Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: TŁUMACZENIE
Liczba odnalezionych rekordów: 17Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/17

Tytuł oryginału: Współpraca farmaceutów i lekarzy dla dobra pacjenta.
Tytuł angielski: Cooperation between pharmacists and physicians to the benefits of the patients.
Autorzy: Human Delon
Opracowanie edytorskie: Pomadowski Jacek (tł.).
Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (6) s.259-262 - 61 Międzynarodowy Kongres Farmacji FIP Singapur 09. 2001
Sygnatura GBL: 310,851

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • tłumaczenie
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Temat korporatywny:
 • Międzynarodowa Federacja Farmaceutyczna


  2/17

  Tytuł oryginału: Błędy w stosowaniu leków - rola lekarzy, farmaceutów, pielęgniarek i pacjentów.
  Tytuł angielski: Medication errors and role of physicians, nurses and pharmacists.
  Autorzy: Sakolchai Sumon
  Opracowanie edytorskie: Pomadowski Jacek (tł.).
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (6) s.263-273, bibliogr. 38 poz. - 61 61 Międzynarodowy Kongres Farmacji FIP Singapur 09. 2001
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa
 • tłumaczenie

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  3/17

  Tytuł oryginału: Bioetyka i farmakogenetyka.
  Tytuł angielski: Bioethics and pharmacogenetics.
  Autorzy: Bush Patricia J.
  Opracowanie edytorskie: Pomadowski Jacek (tł.).
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (6) s.273-279 - 61 Międzynarodowy Kongres Farmacji FIP Singapur 09. 2001
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa
 • tłumaczenie

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  4/17

  Tytuł oryginału: Rezolucja ResAP(2001)2 dotycząca roli aptekarza w zakresie bezpieczeństwa zdrowia.
  Tytuł angielski: Resolution ResAP(2001)2 of the Council of Europe of the role of pharmacists in safeguard of health.
  Opracowanie edytorskie: J. Ł (Tł.).
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (7) s.332-335
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa
 • tłumaczenie

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  5/17

  Tytuł oryginału: Cytokiny w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc oraz przewlekłym zapaleniu oskrzeli.
  Tytuł angielski: Cytokines in chronic obstructive pulmonary disease and chronic bronchitis.
  Autorzy: Panzner Petr
  Źródło: Alerg. Astma Immunol. 2002: 8 (2) s.91-99, il., bibliogr. 87 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,342

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • tłumaczenie

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przewlekły proces zapalny w błonie śluzowej oskrzeli, chorych na przewlekłą chorobę obturacyjną płuc (POChP) i przewlekłe zapalenie oskrzeli (PZO) podlega złożonej kontroli wzajemnie wpływających na siebie cytokin. W odróżnieniu od astmy oskrzelowej stosunkowo niewiele dotychczas wiemy o czynnikach inicjujących oraz podtrzymujących zmiany zapalne w drogach oddechowych chorych na POChP i PZO. Klasyczne, dotychczas panujące wyobrażenie o dominującej roli wydzielanych przez limfocyty Th1 cytokin, wydaje się, w obliczu najnowszych doniesień, ulegać zmianie. Naciek zapalny śluzówki oskrzeli tworzą, poza neutrofilami, limfocytami T, makrofagami i eozynofilami, także makrofagi. Za migrację makrofagów, poza IL-8, odpowiada wiele innych chemokin. W podtrzymaniu przewlekłego procesu zapalengo istotną rolę pełnią prozapalne cytokiny: IL-6, TNF-ŕ oraz posiadający znaczne własności fibrynogenne TGB-á. Okazało się, że palenie tytoniu, najważniejszy czynnik przyczyniający się do rozwoju POChP i PZO, wpływa na spektrum oraz na stężenie powstających w drogach oddechowych cytokin.

  Streszczenie angielskie: The chronic inflammaotry reaction in the bronchial mucosa in patietns with chronic obstructive pulmonary disease (COPD) and chronic bronchitis is controlled by complex set of interacting cytokines. Unlike it is in case of bronchial asthma, facotrs that initiate and sustain the inflammatory changes in the airways of COPD and chronic bronchitis patients are little known. The latest evidence demonstrated that it is necessary to change our understanding of the relevant role of the cytokines released by Th1. The inflammatory cells in bronchial mucosa include macrophages beside of neutrophils, lymphocyts T, and eosinophils. The migration of macrophages is regulated not only by IL-8 but also numerous other chemokins. The chronic inflammatory processes are sustained by pro-inflammatory cytokines: IL-6, TNF-ŕ and the remarkably fibrinogennic TGB-á. It appears that cigarette smoking, as the most relevant factor in the progression of COPD and chronic bronchitis, affects the spectrum and the concentrations of the cytokines released in the airways.


  6/17

  Tytuł oryginału: Korekcja starczowzroczności.
  Tytuł angielski: Presbyopic correction.
  Autorzy: Grant Ross
  Opracowanie edytorskie: Tokarzewski Tomasz (tł.).
  Źródło: Kontaktol. Opt. Okul. 2002 (1) s.10-17, il., tab., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,566

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • tłumaczenie

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: This paper reviews the various ways of correcting presbyopia, and concentrates on presbyopic correction with contact lenses, the products available and the techniques leading to success in fitting them.


  7/17

  Tytuł oryginału: Badania refrakcji u osób z astygmatyzmem.
  Tytuł angielski: Refracting astigmatic patients.
  Autorzy: Schweizer Helmer
  Opracowanie edytorskie: Tokarzewski Tomasz (tł.).
  Źródło: Kontaktol. Opt. Okul. 2002 (1) s.19-29, il., tab., bibliogr. 1 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,566

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa
 • tłumaczenie

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: In this article we can find description, terminology and classification of astygnatism. Author describes various refraction methods, like under fog and with the Jackson Cross Cylinder.


  8/17

  Tytuł oryginału: Zarys profesjonalnych i etycznych obowiązków farmaceuty w codziennej praktyce zawodowej.
  Tytuł angielski: Overview of the professional and ethical responsibilities in aday to day practice.
  Autorzy: Ferguson John
  Opracowanie edytorskie: Pomadowski Jacek (tł.).
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (8) s.369-374
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa
 • tłumaczenie

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  9/17

  Tytuł oryginału: Promocja zdrowia w aptekach ogólnodostępnych - perspektywy rozwoju systemów opieki zdrowotnej.
  Tytuł angielski: Pharmacies and health promotion. Needs of the society and WHO policies.
  Autorzy: Stachenko Sylvie
  Opracowanie edytorskie: Pomadowski Jacek (tł.).
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (8) s.374-379
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • organizacja ochrony zdrowia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa
 • tłumaczenie

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  10/17

  Tytuł oryginału: Leki i etyka - wyzwania dla aptekarzy.
  Tytuł angielski: Drugs and ethics: challenges for pharmacists.
  Autorzy: O'Shea Aidan
  Opracowanie edytorskie: J. Ł (tł.).
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (8) s.380-384
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa
 • tłumaczenie

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  11/17

  Tytuł oryginału: 32 Międzynarodowe Sympozjum Olejków Eterycznych ISEO - 2001.
  Opracowanie edytorskie: Musiał Iwona (Oprac. i tł.).
  Źródło: Aromaterapia 2002: 8 (2) s.14-15, 18, tab., bibliogr. 2 poz. + bibliogr. 2 poz. - 32 Międzynarodowe Sympozjum Olejków Eterycznych ISEO-2001 Wrocław 2001
  Sygnatura GBL: 313,246

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • streszczenie
 • tłumaczenie


  12/17

  Tytuł oryginału: Rozwojowe podejście w psychologii analitycznej.
  Tytuł angielski: The developmental school in analytical psychology.
  Autorzy: McFarland Solomon Hester
  Opracowanie edytorskie: Gdowska Katarzyna (tł.).
  Źródło: Psychoterapia 2002 (2) s.29-47, bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,249

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • tłumaczenie

  Streszczenie polskie: W artykule przedstawione jest w historycznej perspektywie rozwojowe popdejście analityczne, z którego wywodzi się Londyńska Szkoła Analizy. Autorka sięga do korzeni porównując teorie Z. Freuda i C. G. Junga od strony ograniczeń koncepcji. Następnie przedstawia nurt "relacji z obiektem" wywodzący się z koncepcji M. Klein. Na koniec przedstawia model spójny z powyższym kierunkiem rozwoju analizy Fordhama, która wzbogaca ją o teorię rozwoju "Ja".


  13/17

  Tytuł oryginału: Problemy ochrony pracy i ergonomii przy zmechanizowanych pracach w rolnictwie
  Autorzy: Capko Walentyn G., Tkaczenko O. M., Sterenbogen Marina
  Źródło: W: Aktualny stan ergonomii w rolnictwie - potrzeby na przyszłość - Lublin, 2002 s.177-183, bibliogr. 6 poz., sum. - 8 Międzynarodowe Seminarium Ergonomii i BHP w Rolnictwie Lublin 22-24.10. 2001
  Sygnatura GBL: 735,425

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • tłumaczenie

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  14/17

  Tytuł oryginału: ... " Specimen inaugurale medico-practicum frequentiores cordis morbos in instituto clinico vilnensi observators exhibens". Vilnae 1828.
  Autorzy: Dobrowolski Kazimierz Bolesław
  Opracowanie edytorskie: Stembrowicz Wiesław (przedm i tł.).
  Źródło: Arch. Hist. Filoz. Med. 2002: 65 (4) s.457-473 - Tłumaczenie pracy doktorskiej powstałej w Wilnie w 1828 r.
  Sygnatura GBL: 301,366

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • tłumaczenie

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • historia nowożytna
 • historia XIX wieku


  15/17

  Tytuł oryginału: Znaczenie szóstego wydania "Organon der Heilkunst" (1842) dla farmakoterapii.
  Tytuł angielski: The meaning of the sixth edition of "Organon der Heilkunst".
  Autorzy: Schmidt Josef M.
  Opracowanie edytorskie: Grott Ewa M. (tł.), Kajewska Agnieszka (tł.).
  Źródło: Arch. Hist. Filoz. Med. 2002: 65 (4) s.491-498, sum.
  Sygnatura GBL: 301,366

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • tłumaczenie

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XIX wieku

  Streszczenie angielskie: Like any artist, the practicioner of the healing art should exactly know his tools, i.e. his medicines and the directions for their application. In addition, he should be able to rely on their genuineness. Regarding the tool "Organon", considerable uncertainty has been expressed by some physicians about the authenticity of Hahnemann's instructions for preparing and applying Q-potencies, as described in the sixth edition of the Organon of Medicine published by Richard Haehl in 1921. Since 1992, however, the first text-critical edition of the sixth edition of the Organonis available. Unlike Haehl's edition this one is exclusively based on Hahnemann's original manuscript and precisely transcribing all its handwriting vouches for its authenticity. Hence there is no reason left to ignore Hahnemanns instructions concerning Q-potencies. This paper presents the history of the reception of Q-potencies as well as their prerequisites and evolution up to Hahnemann's final modifications of his earlier directions. As it turns out, these late instructions of Hahnemann do not mean complete change of all his previous opinions. Rather they are the logical completion of a course followed by him for ten years already. Q-potencies were Hahnemann's solution of the following therapeutic dilemma: on the one side physicians are inclined to repeat the dose of a high potency as often as possible in order to accelerate the process of healing; on the other side they should refrain from repeating the dose to avoid violent aggravations of the state of the patient.


  16/17

  Tytuł oryginału: Przewodnik leczenia biologicznego zaburzeń depresyjnych Światowej Federacji Towarzystw Psychiatrii Biologicznej (WFSBP).
  Autorzy: Bauer Michael, Whybrow Peter C., Angst Jules, Versiani Marcio, M”ller Hans-Jrgen
  Opracowanie edytorskie: Rożycka Maria (tł.), Rzewuska Małgorzata (tł.).
  Źródło: Farmakoter. Psychiatr. Neurol. 2002 (1) s.5-89, il., tab., bibliogr. s. 50-66 + s. 83-89
  Sygnatura GBL: 306,385

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • tłumaczenie
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  17/17

  Tytuł oryginału: Zastosowanie steroidów wziewnych i á-mimetyków o przedłużonym działaniu w leczeniu astmy oskrzelowej.
  Autorzy: Wahn Volker, Kozłowska Hanna
  Źródło: Alergia 2002 (1) s.9-12, il., bibliogr. 16 poz. - 2 Pomorskie Warsztaty Alergologiczne Gniew 2001
  Sygnatura GBL: 313,567

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • tłumaczenie

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: