezińska J., Pietura A.
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (2) s.83-90
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Temat korporatywny:
 • Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne


  5/39

  Tytuł oryginału: Spotkanie Farmacji Onkologicznej - Kraków 2001.
  Tytuł angielski: Meeting of Oncological Pharmacy - Kraków 2001.
  Autorzy: Łazowski Jerzy
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (1) s.7-9, il. - 2 Ogólnopolskie Spotkanie Farmacji Onkologicznej Kraków 04-06.10. 2001
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  6/39

  Tytuł oryginału: Opieka farmaceutyczna.
  Tytuł angielski: Pharmaceutical care. P. 3: General characteristics of the pharmaceutical care process.
  Autorzy: Łazowski Jerzy
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (1) s.21-25, il., tab., bibliogr. 4 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: An article presents the most important features of pharmaceutical care process. The need to use a systematic, comprehensive, consequent and effective process to provide high quality pharmaceuutical care is underlined. Stages of the process are presented as well as the importance of the formation of a good therapeutic relationship between the pharmacist and patient, as an integral component of pharmaceutical care is also discussed.


  7/39

  Tytuł oryginału: Wysoka niedorżność jelit jako pierwszy objaw malrotacji u 15-letniej dziewczynki.
  Tytuł angielski: Small bowel obstruction as a late manifestation of malrotation in a 15-years-old girl.
  Autorzy: Albrecht Piotr, Łazowska Izabella, Tchorzewski Jacek
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (1) s.79-82, il., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono rzadko spotykany przypadek przepuszczającej, wysokiej niedrożności przewodu pokarmowego będącej późnym objawem niedokonanego zwrotu jelit u 15-letniej dziewczynki. Szerzej omówiono zasady rozpoznawania, leczenia oraz objawy, także nietypowe, które nasunąć mogą podejrzenie malrotacji.

  Streszczenie angielskie: This study illustrates a rare case of incomplete small bowel obstruction as a late manifestation of malrotation in a 15-year-old girl. The authors discuss guidelines for diagnosing and treatment, and describe the symptoms, including the atypical ones, which may be suggestive of malrotation.


  8/39

  Tytuł oryginału: 61 Międzynarodowy Kongres FIP.
  Tytuł angielski: 61st International FIP Congress.
  Autorzy: Łazowski Jerzy
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (3) s.113-123, il. - 61 Międzynarodowy Kongres Farmacji i Nauk Farmaceutycznych Singapur 02-06.09. 2001
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  9/39

  Tytuł oryginału: Płk dr n. farm. Arkadiusz Biernacki [1925-2000].
  Autorzy: Swinarski Tadeusz, Łazowski Jerzy
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (3) s.138--139, il.
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Temat osobowy:
 • Biernacki
 • Arkadiusz 1925-2000


  10/39

  Tytuł oryginału: Farmakologia kliniczna dożylnej postaci busulfanu.
  Tytuł angielski: Clinical pharmacology of intravenous busulfan.
  Autorzy: Łazowski Jerzy
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (4) s.174-178, il., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • farmacja
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The unpredictable and variable absorption of oral busulfan from gastrointestinal tract has limited use of high doses of the drug in pretransplantation conditioning therapy. The new intravenous formulation assures complete bioavailabilty and reliable systemic drug exposure to the drug with more predictable blood levels and presents the possibility to lower the risk of serious toxicity, graft rejection and recurrent leukaemia. Intravenous busulfan combined with other cytotoxic agents (mainly cyclophosphamide) and/or radiotherapy is used in a neoadjuvant treatment preceding allogenic bone marrow transplantation in acute and chronic lymphatic leukaemia. The paper reviews main pharmacological features of intravenous, as well as details concerning preparation of busulfan intravenous solutions.


  11/39

  Tytuł oryginału: Prof. dr hab. Wincenty Kwapiszewski Honorowym Prezesem PTFARM.
  Tytuł angielski: Prof. dr hab. Wincenty Kwapiszewski - Honorary President of the Polish Pharmaceutical Society.
  Autorzy: Łazowski Jerzy
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (4) s.186-190
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Temat osobowy:
 • Kwapiszewski
 • Wincenty 1927-


  12/39

  Tytuł oryginału: Opieka farmaceutyczna.
  Tytuł angielski: Pharmaceutical care. P. 4: Gathering information about patient.
  Autorzy: Łazowski Jerzy
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (6) s.280-288, tab., bibliogr. 5 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: An article discusses techniques of gathering information about patient during the process of pharmaceutical care. Guidelines concerning earning an interview with the patients, examples of questions asked and recordings of obtained data are given.


  13/39

  Tytuł oryginału: Balintowskie treningi grupowe.
  Tytuł angielski: Balint group training.
  Autorzy: Łazowski Jan
  Źródło: Pol. Med. Rodz. 2002: 4 (1) s.31-38, tab., bibliogr. 29 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,549

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Temat osobowy:
 • Balint
 • Michael 1890-1970

  Streszczenie polskie: Omówione zostały historia, koncepcja i praktyka balintowskiego treningu grupowego. Psychodynamiczne podstawy treningu znalazły uzasadnienie naukowe w psychofizjologii emocji i teorii więzi międzyludzkich. Przez obserwacje emocji, rozwijanie empatii dochodzi się do rozpoznania i rozumienia potrzeb pacjenta. Trening pomaga lekarzowi zebrać informacje o pacjencie. Większość reakcji emocjonalnych odbywa się poniżej progu świadomości. Podane zostały przykłady "funkcji apostolskich", czyli wpływu nie dość ujawnionych emocji na postępowanie lekarzy. Podane są przykłady korzyści płynących z rozpoznawania emocji i potrzeb pacjentów. Tą drogą dochodzi się do postępowania psychosomatycznego i psychoterapii i uzyskuje się zmniejszenie kosztów służby zdrowia. Braki w komunikacji między personelem służby zdrowia a pacjentami i społeczeństwem powodują szkody w opinii o medycynie i powodują, że dobrodziejstwa, jakie ona niesie, nie są w pełni wykorzystywanie.

  Streszczenie angielskie: The article includes a brief history, as well as theory and practice of Balint group training. Psychodynamic base for that training has been found in psychophysiology of emotions and in the theory of attachment. Doctors should proceed with observation of emotions and of the development of empathy, in order to better understand the needs of patients. That way they can gain more information the patients and achieve better therapeutic results. Most of the emotional reactions take place below the threshold of consciousness. The author shows examples of "apostolic functions" and explains how unconscious, emotion, when not recognized, acn influence the treatment of patients. Examples of benefits gained from eraly recognition of emotions and needs of patients, are also cited. By using psychosomatic aproach and psychotherapy one can lower cost of health care, get better appreciation of health profession, and better understanding between patients and docors.


  14/39

  Tytuł oryginału: Zarys chirurgii : podręcznik dla studentów stomatologii
  Autorzy: Agrawal Anil Kumar, Bąk Tomasz, Gładysz Andrzej, Grzebieniak Tomasz, Grzebieniak Zygmunt, Jakubaszko Witol, Karwacki Jerzy H., Katib Abdo, Kazanowski Jan, Kibler Jacek, Kielan Wojciech, Koźmiński Jan, Kuchtyn Krystyna, Łazarkiewicz Bogdan, Maag Irma, Machaj Anna, Medyński Jerzy, Milan Magdalena, Piekarz Paweł, Rudnicki Jerzy, Salih Amin, Skalski Adam, Stal Aleksander, Ściborski Romuald, Ściebura Marek, Tarnawa Robert, Winowski Jacek, Woytoń Marek
  Opracowanie edytorskie: Grzebieniak Zygmunt (red.).
  Źródło: - Wrocław, AM 2002, 323 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 24 cm.
  Sygnatura GBL: 734,978

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • stomatologia


  15/39

  Tytuł oryginału: N-methyl-d-aspartate receptor-mediated processing of á-amyloid precursor protein in rat hippocampal slices: in vitro - superfusion study.
  Autorzy: Gordon-Krajcer Wanda, Salińska Elżbieta, Łazarewicz Jerzy W.
  Źródło: Folia Neuropathol. 2002: 40 (1) s.13-17, il., bibliogr. 26 poz.
  Sygnatura GBL: 304,961

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: Abnormal proteolytic degradation of the á amyloid precursor protein (á-APP) may result in accumulation of potentially neurotix á amyloid (áA). The role of various receptors in the regulation of á-APP processing has been suggested. This study aimed to determine how NMDA receptors and Caý+ ions regulate proteolysis of á-APP in rat hippocampus in vitro. Adult rat hippocampal slices were superfused with NMDA-containing media, and immunoreactivity of soluble á-APP derivatives was detected in dialysates. Application of 100 ćM and 250 ćM NMDA for 20 min in Caý+-containing medium induced dose-dependent release of amino-terminal á-APP derivatives, and a fragment of Aá sequence, whereas carboxy-terminal fragments of á-APP were only slighty detected. This indicates activation of á-APP processing, and release of its soluble cleavage products. This effect was inhibited by NMDA receptor antagonist 1 ćM MK-801 and 100 ćM CPP in Caý+-free medium, thus indicating that NMDA receptors and calcium ions mediate proteolytic non-amyloidogenic degradation of the á-APP.


  16/39

  Tytuł oryginału: Wentylacja nieinwazyjna.
  Tytuł angielski: Noninvasive ventilation.
  Autorzy: Łazowski Tomasz
  Źródło: Med. Intens. Rat. 2002: 5 (1) s.35-38, il., bibliogr. 14 poz., sum. - Sympozjum pt. Wentylacja mechaniczna na progu XXI wieku Mikorzyn 28-30.10. 2001
  Sygnatura GBL: 313,477

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Intubacja tchawicy, zwłaszcza przedłużona, może powodować wiele powikłań urazowych, niesie również ze sobą realne ryzyko powikłań infekcyjnych, grożąc przedłużeniem leczenia w oddziale intensywnej terapii. Dlatego możliwość wentylowania chorego bez konieczności intubacji staje się coraz bardziej atrakcyjna, będąc również często o wiele dogodniejsza dla pacjenta (w porównaniu z wentylacją klasyczną). Wentylację nieinwazyjną można stosować u chorych z zaostrzeniem niewydolności oddechowej w przebiegu p.o.ch.p., w kardiogennym obrzęku płuc i u chorych z chorobami nerwowo-mięśniowymi.

  Streszczenie angielskie: Endotracheal intubation many couse many traumatic and infectious complications. This is why a method that permits to avoid intubation seems very attractive. Noninvasive ventilation refers to delivery of ventilation without an endotracheal tube. It can be applied in acute respiratory failure due to chronic obturative pulmonary disease, cardiogenic pulmonary oedema and chronic respiratory failure due to neuromuscular disease.


  17/39

  Tytuł oryginału: Prof. dr hab. Tadeusz Czereda (1919-2000).
  Autorzy: Łazarkiewicz Bogdan
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (9) s.847
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Temat osobowy:
 • Czereda
 • Tadeusz 1919-2000


  18/39

  Tytuł oryginału: Opieka farmaceutyczna.
  Tytuł angielski: Pharmaceutical care. P. 5: Pharmaceutical care plan.
  Autorzy: Łazowski Jerzy
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (11) s.516-522, tab., bibliogr. 4 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • organizacja ochrony zdrowia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The paper describes the most important stages of pharmaceutical care plan development: patient data evaluation, prioritizing drug-related problems, setting therapeutic goals, formulating a plan, its implementation and follow-up. An importance of an active participation of a patient in the whole process has been strongly emphasized as an indispensable condition of high quality pharmaceutical care.


  19/39

  Tytuł oryginału: X Kongres Farmacji Onkologicznej - Hamburg 2002.
  Tytuł angielski: 10th Congress of Oncology Pharmacy - Hamburg 2002.
  Autorzy: Łazowski Jerzy
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (11) s.547-548 - 10 Kongres Farmacji Onkologicznej Hamburg 25-27.01. 2002
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  20/39

  Tytuł oryginału: Wyniki leczenia operacyjnego otosklerozy.
  Tytuł angielski: Results of surgical treatment of otosclerosis.
  Autorzy: Olszewska Ewa, Chodynicki Stanisław, Łazarczyk Bogdan
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (4) s.479-482, il., bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Badaniem objęto 68 pacjentów operowanych z powodu otosklerozy. Badania audiometeryczne wykonano przed oraz w 8 - 20 dniu po operacji. Średni ubytek słuchu pacjentów przed zabiegiem operacyjnym wynosił 63,6 dB. Średnia poprawa słuchu w grupie chorych po stapedotomii wynosiła 26,6 dB, zaś po stapedektomii: 29,5 dB. Zmniejszenie rezerwy ślimakowej poniżej 10dB lub jej zamknięcie obserwowano w 74 proc. przypadków. Wczesne powikłania wystąpiły u 4 pacjentów pod postacią zawrotów głowy, zaburzeń równowagi, szumów usznych oraz uczucia rozpierania w uchu operowanym. Wnioski: 1. Leczenie operacyjne otosklerozy wpływa na poprawę lub zachowanie słuchu. 2. W pierwszych dnaich po operacji obserwuje się zaburzenia równowagi o niewielkim nasileniu.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study is to assess the results of surgical treatment in otosclerosis patients. The study included 68 patients (51 women and 17 men) aged 19-61 (mean age: 42) operated on for otosclerosis. Material and method: 77 surgical procedures were performed (67 stapedotomies and 10 stapedectomies). The operation on the second ear was performed in 9 cases. Tonal audiometry and stapedius reflex were performed in all the patients. Mean haring loss was determined by applying five frequency; 250 Hz, 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz and 4000 Hz. Audiometric examinations were done before and 8 to 20 days after the operation. Results: Mean hearing loss of the patients was 63,6 dB. Mean hearing improvement in the stapedotomy patients group was 26.6 dB and in the stapedectomy patients group: 29.5 dB. The laack of hearing gain was observed in 4 patients. A decrease of air- bone gap below 10 dB or its closure was shown in 74 p.c. of the cases. In 16 p.c. of the patients the air-bone gap after the surgical procedure ranged from 11 to 20 dB, in 10 p.c. of the cases overdrew 21 dB. Early complications, up to one month after the operation, appeared in 4 patients in the form of vertigo, balance disorders, tinnitus and the feeling pressure in the ear. In one patient, tinnitus in teh operated ear appeared 12 months after the surgery. Conclusion: The surgical procedrue in otosclerosis patients has improved their hearing. In the first few days after the operation, balance disorders were observed.


  21/39

  Tytuł oryginału: Zakażenie układu moczowego - rola i miejsce cefuroksymu.
  Autorzy: Łazowska Izabella, Albrecht Piotr
  Źródło: Klin. Pediatr. 2002: 10 (1) s.71-79, tab., bibliogr. 36 poz.
  Sygnatura GBL: 313,066

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • mikrobiologia
 • farmacja
 • urologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  22/39

  Tytuł oryginału: Symptomatologia depresyjna wśród pacjentów hospitalizowanych z powodu cukrzycy.
  Tytuł angielski: Depression symptomatology among hospitalised diabetic patients.
  Autorzy: Krzyżkowiak Waldemar, Kuczerowski Roman, Lewandowski Zbigniew, Łaz Roman
  Źródło: Med. Metab. 2002: 6 (3) s.19-23, il., tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,400

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • endokrynologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Cel pracy. Ocena częstości występowania i nasilenia objawów depresyjnych u osób z cukrzycą typu 2 w czasie hospitalizacji oraz zbadanie zależności pomiędzy wybranymi czynnikami społecznymi, parametrami biochemicznymi, czasem trwania i stopniem wyrównania cukrzycy a nasileniem depresji. Materiał i metody. Analizie poddano 50 chorych hospitalizowanych z powodu cukrzycy typu 2, w wieku od 35 do 65 lat. Równocześnie badano liczącą 102 osoby grupę chorych po zawale serca hospitalizowanych w tym samym szpitalu. Opracowanie statystyczne zebranego materiału polegało na sprawdzeniu powiązań pomiędzy badanymi parametrami i poziomem depresji. W tym celu wykorzystano: test Wilcoxona, test chiý i analizę korelacji. Wyniki. Depresję kliniczną stwierdzono u 27 proc. chorych z cukrzycą. Wynik ten jest istotnie wyższy niż u osób hospitalizowanych z powodu zawału serca (p 0,016). Stwierdzono istotną zależność pomiędzy poziomem depresji i występowaniem makroangiopatii cukrzycowej (p = 0,026). Na granicy istotności statystycznej (p = 0,053) była też zależność pomiędzy nasileniem depresji i polineuropatią obwodową.

  Streszczenie angielskie: Aim of the study. Assessment of frequency and intensity of depressive symptoms among patients with type 2 diabetes mellitus during hospitalization and examination of correlations between intensity of depression and duration and level of diabetes control, chosen social factors and biochemical parameters. Material and methods. 50 patients hospitalized because of diabetes mellitus (aged 35-65) and the group of 102 patients after myocardial infarction admitted to the same hospital were examined. The aim of statistical analysis was to test correlations between examined parameters and intensity of depression. For this purpose Wilcoxon test, chiý test and correlation analysis were used. Results. Major depression had 27 p.c diabetic patients. This result is significantly higher than that for patients after myocardial infarction (p 0.016). Level of depression was significantly correlated with occurrence of macroangiopathy (p = 0.026) as well as with polyneuropathy (p 0.053).


  23/39

  Tytuł oryginału: Sprawozdanie z obrad III Dolnośląskiego Forum Zdrowia.
  Autorzy: Łazowski Jan
  Źródło: Wiad. Psychiatr. 2002: 5 (2) s.161-163 - 3 Dolnośląskie Forum Zdrowia Polanica-Zdrój 28-30.10. 2001
  Sygnatura GBL: 313,515

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie


  24/39

  Tytuł oryginału: X Doroczne Spotkanie EuroPharm Forum - Dubrownik 2001.
  Tytuł angielski: 10th Annual Meeting of EuroPharm Forum.
  Autorzy: Łazowski Jerzy
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (8) s.368 - 10 Doroczne Spotkanie EuroPharm Forum Dubrownik 12-13.10. 2001
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  25/39

  Tytuł oryginału: Electron microscope investigation of the role of Chlamydia sp. in the process of rebuilding the arterial wall. Neoangiogenesis in atherosclerotic plaques in human cervical artery walls.
  Autorzy: Walski Michał, Łazowski Tomasz, Szosek Mieczysław, Opolski Grzegorz, Celary-Walska Renata, Andruszkiewicz Paweł, Ryba Mirosław
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (1) s.BR30-BR38, il., bibliogr. 40 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: Background: The inflammatory process has an essential impact on the development of atherosclerosis. There mechanisms are mentioned.: 1) possibility of direct development of Chlamydia infection in the vicinity of the blood vessel wall; 2) impact of persistent or recurrent Chlamydia infection on the increased blood concentration of risk factors for atherosclerosis; 3) an autoimmunological reaction. Material/methods: Electron microscope examinations were performed on specimens from atherosclerotic lesions of the interior cervical arteries, collected from patients who had undergone endarterectomy. The material came from 8 patients (age from 58 to 72). The specimens were fixed for electron microscopy, and after dehydration were immersed in Spurr resin. Ultrathin slices were examined under a transmission electron micoroscope. Results: In the successive tested layers nearest the lumen of the vessel we found erythrocytic elements, fibrin, and lipid membranes. In deeper layers there were lymphocytic cells, monocytes, and macrophages loaded with phagocyted lipid material. Under this layer we found in some specimens a coating which had undergone mineralization: calcium structures and cholesterol were overlaid on a proteoglycanate base. Smooth muscles cells had undergone the heaviest proliferation among the cells on artery wall. In the tested material we detected diversified morphological forms of Chlamydia sp. Particular attetnion should be drawn to the appearance of very young vessel forms, which suggests a process of angiogenesis in the atherosclerotic plaques. Conclusions: We found that one of the pathogens that may lead ot atherosclerotic lesions is chalmydia wp. The process of atherogenesis in cervical arteries is accomanied by angiogenetic processes.


  26/39

  Tytuł oryginału: Ocena bezpieczeństwa ćwiczeń czynnych z oporem mięśni czworogłowych uda u chorych z niewydolnością serca.
  Autorzy: Sośnik Katarzyna, Łazorczyk Małgorzata, Jankowska Ewa, Kaczmarek Agnieszka, Petruk-Kowalczyk Jolanta, Banasiak Waldemar, Ponikowski Piotr
  Źródło: Post. Rehabil. 2002: 16 (2) s.93-97, tab., bibliogr. 7 poz.
  Sygnatura GBL: 306,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Pierwotna dysfunkcja mięśnia sercowego, która jest punktem wyjścia do niewydolności serca (NS), indukuje wiele mechanizmów obwodowych, zaburzając homeostazę także w obrębie mięśni szkieletowych, które - jak się obecnie sugeruje, odrywając kluczową rolę w patogenezie tego zespołu, a tym prowadzą do nietolerancji wysiłku z dusznością wysiłkową. Stąd też mięśnie szkieletowe wydają się obecnie interesującym potencjalnym celem terapeutycznym u chorych z NS. Postanowiliśmy wprowadzić do ćwiczeń rehabilitacyjnych chorych z NS ćwiczenia czynne z oporem mięśni czworogłowych uda. Celem pracy była ocena bezpieczeństwa ćwiczeń czynnych z oporem mięśni czworogłowych u chorych z niewydolnością serca w okresie wyrównania. Badaniem objęto dwunastu mężczyzn z NS (średni wiek mężczyzn - 64 ń 11 lat, klasa I/II/III/IV/-1/4/6 1, w przebiegu choroby niedokrwiennej serca i kardiomiopatii rozstrzeniowej - 8/4, frakcja rzutowa (EFproc) - 29 ń 5 proc. w okresie stabilizacji klinicznej w przebiegu NAS, przy optymalnym leczeniu farmakologicznym przez okres miesiąca przed włączeniem do badania). Badanie przeprowadzono na fotelu UPR 1 A firmy Summer (Opole) z tensometrycznym przetwornikiem momentu siły, podłączonym z elektronicznym momentomierzem posiadającym mikroprocesor, sprzężony z programem komputerowym. Pomiar powtarzano trzykrotnie wybierając wyniki o największej wartości. Udo, biodro i tułów chorego stabilizowno. Stosowano stalą długość dźwigni oraz stabilizację uda, biodra i tułowia. Chory wykonał ćwiczenia czynne z oporem mięśni czworogłowych uda (naprzemiennie kończyny lewej i prawej) ...


  27/39

  Tytuł oryginału: Modified neck dissections - efficiency of surgical treatment and clinical observations.
  Autorzy: Chodynicki Stanisław, Łazarczyk Bogdan, Woińska-Rojecka Teresa, Południewska Barbara, Łuczaj Jarosław, Tynkiewicz Jerzy, Olszewska Ewa
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (2) s.CR93-CR95, il., bibliogr. 5 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: The evaluation of affected lymph node number, the site of metastatic lymph nodes, and spread of neoplastic infiltration beyond the lymph capsule is considered useful in prognosis. The aim of the study was to estimate the frequency of neck nodal metastases occurrence depending on the site of origin, the grade of larynx cancer progresssion, and clinical condition of neck lymph nodes. Material/Methods: The study comprised 315 patients with larynx cancer who underwent surgery in 1994-1999. Laryngectomy was the most frequent procedure, performed in 254 patients, while partial laryngectomy was performed in 61 patients. There were 630 bilateral neck dissections; type I of modified radical surgery in 27 cases, type II in 45 cases, and type III in 558 cases. Results: Neck nodal metastases were detected most rarely in cases of glotic cancer (16 p.c.), and most frequently in transglottic cancer (56 p.c.). Most frequently, the nodal metastases affected the II level of the lymph node groups regardless of the site. Recurrences to the neck lymph nodes were observed in 3.3 p.c. of the cases where the removed lymph nodes did not reveal any metastatic changes in histopathological examiantions. Conclusion: Postopeartive results of the neck lymph node histopathological examination point to the necessity of lymphadenectomy in the II-V levels. Selective lymphadenectomy is not advisable due to the possibility of metastases to all lvels of the neck lymph nodes regardles of the primary tumor site.


  28/39

  Tytuł oryginału: Z prac Prezydium i Zarządu Głównego PTFarm styczeń-czerwice 2002 r.
  Autorzy: Łazowska Małgorzata
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (14) s.717-719
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • kronika

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Temat korporatywny:
 • Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne


  29/39

  Tytuł oryginału: Zarys anestezjologii i intensywnej terapii
  Autorzy: Mayzner-Zawadzka Ewa, Kański Andrzej, Zawadzki Andrzej, Adamczyk Maciej, Arendt Irena, Balicka Marta, Błaszczyk Beata, Jureczko Lidia, Golachowski Mariusz, Korta Teresa, Kosson Dariusz, Łazowski Tomasz, Miklaszewska-Sokolewicz Małgorzata, Pietrzak Adam M., Rawicz Marcin, Wilkopolan Elżbieta, Ziółkowski Janusz
  Opracowanie edytorskie: Mayzner-Zawadzka Ewa (red.), Rawicz Marcin (red.).
  Źródło: - Warszawa, Dział Wydaw. AM 2002, [6], 318 s. : il., tab., powiel., 21 cm.
  Sygnatura GBL: 735,707

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • anestezjologia


  30/39

  Tytuł oryginału: Opieka farmaceutyczna.
  Tytuł angielski: Pharmaceutical care. P. 6: Documenting pharmaceutical care.
  Autorzy: Łazowski Jerzy
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (16) s.770-774, tab., bibliogr. 4 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • farmacja

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Importance of documenting the patient care provided during pharmaceutical care is discussed as a critical step in the pharmaceutical care. Good documentation creates a valuable record for use in providing future care to patient. It gives an opportunity to contemplate and reevaluate the data collected and the care plan generated for the patient. It is also an important proof of "added value" of pharmacist as a specialist contributing to proper drug use. Some general practical remarks concerning documentation process has also been given.


  31/39

  Tytuł oryginału: Czym jest medycyna naturalna? Tradycja, postępy, miejsce we współczesnej medycynie.
  Tytuł angielski: Unconventional medicine - tradition, advances and place in contemporary medicine.
  Autorzy: Łazowski Jan
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (18) s.827-834
  Sygnatura GBL: 310,851

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  32/39

  Tytuł oryginału: Miejsce medycyny naturalnej we współczesnym świecie.
  Tytuł angielski: The place of natural medicine in the contemporary world.
  Autorzy: Łazowski Jan
  Źródło: Szt. Leczenia 2002: 8 (2) s.17-27, bibliogr. 26 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,477

  Streszczenie polskie: Po omówieniu nazwy przedstawione zostały powstałe w ostatnich latach powody, dla których medycyna naturalna znalazła się w centrum zainteresowania opinii środowisk medycznych. Najważniejszym powodem jest rosnące stosowanie metod niekonwencjonalnych - nie tylko w krajach trzeciego świata, ale także w krajach najbardziej rozwiniętych. Powodem są także skrajnie rozbieżne opinie na temat tej medycyny. Omówiono pochodzenie i historię medycyny naturalnej, zostały przedstawione najbardziej rozpowszechnione metody niekonwencjonalne, takie jak wodolecznictwo, homeopatia, biorezonans, masaże, joga i akupuntrura, kręgarstwo, osteopatia, medycyna Indian. Następnie rozważono powody powodzenia medycyny naturalnej. Można je dostrzec tak od strony zalet postępowania lekarzy niekonwencjonalnych, jak i od strony pewnych cech, a nawet niedostatków medycyny akademickiej. Omówiono zmiany w opinii naukowych środowisk medycznych i zmiany w ustosunkowaniu się do medycyny naturalnej. Coraz szerzej ustala się opinia, że lekceważenie i bezkrytyczne potępianie medycyny niekonwencjonalnej może wyrządzić szkody zdrowiu publicznemu, np. w postaci ukrywania przez pacjentów stosowanie takich metod lub rozprzestrzeniania się metod i środków szkodliwych. Omówiono szkody, jakie mogą wyrządzić metody medycyny niekonwencjonalnej, oraz sposoby, jakimi można się przed nimi bronić. Uznaje się coraz częściej, że omawiane metody należy potraktować poważnie i poddać wszechstronnym badaniom naukowym - tak pod ...

  Streszczenie angielskie: After explaining the notion of unconventional medicine, the author presents the reasons for which natural medicine became the focus of medical circles opinion in recently years. The most important reanson for this is the growing apllication of unconventional methods not only in the third world countries, but also in the most developed ones. The interest is also caused by extremely divergent opinions on that matter. The author presents the origin and history of unconventional medicine and its most popular methods, such as hydrotherapy, homeopathy, bioresonance, different kinds of massage, yoga, acupuncture, osteopathy, Indian medicine. Subsequently, it discusses the reasons of the growing popularity of uncnoventional medicine. They can be found both in the advantageous way of conduct of unconventional therapsists, and in some characteristics, or even handicaps of academic medicine. The paper presents the changes that took place in the medical circles opinion and the shift in the attitude towards natural medicine. The opinion that the negligence and total condemn of unconventional medicine may cause harm to public health is becoming more and more popular. For instance, the patients may conceal the fact of their using such methods, or harmful methods and medications can be applied. The work discusses the damages which can be afflicted by unconventional medicine methods and the ways of avoiding them. There is a growing awareness that the discussed methods should be ...


  33/39

  Tytuł oryginału: Jan Mikulicz Radecki - twórca wrocławskiej szkoły chirurgicznej przełomu XIX i XX wieku [1850-1905]
  Autorzy: Łazarkiewicz Bogdan, Kielan Wojciech, Grzebieniak Zygmunt
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 2 - Warszawa, 2002 s.35-39, il., bibligor. 17 poz. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca biograficzna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • historia XIX wieku
 • historia XX wieku

  Temat osobowy:
 • Mikulicz-Radecki
 • Jan 1850-1905


  34/39

  Tytuł oryginału: Wczesne powikłania kaniulacji dużych naczyń żylnych
  Autorzy: Łazowski Tomasz, Korta Teresa, Kubik Tomasz, Niewiński Grzegorz, Giercuszkiewicz Dorota, Pawłowska Magdalena
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 2 - Warszawa, 2002 s.127-130, tab., bibliogr. 8 poz. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  35/39

  Tytuł oryginału: Masywny wysięk do jamy opłucnowej jako objaw przetoki trzustkowo-opłucnowej.
  Tytuł angielski: Massive pleural cavity effusion as the manifestation for pancreatico-pleural fistula.
  Autorzy: Łazicka-Frelek Maria, Pogorzelska Jolanta, Bogołowska-Stieblich Agata, Marcinowska-Suchowierska Ewa
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 108 (5) s.1079-1083, il., bibliogr. 18 poz.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska


  36/39

  Tytuł oryginału: Wpływ profilaktyki jodowej na występowanie wola u dzieci.
  Tytuł angielski: The effect of obligatory salt iodisation on thyroid volume in schoolchildren.
  Autorzy: Grzesiuk Wiesław, Bar-Andziak Ewa, Łazęcki Dariusz, Kondracka Agnieszka, Nauman Janusz
  Źródło: Endokrynol. Pol. 2002: 53 (4) supl. 2 s.51-61, il., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,167

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Zapoczątkowana w Polsce profilaktyka jodowa w 1935 roku była przerwana podczas drugiej wojny światowej oraz w 1980 z przyczyn ekonmicznych. W 1986 roku rozpoczęto jodowanie soli spożywczej ale jej wykorzystywanie miało charakter dobrowolny. W 1992 roku z inicjatywy Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego powołano Polski Komitet ds. Zwalczania Chorób Zależnych od Niedoboru Jodu, a w wyniku działania tego Komitetu i z inicjatywy Ministra Zdrowia w 1997 roku Sejm R.P. uchwalił ustawę a od 1997 roku wprowadzono obligatoryjne jodowanie soli kuchennej na poziomie 30 mg KI/kg soli. I obligatoryjnej dystrybucji takiej soli w skali całego Kraju. W 1992 roku badaliśmy grupę 675 szkolnych dzieci w wieku od 6 do 12 lat z losowo wybranych szkół wiejskich i miejskich znajdujących się na obszarze województwa mazowieckiego. Protokół obejmował ocenę zawartości jodu w porannej próbce moczu oraz określenie objętości tarczycy przy pomocy USG. W 2000 roku, trzy lata po wprowadzeniu jodowania soli spożywczej i jej obowiązkowej dystrybucji powtórzono badania u 779 dzieci w wieku od 6 do 14 lat w tych samych szkołach opierając się na tym samym protokole postępowania. W 1992 roku według polskich norm wole występowało u 29 proc. badanych dzieci obu płci. W 2000 roku obecność wola stwierdzono tylko u 7 proc. dzieci. W 1992 roku średnie stężenie jodu w moczu porannym wynosiło 56,9 ń 42,3 ćg/L podczas gdy w 2000 roku stwierdzono stężenie to wynosiło średnio 115,6 ń 76,5 ćg/L. Wniosek: Obecne wyniki wskazują, że profilaktyka jodowa oparta tylko na jodowaniu soli spożywczej jest efektywna i doprowadziła do likwidacji wola endemicznego u dzieci.

  Streszczenie angielskie: Iodine prophylaxis in Poland started in 1935 and has been interrupted by Second World War as well as in 1980 for economic reason. In 1986 iodination of household salt started again as a voluntary and since 1997 as obligatory model with 30 mg KI/kg salt. In 1992 we investigated a group of 675 schoolchildren aged 6-12 from randomly selected school in towns and villages of Mazovia District. The aim of this study was the evaluation of the iodine supplementation and goiter frequency. Protocol included estimation of iodine concentration in morning sample of urine (UIC) and evaluation of thyroid volume by ultrasound (USG). In 2000, 3 years after the introduction of mandatory salt iodination we repeated the study in the same schools and again 779 children, aged 6-14 years, were examined according to the previous protocol. In 1992 using Polish references values for the thyroid volume the goiter was present in about 28 p.c. fo examined schoolchildren, however according to WHo reference values the goiter occurred only in 7 p.c. of subjects. In 2000 these values decreased to 7 p.c. (with Polish reference values) and to 3.6 p.c (WHO reference) respectively. in 1992 mean morning UIC was found to be 56.9 ń 42.3 ćg/L where as in 2000 it reached value of 115.6 ń 76.5 ćg/L. COnclusion: THe present findings indicate that iodine prophylaxis based only on iodinated household salt is effective.


  37/39

  Tytuł oryginału: Nowa teoria więzi: rozwój - perspektywy - kontrowersje.
  Tytuł angielski: A new theory of attachment: development - perspectives - controversies.
  Autorzy: Łazowski Jan
  Źródło: Szt. Leczenia 2002: 8 (3) s.9-21, tab., bibliogr. 38 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,477

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • pediatria

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przedstawiono zwięzłe omówienie głównych fragmentów nowej, rozwijającej się nauki o więzi, której twórcami są John Bowlby i Mary Ainsworth. Ich kontrowersyjne hipotezy i przypuszczenia zostały po latach w przeważającej części doświadczalniei naukowo potwierdzone. Badania do lat 80 obejmowały więzi między niemowlęciem a opiekunami, w latach następnych wykazano znaczenie więzi w zachowaniu osób dorosłych. Przyjmuje się, że zachowanie w więzi jest regulowane przez fizjologiczny system typu sterowania cybernetycznego, nazwany Internal Working Model. System ten jest odpowiedzialny za postępowanie przy poszukiwaniu, tworzeniu, kształtowaniu i utrzymywaniu więzi dziecka z matką i partnerstwa małżeńskiego. Rozróżnia się zachowanie wychowawcze pewne, dające dziecku bezpieczną przystań (secure base) i trzy typy zachowania niepewnego powodujące zaburzenia zachowania dziecka i deficyty w zachowaniu dorosłych. Są to zachowania; unikające, ambiwalentne i zdezorganizowane. Więzi mają korzenie biologiczne, są niezbędne dla dobrego samopoczucia, a ich isntienie warunkuje rozwój ważnych cech osobowości, takich jak zdrowie moralne, odporność na stres, stosunek do własnych dzieci. Stwierdzono związek pomiędzy wychowaniem w więziach niepewnych a występowaniem zaburzeń psychopatologicznych. Nauka o więzi łączy podejście psychoanalityczne, poznawcze i biologiczne, ma istotną wagę dla psychologii, psychiatrii, socjologii i pedagogiki. Niesie wielki potencjał korzystnych zastosowań ...

  Streszczenie angielskie: The paper presents a concise discussion of a newly developed study of attachment by John Bowlby and Mary Ainworth. Their controversial hypotheses and presumptions have been proven scientifically and experimentally after years of research. Till the 1980s the research dealt with a child-carer type of attachment, later the importance of attachment in adult behaviour was confirmed. It is assumed that attachment behaviour is regulated by a physiological system of a cybernetic controlling type, called Internal Working Model. This system is responsible for behaviour in searching, creating, forming and sustaining attachment between mother and child and also in partnerships of a marital type. We can distinguish guardian behaviour, which gives children a secure base, and three types of uncertain behaviour causing disturbances in child's behaviour and deficits in adult behaviour. These three are avoiding, ambivalent and disorganised types of behaviour. Attachment has biological roots and is necessary for human well being. Its existence guarantees the development of important traits of personality, such as moral health, stress resistance, attitude towards own children. it has been stated that there is a close connection between raising inuncertain attachment and occurrence of psychopatholgoical disorders. The study of attachment combines psychoanalytical, biological and cognitive approaches, it is essential for psychology, psychiatry, sociology and pedagogy. It has a huge ...


  38/39

  Tytuł oryginału: VIII Międzynarodowe Sympozjum Farmacji Onkologicznej - Vancouver 2002.
  Autorzy: Czekaj Teresa, Tobolska-Klimek Ewa, Kałużny Marcin, Łazowski Jerzy
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (23) s.1108-1115, il. - 8 Międzynarodowe Sympozjum Farmacji Onkologicznej Vancouver 07-10.05. 2002
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  39/39

  Tytuł oryginału: Rozkład i dynamika zmian temperatury w wybranych punktach ciała w kriostymulacji ogólnoustrojowej.
  Tytuł angielski: Distribution and dynamics of temperature change at some selected body areas in complex cryostimulation process.
  Autorzy: Rajewski Maciej, Łazowski Jan
  Źródło: Człow. Ruch 2002 (1) s.21-30, il., tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,540

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: During the cryostimulation of the whole body the temperature was measured in 12 points using contact method. The temperature of the centre of a body sustained, and it lowered towards the body peripheries. Lower body parts got cooled more intensely than upper body parts, which seems related to air stratification in a cryochamber. The lowering of temperature by 20řC causes the lowering of body temperature by 2 - 6řC. No dependencies between the temperature of a body and anthropometric features were observed. Stating individual differences in the degree of cooling, various cooling of different body parts and the differences in tolerance to cold encourages further research on the effectiveness of various conditions of cooling.

  stosując format: