Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ŁAPIN
Liczba odnalezionych rekordów: 7Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/7

Tytuł oryginału: An open-label study to evaluate the safety, tolerability and efficacy of rivastigmine in patients with mild to moderate probable Alzheimer's disease in the community setting.
Autorzy: Bilikiewicz Adam, Opala Grzegorz, Podemski Ryszard, Pużyński Stanisław, Łapin Joanna, Sołtys Krzysztof, Ochudło Stanisław, Barcikowska Maria, Pfeffer Anna, Bilińska Małgorzata, Paradowski Bogusław, Parnowski Tadeusz, Gabryelewicz Tomasz
Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (2) s.PI9-PI15, il., tab., bibliogr. 22 poz.
Sygnatura GBL: 313,278

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: Long-term safety and efficacy of Exelon (rivastigmine) was evaluated in a multi-center open label study of 62 patients with probable mild to moderated Alzheimer's disease living in community setting. Material/Methods: The patients started treatment with 1.5 mg bid (3 mg/day) Exelon and were scheduled to receive doses of 1.5 mg bid Exelon escalating on a biweekly basis. The patients were maintained on the highest tolerated dose within the assigned dose range 1.5 - 60.0 mg bid (3 - 12 mg/day) for the rest of the study. Evaluations were scheduled at biweekly intervals for the first 8 weeks and subsequently at study weeks 12, 18 and 26. Effects of Exelon on cognition were evaluated using the mini-mental state examination (MMSE) and selected items of Alzhemier's disease assessment scale (ADAS-cog) and the staging ot the disease was measured using the global deterioration scale (GDS). Safety was monitored by physical examinations, vital signs, laboratory tests, ECG recording and by the assessment of adverse events. Resutls: 55 patients completed the study (89 p.c.). Patients treated for 26 weeks showed the mean MMSE, ADAS-cog and GDS scores close to baseline values (p = NS) with no improvement and no deterioration. Exelon was generally well tolerated with 11 p.c. of patients withdrawing due to adverse events. The most frequently reported adverse events related to the gastrointestinal tract. Conclusions: In conclusion, the study data indicate that treatment with Exelon is safe, generally well tolerated and inhibits the progression of cognitive decline in patients wtih mild to moderate Alzheimer's disease over 26 weeks of treatment.


  2/7

  Tytuł oryginału: Leczenie derpesji wieku podeszłego.
  Tytuł angielski: Treatment of old age depression.
  Autorzy: Bilikiewicz Adam, Turczyński Jacek, Łapin Joanna
  Źródło: Nowa Klin. 2002: 9 (7/8) s.782-788, bibliogr. 33 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,015

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Depresje wieku podeszłego stanowią istotny problem kliniczny nie tylko ze względu na swe znaczne rozpowszechnienie ale także z powodu trudności i ograniczeń związanych z leczeniem przeciwdepresyjnym osób starszych. Ze względu na liczne działania niepożądane i przeciwwskazania, mimo dużej skuteczności trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne wychodzą z użycia w leczeniu depresji wieku podeszłego. Najchętniej stosuje się leki z grupy inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny, które są bezpieczne i mają stosunkowo niewiele działań niepożądanych. Wydaje się, że w cięższych, zwłaszcza endogennych depresjach najbardziej odpowiednimi lekami są moklobemid i mianseryna. Nowsze leki przeciwdepresyjne takie jak wenlafaksyna, milnacipran, reboksetyna, mirtazapina są obiecujące jednak niewielka, jak na razie liczba badań klinicznych ogranicza ich zastosowanie. Niedocenianą i bezpieczną metodą leczenia depresji wieku podeszłego są elektrowstrząsy. Stosowane powinny być zwłaszcza w ciężkich i lekooporncyh depresjach endogennych. Kolejną, niedocenianą i niezastąpioną metodą leczenia jest psychoterapia. Błędne przekonanie o jej nieskuteczności w przypadku osób starszych powoduje, że jest sotsowana zbyt rzadko. Nie można także zapominać o ogromnym znaczeniu dla powodzenia terapii wsparcia ze strony osób bliskich, a szczególnie rodziny chorego.

  Streszczenie angielskie: Old age depression is an important clinical problem not only because of its high prevalence but also because of treatment difficulties. In spite of high efficacy tricyclics are not often used in elderly because of its adverse events. The most commonly used are SSRIs which are much more safe. It seems that moclobemide and mianserin are the best choice in melancholic type of derepssion. Newer antidepressants like venlafaxine, milnacipran, reboxetine, mirtazapine seems to be quite promising. Electroconvulsive therapy is a safe method however unappreciated. ECT should be used in severe and drug resistant depression. Another underestimated method of treatment old age depression is pychotherapy. Social support is necessary for successful treatment.


  3/7

  Tytuł oryginału: Skuteczność wybranych grup leków przeciwdepresyjnych w leczeniu zaburzeń depresyjnych wieku podeszłego - doświadczenia własne.
  Tytuł angielski: Efficacy of selected antidepressants in senile depressive disorders - the author's own research.
  Autorzy: Łapin Joanna, Bidzan Leszek, Turczyński Jacek, Sołtys Krzysztof
  Źródło: Psychiatr. Pol. 2002: 36 (6) supl.: X Gdańskie Dni Lecznictwa Psychiatrycznego s.147-155, il., tab., bibliogr. 22 poz., sum. - 10 Gdańskie Dni Lecznictwa Psychiatrycznego Gdańsk 06. 2002
  Sygnatura GBL: 305,130

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Apart from dementia, depressive disorders are the commonest psychiatric disorders of eldery people. The treatment of these patients encounters numerous limitations due to their susceptibility to undesirable effects. Therefore, new better drugs are being searched for, which would be as effective as tricyclic (TLPD) antidepressants. The purpose of the research was to assess the effectiveness of selected antidepressants in senile depressive disorders. 90 patients (76 women and 14 men), diagnosed with a depressive episode according to the ICD-10 criteria, were examined. The following scales were used: the MMSE, Hachinski, IADL, GDS, ADAS and GdeprS. The CGI scale was used to assess clinical improvement. The research showed that mianserine was as effective as the TLPD. Both the TLPD and mianserine proved to be more efficient than the SSRI.


  4/7

  Tytuł oryginału: Zaburzenia funkcji poznawczych w depresji wieku podeszłego i ich znaczenie rokownicze dla farmakoterapii.
  Tytuł angielski: The cognitive deficits in late-life depression and their prognostic value for pharmacotherapy.
  Autorzy: Sołtys Krzysztof, Bidzan Leszek, Turczyńskiut. Jacek, Łapin Joanna
  Źródło: Psychiatr. Pol. 2002: 36 (6) supl.: X Gdańskie Dni Lecznictwa Psychiatrycznego s.167-176, il., tab., bibliogr. 21 poz., sum. - 10 Gdańskie Dni Lecznictwa Psychiatrycznego Gdańsk 06. 2002
  Sygnatura GBL: 305,130

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The cognitive deficits in the late-life depresion are considered as risk factor for presentation of dementia in the long-term prognosis. In this research we were looking for correlation between the cognitive deficits and depression, their influence for the short-term prognosis and the activity of daily living in the eldery. 90 patients with depression (ICD-10 criteria were used) were assessed with scales: MADRS, MMSE, ADAS, IADL. After 3 months the evaluation with clinical improvement scale was made. The results indicate for correlations between the cognitive deficits and intensity of depression. No influence of cognitive deficits level for the clinical improvement after 3 months was proved. The intensity of depression was connected with lower level of daily living activities (assessed with IADL).


  5/7

  Tytuł oryginału: Geriatryczna Skala Depresji (Geriatric Depression Scale) jako pomocnicze narzędzie diagnostyczne u pacjentów powyżej 55 roku życia.
  Tytuł angielski: GDS as auxillary diagnostic tool at patients above 55 of year of life.
  Autorzy: Bidzan Leszek, Łapin Joanna, Sołtys Krzysztof, Turczyński Jacek
  Źródło: Psychiatr. Pol. 2002: 36 (6) supl.: X Gdańskie Dni Lecznictwa Psychiatrycznego s.187-192, tab., bibliogr. 8 poz., sum. - 10 Gdańskie Dni Lecznictwa Psychiatrycznego Gdańsk 06. 2002
  Sygnatura GBL: 305,130

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The purpose of this study was to examine the Geriatric Depresion Scale translated into Polish for its sensitivity and specificity in relation to obligatory criterions ICD-10. 208 at random selected patients from Psychiatry Department and Psychiatry Clinic were included into study. Diagnosis was based on ICD 10 criteria. Geriatric Depression Scale were used in full version containing 30 of questions directed to examined (self-rating). Each questions was read to examined persons. At last 185 persons were included to statistical analysis's. Sensitivity and specificity obtained for critical value equal or higher from 11 points, were 81 p.c. and 47 p.c. Geriatric Depression Scale is useful tool in initial diagnosis of depression in older people. However one should be clearly to underline, that investigation with Geriatric Depression Scale should start diagnostic process, never while to take place full psychiatric investigations.


  6/7

  Tytuł oryginału: Strata osoby bliskiej a poziom funkcji poznawczych u osób z otępieniem typu Alzheimera.
  Tytuł angielski: The loss of a close person and the cognitive functions of persons with Alzheimer type dementia.
  Autorzy: Bidzan Leszek, Łapin Jacek, Sołtys Krzysztof, Turczyński Jacek
  Źródło: Psychiatr. Pol. 2002: 36 (5) s.695-702, tab., bibliogr 18 poz., sum., rez., Zsfg, r‚s.
  Sygnatura GBL: 305,130

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Aim: The aim of the present investigations was qualification of influence of loss of near and dear persons on cognitive functions in persons with Alzheimer's disease. Method: The initial population consisted of all the people who in the period from 1/02 to 30/10/2000 were treated at one of the following psychiatric treatment institutions: psychiatric ward of the hospital, psychiatric regional outpatient clinic, psychiatric department. The qualifying criteria were: - patient's consent to the examinations; - possibility of obtaining an objective interview; - no psychic diseases in the interview; - recognition of dementia syndrome on the basis of DSM IV criteria. 59 persons have been qualified for the examinations. After qualifying the patient basic examination was being conducted and consisted of the following elements: - Mini Mental Scale Examination (MMSE); - Alzheimer's Disease Assessment Scale: AMDP scale - invetory 3 - anamnesis was applied to obtain history data. Results: The investigations showed a possible relationship between stress factors and degree of cognitive function.


  7/7

  Tytuł oryginału: Rola urazów psychicznych z dzieciństwa w rozwoju zaburzeń psychicznych u osób dorosłych.
  Tytuł angielski: The influence of mental trauma in childhood on the development of psychiatric disorders in adulthood.
  Autorzy: Bidzan Leszek, Sołtys Krzysztof, Turczyński Jacek, Łapin Joanna
  Źródło: Rocz. Psychogeriatr. 2002: 5 s.37-46, il., tab., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,534

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie polskie: Wpływ niekorzystnych wydarzeń z okresu dzieciństwa na występowanie zaburzeń psychopatologicznych w późniejszych okrseach życia dostrzeżono już dawno. Prawdopodobnie dotyczy on różnych zaburzeń psychicznych, w patogenezie których postuluje się między innymi rolę stresu z zaangażowaniem mechanizmów neurobiologicznych osi podwzgórze-przysadka-nadnercza (PPN). W świetle koncepcji rozwojowych, wskazujących na istnienie tak zwanych krytycznych okresów w kształtowaniu się poszczególnych regionów ośrodkowego układu nerwowego (OUN) wydaje się, że wiek, w którym występują czynniki zaburzające rozwój, może mieć szczególne znaczenie. W niniejszej pracy przeprowadzono analizę grupy liczącej 243 pacjentów z rozpoznaniem otępienia, zaburzeń depresyjnych i nerwicowych. Stwierdzono, że wydarzenia niepożądane w grupie otępień występowały częściej w okresie wczesnego dzieciństwa, a w grupie zaburzeń depresyjnych i nerwicowych w okresie późniejszym. U wszystkich badanych wcześniejszy uraz wiązał się również z większym zaburzeniem funkcji poznawczych, podczas gdy zaburzenia napędu psychoruchowego były istotnie bardziej nasilone u pacjentów, u których ekspozycja na czynniki niekorzystne wystąpiła w późniejszym okresie dzieciństwa.

  Streszczenie angielskie: The influence of stressful events in childhood on the development of psychopathologic disorders later in life has long been observed. It may play an important role in the pathogenesis of several psychiatric disorders, which involve different neurobiological mechanisms of the hypothalamus-pituitary gland-adrenal axis. Taking in account developmental concepts, which postulate existence of critical periods in the development of the central nervous system, one has to assume that the age at which the mental stress appears may have a crucial role. In our study we analyzed data of 243 patients with dementia, depressive disorders and anxiety disorders. Stressful events were more frequent early during childhood in the group of patients with dementia. In the group of patients with depressive and anxiety disorders mental stress apeared more often later during childhood. Patients who experienced mental trauma early in life had greated impairment in cognitive functions. Impairment in psychomotor functions was greater in those patients who were exposed to mental trauma during later fazes of childhood.

  stosując format: