Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ŁĄTKOWSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Etiopatogeneza i implikacje terapeutyczne wynikające z problemu ciąży powikłanej występowaniem mięśniaków macicy.
Tytuł angielski: Etiology and diagnostic problems in pregnant women with uterine myomas.
Autorzy: Blok Radosław, Łątkowski Krzysztof J., Blok Krystian
Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (4) : Ogólnopolskie sympozjum "Nowotwory narządów płciowych u kobiet ciężarnych" s.266-270, bibliogr. 26 poz., sum. - Ogólnopolskie sympozjum pt. Nowotwory narządów płciowych u kobiet ciężarnych Łódź 24-25.11. 2000
Sygnatura GBL: 301,184

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Występowanie mięśniaków macicy jest powiązane z okresem aktywności hormonalnej jajników, a więc i okresem rozrodczym w życiu koiety. Autorzy pragną przedstawić niektóre aspekty współistnienia mięśniaków macicy i ciąży. W pracy zwrócono szczególną uwagę na genezę patologii, powikłania i praktyczne metody postępowania u kobiet ciężarnych.

  Streszczenie angielskie: Objectives: Autohrs present different aspects of coexistence of uterine myomas with pregnancy. In the article special attention was given to etiology, complications and practical methods of treating pregnant women. Design: The occurrence of uterine myomas is connected with the period of hormonal activity of the ovaries, so with the female reproductive age. Uterine myomas are tumors whose actions are dependent on hormonal action of estrogens which are often characterized by acceleration of growth especially in the first trimester of pregnancy. The dynamics of uterine myomas is specifically different and independent of neither the original size nor localisation of the myomas. During the antenatal period together with the involutional changes of the uterine muscle there is an observed decrease in the size of the myomas. Materials: Based on literature, the effect of uterine myomas on fertility of women, pregnancy follow-up, development of foetus and occurance of perinatal complications was analysed. The diagnostic methods as well as procedures underwent analysis depending on the localisation of the changes. The effect of nonpharmacological and surgical therapy were compared in pregnant women and those planning to conceive. Conclusion: In modern obstetrics, pregnacy complications as a result of uterine myomas is still actual and there is a lot of controversy on this topic. This is because up until now, there is no generalised opinion on therapeutic procedures and ways of resolving pregnancy complicated by the presence of uterine myomas.


  2/4

  Tytuł oryginału: Therma-Choice w leczeniu krwawień z macicy w przypadku porfirii.
  Tytuł angielski: Using of Therma Choice system in treatment of metrorrhagia in case of porfiria.
  Autorzy: Blok Krystyna, Blok Radosław, Gabryś Marian, Łątkowski Jacek
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (3) s.221-224, bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.

  Streszczenie polskie: W pracy autorzy przedstawiają wykorzystanie Uterine Baloon Therapy (UBT) - Therma Choice w leczeniu długotrwałych krwawień z dróg rodnych nie poddających się terapii zachowawczej w przypadku porfirii. Metodę te zastosowano u 44 letniej pacjentki chorującej od 9 lat na ostrą przerywaną porfirię wątrobową.

  Streszczenie angielskie: The author present the use of Uterine Ballon Therapy in the long term metrorrhagia restant to conservative treatment, in the case of porfiria. The method was used on a 44 year old female, suffering from acute intermitten liver porfiria for 9 years.


  3/4

  Tytuł oryginału: Ginekologia Polska
  Tytuł angielski: Gliomatosis peritonei with mature teratoma of the ovary.
  Autorzy: Gabryś Marian, Blok Krystian, Rabczyński Jerzy, Kochman Agata, Łątkowski Krzysztof, Blok Radosław, Godwin Bwire Ekonjo
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (12) s.1224-1227, il., bibliogr. 8 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Praca prezentuje przypadek olbrzymiego, dojrzałego potworniaka jajnika z rozsiewem tkanki glejowej w obrębie otrzewnej i jej wytworów. Po usunięciu nowotworu i sieci większej, wykonano kontrolne badanie laparoskopowe stwierdzając redukcję utkania guzków glejowych z ich włóknieniem oraz wybitnym odczynem komórkowym w sąsiedztwie.

  Streszczenie angielskie: We report a case of monstrual mature teratoma of ovary with implants of glial tissue in peitoneum and its adnexa. After resection of the tumour and omentum laparoscopic examination was performed and revealed reduction, fibrosis of glial implants and massive cellular reaction.


  4/4

  Tytuł oryginału: Leczenie ubytków podniebienia za pomocą płatów z języka.
  Tytuł angielski: The treatment of palatal defects with the use of tongue flaps.
  Autorzy: Kobus Kazimierz, Łątkowski Ireneusz
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (11) s.720-727, il., bibliogr. 28 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy omówiono leczenie ubytków podniebienia za pomocą płatków z języka. Oceniono własny materiał kliniczny obejmujący 78 chorych operowanych w latach 1976-2001 (41 kobiet i 37 mężczyzn). Wiek leczonych wynosił od 4 do 68 lat, średnio niewiele ponad 16 lat. 76 pacjentów było leczonych z powodu porozszczepowych ubytków podniebienia. Ponadto leczono 2 chorych z ubytkami ponowotworowymi. U 76 pacjentów ubytki podniebienia zamykano za pomocą obwodowo uszypułowanych płatów z języka. Z uwagi na szczególnie duże rozmiary ubytków u 2 pacjentów plastykę płatem z języka łączono z faryngofiksacją. Powikłania w postaci oderwania płata satwierdzono 5-krotnie. Resztkowe otwory podniebienia - głównie w okolicy odciętej szypuły płata - odnotowano u 23 chorych. Zaburzenie funkcji języka stwierdzono u 6 chorych; w tym utrudnione wysuwanie języka (1 przypadek) i duże jego zniekształcenie (1 przypadek). Z uwagi na retrospektywny charakter badań ocena mowy przed i po zabiegu miała w większości przypadków wyłącznie sybiektywny i niepełny charakter, tak, że pomimo korzystniejszej oceny w grupie pooperacyjnej nie mogła być uwzględniona w wartościowaniu leczenia omawianą metodą. Pomino ww. powikłań omawiany sposób leczenia pozostaje zdaniem autorów metodą z wyboru w leczeniu średnich i dużych ubytków podniebienia.

  Streszczenie angielskie: The authors discuss the treatment of palatal defects with the use of tongue flaps. The evaluation is based on 78 patients operated on in the years 1976-2001 (41 females and 37 males; mean age 16.3 years; range 4-68 years). In 76 patients the cause of the defect was cleft lip and palate. In 2 patients, the large palatal fistulate were a result of malignant tumour resection. In 76 patients the palatal defects were treated with the use of anteriorly based tongue flaps. Intwo cases, due to extreme loss of tissues, simultaneous tongue and pharyngeal flaps were used. A wound dehiscence was noted in 5 patients. The need for operation of residual fistulae - mostly in the region of the detached pedicle - was observed in 23 patients. An impaired function of the tongue was noted in 6 patients, including compromised forward mobility (1x) and severe deformity (1x). Because of the retrospective character of this study, the evaluation of the speech before and after surgery was unfortunately subjective and incomplete in the majority of cases. Therefore its favourable evaluation in the postoperative group cannot be regarded as fully reliable. Despite the complications described above, the method of surgery described seems to be the method of choice in the treatment of large defects of the palate.

  stosując format: