Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: HISTORIA STAROŻYTNOŚCI
Liczba odnalezionych rekordów: 14Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/14

Tytuł oryginału: Jan Jonston z Szamotuł : u początków polskich zainteresowań starożytnym Egiptem
Autorzy: Kaczmarek Hieronim
Źródło: - Poznań, Wydaw. Reprint 2002, 60, [4] s. : il., bibliogr. s. 51-60., 21 cm.
Seria: Szkice z Dziejów Egiptologii Polskiej 1
Sygnatura GBL: 740,203

Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia starożytności

  Temat osobowy:
 • Jonston
 • Jan 1603-1675


  2/14

  Tytuł oryginału: Wielkie epidemie w dziejach ludzkości
  Opracowanie edytorskie: Kiple Kenneth F. (red.), Sidorkiewicz Zbigniew (tł.).
  Źródło: - Poznań, Oficyna Wydaw. Atena 2002, 248 s. : il., bibliogr. [przy rozdz.], 24 cm. - Tyt. oryg. Pox, plague, and pestilence
  Sygnatura GBL: 734,827

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia starożytności
 • historia średniowiecza
 • historia nowożytna
 • historia XV wieku
 • historia XVI wieku
 • historia XVII wieku
 • historia XVIII wieku
 • historia XIX wieku
 • historia XX wieku


  3/14

  Tytuł oryginału: Kultura fizyczna w życiu starożytnych Greków - wybrane aspekty.
  Tytuł angielski: The role of physical education in the life of ancient Greeks - selected issues.
  Autorzy: Żmudziński Mateusz
  Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (1) suppl. 1 s.81-85, sum. - Konferencja naukowa pt. Człowiek, medycyna, kultura fizyczna Wrocław 25-26.04. 2002
  Sygnatura GBL: 313,451

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia starożytności

  Streszczenie polskie: W starożytnej Grecji po raz pierwszy w historii doceniono znaczenie kultury fizycznej. Bardzo szybko uprawianie sportu związało się z różnymi aspektami życia: kultem, sposobem spędzania czasu, architekturą, sztuką kanonami piękna, pozycją społeczną. Celem pracy jest próba nakreślenia zaistniałych powiązań między kulturą fizyczną starożytnych Greków a wybranymi (nieraz dość odległymi od siebie) elementami życia tych ludzi. Źródłami do poznania powyższego zagadnienia są: wybrane dzieła sztuki starożytnej (malowidła ścienne z Knossos, malowidła wazowe, rzeźby), zabytki architektury użytkowej, spisane mity oraz teksty literackie i historyczne. Metoda pracy polega na próbie zestawienia i analizy wyżej wymienionych, wybranych kategorii materiałów. W wyniku przeprowadzonej pracy, autor uzyskał obraz wielorakich powiązań między kulturą fizyczną a wieloma innymi elementami kultury starożytnych Greków. Otrzymane wyniki pozwalają dostrzec niepowtarzalną w dziejach pozycję kultury fizycznej w starożytnej Grecji oraz jej różnorodne powiązania z innymi dziedzinami ówczesnego życia.

  Streszczenie angielskie: In the ancient Greece the importance of physical education was appreciated for the first time in history. Very early practicing sports was related many different spheres of life: cult, leisure time, architecture, art, beauty canons and social status. This paper aims to attempt to determine the existing connections between physical culture of ancient Greeks and other, sometimes hardly related selected their spheres of life. The sources for studying the above issue are: selected pieces of ancient art (wall painting in Knossos, vase paintings, sculptures), monuments of functional architecture, written myths as well as literary and historical texts. The work method is based on attempt to juxtapose and analyse the above selected categories of materials. In the paper the author received a network of various connections between physical culture and whole range of other elements of culture of ancient Greeks. The results allow to realize the unique position of physical culture in ancient Greece and its different relationships with many different spheres on life in ancient times.


  4/14

  Tytuł oryginału: Rozwój poglądów na patogenezę psychogennych napadów rzekomopadaczkowych.
  Tytuł angielski: Understanding the pathogenesis of psychogenic pseudoepileptic seizures throughout the ages.
  Autorzy: Jędrzejczak Joanna
  Źródło: Epileptologia 2002: 10 (2) s.131-143, il., bibliogr. s. 140-142, sum.
  Sygnatura GBL: 306,380

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • historia starożytności
 • historia średniowiecza
 • historia nowożytna

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. Mimo znacznego rozpowszechnienia zaburzeń psychogennych w populacji wiedza na ich temat szczególnie o etiologii jest wciąż bardzo ograniczona. Wśród grupy tych zaburzeń istotną rolę zarówno z medycznego, jak i społecznego punktu widzenia odgrywają psychogenne napady rzekomopadaczkowe (nazywane dawniej histerycznymi). Celem pracy jest przegląd i analiza poglądów na etiologię napadów psychogennych rzekomopadaczkowych w czasach starożytnych, średniowiecza i nowożytnych. Omówienie. Przez cały okres wieków średnich, ale rownież nowożytnych, uznawano zarówno, padaczkę, jaki histerię za przejaw opętania przez diabła, różnicując jednak te dwie choroby. Pojęcie histerii wywodzi się z wyobrażeń - obecnych w medycynie egipskiej - o tym, że przyczyną zaburzeń lękowych jest wędrowanie macicy. Jej przemieszczanie sie w różne okolice ciała miało powodować pojawianie się różnych objawów. Histeria w wiekach średnich, choć mniej zrozumiała, była cierpieniem niezwykle pospolitym. Związane to było z panującą atmosferą supranaturalizmu. Paniczny strach przed diabłem lub ekstaza religijna stawały się podłożem rozwoju chorobliwych stanów afektywnych i wreszcie histerii. W średniowieczu powstało pojęcie tzw. Demonopathia hysterica mówiące, że podłożem możliwego opętania była zawsze histeria. Sławne są w wiekach średnich epidemie masowego tańca, tzw. tanecznictwo, które ogarniały nawet po parę tysięcy osób. Słynne stały się epidemie opętania w klasztorach francuskich w XV ...

  Streszczenie angielskie: Introduction. Despite the widespread prevalence of psychogenic disorders in the population, people still have a very limited understanding of them, and particularly of their aetiology. Psychogenic pseudoepileptic seizures (hysterical seizures as they used to be called) play a significant medical and social role in this group of disorders. Objective. The purpose of this study is to review and analyse the development of ideas concerning the aetiology of psychogenic pseudoepileptic seizures throughout the ages, from antiquity through the middle ages to modern times. Discussion. Throughout the middle ages, but also in modern times, epilepsy and hysteria were though to be a sign of possession by the devil, although a distinction between the two conditions was already made. The concept of hysteria is derived from the idea, popular in Egyptian medicine, that anxiety disorders are aused by the wandering of the womb. Hysterical symptoms were thought to differ depending on which part of the body the womb had wandered to. In the middle ages hysteria was poorly understood but very widespread due to the ubiquitous climate of supernaturalism. Fear of the devil verging on panic and religious ecstasy were fertile soil for morbid affective states and resultant hysteria. The concept of demonopathia hysterica, indicating that hysteria was always at the roots of possession, was coined in Mediaeval days. Dancing epidemics, affecting as many as several thousand people at a time, were ...


  5/14

  Tytuł oryginału: Farmakopole - zapomniani antyczni aptekarze, ich funkcja i status społeczno-prawny.
  Tytuł angielski: Pharmacopoles - forgotten ancient druggists, their function and social-legal status.
  Autorzy: Tadajczyk Konrad Tomasz
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (12) s.567-571, sum.
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • historia starożytności

  Streszczenie angielskie: Pharmacopoles were the well-known professional group in the ancient world. Apart from preparing and selling medicaments and amulets they dressed wounds and made simple interventions. Their social-legal status was relatively low. In the late Roman Empire the druggists formed occupational associations called "collegia pharmacopolarum publicorum".


  6/14

  Tytuł oryginału: Co anestezjolog powinien wiedzieć o bioterroryźmie?
  Autorzy: Zawadzki A.
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34 supl. 1: XIV Międzynarodowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii : wykłady i streszczenia s.128-131 - 14 Międzynarodowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii Lublin 11-14.09. 2002
  Sygnatura GBL: 305,376

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • historia starożytności
 • historia średniowiecza
 • historia nowożytna
 • historia XVIII wieku
 • historia XX wieku


  7/14

  Tytuł oryginału: Zarys historii lecznictwa empirycznego.
  Autorzy: Ożarowski Aleksander
  Źródło: Wiad. Zielar. 2002: 44 (8/9) s.26-28, il.
  Sygnatura GBL: 311,671

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • historia starożytności


  8/14

  Tytuł oryginału: Sacrum i profanum : zabiegi chirurgiczne w świetle wierzeń religijnych u starożytnych
  Autorzy: Gryglewski Ryszard W.
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 2 - Warszawa, 2002 s.86-88, bibliogr. 10 poz. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • historia starożytności


  9/14

  Tytuł oryginału: Sala operacyjna: wczoraj, dziś i jutro...
  Autorzy: Permoda Agnieszka, Permoda Zenon
  Źródło: Blok Oper. 2002: 5 (2) s.51-57, il.
  Sygnatura GBL: 313,507

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia starożytności
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku


  10/14

  Tytuł oryginału: Biological rhythms and behavior - then and now.
  Autorzy: Appenzeller Otto, Corn‚lissen Germaine, Halberg Franz, Wallace James, Costa Maria A.
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (9) s.SR27-SR30, il., bibliogr. 6 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca historyczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • historia starożytności

  Streszczenie angielskie: Background: Living matter has its own 'biological time': a set of rhythmic oscillations, paced by genes whose expression varies over regular cycles. The resulting chronomes, or time structures, are usually studied in living matter. A human chronome is preserved long after death in the structure of tooth enamel. This fossil record can be compared with contemporary enamel thus providing insight into an ancient biological rhythm, and consequently into behavior in pre-historic civilizations. Material/Methods: Eight adult 3rd molar teeth from human burials in Atacama oases of Northern Chile, dating from AD 400 to 900 and belonging to the pre-Hispanic San Pedro culture, were compared to 20 discarded contemporaneous teth from Albuquerque, N. M. USA. Two adjacent, 100 ćm thick ground sections from each tooth were examined using a stereoscopic dissecting microscope and polarized light. The intervals between consecutive brown striae of Retzius (TBS) and the width of the enamel were measured. We recorded the the number of TBS and the number of Wilson's bands and calculated a ratio of enamel with/number of TBS for each section. We used ANOVA for statistical analysis and cosinor methodology for chronomics, time structure (chronome) mapping. Results: The 'biological week' in the chronome (time structure) of ancient enamel, gauged by TBS, varied according to a multiseptan (multiple of seven) component faster than did the multiseptan of contemporaneous teeth (1/2.7 versus 1/4.6 biological weeks). Conclusions: Until now no human chronome has been isolated from fossilized structures. Our discovery indicates that behavior of ancient populations, such as rest and work spans, can be deduced to some extent after millennia.


  11/14

  Tytuł oryginału: Documenting ancient DNA quality via alpha satellite amplification and assessment of clone sequence diversity.
  Autorzy: Pusch Carsten M., Kayademir Tuncay, Prangenberg Kurt, Conrad Nicholas J., Czarnetzki Alfred, Blin Nikolaus
  Źródło: J. Appl. Genet. 2002: 43 (3) s.351-364, il., tab., bibliogr. s. 362-364
  Sygnatura GBL: 305,055

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • historia starożytności

  Streszczenie angielskie: C/G- T/A nucleotide alterations have been shown to hamper the straightforward interpretation of mitochondrial DNA sequence data derived from ancint tissues. Attempting to characterise this finding with respect to nuclear DNA, we contrasted two estabilished protocols: (i) an enzymatic reppair of damaged DNA, thereby translating and closing nicks in the DNA, and (ii) the application of N-phenacylthiazolium bromide, which cleaves glucose-derived protein crosslinks, presumably derived from Maillard reactions. We used medieval human bones that were refractory to standard PCR procedures. Due to negligible presence of short tandem repeat loci adn also mitochondrial sequences, the extracted ancient DNA needed a higher copy PCR system to yield amplification products. The chosen PCR target was specific alphoid repetitive DNA with an experimentally determined minimum of 1000 copies per haploidgenome. Alphoid repeat segments were generated from both contemporary DNA and dNA extracts of two human skeletons dating from 450-600 AD (omitting uracil N-glycocylase pre-treatment of the extracted samples), and were subsequently cloned and sequenced. The sequences were evaluated for the number type of nucleotide alternations noted after the different pre-treatments, and were compared to our alphoid consensuses sequence generated from modern DNA. Both methods failed to reflect the expected 32 p.c. variability among single alphoid repeats (accounting for locus-specific differences and polymerase errors) as well as to display the actual 2.88 ratio of ...


  12/14

  Tytuł oryginału: Lekarstwo przeciwbólowe Filona z Tarsu.
  Tytuł angielski: Filo of Tarsus and his analgesic drug.
  Autorzy: Tadajczyk Konrad Tomasz
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (24) s.1131-1135
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • historia starożytności

  Streszczenie angielskie: Filo, an unknown physican from Tarsus, wrote a receipt for preparing his analgesic medicine as an elegy of 26 verses. This drug contains 8 different ingredients, of which the most important is opium. Filon's elegy seems a Hellenistic poem, as it is written in an obscure language and includes many puns, enigmatic puzzles and mythological references.


  13/14

  Tytuł oryginału: Elementy teurgiczne w nazewnictwie roślin leczniczych.
  Tytuł angielski: Teurgical elements in the names of medicinal plants.
  Autorzy: Trzos Piotr, Ekiert Leszek J.
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (24) s.1146-1150, il., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • historia starożytności
 • historia średniowiecza

  Streszczenie angielskie: Miraculous power has been ascribed to the plants from oldest days. Therefore the names of gods and heros were attributed to the plants. The same habit was cultivated in Christianity, but the names of christian saints were asribed to the plants instead of the gods and heros. The names of some medicinal plants were often devoted to a saint patron because of the day when the plant should be picked up.


  14/14

  Tytuł oryginału: Kronika medycyny
  Autorzy: Schott Heinz, Mller Ingo Wilhelm, Roelcke Volker, Wolf-Braun Barbara, Schadewaldt Hans
  Opracowanie edytorskie: Dutkiewicz Mieczysław (tł.), Floriańczyk Barbara (tł.), Zaniewska Aldona (tł.).
  Źródło: - Warszawa, HORYZONT Grupa Wydaw. Bertelsmann Media Sp. z o.o. 2002, 367, [1] s. : il., tab., 30 cm. - Tyt. oryg. Chronik der Medizin
  Sygnatura GBL: 802,489

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia starożytności
 • historia średniowiecza
 • historia nowożytna
 • historia XV wieku
 • historia XVI wieku
 • historia XVII wieku
 • historia XVIII wieku
 • historia XIX wieku
 • historia XX wieku
 • historia okresu wojny 1939-1945

  stosując format: