Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ŁAGANOWSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Model funkcji przenoszenia wad postawy wieku rozwojowego na częstość występowania schorzeń ortopedycznych u mężczyzn.
Tytuł angielski: Function model of transmitting developmental age faulty postures to the frequency of orthopaedic pathological states occurrence in men.
Autorzy: Kaczmarek Jan, Zbrzezna Barbara, Kilian Zdzisław, Łaganowski Przemysław
Źródło: Kwart. Ortop. 2002 (3) s.194-198, il., tab., bibliogr. 4 poz., sum., Zsfg, rez.
Sygnatura GBL: 313,547

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Prognozowanie przyszłej sytuacji zdrowotnej wymaga zbadania pewnej liczby przedziałów czasowych określonego zjawiska epidemiologicznego, a także przeprowadzenia poszczególnych etapów rachunku ekstrapolacyjnego. W pracy podjęto próbę określenia wpływu częstości występowania wad postawy wieku rozwojowego na liczbę schorzeń ortopedycznych w wieku dojrzałym. Nie jest to model liczbowego określenia związku, lecz badania zakresu modyfikacji czasowej i ilościowej opisanych schorzeń.

  Streszczenie angielskie: Prognostication of future health situation requires investigating a certain number of time intervals of a definite epidemiologic phenomenon and also carrying out individual stages of extrapolation calculus. The study attemps to determine the influence of developmental age faulty postures occurrence frequency on the number of orthopaedic pathological states in maturity. It is not a model of numerical definition of the relation but investigations of time and quantity modification range of the discussed pathological states.

  stosując format: