Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ŁAPIŃSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 12Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/12

Tytuł oryginału: Stężenie kwasu hialuronowego w przewlekłym wirusowym zapaleniu wątroby typu C w relacji ze stłuszczeniem wątroby.
Tytuł angielski: Hialuronic acid concentration in chronic viral C hepatitis in relation with liver steatosis.
Autorzy: Grzeszczuk Anna, Łapiński Tadeusz W., Panasiuk Anatol
Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (1/2) s.35-41, il., tab., bibliogr. 16 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,774

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie polskie: Kwas hialuronowy, ważny składnik substancji pozakomórkowej, pełni rolę w procesach włóknienia wątroby. Celem pracy była ocena stężenia kwasu hialuronowego w surowicy chorych na przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu C (PWZW C) oraz alkoholowe stłuszczenie wątroby, w korelacji ze zmianami morfologicznymi i standardowymi parametrami biochemicznymi czynności wątroby. Badaniami objęto 38 osób: 17 z PWZW typu C, 8 ze stłuszczeniem wątroby wolnych od zakażenia HCV oraz 13 osób zdrowych. Stężenie kwasu hialuronowego w surowicy krwi mierzono metodą immunoenzymatyczną (Hyaluronic Acid "Chugai", firmy Chugai Diagnosis Science Co., Japonia). Najwyższe stężenie kwasu hialuronowego wykazano w grupie chorych z PWZW i współistniejącym stłuszczeniem (95,5 ń 40,3 ng/ml) i było ono znamiennie wyższe niż osób zdrowych (56,9 ń 17,8 ng/ml; p 0.05). W grupie tej największe były zmiany martwiczo-zapalne oraz włóknienie w wątrobie. U chorych z alkoholowym stłuszczeniem wątroby stężenie kwasu hialuronowego było niższe (72,8 ń 45,8 ng/ml), najniższe zaś obserwowano u chorych z PWZW typu C bez stłuszczenia w obrazie morfologicznym (32,9 ń 9,8 ng/ml). Wniosek: Istnieje korelacja pomiędzy włóknieniem w obrazie morfologicznym wątroby chorych na PWZW C, a stężeniem kwasu hialuronowego.

  Streszczenie angielskie: Hialuronic acid, important element of extracellular matrix, plays a significant role in liver fibrosis. The aim of the work is to evaluate serum hialuronic acid concentrations in patients with chronic viral C hepatitis (CHC) and in patients with alcoholic liver steatosis in correlation with liver morphology and classic liver function tests. Material and methods: The study group consisted of 38 persons: 17 with CHC, including 8 with coexisting steatosis, 8 with alcohol liver steatosis and 13 healthy subjects as a controls. Hialuronic acid (HA) was measured in serum with the use of enzyme-linked binding protein assay, produced by Chugai Diagnostics Science Co, Japan. Results: The highest mean HA concentration was found in CHC patients with steatosis (95.5 ń 40.3 ng/ml) and it was significantly higher than among controls (56.9 ń 17.8 ng/ml). The biggest necrosis and inflammation changes and fibrosis were observed in this group. HA concentrations in alcoholic liver streatosis was insignificantly higher than among healthy controls (72.8 ń 45.8 ng/ml). The lowest concentrations of HA were found in CHC patients without steatosis (32.9 ń 9.8 ng/ml). Conclusion: There is correlation between serum HA concentration and liver fibrosis.


  2/12

  Tytuł oryginału: Hepatitis B vaccine immunogenicity in patients with chronic HCV infection at one year follow-up: the effect of interferon-alpha therapy.
  Autorzy: Chlabicz Sławomir, Grzeszczuk Anna, Łapiński Tadeusz Wojciech
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (5) s.CR379-CR383, tab., bibliogr. 27 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie angielskie: Patients with chronic hepatitis C are at risk of additional liver damage when infected with other hepatotropic viruses, and should be vaccinated against HAV and HBV. However, the optimal dose and schedule are still being debated. In this study we assessed hepatitis B vaccine immunogenicity in patients with chronic hepatitis C at one-year follow-up. The effect of interferon alpha treatment on vaccine safety and anti-HBs response was also evaluated. 48 hepatitis C patients were enrolled, of whom 12 were on interferon treatment. Recombinant HBV vaccine was administered on a 0-1-6 month schedule, and anti-HBs titers were measured at months 1, 2, 7, and 18. The overall seroprotection rate at month 7 was 72.9 p.c. in hepatitis C patients, compared to 90.9 p.c. in the controls. Subjects with chronic hepatitis C had significantly lower percentages of good responders: 50 p.c. versus 90.9 p.c. At month 18, only 34.1 p.c. of the HCV patients had seroprotective titers of anti-HBs, compared to 90 p.c. in the control gorup. At all study points there were no significant differences in seroconversion rates and seroprotection rates between subgroups of hepatitic C patients receiving interferon or those without antiviral treatment. Hepatitis C is associated with decreased HBV vaccine response. We suggest that postvaccination anti-HBs testing should be performed in all hepatitis C patients, and additional vaccine doses should be provided to those without protection. Alternatively, higher doses of vaccine (40 ćg) may be considered. Treatment with interferon was safe and well tolerated.


  3/12

  Tytuł oryginału: Pomostowanie tętnic wieńcowych u chorych w wieku starszym - wczesne wyniki leczenia operacyjnego.
  Tytuł angielski: Coronary artery bypass grafting in the elderly - early results.
  Autorzy: Łapiński Tomasz, Czech Bronisław, Bień Barbara
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (4/5) : IX Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego s.241-244, il., tab., bibliogr. 18 poz., sum. - 9 Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Gdańsk 31.05-01.06. 2002
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna sportowa
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wobec wzrostu starzenia demograficznego społeczeństw i występowania choroby wieńcowej rośnie liczba wskazań do operacyjnego jej leczenia u starszych wiekiem chorych. Wobec istniejących na świecie rozbieżności na temat ryzyka leczenia operacyjnego choroby niedokrwiennej w starości przeprowadzono retrospektywną analizę 300 kolejnych przypadków pacjentów poddanych zabiegowi pomostowania tętnic wieńcowych hospitalizowanych w Klinice Kardiochirurgii AM w Białymstoku w celu oceny wczesnych powikłań i śmiertelności tych chorych w zależności od wieku. W analizie porównano 103 pacjentów, którzy ukończyli 65 rok życia ze 197 pacjentami należącymi do młodszej grupy wiekowej. U wszystkich osób oszacowano stopień ryzyka operacyjnego wg skali EuroSCORE wykazując istotne jego zwiększenie w grupie chorych starych w porównaniu z młodymi. Mimo większego ryzyka zabiegu u osób starych wykazano jedynie nieznamiennie wyższy odsetek zgonów w tym przedziale wiekowym. Większość fatalnych powikłań w zbliżonym stopniu dotyczyła obu grup wiekowych. U osób starych płeć żeńska i skłonność do krwawień z przewodu pokarmowego.

  Streszczenie angielskie: Indications for CABG (coronary artery bypass grafting) procedures are on the rise with ageing population. Because in the world literature there is not consensus on the elderly patients operative risk estimation we have conducted a retrospective analysis of 300 consecutive patients treated at Cardiac Surgery Department of Białystok University Centre. The postoperative mortaltiy and morbidity rates were assessed in an each case. 103 patients over 65 and 197 younger patients were included to the study. An operative risk was assessed according to EuroSCORE protocol and was higher in the elderly group. Strangely enough, this was not accompanied by higher mortality and morbidity rates, which were rather similar in the two groups. A femate gender and an inclination to gastrointestinal bleeding were the independent risk factors in the elderly group. Probably diabetes mellitus is to be held for the higher mortality rate amongst them. In conclusion, the results of the presented investigation suggest that a biological and not a chronological age is essential in the qualification for CABG procedures.


  4/12

  Tytuł oryginału: Strategiczne kierunki działań Ministerstwa Zdrowia w latach 2002 - 2003: dokument po uwzględnieniu uwag resortów.
  Autorzy: Łapiński Mariusz
  Źródło: Antidotum 2002: 11 (3) s.61-76
  Sygnatura GBL: 306,358

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  5/12

  Tytuł oryginału: Concentration of á2-microglobulin and percentage of CD4 lymphocytes in peripheral blood in patients with chronic HCV infection during IFN-ŕ therapy.
  Autorzy: Łapiński Tadeusz Wojciech, Kot Aldona, Prokopowicz Danuta
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (7) s.CR538-CR542, il., tab., bibliogr. 18 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: We evaluated the serum á2-MG concentration and CD4 lymphocytes in the blood of HCV infected patietns during IFN-ŕ therapy, searching for a correlation between á2-MG concentration. CD4 lymphocytes, and tehrpay effectiveness, as well as morphological changes in the liver. Material/Methods: 24 patietns with chronic HCV infection were treated with IFN-ŕ2a. The serum á2-MC concentration was measured with the use of a method based on teh fluorescent modification of the immunoenzymatic technique. The percentage of T CD4 lymphocytes in the blood was measured by direct immunofluorescence using monoclonal antibodies. Results: The number of CD4 lymphocytes in teh blood was lower in the HCV infected patients (864/ml; preferred values from 1,300 to 2,100/ml), the á2-MG concnetration was elevated (2.37 mg/dl) in comparison to the preferred values (1.52 mg/dl; p 0.05). IFN-ŕ therapy caused an increase in the á2-MG. The highest increase was observed among patients who did not eliminate the virus (from 2.39 to 4.10 mg/dl). In the initial period of interferon therapy an increase was observed (from 729 to 1082/ml) in the number of CD4 lymphocytes among those patients who eliminated the virus and a decrease (from 947 to 853/ml) in the patietns who were not treated successfully. Conclusions: A significant increase in á2-MG during interferon therapy in patietns with chronic HCV infection is a predictor of poor outcome. An increase in the number of CD4 lymphocytes in the initial phase of treatment suggests a positive outcome.


  6/12

  Tytuł oryginału: Występowanie antygenów HLA klasy I i II oraz pozajelitowych uszkodzeń narządowych u chorych na wrzodziejące zapalenie jelita grubego.
  Tytuł angielski: Prevalence of HLA class I and II antigens and extra-bowel manifestations in ulcerative colitis.
  Autorzy: Łapiński Tadeusz W., Puzanowska Beata, Ziarko Sławomir
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (74) s.133-136, tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: U chorych na WZJG często występują antygeny HLA klasy I i II. Istnieją sugestie, iż antygeny te są odpowiedzialne za występowanie procesów autoagresji. W pracy określano częstość występowania wybranych antygenów HLA klasy I (HLA-B) oraz II (HLA-DR) u chorych na WZJG w korelacji z pozajelitowymi uszkodzeniami narządowymi. Badaniami objęto 50 chorych na WZJG i 20 zdrowych. Antygeny zgodności tkankowej: HLA-B27, -B7, -B40, -DR1, -DR2. -DR3, -DR4 i -DR7 wykrywano techniką mikrolimfocytotoksyczną przy użyciu przeciwciał monoklonalnych. Antygeny HLA klasy I i/lub II wykryto u 36 proc. chorych: 28 proc. HLA klasy I i 16 proc. HLA klasy II. Zmiany stawowe występowały u 46 proc. chorych. Wśród chorych ze zmianami stawowymi występowanie antygenów HLA stwierdzono u 65 proc. osób. U 18 proc. chorych stwierdzono cechy cholestazy wątrobowej; w tej grupie u 67 proc. wykryto antygeny HLKA klasy I i/lub II. W grupie kontrolnej antygeny HLA klasy I i/lub II występowały u 25 proc. badanych. Występowanie zmian stawowych lub objawów cholestazy wątrobowej u chorych na WZJG jest częstsze u chorych z występującymi antygenami HLA klasy i i/lub II.

  Streszczenie angielskie: Hla class I and II antigens are common among patients with ulcerative colitis. They can be involved in the autoaggressive mechanisms of the disease. The aim of the study was to evaluate the prevalence of HLA B and HLA DR antigens and estimate the correlation to extrabowel manifestations of the disease. 50 patients with ulcerative colitis and 20 healthy controls were examined. HLA-B27, -B7, -B40, -DR1, -DR2, -DR3, -DR4 and -DR7 were determined using monoclonal antibodies in microlymphocytotoxic method. HLA and/or HLA II antigens were detected in 36 p.c. of patients: HLA I in 28 p.c. and HLA II 16 p.c. 46 p.c. of the patients were demonstrating joint changes, with 65 p.c. of them presenting HLA molecules. 16 p.c. of the examined patients presented symptoms of intrahepatic cholestasis; with 67 p.c. having HLA I/II molecules. The difference from the control group was statistically significant, only 25 p.c. of healthy persons presented HLA I/II antigens. The incidence of joint involvement and cholestasis was higher in ulcerative colitis patients with HLA class I and/or HLA II.


  7/12

  Tytuł oryginału: RET proto-oncogene germline mutation in pheochromocytoma patients - incidence and clinical consequences.
  Tytuł polski: Częstość występowania i znaczenie kliniczne mutacji protoonkogenu RET u chorych z guzem chromochłonnym.
  Autorzy: Pęczkowska Mariola, Januszewicz Andrzej, Franke Gerlind, Hoegerle Stefan, Szmigielski Cezary, Łoń Izabella, Cieśla Magdalena, Janas Jadwiga, Januszewicz Magdalena, Cybulska Idalia, Wocial Bożenna, Łapiński Mariusz, Cieśla Witold, Szostek Mieczysław, Januszewicz Włodzimierz, Neumann Hartmut P. H.
  Źródło: Nadciśn. Tętn. 2002: 6 (4) s.279-284, tab., bibliogr. 22 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 313,470

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp: Dotychczasowe badania wskazują, że częstość zespołu mnogiej gruczolakowatości (MEN 2), w skład którego wchodzi guz chromochłonny, jest większa niż dotychczas sądzono. Zespół ten dziedziczony jest w sposób autosomalny dominujący i wywołuje go mutacja protoonkogenu RET. Celem pracy jest ocena częstości występowania oraz kliniczne znaczenie mutacji protoonkogenu RET u chorych z guzem chromochłonnym. Materiał i metody: Badania genetyczne w kierunku mutacji protoonkogenu RET przeprowadzono u 106 chorcyh (średni wiek: 49 ń 14,1 roku 26M, 80K) z rozpoznanym i potwierdzonym histopatologicznie guzem chromochłonnym. Pacjenci ci byli uprzednio hospitalizowani i leczeni w Klinice Chorób Wewnętrznych i Nadciśnienia Tętniczego Akademii Med. w Warszawie w latach 1957 - 1998 oraz w Klinice Nadciśnienia Tętniczego Instytutu Kardiologii w Warszawie od roku 1980 do 2001. Oceniano również stężenie kalcytoniny (CT), zarówno w warunkach podstawowych, jak i po stymulacji pentagastryną, oraz stężenie parathormonu. Wyniki: Obecność mutacji protoonkogenu RET wykazano u 8 chorych (7,4 proc.) - w eksonie 11, w kodonie 634,TGC na CGC u 5 chorych, u pozostałych 3 odpowiednio - w eksonie 11, kodonie 634, TGC na GGC, w eksonie 11, kodonie 634, TGC na TGG oraz w eksonie 13, kodonie 791, TAT na CGC. Nadczynność komórek C potwierdzona testem pentagastrynowym stwierdzono u 5 nosicieli, u 2 chorych wynik testu był wątpliwy, jedynie u 1 chorego stężenie kalcytoniny było prawidłowe. Prawidłowe stężenie CT obserwowano u chorego z mutacją w eksonie ...


  8/12

  Tytuł oryginału: Rokownicze znaczenie osoczowego poziomu interleukiny 1, interleukiny 6, interleukiny 8 oraz CRP w zawale serca : praca doktorska
  Autorzy: Marciniak Andrzej, Łapiński Mariusz (promot.).; Akademia Medyczna Katedra i Klinika Nadciśnienia Tętniczego w Warszawie, Szpital Sióstr Elżbietanek Oddział Gastroenterologii w Warszawie
  Źródło: 2002, 111 k. : il., tab., bibliogr. 151 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19972

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  9/12

  Tytuł oryginału: Elevated neuropeptide Y plasma concentration in non-dippers with essential hypertension.
  Tytuł polski: Podwyższone stężenie neuropeptydu Y we krwi u chorych z nadciśnieniem tętniczym pierwotnym i brakiem nocnego obniżenia ciśnienia tętniczego.
  Autorzy: Łapiński Mariusz, Januszewicz Andrzej, Lewandowski Jacek, Symonides Bartosz, Kuch-Wocial Agnieszka, Wocial Bożena, Ignatowska-Świtalska Hanna
  Źródło: Nadciśn. Tętn. 2002: 6 (1) s.9-15, il., tab., bibliogr. 33 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 313,470

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Brak nocnego obniżenia ciśnienia tętniczego prowadzi do zwiększonej częstości powikłań narządowych nadciśnienia tętniczego, a jego przyczyny pozostają niejasne. Celem pracy była ocena zależności między biochemicznymi wykładnikami aktywności współczulnej a rytmem dobowym ciśnienia u chorych z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym. Materiał i metody. Da badania zakwalifikowano 68 chorych z nadciśnieniem tętniczym w średnim wieku 40 ń 1 lat (20 K, 48 M). Do grupy kontrolnej włączono 25 zdrowych ochotników w średnim wieku 38 ń 1 lat (8 K i 17 M). U badanych wykonywano 24-godzinny pomiar ciśnienia (SpaceLabs 90207) oraz oznaczano we krwi stężenie katecholamin i neuropeptydu Y. Całodobowo prowadzono zbiórkę moczu w celu oznaczenia wydalania katecholamin. Wyniki. U chorych z nadciśnieniem tętniczym stężenie neuropeptydu Y było wyższe niż u osób zdrowych. Stężenie katecholamin w surowicy i ich wydalanie z moczem były w obu grupach podobne. Chorych z nadciśnieniem podzielono na dwie grupy zależnie od obecności - dippers (46 chorych) - lub braku nocnego obniżenia ciśnienia - non-dippers (22 chorych). Stężenie neuropeptydu Y było istotnie wyższe w grupie non-dippers niż w grupie dippers (10,6 ń 1 vs. 8,6 ń 1 fmol/ml, p 0,05). Nie stwierdzono między grupami różnic w zakresie stężenia katecholamin w surowicy i katecholamin wydalanych z moczem. W obu grupach wydalanie katecholamin w czasie nocy było istotnie niższe aniżeli w ciągu dnia. Nocne i dzienne wydalanie katecholamin było podobne w grupie dippers i non-dippers. Wnioski. Uzyskane wyniki wskazują, że neurpeptyd Y może wpływać...


  10/12

  Tytuł oryginału: Narodowa ochrona zdrowia. Strategiczne kierunki działań Ministerstwa Zdrowia w latach 2002-2003.
  Opracowanie edytorskie: Łapiński Mariusz (przedm.).
  Źródło: Gab. Pryw. 2002 (2) s.45-74
  Sygnatura GBL: 306,371

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa
 • praca techniczna

  Temat korporatywny:
 • Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej


  11/12

  Tytuł oryginału: Ostre zakażenie wirusem cytomegalii (CMV) u chorego z przewlekłym zapaleniem wątroby typu B (HBV).
  Tytuł angielski: Acute cytomegalovirus infection in patient with chronic hepatitis B.
  Autorzy: Chlabicz Sławomir, Łapiński Tadeusz W., Prokopowicz Danuta
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (11/12) s.751-757, bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Opisano przypadek cytomegalowirusowego zapalenia wątroby o ciężkim przebiegu u chorego z przewlekłym zapaleniem wątroby typu B. Przedstawiono diagnostykę różnicową i przeanalizowano możliwy wpływ zakażenia wirusem cytomegalii (CMV) na przewlekłe zakażenie wirusem zapalenia wątroby typu B (HBV). Nadkażenie lub reaktywacja zakażenia CMV u chorego zakażonego HBV może być jedną z przyczyn zaostrzenia przewlekłego zapalenia wątroby.

  Streszczenie angielskie: We report a case of severe acute cytomegalovirus hepatitis in patient with chronic hepatitis B. Differential diagnostics is presented and possible impact of CMV infection on chronic hepatitis B is analyzed. CMV superinfection or reactivation in a patient with HBV infection may be one of the causes of the exacerbation of chronic liver disease.


  12/12

  Tytuł oryginału: Elevated plasma endothelin-1 concentration in non-dippers with essential hypertension.
  Tytuł polski: Podwyższone stężenie endoteliny 1 w osoczu u chorych z nadciśnieniem tętniczym bez spadku nocnego ciśnienia.
  Autorzy: Łapiński Mariusz, Januszewicz Andrzej, Symonides Bartosz, Lewandowski Jacek, Kuch-Wocial Agnieszka, Wocial Bożena, Ignatowska-Świtalska Hanna
  Źródło: Endokrynol. Pol. 2002: 53 (1) s.3-11, tab., bibliogr. 38 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 304,167

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena zależności między stężeniami w osoczu endoteliny 1 (ET-1) i przedsionkowego peptydu natriuretycznego (ANP) a dobowym rytmem ciśnienia tętniczego u chorych z nadciśnieniem tętniczym pierwotnym (EH). Materiał i metody: Do badań włączono 68 chorych z łagodnym do umiarkowanego EH. Grupę kontrolną stanowiło 25 zdrowych ochotników (C). Całodobowy pomiar ciśnienia tętniczego wykonano za pomocą aparatu SpaceLabs 90207. Stężenia ET-1 i ANP były oznaczane z próbek krwi pobranych w godzinach porannych. Wyniki: U chorych z EH stężenie osoczowe ET-1 było istotnie wyższe niż u C. Chorzy z EH zostali podzieleni na dwie grupy: chorych z zachowanym spadkiem ciśnienia tętniczego w nocy - tzw. dippers (n = 46; D) i chorych bez nocnego spadku ciśnienia tętniczego - tzw. non-dippers (n = 22.; ND). Stężenie osoczowe ET-1 było istotnie wyższe u ND niż u D (6,9 ń 0,7 i 4,5 ń 0,5 fmol/ml, p 0,05). Nie obserwowano różnic stężenia ANP w osoczu pomiędzy EH i C oraz pomiędzy D i ND. Stężenie ANP w osoczu u ND było wyższe niż u C (10,1 ń 1,5 i 6,4 ń 1; p 0,05). Wnioski: ET-1 i ANP mogą odgrywać rolę w zaburzeniach rytmu dobowego ciśnienia u chorych z nadciśnieniem tętniczym pierwotnym.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to investigate the relationship between endothelin-1 (ET-10 and atrial natriuretic peptide (NP) plasma concentration and diurnal blood pressure rhythm in patients with essential hypertension. Material and methods: The study included 68 patients with mild-to-moderate essential hypertension (EH). The control group consisted of 25 healthy normotensive volunteers (C). Twenty-four hour ambulatory blood pressure monitoring was obtained, using SpaceLabs 90207. Blood samples for ET-1 and ANP were collected. Results: In patients with EH ET-1 plasma concentration was sinificantly higher as compared with C. Patients with EH were divided into two groups: dippers (46 pts; D) and non-dippers (22 pts; ND). In EH, the ET-1 plasma concentration was significantly higher in non-dippers than that in dippers (6.9 ń 0.7 vs 4.5 ń 0.5 fmol/ml, p 0.05). No differences in plasma ANP concentration were observed EH and C and between D and ND. Plasma concentration of ANP in ND was higher than that in C (10.1 ń 1.5 vs. 6.4 ń 1.0 fmol/ml; p 0.05). Conclusion: ET-1 and ANP may play some role in the lack of nocturnal blood pressure fall in non-dippers with EH.

  stosując format: