Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: HISTORIA XVIII WIEKU
Liczba odnalezionych rekordów: 42Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/42

Tytuł oryginału: Historia Wydziałów Lekarskiego i Farmaceutycznego Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Akademii Medycznej we Wrocławiu w latach 1702-2002 = Geschichte der Medizinischen und Pharmazeutischen Fakult„ten der Universit„t Breslau sowie der Medizinischen Akademie Wrocław in den Jahren 1702-2002
Opracowanie edytorskie: Gelles Romuald (przedm.), Kozuschek Waldemar (red. i tł.), Rzeszotnik Jacek (tł.).
Źródło: - Wrocław, Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o. 2002, 419, [5] s. : il., tab., 30 cm. - Tekst równol. w jęz. niem
Sygnatura GBL: 802,926

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XVIII wieku
 • historia XIX wieku
 • historia XX wieku
 • historia XXI wieku

  Temat korporatywny:
 • Akademia Medyczna we Wrocławiu


  2/42

  Tytuł oryginału: Doktryny i teorie medyczne w publikacjach naukowych lekarzy dawnego Leszna XVII-XVIII w.
  Autorzy: Pietrzak Krzysztof
  Źródło: - Wrocław, Oficyna Wydaw. Arboretum 2002, 144 s. : il., bibliogr. 42 + 102 poz., 24 cm.
  Seria: Studia z Dziejów Kultury Medycznej ; Seria II: Monografie. T. 1
  Sygnatura GBL: 738,795

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XVII wieku
 • historia XVIII wieku

  Temat osobowy:
 • Martini Henryk 1615-1675NeifeldErnest Jeremiasz1721-1773BauerKarol FranciszekXVII-XVIII w.GottlobEphraim Herrmann-1780Arnold
 • Jerzy Chrystian1747-1827


  3/42

  Tytuł oryginału: Społeczno-ideowe aspekty medycyny i nauk przyrodniczych XVIII-XX wieku
  Opracowanie edytorskie: Płonka-Syroka Bożena (red.).
  Źródło: - Wrocław, Oficyna Wydaw. Arboretum 2002, 524 s. : il., tab., bibliogr. 6 poz., 24 cm.
  Seria: Studia z Dziejów Kultury Medycznej 5
  Sygnatura GBL: 738,428

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia XVIII wieku
 • historia XIX wieku
 • historia XX wieku


  4/42

  Tytuł oryginału: Ojczyste źródła promocji zdrowia.
  Autorzy: Demel Maciej
  Źródło: Wychow. Fiz. Zdr. 2002: 49 (1) s.12-15, il.
  Sygnatura GBL: 303,693

  Typ dokumentu:
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • historia nowożytna
 • historia XVIII wieku
 • historia XIX wieku
 • historia XX wieku

  Temat osobowy:
 • Majkowski Juliusz 1899-1981KacprzakMarcin1888-1968Bujwid
 • Odo1857-1942


  5/42

  Tytuł oryginału: Wielkie epidemie w dziejach ludzkości
  Opracowanie edytorskie: Kiple Kenneth F. (red.), Sidorkiewicz Zbigniew (tł.).
  Źródło: - Poznań, Oficyna Wydaw. Atena 2002, 248 s. : il., bibliogr. [przy rozdz.], 24 cm. - Tyt. oryg. Pox, plague, and pestilence
  Sygnatura GBL: 734,827

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia starożytności
 • historia średniowiecza
 • historia nowożytna
 • historia XV wieku
 • historia XVI wieku
 • historia XVII wieku
 • historia XVIII wieku
 • historia XIX wieku
 • historia XX wieku


  6/42

  Tytuł oryginału: Uniwersyteckie dziedzictwo współczesnych wyższych uczelni Wrocławia.
  Tytuł angielski: University heritage of modern institutes of higher education in Wrocław.
  Autorzy: Wojtkiewicz-Rok Wanda
  Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (1) suppl. 1 s.5-10, bibliogr. 12 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Człowiek, medycyna, kultura fizyczna Wrocław 25-26.04. 2002
  Sygnatura GBL: 313,451

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • historia średniowiecza
 • historia nowożytna
 • historia XVI wieku
 • historia XVII wieku
 • historia XVIII wieku
 • historia XIX wieku
 • historia XX wieku

  Streszczenie polskie: Trwałym osiągnięciem kultury średniowiecza jest stworzenie uniwersytetu jako instytucji stojącej na straży nieustannego rozwoju naukowego i kształcenia społecznego. Celem owej działalności jest dobro ogólne najszerzej pojęte, służące również kreowaniu podstawowych wartości w rozwoju człowieka. Najstarsze uczelnie powstały już w X w. we Francji, Włoszech i Anglii, w XIII i XIV w. miały je już wszystkie liczące się miasta Europy. Wspólną cechą uniwersytetów było ich podporządkowanie władzy papieskiej, łacina jako język wykładowy oraz scholastyczna metoda nauczania. Ponadto zawsze były to korporacje uczonych i studentów. Dla Wrocławia akt erekcyjny generale literarum gymnasium podpisał w 1505 r. król Władysław Jagiellończyk, do zorganizowania uniwersytetu wtedy jednak nie doszło. Za właściwy początek wrocławskiej uczelni należy uznać decyzję cesarza Leopolda I z 1702 r. o utworzeniu Akademii Leopoldyńskiej. Uniwersytet o pełnej strukturze administracyjnej, a więc z wymaganymi podstawowymi działami nauczania (teologii, nauk przyrodniczych, medycyny i prawa) ostatecznie został założony w 1811 r. Największe osiągnięcia naukowe na uniwersytecie wrocławskim odnotowano na przełomie XIX i XX w. Po dojściu Hitlera do władzy spowodowano rezygnację z pracy we wrocławskiej uczelni niektórych pracowników pochodzenia żydowskiego, co osłabiło ogólną kondycję naukową zespołu. W 1945 r. Wrocław opuściła niemiecka kadra naukow i w jej miejsce przybyli z różnych ośrodków, głównie ze ...

  Streszczenie angielskie: One of the still lasting achievement of the medieval culture was creation of a University as the institution responsible for scientific development and education. First universities were founded already in Xth century in France, Italy and England. In IIIth and XIVth centuries all of important European cities had their own university. The common features of the universities were their subordination to pope's authority, latin as a language of instruction and scholastic method of teaching. Furthermore, they were always student's and professor's association. In Wrocław erection act generale literarum gymnasium was signed in 1505 by Władysław Jagiellończyk, but at that time the idea to set up university was not accomplished. True begin of the University of Wroclaw dates from 1702, when the emperor Leopold I founded Academia Leopoldina. Finally, in 1811 University of Wrocław, with four traditional faculties of theology, biological sciences, medicine and law was brought into being. At the turn of XIX/XX centuries University of Wrocław had its heyday. After Hitler came to power a nuber of scholars of Jewish origin were forced to give up their posts at the university, which next had great impact on an overall academic level of the University. In 1945 German scientific staff left Wrocław and was replaced by Polish scientists from different research centers, mainly from Lvov. After the war the University of Wrocław was completely reorganized and Faculty of Theology was ...


  7/42

  Tytuł oryginału: Mumia cenniejsza niż złoto.
  Tytuł angielski: Mummy more precious than gold.
  Autorzy: Urbanik Monika, Rzepiela Agnieszka
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (12) s.572-579, il., sum.
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia średniowiecza
 • historia nowożytna
 • historia XV wieku
 • historia XVI wieku
 • historia XVII wieku
 • historia XVIII wieku
 • historia XIX wieku

  Streszczenie angielskie: The article describes a phenomenon of popularity of mummy (asphalt) during the ages. According to original texts like herbaria, pharmacopoeias, collections of recipes and many historical and archeological works, the authors present the knowledge level of this popular medicine, which gained an extraordinary fame. Worth considering is the fact, that mummy held the interest of people more because of its practical use (in medicine) than from the archeological or anthropological point of view.


  8/42

  Tytuł oryginału: Kolekcje farmaceutyczne - pomnikiem dziejów aptekarstwa (na przykładzie zbiorów Muzeum Farmacji CM UJ w Krakowie).
  Tytuł angielski: Pharmaceutical collection as a monument of history of pharmacy (on the basis of collections of The Museum of Pharmacy at the Jagiellonian University in Cracow).
  Autorzy: Dymarczyk Iwona
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (12) s.600-607, il., sum.
  Sygnatura GBL: 310,851

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • historia średniowiecza
 • historia nowożytna
 • historia XV wieku
 • historia XVI wieku
 • historia XVII wieku
 • historia XVIII wieku
 • historia XIX wieku
 • historia XX wieku

  Streszczenie angielskie: The Museum of Pharmacy in Cracow is the most beautiful monument of Polish pharmacy. This is a perfect example to discuss collecting of pharmaceutical items. Nowadays pharmacists gather old apotheracy equipment which are the symbol of searching for their professional identity.


  9/42

  Tytuł oryginału: Obraz przemian szpitala psychiatrycznego w polskiej literaturze pięknej - od Oświecenia do czasów współczesnych.
  Tytuł angielski: The picture of psychiatric hospital in Polish belles-lettres - from Enlightenment to present age.
  Autorzy: Grabowski Andrzej, Opiełka-Pawlak Aleksandra, Podbielski Zygmunt, Bryła Ludwik
  Źródło: Wiad. Psychiatr. 2002: 5 (2) s.125-130, sum.
  Sygnatura GBL: 313,515

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia średniowiecza
 • historia nowożytna
 • historia XVI wieku
 • historia XVIII wieku
 • historia XIX wieku
 • historia XX wieku

  Streszczenie polskie: W poniższej pracy autorzy pragną przyjrzeć się transformacji instytucji lecznictwa psychiatrycznego i poglądów na naturę rozumienia chorób psychicznych poprzez pryzmat wybranych utworów z różnych epok literatury polskiej. Autorzy zdają sobie sprawę, że licentia poetica stwarza nieograniczone możliwości przedstawiania obrazów rzeczywistości, jednak pokazywana przez pisarzy fikcja odnajduje odniesienia w otaczającej realności. Wyodrębnienie istotnych elementów opisu szpitala w utworach literatury pięknej pozwala zobaczyć jak wyglądały szpitale niegdyś, prześledzić ewolucję lecznictwa psychiatrycznegop na przestrzeni wieków i zobrazować jednocześnie zmieniające się miejsce chorego w społeczeństwie.

  Streszczenie angielskie: Authors try to review the process of transformation of the psychiatric health-care system and the ways of understanding mental diseases in the chosen works of polish belles-lettres from different time periods. Authors realise that lecentia poetica creates unlimited possibilities of showing the pictures of reality, but fiction presented by writers has the real connections with it. Pointing out the important elements of the description of the psychiatric hospital in belles-letters allows to see how it looked like in the past and show the evolution of the psychiatric health-care system through the ages and, in the same time, to picture changes of the position of the mentally ill in the community.


  10/42

  Tytuł oryginału: Lutum sapientiae, czyli Notatek chaotycznych część pierwsza
  Autorzy: Siemion Ignacy Z.
  Opracowanie edytorskie: Ziółkowski Józef J. (przedm.).
  Źródło: - Wrocław, Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o. 2002, 258, [1] s. : il., 24 cm. - Zbiór felietonów pt. Notatki chaotyczne, które ukazały się na łamach "Wiadomości Chemicznych" od 1995 r.
  Seria: Wiadomości Chemiczne. Biblioteka
  Sygnatura GBL: 735,468

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XVIII wieku
 • historia XIX wieku
 • historia XX wieku


  11/42

  Tytuł oryginału: Co anestezjolog powinien wiedzieć o bioterroryźmie?
  Autorzy: Zawadzki A.
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34 supl. 1: XIV Międzynarodowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii : wykłady i streszczenia s.128-131 - 14 Międzynarodowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii Lublin 11-14.09. 2002
  Sygnatura GBL: 305,376

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • historia starożytności
 • historia średniowiecza
 • historia nowożytna
 • historia XVIII wieku
 • historia XX wieku


  12/42

  Tytuł oryginału: Zaranie warszawskiej otolaryngologii.
  Tytuł angielski: The dawn of the Varsovian otolaryngology.
  Autorzy: Kierzek Andrzej
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (73) s.89-91, il., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • historia nowożytna
 • historia XVIII wieku
 • historia XIX wieku

  Temat osobowy:
 • Fijałkowski Ignacy 1783-1855WolffAugust Ferdynand1768-1846CzekierskiJózef1777-1827DybekKsawery1783-1826TomorowiczJan-1831Roliński
 • Marcin1776-1838

  Streszczenie polskie: Na wstępie autor wspomina o jednym z pierwszych polskich artykułów z rynologii Leopolda Lafontaine. Wspomniał także o pierwszym foniatrze Janie Siestrzyńskim (1788-1824). Decydujący wpływ na rozwój otolaryngologii w Warszawie w pierwszych trzech dekadach XIX wieku mieli warszawscy chirurdzy. Uzyskano znaczącą rolę otwartej w 1818 r. kliniki chirurgicznej Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego w leczeniu chorób wchodzących w zakresie otolaryngologii. Przedstawiono w skrócie znaczenie pierwszych podręczników chirurgii: Ignacego Fijałkowskiego (1783-1855), Jana Tomorowicza (?-1831), Józefa Czekierskiego (1777-1827) oraz podręcznika chorób wewnętrznych Augusta F. Wolffa (1768-1846), w których zawarte były pewne aspekty otolaryngologii. Na koniec wspomiano o nieudanej próbie wyodrębnienia otolaryngologii w 1825 r. w Królewskim Uniwersytecie Warszawskim przez Marcina Rolińskiego (1776-1839).

  Streszczenie angielskie: The first Polish rhinological article by Leopold Lafontaine is presented in brief. The achievements of Jan Siestrzyński in phoniatry are mentioned. An important and decisive role of Varsiovian surgeons in the development of otolaryngology in Warsaw in the first decades of the nineteenth century is described in detail. An important role of the surgical clinics of Warsaw Royal University (established in 1818) in the development of otolaryngology is also presented. The importance of medical books by Ignacy Fijałkowski, Jan Tomorowicz, Józef Czerski and August F. Wolff is described in brief. The ineffective attempt of the separation of otolaryngology at Warsaw Royal University in 1825 by Marcin Roliński is mentined in brief.


  13/42

  Tytuł oryginału: Józef Jakubowski 1796-1866.
  Autorzy: Herczyńska Grażyna
  Źródło: Post. Psychiatr. Neurol. 2002: 11 (2) s.[89-95], il.
  Sygnatura GBL: 305,527

  Typ dokumentu:
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • historia nowożytna
 • historia XVIII wieku

  Temat osobowy:
 • Jakubowski
 • Józef 1796-1866


  14/42

  Tytuł oryginału: Arzt und Patient im Lichte preussischer Medizinal-Edikte fr Schlesien.
  Tytuł polski: Lekarz a pacjent w świetle pruskich edyktów medycznych dla Śląska.
  Autorzy: Jonecko Antoni
  Źródło: Arch. Hist. Filoz. Med. 2002: 65 (2/3) : VIII Wspólna Konferencja Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Historii Medycyny "Chory między samostanowieniem a paternalizmem" s.251-279, il., bibliogr. 43 poz., streszcz. - 8 Wspólna Konferencja Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Historii Medycyny pt. Chory między samostanowieniem a paternalizmem Wittenberga 06-08.09. 2001
  Sygnatura GBL: 301,366

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XVIII wieku
 • historia XIX wieku

  Temat korporatywny:
 • Śląsk

  Streszczenie polskie: Po zajęciu Śląska przez Prusy w XVIII wieku, ustanowiono zrazu "Komisariat Wojenny". Następnie utworzono "Izby dla Spraw Wojny i Domen". Przy izbach istniało "Kolegium Medyczne", ktore zajmowało sie polityką zdrowotną, szkoleniem i rozstrzygało spory pomiędzy lekarzami, chirurgami i aptekarzami. Należy odróżnić: 1) ustrój Śląska staro-pruski, który trwał od zajęcia Śląska w 1742 roku, aż do lat 1806-1812, - oraz 2) ustrój nowo-pruski Śląska, wieku XIX. Przedstawiona praca zajmuje się pruskimi sprawami medycznymi głównie pierwszego okresu. Władze pruskie Śląska wydały drukiem bardzo wiele edyktów, regulaminów i patentów o treści medycznej i socjalnej. Drukowano je w różnych oficynach i różnych miastach. Rozporządzenia te były wydawane w języku niemieckim i również w języku polskim. Dokumenty te pozwalają na określenie stosunku lekarza do pacjenta i stosunku absolutystycznego państwa do ludności. Pruska polityka zdrowotna zajmowała się głównie epidemiami, wakcynacją, modnym wówczas zagadnieniem śmierci pozornej i reanimacji, problemami osób kalekich, ubogich, tudzież weteranami, sierotami i wdowami wojennymi, zbiegami oraz tzw. "Domami Poprawy". Największym zainteresowaniem urzędowym cieszyły się rzemieślniczo uprawiane zawody chirurgów, położnych i aptekarzy. Władze pruskie dobrze rozpoznały dużą przydatność i wydolność tych profesji i przyczyniły się do doskonalenia i awansu tych zawodów. Edykty dla Śląska, dla częściowo autonomicznego "Księstwa Śląskiego i Hrabstwa Kłodzkiego" były sygnowane przez króla Fryderyka II, Fryderyka Wilhelma I, Fryderyka Wilhelma II lub Fryderyka Wilhelma III...


  15/42

  Tytuł oryginału: Chorzy wobec choroby, terapii i personelu medycznego w czasach renesansu i baroku na przykładzie Bydgoszczy.
  Autorzy: Korpalska Walentyna
  Źródło: Arch. Hist. Filoz. Med. 2002: 65 (2/3) : VIII Wspólna Konferencja Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Historii Medycyny "Chory między samostanowieniem a paternalizmem" s.289-309, il., Zsfg - 8 Wspólna Konferencja Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Historii Medycyny pt. Chory między samostanowieniem a paternalizmem Wittenberga 06-08.09. 2001
  Sygnatura GBL: 301,366

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • Świnie
 • historia XVIII wieku


  16/42

  Tytuł oryginału: Lekarze i rodzina Mozartów.
  Autorzy: Nieznanowska Joanna
  Źródło: Arch. Hist. Filoz. Med. 2002: 65 (2/3) : VIII Wspólna Konferencja Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Historii Medycyny "Chory między samostanowieniem a paternalizmem" s.327-341, Zsfg - 8 Wspólna Konferencja Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Historii Medycyny pt. Chory między samostanowieniem a paternalizmem Wittenberga 06-08.09. 2001
  Sygnatura GBL: 301,366

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XVIII wieku

  Temat osobowy:
 • Mozart
 • Wolfgang Amadeusz 1756-1791


  17/42

  Tytuł oryginału: Związki pomiędzy chorym a lekarzem na przełomie XVIII i XIX wieku.
  Autorzy: Podgórska-Klawe Zofia
  Źródło: Arch. Hist. Filoz. Med. 2002: 65 (2/3) : VIII Wspólna Konferencja Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Historii Medycyny "Chory między samostanowieniem a paternalizmem" s.343-357, Zsfg - 8 Wspólna Konferencja Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Historii Medycyny pt. Chory między samostanowieniem a paternalizmem Wittenberga 06-08.09. 2001
  Sygnatura GBL: 301,366

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XVIII wieku
 • historia XIX wieku


  18/42

  Tytuł oryginału: Zapobieganie chorobom zakaźnym w XVIII wieku na przykładzie doświadczeń ze szczepieniami przeciwko ospie rodziny Adamsów z Massachusetts.
  Autorzy: Stelmasiak Katarzyna
  Źródło: Arch. Hist. Filoz. Med. 2002: 65 (2/3) : VIII Wspólna Konferencja Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Historii Medycyny "Chory między samostanowieniem a paternalizmem" s.359-373, Zsfg - 8 Wspólna Konferencja Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Historii Medycyny pt. Chory między samostanowieniem a paternalizmem Wittenberga 06-08.09. 2001
  Sygnatura GBL: 301,366

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XVIII wieku


  19/42

  Tytuł oryginału: Therapeutische Effizienz und subjektive Krankheitserfahrung im 18. Jahrhundert.
  Tytuł polski: Terapeutyczna efektywność a subiektywne doświadczenie chorobowe w 18-tym stuleciu.
  Autorzy: Stolberg Michael
  Źródło: Arch. Hist. Filoz. Med. 2002: 65 (2/3) : VIII Wspólna Konferencja Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Historii Medycyny "Chory między samostanowieniem a paternalizmem" s.375-381, streszcz. - 8 Wspólna Konferencja Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Historii Medycyny pt. Chory między samostanowieniem a paternalizmem Wittenberga 06-08.09. 2001
  Sygnatura GBL: 301,366

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XVIII wieku

  Streszczenie polskie: Lekarze i historycy medycyny ze zdumieniem coraz częściej konstatują dominującą rolę i dużą siłę bezwladności w odniesieniu do upustu krwi, środków przeczyszczających oraz innych środków i metod stosowanych w medycynie minionych epok. Są to bowiem rozwiązania terapeutyczne, które wedle dzisiejszego stanu wiedzy były nieskuteczne lub nawet szkodliwe. W moim wykładzie chciałbym pominąć kwestię "rzeczywistej" skuteczności z dzisiejszej perspektywy. Chciałbym skoncentrować się głównie na zbadaniu, jak laicy medyczni 18-tego stulecia oceniali i odbierali skuteczność leczenia przez lekarzy. Za źródło posłużą mi setki listów pacjentów, a mówiąc dokładniej francuskich i niemieckich konsultacji listownych przeprowadzonych przez laików. Badam je obecnie w ramach zakrojonego na szerszą skalę projektu badawczego. Pacjenci lub członkowie ich rodzin lub też ich znajomi obszernie informują o sukcesach przepisów lekarskich, zarówno z perspektywy dotychczasowej historii jaki i w odniesieniu do wcześniejszych zaleceń terapeutycznych lekarza, który przeprowadził listowną konsultację. Nie pozostawjają przy tym jakichkolwiek wątpliwości, że wspomniane środki i sposoby leczenia uważali za skuteczne. Liczni pacjenci prezentują bardzo konkretną poprawę ich stanu fizycznego po zastosowaniu upustu krwi, środków przeczyszczających lub tylko kąpieli. Ze swej strony domagali się zastosowania odpowiedniego leczenia lub ośwadczali o rezygnacji z niego z uwagi na jego zły przebieg. Listy dokumentują jednak również liczne przypadki niepowodzeń terapeutycznych i jednocześnie wskazują na różne wyjaśnienia, jakie laicy medycznmi znajdowali dla wytłumaczenia tych niepowodzeń, nie poddając w wątpliwość ważności i skuteczności terapii zwolenników teorii humoralnej.


  20/42

  Tytuł oryginału: O frenologii inaczej.
  Tytuł angielski: Phrenology - another point of view.
  Autorzy: Gos Tomasz
  Źródło: Arch. Med. Sąd. 2002: 52 (4) s.351-355, bibliogr. 5 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,812

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo

  Typ dokumentu:
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • historia nowożytna
 • historia XVIII wieku
 • historia XIX wieku

  Temat osobowy:
 • Gall
 • Franciszek Józef 1758-1828

  Streszczenie polskie: Przedstawiono zarys biografii twórcy frenologii doktora Franciszka Józefa Galla (1758-1828), zwracając uwagę na aspekty kryminologiczne jego teorii. Podkreślono rzeczywiste osiągnięcia jego dorobku naukowego oraz odniesiono jego koncepcję do wyników współczesnych badań mózgu. Zwrócono także uwagę na powściągliwość zainteresowania społeczności sądowo-lekarskiej problematyką pośmiertnej oceny zaburzeń psychicznych posiadającą znaczenie dla kryminologii i medycyny sądowej.


  21/42

  Tytuł oryginału: Zarys historii chirurgii podstawy czaszki.
  Tytuł angielski: A brief history of cranial base surgery.
  Autorzy: Wieloch Michał, Żukiel Ryszard, Nowak Stanisław, Jankowski Roman
  Źródło: Neuroskop 2002: 1 (4) s.51-57, il., bibliogr. 38 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,559

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • historia XV wieku
 • historia XVI wieku
 • historia XVII wieku
 • historia XVIII wieku
 • historia XIX wieku
 • historia XX wieku

  Streszczenie polskie: Rozwój nowych koncepcji naukowych oraz technik chirurgicznych następuje stopniowo i ma charakter ewolucyjny. Autorzy przedstawiają krótką historię chirurgii podstawy czaszki, pionierów tej nowej specjalności i ich osiągnięcia.


  22/42

  Tytuł oryginału: Pamiętniki lekarzy polskich. Z pamiętnika "Doktorki i okulistki" Salomei z Rusieckich Pilsztynowej.
  Tytuł angielski: Diaries of polish physicians from the diary by "Doctor and opthalmologist" Salomea Rusiecka-Pilsztyn.
  Autorzy: Kulik Halina
  Źródło: Med. Og. 2002: 8 (2) s.177-185, il., bibliogr. 5 poz.
  Sygnatura GBL: 311,974

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • historia nowożytna
 • historia XVIII wieku
 • historia XIX wieku

  Temat osobowy:
 • Pilsztynowa
 • Salomea 1718-

  Streszczenie polskie: Ukazano życie i działalność medyczną Salomei z Rusieckich Pilsztynowej, znanej w Turcji w XVIII w. polskiej "doktorki medycyny i okulistyki", na podstawie jej pamiętnika.


  23/42

  Tytuł oryginału: Blaski chirurgii krakowskiej 1779-1939 : wystawa
  Opracowanie edytorskie: Śródka Andrzej (przedm.).
  Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Wydział Lekarski, Katedra Historii Medycyny w Krakowie
  Źródło: - Kraków, UJ 2002, 63, [1] s. : il., 23 cm. - Tyt. również w jęz. ang., tekst równol. w jęz. ang
  Sygnatura GBL: 735, 881

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XVIII wieku
 • historia XIX wieku
 • historia XX wieku


  24/42

  Tytuł oryginału: Korzenie chińskiej medycyny tradycyjnej w Polsce.
  Tytuł angielski: The roots of the traditional chinese medicine in Poland. P. 1.
  Autorzy: Operacz Henryk, Operacz Radosław, Operacz Andrzej
  Źródło: Akupunkt. Pol. 2002 (25/26) s.833-849, il., bibliogr. 13 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,364

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta
 • historia nowożytna
 • Świnie
 • historia XVIII wieku
 • historia XIX wieku

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawiają historię Chińskiej Medycyny Tradycyjnej w Polsce, której korzenie sięgają XVII wieku.

  Streszczenie angielskie: The authors present the history of the traditional Chinese Medicine in Poland whose roots go back to the 17th century.


  25/42

  Tytuł oryginału: 400 lat Katedry Anatomii w Krakowie (1602 - 2002)
  Tytuł angielski: = 400 years of the Chair of Anatomy in Kraków (1602 - 2002)
  Autorzy: Sokołowska-Pituchowa Janina
  Opracowanie edytorskie: Śródka Andrzej (przedm.).
  Źródło: - Kraków, Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego 2002, 242 s. : il., bibliogr. 82 poz., 22 cm. - Część tekstu w jęz. ang
  Sygnatura GBL: 736,139

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • historia XVII wieku
 • historia XVIII wieku
 • historia XIX wieku
 • historia XX wieku
 • historia okresu wojny 1939-1945
 • historia XXI wieku


  26/42

  Tytuł oryginału: Dzieje apteki "Pod Orłem" w Kcyni.
  Autorzy: Drygas Aleksander
  Źródło: Acta Med. Premisl. 2002: 23 s.59-71, il., bibliogr. 30 poz.
  Sygnatura GBL: 707,810

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XVIII wieku
 • historia XIX wieku
 • historia XX wieku


  27/42

  Tytuł oryginału: Krótki zarys dziejów dwóch firm farmaceutycznych, które później połączyły się z CIBA AG do powstania aktualnej "Novartis".
  Autorzy: Drygas Aleksander
  Źródło: Acta Med. Premisl. 2002: 24 s.55-67, il.
  Sygnatura GBL: 707,810

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XVIII wieku
 • historia XIX wieku
 • historia XX wieku


  28/42

  Tytuł oryginału: Początki chirurgii w dawnym Rzeszowie.
  Autorzy: Portas Lesław
  Źródło: Acta Med. Premisl. 2002: 24 s.99-114, il., tab.
  Sygnatura GBL: 707,810

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia XV wieku
 • historia XVI wieku
 • historia XVII wieku
 • historia XVIII wieku


  29/42

  Tytuł oryginału: Ważniejsze zdarzenia z historii szczepień przeciwko chorobom zakaźnym.
  Autorzy: Rudkowski Zbigniew
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (7/8) s.480-486, bibliogr. 11 poz.
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • historia XVIII wieku
 • historia XIX wieku
 • historia XX wieku


  30/42

  Tytuł oryginału: Zapomniany dokument. Zagadkowe okoliczności założenia Szpitala Dzieciątka Jezus w Warszawie.
  Autorzy: Podgórska-Klawe Zofia
  Źródło: Pamięt. Tow. Lek. Warsz. 2002: 138 (6) s.67-92
  Sygnatura GBL: 301,361

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XVIII wieku
 • historia XIX wieku


  31/42

  Tytuł oryginału: Bibliotekarze Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego.
  Autorzy: Bojczuk Hanna
  Źródło: Pamięt. Tow. Lek. Warsz. 2002: 138 (6) s.162-179, il. - Zawiera biogramy i bibliografie dot. poszczególnych bibliotekarzy
  Sygnatura GBL: 301,361

  Typ dokumentu:
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • historia nowożytna
 • historia XVIII wieku
 • historia XIX wieku
 • historia XX wieku

  Temat korporatywny:
 • Towarzystwo Lekarskie Warszawskie


  32/42

  Tytuł oryginału: Rośliny i surowce lecznicze w Panu Tadeuszu.
  Autorzy: Kmieć Krzysztof
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (23) s.1096-1107, bibliogr. 19 poz.
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • historia XVIII wieku
 • historia XIX wieku
 • historia nowożytna

  Temat osobowy:
 • Mickiewicz
 • Adam 1798-1855


  33/42

  Tytuł oryginału: Lecznictwo ludowe w badaniach etnograficznych.
  Tytuł angielski: Folk therapeutics in ethnographic research.
  Autorzy: Arabas Iwona
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (24) s.1151-1163, il., sum.
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • historia nowożytna
 • historia XVIII wieku
 • historia XIX wieku

  Streszczenie angielskie: The folk and manor culture in Poland have common roots. They were interfered by each other and the medicine knowledge was developed by both of them. Therefore it is difficult to distinguish which part of it was by peasants or by nobles. Our notion about folk culture and folk therapeutics is originated from the XIX century studies. They were provided mainly by Oscar Kolberg and others who published their works in such periodicals like "Wisła" and "Lud" were information was presented adequately to the national expectations and the imagination of national culture. The problem is that our attempts to find answer to the question of the folk medicine origin is influenced first of all by their works.


  34/42

  Tytuł oryginału: Apteka "Pod Złotym Jeleniem" we Wrocławiu.
  Tytuł angielski: "Golden Deer Pharmacy" in Wrocław.
  Autorzy: Musiał Magdalena, Musiał Witold
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (24) s.1164-1167, il., sum.
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • historia nowożytna
 • historia XV wieku
 • historia XVII wieku
 • historia XVIII wieku
 • historia XIX wieku
 • historia XX wieku

  Temat osobowy:
 • Duflos Adolf Ferdynand 1802-1889WernerHermannOlearius


 • Streszczenie angielskie: The authors present one of the oldest pharmacies in Wrocław which was founded in the XV century. In the article the profiles of three pharmacists-owners and workers of "Golden Deer Pharmacy" - engaged in scientific area of Wrocław in XIX century are shown. Besides these subjects one's can find the description of the architecture of the house where the pharmacy existed and metaphoric and therapeutic significance of a deer - the emblem of the pharmacy.


  35/42

  Tytuł oryginału: Zarys historii lecznictwa empirycznego.
  Autorzy: Ożarowski Aleksander
  Źródło: Wiad. Zielar. 2002: 44 (10) s.19-22
  Sygnatura GBL: 311,671

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia średniowiecza
 • historia nowożytna
 • historia XV wieku
 • historia XVI wieku
 • historia XVII wieku
 • historia XVIII wieku
 • historia XIX wieku
 • historia XX wieku


  36/42

  Tytuł oryginału: Uzdrowisko Lądek Zdrój - położenie, klimat i historia.
  Tytuł angielski: Lądek Zdrój health resort - location, climate and history.
  Autorzy: Kochański Maciej
  Źródło: Folia Med. Lodz. 2002: 29 z. 1/2: Leczenie uzdrowiskowe - Lądek Zdrój s.3-15, bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,451

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia średniowiecza
 • historia nowożytna
 • historia XV wieku
 • historia XVI wieku
 • historia XVII wieku
 • historia XVIII wieku
 • historia XIX wieku
 • historia XX wieku

  Streszczenie polskie: Uzdrowisko Lądek Zdrój położone jest w południowo-wschodniej części Ziemi Kłodzkiej, na wysokości 420-510 m n.p.m. w wąskiej dolinie otoczonej ze wszystkich stron górami oraz wzgórzami, pokrytymi intensywnie lasami. Położenie to chroni przed częstymi i silnymi wiatrami i gwałtownymi zmianami pogody, co korzystnie kształtuje warunki klimatyczne. Lądek Zdrój jest najstarszym uzdrowiskiem w Polsce, na podstawie pośrednich dowodów przyjmuje się istnienie uzdrowiska od około 1241 roku. Historia Lądka Zdroju od XIII do XX wieku, w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego, kształtowała się w sposób zbliżony do większości uzdrowisk Europy.

  Streszczenie angielskie: Lądek Zdrój health resort is situated in the south-eastern part of the Kłodzko Land, at an altitude of 420-510b meters above sea level, in a narrow Valley surrounded from all sides by mountains and hills, intensively covered in woods. This location protects against strong, frequent winds and rapid changes of weather, which favorably shapes the climatic conditions. Lądek Zdrój is the oldest health resort in Poland, its history goes back to about 1241 basing on indirect evidence. The history of Lądek Zdrój from 13th to 20th century, as far as health resort treatment is concerned, has developed in a way similar to most European resorts.


  37/42

  Tytuł oryginału: Nałęczowskie wody Małachowskich. W 185. rocznicę pierwszego rozbioru chemicznego nałęczowskich wód mineralnych.
  Autorzy: Sołdek Jerzy Michał
  Źródło: Głos Nałęczowa 2002 ([16]) s.16-21, il.
  Sygnatura GBL: 802,379

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XVIII wieku
 • historia XIX wieku


  38/42

  Tytuł oryginału: Michał Kazimierz Radziwiłł (1702-1762) - portret psychofizyczny.
  Tytuł angielski: Michał Kazimierz Radziwiłł (1702-1762) - a psychological portrayal.
  Autorzy: Zuba Krzysztof
  Źródło: Med. Nowoż. 2002: 9 (1/2) s.53-84, il., sum., Zsfg
  Sygnatura GBL: 306,463

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • historia nowożytna
 • historia XVIII wieku

  Temat osobowy:
 • Radziwiłł
 • Michał Kazimierz 1702-1762

  Streszczenie angielskie: This treatise, a psycho-physical portrayal of M. K. Radziwiłł "Rybeńko", is divided into three subject areas. The first describes his health, the second examines the dominant factors affecting his physical condition, and the third discusses his dominant personality and character traits. All the afflictions and illnesses which M. K. Radziwiłł suffered in his lifetime have been divided into incidental illnesses (e.g. infections of and conditions affecting the upper airways), and chronic diseases. Between 1720 and 1762, "Rybeńko" contracted 65 illnesses which may be diagnosed as infections of the airways. e.g. influenza and angina. He died as a result of complications from a cold contracted earlier. Radziwiłł was also tormented with chronic diseases, whose symptoms he described in a diary which survives to this day, and in correspondence which is kept at the Main Archives for Old Files. Radziwiłł was a man of average intellect, an egocentric and a snob, at the same time as which he was single-minded and magnanimous. Nevertheless, in fundamental issues he was capable of being resolute. He was fervently religious, generally cheerful, found of entertainment and keen on hunting. As a hetman, "Rybeńko" was a parody of a military leader, with no talent whatsoever. At the same time he was an honest and principle-minded figure to such a degree that he was an exception to the generally corrupt and morally abject elites of Poland in the 18th century.


  39/42

  Tytuł oryginału: Literatura medyczna w zbiorach cieszyńskich lekarzy i farmaceutów w XVIII/XIX w. Na podstawie zapisów proweniencyjnych w Bibliotece Leopolda Jana Szersznika w Cieszynie.
  Tytuł angielski: Medical literature in the collections of 18th-19th Century doctors and pharmacists in Cieszyn, on the basis of records kept at the Leopold Jan Szersznik Library in Cieszyn.
  Autorzy: Sztuchlik Jolanta, Picha Jadwiga
  Źródło: Med. Nowoż. 2002: 9 (1/2) s.165-176, sum., Zsfg
  Sygnatura GBL: 306,463

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XVIII wieku
 • historia XIX wieku

  Temat korporatywny:
 • Śląsk

  Streszczenie angielskie: The L. J. Szersznik Library was founded in Cieszyn in 1802. It was formed out of the bool collection of I. J. Szersznik, a citizen of Cieszyn who was principal of the Catholic grammar school in Cieszyn from 1786. Today the library has about 15.000 volumes, catalogued according to 27 thematic groups. The Medici section has about 380 medical works which once belonged to Szersznik and other citizens of Cieszyn - doctors, pharmacists, burgesses and noblemen. The article provides their names and the titles and descriptions of some of the medical works that form part of the collection, together with a brief outline of their history, the biographies of their authors, and general content of the publication. In this way it provides information on the medical knowledge of Cieszyn doctors on the threshold of the 18th and 19th centuries.


  40/42

  Tytuł oryginału: Z historii medycyny lipskiej.
  Autorzy: Grabski Roman Stanisław, Grabski August Hubert
  Źródło: Radom. Rocz. Lek. 2002: 7 s.192-199, bibliogr. 7 poz., sum. - Oprac. dot. dawnego powiatu lipskiego (Lipsk n. Wisłą)
  Sygnatura GBL: 728,022

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia średniowiecza
 • historia nowożytna
 • historia XVII wieku
 • historia XVIII wieku
 • historia XIX wieku
 • historia XX wieku


  41/42

  Tytuł oryginału: Kronika medycyny
  Autorzy: Schott Heinz, Mller Ingo Wilhelm, Roelcke Volker, Wolf-Braun Barbara, Schadewaldt Hans
  Opracowanie edytorskie: Dutkiewicz Mieczysław (tł.), Floriańczyk Barbara (tł.), Zaniewska Aldona (tł.).
  Źródło: - Warszawa, HORYZONT Grupa Wydaw. Bertelsmann Media Sp. z o.o. 2002, 367, [1] s. : il., tab., 30 cm. - Tyt. oryg. Chronik der Medizin
  Sygnatura GBL: 802,489

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia starożytności
 • historia średniowiecza
 • historia nowożytna
 • historia XV wieku
 • historia XVI wieku
 • historia XVII wieku
 • historia XVIII wieku
 • historia XIX wieku
 • historia XX wieku
 • historia okresu wojny 1939-1945


  42/42

  Tytuł oryginału: Rys historyczny opieki w Polsce.
  Tytuł angielski: History of care in Poland.
  Autorzy: Szewczyk Maria T.
  Źródło: Pielęg. Pol. 2002 (2) s.170-172, bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,929

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • historia średniowiecza
 • historia nowożytna
 • historia XV wieku
 • historia XVI wieku
 • historia XVII wieku
 • historia XVIII wieku
 • historia XIX wieku
 • historia XX wieku

  Streszczenie polskie: Praca przedstawia kształtowanie się różnych form opieki w minionych wiekach, na rzecz człowieka chorego i potrzebującego. Tradycje opieki w Polsce sięgają początków XII wieku, związane były z działalnością zakonów i stowarzyszeń religijnych, a zwłaszcza z prowadzonymi przez nie szpitalami. Instytucje te, zapewniały schronienie, noclegi, wyżywienie i opiekę bezdomnym: dzieciom i kalekom.

  Streszczenie angielskie: The study presents the way in which different types of care for the ill people developed in the past. The traditions of care in Poland dates back to the 12th century. They were connected with the activities of monastic orders and other religious associations, especially wtih the hospitals run by them. Those institutions provided shelter, beds, food and care for homeless children and the crippled.

  stosując format: