Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ŁANGOWSKA-ADAMCZYK
Liczba odnalezionych rekordów: 6Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/6

Tytuł oryginału: Gruczolakotorbielak podniebienia twardego na przykładzie jednego przypadku i omówienia przeglądu piśmiennictwa.
Tytuł angielski: Cystadenoma of the hard palate on the example of one case and literature review.
Autorzy: Pająk Jacek, Niedzielska Iwona, Łangowska-Adamczyk Helena, Zielińska-Pająk Ewa
Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (2) s.123-127, il., bibliogr. 13 poz., sum.
Sygnatura GBL: 310,924

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono przypadek gruczolakotorbielaka, rzadkiego łagodnego nowotworu nabłonkowego ślinianki u 52-letniej kobiety. Guz był zlokalizowany w błonie śluzowej na podniebieniu twardym. Po wyłuszczeniu nowotworu nie stwierdzono wznowy w 5-letnim okresie obserwacji. Na podstawie piśmiennictwa omówiono budowę histologiczną guza, epidemiologię oraz diagnostykę różnicową gruczolakotorbielaków.

  Streszczenie angielskie: A case of a cystadenoma, a rare benign epithalial neoplasm of the salivary gland, is presented in a 52 year old female. The tumour was localized within the oral mucosa on the hard palate. After enucleation no recurrence was observed during a 5 year follow-up. We present the histology, epidemiology and differential diagnostics of the cystadenoma on the basis of the literature.


  2/6

  Tytuł oryginału: Rodzinne występowanie zespołu Gorlina-Goltza.
  Tytuł angielski: Familial occurrence of Gorlin-Goltz syndrome.
  Autorzy: Jędrusik-Pawłowska Magdalena, Adamczyk Witold, Łangowska-Adamczyk Helena, Borgiel-Marek Halina
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (4) s.229-236, il., tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria
 • genetyka
 • onkologia
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Na przykładzie pięciu osób pochodzących z trzech rodzin omówiono rodzinnie występujący zespół Gorlina-Goltza. Chorzy ci byli hospitalizowani w Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Śl. AM w Katowicach z powodu mnogich torbieli szczęki i żuchwy oraz zębów zatrzymanych. Rozpoznano u nich również inne objawy zespołu Gorlina-Goltza, ktorymi były podstawnokomórkowe znamiona skórne, anomalie szkieletu, wewnątrzczaszkowe zwapnienia w obrębie siodełka tureckiego, sierpu mózgu i namiotu móżdżku.

  Streszczenie angielskie: Based on five persons coming from three families, familial occurrence of Gorlin-Goltz syndrome is discussed. These patients wre hospitalized at the Department of Maxillofacial Surgery of the Silesian Medical Academy in Katowice due to multiple cysts of the maxilla and mandible and impacted teeth. Other symptoms of Gorlin-Goltz syndrome were also disclosed, such as basal dermal naevi, skeletal anomalies, intracranial calcifications or ossifications in the region of the sella turcica, falx and tentorium.


  3/6

  Tytuł oryginału: Ocena wyników chirurgicznego leczenia progenii, zgryzu otwartego i laterogenii.
  Tytuł angielski: Evaluation of results of surgical treatment of progenia, occlusio aperta and laterogenia.
  Autorzy: Łangowska-Adamczyk Helena, Jędrusik-Pawłowska Magdalena, Borgiel-Marek Halina, Drugacz Jan
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (6) s.371-378, il., tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przedstawiono wyniki chirurgicznego leczenia 38 pacjentów z powodu morfologicznych zaburzeń szczękowo-zgryzowych, w tym 26 progenii, 5 progenii współistniejących z laterogenią, 3 laterogenie i 4 osoby ze zgryzem otwartym. Wszystkich chorych operowano metodą osteotomii i ostektomii trzonu żuchwy z dojścia wewnątrzustnego (zmodyfikowana metoda Dingmana) w latach 1990-2000. Ocenie poddano rysy twarzy, zgryz, kształt i wielkość łuków zębowych przed i po zabiegu, czynność nerwu zębodołowego dolnego, przebieg gojenia się ran kostnych oraz czynność mięśni żwaczowych i stawów skroniowo-żuchwowych po wykonanym zabiegu. Stwierdzono, że wewnątrzustna metoda osteotomii trzonu żuchwy pozwala na uzyskanie dobrego wyniku estetycznego, zwarciowego i czynnościowego w leczeniu progenii, laterogenii i zgryzu otwartego.


  4/6

  Tytuł oryginału: Ocena obrażeń doznanych przez dzieci w wyniku wypadków komunikacyjnych
  Autorzy: Borgiel-Marek Halina, Łangowska-Adamczyk Helena, Jędrusik-Pawłowska Magdalena, Drugacz Jan, Niedzielska Iwona
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 1 - Warszawa, 2002 s.324-329, il., tab., bibliogr. 22 poz., sum. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia
 • stomatologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.


  5/6

  Tytuł oryginału: Necrotizing sialometaplasia w gruczołach ślinowych jamy ustnej - częsta przyczyna błędów diagnostycznych.
  Tytuł angielski: Necrotizing sialometaplasia in the salivary glands of the oral cavity - a frequent cause of diagnostic error.
  Autorzy: Pająk Jacek, Niedzielska Iwona, Łangowska-Adamczyk Helena, Zielińska-Pająk Ewa, Borgiel-Marek Halina, Mazur Marcin
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (9) s.579-585, il., tab., bibliogr. 26 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • in vitro

  Streszczenie polskie: Necrotizing sialometaplasia (NS) jest łagodnym procesem zapalnym gruczołów ślinowych zlokalizowanym najczęściej w błonie śluzowej jamy ustnej, po raz pierwszy opisanym w 1973 r. Często imituje nowotwory złośliwe. W pracy zanalizowano obraz kliniczny i morfologiczny pacjentów z NS. Szczególną uwagę zwrócono na przyczynypowstawania NS oraz trudności w diagnostyce klinicznej i histopatologicznej bedące przyczyną błędnych rozpoznań i nieprawidłowego leczenia.

  Streszczenie angielskie: Necrotizing sialometaplsaia is a benign inflammatory process of the salivary glands situated in the oral cavity, which was first discribed in 1973. It often imitates malignant neoplasms. In this study, the clinical and morphological picture of patients with NS has been analysed. Special attention has been paid to the aetiology of NS and to problems in the clinical and morphological diagnostics, which have been the caiuse of diagnostic error and inappropriate treatments.


  6/6

  Tytuł oryginału: Trudności w rozpoznawaniu torbieli pierwotnych - keratocyst.
  Tytuł angielski: Difficulties in the diagnosis of keratocysts.
  Autorzy: Wziątek-Kuczmik Daria, Łangowska-Adamczyk Helena, Pająk Jacek, Borgiel-Marek Halina, Niedzielska Iwona
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (12) s.808-812, il., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była analiza kliniczna i morfologiczna torbieli pierwotnych u 10 pacjentów leczonych w okresie 10 lat, tj. od 1987 do 1996 roku. Przedstawiono postępowanie rozpoznawcze i lecznicze. W diagnostyce histopatologicznej torbieli stosuje się głównie kryteria ŚOZ. W naszym materiale skorzystano również ze wskazówek diagnostycznych według Odella i Morgana. Odpowiednia konfiguracja nabłonka płaskiego torbieli z rogowaceniem, brak lub minimalne nacieki zapalne oraz obecność wysp nabłonka lub torbieli dodatkowych w ścianie to pełny obraz morfologiczny, który zaobserwowano tylko w 1,4 proc. wszystkich torbieli zębopochodnych. Z uwagi na wysoki współczynnik nawrotów i możliwość transformacji nowotworowej wskazane jest całkowite wyłuszczenie mieszka torbieli oraz zastosowanie metod wspomagających.

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was a clinical and morphological analysis of keratocysts in 10 patients who were treated over 10 years, between 1987 and 1996. The diagnostics and treatment of keratocysts are presented. In the histological diagnosis of cysts. WHO criteria are dose amilny used. In our material we have also used the classification of Odell and Morgan. The full morphological picture of the keratocysts, which was observed in only 14 p.c. of all adontogenic cysts, comprises of an appropriate configuration of epithelium of the cyst, with keratinization, minimal or lack of inflammatory infiltration and the presence of epithelial islets or additional cysts in the wall. Because of the high frequency of recurrence and the possibility of neoplastic transformation, enucleation of the cysts and adjunctive treatment are indicated.

  stosując format: