Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KRÓLIKI
Liczba odnalezionych rekordów: 72Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/72

Tytuł oryginału: Doświadczalna rekonstrukcja rozległych uszkodzeń stawowych metodą "composite grafts" - złożonych przeszczepów autologicznych z jednoczesnym wypełnieniem ubytku kostnego wszczepem porowatym Co-Cr-Mo.
Tytuł angielski: Experimental reconstruction of massive osteochondral defects by composite graft-autological grafts with porous Co-Cr-Mo.
Autorzy: Dołżyński Maciej, Jancewicz Piotr, Zimnoch Lech
Źródło: Pol. Hand Surg. 2002 (2) s.37-42, il., bibliogr. 13 poz., sum.
Sygnatura GBL: 306,434

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • transplantologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • króliki

  Streszczenie polskie: Autorzy oceniali możliwości uzupełniania rozległych ubytków chrzęstno-kostnych wszczepem biodostępnym Co-Cr-Mo z jednoczesnym odtworzeniem powierzchni stawowej. Badania przeprowadzono na 10 królikach, podzielonych na 3 grupy. W grupie I ubytek kostny wypełniano wszczepem, który pokryto łatą okostnej. W grupie II wszczep pokrywano przeszczepem kości gąbczastej, zaś w III wszczep pokrywano przeszczepem chrzęstno-kostnym. Uzyskane wyniki oceniano makroskopowo, mechanicznie i histopatologicznie. We wszystkich grupach uzyskano dobrą integrację wszczepu Co-Cr-Mo z tkanką kostną. Najlepsze odtworzenie powierzchni stawowej uzyskano w grupie III.

  Streszczenie angielskie: Authors assessed treatment efficacy of deep osteochondral defects with Co-Cr-Mo implant and successive repairs of articular cartillage. The study was undertaken on 10 rabbits divided into 3 groups. In 1st group bone defect was filled with Co-Cr-Mo implant graft and periosteal flap. In 3rd group implant was covered with osteochondral graft. Results were evaluated by macroscopic, mechanical and microscopic examinations. In all groups authors observed good integration Co-Cr-Mo implant with bone. The best reconstruction of articular surface was observed in 3rd group.


  2/72

  Tytuł oryginału: Wpływ wybranych inhibitorów konwertazy angiotensyny na nieenzymatyczną glikację białek w doświadczalnej cukrzycy aloksanowej : [praca doktorska]
  Autorzy: Olszewski Jan, [Mrozikiewicz Aleksander (promot.]).; [Akademia Medyczna im. K. Marcinkowskiego Instytu Kardiologii, zakład Farmakologii Klinicznej w Poznaniu]
  Źródło: [2002?], [5], 51 k., [39] k. tabl. : il., tab., bibliogr. 110 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19582

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • króliki


  3/72

  Tytuł oryginału: Nefiracetam ameliorates associative learning impairment in the scopolamine-injected older rabbit.
  Autorzy: Pak Jonathan T., Green John T., Heifets Boris, Pak Michelle H., Woodruff-Pak Diana S.
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (4) s.BR105-BR112, il., bibliogr. 27 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • króliki
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The cognition-enhancing drug, nefiracetam, is in Phase III clinical trials to treate memory impairment in Alzheimer's disease (AD). Nefiracetam ameliorates acquisition of delay eyeblink classical conditioning in older rabbits, a form of associative learning with striking behavioral and neurobiological similarities in rabbits and humans. In both species, delay eyeblink conditioning engages the septo-hippocampal cholinergic system and is disrupted when the cholinergic system is antagonized. Delay eyeblink classical conditioning is impaired in normal aging and severely disrupted in AD. To test further the efficacy of nefiracetam in an animal model that mimics some of the neurobiological and behavioral effects present in AD, we tested 56 older rabbits assigned to 7 treatment groups in the 750 ms delay eyeblink conditioning procedure. Older rabbits were injected with 1.5 mg/kg scopolamine to simulate disrutpion of the cholinergic system in AD. Three doses of nefiracetam (5, 10, or 15 mg/kg) were also injected in older rabbits receiving 1.5 mg/kg scopolamine. Control groups were treated with 1.5 mg/kg scopolamine + vehicle, wehicle alone, or explicitly unpaired presentations of conditioning stimuli and vehicle or 1.5 mg/kg scopolamine + 15 mg/kg nefiracetam. Rabbits injected with 1.5 mg/kg scopolamine alone were impaired, but a dose of 15 mg/kg nefiracetam reversed significantly the behavioral impairment. Nefiracetam had ameliorating effects on a task impaired in AD in an animal model of AD: older rabbits with cholinergic system antagonism.


  4/72

  Tytuł oryginału: Relation between the age of specimen and the shrinkage of brain frozen sections.
  Autorzy: Dziewiątkowski J[erzy], Wójcik S., Spodnik J[anusz] H., Spodnik E., Kowiański P[rzemysław, Moryś J[anusz]
  Źródło: Folia Histochem. Cytobiol. 2002: 40 (2) s.115-116, il., bibliogr. 13 poz. - Konferencja pt. Cytometria przepływowa i ilościowa, mikroskopia w diagnostyce medycznej Poznań 21-22.05. 2001
  Sygnatura GBL: 304,846

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • króliki

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to assess the effect of age of the animal upon the real thickness of the frozen sections. The study was performed on 19 rabbit brains. The thickness of the frozen sections regardless of their staining is age-dependent. The relation is proportional during the period from 7 to 180 postnatal day and characterizes both immunohistochemical as well as cresyl violet-stained sections; moreover, changes of the section thickness proceed parallely. It is suggeted that especially for some stereological parameters all required procedures should be standardized to achieve comparable and unbiasedly itnerprtable results.


  5/72

  Tytuł oryginału: The effect of thymus ubiquitin complex on neuropathological changes within the brain of pregnant rabbits with experimental model of antiphospholipid syndrome.
  Autorzy: Nowacki Przemysław, Ossowicka-Stępińska Jadwiga, Ronin-Walknowska Elżbieta
  Źródło: Folia Neuropathol. 2002: 40 (1) s.7-11, il., tab., bibliogr. 30 poz.
  Sygnatura GBL: 304,961

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • ginekologia i położnictwo
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • króliki
 • ciąża

  Streszczenie angielskie: The present study was designed to assess the impact of thymus ubiquitin complex (TUC) on morphological changes within the central nervous system (CNS) in pregnant rabbits with experimental antiphospholipid syndrome (APS). We also compared the intensity of neuropathological appearance and serological markers of the APS treated with the TUC. Post-mortem neuropathological investigations were done in 47 female New Zealand rabbits. The material was divided into 4 groups: Group I - 23 pregnant animals with APS; Group II - 7 pregnant rabbits with APS, treated with TUC; Group III - 7 pregnant rabbits without APS, treated with TUC; Group IV (the control one) - 10 pregnant animals without APS, intreated with TUC. The APS was induced by subcutaneous injections of cardiolipin. There were two main abnormalities within the CNS of pregnant rabbits, which could be a result of the APS: the thrombo-necrotic foci of nervous tissue, and perivascular or meningeal inflammatory infiltrates. It turned out that TUC application reduced the morphological abnormalities, but it did not eliminate them entirely. The number of cases with thrombo-necrotic changes was reduced by approximately 18 p.c., while perivascular infiltrates by 36 p.c. respectively. The TUC application did not influence the meningeal infiltration. The platelet count significantly increase (p 0.001), the activated partial thromboplastin time shortened (p 0.001), and the number of immunised animals, demonstrating positive immunofluorescence test, significantly decreased after the TUC administration...


  6/72

  Tytuł oryginału: Inhibition of gluconeogenesis by vanadium and metformin in kidney-cortex tubules isolated from control and diabetic rabbits.
  Autorzy: Kiersztan Anna, Modzelewska Aleksandra, Jarzyna Robert, Jagielska Elżbieta, Bryła Jadwiga
  Źródło: Biochem. Pharmacol. 2002: 63 (7) s.1371-1382, il., tab., bibliogr. 75 poz.
  Sygnatura GBL: 304,395

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • farmacja
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • króliki

  Streszczenie angielskie: Effect of vanadyl acetylacetonate (VAc) and metformin on gluconeogenesis has been studied in isolated hepatocytes and kidney-cortex tubules of rabbit. Glucose formation from alanine + glycerol + octanoate, pyruvate or dihydroxyacetone was inhibited by 50-80 p.c. by 100 ćM VAc or 500 ćM metformin in renal tubules of control and alloxan-diabetic animals, while the inhibitory action of these compounds in hepatocytes was less pronounced (by about 20-30 p.c.). In contrast to VAc, metaformin increased the rate of lactate formation by about 2-fold in renal tubules incubatet with alanine + glycerol + octanoate. In view of VAc-induced changes in intracellular gluconeogenic intermediates and gluconeogenic enzyme activities, it is likely taht this compound may decrease fluxes through pyruvate carboxylase, phosphoenolpyruvate carboxykinase, fructose-1,6-bisphosphatase and glucose-6-phosphatase. In contrast to VAc, metformin-induced decrease in renal gluconeogenesis may result from a decline of cytosolic oxaloacetate level and consequently PEPCK activity. Following 6 days of VAc administration (1.275 mg V kg-1 body weight daily) the blood glucose level in alloxan-diabetic rabbits was normalised while blood glucose changes in control animals were not observed. On the contrary, in diabetic animals treated for 6 days with metformin (200 mg kg-1 body weight day -1) a high blood glucose level was maintained. Unfortunately, VAc-treated control and diabetic rabbits exhibited elevated serum urea and creatinine levels. In VAc-treated animals vanadium was accumulated in kidney=cortex up to 7.6 ń 0.6 ćg V g-1 dry weight. In view of a potential vanadium nephrotoxicity...


  7/72

  Tytuł oryginału: Investigation of hypoglycemic properties of rectal suppositories with chloropropamide.
  Autorzy: Kosior Anna
  Źródło: Acta Pol. Pharm. 2002: 59 (2) s.109-113, tab., bibliogr. 8 poz.
  Sygnatura GBL: 301,378

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • króliki

  Streszczenie angielskie: Rectal suppositories with chlorpropamide and suppositories with chlorpropamide in the dispersion system with urea prepared. Witepsol H15 and H190 and a polyoxyethylenglycol mixture were used as bases. Rabbits were tested for blood-glucose level. The animals have been administered with prepared suppositories and commercial tablets. It was found the suppositories prepared on the basis Witepsol H15 with the dispersed chlorpropamide caused a much higher decrease of blood-glucose level than commercial tablets.


  8/72

  Tytuł oryginału: Bioceramika pochodzenia żelowego jako substytut kości (badania in vivo) - doniesienie wstępne.
  Tytuł angielski: Gel derived bioactive ceramic as bone substitute - an in vivo study.
  Autorzy: Niedzielski Kryspin, Wilamski Maciej, Synder Marek
  Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (4) s.385-394, il., bibliogr. 46 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,360

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • króliki

  Streszczenie polskie: Przeprowadzono badania histopatologiczne i radiologiczne na królikach. W doświadczeniu wycinano fragmenty w obu kościach promieniowych. Ubytek w prawym przedramieniu uzupełniono bioszkłem S2 pochodzenia żelowego. Lewe przedramię traktowano jako kontrolę, a ubytek kostny wypełniono mrożonymi allogennymi przeszczepami kostnymi. Zwierzęta uśmiercano po 3., 6., 12. tygodniach i wykonywano badania radiologiczne i histopatologiczne. Wstępne badania radiologiczne i histopatologiczne wykazują stopniowe niejednorodne narastanie kości w trzech okresach obserwacyjnych. Materiał S2 okazał się stymulujący i przyspieszający regenerację tkanki kostnej na wybranym modelu królika.

  Streszczenie angielskie: The paper presents the histopathological and radiological study performed on a series of male, mixed-race rabbits. All rabbits had a 20 x 4 x 4 mm-bone fragment extracted from the radial bone according to a modified technique by Scmitt and Weller. In the right radius bone defect was filled approximately 0.5 cm**3 bioglaass S2. In the left ruis, which served as control, allogenic bone graft (the size of the defect) collected from the tibia and femur was implanted. Rabbits were sacrificed 3, 6 and 12 weeks after the procedure and histopathological and radiological studies were performed. These studies revealed a heterogeneous increase of new bone regeneration in all three phases of the study. The S2 biomaterial both stimulated and accelerated bone regeneration in the rabbits.


  9/72

  Tytuł oryginału: The rate of eyelid reflex loss following thiopental administration in hypo- and hypergonadism in rabbits.
  Autorzy: Szymański Bogdan, Pakulski Cezary, Drobnik Leon, Starczewski Andrzej, Badowicz Beata
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (5) s.BR179-BR183, il., tab., bibliogr. 13 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • króliki

  Streszczenie angielskie: The aim of this research was to explain whether different hormonal conditions caused by disturbed concentrations of estrogens and progesterone might lead to alteration of CNS reaction following administration of the hypnotic agent thiopental. The investigated factor was the rate of loss of the eyelid reflx after intravenous thiopental administration, since this corresponds with loss of consciousness. The investigation was performed in 24 sexually mature female Chinchilla rabbaits divided into 4 groups of 6 rabbits each. The animals were oophorectomized (hypoprogesterone/hypoestrogen), hyperestrogen (sham surgery plus estradiol injections), or normal (sham surgery). Twelve weeks later, thiopental (40 mg/ml) was infused through the intravenous cannula at a constant rate (90 ml/hour) until loss of the eyelid reflex, at which time blood was sampled for determination of thiopental, á-estradiol, progesterone and 17ŕ-hydroxyprogesterone concentrations. The ANOVA and Tukey tests were applied in statistical analysis (p = 0.05). Hyperprogesterone rabbits lost consciousness faster (138 ń 34.6 sec), at a lower plasma thiopental concentration (46.3 ń 6.6 ćg/ml), and required less thiopental (24.63 ń 6.44 mg/kg) than controls; hypoprogesterone rabbits lost consciousness slover (207.5 ń 30.9 sec), at a higher plasma thiopental concentration (129.2 ń 24.9 ćg/ml), and required more tiopental (38.51 ń 2.33 mg/kg) than controls. The time of sleep induction in the control group was 190 ń 25.7 sec.; the serum thiopental concentration was 77.8 ń 13.9 ćg/ml, and the total thiopental consumption was 35.8 ń 3.51 mg/kg. Estrogen status has no effect. Various hormonal states are accompanied by different CNS reactions to thiopental. Among the studied groups of sex steroids, only progestins significantly modify the CNS response to barbiturate infusion.


  10/72

  Tytuł oryginału: The use of the radioisotope method in studies of pesticide penetration into the eyeball.
  Autorzy: Gerkowicz Marek, Wróblewska Ewa, Turski Waldemar
  Źródło: Ann. Agric. Environ. Med. 2002: 9 (1) s.29-31, bibliogr. 10 poz.
  Sygnatura GBL: 313,158

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • króliki

  Streszczenie angielskie: The studies concerning the effects of pesticides on the human body focused mainly on their local action or chronic poisoning of the organism. In this study we examine the pesticide penetration into the eyeball resulting from direct contact with the eye. We used an isotope-labelled carbamate pesticide - carbaryl. The determinations of the amount and concentration of this substance in the cornea, aqueous humour, vitreous humour and retina were performed using the method measuring á radiation emitted by radioactive carbon. The results revealed measurable concentrations of labelled carbamate in the cornea and aqueous humour 10 and 30 min after application. The levels of this pesticide in the vitreous homour and retina were very low and difficult to analyse statistically. The described method appears to be useful in determining the range and rate of eye penetration by environmental toxings having direct contact with the eyeball.


  11/72

  Tytuł oryginału: Influence of midazolam pharmacokinetic parameters of procainamide in rabbits.
  Autorzy: Orszulak-Michalak Daria, Owczarek Jacek, Wiktorowska-Owczarek Anna K.
  Źródło: Pol. J. Pharmacol. 2002: 54 (2) s.151-155, il., tab., bibliogr. 23 poz.
  Sygnatura GBL: 313,156

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • króliki

  Streszczenie angielskie: The majority of antiarrhytmic drugs have very narrow therapeutic range, and they may cause some side effects at doses used for curing cardiac arrhythmias. These drugs may enter different interactions. Procainamide also may interact with other drugs. Also some other drugs may change pharmacokinetics of procainamide, for example the iv anesthetics influence on pharmacokinetic parameters of procainamide. The aim of the study was to investigate the influence of midazolam on the plasma concentrations and pharmacokinetic parameters of procainamide in rabbits during two hours of obserwation. Procainamide was administered in rabbits at a dose of 13 mg/kg iv, and midazolam at 0.2 mg/kg iv. Procainamide levels were determined by immunofluorescence polarization method using ABBOTT reagents. Levels of procainamide were determined in the plasma at 5, 10, 15, 30, 45, 60, 90 and 120 min after the administration of procainamide. After administration of midazolam with procainamide, a decrease in plasma concentration of procainamide, together with its increased elimination, was observed.


  12/72

  Tytuł oryginału: Activity of neuraminidase on the structure of rabbit kidney glomerular basement membranes; spin label study.
  Tytuł polski: Ocena wpływu neuraminidazy na strukturę błony podstawnej kłębuszków nerkowych w modelu eksperymentalnym u królików za pomocą techniki rezonansu spinowego.
  Autorzy: Sapilak Bartosz J., Steciwko Andrzej, Olsztyńska Sylwia, Komorowska Małgorzata
  Źródło: Pol. Med. Rodz. 2002: 4 (3) s.371-375, il., bibliogr. 23 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 313,549

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • króliki

  Streszczenie polskie: Cel badania: Jakkolwiek relatywnie dobrze poznano etiologię i patogenezę kłębuszkowego zapalenia nerek (k.z.n.), to nadal nie możemy poznać zachodzących w mikrostrukturze bariery filtracyjnej kłębuszków prowadzących do utraty selektywności filtracji i powstawania proteinurii. Dotychczas stowane techniki badawcze okazały się mało przydatne. W naszych badaniach podjęliśmy próbę zaadaptowania nowej techniki elektronowego rezonansu spinowego (ERS), by uzyskać istotne informacje o patomechanizmie k.z.n. Materiał i metody: Do badań użyliśmy królików obojga płci dobranych pod kątem dobrej kondycji zdrowotnej i wieku (1,5-2 lata). Zwierzętom podawaliśmy dożylnie przez kolejne 3 dni aktywną enzymatycznie neuraminidazę, zgodnie ze schematem wypracowanym w naszym laboratorium. Dla celów doświadczenia utworzono jedną grupę kontrolną i pięć grup badanych, różniących się dawką podawanej neuraminidazy. Po skrwawieniu zwierząt pobrano obie nerki, wypreparowano ich korę, z której na drodze obróbki mechanicznej uzyskano najpierw kłębuszki nerkowe, a następnie na drodze wielokrotnej ultrasonifikacji wolną od zanieczyszczeń tkankowych zawiesinę błon podstawnych kłębuszków nerkowych (BP). Roztwór BP znakowano jednym z dwóch znaczników spinowych: MSL (3-maleimido-1-oxyl-2,2,5,5,-tetramethylpyrrolidiny) lub JAA (jodoacetamid-1-oxyl-2,2,5,5,-tetramethylpyrrolidiny). Uzyskane widma otrzymano badając tak przygotowany materiał na spektrometrze Se/X-28. By ocenić ruchliwość znaczników spinowych podczas ich izotropowej rotacji w polu elektromagnetycznym, wyznaczano czas korelacji...

  Streszczenie angielskie: Purpose of studies: an estimation of structural and three-dimensional changes in organization of kidney glomerular basement membrane components appearing in experimentally caused glomerulonephritis. We have used 1,5 - 2 years old rabbits. They were divided into a few groups, with different amount of intravenous injected active neuraminidase, and also separate control group. Glomerular basemet membranes from collected animals kidneys according to method developed by Spiro were prepared. Then obtained preparates were labelled by 3-maleimido-1-oxyl-2,2,5,5,-tetramethylpyrrolidine (MSL) and 4-(iodoacetamido)-1-oxyl-2,2,5,5,-tetramethylpyrrolidine (JAA) sulfhydryl specific spin labels. Measured ESR spectra of labelled membranes show significant changes of spin labels mobility and this effect dependents on neuraminidase concentration. In comparison with intact membranes neuraminidase action on membranes creates three different ESR signals what is connected with different protein fractions. The changes in structure of basement membranes caused by nauraminidase correspond with increasing glomellural wall permability.


  13/72

  Tytuł oryginału: Thermal effect of intravascular MR imaging using an MR imaging-guidewire: an in vivo laboratory and histopahtolgical evaluation.
  Autorzy: Yang Xiaoming, Yeung Christopher J., Ji Hongxiu, Serfaty Jean-Michel, Atalar Ergin
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (7) s.MT113-MT117, il., tab., bibliogr. 16 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • hematologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • króliki

  Streszczenie angielskie: Background: Intravascular magnetic resonance (MR) imaging to guide interventional procedures is a rapidly growing field. A primary concern with these new techniues is their thermal safety. The purpose of this study was to evaluate, in vivo, the thermal effect of an MR imagingguidewire (MRIG) for intravascular MR imaging (IV MRI). Material/Methods: Two indications of potentially adverse local heating were investigated: blood coagulation disorders and pathologica changes in target vessels. Experiments were performed on ten rabbits with a 1.5 T MR scanner. Using a 0.64-mm MRIG as the RF receiver, we imaged the target aorta using a fast spin-echo pulse sequence with an average spcific absorption rate (SAR) of 0.6 W/kg. The total MR imaging time was approximately 70 minutes. Results: There were no abnormal value changes of the coagulation factors between pre- and post-IV MRI, no clinical manifestations of blood coagulation disorders, and, histopathologically, no thermal damage in target vessels. Conclusions: This study demonstrates, from a pathophysiological point of view, the potenial safe use of the MR imaging-guidewire for intravascular MR imaging. Further study is required to precisely define the boundaries of these safe operating parameters.


  14/72

  Tytuł oryginału: Effect of capsaicin on ion transport in the caecum of rabbits.
  Autorzy: Kosik-Bogacka Danuta, Banach Bolesław, Tyrakowski Tomasz
  Źródło: Pol. J. Pharmacol. 2002: 54 (5) s.475-482, il., bibliogr. 38 poz.
  Sygnatura GBL: 313,156

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • króliki
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Effect of capsaicin, a stimulator of C-fibres, on ion transport in the caecum of rabbits was studied using electrophysiological methods, designed to evaluate ionic currents occurring in epithelial tissues. The experiments consisted inmeasuring transepthelial electrical potential difference (dPD) of an isolated fragment of ragbbit's caecum, placed ina Ussing apparatus. The ion transport was modified through incubation in Ringer solution, supplemented with amiloride, bumetanide, and capsaicin. Capsaicin was also administred with persistalting pump. The experiments demonstrated that the inhibition of sodium ions transport caused by incubation with amiloride and incubation with capsaicin slowed down mechanical reaction to electrical potential difference. On the other hand, immediately after the other hand, immediately after the administration, the capsaicin effect on C-fibres modified electrophysiological reaction of the caecum to mechanical stimulation. Physiological and pharmacological experiemnts reveal that a component dependent on activation of C-fobres contributes to the reaction of ion transport activation following mechanical stimulation.


  15/72

  Tytuł oryginału: Influence of midazolam on pharmacokinetics of verapamil in rabbits.
  Autorzy: Orszulak-Michalak Daria, Owczarek Jacek, Wiktorowska-Owczarek Anna K.
  Źródło: Pol. J. Pharmacol. 2002: 54 (5) s.501-506, tab., bibliogr. 35 poz.
  Sygnatura GBL: 313,156

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • króliki

  Streszczenie angielskie: Calcium channel blockers can get involved in pharmacological interactions when used concomitantly with other drugs. Previous reports indicate a differential influence of various general anesthetics on verapamil pharmacokinetics. A tendency of a faster transfer of verapamil from the central compartment to the tissue compartment was found to be associated with a slower drug return from the tissue at the given verapamil doses during thiopental or propofol anesthesia. Thus, an increased storage of verapamil in tissue compartment and prolongation of the drug action may occur due to those interactions. The aim of the study was to investigate the influence of midazolam on the plasma concentrations and pharmacokinetic parameters of verapamil after intravenous bolus administration in rabbits during 2 h of observation. Verapamil and midazolam were administered intrtavenously at a dose of 0.2 mg/kg. Verapamil levels in plasma were determined by radioanalysis using [3H]verapamil. Levels of verapamil were determined in plasma at 5, 10, 15, 30, 45, 90 and 120 min after the administration, and plasma disappearance was analyzed according to the non-compartmental and 2-compartmental model. After administration of midzaolam together with verapamil, a decrease in verapamil concentration in plasma was seen, with an increased verapamil transfer to the tissue compartment, increased steady state distribution volume and shortened residency time of the drug in the plasma.


  16/72

  Tytuł oryginału: Effect of capsaicin and dimethyl sulfoxide on ion transport in the selected experimental models.
  Autorzy: Kosik-Bogacka Danuta I., Banach Bolesław, Tyrakowski Tomasz, Wojciechowska Iwona
  Źródło: Pol. J. Pharmacol. 2002: 54 (3) s.267-274, il., tab., bibliogr. 46 poz.
  Sygnatura GBL: 313,156

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • króliki
 • Żaby
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: The aim of the present work was to determine the changes in ion transport in the selected epithelium-lined organs under influence of mechanical stimuli, and also to assess similarities and differences in reactions to capsaicin and dimethyl sulfoxide (DMSO) between trachea and caecum of rabbit and the skin of frog in this experimental setup. The experiments were conducted on rabbit trachea and caecum, and the skin of frog, Rana esculenta L. The experiments consisted in measuring transepithelial electrical potential (PD in mV) with Ussing apparatus, modified to enable testing of the effects of mechanical stimulation of organs and defined pharmacological treatments. It was demonstrated that the addition of DMSO to the stimulating fluid decreased reversible hyperpolarization (dPD) after mechanical stimulation by at least 50 p.c. in all studied groups. On the other hand, action of capsaicin was dependent on the organ studied as well as on experimental conditions (e.g. type of incubation). Capsaicin decreased PD and reaction to mechanical stimulation in trachea incubated in Ringer solution supplemented with amiloride. On the other hand, it did not influence electrophysiological parameters of the trachea following its incubation with bumetanide. Capsaicin did not change electrical potential or reactivity of rabbit caecum incubated with both amiloride and bumetanide. The administration of capsaicin on frog skin incubated with bumetanide casued inhibition of the reaction to mechanical stimulation, whereas during incubation with amiloride no changes were recorded in PD and dPD of the skin. The present study demonstrated that capsaicin and DMSO could modify processes of ion transport dependent on mechanical stimulation.


  17/72

  Tytuł oryginału: Wpływ czynników przeciwutleniających oraz fluoru i selenu na rozwój doświadczalnej hipercholesterolemii u królików : rozprawa habilitacyjna
  Autorzy: Birkner Ewa
  Źródło: - Zabrze, ŚAM 2002, 181 s. : il., tab., bibliogr. 339 poz., 23 cm.
  Sygnatura GBL: 735,348

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • króliki


  18/72

  Tytuł oryginału: Azathioprine-induced fatal macrocytic anemia in rabbits.
  Autorzy: Al-Safi Saafan, Tashtoush Bassam, Abdul-Razzak Khalid
  Źródło: Pol. J. Pharmacol. 2002: 54 (5) s.513-516, tab., bibliogr. 40 poz.
  Sygnatura GBL: 313,156

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • komunikat
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • króliki

  Streszczenie angielskie: Azathioprine (AZA) is used clinically sometimes at high doses for short-term therapy to treat acute rejection of kidney allograft or to desensitize hypersensitive patients to it. The delayed consequences of this approach had not been well investigated. Therefore, in this study we have investigated the delayed consequences of high-dose short-term AZA administration in rabbits. Our results showed that oral administraton of AZA (10 mg/kg/day) to rabbits for two weeks induced reversible thrombocytosis and delayed fatal macrocytic anemia. Moreover, neither the hemoglobin level nor the the white blood cell count was affected by AZA. The solvent of AZA had no effect onblood cell counts and hemoglobin levels. We can conclude that although high-dose AZA therapy may not induce immediate and significant changes in blood picture, delayed fatal macrocytosis may occur.


  19/72

  Tytuł oryginału: VIII Conference on: Ethanol-drug interactions and pharmacological treatment of alcohol dependece, Łódź, October 18, 2002 - [abstracts].
  Źródło: Pol. J. Pharmacol. 2002: 54 (5) s.525-548 - 8 Konferencja pt. Interakcje etanol-lek i farmakologiczne leczenie zależności alkoholowej Łódź 18.10. 2002
  Sygnatura GBL: 313,156

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • streszczenie
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta
 • króliki
 • szczury


  20/72

  Tytuł oryginału: Analiza średniego stopnia szarości w procesie biodegradacji włóknin węglowych.
  Tytuł angielski: The mean greyness level analysis in the assessment of the biodegradation process of carbon cloths.
  Autorzy: Zembala-Nożyńska Ewa, Nożyński Jerzy, Sabat Daniel, Dąbrówka Krzysztof, Cieślik Tadeusz, Szczurek Zbigniew
  Źródło: Inż. Biomater. 2002: 5 (20) s.15-21, tab., bibliogr. 34 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,500

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • króliki
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. Badania biomateriałów obejmują trzy główne kierunki: tolerancję tkankową, biozgodność i biodegradację. Celem badania była ocena biodegradacji trzech rodzajów chemicznie modyfikowanej włókniny węglowej z użyciem średniego stopnia szarości jako obiektywnego wskaźnika procesu biodegradacji. Materiał i metodyka. Wykorzystano fragmenty tkankowe pobrane od 48 królików, którym wykonano ubytki kostne o średnicy 6 mm w bocznej powierzchni żuchwy. Ubytki wypełniano: 1. włókniną węglową z grupami kwasowymi i zasadowymi na powierzchni, 2. włókniną węglową z grupami kwasowymi na powierzchni, 3. włókniną pokrytą pirowęglem i zawierającą grupy zasadowe na powierzchni. Tkanki pobierano w 1, 2, 3, 6, 9, 12, 24 i 52 tygodniu od wszczepienia. Średni stopień szarości mierzono w preparatach histologicznych wykorzystując system analizy obrazu (QUANTIMET 500+). Wyniki. Największe zmiany średniego stopnia szarości wykazano w przypadku włókniny z grupami kwasowymi i zasadowymi (39 proc. wzrost średniej szarości), następnie dla włókniny pokrytej pirowęglem (9.7 proc. spadek średniej szarości) zaś włóknina zawierająca grupy kwasowe na powierzchni wykazywała wzrost (około 13,5 proc. wartości początkowych). Średni stopień szarości korelował znamiennie dodatnio z czasem obserwacji. Wnioski. 1. Biodegradacja różnych rodzajów włókniny węglowej wskazuje wahania średniego stopnia szarości, zależy to od chemicznej modyfikacji jej powierzchni. 2. Włóknina węglowa z kwasowymi i zasadowymi grupami posiada najwyższy stopień biodegradacji.


  21/72

  Tytuł oryginału: Statystyczna analiza parametrów geometrycznych włóknin węglowych użytych do wypełnienia ubytków tkanki kostnej królików.
  Tytuł angielski: Statistical analysis of geometrical parameters of carbon cloths used for hard tissue filling in rabbitst.
  Autorzy: Zembala-Nożyńska Ewa, Nożyński Jerzy, Sabat Daniel, Dąbrówka Krzysztof, Cieślik Tadeusz, Szczurek Zbigniew
  Źródło: Inż. Biomater. 2002: 5 (20) s.21-29, tab., bibliogr. 26 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,500

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • króliki
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem badania było morfometryczne porównanie zmian wartości geometrycznych włóknin węglowych takich jak wymiar najkrótszy, szerokość pasma/obliczona szerokość, współczynnik wypełnienia przyjętych za wskaźniki procesu biodegradacji włókniny węglowej użytej jako wypełnienie doświadczalnie wykonanych kostnych ubytków żuchwy u królików. Wykorzystano 48 wycinków tkanek. Ubytki kostne o średnicy 6 mm wykonywano w podstawie żuchwy, po czym wypełniano je trzema rodzajami włókniny węglowej. 1. włókniną z grupami kwasowymi i zasadowymi na powierzchni, 2. włókniną węglową z grupami kwasowymi na powierzchni, 3. włókniną pokrytą pirowęglem i zawierającą grupy zasadowe na powierzchni. Parametry morfometryczne oceniano przy użyciu systemu analizy obrazu QUANTIMET 500 po czym przeprowadzono analizę statystyczną. Najwyższą dynamikę zmian parametrów morfometrycznych wykazywała włóknina typu I pokryta grupami zasadowymi wykazując spadek wymiaru najkrótszego o 70 proc. wartości początkowej, obliczonej szerokości o 71 proc. zaś wzrost współczynnika wypełnienia o 5,81 proc. Włóknina typu II wykazywała spadek wymiaru najkrótszego o 48 proc. wartości początkowej, obliczonej szerokości włókien o 20 proc., i wzrost współczynnika wypełnienia o około 2,6 proc. Włóknina węglowa typu III wykazała spadek wymiaru najkrótszego i obliczonej szerokości o 58 proc., współczynnik wypełnienia wykazał wzrost o 7,3 proc. Należy wskazać, że pomiary dokonane w drugim tygodniu obserwacji nie ujawniały różnic pomiędzy grupami, z kolei pomiary dokonane w trzecim tygodniu obserwacji ujawniły najbardziej istotne różnice międzygrupowe. Nasze wyniki wskazują na fakt zwiększenia odporności na biodegradację włókniny węglowej poddanej modyfikacji chemicznej.


  22/72

  Tytuł oryginału: Interdigestive contractions of the gallbladder in rabbits: the real time ultrasonographical studies.
  Tytuł polski: Skurcze międzytrawienne pęcherzyka żółciowego u królików. Badanie USG.
  Autorzy: Romański Krzysztof W., Woźniak-Stolarska Barbara
  Źródło: Folia Med. Crac. 2002: 43 (1/2) s.13-20, tab., bibliogr. 32 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 304,697

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • króliki

  Streszczenie polskie: Brak doniesień dotyczących ultrasonograficznego badania kurczliwości pęcherzyka żółciowego u królika. Zatem celem obecnych badań była ocena dynamiki skurczów pęcherzyka żółciowego u 7 królików. Zwierzęta karmiono 24 godziny przed doświadczeniami, które trwały 3-5 godzin. Badania ultrasonograficzne przeprowadzano co 10 minut używając aparatu typu USG 220 SLC. Sektorową sondę 3,5 MHz przykładano w rejonie prawego podżebrza. Uzyskiwano maksymalne podłużne obrazy pęcherzyka żółciowego i szacowano objętość pęcherzyka żółciowego stosując 3 metody. Najwyższe wartości otrzymano dzięki użyciu emtody przybliżającej kształt pęcherzyka żółciowego do elipsoidy. Stosując metodę przybliżania kształtu pęcherzyka żółciowego do beczki otrzymano wyniki pośrednie, a najniższe wartości otrzymano metodą sumy cylindrów. Wartość średnia wszystkich objętości pęcherzyka żółciowego uzyskanych ostatnią metodą wynosiła 1,34 ń 0,10 ml. Wartości szczytowe i międzyszczytowe wynosiły odpowiednio 2,23 ń 0,33 i 0,99 ń 0,18 ml. Średnia odległość pomiędzy pikami wynosiła 69,6 ń 7,4 min pozostając w przybliżeniu zgodną z opisaną w piśmiennictwie długością cykli MMC u królika. Wyniki sugerują, że model ultrasonografii pęcherzyka żółciowego królika może być ogólnie użyteczny w badaniach dynamiki pęcherzyka żółciowego.

  Streszczenie angielskie: There are no reports concerning the ultrasonographical examination of gallbladder contractility in rabbits. Thus, the aim of this study was to assess the dynamics of gallbladder contractions in 7 rabbits. Animals were fasted 24 h before the experiments lasting 3-5 h. Ultrasonographical examinations were performed every 10 min using USG 220 SLC machine. The sectorial ultrasound 3.5 MHz was placed in the right subcostal region. The maximal longitudinal gallbladder scans were obtained and the gallbladder volume was estimated using 3 methods. The highest values were obtained with the method approximating the gallbladder shape to ellipsoid. The second method approximating gallbladder shape to the barrel provided intermediate results and the lowest results were obtained with the sum-of-cylinders method. The overall mean of interdigestive gallbladder volume using the latter method was 1.34 ń 0.10 ml. Peak and interpeak values were 2.23 ń 0.33 and 0.99 ń 0.18 ml, respectively, p 0.01. The mean peak distance was 69.6 ń 7.4 min approximately remaining in concert with the reported MMC intervals in rabbits. It is concluded that the rabbit model for gallbladder ultrasonography may be useful for the study of gallbladder dynamics.


  23/72

  Tytuł oryginału: The effects of the interaction of myosin essential light chain isoforms with actin in skeletal muscles.
  Autorzy: Nieznańska Hanna, Nieznański Krzysztof, Stępkowski Dariusz
  Źródło: Acta Bioch. Pol. 2002: 49 (3) s.709-719, il., tab., bibliogr. 717-719
  Sygnatura GBL: 303,116

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • króliki

  Streszczenie angielskie: In order to compare the ability of different isoforms of myosin essential light chain to interact with actin, the effect of the latter protein on the proteolytic susceptibility of myosin light chains (MLC-1S and MLC-1V - slow specific and same as ventricular isoform) from slow skeletal muscle was examined. Actin protects both slow muscle essential light chain isoforms from papain digestion, similarly as observed for fast skeletal muscle myosin (Nieznańska et al., 1998, Biochim. Biophys. Acta 1383: 71). The effect of actin decreases as ionic strength rises above physiological values for both fast and slow skeletal myosin, confirming the ionic character of the actin - essential light chain interaction. To better understand the role of this interaction, we examined the effect of synthetic peptide spanning the 10-amino-acid n-terminal sequences of myosin light chain 1 from fast skeletal muscle (MLC-1F0 (MLCFpep: KKDVKKPAAA), MLC-1S (MLCSpep: KKDVPVKKPA) and MLC-1V (MLCVpep: KPEPKKDDAK) on the myorfibrillar ATPase of fast and slow skeletal muscle. In the presence of MLCFpep, we observed an about 19 p.c. increase, and in the presence of MLCSpepabout 36 p.c. increase, in the myofibrillar ATPase activity of fast muscle. On the other hand, in myofibrillar preparations from slow skeletal muscle, MLCSpep as well as MLCVpep caused a lowering of the ATPase activity by about 36 p.c. The above results suggest that MLCSpep induces opposite effects on ATPase activity, depending on the type of myofibrils, but not through its specific N-terminal sequence - which differs from other MLC N-terminal peptides...


  24/72

  Tytuł oryginału: Podobieństwa i różnice w rozwoju przedmurza i zespołu podstawno-bocznego ciała migdałowatego królika w badaniach stereologicznych : praca doktorska
  Autorzy: Wójcik Sławomir, Moryś Janusz (promot.).; Akademia Medyczna Katedra Anatomii, Zakład Anatomii i Neurobiologii w Gdańsku
  Źródło: 2002, 204 s. : il., bibliogr. 237 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20272

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • króliki
 • in vitro


  25/72

  Tytuł oryginału: Zastosowanie stopów CoCrMo otrzymanych metodą metalurgii proszków do wszczepów śródkostnych w świetle badań doświadczalnych : praca doktorska
  Autorzy: Adwent Marek, Cieślik Tadeusz (promot.).; Śląska Akademia Medyczna Wydział Lekarski, I Katedra i Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej w Zabrzu
  Źródło: 2002, [1], 115 k. : il., tab., bibliogr. 114 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20042

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • króliki
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  26/72

  Tytuł oryginału: Badania eksperymentalne nad przydatnością goreteksu w chirurgii odwarstwienia siatkówki : praca doktorska
  Autorzy: Kopacz Dorota, Kęcik Dariusz (promot.).; Akademia Medyczna Katedra i Klinika Okulistyki w Warszawie
  Źródło: 2002, 106 k. : il., tab., bibliogr. 169 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19953

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • króliki


  27/72

  Tytuł oryginału: Rozwój zespołu podstawno-bocznego ciała migdałowatego królika w badaniach stereologicznych i histochemicznych : praca doktorska
  Autorzy: Jagalska-Majewska Hanna, Moryś Janusz (promot.).; Akademia Medyczna Katedra Anatomii, Zakład Anatomii i Neurobiologii w Gdańsku
  Źródło: 2002, 141 k. : il., tab., bibliogr. 240 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20276

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • króliki
 • in vitro


  28/72

  Tytuł oryginału: Rozwój połączeń somatosensorycznych wzgórzowo-korowych u szczura i królika : badania stereologiczne : praca doktorska
  Autorzy: Łuczyńska Anna, Moryś Janusz (promot.).; Akademia Medyczna Katedra Anatomii, Zakład Anatomii i Neurobiologii w Gdańsku
  Źródło: 2002, 123 k. : il., tab., bibliogr. 189 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20277

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • króliki
 • szczury


  29/72

  Tytuł oryginału: Zachowanie się procesów oksydacyjno-antyoksydacyjnych w organizmie w zdrowiu i niektórych stanach patologicznych : praca doktorska
  Autorzy: Rola Radosław, Górny Dionizy (promot.).; Akademia Medyczna Katedra i Zakład Patofizjologii w Lublinie
  Źródło: 2002, [2], III, 164 k. : il., tab., bibliogr. 423 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20241

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta
 • króliki
 • szczury
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • ciąża


  30/72

  Tytuł oryginału: Aortalna ekspresja genu białka chemotaktycznego monocytów typu 1 (MCP-1) u królików z doświadczalną miażdżycą : praca doktorska
  Autorzy: Sękalska Beata, Ciechanowicz Andrzej (promot.).; Pomorska Akademia Medyczna Samodzielna Pracownia Patobiochemii i Biologii Molekularnej w Szczecinie
  Źródło: 2002, 97 k. : il., tab., bibliogr. 133 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19837

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • króliki


  31/72

  Tytuł oryginału: Ocena przydatności mikrokrystalicznego chitozanu jako polimerowego nośnika leków : rozprawa habilitacyjna
  Autorzy: Bodek Kazimiera Henryka; Akademia Medyczna Katedra Chemii Bioorganicznej i Biokoordynacyjnej, Zakład Chemii Fizycznej i Biokoordynacyjnej w Łodzi
  Źródło: - Łódź, AM 2002, 217 s. : il., tab., bibliogr. 237 poz., 25 cm.
  Sygnatura GBL: 735,827

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • króliki
 • szczury
 • in vitro


  32/72

  Tytuł oryginału: Wpływ wód leczniczych stosowanych w krenoterapii na poziom elektrolitów w surowicy krwi oraz czynność mięśni gładkich jelita cienkiego w warunkach in vitro.
  Tytuł angielski: The effect of curative waters applied in crenotherapy in the level of electrolytes in the blood serum and the activity of the smooth muscles of the small intestine in the in vitro assay.
  Autorzy: Drobnik Michał, Latour Teresa
  Źródło: Rocz. Państ. Zakł. Hig. 2002: 53 (4) s.359-369, il., tab., bibliogr. 17 poz., sum. - 18 Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego Poznań 20-22.09. 2001
  Sygnatura GBL: 301,906

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • króliki
 • szczury
 • in vitro

  Streszczenie polskie: W badaniach doświadczalnych na zwierzętach laboratoryjnych określono wpływ leczniczych wód mineralnych - o różnym stopniu mineralizacji ogólnej i składzie chemicznym - zastosowanych w formie kuracji pitnych na poziom sodu, potasu, i wapnia w surowicy krwi szczurów oraz działanie tych wód na motorykę jelita cienkiego królika w warunkach in vitro.


  33/72

  Tytuł oryginału: Zmiany czyności elektrofizjologicznej mięśnia sercowego królika po zastosowaniu nowej pochodnej propranololu : praca doktorska
  Autorzy: Olakowska Edyta, Samek Dominik (promot.).; Śląska Akademia Medyczna Katedra i Zakład Fizjologii w Katowicach
  Źródło: 2002, [3], 124, [1] k. : il., tab., bibliogr. 133 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19719

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • króliki
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • in vitro


  34/72

  Tytuł oryginału: Bioceramika pochodzenia żelowego jako substytut kości - badania in vivo.
  Tytuł angielski: Gel derived bioceramics as bone substitute - an in vivo study.
  Autorzy: Niedzielski Kryspin, Łączka Maria, Cholewa-Kowalska Katarzyna, Synder Marek
  Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (5) s.521-534, il., bibliogr. 43 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,360

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • króliki

  Streszczenie polskie: Na wybranym modelu doświadczalnym królika przedstawioo kontynuację badań z zastosowaniem skaningowego mikroskopu elektronowego w połączeniu z spektrometrem rentgenowskim (SEM/EDAX) i badań spektroskopowych w podczerwieni FTIR oraz analizy dyfrakcyjnej (XRD). Na podstawie wstępnie przedstawionych badań wnioskujemy, że przedstawiony materiał ceramiczny jest dobrym substytutem przeszczepów kostnych w uzupełnianiu ubytków kostnych.


  35/72

  Tytuł oryginału: Changes in antioxidant status of heart muscle tissue in experimental diabetes in rabbits.
  Autorzy: Gumieniczek Anna, Hopkała Hanna, Wójtowicz Zbigniew, Nikołajuk Justyna
  Źródło: Acta Bioch. Pol. 2002: 49 (2) s.529-535, tab., bibliogr. s. 534-535
  Sygnatura GBL: 303,116

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • króliki
 • płeć męska
 • zwierzęta

  Streszczenie angielskie: The present study was designed to evaluate the oxidative stress-related parameters in alloxan-induced diabetes in rabbits. After 3, 6, 12 and 24 weeks of hyperglycaemia the enzymatic and non-enzymatic factors were measured in heart tissue fo diabetic and control groups. Superoxide dismutase and glutathione peroxidase activities and the contents of total sulfhydryl compounds signficantly increased at all time intervals. Catalase activity increased initially (after 3 and 6 weeks), decreased after 12 weeks and increased again at the 24th week of the experiment. Glutathione reductase activity increased initially (at 3rd week), decreased below control level after 6 and 12 weeks, then increased again. Ascorbic acid concentration decreased after 3 and 6 weeks, and increased at the 12th and 24th weeks. The level of lipid peroxidation products was reduced after 3, 6 and 12 weeks of the experiment. After 24 weeks it was significantly elevated. These data suggest that hyperglycaemia induces oxidative stress in the heart but the defense mechanisms in the heart tissue are fairly efficacious against oxidative injury.


  36/72

  Tytuł oryginału: Naturalne i wspomagane sposoby gojenia zakażonej kości zbitej : rozprawa habilitacyjna
  Autorzy: Warda Edward; Akademia Medyczna Wydział Lekarski, Katedra i Klinika Ortopedii, Traumatologii i Rehabilitacji w Lublinie
  Źródło: - Lublin, Wydaw. BiFolium 2002, 112 s. : il., tab., bibliogr. 222 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 735,798

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta
 • króliki
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  37/72

  Tytuł oryginału: The neuronal structure of the globus pallidus in the rabbit - Nissl and Golgi studies.
  Autorzy: Wasilewska Barbara, Najdzion Janusz, Szteyn Stanisław
  Źródło: Folia Morphol. 2002: 61 (4) s.251-256, il., bibliogr. 44 poz.
  Sygnatura GBL: 301,720

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • króliki

  Streszczenie angielskie: The studies were carried out on the telencephalons of 12 adult rabbits. Two types of neurons were distinguished: 1. Large neurons (perikarya 18 - 40 ćm), which have from 2 to 6 thick, long primary dendrites. Their perikarya have a polygonal, triangular and fusiform shape. The large neurons in the centre of GP have radiated dendritic trees, whereas the dendritic field of the cells along the borders of GP has an elongated shape. The dendritic arbour is not homogenous. The dendrities may be covered with spindle-shaped dendritic swellings, bead-like processes, not numerous spines or they may be smooth as well. The dendritic branches from thin, beaded dendritic processes, that arise from any part of the dendritic tree, as well as "complex terminal endings", which have various types of appendages on their terminal portions. An axon emerges from a thick conical elongation either from the cell body or one of the dendritic trunks. These neurons are the most numerous in the investigated material. 2. Small nerve cells have been infrequent in our material. Their cell bodies are rounded or polygonal. From the perikarya there arise 2 - 4 thin dendritic trunks, which may have irregular swellings and few spines. The dendrites spread out in all directions, making the dendritic field round or oval in shape. Generally most axons of the small cells have not been impregnated. However, a few of them have a thin axon with a conical elongation, which emerges from the cell body and bifurcates into beaded processes.


  38/72

  Tytuł oryginału: Wpływ gentamycyny i insuliny na otrzewnową dyfuzję cząsteczek: badania in vitro.
  Tytuł angielski: Influence of gentamicin and insulin on peritoneal diffusion of molecules: the in vitro studies.
  Autorzy: Szary Beata, Grzelak Teresa, Czyżewska Krystyna
  Źródło: Nefrol. Dializ. Pol. 2002: 6 (4) s.225-229, il., bibliogr. 26 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,411

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • króliki
 • in vitro

  Streszczenie polskie: Porównaywano wpływ gentamycny i insuliny na dyfuzyjny transfer cząsteczek, skeirowany ze strony śródmiąższowej do mezotelialnej (I- M) oraz w kierunku przeciwnym (M- I), z zastosowaniem izolowanych fragmentów błony otrzewnowej królika i matematycznego modelu transportu masy. Transfer w warunkach kontrolnych (przed podaniem leków), wyrażony jako współczynnik przepuszczalności dyfuzyjnej PńSEM wynosił średnio 3,92 ń 0,55; 1,42 ń 0,18; 2,98 ń 0,73; 2,08 ń 0,22 i 1,00 ń 0,24 (x10**-4, cm/s), odpowiednio dla mocznika, kreatyniny, kwasu moczowego, glukozy oraz insuliny. Wprowadzenie gentamycyny po mezotelialnej stronie błony powodowało spadek dyfuzji mocznika o około 30 proc. dla obydwu kierunków transportu oraz glukozy o 12 proc. dla transferu M- I. Z kolei, insulina nasilała zarówno dwukierunkowy transfer kreatyniny (o 31 proc. dla I- M oraz o 83 proc. dla M- I), jak również transport glukozy, skierowany ze śródmiąższowej do mezotelialnej strony błony, średnio o 24 proc. Podsumowując, gentamycyna zmniejsza, a insulina zwiększa dyfuzyjny transport cząsteczek przez błonę otrzewnową in vitro. Wydaje się, iż badane leki, zastosowane dootrzewnowo podczas zabiegu dializy otrzewnowej, mogą wpływać na jego efektyność.

  Streszczenie angielskie: The influence of gentamicin and insulin on the diffusive transfer of molecules, directed from the interstitial to the mesothelial side of the rabbit peritoneum (I- M) and in the opposite direction (M- I), was compared using a mathematical model of mass transport. In cotnrol conditions (before application of drugs) the bidirectional transport, expressed as a diffusive permeability coefficient P, remained constant. P values at mean (ńSEM) were 3.92 ń 0.55, 1.42 ń 0.18, 2.98 ń 0.73, 2.08 ń 0.22 and 1.00 ń 0.24 (x10**-4, cm/s) for urea, creatinine, uric acid, glucose and inulin, respectively. Introduction of gentamicin on the mesothelial side of the membrane diminished urea diffusion by 30 p.c. for both transport direcitons and M- I glucose transfer by 12 p.c. On the contrary, insulin augmented creatinine transport by 31 p.c. (I- M) and 83 p.c. (M- I) as well as glucose transport directed from the interstitial to the mesothelial side of the peritoenal membrane by about 24 p.c. In summary: gentamicin decreases, and insulin increases transperitoneal transport of molecules in vitro. It seems probable that investigated drugs can affect the efficiency of peritoneal dialysis.


  39/72

  Tytuł oryginału: Wpływ cukrzycy doświadczalnej na budowę morfologiczną i niektóre wskaźniki biochemiczne wątroby u królika : praca doktorska
  Autorzy: Szkodziak Piotr, Wójtowicz Zbigniew (promot.).; Akademia Medyczna Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej Człowieka w Lublinie
  Źródło: 2002, 258 k. : il., tab., bibliogr. 263 poz., streszcz., sum., maszyn. + CD-ROM
  Sygnatura GBL: 45/20253

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • króliki
 • płeć męska


  40/72

  Tytuł oryginału: Porównawcze badania aktywności esterazy aspirynowej i cholinesterazy surowicy ludzkiej krwi : praca doktorska
  Autorzy: Goździalska Anna, Pajdak Władysław (promot.).; Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Zakład Immunochemii w Krakowie
  Źródło: 2002, [8], 124 k. : il., tab., bibliogr. 132 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19879

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • ptaki
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • zwierzęta
 • bydło
 • króliki
 • myszy
 • szczury
 • Świnki morskie
 • Żaby
 • Świnie


  41/72

  Tytuł oryginału: Species- and substrate-specific stimulation of human plasma paraoxonase 1 (PON1) activity by high chloride concentration.
  Autorzy: Bełtowski Jerzy, Wójcicka Grażyna, Marciniak Andrzej
  Źródło: Acta Bioch. Pol. 2002: 49 (4) s.927-936, il., bibliogr. s. 935-936
  Sygnatura GBL: 303,116

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • zwierzęta
 • króliki
 • myszy
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Paraoxonase 1 (PON1), contained in plasma high-density lipoproteins, plays an important role in the protection of plasma lipoproteins and cell membranes from oxidative damage. Previous studies indicate that human PON1 is stimulated by high NaCl concentrations. The aim of this study was to characterize in more detail the effect of salts on serum PON1. Paraoxon-hydrolyzing activity of human serum was stimulated by 81.6 p.c. following the addition of 1 M NaCl. The effect of NaCl was dose-dependent between 0.5 and 2 M. PON1 activity toward phenyl acetate was reduced by 1 M NaCl by 55.2 p.c. Both the paraoxon- and phenyl acetate-hydrolysing activity was slightly lower in heparinized plasma than in serum, but NaCl had similar stimulatory and inhibitory effects on these activities, respectively. In rat, rabbit, and mouse, NaCl reduced PON1 activity. KCl had a similar effect on human PON1 as NaCl. Sodium nitrite also stimulated human PON1 but much less effectively than chloride salts. In contrast, sucrose, sodium acetate and sodium lactate had no significant effect. NaBr was a less effective PON1 activator than NaCl, whereas the effect of NaJ was non-significant. The activity of human PON1 toward homogentisic acid lactone and ç-decanolactone was unaltered by NaCl. These data indicate that: 1) high concentrations of chlorides stimulate human PON1 activity toward paraoxon but not other substrates, 2) PONI is inhibited by Cl- in other mammalian species, 3) the potency of human PON1 activation by halogene salts increases with decreasing atomic mass of the halide anion.


  42/72

  Tytuł oryginału: Wpływ ostrej hiperkapni na chemiluminescencję granulocytów obojętnochłonnych i komórek popłuczyn oskrzelowych u sztucznie wentylowanych królików : praca doktorska
  Autorzy: Makowski Arystarch, Drobnik Leon (promot.).; Pomorska Akademia Medyczna Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapi w Szczecinie, Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego Instytut Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Zakład Anestezjologii Doświadczalnej w Poznaniu
  Źródło: 2002, [2], 125 k. : il., tab., bibliogr. 130 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20304

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • króliki


  43/72

  Tytuł oryginału: Zwiększanie się odkształcalności krwinek czerwonych u królików pod wpływem hipercholesterolemii wywołanej dietą.
  Tytuł angielski: Diet-induced hypercholesterolaemia causes increase of red blood cell deformability in rabbits.
  Autorzy: Chmiel Bogdan, Grabowska-Bochenek Rozalia, Piskorska Danuta, Cierpka Lech
  Źródło: Chir. Pol. 2002: 4 (3) s.107-112, tab., bibliogr. 27 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,505

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • króliki

  Streszczenie polskie: Wstęp: Miedzy miażdżycą, hiperlipidemią, zaburzeniami w mikrokrążeniu i spadkiem odkształcalności erytrocytów istnieje niewątpliwy związek. Jednakże obniżenie stężenia cholesterolu w surowicy nie zawsze prowadzi do poprawy odkształcalności erytrocytów. Celem pracy była ocena odkształcalności erytrocytów w kontrolowanych warunkach eksperymentalnej hipercholesterolemii. Materiał i metody: Króliki karmiono normalną dietą (n = 5 - grupa kontrolna) lub dietą wzbogaconą o kurze jaja (n = - osobniki z hipercholesterolemią). Po sześciu tygodniach mierzono odkształcalność erytrocytów metodą dyfaktometrii laserowej aparatem Rheodyn SSD, parametry morfologiczne krwi i parametry biochemiczne. Wyniki: W porównaniu ze zwierzętami kontrolnymi u królików z hipercholesterolmią stwierdzono znamienny wzrost odkształcalności erytrocytów w naprężeniach ścinających od 60 do 600 Pa, spadek średniego stężenia hemoglobiny w krwince (MCHC), wzrost średniej objętości krwinki (MCV), wzrost aktywności dysmutazy ponadtlenkowej w ertyrocytach oraz wzrost stężenia witamin A i E w surowicy. Wnioski: 1. Odkształcalność erytrocytów u królików z hipercholesterolemią zwiększa się. 2. Czynnikami odpowiedzialnymi za zwiększenie się odkształcalności w hipercholesterolemii doświadczalnej mogą być zmiany w objętości erytrocytów, lepkości cytoplazmy krwinki czerwonej oraz przesunięcia w równowadze oksydacyjno-antyoksydacyjnej.

  Streszczenie angielskie: Introduction: The associations between atherosclerosis, hyperlipidaemia, microcirculatory disturbances and decreased red blood cell (RBC) deformabiity, hence the aim of this study was to measure RBC deformability in well-controlled experimental conditions. Material and methods: Rabbits were fed normal diet n = 5 (control), or hence the aim of this study was to measure RBC deformability in well-controlled experimental conditions. Material and methods: Rabbits were fed normal diet n = 5 (control), or hen's egg enriched diet n = 5 (hypercholesterolaemia). After six weeks RBC deformability was measured by shear stress diffractometer Rheodyn SSD. Results: There were significant increases in RBC deformability in hypercholesterolaemic v. control rabbits at higher shear stresses between 6.0 and 60.0 Pa, decreases in mean corpuscular haemoglobin concentration (MCHC), increases in mean corpuscular volume of erythrocyte (MCV), increases in superoxide dismutase activity, and increases in Vitamin A and E levels in the serum. Conclusions: 1. Defomrability of RBC of hypercholesterolaemic rabbits has been increased. 2. Possible factors responsible for the increase in deformability of erythrocytes during experimental hypercholesterolaemia can be changes in mean corpuscular volume, erythrocyte's cytoplasma viscosity and oxidative-antioxidative balance.


  44/72

  Tytuł oryginału: Akupunktura i akupresura jako komplementarne techniki terapeutyczne we współczesnej medycynie.
  Autorzy: Jędras Mirosław, Bataa Och, Lange Jacek, Ostrowski Grzegorz, Wardyn Andrzej
  Źródło: Stand. Med. Lek. Rodz. 2002: 3 (1) s.45-48, bibliogr. 29 poz.
  Sygnatura GBL: 313,625

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • koty
 • króliki
 • szczury

  Streszczenie polskie: W poprzedniej części omówiono historię i zastosowanie akupunktury i akupresury. W części drugiej skupimy się na teoriach dotyczących mechanizmu działania i próbach naukowego wytłumaczenia efektów, jakie na organizm wywiewrają te techniki.


  45/72

  Tytuł oryginału: Badania doświadczalne nad zastosowaniem bioceramiki nowej generacji w leczeniu ubytków kostnych w ocenie radiologicznej i histopatologicznej
  Autorzy: Niedzielski Kryspin, Koktysz Robert, Wilamski Maciej, Synder Marek
  Źródło: W: Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium - Bydgoszcz, 2002 s.341-346, il., bibliogr. 34 poz. - 34 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego pt. Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium Bydgoszcz 18-21.09. 2002
  Sygnatura GBL: 802,225

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • transplantologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • króliki


  46/72

  Tytuł oryginału: Analiza wpływu promieniowania mikrofalowego na proces osteogenezy i osteoporozy posteroidowej : rozprawa habilitacyjna
  Autorzy: Olchowik Grażyna; Akademia Medyczna Wydział Lekarski, Międzywydziałowy Zakład Biofizyki w Lublinie
  Źródło: - Lublin, AM 2002, 133 s. : il., tab., bibliogr. 190 poz., sum., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 736,061

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • króliki
 • szczury


  47/72

  Tytuł oryginału: Właściwości biologiczne i lecznicze owocu Schisandra chinensis.
  Tytuł angielski: Biological and therapeutical properties of Schisandra chinensis fructus.
  Autorzy: Kędzia B.
  Źródło: Herba Pol. 2002: 48 (3) s.146-155, bibliogr. 47 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 303,599

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta
 • króliki
 • myszy
 • szczury
 • Świnie

  Streszczenie polskie: Z badań farmakologicznych i klinicznych wynika, że jednym z podstawowych działań terapeutycznych Schisandra chinensis jest działanie adaptogenne, obejmujące wzrost odporności immunologicznej, obniżenie aktywności ośrodkowego układu nerwowego, wzrost wytrzymałości na wysiłek fizyczny, wzrost zdolności uczenia się i zapamiętywania oraz wyraźnie zaznaczone działanie przeciwutleniające. Do ważnych i dobrze udokumentowanych właściwości omawianej rośliny należy także zaliczyć działanie ochraniające tkankę wątrobową, zarówno zapobiegawcze jak i lecznicze, działanie przeciwnowotworowe oraz działanie na serce i układ naczyniowy. Z innych właściwości Schisandra chinensis można wymienić: działanie przeciwdrobnoustrojowe i przeciwpasożytnicze. Należy zaznaczyć, że zarówno owoce i nasiona, jak i wyciągi z nich otrzymywane odznaczją się niską toksycznością i mogą być przez długi czas stosowane w terapii.

  Streszczenie angielskie: From pharmacological and clinical studies is concluded, that a basis activity of Schisandra chinensis is adaptogenic action, especially influence on immunostimulatory activity, decrease of CNS activity, increase of endurance on exercise, increase of ability of learn and memory and increase of antioxidant activity. The another important and good documented activities of this plant are hepatic tissue protection, anticancer and cardiac activity, influence on blood vascular system, as well as antimicroorganisms and antiparasitic activity. It is necessary make a note, that fruits and senem, and extracts from them distinguish oneself low toxicity and then a long time may be used in therapy.


  48/72

  Tytuł oryginału: Mifepristone (RU-486) impairs post-surgical wound healing of the larynx.
  Autorzy: Tcacencu Ion
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (10) s.BR397-BR400, il., tab., bibliogr. 23 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • chirurgia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • króliki
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Background: The purpose of this study was to examine how RU486 (mifepristone), a glucocorticoid antagonist, affects the regeneration process in a rabbit laryngeal wound-healing model. Material/Methods: Eight rabbits underwent a cricoid-split operation with collagen sponge insertion. The animals were classified randomly into two groups (4 animals in each group): the RU486-treated group, with local administration of 3 mg RU486, and the control gorup, which was sham treated. The specimens were harvested seven days after surgery. Histomorphometric analysis was performed to evaluate the healing pattern of the layrnx wound. Results: Respiratory epithelium regeneration was delayed in the RU486-treated group. The proliferation of granulation tissue was also increased. Polyps were detected in 3 specimens from this group. No obvious differences with regard to inflammatory cell infiltration were found. Conclusion: RU486 impairs post-surgical wound healing of the larynx by increasing the presence of granulation tissue and polyps, and appears to delay re-epithelialization.


  49/72

  Tytuł oryginału: Zmiany histologiczne oraz ocena poziomu enzymów lizosomalnych w ścianie jelita cienkiego i grubego w przebiegu doświadczalnej cukrzycy alloxanowej
  Autorzy: Jamroż Adam, Jurczak-Jamroż Wioletta, Hermanowicz-Dryka Teresa
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 2 - Warszawa, 2002 s.385-390, il., tab., bibliogr. 8 poz., sum. - 60 Jublileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • króliki


  50/72

  Tytuł oryginału: Mechanizmy pozalipidowych efektów działania statyn.
  Tytuł angielski: Mechanisms of non-lipid-dependent effects of statins.
  Autorzy: Okopień Bogusław, Krysiak Robert, Herman Zbigniew Stanisław
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 108 (5) s.1111-1120, il., bibliogr. 41 poz.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • króliki
 • myszy


  51/72

  Tytuł oryginału: Tolerancja miejscowa preparatu Proxacin 0.3 proc. krople do oczu.
  Tytuł angielski: Assessment of local tolerance of Proxacin 0.3 p.c. ophtalmin solution.
  Autorzy: Dorociak Anna
  Źródło: Ter. Leki 2002: 52 (3) s.33
  Sygnatura GBL: 313,514

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • króliki


  52/72

  Tytuł oryginału: Preliminary studies with 188Rhenium-tin colloid for radiation synovectomy: preparation , size determination, in-vivo distribution, effects and dosimetry studies.
  Autorzy: Math‚ Domokos, Chaudhari Pradip R., Balogh Lajos, Polyak Andras, Kiraly R‚ka, Andócs Gabor, Perge Edina, Glavits Róbert, Janoki Gyozo A.
  Źródło: Nucl. Med. Rev. 2002: 5 (2) s.99-104, il., tab., bibliogr. 22 poz.
  Sygnatura GBL: 313,603

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • króliki
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Background: Generator-produced beta-emitting radionuclides such as 188Re are gaining in importance for radiossynoviorthesis because of their availability on a regular basis. Material and methods: We prepared a 188Re-tin colloid in a eraction carried out either at 100 řC or at room tempereature (RT). The size of the colloid particles was measured wwith a laser lightscattering method, and their biodistribution, dosimetric apsects and therapeutic effects were studied in an antigen-induced arthritis (AIA) model in rabbits. 188Re-tin colloid solution was injected intra-articularly into the knee joints of rabbits with AIA and imaging studies were performed.Blood sapmles were collected post injection for estimation ofthe blood residence time. We aslo injected 2 intact rabbits in the same manner with 188Re perrhentage solution in order to observe its effects and distribution in teh body. All the treated rabbit knees were subjected to histopathology. Results: The colloid particle size distribution was different after preparation at teh different reaction temperatures, with a more suitable mean of 4.53 ćm in the RT preparation. The dose delivered to the synovial ssurface was between 33.51 and 4.21 Gy and that to the bone surface was betwen 0.70 and 0.84 Gy. Histopathologic examination revealed the development of fibrous connective tissue in the knees 4 weeks after treatment, but not in the control group. Conclusions: The 188Re-tin colloid preparation used in this study was suitable for radiation synovectomy application. ...


  53/72

  Tytuł oryginału: Neuroprotective effects of an antiepileptic drugs.
  Autorzy: Trojnar Michał K., Małek Robert, Chrościńska Magdalena, Nowak Stanisław, Błaszczyk Barbara, Czuczwar Stanisław J.
  Źródło: Pol. J. Pharmacol. 2002: 54 (6) s.557-566, tab., bibliogr. 70 poz.
  Sygnatura GBL: 313,156

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta
 • króliki
 • myszy
 • szczury
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: Experimental and clinical data indicate that epilepsy and seizures lead to neuronal cell loss and irreversible brain damage. This neurodegeneration results not only in the central nervous system dysfunction but may also be responsible for the decreased efficacy of some antiepileptic drugs (AEDs). The aim of this review was to assemble current literature dat on neuroprotective properties of AEDs. The list of hypothetical neuroprotectants is long and consists of substances which act via different mechanisms. We focus on AEDs since this heterogenous group of pharmaceuticals, as far as mechanisms of their action and mechanisms of neuronal death are concerned should provide protection in addition to antiseizure effect itself. Most studies on neuroprotection are based on animal experimental models of neuronal degeneration. Electrically and pharmacologically evoked seizures as well as different models of ischemia are frequently used. Algtough our knowledge about properties of AEDs is still not complete and discrepancies ocassionally occur, the group seems to be promising in terms of neuroprotection. Some of the drugs, though, turn out to be neutral or even have adverse effects on the central nervous system, especially on immature brain tissue (barbiturates and benzodiazepines). Unfortunatelly, we cannot fully extrapolate animal data to humans, therefore further well designed clinical trials are necessary to determine neuroprotective properties of AEDs in humans. However, there is a hope that AEDs will have potential to severe as neuroprotectants not only in seizures, but...


  54/72

  Tytuł oryginału: Evaluation of the size of local bone injuries by means of ultrasound.
  Autorzy: Dekhtyar Yuri, Derjugina Inna, Katashev Alexei, Katasheva Julija, Ozolanta Iveta, Tatarinov Alexei
  Źródło: Pol. J. Med. Phys. Engin. 2002: 8 (3) s.165-171, il., bibliogr. 8 poz.
  Sygnatura GBL: 306,499

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • króliki
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: The present work estimates the use of ultrasound to determine the size of local injuries in the rabbit lower jaw. The injuries were modelled in vitro by a various number of splits of the various depth, made on the lower edge of the jaw by dental split-dusc. Ultrasonic immaging and evaluation of effective velocity of ultrasound propagation across the injury was made to estimate the size of the injury. Measurements were performed on the phantom, made from bone, covered with soft tissue. Measurements of the effective velocity were made for uncovered bone, as well. Propagation velocity decreased when the total injury volume increased, both in the open bone, and the bone, covered with soft tissue, in the latter case the variation of propagation velocity being smaller. This fact may be used to evaluate the injury size in vivo.


  55/72

  Tytuł oryginału: The influence of oxidative stress on the level of malondialdehyde (MDA) in different areas of the rabbit brain.
  Tytuł polski: Wpływ stresu oksydacyjnego na poziom dialdehydu malonowego (MDA) w różnych częściach mózgu królika.
  Autorzy: Kowalczuk Krystyna, Stryjecka-Zimmer Marta
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (2) s.160-164, tab., bibliogr. 13 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • króliki


  56/72

  Tytuł oryginału: Histological examination of the extrabulbar segment of the optic nerve in experimental animals after administration of Cladribine.
  Tytuł polski: Histologiczna ocena odcinka pozagałkowego nerwu wzrokowego po zastosowaniu leku immunosupresyjnego - Kladrybiny u zwierząt doświadczalnych.
  Autorzy: Kwietniewska Małgorzata, Stelmasiak Zbigniew, Sekita-Krzak Joanna, Visconti Józef, Czerny Krystyna
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (2) s.222-226, il., bibliogr. 10 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • króliki


  57/72

  Tytuł oryginału: Influence of the new medicine - 2-CDA (Cladribine) on the ultrastructure of the extrabullar segment of the optic nerve in rabbits of New Zeland breed.
  Tytuł polski: Wpływ nowego leku immunosupresyjnego - 2-CDA (Kladrybina) na ultrastrukturę odcinka pozagałkowego nerwu wzrokowego królików rasy nowozelandzkiej..
  Autorzy: Kwietniewska Małgorzata, Stelmasiak Zbigniew, Sekita-Krzak Joanna, Visconti Józef, Czerny Krystyna
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (2) s.227-232, il., bibliogr. 12 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • króliki


  58/72

  Tytuł oryginału: Histological examination of the lacrimal gland after experimental administration of Cladribine.
  Tytuł polski: Histologiczna ocena gruczołu łzowego po eksperymentalnym podaniu Kladrybiny.
  Autorzy: Kwietniewska Małgorzata, Czerny Krystyna
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (2) s.526-530, il., bibliogr. 12 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • króliki


  59/72

  Tytuł oryginału: Actions of paracetamol on cyclooxygenases in tissue and cell homogenates of mouse and rabbit.
  Autorzy: Świerkosz Tomasz A., Jordan Lynne, McBride Melissa, McGough Kevin, Devlin Jean, Botting Regina M.
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (12) s.BR496-BR503, il., tab., bibliogr. 35 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • króliki
 • myszy

  Streszczenie angielskie: Background: Paracetamol is a potent analgesic and antipyretic drug, but has only weak anti-inflammatory activity. Unlike aspirin-like drugs, paracetamol does not damage the stomach mucosa or inhibit the aggregation of platelets. The analgesic action of paracetamol is on the central nervous system. In vitro, paracetamol inhibits cyclooxygenase (COX)-1 and -2 in high concentrations but stimulates in low doses. This study examines the stimulation and inhibition of COX-1 and COX-2 in homogenates of mouse and rabbit tissues and in J774.2 cultured mouse macrophages. Material and methods: Mouse and rabbit tissues were removed, homogenised and treated with different concentrations of paracetamol. Prostaglandins (PGs) E2 and I2 were measured in the homogenates to assess the activity of COX-1. Ex vivo synthesis of PGE2 was measured in tissues after treating rabbits with 100 mg/kg paracetamol. J774.2 cultured mouse macrophages treated with bacterial lipopolisaccharide (LPS) to induce COX-2, were treated with varying concentrations of paracetamol and the PGs produced were measured. Results: Low doses of paracetamol stimulated PG production in J774.2 macrophages and stomach mucosa homogenates, but reduced PG production at high concentrations of paracetamol. This stimulation did not occur when co-factors were added. The order of potency of paracetamol on COX-1 or COX-2 in tissue homogenates was as follows: lungs spleen brain J774.2 cells stomach mucosa. Paracetamol, 100 mg/kg, inhibited COX-1 in stomach mucosa ex vivo much less effectively than in other tissues. Conclusions: These...


  60/72

  Tytuł oryginału: Investigation of physical and hypoglycaemic properties of rectal suppositories with chosen insulin.
  Autorzy: Kosior Anna
  Źródło: Acta Pol. Pharm. 2002: 59 (5) s.353-358, il., tab., bibliogr. 16 poz.
  Sygnatura GBL: 301,378

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • króliki

  Streszczenie angielskie: Rectal suppositories with insulin Humulin M3 (30/70) were prepared. Witepsol H15 and a polyoxyethyleneglycol mixture, composed of PEG 400, PEG 1000 and PEG 6000, were used as base. Tween 60 and sodium salicylate were used as auxiliary substances. Hypoglycaemic properties of the prepared suppositories were tested on rabbits. The obtained results were compared with the data acquired after intravenous administration of insulin and subcutaneous injection of insulin.


  61/72

  Tytuł oryginału: A study on organic nitrates. P. 6: Synthesis and pharmacological activity of 1-isopropylamino-3-(1-naphthyloxy)-2-propyl nitrate.
  Autorzy: Korzycka Lucyna, Owczarek Jacek, Czarnecka Elżbieta
  Źródło: Acta Pol. Pharm. 2002: 59 (5) s.365-369, il., tab., bibliogr. 9 poz.
  Sygnatura GBL: 301,378

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • króliki

  Streszczenie angielskie: Basing on the studies on the relationship between the structure and activity, we have synthesized a nitrate analogue of propranolol as potential donor of nitric oxide. The obtained 1-isopropylamino-3-(1-naphthyloxy)-2-propyl nitrate decreases blood pressure more than propranolol and slows the heart rate less than propranolol. It also affects peripheral vascular resistance less than propranolol.


  62/72

  Tytuł oryginału: Oznaczanie wewnątrzkomórkowego cAMP i cGMP metodą ELISA.
  Tytuł angielski: Determination of intracellular cAMP and cGMP using ELISA method.
  Autorzy: Kobiałka Marcin, Kochanowska Irena E., Gorczyca Wojciech A.
  Źródło: Diagn. Lab. 2002: 38 (2) s.165-174, il., tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,135

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • króliki
 • Świnki morskie

  Streszczenie polskie: Celem badań było opracowanie metody, która pozwalałaby na swoiste oznaczanie bardzo niskich stężeń cAMP i cGMP, z jakimi mamy do czynienia np. wewnątrz komórek. W oparciu o otrzymane przez nas przeciwciała przeciwko koniugatom cyklicznych nukleotydów z białkowym nośnikiem, opracowaliśmy test immunoenzymatyczny typu ELISA, który umożliwia pomiar femtomolowych ilości nukleotydów. Wykazał on swą przydatność przy oznaczaniu cAMP i cGMP, wytwarzanych przez komórki w odpowiedzi na specyficzne czynniki. Opracowany test może być z powodzeniem używany do oznaczanie aktywności enzymów biorących udział w metabolizmie cyklicznych nukleotydów, w szczególności cyklaz i fosfodiesteraz. Wysoka specyficznośc uzyskanych przeciwciał pozwala na równoczesny pomiar obu nukleotydów w badanych próbach. Test może być również wykorzystany do oznaczania poziomu cyklicznych nukleotydów w płynach ustrojowych.

  Streszczenie angielskie: The aim of study was to elaborate the not expensive but highly sensitive assay for measurements fo cyclic nucleotides (cAMP or cGMP) at very low concentrations. Using specific antibodies obtained against cAMP and against cGMP we developed an assay, which has enabled us detection of femtomolar quantities of the nucleotides. The assay is useful for determination of the intracellular aactivity of gaunylyl cyclases and phosphodiesterases, the enzymes, which synthesize and hydrolyze cyclic nucleotides, respectively. Moreover,the high specificity of obtained antibodies enables parallel measurements of both nucleotides at the same time. The assay may be also used for determinetion of cyclic nucleotides levels in body fluids.


  63/72

  Tytuł oryginału: Badanie interakcji między neuronami wytwarzającymi wyładowanie spoczynkowe w neuronach nerkowych u królika : praca doktorska
  Autorzy: Pencuła Marcin, Lupa Krystyna (promot.).; Akademia Medyczna Katedra i Zakład Fizjologii Człowieka w Lublinie
  Źródło: 2002, 85 k., : il., bibliogr. 156 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20862

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • króliki


  64/72

  Tytuł oryginału: Histologiczna i radiologiczna ocena zębowych wszczepów ceramicznych - badania doświadczalne.
  Autorzy: Wnukiewicz Jan, Zboromirska-Wnukiewicz Beata, Więckiewicz Włodzimierz
  Źródło: Implantoprotetyka 2002: 3 (1) s.3-5, il., bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • króliki

  Streszczenie polskie: Autorzy prezentują wyniki badań doświadczalnych nad możliwością zastosowania w stoamtologii wszczepów zębowych z ceramiki korundowej. Dokumentują je oceną radiolgoiczną i histopatologiczną. Podkreślają dobrą biozgodność materiału z kością i tkankami miękkimi.

  Streszczenie angielskie: The authors present the results of experimental research on the possiblity to aapply ceramic implants in dentistry. The results are evidenced radiologically and histopathologically. The authors lay emphasis on the good biocompatibility of the material with bone and soft tissues.


  65/72

  Tytuł oryginału: Badania zmian budowy i funkcji bariery krew - ciecz wodnista występujących w cukrzycy doświadczalnej : praca doktorska
  Autorzy: Machowicz-Matejko Eulalia Justyna, Czerny Krystyna M. (promot.).; Akademia Medyczna Katedra i Zakład Histologii i Embriologii w Lublinie
  Źródło: 2002, 130 k. : il., tab., bibliogr. 130 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20870

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • króliki


  66/72

  Tytuł oryginału: Saline containing phosphatidylcholine liposomes possess the ability to restore endothelial function damaged resulting from g-irradiation.
  Autorzy: Soloviev A. I., Stefanov A. V., Tishkin S. M., Khromov A. S., Parshikov A.V., Ivanova I.V., Gurney A. M.
  Źródło: J. Physiol. Pharmacol. 2002: 53 (4 p. 1) s.701-712, il., bibliogr. 19 poz.
  Sygnatura GBL: 302,092

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • króliki
 • szczury

  Streszczenie angielskie: The protective action of passive saline filled ("empty") phosphatidylcholine liposomes (PCL) omn endothelial function was examined in thoracic aortas obtained from gamma irradiated (6 Gy) Chinchilla rabbits, and then verified in experiments on non-anesthetized and anesthetized rats. Acetylcholine (ACh)-induced vascular relaxant responses in isolated vascular tissues rats were used as the test of endothelial integrity and its functional ability. It was shown that when added to the bath solution (100 ćg/ml), PCL effectively restored endothelium -dependent ACh relaxations of isolated vascular rings damaged resulting from g-irradiation but had no effect on endothelium-independent vascular responses to therapeutic nitric oxide (NO) donors. The liposomes were also without protective effect when injected to the rabbits intraperitoneally (30 mg/kg) 1 hour before irradiation. In contrast, PCL, being injected at the same dose 1 hour after radiation impact, promote normalization of both endothelium -dependent vascular responses to ACh and nitric oxide (NO) donors. PCL restored also the senitivity of vascular tissues to authentic NO (aqueous NO solution) that was surprisingly increased after irradiation, and normalized relationship between ACh-stimulated NO release and relaxant responseamplitudes in irradiated aortas. Experiments on non-anesthetized and anesthetized rats demonstrated that irradiation led to significant elevation in the level of arterial blood pressure without any changes in cardiac contractility....


  67/72

  Tytuł oryginału: Biomorfoza blizny po implantacji nici węglowej.
  Tytuł angielski: The biomorphosis of the scar after the implantation of carbon thread.
  Autorzy: Dąbrówka Krzysztof, Zembala-Nożyńska Ewa, Nożyński Jerzy, Błażewicz Stanisław, Szczurek Zbigniew
  Źródło: Inż. Biomater. 2002: 5 (21) s.10-14, il., tab., bibliogr. 24 poz., sum. - Tekst równol. w jęz. ang
  Sygnatura GBL: 313,500

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • króliki

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena powstawania blizny w tkankach podśluzówkowych po implantacji nici węglowej. Nić węglowa będąca szwem chirurgicznym implantowano królikom w okolice podśluzówkowa żuchwy. Badanie histopatologiczne tkanek okolicy implantacji przeprowadzono w I, II, III, IV, VI, VIII, XII i XVI tygodniu. We wczesnym tygodniu pozabiegowym stwierdzano obecność mieszanego nacieku zapalnego, zanikającego w II tygodniu. Następnie obserwowano cechy zapalenia przewlekłego z cechami resorpcji (skąpe nacieki limfocytarne i limfoplazmocytarne, makrofagi). Powstawanie blizny łącznotkankowej zauważono w II tygodniu po zabiegu, równolegle z wytwarzaniem skolagenizowanej łącznotkankowej torebki wokół włókien węglowych. Torebka łącznotkankowa grubiała na skutek zwiększenia ilości luźnych włókien kolagenu. Kolejnym etapem przebudowy blizny była waskularyzacja torebki łącznotkankowej. Począwszy od IV tygodnia następowało stopniowe przegrupowywanie układu włókiem łącznotkankowych tworzących grube równoległe układy pasm blisko włókien węglowych zaś luźne układy w oddaleniu od okolicy szycia. Ostatecznie wytwarzała się zwarta struktura blizny łącznotkankowej obejmująca elementy włókien węglowych.

  Streszczenie angielskie: The aim of the work was the study of the scar formation after the carbon thread implantation in submucosal tissue. A carbon thread surgical suture was implanted in submondibular region in rabbits. The histopathological studies of the tissues around the carbon threads were taken at I, II, III, IV, VI, VIII, XII, XVI week after the implantation. In the early postoperative period, mixed inflammatory infiltrations were present, vanished at week II. Then the chronic resorptive inflammation was observed (lymphocytic infiltrations, plasma cells and macrophages). The cicatrisation process started at the week II, paralelly to the production of the collagenized capsule around the carbon fibres. This capsule became thicker because of the increasing of the collagen fibres. The next phase of the scar remodelling was the vascularization of the collagen capsule. From the IV week the gradual reorganization of the connective tissue fibres was took place, the thicker fibres were closer to the carbon fibres and the loose fibre structure was at the periphery of the scar. Finally, the compact scar structure involved carbon fibres has been created.


  68/72

  Tytuł oryginału: Statystyczna analiza morfometryczna wartości geometrycznych włókien węglowych podczas procesu biodegradacji nici węglowych wszczepionych królikom w tkanki okołożuchwowe.
  Tytuł angielski: Statistical morphometric analysis of the geometric values of carbon fibers during the biodegradation process of carbon threads implanted in submandibular tissue of rabbits.
  Autorzy: Dąbrówka Krzysztof, Zembala-Nożyńska Ewa, Nożyński Jerzy, Błażewicz Stanisław
  Źródło: Inż. Biomater. 2002: 5 (21) s.15-22, tab., bibliogr. 26 poz., sum. - Tekst równol. w jęz. ang
  Sygnatura GBL: 313,500

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • króliki

  Streszczenie polskie: Celem pracy była morfometryczna ocena parametrów geometrycznych włókien węglowych (wymiar najkrótszy obliczona szerokość włókien, wspólczynnik wypełnienia) podczas procesu biodegradacji nici węglowej. Badano wycinki tkankowe pochodzące od 24 królików uzyskano w I, II, III, IV, VI, VIII, XII, XVI tygodniu od operacji. Proces biodegradacyjny badano morfologicznie analizatorem obrazu QUANTIMET 500, zaś pomiary porównano statystycznie. Wniosek: Włókna węglowe stają się cieńsze i ulegają fragmentacji począwszy od drugiego dnia obserwacji. Wszystkie parametry morfologiczne korelują z czasem obserwacji, wykazyjąc cykliczne wahania (wzrost i spadek wartości).

  Streszczenie angielskie: The aim of the work was the morphometric characterization of the geometric values (the shortest diameter, curve breadth, and fullnes coefficient/ratio), as factors of the biodegradative processes of the carbon thread used as a surgical suture in submandibular region in rabbits. The carbon thread suture was placed between the muscular tisue(masticators) and submucosal tissue. The tissue fragments from 24 rabbits harvested an were studied I, II, III, IV, VI, VIII, XII, XVI week after the operation. The biodegradative process was studied morphometrically with image analyser QUANTIMET 500 and the measurements were compared statistically. Conclusion: The carbon fibres became thinner and fragmented from the second week of observation. All morphometric parameters correlates with the time of the observation, showing the cyclic alternations (increase and decrease of the values).


  69/72

  Tytuł oryginału: The influence of baclofen on reflex circulatory reactions evoked by stimulation of the vagus nerve in the rabbit.
  Tytuł polski: Wpływ baklofenu na reakcje krążeniowe wywołane drażnieniem nerwu błędnego u królika.
  Autorzy: Dyba Stefan, Tychowska Ingeborga, Klukowska Lidia, Nadulska Anna
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (1) s.67-73, il., bibliogr. 9 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • króliki

  Streszczenie polskie: Celem naszych doświadczeń było zbadanie wpływu baklofenu na odruchowe zmiany ciśneinia tętniczego krwi i akcji serca, wywołane obustronnym drażnieniem nerwów błędnych. Doświadczenia przeprowadzono w narkozie uretanowej (1,5 g/kg) na 30 królikach mieszańcach obu płci o wadze 3000-4500. Średnie ciśnienie krwi i częstość akcji serca rejestrowano w tętnicy środkowej ucha pryz użyciu czujnika elektromagnetycznego i rejestrowane ono było na nośniku magnetycznym komputera. Drażniono dośrodkowe odcinki prawego, lewego i jednocześnie obu nerwów błędnych. Stosowane parametry drażnienia były następujące: częstotliwość 5c/sek., czas drażnienia - 20 sek., szerokość pojedycznego impulsu 1 msek. Siłę drażneinia wyrażano wielokrotnością pobudzenia progowego (1 T), za które uważano powtarzalny spadek ciśnienia wynoszący 2-4 mm Hg. Odstępy pomiędzy drażnieniami wynosiły 5 min. Baklofen podawano dożylnie w dawce 1,0 mg/kg masy ciała. W grupie kontrolnej toroweanie reakcji krążeniowych obserwowano jedynie przy najmniejszych intensywnościach drażnienia (1,0 - 1,5T). Przy silniejszych draznieniach suma efektów jednostronnych była większa od wielkości uzyskiwanych podczas jednoczesnego obustronnego drażnienia nerwów błędnych. Ten efekt okluzji narastał w miarę zwiększania siły bodźca do wielkości 4-5T. Po podaniu baklofenu zjawisko torowania przy najmiejszych itnensywnosciach siły bodźca znikało. Obserwowano jedynie okuzję. Baklofen podnosił średnie ciśnienie krwi tętniczej o 15 ń 6 mm Hg ...

  Streszczenie angielskie: The purpose of our investigations was to investigate the effect of baclofen upon the reflex fall of arterial blood pressure and heart rate evoked by stimulation of bilateral vagus nerves. The experiments were carried out on 30 rabbits of both sexes and mixed breed weighing 3000-4500 g under urethane anaesthesia (1.5 g/kg). Mean arterial pressure and heart rat ewere measured in the ear middle artery by the electromanometer and registerd by PC computer. Parameters of stimulation were: frequency 5 c/s., duration - 20 s., width of single rectangula pulse - 1 msec., itnensity of stimulation - multiplicity of threshold excitation (T). The intervals between stimulations were not shorter than 5 min. Baclofen was administrated intravenously (1.0 mg/kg). In the control group the facilitation of circulatory reaction was observed only at the smallest intensity of stimulation (1.0T-1.5T). When greater intensity of stimulations was applied the sum of unilateral effects was greater than the effect of simulatneous bilateral vagus nerve stimulation. This occlusion effect increased up to the stimulus value of 4-5T. After baclofen adminsitration the facilitation of circulatory responses disappeared and only occlusion was observed. Baclofen increased the size of the area of active overlapping of the afferent innervation of the vagus nerve. Administration of baclofen produced an increase in mean arterial blood pressure (15 ń 6 mm Hg) and heart rate (16 ń 5 beats per minute) and decrease ...


  70/72

  Tytuł oryginału: The influence of diazepam on the behaviour of rabbits in spontaneous conditions.
  Tytuł polski: Wpływ diazepamu na zachowanie królików w warunkach spontanicznych.
  Autorzy: Czabak-Garbacz Roża, Cygan Beata, Chomicki Mariusz, Khonicheva Natalia M.
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (1) s.264-270, il., bibliogr. 12 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • króliki

  Streszczenie polskie: Praca dotyczyła popularnie używanego leku - diazepamu, znanego także pod nazwą handlową Relanium. Testowano dwie dawki leku: 0.2 mg/kg oraz 1 mg/kg przez okres dwóch godzin na grupach królikoów liczących po dziesięć zwierząt. Obserwacja prowadzona była w spokojnym środowisku laboratorium po uprzednim jednogodzinnym okresie adaptacji. W strukturze zachowania wyróżniono szereg faz: obserwację czynną, obserwację bierną, komfort, naprężenie, gruming, jedzenie i picie. Obie dawki diazepamu wyeliminowały całkowicie fazę naprężenia oraz wywołały podobne zmiany w innych fazach zachowania, jednak ich czas i siła działania były różne. Dawka mniejsza w pierwszej godzinie w statystycznie istotny sposób wydłużyła fazę komfortu kosztem skrócenia czasu obserwacji czynnej i biernej. W drugiej godzinie zachowała te same tendencje, chociaż bez statystycznej istotności. Dawka większa spowodowała podobne zmiany zachowania, istotne statystycznie zarówno w pierwszej, jak i drugiej godzinie, ale ich natężenie było silniejsze niż po mniejszej dawce. Zaobserwowane zmiany zachowania królików w warunkach spontanicznych potwierdzają przeciwlękowe, uspokajające oraz zwiotczające właściwości diazepamu.

  Streszczenie angielskie: The study dealed with a popular drug diazepam also known as Relanium. Two doses of the substance were tested: 0.2 mg/kg and 1 mg/kg. The experiment was carried out on 10-rabbit groups for two hours. The animals were observed in peaceful environment of the laboratory after one hour of adaptation. There were distinguished a few phases of behaviour: active and passive observation, comfort, tension, grooming, food and water intake. Both doses eliminated completely the tension phase. Changes in other phases were similar to each other but depending on the dose there were differences in strength and duration. The smaller dose caused significant prolongation of the comfort phase at the expense of active and passive observation time decrease during the first hour of observation. The second hour trends were not changed but lost their statistical relevance. The changes caused by the bigger dose were almost identical and they were statistically significant during both hours of the experiment, but their amplitude was stronger than that caused by the lower dose. The outcome of the experiment confirms anxiolytic, sedative and miorelaxant properties of diazepam.


  71/72

  Tytuł oryginału: Następstwa przerwania nerwu i naczyń zębodołowych dolnych u królika.
  Tytuł angielski: Consequences of disconnection of nerve and lower alveolar vessels in rabbit.
  Autorzy: Pawela Tadeusz, Kuryszko Jan, Dubiel Andrzej, Kiełbowicz Zdzisław, Rabczyński Jerzy, Wnukiewicz Jan
  Źródło: Dent. Med. Probl. 2002: 39 (2) s.199-203, il., bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,665

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • króliki

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. Do badania zmian u królików w zakresie części obwodowej i dośrodkowej nerwu zębodołowego dolnego, kości żuchwy, okostnej, miazdze zębów, powstałych po 6 i 12 miesiącach od przecięcia nerwu i naczyń zębodołowych dolnych, skłoniły autorów obserwacje poczynione u chorych z neuralgią gałęzi nerwu trójdzielnego (n.n.t.) podczas reekshajrez, gdy następował nawrót ataków bólu neuralgicznego po kilku latach od wyrwania pęczka żuchwowego. Cel pracy. Ocena, czy zmiany obserwowanych pęczków naczyniowo-nerwowych usuniętych u chorych z n.n.t. podczas ekshajrez i reekshajrez występują również w eksperymencie wykonanym u królików. Materiał i metody. Badania wykonano u królików, u których z cięcia poniżej kąta żuchwy przecięto nerw i naczynia zębodołowe dolne. Po 6 i 12 miesiącach od tego zabiegu wykonano następny, podczas którego do badań histologicznych i ultrastrukturalnych pobrano wycinki okostnej, kości żuchwy, miazgi zębów oraz obwodowego i dośrodkowego odcinka przeciętego nerwu. Wyniki. W badaniach wcześniejszych u ludzi podczas reekshajrezy makroskopowo były widoczne oraz w badanich histologicznych bardzo cienkie włókienka nerwowe wychodzące z dośrodkowego odcinka przerwanego nerwu i kierowały się do dawnej strefy wywoławczej bólu. Po jej osiągnięciu pojawiały się typowe ataki bólu neuralgicznego. Badania przeprowadzone u królików wykazały obecność podobnych włókienek nerwowych, jakie obserwowano u ludzi. Wnioski. Wyniki obserwacji u ludzi i królików pozwalają ...

  Streszczenie angielskie: Background. We observed changes in peripheral and centripetal part of nerve within: lower maxillary bone, periosteum, dental pulp and gingiva in rabbits after 6 and 12 months after neurotomy and the cutting of low alveolar vessels. We focused on that problem due to the observations carried out on patients with trigeminal neuralgia during reexeresis when neuralgic pain appears some years after the first exeresis. Objectives. The aom of our study was to compare the changes in vasculomotor fascicles obtained from patients with trigeminal neuralgia during reexsereses with the ones in rabbits. Material and method. The experiment was performed in a rabbit, in which from the incision below mandibular angle, nerve and low alveolar vessels were cut. 6 and 12 months after neurotomy and the cutting of low alveolar vessels, reexeresis was performed with acquisition of samples for histological and ultrastructural studies of periosteum, mandibular bone, dental pulp and peripheral and centripetal part of nerve. Results. In earlier examinations in humans, during reexeresis, thin fibres from centripetal part of the cut nerve running into the former pain generating zone were observed in macroscopic and histological examinations. When fibers reached that zone, typical neuralgic pain returned. In rabbits, similar fibers were also observed. Conclusions. The results made us assume that disconnection of nerve and lower alveolar vessels in human and rabbit are followed by similar effects in ...


  72/72

  Tytuł oryginału: Wpływ doświadczalnej tyreotoksykozy na zawartość wybranych makropierwiastków w osoczu królików.
  Tytuł angielski: Effect of experimental thyrotoxicosis on serum macroelement selected concentration in rabbits.
  Autorzy: Kopff Maria, Kowalczyk Edward, Rudnicka Magdalena, Kopff Anna, Fijałkowski Paweł
  Źródło: Nowiny Lek. 2002: 71 (6) s.314-317, tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,004

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • króliki

  Streszczenie polskie: Gruczoły wydzielania wewnętrznego i układ nerwowy odgrywają ważną rolę w metabolizmie pierwiastków. Hormony między innymi regulują transport i wydalanie pierwiastków. Cel. celem pracy było zbadanie wpływu tereotoksykozy, wywołanej doświadczalnie podawaniem królikom L-tyroksyny, na zawartość makropierwiastków w osoczu królików. Metodyka. Badania przeprowadzono na 40 królikach, którym codziennie przez 21 dni sondą dożołądkową podawano 100 ćg/kg masy ciała/dzień Eltroxinu firmy GlaxoSmithKline. Przed podaniem i po 21 dnaich podawania Eltroxinu pobierano krew z żyły brzeżnej ucha i oznaczano stężenie tyreortopiny (TSH), trijodotyroniny (T3), tyroksyny (T4), cholesterolu całkowitego oraz określano stężenie pierwiastków: wapnia, magnezu, potasu i sodu. (Oznaczanie hormonów i cholesterolu miało na celu ocenę czy uzyskano stan tyreotoksykozy). Wyniki. Po 21 dniach dożołądkowego podawania 100 ćg/kg masy ciała/dzień Eltroxinu uzyskano stan tyreotoksykozy oraz znamienne statystycznie obniżenie stężenia magnezu w osoczu krwi królików bez istotnych zmian w stężeniu pozostałych badanych pierwiastków. Wniosek. Wyrównanie poziomu magnezu winno być brane pod uwagę w leczeniu tyreotoksykozy.

  Streszczenie angielskie: Introduction. Endocrine glands and the nervous system play important roles in macroelement metabolism. Hormones and other factors regulate macroelement transport and elimination. Aim. The aim of the study was to assess the effect on the macroelement content of the serum of rabbits with of thyrotoxicosis caused experimentally by L-thyroxine administration. Methods. The study was carried out on a group of 40 rabbits each of which was given Eltroxine (GlaxoSmithKline) 100 ćg/kg of body massdaily by gastric tube for 21 days. Before and after these 21 days of Eltroxine administration blood taken from the ear marginal vein was collected for the assessment of thyrothrophin (TSH), triiodothyronine (T3), thyroxine (T4), total cholesterol and the concentration of the following macroelements: calcium, magnesium, potassium and sodium. (Hormones and cholesterol levels were used for the thyrotoxicosis evaluation). Results. 21 days of Eltroxine administration caused thyrotoxicosis and a statistically significant decrease in serum magnesium concentration, without significant changes in the other macroelements evaluated. Conclusion.magnesium supplementation should be considered for patients with thyrotoxicosis (and perhaps in the treatment of hyperthyroidism).

  stosując format: