Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: PSY
Liczba odnalezionych rekordów: 13Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/13

Tytuł oryginału: The pathomechanism of posttraumatic edema of lower limbs. [P.] 1: The effect of extravasated blood, bone marrow cells, and bacterial colonization on tissues, lymphatics and lymph nodes.
Autorzy: Szczęsny Grzegorz, Olszewski Waldemar L.
Źródło: J. Trauma 2002: 52 (2) s.315-322, il., bibliogr. 31 poz.
Sygnatura GBL: 305,046

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • psy
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: Bacground: The mechanical injury of soft tissues and bones of lower extremities is frequently followed by long-lasting edema at the site of trauma and distally. The pathomechanisms of this complication remains unclear. Venous thrombosis and interruption of lymphatics are considered to be the main etiologic factors. We propose a concept that protracted healing of injured tissues and bones with involvement of the regional lymphatic system (lymphatics and nodes) is responsible for persistence of edema. The events affecting the first (scavenging) phase of healing of traumatized tissues, such as hematoma, translocation of bone marrow cells to soft tissues, and colonization by microorganisms, and in particular their effects on lymphatics and lymph nodes, were studied. Methods: Mongrel dogs weighing 15-20 kg were. Fresh blood or bone marrow cell (BMC) suspension was injected subcutaneously or intralymphatically into the paw. Strains of saprophyte bacteria residing on the skin surface were cultured and injected intradermally. Oilcontrast lymphography was performed before and after injections to evaluate the changes in lymphatics and nodes. Biopsy samples of paw skin, subcutaneous tissue, and regional lymph nodes (LN) were taken. The responsiveness of LN lymphocytes was studied in autologous mixed cultures with peripheral blood lymphocytes (PBL), BMC, and cultured bacteria. Results: The PBL from subcutaneously injected blood were evacuated by the lymphatic route at a rate of 1-3 proc./6 hr. There was no thrombosis of lymphatic vessels or obstruction of LN sinusoids...


  2/13

  Tytuł oryginału: Udział enzymów leukocytarnych w procesie wgajania się syntetycznej protezy naczyniowej.
  Tytuł angielski: Leukocytic enzymes during the synthetic vascular prosthesis healing process.
  Autorzy: Skóra Jan, Patrzałek Dariusz, Janczak Dariusz, Barć Piotr, Stępiński Piotr, Szyber Piotr
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (2) s.126-135, il., tab., bibliogr. 25 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • psy

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena reakcji na wszczepienie protezy naczyniowej z PTFE. Materiał i metodyka. Wszczepiono przęsło aortalno-udowe 16 psom. Oznaczano następujące wskaźniki: leukocytozę i elastazę leukocytarną przed zabiegiem, po 2 tyg. i 1, 3, 6 mies. po nim. Po 6 mies. zwierzęta selekcjonowano, pobierano protezę wraz z tętnicą i aortą celem przeprowadzenia badania immunohistochemicznego. Wyniki. Po zabiegu następował istotny statystycznie spadek liczby krwinek białych w 2 tyg. pooperacyjnym. Następnie miał miejsce znamienny statystycznie wzrost liczby leukocytów. W dwa tygodnie po zabiegu notowano znamienny statystycznie wzrost poziomu elastazy leukocytarnej. Następnie obserwowano stały spadek aktywności elastazy aż do 6 mies. po zabiegu. Obecność enzymów proteolitycznych: kolagenazy i dysmutazy w macierzy pozakomórkowej stwierdzono w obrębie zespoleń we wszystkich warstwach tętnicy oraz w powstającej warstwie wewnętrznej i zewnętrznej protezy naczyniowej. W zespoleniu dystalnym liczba złogów znacznika kolagenazy i dysmutazy oraz stopień infiltracji macierzy pozakomorkowej były zdecydowanie większe od analogicznych zmian w zespoleniu proksymalnym. Zestawienie otrzymanych wyników potwierdza zjawisko zwiększonej ekspresji enzymów leukocytarnych: kolagenazy i dysmutazy w obrębie zespolenia dystalnego w stosunku do zespolenia proksymalnego. Wniosek. Wykazano cechy przewlekłej reakcji zapalnej uogólnionej i miejscowej, szczególnie nasilonej w obrębie zespolenia dystalnego.

  Streszczenie angielskie: Aim of the study was to determine local and general reactions following PTFE vascular prostheses implantation in dog models. Material and methods. We performed an aortofemoral bypass in 16 animals. Estimated parameters included: WBC and PMN elastase levels (before surgery and 2 weeks, 1, 3, 6 months after). Six months after surgery all dogs underwent autopsy, the prothesis with anastomosed arteries being closely examined, microscopically (immunohistochemistry, morphology). Results. Two weeks after surgery WBC and PMN elastase statistically decreased. During further follow-up they have slowly reached preoperative values (six months). Leukocytic enzymes: collagenase and dimutase were detected in the matrix of arteries and neointimae, especially close to the anastomoses. Distal anastomoses presented a greater amount of leukocytic enzymes, in comparison to proximal ines. Conclusion. We noted a chronic inflammatory reaction, both general and local, especially in distal prosthetic-arterial anastomoses.


  3/13

  Tytuł oryginału: Wireless capsule endoscopy - beyond the frontiers of flexible gastrointestinal endoscopy.
  Autorzy: Rabenstein Thomas, Krauss Norbert, Hahn Eckhart G., Konturek Peter
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (6) s.RA128-RA132, il., bibliogr. 32 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta
 • psy

  Streszczenie angielskie: Wireless capsule endoscopy is currently the outstanding technical innovation in diagnostic gastrointestinal endoscopy. Especially for small bowel diseases this new technique offers several potential advantages compared to traditional diagnostic tools. Capsule endoscopy is a painless procedure that can be performed as an ambulatory endoscopic examination. First experimental studies proved the good tolerance of the capsule endoscopy ad the possibility of a complete visual investigation of the small bowel. Clinical studies demonstrated possible fields of application: Obscure chronic or intermittent gastrointestinal blood loss and inflammatory bowel disease. The major risk of the procedure - intestinal obstruction by the capsule - may hinder its use in the diagnosis of polyps or tumors in the small bowel. In the next years it will be exciting to see whether capsule endoscopy will finally reach the clinical significance we expect at the moment. Possibly, the diagnostic algorithm for obscure gastrointestinal bleeding has to be changed in the future due to the abandonment of less effective procedures.


  4/13

  Tytuł oryginału: Badania różnic potencjałów bioelektrycznych występujących w układzie stabilizator zewnętrzny - kończyna. Badania kliniczne u ludzi i zwierząt.
  Tytuł angielski: Testing the differences in bioelectrical potentials occurring in distractive osteogenesis: human and animal clinical research.
  Autorzy: Raganowicz Tomasz, Latalski Michał, Gregosiewicz Andrzej, Szponder Tomasz, Silmanowicz Piotr, Kisiel Janusz
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (3) s.299-301, il., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • zwierzęta
 • psy

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. Metalowe elementy stabilizatora zewnętrznego wpływają na zmiany potencjału elekrtycznego tkanek. Materiał i metody. Badania przeprowadzono u 28 pacjentów leczonych metodą osteogenezy dystrakcyjnej oraz u 12 psów leczonych z powodu złamania kości długich stabilizatorem zewnętrznym. Wyniki. Wykazano, że podczas wydłużania kończyn dystraktorem zewnętrznym dochodzi do generowania w układzie dystraktor - kończyna nadmiernych potencjałów elektrycznych, znacznie przekraczających wartości fizjologiczne. Wnioski. Zaobserwowane zmiany mogą niekorzystnie wpływać na kościotworzenie i przebudowę regeneratu. Zastosowanie aparatu jako stabilizatora nie wywołało znamiennego wzrostu potencjałów elektrycznych u zwierząt.

  Streszczenie angielskie: Bacground. Metal intraosseous implants cause disturbances in tissue bioelectrity. Material and methods. Our research involved a group of 28 patients treated by districtive osteogenesis and 12 dogs treated for long bone fractures with external fixation. Results. During the process of limb lengthening excessive electrical potentials were generated, considerably exceeding the physiological level. Conclusions. The observed effect may have a negative effect on osteogenesis and remodeling of the regenerating bone. The application of an external fixator did not significantly increase electrical potentials in animals.


  5/13

  Tytuł oryginału: Echocardiographic evaluation of regional left atrial function after rapid atrial pacing.
  Autorzy: Kozelj Mirta, Zupan Igor, Butinar Janos, Seliskar Alenka, Rakovec Peter
  Źródło: Cell. Mol. Biol. Lett. 2002: 7 (2) s.371-373, tab., bibliogr. 6 poz. - Międzynarodowa konferencja pt. Nauki przyrodnicze Gozd Martuljek 22-26.09. 2001 - Cz. 1 mater. konferencyjnych zamieszczono w nr 1/2002
  Sygnatura GBL: 306,513

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • psy

  Streszczenie angielskie: Rapid regular atrial pacing (RAP) produces changes in atrial function similar to those caused by atrial fibrillation in animal models. Left atrial appendage (LAA) function represents regional atrial function. The aim of our study was to investigate the influence of RAP on left atrial regional function and to evaluate the reversibility of changes after terminationtermination of pacing in a canine model. Eight dogs were subjected to RAP (400 bpm) for 16 days. Transesophageal echocardiography was performed at baseline, immediately after RAP and 4 weeks after the terminationtermination of RAP. The LAA peak late emptying velocity (LAA-E) and filling wave (LAA-f) were measured. LAA-E velocities were significantly reduced and filling wave velocities (LAA-f) were significantly less negative after RAP compared with the baselline values. Four weeks after terminationtermination of pacing, the LAA-E and LAA-f velocities were normal. RAP results in impaired regional atrial systolic and diastolic function. The changes were completely reversible 4 weeks after terminationtermination of pacing. These results suggest that the LAA is mechanically stunned after RAP.


  6/13

  Tytuł oryginału: Impaired sinus node function and global atrial conduction time after high rate atrial pacing in dogs.
  Autorzy: Zupan Igor, Kozelj Mirta, Butinar Janos, Rakovec Peter
  Źródło: Cell. Mol. Biol. Lett. 2002: 7 (2) s.383-384, tab., bibliogr. 4 poz. - Międzynarodowa konferencja pt. Nauki przyrodnicze Gozd Martuljek 22-26.09. 2001 - Cz. 1 mater. konferencyjnych zamieszczono w nr 1/2002
  Sygnatura GBL: 306,513

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • psy

  Streszczenie angielskie: In animal and human studies, it has been shown that atrial fibrillation shortens the atrial refractory period and impairs its rate adaptation. The objective of this study was to evaluate the effects of high-rate pacing on sinus node function and intra-atrial conduction. Eight dogs were subjected to rapid atrial pacing (AP) at 400 bpm for 16 days. Sinus node recovery time (SNRT) and P-wave duration were measured at baseline, immediately after AP and four weeks after the termination of AP. SNRT immediately after AP was significantly prolonged at all pacing rates compared to the baseline values. P-wave duration was significantly longer after AP relative to the baseline values. All the variables were completely reversible four after the termination of pacing. Rapid AP induces sinus node dysfunction and prolongs the intra-atrial conduction time. IT is possible that the electrical remodelling extends to the sinus node as well.


  7/13

  Tytuł oryginału: Zmiany patomorfologiczne w płucach psów po wstrzyknięciu pięcioprocentowego roztworu etanolaminy.
  Tytuł angielski: Pathomorphological changes in the lungs of dogs following the injection of a 5 p.c. solution of ethanolamine.
  Autorzy: Ratajczak Jerzy, Meissner Alfred J., Walski Michał, Szczepanik Andrzej B.
  Opracowanie edytorskie: Krawczyk Marek (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (11) s.1029-1038, il., bibliogr. 28 poz. - Tekst równol. w jęz. ang
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • psy

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena patomorfologiczna zmian w płucach po dożylnym wstrzyknięciu 5 proc. etanolaminy. Materiał i metodyka. Doświadczenia przeprowadzono na 15 psach rasy mieszanej, które nie różniły się istotnie między sobą pod względem wieku, masy ciała i płci. Psy podzielono losowo metodą kopert na dwie grupy. Grupę pierwszą, kontrolną, stanowiło 7 psów, którym wstrzykiwano jednorazowo do żyły głównej górnej 1 ml/kg m.c. 0,9 proc. roztwór chlorku sodu. Grupę drugą, etanolaminową, stanowiło 8 psów, którym wstrzykiwano jednorazowo 5 proc. olejowy roztwór etanolaminy w dawce 1 ml/kg m.c. do żyły głownej górnej. Wycinki tkanki płucnej pobierano przed wstrzyknięciem oraz 2 i 24 h po wstrzyknięciu etanolaminy lub 0,9 proc. NaCl. Wyniki. W wycinkach płuc psów grupy kontrolnej, pobranych przed i po wstrzyknięciu 0,9 proc. roztworu chlorku sodu, obserwowano prawidłowo zbudowane przegrody oddechowe. W wycinkach tkanki płucnej psów grupy etanolaminowej, pobranych w 2 i 24 h po wstrzyknięciu 5 proc. etanolaminy, obserwowano w świetle naczyń liczne monocyty, agregaty krwinek czerwonych i krwinek płytkowych. W świetle pęcherzyków płucnych widoczne były uszkodzone tubule mielinowe surfaktanta oraz złuszczone komórki nabłonkowe typu II. Wniosek. Z przeprowadzonych doświadczeń wynika, że wstrzyknięcie etanolaminy do układu żylnego wywołuje w obrazie patomorfologicznym płuc psów zmiany o typie zespołu ostrej niewydolności oddechowej dorosłych (ARDS).


  8/13

  Tytuł oryginału: Intimal hyperplasia in vascular anastomosis.
  Tytuł polski: Zmiany przerostowe neointimy w zespoleniach naczyniowych.
  Autorzy: Skóra Jan, Barć Piotr, Janczak Dariusz, Korta Krzysztof, Ruciński Artur, Pawłowski Stanisław, Pupka Artur, Kałuża Grzegorz, Szyber Piotr
  Źródło: Acta Angiol. 2002: 8 (2) s.45-53, il., tab., bibliogr. 47 poz. - Tekst również w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta
 • psy

  Streszczenie polskie: Wstęp. Cele pracy była próba lepszego poznania procsów wgajania się protezy naczyniowej w układ tętniczy i powstawanie neointimy. Materiał i metody. Badania prowadzono na 16 psach, którym wszczepiono protezę z PTFE w odcinku aortalno-udowym o średnicy 6 mm. Po upływie 6 miesięcy zwierzęta sekcjonowano, a protezę wraz z aortą i tętnicą udową pobierano i wykonywano badania okolicy zespolenia naczyniowego proksymalnego i dustalnego w mikroskopie świetlnym i transmisyjnym mikroskopie elektronowym. Wyniki: Stwierdzono, że błona wewnętrzna zespolenia dystalnego była grubsza. Wyniki były wysoce znamiennie statystycznie (p = 0,0000000002824). W oberębie zespolenia dystalnego w porównaniu z proksymalnym stwierdzono makrofagi i granulocyty - wykazano cechy czynnej reakcji zapalnej. Liczniejsze były miofibroblasty i większe złogi kolagenu. Wnioski. Różnice w zespoleniu proksymalny, są wynikiem oddziaływań hemodynamicznych, bardziej nasilonych w zespoleniu dystalnym naprężeń stycznych (tangential stress), działających prostopadle do naczynia. Przerost neointimy w obrębie zespolenia dystalnego jest więc spowodowany przez czynniki hemodynamiczne, biologiczną niezgodność protezy i tętnicy (compliance mismath). Wydłużenie podudzia procesów zapalnych wywołuje powstanie neointimy, ale także wzmożoną produkcję kolagenu, przerost, pogrubienie błony wewnętrznej. Wywołuje to zaburzenia hemodynamiczne, wzrost oporu naczyniowego, turbulentny przepływ, co może powodować powikłania kliniczne - zakrzepicę protezy, infekcję protezy późną, tętniak zespolenia.


  9/13

  Tytuł oryginału: Występowanie nicieni jelitowych u psów w okolicach Warszawy.
  Tytuł angielski: Prevalence of intestinal nematodes in dogs from Warsaw region.
  Autorzy: Turkowicz Monika, Cielecka Danuta
  Źródło: Wiad. Parazytol. 2002: 48 (4) s.407-411, il., tab., bibliogr. [9] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 303,658

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • psy

  Streszczenie angielskie: Investigation of prevalence of intestinal parasites in dogs have been conducted in order to protect human and animal health. The aim of the study was to estabilish species composition of intestinal parasites and to evaluate their prevalence in dogs from the shelter in Józefów situated on north from Warsaw. Additionally, urban dogs from Warsaw and village dogs from areas near the shelter, were examined. The prevalence of nematodes was: 62.3 p.c. in dogs from shelter, 37.5 p.c. in village dogs and 18.8 p.c. in urban dogs. In homeless dogs, the most common parasite was Uncinaria stenocephala, then Trichuris vulpis and Toxascaris leonina. In village dogs only eggs of U. stenocephala were detected; in urban dogs Toxocara canis and U. stenocephala were found.


  10/13

  Tytuł oryginału: Effect of sound source position on learning and performance of auditory delayed matching-to-sample task in dogs.
  Autorzy: Kuśmierek Paweł, Kowalska Danuta M.
  Źródło: Acta Neurobiol. Exp. 2002: 62 (4) s.251-262, il., bibliogr. s. 261-262
  Sygnatura GBL: 302,090

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • psy
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Spatial adjacency of stimulus source and response site has been proven important for learning of simple behavioural tasks, including auditory quality and location discrimination. We investigated effect of sound source position (adjacent or not adjacent to manipulanda) on learning and performance of a complex auditory recognition memory task. Spatial adjacency of stimuli and manipulanda imporved learning of a simple auditory directional task, which was an intermediate stage of training. In contrast, no improvement of learning and performance of the recognition task was found.


  11/13

  Tytuł oryginału: Pies domowy jako rezerwuar Borrelia burgdorferi sensu lato : praca doktorska
  Autorzy: Koś Władysław, Skotarczak Bogumiła (promot.).; Pomorska Akademia Medyczna Wydział Nauk Przyrodniczych, Katedra Genetyki w Szczecinie
  Źródło: 2002, 71 k. : tab., bibliogr. 140 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20663

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • choroby zakaźne
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • psy


  12/13

  Tytuł oryginału: Formation of synapses between dendritic cells and lymphocytes in skin lymph in an allogeneic reaction.
  Autorzy: Mijal J., Galkowska H., Olszewski W. L.
  Źródło: Ann. Transplant. 2002: 7 (4) s.36-41, il., tab., bibliogr. 7 poz.
  Sygnatura GBL: 313,259

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • farmacja
 • hematologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • psy

  Streszczenie angielskie: Skin is an important component of a composite tissue allograft an is considered among the most immunogenic of tissues. Because of the skin's high degree of immunogeneicity, until recently it was widely assumed that the dosage of immunosuppressive drugs required to prevent rejection was to high to be used safely in the clinical setting. The mechanism of resistance of skin allografts to pharmacological immunosuppression remains unknown. We investigated this problem at the level of antigen presentation by graft dendritic cells to recipient lymphocytes. Cells obtained from lymph draining skin were used and formation of synapses, necessary for antigen presentation, in the presentation, in the presence of CsA or FK506 was studied. The study provided the following information: a) increased frequency of allogeneic compared to syngeneic DC-L synapses in culture, b) increased expression of CD49d on lymph allogeneic DC and L and of HLA DR on L forming synapses, c) lack of a downregulating effect of CsA on the allogeneic DC-L synapse formation rate, d) decreased formation rate autologous and allogeneic DC-L synapses and lower expression of CD49d and HLA DR of cells treated with FK506. The suppressive effect of FK506 on DC-L synpases formation may explain the mechanism of effectiveness of this drug on skin allograft survival.


  13/13

  Tytuł oryginału: Melatonin effects on megakaryocyte membrane patch-clamp outward K+ current.
  Autorzy: Di Bella Luigi, Bruschi Carla, Gualano Luciano
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (12) s.BR527-BR531, il., bibliogr. 19 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • psy
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: Background: This study was carried out to evaluate the influence of melatonin concentration on rat bone marrow megakaryocyte outward K+ current and its implications with regard to platelet production. It is the Author's view that the greatly extended development of megakaryocyte membrane, together with its ion channels, makes the choice of this topic particularly pertinent. Material and methods: megakaryocytes from fresh Wistar rat bone marrow were clampaged with patch-clamp technique and the examination of membrane outward current was performed when melatonin dissolved in external or internal standard solution was used. Results: On the basis of this study, melatonin does reduce outward K+ current intensity, the more the higher the melatonin concentration. In quantitative terms, whereas no change is noticed when dissolved melatonin concentration in external standard solution is smaller than 25 ćM, at 50 ćM only a delayed outward current decrease appears. The effect on the outward current intensity is reversible at least until melatonin concentration reaches 500 ćM; when melatonin concentration is higher than 1000 ćM the effects is demonstrably irreversible. The presence on the megakaryocyte membrane of internal standard melatonin solution does reduce the outward current even more sharply. Conclusions: There seems to be a positive correlation beween cationic pump and megakaryocyte intimate processes of platelet production.

  stosując format: