Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ŁAPIŃSKA-SZUMCZYK
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Śródporodowe pęknięcie mięśniakowatej macicy - opis przypadku.
Tytuł angielski: A case of rupture of myomatous uterus in a course of delivery.
Autorzy: Łapińska-Szumczyk Sylwia, Preis Krzysztof, Emerich Janusz
Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (4) : Ogólnopolskie sympozjum "Nowotwory narządów płciowych u kobiet ciężarnych" s.288-290, bibliogr. 8 poz., sum. - Ogolnopolskie sympozjum pt. Nowotwory narządów płciowych u kobiet ciężarnych Łódź 24-25.11. 2000
Sygnatura GBL: 301,184

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Opisano przypadek 39-letniej pacjentki operowanej z powodu obfitego krwawienia z dróg rodnych, które nastąpiło po całkowitym pęknięciu mięśniakowatej macicy w trakcie fizjologicznego porodu.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study: A case of rupture of myomatous uterus during term delivery was described. 38-years old women delivered i 41 Hbd of fourth pregnancy. She was after two normal deliveries and one abortion. A 15 cm myoma of uterus was examined during pregnancy. In a course of pregnancy and delivery no abnormalities was detected. The first period of delivery took 2 hours 15 min, the second - 30 min. The noewborn was fine (Apgar 7, 4180 g, 56 cm). Just after the delivery a huge haemorrhage took place, which lasted in spite of medicines, two abrasions and tamponing of the uterus. The women lost over 2000 ml of the blood and symptoms of haemorrhage shock took place. During laparotomy a copped uterus with large myoma and complete rupture of the uterus under the myoma was find. A hysterectomy and adnexectomy was performed. 13 days after laparotomy the patient was fine and went home. Histologically a "Ruptra recens parietis colli uteri loco leiomyomata immaturo typi bizare in utero post partum" was find.


  2/3

  Tytuł oryginału: Analiza kliniczna i przebieg leczenia operacyjnego pacjentek z nowotworem złośliwym błony śluzowej trzonu macicy : praca doktorska
  Autorzy: Łapińska-Szumczyk Sylwia, Emerich Janusz (promot.).; Akademia Medyczna II Klinika Położnictwa i Ginekologii w Gdańsku
  Źródło: 2002, 194 k. : il., tab., bibliogr. 181 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20350

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska


  3/3

  Tytuł oryginału: Kliniczna wartość usuwania węzłów chłonnych miednicy mniejszej w leczeniu operacyjnym raka błony śluzowej trzonu macicy.
  Tytuł angielski: A clinical value of pelvic lymphadenectomy in surgical treatment of endometrial cancer.
  Autorzy: Łapińska-Szumczyk Sylwia, Emerich Janusz
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (11) : Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu s.976-979, tab., bibliogr. 15 poz., sum. - Konferencja pt. Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu Książ k. Wałbrzycha 20-22.06. 2002
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była kliniczna ocena znaczenia usuwania węzłów chłonnych miednicy miejszej w leczeniu operacyjnym raka błony śluzowej trzonu macicy. W grupie 420 analizowanych pacjentek u 137 (32,6 proc.) usunięto węzły chłonne miednicy mniejszej. Przerzuty nowtworowe stwierdzono u 27 leczonych (19,7 proc.) Istotny wpływ na wystąpienie przerzutów raka miała głębokość nacieku nowotworowego mięśnia macicy.

  Streszczenie angielskie: Objectives: The aim of the study was the clinical analysis of value of pelvic lymphadenectomy in surgical treatment of endometrial carcinoma. Material and Methods: The group of 420 women treated for of endometrial cancer in stage IA - IV by FIGO 1988 analysed. All these women were operated in 2nd Dept. of Obstetrics and Gynecology Medical University of Gdańsk between 1981-2000. The subgroup of patietns with pelvic lymphadenectomy was selected. The data were obtained from case histories. Results: The subgroup of patietns on whom pelvic lymphadenectomy was performed was up 32,6 p.c. of all treated women (137 women). Neoplasmatic metastases were found in 27 cases (19,7 p.c.). All those patietns were in clinical stage II - IV by FIGO 1988, and no earlier stage of endometrial cancer was found in that group. In every case myometrial invasion was more than 1/2 of myometrium. In 59.2 p.c. of neoplasmatic metastases high or medium differential adenocarcinoma were found. Conclusion: Pelvic lymphadenectomy has to be part of surgical treatment of endometrial cancer. Lymph nodes metastases are important prognostic factors. Myometrial invasion plays an important role as a risk factor of lymph nodes metastases.

  stosując format: