Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SZCZURY
Liczba odnalezionych rekordów: 461Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/461

Tytuł oryginału: Technika tubulizacji nerwów obwodowych jako metoda pomostowania ubytków pni nerwów - badania elektrofizjologiczne.
Tytuł angielski: Tubulization technique as a reconstructive method in peripheral nerve lesions-electrophysiological study.
Autorzy: Bielecki Marek, Skowroński Rafał, Drozdowski Wiesław, Skowroński Jan
Źródło: Pol. Hand Surg. 2002 (2) s.23-36, il., tab., bibliogr. 54 poz., sum.
Sygnatura GBL: 306,434

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: W pracy oceniano przydatność metody tubulizacji w rekonstrukcji uszkodzonego pnia nerwu kulszowego szczura. Doświadczenia przeprowadzono na lewych kończynach dolnych 54 szczurów rasy Wistar, o wadze ciała 200-250 g. podzielonych na 3 grupy. W pierwszej grupie zwierząt w nerwie kulszowym szczura wytwarzano ubytek wielkości 17 mm, kikut dalszy nerwu łączono z kikutem bliższym tubulą o takiej samej długości (17 mm). W drugiej grupie zwierząt wytworzony w nerwie kulszowym ubytek długości 19 mm zastępowano tubulą długości 19 mm z fragmentem nerwu kulszowego w połowie jej długości (19+N). W trzeciej grupie z nerwu kulszowego resekowano fragment długości 9 mm a kikut bliższy zespalano z dalszym kikutem tubulą długości 9 mm. Prawych kończyn zwierząt nie operowano - zdrowa grupa kontrolna. Procesy regeneracji nerwu kulszowego (po upływie 1, 3 i 6 miesięcy) oceniano na podstawie analizy chodu szczura (współczynnik nerwu kulszowego wg Medinaceli) oraz badań elektroneurograficznych. Uzyskane wyniki poddawano analizie statystycznej na podstawie testów Mann Witney U. Po upływie 3 miesięcy współczynnik regeneracji nerwu kulszowego w II grupie zwierząt wzrósł do wartości -58 (42 proc. powrotu), w III grupie zwiększył się do wartości -51 (49 proc. powrotu), podczas gdy w I grupie wzrósł nieznacznie do wartości -92 (8 proc. powrotu). Mniej dynamicznie wzrastał wskaźnik regeneracji nerwu od 3 do 6 miesiąca obserwacji. W pierwszym miesiącu obserwacji w badaniu elektroneurograficznym nie ...

  Streszczenie angielskie: In this study a defect created in the rat sciatic nerve was treated by the tubulization technique. The left sciatic nerves of 54 rats weighing aproximately 200-250 g were operated on. The animals were divided into 3 groups. In the first group, a sciatic nerve gap (17 mm in length) was bridged by an empty tube (length-17 mm). In the second group, a sciatic nerve gap (19 mm) was bridged by a tube containing a short 2 mm interposed nerve segment in the middle of the tube (19 mm+N). In the third group, a 9 mm nerve gap was bridged by a 9 mm empty conduit. The rats' right hind limbs were not operated on (healthy controls). Regeneration processes were evaluated after 1, 3 and 6 months on the basis of walking track analysis (sciatic functional index in the Medinacelli method) and electroneurographic examination. The assessments were statistically analysed using the Mann-Witney U test. After 3 months the sciatic functional index (SFI) values recovered to -58 (42 p.c. recovery) in the second group, to -51 (49 p.c. recovery) in the third group, whereas only to -92 (8 p.c. recovery) in the first group. Between the 3rd and 6th months, the SFI values did not recover so rapidly. After one month, in the first group the electroneurographic examination revealed no response. The latency at that time in the III group was statistically significantly higher than in the II group. After three months, evoked potentials were polyphasic with decreased amplitude and increased latency. There ...


  2/461

  Tytuł oryginału: Assessment of long-term effects of exposure to toluene based on the analysis of selected behavioral responses with particular reference to the ability to trigger behavioral hypersensitivity in rats.
  Autorzy: Wiaderna Dorota, Tomas Tadeusz
  Źródło: Int. J. Occup. Med. Environ. Health 2002: 15 (3) s.239-245, il., bibliogr. 20 poz.
  Sygnatura GBL: 306,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Toluene is a major component of numerous commercial organic solvent formulations. It is often listed among the chemicals capable of producing the organic solvent syndrome and a neurobehavioral hypersensitivity condition. The hypersensitivity condition (continued long-term intensification of some behavioral reactions in response to pharmacological or environmental stressor) is usually associated with the increased tonus of the functional dopaminergic system. The aim of our current research was to determine whether, under conditions of inhalation exposure, toluene can produce long-term behavioral changes or modify the intensity of the behavioral response to apomorphine, a dopaminergic receptor agonist. In our experiment, male rats were exposed to 25, 100 and 250 ppm toluene for 4 weeks (5 days/week, 6h/day). The following behaviors were tested: finding water in a radial maze; open field motor activity; acquiring the conditional response of passive avoidance; sensitivity to a thermal pain stimulus (hot plate test) and changes in this sensitivity caused by stress; and acquiring the conditional response of two-directional active avoidance. The behavioral response to apomorphine, i.e. the increased spontaneous locomotor activity, was assessed on day 10 after the termination of the exposure in the rotary drum test. In the behavioral experiment, significant differences between groups were recorded only for hot plate test; in the 100 and 250 ppm rats, electric-shock-related anxiety response was stronger than in the control group. In the experiment using pharmacological provocation...


  3/461

  Tytuł oryginału: Rola enkefalin i enkefalinaz w patogenezie powikłań cholestazy u dzieci : rozprawa habilitacyjna
  Autorzy: Janas Roman; Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie
  Źródło: - Warszawa, BIURO GAMMA 2002, 104 s. : il., tab., bibliogr. 184 poz., 23 cm.
  Sygnatura GBL: 737,070

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • zwierzęta
 • szczury
 • dzieci 13-18 r.ż.


  4/461

  Tytuł oryginału: Indukowana syntaza tlenku azotu w bólu przedłużonym : nasilanie czy hamowanie hiperalgezji? : praca doktorska
  Autorzy: Budziński Marcin, Gumułka St. W. (promot.).; Akademia Medyczna w Warszawie
  Źródło: 2002, 119 k. : il., tab., bibliogr. 205 poz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/21461

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury


  5/461

  Tytuł oryginału: Wpływ ciepłej kardioplegii z krwią i kardioplegii krystaloidowej na funkcję mechaniczną i metaboliczną uszkodzonego niedokrwieniem mięśnia sercowego szczura : praca doktorska
  Autorzy: Przybylski Roman, Religa Zbigniew (promot.).; Human Biology Research Center, Hadassah University Hospital in Jerozolima, Izrael i Joseph Lunenfeld Cardiac Surgery Research Center, Hadassah University Hospital in Jerozolima, Instytut Kardiologiczny [w Warszawie]
  Źródło: [2002], [2], 85 k. : il., tab., bibliogr. 167 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20379

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury


  6/461

  Tytuł oryginału: Inhibition of N-methyl-D-aspartic acid-nitric oxide synthase in rat hippocampal slices by ethanol. Evidence for the involvement of tetrahydrobiopterin but not lipid peroxidation.
  Autorzy: Czapski Grzegorz A., Sun Grace Y., Strosznajder Joanna B.
  Źródło: J. Biomed. Sci. 2002: 9 (1) s.3-9, il., tab., bibliogr. 30 poz.
  Sygnatura GBL: 313,488

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: The ionotropic glutamatergic receptor system, especially the subtype mediated by N-methyl-D-aspartic acid (NMDA), is known to exhibit special sensitivity to the effect of ethanol. This is due partly to the ability of ethanol to modulate the production of nitric oxide through the NMDA-nitric oxide synthase (NOS) pathway. In this study, we examined the effects of ethanol on basal and NMDA-stimulated NOS activity in rat hippocampal slices by measuring the conversion of [**14C]-arginine into [**14C]-citrulline in an incubation system containing the necessary cofactors. Stimulation of hippocampal slices with NMDA (100 ćM) enhanced NOS activity by 43 p.c. (n = 12). Although ethanol did not alter NOS activity when added to the incubation system during NMDA stimulation, it dose-dependently inhibited NMDA-NOS activity when added to the slices during the 90-min preincubation period. Further assay of NOS activity with brain cytosolic fraction indicated an inhibitory effect of ethanol (200 mM) when the assay was carried out in the absence of exogenous tetrahydrobiopterin (BH4), a redox-active cofactor for NOS. Incubation of brain homogenates resulted in a time-dependent increase in the levels of lipid peroxidation products, but ethanol did not further enhance these products. Taken together, these results providence evidence for the role of BH4 but not oxidative stress in the inhibitory effect of ethanol on NMDA-NOS activity in rat hippocampal slices.


  7/461

  Tytuł oryginału: Immunopharmacological potential of selective phosphodiesterase inhibition.[P.] 1: Differential regulation of lipopolysaccharide-mediated proinflammatory cytokine (interleukin-6 and tumor necrosis factor-ŕ) biosynthesis in alveolar epithelial cells.
  Autorzy: Haddad John J., Land Stephen C., Tarnow-Mordi William O., Zembala Marek, Kowalczyk Danuta, Lauterbach Ryszard
  Źródło: J. Pharmacol. Exp. Ther. 2002: 300 (2) s.559-566, il., bibliogr. s. 565-566
  Sygnatura GBL: 310,547

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: In an attempt to elaborate in vitro on a therapeutic strategy that countracts an inflammatory signal, we previously reported a novel immunopharmacological potential of glutathione, an antioxidant thiol, in regulating inflammatory cytokines. In the present study, we investigated the hypothesis that selective regulation of phosphodiesterases (PDEs), a family of enzymes that controls intracellular cAMP/cGMP degradation, differentially regulates proinflammatory cytokines. Selective PDE1 inhibition (8-methoxymethyl-3-isobutyl-1-methylxanthine) blockaded lipopolysaccharide-endotoxin (LPS)-mediated biosynthesis of interleukin (IL)-6, but this pathway had no inhibitory effect on tumor necrosis factor-ŕ (TNF-ŕ). Furthermore, inhibition of PDE3 (amrinone) abolished the effect of LPS on IL-6, but attenuated TNF-ŕ production. Reversible competitive inhibition of PDE4 (rolipram) exhibited a potent inhibitory effect on IL-6 and a dual, biphasic (excitatory/inhibitory) effect on TNF-ŕ secretion. Blockading PDE5 (4-[3',4'-(methylenediox)benzyl]amino-6-methoxyquinazoline) showed a high potency in reducing IL-6 production, but in a manner similar to the inhibition of PDE4, exhibited a biphasic effect on TNF-ŕ biosynthesis. Simultaneous inhibition of PDE5, 6 and 9 (zaprinast), purported to specifically elevate intracellular cGMP, reduced, in a doseindependent manner, IL-6 and TNF-ŕ biosynthesis. Finally, nonselective inhibition of PDE by pentoxyfylline suppressed LPS-mediated secretion of IL-6 and TNF-ŕ. The involvement of specific PDE isoenzymes in differentially regulating LPS-mediated inflammatory cytokine biosynthesis indicates a novel approach to unravel the potential therapeutic targets that these isozymes constitute during the progression of inflammation within the respiratory epithelium.


  8/461

  Tytuł oryginału: Immunopharmacological potential of selective phosphodiesterase inhibition. [P.] 2: Evidence for the involvement of an inhibitory-kB/nuclear factor-kB-sensitive pathway in alveolar epithelial cells.
  Autorzy: Haddad John J., Land Stephen C., Tarnow-Mordi William O., Zembala Marek, Kowalczyk Danuta, Lauterbach Ryszard
  Źródło: J. Pharmacol. Exp. Ther. 2002: 300 (2) s.567-576, il., tab., bibliogr. s. 575-576
  Sygnatura GBL: 310,547

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: In this report we investigated the immunopharmacological role of selective and nonselective phosphodiesterase (PDE) inhibition in regulating the inhibitory-kB (IkB-ŕ)/nuclear factor-kB (NF-kB) signally transduction pathway. In fetal alveolar type II epithelial cells, PDE blockade at the level of the diverging cAMP/cGMP pathways differentially regulated the phosphorylation and degradation of IkB-ŕ, the major cytosolic inhibitor of NF-kB. Whereas selective inhibition of PDEs 1, 3, and 4, by the action of 8-methoxymethyl-3-isobutyl-1-methylxanthine, amrinone, and rolipram, respectively, exhibited a tendency to augment the translocation of NF-kB1 (p50), RelA (p65), RelB (p68), and c-Rel (p75), selective blockade of PDE 5, 6, and 9, by the action of 4-[3',4'=(methylenedioxy)benzyl]amino)-6-methoxyquinazoline and zaprinast, attenuated lipopolysaccharide-endotoxin (LPS)-mediated NF-kB translocation. Pentoxifilline, a nonspecific PDE inhibitor, reversed the excitatory effect of LPS on NF-kB subunit nuclear localization, in a dosedependent manner. Furthermore, analysis of NF-kB activation under the same conditions revealed a biphasic effect mediated by LPS. PDEs 1, 3, and 4 inhibition was associated with upregulating NF-kB transcriptional activity. In contrast, blockading the activity of PDEs 5, 6, and 9 negatively attenuated LPS-mediated NF-kB activation, similar to the effect of 3,7-dihydro-3,7-dimethyl-1-(5-oxohexyl)-1H-purine-2,6-dione (pentoxifulline). These results indicate that selective and nonselective interference with the control of the dynamic equilibrium of cyclic nucleotides via PDE isoenzyme regulation represents an immunoregulatory mechanism that requires the differential, biphasic targeting of the IkB-ŕ/NF-kB pathway.


  9/461

  Tytuł oryginału: Regulacja ekspresji i funkcji receptorów jądrowych rodziny Nur77 i ich udział w kontrolnych punktach szlaków sygnałowych prowadzących do apoptozy, różnicowania i produkcji hormonów steroidowych.
  Tytuł angielski: Regulation of expression and function of Nur77 family of nuclear receptors and their role in the control points of signaling pathways leading to apoptosis, differentiation and synthesis of steroid hormones.
  Autorzy: Matuszyk Janusz, Strządała Leon
  Źródło: Post. Biol. Komórki 2002: 29 (1) s.61-80, il., tab., bibliogr. 78 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,722

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy
 • szczury

  Streszczenie polskie: Receptory jądrowe Nur77, Nurr1, i Nor-1 należą do rodziny Nur77 i do nadrodziny receptorów steroidowo-tyroidowych. Białka te biorą udział w procesach apoptozy tymocytów, różnicowania komórek nerwowych, produkcji hormonów steriodowych. Wpływanie na te procesy w celach terapeutycznych wymaga poznania mechanizmów regulacji ekspresji i funkcji białek rodziny Nur77 i ich roli w różnych szlakach sygnałowych. Ekspresja i funkcja Nur77 jest regulowana na poziomie transkrypcji genu i fosforylacji białka. Białka rodziny Nur77 funkcjonują jako aktywatory transkrypcji w formie monomerów, homodimerów i heterodimerów z receptorami typu X retinoidów. Białka rodziny Nur77 funkcjonują w miejscach krzyżowania się szlaków sygnałowych zależnych od receptorów dla czynników wzrostowych, hormonów, antygenów (receptor komórek T) ze szklanymi sygnałowymi kontrolowanymi przez glikokortykoidy i pochodne witaminy A. W szlaku sygnałowym prowadzącym do apoptozy Nur77 jest eksportowany z jądra do mitochondrium i działa jak białko adaptorowe.

  Streszczenie angielskie: The orphan nuclear receptors Nur77, Nurr1 and Nor-1 are the members of Nur77 family and of the steroid/thyroid hormone receptor superfamily. These proteins are mediators in signaling pathways leading to apoptosis of thymocytes, neuronal differentiation, synthesis of steroid hormones. Therapeutic intervention in these processes should be preceded by the knowledge of mechanisms of regulation of expression and function of Nur77 family proteins and their role in different signaling pathways. Expression and function of Nur77 is regulated on the levels of transcription of gene and phosphorylation of protein Nur77 family proteins function as transcription activators in the form of monomers, homodimers and heterodimers with retinoid X receptors. Nur77 family proteins are involved in cross-talk of signaling pathways dependent on receptors of growth factors, hormones, antigens (T cell receptor) with glucocorticoids and retinoids dependent signaling pathways. In the signaling pathway leading to apoptosis Nur77 is exposed from the nucleus to the mitochondria and may act as an adaptor protein.


  10/461

  Tytuł oryginału: Long-term changes in calbindin D28K immunoreactivity in the rat hippocampus after cardiac arrest.
  Autorzy: Sadowski Marcin, Lazarewicz Jerzy W., Jakubowska-Sadowska Katarzyna, Wiśniewski Henryk M., Mossakowski Mirosław J., Brown W. Ted
  Źródło: Neurosci. Lett. 2002: 321 (1/2) s.90-94, il., bibliogr. 20 poz.
  Sygnatura GBL: 305,936

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: Calbindin D28K (CB) expression was analyzed in the rat hippocampus following 10-min-cardiac arrest-induced ischemia within a year after reperfusion. In rats examined 3 days after ischemia, CB immunoreactivity disappeared completely from CA1 pyramidal neurons and from most CA2 pyramids. In the stratum granulosum of the dentate gyrus, mossy fibers, and hippocampal interneurons, CB immunoreactively was preserved, although staining was somewhat paler than that in control rats. A similar pattern of CB immunoreactively was found in rats sacrificed 14 days and 1 month after cardiac arrest. From the 14th postischemic day, neuronal loss in the stratum pyramidale of CA1 but not in that of CA2 became apparent. The reappearance of CB immunoreactivity in CA1 and CA2 pyramidal neurons was noticed 6 months after ischemia, and the pattern was identical to that observed in animals sacrificed 12 months after the octus. The prolonged loss and delayed reappearance of CB immunoreactivity in the hippocampus demonstrate that ischemia may induce long-term disturbances of protein expression, which may in turn result in impairment of hippocampal functioning.


  11/461

  Tytuł oryginału: Działanie enzymu konwertującego angiotensynę I (ACE) w naczyniach krezkowych szczurów zatruwanych ołowiem i kadmem.
  Tytuł angielski: The effect of angiotensin converting enzyme in vascular mesenteric bed of rats poisoned with lead and cadmium.
  Autorzy: Wróbel Joanna, Skoczyńska Anna
  Źródło: Med. Pr. 2002: 53 (2) s.131-136, il., tab., bibliogr. 26 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,901

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie polskie: Metale ciężkie mogą wpływać na ciśnienie tętnicze przez oddziaływanie na śródbłonkowy układ renina-angiotensyna. Celem przeprowadzonych badań było określenie wpływu pojedynczej i złożonej ekspozycji na działanie ołowiu i kadmu w dawkach hipertensyjnych na tkankowy układ angiotensyny u szczurów. W izolowanym łożysku tętnicy krezkowej górnej szczura próbowano ocenić indukowaną syntezę angiotensyny II (AII) oraz reaktywność ściany naczyń na AII i norepinefrynę stosowaną przed i po podaniu blokera receptora angiotensynowego. ACE podawany w infuzji indukował wzrost ciśnienia perfuzyjnego tylko w naczyniach szczurów zatruwanych kadmem. W grupie tej AII stosowana podczas infuzji ACE powodowała nieco silniejszy skurcz naczyń niż w pozostałych grupach szczurów, a losartan znosił presyjne działanie AII. Udział mechanizmu angiotensynowego (klininowego) w regulacji oporu naczyniowego u szczurów zatruwanych kadmem jest więc większy niż u szczurów zatruwanych ołowiem lub łącznie ołowiem i kadmem oraz kontrolnych. Można przypuszczać, że u osób z nadciśnieniem tętniczym narażonych na działanie kadmu, inhibitory ACE oraz leki blokujące receptory AT-1 mogą działać silniej niż u osób nienarażonych na działanie tego metalu.

  Streszczenie angielskie: Heavy metals can increase the arterial blood pressure by influencing the endothelial renin-angiotensin system. The aim of this study was to determine the effect of single and combined exposure to lead and cadmium at hypertensive doses on the tissue renin-angiotensin system in rats. An attempt was made to assay the induced synthesis of angiotensin II (AII) in the isolated mesenteric rat bad, as well as the reactivity of vessels to AII and norepinephrine used before and after infusion of angiotensis receptor blocker. Angiotensin converting enzyme (ACE), used in infusion, induced slight increase in perfusion pressure only in mesenteric vessels of cadmium poisoned rats. In this group, AII given during ACE infusion induced slightly stronger vasoconstriction than in other groups of rats, and losartan, used in infusion totally eliminated the pressor effect of AII. Therefore, the share of endothelial renin-angiotensin system in the regulation of vessel resistance was greater than in mesenteric bed of lead-poisoned rats or controls. It is likely that the effect of ACE inhibitors and blockers of the AII receptors may be slightly stronger in persons with arterial hypertension exposed to cadmium in non-exposed patients.


  12/461

  Tytuł oryginału: The time course of the last contractions during incompletely fused tetani of motor units in rat skeletal muscle.
  Autorzy: Celichowski Jan, Bichler Edyta
  Źródło: Acta Neurobiol. Exp. 2002: 62 (1) s.7-17, il., tab., bibliogr. [42] poz.
  Sygnatura GBL: 302,090

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: The time course of the contraction and the relaxation of individual contractions during incompletely fused tetani of motor units were analyzed. Investigations were performed on fast fatigable (FF), fast resistant (FR) and slow (S) motor units of the rat medial gastrocnemius muscle. Stimulation of a motor unit with a series of nine trains of stimuli at a frequency from 10 to 150 Hz was used and tetani fused to a variable degree were recorded. For fast motor units the procedure was repeated twice and observations were made on potentiated tetani in the second series of stimulation. For each tetanus, the amplitude of the tension increase, the peak amplitude of the contraction, the contraction time and the half-relaxation time were measured in the last contraction of the tension recording. It was observed in all three types of motor units that the last contraction was prolonged in parallel with the increase of fusion of a tetanus. In this contraction, the contraction time slightly decreased whereas the half-relaxation time strongly prolonged. The prolongation of the half-relaxation time was the strongest in tetani of slow units. Moreover, for the last contraction in a tetanus, the rate of changes in tension were studied. The rate of increase in tension during the contraction decreased in parallel with the increase of fusion of a teatanus, whereas the maximal rate of the tension decrease during the relaxation was found in tetani with fusion indices of 0.79, 0.98 and 0.95 for FF, FR and S motor units, respectively. Changes in the time course of contractions in tetani to a variable degree can shed light on processes of summation of contractions in unfused tetani at the level of individual motor units.


  13/461

  Tytuł oryginału: Superior laryngeal nerve section abolishes capsaicin evoked chemoreflex in anaesthetized rats.
  Autorzy: Kaczyńska Katarzyna, Szereda-Przestaszewska Małgorzata
  Źródło: Acta Neurobiol. Exp. 2002: 62 (1) s.19-24, il., bibliogr. [21] poz.
  Sygnatura GBL: 302,090

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • pulmonologia
 • neurologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: Respiratory effect of an intravenous injection of capsicin were investigated in nine vagotomized and subsequently laryngeally deafferentated, urethane- and chloralose- anaesthetized and spontaneously breathing rats. Bolus injection of capsaicin (5 ćg/kg) into the right femoral vein induced an expiratory apnoea of 4.23 ń 0.63 s duration (mean ń SEM). In post-apnoeic breathing, tidal volume increased by 14 p.c. from the control level (P 0.05) in all nine rats treated by vagotomy. Section of the superior laryngeal nerves (SLNs) precluded the occurrence of apnoea. Results of this study indicate that in vagotomized rats sensory input from the larynx constitute an important pathway to the nodose ganglia endowed with capsaicin receptors.


  14/461

  Tytuł oryginału: Effects of social rearing conditions on conditioned suppression in rats.
  Autorzy: Walasek Grażyna, Węsierska Małgorzata, Werka Tomasz
  Źródło: Acta Neurobiol. Exp. 2002: 62 (1) s.25-31, il., bibliogr. [34] poz.
  Sygnatura GBL: 302,090

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: mwenty-two rats were reared in standard conditions during the first two months of their life. Then the animals were divided into two groups exposed to different rearing conditions. Twelve animals (Group SO) were housed socially, six animals per cage, and for three weeks they were subjected to sensory stimulation in an enriched environment. The other ten subjects were kept individually (Group IN); one rat per mesh cage, in conditions of relatively impoverished sensory stimulation. In both groups the training of the conditioned emotional response (CER) was performed when animals were three months old. In contrast to IN subjects, the rats subjected to permanent social contacts and reared in the enriched environment (Group SO) revealed almost equally low instrumental response rates in trials with the conditioned stimulus (CS) paired with nociceptive foot-shock (US), and in period when no CS and/or US were applied. The results suggested that early exposure to an enriched environment caused a later decrease of the animals' capability to differentiate between the aversive CS and cues of the experimental context. This cognitive impairment was probably a secondary efffect of fear generalized to the entire experimental situation.


  15/461

  Tytuł oryginału: Hypoxic damage of the cerebellum in 7-day-old rats. Ultrastructural and histochemical study.
  Autorzy: Dąmbska Maria, Gajkowska Barbara
  Źródło: Acta Neurobiol. Exp. 2002: 62 (1) s.45-49, il., bibliogr. [15] poz.
  Sygnatura GBL: 302,090

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • komunikat
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: The damaging influence of hypoxia on the cerebellum in immature rats, which is still discussed, was investigated. Using material obtained in a modified Levine model for combined hypoxic-ischemic damage in 7-day-old rats, we examined changes in cerebellum submitted to hypoxia only. The results demonstrated classic features of hypoxic nervous tissue damage and calcium accumulation in mitochondria and endoplasmic reticulum. This was investigated using electron microscopy combined with the oxalate-pyroantimonate method. We propose that Caý+ increases in endoplasmic reticulum and mitochondrial Caý+ pools may be involved in damage-mediated mechanisms. These results support a role of calcium as a mechanism of cerebellar cell loss after this form of injury.


  16/461

  Tytuł oryginału: Centrally applied vasopressin prevents posthemorrhagic hypotension in WKY rats.
  Autorzy: Ufnal Marcin, Żera Tymoteusz
  Źródło: Acta Neurobiol. Exp. 2002: 62 (1) s.51, il.
  Sygnatura GBL: 302,090

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • hematologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze
 • praca doświadczalna
 • komunikat
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury


  17/461

  Tytuł oryginału: Wpływ diklofopu na wybrane enzymy metabolizujące substancje obce w wątrobie szczurów rasy Wistar.
  Tytuł angielski: The effect of diclofop on some drug metabolizing enzymes in the liver of Wistar rats.
  Autorzy: Palut Danuta, Kostka Grażyna, Wiadrowska Bożena, Bańkowski Robert
  Źródło: Rocz. Państ. Zakł. Hig. 2002: 53 (1) s.1-9, tab., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,906

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Diklofop, herbicyd z grupy pochodnych kwasu fenoksypropionowego, nie wykazuje właściwości induktorów CYP1A i słabo stymuluje aktywność CYP2B w wątrobie szczura. Natomiast wyniki sugerują, że badany związek hamuje aktywność fenolowej formy UDP-glukuronylotransferazy.

  Streszczenie angielskie: The study was designed to determine whether diclofop, introduced to environment as herbicide, would exert properties of chemical inducers of rat liver monooxygenase system related to CYP1A and CYP2B isozymes. For this purpose, the effect ofdiclofop on 7-etoxyresorufin O-dealkylase and p-nitroanisole O-demethylase activities specific for CYP1A as well as on CYP2B mediated 7-pentoxyresorufin O-dealkylase activity was studied in male Wistar rats. This biochemical method permits to determine whether tested compound belongs to one of two main types of chemical inducers. Diclofop was dosed by gavage for 4 days at 0; 5.6, 11.2 and 56 mg/kg b.w. per day. Treatment of rats with diclofop resulted in significant increase in relative liver weight (RLW), to 19 p.c. and 31 p.c. above the control, respectively. Diclofop administered at the dose of 11.2 and 56 mg/kg b.w. per day induced a 3-fold (p 0.001) and a 5=fold (p 0.001) increase in the metabolism of 7-pentoxyresorufin (CYP2B-mediated reaction), respectively. No effect level for CYP2B induction was 5.6 mg/kg b.w. per day. However, diclofop induced only slight increase in 7-etoxyresorufin 0-dealkylase and did not show any effect on p-nitroanisole 0-demethylase activity (CYP1A-mediated reactions). The results revealed that diclofop not show the ability to induce CYP1A and moreover it was weak inducer of CYP2B isozymes in the liver of male Wistar rats. Diclofop was also examined for its ability to affect the activity of phenol UDP-glucuronosyltransferase in rat liver. The results suggest that diclofop suppressed phenol form of...


  18/461

  Tytuł oryginału: Further studies on the anti-oxidative effect of putrescine in sodium nitrite-treated rats.
  Tytuł polski: Dalsze badania nad antyoksydacyjnym wpływem putrescyny u szczurów zatruwanych azotynem sodowym.
  Autorzy: Grudziński Ireneusz P., Frankiewicz-Jóźko Anna
  Źródło: Rocz. Państ. Zakł. Hig. 2002: 53 (1) s.11-17, il., bibliogr. 30 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 301,906

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie polskie: Badano antyoksydacyjne właściwości putrescyny (10 mg/kg m.c./dzień) u szczurów zatruwanych per os azotynem sodowym (10 mg NaNO2/kg m.c./dzień) przez okres 14 dni. Putrescynę podawano per os w 3-4 godz. po podaniu azotynu i/lub 0,9 p.c. NaCl (kontrola) przez okres 7 dni (dzień 7-14). Azotyn sodowy zwiększył poziom substancji reagujących z kwasem tiobarbiturowym (TBARS) w błonie śluzowej jelita cienkiego i wątrobie, nie wpływając na zmiany tego parametru we krwi szczurów. Nie wykazano, aby u zwierząt zatruwanych azotynem dochodziło do zmian zarówno stanu antyoksydacyjnego surowicy (TAS) oraz aktywności dysmutazy ponadtlenkowej (SOD) we krwi, wątrobie czy błonie śluzowej jelita cienkiego. Podawanie szczurom putrescyny zmniejszyło poziom TBARS w badanych tkankach przy zwiększonym poziomie TAS w surowicy. Putrescyna znacząco obniżyła aktywność SOD w wątrobie i krwi i nie zmnieniając aktywności tego enzymu w jelicie cienkim. Rezultaty badań sugerują, że podawanie putrescyny per os szczurom może prowadzić do obniżenia peroksydacji lipidowej indukowanej azotynem sodowym.

  Streszczenie angielskie: Studies were carried out to elucidate the anti-oxidative effect(s) of putrescine (10 mg/kg b.w./day) in rats treated per os with either sodium nitrite (10 mg/kg b.w./day) or normal saline (control) for 14 days. The putrescine was given to rats for 7 days only (days 7-14) and it was introduced 3-4 hrs after nitrite or saline dosage. Sodium nitrite increased thiobarbituric acid reactive substances (TBARS) in rat small intestinal mucosa and liver, and the agent did not have any effect on the total anti-oxidant status (TAS) and lipid peroxidation of rat blood. Nitrite did not also change the activity of superoxide dismutase (SOD) in the small intestinal mucosa, liver and blood, as well. Pretreatment of nitrite-treated rats with putrescine decreased TBARS and increased TAS in animals. Putrescine decreased SOD activity in the blood and liver of nitrite- and/or saline-treated rats, however, the agent did not affect the SOD enzyme in the small intestinal mucosa. Results suggest that putrescine dosed to nitrite-treated rats possesses some anti-oxidative properties.


  19/461

  Tytuł oryginału: A pilot study on the histochemical evaluation of Na/K-ATPase and succinate dehydrogenase in rat intestinal villi.
  Tytuł polski: Badania pilotowe nad histochemiczną oceną ATPazy-Na/K oraz dehydrogenazy bursztynianowej w kosmkach jelita cienkiego szczura.
  Autorzy: Grudziński Ireneusz P.
  Źródło: Rocz. Państ. Zakł. Hig. 2002: 53 (1) s.19-26, il., bibliogr. 31 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 301,906

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie polskie: Badano wpływ zatrucia azotynem sodowym na aktywność ATPazy-Na/K oraz dehydrogenazy bursztynianowej (SDH) w błonie śluzowej jelita cienkiego szczurów. Zwierzęta otrzymywały per os wodny roztwór azotynu sodowego (10 mg NaNO2/kg m.c.) i/lub 0,9 proc. roztwór chlorku sodowego (kontrola) przez okres 3 i 12 tygodni. Histoenzymatyczna analiza wykazała azotynowe obniżenie aktywności ATPazy-Na/K oraz SDH w kosmkach jelitowych ze szczególnym nasileniem wpływu azotynu w 12 tygodniu zatrucia zwierząt.

  Streszczenie angielskie: Effects of poisoning with sodium nitrite on Na/K-ATPase and succinate dehydrogenase (SDH) activity were examined in the small intestine mucosa of male Wistar rats. The animals were treated per os with either an aqueous solution of sodium nitrite (10 mg NaNO2/kg b.w.) or normal saline (control) daily for 3 or 12 weeks. Histochemical analyses show that sodium nitrite decreased Na/K-ATPase and SDH in rat intestinal villi, and the nitrite side effect(s) was mainly observed in animals treated for 12 weeks.


  20/461

  Tytuł oryginału: Ocena wpływu wody dejonizowanej na wybrane składniki gospodarki tłuszczowej, węglowodanowej i białkowej, morfologię oraz równowagę kwasowo-zasadową we krwi szczurów.
  Tytuł angielski: Evaluation of the effect of deionized water on selected components of fat, carbohydrate, and protein metabolism, morphology and the acid-base equilibrium in the rats blood.
  Autorzy: Drobnik Michał
  Źródło: Rocz. Państ. Zakł. Hig. 2002: 53 (1) s.27-32, tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,906

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie polskie: W badaniach doświadczalnych na szczurach określono wpływ doustnego stosowania wody dejonizowanej, na niektóre parametry gospodarki lipidowej, białkowej, węglowodanowej, morfologię, rozmaz krwi obwodowej i równowagę kwasowo-zasadową we krwi tych zwierząt.

  Streszczenie angielskie: By virtue of the carried out experimental investigations no essential effect of deionized water, administered orally for 90 days in a dose ad libitum, has been stated to act, in the blood of rats, on the determined elements of carboxydrate, protein metabolism, on morphology and the peripheral blood smear. The observed value shifts to the indices of fat metabolism and of the acid-base equilibrium are contained within the limits of physiological norms for that species of animals.


  21/461

  Tytuł oryginału: Intracerebroventricular administration of bacterial lipopolysaccharide prevents the development of acute experimental pancreatitis in the rat.
  Autorzy: Jaworek Jolanta, Bonior Joanna, Nawrot Katarzyna, Leja Anna, Sendur Ryszard, Stachura Jerzy, Pawlik Wiesław, Konturek Stanisław
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (4) s.BR136-BR143, il., tab., bibliogr. 46 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • farmacja
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: Lipopolysaccharides (LPS) are responsible for septic shock but low doses of LPS reduce pancreatic damage produced by caerulein-induced pancreatitis (CIP) in rats. Leptin, produced by adipocytes attenuates the severity of CIP. The aim of this study was to evaluate the effect of intracerebroventricular (i.c.v) administration of LPS on CIP and plasma leptin level and to investigate the involvement of sensory nerves (SN) in the effects of LPS on CIP. CIP was produced by subcutaneous (s.c.) infusion of caerulein (25 ćg/kg) to conscious rats. SN were deactivated with capsaicin (100 mg/kg s.c.). LPS (0.2, 2, or 20 ćg/rat) were applied to the right cerebral ventricle 30 min prior to CIP. CIP was manifested by an increase in plasma levels of amylase, lipase, leptin and an antiinflammatory interleukin 10 (IL-10), (by 400 p.c., 1000 p.c., 700 p.c. and 50 p.c., respectively), confirmed by histological examination and accompanied by 40 p.c. reduction in pancreatic blood flow. Pretreatment of CIP rats with i.c.v. LPS resulted in significant reduction of CIP accompanied by dose-dependent increase in plasma levels of leptin and IL-10. Deactivation of SN, which by itself failed to affect CIP, completely reversed the beneficial effects of i.c.v. administration of LPS on CIP and reduced plasma leptin and IL-10 concentrations. Pretreatment with LPS given i.c.v. prevents the development of caerulein-induced pancreatitis through the activation of SN and though the release of leptin.


  22/461

  Tytuł oryginału: Effect of diazepam and clonazepam on the function of isolated rat platelet and neutrophil.
  Autorzy: Rajtar Grażyna, Żółkowska Dorota, Kleinrok Zdzisław
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (4) s.PI37-PI44, il., tab., bibliogr. 40 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Background: Benzodiazepine binding sites distnict from the GABA-receptor-chloride-complex in the central nervous system have been recongized in many peripheral tissues, but their physiological role remains unexplained. Our study was undertaken to examine the effects of diazepam, clonazepam, and PK 11195, a peripheral benzodiazepine receptor antagonist, on the functional and biochemical responses of platelets and neutrophils stimulated by different physiological agonists. Material/Methods: The experiments were conducted on isolated washed rat platelets activated by arachidonic acid (AA), adenosine 5'-diphosphate (ADP), or thrombin and on isolated rat neutrophils activated by a chemotactic peptide, formyl methionyl leucyl phenylalanine (fMLP). Results: The results showed that neither diazepam nor clonazepam nor PK 11195 alone augmented the reponse of resting platelets or modified neutrophil reponse, but diazepam and clonazepam in a concentration-dependent manner inhibited thrombin, ADP or AA-stimulated platelet aggregation and the thrombin-induced increase in free intracellular Caý+. Both drugs also exerted an inhibitory effect on reactive oxygen species (ROS) produced by fMLP-stimulated neutrophils. However, diazepam was about 10 times more effective than clonazepam. PK11195 did not influence platelet and neutrophil function stimulated by agonists, but reversed the inhibitory action of both benzodiazepines on platelet activation and ROS production. Conclusions: The results indicated that invitro diazepam, and in a much smaller degree clonazepam, may down-regulate platelet activation and release of some proinflammatory mediators by stimulated neutrophils. These effects are probably exerted by a specific benzodiazepine binding sites.


  23/461

  Tytuł oryginału: Effects of acamprosate and some polyamine site ligands of NMDA receptor on short-term memory in rats.
  Autorzy: Mikołajczak Przemysław, Okulicz-Kozaryn Irena, Kamińska Ewa, Niedopad Lidia, Polańska Anna, Gębka Joanna
  Źródło: Eur. J. Pharmacol. 2002: 444 (1/2) s.83-96, il., tab., bibliogr. s. 94-96
  Sygnatura GBL: 312,088

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca opublikowana za granicą

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was to evaluate the effect of multiple acamprosate (500.0 mg/kg, p.o.) administration on short-term memory, using te social recognition test in rats. Ifenprodil (1.0 mg/kg, i.p.), arcaine (5.0 mg/kg, i.p.) and spermidine (20.0 mg/kg, i.p.) were chosen as polyamine ligands and their action or interaction with acamprosate was also studied. The doses used did not show any sedative activity, which was assessed by measuring locomotor activity and the hypnotic effect of ethanol. The findings suggest that acute acamprosate treatment did not impair short-term memory. Multiple acamprosate and a single spermidine or arcaine administration led to better performance in the memory test, whereas no significant difference was observed in ifenprodil-treated rats. Co-administratio of a single arcaine or spermidine dose with multiple acamprosate produced worse results. This means that the effect of repeated acamprosate administration can be changed by the co-administration of other polyamine ligands, so that care should be taken in interpreting.


  24/461

  Tytuł oryginału: Repeated imipramine and electroconvulsive shock increase ŕ1A-adrenoceptor mRNA level in rat prefrontal cortex.
  Autorzy: Nalepa Irena, Kreiner Grzegorz, Kowalska Marta, Sanak Marek, Zelek-Molik Agnieszka, Vetulani Jerzy
  Źródło: Eur. J. Pharmacol. 2002: 444 (3) s.151-159, il., tab., bibliogr. s. 158-159
  Sygnatura GBL: 312,088

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: ŕ1-Adrenoceptors have been implicated in the mechanism of action of antidepressants, but their action on specific receptor subtypes was rarely reported. We compared now the action of two prototypic antidepressant treatments: repeated imipramine and electroconvulsive shock, on the expression of the ŕ1A - and ŕ1B -adrenoceptor mRNAs and on the receptor density in rats. The mRNA expression was assessed by Northern blot in the prefrontal cortex and the hippocampus, the receptor density was measured by [3H] prazosin binding in the total cerbral cortex and hippocampus. In the cortex, both treatments elevated the ŕ1A -adrenoceptor mRNA and the expression of receptor protein. The expression of ŕ1B -adrenoceptor mRNA remained unaffected. In contrast, in the hippocampus, the antidepressant treatments augmented the density of ŕ1A -adrenoceptor protein without changing the level of its mRNA expression there. The results suggest that the ŕ1A -adrenoceptor subtype is specifically involved in the mechanism of action of classical antidepressant treatments.


  25/461

  Tytuł oryginału: Substance P content in the cerebrospinal fluid and fluid perfusing cerebral ventricles during elicitation and inhibition of trigemino-hypoglossal reflex in rats.
  Autorzy: Zubrzycka Maria, Janecka Anna
  Źródło: Brain Res. 2002: 941 (1/2) s.29-33, il., bibliogr. 47 poz.
  Sygnatura GBL: 312,085

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was to establish whether tooth pulp and periaqueductal central gray (PAG) stimulation affects the release of substance P (SP) into the fluid perfusing the cerebral ventricles in rats. The content of substance P in the cerebrospinal fluid and fluid perfusing cerebral ventricles was determined during incisor pulp stimulation with electrical impulses inducing nociceptive trigeminohypoglossal reflex and then during inhibition of the reflex by stimulation of PAG. Perfusion of the cerebral ventricles was carried out using artificial cerebrospinal fluid (aCSF). SP-like immunoreactivity (SP-LI) was determined in the samples by radioimmunoassay. Samples were collected in four groups: first group - cerebrospinal fluid (CSF); second group - aCSF perfusates without stimulation; third group-aCSF perfusates during incisor pulp stimulation; fourth group-aCSF perfusates during incisor pulp stimulation and simultaneous inhibition of trigemino-hpoglossal reflex by PAG stimulation. It was shown that incisor pulp stimulation led to the increased release of SP-LI into the fluid perfusing cerebral ventricles. Stimulation of PAG reduced the release of SP-LI into the cerebro-ventricular system to the values obtained before the tooth pulp stimulation. The results indicate that PAG significantly inhibits the release of SP-LI into the rat cerebral ventricular system and may be involved in the inhibition of trigemino-hypoglossal reflex.


  26/461

  Tytuł oryginału: Wpływ niedoboru estrogenów na zawartość cynku w zębach i żuchwie szczurów po ovariektomii.
  Tytuł angielski: The effects of estrogen deficiency on zinc content in the teeth and mandible of rats after ovariectomy.
  Autorzy: Rahnama Mansur, Błoniarz Jadwiga
  Źródło: Bromatol. Chem. Toksykol. 2002: 35 (1) s.75-80, tab., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,377

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • chirurgia
 • endokrynologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przy użyciu absorpcyjnej spektrometrii atomowej oznaczono zawartość cynku w kości żuchwy i w zębach samic szczurów po usunięciu jajników oraz po zastosowaniu doświadczalnej estrogenowej terapii zastępczej. Niedobór estrogenów prowadził do obniżenia sie poziomu cynku w twardych tkankach narządu żucia, w porównaniu z grupą kontrolną. Podawanie 17á-estradiolu wstrzymywało wzrost zawartości cynku w materiale.

  Streszczenie angielskie: Estrogen deficiency appearing after menopause or ovariectomy leads to osteopenia and osteoporosis. Such conclusion has been confirmed by non-invasive examinations of the skeletal, maxillary and mandible bones and teeth. Demineralisation of the hard tissues was heretofore attributed to the loss of calcium and phosphorus, while the role of microelements (e.g. Zn) was not completely explained. This experiment attempts to explain zinc behaviour in ther structure of the masticatory system when the level of estrogens is reduced. Female Wistar rats were used in the experiment. They were divided intop seven groups as follows: CL - control, SH - sham operated, OV - after ovariectomy, OVO ovariectomised rats which were injected oleum pro injectione, OVH1 - OVH3 - rats receivibg twice a week 3 different (1.25 ćg., 12.5 ćg and 125 ćg) doses, respectively, of 17á-estradiol. Zinc level after ovariectomy was lower than in the control both in the teeth and in the mandible. The differences were statistically significant. Administration of 17á-estradiol to the ovariectomised rats produced a slight increase in Zn level. These results may suggest that ovarian estrogens play an important role in mineralisation of bones and teeth, and therefore, in post-menopausal osteoporosis prevention.


  27/461

  Tytuł oryginału: Badania zawartości sodu w zębach, żuchwie i surowicy krwi szczurów w zależności od poziomu estrogenów.
  Tytuł angielski: Assessment of sodium content in rat teeth, mandible and serum vs. estrogen levels.
  Autorzy: Rahnama Mansur, Błoniarz Jadwiga
  Źródło: Bromatol. Chem. Toksykol. 2002: 35 (1) s.81-86, tab., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,377

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Stosując płomieniową metodę ASA oznaczono zawartość sodu w zębach, żuchwie i surowicy krwi zwierząt doświadczalnych: grupy kontrolnej, sztucznie operowanej, po usunięciu jajników oraz po zastosowaniu estrogenowej terapii zastępczej (17á-estradiol). W indukowanej hypoestrogemii poziom sodu zarówno w zębach jak i w żuchwie obniżył się. Również zawartość sodu w surowicy krwi była niższa od poziomu Na w grupie kontrolnej. Zastosowanie 17á-estradiolu zapobiegło procesowi demineralizacji badanych tkanek narządu żucia.

  Streszczenie angielskie: Estrogens play a pivotal role in the mineral homeostasis of the organism. Estrogen deficiency associated with the postmenopausal period or ovariectomy affects bone metabolism. The aim of this experiment was to assess the influence of estrogen levels on the sodium content of rat teeth, mandible and serum. The animals were divided into 7 groups: CL - control, SH -sham operated, OV - after ovariectomy, OVO - ovariectomised rats which were injected oleum pro injectione, OVH1 -OVH3 - rats receiving twice a week 3 different (1.25 ćg, 12.5 ćg and 125 ćg) doses of 17á-estradiol. After the experiment had been completed, we noted that sodium level in the teeth and mandible was lower in the group of animals with estrogen deficiency. Serum sodium content was also lower. It was also found that 17á-estradiol supplementation could protect the teeth and mandible from sodium depletion and keep serum sodium content at the preoperative level.


  28/461

  Tytuł oryginału: Wpływ dichlorfosu na aktywność reduktazy HMG-CoA w wątrobie szczura.
  Tytuł angielski: Effect of dichlorvos on HMG-CoA reductase activity in rat liver.
  Autorzy: Sadurska Bożenna, Skalska-Hilgier Elżbieta
  Źródło: Bromatol. Chem. Toksykol. 2002: 35 (1) s.93-97, tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,377

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu dichlorfosu, pestycydu fosforoorganicznego, na aktywność reduktazy HMG-CoA, kluczowego enzymu syntezy cholesterolu w wątrobie szczura w warunkach in vivo i in vitro.

  Streszczenie angielskie: The effect of dichlorvos, an organophosphorous pesticide, on HMG-CoA reductase activity was studied in rat liver in vivo and in vitro. Decreased reductase activity was noted both in acute (50 p.c. LD50) and repeated (10 p.c. LD50) exposure to dichlorvos. In vitro experiments did not show a direct effect of dichlorvos on the activity of the enzyme. The changes in HMG-CoA reductase activity may be explained by the disturbed permeability of the cellular membranes.


  29/461

  Tytuł oryginału: Antyoksydacyjny wpływ pochodnych stylbenu na przebieg reakcji wolnorodnikowych w doświadczalnym ostrym zapaleniu trzustki.
  Tytuł angielski: Antioxidative effect of stilbene derivatives on free radical reactions during experimental acute pancreatitis.
  Autorzy: Ławiński Michał, Śledziński Zbigniew, Woźniak Michał, Bogusławski Wojciech, Kubasik-Juraniec Jolanta
  Opracowanie edytorskie: Kulig Jan (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (3) s.244-253, il., tab., bibliogr. 9 poz. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 09. 2001 - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było zbadanie wpływu pochodnych stylbenu na przebieg doświadczalnego ostrego zapalenia trzustki. Materiał i metodyka. Ostre zapalenie trzustki (OZT) wywoływano u szczurów, samców rasy Wistar, poprzez wsteczne podanie do przewodu wą robowo-trzustkowego silnego prooksydanta, jakim jest hydroperoksyd butylu (ButOOH). Badane zwierzęta poddzielono w sposób randomizowany na 6 grup. Czas obserwacji i pomiar wskaźników stresu oksydacyjnego wykonywano po 3 godzinach obserwacji. W grupie zwierząt kontrolnych, którym podawano do przewodu wątrobowo-trzustkowego roztwór soli fizjologicznej w dawce 0,5 ml przez 15 minut nie zaobserwowano zmian w obrazie mikroskopowym trzustki oraz podwyższenia pośrednich markerów stresu oksydacyjnego. W grupie 2 wywoływano OZT poprzez aplikowanie do przewodu wątrobowo-trzustkowego 150 ćmoli ButOOH. Grupa 3 i 4 to zwierzęta, którym podawano przez 8 dni do jamy otrzewnej syntetyczny dietylostylbestrol w dawkach 1 mg i 2 mg, następnie wywoływano OZT w sposób podany powyżej. Grupa 5 i 6 otrzymywała dootrzewnowo resweratrol w dawkach j.w. Wyniki. W grupie szczurów OZT zaobserwowano nasilenie wskaźników stresu oksydacyjnego i zmian w obrazie mikroskopowym trzustki pod postacią: obrzęku podścieliska, wakuolizacji cytoplazmy komórek pęcherzykowych trzustki, przyściennej wewnątrznaczyniowej marginalizacji leukocytów, wylewów krwi poza naczynia krwionośne. Aktywność amylazy w osoczu krwi wzrastała po 3-godzinnej obserwacji. W grupach badanych ...

  Streszczenie angielskie: Aim of the study was to determine the anti-oxidative effect of stilbene derivates on experimental acute pancreatitis. Material and methods. Acute pancreatitis was conjured in male Wistar rats by means of retrograde injection of butyl hydroperoxide (ButOOH), a well-known prooxidant agent, into the bile-pancreatic duct during a period of 15 minutes. Rats were divided into 5 randomized groups. The observation period lasted 3 hours. The control group received 0.5 ml physiological saline instead of ButOOH, and we observed no morphological (under light microscopy), as well biochemical pancreatic changes in this gorup of animals. In the second group acute pancreatitis was induced by retrograde injection of 150 ćmoles of ButOOH. Groups 3 and 4 received dietylstilbestrol - 1 mg/day or 2 mg/day, respectively for 8 days into the abdominal cavity and acute pancreatitis was induced as before. In groups 5 and 6, rats received resveratrol in similar doses as mentioned above, into the abdominal cavity. Results. In rats with acute pancreatitis the following morphological changes were investigated: interstitial oedema, acinar cell vacuolization, leukocyte organ infiltration and focal necrosis. Pancreatic morphological changes, which have been noted 3 hours afer ButOOH injection correlate with the higher activity of serum amylase. Obtained data indicate that ButOOH injection correlate with the higher activity of serum amylase. Obtained data indicate that ButOOH is a very strong ...


  30/461

  Tytuł oryginału: Nowy model doświadczalnego ostrego zapalenia trzustki u szczurów wywołany doprzewodowym podaniem nadkwasu octowego.
  Tytuł angielski: New model of experimental acute pancreatitis induced by peracetate.
  Autorzy: Jankowski Kamil, Śledziński Zbigniew, Ławiński Michał, Woźniak Michał
  Opracowanie edytorskie: Nowak Wojciech (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (3) s.254-260, tab., bibliogr. 15 poz. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 09. 2001 - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie polskie: Celem pracy było stwierdzenie czy jeden z metabolitów etanolu - nadkwas octowy - podany wstecznie do przewodu wątrobowo-trzustkowego szczura wywołała ostre zapalenie trzustki. Materiał i metodyka. 48 szczurów rasy Wistar podzielono na 6 grup, po 8 osobników każda. W grupach 1 i 4 do przewodu wątrobowo-trzustkowego podawano 1 mM roztwór nadoctanu. Szczury z grup 2 i 5 otrzymywały 40 mM roztwór nadoctanu w 0,9 proc. NaCl, w grupach 3 i 6 roztwór soli fizjologicznej. Grupy 1 - 3 były obserwowane przez 3 h, zaś grupy 4 - 6 przez 6 h. Po okresie obserwacji pobierano krew celem oznaczenia poziomu amylazy a fragmenty trzustek poddawano badaniu w mikroskopie świetlnym i elektronowym. Wyniki. Stwierdzono, że podany wstecznie do przewodu wątrobowo-trzustkowego nadoctan wywołuje w trzustce zmiany makroskopowe (obrzęk i ogniska martwicy krwotocznej narządu), jak i widoczne w mikroskopie świetlnym (martwica, wylewy krwawe, nacieki leukocytarne) oraz elektronowym (obrzęk mitochondriów, obecność erytrocytów w przestrzeniach międzykomórkowych). Obserwowano również podwyższony poziom amylazy w osoczu szczurów, którym podawano nadoctan. Nasilenie zmian morfologicznych i biochemicznych było wprost proporcjonalne do stężenia badanego związku i czasu obserwacji. W trzustkach szczurów z grup kontrolnych (3 i 6) nie obserwowano zmian patologicznych. Wniosek. Wykazano, że nadkwas octowy podany do przewodu wątrobowo-trzustkowego szczura powoduje martwiczo-krwotoczne ostre zapalenie trzustki.

  Streszczenie angielskie: Aim of the study was to verify if peracetate - and oxidative ethanol derivative could induce acute pancreatitis in rats. Material and methods. 48 animals were randomly divided into 6 groups, 8 animals each. In groups 1 and 4 a 0.9 p.c. NaC l solution was infused into bile-pancreatic ducts, animals from groups 2 and 5 received a 1 mM solution of peracetate in physiological saline, while in groups 3 and 6 a peracetate concentration of 40 mM. Groups 1 - 3 were under observation for 3 h, while groups 4 - 6 for 6 h. Following this period, serum amylase samples were collected and animals sacrificed. Samples of the pancreas were collected for light and electron microscopic examinations. Results. In rats treated with peracetate we noted an elevated serum amylase activity. During light microscopy we could see focal necrosis of pancreatic tissue and haemorrhages. During electron microscopy we observed endoplasmatic reticulum dilatation, disrupted mitochondria and arythrocytes in in tracellular space. Changes were greater in goups which obtained 40 mM of peracetate solution. Conclusion. We concluded that peracetate, even in very low concentrations (12 mM) could induce severe acute pancreatitis, with the presence of haemorrhage and pancreatic necrosis.


  31/461

  Tytuł oryginału: Influence of 4-day long treatment with vasoactive intestinal peptide on ultrastructure and function of the rat pinealocytes in organ culture.
  Autorzy: Nowicki Marcin, Lewczuk Bogdan, Przybylska-Gornowicz Barbara
  Źródło: Folia Histochem. Cytobiol. 2002: 40 (1) s.9-16, il., bibliogr. 35 poz.
  Sygnatura GBL: 304,846

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Vasoactive intestinal peptide (VIP) is one neuropeptides involved in the regulation of the pineal gland function. The acute treatment of rat pinealocytes with VIP caused in their biochemical parameters. The present study concerns the effects of the chronic treatment with VIP on ultrastructure and function of the rat pinealocytes in organ culture. The pineals of adult male rats were assigned to one of three groups and placed in organ culture for four consecutive days. The pineals of the first group were incubated in the control medium, the pineals of the second group - 12 hrs in control medium and 12 hrs in medium with 1 ćM VIP (between 20.00 and 8.00) during each day, the pineals of the third group - 24 hrs per day in medium with 1 ćM VIP. The melatonin concentration was measured using RIA and activity of enzymes using radiochemical methods. Point count method was used in quantitative ultrastructural analysis. Both modes of chronic treatment with VIP increased significantly the level of melatonin secretion during four days of the culture and the content of this hormone in the pineal explants at the end of the experiment. Treatment with the neuropeptide for 12 hrs and 24 hrs per day elevated also the activity of arylalkylamine N-acetyltransferase and hydroxyindole=O-methyltransferase. On the other hand. VIP had no effect on the activity of arylamine-N-acetyltransferase. VIP increased the relative volume of rough endoplasmic reticulum. Golgi apparatus and mitochondria and did not influence the relative volume of lysosomes and lipid droplets as well as the numerical...


  32/461

  Tytuł oryginału: Immunohistochemical localization of the somatostatin receptor subtype 2A in the rat adrenal gland.
  Autorzy: Pisarek Hanna, Pawlikowski Marek
  Źródło: Folia Histochem. Cytobiol. 2002: 40 (1) s.27-30, il., bibliogr. 15 poz.
  Sygnatura GBL: 304,846

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: The immunohistochemical localization of the somatostatin receptor subtype sst2A was investigated in the rat adrenal gland using SS-800 polyclonal antibody. The ss2A immunopositivity was found in all adrenocortical zones and in adrenal medulla, the reaction being slightly more intense in zona glomerulosa and medulla. The administration of the potent agonist of sst2 receptors - octreotide - resulted in the enhancement of the immunopositivity in zone glomerulosa and medulla, whereas chronic exposure of the rats to diethylstilbestrol led to enhancement of the immunopositivity in zone glomerulosa and in the external part of zona fasciculata.


  33/461

  Tytuł oryginału: Wpływ doboru tasiemców macierzystych linii wsobnej Hymenolepis diminuta WMS il1 na zmienność cech u tasiemców potomnych.
  Tytuł angielski: Influence of the selection of maternal Hymenolepis diminuta WMS il1 on the variability of descended tapeworms.
  Autorzy: Stradowski Marek
  Źródło: Wiad. Parazytol. 2002: 48 (1) s.79-85, il., tab., bibliogr. [8] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 303,658

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: A continuation of a single-individual culture of Hymenolepis diminuta WMS il1 from generations 37 to 66 revealed a very high infective ability of cysticercoids which is reflected in the percentage of tapeworms detected in relation to the number of cysticercoids given to rats (94.4 p.c.). The tapeworms investigated revealed a significant increase in the abundance of type Op3a proglottids (those with no testes on the poral side and 3 on the aporal) in tapeworms of successive generation groups. Each group of tapeworms analysed statistically belonged to three successive generations and numbered 31-34 individuals. The mean abundances of Op3a three successive generations and numbered 31-34 individuals. The mean abundances Op3a type proglottids in tapeworms of the first groups studied in experiment, including generations 37-39 and 40-42 were 9.2 p.c. and 9.5 p.c., respectively. The last studied groups, including generations 61-63 and 64-66 had higher mean numbers of type Op3a proglottids, at 11.1 p.c. and 11.5 p.c. respectively. The quantitative figures of 1p3a type proglottids amounted to 1.6 p.c. and 1.3 p.c. in first generation groups and in the last two groups 0.8 p.c. and 1.0 p.c. respectively. The probable cause of this significant P 0.001) relative increase in the numbers of Op3a type proglottids and decrease (P 0.01) in the numbers of 1p3a type proglottids was the deliberate selection of maternal tapeworms characterized by numbers of Op3a type proglottids greater and 1p3a type proglottids smaller than average for their generation.


  34/461

  Tytuł oryginału: The influence of photodynamic reaction on R2C cells.
  Autorzy: Wołuń-Cholewa M[aria], Warchoł J[erzy] B.
  Źródło: Folia Histochem. Cytobiol. 2002: 40 (2) s.109-110, il., bibliogr. 10 poz. - Konferencja pt. Cytometria przepływowa i ilościowa, mikroskopia w diagnostyce medycznej Poznań 21-22.05. 2001
  Sygnatura GBL: 304,846

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: Photodynamic therapy (PDT) represents a theapeutic approach in which photosensitised neoplastic cells undergo destruction under effect of light. In this study we have attempted to define effects of photochemotherapy R2C cells, sensitised with protoporphyrin IX (PpIX) and to find out whethe inhibition of gene expression by cycloheximide affects development of lesions in the cells. The photosensitised necrotic lesions was followed in the cells, using the fluorescent staining with propidium iodide and Hoechst 33342. The expresiments demonstrated that PpIX and light, acting in parallel, induce development of apoptotic and necrotic lesions in R2C cells. Intensity of the lesions correlated with concentration of the applied photosensitiser and with duration of light exposure. Using cycloheximide, we also inhibited protein expression in cells photosensitised with protoporphyrin before they were exposed to light. In the latter case, development of apoptosis was clearly intensified which might be explained by inhibition of antiapoptotic protein synthesis in the cells.


  35/461

  Tytuł oryginału: The influence of storage time upon the real thickness of the histological brain sections.
  Autorzy: Dziewiątkowski J[erzy], Spodnik J[anusz] H., Wójcik S., Spodnik E., Moryś J[anusz]
  Źródło: Folia Histochem. Cytobiol. 2002: 40 (2) s.113-114, il., bibliogr. 15 poz. - Konferencja pt. Cytometria przepływowa i ilościowa, mikroskopia w diagnostyce medycznej Poznań 21-22.05. 2001
  Sygnatura GBL: 304,846

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to assess the effect of storage time on the actual thickness of the histological sectons. The study was performed on 5 brains of adult Wistar rats. The most rapid changes occur at the beginning of the storage process, after about one month the dynamics of changes decreases, but still the thickness of the sections diminishes. It is suggested that quantitative analyses should be performed in similar period of time and the critical care should be taken not only of the chemicals and procedures used, but also of the control of environmental factors.


  36/461

  Tytuł oryginału: Folia Histochemica et Cytobiologica
  Tytuł angielski: Correlation of histopathological and biochemical appraisal of anthracyclin-induced myocardium damage.
  Autorzy: Dzięgiel P[iotr], Surowiak P., Zabel M[aciej]
  Źródło: Folia Histochem. Cytobiol. 2002: 40 (2) s.127-128, il., bibliogr. 8 poz. - 37 Sympozjum Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików Kraków 02-05.09. 2001
  Sygnatura GBL: 304,846

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • kardiologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: Treatment of various tumor types with anthracyclin cytostatic drugs (DNR - daunorubicin and DOX - coxorubicin) is limited by their highe cardiotoxicity. This study was aimed at examining effectiveness of histopathological appraisal of myocardial cell injury induced by the cytostatic drugs and evaluated according to Bilingham and by MTS methods as compared to results of parallel biochemical assessment of lipid peroxidation indices (MDA - malonyldialdehyde, 4-HDA - 4-hydroxyalkenes). The experiments were performed on rats intoxicated with DNR or DOX in an acute manner (1 x 10 mg/kg body weight, i.v.) or a subchronic manner (3 x 3 mg/kg body weight i.v.). Significant positive correlations were demonstrated between results of histological and biochemical appraisal in rats intoxicated in the acute manner with DNR (r = 0.91), intoxicated in the subchronic manner with DNR (r = 0.90) and in rats intoxicated in the acute or subchronic manner with DOX (r = 0.91, r = 0.77, respectively). The obtained results have confirmed the free radical mechanism of cardiomyocyte injury induced by anthracyclines and the applied techniques of evaluating the destruction may be used independently of each other.


  37/461

  Tytuł oryginału: The expression of PDGF, its receptors and capillary morphometry in the developing lung: quantitative studies.
  Autorzy: Marszałek A[ndrzej], Biczysko W[iesława], Wąsowicz M[arcin], Daa T., Yokoyama S.
  Źródło: Folia Histochem. Cytobiol. 2002: 40 (2) s.139-140, il., bibliogr. 11 poz. - 37 Sympozjum Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików Kraków 02-05.09. 2001
  Sygnatura GBL: 304,846

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • zarodki

  Streszczenie angielskie: The aim of the present study was the evaluation of the expression levels of PDGF-A and B, and PDGFR-ŕ, and changes of apillary cross-sectional areas during terminal vascular network formation in the developing lung. Pathogen-free fetuses and newborn Wistar rats were used. Lungs were processed for frozen sections used for immunohistochemical staining and parallel tissue specimens were prepared for transmission electron microscopy. The expression levels of PDGF-A and B, and PDGRR-ŕ were obtained using quantitative image anlysis. Additionally, the morphometry of capillary cross-sectional area was performed. We found that the expression levels of the studied antigens fluctuated, and the highest values were found in 2-day old fetuses (p 0.0001). Although there were no significant differences of the area of "a single" capillary, the area of the endothelium decreased significantly in perinatal period (p 0.0001). We conclude that the statistically significant changes of the studied antigens' expression as well as the of capillary cross-sectional area occur in the perinatal period.


  38/461

  Tytuł oryginału: A search for colocalization of mGlu1a receptors with CRF or NPY in the rat brain amygdala.
  Autorzy: Śmiałowska M., Wierońska J. M., Wędzony K.
  Źródło: Folia Histochem. Cytobiol. 2002: 40 (2) s.153-154, il., bibliogr. 11 poz. - 37 Sympozjum Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików Kraków 02-05.09. 2001
  Sygnatura GBL: 304,846

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: Excitatory neurotransmitter glutamate, as well as corticoliberin (CRF) and neuropeptide Y (NPY) play an important roel in fear and anxiety. Among the brain structures engaged in these effects the important one is amygdala. In the present study, a single and double immunohistochemical staining techniques were used in order to visualize CRF, NPY and metabotropic glutamate receptors (mGluR1a) in rat amygdala. MGluR1a belongs to class of postsynaptic excitatory receptors and has a preferable somatic localization. CRF and NPY were localized using rababit polyclonal antibodies, and mGluR1a using a mouse monoclonal one. Then, ABC-peroxidase and DAB or benzidine were used. Upon single immunostaining, NPY and CRF were found in some nerve cell bodies and fibres in the amygdala. The immunoreactivity of mGluR1a was observed in some nerve cells, processes and fibres, especially on the border between the central and the basolateral nuclei and ventrally to that region. Double staining revealed mGlR1a-IR on some CRF- and NPY-immunoreactive nerve cell bodies and processes. The obtained results indicate that mGlu1a receptors may control at least some NPY and CRF neurons in the amygdala.


  39/461

  Tytuł oryginału: The influence of interleukin-1 and interleukin-6 on expression of proteins involved in steroidogenesis in Leydig cells and on their apoptosis or necrosis in vitro.
  Autorzy: Sawiński P[iotr], Łukaszyk A[ndrzej]
  Źródło: Folia Histochem. Cytobiol. 2002: 40 (2) s.159-160, il., tab., bibliogr. 8 poz. - 37 Sympozjum Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików Kraków 02-05.09. 2001
  Sygnatura GBL: 304,846

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • urologia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: This paper presents a study on the expression of proteins involved in steroidogenesis in rat Leydig cells: StAR protein and aromatase, in relation to the age of animals and to the influence of interleukin-1 and interleukin-6. In addition, their effect on apoptotis and damage of Leydig cells was investigated. Leydig cells were isolated rom rats at certain age intervals and exposed to different concentrations of the above-mentioned cytokines. Next, total RNA was isolated from Leydig cells and RT-PCR with primers specific for rat StAR protein and aromatase was performed. The products were analysed by agarose gel electrophoresis. Leydig cells were also stained with propidium iodide and Hoechst 33342 to estimate the percentage of apoptotic or necrotic or necrotic cells.The results seem to confirm the role of interleukins in the control of expression of enzymes and regulatory factors involved in steroidogenesis in rat Leydig cells, and in the regulation of their apoptosis and necrosis. The effect of the studied interleukins on Leydig cells is exerted during development and after adolescence.


  40/461

  Tytuł oryginału: Germ cells with nuclear DNA fragmentation related to apoptotic cells in rat testis in experimental hyperprolactinemia induced by metoclopramide.
  Autorzy: Laszczyńska M[aria], Słuczanowska-Głąbowska S[ylwia], Piasecka M[ałgorzata], Skowron J[oanna], Dębińska-Szymańska T.
  Źródło: Folia Histochem. Cytobiol. 2002: 40 (2) s.163-164, il., tab., bibliogr. 9 poz. - 37 Sympozjum Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików Kraków 02-05.09. 2001
  Sygnatura GBL: 304,846

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: The cells with nuclear DNA fragmentation related to apoptosis were detected by TUNEL technique in the seminiferous epithelium of control rats and of rats with experimental hyperprolactinemia induced by metoclopramide. The percentage of convoluted tubules with apoptotic cells and the number of apoptotic cells (predominantly spermatogonia and spermatocytes) was increased in the experimental group. The results indicated stage-specific germ cell apoptosis. In the experimental group, apoptotic cells were most evident at early (I-IX), middle (VII-VIII) and late (XII-XIV) stages of teh seminiferous epithelium cycle, as revealed by light and electron microscopy. We suggest that a decreased concentration of testosterone and an increased concentration of prolactin could disturb spermatogenesis and contribute to the intensive apoptosis of germ cell in rats with hyperprolactinemia. sertoli cells which have receptors for testosterone and prolactin and play an important role in spermatogenesis and in the initiation of apoptosis in seminiferous epithelium, could mediate such an influence of both hormones.


  41/461

  Tytuł oryginału: Stages of the rat thymic medulla development in foetal period.
  Autorzy: Brelińska R[enata], Ostalska D[anuta], Kaczmarek E[lżbieta], Kowalska K[atarzyna]
  Źródło: Folia Histochem. Cytobiol. 2002: 40 (2) s.171-172, il., bibliogr. 6 poz. - 37 Sympozjum Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików Kraków 02-05.09. 2001
  Sygnatura GBL: 304,846

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • zarodki

  Streszczenie angielskie: Development of thymic medulla was examined on consecutive gestational days (GD) in Wistar rats. Medullary thymic epithelial cells (TEC) were identified by immunocytochemical localisation of neuronspecific enolase (NSE). Organisation of thymic medullary architecture was determined by interaction of thymocytes with NSE-positive TEC, that led to formation of lymphoepithelial complexes (GD 19), in which the cells exhibited proliferative activity or traits of apoptosis. The studies indicated that differentiation events and organisation of thymic medulla require stagae-specific interactions between TEC and thymocytes.


  42/461

  Tytuł oryginału: Age-related changes in rat thymic epithelial cells.
  Autorzy: Brelińska R[enata], Jaroszewicz A., Kowalska K[atarzyna]
  Źródło: Folia Histochem. Cytobiol. 2002: 40 (2) s.173-174, il., bibliogr. 10 poz. - 37 Sympozjum Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików Kraków 02-05.09. 2001
  Sygnatura GBL: 304,846

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: We investigated age-related changes in immunocytochemical localisation of cytokeratin 16 (CK 16) in thymuses of female Wistar rats at various stages of adult life (months 1, 3, 6, 12). Within the 1 st month of life, distribution of CK typical for individual subsets of thymic epithelial cells (TEC) was observed. The most numerous CK16+ TEC were observed in the outer region of medulla, in the outer cells of Hasall's corpuscles and in the superficial epithelial layr neighbouring the connective tissue of the capsule, septa and vessels of the thymus. In the 3rd month of life, increased intensity of CK16 reaction in superficial TEC was accompanied by increased numbers of CK6+ TEC in the outer region of the medulla. Age-related alterations in the distribution of the studied markers were evident beginning from the 6rh month of life and involved increased expression of CK16 in the superficial layer of TEC, which at the interface with the septa formed startifed epithelium. In parallel, decreased numbers of CK16+ TEC distribution of a similar type developed in 12-month old rats and they probably relfected altered functions of some TEC populations and decreased or increased biological activity of other TEC populations.


  43/461

  Tytuł oryginału: Lympho-epithelial interactions in rat thymus during pregnancy.
  Autorzy: Brelińska R[enata], Kowalska K[atarzyna], Paczkowska A., Jaroszewski J[an]
  Źródło: Folia Histochem. Cytobiol. 2002: 40 (2) s.175-176, il., bibliogr. 8 poz. - 37 Sympozjum Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików Kraków 02-05.09. 2001
  Sygnatura GBL: 304,846

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie angielskie: Alterations in the thymic epithelial cell activity were analysed during pregnancy and lactation in Wistar rats by examining the presence and in situ distribution of lymphoepithelial complexes formed by thymic nurse cells (TNC). TNC were identified in paraffin sections by their exprssion of MHC class II antigens, CD54 molecule and a neuromarker, protein gene product 9.5 (PGP9.5). On the first days of pregnancy (gestational days, GD) the numbr of PGP9.5+ TNC was found to decrease abruptly. On GD14, a transient increase was noted in the number of PGP9.5+, MHC+, CD54+ TNC. Another increase was observed in the course of lactation, when the weight of the thymus reached the lowest values. While the increase in TNC numbers during lactation may be linked to the process of reconstruction of teh thymic lymphoid population, the augmented activity of lymphoepithelial interactions on GD14 may be associated with thymic engagement in pregnancy-induced immune processes.


  44/461

  Tytuł oryginału: Preliminary evaluation of pancreatic islets in rats with experimental uremia and after thyroparathyroidectomy.
  Autorzy: Kasacka I[rena], Azzadin A[rsalan], Sawicki B[ogusław]
  Źródło: Folia Histochem. Cytobiol. 2002: 40 (2) s.179-180, il., bibliogr. 13 poz. - 37 Sympozjum Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików Kraków 02-05.09. 2001
  Sygnatura GBL: 304,846

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • endokrynologia
 • gastroenterologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: Hormonal disorders are the permanent symptoms of renal failure. They concern all known hormones and can be due to quantitative changes of the secretory activity and disturbances of endocrine cell functions. The aim of this study was to establish whether experimental thyroparathyroidectomy in uremic animals causes detectable histomorphological changes in endocrine cells of pancreatic islets. Thyroparathyroidectomy was performed in rats 30 days after nephrectomy. Fragments of pancreatic tissue were collected 14 days after the operation. Paraffin sections were stained with H + E and by silver salt impregnation. Immunohistochemical reactions were conducted using antibodies against calcitonin gene-related peptide (CGRP), synaptophysin (SPh), somatostatin (ST), neuron-specific enolase (NSE), and chromogranin (CgA). It was shown that endocrine cells of pancreatic islets in thyroparathyroidectomized rats show intensified immunoreactivity to SPh and ST as compared to the control group of animals. Immunocytochemical reactions for NSE, CgA, and CGRP were negative.


  45/461

  Tytuł oryginału: Thyroid C cells in male and female rats with chronic renal failure.
  Autorzy: Kasacka I[rena], Azzadin A[rsalan], Malla H.
  Źródło: Folia Histochem. Cytobiol. 2002: 40 (2) s.181-182, il., bibliogr. 14 poz. - 37 Sympozjum Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików Kraków 02-05.09. 2001
  Sygnatura GBL: 304,846

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • endokrynologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The kidneys are responsible for iodine and of thyroid hormone biodegradation. The aim of this study was the histomorphological and immunohistochemical evaluation of the influence of sex on parafollicular thyroid C cells in rats chronic renal failure. The experiment included 40 Wistar rats after subtotal nephrectomy, after sham operation, and without any surgical procedure. Two weeks after nephrectomy, fragments of thyroids were collected from the examined animals. Paraffin sections were stained with H + E and by silver impregnation. Calcitonin (CT), synaptophysin (SPh), somatostatin (ST), and neuron-specific enolase (NSE) were detected immunohistochemically in C cells. In rats with experimental uremia, immunostaining for the examined substances increased significantly in comparison to the controls. We also observed higher number of C cells with a stronger reaction in the group of males, compared to the female rats.


  46/461

  Tytuł oryginału: Ocena reakcji miazgi zębów szczura na opracowanie ubytków laserem Er:YAG.
  Tytuł angielski: Assessment of the reaction of rat dental pulp to cavity preparation by Er:YAG laser.
  Autorzy: Żmuda Stanisław, Trykowski Jan, Preiskorn Maria, Ignatowicz Elżbieta
  Źródło: Stomatol. Współcz. 2002: 9 (2) s.51-56, il., bibliogr. s. 55-56, sum.
  Sygnatura GBL: 313,097

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie polskie: Badania przeprowadzono na 90 szczurach rasy Wistar, które podzielono na dwie grupy. Kontrolna grupa zwierząt służyła jako wzorzec fizjologiczny. W grupie doświadczalnej ubytki w drugich górnych trzonowcach preparatowano laserem Er:YAG po stronie lewej i wiertarką z wiertłem diamentowym po stronie prawej. Ubytki wypełniano cementem glassionomerowym Vitremer. Stan miazgi oceniano histologicznie po 3, 13 i 56 dniach od zabiegu. Nie zaobserwowano istotnych różnic w reakcji miazgi na oba sposoby preparacji ubytków. Zmiany w miazdze były nieznaczne i w pełni odwracalne. Po zastosowaniu lasera proces wygajania miazgi przebiegał szybciej niż po użyciu wiertarki.

  Streszczenie angielskie: 90 Wistar rats were divided into two groups. The first control group was used as the physiological model. In the other group cavities were prepared in the second maxillary molars by laser on the left and by micromotor with a diamond bur on the right side, and filled with Vitremer. After 3, 13 and 56 days the status of the pulps was determined histologically. There were no statistical differences in the pulp reactions to both cavity preparations. The changes were slight and fully reversible, but pulp healing progressed quicker after the laser treatment.


  47/461

  Tytuł oryginału: N-methyl-d-aspartate receptor-mediated processing of á-amyloid precursor protein in rat hippocampal slices: in vitro - superfusion study.
  Autorzy: Gordon-Krajcer Wanda, Salińska Elżbieta, Łazarewicz Jerzy W.
  Źródło: Folia Neuropathol. 2002: 40 (1) s.13-17, il., bibliogr. 26 poz.
  Sygnatura GBL: 304,961

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: Abnormal proteolytic degradation of the á amyloid precursor protein (á-APP) may result in accumulation of potentially neurotix á amyloid (áA). The role of various receptors in the regulation of á-APP processing has been suggested. This study aimed to determine how NMDA receptors and Caý+ ions regulate proteolysis of á-APP in rat hippocampus in vitro. Adult rat hippocampal slices were superfused with NMDA-containing media, and immunoreactivity of soluble á-APP derivatives was detected in dialysates. Application of 100 ćM and 250 ćM NMDA for 20 min in Caý+-containing medium induced dose-dependent release of amino-terminal á-APP derivatives, and a fragment of Aá sequence, whereas carboxy-terminal fragments of á-APP were only slighty detected. This indicates activation of á-APP processing, and release of its soluble cleavage products. This effect was inhibited by NMDA receptor antagonist 1 ćM MK-801 and 100 ćM CPP in Caý+-free medium, thus indicating that NMDA receptors and calcium ions mediate proteolytic non-amyloidogenic degradation of the á-APP.


  48/461

  Tytuł oryginału: Synthesis and tumoricidal activity evaluation of new morin and quercetin sulfonic derivatives.
  Autorzy: Król Wojciech, Dworniczak Szymon, Pietsz Grażyna, Czuba Zenon P., Kunicka Mariola, Kopacz Maria, Nowak Dorota
  Źródło: Acta Pol. Pharm. 2002: 59 (1) s.77-79, il., tab., bibliogr. 21 poz.
  Sygnatura GBL: 301,378

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy
 • szczury
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: Flavonoids are a group of naturally occuring compounds with interesting medical properties, such as antiinflammatory, antiallergic, antibacterial and antitumor activities. In our experiments we were trying to examine the tumoricidal activity of newely synthesized derivatives of two flavonoids: 3,5,7,2',4' - pentahydroxyflavone (morin) and 3,5,7,3',4' - pentahydroxyflavone (quercetin). The derivatives were: natrium salt of morin-5'-sulfonic acid (NaMSA), natrium salt of quercetin-5'-sulfonic acid (NaQSA), complex of Mg2+ with quercetin-5'-sulfonic acid (QSA), complex of iron (II) with QSA. The antitumor activity of these agents was tested in vitro on two cell lines: L1210 - murine lymphocytic leukaemia and P-815 - murine mastocytoma. Our experiments showed that sulfonic derivatives of these two flavonoids were less potent than the original agents in their cytostatic and cytotoxic activities. However, their solubility in water was grweater than that of the original agents and higher cilture medium concentration of these derivatives was obtained. The results indicate that the ability of flavonoids to act tumoricidally is reciprocally correlated with their lipophilicity.


  49/461

  Tytuł oryginału: Zachowanie się kwasu chinolinowego w doświadczalnym ostrym zapaleniu trzustki.
  Tytuł angielski: Behaviour of quinolinic acid during experimental acute pancreatitis.
  Autorzy: Myśliwiec Piotr, Piotrowski Zdzisław, Pawlak Dariusz, Gryko Mariusz, Buczko Włodzimierz
  Opracowanie edytorskie: Puchalski Zbigniew (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (5) s.393-399, il., bibliogr. 19 poz. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 09. 2001 - Tekst. równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena zachowania się stężenia kwasu chinolinowego w przebiegu ostrego zapalenia trzustki (OZT). Materiał i metodyka. Dośwadczalne ostre zapalenie trzustki wywoływano u szczurów przez podawnaie dootrzewnowe ceruleiny w dawce 40 ćg/kg dwukrotnie w odstępie godziny. Grupę kontrolną stanowiły zwierzęta, które otrzymywały dootrzewnowo 0,9 proc. roztwór NaCl. Badania prowadzone po 5 i 48 godzinach. Stężenie ŕ-amylazy w osoczu krwi oznaczano metodą kolorymetryczną, natomiast stężenie kwasu chinolinowego metodą chromatograficzną przy użyciu chromatografii cieczowej wysokociśnieniowej. Wyniki. Stwierdzono wyższe stężenie kwasu chinolinowego w osoczu krwi u zwierząt z OZT w porównaniu do grupy kontrolnej - po 48 godzinach od indukcji OZT wzrosło o 75 proc. Wniosek. Mając na uwadze, że kwas chinolinowy ma silne własności neurotoksyczne, wzrost jego stężenia u zwierząt z doświadczalnym OZT może mieć wpływ na zaburzenia neurologiczne w tej chorobie, opisane u ludzi pod mianem encefalopatii trzustkowej.

  Streszczenie angielskie: Aim of the study was to assess quinolinic acid serum concentrations during the course of acute pancreatitis (AP). Material and methods. Experimental acute pancreatitis was produced in rats by 2 intraperitoneal injections of cerulein (40 ćg/kg) at 1-hour intervals. The control group comparised animals that received a saline solution, intraperitoneally. Assessments were performed after 5 and 48 hours from the onset of AP. The ŕ-amylase concentrations was assessed by means of the colorimetric method and quinolinic acid - with HPLC (high performance liquid chromatography). Results. We noted a higher quinolinic acid concentration in the plasma of animals with AP, as compared to the control group - after 48 hours from the onset of AP, it increased by 75 p.c. Conclusion. Since quinolinic acid has strong neurotoxic properties, its increase in animals with experimental AP may have an influence on neurological disturbances during the course of the disease.


  50/461

  Tytuł oryginału: Imipramine but not 5-HT1A receptor agonists or neuroleptics induces adaptive changes in hippocampal 5-HT1A and 5-HT4 receptors.
  Autorzy: Zahorodna Agnieszka, Tokarski Krzysztof, Bijak Maria
  Źródło: Eur. J. Pharmacol. 2002: 443 (1/3) s.51-57, il., bibliogr. s. 56-57
  Sygnatura GBL: 312,088

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: It has been reported that the treatment with a tricyclic antidepressant imipramine induces an increase in the sensitivity of 5-HT1A receptors and a decrease in the sensitivity of 5-HT4 receptors in the rat hippocampus. 5-HT1A receptor agonists and neuroleptics also affect 5-HT1A receptors in different brain areas; therefore, it was of interest to compare their effects on hippocampal 5-HT receptors with the influence of the well-established antidepressant imipramine. We studied the effects of repeated treatment with imipramine, the 5-HT1A receptor agonists 8-hydroxy-2(di-n-propylamino)tetralin (8-OH-DPAT) and buspirone, and the neuroleptics haloperidol and clozapine on the sensitivity of rat hippocampal CA1 neurons to 5-HT1A - and 5-HT4 receptor activation. Imipramine was administered for 21 days (10 mg/kg p.o., twice daily), 8-OH-DPAT for 7 days (1 mg/kg s.c., twice daily) and buspirone for 21 days (5 mg/kg s.c., twice daily). The rats received haloperidol (1 mg/kg) and clozapine (30 mg/kg) for 6 weeks in drinking water. Hippocampal slices were prepared 2 days after the last treatment with imipramien, 8-OH-DPAT or buspirone, and 5 days after the last treatment with the neuroleptics. Using an extracelllar in vitro recording, we studied changes in the amplitude of stimulation-evoked population spikes, induced by 5-HT, 8-OH-DPAT and the 5-HT4 receptor agonist zacopride. Activation of 5-HT1A receptors decreased, while activation of 5-HT4 receptors increased the amplitude of population spikes. Imipramine significatly enhanced the inhibitory effects of 5-HT and 8-OH-DPAT, and attenuated...


  51/461

  Tytuł oryginału: Increased rate of cholesterologenesis - a possible cause of hypercholesterolemia in experimental chronic renal failure in rats.
  Autorzy: Szołkiewicz M[arek], Sucajtys E., Chmielewski M., Wołyniec W., Rutkowski P., Bogusławski W., Świerczyński J., Rutkowski B[olesław]
  Źródło: Horm. Metab. Res. 2002: 34 (5) s.234-237, il., tab., bibliogr. 19 poz.
  Sygnatura GBL: 312,226

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Hipercholesterolemia plays an important role in the lipid abnormalities in chronic renal failure (CRF). It is thourght to contribute to both a progression of renal failure and atherosclerosis. Despite intensive research, the etiopathogenesis of hypercholesterolemia in CRF patients is still obscure. The present sudy was designed to evaluate the possible role of cholsterol overproduction in the development of hypercholesterolemia associated with experimental CRF. We found that plasma total cholesterol and cholesterol distributed in VLDL, LDL and HDL concentrations were significantly enhanced in CRF rats. Simultaneously, the rate of liver cholesterol biosynthesis in vivo (measured by determining the incorporation of tritium from tritiated water intraperiotoneally injected into cholesterol), liver microsomal 3-hydroxy-3-methylglutaryl coenzyme A (HMG-CoA) reductase activity and liver HMG-CoA reductase mRNA presence were elevated. Significant increases in activity of liver malic enzyme, glucose 6-phosphate dehydrogenase and 6-phosphogluconate dehydrogenase NADPH-producing enzyme (required for cholesterol synthesis) have also been observed in CRF rats. In conclusion, the increased rate of liver cholesterol biosynthesis due to increase of HMG-CoA reductase and NADPH-producing enzyme gene expression could be one of the possible causes of hypercholesterolemia in CRF animals.


  52/461

  Tytuł oryginału: Knockdown of spinal opioid receptors by antisense targeting á-arrestin reduces morphine tolerance and allodynia in rat.
  Autorzy: Przewłocka Barbara, Sieja Agnieszka, Starowicz Katarzyna, Maj Marcin, Bilecki Wiktor, Przewłocki Ryszard
  Źródło: Neurosci. Lett. 2002: 325 (2) s.107-110, il., bibliogr. 13 poz.
  Sygnatura GBL: 305,936

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: The development of morphine tolerance and sciatic nerve injury-induced allodynia after functional knockdown of spinal opioid receptors using antisense oligonucleotides targetin á-arrestin was investigated. Ineffectiveness of morphine in neuropathic pain suggests an implication of the same mechanism in these two processes. The development of morphine tolerance (10 ćg intrathecally (i.th.), every 12 h) was significantly inhibited in rats, which received i.th. á-arrestin antisenses (2 nM). Acute and chronic (6 days) i.th. administration of antisenses antagonized the allodynia in the rat model of neuropathic pain. Our results demonstrated that i.th. administration of á-arrestin antisenses delayed development of tolerance to morphine and nerve injury-induced cold allodynia, which suggest that both of the investigated phenomena may be mediated by a similar mechanism, e.g. receptor desensitization. Moreover, the antisense oligonucleotides targeting á-arrestin may constitute a new approach to the therapy of neuropathic pain.


  53/461

  Tytuł oryginału: Tellurium-induced cognitive deficits in rats are related to neuropathological changes in the central nervous system.
  Autorzy: Widy-Tyszkiewicz Ewa, Piechal Agnieszka, Gajkowska Barbara, Śmiałek Mieczysław
  Źródło: Toxicol. Lett. 2002: 131 (3) s.203-214, il., tab., bibliogr. s. 213-214
  Sygnatura GBL: 306,158

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • psychiatria i psychologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: The effects of sodium tellurite 0.1 and 0.4 mg/kg were assessed in the Morris water maze. Two days after treatment rats were tested for acquisition (posttreatment days 3-6) and on seventh day on a spatial retention task. Tellurium treatment was found to cause significant impairment in retention of the spatial learning task. Locomotor disturbances were not the cause of the observed effects. Ultrastructural observations showed neuropathological changes in hippocampus subfields and prefrontal cortex with swelling of synapses, astrocytes and astrocytic processes around the vessels in the cerebral cortex neuropil. Severity of the observed changes in glial-neuronal unit was in correlation with the extent of learning impairment. A direct injury of Schwann cells with the secondary myoclasis was noted in the sciatic nerve. Our results indicate that acute treatment with sodium tellurite results in impairment of learning and spatial memory.


  54/461

  Tytuł oryginału: Niguldipine impairs the protective activity of carbamazepine and phenobarbital in amygdala-kindled seizures in rats.
  Autorzy: Borowicz Kinga K., Kleinrok Zdzisław, Czuczwar Stanisław J.
  Źródło: Eur. Neuropsychopharmacol. 2002: 12 (3) s.225-233, il., tab., bibliogr. s. 232-233
  Sygnatura GBL: 313,361

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: There is evidence that some calcium (Ca2+) channel inhibitors enhance the protective activity of antiepileptic drugs. Since clinical trials have not provided consistent data on this issue, the objective of this study was to evaluate the interaction of a dihydropyridine, niguldipine, with conventional antiepileptics in amygdala-kindled rats. Niguldipine (at 7.5 but not at 5 mg/kg) displayed a significant anticonvulsant effect, as regards seizure and afterdisharge durations in amygdala-kindled convulsions in rats, a model of complex partial seizures. No protective effect was observed when niguldipine (5 mg/kg) was combined with antiepileptics at subeffective doses, i.e. valproate (75 mg/kg), diphenylhydantoin (40 mg/kg), or clonazepam (0.003 mg/kg). Unexpectedly, the combined treatment of niguldipine (5 mg/kg) with carbamazepine (20 mg/kg) or phenobarbital (20 mg/kg) resulted in a proconvulsive action. BAY k-8644 (an L-type Ca2+ channel activator) did not modify the protective activity of niguldipine (7.5 mg/kg) or the opposite action of this dihydropyridine (5 mg/kg) in combinations with carbamazepine or phenobarbital. A pharmacokinetic interaction is not probable since niguldipine did not affect the free plasma levels of the antiepileptics. These data indicate that the opposite actions of niguldipine alone or combined with carbamazepine (or phenobarbital) were not associated with Ca2+ channel blockade. The present results may argue against the use of niguldipine as an adjuvant antiepileptic or for cardiovascular reasons in patients with complex partial seizures.


  55/461

  Tytuł oryginału: 1- methyl-4-phenylpyridinium and 3-nitropropionic acid diminish cortical synthesis of kynurenic acid via interference with kynurenine aminotransferases in rats.
  Autorzy: Luchowski Piotr, Luchowska Elżbieta, Turski Waldemar A., Urbańska Ewa M.
  Źródło: Neurosci. Lett. 2002: 330 (1) s.49-52, il., bibliogr. 22 poz.
  Sygnatura GBL: 305,936

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: The aim of the present study was to evaluate the effect of mitochondrial inhibitors, 1-methyl-4-phenylpyridinium (MPP+) and 3-nitropropionic acid (3-NPA), on the brain production of endogenous glutamate antagonist, kynurenic acid (KYNA). MPP+ and 3-NPA dose-dependently impaired the synthesis of KYNA in rat cortical slices. Enzymatic studies revealed the MPP+ inhibits in a concentration-dependent manner the activity of kynurenine aminotransferase II (KAT II), but not the activity of kynurenine aminotransferase I (KAT I). 3-NPA impaired the activity of both enzymes, KAT I and KAT II. Thus, MPP+ - and 3-NPA-evoked neurotoxicity may be at least partially associated with the depletion of KYNA.


  56/461

  Tytuł oryginału: The effect of verapamil on the antioxidant defence system in diabetic kidney.
  Autorzy: Kędziora-Kornatowska K., Szram S., Kornatowski T., Szadujkis-Szadurski L., Kędziora J., Bartosz G.
  Źródło: Clin. Chim. Acta 2002: 322 (1/2) s.105-112, tab., bibliogr. 44 poz.
  Sygnatura GBL: 303,881

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: Bacground: The aim of the study was to examine the effect of verapamil (VP) on lipid peroxidation and activities of key antioxidant enzymes: superoxide dismutase (SOD), catalase (CAT) and glutathione peroxidase (GSH-Px); as well as on glomerular basement membrane (GBM) thickness in streptozotocin-induced diabetic kidney in rats. Methods: Wistar male rats were divided into three groups, 12 rats each: the control (C), diabetic rats (DR), and DR receiving VP, 7 mg/kg body weight in drinking water (DR + VP). Blood glucose (BG) and HbA1c levels, 24-h urinary albumin excretion (UAE) and body weight (BW) were measured every week (0-12 weeks). After 6 and 12 weeks, the animals were sacrificed and malondialdehyde (MDA) content activatives of SOD, CAT and GSH-Px were determined in the kidney homogenate supernatans. Electron micrographs of the glomeruli were scanned and porhphometric investigations were performed by means of a computer image analysis system to compare the glomerular basement basal membrane (GBM) thickness. results: The levels of BG, HbA1c and UAE in DR were significantly higher than in the C group. A progressive increase in the MDA level and a decrease in the SOD, CAT and GSH-Px activaties in the kidney of DR were observed after 6 and 12 weeks. VP administration did not affect BW changes, BG and HbA1 levels in DR. VP decreased lipid peroxidation and augmented the activities of antioxidant enzymes studied in the kidneys of DR as well as decreased kidney weight, GBM thickness and albuminuria in DR. Conclusions: These results confirm the role of oxidative stress in the development of diabetic nephropathy and point to the possible antioxidative mechanism of the nephroprotective action of VP.


  57/461

  Tytuł oryginału: Effects of pentylenetetrazol-induced kindling of seizures on rat emotional behavior and brain monoaminergic systems.
  Autorzy: Szyndler Janusz, Rok Paulina, Maciejak Piotr, Walkowiak Jerzy, Członkowska Agnieszka I., Sienkiewicz-Jarosz Halina, Wisłowska Aleksandra, Zienowicz Małgorzata, Lehner Małgorzata, Bidziński Andrzej, Kostowski Wojciech, Płaźnik Adam
  Źródło: Pharmacol. Biochem. Behav. 2002: 73 (4) s.851-861, il., tab., bibliogr. [23] poz.
  Sygnatura GBL: 312,498

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: The influence of pentylenetetrazol (PTZ)-induced kindling of seizures on the rat emotional behaviour, the brain monoamine turnover rate measured in vitro, and correlation between behavioral and biochemical parameters, were examined in rats. The repeated administration of PTZ (35 mg/kg, ip) evoked kindled seizures in rats (Stage 4 or 5 of clonic - tonic convulsions - maximum). PTZ kindling caused selective changes in the rat emotional behavior, present in some models of anxiety only (a decreased freezing time in the conditioned freezing test and a decreased spontaneous and aversively conditioned ultrasonic vocalization). Simultaneously, PTZ kindling decreased the concentration of homovanillic acid (HVA) and 5-hydroxyindoleacetic acid (5-HIAA) in the prefrontal cortex, decreased the DA (HVA/DA ratio) turnover rate in the striatum, and inhibited the serotonin (5-HT) metabolism (5-HIAA/5-HT ratio) in the hippocampus and the prefrontal cortex. Correlations between dopamine (DA) or 5-HT regional metabolic rats in brain structures and animal behavior were either abolished or reversed in PTZ-kindled animals. It is concluded that both DA and 5-HT systems contribute to the emotional effects of PTZ-induced kindling of sizures. The hypothesis is put forward that PTZ kindling-induced inhibition of the serotonergic innervation may lead to the compensatory increase in 5-HT1A receptors in the dentate gyrus of the hippocampus, thus evoking the anxiolytic-like changes in animal behavior.


  58/461

  Tytuł oryginału: Rola cynku w mechanizmie działania leków antydepresyjnych.
  Tytuł angielski: The role of zinc in the mechanism of action of antidepressive drugs.
  Autorzy: Nowak Gabriel, Szewczyk Bernadeta
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (10) s.481-486, il., bibliogr. 22 poz., sum. - Sympozjum pt. Cynk w fizjologii oraz w patofizjologii i terapii depresji Kraków 06.12. 2000
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy
 • szczury

  Streszczenie angielskie: Zinc is a trace element, which is an important modulator of mammalian central nervous system. Its deficiency is related with human depresion. Our recent data indicate involvement of zinc in the mechanism of antidepressant treatment. Moreover, zinc exhibits antidepressant-like effects in animal models of depression in rodents. Since zinc enhances antidepressant effect in laboratory animals its potential therapeutic value in human depression is under evaluation. This paper reviews the alterations in brain zinc homeostasis in relation to pathophysiology and treatment of depression.


  59/461

  Tytuł oryginału: Effect of chronic imipramine or electroconvulsive shock on the expression of mGluR1a and mGluR5a immunoreactivity in rat brain hippocampus.
  Autorzy: Śmiałowska M., Szewczyk B., Brański P., Wierońska J. M., Pałucha A., Bajkowska M., Pilc A.
  Źródło: Neuropharmacology 2002: 42 (8) s.1016-1023, il., bibliogr. s. 1022-1023
  Sygnatura GBL: 305,141

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: Previous studied showed that chronic electroconvulsive shock (ECS) or impiramine treatment induced a subsensitivity of group I metabotropic glutamate receptors (mGluR) in hippocampus. In the present study effects of antidepressant treatment on the expression og mGluR1a and mGluR5a, belonging to the group I mGluR, were investigated in rat brain hippocampus using immunohistochemical and Western blot methods, respectively. Male Wistar were treated singly or chronically for 21 days with imipramine, 10 mg/kg, twice daily; with ECS (90 mA, 50 Hz, 0.5 s) every second day; or with haloperidol, 1.2 mg/kg, once daily. Appropriate controls were injected with saline. Rats were sacrificed 24 h after last treatment and their hippocampi were taken out for analysis. It was found that the mGluR1a-immunoreactivity expression increased significantly in Ammon's horn (CA) regions after chronic ECS. The most pronounced effect was observed in the CA3. No significant effects were found after single treatment or after haloperidol. The expression of mGluR5a increased significantly after chronic impiramine in the CA1 and after chronic ECS in the CA3 region. The results obtained indicate an influence of antidepressant treatment on group I mGluR. This increase in the receptor protein level may be a compensatory mechanism developing after chronic treatment.


  60/461

  Tytuł oryginału: Neuropharmacology
  Tytuł angielski: Synergistic effect of uncompetitive NMDA receptor antagonists and antidepressant drugs in the forced swimming test in rats.
  Autorzy: Rogóż Zofia, Skuza Grażyna, Maj Jerzy, Danysz Wojciech
  Źródło: Neuropharmacology 2002: 42 (8) s.1024-1030, il., bibliogr. s. 1029-1030
  Sygnatura GBL: 305,141

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • farmacja
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: In spite of intensive research, the problem of treating antidepressant-resistant depressive patients has not yet been solved. The authors previously reported that combined administration of imipramine and ther uncomperative NMDA receptor antagonist amantadine reduced immobility time in the swimming test in rats to a much greater extent than treatment alone. The present paper investigates the possibility of synergistic interactions between there antidepressants (imipramine, venlafaxine, fluoxetine) with three uncompetitive NMDA receptor antagonists (imatadine, memantine and neramexane). Most combinations resulted in synergistic (hyperadditive) antidepressive-like effects in the forced swim test. Most interesing was the observation that fluoxetine, which was inactive when given alone, showed a positive effect when combined with amantadine (10 and 20 mg/kg), memantine (2.5 and 5 mg/kg) or neramexane (2.5 and 5 mg/kg). The specificyty of these observations is supported by control open field studies, which demonstrated no significant increase, or even a decrease in general locomotion after coadministration of the compounds. The present results suggest that the combination of traditional antidepressant drugs and NMDA receptor antagonists may produce enhanced antidepressive effects, and this is of particular relevance for antidepressant-resistant patients.


  61/461

  Tytuł oryginału: Brain Research
  Tytuł angielski: Expression and kinetic properties of Na+ currents in rat cardiac dorsal root ganglion neurons.
  Autorzy: Rola Rafał, Szulczyk Bartłomiej, Szulczyk Paweł, Witkowski Grzegorz
  Źródło: Brain Res. 2002: 947 (1) s.67-77, il., tab., bibliogr. 36 poz.
  Sygnatura GBL: 312,085

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: The expression and properties of voltage-gated Na+ currents in cardiac dorsal root ganglion (DRG) neurons were assessed in this study. Cardiac DRG neurons were labelled by injecting the Fast Blue fluorescent tracer into the pericardium. Recordings were performed from 138 cells. Voltage-dependent Na+ currents were found in 115 neurons. There were 109 neurons in which both tetrodotoxin-sensitive (TTX-S, blocked by 1 ćM of TTX) and tetrodotoxin-resistant (TTX-R, insensitive to 1 ćM of TTX) Na+ currents were present. Five cells expressed TTX-R current only and one cell only the TTX-S current. The kinetic properties of Na+ currents and action potential waveform parameters were measured in neurons with cell membrane capacitance ranging from 15 to 75 pF. The densities of TTX-R (110.0 pA/pF) and TTX-S (126.1 pA/pF) currents were not significantly different. Current threshold was significantly higher for TTX-R (-34 mV) than for TTX-S (-40.4 mV) currents. V1/2 of activation for TTX-S current (-19.6 mV) was significantly more negative than for TTX-R current (-9.2 mV), but k factors did not differ significantly. V1/2 and the k constant for inactivation for TTX-S currents were -35.6 and -5.7 mV, respectively. These values were significantly lower than those recorded for TTX-R current for which V1/2 and k were -62.3 and -7.7 mV, respectively. The action potential threshold was lower, the 10-90 p.c. rise time and potential with were shorter before than after the application of TTX. Based on this we drew the conclusion that action potential recorded before adding tetrodotoxin was mainly...


  62/461

  Tytuł oryginału: Perspetives of clinical application of bone morphogenetic proteins in children.
  Autorzy: Kos M., Łuczak K., Matusiewicz M., Krzystek-Korpacka M., Rapala M.
  Źródło: Eur. J. Pediatr. Surg. 2002: 12 (4) s.272-277, il., bibliogr. 20 poz., r‚s., res., Zsfg
  Sygnatura GBL: 312,942

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • bydło
 • szczury

  Streszczenie angielskie: The purpose of the study was to modify the method of Bone Morphogenetic Protein (BMP) extraction from bovine bones, estimate the osteoinductive potential of the extracted protein fractions in relation to the degree of protein purity and to test collagen formed in porous discs as a carrier. It was required before BMP application in reconstructive surgery in children. Material and method: BMP preparation from bovine bones was conducted according to a modification of Luyten's method. Three fractions of different degree of purity - demineralised bone matrix "M", extract "E", and fraction after hydroxyapatite column "HP" - were tested for their osteoinductive potential. They were implanted on a collagen carrier into the right rat femoral muscle pouch. Controls were implanted in the same way in the left muscle pouch. The discs were removed after 3 and 6 weeks and tested for alkaline phosphatase activity, a marker of new bone formation. Results: Out of the 10 animals used for testing the osteoinductive potential of matrix fraction, 7 results were positive and 3 negative. In the case of the extract fraction, the analysis was conducted for 3 weeks on 9 rats and 6 weeks on 13 rats. Six and 11 positive results were obtained, respectively. In the HP group 5 animals were observed for 3 weeks (3 positive, 2 negative) and 10 animals for 6 weeks (7 positive, 3 negative). In the case of the extract, the differences in alkaline phosphatase activity after 6 weeks were statistically significant (p ó 0.05) compared to controls. In the other groups, a positive tendency was observed...


  63/461

  Tytuł oryginału: Effect of Helicobacter pylori on delay in ulcer healing induced by aspirin in rats.
  Autorzy: Konturek Peter C., Brzozowski Tomasz, Kwiecień Sławomir, Drozdowicz Danuta, Harsch Igor A., Meixner Holger, Stachura Jerzy, Hahn Eckhart G., Konturek Stanisław J.
  Źródło: Eur. J. Pharmacol. 2002: 451 (2) s.191-202, il., tab., bibliogr [37] poz.
  Sygnatura GBL: 312,088

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • mikrobiologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: Helicobacter pylori and nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) are major pathogenic factors in peptic ulcer disease but whether these two factors exert synergistic or antagonistic effects on ulcer healing has been a subject of controversy. We compared the effect of aspirin alonne with that of aspirin combined with H. pylori on gastric acid secretion and healing of acetic gastric ulcers in rats. The H. pylori colonization of gastric mucosa was determined by viable H. pylori culture, histology and assessment of bacterial DNA using polymerase chain reaction (PCR). The area of ulcers, gastric blood flow, mucosal generation of prostaglandin E2 and plasma gastrin levels and expression of cyclooxygenase-1, cyclooxygenase-2 and growth factors was determined. Aspirin delayed significantly the healing of chronic gastric ulcers, decreased the gastric blood flow at the ulcer margin and gastric mucosal prostaglandin E2 heneration being without significant influence on gastric acid output H. pylori acquisition that produced moderate gastric inflammation at the ulcer margin delayed significantly the healing of gastric ulcers, decreased significantly both the gastric blood flow at the ulcer margin and the gastric secretion while raising significantly the gastric mucosal prostaglandin E2 generation and plasma gastrin levels. H. pylori infection attenuated the aspirin-induced inhibition of ulcer healing and accompanying fall in the gastric blood flow. Both aspirin and H. pylori up-regulated significantly cyclooxygenase-2 messenger RNA (mRNA)...


  64/461

  Tytuł oryginału: Multiple MPEP administrations evoke anxiolytic- and antidepressant-like effects in rats.
  Autorzy: Pilc A., Kłodzińska A., Brański P., Nowak G., Pałucha A., Szewczyk B., Tatarczyńska E., Chojnacka-Wójcik E., Wierońska J. M.
  Źródło: Neuropharmacology 2002: 43 (2) s.181-187, il., tab., bibliogr. s. 186-187
  Sygnatura GBL: 305,141

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • farmacja
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Several lines of evidence suggest a crucial involvement of glutamate in the mechanism of action of anxiolytic and antidepressant drugs. The involvement of group I mGLu receptors in anxiety and depression has also been proposed. In view of the recent discovery of anxiolytic- or antidepressant-like effects of acute injections of 2-methyl-6-(phenylethyl)-pyridine (MPEP), a selective and brain penetrable mGlu5 receptor antagonist, we designed the present study to examine anxiolytic- and/or antidepressant-like effects of multiple administration of this drug. The anxiolytic-like effects of MPEP were evaluated in rats using the conflict drinking test. The antidepressant-like effect was estimated using the rat olfactory bulbectomy model of depression. Seven subsequent injections of MPEP (1 mg/kg) significantly (by 320 p.c.) increased the number of shock accepted during the experimental session in the Vogel test. MPEP given once daily at a dose of 10 mg/kg, restored the learning deficit of bulbectomized rats after 14 days of treatment, remaining without any effect in the sham-operated animals. N-methyl-D-aspartic acid (NMDA)-induced convulsions in mice were not affected by a single injection of MPEP (30 mg/kg) indicating that at this dose MPEP did not block NMDA receptors. The results indicate that the prolonged blockade of mGlu5 receptors exert anxiolytic- and antidepressant-like effects in rats. No tolerance to anxiolytic-like action occurs. The previously mentioned results further indicate that antagonists of group I mGlu receptors may play a role in the therapy of both anxiety and depression.


  65/461

  Tytuł oryginału: Wpływ krioterapii na przebieg odczynu zapalnego. Badania doświadczalne.
  Tytuł angielski: Influence of cryotherapy on the course of inflammatory process. Experimental study. [P.] 1.
  Autorzy: Wojtecka-Łukasik Elżbieta, Księżopolska-Orłowska Krystyna, Burakowski Tomasz, Marton Agnieszka, Maślińska Danuta, Ciurzyńska Grażyna, Wątroba Mateusz, Maśliński Włodzimierz, Maśliński Sławomir
  Źródło: Reumatologia 2002: 40 (1) s.28-35, tab., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,900

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • reumatologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie polskie: Badano wpływ skojarzonego stosowania krio-, farmako- i kinezyterapii na przebieg poadiuwantowego zapalenia stawów u szczurów. Zwierzęta oziębiano parami ciekłego azotu, a ich ruch odbywał się na specjalnej bieżni. Stosowano preparaty o przewadze działania na cyklooksygenazę 1 lub cyklooksygenazę 2 oraz hydrokortyzon. Wykazano, że najbardziej korzystnie przeciwzapalnie działa łączne stosowanie krioterapii oraz inhibitorów cyklooksygenazy 2. Działanie krioterapii związane jest z pobudzeniem osi podwzgórze przysadka-nadnercza, podwyższeniem histaminy we krwi oraz zwiększeniem aktywności metabolicznej granulocytów obojętnochłonnych.

  Streszczenie angielskie: The influence of the combined kinezy-, pharmaco- and cryotherapy on the course of post adjuvant arthritis in rats was studied. The animals were cooled with the vapour of liquid nitrogen, and their movement was carried out on specially constructed treadmill. The drugs with majority of action against cyclooxygenase-1 or cyclooxygenase-2 and hydrocortisone were employed. It was shown that the most beneficial anti-inflammatory effect arises from concomitant use of cryotherapy and cyclooxygenase-2 inhibitors. The effect of cryotherapy relates to activation of the hypothalamus-pituitary-supra renal glands axis, increased levels of the histamine in the blood and increased metabolic activity of the neutrophils.


  66/461

  Tytuł oryginału: Gastric hyperemic response induced bay acid back-diffusion in rat stomachs following barrier disruption - relation to vanilloid type-1 receptors.
  Autorzy: Tashima Kimihito, Nakashima Masato, Kagawa Shigeru, Kato Shinichi, Takeuchi Koji
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (5) s.BR157-BR163, il., bibliogr. 20 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Acid back-diffusion activates capsaicin-sensitive sensory neurons (CSN), leading to gastric hyperemic response. We examined the role of vanilloid type-1 receptor (VR1) in gastric hyperemic and ulcerogenic responses in rat stomach following exposure to taurocholate (TC). Under urethane anesthesia, a rat stomach was mounted on an ex-vivo chamber, perfused with 50 mM HCl, and changes in PD, gastric mucosal blood flow (GMBF), and luminal acid loss were measured before and after exposure to 20 mM TC for 30 min, in presence of omeprazole. Capsazepine was co-applied with TC for 30 min to the stomach, while ruthenium red was given i.v. 10 min before TC treatment. TC caused a marked PD reduction, followed by an increase of acid loss and GMBF, resultin in minimal damage in the mucosa. Chemical ablation of CSN attenuated the GMBF response to TC without affecting PD reduction and acid loss, and resulted in severe lesions, while none of these responses induced by TC was significantly affected by either capsazepine or ruthenium red. Intragastric capsaicin increased GMBF, and this response was attenuated by both capsazepine and ruthenium red as well as sensory deafferentation. Both acid back-diffusion and capsaicin increase GMBF mediated by CSN, yet their modes of action differ in terms of capsazepine- or ruthenium red-sensitvity. Although the luminal H+ plays a modulator role for the physiological response mediated by CSN in the stomach, it is unlikely that the action results from the interaction of H+ with the capsazepine- or ruthenium red-sensitive site of VR1.


  67/461

  Tytuł oryginału: Funkcjonalna analiza potencjałów wywołanych w korze czuciowej szczura.
  Tytuł angielski: Functional analysis of evoked potentials in rat's sensory cortex.
  Autorzy: Wróbel Andrzej
  Źródło: Post. Hig. 2002: 56 (3) s.273-279, il., bibliogr. [10] poz., sum. - Konferencja pt. Blaski i cienie elektrofizjologii mózgu in vitroKonferencja pt. Techniki elektrofizjologiczne w badaniach zjawisk bioelektrycznych - od kanałów jonowych po sieci neuronalne KrakówŁódź 24.10.07-08.06. 20012002
  Sygnatura GBL: 301,727

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: In the barrel cortex of behaving rat potentials evoked to vibrissa stimulation are composed from two main principal components which can be attributed to activation of two pyramidal cell populations: supra- and infragranular. The classical aversive stimulus favors the appearance of EPs dominanted by a component characteristic of infragranular cells. We hypothesize that neuromodulatory action elicited by contextual stimulation activates all involved cortical neurons which results in opening the transmission gate to the surrounding columns.


  68/461

  Tytuł oryginału: Wpływ zmian zewnątrzkomórkowego pH na receptory GABA-A w neuronach.
  Tytuł angielski: The effect of changes in extracellular pH on neuronal GABA-A receptors.
  Autorzy: Żarnowska Ewa D., Mercik Katarzyna, Mandat Maria, Mozrzymas Jerzy W.
  Źródło: Post. Hig. 2002: 56 (3) s.293-305, il., bibliogr. [43] poz., sum. - Konferencja pt. Blaski i cienie elektrofizjologii mózgu in vitroKonferencja pt. Techniki elektrofizjologiczne w badaniach zjawisk bioelektrycznych - od kanałów jonowych po sieci neuronalne KrakówŁódź 24.10.07-08.06. 20012002
  Sygnatura GBL: 301,727

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: Local pH values of both intra- and extracellular liquids can be regulated by a number of mechanisms including membrane transport and metabolism. It is known that the changes of extracellular pH accompanying physiological and pathological processes are sufficient to affect several important structures such as ionic channels, transporters, receptors etc. In particular, several reports indicate that GABA-A receptor is strongly modulated by this factor. The effect of pH on these receptors strongly depend on the subtype of GABA-A receptor (subunit composition). The application of ultrafast perfusion system allowed to explore the mechanisms of pH effect on GABA-A receptors in neurons. It is concluded that changes in pH exert their effects by allosteric modulation of GABA-A receptors.


  69/461

  Tytuł oryginału: Zmiany w hemodynamice mikrokrążenia wolnego płata mięśniowego podczas dożylnego wlewu propofolu.
  Tytuł angielski: Alteration in peripheral microcirculatory haemodynamics of muscle flaps during propofol infusion anaesthesia.
  Autorzy: Kusza Krzysztof, Błaszyk Maciej, Siemionow Maria, Wong K. C.
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34 (3) s.187-193, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,376

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Propofol jest lekiem powszechnie stosowanym w praktyce anestezjologicznej oraz w oddziałach intensywnej terapii. Podczas jego infuzji dochodzi do spadku proliferacji limfocytów, a także do hiperlipidemii, hipertrójglicerydemii, zaburzeń neurologicznych i kwasicy metabolicznej. Mechanizm powstawania tych powikłań nie jest dokładnie poznany. Celem badania było poznanie wpływu dożylnej infuzji propofolu na hemodynamikę mikrokrążenia w wolnym płacie mięśniowym mięśnia dźwigacza jądra szczura, z wykorzystaniem mikroskopii przyżyciowej. Badaniom poddano osiem szczurów rasy Sprague-Dawley usypianych dootrzewnowo pentrobarbitalem (40 mg kg-1). Po zaintubowaniu szczury wentylowano mieszaniną tlenu z powietrzem (Fi02 0,35) utrzymując PaCO2 na poziomie 39 ń 4 mgHg (5,2-5,77 kPa). Propofol podawano przez żyłę udową we wlewie w dawce 2,5 mg-1 kg-1 godz.1. Monitorowano MAP, CVP, EKG, pH, PaCO2 i PaO2. Izolowano mięsień dźwigacz jądra jako wolny płat mięśniowy, w którym dokonywano pomiarów średnicy tętniczek A1, A2 i A3, prędkości przepływu krwinek czerwonych w tych tętniczkach i żyłce zawłośniczkowej, liczono ilość toczących się leukocytów i limfocytów, ilość przylegających do śródbłonka leukocytów i limfocytów, ilość znajdujących się poza światłem żyłki leukocytów i limfocytów, oraz obliczano wskaźnik obrzęku śródbłonka i liczbę naczyń włosowatych z zachowanym przepływem krwi. W ostatnich trzech godzinach podawania propofolu znamiennie obniżyła się średnica naczyń A1 i A2 (16,2 ...

  Streszczenie angielskie: Propofol intravenous anesthesia is widely used in intensive care patients and in cardiovascular surgery, neurosurgery, ambulatory surgerfy, transplantology and reconstructive surgery. It was found to reduce proliferative responsee of lymphocytes in intensive care patients and causee hyperlipidemia, hypertriiglycerinemia, neurological seque;ae and metabolic acidosis. The mechanism of these adversee effects is unknown. The aim of the study was to investigatte, using intravital microscopy, the effects of propofol on muscle flap haemodynamics, RBC velocities, vessels diameters leukocyte, lymphocyte activation and capillary perfusion in the cremaster muscle flap in vivo experimental model. Eight Sprague-Dawley rats were studied in onexperimental group (n=8). Following 40 mg kg-1b pentobarbital intraperitoneal induction, trachea was intubated and lungs were ventilated with FiO2 = 0,35 to maintain PaCO2 at 5.2 - 5.67 kPa. Propofol was infused at 2.5 mg kg-1 h-1 via femoral vein. MAP, CVP, ECG, pH PaCO2 PaO2 were monitored. Next, the cremaster muscle flap was isolated on neurovascular pedicle, and prepared for 4 hours of intravital microscopic measurements of vessel diameters, RBC velocities, leukocyte and lymphocyte activation (rollers, stickers and transmigrating WBC), endothelial edema idex, and caplllary perfusion. The arterioral diameters A-1 (19.3 p.c.) and A-2 (12.1 p.c.) significantly decreased in last three hours of observation (p 0.05). The average number of ...


  70/461

  Tytuł oryginału: Chronic treatments with haloperidol and clozapine alter the level of NMDA-R1 mRNA in the rat brain: an in situ hybridization study.
  Autorzy: Ossowska Krystyna, Pietraszek Małgorzata, Wardas Jadwiga, Dziedzicka-Wasylewska Marta, Nowicka Dorota, Wolfarth Stanisław
  Źródło: Pol. J. Pharmacol. 2002: 54 (1) s.1-9, il., bibliogr. 45 poz.
  Sygnatura GBL: 313,156

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: The aim of the present study was to examine the influence of 3-month administration of the typical neuroleptic haloperidol (1 mg/kg/day) and the atypical one clozapine (30 mg/kg/day) on the expression of the NMDA-R1 mRNA in different brain structures using in situ hybridization in rats. A long-term treatment with haloperidol decreased the NMDA-R1 mRNA level in intermediate and caudal parts of the caudate-putamen and in more caudally localized regions of parietal and frontal cortices, but increased it in the CA1 region of the hippocampus. No significant changes in the nucleus accumbens, insular cortex, CA3 and dentate gyrus of the hippocampus were found after haloperidol administration. Clozapine did not influence the NMDA-R1 mRNA expression in the hippocampus, as well as in the intermediate and caudal regions of the caudate-putamen, but significantly increased it in the rostral region of the latter structure, in the nucleus accumbens and insular cortex. The present study suggests that both these neuroleptics influence the expression of the mRNA of the NMDA-R1 subunit in brain structures which are thought to be important for development of psychotic symptoms.


  71/461

  Tytuł oryginału: Effect of (S)-3,5-DHPG on learning, exploratory activity and anxiety in rats with experimental hypoxia.
  Autorzy: Nadlewska Agnieszka, Car Halina, Oksztel Robert, Wiśniewski Konstanty
  Źródło: Pol. J. Pharmacol. 2002: 54 (1) s.11-18, il., bibliogr. 38 poz.
  Sygnatura GBL: 313,156

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: We investigated the effects of (S)-3,5-DHPG, a selective agonist of group I metabotropic glutamate receptors (I mGluRs), on certain behaviors in rats after short-term hypoxia as a model of experimentally induced amnesia. The effect of (S)-3,5-DHPG administered intracerebroventriculary (icv) at doses of 0.01, 0.1 and 1.0 nmol was assessed using behavioral tests: the open field test, the passive avoidance response and the elevated "plus" maze test. (S)-3,5-DHPG did not change the number of crossed fileds and rearings and only at a dose of 0.01 nmol it increased the number of bar approaches in the open field test. (S)-3,5-DHPG used at all doses improved consolidation, and at doses of 0.01 and 1.0 nmol it improved retrieval in the passive avoidance test. (S)-3,5-DHPG did not produce any significant effects in control rats in the elevated "plus" maze test. Hypoxia inhibited locomotor and exploratory activity of rats, significantly impaired consolidation and retrieval processes. We observed tendency to shortening the time spent in open arms and to decrease in the number of entries into open arms in the number of entries into open arms in the elevated "plus" maze in rats with undrewent hypoxia. In hypoxia-treated groups of rats, (S)-3,5-DHPG inhibited locomotor and exploratory activity in comparison with the control groups administered (S)-3,5-DHPG. Hypoxia significantly inhibited beneficial effects of (S)-3,5-DHPG on consolidation and retrieval in passive avoidance. (S)-3,5-DHPG only at the dose of 1.0 nmol used before hypoxia improved consolidation and at the dose of 0.01 nmolenhanced retieval in comparison with saline-treated group subjected to hypoxia...


  72/461

  Tytuł oryginału: Role of noradrenergic system in the mechanism of action of endogenous neurotoxin 1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline: biochemical and functional studies.
  Autorzy: Michaluk Jerzy, Krygowska-Wajs Anna, Karolewicz Beata, Antkiewicz-Michaluk Lucyna
  Źródło: Pol. J. Pharmacol. 2002: 54 (1) s.19-25, il., tab., bibliogr. 43 poz.
  Sygnatura GBL: 313,156

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: It is well recognized that 1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline (TIQ) is a substance capable of inducing in animals a syndrome, regarded as an animal model of Parkinson's disease. This study was designed to evaluate the effect of the endogenous neruotoxin TIQ on the brain noradrenaline (NA) metabolism in mice and on an arterial blood pressure in rats. It was shown for the first time that TIQ significantly increased NA metabolism, induced NA release and raised the level of its final metabolite, 3-methoxy-4-hydroxyphenylglycol (MHPG), in mouse brain. The comparative biochemical studies using specific agonist (clonidine) and antagonist (yohimbine) of ŕ2-adrenergic receptors ligands have shown that observed biochemical effects were similar to those produced by ŕ2-adrenergic antagonist, yohimbine. In functional studies, the systolic and diastolic blood pressure was measured using a non-invasive blood pressure transducer. Both acute and multiple treatment with TIQ produced a strong hypotensive effect, haveing decreased both systolic and diastoic blood pressure in rats. Development of tolerance to the hypotensive effect was observed after multiple treatment with TIQ. The data coming from these experimental studies apparently suggest an important role of the noradrenergic system in the mechanism of action of endogenous compounds from TIQ group. The results may also support the hypothesis assuming a causal relationship between noradrenergic dennervation, activity of the nigrostriatal dopamine system, and some clinical manifestation of Parkinson's disease.


  73/461

  Tytuł oryginału: Effects of tibolone on the development of osteopenia induced by ovariectomy in rats.
  Autorzy: Pytlik Maria
  Źródło: Pol. J. Pharmacol. 2002: 54 (1) s.35-43, tab., bibliogr. 32 poz.
  Sygnatura GBL: 313,156

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: Experimental osteopenia caused by ovariectomy in rats may reflect postmenopausal bone changes, which are the effect of osteogen deficiency. The aim of the present study was to investigate the effects of tibolone (0.25 mg/kg/day and 2.5 mg/kg po) administered for 4 weeks on the development of osteopenia caused by bilateral ovariectomy in 3-month-old female Wistar rats. The experiments were carried out on six groups of animals: I(C) - control sham operated rats, II (OVX) - ovariectomized rats, III (OVX+T-0.25) - ovariectomized rats which were administered tibolone at a dose of 0.25 mg/kg, IV (OVX+T-2.5) - ovariectomized rats which were administered tibolone at a dose of 2.5 mg/kg, V (T-0.25) - sham operated rats which were administered tibolone at a dose of 0.25 mg/kg, VI (T-2.5) - sham operated rats which were administered tibolone at a dose of 2.5 mg/kg. The following parameters were examined in all the groups: body weight gain, bone mass, length and diameter, mineral and calcium contents in the tibia and femur, endosteal and periosteal transverse growth, endosteal and periosteal osteoid width, transverse cross-section area of the cortical diaphysis and that of the marrow cavity in the tibia, epiphyseal cartilage width, trabeculae width in the epiphysis and metaphysis of the femur. Mechanical properties of the femur were also studied. Bilateral ovariectomy induced osteopenic skeletal changes in mature female rats. Tibolone (0.25 mg/kg/day and 2.5 mg/kg/day po) administered to ovariectomized rats for 28 days decreased the development of osteopenic skeletal changes induced by bilateral ovariectomy.


  74/461

  Tytuł oryginału: Inhibition of arachidonic acid cascade attenuates the induction of c-Fos proteins by DOI, 5-HT2A/2C receptor agonist, in the rat cortex.
  Autorzy: Maćkowiak Marzena, Czyrak Anna, Wędzony Krzysztof
  Źródło: Pol. J. Pharmacol. 2002: 54 (1) s.73-76, il., bibliogr. 9 poz.
  Sygnatura GBL: 313,156

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: Previous immunohistochemical studies have shown that c-Fos proteins induced by DOI, a 5-HT2A/2C agonist, are present in the population of cortical neurons, which are devoid of 5-HT2A receptors. A mechanism of the induction of c-Fos proteins expression by DOI is still unclear. However, the involvement of the 5-HT2A and AMPA, but not 5-HT2C receptors in this process has been reported. In the present study, we investigated whether arachidonic acid, a retrograde messenger, is involved in the above mechanism of c-Fos induction. Phospholipase A2 pathway, which leads to the subsequent generation of arachidonic acid and its metabolites, is known to be coupled to 5-HT2A receptor activation. The inhibition of arachidonic acid cascade both at the level of phospholipase A2 (by dexamethasone, 1.5 mg/kg0 or at the level of cyclooxygenases that catalyze arachidonic acid biotransformation (by indomethacin, 3 mg/kg), decreased the number of c-Fos immunopositive cells after induction by DOI (8 mg/kg). Our results suggest that arachidonic acid cascade may be involved in the induction of c-Fos proteins by DOI in the rat parietal cortex.


  75/461

  Tytuł oryginału: Emotional changes related to age in rats - a behavioral analysis.
  Autorzy: Boguszewski Paweł, Zagrodzka Jolanta
  Źródło: Behav. Brain Res. 2002: 133 (2) s.323-332, il., tab., bibliogr. 39 poz.
  Sygnatura GBL: 312,662

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: The present study investigated age-related differences in the emotional behavior of rats using factor analysis to identify motivational factors influencing spontaneous behavior in open field with illuminated center (OF), plus maze (EPM) and social interactions test. Animals of the same strain, bred under the same conditions, formed two experimental groups: yound adults (YA, N - 20) tested at the age of 4 months and old rats (OA N = 16) tested at the age of 24 months. The comuter video based tracking system Etho Vision was used for automated acquisition and analysis of data. The reslults of each test were analyzed separately for YA and OA by factor analysis. Two main independent factors emerged from the analysis of OF measures - factor 1, which appeared to reflect motor activity, and factor 2, reflecting anxiety. The measures best reflecting motor activity (distance moved in the peripheral zone) and anxiety (time spent in central zone) decreased significantly with age. Factor analysis for EPM measures revealed, in both groups, three independent factors. In YA, factor 1 reflected motor activity, factor 2 - anxiety, in OA measures of anxiety loaded on factor 1, measures of activity on factor 2. Factor 3 in both groups appeared to represent a decision making process. The number of entries to the closed arms declined significantly in OA, showing an age related decrease of motor activity. Also, the ratio of open arms entries in relation to the total number of entries decreased in OA, indicating a higher anxiety level...


  76/461

  Tytuł oryginału: Makrofagi i endotelina w zapaleniu oskrzeli wywołanym inhalacjami SO2 u szczurów.
  Tytuł angielski: The macrophages and the expression of endothelin in sulphur dioxide induced bronchitis in rats.
  Autorzy: Jankowska Beata, Krasnowska Maryla, Kwaśniewski Artur, Rabczyński Jerzy, Kuryszko Jan, Ogorzałek Antoni
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (72) s.473-477, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie polskie: Założeniem badawczym pracy było wywołanie u szczurów zapalenia oskrzeli za pomocą inhalacji SO2, a następnie ocena makrofagów w oskrzelach i płucach oraz zbadanie ekspresji endoteliny. Eksperyment przeprowadzono u 20 szczurów; 5 z nich stanowiło grupę kontrolną. Po 15 tygodniach ekspozycji na drażniący gaz u uśmierconych zwierząt wykonano płukanie oskrzelowo-pęcherzykowe (BALF) oraz badanie histologiczne układu oddechowego. To ostatnie potwierdziło wystapienie zapalenia oskrzeli. W osadzie z BALF badano skład komórkowy. Stwierdzono znamienny wzrost liczby neutrofilów, makrofagów, limfocytów i eozynofilów. W mikroskopie elektronowym wykazano istotne pobudzenie makrofagów w oskrzelach zapalnie zmienionych w porównaniu do oskrzeli szczurów zdrowych. Badanie immunohistochemiczne tkanki płucnej szczurów wykazało endotelinę. Jej ekspresja była różna w zależności od badanej grupy.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to evaluate the influence of SO2 on bronchial mucosa in rats. Our interest was focused on macrophages function and expression of endothelin. 20 animals were used in the study; 5 of them constituted the control group, 15 of them were submitted to long term SO2 irritation. In animals exposed to SO2 the BALF evalaution: neutrophils, macrophages, lymphocytes. Electron microscope examination demostrated that macrohages from study group were activated in comparison with healthy rats. Immunoreactive endothelin was found in bronchial specimens and mainly in alveolar macrophages (we used a computer - assisted system of image analysis). The expression of endothelin was significantly increased in study gropu in comparison with control group.


  77/461

  Tytuł oryginału: Lack of the influence of betahistine administered intragastrically on food intake in rats.
  Tytuł polski: Brak wpływu betahistyny podanej dożołądkowo na pobór pokarmu u szczurów.
  Autorzy: Szeląg Adam, Trocha Małgorzata, Merwid-Ląd Anna, Szaliński Marek, Fereniec-Gołębiewska Lidia
  Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (3) s.293-300, tab., bibliogr. 21 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 313,451

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. W podwzgórzu histamina wpływa na różne funkcje, m.in. na spożywanie pokarmu. Betahistyna (antagonista receptora H3 i agonista receptora H1), podana dootrzewnowo (i.p.), w sposób zależny od dawki obniża spożycie pokarmu znacząco statystycznie. Cel pracy. Ocena wpływu betahistyny podanej dożołądkowo, samej oraz jednocześnie z omeprazolem, na spożycie pokarmu. Prawdopodobnie wzrost wydzielania kwasu solnego po podaniu betahistyny hamuje jej działanie ośrodkowe. Omeprazol hamuje wydzielanie soku żołądkowego. Materiał i metody. Doświadczenie przeprowadzono na czterech grupach szczurów, samcach szczepu Wistar. Pierwsza grupa to szczury niegłodzone, druga - przyzwyczajone do "smacznej" diety, trzecia - głodzone jednorazowo przez 20 godnin i czwarta - głodzone po 20 godzin przez 10 dni. We wszystkich grupach betahistyna była podawana w dawce 48 mg/kg dożołądkowo, a omeprazol w dawce 150 ćg/kg podskórnie. Spożycie pokarmu oceniano po 1, 2, 4 i 24 godzinach po podaniu betahistyny w pierwszej grupie szczurów, po 1, 2 i 4 godzinie w grupach szczurów głodzonych oraz po godzinie w grupie szczurów przyzwyczajonych do "smacznej" diety. Wyniki. We wszystkich grupach betahistyna podana dożołądkowo w dawce 48 mg/kg nie miała wpływu na pobór pokarmu. Wnioski. W przeciwieństwie do poprzednich badań, w których betahistyna podana dootrzewnowo znacząco obniżała spożycie pokarmu, w obecnym doświadczeniu po podaniu dożołądkowym nie wykazywała takiego działania, nawet po ...

  Streszczenie angielskie: In the hypothalamus histamine influences various functions, such as feeding. Betahistine (H3-receptors antagoist and H1-receptors agonist), given intraperitoneally (i.p.), significantly decreased food intake in rats in a dose-dependent manner. Objectives. The aim of this study was to assess the influence of betahistine administered intragastrically, alone or with a proton pump inhibitor (omeprazole) on the inhibition of food intake. The stimulation of gastric acid secretion by betahistine inhibits central anorectic activity of this drug. Omeprazole inhibits secretion of hydrochloric acid. material and methods. The experiments were carried out on four groups of male Wistar rats. The first one was on a normal diet, the second was accustomed to "tasty" food, the third was fasted for 20 hours and the fourth group was fasted for 20 hours for ten days. In all examined groups betahistine was administered at a dose of 48 mg/kg intragastrically and omeprazole at a dose 150 ćg/kg subcutanecously. The food consumption was measured after 1, 2, 4 and 24 hours afte betahistine administration in the group of rats on normal diet, after 1, 2 and 4 hours in the group of rats fasted (both methods) and after 1 hour in the group accustomed to "tasty" food. Results. In all groups of rats betahistine administered intragastrically in 48 mg/kg dose did not have any influence on food intake. Conclusion. Contrary to previous study in which betahistine, given intraperitoneally, significantly ...


  78/461

  Tytuł oryginału: Badania porównawcze biozgodności wybranych elastomerów silikonowych stosowanych do podścielania protez pooperacyjnych; badania na zwierzętach - ocena statystyczna.
  Tytuł angielski: Comparative studies of the biocompatibility of selected silicone elastomers used in lining of postsurgical prostheses; studies on animals - statistical evaluation.
  Autorzy: Więckiewicz Włodzimierz, Jeleń Michał, Nienartowicz E., Zeńczak-Więckiewicz Dobrochna
  Źródło: Protet. Stomatol. 2002: 52 (3) s.158-161, il., tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,334

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie polskie: Do bezpośredniego podścielania protez pooperacyjnych stosowane są elastomery silikonowe. Materiały te nie spełniają stawianych im wymagań, dlatego zwrócono uwagę na nowe produkty, które pojawiły się na rynku stomatologicznym oferowane jako materiały o wysokim standardzie użytkowym. Są to m.in. elastomery silikonowe: Mucopren firmy Kettenbach, Permaquick firmy Koholeor oraz Soft Relining firmy Tokuyama. Postanowiono je przebadać na szczurach Buffalo. Zwierzęta podzielono na grupy doświadczalne i kontrolne. Nowe szybkopolimeryzujące elastomery silikonowe wszczepiono szczurom domięsniowo. W grupie kontrolnej dla celów porównawczych wszczepiono szczurom dotąd stosowany w Polsce Ufi Gel C firmy Voco oraz obojętne kształtki z wosku chirurgicznego. Materiał do badań histopatologicznych pobierano po 2, 4, 12 i 24 tygodniach wykonując wcześniej zdjęcia rtg. W grupach doświadczalnych i kontrolnych zwierząt elastomery wywołały różnego stopnia odczyny zapalne tkanek miękkich. Porównując wyniki uzyskane w grupie doświadczalnej z danym grupy kontrolnej stwierdzono, że najlepszym materiałem okazał się Soft Relining.

  Streszczenie angielskie: Silicone elastomers are used for direct lning the post-surgical prostheses. The materials are regarded not to flfill the clinical requirements and thought the new products offered as high quality materials were chosen for the study. They are: Permaquick (Kohler), Mucopren (Kattenbach), Soft Relining (Tokuyama). The products were studied in rats Buffalo. The aminals were divided into two groups: experimental and control. The new elastomeric materials were implanted intramuscularly in tue firot group. In the second group the Ufi-Get C (Voco) and neutral surgical wax were implanted. The tissues samples were taken for histopatologic examination after 2, 4, 12 and 24 weeks making before the X-ray pictures. All used elastomer materials (new and carlier introduced for using) were observed to cause the various inflammaotry reactions in the muscular tissues. Comparing the study results the best material occurred to be the Soft Relining.


  79/461

  Tytuł oryginału: Fear behavior and regional brain monoamines distribution after R(+)-8-OHDPAT and R(+)-UH-301 injections into the dorsal raphe nucleus in rats.
  Autorzy: Koprowska Milena, Krotewicz Maria, Romaniuk Andrzej, Strzelczuk Magdalena, Wieczorek Marek
  Źródło: Acta Neurobiol. Exp. 2002: 62 (2) s.63-74, il., tab., bibliogr. s. 73-74
  Sygnatura GBL: 302,090

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: The effects of 8-OHDPAT and UH-301 injection into the dorsal raphe nucleus (DRN) on fear behavior of the light-dark transitions test and regional brain monoamines (NA, DA, 5-HT) and their metabolites (MHPG, DOPAC, 5-HIAA) in the hypothalamus (HPT), midbrain central gray matter (MID), amygdala (AMY), hippocampus (HIP) and pons (PO) were examined. An injection of 8-OHDPAT (300 ng) as well UH-301 (300 ng) into the DRN evoked an increase in the number of head dipping from dark to the iluminated compartment of chamber, an increase of time of motionless in the dark compartment and decrease of time of locomotion activity in the illuminated compartment. HPLC analysis showed reduction of 5-HIAA/5-HT ratio in the HPT, HIP and PO, increase of MHPG/NA ratio in the HIP and PO, and increase of DA content in the HPT, AMY and HIP after 8-OHDPAT injection. But injection of UH-301 reduced 5-HT in the MID and increased in the AMY, reduced 5-HIAA content in the HIP and increased in the MID and decreased MHPG/NA ratio in the PO. These results indicate that both 5-HT1A receptor agonists, acting on the 5HT1A autoreceptors caused the anxiolytic effects, reduced fear behavior on the rat connected with infringement of dynamic balance between the serotonergic and catecholaminergics systems.


  80/461

  Tytuł oryginału: Behavioural responsiveness to amphetamine or scopolamine following repeated exposure to chlorphenvinphos in rats.
  Autorzy: Gralewicz Sławomir, Lutz Piotr, Tomas Tadeusz
  Źródło: Acta Neurobiol. Exp. 2002: 62 (2) s.75-83, il., tab., bibliogr. [24] poz.
  Sygnatura GBL: 302,090

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: A number of reports indicate that exposure to organophosphates (OPs), inhibitors of acetylcholinesterase (AChE), may result in long-lasting neurobehavioural alterations suggestive of an increased cholinergic tone. It is known that rats with cholinergic hyperreactivity are behaviourally hyposensitive to cholinergic antagonists and dopaminergic agonists. The purpose of the present study was to find out whether a similar trait would develop in rats exposed to chlorphenivinphows (CVP), an OP pesticide, in the past. The rats wre given ten daily i.p. injections of CVP at doses of 0.5 mg/kg (group P-0.5) or 1.0 mg/kg (group P-1.0). The locomotion stimulating effect of i.p. injection of 1.0 mg/kg amphetamine (AMPH), or 0.6 mg/kg scopolamine (SCOP), was assessed on postexposure day 21 (group P-0.5) or 42 (group P-1.0), i.e. after a time suffcient for AChE recovery. The assessment revealed that in gorup P-1.0 the behavioural response to AMPH and SCOP was significantly depressed. In rats of the P-0.5 group, however, the behavioural response to each of the frugs was increased. The results suggest that, depending on the exposure level, contrasting alterations in some neurotransmitter systems may be induced by repeated exposure to CVP.


  81/461

  Tytuł oryginału: Correlation between long latency evoked potentials from amygdala and evoked cardiac response to fear conditioned stimulus in rats.
  Autorzy: Kuniecki Michał, Coenen Anton M. L., Kaiser Jan
  Źródło: Acta Neurobiol. Exp. 2002: 62 (2) s.85-92, il., bibliogr. s. 90-92
  Sygnatura GBL: 302,090

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: We investigated relation between activity of central nucleus of amygdala (CE) and phasic heart rate deceleration during differential fear conditioning. We found that P2 component of long-lasting event potential (EP) to CD+ but not to CS- correlated strongly with HR deceleration in the 1 st second after stimulus onset. The obtained results are discussed in the light of LeDoux's and Kapp's findings showing crucial role of amygdala in processing of emotionally relevant stimulation and it's involvement in initiating autonomic responses.


  82/461

  Tytuł oryginału: Behavioral sensitization to amphetamine induced by a single i.p. dose of oxotremorine in the rat.
  Autorzy: Gralewicz Sławomir
  Źródło: Acta Neurobiol. Exp. 2002: 62 (2) s.93-98, il., bibliogr. s. 97-98
  Sygnatura GBL: 302,090

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: Earlier experiments have revealed that rats treated with a single dose of chlorphenvinphos (CVP), an irreversible acetylchlinesterase inhibitor, are hyposensitive to amphetamine (AMPH) given three weeks after CVP. Exposure to CVP results in an excess of acetylcholine with subsequent overactivation of the nicotinic as well as muscarinic cholinergic receptors. The purpose of the present experiment was to find out whether a selective activation of muscarinic receptors could induce behavioral hyposensitivity to AMPH. To attain this purpose, male rats were pretreated once with 0.00, 0.135, 0.27 or 0.55 mg/kg of oxotremorine, a muscarinic agonist, and challenged 15 days later with 1.0 mg/kg dose of AMPH. The pre- and postinjection open-field behavior of the rats was tested with the use of a computerized set of activity meters. The testing revealed that in oxotremorine pretreated animals the behvioral response, to AMPH, i.e. increase in the ambulatory activity, was not diminished but, to the contrary, it was augmented. This effect was dose-dependent, being most pronounced in rats given the 0.55 mg/kg of oxotremorine. The possible cause of the difference between the effect of CVP and oxotremorine is discussed.


  83/461

  Tytuł oryginału: Human leptin administered intraperitoneally stimulates natriuresis and decreases renal medullary NA+, K+-ATPase activity in the rat - impaired effect in dietary-induced obesity.
  Autorzy: Bełtowski Jerzy, Wójcicka Grażyna, Górny Dionizy, Marciniak Andrzej
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (6) s.BR221-BR229, il., bibliogr. 37 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: Leptin, produced by adipose tissue, apart from regulating food intake and energy expenditure, also has natriuretic activity. In this study we examined the effect of leptin on renal Na+, K+-ATPase responsible for active tubular sodium reabsorption, and compared the renal effects of leptin in lean and obese rats. Male Wistar rats were either kept on normal laboratory chow or made obese by a high-calorie diet. The animals were placed in metabolic cages and urine was collected in 2-hour periods. In lean animals, leptin (1 mg/kg i.p.) caused a 139.5 p.c. increase in uring output, a 112.4 p.c. increase in natriuresis, and a 57.2 p.c. increase in the fractional excretion of sodium, but had no effect on the glomerular filtration rate. Leptin at this dose decreased renal medullary Na+, K+-ATPase activity at 30 minutes, 1 hour and 2 hours by 31 p.c., 34.3 p.c. and 21.2 p.c., respectively. The effect of leptin on Na+, K+-ATPase at 1 hour was dose-dependent; the lowest dose inducing significant inhibition was 0.25 mg/kg. By contrast, leptin had no effect on either cortical Na+, K+-ATPase or the ouabain-resistant fraction of ATPas. In obese rats, leptin increased urine output by only 29.1 p.c. and natriuresis by 28.9 p.c., and had no significant effect on medullary Na+, K+-ATPase. Leptin stimulates natriuresis primarily by inhibiting tubular sodium reabsorption. This effect is mediated, at least partially, by decreased Na+, K+-ATPase actaivity in the ranal medulla, and is impaired in obese rats.


  84/461

  Tytuł oryginału: Ocena aktywności gamma-glutamylotransferazy i stężenia glutationu zredukowanego w wątrobie szczura w ostrym zatruciu chlorfenwinfosem.
  Tytuł angielski: Estimation of liver gamma-glutamyltransferase activity and reduced glutathione concentration in rats in acute poisoning with chlorfenvinphos.
  Autorzy: Łukaszewicz-Hussain Anna, Moniuszko-Jakoniuk Janina
  Źródło: Rocz. Państ. Zakł. Hig. 2002: 53 (2) s.119-124, tab., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,906

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie polskie: Zbadano wpływ podania chlorfenwinfosu w dawkach jednorazowych 0,1 LD50 i 0,5 LD50 na aktywność gamma-glutamylotransferazy i stężenie glutationu zredukowanego w wątrobie szczurów. Stwierdzono wzrost aktywnośći g-glutamylotransferazy w wątrobie szczurów otrzymujacych chlorfenwinfos, istotny statystycznie do kontroli w 48 godz. po podaniu insektycydu w dawce wynoszącej 0,1 LD50 oraz w 1, 24 i 48 godzinie po podaniu w dawce wynoszącej 0,5 LD50. Zanotowano wzrost stężenia glutationu zredukowanego w zatruciu chlorfenwinfosem, istotny statystycznie do kontroli, w całym badanym okresie po podaniu insektycydu w dawce niższej, a także w 24 godzinie, po podaniu związku w dawce wyższej.

  Streszczenie angielskie: The aim of this paper was estimation the GGT activity and GSH concentration in the liver of rats intoxicated with chlorfenvinphos. The experiment was conducted onn male Wistar rats divided into three groups: control-which received oil and examined - receiving oil solution of chlorfenvinphos in dose of 0.5 LD50 and 0.1 LD50. At the 1st, 24th and 48th hour after intoxication an activity of enzyme waas determined. The GGT activity increased after 48th hour of intoxication with the lower dose of insecticide and after 1st, 24th and 48th with higher dose. The GSH concentration increased at the 1st, 24th and 48th hour of intoxication with chlorfenvinphos at dose 0.1 LD50 and at the 24th hour of intoxication with chlorfenvinphos at dose 0.5 LD50. We suppose that increase in the liver GGT activity can result from disturbance in hepatic function. This increase can influence on the reduced glutathione level.


  85/461

  Tytuł oryginału: Surfaktant egzogenny a uszkodzenie bariery powietrze-krew. Studium eksperymentalne.
  Tytuł angielski: Effect of exogenous surfactant on alveolar barrier. An experimantal study.
  Autorzy: Wąsowicz Marcin, Biczysko Wiesława, Drwiła Rafał, Marszałek Andrzej, Andres Janusz, Florek Ewa
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34 (2) s.76-80, il., bibliogr. 23 poz., sum. - 5 Sympozjum Sekcji Kardioanestezji PTAiIT Szczyrk 22-24.03. 2001
  Sygnatura GBL: 305,376

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Celem pracy jest eksperymentalna ocena interakcji pomiędzy różnymi preparatami powierzchniowo-czynnymi (surfaktantami) a zdrową tkanką płucną. W badaniu wykorzystano 30 dorosłych szczurów rasy Wistar. W każdej grupie czasowej, której podawano surfaktant egzogenny wykorzystywano 4 zwierzęta a w grupach kontrolnych (K) gdzie zwierzętom podawano dotchawiczo sól fizjologiczną wykorzystano po 2 szczury. Użyte zostały 2 preparaty: Survanta (S) i Exosurt (E). Leki podawano zwierzętom dotchawiczo w sedacji ketaminą i po zaintubowaniu rurką 16 G. Surfaktanty stosowano w dawce 100 mg lipidów na kg m.c., a sól fizjologiczną w równoważnej dawce objętościowej. Natychmiast po podaniu preparatu zwierzęta ekstubowano i oddychały one spontanicznie. Płuca zwierząt pobierano do badań w następujących odstępach czasowych: 30 min., 6 h i 24 h po podaniu preparatu (lub soli fizjologicznej). Preparaty poddawano obserwacji w mikroskopie świetlnym i elektronowym. Płuca zwierząt z gruyp K nie wykazywały cech uszkodzenia pęcherzyków płucnych, natomiast obserwacje morfologiczne płuc szczurów, którym podano S lub E wykazały liczne cechy uszkodzenia pęcherzyków płucnych. Rozmieszczenie zmian nie było równomiernie, tzn. obserwowano pęcherzyki nieuszkodzone, pęcherzyki uszkodzone częściowo i wreszcie pęcherzyki zupełnie zniszczone. Zmiany patologiczne były bardziej nasilone 6 h i 24 h po podaniu preparatów, większe uszkodzenie powodował E. Uszkodzenie tkanki płucnej wyrażało się istnieniem obszarów ...

  Streszczenie angielskie: The aim of the study to evaluate the interactions between different exogenous surfactant preparations and healthy lung tissue. After approval by local Animal Care and Use Committee we used 30 adult, male Wistar rats, divided to receive Survanta (S) (Abbott, USA), Exosurf (E) (Glaxo SmithKline, USA) or saline (K) under ketamine anesthesia. Solutions (11 mg of lipids per kg b.w.) were administered via endotracheal cannula in two divided doses. Next, rats were extubated and left for 30 min (T1), 6h (T2) or 24 h (T3) on spontaneous air ventilation. After that time rats were anaesthetized and have their lungs removed and studied under standard or electronic microscopy. Lungs of rats from the saline (K) gropups were normal. In the lungs from rats of E and S groups there was diffuse injury of an alveolar epithelium, some alveoli were filled with exudate, some were overinflated. Macrophages and neutrophils coulded be found inside alveoli, as well as lamellar bodies. Both epithelium and endothelium structures were damaged. The spread of the injury correlated with time (more propounced changes were found in groups T2 and T3) and type of preparation (K S E). We think that in adult, normal lungs exogenous surfactant administration can induce alveolar system injury that is related to time and preparation used. The mechanism of the injury may be related to an excessive amount of surface- active preparation, lack of natural surfactant proteins in used solutions and/or improper way ...


  86/461

  Tytuł oryginału: Endothelium-dependent production and liberation of kynurenic acid by rat aortic rings exposed to L-kynurenine.
  Autorzy: Stążka Janusz, Luchowski Piotr, Wielosz Marian, Kleinrok Zdzisław, Urbańska Ewa M.
  Źródło: Eur. J. Pharmacol. 2002: 448 (2/3) s.133-137, il., bibliogr. [19] poz.
  Sygnatura GBL: 312,088

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: Rat aortic slices produced and liberated the endogenous antagonist of glutamate receptors, kynurenic acid, upon exposure to L-kynurenine. Endothelium-denuded slices did not synthesize any measurable amount of kynurenic acid, indicating its endothelial origin. Aortic kynurenic acid production was diminished by modification of the ionic milieu, hypoxia and hypoglycemia, as well as by L-glutamate and L-aspartate, endogenous glutamate receptor agonists, and aminooxyacetic acid, a non-selective inhibitor of aminotransferase and mitochondrial respiration. These data pave the way for future research aimed to clarify to the role of kynurenic acid in the physiology and pathology of the endothelium and vasculature.


  87/461

  Tytuł oryginału: Effect of imipramine on brain D-1 and 5-HT-2A receptors in a chronic unpredictable stress model in rats.
  Autorzy: Ossowska Grażyna, Nowak Gabriel, Klenk-Majewska Bożena, Danilczuk Zofia, Żebrowska-Łupina Iwona
  Źródło: Pol. J. Pharmacol. 2002: 54 (2) s.89-93, tab., bibliogr. 40 poz.
  Sygnatura GBL: 313,156

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • neurologia
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: Chronic unpredictable stress (CUS) model of depression is one od the well validated animal models of depression. In this paper, we report the results of investigations into dopaminergic D-1 and serotonergic 5-HT-2A receptors in the brain of rats subjected to CUS procedure and treated chronically with imipramine. We have examined the dopaminergic D-1 ([3H-SCH 23390) in the limbic area and serotonergic 5-HT-2A ([3H-ketanserin) receptors in the cerebral cortex by a saturation radioligand binding method in rats subjected to CUS paradigm, imipramine, both CUS and imipramine and control animals. CUS procedure resulted in a significant 36 p.c. increase in the D-1 receptor density in the limbic system, which was attenuated by chronic imipramine treatment. Also a 21 p.c. increase in the density of 5-HT-2A receptors in the cerebral cortex induced by CUS was reduced by chronic imipramine treatment. The present data indicate that the increases in the density of brain D-1 and 5-HT-2A receptors of rats subjected to CUS, which are "normalized" by imipramine, might be involved in the pathophysiology of :animal depression" (and, thus, in pathophysiology of human depression) and in the mechanism of antidepressant tharapy.


  88/461

  Tytuł oryginału: Behavioral effects of the selective blockade of metabotropic glutamate receptor subtype 5 in experimental hypoxia.
  Autorzy: Nadlewska Agnieszka, Car Halina, Wiśniewska Róża J., Wiśniewski Konstanty
  Źródło: Pol. J. Pharmacol. 2002: 54 (2) s.95-102, il., tab., bibliogr. 39 poz.
  Sygnatura GBL: 313,156

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: The behavioral activity of 2-methyl-6-(phenylethynyl)-pyridine (MPEP) a selective antagonist of metabotropic glutamate receptor subtype 5 (mGluR5), was assessed in control groups of rats and in rats that underwent short-term hypoxia. MPEP applied intravenously (iv) at the dose of 1 mg/kg was tested using the open field test, the passive avoidance test and the elevated "plus" mzae test. MPEP significantly increased the number of crossings, rearings and bar approaches in the open field test. It improved the consolidation and retrieval in the passive avoidance situation and did not produce any significant effects in control rats in the elevated "plus" maze test. Hypoxia (2 p.c. O2, 98 p.c. N2) significantly inhibited locomotor and exploratory activity of rats and also impaired consolidation and retrieval processes, but it did not evoke any changes in the elevated "plus" maze test. MPEP in hypoxia-exposed groups of rats inhibited locomotor and exploratory activity in comparison with MPEP-treated control group. Hypoxia significantly diminished beneficial effect of MPEP on consolidation. In spite of experimental conditions of hypoxia, the effect of MPEP on retrieval was preserved. MPEP used before hypoxia did not significantly influence all parameters of the elevated "plus" maze test. In conclusion, MPEP had beneficial effect on retrieval in hypoxia.


  89/461

  Tytuł oryginału: Adenosine receptor ligands and cocaine in conditioned place preference (CPP) test in rats.
  Autorzy: Poleszak Ewa, Malec Danuta
  Źródło: Pol. J. Pharmacol. 2002: 54 (2) s.119-126, il., bibliogr. 38 poz.
  Sygnatura GBL: 313,156

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: The influence of adenosine receptor agonists and antagonists on cocaine-induced conditioned place preference (CPP) was examined in male Wistar rats. Adenosine receptor agonists, when given alone, induced place preference in some dose ranges, and it seems that adenosine A1 and A2 receptors might be involved in this reaction. All adenosine receptor agonists: 2-p-(2-corboxyethyl)phenethylamino-5'-N-ethylcarboxamidoadenosine (CGS 21680), A2A receptor agonist, N6-cyclopentyladenosione (CPA), A1 receptor agonist, and 5'-N-ethylcarboxamidoadenosine (NECA), A2/A1 receptor agonist did not prevent the acquisition of cocaine-induced CPP but, when administered at the lower doses, they reduced the expression of cocaine action in CPP test. Selective adenosine A1 receptor antagonist, 8-cyclopentyltheophylline (CPT), A2 receptor antagonists, 3,7-dimethyl-1-propargylxanthine, DMPX, and caffeine (non-selective A1/A2 receptor antagonist) markedly and significantly decreased the expression of CPP induced by cocaine, and caffeine (20 mg/kg) decreased also the acquisition of this reaction. Our results suggest the involvement of adenosine A1 and A2 receptors in rewarding prperties of cocaine measured in CPP test.


  90/461

  Tytuł oryginału: Effect of subchronic ethanol treatment on plasma and cerebrospinal fluid leptin levels in rats selectively bred for high and low alcohol preference.
  Autorzy: Mikołajczak Przemysław, Okulicz-Kozaryn Irena, Kamińska Ewa, Wiktorowicz Krzysztof, Leśniewska Kinga, Dyr Wanda, Kostowski Wojciech
  Źródło: Pol. J. Pharmacol. 2002: 54 (2) s.m27-132, il., tab., bibliogr. 20 poz.
  Sygnatura GBL: 313,156

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: The effect of 5-week voluntary ethanol (EtOH) intake on plasma and cerebrospinal fluid (CSF) leptin levels was determined in adult male Warsaw high EtOH preferring (WHP) and low preferring (WLP) rats. EtOH treatment led to a decrease in leptin CSF concentration in WHP rats when compared to EtOH-naive WHP and control Wistar rats. On the contrary, in EtOH-treated WLP rats, both plasma and CSF leptin levels were increased in comparison with EtOH-naive animals. It can be concluded that EtOH treatment led to different response expressed especially by SCF leptin levels in WHP and WLP animals and it may be related to their genetic predisposition.


  91/461

  Tytuł oryginału: Effects of porcine galanin, galanin(1-15)NH2 and its new analogues on glucose-induced insulin secretion.
  Autorzy: Ruczyński Jarosław, Cybal Magdalena, Wójcikowski Czesław, Rekowski Piotr
  Źródło: Pol. J. Pharmacol. 2002: 54 (2) s.133-141, il., tab., bibliogr. 39 poz.
  Sygnatura GBL: 313,156

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: Porcine galanin (pGAL), its 15-amino-acid-residue fragment and five new analogues modified in positions 4, 6 or 14 were tested for their effects on glucose-induced insulin secretion from isolated rat pancreatic islets of Langerhans. In vitro insulin secretion was studied during static incubation. All peptides were tested at two concentrations: 100 nM and 1 ćM. The insulin level in the presence of 10 mM of glucose was a reference for all experiments. Our studies have shown that porcine galanin and its fragment GAL(1-15)NH2 at all concentrations tested inhibit glucose-induced insulin secretion. However, the modifications of the amino acod sequence of galanin caused changes in the interaction of GAL with its receptors, consequently yielding peptides that showed reverse activity as compared to pGAL or GAL(1-15)NH2. Finally, we have found three analogues: [Cit14]GAL(1-15)-NH2, [Hse6]GAL(1-15)NH2 and [Cle4]GAL(1-15)NH2, which were able to stimulate glucose-induced insulin secretion and also antagonized inhibitory effect of pGAL. Other two galanin analogues: [D-Leu4]GAL(1-15)NH2 and [des-Leu4]GAL(1-15)NH2 showed a rather weak agonistic activity. Our observations suggest that positions: 4, 6 and 14 in the amino acid sequence of galanin may play an important role in the high-affinity binding of GAL to its receptors and biological action in perfused rat pancreas.


  92/461

  Tytuł oryginału: Cerivastatin modulates plasma paraoxonase/arylesterase activity and oxidant-antioxidant balance in the rat.
  Autorzy: Bełtowski Jerzy, Wójcicka Grażyna, Mydlarczyk Mariusz, Jamroz Anna
  Źródło: Pol. J. Pharmacol. 2002: 54 (2) s.143-150, il., bibliogr. 49 poz.
  Sygnatura GBL: 313,156

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: Statins (3-hydroxy-3-methylglutarylcoenzyme A reductase inhibitors), apart from lowering plasma cholesterol, modulate other processes involved in atherogenesis. Paraoxonase (PON), contained in plasma high density lipoproteins, protects plasma lipoproteins from oxidative damage and is a potentially atheroprotective enzyme. We investigated the effect of cervastatin on oxidant-antioxidant balance and plasma PON activity. The adult male Wistar rats received cervistatin at a dose of 0.03 or 0.3 mg/kg/day for 3 weeks. Then, plasma concentration of lipid peroxidation products, total antioxidant capacity and PON activity were assayed. Plasma level of lipid peroxidation products was unchanged in low-dose group but decreased significantly in animals receiving high dose of cervivastatin. In this group, the concentration of malonyldialdehyde and 4-hydroxydialkenals was reduced by 46.6 p.c. whereas the level of lipid hydroperoxides was lowered by 59.3 p.c. Total plasma antioxidant capacity increased in low-dose group by 22.3 p.c. and in high-dose group by 27.2 p.c. PON activity toward paraoxon decreased by 16.1 p.c. and 11.6 p.c. in low- and high-dose groups, respectively. The activity toward phenyl acetate, which better corresponds wuith enzyme concentration, declined by 74.2 p.c. and 78.4 p.c. following lower and higher dose treatment, respectively. PON/arylesterase ratio raised in cervastatin-treated rats (low dose: +227.4 p.c., high dose: +328.2 p.c.).Cerivastatin had no effect on total plasma cholesterol but significantly decreased triglyceride level by 34.6 p.c...


  93/461

  Tytuł oryginału: Serotonin and Parkinson's disease.
  Autorzy: Kostrzewa Richard M., Brus Ryszard
  Źródło: Pol. J. Pharmacol. 2002: 54 (2) s.178-179 - 11 Dni Neuropsychofarmakologii Ustroń-Jaszowiec 27-29.05. 2002
  Sygnatura GBL: 313,156

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury


  94/461

  Tytuł oryginału: Septal vasopressin induced preservation of social recognition in rats was abolished by pinealectomy.
  Autorzy: Appenrodt Edgar, Juszczak Marlena, Schwarzberg Helmut
  Źródło: Behav. Brain Res. 2002: 134 (1/2) s.67-73, il., tab., bibliogr. 47 poz.
  Sygnatura GBL: 312,662

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: The role of intraseptal vasopressin (AVP) and the pineal gland in the modulation of social memory was investigated. For social recognition, male pinealectomised (Px) and sham-operated (SO) rats were confronted with juveniles for 4 min, and injected with either 200 pg AVP or 5 ng of its V1 receptor antagonist d(CH2)5Tyr(Me)AVP(AAVP) into the mediolateral septum. Re-exposure to the same and a different juvenile took place after 30 or 120 min. In SO rats, the social memory was facilitated after injection of AVP (120 min) and impaired after AAV application (30 min). In Px rats, however, neither AVP nor AAVP administration influenced the social memory. Comparison between SO and Px control groups treated with artificial cerebrospinal fluid did not reveal any differences as to social recognition responses. After subcutaneous administration of 250 ćg melatonin (substitution for pinealectomy) the social discrimination responses in Px rats after peptide application were influenced in a manner identical to that noted in SO animals. These finding suggest that the modulation of social memory by intraseptal AVP is dependent on an intact pineal function.


  95/461

  Tytuł oryginału: Fibrous-long spacing collagen in post-partum rat cervix uteri.
  Autorzy: Mackiewicz Zygmunt, Stepaniuk Mirosława, Mackevicius Zigmuntas jr
  Źródło: Acta Med. Lituan. 2002: 9 (2) s.126-129, il., bibliogr. 20 poz., santr.
  Sygnatura GBL: 313,255

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Fibrous-long spacings (FLS) are one of atypical or artificial forms of collagen fibrils. We analyzed occurrence of this form of interstitial collagens of cervix uteri in pregnant, nonpregnant and post-partum white Wistar rats. Light and electron microscopy were used. Extensive collagenolysis in rat cervical stroma on the eve of labour and in close post-partum period was found. Extravasated activated eosinophils participated in this process. In the solid milieu of massive collagenolysis FLS were found. FLS were not found in nonpregnant cervix ureri. Administration of bleomycin had no influence on collagen degradation rate or on FLS formation.


  96/461

  Tytuł oryginału: Poziom wybranych wskaźników biochemicznych w osoczu krwi szczurów iniekowanych witaminami E i C w warunkach zwiększonej koncentracji ozonu w powietrzu.
  Tytuł angielski: The levels of selected biochemical indices in blood plasma of the rats injected with vitamins E and C under conditions of increased ozone concentrations.
  Autorzy: Jedlińska-Krakowska Maria, Jakubowski Karol, Kowalski Andrzej
  Źródło: Bromatol. Chem. Toksykol. 2002: 35 (2) s.167-172, tab., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,377

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono wpływ zwiększonej koncentracji ozonu na kształtowanie się poziomu wybranych wskaźników biochemicznych w osoczu krwi szczurów eksponowanych na ozon. Sprawdzono również, w jakim stopniu witaminy E i C, w różnych kombinacjach i dawkach, są w stanie zapobiec ewentualnemu wystąpieniu zmian patologicznych.

  Streszczenie angielskie: The effect of increased ozone concentration in the air on the levels of selected biochemical indices in blood plasma of rats was studied. It was also attempted to assess the degree to which viatmins E and C injected at different doses and combinations were able to prevent the pathological changes. Lower levels of total lipids, total protein, reduced ALT activity and higher glucose levels were noted in the ozone-exposed rats. Although vitamins E and C did not prevent the changes in the examined indices a considerably higher vitamin C requirement under the stressful condition was observed.


  97/461

  Tytuł oryginału: Wpływ antocyjanin z aronii czarnoowocowej i acetylcysteiny na wybrane następstwa zatrucia octanem ołowiu.
  Tytuł angielski: The influence of Aronia melanocarpa and acetylcysteine on selected after-effects in lead acetate poisoning.
  Autorzy: Kowalczyk Edward, Jankowski Andrzej, Niedworok Jan, Śmigielski Jan, Jankowskia Beata
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (69) s.221-223, il., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie polskie: W ostatnich latach intensywnie badane są skutki przewlekłego narażenia na kontakt z ołowiem. Ołów wykazuje zdolność do kumulowania się w organizmie głównie w kościach w postaci nierozpuszczalnego forsforanu. W licznych pracach zauważono, że ołów może wyzwolić powstawanie reaktywnych form tlenu i wywołać stres oksydacyjny. Badania przeprowadzono na 40 szczurach razy Wistar płci obojga, o masie ciała 180-210 g, karmionych paszą znormalizowaną dla małych zwierząt laboratoryjnych "Murigan", ze swobodnym dostępem do wody pitnej, przebywających w warunkach zwierzętarni o stałej temperaturze i wilgotności. Badano wpływ antocyjanin uzyskanych z aronii czarnoowocowej (Aronia melanocarpa Elliot) i acetylcysteiny na wybrane parametry stresu oksydacyjnego u zwierząt doświadczalnych narażonych na przewlekłe przyjmowanie octanu ołowiu. W przeprowadzonych badaniach stwierdzono, że podanie antocyjanin lub acetylcysteiny zmniejsza stężenie substancji reagujących z kwasem tiobarbiturowym (TBARS) oraz karbonylków w surowicy. Jednocześnie zaobserwowano znaczne zmniejszenie stężenia 8-hydroxy-2'-deoksyguanozyny wydalanej w moczu. Antocyjaniny z aronii czarnoowocowej wydają się być dobrym związkiem pozwalającym zmniejszyć skutki stresu oksydacyjnego wywołanego przewlekłym podawaniem octanu ołowiu.

  Streszczenie angielskie: In recent years we have widely examined the results of protracted exposures on lead. Lead mostly shows that it accumulated in bones in an insoluble phosphate form. In much of the experimental research we observed that lead can cause reactive forms of oxygen and oxidative stress. The examination was carried out on 40 female and male Wistar rats weighing 200-250 g. They lived in the animal quarters with a stable temperature and humidity. They were fed with standard fodder (Murigan) and water ad libitum. In the work carried out the effect of anthocyanins of Aronia Melanocarpa Elliot and acetylcysteine on the selected parameters of oxidative stress of experimental animals with chronic lead acetate poisoning were examined. After administration anthocyanins substantially decreased the concentration of unsaturated fatty acid peroxidation and carbonyls in blood serum. At the same time we observed a significant decrease of 8-hydroxy-2'-deoxyguanosine in urine. Antocyanins from Aronia Melanocarpa appear to be a good substance for the diminishing of oxidative stress, these results caused with long-term administration of lead acetate.


  98/461

  Tytuł oryginału: Badania nad przydatnością glikokortykosteroidów w leczeniu doświadczalnego zapalenia otrzewnej.
  Tytuł angielski: The role of glycocorticosteroides in the treatment of experimental peritonitis.
  Autorzy: Modzelewski Bogdan, Sarzała Marcin, Czarnecki Paweł
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (69) s.228-231, il., bibliogr. 29 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie polskie: W pracy doświadczalnej badano wpływ glikokortykosteroidów na przebieg zakażenia i rokowanie u 75 szczurów z rozlanym zapaleniem otrzewnej (RZO). Szczególną uwagę zwrócono na zależność między wielkością dawki i czasem podania leku a przebiegiem choroby. W tym celu określono wpływ dawki deksametazonu i czasu podania na zachowanie się stężenia białka C-reaktywnego (CRP), TNF-ŕ oraz jego rozpuszczalnych receptorów typ I - p55 i typ II - p75 w osoczu badanych zwierząt. U zwierząt wywołano rozlane ropne zapalenie otrzewnej przez wyłonienie, podwiązanie i kilkakrotne nakłucie kątnicy (CLP). Stężenia cytokin określano metodą ELISA. W grupie I (porównawczej) nie podawano steroidów. W grupie II podano deksametazon w dawce 20 mg/kg m.c., a w grupie III w dawce 100 mg/kg m.c. na 2 h przed CLP. W grupie IV deksametazon zastosowano w dawce 20 mg/kg m.c., a w grupie V w dawce 100 mg/kg m.c. 8 h po CLP. Z pracy wynika, że glikokortykosteroidy podane we wczesnej fazie doświadczalnego rozlanego zapalenia otrzewnej wykazują działanie korzystne, zmniejszając śmiertelność zwierząt niezależnie od wielkości podanej dawki, natomiast podanie glikokortykosteroidów w okresie rozwiniętego zespołu septycznego zmniejsza stężenie cytokin prozapalnych w osoczu, ale niezależnie od dawki, nie zmienia odsetka zgonów zwierząt doświadczalnych.

  Streszczenie angielskie: In this experimental study the influence of glycocorticosteroides on the course of infection and prognosis in 75 rats with diffuse peritonitis was examined. We focused on the relation between doses, moment of pharmacotherapy introduction and the course of disease. To achieve this we estimated the dexamethasone doses and moment of its introduction on C-reactive protein (CRP), TNF-ŕ and its soluble type I - p55 and type II - p75 receptors' concentrations in examined animals' serum. A diffuse peritonitis was elicited in study animals by means of cecum ligation and perforation (CLP). Cytokine concentrations were estimated with ELISA test. In group 1 (test) no steroids were given. In group 2 20 mg/kg b.m., and in group 3 100 mg/kg b. m. dexamethasone was given 2 hrs before CLP. In group 4 dexamethasone was used in the dose of 20 mg/kg b.m., and in group 3 - of 100 mg/kg b.m. 8 hrs after CLP. The results of this study show that glycocoricosteroides administered during the initial phase of experimental diffuse peritonitis display favorable action decreasing animal mortality rate regardless of the dose. However, glycocorticosteroides given in the developed septic syndrome decrease the proinflammatory cytokine serum concentration regardless of the dose, still not affecting the animal mortality rate.


  99/461

  Tytuł oryginału: Synthesis, antiarrhythmic, and antihypertensive effect of novel 1-substituted pyrrolidin-2-one and pyrrolidine derivatives with adrenolytic activity.
  Autorzy: Malawska Barbara, Kulig Katarzyna, Filipek Barbara, Sapa Jacek, Maciąg Dorota, Zygmunt Małgorzata, Antkiewicz-Michaluk Lucyna
  Źródło: Eur. J. Med. Chem. 2002: 37 (3) s.183-195, il., tab., bibliogr. 23 poz.
  Sygnatura GBL: 312,629

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: A series of 1-substituted pyrrolidin-2-one and pyrrolidine derivatives were syntheised and tested for electrocardiographic, antiarrhythmic, and antihypertensive activity as well as for ŕ1- and ŕ2-adrenoceptors binding affinities. Among the newly synthesised derivatives several compounds with 3-(4-arylpiperazin-1-yl)propyl moiety displayed strong antiarrhythmic (7a-12a) and antihypertensive (7a-11a) activities. Compound 11a, 1-[2-acetoxy-3-[4-(2-methoxyphenyl)piperazin-1-yl]propyl]pyrrolidin-2-one, was the most potent in this series. The pharmacological results and binding studies that their antiarrhythmic and hypotensive effects may be related to their ŕ-adrenolytic properties, and that those properties depend on the presence of the 1-phenylpiperazine moiety with a methoxy- or chloro- substituent in the ortho position in the phenyl ring.


  100/461

  Tytuł oryginału: Wpływ inhibitora syntazy tlenku azotu (L-NAME) na ciśnienie śródgałkowe u szczurów w przebiegu zapalenia błony naczyniowej indukowanego endotoksyną.
  Tytuł angielski: The influence of the nitric synthase inhibitor (L-NAME) on the intraocular pressure in endotoxin induced uveitis in rats.
  Autorzy: Szymaniec Stanisław, Misiuk-Hojło Marta
  Źródło: Klin. Oczna 2002: 104 (2) s.87-88, tab., bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,280

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: We studied the influence of the nitric synthase inhibitor (L-NAME) on the induction of uveitis in Wistar rats. The inflammation was induced by a footpad injection of endotoxin in rat. Th eclinical signs were evaluated in a slit-lamp, the intraocular pressure was measured using Tono Pen tonometer. We showed, than in endotoxin-induced uveitis the intraocular pressure elevation was observed and that L-NAME application reduced the inflammation and the level of the intraocular pressure.


  101/461

  Tytuł oryginału: Biological properties of a new fluorescent biphalin fragment analogue.
  Autorzy: Lipkowski Andrzej W., Misicka Aleksandra, Kosson Dariusz, Kosson Piotr, Lachwa-From Magdalena, Brodzik-Bieńkowska Agnieszka, Hruby Victor J.
  Źródło: Life Sci. 2002: 70 (8) s.893-897, il., tab., bibliogr. 16 poz.
  Sygnatura GBL: 304,948

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: Previous studies of stsurcture-activity of biphalin defined fragments which expressed the full biological potency of the parent compound. The most simple fragment was Tyr-D-Ala-Gly-Phe-NH-HH - X, where X = Phe, but it also could be other hydrophobic amino acids. This paper presents data that replacement of the phenylalanine with a dansyl (X = DNA) groups gives an analogue (AA20116) that fully preserves the high affinity of the initial analogue for both ć and ë opiioid receptors. In the tail flick test in rats, intrathecal injection of the compound produces strong antinociception, comparable to the parent biphalin. Cecause AA2016 contains a strong fluorescent group, it can be a very useful tool for prospective studies in vivo, including biological barrier permeability, tissue distribution, metabolism and receptor-ligand complex formation.


  102/461

  Tytuł oryginału: Intravascular plug formation induced by poly-APS is the principal mechanism of the toxin's lethality in rats/rat tissues.
  Autorzy: Bunc Matjaz, Sarc Lucija, Rozman Janez, Turk Tom, Sepcic Kristina, Suput Dusan
  Źródło: Cell. Mol. Biol. Lett. 2002: 7 (1) s.106-108, bibliogr. 5 poz. - Międzynarodowa konferencja pt. Nauki przyrodnicze 2001 Gozd Martuljek 22-26.09. 2001
  Sygnatura GBL: 306,513

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna
 • komunikat
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: Toxic water solubale polymeric 3-alkylpyridinum salts isolated from the sponge Raniera sarai strongly inhibited AChE in vitro. In vivo, experimental animals died due to plugs formed in microcirculation. The mechanism of this plug formation is unknown. In vitro, the toxin did not affect the coagulation rate, but the rate of platelet aggregation was accelerated in a dose-dependent manner. The hemolytic activity of poly-APS was diminishe by the addition of serum proteins in a dose-dependent manner. These results support the conclusion that non-specific bainding to proteins is the underlying mechanism of the lethality of poly APS.


  103/461

  Tytuł oryginału: Cyclophosphamide metabolites perforate the apical plasma membranes of urothelial cells in rats.
  Autorzy: Koprivec Dasa, Jezernik Kristijan
  Źródło: Cell. Mol. Biol. Lett. 2002: 7 (1) s.123-125, il., bibliogr. 3 poz. - Międzynarodowa konferencja pt. Nauki przyrodnicze 2001 Gozd Martuljek 22-26.09. 2001
  Sygnatura GBL: 306,513

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna
 • komunikat
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: The apical plasma membrane of differentiated superfical urothelial cells is characterised by the presence of asymmetric unit membrane (AUM). Cyclophsphamide (CP) metaabolites cause perforation of these thickened membranes. In this study, apical plasma membranes were examined after CP injection by electron microscopy. The immediate effect of the CP metabolites was observed as small round holes appearing, first in the asymmetric apical plasma membrane of terminally differentiated superficail cells, and later in the symmetric apical plasma membrane of exposed undifferentiated intermediate and basal cells. Exposed cells which remained undamaged, immediately underwent maturation of the symmetric apical plasma membarane. These results indicate that CP metabolites perforate the symmetric and asymmetric membranes of most urothelial cells.


  104/461

  Tytuł oryginału: Renal injuries induced by chronic intoxication with microcystins.
  Autorzy: Milutinovic Aleksandra, Sedmak Bojan, Horvat-Znidarsic Irena, Suput Dusan
  Źródło: Cell. Mol. Biol. Lett. 2002: 7 (1) s.139-141, il., bibliogr. 2 poz. - Międzynarodowa konferencja pt. Nauki przyrodnicze 2001 Gozd Martuljek 22-26.09. 2001
  Sygnatura GBL: 306,513

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • mikrobiologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna
 • komunikat
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: The microcystins (MCs) LR and YR are hepatoxins produced by some species of freshwater cyanobacteria. Only a few reports on the acute nephrotoxicity of MCs have been published to date. Here we investigate the effecats on rat kidneys of chronic administration of relatively low doses of MC LR and MC YR. Male Wistar rats wer injected every second day for 8 months with MC LR (10 ćg/kg i.p., n = 5) and MC YR (10 ćg/kg i.p., n = 5). The control group was treated with vehicle, a mixture containing 0.8 p.c. ethanol and 0.2 p.c. methanol in 0.9 p.c. saline (3.7 ml/kg i.p., n = 5). We found that MCs could induce damage to the kidney cortex and medulla. The lesions mainly consisted of damaged and dilated tubuli filled with homogenous eosinophil material. We conclude that long-term exposure to relatively low doses of MCs poses a considerable risk for kiney injury.


  105/461

  Tytuł oryginału: The influence of Na+ ions on histamine secretion from mast cells induced by NGF or compound 48/80.
  Autorzy: Stempelj Mateja, Carman-Krzan Marija, Ferjan Ilonka
  Źródło: Cell. Mol. Biol. Lett. 2002: 7 (1) s.165-166, il., bibliogr. 3 poz. - Międzynarodowa konferencja pt. Nauki przyrodnicze 2001 Gozd Martuljek 22-26.09. 2001
  Sygnatura GBL: 306,513

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: It has been demonstrated that the release of histamine from mast cells by cytokines is strongly dependent on extracellular Ca2+ and Na+ ions. The results of our current research indicate that the removal of extracellular Na+ enhances NGF induced histamine release, but reduces induction by compound 48/80, suggesting that different mechanisms ar involved in the secretory process induced bay these agents.


  106/461

  Tytuł oryginału: Disposition and metabolism of 1,6-dimethylnaphthalene in rats.
  Autorzy: Kilanowicz Anna, Sapota Andrzej, Czerski Bogdan
  Źródło: Toxicol. Lett. 2002: 134 (1/3) s.227-243, il., tab., bibliogr. [18] poz.
  Sygnatura GBL: 306,158

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: The distribution, excretion and metabolism of 1,6-dimethylnaphthalene following i.p. administration of a single dose of 20 mg/kg to rats, was investigated using radiotracer [3H] and a gas chromatography - mass spectrometry technique (GC-MS). After 72 h, about 94 p.c. of the given dose was excreted in urine and feces. In organs and tissues, the highest concentration during the first hours after administration was detected in fat, liver, spleen and kidneys. Then gradual decline of tritium was noticed in all examined tissues. In urine, the following substanceswere identified and quantified by GC peak areas: unchanged 1,6-dimethylnaphthalene, 1-methyl-hydroxynaphthalenes, 1-hydroxymethyl-6-methylnaphthalene, 1,6-dimenthyl-thionaphthalene, 6-methyl-1-naphthoic aldehyde, 6-methyl-1-naphthoic acid, 1,6-dimethyl-thionaphthalene and 1,6-dimethyl-methylthionaphthalene.


  107/461

  Tytuł oryginału: Acute and subacute nephrotoxicity of 2-bromophenol in rats.
  Autorzy: Bruchajzer Elżbieta, Szymańska Jadwiga A., Piotrowski Jerzy K.
  Źródło: Toxicol. Lett. 2002: 134 (1/3) s.245-252, il., tab., bibliogr. [24] poz.
  Sygnatura GBL: 306,158

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The present report aims at providing broader information on the acute nephrotoxicity of 2-bromophenol (2-BP) (a bromobenzene (BB) metabolite), due to its action on the kidneys, after repeated administration. Investigations were performed on female rats. Following a single dose, the most pronounced changes involved: concentrations and rates of excretion of proteins in urinwe, the number of epithelial cells excreted in urine, creatinine and urea clearance and reduced gluthione in renal tissue. Immediate effects could be ascribed to both renal tubules and glomeruli, mirrored in the level of urinary proteins and intensified excretion of renal epithelial cells. Less pronounced changes of the indicator values were noted under repeated dosing of 2-BP. The results obtained in a single exposure study confirm earlier on the mild nephrotoxicity of 2-BP following exposure to high doses. However, the transition from single to repeated expopsure does not result in enhanced nephrotoxicity.


  108/461

  Tytuł oryginału: Wpływ krótkotrwałej, awersywnej stymulacji sensorycznej na stężenie glutaminianu i aktywność syntazy tlenku azotu w mózgu szczura : rozprawa habilitacyjna
  Autorzy: Gos Tomasz; Akademia Medyczna Katera i Zakład Medycyny Sądowej w Gdańsku
  Źródło: - Gdańsk, AM 2002, [4], II, 31, [24] s. : tab., bibliogr. 92 poz., 30 cm. - Zawiera przedruki czterech prac współautorskich z różnych czasopism
  Sygnatura GBL: 802,195

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury


  109/461

  Tytuł oryginału: Tlenek azotu a aktywność mioelektryczna jelita cienkiego w niedokrwieniu i reperfuzji.
  Tytuł angielski: Nitric oxide and myoelectric activity of the small intestine during ischemia and reperfusion.
  Autorzy: Biernat Jarosław, Sendur Ryszard, Obuchowicz Rafał, Thor Piotr, Pawlik Wiesław W.
  Źródło: Gastroenterol. Pol. 2002: 9 (1) s.17-25, il., bibliogr. 28 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,180

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: Niedokrwienie jelita cienkiego i następowa reperfuzja indukują nie tylko zmiany parametrów krążeniowych, lecz także zmiany w aktywności mioelektrycznej tego narządu. Szczególną rolę w mediowaniu następstw niedokrwienia i reperfuzji jelita przypisuje się tlenkowi azotu (NO) - gazowej molekule uwalnianej nie tylko przez komórki śródbłonka naczyniowego, ale również przez zakończenia neuronów nieadrenergicznego, niecholinergicznego układu nerwowego (NANC), występujących licznie w ścianie jelita cienkiego. Cel pracy: Wykazanie zmian aktywności mioelektrycznej jelita cienkiego u szczura w czasie niedokrwienia i reperfuzji i określenie ich związku z lokalnie generowanym tlenkiem azotu. Materiał i metody: Utworzono 6 grup eksperymantalnych. W grupie I badano zachowanie się systemowego ciśnienia tętniczego (AP), przepływu krwi w tętnicy krezkowej przedniej (MBF) i mikrokrążeniowego przepływu krwi w jelicie (LDBF) oraz parametrów podstawowej aktywności mioelektrycznej jelita - amplitudy (SWA) i częstotliwości (SWF) fali wolnej w czasie 30-minutowego niedokrwienia i następowej 60-minutowej reperfuzji. W grupie II badano efekty krążeniowe i mioelektryczne 45-minutowego niedokrwienia i 60-minutowej reperfuzji. W grupie III i IV przed indukcją odpowiednio 30- i 45-minutowego niedokrwienia i 60-minutowej reperfuzji podawano nieselektywny bloker syntazy tlenku azotu (L-NAME). W grupie V (30-minutowe niedokrwienie) i VI (45-minutowe niedokrwienie) przed zamknięciem ...

  Streszczenie angielskie: Introduction: Ischemia and reperfusion (I/R) of the small intestine not only influences hemodynamic parameters of the small intestine but strongly affects its myoclectric and motor activity. Nitric oxide (NO) - a gaseous molecule released from vascular endothelial cells and the endings of the nonadrenergic, noncholingic (NANC) nervous system, present in the small intestine, plays an important role in the mediation of myoelectric and hemodynamic changes induced by I/R. Aim: To describe the intestinal myoelectric activity changes during ischemia and reperfusion of the small intestine and to assess the participation of locally generated nitric oxide from neural form of nitric oxide synthase (nNOS). Material and methods: Experments were performed on 6 groups of Wistar rats. Experimantal animals (n = 52) were divided into 6 groups due to experimental protocol. In the first group arterial pressure (AP), mesenteric blood flow (MBF), microcirculatory intestinal blood flow using laser-Doppler method and two major parameters describing intestinal myoelectric activity (IMA) - slow waves amplitude (SWA) and frequency (SWF), were measured during 30 min occulsion of the anterior mesenteric artery (AMA) and subsequent 60 min reperfusion. In the second group small intestine was subjected to 45 min lasting AMA occlusion and 60 min reperfusion. In the third and fourth group 30 and 45 min ischemia respectively followed by 60 min reperfusion was proceeded by administration of ...


  110/461

  Tytuł oryginału: Effect of exogenous pulmonary surfactant preparations on the structure of pulmonary alveoli in newborn rats.
  Autorzy: Żurawski Jakub, Wąsowicz Marcin, Marszałek Andrzej, Florek Ewa, Biczysko Wiesława
  Źródło: Folia Histochem. Cytobiol. 2002: 40 (3) s.285-295, il., bibliogr. 40 poz.
  Sygnatura GBL: 304,846

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: Treatment of pre-term newborns with exogenous surfactant preparation is a well established part of the therapy for respiratory distress syndrome of the newborns (RDS). Since the introduction of surfactant into clinical practice in 1980, hundreds of studies have been published describing beneficial effects of such treatment. There is only limited number of morphological publications reporting adverse effects of surfactant administration. The aim of the present study is to describe morphological changes in the lung after surfactant administration to healthy newborn rats. Two types of surfactant were used: Exosurf (Glaxo Wellcome, England) and Survanta (Abbott Laboratories, USA). Surfactant preparation were given intratracheally in single dose (bolus) (100 mg of lipids per kg b.w.). Animals from control group received 0.9 p.c. saline in equivalent volume. Lung specimens were taken 15, 20, 25 and 30 minutes after drug administration and evaluated by light and electron microscopy. There was no damage in lungs from the control group. Tissue specimens from the Exosurf group revealed severe pathological changes: foci of atelectasis, frank edema in the parenchyma, focal disruption of air-blood barrier, hemorrhages in many alveoli, surfactant particles in man alveolar capillaries, and strongly activated alveolar macrophages. In this group changes appeared as early as 15 min after surfactant administration and intensity of lung injury increased with time. Also, Survanta administration caused damage to the lung tissue. However, the changes were less intense and appeared later (20 - 25 minutes after Survanta treatment). In conclusion, the presented morphological findings proved that exogenous surfactant administration to healthy rat nevborns caused lung damage. Comparing two different surfactant preparation. Exosurf and Survanta, it was shown that the former one produced stronger and faster damage to lung alveoli than the latter one.


  111/461

  Tytuł oryginału: Udział leptyny i innych substancji w regulacji czynności gonadotropowej układu podwzgórzowo-przysadkowego i w uwalnianiu prolaktyny u szczura : rozprawa habilitacyjna
  Autorzy: Walczewska Anna; Akademia Medyczna Zakład Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej w Łodzi, Luisiana State University Pennington Biomedical Center
  Źródło: - Łódź, AM 2002, [8], 139 s. : il., bibliogr. s. 99-136, 25 cm.
  Sygnatura GBL: 735,234

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • in vitro


  112/461

  Tytuł oryginału: Interaction of the neurosteroid alphaxalone with conventional antiepileptic drugs in different types of experimental seizures.
  Autorzy: Borowicz Kinga K., Zadrożniak Marek, Świąder Mariusz, Kowalska Aneta, Kleinrok Zdzisław, Czuczwar Stanisław J.
  Źródło: Eur. J. Pharmacol. 2002: 449 (1/2) s.85-90, tab., bibliogr. [30] poz.
  Sygnatura GBL: 312,088

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy
 • szczury

  Streszczenie angielskie: A number of neurosteroids exert antiseizure and/or neuroprotective properties. The aim of this study was to evaluate the effect of the neurosteroid alphalone on the protective action of conventional antiepileptics in four seizure test. Alphaxalone (up to 5 mg/kg) did not exert a signifcant action against amygdala-kindled seizures in rats, or against pentetrazole- or aminophylline-induced convulsion in mice. The neuroactive steroid at the dose of 2.5 mg/kg significantly raised the threshold for electroconvulsions in mice. at 2.5 mg/kg, alpaxalone diminished the protective activity of valproate against maximal electroshock and at 2.5 - 5 mg/kg against pentetrazole-induced seizures in mice. However, alphaxalone (2.5 mg/kg) did not affect the protective activity of carbamazepine, diphenylhydantoin, phenobarbital or clonazepam against maximal electroshock and 5 mg/kg did not affect that of phenobarbital, clonazepan and ethosuximide against pentetrazole-induced convulsions. Insignificant results were also obtained in the case of co-administration of alphaxalone with phenobarbital, valproate, clonazepam and carbamazepine against aminophylline-evoked seizures in mice. Also, in the kindling model of epilepsy, combinations of the neuroactive steroid (2.5 mg/kg) with valproate, carbamazepine, phenobarbital, diphenylhydantoin or clonazepam at their subprotective doses did not result in pro- or anticonvulsant activity. Valproate (284 mg/kg; the dose used in combination with alphaxalone) produced sgnificant memory deficits in mice. Alpxaxalone (2.5 mg/kg), valproate...


  113/461

  Tytuł oryginału: Differential effects of repeated imipramine on hippocampal responsiveness to adenosine and serotonin.
  Autorzy: Zahorodna Agnieszka, Bijak Maria, Hess Grzegorz
  Źródło: Eur. Neuropsychopharmacol. 2002: 12 (4) s.355-360, il., bibliogr. [23] poz.
  Sygnatura GBL: 313,361

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: Imipramine-induced enhacement of the inhibitory action of 5-HT1A receptor activation in hippocampal pyramidal neurons has been attributed to alterations in the transduction mechanism that involves G protein-dependent opening of K+ channels. Postsynaptic 5-HT1A and adenosine A1 receptors may share that transduction pathway. We investigated the influence of repeated imipramine administration on 5-ht1A and adenosine A1 receptor-mediated effects in rat hippocampal slices. Repeated imipramine selectively enhanced the postsynaptic effects of 5-HT1A receptor activation hyperpolarization and reduction of input resistance of neurons and reduction of the population spike amplitude. In contrast, after imipramine treatment only the presynaptic effect of adenosine receptor agonist, a decrease of the field excitatory postsynaptic potential, was enhanced. The data demonstrate that alterations in the presumed common transduction mechanism that was postulated for the 5-HT1A and adenosine A1 receptor-mediated activation of K+ channels are not involved in the effect of repeated imipramine administration.


  114/461

  Tytuł oryginału: Specyfika zachowań eksploracyjnych oposa (Monodelphis domestica) i szczura (Rattus norvegicus) odmiany Long-Evans.
  Tytuł angielski: Species - specific exploratory behavior in the gray short-tailed opossum (Monodelphis domestica) and rat (Rattus norvegicus) Long-Evans strain.
  Autorzy: Węsierska Małgorzata
  Źródło: Kosmos 2002: 51 (1) s.19-33, il., bibliogr. [42] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,370

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: The Brazilian gray short-tailed opossum (Monodelphis domestica) is a member of Didelphidae, the oldest extant family of marsupial mammals. In the wild they are solitary, omnivorous animals feeding also on insects and small vertebrates, captured as a result of active searching and hunting behavior. They are living in the semiarid tropical part of South America. This species was introduced as a laboratory animal only in the last twenty years. Gray opossum breeds easily in laboratory conditions. Females do not have a pouch (marsupium). Pups born after about a 14 day gestation. This is a very early stage of development, which was the main reason of introducing this species as a model of developmental research. Little is known about the behavior of wild opossums. Laboratory investigations have thus far been devoted mainly to their sexual and scent-marking behavior. This article describes the biology of the gray short-tailed opossum and laboratory investigations concerning exploratory behavior. Presented by them in the empty box test of grooming, the open field test (OF) and in the elevated plus maze test (EPM). The exploratory behavior of the opossums was compared with the behavior of Long-Evans rats. A common feature of both species was the higher level of ambulationin the peripheral part of the field than in the internal and center parts ofthe OF, and avoidance of open arms in the EPM on the first exposition on the experimental situation. In the subsequent expositions to the experimental conditions, opossums modified patterns of the open field and the EPM exploration...


  115/461

  Tytuł oryginału: Rozwój osobniczy naczyń wieńcowych oraz niektóre zagadnienia jego regulacji.
  Tytuł angielski: Embryonic development of coronary vessels and some mechanisms of its regulation.
  Autorzy: Ratajska Anna
  Źródło: Post. Biol. Komórki 2002: 29 (3) s.503-525, il., bibliogr. 96 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,722

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono współczesne poglądy na temat podstawowych etapów rozwoju naczyń wieńcowych u zwierzat doświadczalnych. Materiału tkankowego dla tworzących się naczyń wieńcowych dostarcza przejściowa struktura - narząd przednasierdziowy, który formuje się w postaci skupień komórkowych na powierzchni przegrody poprzecznej (u ssaków) lub zatoki żylnej (u ptaków). Narząd ten jest bezpośrednim prekursorem nasierdzia. Pierwsze zawiązki naczyń w postaci rozproszonych wysp krwiotwórczych, a następnie pączków naczyniowych powstają in situ pod nasierdziem w miejscu zatoki żylnej oraz bruzd: wieńcowej, międzykomórkowej i w zagłębieniu utworzonym między formującą się aortą i pniem płucnym pnia tętniczego. Zawiazki te następnie kanalizują oraz w nieznany sposób zlewają się w ciągły system naczyniowy. Proksymalne odcinki tętnic wieńcowych powstają z zawiązków naczyniowych, zlokalizowanych wokół pnia tętniczego, które dają wypustki do zatok aorty i tworzą połączenie z jej światłem, formując drożny kanał naczyniowy. Jedocześnie dochodzi do utworzenia drożnego połączenia naczyń żylnych z prawym przedsionkiem oraz zatoką wieńcową. Rozpoczęcie przepływu krwi w skanalizowanym systemie wieńcowym jest m.in. sygnałem do rozpoczęcia różnicowania się prekursorów komórek mięśni gładkich błony środkowej naczyń. Różnicowanie to w wyniku nabywania przez te komórki określonych antygenów fenotypu kurczliwego trwa do końca życia płodowego. Czynniki wzrostu biorące udział w angiogenezie ...

  Streszczenie angielskie: This paper presents current views on fundamental stages coronary vessel development in experimental animals. This tissue for developing vessels comes from the preopicardial organ which is a transietly occurring structure and forms on the surface of the septum transversum (in mammals) or on sinus venous (in birds). Preopicardium is a forerunner of the epicardium. The first vessel primordia are formed de novo subepicardially as isolated blood islands and subsequently vesels buds inthe areas of sinus venosus, the coronary and the interventricular sulcuses, and the aorticopulmonary groove. Then the vessels primordia lumenize and finally coalesce in an unknown way into a continous vessel system. Proximal parts of the coronary arteries originate from the peritruncal plexus of capillaries which penetrate into the aortic sinuses and form patent connections with the aortic lumen. Concomitantly patent connections are formed between the venules and the right atrium and the coronary sinus. After the blood flow through the patent coronary system have been established mesenchymal cells of the primitive tunica media started to differentiate in smooth muscle cells by acquisition of contractile phenotype antigens. This process of differentiation lasts till the end of the prenatal life. The expression of growth factors like VEGF and angiopoietins (-1, -2) is seen in embryonic hearts in areas of vessel formation. Endothelial cells of the coronary vessels derive from angioblasts of the ...


  116/461

  Tytuł oryginału: Are ultra-slow isoperiodic oscillations in rat intergeniculate leaflet neurons dependent on reciprocal connection with its contralaterally located counterpart?
  Autorzy: Lewandowski Marian H., Błasiak Tomasz, Błasiak Anna
  Źródło: Neurosci. Lett. 2002: 330 (3) s.243-246, il., bibliogr. 13 poz.
  Sygnatura GBL: 305,936

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: We investigated effects of the electrical lesion and/or chemical inactivation of intergeniculate leaflet (IGL) neurons on the ultra-slow isoperiodic neuronal oscillation of the contralaterally located IGL. The spontaneous extracellular activity of neurons, recorded simultaneously in both leaflets of the lateral geniculate nucleus, showed an ultradian oscillatory patern. In all our experiments, both the electrical lesion and the inactivation of neurons via the blockade of action potential generation did not cause any changes in the neuronal activity pattern in the contralaterally located geniculate leaflet. The obtained results show that a bilateral IGL connection is not necessary for the pattern of neuronal oscillation in the IGL. Hence the functional significance of a reciprocal connection between both lateral geniculate nucleus leaflets is still an open question.


  117/461

  Tytuł oryginału: Ligands of the peroxisome proliferator-activated receptor-PPAR-ŕ reduce myocardial infarct size.
  Autorzy: Wayman Nicole S., Ellis Bilinda L., Thiemermann Christoph
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (7) s.BR243-BR247, il., tab., bibliogr. 21 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Background: This study was desibned to investigate the effects of two, chemically distinct activators of PPAR-ŕ (clofibrate and WY14643) in a rat model of acute myocardial infaction. Material/Methods: Male Wistar rats were anesthetized with sodium thiopentone (120 mg/kg i.v.) and subjected to regional myocardial ischemia (for 25 min) and reperfusion (for 2 h). Area at risk was determined by injection of Evans Blue dye and infarct size after staining with nitroblue tetrazolium. Results: Pre-treatment of rats with the PPAR-ŕ agonists clofibrate (0.3 mg/kg) caused a significant reduction inmyocardial infarct size of 43 p.c. Similarly, pre-treatment of rats with the PPAR-ŕ agonists WY14643 (1 mg/kg) caused a significant reduction inmyocardial infarct size of 43 p.c. Conclusions: Taken together, these results show that ligands of PPAR-ŕ reduce the tissue necrosis associated with acute myocardial infarction. We propose that fibrates and other PPAR-ŕ agonists may be useful in conditions associated with ischemia-reperfusion of the heart and other organs.


  118/461

  Tytuł oryginału: Superoxide dismutase mimetic with catalase activity, EUK-134, attenuates the multiple organ injury and dysfunction caused by endotoxin in the rat.
  Autorzy: Villa Bianca Roberta d'Emanuele di, Wayman Nicol S., McDonald Michelle C., Pinto Aldo, Sharpe Martyn A., Chatterjee Prabal K., Thiemermann Christoph
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (1) s.BR1-BR7, il., tab., bibliogr. 33 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: Reactive oxygen species contribute to the multiple organ failure shock. Here we investigate the effects of a salen-manganese complex, which exhibits both superoxide dismutase and catalase activity (EUK-134), on the circulatory failure and the renal and liver injury and dysfunction caused by endotoxin in the anaesthetised (thiopentone, 120 mg/kg) rat. Male Wistar rats were anaesthetised with hiopentone sodium (120 kg i.p.) and instrumented for the measurements of systemic haemodynamics. Animals received lipopolysaccharide (LPS, E. coli, 6 mg/kg i.v.) or saline and were treated with either EUK-134 (0.3 or 1 mg/kg bolus injection folloowed by an infusion of 0.3 or 1 mg/kg/h) or its vehicle (saline). After 6 h of endotoxaemia, blood was taken to evaluate biochemical parameters of organ injury and dysfunction. All data are mean ń s.e. mean of n observations. Statisstical comparisons were made with a ANOVA followed by Dunner's test for mulitiple comparisons. Endotoxaemia for 6 h caused hypotension, renal dysfunction, liver injury, skeletal-muscle injury and pancreatic injury. Treatment of rats with EUK-134 attenuated the reanl dysfynction as well as the liver and skeletal muscle injury (but not the pancreatic injury) caused by endotoxin. Thus, an enhanced formation of reactive oxygen species importantly contribute to the organ injury and dysfunction associated wtih endotoxic shock. We propose that small molecules, which have the catalytic activity of both superoxide dismutase and catalase, may represent a novel therapeutic approach for the therapy of endotoxic shock.


  119/461

  Tytuł oryginału: Mechanism of the contractile effects of galantide and Galanin (1-14) [ŕ-aminobutyric acid8]scyliorhinin-I in rat isolated fundus strips.
  Autorzy: Korolkiewicz Roman P., Konstański Zdzisław, Rekowski Piotr, Szyk Agnieszka, Ruczyński Jarosław, Dąbkowski Jarosław, Ujda Marek, Korolkiewicz Konstanty Zbigniew, Petrusewicz Jacek
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (1) s.BR19-BR23, il., tab., bibliogr. 25 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: Background: The study was undertaken to establish the pharmacological basis of the stimulatory activity of galantide (M15) and galanin(1-14)-ŕ-aminobutyric acid8-[Abu8])scyliorhinin-I [Scy-I] in gastric smooth muscle. Material/Methods: Isotnic contractions of the isolated, longitudinal rat gastric fundus strips were recorded. Results: Galanin, galanin(1-15)-NH2, M15 and galanin(1-14)-[Abu8]Scy-I elicited concentration-dependent contractions. Their EC50s equaled 12.95, 174, 70.06 and 187 nM respectively. Hill's coefficients for galanin and galanin(1-15)-NH2 were not different from unity, indicating an interaction of one peptide molecule with one receptor accoridng to the principles of classical receptor theory. Hill's coefficients were 0.73 and 1.56 for M15 and galanin (1-14)-[Abu8]Scy-I, respectively, a value significantly different from unity. Cold-storage denervation, tetrodotoxin-TTX (1 ćM), spantide 100 ćM) and NK1-3 receptor antagonists SR140333, 48968, 142801 (up to 10 ćM) notably diminished Mf15, galanin (1-14)-[Abu8]Scy-I, SP(5-11) and [Abu8]-Scy-I evoked contractions without affecting activities of galanin and galanin(1-15)-NH2. Additionally, cross-desensitization experiments attenuated activity of M15 and galanin(1-14)-[Abu8]Scy-I without any noticeable action on galanin or galanin(1-15)-NH2. Conclusions: The action of chimeric peptides on the smooth muscle of the rat gastrointestinal tract depended not only on the myogenic interaction of those peptides with galanin binding sites, but also on the activation of tachykinin receptors or the release of endogenous mediators from the presynaptic terminals.


  120/461

  Tytuł oryginału: Cholinergic innervation of parvalbumin- and calbindin-containing neurones in the hippocampus during postnatal development of the rat brain.
  Autorzy: Ludkiewicz Beata, Wójcik Sławomir, Spodnik Edyta, Domaradzka-Pytel Beata, Klejbor Ilona, Moryś Janusz
  Źródło: Folia Morphol. 2002: 61 (2) s.89-96, il., bibliogr. 42 poz.
  Sygnatura GBL: 301,720

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: Immunohistochemical study of the cholinergic innervation of the parvalbumin- ad calbindin-containing cells in the hippocampus was conducted on 30 rat brains of various postnatal ages: PO, P4, P7, P14, P21, P30, P60 and P180. Sections with double immunostaining for vesicular acetylcholine transporter (VAChT; the marker of cholinergic cells, fibres and terminals) and parvalbumin (PV) or calbindin (CB) were analysed using confocal laser-scanning microscope. Obtained data demonstrate that the pattern of cholinergic innervation of calbindin- and parvalbumin-immunoreactive hippocampal neurones shows some differences. During development as well as in the adult species cholinergic terminals preferentially innervate CB-containing neurones, while cholinergic terminals on PV-containing cells were observed rarely. Cholinergic endings on the CB-ir neurones are localised both on their somata and dendrities, whereas on PV-ir cells they form synaptic contact predominantly with processes. In spite of the unquestionable cholinergic influence particularly on CB-ir cells, the number of cholinergic endings suggests that this input seems not to be crucial for the activity of the studied cell populations.


  121/461

  Tytuł oryginału: Distribution of various types of oligodendrocytes and cellular localisation of iron in the frontal cortex of the adult rat.
  Autorzy: Wawrzyniak-Gacek Agata
  Źródło: Folia Morphol. 2002: 61 (2) s.115-121, il., bibliogr. 36 poz.
  Sygnatura GBL: 301,720

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Oligodendrocytes, called oligodendroglia, are present in the white and grey substance of the CNS. They constitute a heterogeneous group, in which 3 types of these cells have been distinguished: those of light, medium and dark cytoplasm. They locate themselves at the neurones and blood vessels. The number of light oligodendrocytes decrease with age, while the number of dark oligodendrocytes increase. In histochemical studies the product of the reaction located itself in the body and processes, indicating the participation of these cells in the metabolism of iron.


  122/461

  Tytuł oryginału: Environmental manipulation differentially alters c-Fos expression in amygdaloid nuclei following aversive conditioning.
  Autorzy: Nikolaev Evgeni, Kaczmarek Leszek, Zhu Shun Wei, Winblad Bengt, Mohammed Abdul H.
  Źródło: Brain Res. 2002: 957 (1) s.91-98, il., bibliogr. 50 poz.
  Sygnatura GBL: 312,085

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca opublikowana za granicą
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: This study analyzes the impact of environmental complexity in adult rats on their emotional behavior and c-Fos expression (a transcription factor protein implicated in neuronal plasticity) in various subdivisions of amygdala, as well as selected parts of the thalamus and hypothalamus. The animals were housed for 60 days in either enriched or impoverished conditions and then one group of rats was tested in an open field test, and a second group of rats was treated to footshock-motivated aversive training. Two and 24 h later, the animals from the second group, along with the appropriate controls, were sacrificed and their brains were used for the immunocytochemical analysis of c-Fos levels. We found that this long-term environmental manipulation exerts significant effects on animals' emotionality and this behavioral diference is accompanied by the differential c-Fos activation (at 2 h after the aversive training) in the amygdala, a brain structure believed to subserve emotional reactions. On the other hand, no difference was found in c-Fos expression between both groups of animals in the thalamus and hypothalamus. At 24 h after the training, c-Fos levels were down to the values observed in naive rats that did not differentiate between enriched versus impoverished breeding conditions. These results may help to explain differential emotional aspects of behavior that arise following differential housing conditions of adult animals.


  123/461

  Tytuł oryginału: Cross-tolerance between the different ć-opioid receptor agonists endomorphin-1, endomorphin-2 and morphine at the spinal level in the rat.
  Autorzy: Labuz D., Przewłocki R[oman], Przewłocka B[arbara]
  Źródło: Neurosci. Lett. 2002: 334 (2) s.127-130, il., tab., bibliogr. 15 poz.
  Sygnatura GBL: 305,936

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: In the present study we investigated the development of tolerance to an antinociceptive effect after intrathecal administration of endomorphin-1, endomorphin-2 and morphine in tail-flick and paw pressure tests. We also assessed crosstolerance between the antinociceptive effects of the two endogenous ć-opioid receptor agonists - endomorphins and morphine. The tolerance developed on day 3 after i.th. injection of both endomorphins, endomorphin-2 (18, 36 nmol), endomorphin-1 (16 nmol). After morphine (30 nmol) the tolerance developed on day 6. Our study described the crosstolerance between morphine and endomorphin-1, but not endomorphin-2. In comparison with naive rats, morphine had a weaker antinociceptive effect in rats tolerant to endomorphin-1. In contrast, no cross-tolerance was observed after administration of endomorphin-2 in rats tolerant to endomorphin-1. In rats tolerant to endomorphin-2, the antinociceptive effect of morphine and endomorphin-1 was attenuated in both the tests used. Our results suggest that the three lignds of ć-opioid receptors probably act via different subtypes of the ć-opioid receptor.


  124/461

  Tytuł oryginału: L-AP4, a potent agonist of group III metabotropic glutamate receptor, decreases central action of angiotensin II.
  Autorzy: Fedosiewicz-Wasiluk Małgorzata, Hoły Zdzisław Z., Wiśniewski Konstanty
  Źródło: Pol. J. Pharmacol. 2002: 54 (5) s.415-422, il., bibliogr. 32 poz.
  Sygnatura GBL: 313,156

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: The study was designed to investigate the role of the activation of class III metabotropic glutamate receptors (mGluRs) in the behavioral activity of angiotensin II (AngII). The experiments were performed on adult male Wistar rats. Stimulation of group III mGluRs was evoked by icv injection of agonist, L-2-amino-4-phosphonobutyric acid (L-AP4) (5 ćl of 80 mM solution of L-AP4). Fifteen minutes later, the animals were given icv solution containing 1 nmol of AngII. Memory motivated affectively was evaluated by passive avoidance and active avoidance responses (CARs). Moreover, the speculative influence of the treatment on motor activity was tested in open field. We observed that both compounds did not have significant influence on motor activity of rats in open field tesrt. L-AP4 given alone had no influence on acquisition, consolidation and recall of passive avoidance responses. Examination of influence of L-AP4 on the acquisition of CARs, while it did not alter extinction of these responses. AngII, as repeatedly shown before, greatly increased passive avoidance latency, rate of acquisition of CARs and decreased they extinction. Pretreatment of rats with L-AP4 prevented all above behavioral effects of the AngII administration.


  125/461

  Tytuł oryginału: Muscimol changes hypoxia-induced imapirment of behavior in rats.
  Autorzy: Oksztel Robert, Car Halina, Wiśniewski Konstanty
  Źródło: Pol. J. Pharmacol. 2002: 54 (5) s.423-431, il., tab., bibliogr. 48 poz.
  Sygnatura GBL: 313,156

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Muscimol, a seleactive agonist of GABA-A receptors, causes changes in behavioral activity. Hypoxia interferes with the GABAergic system and with the functions of GABA-A receptors. We used muscimol in Wistar rats to extimate its influence on locomotor activity in the open field test as well as on the processes of consolidation and retrieval, evaluated in the test of passive conditioned reflexes. Anxiolytic activity was examined in the elevated "plus" maze in physiological state and after hypoxia-induced amnesia. Following intraperitoneal administration of muscimol (1 mg/kg, ip), the animals showed a decrease in motility, in retrieval of skill reflexes and in a number of entries into open and closed arms in the elevated plus "maze". In animals exposed to hypoxia, we observed reduced motility in the open field, inhibition of retrieval and consolidation of passive conditioned reflexes, shortened time of sojourn in open arms and decreased number of entries into open and closed arms. In the goroup of animals which underwent hypoxia and then received muscimol, we observed no effect of hypoxia on muscimol activity in the open field test, except rearing when muscimol action was significantly reduced. Muscimol improved consolidation but not retrieval in comparison with the hypoxic saline-treated group of rats. In the elevated "plus" maze test, treatment of rats with muscimol after hypoxia significantly prolonged the time spent in open arms and increased the number of entries into open arms, while shortened the time spent in closed arms. In conclusion, muscimol in hypoxia-exposed group of rats exerted beneficial effect on consolidation in passive avoidance situation and exerted anxiolytic activity. Changes in the activity of muscimol under hypoxia may have significant clinical implications.


  126/461

  Tytuł oryginału: Hypoxic pulmonary vasoconstriction in isolated blood-perfused rat lung; modulation by thromboxane A2, platelet-activating factor, cysteinyl leukotrienes and endothelin-1.
  Autorzy: Chłopicki Stefan, Bartuś Joanna B., Gryglewski Ryszard J.
  Źródło: Pol. J. Pharmacol. 2002: 54 (5) s.433-441, il., bibliogr. 49 poz.
  Sygnatura GBL: 313,156

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • kardiologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: Recent evidence suggests that hypoxic pulmonary vasoconstriction (HPV) is mediated by hypoxia-induced closure of voltage-gated potassium channels in pulmonary vascular smooth muscle cells. It is also claimed that various vasoconstrictor mediators such as thromboxane A2 (TXA1), platelet activating factor (PAF), cysteinyl leukotrienes (cys-LTs) or endothelin-1 (ET-1) contribute to HPV. Their role, however, has not been unequivocally accepted. On the contrary, it is well known that endothelium-derived nitric oxide negatively modulates HPV. Since NO counteracts action of vasoconstrictor mediators, we tested the hypothesis that modulatory role of TXA2, PAF, cys-LTs and ET-1 in HPV would become apparent in absence of endogenous NO. For that purpose we assessed contribution of these mediators to HPV in the isolated blood-perfused rat lung pretreated with a nonselective NOS inhibitor, L-NAME. HPV, which was greatly augmented by L-NAME (300 ćM) alone, was inhibited neither by a TXA2 synthase inhibitor (Camonagrel, 300 ćM), nor by a PAF receptor antagonist (WEB 2170, 100 ćM), nor by an inhibitor of five-lipoxygenase-activating protein (MK 886, 10 ćM), nor by a non-selective ET-1 receptor antagonist (LU 302872, 30 ćM). In summary, in isolated blood-perfused rat lung, TXA2, PAF, cys-LTs and ET-1 seem not to be involved in HPV, whereas we confirm the dominant role of endogenous NO in blunting HPV.


  127/461

  Tytuł oryginału: Influence of diethyldithiocarbamate on the activity of ecto-ATPase in lymphocytes of rats: ex vivo studies.
  Autorzy: Purzyc Leszek, Całkosiński Ireneusz, Polak-Jonkisz Dorota
  Źródło: Pol. J. Pharmacol. 2002: 54 (5) s.455-467, il., tab., bibliogr. 42 poz.
  Sygnatura GBL: 313,156

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: Influence of diethyldithiocarbamate (DTC) on the activity of ecto-ATPase (plasma membrane-bound enzyme participating in a cascade of reactions leading to the formation of adenosine - a modulator of inflammation) was examined on the lymphocytes isolated from the spleen of rats with inflammation. DTC was administered at doses of 4 mg/kg and 290 mg/kg using two modes of administration. It has been observed that: a) an inflammation caused an increase in ecto-ATPase activity in both subpopulations of lymphocytes; in the case of B-lymphocytes, the maximum of activity occurred 48 h and in the cases of T-lymphocytes, 72 h after the injection of carrageenin; b) a single injection of DTC at boht doses, 24 h before or 24 h after carrageenin injection caused a decrease in ecto-ATPase activity in B-lymphocytes and its incresase in T-lymphocytes throughout the whole measurement period, which was not observed when DTG was administered only after provocation of inflammation; c) administration of a high dose of DTC togehter with equimolar doses of disulfiram and CS2 led to a decrease in ecto-ATPase activity and 5'-nucleotidase level in B-lymphocytes, which is bound to the former enzyme; d) in in vitro studies, both populations of lymphocytes isolated from the rats treated with a four-fold dose of DTC showed higher resistance of ecto-ATPase to inhibitors of the enzyme and antagonists of type P2 purinoceptors.


  128/461

  Tytuł oryginału: Effects of combination of cyclosporine with losartan or enalapril on kidney function in uremic rats.
  Autorzy: Azzadin Arsalan, Małyszko Jolanta, Małyszko Jacek S., Tankiewicz Anna, Myśliwiec Michał, Buczko Włodzimierz
  Źródło: Pol. J. Pharmacol. 2002: 54 (5) s.469-473, tab., bibliogr. 15 poz.
  Sygnatura GBL: 313,156

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • farmacja
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Long-term treatment with cyclosporine in solid organ transplantation has been shown to be associated with the development of hypertension and nephrotoxicity. Angiotensin-converting enzyme inhibitors have well-known nephroprotective properties and may prevent cyclosporine A (CYA)-induced hypertension. Angiotensin receptor I antagonists have similar properties. The purpose of this study was to investigate if losartan or enalapril could be administered with CYA to reduce its nephrotoxic effect in uremic rats. The studies were performed on the following groups of rats: group I - control; group II - control rats + lossartan; group III - control rats + CYA; group IV - uremic rats; group V - uremic rats + losartan; group VI - uremic rats + CYA; group VII - uremic rats + losartan + CYA, group VIII - control rats + enalapril; group IX - control rats + enalapril + CYA; group X - uremic rats + enalapril; group XI - uremic rats + enalapril + CYA. Pretreatment with CYA, losartan or enalapril in uremic rats resulted in a significant increase in urea and creatinine levels and a decrease in hematocrit. The same effect was observed when uremic rats were given CYA + losartan or CYA + enalapril. Pretreatment with losartan was associated with the increase in the level of CYA much higher than with CYA treatment alone. Similarly, pretreatment with enalapril resulted in a significant increase in CYA concentration in both groups of rats given CYA: uremic and non-uremic. Results of our study show that the treatment with cyclosporine and a combination of losartan or enalapril results in an increase in creatinine...


  129/461

  Tytuł oryginału: Effect of nimesulide on the indomethacin- and ibuprofen-induced ulcer in rat gastric tissue.
  Autorzy: Sleyman Halis, Altinkaynak Konca, G”cer Fatma, Maras Ahmed, Akcay Fatih, Onuk M. Derya, Gepdiremen Akcahan
  Źródło: Pol. J. Pharmacol. 2002: 54 (3) s.255-259, tab., bibliogr. 16 poz.
  Sygnatura GBL: 313,156

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • in vitro
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: In this study, we examined the effect of nimesulide and ranitidine on the indomethacin- and ibuprofen-induced ulcer. In addition, we investigated whether there was a direct chemical interaction of nimesulide and ranitidine with indomethacin, and also whether nimesulide and rantidine neutralized the gastric acid in vitro. Our studies showed that nimesulide (100, 300, 500 ng/kg) prevented the indomethacin-induced gastric ulcers completely. Ranitidine at a dose of 150 mg/kg reduced the mean ulcer area to 2.5 ń 0.76 mmý in the indomethacin-treated and to 2.0 ń 0.81 mmýin ibuprofen-treated rats. The mean ulcer areas in rats given only indomethacin and only ibuprofen were 20.3 ń 1.58 mmý and 9.5 ń 1.43 mmý, respectively. There were no chemical reactions between nimesulide and indomethacin or ranitidine and indomethacin in vitro. Nimesulide and ranitidine did not neutralize the gastric acid in vitro.


  130/461

  Tytuł oryginału: Comparison of motor reactivity of the colonic muscularis mucosae isolated from human, guinea pig and rat in vitro.
  Autorzy: Kamikawa Yuichiro, Shibukawa Asako, Uchida Kohsuke, Sakuma Atsushi, Kubota Kei-ichi, Ohno Yasuo
  Źródło: Pol. J. Pharmacol. 2002: 54 (3) s.261-266, il., tab., bibliogr. 30 poz.
  Sygnatura GBL: 313,156

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta
 • szczury
 • Świnki morskie
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: We have compared the reactivity to spasmogens of longitudinal muscularis mucoase isolated from the human, guinea pig and rat colon in vitro. The muscularis mucosae isolated from the human distal colon responded with a sustained contractions to carbachol (10 nM - 30 ćM), in a concentration-dependent manner, and the maximum contraction was comparable to that with potassium concentration (100 mM). Among several spasmogens, neurokinin A was the most potent with the following order of potency: carbachol, prostaglandin F2ŕ an dacetylcholine. Histamine, 5-hydroxytryptamine and bradykinin did not produce a recognizable contraction of this tissue. The muscularis mucosae isolated from the guinea pig distal colon demonstrated a concentration-dependent contraction in response to neurokinin A, carbachol, histamine and acetylcholine, but not to prostaglandin F2ŕ or 5-hydroxytryptamine, and the maximum contraction was obtained with histamine. The muscularis mucoase from the rat distal colon was very sensitive to neurokinin A and bradykinin, less to carbachol and acetylcholine, and not at all sensitive to histamine, 5-hydroxytryptamine and prostaglandin F2ŕ. It is concluded that the colonic muscularis mucoase respond to pharmacological agents in a species-different manner.


  131/461

  Tytuł oryginału: Effects of some drugs on rat erythrocyte 6-phosphogluconate dehydrogenase: an in vitro and in vivo study.
  Autorzy: Ciftci Mehmet, Beydemir Skr, Yilmaz Hayrullah, Bakan Ebubekir
  Źródło: Pol. J. Pharmacol. 2002: 54 (3) s.275-280, il., tab., bibliogr. 31 poz.
  Sygnatura GBL: 313,156

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: The in vitro and in vivo effects of some drugs on rat erythrocytes 6-phosphogluconate dehydrogenase were investigated in this study. Rat erythrocyte 6-phosphogluconate dehydrogenase was partially purified with ammonium sulfate precipitation. The enzyme activity was determined by Beutler's method. Some drugs such as ampicilin, amikacin sulfate, and netilmicin sulfate inhibited the enzyme activity in in vitro conditions, while metamizole activated it. The I50 values of the inhibiting drugs were 66.2, 5.836, and 0.963 mM, respectively. For the drugs having low I50 values (drug concentrations which produce 50 p.c. inhibition) (amikacin sulfate and netilmicin sulfate), in vivo studies were performed in rats (Sprague-Dawley). Amikacin sulfate at 64 mg/kg inhibited the enzyme activity significantly (p 0.05) 2 h after dosing. Netilmicin sulfate at 6.4 mg/kg also inhibited the enzyme significantly (p 0.05) 4 h after dosing. Amikacin sulfate and netilmicin sulfate inhibited rat erythrocyte 6-phospogluconate dehydrogenase both in vivo and in vitro. The enzyme was inhibited in vitro by ampicillin and activated in vitro by metamizole.


  132/461

  Tytuł oryginału: Effect of chronic hyperglycemia and vanadate treatment on erythrocyte Na/K-ATpase and Mg-ATpase in streptozotocin diabetic rats.
  Autorzy: Totan Alexandra Ripszky, Greabu Maria
  Źródło: Acta Pol. Pharm. 2002: 59 (4) s.307-311, il., tab., bibliogr. 25 poz.
  Sygnatura GBL: 301,378

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: We have studied Na/K-ATPase and Mg-ATPase activities in red blood cells of diabetic rats treated in vivo with sodium vanadate. To our knowledge the effect of in vivo vanadate treatment on these two enzymes has not been studied. Red blood cell Na/K-ATPase plays a central role in the regulation of intra- and extracellular cation homeostasis. Alteration of this transport enzymes is thought to be linked to several complications of diabetes mellitus: hypertension, nephropathy, peripherical neuropathy and microangiopathy. An Mg2+ - dependent ATPase activity located in the erythrocyte membrane appears to be responsible for controlling the smoothing of echinocytic erythrocytes to discocytes and stomatocytes. Our results show that in alloxan diabetes activities of both ATPases are reduced (especially the activity of Na/K-ATPase). Vanadate treatment of normal animals reduced the activities of both enzymes: with 33.08 p.c. for Na/K-ATPase and 22.76 p.c. for Mg-ATPase. Vanadate treatment of diabetic animals did not affect significantly the inhibition process for Na/K-ATPase. For Mg-ATPase we have obtained a significant cumulative inhibition. These results stand out the different functions and physiologic control mechanism of these two ionic pump in red blood cells.


  133/461

  Tytuł oryginału: Ocena odpowiedzi humoralnej myszy na transplantowane wyspy trzustkowe szczura.
  Tytuł angielski: The humoral mice response to transplanted rats' pancreatic islets.
  Autorzy: Łukaszuk Krzysztof
  Źródło: Diabetol. Dośw. Klin. 2002: 2 (4) s.281-287, il., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,582

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy
 • szczury

  Streszczenie polskie: Wstęp. Normalizacja glikemii jest decydującym czynnikiem zapobiegającym rozwojowi powikłań cukrzycy. Jedynie transplantacja trzustki lub wysp trzustkowych może w pełni wyrównać zaburzenia glikemii. Zbyt ograniczona dostępność ludzkich narządów do przeszczepów nie pozwala, by transplantacja ludzkich wysp trzustkowych mogła rozwiązać problem cukrzycy. Możliwym rozwiązaniem jest ksenotransplantacja narządów pobranych od zwierząt. Wiąże się ona z powstawaniem odpowiedzi immunologicznej powodującej odrzut przeszczepu. Cel pracy. Celem pracy było zbadanie długoterminowej odpowiedzi humoralnej myszy zdrowych i z cukrzycą doświadczalną na ksenoprzeszczepy szczurzych wysp trzustkowych. Materiał i metody. Uzyskane od szczurów wyspy trzustkowe były dootrzewnowo transplantowane myszom zdrowym oraz myszom z cukrzycą. Obecność przeciwciał całkowitych w klasie IgM oraz w klasie IgG przeciwko przeszczepionym wyspom oceniano metoda Western blot. Wyniki. Zarówno myszy z cukrzycą, jak i zdrowe odpowiadały na przeszczepione wyspy wzrastającym stężeniem przeciwciał do 9 doby po transplantacji. Odpowiedź maksymalną uzyskiwały w 21 dobie doświadczenia. Podobnie wyglądały odpowiedzi przeciwko poszczególnym białkom u myszy z cukrzycą i u myszy zdrowych. Wnioski. Zaobserwowane odpowiedzi humoralne przeciwko przeszczepionym białkom świadczą o niewielkim wpływie cukrzycy streptozotocynowej na całkowitą odpowiedź w zakresie badanych immunoglobulin. Nie wykazano istnienia pojedynczego białka, przeciwko któremu powstanie przeciwciał stanowiłoby wczesny wskaźnik aktywacji odpowiedzi humoralnej.

  Streszczenie angielskie: Background. The most important factor for the prevention of diabetes complications is the normalization of glicemia. The almost physiologic way to it is the transplanttation of the pancreas or the pancreatic islets. The possible way for it is the ksenotransplantation. The immunological response for the transplantation is the most important limit factor. The aim of the work was to evaluate the long term humoral response of diabetic mice to ksenotransplantation. Material and methods. I evaluated IgG, IgM and total Ig against transplanted islets by Western blot. Results. Both, diabetic and healthy mice responded to transplanted islets by growing Ig levels reaching the maximum in 21 day after transplantation. The humoral response to specific proteins was similar in both groups also. The observed humoral response against transplants in both investigated groups informs us of small influence of streptozotocin diabetes on it. I did not find any specific protein against which response could be usedf as an early marker of immunological activation.


  134/461

  Tytuł oryginału: The influence of a new vanadium compound, Bis(2,2'-bipyridine)oxovanadium(IV) sulphate on liver Golgi complexes from control and streptozotocin-diabetic rats.
  Autorzy: Kordowiak A. M., Dąbroś W., Kajda B.
  Źródło: Horm. Metab. Res. 2002: 34 (10) s.556-560, il., tab., bibliogr. 32 poz.
  Sygnatura GBL: 312,226

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Among the previously studied organic vanadium derivatives showing anti-diabetic action, we investigated a new complex, bis(2,2'-bipyridine)oxovanadium(IV) sulphate. We tested its ability to normalise parameters previously described for streptozotocin (STZ)-diabetes, such as lower yields of Golgi-rich membrane fraction isolation, decreased activity of Golgi membrane marker enzyme - galactosyltransferaze(GalT) - and altered morphology of rat liver Golgi complexes. Oral application as a drinking solution of 1,8 mmol bis(2,2'-bipyridine)oxovanadium(IV) (dissolved in 0.09 M NaCl) caused a similar dispersion of GalT activities in both vanadium treated groups, control and diabetic. Very low activities of the enzyme (characteristic for untreated diabetes) we found only in approximately 35 p.c. of the STZ-diabetic rats treated with the new vanadium compound. The morphology of liver Golgi complexes in diabetic rats treated with bis{2,2'-bipyridine)oxovanadium(IV) sulphate was improved, which manifested itself in the reappearance of vacuoles with VLDL and coated and uncoated secretory vesicles. In view of biochemical and morphological parameters of normalised diabetic rat liver Golgi apparatus, the new vanadium complex was more effective than bis(oxalato)oxovanadium(IV) or bis(kojato)oxovanadium(IV), but in our experimental model, the best anti-diabetic, orally applied drug was the bis(maltolato)oxovandium(IV) previously investigated.


  135/461

  Tytuł oryginału: Effect of L-arginine on oxygen consumption and haemodynamic function of rat's heart exposed to cold cardioplegic ischaemia and reperfusion.
  Autorzy: Okoński Piotr, Szram Stefan Mirosław, Mussur Mirosław, Banach Maciej, Fila Michał, Bielasik Karol, Kędziora Józef, Zasłonka Janusz
  Źródło: Ann. Transplant. 2002: 7 (2) s.28-31, il., bibliogr. 17 poz.
  Sygnatura GBL: 313,259

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Background: Ischaemia - reperfusion damage causes injury of all heart cells. Loss of endothelium function and biologically active substances secreted by it can be essential to development of the damage. Ischaemia and reperfusion decreases the release of nitric oxide, which influences postischaemic coronary flow and return of ventricular function. Administration of L-arginine to cardioplegic and reperfusion solution can improve protection of heart and cause the return of left ventricular function after hypothermic ischaemia through preservation of endothelial cell functions and increase of release of nitric oxide. Objective: How addition of L-arginine to cardioplegic solution influences oxygen consumption by myocardium and its postischaemic haemodynamic function. Methods: The research was conducted on isolated heart model of 56 rats, divided into seven equal groups. The hearts were prepared with modified Neely method and were perfused with the use of apparatus in accordance with modified Langendorf method. The research was carried out in the following order: initial perfusion of the non-working and working heart, perfusion with cardioplegic solution, cold cardioplegic arrest and reperfusion of the non-working and working heart. Results: During initial perfusion, oxygen consumption was comparable in all groups. During cardioplegic perfusion, oxygen consumption was reduced in every group. At the time of reperfusion of non-working heart model, consumption of oxygen was increased. During reperfusion of the working heart, the lowest oxygen consumption was noted in group P, the highest in group DI...


  136/461

  Tytuł oryginału: Prolongation of rat kidney graft survival after inoculation of allogeneic spleen cells: the effect of various routes of cell transfer.
  Autorzy: Oko Andrzej, Idasiak-Piechocka Ilona, Pawlaczyk Krzysztof, Wruk Michał, Pawliczak Elżbieta, Czekalski Stanisław
  Źródło: Ann. Transplant. 2002: 7 (2) s.51-53, tab., bibliogr. 17 poz.
  Sygnatura GBL: 313,259

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: Objectives: It has been clearly demonstrated that after donor-specific cell transfer the prolongation of allograft survival can be obtained, but the problem of how to inoculate cells remains unresolved. In this study, the effect of either protal venous (PV) or systemic intravenous (IV) inoculations of rat donor-specific spleen cells on subsequent renal graft survival was evaluated. Methods: LEW recipients received 10**6 of spleen cells from allogeneic Fishcer or syngeneic donors 30 days before kidney transplantation by either PV or IV routes. Animals from the control group obtained buffered saline by the same routes. Results: Fischer grafts in nonimmunized LEW recipients were rejected after 9.6 ń 1.3 days. In contrast, the immunization of the recipients by the pretreatment with donor spleen cells prolonged renal allograft survival significantly (p 0.002). However, no difference in the graft survival was observed between animals ioculated with cells either by PV or by IV routes. In each studied group, long-time graft survival ( 100 days) was achieved in one case. Conclusions: These observations suggest that the effect of the various routes of allogeneic cell inoculations on subsequent organ graft survival time depends on the interval between the cell transfer and organ transplantation. Intravenous route seems to be as effective as PV route when transplantation is performed several days after donor-specific cell transfusion.


  137/461

  Tytuł oryginału: Inhibiton of glutathione-related enzymes augments LPS-mediated cytokine biosynthesis: involvement of an IkB/NF-kB-sensitive pathway in the alveolar epithelium.
  Autorzy: Haddad John J., Safieh-Garabedian Bared, Saad‚ Nayef E., Lauterbach Ryszard
  Źródło: Int. Immunopharmacol. 2002: 2 (11) s.1567-1583, il., tab., bibliogr. 45 poz.
  Sygnatura GBL: 313,577

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: The regulation of lipopolysaccharide (LPS)-mediated pro-inflammatory cytokine biosynthesis by reduction by reduction-oxidation (redox)-sensitive enzymes involved in maintaining intracellular glutathione homeostasis was onvestigated in fetal alveolar type II epithelial cells (fATII). Inhibition of glutathione-oxidized disulfide reductase, which recycles GSSG - 2GSH, by the action of 1,3-bis-(2-chloroethyl)-1-nitrosourea (BCNU) augmented LPS-depenfent secretion of interleukin (IL)-1á, IL-6 and tumor necrosis factor (TNF)-ŕ. BCNU incresed [GSSG] concentration at the expense of [GSH], thereby favoring oxidation equilibrium. Inhibition of ç-glutamylcysteine synthetase, the rate-limiting enzyme in the biosynthesis of GSH, by the action of L=buthionine-(S,R)-sulfoxime (BSO), potentiated LPS-induced IL-1á, IL-6 and TNF-ŕ production. Similar to BCNU, BSO depleted [GSH] and induced the accumulation of [GSSG]. BCNU and BSO reduced LPS-mediated phosphorylation of inhibitory-kB (IkB-ŕ), allowing its cytosolic accumulation. This effect was associated with the inhibition of the nuclear translocation of selective nuclear factor (NF)-kB subunits: NF-kB1 (p50), RelA (p65), RelB (p68) and c-Rel 9p75), but not NFkb2 (p52). BCNU and BSO reduced LPS-induced NF-kB activation as determined by the electrophoretic mobility shift DNA-binding assay. Analytical analysis of the effect of modulating the dynamic redox ratio [GSH]+[GSSG])[GSSG] revealed a novel role for GSSG as a disulfhydryl compound which an inhibitory effect on NF-kB activation. In is concluded that selective modulation...


  138/461

  Tytuł oryginału: Inhibition and possible induction of rat CYP2D after short- and long-term treatment with antidepressants.
  Autorzy: Daniel Władysława A., Haduch A., Wójcikowski J.
  Źródło: J. Pharm. Pharmacol. 2002: 54 (11) s.1545-1552, il., tab., bibliogr. [45] poz.
  Sygnatura GBL: 300,961

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • in vitro
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was to investigate the influence of tricyclic (imipramine, amitriptyline, clomipramine, despiramine), selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs: fluoxetine, sertraline) and novel antidepressant drugs (mitrazapine, nefazodone) on the activity of CYP2D, measured as a rate of ethylmorphine )-deethylation. the reaction was studied in control liver microsomes in the presence of the antidepressants, as well as in microsomes of rats treated intraperitoneally for one day or two weeks (twice a day) with pharmacological doses of the drugs (imipramine, amitriptyline, clomipramine, nefazodone 10 mg kg**-1 i.p.; desipramine, fluoxetine, sertaline 5 mg kg**-1 i.p.; mitrazapine 3 mg kg**-1 i.p.), in the absence of the antiderpressants in-vitro. Antidepressants decreased the activity of the rat CYP2D by competitive inhibition of the emzyme, the potency of their inhibitory effect being as follows: clomipramine(Ki = 14 ćm) sertraline ÷ fluoxetine (Ki = 17 and 16 ćm, respectively) imipramine ÷ amitripine (Ki = 26 and 25 ćm, respectively) desipramine (Ki = 44 ćm) nefazodone (Ki = 55 ćm) mirtazapine (Ki = 107 ćm). A oneday treatment with antidepressants caused a significant decrease in the CYP2D activity after imipramine, fluoxetine and sertraline. After prolonged administration of antidepressants, the decreased CYP2D activity produced by imipramine, fluoxetine and sertraline was still maintained. Moreover, amitriptyline and nefazodone significantly decreased, while mirtazapine increased the activity of the enzyme...


  139/461

  Tytuł oryginału: Imikwimod - nowy lek immunomodulujący.
  Tytuł angielski: Imiquimod - the new immunomodulating agent.
  Autorzy: Skrętkowicz Kamila, Skrętkowicz Jadwiga
  Źródło: Probl. Ter. Monitor. 2002: 13 (3) s.154-160, il., tab., bibliogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,913

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • mikrobiologia
 • farmacja
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • informator

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta
 • małpy
 • myszy
 • szczury
 • Świnki morskie
 • in vitro

  Streszczenie polskie: Imikwimod jest nowym lekiem immunomodulującym zarejestrowanym do leczenia brodawek płciowych i okołoodbytniczych. W badaniach u ludzi oraz na modelach zwierzęcych obserwowano jego skuteczność w zakażeniach wirusowycxh i pierwotniakowych. Imikwimod wykazuje również działanie przeciwnowotworowe.


  140/461

  Tytuł oryginału: Wpływ fluorków na metabolizm i właściwości mechaniczne tkanki kostnej na podstawie obserwacji klinicznych i badań doświadczalnych przeprowadzonych na szczurach: rozprawa habilitacyjna.
  Tytuł angielski: Effects of fluoride on bone metabolism and mechanical competence: clinical observations and experimental studies in rats: habilitation thesis.
  Autorzy: Bohatyrewicz Andrzej
  Źródło: Rocz. PAM 2002: [48] supl. 73 s.1-85, il., tab., bibliogr. 266 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,712

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć żeńska


  141/461

  Tytuł oryginału: The striatum as a target for anti-rigor effects of an antagonist of mGluR1, but not an agonist of group II metabotropic glutamate receptors.
  Autorzy: Ossowska Krystyna, Konieczny Jolanta, Pilc Andrzej, Wolfarth Stanisław
  Źródło: Brain Res. 2002: 950 (1/2) s.88-94, il., bibliogr. 54 poz.
  Sygnatura GBL: 312,085

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: The aim of the present study was to find out whether the metabotropic receptor 1 (mGluR1) and group II mGluRs, localized in the striatum, are involved in antiparkinonian-like effects in rats. Haloperidol (1 mg/kg ip) induced parkinsonian-like muscle rigidity measured as an increased resistance of a rat's hind foot to passive flexion and extension at the ankle joint. (RS)-1-aminoindian-1,5-dicarboxylic acid (AIDA; 0.5-15 ćg/0.5 ćl), a potent and selective mGluR1 antagonist, or (2R,4R)-4-aminopyrrolidine-2,4-dicarboxylate (2R,4R-APDC; 7.5-15 ćg/0.5 ćl), a selective group II agonist, was injected bilaterally into the striatum of haloperidol-treated animals. AIDS in doses of 7.5-15 ć/g/0.5 ćl diminished the haloperidol-induced muscle rigidity. In contrast, 2R,4R-APDC injections were ineffective. The present results may suggest that the blockade of striatal mGluR1, but not the stimulation of group II mGluRs, may ameliorate parkinsonian muscle rigidity.


  142/461

  Tytuł oryginału: Calcium-induced long-term potentiation in horizontal connections of rat motor cortex.
  Autorzy: Hess Grzegorz
  Źródło: Brain Res. 2002: 952 (1) s.142-145, il., bibliogr. 16 poz.
  Sygnatura GBL: 312,085

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: A transient (10 min) exposure of brain slices of young adult rats to elevated extracellular calcium (5 mM) resulted in a long-lasting potentiation of field potentials evoked in layer II/III and layer V horizontal connections of the primary motor cortex. This form of synaptic plasticity was blocked by D,L-2-amino-5-phosphonovalerate (APV, 100 ćM), an antagonist of NMDA receptors.


  143/461

  Tytuł oryginału: Wpływ tiopentalu na wybrane biomarkery równowagi oksydacyjno-redukcyjnej u szczurów.
  Tytuł angielski: Effect of Thiopental on selected biomarkers of oxidative-reductive balance in rats.
  Autorzy: Kowalczyk Edward, Jankowski Andrzej, Niedworok Jan, Grabowski Piotr, Słowiańska Anna, Tyślerowicz Piotr
  Źródło: Prz. Wojsk.-Med. 2002: 44 (2) s.113-116, il., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,530

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Tiopental - pochodna barbituranów siarkowych jest najczęściej używanym anestatykiem dożylnym. Jego zaletą jest szybkie i przewidywalne działanie, dobra rozpuszczalność w wodzie oraz tylko niewielkie uwalnianie histaminy. Jednakże doniesienia różnych autorów odnośnie wpływu tiopentalu na równowagę peroksydacyjno-antyoksydacyjną są sprzeczne, podjęto badania własne nad rolą tiopentalu w metabolizmie tlenowym szczurów poddawanych znieczuleniu dootrzewnemu.

  Streszczenie angielskie: Thiopental - sulphuric barbiturates derivative is the most frequently used intravenous anaesthetic. Its advantage is quick and predictable action, good solubility in water and only slight histamine release. However, reports of various authors as regards the effect of Thiopental on peroxidative-antioxidative balance are contradictory, own studies have been undertaken on the role of Thiopental in oxidative metabolism in rats subjected to intraperitoneal anaesthesia.


  144/461

  Tytuł oryginału: Synthesis and biological activity of Nŕ-[4-[N-(3,4-dihydro-2-methyl-4-oxo-6-quinazolinyl)methyl]-N-propargylamino]phenylacetyl]-L-gluatimic acid.
  Autorzy: Kusakiewicz-Dawid Anna, Bugaj Marta, Dzik Jolanta M., Gołos Barbara, Wińska Patrycja, Pawełczak Krzysztof, Rzeszotarska Barbara, Rode Wojciech
  Źródło: Acta Bioch. Pol. 2002: 49 (1) s.197-203, il., tab., bibliogr. [17] poz. - 8 Międzynarodowe Sympozjum pt. Aspekty molekularne chemioterapii Gdańsk 09. 2001
  Sygnatura GBL: 303,116

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • gastroenterologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: 2-Deamino-2-methyl-N10-propargyl-5,8-dideazafolic acid (ICI 198583) is a potent inhibitor of thymidylate synthase. Its analgue, Nŕ-[4-[N-[(3,4-dihydro-2-methyl-4-oxo-6-quinazoliny)methyl]-N-propargylamino]phenylacetyl]-L]glutamic acid, containing p-aminohenylacetic acd residue substituting p-aminobenzoic acid residue, was synthesized. The new analogue exhibited a moderately potent thyidylate synthase inhibition, of linear mixed type vs. the cofactor, N1,10-methylenetetrahydrofolate. The Ki value of 0.34 ćM, determined with a purified recombinant rat hepatoma enzyme, was about 30-fold higher than that reported for inhibition of thymidylate synthase from mouse leukemia L1210 cells by ICI 198583 (Hughes et al., 1990, J. Med. Chem. 33, 3060). Growth of mouse leukemia L5178Y cells was inhibited by the analogue (IC50 = 1.25 mM) 180-fold weaker than by ICI 198583 (IC50 = 6.9 ćM).


  145/461

  Tytuł oryginału: In vivo effect of diallyl sulfide and cimetidine on phenacetin metabolism and biovailability in rat.
  Autorzy: Szutowski Mirosław M., Zalewska Katarzyna, Jadczak Marta, Marek Monika
  Źródło: Acta Bioch. Pol. 2002: 49 (1) s.249-256, il., bibliogr. 29 poz. - 8 Międzynarodowe Sympozjum pt. Aspekty molekularne chemioterapii Gdańsk 09. 2001
  Sygnatura GBL: 303,116

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: Numerous cytochrome P450 inhibitors have been described as effective modulators of cytochrome P450 isoforms activity in vitro. Their inhibitory efficiency may be considerably modified after in vivo application. The aim of this study was to ecamine the effect of oral administration of diallyl sulfide - a cytochrome P450 2E1 inhibitor and cimetidien - a cytochrome P450 2C6 and 2C11 inhibitor on rat serum concentration of phenacetin and its metabolite acetaminophen. Both inhibitors increased area under the curve (AUC0-4h) for phenacetin by 50 p.c. Only cimetidine reduced AUC0-4h for acetaminophen indicating inhibition of O-deethylation activity. Quinidiene - a cytochrome P450 2D subfamily and P-glycoprotein inhibitor did not change significantly phenacetin biovailability. These results suggest that diallyl sufide inhibits the deacetylation pathway catalysed by arylamine N-acetyl transferase. Beside cytochroe P450 1A2 other cytochrome P450 isoforms (2A6 adn /or 2C11) are involved in phenacetin O-deethylation in rat.


  146/461

  Tytuł oryginału: The compounds from the hollyhock extract (Althaea rosea Cav. var. nigra) affect the aromatization in rat testicular cells in vivo and in vitro.
  Autorzy: Papież Monika, Gancarczyk Monika, Bilińska Barbara
  Źródło: Folia Histochem. Cytobiol. 2002: 40 (4) s.353-359, il., bibliogr. 41 poz.
  Sygnatura GBL: 304,846

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • farmacja
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Among medicinal plants, extract from the hollyhock flowers is a source of antocyanides and flavonoids. The latter coompounds belong, among others, to phytoestrogens (plant-derived dietary estrogens). The important role of estrogens in the testis is now well documented, and phytoestrogens, which may act as estrogen agonists or estrogen antagonists can also alter the reproductive function of the male. The aim of this study was to show whether the exposure of male rats to the aqueous hollyhock extract could affect the process of aromatization in their testes and in cultured Leydig cells. This was investigated by immunocytochemistry and radioimmunological assays. Immunoreactivities for aromatase and estrogen receptor á were weaker both in testicular sections and cultured Leydig cells after hollyhock extract administration when compared to the controls, while the intensity of immunoreaction for estrogen receptor ŕ remained unchanged. A lower level of estradiol secreted by cultured Leydig cells from the experimental group positively correlated with a direct inhibition of aromatase activity. Additionally, a quantitative analysis of flavonoid fraction from the hollyhock extract revealed the presence of quercetin and kaempherol. It seems that a weak antiestrogenic activity of flavonoid compounds present in the hollyhock extract is mediated through aromatase and estrogen receptor á rather than by estrogen receptor ŕ.


  147/461

  Tytuł oryginału: Iatrogenic Chlamydia infection-associated damage in the basilar arterial wall of the rat.
  Autorzy: Chrapusta Stanisław J., Walski Michał
  Źródło: Folia Histochem. Cytobiol. 2002: 40 (4) s.385-387, il., bibliogr. 8 poz.
  Sygnatura GBL: 304,846

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: A random finding of intracranial vascular Chlamydia sp. infection in Wistar rats and its associated damage of the component tissues of the basilar arterial wall are described as seen with transmission electron microscopy. The pathological changes observed showed no apparent specificity except for "striding" of the endothelial cells on the elastic lamina, the phenomenon observed in all five rats with basilar arterial Chlamydia infection, and in only two out of 13 rats with no proof of the infection. No atherosclerotic changes were found in the infected artery in rats sacrificed 8 or 26 weeks after the presumed infection.


  148/461

  Tytuł oryginału: Depot-specific differences in the lipolytic effect of leptin on isolated white adipocytes.
  Autorzy: Frhbeck Gema, Gomez-Ambrosi Javier
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (2) s.BR47-BR55, il., bibliogr. 40 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Background: In the present study we hypothesized that leptin-induced lipolytic effects show depot-specific differences. Material/Methods: Three-month-old male lean (+/+) and obese fa/fa rats were used. Lipolysis was determined in the absence or presence of leptin (0.63, 6.25 adn 62.5 nM) together with agents acting at the A1 adosine receptor of fat cells isolated from both subcutaneous and omental depots. The glycerol released into the incubation medium was taken as the lipolytic rate index. Results: The highest dose of leptin produced a 57.5 ń 7.3 p.c. and 70.3 ń 3.8 p.c. increase in omental and subcutaneous glycerol release, respectively, compared to the basal lipolytic rate (P 0.001). The addition of the three leptin concentrations in the ligand-free state produced a significantly greater stimulation of lipolysis in subcutaneous fat cells (P = 0.331; P = 0.0003 and P = 0.0015, respectively) compared to omental adipocytes. Under adenosine A1 receptor agonism and antagonism the same pattern of response was observed between visceral and subcutaneous adipocytes of lean rats. Althoug adenosine deaminase produced near maximum lipolysis in the adipocytes of lean animals, onl half of the maximum lipolytic rate (50.9 ń 3.2 p.c.) was achieved in fat cells from fa/fa rats (P = 0.0034). Leptin had no effect on the lipolytic activity of adipocytes from either localization in of/of rats. Conclusion: It can be concluded that decreeased sensitivity to the lipolytic effect of leptin in omental adipocytes compared to subcutaneous fat cells may underlie, at least in part, the association of visceral fat accumulation with increased co-morbidities.


  149/461

  Tytuł oryginału: Hepatic cirrhosis increases sensitivity of kidney to endotoxin in rats.
  Autorzy: Liu Jian-Jun, Wang Ji-Yao, Zhang Chi, Nilsson Ake, Duan Rui-Dong
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (2) s.BR56-BR60, il., bibliogr. 31 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: Background: Renal failure in cirrhotic patients is a severe complication and endotoxemia might be involved. We investigated the effect of endotoxin on renal function of cirrhotic rats and the potential protective role of N-acetylcysteine (NAC). Material/Methods: Hepatic cirrhosis was generated in a rat model by carbon tetrachloride. Both cirrhotic and normal rats were insulted by endotoxin intravenously, while another cirrhotic group was pretreated with NAC. Blood urea nitrogen (BUN) and creatinine were assayed eight hours later. The changes in serum tumor necrosis factor-ŕ (TNF-ŕ) were assayed by ELISA. The histological changes in the kidney were observed after hematoxylinand eosin staining. Results: Endotoxin increased the BUN and creatinine levels in both normal and cirrhotic rats, with a much higher elevation in the latter group. TNF-ŕ concentration was also increase by endotoxin; the changes are positively correlated with BUN and creatinine. NAC pretreatment sigificantly attenuates the effects of endotoxin on BUN, creatnine and TNF-ŕ levels in cirrhotic rats with no improvement in systemic toxicity symptoms. There were no obvious histological changes in the kidney of these animals. Conclusion: Hepatic cirrhosis increased the sensitivity of renal function to endotoxemia, which may be protected by NAC.


  150/461

  Tytuł oryginału: Antiapoptotic effect of (-)-deprenyl in rat kidney after ischemia-reperfusion.
  Autorzy: Toronyi Eva, Hamar Janos, Magyar Kalman, Szende B‚la
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (2) s.BR65-BR68, il., tab., bibliogr. 14 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: Background: Since apoptosis of renal tubular cells is the damage caused by ischaemia-reperfusion, the antiapoptotic effect on kidney tubular epithelial cells of the monoamino oxidase-B (MAO-B) inhibitor (-) deprenyl (selegiline), known neuroprotective agent, with antiapoptotic properties, was studied in a rat model. Material/Methods: Warm renal ischaemia was caused by clamping the left renal artery of rats for 30 minutes. With the start of reperfusion 0.015 mg/kg, 0.15 mg/kg and 1.5 mg/kb of (-)-deprenyl was injected simultaneously into the carotid artery of the animals, respectively. Five rats severed as control, in which renal artery clamping was performed, but the rats were only treated with the solvent (physiological saline). After 6 hours of reperfusion the rats were exsanguinated and the kidneys were histologically examined. Results: Severe tubular damage characterised by apoptosis was found in the kidneys of the untreated rats. Apoptosis was verified on the basis of morphological features, methylgreen-pyronin staining and TUNEL reaction. (-)-Deprenyl diminished dose-dependetly the apoptotic damage, 0.15 mg/kg being the most effective dose. The same dose of(-)-Deprenyl is used in the therapy of human Parkinson's disease. Conclusion: Our findings suggest, that (-)-deprenyl might have an impact on decreasing renal injury also in cases of human cadaveric renal transplantation.


  151/461

  Tytuł oryginału: Influence of losartan and enalapril on urinary excretion of 8-isoprostane in experimental nephrotic syndrome.
  Autorzy: Tesar Vladimir, Zima Tomas, Jirsa jr Milan, Crkovska Jirina, Stipek Stanislav, Vernerova Zdena, Serakova Marketa
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (2) s.BR69-BR74, il., tab., bibliogr. 31 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: The increased permeability of the glomerular capillary wall in adriamycin nephropathy may be mediated by incrased generation of free radicals, possibility also by the non-enzymatic production of isoprostanes induced by oxidative stress. ACE inhiitors and angiotensin II antagonists may reduce proteinuria, perhaps by decreasing intraglomerular pressure and increasing the selective permeability of the glomerular capillary wall. Material/Methods: We compared the effect of an ACE inhibitor, enalapril, and an angiotensin II atagonist, losartan, on total malodialdehyde in blood and the urinary excretion of certain eicosanodids and their metabolites (TxB2, 6-keto-PGF1a, bicyclo-PGE2 and 8-isoprostane) in experimental adriamycin-induced nephrotic syndrome in rats. Results: Increased proteinuria in adriamycin-treated rats was not prevented by losartan, but tended to be partly mitigated by enalapril. However, both losartan and enalapril prevented the adriamycin-induced increase of total MDA in serum, but urinary excretion of 8-isoprostane was increased in nephrotic rats treated by losartan compared to controls. The enalapril-induced increase in urinary excretion of bicyclo-PGE2 was possibly mediated by kinins. Proteiuria positively correlated with urinary excretion of 8-isoprostane, and proteinuric rats also had a significantly higher urinary excretion of 8-isoprostane than non-proteinuric rats. Conclusions: Proteinuria in the acute phase of adriamycine nephropathy may be dependent on free radical generation and the formation of 8-isoprostane. The mild anitproteinuric effect of enalapril, but not losartan, may suggest the contributory role of the inhibiton of kinin degradation in the antiproteinuric action of enalapril in this model of nephrotic syndrome.


  152/461

  Tytuł oryginału: High affinity glutamate uptake in rat brain slices in experimental crush syndrome.
  Autorzy: Knaryan Varduhi H., Arakelyan Ludmila N., Marouchyan Garegin L., Kevorkian Guevork A.
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (2) s.BR75-BR79, il., bibliogr. 30 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: Background: The pathogenesis of crush syndrome is severe traumatic damage to the organism accompanid by shock and stress, acte toxemia, etc. Glutamate has been shown to be implicated in excitotoxic neural death in various clinical settings. The high affinity glutamate uptake process plays a key role in normal synaptic transmission. The goal of our research was to determine the level of glutamate uptake in brain tissue slices after incorporation of [14C-U]glutamate. Material/Methods: An experimental model of crush syndrome in Wistar male rats was caused by 2 hours of compression of femoral soft tissues using a special press with a force of 100 kg/1 kg of animal weight. Slices were prepared and glutamate uptake was assayed immediately after compression, and again at 2, 24, and 48 hours of decompression. Results: The level of glutamate uptake in cerebral cortex and hypothalamus slices immediately after compression was reduced by 24 p.c. (p 0.05) adn 31 p.c. (p 0.005) respectively. Glutamate uptake in cerebral cortex and hypothalamus was nearly at the same level as the intact group of animals (without compression). In cerebellum slices, glutamate uptake also increased, and in fact exceeded the level in the intact group by 17 p.c. (p 0.025). The level of glutamate uptake decreased in cerebral cortex, hypothalamus, and cerebellum slices by 45 p.c. (p 0.001), 28 p.c. (p 0.001), and 25 p.c. (p 0.001) respectively, compard to the intact group of animals. Conclusion: Experimental crush syndrome promotes the reduction of the glutamate uptake level in brain tissue slices, such the cerebral cortex hypothalamus cerebellum.


  153/461

  Tytuł oryginału: PACAP and VIP in the photoneuroendocrine system (PNES).
  Autorzy: K”ves Katalin, Vereczki Viktória, Kausz Maria, Kantor Orsolya, Molnar Judith, Nemesk‚ri Agnes, Heinzlmann Andrea, Szabó Enik”, Szabó Flóra, Fógel Kristóf, Lakatos Andras, Szeiffert Gabor, Arimura Akira
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (2) s.SR5-SR20, il., tab., bibliogr. 91 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The prewsence of PACAP and VIP was demonstrated in all the four levels of the photoneuroendocrine system (PNES) with the use of immunohistochemistry (IHC), radioimmunoassay (RIA), anterograde and reterograde tracing techniques, and cell immunoblot assay (CIBA). Both peptides paly a physiological role in the PNES. According to our results both PACAP and VIP are involved in the regulation of the gonadotrop hormone secretion and their inhibitory role may be mediated through the neuronal chain of the PNES. Abbreviations: CIBA - cell immunoblot assay, CRF - corticotrop hormone-releasing hormone, FG - fluorogold, FSH - follicle stimulating hormone, GRP - gastrin releasing peptide, HRP - horse-radish peroxidase, icv - intracerebroventricular, IHC - immunohistochemistry, iv - intraveous, LH - luteinizing hormone, LHRH - luteinizing hormone-releasing hormone, ME - median eminence, MSG - monosodium glutamate, PACAP - pituitary adenylate cyclase activating polypeptide, PhA-L - Phaseolus Vulgaris Leucoagglutinin, PHI - peptide histidine isoleucine, PNES - photoeuroendocrine system, PVN - paravetricular nucleus, RIA - radioimmunoassay, sc - subcutaneous, SCN suprachiasmatic nucleus, SON - supraoptic nucleus, VIP - vasoactive intestinal polypeptide.


  154/461

  Tytuł oryginału: Zmiany morfologiczne rzęski komórek światłoczułych w doświadczalnej retinopatii fototoksycznej.
  Tytuł angielski: Morphologic changes in photoreceptor connecting cilia in experimental phototoxic retinopathy.
  Autorzy: Szczęsny Piotr
  Źródło: Klin. Oczna 2002: 104 (3/4) s.195-200, il., tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,280

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: Purpose: It has been sggested that structural alterations of the photoreceptor connecting cilium are a primary defects leading to photoreceptor degeneraton in some forms of inherited retinal degenerations (5). In a series of 17 eyes with retinitis pigmentosa (RP) and with various genetic forms of RP, examned by electron microscopy, no structural abnormalities were found in the arrangement of the ciliary microtubules. However, a 10 p.c. reduction in the ciliary diameter was recorded in RP photoreceptors (12). The question arose: is thinning of the cilium a primary defect associated with RP, or a secondary abnormality related to degenerative processes in photoreceptors irrespective of the cause? The aim of this study was to examine the photoreceptor connecting cilia in the early staes of experimental light induced retinal degeneration in the rat, by conducting a structural and morphometric survey of the relevant electron-micrographs. In addition, the effects of various fixation techniques on the ciliary structure were compared. Material and method: Analysis of 124 transmission electron micrographs of 9 controls and 155 transmission electron micrographs of 55 light damaged animals was condicted. For the effects of fixation on morphometry 72 transmission electron micrographs from an additional 4 controls (43 negatives) and 8 light damaged animals (29 negatives) were examined. Light damage was induced by exposure to 1000 lux of white light for 120 minutes. Retinal samples were fixed either in 2.5 p.c. glutaraldehyde or by high pressure freezing followed by freeze-substitution. Results: This study showed that one of the early morphological...


  155/461

  Tytuł oryginału: Significant variations of responsiveness of rat gut smooth muscles to glutamate.
  Autorzy: Milovanovic Dragan R., Matovic Milovan, Milicic Biljana, Jankovic Slobodan M.
  Źródło: Pol. J. Pharmacol. 2002: 54 (5) s.507-511, il., tab., bibliogr. 8 poz.
  Sygnatura GBL: 313,156

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • komunikat
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: Our four-year study, conducted on isolated rat stomach and rectum strips from adult rats of the same brood in five series, demonstrated for the first time notable variations of the responsiveness of the gut smooth muscles to glutamate, the findings that point to strong variability of glutamate contractile action which could lead to inconsistencies and should be taken into acount in the future research.


  156/461

  Tytuł oryginału: VIII Conference on: Ethanol-drug interactions and pharmacological treatment of alcohol dependece, Łódź, October 18, 2002 - [abstracts].
  Źródło: Pol. J. Pharmacol. 2002: 54 (5) s.525-548 - 8 Konferencja pt. Interakcje etanol-lek i farmakologiczne leczenie zależności alkoholowej Łódź 18.10. 2002
  Sygnatura GBL: 313,156

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • streszczenie
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta
 • króliki
 • szczury


  157/461

  Tytuł oryginału: Wpływ propionyl-L-karnityny na funkcję nerek w warunkach niedokrwienia i reperfuzji w doświadczalnym modelu izolowanej, perfundowanej nerki.
  Tytuł angielski: Effect of propionyl-L-carnitine on renal function during ischemia and reperfusion in an experimental model of isolated perfused rat kidney (IPRK).
  Autorzy: Czauż-Andrzejuk Agnieszka, Puzanowska Beata, Mięgoć Henryka
  Źródło: Nefrol. Dializ. Pol. 2002: 6 (3) s.178-181, il., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,411

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Karnityna pełni dwie podstawowe funkcje w organizmie. Pierwsze to transport długołańcuchowych kwasów tłuszczowych do mitochondrium, druga to regulacja wewnątrzmitochondrialnego stosunku acylokoenzymu A do wolnego koenzymu A. Przeprowadzone badania miały na celu ocenę wpływu propionyl-L-karnityny na funkcję nerek w warunkach niedokrwienia i reperfuzji w modelu izolowanej, perfundowanej nerki szczura. Niedokrwienie trwało 20 minut, a reperfuzja 90 minut, w grupie kontrolnej stwierdzono zmniejszenie diurezy, wielkości filtracji kłębuszkowej, wielkości przepływu perfuzatu oraz wzrost utraty białka z moczem. W doświadzceniu wykazano ochronny wpływ propionyl-L-karnityny na funkcję nerki. Pozwala to na otwarcie nowych perspektyw w leczeniu ostrej niewydolności nerek.

  Streszczenie angielskie: Carnitine has two principal functions in the organism. One is to transport long-chain fatty acids into the mitochondrion, the second function of carnitine is to regulate the intramitochondrial ratio of acylocoenzyme A to free coenzyme A. The study was to investigate whether propionyl-L-carnitine prevented renal function deterioration induced by ischemia/reperfusion in IPRK. In the model of ischemia (20 minut) and reperfusion (90 minut), control kidneys showed a marked reduction in diuresis, glomerular filtration rate (GFR), renal perfusate flow (RPF) associated with increased urinary protein excretion rate. In the experiment, we have shown that propionyl-L-carnitine preserved renal function deterioration induced by ischemia/reperfusion in the model IPRK. These findings open new perspectives for treatment of post-ischemia acute renal failure.


  158/461

  Tytuł oryginału: Short-time deoxynivalenol treatment induces metabolic disturbances in the rat.
  Autorzy: Szkudelska Katarzyna, Szkudelski Tomasz, Nogowski Leszek
  Źródło: Toxicol. Lett. 2002: 136 (1) s.25-31, il., tab., bibliogr. [36] poz.
  Sygnatura GBL: 306,158

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Deoxynivalenol (DON) is produced by several Fusarium species and may contaminate feeds causing reduced food consumption and utilisation, reduced body weight gain and other unfavourable changes in animals. To verify if its adverse influence involves also hormonal and metabolic changes, the effect of DON on blood insulin, glucagon, leptin and metabolic parameters in growing Wistar rats was studied. Animals were treated subcutaneously with DON in the amount of 1 mg/kg b.w. After 3 days a significant increase in blood insulin, glucose and free fatty acids were observed in these animals in comparison to the control group. DON treatment caused an increment in glycogen depots and a reduction in triglycerides content in the muscle. Studies on isolated adipocytes revealed that DON (20 ćmol/l) slightly stimulated basal lipogenesis, whereas insulin-induced lipid synthesis and lipolysis were unchanged. Results obtained after subcutaneous DON administration indicate that its adverse effects in animals may partially result from metabolic disturbances evoked by this mycotoxin.


  159/461

  Tytuł oryginału: Detection of serum Pneumocystis carinii DNA in the course of P. carinii pneumonia in experimental animals and HIV-infected patients.
  Autorzy: Gołąb Elżbieta, Sobolewska Alicja, Bitkowska Elżbieta, Bednarska Agnieszka, Berak Hanna, Dzbeński Tadeusz H.
  Źródło: Acta Parasitol. 2002: 47 (3) s.235-238, tab., bibliogr. [9] poz.
  Sygnatura GBL: 303,018

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • aIDS
 • genetyka
 • mikrobiologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: A nested PCR which amplified a part of the mitochondrial gene encoding the large subunit of rRNA of Pneumocystis carinii was used to detect P. carinii DNA in sera obtained from HIV-infected patients and immunosuppressed rats. P. carinii DNA was found in sera from nearly 52 p.c. of rats between 6th and 9th week of immunosuppressive treatment and in 12 serum samples out of 51 collected from HIV-infected patients, including 4 from clinically suspected and laboratory confirmed cases of PCP. The results of the studies indicated that DNA of P. carinii is most likely to appear in the blood in the advanced infection, however, the test for serum DNA may be of little value for the diagnosis of PCP since negative results do not exlude active infections and positive ones may be encountered in asymptomatic carriers.


  160/461

  Tytuł oryginału: Type I interferons as immunoregulatory molecules; implications for therapy in experimental autoimmune uveoretinitis.
  Autorzy: Mizuguchi Junichiro, Takeuchi Masaru, Usui Masahiko
  Źródło: Arch. Immunol. Ther. Exp. 2002: 50 (4) s.243-254, bibliogr. 125 poz.
  Sygnatura GBL: 304,223

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • farmacja
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: Clinical trials have shown that type I interferon (IFN)-ŕ/á have some beneficial effects on organ-specific autoimmune diseases, such as Behcet's diseases and multiple sclerosis, although the precise mechanisms remain largely unresolved. T helper cells 1(Th1)-mediated autoimmune responses are involved in the initiation and/or progression of human uveitis, such as Behcet's disease. The animal model of experimental autoimmune uveoretinitis (EAU), characterized by a monophasic clinical course, has contributed to the understanding of the pathogenesis of human uveitis. Th1 producing IFN-ç induce EAU development, while Th2 producing IL-4/IL-10 prevent the disease. However, depending on the cytokine milieu, the pro-inflammatory cytokine IFN-ç may attenuate the autoimmune responses and anti-inflammatory cytokine IL-4 exacerbates it. Chemokines also play a crucial role in EAU development, which might be resolved by Th2-mediated immune responses. The administration of IFN-ŕ/á prevents EAU development, accompanied by a diminished production of IFN-ç/IL-10. Interestingly, however, IFN-ŕ/á also have some beneficial effects on patients with Th2-like phenotype in addition to Th1-like phenotype. Thus, the immuno-modulatory action of IFN-ŕ/á may be dependent on the context of cytokine combinant and/or their concentrations.


  161/461

  Tytuł oryginału: Ocena aktywności fosfatazy zasadowej i kwaśnej w surowicy szczurów w przebiegu doświadczalnej osteoporozy pomenopauzalnej.
  Tytuł angielski: An assessment of the alkaline and acid phosphatase activity in rats serum during experimental postmenopausal osteoporosis.
  Autorzy: Rahnama Mansur, Świątkowski Wojciech, Zaręba Stanisław
  Źródło: Rocz. Państ. Zakł. Hig. 2002: 53 (3) s.283-291, il., tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,906

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena fosfatazy zasadowej (Fz) i kwaśnej (Fk) w surowicy szczurów po usunięciu jajników oraz po zastosowaniu estrogenowej terapii zastępczej. Oceniono rownież związek pomiędzy gęstością mineralną kości (BMD) żuchwy i kręgosłupa a parametrami metabolizmu kostnego. Stężenie fosfatazy zasadowej i kwaśnej było najwyższe u zwierząt z niedoborem estrogenów, a podawanie 17-á estradiolu znamiennie obniżyło poziom badanych markerów. Stwierdzono również istotną ujemną korelację FZ i Fk z BMD żuchwy i kręgosłupa.


  162/461

  Tytuł oryginału: Cholinergic innervation and calretinin-immunoreactive neurones in the hippocampus during postnatal development of the rat brain.
  Autorzy: Ludkiewicz Beata, Wójcik Sławomir, Spodnik Edyta, Domaradzka-Pytel Beata, Moryś Janusz
  Źródło: Folia Morphol. 2002: 61 (1) s.7-14, il., bibliogr. 41 poz.
  Sygnatura GBL: 301,720

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: Immunohistochemical study of the cholinergic innervation of the hippocampal calretinin-containing cells was conducted on 28 rat brains of postnatal ages: PO, P4, P7, P14, P21, P30 and P60. Sections with double immunostaining for vesicular acetylcholine transporter (VAChT; the marker of cholinergic cells, fibres and terminals) and calretinin were analysed using confocal laser-scanning microscope. Obtained data demonstrate that during development as well as in adult species calretinin-containing neurones in teh rat hippocampus form sparse synaptic contact with VAChT-ir terminals. It seems probable that cholinergic innervation is not crucial for the functioning of CR-ir cells - probably they remain under the greater influence of a system other than the cholinergic system.


  163/461

  Tytuł oryginału: Neurotransmitter levels and [3H]muscimol binding sites in the brain of rats selectively bred for alcohol preference and non-preference.
  Autorzy: Dyr Wanda, Siemiątkowski Marek, Krząścik Paweł, Bidziński Andrzej, Płaźnik Adam, Kostowski Wojciech
  Źródło: Pol. J. Pharmacol. 2002: 54 (3) s.225-230, tab., bibliogr. 29 poz.
  Sygnatura GBL: 313,156

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: Alcohol-naive high- (Warsaw High Preferring; WHP) and low- (Warsaw Low Preferring; WLP) preferring lines of rat were studied to determine the distribution and density of [3H]muscimol binding sites in the brain using quantitative autoradiography. The results have shown no difference in the density of [3H]muscimol binding sites in the cingulate and frontal cortex, dorsal and ventral striatum, lateral and medial septum, caduate-putamen, nucleus accumbens in the both lines of animals. In the separate experiments, the levels of neurotransmitters were measured in the frontal cortex, hippocampus and striatum of the WHP and WLP rats. The content of dopamine was significantly lower in the striatum of the WHP rats as compared to the WLP animals. The levels of serotonin and noradrenaline were without any important differences in the examined structures of both lines of rats.


  164/461

  Tytuł oryginału: Effects of ŕ-ketoglutarate on lipid peroxidation and antioxidant status during chronic ethanol administration in Wistar rats.
  Autorzy: Velvizhi Selvaraj, Nagalashmi Thiyagarajan, Essa Mustafa Mohamed, Dakshayani Kadiyala Babu, Subramanian Perumal
  Źródło: Pol. J. Pharmacol. 2002: 54 (3) s.231-236, tab., bibliogr. 35 poz.
  Sygnatura GBL: 313,156

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: The effects of ŕ-ketoglutarate (ŕ-KG) on ethanol-induced hepatotoxicity were studied in biochemiacal experiments in rats. The levels of serum transaminases and thiobarbituric acid reactive substances were significantly increased in ethanol-treated rats. These levels were significantly decreased in ŕ-KG- and ethanol-treated rats. Further, non-enzymatic (vitamins C and E) and enzymatic (superoxide dismutase and catalase) antioxidants were significantly decreased in ethanol-treated rats, and were increased in ŕ-KG- and ethanol-treated rats. The biochemical alterations during ŕ-KG treatment could be due to (i) teh participation of ŕ-KG in the non-enzymatic oxidative decarboxylation in the hydrogen peroxide decomposition process and (ii) enhancing the proper metabolism of fats which could suppress oxygen radical generation and thus prevent the lipid peroxidative damages in rats.


  165/461

  Tytuł oryginału: Influence of SKF 91488, histamine n-methyltransferase inhibitor, on the central cardiovascular regulation during controlled, stepwise hemorrhagic hypotension in rats.
  Autorzy: Jochem Jerzy, Żwirska-Korczala Krystyna, Rybus-Kalinowska Barbara, Jagodzińska Julia, Korzonek-Szlacheta Ilona
  Źródło: Pol. J. Pharmacol. 2002: 54 (3) s.237-244, il., tab., bibliogr. 31 poz.
  Sygnatura GBL: 313,156

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: The histamine system influences various activities of the central nervous system, including cardiovascular regulation. Histamine administered intracerebroventricularly (icv) in anesthetized rats produces the increase in mean arterial pressure (MAP) and xdheart rate (HR), however, in contrast to normotensive animals, histamine-induced rises in MAP an dHR in critically hypotensive animals are significantly higher. Similarly to exogenous histamine, inhibition of the central histamine N-methyltransfer (HNMT) activity (the enzyme catabolizing histamine in the central nervous system) resulting in the increase in endogenous histamine concentration, also leads to the pressor effect in normotensive rats. The present study was designed to determine the role of endogenous centarl histamine in cardiovascular regulation in a rat model of blood volume-blood pressure controlled hemorrhagic hypotension. In normotensive animals, HNMT inhibitor SKF 91488 produced dose-dependent (20-100 ćg icv) pressor effect accompanied by tachycardia, similarly as exogenous histamine (0.5-5 ćg icv) did. The subpressor dose of SKF 91488 (10 ćg) evoked the increased in blood volumes necessary to induce hypotension of 40 and 20 mmHg and the action was accompanied by the rise in histamine concentrations in the hypothalamus (5.18 ń 0.45 vs 4.23 ń 0.41 nmol/g; p 0.5) and medulla oblongata (0.41 ń 0.05 vs 0.30 ń 0.06 nmol/g; p 0.05), with no changes in the cortical histamine concentrations (0.84 ń 0.18 vs 0.75 ń 0.17 nmol/g), compared to the conrol icv saline-treated group...


  166/461

  Tytuł oryginału: The effect of poneratoxin on neuromuscular transmission in the rat diaphragm.
  Autorzy: Hendrich Andrzej B., Mozrzymas Jerzy W., Konopińska Danuta, Scuka Maria
  Źródło: Cell. Mol. Biol. Lett. 2002: 7 (2) s.195-202, il., tab., bibliogr. 15 poz.
  Sygnatura GBL: 306,513

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: The effect of the ant venom neuropeptide - poneratoxin (PoTX) - on neuromuscular transmission in rat diaphragm tissue was studied by means of intracellular recordings of spontaneous miniature endoplate potentials (MEPPs)and of nerve evoked endplate potentials (EPPs). A 2 ćM concentration of PoTX caused a pronounced but transient increase in MEPPs frequency. Moreover, within the first few minutes of PoTX administration, the area, rise time and half decay time of MEPPs gradually decreased, reaching steady values after 15-20 min. The alteration of the area, rise time and half decay time of EPPs after PoTX application was similar to that observed for MEPPs. We conclude that PoTX affects neuromuscular transmission in rat tissue, and suggest that PoTX could exert both pre- and postsynaptic effects.


  167/461

  Tytuł oryginału: Requirements for the localization of p130 Cas to Z-lines in cardiac myocytes.
  Autorzy: Kovacic-Milivojevic Branka, Damsky Caroline C., Gardner David G., Ilić Dusko
  Źródło: Cell. Mol. Biol. Lett. 2002: 7 (2) s.323-329, il., bibliogr. 3 poz. - Międzynarodowa konferencja pt. Nauki przyrodnicze Gozd Martuljek 22-26.09. 2001 - Cz. 1 mater. konferencyjnych zamieszczono w nr 1/2002
  Sygnatura GBL: 306,513

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: The vertebrate heart responds to hemodynamic load with the enlargement of postmitotic, terminally differentiated cardiac myocytes. Such hypertrophic changers are characterized by alternations in sarcomeric organization and gene expression. Previously, we estabilished a role for a nonreceptor tyrosine kinase, focal adhesion kinase, in signaling the changes in cytoskeletal organization associated with hypertrophy. Here, we report on data suporting a key role for p130Cas in this process,. In neonatal cardiac myocytes FAK, Cas and paxillin are located in sarcomeric Z-lines, suggesting that the Z-line is an important signaling locus in these cells. The expression of different Cas mutants results in a nearly complete loss of sarcomeric organization in these myocytes. Moreover, expression of the C-terminal focal adhesion-targeting domain of FAK both disrupted sarcomeric organization and interfered with the localization of endogenous Cas to Z-lines. These findings suggest that the association of FAK and Cas and the preservation of multiple protein-interaction motifs of Cas are required for the correct assembly of sarcomeres in cardiac myocytes.


  168/461

  Tytuł oryginału: Nicardipine diminished equinatoxin II-induced decrease of coronary flow in isolated rat and pig hearts.
  Autorzy: Bunc Matjaz, Rozman Janez, Vidmar Alenka, Rakovec Peter, Drevensek Gorazd, Budihna Metka V., Suput Dusan
  Źródło: Cell. Mol. Biol. Lett. 2002: 7 (2) s.355-357, bibliogr. 5 poz. - Międzynarodowa konferencja pt. Nauki przyrodnicze Gozd Martuljek 22-26.09. 2001 - Cz. 1 mater. konferencyjnych zamieszczono w nr 1/2002
  Sygnatura GBL: 306,513

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • Świnie
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Equination II (EqT II) is a basic, cardiotoxic polypeptide. The vasoconstrictory effect of the toxin on isolated porcine coronary arteries was diminished by nicardipine, an L-type calcium channel antagonist. A comparison was made of the effects of EqT II alone and EqT II in the presence of nicardipine on the coronary flow in porcine and rat hearts isolated according to Langendorff's method. In both models EqT II decreased coronary flow in a dose-dependent manner and there were no statistically significant differences between the two models (p 0.05). However, 1ćM nicardipine diminished the effects of EqT II on coronary flow in isolated porcine hearts more than in isolated rat hearts (p 0.05). The results suggest that the activation of L-type calcium channels is one of the mechanisms involved in the lowering of coronary flow induced by EqT II.


  169/461

  Tytuł oryginału: Neuronal basis of neuroleptic-induced extrapyramidal side effects.
  Autorzy: Ossowska Krystyna
  Źródło: Pol. J. Pharmacol. 2002: 54 (4) s.299-312, il., bibliogr. 80 poz.
  Sygnatura GBL: 313,156

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: The article reviews presently commonly accepted concepts of neuronal basis of neuroleptic-induced extrapyramidal side effects. The data obtained both, in humans and laboratory animals, point to the blockade of a large number of the striatal dopamine D2 receptors by neuroleptics as a primary cause of these disturbances. This phenomenon leads to the appearance of parkinsonian symptoms shortly after therapy commencement. On the other hand, chronic administration of neuroleptics evokes supersensitivity to dopamine connected with the increased number of D2 receptors and supersensitivity of D1 receptors, which can be significant for the development of tardive dyskinesia. Primary and secondary changes in the function of dopamine receptors lead to partially opposite, pathological changes in the activity of neuronal pathways connecting the basal ganglia. Besides functional changes, neuroleptic-induced lesions of the striatal neurons and genetic predispositions can also play a role in tardive dyskinesia.


  170/461

  Tytuł oryginału: Effect of intra-tegmental microinjections of 5-HT1B receptor ligands on the amphetamine-induced locomotor hyperactivity in rats.
  Autorzy: Papla Iwona, Filip Małgorzata, Przegaliński Edmund
  Źródło: Pol. J. Pharmacol. 2002: 54 (4) s.351-357, il., bibliogr. 35 poz.
  Sygnatura GBL: 313,156

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Previous research demonstrated that the mesoaccumbens dopamine (DA) pathway played a critical role in the behavioral effects of amphetamine in rodents. Nonetheless, recent findings have also indicated involvement of 5-hydroxytryptamine (5-HT, serotonin) transmission in these effects. In the present study, we investigated the role of 5-HT1B receptors located in the ventral tegmental area (VTA) in the amphetamine-induced locomotor hyperactivity in rats. Male Wistar rats, implanted bilaterally with cannulae in the VTA were infused with saline (0.2 ćl/side), GR 55562 (an antagonist of 5-HT1B receptors; 0.1 - 1 ćg/side) or CP 93129 (an agonist of 5-HT1B receptors; 0.003 - 0.03 ćg/side) immediately prior to the injection of saline (1 ml/kg, ip) or amphetamine (0.5 mg/kg, ip). The monitoring of locomotor activity in photobeam chambers began at once and proceeded for 60 min. Neither GR 55562 nor CP 93129 affected basal locomotor activity. Pretreatment with GR 55562 (0.1 - 1 ćg/side) did not affect the locomotor hyperactivity evoked by amphetamine. On the other hand, microinjections of CP 93129 (0.01 - 0.03 ćg/side) enhanced the amphetamine-induced hyperlocomotor activity. GR 55562 (1 ćg/side) markedly reduced the enhancing effects of CP 93129 (0.01 ćg/side) on the amphetamine-induced hyperactivity. These findings indicate that 5-HT1B receptors located in the VTA do not play a major role in the hyperlocomotion elicited by amphetamine, whereas their activation may modulate the behavioral response to the psychostimulant.


  171/461

  Tytuł oryginału: Effect of cocaine and amphetamine on biosynthesis of proenkephalin and prodynorphin in some regions of the rat limbic system.
  Autorzy: Turchan Jadwiga, Maj Marcin, Przewłocka Barbara, Przewłocki Ryszard
  Źródło: Pol. J. Pharmacol. 2002: 54 (4) s.367-372, il., tab., bibliogr. 33 poz.
  Sygnatura GBL: 313,156

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: A vast body of evidence points to the role of the limbic system in the mechanism of drug dependence. Opioid peptides localized in the limbic system may play a role in central effects of substances of abuse. The goal of the present study was to investigate the influence of acutely and chronically administered drugs of abuse, cocaine and amphetamine on biosynthesis of prodynorphin and proenkephalin in the rat amygdala, the structure involved in the mechanism of drug addiction. Acute injection of cocaine (20 mg/kg ip every hour for 3 h) or amphetamine (2.5 mg/kg) did not changed or decreased the level of proenkephalin mRNA in the central nucleus of the amygdala. In contrast, the level of prodynorphin mRNA was significantly increased in this structure after cocaine. Repeated cocaine administration (20 mg/kg ip every hour for 3h, for 5 days) had no effect on the proenkephalin and prodynorphin mRNA in the central nucleus of the amygdala. Chronic amphetamine (2.5 mg/kg twice daily for 5 days) administration decreased proenkephalin and increased prodynorphin mRNA level in the central nucleus of the amygdala (at 24 and 48 h). Moreover, significant increase in prodynorphin mRNA level was observed in the hippocampal dentate gyrus after acute (cocaine) and chronic (cocaine, amphetamine) administration of the psychostimulants. The observed adaptive changes in the activity of two opioid systems in two structures of the limbic system, central nucleus of amygdala and hippocampus, may contribute to the neurochemical mechanism of drug addiction after psychostimulants. These studies also....


  172/461

  Tytuł oryginału: Repeated treatment with selective serotonin reuptake inhibitors but not anxiolytics prevents the stress-induced deficit of fighting behavior.
  Autorzy: Ossowska Grażyna, Żebrowska-Łupina Iwona, Danilczuk Zofia, Klenk-Majewska Bożena
  Źródło: Pol. J. Pharmacol. 2002: 54 (4) s.373-380, il., tab., bibliogr. 46 poz.
  Sygnatura GBL: 313,156

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Several animal models of "depression" have been examined. One of them is chronic unpredictable stress (CUS)-induced deficit of fighting behavior in rats. In the present study, we compared the effects of two antidepressants (fluoxetine or fluvoxamine) and three anxiolytics (buspirone, lorazepam or oxazepam) on the electric footshock-induced fighting behavior in the pairs of male Wistar rats exposed to CUS procedure (16-day application of various unpredictable stressors). It was found that, in chronically stressed rats, the number of fighting attacks was significantly reduced (by about 70 p.c.). Prolonged (for 14 days) treatment of rats with fluoxetine or fluvoxamine (both at the dose of 10 mg/kg/day) counteracted the deficit of aggression induced by the chronic stress,. On the contrary, the anxiolytics: lorazepam (0.5 mg/kg/day), oxazepam (5 mg/kg/day) or buspirone (0.2 mg/kg/day) administered for 14 days, did not modify the deficit of fighting induced by CUS procedure. It must be underlined that prolonged treatment with all used drugs did not change the intensity of fighting in normal (unstressed) rats. In conclusion, prolonged tratment with antidepressant drugs prevents the CUS-induced deficit of fighting behavior, whereas no beneficial effect of anxiolytic agents was found.


  173/461

  Tytuł oryginału: Effect of repeated treatment with mirtazapine on the central dopaminergic D2/D3 receptors.
  Autorzy: Rogóż Zofia, Wróbel Andrzej, Dlaboga Daniel, Dziedzicka-Wasylewska Marta
  Źródło: Pol. J. Pharmacol. 2002: 54 (4) s.381-389, tab., bibliogr. 42 poz.
  Sygnatura GBL: 313,156

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Mirtazapine (MIR) is an antidepressant drug which enhances noradrenergic and serotonergic 5-HT1A neurotransmission via antagonistic action at central ŕ2-adrenergic autoreceptors and heteroreceptors. We reported earlier that tricyclic antidepressants administered repeatedly induced adaptive changes in the central dopaminergic D2/D3 receptors. Therefore, we designed our present study to determine whether repeated MIR treatment could evoke similar effect. The experiments were carried out on male Wistar rats. MIR was administered at a dose of 10 mg/kg once or repeatedly (twice daily for 14 days). The obtained results showed that MIR administered repeatedly potentiated the hyperlocomotion induced by D-amphetamine but not by quinpirole or 7-OH-DPAT. Biochemical study showed that MIR administered repeatedly decreased the binding of [3H]quinpirole (a D2/D3 receptor agonist) in the shell part of the nucleus accumbens septi and in the islands of Calleja but did not change the binding in the nucleus caudatus (medial or lateral). On the other hand, both acute and repeated drug treatment did not change the [3H]7-OH-DPAT (a D3 receptor agonist) binding sites in the islands of Calleja as well as in the shell part of nucleus accumbens septi. In addition, MIR did not alter the level of mRNA encoding dopamine D2 receptors, not only after repeated but also after acute treatment. The above results indicate that repeated MIR administration did not induce any adaptive change (behavioral and biochemical changes) in the dopaminergic D2/D3 system.


  174/461

  Tytuł oryginału: Using reverse transcription and a competitive polymerase chain reaction for quantification of ŕ1B-adrenoceptor mRNA.
  Autorzy: Kreiner Grzegorz, Sanak Marek, Zelek-Molik Agnieszka, Nalepa Irena
  Źródło: Pol. J. Pharmacol. 2002: 54 (4) s.401-405, il., bibliogr. 10 poz.
  Sygnatura GBL: 313,156

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • komunikat
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Molecular cloning studies have revealed the existence of three subtypes of ŕ1-adrenergic receptor (ŕ1-AR), namely ŕ1A, ŕ1B and ŕ1D. They are encoded by separate genes and have distinct pharmacological profiles. In rats' brain, the expression of mRNA for subtypes of an ŕ1-AR is partially structure-dependent. Our previous studies employing Northerm blot analysis of mRNA have shown that in the hippocapmus, where ŕ1A predominates, the ŕ1B receptor (ŕ1B-AR) was almost undetectable. The goal of the present study was to estabilish the method of reverse transcription and competitive polymerase chain reaction (RT-cPCR) to quantify a steady state level of ŕ1B-AR mRNA in the hippocampus, prefrontal cortex and thalamus, and to compare the ŕ1B-AR' pattern of expression with that revealed by Northern blot analysis. Our results have shown that ŕ1B-AR is similarly represented in the thalamus and prefrontal cortex. In the hippocampus, ten times lower expression of ŕ1B mRNA has been demonstrated with RT-cPCR, which was below a detection limit of Northern blot hybridization technique.


  175/461

  Tytuł oryginału: Effect of angiotensin II on ANP-dependent guanylyl cyclase activity in cultured mouse and rat podocytes.
  Autorzy: Golos Magdalena, Lewko Barbara, Bryl Ewa, Witkowski Jacek M., Dubaniewicz Anna, Olszewska Agnieszka, Latawiec Elżbieta, Angielski Stefan, Stepiński Jan
  Źródło: Kidney Blood Press. Res. 2002: 25 (5) s.296-302, il., tab., bibliogr. 37 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,314

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The presence of a well-developed contractile apparatus is the feature determining mojor roles of podocytes in the renal glomeruli. Receptors for a variety of a variety of vasoactive hormones are expressed in these cells; however, most of the signaling pathways are still unknown and remain to be elucidated. Angiotensin II (Ang II) and atrial natriuretic peptide (ANP), due to their opposite action, are the major modulators of glomerular filtration. In podocytes, Ang II induces rise in intracellular calcium concentration, whereas ANP stimulates generation of cGMP. The present study was designed to check whether ANP-stimulated cGMP synthesis in podocytes might be affected by Ang II. Cultured rat (RP) and mouse (MP) podocytes were stimulated with ANP, in the absence or presence of Ang II and cyclic GMP was determined by RIA method. Co-incubation of podocytes with ANP and Ang II caused significant (p 0.01) suppression of ANP-dependent cGMP generation. The effect was prevented by saralasin, an inhibitor of angiotensin receptors. Phorbol-12-myristate-13-acetate (PMA) mimicked, whereas chelerythrine reversed inhibitory effect of Ang II. In conclusion, angiotensin II counteracts ANP-stimulated cGMP synthesis in cultured podocytes. It seems likely that the protein kinase C pathway is involved in this effect.


  176/461

  Tytuł oryginału: Effect of acute exercise on the content of free sphinganine and sphingosine in different skeletal muscle types of the rat.
  Autorzy: Dobrzyń A., Górski J.
  Źródło: Horm. Metab. Res. 2002: 34 (9) s.523-529, il., tab., bibliogr. 31 poz.
  Sygnatura GBL: 312,226

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie polskie: It has previously been shown that prolonged exercise of moderate intensity reduces the content of ceramide in each type of skeletal muscle. This was accompanied by a reduction in the activity of neutral, Mg++-dependent sphingomyelinase (the major enzyme responsible for ceramide formation from sphingomyelin) in the soleus and red gastrocnemius, but not in the white gastrocnemius (A. Dobrzyń and J. Górski, Am. J. Physiol.: Endocrinol. Metab. 282: E277 - E285, 2002). No other data on regulation of ceramide metabolism in contracting muscles are available. The aim of the present study was to examine the content of sphinganine (a key precursor of ceramide on the de novo synthesis route) and the content of sphingosine (the main product of ceramide catabolism) in different skeletal muscle types after two kinds of acute exercise. The experiments were carried out on 30 male Wistar rats, 250-280 g of body weight. The rats were divided equally into three groups: 1 - control, 2 - run until exhaustion (1200 m/h, + 10ř incline), 3 - a group in which the sciatic nerve was stimulated 10 min with tetanic pulses (60 pulses/min). Samples were taken of the soleus and of the red and white section of the gastrocnemius. These muscles are composed mostly of the slow-twitch oxidative, fast-twitchoxidative-glycolytic and fast-twitch glycolytic fibers, respectively. Lipids were extracted with chloroform/methanol. Sphinganine and sphingosine were quantified by high-performance liquid chromatography. Atrest, the content of sphinganine in ...


  177/461

  Tytuł oryginału: Suspensional reaggregates of human foetal neocortex and tegmentum as objects of neurotransplantation.
  Autorzy: Bystron Irina Pavlovna, Smirnov Eugene Borisovich, Otellin Vladimir Alexandrovich, Wierzba-Bobrowicz Teresa, Dymecki Jerzy
  Źródło: Folia Neuropathol. 2002: 40 (2) s.75-85, il., bibliogr. 25 poz.
  Sygnatura GBL: 304,961

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • transplantologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Suspensional reaggregates were obtained from human neocortical and tegmental anlagen (7 weeks of gestation), using 0.1 p.c. tripsin solution, and cultivated in Medium 199. Suspensional reaggregates, formed after 2 days in vitro, were grafted into the Wistar rat striatum. Incipient stages of histogenesis in the reaggregates and their interaction with host brain were investigated using light and electron microscopy, with antibodies against vimentin, glial fibrillary acidic protein (GFAP), proliferating cell nuclear antigen (PCNA), ferritin, as well as lectin ricinus communis agglutinin (RCA). The reaggregates showed a low level of tissue organistaion. An intermediate condition between suspension and the true tissue could be observed in them. These reaggregates had two evident features: a rather irregular cell arrangement (without parallel bundles of radial glia), and the presence of special intercellular junctions. Some cells made up fragments of neuroepithelial sheet in the form of true rosettes. The one-week-old grafts were integrated with the host brain as well as dissociated and contained host astrocytes. Degenerated cells and detritus appeared rarely. The data of this work let us conclude that the suspensional aggregate grafting combines some advantages of suspensional and solid grafting methods.


  178/461

  Tytuł oryginału: Ultrastructure of synaptic junctions in the cerebellar cortex in experimental valproate encephalopathy and after terminating chronic application of the antiepileptic.
  Autorzy: Sobaniec-Łotowska Maria E.
  Źródło: Folia Neuropathol. 2002: 40 (2) s.87-96, il., bibliogr. 44 poz.
  Sygnatura GBL: 304,961

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • badanie porównawcze
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to analyse in TEM the evolution of changes in structural elements of synaptic junctions of the cerebellar cortex in rats in valproate encephalopathy induced by chronic 12-month administration of sodium valproate - VPA (once daily intragastrically, in a dose of 200 mg/kg b.w.) and after withdrawal of this antiepileptic for 1 and 3 months. After 9 and 12 months of the experiment, synaptic endings of both the symmetrical and asymmetrical synapses in the neuropil of the cerebellar cortex, especially in the molecular layer, showed signs of sever damage (mainly swelling) and even disintegration. They were mostly observed in axodendritic endings and axospinal endings on the dendritic spines of Purkinje cells, being manifested in teh presence of large vacuolar structures, electron lucent areas and swollen mitochondria within the cytoplasm. A reduced number of axonal synaptic vesicles (with more type F vesicles preserved) could be seen. One and 3 months after the end of chronic application of VPA, the synaptic junctions did not show morphological exponents of the repair processes. The alterations observed in the synaptic junctions of the cerebellar cortex may suggest disorders in neurotransmission processes, such as exhaustion and damage caused by ischaemia due to damage to the blood-brain barrier induced by VPA and/or its toxic metabolites.


  179/461

  Tytuł oryginału: Application of organotypic hippocampal culture for study of selective neuronal death.
  Autorzy: Sarnowska Anna
  Źródło: Folia Neuropathol. 2002: 40 (2) s.101-106, il., bibliogr. 13 poz.
  Sygnatura GBL: 304,961

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: The organotypic hippocampal culture model was established according to the Stoppini method. THe transversal hippocampal slices from 7-day-old Wistar rats were cultured 14 days in vitro then subjected to acute metaboilc stress induced either by glucose deprivation or by additional treatment with a chemical respiratory chain inhibitor-cyanide in 3 mM concentration. The rate of cell death was monitored up to several hours post-treatment in living tissue by propidium iodide staining or by a trypan-blue exclusion test. No signs of selective vulnerability of any particular hippocampal region or cellular layers to applied metabolicinsults were found. Slices demonstrated total resistance even to prolonged (24 h) abscence of glucose in the culture medium, whereas the cyanide caused death which was almost immediate and unspecific to any region cells. In contrast, induction of oxidative stress by hydrogen peroxide treatment resulted in concentration and time-dependent neuronal death preferentially observed in CA1 sector of pyramidal layer. Both clinical and experimental studies confirm that the hippocampus, and particularly its CA1 sub-field, is exceptionally vunerable to ischaemic and other brain injuries. The causative role of free radical generation and the resulting oxidative stress have been widely discussed in these pathologies. Our results imply that CA1 pyramidal cells do not differe from the other hippocampal neurones in their reaction to metabolic stress. On the contrary, and from mainly unknown reasons, these CA1 neurones are extremely sensitive to the reactive oxygen-triggered damage.


  180/461

  Tytuł oryginału: DNA from rejecting donor organs can be detected in recipient lymphoid and non-lymphoid tissues.
  Autorzy: Interewicz B., Olszewski W. L., Maksymowicz M., Stanisławska J., Szyper E.
  Źródło: Ann. Transplant. 2002: 7 (3) s.32-35, il., bibliogr. 11 poz.
  Sygnatura GBL: 313,259

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • kardiologia
 • transplantologia
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Rejecting tissue and organ grafts shed cellular debris from damaged cells. Cellular debris contains fragments of nuclei with their genetic material. The question arises what is the fate of donor. DNA in recipient fluids and tissues. Is it enzymatically disintegrated and becomes a waste product or it is utilized by recipient cells. We have shown, using sex-mismatched transplants and the Sry-gene fragment PCR detection method, that at the time of rejection recipient tissue contain donor DNA. The concentration of donor DNA did not paralled the concentration of live donor passenger cells. There were differences in donor DNA concentration depending on whether heart, skin or BMC were transplanted. Moreover, there was more donor DNA in recipient tissues than in control syngeneic transplants. Interestingly, a relatively, a high donor DNA concentration was detected in syngeneic recipients reflecting the extent of non-immune pre-transplantation ischemic damage of the graft.


  181/461

  Tytuł oryginału: Produkcja kwasu kynureninowego przez aortę szczura - badania in vitro : rozprawa habilitacyjna
  Autorzy: Stążka Janusz; Akademia Medyczna Katedra i Zakład Farmakologii i Toksykologii w Lublinie
  Źródło: - Lublin, AM 2002, 110 s. : il., bibliogr. s. 63-77, sum., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,550

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • in vitro


  182/461

  Tytuł oryginału: Badania nad zastosowaniem dzianiny polipropylenowej z jednostronną powłoką poliuretanową w leczeniu złamań twarzowej części czaszki : rozprawa habilitacyjna
  Autorzy: Arkuszewski Piotr; Akademia Medyczna Instytut Chirurgii, Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej w Łodzi
  Źródło: - Łódź, AM 2002, [6], 101, [5] s., [25] k. tabl. : il., tab., bibliogr. 220 poz., 25 cm.
  Sygnatura GBL: 735,555

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  183/461

  Tytuł oryginału: Wybrane mechanizmy toksycznego działania N-nitrozodimetyloaminy : rozprawa habilitacyjna
  Autorzy: Jabłoński Jakub; Akademia Medyczna Wydział Farmaceutyczny, Zakład Toksykologii w Białymstoku
  Źródło: - Białystok, AM 2002, 149 s. : il., tab., bibliogr. 312 poz., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,297

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • in vitro


  184/461

  Tytuł oryginału: Efekty blokady glutaminianergicznych receptorów metabotropowych (mGluR) 1 i 5 w modelach choroby Parkinsona u szczurów.
  Tytuł angielski: Effects of blockade of metabotropic glutamate receptors, subtype 1 and 5 in rat's models of Parkinson's disease.
  Autorzy: Ossowska Krystyna, Wolfarth Stanisław, Konieczny Jolanta, Wardas Jadwiga
  Źródło: Dział. Nauk. PAN 2002 (13) s.114-116, il., bibliogr. 3 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 801,551

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury


  185/461

  Tytuł oryginału: Działanie stałych i sieciowych pól magnetycznych występujących w środowisku człowieka na układy biologiczne : mechanizm rodnikowy : rozprawa habilitacyjna
  Autorzy: Zmyślony Marek
  Źródło: - Łódź, Oficyna Wydaw. Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera 2002, 106, [2] s. : il., tab., bibliogr. s. 85-97, 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,419

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • in vitro


  186/461

  Tytuł oryginału: Czynność mioelektryczna, metaboliczna i krążenie jelitowe oraz aktywność nerwu błędnego a sympatektomia chemiczna.
  Tytuł angielski: Myoelectric, metabolic and circulatory functions of the intestine and vagal activity after chemical sympathectomy.
  Autorzy: Obuchowicz Rafał, Sendur Ryszard, Pawlik Michał, Biernat Jarosław, Koprowska Bernadetta, Jaworek Jolanta, Thor Piotr J.
  Źródło: Folia Med. Crac. 2002: 43 (1/2) s.95-109, il., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,697

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie polskie: Toniczny wpływ układu adrenergicznego posiada znaczenie w kontroli aktywności elektrycznej oraz mechanicznej mięśniówki gładkiej przewodu pokarmowego, jak również czynności miocytów ścian krezkowych naczyń krwionośnych. W celu określenia wpływu układu adrenergicznego na czynność efektorów układu pokarmowego oraz krążenia wykorzystano metodę selektywnej chemicznej ablacji włókien układu sympatycznego przez zastosowanie 6-hydroksydopaminy (6-OHDA). Do badań użyto 50 sczurów rasy Wistar. Zwierzęta były głodzone 24 godziny przed eksperymentem z zachowanym dostępem do wody. Ustalono następujące cztery grupy ekspermentalne: I - kontrolna, II i III - zwierzęta odnerwione przez podanie 6-OHDA (25 mg/kg/25 s.c.) (3 dni przed eksperymetnem). Grupa IV (20 zwierząt) służyła do eksperymentów chronicznych. Zwierzęta usypiano przez podanie preparatu Vetbutal (Biovet, Puławy). Zwierzęta wentylowano sztucznie - pompa dla gryzoni (Ugo Basile). Temperatura ciała była podtrzymywana za pomocą stolika grzewczego i monitorowana przez sondę doodbytniczą (FST). W czasie trwania eksperymentu zapewniano ciągłą infuzję soli fizjologicznej (0,2 ml/H). Monitorowano następujące parametry: skurczowe ciśnienie tętnicze - za pomocą elektromanometru (S&W) (mmHg); całkowity przepływ krezkowy - za pomocą ultrasonicznej elektrody (Altron T206) umieszczanej na tętnicy krezkowej przedniej; tkankowy jelitowy przepływ krwi - techniką Laser Doppler (Periflux 4001 Master); tkankowy wychwyt tlenu (VO2) ...

  Streszczenie angielskie: Adrenergic innervation plays an important role in the control of electric activity and circulatory parameters of the gut. Importance of adrenergic system as a modulator of motor, neural and metabolic acitivity of the intestine is studied extensively but still not well understood. We use 6-OHDA a neurotoxin and a blocking agent of adrenergic fibers, to evaluate their exact role in the control of vital parameters of the intestine and vagal nerves. 50 Wistar rats were used. Animals were fasted 24h prior to experiment with free access to water allowed. Acute experiments were performed on 30 rats, divided in the three groups. Four experimental groups were established. I - sham operated. II and III - pretreated with 6-ODHA (25 mg//kg/24h s.c.) 3 days before experiment. IV group were used for chronic procedure. Tiopental anestehsia (Vetbutal Biovet) was applied. Animals were artificially ventilated with positive pressure rodent ventilator (Ugo Basile), and heated with continuous temperature control by rectal thermistor (FST). Left carotid artery was cannulated and connected with electro manometer - arterial administration 0.2 ml/h. Mesenteric blood flow (MBF) was recorded with use of ultrasonic probe (Transonic systems T206). Microcirculatory blood Flow (LDBF) was estimated by laser Doppler flowmetry (Periflux 2001 Master). Arterio-venous difference (AVO2) was estimated from whole blood (AVOXimeter 1000 E). Oxygen uptake was calculated from MBF and AVO2 and expressed in ...


  187/461

  Tytuł oryginału: Hartowanie przez niedokrwienie.
  Tytuł angielski: Ischemic preconditioning.
  Autorzy: Pera Joanna
  Źródło: Aktual. Neurol. 2002: 2 (1) s.17-25, il., bibliogr. 125 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,631

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie polskie: Poddane tkanki nerwowej działaniu krótkotrwałego niedokrwienia chronią ją przed uszkodzeniem powodowanym przez późniejszy, dłuższy epizod ischemii. Zjawisko to, nazwane hartowaniem przez niedokrwienie, zostało stwierdzone w warunkach doświadczalnych u różnych gatunków zwierząt. W modelu ogniskowego niedokrwienia mózgu obserwowano zmniejszenie wielkości zawału o 30 - 100 proc. Jednak pomimo intensywnych badań jak na razie mechanizmy molekularne leżące u podstaw tego zjawiska nie zostały jeszcze dokładnie poznane. Uważa się, że u ludzi przejściowe epizody niedokrwienne są odpowiednikiem zjawiska hartowania obserwowanego w warunkach eksperymentalnych. W niniejszym artykule autorka prezentuje zjawisko hartowania przez niedokrwienie w układzie nerwowym oraz niektóre dane eksperymentalne i kliniczne z nim związane.


  188/461

  Tytuł oryginału: Smooth-muscle progenitor cells of bone marrow origin contribute to the development of neointimal thickenings in rat aortic allografts and injured rat carotid arteries.
  Autorzy: Religa Piotr, Bojakowski Krzysztof, Maksymowicz Michał, Bojakowska Maria, Sirsjo Allan, Gaciong Zbigniew, Olszewski Waldemar, Hedin Ulf, Thyberg Johan
  Źródło: Transplantation 2002: 74 (9) s.1310-1315, il., tab., bibliogr. 30 poz.
  Sygnatura GBL: 304,909

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: This study indicates that circulating progenitors of bone marrow orgin give to cells with smooth muscle-like properties during formation of neointimal thickenings in the arterial wall after allotransplantation and after balloon injury. A segment of abdominal aorta was transplanted from female F344 to male LEW rats, and the grafts were analyzed for male cells by using the SRY gene a marker. Immunostaining demonstrated that CD45-positive leukocytes made up 35-45 p.c. of the neointimal cells during the 8-week period eamined. Concurrently, up to 70 p.c. of the neointimal cells were of host origin, as shown by real-time polymerase chain reaction for the SRY gene (Y chromosome). This suggests that te neointima contained host cells also of noniflammatory character. Accordingly, many cells positive for smooth-muscle ŕ-actin were detected in this layer. To explore the possible bone marrow origin of allograft cells, female LEW rats were irradiated and substituted with bone marrow from male LEW rats. Subsequently, the animals received an aortic transplant from female F344 rats or were exposed to a balloon injury of the carotid artery. Immunostaining and real-time polymerase chain reaction confirmed the above findings, but the fractions of leukocytes and SRY-positive cells were lower in the carotids than in the allografts. Combined primed in situ labelin and immunostaining verified that not only inflammatory but also smooth muscle-like cells of male origin appeared in the vessel wall in both situations. These observations suggest that the smooth-muscle cells that participate in the development of neointimal lesions during vascular disease may, in part, originate from circulating progenitors.


  189/461

  Tytuł oryginału: Kwasy tłuszczowe jako potencjalny element wspomagający terapię nowotworów.
  Tytuł angielski: Fatty acids as a potential adjuvant in cancer therapy.
  Autorzy: Przybyszewski Waldemar M., Wideł Maria
  Źródło: Post. Hig. 2002: 56 (5) s.589-602, il., bibliogr. [54] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,727

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • farmacja

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta
 • szczury
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: This review presents pro- and anticancer effects of fatty acids in vitro and in vivo. The epdiemiological and experimental data indicate that short-chain saturated and long-chain unsaturated omega-3 fatty acids exert protective effects against some cancers. In the contrary, omega-6 fatty acids are rather procancerous and can increase tumour proliferation. The possible mechanisms are still not fully understood and are very variable including: suppression of neoplastic transformation, direct cytotoxicity, apoptosis induction, antiangiogenicity etc. Experimental data indicate that fatty acid composition of cancer cells in cultures or in animals can be modified to make the cells more susceptible to lipid peroxidation, increasing the cell damage due to oxidant stress and make the cells more sensitive to chemotherapy. It is reasonable to suppose that fatty acids supplemetation can make an enrichment of traditional tools for modern anticancer strategies.


  190/461

  Tytuł oryginału: Aktywność egzoglikozydaz ślinianek podżuchwowych w doświadczalnym zatruciu chlorkiem kadmu : praca doktorska
  Autorzy: Zalewska Anna, Zwierz Krzysztof (promot.).; Akademia Medyczna Zakład Biochemii Farmaceutycznej, Zakład Toksykologii w Białymstoku
  Źródło: 2002, 122 k. : il., tab., bibliogr. 192 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19870

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury


  191/461

  Tytuł oryginału: Modulation of melanocortin-induced changes in spinal nociception by ć-opioid receptor agonist and antagonist in neuropathic rats.
  Autorzy: Starowicz Katarzyna, Przewłocki Ryszard, Gispen Willem Hendrik, Przewłocka Barbara
  Źródło: Neuroreport 2002: 13 (18) s.2447-2452, il., tab., bibliogr. 25 poz.
  Sygnatura GBL: 313,357

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: Co-localization of opioid and melanocortin receptor expression, especially at the spinal cord level in the dorsal horn and in the gray matter surrounding the central canal led to the suggestion that melanocortins might play a role in nociceptive processes. In the present studies, we aimed to determine the effects of melanocortins, administered intrathecally, on allodynia, and to ascertain whether there is an interaction between opioid and melanocortin systems at the spinal cord level. Neuropathic pain was induced by chronic constriction injury (CCI) of the right sciatic nerve in rats. Tactile allodynia was assessed using von Frey filaments, while thermal hyperlagesia wa evaluated in cold water allodynia test. In the present experiments, melanocortin receptor antagonist, SHU9119 was much more potent than ć-opioid receptor agonist, morphine after their intrathecal (i.th.) administration in neuropathic rats. SHU9119 alleviated allodynia in a comparable manner to DAMGO, a selective and potent ć-opioid receptor agonist. Administration of melanocortin receptor agonist, melanotan-II (MTII) increased the sensitivity to tactile and cold stimulation. Moreover, we demonstrated that the selective blockade of ć-opioid receptor by cyprodime (CP) enhanced antiallodynic effect of SHU9119 as well as pronociceptive action of MTII, whereas the combined administration of ć receptor agonist (DAMGO) and SHU9119 significantly reduced the analgesic effect of those ligands. DAMGO also reversed the proallodynic effect of melanocortin receptor agonist...


  192/461

  Tytuł oryginału: Exercise increases mRNA levels for adhesion molecules N-CAM and LI correlating with BDNF response.
  Autorzy: Macias Matylda, Fehr Susanne, Dwornik Anna, Sulejczak Dorota, Wiater Maciej, Czarkowska-Bauch Julita, Skup Małgorzata, Schachner Melitta
  Źródło: Neuroreport 2002: 13 (18) s.2527-2530, il., bibliogr. 27 poz.
  Sygnatura GBL: 313,357

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: In situ hybridization was used to evaluate whether long-term moderate locomotor exercise, which up-regulates BDNF and TrkB levels in the spinal gray matter of the adult rat, similarly influences the expression of the cell adhesion molecules N-CAM and LI. Exercise doubled the level of N-CAM mRNA hybridization signal in the lumbar spinal gray. The increase in LI mRNA was less consistent. N-CAM mRNA levels slightly increased in the white matter. BDNF mRNA levels also increased in cells of the ventral horn and the white matter due to the exercise. Theses results suggest that exercise-induced rearrangements of the spinal network involve N-CAM, LI and BDNF, crucial in different aspectcs of synaptic plasticity and synapse formation.


  193/461

  Tytuł oryginału: Bezpieczeństwo doustnej profilaktyki fluorkowej w świetle badań doświadczalnych : rozprawa habilitacyjna
  Autorzy: Dąbrowska Ewa; Akademia Medyczna Zakład Stomatologii Zachowawczej w Białymstoku
  Źródło: - Białystok, AM 2002, 116, [2] s. : il., tab., bibliogr. 282 poz., sum., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,771

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury


  194/461

  Tytuł oryginału: Wpływ suplementacji cynku na procesy uczenia się i konsolidacji pamięci u szczurów : praca doktorska
  Autorzy: Piechal Agnieszka, Widy-Tyszkiewicz Ewa (promot.).; Akademia Medyczna Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej w Warszawie
  Źródło: 2002, [2], V, 142 k. : il., tab., bibliogr. k. 119-142, streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19941

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury


  195/461

  Tytuł oryginału: Wykorzystanie lasera holmowego w leczeniu starczego podwinięcia powieki dolnej : badania doświadczalne i kliniczne : praca doktorska
  Autorzy: Kęcik Mariusz, Gliński Wiesław (promot.).; Akademia Medyczna Katedra i Klinika Chorób Oczu w Warszawie
  Źródło: 2002, 101 k. : il., tab., bibliogr. 98 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19935

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  196/461

  Tytuł oryginału: Modyfikacja zachowań bólowych u szczura w następstwie podania bifaliny : praca doktorska
  Autorzy: Kosson Dariusz Tomasz, Mayzner-Zawadzka Ewa (promot.).; Akademia Medyczna Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Warszawie
  Źródło: 2002, [2], 68 k., [18] k. tabl. : il., tab., bibliogr. 197 poz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19937

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • anestezjologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury


  197/461

  Tytuł oryginału: Unilateralnoe povrezhdenie sensomotornoj kory dominantnogo i subdominantnogo poluszarij mozga krys-materej i povedenie potomstva v "otkrytom pole".
  Tytuł angielski: Unilateral injury of sensorimotor cortex of the dominant or subdominant hemispheres of female rats and emotional behavior of their offsprings in the "open field".
  Autorzy: Avaliani T. V., Serjakova O. R., Chabak-Garbach R., Shabaev V. V.
  Źródło: Zh. Vyssh. Nerv. Deiat. Im. I. P. Pavlova 2002: 52 (5) s.618-625, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 311,058

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: Neurohumoral disorders in mothers caused by brain injury, infection, hypoxia, and other pathological factors result in motor and psychoemotional disorders in children. Emotional behavior of 30-day-old offspring of female rats with unilateral sensorimotor brain injury was studied in the "open field". Individual behavior was estimated (the probability of certain acts and significant transfers between them). Behavioral disorders in rat offsprings depended on the side (left or right) of mother's brain injury and "handedness". The right-side mother's injuryt turned to be more deleterious. Behvioral alterations were stronger in offsprings of ambidextral and lefthanded females than in those born by right-handed males with the same sensorimotor injury.


  198/461

  Tytuł oryginału: Wpływ składników wyciągu z kwiatów malwy czarnej (Flos Malvae arboreae) na obraz histoenzymatyczny i morfologiczny tarczycy i gonady męskiej szczura : praca doktorska
  Autorzy: Papież Monika, Bilińska Barbara (promot.).; Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Wydział Farmaceutyczny, Zakład Cytobiologii i Histochemii w Krakowie
  Źródło: 2002, [8], 106 k. : il., tab., bibliogr. 175 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20292

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska


  199/461

  Tytuł oryginału: Wpływ pentoksyfiliny podanej miejscowo w modelu analgezji z wyprzedzeniem na rozwój procesu nocycepcji : praca doktorska
  Autorzy: Dorazil-Dudzik Magdalena, Wordliczek Jerzy (promot.).; Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, I Katedra Chirurgii Ogólnej, Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Krakowie
  Źródło: 2002, 88 k. : il., tab., bibliogr. 160 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20290

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska


  200/461

  Tytuł oryginału: Rozwój połączeń somatosensorycznych wzgórzowo-korowych u szczura i królika : badania stereologiczne : praca doktorska
  Autorzy: Łuczyńska Anna, Moryś Janusz (promot.).; Akademia Medyczna Katedra Anatomii, Zakład Anatomii i Neurobiologii w Gdańsku
  Źródło: 2002, 123 k. : il., tab., bibliogr. 189 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20277

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • króliki
 • szczury


  201/461

  Tytuł oryginału: Indukcja stresu oksydacyjnego w wątrobach szczurów pod wpływem izolowanej i złożonej ekspozycji ma miedź i wysiłek fizyczny.
  Tytuł angielski: Induction of oxidative stress in livers of rats under influence of isolated and combined exposure to copper and physical effort.
  Autorzy: Markiewicz-Górka Iwona, Pawlas Krystyna, Januszewska Lidia, Tracz Jolanta, Jethon Zbigniew, Dzięgiel Piotr
  Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (4) s.457-466, il., tab., bibliogr. 30 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,451

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. Chociaż miedź jest niezbędnym mikroelementem, jej nadmierny pobór może być toksyczny. Wiele z toksycznych efektów powodowanych przez miedź jest związanych z jej rolą w generowaniu wolnych rodników tlenowych. Wątroba jest organem najbardziej wrażliwym, jeśli chodzi o toksyczność miedzi. Innym ważnym źródłem wolnych rodników tlenowych jest wykonywanie wysiłku fizycznego. Cel pracy. Celem pracy była ocena zmian stężenia peroksydacji lipidów (jako stężenie malonylodialdehydu i 4-hydroksyalkenów, MDA + 4HNE), stężenia zredukowanego glutationu (GSH) oraz aktywności takich enzymów antyoksyadacyjnych, jak: peroksydaza glutationa (GPX) i dysmutaza ponadtlenkowa (SOD) w wątrobach szczurów intoksykowanych miedzią i poddawanych wysiłkowi fizycznemu. Materiał i metody. Dwadzieścia cztery szczury (samice, szczepu Buffalo) zostały podzielone na dwie grupy: intoksykowaną miedzią (n = 12) i nieintoksykowaną (n = 12). Szczurom z grupy intoksykowanej 2 razy w tygodniu, dootrzewnowo podawano 1 mg Cu/kg m.c., w postaci 0,1 proc. roztworu CuSO4 w wodzie destylowanej, po 0,3 - 0,5 ml w zależności od m.c. szczura (120-200 g). W tym samym czasie szczurom z grupy nieintoksykowanej podawano sól fizjologiczną (0,9 proc. NaCl). Eksperyment był prowadzony przez 15 tygodni. Po około 24 godzinach od ostatniej iniekcji, połowa zwierząt z każdej grupy została poddana jednorazowemu wysiłkowi fizycznemu (bieg na bieżni). Intensywność wysiłku wynosiła 20 m/min przez 15 minut. Następnie wszystkie zwierzęta zostały zabite przez domięśniowe podanie ketaminy oraz dyslokację kręgów szyjnych...


  202/461

  Tytuł oryginału: Wpływ tłuszczów diety i dimetylobenzantracenu na aktywność delta**6-desaturazy w mikrosomach wątrobowych szczurów.
  Tytuł angielski: The influence of dietary fatty acids and dimethylbenzanthracene on delta**6-desaturase activity in rat hepatic microsomes.
  Autorzy: Tokarz Andrzej, Stawarska Agnieszka, Kopeć Gabriela
  Źródło: Bromatol. Chem. Toksykol. 2002: 35 (3) s.209-214, tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,377

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Zastosowano chromatografię gazową do oznaczania aktywności delta**6-desaturazy w mikrosomach wątrobowych szczurów. W zastosowanych układach modelowych brano pod uwagę przyrost zawartości kwasu arachidonowego, powstającego z kwasu linolowego, którego proces elongacji i desaturacji stanowił miarę aktywności delta**6-desaturazy. Badane zwierzęta karmiono dietą murigranową wzbogaconą olejem (lnianym, rybnym, wiesiołkowym), część szczurów otrzymywała dodatkowo DMBA w celu wyindukowania nowotworu.


  203/461

  Tytuł oryginału: Tetrabromobenzene induced hepatotoxicity in rats following repeated exposure.
  Tytuł polski: Ocena hepatotoksyczności tetrabromobenzenu u szczurów w warunkach ekspozycji powtarzanej.
  Autorzy: Frydrych Barbara, Czerski Jakub, Szymańska Jadwiga A.
  Źródło: Bromatol. Chem. Toksykol. 2002: 35 (3) s.231-239, il., tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,377

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Polibromowane benzeny są znajdowane w środowisku i w tkankach ludzkich. Ich obecność w środowisku może być wynikiem używania heksabromobenzenu jako związku uniepalniającego oraz procesów debrominacji HBB. Celem niniejszego badania było zbadanie toksyczności podostrej jednego z metabolitów środowiskowych tetrabromobenzenu (TBB) oraz sprawdzenie jego wpływu na syntezę hemu. Zaobserwowano wzrost względnej masy wątroby oraz zmiany w poziomach sumy cytochromów. Nie zaobserwowano istotnych statystycznie zmian dla innych wskaźników toksyczności (MDA, GSH, ALAT, ç-GT). Zaobserwowano wzrost aktywności ALA-S. Nie stwierdzono natomiast silnego działania porfirogennego tego związku.


  204/461

  Tytuł oryginału: Wskaźniki toksykometryczne dinitrotoluenów.
  Tytuł angielski: Toxicometric indices of dinitrotoluenes. P. 1: Acute oral toxicity.
  Autorzy: Ewertowska Małgorzata, Młynarczyk Wiesław
  Źródło: Bromatol. Chem. Toksykol. 2002: 35 (3) s.241-245, il., tab., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,377

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono wskaźniki toksykometryczne dla 2,3-, 2,4- i 2,6-dinitrotoluenów otrzymane w badaniach ich toksyczności w strefie dawek śmiertelnych.


  205/461

  Tytuł oryginału: Wskaźniki toksykometryczne dinitrotoluenów.
  Tytuł angielski: Toxicometric indices of dinitrotoluenes. P. 2: Effective median dose.
  Autorzy: Ewertowska Małgorzata, Młynarczyk Wiesław, Adamska Teresa
  Źródło: Bromatol. Chem. Toksykol. 2002: 35 (3) s.247-253, tab., bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,377

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: W pracy podano wielkości medialnych dawek skutecznych uzyskanych w wyniku oznaczania methemoglobiny, aktywności reduktazy methemoglobinowej i zmian morfologicznych w wątrobie oraz nerkach, przyjętych za limitujące wskaźniki reakcji ustroju na podane dawki 2,3-, 2,4-, 2,6-dinitrotoluenów.


  206/461

  Tytuł oryginału: Wpływ podawania chlorku niklu (II) na wybrane parametry biochemiczne surowicy krwi szczurów.
  Tytuł angielski: Effect of oral administration of nickel (II) chloride on selected biochemical indices of rat blood serum.
  Autorzy: Janicka Katarzyna, Cempel Maria
  Źródło: Bromatol. Chem. Toksykol. 2002: 35 (3) s.255-259, tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,377

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Szczurom - samcom szczepu Wistar podawano z wodą pitną chlorek niklu (II) w dwóch stężeniach: 300 lub 1200 ppm w przeliczeniu na metal. W surowicy krwi zwierząt oznaczano aktywność aminotransferazy asparaginianowej (AspAT) i alaninowej (AlAT), fosfatazy alkalicznej (AP), stężenie białka całkowitego i albuminy, kreatyniny, cholesterolu i triglicerydów, wapnia i fosforanu nieorganicznego. Zależnie od stosowanego stężenia niklu obserwowano statystycznie istotne podwyższenie aktywności fosfatazy alkalicznej i stężenia cholesterolu oraz obniżenie poziomu triglicerydów i fosforanu nieorganicznego.


  207/461

  Tytuł oryginału: O mechanizmie oddziaływania małych dawek białek mleka na poziom fluorków w surowicy krwi u szczurów narażonych wziewnie na NH4F.
  Tytuł angielski: On the mechanism involved in the effect of low doses of milk proteins on blood serum fluoride in rats inhalationally exposed to ammonium fluoride.
  Autorzy: Machoy-Mokrzyńska Anna
  Źródło: Bromatol. Chem. Toksykol. 2002: 35 (3) s.261-265, tab., bibliogr. 36 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,377

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Poziom fluorków w surowicy krwi jest jednym z najważniejszych wskaźników ekspozycji na związki fluoru. Od tej wielkości zależą dalsze losy fluorków w organizmach kręgowców. W przeprowadzonym na szczurach eksperymencie wykazano, że po wziewnej intoksykacji NH4F, suplementacja paszy białkami mleka - w ilości 1 g/kg masy ciała, zdecydowanie obniża poziom fluorków w surowicy krwi badanych zwierząt. Omówiono możliwy mechanizm oddziaływania białek mleka na zawartość fluorków i znaczenie tego zjawiska.


  208/461

  Tytuł oryginału: Komórka tuczna - aktywny uczestnik czy przypadkowy obserwator w procesie tworzenia tkanki ziarninowej. Badania doświadczalne z użyciem mediatorów receptorów H1 i H2.
  Tytuł angielski: Mast cell - active participant or bystander during the granulation process. Experimental model with histamine receptor mediators - H1 and H2.
  Autorzy: Mussur Mirosław, Kobos Józef, Polakowski Przedzisław, Zasłonka Janusz
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (12) s.1215-1228, il., bibliogr. 36 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena wpływu wybranych dawek mediatorów (agonistów i antagonistów) receptorów histaminowych H1 i H2 na miejscowy przepływ krwi i tworzenie tkanki ziarninowej w obrębie podskórnego implantu karboweanej tkaniny poliestrowej u szczurów. Materiał i metodyka. Badania przeprowadzono na 40 samcach szczurów szczepu Wistar podzielonych na 5 grup po 8 zwierząt. Do badań użyto następujących dawek mediatorów: dihydrochlorek dimapritu (agonista H2) - 0,6 ćM, dichydrochlorek 2-pirydyletylaminy (agonista H1) - 5ćM, cymetydyna (antagonista H2) - 30 ćM i jabłczan mepiraminy (antagonista H1) - 10 ć. Ocenę miejscowego przepływu krwi przeprowadzono metodą klirensu radioizotopu ksenonu - Xe w 3, 5, 7 i 9 dobie po zranieniu. Histologiczne badania morfometryczne tkanki ziarnizowej wykonano w 14 dobie. W obliczeniaach komórek ziarniny brano pod uwagę niezróżnicowane komórki tkanki, fibroblasty, limfocyty i komórki tuczne. Określano ponadto wielkość łoża naczyniowego ("profile naczyniowe"). Wyniki. Badania radioizotopowe ujawniły role histaminy jako regulatora przepływu tkankowego w pierwszych dniach po zranieniu, której pośredniczy receptor H2. Wzrost powierzchni łoża naczyniowego pod wpływem zastosowanych mediatorów korelował z powierzchnią zajmowaną przez komórki tuczne. Użycie mediatory hamowały proliferacje komórek ziarniny i limfocytów. Hamowanie proliferacji limfocytów szło w parze ze wzrostem liczby aktywnych form komórek tucznych. Wniosek. Użycie mediatorów receptorów histaminowych ujawnia regulacyjną funkcję komórek ...


  209/461

  Tytuł oryginału: Indukcja tolerancji na przeszczep allogeniczny za pomocą szpiku kostnego dawcy : praca doktorska
  Autorzy: Socha-Urbanek Koryna, Fiedor Piotr (promot.).; [Akademia Medyczna Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej w Warszawie]
  Źródło: 2002, [1], 101 k., [19] k. tabl. : il., tab., bibliogr. 211 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19943

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • transplantologia
 • gastroenterologia
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury


  210/461

  Tytuł oryginału: Wpływ inhibitorów enzymu konwertującego na składniki macierzy zewnątrzkomórkowej kłębuszków nerkowych : praca doktorska
  Autorzy: Foroncewicz Bartosz, Pączek Leszek (promot.).; Akademia Medyczna Instytut Transplantologii, Klinika Immunoterapii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych w Warszawie
  Źródło: 2002, 112 k. : il., tab., bibliogr. 163 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19948

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  211/461

  Tytuł oryginału: Zachowanie się procesów oksydacyjno-antyoksydacyjnych w organizmie w zdrowiu i niektórych stanach patologicznych : praca doktorska
  Autorzy: Rola Radosław, Górny Dionizy (promot.).; Akademia Medyczna Katedra i Zakład Patofizjologii w Lublinie
  Źródło: 2002, [2], III, 164 k. : il., tab., bibliogr. 423 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20241

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta
 • króliki
 • szczury
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • ciąża


  212/461

  Tytuł oryginału: Wpływ inhibitora proteaz Ulinastatin na zmiany morfologiczne trzustki i wątroby w przebiegu doświadczalnego ostrego zapalenia trzustki : praca doktorska
  Autorzy: Ziemiakowicz Ryszard, Wallner Grzegorz (promot.).; Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej w Rzeszowie, Akademia Medyczna II Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej w Lublinie
  Źródło: 2002, 96 k. : il., tab., bibliogr. 142 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20234

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska


  213/461

  Tytuł oryginału: Ocena działania kardiotoksycznego naturalnych halucynogenów zawartych w grzybach z rodzaju Psilocybe: rozprawa habilitacyjna.
  Tytuł angielski: Cardiotoxic properties of natural hallucinogens from Psilocybe mushrooms: habilitation thesis.
  Autorzy: Machoy-Mokrzyńska Anna
  Źródło: Rocz. PAM 2002: [48] supl. 76 s.1-64, il., tab., bibliogr. 124 poz.
  Sygnatura GBL: 313,712

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury


  214/461

  Tytuł oryginału: Zjawisko reorganizacji czynności rdzenia kręgowego po przeszczepach krzyżowych ścięgien mięśni antagonistycznych u szczura : praca doktorska
  Autorzy: Wilusz Agnieszka, Huber Juliusz (promot.).; Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego Zakład Patofizjologii Narządów Ruchu w Poznaniu
  Źródło: 2002, [2], 77 k. : il., tab., bibliogr. k. 68-75, streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20265

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • szczury
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • zwierzęta


  215/461

  Tytuł oryginału: Anthocyanins - an adjunct to cardiovascular therapy?
  Tytuł polski: Antocyjaniny wsparciem leczenia kardiologicznego?
  Autorzy: Kowalczyk Edward, Kopff Anna, Niedworok Jan, Kopff Maria, Jankowski Andrzej
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 57 (10) s.332-336, tab., bibliogr. 29 poz. - Tekst równol. w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Background. Anthocyanins are one of the most important water-soluble plant pigments. They belong to flavonoids and are derivatives of 2-phenylo-benzo-â pyren. They have antioxidant and anti-inflammatory properties and, therefore, may be potentially used to combat oxidative stresss, frequently present in cardiovascular diseases. Aim. To assesses the effects of anthocyanins from chokeberry (aronia Melanocapra) on some parameters of oxidation-reduction balance in an animal model. Methods. Of 20 male Wistar rats, 10 received for 3 months pure water, ant the other rats 10-1000 mg/l of anthocyanins from Aronia melanocarpa. Afterwards, blood samples were collected for assessment of the (1) content of substances reacting with thiobarbitural -TBARS, (2) antioxidant status and glutathione peroxidasse activity, 93) concentration of sulphydryl groups, and 94) nitrite concentration. Results. Anthocyanins significantly reducted the content of TBARS and thiol pritein groups and non-significantly increased glutathione peroxidase activity, total content of antioxidants and nitrite concentration. Conclusions. Anthocyanins from chokeberry decrease lipid peroxidation which may be potentially used to commbat oxitative stress.


  216/461

  Tytuł oryginału: Ocena wpływu owariektomii oraz podaży fluoru na kość żuchwy szczura : praca doktorska
  Autorzy: Wiechowska-Dobosz Małgorzata, Weyna Elżbieta (promot.).; Pomorska Akademia Medyczna Zakład Stomatologii Ogólnej w Szczecinie
  Źródło: 2002, [2], 63 k. : il., tab., bibliogr. 115 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19839

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury


  217/461

  Tytuł oryginału: Wzajemne oddziaływanie fluoru i cynku po wielokrotnym podawaniu drogą przewodu pokarmowego u szczurów : praca doktorska
  Autorzy: Mazurek-Mochol Małgorzata, Wójcicki Jerzy (promot.).; Pomorska Akademia Medyczna Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej w Szczecinie
  Źródło: 2002, 79 k. : il., tab., bibliogr. 110 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19833

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury


  218/461

  Tytuł oryginału: Ocena działania leptyny i neuropeptydu Y (NPY) na wydzielanie hormonów przysadkowych i gonadowych oraz próba wyjaśnienia mechanizmu działania : praca doktorska
  Autorzy: Borowiec Monika, Baranowska Bogusława (promot.).; Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
  Źródło: 2002, [2], 144 k. : il., tab., bibliogr. 309 poz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20185

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury


  219/461

  Tytuł oryginału: Wpływ przewlekłego zatrucia ołowiem na syntezę i działanie tlenku azotu w naczyniach krezkowych u szczurów : praca doktorska
  Autorzy: Stojek Ewa, Skoczyńska Anna (promot.).; Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 we Wrocławiu, [Akademia Medyczna Katedra Anatomii Patologicznej, Zakład Medycyny Rodzinnej we Wrocławiu]
  Źródło: 2002, 115 k. : il., tab., bibliogr. 257 poz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20176

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska


  220/461

  Tytuł oryginału: Enzymy szlaku kinureninowego u szczurów z przewlekłą niewydolnością nerek : praca doktorska
  Autorzy: Tankiewicz Anna, Buczko Włodzimierz (promot.).; Akademia Medyczna Zakład Farmakodynamiki w Białymstoku
  Źródło: 2002, [2], 132 k. : il., tab., bibliogr. 133 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20180

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury


  221/461

  Tytuł oryginału: Wpływ niesterydowych leków przeciwzapalnych na składniki macierzy zewnątrzkomórkowej kłębuszków nerkowych : praca doktorska
  Autorzy: Mucha Krzysztof Jan, Pączek Leszek (promot.).; Akademia Medyczna Instytut Transplantologii, Klinika Immunologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych w Warszawie
  Źródło: 2002, 112 k. : il., bibliogr. 156 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19973

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury


  222/461

  Tytuł oryginału: Synteza oraz ocena aktywności w ośrodkowym układzie nerwowym nowych karbonylowych pochodnych imidazoliny : rozprawa habilitacyjna
  Autorzy: Matosiuk Dariusz; Akademia Medyczna Katedra i Zakład Syntezy i Technologii Chemicznej Środków Leczniczych w Lublinie
  Źródło: - Lublin, AM 2002, 147, [68] s. : il., tab., bibliogr. 174 poz., 24 cm. - Zawiera przedruki 6 prac współautorskich
  Sygnatura GBL: 735,649

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • farmacja
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy
 • szczury


  223/461

  Tytuł oryginału: Wpływ tiofosforowo-kwasowo pochodnej alkaloidów Chelidonium majus L. na fazę mineralną, wytrzymałość i rezonans paramagnetyczny kości udowych w modelu operacyjnej owariektomii : [rozprawa habilitacyjna]
  Autorzy: Jabłoński Mirosław; Akademia Medyczna Wydział Lekarski, Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii w Lublinie
  Źródło: - Lublin, Wydaw. BiFolium 2002, 81 s., [1] k. tabl. złoż. : il., bibliogr. 291 poz., sum., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,651

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć żeńska


  224/461

  Tytuł oryginału: Poszukiwanie leków zapobiegających następstwom stresu przewlekłego : nowy model "depresji" u szczurów : rozprawa habilitacyjna
  Autorzy: Ossowska Grażyna Ewa; Akademia Medyczna w Lublinie
  Źródło: - Lublin, AM 2002, 155, [3] s. : il., tab., bibliogr. 306 poz., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,657

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury


  225/461

  Tytuł oryginału: Ocena przydatności mikrokrystalicznego chitozanu jako polimerowego nośnika leków : rozprawa habilitacyjna
  Autorzy: Bodek Kazimiera Henryka; Akademia Medyczna Katedra Chemii Bioorganicznej i Biokoordynacyjnej, Zakład Chemii Fizycznej i Biokoordynacyjnej w Łodzi
  Źródło: - Łódź, AM 2002, 217 s. : il., tab., bibliogr. 237 poz., 25 cm.
  Sygnatura GBL: 735,827

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • króliki
 • szczury
 • in vitro


  226/461

  Tytuł oryginału: Ekspresja cytokin i rola reaktywnych form tlenu w uszkodzeniu wywołanym ischemią-reperfuzją w śluzówce żołądka szczura : praca doktorska
  Autorzy: Duda-Chodak Aleksandra, Konturek Stanisław J. (promot.).; Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Wydział Lekarski, Katedra Fizjologii w Krakowie
  Źródło: 2002, [2], 97 k. : il., tab., bibliogr. 166 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19756

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury


  227/461

  Tytuł oryginału: Doświadczalne wykazanie funkcji receptorów opioidowych OP4 w regulacji ciśnienia krwi : praca doktorska
  Autorzy: Koneczny Bogna Kamila, Malinowska Barbara (promot.).; Akademia Medyczna Zakład Fizjologii Doświadczalnej w Białymstoku
  Źródło: 2002, [2], 93 k., [13] k. tabl. : il., tab., bibliogr. 158 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19907

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury


  228/461

  Tytuł oryginału: Ocena wpływu dializy otrzewnowej na czynności transportowe otrzewnej ściennej i jelita szczura w badaniach in vitro : praca doktorska
  Autorzy: Kupsz Justyna, Simon Marek (promot.).; Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego Katedra i Zakład Patofizjologii w Poznaniu
  Źródło: 2002, 120 k. : il., tab., bibliogr. 178 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19915

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • in vitro


  229/461

  Tytuł oryginału: Ocena skuteczności przeciwpróchnicowego działania ekstraktu zielonej herbaty Polyphenon 60 w badaniach doświadczalnych : praca doktorska
  Autorzy: Czajka-Jakubowska Agata, Stopa Janina (promot.).; Akademia Medyczna im. K. Marcinkowskiego Instytut Stomatologii, Zakład Stomatologii Zachowawczej i Periodontologii w Poznaniu
  Źródło: 2002, [4], 93 k. : il., tab., bibliogr. 132 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19920

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • mikrobiologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska


  230/461

  Tytuł oryginału: Rozwój zębów w warunkach fizjologicznych i po podaniu alendronianu : praca doktorska
  Autorzy: Trzeciak Hanna, Karasiński Antoni (promot.).; Śląska Akademia Medyczna Katedra i Zakład Protetyki Stomatologicznej w Katowicach
  Źródło: 2002, 99 k., [16] k. tabl. : bibliogr. 145 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20041

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć żeńska
 • ciąża


  231/461

  Tytuł oryginału: Analogi meglitinidu - farmakoterapia cukrzycy typu 2.
  Tytuł angielski: Meglitinide analogues - pharmacotherapy of diabetes mellitus type 2.
  Autorzy: Szczeklik-Kumala Zofia
  Źródło: Ter. Leki 2002: 52 (2) s.26-29, il., tab., bibliogr. 12 poz. + bibliogr. 3 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,514

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: Meglitinide analogues belong to the oral hypoglycemic agents used in pharmacotherapy of diabetes mellitus type 2. The antidiabetic properties of meglitinide (the non-sulphonylurea moiety of glibenclamide) were first discovered more than 20 years ago. Repaglinide was he first meglitinide analogue. A stimulation of insulin release by repaglinide or nateglinide is a consequence of closing the K+ATP channels in a plasma membrane of á cells. A subsequent influx of calcium ions into the á cells leads to an increase of insulin secretion - there is no direct exocytosis of insulin. Another meglitinide analogue (mitiglinide) is currently in trials. The results of clinical studies shown that mitiglinide inhibits postprandial hyperglycemia. It may influence carbohyrate metabolism in the liver. The meglitinide analgues are a class of the oral hypoglycemic agents which provides and opportunity to restore early-phase of insulin release in diabetics type 2.


  232/461

  Tytuł oryginału: Ketogenic diet: does acetone stop seizures?
  Autorzy: Likhodii Sergei S., Burnham W. McIntyre
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (8) s.HY19-HY24, il., tab., bibliogr. 40 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Background: The mechanism of action of the ketogenic diet, a therapy for refractory epilepsy, is unknown. Our hypothesis is that acetone, one of three ketones elevated by the ketogenic diet, is directly responsible for the diet's anticonvulsant effects. This study examined the basic concepts of this hypothesis. Material/Methods: Rats were acutely injected with acetone intraperitoneally at doses of 1 or 10 mmol/kg, or received acetone chronically in drinking water (1 p.c. v/v) for 10 days before being injected with 1 mmol/kg dose of acetone. Controls consumed regular water and were injected with vehicle. A pentylenetetrazole seizure test was administered 15 min after the injections. Following the test, acetone was measured in the cerebrospinal fluid. Results: A 10 mmol/kg injection of acetone suppressed seizures in 60 p.c. of rats (P 0.05). A chronic adiministration of acetone followed by a 1 mmol/kg injection suppressed seizures in 47 p.c. of rats (P 0.05). The acetone concentrations in these rats were 10.3 ń 2.3 and 1.0 ń 0.2 mmol/L, respectively. The effect of the acute 1 mmol/g injection (without acetone pretreatment) was not statistically significant. This dose elevated acetone to 1.1 ń 0.1 mmol/L in the cerebrospinal fluid. Conclusion: Our findings suggest that acetone is an anticonvulsant and that chronic administration may enhance its action. Linking acetone to the effects of the ketogenic diet requires further research. In particular, it will be important to confirm that the ketogenic diet generates relevang concentrations of acetone.


  233/461

  Tytuł oryginału: Activation of human polymorphonuclear cells induces formation of functional gap junctions and expression of connexins.
  Autorzy: Branes Maria C., Contreras Jorge E., Saez Juan C.
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (8) s.BR313-BR323, il., tab., bibliogr. 58 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta
 • szczury
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: Background: During inflammatory responses activated polymorphonuclear cells (PMNs) adhere to each other and form clusters within the vasculature or injured tissues. We hypothesized that conditions that partially mimic the chemical environment of inflammatory foci induce the expression of functional gap junctions (GJs) between cultures PMNs. Material/Methods: Human PMNs were treated with bacterial lipopolysaccharide (LPS), TNF-ŕ, LPS plus medium conditioned by LPS-treated endothelial cells (ECs) or TNF-ŕ plus ECs conditioned medium. Gap junctional communication was evaluated with the dye coupling technique using a permeant and an impermeant GJ fluorescent dye and GJ lockers. The expression of connexins, GJ protein subunits, was evaluated by immunocytochemistry and immunoblotting. Cytochalasin-D and nocodazole were used to evalaute the involvement of cytoskeleton in the induction of dye coupling. Results: Treatment with LPS or TNF-ŕ induced the formation of PMN aggregates, but cells were not dye coupled. If the latter protocols occurred in medium conditioned by LPS-treated ECs or resting ECs, respectively, intercellular transfere only of the GJ permeant molecule was observed in most clustered cells. Dye coupling was reversibly inhibited by GJ blockers and prevented by cytochalasin-D, a microfilament disrupter, but not by noncodazole, a microtubule disrupter. Treatments that induced dye coupling also induced connexin43 and connexin40, but not connexin32 immunoreactivity. None of these connexins was detected in circulating cells. Conclusion: EC-derived factor(s) and micorofilament integrity are required for dye coupling between LPS- ane TNF-ŕ-treaated PMNs. GJ formation between PMNs is correlated with the presence of connexins43 and 40, but not 32 and requires intact microfilaments.


  234/461

  Tytuł oryginału: Immune processes in the pathogenesis of Parkinson's disease - a potential role for microglia and nitric oxide.
  Autorzy: Członkowska Anna, Kurkowska-Jastrzębska Iwona, Członkowski Andrzej, Peter Doris, Stefano George B.
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (8) s.RA165-RA177, il., bibliogr. 174 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: It has been known for many years that immune system alterations occur in Parkinson's disease (PD). Changes in lymphocyte populations cerebrospinal fluid and blood, immunoglobulin synthesis, and cytokine and acute phase protein production have been observed in patients with PD. In this regard, PD patients exhibit a lower frequency of infections and cancer, suggesting that immune system stimulation may occur. This hypothesis is further supported by the observation of T-cell activation leading to the production of interferon ç in PD. As in other CNS degenerataive diseases, in damaged regions in the brains of PD patients, there is evidence of inflammation, characterized by glial reaction (especially microglia), as well as increased expression of HLA-DR antigens, cytokines, and components of complement. These observations suggest that immune system mechanisms are involved in the pathogenesis of neuronal damage in PD. The cellular mechanisms of primary injury in PD have not been clarified, however, but it is likely that mitochondrial mutations, oxidative stress and apoptosis play a role. Furthermore, inflammation initiated by neuronal damage in the striatum and the substantia nigra in PD may aggravate the course of the disease. These observations suggest that treatment with anti-inflammatory drugs may act to slow progression of PD.


  235/461

  Tytuł oryginału: Wpływ wód leczniczych stosowanych w krenoterapii na poziom elektrolitów w surowicy krwi oraz czynność mięśni gładkich jelita cienkiego w warunkach in vitro.
  Tytuł angielski: The effect of curative waters applied in crenotherapy in the level of electrolytes in the blood serum and the activity of the smooth muscles of the small intestine in the in vitro assay.
  Autorzy: Drobnik Michał, Latour Teresa
  Źródło: Rocz. Państ. Zakł. Hig. 2002: 53 (4) s.359-369, il., tab., bibliogr. 17 poz., sum. - 18 Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego Poznań 20-22.09. 2001
  Sygnatura GBL: 301,906

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • króliki
 • szczury
 • in vitro

  Streszczenie polskie: W badaniach doświadczalnych na zwierzętach laboratoryjnych określono wpływ leczniczych wód mineralnych - o różnym stopniu mineralizacji ogólnej i składzie chemicznym - zastosowanych w formie kuracji pitnych na poziom sodu, potasu, i wapnia w surowicy krwi szczurów oraz działanie tych wód na motorykę jelita cienkiego królika w warunkach in vitro.


  236/461

  Tytuł oryginału: F2-isoprostanes biomarkers of lipid peroxidation: their utility in evaluation of oxidative stress induced by toxic agents.
  Autorzy: Piłacik Bożena, Wrońska-Nofer Teresa, Wąsowicz Wojciech
  Źródło: Int. J. Occup. Med. Environ. Health 2002: 15 (1) s.19-27, il., bibliogr. 74 poz.
  Sygnatura GBL: 306,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: Isoprostanes are prostaglandin-like compounds that are produced by free radical mediated peroxidation of polyunsaturated fatty acids. There is a direct evidence showing that F2-isoprostanes can be utilized as a marker of lipid peroxidation due to the mechanism of their foramtion (nonenzymatic exidation of arachidonic acid), chemical stability, sensitive and non-invasive methods of their estiamtion. An altered generation of F2-isoprostanes has been found in a variety of pathological syndromes associated with oxidative stress. Their quantification allows to elucidate the role of free radicals in oxidative injury. This paper reviews briefly the recent data on isoprostanes: biochemical mechanisms of their formation, methods of their measurement, and the possibilities of their utilization as a quantitative/qualitative marker of oxidative stress in vivo.


  237/461

  Tytuł oryginału: Wpływ L-karnityny na proces biotransformacji alkoholu metylowego w organizmie szczura : praca doktorska
  Autorzy: Czech Ewa, Olszowy Zofia (promot.).; Śląska Akademia Medyczna Wydział Lekarski w Katowicach
  Źródło: 2002, 190 k. : il., tab., bibliogr. 260 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19720

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska


  238/461

  Tytuł oryginału: Toxicokinetics and metabolism of pseudocumene (1,2,4-trimethylbenzene) after inhalation exposure in rats.
  Autorzy: Świercz Radosław, Rydzyński Konrad, Wąsowicz Wojciech, Majcherek Wanda, Wesołowski Wiktor
  Źródło: Int. J. Occup. Med. Environ. Health 2002: 15 (1) s.37-42, il., tab., bibliogr. 8 poz.
  Sygnatura GBL: 306,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: The objective of this study was to evaluate the toxicokinetics and metabolism of pseudocumene after inhalation exposure. Male Wistar rats were exposed to pseudocumene vapors at nominal concentrations of 25, 100 or 250 ppm in the dynamic inhalation chambers for 6 h. Blood samples were collected during (between 1st and 6th h) and after exposure (between 6th min and 6th h). Blood concentrations of pseudocumene were estiamted by gas chromatography using the headspace technique. During a six-hour exposure, the concentration of pseudocumene in blood increased rapidly within the first 2 h reaching then a plateau. The elimination of pseudocumene from blood followed an open two-compartment model. Urine samples were collected from the exposed animals, and metabolites were analyzed by gas chromatography with a flame ionization detector. Three metabolites were measured in the rat uring after hydrolysis: 3,4-dimethylbenzoic acid (3,4-DMBA), 2,4-dimethylbenzoid acid (2,4-DMBA) and 2,5-dimethylbenzoic acid (2,5-DMBA). A significant linear correlation was found between the level of exposure and the concentration of dimethylbenzoic acids. The enzyme kinetics of pseudocumene biotransformation was calculated by Lineweaver-Burk equation. Metabolic constants, Km (mg/l) and Vmax (mg/h/kg), the parameters for pseudocumene biotransformation by rats were estiamted (3,4-DMBA-Km = 28, Vmax = 96; 2,4-DMBA - Km = 7, Vmax = 25; 2,5-DMBA - Km = 7, Vmax = 23).


  239/461

  Tytuł oryginału: Badania nad zachowaniem się rozpuszczalnych receptorów TNF p55 i p75 w doświadczalnym zapaleniu otrzewnej.
  Tytuł angielski: Soluble TNF receptors p55 and p75 in experimental peritonitis.
  Autorzy: Modzelewski Bogdan, Markert Ryszard, Janiak Adam
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34 (4) s.237-240, il., tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,376

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie polskie: Celem pracy jest ocena dynamiki zmian i korelacji stężeń rozpuszczalnych receptorów TNF typu I - p55 i typu II - p75 oraz TNF-alfa we krwi zwierząt z rozlanym zapaleniem otrzewnej (RZO). Badania przeprowadzono na 25 szczurach, którym wywołano RZO poprzez przewiązanie i nakłucie kątnicy. Grupę I tworzyło 15 szczurów, które zginęły w czasie doświadczenia. Do grupy II zaliczono 10 szczurów, które przeżyły trzydniowy okres obserwacji. Po 6, 12, 24, 48 i 72 godzinach od zabiegu mikrometodą ELISA oznaczano stężenia TNF-alfa i sTNFR p55 i p75. Stężenie białka C-reaktywnego narastało w miarę trwania zakażenia zwłaszcza w grupie I. TNF-alfa identyfikowano głównie w pierwszych 12 godzinaach wynosiło 372,3 pg ml-1, następnie ulegało gwałtownemu zmniejszeniu, a w badaniu czwartym i piątym zbliżało się do wartości nieoznaczalnych. W grupie II stężenie TNF-alfa zachowywało się podobnie jak w grupie I. Zwierzęta, które zginęły miały wyższe stężenia TNF od tych, które przeżyły. W miarę narastania stężenia TNF-alfa w osoczu zwierząt narastało stężenie zarówno s-TNFR p55 jak i sTNFR p75. Częstość występowania sTMFR p55 i p75 również była wyższa niż TNF-alfa. Stężenie sTNFR p55 narastało w grupie I w czasie 24 godzin, by po 48 godzinach ulec gwałtownemu obniżeniu. W grupie II dynamika zmian była bardziej wyraźna. Stężenia sTNFR p75 podobnie do jego formy p55 wzrastały w miarę trwania zakażenia. Zwierzęta, które przeżyły doświadczenie wykazywały istotnie wyższe stężenie sTNFR p75 niż te, które zginęły. Wnioski: 1) stężenia rozpuszczalnych receptorów TNF typu I - p55 i typu II -p75 w surowicy u zwierząt z RZO są wczesnymi markerami...


  240/461

  Tytuł oryginału: Choroba Parkinsona a stres oksydacyjny : udział reaktywnych form tlenu (ROS) w mechanizmach uszkodzenia dopaminergicznych neuronów i próby neuroprotekcji w badaniach modelowych : rozprawa habilitacyjna
  Autorzy: Kochman Agata; Akademia Medyczna Katedra i Zakład Anatomii Patologicznej we Wrocławiu
  Źródło: - Wrocław, AM 2002, 76 s. : il., tab., bibliogr. s. 57-70, streszcz., sum., 21 cm.
  Sygnatura GBL: 735,722

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • farmacja
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • in vitro


  241/461

  Tytuł oryginału: Substancje alarmowe jako wykładnik stanu emocjonalnego poprzedzającego zgon.
  Tytuł angielski: Alarm substances as an exponent of emotional state before death.
  Autorzy: Hauser Roman, Gos Tomasz, Marczak Marcin, Janicki Jerzy, Wiergowski Marek, Jankowski Zbigniew, Karaszewski Bartosz, Łuczak Natalia, Krzyżanowski Maciej, Wodniak-Ochocińska Łucja
  Źródło: Arch. Med. Sąd. 2002: 52 (4) s.287-293, bibliogr. 28 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,812

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Praca prezentuje wyniki wstępnych badań, których celem jest identyfikacja feromonów alarmowych wydzielanych przez ssaki. Przeprowadzono je na szczurach płci męskiej rasy Wistar. Stosowano wobec nich awersyjne bodźce sensoryczne oraz procedury warunkowania lęku. U badanych zwierząt obserwowano narastanie behawioralnych wykładników zagrożenia. W ich atmosferze zidentyfikowano związki organiczne, których część może odpowiadać substancjom alarmowym. W ocenianych strukturach węchomózgowia stwierdzono wzrost stężenia glutaminianu.


  242/461

  Tytuł oryginału: The ç-glutamyltransferase activity and non-protein sulfhydryl compounds levels in rat kidney of different age groups.
  Autorzy: Włodek Przemysław, Sokołowska Maria, Smoleński Olgierd, Włodek Lidia
  Źródło: Acta Bioch. Pol. 2002: 49 (2) s.501-507, il., bibliogr. s. 506-507
  Sygnatura GBL: 303,116

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The present work was aimed to obtain information about age-dependent changes of ç-glutamyltransferase (GGT) activity and the levels of non-protein sulfhydryl compounds (NPSH) in rat kidneys. In addition, protein-bound cysteine (PB-Cys), sulfane sulfur compounds and reactive oxygen species (ROS) were estimated. The results indicate that the activity of GGT and NPSH levels in the kidneys are reduced with age. At the same time, a significant increase in the level of protein-bound cysteine was observed. Simultaneously, the content of sulfane sulfur compounds was increased in the group of the oldest animals. These findings indicate that the capacity for extracellular glutathione degradation adn, in consequence, the availability of cysteine for intracellular glutathione biosynthesis may be impaired. The increased PB-Cys level indicates potentiation of the thiolation reaction, i.e. development of protein-mixed disulfides. These results reveal age dependent disturbances in the thiol-disulfide equilibrium in the dineys which leads to an imbalance between pro- and antioxidatory processes.


  243/461

  Tytuł oryginału: Spectrophotometric method for the determination of renal ouabain-sensitive H+, K+ -ATPase activity.
  Autorzy: Bełtowski Jerzy, Wójcicka Grażyna
  Źródło: Acta Bioch. Pol. 2002: 49 (2) s.515-527, il., tab., bibliogr. s. 526-527
  Sygnatura GBL: 303,116

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: The aim of this work was to develop a method for renal H+, K+ -ATPase measurement based on the previously used Na+, K+ -ATPase assay (Bełtowski et al.: J Physiol Pharmacol.; 1998, 49: 625-37). ATPase activity was assessed by measuring the amount of inorganic phosphate liberated from ATP by isolated microsomal fraction. Both ouabain-sensitive and ouabain-reistant K+ - stimulated and Na+ -independent ATPase activity was detected in the renal cortex and medulla. These activities were blocked by 0.2 mM imidazolpyridine derivative, Sch 28080. The method for ouabainsensitive H+, K+ -ATPase assay is characterized by good reproducibility, linearity and recovery. In contrast, the assay for ouabain-resistant H+, K+ -ATPase was unsatisfactory, probably due to low activity of this enzyme. Ouabain-sensitive H+, K+ -ATPase was stimulated by K+ with Km of 0.26 ń 0.04 mM and 0.69 ń 0.11 mM in cortex and medulla, respectively, and was inhibited by ouabain (Ki of 2.9 ń 0.3 ćM in the renal cortex and 1.9 ń 0.4 ćM in the renal medulla) and by Sch 28080 (Ki of 1.8 ń 0.5 ćM and 2.5 ń 0.9 ćM in cortex and medulla, respectively). We found that ouabain-sensitive H+, K_ -ATPase accounted for about 12 p.c. of total ouabain-sensitive activity in the Na+, K+ -ATPase assay. Therefore, we suggest to use Sch 28080 during Na+, K+ -ATPase measurement to block H+, K+ -ATPase and improve the assay specificity. leptin administered intraperitoneally (1 mg/kg) decreased renal medullary Na+, K+ -ATPase activity by 32.1 p.c. at 1 h after ijection but had no effect on H+, K+ -ATPase activity suggesting that the two renal ouabain-sensitive ATPases are separately regulated.


  244/461

  Tytuł oryginału: Upregulation of fatty acid synthase gene expression in experimental chronic renal failure.
  Autorzy: Szołkiewicz Marek, Niewęgłowski Tomasz, Korczyńska Justyna, Sucajtys Elżbieta, Stelmańska Ewa, Goyke Elżbieta, Świerczyński Julian, Rutkowski Bolesław
  Źródło: Metabolism 2002: 51 (12) s.1605-1610, il., tab., bibliogr. 36 poz.
  Sygnatura GBL: 303,583

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Hypertriglyceridemia associated with chronic renal failure (CRF) and elevated plasma concentration of very-low-density lipoprotein (VLDL) are thought to be a consequence of the depressed lipoprotein lipase and hepatic lipase activities and impaired clearance of lipoproteins. However, ther is some evidence that the lipoproteins overproduction might also contribute to hypertriglyceridemia in CRF. This study was performed to test the hypothesis that the increased rate of lipogenesis consequent to upregulation of fatty acid synthase (FAS), a key lipogenic enzyme, gene expression could contribute to overproduction of triacylglycerols and to hypertriglyceridemia in CRF. FAS activity, FAS protein mass (Western nlot analysis), and FAS mRNA level (Northern blot analysis) in liver and epididymal white adipose tissue (WAT) were measured in male Wistar rats 6 weeks after subtotal (5 of 6) nephrectomy or shan operation. Moreover, the rate of lipogenesis in WAT was determined. The CRF group showed significant increase in FAS gene expression (measured as activity, mRNA, and protein abudance) in both liver and WAT. This was associated with the increase in the lipogenesis rate and with the increase in plasma triacylglycerol and VLDL concentrations. Our results suggest that not only decreased removal, but also an increase of triacylglycerol production could contribute, in part, to the CRF-associated hyperlipidemia. Upregulation of FAS gene expression, shown in this report for the first time, reveals another factor involved in disturbed lipid metabolism in CRF....


  245/461

  Tytuł oryginału: Badania doświadczalne wpływu adriamycyny na układ megakariocytarny szpiku kostnego : praca doktorska
  Autorzy: Kuklińska Beata, Dzięcioł Janusz (promot.).; Akademia Medyczna Zakład Anatomii Prawidłowej Człowieka w Białymstoku
  Źródło: 2002, 110 k. : il., tab., bibliogr. 159 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19861

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury


  246/461

  Tytuł oryginału: Porównanie wpływu furnidypiny - nowej pochodnej dihydropirydyny oraz innych leków tej grupy po podaniu dożołądkowym - na parametry hemodynamiczne i komorowe zaburzenia rytmu w modelu wczesnych arytmii reperfuzyjnych u szczurów in vivo : praca doktorska
  Autorzy: Grzyb Joanna, Krzemiński Tadeusz F. (promot.).; Śląska Akademia Medyczna Katedra i Zakład Farmakologii w Zabrzu
  Źródło: 2002, [6], 151 s., [25] k. tabl. : bibliogr. 528 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20022

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska


  247/461

  Tytuł oryginału: Wpływ przeciwciała monoklonalnego MoAb CD11b oraz lipopolisacharydu Escherichia coli na wczesną odpowiedź zapalną w doświadczalnym ostrym zapaleniu trzustki : praca doktorska
  Autorzy: Hać Stanisław, Dobosz Marek (promot.).; Akademia Medyczna Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Endokrynologicznej w Gdańsku
  Źródło: 2002, [1], 107 k. : il., tab., bibliogr. 142 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19926

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury


  248/461

  Tytuł oryginału: System antyoksydacyjny wątroby i surowicy krwi szczura w zależności od wieku i stosowanej diety : praca doktorska
  Autorzy: Augustyniak Agnieszka, Skrzydlewska Elżbieta (promot.).; Akademia Medyczna Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej
  Źródło: 2002, [1], 151 k. : il., tab., bibliogr. k. 132-151, streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20008

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury


  249/461

  Tytuł oryginału: Oddziaływanie słabych pól magnetycznych na stres oksydacyjny w aspekcie metabolizmu tkanki kostnej u sczurów : praca doktorska
  Autorzy: Łach Wiesław, Gonet Bolesław (promot.).; Pomorska Akademia Medyczna [Zakład Fizyki Medycznej, Farmakologii, Histologii, Mikrobiologii. PSK-2, Laboratorium Centralne] w Szczecinie
  Źródło: 2002, 55 k. : il., tab., bibliogr. 162 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20153

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury


  250/461

  Tytuł oryginału: Histometryczna ocena rozkładu uszkodzeń gronka wątrobowego w indukowanym eksperymentalnie zatruciu oktapeptydowymi toksynami muchomora sromotnikowego : praca doktorska
  Autorzy: Waloszczyk Piotr, Marcinkowski Tadeusz (promot.).; Pomorska Akademia Medyczna Zakład Medycyny Sądowej w Szczecinie
  Źródło: 2002, 69 k. : il., tab., bibliogr. 112 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20142

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury


  251/461

  Tytuł oryginału: Eksperymentalne modele nadciśnienia. W poszukiwaniu genów regulujących ciśnienie tętnicze.
  Tytuł angielski: Experimental models of hypertension. In search of blood pressure regulating genes.
  Autorzy: Szczepańska-Sadowska Ewa
  Źródło: Nadciśn. Tętn. 2002: [6] supl. A: Sympozjum naukowe "Aspekty genetyczne nadciśnienia tętniczego" s.A11-A27, il., bibliogr. 100 poz., sum. - Sympozjum naukowe pt. Aspekty genetyczne nadciśnienia tętniczego Warszawa 23.11. 2001
  Sygnatura GBL: 313,470

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie do badań eksperymentalnych modeli genetycznie uwarunkowego nadciśnienia tętniczego dostarczyło bezpośrednich dowodów na istnienie wielu genów odpowiedzialnych za regulację ciśnienia tętniczego i poligenową patogenezę większości przypadków nadciśnienia. W artykule przedstawiono fenotypową i genotypową charakterystkę głównych modeli przekazywanego dziedzicznie nadciśnienia tętniczego u szczurów z nadciśnieniem samoistnym (SHR) i sodowrażliwym (Dahl-S) oraz u szczurów szczepów Sabra, nowozelandzkiego, mediolańskiego, lyońskiego i płowych szczurów kapturowych. Identyfikacja miejsc genomu odpowiedzialnych za cechę ilościową (QTL), decydującą o wysokości ciśnienia tętniczego, opiera się na różnych podejściach metodycznych, takich jak analiza związku wysokości ciśnienia tętniczego z polimorfizmemgenów u wszczepów wsobnych rekombinowanych oraz analiza zmian wysokości ciśnienia u szczepów kongenicznych i konsomicznych. Metody te uzupełniają techniki wytwarzania zwierząt transgenicznych poprzez usuwanie genu lub wprowadzanie do genomu dodatkowych kopii genów, będących potencjalmyni kandydatami do pełnienia funkcji regulatora ciśnienia tętniczego. Bada się również zmiany regulacji układu krążenia po doraźnej modyfikacji genomu poprzez wprowadzenie genu za pomocą adenowirusa lub blokadę ekspresji genów za pomocą antysensowych oligodeoksynukleotydów. Stwierdzono, że u każdego ze szczepów hipertensyjnych występują poligenowe przyczyny nadciśnienia. Wykazano również istotne różnice w udziale poszcególnych genów w rozwoju nadciśnienia tętniczego u różnych szczepów...


  252/461

  Tytuł oryginału: Wpływ heparyny i tlenku azotu na mikrokrążenie ściany jelita w doświadczalnym wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego : praca doktorska
  Autorzy: Mionskowska Lucjanna, Dobosz Marek (promot.).; Akademia Medyczna w Gdańsku, Szpital Miejski Oddział Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologii w Gdyni
  Źródło: 2002, 99 k. : il., tab., bibliogr. 157 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19706

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska


  253/461

  Tytuł oryginału: Dynamika peroksydacji lipidów w wybranych narządach w przebiegu doświadczalnego, martwiczo-krwotocznego zapalenia trzustki : praca doktorska
  Autorzy: Barham Stanisława, Górny Dionizy (promot.).; Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Lublinie
  Źródło: 2002, [4], 81 k. : il., tab., bibliogr. 200 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20214

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury


  254/461

  Tytuł oryginału: Zmiany ekspresji genów i aktywności enzymów przemian purynowych i pirymidynowych wskutek podawania propylotiouracylu lub 1-tyroksyny oraz w chorobach autoimmunologicznych tarczycy : praca doktorska
  Autorzy: Zasada Krzysztof, Karbownik Małgorzata (promot.).; Akademia Medyczna Instytut Endokrynologii, Zakład Tyreologii w Łodzi
  Źródło: 2002, 86 k. : il., tab., bibliogr. k. 74-86 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20168

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • endokrynologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta
 • szczury


  255/461

  Tytuł oryginału: Distribution of nitric oxide synthase and neuropeptide Y neurones during the development of the hippocampal formation in the rat.
  Autorzy: Moryś Joanna M., Kowiański Przemysław, Moryś Janusz
  Źródło: Folia Morphol. 2002: 61 (4) s.221-232, il., tab., bibliogr. 55 poz.
  Sygnatura GBL: 301,720

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: Mitric oxide (NO) a short-liver radical, which modulates synaptic plasticity, neuronal oscillations and cerebral blood flow. NOS-containing neurones can be detected anatomically by nicotinamide adenine dinucleotide phosphate-diaphorase (NADPH-d) histochemistry or by NOS immunohistochemistry. Neuropeptide Y (NPY) is the most abundant peptide in the brain. NPY is connected with several vital functions, such as a feeding behaviour, sexual maturation, regulation of circadian rhythms, body temperature, blood pressure and neuroendocrine secretions. Neuropeptide Y also modulates anxiety-related disorders, limbic epileptic seizures as well as learning and memory processes. The study was performed on 45 Wistar rats of various ages (P0, P4, P7, P10, P14, P21, P30, P60, and P120; P - postnatal day). The free-floating sections were stained with standard immunohistochemistry methods. Thereafter the histological sections were studied using the confocal laser microscope equipped. For 3D reconstruction the image analysis program LaserSharp 2000v. 2.0 (bio-Rad, UK) was used. We found that in the newborn rat both NOS- and NPY-immunoreactivity was weak. It had been increasing gradually until the 7th day of postnatal life, after that until P14 it was maintained on the similar level, and then the number of immunolabelled cells deceased. The developmental changes concerned cell morphology as well - until the 10th day of life the immunoreactive cells were immature, with round or oval bodies and had only a few fibres. From Pf14 the cells' morphology became similar to that in adult.


  256/461

  Tytuł oryginału: Ocena odczynów tkanek miękkich okołogałkowych na siatkę tytanową w badaniu doświadczalnym na szczurach.
  Tytuł angielski: Evaluation of the response of the periorbital soft tissues to titanium mesh in an experimental animal study.
  Autorzy: Siluk Jarosław, Zabel Maciej
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (6) s.364-370, il., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • chirurgia
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie polskie: Tytan ze względu na doskonałą integrację w kości oraz właściwości fizyczne i chemiczne zyskał na popularności w medycynie. Użycie siatki tytanowej stanowi jeden ze sposobów rekonstrukcji kości płaskich, w tym ścian oczodołu. Obecność jej w oczodole, w sąsiedztwie narzadu wzroku, stała się przyczynkiem do oceny odczynów zapalnych w wybranych tkankach miękkich wewnątrzoczodołowych. Badania wykonano na szczurach, u których chirurgicznie umieszczano siatkę tytanową w obszar uszkodzonych jatrogennie mięsni okoruchowych. Ocenie histologicznej poddano mięśnie okoruchowe, twardówkę i naczyniówkę gałko ocznej, nerw wzrokowy oraz gruczoł łzowy po 6, 12, 20 tygodniach zabiegu. Niezależnie od czasu obserwacji nie stwierdzono patologicznych zmian w wymienionych strukturach. Wynik doświadczenia potwierdził biokompatybilność tytanu wobec wybranych tkanek miękkich okołogałkowych i narządu wzroku.


  257/461

  Tytuł oryginału: Wpływ leptyny na czynność zewnątrzwydzielniczą i przebieg ostrego zapalenia trzustki : praca doktorska
  Autorzy: Bonior Joanna, Jaworek Jolanta (promot.).; Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Wydział Lekarski, Zakład Fizjologii Klinicznej w Krakowie
  Źródło: 2002, 158 k. : il., tab., bibliogr. 228 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20100

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury


  258/461

  Tytuł oryginału: Synthesis pyrymidin-8-on (2,1-F) theophylline-9-alkyl carboxylic acids derivatives acting on CNS and cardio-vascular system : [doctorate thesis]
  Autorzy: Fhid Omeran
  Opracowanie edytorskie: Pawłowski Maciej (supervis.).; Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum,, Katedra Chemii Farmaceutycznej w Krakowie
  Źródło: 2002, 130 k. : tab., bibliogr. 97 poz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19878

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury


  259/461

  Tytuł oryginału: Aktywność aldolazy i dehydrogenazy mleczanowej w wątrobie szczurów z hiperglikemią fluorkową.
  Tytuł angielski: Liver aldolase and lactate dehydrogenase activity in rats with fluoride hyperglycaemia.
  Autorzy: Birkner Ewa, Grucka-Mamczar Ewa, Stawiarska-Pięta Barbara, Kasperczyk Sławomir, Kasperczyk Aleksandra
  Źródło: Ann. Acad. Med. Siles. 2002: 50/51 s.7-11, il., tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,709

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury


  260/461

  Tytuł oryginału: Obserwacje doświadczalne nad osłonowym działaniem SEPOLU P w stosunku do płodu narażonego na związki embriotoksyczne. Kwas acetylosalicylowy.
  Tytuł angielski: Experimental observations of the standarized load of the SEPOL P in the model of embriotoxicity. Acetylosalicylic acid.
  Autorzy: Góras-Hetmańczyk Lucyna, Szaflarska-Stojko Ewa, Kabała-Dzik Agata, Stojko Rafał
  Źródło: Ann. Acad. Med. Siles. 2002: 50/51 s.25-34, tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,709

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury


  261/461

  Tytuł oryginału: Obserwacje doświadczalne nad osłonowym działaniem SEPOLU P w stosunku do płodu narażonego na związki embriotoksyczne. Buserelina - syntetyczny analog gonadoliberyny.
  Tytuł angielski: Experimental observations of the standarized load of the SEPOL P on a fetus in the model of embriotoxicity. Busereline - the syntetic analog of gonadoliberyne.
  Autorzy: Góras-Hetmańczyk Lucyna, Szaflarska-Stojko Ewa, Stojko Rafał, Kabała-Dzik Agata
  Źródło: Ann. Acad. Med. Siles. 2002: 50/51 s.35-44, tab., bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,709

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury


  262/461

  Tytuł oryginału: Wpływ Intronu A na parametry morfometryczne hepatocytów regenerującej wątroby szczura.
  Tytuł angielski: Influence of Intron A on hepatocytes morphometric parameters in regenerating rat liver.
  Autorzy: Spausta Grażyna, Ciarkowska Jolanta, Wiczkowski Andrzej, Adamek Brygida
  Źródło: Ann. Acad. Med. Siles. 2002: 50/51 s.61-69, tab., bibliogr. 26 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,709

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury


  263/461

  Tytuł oryginału: Rola leptyny w gastroprotekcji i w gojeniu przewlekłych wrzodów żołądka : praca doktorska
  Autorzy: Ptak-Belowska Agata, Brzozowski Tomasz (promot.).; Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Katedra Fizjologii, Zakład Fizjologii Klinicznej w Krakowie
  Źródło: 2002, 85 k. : il., tab., bibliogr. 55 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20432

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury


  264/461

  Tytuł oryginału: Wewnątrznerkowa perfuzja płynem UW a stan energetyczny nerki szczura
  Autorzy: Biernacki Maciej, Słomińska Ewa, Śledziński Zbigniew
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 1 - Warszawa, 2002 s.343-350, il., bibliogr. 20 poz., sum. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • transplantologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury


  265/461

  Tytuł oryginału: Porównawcze badania aktywności esterazy aspirynowej i cholinesterazy surowicy ludzkiej krwi : praca doktorska
  Autorzy: Goździalska Anna, Pajdak Władysław (promot.).; Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Zakład Immunochemii w Krakowie
  Źródło: 2002, [8], 124 k. : il., tab., bibliogr. 132 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19879

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • ptaki
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • zwierzęta
 • bydło
 • króliki
 • myszy
 • szczury
 • Świnki morskie
 • Żaby
 • Świnie


  266/461

  Tytuł oryginału: Badanie metylacji i adduktów DNA w narządach wewnętrznych szczura i jego potomstwa jako markerów genotoksycznego działania ochratoksyny A : rozprawa habilitacyjna
  Autorzy: Borzęcki Andrzej; Akademia Medyczna Katedra i Zakład Higieny w Lublinie
  Źródło: - Lublin, AM 2002, 118 s. : il., tab., bibliogr. s. 101-118, 25 cm.
  Sygnatura GBL: 735,950

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • ciąża


  267/461

  Tytuł oryginału: Distribution of dermally absorbed 14C DDT in the organs of wistar rats.
  Autorzy: Toś-Luty Sabina, Tokarska-Rodak Małgorzata, Latuszyńska Jadwiga, Przebirowska Daniela
  Źródło: Ann. Agric. Environ. Med. 2002: 9 (2) s.215-223, il., tab., bibliogr. 21 poz.
  Sygnatura GBL: 313,158

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: The aim of study was evaluation of the concentration of dermally applied 14C DDT in the organs of rats, and evaluation of histological and ultrastructural changes after the dermal application of unlabelled DDT standard in the organs of rats, in which the presence of this pesticide was determined by the radio-isotopic method. 14C DDT of radiochemical purity of 97 p.c. was applied in the study. The activity of the preparation per 1 cmý of the tail skin was 22.2 kB2 -n (175.38 ćg DDT). The material for the study was taken directly after single exposure and 6 h, 8 h, 10 h, 12 h, 14 h, 18 h and 20 h after exposure. The following organs were taken for the determination of radioactivity of tissues: brain, heart, lung, liver, kidney, skin at the site of exposure. Unlabelled chemically pure, DDT (99.7 p.c.) was used to evaluate histological and ultrastructural changes after dermal application. Experimental animals received an oil emulsion of DDT (10 mg/9 cmý), applied to the skin of the tail for 4 weeks. The time of exposure was 4 h daily. The animals of the control group were dermally exposed to the emulsion at the same time and under the same conditions. 4 h after dermal exposure it was observed that the preparaation applied on the surface of 9 cmý in the amount of 1.578 ćg was present in the skin in the amount of 1 ćg/9 cmý (0.11 ćg/cmý), i.e. 0.063 p.c. of 14C DDT applied dose. Directly after dermal application lasting 4 h the greatest amount of 14C DDT was noted in the liver - 0.285 ćg, i.e. 0.033 ćg/g. Histopatological and ultrastructural changes were observed in the liver, kidney, lungs and heart.


  268/461

  Tytuł oryginału: Bariera pęcherzykowo-włośniczkowa; czy jej budowa ma znaczenie dla anestezjologa?
  Tytuł angielski: Blood-gas barrier: how important it is for an anaesthesiologist?
  Autorzy: Wąsowicz Marcin, Biczysko Wiesława, Drwiła Rafał, Marszałek Andrzej, Andres Janusz
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34wyd.spec.C s.40C-45C, il., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,376

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie polskie: Obserwacjom morfologicznym poddano wycinki tkanki płucnej uzyskanej od uprzednio opisanych pacjentów [4] oraz od 20 dorosłych szczurów rasy Wistar. Po wykonaniu rutynowej obróbki histologicznej, histochemicznej i immunohistochemicznej mającej na celu uwidocznienie elementów tkanki łącznej oraz surfaktantu płucnego preparaty poddawano obserwacjom światło- i elektronowomikroskopowym. Badania wykazały, iż morfologia ludzkiej tkanki płuca oraz pęcherzyków płucnych szczura jest podobna. Bariery powietrze-krew były cienkie, a pojedyncze naczynia pęcherzykowe posiadały kontakt z przestrzenią powietrzną dwóch lub więcej pęcherzyków. Błony pęcherzykowo-włośniczkowe składały się z komórek nabłonka pęcherzykowego typu I, komórki śródbłonka i ich wspólnej błony podstawnej. Surfaktant płucny był w świetle pęcherzyków w postaci drobnych pęcherzyków, ciał lameralnych oraz w postaci tubularnej mieliny. Badania histochemiczne oraz immunohistochemiczne dobrze uwidoczniły elementy pozakomórkowej tkanki łącznej. Włókna kolagenowe i elastyczne były rozmieszczone wokół naczyń pęcherzykowych, były wzajemnie ze sobą połączone a także wiązały się z błonami podstawnymi. Błony podstawne barier powietrze-krew dobrze i regularnie się wybarwiały przeciwciałami przeciwko lamininie i kolagenowi typu IV. Barwienie fibronektyny wykazało jej nieregularne rozmieszczenie zarówno pomiędzy komórkami przegród międzypęcherzykowych jak i w obrębie błon podstawnych. Z kolei glikozoaminoglikany rozmieszczone były regularnie w obrębie blon podstawnych i włókien kolagenowych...

  Streszczenie angielskie: The purpose of the study was to analyze morphological structure of the alveolar barrier in human and rats. Dysfunction and/or damage to the alveolar structures frequently occur after cardiac or thoracic surgery; therefore, deep knowledge and understanding of their function are very important for cardiothoracic anaesthesiologists. Deteiled analysis using light and electronic microscopes of lung specimens collected from 5 adult humans and 20 adult Wistar rats revealed striking similarities. Alveolar membranes were very thin, capillaries contacted two or more alveoli. Capillary blood was separated from alveilar gas by type I pneumocytes, basement membrane and endothelial cells. Pulmonary surfactant could br observed within cytoplasm of the type II pneumocytes and in the alveolar lumen. In the interstitial space collagen and elastic fibres were interconnected. Basement membranes could be identified using anti-laminin and anti-collagen type IV antibodies. Fibronectin was located irregularly within basement membranes, collagen and elastic fibres. Glycosamino-glycans were spread in equal intervals within basement membranes and collagen fibres. We concluded that morphology of human and rat alveoli is very close and their alveolar barrier is very thin but stable.


  269/461

  Tytuł oryginału: Nowy hormon przewodu pokarmowego - ghrelina i jego potencjalne zastosowanie w klinice.
  Tytuł angielski: New gastroenteric hormone - ghrelin and its potential clinical use.
  Autorzy: Kempa Anna, Krzyżanowska-Świniarska Barbara
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 108 (6) s.1233-1238, tab., bibliogr. 40 poz.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta
 • szczury


  270/461

  Tytuł oryginału: Wpływ wzbogacania ryboflawiną, pirydoksyną i kwasem foliowym diet niedoborowych w białko i energię na skład i zawartość kwasów tłuszczowych w surowicy krwi i wątrobie zwięrząt doświadczalnych ze szczególnym uwzględnieniem wielonienasycnnych niezbędnych kwasów tłuszczowych (WNKT) : [rozprawa habilitacyjna]
  Autorzy: Bertrandt Jerzy; Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii im. gen. Karola Kaczkowskiego
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. WIHiE ; Współwydaw. Bel Studio Sp. z o.o. 2002, 164 s. : il., tab., bibliogr. 358 poz., sum., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,945

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury


  271/461

  Tytuł oryginału: A scanning electron microscopic study of phenotypic plasticity and surface structural changes of aortal smooth muscle cells in primary culture.
  Autorzy: Tukaj Cecylia, Bohdanowicz Jerzy, Kubasik-Juraniec Jolanta
  Źródło: Folia Morphol. 2002: 61 (4) s.191-198, bibliogr. 15 poz.
  Sygnatura GBL: 301,720

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: Phenotypic modulation of smooth muscle cells (SMCs) from a contractile to a synthetic state characterised by active proliferation appears to be an early event in the pathogenesis of atherosclerosis. A similar transition occurs when SMCs are established in culture. In this study the phenotypic plasticity and surface structural changes of aortal smooth muscle cells during the transition from the contractile to the synthetic state and during maturation have been structurally assesed by scanning electron microscope (SEM). The experiments were performed on SMCs obtained from aorta of neonatal rats after enzymatic digestion and then cultured on glass cover slips. SEM obsrvations revealed a three-dimensional appearance characteristic for different stages of SMCs. Intensively proliferating cells from monolayer region were large, polygonal in shape with lamellipodia and well spread. Long, uniform in diameter, finger-like microvilli were densely arranged on the surface of these cells. In the thickened region of culture, the cells were rather small, generally spindle-shaped, not well spread, with low density of short, bubble-like microvilli on the surface. Numerous plasma membrane structural altrations in apoptotic cells were observed by SEM; loss of cellular adhesion, smoothing, shrinkage and outpouching of membrane segments have been recognised as markers associated with the cell injury and death. It was concluded that scanning microscopy observations would allow a more complete understanding of SMCs and their changes in culture and atherosclerotic disease.


  272/461

  Tytuł oryginału: Imunocytochemical evidence for growth hormone-releasing hormone in the tanycytes of the median eminence of the rat.
  Autorzy: Carretero Jos‚, Burks Deborah, Rubio Manuel, Blanco Enrique, Herrero Julio J., Bodego Pilar, Juanes Juan A., Hernandez Elena, Riesco Jos‚ M.
  Źródło: Folia Morphol. 2002: 61 (4) s.209-216, il., tab., bibliogr. 69 poz.
  Sygnatura GBL: 301,720

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The current study was performed to analyse the potential existence and structure of a GHRH-transporting tuberoinfundibular system in the rat median eminence. The immunocytochemical analysis using anti-GHRH revealed an intense immunoreaction in the ependimary cells, tanycytes, at the level of the floor of the infundibular recess forming part of the median eminence. The basal processes of these cells course towards the external layer of the median eminence and reach the growth hormone-releasing hormone (GHRH) fibres of the tuberoinfundibular tract and this reaction was incrase after intraventricular treatment with colchicine. Thus, these observations suggest the existence of a second ora alternative cerebrospinal fluid-mediated route of GHRH transport to the median eminence and implicate the involvement of tanycytes in the regulation of this novel transport system.


  273/461

  Tytuł oryginału: Wpływ układu adrenergicznego na procesy lipolityczne we krwi w warunkach hipertemii indukowanej dinitrofenolem.
  Tytuł angielski: Effect of the beta adrenergic system on lipolytic processes in rat blood during dinitrophenol-induced hyperthermia.
  Autorzy: Piątek Jacek, Łabędzka-Gardy Maria, Krawczyk Józef
  Źródło: Nowiny Lek. 2002: 71 (1) s.10-13, tab., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,004

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie polskie: Wstęp. Zmiany temperatury ciała są rezultatem zaburzeń gospodarki energetycznej ustroju. Głównymi substratami energetycznymi organizmu są węglowodany i tłuszcze. W tkance tłuszczowej znajdują się receptory układu adrenergicznego regulujące metabolizm lipidów. Cel. Celem pracy jest zbadanie wpływu blokady receptorów beta-adrenergicznych na procesy lipopolityczne. Metody. W celu wywołania hipertermii zwierzętom podawano domięśniowo dinitrofenol (DNP) w dawce 20 mg/kg masy ciała. Blokadę receptorów beta-adrenergicznych uzyskiwano podawaniem propranololu w dawce 5 mg/kg masy ciała. W surowicy krwi oznaczano stężenie WKT, glicerolu, triglicerydów, aktywność mobilizująca lipidy (AML) oraz aktywność lipolityczną surowicy (LAS). Wyniki. Hipertermia wywołana podaniem DNP spowodowała wzrost stężenia WKT, glicerolu i triglicerydów. Blokada receptorów beta adrenergicznych w warunkach hipertermii prowadzi do obniżenia AML. Wnioski. Blokada receptorów beta-adrenergicznych zmniejsza hamujący wpływ dinitrofenolu na aktywność procesów lipolitycznych w surowicy krwi.


  274/461

  Tytuł oryginału: Effect of melatonin on cytotoxic effects of daunorubicin on myocardium and on transplantable Morris hepatoma in rats.
  Autorzy: Dzięgiel Piotr, Surowiak Paweł, Rabczyński Jerzy, Zabel Maciej
  Źródło: Pol. J. Pathol. 2002: 53 (4) s.201-204, il., bibliogr. 29 poz.
  Sygnatura GBL: 301,852

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • farmacja
 • gastroenterologia
 • kardiologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: In the course of anthracyclin administration, melatonin acts as an effective scavenger of oxygen free radicals and exerts cardio- and nephroprotective effects. The present study aimed at corroborating cytostatic effectiveness of daunorubicin, applied in parallel with melatonin, in rats with transplanted Morris hepatoma. The percentage of tumour cells, which manifested traits of necrosis was recorded and extent of apoptosis was evaluated in tumour cells and in cells of myocardium. Daunorubicin administration was followed by a significant increase in necrosis and apoptosis in tumour cells and by intensified apoptosis in myocardium cells. Melatonin administered in parallel with daunorubicin decreased the extent of necrosis in tumour cells and reduced the proportion of apoptotic cardiomyocytes.


  275/461

  Tytuł oryginału: The influence of BMOV [bis(maltolato)oxovanadium(IV)] on biochemical and morphological alterations characteristic for streptozotocin-diabetic rat liver Golgi complexes.
  Autorzy: Dąbroś Wojciech, Dziga Dariusz, Kordowiak Anna M.
  Źródło: Pol. J. Pathol. 2002: 53 (4) s.205-213, il., tab., bibliogr. 44 poz.
  Sygnatura GBL: 301,852

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • endokrynologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: The activity of galactosyltransferase (GalT), the Golgi apparatus marker enzyme, together with the morphology of this organelle in rat liver, are so characteristic that we have used them for twenty years as a test of streptozotocin-diabetes, and of the efficacy of different drugs. Bis-Maltolato)oxovanadium(IV) (BMOV), an oral vanadium complex with anti-diabetic properties, best of these drugs, was seen to reverse the previously found biochemical and morphological changes. Four groups of diabetic rats were studied in different conditions: 1) untreated diabetes (D group), 2) pre-treatment with BMOV for two days, to accustom the animals to the taste of vanadium solution and to verify possible cytoprotection of the drug, followed by the induction of diabetes c. 3 weeks later (pVD group). The third group - 3) consisted of the rats, in which STZ-diabetes was induced followed by treatment of diabetic animals with 1.8 mmol BMOV in 0.5 p.c. NaCl for seven days (D+V group). The fourth group - 4) consisted of the animals treated as pVD group, followed by induction of diabetes three weeks later and treatment with BMOV (pVD+V group) for seven days. In agreement with other invesitagtors, the reduction of body weight was seen in all diabetic rats. Vanadium treatment caused the greatest body weight reduction. Liquid and food intake was lower in both groups at seven days after treatment with VMOV. Major biochemical alterations in yields of Golgi-richi membrane fraction were found in D, pVD and pVD+V groups. They were signifcantly lowe (p 0.01) than in D+V group. A significantly lower acitvity...


  276/461

  Tytuł oryginału: The influence of nitric oxide synthesis modulation on the pancreatic acinar cells in caerulein-induced acute pancreatitis. An ultrastructural and morphometric study.
  Autorzy: Andrzejewska Anna, Jurkowska Grażyna, Augustynowicz Albert
  Źródło: Pol. J. Pathol. 2002: 53 (4) s.215-221, il., tab., bibliogr. 17 poz.
  Sygnatura GBL: 301,852

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: The goal of our study was to evaluate the influence of NO synthesis modulation on the ultrastructural changes in the pancreatic acinar cells in connection with morphometric assessment of the volume and numerical densities of mitochondria (Vvm, Nvm) and zymogen granules (Vvz, Nvz) in caerulein-induced acute pancreatitis (AP). During AP induction rats were treated with L-arginine - substrate for NO syntheis, NG-nitro-L-arginine (L-NNA) - NO synthase inhibitor, gliceryl trinitrate (NTG) - NO donor, L-arginine+L-NNA or saline. This study demonstrated that administration of L-NNA leads to the formation of numerous, large autophagosomes and mitochondria oedema in pancreatic acinar cells. Treatment with L-arginine or NTG during AP induction resulted in a diminution of the ultrastructural changes with a concomitant increase of Vvz. Vvm and Nvm were significantly lower in the L-arginine treated group compared to the untreated AP. The results indicate that: L-NNA enhances damage to acinar cells which may be indicative of a protective role for endogenous NO in oedematous AP. The application of L-arginine or NTG decreases the damage to acinar cells evaluated ultrastructurally, suggesting the morphological changes accompanying the onset of AP in rats after the administration of either substrate for endogenous NO synthesis or oxogenous No donor follow a favourable course.


  277/461

  Tytuł oryginału: Hydrolysis of cyclic GMP in rat peritoneal macrophages.
  Autorzy: Witwicka Hanna, Kobiałka Marcin, Gorczyca Wojciech A.
  Źródło: Acta Bioch. Pol. 2002: 49 (4) s.891-897, il., bibliogr. s. 896-897 - 8 Polska Konferencja Biologii Komórki Wrocław 23-25.09. 2002
  Sygnatura GBL: 303,116

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Intact rat peritoneal macorphgaes (rPM) treated with 3-isobutyl-1-methylxanthine (IBMX), an inhibitor of phosphodiesterases (PDEs), accumulated more cGMP than untreated cells. APDE activity toward [3H]cGMP was detected in the soluble and particulate fractions of rPM. The hydrolysis of cGMP was Ca2+ /calmodulin-independent but increased in the presence of cGMP excess. Similar results were obtained when [3H]cAMP was used as a substrate. The hydrolytic activity towards both nucleotides was inhibited in the presence of IBMX. Therefore, the PDEs of families 2, 5, 10 and 11 are potential candidates for cGMP hydrolysis in the rPM. They may not only regulate the cGMP level in a feedback-controlled way but also link cGMP-dependent pathways with those regulated by cAMP.


  278/461

  Tytuł oryginału: Protective role of L-methionine against free radical damage of rat brain synaptosomes.
  Autorzy: Slyshenkov Vyacheslav S., Shevalye Anna A., Liopo Anton V., Wojtczak Lech
  Źródło: Acta Bioch. Pol. 2002: 49 (4) s.907-916, il., tab., bibliogr. s. 913-316
  Sygnatura GBL: 303,116

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: Incubation of rat brain synaptosomal-mitochondrial fraction with tert-butylhydroperoxide resulted in accumulation of the lipid peroxidatin product, conjugated dienes, damage of teh synaptosomal membrane as evidenced by leakage of lactate dehydrogenase, and decrease of the total content of glutathione and of teh GSH/GSSG ratio. This treatment also produced a consideraable decrease of the ouabain-sensitive ATPase activity and a much smaller diminution of the activities of glutathione reductase and glutathione transferase. Preincubation of the synaptosomal/michochondrial fraction with 0.5 or 1.0 mM L-methionine significantly protected against lipid peroxidation, membrane damage and changes in the glutatione system produced by low (1 mM) concentrations of tert-butylhydroperoxide and completely preented inactivation of uabain-sensitive ATPase, gluathione reductase and glutathione transferease by such treatment. The importance of L-methionine in antioxidant protection is discussed.


  279/461

  Tytuł oryginału: Species- and substrate-specific stimulation of human plasma paraoxonase 1 (PON1) activity by high chloride concentration.
  Autorzy: Bełtowski Jerzy, Wójcicka Grażyna, Marciniak Andrzej
  Źródło: Acta Bioch. Pol. 2002: 49 (4) s.927-936, il., bibliogr. s. 935-936
  Sygnatura GBL: 303,116

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.