Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: BYDŁO
Liczba odnalezionych rekordów: 22Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/22

Tytuł oryginału: Biomechaniczna ocena szwów metalowych służących do zespoleń mostka po zabiegach kardiochirurgicznych.
Tytuł angielski: Biomechanical assessment of wire sutures for sternal closure in cardiothoracic surgery.
Autorzy: Krejca Michał, Szmagała Przemysław, Durałek Andrzej, Skarysz Janusz, Bochenek Krystyna, Ulczok Rafał, Bochenek Andrzej, Gaik Grzegorz, Cieślar Bogusław, Sitko Wojciech
Opracowanie edytorskie: Brykczyński Mirosław (koment.).
Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (1) s.3-14, il., tab., bibliogr. 23 poz. + bibliogr. 1 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
Sygnatura GBL: 313,570

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • bydło

  Streszczenie polskie: Cel pracy. Analiza biochemiczna szwów metalowych służących do zespoleń mostka po zabiegach kardiochirurgicznych. Materiał i metodyka. W naszej pracy przeprowadziliśmy badania biomechaniczne: szwu pojedynczego, szwu typu "Z" oraz splecionego i wielokrotnie skręconego (SWS). Oceniliśmy odkształcenie w fazie sprężystej (cykliczne obciążenie 100 N, 200 N), granicę plastyczności i granicę całkowitego zniszczenia szwu. Taki sam cykl badań przeprowadziliśmy na próbkach ze wzmocnionym miejscem skręcenia. Wyniki. W fazie sprężystej najmniejszemu przemieszczeniu podczas obciążenia ulegał szew pojedynczy, umiarkowanemu szew typu "Z", a największemu szew SWS. Różnice pomiędzy szwem pojedynczym i SWS były znamienne statystytycznie. Granica plastyczności i całkowitego zniszczenia zespolenia wynosiła kolejno: dla szwu pojedynczego 355 i 855 N, dla szwu typu "Z" 400 i 891 N, dla SWS 430 i 880 N. Znamiennie statystycznie różniła się tylko granica plastyczności szwu pojedynczego w porównaniu ze szewm typu SWS. Po wzmocnieniu miejsca skręcania poprawiły się granice plastyczności i całkowitego zniszczenia we wszystkich typach szwów. Relacje pomiędzy poszczególnymi rodzajami szwów pozostały niezmienione. Wnioski. Dla mostków o prawidłowej strukturze szwy pojedyncze zapewniają dobrą stabilność zespolenia, a ich nieco mniejsza wytrzymałość może być wyrównana poprzez zwiększenie liczby użytych szwów. Korzystniejszy niż w przypadku szwu pojedynczego rozklad sił powoduje, że szwy "Z" i SWS są ...

  Streszczenie angielskie: Aim of the study. Biomechanical assessment of wire sutures for sternal closure in cardiothoracic surgery. Material and methods. The following wire closures were studied: straight, figure-of-8 and interlocking multi-twisted (IM) sutures. We determined displacement in the elastic region (repetitive loading 100 N, 200 N), plastic limit and load of closure rupture. Twisting wire ends were reinforced by glue and the same procedure was performed. Results. Straight wires had less displacement at each, figure-of-8 had medium and interlocking multitwisted presented most displacement within the elastic range of the specimen. Differences between straight and interlocking multi-twisted sutures achieved statistical significance. The plastic limit and rupture of closure were as follows: for straight closure 355 N and 855 N, for figure-of-8 400 N and 891 N, for IM 430 and 880 N, respectively. Plastic limit between straight interlocking multitwisted closure demonstrated statistical significance. After strengthening the twisting wire ends plalstic limit and rupture of closure parameters increased in case of all suture types. Suture relationship turned out to be similar. Conclusions. Straight wires provide good fixation stability for the durable sternum thus lesser strenght can be recompensated by an increase in the number of used sutures. The figure-of-8 and IM have greater strenght and are less likely to cut the sternum, due to an advantageous redistribution shearing forces of the ...


  2/22

  Tytuł oryginału: Miedź, cynk mangan i żelazo w mięsie i przetworach mięsnych drobiu, świń i bydła.
  Tytuł angielski: Copper, zinc, manganese and iron in Polish poultry, pork, bovine meat and meat products.
  Autorzy: Kot Andrzej, Zaręba Stanisław, Wyszogrodzka-Koma Lucyna
  Źródło: Bromatol. Chem. Toksykol. 2002: 35 (1) s.39-46, tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,377

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • bydło
 • Świnie
 • ptaki
 • in vitro

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono wyniki oznaczeń zawartości miedzi, cynku, manganu i żelaza w wybranych krajowych produktach mięsnych, drobiowych, wieprzowych i wołowych oraz oszacowano, w jakim stopniu produkty te pokrywają dzienne zapotrzebowanie na te składniki u dorosłych i młodzieży w wieku rozwojowym. Stwierdzono duże zróżnicowanie zawartości badanych metali w zależności od rodzaju zwierząt i badanego elementu tuszki.

  Streszczenie angielskie: The aim of the work was to determine the content of copper, zinc, manganese and iron in the meat and meat products in relation to the kind of meat and its origin. The concentrations of the metals wewre determined in: chicken, duck, turkey, pork and bovine meat; chicken and turkey livers, hearts and stomachs; (minced poultry ham; frankfarters; turkey sirloin and ham; pork ham and becon; Krakowska, Podlaska sausages; Italian and black headcheese). The samples were collected in the Lublin and Cracow regions. The determinations were performed by ASA after dry mineralisation at 400řC. The average Cu concentrations were: 0.46 to 0.88 mg/kg in poultry, 0.62 to 0.77 mg/kg in pork, and 0.62 to 0.74 mg/kg in beef. The average Zn levels were; 5.84 to 27.58 mg/kg, 25.00 mg/kg, and 39.43 mg/kg, respectively. Mn concentrations were: 0.30 to 0.48 mg/kg, 0.16 mg/kg, and 0.15 mg/kg, respectively. Poultry Fe content ranged from 4.43 to 28.05 mg/kg. The pork meat contained 13.00 mg/kg iron, while the respective value for the beef meat was 0.33 mg/kg. The poultry giblets contained: 0.92 to 4.09 mg/kg Cu, 22.11 to 34.05 mg/kg Zn, 0.61 to 3.79 mg/kg Mn and 24.98 to 115.97 mg/kg Fe. The levels of those elements in pork hasiets were: 4.38 (liver), 7.50 (kidney) mg/kg Cu; 29.02 (kidney), 44.77 (liver) mg/kg Zn; 1.33 (kidney), 2.41 (liver) mg/kg MN; 63.38 (kidney), 279.87 mg/kg (liver) Fe. The beef hasiets contained: 3.08 (kidney), 17.36 (liver) mg/kg Cu; 23.94 (kidney), 35.94 (liver) mg/kg Zn; 0.94 (kidney) 2.27 (liver) mg/kg Mn; and 62.07 (kidney), 142.81 (liver) mg/kg Fe. The cured poultry products contained: 0.46...


  3/22

  Tytuł oryginału: Evaluation of adriamycin induced DNA damage and repair in human and animal cells.
  Autorzy: Chłopkiewicz Bożena
  Źródło: Acta Pol. Pharm. 2002: 59 (2) s.115-120, il., tab., bibliogr. 29 poz.
  Sygnatura GBL: 301,378

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta
 • bydło
 • małpy
 • myszy

  Streszczenie angielskie: Adriamycin induced DNA damage and repair were investigated by the comet assay in four human cell lines (CRL2088, ME18, Lu106, WISH) and five animal cell lines (L929, Balb/3T3, CHO, MDBK, Vero). The results indicated the concentration-dependent induction of DNA strand breaks in all cell lines after adriamycin treatment. Simultaneously, wide differences in sensitivity of cell to the damaging action of adriamycin were observed. The most sensitive were two human cell lines derived from epithelial tissues, Lu106 and WISH. In these lines the breaks induced by adriamycin were not repaired within 6 h postincubation. In two other human cell lines, CRL2088 and ME18, only a small number of DNA breaks appeared after adriamycin exposure and these were very quickly repaired. Among the animal cell lines only the mouse cell line L929 was very sensitive to adriamycin, but most of the induced breaks were repaired within 6 h postincubation. The remaining animal cell lines were less sensitive to DNA damage by adriamycin and all except 3T3, completely repaired the breaks within 6 h postincubation.


  4/22

  Tytuł oryginału: Perspetives of clinical application of bone morphogenetic proteins in children.
  Autorzy: Kos M., Łuczak K., Matusiewicz M., Krzystek-Korpacka M., Rapala M.
  Źródło: Eur. J. Pediatr. Surg. 2002: 12 (4) s.272-277, il., bibliogr. 20 poz., r‚s., res., Zsfg
  Sygnatura GBL: 312,942

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • bydło
 • szczury

  Streszczenie angielskie: The purpose of the study was to modify the method of Bone Morphogenetic Protein (BMP) extraction from bovine bones, estimate the osteoinductive potential of the extracted protein fractions in relation to the degree of protein purity and to test collagen formed in porous discs as a carrier. It was required before BMP application in reconstructive surgery in children. Material and method: BMP preparation from bovine bones was conducted according to a modification of Luyten's method. Three fractions of different degree of purity - demineralised bone matrix "M", extract "E", and fraction after hydroxyapatite column "HP" - were tested for their osteoinductive potential. They were implanted on a collagen carrier into the right rat femoral muscle pouch. Controls were implanted in the same way in the left muscle pouch. The discs were removed after 3 and 6 weeks and tested for alkaline phosphatase activity, a marker of new bone formation. Results: Out of the 10 animals used for testing the osteoinductive potential of matrix fraction, 7 results were positive and 3 negative. In the case of the extract fraction, the analysis was conducted for 3 weeks on 9 rats and 6 weeks on 13 rats. Six and 11 positive results were obtained, respectively. In the HP group 5 animals were observed for 3 weeks (3 positive, 2 negative) and 10 animals for 6 weeks (7 positive, 3 negative). In the case of the extract, the differences in alkaline phosphatase activity after 6 weeks were statistically significant (p ó 0.05) compared to controls. In the other groups, a positive tendency was observed...


  5/22

  Tytuł oryginału: Effects of external stenting on the durability of vein grafts.
  Tytuł polski: Stent zewnętrzny a trwałość pomostów żylnych.
  Autorzy: Krejca Michał, Skarysz Janusz, Szmagała Przemysław, Szczeklik Michał, Plewka Danuta, Nowaczyk Grażyna, Plewka Krzysztof, Bochenek Andrzej
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 57 (8) s.125-136, il., bibliogr. 26 poz. - Tekst równol. w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • bydło
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Background. Vein graft failure occurs in 15 p.c. of patients during one year after coronary by-pass grafting. The mechanisms of graft occlusion and preventive methods have not yet been well established. Aim. To test the hypothesis that the use of originally developed extremal dacron mesh affects the proliferative and degenarative changes in vein grafts implanted to the cliterial circulation. Methods. In 21 sheep standard cephalic vein graft or hybrid graft consisting of cephalic vein covered with extermal darcon mesh, were implainted to the cartoid artery. The histological and immunocystochemical characteristics of the histologic specimens harvested at various time points from implaimentation were compared. Results. In both types of grafts a gradual intimal and medial thickening was observed. Five days after implantation the mean intimal thickness in the hybrid grafts was 19.2 ń 10.7 um vs 24.4 ń 6.5 um in the non-stented graft, after 9 days - 22.3 ń 5.8 um vs 26.2 ń 10 um, after 14 days - 22.6 ń 7.6 um vs 52.2 ń 15 um, after 6 weeks - 36.6 ń 20.7 um vs 89.9 ń 31 um, after 8 weeks - 56.6 ń 30.8 um vs 103.6 ń 28 um, after 10 weeks - 58.3 ń 20.6 um vs 132.5 ń 31.6, and 12 weeks - 72 ń 21.5 um vs 244 ń 99.8 um, respectively (p 0.001 for all comparisons). The histological assessment in the light microscopy revealed progressive degeneration of the vein wall markedly more pronouced in grafts without rather than extermal stenting. Conclusions. The use of external stenting in a form of dacron mesh covering vein graft implainted in the arterial circulation reduced graft wall hypertrophy, slows down the speed of intimal thickening and inhibits cellular proliferation in the graft wall.


  6/22

  Tytuł oryginału: Kształtowanie się regeneratu kostnego w osteogenezie dystrakcyjnej w obrazie rentgenowskim - badania doświadczalne.
  Tytuł angielski: Radiological imaging of the formation of regenerated bone in distriction osteogenesis: an experimental study.
  Autorzy: Krawczyk Artur, Atamaniuk Wojciech, Dragan Szymon, Orzechowski Wiktor, Kulej Mirosław, Czapiński Jacek
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (3) s.290-298, il., tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • bydło

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. Jednym z czynników biologicznych wpływających na kształtowanie się regeneratu kostnego w osteogenezie dystrakcyjnej jest sposób przecięcia kości. Cel pracy stanowi ocena przebiegu regeneracji kostnej przy zastosowaniu różnych metod przecięcia kości w badaniach doświadczalnych. Materiał i metodyka. Przedmiotem badań do świadczalnych było 35 owiec rasy Merynos. U wszystkich owiec przeprowadzono jednopoziomowe wydłużenie goleni z użyciem stabilizatora Ilizarowa. Badany materiał podzielono na 5 grup w zależności od zastosowanego sposobu przecięcia kości - zamknięta kortykotomia, otwarta kortykotomia, metoda Cattaneo, osteotomia i osteoklazja. Powstający regenerat kostny oceniano badaniem rentgenowskim wykonywanym w dwóch projekcjach standardowych. Wyniki. Ocenę zdjęć rentgenowskich przeprowadzono w oparciu o opisową analizę cech przebiegu regeneracji kostnej we wszystkich badanych grupach zwierząt. Pojawiający się w grupie osteoklazji regenaret kostny był najbardziej obfity i jednorodny w swej strukturze. Wnioski. Kształtowanie się regeneratu kostnego w osteogenezie dystrakcyjnej pozostawało w zależności od sposobu przecięcia kości. Przebieg procesu regeneracji w obrazie rentgenowskim w poszczególnych badanych grupach wykazywał różnice w intensywności i szykości tworzenia nowej tkanki kostnej. Powstawanie i przebudowa regeneratu kostnego w grupie osteoklazji przebiegała szybciej niż w pozostałych grupach doświadczalnych.

  Streszczenie angielskie: Introduction. One of the biological factors affecting the formation of regenerated bone in distriction osteogenesis is the method used for osteotomy. The purpose of the present study was to evaluate the course of bone regeneration using various types of osteotomy in an experimental setting. Material and methods. Our research involved 35 Merynos sheep. Singel-level tibia lengthening was performed in all these sheep in the proximal segment using an Ilizarov fixator. The material was divided into 5 groups depending on the osteotomy method used: closed corticotomy, open corticotomy, the Cattaneo method, osteotomy, and osteoclasia. The regenerating bone was evaluated by-x-ray examination performed in two standard projections. Results. The x-ray images were evaluated based on a descriptive analysis of the features of the course of bone regeneration in all the experimental froups. The regenerating bone in the osteoclasis group was most abundant and homogeneous in structure. Conclusions. The formation of regenerated bone in distraction osteogenesis is dependent on the method of osteotomy. Radiological images of the course of regeneration in the various experimental groups showed differences in the intensity and rate of formation of new bone tissue. The formation and reconstruction of regenerated bone was faster in the osteoclasia group than in the other experimental groups.


  7/22

  Tytuł oryginału: Tissue-specific association of the human tyrosine hydroxylase gene with the nuclear matrix.
  Autorzy: Lenartowski Robert, Goc Anna
  Źródło: Neurosci. Lett. 2002: 330 (2) s.151-154, il., bibliogr. 20 poz.
  Sygnatura GBL: 305,936

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta
 • bydło
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: Association of the human tyrosine hydroxylase (TH) gene with the nuclear matrix was studied using bovine matrices from tissues differing in expression of the gene. An in vitro binding assay was performed with fragments encompassing the -2300/+2300 region of the human TH gene. All fragments bound to the nuclear matrix from the adrenal medulla but none bound to that from the liver. A computer search of the sequenced part of the studied region revealed putative matrix attachment regions (S/MAR) - one in the promoter and two in the first intron. The (TCAT)n microsatellite repeat included in one the intronic S/MARs seems to influence the binding potential of the human TH gene to the nuclear matrices.


  8/22

  Tytuł oryginału: Isolation and characterization of enterohaemorrhagic Escherichia coli O157:H7 from cattle in Belgium and Poland.
  Autorzy: Tutenel A. V., Pierard D., Uradziński J., Jóźwik E., Pastuszczak M., Van Hende J., Uyttendaele M., Debevere J., Cheasty T., Van Hoof J., De Zutter L.
  Źródło: Epidemiol. Infect. 2002: 129 (1) s.41-47, il., tab., bibliogr. 26 poz.
  Sygnatura GBL: 313,292

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • weterynaria
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • bydło

  Streszczenie angielskie: EHEC 0157 were isolated from faeces of Belgian and Polish beef slaughter cattle. In Belgium, 1281 faecal samples were analysed by immunomagnetic separation [IMS] after enrichment in buffered peptone water from June 1998 till July 1999. Eighty-one samples (6.3 p.c.) were positive for E. coli O157. Phage type 8 was most frequently found. Bulls between 1 and 2 years old., slaughtered in September and October were most frequently found positive. Atypical biochemical features were observed in some isolates: 22 (27 p.c.) isolates were urease positive and 1 (1ú2 p.c.) isolate was unable to ferment lactose. In Poland, 551 faecal samples, taken from January 1999 till December 1999, were examined using exactly the same techniques. Four faecal samples (0ú7 p.c.) were positive for 0157 EHEC, yielding seven phage type 8 isolates. All positive samples were from cattle younger than 2 years. Positive samples occurred in August, September and October.


  9/22

  Tytuł oryginału: Bovine spongiform encephalopathy update.
  Autorzy: Bradley Ray
  Źródło: Pol. J. Pathol. 2002: 53 (1) s.7-16, il., tab., bibliogr. 24 poz.
  Sygnatura GBL: 301,852

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • weterynaria
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • koty
 • bydło

  Streszczenie angielskie: Bovine spongiform encephalopathy (BSE) is a zoonosis being the origin of variant Creutzefeldt-Jacob disease and an important cattle disease in its own right. Countries have been show to learn the importance of protecting, not only their cattle populations, but also their human populations. Since 2000, several additional European countries have reported BSE in native-born stock and this has led to a concern about the BSE status of countries that have imported cattle and cattle products from infected countries. Extensive feed and offal bans and application of newly-developed, "Rapid" tests for prion protein in central nervous tissue of targed, high-risk animals and slaughter cattle over 30 months old now provides the tools whereby the public are fully protected and BSE can be eradicated.


  10/22

  Tytuł oryginału: Prediction of the biomechanical properties of cancellous bone using ultrasound velocity and bone mineral density - an in vitro study.
  Autorzy: Drozdowska Bogna, Pluskiewicz Wojciech, Przedlacki Jerzy
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (1) s.MT15-MT20, tab., bibliogr. 23 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • bydło
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: Backgrouns: Recent experimental studies have suggested that the combination of DXA (dual energy X-ray absorptiometry) and ultrasound (US) measurements could improve the prediction of bone strength. The aim of this study was to investigate the ability of bone density and US velocity, measured by the phalangeal US system, to predict the Young's modulus and strength of cancellous bone. Material/Methods: 35 cubes of bovine cancellous bone from the distal radii were prepared using a dimond cutting saw. The US velocity (Speed of Sound - SoS [m/s]) was measured for the three orthogonal directions (proximal-distal -PD; anterior-posterior - AP; medial-lateral - ML) using a DBM Sonic 1200 device (Igea, Italy). Bone mineral density (BMD [g/cmý]) was measured by DXA, as well as the apparent volumetric BMD (v-BMD [g/cm**3], as the ratio of BMD to sample thickness). Young's modulus (E[MPa]) and ultimate strength (omikron[MPa]) were measured in the PD and AP directions by the uniaxial compressive test. Results: The SoS and biomechanical parameters were significantly higher (p 0.001) for the PD direction than for horizontal directions. In the PD direction, SoS, BMD adn v-BMD correlated significantly with E (r = 0.79 - 0.84, p 0.001) and omikron (r = 0.68 - 0.80, p 0.01). In the AP direction, SoS and v-BMD correlated significantly (r = 0.75 - 0.77, p 0.05) and BMD correlated almost significantly (r = 0.66, p = 0.05) with omikron, whereas their correlations with E were nonsignificant. In the PD direction, teh predictive value of SoS or bone density alone for E and omikron was generally...


  11/22

  Tytuł oryginału: Bovine spongiform encephalopathy. Update.
  Autorzy: Bradley Ray
  Źródło: Acta Neurobiol. Exp. 2002: 62 (3) s.183-195, il., tab., bibliogr. [24] poz.
  Sygnatura GBL: 302,090

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • weterynaria

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • bydło
 • koty

  Streszczenie angielskie: Bovine spongiform encephalopathy (BSE) is a zoonosis being the origin of variant Creutzfeldt-Jakob disease and an important cattle in its own right. Countries have been slow to learn the importance of protecting, not only their cattle populations, but also their human populations. Since 2000, several additional European countries have reported BSE in native-born stock and this has led to a concern about the BSE status of countries that have imported cattle and cattle products from infected countries. Extensive feed and offal bans and application of newly-developed, 'Rapid' tests for prion protein in central nervous tissue of targeted, high-risk animals and slaughter cattle over 30 months old now provides the tools whereby the public are fully protected and BSE can be eradicated.


  12/22

  Tytuł oryginału: Porównawcze badania aktywności esterazy aspirynowej i cholinesterazy surowicy ludzkiej krwi : praca doktorska
  Autorzy: Goździalska Anna, Pajdak Władysław (promot.).; Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Zakład Immunochemii w Krakowie
  Źródło: 2002, [8], 124 k. : il., tab., bibliogr. 132 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19879

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • ptaki
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • zwierzęta
 • bydło
 • króliki
 • myszy
 • szczury
 • Świnki morskie
 • Żaby
 • Świnie


  13/22

  Tytuł oryginału: Importance of a single point mutation of the bovine leukemia virus (BLV) envelope glikoprotein in the serological detection of BLV infection.
  Autorzy: Reichert Michał
  Źródło: Bull. Vet. Inst. 2002: 46 (1) s.17-26, il., tab., bibliogr. 21 poz.
  Sygnatura GBL: 304,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • weterynaria
 • genetyka
 • mikrobiologia
 • hematologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • bydło

  Streszczenie angielskie: The purpose of this study was (i) to compare the gp51 part of the BLV env gene cloned in Poland with other clones from different parts of the world and (ii) to investigate the possible influence of genetic variation on the immune reaction of the host. The mean variability of the Polish clones, as compared with all the isolates, did not exceed 4 p.c. When compared with the European clones it was only 1.3 p.c. The study allowed classifying the Polish clones within the European subgroup of BLV variants. One particular mutation i.e. presence of Ala-58 instead of Ser-58, found in an immunologically important region of the Polish variants, influenced the results of serological diagnosis of BLV infection of the cows and be of importance in the epidemiology of BLV infections.


  14/22

  Tytuł oryginału: Comparison of primer sets for the detection of bovine leukemia virus by polymerase chain reaction.
  Autorzy: Limansky Alexander P., Limanskaya Olga Yu.
  Źródło: Bull. Vet. Inst. 2002: 46 (1) s.27-36, il., tab., bibliogr. 14 poz.
  Sygnatura GBL: 304,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • weterynaria
 • genetyka
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • bydło

  Streszczenie angielskie: Comparison of theoretical and experimental results of the selection of primes suitable for bovine leukemia virus detection by PCR was presented. It was shown that primer sets characterised with 100 p.c. homology degree for all the BLV isolates and without palindromic regions within amplicon had good accuracy and reliability. Primers designed by multiple alignment and thermodynamic characteristics are proposed as universal ones for BLV detection by PCR.


  15/22

  Tytuł oryginału: Modulating effects of Uncaria tomentosa in experimentally-induced local pneumonia in calves.
  Autorzy: Bednarek Dariusz, Łukasiak Jerzy, Kondracki Marian, Żurowska Katarzyna, Falkiewicz Bogdan, Niemczuk Krzysztof
  Źródło: Bull. Vet. Inst. 2002: 46 (1) s.65-77, il., tab., bibliogr. 31 poz.
  Sygnatura GBL: 304,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • weterynaria
 • toksykologia
 • farmacja
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • bydło

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to investigate the influence of Uncaria tomentosa (Vilcacora) on the course of an experimentally induced local pneumonia in calves. The study was performed on 20 calves suffering from an induced lung inflammation. The animals were divided into two equal groups. The calves from group I were treated orally with 3600 mg/calf/day of Uncaria tomentosa for 17 consecutive days. The calves of group II served as controls and received placebo. A series of routine haematological parameters, inflammatory markers (serum and bronchoalveolar eicosanoids such as LTB4, TXB4, PGE2, PGF2ŕ and also Fe, Zn, Cu) and immunophenotype of peripheral blood lymphocyte subsets (T, Th, Ts/Tc, B) were assayed in the calves. Additionally, the body temperature was examined every day during the experiment. Significant changes caused by the development of lung inflammatory process and the regulating influence of Uncaria tomentosa were found in calves with regard to their clinical status and laboratory-tested parameters. The rectal temperature significantly increased in the untreated animals and it remained on the higher level until the tenth day of the obsevation. The examination of the peripheral lymphocyte subsets in the calves from group I revealed a significant increase in the total number and percentage of CD2 + and CD4+ cells. On the other hand, the systematic decrease in the peripheral blood neutrophil and MID-cell number was observed. Finally, on the last day of the experiment, the values were significantly lower, compared with their initial values...


  16/22

  Tytuł oryginału: Studies on the time and temperature dependencies of the water solubility of the irradiated bovine bone.
  Autorzy: Pankowski Edward, Kubisz Leszek
  Źródło: Pol. J. Med. Phys. Engin. 2002: 8 (2) s.107-113, il., bibliogr. 7 poz.
  Sygnatura GBL: 306,499

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • bydło

  Streszczenie angielskie: Measurements of the solubility of bone material were made over the range of 20-70řC. The degree of solubility and concentration of the dissolved material was measured as a function of dose, temperature and duration of the dissolution process. The irradiated material was dissolved in distilled water. The degree of solubility and the concentration of the dissolved material were dose and temperature-dependent. For the dose of 500 kGy, the highest rate of the dissolution process was observed during the first three hourse at a temperature of 20řC. About 10 p.c. of the initial mass of the bone was dissolved at a temperature of 30řC and about 20 p.c. at a temperature of 70řC.


  17/22

  Tytuł oryginału: Changes in the electrical conductivity of the ç-irradiated BAT collagen.
  Autorzy: Kubisz Leszek, Marzec Ewa, Jaroszyk Feliks
  Źródło: Pol. J. Med. Phys. Engin. 2002: 8 (3) s.157-164, il., tab., bibliogr. 14 poz.
  Sygnatura GBL: 306,499

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • bydło

  Streszczenie angielskie: Measurements of dc electrical conductivity were performed on the air-dried BAT collagen, within a temperature range of 290-500 K. The temperature elevation of the sample led to an increase in electrical conductivity. The signa-T relationship reflects the following: the structure of the material, the thermal history of the sample and interactions with ionising radiation. The changes in dc electrical conductively generated during linear heating were analysed to determine the processes occurring in the material. The activation energy of the charge conduction process was calculated on the basis of the Arrhenius plots for electrical conductivity. In comparison with non-irradiated samples, the dose of 50 kGy led to higher electrical conductivity up to 440 K. For the dose of 500 kGy, for all temperatures, a distinct increase in electrical conductivity was observed. At temperatures below the flex point, i.e. 415 K and 460 K for 50 and 500 kGy respectively, the activation energy was dose-independent. At temperatures higher than the flex point, irradiation decreased the activation energy. For higher temperatures, the activation energy increased with the dose.


  18/22

  Tytuł oryginału: BSE (gąbczasta encefalopatia bydła) - występowanie, diagnostyka, zoonoza.
  Tytuł angielski: BSE (bovine spongiform encephalopathy) - occurrence, diagnosis, zoonosis.
  Autorzy: Polak Mirosław P.
  Źródło: Mikrobiol. Med. 2002 (4) s.3-7, bibliogr. 27 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,230

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • weterynaria
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta
 • bydło

  Streszczenie polskie: Artykuł przeglądowy poruszający problem występowania BSE w Europie, metod diagnostycznych stosowanych w rozpoznawaniu chorób prionowych oraz zagrożenia zdrowia człowieka przez produkty spożywcze pochodzące od zwierząt chorych na BSE, w związku z pojawieniem się wariantu choroby CJD (vCJD). Lekceważenie problemu BSE najpierw w Wielkiej Brytanii, a następnie w pozostałych krajach europejskich doprowadziło do poważnego kryzysu ekonomiczno-politycznego. Zaledwie kilka krajów europejskich jest jeszcze wolnych od BSE. Stosowane aktualnie laboratoryjne metody diagnostyczne pozwalają, przynajmniej w przypadku BSE, na prowadzenie jedynie pośmiertnego rozpoznawania choroby. Pojawienie się w 1996 r. vCJD u młodych ludzi w Wielkiej Brytanii zwróciło uwagę na możliwość transmisji czynnika wywołującego BSE z bydła na ludzi. Wiele prac naukowych dowodzi, że obydwa czynniki są identyczne, co pośrednio potwierdza tę hipotezę.

  Streszczenie angielskie: This review describes the occurrence of BSE in Europe, diagnostic methods used for detection of prion diseases and the threat for humans from products of BSE affected animal origin in the context of the appearance of variant CJD. Underestimation of BSE problem first in Great Britain and then in other European countries has led to serious crisis both economical and political. Only few European countries are still free from BSE. Current laboratory diagnostic methods allow, at least in case of BSE, for post mortem diagnosis of this disease only. Appearance of vCJD in 1996 in young adults in Great Britain has attracted Everyone's attention towards the possibility of transmision of BSE agent from cattle to humans. Many research papers show, that both agents are identical, which indirectly proves that hypothesis.


  19/22

  Tytuł oryginału: The effect of ç-irradiation on the dielectric behaviour of animal tissues.
  Autorzy: Marzec Ewa, Kubisz Leszek, Jaroszyk Feliks
  Źródło: Pol. J. Med. Phys. Engin. 2002: 8 (4) s.219-224, il., bibliogr. 7 poz.
  Sygnatura GBL: 306,499

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • bydło
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: Dielectric spectroscopy has been applied to the study of the relaxation mechanisms of bone and keratin in the electric field frequency range of 10**1-10**5 Hz and at temperatures from 22 to 200řC. In this paper, particular attention has been paid to the effects of temperature and ionising radiation on the dielectric properties of these biological materials.


  20/22

  Tytuł oryginału: Dynamic changes in cellular immune responses in experimental bovine tuberculosis.
  Autorzy: Joardar Siddhartha N., Ram Gulab C., Goswami Tapas K.
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (11) s.BR471-BR480, il., tab., bibliogr. 45 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • bydło
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Background: The development of T-cell responses in natural hosts, such as cattle, would be a useful model of tuberculosis to investigtate the changing pattern of T-cell responses and mycobacterial antigens recognized along with the progression of the disease. Material/Methods: The present study was undertaken to characterize immune-effector cells and cytokines in Mycobacterium bovis AN5-sensitizaed cattle, from day 0 to 45 weeks post inoculation (PI). In vitro lmphoproliferation, cytotoxic T lymphocyte (CTL) response, and cytokine release pattern (viz. IL-2, IFN-ç) from activated PBMC were assessed throughout the spectrum. THe effort was made to identify various T-cell target antigens during different post sensitization stages, using T-cell imunoblotting. Results: Cell-mediated immune (CMI) responses were very high between the 9th and 20th week PI. THe early appearance of çë+ T-cells was followed by the predominance of CD4+ T-cells, and finally CD8+ T-cells until the 20th week PI. Lymphocyte-effector activity in terms of lymphoproliferation and CTL responses were quite evident between the 9th and 20th weeks PI an aroudn the 12th week PI, respectively. Certain immunodominant polypepetides of culture filtrate preparation of molecular weights 72-74, 30-32, 25 and 22-24 kDa induced higher lymphoproliferation and CTL responses. THe kinetics of in vitro cytokine release (IL-2 and iFN-ç) from PBMC showed a definite trend in a ll M. bovis AN5-sensitized cattle, with a highe concentration between the 9th and 20th weeks PI. Conclusions: The present investigation revealed some basic aspects of the immune -effector mechanism pertaining to bovine tuberculosis.


  21/22

  Tytuł oryginału: Preparation and characterization of two new composites: collagen-brushite and collagen octa-calcium phosphate.
  Autorzy: Jayaraman Mythili, Subramanian Manicka Velayudham
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (11) s.BR481-BR487, il., bibliogr. 37 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • in vitro
 • bydło

  Streszczenie angielskie: Background: Recent studies have focussed on understanding the fundamental aspects of mineralization, searching for insight into the physical and chemical interactions between the organic and inorganic counterparts in bio-inorganic composites. Structural alterations in organic matrices interacting with minerals during the phase transition form un-calcified to calcified affect the mineral micro-environment, resulting in calcification. The present study deals with the fabrication of two novel bio-inorganic composites: collagen-brushite and collagen-octacalsium phosphate. The mineral conterparts are grown onto collagen by crystal growth, to produce composites adaptaed to the ambient environment in bone, at pH 5.8 and pH 7.0. The biophysical and material characteristics provide some interesting insights into calcifying mechanisms. Matiral/Methods: The biophysical parameters were evaluated by Fourier Transform Infra Red (FTIR) spectroscopic studies, Differential Scanning Calorimetry (DSC), and Scanning Electron Microscopic (SEM) studies, with biochemical characterization of demineralized and remineralized samples for hydroxyproline, hexosamine, uronic acid, and net protein content. Results: THe biochemical characterization of demineralized and remineralized samples revealed protein loss on mineralization and indicated the possible role of non-collagenous proteins (osteonectin) in mineralization. The FTIR spectra showed loss of amide peaks, while DSC and SEM studies showed closer association of collagen with the mineral counterpart...


  22/22

  Tytuł oryginału: Detection of antibody against bovine leukaemia virus with Immunoperoxidase test (PLA).
  Autorzy: Buzała Ewa, Kubiś Piotr, Rułka Jan
  Źródło: Bull. Vet. Inst. 2002: [46] suppl. s.117-120, tab., bibliogr. 16 poz. - 2 Międzynarodowe Sympozjum nt. herpes- i retrowirusów - wirusy onkogenne i onkogeneza Puławy 26-27.09. 2002
  Sygnatura GBL: 304,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • weterynaria
 • onkologia
 • immunologia
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • bydło

  Streszczenie angielskie: The immunoperoxidaese test (PLA) was found to be more sensitive than ID and ELISA for detection of antibodies against bovine leukosis. Examinations revealed 22 (73 p.c.) positive results in ID and 25 (83 p.c.) in ELISA while 27 (90 p.c.) were shown in PLA. In the effect, PLA is a very simple, specific and sensitive serological test for the diagnosis of bovine leukosis.

  stosując format: