Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ŁABĘDZKA-GARDY
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Wpływ układu adrenergicznego na procesy lipolityczne we krwi w warunkach hipertemii indukowanej dinitrofenolem.
Tytuł angielski: Effect of the beta adrenergic system on lipolytic processes in rat blood during dinitrophenol-induced hyperthermia.
Autorzy: Piątek Jacek, Łabędzka-Gardy Maria, Krawczyk Józef
Źródło: Nowiny Lek. 2002: 71 (1) s.10-13, tab., bibliogr. 24 poz., sum.
Sygnatura GBL: 310,004

Typ dokumentu:
  • praca doświadczalna

    Wskaźnik treści:
  • zwierzęta
  • szczury

    Streszczenie polskie: Wstęp. Zmiany temperatury ciała są rezultatem zaburzeń gospodarki energetycznej ustroju. Głównymi substratami energetycznymi organizmu są węglowodany i tłuszcze. W tkance tłuszczowej znajdują się receptory układu adrenergicznego regulujące metabolizm lipidów. Cel. Celem pracy jest zbadanie wpływu blokady receptorów beta-adrenergicznych na procesy lipopolityczne. Metody. W celu wywołania hipertermii zwierzętom podawano domięśniowo dinitrofenol (DNP) w dawce 20 mg/kg masy ciała. Blokadę receptorów beta-adrenergicznych uzyskiwano podawaniem propranololu w dawce 5 mg/kg masy ciała. W surowicy krwi oznaczano stężenie WKT, glicerolu, triglicerydów, aktywność mobilizująca lipidy (AML) oraz aktywność lipolityczną surowicy (LAS). Wyniki. Hipertermia wywołana podaniem DNP spowodowała wzrost stężenia WKT, glicerolu i triglicerydów. Blokada receptorów beta adrenergicznych w warunkach hipertermii prowadzi do obniżenia AML. Wnioski. Blokada receptorów beta-adrenergicznych zmniejsza hamujący wpływ dinitrofenolu na aktywność procesów lipolitycznych w surowicy krwi.

    stosując format: