Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: PŁÓD
Liczba odnalezionych rekordów: 145Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/145

Tytuł oryginału: Analihz vrodzhenikh vad rozvitku plodu v oblasnomu centrih Zakarpattja ta jikh znachennja v prakticih sihmejjnogo lihkarja.
Tytuł angielski: Some data of ultrasonic investigation of pregnant women and analysis of natal defects of fetus during the time period of 1993-1999 in the town of uzhgorod.
Autorzy: Chopejj O. Ih., Slivka N. V., Chopejj K. Ih.
Źródło: New Med. 2002: 5 (1) s.28-31, tab., bibliogr. 5 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,682

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • noworodki

  Streszczenie angielskie: We studied the data of prenatal ultrasound diagnostics of abnormalities in fetus. Coincidence of prenatal and postnatal diagnoses was registered in 92 p.c. Structure and index of rate of abnormalities in fetus were compared with the data of monitoring in newborns. The differences have been analyzed.


  2/145

  Tytuł oryginału: Wykrywanie DNA HCMV w płynie owodniowym.
  Tytuł angielski: Detection of DNA HCMV in amniotic fluid.
  Autorzy: Paradowska Edyta, Przepiórkiewicz Marzena, Smołuch Magdalena, Nowakowska Dorota, Wilczyński Jan, Studzińska Mirosława, Leśnikowski Zbigniew J.
  Źródło: Post. Mikrobiol. 2002: 41 supl. 1 s.51-55, tab., bibliogr. 10 poz., sum. - 2 Ogólnopolskie Mikrosympozjum pt. Technologie hybrydyzacji DNA w diagnostyce zakażeń wirusem cytomegalii (HCMV) i innymi herpeswirusami Łódź 25.09. 2002
  Sygnatura GBL: 304,786

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie angielskie: Early detection of human cytomegalovirus (HCMV) infection would enable the timely establishment of anyiviral therapy, early screening and treatment of neurodevelopmental sequelae that may be identified in the infected child. The reliability of nested PCR (nPCR) for diagnosis of HCMV infection was determined by testing 23 amniotic fluid samples. Out of 11 women with suspected infection, none of them had cytomegalovirus-positive amniotic fluid samples by nPCR. However, amniotic fluid infected with HCMV strain AD169 in vitro were positive by nPCR and shell vial assay.


  3/145

  Tytuł oryginału: Zakażenie komórek łożyska ludzkiego wirusem cytomegalii.
  Tytuł angielski: Infection of placental cells with human cytomegalovirus.
  Autorzy: Paradowska Edyta, Studzińska Mirosława, Przepiórkiewicz Marzena, Nowakowska Dorota, Wilczyński Jan, Leśnikowski Zbigniew J.
  Źródło: Post. Mikrobiol. 2002: 41 supl. 1 s.57-60, bibliogr. 10 poz., sum. - 2 Ogólnopolskie Mikrosympozjum pt. Technologie hvbrydyzacji DNA w diagnostyce zakażeń wirusem cytomegalii (HCMV) i innymi herpeswirusami Łódź 25.09. 2002
  Sygnatura GBL: 304,786

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • ginekologia i położnictwo
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • płód
 • płeć żeńska
 • ciąża
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: Maternofetal transmission of human cytomegalovirus (HCMV) is the most common cause of congenital viral infection. DNA HCMV, as well as early and late viral proteins were found in trophoblasts and macrophages isolated from 5 placentas infected in utero. Our observation demonstrate that these cells are permissive and can be productively infected with HCMV. However, infection of trophoblasts and Hofbauer cells proceeds slowly, to low level of DNA copies. HCMV gene expression in pure culture of trophoblast cells is restricted to early genes.


  4/145

  Tytuł oryginału: Wpływ heparynoterapii na wewnątrzmaciczny wzrost płodu u kobiet leczonych z powodu zakrzepicy żylnej.
  Tytuł angielski: Effect of heparin therapy on intrauterinae growth foetus in pregnant women with venous thrombosis.
  Autorzy: Borowski Paweł, Krasomski Grzegorz, Sobantka Stanisław
  Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.488-492, tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,663

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • ginekologia i położnictwo
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • płeć żeńska
 • ciąża


  5/145

  Tytuł oryginału: Efekty zastosowania prenatalnej terapii deksametazonem u noworodków urodzonych przed 29. tygodniem trwania ciąży.
  Tytuł angielski: Effects of antenatal corticotherapy in neonates born before 29 weeks of gestation.
  Autorzy: Kęsiak Marcin, Gulczyńska Ewa, Nowiczewski Marek, Lerch Elżbieta, Pawłowska Barbara, Gadzinowski Janusz, Wilczyński Jan
  Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.507-515, tab., bibliogr. 32 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,663

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • ginekologia i położnictwo
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • noworodki
 • płeć żeńska
 • ciąża


  6/145

  Tytuł oryginału: Wpływ wybranych czynników ryzyka na częstość wystąpienia wad rozwojowych u noworodków matek chorych na padaczkę.
  Tytuł angielski: Effect of selected risk factors on frequency of congenital malformation in newborn of epileptic mothers.
  Autorzy: Miller Stefan, Kociszewska Iwona, Krekora Michał, Wilczyński Jan
  Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.543-552, il., tab., bibliogr. 47 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,663

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • ginekologia i położnictwo
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża


  7/145

  Tytuł oryginału: Wartość oznaczeń IL-6 i IL-8 w surowicy krwi w przewidywaniu rozwoju infekcji wewnątrzmacicznej u ciężarnych z przedwczesnym odpływaniem płynu owodniowego.
  Tytuł angielski: Clinical value of maternal serum IL-6 and IL-8 determination as a predictor of an intrauterine infection in pregnancies complicated by premature rupture of membranes (PROM).
  Autorzy: Stefanowicz Joanna, Pięta-Dolińska Agnieszka, Iwanek Alicja, Jaczewski Bogumił, Czichos Ewa, Oszukowski Przemysław
  Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.574-580, tab., bibliogr. 26 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,663

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża
 • płód


  8/145

  Tytuł oryginału: Stężenie prokalcytoniny (PCT) w surowicy krwi ciężarnych i w płynie owodniowym w ciąży zakończonej porodem przedwczesnym.
  Tytuł angielski: Serum and amniotic fluid procalcitonin (PCT) concentration in pregnancy delivered prematurely.
  Autorzy: Torb‚ Andrzej, Szych Zbigniew, Czajka Ryszard
  Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.590-594, tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,663

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża


  9/145

  Tytuł oryginału: Guz mózgu u płodu (teratoma immaturum) - opis przypadku.
  Tytuł angielski: A case report of fetal brain tumor (teratoma immaturum).
  Autorzy: Brzezińska Emilia, Puacz Piotr, Drews Krzysztof
  Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.30-32, bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,663

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • neurologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • ciąża


  10/145

  Tytuł oryginału: Wrodzone guzy i zmiany guzopodobne u płodów i noworodków urodzonych i zmarłych w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi w latach 1989-2001 w materiale autopsyjnym Zakładu Patomorfologii Klinicznej ICZMP.
  Tytuł angielski: Congenital tumors and tumors-like lesions in fetuses and newborn delivered and died in Polish Mother's Memorial Hospital in Łódź during 1989-2001 in postmorten examination performed in Pathomorphological Department of PMMH.
  Autorzy: Czichos Ewa, Krawczyk Tomasz, Łukaszek Stanisław, Hincz Piotr, Krekora Michał, Kulig Andrzej, Wilczyński Jan
  Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.59-65, tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,663

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • noworodki


  11/145

  Tytuł oryginału: Krążenie płodowo-łożyskowe w ciąży powikłanej nadciśnieniem tętniczym indukowanym ciążą.
  Autorzy: Dubiel Mariusz, Bręborowicz Grzegorz H., Korszun Przemysław, Szymański Piotr, Gudmundsson Saemundur
  Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.81-88, tab., bibliogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,663

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • płeć żeńska
 • ciąża


  12/145

  Tytuł oryginału: Stężenie erytropoetyny w płynie owodniowym a dopplerowska ocena przepływu krwi w tętnicy pępowinowej w ciąży prawidłowej oraz w ciąży powikłanej.
  Tytuł angielski: Erythropoietin amniotic fluid concentration and doppler flow velocimetry in umbilical artery during regular and complicated pregnancy.
  Autorzy: Engel-Pietrzak Karina, Płonka Tomasz, Bilar Marek, Węgrzynowski Jerzy, Czajkowska Ewa, Ronin-Walknowska Elżbieta
  Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.99-104, tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,663

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • płeć żeńska
 • ciąża


  13/145

  Tytuł oryginału: Zastosowanie glikokortykosteroidów w stymulacji dojrzewania układu oddechowego podczas ciąży wielopłodowej.
  Autorzy: Gurynowicz Grzegorz, Bręborowicz Grzegorz H., Markwitz Wiesław, Skrzypczak Jana, Gadzinowski Janusz
  Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.117-119, tab., bibliogr. 10 poz.
  Sygnatura GBL: 313,663

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • ginekologia i położnictwo
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • płeć żeńska
 • ciąża


  14/145

  Tytuł oryginału: Znaczenie rozpoznania pojedynczej komory w prenatalnym badaniu echokardiograficznym.
  Tytuł angielski: The role od single ventricle diagnosis in prenatal echocardiography.
  Autorzy: Janiak Katarzyna, Respondek-Liberska Maria, Wilczyński Jan, Sysa Andrzej, Moll Jadwiga, Moll Jacek
  Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.120-124, il., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,663

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia
 • kardiologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • noworodki


  15/145

  Tytuł oryginału: Porównanie zawartości informacyjnej sygnałów mechanicznej i elektrycznej aktywności serca płodu.
  Tytuł angielski: Comparison of information contents of mechanical and electrical fetal heart activity signals.
  Autorzy: Jeżewski Janusz, Wróbel Janusz, Matonia Adam, Kupka Tomasz, Sikora Jerzy
  Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.130-137, il., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,663

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • płeć żeńska
 • ciąża


  16/145

  Tytuł oryginału: Monitorowanie dobrostanu płodu w stanach zagrożenia niedotlenieniem w trakcie porodu z wykorzystaniem płodowego elektrokardiogramu za pomocą systemu STAN S 21.
  Tytuł angielski: Intrapartum fetal monitoring during hypoxia - the computerized analysis of the ST segment (System Stan S 21).
  Autorzy: Kamiński Kazimierz, Cholewa Dariusz, Sławska Helena, Kowalski Tomasz, Wojdan Robert
  Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.138-144, tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,663

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża


  17/145

  Tytuł oryginału: Ocena wpływu leków przeciwpadaczkowych stosowanych u ciężarnych chorych na padaczkę na przebieg okresu noworodkowego.
  Tytuł angielski: The influence of anticonvulsant drugs used in pregnant with epilepsy for the neonatal course.
  Autorzy: Kociszewska Iwona, Zięba Krzysztof, Wilczyński Jan, Gadzinowski Janusz
  Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.166-175, tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,663

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • farmacja
 • ginekologia i położnictwo
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • noworodki
 • ciąża
 • ciąża


  18/145

  Tytuł oryginału: Analiza wpływu farmakoterapii ciężarnej na występowanie niedomykalności zastawki trójdzielnej płodu, ze szczególnym uwzględnieniem terapii tokolitycznej w porodzie przedwczesnym.
  Tytuł angielski: The prevalence of fetal isolated tricuspid valve regurgitation in normal heart anatomy during maternal pharmacological treatment.
  Autorzy: Krasoń Aneta, Kaczmarek Piotr, Respondek-Liberska Maria
  Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.187-194, il., tab., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,663

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • ginekologia i położnictwo
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • płeć żeńska
 • ciąża


  19/145

  Tytuł oryginału: Wpływ obecności zmian makroskopowych w łożysku na stan płodu i noworodka w ciąży powikłanej cukrzycą przedciążową i ciążową.
  Tytuł angielski: Effect of macroscopic pathological lesions of placenta on fetal and neonatal well-being in pregnancies complicated by pre-gestational and gestational diabetes.
  Autorzy: Krekora Michał, Hincz Piotr, Czichos Ewa, Pawłowicz Paweł, Miller Stefan, Wilczyński Jan, Zieliński Krzysztof
  Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.195-202, tab., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,663

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • noworodki
 • płeć żeńska
 • ciąża


  20/145

  Tytuł oryginału: Bliźnięta połączone jako problem medyczny i diagnostyczny. Opis przypadku.
  Tytuł angielski: Conjoined twins as a medical and diagnostic problem. Case report.
  Autorzy: Kudła Marek, Kurkowska Małgorzata, Włoch Agata, Kossowski Piotr, Dobrosz Zuzanna, Sikora Jerzy
  Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.221-226, il., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,663

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • noworodki
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża


  21/145

  Tytuł oryginału: Ocena informacji o aktywności ruchowej płodu w sygnale aktogramu.
  Tytuł angielski: Evaluation of fetal movement activity data in actogram signal.
  Autorzy: Kupka Tomasz, Jeżewski Janusz, Gacek Adam, Matonia Adam, Sikora Jerzy, Wilk Krzysztof
  Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.227-233, il., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,663

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca techniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód


  22/145

  Tytuł oryginału: Psychologiczne aspekty diagnostyki prenatalnej.
  Tytuł angielski: Psychological aspects of prenatal diagnosis.
  Autorzy: Ledwoń Małgorzata
  Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.244-249, bibliogr. 30 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,663

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • ginekologia i położnictwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód


  23/145

  Tytuł oryginału: Zgon wewnątrzmaciczny jednego z płodów w III trymestrze ciąży bliźniaczej.
  Tytuł angielski: Intrauterine death on one twin in third trimester.
  Autorzy: Malinowski Witold, Poręba Aneta
  Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.280-286, tab., bibliogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,663

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • płeć żeńska
 • ciąża


  24/145

  Tytuł oryginału: Analiza wartości prognostycznej wybranych parametrów zapisu KTG i EKG płodowego w trakcie porodu.
  Autorzy: Markwitz Wiesław, Gurynowicz Grzegorz, Ropacka Mariola, Ginda Wacław, Bręborowicz Grzegorz H.
  Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.296-304, tab., bibliogr. 35 poz.
  Sygnatura GBL: 313,663

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża


  25/145

  Tytuł oryginału: Tłumienie elektrokardiogramu matczynego w pośredniej elektrokardiografii płodowej.
  Tytuł angielski: Suppression of maternal ECG in abdominal fetal electrocardiography.
  Autorzy: Matonia Adam, Gacek Adam, Jeżewski Janusz, Kupka Tomasz, Wróbel Janusz, Horoba Krzysztof
  Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.308-316, il., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,663

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • płeć żeńska
 • ciąża


  26/145

  Tytuł oryginału: Pochodne parametrów biometrycznych płodu w predykcji nadmiernej jego masy na podstawie cyklicznie przeprowadzanych badań ultrasonograficznych w III trymestrze ciąży powikłanej cukrzycą.
  Tytuł angielski: Derivative biometric fetal parameters as predictors for overweight based on longitudinally ultrasound examinations in 3rd trimester in pregnancy complicated by diabetes mellitus.
  Autorzy: Mitkowska-Woźniak Hanna, Biczysko Romuald, Wender-Ożegowska Ewa, Brązert Jacek, Meissner Wioletta, Meller Sławomir, Biegańska Ewa
  Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.321-327, il., tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,663

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • ginekologia i położnictwo
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • płeć żeńska
 • ciąża


  27/145

  Tytuł oryginału: Prenatalna diagnostyka zespołu Edwardsa z uwzględnieniem amniopunkcji i kordocentezy genetycznej.
  Tytuł angielski: Prenatal diagnosis of Edwards syndrome considering amniocentesis and cordocentesis.
  Autorzy: Nowicki Grzegorz A., Ałaszewski Wojciech, Borowski Dariusz, Chilarska Tatiana, Piotrowicz Małgorzata, Kozłowska Magdalena
  Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.337-342, tab., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,663

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża


  28/145

  Tytuł oryginału: Ocena zmian stężeń markerów przebudowy kości w okresie ciąży.
  Autorzy: Olejniczak Tomasz, Opala Tomasz, Sajdak Stefan, Rabiega Dorota, Głyda Ewa, Mróz Małgorzata, Woźniak Jakub, Czerniak Tomasz
  Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.347-349, tab., bibliogr. 11 poz.
  Sygnatura GBL: 313,663

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża


  29/145

  Tytuł oryginału: Ocena rozwoju psychoruchowego dzieci urodzonych z ciąż mnogich oraz różnic w częstości występowania powikłań porodu i okresu noworodkowego ze względu na kolejność porodu bliźnięcia.
  Tytuł angielski: Psychomotor development of newborns from multiple pregnancy and incidence of complication during labour and neonatal period depend on sequence of newborn delivery.
  Autorzy: Paradowska-Grygier Agnieszka, Stoińska Bogumiła, Montgomery Agnieszka, Gadzinowski Janusz
  Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.354-361, tab., bibliogr. 33 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,663

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • noworodki
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża


  30/145

  Tytuł oryginału: Zespół Edwardsa w materiale Kliniki Neonatologii ICZMP w latach 1993-2001.
  Autorzy: Pastuła-Mańko Elżbieta, Piotrowicz Małgorzata, Grodzicka Alicja, Czichos Ewa, Gulczyńska Ewa, Gadzinowski Janusz
  Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.362-367, il., tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,663

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • genetyka
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • noworodki
 • płeć żeńska
 • ciąża


  31/145

  Tytuł oryginału: Ocena matczynych czynników ryzyka zakażenia enterokokowego u noworodków donoszonych.
  Tytuł angielski: Assessment of the presence maternal risk factors of newborns E. faecalis infection.
  Autorzy: Reinholz-Jaskólska Małgorzata, Mironiuk Małgorzata, Antczak-Judycka Agnieszka
  Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.382-385, tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,663

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • ginekologia i położnictwo
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • noworodki
 • płeć żeńska
 • ciąża


  32/145

  Tytuł oryginału: Siarczan magnezu i inne leki w terapii zagrażającego porodu przedwczesnego.
  Autorzy: Reroń Alfred, Wąs Kazimierz, Huras Hubert
  Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.386-391, bibliogr. 41 poz.
  Sygnatura GBL: 313,663

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • ginekologia i położnictwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • płeć żeńska
 • ciąża


  33/145

  Tytuł oryginału: Możliwości wykorzystania internetu w perinatologii.
  Tytuł angielski: Possible application of Internet in perinatology.
  Autorzy: Rzymski Paweł, Woźniak Jakub, Opala Tomasz, Sajdak Stefan
  Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.404-407, bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,663

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • noworodki
 • płeć żeńska
 • ciąża


  34/145

  Tytuł oryginału: Kaskada badań płynu owodniowego w prenatalnej ocenie dojrzałości płuc płodu.
  Tytuł angielski: Fetal lung maturity test cascade in amniotic fluid prenatal assessment.
  Autorzy: Sałacińska Barbara, Świątkowska Ewa, Wilczyński Jan, Krasomski Grzegorz
  Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.408-411, il., tab., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,663

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • płeć żeńska
 • ciąża


  35/145

  Tytuł oryginału: Porównanie wyników komputerowej analizy kardiotokogramów w ciąży bliźniaczej i pojedynczej.
  Tytuł angielski: Comparison between computerized cardiotocography analysis in twin and singleton pregnancies.
  Autorzy: Skoczylas Michał, Laudański Tadeusz
  Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.415-417, tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,663

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża
 • płód


  36/145

  Tytuł oryginału: Możliwości nowoczesnego laboratorium biologii molekularnej i cytogenetyki w diagnostyce perinatologicznej.
  Tytuł angielski: The diagnostic possibilities of modern molecular biology and cytogenetic laboratory in perinatology.
  Autorzy: Srebniak Małgorzata, Wawrzkiewicz Angelika, Kamiński Kazimierz
  Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.426-429, bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,663

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • ginekologia i położnictwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • płeć żeńska
 • ciąża


  37/145

  Tytuł oryginału: Pomiar ilości ciał lamelarnych w płynie owodniowym testem wstępnym w ocenie dojrzałości płuc płodu.
  Tytuł angielski: The measurement of count lamelar bodies in amiotic fluid with introductory test in estimation of maturity of fetal lungs.
  Autorzy: Świątkowska Ewa, Sałacińska Barbara, Wilczyński Jan
  Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.447-451, il., tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,663

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • płeć żeńska
 • ciąża


  38/145

  Tytuł oryginału: Wyniki badań dopplerowskich w naczyniach płodowo-macicznych a stężenie erytropoetyny w płynie owodniowym i we krwi pępowinowej.
  Tytuł angielski: Doppler flow velocimetry in feto-maternal circulation in relation to blood serum and amniotic fluid erythropoietin levels.
  Autorzy: Węgrzynowski Jerzy, Świderski Sławomir, Engel-Pietrzak Karina, Ronin-Walknowska Elżbieta
  Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.456-460, tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,663

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • płeć żeńska
 • ciąża


  39/145

  Tytuł oryginału: Przydatność badania echokardiograficznego płodu w ciąży powikłanej występowaniem anomalii pozasercowych - badania wieloośrodkowe.
  Tytuł angielski: Usefullness of fetal echocardiography in pregnancy complicated with extracardiac malformations - multicenter studies.
  Autorzy: Włoch Agata, Włoch Stanisław, Grettka Krzysztof, Łagan Jerzy, Kudła Marek, Sikora Jerzy, Olejek Anita, Kamiński Kazimierz, Rokicki Władysław, Respondek-Liberska Maria
  Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.466-475, il., tab., bibliogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,663

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • kardiologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • płeć żeńska
 • ciąża


  40/145

  Tytuł oryginału: Poród przedwczesny ukończony cięciem cesarskim.
  Tytuł angielski: Preterm delivery by caesarean section.
  Autorzy: Bakon Igor, Sikora Jerzy, Kellas Sylwia, Chromy Grzegorz, Włoch Stanisław, Nawrocki Michał, Kossowski Piotr
  Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.477-480, tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,663

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • noworodki
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża


  41/145

  Tytuł oryginału: Stężenie erytropoetyny we krwi pępowinowej jako wskaźnik niedotlenienia płodu w ciąży powikłanej cukrzycą : praca doktorska
  Autorzy: Meissner Wioletta, Biczysko Romuald (promot.).; Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego Katedra Ginekologii i Położnictwa, Klinika Położnictwa i Chorób Kobiecych w Poznaniu
  Źródło: [2002], [1], 81 k. : il., tab., bibliogr. 124 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19818

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • endokrynologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • noworodki
 • ciąża


  42/145

  Tytuł oryginału: Intrapartum cardiotocography and fetal pulse oximetry in assessing fetal hypoxia.
  Autorzy: Leszczyńska-Gorzelak B., Poniedziałek-Czajkowska E., Oleszczuk J.
  Źródło: Int. J. Gynecol. Obstet. 2002: 76 (1) s.9-14, tab., bibliogr. 20 poz.
  Sygnatura GBL: 312,925

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie angielskie: Objectives: A retrospective analysis of short-term variability (STV), a cardiotocography (CTG) parameter, in relation to fetal blood saturation values (FSpO2) obtained by fetal pulse oximetry. Methods: The study included 26 healthy pregnant women monitored continuously during delivery with both cardiotocography and fetal pulse oximetry. Results: Lower FSpO2 values were observed in the group showing STV levels ó 6.0 ms in the 1st stage of labor (44.7 ń 3.46 p.c. vs. 49.2 ń 1.8 p.c.), but this result was not statistically significant. In the 2nd stage of labor, FSpO2 values in the group with STV levels ó 6.0 ms were significantly lower than those with STV levels 6.0 ms (34.4 ń 2.9 p.c. vs. 43 ń 7.2 p.c.; P 0.001). A positive correlation was found between STV levels ó 6.0 ms and mean FSpO2 values in the 2nd stage of labor. Conclusions: 1. A significant relationship was observed between short-term variability in the cardiotocographic records and fetal blood saturation levels in the 2nd stage of labor. 2. Fetal pulse oximetry can be valuable in assessing fetal wellbeing, especially when CTG records are abnormal.


  43/145

  Tytuł oryginału: Zastosowanie oksykardiotokografii w porodzie bliźniaczym.
  Tytuł angielski: Twin delivery monitoring by pulse oximeter and cardiotocography.
  Autorzy: Skoczylas Michał, Laudański Tadeusz
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (1) s.19-23, il., tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono wyniki monitorowania stanu płodów podczas pięciu porodów bliźniąt drogami natury. Stan płodów oceniano na podstawie komputerowej analizy zapisów kardiotokograficznych w oparciu o system Sonicaid S 8000 firmy Oxford oraz przezskórnego monitorowania wysycenia tlenem krwi tętniczej płodów (FSpO2). W pracy wykorzystano kardiotokograf Meridian firmy Oxford, umożliwiający ciągłą jednoczasową rejestrację czynności serca obu płodów, czynności skurczowej macicy i saturacji krwi płodu, oraz pulsoksymetr refleksyjny firmy Nellcor N 400 z czujnikami jadnorazowymi FS 14B. Ponadto oceniano pourodzeniowy stan noworodka (skala APgar; pH krwi z tętnicy pępowinowej). Wykazano możliwość śródporodowego kardiotokograficznego i pulsoksymetrycznego monitorowania stanu obu bliźniąt i wskazano w przypadku porodu drogami natury na konieczność precyzyjnego, opartego na nowoczesnych technikach monitorowania stanu płodu.

  Streszczenie angielskie: The intrapartum management of multiple gestation continues to challenge the obstetrics profession. Electronic fetal heart rate monitoring and fetal pulse oximetry are used in clinical research to assess fetal well-being during labor. The objective of this study was to establish values of fetal arterial oxygen saturation (FSpO2) and some other parameters by dint of computerised analysis of cardiotocogram during twin delivery. 5 cases of vaginal twin deliveries at the Clinic of Perinatology of the Institute of Gynecology and Obstetrics Lodz Mecical University over the years 1988-1999 were reviewed. In four cases vertex-vertex twins were delivered vaginally, while in one case an assisted breech extraction was conducted on vertexnon vertex twins. The foetus was monitored continually with a Oxford S 8000 system and pulse oximeter Nellcor N-400. The medium parameters of computerised analysis of CTG and FSpO2 during progressive stages of labour were shown. Twin delivery needs modern fetal monitoring tools to provide the obstetrician information on well-being of the foetus. It is possible to monitor fetal oxygen saturation and CTG parameters in both of the twins during labour. The ability to measure fetal oxygen saturation especially during the second stage of twin labor adds critical information about fetal status and refines the interpretation of abnormal FHR patterns. Only after examining a large number of twin fetuses we can assess whether pulse oximetry in useful in management of labor.


  44/145

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Zakażenia drobnoustrojami chorobotwórczymi od zwierząt domowych. Zrozumienie zagrożeń i leczenie].
  Autorzy: Marczyńska Magdalena
  Źródło: Med. Dypl. 2002: 11 (1) s.49-50 - Tł. artyk. z czas. Postgraduate Medicine 2001; 110(1)
  Sygnatura GBL: 312,978

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • weterynaria
 • pediatria
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • ciąża


  45/145

  Tytuł oryginału: Radiologiczna ocena rozwoju nasad kości śródstopia u płodów ludzkich w różnych okresach życia płodowego.
  Tytuł angielski: Roentgenometric estimated of epiphysis of metatarsal, human's bones in the different periods of fetal life.
  Autorzy: Gawlikowska Aleksandra, Czerwiński Florian, Konstanty-Kurkiewicz Violetta, Teul Iwona
  Źródło: Pol. Prz. Radiol. 2002: 67 (2) s.24-26, il., tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 300,038

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Celem pracy byla ocena radiologiczna wielkości chrząstek nasadowych bliższych i dalszych kości śródstopia w różnych okresach życia płodowego oraz ocena wpływu tych wielkości na powstawanie nasad kości śródstopia. Badania objęły 28 płodów: 14 męskich i 14 żenskich. Oszacowano szerokość i pola powierzchni chrząstek nasadowych bliższych i dalszych kości śródstopia. Otrzymane wyniki pozwalają założyć, że punkt kostnienia nasady otrzymują chrząstki o mniejszej powierzchni natomiast kostnienie chrząstek o powierzchni większej w życiu płodowym odbywa się z punktów kostnienia trzonu.

  Streszczenie angielskie: The purpose of study was the roentgenometric estimation of the dimension of epiphysis of human's metatarsal bones in the different periods of fetal life. The research based on 28 human fetuses: 14 male and 14 female. Area and width of proximal and distal cartilage of metatarsal bones were assesed. The research showned that smaller cartilaginous gets epiphysis ossification centre, but bigger cartilaginous starts its ossification process from shaft ossification centre.


  46/145

  Tytuł oryginału: Trzepotanie przedsionków u noworodków.
  Tytuł angielski: Atrial flutter in neonates.
  Autorzy: Tomik Agnieszka, Piórecka-Makuła Anna, Wróblewska-Kałużewska Maria
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (2) s.165-169, il., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • noworodki
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Trzepotanie przedsionków występuje sporadycznie u noworodków, może rozpocząć się już w okresie życia płodowego. Przedstawiono postępowanie diagnostyczne i lecznicze u 3 noworodków z trzepotaniem przedsionków, ze szczególnym uwzględnieniem trudności w interpretacji zapisu EKG. Były to noworodki urodzone cięciem cesarskim z powodu stwierdzanej przed porodem tachykardii płodu, bez strukturalnej wady serca. U 1 noworodka arytmia była przyczyną obrzęku płodu i niewydolności krążenia. W leczeniu u wszystkich stosowano digoksynę, u 2 konieczne było zastosowanie amiodaronu. U wszystkich stosowano przez okres 8-12 mies. profilaktyczne leczenie antyarytmiczne.

  Streszczenie angielskie: Atrial flutter is a rather rare disease in neonates, but it can be observed even in fetal life. In this article we present 3 patients treated for atrial flutter, with particular consideration of difficulties in interpretation ECG. All of them were born by caesarean section due to fetal arrhythmia without any congenital heart pathology. One neonate was born with signs of hydroprs fetalis and heart failure. In all of the patients digoxin was used and in 2 cases amiodarone was need. Prophylaxis with antiarrhytmic drugs was continued up to 8-12 months.


  47/145

  Tytuł oryginału: Ocena wysycenia tlenem krwi płodowej (FSpO2) w przebiegu porodu podwodnego.
  Tytuł angielski: Evaluation of fetal oxygen saturation (FSpO2) in the course of under water labor.
  Autorzy: Laudański Tadeusz
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (2) s.116-119, tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: W pełni kontrolowanych, randomizowanych badaniach wykonano pomiary saturacji hemoglobiny krwi tętniczej płodu (RSpO2) podczas 25 porodów podwodnych i porównano je z wynikami uzyskanymi w 34 porodach prowadzonych w sposób klasyczny. Sródporodowe wysycenie tlenem krwi płodowej w I okresie porodu było porównywalne w obu grupach i wykazywało trend spadkowy w miarę postępu porodu. Natomiast w II okresie porodu stwierdzono istotnie statystycznie wyższe wartości FSpO2 w grupie porodów podwodnych. W dyskusji podkreślono, iż poród w wodzie stanowi delikatną i spokojną procedurę łagodną dla płodu.

  Streszczenie angielskie: During controlled, randomized prospective trials, fetal arterial hemoglobin saturation (FSpO2) was estimated during 25 underwater labors and compared to results obtained from 34 classical deliveries. Mean fetal hemoglobin saturation during the first stage of labor was similar in both groups while a gradual decreasing trend in fetal FSpO2 was noticed throughout the progress of labor. In the second stage of labor higher mean FSpO2 values were observed in the group of fetuses born underwater. The author emphasized in discussion that underwater labor constitutes delicate and mild procedure particularly for the fetus.


  48/145

  Tytuł oryginału: Wewnątrzmaciczna śmierć płodu - niedoskonałość metod nadzoru czy nieuchronność statystyczno-biologiczna - próba dyskusji na kanwie opisu kazuistycznego.
  Tytuł angielski: Intrauterine fetal death at term - imperfection of medical supervision methods or statistical-biological inevitability - attempt for discussion on the basis of case report.
  Autorzy: Gabryś Marian, Jędryka Marcin, Robaczyński Jacek
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (2) s.128-132, bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Przedstawiono opis samoistnego obumarcia donoszonego płodu, u którego nie stwierdzono wad rozwojowych ani widocznych nieprawidłowości zewnętrznych czy wewnętrznych, które mogłyby wyjaśnić dramatyczne zakończenie fizjologicznie - do momentu obumarcia - przebiegającej ciąży. Autorzy kwestionują możliwości wykrywcze zagrożenia płodu, którymi dotychczas dysponujemy, szczególnie przy braku wskazań do bardziej inwazyjnej diagnostyki - o ile taka mogłaby stworzyć lepsze możliwości. Nagła śmierć jest nieodłącznym aspektem naszego bytowania ziemskiego, dotycząc w takim samym stopniu okresu pre-, jaki postnatalnego. Popiera tę opinię przegląd najnowszego piśmiennictwa, dotyczącego tej kwestii.

  Streszczenie angielskie: There is a description of the case of unexplained intrauterine fetal death at term. The course of the pregnancy was regular. There were any sinister symptoms preceded and there were no malformation or other abnomralities observed there after. The preventive role of the more and more sophisticated antenatal monitoring is in the opinion of the authors questionable. Sudden prenatal and postnatal death seems to be an inevitable part of our existence. The similar conclusions from the present literature are quoted.


  49/145

  Tytuł oryginału: Rezonanas magnetyczny w diagnostyce prenatalnej.
  Tytuł angielski: Magnetic resonance imaging in prenatal diagnosis.
  Autorzy: Wermeński Kamil, Wagiel Krzysztof, Bekiesińska-Figatowska Monika, Ceran Alicja, Walecki Jerzy
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (2) s.142-149, il., bibliogr. 36 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • radiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód

  Streszczenie polskie: Autor omawia wartość metody rezonansu magnetycznego i jej miejsce w diagnostyce prenatalnej oraz znaczenie wyniku badania dla wyboru metod leczenia płodu i noworodka.

  Streszczenie angielskie: Author discusses methods of magnetic resonance imaging and in status in the prenatal diagnsosis as well as the impact of examination on the menagement plan for treatment of fetus and newborn.


  50/145

  Tytuł oryginału: Kliniczne i immunologiczne obserwacje w alloimmunologicznej małopłytkowości płodowo/noworodkowej.
  Tytuł angielski: Clinical and immunological observations in fetal/neonatal alloimmune thrombocytopenia.
  Autorzy: Uhrynowska Małgorzata, Maślanka Krystyna, Żupańska Barbara
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (3) s.197-202, tab., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • ginekologia i położnictwo
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • noworodki
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Przedstawiono 64 dzieci (urodzonych przez 48 matek), u których stwierdzono alloimmunologiczną małopłytkowość płodowo/noworodkową. Najczęstszą przyczyną powodującą tę chorobę są przeciwciała anty-HPA/a i działania profilaktyczne powinny zmierzać do oznaczania antygenu HPA1a u wszystkich kobiet ciężarnych.

  Streszczenie angielskie: Clinical and immunological observations in 64 neonates with feto/neonatal alloimmune thrombocytopenia (F/NAIT) delivered by 48 mothers were performed. The most important cause of F/NAIT are anti-HPA1a antibodies, thus all pregnant women should be examined for HPA1a antigen.


  51/145

  Tytuł oryginału: Alloimmunologiczna małopłytkowość płodowa - postępowanie i leczenie.
  Tytuł angielski: Fetal autoimmune thrombocytopenia - management and tratment.
  Autorzy: Uhrynowska Małgorzata, Dębski Romuald, Kępińska Małgorzata, Radomska Izabella, Żupańska Barbara
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (3) s.203-208, tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Przeanalizowano sposób postępowania i leczenia (ivIG i przetaczanie dopłodowe koncentratów krwinek płytkowych) w 10 przypadkach alloimmunologicznej małopłytkowości płodowej (AIMP). Chorobę tę rozpoznawano na podstawie stwierdzenia małopłytkowości we krwi płodowej pobranej podczas kordocentezy, wykrycia w surowicach matek swoistych przeciwciał płytkowych i rozpoznania alloimmunologicznej małopłytkowości noworodkowej (AIMN) w poprzednich ciążach.

  Streszczenie angielskie: Analysis of the treatment (iv IG and intrauterine platelet transfusion) of 10 cases with alloimmune fetal thrombocytopenia (FAIT) was performed. The disease was diagnosed if the platelet count in the cord blood was low, platelet specific alloantibodies in maternal serum were found and the mother delivered a child with neonatal alloimne thrombocytopenai (NAIT) in the past.


  52/145

  Tytuł oryginału: Wpływ okręcenia pepowiną szyi płodu na śródporodowe wysycenie tlenem jego krwi tętniczej.
  Tytuł angielski: The effect of umbilical cord encirclement on fetal arterial oxygen saturation values.
  Autorzy: Skoczylas Michał, Laudański Tadeusz
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (5) s.435-438, il., tab., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: W pracy porównano wyniki śródporodowego monitorowania utlenowania krwi tętniczej płodu w przypadku występowania okręcenia pępowiną szyi płodu oraz jego braku. Badaniami objęto 46 rodzących, w 15 przypadkach występowało jednokrotne okręcenie pepowiną szyi płodu, które stwierdzano retrospektywnie po porodzie. W pracy wykorzystano kardiotokograf Meridian firmy Oxford, umożliwiający ciagłą jednoczasową rejestrację czynności serca płodu, czynności skurczowej macicy i saturacji krwi płodu, oraz pulsoksymetr refleksyjny firmy Nellcor N400 z czujnikami jednorazowymi FS 14B. Pzredstawiono śródporodowe wysycenie hemoglobiny tlenem (FSpO2) w naczyniach tętniczych płodu w poszczególnych okresach porodu u rodzących obu badanych grup. W przypadku występowania okręcenia pepowiną szyi płodu stwierdzono istotne zmniejszenie utlenowania krwi tętniczej w drugim okresie porodu przy braku istotnego wpływu na saturację krwi płodu w pierwszym okresie porodu.

  Streszczenie angielskie: Aim: Our purpose was to study fetal arterial oxygen saturation trends by continuous pulse oximetry during labour in subkjects with an dwithout umbilical cord encirclement. Material and methods: The study was carried out in 46 pregnant women in the 38,9 ń 1,4 weeks of pregnancy and the 15 of them with umbilical cord encirclement, estabilished respectively after delivery. The fetus was monitored continuously with an Oxford S 8000 system and pulse oximeter Nellcor N-400. The medium parameters of FSpO2 values during progressive stages of labour in both groups were shown. The importance of the correlation was assesses using the t-Student's table of N-2 degree of freedom. Results: In those two groups no significant difference between FspO2 value in first stage of labour was found. In second stage of labour our study showed tendency for higher oxygen saturation values in foetuses without umbilical cord compression.


  53/145

  Tytuł oryginału: Nowe perspektywy profilatyki i leczenia chorób dziedzicznych i wad płodu.
  Tytuł angielski: New perspectives of the prevention and treatment of inherited diseases and congenital malformations in the fetus.
  Autorzy: Pietrzyk Jacek J.
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 supl. 1: Międzynarodowa konferencja "Postępy w neonatologii" s.1-5, bibliogr. 39 poz., sum. - Międzynarodowa konferencja pt. Postępy w neonatologii Kraków 18-20.04. 2002
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód

  Streszczenie polskie: Postęp jaki dokonał się w zakresie genetyki klinicznej w połączeniu z nowoczesnymi technikami diagnostycznymi pozwolił na lepszy wgląd w skomplikowane mechanizmy najwcześniejsdzych okresów rozwoju ontogenetycznego człowieka. Coraz częściej dzięki nowoczesnej diagnostyce prenatalnej znany jest fenotyp płodu, co zachęca do rozważenia celowości zstosowanaia technik terapeutycznych. Nowoczesne techniki mikrochirurgiczne wraz z metodami laparoskopowymi stworzyły możliwości chirurgicznej korekty wad rozwojowych. W pracy przedstawiono założenia oraz wyniki leczenia płodów w przypadku niektórych chorób genetycznych oraz wad rozwojowych. Omówiono metody leczenia farmakologicznego oraz chirurgii płodu. Przedstawiono perspektywy związane z możliwością wprowadzenia terapii genowej in utero u człowieka, zwracając uwagę na potencjalne korzyści i zagrożenia związane z tą metodą. Podsumowaniem omówienia najważniejszych osiągnięć w zakresie terapii płodu stanwoią rozważania nad etycznymi i moralnymi wyzwaniami jakie pojawiły się z chwilą powstania realnych możliwości dla terapeutycznych interwencji in utero.

  Streszczenie angielskie: Advances in medical genetics combined with diagnostic technologies provides a better insight into complicated mechanisms of early human ontogenesis. Due to the availably of the methods of prenatal diagnaosis, more nad more frequently the phenotype of the fetus can be precisely defined. This fact stimulates the consideration on the feasibility of fetal therapy. New techniques of microsurgery combined with laparoscopy provides a new modalities for surgical correction of congenital malformations. The paper describes the rationales and the outcome of the treatments of the fetuses affected with selected genetic diseases genetic diseases and congenital malformations. The method of pharmacological and surgical treatment of the fetures are describes. The perspective for in utero gene therapy in humans are discussed with an emphasis on the potential benefis and risks related to this technology. Finally the paper presents the considerations on ethical and moral challenges, created by the advent of new therapeutic interventions in utero.


  54/145

  Tytuł oryginału: Wartość kliniczna oznaczeń stężeń hipoksantyny w diagnostyce niedotlenienia u noworodka.
  Tytuł angielski: Clinical value of hypoxanthine concentration assays in diagnosis of hypoxia in newborns.
  Autorzy: Szczapa-Krenz Hanna, Gadzinowski Janusz, Szymankiewicz Marta, Bręborowicz Grzegorz H., Hermann Tadeusz
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 supl. 1: Międzynarodowa konferencja "Postępy w neonatologii" s.73-77, il., tab., bibliogr. 19 poz., sum. - Międzynarodowa konferencja pt. Postępy w neonatologii Kraków 18-20.04. 2002
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • płód
 • noworodki

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena przydatności oznaczania stężeń hipooksantyny (HIP) w diagnostyce niedotlenienia okołoporodowego u nowordków. Stężenia HIP (metodą HPLC) oznaczono we krwi z tętnicy pępowinowej w grupie 145 noworodków. Badaniem objęto noworodki donoszone oraz wcześniaki, zdrowe i po przebytym niedotlenieniu. Do grupy noworodków niedotlenionych kwalifikowano noworodki z pH 7,15 i BE -7,0 mmol/l lub PaO2 10 mmHg. Obniżone wartości pH, PaO2 i BE korelowały ze zwiększonymi wartościami HIP. Najwyższe wartości współczynnikóww korelacji obserwowano pomiędzy HIP i PaO2. Wykazano obecność statystycznie istotnych różnic stężeń HIP pomiędzy grupą noworodków zdrowych i niedotlenionych. Uzyskane wyniki wykazują, żę HIP jest ważnym wskaźnikiem w detekcji niedotlenienia. Zwiększone wartości HIP potwierdzały przebyte niedotlenienie niezależnie od stopnia dojrzałości noworodków.

  Streszczenie angielskie: The puropse of this study was to asses the usefulness of hypoxanthine (HYP) concentration as an indicator of hypoxia. Concentration of HYP (HPLC method) in the umbilical arterial cord blood was determined in 145 newborns. Newborns were studied in four groups: premature asphyxiated, term asphyxiated, premature non-asphyxiated, term non-asphyxiatewd. Newborns were clasified as hypoxic if they had: pH 7.15, BE -7.0 mmol or PaO2 10 mmHg. Reduced umbilical arterial pH, PaO2 and BE correlatedd directly with increased concentrations of HYP. The highest correlations were observed for HYP and PaO2. The levels of HYP for asphyxiated and non-asphyxiated newborns were different. The results show that HYP concentrations is an important indicator in detection of asphyxia in newborns. Strong correlation between parameters of acid base balance and HYP concentration was observed in the studiedd groups. Increased concentration of HYP confirms intrauterine hypoxia independently of maturity.


  55/145

  Tytuł oryginału: Fluorescence in situ hybridization (FISH) - application in research and diagnostics.
  Autorzy: Budny B., Kanik M., Latos-Bieleńska A[nna]
  Źródło: Folia Histochem. Cytobiol. 2002: 40 (2) s.107-108, il., bibliogr 10 poz. - Konferencja pt. Cytometria przepływowa i ilościowa, mikroskopia w diagnostyce medycznej Poznań 21-22.05. 2001
  Sygnatura GBL: 304,846

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kazuistyczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • niemowlęta
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The methods of molecular cytogenetics, in particular fluorescence in situ hybridization (FISH), are widely applied in cytogenetics for identification of numerical and structural chromosomal abnormalities, which are difficult to detect by routine cytogenetic techniques. Due to many advantages, FISH is used in research (gene mapping, gene expression studies, interspecies chromosome homology), and clinical diagnostics (chromosomal aberrations analysis in pre- and postnatal diagnostics, onclology). The techniques of in situ hybridization (ISH) are often employed in addition to classical banding techniques, in case where binding pattern is not reliable. This paper focusts on particular clinical examples, wher FISh was successfully used to identify structural and numerical chromosomal aberrations.


  56/145

  Tytuł oryginału: [I Interaktywna Konferencja Naukowa "Aktualne problemy perinatologii i ginekologii"].
  Autorzy: Kamiński Kazimierz
  Źródło: Ginekol. Prakt. 2002: 10 (1) s.3-51, il., tab., bibliogr. [przy artyk.], sum. - 1 Interaktywna Konferencja Naukowa pt. Aktualne problemy perinatologii i ginekologii Zabrze - Szczyrk 03-06.04. 2002 - Część mater. zamieszczono w formie streszcz.
  Sygnatura GBL: 313,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • streszczenie

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód


  57/145

  Tytuł oryginału: Biochemiczna i dopplerowska ocena funkcji nerek płodu przed podjęciem decyzji o terapii wewnątrzmacicznej w przypadkach uropatii zaporowych.
  Tytuł angielski: Biochemical and doppler evaluation of the fetal kidney function before intrauterine therapy in fetuses with obstructive uropathy.
  Autorzy: Wyrwas Dorota, Borowski Dariusz, Szaflik Krzysztof
  Źródło: Ginekol. Prakt. 2002: 10 (1) s.39-42, bibliogr. 14 poz., sum. - 1 Interaktywna Konferencja Naukowa pt. Aktualne problemy perinatologii i ginekologii Zabrze - Szczyrk 03-06.04. 2002
  Sygnatura GBL: 313,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • nefrologia
 • radiologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Uropatie zaporowe są przykładem nieprawidłowości, w których proste anomalie anatomiczne, np. obecność zastawki cewki tylnej czy atrezja cewki powodują szkodliwy, destrukcyjny wpływ na rozwijający się płód. Celem pracy była ocena biochemiczna i dopplerowska funkcji nerek płodu przed podjęciem decyzji o terapii wewnątrzmacicznej w przypadkach uropatii zaporowych. Ocenie poddano 93 płody w rozpoznaną prenatalnie uropatią zaporową. Przed leczeniem ultrasonograficznie oceniano wielkość pęcherza moczowego, stopień wodonercza, AFI, przepływy dopplerowskie w naczyniach nerkowych. Analizie poddano także markery biochemiczne moczu płodów: beta-2-mikroglobulinę, Na+, Caý+, Cl osmolarność. Wartości PI przed 30 hbd dla grupy z uropatią były statystycznie niższe niż dla grupy ciąży fizjologicznej. Wraz z zaawansowaniem ciąży różnica ta malała i powyżej 30 hdb nie była istotna statystycznie. W badanej grupie uzyskano wartości beta-2-mikroglobuliny w przedziale 0,82 - 19,6 mg/l. Terapią wewnątrzmaciczną objęto 34 płody z wartościami 0,82 - 12 l mg/l. Analizowane prognostyczne parametry moczu płodu pozwoliły ocenić prawidłową funckję nerek płodu i sprecyzować ostateczną diagnozę. Poszerzenie diagnostyki prenatalnej w przypadkach uropatii zaporowej o ocenę biochemiczną moczu płodu i analizę dopplerowską przepływów w naczyniach nerkowych pozwoliło na precyzyjną kwalifikację pacjentek do założenia shuntu pęcherzowo-owodniowego i trafniejszą oceną rokowniczą funkcji nerek płodu.

  Streszczenie angielskie: Fetal obstructive uropathy is simple to diagnose. Drainage of the pathologically enlarged fetal bladder avoids development of hydronephrosis and destruction of kidneys and obviously, prevents development of secondary oligohydramnios and pulmonary hypoplasia. The aim of our study was evaluation of Doppler indices in renal vessels and biochemical markers in fetal urine in cases with severe obstructive uropathy. In the study, there were included 93 fetuses with obstructive uropathy and in utero shunting. After the procedure, patients were hospitalized and serial sonographic examination were performed to evaluate shunt function. Bladder size, presence and size of hydronephrosis, Doppler indices, biochemical markers and volume of amniotic fluid were evaluated. Surgical intervention in utero was performed in 34 fetuses. In pregnancies at gestational age below 26 weeks complicated by the uropathy, the PI was significantly lower with the mean value of 1.57. Urinary sodium and calcium were significantly higher in fetuses with urinary tract obstruction. The highest sensitivity in the detection of renal dysfunction was shown by urinary calcium (100 p.c.) whereas urinary sodium showed the best specificity (80 p.c.). Median value of Apgar score was 8 pts at 1 min, weight at delivery was between 1300-3750 g. Bladder drainage enables delivery of newborns with a good perinatal outcome, without pulmonary hypoplasia. The PI was significantly power in pregnancies complicated by obstructive uropathy at the gestational age below 26 weeks. Renal damage ...


  58/145

  Tytuł oryginału: Early occurring neuronal migration and maturation disorders.
  Autorzy: Dąmbska Maria
  Źródło: Folia Neuropathol. 2002: 40 (1) s.39-42, il., bibliogr. 6 poz.
  Sygnatura GBL: 304,961

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: This case report presents severe malformations of the central nervous system as a result of a pathological process occurring very early during development. Abnormal maturation and migration of neuroblasts were seen in all cerebral structures. Such changes are most often genetically determined, but in our case the analysis of their aetiology was not available.


  59/145

  Tytuł oryginału: Przydatność badania echokardiograficznego płodu w diagnostyce Zespołu Downa na podstawie danych z Zakładu Diagnostyki Wad Wrodzonych Instytutu "Centrum Zdrowia Matki Polki" w Łodzi w latach 1994-1999.
  Tytuł angielski: Usefulness of fetal echocardiography in the prenatal diagnosis of Down Syndrome based on material from Department for Diagnosis of Congenital Malforamaton's of the Instytute "Polish Mother's Memorial Hospital" in Lodz between 1994-1999. P. 1.
  Autorzy: Krasoń Aneta, Kaczmarek Piotr, Janiak Katarzyna, Piotrowicz Małgorzata, Nowicki Grzegorz, Respondek-Liberska Maria
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (3) s.177-182, il., bibliogr. 5 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • ginekologia i położnictwo
 • kardiologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: W okresie od 1994-1999 w ZDWW i "CZMP" przeprowadzono badania USG+ECHO u 40 płodów z Zespołem Downa (T21). W naszej serii przypadków większość noworodków z T21 pochodziła z ciąż niskiego ryzyka. Anomalie kardiologiczne stanowiły 75 proc. patologii stwierdzanej u płodów z T21. Najczęściej diagnozowaną prenatalnie wadą strukturalną mogącą sugerować T21 była wada serca (72 proc.) pod postacią wspólnego kanału przedsionkowo-komorowego (w 13 na 18 przypadków). Badanie echokardiograficzne płodu wydaje się być przydatne do wyłonienia z grupy ciężarnych niskiego ryzyka potencjalnych kandydatek do badań cytogenetycznych w kierunku T21.

  Streszczenie angielskie: Between 1994-1999 at the Department for Diagnosis of Congenital Malformations at the PPMH Institute there were ultrasound and echocardiography examinations performed in 40 fetuses with Down Syndrome. In our study most of the case come from low risk groups of pregnant women. Congenital heart defects (AV-canal in 13/18 cases) were the most common anomalies diagnosed prenatally in fetuses with Down Syndrome. In fetuses with DS, funcional cardiac anomalies with normal heart anatomy were recorded: disproportion and hypertrophy in 4/12 cases, tricuspid valve regurgitation, bright spot and pericardial effusion in 3/12 cases. The aim of our study was a retrospective analysis of fetuses with DS, which were diagnosed at the Department for Diagnosis of Congenital at the Institute of "PMMH" in 1994-1999 years.


  60/145

  Tytuł oryginału: Przydatność badania sonograficznego płodu w diagnostyce Zespołu Downa na podstawie danych z Zakładu Diagnostyki Wad Wrodzonych Instytutu "Centrum Zdrowia Matki Polki" w Łodzi w latach 1994-1999.
  Tytuł angielski: Usefulness of fetal sonography in the prenatal diagnosis of Down Syndrome based on material from Department for Diagnosis of Congenital Malforamaton's of the Instytute "Polish Mother's Memorial Hospital" in Lodz between 1994-1999. P. 2.
  Autorzy: Krasoń Aneta, Kaczmarek Piotr, Janiak Katarzyna, Piotrowicz Małgorzta, Nowicki Grzegorz, Respondek-Liberska Maria
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (3) s.183-187, tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • ginekologia i położnictwo
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: W okresie od 1994-1999 w ZDWW i "CZMP" przeprowadzono badania USG+ECHO u 40 płodów z Zespołem Downa (T21). W naszej serii przypadków większość noworodków z T21 pochodziła z ciąż niskiego ryzyka. Anomalie pozasercowe stanowiły 25 proc. patologii stwierdzanej u płodów z T21. Najczęściej diagnozowaną prenatalnie wadą strukturalną pozasercową u płodów z T21 była wada przewodu pokarmowego pod postacią niedrożności dwunastnicy w 13/40 = 32,5 proc. przypadków.

  Streszczenie angielskie: In the years 1994-1999 at the Department for Diagnosis of Congenital Malformations at the PPMH Institute, there were ultrasound and echocardiography examinations pewrformed in 40 fetuses with Down Syndrome. In our study most of the cases from low risk groups of pregnant women. Extracardiac malformations were diagnosed prenatally in 25 p.c. fetuses with Down Syndrome. The most common anomaly from extracardiac malformations was duodenal atresia (13/40 cases - 32,5 p.c.).


  61/145

  Tytuł oryginału: Zastosowanie pulsoksymetrii i elektrokardiografii płodowej w diagnostyce stanów zagrożenia płodu podczas porodu.
  Autorzy: Markwitz Wiesław
  Opracowanie edytorskie: Słomko Zbigniew (red.), Bręborowicz Grzegorz H. (red.), Gadzinowski Janusz (red.).
  Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002 supl.24 s.1-97, il., tab., bibliogr. 252 poz.
  Sygnatura GBL: 313,663

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód


  62/145

  Tytuł oryginału: Wokół argumentu potencjalności w dyskusji o początku życia.
  Tytuł angielski: On question concerning the beginning of human life.
  Autorzy: Reroń Tadeusz
  Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (1) suppl. 1 s.39-48, sum. - Konferencja naukowa pt. Człowiek, medycyna, kultura fizyczna Wrocław 25-26.04. 2002
  Sygnatura GBL: 313,451

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód

  Streszczenie polskie: Jednym z kluczowch zagadnień bioetyki jest określenie statusu dziecka nienarodzonego. Poszukiwanie odpowiedzi na pytanie czy embrion ludzki jest osobą, czy też jedynie skupiskiem komórek, które dopiero z czasem dadzą początek istnieniu ludzkiemu, będzie implikowało sposób zachowania wobec człowieka jako osoby, nie tylko ze strony personelu medycznego, ale również całych społeczeństw. Spór o status nienarodzonego zdaje się coraz bardziej nasilać wraz z rozwojem biotechnologii. Często w imię postępu odmawia się dziecku poczętemu statusu osoby ludzkiej, aby w ten sposób usprawiedliwić różne działania niejednokrotnie skierowane przeciwko życiu tych najmniejszych i najbardziej niewinnych istot ludzkich. Pytanie o ontyczny status dziecka poczętego, jest pytaniem o to, w którym momencie poczęte dziecko staje się człowiekiem, pełnoprawną osobą. Rozstrzygnięcie tego problemu jest niezwykle ważne, ponieważ stanowi podstawę kwalifikacji moralnej działań dotyczących owej nienarodzonej jeszcze istoty ludzkiej. Sposobem odpowiedzi na postawione pytania będzie próba weryfikacji jednego z najbardziej znanych współcześnie kryteriów, które w opinii ich zwolenników mają decydować o człowieczeństwie nasciturusa, jakim jest zasada potencjalności. Zasada potencjalności mówi, że zygota to nic innego jak dorosły czowiek, ale in potentia, w związku z czym jest czynem o tyle moralnie złym, że jest unicestwieniem człowieka. Uznając ludzki zarodek za potencjalnego na razie człowieka, w praktyce ...

  Streszczenie angielskie: Medical interference in case of an adult take into account his dignity and rights that he is entitled to. However, in case of human zygote, embryo or fetus, these principles are not univocal any more. Their ambivalence often results in understanding the status of human being in its very beginning. Does the human embryo in its earliest phase of life make its life in a full sense? In connection with this the embryo is entitled to personal dignity and should be assured of full protection. Answering the question if the unborn, from the very beginning of its development, is a person, would solve many controversies which have appeared in the field of present biomedicine. The defining of the ontological status of the embryou could permit to formulate the specific "card of human embryo's rights" which could enable to show respect to every human being regardless of the period of life. Church has always proclaimed particular value and immunity ("sanctity") of human life. From the very beginning till now Church have been teaching that no-one has the right to seek human life which is God's gift. Human life is inviolable. In the connection with that human life is sacred, one should respect it from the very beginning and try to learn all the contemporary criteria of humanity. At the moment one can run across many criteria of humanity. At the moment one can run across many criteria of humanity. Some of them declare for humanity from the very beginning, others point out the later ...


  63/145

  Tytuł oryginału: Ciąża, mikrochimeryzm i choroby autoimmunologiczne.
  Tytuł angielski: Pregnancy, microchimerism, and autoimmune disease.
  Autorzy: Nowakowska Beata
  Źródło: Post. Hig. 2002: 56 (2) s.127-137, bibliogr. [71] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,727

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie angielskie: Microchimerism is defined by the presence within an individual of low level of cells derived from a different individual. The main, natural source of microchimerism is pregnancy. The migration of fetal cells into maternal blood pregnancy has become an accepted fact. The maternal cells can also be found in the fetal circulation. Recent studies indicate that cells can persist in the maternal circulation for years after pregnancy. Maternal cells can also persist in her progeny. The autoimmune diseases are a diverse group of diseorders. Many of them are of unknown etiology. Women are disproportionately affected by autoimmune disease and the incidence of some autoimmune disease in women peak following childbearing years. The integration of observation from differing fields of medicine has led to the consideration that microchimerism may be involved in the pathogenesis of some autoimmune diseases. Early results offer support for a potential role of microchimerism in SSc. The aim of this paper is to present current knowledge about this problem.


  64/145

  Tytuł oryginału: Wpływ zaburzeń metabolicznych w czasie ciąży na powikłania okołoporodowe i rozwój potomstwa kobiet chorych na cukrzycę.
  Tytuł angielski: Effect of pregnancy metabolic disorders on perinatal complications and development of diabetic women progeny.
  Autorzy: Ircha Grażyna
  Źródło: Neurol. Dziec. 2002: 11 (21) s.65-72, il., tab., bibliogr. 36 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,367

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • noworodki
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Cukrzyca w czasie ciąży niesie wiele zagrożeń dla matki, przebiegu ciąży, rozwijającego się płodu i noworodka. Największe ryzyko powikłań płodowo-okołoporodowych związane jest z nasileniem się zaburzeń metabolicznych w przebiegu cukrzycy insulinozależnej u matki. Wieloczynnikowy łączący się z hiperglikemią, mechanizm uszkodzenia płodu nie został całkowicie wyjaśniony. Hiperglikemia na początku ciąży w czasie organogenezy może spowodować poronienie lub wystąpienie wad wrodzonych u potomstwa. W drugim i trzecim trymestrze doprowadza do dystrofii lub makrosomii płodu. W trzecim trymestrze przyczynia się do niedotlenienia płodu. Może doprowadzić do przedwczesnego porodu i wystąpienia u noworodka zespołu zaburzeń oddychania, policytemii, hipoglikemii, hiperbilirubinemii, hipokalcemii i hipomagnezemii. Umieralność okołoporodowa kobiet chorych na cukrzycę i ich dzieci zbliża się obecnie do poziomu stwierdzanego w ogólnej populacji. Ryzyko wystąpienia wad wrodzonych, dystrofii, makrosomii, wcześniactwa, zaburzeń adaptacyjnych w okresie okołoporodowym oraz dysharmonii lub opóźnienia rozwoju psychoruchowego jest nadal wyższe u potomstwa matek z cukrzycą niż u dzieci matek zdrowych.

  Streszczenie angielskie: Diabetes inpregnancy brings a number of risks for the mother, the pregnancy course, the developing fetus and the newborn. The highest risk of fetal-perinatal complications is connected with the intensification of metabolic disorders in the course of mother's insulin-dependent diabetes. Multifactorial, linked with hyperglicemia mechanism of fetus damage has not been fully explained so far. The occurrence of hyperglicemia at the beginning of pregnancy, during organogenesis, may result in spontaneous abortion or occurrence of congenital anomaly in progeny. In the second and third trimester it leads to dystrophy or fetus macrosomia. In the third trimester it causes or deepens anoxia and may be the cause of premature birth as well as of occurrence of respiratory distress, polycythemia, hypoglycemia, heperbilirubinemia and hypomagnesemia. Perinatal mortality among diabetic women and their children is at present close to that of general population. The risk congenital malformations, dystrophy, macrosomia, prematurity, perinatal disturbances and disharmony or psychomotor development delay is still higher in progeny of diabetic mothers than in children of healthy mothers.


  65/145

  Tytuł oryginału: Badania nad metodyczną wartością dwustronnej perfuzji zrazika łożyska ludzkiego in vitro sposobem Schneidera w modyfikacji Millera.
  Tytuł angielski: The dually perfused human placenta by Schneider method modified by Miller. [P.] 2: Changes of arterial and venous fetal blood pressure.
  Autorzy: Łopucki Maciej, Szymczyk Grzegorz, Polak Grzegorz, Rogowska Wanda, Wiktor Henryk, Kotarski Jan
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (8) s.658-661, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • ciąża
 • in vitro

  Streszczenie polskie: Badania pomiaru ciśnienia tętniczego (RR) układu krążenia płodowego przeprowadzono w czasie perfuzji 7 zrazików łożysk ludzkich. Eksperymenty wykonano za pomocą techniki z tzw. "recyrkulacją" w czasie 180 minut. Odczyty RR dokonano za pomocą manometru rtęciowego co 5 minut, natomiast analizie statystycznej poddano wyniki oznaczeń w przedziałach 30 min. (z 0, 30, 60, 90, 120, 150 i 180 min. doświadczenia). Nie stwierdzono różnic istotnych statystycznie pomiędzy badanymi grupami w przebiegu trwania perfuzji. Badania własne potwierdzają przydatność tej metody do dalszych doświadczeń nad indukcją nadciśnienia wywołanego w tkance łożyska ludzkiego.

  Streszczenie angielskie: The study was carried out on 7 human placental cotyledons. Placental perfusions performed by Schneider method modified by Miller were conducted for 180 min. assessment of arterial and venous pressure in fetal blood was performed. There were no statistically signifigant differencies between obtained values of perfusion pressure obtained the experiment. The range of vessels perfusion resistance was stable during the experiment. The results ot this study lead to conclusion thaat the method used can be valuaable for assessment of other perfusion liquid parameters and introduced to subsequent experiments.


  66/145

  Tytuł oryginału: The effect of oxidized lipoproteins (o-LDL) activity in pregnancies complicated by preeclampsia - role of o-LDL antibodies.
  Autorzy: Pawłowicz P[aweł], Stetkiewicz T., Wilczyński J.
  Źródło: Pol. J. Gynaecol. Investig. 2002: 4 (3) s.153-158, tab., bibliogr. 27 poz.
  Sygnatura GBL: 313,538

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie angielskie: The aim of the study is to explain the influence of plasma oxidized lipoproteins on placenta function in pregnancies complicated by preeclampsia and in consequence, on fetal intrauterine asphyxia. Patients and methods: We studied 227 pregnant women between 32th and 40th week of gestation. Study group consisted of 159 pregnant women with preeclampsia. Control group included 118 healthy pregnant women. The level of oxidative stress was estimeted by circulating antibodies anti-O-LDL (oLAB) mesurement in pregnant women plasma. Antibodies anti-O-LDL (oLAB) was measured in plasma using immunoenzymatic method detecting autoantibodies IgG against oxidized plasmatic low density lipoproteins (LDL). Fetal well-being evaluation was based on computer analysis of CTG record (Oxford) and on blood flows measurements in umbilical and middle cerebral arteries of fetus. Results: The values of oLAB levels were higher for the study group than for the control group. Conclusions: In pregnancies complicated by preeclampsia, oxidative stress increase was noted, that index is elevated anti oLDL antibodies (oLAB) concentration.


  67/145

  Tytuł oryginału: Alergizacja w życiu płodowym.
  Tytuł angielski: Allergic sensitization in fetal life.
  Autorzy: Bręborowicz Anna
  Źródło: Alerg. Astma Immunol. 2002: 7 supl. 2: Alergia, astma immunologia kliniczna: IV Konferencja Środkowo-Europejska: materiały naukowe s.73-77, bibliogr. 39 poz., sum. - 4 Konferencja Środkowo-Europejska pt. Alergia, astma, immunologia kliniczna Łódź 12-15.06. 2002
  Sygnatura GBL: 313,342

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • noworodki

  Streszczenie polskie: Wszystkie noworodki rodzą się z polaryzacją odpowiedzi immunol. w kierunku dominacji limfocytów Th2, co gwarantuje matczyną tolerancję częściowo obcego antygenowo płodu. Takie ukierunkowanie jest być może wzmocnione przez fenotyp Th2 matek z atopią. Dalszy kierunek rozwoju odpowiedzi immunol. zależy od predyspozycji genetycznej i wpływów środowiska. Obecność IgE w krwi pępowinowej, w płynie owodniowym oraz proliferacja limfocytów krwi pępowinowej po stymulacji alergenami pokarmowymi i wziewnymi wskazują na to, że proces alergizacji może rozpoczynać się już w życiu wewnątrzmacicznym. Ewentualne implikacje terapeutyczne tych spostrzeżeń wymagają dalszych badań.

  Streszczenie angielskie: All newborns present predominance of Th2-type cytokine response which is vital to successful pregnancy. The development of such phenotype may be enhanced by Th2 polarization of immune system in atopic mothers. Postnatal maturation depends on genetic predisposition and is modified by environmental factor. Discovery of IgE in cord blood and amniotic fluid and proliferative response of cord blood mononuclear cells to common food and inhalant allergens confirm prenatal origin of allergic sensitization. Practical implications of such observations should be verified.


  68/145

  Tytuł oryginału: Tarczyca a ciąża - fizjologia i patologia.
  Tytuł angielski: Thyroid gland and pregnancy - physiology and pathology.
  Autorzy: Łącka Katarzyna, Łakoma Hanna
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (7/8) s.450-462, il., tab., bibliogr. 31 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • endokrynologia
 • ginekologia i położnictwo
 • radiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża
 • płód
 • noworodki

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono zmiany w czynności i strukturze gruczołu tarczowego zachodzące u ciężarnych kobiet, ze szczególnym uwzględnieniem zmian w obrazie USG, stężeń TSH, wolnej tyroksyny (FT4), całkowitej tyroksyny (TT4), całkowitej trijodotyroniny (TT3), odwrotnej trijodotyroniny (rT3), globuliny wiążącej tyroksyne (TBG), tyreoglobuliny (Tg) oraz zmian w metabolizmie. Zwrócono uwagę na trudności w ustaleniu rozpoznania zarówno nadczynności, jak i niedoczynności tarczycy u kobiet w ciąży. Przedstawiono nowoczesne poglądy na temat leczenia tarczycy u ciężarnych. ponadto opisano czynności tarczycy i jej zaburzenia, ktore mogą wystąpić u płodu i noworodka.

  Streszczenie angielskie: Changes in thyroid function and structure during pregnancy, including abnormalities in thyroid ultrasonography. Levels of thyroid stimulating hormone (TSH), free thyroxine (FT4), total thyroxine (TT4), total triiodothyronine (TT3), reverse triiodothyronine (rT3), thyroxin binding globulin (TBG) and thyreoglobulin (Tg) as well as the changes in metabolism have been presented. Difficulties in the diagnostics of hyperthyrodism and hypothyrodism in pregnant women have been described. In addition modern ideas about the treatmwent of thyroid dysfunction in this period of woman life have been presented. Furthermore thyroid physiology and pathology in fetus and newborn have been described.


  69/145

  Tytuł oryginału: Embryonic stem cell research: the relevance of ethics in the progress of science.
  Autorzy: Ruiz-Canela Miguel
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (5) s.SR21-SR26, il., bibliogr. 50 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód

  Streszczenie angielskie: Experimentation with embryonic stem (ES) cells has become an important breakthrough in medical research. However, it is also a source of controversy, because it requires the destruction of the human embryos used to derive ES cells. This paper deals with some of the ethical issues concerning ES cell research. To begin with, the terms used in the debate on the wthical status of the human embryo need to be defined. Apart form the presumed benefits of ES cell research, we should also consider such issues as the strong opposition to this reseach by a large part of society, who argue in favour of protecting and respecting human embryos; the fragility and defenseless of human embryos; and the contradiction in terms inherent in the statement that human embryos must be treated with respect. Secondly, we should focus on possible conflicts between the financial, scentific, and ethical aspects of this debate. Thirdly, the significance of social and political debate requires clear and complete information that takes all consequences into account. Finally, the paper suggests how multipotent adult stem cell research may be an optimal and realistic alternative to ES cell research.


  70/145

  Tytuł oryginału: Symptomatic annular pancreas in newborns.
  Autorzy: Sencan Aydyn, Mir Erol, Gnsar Cneyt, Akcora Blent
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (6) s.CR434-CR437, tab., bibliogr. 18 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • noworodki

  Streszczenie angielskie: The pancreas exhibits various types of anomalies, including aplasia, dysplasia, pancreatc cysts, duplication, and ectopis, of which the most common is annular pancreas. This stdy describes the characteristic features of 7 cases of annular pancreas diagnosed during exploration. Seven newborns undergoing surgery for annular pancreas from 1990 to 1998 were analyzed. The cases were evaluated according to birth weight, sex, symptoms, methods of diagnosis, associated anomalies, and surgical treatment modalities. The mean birth weight of the patients was 2385 ń 1002 g, the mean gestational age was 37.5 3.1 weeks. Four patients (42.8 p.c.) had associated anomalies, including intestinal malrotation (42.8 p.c.), intrinsic duodenal obstruction (28.5 p.c.), trisomy 21 karyotype (14.2 p.c.), cardiac malformation (14.2 p.c., and Meckel's diverticulum (14.2 p.c.). Surgical treatment included denoduodenostomy (DD) in four patients and DD plus tapering enteroplasty (TE) plus placement of transanastomotic jejunal tube (TJT0 in three patients. Infants with annular pancreas associated with duodenal obstruction are generally premature or small for their gestational age. The symptoms observed in annular pancreas ate related not only to extrinsic compression of the ectopic tissue, but also the duodenal stenosis associated with this malformation. Annular pancreas is most commonly associated with intestinal atressias, and oral feeding tolerance time is nearly the same between the DD and DD+TE+TJT groups.


  71/145

  Tytuł oryginału: Przydatność badania echokardiograficznego i poszerzonej sonografii w diagnostyce prenatalnej zespołu Edwardsa w materiale Zakładu Diagnostyki Wad Wrodzonych ICZMP (analiza 30 przypadków).
  Tytuł angielski: The role of fetal echocardiography and detailed sonography in the prenatal diagnosis of the Edward's syndrome - analysis of the thirty cases diagnosed at the Department of the Diagnosis for Fetal Malformations at the Institute "Polish Mother's Memorial Hospital".
  Autorzy: Kaczmarek Piotr, Krasoń Aneta, Janiak Katarzyna, Nowicki Grzegorz, Czichos Ewa, Respondek-Liberska Maria
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (7) s.600-605, tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • genetyka
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Trisomia 18 (zespół Edwardsa - T18) jest obok trisomii 21 i 13 najczęściej aberracją chromosomową spotykaną u płodów/noworodków. W latach 1994-2000 w Instytucie CZMP u 30 płodów zdiagnozowano T18. Wszystkie płody/noworodki z T18 prezentowały anomalie budowy. Najczęstszymi były: zahamowanie wzrostu wewnątrzmacicznego (96 proc.) i wady serca (92 proc.). Analiza danych podkreśla duże znaczenie "genetycznego sonogramu" i echokardiografii płodowej w diagnostyce T18.

  Streszczenie angielskie: Objective: Trisomy 18 (Edward's syndrome) is one the most common chromosomal aberration in fetuse/neonates. The aim of our was to assess the usefulness of the fetal echocardiography and genetic sonography in prenatal diagnosis trisomy 18 (retrospective analysis). Material and method: Between 1994-2000 at the Institute "Polish Mother's Memorial Hospital" 30 cases of trisomy diagnosed. Result: Every fetus/neonate with congenital anomalies. The most common were: intrauterine growth retardation (96 p.c.) and congenital heart defects (92 p.c.). Conclusions: Retrospective analysis indicates the great role of "genetic sonography" and fetal echocardiopgraphy in prenatal diagnosis of trisomy 18.


  72/145

  Tytuł oryginału: Przydatność badania echokardiograficznego płodu w diagnostyce zespołu Patau (analiza 11 przypadków).
  Tytuł angielski: The role of fetal echocardiography in the diagnosis of aneuploidy based upon prenatally diagnosed Patau Syndrome fetuses (case analysis).
  Autorzy: Janiak Katarzyna, Kaczmarek Piotr, Krasoń Aneta, Nowicki Grzegorz, Piotrowicz Małgorzata, Respondek-Liberska Maria
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (7) s.606-612, tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • ginekologia i położnictwo
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Od 1944 roku do końca 1999 w Zakładzie Diagnostyki Wad Wrodzonych Instytutu "Centrum Zdrowia Matki Polki" zarejestrowano 11 przypadków płodów z potwierdzoną badaniami cytologicznymi trisomią 13 pary (zespół Patau). Celem pracy było wykazanie przydatności diagnostyki sonograficznej i echokardiograficznej w II trymestrze ciąży w oparciu o analizę retrospektywną przypadków z zespołem Patau. W większości pochodziły one z ciąż ryzyka. Zespół Patau w badanej serii manifestował się wadami w zakresie różnych układów i narządów, w tym najczęściej wadami serca (7/11), ośrodkowego układu nerwowego (6/11) i układu moczowego (6/11). Stosunkowo często w przebiegu trisomii 13 występowało wewnątrzmaciczne opóźnienie wzrostu (4/11).

  Streszczenie angielskie: Objective: Assessment of usefulness of the fetal echocardiography and genetic sonography in prenatal diagnosis trisomy 13 (retrospective analysis). Material and method: Between 1991-1999 at the Department for Diagnosis of Congenital Malformation at the Institute of PPMH in 11 fetuses with Patau Syndrome ultrasound and echocardiography examination were performed. In our study the most of cases come from low risk of pregnant women. Results: Fetal heart defect was the most common anomaly diagnosed prenatally in fetuses with Patau Syndrome (7/11), the second one were central nervous system anomalies (6/11) and genitoyrinary system anomalies (6/11).


  73/145

  Tytuł oryginału: Znaczenie badania echokardiograficznego w przebiegu farmakoterapii płodu lub ciężarnej.
  Tytuł angielski: The role of fetal echocardiography during maternal pharmacological treatment.
  Autorzy: Krasoń Aneta, Janiak Katarzyna, Kaczmarek Piotr, Respondek-Liberska Maria
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (7) s.645-651, il., tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • ginekologia i położnictwo
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Niedomykalność zastawki trójdzielnej (TR) stosunkowo często jest objawem echokardiograficznym nie związanym z anomalią strukturalną serca płodu. Celem naszej pracy było przeanalizowanie występowania TR u płodu przy stwierdzanej prwidłowej anatomii serca płodu i po wykluczeniu wad pozasercowych w grupie płodów matek przyjmujących leki głównie tokolityczne w zagrażającym porodzie przedwczesnym. Analizie retrospektywnej poddano 43/100 (43 proc.) przypadków stwierdzanej u płodu TR. W badanej grupie ciężarnych najczęstszą przyczyną wystąpienia TR przy prawidłowej anatomii serca płodu było stosowanie betamimetyków z powodu zgrażającego produ przedwczesnego. TR spowodowana przyjmowaniem przez matkę leków może być jednym objawem hemodynamicznym u płodu, stosunkowo dobrze tolerowanym bez wpływu na sposób zakończenia ciąży i na stan kliniczny noworodków wg aktualnego stanu naszej wiedzy.

  Streszczenie angielskie: Objective: fetal tricuspid valve regurgitation (TR) has been described in the literature in association with congenital heart defects, congestive heart failure, fetal cardiac arrythmias and ductal occlusion. TR is very often present during echocardiographic examinations without structural anomalies of fetal heart and without extracardiac malformations (ECM). Material and methods: The aim of the study was an analysis of fetal TR in cases without ECM and with normal heart anatomy (NHA) in 43/100 (43 p.c.) fetuses with maternal treatment. Results: In the study group the most common finding ogf TR with NHA was exposure to betamimetic. Fetal echocardiography was helpful in these cases to confirm the safety and fetal well-being during maternal pharmacological treatment due to premature labour.


  74/145

  Tytuł oryginału: Zakażenia okresu okołoporodowego.
  Autorzy: Drews Krzysztof, Markowska Anna
  Źródło: Klin. Pediatr. 2002: 10 (1) s.4-11, bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,066

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • mikrobiologia
 • ginekologia i położnictwo
 • choroby zakaźne

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • ciąża

  Streszczenie polskie: W artykule zostały omówione najistotniejsze problemy zakażeń okresu okołoporodowego wymagające ścisłej współpracy położnika, neonatologa i specjalisty chorób zakaźnych. Obejmują one aspekty immunologiczne zakażeń u ciężarnych i płodów oraz noworodków, a także wpływ zkażeń bakteryjnych i wirusowych na kobietę ciężarną i jej dziecko. Omówiono zakażenia wewnątrzowodniowe oraz podano zlaecenia ACOG w sytuacji przedwczesnego pęknięcia błon płodowych, a także zespół TORCH oraz inne zakażenia wymagające uwagi (listerioza, mykoplazmy, ospa wietrzna, HIV).

  Streszczenie angielskie: We have described most important problems regarding perinatal infections which always need very close cooperation between obstetricians, neonatologists and infection diseases specialists. This article coverts immunological aspect of perinatal infection as well as impact of bacterial diseases for pregnants, fetuses and newborns. WE focused on intrauterine infections: TORCH, Listeriosis, Mycoplasma, HIV and Varicella zoster. We presented ACOG recommendation regarding prelabor rupture of membranes.


  75/145

  Tytuł oryginału: Hipoglikemia i hiperglikemia okresu noworodkowego.
  Tytuł angielski: Hypoglycaemia and hyperglycaemia of the newborns.
  Autorzy: Świetliński Janusz, Musialik-Świetlińska Ewa
  Źródło: Klin. Pediatr. 2002: 10 (1) s.37-43, il., tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,066

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • hematologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • noworodki

  Streszczenie polskie: W artykule przedstawiono najważniejsze zagadnienia dotyczące metabolizmu glukozy oraz jej podstawowych zaburzeń: hipo i hiperglikemii u noworodków.

  Streszczenie angielskie: This article presents selected issues on glucose metabolism and basic disturbances such as hypo- and hyperglycaemia in the newborns.


  76/145

  Tytuł oryginału: Znaczenie erytropoetyny w rozwoju płodu i noworodka.
  Autorzy: Rudzińska Iwona M., Kornacka M. Katarzyna
  Źródło: Klin. Pediatr. 2002: 10 (1) s.52-54, bibliogr. 29 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,066

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • noworodki

  Streszczenie polskie: Erytropoetyna glikoproteina zawierająca 165 aminokwasów, główny czynnik wpływający na erytropoezę jest cytokiną o bardzo licznych poza hematopoezą mechanizmach działania. Wiadomo, że już od wczesnych tygodni po zapłodnieniu EPO i receptory, z którymi się wiąże, są obecne na powierzchni różnego rodzaju komórek w wielu narządach. Poznane są efekty wpływu EPO na komórki śródbłonka oraz na rozwój serca, przewodu pokarmowego i mózgu.

  Streszczenie angielskie: Erythropoietin (Epo), the glycoprotein hormone which consists of 165 amino acides is a cytokine which is not only a main regulator of erythrocytes production but has many different regulatory functions. Its receptors have been found in very early fetal period in several neuronal, intestinal and cardiac cells.


  77/145

  Tytuł oryginału: Wady ośrodkowego układu nerwowego - etiologia, diagnostyka prenatalna i profilaktyka.
  Autorzy: Perenc Małgorzata
  Źródło: Przew. Lek. 2002 (4) s.51-54, il., bibliogr. 24 poz.
  Sygnatura GBL: 313,495

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • neurologia
 • radiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód


  78/145

  Tytuł oryginału: Wady wrodzone ośrodkowego układu nerwowego - zaburzenia ekspresji genów w cewie nerwowej indukowane arsenem : rozprawa habilitacyjna
  Autorzy: Włodarczyk Bogdan; Państwowy Instytut Weterynaryjny Zakład Farmakologii i Toksykologii w Puławach
  Źródło: - Puławy, PIW 2002, 95 s. : il., tab., bibliogr. 224 poz., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,246

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • genetyka
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • płód
 • zwierzęta
 • myszy


  79/145

  Tytuł oryginału: Diagnostyka prenatalna wad rozwojowych i genetycznych - metody inwazyjne i nieinwazyjne.
  Autorzy: Perenc Małgorzata
  Źródło: Przew. Lek. 2002 (5) s.94-99, tab., bibliogr. 36 poz.
  Sygnatura GBL: 313,495

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • genetyka
 • radiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • płeć żeńska
 • ciąża


  80/145

  Tytuł oryginału: Przydatność wybranych metod ultrasonograficznych w ocenie masy ciała płodów bliźniaczych.
  Tytuł angielski: A usefulness of selected ultrasonographic methods in estimation of twin-foetus weight.
  Autorzy: Jastrzębski Arkadiusz, Poręba Ryszard, Sirko Izabella, Zieliński Tomasz, Kucharzewski Marcin
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (5/6) s.264-269, il., tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • noworodki
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Pomimo zastosowania nowych metod ultrasonograficznych dokładna i precyzyjna ocena masy płodu wciąż stanowi ważny problem diagnostyczny. Zarówno badanie kliniczne, jak i diagnostyka ultrasonograficzna są obarczone błędami. Badanie jest dodatkowo utrudnione w przypadku ciąży bliźniaczej. Matematyczne formuły, które znajdują zastosowanie w ocenie masy płodu pojedynczego, w ciąży bliźniaczej wydają się mniej przydatne. Celem pracy było porównanie dokładności różnych metod ultrasonograficznej oceny masy płodów bliźniaczych w odniesieniu do masy oznaczonej po porodzie. U 27 kobiet z ciążą bliźniaczą wykonwyano w okresie 10 dni przed porodem badania ultrasonograficzne, w trakcie których oceniano masę płodu według reguł: Sheparda, McCalluma oraz Hadlocka. Po porodzie dokonano pomiarów masy noworodków, a następnie wyliczono błąd procentowy według formuły: proc. błędu = (EFW - BW) x 100/EFW (EFW - oczekiwana masa płodu; BW - masa urodzeniowa). Dla bliźniaka pierwszego, odpowiednio dla kolejnych reguł, uzyskano następujące wartości: -2,23; -4,13; -7,38. Dla bliźniaka drugiego liczby te przyjmowały kolejno wartości: 0,45; 0,59; -3,91. Stwierdzono, że najbardziej przydatna w prognozowaniu masy płodów w ciąży bliźniaczej jest metoda Sheparda, a indywidualna ocena każdego z płodów jest bardziej znamiennym wskaźnikiem w prognozowaniu wystapienia wewnątrzmacicznego zatrzymania wzrostu płodu (IUGR) niż ocena różnicy mas ciała między bliźniakami.

  Streszczenie angielskie: Evaluation of three mathematical methods, based on ultrasound examination, in order to estimate foetal weight in twins and compare them with actual birth weight. Retrospective analysis of ultrasonicly assessed 27 pairs of twin babies, who were born within 10 day of ultrasound examination and then outcome's comparison with newborn weight, measured just after the delivery. The ultrasonic measurements were performed to calculate estimated foetal weight using mathematical models of Shepard, McCallum and Hadlock. All outcomes were compared to birth weight. Statistical analysis, employed in our research, was percentage error according to formula: p.c. = (EFW - BW) x 100/EFW (EFW - estimated foetal weight, BW - birth weight). The mean foetal weight calculated according to Shepard's method was 2605,9 g and 2651,6 g relatively for the first (I) and second (II) twin baby. By using McCallum's method outcomes were as follows: (I) - 2558,4 g (II) - 2655,4 g and for Hadlock's method: (I) - 2480,9 g and (II) - 2540,3 g. Actual birth weight came to 2664,1 g for (I) and 2639 g for (II). Percentage error was found - 2,23, using Shepard's method, - 4,13, using McCallum's method and - 7,38, using Hadlock's method, for the first twin-baby. Relatively, for the second twin-baby, values were found as follows: 0,45, 0,59, - 3,91. Shepard's method is the most helpful in prediction of birth weight in twin pregnancy. Separate evaluation of each of twin babies can be more significant indicator in prognosis of appearance of intrauterine growth retardation (IUGR), comparatively to evaluation of weight's discordance between both twin-foetuses.


  81/145

  Tytuł oryginału: Korelacja morfologiczno-echokardiograficzna wad wrodzonych układu krążenia u płodów i noworodków.
  Tytuł angielski: Morphologic-echocardiographic correlation of congenital heart defects in fetuses and neonates.
  Autorzy: Czichos Ewa, Respondek-Liberska Maria, Kulig Andrzej
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (73) s.21-24, tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • noworodki
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Oceniono zgodność rozpoznań echokardiograficznych i autopsyjnych na podstawie wyników badań 94 płodów i noworodków z różnymi postaciami wad serca i naczyń, w grupach izolowanych wad układu krążenia i wad mnogich, w tym aberracji chromosomalnych. Wykazano zgodność prenatalnej diagnostyki echokardiograficznej z oceną autopsyjną u 95,7 proc. ocenianych płodów. Część wad, należąca do złożonych anomalii, nie została rozpoznana echokardiograficznie. Prenatalne rozpoznania całkowicie fałszywie ujemne dotyczyły 4,3 proc. płodów. Po wykluczeniu z analizy izolowanych VSD w przedstawionym materiale nie było rozpoznań ECHO fałszywie dodatnich. Największa zgodność w obu ocenach występowała w grupie izolowanych wad układu krążenia i aberracji chromosomalnych, zaś największe różnice w grupie wad mnogich, a dotyczyły one oceny opuszki serca lub dużych naczyń.

  Streszczenie angielskie: The compatibility of fetal echocardiographic examination and post mortem diagnoses was analysed in 94 patients with isolated and multiple anomalies, including chromosomal abnormalities. There was a high compatibility between prenatal diagnoses and autopsy findings in 95.7 p.c. cases. There was 4.3 p.c. of false negatives diagnoses. After exclusion of isolated small VSD's there was no false positives diagnoses. The best compatibility in prenatal and autopsy examinations was presented in a group of isolated CHD and chromosomal anomalies and the biggest differences have been noticed in a group of multiple anomalies in the assessment of the conus of the heart and great arteries.


  82/145

  Tytuł oryginału: Wpływ labetalolu na opór naczyń płodowych łożyska ludzkiego wywołany doświadczalnie w perfuzji in vitro.
  Tytuł angielski: Influence of labetalol on the resistance of human fetoplacental vessels in perfusion in vitro.
  Autorzy: Skoczyński Mariusz, Semczuk Marian
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (9) s.771-775, il., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro
 • płód

  Streszczenie polskie: Wzrost oporu obwodowego naczyń i ciśnienia krwi wraz z upośledzeniem przepływu maciczno-łożyskowego może być następstwem zaburzenia równowagi między prostacykliną PG12, a tromboksanem A2. Celem przeprowadzonych badań była ocena wpływu labetalolu na opór naczyń płodowych łożyska wywołany U 46619 - stabilnym analogiem tromboksanu A2 w warunkach doświadczalnej perfuzji dwustronnej zrazika łożyska ludzkiego. Wykonano 12 perfuzji zrazików łożysk ludzkich. W grupie kontrolnej uzyskiwano stabilny wzrost ciśnienia perfuzji of 60 monuty eksperymentu wynoszący średnio 185 proc. wartości ciśnienia początkowego. wartość ta stanowiła punkt odniesienia dla drugiej fazy badań, w której oceniano wpływ labetalolu na podniesione doświadczalnie ciśnienie perfuzji. labetalol nie wpływał w sposób istotny na opór naczyń łożyska ludzkiego wywołany doświadczalnie w perfuzji in vitro.

  Streszczenie angielskie: Objectives: The main unfavourable effects observed in gestosis include: increased vascular peripheral rwesiastance and increased blood presure with a defective uteroplacental flow. The above mentioned changes may result from disorders in prostacycline PGI2/thromboxane A2 balance. Design: The aim of the studies presented was to compare the effects of, labetalol on the fetal vascular rwesistance induced by U 46619 - stable analogue of thromboxane A2 an experimental bilateral perfusion of the human placntal lobule. Materials and methods: The researchers used the experimental model described by Schneider. 12 perfusions of the human placental lobules were performed. the control and labetalol groups consisted in 6 placental lobule perfusions lasting 120 min each. Having obtained constant increase in perfusion pressure from the 60th min of the experioment, labetalol was administered along with thromoxan A2 analogue into the fetal circulation. the perfusion pressure was steadilyrecorded on the kymograph tape. results: The stable ncrease of prfusion pressure was observed from the 60th minute with the average of 185 p.c. of the initial pressure. This value represented the reference standard in the second stage of the studies in which the effects of labetalol on experimentally increased perfusion pressure was evaluated. Conclusions: Labetalol did not significantly affect the hemodynamics of fetoplacental vessels.


  83/145

  Tytuł oryginału: Genetyczne podstawy procesu determinacji i różnicowania płci.
  Tytuł angielski: Genetic bases of human sex determination and differentation.
  Autorzy: Ślęzak Ryszard
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (9) s.796-806, il., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • genetyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód

  Streszczenie polskie: Determinacja płci w kerunku żeńskim lub męskim zależy od aktywności położonego na chromosomie Y genu SRY, pełniącego rolę inicjatora kaskadowej reakcji prowadzącej do przekształcenia pierwotnej dwupłciowej gonady w jądro lub w przypadku jego braku - w jajnik. Od czasu odkrycia genu SRY w 1990 roku udało sie zlokalizować kilka nowych genów, uczestniczących w procesie powstania gonad i różnicowaniu wewnętrznych i zewnętrznych narządów płciowych męskich i żeńskich. Ich dokładne zbadanie pozwoli na zrozumienie zaburzeń wielu zaburzeń rozwoju cielesno-płciowego człowieka.

  Streszczenie angielskie: Male and female sex determination depends on Y-linked SRY gene activity. This gene initiaes the cascade of reactions which lead to the differentiation of biopotential, indifferent gonads to tests or ovaries, depending on the presence or absence of activity from SRY. Since SRY discovery in 1990, several new genes playing important rle in gonadal and in both internal and external genitalia development and differentation have been identified. detailed knowledge concerning above mentioned genes will enhance our understanding of etiology of sexual development abnormalities.


  84/145

  Tytuł oryginału: Ocena narażenia płodu, noworodka i dziecka na dym tytoniowy.
  Tytuł angielski: Evaluation of exposure of foetus, newborn and children to tobacco smoke.
  Autorzy: Florek Ewa, Piekoszwski Wojciech
  Źródło: Ginekol. Prakt. 2002: 10 (4) s.10, 12-14, bibliogr. 33 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • toksykologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • noworodki
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • in vitro

  Streszczenie polskie: Narażenie na dym tytoniowy jest powszechne. Ekspozycja na dym tytoniowy ma miejsce w pomieszczeniach zamkniętych wszędzie tam, gdzie pali się tytoń - w mieszkaniach, miejscach pracy, pojazdach komunikacyjnych i w miejscach publicznych. Do oceny narażenia na związki zawarte w dymie tytoniowym w pomieszczeniach zamkniętych najczęściej stosuje się pomiar stężenia nikotyny w fazie parowej i masy polidyspersyjnych cząstek stałych. Oceny ekspozycji na dym tytoniowy zarówno aktywnych, jak i biernych palaczy dokonuje się na podstawie: kwestionariusza ankiety dotyczącego nałógu palenia tytoniu; ekspozycji na dym tytoniowy oraz przy pomocy biologicznych markerów narażenia na dym tytoniowy. Do biomarkerów palenia tytoniu i narażenia na ETS zalicza się: tiocyjaniany, tlenek węgla (karboksyhemoglobinę), nikotynę i jej metabolit - kotyninę. Zastosowanie jako biomarkerów karboksyhemoglobiny, tiocyjanianów, wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych oraz adduktów związków zawartych w dymie tytoniowym z białkami lub DNA ze względu na ich małą specyficzność jest rzadkie. Kotynina jest najbardziej popularnym biomarkerem środowiskowego narażenia na dym tytoniowy. Palenie tytoniu z wyjątkiem nielicznych źródeł (np. preparaty nikotynozastępcze) stanowi w zasadzie jedyne źródło nikotyny. Większość przeprowadzonych dotychczas badań osób niepalących, a narażonych na dym tytoniowy w swoim otoczeniu wykazała podwyższony poziom kotyniny i nikotyny w moczu, surowicy i ślinie osób dorosłych oraz w krwi pępowinowej i moczu noworodka...

  Streszczenie angielskie: The exposition to tobacco smoke is overall: in home, work and public places. For the examination of the presence and concentration of environmental tobacco smoke (ETS) in indoor environments the nicotine and respirable suspended particulates (RSP) are determined. Epidemiological studies estimate exposure to ETS using questionnaires in which subjects reported his (her) own exposure history and smoking status. However this type of study is widely used they are subjected to recall and reporting bias. A variety of biomarkers (nicotine, cotinine, thiocyanate, carboxyhemoglobin, protein and DNA aducts) are proposed for measurement of exposure to tobacco smoke. The most popular is measurement of cotinine concentration in body fluids (blood, urine, saliva). Plasma cotinine concentration correlated to numbers of cigarettes smoked and to various biological effects of cigarette smoking and exposure to ETS. Exposure of newborns (and children) can be examined by use cotinine as biomarkers. Exposition can take place prenatally, if mother smoke or is expose to ETS or postnatally by inhalation of tobacco smoke or ingestion of breast milk of smoking mother. Biomarkers can be use to supplement questionnaire approaches and provide quantitative information on the dose received from exposure to other people's tobacco smoke.


  85/145

  Tytuł oryginału: Rola i znaczenie selenu w organizmie matki i płodu w przebiegu ciąży prawidłowej i patologicznej.
  Tytuł angielski: The role of selenium in maternal and fetal organisms during normal and pathological pregnancy.
  Autorzy: Brucka Aleksandra, Kalinka Jarosław
  Źródło: Ginekol. Prakt. 2002: 10 (4) s.43-44, 46-48, bibliogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Selen jest zaliczany do pierwiastków śladowych, niezbędnych w żywym organizmie. Stanowi koenzym enzymu peroksydazy glutationowej (GSH-Px), odgrywa także bardzo ważną rolę w metabolizmie hormonów tarczycy. Selen jest również ważnym elementem obrony antyoksydacyjnej organizmu. Autorzy pracy rozważają biologiczną rolę selenu i jego wpływ na przebieg ciąży prawidłowej i patologicznej.

  Streszczenie angielskie: Selenium is one of the essential microelements in human body. It is a component of the antioxidant enzyme glutathione peroxidase and deiodinases type I, II, III. This trace element plays particular role in preventing organism from the oxygen-induced damage and is also resposible for proper metabolism of thyroidal hormones. Both functions are important for mother and growing fetus during pregnancy. In this paper the authors discussed the biological role of selenium and is importance for pregnant woman and fetus during normal pregnancy and the impact of selenium levels disturbances on main pathology of pregnancy like preterm labour and intrauterine growth restriction. The authors also described the link between selenium concentration and hypothyroidism.


  86/145

  Tytuł oryginału: Ciąża u kobiet po przeszczepie nerki - wpływ leków immunosupresyjnych na przebieg ciąży, porodu i na płód - zalecenia dla nefrologów.
  Tytuł angielski: Pregnancy in women kidney graft recipients - the influence of immunosuppresive drugs on gravidity, delivery and fetus - management guidelines for specialists in nephrology.
  Autorzy: Zwiech Rafał, Kacprzyk Feliks
  Źródło: Nefrol. Dializ. Pol. 2002: 6 (3) s.156-160, il., tab., bibliogr. 60 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,411

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • farmacja
 • ginekologia i położnictwo
 • nefrologia
 • transplantologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Zabieg przeszczepienia nerki nie tylko poprawia komfort życia pacjentów, ale także przywraca prawidłowe funkcjonowanie gruczołów dokrewnych. U kobiet wiąże się to z przywróceniem płodności. Pojawia się więc realna szansa na wystąpienie ciąży u chorej przyjmującej leki immunosupresyjne. Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie obecnego stanu wiedzy na temat wpływu leków stosowanych u chorych po przeszczepie nerki na przebieg ciąży, porodu i na płód. Wbrew panującym powszechnie przekonaniom, obecnie można stwierdzić, że leki immunosupresyjne nie stanowią szczególnego zagrożenia dla płodu oraz dla samego przebiegu ciąży. Tylko w pewnych warunkach wpłynąć mogą na funkcję przeszczepu. Należy jednak pamiętać, iż poziom natężenia zagrożeń u ciężarnych po przeszczepie nerki jest wielokrotnie wyższy niż u ciężarnych zdrowych, więc opieka nad nimi powinna cechować się zwielokrotnioną troskliwością. Na podstawie piśmiennictwa podjęto również próbę wyznaczenia zaleceń, którymi kierować się powinni nefrolodzy mający pod swą opieką kobiety w wieku rozrodczym z przeszczepioną nerką, które planują ciążę.

  Streszczenie angielskie: Kidney transplantation increases not only comfort of life but also normalizes functions of endocrine glands. In women it is strictly connected with probability of becoming pregnant. That is why there appears a chance of existing pregnancy and immunosuppression together. In this article authors tried to gather present knowledge on influence of these drugs on gravidity, delivery and the fetus. Presently there can be formed the statement that immunosupressive drugs are not so dangerous as one can presume. Only after specific and unfavourable conditions are fulfilled, will that lead to malfunction of the kidney graft during pregnancy. One must not forget that the extremely precise care of gravidity in kidney graft recipients, multiplied and incomparably better than in healthy pregnant women, must be established. In this article, according to references, the attempt of pointing to management guidelines for specialists in nephrology is presented. It gives indications on how to prepare women with kidney grafts for pregnancy and delivery.


  87/145

  Tytuł oryginału: Development of valves in the small saphenous vein in human fetuses.
  Autorzy: Czarniawska-Grzesińska Małgorzata, Bruska Małgorzata
  Źródło: Folia Morphol. 2002: 61 (1) s.37-42, il., bibliogr. 15 poz.
  Sygnatura GBL: 301,720

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The study was performed on 82 small saphenous veins in human fetuses of both sexes aged 9 to 37 weeks. The earliest valves were observed in 13 week-old fetuses. In fetuses between 13 and 18 weeks old the number of valves increased from 1 to 8. In the older fetuses between 19 and 37 weeks the number of valves varied from 5 to 9 and does not seem to be relsated to age. During development more valves were found in the upper part of the small saphenous vein. The height of valves increases with age and differs between particular valves of the same vein.


  88/145

  Tytuł oryginału: Zasady stosowania leków psychotropowych u kobiet w ciąży.
  Tytuł angielski: Psychotropic medications in pregnancy.
  Autorzy: Szewczuk-Bogusławska Monika, Grzesiak Magdalena, Beszłej Jan Aleksander
  Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (3) suppl. 1: Płeć a zaburzenia psychiczne s.45-49, bibliogr. 20 poz., sum. - Seminarium pt. Płeć a zaburzenia psychiczne Wrocław 06.04. 2002
  Sygnatura GBL: 313,451

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Stosowanie leków psychotropowych u kobiet w ciąży wiąże się z potencjalnym zagrożeniem dla płodu i noworodka. W pierwszym trymestrze ciąży istnieje największe ryzyko działania teratogennego, najpoważniejszym następstwem leczenia w trzecim trymestrze ciąży są zespoły abstynencyjne występujące u noworodka. Leki psychotropowe podawane w ciąży mogą prawdopodobnie powodować także odległe następstwa u dzieci: zaburzenia zachowania, trudności w nauce, ubytki neurologiczne. Mimo to w przypadku ciężkich zaburzeń psychicznych ryzyko związane z leczeniem farmakologicznym jest często mniejsze niż skutki nieleczonego zaburzenia. W związku z niepełną wiedzą na temat wpływu leków psychotropowych na płód, naczelną zasadą jest unikanie farmakoterapii, zwłaszcza w I trymestrze ciąży.


  89/145

  Tytuł oryginału: Ultrasonograficzne parametry biometryczne w ocenie rozwoju płodu oraz prognozowaniu nadmiernej jego masy w ciąży powikłanej cukrzycą : praca doktorska
  Autorzy: Mitkowska-Woźniak Hanna, Biczysko Romuald (promot.).; Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego Katedra Ginekologii i Położnictwa, Klinika Położnictwa i Chorób Kobiecych w Poznaniu
  Źródło: 2002, 90 k. : il., tab., bibliogr. 143 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19817

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • radiologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • ciąża


  90/145

  Tytuł oryginału: Badania anatomiczne i ultrasonograficzne zmienności cech pomiarowych głowy w rozwoju prenatalnym człowieka : praca doktorska
  Autorzy: Lesiński Wojciech, Kurlej Wiesław (promot.).; Akademia Medyczna Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej we Wrocławiu
  Źródło: 2002, 135 k. : il., tab., bibliogr. 122 poz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20316

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  91/145

  Tytuł oryginału: Analiza wpływu farmakoterapii ciężarnej na występowanie niedomykalności zastawki trójdzielnej u płodu, ze szczególnym uwzględnieniem terapii tokolitycznej w porodzie przedwczenym : praca doktorska
  Autorzy: Krasoń Aneta, Respondek-Liberska Maria (promot.).; Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki [Zakład Diagnostyki i Profilaktyki Wad Wrodzonych w Łodzi]
  Źródło: 2002, [2], 149 k. : il., tab., bibliogr. 117 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19672

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • ginekologia i położnictwo
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża


  92/145

  Tytuł oryginału: Kliniczna i hormonalna analiza przebiegu ciąży, porodu i połogu u kobiet z hyperandrogenizmem : praca doktorska
  Autorzy: Kowalczyk-Amico Katarzyna, Pajszczyk-Kieszkiewicz Teresa (promot.).; Akademia Medyczna Instytut Ginekologii i Położnictwa, Klinika Patologii Ciąży w Łodzi
  Źródło: 2002, [2], 80 k. : il., tab., bibliogr. 67 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19675

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża
 • płód
 • dorośli 19-44 r.ż.


  93/145

  Tytuł oryginału: Analiza locus HLA-DR metodą PCR-SPP : zastsowanie w medycynie sądowej : praca doktorska
  Autorzy: Wysocka Joanna, Szczerkowska Zofia (promot.).; Akademia Medyczna Katedra i Zakład Medycyny Sądowej w Gadńsku
  Źródło: 2002, [2], 92 k. : il., tab., bibliogr. 133 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19698

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód


  94/145

  Tytuł oryginału: III Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej.
  Opracowanie edytorskie: Wilczyński Jan (Przedm.).
  Źródło: Diabetol. Pol. 2002: 9 (4) s.I-VI, 151-250, il., tab., bibliogr. [przy artyk.], sum. - 3 Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej Łódź 25-27.09. 2002
  Sygnatura GBL: 313,197

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • ciąża

  Temat korporatywny:
 • Polskie Towarzystwo Medycyny Perinatalnej


  95/145

  Tytuł oryginału: Rozwój kory mózgu u zarodków i płodów ludzkich od 7 do 14 tygodnia : praca doktorska
  Autorzy: Rapalska Katarzyna, Woźniak Witold (promot.).; Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej w Poznaniu
  Źródło: 2002, 47 k., 101 k. tabl. : tab., bibliogr. 115 poz., streszcz., maszyn. - Karty tabl. luzem
  Sygnatura GBL: 45/19911

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód


  96/145

  Tytuł oryginału: Stan tyreometaboliczny jednostki matczyno-płodowej w II i III trymestrze ciąży fizjologicznej i w okresie porodu : praca doktorska
  Autorzy: Gajewska Katarzyna, Żwirska-Korczala Krystyna (promot.).; Śląska Akademia Medyczna Wydział Lekarski, Katedra i Zakład Fizjologii w Zabrzu
  Źródło: 2002, [2], 79 k. : tab., bibliogr. 117 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20044

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża


  97/145

  Tytuł oryginału: Ocena wartości predykcyjnej badania ultrasonograficznego i testu potrójnego dla wczesnego wykrywania wad płodu w ciąży : praca doktorska
  Autorzy: Baś-Budecka Elżbieta, Suzin Jacek (promot.).; Akademia Medyczna Instytut Ginekologii i Położnictwa, I Klinika Ginekologii i Onkologii Ginekologicznej w Łodzi
  Źródło: 2002, [2], VI, 110 k. : il., tab., bibliogr. 127 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19676

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • ciąża
 • płeć żeńska


  98/145

  Tytuł oryginału: Badania anatomiczne nad rozwojem gonad w okresie płodowym człowieka : praca doktorska
  Autorzy: Czech-Stankiewicz Małgorzata, Gworys Bohdan (promot.).; Akademia Medyczna Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej we Wrocławiu
  Źródło: 2002, [1], 110 k. : il., tab., bibliogr. 95 poz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20090

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  99/145

  Tytuł oryginału: A novel Gly to Arg substitution at position 388 of the ŕ1 chain of type I collagen in lethal form of osteogenesis imperfecta.
  Autorzy: [Gajko]-Galicka Anna, Wołczyński Sławomir, Leśniewicz Ryszard, Chyczewski Lech, Gindzieński Andrzej
  Źródło: Acta Bioch. Pol. 2002: 49 (2) s.443-450, il., bibliogr. s. 449-450
  Sygnatura GBL: 303,116

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kazuistyczna
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • płód
 • noworodki
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Cultured skin fibroblasts from a proband with a lethal form of osteogenesis imperfecta produce two forms of type I collagen chains, with normal and delayed electrophoretic migration; collagen of the proband's motehr was normal. Peptide mapping experiments localized the structural defect in the proband to ŕ1(I) CB8 peptide in which residues 123 to 402 are spaned. Direct sequencing of amplified cDNA covering this region revealed a G to A single base change in one allele of the ŕ1(I) chain, that converted glycine 388 to arginine. Restriction enzyme digestion of the RT-PCR product was consistent with a heterozygous COL1A1 mutation. The novel mutation conforms to the linear gradient of clinical severity for the ŕ1(I) chain and results in reduced thermal stability by 3řC and intracellular retention of abnormal molecules.


  100/145

  Tytuł oryginału: Rozwój kości miedniczej płodów ludzkich w świetle badań antropometrycznych i densytometrycznych : praca doktorska
  Autorzy: Sulisz Tadeusz, Czerwiński Florian (promot.).; Pomorska Akademia Medyczna Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej i Topograficznej w Szczecinie
  Źródło: 2002, 97 k. : il., tab., bibliogr. 100 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20149

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  101/145

  Tytuł oryginału: Ocena przepływów żylnych i tętniczych w ciążach powikłanych opóźnionym wewnątrzmacicznym wzrastaniem płodu : praca doktorska
  Autorzy: Węgrzyn Piotr, Klejewski Andrzej (promot.).; Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, [Szpital Wojewódzki Oddział Ginekologiczno-Położniczy w Poznaniu]
  Źródło: 2002, 119 k. : il., tab., bibliogr. 175 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20167

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża


  102/145

  Tytuł oryginału: Differentiation of the cortical plate in early human foetuses.
  Autorzy: Rapalska Katarzyna, Woźniak Witold
  Źródło: Folia Morphol. 2002: 61 (4) s.233-236, il., tab., bibliogr. 13 poz.
  Sygnatura GBL: 301,720

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: The aim of the study is to describe the differentiation of the cortical plate in human foetuses aged 9 - 11 weeks. Histological sections showed that in this early period of development the cortical plate is differentiated into two zones. The external zone is composed of vertical columns of cells, which are perpendicular to the cortical surface. The internal zone is wider and consists of irregularly arranged clusters of cells.


  103/145

  Tytuł oryginału: Formation of synapses on the growth cones in human embryonic inferior ganglion of the vagus.
  Autorzy: Bruska Małgorzata
  Źródło: Folia Morphol. 2002: 61 (4) s.245-249, il., bibliogr. 20 poz.
  Sygnatura GBL: 301,720

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód

  Streszczenie angielskie: Ultrastructural study was performed on inferior ganglia of the vagus in human embryos age 7 and 8 weeks (developmental stages 18 to 23, 44 to 56 days). The growth cones are observed between the bundles of axons of the inferior ganglia of the vagus. Many primitive synapses (protosynapses) between dendritic and axonal growth cones are observed.


  104/145

  Tytuł oryginału: ACTH terapia a względność czasu trwania ciąży : praca doktorska
  Autorzy: Gołąbek Dariusz, Klimek Marek (promot.).; Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Wydział Lekarski, Katedra i Klinika Ginekologii i Położnictwa w Krakowie
  Źródło: 2002, 84 k. : il., tab., bibliogr. 221 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20322

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • farmacja
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża


  105/145

  Tytuł oryginału: Wartość badania dooplerowskiego przepływu krwi w tętnicach macicznych dla prognozowania nadciśnienia indukowanego ciążą oraz hypotrofii płodu : praca doktorska
  Autorzy: Guzowski Grzegorz, Suzin Jacek (promot.).; Akademia Medyczna Instytutu Ginekologii i Położnictwa, [Pracownia Diagnostyki Ultrasonograficznej] w Łodzi
  Źródło: 2002, [2], VII, 78 k. : il., tab., bibliogr. 144 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20068

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • ginekologia i położnictwo
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • płeć żeńska
 • ciąża


  106/145

  Tytuł oryginału: Przydatność komputerowej prognozy terminu porodu w ciążach prawidłowych : praca doktorska
  Autorzy: Franek Jan, Klimek Marek (promot.).; Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Wydział Lekarski, Katedra Ginekologii i Położnictwa w Krakowie
  Źródło: 2002, 58 k. : il., tab., bibliogr. 96 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20320

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • noworodki
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża


  107/145

  Tytuł oryginału: Nadczynność i niedoczynność tarczycy - czy każdy powinien leczyć?
  Tytuł angielski: Hyper- and hypothyroidism - should they become subject of primary medical care?
  Autorzy: Lewiński Andrzej, Hilczer Maciej, Pniewska-Siark Barbara, Karbownik Małgorzata
  Źródło: Nowa Klin. 2002: 9 (5/6) s.522-535, bibliogr. 26 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,015

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • endokrynologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • noworodki
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: W artykule omówiono nadczynność i niedoczynność tarczycy w aspekcie różnorodności przyczyn, najważniejszych elementów etiopatogenezy oraz objawów klinicznych. Omówiono aktualne zasady rozpoznawania i leczenia z uwzględnieniem wytycznych postępowania dla lekarza pierwszego kontaktu. Omówiono także postaci nadczynności i niedoczynności tarczycy, wymagające szczególnego postępowania, takie jak: nadczynność tarczycy w ciąży, tyreotoksykoza noworodków, wrodzona niedoczynność tarczycy, przełom tarczycowy, śpiączka hipometaboliczna.

  Streszczenie angielskie: Disorders of thyroid function are discussed in the aspect of causative heterogenity, the major elements of etiopathogenesis and clinical symptoms. The current diagnostic and therapeutic principles are presented, including the criteria and scope of management by general practictitioner. Forms of hyper- and hypothyroidism, which require a special management, are also approached in the paper, including hyperthyroidism in gestation, neonatal thyrotoxicosis, congenital hypothyroidism, thyroid crisis, and hypometabolic coma.


  108/145

  Tytuł oryginału: Retikulocyty krwi pępowinowej i ich frakcje w ciąży fizjologicznej i powikłanej.
  Tytuł angielski: Cord blood reticulocytes and reticulocyte subtypes in normal and complicated pregnancy.
  Autorzy: Redźko Sławomir, Przepieść Jerzy, Żak Janusz, Turowski Dariusz, Urban Jan, Wysocka Jolanta
  Źródło: Med. Wieku Rozw. 2002: 6 (2) s.145-153, il., tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,519

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • ginekologia i położnictwo
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • noworodki
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Zastosowanie automatycznej oceny retikulocytów za pomocą cytometrii przepływowej znacznie poprawia dokładność badania, a także tworzy możliwość analizy nowych jakościowo zmiennych - wskaźników dojrzałości retikulocytów. Wiadomo, że niedotlenienie jest ważnym czynnikiem krwiotwórczym, a retikulocyty są czyłym wykładnikiem funkcji i dojrzałości hematopoezy. Celem pracy była ocena liczby retikulocytów i ich frakcji w krwi pępowinowej uzyskanej po porodzie z ciąż fizjologicznych oraz ciąż, w których powikłania mogły być związane z przewlekłym niedotlenieniem wewnątrzmacicznym. Przebadano 294 próbki krwi pępowinowej, uzyskane pomiędzy 26 a 42 tygodniem ciąży, z czego 233 pochodziły z ciąż o prawidłowym przebiegu, a 58 z ciąż powikłanych. Uzyskano następujące wyniki (średnia ń odchylenie standardowe): liczba retikulocytów - 268 ń 63 10**9l odsetek retikulocytów - 6,4 ń 1,5 proc., frakcja młodych retikulocytów (HFR - high fluorescence reticulocyte) - 11,3 ń 3,8 proc.; frakcja średnio dojrzałych retikulocytów (MFR - medium reticulocyte fraction) - 18,1 ń 4,7 proc.; frakcja dojrzałych retikulocytów (LFR - low reticulocyte fraction) - 70,7 ń 7 proc.; frakcja niedojrzałych retikulocytów (IRF - immature reticulocyte fraction) - 29,3 ń 7 proc. Stwierdzono, że wraz ze wzrostem wieku ciążowego obniża się odsetek retikulocytów, zaś wartość ich frakcji nie zmienia się w istotny sposób. W ciąży powikłanej obserwuje się różnice dojrzałości w subpopulacjach retikulocytów w porównaniu z ciążą fizjologiczną.


  109/145

  Tytuł oryginału: Żywienie - rozwój - odporność.
  Tytuł angielski: Nutrition - growth - immunity.
  Autorzy: Książyk Janusz
  Źródło: Klin. Pediatr. 2002: 10 (5) nr spec. zjazdowy s.577-580, il., bibliogr. 44 poz., sum. - 6 Szkoła Pediatrii Warszawa-Miedzeszyn 27-29.09. 2002
  Sygnatura GBL: 313,066

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • niemowlęta
 • noworodki

  Streszczenie polskie: Na rozwój płodu wpływają czynniki genetyczne, ale decydujące znaczenie ma zaopatrzenie płodu w tlen i substraty energetyczne. Niemowlęta karmione piersią mogą rosnąć wolniej po czwartym miesiącu życia, co jest sytuacją prawidłową. Rozwój dziecka zależy jednak nie tylko od tego, czym jest karmione, ale też jak jest karmione. Brak jest wystarczających dowodów, że dzieci karmione mlekiem adaptowanym w porównaniu do niemowląt karmionych naturalnie rozwijają się inaczej. Niemowlęta karmione mlekiem kobiecym w porównaniu do karmionych butelką są mniej narażone na wystąpienie nadwagi w dzieciństwie i okresie młodzieńczym. Niedokrwistość z niedoboru żelaza może skutkować zaburzeniami mielinizacji ośrodkowego układu nerwowego. Odporność człowieka może mieć też związek ze stanem odżywienia od okresu życia płodowego.


  110/145

  Tytuł oryginału: Immunocytochemiczna lokalizacja włókien nerwowych i neuromediatorów w zawiązkach zębów u płodów ludzkich : praca doktorska
  Autorzy: Żmijewska Cezara, Limanowska-Shaw Honorata (promot.).; Akademia Medyczna Instytut Stomatologii, Zakład Biomateriałów i Stomatologii Doświadczalnej w Poznaniu
  Źródło: 2002, 78 k. : il., tab., bibliogr. 142 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20334

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód


  111/145

  Tytuł oryginału: Ocena ilościową metodą ultradźwiękową paliczków dłoni kobiet ciężarnych i jej związek z wybranymi pomiarami ultrasonograficznymi płodów : praca doktorska
  Autorzy: Stolecki Marek, Pluskiewicz Wojciech (promot.).; Śląska Akademia Medyczna Wydział Lekarski, Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii, Zakład Chorób Metabolicznych Kości w Zabrzu
  Źródło: 2002, 50 k. : il., tab., bibliogr. 54 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20373

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża
 • płód


  112/145

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Trójwymiarowa ultrasonografia przezpochwowa w położnictwie i ginekologii].
  Autorzy: Dębski Romuald
  Źródło: Med. Prakt. Ginekol. Położ. 2002 (1) s.66, 84 - Tł. artyk. z czas. Human Reproduction Update; 2000; 6 : 475-484
  Sygnatura GBL: 313,517

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód


  113/145

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Zespół wymiany międzybliźniaczej - przyczyny, postacie i postępowanie].
  Autorzy: Dębski Romuald
  Źródło: Med. Prakt. Ginekol. Położ. 2002 (1) s.83-84 - Tł. artyk. z czas. Current Opinion in Obstetrics and Gynecology, 2001; 13 : 193-206
  Sygnatura GBL: 313,517

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • ciąża


  114/145

  Tytuł oryginału: Poród odroczony drugiego bliźniaka - opis przypadku.
  Tytuł angielski: Delayed interval delivery of the second twin - case description.
  Autorzy: Suchocki Sławomir, Szymczyk Andrzej
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (12) s.1228-1230, bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • noworodki
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Odroczony poród drugiego bliźniaka nie jest postępowaniem konwencjonalnym w przypadku przedwczesnego porodu jednego z bliźniąt w 25 tyg. ciąży. Opisano przypadek porodu drugiego bliźniaka 34 dni po porodzie pierwszego.

  Streszczenie angielskie: Delayed interval delivery of the second twin is not a conventional procedure in case of early delivery of the first one. The routine procedure is the provocation of the uterine activity and terminating pregnancy. Patient's willingness to have a desired child presents difficulties for obstetricians and necessitates unconventional steps. The described delivery of the second twin took place in the fifth week afer the delivery of the first one. The patient was discharged on the 7th day after caesarean section and the new-born was discharged in good general condition on the 64th day when reaching body weight 3490 gram. Postponing the delivery of the second twin gave time for treatment with glicocorticoids and it prepared the fetu's lungs for extrauterinal life. Therapeutically the most essential problem was the prevention of intrauterine infection. The described procedure posing a threat to both mother and foetus gives rise to understandable doubts. Possible risks should be throughly discussed with the patient as well as possible future child's problems.


  115/145

  Tytuł oryginału: Dziecko wobec różnicy płci.
  Tytuł angielski: Child in relation to sex differences.
  Autorzy: Gromska Jadwiga
  Źródło: Psychiatr. Psychol. Klin. 2002: 2 (3) s.187-195, bibliogr. 33 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,609

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • pediatria
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • płód

  Streszczenie polskie: Autorka dokonała przeglądu stanowisk dotyczących płci mózgu. Wskazała na możliwość różnicowania zależną od czynników biologicznych: anatomicznych, genetycznych, hormonalnych i neurofizjologicznmych. Podkreślone zostały związane z odmiennością płciową różnice osobowości, umysłowości, zachowania i potrzeb.

  Streszczenie angielskie: Author presents review of the brain sex. Demonstrates that the brain sex depends on biological, anatomic, genetic, hormonal, and neurophysiological determinations. Mental and behavioural trains (differences) depends on sex.


  116/145

  Tytuł oryginału: Rozwój kości ramiennej u płodów ludzkich w świetle badań antropometrycznych, histologicznych i angiologicznych.
  Tytuł angielski: Anthropometric, histologic and angiologic investigations into the prenatal development of the human humerus.
  Autorzy: Adamiec Ewa
  Źródło: Rocz. PAM 2002: 48 s.33-44, bibliogr. 49 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,712

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze
 • streszczenie
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  117/145

  Tytuł oryginału: Optymalizacja preparowania oraz ekspansji ex vivo ludzkich komórek krwi pępowinowej dla celów transplantologicznych.
  Tytuł angielski: Improved isolation and ex vivo expansion of human umbilical cord cells for grafting.
  Autorzy: Mikołajek Wioletta
  Źródło: Rocz. PAM 2002: 48 s.99-115, b., bibliogr. 46 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,712

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • streszczenie
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • in vitro


  118/145

  Tytuł oryginału: Mrożenie komórek krwi pępowinowej w mechanicznej zamrażarce (-80řC).
  Tytuł angielski: Mechanical freezing of umbilical cord cells at (-80řC).
  Autorzy: Paczkowska Edyta
  Źródło: Rocz. PAM 2002: 48 s.117-133, [1] tabl., il., tab., bibliogr. 40 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,712

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • streszczenie
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro
 • płód


  119/145

  Tytuł oryginału: Rozwój kości ciemieniowej kostniejącej na podłożu łącznotkankowym u płodów ludzkich w świetle badań anatomicznych, radiologicznych i biochemicznych.
  Tytuł angielski: Anatomic, radiologic and biochemical investigations into the prenatal development of the human parietal bone undergoing intramembranous ossification.
  Autorzy: Śliwonik Iwona
  Źródło: Rocz. PAM 2002: 48 s.145-162, il., tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,712

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze
 • streszczenie
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • płód


  120/145

  Tytuł oryginału: Ocena przydatności pomiaru prędkości przepływu krwi w segmencie M1 i M2 tętnicy środkowej mózgu w diagnostyce zagrożenia płodu w ciąży powikłanej wewnątrzmacicznym ograniczeniem wzrastania : praca doktorska
  Autorzy: Bednarek Mirosława, Bręborowicz G. H. (promot.).; Akademia Medyczna im. K. Marcinkowskiego Klinika Perinatologii i Ginekologii w Poznaniu
  Źródło: - Poznań, 2002, 90 k. : il., tab., bibliogr. 165 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20603

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • kardiologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża


  121/145

  Tytuł oryginału: Accumulation of cadmium, lead and mercury in human placenta as a consequence of maternal cigarette smoking.
  Tytuł polski: Akumulacja kadmu, ołowiu i rtęci w łożysku ludzkim jako konsekwencja palenia papierosów przez matkę.
  Autorzy: Czekaj Piotr, Pałasz Artur, Donica Ewa, Karczewska Weronika
  Źródło: Acta Pol. Toxicol. 2002: 10 (2) s.159-168, il., bibliogr. 31 poz., streszcz. - 8 Kongres Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego Łódź 08-11.09. 2002
  Sygnatura GBL: 306,438

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • sprawozdanie
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Palenie papierosów zwiększa niebezpieczeństwo akumulacji metali ciężkich w łożysku i w narządach płodu. W przedstawionej pracy zastosowano metodę AAS w celu określenia stężeń Cd, Pb i Hg w łożyku matek narażających się na działanie dymu papierosowego w czasie ciąży. Poziom ekspozycji określano na podstawie wywiadu ( 10 papierosów na dzień; 10 papierosów na dzień) oraz oznaczeń kotyniny w moczu. Wykazano akumulację Cd i Hg oraz niezmieniony poziom Pb w łożysku kobiet palących. Różnice między grupami kobiet palących nie były statystycznie istotne.

  Streszczenie angielskie: Cigarette smoking increases the danger of havy metal accumulation within placenta and foetal organs. In the presented study, AAS method was applied to determine concentrations of Cd, Pb and Hg in placentas from mothers exposed to cigarette smoke during pregnancy. Level of exposure was estimated based on interview (, 10 cigarettes a day; 10 cigarettes a day) and cotinine levels in patients' urine. In placentas from smoking women, accumulation of Cd and Hg and unchanged concentration of Pb were shown. Differences between groups of women smoking different amounts of cigarettes a day weren't statistically significant.


  122/145

  Tytuł oryginału: Wieloczynnikowa analiza ciąży wielopłodowej w materiale Instytutu Położnictwa i Chorób Kobiecych Akademii Medycznej w Gdańsku w latach 1981-2000 : praca doktorska
  Autorzy: Klasa-Mazurkiewicz Dagmara, Emerich Janusz (promot.).; Akademia Medyczna Instytut Położnictwa i Chorób Kobiecych, Klinika Ginekologii w Gdańsku
  Źródło: 2002, [3], 115 k. : il., tab., bibliogr. 206 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20677

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • noworodki
 • ciąża


  123/145

  Tytuł oryginału: Wczesne markery uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego u płodu i noworodka.
  Tytuł angielski: Early markers of the central nervous system damage in the newborn.
  Autorzy: Gruszfeld Dariusz, Dobrzańska Anna
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (9) s.533-538, tab., bibliogr. 33 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • noworodki

  Streszczenie polskie: Okres przed- i okołoporodowy ma szczególne znaczenie w powstawaniu uszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego, których konsekwencje obserwujemy w wieku późniejszym. Autorzy dokonują przeglądu obecnie stosowanych metod monitorowania wewnątrzmacicznego stanu płodu oraz oceny ośrodkowego układu nerwowego noworodka, ze szczególnym uwzględnieniem nowych, biochemicznych markerów uszkodzenia mózgu.

  Streszczenie angielskie: Antenatal and perinatal period is extremely important in respect of the central nervous system development. Early brain injury usually determines the later disorders of psychomotor development. This paper is a short review of actually used methods to monitor the fetal well-being and to evaluate the central nervous system injury in the newborn, especially biochemical markers of brain damage.


  124/145

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Noworodek hipotroficzny].
  Autorzy: Kornacka M. Katarzyna
  Źródło: Pediatr. Dypl. 2002: 6 (3) s.103-104 - Tł. artyk. z czas. Pediatrics in Review 2002; 6(3)
  Sygnatura GBL: 313,423

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • ciąża


  125/145

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Obrazowanie ośrodkowego układu nerwowego płodu i noworodka metodą rezonansu magnetycznego].
  Autorzy: Kościesza Andrzej
  Źródło: Pediatr. Dypl. 2002: 6 (2) s.88-89 - Tł. artyk. z czas. Pediatrics in Review 2002; 6(2)
  Sygnatura GBL: 313,423

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • ginekologia i położnictwo
 • neurologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • list i notatka
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • noworodki


  126/145

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Spektroskopia w bliskiej podczerwieni: zastosowania u noworodków i w okresie okołoporodowym].
  Autorzy: Jóźwiak Sergiusz
  Źródło: Pediatr. Dypl. 2002: 6 (2) s.108 - Tł. artyk. z czas. Pediatrics in Review 2002; 6(2)
  Sygnatura GBL: 313,423

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • ginekologia i położnictwo
 • kardiologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • list i notatka
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • noworodki


  127/145

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Poród płodu w położeniu miednicowym].
  Autorzy: Słomko Zbigniew
  Źródło: Med. Prakt. Ginekol. Położ. 2002 (3) s.13-15, tab. - Tł. artyk. z czas. Best Practice and Research Clinical Obstetrics and Gynaecology 2001; 16 : 31-42
  Sygnatura GBL: 313,517

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód


  128/145

  Tytuł oryginału: Zespół aspiracji smółki o ciężkim przebiegu nie jest spowodowany aspiracją smółki (Med. Prakt. Ginekol. Położ., 2/2002, s. 41-50).
  Opracowanie edytorskie: Oleszczuk Jan (Koment.).
  Źródło: Med. Prakt. Ginekol. Położ. 2002 (3) s.100-102
  Sygnatura GBL: 313,517

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód


  129/145

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Rozwój bariery naskórkowej].
  Autorzy: Kornacka Katarzyna
  Źródło: Pediatr. Dypl. 2002: 6 (5) s.108 - Tł. artyk. z czas. Pediatrics in Review 2002; 6(5)
  Sygnatura GBL: 313,423

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • noworodki


  130/145

  Tytuł oryginału: Discrete glioneuronal malformative lesions in the foetal and infantile cerebral cortex.
  Autorzy: Laure-Kamionowska Milena, Maślińska Danuta, Raczkowska Barbara
  Źródło: Folia Neuropathol. 2002: 40 (4) s.183-191, il., tab., bibliogr. 27 poz.
  Sygnatura GBL: 304,961

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • noworodki
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.

  Streszczenie angielskie: Microdysginesis is a term describing microscopic cortical cytoarchitectural abnormalities. Histologically this change shows an irregular glioneuronal tissue combination forming an abnormal structure of the cortex. The pathological features of this malformation are subtle and less well defined than other more distinctive cortical malformations. The clinical significance of these discrete glioneuronal malformations is controversial. Microscopic dysgenetic changes have been reported in cases with intractablee epilepsy but similar changes may be seen in neurologically normal adults. The purpose of our study was the investigation of microdysgenetic lesions in the developing nervous system with regard to normal migration, differentiation and maturation. The post-mortem routine investigated foetal and infantile brains were analysed histologically for the presence of discrete cortical malformations. A wide spectrum of cytoarchitectural glioneuronal malformations was found in the invetigated material. We observed leptomeningeal glioneuronal heterotopias, subpial bands of heterotopic neurones, nests of ectopic neurones in the first cortical layers, neuronal and glial clusters, small foci with irregularity of laminar structure of the cortex. Microdysgenetic changes arose from an insult occurring in the later stages of cortical development and influencing the normal fate of neuroglial cells. Various types of focal morphological and cytoarchitectonial developmental abnormalities have been associated with behavioural and neuropsychological deficits in older infants.


  131/145

  Tytuł oryginału: A prospective-controlled study of pregnant veterinary staff exposed to inhaled anesthetics and X-rays.
  Autorzy: Shuhaiber Samaer, Einarson Adrienne, Radde Ingeborg C., Sarkar Moumita, Koren Gideon
  Źródło: Int. J. Occup. Med. Environ. Health 2002: 15 (4) s.363-373, tab., bibliogr. 29 poz.
  Sygnatura GBL: 306,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • weterynaria
 • medycyna pracy

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie angielskie: Most veterinary staff are women of reproductive age. They are exposed to "waste" anesthetic gas and ionizing radiation in their workplace, which may endanger fetal safety. Presently, exposure of female veterinary staff to these health hazard has not been adequately addressed in the medical literature. Our primary objective was to investigate the incidence of major malformations associated with occupational exposure to inhaled anesthetics and/or radiation among pregnant veterinary staff. The secondary objective was to determine the rates of other adverse outcomes. We prospectively collected data on and followed-up women occupationally exposed to inhaled anesthetics and/or radiation in veterinary practices in Ontario, and compared them to controls matched for maternal age and gestational age at the time of call to the Motherisk Program. A total of 95 women were prospectively enrolled and followed-up. Among the participants there were 87 (93.5 p.c.) and 88 (92.8 p.c.) liverbirths in the study and control groups, respectively. There were 4 (4.8 p.c.) major birth defects in the study group and 3 (3.4 p.c.) in the control group. The rates of spontaneous abortion were also similar, 6 (6.4 p.c.) cases in the study group and 7 (7.4 p.c.) cases in the cotnrol group. These resutls suggest that Ontario female veterinary staff exposed to inhaled anesthetics and/or radiation do not seem to be at an increased rosk for major malformations above baseline risk.


  132/145

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Wpływ niektórych używek i leków na płód i noworodka].
  Autorzy: Szczapa Jerzy
  Źródło: Pediatr. Dypl. 2002: 6 (6) s.70-71, bibliogr. 6 poz. - Tł. artyk. z czas. Pediatrics in Review 2002; 6(6)
  Sygnatura GBL: 313,423

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • noworodki
 • ciąża


  133/145

  Tytuł oryginału: Ultrasonograficzna biometria miednicy płodu: opis fizjologicznej zmienności i wstępna ocena przydatności w diagnostyce przesiewowej aneuploidii.
  Tytuł angielski: Fetal pelvis ultrasound biometry: physiologic variability and preliminary evaluation of its value in the screening for fetal aneuploidy.
  Autorzy: Dudarewicz Lech, Wieczorek Marek, Kałużewski Bogdan
  Źródło: Ultrasonografia 2002 (10) s.7-12, il., tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,525

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • ginekologia i położnictwo
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Cel pracy: Dokonanie ultrasonograficznych pomiarów miednicy płodu, scharakteryzowanie zakresów fizjologicznej zmienności poszczególnych parametrów i wstępna ocena przydatności biometrii miednicy w diagnostyce przesiewowej aneuploidii. Materiał: Grupa 334 ciężarnych pomiędzy 14 a 21 tygodniem ciąży, w tym 7 płodów z liczbowymi aberracjami chromosomowymi. Metodyka. Pomiary ultrasonograficzne kąta pomiędzy talerzami kości biodrowymi płodu, wymiaru międzykolcowego oraz długości talerzy. Wyniki. Oceniono wpływ ułożenia płodu oraz wieku ciążowego na wykonane pomiary oraz określono przedział zmienności fizjologicznej badanych parametrów. Stwierdzono znamienny wpływ ułożenia płodu na wynik pomiaru. Stwierdzono zwiększenie kąta talerzy i wymiaru międzykolcowego w grupie płodów z trisomią 21, ale mała liczebność płodów chorych nie pozwala na wyciągnięcie wniosków istotnych statystycznie.

  Streszczenie angielskie: Objective of the study: To define the optimal conditions for fetal pelvis ultrasound assessment and to calculate the range of physiologic variability of every parameter. Preliminary assessment of pelvic biometry value in the screening for fetal aneuploidy, by comparison of the aneuploid and healthy groups. Material. Group of 334 pregnant women between 14 and 21 weeks of gestation, including 7 fetuses with chromosomal aneuploides. Method. Ultrasound measurements of iliac wings angle, interspinal diameter and iliac wings length. Results. The influence of gestational age and fetal position upon the pelvic measurements was assessed. The range of physiologic variability of every parameter was calculated. Highly significant influence of fetal position on measurements was noticed, which makes drawing conclusions without noting fetal position invalid. Increase of iliac angle and interspinal diameter in the group of fetal trisomy 21 was noted, but scarcity of the aneuploidy group does not let to draw statistically significant conclusions.


  134/145

  Tytuł oryginału: Prenatalna ultrasonografia inwazyjna w IGiP AM w Łodzi w latach 1999-2001.
  Tytuł angielski: Invasive prenatal ultrasound in IGiP AM in Łódź 1999-2001.
  Autorzy: Sieroszewski Piotr, Suzin Jacek, Kowalska-Koprek Urszula, Karowicz-Bilińska Agata
  Źródło: Ultrasonografia 2002 (10) s.13-16, tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,525

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Celem pracy jest ocena wskazań i ustalenie schematu prowadzenia zabiegów położniczej ultrasonografii zabiegowej. Wykonano 85 zabiegów inwazyjnych - amniopunkcje lub kordocentezy w trakcie kolejnych 3 lat 1999-2001 (63 amniopunkcje, 16 kordocentez i 6 nakłuć torbieli płodu). Wskazaniami do przeprowadzenia wyżej wymienionych zabiegów były: prentalane badania genetyczne, korekta wad rozwojowych płodu, diagnostyka i leczenie konfliktu serologicznego oraz diagnostyka wirusologiczna. Widoczna jest zmiana wskazań do prenatalnej ultrasonografii inwazyjnej w ostatnim dziesięcioleciu. Obecnie dominującym wskazaniem jest diagnostyka i leczenie wad płodu, a nie jak poprzednio konflikt serologiczny. Nowoczesna nieinwazyjna diagnostyka ultrasonograficzna i biochemiczna daje możliwość ustalenia precyzyjnych wskazań do zabiegów inwazyjnych. Maksymalizuje to ich efektywność, a jednocześnie minimalizuje ryzyko dla matki i płodu. Opracowany algorytm prenatalnej ultrasonografii inwazyjnej jest skutecznym schematem postępowania w zabiegowej diagnostyce i terapii płodu.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study is to evaluate indications and to establish a schema for the ultrasound guided invasive prenatal procedures. We performed 85 prenatal invasive interventions - amniocentesis and cordocenteses during 1999-2001 (63 amniocentesis, 16 cordocenteses and 6 punctions of the fetal cysts). The indications for the interventions were prenatal karyotyping correcting fetal malformations, diagnostic and therapy of Rh haemolytic diseases and diagnostic of viral infections. There is a major qualitative indications change for the prenatal invasive interventions in the last decade. 10 years before the main indication was diagnostic and therapy of Rh haemolytic disease of the fetus but nowadays a dominating indications is fetal malformations diagnostic and treatment. The possibilities of the actually used ultrasound and biochemical diagnostic methods allow precise estimation of the indications for the prenatal invasive interventions. Those bring maximal effectiveness of the invasive procedures and minimase feto-maternal risks. The proposed schema of the ultrasound guided prenatal interventions is characterised by the high effectiveness in the diagnostic and therapy of the fetus.


  135/145

  Tytuł oryginału: Postępy echokardiografii płodowej. Wykład w ramach I Krajowej Konferencji Echokardiograficznej - 27-29 kwietnia 2001, Zakopane, Kasprowy Wierch.
  Tytuł angielski: Advances in fetal echocardiography. The lecture on the 1st National Conference of Echocardiography.
  Autorzy: Respondek-Liberska Maria
  Źródło: Ultrasonografia 2002 (10) s.26-35, il., tab., bibliogr. 9 poz., sum. - 1 Krajowa Konferencja Echokardiograficzna Zakopane 27-29.04. 2001
  Sygnatura GBL: 313,525

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • kardiologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód

  Streszczenie polskie: Wady wrodzone serca należą do najczęstszych wad występujących u człowieka: (8:1000 w populacji noworodkowej, 24:1000 w populacji płodów). Większość wad wrodzonych serca powstaje w okresie trwania embriogenezy (między 22 a 53 dniem od zapłodnienia). Większość z nich przebiega w sposób "niemy" w czasie trwania ciąży, zazwyczaj u młodych, zdrowych kobiet, bez obciążonego wywiadu rodzinnego czy położniczego, czyli z ciąż z tzw. niskiego ryzyka położniczego. Prenatalna diagnostyka położniczo-kardiologiczna pozwala na wczesne wykrycie wad wrodzonych, weryfikację rozpoznania w ośrodku referencyjnym, zaplanowanie miejsca i czasu porodu, aby zapewnić noworodkowi jak najlepsze warunki w pierwszych godzinach i dniach życia oraz bezpieczny i najtańszy transport in utero. Wady wrodzone serca w większości przypadków mogą być skutecznie leczone przez kardiochirurgów po urodzeniu. W artykule podano listę wad serca możliwych do zdiagnozowania przed porodem z podziałem na 3 typy patologii (wady nie dające objawów po urodzeniu, wady wymagające wczesnej interwencji zabiegowej, wady letalne). Optymalnie ocena serca płodu oraz narządów wewnętrznych płodu powinna być przeprowadzona w połowie ciąży (ok. 20 tygodnia). Współcześnie większość wad genetycznych (trisomie 21, 18 i 13) rozpoznaje się na podstawie badania sonograficznego (USG + ECHO płodu), a następnie potwierdza się w badaniu cytogenetycznym. W 95 proc. przypadków zastosowanie pełnego kompletu badań prenatalnych pozwala na potwierdzenie prawidłowego przebiegu ciąży i można się spodziewać porodu fizjologicznego oraz urodzenia...

  Streszczenie angielskie: Congenital heart diseases belong to the most common defects in newborns. Often they may present little clinical signs and symptoms, especially in the early phase. In most cases congenital heart diseases may be successfully treated by surgery after birth. Fetal echocardiography is the excellent method of their early detection. In the lecture basic problems concerning fetal echocardiography are described.


  136/145

  Tytuł oryginału: Short-term storage of human umbilical cord blood haematopoietic stem cells for transplantation.
  Autorzy: Szołomicka-Kurzawa Paula, Czajka Ryszard
  Źródło: Arch. Perinat. Med. 2002: 8 (1) s.26-30, il., bibliogr. 25 poz.
  Sygnatura GBL: 306,526

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • transplantologia
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: Umblical cord blood (UCB) is an alternative source of the haematopoietic stem cells for transplantation. In this study, an effort was made to estimate the medium volume of the collected UCB and conditions of its initial storage before isolation of haematopoietic stem cells. Additionally, the mean contents of CD34+ haematopoietic stem cells among leukocytes, lymphocytes and mononuclear cells was evaluated UCB samples were obtained during deliveries. The collected blood was stored in solutions of studied anticoagulants prepared in studied sulture media, in different time intervals and different temperature. The UCB volume as well as MNC and CD34+ cell counts were correlated with the different perinatological parameters. The concentration, viability and clonogenicity of MNCs were assessed after collection and storage in the studied conditions. The sub-population of CD34+ haematopoietic stem cells within the population of MNCs was isolated using monoclonal antibodies. The collected blood volume depends on newborn weight. Umbilical blood was best stored either in room temperature or in +4řC even for 24 hours in solution made on RPMI with heparin. CD34+ cells concentration correlated only with monomuclear cells counts. The UCB collection and its short-tem storage is a safe and simple method of haematopoietic stem cells recovery for use in transplantation.


  137/145

  Tytuł oryginału: Effect of amnioinfusion for meconium-stained amniotic fluid.
  Autorzy: Kamiński Kazimierz, Sławska Helena, Wnęk Małgorzata
  Źródło: Arch. Perinat. Med. 2002: 8 (1) s.53-55, il., tab., bibliogr. 11 poz.
  Sygnatura GBL: 306,526

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża
 • płód

  Streszczenie angielskie: The purpose of our study was to evaluate the efficacy of prophylactic amnioinfusion in reducing perinatal complications associated with meconium-stained amniotic fluid. The labor and neonatal outcome of patients with prophylactic amnioinfusion performed over a 1-year period were compared to a control group of patients with meconium-stained amniotic fluid without amnioinfusion. The study included 112 pregnant women and their newborn, 57 in the study group and 55 in the control. Additional analysis of the newborns' condition in connection with amnioinfusion effectiveness was carried out in the study group. Thirty-five patients qualified to the effective amnioinfusion group and twenty-two to the ineffective amnioinfusion group. The cesarean sections rate and occurrence of perinatal disturbances in newborns were determined. Results were analyzed with chiý Pearson's test, chiýYates' test and chiýNW test. A p value 0,05 was considered statistically significant. There were distinct but not significant (p = 0.0553) differences between groups regarding mode of delivery. In the study group with amnioinfusion the indication for cesarean delivery was failure to progress while in the control group in more than 50 p.c. it was fetal distress. Infants delivered after amnioinfusion were in a better condition than those in the control group but only in the 5th minute of life were these differences statistically significant (p = 0.0067). There were no statistically in the neonatal outcomes regarding amnioinfusion effectiveness. Prophylactic amnioinfusion for meconium-stained amniotic fluid decreases the frequency of cesarean delivery in cases with threatened intrauterine asphyxia and contributes to improvement of neonetal condition...


  138/145

  Tytuł oryginału: Monitoring of mechanical and electrical activity of fetal heart: the nature of signals.
  Autorzy: Jeżewski Janusz, Wróbel Janusz, Horoba Krzysztof, Cholewa Dariusz, Gacek Adam, Kupka Tomasz, Matonia Adam
  Źródło: Arch. Perinat. Med. 2002: 8 (1) s.40-46, il., bibliogr. 16 poz.
  Sygnatura GBL: 306,526

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża
 • płód

  Streszczenie angielskie: At present, the heart activity is the only vital function of a fetus that can be recorded effectively. The instantaneous fetal heart rate (FHR) espressed in beats per minute is a reciprocal function of time interval calculated as the distance in time between a two successive cardiac cycles. The FHR signal can be obtained from the mechanical or electrical activity of fetal heart. Two techniques of fetal electrocardiogram fecording can be distinguished: direct - from fetal skin and indirect - from maternal abdomen. The direct access to the fetus can be made only during labour when the fetal membranes have been ruptured. The best results are obtained when the electrode penetrates the fetal presenting part - usually head. In the abdominal electrocardiography, the signal is acquired from electrodes placed on the surface of maternal abdomen. There is one major noise source that requires complex signal processing. It is an interfering electrocardiogram of the mother, magnitude of which is about 200 mV, whereas the fetal electrocardiogram is only of about 10 mV. Applying the Doppler principle of ultrasound waves aimed at the fetal heart enables monitoring of the mechanical activity of the fetal heart. Determination of instantaneous FHR relies on the detection of heart beats gased on the analysis of ultrasound beam reflected from the moving valves or walls.


  139/145

  Tytuł oryginału: Interrelations of veins and arterias on the fetal surface of human placenta. Anatomical conditions of good blood perfusion of blood capillaries in placental villi.
  Autorzy: Oszukowski Piotr
  Źródło: Arch. Perinat. Med. 2002: 8 (3) s.42-44, il., bibliogr. 9 poz.
  Sygnatura GBL: 306,526

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: Proper filling of blood capillaries of placental villi with blood may be of crucial importance for creating a spacious area for placental exchange. The author of this paper implies that a regulator of the blood pressure in the villous capillaries, which is such an important factor in the maintenance of good capillary perfusion, are probably the fetal crossing of veins and arteries, i.e. the blood vessels running on the placenta's fetal surface.


  140/145

  Tytuł oryginału: Epdiemiology of the central nervous system defects of the fetus in the Pomeranian region in 1998.
  Autorzy: Świątkowska-Freund Małgorzata, Preis Krzysztof, Ciach Katarzyna
  Źródło: Arch. Perinat. Med. 2002: 8 (3) s.51-53, il., tab., bibliogr. 10 poz.
  Sygnatura GBL: 306,526

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • neurologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • noworodki
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie angielskie: Authors present the incidence of the central nervous system defects in parts of the Pomeranian region and the analysis of its incidence fluctuation. All CNS malformations submitted to the Polish Registry of Foetal Malformations in 1998 originated in the Pomeranian region were analysed. There wer 63 malformations noted. The seasonal appearance of CNS malformations was not proved however the higher incidence was detected in pregnancies beginning in March and April. The incidence of the CNS defects was found significantly higher in greater cities and in sub-regions related to sulphuric and phosphoric industry. Conclusions: 1) The CNS defects incidence is not related to the patients' age. 2) Pregnancies with the CNS defects are ended significantly earlier. 3) The mean incidence of the CNS defets in the Pomeranian region is comparable to that of the whole population. 4) The higher incidence of the CNS malformations was detected in the greater cities and in sub-regions related close to the sulpuric and phosphoric industry. 5) The seasonal appearance of the CNS defects was not proved however they occurred more frequently in pregnancies beginning in March and April.


  141/145

  Tytuł oryginału: Pregnancy, delivery and puerperium in a 25 year old woman with surgically corrected congenital transposition of great arteries under the Rashkind and Mustard procedure. Caser report.
  Autorzy: Ziętek Jerzy, Rokicki Władysław, Sikora Jerzy, Włoch Agata, Chromy Grzegorz, Bakon Igor
  Źródło: Arch. Perinat. Med. 2002: 8 (3) s.58-62, tab., bibliogr. 27 poz.
  Sygnatura GBL: 306,526

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia
 • ginekologia i położnictwo
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • noworodki
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie angielskie: The paper presents a very rare case of pregnancy in a 25 year old woman who in her childhood underwent Transposition of Great Arteries surgery (TGA) under the Mustard procedure, preceded by balloon septostomy (opening in the interatiral septum for better mixing of arterial and venous blood, to prevent the effect of closing of Botall's duct and to allow the survival of such patients) under the Rashkind procedure. It is a rare case of such pregnancy being brought successfully to term and of delivering a healthy neonate by a women with this type of circulatory disorder. The correct interdisciplinary cooperation between cardiologists and obstetricians allowed the pregnancy to be brought to the 38th week, maintaining optimum hemodynamic conditions in the pregnant patient. A pregnancy marked with such high risk requires scrupulous monitoring of the mother's circulatory system and of the condition of the foetus.


  142/145

  Tytuł oryginału: Glipizide does not influence human placenta glucose metabolism in the absence of insulin - in vitro studies.
  Autorzy: Sikorski Marek, Sikorska Anna, Źrubek Henryk
  Źródło: Arch. Perinat. Med. 2002: 8 (4) s.12-15, il., bibliogr. 32 poz.
  Sygnatura GBL: 306,526

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: Studies indicating second generation sulphonylurea derivatives (oral hypoglycemic agents) insignificant placental transfer allowed successful clinical trials of their application in gestational diabetes. Little is known so far on the direct (independent of insulin receptor density modification) action of sulphonylureas on placental glucose metabolism, though such an influence, if profound, may adversely alter fetoplacental homeostasis. To investigate the glipizide influence on glucose utilization lactates production by human term placental cotyledon in the environment deprived of insulin extracorporeal dual (maternal and fetal side) perfusions of isolated human placenta cotyledon lasting 120 min each had been performed on 5 placentas without glipizide (control group - K) and with glipizide of mean initial maternal concentration of 205.28 mg/l (therapeutical level - 5 perfusions - group G) or ten-fold higher (2008 mg/l - next 5 perfusions - group GG). Glucose utilization and lactates production have been calculated for 30 min intervals and compared between groups. Mean glucose utilization (mmol/g/h) in maternal circvulation was within 7.68 - 9.57; 7.71 - 9.09 and 7.67 - 9.08 range, whereas mean lactates production (mmol/g/h) was within 7.49 - 7.85; 6.99 - 9.17 and 7.12 - 8.43 range for group K, G and GG respectively. Neither glucose consumption nor lactates production differed significantly between groups (lowest p values 0.15 and 0.36, respectively). We conclude that glipizide does not influence human placenta glucose consumption and lactates generation in the environment deprived of insulin.


  143/145

  Tytuł oryginału: Diagnostic aspects of fetal/neonatal cystic adenomatoid lung malformation at the reference centre.
  Autorzy: Kasprzak Elżbieta, Respondek-Liberska Maria, Kaniewska Danuta, Biegański Tadeusz, Czichos Ewa, Gadzinowski Janusz
  Źródło: Arch. Perinat. Med. 2002: 8 (4) s.31-34, il., tab., bibliogr. 30 poz.
  Sygnatura GBL: 306,526

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • noworodki
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie angielskie: Congenital cystic adenomatoid malformation (CCAM) of lungs is a relatively rare developmental anomaly, at present could be diagnosed prenatally. This study presents our own experience in CCAM diagnosis during fetal and neonatal life, using ultrasonography, echocardiography, X-ray and computed tomography.


  144/145

  Tytuł oryginału: Amniotic fluid excretion of N-acetyl-á-D-glucosaminidase molecular forms during pregnancy complicated by oligohydramnios or premature rupture of the membranes.
  Autorzy: Milnerowicz Halina, Zalewski Jerzy, Madej Paweł
  Źródło: Arch. Perinat. Med. 2002: 8 (4) s.35-39, tab., bibliogr. 21 poz.
  Sygnatura GBL: 306,526

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • badanie porównawcze
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: Amniotic fluid N-acetyl-á-D-=glucosaminidase (NAG) activity exceeded several times the upper limit of normal range (105 J/mmol creatinine) although the urinary tract defects in fetuses and newborns of the study group of women with idiopathic oligohydramnios were not found. Significantly higher amniotic fluid NAG activity was found in pregnancies with group of women with idiopathic oligohydramnios then in those with premature rupture of the membranes (PROM). In this group, a positive correlation was observed between NAG-A isoform activity and Pb ions (NAG-A/Pb r = 0.834; p 0.01). In the amniotic fluid of patients with oligohydramnios, positive correlation between total NAG activity (NAG/Cd r = 0.802; p ó 0.05), NAG-A isoform with Cd ions (NAG A/Cd r = 0.776; p ó 0.01), and NAG-B isoform with Pb ions (NAG B/Pb r = 0.750; p = 0.05) was revealed. The results obtained seem to indicate a significant contribution of Cd and Pb in releasing NAG into amniotic fluid in patients with oligohydramnios.


  145/145

  Tytuł oryginału: Patogeneza nadciśnienia tętniczego : znaczenie małej urodzeniowej masy ciała
  Autorzy: Gaciong Zbigniew, Styczyński Grzegorz, Abramczyk Piotr, Szmigielski Cezary
  Źródło: W: Postępy w nefrologii i nadciśnieniu tętniczym. T. 1 - Kraków, 2002 s.91-94, tab., bibliogr. 28 poz. - 1 Seminarium pt. Postępy w nefrologii i nadciśnieniu tętniczym Katowice 08-10.11. 2001
  Sygnatura GBL: 802,435

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • noworodki
 • dorośli 19-44 r.ż.

  stosując format: