Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ŚWINIE
Liczba odnalezionych rekordów: 39Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/39

Tytuł oryginału: Badania eksperymentalne nad przydatnością lasera erbowego LE-70 w chirurgii zaćmy : praca doktorska
Autorzy: Maciejewicz Piotr, Kęcik Dariusz (promot.).; Akademia Medyczna Katedra i Klinika Okulistyki w Warszawie
Źródło: [2002], 127 k. : il., tab., bibliogr. 191 poz., streszcz., maszyn.
Sygnatura GBL: 45/19950

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta
 • Świnie
 • in vitro


  2/39

  Tytuł oryginału: Miedź, cynk mangan i żelazo w mięsie i przetworach mięsnych drobiu, świń i bydła.
  Tytuł angielski: Copper, zinc, manganese and iron in Polish poultry, pork, bovine meat and meat products.
  Autorzy: Kot Andrzej, Zaręba Stanisław, Wyszogrodzka-Koma Lucyna
  Źródło: Bromatol. Chem. Toksykol. 2002: 35 (1) s.39-46, tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,377

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • bydło
 • Świnie
 • ptaki
 • in vitro

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono wyniki oznaczeń zawartości miedzi, cynku, manganu i żelaza w wybranych krajowych produktach mięsnych, drobiowych, wieprzowych i wołowych oraz oszacowano, w jakim stopniu produkty te pokrywają dzienne zapotrzebowanie na te składniki u dorosłych i młodzieży w wieku rozwojowym. Stwierdzono duże zróżnicowanie zawartości badanych metali w zależności od rodzaju zwierząt i badanego elementu tuszki.

  Streszczenie angielskie: The aim of the work was to determine the content of copper, zinc, manganese and iron in the meat and meat products in relation to the kind of meat and its origin. The concentrations of the metals wewre determined in: chicken, duck, turkey, pork and bovine meat; chicken and turkey livers, hearts and stomachs; (minced poultry ham; frankfarters; turkey sirloin and ham; pork ham and becon; Krakowska, Podlaska sausages; Italian and black headcheese). The samples were collected in the Lublin and Cracow regions. The determinations were performed by ASA after dry mineralisation at 400řC. The average Cu concentrations were: 0.46 to 0.88 mg/kg in poultry, 0.62 to 0.77 mg/kg in pork, and 0.62 to 0.74 mg/kg in beef. The average Zn levels were; 5.84 to 27.58 mg/kg, 25.00 mg/kg, and 39.43 mg/kg, respectively. Mn concentrations were: 0.30 to 0.48 mg/kg, 0.16 mg/kg, and 0.15 mg/kg, respectively. Poultry Fe content ranged from 4.43 to 28.05 mg/kg. The pork meat contained 13.00 mg/kg iron, while the respective value for the beef meat was 0.33 mg/kg. The poultry giblets contained: 0.92 to 4.09 mg/kg Cu, 22.11 to 34.05 mg/kg Zn, 0.61 to 3.79 mg/kg Mn and 24.98 to 115.97 mg/kg Fe. The levels of those elements in pork hasiets were: 4.38 (liver), 7.50 (kidney) mg/kg Cu; 29.02 (kidney), 44.77 (liver) mg/kg Zn; 1.33 (kidney), 2.41 (liver) mg/kg MN; 63.38 (kidney), 279.87 mg/kg (liver) Fe. The beef hasiets contained: 3.08 (kidney), 17.36 (liver) mg/kg Cu; 23.94 (kidney), 35.94 (liver) mg/kg Zn; 0.94 (kidney) 2.27 (liver) mg/kg Mn; and 62.07 (kidney), 142.81 (liver) mg/kg Fe. The cured poultry products contained: 0.46...


  3/39

  Tytuł oryginału: Vasopressinergic innervation of the pig pineal gland.
  Autorzy: Przybylska-Gornowicz Barbara, Lewczuk Bogdan, Moller Morten
  Źródło: Folia Histochem. Cytobiol. 2002: 40 (1) s.3-8, il., bibliogr. 30 poz.
  Sygnatura GBL: 304,846

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • Świnie
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: An immunohistochemical study of the pineal gland of the domestic pig was carried out using the antisera raised against vasopressin (VP). The pineal glands were taken from the newborn, 21-day- and 7-month old female pigs. The pig pineal glands is moderately innervated by VP-immunoreactive nerve fibers. They run from the habenular commissure into the connective tissue septa and further into the pineal parenchyma. In the subependymal tissue as well as in the connective tissue septa, the fibres are smooth or with small varicosities and in the parenchyma with large ones. The obtained results point to extrapineal and extraepithalamic source of the fibres. The density of VP-immunoreactive fibers in the pineal gland of 7-month old pigs is higher than in the younger animals.


  4/39

  Tytuł oryginału: Noradrenergic and peptidergic innervation of the mammary gland in the immature pig.
  Autorzy: Franke-Radowiecka Amelia, Kaleczyc Jerzy, Klimczuk Magdalena, Łakomy Mirosław
  Źródło: Folia Histochem. Cytobiol. 2002: 40 (1) s.17-25, il., tab., bibliogr. 41 poz.
  Sygnatura GBL: 304,846

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • Świnie
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The presence and pattern of coexistence of some biologically active substances in nerve fibres supplying the mammary gland in the immature pig were studied using immunohistochemical methods. The substances studied included: protein gene product 9.5 (PGP), tyrosine hydroxylase (TH), somatostatin (SOM), neuropeptide Y (NPY), galanin (GAL), calcitonin gene-related peptide (CGRP) and substance P (SP). The mammary gland was found to be richly supplied by PGP-immunoreactive (PGP-IR) nerve fibres that surrounded blood vessels, bundles of smooth muscle cells and lactiferous ducts. The vast majority of these nerves also displayed immunoreactivity to TH. Immunoreactivity to SOM was observed in a moderate number of nerve fibres which were associated with smooth muscles of the nipple and blood vessels. Immunoreactivity to NPY occurred in many nerve fibres associated with blood vessela and in single nerves supplying smooth muscle cells. Solitary GAL-IR axons supplied mostly blood vessels. Many CGRP-IR nerve fibres were associated with both blood vessels and smooth muscles. SP-IR nerve fibres richly supplied blood vessels only. The colocalization study revealed that SOM, NPY and GAL partly colocalized with TH in nerve fibres supplying the porcine mammary gland.


  5/39

  Tytuł oryginału: Ontogeny of the expression of some catecholamine synthesising enzymes in the female porcine preoptic area.
  Autorzy: Sienkiewicz Waldemar
  Źródło: Folia Histochem. Cytobiol. 2002: 40 (2) s.69-76, il., tab., bibliogr. 60 poz.
  Sygnatura GBL: 304,846

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • zarodki
 • Świnie

  Streszczenie angielskie: Ontogeny of the catecholaminergic system of the preoptic area (PA) was studied in various animal species including mice, rats, cats and lower vertebrates. Until now, there has been no data about development of catecholaminergic structures in the porcine PA. To study this problem, hypothalami from six groups of animals were collected. Three groups of foetuses (70, 84 and 112 days old) and three groups of female pigs (1 day, 10 weeks and 7 - 8 months old) were used. Nerve structures immunoreactive for the studied substances: tyrosine hydroxylase (TH), dopamine á-hydroxylase (DáH) and phenylethanoloamine-N-metylthransfrease (PNMT) were observed in different periods. In PA, TH-IR (immunoreactive) structures appeared before 70th day of foetal life, DáH-IR between 70th and 84th day of foetal live and PNMT-IR only in 10-week old and adult animals. In the PA of 70-day old foetuses, single smooth and varicose nerve fibres immunoreactive only to TH were found. In PA of 84-day old foetuses, additionally, single nerve cell bodies immunoreactive to TH were shown and some of them also contained immunoreactivity to DáH. In Pa of 1-day old piglets, moderate numbers of nerve fibres immunoreactive to TH and only single TH/DáH-IR nerve terminals were observed. TH-IR nerve cell bodies were also moderate in number and many of them contained simultaneously immunoreactivity to DáH. In PA of 10-week old pigs, a moderate number of immunopositive nerve fibres was observed. They contained mainly TH, but part of them stained also for TH/DáH. Only very few nerve fibres containing exclusively DáH were found...


  6/39

  Tytuł oryginału: Artificial peritoneum for the treatment of fecal/barium peritonitis - an expreimental study.
  Tytuł polski: Sztuczna otrzewna w leczeniu kałowo-barowego zapalenia otrzewnej - badania doświadczalne.
  Autorzy: Kielan Wojciech, Kozianka Juergen, Grzebieniak Zygmunt
  Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (2) s.193-199, il., bibliogr. 9 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 313,451

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • Świnie

  Streszczenie polskie: Cel pracy. Celem pracy było zbadanie na modelu doświadczalnym zapalenia otrzewnej u świń, czy i w jaki sposób proces zapalny w jamie otrzewnej rozprzestrzenia się przez część przeponową otrzewnej ściennej i czy czynność resorpcyjną części przeponowej otrzewnej ściennej można zmniejszyć w sposób sztuczny, pokrywająć ją przyjętą do badań gąbką HYPOL - sztuczną otrzewną. Materiał i metody. Do doświadczenia użyto 19 świń, które podzielono na dwie grupy. 4 Świnie były grupą kontrolną (dwie z zapaleniem otrzewnej bez zakładania sztucznej otrzewnej oraz dwie z założoną sztuczną otrzewną, ale bez wywołanego zapalenia otrzewnej). 15 świń miało śródoperacyjnie wywołane kałowo-barowe zapalenie otrzewnej oraz założoną gąbkę HYPOL - sztuczną otrzewną pod kopułę przepony. Po śmierci świń sztuczna otrzewna oraz przepona były badane w mikroskopie elektronowym. Wyniki. Dwie świenie, które miały założoną sztuczną otrzewną bez wywołanego zapalenia otrzewnej, przeżyły operację bez powikłań. Zwierzęta, które miały wywołane zapalenie otrzewnej bez założenia sztucznej otrzewnej zmarły do 4 godzin po zabiegu. Świnie, ktróe miały wywołane zapalenie otrzewnej i założoną sztuczną otrzewną pod kopułą przepony przeżyły 6-16 godzin po operacji i czas ten był istotnie dłuższy niż u zwierząt bez założonej sztucznej otrzewnej. Gdy przepona nie była pokryta sztuczną otrzewną, dochodziło do całkowitego zniszczenia otrzewnej ściennej przepony z przechodzeniem kryształów siarczanu baru przez przeponę. W ...

  Streszczenie angielskie: Objectives. The study was intended to evaluate the pattern of spreading of intraabdominal sepsis through the diaphragm and to find out whether implantation of a polyurethane HYPOL sponge as an artificial peritoneum can reduce the spread of sepsis. Material and methods. In the experiment 19 swine were used in two groups: 4 as controls (2 with peritonitis without artificial peritoneum, two with artificial peritoeum but without peritonitis) and 15 animals that had fecal/barium peritonitis induced, and HYPOL sponge implanted under the diaphragm. When they died, the sponge and peritoneum were examined in scanning electron microscopy. Results. The swine that had artificial peritoneum implanted without peritonitis recovered normally. The animals that had peritonitis without implanting artificial peritoneum died within 4 hours. With peritonitis and diaphragmal peritoneum protected with HYPOL sponge, the time of survival was significantly longer. Where the artificial peritoneum was not used, diaphragmal peritoneum underwent complete destruction and barium sulfate crystals migrated through the diaphragm. With peritoenum protected with the HYPOL sponge, the mesothelium was preserved and migration of barium reduced. Conclusions. The evaluated artificial peritoenum, HPOL sponge, provides protection to the diaphragmal peritoneum in fecal/barium peritonitis. It acts as a mechanical fllter interfering with resortption and spread of the infection in peritonitis. HYPOL sponge might ...


  7/39

  Tytuł oryginału: Ilościowa analiza zmian regionalnej funkcji mięśnia sercowego wywołanych ostrym niedokrwieniem. Ocena eksperymentalna i kliniczna za pomocą wybranych parametrów Dopplera miokardialnego: rozprawa habilitacyjna.
  Autorzy: Kukulski Tomasz
  Źródło: Ann. Acad. Med. Siles. 2002 supl. 43 s.1-108, 30 s. tabl., tab., bibliogr. 74 poz.
  Sygnatura GBL: 313,709

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • zwierzęta
 • Świnie
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  8/39

  Tytuł oryginału: Prosty sposób izolacji ludzkich plemników metodą swim-up: przydatność płynów o różnym składzie chemicznym i wpływ płynu pęcherzyka jajnikowego świni.
  Tytuł angielski: A simple method for isolation of human spermatozoa by way of swim-up technique: usefulness of different chemically defined media, and the influence of porcine follicular fluid.
  Autorzy: Barczyk Artur, Kula Krzysztof
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (7) s.588-593, il., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta
 • Świnie
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była próba określenia minimalnych warunków niezbędnych do izolowania ludzkich plemników z wykorzystaniem ich zdolności migracji do innego środowiska. Wydajność izolacji plemników z nasienia badano po inkubacji w czasie 1 godziny, przy temperaturze 37řC i proporcji objętości nasienia i płynu izolacyjnego 2:1. Badano płyn o różnym składzie chemicznym: RPMI 1640, płyn Earle'a i 0,9 proc. roztwór NaCl. Wpływ płynu pęcherzykowego świni domowej na wydajność swim-up do RPMI 1640 badano po dodaniu go do nasienia lub do RPMI 1640. Gęstość i odsetek progresywnie poruszających się plemników oraz ich żywotność nie różniły się w zależności od rodzaju zastosowanego płynu izolacyjnego, ale przy wyższej gęstości plemników migracja była słabsza. Dodatek płynu pęcherzykowego świni, zarówno po dodaniu go do nasienia, jak i do płynu izolacyjnego, obniżał wydajność izolacji plemników.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to define minimal conditions necessary to isolate human spermatozoa using their swim-up potential. The efficiency of the isolation of spermatozoa from seminal fluid was tested sfter 1 hour incubation at 37řC of seminal plasma together with isolation mediums, at the volume proportion 2:1. Three different media were tested: RPMI 1640, earle solution, and 0,9 p.c. solution NaCl. In the other experiments seminal fluid or RPMI 1640 were enriched with porcine follicular fluid and were incubated together. Sperm density and percentage of progressively motile sperms as well as their viability did not differ depending on the medium used. However, migration was weaker at higher sperm density. Addition of porcine follicular fluid to both seminal fluid and isolation medium lowered the efficiency of sperm migration to the isolation medium.


  9/39

  Tytuł oryginału: Folia Histochemica et Cytobiologica
  Tytuł polski: Characterization of afferent and efferent galanin-containing nerve fibres in the porcine ovary.
  Autorzy: Majewski Mariusz, Kaleczyc Jerzy, Wąsowicz Krzysztof, Bossowska Agnieszka, Gonkowski Sławomir, Klimaschewski Lars
  Źródło: Folia Histochem. Cytobiol. 2002: 40 (3) s.261-268, il., tab., bibliogr. 42 poz.
  Sygnatura GBL: 304,846

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • weterynaria

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • Świnie

  Streszczenie angielskie: Double-lebelling immunofluorescence combined with retrograde tracing revealed three subpopulations of galaninimmunoreactive nerve fibres innervating the porcine ovary. The first group originated in ipsilateral dorsal root ganglia Th11-L5 and exhibited colocalization with substance P-, but not with tyrosine-hydroxylase- or dopamine-á-hydroxylase-immunoreactivity. These fibres supplied primordial follicles and large arteries of the ovarian hilus. The second group, arising from the sympathetic inferior mesenteric ganglion, was galanin-immunoreactive, but non-reactive to substance P-, dopamine-á-hydroxylase- or tyrosine-hydroxylase-antisera. Fibres of this type were sparsely distributed in the ovarian cortex. They were observed in connection with small cortical arterioles or in the ovarian cortical stroma. The third group of galanin-containing nerve terminals originated from postganglionic neurons located in sympathetic chain ganglia Th15-L3 and S1. Most of them contained tyrosine-hydroxylase- and dopamine-á-hydroxylase-immunoreactivity. This subset of galanin-positive nerve fibres was the least frequent and was almost exclusively associated with cortical arterioles. The findings are indicative of an involvement of galanin in autonomic and sensory neuronal functions in the ovaries, possibly control of follicle maturation and blood flow.


  10/39

  Tytuł oryginału: Biopharmaceutical assessment of eye drops containing aloe (Aloe arborescens Mill.) and neomycin sulphate.
  Autorzy: Kodym Anna, Grześkowiak Edmund, Partyka Danuta, Marcinkowski Andrzej, Kaczyńska-Dyba Ewelina
  Źródło: Acta Pol. Pharm. 2002: 59 (3) s.181-186, il., tab., bibliogr. 21 poz.
  Sygnatura GBL: 301,378

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • Świnie
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: The subject of the studies was eye drops made of aloe, containing the group of aloe chemical substances of anti-inflammatory use and neomycin sulphate. The aim of the studies was to evaluate the permeability of biologically active aloe substances, determined as aloenin, through synthetic lipophilic and hydrophilic membranes in a standard perfussion apparatus and in vitro verification of the transport possibilities of these substances through the isolated cornea of pig's eye. The permeability process of biologically active aloe substances determined as aloenin, through synthetic lipophilic and hydrophilic membranes, was analyzed using the first-order kinetics. Estimated quotas of permeability rate constant show that the investigated chemical compounds of aloe, included in the eye drops, diffused through the applied membranes. The studies of permeability through isolated pig's cornea proved that biologically active aloe substances could not overcome this biological larrier. On the basis of biopharmaceutical studies it can be concluded that the eye drops containing aloe and neomycin sulphate, due to the lack of permeating abilities through the eye cornea, should be particularly useful in the treatment of inflammations and infections of external parts of the eye, such as conjuctiva, eyelid edges, lacrimal sac and cornea.


  11/39

  Tytuł oryginału: NOC/oFQ activates PKC and generates superoxide to impair hypotensive cerebrovasodilation after hypoxia/ischemia.
  Autorzy: Armstead William M.
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (1) s.BR8-BR14, il., bibliogr. 19 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • Świnie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Previous studies have observed that hypotensive pial artery dilation was blunted following global cerebral ischemia in the piglet. In unrelated studies, superoxide (O-2) contributed to impaired hypotensive cerebrovasodilation following traumatic brain injury in the rat while the opioid nociceptin/orphanin FQ (NOC/oFQ) generated O-2 via activation of protein kianse C in the piglet. This study determined the contribution of NOC/oFQ, PKC activation and O-2 generation in hypoxic ischemic hypotensive cerebrovasodilation impairment. Anesthetized newborn pigs equipped with a closed cranial window were used. Global cerebral ischemia was produced via elevated intracranial pressure. Hypoxia, via inhalation of nitrogen, decreased P02 to 34 ń mmHg. Topical NOC/oFQ(10**-10 M), the CSF concentration following hypoxia/ischemia, had to effecton pial artery diameter by itself but attenuated hypotension (mean arterial blood pressure decrease of 44 ń 2 p.c.) induced pial artery dilation (33 ń 1 vs 19ń 2 p.c.). Coadministration of the PKC inhibiator chelerythrine (10**-7 M) or the O-2 scavenger polyethylene glycol superoxide dismutase and catalase (SODCAT) with NOC/oFQ (10**-10 M) partially prevented hypotensive pial dilation impariment (34 ń 2 vs 28 ń 1 p.c. fopr SODCAT). Hypotensive pial artery dilation was blunted by hypoxia/ischemia but such dilation was partially protected by the NOC/oFQ receptor antagonist [F/G] NOC/oFQ (1-13) NH2 (10**-6 M), chelerythine or SODCAT (34 ń 1 vs 7 + 2 vs 21 ń 2 p.c. for sham, H/I and H/I + SODCAT, respectively).


  12/39

  Tytuł oryginału: Mechanisms of delayed preconditioning with A1 adenosine receptor activation in porcine coronary smooth muscle cells.
  Autorzy: Neyeem Mohammed A., Mustafa S. Jamal
  Źródło: Pol. J. Pharmacol. 2002: 54 (5) s.443-453, il., bibliogr. 49 poz.
  Sygnatura GBL: 313,156

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • Świnie

  Streszczenie angielskie: This study examined the hypothesis that the activation of A1 adenosine receptor (A1AR) induces delayed cellular protection (DCP) in porcine coronary smooth muscle cells (PCSMC). The following groups of cultured PCSMC, subjected to simulated ischemia (SI) at 20 h were studied: (a) SI: with ischemia alone; (b) A1AR agonist chloro-N6-cyclopentyl adenosine (CCPA: CCPA (1 ćM) alone; (c) CCPA + PKC inhibitor chelerythrine chloride (CCL): CCPA and 1 ćM CCL; (d) CCPA + iNOS inhibitor S-methylthiourea (SMT): CCPA and 100 nM SMT; (e) CCPA + KATP channel blocker Glibaenclamide (Glb): CCPA adn 50 ćM Glb; (f) CCPA + mitochondrial KATP channel blocker 5-hydroxydecanoate (5-HD): CCPA and 100 ćM of 5-HD; (g) CCPA + A1AR antagonist 8-cyclopentyl-1,3-dipropylxanthine (DPCPX): CCPA and 1ćM DPCPX. The release of LDH into the medium as well as the amount of LDH remaining in the cells was used as a marker of cellular injury and cell viability. Up-regulation of A1AR, î-PKC, iNOS and HSP 72i was detected through Western blot analysis. The cellular resistance (LDH remaining in the cells) acquired by PCSMC due to CCPA (59.42 ń 1.57) was significantly blocked by CCL; 39.30 ń 2.03; SMT: 41.37 ń 1.98; Glb: 47.24 ń 1.31; 5-HD: 47.69 ń 1.40 and DPCPX: 42.92 ń 0.79. CCPA increased the expression of A1AR (1.30 fold), î-PKC (1.20 fold), iNOS (1.50 fold), and HSP 72i (1.70 fold) compared to the controls. CCPA-induced upregulation of A1AR, î-PKC, iNOS, HSP 72i, and the opening of both mitochondrial and sercolemmal KATP channels may possibly participate in signaling cascade. Our study suggests that A1AR activation up-regulates iNOS, HSP 72i via î-PKC signaling pathway to active both mitochondrial and sarcolemmal KATP channels for cellular protection against SI in the acultured PCSMC.


  13/39

  Tytuł oryginału: Isophosphoramide mustard analogues as prodrugs for anticancer gene-directed enzyme-prodrug therapy (GDEPT).
  Autorzy: Misiura Konrad, Szymanowicz Daria, Kuśnierczyk Halina, Wietrzyk Joanna, Opolski Adam
  Źródło: Acta Bioch. Pol. 2002: 49 (1) s.169-176, il., tab., bibliogr. 18 poz. - 8 Międzynarodowe Sympozjum pt. Aspekty molekularne chemioterapii Gdańsk 09. 2001
  Sygnatura GBL: 303,116

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • farmacja
 • gastroenterologia
 • onkologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy
 • Świnie
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: Two types of prodrugs, benzyl analogues of isophosphoramide mustard (iPAM), activated by cytochrome P450, and acylthioethyl analogues, activated by esterases, were designed. In contrast to iPAM that hydrolyse rapidly, the examined compounds are stable in phosphate-vuffered saline and Tris buffer. Benzyl analgoues of iPAM are poor substrates for cytochrome P450, are not cytotoxic and posses no antitumour activity. Acylthiethyl analogues of iPAM are good substrates for pig liver esterase, are cytotoxic and exertanti tumour activity against L1210 leukaemia in mice. The observed correlation for iPAM analogues between their susceptibility to hydrolysis and cytotoxicity and antitumour activity suggests possible application of these compounds as the prodrugs in gene-directed enzyme-prodrug therapy.


  14/39

  Tytuł oryginału: Uterus-innervating neurones of paracervical ganglion in the pig: immunochistochemical characteristics.
  Autorzy: Wąsowicz Krzysztof, Podlasz Piotr, Czaja Krzysztof, Łakomy Mirosław
  Źródło: Folia Morphol. 2002: 61 (1) s.15-20, il., tab., bibliogr. 26 poz.
  Sygnatura GBL: 301,720

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • weterynaria

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • Świnie

  Streszczenie angielskie: Immunohistochemical characteristics of neurones innervating the porcine uterus located in paracervical ganglia were studied with a combination of retrograde fluorescent tracing and immunofluorescence. Retrograde fluorescent tracer Fast Blue (FB) was injected into the uterine horn and uterine cervix. The presence of biologically active substances, tyrosine hydroxylase (TH), neuropeptide Y (NPY), vasoactive intestinal polypeptide (VIP), galanin (GAL), Met-enkephalin-Arg-Gly-Leu (MEAGL) and calcitonin gene-related peptide (CGRP) was studied in FB-positive neurones localised in paracervical ganglia. FB-positive neurones containing TH, NPY, VIP and MEAGL were numerous, while those containing CGRP were scare. The results pointed to some species-related differences in immunochistochemical coding of neurones of paracervical ganglion responsible for uterus innervation.


  15/39

  Tytuł oryginału: Termoablacja wątroby wieprzowej - interpretacja zmian obrazu radiologicznego spowodowanych martwicą termiczną.
  Tytuł angielski: Radiofrequency ablation of the porcine liver - interpretation of radiological image modifications due to tissue thermal necrosis.
  Autorzy: Retkowski Mariusz, Studniarek Dominika, Zadrożny Dariusz, Studniarek Michał
  Źródło: Pol. J. Radiol. 2002: 67 (3) s.23-27, il., tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,279

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • Świnie

  Streszczenie angielskie: Background: The objective of the study was to verify the hypothesis that the radiographic findings of the liver after thermoablation with high-frequency current are caused by the increase of the physical density of the tissue. Material/Methods: A phantom experiment was performed using the fresh porcine liver. The changes of the relative density, absolute density and volume of the denaturated liver were assessed, the thermoablation was performed under US control with following macroscopic assessment, CT and MR examinations. Results/Conclusions: The mean relative density was 1.127 g/cm**3 and 1.19 g/cm**3 before and after thermocoagulation, respectively. An increase of the relative density of 23 HU and reduction of the volume of mean 40 p.c. were observed. The reduction of the volume was caused mainly by the loss of water displaed during the retraction of the coagulated tissue. In the US and MR examinations the findings were found compatible with validated model of physical changes.


  16/39

  Tytuł oryginału: Nicardipine diminished equinatoxin II-induced decrease of coronary flow in isolated rat and pig hearts.
  Autorzy: Bunc Matjaz, Rozman Janez, Vidmar Alenka, Rakovec Peter, Drevensek Gorazd, Budihna Metka V., Suput Dusan
  Źródło: Cell. Mol. Biol. Lett. 2002: 7 (2) s.355-357, bibliogr. 5 poz. - Międzynarodowa konferencja pt. Nauki przyrodnicze Gozd Martuljek 22-26.09. 2001 - Cz. 1 mater. konferencyjnych zamieszczono w nr 1/2002
  Sygnatura GBL: 306,513

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • Świnie
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Equination II (EqT II) is a basic, cardiotoxic polypeptide. The vasoconstrictory effect of the toxin on isolated porcine coronary arteries was diminished by nicardipine, an L-type calcium channel antagonist. A comparison was made of the effects of EqT II alone and EqT II in the presence of nicardipine on the coronary flow in porcine and rat hearts isolated according to Langendorff's method. In both models EqT II decreased coronary flow in a dose-dependent manner and there were no statistically significant differences between the two models (p 0.05). However, 1ćM nicardipine diminished the effects of EqT II on coronary flow in isolated porcine hearts more than in isolated rat hearts (p 0.05). The results suggest that the activation of L-type calcium channels is one of the mechanisms involved in the lowering of coronary flow induced by EqT II.


  17/39

  Tytuł oryginału: Induction of long term peripheral microchimerism in non-human primates in a model of xenogeneic peripheral tolerance induction.
  Autorzy: Simon A. R., Schr”der C., Martin U., Tessmann R., Templin C., Laaf G., Wiebe K., Steinhoff G., Lapin B., Chikobava M., Haverich A.
  Źródło: Ann. Transplant. 2002: 7 (3) s.40-45, il., tab., bibliogr. 15 poz.
  Sygnatura GBL: 313,259

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • małpy
 • Świnie

  Streszczenie angielskie: Xenotransplantation represents a promising solution to the ever increasing shortage of donor organs in allotransplantation. However, due to different and stronger models of rejection, successful xenotransplantation will require different organ-protective regimes from those used in allogenic transplantation today. Since one can simply increase the dosage of the drugs used, immunomodulation or tolerance induction of the recipient would be the most desirable approach. Transfusion of donor leukocytes has been shown to downregulate recipient responses or even induce peripheral tolerance in small animal models. Since the infusion of donor cells represents a relatively simple approach, as one can purify and compose the inoculum exactly before infusion, we studied whether this approach can be successfully employed in a preclinical swine to nonhuman primate model of peripheral tolerance induction/immunomodulation. In our model, baboons underwent sequential column adsorption and complement blockade. The animals received only initial immunosuppression with cyclophosphamide. No further immunosuppression was given. Subsequently all animals received 1-3x10**10 porcine splenocytes i.v. Development and maintainance of chimerism was analyzed by sequential flow cytometric and PCR analyses. Other parameters studied included effects of the preparatory induction protocol. We could show that a low level of chimerism is maintained in these animals for up to 1,5 years, despite the fact that they received no additional immunosuppression after the initial one. At no time of the experiment did any animal...


  18/39

  Tytuł oryginału: Mikroflora przewodu pokarmowego a układ odpornościowy : modulacja odpowiedzi immunologicznej w okresie noworodkowym oraz w niektórych stanach patologicznych : rozprawa habilitacyjna
  Autorzy: Cukrowska Bożena M.; Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" Zakład Patologi w Warszawie
  Źródło: - Warszawa, Biuro Gamma 2002, 123 s. : il., tab., bibliogr. 271 poz., sum., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,301

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • mikrobiologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • zwierzęta
 • Świnie
 • in vitro


  19/39

  Tytuł oryginału: Fluctuactions of gastrin. Motilin and total bile acid levels in porcine blood before and after feeding.
  Tytuł polski: Zmienność poziomu gastryny, motyliny i kwasów żółciowych w surowicy świń przed i po karmieniu.
  Autorzy: Romański Krzysztof W., Salomon Ewa, Borodulin-Nadzieja Ludmiła, Janocha Anna
  Źródło: Folia Med. Crac. 2002: 43 (1/2) s.5-12, tab., bibliogr. 42 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 304,697

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • Świnie

  Streszczenie polskie: U czterech młodych, zdrowych świń wykonywano radioimmunologiczne badania poziomu gastryny w surowicy, motyliny w osoczu oraz poziomu sumy kwasów żółciowych w surowicy krwi w ciągu czterech godzin okresu międzytrawiennego oraz w okresie do jednej godziny po zastoswaniu standardowej procedury karmienia. U zwierząt głodzonych 24 godziny, stężenia gastryny, motyliny i kwasów żółciowych wykazywały oscylacje i czas trwania okresów oscylacji był podobny do czasu trwania cyklu motorycznego w okresie międzytrawiennym. Jednakże tylko piki poziomu motyliny były czasowo skorelowane z pikami poziomu kwasów żółciowych. Karmienie nie znosiło oscylacji poziomu motyliny i kwasów żółciowych oraz istotnie obniżało poziom kwasów żółciowych w surowicy. Zatem współzależność pomiędzy poziomami gastryny, motyliny i kwasów żółćiowych różnią się częściowo u świń od tych u człowieka i psa; ponadto pozostaje szereg niejasności odnośnie regulacyjnej roli obu badanych hormonów, zwłaszcza w okresie poposiłkowym.

  Streszczenie angielskie: In four yount healthy pigs, the radioimmunological determinations of serum gastrin, plasma motilin and total serum bile acids were performed during four hours of the interdigestive state and up to one hour after standard feeding procedure. In 24-hr fasted animals, gastrin, motilin and bile acid concentrations fluctuated and duration of oscillation periods was similar to the length of the interdigestive motor cycle. However only motilin peaks were temporally correlated with bile acid peaks. Feeding did not abolish motilin and bile acid fluctuations and significantly decreased serum bile acid level. It is concluded that the relationships among gastrin, motilin and bile acids are in part different in pigs from those in man and dog and still some controversy exists as to the regulatory role of both hormones mainly in the postprandial state.


  20/39

  Tytuł oryginału: Doświadczalna ocena zespoleń jelitowych wykonywanych różnymi technikami operacyjnymi.
  Tytuł angielski: Experimental evaluation of intestinal anastomoses using different surgical techniques.
  Autorzy: Rudnicki Jerzy, Skalski Adam, Ściebura Marek, Woytoń Marek, Ściborski Romuald, Kibler Jacek
  Opracowanie edytorskie: Smoczkiewicz Marian (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (12) s.1163-1179, tab., bibliogr. 41 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • Świnie

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena wartości zespoleń jelitowych wykonywanych różnymi technikami operacyjnymi, tj. za pomocą szycia ręcznego i zespoleń mechanicznych - staplera i pierścienia biofragmentalnego. Aby to osiągnąć zbadano mechaniczną wytrzymałość zespoleń jelitowych na rozciąganie oraz aktywność mioelektryczną jelita cienkiego po zespoleniach jelitowych. Materiał i metodyka. Łącznie do badań wykorzystano 31 świń. Doświadczenia podzielono na dwie części. Pierwszą stanowiły badania mechanicznej wytrzymałości zespoleń na rozciąganie. Materiał stanowiło 21 świń, u których wykonano po 3 zespolenia jelitowe. Zwierzęta podzielono na 3 grupy po 7 osobników, w zależności od czasu po operacji (w dniu zabiegu, po 30 dniach i 90 dniach). Drugą część stanowiły badania aktywności mioelektrycznej jelita cienkiego, wykonane na kolejnych 10 zwierzętach. U wszystkich zwierząt wszczepiano do jelita po 8 elektrod bipolarnych, a następnie badano aktywność mioelektryczną za pomocą 10-kanałowego elektroencefalografu. Podczas kolejnego zabiegu zakładano 3 różne zespolenia jelitowe. Zapisy elektromiograficzne (EMG) wykonywano w 8 i 14 dobie po zabiegu, a następnie co 2 tyg. przez 3 m-ce. Wyniki. Badania wykazały, że największa wytrzymałość mechaniczna na rozciąganie, szczególnie w pierwszych dniach po zabiegu, mają zespolenia przy użyciu pierścieni biofragmentalnych. Aktywność mioelektryczna jelita cienkiego znacznie szybciej powraca do normy po zespoleniach mechanicznych, szczególnie Valtrakiem, niż po zespoleniach ręcznych....


  21/39

  Tytuł oryginału: Aktywność farmakologiczna balsamu miodowego oceniana standardowym modelem Hoekstra : praca doktorska
  Autorzy: Kabała-Dzik Agata, Szaflarska-Stojko Ewa (promot.).; Śląska Akademia Medyczna Wydział Farmaceutyczny i Oddział Medycyny Laboratoryjnej, Katedra i Zakład Patologii w Sosnowcu
  Źródło: 2002, 120 k. : il., tab., bibliogr. 171 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20196

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • farmacja
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • Świnie


  22/39

  Tytuł oryginału: Ocena stabilności części szyjnej kręgosłupa podczas ruchu zginania po stabilizacji przedniej i przednio-tylnej na modelu biologicznym : praca doktorska
  Autorzy: Grzywocz Jerzy, Kusz Damian (promot.).; Śląska Akademia Medyczna Wydział Lekarski w Zabrzu, Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich
  Źródło: 2002, 113 k. : il., tab., bibliogr. 97 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20018

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • Świnie


  23/39

  Tytuł oryginału: Chorzy wobec choroby, terapii i personelu medycznego w czasach renesansu i baroku na przykładzie Bydgoszczy.
  Autorzy: Korpalska Walentyna
  Źródło: Arch. Hist. Filoz. Med. 2002: 65 (2/3) : VIII Wspólna Konferencja Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Historii Medycyny "Chory między samostanowieniem a paternalizmem" s.289-309, il., Zsfg - 8 Wspólna Konferencja Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Historii Medycyny pt. Chory między samostanowieniem a paternalizmem Wittenberga 06-08.09. 2001
  Sygnatura GBL: 301,366

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • Świnie
 • historia XVIII wieku


  24/39

  Tytuł oryginału: The neuronal structure of the medial geniculate body in the pig -Nissl and Golgi study.
  Autorzy: Bogus-Nowakowska Krystyna, Szteyn Stanisław, Robak Anna
  Źródło: Folia Morphol. 2002: 61 (4) s.271-276, il., bibliogr. 39 poz.
  Sygnatura GBL: 301,720

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • Świnie

  Streszczenie angielskie: The studies were carried out on the brains of adult pigs. The preparations were made by means of the Golgi technique as well as the Nissl and Klver-Barrera methods. Four types of neurons were described in the medial geniculate body (MGB) of the pig: 1. Multipolar neurons (perikarya 30 - 45 ćm) with rounded, oval or quadrangular perikarya from which arise 4 - 7 dendritic trunks. The dendrites divide dichotomically twice, may send out collaterals and give off ramifications. The dendritic branches possess varicosities and knob-like spines. These neurons predominate in MGB. 2. Pear-shaped neurons (20 - 35 ćm) with one or two dendritic trunks arising from one pole of the cell body. These dendrites have a tufted appearance. 3. Triangular neurons (30 - 45 ćm) possess three thick dendrites which first bifurcate near the soma and then divide profusely into daughter branches. 4. Fusiform neurons (30 - 50 ćm) have usually two dendritic trunks which arise from the opposite poles of the cell body and divide dichotomically twice. The fusiform neurons are the least numerous in MGB. Most MGB neurons have on the secondary tertiary dendrites and on their ramifications have delicate varicose or bead-like appendages and spine-like protrusions. In all types of neurons an axon arises either from the soma or from the initial portion of the dendritic trunk.


  25/39

  Tytuł oryginału: Porównawcze badania aktywności esterazy aspirynowej i cholinesterazy surowicy ludzkiej krwi : praca doktorska
  Autorzy: Goździalska Anna, Pajdak Władysław (promot.).; Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Zakład Immunochemii w Krakowie
  Źródło: 2002, [8], 124 k. : il., tab., bibliogr. 132 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19879

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • ptaki
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • zwierzęta
 • bydło
 • króliki
 • myszy
 • szczury
 • Świnki morskie
 • Żaby
 • Świnie


  26/39

  Tytuł oryginału: Korzenie chińskiej medycyny tradycyjnej w Polsce.
  Tytuł angielski: The roots of the traditional chinese medicine in Poland. P. 1.
  Autorzy: Operacz Henryk, Operacz Radosław, Operacz Andrzej
  Źródło: Akupunkt. Pol. 2002 (25/26) s.833-849, il., bibliogr. 13 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,364

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta
 • historia nowożytna
 • Świnie
 • historia XVIII wieku
 • historia XIX wieku

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawiają historię Chińskiej Medycyny Tradycyjnej w Polsce, której korzenie sięgają XVII wieku.

  Streszczenie angielskie: The authors present the history of the traditional Chinese Medicine in Poland whose roots go back to the 17th century.


  27/39

  Tytuł oryginału: Odczyn tkanek po implantacji hydrofilowej protezy naczyniowej DALLON H w ubytek aorty piersiowej. Badania doświadczalne.
  Tytuł angielski: Tissue reaction following the implantation of a DALLON H vascular prosthesis in the thoracic aorta defect. Experiemntal test.
  Autorzy: Milewski Andrzej, Staniszewska-Kuś Jolanta, Rutowski Roman, Solski Leszek, Pielka Stanisław
  Źródło: Polimery Med. 2002: 32 (1/2) s.23-40, il., bibliogr 38 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 305,609

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • Świnie

  Streszczenie polskie: Obecnie najczęściej stosowane są protezy naczyniowe wykonane z włókien poliestrowych lub politetrafluoroetylenowych. Poliestrowe protezy tkane są szczelne po implantacji, ale wywołują duży odczyn tkankowy. Protezy poliestrowe dziane powodują mniejszą reakcję tkanek, ale wymagają uszczelniania podczas operacji. Stąd prowadzone są liczne badania nad ich udoskonaleniem. W firmie TRICOMED S.A. (Polska) zmodyfikowano własną dzianą obustronnie welurową protezę naczyniową. Zmieniono jej cechy fizykochemiczne i wykorzystano zjawisko hydrofilności, co powoduje, że do nasączenia tej protezy potrzeba niewiele krwi, a jej szczelność osiąga się w ciągu kilkunastu sekund. W Zakładzie Chirurgii Eksperymetnalnej i Badania Biomateriałów Akademii Medycznej we Wrocławiu przeprowadzono ocenę właściwości chirurgicznych oraz procesu wgajania się modyfikowanej dzianej hydrofilowej protezy naczyniowej DALLON H. Porównano ją ze standardową dzianą obustronnie welurową poliestrową protezą naczyniową DALLON. Badania wykonano na 16 warchlakach rasy polskiej, w wadze 25 - 35 kg i w wieku około 2,5 miesiąca. Ustalono dwa okresy obserwacji zwierząt po wykonanych operacjach - 3 i 6 miesięcy. W oparciu o to kryterium zwierzęta podzielono na dwie grupy. W każdej grupie sześciu warchlakom wszyto w ubytek aorty piersiowej sześciocentymetrowy odcinek protezy DALLON H, a dwóm - sześciocentymetrowy odcinek protezy DALLON R. Ocenę właściwości chirurgicznych obu rodzajów protez przeprowadzono podczas ...

  Streszczenie angielskie: Vascular prostheses made of polyester or polytetrafluoroetylene fibres are most frequently used nowadays. Woven polyester prostheses are sealed following the suturing in the circulatory system, but they cause a tissue reaction. Knitted polyesters grafts cause a lesser tissue reaction, but demand intraoperative sealing. Thus numerous tests to improve them are conducted TRICOMED S.A. (Poland) has modified the company's own double velour knitted vascular prosthesis. The graft's physical and chemical features have been changed and hydrophilia has been used, due to which dripping the graft takes little blood and its tightness is achieved in a dozen or so seconds. The evaluation of surgical qualities as well as the healing-in process of the modified knitted hydrophilic prosthesis DALLON H has been conducted at the Department of Experiemntal Surgery adn Biomaterails of Wrocław Medical University. DALLON H prosthesis was compared to DALLON, a standard double velour knitted prosthesis. The tests were performed on 16 Polish breed piglets with 25 - 35 kg of wieght and 2.5 months of age. Two follow-up periods of 3 and 6 months were estblished following the surgeries. In each group six piglets had a 6-cm-long segment of DALLON H prothesis sutered in the thoracic aorta defect, whereas two piglets received a 6-cm-long segment of DALLON prosthesis. The eavulation of surgical qualities of both kinds of grafts was performed intraoperatively. The main emphasis was put on the conditions ...


  28/39

  Tytuł oryginału: Badania śródoperacyjne i badania zmian wybranych parametrów krzepnięcia i fibrynolizy, po implantacji protez poliestrowych DALLON H o zwiększonej zwilżalności powierzchni.
  Tytuł angielski: Intraperative studies and studies on selected parameters of coagulation and fibrinolysis following implantation of DALLON H prostheses with greater surface wettability.
  Autorzy: Paluch Danuta, Szymonowicz Maria, Rutowski Roman, Milewski Andrzej, Pielka Stanisław, Solski Leszek, Raczyński Krzysztof
  Źródło: Polimery Med. 2002: 32 (1/2) s.65-79, il., tab., bibliogr. 29 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 305,609

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • hematologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • Świnie

  Streszczenie polskie: Własną poliestrową dzianą protezę naczyniową zmodyfikowano w firmie TRICOMED S.A. (Polska) poprzez zmianę jej cech fizykochemicznych i wykorzystanie zjawiska hydrofilowości. Celem pracy była ocena szczelności śródoperacyjnej i ocena ilościowych zmian wybranych parametrów układu krzepnięcia i fibrynolizy, po implantacji hydrofilowej protezy naczyniowej w ubytek aorty piersiowej warchlaków. Na podstawie przeprowadzonych badań eksperymentalnych stwierdzono, że stosowanie protezy DALLON H w operacjach naczyniowych nie nastręcza trudności, a jej poręczność nie różniła się od innych dzianych protez naczyniowych. Proteza DALLON H nie wymaga wstępnego uszczelniania i po przywróceniu przepływu krwi przez protezowany odcinek, osiąga natychmiastową pełną szczelność. Na podstawie uzyskanych wyników badań krwi po implantacji stwierdzono aktywację krzepnięcia w układzie wewnątrz i zewnątrzpochodnych (skrócenia aPTT i PT) oraz wzrost aktywności czynnika XII i VII. Stężenie fibrynogenu było na podwyższonym poziomie. Aktywność antytrombiny III po początkowym wzroście pozostała na stałym poziomie, natomiast aktywność białka C była obniżona. Aktywność plazminogenu była na podwyższonym poziomie, co świadczy o aktywacji układu fibrynolitycznego. Zmiany w poziomie ocenianiach wskaźników obserwowano do 14 doby po implantacji protezy. W 21 dobie wartości oznaczonych parametrów były porównywalne do wartości przed implantacją.

  Streszczenie angielskie: TRICOMED S.A. (Poland) has modified its own knitted polyester vascular prosthesis by change in its physical and chemical characteristics and using hydrophilia. The work has aimed at evalaution of intraoperative tightness adn evalaution of change in the number of selected parameters of coagulation and fibrinolysis following implantation of hydrophilic vascular graft into the thoracic aorta defect in piglets In view of the experimental tests performed it has been noticed that use of DALLON H prosthesis is easy and the handling of the graft is the same as that of other knitted vascular grafts DALLON H prosthesis does not need preclotting and it reaches immediate tightness after the blood flow has been restored. In view of the results of the blood studies after implantation coagulation activation in endogenous and exogenous system (aPTT and PT), and increase in activity of factor XII and VII. Concentration of fibrinogen was at a higher level. Thrombin III activation remained at the same level after a primary incrase, but protein C activation was decreased Plasminogen activation was higher which means that the fibrinolytic system was activated. Chagnes in the level of evaluated indicators were observed until day 14 after implantation of the prosthesis. On day 21st the values of the selected parameters were equal with the values prior to implantation.


  29/39

  Tytuł oryginału: Właściwości biologiczne i lecznicze owocu Schisandra chinensis.
  Tytuł angielski: Biological and therapeutical properties of Schisandra chinensis fructus.
  Autorzy: Kędzia B.
  Źródło: Herba Pol. 2002: 48 (3) s.146-155, bibliogr. 47 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 303,599

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta
 • króliki
 • myszy
 • szczury
 • Świnie

  Streszczenie polskie: Z badań farmakologicznych i klinicznych wynika, że jednym z podstawowych działań terapeutycznych Schisandra chinensis jest działanie adaptogenne, obejmujące wzrost odporności immunologicznej, obniżenie aktywności ośrodkowego układu nerwowego, wzrost wytrzymałości na wysiłek fizyczny, wzrost zdolności uczenia się i zapamiętywania oraz wyraźnie zaznaczone działanie przeciwutleniające. Do ważnych i dobrze udokumentowanych właściwości omawianej rośliny należy także zaliczyć działanie ochraniające tkankę wątrobową, zarówno zapobiegawcze jak i lecznicze, działanie przeciwnowotworowe oraz działanie na serce i układ naczyniowy. Z innych właściwości Schisandra chinensis można wymienić: działanie przeciwdrobnoustrojowe i przeciwpasożytnicze. Należy zaznaczyć, że zarówno owoce i nasiona, jak i wyciągi z nich otrzymywane odznaczją się niską toksycznością i mogą być przez długi czas stosowane w terapii.

  Streszczenie angielskie: From pharmacological and clinical studies is concluded, that a basis activity of Schisandra chinensis is adaptogenic action, especially influence on immunostimulatory activity, decrease of CNS activity, increase of endurance on exercise, increase of ability of learn and memory and increase of antioxidant activity. The another important and good documented activities of this plant are hepatic tissue protection, anticancer and cardiac activity, influence on blood vascular system, as well as antimicroorganisms and antiparasitic activity. It is necessary make a note, that fruits and senem, and extracts from them distinguish oneself low toxicity and then a long time may be used in therapy.


  30/39

  Tytuł oryginału: Effect of sulphur yperite on selected elements of oxidative stress in blood platelets - in vitro studies.
  Tytuł polski: Wpływ iperytu siarkowego na wybrane elementy stresu oksydacyjnego w krwinkach płytkowych - badania in vitro.
  Autorzy: Gnitecki Witold, Buczyński Andrzej, Kowalski Wojciech, Stopczyk Dariusz
  Źródło: Acta Pol. Toxicol. 2002: 10 (1) s.45-51, il., bibliogr. 21 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 306,438

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • Świnie
 • in vitro

  Streszczenie polskie: Iperyt siarkowy (gaz musztardowy, siarczek á,á'-dichloroetylowy) należy do grupy bojowych środków trujących o działaniu parzącym. Wciąż małopoznany jest wpływ iperytu siarkowego na metabolizm tlenowy organizmu człowieka. Dlatego głównym celem pracy było zbadanie in vitro wybranych wskaźników stresu oksydacyjnego w krwinkach płytkowych poddanych działaniu tego związku. Aktywność katalazy (Cat) oznaczano metodą Beersa i Sizera, peroksydazy glutationowej (GPx) testem RANSEL firmy RANDOX. Poziom generacji reaktywnych form działania tlenu oceniano pomiarem chemiluminescencji. Iperyt siarkowy inkubowany z krwinkami płytkowymi indukuje istotny wzrost aktywności katalazy w porównaniu do obu prób kontrolnych. Aktywność peroksydazy glutationowej była znamiennie wyższa w porównaniu do próby z solą fizjologiczną jak i glikolem propylenowym. Nie stwierdzono istotnych statystycznie różnic w pomiarze chemiluminescencji krwinek płytkowych w próbkach kontrolnych jak i w próbie badanej. Zaprezentowane przez nas wyniki są uzupełnieniem wcześniej przeprowadzonych badań. Poprzednio uzyskano znamienne podwyższenie aktywności dyzmutazy ponadtlenkowej oraz istotny wzrost poziomu MDA w krwinkach płytkowych inkubowanych z iperytem siarkowym o stężeniu 10**-5 M i 10**-3 M. Uzyskane wyniki skłaniają by sądzić, że gaz musztardowy in vitro wpływa destrukcyjnie na błonę komórkową zwiększając peroksydację lipidów co prowadzi do wzrostu stężenia MDA. Podwyższenie aktywności enzymów antyoksydacyjknych takich jak dyzmutaza ponadtlenkowa, katalaza, peroksydaza glutationowa nie zapobiega szkodliwemu dzialaniu wolnych rodników. Brak wyraźnych zmian w chemiluminescencji sugeruje, że RFT (reaktywne formy tlenu) do pewnego stopnia są neutralizowane przez niewydolny układ antyoksydacyjny.

  Streszczenie angielskie: The puropse of this study was to measure the activity in vitro of antioxidant enzymes such as catalase (Cat), glutathione peroxidase (GPx) and to estimate the level of reactive oxygen species (ROS) production in blood platelets after exposition to mustard fas at the concentration of 10**-5 M. The level of ROS production was estimated by chemiluminescence measurment. In blood platelet sulphur yperite increases the activity of catalase. Our study demonstrated that mustard gas significantly induced the activity of glutathione peroxidase. There was no significant stimulatory effect of sulphur yperite on the chemiluminescence of platelets.


  31/39

  Tytuł oryginału: Densytometryczne oznaczanie paracetamolu w wieprzowych krwinkach czerwonych.
  Tytuł angielski: Densitometric determination of paracetamol in porcine red blood cells.
  Autorzy: Czarnecki Wiktor, Szumiło Michał
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. DDD 2002: 15 s.139-144, il., tab., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,920

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • in vitro
 • Świnie
 • zwierzęta


  32/39

  Tytuł oryginału: Critical evaluation of radiolabeled lymphocytes to detect acute renal transplant rejection in a large animal model.
  Autorzy: Petronis John D., Kittur Dilip S., Wilasrusmee Chumpon
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (12) s.BR515-BR520, il., tab., bibliogr. 12 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • transplantologia
 • radiologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • Świnie

  Streszczenie angielskie: Background: Renal transplant rejection cannot be diagnosed with certainly by non-invasive techniques. These techniques lack the specificity to differentiate rejection from other causes of renal dysfunction such as ATN and calcineuria toxicity. Since rejection involves lymphocytes, which the other course of dysfunction do not, radiolabelling lymphocytes is an attractive technique to diagnose rejection non-invasively. Material and methods: We report our experience with this technique in a pig model of renal transplantation. We studied two groups of pigs, one with renal autografts and the other with allografts. We optimized radiolabelling of lymphocytes and also the technology for detection of these lymphocytes. The uptake of the radiolabeled lymphocyte was compared between the two groups by surface detection and, at the end of the experiment, with scintigraphy of renal tissues. Results: Despite adequate labeling and viability of lymphocytes, only 1-2 p.c. of injected lymphocytes 'homed' to the renal grafts. Furthermore, although the detection technology was optimized, a poor signal to noise ratio interfered with the detection of the labeled lymphocytes. Due to these problems rejection could not be differentiated from ATN in this model. Conclusion: We conclude that increasing the specific activity of the lymphocytes and improving the signal to noise ratio will enhance the specificity and sensitivity of this technique and facilitate noninvasive diagnosis of rejection.


  33/39

  Tytuł oryginału: Wpływ składu na właściwości fizykochemiczne polimerowej matrycy żelatynowej.
  Tytuł angielski: The effect of composition upon the physical and chemical properties of biodegradable gelatin polymer matrixes.
  Autorzy: Pluta Janusz, Haznar Dorota
  Źródło: Polimery Med. 2002: 32 (3/4) s.11-19, il., tab., bibliogr. 18 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 305,609

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • Świnie
 • in vitro

  Streszczenie polskie: Celem pracy było uzyskanie elastycznej matrycy żelatynwoej o długim czasie rozpadu jako nośnika dla substancji leczniczej. W doświadczeniach użyto żelatyny ze sków świni o różnym stopniu żelowania oraz glicerolu. Badania wykazały, że z biopolimeru jakim jest żelatyna, możliwe jest otrzymanie matrycy, która będzie utrzymywała się w organizmie przez dłuższy czas, a porowata strutkura wpływnie na zdolność wiązania płynu wysiękowego i szybkość uwalniania leku.

  Streszczenie angielskie: The aim of the research was to obtain porous, elastic gel matrix with a long decomposition time as a carrier of therapeutic substance. The pigskin gleatin of various degrees of gelation and lycerol was used in the experiment. The studies showed that such biopolymer as gelatin is enable to prepare the matrix which can remain in organizm for a long time and a porous structure of the sponge allows to increase absorbing capaicty of exudate.


  34/39

  Tytuł oryginału: Rola wymieniacza Na+/H+ w mechanizmie powstawania odpowiedzi prokoagulacyjnej płytek krwi : praca doktorska
  Autorzy: Lasocka Joanna, Tomasiak Marian (promot.).; Akademia Medyczna Zakład Chemii Fizycznej w Białymstoku
  Źródło: 2002, 113 k. : il., tab., bibliogr. 355 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20835

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • Świnie
 • in vitro


  35/39

  Tytuł oryginału: Wpływ antybiotyków na strukturę tkanki osierdzia świni.
  Tytuł angielski: Effect of antibiotics on structure of porcine pericardium tissue.
  Autorzy: Turek Artur, Cwalina Beata, Pawlus-Łachecka Lucyna, Nożyński Jerzy
  Źródło: Inż. Biomater. 2002: 5 (23/25) s.57-61, il., tab., bibliogr. 14 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,500

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • Świnie

  Streszczenie polskie: Badano zmiany struktury tkanek osierdzia świni: natywnych i modyfikowanych za pomocą kwasu taninowego (TA), pod wpływem roztworu antybiotyków, stosowanego do przechowywania implantów tkankowych. Stwierdzono, że antybiotyki powodowały zwiększenie stabilności biochemicznej i strukturalnej tkanek osierdzia - zarówno natywnej, jak i modyfikowanej za pomocą TA. Wzrost stabilności biochemicznej odzwierciedlał się w mniejszej ilości białek niskocząsteczkowych ekstrahowanych z tkanek poddanych działaniu antybiotyków. Wyniki te sugerują również, że antybiotyki mogą uczestniczyć w sieciowaniu tkanki osierdzia. Badania histologiczne wykazały stabilność struktury tkanek poddanych działaniu antybiotyków.

  Streszczenie angielskie: Investigated were changes in structure of porcine pericardium tissues: native and modified by means of tannic acid (TA), under the influence of antibiotics solution used for storage of tissue implants. It has been found that antibiotics caused increase in biochemical and structural stability of pericardium tissues - both native and modified by means of TA Growth in biochemical stability was reflected by smaller amounts of low-molecular proteins extracted from tissues treated with antibiotics. These results suggest also that antibiotics may participate in crosslinking of pericardium tissue. Histological investigations indicated stability of the tissues treated with antibiotics.


  36/39

  Tytuł oryginału: Efekty sieciowania osierdzia świni badane za pomocą spektroskopii EPR - metody znakowania spinowego.
  Tytuł angielski: Porcine pericardium crosslinking - effects investigated by EPR spectroscopy - spin labelling method.
  Autorzy: Cwalina Beata, Dul Lechosław
  Źródło: Inż. Biomater. 2002: 5 (23/25) s.61-64, il., bibliogr. 12 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,500

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • Świnie

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena udziału epsilon-aminowych grup lizyny w elastynie, jak również epsilon-aminowanych grup lizyny i hydroksyliny w kolagenie w modyfikacji tkanki osierdziowej za pomocą glutaraldehydu (GA). Materiałami badanymi były: nierozpuszczalny kolagen typu 1, elastyna i osierdzie włókniste świni, zarowno natywne i usieciowane glutaraldehydem. Do badania efektu sieciowania wykorzystano spektroskopię elektronowego rezonansu paramagnetycznego (EPR) - metodę znakowania spinowego (znacznik spinowy: izotiocyjaniano- Tempo; ITCTO). Można stwierdzić, że w procesie sieciowania tkanki kolagenowej przez GA uczestniczą grupy epsilon-aminowe zarowno lizyny i hydroksylizyny. W czystym kolagenie GA reaguje głównie z grupami epsilon-aminowymi hydroksylizyny.

  Streszczenie angielskie: The aim of this work was to elucidate contribution of the epsilon-amino groups of lysine in elastin as well as of the epsilon-amino groups of lysine and hydroxylysine in collagen to the pericardial tissue modification by means of glutaraldehyde (GA). The investigated materials were: insoluble collagen type 1, elastin and porcine fibrous pericardium, both native and crosslinked with glutaraldehyde. The electron paramagnetic resonance (EPR) spectroscopy - method of spin labeling (spin label: isothiocyanato- Tempo; ITCTO) - has been used for study of the crosslinkingeffects. It may be stated that in the process of collagenous tissue crosslinking by GA participate epsilon-amino groups of both lysine and hydroxylysine. In pure collagen, GA reacts mainly with epsilon-amino groups of hydroxylysine.


  37/39

  Tytuł oryginału: Stabilność biochemiczna tkanek osierdzia modyfikowanych aldehydem glutarowym lub mrówkowym.
  Tytuł angielski: Biochemical stability of pericardial tissues modified using glutaraldehyde or formaldehyde.
  Autorzy: Cwalina Beata, Turek Artur, Miśkowiec Małgorzata, Nawrat Zbigniew, Domal-Kwiatkowska Dorota
  Źródło: Inż. Biomater. 2002: 5 (23/25) s.64-67, il., tab., bibliogr. 12 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,500

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • Świnie

  Streszczenie polskie: Porównywano stabilność biochemiczną tkanek osierdzia świni: natywnej i modyfikowanych za pomocą aldehydu glutarowego (GA) lub mrówkowego (FA). Analizowano profile elektroforetyczne białek uwalnianych z badanych tkanek, zarówno trawionych i nie poddawanych działaniu pankreatyny. Tkanki modyfikowane były bardziej odporne na trawienie enzymatyczne, niż tkanka natywna. Mała liczba prążków reprezentujących białka niskocząsteczkowe w ekstraktach uzyskanych z tkanek modyfikowanych świadczy o większej stabilności tych tkanek spowodowanej ich silniejszym usieciowaniem. Wydłużenie czasu modyfikacji powodowało zwiększenie efektu stabilizacji tkanek.

  Streszczenie angielskie: Biochemical stability of pericardial tissues native and modified using glutaraldehyde (GA) and formalaldehyde (FA) have been compared. The electrophoretic profiles of the proteins released from investigated tissues, both digested and untreated with pancreatin, have been studied. The modified tissues were more resistant to enzymatic digestion as compared with native one. A small number of lines representing low-molecular proteins in extracts obtained from the modified tissues point to these tissues higher stability due to their stronger crosslinking. Prolongation of modification time caused increase in the tissues stabilization effect.


  38/39

  Tytuł oryginału: Zmiany naprężenia w tkance osierdzia podczas jej modyfikacji kwasem taninowym.
  Tytuł angielski: Stress changes in pericardium tissue during its modification with tannic acid.
  Autorzy: Cwalina Beata, Turek Artur, Jastrzębska Maria, Fluder Aneta, Kostka Paweł
  Źródło: Inż. Biomater. 2002: 5 (23/25) s.67-70, il., bibliogr. 12 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,500

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • Świnie

  Streszczenie polskie: Badano zmiany naprężenia powstające w tkance osierdzia włóknistego świni podczas jej sieciowania za pomocą kwasu taninowego (TA). Równocześnie analizowano wpływ czasu modyfikacji na właściwości wytrzymałościowe biomateriału tkankowego. Stwierdzono, że proces modyfikacji tkanki osierdzia za pomocą TA przebiegał w trzech etapach, odzwierciedlonych przez zmiany wielkości naprężeń powstających w tkance. Wyniki sugerują, że naprężenia te mogą decydować o stabilności mechanicznej biomateriałów w warunkach mechanicznej biomateriałów w warunkach in vivo. Czas modyfikacji tkanek warunkuje otrzymanie biomateriału o określonych właściwościach wytrzymałościowych. Procedura badań wytrzymałościowych zastosowana w tej pracy może być przydatna w doborze substancji sieciującej, a także w optymalizacji warunków utrwalania tkanek osierdzia (czas, temperatura, stężenia odczynników).

  Streszczenie angielskie: Stress changes arising in fibrous pericardium tissue during its crosslinking by means of tannic acid (TA) have been investigated. The influence of modification time on mechanical properties of tissular biomaterial has been analyzed simultaneously. It has been found that the process of the pericardium tissue modification with TA took place in three stages, reflected by changes in quantity of stresses originated in tissue. The results suggest that these stresses may determine mechanical stability of biomaterials under in vivo conditions. Obtaining the biomaterial possessing specific mechanical properties is conditioned by the modification time. Procedure of mechanical investigations used in this work may be helpful for the crosslinking subtsance selection and also for optimization of the pericardial tissues-fixation circumstances (time, temperature, concentration of reagents).


  39/39

  Tytuł oryginału: Filozoficzne konsekwencje tajemniczej choroby Anne Conway.
  Tytuł angielski: Anne Conway's mysterious illness and its philosophical consequences.
  Autorzy: Usakiewicz Joanna
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 1: Konferencja Naukowa "Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego" s.564-549, bibliogr. 4 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta
 • historia nowożytna
 • Świnie

  Streszczenie polskie: Tematem artykułu jest wpływ choroby i związanych z nią cierpień na poglądy filozoficzne Anne Conway (1631-1679), myślicielki z kręgu neoplatoników z Cambridge. W artykule opisano objawy choroby oraz metody leczenia. Przedstawione zostały także te poglądy filozoficzne myślicielki (opisane w jej jedynym dziele Principla philosophiae antiquissinae et recentissimae), na które - według autorki - wpływ miało doznawane cierpienie: monizm substancjalny, odrzucenie śmierci rozumianej jako unicestwienie danego jestestwa, podkreślenie wartości cierpienia w doskonaleniu się jednostki.

  Streszczenie angielskie: This article presents the influence of Anne Conway's illness on her philosophical views. Anne Conway (1631-1679) was an English thinker of the Cambridge Platonist school. In the article the symptoms of the illness and the method of the treatment are described. Also, some of Conway's philosophical concepts, which in the opinion of the author of the article were influenced by the feeling of pain, are presented. Thease are: the substantial monism, the rejection of the concept of death as the annihilation of a particular being, the importance of pain in the individual's self-improvement.

  stosując format: