Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ŁAGAN
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Przydatność badania echokardiograficznego płodu w ciąży powikłanej występowaniem anomalii pozasercowych - badania wieloośrodkowe.
Tytuł angielski: Usefullness of fetal echocardiography in pregnancy complicated with extracardiac malformations - multicenter studies.
Autorzy: Włoch Agata, Włoch Stanisław, Grettka Krzysztof, Łagan Jerzy, Kudła Marek, Sikora Jerzy, Olejek Anita, Kamiński Kazimierz, Rokicki Władysław, Respondek-Liberska Maria
Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.466-475, il., tab., bibliogr. 23 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,663

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • kardiologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • płeć żeńska
 • ciąża


  2/4

  Tytuł oryginału: Treatment of severe hirsutism with gonadotropin-releasing hormone analogues in women with polycystic ovary syndrome and idiopathic hirsutism and its influence on hormonal androgenisation indices.
  Autorzy: Kamiński K[azimierz], Łagan J., Cholewa D.
  Źródło: Pol. J. Gynaecol. Investig. 2002: 4 (3) s.137-146, il., tab., bibliogr. 25 poz. - Sympozjum pt. Aktualne problemy perinatologii i ginekologii Zabrze - Szczyrk 03-06.04. 2002
  Sygnatura GBL: 313,538

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • farmacja
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Objective: To compare the therapeutic effect of treatment using either a gonadotropin releasing hormone analogue or an analogue with addition of ethinyl estradiol and cyproterone acetate in women with severe hirsutism with polycystic ovary syndrome and idiopathic hirsutism. Study design: Prospective clinical study. Forty-four hirsute women: 22 with polycystic ovary syndrome and 22 with idiopathic hirsutism were the subject of the study. Each group was divided and received two different treatment schemes. Sixteen women served as controls and received no treatment. After Ferriman-Gallwey scores were obtained, serum levels of testosterone, free testosterone, androsterone, dehyrdroepiandosterone sulfate, luteinizing hormone, insulin, and sex hormone binding globulin were determined. The free androgen index was calculated. Results: Both treatment schemes, using a gonadotropin releasing hormone analogue, and using an analogue with addition of ethinyl estradiol and cyproterone induced significantly the reduction of the free androgen index, and the increase of the sex hormone binding globulin serum levels. Those effects were more distinct in patients who received the analogue alone treatment. The biochemical changes presented in our study were accompanied by significantly decreased mean Ferriman-Gallwey score in the investigated women. Conclusionn(s): We conclude that in the cases with severe hirsutism, the more advantageous treatment is the application of combined therapy using a gonadotropin releasing hormone analogue and a pill containing ethinyl estradiol and cyproterone acetate as compared to the use of gonadotropin releasing hormone analogue alone.


  3/4

  Tytuł oryginału: Model funkcji przenoszenia wad postawy wieku rozwojowego na częstość występowania schorzeń ortopedycznych u mężczyzn.
  Tytuł angielski: Function model of transmitting developmental age faulty postures to the frequency of orthopaedic pathological states occurrence in men.
  Autorzy: Kaczmarek Jan, Zbrzezna Barbara, Kilian Zdzisław, Łaganowski Przemysław
  Źródło: Kwart. Ortop. 2002 (3) s.194-198, il., tab., bibliogr. 4 poz., sum., Zsfg, rez.
  Sygnatura GBL: 313,547

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Prognozowanie przyszłej sytuacji zdrowotnej wymaga zbadania pewnej liczby przedziałów czasowych określonego zjawiska epidemiologicznego, a także przeprowadzenia poszczególnych etapów rachunku ekstrapolacyjnego. W pracy podjęto próbę określenia wpływu częstości występowania wad postawy wieku rozwojowego na liczbę schorzeń ortopedycznych w wieku dojrzałym. Nie jest to model liczbowego określenia związku, lecz badania zakresu modyfikacji czasowej i ilościowej opisanych schorzeń.

  Streszczenie angielskie: Prognostication of future health situation requires investigating a certain number of time intervals of a definite epidemiologic phenomenon and also carrying out individual stages of extrapolation calculus. The study attemps to determine the influence of developmental age faulty postures occurrence frequency on the number of orthopaedic pathological states in maturity. It is not a model of numerical definition of the relation but investigations of time and quantity modification range of the discussed pathological states.


  4/4

  Tytuł oryginału: Animal model for open fetal surgery. Study of fetal wound healing.
  Autorzy: Kamiński Kazimierz, Łagan Jerzy, Stojko Artur, Ścigała Piotr, Ziółkowski Adam, Cholewa Dariusz, Węgrzyn Piotr
  Źródło: Arch. Perinat. Med. 2002: 8 (3) s.45-50, il., tab., bibliogr. 28 poz.
  Sygnatura GBL: 306,526

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • zarodki
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie angielskie: The authors present the animal model for open fetal surgery as a first step in preparing human open fetal surgery. The second purpose of the study was investigation of fetal cutaneous wound healing. Six time-dated pregnant ewes (110-120 day's gestation) underwent general anesthesia. Then after laparotomy, histerotomy was performed to prepare diaphragmatic hernia in the fetus. During the second histerotomy surgical practise in repair of diaphragmatic hernia was performed. This paper deals with the problems of monitoring fetuses during operation, preventing premature labour and methods of opening and closing the womb. Specimens of healing tissues were histologicaly investigated to compare the manner of fetal and adult wound repair.

  stosując format: