Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ŁABĘDZKA
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Clinical and epidemiological assessment of hepatitis C virus infection among voluntary blood donors.
Autorzy: Łabędzka Hanna, Simon Krzysztof, Gładysz Andrzej
Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (8) s.CR591-CR596, tab., bibliogr. 30 poz.
Sygnatura GBL: 313,278

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: This study analyzes the clinical and epidemiological characteristics of patients infected with hepatitis C virus (HCV), with emphasis on differences between voluntary multiple blood donors, first time blood donors, and non-donating patients with chronic or acute hepatitis C. Material/Methods: Our epidemiological and clinical assessment covered 119 voluntary blood donors, as well as 92 HCV patients and were seen in the same hosptal. Results: A variety of potential HCV transmission routes variety was demonstrated in both examined groups. The main infection routes were associated with diagnostic and therapeutic procedures performed in medical service units. Substantial time divergence was found between probable HCV infection and onset of first symptoms suggesting liver pathology or HCV antibody detection. No subjects from either groups showed specific symptoms pointing univocally at liver disease. Hepatomegaly was the most common symptom observed on physicial examination. No pathology of other organs which could possibly be associated with HCV infection was found in any patient. Increased aminotransferase activity was found in over 40 p.c of the donors, and over 90 p.c. of the non-donating patients on first examination. Liver biopsy histological assessment delivered the most reliable information concerning the degeree of liver pathology degree, which was slight in most cases. Conclusions: Multiple voluntary blood donation does not influence the clinical picture and sourse of HVC infection, not does it not increase the risk of HCV infection.


  2/2

  Tytuł oryginału: Wpływ układu adrenergicznego na procesy lipolityczne we krwi w warunkach hipertemii indukowanej dinitrofenolem.
  Tytuł angielski: Effect of the beta adrenergic system on lipolytic processes in rat blood during dinitrophenol-induced hyperthermia.
  Autorzy: Piątek Jacek, Łabędzka-Gardy Maria, Krawczyk Józef
  Źródło: Nowiny Lek. 2002: 71 (1) s.10-13, tab., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,004

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie polskie: Wstęp. Zmiany temperatury ciała są rezultatem zaburzeń gospodarki energetycznej ustroju. Głównymi substratami energetycznymi organizmu są węglowodany i tłuszcze. W tkance tłuszczowej znajdują się receptory układu adrenergicznego regulujące metabolizm lipidów. Cel. Celem pracy jest zbadanie wpływu blokady receptorów beta-adrenergicznych na procesy lipopolityczne. Metody. W celu wywołania hipertermii zwierzętom podawano domięśniowo dinitrofenol (DNP) w dawce 20 mg/kg masy ciała. Blokadę receptorów beta-adrenergicznych uzyskiwano podawaniem propranololu w dawce 5 mg/kg masy ciała. W surowicy krwi oznaczano stężenie WKT, glicerolu, triglicerydów, aktywność mobilizująca lipidy (AML) oraz aktywność lipolityczną surowicy (LAS). Wyniki. Hipertermia wywołana podaniem DNP spowodowała wzrost stężenia WKT, glicerolu i triglicerydów. Blokada receptorów beta adrenergicznych w warunkach hipertermii prowadzi do obniżenia AML. Wnioski. Blokada receptorów beta-adrenergicznych zmniejsza hamujący wpływ dinitrofenolu na aktywność procesów lipolitycznych w surowicy krwi.

  stosując format: