Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ZWIERZĘTA
Liczba odnalezionych rekordów: 977Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/977

Tytuł oryginału: Molekularne podstawy rozrodczości człowieka i innych ssaków
Opracowanie edytorskie: Kurpisz Maciej (red.).
Źródło: - Poznań, Termedia Wydaw. Medyczne 2002, 384 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 30 cm.
Sygnatura GBL: 820,465

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • ginekologia i położnictwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta


  2/977

  Tytuł oryginału: Technika tubulizacji nerwów obwodowych jako metoda pomostowania ubytków pni nerwów - badania elektrofizjologiczne.
  Tytuł angielski: Tubulization technique as a reconstructive method in peripheral nerve lesions-electrophysiological study.
  Autorzy: Bielecki Marek, Skowroński Rafał, Drozdowski Wiesław, Skowroński Jan
  Źródło: Pol. Hand Surg. 2002 (2) s.23-36, il., tab., bibliogr. 54 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,434

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: W pracy oceniano przydatność metody tubulizacji w rekonstrukcji uszkodzonego pnia nerwu kulszowego szczura. Doświadczenia przeprowadzono na lewych kończynach dolnych 54 szczurów rasy Wistar, o wadze ciała 200-250 g. podzielonych na 3 grupy. W pierwszej grupie zwierząt w nerwie kulszowym szczura wytwarzano ubytek wielkości 17 mm, kikut dalszy nerwu łączono z kikutem bliższym tubulą o takiej samej długości (17 mm). W drugiej grupie zwierząt wytworzony w nerwie kulszowym ubytek długości 19 mm zastępowano tubulą długości 19 mm z fragmentem nerwu kulszowego w połowie jej długości (19+N). W trzeciej grupie z nerwu kulszowego resekowano fragment długości 9 mm a kikut bliższy zespalano z dalszym kikutem tubulą długości 9 mm. Prawych kończyn zwierząt nie operowano - zdrowa grupa kontrolna. Procesy regeneracji nerwu kulszowego (po upływie 1, 3 i 6 miesięcy) oceniano na podstawie analizy chodu szczura (współczynnik nerwu kulszowego wg Medinaceli) oraz badań elektroneurograficznych. Uzyskane wyniki poddawano analizie statystycznej na podstawie testów Mann Witney U. Po upływie 3 miesięcy współczynnik regeneracji nerwu kulszowego w II grupie zwierząt wzrósł do wartości -58 (42 proc. powrotu), w III grupie zwiększył się do wartości -51 (49 proc. powrotu), podczas gdy w I grupie wzrósł nieznacznie do wartości -92 (8 proc. powrotu). Mniej dynamicznie wzrastał wskaźnik regeneracji nerwu od 3 do 6 miesiąca obserwacji. W pierwszym miesiącu obserwacji w badaniu elektroneurograficznym nie ...

  Streszczenie angielskie: In this study a defect created in the rat sciatic nerve was treated by the tubulization technique. The left sciatic nerves of 54 rats weighing aproximately 200-250 g were operated on. The animals were divided into 3 groups. In the first group, a sciatic nerve gap (17 mm in length) was bridged by an empty tube (length-17 mm). In the second group, a sciatic nerve gap (19 mm) was bridged by a tube containing a short 2 mm interposed nerve segment in the middle of the tube (19 mm+N). In the third group, a 9 mm nerve gap was bridged by a 9 mm empty conduit. The rats' right hind limbs were not operated on (healthy controls). Regeneration processes were evaluated after 1, 3 and 6 months on the basis of walking track analysis (sciatic functional index in the Medinacelli method) and electroneurographic examination. The assessments were statistically analysed using the Mann-Witney U test. After 3 months the sciatic functional index (SFI) values recovered to -58 (42 p.c. recovery) in the second group, to -51 (49 p.c. recovery) in the third group, whereas only to -92 (8 p.c. recovery) in the first group. Between the 3rd and 6th months, the SFI values did not recover so rapidly. After one month, in the first group the electroneurographic examination revealed no response. The latency at that time in the III group was statistically significantly higher than in the II group. After three months, evoked potentials were polyphasic with decreased amplitude and increased latency. There ...


  3/977

  Tytuł oryginału: Doświadczalna rekonstrukcja rozległych uszkodzeń stawowych metodą "composite grafts" - złożonych przeszczepów autologicznych z jednoczesnym wypełnieniem ubytku kostnego wszczepem porowatym Co-Cr-Mo.
  Tytuł angielski: Experimental reconstruction of massive osteochondral defects by composite graft-autological grafts with porous Co-Cr-Mo.
  Autorzy: Dołżyński Maciej, Jancewicz Piotr, Zimnoch Lech
  Źródło: Pol. Hand Surg. 2002 (2) s.37-42, il., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,434

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • transplantologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • króliki

  Streszczenie polskie: Autorzy oceniali możliwości uzupełniania rozległych ubytków chrzęstno-kostnych wszczepem biodostępnym Co-Cr-Mo z jednoczesnym odtworzeniem powierzchni stawowej. Badania przeprowadzono na 10 królikach, podzielonych na 3 grupy. W grupie I ubytek kostny wypełniano wszczepem, który pokryto łatą okostnej. W grupie II wszczep pokrywano przeszczepem kości gąbczastej, zaś w III wszczep pokrywano przeszczepem chrzęstno-kostnym. Uzyskane wyniki oceniano makroskopowo, mechanicznie i histopatologicznie. We wszystkich grupach uzyskano dobrą integrację wszczepu Co-Cr-Mo z tkanką kostną. Najlepsze odtworzenie powierzchni stawowej uzyskano w grupie III.

  Streszczenie angielskie: Authors assessed treatment efficacy of deep osteochondral defects with Co-Cr-Mo implant and successive repairs of articular cartillage. The study was undertaken on 10 rabbits divided into 3 groups. In 1st group bone defect was filled with Co-Cr-Mo implant graft and periosteal flap. In 3rd group implant was covered with osteochondral graft. Results were evaluated by macroscopic, mechanical and microscopic examinations. In all groups authors observed good integration Co-Cr-Mo implant with bone. The best reconstruction of articular surface was observed in 3rd group.


  4/977

  Tytuł oryginału: Assessment of long-term effects of exposure to toluene based on the analysis of selected behavioral responses with particular reference to the ability to trigger behavioral hypersensitivity in rats.
  Autorzy: Wiaderna Dorota, Tomas Tadeusz
  Źródło: Int. J. Occup. Med. Environ. Health 2002: 15 (3) s.239-245, il., bibliogr. 20 poz.
  Sygnatura GBL: 306,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Toluene is a major component of numerous commercial organic solvent formulations. It is often listed among the chemicals capable of producing the organic solvent syndrome and a neurobehavioral hypersensitivity condition. The hypersensitivity condition (continued long-term intensification of some behavioral reactions in response to pharmacological or environmental stressor) is usually associated with the increased tonus of the functional dopaminergic system. The aim of our current research was to determine whether, under conditions of inhalation exposure, toluene can produce long-term behavioral changes or modify the intensity of the behavioral response to apomorphine, a dopaminergic receptor agonist. In our experiment, male rats were exposed to 25, 100 and 250 ppm toluene for 4 weeks (5 days/week, 6h/day). The following behaviors were tested: finding water in a radial maze; open field motor activity; acquiring the conditional response of passive avoidance; sensitivity to a thermal pain stimulus (hot plate test) and changes in this sensitivity caused by stress; and acquiring the conditional response of two-directional active avoidance. The behavioral response to apomorphine, i.e. the increased spontaneous locomotor activity, was assessed on day 10 after the termination of the exposure in the rotary drum test. In the behavioral experiment, significant differences between groups were recorded only for hot plate test; in the 100 and 250 ppm rats, electric-shock-related anxiety response was stronger than in the control group. In the experiment using pharmacological provocation...


  5/977

  Tytuł oryginału: Complementary functions of the antiapoptotic protein A1 and serine/threonine kinase pim-1 in the BCR/ABL-mediated leukemogenesis.
  Autorzy: Nieborowska-Skorska Małgorzata, Hoser Grażyna, Kossev Plamen, Wasik Mariusz A., Skorski Tomasz
  Źródło: Blood 2002: 99 (12) s.4531-4539, il., bibliogr. 68 poz.
  Sygnatura GBL: 301,770

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta
 • myszy
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: BCR/ABL oncogenic tyrosine kinase activates STAT5, which plays an important role in leukemogenesis. The downstream effectors of the BCR/ABL- STAT5 pathway remain poorly defined. We show here that expression of the antiapoptic protein A1, a member of the Bcl-2 family, and the serine/threonine kinase pim-1 are enhanced by CRB/ABL. This up-regulation requires activation of STAT5 by the signaling from SH3 + SH2 domains of the BCR/ABL. Enhanced expression of A1 and pim-1 played a key role in the BCR/ABL-mediated cell protection from apoptosis. In addition, pim-1 promoted proliferation of the BCR/ABL-transformed cells. Both A1 and pim-1 were required to induce interleukin 3-independent cell growth, inhibit activation of caspase 3, and stimulate cell cycle progression. Moreover, simultaneous up-regulation of both A1 and pim-1 was essential for in vitro transformation and in vivo leukemogenesis mediated by BCR/ABL. These data indicate that induction of A1 and pim-1 expression may play a critical role in the BCR/ABL - depenendent transformation.


  6/977

  Tytuł oryginału: Inhibition of alkaline phosphatase activity of boar semen by pentoxifylline, caffeine, and theophylline.
  Autorzy: Głogowski Jan, Danforth Douglas R., Ciereszko Andrzej
  Źródło: J. Androl. 2002: 23 (6) s.783-792, il., bibliogr. s. 790-792
  Sygnatura GBL: 313,131

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta

  Streszczenie angielskie: Methyl xanthines have been used frequently as additives to sperm suspensions in order to improve sper characteristics. The mechanism of action on spermatozoa is generally assumed to be inhibition of sperm phospodiesterase activity, resulting in elevation of complementary adenosine monophosphate levels in spermatozoa. The present study was designed to examine the effect of methyl xanthines (pentoxifylline, caffeine, and theophylline) on another important enzyme system, alkaline phosphatase, in boar seminal plasma and spermatozoa. Inhibition of sperm alkaline phosphatase could be distinguished from that of seminal plasma by a paradoxical stimulation by pentoxifylline at lower pH values in spermatozoa. Among the three methyl xanthines, theophylline exhibited the most dramatic inhibition of alkaline phosphatase activity and substrate inhibition was observed with increasing concentrations. Each methyl xanthine had a different action on alkaline phosphatase activity at lower pH; theophylline showed the highest inhibition, caffeine inhibition was not related to pH, and pentoxifylline did not inhibit alkaline phosphatase of seminal plasma and, in fact, it stimulated its activity (or that of a phosphatase with lower pH optimum) in spermatozoa. These results indicate another possible mechanism of action of methyl xanthines on sperm and are in agreement with data indicating that methyl xanthines are not specific inhibitors of sperm phosphodiesterase, because clearly, they inhibit alkaline phosphatase activity as well.


  7/977

  Tytuł oryginału: Rola enkefalin i enkefalinaz w patogenezie powikłań cholestazy u dzieci : rozprawa habilitacyjna
  Autorzy: Janas Roman; Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie
  Źródło: - Warszawa, BIURO GAMMA 2002, 104 s. : il., tab., bibliogr. 184 poz., 23 cm.
  Sygnatura GBL: 737,070

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • zwierzęta
 • szczury
 • dzieci 13-18 r.ż.


  8/977

  Tytuł oryginału: Kliniczne następstwa insulinooporności : wybrane zagadnienia patogenetyczne i terapeutyczne : rozprawa habilitacyjna
  Autorzy: Kowalska Irina; Akademia Medyczna Klinika Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych w Białymstoku
  Źródło: - Białystok, AM 2002, 24, [45] k. : il., tab., 31 cm. - Zawiera przedruki 6 prac współautorskich z różnych czasopism
  Sygnatura GBL: 802,484

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta
 • myszy


  9/977

  Tytuł oryginału: Wybrane aspekty heterogenności reumatoidalnego zapalenia stawów : rozprawa habilitacyjna
  Autorzy: Klimiuk Piotr Adrian; Akademia Medyczna Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych w Białymstoku
  Źródło: - Białystok, AM 2002, [3], 16, [55] k. wiele liczb. : il., tab., 31 cm. - Zawiera przedruki 6 prac współautorskich z różnych czasopism w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 802,485

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • reumatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta
 • myszy
 • in vitro


  10/977

  Tytuł oryginału: Indukowana syntaza tlenku azotu w bólu przedłużonym : nasilanie czy hamowanie hiperalgezji? : praca doktorska
  Autorzy: Budziński Marcin, Gumułka St. W. (promot.).; Akademia Medyczna w Warszawie
  Źródło: 2002, 119 k. : il., tab., bibliogr. 205 poz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/21461

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury


  11/977

  Tytuł oryginału: Wpływ wybranych inhibitorów konwertazy angiotensyny na nieenzymatyczną glikację białek w doświadczalnej cukrzycy aloksanowej : [praca doktorska]
  Autorzy: Olszewski Jan, [Mrozikiewicz Aleksander (promot.]).; [Akademia Medyczna im. K. Marcinkowskiego Instytu Kardiologii, zakład Farmakologii Klinicznej w Poznaniu]
  Źródło: [2002?], [5], 51 k., [39] k. tabl. : il., tab., bibliogr. 110 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19582

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • króliki


  12/977

  Tytuł oryginału: Badania eksperymentalne nad przydatnością lasera erbowego LE-70 w chirurgii zaćmy : praca doktorska
  Autorzy: Maciejewicz Piotr, Kęcik Dariusz (promot.).; Akademia Medyczna Katedra i Klinika Okulistyki w Warszawie
  Źródło: [2002], 127 k. : il., tab., bibliogr. 191 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19950

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta
 • Świnie
 • in vitro


  13/977

  Tytuł oryginału: Wpływ ciepłej kardioplegii z krwią i kardioplegii krystaloidowej na funkcję mechaniczną i metaboliczną uszkodzonego niedokrwieniem mięśnia sercowego szczura : praca doktorska
  Autorzy: Przybylski Roman, Religa Zbigniew (promot.).; Human Biology Research Center, Hadassah University Hospital in Jerozolima, Izrael i Joseph Lunenfeld Cardiac Surgery Research Center, Hadassah University Hospital in Jerozolima, Instytut Kardiologiczny [w Warszawie]
  Źródło: [2002], [2], 85 k. : il., tab., bibliogr. 167 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20379

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury


  14/977

  Tytuł oryginału: Potentiating antitumor effects of a combination therapy with lovastatin and butyrate in the Lewis lung carcinoma model in mice.
  Autorzy: Giermasz Adam, Makowski Marcin, Kozłowska Ewa, Nowis Dominika, Maj Małgorzata, Jalili Ahmad, Feleszko Wojciech, Wójcik Cezary, Dąbrowska Anna, Jakóbisiak Marek, Gołąb Jakub
  Źródło: Int. J. Cancer 2002: 97 (6) s.746-750, il., bibliogr. 32 poz.
  Sygnatura GBL: 305,029

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • pulmonologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: Lovastatin, the drug used for the treatment of hypercholesterolemia, has previously been reported to exert antitumor activity in experimental murine models. Byturate and butyric acid derivatives are well known to induce differentiation and apoptosis of tumour cells and also have recently gained acceptance as potentaial anticancer agents. In this study, we examined the antitumor effects of the combination of lovastatin and butyrate or its prodrug tributyrin in vitro and in vivo against a murine Lewis lung carcinoma (3LL). This combination therapy showed synergistic antitumor activity against 3LL cells in vitro. These effects were at least in part due to apoptosis induction that occurred after 12 hr of incubation with lovastatin and butyrate and was preceded by changes in cell cycle distribution of treated cells and expression of p21, p53 and cyclin D 1. Remarkably, a systemic treatment of syngeneic mice inoculated with 3LL cells with both drugs resulted in significant tumour growth retardation.


  15/977

  Tytuł oryginału: Inhibition of N-methyl-D-aspartic acid-nitric oxide synthase in rat hippocampal slices by ethanol. Evidence for the involvement of tetrahydrobiopterin but not lipid peroxidation.
  Autorzy: Czapski Grzegorz A., Sun Grace Y., Strosznajder Joanna B.
  Źródło: J. Biomed. Sci. 2002: 9 (1) s.3-9, il., tab., bibliogr. 30 poz.
  Sygnatura GBL: 313,488

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: The ionotropic glutamatergic receptor system, especially the subtype mediated by N-methyl-D-aspartic acid (NMDA), is known to exhibit special sensitivity to the effect of ethanol. This is due partly to the ability of ethanol to modulate the production of nitric oxide through the NMDA-nitric oxide synthase (NOS) pathway. In this study, we examined the effects of ethanol on basal and NMDA-stimulated NOS activity in rat hippocampal slices by measuring the conversion of [**14C]-arginine into [**14C]-citrulline in an incubation system containing the necessary cofactors. Stimulation of hippocampal slices with NMDA (100 ćM) enhanced NOS activity by 43 p.c. (n = 12). Although ethanol did not alter NOS activity when added to the incubation system during NMDA stimulation, it dose-dependently inhibited NMDA-NOS activity when added to the slices during the 90-min preincubation period. Further assay of NOS activity with brain cytosolic fraction indicated an inhibitory effect of ethanol (200 mM) when the assay was carried out in the absence of exogenous tetrahydrobiopterin (BH4), a redox-active cofactor for NOS. Incubation of brain homogenates resulted in a time-dependent increase in the levels of lipid peroxidation products, but ethanol did not further enhance these products. Taken together, these results providence evidence for the role of BH4 but not oxidative stress in the inhibitory effect of ethanol on NMDA-NOS activity in rat hippocampal slices.


  16/977

  Tytuł oryginału: Immunopharmacological potential of selective phosphodiesterase inhibition.[P.] 1: Differential regulation of lipopolysaccharide-mediated proinflammatory cytokine (interleukin-6 and tumor necrosis factor-ŕ) biosynthesis in alveolar epithelial cells.
  Autorzy: Haddad John J., Land Stephen C., Tarnow-Mordi William O., Zembala Marek, Kowalczyk Danuta, Lauterbach Ryszard
  Źródło: J. Pharmacol. Exp. Ther. 2002: 300 (2) s.559-566, il., bibliogr. s. 565-566
  Sygnatura GBL: 310,547

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: In an attempt to elaborate in vitro on a therapeutic strategy that countracts an inflammatory signal, we previously reported a novel immunopharmacological potential of glutathione, an antioxidant thiol, in regulating inflammatory cytokines. In the present study, we investigated the hypothesis that selective regulation of phosphodiesterases (PDEs), a family of enzymes that controls intracellular cAMP/cGMP degradation, differentially regulates proinflammatory cytokines. Selective PDE1 inhibition (8-methoxymethyl-3-isobutyl-1-methylxanthine) blockaded lipopolysaccharide-endotoxin (LPS)-mediated biosynthesis of interleukin (IL)-6, but this pathway had no inhibitory effect on tumor necrosis factor-ŕ (TNF-ŕ). Furthermore, inhibition of PDE3 (amrinone) abolished the effect of LPS on IL-6, but attenuated TNF-ŕ production. Reversible competitive inhibition of PDE4 (rolipram) exhibited a potent inhibitory effect on IL-6 and a dual, biphasic (excitatory/inhibitory) effect on TNF-ŕ secretion. Blockading PDE5 (4-[3',4'-(methylenediox)benzyl]amino-6-methoxyquinazoline) showed a high potency in reducing IL-6 production, but in a manner similar to the inhibition of PDE4, exhibited a biphasic effect on TNF-ŕ biosynthesis. Simultaneous inhibition of PDE5, 6 and 9 (zaprinast), purported to specifically elevate intracellular cGMP, reduced, in a doseindependent manner, IL-6 and TNF-ŕ biosynthesis. Finally, nonselective inhibition of PDE by pentoxyfylline suppressed LPS-mediated secretion of IL-6 and TNF-ŕ. The involvement of specific PDE isoenzymes in differentially regulating LPS-mediated inflammatory cytokine biosynthesis indicates a novel approach to unravel the potential therapeutic targets that these isozymes constitute during the progression of inflammation within the respiratory epithelium.


  17/977

  Tytuł oryginału: Immunopharmacological potential of selective phosphodiesterase inhibition. [P.] 2: Evidence for the involvement of an inhibitory-kB/nuclear factor-kB-sensitive pathway in alveolar epithelial cells.
  Autorzy: Haddad John J., Land Stephen C., Tarnow-Mordi William O., Zembala Marek, Kowalczyk Danuta, Lauterbach Ryszard
  Źródło: J. Pharmacol. Exp. Ther. 2002: 300 (2) s.567-576, il., tab., bibliogr. s. 575-576
  Sygnatura GBL: 310,547

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: In this report we investigated the immunopharmacological role of selective and nonselective phosphodiesterase (PDE) inhibition in regulating the inhibitory-kB (IkB-ŕ)/nuclear factor-kB (NF-kB) signally transduction pathway. In fetal alveolar type II epithelial cells, PDE blockade at the level of the diverging cAMP/cGMP pathways differentially regulated the phosphorylation and degradation of IkB-ŕ, the major cytosolic inhibitor of NF-kB. Whereas selective inhibition of PDEs 1, 3, and 4, by the action of 8-methoxymethyl-3-isobutyl-1-methylxanthine, amrinone, and rolipram, respectively, exhibited a tendency to augment the translocation of NF-kB1 (p50), RelA (p65), RelB (p68), and c-Rel (p75), selective blockade of PDE 5, 6, and 9, by the action of 4-[3',4'=(methylenedioxy)benzyl]amino)-6-methoxyquinazoline and zaprinast, attenuated lipopolysaccharide-endotoxin (LPS)-mediated NF-kB translocation. Pentoxifilline, a nonspecific PDE inhibitor, reversed the excitatory effect of LPS on NF-kB subunit nuclear localization, in a dosedependent manner. Furthermore, analysis of NF-kB activation under the same conditions revealed a biphasic effect mediated by LPS. PDEs 1, 3, and 4 inhibition was associated with upregulating NF-kB transcriptional activity. In contrast, blockading the activity of PDEs 5, 6, and 9 negatively attenuated LPS-mediated NF-kB activation, similar to the effect of 3,7-dihydro-3,7-dimethyl-1-(5-oxohexyl)-1H-purine-2,6-dione (pentoxifulline). These results indicate that selective and nonselective interference with the control of the dynamic equilibrium of cyclic nucleotides via PDE isoenzyme regulation represents an immunoregulatory mechanism that requires the differential, biphasic targeting of the IkB-ŕ/NF-kB pathway.


  18/977

  Tytuł oryginału: Genetyczna regulacja transportu i metabolizmu miedzi.
  Tytuł angielski: Genetic regulation of copper transport and metabolism.
  Autorzy: Lenartowicz Małgorzata
  Źródło: Post. Biol. Komórki 2002: 29 (2) s.221-236, il., tab., bibliogr. 59 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,722

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta

  Streszczenie polskie: Wyniki wieloletnich badań potwierdziły niezbędność obecności miedzi dla prawidłowego wzrostu i metabolizmu komórek wszystkich żywych organizmów. Zarówno niedobór, jak i nadmiar tego pierwisatka jest szkodliwy dla roślin i zwierząt. Z tego powodu organizmy wykształciły precyzyjne i podlegający kontroli genetycznej mechanizm regulujący stężenie miedzi wewnątrz komórki. Obserwacje organizmów modelowych, takich jak: bakterie, drożdże czy mutantów zwierząt wyższych oraz ludzi z genetycznym defektem w metabolizmie miedzi, doprowadziły do odkrycia dwóch grup białek biorących udział w transporcie tego pierwiastka. Jedną stanowią ATPazy niezbędne do utrzymania stałego stężenia kanałów w komórkach organizmów pro- i eukariotycznych. Drugą, nowo odkrytą grupę białek biorących udział w transporcie miedzi w obrębie komórki są tak zwane metalochaperony. Wiążą one kationy miedziowe pobrane przez komórkę i dostarczają do odpowiednich organelli.

  Streszczenie angielskie: The results obtained for many decades indicate that cooper is an essential element for normal growth and metabolism of all living organisms. Both deficiency and excess of this element are harmful for plants and animals. That is why living organisms have developed a precise and genetically-controlled mechanism which regulates the concentration of this element in the cells. When the model organisms (bacteria, yeast) and mutans of higher animals, as well as human patients with genetic defect in copper metabolism were analysed, two groups of protein involved in copper transport and metabolism were found. Those proteins are: 1) two types of P-type ATPases necessery for maintaining cellular copper homeostasis in pro-and eucariotes. 2) metallochaperones, which bound the metal molecules and deliver to cellular organellas when the copper is incorporated into structure of the copper-dependent enzymes or nonenzymatic proteins.


  19/977

  Tytuł oryginału: Mechanizm działania i funkcje oksytocyny w cyklu płciowym.
  Tytuł angielski: The mechanizm of action and the role of oxytocin in the oestrous cycle.
  Autorzy: Franczak Anita, Kotwica Genowefa
  Źródło: Post. Biol. Komórki 2002: 29 (2) s.237-255, il., bibliogr. 85 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,722

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • weterynaria
 • ginekologia i położnictwo

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta

  Streszczenie polskie: Oksytocyna uczestniczy w regulacji cyklu płciowego. W pracy przedstawiono syntezę hormonu w różnych narządach organizmu samicy oraz opisano budowę receptora oksytocyny. Scharakteryzowano czynniki wpływające na biosyntezę oraz zmiany gęstości receptorów oksytocyny w tkankach układu rodnego podczas cuklu płciowego. Szczegółowo opisano udział oksytocyny w regulacji procesu luteolizy z uwzględnieniem różnic gatunkowych u owiec, krów i świń. Przedstawiono wpływ oksytocyny na steroidogenezę w jajniku na kurczliwość macicy i jajowodów.

  Streszczenie angielskie: Oxytocin participates in the regulation of the oestrous cycle. The biosynthesis of hormone by different organs in females and structure of oxytocin receptor were described. The factors which regulate the biosynthesis and concentrations of oxytocin receptors in the tissues in the oestrous cycle were presented. It was shown the role of oxytocin during luteolysis in sheep, cows and sows. The influence of oxytocin on ovarian steroidogenesis and motility of uterus and oviduct was also presented.


  20/977

  Tytuł oryginału: Postęp w metodach hodowli komórek dla transplantologii - komórki macierzyste.
  Tytuł angielski: Advance in methods of culturing cells for transplantology - stem cells.
  Autorzy: Kucia Magdalena, Drukała Justyna
  Źródło: Post. Biol. Komórki 2002: 29 (2) s.257-268, bibliogr. 44 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,722

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • transplantologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta

  Streszczenie polskie: Ze względu na swoje biologiczne właściwości i potencjalną możliwość zastosowania klinicznego, komórki macierzyste są obecnie przedmiotem ogromnego zainteresowania. Totipotencjalne komórki macierzyste wyizolowane z wczesnych embrionów mogą rozwinąć się w zarodek. Pluripotencjalne komórki macierzyste wyselekcjonowane z organizmu dojrzałego różnicują we wszystkie typy tkanek, które już wkrótce mogą znaleźć zastosowanie terapeutyczne. Wydaje się, że rozwój metod inżynierii komórkowej umożliwi prowadzenie hodowli tkanek in vitro i późniejsze ich zastrosowanie w transplantologii. W artykule omowiono niektóre z ostatnich osiągnięć dotyczących izolacji i hodowli komórek macierzystych; ze szczególnym uwzględnieniem komórek macierzystych obecnych w hodowlach keratynocytów skóry ludzkiej.

  Streszczenie angielskie: Stem cells raise an increasing interest for the sake of their potential significance in clinical medicine. Totipotent individual stem cells derived from early embryos are able to develop into a foetus. Pluripotent stem cells selected from adult organisms can differentiate into various tissue cell types and soon might be used in therapy. The development of methods of cell engineering can be expected to permit growth of tissues and organs in vitro and their usage in transplantology. The article considers some latest achievements in the field of stem cells isolation and culture; the special attention is paid to stem cells present in cultures of human skin keratinocytes.


  21/977

  Tytuł oryginału: Peryferyczny receptor benzodiazepin.
  Tytuł angielski: The peripheral benzodiazepine receptor.
  Autorzy: Słocińska Małgorzata
  Źródło: Post. Biol. Komórki 2002: 29 (2) s.319-339, il., tab., bibliogr. 90 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,722

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta

  Streszczenie polskie: Benzodiazepiny są klasą leków działających uspakajająco, nasennie i przeciwdrgawkowo. W ich terapeutycznym działaniu pośredniczy receptor GABA znajdujący się w centralnym układzie nerwowym. Mieisca wiążące benzodiazepiny, nazywane peryferycznym receptorem benzodiazepin (PRB), zidentyfikowano również poza obrębem centralnego układu nerwowego, w nadnerczach, sercu, nerkach, jajnikach lub jądrach, ale także w komórkach glejowych mózgu. W skład receptora PRB wchodzi białko pk18 znajdujące się w błonie zewnętrznej mitochondriów oraz prawdopodobnie kanał VDAC (z ang. voltage dependent anion channel) oraz transolkaza nukleotydów adeninowych. Receptorowi PRB przypisuje się udział w transporcie cholesterolu do wewnętrznej błony mitochondrialnej, proliferacji komórek, przepływie jonów wapnia przez błony komórkowe, oddychaniu komórkowym, odpowiedzi immunologicznej, transformacji nowotworowej oraz apoptozie. Ekspresja PRB jest gatunkowo i tkankowo specyficzna, zależna od poziomu hormonów w organizmie oraz ekspozycji na stres.

  Streszczenie angielskie: Benzodiazepines are the most widely used therapeutic drugs because of their sedative and anxiolytic effects mediated through GABAa receptors located in the central nervous system. Another recognition site for these drugs termed the peripheral-type benzodiazepine receptor (PRB) has been found in peripheral tissues (outside the nervous system) and gial cells in the brain. PRB is comprised in party by a 18 kDA protein. This protein is present in the outer mitochondrial membrane and is likely to associate with the VDAC channel and adenine nucleotide carrier. A definitive role of PRB has not been elucidated but strong evidence indicates that this receptor plays an important role in steroid biosynthesis, mechanism affecting mitochondrial respiration, proliferation, calcium flow, cellular immunity, malignancy and apoptosis. The tissue of PRB shows a distinct cell-specific pattern of expression. The receptor levels are regulated in a trissue dependent manner by hormonal regulation and stress.


  22/977

  Tytuł oryginału: Neuronalne sensory wapnia.
  Tytuł angielski: Neuronal calcium sensors.
  Autorzy: Dejda Agnieszka, Matczak Izabela, Gorczyca Wojciech A.
  Źródło: Post. Biol. Komórki 2002: 29 (2) s.341-360, il., tab., bibliogr. 103 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,722

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta

  Streszczenie polskie: Jony wapniowe są jednym z podstawowych przekaźników sygnału w komórce. Ich działanie zachodzi między innymi za pośrednictwem białek wiążących wapń, wśród których coraz liczniejszą grupę stanowią odkrywane w ciągu ostatnich dziesięciu lat białka z motywem EF-hand tworzące rodzinę tzw. Neuronalnych Sensorów Wapnia (NCS, Neuronal Calcium Sensors). Zaliczają się do niej między innymi: rekoweryny, frekweiny, białka GCAP, białka VILIP. Ich wspólną cechą jest charakterystryczna budowa i występowanie w określonych komórkach nerwowych, co sugeruje, że pełnią tam ściśle określoną funkcję. Funkcja większości białek NCS nie została jednak wyjaśniona i stanowi przedmiot badań wielu zespołów na świecie. W niniejszej pracy dokonujemy przeglądu obecnego stanu wiedzy dotyczącego tej interesującej i ważnej grupy białek.

  Streszczenie angielskie: Calcium ion is a key intracellular messenger molecule. Its action is mediated by the calciumbinding proteins. Among them, still growing group are homologus "EF-hand" proteins, discovered during last ten years and constituting a family called Neuronal Calcium Sensors. The family consists of recoverns, frequenins, GCAPs, and VILIPs. They all share such features as a specific structure and occurrence in certain neurons what suggests that they play a strictly determined role there. However, the function of most members of the NCS family has not been explained yet, and it still remains a matter of investigations. In this review we present the actual knowledge concerning this interesting and important group of proteins.


  23/977

  Tytuł oryginału: HA 1004, an inhibitor of serine/threonine protein kinases, restores the sensitivity of thymic lymphomas to Caý+ -mediated apoptosis through a protein kinase A-independent mechanism.
  Autorzy: Matuszyk Janusz, Cebrat Małgorzata, Kalas Wojciech, Strzadała Leon
  Źródło: Int. Immunopharmacol. 2002: 2 (4) s.435-442, il., bibliogr. 20 poz.
  Sygnatura GBL: 313,577

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy

  Streszczenie angielskie: Our revious reports showed that thymic lymphomas arising in TCR transgenic mice are resistant to Caý+ -mediated apoptosis. Here we show that induction of apoptosis in thymic lymphomas involves a process that is cAMP-mediated and which depends on the activation of protein kinase A (PKA) despite the lower level of PKA type I in these lymphomas compared to thymocytes. Further, we show that treatment of the lymphomas with HA1004, a serine/threonine protein kinase inhibitor, restores their susceptibility to ionomycin-induced apoptosis. Results indicate that HA1004-induced restoration of sensitivity to ionomycin proceeds through a PKA-independent mechanism. Moreover, activation of PKA instead of its inhibition induces apoptosis of lymphoma cells.


  24/977

  Tytuł oryginału: Lactoferrin immunomodulation of DTH response in mice.
  Autorzy: Actor Jeffrey K., Hwang Shen-An, Olsen Margaret, Zimecki Michał, Hunter jr Robert L., Kruzel Marian L.
  Źródło: Int. Immunopharmacol. 2002: 2 (4) s.475-486, il., tab., bibliogr. 51 poz.
  Sygnatura GBL: 313,577

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy

  Streszczenie angielskie: Improved nontoxic adjuvants, especially adjuvants capable of inducing cell-mediated immunity (CMI), are needed for research in immunology and for development of human and veterinary vaccines. Bovine Lactoferrin, an effector molecule shown to directly participate in host defense, was assessed at various concentrations as an adjuvant component for induction of DTH responses to sheep red blood cells (SRBC). Subcutaneous immunization with Lactoferrin enhanced delayed type hypersensitivity (DTH) in CBA mice in a dose-dependent fashion; DTH responses were most significantly increased when sensitization was accomplished using Lactoferrin at 50 ćg/dose and 250 ćg/dose. Furthermore, Lactoferrin admixed with suboptimal dose of SRBC enhanced DTH responses by over 17-fold. Peritoneal cells collected from mice intraperitoneally injected with a 100 ćg/dose of Lactoferrin demonstrated modest, but significant, production of TNF-ŕ, IL-12 and MIP-1ŕ, when cultured in vitro, compared to saline-injected controls. J774A.1 murine macrophages stimulated with Lactoferrin resulted in increased TNF-ŕ protein production, and upregulated IL-12 and IL-15 mRNA. Levels of message for chemokins MIP-1ŕ and MIP-2 were also increased in a dose-dependent way. Taken together, these results indicate that Lactoferrin as an adjuvant may stimulate macrophages to generate a local environment likely to push immune responses towards development and maintenance of CMI.


  25/977

  Tytuł oryginału: Nitric oxide and convulsions in 4-aminopyridine-treated mice.
  Autorzy: Tutka Piotr, Młynarczyk Małgorzata, Żółkowska Dorota, Kleinrok Zdzisław, Wielosz Marian, Czuczwar Stanisław J.
  Źródło: Eur. J. Pharmacol. 2002: 437 (1/2) s.47-53, il., tab., bibliogr. s. 52-53
  Sygnatura GBL: 312,088

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy

  Streszczenie angielskie: We studied whether N**G-nitro-L-arginine (NNA), an inhibitor of nitric oxide (NO) synthase as well as L-arginine and molsidomine, two agents elevating NO, influenced convulsions caused by 4-aminopyridine, a K+ channel blocker in mice. NNA, in a dose known to decrease level of NO (40 mg kg -**1), enhanced the susceptibility to intraperitoneal (i.p.) and intracerebroventricular (i,c,v,) 4-aminopyride. L-arginine (500 mg kg -**1) and molsidomine (20 mg kg -**1) alone did not influence 4-aminopyridine-induced seizure activity. Surprisingly, the proconvulsant effect of NNA upon clonic and tonic seizures was potentiated by molsidomine (20 mg kg -**1). No influence of L-arginine on the proconvulsant effect of NNA was found. Taking into account the proconvulsant effect of NNA, an involvement of NO-mediated events in the mechanism of convulsive activity of 4-aminopyridine might by postulated, However, the ineffectiveness of L-arginine and molsidomine to suppress the convulsive activity of 4-aminopyridine as well as a paradoxical potentiation of the proconvulsant effect of NNA by molsidomine seem to exclude the impact of NO pathway on 4-aminopyridine-induced convulsions in mice. Our data suggest that the proconvulsant effect of NNA in this seizure model is caused by other, not related to NO, mechanisms.


  26/977

  Tytuł oryginału: 2- Chloroadenosine, a preferential agonist of adenosine A1 receptors, enhances the anticonvulsant activity of carbamazepine and clonazepam in mice.
  Autorzy: Borowicz Kinga K., Łuszczki Jarogniew, Czuczwar Stanisław J.
  Źródło: Eur. Neuropsychopharmacol. 2002: 12 (2) s.173-179, il., tab., bibliogr. [28] poz.
  Sygnatura GBL: 313,361

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy

  Streszczenie angielskie: 2-Chloroadenosine (0.25 - 1 mg/kg) significantly raised the threshold for electroconvulsions in mice. This preferential adenosine A1 receptor agonist (at 0.125 mg/kg) significantly potentiated the protective activity of carbamazepine against maximal electroshock-induced seizures in mice. 2-Chloroadenosine (1 mg/kg) showed also anticonvulsive efficacy against pentylenetetrazol-evoked seizures, raising the CD50 vale for pentylenetetrazol from 77.2 to 93.7 mg/kg. The drug (at 0.5 mg/kg) significantly enhanced the protective action of clonazepam in this test, decreasing its ED50 value from 0.033 to 0.011 mg/kg. Moreover, aminophylline, a non-selective adenosine receptor antagonist (5 mg/kg), and 8-cyclopentyl-1,3-dimethylxanthine (8-CPX), a selective A1, adenosine receptor antagonist (5 mg/kg) reversed the 2-chloroadenosine (0.125 mg/kg)-induced enhancement of the protective activity of carbamazepine and clonazepam. 2-Chloroadenosine administered alone or combined with antiepileptic drugs, caused neither motor nor long-term memory impairment. Finally, the adenosine A1 agonist did not change the free plasma concentration of antiepileptic, so a pharmacokinetic factor is not probable. Summing up, 2-chloroadenosine potentiated the protective activity of both carbamazepine and clonazepam, which seems to be associated with the enhancement of purinergic transmission mediated through adenosine A1 receptors.


  27/977

  Tytuł oryginału: CD39 (NTPDaza 1) - charakterystyka enzymu oraz jego rola w regulacji krzepnięcia i procesów zapalnych.
  Tytuł angielski: CD39 (NTPDase 1) - characteristics of the enzyme and its role in regulating coagulation and inflammation processes.
  Autorzy: Koziak Katarzyna
  Źródło: Post. Biol. Komórki 2002: 29 (1) s.15-25, il., bibliogr. 55 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,722

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta
 • myszy

  Streszczenie polskie: CD39 (NTPDaza 1) - ektoenzym, występujący w śródbłonku naczyń oraz w komórkach krwi odgrywa istotną rolę w regulacji krzepnięcia, procesów zapalnych oraz angiogenezy. W wyniku działania CD39 dochodzi do hydrolizy zewnątrzkomórkowego ATP i ADP i w konsekwencji do modulacji funkcji receptorów P2 purynergicznych. Tri- i difosforany nukleozydowe indukują w komórkach zjawiska tak różnorodne, jak: proliferacja, różnicowanie, chemotaksja czy uwalnianie cytokin. Zahamowanie aktywności CD39, które jest konsekwencją aktywacji komórek śródbłonka i które towarzyszyły procesowi niedotlenienia i reperfuzji, prowadzi do aktywacji i agregacji płytek krwi. O roli CD 39 w angiogenezie świadczy silne upośledzenie powstawania nowych naczyń krwionośnych in vivo oraz in vitro u myszy cd39-/-. W pracy przedstawiono także aktualny stan wiedzy dotyczący posttranslacyjnych modyfikacji cząsteczki, genów grupy CD39 oraz potencjalne możliwości zastosowania terapeutycznego CD39.

  Streszczenie angielskie: CD39 (NTPDase 1), an ectoenzyme expressed on vascular endothelium and blood cells, plays a significant role in regulation of blood clotting, inflammation and angiogenesis. CD39 hydrolyses extracellular ATP and ADP, and therefore modulates function of P2 receptors, for which these nucleotides are agonists. Nucleoside tri- and diphosphates elicit in cellss various responses such as proliferation, differentation, chemotax and cytokine relase. Loss of CD39 activity associated with activation of endothelial cells and ischemia-reperfusion process leads to activation and aggregation of plateles. Cruical role of CD39 in angiogenesis is indicated by significant impairment of new blood vessel formation in vivo and in vitro in cd39 knockout mice. In this review, CD39 is characterized and current data related to posttranslational modifications of the molecule, CD39 like family and potential therapeutical applications of CD39 are presented.


  28/977

  Tytuł oryginału: Dynamika rozmieszczenia receptorów hormonów steroidowych w jajniku.
  Tytuł angielski: The dynamic of the steroid hormone receptors distribution in the ovary.
  Autorzy: Słomczyńska Maria
  Źródło: Post. Biol. Komórki 2002: 29 (1) s.27-46, il., tab., bibliogr. 102 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,722

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • endokrynologia

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W jajniku dojrzałej samicy ssaka nieustannie przebiega proces rozwoju pęcherzyków jajnikowych, wyrazem którego jest proliferacja i różnicowanie się komórek. Ekspresja genów w jajniku zachodzi w określonej kolejności zależnej od wielu czynników. Wiadomo, że niektóre białka ulegają ekspresji w określonym stadium rozwoju pęcherzyaka i luteinizacji ciałka żółtego. Hormonami regulującymi wiele funkcji jajnika są steroidy, tak więc rozmieszczenie receptorów tych hormonów jest niezwykle ważne. Metody immunochistochemiczne, hybrydyzacji in situ i analiza biochemiczna, analizowane łącznie, pozwalają na lepsze poznanie procesów folikulogenezy.

  Streszczenie angielskie: In the adult ovary the process of follice development, which involves cell proliferation and differentiation, takes place. The expression of genes in the ovary occurs in a sequential hormone-dependent manner and its dependent on numerous factors. Some of the proteins are known to be expressed at defined stages of follicular development and luteinization. As ovarian functions are also regulated by ovarian steroids, the distribution of their receptors is crucial. Immunochistochemistry, hybrydization in situ and biochemical analysis provide data which, when they are analysed jointly, may led to a better understanding of folliculogenesis.


  29/977

  Tytuł oryginału: Regulacja ekspresji i funkcji receptorów jądrowych rodziny Nur77 i ich udział w kontrolnych punktach szlaków sygnałowych prowadzących do apoptozy, różnicowania i produkcji hormonów steroidowych.
  Tytuł angielski: Regulation of expression and function of Nur77 family of nuclear receptors and their role in the control points of signaling pathways leading to apoptosis, differentiation and synthesis of steroid hormones.
  Autorzy: Matuszyk Janusz, Strządała Leon
  Źródło: Post. Biol. Komórki 2002: 29 (1) s.61-80, il., tab., bibliogr. 78 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,722

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy
 • szczury

  Streszczenie polskie: Receptory jądrowe Nur77, Nurr1, i Nor-1 należą do rodziny Nur77 i do nadrodziny receptorów steroidowo-tyroidowych. Białka te biorą udział w procesach apoptozy tymocytów, różnicowania komórek nerwowych, produkcji hormonów steriodowych. Wpływanie na te procesy w celach terapeutycznych wymaga poznania mechanizmów regulacji ekspresji i funkcji białek rodziny Nur77 i ich roli w różnych szlakach sygnałowych. Ekspresja i funkcja Nur77 jest regulowana na poziomie transkrypcji genu i fosforylacji białka. Białka rodziny Nur77 funkcjonują jako aktywatory transkrypcji w formie monomerów, homodimerów i heterodimerów z receptorami typu X retinoidów. Białka rodziny Nur77 funkcjonują w miejscach krzyżowania się szlaków sygnałowych zależnych od receptorów dla czynników wzrostowych, hormonów, antygenów (receptor komórek T) ze szklanymi sygnałowymi kontrolowanymi przez glikokortykoidy i pochodne witaminy A. W szlaku sygnałowym prowadzącym do apoptozy Nur77 jest eksportowany z jądra do mitochondrium i działa jak białko adaptorowe.

  Streszczenie angielskie: The orphan nuclear receptors Nur77, Nurr1 and Nor-1 are the members of Nur77 family and of the steroid/thyroid hormone receptor superfamily. These proteins are mediators in signaling pathways leading to apoptosis of thymocytes, neuronal differentiation, synthesis of steroid hormones. Therapeutic intervention in these processes should be preceded by the knowledge of mechanisms of regulation of expression and function of Nur77 family proteins and their role in different signaling pathways. Expression and function of Nur77 is regulated on the levels of transcription of gene and phosphorylation of protein Nur77 family proteins function as transcription activators in the form of monomers, homodimers and heterodimers with retinoid X receptors. Nur77 family proteins are involved in cross-talk of signaling pathways dependent on receptors of growth factors, hormones, antigens (T cell receptor) with glucocorticoids and retinoids dependent signaling pathways. In the signaling pathway leading to apoptosis Nur77 is exposed from the nucleus to the mitochondria and may act as an adaptor protein.


  30/977

  Tytuł oryginału: Prodilowanie ekspresji genów komórek nowotworowych.
  Tytuł angielski: Gene expression profiling of tumor cells.
  Autorzy: Cichy Joanna
  Źródło: Post. Biol. Komórki 2002: 29 (1) s.81-86, il., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,722

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta

  Streszczenie polskie: Jednym z ważniejszych wyzwań w badaniach nad rakiem jest określenie zmian odpowiedzialnych za rakowacenie komórek i tworzenie się przerzutów. Uprzednie badania koncentrowały się na zidentyfikowaniu roli pojedynczych genów w tych procesach. Obecnie, możliwość przekształcenia normalnych ludzkich komórek w komórki nowotworowe za pomocą zidentyfikowanych elementów genetycznych, jak również proliferowanie ekspresji genów przy użyciu matryc DNA rewolucjonizuje nasze podejście do badań nad rakiem.

  Streszczenie angielskie: For biologists studing cancer, a major chalange is to identify the underlying molecular changes that switch cells to tumorigenic and metastatic state. Previous research has focused on the contribution of individual genes to tumour formation and metastasis. Now, creation of human tumour cells with defined genetic elements as well as gene-expression profiling using DNA microarrays, is revolutionizing our approach to study cancer.


  31/977

  Tytuł oryginału: Punkty kontrolne cyklu komórkowego czy znamy ich molekularne podłoże?
  Tytuł angielski: Cell cycle checkpoints do we know their molecular background?
  Autorzy: Grzelakowska-Sztabert Barbara
  Źródło: Post. Biol. Komórki 2002: 29 (1) s.157-175, il., tab., bibliogr. 88 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,722

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • mikrobiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta

  Streszczenie polskie: Przedstawiono sylwetki naukowe nagrodzonych w 2001 roku nagroda Nobla z dziedziny fizjologii i medycyny - Lelanda Hartwella, Paula Nurse'a i Timothy Hunta, pionierów badań molekularnych mechanizmów regulujących przebieg cyklu komórkowego. Ich badaniom zawdzięcza się wykrycie białkowych kinaz serynowo-treoninowych, nazywanych kinazami cyklinozależnymi, ze względu na regulację ich aktywności przez specyficzne białka - cykliny. Kinazy te okazały się następnie być niezbędne dla prawidłowoego przebiegu cyklu komórkowego. Klasyczne już stały się wprowadzone przez Hartwella pojęcia START i punkty kontrolne cyklu. Wskazują one na znaczenie w regulacji proliferacji komórek konieczności zintegrowania wewnątrz- i zewnątrzkomórkowych sygnałów i precyzyjnego monitorowania gotowości komórek do przejścia ich w kolejną fazę cyklu po prawidłowym zakończeniu fazy poprzedniej. W artykule omówiono podstawowe białka i regulowane przez nie procesy w punktach kontrolnych cyklu aktywowanych w wyniku uszkodzeń DNA (punkty kontrolne w fazach G1/S, S i G2), bądź uszkodzeń lub nieprawidłowości w tworzeniu wrzeciona mitotycznego (punkty kontrolne w mitozie).

  Streszczenie angielskie: Nobel prize laureates in physiology and medicine in 2001 were three researchers - Leland Hartwell, Paul Nurse and Timothy Hunt, honoured for their pineering studies on molecular mechanisms regulating cell cycle progression. They discovered that cell cycle is controlled through cooperation of some serine-threonine kinases and specific proteins - cyclins. These kinases, later named cyclin-dependent kinases, appeared to be indispensable for progression of cells through every phase of the cell cycle. The classic nowadays concepts of START and cell cycle checkpoints, introduced by Hartwell, point on importance in the regulation of cell proliferation of intra- and extracellular signals integration and on precize monitoring of cell readiness to pass to the next phase of cell cycle, after succesful completion of the previous one. In the article the information is given about main proteins and processes in which they participate in various cell cycle checkpoints, activated by DNA damage (in phases G1/S, S and G2) or perturbations in the mitotic spindle formation (during mitosis).


  32/977

  Tytuł oryginału: Biomechaniczna ocena szwów metalowych służących do zespoleń mostka po zabiegach kardiochirurgicznych.
  Tytuł angielski: Biomechanical assessment of wire sutures for sternal closure in cardiothoracic surgery.
  Autorzy: Krejca Michał, Szmagała Przemysław, Durałek Andrzej, Skarysz Janusz, Bochenek Krystyna, Ulczok Rafał, Bochenek Andrzej, Gaik Grzegorz, Cieślar Bogusław, Sitko Wojciech
  Opracowanie edytorskie: Brykczyński Mirosław (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (1) s.3-14, il., tab., bibliogr. 23 poz. + bibliogr. 1 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • bydło

  Streszczenie polskie: Cel pracy. Analiza biochemiczna szwów metalowych służących do zespoleń mostka po zabiegach kardiochirurgicznych. Materiał i metodyka. W naszej pracy przeprowadziliśmy badania biomechaniczne: szwu pojedynczego, szwu typu "Z" oraz splecionego i wielokrotnie skręconego (SWS). Oceniliśmy odkształcenie w fazie sprężystej (cykliczne obciążenie 100 N, 200 N), granicę plastyczności i granicę całkowitego zniszczenia szwu. Taki sam cykl badań przeprowadziliśmy na próbkach ze wzmocnionym miejscem skręcenia. Wyniki. W fazie sprężystej najmniejszemu przemieszczeniu podczas obciążenia ulegał szew pojedynczy, umiarkowanemu szew typu "Z", a największemu szew SWS. Różnice pomiędzy szwem pojedynczym i SWS były znamienne statystytycznie. Granica plastyczności i całkowitego zniszczenia zespolenia wynosiła kolejno: dla szwu pojedynczego 355 i 855 N, dla szwu typu "Z" 400 i 891 N, dla SWS 430 i 880 N. Znamiennie statystycznie różniła się tylko granica plastyczności szwu pojedynczego w porównaniu ze szewm typu SWS. Po wzmocnieniu miejsca skręcania poprawiły się granice plastyczności i całkowitego zniszczenia we wszystkich typach szwów. Relacje pomiędzy poszczególnymi rodzajami szwów pozostały niezmienione. Wnioski. Dla mostków o prawidłowej strukturze szwy pojedyncze zapewniają dobrą stabilność zespolenia, a ich nieco mniejsza wytrzymałość może być wyrównana poprzez zwiększenie liczby użytych szwów. Korzystniejszy niż w przypadku szwu pojedynczego rozklad sił powoduje, że szwy "Z" i SWS są ...

  Streszczenie angielskie: Aim of the study. Biomechanical assessment of wire sutures for sternal closure in cardiothoracic surgery. Material and methods. The following wire closures were studied: straight, figure-of-8 and interlocking multi-twisted (IM) sutures. We determined displacement in the elastic region (repetitive loading 100 N, 200 N), plastic limit and load of closure rupture. Twisting wire ends were reinforced by glue and the same procedure was performed. Results. Straight wires had less displacement at each, figure-of-8 had medium and interlocking multitwisted presented most displacement within the elastic range of the specimen. Differences between straight and interlocking multi-twisted sutures achieved statistical significance. The plastic limit and rupture of closure were as follows: for straight closure 355 N and 855 N, for figure-of-8 400 N and 891 N, for IM 430 and 880 N, respectively. Plastic limit between straight interlocking multitwisted closure demonstrated statistical significance. After strengthening the twisting wire ends plalstic limit and rupture of closure parameters increased in case of all suture types. Suture relationship turned out to be similar. Conclusions. Straight wires provide good fixation stability for the durable sternum thus lesser strenght can be recompensated by an increase in the number of used sutures. The figure-of-8 and IM have greater strenght and are less likely to cut the sternum, due to an advantageous redistribution shearing forces of the ...


  33/977

  Tytuł oryginału: Characterization of histamine H2-like receptors in duck cerebral cortical membranes by [3H]tiotidine binding.
  Autorzy: Zawilska Jolanta, Zalewska-Kaszubska Jadwiga, Przybysz Marzena, Nowak Jerzy Z.
  Źródło: Neurosci. Lett. 2002: 319 (3) s.149-152, il., bibliogr. 18 poz.
  Sygnatura GBL: 305,936

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • ptaki
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: A selective (according to mammalian criteria) histamine (HA) H2-receptor radioligand ([3H]TIOT) was used to characterize HA receptors in duck cerebral cortex by an in vitro binding technique. The specific binding of [3H]TIOT to duck cerebral cortical membranes was found to be rapid, stable, saturable, reversible, and of high affinity. Saturation analysis resulted in a linear Scatchard plot suggesting binding to a single class of receptor binding sites with high affinity (Kd = 19.5 nM) and high capacity (Bmax - 356 fmol/mg protein). Competition studies showed the following relative rank order of potency of various HA receptor ligands to inhibit the [3H]TIOT binding: antagonists, tiotidine rantidine izolantidine ň cimetidine mepyramine thioperamide; agonists, HA ň 4-methylHA 2-methylHA dimaprit Rŕ-methylIHA. The biphasic nature of the displacement curve for HA and the effect of 5'-guanylimidodiphosphate indicate with [3H]TIOT represent either avian-specific H2-like HA receptors or a novel subtype of HA receptors, coupled to a signalling athway other than the adenylyl cyclase/cyclic adenosine monophosphate one.


  34/977

  Tytuł oryginału: Effective tumor immunotherapy: start the engine, release the brakes, step on the gas pedal, ... and get ready to face autoimmunity.
  Autorzy: Tirapu Inigo, Mazzolini Guillermo, Rodriguez-Calvillo Mercedes, Arina Ainhoa, Palencia Belen, Gabari Izaskun, Malero Ignacio
  Źródło: Arch. Immunol. Ther. Exp. 2002: 50 (1) s.13-18, bibliogr. 62 poz.
  Sygnatura GBL: 304,223

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta
 • myszy

  Streszczenie angielskie: Cellular immune responses can destory cancer cells, achieving the cure of experimental malignancies. An exapanding wealth of knowledge on the molecular basis of how to prime and amplify a T cell response has fueled a number of strategies successful at treating estabilished tumors (rather than merely preventing tumor grafting). The most efficacious approaches operate at different stages, including: 1) priming the immune response using tumor antigen-expressing dendritic cells or tumor cells transfected with genes that render them immunogenic, 2) sustaining and amplifying immunity using agonistic monoclonal antibodies against costimulatory molecules or immune-potentiating cytokines, and 3) eliminating mechanisms that self-regulate the strenght of the immune response, such as inhibitory receptors or regulatory T cells. A rational combination of such approaches holds great hope for cumulative and synergistic effects, but there is also evidence that they can open the flood-gates for unwanted inflammatory reactions. The next decade can be envisioned as the time when the first reproducibly efficacious combination regimes for cancer immunotherapy will become available and videly used in the clinic, as clinicians learn the best strategies and try to harness their potentially damaging effects.


  35/977

  Tytuł oryginału: Caspases - their role in apoptosis and other physiological processes as revealed by knock-out studies.
  Autorzy: Sadowski-Debbing Kenneth, Coy Johannes F., Mier Walter, Hug Hubert, Los Marek
  Źródło: Arch. Immunol. Ther. Exp. 2002: 50 (1) s.19-34, il., tab., bibliogr. 113 poz.
  Sygnatura GBL: 304,223

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy

  Streszczenie angielskie: Caspases are crucial mediators of apoptosis, a form of physiological cell death. Their activation is carefully controlled by a philogenetically conserved death program, which is indispensable for the homeostasis and development of higher organisms. Dysregulation of apoptosis contributes to the pathogenesis of many human diseases. As effectors of the apoptotic machinery, caspases are considered potential therapeutic targets. In vitro studies have demonstrated the requirement of caspase activity for both the triggering phase as well as the execution of apoptosis, thus providing a molecular base for the fine-tuning of this process by pharmacological agents. The precise roles of the individual caspases in vivo and their functional relation to each other have been best demonstrated in genitically modified animals. The generation of single caspase-deficient mice have confirmed most of the data obtained in vitro and exposed some new aspects previously undetected in teh cell culture system. Interestingly, inactivation of many caspases revealed not only their expected participation in apoptotic as well as in the maturation of cytokines, but also provided hints about the role of at least some caspases in cell differentiation and stimulatory responses. In this review we will discuss what these studies have unveiled about the role of individual caspases in development, apoptosis, and inflammation, with particular focus on their role beyond the apoptotic process.


  36/977

  Tytuł oryginału: Emerging concepts in the molecular pathogenesis of systemic lupus erythematosus.
  Autorzy: Nambiar Madhusoodana P., Juang Yuang-Tuang, Tsokos George C.
  Źródło: Arch. Immunol. Ther. Exp. 2002: 50 (1) s.35-45, il., tab., bibliogr. 65 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,223

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia
 • immunologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta
 • myszy

  Streszczenie angielskie: Systemic lupus erythematosus is a prototypic autoimmune disease that afflicts predominantly women during their child-bearing age. The disease is characterized by the production of autoantibodies and immune complexes in association with a diverse array of clinical manifestations. Investigation into the etiopathogenesis has been directed at identifying the genes that provide susceptibility to the disease, the complex cellular and cytokine aberrations and the biochemical abnormalities that are responsible for them. Understanding the immune cell signaling and gene transcription abnormalities will help us tailor new strategies for efficient biotherapy of the disease.


  37/977

  Tytuł oryginału: The role of the innate and adaptive immune responses in Acanthamoeba keratitis.
  Autorzy: Niederkorn Jerry Y.
  Źródło: Arch. Immunol. Ther. Exp. 2002: 50 (1) s.53-59, bibliogr. 49 poz.
  Sygnatura GBL: 304,223

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • okulistyka
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta

  Streszczenie angielskie: Infections of the corneal surface are an important cause of blindness. Protozoal, viral, bacterial, and helminthic infections of the cornea account for up to 9 milion cases of corneal blindness. Free-living amoebae of the genus Acanthamoeba produce a progressive infection of the cornea called Acanthamoeba keratitis. Disease is usually transmitted by Acanthamoeba trophozoites bound to soft contact lenses. Infection of the cornea is initiated when the parasite binds to the corneal epithelial surface. Recrudescence can occur and suggests that the adaptive immune response is not aroused by corneal Acanthamoeba infections. Systemic immunization with Acanthamoeba antigens elicits robust Th1 cell-mediated immunity and serum IgG antibody, yet fails to prevent the development of Acanthamoeba keratitis. However, immunization via mucosal surfaces induces anti-Acanthamoeba IgA antibodies in the tears and provides solid protection against the development of Acanthamoeba keratitis. Unlike other immune effector mechanisms that rely on cytolysis, inflammation, release of toxic molecules, or the induction of host cell death, the adaptive immune apparatus prevents Acanthamoeba infections of the cornea by simply preventing the attachment of the parasite to the epithelial surface. The beauty of this mechanisms lies in its exquisite simplicity and efficacy.


  38/977

  Tytuł oryginału: Endothelin in the mechanism of endothelial injury and neutrophil adhesion in the post-ischemic guinea-pig heart.
  Autorzy: Kurzelewski Michał, Czarnowska Elżbieta, Beręsewicz Andrzej
  Źródło: Eur. J. Pharmacol. 2002: 434 (1/2) s.95-107, il., tab., bibliogr. s. 105-107
  Sygnatura GBL: 312,088

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • Świnki morskie

  Streszczenie angielskie: This study addressed the hypothesis that endothelin promotes neutrophil accumulation in ischemic/reperfused myocardium, not only via its direct effect on neutrophils, but also because it mediates post-ischemic endothelial injury. Langendorff-perfussed guinea-pig hearts were subjected to 30 min ischemia/35 min reperfusion, and infusion of neutrophils between 15 and 25 min of reperfusion. The infusion of the endothelin ETA/ETB receptor antagonist, tezosentan, the endothelin ETA receptor antagonist, BQ 123 [cyclo(-D-Trp-D-Asp-Pro-D-Val-Leu-], and superoxide dismutase was terminated at reperfusions, 5 min before the start of the neutrophil infusion, to avoid the contact of the drugs with neutrophils. Coronary flow responses to acetylcholine and nitroprusside were used as measures of endothelium-dependent and -independent vascular function, respectively. Neutrophil adhesion and endothelium glycocalyx ultrastructure were assessed in histological preparations. Ischemia/reperfusion resulted in a 54 p.c.-impaired acetylcholine response, endothelium glycocalyx disruption, and enhanced neutrophil adhesion (21.6 p.c. of microvessels contained neutrophils vs. 2.6 p.c. in sham group), the latter prevented by a selectin blocker, sulfatide, 20 ćg/ml. These alterations were completely prevented by 0.5 and 5 nM, but not 0.05 nM, tezosentan, and were greatly attenuated by BQ 123, 1 and 10 nM. The glycocalyx-protective effect of these interventions preceded their effect on neutrophil adhesion. Superoxide dismutase, 150 IU/ml, reported before by us to protect post-ischemic endothelium glycocalyx, here prevented the post-ischemic endothelial dysfunction and neutrophil adhesion...


  39/977

  Tytuł oryginału: Estrogen inhibits systemic T cell expression of TNF-ŕ and recruitment of TNF-ŕ+ T cells and macrophages into the CNS of mice developing experimental encephalomyelitis.
  Autorzy: Ito Atsushi, Buenafe Abigail C., Matejuk Agata, Zamora Alex, Silverman Marc, Dwyer Jami, Vandenbark Arthur A., Offner Halina
  Źródło: Clin. Immunol. 2002: 102 (3) s.275-282, il., tab., bibliogr. 40 poz.
  Sygnatura GBL: 305,911

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • farmacja
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy

  Streszczenie angielskie: Estrogen treatment has been found to have suppressive activity in several models of autoimmunity. To investigate the mechanism of 17á-estradiol (E2) suppression of experimental autoimmune encephalomyelitis, we evaluated E2 effects on TNF-ŕ experssion in the central nervous system (CNS) and spleen of C57BL/6 mice immunized with MOG 35-55/CFA. Kinetic analysis demonstrated that E2 treatment drastically decreased the recruitment of total inflammatory cells as well as TNF-ŕ+ macrophages and T cell into the CNS at disease onset. In contrast, E2 had only moderate effects on the erlatively high constitutive TNF-ŕ expression by resident CNS microglial cells. E2 treatment also had profound inhibitory effects on expression of TNF-ŕ by splenic CD4+ T cells, including those responsive to MOG 35-55 peptide. We propose that the mechanism of E2 protection may involve both systemic inhibition of TNF-ŕ expression and local (CNS) ercruitment of inflammatory cels, with modest effects on TNF-ŕ expression by resident CNS microglial cells.


  40/977

  Tytuł oryginału: Porównawcze badania doświadczalne działania ośrodkowego wybranych leków znieczulających miejscowo.
  Autorzy: Borowicz Janusz, Kleinrok Janusz
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (3) s.54-58, tab., bibliogr. 26 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • farmacja
 • neurologia
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy

  Streszczenie polskie: Celem pracy było określenie toksyczność ostrej oraz porównanie wpływu wybranych leków zawierających lignokainę i mepiwakainę na ośrodkowy układ nerwowy. Badania przeprowadzone na białych myszach wykazały, że toksyczność ostra badanych leków, określana jako LD50, mieści się w przedziale od 170 mg/kg (3 proc. Xylonor z noradrenaliną) do 340 mg/kg (2 proc. Xylonor sans vaso-constricteur). Lignocainum 2 proc. oraz 2 proc. Lignocainum z noradrenaliną. 2 proc. Hylodont, 3 proc. Mepidont nieznacznie zaburzają koordynację ruchową, natomiast 3 i 2 proc. Xylonor z noradrenalizną oraz bez v.c., 3 proc. Mepivastesin nie zaburzają koordynacji ruchowej. Ruchliwość poznawczą i spontaniczną hamują: 2 i 3 proc. Xylonor z noradrenaliną, w proc. Xylodont, 2 proc. Lignocainum, 2 proc. Scandonest z noradrenalizną, co świadczy o ich pozytywnym ośrodkowym działaniu uspokajającym.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to determine acute toxicity and to compare the effects of selected preparations containing lignocaine and mepivacaine on the cdentral nervous system. Studies carried out on white mice showed acute toxicity for the tested preparations, described as LD50, to be within the range from 170 mg/kg (3 p.c. Xylonor with noradrenaline) to 340 mg/kg (2 p.c. Xylonor without vasoconstrictor). The preparations 2 p.c. Lignocainum and 2 proc. Lignocainum with noradrenaline, 2 p.c. Xylodont, 3 p.c. Mepidont only insignificantly disturb motor coordination. The preparations 3 p.c. and 2 p.c. Xylonor with noradrenaline and without vasoconstrictor, and 3 p.c. mepivastesin do not, disturb motor coordination. Cognitive and spontaneous mobility are retarted by: 2 p.c. and 3 p.c. Xylonor with noradrenaline, 2 p.c. Xylodont, 2 p.c. Lignocainum, and 2 p.c. Scandonest with noradrenaline. This is evidence of their positive central tranquillising action.


  41/977

  Tytuł oryginału: The pathomechanism of posttraumatic edema of lower limbs. [P.] 1: The effect of extravasated blood, bone marrow cells, and bacterial colonization on tissues, lymphatics and lymph nodes.
  Autorzy: Szczęsny Grzegorz, Olszewski Waldemar L.
  Źródło: J. Trauma 2002: 52 (2) s.315-322, il., bibliogr. 31 poz.
  Sygnatura GBL: 305,046

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • psy
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: Bacground: The mechanical injury of soft tissues and bones of lower extremities is frequently followed by long-lasting edema at the site of trauma and distally. The pathomechanisms of this complication remains unclear. Venous thrombosis and interruption of lymphatics are considered to be the main etiologic factors. We propose a concept that protracted healing of injured tissues and bones with involvement of the regional lymphatic system (lymphatics and nodes) is responsible for persistence of edema. The events affecting the first (scavenging) phase of healing of traumatized tissues, such as hematoma, translocation of bone marrow cells to soft tissues, and colonization by microorganisms, and in particular their effects on lymphatics and lymph nodes, were studied. Methods: Mongrel dogs weighing 15-20 kg were. Fresh blood or bone marrow cell (BMC) suspension was injected subcutaneously or intralymphatically into the paw. Strains of saprophyte bacteria residing on the skin surface were cultured and injected intradermally. Oilcontrast lymphography was performed before and after injections to evaluate the changes in lymphatics and nodes. Biopsy samples of paw skin, subcutaneous tissue, and regional lymph nodes (LN) were taken. The responsiveness of LN lymphocytes was studied in autologous mixed cultures with peripheral blood lymphocytes (PBL), BMC, and cultured bacteria. Results: The PBL from subcutaneously injected blood were evacuated by the lymphatic route at a rate of 1-3 proc./6 hr. There was no thrombosis of lymphatic vessels or obstruction of LN sinusoids...


  42/977

  Tytuł oryginału: Long-term changes in calbindin D28K immunoreactivity in the rat hippocampus after cardiac arrest.
  Autorzy: Sadowski Marcin, Lazarewicz Jerzy W., Jakubowska-Sadowska Katarzyna, Wiśniewski Henryk M., Mossakowski Mirosław J., Brown W. Ted
  Źródło: Neurosci. Lett. 2002: 321 (1/2) s.90-94, il., bibliogr. 20 poz.
  Sygnatura GBL: 305,936

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: Calbindin D28K (CB) expression was analyzed in the rat hippocampus following 10-min-cardiac arrest-induced ischemia within a year after reperfusion. In rats examined 3 days after ischemia, CB immunoreactivity disappeared completely from CA1 pyramidal neurons and from most CA2 pyramids. In the stratum granulosum of the dentate gyrus, mossy fibers, and hippocampal interneurons, CB immunoreactively was preserved, although staining was somewhat paler than that in control rats. A similar pattern of CB immunoreactively was found in rats sacrificed 14 days and 1 month after cardiac arrest. From the 14th postischemic day, neuronal loss in the stratum pyramidale of CA1 but not in that of CA2 became apparent. The reappearance of CB immunoreactivity in CA1 and CA2 pyramidal neurons was noticed 6 months after ischemia, and the pattern was identical to that observed in animals sacrificed 12 months after the octus. The prolonged loss and delayed reappearance of CB immunoreactivity in the hippocampus demonstrate that ischemia may induce long-term disturbances of protein expression, which may in turn result in impairment of hippocampal functioning.


  43/977

  Tytuł oryginału: Melatonina w świecie roślin.
  Autorzy: Burdzenia Oleg
  Źródło: Wiad. Zielar. 2002: 44 (1) s.11-12
  Sygnatura GBL: 311,671

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta


  44/977

  Tytuł oryginału: Działanie enzymu konwertującego angiotensynę I (ACE) w naczyniach krezkowych szczurów zatruwanych ołowiem i kadmem.
  Tytuł angielski: The effect of angiotensin converting enzyme in vascular mesenteric bed of rats poisoned with lead and cadmium.
  Autorzy: Wróbel Joanna, Skoczyńska Anna
  Źródło: Med. Pr. 2002: 53 (2) s.131-136, il., tab., bibliogr. 26 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,901

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie polskie: Metale ciężkie mogą wpływać na ciśnienie tętnicze przez oddziaływanie na śródbłonkowy układ renina-angiotensyna. Celem przeprowadzonych badań było określenie wpływu pojedynczej i złożonej ekspozycji na działanie ołowiu i kadmu w dawkach hipertensyjnych na tkankowy układ angiotensyny u szczurów. W izolowanym łożysku tętnicy krezkowej górnej szczura próbowano ocenić indukowaną syntezę angiotensyny II (AII) oraz reaktywność ściany naczyń na AII i norepinefrynę stosowaną przed i po podaniu blokera receptora angiotensynowego. ACE podawany w infuzji indukował wzrost ciśnienia perfuzyjnego tylko w naczyniach szczurów zatruwanych kadmem. W grupie tej AII stosowana podczas infuzji ACE powodowała nieco silniejszy skurcz naczyń niż w pozostałych grupach szczurów, a losartan znosił presyjne działanie AII. Udział mechanizmu angiotensynowego (klininowego) w regulacji oporu naczyniowego u szczurów zatruwanych kadmem jest więc większy niż u szczurów zatruwanych ołowiem lub łącznie ołowiem i kadmem oraz kontrolnych. Można przypuszczać, że u osób z nadciśnieniem tętniczym narażonych na działanie kadmu, inhibitory ACE oraz leki blokujące receptory AT-1 mogą działać silniej niż u osób nienarażonych na działanie tego metalu.

  Streszczenie angielskie: Heavy metals can increase the arterial blood pressure by influencing the endothelial renin-angiotensin system. The aim of this study was to determine the effect of single and combined exposure to lead and cadmium at hypertensive doses on the tissue renin-angiotensin system in rats. An attempt was made to assay the induced synthesis of angiotensin II (AII) in the isolated mesenteric rat bad, as well as the reactivity of vessels to AII and norepinephrine used before and after infusion of angiotensis receptor blocker. Angiotensin converting enzyme (ACE), used in infusion, induced slight increase in perfusion pressure only in mesenteric vessels of cadmium poisoned rats. In this group, AII given during ACE infusion induced slightly stronger vasoconstriction than in other groups of rats, and losartan, used in infusion totally eliminated the pressor effect of AII. Therefore, the share of endothelial renin-angiotensin system in the regulation of vessel resistance was greater than in mesenteric bed of lead-poisoned rats or controls. It is likely that the effect of ACE inhibitors and blockers of the AII receptors may be slightly stronger in persons with arterial hypertension exposed to cadmium in non-exposed patients.


  45/977

  Tytuł oryginału: Proteolysis of endomorphin-1 by brain synaptic membrane-associated peptidases.
  Autorzy: Wu Liming, Chen Junhui, Zhong Dulai, Lin Chentao, Wang Xingchang
  Źródło: Acta Neurobiol. Exp. 2002: 62 (1) s.1-5, il., bibliogr. [15] poz.
  Sygnatura GBL: 302,090

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy

  Streszczenie angielskie: The biotransformation of endomorphin-1 (EM-1) by brain synaptic membranes has ben studied. Peptide fragments of EM-1 that were formed during incubation with membrane preparations in vitro were isolated by High-performance liquid chromatography (HPLC) and characterized using determination of amono acid composition. At pH 7.4, two degradation products, EM-1(1-3) and EM-1(1-2), were identified. EM-1 was degraded 77.5 p.c. at 30 min incubation with synaptic membranes. The time course of the experiments and the effect of carboxypeptidase inhibitor (CPI) demonstrated that the proteolysis reaction involves the participation of carboxypeptidase activity.


  46/977

  Tytuł oryginału: The time course of the last contractions during incompletely fused tetani of motor units in rat skeletal muscle.
  Autorzy: Celichowski Jan, Bichler Edyta
  Źródło: Acta Neurobiol. Exp. 2002: 62 (1) s.7-17, il., tab., bibliogr. [42] poz.
  Sygnatura GBL: 302,090

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: The time course of the contraction and the relaxation of individual contractions during incompletely fused tetani of motor units were analyzed. Investigations were performed on fast fatigable (FF), fast resistant (FR) and slow (S) motor units of the rat medial gastrocnemius muscle. Stimulation of a motor unit with a series of nine trains of stimuli at a frequency from 10 to 150 Hz was used and tetani fused to a variable degree were recorded. For fast motor units the procedure was repeated twice and observations were made on potentiated tetani in the second series of stimulation. For each tetanus, the amplitude of the tension increase, the peak amplitude of the contraction, the contraction time and the half-relaxation time were measured in the last contraction of the tension recording. It was observed in all three types of motor units that the last contraction was prolonged in parallel with the increase of fusion of a tetanus. In this contraction, the contraction time slightly decreased whereas the half-relaxation time strongly prolonged. The prolongation of the half-relaxation time was the strongest in tetani of slow units. Moreover, for the last contraction in a tetanus, the rate of changes in tension were studied. The rate of increase in tension during the contraction decreased in parallel with the increase of fusion of a teatanus, whereas the maximal rate of the tension decrease during the relaxation was found in tetani with fusion indices of 0.79, 0.98 and 0.95 for FF, FR and S motor units, respectively. Changes in the time course of contractions in tetani to a variable degree can shed light on processes of summation of contractions in unfused tetani at the level of individual motor units.


  47/977

  Tytuł oryginału: Superior laryngeal nerve section abolishes capsaicin evoked chemoreflex in anaesthetized rats.
  Autorzy: Kaczyńska Katarzyna, Szereda-Przestaszewska Małgorzata
  Źródło: Acta Neurobiol. Exp. 2002: 62 (1) s.19-24, il., bibliogr. [21] poz.
  Sygnatura GBL: 302,090

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • pulmonologia
 • neurologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: Respiratory effect of an intravenous injection of capsicin were investigated in nine vagotomized and subsequently laryngeally deafferentated, urethane- and chloralose- anaesthetized and spontaneously breathing rats. Bolus injection of capsaicin (5 ćg/kg) into the right femoral vein induced an expiratory apnoea of 4.23 ń 0.63 s duration (mean ń SEM). In post-apnoeic breathing, tidal volume increased by 14 p.c. from the control level (P 0.05) in all nine rats treated by vagotomy. Section of the superior laryngeal nerves (SLNs) precluded the occurrence of apnoea. Results of this study indicate that in vagotomized rats sensory input from the larynx constitute an important pathway to the nodose ganglia endowed with capsaicin receptors.


  48/977

  Tytuł oryginału: Effects of social rearing conditions on conditioned suppression in rats.
  Autorzy: Walasek Grażyna, Węsierska Małgorzata, Werka Tomasz
  Źródło: Acta Neurobiol. Exp. 2002: 62 (1) s.25-31, il., bibliogr. [34] poz.
  Sygnatura GBL: 302,090

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: mwenty-two rats were reared in standard conditions during the first two months of their life. Then the animals were divided into two groups exposed to different rearing conditions. Twelve animals (Group SO) were housed socially, six animals per cage, and for three weeks they were subjected to sensory stimulation in an enriched environment. The other ten subjects were kept individually (Group IN); one rat per mesh cage, in conditions of relatively impoverished sensory stimulation. In both groups the training of the conditioned emotional response (CER) was performed when animals were three months old. In contrast to IN subjects, the rats subjected to permanent social contacts and reared in the enriched environment (Group SO) revealed almost equally low instrumental response rates in trials with the conditioned stimulus (CS) paired with nociceptive foot-shock (US), and in period when no CS and/or US were applied. The results suggested that early exposure to an enriched environment caused a later decrease of the animals' capability to differentiate between the aversive CS and cues of the experimental context. This cognitive impairment was probably a secondary efffect of fear generalized to the entire experimental situation.


  49/977

  Tytuł oryginału: Hypoxic damage of the cerebellum in 7-day-old rats. Ultrastructural and histochemical study.
  Autorzy: Dąmbska Maria, Gajkowska Barbara
  Źródło: Acta Neurobiol. Exp. 2002: 62 (1) s.45-49, il., bibliogr. [15] poz.
  Sygnatura GBL: 302,090

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • komunikat
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: The damaging influence of hypoxia on the cerebellum in immature rats, which is still discussed, was investigated. Using material obtained in a modified Levine model for combined hypoxic-ischemic damage in 7-day-old rats, we examined changes in cerebellum submitted to hypoxia only. The results demonstrated classic features of hypoxic nervous tissue damage and calcium accumulation in mitochondria and endoplasmic reticulum. This was investigated using electron microscopy combined with the oxalate-pyroantimonate method. We propose that Caý+ increases in endoplasmic reticulum and mitochondrial Caý+ pools may be involved in damage-mediated mechanisms. These results support a role of calcium as a mechanism of cerebellar cell loss after this form of injury.


  50/977

  Tytuł oryginału: Centrally applied vasopressin prevents posthemorrhagic hypotension in WKY rats.
  Autorzy: Ufnal Marcin, Żera Tymoteusz
  Źródło: Acta Neurobiol. Exp. 2002: 62 (1) s.51, il.
  Sygnatura GBL: 302,090

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • hematologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze
 • praca doświadczalna
 • komunikat
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury


  51/977

  Tytuł oryginału: Inhibitory reduktazy HMG-CoA w prewencji osteoporozy i złamań kości. Podobny mechanizm działania statyn i bifosfonianów.
  Tytuł angielski: Inhibitors of HMG-CoA reductase in prevention of osteoporosis and bone fractures. Similar mechanism of action of statins and bisphosphonates.
  Autorzy: Stajszczyk Marcin, Mykała-Cieśla Joanna
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 107 (1) s.85-91, tab., bibliogr. 26 poz.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta


  52/977

  Tytuł oryginału: Udział enzymów leukocytarnych w procesie wgajania się syntetycznej protezy naczyniowej.
  Tytuł angielski: Leukocytic enzymes during the synthetic vascular prosthesis healing process.
  Autorzy: Skóra Jan, Patrzałek Dariusz, Janczak Dariusz, Barć Piotr, Stępiński Piotr, Szyber Piotr
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (2) s.126-135, il., tab., bibliogr. 25 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • psy

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena reakcji na wszczepienie protezy naczyniowej z PTFE. Materiał i metodyka. Wszczepiono przęsło aortalno-udowe 16 psom. Oznaczano następujące wskaźniki: leukocytozę i elastazę leukocytarną przed zabiegiem, po 2 tyg. i 1, 3, 6 mies. po nim. Po 6 mies. zwierzęta selekcjonowano, pobierano protezę wraz z tętnicą i aortą celem przeprowadzenia badania immunohistochemicznego. Wyniki. Po zabiegu następował istotny statystycznie spadek liczby krwinek białych w 2 tyg. pooperacyjnym. Następnie miał miejsce znamienny statystycznie wzrost liczby leukocytów. W dwa tygodnie po zabiegu notowano znamienny statystycznie wzrost poziomu elastazy leukocytarnej. Następnie obserwowano stały spadek aktywności elastazy aż do 6 mies. po zabiegu. Obecność enzymów proteolitycznych: kolagenazy i dysmutazy w macierzy pozakomórkowej stwierdzono w obrębie zespoleń we wszystkich warstwach tętnicy oraz w powstającej warstwie wewnętrznej i zewnętrznej protezy naczyniowej. W zespoleniu dystalnym liczba złogów znacznika kolagenazy i dysmutazy oraz stopień infiltracji macierzy pozakomorkowej były zdecydowanie większe od analogicznych zmian w zespoleniu proksymalnym. Zestawienie otrzymanych wyników potwierdza zjawisko zwiększonej ekspresji enzymów leukocytarnych: kolagenazy i dysmutazy w obrębie zespolenia dystalnego w stosunku do zespolenia proksymalnego. Wniosek. Wykazano cechy przewlekłej reakcji zapalnej uogólnionej i miejscowej, szczególnie nasilonej w obrębie zespolenia dystalnego.

  Streszczenie angielskie: Aim of the study was to determine local and general reactions following PTFE vascular prostheses implantation in dog models. Material and methods. We performed an aortofemoral bypass in 16 animals. Estimated parameters included: WBC and PMN elastase levels (before surgery and 2 weeks, 1, 3, 6 months after). Six months after surgery all dogs underwent autopsy, the prothesis with anastomosed arteries being closely examined, microscopically (immunohistochemistry, morphology). Results. Two weeks after surgery WBC and PMN elastase statistically decreased. During further follow-up they have slowly reached preoperative values (six months). Leukocytic enzymes: collagenase and dimutase were detected in the matrix of arteries and neointimae, especially close to the anastomoses. Distal anastomoses presented a greater amount of leukocytic enzymes, in comparison to proximal ines. Conclusion. We noted a chronic inflammatory reaction, both general and local, especially in distal prosthetic-arterial anastomoses.


  53/977

  Tytuł oryginału: Wpływ diklofopu na wybrane enzymy metabolizujące substancje obce w wątrobie szczurów rasy Wistar.
  Tytuł angielski: The effect of diclofop on some drug metabolizing enzymes in the liver of Wistar rats.
  Autorzy: Palut Danuta, Kostka Grażyna, Wiadrowska Bożena, Bańkowski Robert
  Źródło: Rocz. Państ. Zakł. Hig. 2002: 53 (1) s.1-9, tab., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,906

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Diklofop, herbicyd z grupy pochodnych kwasu fenoksypropionowego, nie wykazuje właściwości induktorów CYP1A i słabo stymuluje aktywność CYP2B w wątrobie szczura. Natomiast wyniki sugerują, że badany związek hamuje aktywność fenolowej formy UDP-glukuronylotransferazy.

  Streszczenie angielskie: The study was designed to determine whether diclofop, introduced to environment as herbicide, would exert properties of chemical inducers of rat liver monooxygenase system related to CYP1A and CYP2B isozymes. For this purpose, the effect ofdiclofop on 7-etoxyresorufin O-dealkylase and p-nitroanisole O-demethylase activities specific for CYP1A as well as on CYP2B mediated 7-pentoxyresorufin O-dealkylase activity was studied in male Wistar rats. This biochemical method permits to determine whether tested compound belongs to one of two main types of chemical inducers. Diclofop was dosed by gavage for 4 days at 0; 5.6, 11.2 and 56 mg/kg b.w. per day. Treatment of rats with diclofop resulted in significant increase in relative liver weight (RLW), to 19 p.c. and 31 p.c. above the control, respectively. Diclofop administered at the dose of 11.2 and 56 mg/kg b.w. per day induced a 3-fold (p 0.001) and a 5=fold (p 0.001) increase in the metabolism of 7-pentoxyresorufin (CYP2B-mediated reaction), respectively. No effect level for CYP2B induction was 5.6 mg/kg b.w. per day. However, diclofop induced only slight increase in 7-etoxyresorufin 0-dealkylase and did not show any effect on p-nitroanisole 0-demethylase activity (CYP1A-mediated reactions). The results revealed that diclofop not show the ability to induce CYP1A and moreover it was weak inducer of CYP2B isozymes in the liver of male Wistar rats. Diclofop was also examined for its ability to affect the activity of phenol UDP-glucuronosyltransferase in rat liver. The results suggest that diclofop suppressed phenol form of...


  54/977

  Tytuł oryginału: Further studies on the anti-oxidative effect of putrescine in sodium nitrite-treated rats.
  Tytuł polski: Dalsze badania nad antyoksydacyjnym wpływem putrescyny u szczurów zatruwanych azotynem sodowym.
  Autorzy: Grudziński Ireneusz P., Frankiewicz-Jóźko Anna
  Źródło: Rocz. Państ. Zakł. Hig. 2002: 53 (1) s.11-17, il., bibliogr. 30 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 301,906

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie polskie: Badano antyoksydacyjne właściwości putrescyny (10 mg/kg m.c./dzień) u szczurów zatruwanych per os azotynem sodowym (10 mg NaNO2/kg m.c./dzień) przez okres 14 dni. Putrescynę podawano per os w 3-4 godz. po podaniu azotynu i/lub 0,9 p.c. NaCl (kontrola) przez okres 7 dni (dzień 7-14). Azotyn sodowy zwiększył poziom substancji reagujących z kwasem tiobarbiturowym (TBARS) w błonie śluzowej jelita cienkiego i wątrobie, nie wpływając na zmiany tego parametru we krwi szczurów. Nie wykazano, aby u zwierząt zatruwanych azotynem dochodziło do zmian zarówno stanu antyoksydacyjnego surowicy (TAS) oraz aktywności dysmutazy ponadtlenkowej (SOD) we krwi, wątrobie czy błonie śluzowej jelita cienkiego. Podawanie szczurom putrescyny zmniejszyło poziom TBARS w badanych tkankach przy zwiększonym poziomie TAS w surowicy. Putrescyna znacząco obniżyła aktywność SOD w wątrobie i krwi i nie zmnieniając aktywności tego enzymu w jelicie cienkim. Rezultaty badań sugerują, że podawanie putrescyny per os szczurom może prowadzić do obniżenia peroksydacji lipidowej indukowanej azotynem sodowym.

  Streszczenie angielskie: Studies were carried out to elucidate the anti-oxidative effect(s) of putrescine (10 mg/kg b.w./day) in rats treated per os with either sodium nitrite (10 mg/kg b.w./day) or normal saline (control) for 14 days. The putrescine was given to rats for 7 days only (days 7-14) and it was introduced 3-4 hrs after nitrite or saline dosage. Sodium nitrite increased thiobarbituric acid reactive substances (TBARS) in rat small intestinal mucosa and liver, and the agent did not have any effect on the total anti-oxidant status (TAS) and lipid peroxidation of rat blood. Nitrite did not also change the activity of superoxide dismutase (SOD) in the small intestinal mucosa, liver and blood, as well. Pretreatment of nitrite-treated rats with putrescine decreased TBARS and increased TAS in animals. Putrescine decreased SOD activity in the blood and liver of nitrite- and/or saline-treated rats, however, the agent did not affect the SOD enzyme in the small intestinal mucosa. Results suggest that putrescine dosed to nitrite-treated rats possesses some anti-oxidative properties.


  55/977

  Tytuł oryginału: A pilot study on the histochemical evaluation of Na/K-ATPase and succinate dehydrogenase in rat intestinal villi.
  Tytuł polski: Badania pilotowe nad histochemiczną oceną ATPazy-Na/K oraz dehydrogenazy bursztynianowej w kosmkach jelita cienkiego szczura.
  Autorzy: Grudziński Ireneusz P.
  Źródło: Rocz. Państ. Zakł. Hig. 2002: 53 (1) s.19-26, il., bibliogr. 31 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 301,906

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie polskie: Badano wpływ zatrucia azotynem sodowym na aktywność ATPazy-Na/K oraz dehydrogenazy bursztynianowej (SDH) w błonie śluzowej jelita cienkiego szczurów. Zwierzęta otrzymywały per os wodny roztwór azotynu sodowego (10 mg NaNO2/kg m.c.) i/lub 0,9 proc. roztwór chlorku sodowego (kontrola) przez okres 3 i 12 tygodni. Histoenzymatyczna analiza wykazała azotynowe obniżenie aktywności ATPazy-Na/K oraz SDH w kosmkach jelitowych ze szczególnym nasileniem wpływu azotynu w 12 tygodniu zatrucia zwierząt.

  Streszczenie angielskie: Effects of poisoning with sodium nitrite on Na/K-ATPase and succinate dehydrogenase (SDH) activity were examined in the small intestine mucosa of male Wistar rats. The animals were treated per os with either an aqueous solution of sodium nitrite (10 mg NaNO2/kg b.w.) or normal saline (control) daily for 3 or 12 weeks. Histochemical analyses show that sodium nitrite decreased Na/K-ATPase and SDH in rat intestinal villi, and the nitrite side effect(s) was mainly observed in animals treated for 12 weeks.


  56/977

  Tytuł oryginału: Ocena wpływu wody dejonizowanej na wybrane składniki gospodarki tłuszczowej, węglowodanowej i białkowej, morfologię oraz równowagę kwasowo-zasadową we krwi szczurów.
  Tytuł angielski: Evaluation of the effect of deionized water on selected components of fat, carbohydrate, and protein metabolism, morphology and the acid-base equilibrium in the rats blood.
  Autorzy: Drobnik Michał
  Źródło: Rocz. Państ. Zakł. Hig. 2002: 53 (1) s.27-32, tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,906

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie polskie: W badaniach doświadczalnych na szczurach określono wpływ doustnego stosowania wody dejonizowanej, na niektóre parametry gospodarki lipidowej, białkowej, węglowodanowej, morfologię, rozmaz krwi obwodowej i równowagę kwasowo-zasadową we krwi tych zwierząt.

  Streszczenie angielskie: By virtue of the carried out experimental investigations no essential effect of deionized water, administered orally for 90 days in a dose ad libitum, has been stated to act, in the blood of rats, on the determined elements of carboxydrate, protein metabolism, on morphology and the peripheral blood smear. The observed value shifts to the indices of fat metabolism and of the acid-base equilibrium are contained within the limits of physiological norms for that species of animals.


  57/977

  Tytuł oryginału: CD45 in memory and disease.
  Autorzy: Tchilian Elma Z., Beverley Peter C. L.
  Źródło: Arch. Immunol. Ther. Exp. 2002: 50 (2) s.85-93, il., bibliogr. 72 poz.
  Sygnatura GBL: 304,223

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta

  Streszczenie angielskie: CD45 (the leukocyte common antigen) is known to function as a tyrosine phosphatase in leukocyte signaling. Biochemical studies indicate that CD45 is involved in the regulation both of T cell receptor-associated kinases and Janus kinases that transmit signals from cytokine receptors. However, the function of the different isoforms of CD45 generated by complex alternative splicing, and indeed the role of the whole extracellular domain of the molecule, remain mysterious. Analysis of CD45 knock-outs and of trangenic mice expressing single CD45 isoforms, as well as the disease associations of human polymorphisms, is providing new insights into CD45 function. Accumulating data from these genetic and biochemical studies promises to elucidate the role of high and low molecular weight isoforms of CD45 in the function of naive and memory T lymphocytes.


  58/977

  Tytuł oryginału: Potential for immune reconstitution through G-CSF treatment of HIV patients.
  Autorzy: Aulock Sonja von, Hartung Thomas
  Źródło: Arch. Immunol. Ther. Exp. 2002: 50 (2) s.111-120, il., bibliogr. 90 poz.
  Sygnatura GBL: 304,223

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • aIDS
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta

  Streszczenie angielskie: New treatment strategies for HIV/AIDS are very successful in reducing viral load. However, reconstitution of the immune system takes about one year and may be insufficient or remain incomplete. During this time the patient remains prone to opportunistic infections as a result of the complex immune dysfunction caused by the virus. Recombinant granulocyte colony-stimulating factor (G-CSF) has diverse immunomodulatory properties which may be beneficial in aiding immune reconstitution.


  59/977

  Tytuł oryginału: GM-CSF regulation in eosinophils.
  Autorzy: Esnault St‚phane, Malter James S.
  Źródło: Arch. Immunol. Ther. Exp. 2002: 50 (2) s.121-130, bibliogr. 113 poz.
  Sygnatura GBL: 304,223

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta

  Streszczenie angielskie: Allergic asthma is characterized by a temporally and quantitatively inappropriate immunologic response. One of the hallmarks of this response is the accumulation of eosinophils in the airway and lung parenchyma, which results in broncho-constriction, lung damage and, ultimately, fibrosis. Granulocyte-macrophage colony-stimulating factor (GM-CSF) plays a pivotal role in this process by modulating eosinophil function and survival. In this review, we discuss the effects and molecular regulation of GM-CSF secretion by eosinophils. Recent data demonstrate that activated eosinophils release small amounts of anti-apoptotic GM-CSF by stabilizingits coding mRNA.


  60/977

  Tytuł oryginału: Immunomodulation of macrophages by pathogenic Yersinia species.
  Autorzy: Ruckdeschel Klaus
  Źródło: Arch. Immunol. Ther. Exp. 2002: 50 (2) s.131-137, il., bibliogr. 37 poz.
  Sygnatura GBL: 304,223

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta

  Streszczenie angielskie: The interaction between macrophages and bacterial pathogens plays a crucial role in the pathogenesis of infectious diseases. Pathogenic species of the Gram-negative bacterium Yersinia deploy complex strategies to disarm macrophages and to disrupt their response to infection. For this purpose, Yersinia sp. engage a type III protein secretion system that mediates the polarized translocation of Yersinia virulence factors, the so-called Yops (Yersinia outer proteins), into the host cell cytoplasm. There, the Yops act on different cellular levels to neutralize a sequence of programmed phagocyte effector functions. Yersiniae initially impair the phagocytic machinery and block the generation of th ebacterial oxidative burst. Furthermore, yersiniae uncouple an array of fine-tuned signals of innate immunity, which leads to suppression of macro\hage TNF-ŕ production and to macrophage apoptosis. The impairment of cellular functions results in a scenario by which Yersinia efficiently resists the attack of the macrophage and finally kills the macrophage by activating its intrinsic cell suicide mechanism. This review highlights the aspects of Yersinia-macrophage interaction that determine the fate of the infected cell.


  61/977

  Tytuł oryginału: Rola światła w patogenezie wad refrakcji.
  Tytuł angielski: The role of the light in the refractive errors' pathogenesis.
  Autorzy: Czepita Damian
  Źródło: Klin. Oczna 2002: 104 (1) s.63-65, bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,280

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta

  Streszczenie angielskie: Purpose: To present and account the results of newest experimental and clinical investigations on the subject of the light effect on the creation of refractive errors. Material and methods: A review of literature concerning the role of the light in the refractive errors' pathogenesis has been performed. Results: The influence of continuous light and night adaptation on the eyeball development as well as on the creation of refractive errors in experimental conditions are discussed. The anatomical and biochemical changes taking place in the course of experimental myopia are described. The entities of diseases predisposing to the creation of myopia are characterized. The results of the newest clinical investigations in which was shown that myopia and hyperopia might be associated with sleeping in lighted rooms up to the age of two are presented as well as accounted. Conclusions: Light and darkness play an important role in the proper eye development. Disturbance of the diurnal cycle over the time during which refraction forms may create refractive errors.


  62/977

  Tytuł oryginału: Nefiracetam ameliorates associative learning impairment in the scopolamine-injected older rabbit.
  Autorzy: Pak Jonathan T., Green John T., Heifets Boris, Pak Michelle H., Woodruff-Pak Diana S.
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (4) s.BR105-BR112, il., bibliogr. 27 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • króliki
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The cognition-enhancing drug, nefiracetam, is in Phase III clinical trials to treate memory impairment in Alzheimer's disease (AD). Nefiracetam ameliorates acquisition of delay eyeblink classical conditioning in older rabbits, a form of associative learning with striking behavioral and neurobiological similarities in rabbits and humans. In both species, delay eyeblink conditioning engages the septo-hippocampal cholinergic system and is disrupted when the cholinergic system is antagonized. Delay eyeblink classical conditioning is impaired in normal aging and severely disrupted in AD. To test further the efficacy of nefiracetam in an animal model that mimics some of the neurobiological and behavioral effects present in AD, we tested 56 older rabbits assigned to 7 treatment groups in the 750 ms delay eyeblink conditioning procedure. Older rabbits were injected with 1.5 mg/kg scopolamine to simulate disrutpion of the cholinergic system in AD. Three doses of nefiracetam (5, 10, or 15 mg/kg) were also injected in older rabbits receiving 1.5 mg/kg scopolamine. Control groups were treated with 1.5 mg/kg scopolamine + vehicle, wehicle alone, or explicitly unpaired presentations of conditioning stimuli and vehicle or 1.5 mg/kg scopolamine + 15 mg/kg nefiracetam. Rabbits injected with 1.5 mg/kg scopolamine alone were impaired, but a dose of 15 mg/kg nefiracetam reversed significantly the behavioral impairment. Nefiracetam had ameliorating effects on a task impaired in AD in an animal model of AD: older rabbits with cholinergic system antagonism.


  63/977

  Tytuł oryginału: Percutaneous implantation of a biological valve in the aorta to treat aortic valve insufficiency - a sheep study.
  Autorzy: Boudjemline Younes, Bonnet Damien, Sidi Daniel, Bonhoeffer Philipp
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (4) s.BR113-BR116, il., bibliogr. 14 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • transplantologia
 • chirurgia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta

  Streszczenie angielskie: Historically, the surgical implantation of a mechanical valve in the descending aorta permitted the reduction of regurgitant flow in chronic aortic insufficiency. Long term clinical results were excellent but with the development of the pump oxygenators, orthotopic valvar replacement has become the conventional treatment of aortic valve diseases. We wanted to reconsider the ectopic position in sheep using a new percutaneous technique. A biological valve harvested from a bovine jugular vein was sutured into a vascular stent. After the creation of a severe aortic insufficiency, the valved stent was percutaneously implanted according to standard stent placement techniques. Hemodynamic and angiographic evaluations were carried out during the procedure; finally, anatomic evaluation was performed. A severe aortic insufficiency was created in all animals (9/9). 3 had a single stent in the descending aorta and 3 had an addtional stent in the brachiocephalic trunk. A control group of 3 animals had no valve implantation. One sheep had an additional valve implant because one overdilated stent had become insufficient. Early evaluation of the implanted valve function confirmed the perfect competence of 9 out of 10 valved stents. However, for unknown reasons all the animals died within 24 hours after the procedure. Percutaneously implanted valves in the thoracic aorta of sheep with massive aortic insufficiency function well in the acute study. In comparison to previous surgical results, this technique might become an alternative to surgery in patients with chronic aortic insufficiency in whom perioperative risks are high.


  64/977

  Tytuł oryginału: Serodiagnostic and immunoprophylactic potential of a 78kDa protein of Leishmania donovani of Indian origin.
  Autorzy: Mukherjee Mandira, Bhattacharyya Anindita, Duttagupta Swadesh
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (4) s.BR117-BR122, il., tab., bibliogr. 35 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: The serodiagnosis of visceral leishmaniasis due to Leishmania donovani using crude parasite antigen is complicated in many endemic areas by cross-reactions with serum from humans infected with other protozoan diseases. The search for pure antigens avoiding such cross-reactions is in progress. Developing a vaccine against cutaneous leishmaniasis has been much more successful than against visceral leishmaniasis. Immunoprophylactic studies using various combinations of antigens and adjuvants are also in progress, and several strategies are in use, with varying degrees of success. Promastigotes of Leishmania donovani were used. The 78kDa protein was purified by a monoclonal antibody tagged GNBr sepharose CL-4B column. The presence of the protein in both stages of the parasite and in kala-azar patient serum was analyzed by western blotting. ELISA was used for serodiagnosis and isotype analysis of antibodies produced in immunized mice. Immunoprophylactic studies were carried out based on in vitro transformation of amastigotes to promastigotes. The 78 kDa membrane protein, present in both amastigote and promastigote forms of the parasite, was purified to homogeneity. The protein was found to have serodiagnostic potential to detect kala-azar. BALB/c mice immunized with 78kDa protein revealed reduction in spleen parasitemia. Isotype profiles of antibodies produced by immunized mice showed increased production of IgG2a and decreased IgG levels. Our results demonstrated, for the first time, the serodiagnostic and immunoprophylactic use of a pure membrane protein isolated from Leishmania donovani of Indian origin...


  65/977

  Tytuł oryginału: Functional maps of the junctions between interglobular contacts and active sites in glycolytic enzymes - a comparative analysis of the biochemical and structural data.
  Autorzy: Torshin Ivan Y.
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (4) s.BR123-BR135, il., tab., bibliogr. 47 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta

  Streszczenie angielskie: Oligomers and separate subunits of the glycolytic enzymes often have different catalytic properties. However, spectral data show an apparent lack of significant conformational changes during oligomerization. Since the conformation of an enzyme determines its catalytic properties, the structural mechanism(s) influencing the activity is of considerable interest. Analysis of the spatial structures of the junctions between interglobular contacts and binding sites may give a clue to the mechanism(s) of the activation. In this work, the problem was studied using available structural and biochemical data for the oligomeric enzymes of glycolysis. Computational analysis of the structures of the junctions has identified three structurally distinct types of junctions: 1. interglobular binding site (2 of 8 enzymes); 2. domain-domain stabilization (5 of 8); and 3. 'sequence overlap' or a local conformational change (all enzymes). Thus the catalytic activity may be influenced through the shifts of the modules of protein structure (types 1,2) and/or due to a slight change in the local structure (type 3). The more common junctions of types 2 and 3 are well conserved among eukaryotic enzymes, which suggests their biological importance. The results suggest that a profound and a complex change in conformation in subunits of an oligomeric enzyme may not be necessary for a significant change in the catalytic properties. The analysis maps the residues important for the junctions and thus for the link between the catalytic activity and the oligomeric state of the enzymes.


  66/977

  Tytuł oryginału: Intracerebroventricular administration of bacterial lipopolysaccharide prevents the development of acute experimental pancreatitis in the rat.
  Autorzy: Jaworek Jolanta, Bonior Joanna, Nawrot Katarzyna, Leja Anna, Sendur Ryszard, Stachura Jerzy, Pawlik Wiesław, Konturek Stanisław
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (4) s.BR136-BR143, il., tab., bibliogr. 46 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • farmacja
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: Lipopolysaccharides (LPS) are responsible for septic shock but low doses of LPS reduce pancreatic damage produced by caerulein-induced pancreatitis (CIP) in rats. Leptin, produced by adipocytes attenuates the severity of CIP. The aim of this study was to evaluate the effect of intracerebroventricular (i.c.v) administration of LPS on CIP and plasma leptin level and to investigate the involvement of sensory nerves (SN) in the effects of LPS on CIP. CIP was produced by subcutaneous (s.c.) infusion of caerulein (25 ćg/kg) to conscious rats. SN were deactivated with capsaicin (100 mg/kg s.c.). LPS (0.2, 2, or 20 ćg/rat) were applied to the right cerebral ventricle 30 min prior to CIP. CIP was manifested by an increase in plasma levels of amylase, lipase, leptin and an antiinflammatory interleukin 10 (IL-10), (by 400 p.c., 1000 p.c., 700 p.c. and 50 p.c., respectively), confirmed by histological examination and accompanied by 40 p.c. reduction in pancreatic blood flow. Pretreatment of CIP rats with i.c.v. LPS resulted in significant reduction of CIP accompanied by dose-dependent increase in plasma levels of leptin and IL-10. Deactivation of SN, which by itself failed to affect CIP, completely reversed the beneficial effects of i.c.v. administration of LPS on CIP and reduced plasma leptin and IL-10 concentrations. Pretreatment with LPS given i.c.v. prevents the development of caerulein-induced pancreatitis through the activation of SN and though the release of leptin.


  67/977

  Tytuł oryginału: Effect of diazepam and clonazepam on the function of isolated rat platelet and neutrophil.
  Autorzy: Rajtar Grażyna, Żółkowska Dorota, Kleinrok Zdzisław
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (4) s.PI37-PI44, il., tab., bibliogr. 40 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Background: Benzodiazepine binding sites distnict from the GABA-receptor-chloride-complex in the central nervous system have been recongized in many peripheral tissues, but their physiological role remains unexplained. Our study was undertaken to examine the effects of diazepam, clonazepam, and PK 11195, a peripheral benzodiazepine receptor antagonist, on the functional and biochemical responses of platelets and neutrophils stimulated by different physiological agonists. Material/Methods: The experiments were conducted on isolated washed rat platelets activated by arachidonic acid (AA), adenosine 5'-diphosphate (ADP), or thrombin and on isolated rat neutrophils activated by a chemotactic peptide, formyl methionyl leucyl phenylalanine (fMLP). Results: The results showed that neither diazepam nor clonazepam nor PK 11195 alone augmented the reponse of resting platelets or modified neutrophil reponse, but diazepam and clonazepam in a concentration-dependent manner inhibited thrombin, ADP or AA-stimulated platelet aggregation and the thrombin-induced increase in free intracellular Caý+. Both drugs also exerted an inhibitory effect on reactive oxygen species (ROS) produced by fMLP-stimulated neutrophils. However, diazepam was about 10 times more effective than clonazepam. PK11195 did not influence platelet and neutrophil function stimulated by agonists, but reversed the inhibitory action of both benzodiazepines on platelet activation and ROS production. Conclusions: The results indicated that invitro diazepam, and in a much smaller degree clonazepam, may down-regulate platelet activation and release of some proinflammatory mediators by stimulated neutrophils. These effects are probably exerted by a specific benzodiazepine binding sites.


  68/977

  Tytuł oryginału: Effects of acamprosate and some polyamine site ligands of NMDA receptor on short-term memory in rats.
  Autorzy: Mikołajczak Przemysław, Okulicz-Kozaryn Irena, Kamińska Ewa, Niedopad Lidia, Polańska Anna, Gębka Joanna
  Źródło: Eur. J. Pharmacol. 2002: 444 (1/2) s.83-96, il., tab., bibliogr. s. 94-96
  Sygnatura GBL: 312,088

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca opublikowana za granicą

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was to evaluate the effect of multiple acamprosate (500.0 mg/kg, p.o.) administration on short-term memory, using te social recognition test in rats. Ifenprodil (1.0 mg/kg, i.p.), arcaine (5.0 mg/kg, i.p.) and spermidine (20.0 mg/kg, i.p.) were chosen as polyamine ligands and their action or interaction with acamprosate was also studied. The doses used did not show any sedative activity, which was assessed by measuring locomotor activity and the hypnotic effect of ethanol. The findings suggest that acute acamprosate treatment did not impair short-term memory. Multiple acamprosate and a single spermidine or arcaine administration led to better performance in the memory test, whereas no significant difference was observed in ifenprodil-treated rats. Co-administratio of a single arcaine or spermidine dose with multiple acamprosate produced worse results. This means that the effect of repeated acamprosate administration can be changed by the co-administration of other polyamine ligands, so that care should be taken in interpreting.


  69/977

  Tytuł oryginału: Repeated imipramine and electroconvulsive shock increase ŕ1A-adrenoceptor mRNA level in rat prefrontal cortex.
  Autorzy: Nalepa Irena, Kreiner Grzegorz, Kowalska Marta, Sanak Marek, Zelek-Molik Agnieszka, Vetulani Jerzy
  Źródło: Eur. J. Pharmacol. 2002: 444 (3) s.151-159, il., tab., bibliogr. s. 158-159
  Sygnatura GBL: 312,088

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: ŕ1-Adrenoceptors have been implicated in the mechanism of action of antidepressants, but their action on specific receptor subtypes was rarely reported. We compared now the action of two prototypic antidepressant treatments: repeated imipramine and electroconvulsive shock, on the expression of the ŕ1A - and ŕ1B -adrenoceptor mRNAs and on the receptor density in rats. The mRNA expression was assessed by Northern blot in the prefrontal cortex and the hippocampus, the receptor density was measured by [3H] prazosin binding in the total cerbral cortex and hippocampus. In the cortex, both treatments elevated the ŕ1A -adrenoceptor mRNA and the expression of receptor protein. The expression of ŕ1B -adrenoceptor mRNA remained unaffected. In contrast, in the hippocampus, the antidepressant treatments augmented the density of ŕ1A -adrenoceptor protein without changing the level of its mRNA expression there. The results suggest that the ŕ1A -adrenoceptor subtype is specifically involved in the mechanism of action of classical antidepressant treatments.


  70/977

  Tytuł oryginału: Substance P content in the cerebrospinal fluid and fluid perfusing cerebral ventricles during elicitation and inhibition of trigemino-hypoglossal reflex in rats.
  Autorzy: Zubrzycka Maria, Janecka Anna
  Źródło: Brain Res. 2002: 941 (1/2) s.29-33, il., bibliogr. 47 poz.
  Sygnatura GBL: 312,085

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was to establish whether tooth pulp and periaqueductal central gray (PAG) stimulation affects the release of substance P (SP) into the fluid perfusing the cerebral ventricles in rats. The content of substance P in the cerebrospinal fluid and fluid perfusing cerebral ventricles was determined during incisor pulp stimulation with electrical impulses inducing nociceptive trigeminohypoglossal reflex and then during inhibition of the reflex by stimulation of PAG. Perfusion of the cerebral ventricles was carried out using artificial cerebrospinal fluid (aCSF). SP-like immunoreactivity (SP-LI) was determined in the samples by radioimmunoassay. Samples were collected in four groups: first group - cerebrospinal fluid (CSF); second group - aCSF perfusates without stimulation; third group-aCSF perfusates during incisor pulp stimulation; fourth group-aCSF perfusates during incisor pulp stimulation and simultaneous inhibition of trigemino-hpoglossal reflex by PAG stimulation. It was shown that incisor pulp stimulation led to the increased release of SP-LI into the fluid perfusing cerebral ventricles. Stimulation of PAG reduced the release of SP-LI into the cerebro-ventricular system to the values obtained before the tooth pulp stimulation. The results indicate that PAG significantly inhibits the release of SP-LI into the rat cerebral ventricular system and may be involved in the inhibition of trigemino-hypoglossal reflex.


  71/977

  Tytuł oryginału: Miedź, cynk mangan i żelazo w mięsie i przetworach mięsnych drobiu, świń i bydła.
  Tytuł angielski: Copper, zinc, manganese and iron in Polish poultry, pork, bovine meat and meat products.
  Autorzy: Kot Andrzej, Zaręba Stanisław, Wyszogrodzka-Koma Lucyna
  Źródło: Bromatol. Chem. Toksykol. 2002: 35 (1) s.39-46, tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,377

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • bydło
 • Świnie
 • ptaki
 • in vitro

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono wyniki oznaczeń zawartości miedzi, cynku, manganu i żelaza w wybranych krajowych produktach mięsnych, drobiowych, wieprzowych i wołowych oraz oszacowano, w jakim stopniu produkty te pokrywają dzienne zapotrzebowanie na te składniki u dorosłych i młodzieży w wieku rozwojowym. Stwierdzono duże zróżnicowanie zawartości badanych metali w zależności od rodzaju zwierząt i badanego elementu tuszki.

  Streszczenie angielskie: The aim of the work was to determine the content of copper, zinc, manganese and iron in the meat and meat products in relation to the kind of meat and its origin. The concentrations of the metals wewre determined in: chicken, duck, turkey, pork and bovine meat; chicken and turkey livers, hearts and stomachs; (minced poultry ham; frankfarters; turkey sirloin and ham; pork ham and becon; Krakowska, Podlaska sausages; Italian and black headcheese). The samples were collected in the Lublin and Cracow regions. The determinations were performed by ASA after dry mineralisation at 400řC. The average Cu concentrations were: 0.46 to 0.88 mg/kg in poultry, 0.62 to 0.77 mg/kg in pork, and 0.62 to 0.74 mg/kg in beef. The average Zn levels were; 5.84 to 27.58 mg/kg, 25.00 mg/kg, and 39.43 mg/kg, respectively. Mn concentrations were: 0.30 to 0.48 mg/kg, 0.16 mg/kg, and 0.15 mg/kg, respectively. Poultry Fe content ranged from 4.43 to 28.05 mg/kg. The pork meat contained 13.00 mg/kg iron, while the respective value for the beef meat was 0.33 mg/kg. The poultry giblets contained: 0.92 to 4.09 mg/kg Cu, 22.11 to 34.05 mg/kg Zn, 0.61 to 3.79 mg/kg Mn and 24.98 to 115.97 mg/kg Fe. The levels of those elements in pork hasiets were: 4.38 (liver), 7.50 (kidney) mg/kg Cu; 29.02 (kidney), 44.77 (liver) mg/kg Zn; 1.33 (kidney), 2.41 (liver) mg/kg MN; 63.38 (kidney), 279.87 mg/kg (liver) Fe. The beef hasiets contained: 3.08 (kidney), 17.36 (liver) mg/kg Cu; 23.94 (kidney), 35.94 (liver) mg/kg Zn; 0.94 (kidney) 2.27 (liver) mg/kg Mn; and 62.07 (kidney), 142.81 (liver) mg/kg Fe. The cured poultry products contained: 0.46...


  72/977

  Tytuł oryginału: Wpływ niedoboru estrogenów na zawartość cynku w zębach i żuchwie szczurów po ovariektomii.
  Tytuł angielski: The effects of estrogen deficiency on zinc content in the teeth and mandible of rats after ovariectomy.
  Autorzy: Rahnama Mansur, Błoniarz Jadwiga
  Źródło: Bromatol. Chem. Toksykol. 2002: 35 (1) s.75-80, tab., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,377

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • chirurgia
 • endokrynologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przy użyciu absorpcyjnej spektrometrii atomowej oznaczono zawartość cynku w kości żuchwy i w zębach samic szczurów po usunięciu jajników oraz po zastosowaniu doświadczalnej estrogenowej terapii zastępczej. Niedobór estrogenów prowadził do obniżenia sie poziomu cynku w twardych tkankach narządu żucia, w porównaniu z grupą kontrolną. Podawanie 17á-estradiolu wstrzymywało wzrost zawartości cynku w materiale.

  Streszczenie angielskie: Estrogen deficiency appearing after menopause or ovariectomy leads to osteopenia and osteoporosis. Such conclusion has been confirmed by non-invasive examinations of the skeletal, maxillary and mandible bones and teeth. Demineralisation of the hard tissues was heretofore attributed to the loss of calcium and phosphorus, while the role of microelements (e.g. Zn) was not completely explained. This experiment attempts to explain zinc behaviour in ther structure of the masticatory system when the level of estrogens is reduced. Female Wistar rats were used in the experiment. They were divided intop seven groups as follows: CL - control, SH - sham operated, OV - after ovariectomy, OVO ovariectomised rats which were injected oleum pro injectione, OVH1 - OVH3 - rats receivibg twice a week 3 different (1.25 ćg., 12.5 ćg and 125 ćg) doses, respectively, of 17á-estradiol. Zinc level after ovariectomy was lower than in the control both in the teeth and in the mandible. The differences were statistically significant. Administration of 17á-estradiol to the ovariectomised rats produced a slight increase in Zn level. These results may suggest that ovarian estrogens play an important role in mineralisation of bones and teeth, and therefore, in post-menopausal osteoporosis prevention.


  73/977

  Tytuł oryginału: Badania zawartości sodu w zębach, żuchwie i surowicy krwi szczurów w zależności od poziomu estrogenów.
  Tytuł angielski: Assessment of sodium content in rat teeth, mandible and serum vs. estrogen levels.
  Autorzy: Rahnama Mansur, Błoniarz Jadwiga
  Źródło: Bromatol. Chem. Toksykol. 2002: 35 (1) s.81-86, tab., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,377

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Stosując płomieniową metodę ASA oznaczono zawartość sodu w zębach, żuchwie i surowicy krwi zwierząt doświadczalnych: grupy kontrolnej, sztucznie operowanej, po usunięciu jajników oraz po zastosowaniu estrogenowej terapii zastępczej (17á-estradiol). W indukowanej hypoestrogemii poziom sodu zarówno w zębach jak i w żuchwie obniżył się. Również zawartość sodu w surowicy krwi była niższa od poziomu Na w grupie kontrolnej. Zastosowanie 17á-estradiolu zapobiegło procesowi demineralizacji badanych tkanek narządu żucia.

  Streszczenie angielskie: Estrogens play a pivotal role in the mineral homeostasis of the organism. Estrogen deficiency associated with the postmenopausal period or ovariectomy affects bone metabolism. The aim of this experiment was to assess the influence of estrogen levels on the sodium content of rat teeth, mandible and serum. The animals were divided into 7 groups: CL - control, SH -sham operated, OV - after ovariectomy, OVO - ovariectomised rats which were injected oleum pro injectione, OVH1 -OVH3 - rats receiving twice a week 3 different (1.25 ćg, 12.5 ćg and 125 ćg) doses of 17á-estradiol. After the experiment had been completed, we noted that sodium level in the teeth and mandible was lower in the group of animals with estrogen deficiency. Serum sodium content was also lower. It was also found that 17á-estradiol supplementation could protect the teeth and mandible from sodium depletion and keep serum sodium content at the preoperative level.


  74/977

  Tytuł oryginału: Wpływ dichlorfosu na aktywność reduktazy HMG-CoA w wątrobie szczura.
  Tytuł angielski: Effect of dichlorvos on HMG-CoA reductase activity in rat liver.
  Autorzy: Sadurska Bożenna, Skalska-Hilgier Elżbieta
  Źródło: Bromatol. Chem. Toksykol. 2002: 35 (1) s.93-97, tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,377

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu dichlorfosu, pestycydu fosforoorganicznego, na aktywność reduktazy HMG-CoA, kluczowego enzymu syntezy cholesterolu w wątrobie szczura w warunkach in vivo i in vitro.

  Streszczenie angielskie: The effect of dichlorvos, an organophosphorous pesticide, on HMG-CoA reductase activity was studied in rat liver in vivo and in vitro. Decreased reductase activity was noted both in acute (50 p.c. LD50) and repeated (10 p.c. LD50) exposure to dichlorvos. In vitro experiments did not show a direct effect of dichlorvos on the activity of the enzyme. The changes in HMG-CoA reductase activity may be explained by the disturbed permeability of the cellular membranes.


  75/977

  Tytuł oryginału: Miejsce leków hipolipemizujących w hamowaniu progresji niewydolności nerek.
  Tytuł angielski: The significance of hypolipemic drugs in the inhibition of progression of renal failure.
  Autorzy: Chrzanowski Witold
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 107 (4) s.369-374, il., tab., bibliogr. 42 poz.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • nefrologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta


  76/977

  Tytuł oryginału: Antyoksydacyjny wpływ pochodnych stylbenu na przebieg reakcji wolnorodnikowych w doświadczalnym ostrym zapaleniu trzustki.
  Tytuł angielski: Antioxidative effect of stilbene derivatives on free radical reactions during experimental acute pancreatitis.
  Autorzy: Ławiński Michał, Śledziński Zbigniew, Woźniak Michał, Bogusławski Wojciech, Kubasik-Juraniec Jolanta
  Opracowanie edytorskie: Kulig Jan (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (3) s.244-253, il., tab., bibliogr. 9 poz. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 09. 2001 - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było zbadanie wpływu pochodnych stylbenu na przebieg doświadczalnego ostrego zapalenia trzustki. Materiał i metodyka. Ostre zapalenie trzustki (OZT) wywoływano u szczurów, samców rasy Wistar, poprzez wsteczne podanie do przewodu wą robowo-trzustkowego silnego prooksydanta, jakim jest hydroperoksyd butylu (ButOOH). Badane zwierzęta poddzielono w sposób randomizowany na 6 grup. Czas obserwacji i pomiar wskaźników stresu oksydacyjnego wykonywano po 3 godzinach obserwacji. W grupie zwierząt kontrolnych, którym podawano do przewodu wątrobowo-trzustkowego roztwór soli fizjologicznej w dawce 0,5 ml przez 15 minut nie zaobserwowano zmian w obrazie mikroskopowym trzustki oraz podwyższenia pośrednich markerów stresu oksydacyjnego. W grupie 2 wywoływano OZT poprzez aplikowanie do przewodu wątrobowo-trzustkowego 150 ćmoli ButOOH. Grupa 3 i 4 to zwierzęta, którym podawano przez 8 dni do jamy otrzewnej syntetyczny dietylostylbestrol w dawkach 1 mg i 2 mg, następnie wywoływano OZT w sposób podany powyżej. Grupa 5 i 6 otrzymywała dootrzewnowo resweratrol w dawkach j.w. Wyniki. W grupie szczurów OZT zaobserwowano nasilenie wskaźników stresu oksydacyjnego i zmian w obrazie mikroskopowym trzustki pod postacią: obrzęku podścieliska, wakuolizacji cytoplazmy komórek pęcherzykowych trzustki, przyściennej wewnątrznaczyniowej marginalizacji leukocytów, wylewów krwi poza naczynia krwionośne. Aktywność amylazy w osoczu krwi wzrastała po 3-godzinnej obserwacji. W grupach badanych ...

  Streszczenie angielskie: Aim of the study was to determine the anti-oxidative effect of stilbene derivates on experimental acute pancreatitis. Material and methods. Acute pancreatitis was conjured in male Wistar rats by means of retrograde injection of butyl hydroperoxide (ButOOH), a well-known prooxidant agent, into the bile-pancreatic duct during a period of 15 minutes. Rats were divided into 5 randomized groups. The observation period lasted 3 hours. The control group received 0.5 ml physiological saline instead of ButOOH, and we observed no morphological (under light microscopy), as well biochemical pancreatic changes in this gorup of animals. In the second group acute pancreatitis was induced by retrograde injection of 150 ćmoles of ButOOH. Groups 3 and 4 received dietylstilbestrol - 1 mg/day or 2 mg/day, respectively for 8 days into the abdominal cavity and acute pancreatitis was induced as before. In groups 5 and 6, rats received resveratrol in similar doses as mentioned above, into the abdominal cavity. Results. In rats with acute pancreatitis the following morphological changes were investigated: interstitial oedema, acinar cell vacuolization, leukocyte organ infiltration and focal necrosis. Pancreatic morphological changes, which have been noted 3 hours afer ButOOH injection correlate with the higher activity of serum amylase. Obtained data indicate that ButOOH injection correlate with the higher activity of serum amylase. Obtained data indicate that ButOOH is a very strong ...


  77/977

  Tytuł oryginału: Nowy model doświadczalnego ostrego zapalenia trzustki u szczurów wywołany doprzewodowym podaniem nadkwasu octowego.
  Tytuł angielski: New model of experimental acute pancreatitis induced by peracetate.
  Autorzy: Jankowski Kamil, Śledziński Zbigniew, Ławiński Michał, Woźniak Michał
  Opracowanie edytorskie: Nowak Wojciech (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (3) s.254-260, tab., bibliogr. 15 poz. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 09. 2001 - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie polskie: Celem pracy było stwierdzenie czy jeden z metabolitów etanolu - nadkwas octowy - podany wstecznie do przewodu wątrobowo-trzustkowego szczura wywołała ostre zapalenie trzustki. Materiał i metodyka. 48 szczurów rasy Wistar podzielono na 6 grup, po 8 osobników każda. W grupach 1 i 4 do przewodu wątrobowo-trzustkowego podawano 1 mM roztwór nadoctanu. Szczury z grup 2 i 5 otrzymywały 40 mM roztwór nadoctanu w 0,9 proc. NaCl, w grupach 3 i 6 roztwór soli fizjologicznej. Grupy 1 - 3 były obserwowane przez 3 h, zaś grupy 4 - 6 przez 6 h. Po okresie obserwacji pobierano krew celem oznaczenia poziomu amylazy a fragmenty trzustek poddawano badaniu w mikroskopie świetlnym i elektronowym. Wyniki. Stwierdzono, że podany wstecznie do przewodu wątrobowo-trzustkowego nadoctan wywołuje w trzustce zmiany makroskopowe (obrzęk i ogniska martwicy krwotocznej narządu), jak i widoczne w mikroskopie świetlnym (martwica, wylewy krwawe, nacieki leukocytarne) oraz elektronowym (obrzęk mitochondriów, obecność erytrocytów w przestrzeniach międzykomórkowych). Obserwowano również podwyższony poziom amylazy w osoczu szczurów, którym podawano nadoctan. Nasilenie zmian morfologicznych i biochemicznych było wprost proporcjonalne do stężenia badanego związku i czasu obserwacji. W trzustkach szczurów z grup kontrolnych (3 i 6) nie obserwowano zmian patologicznych. Wniosek. Wykazano, że nadkwas octowy podany do przewodu wątrobowo-trzustkowego szczura powoduje martwiczo-krwotoczne ostre zapalenie trzustki.

  Streszczenie angielskie: Aim of the study was to verify if peracetate - and oxidative ethanol derivative could induce acute pancreatitis in rats. Material and methods. 48 animals were randomly divided into 6 groups, 8 animals each. In groups 1 and 4 a 0.9 p.c. NaC l solution was infused into bile-pancreatic ducts, animals from groups 2 and 5 received a 1 mM solution of peracetate in physiological saline, while in groups 3 and 6 a peracetate concentration of 40 mM. Groups 1 - 3 were under observation for 3 h, while groups 4 - 6 for 6 h. Following this period, serum amylase samples were collected and animals sacrificed. Samples of the pancreas were collected for light and electron microscopic examinations. Results. In rats treated with peracetate we noted an elevated serum amylase activity. During light microscopy we could see focal necrosis of pancreatic tissue and haemorrhages. During electron microscopy we observed endoplasmatic reticulum dilatation, disrupted mitochondria and arythrocytes in in tracellular space. Changes were greater in goups which obtained 40 mM of peracetate solution. Conclusion. We concluded that peracetate, even in very low concentrations (12 mM) could induce severe acute pancreatitis, with the presence of haemorrhage and pancreatic necrosis.


  78/977

  Tytuł oryginału: Vasopressinergic innervation of the pig pineal gland.
  Autorzy: Przybylska-Gornowicz Barbara, Lewczuk Bogdan, Moller Morten
  Źródło: Folia Histochem. Cytobiol. 2002: 40 (1) s.3-8, il., bibliogr. 30 poz.
  Sygnatura GBL: 304,846

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • Świnie
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: An immunohistochemical study of the pineal gland of the domestic pig was carried out using the antisera raised against vasopressin (VP). The pineal glands were taken from the newborn, 21-day- and 7-month old female pigs. The pig pineal glands is moderately innervated by VP-immunoreactive nerve fibers. They run from the habenular commissure into the connective tissue septa and further into the pineal parenchyma. In the subependymal tissue as well as in the connective tissue septa, the fibres are smooth or with small varicosities and in the parenchyma with large ones. The obtained results point to extrapineal and extraepithalamic source of the fibres. The density of VP-immunoreactive fibers in the pineal gland of 7-month old pigs is higher than in the younger animals.


  79/977

  Tytuł oryginału: Influence of 4-day long treatment with vasoactive intestinal peptide on ultrastructure and function of the rat pinealocytes in organ culture.
  Autorzy: Nowicki Marcin, Lewczuk Bogdan, Przybylska-Gornowicz Barbara
  Źródło: Folia Histochem. Cytobiol. 2002: 40 (1) s.9-16, il., bibliogr. 35 poz.
  Sygnatura GBL: 304,846

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Vasoactive intestinal peptide (VIP) is one neuropeptides involved in the regulation of the pineal gland function. The acute treatment of rat pinealocytes with VIP caused in their biochemical parameters. The present study concerns the effects of the chronic treatment with VIP on ultrastructure and function of the rat pinealocytes in organ culture. The pineals of adult male rats were assigned to one of three groups and placed in organ culture for four consecutive days. The pineals of the first group were incubated in the control medium, the pineals of the second group - 12 hrs in control medium and 12 hrs in medium with 1 ćM VIP (between 20.00 and 8.00) during each day, the pineals of the third group - 24 hrs per day in medium with 1 ćM VIP. The melatonin concentration was measured using RIA and activity of enzymes using radiochemical methods. Point count method was used in quantitative ultrastructural analysis. Both modes of chronic treatment with VIP increased significantly the level of melatonin secretion during four days of the culture and the content of this hormone in the pineal explants at the end of the experiment. Treatment with the neuropeptide for 12 hrs and 24 hrs per day elevated also the activity of arylalkylamine N-acetyltransferase and hydroxyindole=O-methyltransferase. On the other hand. VIP had no effect on the activity of arylamine-N-acetyltransferase. VIP increased the relative volume of rough endoplasmic reticulum. Golgi apparatus and mitochondria and did not influence the relative volume of lysosomes and lipid droplets as well as the numerical...


  80/977

  Tytuł oryginału: Noradrenergic and peptidergic innervation of the mammary gland in the immature pig.
  Autorzy: Franke-Radowiecka Amelia, Kaleczyc Jerzy, Klimczuk Magdalena, Łakomy Mirosław
  Źródło: Folia Histochem. Cytobiol. 2002: 40 (1) s.17-25, il., tab., bibliogr. 41 poz.
  Sygnatura GBL: 304,846

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • Świnie
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The presence and pattern of coexistence of some biologically active substances in nerve fibres supplying the mammary gland in the immature pig were studied using immunohistochemical methods. The substances studied included: protein gene product 9.5 (PGP), tyrosine hydroxylase (TH), somatostatin (SOM), neuropeptide Y (NPY), galanin (GAL), calcitonin gene-related peptide (CGRP) and substance P (SP). The mammary gland was found to be richly supplied by PGP-immunoreactive (PGP-IR) nerve fibres that surrounded blood vessels, bundles of smooth muscle cells and lactiferous ducts. The vast majority of these nerves also displayed immunoreactivity to TH. Immunoreactivity to SOM was observed in a moderate number of nerve fibres which were associated with smooth muscles of the nipple and blood vessels. Immunoreactivity to NPY occurred in many nerve fibres associated with blood vessela and in single nerves supplying smooth muscle cells. Solitary GAL-IR axons supplied mostly blood vessels. Many CGRP-IR nerve fibres were associated with both blood vessels and smooth muscles. SP-IR nerve fibres richly supplied blood vessels only. The colocalization study revealed that SOM, NPY and GAL partly colocalized with TH in nerve fibres supplying the porcine mammary gland.


  81/977

  Tytuł oryginału: Immunohistochemical localization of the somatostatin receptor subtype 2A in the rat adrenal gland.
  Autorzy: Pisarek Hanna, Pawlikowski Marek
  Źródło: Folia Histochem. Cytobiol. 2002: 40 (1) s.27-30, il., bibliogr. 15 poz.
  Sygnatura GBL: 304,846

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: The immunohistochemical localization of the somatostatin receptor subtype sst2A was investigated in the rat adrenal gland using SS-800 polyclonal antibody. The ss2A immunopositivity was found in all adrenocortical zones and in adrenal medulla, the reaction being slightly more intense in zona glomerulosa and medulla. The administration of the potent agonist of sst2 receptors - octreotide - resulted in the enhancement of the immunopositivity in zone glomerulosa and medulla, whereas chronic exposure of the rats to diethylstilbestrol led to enhancement of the immunopositivity in zone glomerulosa and in the external part of zona fasciculata.


  82/977

  Tytuł oryginału: Molecular basis of the pathogenicity of Proteus bacteria.
  Tytuł polski: Molekularne podstawy chorobotwórczości bakterii z rodzaju Proteus.
  Autorzy: Różalski Antoni
  Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (1) s.3-18, il., tab., bibliogr. 75 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 313,451

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta
 • myszy

  Streszczenie polskie: Bakterie Gram-ujemne z rodzaju Proteus, zaliczane do rodziny Enterobacteriaceae, są patogenami warunkowo-chorobotwórczymi, powodującymi m.in. zakażenia ran i układu moczowego (zakażenia dróg moczowych - urinary tract infections - UTI). Te ostatnie przebiegają z powikłaniami w postaci ostrego lub przewlekłego odmiedniczkowego zapalenia nerek i powstawania kamieni moczowych w pęcherzu i nerkach. Bakterie Proteus sp. są mikroorganizmami dimorficznymi, rosnąc na podłożu płynnym, stanowią krótkie pałeczki, tzw. komórki pływające, o długości 1 - 2 ćm, peritrychalnie urzęsione z 6 - 10 rzęskami na komórce. Po przeniesieniu na podłoże stałe komórki te różnicują się do długich form, wielkości 20 - 80 ćm, tzw. swarmer cells, z wieloma nukleoidami, nieprzedzielonymi przegrodami, ze zwiększoną nawet 500 razy liczbą rzęsek. Obie odmienne morfologicznie formy komórek Proteus, krótkie pałeczki i "swarmery" odgrywają rolę w chorobotwórczości, te ostatnie zwłaszcza w zakażeniach wstępujących, częściej powodowanych przez Proteus sp. Dotychczas zidentyfikowano następujące właściwości i czynniki chorobotwórczości tych bakterii: zjawisko rozpełzliwego wzrostu, fimbrie i glikokaliks odpowiedzialne za przyleganie, rzęski, właściwości inwazyjne, ureazę, deaminazy aminokwasów, proteazy, hemolizyny, polisacharyd powierzchniowy (CPS) i lipopolisacharyd (LPS, endotoksyna). Dyskutowane są ich genetyczna determinacja, podstawy molekularne i rola w chorobotwórczości Proteus sp.

  Streszczenie angielskie: Gram-negative bacteria of the genus Proteus from the family Enterobacteriaceae are opportunistic pathogens, which cause mainly wounds and urinary tract infections (UTI), the latter leading to severe complications, such as acute or chronic pyelonephrithis and formation of bladder and kidney stones. Proteus are dimorphic bacteria. When grown in a liquid medium, they are motile, peritrichously flagellated short rods, referred to as swimmer cells 1.0 to 2.0 ćm in length, with 6 - 10 flagella per cell. When transferred to a solid medium, Proteus short bacilli differentiate to swarmer cells, which are multinucleated, nonseptated cells 20 - 80 ćm in length containing even 500 fold more flagella. Both, short rods and long swarmer cells, are important in the pathogenesis of bacteria, the latter being particularly important in ascending UTI, which are more common for Proteus strains. Virulence factors and properties of Proteus sp. mediating infectious process are swarming phenomenon, adherence due to the fimbriae or glycocalyx, flagell, invasiveness, urease, amino acids deaminases, proteases, hemolysins, capsular polysaccharide (CPS), and lipopolysaccharide (LPS, endotoxin). The genetic determination, molecular basis, and the pathophysiological role of these factors in the infections caused by Proteus sp., are discussed.


  83/977

  Tytuł oryginału: Białko Agouti w patomechanizmie otyłości.
  Tytuł angielski: The protein Agouti in the pathomechanism of obesity.
  Autorzy: Zdrojewicz Zygmunt, Sowińska Ewa
  Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (1) s.127-132, bibliogr. 37 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,451

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta

  Streszczenie polskie: Białko Agouti jest 131-aminokwasowym, parakrynnym peptydem sygnałowym, strukturalnie podzielonym na trzy domeny. Najważniejsza dla pełnej, biologicznej aktywności związku jest domena III (C-koniec cząsteczki), która zawiera 10 reszt cysteinowych, tworzącyh 5 disulfidowych wiązań. Gen dla białka Agouti został zlokalizowany u myszy na chromosomie 2. Fizjologicznie białko reguluje proces pigmentacji sierści zwierząt, działając za pośrednictwem receptora melanokortynowego 1 (MCR1). W artykule zwrócono uwagę na rolę, jaką odgrywa białko Agouti w patomechanizmie otyłości: pośrednio, blokując receptor MCR4 w ośrodkowym układzie nerwowym oraz bezpośrednio, oddziałując na kanały wapniowe adipocytów tkanki tłuszczowej i miocytów mięśni szkieletowych.

  Streszczenie angielskie: The Agout is a novel paracrine 131-amino acid protein, which is divided into three structural domains. The C-terminal end of this protein contains 10 cysteine residues, which form 5 disulfide bonsd. It is also the most important part for a full biological activity of the molecule Agouti. The Agouti gene is localized on mouse chromosome 2. Normally, the protein Agouti regulates coat colour pigmentation, because has a hight affinity to the melanocortin receptor 1 (MCR1) on melanocytes. In this article we show some data about the role of Agouti in the pathomechanism of obesity through: its connection with a melanocortin receptor 4 (MCR4) in the central nervous system or lipolysis inhibition in adipocytes and myocytes via Ca**2+ - dependent mechanism.


  84/977

  Tytuł oryginału: Badanie wpływu preparatu Prostamer na wzrost mięsaka L1 u myszy.
  Tytuł angielski: The impact of Prostamer on sarcoma L1 growth in mice.
  Autorzy: Skopińska-Różewska Ewa, Strzelecka Halina, Białas-Chromiec Beata, Sommer Ewa, Filewska Małgorzata, Bazylko Agnieszka, Skurzak Henryk
  Źródło: Urol. Pol. 2002: 55 (2) s.20-25, il., tab., bibliogr. 27 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,054

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • onkologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy

  Streszczenie polskie: Wstęp. Preparat Prostamer stanowi połączenie w stosunku 1: 1 dwóch surowców leczniczy, zaarejestrowanych jako odrębne preparaty: Prostagalu (olej z pested dyni) i Ekogalu (olej z wątroby rekina) i jest polecany jako środek wspomagający leczenie objawów wczesnego stadium przerostu gruczołu krokowego. Celem pracy było przebadanie wpływu tego preparatu oraz jego składników na rozwój i unaczynienie doświadczalnego nowotworu u myszy. Komórki L-1 sarcoma wszczepiano syngenicznym myuszon śródskórnie (test skórnej angiogenezy, odczyt po 3 dniach, weryfikacja wyników przy użyciu programu komputerowej analizy obrazu "Mouse Observer", wykonanego w ramach grantu KBN nr 7TO8AOr016) lub podskórnie (obserwacja wzrostu guzów i pomiar stężenia hemoglobiny w guzie 14. dnia jako miara jego ukrwienia. Myszy karmiono badanymi preparatami przez cały okres obserwacji, w dawkach dobowych 4 lub 8 mikrolitrów. Wyniki. U myszy karmionych Prostamerem guzy pojawiały się później niż w grupie kontrolnej, a ich objętość była istotnie statystycznie niższa. Prostamer podawany w wyższej dawce zmniejszał również odczyn skórnej angiogenezy, indukowany przez śródskórnie wszczepiane komórki nowotworowe. Nie stwierdzano różnic w ukrwieniu guzów 15. dnia po wszczepieniu komórek nowotworowych w stosunku do grupy kontrolnej. Nie obserwowano istotnych statystycznie różnic objętości guzów w odniesieniu do kontroli dla myszy karmionych pojedynczymi składnikami preparatu Prostamer.

  Streszczenie angielskie: Introduction. Prostamer is a combine (1:1) product of Prostogal (pumpkin seed oil) and Ekogal (shark liver oil), which are registered as separate preparations. It is recommended as adjuvant therapyof BPH early stage. The study was aimed at evaluating the impact of Prostamer on growt and vascuularisation in cancer mouse model. L1 sarcoma cells were implanted to syngenic mice intracutaneouslely (cutaneus angiogenesis test, evaluation after 3 days. outcome verivication with computer software for graphic analysis "Mice Observer"performed as a part of KBN 7TO8AO5016 grant) or subcutaneously (Tumour growth follow-up and haemoglobin concentration on 14th day as a blood supply measure). Mice were administered with evaluated preparations in doses of 4 or 8 ćl. Results. Tumour onset was later in mice administered with Prostamer as compared to control group and additionally the tumour volume was significantly lower. High Prostamer dose resulted also in decrease of cutaneous angiogenesis test induced by intracuteneously implanted tumour cells. There wa no difference in blood supply, compared to the control, assessed on 14th day after tumour cells implantation. No significant difference in tumour volume as compared to control(mice feeded with single ingredients of Prostamer preparation) was observed. Cnclusions. In animal model Prostamer in therapeutic doses or twice the therapeutic doses has shown antineoplastic activity, which in case of higher doses might resulted from suppressing of early angiogenesis.


  85/977

  Tytuł oryginału: Odpowiedź immunologiczna różnych gatunków żywicieli ostatecznych na inwazję Fasciola hepatica.
  Tytuł angielski: The immune response of various species to Fasciola hepatica infection.
  Autorzy: Jedlina-Panasiuk Luiza
  Źródło: Wiad. Parazytol. 2002: 48 (1) s.11-21, tab., bibliogr. [58] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 303,658

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • mikrobiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta

  Streszczenie angielskie: The termatode F. hepatica is an internal parasite of many species of animals including men. In ruminants, fasciolosis is an economically important disease often resulting in a chronic and sub-clinical infection. The mechanisms of immune responses of final hosts to this infection are still poorly understood. Experimental and clinical studies reported so far suggest that both humoral and cellular effectors of the immune response are important to control the duration of F. hepatica infection. However, there are considerable variation both inter-species and between various strains of the same species in regulation of the response as well as abilities to develop resistance to subsequent infections.


  86/977

  Tytuł oryginału: Badania nad behawiorem ślimaków w antropogenicznie zmienionym środowisku wodnym.
  Tytuł angielski: Studies upon behaviour of snails in anthropogenically changed water environment. [P.] 1: Locomotor activity of Lymnaea stagnalis (L.), with regard to subpopulations infected with developmental stages of digeneans.
  Autorzy: Pokora Zbigniew
  Źródło: Wiad. Parazytol. 2002: 48 (1) s.39-54, il., tab., bibliogr. [50] poz., sum. - 18 Zjazd Niemieckiego Towarzystwa Parazytologicznego Drezno 24-28.03. 1998
  Sygnatura GBL: 303,658

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ochrona środowiska
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta

  Streszczenie angielskie: The aim of the paper was to analyse the locomotor activity of snails, Lymnaea stagnalis, with regard to physico-chemical properties of water in an inhabited reservoir and parasitic infection. The material was collected in selected anthropogenic water environments situated in the Upper Silesian Industrial Region (sinkhole ponds), sand- and clay-excavations). The locomotor activity of each snail was analysed in laboratory conditions by designation of number of penetrated segments, marked in tanks filled with water originating from a given reservoir, during 15', with intervals of 1'. It was observed the significant relationship between locomotor activity of examined snails and the water carbonaceous hardness (r = -0,812, at range of the independent variable 173.0-863.5 mg CaCO3/dm3). Correlation coefficients with other physico-chemical parameters of water were close to zero. Locomotion of snails infected with developmental stages of digenetic trematodes was significantly lower comparing to non-infected individuals. Locomotor activity of these former ones was depended more on degree of the digestive gland damage by the parasite than on the infection agent.


  87/977

  Tytuł oryginału: Developmental abnormalities in chicken embryos after injection proteolysis inhibitors from Ascaris suum.
  Autorzy: Błaszkowska Joanna
  Źródło: Wiad. Parazytol. 2002: 48 (1) s.55-64, il., tab., bibliogr. [33] poz.
  Sygnatura GBL: 303,658

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • zarodki
 • ptaki

  Streszczenie angielskie: It has been found that trypsin and ŕ-chymotrypsin inhibitors isolated from Ascaris suum act embryotoxically and teratogenically on White Leghorn chicken embryos. Mortality rate for the chicken embryos on day 15 of incubation was 45.0 ń 3.5 p.c. after injection of trypsin inhibitor and 44.0 ń 3.5 p.c. after adminstration ŕ-chymotrypsin inhibitor. Gross examination of surviving embryos and their dissection revealed pathological changes (abdominal dropsy, umbilical hernia, subcutaneous oedema, hemoperitoneum, hemopericardium), symptoms indicating retardation in growth (lack of down, retarded ossification of long bones, decreased mean body weight) as well as malformations (schistocelia, micrognathia, cyclopia, crossed beak, cranial deformities) after injection of inhibitors from Ascaris. The highest incidence of embryos with pathological changes and malformationsd was foundf after administration of ŕ-chymotrypsin inhibitor. The most commonly occurring abnormality was schistocelia (21.4 ń 3.88 p.c.). Growth malformations were not found in the control groups. The trypsin and ŕ-chymotrypsin inhibitors present in Ascaris homogenate have a significant disturbing effect on ther development of the chicken embryo.


  88/977

  Tytuł oryginału: Morphine attenuates pain and prevents inflammation in experimental peritonitis.
  Autorzy: Płytycz Barbara, Natorska Joanna
  Źródło: Trends Immunol. 2002: 23 (7) s.345-346, il., bibliogr. 13 poz.
  Sygnatura GBL: 312,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy


  89/977

  Tytuł oryginału: Analysis of Ixodes ricinus (L.) tick burdens in a resident passerine bird community in the Mazurian Lake region (Northeastern Poland).
  Autorzy: Gryczyńska Alicja, Barkowska Miłosława, Siemiątkowski Marek
  Źródło: Acta Parasitol. 2002: 47 (1) s.51-57, il., tab., bibliogr. [32] poz.
  Sygnatura GBL: 303,018

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta

  Streszczenie angielskie: The abundance of birds and their tick parasites were estimated in a residential avian community located in the Mazurian Lake region (NE Poland). A total of 1624 passerine birds (representing 45 species) were captured, of which 25 p.c. were infested with at least one tick. All the ticks belonged to the species Ixodes ricinus. The highest tick infestation prevalence ( 50 p.c.) were recorded for dunnock (Prunella modularis), tree pipit (Anthus trivialis), hawfinch (Coccothraustes coccothraustes) and blackbird (Turdus merula). Changes in tick infestation prevalence of passerine birds are seasonal. June and September were the two months in which tick infestation rates were the highest. The percentage of birds that were tick carriers was significantly greater in mixed coniferous forest than in alder swamp forest (respectively 32 p.c and 20 p.c. of birds were infested with ticks).


  90/977

  Tytuł oryginału: Experimental Chagas'disease: the protection induced by immunization with Trypanosoma rangeli is associated with down-regulation of IL-6, TNF-ŕ and IL-10 synthesis.
  Autorzy: Cervetta Liliana, Moretti Edgardo, Basso Beatriz
  Źródło: Acta Parasitol. 2002: 47 (1) s.73-78, il., bibliogr. [36] poz.
  Sygnatura GBL: 303,018

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: In an experimental model developed in our laboratory, BALB/c mice were protected against Trypanosoma cruzi infection by immunization with T. rangeli, a parasite closely related to T. cruzi but not pathogenic for man. Immunized mice developed low parasitemia and high survival rates when challenged with T. cruzi. In the present work, we study the patterns of systemic production of interleukin (IL-6), tumor necrosis factor alfa (TNF-ŕ), interferon gamma (IFN-ç), IL-2, IL-4 and IL-10 during the acute phase of T. cruzi infection in mice previously immunized with T. rangeli with respect with respect to only infected mice. The results showed a concentration of IL-6, TNF-ŕ and il-10 significantly lower in immunized mice than in only infected ones. The production of IFN-ç, a cytokine involved in resistance, was preserved in vaccinated mice. Finally, both groups of animals showed IL-2 and IL-4 serum levels similar to those observed in uninfected mice. As in other experimental or human infections, in this model, the pattern of systemic production of cytokines can be associated with the outcome of infection.


  91/977

  Tytuł oryginału: Propranolol and metoprolol enhance the anticonvulsant action of valproate and diazepam against maximal electroshock.
  Autorzy: Luchowska Elżbieta, Luchowski Piotr, Wielosz Marian, Kleinrok Zdzisław, Czuczwar Stanisław J., Urbańska Ewa M.
  Źródło: Pharmacol. Biochem. Behav. 2002: 71 (1/2) s.223-231, il., tab., bibliogr. [40] poz.
  Sygnatura GBL: 312,498

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca opublikowana za granicą

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy

  Streszczenie angielskie: The anticoconvulsive potential of classical antiepileptics co-administered with á-adrenergic receptor antagonists against generalized tonic-clonic seizures was evaluated in the model of maximal electroshock (MES)-induced convulsions. Propranolol, acebutolol, metoprolol and atenolol were tested in the doses not affecting the electroconvulsive threshold. Propranolol and metoprolol lowered the ED50 of valproate and diazepam. Acebutolol reduced valproate's but not diazepam's ED50 value. In contrast, hydrophilic atenolol, not penetrating via blood-brain barrier, affected neither the action of valproate nor diazepam. None of the studied drugs changed the protective activity of carbamazepine and phenytoin against MES. á-blokers per se did not alter the motor performance of mice. Moreover, propranolol and metoprolol did not influence diazepam-evoked impairment of locomotor activity. The free plasma and brain levels of antiepileptic drugs were not affected by á-blokers. In conclusion, the use of certain á-adrenoceptor antagonists, such as propranolol and metroprolol, might improve the antiepileptic potential of valproate and diazepam.


  92/977

  Tytuł oryginału: Raccoon dog (Nyctereutes procyonoides) - the new host of Echinococcus multilocularis in Poland.
  Autorzy: Machnicka-Rowińska Barbara, Rocki Bogusław, Dziemian Ewa, Kołodziej-Sobocińska Marta
  Źródło: Wiad. Parazytol. 2002: 48 (1) s.65-68, tab., bibliogr. [14] poz.
  Sygnatura GBL: 303,658

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta

  Streszczenie angielskie: The alimentary canals of 9 species of domesticated or wild animals were examined for the presence of E. multilocularis. The tapeworm was found in 9 red foxes (Vulpes vulpes) out of 155 examined (5.8 p.c.) and in 2 raccoon dogs (Nyctereutes procyonoides) of 25 examined (8.0 p.c.). Our studies proved that in Poland the raccoon dog can also be infected with E. multilocularis.


  93/977

  Tytuł oryginału: Wpływ doboru tasiemców macierzystych linii wsobnej Hymenolepis diminuta WMS il1 na zmienność cech u tasiemców potomnych.
  Tytuł angielski: Influence of the selection of maternal Hymenolepis diminuta WMS il1 on the variability of descended tapeworms.
  Autorzy: Stradowski Marek
  Źródło: Wiad. Parazytol. 2002: 48 (1) s.79-85, il., tab., bibliogr. [8] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 303,658

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: A continuation of a single-individual culture of Hymenolepis diminuta WMS il1 from generations 37 to 66 revealed a very high infective ability of cysticercoids which is reflected in the percentage of tapeworms detected in relation to the number of cysticercoids given to rats (94.4 p.c.). The tapeworms investigated revealed a significant increase in the abundance of type Op3a proglottids (those with no testes on the poral side and 3 on the aporal) in tapeworms of successive generation groups. Each group of tapeworms analysed statistically belonged to three successive generations and numbered 31-34 individuals. The mean abundances of Op3a three successive generations and numbered 31-34 individuals. The mean abundances Op3a type proglottids in tapeworms of the first groups studied in experiment, including generations 37-39 and 40-42 were 9.2 p.c. and 9.5 p.c., respectively. The last studied groups, including generations 61-63 and 64-66 had higher mean numbers of type Op3a proglottids, at 11.1 p.c. and 11.5 p.c. respectively. The quantitative figures of 1p3a type proglottids amounted to 1.6 p.c. and 1.3 p.c. in first generation groups and in the last two groups 0.8 p.c. and 1.0 p.c. respectively. The probable cause of this significant P 0.001) relative increase in the numbers of Op3a type proglottids and decrease (P 0.01) in the numbers of 1p3a type proglottids was the deliberate selection of maternal tapeworms characterized by numbers of Op3a type proglottids greater and 1p3a type proglottids smaller than average for their generation.


  94/977

  Tytuł oryginału: Szybka metoda wykonywania semipermanentnych glicerożelatynowych preparatów z pasożytów.
  Tytuł angielski: A rapid method for preparing semipermanent glycerol-jelly parasite mounts.
  Autorzy: Rolbiecki Leszek
  Źródło: Wiad. Parazytol. 2002: 48 (1) s.87-88, bibliogr. [2] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 303,658

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta

  Streszczenie angielskie: A rapid method for preparing semipermanent glycerol-jelly mounts of monogeneans, digeneans, nematodes, acanthocephalans, and crustaceans is presented.


  95/977

  Tytuł oryginału: Ontogeny of the expression of some catecholamine synthesising enzymes in the female porcine preoptic area.
  Autorzy: Sienkiewicz Waldemar
  Źródło: Folia Histochem. Cytobiol. 2002: 40 (2) s.69-76, il., tab., bibliogr. 60 poz.
  Sygnatura GBL: 304,846

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • zarodki
 • Świnie

  Streszczenie angielskie: Ontogeny of the catecholaminergic system of the preoptic area (PA) was studied in various animal species including mice, rats, cats and lower vertebrates. Until now, there has been no data about development of catecholaminergic structures in the porcine PA. To study this problem, hypothalami from six groups of animals were collected. Three groups of foetuses (70, 84 and 112 days old) and three groups of female pigs (1 day, 10 weeks and 7 - 8 months old) were used. Nerve structures immunoreactive for the studied substances: tyrosine hydroxylase (TH), dopamine á-hydroxylase (DáH) and phenylethanoloamine-N-metylthransfrease (PNMT) were observed in different periods. In PA, TH-IR (immunoreactive) structures appeared before 70th day of foetal life, DáH-IR between 70th and 84th day of foetal live and PNMT-IR only in 10-week old and adult animals. In the PA of 70-day old foetuses, single smooth and varicose nerve fibres immunoreactive only to TH were found. In PA of 84-day old foetuses, additionally, single nerve cell bodies immunoreactive to TH were shown and some of them also contained immunoreactivity to DáH. In Pa of 1-day old piglets, moderate numbers of nerve fibres immunoreactive to TH and only single TH/DáH-IR nerve terminals were observed. TH-IR nerve cell bodies were also moderate in number and many of them contained simultaneously immunoreactivity to DáH. In PA of 10-week old pigs, a moderate number of immunopositive nerve fibres was observed. They contained mainly TH, but part of them stained also for TH/DáH. Only very few nerve fibres containing exclusively DáH were found...


  96/977

  Tytuł oryginału: The influence of photodynamic reaction on R2C cells.
  Autorzy: Wołuń-Cholewa M[aria], Warchoł J[erzy] B.
  Źródło: Folia Histochem. Cytobiol. 2002: 40 (2) s.109-110, il., bibliogr. 10 poz. - Konferencja pt. Cytometria przepływowa i ilościowa, mikroskopia w diagnostyce medycznej Poznań 21-22.05. 2001
  Sygnatura GBL: 304,846

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: Photodynamic therapy (PDT) represents a theapeutic approach in which photosensitised neoplastic cells undergo destruction under effect of light. In this study we have attempted to define effects of photochemotherapy R2C cells, sensitised with protoporphyrin IX (PpIX) and to find out whethe inhibition of gene expression by cycloheximide affects development of lesions in the cells. The photosensitised necrotic lesions was followed in the cells, using the fluorescent staining with propidium iodide and Hoechst 33342. The expresiments demonstrated that PpIX and light, acting in parallel, induce development of apoptotic and necrotic lesions in R2C cells. Intensity of the lesions correlated with concentration of the applied photosensitiser and with duration of light exposure. Using cycloheximide, we also inhibited protein expression in cells photosensitised with protoporphyrin before they were exposed to light. In the latter case, development of apoptosis was clearly intensified which might be explained by inhibition of antiapoptotic protein synthesis in the cells.


  97/977

  Tytuł oryginału: The influence of storage time upon the real thickness of the histological brain sections.
  Autorzy: Dziewiątkowski J[erzy], Spodnik J[anusz] H., Wójcik S., Spodnik E., Moryś J[anusz]
  Źródło: Folia Histochem. Cytobiol. 2002: 40 (2) s.113-114, il., bibliogr. 15 poz. - Konferencja pt. Cytometria przepływowa i ilościowa, mikroskopia w diagnostyce medycznej Poznań 21-22.05. 2001
  Sygnatura GBL: 304,846

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to assess the effect of storage time on the actual thickness of the histological sectons. The study was performed on 5 brains of adult Wistar rats. The most rapid changes occur at the beginning of the storage process, after about one month the dynamics of changes decreases, but still the thickness of the sections diminishes. It is suggested that quantitative analyses should be performed in similar period of time and the critical care should be taken not only of the chemicals and procedures used, but also of the control of environmental factors.


  98/977

  Tytuł oryginału: Relation between the age of specimen and the shrinkage of brain frozen sections.
  Autorzy: Dziewiątkowski J[erzy], Wójcik S., Spodnik J[anusz] H., Spodnik E., Kowiański P[rzemysław, Moryś J[anusz]
  Źródło: Folia Histochem. Cytobiol. 2002: 40 (2) s.115-116, il., bibliogr. 13 poz. - Konferencja pt. Cytometria przepływowa i ilościowa, mikroskopia w diagnostyce medycznej Poznań 21-22.05. 2001
  Sygnatura GBL: 304,846

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • króliki

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to assess the effect of age of the animal upon the real thickness of the frozen sections. The study was performed on 19 rabbit brains. The thickness of the frozen sections regardless of their staining is age-dependent. The relation is proportional during the period from 7 to 180 postnatal day and characterizes both immunohistochemical as well as cresyl violet-stained sections; moreover, changes of the section thickness proceed parallely. It is suggeted that especially for some stereological parameters all required procedures should be standardized to achieve comparable and unbiasedly itnerprtable results.


  99/977

  Tytuł oryginału: Advances in immunocytochemistry.
  Autorzy: Noorden Susan Van
  Źródło: Folia Histochem. Cytobiol. 2002: 40 (2) s.121-124, il., bibliogr. 20 poz. - 37 Sympozjum Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików Kraków 02-05.09. 2001
  Sygnatura GBL: 304,846

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta
 • myszy

  Streszczenie angielskie: Recent advances in immunohisto/cytochemical methods have been directed towards new fluorescent labaels, and to increasing sensitivity and improving methods for multiple immunostaining. The newestfluorescent dyes come in many colours, are much mosre stable than fluorescein isothiocyanate and give brighter fluorescence. The greatest impact on sensitivity comes from heat-induced antigen retreival on paraffin sections. Biotinylasted tyramide can also increase enormously the amount of label on a preparation. The immunogold method with silver enhancement has been improved by nanogold, which is smaller than colloidal gold, attracts more silfer and increases the sensitivity even further. The difficulties of multiple labelling with two or more primary antibodies raised in the same species due to cross-binding between reagents have largely been overcome. There are new methods of blocking spare reactive sites on the first reaction by strong heat, e. g. from microwaving in buffer. Alternatively, one of the antibodis can be directrly biotinylated very easily with a new commercially available kit.


  100/977

  Tytuł oryginału: Folia Histochemica et Cytobiologica
  Tytuł angielski: Correlation of histopathological and biochemical appraisal of anthracyclin-induced myocardium damage.
  Autorzy: Dzięgiel P[iotr], Surowiak P., Zabel M[aciej]
  Źródło: Folia Histochem. Cytobiol. 2002: 40 (2) s.127-128, il., bibliogr. 8 poz. - 37 Sympozjum Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików Kraków 02-05.09. 2001
  Sygnatura GBL: 304,846

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • kardiologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: Treatment of various tumor types with anthracyclin cytostatic drugs (DNR - daunorubicin and DOX - coxorubicin) is limited by their highe cardiotoxicity. This study was aimed at examining effectiveness of histopathological appraisal of myocardial cell injury induced by the cytostatic drugs and evaluated according to Bilingham and by MTS methods as compared to results of parallel biochemical assessment of lipid peroxidation indices (MDA - malonyldialdehyde, 4-HDA - 4-hydroxyalkenes). The experiments were performed on rats intoxicated with DNR or DOX in an acute manner (1 x 10 mg/kg body weight, i.v.) or a subchronic manner (3 x 3 mg/kg body weight i.v.). Significant positive correlations were demonstrated between results of histological and biochemical appraisal in rats intoxicated in the acute manner with DNR (r = 0.91), intoxicated in the subchronic manner with DNR (r = 0.90) and in rats intoxicated in the acute or subchronic manner with DOX (r = 0.91, r = 0.77, respectively). The obtained results have confirmed the free radical mechanism of cardiomyocyte injury induced by anthracyclines and the applied techniques of evaluating the destruction may be used independently of each other.


  101/977

  Tytuł oryginału: The dynamics of morphological changes in the pyloric endocrine cells of rats with uremia.
  Autorzy: Kasacka I[rena], Azzadin A[rsalen], Malla H.
  Źródło: Folia Histochem. Cytobiol. 2002: 40 (2) s.177-178, il., bibliogr. 14 poz. - 37 Sympozjum Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików Kraków 02-05.09. 2001
  Sygnatura GBL: 304,846

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • endokrynologia
 • gastroenterologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Disturbances in renal homeostatic function lead to changes in endocrine cell secretory activity. The aim of this study was the histomorphological estimation of dependence of gastric APUD system cell morphology and function on the time after subtotal nephrectomy in Wistar rats. Fragments of gastric pylorus were collected 1, 2, 4, and 6 weeks after nephrectomy. Paraffin sections were stained with H+E and by silver impregnation. Immunohistochemical reactions with the use of specific antibodies against calcitonin gene-related peptide (CGRP), synaptophysin (SPh), somatostatin (ST), and neuron-specific enolase (NSE) were also performed. Immunoreactivity of the examined substances in the pyloric mucosa in the first week after nephrectomy was lowr than in the control group. However, in the following time intervals, endocrine cells showd stronger immunostaining in comparison with the control rats. The results suggest that chronic renal failure can modulate secretory activity of APUD system cells.


  102/977

  Tytuł oryginału: Sequential translocation of tyrosine kinases Lyn and Syk to the activated Fcç receptors during phagocytosis.
  Autorzy: Strzelecka-Kiliszek A., Sobota A.
  Źródło: Folia Histochem. Cytobiol. 2002: 40 (2) s.131-132, il., bibliogr. 13 poz. - 37 Sympozjum Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików Kraków 02-05.09. 2001
  Sygnatura GBL: 304,846

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: Tyrosine phosphorylation of numerous proteins is one of the earliest events detectable during Fcç receptor-mediated phagocytosis. We demonstrate that IgG-coated particles associated with the surface of macrophages are enriched with numerous rytosine-phosphorylated proteins. During particle internalization the proteins are still associated with particles but their phosphorylation is reduced. Lyn kinase is phosphorylated both at particle binding and internalization steps. The phosphorylated Syk kinase is the major kinase associated with engulfed particles. Immunofluorescent studies confirm spatial and temporal distribution of Lyn and Syk kinases at different stages of phagocytosis. Our data indicate that ligation of Fcç receptors activites Lyn followed by Syk kinase and in the results multimolecular complex of the kinases and several accompanying tyrosine phosphorylated proteins with Fcç receptors is organized leading to local reorganization of actin-based skeleton and particle uptake.


  103/977

  Tytuł oryginału: The effect of quercetin on the expression of heat shock proteins and apoptosis induction in monkey kidney cell line GMK.
  Autorzy: Jakubowicz-Gil J., Rzymowska J., Paduch R., Gawron A.
  Źródło: Folia Histochem. Cytobiol. 2002: 40 (2) s.137-138, il., tab., bibliogr. 10 poz. - 37 Sympozjum Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików Kraków 02-05.09. 2001
  Sygnatura GBL: 304,846

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • małpy
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: The present study was designed to investigate whether quercetin, a very common flavonoid widely distributed in many plants, can induce apoptosis in monkey kidney cells (GMK). Involvement of the expression of heat shock proteins Hsp72, Hsp3, Hsp27 and the significance of cell culture model in this process were also examined. The studies have shown that quercetin alone and in combination with the heat shock can induce apoptosis and necrosis in vitro in the sutided cells, but the percentagae of affected cells did not exceed 3.9 p.c. In the same experimental conditions, the expression of Hsp73, Hsp72 and Hsp27 increased in cells cultured in two-dimensional systm and decreased in three-dimensional model. This indicates that strong inhibition of heat shock proteins in GMK cells is not correlated with an adequate increase in the sensitivity of cells to undergo apoptosis. It also shows that the sensitivity of cells, manifested by Hsp expression and apoptosis induction, depends on the culture model and culture conditions.


  104/977

  Tytuł oryginału: The expression of PDGF, its receptors and capillary morphometry in the developing lung: quantitative studies.
  Autorzy: Marszałek A[ndrzej], Biczysko W[iesława], Wąsowicz M[arcin], Daa T., Yokoyama S.
  Źródło: Folia Histochem. Cytobiol. 2002: 40 (2) s.139-140, il., bibliogr. 11 poz. - 37 Sympozjum Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików Kraków 02-05.09. 2001
  Sygnatura GBL: 304,846

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • zarodki

  Streszczenie angielskie: The aim of the present study was the evaluation of the expression levels of PDGF-A and B, and PDGFR-ŕ, and changes of apillary cross-sectional areas during terminal vascular network formation in the developing lung. Pathogen-free fetuses and newborn Wistar rats were used. Lungs were processed for frozen sections used for immunohistochemical staining and parallel tissue specimens were prepared for transmission electron microscopy. The expression levels of PDGF-A and B, and PDGRR-ŕ were obtained using quantitative image anlysis. Additionally, the morphometry of capillary cross-sectional area was performed. We found that the expression levels of the studied antigens fluctuated, and the highest values were found in 2-day old fetuses (p 0.0001). Although there were no significant differences of the area of "a single" capillary, the area of the endothelium decreased significantly in perinatal period (p 0.0001). We conclude that the statistically significant changes of the studied antigens' expression as well as the of capillary cross-sectional area occur in the perinatal period.


  105/977

  Tytuł oryginału: A search for colocalization of mGlu1a receptors with CRF or NPY in the rat brain amygdala.
  Autorzy: Śmiałowska M., Wierońska J. M., Wędzony K.
  Źródło: Folia Histochem. Cytobiol. 2002: 40 (2) s.153-154, il., bibliogr. 11 poz. - 37 Sympozjum Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików Kraków 02-05.09. 2001
  Sygnatura GBL: 304,846

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: Excitatory neurotransmitter glutamate, as well as corticoliberin (CRF) and neuropeptide Y (NPY) play an important roel in fear and anxiety. Among the brain structures engaged in these effects the important one is amygdala. In the present study, a single and double immunohistochemical staining techniques were used in order to visualize CRF, NPY and metabotropic glutamate receptors (mGluR1a) in rat amygdala. MGluR1a belongs to class of postsynaptic excitatory receptors and has a preferable somatic localization. CRF and NPY were localized using rababit polyclonal antibodies, and mGluR1a using a mouse monoclonal one. Then, ABC-peroxidase and DAB or benzidine were used. Upon single immunostaining, NPY and CRF were found in some nerve cell bodies and fibres in the amygdala. The immunoreactivity of mGluR1a was observed in some nerve cells, processes and fibres, especially on the border between the central and the basolateral nuclei and ventrally to that region. Double staining revealed mGlR1a-IR on some CRF- and NPY-immunoreactive nerve cell bodies and processes. The obtained results indicate that mGlu1a receptors may control at least some NPY and CRF neurons in the amygdala.


  106/977

  Tytuł oryginału: The influence of interleukin-1 and interleukin-6 on expression of proteins involved in steroidogenesis in Leydig cells and on their apoptosis or necrosis in vitro.
  Autorzy: Sawiński P[iotr], Łukaszyk A[ndrzej]
  Źródło: Folia Histochem. Cytobiol. 2002: 40 (2) s.159-160, il., tab., bibliogr. 8 poz. - 37 Sympozjum Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików Kraków 02-05.09. 2001
  Sygnatura GBL: 304,846

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • urologia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: This paper presents a study on the expression of proteins involved in steroidogenesis in rat Leydig cells: StAR protein and aromatase, in relation to the age of animals and to the influence of interleukin-1 and interleukin-6. In addition, their effect on apoptotis and damage of Leydig cells was investigated. Leydig cells were isolated rom rats at certain age intervals and exposed to different concentrations of the above-mentioned cytokines. Next, total RNA was isolated from Leydig cells and RT-PCR with primers specific for rat StAR protein and aromatase was performed. The products were analysed by agarose gel electrophoresis. Leydig cells were also stained with propidium iodide and Hoechst 33342 to estimate the percentage of apoptotic or necrotic or necrotic cells.The results seem to confirm the role of interleukins in the control of expression of enzymes and regulatory factors involved in steroidogenesis in rat Leydig cells, and in the regulation of their apoptosis and necrosis. The effect of the studied interleukins on Leydig cells is exerted during development and after adolescence.


  107/977

  Tytuł oryginału: Immunohistochemical localization of androgen receptors in testicular cells of mice with mosaic mutation.
  Autorzy: Kowal M., Kotula-Balak M., Styrna J., Bilińska B.
  Źródło: Folia Histochem. Cytobiol. 2002: 40 (2) s.161-162, il., bibliogr. 16 poz. - 37 Sympozjum Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików Kraków 02-05.09. 2001
  Sygnatura GBL: 304,846

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Mice with mosaic mutation could be one of the models of human Menkes disease, which is associated with abnormal cooper metaolism. The aim of the present study was to localize androgen receptors (ARs) in the testes by means of immunohistochemistry. AR expression was observed in the nuclei of all somatic cells such as Leydig cells. Sertoli cells, and peitubular cells in sections from testes of control and mosaic mutant males. In the latter, very strong immunoreactivity for ARas well as higher levels of steroid hormones in homogenates were noticed in comparison to control mice. No positive immuoreaction for ARs was seen in control sections incubated without the primary antibody.


  108/977

  Tytuł oryginału: Germ cells with nuclear DNA fragmentation related to apoptotic cells in rat testis in experimental hyperprolactinemia induced by metoclopramide.
  Autorzy: Laszczyńska M[aria], Słuczanowska-Głąbowska S[ylwia], Piasecka M[ałgorzata], Skowron J[oanna], Dębińska-Szymańska T.
  Źródło: Folia Histochem. Cytobiol. 2002: 40 (2) s.163-164, il., tab., bibliogr. 9 poz. - 37 Sympozjum Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików Kraków 02-05.09. 2001
  Sygnatura GBL: 304,846

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: The cells with nuclear DNA fragmentation related to apoptosis were detected by TUNEL technique in the seminiferous epithelium of control rats and of rats with experimental hyperprolactinemia induced by metoclopramide. The percentage of convoluted tubules with apoptotic cells and the number of apoptotic cells (predominantly spermatogonia and spermatocytes) was increased in the experimental group. The results indicated stage-specific germ cell apoptosis. In the experimental group, apoptotic cells were most evident at early (I-IX), middle (VII-VIII) and late (XII-XIV) stages of teh seminiferous epithelium cycle, as revealed by light and electron microscopy. We suggest that a decreased concentration of testosterone and an increased concentration of prolactin could disturb spermatogenesis and contribute to the intensive apoptosis of germ cell in rats with hyperprolactinemia. sertoli cells which have receptors for testosterone and prolactin and play an important role in spermatogenesis and in the initiation of apoptosis in seminiferous epithelium, could mediate such an influence of both hormones.


  109/977

  Tytuł oryginału: New method of quantitative analysis of seminiferous epithelium in male guinea pigs.
  Autorzy: Surmacki P[iotr], Panasiuk J.
  Źródło: Folia Histochem. Cytobiol. 2002: 40 (2) s.165-166, tab., bibliogr. 3 poz. - 37 Sympozjum Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików Kraków 02-05.09. 2001
  Sygnatura GBL: 304,846

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • Świnki morskie
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was the comparison of a newly developed method of quantitative analysis of the seminiferous epithelium (S) cells with the traditional method based on stage classification according to Clermont. In 4000 sections of seminiferous tubules the following parameters have been evaluated: in procedure I - the frequency of cells at the particular stages of the SE cycle, in procedure II - the frequency of particular cell types forming SE. In the two procedures, 17726 and 14670 cells were assessed, respecatively. In both procedures, the mean values of the studied cells per animal (I - 886.3 ń 15.4; II - 733.5 ń 93.9) and the distribution of the particular types of cells were similar. The new method of quantitative analysis is less laborious and cheaper. It may be applied instead of the method used so far.


  110/977

  Tytuł oryginału: Stages of the rat thymic medulla development in foetal period.
  Autorzy: Brelińska R[enata], Ostalska D[anuta], Kaczmarek E[lżbieta], Kowalska K[atarzyna]
  Źródło: Folia Histochem. Cytobiol. 2002: 40 (2) s.171-172, il., bibliogr. 6 poz. - 37 Sympozjum Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików Kraków 02-05.09. 2001
  Sygnatura GBL: 304,846

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • zarodki

  Streszczenie angielskie: Development of thymic medulla was examined on consecutive gestational days (GD) in Wistar rats. Medullary thymic epithelial cells (TEC) were identified by immunocytochemical localisation of neuronspecific enolase (NSE). Organisation of thymic medullary architecture was determined by interaction of thymocytes with NSE-positive TEC, that led to formation of lymphoepithelial complexes (GD 19), in which the cells exhibited proliferative activity or traits of apoptosis. The studies indicated that differentiation events and organisation of thymic medulla require stagae-specific interactions between TEC and thymocytes.


  111/977

  Tytuł oryginału: Age-related changes in rat thymic epithelial cells.
  Autorzy: Brelińska R[enata], Jaroszewicz A., Kowalska K[atarzyna]
  Źródło: Folia Histochem. Cytobiol. 2002: 40 (2) s.173-174, il., bibliogr. 10 poz. - 37 Sympozjum Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików Kraków 02-05.09. 2001
  Sygnatura GBL: 304,846

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: We investigated age-related changes in immunocytochemical localisation of cytokeratin 16 (CK 16) in thymuses of female Wistar rats at various stages of adult life (months 1, 3, 6, 12). Within the 1 st month of life, distribution of CK typical for individual subsets of thymic epithelial cells (TEC) was observed. The most numerous CK16+ TEC were observed in the outer region of medulla, in the outer cells of Hasall's corpuscles and in the superficial epithelial layr neighbouring the connective tissue of the capsule, septa and vessels of the thymus. In the 3rd month of life, increased intensity of CK16 reaction in superficial TEC was accompanied by increased numbers of CK6+ TEC in the outer region of the medulla. Age-related alterations in the distribution of the studied markers were evident beginning from the 6rh month of life and involved increased expression of CK16 in the superficial layer of TEC, which at the interface with the septa formed startifed epithelium. In parallel, decreased numbers of CK16+ TEC distribution of a similar type developed in 12-month old rats and they probably relfected altered functions of some TEC populations and decreased or increased biological activity of other TEC populations.


  112/977

  Tytuł oryginału: Lympho-epithelial interactions in rat thymus during pregnancy.
  Autorzy: Brelińska R[enata], Kowalska K[atarzyna], Paczkowska A., Jaroszewski J[an]
  Źródło: Folia Histochem. Cytobiol. 2002: 40 (2) s.175-176, il., bibliogr. 8 poz. - 37 Sympozjum Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików Kraków 02-05.09. 2001
  Sygnatura GBL: 304,846

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie angielskie: Alterations in the thymic epithelial cell activity were analysed during pregnancy and lactation in Wistar rats by examining the presence and in situ distribution of lymphoepithelial complexes formed by thymic nurse cells (TNC). TNC were identified in paraffin sections by their exprssion of MHC class II antigens, CD54 molecule and a neuromarker, protein gene product 9.5 (PGP9.5). On the first days of pregnancy (gestational days, GD) the numbr of PGP9.5+ TNC was found to decrease abruptly. On GD14, a transient increase was noted in the number of PGP9.5+, MHC+, CD54+ TNC. Another increase was observed in the course of lactation, when the weight of the thymus reached the lowest values. While the increase in TNC numbers during lactation may be linked to the process of reconstruction of teh thymic lymphoid population, the augmented activity of lymphoepithelial interactions on GD14 may be associated with thymic engagement in pregnancy-induced immune processes.


  113/977

  Tytuł oryginału: The dynamics of morphological changes in the pyloric endocrine cells of rats with uremia.
  Autorzy: Kasacka I[rena], Azzadin A[rsalan], Malla H.
  Źródło: Folia Histochem. Cytobiol. 2002: 40 (2) s.177-178, il., bibliogr. 14 poz. - 37 Sympozjum Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików Kraków 02-05.09. 2001
  Sygnatura GBL: 304,846

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • endokrynologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Disturbances in renal homeostatic function lead to changes in endorine cell secretory activity. The aim of this study was the histomorphological estimation of dependence of gastric APUD system cell morphology and function on the time after subtotal nephrectomy in Wistar rats. Fragments of gastric pylorus were collected 1, 2, 4, and 6 weeks after nephrectomy. Paraffin sections were stained with H + E and by silver impregnation. Immunohistochemical reactions with the use of specific antibodies against calcitonin gene-related peptide (CGRP), synaptophysin (SPh), somatostatin (ST), and neuron-specific enolase (NSE) were also perforemd. Immunoreactivity of the examined substances in the pyloric mucosa in the first week after nephrectomy was lower than in the control group. However, in the following time intervals, endocrine cells showed stonger immunostaining in comparison with the control rats. The results suggest that chronic renal failure can modulate secretory activity of APUD system cells.


  114/977

  Tytuł oryginału: Preliminary evaluation of pancreatic islets in rats with experimental uremia and after thyroparathyroidectomy.
  Autorzy: Kasacka I[rena], Azzadin A[rsalan], Sawicki B[ogusław]
  Źródło: Folia Histochem. Cytobiol. 2002: 40 (2) s.179-180, il., bibliogr. 13 poz. - 37 Sympozjum Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików Kraków 02-05.09. 2001
  Sygnatura GBL: 304,846

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • endokrynologia
 • gastroenterologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: Hormonal disorders are the permanent symptoms of renal failure. They concern all known hormones and can be due to quantitative changes of the secretory activity and disturbances of endocrine cell functions. The aim of this study was to establish whether experimental thyroparathyroidectomy in uremic animals causes detectable histomorphological changes in endocrine cells of pancreatic islets. Thyroparathyroidectomy was performed in rats 30 days after nephrectomy. Fragments of pancreatic tissue were collected 14 days after the operation. Paraffin sections were stained with H + E and by silver salt impregnation. Immunohistochemical reactions were conducted using antibodies against calcitonin gene-related peptide (CGRP), synaptophysin (SPh), somatostatin (ST), neuron-specific enolase (NSE), and chromogranin (CgA). It was shown that endocrine cells of pancreatic islets in thyroparathyroidectomized rats show intensified immunoreactivity to SPh and ST as compared to the control group of animals. Immunocytochemical reactions for NSE, CgA, and CGRP were negative.


  115/977

  Tytuł oryginału: Thyroid C cells in male and female rats with chronic renal failure.
  Autorzy: Kasacka I[rena], Azzadin A[rsalan], Malla H.
  Źródło: Folia Histochem. Cytobiol. 2002: 40 (2) s.181-182, il., bibliogr. 14 poz. - 37 Sympozjum Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików Kraków 02-05.09. 2001
  Sygnatura GBL: 304,846

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • endokrynologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The kidneys are responsible for iodine and of thyroid hormone biodegradation. The aim of this study was the histomorphological and immunohistochemical evaluation of the influence of sex on parafollicular thyroid C cells in rats chronic renal failure. The experiment included 40 Wistar rats after subtotal nephrectomy, after sham operation, and without any surgical procedure. Two weeks after nephrectomy, fragments of thyroids were collected from the examined animals. Paraffin sections were stained with H + E and by silver impregnation. Calcitonin (CT), synaptophysin (SPh), somatostatin (ST), and neuron-specific enolase (NSE) were detected immunohistochemically in C cells. In rats with experimental uremia, immunostaining for the examined substances increased significantly in comparison to the controls. We also observed higher number of C cells with a stronger reaction in the group of males, compared to the female rats.


  116/977

  Tytuł oryginału: Ocena reakcji miazgi zębów szczura na opracowanie ubytków laserem Er:YAG.
  Tytuł angielski: Assessment of the reaction of rat dental pulp to cavity preparation by Er:YAG laser.
  Autorzy: Żmuda Stanisław, Trykowski Jan, Preiskorn Maria, Ignatowicz Elżbieta
  Źródło: Stomatol. Współcz. 2002: 9 (2) s.51-56, il., bibliogr. s. 55-56, sum.
  Sygnatura GBL: 313,097

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie polskie: Badania przeprowadzono na 90 szczurach rasy Wistar, które podzielono na dwie grupy. Kontrolna grupa zwierząt służyła jako wzorzec fizjologiczny. W grupie doświadczalnej ubytki w drugich górnych trzonowcach preparatowano laserem Er:YAG po stronie lewej i wiertarką z wiertłem diamentowym po stronie prawej. Ubytki wypełniano cementem glassionomerowym Vitremer. Stan miazgi oceniano histologicznie po 3, 13 i 56 dniach od zabiegu. Nie zaobserwowano istotnych różnic w reakcji miazgi na oba sposoby preparacji ubytków. Zmiany w miazdze były nieznaczne i w pełni odwracalne. Po zastosowaniu lasera proces wygajania miazgi przebiegał szybciej niż po użyciu wiertarki.

  Streszczenie angielskie: 90 Wistar rats were divided into two groups. The first control group was used as the physiological model. In the other group cavities were prepared in the second maxillary molars by laser on the left and by micromotor with a diamond bur on the right side, and filled with Vitremer. After 3, 13 and 56 days the status of the pulps was determined histologically. There were no statistical differences in the pulp reactions to both cavity preparations. The changes were slight and fully reversible, but pulp healing progressed quicker after the laser treatment.


  117/977

  Tytuł oryginału: The effect of thymus ubiquitin complex on neuropathological changes within the brain of pregnant rabbits with experimental model of antiphospholipid syndrome.
  Autorzy: Nowacki Przemysław, Ossowicka-Stępińska Jadwiga, Ronin-Walknowska Elżbieta
  Źródło: Folia Neuropathol. 2002: 40 (1) s.7-11, il., tab., bibliogr. 30 poz.
  Sygnatura GBL: 304,961

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • ginekologia i położnictwo
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • króliki
 • ciąża

  Streszczenie angielskie: The present study was designed to assess the impact of thymus ubiquitin complex (TUC) on morphological changes within the central nervous system (CNS) in pregnant rabbits with experimental antiphospholipid syndrome (APS). We also compared the intensity of neuropathological appearance and serological markers of the APS treated with the TUC. Post-mortem neuropathological investigations were done in 47 female New Zealand rabbits. The material was divided into 4 groups: Group I - 23 pregnant animals with APS; Group II - 7 pregnant rabbits with APS, treated with TUC; Group III - 7 pregnant rabbits without APS, treated with TUC; Group IV (the control one) - 10 pregnant animals without APS, intreated with TUC. The APS was induced by subcutaneous injections of cardiolipin. There were two main abnormalities within the CNS of pregnant rabbits, which could be a result of the APS: the thrombo-necrotic foci of nervous tissue, and perivascular or meningeal inflammatory infiltrates. It turned out that TUC application reduced the morphological abnormalities, but it did not eliminate them entirely. The number of cases with thrombo-necrotic changes was reduced by approximately 18 p.c., while perivascular infiltrates by 36 p.c. respectively. The TUC application did not influence the meningeal infiltration. The platelet count significantly increase (p 0.001), the activated partial thromboplastin time shortened (p 0.001), and the number of immunised animals, demonstrating positive immunofluorescence test, significantly decreased after the TUC administration...


  118/977

  Tytuł oryginału: N-methyl-d-aspartate receptor-mediated processing of á-amyloid precursor protein in rat hippocampal slices: in vitro - superfusion study.
  Autorzy: Gordon-Krajcer Wanda, Salińska Elżbieta, Łazarewicz Jerzy W.
  Źródło: Folia Neuropathol. 2002: 40 (1) s.13-17, il., bibliogr. 26 poz.
  Sygnatura GBL: 304,961

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: Abnormal proteolytic degradation of the á amyloid precursor protein (á-APP) may result in accumulation of potentially neurotix á amyloid (áA). The role of various receptors in the regulation of á-APP processing has been suggested. This study aimed to determine how NMDA receptors and Caý+ ions regulate proteolysis of á-APP in rat hippocampus in vitro. Adult rat hippocampal slices were superfused with NMDA-containing media, and immunoreactivity of soluble á-APP derivatives was detected in dialysates. Application of 100 ćM and 250 ćM NMDA for 20 min in Caý+-containing medium induced dose-dependent release of amino-terminal á-APP derivatives, and a fragment of Aá sequence, whereas carboxy-terminal fragments of á-APP were only slighty detected. This indicates activation of á-APP processing, and release of its soluble cleavage products. This effect was inhibited by NMDA receptor antagonist 1 ćM MK-801 and 100 ćM CPP in Caý+-free medium, thus indicating that NMDA receptors and calcium ions mediate proteolytic non-amyloidogenic degradation of the á-APP.


  119/977

  Tytuł oryginału: Inhibition of gluconeogenesis by vanadium and metformin in kidney-cortex tubules isolated from control and diabetic rabbits.
  Autorzy: Kiersztan Anna, Modzelewska Aleksandra, Jarzyna Robert, Jagielska Elżbieta, Bryła Jadwiga
  Źródło: Biochem. Pharmacol. 2002: 63 (7) s.1371-1382, il., tab., bibliogr. 75 poz.
  Sygnatura GBL: 304,395

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • farmacja
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • króliki

  Streszczenie angielskie: Effect of vanadyl acetylacetonate (VAc) and metformin on gluconeogenesis has been studied in isolated hepatocytes and kidney-cortex tubules of rabbit. Glucose formation from alanine + glycerol + octanoate, pyruvate or dihydroxyacetone was inhibited by 50-80 p.c. by 100 ćM VAc or 500 ćM metformin in renal tubules of control and alloxan-diabetic animals, while the inhibitory action of these compounds in hepatocytes was less pronounced (by about 20-30 p.c.). In contrast to VAc, metaformin increased the rate of lactate formation by about 2-fold in renal tubules incubatet with alanine + glycerol + octanoate. In view of VAc-induced changes in intracellular gluconeogenic intermediates and gluconeogenic enzyme activities, it is likely taht this compound may decrease fluxes through pyruvate carboxylase, phosphoenolpyruvate carboxykinase, fructose-1,6-bisphosphatase and glucose-6-phosphatase. In contrast to VAc, metformin-induced decrease in renal gluconeogenesis may result from a decline of cytosolic oxaloacetate level and consequently PEPCK activity. Following 6 days of VAc administration (1.275 mg V kg-1 body weight daily) the blood glucose level in alloxan-diabetic rabbits was normalised while blood glucose changes in control animals were not observed. On the contrary, in diabetic animals treated for 6 days with metformin (200 mg kg-1 body weight day -1) a high blood glucose level was maintained. Unfortunately, VAc-treated control and diabetic rabbits exhibited elevated serum urea and creatinine levels. In VAc-treated animals vanadium was accumulated in kidney=cortex up to 7.6 ń 0.6 ćg V g-1 dry weight. In view of a potential vanadium nephrotoxicity...


  120/977

  Tytuł oryginału: Zastosowanie białek morfogenetycznych kości (BMP) w leczeniu ubytków kości. Aplikacja kliniczna w stomatologii i ortopedii - przegląd piśmiennictwa.
  Tytuł angielski: The application of bone morphogenetic proteins (BMPs) in the treatment of bone defects. Clinical application in dentistry and orthopaedics - a literature review.
  Autorzy: Włodarski Paweł K., Galus Ryszard, Brodzikowska Aniela, Włodarski Krzysztof H.
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (2) s.110-114, bibliogr. 31 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta

  Streszczenie polskie: Rekombinowane ludzkie białka BMP-2 i BMP-7 znalazły już praktyczne zastosowanie w leczeniu niegojących się złamań kości i chirurgii rekonstrukcyjnej części twarzowej czaszki u ludzi. Ogromna liczba doświadczeń na zwierzętach, wskazująca na korzystny efekt rhBMP w leczeniu ubytków przyzębia (odtwarzanie kości wyrostków zębodołowych, pobudzanie cementogenezy oraz odtwarzanie więzadła zębodołowego wraz z włóknami Sharpey'a), przy braku efektów ubocznych, są dobrym prognostykiem na rychłe wprowadzenie rhBMP do leczenia ubytków przyzębia u ludzi.

  Streszczenie angielskie: Recombinant human (rh) BMP-2 and BMP-7 have already found a clinical application in the treatment of non union bone fractures and reconstructive surgery of the facial bones in human. The ample evidence of the beneficial effect of rh-BMP-2 in the treatment of periodontal defects in animals (regeneration of alveolar bone, cementogenesis, regeneration of the periodontal ligament and Sharpey's fibres), together with a lack adverse effects, makes a good prognosis for the use of this novel method for periodontal regeneration in humans in nearest future.


  121/977

  Tytuł oryginału: Wpływ palenia papierosów na gojenie ran błony śluzowej - badania doświadczalne.
  Tytuł angielski: The effect of cigarette smoking on the healing of wounds of the mucosa - experimental studies.
  Autorzy: Cieślik Tadeusz, Wróbel Jacek, Szczurek Zbigniew, Sabat Daniel, Zappa Joanna, Cieślik Agata
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (2) s.115-122, il., tab., bibliogr. 26 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • Świnki morskie

  Streszczenie polskie: Wykonane badania wykazały, iż dym papierosowy wpływa na wydłużenie okresu gojenia ran błony śluzowej jamy gębowej zwierząt doświadczalnych. Wydaje się, że główną przyczyną była obecność przewlekłego odczynu zapalnego, który opóźniał proces bliznowacenia i wpływał na powstanie niepełnowartościowej blizny. Dym papierosowy niekorzystnie wpływał również na nerki i wątrobę powodując występowanie patologicznych zmian w tych narządach.

  Streszczenie angielskie: The investigations showed that cigarette smoke lengthens the healing period of wounds of the oral mucosa in experimental animals. It seems that the main cause of this was the presence of a chronic inflammatory response, which delayed the process of scar formation and caused the development of a defective scar. Cigarette smoke also had an unfavourable effect on the kidneys and liver, causing pathological changes in these organs.


  122/977

  Tytuł oryginału: Components of the IFN-ç signaling pathway in tumorigenesis.
  Autorzy: Blanck George
  Źródło: Arch. Immunol. Ther. Exp. 2002: 50 (3) s.151-158, il., bibliogr. 78 poz.
  Sygnatura GBL: 304,223

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta
 • myszy
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: Many features of the interferon ç (IFN-ç) signaling pathway would suggest that it is anti-tumorigenic. The IFN-ç signaling pathway leads to apoptosis and to the expression of immune function proteins that could cooperate with T cells in the destruction of tumor. Various lines of experimental approach have, in general, supported the hypothesis that the IFN-ç signaling pathway is anti-tumorigenic. However, data also indicate that the idea that the IFN-ç signaling pathway is exclusively anti-tumorigenic is too simplastic. Also, to date, very ;ittle of the knowledge regarding the anti-tumor effects of the IFN-ç pathway has been useful in the prognosis or therapy of cancer. This review summarize the current state of knowledge regarding the IFN-ç signaling pathway in tumorigenesis, with an emphasis on MHC class II induction in tumor cells and the induction of apoptosis in tumor cells. The review also indicates some future areas of investigation that offer hope for applying this knowledge in reducing cancer nortality.


  123/977

  Tytuł oryginału: Modulation of pulmonary innate immunity during bacterial infection - animal studies.
  Autorzy: Schultz Marcus J., Poll Tom van der
  Źródło: Arch. Immunol. Ther. Exp. 2002: 50 (3) s.159-167, il., tab., bibliogr. 68 poz.
  Sygnatura GBL: 304,223

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta

  Streszczenie angielskie: Both the increasing number of immunocompromised patients susceptible to pneumonia and the development of bacterial resistance are sgnificant problems related to the treatment of pneumonia. The primary outcome of treatment for pneumonia is to tip tha balance a successful host response. An ideal approach would be a combination of immunomodulayion and conventional antimicrobial therapy. It is of increasing imoprtance to understand the components of innate immunity, before immunomodulatory therapy can be applied to patients. Much of our knowledge of the role of alveolar macrophages, cytokines and chemokines in the pathogenesis of pneumonia is derived from animal studies on experimental pneumonia. This article summarizes current information on the role of an alveolar macrophage (AM) and AM-derived mediators in host defense against pneumonia.


  124/977

  Tytuł oryginału: CD28 costimulatory molecule - expression, structure and function.
  Autorzy: Boćko Dorota, Kosmaczewska Agata, Ciszak Lidia, Teodorowska Renata, Frydecka Irena
  Źródło: Arch. Immunol. Ther. Exp. 2002: 50 (3) s.169-177, il., bibliogr. 94 poz.
  Sygnatura GBL: 304,223

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta

  Streszczenie angielskie: T cell activation is a key in triggering an antigen specific immune response of the organism. The process is induced primarily by the signal generated by direct interaction of a T cell receptor with an antigen bound to the major histocompatibile complex on an antigen-presenting cell (APC). Although the signal is critical in exciting immune response, an additional, costimulating signal is required. The major second signal is generated by interaction of the CD28 molecule expressed on most T lymphocytes with its natural ligands CD80 and CD86 located on APCs. The signal excited by CD28 triggering involves multiple second-messenger cascades, leading to the activation of transcription factors and finally results in cell proliferation, cytokine production, and the generation of effector functions. The importance of CD28-delivered costimulatory signals was proven in experiments with CD28-deficient mice. T cells from these mice exhibited an impaired pattern of cytokine secretion and defects in T cell-dependent antibody production. Certain forms of immunopathology might result from the aberrant regulation of CD28 expression.


  125/977

  Tytuł oryginału: Mast cells and inflammation.
  Autorzy: Stassen Michael, Hltner Lothar, Mller Christian, Schmitt Edgar
  Źródło: Arch. Immunol. Ther. Exp. 2002: 50 (3) s.179-185, bibliogr. 52 poz.
  Sygnatura GBL: 304,223

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy

  Streszczenie angielskie: Mast cells have long been recognized as potent producers of a large panel of biologically highly active mediators such as biogenic amines, arachidonic acid metabolites, cytokines and chemokines, but most of their biological functions have been elusive speculative. By taking advantage of mast cell-deficient mice, the role of mast cells in a variety of experimental settings can now studied in detail and such approaches have dramatically altered and enlarged our knowledge about mast cell biology and function. Herein we will focus on the role of mast cells in inflammatory reactions of diverse origin, such as delaved type hypersensitivity, atopy, immune complex-mediated inflammation and innate immune responses. From the current standpoint, there is no doubt that the most outstanding and beneficial feature of mast cells is their recently discovered ability to induce a life-saving inflammatory response rapidly upon encountering microbes and microbial constituents. Nevertheless, the picture is also emerging that mast cells are deeply involved in the induction and maintenance of a variety of severe allergic and autoimmune diseases. However, a deeper understanding of their activation and immune-modulatory capacity might open a new window for the development of curative strategies.


  126/977

  Tytuł oryginału: The role of dendritic cells in neurodegenerative diseases.
  Autorzy: Iribarren Pablo, Cui You-Hong, Le Yingying, Wang Ji Ming
  Źródło: Arch. Immunol. Ther. Exp. 2002: 50 (3) s.187-196, il., bibliogr. 92 poz.
  Sygnatura GBL: 304,223

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta

  Streszczenie angielskie: Dendritic cells (DCs) are the most potent antigen-presenting cells (APCs) involved in the induction of adaptive immune responses. The presence of DCs in the central nervous system (CNS) and the active participation of the immune system in a variety of neurodegenerative diseases have been demonstrated. This review will discuss recent findings pertinent to DCs and other antigen-presenting cells in the CNS in health and disease states.


  127/977

  Tytuł oryginału: Active vaccination after allogeneic bone marrow cell transplantation: a new option in the immunotherapy of cancer?
  Autorzy: Z”ller Margot, Matzku Siegfried
  Źródło: Arch. Immunol. Ther. Exp. 2002: 50 (3) s.197-224, bibliogr. 456 poz.
  Sygnatura GBL: 304,223

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta

  Streszczenie angielskie: The concept of immunotherapy of cancer was evoked more than a century ago by W. Coley. Yet it is only recently that the state of knowledge allows for molecularly defined therapeutic approaches and much effort will still be required to place immunotherapy beside of surgery, chemotherapy and radiation as a fourth option. In this review, we will focus chiefly on two aspects: active therapeutic vaccination, because it is our belief that this approach will provide a major breakthrough, and the potential efficacy of combining active vaccination with allogenic bone marrow cell transplantation. It was recently established in clinical trials that allogenic bone marrow cell transplantation does not require myeloablative conditioning. Non-myeloabaltive conditioning which avoids the high toxicity of the conventional approach, it is only kind which allows the recruitment of elderly patients and patients in poor health. Concerning active vaccination protocols, we will address the questions 1) what the targets (i.e. the Antigens) of immunotherapeutic approaches could be; 2) how to achieve an optimal confrontation of the immune system with these tumor-associated antigens; and 3) which response elements are needed for raising a therapeutically successful immune reaction against these antigens. Many question remain to be answered in the field of allogeneic bone marrow transplantation after non-myelablative conditioning to optimize the therapeutic setting for this, most likely, very powerfull tool of cancer therapy. We will briefy summarize current considerations to improve engraftment...


  128/977

  Tytuł oryginału: A two step procedure to fractionate mouse testicular macrophages with different cytokine profiles.
  Autorzy: Bryniarski Krzysztof, Szewczyk Katarzyna, Ptak Maria, Bobek Małgorzata, Ptak Włodzimierz
  Źródło: Arch. Immunol. Ther. Exp. 2002: 50 (3) s.225-229, tab., bibliogr. 15 poz.
  Sygnatura GBL: 304,223

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Cells isolated enzymatically from the interstitial tissue of mouse male gonads are composed of macrophages, Leydig cells, and myofibroblasts. They can be separated on density gradients, either by sedimentation (Ficoll) or flotation (Percoll) into several fractions according to the different buoyant densities of the different cells in the mixture. Macrophages (FcçR+, esterase+) present in cell mixtures can by highly enriched (to 95 p.c. purity) in a single step by rosetting with opsonized erythrocytes followed by sedimentation on Lymphoprep. Separate fractions of highly purified (over 95 p.c.) macrophages obtained by the successive use of density gradients and rosetting differ significantly in the production of cytokines, e.g. cells from fractions at lower density produce little IL-6, cells from fractions at higher density are poor producers TNF-ŕ, while testicular macrophages (TMf) in intermediate fractions produce significant amounts of both cytokines. These differences may suggest that particlar subpopulations of testicular macrophages play different biological roles in the testis.


  129/977

  Tytuł oryginału: Ocena praktycznej przydatności wybranych fenotypowych i genotypowych wyznaczników patogenności enterotoksycznych i enterokrwotocznych pałeczek E. coli.
  Tytuł angielski: Usefulness of the some phenotypic and genotypic markers of pathogenicity of enterotoxigenic and enterohemorrhagic E. coli strains.
  Autorzy: Karakulska Jolanta
  Źródło: Med. Dośw. 2002: 54 (2) s.119-127, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,458

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta

  Streszczenie polskie: Analizowanio wybrane markery chorobotwórczości 30 szczepów E. coli. Przy użyciu testów RPLA, w 10 szczepach wykazano syntezę enterotoksyny LT, a w 3 szczepach należących do typu serologicznego O157:H7 wykryto produkcję shiga toksyn E. coli - Stx1 i Stx2. Właściwości hemolityczne in vitro zaobserwowano u 17 szczepów (57 proc.). U 16 z nich (94 proc.) stwierdzono obecność genów kodujących syntezę enterot6oksyn lub jednocześnie enterotoksyn i shiga toksyny E. coli Stx2. Stosując technikę PCR, w 21 szczepach (70 proc.) określono genetycznie determinanty syntezy enterotoksyn LT, STa i/lub STb lub jednocześnie enterotoksyn i shiga toksyny E. coli Stx2v.

  Streszczenie angielskie: This study included a description of enterotoxic and verocytotoxic activity of thirty strains of E. coli and their ability to produce á-haemolysis in a ram blood medium. Enterotoxic and verocytoxic activity was determined by using RPLA test. The synthesis of enterotoxic LT was observed in 10 strains and the production of E. coli shiga toxins type 1 - Stx1 (strain) or type 2 (2 strains) was observed in 3 strains of serotype O157:H7. The á-haemolytic characteristics in vitro were demonstrated by 17 strains (57 p.c.) isolated from pigs. Among them 16 (94 p.c.) were found to possess the genes that determine the enterotoxins or enteroxins and E. coli shiga toxin Stx2v synthesis. Using the PCR technique, 21 strains (70 p.c.) were found to possess, the genetic determinants of enterotoxins LT, STa and/or STb synthesis or enterotoxins and E. coli shiga toxin Stx2v synthesis. Further genetic study showed that the strains possessed the genes elt and estB were predominant (33 p.c.) among the toxic strains of E. coli isolated from piglets and calves.


  130/977

  Tytuł oryginału: Wykorzystanie metod hybrydyzacji in situ i PCR in situ do wykrywania utajonego zakażenia wywołanego dzikim szczepem HSV-1 oraz mutantem o osłabionej reaktywacji.
  Tytuł angielski: Utilization of hybridization in situ and PCR in situ methods to detection of latent infection by the wild strain of HSV-1 and by the mutant with reduced reactivation.
  Autorzy: Kosz-Vnenchak Magdalena, Dryla Agnieszka, Szuster Anna
  Źródło: Med. Dośw. 2002: 54 (2) s.145-150, tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,458

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy

  Streszczenie polskie: Przy użyciu metod hybrydyzacji in situ i PCR in situ badano liczbę komórek zakażonych latentnie dzikim szczepem wirusa HSV-1 oraz jego mutantem o osłabionej reaktywacji. Dla obu szczepów liczba komórek, w których wykrywano genom wirusa była bardzo zbliżona. Natomiast liczba komórek z dużą ilością DNA w przypadku mutanta była znacznie mniejsza w porównaniu z dzikim szczepem wirusa.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to detect the number of latently infected cells with wild type virus and with mutant with reduced reactivation. Using PCR in situ method we established that the number of cells containing genome of these viruses do not differ especially between them. The number of cells with LAT expression is significantly reduced in the ganglia infected with mutant with impaired reactivation as we showed using in situ hybridization. Based on the observations of other authors, that high expression of LATs takes place in cells with high copy number of viral DNA our results showed, that after infection of mice with mutant with reduced reactivation less cells contain high copy number of viral DNA than after infection with wild type KOS. We suggest that impaired reactivation of an ICP22 mutant occurs as a result of reduced number of cells with high copy number of viral DNA.


  131/977

  Tytuł oryginału: Effect of desogestrel on blood-lipid in relation to its biological activities.
  Autorzy: Saha Achintya, Roy Kunal, De Kakali, Sengupta Chandana
  Źródło: Acta Pol. Pharm. 2002: 59 (1) s.65-69, tab., bibliogr. 35 poz.
  Sygnatura GBL: 301,378

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta

  Streszczenie angielskie: Desogestrel (DG), a 19-nor progestin, is widely used in replacement therapy as a contraceptive steroidal hormone. Considering the importance of its partition coefficient parameter (log P = 5.68), a significant contributor to its action mechanism, interactions of the drug with blood-lipids, had been investigated using phospholipid binding, fatty acid composition and peroxidation phenomena as the parameters under investigation to explain its pharmacodynamic behavior. From the present investigation, it was observed that lipid loss after incubation of whole blood with DG (80 ng/ml, effective contraceptive concentration in blood) for varying periods of time was accompanied with significant changes in fatty acid composition, which may be ascribed to binding affinity of DG with lipid constituens in blood that may have a role in the mediation of its therapeutic effect. Lipid peroxidation induction potential of DG has been quantitatively measured in the context of its toxicity. The results reveal that DG caused significant extent of lipid peroxidation. Ascorbic acid, an antioxidant, at equvalent human dose of 250 mg could significantly reduce DG-induced lipid peroxidation.


  132/977

  Tytuł oryginału: Influence of captopril and enalapril on some central effects of ethanol.
  Autorzy: Czarnecka Elżbieta, Pietrzak Bogusława
  Źródło: Acta Pol. Pharm. 2002: 59 (1) s.71-75, il., tab., bibliogr. 26 poz.
  Sygnatura GBL: 301,378

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy

  Streszczenie angielskie: The influence of captopril and enalapril on acute toxicity of ethanol, ethanol-induced hypothermia, ethanol sleeping time has been investigated in mice. Moreover, the combined effect of captopril and enalapril on spontaneous locomotor activity in mice has been examined. The captopril (5 and 20 mg/kg) and enalapril (5 and 20 mg/kg) were injected intraperitoneally i.p. The drugs were given as single or repeated doses for 10 days. It has been shown that the captopril and enalapril administered in single doses decreases, but chronic administration increase acute toxicity of ethanol. Captopril and enalapril in single doses enhanced, but chronic administration inhibits hypothermic effect of ethanol. Captopril and enalapril reduces ethanol sleeping time. Captopril and enalapril administered for 10 days and enalapril in a single dose 20 mg/kg decreases ethanol induced hyperactivity.


  133/977

  Tytuł oryginału: Synthesis and tumoricidal activity evaluation of new morin and quercetin sulfonic derivatives.
  Autorzy: Król Wojciech, Dworniczak Szymon, Pietsz Grażyna, Czuba Zenon P., Kunicka Mariola, Kopacz Maria, Nowak Dorota
  Źródło: Acta Pol. Pharm. 2002: 59 (1) s.77-79, il., tab., bibliogr. 21 poz.
  Sygnatura GBL: 301,378

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy
 • szczury
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: Flavonoids are a group of naturally occuring compounds with interesting medical properties, such as antiinflammatory, antiallergic, antibacterial and antitumor activities. In our experiments we were trying to examine the tumoricidal activity of newely synthesized derivatives of two flavonoids: 3,5,7,2',4' - pentahydroxyflavone (morin) and 3,5,7,3',4' - pentahydroxyflavone (quercetin). The derivatives were: natrium salt of morin-5'-sulfonic acid (NaMSA), natrium salt of quercetin-5'-sulfonic acid (NaQSA), complex of Mg2+ with quercetin-5'-sulfonic acid (QSA), complex of iron (II) with QSA. The antitumor activity of these agents was tested in vitro on two cell lines: L1210 - murine lymphocytic leukaemia and P-815 - murine mastocytoma. Our experiments showed that sulfonic derivatives of these two flavonoids were less potent than the original agents in their cytostatic and cytotoxic activities. However, their solubility in water was grweater than that of the original agents and higher cilture medium concentration of these derivatives was obtained. The results indicate that the ability of flavonoids to act tumoricidally is reciprocally correlated with their lipophilicity.


  134/977

  Tytuł oryginału: Badania doświadczalne wibracyjnych uszkodzeń obwodowej części narządu słuchu
  Autorzy: Bochnia Marek; Akademia Medyczna Katedra i Klinika Otolaryngologii we Wrocławiu
  Źródło: - Wrocław, AM 2002, 134 s. : il., tab., bibliogr. 349 poz., sum., 21 cm.
  Sygnatura GBL: 734,909

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • Świnki morskie


  135/977

  Tytuł oryginału: Zachowanie się kwasu chinolinowego w doświadczalnym ostrym zapaleniu trzustki.
  Tytuł angielski: Behaviour of quinolinic acid during experimental acute pancreatitis.
  Autorzy: Myśliwiec Piotr, Piotrowski Zdzisław, Pawlak Dariusz, Gryko Mariusz, Buczko Włodzimierz
  Opracowanie edytorskie: Puchalski Zbigniew (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (5) s.393-399, il., bibliogr. 19 poz. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 09. 2001 - Tekst. równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena zachowania się stężenia kwasu chinolinowego w przebiegu ostrego zapalenia trzustki (OZT). Materiał i metodyka. Dośwadczalne ostre zapalenie trzustki wywoływano u szczurów przez podawnaie dootrzewnowe ceruleiny w dawce 40 ćg/kg dwukrotnie w odstępie godziny. Grupę kontrolną stanowiły zwierzęta, które otrzymywały dootrzewnowo 0,9 proc. roztwór NaCl. Badania prowadzone po 5 i 48 godzinach. Stężenie ŕ-amylazy w osoczu krwi oznaczano metodą kolorymetryczną, natomiast stężenie kwasu chinolinowego metodą chromatograficzną przy użyciu chromatografii cieczowej wysokociśnieniowej. Wyniki. Stwierdzono wyższe stężenie kwasu chinolinowego w osoczu krwi u zwierząt z OZT w porównaniu do grupy kontrolnej - po 48 godzinach od indukcji OZT wzrosło o 75 proc. Wniosek. Mając na uwadze, że kwas chinolinowy ma silne własności neurotoksyczne, wzrost jego stężenia u zwierząt z doświadczalnym OZT może mieć wpływ na zaburzenia neurologiczne w tej chorobie, opisane u ludzi pod mianem encefalopatii trzustkowej.

  Streszczenie angielskie: Aim of the study was to assess quinolinic acid serum concentrations during the course of acute pancreatitis (AP). Material and methods. Experimental acute pancreatitis was produced in rats by 2 intraperitoneal injections of cerulein (40 ćg/kg) at 1-hour intervals. The control group comparised animals that received a saline solution, intraperitoneally. Assessments were performed after 5 and 48 hours from the onset of AP. The ŕ-amylase concentrations was assessed by means of the colorimetric method and quinolinic acid - with HPLC (high performance liquid chromatography). Results. We noted a higher quinolinic acid concentration in the plasma of animals with AP, as compared to the control group - after 48 hours from the onset of AP, it increased by 75 p.c. Conclusion. Since quinolinic acid has strong neurotoxic properties, its increase in animals with experimental AP may have an influence on neurological disturbances during the course of the disease.


  136/977

  Tytuł oryginału: Imipramine but not 5-HT1A receptor agonists or neuroleptics induces adaptive changes in hippocampal 5-HT1A and 5-HT4 receptors.
  Autorzy: Zahorodna Agnieszka, Tokarski Krzysztof, Bijak Maria
  Źródło: Eur. J. Pharmacol. 2002: 443 (1/3) s.51-57, il., bibliogr. s. 56-57
  Sygnatura GBL: 312,088

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: It has been reported that the treatment with a tricyclic antidepressant imipramine induces an increase in the sensitivity of 5-HT1A receptors and a decrease in the sensitivity of 5-HT4 receptors in the rat hippocampus. 5-HT1A receptor agonists and neuroleptics also affect 5-HT1A receptors in different brain areas; therefore, it was of interest to compare their effects on hippocampal 5-HT receptors with the influence of the well-established antidepressant imipramine. We studied the effects of repeated treatment with imipramine, the 5-HT1A receptor agonists 8-hydroxy-2(di-n-propylamino)tetralin (8-OH-DPAT) and buspirone, and the neuroleptics haloperidol and clozapine on the sensitivity of rat hippocampal CA1 neurons to 5-HT1A - and 5-HT4 receptor activation. Imipramine was administered for 21 days (10 mg/kg p.o., twice daily), 8-OH-DPAT for 7 days (1 mg/kg s.c., twice daily) and buspirone for 21 days (5 mg/kg s.c., twice daily). The rats received haloperidol (1 mg/kg) and clozapine (30 mg/kg) for 6 weeks in drinking water. Hippocampal slices were prepared 2 days after the last treatment with imipramien, 8-OH-DPAT or buspirone, and 5 days after the last treatment with the neuroleptics. Using an extracelllar in vitro recording, we studied changes in the amplitude of stimulation-evoked population spikes, induced by 5-HT, 8-OH-DPAT and the 5-HT4 receptor agonist zacopride. Activation of 5-HT1A receptors decreased, while activation of 5-HT4 receptors increased the amplitude of population spikes. Imipramine significatly enhanced the inhibitory effects of 5-HT and 8-OH-DPAT, and attenuated...


  137/977

  Tytuł oryginału: Increased rate of cholesterologenesis - a possible cause of hypercholesterolemia in experimental chronic renal failure in rats.
  Autorzy: Szołkiewicz M[arek], Sucajtys E., Chmielewski M., Wołyniec W., Rutkowski P., Bogusławski W., Świerczyński J., Rutkowski B[olesław]
  Źródło: Horm. Metab. Res. 2002: 34 (5) s.234-237, il., tab., bibliogr. 19 poz.
  Sygnatura GBL: 312,226

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Hipercholesterolemia plays an important role in the lipid abnormalities in chronic renal failure (CRF). It is thourght to contribute to both a progression of renal failure and atherosclerosis. Despite intensive research, the etiopathogenesis of hypercholesterolemia in CRF patients is still obscure. The present sudy was designed to evaluate the possible role of cholsterol overproduction in the development of hypercholesterolemia associated with experimental CRF. We found that plasma total cholesterol and cholesterol distributed in VLDL, LDL and HDL concentrations were significantly enhanced in CRF rats. Simultaneously, the rate of liver cholesterol biosynthesis in vivo (measured by determining the incorporation of tritium from tritiated water intraperiotoneally injected into cholesterol), liver microsomal 3-hydroxy-3-methylglutaryl coenzyme A (HMG-CoA) reductase activity and liver HMG-CoA reductase mRNA presence were elevated. Significant increases in activity of liver malic enzyme, glucose 6-phosphate dehydrogenase and 6-phosphogluconate dehydrogenase NADPH-producing enzyme (required for cholesterol synthesis) have also been observed in CRF rats. In conclusion, the increased rate of liver cholesterol biosynthesis due to increase of HMG-CoA reductase and NADPH-producing enzyme gene expression could be one of the possible causes of hypercholesterolemia in CRF animals.


  138/977

  Tytuł oryginału: Knockdown of spinal opioid receptors by antisense targeting á-arrestin reduces morphine tolerance and allodynia in rat.
  Autorzy: Przewłocka Barbara, Sieja Agnieszka, Starowicz Katarzyna, Maj Marcin, Bilecki Wiktor, Przewłocki Ryszard
  Źródło: Neurosci. Lett. 2002: 325 (2) s.107-110, il., bibliogr. 13 poz.
  Sygnatura GBL: 305,936

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: The development of morphine tolerance and sciatic nerve injury-induced allodynia after functional knockdown of spinal opioid receptors using antisense oligonucleotides targetin á-arrestin was investigated. Ineffectiveness of morphine in neuropathic pain suggests an implication of the same mechanism in these two processes. The development of morphine tolerance (10 ćg intrathecally (i.th.), every 12 h) was significantly inhibited in rats, which received i.th. á-arrestin antisenses (2 nM). Acute and chronic (6 days) i.th. administration of antisenses antagonized the allodynia in the rat model of neuropathic pain. Our results demonstrated that i.th. administration of á-arrestin antisenses delayed development of tolerance to morphine and nerve injury-induced cold allodynia, which suggest that both of the investigated phenomena may be mediated by a similar mechanism, e.g. receptor desensitization. Moreover, the antisense oligonucleotides targeting á-arrestin may constitute a new approach to the therapy of neuropathic pain.


  139/977

  Tytuł oryginału: Rola czynnika martwicy nowotworu (TNF) w procesie angiogenezy.
  Tytuł angielski: The role of tumor necrosis factor (TNF) in angiogenesis.
  Autorzy: Okrój Marcin, Bigda Jacek
  Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (2) s.57-59, bibliogr. 26 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,382

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • immunologia
 • farmacja

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta
 • in vitro

  Streszczenie polskie: TNF jest plejotropową cytokiną o charakterze prozapalnym. Oddziałuje na szereg komórek układu immunologicznego, wpływa na produkcję i wydzielanie innych cytokin, działa cytotoksycznie w stosunku do wielu linii nowotworowych. Stosunkowo mało wiadomo natomiast na temat roli TNF w procesie angiogenezy. Doniesienia nie są jednoznaczne i wydaje się, iż w zależności od warunków może on wpływać hamującą lub stymulująco na tworzenie nowych naczyń. Działanie stymulujące polega przede wszystkim na aktywacji genów kodujących czynniki proangiogenne, takie jak VEGF, FGF, IL-8 oraz ich receptory, podczas gdy działanie hamujące objawia się poprzez wygaszanie kaskad sygnalizacyjnych ww. receptorów oraz aktywacją inhibitorów angiogenezy. Wyniki badań, zarówno w układach in vitro, jak i in vivo sugerują, że zmiennymi warunkującymi efekt modulujący angiogenezę są: stężenie cytokiny oraz czas ekspozycji na jej działanie.

  Streszczenie angielskie: TNF is a pleiotropic, proinflammatory cytokine produced by activated monocytes and macrophages. Its action is mediated by the cell-surface receptor, of which two species have been identified as TNF-R1 or p55 (of molecular weight 55 kDa) and TNF-R2 or p75 (of molecular weight 75 kDa). TNF influences function of immunocompetent cells, production and secretion of other cytokines and induces cytotoxic effect towards different tumor cells. Since it is well known that angiogenesis is the limiting factor of tumor progression and it can be regulated by various cytokines, knowledge on the way particular cytokines modulate angiogenesis can be useful for design of antitumor therapies. TNF is a ligand that can initiate many signaling pathways resulting in production of factors influencing angiogenesis. TNF can also directly affect function of endothelial cells. Reports on the role of TNF in angiogenesis are equivocal and indicate that TNF seems to function as stimulatory or inhibitory agent dependently on the conditions applied in an experiment. Stimulatory action stems from activation of genes coding for proangiogenic factors (e.g. VEGF, FGF, IL-8) and its receptors. Activation of proangiogenic substances is mediated by transcription factors: NFkB, sp-1, c-Jun. THF-mediated inhibition of angiotensin results from down-regulation of receptors for proangiogenic factors (IL8-R, flt-1, flk-1, flg) and activation of angiogenesis inhibitors such as angiopoetin-2. Moreover, TNF can influence angiogenesis indirectly by stimulation of other cells, especially macrophages and modulation of...


  140/977

  Tytuł oryginału: Nienasycone kwasy tłuszczowe a nowotworzenie.
  Tytuł angielski: Unsaturated fatty acids and cancer.
  Autorzy: Sommer Ewa, Sommer Sylwester, Skopińska-Różewska Ewa
  Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (2) s.60-63, il., bibliogr. 40 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,382

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta

  Streszczenie polskie: Liczne badania epidemiologczne i doświadczalne na zwierzętach wskazują na istotną rolę niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych (NNKT) w procesie nowotworzenia. Kwasy te nie sa syntetyzowane w organizmie i muszą być dostarczane w pokarmie. Kwas linolowy (LA) należący do serii n-6 NNKT pobudza powstawanie raków sutka, jelita grubego i prostaty. Kwas ten z znacznych ilościach znajduje się w olejach pochodzenia roślinnego (olej słonecznikowy, sojowy, kukurydziany i wiesiołkowy). Natomiast kwas gamma-linolenowy (GLA, n-6 NNKT), który w większych ilościach znajduje się w oleju wiesiołka i ogórecznika działa przeciwnowotworowo. Właściwości przeciwnowotworowe wykazują także NNKT serii n-3, pochodzace głównie z olejów rybnych - kwas eikozapentaenowy (EPA) i dokozaheksaenowy (DHA). Kwasy NNKT wpływają na różne etapy procesu nowotworzenia działanie ich nie jest do końca wyjaśnione. Hamują m.in. powstawanie z kwasu arachidonowego prostanoidów, które reguluja wzrost guzów nowotworowych i zjawisko przerzutów. W pracy opisano wpływ NNKT na powstawanie prostanoidów oraz na zjawisko angiogenezy.

  Streszczenie angielskie: Numerous epidemiological and animal experimental studies have shown the effect of polyunsaturated fatty acids (PUFAs) on tumorigenesis and metastasis. PUFAs are not synthesised in the body and have to be supplied in a diet. Linoleic acid (LA, C18:3, n-6 PUFA) that is metabolised in the body to arachidonic acid, the precursor of two families of prostanoids formed from cyclooxygenase and lipoxygenase mediated reactions enhances mammary, colon and prostate carcinogenesis. LA is present in large amounts in corn, sunflower, soy and evening primrose oils. Gamma-linolenic acid (GLA, C18:3, n-6 PUFA) which is found in the evening primrose and borage oils suppresses carcinogenesis. It has been also found that the diet rich in n-3, PUFAs suppresses carcinogenesis. N-3 PUFAs - eicosapentaenoic acid (EPA, C20:5) and docosahexaenoic acid (DHA, C22:6) are the components of fish oils. Although the exact mechanisms by which dietary fats induce or suppress carcinogenesis have not been identified, arachidonic acid derived - prostanoids are believed to play an important role in these processes. Some prostanoids regulate tumor growth and metastasis. In principle the fatty acids provided in diets can be metabolized via two major routes; incorporation into membrane phosphoration of dividing tumor cells and formation of prostanoids and leukotrienes. Prostanoids originated from n-3 PUFAs can as partial antagonists to the tumorigenic action of those derived from n-6 PUFAs and thus suppresses the proliferation of the tumor cells. Possible mechanism includes also a direct influence of dietary fats...


  141/977

  Tytuł oryginału: Lovastatin potentiates antitumor activity of doxorubicin in murine melanoma via an apoptosis-dependent mechanism.
  Autorzy: Feleszko Wojciech, Młynarczuk Izabela, Olszewska Dominika, Jalili Ahmad, Grzela Tomasz, Lasek Witold, Hoser Grażyna, Korczak-Kowalska Grażyna, Jakóbisiak Marek
  Źródło: Int. J. Cancer 2002: 100 (1) s.111-118, il., tab., bibliogr. 37 poz.
  Sygnatura GBL: 305,029

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta

  Streszczenie angielskie: Lovastatin, a drug successfully used in the clinic to prevent and to treat coronary heart disease, has recently been reported to decrease the incidence of melanoma in lovastatintreated patients. Lovastatin has also been proved to potentiate antitumor effects of both cisplatin and TNF-ŕ in murine melanoma models. Recently, an augmented therapeutic effect of lovastatin and doxorubicin has been reported in 3 tumor models in mice. In our preliminary study lovastatin caused retardation of melanoma growth in mice treated with doxorubicin (Feleszko et al. J. Nati Cancer Inst 1998;90:247-8). In the present report, we supplement our preliminary observations and demonstrate in 2 murine and 2 human melanoma cell lines that lovastatin effectively potentiates the cytostatic/cytotoxic activity of doxorubicin in vitro via an augmentation of apoptosis (estimated with PARP-cleavage assay, annexin V assay and TUNEL). The combined antiproliferative activity of lovastatin and doxorubicin was evaluated using the combination index (CI) method of Chou and Talalay, revealing synergistic interactions in melanoma cells exposed to lovastatin and doxorubicin. In BI6FI0 murine melanoma model in vivo, we have demonstrate significantly increased sensitivity to the combined treatment with both lovastatin (5 mg/kg for 14 days) and doxorubicin (4 x I mg/kg) as compared with either agent acting alone. Lovastatin treatment resulted also in significant reduction of the number of experimental metastasis in doxorubicin-treated mice The results of our studies suggest that lovastatin may enhance the effectiveness of chemotherapeutic agents in the treatment of malignant melanomas.


  142/977

  Tytuł oryginału: Adsorption characteristics of human plasma fibronectin in relationship to cell adhesion.
  Autorzy: Kowalczyńska Hanna M., Nowak-Wyrzykowska Małgorzata, Dobkowski Jacek, Kołos Robert, Kamiński Jarosław, Makowska-Cynka Alicja, Marciniak Ewa
  Źródło: J. Biomed. Mater. Res. 2002: 61 (2) s.260-269, il., tab., bibliogr. 57 poz.
  Sygnatura GBL: 305,818

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: Adsorption of human plasma fibronectin (FN) on nonsulfonated and sulfonated polymer surfaces was studied, by using a polyclonal antiserum to FN and the ELISA method. ELISA signal was recorded as a function of FN concentration in solutions. The concentration dependence of FN binding shows the saturation effect in the range 5-10 ćg/mL. ELISA data are discussed in the terms of a self-assembled monolayer and different conformations of the FN molecule. The early adhesion of L1210 cells to polymer surfaces after prior adsorption of FN on these surfaces was studied under static conditions. In the case of FN adsorbed on sulfonated surfaces, the relative number of adhering cells increased with the increase of the interfacial surface tension (i.e., the cell adhesion depends on the surface density of sulfonic groups). However, in the case of FN adsorbed on nonsulfonated surfaces, the relative number of adhering cells was low and independent on the interfacial surface tension. The ŕ5á1-integrin blocking by a monoclonal antibody resulted on sulfonated polymer surfaces. This indicates that cell adhesion to FN adsorbed on these surfaces is mostly mediated by the ŕ5á1-integrin. In contrast, in the case of FN adsorbed on nonsulfonated surfaces the cell adhesion was not inhibited by the ŕ5á1-integrin blocking.


  143/977

  Tytuł oryginału: Bacillus anthracis.
  Autorzy: Matras Jadwiga, Bartoszcze Michał
  Źródło: Post. Mikrobiol. 2002: 41 (1) s.3-19, 1 tabl., tab., bibliogr. 79 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,786

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta

  Streszczenie angielskie: Bacillus anthracis is an etiological agent of anthrax, a disease very dangerous to humans and many animal species. The spore forms are markedly resistant to environmental extremes of heat, cold, desiccation, chemicals, irradiation etc. Within the infected organisms the spores germinate to produce the vegetative forms which produce toxins. The capsule and toxin complex are virulence factors of B. anthracis. The toxin complex consists of three proteins Protetive Antigen (PA, 83 kDa), Lethal Factor (LF, 87 kDa), and Edema Factor (EF, 89 kDa). Identification of B. anthracis based on microscopy, colonial morphology, sensitivity to penicillin and gamma phage, biochemical tests and conformation of the presence of virulence factors gene by PCR techniques. The methods of treatment and prophylaxis of anthrax in humans have been discussed.


  144/977

  Tytuł oryginału: Antagonism of picrotoxin-induced changes in dopamine and serotonin metabolism by allopregnanolone and midazolam.
  Autorzy: Maciejak Piotr, Krząścik Paweł, Członkowska Agnieszka I., Szyndler Janusz, Bidziński Andrzej, Walkowiak Jerzy, Kostowski Wojciech, Plaznik Adam
  Źródło: Pharmacol. Biochem. Behav. 2002: 72 (4) s.987-991, il., tab., bibliogr. [11] poz.
  Sygnatura GBL: 312,498

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy

  Streszczenie angielskie: The effects of allopregnanolone and midazolam, given intracerebroventricularly, on the behavioral and biochemical effects of picrotoxin, were examined in a model of neurotoxin-induced seizures, in mice. After acute injections, midazolam (ED50 = 39.8 nmol) and allopregnanolone (ED50 = 11.0 nmol) produced similar and dose-dependent protection against picrotoxin-induced seizures. Picrotoxin given intraperitoneally at the ED85 dose decreased significantly the concentration of serotonin (5-HT), dopamine (DA), homovanilic acid (HVA) and 3,4-dihydroxyindolacetic acid (DOPAC), in the mouse striatum and the frontal cortex, in the period of time immediately preceding the onset of seizures. A single injection of allopregnanolone more potently, in comparison to midazolam, antagonized the biochemical action of picrotoxin, abolishing its effects on DA, HVA and 5-HT concentration, in the mouse striatum and the frontal cortex. These results for the first time provide a direct argument for an involvement of central dopaminergic and serotonergic systems in the seizure development. The present data add also to the accumulating evidence suggesting a favorable pharmacological profile for some neurosteroids currently considered to have a future role in the management of epilepsy.


  145/977

  Tytuł oryginału: Journal of Pharmacy and Pharmacology
  Tytuł polski: Pharmacological properties and SAR of new 1,4-disubstituted piperazine derivatives with hypnotic-sedative activity.
  Autorzy: Chilmonczyk Zdzisław, Mazgajska Maria, Iskra-Jopa Joanna, Chojnacka-Wójcik Ewa, Tatarczyńska Ewa, Kłodzińska Aleksandra, Nowak Jerzy Z.
  Źródło: J. Pharm. Pharmacol. 2002: 54 (5) s.689-698, il., tab., bibliogr. s. 696-698
  Sygnatura GBL: 300,961

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy

  Streszczenie angielskie: Preparation, pharmacological properties and structure-activity relationships of new pyrimidylpiperazine derivatives, exhibiting sedative and hypnotic activity in mice, are reported. The hypnotic activity of the compounds was comparable with that of zopiclone (the known hypnotic-sedative agent), their interaction with ethanol, however, being much lower. The obtained results suggested that zopiclone and pyrimidylpiperazines 2, 4 and 5 exerted their pharmacological activity through a different mechanism - zopiclone through the interaction with benzodiazepine receptors and compounds 2, 4 and 5 through an unidentified molecular target. The pharmacological properties of compound 3 could be the result of a mixed mechanism of action, combining the properties of zopiclone and those of compounds 2, 4 and 5. A common feature of zopiclone and compounds 2 and 3 was that, after their systemic administration, independently of mechanism of action, together with the hypnotic effect a reduction of the 5-HT turnover in the mouse brain was observed. Minimum structural requirements for the hypnotic activity were formulated. Structural considerations have shown that removing the ŕ-carbonyl group did not influence the drug's ability to inhibit the locomotor activity. However, it did influence its ability to disturb motor coordination or abolish the righting reflex within non-lethal doses.


  146/977

  Tytuł oryginału: Stimulatory effects of pituitary adenylate cyclase-activating polypeptide on inositol phosphates accumulation in avian cerebral cortex and hypothalamus.
  Autorzy: Nowak Jerzy Z., Pigulowska Aleksandra, Kuba Katarzyna, Zawilska Jolanta B.
  Źródło: Neurosci. Lett. 2002: 323 (3) s.179-182, il., bibliogr. 22 poz.
  Sygnatura GBL: 305,936

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • ptaki

  Streszczenie angielskie: This study has demonstrated that the short and long form of the pituitary adenylate cyclase-activating polypeptide (PACAP), i.e. PACAP27 and PACAP38, moderately but significantly, and in a concenration (0.5-5 ćM)-dependent manner, stimulated inositol phosphates (IPs) accumulation in myo-[3H]inositol-prelabeled cerebral cortical and hypothalamal slices of chick and duck, and in slices of rat cerebral cortex; both peptides had no effect on IPs formation in rat hypothalamus. Vasoactive intestinal peptide (VIP; 0.5-5 ćM) weakly enhanced IPs accumulation in chick hypothalamus, had no significant action in chick cerebral cortex (in fact there was a tendency to attenuate the IPs response in this tissue), and slighty, but significantly, inhibite the IPs accumulation in rat cerebral cortex. VIP showed no activity in rat hypothalamus. It is cincluded that tha stimulatory action of PACAP on phosphoinositide metabolism in avian cerebral cortex, similar to rat cerebral cortex, is mediated via phospholipase C-linked PAC1 type receptors. In chick hypothalamus, however, there may be a component of VPAC type receptors stimulating IPs formation.


  147/977

  Tytuł oryginału: Interakcje limfocytów T z elastyną i ich znaczenie w immunopatologii.
  Tytuł angielski: The interactions of T lymphocytes with elastin and their significance in immunopathology.
  Autorzy: Targońska Magdalena, Górski Andrzej, Kasprzycka Monika, Nowaczyk Maria
  Źródło: Post. Hig. 2002: 56 (1) s.3-10, bibliogr. s. 9-10, sum.
  Sygnatura GBL: 301,727

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta

  Streszczenie angielskie: Recent data indicate that human T lymphocytes can adhere to elastin and respond to co-stimulatory signals of that protein. This reactivity is mediated by non-integrin receptor, elastin binding protein. In addition, another receptor belonging to integrin family may be also involved. T cell interactions with elastin (but not other extracellular matrix proteins) appear to be upregulated in healthy males and at least some patients with vasculitis. Interestingly, statins in pharmacological concentrations strongly and selectively block those interactions. Our data point to the potential role of T cell interactions with elastin in immunopathology of vasculitis and atherosclerosis.


  148/977

  Tytuł oryginału: Rola tlenku azotu (NO) w patogenezie pierwotnego nadciśnienia tętniczego.
  Tytuł angielski: The role of nitric oxide (NO) in the pathogenesis of essential hypertension.
  Autorzy: Kasperska-Zając Alicja, Rogala Barbara
  Źródło: Post. Hig. 2002: 56 (1) s.39-48, bibliogr. s. 46-48, sum.
  Sygnatura GBL: 301,727

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta

  Streszczenie angielskie: It is known that NO is involved in a variety of physiological functions including the regulation of blood pressure. Dysregulation of L-arginine/NOS/NO biological activity occurs in blood hypertensiosn. The present review will focus on a significance of NO in pathogenesis of essential hypertension.


  149/977

  Tytuł oryginału: Regeneracja wątroby po częściowej hepatektomii. Udział mediatorów lipidowych.
  Tytuł angielski: Liver regeneration after partial hepatectomy. Function of the lipid messengers.
  Autorzy: Chocian Grzegorz, Zabielski Piotr, Chabowski Adrian
  Źródło: Post. Hig. 2002: 56 (1) s.49-71, il., bibliogr. s. 67-71, sum.
  Sygnatura GBL: 301,727

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta

  Streszczenie angielskie: The paper contains current data on the different ways of the liver regeneration. There is still not enough data about control of the regeneration processes in the liver. However nuclear phosphatidylinositols and sphingomyelins have been shown to play a potent role of messengers signaling. The lipid messengers may be potent factors affecting process of liver regeneration after partial hepatectomy.


  150/977

  Tytuł oryginału: Carp erythrocyte lipids as a potential target for the toxic action of zinc ions.
  Autorzy: Gabryelak Teresa, Akahori Anna, Przybylska Maria, Jóźwiak Zofia, Brichon Gerard
  Źródło: Toxicol. Lett. 2002: 132 (1) s.57-64, il., tab., bibliogr. s. 63-64
  Sygnatura GBL: 306,158

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta

  Streszczenie angielskie: The effects of zinc on the lipid components of carp erythrocytes (Cyprinus carpio L.) were studied on red blood cells exposed to ZnSO4 (0.01 - 1 mM) for 20 h. The temperatures of the incubation medium were 5 and 20řC for carp collected in winter and summer, respectively. It was observed that increase in the concentration of metal ions in the medium led to significant changes in the content of the main phospholipid classes. Zinc induced the reduction of phosphatidylcholine as well as the increase in the content of phosphatidylserine and phosphatidylinositol. A marked increase in the levels of malondialdehyde and conjugated dienes was also found both in the cells and the incubation medium. Moreover, elevated Zn concentrations caused alterations in the erythrocyte plasma membrane fluidity, estimated by measuring the fluorescence of 1-[4-trimethylaminophenyl]-6-phenyl-1,3,5-hexatriene and 12-[9-anthroyloxy]stearic acid, located on the surface and in the hydrophobic regions of the lipid bilayer. This study in vitro confirmed that higher concentrations of zinc ions induce marked changes in the composition and structure of membrane lipids in carp erythrocytes.


  151/977

  Tytuł oryginału: Tellurium-induced cognitive deficits in rats are related to neuropathological changes in the central nervous system.
  Autorzy: Widy-Tyszkiewicz Ewa, Piechal Agnieszka, Gajkowska Barbara, Śmiałek Mieczysław
  Źródło: Toxicol. Lett. 2002: 131 (3) s.203-214, il., tab., bibliogr. s. 213-214
  Sygnatura GBL: 306,158

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • psychiatria i psychologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: The effects of sodium tellurite 0.1 and 0.4 mg/kg were assessed in the Morris water maze. Two days after treatment rats were tested for acquisition (posttreatment days 3-6) and on seventh day on a spatial retention task. Tellurium treatment was found to cause significant impairment in retention of the spatial learning task. Locomotor disturbances were not the cause of the observed effects. Ultrastructural observations showed neuropathological changes in hippocampus subfields and prefrontal cortex with swelling of synapses, astrocytes and astrocytic processes around the vessels in the cerebral cortex neuropil. Severity of the observed changes in glial-neuronal unit was in correlation with the extent of learning impairment. A direct injury of Schwann cells with the secondary myoclasis was noted in the sciatic nerve. Our results indicate that acute treatment with sodium tellurite results in impairment of learning and spatial memory.


  152/977

  Tytuł oryginału: Inhibitory produktów onkogenów w leczeniu nowotworów.
  Tytuł angielski: Oncogene products inhibitors in the treatment of cancer.
  Autorzy: Jędrzejczak Wiesław Wiktor, Nurzyńska Daria
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 107 (5) : Materiały VIII Konferencji Hematologicznej s.461-467, il., bibliogr. 21 poz. - 8 Konferencja Hematologiczna Towarzystwa Internistów Polskich pt. Zaburzenia odporności w chorobach krwi i układu chłonnego Wrocław 05. 2002
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta


  153/977

  Tytuł oryginału: Niguldipine impairs the protective activity of carbamazepine and phenobarbital in amygdala-kindled seizures in rats.
  Autorzy: Borowicz Kinga K., Kleinrok Zdzisław, Czuczwar Stanisław J.
  Źródło: Eur. Neuropsychopharmacol. 2002: 12 (3) s.225-233, il., tab., bibliogr. s. 232-233
  Sygnatura GBL: 313,361

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: There is evidence that some calcium (Ca2+) channel inhibitors enhance the protective activity of antiepileptic drugs. Since clinical trials have not provided consistent data on this issue, the objective of this study was to evaluate the interaction of a dihydropyridine, niguldipine, with conventional antiepileptics in amygdala-kindled rats. Niguldipine (at 7.5 but not at 5 mg/kg) displayed a significant anticonvulsant effect, as regards seizure and afterdisharge durations in amygdala-kindled convulsions in rats, a model of complex partial seizures. No protective effect was observed when niguldipine (5 mg/kg) was combined with antiepileptics at subeffective doses, i.e. valproate (75 mg/kg), diphenylhydantoin (40 mg/kg), or clonazepam (0.003 mg/kg). Unexpectedly, the combined treatment of niguldipine (5 mg/kg) with carbamazepine (20 mg/kg) or phenobarbital (20 mg/kg) resulted in a proconvulsive action. BAY k-8644 (an L-type Ca2+ channel activator) did not modify the protective activity of niguldipine (7.5 mg/kg) or the opposite action of this dihydropyridine (5 mg/kg) in combinations with carbamazepine or phenobarbital. A pharmacokinetic interaction is not probable since niguldipine did not affect the free plasma levels of the antiepileptics. These data indicate that the opposite actions of niguldipine alone or combined with carbamazepine (or phenobarbital) were not associated with Ca2+ channel blockade. The present results may argue against the use of niguldipine as an adjuvant antiepileptic or for cardiovascular reasons in patients with complex partial seizures.


  154/977

  Tytuł oryginału: Ethanol-induced neurotoxicity is counterbalanced by increased cell proliferation in mouse dentate gyrus.
  Autorzy: Pawlak Robert, Skrzypiec Anna, Sulkowski Stanisław, Buczko Włodzimierz
  Źródło: Neurosci. Lett. 2002: 327 (2) s.83-86, il., bibliogr. 19 poz.
  Sygnatura GBL: 305,936

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca opublikowana za granicą
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy

  Streszczenie angielskie: Chronic ethanol abuse leads to degenerative changes in the hippocampus, which may result in subsequent cognitive impairment. Since the hippocampus retains the ability to produce neurons throught adulthood, in the present study we examined if ethanol-induced neuronal loss could be counterbalanced by cell proliferation in mouse dentate gyrus (DG). A total of 14 days of ethanol administration resulted in marked increase in cells positive for TdT-mediated dUTP nick-end labeling in all hippocampal regions studied, indicating that neurons die throughout the hippocampus by apoptotic mechanism. However, cresyl violet staining revealed approximately 20 p.c. neuronal loss following ethanol administration in CA1 and CA2 fields (P 0.01 and P 0.05, respectively), but not in DG. At the same time ethanol caused 2-fold increase in the number of proliferating cells in subgranular zone of DG. Thus, long-term ethanol intoxication causes permanent damage to CA1 and CA2, but not to DG which can be counterbalanced by ongoing neurogenesis.


  155/977

  Tytuł oryginału: A comparison of four susceptibility tests on Yersinia enterocolitica strains isolated from human and animal material.
  Autorzy: Woźniak-Kosek Agnieszka, Kawiak Jerzy
  Źródło: Acta Microbiol. Pol. 2002: 51 (1) s.31-37, il., tab., bibliogr. [14] poz.
  Sygnatura GBL: 302,697

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: The results of antibiotic sensitivity tests are presented for 20 strains of Yersinia enterocolitica from human and animal material as well as for one commercial standard strain. Results obtained with four different methods of assays were compared. One of the methods used was flow cytometric Minimum Inhibitory Concentration (MIC) assay (FC-MIC). Results of all four tests were strains in the clinical surrounding are discussed.


  156/977

  Tytuł oryginału: Wpływ sulindaku oraz jego pochodnych na wzrost mięsaka płuca (L1 sarcoma) u myszy Balb/c.
  Tytuł angielski: The influence of sulindac and its derivatives on L1 sarcoma growth in Balb/c mice.
  Autorzy: Rogala Ewa, Skurzak Henryk, Białas-Chromiec Beata, Filewska Małgorzata, Sommer Ewa, Skopińska-Różewska Ewa
  Źródło: Onkol. Pol. 2002: 5 (1) s.21-23, tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,469

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: Niesteroidowe leki przeciwzapalne oprócz swoich klasycznych właściwości leczniczych wykazują także działanie przeciwnowotworowe. Badania własne wykazały hamowanie odczynu neowaskularyzacji indukowanej śródskórnym podaniem myszom komórek ludzkich nowotworów, a także hamowanie produkcji czynników proangiogennych BEGF, bFGF przez sulindak i jego metabolity. We wstępnych doświadczeniach sulindak ograniczał także wzrost guzów L1 sarcoma u myszy. Cel pracy: Celem obecnej pracy była kontynuacja badań nad wpływem sulindaku i jego metabolitów, sulfonu sulindaku i sulfidu sulindaku, na rozwój mięsaka płuca (L1 sarcoma) u myszy Balb/c. Materiał i metody: Badania przeprowadzono na 84 wsobnych myszach Balb/c. Linię komórkową L1 sarcoma pasażowano in vivo na myszach. Po 14 dniach guzy usuwano i izolowano zawiesinę komórkową, którą wszczepiano podskórnie zwierzętom w ilości 106 komórek na wstrzyknięcie. Przez 14 kolejnych dni, podawano zwierzętom doustnie wodne zawiesiny sulindaku, sulfonu sulindaku lub sulfidu sulindaku. Myszy uśmiercano letalna dawką Morbitalu i określano masę guzów (mg). Wyniki: Wysoce istotne statystycznie zmniejszenie masy guzów obserwowano po zastosowaniu obu dawek sulindaku i sulfidu. W przypadku sulfonu sulindaku, hamowanie wzrostu guza uzyskano tylko w dawce niższej. Wnioski: Wyniki badań potwierdzają przeciwnowotowrowe działanie sulindaku i jego pochodnych. Preparaty te mogą należeć w przyszłości do grupy czynników wspomagających leczenie chorób nowotworowych.

  Streszczenie angielskie: Introduction: Nonsteroidal antiinflammatory drugs, except their classical therapeutic properties, demonstrate the antineoplstic activity. our previous studies showed inhibition of neovascularization induced in mice by human cancer cells and the production of angiogenic factors VEGF, bFGF by tumor cells under the influence of sulindac and its metabolites. In preliminary experiments sulindac inhibited L1 sarcoma growth in mice. The aim of the study: The estimation of influence of sulindac and its metabolites, sulindac sulfone and sulindac sulfide, on L1 sarcoma growth in Balb/c mice. Material and methods: The experiments were performed on 84 inbred Balb/c mice. L1 sarcoma cell line was passaged in mice, after 14 days the tumors were removed, cells were isolated and grafted subcutaneously to mice (10**6 cells per injection). Mice were fed orally with sulindac, slindac sulfone or sulindac sulfide for 14 consecutive days. Next, the animals were killed with lethal dose of Morbital and the tumor mass (mg) was measured. Results: Sulindac and its metabolites inhibited L1 sarcoma growth in mice. Sulindac and sulindac sulfide in both doses highly significantly suppressed tumor mass. Sulindac sulfone was effective in lower dose only. Concusion: The results of our experiments confirm antineoplastic properties of sulindac and its derivaties. There preparations could be used as adjunctive factors in cancer treatment.


  157/977

  Tytuł oryginału: Lipid peroxidation of cellular membranes following photodynamic therapy with photosensitizers: sulfoxaporphyrin, dithiaporphyrin and hematoporphyrin derivative.
  Tytuł polski: Peroksydacja lipidów błon komórkowych w następstwie terapii fotodynamicznej z użyciem fotouczulaczy: sulfoksaporfiryny, ditiaporfiryny oraz pochodnej hematoporfiryny.
  Autorzy: Ziółkowski Piotr, Symonowicz Krzysztof, Bronowicz Andrzej, Osiecka Beata J., Chmielewski Piotr, Latos-Grażyński Lechosław, Dzięgiel Piotr
  Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (2) s.181-186, il., tab., bibliogr. 22 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 313,451

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. Fotodynamiczna terapia (PDT) jest znaną metodą leczenia nowotworów złośliwych obejmującą stosowanie fotouczulaczy oraz światła o odpowiedniej długości fali. Mechanizmy działania PDT nie są całkowicie wyjaśnione, szczególnie gdy stosuje się nowe związki. Cel pracy. Celem pracy było sprawdzenie, czy nowe fotouczulacze w warunkach PDT mogą uszkadzać błony komórkowe i tym samym przyczyniać się do śmierci komórkowej. Materiał i metody. Sulfoksaporfiryna (OXA) i ditiaporfiryna (DTP) były podawane w iniekcjach dootrzewnowych myszom BALB/c uprzednio zaszczepionym mięsakiem włóknistym, BFS1. Stosowano dawki 2,5, 5,0 oraz 7,5 mg/kg w 0,9 p.c. Na Cl, a po upływie 24 godzin nowotwory naświetlano światłem o całkowitej dawce równej 50 lub 100J/cmý i długości fali wynoszącej 670 nm (OXA), 695 nm (DTP) oraz 627 nm (HpD). Po 30 minutach oraz po 6 i 48 godzinach myszy uśmiercano, pobierano nowotowory i poddawano je oznaczeniom w kierunku peroksydacji lipidów (LP). LP mierzono spektrofotometrycznie z użyciem zestawów dla malonylodialdehydu (MDA) i 4-hydroksyalkenów (4HNA). Wartości LP podawano w ćM. MDA+44HNA na gram tkanki. Wyniki. Stężenie LP dla poszczególnych fotouczulaczy nie różniło się znacząco i było zależne od stosowanej dawki fotodynamicznej. Najwyższe stężenia LP występowały po 6 godzinach od naświetlenia dawką 100 J/cmý (dawki fotodynamicznej. Najwyższe stężenia LP występowały po 6 godzinach od naświetlenia dawką 100 J/cmý (dawka preparatu - 7,5 mg/kg). W ...

  Streszczenie angielskie: Background. Photodynamic therapy (PDT) is known method of anticancer treatment involving application of photosensitizer and subsequent irradiation with light of appropriate wavelength. Mechanisms of PDT action are not completely elucidated, especially when new photosensitizers are applied. Objectives. Aim of study was checking whether new compounds in terms of PDT impair cellular membranes, theus facilitating cell death. Material and methods. Sulfoxaporphyrin (OXA) and dithiaporphyrin (DTP) were injected intraperitoneally to BALB/c mice transplanted with fibrosarcoma BFS1 in doses 2.5, 5.0, 7.5 mg/kg in 0.9 p.c. NaCl. After 24 hours tumors were irradiated at total doses 50 or 100 J/sq cm and wavelength 670 nm (OXA), 695 nm (DTP) and 627 nm (HpD). Following 30 minutes, 6 and 48 hours observation mice were sacrified, tumors excised, and processed for lipid peroxidation (LP). LP was spectrophotometrically measured using kits for malonyldialdehyde (MDA) and 4-hydroxyalkenes (4HNA). LP was given in ćM MDA+4 HNA/g of tissues. Results. Level of LP for particular photosensitizer did not very significantly. LP showed to be photodynamic dose-dependent (photosensitizer x light doses). The highest levels of LP occurred after 6 hours from light application at 100 J/sq cm (compound dose was 7.5 mg/kg). In such conditions, OXA-PDT resulted in 998. 15, DTP-PDT in 899.04 and HpD-PDT in 1137.36 ćM/g, whereas in controls it did not exceed 73.0 ćM/g. At lates time point (48 hrs) these ...


  158/977

  Tytuł oryginału: Artificial peritoneum for the treatment of fecal/barium peritonitis - an expreimental study.
  Tytuł polski: Sztuczna otrzewna w leczeniu kałowo-barowego zapalenia otrzewnej - badania doświadczalne.
  Autorzy: Kielan Wojciech, Kozianka Juergen, Grzebieniak Zygmunt
  Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (2) s.193-199, il., bibliogr. 9 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 313,451

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • Świnie

  Streszczenie polskie: Cel pracy. Celem pracy było zbadanie na modelu doświadczalnym zapalenia otrzewnej u świń, czy i w jaki sposób proces zapalny w jamie otrzewnej rozprzestrzenia się przez część przeponową otrzewnej ściennej i czy czynność resorpcyjną części przeponowej otrzewnej ściennej można zmniejszyć w sposób sztuczny, pokrywająć ją przyjętą do badań gąbką HYPOL - sztuczną otrzewną. Materiał i metody. Do doświadczenia użyto 19 świń, które podzielono na dwie grupy. 4 Świnie były grupą kontrolną (dwie z zapaleniem otrzewnej bez zakładania sztucznej otrzewnej oraz dwie z założoną sztuczną otrzewną, ale bez wywołanego zapalenia otrzewnej). 15 świń miało śródoperacyjnie wywołane kałowo-barowe zapalenie otrzewnej oraz założoną gąbkę HYPOL - sztuczną otrzewną pod kopułę przepony. Po śmierci świń sztuczna otrzewna oraz przepona były badane w mikroskopie elektronowym. Wyniki. Dwie świenie, które miały założoną sztuczną otrzewną bez wywołanego zapalenia otrzewnej, przeżyły operację bez powikłań. Zwierzęta, które miały wywołane zapalenie otrzewnej bez założenia sztucznej otrzewnej zmarły do 4 godzin po zabiegu. Świnie, ktróe miały wywołane zapalenie otrzewnej i założoną sztuczną otrzewną pod kopułą przepony przeżyły 6-16 godzin po operacji i czas ten był istotnie dłuższy niż u zwierząt bez założonej sztucznej otrzewnej. Gdy przepona nie była pokryta sztuczną otrzewną, dochodziło do całkowitego zniszczenia otrzewnej ściennej przepony z przechodzeniem kryształów siarczanu baru przez przeponę. W ...

  Streszczenie angielskie: Objectives. The study was intended to evaluate the pattern of spreading of intraabdominal sepsis through the diaphragm and to find out whether implantation of a polyurethane HYPOL sponge as an artificial peritoneum can reduce the spread of sepsis. Material and methods. In the experiment 19 swine were used in two groups: 4 as controls (2 with peritonitis without artificial peritoneum, two with artificial peritoeum but without peritonitis) and 15 animals that had fecal/barium peritonitis induced, and HYPOL sponge implanted under the diaphragm. When they died, the sponge and peritoneum were examined in scanning electron microscopy. Results. The swine that had artificial peritoneum implanted without peritonitis recovered normally. The animals that had peritonitis without implanting artificial peritoneum died within 4 hours. With peritonitis and diaphragmal peritoneum protected with HYPOL sponge, the time of survival was significantly longer. Where the artificial peritoneum was not used, diaphragmal peritoneum underwent complete destruction and barium sulfate crystals migrated through the diaphragm. With peritoenum protected with the HYPOL sponge, the mesothelium was preserved and migration of barium reduced. Conclusions. The evaluated artificial peritoenum, HPOL sponge, provides protection to the diaphragmal peritoneum in fecal/barium peritonitis. It acts as a mechanical fllter interfering with resortption and spread of the infection in peritonitis. HYPOL sponge might ...


  159/977

  Tytuł oryginału: Regulacja gospodarki lipidowej z udziałem receptorów jądrowych.
  Tytuł angielski: Lipid metabolism regulation by nuclear receptors.
  Autorzy: Kwiatkowska Danuta, Kwiatkowska-Korczak Janina
  Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (2) s.219-228, il., tab., bibliogr. 46 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,451

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta

  Streszczenie polskie: Synteza enzymów i innych białek uczestniczących w przemianie lipidów jest regulowana przez heterodimeryczne receptory jądrowe: receptory aktywowane przez proliferatory peroksysomów (PPARŕ, PPARç, PPARë), wątrobowe receptory X (LXR) oraz receptory farnezoidów X (FXR). Aktywowane receptory wiążą się ze swoistymi regulatorowymi odcinkami DNA I regulują transkrypcję odpowiednich genów. Aktywatorami PPAR są kwasy tłuszczowe, eikozanoidy oraz leki przeciwcukrzycowe i obniżające stężenie lipidów osocza. PPARŕ stymuluje transport i metabolizm lipidów w wątrobie i jelitach. Jego obniżona aktywność towarzyszy często otyłości, lipidemii i zaburzeniom przemiany lipidów w tkankach. Leki typu fibratów (fenoizoksymaślanów), wiążące się z PPARŕ są skuteczne w tych chorobach. PPARç i PPARë pobudzają różnicowanie adipocytów i przemianę tkanki tłuszczowej. Ich syntetyczne ligandy, leki z grupy tiazolidynoidionów (TZD), obniżają insulinooporność, hiperglikemię i hiperlipidemię. LXR wiąże się z utlenionymi pochodnymi cholesterolu, stymuluje jego transport oraz przemianę do kwasów żółciowych. FXR, aktywowany przez kwasy żółciowe hamuje ich syntezę.

  Streszczenie angielskie: Synthesis of enzymes and other proteins, involved in lipid metabolism is regulated by heterodimeric receptors: peroxisome proliferator receptors (PPARŕ, PPARç, PPARë), liver X receptors (LXR) and farnmesoid X receptors (FXR). Activated receptors bind regulatory elements of DNA and regulate transcription of target genes. PPARs are activated by fatty acids and eicosanoids, antidiabetic drugs and drugs decreasing lipid concentration in serum. PPARŕ stimulated lipid transport and metabolism in liver and gut. Obesity, hyperlipidemia and disturbances of tissue lipid metabolism are often accompanied by decreased PPAR… activity. Fibrates, high-affinity ligands of the receptor are used in these diseases sucessfully. PPARŕ and PPARë stimulate adipocyte differentiation and metabolism of adipose tissue. Synthetic ligands, thiazolidinediones (TZD) are known to decrease insulin resistance, hyperglycemia and hyperlipidemia. LXR binds oxidized cholesterol derivatives, stimulates cholesterol transport and bile acids synthesis. FXR activated by bile acids inhibits their synthesis.


  160/977

  Tytuł oryginału: Charakterystyka i medyczne zastosowania konstrukcji liposomowych.
  Tytuł angielski: Characterization and medical applications of liposome constructions.
  Autorzy: Stebelska Katarzyna, Wyrozumska Paulina, Grzybek Michał, Sikorski Aleksander F.
  Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (2) s.229-242, il., bibliogr. 40 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,451

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta

  Streszczenie polskie: Liposomy zostały po raz pierwszy opisane w 1965 r. Te pęcherzykowate struktury uzyskiwane podczas hydratacji fosfolipidów wykorzystywano początkowo jako układy modelowe w badaniach nad właściwościami błon biologicznych. Liposomy są zbudowane z zamkniętych, koncentrycznych dwuwarstw lipidowych, oddzielających przestrzenie wodne. W medycynie znalazły zastosowanie jako struktury zdolne zamykać substancje hydrofilowe lub hydrofobowe o znaczeniu terapeutycznym. Cząsteczki substancki hydrofilowych mogą być zamykane w przestrzeni wodnej liposomów, a cząsteczki substancji lipofilowych mogą być inkorporowane w dwuwarstwę lipidową. Jako struktury lipidowe są zdolne do oddziaływań z komórkami zarówno fagocytującymi, jak i niezdolnymi do fagocytozy. Przykłady takich oddziaływań to: adosprcja na powierzchni komórek swoista lub nieswoista, wymiana lipidów lub wkomponowanych w liposomową dwuwarstwę cząsteczek substancji lipofilowych z błoną komórkową, fuzja z błoną komórkową, której może towarzyszyć uwolnienie zawartości wodnych przedziałów liposomowych do wnętrza komórki, pochłonięcie liposomów w wyniku endocytozy z udziałem receptorów. Liposomy i ich zachowanie in vitro i in vivo są szczegółowo charakteryzowane. Okazuje się bowiem, że wędrujące w krwioobiegu liposomy zostają opłaszczane białkami osocza. Liposomy takie są następnie rozpoznawane i fagocytowane przez komórki żerne układu siateczkowo-śródbłonkowego. Liposomy (oraz ich zawartość), zależnie od właściwości ...

  Streszczenie angielskie: Liposomes were characterized for the first time in 1965. Since begining these vesicle-like structures, obtained during hydratation of phospholipids, have been used as biomembrane model in the studies on properties of biomembranes. The liposomes being closed concentric lipid bilayers separate aqueous compartments. Liposomes are applied in medicine as structures abel to encapsulate hydrophilic drugs. Molecules of hydrophilic substances can be encapsulated in aqueous liposome compartment while molecules of hydrophobic nature can be incorporated within liposome bilayer. As lipidic structures liposomes are able to interact with cells: macrophages or cells which are not able to phagocytosis. The examples of such interactions are: receptor-mediated or non-specific adsorption on cell surface, fusion with plasma membrane followed by delivery of their aqueous compartment contents into cytosol and internalization via clathrin mediated endocytosis mechanism. Some lipids or lipophilic molecules can exchange between liposome and plasma membrane bilayers. Liposomes and their in vitro and in vivo behaviour are characterized in details. It appears that circulating liposomes are quickly coated by plasma protiens. This process is followed by recognition and phagocytosis by macrophages of reticuloendothelial system. Liposomes (and their contents), depending on surface properties, are accumulated in organs rich in these cells. To reduce this phenomenon some strategies are proposed. The ...


  161/977

  Tytuł oryginału: Znaczenie antygenu HLA B27 i endotoksyn bakteryjnych w ostrym zapaleniu przedniego odcinka błony naczyniowej.
  Tytuł angielski: Significance of HLA B27 antigen and bacterial endotoxins in the acute anterior uveitis.
  Autorzy: Misiuk-Hojło Marta, Rusiecka-Ziółkowska Jolanta
  Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (2) s.243-246, tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,451

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • mikrobiologia
 • okulistyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono poglądy na temat etiologii zapaleń przedniego odcinka błony naczyniowej. Omówiono znaczenie najbardziej predysponujacych czynnikiów: genetycznego - szczególnie obecność antygenu HLA B27 - oraz zakażeń bakteryjnych, spowodowanych głównie przez bakterie Gram-ujemne. Badania eksperymentalne dotyczące doświadczalnego zapalenia błony naczyniowej wywołanego endotoksyną, przeprowadzane na modelach zwierzęcych, pozwalają częściowo wyjaśnić przypuszczalne patogenetyczne mechanizmy tych chorób.

  Streszczenie angielskie: The paper present an overview on the anterior uveitis etiology. The significance of the most predisposing factors: the genetic one, especially antigen HLA B27 and bacterial infection, mostly Gram-negative, are discussed. The research concerning endotoxin-induced anterior uveitis on the animal models offer the possible explanation for the pathogenesis of human disease.


  162/977

  Tytuł oryginału: Budowa i rola biologiczna białek morfogenetycznych kości.
  Tytuł angielski: The structure and the biological role of bone morphogenetic proteins. P. 1.
  Autorzy: Kos Marcin, Łuczak Klaudiusz, Matusiewicz Małgorzata
  Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (2) s.247-251, bibliogr. 31 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,451

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono współczesne poglądy na strukturę i znaczenie biologiczne w procesie kostnienia białek morfogenetycznych kości - BMP (bone morphogenetic proteins). Jest to grupa protein, w której obecnie wyróżnia się 13 podgrup, charakteryzująca się unikatowymi właściwościami do wywoływania zjawiska ektopowej osteogenezy. Autorzy omawiają budowę molekularną, właściwości fizykochemiczne, sposoby izolacji, mechanizm działania i podział BMP. Wskazano także na korzyści wynikające z ewentualnego zastosowania tego typu substancji w dynamicznie rozwijającej się obecnie dziedzinie, jaką jest inżynieria tkankowa.

  Streszczenie angielskie: In the paper contemporary views on the structure and biological role of BMP (bone morphogenetic protiens) are presented. It is a group of substances divided nowadays in 13 subgroups, presenting unique ability of evolving ectopic osteogenesis. The authors discuss their molecular structure, physiochemical properties, methods of isolation, mechanism of action and classification of BMP's. The advantages resulting from possible use of such substnces in dynamically developing discipline, as it is tissue engineering are pointed.


  163/977

  Tytuł oryginału: Budowa i rola biologiczna białek morfogentycznych kości.
  Tytuł angielski: The structure and the biological role of bone morphogenetic proteins. P. 2.
  Autorzy: Kos Marcin, Łuczak Klaudiusz, Matusiewicz Małgorzata
  Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (2) s.253-256, bibliogr. 39 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,451

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta

  Streszczenie polskie: W artykule przedstawiono mechanizm działania białek morfogenetycznych kości na poziomie molekularnym. Omówiono rodzaje, budowę, funkcję receptorów dla tych substancji oraz sposób przekazywania sygnałów przez przkaźniki drugiego rzędu, do jądra komórki w celu uaktywnienia odpowiednich genów. Spowodowana tym zmiana metabolizmu komórek wpływa na ich strukturę i funkcję.

  Streszczenie angielskie: The paper contains description of the molecular mechanism of bone morphogenetic proteins action. Classification, structure and mode of signal transmission to the cellular mucleus from cellular membrane were presented. Activation of the genes cause changes in cellular metabolism and thus in it's structure and function.


  164/977

  Tytuł oryginału: Investigation of hypoglycemic properties of rectal suppositories with chloropropamide.
  Autorzy: Kosior Anna
  Źródło: Acta Pol. Pharm. 2002: 59 (2) s.109-113, tab., bibliogr. 8 poz.
  Sygnatura GBL: 301,378

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • króliki

  Streszczenie angielskie: Rectal suppositories with chlorpropamide and suppositories with chlorpropamide in the dispersion system with urea prepared. Witepsol H15 and H190 and a polyoxyethylenglycol mixture were used as bases. Rabbits were tested for blood-glucose level. The animals have been administered with prepared suppositories and commercial tablets. It was found the suppositories prepared on the basis Witepsol H15 with the dispersed chlorpropamide caused a much higher decrease of blood-glucose level than commercial tablets.


  165/977

  Tytuł oryginału: Evaluation of adriamycin induced DNA damage and repair in human and animal cells.
  Autorzy: Chłopkiewicz Bożena
  Źródło: Acta Pol. Pharm. 2002: 59 (2) s.115-120, il., tab., bibliogr. 29 poz.
  Sygnatura GBL: 301,378

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta
 • bydło
 • małpy
 • myszy

  Streszczenie angielskie: Adriamycin induced DNA damage and repair were investigated by the comet assay in four human cell lines (CRL2088, ME18, Lu106, WISH) and five animal cell lines (L929, Balb/3T3, CHO, MDBK, Vero). The results indicated the concentration-dependent induction of DNA strand breaks in all cell lines after adriamycin treatment. Simultaneously, wide differences in sensitivity of cell to the damaging action of adriamycin were observed. The most sensitive were two human cell lines derived from epithelial tissues, Lu106 and WISH. In these lines the breaks induced by adriamycin were not repaired within 6 h postincubation. In two other human cell lines, CRL2088 and ME18, only a small number of DNA breaks appeared after adriamycin exposure and these were very quickly repaired. Among the animal cell lines only the mouse cell line L929 was very sensitive to adriamycin, but most of the induced breaks were repaired within 6 h postincubation. The remaining animal cell lines were less sensitive to DNA damage by adriamycin and all except 3T3, completely repaired the breaks within 6 h postincubation.


  166/977

  Tytuł oryginału: 1- methyl-4-phenylpyridinium and 3-nitropropionic acid diminish cortical synthesis of kynurenic acid via interference with kynurenine aminotransferases in rats.
  Autorzy: Luchowski Piotr, Luchowska Elżbieta, Turski Waldemar A., Urbańska Ewa M.
  Źródło: Neurosci. Lett. 2002: 330 (1) s.49-52, il., bibliogr. 22 poz.
  Sygnatura GBL: 305,936

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: The aim of the present study was to evaluate the effect of mitochondrial inhibitors, 1-methyl-4-phenylpyridinium (MPP+) and 3-nitropropionic acid (3-NPA), on the brain production of endogenous glutamate antagonist, kynurenic acid (KYNA). MPP+ and 3-NPA dose-dependently impaired the synthesis of KYNA in rat cortical slices. Enzymatic studies revealed the MPP+ inhibits in a concentration-dependent manner the activity of kynurenine aminotransferase II (KAT II), but not the activity of kynurenine aminotransferase I (KAT I). 3-NPA impaired the activity of both enzymes, KAT I and KAT II. Thus, MPP+ - and 3-NPA-evoked neurotoxicity may be at least partially associated with the depletion of KYNA.


  167/977

  Tytuł oryginału: Group II mGlu receptor agonists inhibit behavioural and electrophysiological effects of DOI in mice.
  Autorzy: Kłodzińska Aleksandra, Bijak Maria, Tokarski Krzysztof, Pilc Andrzej
  Źródło: Pharmacol. Biochem. Behav. 2002: 73 (2) s.327-332, il., bibliogr. s. 331-332
  Sygnatura GBL: 312,498

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy

  Streszczenie angielskie: It has been suggested that metabotropic glutamate (mGlu) receptor agonists selective for Group II mGlu receptors may have antipsychotic action. Therefore, we studied whether the effects, which could be related to psychotomimetic action of hallucinogenic drugs, are inhibited by Group II mGlu receptor agonists. The selective mGlu2/3 agonist LY354740 and LY379268 inhibited (ń)1-(2,5-dimethoxy-4-iodophenyl)-2-aminoproprane (DOI)-induced head twitches in mice in a dose-dependent manner. Furthermore, LY379268 suppressed an increase in the frequency of sponataneous excitatory synaptic potentials induced by bath-applied DOI in layer V pyramidal cells recorded in the murine medial frontal cortex. The data indicate that Group II mGlu receptor agonist may counteract the effects of hallucinogenic drugs.


  168/977

  Tytuł oryginału: The effect of verapamil on the antioxidant defence system in diabetic kidney.
  Autorzy: Kędziora-Kornatowska K., Szram S., Kornatowski T., Szadujkis-Szadurski L., Kędziora J., Bartosz G.
  Źródło: Clin. Chim. Acta 2002: 322 (1/2) s.105-112, tab., bibliogr. 44 poz.
  Sygnatura GBL: 303,881

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: Bacground: The aim of the study was to examine the effect of verapamil (VP) on lipid peroxidation and activities of key antioxidant enzymes: superoxide dismutase (SOD), catalase (CAT) and glutathione peroxidase (GSH-Px); as well as on glomerular basement membrane (GBM) thickness in streptozotocin-induced diabetic kidney in rats. Methods: Wistar male rats were divided into three groups, 12 rats each: the control (C), diabetic rats (DR), and DR receiving VP, 7 mg/kg body weight in drinking water (DR + VP). Blood glucose (BG) and HbA1c levels, 24-h urinary albumin excretion (UAE) and body weight (BW) were measured every week (0-12 weeks). After 6 and 12 weeks, the animals were sacrificed and malondialdehyde (MDA) content activatives of SOD, CAT and GSH-Px were determined in the kidney homogenate supernatans. Electron micrographs of the glomeruli were scanned and porhphometric investigations were performed by means of a computer image analysis system to compare the glomerular basement basal membrane (GBM) thickness. results: The levels of BG, HbA1c and UAE in DR were significantly higher than in the C group. A progressive increase in the MDA level and a decrease in the SOD, CAT and GSH-Px activaties in the kidney of DR were observed after 6 and 12 weeks. VP administration did not affect BW changes, BG and HbA1 levels in DR. VP decreased lipid peroxidation and augmented the activities of antioxidant enzymes studied in the kidneys of DR as well as decreased kidney weight, GBM thickness and albuminuria in DR. Conclusions: These results confirm the role of oxidative stress in the development of diabetic nephropathy and point to the possible antioxidative mechanism of the nephroprotective action of VP.


  169/977

  Tytuł oryginału: Wpływ promieniowania jonizującego na właściwości elektryczne i cieplne kolagenu kości zwierzęcej : rozprawa habilitacyjna
  Autorzy: Kubisz Leszek; Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego Katedra Biofizyki w Poznaniu
  Źródło: - Poznań, Dział Wydaw. Uczelnianych AM 2002, 105, [1] s. : il., tab., bibliogr. 146 poz., sum., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,293

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • in vitro


  170/977

  Tytuł oryginału: Bioceramika pochodzenia żelowego jako substytut kości (badania in vivo) - doniesienie wstępne.
  Tytuł angielski: Gel derived bioactive ceramic as bone substitute - an in vivo study.
  Autorzy: Niedzielski Kryspin, Wilamski Maciej, Synder Marek
  Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (4) s.385-394, il., bibliogr. 46 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,360

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • króliki

  Streszczenie polskie: Przeprowadzono badania histopatologiczne i radiologiczne na królikach. W doświadczeniu wycinano fragmenty w obu kościach promieniowych. Ubytek w prawym przedramieniu uzupełniono bioszkłem S2 pochodzenia żelowego. Lewe przedramię traktowano jako kontrolę, a ubytek kostny wypełniono mrożonymi allogennymi przeszczepami kostnymi. Zwierzęta uśmiercano po 3., 6., 12. tygodniach i wykonywano badania radiologiczne i histopatologiczne. Wstępne badania radiologiczne i histopatologiczne wykazują stopniowe niejednorodne narastanie kości w trzech okresach obserwacyjnych. Materiał S2 okazał się stymulujący i przyspieszający regenerację tkanki kostnej na wybranym modelu królika.

  Streszczenie angielskie: The paper presents the histopathological and radiological study performed on a series of male, mixed-race rabbits. All rabbits had a 20 x 4 x 4 mm-bone fragment extracted from the radial bone according to a modified technique by Scmitt and Weller. In the right radius bone defect was filled approximately 0.5 cm**3 bioglaass S2. In the left ruis, which served as control, allogenic bone graft (the size of the defect) collected from the tibia and femur was implanted. Rabbits were sacrificed 3, 6 and 12 weeks after the procedure and histopathological and radiological studies were performed. These studies revealed a heterogeneous increase of new bone regeneration in all three phases of the study. The S2 biomaterial both stimulated and accelerated bone regeneration in the rabbits.


  171/977

  Tytuł oryginału: Effects of pentylenetetrazol-induced kindling of seizures on rat emotional behavior and brain monoaminergic systems.
  Autorzy: Szyndler Janusz, Rok Paulina, Maciejak Piotr, Walkowiak Jerzy, Członkowska Agnieszka I., Sienkiewicz-Jarosz Halina, Wisłowska Aleksandra, Zienowicz Małgorzata, Lehner Małgorzata, Bidziński Andrzej, Kostowski Wojciech, Płaźnik Adam
  Źródło: Pharmacol. Biochem. Behav. 2002: 73 (4) s.851-861, il., tab., bibliogr. [23] poz.
  Sygnatura GBL: 312,498

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: The influence of pentylenetetrazol (PTZ)-induced kindling of seizures on the rat emotional behaviour, the brain monoamine turnover rate measured in vitro, and correlation between behavioral and biochemical parameters, were examined in rats. The repeated administration of PTZ (35 mg/kg, ip) evoked kindled seizures in rats (Stage 4 or 5 of clonic - tonic convulsions - maximum). PTZ kindling caused selective changes in the rat emotional behavior, present in some models of anxiety only (a decreased freezing time in the conditioned freezing test and a decreased spontaneous and aversively conditioned ultrasonic vocalization). Simultaneously, PTZ kindling decreased the concentration of homovanillic acid (HVA) and 5-hydroxyindoleacetic acid (5-HIAA) in the prefrontal cortex, decreased the DA (HVA/DA ratio) turnover rate in the striatum, and inhibited the serotonin (5-HT) metabolism (5-HIAA/5-HT ratio) in the hippocampus and the prefrontal cortex. Correlations between dopamine (DA) or 5-HT regional metabolic rats in brain structures and animal behavior were either abolished or reversed in PTZ-kindled animals. It is concluded that both DA and 5-HT systems contribute to the emotional effects of PTZ-induced kindling of sizures. The hypothesis is put forward that PTZ kindling-induced inhibition of the serotonergic innervation may lead to the compensatory increase in 5-HT1A receptors in the dentate gyrus of the hippocampus, thus evoking the anxiolytic-like changes in animal behavior.


  172/977

  Tytuł oryginału: Hipoksyjne nadciśnienie płucne.
  Tytuł angielski: Hipoxic pulmonary hypertension.
  Autorzy: Hawryłkiewicz Iwona
  Źródło: Pneumonol. Alergol. Pol. 2002: 70 (5/6) s.239-242, bibliogr. 14 poz.
  Sygnatura GBL: 301,096

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • pulmonologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta


  173/977

  Tytuł oryginału: The rate of eyelid reflex loss following thiopental administration in hypo- and hypergonadism in rabbits.
  Autorzy: Szymański Bogdan, Pakulski Cezary, Drobnik Leon, Starczewski Andrzej, Badowicz Beata
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (5) s.BR179-BR183, il., tab., bibliogr. 13 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • króliki

  Streszczenie angielskie: The aim of this research was to explain whether different hormonal conditions caused by disturbed concentrations of estrogens and progesterone might lead to alteration of CNS reaction following administration of the hypnotic agent thiopental. The investigated factor was the rate of loss of the eyelid reflx after intravenous thiopental administration, since this corresponds with loss of consciousness. The investigation was performed in 24 sexually mature female Chinchilla rabbaits divided into 4 groups of 6 rabbits each. The animals were oophorectomized (hypoprogesterone/hypoestrogen), hyperestrogen (sham surgery plus estradiol injections), or normal (sham surgery). Twelve weeks later, thiopental (40 mg/ml) was infused through the intravenous cannula at a constant rate (90 ml/hour) until loss of the eyelid reflex, at which time blood was sampled for determination of thiopental, á-estradiol, progesterone and 17ŕ-hydroxyprogesterone concentrations. The ANOVA and Tukey tests were applied in statistical analysis (p = 0.05). Hyperprogesterone rabbits lost consciousness faster (138 ń 34.6 sec), at a lower plasma thiopental concentration (46.3 ń 6.6 ćg/ml), and required less thiopental (24.63 ń 6.44 mg/kg) than controls; hypoprogesterone rabbits lost consciousness slover (207.5 ń 30.9 sec), at a higher plasma thiopental concentration (129.2 ń 24.9 ćg/ml), and required more tiopental (38.51 ń 2.33 mg/kg) than controls. The time of sleep induction in the control group was 190 ń 25.7 sec.; the serum thiopental concentration was 77.8 ń 13.9 ćg/ml, and the total thiopental consumption was 35.8 ń 3.51 mg/kg. Estrogen status has no effect. Various hormonal states are accompanied by different CNS reactions to thiopental. Among the studied groups of sex steroids, only progestins significantly modify the CNS response to barbiturate infusion.


  174/977

  Tytuł oryginału: Rola cynku w procesach plastyczności mózgu.
  Tytuł angielski: The role of zinc in the plasticity processes of brain.
  Autorzy: Czupryn Artur, Skangiel-Kramska Jolanta
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (10) s.460-466, il., bibliogr. 23 poz., sum. - Sympozjum pt. Cynk w fizjologii oraz w patofizjologii i terapii depresji Kraków 06.12. 2000
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy

  Streszczenie angielskie: Synaptic zinc is present in some excitatory nerve terminals and after co-release with glutamate may modulate different neurotransmitter receptors. We found that restriction of peripheral sensory input to the primary somatosensory cortex in mice resulted in an increase of synaptic zinc level in deprived cortical areas. These results suggest that synaptic zinc is regulated by neuronal activity.


  175/977

  Tytuł oryginału: Interakcje układu glutaminianergicznego z cynkiem.
  Tytuł angielski: Interactions of glutamatergic system with zinc.
  Autorzy: Pilc Andrzej, Pałucha Agnieszka
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (10) s.466-470, bibliogr. 18 poz., sum. - Sympozjum pt. Cynk w fizjologii oraz w patofizjologii i terapii depresji Kraków 06.12. 2000
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta

  Streszczenie angielskie: Zn is the second most prevalent trace element in the body and is present in particularly large concentrations in the mammalian brain. Although Zn is a cofactor for many enzymes in all tissues, a unique feature of brain Zn is its vesicular localization in presynaptic terminals, where its release is dependent on neural activity. Synaptic Zn, influencing excitatory glutamate, probably plays a modulatory role in synaptic transmission. This paper reviews glutamatergic system, including ionotropic and metabotropic glutamate receptors, and its role of zinc in the modulation of excitatory transmission.


  176/977

  Tytuł oryginału: Rola cynku w mechanizmie działania leków antydepresyjnych.
  Tytuł angielski: The role of zinc in the mechanism of action of antidepressive drugs.
  Autorzy: Nowak Gabriel, Szewczyk Bernadeta
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (10) s.481-486, il., bibliogr. 22 poz., sum. - Sympozjum pt. Cynk w fizjologii oraz w patofizjologii i terapii depresji Kraków 06.12. 2000
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy
 • szczury

  Streszczenie angielskie: Zinc is a trace element, which is an important modulator of mammalian central nervous system. Its deficiency is related with human depresion. Our recent data indicate involvement of zinc in the mechanism of antidepressant treatment. Moreover, zinc exhibits antidepressant-like effects in animal models of depression in rodents. Since zinc enhances antidepressant effect in laboratory animals its potential therapeutic value in human depression is under evaluation. This paper reviews the alterations in brain zinc homeostasis in relation to pathophysiology and treatment of depression.


  177/977

  Tytuł oryginału: Effect of chronic imipramine or electroconvulsive shock on the expression of mGluR1a and mGluR5a immunoreactivity in rat brain hippocampus.
  Autorzy: Śmiałowska M., Szewczyk B., Brański P., Wierońska J. M., Pałucha A., Bajkowska M., Pilc A.
  Źródło: Neuropharmacology 2002: 42 (8) s.1016-1023, il., bibliogr. s. 1022-1023
  Sygnatura GBL: 305,141

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: Previous studied showed that chronic electroconvulsive shock (ECS) or impiramine treatment induced a subsensitivity of group I metabotropic glutamate receptors (mGluR) in hippocampus. In the present study effects of antidepressant treatment on the expression og mGluR1a and mGluR5a, belonging to the group I mGluR, were investigated in rat brain hippocampus using immunohistochemical and Western blot methods, respectively. Male Wistar were treated singly or chronically for 21 days with imipramine, 10 mg/kg, twice daily; with ECS (90 mA, 50 Hz, 0.5 s) every second day; or with haloperidol, 1.2 mg/kg, once daily. Appropriate controls were injected with saline. Rats were sacrificed 24 h after last treatment and their hippocampi were taken out for analysis. It was found that the mGluR1a-immunoreactivity expression increased significantly in Ammon's horn (CA) regions after chronic ECS. The most pronounced effect was observed in the CA3. No significant effects were found after single treatment or after haloperidol. The expression of mGluR5a increased significantly after chronic impiramine in the CA1 and after chronic ECS in the CA3 region. The results obtained indicate an influence of antidepressant treatment on group I mGluR. This increase in the receptor protein level may be a compensatory mechanism developing after chronic treatment.


  178/977

  Tytuł oryginału: Neuropharmacology
  Tytuł angielski: Synergistic effect of uncompetitive NMDA receptor antagonists and antidepressant drugs in the forced swimming test in rats.
  Autorzy: Rogóż Zofia, Skuza Grażyna, Maj Jerzy, Danysz Wojciech
  Źródło: Neuropharmacology 2002: 42 (8) s.1024-1030, il., bibliogr. s. 1029-1030
  Sygnatura GBL: 305,141

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • farmacja
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: In spite of intensive research, the problem of treating antidepressant-resistant depressive patients has not yet been solved. The authors previously reported that combined administration of imipramine and ther uncomperative NMDA receptor antagonist amantadine reduced immobility time in the swimming test in rats to a much greater extent than treatment alone. The present paper investigates the possibility of synergistic interactions between there antidepressants (imipramine, venlafaxine, fluoxetine) with three uncompetitive NMDA receptor antagonists (imatadine, memantine and neramexane). Most combinations resulted in synergistic (hyperadditive) antidepressive-like effects in the forced swim test. Most interesing was the observation that fluoxetine, which was inactive when given alone, showed a positive effect when combined with amantadine (10 and 20 mg/kg), memantine (2.5 and 5 mg/kg) or neramexane (2.5 and 5 mg/kg). The specificyty of these observations is supported by control open field studies, which demonstrated no significant increase, or even a decrease in general locomotion after coadministration of the compounds. The present results suggest that the combination of traditional antidepressant drugs and NMDA receptor antagonists may produce enhanced antidepressive effects, and this is of particular relevance for antidepressant-resistant patients.


  179/977

  Tytuł oryginału: Brain Research
  Tytuł angielski: Expression and kinetic properties of Na+ currents in rat cardiac dorsal root ganglion neurons.
  Autorzy: Rola Rafał, Szulczyk Bartłomiej, Szulczyk Paweł, Witkowski Grzegorz
  Źródło: Brain Res. 2002: 947 (1) s.67-77, il., tab., bibliogr. 36 poz.
  Sygnatura GBL: 312,085

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: The expression and properties of voltage-gated Na+ currents in cardiac dorsal root ganglion (DRG) neurons were assessed in this study. Cardiac DRG neurons were labelled by injecting the Fast Blue fluorescent tracer into the pericardium. Recordings were performed from 138 cells. Voltage-dependent Na+ currents were found in 115 neurons. There were 109 neurons in which both tetrodotoxin-sensitive (TTX-S, blocked by 1 ćM of TTX) and tetrodotoxin-resistant (TTX-R, insensitive to 1 ćM of TTX) Na+ currents were present. Five cells expressed TTX-R current only and one cell only the TTX-S current. The kinetic properties of Na+ currents and action potential waveform parameters were measured in neurons with cell membrane capacitance ranging from 15 to 75 pF. The densities of TTX-R (110.0 pA/pF) and TTX-S (126.1 pA/pF) currents were not significantly different. Current threshold was significantly higher for TTX-R (-34 mV) than for TTX-S (-40.4 mV) currents. V1/2 of activation for TTX-S current (-19.6 mV) was significantly more negative than for TTX-R current (-9.2 mV), but k factors did not differ significantly. V1/2 and the k constant for inactivation for TTX-S currents were -35.6 and -5.7 mV, respectively. These values were significantly lower than those recorded for TTX-R current for which V1/2 and k were -62.3 and -7.7 mV, respectively. The action potential threshold was lower, the 10-90 p.c. rise time and potential with were shorter before than after the application of TTX. Based on this we drew the conclusion that action potential recorded before adding tetrodotoxin was mainly...


  180/977

  Tytuł oryginału: Perspetives of clinical application of bone morphogenetic proteins in children.
  Autorzy: Kos M., Łuczak K., Matusiewicz M., Krzystek-Korpacka M., Rapala M.
  Źródło: Eur. J. Pediatr. Surg. 2002: 12 (4) s.272-277, il., bibliogr. 20 poz., r‚s., res., Zsfg
  Sygnatura GBL: 312,942

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • bydło
 • szczury

  Streszczenie angielskie: The purpose of the study was to modify the method of Bone Morphogenetic Protein (BMP) extraction from bovine bones, estimate the osteoinductive potential of the extracted protein fractions in relation to the degree of protein purity and to test collagen formed in porous discs as a carrier. It was required before BMP application in reconstructive surgery in children. Material and method: BMP preparation from bovine bones was conducted according to a modification of Luyten's method. Three fractions of different degree of purity - demineralised bone matrix "M", extract "E", and fraction after hydroxyapatite column "HP" - were tested for their osteoinductive potential. They were implanted on a collagen carrier into the right rat femoral muscle pouch. Controls were implanted in the same way in the left muscle pouch. The discs were removed after 3 and 6 weeks and tested for alkaline phosphatase activity, a marker of new bone formation. Results: Out of the 10 animals used for testing the osteoinductive potential of matrix fraction, 7 results were positive and 3 negative. In the case of the extract fraction, the analysis was conducted for 3 weeks on 9 rats and 6 weeks on 13 rats. Six and 11 positive results were obtained, respectively. In the HP group 5 animals were observed for 3 weeks (3 positive, 2 negative) and 10 animals for 6 weeks (7 positive, 3 negative). In the case of the extract, the differences in alkaline phosphatase activity after 6 weeks were statistically significant (p ó 0.05) compared to controls. In the other groups, a positive tendency was observed...


  181/977

  Tytuł oryginału: Mechanizmy indukowania gorączki w stanach pobudzenia emocjonalnego : rozprawa habilitacyjna
  Autorzy: Soszyński Dariusz
  Źródło: - Bydgoszcz, Wydaw. Uczelniane Akademii Medycznej im. Ludwika Rydygiera 2002, 132 s. : il., bibliogr. 347 poz., sum., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,375

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy


  182/977

  Tytuł oryginału: Ilościowa analiza zmian regionalnej funkcji mięśnia sercowego wywołanych ostrym niedokrwieniem. Ocena eksperymentalna i kliniczna za pomocą wybranych parametrów Dopplera miokardialnego: rozprawa habilitacyjna.
  Autorzy: Kukulski Tomasz
  Źródło: Ann. Acad. Med. Siles. 2002 supl. 43 s.1-108, 30 s. tabl., tab., bibliogr. 74 poz.
  Sygnatura GBL: 313,709

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • zwierzęta
 • Świnie
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  183/977

  Tytuł oryginału: Effect of Helicobacter pylori on delay in ulcer healing induced by aspirin in rats.
  Autorzy: Konturek Peter C., Brzozowski Tomasz, Kwiecień Sławomir, Drozdowicz Danuta, Harsch Igor A., Meixner Holger, Stachura Jerzy, Hahn Eckhart G., Konturek Stanisław J.
  Źródło: Eur. J. Pharmacol. 2002: 451 (2) s.191-202, il., tab., bibliogr [37] poz.
  Sygnatura GBL: 312,088

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • mikrobiologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: Helicobacter pylori and nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) are major pathogenic factors in peptic ulcer disease but whether these two factors exert synergistic or antagonistic effects on ulcer healing has been a subject of controversy. We compared the effect of aspirin alonne with that of aspirin combined with H. pylori on gastric acid secretion and healing of acetic gastric ulcers in rats. The H. pylori colonization of gastric mucosa was determined by viable H. pylori culture, histology and assessment of bacterial DNA using polymerase chain reaction (PCR). The area of ulcers, gastric blood flow, mucosal generation of prostaglandin E2 and plasma gastrin levels and expression of cyclooxygenase-1, cyclooxygenase-2 and growth factors was determined. Aspirin delayed significantly the healing of chronic gastric ulcers, decreased the gastric blood flow at the ulcer margin and gastric mucosal prostaglandin E2 heneration being without significant influence on gastric acid output H. pylori acquisition that produced moderate gastric inflammation at the ulcer margin delayed significantly the healing of gastric ulcers, decreased significantly both the gastric blood flow at the ulcer margin and the gastric secretion while raising significantly the gastric mucosal prostaglandin E2 generation and plasma gastrin levels. H. pylori infection attenuated the aspirin-induced inhibition of ulcer healing and accompanying fall in the gastric blood flow. Both aspirin and H. pylori up-regulated significantly cyclooxygenase-2 messenger RNA (mRNA)...


  184/977

  Tytuł oryginału: Multiple MPEP administrations evoke anxiolytic- and antidepressant-like effects in rats.
  Autorzy: Pilc A., Kłodzińska A., Brański P., Nowak G., Pałucha A., Szewczyk B., Tatarczyńska E., Chojnacka-Wójcik E., Wierońska J. M.
  Źródło: Neuropharmacology 2002: 43 (2) s.181-187, il., tab., bibliogr. s. 186-187
  Sygnatura GBL: 305,141

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • farmacja
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Several lines of evidence suggest a crucial involvement of glutamate in the mechanism of action of anxiolytic and antidepressant drugs. The involvement of group I mGLu receptors in anxiety and depression has also been proposed. In view of the recent discovery of anxiolytic- or antidepressant-like effects of acute injections of 2-methyl-6-(phenylethyl)-pyridine (MPEP), a selective and brain penetrable mGlu5 receptor antagonist, we designed the present study to examine anxiolytic- and/or antidepressant-like effects of multiple administration of this drug. The anxiolytic-like effects of MPEP were evaluated in rats using the conflict drinking test. The antidepressant-like effect was estimated using the rat olfactory bulbectomy model of depression. Seven subsequent injections of MPEP (1 mg/kg) significantly (by 320 p.c.) increased the number of shock accepted during the experimental session in the Vogel test. MPEP given once daily at a dose of 10 mg/kg, restored the learning deficit of bulbectomized rats after 14 days of treatment, remaining without any effect in the sham-operated animals. N-methyl-D-aspartic acid (NMDA)-induced convulsions in mice were not affected by a single injection of MPEP (30 mg/kg) indicating that at this dose MPEP did not block NMDA receptors. The results indicate that the prolonged blockade of mGlu5 receptors exert anxiolytic- and antidepressant-like effects in rats. No tolerance to anxiolytic-like action occurs. The previously mentioned results further indicate that antagonists of group I mGlu receptors may play a role in the therapy of both anxiety and depression.


  185/977

  Tytuł oryginału: Wpływ krioterapii na przebieg odczynu zapalnego. Badania doświadczalne.
  Tytuł angielski: Influence of cryotherapy on the course of inflammatory process. Experimental study. [P.] 1.
  Autorzy: Wojtecka-Łukasik Elżbieta, Księżopolska-Orłowska Krystyna, Burakowski Tomasz, Marton Agnieszka, Maślińska Danuta, Ciurzyńska Grażyna, Wątroba Mateusz, Maśliński Włodzimierz, Maśliński Sławomir
  Źródło: Reumatologia 2002: 40 (1) s.28-35, tab., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,900

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • reumatologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie polskie: Badano wpływ skojarzonego stosowania krio-, farmako- i kinezyterapii na przebieg poadiuwantowego zapalenia stawów u szczurów. Zwierzęta oziębiano parami ciekłego azotu, a ich ruch odbywał się na specjalnej bieżni. Stosowano preparaty o przewadze działania na cyklooksygenazę 1 lub cyklooksygenazę 2 oraz hydrokortyzon. Wykazano, że najbardziej korzystnie przeciwzapalnie działa łączne stosowanie krioterapii oraz inhibitorów cyklooksygenazy 2. Działanie krioterapii związane jest z pobudzeniem osi podwzgórze przysadka-nadnercza, podwyższeniem histaminy we krwi oraz zwiększeniem aktywności metabolicznej granulocytów obojętnochłonnych.

  Streszczenie angielskie: The influence of the combined kinezy-, pharmaco- and cryotherapy on the course of post adjuvant arthritis in rats was studied. The animals were cooled with the vapour of liquid nitrogen, and their movement was carried out on specially constructed treadmill. The drugs with majority of action against cyclooxygenase-1 or cyclooxygenase-2 and hydrocortisone were employed. It was shown that the most beneficial anti-inflammatory effect arises from concomitant use of cryotherapy and cyclooxygenase-2 inhibitors. The effect of cryotherapy relates to activation of the hypothalamus-pituitary-supra renal glands axis, increased levels of the histamine in the blood and increased metabolic activity of the neutrophils.


  186/977

  Tytuł oryginału: Gastric hyperemic response induced bay acid back-diffusion in rat stomachs following barrier disruption - relation to vanilloid type-1 receptors.
  Autorzy: Tashima Kimihito, Nakashima Masato, Kagawa Shigeru, Kato Shinichi, Takeuchi Koji
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (5) s.BR157-BR163, il., bibliogr. 20 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Acid back-diffusion activates capsaicin-sensitive sensory neurons (CSN), leading to gastric hyperemic response. We examined the role of vanilloid type-1 receptor (VR1) in gastric hyperemic and ulcerogenic responses in rat stomach following exposure to taurocholate (TC). Under urethane anesthesia, a rat stomach was mounted on an ex-vivo chamber, perfused with 50 mM HCl, and changes in PD, gastric mucosal blood flow (GMBF), and luminal acid loss were measured before and after exposure to 20 mM TC for 30 min, in presence of omeprazole. Capsazepine was co-applied with TC for 30 min to the stomach, while ruthenium red was given i.v. 10 min before TC treatment. TC caused a marked PD reduction, followed by an increase of acid loss and GMBF, resultin in minimal damage in the mucosa. Chemical ablation of CSN attenuated the GMBF response to TC without affecting PD reduction and acid loss, and resulted in severe lesions, while none of these responses induced by TC was significantly affected by either capsazepine or ruthenium red. Intragastric capsaicin increased GMBF, and this response was attenuated by both capsazepine and ruthenium red as well as sensory deafferentation. Both acid back-diffusion and capsaicin increase GMBF mediated by CSN, yet their modes of action differ in terms of capsazepine- or ruthenium red-sensitvity. Although the luminal H+ plays a modulator role for the physiological response mediated by CSN in the stomach, it is unlikely that the action results from the interaction of H+ with the capsazepine- or ruthenium red-sensitive site of VR1.


  187/977

  Tytuł oryginału: Model study of toluene diisocyanate effect on transepithelial ion transport.
  Autorzy: Kosik-Bogacka Danuta Izabela, Tyrakowski Tomasz
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (5) s.BR187-BR192, il., tab., bibliogr. 36 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • Żaby
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: Toluene disocyanate (TDI), a low molecular weight compound, is commonly known as a factor causing asthma in chemical industry workers. The present study investigated a possible effect of TDI on ion transport using electrophysiological methods aimed at assessment of ion currents occurring in epithelial tissues. The experiemnts were carried out on 119 fragments of isolated frog skin, sampled from 59 specimens of hybrid frog Rana esculenta L. The procedures employed involved transepithelial electrical potential (PD in mV) measuremetn with an Ussing apparatus, modified to enable mechanical stimulation of organs and defined pharmacological actions. Incubation was carried out using Ringer solution and Ringer solution with amiloride and baumetanide. Direct actions of toluene diisocyanate (TDI) were assessed at the time of administering this substance to the Ussing chamber with a peristaltic pump. Based on the model of frog skin tested with Ussing apparatus, administration of TDI to the fluid stimulating preparations incubated with Ringer solution (RH) and with amiloride (AMI) was demonstrated to cause a hyperpolarization invrease after mechanical stimulation. TDI action on isolated frog skin inflicated a change in response to mechanical stimulation, leading to a depolarization. The reaction magnitude of frog skin incubated with bumetanide (BUME) did not chane due to TDI. TDI influences precesses of sodium ion transport in the isolated frog skin model, depending on mechanical stimulation. This indicates that TDI effect on ion transport in epithelial cells depends on C fibres and tachaykinins released from their endings.


  188/977

  Tytuł oryginału: Carboxy terminal domain of the largest subunit of RNA polymerase II of Leishmania donovani has an unusually low number of phophorylation sites.
  Autorzy: Dasgupta Arindam, Sharma Shalini, Das Aditi, Sarkar Dwijen, Majumder Hemanta K.
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (5) s.CR341-CR350, il., tab., bibliogr. 36 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta

  Streszczenie angielskie: The C-terminal domain (CTD) of the largest subunit of RNA polymerase II in higher eukaryotes has an altered form in Leishmania donovani. To determine whether this is a general feature of the kinetoplastida and to investigate the role of this domain in parasitic RNA pol II transcription, we isolated the gene encoding RNA pol II LS (rpol IILS) and analyzed its C-terminal domain. The discreteness observed may be due to a functional constraint delineating parasite from host. The gene for L. donovani rpol IILS was picked up and sequenced. The CTD of L. donovani rpolIILS was purified as a His-tagged recombinant protein and phosphorylated with a crude kinase extract from L. donovani. An immunoblot analysis of the phosphorylated CTD and photo-crosslinked L. donovani nuclear extracts was done using anti-CTD antibody. The L. donovani rpol IILS is encoded by a single-copy gene. Its transcript is matured posttranscriptionally, with the mini-exon trans-spliced 397 bases upstream of the initiation site. The uniqueness of Leishmania rpol IILS CTD according to prediction analysis was corroborated with in vitro phosphorylation of the recombinant protein. Photoaffinity labelling of L. donovani nuclear run-on transcripts and immunoblot analysis using anti-CTD antibody could identify the active form of RNA polymerase II enzyme in this parasite. The L. donovani rpol IILS possesses a unique C-terminal extension lacking the characteristic repeats but containing serine residues as a potential phosphorylation site. Anti-CTD antiabody could recognize a single molecular species for the RNA pol II enzyme in L. donovani.


  189/977

  Tytuł oryginału: Aktywność spontaniczna błon neuronalnych.
  Tytuł angielski: Spontaneous activity of neuronal membrane.
  Autorzy: Stankiewicz Maria, Grolleau Francoise, Kiełbasiewicz Ewa, Panek Izabela, Lapied Bruno, Pelhate Marcel
  Źródło: Post. Hig. 2002: 56 (3) s.255-262, il., bibliogr. s. 261 - 262, sum. - Konferencja pt. Techniki elektrofizjologiczne w badaniach zjawisk bioelektrycznych - od kanałów jonowych po sieci neuronalne Łódź 07-08.06. 2002
  Sygnatura GBL: 301,727

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta

  Streszczenie angielskie: Many neurons of the vertebrate and invertebrate central nervous system (CNS) exhibit rhythmic oscillations of membrane potentials in absence of external stimuli. Spontaneous firing of these cells generates the activity in various areas of CNS. Firing patterns produced by autoactive neurons and role of several ionic conductances in driving membrane potential to the threshold of action potential generation is described.


  190/977

  Tytuł oryginału: Funkcjonalna analiza potencjałów wywołanych w korze czuciowej szczura.
  Tytuł angielski: Functional analysis of evoked potentials in rat's sensory cortex.
  Autorzy: Wróbel Andrzej
  Źródło: Post. Hig. 2002: 56 (3) s.273-279, il., bibliogr. [10] poz., sum. - Konferencja pt. Blaski i cienie elektrofizjologii mózgu in vitroKonferencja pt. Techniki elektrofizjologiczne w badaniach zjawisk bioelektrycznych - od kanałów jonowych po sieci neuronalne KrakówŁódź 24.10.07-08.06. 20012002
  Sygnatura GBL: 301,727

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: In the barrel cortex of behaving rat potentials evoked to vibrissa stimulation are composed from two main principal components which can be attributed to activation of two pyramidal cell populations: supra- and infragranular. The classical aversive stimulus favors the appearance of EPs dominanted by a component characteristic of infragranular cells. We hypothesize that neuromodulatory action elicited by contextual stimulation activates all involved cortical neurons which results in opening the transmission gate to the surrounding columns.


  191/977

  Tytuł oryginału: Wpływ zmian zewnątrzkomórkowego pH na receptory GABA-A w neuronach.
  Tytuł angielski: The effect of changes in extracellular pH on neuronal GABA-A receptors.
  Autorzy: Żarnowska Ewa D., Mercik Katarzyna, Mandat Maria, Mozrzymas Jerzy W.
  Źródło: Post. Hig. 2002: 56 (3) s.293-305, il., bibliogr. [43] poz., sum. - Konferencja pt. Blaski i cienie elektrofizjologii mózgu in vitroKonferencja pt. Techniki elektrofizjologiczne w badaniach zjawisk bioelektrycznych - od kanałów jonowych po sieci neuronalne KrakówŁódź 24.10.07-08.06. 20012002
  Sygnatura GBL: 301,727

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: Local pH values of both intra- and extracellular liquids can be regulated by a number of mechanisms including membrane transport and metabolism. It is known that the changes of extracellular pH accompanying physiological and pathological processes are sufficient to affect several important structures such as ionic channels, transporters, receptors etc. In particular, several reports indicate that GABA-A receptor is strongly modulated by this factor. The effect of pH on these receptors strongly depend on the subtype of GABA-A receptor (subunit composition). The application of ultrafast perfusion system allowed to explore the mechanisms of pH effect on GABA-A receptors in neurons. It is concluded that changes in pH exert their effects by allosteric modulation of GABA-A receptors.


  192/977

  Tytuł oryginału: Erupcyjna aktywność neuronalna wybranych struktur mózgu ssaków.
  Tytuł angielski: Slow bursting activity in the selected structures of mammalian brain.
  Autorzy: Błasiak Tomasz
  Źródło: Post. Hig. 2002: 56 (3) s.323-330, il., bibliogr. [28] poz., sum. - Konferencja pt. Blaski i cienie elektrofizjologii mózgu in vitroKonferencja pt. Techniki elektrofizjologiczne w badaniach zjawisk bioelektrycznych - od kanałów jonowych po sieci neuronalne KrakówŁódź 24.10.07-08.06. 20012002
  Sygnatura GBL: 301,727

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta

  Streszczenie angielskie: Slow bursting activity of the cells in the hypothalamus of the mammalian brain is described, with a special emphasis on the vasopressinergic neurons of the supraoptic and paraventricular nuclei (SON/PVN). This patterned activity is compared to the one observed in the thalamic structure - the intergeniculate leaflet of the lateral geniculate nucleus (IGL). Histograms of activity, bimodal distributions of the frequencies, averaged bursts and a few other characteristic properties of the oscillatory activity observed in SON/PVN and IGL are shown. Slow bursting activity of the intergeniculate leaflet cells is suggested to have a same function as has patterned firing of hypothalamic cells. Peptidergic contents of IGL cells, possibly attenuated blood - brain barrier in the area of this structure and its role in the adjustment of the circadian rhythms are some of the arguments to support this hypothesis.


  193/977

  Tytuł oryginału: Elektrofizjologiczne badania mechanizmu zegara biologicznego ssaków.
  Tytuł angielski: The electrophysiological studies of mammals circadian clock mechanism.
  Autorzy: Lewandowski Marian H.
  Źródło: Post. Hig. 2002: 56 (3) s.331-339, il., bibliogr. [24] poz., sum. - Konferencja pt. Blaski i cienie elektrofizjologii mózgu in vitroKonferencja pt. Techniki elektrofizjologiczne w badaniach zjawisk bioelektrycznych - od kanałów jonowych po sieci neuronalne KrakówŁódź 24.10.07-08.06. 20012002
  Sygnatura GBL: 301,727

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta

  Streszczenie angielskie: The mammalian circadian time-keeping system is estabilished by two major neural structure: the suprachiasmatic nucleus (SCN) of the anterior hypothalamus and the intergeniculate leaflet (IGL) of the thalamus. Both these structures display the ultradian isoperiodic oscillation of the level of neuronal firing which probably constitute a basic activity necessary to generate circadian rhythms. In the present study we discuss the nature, pharmacology and the serotoenergic influences on this oscillation in IGL.


  194/977

  Tytuł oryginału: Małe napady padaczkowe u szczura laboratoryjnego, czyli o czym eksperymentator pamiętać powinien.
  Tytuł angielski: Spontaneous petit mal-like epileptic seizures in the laboratory rat: an issue that the experimenter should be aware of.
  Autorzy: Gralewicz Sławomir
  Źródło: Post. Hig. 2002: 56 (3) s.341-351, il., bibliogr. [29] poz., sum. - Konferencja pt. Blaski i cienie elektrofizjologii mózgu in vitroKonferencja pt. Techniki elektrofizjologiczne w badaniach zjawisk bioelektrycznych - od kanałów jonowych po sieci neuronalne KrakówŁódź 24.10.07-08.06. 20012002
  Sygnatura GBL: 301,727

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta

  Streszczenie angielskie: A certain proportion of laboratory rats of various strains is characterized with a heritable, abnormally high propensity for spontaneous, nonconvulsive electrocortical seizures. The seizures have from of bursts of spike-wave discharges (SWD) reminiscent of the human petit-mal epilepsy. The experimenter is usually unaware of this fact. The paper concerns the question of reliability of results obtained on rats samples derived from populations nonhomogenous with respect to the high propensity for SWD seizures.


  195/977

  Tytuł oryginału: Profil warstwowy amplitudy i fazy rytmu theta w skrawkach formacji hipokampalnej in vitro.
  Tytuł angielski: Amplitude and phase laminar profiles of theta in the hippocampal formation in vitro.
  Autorzy: Kowalczyk Tomasz, Konopacki Jan
  Źródło: Post. Hig. 2002: 56 (3) s.353-360, il., bibliogr. s. 359-360, sum. - Konferencja pt. Blaski i cienie elektrofizjologii mózgu in vitroKonferencja pt. Techniki elektrofizjologiczne w badaniach zjawisk bioelektrycznych - od kanałów jonowych po sieci neuronalne KrakówŁódź 24.10.07-08.06. 20012002
  Sygnatura GBL: 301,727

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta

  Streszczenie angielskie: Amplitude and phase profiles of theta rhythm induced in the hipocampal formation slices by bath perfusion of carbachol was studied. Amplitude and phase profiles obtained in vitro closely resemble profiles of spontaneous theta rhythm recorded in freely behaving or anaesthetised rats. Electrotonic mechanism underlying the in vivo and in vitro theta are discussed.


  196/977

  Tytuł oryginału: Zastosowanie modelu spontanicznej aktywności napadowej w badaniach zmian adaptacyjnych reaktywności receptorów serotoninowych.
  Tytuł angielski: Electrophysiological studies on adaptive changes of serotonin receptors using spontaneous epileptiform activity in neuronal network.
  Autorzy: Bobula Bartosz, Zahorodna Agnieszka, Tokarski Krzysztof, Hess Grzegorz
  Źródło: Post. Hig. 2002: 56 (3) s.377-383, il., bibliogr. [12] poz., sum. - Konferencja pt. Blaski i cienie elektrofizjologii mózgu in vitroKonferencja pt. Techniki elektrofizjologiczne w badaniach zjawisk bioelektrycznych - od kanałów jonowych po sieci neuronalne KrakówŁódź 24.10.07-08.06. 20012002
  Sygnatura GBL: 301,727

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta

  Streszczenie angielskie: Certain antidepressant medications exert effects of the serotonergic (5-HT) system but their mechanisms are still not well understood. Using extracellular ex vivo recording of spontaneous, epileptiform activity of neurons we determined changes in the reactivity of cortical and hippocampal slices to agonists of main subtypes 5-HT receptors, induced by repeated administration of the antidepressants. Repeated tratment with antidepressants enhances the 5-HT-mediated inhibition in both frontal cortex and hippocampal regions. Drugs administration induce opposite adaptive changes within 5-HT2 and 5-HT1A receptors in frontal cortex as well as in 5-HT1A receptors in frontal cortex as well as in 5-HT1A and 5-HT4 receptors in the hippocampus. These effects may contribute to therapeutic effects of antidepressants administration.


  197/977

  Tytuł oryginału: Plastyczność synaptyczna w korze ruchowej.
  Tytuł angielski: Synaptic plasticity in the motor cortex.
  Autorzy: Hess Grzegorz
  Źródło: Post. Hig. 2002: 56 (3) s.385-391, il., bibliogr. 12 poz., sum. - Konferencja pt. Blaski i cienie elektrofizjologii mózgu in vitroKonferencja pt. Techniki elektrofizjologiczne w badaniach zjawisk bioelektrycznych - od kanałów jonowych po sieci neuronalne KrakówŁódź 24.10.07-08.06. 20012002
  Sygnatura GBL: 301,727

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta

  Streszczenie angielskie: Horizontally-oriented intracortical connections have been proposed to serve as a substrate for plastic reorganizations of adult motor cortex. N-methyl-D-aspartate (NMDA) receptor-dependent long-term potentiation (LTP) of synaptic efficacy is a candidate mechanism of these reorganizations in mammalian species ranging from rats to humans. The acquisition of a motor skill is accompanied by increased strength of synaptic connections within adult rat primary motor cortex, most likely due to LTP-like mechanisms.


  198/977

  Tytuł oryginału: Gęstość theta jako nowy parametr charakteryzujący aktywność polowa formacji hipokampalnej u kotów.
  Tytuł angielski: A novel parameter of quantitative evaluation of the hippocampal field activity-density of theta.
  Autorzy: Gołębiewski Henryk, Eckersdorf Barbara, Bocian Renata, Konopacki Jan
  Źródło: Post. Hig. 2002: 56 (3) s.401-409, il., tab., bibliogr. [24] poz., sum. - Konferencja pt. Blaski i cienie elektrofizjologii mózgu in vitroKonferencja pt. Techniki elektrofizjologiczne w badaniach zjawisk bioelektrycznych - od kanałów jonowych po sieci neuronalne KrakówŁódź 24.10.07-08.06. 20012002
  Sygnatura GBL: 301,727

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • koty

  Streszczenie angielskie: Our experiments conducted in the last decade on freely moving cats, showed that commonly used theta parameters: frequency, amplitude and power are not sufficient for a precise characterization of theta field activity. It is specially seen in condition when the experimental protocol involves sensory or chemical stimulation in order to induce hippocampal theta. We described a novel theta parameter - "theta density", that allows more adequate quantitative evaluation of this EEG pattern in freely moving cats.


  199/977

  Tytuł oryginału: Aktywność elektroencefalograficzna (EEG) rejestrowana w tkance mózgowej in vitro.
  Tytuł angielski: Electroencephalographic activity (EEG) recorded in vitro.
  Autorzy: Konopacki Jan, Eckersdorf Barbara, Gołębiewski Henryk
  Źródło: Post. Hig. 2002: 56 (3) s.421-431, il., bibliogr. [24] poz., sum. - Konferencja pt. Blaski i cienie elektrofizjologii mózgu in vitroKonferencja pt. Techniki elektrofizjologiczne w badaniach zjawisk bioelektrycznych - od kanałów jonowych po sieci neuronalne KrakówŁódź 24.10.07-08.06. 20012002
  Sygnatura GBL: 301,727

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: The generation of theta in the limbic cortex is a prime example of rhythmical activity involving central mechanisms of oscillations and synchrony. It was demonstrated that bath perfusion of hippocampal slices with carbachol resulted in theta-like oscillations. A number of our experiments have provided a strong evidence that theta-like activity recorded in vitro replicates pharmacological and physiological properties of in vivo recorded theta.


  200/977

  Tytuł oryginału: Effects of external stenting on the durability of vein grafts.
  Tytuł polski: Stent zewnętrzny a trwałość pomostów żylnych.
  Autorzy: Krejca Michał, Skarysz Janusz, Szmagała Przemysław, Szczeklik Michał, Plewka Danuta, Nowaczyk Grażyna, Plewka Krzysztof, Bochenek Andrzej
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 57 (8) s.125-136, il., bibliogr. 26 poz. - Tekst równol. w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • bydło
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Background. Vein graft failure occurs in 15 p.c. of patients during one year after coronary by-pass grafting. The mechanisms of graft occlusion and preventive methods have not yet been well established. Aim. To test the hypothesis that the use of originally developed extremal dacron mesh affects the proliferative and degenarative changes in vein grafts implanted to the cliterial circulation. Methods. In 21 sheep standard cephalic vein graft or hybrid graft consisting of cephalic vein covered with extermal darcon mesh, were implainted to the cartoid artery. The histological and immunocystochemical characteristics of the histologic specimens harvested at various time points from implaimentation were compared. Results. In both types of grafts a gradual intimal and medial thickening was observed. Five days after implantation the mean intimal thickness in the hybrid grafts was 19.2 ń 10.7 um vs 24.4 ń 6.5 um in the non-stented graft, after 9 days - 22.3 ń 5.8 um vs 26.2 ń 10 um, after 14 days - 22.6 ń 7.6 um vs 52.2 ń 15 um, after 6 weeks - 36.6 ń 20.7 um vs 89.9 ń 31 um, after 8 weeks - 56.6 ń 30.8 um vs 103.6 ń 28 um, after 10 weeks - 58.3 ń 20.6 um vs 132.5 ń 31.6, and 12 weeks - 72 ń 21.5 um vs 244 ń 99.8 um, respectively (p 0.001 for all comparisons). The histological assessment in the light microscopy revealed progressive degeneration of the vein wall markedly more pronouced in grafts without rather than extermal stenting. Conclusions. The use of external stenting in a form of dacron mesh covering vein graft implainted in the arterial circulation reduced graft wall hypertrophy, slows down the speed of intimal thickening and inhibits cellular proliferation in the graft wall.


  201/977

  Tytuł oryginału: Zmiany w hemodynamice mikrokrążenia wolnego płata mięśniowego podczas dożylnego wlewu propofolu.
  Tytuł angielski: Alteration in peripheral microcirculatory haemodynamics of muscle flaps during propofol infusion anaesthesia.
  Autorzy: Kusza Krzysztof, Błaszyk Maciej, Siemionow Maria, Wong K. C.
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34 (3) s.187-193, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,376

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Propofol jest lekiem powszechnie stosowanym w praktyce anestezjologicznej oraz w oddziałach intensywnej terapii. Podczas jego infuzji dochodzi do spadku proliferacji limfocytów, a także do hiperlipidemii, hipertrójglicerydemii, zaburzeń neurologicznych i kwasicy metabolicznej. Mechanizm powstawania tych powikłań nie jest dokładnie poznany. Celem badania było poznanie wpływu dożylnej infuzji propofolu na hemodynamikę mikrokrążenia w wolnym płacie mięśniowym mięśnia dźwigacza jądra szczura, z wykorzystaniem mikroskopii przyżyciowej. Badaniom poddano osiem szczurów rasy Sprague-Dawley usypianych dootrzewnowo pentrobarbitalem (40 mg kg-1). Po zaintubowaniu szczury wentylowano mieszaniną tlenu z powietrzem (Fi02 0,35) utrzymując PaCO2 na poziomie 39 ń 4 mgHg (5,2-5,77 kPa). Propofol podawano przez żyłę udową we wlewie w dawce 2,5 mg-1 kg-1 godz.1. Monitorowano MAP, CVP, EKG, pH, PaCO2 i PaO2. Izolowano mięsień dźwigacz jądra jako wolny płat mięśniowy, w którym dokonywano pomiarów średnicy tętniczek A1, A2 i A3, prędkości przepływu krwinek czerwonych w tych tętniczkach i żyłce zawłośniczkowej, liczono ilość toczących się leukocytów i limfocytów, ilość przylegających do śródbłonka leukocytów i limfocytów, ilość znajdujących się poza światłem żyłki leukocytów i limfocytów, oraz obliczano wskaźnik obrzęku śródbłonka i liczbę naczyń włosowatych z zachowanym przepływem krwi. W ostatnich trzech godzinach podawania propofolu znamiennie obniżyła się średnica naczyń A1 i A2 (16,2 ...

  Streszczenie angielskie: Propofol intravenous anesthesia is widely used in intensive care patients and in cardiovascular surgery, neurosurgery, ambulatory surgerfy, transplantology and reconstructive surgery. It was found to reduce proliferative responsee of lymphocytes in intensive care patients and causee hyperlipidemia, hypertriiglycerinemia, neurological seque;ae and metabolic acidosis. The mechanism of these adversee effects is unknown. The aim of the study was to investigatte, using intravital microscopy, the effects of propofol on muscle flap haemodynamics, RBC velocities, vessels diameters leukocyte, lymphocyte activation and capillary perfusion in the cremaster muscle flap in vivo experimental model. Eight Sprague-Dawley rats were studied in onexperimental group (n=8). Following 40 mg kg-1b pentobarbital intraperitoneal induction, trachea was intubated and lungs were ventilated with FiO2 = 0,35 to maintain PaCO2 at 5.2 - 5.67 kPa. Propofol was infused at 2.5 mg kg-1 h-1 via femoral vein. MAP, CVP, ECG, pH PaCO2 PaO2 were monitored. Next, the cremaster muscle flap was isolated on neurovascular pedicle, and prepared for 4 hours of intravital microscopic measurements of vessel diameters, RBC velocities, leukocyte and lymphocyte activation (rollers, stickers and transmigrating WBC), endothelial edema idex, and caplllary perfusion. The arterioral diameters A-1 (19.3 p.c.) and A-2 (12.1 p.c.) significantly decreased in last three hours of observation (p 0.05). The average number of ...


  202/977

  Tytuł oryginału: Fibrinolysis in chronic renal failure, dialysis and renal transplantation.
  Autorzy: Opatrny K., Zemanova P., Opatrna S., Vit L.
  Źródło: Ann. Transplant. 2002: 7 (1) s.34-43, il., bibliogr. 70 poz.
  Sygnatura GBL: 313,259

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • transplantologia
 • nefrologia
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta

  Streszczenie angielskie: The best known function of the fibrinolytic system is its ability to dissolve blood clots. The key enzyme of fibrinolysis, plasmin, is formed by conversion from plasminogen through the action of activators, the most important of which is tissue type plasminogen activator (tPA). Low levels of tPA or excessive levels of plasminogen activator inhibitor-I (PAI-I) cause hypofibrinolysis, causally related to the development of atherosclerosis and associated thrombotic complications, as well as with the development of venous and arterial thrombosis. A chronic decrease in renal function leads to hypofibrinolysis due primary to low levels of tPA. Hypofibrinolysis is present both in patients treated by long-term hemodialysis and by peritoneal dialysis. The hemodialysis procedure acutely raises the plasma levels of tPA, primarily as a result of the bioincompatibility of materials in the extracorporeal circuit. In peritoneal dialysis, dialysis solution dwell time is associated with an increase in PAI-I levels in the abdominal cavity. Fibrinolysis defects occur also in renal transplant recipients. In transplant patients, the main abnormality is also hypofibrinolysis which, however, unlike the situation with the other methods of renal replacement therapy, is secondary to a rise in PAI-I. A role in the increase of the plasma levels of PAI-I in transplant patients is played by steroid-and cyclosporine-based immunosuppression, most likely by metabolic disorders such as insulin resistance or dyslipoproteinemia, and by genetic factors. Animal experiments ...


  203/977

  Tytuł oryginału: Wpływ zwierząt na psychikę człowieka.
  Tytuł angielski: Influence of animals on the human psyche.
  Autorzy: Załucki Grzegorz
  Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (1) suppl. 1 s.171-178, bibliogr. 16 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Człowiek, medycyna, kultura fizyczna Wrocław 25-26.04. 2002
  Sygnatura GBL: 313,451

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta

  Streszczenie polskie: Ze zwierząt domowych jedne żyją z nami pod wspólnym dachem, inne obok nas. Do nielicznych żyjących z ludźmi - szczególnie w miastach - należą: pies i kot. Zwierzęta te swoim zachowaniem wpływają bardzo korzystnie na psychikę zestresowanego dziś człowieka, który obcując z nimi staje się spokojniejszy i łątwiej osiąga odprężenie. Dowodzi tego gwałtowny wzrost w wysoko uprzemysłowionych krajach, liczby trzymanych w domu zwierząt, szczególnie psów i kotów. Dziś, gdy nowoczesność zostawia człowieka w osamotnieniu, czujemy podświadomie, że w wielkomiejskim życiu, wśród wieżowców z betonu, stali i tworzyw sztucznych, nasz pies czy kot stanowią nieraz dosłownie resztkę autentycznej natury, resztkę utraconego świata, z którego przecież sami się wywodzimy. W środowiskach miejskich nasze życie upływa w nieustannym pośpiechu i napięciu. Okazało się, że napięcie to rozładować można najlepiej przez kontakt z przyjaźnie usposobionym zwierzęciem. Istnieje pięć zasadniczych sytaucji życiowych, w których psy i koty mogą dostarczyć ludziom potrzebnego wsparcia psychicznego, ułatwiającego znoszenie pewnych niekiedy krytycznych życiowych kłopotów. Odnosi się to do przeżywania okresu dzieciństwa, samotności wieku dojrzałego, bezdzietnego związku małżeńskiego, trudów wieku starczego oraz przebywania niektórych schorzeń. Wpływ zwierząt na psychikę człowieka poddany został dopiero w ostatnich 30 latach ubiegłego wieku dokładnym badaniom naukowym. Wykazały one, że u ludzi głaszczących swoje ...

  Streszczenie angielskie: At the present time more and more people keep a tame animals, usually dogs and cats, as pets at home. The pet animals and people effect each other. The physiological excitement, which is the expression of stressed life in industrial developed cities, can be reduced by the presence of a dog or cat, which present the last link between men and natural environment. There are 5 vital situations in which dogs can provide people with adequate psychical support. These situations belong to development of children, loneliness of adult age, childlessness of marriage bond, difficulties of old age and surviving of some illnesses. The dog plays an important role as a companion, personal defender and as mediator of social contacts ("as a social catalyst"). Well-know is the great importance of dogs for blind men, it's role in the elderly and in socially isolated persons. Dogs also play an important role in prophylaxis and therapy of some physical illnesses. Their presence can bring a significant improvment in patient condition. Pets and especially dogs are besides used in the treatment of mental sick patients. Pets as nonverbal communication mediators facilitate therapy in the case of patients who had failed to respond to all other forms of therapy (children, prisoners drug addict and members of other social subgroups). The pet-facilitated psychotherapy is designed to supplement, and not replace other forms of psychotherapy. The form of therapy in which a pet fulfils the role of ...


  204/977

  Tytuł oryginału: Chronic treatments with haloperidol and clozapine alter the level of NMDA-R1 mRNA in the rat brain: an in situ hybridization study.
  Autorzy: Ossowska Krystyna, Pietraszek Małgorzata, Wardas Jadwiga, Dziedzicka-Wasylewska Marta, Nowicka Dorota, Wolfarth Stanisław
  Źródło: Pol. J. Pharmacol. 2002: 54 (1) s.1-9, il., bibliogr. 45 poz.
  Sygnatura GBL: 313,156

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: The aim of the present study was to examine the influence of 3-month administration of the typical neuroleptic haloperidol (1 mg/kg/day) and the atypical one clozapine (30 mg/kg/day) on the expression of the NMDA-R1 mRNA in different brain structures using in situ hybridization in rats. A long-term treatment with haloperidol decreased the NMDA-R1 mRNA level in intermediate and caudal parts of the caudate-putamen and in more caudally localized regions of parietal and frontal cortices, but increased it in the CA1 region of the hippocampus. No significant changes in the nucleus accumbens, insular cortex, CA3 and dentate gyrus of the hippocampus were found after haloperidol administration. Clozapine did not influence the NMDA-R1 mRNA expression in the hippocampus, as well as in the intermediate and caudal regions of the caudate-putamen, but significantly increased it in the rostral region of the latter structure, in the nucleus accumbens and insular cortex. The present study suggests that both these neuroleptics influence the expression of the mRNA of the NMDA-R1 subunit in brain structures which are thought to be important for development of psychotic symptoms.


  205/977

  Tytuł oryginału: Effect of (S)-3,5-DHPG on learning, exploratory activity and anxiety in rats with experimental hypoxia.
  Autorzy: Nadlewska Agnieszka, Car Halina, Oksztel Robert, Wiśniewski Konstanty
  Źródło: Pol. J. Pharmacol. 2002: 54 (1) s.11-18, il., bibliogr. 38 poz.
  Sygnatura GBL: 313,156

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: We investigated the effects of (S)-3,5-DHPG, a selective agonist of group I metabotropic glutamate receptors (I mGluRs), on certain behaviors in rats after short-term hypoxia as a model of experimentally induced amnesia. The effect of (S)-3,5-DHPG administered intracerebroventriculary (icv) at doses of 0.01, 0.1 and 1.0 nmol was assessed using behavioral tests: the open field test, the passive avoidance response and the elevated "plus" maze test. (S)-3,5-DHPG did not change the number of crossed fileds and rearings and only at a dose of 0.01 nmol it increased the number of bar approaches in the open field test. (S)-3,5-DHPG used at all doses improved consolidation, and at doses of 0.01 and 1.0 nmol it improved retrieval in the passive avoidance test. (S)-3,5-DHPG did not produce any significant effects in control rats in the elevated "plus" maze test. Hypoxia inhibited locomotor and exploratory activity of rats, significantly impaired consolidation and retrieval processes. We observed tendency to shortening the time spent in open arms and to decrease in the number of entries into open arms in the number of entries into open arms in the elevated "plus" maze in rats with undrewent hypoxia. In hypoxia-treated groups of rats, (S)-3,5-DHPG inhibited locomotor and exploratory activity in comparison with the control groups administered (S)-3,5-DHPG. Hypoxia significantly inhibited beneficial effects of (S)-3,5-DHPG on consolidation and retrieval in passive avoidance. (S)-3,5-DHPG only at the dose of 1.0 nmol used before hypoxia improved consolidation and at the dose of 0.01 nmolenhanced retieval in comparison with saline-treated group subjected to hypoxia...


  206/977

  Tytuł oryginału: Role of noradrenergic system in the mechanism of action of endogenous neurotoxin 1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline: biochemical and functional studies.
  Autorzy: Michaluk Jerzy, Krygowska-Wajs Anna, Karolewicz Beata, Antkiewicz-Michaluk Lucyna
  Źródło: Pol. J. Pharmacol. 2002: 54 (1) s.19-25, il., tab., bibliogr. 43 poz.
  Sygnatura GBL: 313,156

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: It is well recognized that 1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline (TIQ) is a substance capable of inducing in animals a syndrome, regarded as an animal model of Parkinson's disease. This study was designed to evaluate the effect of the endogenous neruotoxin TIQ on the brain noradrenaline (NA) metabolism in mice and on an arterial blood pressure in rats. It was shown for the first time that TIQ significantly increased NA metabolism, induced NA release and raised the level of its final metabolite, 3-methoxy-4-hydroxyphenylglycol (MHPG), in mouse brain. The comparative biochemical studies using specific agonist (clonidine) and antagonist (yohimbine) of ŕ2-adrenergic receptors ligands have shown that observed biochemical effects were similar to those produced by ŕ2-adrenergic antagonist, yohimbine. In functional studies, the systolic and diastolic blood pressure was measured using a non-invasive blood pressure transducer. Both acute and multiple treatment with TIQ produced a strong hypotensive effect, haveing decreased both systolic and diastoic blood pressure in rats. Development of tolerance to the hypotensive effect was observed after multiple treatment with TIQ. The data coming from these experimental studies apparently suggest an important role of the noradrenergic system in the mechanism of action of endogenous compounds from TIQ group. The results may also support the hypothesis assuming a causal relationship between noradrenergic dennervation, activity of the nigrostriatal dopamine system, and some clinical manifestation of Parkinson's disease.


  207/977

  Tytuł oryginału: Role of nitric oxide in benzodiazepines-induced antinociception in mice.
  Autorzy: Talarek Sylwia, Fidecka Sylwia
  Źródło: Pol. J. Pharmacol. 2002: 54 (1) s.27-34, il., bibliogr. 39 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,156

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy

  Streszczenie angielskie: The influence of nitric oxide (NO) on antinociceptive acivity of diazepam (DZ), chlordiazepoxide (CDP) and clonazepam (CZ) was examined using the writhing test in mice. The effect of DZ was also studied in mice using hot plate and tail flick tests. DZ (1.25, 2.5 and 5 mg/kg), CDP (1.25, 2.5, 5, 10 and 20 mg/kg) and CZ (0.075, 0.3125, 0.625, 1.25 and 2.5 mg/kg) produced significant, dose-dependent (DZ CDP) antinociception in mice. The benzodiazepines (BZs)-induced antinociception was antagonized by flumazenil (5 mg/kg) and was not changed by naloxone (2.5, 5 and 10 mg/kg), except that of CZ, which was reversed by 5 mg/kg of naloxone. N**G-nitro-L-arginine methyl ester hydrochloride (L-NAME) as well as 7-nitroinadzole (7-NI) intensified antinociceptive activity of BZs. The antinociceptive effect resulting from co-administration of L-NAME with CZ and 7-NI with CDP was reversed by L-arginine. Methylene blue (MB) increased, whereas L-arginine (but not D-arginine) decreased antinociceptive effects of the studied BZs. These results suggest that the NO-cGMP pathway is involved in the mechanism of BZs-induced antinociception in the writhing test in mice.


  208/977

  Tytuł oryginału: Effects of tibolone on the development of osteopenia induced by ovariectomy in rats.
  Autorzy: Pytlik Maria
  Źródło: Pol. J. Pharmacol. 2002: 54 (1) s.35-43, tab., bibliogr. 32 poz.
  Sygnatura GBL: 313,156

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: Experimental osteopenia caused by ovariectomy in rats may reflect postmenopausal bone changes, which are the effect of osteogen deficiency. The aim of the present study was to investigate the effects of tibolone (0.25 mg/kg/day and 2.5 mg/kg po) administered for 4 weeks on the development of osteopenia caused by bilateral ovariectomy in 3-month-old female Wistar rats. The experiments were carried out on six groups of animals: I(C) - control sham operated rats, II (OVX) - ovariectomized rats, III (OVX+T-0.25) - ovariectomized rats which were administered tibolone at a dose of 0.25 mg/kg, IV (OVX+T-2.5) - ovariectomized rats which were administered tibolone at a dose of 2.5 mg/kg, V (T-0.25) - sham operated rats which were administered tibolone at a dose of 0.25 mg/kg, VI (T-2.5) - sham operated rats which were administered tibolone at a dose of 2.5 mg/kg. The following parameters were examined in all the groups: body weight gain, bone mass, length and diameter, mineral and calcium contents in the tibia and femur, endosteal and periosteal transverse growth, endosteal and periosteal osteoid width, transverse cross-section area of the cortical diaphysis and that of the marrow cavity in the tibia, epiphyseal cartilage width, trabeculae width in the epiphysis and metaphysis of the femur. Mechanical properties of the femur were also studied. Bilateral ovariectomy induced osteopenic skeletal changes in mature female rats. Tibolone (0.25 mg/kg/day and 2.5 mg/kg/day po) administered to ovariectomized rats for 28 days decreased the development of osteopenic skeletal changes induced by bilateral ovariectomy.


  209/977

  Tytuł oryginału: Prolonged treatment with glucocorticoid dexamethasone suppresses melatonin production by the chick pineal gland and retina.
  Autorzy: Zawilska Jolanta B., Sadowska Magdalena
  Źródło: Pol. J. Pharmacol. 2002: 54 (1) s.61-66, il., tab., bibliogr. 20 poz.
  Sygnatura GBL: 313,156

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • ptaki

  Streszczenie angielskie: The chick pineal gland and retina synthesize melatonin in a circadian rhythm with high levels during the night. The rhythmic changes in the hormone production result predominantly from the fluctuation in the activity of serotonin N-acetyltransferase (AA-NAT), a penultimate and key regulatory enzyme in melatonin biosynthesis. The aim of this study was to analyze the effects of an acute and prolonged in vivo treatment with a glucocorticoid dexamethasone (4 mg/kg, ip) on the nocturnal increase in AA-NAT activity in chick pineal gland and retina. In acute experiments, dexamethasone (single dose)-injected chicks were killed after 2 h, while in prolonged experiments the glucocorticoid was given once daily for 7 days and the animals were killed 26-32 h after the last injection. Acute administration of dexamethasone did not affect AA-NAT activity in the chick pineal gland and retina. In the pineal glands and retinas of chicks that were treated with dexamethasone for one week and then killed at the end of the light phase of the 12:12 h light-dark cycle, AA-NAT activity was significantly higher than the enzyme activity found in tissues isolated from the vehicle-treated (control) animals. In addition to that, the nocturnal increase in pineal and, to a lower extent, retinal AA-NAT activity was significantly lower in dexamethasonetreated birds when compared with the respective control groups. It is suggested that prolonged treatment of animals with dexamethasone reduces the amplitude of the rhythmic melatonin production, a phenomenon which may affect chronobiological processes being under control of this hormone.


  210/977

  Tytuł oryginału: Inhibition of arachidonic acid cascade attenuates the induction of c-Fos proteins by DOI, 5-HT2A/2C receptor agonist, in the rat cortex.
  Autorzy: Maćkowiak Marzena, Czyrak Anna, Wędzony Krzysztof
  Źródło: Pol. J. Pharmacol. 2002: 54 (1) s.73-76, il., bibliogr. 9 poz.
  Sygnatura GBL: 313,156

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: Previous immunohistochemical studies have shown that c-Fos proteins induced by DOI, a 5-HT2A/2C agonist, are present in the population of cortical neurons, which are devoid of 5-HT2A receptors. A mechanism of the induction of c-Fos proteins expression by DOI is still unclear. However, the involvement of the 5-HT2A and AMPA, but not 5-HT2C receptors in this process has been reported. In the present study, we investigated whether arachidonic acid, a retrograde messenger, is involved in the above mechanism of c-Fos induction. Phospholipase A2 pathway, which leads to the subsequent generation of arachidonic acid and its metabolites, is known to be coupled to 5-HT2A receptor activation. The inhibition of arachidonic acid cascade both at the level of phospholipase A2 (by dexamethasone, 1.5 mg/kg0 or at the level of cyclooxygenases that catalyze arachidonic acid biotransformation (by indomethacin, 3 mg/kg), decreased the number of c-Fos immunopositive cells after induction by DOI (8 mg/kg). Our results suggest that arachidonic acid cascade may be involved in the induction of c-Fos proteins by DOI in the rat parietal cortex.


  211/977

  Tytuł oryginału: Sixth Conference on Progress in Etiopathogenesis of Seizures.
  Źródło: Pol. J. Pharmacol. 2002: 54 (1) s.77-84 - 6 Konferencja nt. etipatogenezy drgawek Lublin 16.11. 2001
  Sygnatura GBL: 313,156

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca związana ze zjazdem
 • streszczenie

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta
 • myszy


  212/977

  Tytuł oryginału: Emotional changes related to age in rats - a behavioral analysis.
  Autorzy: Boguszewski Paweł, Zagrodzka Jolanta
  Źródło: Behav. Brain Res. 2002: 133 (2) s.323-332, il., tab., bibliogr. 39 poz.
  Sygnatura GBL: 312,662

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: The present study investigated age-related differences in the emotional behavior of rats using factor analysis to identify motivational factors influencing spontaneous behavior in open field with illuminated center (OF), plus maze (EPM) and social interactions test. Animals of the same strain, bred under the same conditions, formed two experimental groups: yound adults (YA, N - 20) tested at the age of 4 months and old rats (OA N = 16) tested at the age of 24 months. The comuter video based tracking system Etho Vision was used for automated acquisition and analysis of data. The reslults of each test were analyzed separately for YA and OA by factor analysis. Two main independent factors emerged from the analysis of OF measures - factor 1, which appeared to reflect motor activity, and factor 2, reflecting anxiety. The measures best reflecting motor activity (distance moved in the peripheral zone) and anxiety (time spent in central zone) decreased significantly with age. Factor analysis for EPM measures revealed, in both groups, three independent factors. In YA, factor 1 reflected motor activity, factor 2 - anxiety, in OA measures of anxiety loaded on factor 1, measures of activity on factor 2. Factor 3 in both groups appeared to represent a decision making process. The number of entries to the closed arms declined significantly in OA, showing an age related decrease of motor activity. Also, the ratio of open arms entries in relation to the total number of entries decreased in OA, indicating a higher anxiety level...


  213/977

  Tytuł oryginału: Epidemiologia zakażeń wywoływanych przez pałeczki z rodzaju Campylobacter.
  Tytuł angielski: Epidemiology of infections caused by rods of the Campylobacter genus. [P.] 1: Water basins and organisms of water origin as source of Campylobacter sp.
  Autorzy: Daczkowska-Kozon Elżbieta
  Źródło: Post. Mikrobiol. 2002: 41 (2) s.133-146, tab., bibliogr. 50 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,786

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta

  Streszczenie angielskie: Bacteria of the Campylobacter genus are often the cause of foodborne infections in humans and of diarrhoea and miscarriages in domestic and farm animals. Water is presumed to be one of the essential transmission routes for these bacteria. Campylobacter sp. was isolated from the surface water of various freshwater basins, waters and bottom sediments of saline water basins, inshore sea waters and groundwaters as well. The consequence of campylobacters presence in aquatic environments being their presence in organisms of wate origin. Campylobacters were isolated from alimentary tracks of freshwater fishes and industrially cultured sea molluscs and crustaciens. Possible cumulation of Campylobacter sp. within the alimentary tracks of edible molluscs and crustaciens, eaten also raw, make the "sea fruits" a potential source of campylobacteriosis in humans.


  214/977

  Tytuł oryginału: Makrofagi i endotelina w zapaleniu oskrzeli wywołanym inhalacjami SO2 u szczurów.
  Tytuł angielski: The macrophages and the expression of endothelin in sulphur dioxide induced bronchitis in rats.
  Autorzy: Jankowska Beata, Krasnowska Maryla, Kwaśniewski Artur, Rabczyński Jerzy, Kuryszko Jan, Ogorzałek Antoni
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (72) s.473-477, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie polskie: Założeniem badawczym pracy było wywołanie u szczurów zapalenia oskrzeli za pomocą inhalacji SO2, a następnie ocena makrofagów w oskrzelach i płucach oraz zbadanie ekspresji endoteliny. Eksperyment przeprowadzono u 20 szczurów; 5 z nich stanowiło grupę kontrolną. Po 15 tygodniach ekspozycji na drażniący gaz u uśmierconych zwierząt wykonano płukanie oskrzelowo-pęcherzykowe (BALF) oraz badanie histologiczne układu oddechowego. To ostatnie potwierdziło wystapienie zapalenia oskrzeli. W osadzie z BALF badano skład komórkowy. Stwierdzono znamienny wzrost liczby neutrofilów, makrofagów, limfocytów i eozynofilów. W mikroskopie elektronowym wykazano istotne pobudzenie makrofagów w oskrzelach zapalnie zmienionych w porównaniu do oskrzeli szczurów zdrowych. Badanie immunohistochemiczne tkanki płucnej szczurów wykazało endotelinę. Jej ekspresja była różna w zależności od badanej grupy.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to evaluate the influence of SO2 on bronchial mucosa in rats. Our interest was focused on macrophages function and expression of endothelin. 20 animals were used in the study; 5 of them constituted the control group, 15 of them were submitted to long term SO2 irritation. In animals exposed to SO2 the BALF evalaution: neutrophils, macrophages, lymphocytes. Electron microscope examination demostrated that macrohages from study group were activated in comparison with healthy rats. Immunoreactive endothelin was found in bronchial specimens and mainly in alveolar macrophages (we used a computer - assisted system of image analysis). The expression of endothelin was significantly increased in study gropu in comparison with control group.


  215/977

  Tytuł oryginału: Lack of the influence of betahistine administered intragastrically on food intake in rats.
  Tytuł polski: Brak wpływu betahistyny podanej dożołądkowo na pobór pokarmu u szczurów.
  Autorzy: Szeląg Adam, Trocha Małgorzata, Merwid-Ląd Anna, Szaliński Marek, Fereniec-Gołębiewska Lidia
  Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (3) s.293-300, tab., bibliogr. 21 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 313,451

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. W podwzgórzu histamina wpływa na różne funkcje, m.in. na spożywanie pokarmu. Betahistyna (antagonista receptora H3 i agonista receptora H1), podana dootrzewnowo (i.p.), w sposób zależny od dawki obniża spożycie pokarmu znacząco statystycznie. Cel pracy. Ocena wpływu betahistyny podanej dożołądkowo, samej oraz jednocześnie z omeprazolem, na spożycie pokarmu. Prawdopodobnie wzrost wydzielania kwasu solnego po podaniu betahistyny hamuje jej działanie ośrodkowe. Omeprazol hamuje wydzielanie soku żołądkowego. Materiał i metody. Doświadczenie przeprowadzono na czterech grupach szczurów, samcach szczepu Wistar. Pierwsza grupa to szczury niegłodzone, druga - przyzwyczajone do "smacznej" diety, trzecia - głodzone jednorazowo przez 20 godnin i czwarta - głodzone po 20 godzin przez 10 dni. We wszystkich grupach betahistyna była podawana w dawce 48 mg/kg dożołądkowo, a omeprazol w dawce 150 ćg/kg podskórnie. Spożycie pokarmu oceniano po 1, 2, 4 i 24 godzinach po podaniu betahistyny w pierwszej grupie szczurów, po 1, 2 i 4 godzinie w grupach szczurów głodzonych oraz po godzinie w grupie szczurów przyzwyczajonych do "smacznej" diety. Wyniki. We wszystkich grupach betahistyna podana dożołądkowo w dawce 48 mg/kg nie miała wpływu na pobór pokarmu. Wnioski. W przeciwieństwie do poprzednich badań, w których betahistyna podana dootrzewnowo znacząco obniżała spożycie pokarmu, w obecnym doświadczeniu po podaniu dożołądkowym nie wykazywała takiego działania, nawet po ...

  Streszczenie angielskie: In the hypothalamus histamine influences various functions, such as feeding. Betahistine (H3-receptors antagoist and H1-receptors agonist), given intraperitoneally (i.p.), significantly decreased food intake in rats in a dose-dependent manner. Objectives. The aim of this study was to assess the influence of betahistine administered intragastrically, alone or with a proton pump inhibitor (omeprazole) on the inhibition of food intake. The stimulation of gastric acid secretion by betahistine inhibits central anorectic activity of this drug. Omeprazole inhibits secretion of hydrochloric acid. material and methods. The experiments were carried out on four groups of male Wistar rats. The first one was on a normal diet, the second was accustomed to "tasty" food, the third was fasted for 20 hours and the fourth group was fasted for 20 hours for ten days. In all examined groups betahistine was administered at a dose of 48 mg/kg intragastrically and omeprazole at a dose 150 ćg/kg subcutanecously. The food consumption was measured after 1, 2, 4 and 24 hours afte betahistine administration in the group of rats on normal diet, after 1, 2 and 4 hours in the group of rats fasted (both methods) and after 1 hour in the group accustomed to "tasty" food. Results. In all groups of rats betahistine administered intragastrically in 48 mg/kg dose did not have any influence on food intake. Conclusion. Contrary to previous study in which betahistine, given intraperitoneally, significantly ...


  216/977

  Tytuł oryginału: Badania porównawcze biozgodności wybranych elastomerów silikonowych stosowanych do podścielania protez pooperacyjnych; badania na zwierzętach - ocena statystyczna.
  Tytuł angielski: Comparative studies of the biocompatibility of selected silicone elastomers used in lining of postsurgical prostheses; studies on animals - statistical evaluation.
  Autorzy: Więckiewicz Włodzimierz, Jeleń Michał, Nienartowicz E., Zeńczak-Więckiewicz Dobrochna
  Źródło: Protet. Stomatol. 2002: 52 (3) s.158-161, il., tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,334

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie polskie: Do bezpośredniego podścielania protez pooperacyjnych stosowane są elastomery silikonowe. Materiały te nie spełniają stawianych im wymagań, dlatego zwrócono uwagę na nowe produkty, które pojawiły się na rynku stomatologicznym oferowane jako materiały o wysokim standardzie użytkowym. Są to m.in. elastomery silikonowe: Mucopren firmy Kettenbach, Permaquick firmy Koholeor oraz Soft Relining firmy Tokuyama. Postanowiono je przebadać na szczurach Buffalo. Zwierzęta podzielono na grupy doświadczalne i kontrolne. Nowe szybkopolimeryzujące elastomery silikonowe wszczepiono szczurom domięsniowo. W grupie kontrolnej dla celów porównawczych wszczepiono szczurom dotąd stosowany w Polsce Ufi Gel C firmy Voco oraz obojętne kształtki z wosku chirurgicznego. Materiał do badań histopatologicznych pobierano po 2, 4, 12 i 24 tygodniach wykonując wcześniej zdjęcia rtg. W grupach doświadczalnych i kontrolnych zwierząt elastomery wywołały różnego stopnia odczyny zapalne tkanek miękkich. Porównując wyniki uzyskane w grupie doświadczalnej z danym grupy kontrolnej stwierdzono, że najlepszym materiałem okazał się Soft Relining.

  Streszczenie angielskie: Silicone elastomers are used for direct lning the post-surgical prostheses. The materials are regarded not to flfill the clinical requirements and thought the new products offered as high quality materials were chosen for the study. They are: Permaquick (Kohler), Mucopren (Kattenbach), Soft Relining (Tokuyama). The products were studied in rats Buffalo. The aminals were divided into two groups: experimental and control. The new elastomeric materials were implanted intramuscularly in tue firot group. In the second group the Ufi-Get C (Voco) and neutral surgical wax were implanted. The tissues samples were taken for histopatologic examination after 2, 4, 12 and 24 weeks making before the X-ray pictures. All used elastomer materials (new and carlier introduced for using) were observed to cause the various inflammaotry reactions in the muscular tissues. Comparing the study results the best material occurred to be the Soft Relining.


  217/977

  Tytuł oryginału: Endoteliny w regulacji funkcji układu krążenia.
  Tytuł angielski: Endothelins in the circulatory system regulation.
  Autorzy: Kun Tomasz, Dąbrowski Ryszard
  Źródło: Pol. Prz. Kardiol. 2002: 4 (2) s.149-155, bibliogr. 60 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,529

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • nefrologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta

  Streszczenie polskie: Rodzina endotelin składa się z 3 różniących się od siebie składem aminokwasowym peptydów, kodowanych przez 3 odrębne geny. Poznanie fizjologii i ostatnie odkrycia swoistych antagonistów receptorów dla endotelin pozwoliły scharakteryzować fizjologiczne właściwości tych peptydów i doprowadziło do narodzin skomplikowanej sieci wzajemnych uwarunkowań określanych dziś jako "układ endotelin". Obecność endotelin i ich receptorów wykazano niemal we wszystkich thankach i narządach organizmu człowieka i zwierząt doświadczalnych. Udowodniono, że pełnią one kluczową rolę w regulacji funkcji układu krążenia przez bezpośrednie oddziaływanie na napięcie ściany naczyniowej, regulację ośrodkową, wpływ na wydzielanie AVP i ANP, oddziaływanie na układ renina-angiotensyna-aldosteron oraz regulację funkcji nerek. Praca podsumowuje najnowsze odkrycia dotyczące metabolizmu endotelin ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na kontrolę ciśnienia tętniczego krwi u zwierząt i człowieka.

  Streszczenie angielskie: The endothelin family consists of 3 peptides, different in aminoacid sequence, coded by 3 distinct genes. Latest discoveries and development of specific endothelin agonists and antagonists allowed us to characterize physiological actions of these peptides and bring knowledge about complicated net of autocrine/paracrine hormons, its receptors and transforming enzymes called "the endothelin system". The presence of endothelin is observed in almost every tissue and organ of human and laboratory animals. There is a growing body of evidence that endothelin plays a key role in regulation of circulatory system function by direct influence on: vascular wall tonus, central nervous system, excretion of AVP and ANP, renin-angiotensin-aldosteron system and renal function. In this review we attempt to summarize recent findings on the metabolism of endothelin, with particular attention given to contribution of endothelin to modulation of a blood pressure in human and other animals.


  218/977

  Tytuł oryginału: Involvement of MMPs in delayed neuronal death after global ischemia.
  Autorzy: Zalewska Teresa, Ziemka-Nałęcz Małgorzata, Sarnowska Anna, Domańska-Janik Krystyna
  Źródło: Acta Neurobiol. Exp. 2002: 62 (2) s.53-61, il., bibliogr. s. 59-61
  Sygnatura GBL: 302,090

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta

  Streszczenie angielskie: Spatial and temporal relations between metalloproteinase (MMP-2 and MMP-9) activation and laminin degradation in garbil hippocampus after transient cerebral ischemia has been studied. Activity of MMPs was determined by gelatin zymography in homogenates from dorsal (DP, an equivalent of CA1 sector) and abdominal (AbP, containing CA2-4 and gyrus dentatus) parts of hippocampus. A significant activation of both investigated metalloproteinases was found at 72 h of recovery. Whereas MMP-2 up-regulation did not show any spatial preferences, the increase of MMP-9 activity was observed exclusively in DP. Activation of MMP-9 at this time point correlated spatially with degradation of laminin - protein of extracellular matrix. These results show that MMP pathway may function as a component of delayed neuronal death cascade in the apoptogenic CA1 sector after transient global ischemia.


  219/977

  Tytuł oryginału: Fear behavior and regional brain monoamines distribution after R(+)-8-OHDPAT and R(+)-UH-301 injections into the dorsal raphe nucleus in rats.
  Autorzy: Koprowska Milena, Krotewicz Maria, Romaniuk Andrzej, Strzelczuk Magdalena, Wieczorek Marek
  Źródło: Acta Neurobiol. Exp. 2002: 62 (2) s.63-74, il., tab., bibliogr. s. 73-74
  Sygnatura GBL: 302,090

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: The effects of 8-OHDPAT and UH-301 injection into the dorsal raphe nucleus (DRN) on fear behavior of the light-dark transitions test and regional brain monoamines (NA, DA, 5-HT) and their metabolites (MHPG, DOPAC, 5-HIAA) in the hypothalamus (HPT), midbrain central gray matter (MID), amygdala (AMY), hippocampus (HIP) and pons (PO) were examined. An injection of 8-OHDPAT (300 ng) as well UH-301 (300 ng) into the DRN evoked an increase in the number of head dipping from dark to the iluminated compartment of chamber, an increase of time of motionless in the dark compartment and decrease of time of locomotion activity in the illuminated compartment. HPLC analysis showed reduction of 5-HIAA/5-HT ratio in the HPT, HIP and PO, increase of MHPG/NA ratio in the HIP and PO, and increase of DA content in the HPT, AMY and HIP after 8-OHDPAT injection. But injection of UH-301 reduced 5-HT in the MID and increased in the AMY, reduced 5-HIAA content in the HIP and increased in the MID and decreased MHPG/NA ratio in the PO. These results indicate that both 5-HT1A receptor agonists, acting on the 5HT1A autoreceptors caused the anxiolytic effects, reduced fear behavior on the rat connected with infringement of dynamic balance between the serotonergic and catecholaminergics systems.


  220/977

  Tytuł oryginału: Behavioural responsiveness to amphetamine or scopolamine following repeated exposure to chlorphenvinphos in rats.
  Autorzy: Gralewicz Sławomir, Lutz Piotr, Tomas Tadeusz
  Źródło: Acta Neurobiol. Exp. 2002: 62 (2) s.75-83, il., tab., bibliogr. [24] poz.
  Sygnatura GBL: 302,090

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: A number of reports indicate that exposure to organophosphates (OPs), inhibitors of acetylcholinesterase (AChE), may result in long-lasting neurobehavioural alterations suggestive of an increased cholinergic tone. It is known that rats with cholinergic hyperreactivity are behaviourally hyposensitive to cholinergic antagonists and dopaminergic agonists. The purpose of the present study was to find out whether a similar trait would develop in rats exposed to chlorphenivinphows (CVP), an OP pesticide, in the past. The rats wre given ten daily i.p. injections of CVP at doses of 0.5 mg/kg (group P-0.5) or 1.0 mg/kg (group P-1.0). The locomotion stimulating effect of i.p. injection of 1.0 mg/kg amphetamine (AMPH), or 0.6 mg/kg scopolamine (SCOP), was assessed on postexposure day 21 (group P-0.5) or 42 (group P-1.0), i.e. after a time suffcient for AChE recovery. The assessment revealed that in gorup P-1.0 the behavioural response to AMPH and SCOP was significantly depressed. In rats of the P-0.5 group, however, the behavioural response to each of the frugs was increased. The results suggest that, depending on the exposure level, contrasting alterations in some neurotransmitter systems may be induced by repeated exposure to CVP.


  221/977

  Tytuł oryginału: Correlation between long latency evoked potentials from amygdala and evoked cardiac response to fear conditioned stimulus in rats.
  Autorzy: Kuniecki Michał, Coenen Anton M. L., Kaiser Jan
  Źródło: Acta Neurobiol. Exp. 2002: 62 (2) s.85-92, il., bibliogr. s. 90-92
  Sygnatura GBL: 302,090

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: We investigated relation between activity of central nucleus of amygdala (CE) and phasic heart rate deceleration during differential fear conditioning. We found that P2 component of long-lasting event potential (EP) to CD+ but not to CS- correlated strongly with HR deceleration in the 1 st second after stimulus onset. The obtained results are discussed in the light of LeDoux's and Kapp's findings showing crucial role of amygdala in processing of emotionally relevant stimulation and it's involvement in initiating autonomic responses.


  222/977

  Tytuł oryginału: Behavioral sensitization to amphetamine induced by a single i.p. dose of oxotremorine in the rat.
  Autorzy: Gralewicz Sławomir
  Źródło: Acta Neurobiol. Exp. 2002: 62 (2) s.93-98, il., bibliogr. s. 97-98
  Sygnatura GBL: 302,090

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: Earlier experiments have revealed that rats treated with a single dose of chlorphenvinphos (CVP), an irreversible acetylchlinesterase inhibitor, are hyposensitive to amphetamine (AMPH) given three weeks after CVP. Exposure to CVP results in an excess of acetylcholine with subsequent overactivation of the nicotinic as well as muscarinic cholinergic receptors. The purpose of the present experiment was to find out whether a selective activation of muscarinic receptors could induce behavioral hyposensitivity to AMPH. To attain this purpose, male rats were pretreated once with 0.00, 0.135, 0.27 or 0.55 mg/kg of oxotremorine, a muscarinic agonist, and challenged 15 days later with 1.0 mg/kg dose of AMPH. The pre- and postinjection open-field behavior of the rats was tested with the use of a computerized set of activity meters. The testing revealed that in oxotremorine pretreated animals the behvioral response, to AMPH, i.e. increase in the ambulatory activity, was not diminished but, to the contrary, it was augmented. This effect was dose-dependent, being most pronounced in rats given the 0.55 mg/kg of oxotremorine. The possible cause of the difference between the effect of CVP and oxotremorine is discussed.


  223/977

  Tytuł oryginału: Coexistence DNA of Borrelia burgdorferi sensu lato and Babesia microti in Ixodes ricinus ticks from north-western Poland.
  Autorzy: Skotarczak Bogumiła, Wodecka Beata, Cichocka Agnieszka
  Źródło: Ann. Agric. Environ. Med. 2002: 9 (1) s.25-28, il., tab., bibliogr. 22 poz.
  Sygnatura GBL: 313,158

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta

  Streszczenie angielskie: The tick Ixodes ricinus may carry microorganisms which cause serious human and animal diseases, i.a., the Lyme diseases (borereliosis), caused by the spirochaete Borrelia burgdorferi sensu lato and babesiosis, induced by the protozoan Babesa microti. Both microbe species may co-occur in the same and other species of the genus tick and produce a mixed infection in humans and animals. The major objective of the study was to identify DNA of B. burgdorfere and B. microti in the I. ricinus ticks collected in spring and autumn 1999 from 6 sites in north-western Poland. The microbial DNA was identified with polymerase chain reaction (PCR). The marker used to detect the B. burgdorferi s.l. DNA was a fragment of the fla gene encoding the protein flagellin, while the B. microti DNA was detected with a fragment of the gene encoding 16S rRNA. A total of 550, 1,160, and 385 tick adults, nymphs, and larvae, respectively, were examined. Among the 155 (7.4 p.c.) B. burgdorferi-infected ticks and the 130 (6.2 p.c.) infected with B. micron, mixed infection was detected in 0.6 p.c. of individuals. The prevalence of coinfection differed between the tick developmental stages. Coinfection was most prevalent (3.1 p.c.) in females, males and nymphs being less affected (0.4 and 0.2 p.c., respectively). No coinfection was revealed in the tick larvae. The study described was the first of its kind to be conducted in the former District of Szczecin. For the phenomenon of microbial co-occurence and related mixed infections to be properly evaluated, the researach will be continued.


  224/977

  Tytuł oryginału: The use of the radioisotope method in studies of pesticide penetration into the eyeball.
  Autorzy: Gerkowicz Marek, Wróblewska Ewa, Turski Waldemar
  Źródło: Ann. Agric. Environ. Med. 2002: 9 (1) s.29-31, bibliogr. 10 poz.
  Sygnatura GBL: 313,158

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • króliki

  Streszczenie angielskie: The studies concerning the effects of pesticides on the human body focused mainly on their local action or chronic poisoning of the organism. In this study we examine the pesticide penetration into the eyeball resulting from direct contact with the eye. We used an isotope-labelled carbamate pesticide - carbaryl. The determinations of the amount and concentration of this substance in the cornea, aqueous humour, vitreous humour and retina were performed using the method measuring á radiation emitted by radioactive carbon. The results revealed measurable concentrations of labelled carbamate in the cornea and aqueous humour 10 and 30 min after application. The levels of this pesticide in the vitreous homour and retina were very low and difficult to analyse statistically. The described method appears to be useful in determining the range and rate of eye penetration by environmental toxings having direct contact with the eyeball.


  225/977

  Tytuł oryginału: House dust mites and their allergens in Danish mattresses - results from a population-based study.
  Autorzy: Sidenius Kirsten E., Hallas Thorkil E., Poulsen Lars K., Mosbech Holger
  Źródło: Ann. Agric. Environ. Med. 2002: 9 (1) s.33-39, il., tab., bibliogr. 36 poz.
  Sygnatura GBL: 313,158

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta

  Streszczenie angielskie: The purpose of this study was to identify the level of house dust mites (HDMs) and their allergens in matresses, not selected on their owners atopic status, and to find associated factors. Dust was collected from 68 matresses. The recruitment was population-based and conducted during the screening phase of a HDM intervention study. The visited persons declared to have had a "cold" bedroom the previous winter. HDMs were counted and dust was analysed by ELISA for Der 1 (= Der f 1 + Der p 1 + Der m 1). Multiple regression analysis was carried out to find housing conditions associated with high MDM levels. Type of housing, mattress age and self-assessed winter bedroom-temperature explained 14 p.c. of Der 1. Median concentrations were 3.77 ćg Der 1/g and 1 HDM/0.1 g dust. Both immunochemically and microscopically Dermatophagoides farinae was dominant; D. pteronyssinus less frequent but important; and D. microscopisally Dermatophagoides farinae was dominant; D. pteronyssinus less frequent but important; and D. microceras insignificant. In 62 p.c. of these suburban homes the mattress dust exceeded 2 ćg Der 1/g, and measurement of both Der f 1 and Der p 1 was necessary and sufficient to evaluate HDM allergen exposure. The association with a high HDM level was highest and most consistent for one-family houses.


  226/977

  Tytuł oryginału: Detection of Borrelia burgdorferi sensu lato in mosquitoes (Culicidae) in recreational areas of the city of Szczecin.
  Autorzy: Kosik-Bogacka Danuta, Bukowska Katarzyna, Kuźna-Grygiel Wanda
  Źródło: Ann. Agric. Environ. Med. 2002: 9 (1) s.55-57, tab., bibliogr. 29 poz.
  Sygnatura GBL: 313,158

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta

  Streszczenie angielskie: The mosquitoes were caught within the period of their highest activity, i.e. June-August 2001, in recreational areas of the city of Szczecin. Spirochetes, Borrelia burgdorferi sensu lato were detected in mosquitoes with the aid of the method of indirect immunofluorescence (IFA) using rabbit anti-Borrelia burgdorfere antibodies and goat anti-rabbit IgG marked with fluorescein isothiocyanate (FITC). A total of 639 mosquito females representing genera A‰des (99.1 p.c.) and Culex (0.9 p.c.) were collected. The mean value of the infection rate of mosquitoes from the area studied was 1.25 p.c. The highest infection rate was recorded in June (3.2 p.c.), while the lowest - in July (0.6 p.c.). All mosquitoes infected with Borrelia burgdorferi spirochetes belonged to the gnus A‰des. The results of the present study confirm a potential role of those arthropods in epidemiology of Lyme borreliosis.


  227/977

  Tytuł oryginału: Indoor fungi and their ciliostatic metabolites.
  Autorzy: Pieckova Elena, Kunova Zuzana
  Źródło: Ann. Agric. Environ. Med. 2002: 9 (1) s.59-63, tab., bibliogr. 31 poz.
  Sygnatura GBL: 313,158

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • zarodki

  Streszczenie angielskie: According to epidemiological studies, it is possible that some secondary metabolites of indoor airborne fungi could be responsible for health troubles which occupants sufer from. In our previous experiments, a model with tracheal rings of 1-day-old chicks in vitro was shown to be a very suitable method to study the ciliostatic chloroform-extractable endo- end/or exometabolites of filamentous fungi. In this study we isolated the filamentous fungi from walls of "moudy" dwellings and schools (cultivation on dichloran 18 p.c. glycaerol agar at 25 and 37řC for 10 d) in Slovakia. We studied the ciliostatic effect of the chloroform-extractable endo- and exometabolites of 96 representative isolates (Stationary cultivation on the liquid medium with 2 p.c. of yeast extract and 10 p.c. of sucrose at 25řC for 10 days) on the cilia movement in tracheal organ cultures of 1-day-old chickens in vitro after 24, 48 and 72 hrs (incubation in the minimal essential medium according to Eagle with Earl's salts and 20 ćg of extract of metabolites dissolved in dimethylsulfoxide per 1 mL). Strains of Penicillium Link: Fr. sp., Aspregillus versicolor (Vuill.). Tiraboschi, A. flavus Link, Cladosporium sphaerospermum Penzig adn C. cladosporioides (Fres.) de Vries were isolated most frequently. Two A. flavus isolates were able to produce aflatoxins B1, B2, G1, G2 in vitro after cultivation on the liquid medium with 20 p.c. sucrose and 2 p.c. yeast extract. This is the first isolation of aflatoxigenic A. flavus strains from dwellings in Slovakia. All frequently isolated strainsproduced secondary metabolites...


  228/977

  Tytuł oryginału: Study on the occurrence of Borrelia burgdorferi sensu lato and tick-borne encephalitis virus (TBEV) in ticks collected in Lublin region (eastern Poland).
  Autorzy: Cisak Ewa, Chmielewska-Badora Jolanta, Rajtar Barbara, Zwoliński Jacek, Jabłoński Leon, Dutkiewicz Jacek
  Źródło: Ann. Agric. Environ. Med. 2002: 9 (1) s.105-110, il., tab., bibliogr. 35 poz.
  Sygnatura GBL: 313,158

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy

  Streszczenie angielskie: In 114 Ixodes ricinus ticks from 1 district of Lublin region (eastern Poland) exmine by dark field microscopy method, the presence of motile spirochetes, morphologically corresponding to Borrelia species was detected in 8.8 p.c. of the total examined ticks. The highest infection rate was noted among females (16.7 p.c.), much lower in males (7.1 p.c.) and nymphs (4.0 p.c.). Examination of 550 ticks collected from 3 districts of the Lublin region by polymearse chain reaction (PCR) showed that 5.3 p.c. of the total number of ticks were infected with Borrelia spirochetes. The highest rates of Borrelia infection were observed in Ixodes ricinus ticks from the Zamość and Lublin districts (9.6 p.c. and 4.7 p.c. respectively). In the Włodawa district, only 2.4 p.c. ticks showed the presence of Borrelia DNA. In contrast to the results obtained by dark field microscopy method, the highest infection rate was noted in males (11.2 p.c.), followed by females (6.9 p.c.) and nymphs (1.7 p.c.). 57 Ixodes ricinus ticks collected from 3 Lublin districts (Lubartów, Lublin, Radzyń Podlaski) were tested for the presence of tick-borne encephalitis virus (TBEV) by the inoculation of 5-week-old Swiss mice, followed by blind passages and inoculation of GMK cell culture with brain suspension of the infected mice. On strain of TBEV was isolated from a pool of 24 I. ricinus ticks collected from the Radzyń Podlaski district. The minimum infection rate of ticks from this district with TBEV was estimated as 4.2 p.c, and in the total area of Lublin region estiamted as 1.8 p.c.


  229/977

  Tytuł oryginału: Cyclic nitric oxide release by human granulocytes, and invertebrate ganglia and immunocytes: nano-technological enhancement of amperometric nitric oxide determination.
  Autorzy: Stefano George B., Salzet Michel, Magazine Harold I.
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (6) s.BR199-BR204, il., tab., bibliogr. 31 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta

  Streszczenie angielskie: Various tissues from vertebrates and invertebrates respond to external signal molecules by rapid release of nitric oxide (NO) mediated by constitutive nitric oxide synthase. Invertebrate immunocytes were collected from maintained stock and human granulocytes were isolated from leukocyte-enriched blood obtained from the Long Island Blood Services. The invertebrate ganglionic tissue was either extracted or exposed for ex vivo and in vivo evaluation. Nitric oxide release was measured using a newly developed NO-selective nanoprobe, exhibiting enhanced sensitivity. Evaluation of NO release from the pedal ganglia of the maring bivalve, Mytilus edulis, demonstrated in vitro release of NO that fluctuated from 969 to 1003 pM, with a mean change in NO of 35 pM/cycle and a mean cycle time of approximately 4 minutes. Basal release of NO/cycle from the ganglia in vivo was increased significantly to approximately 65 pM (P 0.05) with an increase in cycle time to approximately 7 minutes. Exposure of the ganglia to morphine in vivo resulted in a significant increase in NO release and a lack of NO pulsations. The fluctuation in NO release from immunocytes of Mytilus edulis was approximtely 27 pM per cycle with a cycle time of 4 minutes whereas human granulocytes release fluctuated approximately 23 pM with a cycle time of 6 minutes. Theses data demonstrate that basal release of NO from various tissues is released in a cyclic manner and the cycle time and magnitude is subject to regulation by external stimuli.


  230/977

  Tytuł oryginału: Effects of immunomodulators on acute Trypanosoma cruzi infection in mice.
  Autorzy: Oz Helieh S., Hughes Walter T., Thomas Elaine K., McClain Craig J.
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (6) s.BR208-BR211, il., tab., bibliogr. 14 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy

  Streszczenie angielskie: Patients who recover from acute trypanosomiasis may succumb to chronic Chagas' disease later in life due to age related immunosuppression, immune system disorders such as AIDS, or during periods of immunosuppressive therapy for organ transplantation. In this study, effects of immunomodultors with diverse properties were examined on the course of an acute and lethal Trypanosoma cruzi infection. ICR (Swiss) mice inoculated with Tulahuen (lethal) strain of T. cruzi were treated with 6 different immunomodulators and the course of infection was studied. Tacrolimus (FK-506) and dexamethasone increased parasitemia in mice when compared to infected untreated animals. Mycophenolate mofetil (RS-61443) ana recombinant interleukin-15 (IL-15) treatment decreased the number of parasites but had no effect on animal survival. In contrast, compound L-685-818 (tacrolius analog) and CD40 ligand (CD40L), provided protection against lethal infection. Mice that survived initial infection were all protected against reinfection. This study demonstrates the dangers of immunosuppression with tacrolimus and dexamethasone in T. cruzi infected subjects. While mycophenolate did not exacerbate the infection, our data suggest potential therapeutic applications for L-685-818 and CD40 ligand in trypanosomiasis.


  231/977

  Tytuł oryginału: Human leptin administered intraperitoneally stimulates natriuresis and decreases renal medullary NA+, K+-ATPase activity in the rat - impaired effect in dietary-induced obesity.
  Autorzy: Bełtowski Jerzy, Wójcicka Grażyna, Górny Dionizy, Marciniak Andrzej
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (6) s.BR221-BR229, il., bibliogr. 37 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: Leptin, produced by adipose tissue, apart from regulating food intake and energy expenditure, also has natriuretic activity. In this study we examined the effect of leptin on renal Na+, K+-ATPase responsible for active tubular sodium reabsorption, and compared the renal effects of leptin in lean and obese rats. Male Wistar rats were either kept on normal laboratory chow or made obese by a high-calorie diet. The animals were placed in metabolic cages and urine was collected in 2-hour periods. In lean animals, leptin (1 mg/kg i.p.) caused a 139.5 p.c. increase in uring output, a 112.4 p.c. increase in natriuresis, and a 57.2 p.c. increase in the fractional excretion of sodium, but had no effect on the glomerular filtration rate. Leptin at this dose decreased renal medullary Na+, K+-ATPase activity at 30 minutes, 1 hour and 2 hours by 31 p.c., 34.3 p.c. and 21.2 p.c., respectively. The effect of leptin on Na+, K+-ATPase at 1 hour was dose-dependent; the lowest dose inducing significant inhibition was 0.25 mg/kg. By contrast, leptin had no effect on either cortical Na+, K+-ATPase or the ouabain-resistant fraction of ATPas. In obese rats, leptin increased urine output by only 29.1 p.c. and natriuresis by 28.9 p.c., and had no significant effect on medullary Na+, K+-ATPase. Leptin stimulates natriuresis primarily by inhibiting tubular sodium reabsorption. This effect is mediated, at least partially, by decreased Na+, K+-ATPase actaivity in the ranal medulla, and is impaired in obese rats.


  232/977

  Tytuł oryginału: Effect of ambroxol on ion transport - a model study.
  Autorzy: Kosik-Bogacka Danuta I., Tyrakowski Tomasz
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (6) s.BR236-BR241, il., tab., bibliogr. 44 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • Żaby

  Streszczenie angielskie: Effect on ambroxol on reflexive physiological reactions of isolated frog skin was studied with elctrophysiological methods designed to assess on currents occurring in epithelial tissues or organs. The experiments permitted to analyze an effect of ambroxol on regulatory mechanisms, which in turn influence the constant electrical potential defined as PD and reversible changes of this potential during mechanical stimulation (marked as dPD). A contribution of sodium- and chlorid eions transport to the value of transepithelial electrical potential of frog skin (before adn after ambroxol administration) has been demonstrated using amiloride - a blocker of sodium ion transport and bumetanide - a blocker of chloride ion transport. The experimental material comprised 34 fragments of hybrid frog (Rana esculenta L.),, representing 14 spcimens. The experiments involved measuring the transepthelial electrical potential (PD in mV) on an isolated frog skin place in an Ussing apparatus. It has been demonstrated that ambroxol influences the processes of ion transport (dPD) which in turn depend on mechanical stimulation. The reaction of hyperpolarization decreased immediately after administration of ambroxol to the stimulating fluid, when transepithelial transport of sodium ion was maintained in the preparations studied. Consequently, no efect of ambroxol on the frog skin incubated wtih amiloride was recorded. It has been demonstrated, based on the experiments carried out in the present study , taht ambroxol can modify processes of ion transport related to activation of sensory receptors...


  233/977

  Tytuł oryginału: Wireless capsule endoscopy - beyond the frontiers of flexible gastrointestinal endoscopy.
  Autorzy: Rabenstein Thomas, Krauss Norbert, Hahn Eckhart G., Konturek Peter
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (6) s.RA128-RA132, il., bibliogr. 32 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta
 • psy

  Streszczenie angielskie: Wireless capsule endoscopy is currently the outstanding technical innovation in diagnostic gastrointestinal endoscopy. Especially for small bowel diseases this new technique offers several potential advantages compared to traditional diagnostic tools. Capsule endoscopy is a painless procedure that can be performed as an ambulatory endoscopic examination. First experimental studies proved the good tolerance of the capsule endoscopy ad the possibility of a complete visual investigation of the small bowel. Clinical studies demonstrated possible fields of application: Obscure chronic or intermittent gastrointestinal blood loss and inflammatory bowel disease. The major risk of the procedure - intestinal obstruction by the capsule - may hinder its use in the diagnosis of polyps or tumors in the small bowel. In the next years it will be exciting to see whether capsule endoscopy will finally reach the clinical significance we expect at the moment. Possibly, the diagnostic algorithm for obscure gastrointestinal bleeding has to be changed in the future due to the abandonment of less effective procedures.


  234/977

  Tytuł oryginału: Ocena aktywności gamma-glutamylotransferazy i stężenia glutationu zredukowanego w wątrobie szczura w ostrym zatruciu chlorfenwinfosem.
  Tytuł angielski: Estimation of liver gamma-glutamyltransferase activity and reduced glutathione concentration in rats in acute poisoning with chlorfenvinphos.
  Autorzy: Łukaszewicz-Hussain Anna, Moniuszko-Jakoniuk Janina
  Źródło: Rocz. Państ. Zakł. Hig. 2002: 53 (2) s.119-124, tab., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,906

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie polskie: Zbadano wpływ podania chlorfenwinfosu w dawkach jednorazowych 0,1 LD50 i 0,5 LD50 na aktywność gamma-glutamylotransferazy i stężenie glutationu zredukowanego w wątrobie szczurów. Stwierdzono wzrost aktywnośći g-glutamylotransferazy w wątrobie szczurów otrzymujacych chlorfenwinfos, istotny statystycznie do kontroli w 48 godz. po podaniu insektycydu w dawce wynoszącej 0,1 LD50 oraz w 1, 24 i 48 godzinie po podaniu w dawce wynoszącej 0,5 LD50. Zanotowano wzrost stężenia glutationu zredukowanego w zatruciu chlorfenwinfosem, istotny statystycznie do kontroli, w całym badanym okresie po podaniu insektycydu w dawce niższej, a także w 24 godzinie, po podaniu związku w dawce wyższej.

  Streszczenie angielskie: The aim of this paper was estimation the GGT activity and GSH concentration in the liver of rats intoxicated with chlorfenvinphos. The experiment was conducted onn male Wistar rats divided into three groups: control-which received oil and examined - receiving oil solution of chlorfenvinphos in dose of 0.5 LD50 and 0.1 LD50. At the 1st, 24th and 48th hour after intoxication an activity of enzyme waas determined. The GGT activity increased after 48th hour of intoxication with the lower dose of insecticide and after 1st, 24th and 48th with higher dose. The GSH concentration increased at the 1st, 24th and 48th hour of intoxication with chlorfenvinphos at dose 0.1 LD50 and at the 24th hour of intoxication with chlorfenvinphos at dose 0.5 LD50. We suppose that increase in the liver GGT activity can result from disturbance in hepatic function. This increase can influence on the reduced glutathione level.


  235/977

  Tytuł oryginału: Leptyna - czy uczestniczy w regulacji ciśnienia tętniczego?
  Tytuł angielski: Leptin - does it participate in the regulation of arterial blood pressure?
  Autorzy: Adamczak Marcin, Kokot Franciszek, Więcek Andrzej
  Źródło: Post. Nauk Med. 2002: 15 (2/3) s.129-132, bibliogr. 51 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,828

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta
 • in vitro

  Streszczenie polskie: Leptyna, białko syntetyzowane głównie przez komórki tkanki tłuszczowej (adypocyty), jest ogniwem sprzężenia zwrotnego pomiędzy zapasami tłuszczu w ustroju a ośrodkiem sytości w ośrodkowym układzie nerwowym. Hormon ten pełni istotną rolę w regulacji łaknienia i wydatkowania energii. Badania na zwierzętach i doświadczenia in vitro wykazały, że leptyna uczestniczy w regulacji ciśnienia tętniczego poprzez wpływ na współczulny układ nerwowy, wolemię, czynność śródbłonka i procesy przebudowy układu krążenia. W pracy podsumowano stan wiedzy na temat roli leptyny w patogenezie nadciśnienia tętniczego.

  Streszczenie angielskie: Leptin, a protein produced mainly by adipocytes, is a part of a negative feedback between body fat stores and satiety center in the central nervous system. This hormone is involved in food intake and energy expenditure regulation. Animal experiments and in vitro experiments showed that leptin plays a role in blood pressure regulation by activation of the sympathetic nervous system, and influencing the water-electrolyte balance, endothelial function and vascular remodeling. In this paper up-to-date knowledge on the role of leptin in pathogenesis of arterial hypertension is presented.


  236/977

  Tytuł oryginału: The inhibitory effect of the fungicides captan and captafol on eukaryotic topoisomerases in vitro and lack of recombinagenic activity in the wing spot test of Drosophila melanogaster.
  Autorzy: Rahden-Staroń Iwonna
  Źródło: Mutat. Res 2002: 518 (1/2) s.205-213, il., tab., bibliogr. 53 poz.
  Sygnatura GBL: 304,952

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: In studies on the mechanisms of mutagenic and carcinogenic action of captan and captafol-related chloroalkylthiocarboximide fungicides, two effects were tested: (i) the effect of both compounds on the activity of eukaryotic topoisomerase I and II in vitro, and (ii) their mutagenic and recombinagenic activity in the somatic mutation and recombination test (SMART) in wing cells of Drosophila melanogaster. Only captofal inhibited the activity of topoisomerase I (10-20 p.c. inhibition of activity in the range of 10-100 ćM). In contrast, both chemical decreased the activity of topoisomerase II already at 1 ćM concentration (50 and 20 p.c. inhibition of activity by captafol and captan, respectively). Genotoxicity was tested in vivo by administrating both compounds by acute (3 h) and chronic feeding (48 h) of 3-day-old exposure concentration range. Both chemical were inconclusive for large single spots, as well as for twin spots. In chronic treatment, captan showed positive results only for small single and total spots at 2.5 and 5 mM concentrations. Captafol gave inconclusive results over all concentrations tested. The results of the acute treatment experiments which have been performed at very high doses (50 p.c. toxicity at higher doses) indicate very weak overall mutagenic activity of both test fungicides.


  237/977

  Tytuł oryginału: Surfaktant egzogenny a uszkodzenie bariery powietrze-krew. Studium eksperymentalne.
  Tytuł angielski: Effect of exogenous surfactant on alveolar barrier. An experimantal study.
  Autorzy: Wąsowicz Marcin, Biczysko Wiesława, Drwiła Rafał, Marszałek Andrzej, Andres Janusz, Florek Ewa
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34 (2) s.76-80, il., bibliogr. 23 poz., sum. - 5 Sympozjum Sekcji Kardioanestezji PTAiIT Szczyrk 22-24.03. 2001
  Sygnatura GBL: 305,376

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Celem pracy jest eksperymentalna ocena interakcji pomiędzy różnymi preparatami powierzchniowo-czynnymi (surfaktantami) a zdrową tkanką płucną. W badaniu wykorzystano 30 dorosłych szczurów rasy Wistar. W każdej grupie czasowej, której podawano surfaktant egzogenny wykorzystywano 4 zwierzęta a w grupach kontrolnych (K) gdzie zwierzętom podawano dotchawiczo sól fizjologiczną wykorzystano po 2 szczury. Użyte zostały 2 preparaty: Survanta (S) i Exosurt (E). Leki podawano zwierzętom dotchawiczo w sedacji ketaminą i po zaintubowaniu rurką 16 G. Surfaktanty stosowano w dawce 100 mg lipidów na kg m.c., a sól fizjologiczną w równoważnej dawce objętościowej. Natychmiast po podaniu preparatu zwierzęta ekstubowano i oddychały one spontanicznie. Płuca zwierząt pobierano do badań w następujących odstępach czasowych: 30 min., 6 h i 24 h po podaniu preparatu (lub soli fizjologicznej). Preparaty poddawano obserwacji w mikroskopie świetlnym i elektronowym. Płuca zwierząt z gruyp K nie wykazywały cech uszkodzenia pęcherzyków płucnych, natomiast obserwacje morfologiczne płuc szczurów, którym podano S lub E wykazały liczne cechy uszkodzenia pęcherzyków płucnych. Rozmieszczenie zmian nie było równomiernie, tzn. obserwowano pęcherzyki nieuszkodzone, pęcherzyki uszkodzone częściowo i wreszcie pęcherzyki zupełnie zniszczone. Zmiany patologiczne były bardziej nasilone 6 h i 24 h po podaniu preparatów, większe uszkodzenie powodował E. Uszkodzenie tkanki płucnej wyrażało się istnieniem obszarów ...

  Streszczenie angielskie: The aim of the study to evaluate the interactions between different exogenous surfactant preparations and healthy lung tissue. After approval by local Animal Care and Use Committee we used 30 adult, male Wistar rats, divided to receive Survanta (S) (Abbott, USA), Exosurf (E) (Glaxo SmithKline, USA) or saline (K) under ketamine anesthesia. Solutions (11 mg of lipids per kg b.w.) were administered via endotracheal cannula in two divided doses. Next, rats were extubated and left for 30 min (T1), 6h (T2) or 24 h (T3) on spontaneous air ventilation. After that time rats were anaesthetized and have their lungs removed and studied under standard or electronic microscopy. Lungs of rats from the saline (K) gropups were normal. In the lungs from rats of E and S groups there was diffuse injury of an alveolar epithelium, some alveoli were filled with exudate, some were overinflated. Macrophages and neutrophils coulded be found inside alveoli, as well as lamellar bodies. Both epithelium and endothelium structures were damaged. The spread of the injury correlated with time (more propounced changes were found in groups T2 and T3) and type of preparation (K S E). We think that in adult, normal lungs exogenous surfactant administration can induce alveolar system injury that is related to time and preparation used. The mechanism of the injury may be related to an excessive amount of surface- active preparation, lack of natural surfactant proteins in used solutions and/or improper way ...


  238/977

  Tytuł oryginału: The effect of ascorbic acid and ethanol on the level of thiobarbituric acid reactive substances (TBARS) in selected tissues of albino BALB/c mice.
  Autorzy: Woźniak Alina, Woźniak Bartosz, Drewa Gerard, Kasprzak Heliodor Adam
  Źródło: Biol. Pharm. Bull. 2002: 25 (7) s.943-944, tab., bibliogr. 14 poz.
  Sygnatura GBL: 313,043

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy

  Streszczenie angielskie: The aim of the paper was to study the effect of ascorbic acid (vitamin C) and ethanol on the level of thiobarbituric acid reactive substances (TBARS) in the brain, lungs and blood serum of inbred albino BALB/c mice. Sixty male mice divided into 4 groups were used for the study; the mice in each group were injected intraperitoneally (.p.): Group 1 - control, saline; Group 2 - H202 and FeSO4; Group 3 - ascorbic acid (AA); Group 4 - AA and ethanol. The level of TBARS in the investigated tissues of the mice in all of the groups was statistically significant higher than than in the control group. The highest content of TBARS in blood serum, brain, liver and lung tissue was observed in mice which were given ascorbic acid and ethanol.


  239/977

  Tytuł oryginału: Endothelium-dependent production and liberation of kynurenic acid by rat aortic rings exposed to L-kynurenine.
  Autorzy: Stążka Janusz, Luchowski Piotr, Wielosz Marian, Kleinrok Zdzisław, Urbańska Ewa M.
  Źródło: Eur. J. Pharmacol. 2002: 448 (2/3) s.133-137, il., bibliogr. [19] poz.
  Sygnatura GBL: 312,088

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: Rat aortic slices produced and liberated the endogenous antagonist of glutamate receptors, kynurenic acid, upon exposure to L-kynurenine. Endothelium-denuded slices did not synthesize any measurable amount of kynurenic acid, indicating its endothelial origin. Aortic kynurenic acid production was diminished by modification of the ionic milieu, hypoxia and hypoglycemia, as well as by L-glutamate and L-aspartate, endogenous glutamate receptor agonists, and aminooxyacetic acid, a non-selective inhibitor of aminotransferase and mitochondrial respiration. These data pave the way for future research aimed to clarify to the role of kynurenic acid in the physiology and pathology of the endothelium and vasculature.


  240/977

  Tytuł oryginału: Prosty sposób izolacji ludzkich plemników metodą swim-up: przydatność płynów o różnym składzie chemicznym i wpływ płynu pęcherzyka jajnikowego świni.
  Tytuł angielski: A simple method for isolation of human spermatozoa by way of swim-up technique: usefulness of different chemically defined media, and the influence of porcine follicular fluid.
  Autorzy: Barczyk Artur, Kula Krzysztof
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (7) s.588-593, il., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta
 • Świnie
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była próba określenia minimalnych warunków niezbędnych do izolowania ludzkich plemników z wykorzystaniem ich zdolności migracji do innego środowiska. Wydajność izolacji plemników z nasienia badano po inkubacji w czasie 1 godziny, przy temperaturze 37řC i proporcji objętości nasienia i płynu izolacyjnego 2:1. Badano płyn o różnym składzie chemicznym: RPMI 1640, płyn Earle'a i 0,9 proc. roztwór NaCl. Wpływ płynu pęcherzykowego świni domowej na wydajność swim-up do RPMI 1640 badano po dodaniu go do nasienia lub do RPMI 1640. Gęstość i odsetek progresywnie poruszających się plemników oraz ich żywotność nie różniły się w zależności od rodzaju zastosowanego płynu izolacyjnego, ale przy wyższej gęstości plemników migracja była słabsza. Dodatek płynu pęcherzykowego świni, zarówno po dodaniu go do nasienia, jak i do płynu izolacyjnego, obniżał wydajność izolacji plemników.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to define minimal conditions necessary to isolate human spermatozoa using their swim-up potential. The efficiency of the isolation of spermatozoa from seminal fluid was tested sfter 1 hour incubation at 37řC of seminal plasma together with isolation mediums, at the volume proportion 2:1. Three different media were tested: RPMI 1640, earle solution, and 0,9 p.c. solution NaCl. In the other experiments seminal fluid or RPMI 1640 were enriched with porcine follicular fluid and were incubated together. Sperm density and percentage of progressively motile sperms as well as their viability did not differ depending on the medium used. However, migration was weaker at higher sperm density. Addition of porcine follicular fluid to both seminal fluid and isolation medium lowered the efficiency of sperm migration to the isolation medium.


  241/977

  Tytuł oryginału: Effect of imipramine on brain D-1 and 5-HT-2A receptors in a chronic unpredictable stress model in rats.
  Autorzy: Ossowska Grażyna, Nowak Gabriel, Klenk-Majewska Bożena, Danilczuk Zofia, Żebrowska-Łupina Iwona
  Źródło: Pol. J. Pharmacol. 2002: 54 (2) s.89-93, tab., bibliogr. 40 poz.
  Sygnatura GBL: 313,156

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • neurologia
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: Chronic unpredictable stress (CUS) model of depression is one od the well validated animal models of depression. In this paper, we report the results of investigations into dopaminergic D-1 and serotonergic 5-HT-2A receptors in the brain of rats subjected to CUS procedure and treated chronically with imipramine. We have examined the dopaminergic D-1 ([3H-SCH 23390) in the limbic area and serotonergic 5-HT-2A ([3H-ketanserin) receptors in the cerebral cortex by a saturation radioligand binding method in rats subjected to CUS paradigm, imipramine, both CUS and imipramine and control animals. CUS procedure resulted in a significant 36 p.c. increase in the D-1 receptor density in the limbic system, which was attenuated by chronic imipramine treatment. Also a 21 p.c. increase in the density of 5-HT-2A receptors in the cerebral cortex induced by CUS was reduced by chronic imipramine treatment. The present data indicate that the increases in the density of brain D-1 and 5-HT-2A receptors of rats subjected to CUS, which are "normalized" by imipramine, might be involved in the pathophysiology of :animal depression" (and, thus, in pathophysiology of human depression) and in the mechanism of antidepressant tharapy.


  242/977

  Tytuł oryginału: Behavioral effects of the selective blockade of metabotropic glutamate receptor subtype 5 in experimental hypoxia.
  Autorzy: Nadlewska Agnieszka, Car Halina, Wiśniewska Róża J., Wiśniewski Konstanty
  Źródło: Pol. J. Pharmacol. 2002: 54 (2) s.95-102, il., tab., bibliogr. 39 poz.
  Sygnatura GBL: 313,156

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: The behavioral activity of 2-methyl-6-(phenylethynyl)-pyridine (MPEP) a selective antagonist of metabotropic glutamate receptor subtype 5 (mGluR5), was assessed in control groups of rats and in rats that underwent short-term hypoxia. MPEP applied intravenously (iv) at the dose of 1 mg/kg was tested using the open field test, the passive avoidance test and the elevated "plus" mzae test. MPEP significantly increased the number of crossings, rearings and bar approaches in the open field test. It improved the consolidation and retrieval in the passive avoidance situation and did not produce any significant effects in control rats in the elevated "plus" maze test. Hypoxia (2 p.c. O2, 98 p.c. N2) significantly inhibited locomotor and exploratory activity of rats and also impaired consolidation and retrieval processes, but it did not evoke any changes in the elevated "plus" maze test. MPEP in hypoxia-exposed groups of rats inhibited locomotor and exploratory activity in comparison with MPEP-treated control group. Hypoxia significantly diminished beneficial effect of MPEP on consolidation. In spite of experimental conditions of hypoxia, the effect of MPEP on retrieval was preserved. MPEP used before hypoxia did not significantly influence all parameters of the elevated "plus" maze test. In conclusion, MPEP had beneficial effect on retrieval in hypoxia.


  243/977

  Tytuł oryginału: Effects of tamoxifen, mifepristone and cyproterone on the electroconvulsive threshold and pentetrazole-induced convulsions in mice.
  Autorzy: Borowicz Kinga K., Łuszczki Jarogniew, Matuszek Mariusz, Kleinrok Zdzisław, Czuczwar Stanisław J.
  Źródło: Pol. J. Pharmacol. 2002: 54 (2) s.103-109, tab., bibliogr. 40 poz.
  Sygnatura GBL: 313,156

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was to evaluate the efficacy of three antihormones, tamoxifen (TXF, an antiestrogen), mifepristone (MIF, an antiprogesterone) and cyproterone (CYP, an antiandrogen) in two major models of experimental epilepsy, electriccally and pentetrazole (PTZ)-evoked seizures in mice. TXF (20-50 mg/kg) significantly raised the threshold for electroconvulsions in female mice, whereas CYP was active in male mice. Similar effects were observed in castrated mice. Different data were obtained in sexually immature animals since both TXF and CYP exerted anticonvulsive effects in animals of both genders. MIF (5-50 mg/kg) remained without effect on electrically evoked seizures in mice. The anticonvulsive action of TXF was reversed by aminophylline, bicuculline, kainic acid and N-methyl-D-aspartic acid, but not estradiol or strychnine. The protective action of CYP was reversed by aminophylline and bicuculline, but not by testesterone, kainic acid, N-methyl-D-aspartic acid or strychnice. All three antihormones were inffective against PTZ-induced convulsions in mice. Our results suggest that the action of TXF and CYP might be indirectly associated with the respective hormonal receptor-mediated events, but the nature of this dependence is unclear and further investigations are needed to elucidate this phenomenon.


  244/977

  Tytuł oryginału: Lack of interaction between the behavioral effects of ketamine and benzodiazepines in mice.
  Autorzy: Fidecka Sylwia, Pirogowicz Ewa
  Źródło: Pol. J. Pharmacol. 2002: 54 (2) s.111-117, il., tab., bibliogr. 38 poz.
  Sygnatura GBL: 313,156

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy

  Streszczenie angielskie: The effect of co-administration of ketamine at the sub-effective dose with diazepam, chlordiazepoxide and clonazepam on their antinociceptive and protective efficacy against pentetrazole-induced seizures were studied in mice. Ketamine alone produces dose-dependent antinociception manifested as reduction in the number of writhing episodes evoked by acetic acid. In the writhing test, the antinociceptive effects of the threshold doses of diazepam, chlordiazepoxide or clonazepam were not changed by ketamine, whereas that of morphine was intensified by ketamine. In the hot plate test, slight antinonciceptive effects of the threshold dose of diazepam, but not that of chlordizepoxide (except the results at 120 min of observation), were significantly intensified by ketamine vs ketamine alone. Ketamine alone was able to protect mice, in the dose-related manner, against penetrazole-induced seizures. The anticonvulsant effects of the threshold doses of diazepam, chlordizepoxide and clonazepam were not changed by ketamine. These findings indicate that co-administration of ketamine (at the sub-effective dose) with diazepam, chlordiazepoxide and clonazepam (at non-effective) resulted in an intensification of neither antinociceptive nor protective effect against pentetrazole-induced seizures in mice. These data seem to indicate the lack of interaction between ketamine and benzodiazepines with respect to their antinociceptive and anticonvulsant efficacy.


  245/977

  Tytuł oryginału: Adenosine receptor ligands and cocaine in conditioned place preference (CPP) test in rats.
  Autorzy: Poleszak Ewa, Malec Danuta
  Źródło: Pol. J. Pharmacol. 2002: 54 (2) s.119-126, il., bibliogr. 38 poz.
  Sygnatura GBL: 313,156

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: The influence of adenosine receptor agonists and antagonists on cocaine-induced conditioned place preference (CPP) was examined in male Wistar rats. Adenosine receptor agonists, when given alone, induced place preference in some dose ranges, and it seems that adenosine A1 and A2 receptors might be involved in this reaction. All adenosine receptor agonists: 2-p-(2-corboxyethyl)phenethylamino-5'-N-ethylcarboxamidoadenosine (CGS 21680), A2A receptor agonist, N6-cyclopentyladenosione (CPA), A1 receptor agonist, and 5'-N-ethylcarboxamidoadenosine (NECA), A2/A1 receptor agonist did not prevent the acquisition of cocaine-induced CPP but, when administered at the lower doses, they reduced the expression of cocaine action in CPP test. Selective adenosine A1 receptor antagonist, 8-cyclopentyltheophylline (CPT), A2 receptor antagonists, 3,7-dimethyl-1-propargylxanthine, DMPX, and caffeine (non-selective A1/A2 receptor antagonist) markedly and significantly decreased the expression of CPP induced by cocaine, and caffeine (20 mg/kg) decreased also the acquisition of this reaction. Our results suggest the involvement of adenosine A1 and A2 receptors in rewarding prperties of cocaine measured in CPP test.


  246/977

  Tytuł oryginału: Effect of subchronic ethanol treatment on plasma and cerebrospinal fluid leptin levels in rats selectively bred for high and low alcohol preference.
  Autorzy: Mikołajczak Przemysław, Okulicz-Kozaryn Irena, Kamińska Ewa, Wiktorowicz Krzysztof, Leśniewska Kinga, Dyr Wanda, Kostowski Wojciech
  Źródło: Pol. J. Pharmacol. 2002: 54 (2) s.m27-132, il., tab., bibliogr. 20 poz.
  Sygnatura GBL: 313,156

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: The effect of 5-week voluntary ethanol (EtOH) intake on plasma and cerebrospinal fluid (CSF) leptin levels was determined in adult male Warsaw high EtOH preferring (WHP) and low preferring (WLP) rats. EtOH treatment led to a decrease in leptin CSF concentration in WHP rats when compared to EtOH-naive WHP and control Wistar rats. On the contrary, in EtOH-treated WLP rats, both plasma and CSF leptin levels were increased in comparison with EtOH-naive animals. It can be concluded that EtOH treatment led to different response expressed especially by SCF leptin levels in WHP and WLP animals and it may be related to their genetic predisposition.


  247/977

  Tytuł oryginału: Effects of porcine galanin, galanin(1-15)NH2 and its new analogues on glucose-induced insulin secretion.
  Autorzy: Ruczyński Jarosław, Cybal Magdalena, Wójcikowski Czesław, Rekowski Piotr
  Źródło: Pol. J. Pharmacol. 2002: 54 (2) s.133-141, il., tab., bibliogr. 39 poz.
  Sygnatura GBL: 313,156

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: Porcine galanin (pGAL), its 15-amino-acid-residue fragment and five new analogues modified in positions 4, 6 or 14 were tested for their effects on glucose-induced insulin secretion from isolated rat pancreatic islets of Langerhans. In vitro insulin secretion was studied during static incubation. All peptides were tested at two concentrations: 100 nM and 1 ćM. The insulin level in the presence of 10 mM of glucose was a reference for all experiments. Our studies have shown that porcine galanin and its fragment GAL(1-15)NH2 at all concentrations tested inhibit glucose-induced insulin secretion. However, the modifications of the amino acod sequence of galanin caused changes in the interaction of GAL with its receptors, consequently yielding peptides that showed reverse activity as compared to pGAL or GAL(1-15)NH2. Finally, we have found three analogues: [Cit14]GAL(1-15)-NH2, [Hse6]GAL(1-15)NH2 and [Cle4]GAL(1-15)NH2, which were able to stimulate glucose-induced insulin secretion and also antagonized inhibitory effect of pGAL. Other two galanin analogues: [D-Leu4]GAL(1-15)NH2 and [des-Leu4]GAL(1-15)NH2 showed a rather weak agonistic activity. Our observations suggest that positions: 4, 6 and 14 in the amino acid sequence of galanin may play an important role in the high-affinity binding of GAL to its receptors and biological action in perfused rat pancreas.


  248/977

  Tytuł oryginału: Cerivastatin modulates plasma paraoxonase/arylesterase activity and oxidant-antioxidant balance in the rat.
  Autorzy: Bełtowski Jerzy, Wójcicka Grażyna, Mydlarczyk Mariusz, Jamroz Anna
  Źródło: Pol. J. Pharmacol. 2002: 54 (2) s.143-150, il., bibliogr. 49 poz.
  Sygnatura GBL: 313,156

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: Statins (3-hydroxy-3-methylglutarylcoenzyme A reductase inhibitors), apart from lowering plasma cholesterol, modulate other processes involved in atherogenesis. Paraoxonase (PON), contained in plasma high density lipoproteins, protects plasma lipoproteins from oxidative damage and is a potentially atheroprotective enzyme. We investigated the effect of cervastatin on oxidant-antioxidant balance and plasma PON activity. The adult male Wistar rats received cervistatin at a dose of 0.03 or 0.3 mg/kg/day for 3 weeks. Then, plasma concentration of lipid peroxidation products, total antioxidant capacity and PON activity were assayed. Plasma level of lipid peroxidation products was unchanged in low-dose group but decreased significantly in animals receiving high dose of cervivastatin. In this group, the concentration of malonyldialdehyde and 4-hydroxydialkenals was reduced by 46.6 p.c. whereas the level of lipid hydroperoxides was lowered by 59.3 p.c. Total plasma antioxidant capacity increased in low-dose group by 22.3 p.c. and in high-dose group by 27.2 p.c. PON activity toward paraoxon decreased by 16.1 p.c. and 11.6 p.c. in low- and high-dose groups, respectively. The activity toward phenyl acetate, which better corresponds wuith enzyme concentration, declined by 74.2 p.c. and 78.4 p.c. following lower and higher dose treatment, respectively. PON/arylesterase ratio raised in cervastatin-treated rats (low dose: +227.4 p.c., high dose: +328.2 p.c.).Cerivastatin had no effect on total plasma cholesterol but significantly decreased triglyceride level by 34.6 p.c...


  249/977

  Tytuł oryginału: Influence of midazolam pharmacokinetic parameters of procainamide in rabbits.
  Autorzy: Orszulak-Michalak Daria, Owczarek Jacek, Wiktorowska-Owczarek Anna K.
  Źródło: Pol. J. Pharmacol. 2002: 54 (2) s.151-155, il., tab., bibliogr. 23 poz.
  Sygnatura GBL: 313,156

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • króliki

  Streszczenie angielskie: The majority of antiarrhytmic drugs have very narrow therapeutic range, and they may cause some side effects at doses used for curing cardiac arrhythmias. These drugs may enter different interactions. Procainamide also may interact with other drugs. Also some other drugs may change pharmacokinetics of procainamide, for example the iv anesthetics influence on pharmacokinetic parameters of procainamide. The aim of the study was to investigate the influence of midazolam on the plasma concentrations and pharmacokinetic parameters of procainamide in rabbits during two hours of obserwation. Procainamide was administered in rabbits at a dose of 13 mg/kg iv, and midazolam at 0.2 mg/kg iv. Procainamide levels were determined by immunofluorescence polarization method using ABBOTT reagents. Levels of procainamide were determined in the plasma at 5, 10, 15, 30, 45, 60, 90 and 120 min after the administration of procainamide. After administration of midazolam with procainamide, a decrease in plasma concentration of procainamide, together with its increased elimination, was observed.


  250/977

  Tytuł oryginału: Serotonin and Parkinson's disease.
  Autorzy: Kostrzewa Richard M., Brus Ryszard
  Źródło: Pol. J. Pharmacol. 2002: 54 (2) s.178-179 - 11 Dni Neuropsychofarmakologii Ustroń-Jaszowiec 27-29.05. 2002
  Sygnatura GBL: 313,156

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury


  251/977

  Tytuł oryginału: Global motion detection is impaired in cats deprived early of pattern vision.
  Autorzy: Burnat Kalina, Vandenbussche Erik, Żernicki Bogusław
  Źródło: Behav. Brain Res. 2002: 134 (1/2) s.59-65, il., bibliogr. 45 poz.
  Sygnatura GBL: 312,662

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • koty

  Streszczenie angielskie: We investigated global motion detection in binocularly deprived cats (BD cats) and control cats (C cats). The cats were trained in the two-choice free running apparatus for a food reward. The positive stimulus was a moving random-dot pattern with all dots moving in one direction, the negative stimulus was the same random-dot pattern but stationary. The BD cars were severly impaired in detection of global motion stimulus as compared with the C cats. In contrast, their level of performance in a simple relative motion detection task (one square) did not differ from that in the C cats. However, in more complex relative motion detection task (two squares) the performance of the BD cats was impaired. The deficit in the detection of global motion in BD cats may be due to impairments of their Y-pathway.


  252/977

  Tytuł oryginału: Septal vasopressin induced preservation of social recognition in rats was abolished by pinealectomy.
  Autorzy: Appenrodt Edgar, Juszczak Marlena, Schwarzberg Helmut
  Źródło: Behav. Brain Res. 2002: 134 (1/2) s.67-73, il., tab., bibliogr. 47 poz.
  Sygnatura GBL: 312,662

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: The role of intraseptal vasopressin (AVP) and the pineal gland in the modulation of social memory was investigated. For social recognition, male pinealectomised (Px) and sham-operated (SO) rats were confronted with juveniles for 4 min, and injected with either 200 pg AVP or 5 ng of its V1 receptor antagonist d(CH2)5Tyr(Me)AVP(AAVP) into the mediolateral septum. Re-exposure to the same and a different juvenile took place after 30 or 120 min. In SO rats, the social memory was facilitated after injection of AVP (120 min) and impaired after AAV application (30 min). In Px rats, however, neither AVP nor AAVP administration influenced the social memory. Comparison between SO and Px control groups treated with artificial cerebrospinal fluid did not reveal any differences as to social recognition responses. After subcutaneous administration of 250 ćg melatonin (substitution for pinealectomy) the social discrimination responses in Px rats after peptide application were influenced in a manner identical to that noted in SO animals. These finding suggest that the modulation of social memory by intraseptal AVP is dependent on an intact pineal function.


  253/977

  Tytuł oryginału: Activity of neuraminidase on the structure of rabbit kidney glomerular basement membranes; spin label study.
  Tytuł polski: Ocena wpływu neuraminidazy na strukturę błony podstawnej kłębuszków nerkowych w modelu eksperymentalnym u królików za pomocą techniki rezonansu spinowego.
  Autorzy: Sapilak Bartosz J., Steciwko Andrzej, Olsztyńska Sylwia, Komorowska Małgorzata
  Źródło: Pol. Med. Rodz. 2002: 4 (3) s.371-375, il., bibliogr. 23 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 313,549

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • króliki

  Streszczenie polskie: Cel badania: Jakkolwiek relatywnie dobrze poznano etiologię i patogenezę kłębuszkowego zapalenia nerek (k.z.n.), to nadal nie możemy poznać zachodzących w mikrostrukturze bariery filtracyjnej kłębuszków prowadzących do utraty selektywności filtracji i powstawania proteinurii. Dotychczas stowane techniki badawcze okazały się mało przydatne. W naszych badaniach podjęliśmy próbę zaadaptowania nowej techniki elektronowego rezonansu spinowego (ERS), by uzyskać istotne informacje o patomechanizmie k.z.n. Materiał i metody: Do badań użyliśmy królików obojga płci dobranych pod kątem dobrej kondycji zdrowotnej i wieku (1,5-2 lata). Zwierzętom podawaliśmy dożylnie przez kolejne 3 dni aktywną enzymatycznie neuraminidazę, zgodnie ze schematem wypracowanym w naszym laboratorium. Dla celów doświadczenia utworzono jedną grupę kontrolną i pięć grup badanych, różniących się dawką podawanej neuraminidazy. Po skrwawieniu zwierząt pobrano obie nerki, wypreparowano ich korę, z której na drodze obróbki mechanicznej uzyskano najpierw kłębuszki nerkowe, a następnie na drodze wielokrotnej ultrasonifikacji wolną od zanieczyszczeń tkankowych zawiesinę błon podstawnych kłębuszków nerkowych (BP). Roztwór BP znakowano jednym z dwóch znaczników spinowych: MSL (3-maleimido-1-oxyl-2,2,5,5,-tetramethylpyrrolidiny) lub JAA (jodoacetamid-1-oxyl-2,2,5,5,-tetramethylpyrrolidiny). Uzyskane widma otrzymano badając tak przygotowany materiał na spektrometrze Se/X-28. By ocenić ruchliwość znaczników spinowych podczas ich izotropowej rotacji w polu elektromagnetycznym, wyznaczano czas korelacji...

  Streszczenie angielskie: Purpose of studies: an estimation of structural and three-dimensional changes in organization of kidney glomerular basement membrane components appearing in experimentally caused glomerulonephritis. We have used 1,5 - 2 years old rabbits. They were divided into a few groups, with different amount of intravenous injected active neuraminidase, and also separate control group. Glomerular basemet membranes from collected animals kidneys according to method developed by Spiro were prepared. Then obtained preparates were labelled by 3-maleimido-1-oxyl-2,2,5,5,-tetramethylpyrrolidine (MSL) and 4-(iodoacetamido)-1-oxyl-2,2,5,5,-tetramethylpyrrolidine (JAA) sulfhydryl specific spin labels. Measured ESR spectra of labelled membranes show significant changes of spin labels mobility and this effect dependents on neuraminidase concentration. In comparison with intact membranes neuraminidase action on membranes creates three different ESR signals what is connected with different protein fractions. The changes in structure of basement membranes caused by nauraminidase correspond with increasing glomellural wall permability.


  254/977

  Tytuł oryginału: Fibrous-long spacing collagen in post-partum rat cervix uteri.
  Autorzy: Mackiewicz Zygmunt, Stepaniuk Mirosława, Mackevicius Zigmuntas jr
  Źródło: Acta Med. Lituan. 2002: 9 (2) s.126-129, il., bibliogr. 20 poz., santr.
  Sygnatura GBL: 313,255

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Fibrous-long spacings (FLS) are one of atypical or artificial forms of collagen fibrils. We analyzed occurrence of this form of interstitial collagens of cervix uteri in pregnant, nonpregnant and post-partum white Wistar rats. Light and electron microscopy were used. Extensive collagenolysis in rat cervical stroma on the eve of labour and in close post-partum period was found. Extravasated activated eosinophils participated in this process. In the solid milieu of massive collagenolysis FLS were found. FLS were not found in nonpregnant cervix ureri. Administration of bleomycin had no influence on collagen degradation rate or on FLS formation.


  255/977

  Tytuł oryginału: Poziom wybranych wskaźników biochemicznych w osoczu krwi szczurów iniekowanych witaminami E i C w warunkach zwiększonej koncentracji ozonu w powietrzu.
  Tytuł angielski: The levels of selected biochemical indices in blood plasma of the rats injected with vitamins E and C under conditions of increased ozone concentrations.
  Autorzy: Jedlińska-Krakowska Maria, Jakubowski Karol, Kowalski Andrzej
  Źródło: Bromatol. Chem. Toksykol. 2002: 35 (2) s.167-172, tab., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,377

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono wpływ zwiększonej koncentracji ozonu na kształtowanie się poziomu wybranych wskaźników biochemicznych w osoczu krwi szczurów eksponowanych na ozon. Sprawdzono również, w jakim stopniu witaminy E i C, w różnych kombinacjach i dawkach, są w stanie zapobiec ewentualnemu wystąpieniu zmian patologicznych.

  Streszczenie angielskie: The effect of increased ozone concentration in the air on the levels of selected biochemical indices in blood plasma of rats was studied. It was also attempted to assess the degree to which viatmins E and C injected at different doses and combinations were able to prevent the pathological changes. Lower levels of total lipids, total protein, reduced ALT activity and higher glucose levels were noted in the ozone-exposed rats. Although vitamins E and C did not prevent the changes in the examined indices a considerably higher vitamin C requirement under the stressful condition was observed.


  256/977

  Tytuł oryginału: Wpływ antocyjanin z aronii czarnoowocowej i acetylcysteiny na wybrane następstwa zatrucia octanem ołowiu.
  Tytuł angielski: The influence of Aronia melanocarpa and acetylcysteine on selected after-effects in lead acetate poisoning.
  Autorzy: Kowalczyk Edward, Jankowski Andrzej, Niedworok Jan, Śmigielski Jan, Jankowskia Beata
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (69) s.221-223, il., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie polskie: W ostatnich latach intensywnie badane są skutki przewlekłego narażenia na kontakt z ołowiem. Ołów wykazuje zdolność do kumulowania się w organizmie głównie w kościach w postaci nierozpuszczalnego forsforanu. W licznych pracach zauważono, że ołów może wyzwolić powstawanie reaktywnych form tlenu i wywołać stres oksydacyjny. Badania przeprowadzono na 40 szczurach razy Wistar płci obojga, o masie ciała 180-210 g, karmionych paszą znormalizowaną dla małych zwierząt laboratoryjnych "Murigan", ze swobodnym dostępem do wody pitnej, przebywających w warunkach zwierzętarni o stałej temperaturze i wilgotności. Badano wpływ antocyjanin uzyskanych z aronii czarnoowocowej (Aronia melanocarpa Elliot) i acetylcysteiny na wybrane parametry stresu oksydacyjnego u zwierząt doświadczalnych narażonych na przewlekłe przyjmowanie octanu ołowiu. W przeprowadzonych badaniach stwierdzono, że podanie antocyjanin lub acetylcysteiny zmniejsza stężenie substancji reagujących z kwasem tiobarbiturowym (TBARS) oraz karbonylków w surowicy. Jednocześnie zaobserwowano znaczne zmniejszenie stężenia 8-hydroxy-2'-deoksyguanozyny wydalanej w moczu. Antocyjaniny z aronii czarnoowocowej wydają się być dobrym związkiem pozwalającym zmniejszyć skutki stresu oksydacyjnego wywołanego przewlekłym podawaniem octanu ołowiu.

  Streszczenie angielskie: In recent years we have widely examined the results of protracted exposures on lead. Lead mostly shows that it accumulated in bones in an insoluble phosphate form. In much of the experimental research we observed that lead can cause reactive forms of oxygen and oxidative stress. The examination was carried out on 40 female and male Wistar rats weighing 200-250 g. They lived in the animal quarters with a stable temperature and humidity. They were fed with standard fodder (Murigan) and water ad libitum. In the work carried out the effect of anthocyanins of Aronia Melanocarpa Elliot and acetylcysteine on the selected parameters of oxidative stress of experimental animals with chronic lead acetate poisoning were examined. After administration anthocyanins substantially decreased the concentration of unsaturated fatty acid peroxidation and carbonyls in blood serum. At the same time we observed a significant decrease of 8-hydroxy-2'-deoxyguanosine in urine. Antocyanins from Aronia Melanocarpa appear to be a good substance for the diminishing of oxidative stress, these results caused with long-term administration of lead acetate.


  257/977

  Tytuł oryginału: Badania nad przydatnością glikokortykosteroidów w leczeniu doświadczalnego zapalenia otrzewnej.
  Tytuł angielski: The role of glycocorticosteroides in the treatment of experimental peritonitis.
  Autorzy: Modzelewski Bogdan, Sarzała Marcin, Czarnecki Paweł
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (69) s.228-231, il., bibliogr. 29 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie polskie: W pracy doświadczalnej badano wpływ glikokortykosteroidów na przebieg zakażenia i rokowanie u 75 szczurów z rozlanym zapaleniem otrzewnej (RZO). Szczególną uwagę zwrócono na zależność między wielkością dawki i czasem podania leku a przebiegiem choroby. W tym celu określono wpływ dawki deksametazonu i czasu podania na zachowanie się stężenia białka C-reaktywnego (CRP), TNF-ŕ oraz jego rozpuszczalnych receptorów typ I - p55 i typ II - p75 w osoczu badanych zwierząt. U zwierząt wywołano rozlane ropne zapalenie otrzewnej przez wyłonienie, podwiązanie i kilkakrotne nakłucie kątnicy (CLP). Stężenia cytokin określano metodą ELISA. W grupie I (porównawczej) nie podawano steroidów. W grupie II podano deksametazon w dawce 20 mg/kg m.c., a w grupie III w dawce 100 mg/kg m.c. na 2 h przed CLP. W grupie IV deksametazon zastosowano w dawce 20 mg/kg m.c., a w grupie V w dawce 100 mg/kg m.c. 8 h po CLP. Z pracy wynika, że glikokortykosteroidy podane we wczesnej fazie doświadczalnego rozlanego zapalenia otrzewnej wykazują działanie korzystne, zmniejszając śmiertelność zwierząt niezależnie od wielkości podanej dawki, natomiast podanie glikokortykosteroidów w okresie rozwiniętego zespołu septycznego zmniejsza stężenie cytokin prozapalnych w osoczu, ale niezależnie od dawki, nie zmienia odsetka zgonów zwierząt doświadczalnych.

  Streszczenie angielskie: In this experimental study the influence of glycocorticosteroides on the course of infection and prognosis in 75 rats with diffuse peritonitis was examined. We focused on the relation between doses, moment of pharmacotherapy introduction and the course of disease. To achieve this we estimated the dexamethasone doses and moment of its introduction on C-reactive protein (CRP), TNF-ŕ and its soluble type I - p55 and type II - p75 receptors' concentrations in examined animals' serum. A diffuse peritonitis was elicited in study animals by means of cecum ligation and perforation (CLP). Cytokine concentrations were estimated with ELISA test. In group 1 (test) no steroids were given. In group 2 20 mg/kg b.m., and in group 3 100 mg/kg b. m. dexamethasone was given 2 hrs before CLP. In group 4 dexamethasone was used in the dose of 20 mg/kg b.m., and in group 3 - of 100 mg/kg b.m. 8 hrs after CLP. The results of this study show that glycocoricosteroides administered during the initial phase of experimental diffuse peritonitis display favorable action decreasing animal mortality rate regardless of the dose. However, glycocorticosteroides given in the developed septic syndrome decrease the proinflammatory cytokine serum concentration regardless of the dose, still not affecting the animal mortality rate.


  258/977

  Tytuł oryginału: Synthesis, antiarrhythmic, and antihypertensive effect of novel 1-substituted pyrrolidin-2-one and pyrrolidine derivatives with adrenolytic activity.
  Autorzy: Malawska Barbara, Kulig Katarzyna, Filipek Barbara, Sapa Jacek, Maciąg Dorota, Zygmunt Małgorzata, Antkiewicz-Michaluk Lucyna
  Źródło: Eur. J. Med. Chem. 2002: 37 (3) s.183-195, il., tab., bibliogr. 23 poz.
  Sygnatura GBL: 312,629

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: A series of 1-substituted pyrrolidin-2-one and pyrrolidine derivatives were syntheised and tested for electrocardiographic, antiarrhythmic, and antihypertensive activity as well as for ŕ1- and ŕ2-adrenoceptors binding affinities. Among the newly synthesised derivatives several compounds with 3-(4-arylpiperazin-1-yl)propyl moiety displayed strong antiarrhythmic (7a-12a) and antihypertensive (7a-11a) activities. Compound 11a, 1-[2-acetoxy-3-[4-(2-methoxyphenyl)piperazin-1-yl]propyl]pyrrolidin-2-one, was the most potent in this series. The pharmacological results and binding studies that their antiarrhythmic and hypotensive effects may be related to their ŕ-adrenolytic properties, and that those properties depend on the presence of the 1-phenylpiperazine moiety with a methoxy- or chloro- substituent in the ortho position in the phenyl ring.


  259/977

  Tytuł oryginału: Wpływ inhibitora syntazy tlenku azotu (L-NAME) na ciśnienie śródgałkowe u szczurów w przebiegu zapalenia błony naczyniowej indukowanego endotoksyną.
  Tytuł angielski: The influence of the nitric synthase inhibitor (L-NAME) on the intraocular pressure in endotoxin induced uveitis in rats.
  Autorzy: Szymaniec Stanisław, Misiuk-Hojło Marta
  Źródło: Klin. Oczna 2002: 104 (2) s.87-88, tab., bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,280

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: We studied the influence of the nitric synthase inhibitor (L-NAME) on the induction of uveitis in Wistar rats. The inflammation was induced by a footpad injection of endotoxin in rat. Th eclinical signs were evaluated in a slit-lamp, the intraocular pressure was measured using Tono Pen tonometer. We showed, than in endotoxin-induced uveitis the intraocular pressure elevation was observed and that L-NAME application reduced the inflammation and the level of the intraocular pressure.


  260/977

  Tytuł oryginału: Translokacja siatkówki w wysiękowej postaci straczego zwyrodnienia plamki.
  Tytuł angielski: Retina translocation in exudative from of age-related macular degeneration.
  Autorzy: Figurska Małgorzata, Stankiewicz Andrzej
  Źródło: Klin. Oczna 2002: 104 (2) s.143-146, tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,280

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta

  Streszczenie angielskie: The paper presnets different techniques of macular translocation in exudative from of AMD, including particularly retinal detachment followed by retinotomy, limited macular translocation with chorioscleral infolding and outfolding by scleral imbrication.


  261/977

  Tytuł oryginału: Indomethacin protects against neurodegeneration caused by MPTP intoxication in mice.
  Autorzy: Kurkowska-Jastrzębska I., Babiuch M., Joniec I., Przybyłkowski A., Członkowski A., Członkowska A.
  Źródło: Int. Immunopharmacol. 2002: 2 (8) s.1213-1218, il., tab., bibliogr. 12 poz.
  Sygnatura GBL: 313,577

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • neurologia
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy

  Streszczenie angielskie: The anti-inflammatory agents are postulated to be effective in treating neurodegenerative disorders. In this study, we showed that indomethacin (IND) in the dose of 1 mg/kg protected neurons against toxic damage caused by 1-methyl-4-phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine (MPTP) in mice model of Parkinson's diseases. IND also diminished microglial activation and lymphocytic infiltration in the injured areas. These observations suggest that anti-inflammatory properties of IND may play a role in the neuron's protection in this model. However, diminished inflammatory reaction may be secondary to less neuronal damage.


  262/977

  Tytuł oryginału: Biological properties of a new fluorescent biphalin fragment analogue.
  Autorzy: Lipkowski Andrzej W., Misicka Aleksandra, Kosson Dariusz, Kosson Piotr, Lachwa-From Magdalena, Brodzik-Bieńkowska Agnieszka, Hruby Victor J.
  Źródło: Life Sci. 2002: 70 (8) s.893-897, il., tab., bibliogr. 16 poz.
  Sygnatura GBL: 304,948

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: Previous studies of stsurcture-activity of biphalin defined fragments which expressed the full biological potency of the parent compound. The most simple fragment was Tyr-D-Ala-Gly-Phe-NH-HH - X, where X = Phe, but it also could be other hydrophobic amino acids. This paper presents data that replacement of the phenylalanine with a dansyl (X = DNA) groups gives an analogue (AA20116) that fully preserves the high affinity of the initial analogue for both ć and ë opiioid receptors. In the tail flick test in rats, intrathecal injection of the compound produces strong antinociception, comparable to the parent biphalin. Cecause AA2016 contains a strong fluorescent group, it can be a very useful tool for prospective studies in vivo, including biological barrier permeability, tissue distribution, metabolism and receptor-ligand complex formation.


  263/977

  Tytuł oryginału: Intravascular plug formation induced by poly-APS is the principal mechanism of the toxin's lethality in rats/rat tissues.
  Autorzy: Bunc Matjaz, Sarc Lucija, Rozman Janez, Turk Tom, Sepcic Kristina, Suput Dusan
  Źródło: Cell. Mol. Biol. Lett. 2002: 7 (1) s.106-108, bibliogr. 5 poz. - Międzynarodowa konferencja pt. Nauki przyrodnicze 2001 Gozd Martuljek 22-26.09. 2001
  Sygnatura GBL: 306,513

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna
 • komunikat
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: Toxic water solubale polymeric 3-alkylpyridinum salts isolated from the sponge Raniera sarai strongly inhibited AChE in vitro. In vivo, experimental animals died due to plugs formed in microcirculation. The mechanism of this plug formation is unknown. In vitro, the toxin did not affect the coagulation rate, but the rate of platelet aggregation was accelerated in a dose-dependent manner. The hemolytic activity of poly-APS was diminishe by the addition of serum proteins in a dose-dependent manner. These results support the conclusion that non-specific bainding to proteins is the underlying mechanism of the lethality of poly APS.


  264/977

  Tytuł oryginału: Cyclophosphamide metabolites perforate the apical plasma membranes of urothelial cells in rats.
  Autorzy: Koprivec Dasa, Jezernik Kristijan
  Źródło: Cell. Mol. Biol. Lett. 2002: 7 (1) s.123-125, il., bibliogr. 3 poz. - Międzynarodowa konferencja pt. Nauki przyrodnicze 2001 Gozd Martuljek 22-26.09. 2001
  Sygnatura GBL: 306,513

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna
 • komunikat
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: The apical plasma membrane of differentiated superfical urothelial cells is characterised by the presence of asymmetric unit membrane (AUM). Cyclophsphamide (CP) metaabolites cause perforation of these thickened membranes. In this study, apical plasma membranes were examined after CP injection by electron microscopy. The immediate effect of the CP metabolites was observed as small round holes appearing, first in the asymmetric apical plasma membrane of terminally differentiated superficail cells, and later in the symmetric apical plasma membrane of exposed undifferentiated intermediate and basal cells. Exposed cells which remained undamaged, immediately underwent maturation of the symmetric apical plasma membarane. These results indicate that CP metabolites perforate the symmetric and asymmetric membranes of most urothelial cells.


  265/977

  Tytuł oryginału: Renal injuries induced by chronic intoxication with microcystins.
  Autorzy: Milutinovic Aleksandra, Sedmak Bojan, Horvat-Znidarsic Irena, Suput Dusan
  Źródło: Cell. Mol. Biol. Lett. 2002: 7 (1) s.139-141, il., bibliogr. 2 poz. - Międzynarodowa konferencja pt. Nauki przyrodnicze 2001 Gozd Martuljek 22-26.09. 2001
  Sygnatura GBL: 306,513

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • mikrobiologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna
 • komunikat
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: The microcystins (MCs) LR and YR are hepatoxins produced by some species of freshwater cyanobacteria. Only a few reports on the acute nephrotoxicity of MCs have been published to date. Here we investigate the effecats on rat kidneys of chronic administration of relatively low doses of MC LR and MC YR. Male Wistar rats wer injected every second day for 8 months with MC LR (10 ćg/kg i.p., n = 5) and MC YR (10 ćg/kg i.p., n = 5). The control group was treated with vehicle, a mixture containing 0.8 p.c. ethanol and 0.2 p.c. methanol in 0.9 p.c. saline (3.7 ml/kg i.p., n = 5). We found that MCs could induce damage to the kidney cortex and medulla. The lesions mainly consisted of damaged and dilated tubuli filled with homogenous eosinophil material. We conclude that long-term exposure to relatively low doses of MCs poses a considerable risk for kiney injury.


  266/977

  Tytuł oryginału: Selective radigraphy of 10B distribution in organs using cold and thermal neutron beams.
  Autorzy: Skvarc Jure, Giacomelli Marko, Yanagi‰ Hironobu, Khne Guido
  Źródło: Cell. Mol. Biol. Lett. 2002: 7 (1) s.162-164, il., bibliogr. 2 poz. - Międzynarodowa konferencja pt. Nauki przyrodnicze 2001 Gozd Martuljek 22-26.09. 2001
  Sygnatura GBL: 306,513

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy

  Streszczenie angielskie: The investigation of boron biodistribution by neutron induced autoradiography was performed using a CR-39 etched track detector. Calibration samples, made of boronated chicken liver, and freeze-dried mouse tissue samples were irradiated both with thermal and cold neutrons. Digital images were made on the basis of track densities, with the selection of tracks due to 10BB(n, ŕ)7Li reaction. A comparison of results obtained both with thermal and cold neutrons demonstrated that it is possible to obtain equivalent results with both neutron sources, although the background noise due to recoil protons from the fast neutrons of the thermal neutron source is 15 p.c. higher than that of the cold neutron source. 10B concentrations in the range of 0.5 ppm to 150 pm were determined, with a standard deviation of 13 p.c. and 8 p.c. for the mouse tissue samples and calibration samples, respectively.


  267/977

  Tytuł oryginału: The influence of Na+ ions on histamine secretion from mast cells induced by NGF or compound 48/80.
  Autorzy: Stempelj Mateja, Carman-Krzan Marija, Ferjan Ilonka
  Źródło: Cell. Mol. Biol. Lett. 2002: 7 (1) s.165-166, il., bibliogr. 3 poz. - Międzynarodowa konferencja pt. Nauki przyrodnicze 2001 Gozd Martuljek 22-26.09. 2001
  Sygnatura GBL: 306,513

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: It has been demonstrated that the release of histamine from mast cells by cytokines is strongly dependent on extracellular Ca2+ and Na+ ions. The results of our current research indicate that the removal of extracellular Na+ enhances NGF induced histamine release, but reduces induction by compound 48/80, suggesting that different mechanisms ar involved in the secretory process induced bay these agents.


  268/977

  Tytuł oryginału: Disposition and metabolism of 1,6-dimethylnaphthalene in rats.
  Autorzy: Kilanowicz Anna, Sapota Andrzej, Czerski Bogdan
  Źródło: Toxicol. Lett. 2002: 134 (1/3) s.227-243, il., tab., bibliogr. [18] poz.
  Sygnatura GBL: 306,158

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: The distribution, excretion and metabolism of 1,6-dimethylnaphthalene following i.p. administration of a single dose of 20 mg/kg to rats, was investigated using radiotracer [3H] and a gas chromatography - mass spectrometry technique (GC-MS). After 72 h, about 94 p.c. of the given dose was excreted in urine and feces. In organs and tissues, the highest concentration during the first hours after administration was detected in fat, liver, spleen and kidneys. Then gradual decline of tritium was noticed in all examined tissues. In urine, the following substanceswere identified and quantified by GC peak areas: unchanged 1,6-dimethylnaphthalene, 1-methyl-hydroxynaphthalenes, 1-hydroxymethyl-6-methylnaphthalene, 1,6-dimenthyl-thionaphthalene, 6-methyl-1-naphthoic aldehyde, 6-methyl-1-naphthoic acid, 1,6-dimethyl-thionaphthalene and 1,6-dimethyl-methylthionaphthalene.


  269/977

  Tytuł oryginału: Acute and subacute nephrotoxicity of 2-bromophenol in rats.
  Autorzy: Bruchajzer Elżbieta, Szymańska Jadwiga A., Piotrowski Jerzy K.
  Źródło: Toxicol. Lett. 2002: 134 (1/3) s.245-252, il., tab., bibliogr. [24] poz.
  Sygnatura GBL: 306,158

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The present report aims at providing broader information on the acute nephrotoxicity of 2-bromophenol (2-BP) (a bromobenzene (BB) metabolite), due to its action on the kidneys, after repeated administration. Investigations were performed on female rats. Following a single dose, the most pronounced changes involved: concentrations and rates of excretion of proteins in urinwe, the number of epithelial cells excreted in urine, creatinine and urea clearance and reduced gluthione in renal tissue. Immediate effects could be ascribed to both renal tubules and glomeruli, mirrored in the level of urinary proteins and intensified excretion of renal epithelial cells. Less pronounced changes of the indicator values were noted under repeated dosing of 2-BP. The results obtained in a single exposure study confirm earlier on the mild nephrotoxicity of 2-BP following exposure to high doses. However, the transition from single to repeated expopsure does not result in enhanced nephrotoxicity.


  270/977

  Tytuł oryginału: Wpływ krótkotrwałej, awersywnej stymulacji sensorycznej na stężenie glutaminianu i aktywność syntazy tlenku azotu w mózgu szczura : rozprawa habilitacyjna
  Autorzy: Gos Tomasz; Akademia Medyczna Katera i Zakład Medycyny Sądowej w Gdańsku
  Źródło: - Gdańsk, AM 2002, [4], II, 31, [24] s. : tab., bibliogr. 92 poz., 30 cm. - Zawiera przedruki czterech prac współautorskich z różnych czasopism
  Sygnatura GBL: 802,195

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury


  271/977

  Tytuł oryginału: Wady wrodzone ośrodkowego układu nerwowego - zaburzenia ekspresji genów w cewie nerwowej indukowane arsenem : rozprawa habilitacyjna
  Autorzy: Włodarczyk Bogdan; Państwowy Instytut Weterynaryjny Zakład Farmakologii i Toksykologii w Puławach
  Źródło: - Puławy, PIW 2002, 95 s. : il., tab., bibliogr. 224 poz., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,246

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • genetyka
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • płód
 • zwierzęta
 • myszy


  272/977

  Tytuł oryginału: Tlenek azotu a aktywność mioelektryczna jelita cienkiego w niedokrwieniu i reperfuzji.
  Tytuł angielski: Nitric oxide and myoelectric activity of the small intestine during ischemia and reperfusion.
  Autorzy: Biernat Jarosław, Sendur Ryszard, Obuchowicz Rafał, Thor Piotr, Pawlik Wiesław W.
  Źródło: Gastroenterol. Pol. 2002: 9 (1) s.17-25, il., bibliogr. 28 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,180

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: Niedokrwienie jelita cienkiego i następowa reperfuzja indukują nie tylko zmiany parametrów krążeniowych, lecz także zmiany w aktywności mioelektrycznej tego narządu. Szczególną rolę w mediowaniu następstw niedokrwienia i reperfuzji jelita przypisuje się tlenkowi azotu (NO) - gazowej molekule uwalnianej nie tylko przez komórki śródbłonka naczyniowego, ale również przez zakończenia neuronów nieadrenergicznego, niecholinergicznego układu nerwowego (NANC), występujących licznie w ścianie jelita cienkiego. Cel pracy: Wykazanie zmian aktywności mioelektrycznej jelita cienkiego u szczura w czasie niedokrwienia i reperfuzji i określenie ich związku z lokalnie generowanym tlenkiem azotu. Materiał i metody: Utworzono 6 grup eksperymantalnych. W grupie I badano zachowanie się systemowego ciśnienia tętniczego (AP), przepływu krwi w tętnicy krezkowej przedniej (MBF) i mikrokrążeniowego przepływu krwi w jelicie (LDBF) oraz parametrów podstawowej aktywności mioelektrycznej jelita - amplitudy (SWA) i częstotliwości (SWF) fali wolnej w czasie 30-minutowego niedokrwienia i następowej 60-minutowej reperfuzji. W grupie II badano efekty krążeniowe i mioelektryczne 45-minutowego niedokrwienia i 60-minutowej reperfuzji. W grupie III i IV przed indukcją odpowiednio 30- i 45-minutowego niedokrwienia i 60-minutowej reperfuzji podawano nieselektywny bloker syntazy tlenku azotu (L-NAME). W grupie V (30-minutowe niedokrwienie) i VI (45-minutowe niedokrwienie) przed zamknięciem ...

  Streszczenie angielskie: Introduction: Ischemia and reperfusion (I/R) of the small intestine not only influences hemodynamic parameters of the small intestine but strongly affects its myoclectric and motor activity. Nitric oxide (NO) - a gaseous molecule released from vascular endothelial cells and the endings of the nonadrenergic, noncholingic (NANC) nervous system, present in the small intestine, plays an important role in the mediation of myoelectric and hemodynamic changes induced by I/R. Aim: To describe the intestinal myoelectric activity changes during ischemia and reperfusion of the small intestine and to assess the participation of locally generated nitric oxide from neural form of nitric oxide synthase (nNOS). Material and methods: Experments were performed on 6 groups of Wistar rats. Experimantal animals (n = 52) were divided into 6 groups due to experimental protocol. In the first group arterial pressure (AP), mesenteric blood flow (MBF), microcirculatory intestinal blood flow using laser-Doppler method and two major parameters describing intestinal myoelectric activity (IMA) - slow waves amplitude (SWA) and frequency (SWF), were measured during 30 min occulsion of the anterior mesenteric artery (AMA) and subsequent 60 min reperfusion. In the second group small intestine was subjected to 45 min lasting AMA occlusion and 60 min reperfusion. In the third and fourth group 30 and 45 min ischemia respectively followed by 60 min reperfusion was proceeded by administration of ...


  273/977

  Tytuł oryginału: Folia Histochemica et Cytobiologica
  Tytuł polski: Characterization of afferent and efferent galanin-containing nerve fibres in the porcine ovary.
  Autorzy: Majewski Mariusz, Kaleczyc Jerzy, Wąsowicz Krzysztof, Bossowska Agnieszka, Gonkowski Sławomir, Klimaschewski Lars
  Źródło: Folia Histochem. Cytobiol. 2002: 40 (3) s.261-268, il., tab., bibliogr. 42 poz.
  Sygnatura GBL: 304,846

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • weterynaria

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • Świnie

  Streszczenie angielskie: Double-lebelling immunofluorescence combined with retrograde tracing revealed three subpopulations of galaninimmunoreactive nerve fibres innervating the porcine ovary. The first group originated in ipsilateral dorsal root ganglia Th11-L5 and exhibited colocalization with substance P-, but not with tyrosine-hydroxylase- or dopamine-á-hydroxylase-immunoreactivity. These fibres supplied primordial follicles and large arteries of the ovarian hilus. The second group, arising from the sympathetic inferior mesenteric ganglion, was galanin-immunoreactive, but non-reactive to substance P-, dopamine-á-hydroxylase- or tyrosine-hydroxylase-antisera. Fibres of this type were sparsely distributed in the ovarian cortex. They were observed in connection with small cortical arterioles or in the ovarian cortical stroma. The third group of galanin-containing nerve terminals originated from postganglionic neurons located in sympathetic chain ganglia Th15-L3 and S1. Most of them contained tyrosine-hydroxylase- and dopamine-á-hydroxylase-immunoreactivity. This subset of galanin-positive nerve fibres was the least frequent and was almost exclusively associated with cortical arterioles. The findings are indicative of an involvement of galanin in autonomic and sensory neuronal functions in the ovaries, possibly control of follicle maturation and blood flow.


  274/977

  Tytuł oryginału: Effect of exogenous pulmonary surfactant preparations on the structure of pulmonary alveoli in newborn rats.
  Autorzy: Żurawski Jakub, Wąsowicz Marcin, Marszałek Andrzej, Florek Ewa, Biczysko Wiesława
  Źródło: Folia Histochem. Cytobiol. 2002: 40 (3) s.285-295, il., bibliogr. 40 poz.
  Sygnatura GBL: 304,846

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: Treatment of pre-term newborns with exogenous surfactant preparation is a well established part of the therapy for respiratory distress syndrome of the newborns (RDS). Since the introduction of surfactant into clinical practice in 1980, hundreds of studies have been published describing beneficial effects of such treatment. There is only limited number of morphological publications reporting adverse effects of surfactant administration. The aim of the present study is to describe morphological changes in the lung after surfactant administration to healthy newborn rats. Two types of surfactant were used: Exosurf (Glaxo Wellcome, England) and Survanta (Abbott Laboratories, USA). Surfactant preparation were given intratracheally in single dose (bolus) (100 mg of lipids per kg b.w.). Animals from control group received 0.9 p.c. saline in equivalent volume. Lung speci