Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: STANDARD
Liczba odnalezionych rekordów: 230Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/230

Tytuł oryginału: Zakażenia układu oddechowego : etiologia, rozpoznanie, leczenie
Autorzy: Hryniewicz Waleria
Opracowanie edytorskie: Hryniewicz Waleria (red.), Grzesiowski Paweł (red.).
Wydanie: - Wyd. 2
Źródło: - Warszawa, Fundacja Centrum Mikrobiologii Klinicznej 2002, 68 s. : tab., bibliogr. s. 54-59, 18 cm.
Sygnatura GBL: 613,787

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/230

  Tytuł oryginału: Profilaktyczne badania lekarskie i inne zadania lekarza w opiece zdrowotnej nad uczniami : poradnik dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej
  Autorzy: Oblacińska Anna, Woynarowska Barbara
  Źródło: - Warszawa, Instytut Matki i Dziecka, Zakład Medycyny Szkolnej 2002, 180 s. : il., tab., 23 cm.
  Sygnatura GBL: 740,615

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.


  3/230

  Tytuł oryginału: Zapobieganie zakażeniom szpitalnym u noworodków i wcześniaków : standardy i procedury medyczne
  Autorzy: Kamińska Ewa, Misiak Halina, Sosnowska Krystyna
  Źródło: - Warszawa, Instytut Matki i Dziecka 2002, 70 s. : tab., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 740,622

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • mikrobiologia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki


  4/230

  Tytuł oryginału: Zakażenia układu moczowego : algorytm diagnostyczny i terapeutyczny
  Autorzy: Wyszyńska Teresa
  Źródło: W: Nefrologia dziecięca w praktyce lekarza pediatry i lekarza rodzinnego : [prezentacja slajdów] - [Warszawa, 2002] s.2-15, il., tab. - Konferencja pt. Nefrologia dziecięca w praktyce lekarza pediatry i lekarza rodzinnego - Cykliczne Konferencje Medyczne Warszawa 26.10. 2002
  Sygnatura GBL: 820,221

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • nefrologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  5/230

  Tytuł oryginału: Standardy postępowania położniczego w wybranych sytuacjach położniczych.
  Autorzy: Pięt Małgorzata
  Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.368-372, bibliogr. 5 poz.
  Sygnatura GBL: 313,663

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża


  6/230

  Tytuł oryginału: Zbiór standardów przyjęcia, opieki, socjalizacji i wypisu chorego ze szpitala psychiatrycznego
  Autorzy: Kimak Krystyna, Krokop Mirosława, Mamona Renata, Koźlewicz-Wytrykus Maria
  Źródło: - Lublin, Wydaw. Czelej Sp. z o.o. 2002, 99, [3] s. : tab., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 738,872

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • standard


  7/230

  Tytuł oryginału: Podstawy poprawy jakości w medycynie rodzinnej
  Autorzy: Tomasik Tomasz, Windak Adam, Król Zbigniew J., Jacobs Max, Topór-Mądry Roman
  Źródło: - Kraków, Zdrowie i Zarządzanie sp. z o.o. 2002, 92 s. : il., tab., 23 cm.
  Sygnatura GBL: 737,788

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia

  Typ dokumentu:
 • standard


  8/230

  Tytuł oryginału: Konsensus dotyczący leczenia powierzchownych zakażeń grzybiczych.
  Tytuł angielski: Consensus of care for superficial mycotic infections.
  Autorzy: Gliński Wiesław, Baran Eugeniusz, Nowicki Roman, Maleszka Romuald, Adamski Zygmunt, Kaszuba Andrzej
  Źródło: Prz. Dermatol. 2002: 89 (2) s.85-92, tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,248

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia
 • mikrobiologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  9/230

  Tytuł oryginału: Standardy diagnostyczne i terapeutyczne w chorobach reumatycznych u dzieci.
  Tytuł angielski: Diagnostic and therapeutic standards in rheumatic diseases in children.
  Autorzy: Prusek Wiesław
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (68) s.152-156, tab., bibliogr. 42 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • reumatologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Choroby reumatyczne stanowią znaczącą grupę wśród przewlekłych chorób dzieci w każdym okresie włącznie z dojrzewaniem. Ta praca zawiera przegląd chorób reumatycznych i wskazania do leczenia farmakologicznego. Autor szczegółowo opisuje standardy diagnostyczne i terapeutyczne gorączki reumatycznej, młodzieńczego reumatoidalnego zapalenia stawów, tocznia układowego rumieniowatego oraz choroby Kawasaki. Praca zawiera też najnowsze dane z piśmiennictwa dotyczące nowych prób terapii wymienionych schorzeń.

  Streszczenie angielskie: The rheumatic diseases constitute a significal group of chronic illnesses affecting children of all ages, including adolescens. This chapter provides an overview of rheumatic diseases and medical treatment options. The author describes in detail diagnostic and therapeutic standards proceedings in rheumatic fever, juvenile chronic arthritis, systemic lupus erythematosus and Kawasaki disease. The article contains the newest data from literature about new therapy trials in above mentioned diseases.


  10/230

  Tytuł oryginału: Standardy diagnostyki i leczenia chorych z padaczką w Polsce. Raport Komisji Polskiego Towarzystwa Epileptologii.
  Tytuł angielski: Standards of diagnosis and treatment of epilepsy in Poland. Polish Society of Epileptology - commission report.
  Opracowanie edytorskie: Majkowski Jerzy (Oprac.).
  Źródło: Epileptologia 2002: 10 (2) s.109-130
  Sygnatura GBL: 306,380

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Temat korporatywny:
 • Polskie Towarzystwo Epileptologii


  11/230

  Tytuł oryginału: Raport i zalecenia Konsultanta Krajowego w dziedzinie pediatrii.
  Tytuł angielski: Report and recommendations of National Consultant in pediatrics.
  Autorzy: Dobrzańska Anna, Grygalewicz Jacek, Gajecka-Bożek Maria
  Źródło: Prz. Pediatr. 2002: 32 (3) s.239-242
  Sygnatura GBL: 313,393

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie
 • standard


  12/230

  Tytuł oryginału: Leczenie niewydolności serca - standard roku 2001.
  Autorzy: Korewicki Jerzy, Rywik Tomasz, Pogorzelska Hanna, Leszek Przemysław
  Źródło: Pol. Prz. Kardiol. 2002: 4 supl. 1: III Warszawskie Dni Farmakologii, Farmakoterapii i Farmakoekonomiki 2001 - materiały z konferencji s.27-32, il., tab., bibliogr. 19 poz. - 3 Warszawskie Dni Farmakologii, Farmakoterapii i Farmakoekonomiki Warszawa 06-08.06. 2001
  Sygnatura GBL: 313,529

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  13/230

  Tytuł oryginału: Ostre zespoły wieńcowe - standard leczenia 2001.
  Autorzy: Poloński Lech, Gierlotka Marek
  Źródło: Pol. Prz. Kardiol. 2002: 4 supl. 1: III Warszawskie Dni Farmakologii, Farmakoterapii i Farmakoekonomiki 2001 - materiały z konferencji s.39-43, il., bibliogr. 24 poz. - 3 Warszawskie Dni Farmakologii, Farmakoterapii i Farmakoekonomiki Warszawa 06-08.06. 2001
  Sygnatura GBL: 313,529

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  14/230

  Tytuł oryginału: Standardy leczenia bólów nowotworowych.
  Tytuł angielski: Treatment standards of the cancer aches.
  Autorzy: Łukaszewska Anna, Jarosz Jerzy, Hilgier Maciej
  Źródło: Zwalcz. Nowotw. 2002: 1 (3) s.118-120, 122-123, il., tab., bibliogr. 5 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,635

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono aktualnie stosowany schemat leczenia bólów nowotworowych. Uwzględniono najnowsze środki farmakologiczne i określono ich miejsce w cytowanym standardzie. Podkreślono rolę leków adjuwantowych. Przedstawiono również problemy zgłaszane przez lekarzy zajmujących się leczeniem chorych z bólami nowotworowymi i praktyczne sposoby postępowania.


  15/230

  Tytuł oryginału: Zalecenia Polskiego Towarzystwa Ftizjopneumonologicznego rozpoznawania i leczenia przewleklej obturacyjnej choroby płuc (POChP).
  Opracowanie edytorskie: Kozielski Jerzy (Oprac.), Chazan Ryszarda (oprac.), Górecka Dorota (oprac.), Jahnz-Różyk Karina (oprac.), Jędrychowski Wiesław (oprac.), Kuna Piotr (oprac.), Małolepszy Józef (oprac.), Pierzchała Władysław (oprac.), Pirożyński Michał (oprac.), Płusa Tadeusz (oprac.), Słomiński Jan Marek (oprac.), Śliwiński Paweł (oprac.), Zieliński Jan (oprac.).
  Źródło: Pneumonol. Alergol. Pol. 2002: 70 supl. 2 s.1-42, il., bibliogr. 86 poz.
  Sygnatura GBL: 301,096

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Temat korporatywny:
 • Polskie Towarzystwo Ftizjopneumonologiczne


  16/230

  Tytuł oryginału: Podstawowe algorytmy postępowania leczniczego w nowotworach u dorosłych
  Autorzy: Marzęcki Zbigniew; Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie
  Źródło: - Szczecin, Wydaw. PAM 2002, [2], 89 s. : tab., bibliogr. 6 poz., 23 cm.
  Sygnatura GBL: 735,648

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  17/230

  Tytuł oryginału: V Sympozjum "Guzy lite u dzieci - współczesne standardy postępowania" : program : [streszczenia referatów]
  Instytut Matki i Dziecka Klinika Chirurgii Onkologicznej Dzieci w Warszawie
  Źródło: - [Warszawa], IMiD 2002, [2], 55 s., 21 cm. - 5 Sympozjum pt. Guzy lite u dzieci - współczesne standardy postępowania Popowo nad Bugiem 13-15.11. 2002
  Sygnatura GBL: 735,824

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • streszczenie
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  18/230

  Tytuł oryginału: Zasady postępowania w infekcji Helicobacter pylori. Wytyczne Europejskiego Towarzystwa Gastroeneterologii w Opiece Podstawowej (ESPCG).
  Autorzy: Rubin Greg P., Meineche-Schmidta Villy, Wit Niek J. de, Roberts Anthony P., Childs Susan M.
  Opracowanie edytorskie: Palka Małgorzata (tł., oprac. i koment.).
  Źródło: Gab. Pryw. 2002 (10) s.26-30, 32-36, il., tab.
  Sygnatura GBL: 306,371

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • standard


  19/230

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Omdlenia - standardy postępowania (rozpoznanie i leczenie). Aktualne (2001) wytyczne European Society of Cardiology].
  Autorzy: Kułakowski Piotr
  Źródło: Med. Prakt. 2002 (7/8) s.92-93 - Tł. artyk. z czas. European Heart Journal 2001; 22 : 1256-1306
  Sygnatura GBL: 312,921

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa
 • standard
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Temat korporatywny:
 • Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne


  20/230

  Tytuł oryginału: Zasady chirurgicznego leczenia raka jajnika
  Autorzy: Bidziński Mariusz
  Źródło: W: Miejsce Polski w Europie w rozwiązywaniu problemów profilaktyki, wykrywania wczesnych form i leczenia raka ginekologicznego. T. 11 - Warszawa, 2002 s.53-55 - 1 Kongres Demograficzny w Polsce - konferencja naukowa Warszawa 28.05. 2002
  Sygnatura GBL: 735,738

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska


  21/230

  Tytuł oryginału: Zasady stosowania leków przeciwdepresyjnych w terapii depresji.
  Autorzy: Pużyński Stanisław
  Źródło: Med. Dypl. 2002: 11 (8) s.137-138, 140, 142, 144, il., tab.
  Sygnatura GBL: 312,978

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  22/230

  Tytuł oryginału: Wytyczne postępowania w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc (POChP) dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej : wytyczne Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce
  Opracowanie edytorskie: Niżankowski Rafał (red.), Dubiel Bożena (red.), Kryj-Radziszewska Elżbieta (red.).
  Źródło: - Łódź, Wydaw. "ATKIS" sp. z o.o. 2002, [2], 59 s. : il., tab., 29 cm.
  Sygnatura GBL: 802,224

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Temat korporatywny:
 • Kolegium Lekarzy Rodzinnych


  23/230

  Tytuł oryginału: Zalecenia Zespłu Krajowego Konsultanta Medycznego w Dziedzinie Nefrologii dotyczące postępowania zachowawczego u chorych z przewlekłą niewydolnością nerek.
  Tytuł angielski: Guidelines of the National Board of Nephrology concerning conservative treatment of patients with chronic renal failure.
  Autorzy: Czekalski Stanisław, Rutkowski Bolesław, Chrzanowski Witold, Ciechanowski Kazimierz, Klinger Marian, Książek Andrzej, Manitius Jacek, Myśliwiec Michał, Oko Andrzej, Sułowicz Władysław, Wańkowicz Zofia, Więcek Andrzej
  Źródło: Nefrol. Dializ. Pol. 2002: 6 (4) s.197-202, tab., bibliogr. 30 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,411

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Zwiększająca się liczba chorych ze schyłkową przewlekłą niewydolnością nerek (PNN) wymagających kosztownego leczenia nerkozastępczego wymaga podjęcia działań mających na celu hamowanie progresji upośledzenia czynności nerek od najwcześniejszego stadium ich niewydolności. W opracowanych zaleceniach zwrócono uwagę na kryteria rozpoznawania i okresy rozwoju PNN, znaczenie przesiewowych badań białkomoczu i podwyższonego stężenia kreatyniny w surowicy w całej populacji oraz liczne czynniki nasilające postęp PNN. Omówiono zalecenia szczegółowe prewencji wtórnej postępu PNN. Podkreślono konieczność kompleksowego leczenia chorych z PNN przez specjalistę nefrologa.

  Streszczenie angielskie: The increasing number of patients with end-stage renal fialure (ESRF) requiring expensive renal replacement therpay demands activity aiming to slow down progression of renal function impairment, starting from the earliest stage of its insufficienc. In the presented recommendations, the attention of physicians was attracted to: diagnostic criteria and stages of renal fialure development, the importance of proteinuria screening and elavated serum creatinine concentrations in the population, as well as to multiple factors influencing progression of chronic renal failure. The detailed recommendations for secondary prevention of chronic renal failure progression were stated. The necessity of multidirectional treatment of patient swith chronic renal failure by nephrologists was stressed.


  24/230

  Tytuł oryginału: Alergiczny nieżyt nosa i jego wpływ na astmę. Raport ARIA (Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma). Raport przygotowany we współpracxy ze Światową Organizacją Zdrowia.
  Autorzy: Bousquet Jean, Cauwenberge Paul B. van, Khaltaev Nikolai, Ait-Khaled Nadia, Annesi-Maesano Isabella, Bachert Claus, Baena-Cagnani Carlos, Bateman Eric, Bonini Sergio, Canonica Giorgio Walter, Carlsen Kai-Hakon, Demoly Pascal, Durham Stephen R., Enarson Donald, Fokkens Wytske J., Wijk Roy Gerth van, Horwarth Peter, Ivanova Nathalia A., Kemp James P., Klossek Jean-Michel, Lockey Richard F., Lund Valerie, Mackay Ian S., Malling Hans-J”rgen, Meltzer Eli O., Mygind Niels, Okuda Minoru, Pawankar Ruby, Price David, Scadding Glenis K., Simons F. Estelle R., Szczeklik Andrzej, Valovirta Erkka, Vignola Antonio M., Wang De-Yun, Warner John O., Weiss Kevin B.
  Opracowanie edytorskie: Gawlewicz-Mroczka Agnieszka (Tł.), Mejza Filip (tł.), Świerczyńska Monika (tł.).
  Źródło: Med. Prakt. 2002 (7) wyd. spec. s.1-263, il., tab., bibliogr. 2776 poz.
  Sygnatura GBL: 312,921

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • pulmonologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  25/230

  Tytuł oryginału: Choroby czynnościowe układu pokarmowego. Uzgodnienia rzymskie II międzynarodowej grupy ekspertów.
  Opracowanie edytorskie: Bartnik Witold (Przedm.), Sawiec Piotr (tł.), Zagórowicz Edyta (tł.).
  Źródło: Med. Prakt. 2002 (8) wyd. spec. s.1-59, il., tab., bibliogr. [ przy artyk.] - Tł. artyk. z czasop. Gut 1999; 45 (suppl. 2)
  Sygnatura GBL: 312,921

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • standard
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  26/230

  Tytuł oryginału: Postępowanie w migotaniu przedsionków. Wytyczne American College of Cardiology, American Heart Association i European Society of Cardiology.
  Opracowanie edytorskie: Gibbons Raymond J. (Przedm.), Klein Werner W. (przedm.), Celińska-L”wenhoff Magdalena (tł.), Sznajd Jan (tł.).
  Źródło: Med. Prakt. 2002 (9) wyd. spec. s.1-100, il., tab., bibliogr. 580 poz.
  Sygnatura GBL: 312,921

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  27/230

  Tytuł oryginału: Światowa strategia rozpoznawania, leczenia i prewencji astmy. Raport NHLBI/WHO (National Heart, Lung, and Blood Institute/World Health Organization) - uaktualniona (2002 r.) wersja dokumentu opublikowanego w styczniu 1995 roku.
  Opracowanie edytorskie: Lenfant Claude (Przedm.), Gawlewicz-Mroczka Agnieszka (tł.), Mejza Filip (tł.).
  Źródło: Med. Prakt. 2002 (6) wyd. spec. s.1-181, il., tab., bibliogr. [przy rozdz.]
  Sygnatura GBL: 312,921

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  28/230

  Tytuł oryginału: Cukrzyca typu 1 u dzieci i młodzieży - czynniki etiopatogenetyczne i rozpoznawanie.
  Tytuł angielski: Diabetes mellitus type 1 - etiopathogenesis and diagnosis.
  Autorzy: Brett-Chruściel Joanna, Piontek Elżbieta
  Źródło: Stand. Med. Lek. Rodz. 2002: 3 (10) s.526, 528-534, il., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,625

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Cukrzyca typu 1 (insulinozależna) jest stanem przewlekłej hiperglikemii spowodowanej postępującą niewydolnością komórek á trzustki, występującą pod wpływem czynników środowiskowych u osobników genetycznie predysponowanych. W patogenezie cukrzycy typu 1 uczestniczą czynniki genetyczne, immunologiczne, środowiskowe i metaboliczne. Rodzeństwo dzieci chorych na cukrzycę typu 1 stanowi populację zwiększonego ryzyka wystąpienia choroby. Antygeny HLA klasy II: DR3, DR4 i DQ uznawane są za markery skłonności usposabiające do wystąpienia cukrzycy typu I. Ryzyko względne wystąpienia choroby jest podwyższone przy jednoczesnym współwystępowaniu haplotypu DR3/DR4 DQ8. Ostatnie badania genetyczne wykazały, że predyspozycja do cukrzycy typu I jest związana z obecnością haplotypu: DR-DQA1 0301-DQB1 0302 i DR3-DQA1 0501-DQB1 0201. Wielu autorów podkreśla znaczenie kodonu określającego aminokwas znajdujący się w pozycji 57 łańcucha DQá, oraz 52 łańcucha DQŕ. Brak kwasu asparaginowego w pozycji 57 łańcucha á DQ, oraz obecność argininy w pozycji 52 łańcucha DQŕ podwyższa ryzyko względne wystąpienia cukrzycy do powyżej 100. W fazie przedklinicznej cukrzycy (prediabetes) występują przeciwciała anty-GAD, ICA, IA-2, które mogą być obecne nawet 5-8 lat przed ujawnieniem klinicznym choroby. W tej fazie pojawiają się również zaburzenia wydzielania insuliny pod postacią obniżenia początkowego piku sekrecji insuliny w odpowiedzi na bodziec glukozy w dożylnym teście obciążenia glukozą.

  Streszczenie angielskie: Diabetes type 1 (insulin-dependent diabetes mellitus IDDM) is defined as chronic hyperglycaemiaa resulting from progressive insufficiency and destruction of pancreatic B cells. In IDDM pathogenesis genetic, immunological, environmental and metabolic factors are involved. Siblings of children with diabetes constitute a special risk group. A predisposition to diabetes is related primarily to HLA class II antigens (DR and particularly DQ antigens). Among these, DR3/DR4 DQ8 are especially predisposing. Recent genetic trials showed. DR-DQA1 0301-DQB1 0302 and DR3-DQA1 0501-DQA1 0501-DQB1 0201 haplotypes in patients with IDDM. A lack of aspartic acid in position 57 of the DQá chain and the presence of arginine in position 52 of the DQŕ chain increases the relative risk above 100. GAD Ab and ICA, IA-2 antibodies are important immunological factors. Their appearance may precede the diabetes by as much as 5-8 years. In the preclinical phase specific metabolic changes occur, a decrease in the early insulin peak in the intravenous glucose tolerance test is characteristic.


  29/230

  Tytuł oryginału: Kolka nerkowa - etiopatogeneza, diagnostyka, leczenie.
  Autorzy: Dobruch Jakub, Antoniewicz Artur A.
  Źródło: Stand. Med. Lek. Rodz. 2002: 3 (10) s.536-542, il., bibliogr. 14 poz.
  Sygnatura GBL: 313,625

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Kolką nerkową nazywamy nagły, ostry ból w okolicy lędźwiowej związany ze wzrostem napięciaa mięśniowego miedniczki i/lub moczowodu będący wynikiem przeszkody w odpływie moczu. Należy do najczęstszych przyczyn wizyt u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Dolegliwości nie ulegają zmianie podczas przyjmowania różnych pozycji ciała, często towarzyszą im nudności i wymioty. W większości przypadków przyczyną dolegliwości jest złóg, który utkwił w moczowodzie. Ze względu na znaczne nasilenie objawów pacjent wymaga szybkiej diagnostyki i leczenia. Jednocześnie podajemy leki przeciwbólowe i rozkurczowe oraz wykonujemy podstawowe badania takie jak morfologia, badanie ogólne moczu, zdjęcie przeglądowee jamy brzusznej i USG. Podejrzenie patologii w obrębie dróg moczowych (cień w rzucie dróg moczowych na przeglądowym zdjęciu jamy brzusznej, poszerzenie układów kielichowo-miedniczkowych w USG) upoważnia lekarza do wykonania urografii lub spiralnej tomografii komputerowej czy scyntygrafii nerek. Wobec stwierdzenia patologii dróg moczowych dalsza diagnostyka i leczenie wykonywane jest w ramach oddziału urologicznego. W niniejszym opracowaniu przedstawiona została charakterystyka kliniczna kolki nerkowej, diagnostyka i postępowanie lecznicze w kolce.


  30/230

  Tytuł oryginału: Zasady rozpoznawania i leczenia przerzutów nowotworowych do kości.
  Tytuł angielski: Diagnosis and treatment of bone metastases.
  Autorzy: Pawlak Wojciech Z., Szczylik Cezary
  Źródło: Stand. Med. Lek. Rodz. 2002: 3 (10) s.544-553, bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,625

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy omówiono aktualne zasady rozpoznawania i leczenia przerzutów nowotworowych do kości. Omówiono poszczególne etapy procesu diagnostycznego ze szczególnym uwzględnieniem roli badania klinicznego i diagnostyki obrazowej jako podstawowych narzędzi do rozpoznawania przerzutów nowotworowych w układzie kostnym. Przedstawiono różne możliwości terapeutyczne. Zwrócono uwagę na konieczność pilnego rozpoczęcia leczenia w przypadku powikłań (hiperkalcemia, złamania patologiczne, kompresja rdzenia kręgowego). Omówiono rolę dwufosfonianów jako leków mających kluczowe znaczenie w prawidłowym leczeniu chorych z przerzutami do kości. Ponadto omówiono zasady monitorowania odpowiedzi na leczenie.

  Streszczenie angielskie: In the article recommendations about diagnosis and treatment of patients due to bone metastases are presented. The role of medical examination and imaging studies were especially described. Next, the therapeutic modelities are reviewed. The treatment of emergencies and complications (hypercalcemia, pathological fracture, and spinal cord compression) was described. Bisphosphonate therapy as the essential part of metastatic bone disease treatment was reviewed. In addition, estimation of response to treatment was discussed.


  31/230

  Tytuł oryginału: Standardy postępowawania w chorobach tarczycy w okresie ciąży.
  Autorzy: Lewiński Andrzej, Karbownik Małgorzata, Sobieszczańska-Jabłońska Antonina
  Źródło: Stand. Med. Lek. Rodz. 2002: 3 (10) s.554-560, bibliogr. 12 poz.
  Sygnatura GBL: 313,625

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: W obecnej pracy w sposób zwięzły przedstawiono standardy postępowania w podstawowych chorobach gruczołu tarczycowego w okresie ciąży. Szczególną uwagę zwrócono na diagnostykę i właściwe leczenie nadczynności tarczycy (wraz z przełomem tyreotoksycznym) oraz nadczynności tarczycy. Z innych chorób, specyficznych dla okresu ciąży bądź okresu po porodzie, omówiono przejściową ciążową nadczynność tarczycy oraz poporodowe zapalenie tarczycy. Specjalny nacisk położono na wskazanie procedur diagnostycznych bądź terapeutycznych, których wykonanie jest bezwzględnie przeciwwskazane w ciąży i okresie karmienia.


  32/230

  Tytuł oryginału: Zaburzenia wzwodu prącia okiem urologa - przegląd współczesnych wiadomości dla lekarzy ogólnych.
  Tytuł angielski: Erectile dysfunction - an overview for general practitivconer.
  Autorzy: Antoniewicz Artur A.
  Źródło: Stand. Med. Lek. Rodz. 2002: 3 (11) s.594, 596-603, il., tab., sum.
  Sygnatura GBL: 313,625

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Zaburzenia wzwodu prącia (ED - ang. erectile dysfunction) u mężczyzn to jeden z niedocenianych ilościowo i jakościowo stanów chorobowych będących w centrum zainteresowania współczesnej urologii. Zaburzenia te są często związane z innymi chorobami ogólnymi - obszarami zainteresowania internistów i lekarzy rodzinnych - jak na przykład cukrzyca, nadciśnienie tętnicze czy choroba wieńcowa. Dlatego wydaje się uzasadnionym wskazanie i ugruntowanie roli lekarza pierwszego kontaktu w ujawnieniu problemu, określeniu charakteru i nasilenia zaburzeń wzwodu lub w podaniu pierwszej - testowej dawki leku, a co nade wszystko ważne, w skierowaniu chorych wymagających diagnostyki i świadomego leczenia do urologa. Jednocześnie nie należy traktować wszystkich zgłaszanych przez pacjentów zaburzeń wzwodu, jako przejaw istotnych zaburzeń organicznych i warto świadomie ograniczyć rekreacyjne stosowanie leków proerekcyjnych wydawanych z przepisu lekarza. Współczesna farmakologia skutecznie i bezpiecznie eliminuje zaburzenia niewielkiego i średniego stopnia u ponad połowy leczonych, a znacznie poprawia jakość erekcji u dalszych 10-30 proc. chorych. W najbliższych latach nastąpi dalszy rozwój metod leczenia farmakologicznego, a z chwilą wprowadzenia do sprzedaży nowych leków, głęboka wiedza na temat zaburzeń wzwodu oraz własności różnych preparatów stanie się lekarzom ogólnym nieodzowna.

  Streszczenie angielskie: Erectile dysfunction (ED) is a common clinical problem regarding millions of men all over the world. Most of them are not treated. Recent progress in highly effective pharmacological and surgical therapy of ED with only few adverse effects, gives hope for these patients for return to normal sexual activity. In addition, and probably important, diagnosis of ED may lead to recognition of health problems and especially cardiovascular diseases. It must be stressed, that in some patients who do not improve during pharmacotherapy (30 p.c.) return to full sexual activity may be achieved with invasive treatment by specialized urologist.


  33/230

  Tytuł oryginału: Zaburzenia lękowe - standardy terapii farmakologicznej.
  Tytuł angielski: Anexiety disorders - guidelines of pharmacotherapy. P. 1: Treatment of panic disorder and obessive compulsive disorder.
  Autorzy: Czernikiewicz Andrzej
  Źródło: Stand. Med. Lek. Rodz. 2002: 3 (12) s.662, 664, 666-668, tab., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,625

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Optymalnym leczeniem zarówno zespołu lęku panicznego, jak i zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego jest połączenie leków antydepresyjnych i terapii kognitywno-behawioralnej. W obu tych zaburzeniach lękowych najskuteczniejszymi metodami leczenia farmakologicznego są inhibitory wychwytu zwrotnego serotnoniny, a więc klomipramina i SSRI.


  34/230

  Tytuł oryginału: Wczesna diagnostyka i leczenie przewlekłej niewydolności nerek.
  Tytuł angielski: Early diagnosis and therapy of chronic renal insufficiency.
  Autorzy: Myśliwiec Michał
  Źródło: Stand. Med. Lek. Rodz. 2002: 3 (12) s.669-675, il., tab., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,625

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Opisano zasady wczesnego ropoznawania i leczenia przewlekłej niewydolności nerek. Przedstawiono w skróconej formie zalecenia Zespołu Konsultanta Krajowego ds. Nefrologii. Każdy dorosły powinien mieć wykonane przynajmniej raz w roku ogólne badanie moczu i stężenie kreatyniny we krwi.


  35/230

  Tytuł oryginału: Kotrimoksazol - zasady stosowania w praktyce lekarza rodzinnego.
  Tytuł angielski: Cotrimoxazole - the principles in general practice.
  Autorzy: Życińska Katarzyna, Wardyn Andrzej
  Źródło: Stand. Med. Lek. Rodz. 2002: 3 (12) s.701-705, tab., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,625

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Preparat skojarzony trimetoprimu i sulfametoksazolu został po raz pierwszy zastosowany ponad 25 lat temu w Stanach Zjednoczonych w formie doustnej. Oba te związki działając synergistycznie, blokują reduktazę kwasu dihydrofoliowego. Jest to działanie wyłącznie bakteriostatyczne. Jest jednym z najczęściej stosowanych leków przeciwdrobnoustrojowych na świecie.


  36/230

  Tytuł oryginału: Bóle głowy - zasady postępowania i metody leczenia.
  Tytuł angielski: Headaches - guidelines of management and treatment.
  Autorzy: Krasińska-Czerlunczakiewicz Halina, Stelmasiak Zbigniew
  Źródło: Nowa Klin. 2002: 9 (7/8) s.704-707, bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,015

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy omówiono różne rodzaje bólu głowy w oparciu o klasyfikację IHS (International Headache Society), która dzieli je na samoistne i objawowe. Zaproponowano zasady postępowania diagnostycznego w bólach głowy. Podkreślono wagę problemu wobec faktu, że choć bóle głowy często stanowiąistotę choroby, moga być czasami sygnałem poważnej patologii. Najskuteczniejszymi lekami przynoszącymi ulgę w napadach migrenowych bólów głowy są stale tryptany.

  Streszczenie angielskie: The paper discusses various kinds of headaches basing on INH (International Headache Society), which divides them into spontaneous and symtpomatic ones. Diagnostic procedures in recognising headaches have been suggested. In was emphasised that though headaches are often essential for the diseases, they may sometimes signal a serious pathology. The most effective drugs relieving migraine headache have long been and still are triptans.


  37/230

  Tytuł oryginału: Linkozamidy i tetracykliny - zasady stosowania w praktyce ambulatoryjnej.
  Autorzy: Nitsch-Osuch Aneta, Wardyn Andrzej
  Źródło: Stand. Med. Lek. Rodz. 2002: 3 (1) s.12, 14-17, tab., bibliogr. 12 poz.
  Sygnatura GBL: 313,625

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Linkozamidy i tetracykliny są antybiotykami stosowanymi od lat w lecznictwie ambulatoryjnym, choć nie tak często jak najpopularniejsze betalaktamy (penicyliny i cefalosporyny) oraz makrolidy. W artykule, będącym kontynuacją rozpoczętego przez nas cyklu dotyczącego racjonalnej antybiotykoterapii w praktyce lekarza rodzinnego, przedsatwiono podstawowe wiadomości dotyczące mechanzimu działania, podziału, spektruum przeciwbakteryjnego, wskazań i przeciwwskazań działań niepożądanych linkozamidów i tetracyklin.


  38/230

  Tytuł oryginału: Postępowanie lekarza opieki podstawowej z chorym po przebyciu ostrego zapalenia trzustki.
  Autorzy: Dzieniszewski Jan, Jarosz Mirosław
  Źródło: Stand. Med. Lek. Rodz. 2002: 3 (1) s.18, 20-22, bibliogr. 5 poz.
  Sygnatura GBL: 313,625

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (poz) styka się z chorym na ostre zapalenie trzustki (OTZ) w okresie ostrego początku choroby, oraz w okresie rekonwalescencji po opuszczeniu szpiatala. W pierwszym okresie istotne znaczenie ma znajomość symptomatologii dla trafnego rozpoznania choroby i skierowania pacjenta do szpitala. Znacznie jednak ważniejsze jest postępowanie z chorym, po opuszczeniu szpitala. Lekarz poz powinien zapoznać sie dokładnie z przebiegiem choroby, a w szczególności wyjaśnić następujące kwestie. 1/ Jaką postać ozt przebył pacjent (obrzękową, martwiczą)? 2/ Czy były powikłania wielonarządowe i jakie? 3/Czy ustalono czynnik etiologiczny i czy został usunięty podczas pobytu w szpitalu? 4/ Czy chory przebył leczenie operacyjne i jaki był jego zakres? 5/ Czy jest niewydolność z zewnątrz i wewnątrzwydzielnicza trzustki?. Omówiono niezbędne badania biochemiczne i obrazowe, jakie należy wykonać w czasie kontrolnych wizyt (badanie kliniczne), USG, morfologię krwi, glikemię, aktywność aminotransferaz, aktyność ŕ-amylaza we krwi, bilirubina we krwi), co może ułatwić wczesne rozpoznanie późnych powiklań (torbiele, niewydolność zewnątrz i wewnątrzwydzielnicza). Omówiono zasady postępowania dietetycznego u pacjentów po przebyciu ozt wv 1-2 miesiące po wypisaniu ze szpitala, zwracając uwagę na różnice w postępowaniu u chorych po przebyciu zapalenia obrzękowego a martwiczego, oraz zapewnienie chorym odpowiedniego zbezpieczenia energetyczno-białkowego i supklementację witamin rozpuszczalnych w tłuszcach. Zwrócono uwagę na zasdy postępowania...


  39/230

  Tytuł oryginału: Wziewne á2-mimetyki w leczeniu astmy oskrzelowej u dzieci.
  Tytuł angielski: Inhaled á2- mimetics in treatment of bronchial asthma in children.
  Autorzy: Doniec Zbigniew
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (12) s.696, 698-704, tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • toksykologia
 • immunologia
 • farmacja
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy omówiono aktualną klasyfikację, mechanizm działania á-2 mimetyków a także ich działania niepożądane. Przedstawiono grupę leków o krótkim i szybkim działaniu oraz o długim działaniu. Zwrócono uwagę na właściwości leków łączących cechy preparatów szybko i długo działających (leki szybko i długo działające). Omówiono aktualne miejsce á-2 mimetyków w zaleceniach leczenia astmy oskrzelowej u dzieci. Wskazano na nowe możliwości i korzyści "leczenia dostosowanego" oraz zastosowania nowych preparatów systemów inhalacyjnych o udoskonalonych właściwościach.


  40/230

  Tytuł oryginału: Biegunki poantybiotykowe związane z zakażeniem C. difficile.
  Tytuł angielski: Diarrhoea associated with C.difficile infection after antibiotic treatment.
  Autorzy: Wieczyńska Jolanta, Kamińska Wanda, Dzierżanowska Danuta
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (12) s.706, 708-716, bibliogr. 71 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • mikrobiologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Clostridium difficle jest najczęściej izolowanym patogenem związanym ze szpitalną biegunką poantybiotykową. Charakterystyczną dla tego zakażenia postacią kliniczną jest rzekomobłoniaste zapalenie okrężnicy. Za rozwój zmian zapalnych odpowiadają toksyny bakteryjne. Najczęściej stosowanymi lekami są metronidazol i wankomycyna, podawane doustnie. Zakażenie charakteryzuje się tendencją do nawrotów. Zapobieganie polega na ograniczeniu stosowania antybiotyków o szerkim spektrum, podawaniu probiotyków oraz przestrzeganiu higieny zwłaszca w szpitalu, gdzie C. difficile może być przenoszone horyzontalnie poprzez ręce personelu.


  41/230

  Tytuł oryginału: Standardy postępowania w bólach głowy u dzieci i młodzieży.
  Tytuł angielski: Guidelines on management (diagnosis and treatment) of headches in children and adolescents.
  Autorzy: Dilling-Ostrowska Ewa
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (12) s.717-722, bibliogr. 29 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przedstawiono klasyfikację bólów głowy u dzieci, obraz kliniczny, najczęściej występujące rodzaje bólu z uwzględnieniem patomechanizmu oraz diagnostyki różnicowej i postępowania terapeutycznego.


  42/230

  Tytuł oryginału: Standardy medyczne w urazach układu nerowego u dzieci.
  Tytuł angielski: Nervous system injuries in children - medical standards.
  Autorzy: Kaciński Marek
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (12) s.723-734, il., tab., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Autor przedstawił zasadniczne elementy postępowania diagnostycznego i terapeutycznego w urazach ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego u noworodków i dzieci starszych. Zamieścił algorytmy postępowania w urazach mózgu i rdzenia kręgowego. Poruszył niektóre zagadnienia profilaktyki, a także społecznych i ekonomicznych następstw urazów.


  43/230

  Tytuł oryginału: Przedwczesne dojrzewanie płciowe - postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne.
  Tytuł angielski: Precocious puberty - diagnostic procedures and therapeutic management.
  Autorzy: Pniewska-Siark Barbara, Nogal Paweł, Lewiński Andrzej
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (12) s.735-744, il., tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przedwczesne dojrzewanie płciowe stanowi istotny problem endokrynologii dziecięcej. Może być objawem choroby bezpośrednio zagrażającej zdrowiu i życiu, na przykład w przypadku choroby nowotworowej, a z drugiej strony może być także izolowanym objawem nie wymagającym leczenia, a tylko obserwacji. Zawsze jednak wymaga diiagnostyki i podjęcia właściwego postępowania terapeutycznego - na odpowiednim szczeblu referencyjnym opieki zdrowotnej.


  44/230

  Tytuł oryginału: Fakomatozy.
  Tytuł angielski: Phacomatoses. P. 2.
  Autorzy: Miklaszewska Mieczysława
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (12) s.745-748, il., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W artykule omówiono melanofaktomatozy: znamię Ota i znamię Ito, melanoblastozę nerwowo-skórną Touraine'a, faktomatozy z obecnością plam soczewicowatych: zespół LEOPARD, zespół Moynahana, Zespół Toraine'a (lentiginosis centrofacialis neurodystrophica), zespół Peutza Jeghersa oraz jedyną fakomatozę naczyniową zespół niebieskich pęcherzyków gumiastych (blue rubber blen nevus syndrome). Znamię Ota (nevus fuscoceruleus ophtalmomaxillaris) i znamię Ito (nevus fuscoceruleus acromiodeltoideus) różnią się lokalizacją zmian skórnych. W obu obecne są zaburzenia o.u.n. Zespoły te mogą współistnieć u tego samego chorego, występują u Azjatów, głównie u Japończyków. W melanoblastozie nerwowo-skórnej Touraine'a omówiono zmiany skórne oraz skutki neurologiczne przy zajęciu zmianami barwnikowymi opon miękkich. Zwrócono uwagę na możliwośc zezłośliwienia zmian barwnikowych w tych trzech jednostkach w kierunki melanoma. Przy omawianiu fakomatoz z obecnością plam soczewicowatych zwrócono uwagę na znamionowy charakter tych plam w przeciwienstwie do plam soczewicowatych słonecznych i starczych. W zespole LEOPARD wyjaśniono znaczenie tego akronimu. Przedstawiono obraz kliniczny rzadkiego zespołu Peuutza-Jegghersa, w którym obecne są plamy soczewicowate i polipy przewodu pokarmowego, obraz kliniczny zespołu Touraine'a (lentiginosis centrofacialis neurodystrophica) z bardzo charakterystycznym wyglądem twarzy i zaburzeniami o.u.n. Jako ostatni omówiono zespół niebieskich pęcherzyków gumiastych (blue rubber bled nevus syndrome), niezwykle charakterystyczne cechy...


  45/230

  Tytuł oryginału: Profilaktyczna opieka zdrowotna nad pracującymi : procedury przeprowadzania badań profilaktycznych osób narażonych na wybrane czynniki chemiczne nieuwzględnione we "Wskazówkach metodycznych w sprawie badań profilaktycznych pracowników"
  Autorzy: Wągrowska-Koski Ewa, Nowakowska Bożena, Soćko Renata, Czerczak Sławomir
  Źródło: - Łodź, Oficyna Wydaw. Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera 2002, 94, [2] s. : tab., bibliogr. 60 poz., 21 cm.
  Sygnatura GBL: 735,958

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • medycyna pracy
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • standard


  46/230

  Tytuł oryginału: Zasady rozpoznawania i leczenia mukowiscydozy. Stanowisko Polskiej Grupy Roboczej Mukowiscydozy przy Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego.
  Autorzy: Bożkowa Krystyna, Cichy Wojciech, Jarosz Jadwiga, Książyk Janusz, Łukasik Maria, Mazurczak Tadeusz, Milanowski Andrzej, Nowakowska Anna, Orlik Teresa, Pawlik Jacek, Piotrowski Robert, Pogorzelski Andrzej, Prusak Jarosław, Sands Dorota, Skorupa Wojciech, Stolarczyk Anna, Teysseire Mikołaj, Walkowiak Jarosław, Wierzbicka Martyna, Witt Michał, Żebrak Jerzy
  Źródło: Świat Med. Farm. 2002 (1) s.29-36, tab.
  Sygnatura GBL: 313,638

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Mukowiscydoza (ang. cystic fibrosis) jest najczęstszą, uwarunkowaną genetycznie chorobą monogenową, dziedziczącą się autosomalnie recesywnie.


  47/230

  Tytuł oryginału: Przyczyny i skutki kataru.
  Autorzy: Samoliński Bolesław, Gotlib Tomasz, Szczęsnowicz-Dąbrowska Paulina, Krajewski Marek, Rzepkowska Małgorzata
  Źródło: Świat Med. Farm. 2002 (1) s.37-44
  Sygnatura GBL: 313,638

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Zaburzenia czynności nosa prowadzą do złego samopoczucia, dyskomfortu fizycznego i psychicznego, zapalenia zatok przynosowych, zapaleń oskrzeli i astmy.


  48/230

  Tytuł oryginału: Profilaktyka i leczenie zakażeń WZW typu B u chorych dializowanych.
  Autorzy: Sułowicz Władysław, Radziszewski Andrzej
  Źródło: Świat Med. Farm. 2002 (1) s.45-48, il.
  Sygnatura GBL: 313,638

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wirusowe zapalenie wątroby typu B stanowi poważny problem epidemiologiczny w Stacjach Dializ. W latach 70-, około 50 proc. leczonych hemodializami było nosicielami wirusa B. Dzięki wprowadzeniu szczepień ochronnych oraz wdrożeniu szeroko pojętych zasad profilaktyki z wydzieleniem oddzielonych stanowisk dla tej grupy pacjentów oraz redukcji do minimum przetoczeń krwi odsetek chorych hemodializowanych w Polsce z dodatnim antygenem HBs waha się od 5 do 15 proc. W leczeniu zakażenia wirusem B obok interferonu, którego efektywność jest stosunkowo niska stosuje się również lamiwudynę, która znacznie poprawiła wyniki leczenia oraz jest lepiej tolerowana przez pacjentów.


  49/230

  Tytuł oryginału: Światowa strategia rozpoznawana, leczenia i prewencja przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. Raport NHLBI/WHO.
  Opracowanie edytorskie: Mejza Filip (Tł.), Gajewski Piotr (tł.).
  Źródło: Med. Prakt. 2002 wyd. spec. 1 s.5-98, il., tab., bibliogr. [przy rozdz.]
  Sygnatura GBL: 312,921

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  50/230

  Tytuł oryginału: Organizacja opieki specjalistycznej w zakresie gastroenterologii w Polsce.
  Autorzy: Socha Jerzy, Ryżko Józef
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (3) supl.: Wybrane zagadnienia gastroenterologii dziecięcej s.4-6, il.
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia
 • organizacja ochrony zdrowia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  51/230

  Tytuł oryginału: Pojęcie normy auksologicznej (rozwojowej), jej interpretacja i postępowanie w praktyce pediatrycznej i lekarza rodzinnego.
  Autorzy: Krawczyński Marian
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (3) supl.: Wybrane zagadnienia gastroenterologii dziecięcej s.7-21, il., tab., bibliogr. 14 poz.
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono trudności interpretacyjne "normy auksologicznej", jej rodzaje i metody oceny oraz konieczność wydzielania pogranicza normy, zwłaszcza dla celów diagnostyczno-klinicznych.


  52/230

  Tytuł oryginału: Niedożywienie.
  Autorzy: Łyszkowska Małgorzata
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (3) supl.: Wybrane zagadnienia gastroenterologii dziecięcej s.22, 24-27, il., tab., bibliogr. 8 poz.
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Niedożywienie jest procesem wynikającym z niedostosowania pokarmu (ilość, jakość, droga podania) do naturalnych potrzeb i możliwości chorego. Przyczyny niedożywienia to niedostateczna podaż pokarmu lub wzrost potrzeb białkowo-energetycznych, zaburzenia trawienia, wchłaniania, wykorzystywania substratów na poziomie komórkowym oraz zwiększone straty pokarmowe. Zaburzenia rozwoju fizycznego, psychicznego, trofiki wszystkich tkanek, zaburzenia metaboliczne to powikłania przewlekłego niedożywienia. Diagnostyka chorych niedożywionych zależy od przyczyny jaka ten stan wywoła i jakie objawy mu towarzyszą.


  53/230

  Tytuł oryginału: Ostra biegunka - diagnostyka i leczenie.
  Autorzy: Szajewska Hanna, Mrukowicz Jacek, Albrecht Piotr
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (3) supl.: Wybrane zagadnienia gastroenterologii dziecięcej s.28-36, il., tab., bibliogr. 9 poz.
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Ostra biegunka to trwający nie dłużej niż 10-14 dni stan znamiennego zwiększenia liczby wypróżnień w ciągu doby w porównaniu do poprzedniego okresu u danego dziecka i(lub) zmiana konsystencji stolca na płynną lub półpłynną. Do najczęstrzych jej przyczyn należą wirusowe i bakteryjne zakażenia przewodu pokarmowego oraz zatrucie egzotoksynami bakterii; rzadziej choroba wynika z zarażenia pierwotniakami. U większości dzieci bez niedoboru odporności diagnostyka mikrobiologiczna nie jest konieczna. Podstawowym sposobem leczenia jest nawadnianie dożylne i/lub doustne (w zależności od stopnia odwodnienia) oraz wczesna realimentacja z zastosowaniem pożywienia podawanego przed zachorowaniem. W większości przypadków ostra biegunka ustępuje samoistnie i nie wymaga stosowania leków przeciwdrobnoustrojowych. Nieuzasadnione jest stosowanie u dzieci leków przeciwbiegunkowych.


  54/230

  Tytuł oryginału: Postępowanie diagnostyczno-lecznicze w biegunce przewlekłej.
  Autorzy: Popińska Katarzyna, Stolarczyk Anna, Socha Jerzy
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (3) supl.: Wybrane zagadnienia gastroenterologii dziecięcej s.37-38, 40-43, il., tab., bibliogr. 10 poz.
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Na przestrzeni ostatnich 20 lat nastąpiła zmiana onbszaru klinicznego biegunek przewlekłych. Obserwujemy zmniejszenie częstości występowania biegunki poinfekcyjnej oraz zmiany obrazu klinicznego alergii i celiakii. Postępowanie diagnostyczne opiera się na danych z wywiadu oraz systemie testów przesiewowych i potwierdzających. Postępowanie kliniczne jest kompleksowe: podstawą jest zastosowanie leczenia dietetycznego w oparciu o dietę eliminacyjną ze wspomaganiem w niektórych przypadkach chemioterapeutykiem lub probiotykiem. Leczenie w poszczególnych zespołach chorobowych jest odmienne, dostosowane do specyfiki postaci biegunki. W grupie pacjentów z przewlekłą biegunką o charakterze sekrecyjnym rokowanie często jest poważne, śmiertelność sięga ok. 5 proc.


  55/230

  Tytuł oryginału: Zasady postępowania diagnostyczno-leczniczego i profilaktycznego w alergii i nietolerancji pokarmowej u dzieci i młodzieży.
  Autorzy: Kaczmarski Maciej, Maciorkowska Elżbieta, Semeniuk Janusz
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (3) supl.: Wybrane zagadnienia gastroenterologii dziecięcej s.44, 46-48, 50, 52, 54, tab., bibliogr. 4 poz.
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przedstawiono organizację diagnostyki i możliwości terapii na poszczególnych poziomach opieki nad dzieckiem. Szczególną uwagę zwrócono na leczenie dietetyczne i farmakologiczne.


  56/230

  Tytuł oryginału: Projekt standardów postępowania diagnostycznego i leczenia dietetycznego w celiakii.
  Autorzy: Karczewska Krystyna, Czerwionka-Szaflarska Mieczysława, Rujner Jolanta, Nowowiejska Bożena
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (3) supl.: Wybrane zagadnienia gastroenterologii dziecięcej s.55-56, 58-62, il., bibliogr. 25 poz.
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  57/230

  Tytuł oryginału: Projekt standardów postępowania diagnostycznego i leczenia dietetycznego w celiakii.
  Autorzy: Socha Jerzy, Kunachowicz Hanna, Gregorek Hanna, Okolska Grażyna, Stolarczyk Anna, Wojtasik Anna
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (3) supl.: Wybrane zagadnienia gastroenterologii dziecięcej s.63, tab., bibliogr. 5 poz.
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  58/230

  Tytuł oryginału: Zaparcia stolca u dzieci - postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne.
  Autorzy: Ryżko Józef
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (3) supl.: Wybrane zagadnienia gastroenterologii dziecięcej s.64-70, il., tab., bibliogr. 11 poz.
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono charakterystykę zaparć stolca u dzieci, ich diagnostykę i postępowanie terapeutyczne. Najlepsze efekty przynosi leczenie kompleksowe polegające na stosowaniu diety bogatoresztkowej, farmakoterapii, ćwiczeń rytmu defekacji, a w uzasadnionych przypadkach również ćwiczeń biofeedback. Jednocześnie zwrócono uwagę na właściwe postępowanie wychowawcze z dzieckiem z zaparciem stolca.


  59/230

  Tytuł oryginału: Nieswoiste zapalenia jelit u dzieci.
  Opracowanie edytorskie: Ryżko Józef (Oprac.).
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (3) supl.: Wybrane zagadnienia gastroenterologii dziecięcej s.71-72, 74-78, tab., bibliogr. 11 poz.
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono charakterystykę, kryteria diagnostyczne oraz wytyczne leczenia dietetycznego, farmakoterapii oraz wskazania do leczenia chirurgicznego nieswoistych zapaleń jelit, opracowane przez Sekcję ds. Nieswoistych Zapaleń Jelit przy Polskim Towarzystwie Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci.


  60/230

  Tytuł oryginału: Czynnościowe bóle brzucha u dzieci - algorytm postępowania diagnostycznego.
  Autorzy: Fyderek Krzysztof, Sładek Małgorzata
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (3) supl.: Wybrane zagadnienia gastroenterologii dziecięcej s.79-82, il., bibliogr. 3 poz.
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przedstawiono sposób postępowania diagnostycznego w czynnościowych bólach brzucha u dzieci. Algorytm został opracowany na podstawie II rzymskiej klasyfikacji czynnościowych schorzeń przewodu pokarmowego oraz w oparciu o postanowienia spotkania roboczego Sekcji Motoryki Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci.


  61/230

  Tytuł oryginału: Kompleksowe postępowanie terapeutyczne w bólach brzucha u dzieci.
  Autorzy: Ryżko Józef
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (3) supl.: Wybrane zagadnienia gastroenterologii dziecięcej s.83-88, bibliogr. 36 poz.
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Praca przedstawia charakterystykę zespołów należących do grupy czynnościowych bólów brzucha. Przedstawiono wytyczne postępowania ogólnego, dietetycznego, farmakologicznego oraz zastosowania psychoterapii i technik psychoterapeutycznych w leczeniu tych dolegliwości.


  62/230

  Tytuł oryginału: Ostre zapalenie trzustki u dzieci.
  Autorzy: Teisseyre Mikołaj, Barra Ewa
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (3) supl.: Wybrane zagadnienia gastroenterologii dziecięcej s.89-94, il., bibliogr. 31 poz.
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono przyczyny ostrego zapalenia trzustki (o.z.t.) u dzieci, badania laboratoryjne i obrazowe konieczne do potwierdzenia rozpoznania. Przedstawiono czynniki prognostyczne ciężkości przebiegu choroby, zasady leczenia uwzględniające metody zachowawcze, endoskopowe i chirurgiczne. Zaproponowano algorytm postępowania w o.z.t. u dzieci.


  63/230

  Tytuł oryginału: Przewlekle zapalenie trzustki u dzieci.
  Autorzy: Teisseyre Mikołaj, Barra Ewa
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (3) supl.: Wybrane zagadnienia gastroenterologii dziecięcej s.95-96, 98-101, il., tab., bibliogr. 23 poz.
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono przyczyny przewlekłych zapaleń trzustki (p.z.t.) u dzieci z podziałem na dwie postacie: wapniejące i zaporowe p.z.t. Uwzględniono rolę czynników genetycznych w etiopatogenezie p.z.t. W diagnostyce opisano badania obrazujące i czynnościowe. Zwrócono uwagę na znaczenie endoskopii zarówno w rozpoznawaniu jak i leczeniu p.z.t. u dzieci. Zaproponowano algorytm postępowania u dzieci z p.z.t.


  64/230

  Tytuł oryginału: Krwawienia z przewodu pokarmowego u dzieci.
  Autorzy: Teisseyre Mikołaj
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (3) supl.: Wybrane zagadnienia gastroenterologii dziecięcej s.102, 104-107, il., tab., bibliogr. 14 poz.
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono przyczyny krwawień z przewodu pokarmowego u dzieci z uwzględnieniem wieku pacjentów. Omówiono badania diagnostyczne: laboratoryjne, endoskopowe, izotopowe. Przedstawiono postępowanie lecznicze (farmakologiczne, endoskopowe, chirurgiczne), ze szczególnym uwzględnieniem krwawienia z żylaków przełyku. Zaproponowano algorytm postępowania w krwawieniach z górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego.


  65/230

  Tytuł oryginału: Postępowanie z refluksem żołądkowo-przełykowym u dzieci.
  Autorzy: Fyderek Krzysztof
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (3) supl.: Wybrane zagadnienia gastroenterologii dziecięcej s.108, 110, 112-115, il., tab., bibliogr. 6 poz.
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Refluksem żołądkowo-przełykowym (r.ż.-p.) nazywamy każde mimowolne cofanie się zawartości żołądka do przełyku. Gdy r.ż.-p. jest widoczny na zewnątrz, mówimy wtedy o ulewaniach. Blisko połowa niemowląt między 2 a 8 miesiącem życia ulewa. Z czasem zjawisko to ustępuje samoistnie pomiędzy 10 a 12 miesiącem życia ulewa tylko 5 proc. dzieci. U nielicznych niemowląt dochodzi do zmian w samym przełyku i powikłań ogólnych takich jak np. zahamowanie przyrostu masy ciała, objawy z układu oddechowego czy nerwowego. Wtedy taki refluks nazywamy patologicznym, czyli chorobą refluksową. U dzieci starszych mogą pojawić się poza wymiotami, ulewaniami także objawy takie jak ból lub pieczenie w klatce piersiowej, zgaga. Niekiedy choroba refluksowa może przebiegać skrycie, a objawy są nietypowe, np. astma. W przypadku niemowląt postępowanie lecznicze, z uwagi na przemijający charakter objawów, zwykle polega na pouczeniu rodziców i zmianie diety. U dzieci powyżej 2 roku życia postępowanie diagnostyczno-lecznicze jest zbliżone do tego u ludzi dorosłych. Tradycyjnie obejmuje ono zmianę stylu życia, następnie zastosowanie leków zobojętniających, prokinetyków, antagonistów receptora H2 (H2RA) i blokerów pompy protonowej (PPI). Obecnie coraz popularniejsza staje się "terapia schodząca" (step down), w której, po wstępnym rozpoznaniu choroby refluksowej, kurację rozpoczyna się od H2RA czy PPI.


  66/230

  Tytuł oryginału: Choroba wrzodowa u dzieci - rozpoznawanie i leczenie.
  Autorzy: Celińska-Cedro Danuta
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (3) supl.: Wybrane zagadnienia gastroenterologii dziecięcej s.116-119, il., tab., bibliogr. 7 poz.
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Choroba wrzodowa to heterogenna grupa schorzeń różniących się etiopatogenezą i przebiegiem, których wspólnym ogniwem jest powstanie trawiennego ubytku w obrębie błony śluzowej żołądka lub dwunastnicy w wyniku zaburzenia równowagi między działaniem czynników agresywnych i obronnych. Podstawowym objawem jest ból głowy lub po posiłkach, występujący w nocy, o charakterze nawracającym lub stałym. U części pacjentów pierwszym istotnym objawem choroby jest krwawienie z przewodu pokarmowego. Najczęstszymi powikłaniami choroby wrzodowej jest krwawienie i perforacja. Podstawowym badaniem diagnostycznym jest endoskopia z pobraniem wycinków w kierunku zakażenia Helicobacter pylori. Leczenie musi być kompleksowe i obejmować wpływ na czynniki środowiskowe, postępowanie farmakologiczne i ewentualnie chirurgiczne.


  67/230

  Tytuł oryginału: Postępowanie w zakażeniu Helicobacter pylori u dzieci.
  Autorzy: Celińska-Cedro Danuta
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (3) supl.: Wybrane zagadnienia gastroenterologii dziecięcej s.120, 122, bibliogr. 5 poz.
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Badania w kierunku zakażenia Helicobacter pylori u dzieci powinny być wykonywane wtedy, gdy objawy sugerują istnienie choroby organicznej. W celach diagnostycznych nie należy wykonywać badań serologicznych. Eradykacja jest szczególnie wskazana w przypadku stwierdzenia choroby wrzodowej i przewlekłego zapalenia błony śluzowej żołądka. Zaleca się stosowanie trójlekowych schematów terapeutycznych z podawaniem leków dwukrotnie w ciągu doby przez 7 dni.


  68/230

  Tytuł oryginału: Zasady postępowania w chemicznych oparzeniach przełyku i żołądka u dzieci.
  Autorzy: Celińska-Cedro Danuta
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (3) supl.: Wybrane zagadnienia gastroenterologii dziecięcej s.123-125, bibliogr. 10 poz.
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Skutkiem połknięcia przez dziecko substancji żrącej jest martwica błony śluzowej przewodu pokarmowego, grożąca krwawieniem i perforacją. Bezpośrednio po tym incydencie polecane jest podanie do wypicia płynów obojętnych w celu rozcieńczenia czynnika uszkadzającego. Najczęściej popełnianym błędem w doraźnej pomocy jest prowokowanie wymiotów i próba neutralizacji połkniętej substancji roztworami o wyraźnie różniącym się pH. Szybkie rozpoznanie zakresu zmian i wdrożenie właściwego leczenia zmniejsza ryzyko wystąpienia odległych powikłań, z których najpoważniejszym jest zwężenie przełyku.


  69/230

  Tytuł oryginału: Postępowanie z ciałami obcymi w obrębie przewodu pokarmowego u dzieci.
  Autorzy: Ignyś Iwona, Celińska-Cedro Danuta
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (3) supl.: Wybrane zagadnienia gastroenterologii dziecięcej s.126-132, il., bibliogr. 11 poz.
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Ciała obce w przewodzie pokarmowym u dzieci stanowią problem nie tyle diagnostyczny co terapeutyczny. W pracy przedstawiono rodzaje ciał obcych oraz sposób postępowania w zależności od ich rodzaju i lokalizacji. Wskazano na konieczność zebrania dokładnego wywiadu, wykonania badań radiologicznych celem wyboru sposobu postępowania i ustalenia czasu oraz techniki ewakuacji, jak również możliwości powikłań. Opracowanie powstało na podstawie doświadczeń własnych autorek oraz przeglądu literatury. Zasadnicze jego punkty były przedyskutowane na posiedzeniu Naukowo-Szkoleniowym Grupy Endoskopowej Sekcji Gastroenterologii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego w 1998 r. w Bystrem.


  70/230

  Tytuł oryginału: Standardy postępowania w przewlekłej niewydolności jelit.
  Autorzy: Łyszkowska Małgorzata
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (3) supl.: Wybrane zagadnienia gastroenterologii dziecięcej s.133-137, il., tab., bibliogr. 5 poz.
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przewlekła niewydolność jelit powoduje, że zwykły, fizjologiczny sposób źywienia jest niemożliwy lub niewystarczający. Zależnie od stopnia uszkodzenia czynności przewodu pokarmowego konieczne jest specjalistyczne leczenie żywieniowe zapewniające prawidłowy rozwój dziecka i funkcjonowania jego organizmu. Leczenie żywieniowe to: całkowite lub częściowe żywienie pozajelitowe, żywienie drogą przewodu pokarmowego przez przetoki odżywcze, zgłębniki nosowo-żołądkowe, nosowo-jelitowe lub żywienie drogą doustną przy pomocy specjalnie ilościowo i jakościowo zmodyfikowanych diet. Poza leczeniem żywieniowym chorzy ci wymagają wyrównania gospodarki wodno-elektrolitowej, kwasowo-zasadowej, wnikliwej analizy odpowiedniej podaży makro-, mikroelementów i witamin. Inny omawiany problem to brak możliwości stosowania doustnych szczepień przeciw poliomyelitis oraz okresowa kontrola diagnostyczna ze względu na wysokie ryzyko powikłań typowych dla przewlekłej niewydolności jelit: zaburzenia mineralizacji kości, cholestaza, kamica żółciowa, kamica moczowa, dysbakterioza jelitowa.


  71/230

  Tytuł oryginału: Zasady rozpoznawania i leczenia mukowiscydozy.
  Autorzy: Bożkowa Krystyna, Cichy Wojciech, Jarosz Jadwiga, Książyk Janusz, Łukasik Maria, Mazurczak Tadeusz, Milanowski Andrzej, Nowakowska Anna, Orlik Teresa, Pawlik Jacek, Piotrowski Robert, Pogorzelski Andrzej, Prusak Jarosław, Sands Dorota, Skorupa Wojciech, Stolarczyk Anna, Teisseyre Mikołaj, Walkowiak Jarosław, Wierzbicka Martyna, Witt Michał, Żebrak Jerzy
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (3) supl.: Wybrane zagadnienia gastroenterologii dziecięcej s.138, 140-146, tab.
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przedstawiono diagnostykę mukowiscydozy, zasady leczenia farmakologicznego i dietetycznego. Podkreślono rolę suplementacji enzymami trzustkowymi oraz kompleksowego leczenia zapaleń oskrzelowo-płucnych.


  72/230

  Tytuł oryginału: Biopsja jelita cienkiego. Wskazania, przeciwwskazania, technika wykonania i powikłania.
  Autorzy: Popińska Katarzyna, Cielecka-Kuszyk Joanna, Socha Jerzy
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (3) supl.: Wybrane zagadnienia gastroenterologii dziecięcej s.147-149, bibliogr. 11 poz.
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przedstawiono wskazania i przeciwwskazania do biopsji jelita cienkiego, technikę wykonania zabiegu, ocenę histopatologiczną oraz powikłania.


  73/230

  Tytuł oryginału: Zastosowanie cyklosporyny w chorobach układu pokarmowego.
  Autorzy: Socha Jerzy, Pawłowska Joanna, Popińska Katarzyna, Ryżko Józef, Woźniak Małgorzata
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (3) supl.: Wybrane zagadnienia gastroenterologii dziecięcej s.150-151, il., bibliogr. 10 poz.
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono wskazania do leczenia cyklosporyną w wybranych chorobach przewodu pokarmowego, nie poddających się leczeniu.


  74/230

  Tytuł oryginału: Standard postępowania pielęgniarskiego w badaniu rektoskopowym u dzieci.
  Autorzy: Bakowska Marta, Romańczuk Wrzesław
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (3) supl.: Wybrane zagadnienia gastroenterologii dziecięcej s.152-153
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia
 • pielęgniarstwo

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  75/230

  Tytuł oryginału: Standard postępowania pielęgniarskiego w badaniu endoskopowym (panendoskopia) w znieczuleniu miejscowym.
  Autorzy: Bakowska Marta, Romańczuk Wrzesław
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (3) supl.: Wybrane zagadnienia gastroenterologii dziecięcej s.154-155
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • pielęgniarstwo
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • standard


  76/230

  Tytuł oryginału: Przygotowanie dziecka do badania koloskopowego.
  Autorzy: Cymerman Elżbieta
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (3) supl.: Wybrane zagadnienia gastroenterologii dziecięcej s.156
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia
 • pielęgniarstwo

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  77/230

  Tytuł oryginału: Standard opieki pielęgniarskiej nad dzieckiem z cewnikiem do całkowitego żywienia pozajelitowego.
  Autorzy: Podemska Maryla
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (3) supl.: Wybrane zagadnienia gastroenterologii dziecięcej s.157-158
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia
 • pielęgniarstwo

  Typ dokumentu:
 • standard


  78/230

  Tytuł oryginału: Zmiana opatrunku przy ujściu cewnika do żywienia pozajelitowego.
  Autorzy: Podemska Maryla
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (3) supl.: Wybrane zagadnienia gastroenterologii dziecięcej s.159
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • standard


  79/230

  Tytuł oryginału: Standardy postępowania w cukrzycy typu 2 - założenia ogólne.
  Autorzy: Jasik Mariusz, Karnafel Waldemar
  Źródło: Stand. Med. Lek. Rodz. 2002: 3 (7/8) s.410, 412, bibliogr. 8 poz.
  Sygnatura GBL: 313,625

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wczesne rozpoznanie cukrzycy, optymalne jej wyrównanie metaboliczne i właściwe leczenie stanowią szczególnie istotne aspekty opieki diabetologicznej wymagające postępowania zgodnie ze standardami opartymi na dowodach (EBM).


  80/230

  Tytuł oryginału: Diagnostyka choroby niedokrwiennej serca w cukrzycy.
  Autorzy: Jasik Mariusz, Dęmbe Krzysztof, Karnafel Waldemar
  Źródło: Stand. Med. Lek. Rodz. 2002: 3 (7/8) s.427-433, il., bibliogr. 15 poz.
  Sygnatura GBL: 313,625

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Cukrzyca wywiera istotny wpływ na zwiększenie zapadalności, chorobowości i śmiertelności z powodu choroby niedokrwiennej serca. Nietypowe objawy i odmienny przebieg choroby opóźniają rozpoznanie choroby niedokrwiennej serca u chorych na cukzycę. Szczególne znaczenie w tej grupie osób ma szczegółowa diagnostyka w celu wczesnego rozpoznania choroby.


  81/230

  Tytuł oryginału: Standardy leczenia dietetycznego u pacjentów z cukrzycą.
  Autorzy: Dęmbe Krzysztof, Jasik Mariusz, Karnafel Waldemar
  Źródło: Stand. Med. Lek. Rodz. 2002: 3 (7/8) s.434-436, bibliogr. 7 poz.
  Sygnatura GBL: 313,625

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Stosowanie prawidłowej diety u pacjentów z cukrzycą odgrywa ważną rolę w wyrównaniu metabolicznym cukrzycy i prewencji powikłań. Określając dobowy jadłospis należy na początku określić zapotrzebowanie energetyczne biorąc pod uwagę: wiek, płeć, masę ciała, tryb życia, aktywność fizyczną. Węglowodany powinny być głównym źródłem energii, dostarczać 55-60 proc. całkowitego zapotrzebowania kalorycznego, tłuszcze 30 proc., w tym tłuszcze nasycone mniej niż 10 proc., tłuszcze zawierające kwasy tłuszczowe jednonienasycone 10-15 proc., tłuszcze zawierające wielonienasycone kwasy tłuszczowe do 7 proc., a białka 10-20 proc. dobowego zapotrzebowania energetycznego. Należy rekomendować przede wszystkim węglowodany złożone oraz produkty bogate w włókno pokarmowe. Podaż cholesterolu powinna być ograniczona do 300 gramów. W celu uproszczenia układania składu diety wprowadzono pojęcie wymiennika węglowodanowego (WW), który zawiera taką ilość produktu spożywczego wyrażonego w gramach lub miarach kuchennych, która zawiera 10 gramów węglowodanów. W przypadku wystąpienia nefropatii cukrzycowej należy ograniczyć podaż białka do 0,8 g/kg masy ciała.


  82/230

  Tytuł oryginału: Znaczenie badań cytologicznych we wczesnej diagnostyce raka płuca.
  Autorzy: Domagała-Kulawik Joanna
  Źródło: Stand. Med. Lek. Rodz. 2002: 3 (9) s.469-474, il., tab., bibliogr. 9 poz.
  Sygnatura GBL: 313,625

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Rozpowszechnienie raka płuca jest nadal bardzo duże, a rokowanie poważne. Rozpoznanie opiera się na badaniu mikroskopowym fragmentu nowotworu. Badania cytologiczne mogą zastąpić badania wycinka tkankowego i w wielu przypadkach przyspieszyć i uprościć diagnostykę. Należy do nich badanie wydzieliny oskrzelowej, wymazu szczoteczkowego z oskrzela, biopsji ciankoigłowej guza lub przerzutu. Wybór metody zależy od położenia guza i jego dostępności. Badanie cytologiczne umożliwia potwierdzenie złośliwego charakteru zmiany jak również pozwala ustalić typ histologiczny i zróżnicować raka drobno- i niedrobnokomórkowego.


  83/230

  Tytuł oryginału: Badania wysiłkowe w diagnostyce chorób układu oddechowego.
  Autorzy: Przybyłowski Tadeusz
  Źródło: Stand. Med. Lek. Rodz. 2002: 3 (9) s.485-491, il., tab., bibliogr. 12 poz.
  Sygnatura GBL: 313,625

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Badania wysiłkowe stosowane w pneumonologii mogą mieć postać prostych testów takich jak 6 minutowy test chodzenia lub kompleksowych badań na bieżni ruchomej lub na cykloergometrze. Do najistotniejszych wskazań do wykonania takiego testu należą: Zgłaszane przez chorego upośledzenie tolerancji wysiłku, duszność wysiłkowa, ocena stopnia zaawansowania przewlekłych schorzeń układu oddechowego oraz ocena stopnia ryzyka zabiegu operacyjnego. Badania wysiłkowe są stosunkowo bezpieczne, częstotliwość zgonu oceniana jest na od 0 do 5/100 000 przeprowadzonych badań. Podczas typowego płucno-sercowego testu wysiłkowego prowadzony jest zapis: EKG, wysycenia krwi tętniczej tlenem, ciśnienia tętniczego krwi, parametrów wentylacji oraz pochłaniania tlenu i wydalania dwutlenku węgla. W większości systemów analiza parametrów odbywa się w systemie breath by breath. Najistotniejszym parametrem oceniającym reakcję organizmu na wysiłek jest maksymalne pochłanianie V O2maks.


  84/230

  Tytuł oryginału: Krwiomocz - wiodącym objawem wielu poważnych schorzeń urologicznych.
  Autorzy: Antoniewicz Artur A., Szymański Michał
  Źródło: Stand. Med. Lek. Rodz. 2002: 3 (9) s.492-498, il., tab., bibliogr. 1 poz.
  Sygnatura GBL: 313,625

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • standard
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Krwiomocz makroskopowy (czerwone zabarwienie moczu) jest jednym z podstawowych i wiodących objawów wskazujących na istotną patologię w zakresie dróg moczowych. Poniższe opracowanie stworzone jest w oparciu o najnowszą wiedzę urologiczną dotyczącą przyczyn, diagnostyki i sposobów leczenia krwiomoczu. Ma ona na celu zwiększenie zrozumienia problemu i lepszą współpracę pomiędzy lekarzami pierwszego kontaktu a urologami, co pozwoli na szybszą i profesjonalną pomoc chorym dotkniętym tym problemem. Chcielibyśmy położyć szczególny nacisk na poważne traktowanie krwiomoczu w przypadku jego rzeczywistego wystąpienia, ze względu na duże prawdopodobieństwo istnienia choroby nowotworowej. Zalecamy przeprowadzenie diagnostyki krwiomoczu w warunkach poradni lekarza pierwszego kontaktu.


  85/230

  Tytuł oryginału: Przewlekły kaszel u dzieci - przyczyny, diagnostyka różnicowa, zasady leczenia.
  Autorzy: Bręborowicz Anna
  Źródło: Stand. Med. Lek. Rodz. 2002: 3 (9) s.500, 502-507, il., tab., bibliogr. 15 poz.
  Sygnatura GBL: 313,625

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Kaszel jest jednym z naturalnych mechanizmów obronnych dróg oddechowych, ale równocześnie jest jednym z najczęstszych objawów chorobowych. Najczęstszą przyczyną kaszlu ostrego są zakażenia układu oddechowego, złożone są natomiast przyczyny kaszlu przewlekłego. U każdego chorego należy ocenić sytuację kliniczną, charakter i okoliczności występowania kaszlu, czynniki ryzyka w tym potencjalne szkodliwości w środowisku domowym. Do podstawowych badań diagnostycznych należą: RTG klatki piersiowej, badanie laryngologiczne, ocena wykładników reakcji zapalnej oraz badanie czynnościowe układu oddechowego. W wielu przypadkach postępowanie to nie pozwala jednak na ustalenie przyczyny kaszlu i konieczna jest szczegółowa wielokierunkowa diagnostyka specjalistyczna.


  86/230

  Tytuł oryginału: Postępowanie w chorobach infekcyjnych worka spojówkowego.
  Autorzy: Omulecki Wojciech, Ginter Anna, Michalska Joanna
  Źródło: Świat Med. Farm. 2002 (4/5) s.33-34, 36, 38-40, bibliogr. 8 poz. - m
  Sygnatura GBL: 313,638

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  87/230

  Tytuł oryginału: Postępowanie u kobiet w ciąży chorujących na astmę oskrzelową.
  Autorzy: Kazimierczak Andrzej
  Źródło: Świat Med. Farm. 2002 (4/5) s.41-46, bibliogr. 19 poz.
  Sygnatura GBL: 313,638

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża


  88/230

  Tytuł oryginału: Niepłodność - aktualne standardy postępowania.
  Tytuł angielski: Sterility - current management standards.
  Autorzy: Sobieszczańska-Jabłońska Antonina, Cajdler-Łuba Agata, Smyczyńska Joanna, Karbownik Małgorzata, Lewiński Andrzej
  Źródło: Nowa Klin. 2002: 9 (5/6) s.517-521, bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,015

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono szereg zagadnień związanych zarówno z diagnostyką, jak i leczeniem niepłodności. Sposób postępowania zależy od przyczyn niepłodności. Postępowanie zachowawcze w leczeniu niepłodności było, jest i nadal będzie postępowaniem właściwym. Należy jednak rozważyć, kiedy i jak leczyć oraz jak długo stsować leczenie zachowawcze, a kiedy techniki rozrodu wspomaganego.

  Streszczenie angielskie: We present the complexity of problems concerned with both diagnosis and therapy of sterility. The management depends on the cause of sterility. Conservative management in infertility therapy is the appropriate mode. We have to consider, when and how to treat and how long to continue therapy with conservative management and when with assisted reproductive techniques.


  89/230

  Tytuł oryginału: Wytyczne profilaktyki i leczenia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej.
  Opracowanie edytorskie: Łopaciuk Stanisław (Oprac.), Zawilska Krystyna (oprac.), Torbicki Adam (oprac.), Niżankowski Rafał (oprac.), Jaeschke Roman (oprac.), Gajewski Piotr (oprac.), Bała Małgorzata (oprac.).
  Źródło: Med. Prakt. 2002 (5) supl. s.1-27, tab. - Oprac. na podst. dokumentu z VI Konferencji American College of Chest Physicians (Chest 2001; 119(1) supl.) oraz wytycznych European Society of Cardiology (Eur. Heart J. 2000; 21 : 1301-1336)
  Sygnatura GBL: 312,921

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  90/230

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Klasyfikacja zaleceń. Profilaktyka przeciwzakrzepowa i leczenie zakrzepicy w różnych stanach klinicznych. VI wytyczne American College of Chest Physicians].
  Autorzy: Jaeschke Roman, Gajewski Piotr
  Źródło: Med. Prakt. 2002 wyd. spec. 2 s.15, ` - Tł. artyk. z czas. Chest 2001; 119 suppl.
  Sygnatura GBL: 312,921

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • standard
 • list i notatka


  91/230

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Heparyna niefrakcjonowana i heparyny drobnocząsteczkowe. Mechanizmy działania, farmakokinetyka, dawkowanie, monitorowanie, skuteczność i bezpieczeństwo stosowania. Profilaktyka przeciwzakrzepowa i leczenie zakrzepicy w różnych stanach klinicznych. VI wytyczne American College of Chest Physicians].
  Autorzy: Łopaciuk Stanisław
  Źródło: Med. Prakt. 2002 wyd. spec. 2 s.27-28 - Tł. artyk. z czas. Chest 2001; 119 suppl.
  Sygnatura GBL: 312,921

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • standard
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  92/230

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Leczenie doustnymi antykoagulantami. Profilaktyka przeciwzakrzepowa i leczenie zakrzepicy w różnych stanach klinicznych. VI wytyczne American College of Chest Physicians].
  Autorzy: Łopaciuk Stanisław
  Źródło: Med. Prakt. 2002 wyd. spec. 2 s.37-38, bibliogr. 5 poz. - Tł. artyk. z czas. Chest 2001; 119 suppl.
  Sygnatura GBL: 312,921

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • standard
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  93/230

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Leczenie przeciwzakrzepowe w żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej. Profilaktyka przeciwzakrzepowa i leczenie zakrzepicy w różnych stanach klinicznych. VI wytyczne American College of Chest Physicians].
  Autorzy: Łopaciuk Stanisław
  Źródło: Med. Prakt. 2002 wyd. spec. 2 s.67-68, bibliogr. 7 poz. - Tł. artyk. z czas. Chest 2001; 119 suppl.
  Sygnatura GBL: 312,921

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • standard
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  94/230

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Leczenie przeciwzakrzepowe w migotaniu przedsionków. Profilaktyka przeciwzakrzepowa i leczenie zakrzepicy w różnych stanach klinicznych. VI wytyczne American College of Chest Physicians].
  Autorzy: Torbicki Adam, Pasierski Tomasz
  Źródło: Med. Prakt. 2002 wyd. spec. 2 s.70-71, bibliogr. 2 poz. - Tł. artyk. z czas. Chest 2001; 119 suppl.
  Sygnatura GBL: 312,921

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • standard
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  95/230

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Leczenie przeciwzakrzepowe w wadach zastawkowych serca. Profilaktyka przeciwzakrzepowa i leczenie zakrzepicy w różnych stanach klinicznych. VI wytyczne American College of Chest Physicians].
  Autorzy: Torbicki Adam, Pasierski Tomasz
  Źródło: Med. Prakt. 2002 wyd. spec. 2 s.73-74 - Tł. artyk. z czas. Chest 2001; 119 suppl.
  Sygnatura GBL: 312,921

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • standard
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  96/230

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Leczenie przeciwzakrzepowe chorych z mechanicznymi lub biologicznymi protezami zastawek serca. Profilaktyka przeciwzakrzepowa i leczenie zakrzepicy w różnych stanach klinicznych. VI wytyczne American College of Chest Physicians].
  Autorzy: Torbicki Adam, Pasierski Tomasz
  Źródło: Med. Prakt. 2002 wyd. spec. 2 s.77 - Tł. artyk. z czas. Chest 2001; 119 suppl.
  Sygnatura GBL: 312,921

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • standard
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  97/230

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Leki przeciwzakrzepowe w chorobie wieńcowej. Profilaktyka przeciwzakrzepowa i leczenie zakrzepicy w różnych stanach klinicznych. VI wytyczne American College of Chest Physicians].
  Autorzy: Kurpesa Małgorzata
  Źródło: Med. Prakt. 2002 wyd. spec. 2 s.89, 91-92, bibliogr. 4 poz. - Tł. artyk. z czas. Chest 2001; 119 suppl.
  Sygnatura GBL: 312,921

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • standard
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  98/230

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Leczenie przeciwzakrzepowe w miażdżycy tętnic obwodowych. Profilaktyka przeciwzakrzepowa i leczenie zakrzepicy w różnych stanach klinicznych. VI wytyczne American College of Chest Physicians].
  Autorzy: Niżankowski Rafał
  Źródło: Med. Prakt. 2002 wyd. spec. 2 s.94 - Tł. artyk. z czas. Chest 2001; 119 suppl.
  Sygnatura GBL: 312,921

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • standard
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  99/230

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Leczenie przeciwzakrzepowe i trombolityczne niedokrwiennego udaru mózgu. Profilaktyka przeciwzakrzepowa i leczenie zakrzepicy w różnych stanach klinicznych. VI wytyczne American College of Chest Physicians].
  Autorzy: Członkowska Anna
  Źródło: Med. Prakt. 2002 wyd. spec. 2 s.98-99, 110, bibliogr. 3 poz. - Tł. artyk. z czas. Chest 2001; 119 suppl.
  Sygnatura GBL: 312,921

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • standard
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  100/230

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Stosowanie leków przeciwzakrzepowych podczas ciąży. Profilaktyka przeciwzakrzepowa i leczenie zakrzepicy w różnych stanach klinicznych. VI wytyczne American College of Chest Physicians].
  Autorzy: Łopaciuk Stanisław
  Źródło: Med. Prakt. 2002 wyd. spec. 2 s.109-110, bibliogr. 6 poz. - Tł. artyk. z czas. Chest 2001; 119 suppl.
  Sygnatura GBL: 312,921

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • standard
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża


  101/230

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Leczenie przeciwzakrzepowe u dzieci. Profilaktyka przeciwzakrzepowa i leczenie zakrzepicy w różnych stanach klinicznych. VI wytyczne American College of Chest Physicians].
  Autorzy: Łopaciuk Stanisław
  Źródło: Med. Prakt. 2002 wyd. spec. 2 s.116, bibliogr. 6 poz. - Tł. artyk. z czas. Chest 2001; 119 suppl.
  Sygnatura GBL: 312,921

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • standard
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • niemowlęta


  102/230

  Tytuł oryginału: Ostre powikłania cukrzycy u dzieci.
  Tytuł angielski: Acute complications of diabetes mellitus.
  Autorzy: Piontek Elżbieta, Brett-Chruściel Joanna
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (4) supl.: Wybrane zagadnienia diabetologii dziecięcej s.13-19, il., bibliogr. 10 poz.
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Ostrymi powikłaniami cukrzycy nazywamy pojawiające się w wyniku nagłego niedoboru lub nadmiaru insuliny zespoły ciężkich objawów klinicznych, przebiegające z zaburzeniami lub utratą przytomności, będące wynikiem gwałtownych zaburzeń metabolicznych. Zespoły te, w przypadku opóźnienia rozpoznania i niewłaściwego leczenia stanowią zagrożenie życia. W artykule omówiono patogenezę, przebieg kliniczny i leczenie występujących najczęściej u dzieci z cukrzycą typu 1 ostrych powikłań: kwasicy i śpiączki ketonowej, hipoglikemii i śpiączki hipoglikemicznej.


  103/230

  Tytuł oryginału: Standardy rozpoznawania celiakii w cukrzycy typu 1.
  Tytuł angielski: Standards in diagnosis of coeliac disease in diabetes mellitus type 1.
  Autorzy: Rujner Jolanta, Brett-Chruściel Joanna, Piontek Elżbieta
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (4) supl.: Wybrane zagadnienia diabetologii dziecięcej s.37-40, il., tab., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • endokrynologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy podano aktualne poglądy na temat występowania celiakii u chorych na cukrzycę typu 1: postacie kliniczne, postępowanie diagnostyczne i leczenie.


  104/230

  Tytuł oryginału: Współczesne postępowanie diagnostyczne i lecznicze w dysraficznych wadach rdzeniowych.
  Tytuł angielski: Contemporary diagnosis and treatment in spinal dysraphic malformations.
  Autorzy: Nowakowska Katarzyna
  Źródło: Pediatr. Prakt. 2002: 10 (3) : Problemy chirurgii dziecięcej s.49-53, tab., bibliogr. 6 poz., sum. - Sesja naukowa z okazji XXX-lecia Instytutu Pediatrii AM w Poznaniu pt. Problemy chirurgii dziecięcej Poznań 2002
  Sygnatura GBL: 306,430

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wady wrodzone ośrodkowego układu nerwowego zwane dysrafiami to jedne z najczęstrzych i najcięższych anomali rozwojowych. W Polsce liczba dzieci urodzonych z wadami cewy nerwowej jest wysoka, stąd zainteresowanie lekarzy wielu specjalności jak najszybszym rozpoznawaniem i jak najskuteczniejszym leczeniem. Celem pracy jest opisanie algorytmu postępowania z płodem i noworodkiem z dysraficzną wadą rdzeniową oraz zaproponowanie leczenia i metod walidacyjnych pacjentów na podstawie analizy klinicznej i specjalistycznych badań dodatkowych. Badaniami katamnestycznymi objęto 84 spośród 241 dzieci z dysraficznymi wadami rdzeniowymi leczonych w Klinice Chirurgii Dziecięcej w latach 1983-1999. Wykonano szczegółową ocenę stanu klinicznego, pogłębioną o wywiady rodzinne i okołoporodowe, oraz badania neuroradiologiczne, neuroelektrofizjologiczne, urodynamiczne i ocenę rozwoju psychoruchowego. Do opracowania statystycznego wykorzystano pakiet statystyczny Statistica v. 5.5 oraz Stat Xact-3. Wyniki badań dowodzą, iż wypracowany wspólnie przez perynatologa, neonatologa, neurochirurga dziecięcego i anestezjologa algorytm postepowania z płodem i noworodkiem pozwala na uzyskanie korzystniejszych wyników leczenia operacyjnego wady dysraficznej, a także towarzyszącej patologii innych układów.


  105/230

  Tytuł oryginału: Laparoskopia - co jest standardem w urologii?
  Opracowanie edytorskie: Sikorski Andrzej (Moder.).
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (4) s.31-34, tab. - 32 Kongres Polskiego Towarzystwa Urologicznego Wrocław 13-15.06. 2002
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • onkologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • standard


  106/230

  Tytuł oryginału: Ureterorenoskopia w leczeniu kamicy moczowodowej.
  Autorzy: Gliniewicz Bartłomiej, Kaliszczak Agata, Taraszkiewicz Norbert
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (4) s.96-98, tab. - 13 Sympozjum Sekcji Endokrynologii i ESWL Polskiego Towarzystwa Urologicznego Szczecin 19.04. 2002
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie
 • standard


  107/230

  Tytuł oryginału: Nowotwory ośrodkowego układu nerwowego w świetle klasyfikacji WHO 2000.
  Tytuł angielski: Tumours of the central nervous system in the light of the WHO 2000 classification.
  Autorzy: Jaskólski Dariusz J., Papierz Wielisław, Rieskie Piotr, Biernat Wojciech, Liberski Paweł. P.
  Źródło: Aktual. Neurol. 2002: 2 (3) s.200-235, il., tab.
  Sygnatura GBL: 313,631

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy tej omawiamy zagadnienia związane z nową klasyfikacja nowotworów ośrodkowego układu nerwowego (oun) ogłoszoną przez WHO w 2000 r. Klasyfikacja ta przyniosła wiele zmian, uwzględnione w niej zostały także nowe jednostki chorobowe, np. glejak struniakowaty (ang. chordoid glioma) czy tłuszczakonerwiak komórkowy móżdżku (ang. cerebellar liponeurocytoma). Klasyfikacja WHO 2000 jest w chwili obecnej obowiązującym standardem. Jednocześnie coraz większą pomoc w zrozumieniu procesów nowotworowych oferuje biologia molekularna: wykrycie dwóch odrębnych dróg powstawania glioblastoma lub glejaków mieszanych jest tego najlepszym przykładem.


  108/230

  Tytuł oryginału: Standardy leczenia ostrego i przewlekłego zapalenia wątroby typu C.
  Autorzy: Juszczyk Jacek
  Źródło: Stand. Med. Lek. Rodz. 2002: 3 (6) s.346, 348-351, bibliogr. 22 poz.
  Sygnatura GBL: 313,625

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • gastroenterologia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Zgodnie z danymi uzyskanymi w różnych ośrodkach hepatologicznych obecnie optymalne efekty w leczeniu przewlekłych wirusowych zapaleń wątroby uzyskuje się przez stosowanie intertferonu-alfa i rybawiryny. Przedstawiono w zarysie wyniki monoterapii (historyczne) i leczenia kombinowanego, uwzględniając pegylowaną postać interferonu-alfa. Artykuł zawiera także standardy rodzime oparte o dane z piśmiennictwa oraz doświadczenia hepatologów polskich, ustalone w roku 2002.


  109/230

  Tytuł oryginału: Krwotok z żylaków przełyku - standardy diagnostyczne i lecznicze.
  Autorzy: Pawlak Jacek, Małkowski Piotr, Michałowicz Bogdan
  Źródło: Stand. Med. Lek. Rodz. 2002: 3 (6) s.352-374, il., tab.
  Sygnatura GBL: 313,625

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: U jednego z dziesięciu pacjentów przyjmowanych w trybie pilnym do szpitala z powodu krwotoku z górnego odcinka przewodu pokarmowego przyczyną krwawienia są żylaki przełyku. Wiadomo, że część chorych umiera przed uzyskaniem kwalifikowanej pomocy. Wskaźnik śmiertelności wynosi 15-18 proc. dla całej grupy chorych krwawiących, a dla chorych krwawiących z żylaków przełyku sięga 30-50 proc. Dane te świadczą o powadze problemu choć istynieją publikacje mówiące o skrajnie niskich (6 proc.) i wysokich (90 proc.) odsetkach zgonów.


  110/230

  Tytuł oryginału: Obturacyjny bezdech podczas snu w codziennej praktyce lekarza.
  Autorzy: Korczyński Piotr, Byśkiniewicz Krzysztof, Chazan Ryszarda
  Źródło: Stand. Med. Lek. Rodz. 2002: 3 (6) s.390-395, il., tab., bibliogr. 9 poz.
  Sygnatura GBL: 313,625

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Obturacyjny bezdech podczas snu to choroba, która dotyczy głównie mężczyzn w średnim wieku z nadwagą lub otyłością. W Polsce na patologiczne chrapanie i bezdechy w czasie snu skarży się kilkaset tysięcy osób, które po wykonaniu badań diagnostycznych mogą być leczone urządzeniami do wytwarzania dodatniego ciśnienia w drogach oddechowych oraz zabiegami operacyjnymi. U chorych z OBPS występuje zwiększone ryzyko chorób układu sercowo-naczyniowego, jednocześnie z powodu nadmiernej senności są częstymi sprawcami wypadków samochodowych.


  111/230

  Tytuł oryginału: Przewodnik leczenia biologicznego zaburzeń depresyjnych Światowej Federacji Towarzystw Psychiatrii Biologicznej (WFSBP).
  Autorzy: Bauer Michael, Whybrow Peter C., Angst Jules, Versiani Marcio, M”ller Hans-Jrgen
  Opracowanie edytorskie: Rożycka Maria (tł.), Rzewuska Małgorzata (tł.).
  Źródło: Farmakoter. Psychiatr. Neurol. 2002 (1) s.5-89, il., tab., bibliogr. s. 50-66 + s. 83-89
  Sygnatura GBL: 306,385

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • tłumaczenie
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  112/230

  Tytuł oryginału: Zalecenia Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego i Amerykańskiego Kolegium Kardiologów odnośnie do zapobiegania zawałom mięśnia sercowego i zgonom u pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego na tle miażdżycy: aktualizacja z roku 2001.
  Autorzy: Smith, jr Sidney C., Blair Steven N., Bonow Robert O., Brass Lawrence M., Cerqueira Manuel D., Dracup Kathleen, Fuster Valentin, Gotto Antonio, Grundy Scott M., Houston Miller Nancy, Jacobs Alice, Jones Daniel, Krauss Ronald M., Mosca Lori, Ockene Ira, Pasternak Richard C., Pearson Thomas, Pfeffer Marc A., Starke Rodman D., Taubert Kathryn A.
  Źródło: Stand. Med. Lek. Rodz. 2002: 3 (5) s.280, 282, 284-287, tab., bibliogr. 33 poz.
  Sygnatura GBL: 313,625

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  113/230

  Tytuł oryginału: Priapizm - współczesne poglądy.
  Autorzy: Ostrowski Ireneusz, Palec Tadeusz, Antoniewicz Artur A., Borówka Andrzej
  Źródło: Stand. Med. Lek. Rodz. 2002: 3 (5) s.295-307, il., tab., bibliogr. 22 poz.
  Sygnatura GBL: 313,625

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • standard
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Priapizm - przedłużony wzwód prącia, trwający dłużej niż 4-6 godzin. Wyróżnia się 2 główne typy priapizmu; priapizm o "wysokim przepływie" krwi (high-flow) - przekrwienny oraz priapizm o "niskim przepływie" (low-flow) - niedokrwienny - zastoinowy. Na skutek przedłużającego sie niedokrwienia dochodzi do obumierania komórek nabłonka i tkanki mięśniowej ciał jamistych. Konsekwencją tego stanu jak nietrudno przewidzieć, jest impotencja. W urologii stanowi stan naglący. Dość często do przetrwałego wzwodu dochodzi po zastosowaniu iniekcji do ciał jamistych (ICI) leków wywołujących wzwód w przypadku impotencji. Pwikłanie to zdarza się po zastosowaniu papaweryny (10 proc.) i mieszaniny papaweryny z fentolaminą (7 proc.). Tępy uraz krocza jest najczęstszą przyczyną priapizmu "wysokoprzepływowego". skutkiem takiego urazu jest przetoka pomiędzy tętnicą jamistą a ciałem jamistym, co prowadzi do przedłużonego wzwodu prącia, pojawiającego się zazwyczaj po pewnym czasie od zdarzenia. Zmiany wsteczne w obrębie śródbłonka naczyń i zatok oraz beleczek mięśniowych pojawiają się w ciągu 24 godzin od wystąpienia patologicznego wzwodu, natomiast do martwicy tych struktur dochodzi w ciągu 48 godzin od zachorowania. Akceptowanym pierwszorzutowym leczeniem priapizmu typu "low-flow" jest aspiracja krwi z ciał jamistych i przepłukanie ich solą fizjologiczną. Jeżeli po dwukrotnej próbie irygacji wzwód nie ustąpi, wówczas należy zastosować powtarzalne iniekcje leków sympatykomimetycznych. Leczenie chirurgiczne jest alternatywą, do zastosowania której należy uciec się w przypadku niepowodzenia leczenia zachowawczego...


  114/230

  Tytuł oryginału: Insulinoma - postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne.
  Autorzy: Steciwko Andrzej, Kurpas Donata
  Źródło: Stand. Med. Lek. Rodz. 2002: 3 (5) s.320-324, il., bibliogr. 14 poz.
  Sygnatura GBL: 313,625

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawiają charakterystykę insulinoma - najczęstszego guza wewnątrzwydzielniczego trzustki, stanowiącego duży problem diagnostyczny i terapeutyczny nie tylko dla specjalisty, ale i lekarza rodzinnego. Celem opracowania jest zwrócenie uwagi na ten problem kliniczny, czego efektem bedzie jak najszybsze skierowanie chorego do dalszej diagnostyki i leczenia specjalistycznego. Autorzy przedstawiają etiopatomechanizm oraz symptomatologię, a także podają standardy postępowania diagnostycznego. Określają główne problemy trudnej w praktyce diagnostyki różnicowej insulinoma. Skupiają się także na najnowszych metodach terapii z podkreśleniem ich skuteczności oraz związanych z nimi objawów ubocznych.


  115/230

  Tytuł oryginału: Ocena kontroli przebiegu astmy.
  Autorzy: Chazan Ryszarda
  Źródło: Stand. Med. Lek. Rodz. 2002: 3 (5) s.325-328, bibliogr. 8 poz.
  Sygnatura GBL: 313,625

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Zgodnie z zaleceniem National Asthma Education and Prevention Program (NAEPP) stopień ciężkości astmy oceniany jest na podstawie : nasilenia objawów, potrzeby stosowania leków doraźnie rozszerzających drogi oddechowe, dawki stosowanych glikokortykosteroidów wziewnych oraz konieczność stosowania glikokortykosteroidów doustnych. Najprostszą metodą obiektywnie oceniającą ograniczenia drożności dróg oddechowych oraz pozwalającą określić stopień odwracalności zmian chorobowych są badania czynnościowe układu oddechowego (spirometria z próbą rozkurczową). Nie zawsze objawy i badania czynnościowe korelują ze stopniem nadreaktywności dróg oddechowych i nasileniem zapalenia alergicznego. Pomocne może okazać się badanie składu komórkowego uzyskanego z plwociny indukowanej i płukania pęcherzykowo-oskrzelikowego oraz określenie profilu cytokin uwalnianych z komórek zapalnych.


  116/230

  Tytuł oryginału: Zaburzenia lipidowe.
  Autorzy: Pasierski Tomasz J.
  Źródło: Stand. Med. Lek. Rodz. 2002: 3 (1) s.23-35, il., tab.
  Sygnatura GBL: 313,625

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Nieprawidłowe stężenia lipidów w surowicy stanowią podstawę rozwoju miażdżycy - najczęściej rozpowszechnionego schorzenia naczyń tętniczych stanowiącego przyczynę ponad połowy zgonów w naszym kraju.


  117/230

  Tytuł oryginału: Rozpoznawanie i leczenie nadciśnienia w cukrzycy.
  Autorzy: Jasik Mariusz, Karnafel Waldemar
  Źródło: Stand. Med. Lek. Rodz. 2002: 3 (1) s.38-44, il., tab., bibliogr. 30 poz.
  Sygnatura GBL: 313,625

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Nadciśnienie tętnicze u chorych na cukrzycę występuje zdecydowanie cześciej w porównaniu z ogólną populacją. Współistnienie nadciśnienia tętniczego i cukrzycy wybitnie zwiększa częstość występowania późnych powikłań cukrzycy, stanowiąc istotną przyczynę umieralaności w tej grupie osób. Diagnostyka chorych na cukrzycę ze współistniejącym nadciśnieniem tętniczym ustalić powinna rodzaj, czynniki ryzyka oraz stopień zaawansowania nadciśnienia tętniczego. Podczas farmakoterpii nadciśnienia tętniczego zapewnić należy uzyskanie pożądanego efektu hipotensyjnego, dobrą tolerancję, bezpieczeństwo, korzystne działania biochemiczne, metaboliczne oraz skuteczne obniżenie czynników ryzyka i ograniczenie powikłań narządowych. Duże znaczenie posiada wczesne i intensywne rozpoczęcie leczenia. Leczenie hipotensyjne w cukrzycy stwarza konieczność jego indywidualizacji. Przyjmuje się, że lekami z wyboru u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym współistniejącym z cukrzycą są inhibitory konwertazy angiotensyny. Stosowanie połączeń lekowych z inhibitorami konwertazy angiotensyny istotnie zwiększa ich skuteczność hipotensyjną.


  118/230

  Tytuł oryginału: Nowe standardy leczenia - antagoniści receptora GP IIb/IIIa w ostrych zespołach wieńcowych.
  Autorzy: Marcinkowski Marek
  Źródło: Świat Med. Farm. 2002 (6) s.17-21, il.
  Sygnatura GBL: 313,638

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  119/230

  Tytuł oryginału: Osteodystrofia nerkowa - diagnostyka.
  Autorzy: Przedlacki Jerzy
  Źródło: Stand. Med. Lek. Rodz. 2002: 3 (2) s.75-86, tab., bibliogr. 34 poz.
  Sygnatura GBL: 313,625

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono problem zaburzeń kostnych u chorych z przewlekłą niewydolnością nerek leczonych w sposób zachowawczy i za pomocą dializ. Omówiono postacie osteodystrofii nerkowej, jej etiologię, objawy kliniczne, sposoby diagnostyki, zwłaszcza nieinwazyjnej. Zaproponowano schematy postępowania diagnostycznego dotyczącego zaburzeń kostnych u chorych z przewlekłą niewydolnością nerek.


  120/230

  Tytuł oryginału: Model standardu jednostkowego procesu farmakoterapii.
  Autorzy: Paprocki Maciej
  Źródło: Stand. Med. Lek. Rodz. 2002: 3 (2) s.87-92, il., bibliogr. 8 poz.
  Sygnatura GBL: 313,625

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wobec dynamicznego wzrostu kosztów farmakoterapii, wzrostu kosztów przytłaczającego pacjentów, kasy chorych i budżet państwa, wzrostu stającego się problemem społecznym i politycznym, należy intensywnie szukać możliwości ograniczania tych kosztów. Jednym z istotnych kierunków niezbędnych działań wydaje się racjonalizowanie stosowanej farmakoterapii. Projekt modelu standardu jednostkowego procesu farmakoterapii - procesu potraktowanego jako proces informacyjno-decyzyjny - jest propozycją metodologicznego usprawnienia.


  121/230

  Tytuł oryginału: Penicyliny - zasady stosowania w praktyce lekarza rodzinnego.
  Autorzy: Nitsch-Osuch Aneta, Wardyn Andrzej
  Źródło: Stand. Med. Lek. Rodz. 2002: 3 (2) s.93-101, tab., bibliogr. 12 poz.
  Sygnatura GBL: 313,625

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • farmacja
 • otorynolaryngologia
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Jak często bywa w dyscyplinach pionierskich, do epokowego odkrycia, które zrewolucjonizowało leczenie zakażeń, przyczynił się przypadek. W 1928 roku szkocki lekarz Aleksander Fleming zauważył, że wzrost kolonii gronkowca złocistego znajdującego się obok pleśni został zahamowany. Szukając wyjaśnienia przyczyn tego zjawiska, badacz stwierdził, że właściwości bakteriobójcze ma substancja wydzielana przez grzyb mależący do rodzaju Penicyllinum znajdujący się w pleśni. Substancję tę nazwał penicyliną. Badanai nad penicyliną prowadzone były systematycznie, ale dopiero w czasie II wojny światowej nadano im szeroki zasięg (potrzebowano bowiem skutecznego leku do zwalczania zakażeń u żołnierzy). W 1940 roku trzech naukowców: Aleksander Fleming, Howard Florey i Ernest Chaim otrzymali benzylopenicylinę w postaci oczyszczonej oraz ustalili miarę, wedle której określano wartość leczniczą, nadając jej nazwę "jednostki oksfordzkiej". Za pracę nad lekiem trzej badacze uhonorowani zostali Nagrodą Nobla w dziedzinie medycyny w 1945 roku.


  122/230

  Tytuł oryginału: Współczesne poglądy na leczenie zakażeń układu moczowego - spojrzenie patogenetyczne.
  Autorzy: Matuszkiewicz-Rowińska Joanna
  Źródło: Stand. Med. Lek. Rodz. 2002: 3 (2) s.102, 104, 106, 108, 110-117, 119-124, il., tab., bibliogr. 47 poz.
  Sygnatura GBL: 313,625

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Zakażenia układu moczowego należą do najczęściej spotykanych zakażeń bakteryjnych u ludzi. Artykuł ten przedstawia najnowsze poglądy na ich leczenie, z uwzględnieniem patogenetycznego tła choroby. Omówiono tu kolejno zakażenia nie powikłane i powikłane zarówno dolnego, jak i górnego odcinka, w tym stwarzające najwięcej problemów zakażenia narwacające, oraz zakażenia w różnych, szczególnych sytuacjach klinicznych: u kobiet w ciąży, kobiet po menopauzie, mężczyzn z chorobami gruczołu krokowego, osób z koniecznością utrzymywania cewnika w drogach moczowych, chorych z cukrzycą, niewydolnością nerek i po przeszcepieniu nerki. Na końcu przedstawiono aktualne poglądy na temat postępowania w przypadku bakteriomoczu bezobjawowego.


  123/230

  Tytuł oryginału: Zapewnienie jakości w radioterapii - przykład realizacji wybranych procedur krajowych zaleceń dotyczących kontroli aparatu Selectron LDR/MDR stosowanego w brachyterapii.
  Tytuł angielski: Quality assurance in radiotherapy-execution of selected quality assurance procedures of the national re-commendations for the Selectron LDR/MDR brachy-therapy unit.
  Autorzy: Barańczyk Remigiusz, Lesiak Jan, Byrski Edward, Rozwadowska-Bogusz Bożena, Góra Eleonora, Kołodziejczyk Aneta, Waligórski Michał
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 supl. 4: II Krakowskie Warsztaty Inżynierii Medycznej s.5-9, il., tab., bibliogr. 6 poz., sum. - 2 Krakowskie Warsztaty Inżynierii Medycznej Kraków 25-26.04. 2002
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • radiologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • standard

  Streszczenie polskie: Cel: Ocena przejrzystości opisów procedur kontrolnych przedstwionych w zaleceniach kontroli jakości aparatu Selectron LDR/MDR stosowanego w brachyterapii, opracowanych w Centrum Onkologii, Oddział w Krakowie (COOK). Ocena stopnia trudności technicznego wykonania oraz czytelności dokumentowania wyników każdej z zaproponowanych procedur kontrolnych. Metoda: Dokument "Krajowy - zaleceniaa dot. kontroli aparatów stosowanych w brachyterapii: aparat Selectron LDR/MDR" zawiera opis procedur kontrolnych, sugerowane kryteria tolerancji, wykaz wyposażenia niezbędnego do ich wykonania wraz z propozycją z zakresu czynności i odpowiedzialności personelu przeprowadzającego kontrolę jakości aparatu. W pracy omówiono tekst zaleceń oraz podano przykłady realizacji wybranych procedur kontrolnych wykonanych na terenie Kliniki Ginekologii Onkolol. COOK, gdzie zlokalizowany jest aparat Selectron LDR/MDR. Wyniki i wnioski: Wykonując testy kontroli jakości aparatu Selectron LDR/MDR określone w Zaleceniach stwierdzono, że: a opisy procedur są jednoznaczne i klarowne; b) system kontroli jest spójny i obejmuje zagadnienia, które mają wpływ na bezpieczne i dokładne przeprowadzenie aplikacji źródeł promieniotwórczych; c) zaproponowane arkusze kontrolne są przydatne, a informacje w nich zawarte dają pełny obraz sprawności aparatu.

  Streszczenie angielskie: Aim: To verify the clarity of QA procedure descriptions developed at the Centre of Oncology in Kraków within the comprehensive Quality Assurance programme for the LDR/MDR after-loading brachytherapy unit, proposed as a national recomendation. The ease of execution and the completeness of reporting were evaluated for all of the prososed QA procedures. Method: "Krajowy - zalecenia dotyczące kontroli aparatów stosowanych w brachyterapii: aparat Selectron LDR/MDR" (National Recommendations for Quality Assurance in Brachytherapy: Selectron LDR/MDR afterloading brachytherapy unit) document contains the proposed chain of responsibility of personnel involved in the QA program, a short description of the QA recommended procedures, suggested tolerance criteria, and a list of equipment required to perform the procedures. In the paper we discuss this document and illustrate the execution QA tests performed at the Clinic of Gynaecological Oncology of the Oncology Centre in Kraków where a Selectron LDR/MDR unit is aplied clinically. Results and conclusions: After concluding QA tests for the Selectron LDR/MDR brachytherapy unit, we conclude that: a) the description of the QA procedures is clear and unequivocal; b) the proposed QA system is coherent and contains all the information required for safee and precise application of radioactive sources; and c) the reporting sheets and tables are comprehensive, informative and consistent.


  124/230

  Tytuł oryginału: Zakażenie wirusem nabytego niedoboru odporności (HIV) i zespół nabytego niedoboru odporności (AIDS) u dzieci.
  Autorzy: Rudkowski Zbigniew, Szenborn Leszek, Prandota-Schoepp Aleksandra
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (5) s.281-295, il., tab., bibliogr. 18 poz.
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • aIDS

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • niemowlęta

  Streszczenie polskie: Przedstawiono aktualne poglądy na etiologię, epidemiologię i patologię oraz leczenie zakażeń HIV u dzieci w oparciu o dane międzynarodowe, własne doświadczenie oraz zgodne z zaleceniami Krajowego centrum ds. AIDS (Warszawa 2001). Należy zwrócić szczególną uwagę na konieczność wczesnego rozpoznania i leczenia zakażenia HIV u kobiety w ciąży, co pozwoli na bardzo znaczną redukcję ryzyka zkażenia, a tym samym prowadzi do znacznego polepszenia rokowania. Podstawowe leczenie przeciwretrowirusowe musi być uzupełnione leczeniem immunokorekcyjnym oraz profilaktycznym przeciw zakażeniom oportunistycznym. Całe postępewanie zapobiegawcze i diagnostyczne powinno być zgodne z obowiązującymi w kraju standardami.


  125/230

  Tytuł oryginału: Leczenie cukrzycy insulinozależnej (typ 1) u dzieci i młodzieży - zasady podstawowe oraz postępy w terapii i kontroli wyrównania metabolicznego.
  Autorzy: Witkowski Daniel, Piontek Elżbieta
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (5) s.322, 324-328, bibliogr. 17 poz.
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Artykuł poświęcony jest podstawowym zasadom leczenia cukrzycy typu 1 u dzieci. Zwrócono uwagę na postępy w insulinoterapii (m.in. nowe rodzaje insulin, leczenie metodą ciągłego podskórnego wlewu insuliny (CSII). Odpowiednio prowadzona samokontrola (nowoczesne glukometry) oraz nowe metody monitoringu glikemii (CGMS) sprzyjając uzyskaniu dobrego wyrównania metabolicznego cukrzycy. Podkreślono rolę jaką pełni specjalistyczny ośrodek diabetologii dziecięcej w edukacji i kompleksowej opiece nad dzieckiem chorym na cukrzycę.


  126/230

  Tytuł oryginału: Przewlekły kaszel u dzieci - przyczyny, diagnostyka różnicowa, zasady leczenia.
  Autorzy: Bręborowicz Anna
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (4) s.244, 246-251, il., tab., bibliogr. 15 poz.
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Kaszel jest jednym z naturalnych mechanizmów obronnych dróg oddechowych, ale równocześnie jest jednym z najczęstszych objawów chorobowych. Najczęstszą przyczyną klaszlu ostrego są zakażenia układu oddechowego, złożone są natomiast przyczyny kaszlu przewlekłego. U każdego chorego należy ocenić sytuację kliniczną, charakter i okoliczności występowania kaszlu, czynniki ryzyka w tym potencjalne szkodliwości w środowisku domowym. Do podstawowych badań diagnostycznych należą: RTG klatki piersiowej, badanie laryngologiczne, ocena wykładników reakcji zapalnej oraz badanie czynnościowe układu oddechowego. W wielu przypadkach postępowanie to nie pozwala jednak na ustalenie przyczyny kaszlu i konieczna jest szczegółowa wielokierunkowa diagnostyka specjalistyczna.


  127/230

  Tytuł oryginału: Standardy farmakologicznego leczenia padaczki u dzieci.
  Autorzy: Jóźwiak Sergiusz
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (4) s.252, 254, 256-263, tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Autor przedstawia aktualne poglądy na prowadzenie leczenia przeciwpadaczkowego u dzieci. Szczególna uwaga zwrócona została na praktyczne aspekty prowadzonego leczenia. Omówione zostały zagadnienia doboru leku, jego objawów niepożądanych i interakcji.

  Streszczenie angielskie: The author reviews contemporary opinions on antiepileptic traetment in children. Special atention has been paid to practical aspects of conducted treatment. Choice of antiepileptic drug, its side effects and interactions are discussed.


  128/230

  Tytuł oryginału: Schemat postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w orbitopatii tarczycowej.
  Tytuł angielski: Algorithm of diagnostic-therapeutic management in thyroid-associated orbitopathy.
  Autorzy: Bednarek Janusz, Sowiński Jerzy
  Źródło: Endokrynol. Pol. 2002: 53 (4) supl. 1: Konferencja naukowo-szkoleniowa "Orbitopatia tarczycowa" s.59-65, tab., bibliogr. 23 poz., sum. - Konferencja naukowo-szkoleniowa pt. Orbitopatia tarczycowa Poznań 14-15.12. 2001
  Sygnatura GBL: 304,167

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Praca omawia zmiany oczne, obserwowane u pacjentów z chorobą Gravesa-Basedowa ze szczególnym naciskiem na orbitopatię tarczycową. Zaprezentowane są metody oceny stopnia zaawansowania i aktywności orbitopatii tarczycowej wraz z przedstawieniem metod terapii tej choroby. Autorzy podkreślają, że skuteczność leczenia orbitopatii tarczycowej zależy od zastosowania postępowania wielospecjalistycznego na odpowiednim etapie choroby.

  Streszczenie angielskie: The paper discusses eye changes, observed in patients with Graves' disease, with a particular emphasis on thyroid-associated orbitopathy. Evaluation methods of the degree of orbitopathy progression and activity are presented, together with therapeutic methods, applied in cases of the disease. The authors emphasize that the efficacy of thyroid-associated orbitopathy treatment is obtained via multi-branch therapeutic management, applied at an appropriate stage of the disease.


  129/230

  Tytuł oryginału: Strategia postępowania w leczeniu niewydolności serca.
  Tytuł angielski: The strategy of treatment of heart failure.
  Autorzy: Król Jarosław, Dłużniewski Mirosław
  Źródło: Terapia 2002: 10 (9 z. 1) s.17-21, il., tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,048

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The incidence of congestive heart failure (CHF) in the ageing population increases in spite of progress in management of cardiovascular diseases. The diagnosis of diastolic or systolic heart failure is related to hgih mortality. Hypertension, diabetes, ishaemic heart disease and familal history of cardiomyopathy in patients without any symptoms of heart failure are indicationsfor preventive treatment (in some patients with angiotensin-converting enzyme inhibitor). Changes in life-style, diet, controlled physical activity and medicaments: angiotensin-converting enzyme inhibitors, beta-blockers, diuretics and digoxin are recommended in the management of congestive heart failure. When pharmacology is unsuccesssful heart transplantation or implantation of artificial left ventricle is the last chance for patients with CHF.


  130/230

  Tytuł oryginału: Chory po ostrym zespole wieńcowym - rola badań nieinwazyjnych w algorytmie postępowania terapeutycznego.
  Tytuł angielski: Patient after acute coronary syndrome - the noninvasive diagnostic approach.
  Autorzy: Scisło Piotr, Kochanowski Janusz
  Źródło: Terapia 2002: 10 (9 z. 2) s.12-15, il., tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,048

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: One of the most important challenges for the physician is drawing the therapeutic way of a patient after acute coronary syndrome. Our paper shows the main roots of the diagnostic tree in that population. We analyze the weight of routine tests such as classical ecg, echocardiography or scintigraphy and new techniques such as contrast echocardiography.


  131/230

  Tytuł oryginału: Heparyny drobnocząsteczkowe i ich połączenie z lekami przeciwpłytkowymi w ostrych zespołach wieńcowych.
  Tytuł angielski: Low molecular weight heparins in combination with antiplatelet drugs in acute coronary syndromes.
  Autorzy: Kiliszek Marek, Piątkowski Radosław
  Źródło: Terapia 2002: 10 (9 z. 2) s.23-26, il., tab., bibliogr. 32 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,048

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: In the last few years a determined domination could be seen of low molecular weight heparins over unfractionated heparin in the treatment of acute coronary syndromes. Efficacy, safety, convenience of use and even cost-effectivness are well documented in big, randomized tirals. Careful risk assessment of the patients, based on the results of randomized trials allows optimum farmacotherapy. Glycoprotein IIb/IIIa inhibitors are known for a shorter period of time and are not as widely used as low molecular weight heaprins, mostly due to the costs of the therapy. This group of drugs was examined predominantly with unfractionated heparin, but available data let the experts accept its combination with low molecular weight heparins.


  132/230

  Tytuł oryginału: Położnictwo : podręcznik dla położnych i pielęgniarek
  Autorzy: Bręborowicz Grzegorz H., Brzezińska Emilia, Chełkowska Elżbieta, Drews Krzysztof, Dubiel Mariusz, Gadzinowski Janusz, Kempiak Joanna, Kornacki Jakub, Markwitz Wiesław, Nowakowska Dorota, Opala Tomasz, Pięt Małgorzata, Ronin-Walknowska Elżbieta, Ropacka Mariola, Seremak-Mrozikiewicz Agnieszka, Skręt Andrzej, Skrzypczak Jana, Słomko Zbigniew, Słomko Iwona, Sobczak Małgorzata, Spaczyński Marek, Szymankiewicz Marta, Wilczyński Jan
  Opracowanie edytorskie: Bręborowicz Grzegorz H. (red.).
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 476 s. : il., tab., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 736,256

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • standard


  133/230

  Tytuł oryginału: Europejska strategia kształcenia pielęgniarek i położnych - wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia.
  Autorzy: Nowak-Starz Grażyna
  Źródło: Ann. Acad. Med. Lodz. 2002: 43 (2) s.33-48, tab., bibliogr. [7] poz. - Konferencja pt. Kształcenie pielęgniarek i położnych wobec przemian społecznych w Polsce i na świecie Warszawa 07.12. 2001
  Sygnatura GBL: 702,574

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • standard


  134/230

  Tytuł oryginału: Akredytacja uczelni prowadzących kształcenie pielęgniarek i położnych w świetle regulacji ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej.
  Autorzy: Kądalska Ewa
  Źródło: Ann. Acad. Med. Lodz. 2002: 43 (2) s.49-53, il. - Konferencja pt. Kształcenie pielęgniarek i położnych wobec przemian społecznych w Polsce i na świecie Warszawa 07.12. 2001
  Sygnatura GBL: 702,574

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • prawo
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • standard


  135/230

  Tytuł oryginału: Akredytacja gwarancją jakości kształcenia zawodowego pielęgniarek i położnych.
  Autorzy: Wrońska Irena
  Źródło: Ann. Acad. Med. Lodz. 2002: 43 (2) s.54-56, bibliogr. 3 poz. - Konferencja pt. Kształcenie pielęgniarek i położnych wobec przemian społecznych w Polsce i na świecie Warszawa 07.12. 2001
  Sygnatura GBL: 702,574

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • standard


  136/230

  Tytuł oryginału: Rak płuca.
  Autorzy: Rowińska-Zakrzewska Ewa
  Źródło: Stand. Med. Lek. Rodz. 2002: 3 (4) s.210-230, il., tab., bibliogr. 46 poz.
  Sygnatura GBL: 313,625

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przedstawiono dane dotyczące epidemiologii, patogenezy, rozpoznawania, wykrywania i rokowania w raku płuca. Zwrócono uwagę na rolę stanu sprawności chorych, stopnia zaawansowania guza i jego typu histologicznego dla wyboru metody leczenia. Przedstawiono zależność wyników zabiegu operacyjnego od stopnia zaawansowania raka i omówiono leczenie skojarzone. Zaprezentowano wskazania do radioterapii radykalnej i paliatywnej oraz od chemioterapii. Omówiono odrębnie leczenie drobnokomórkowego raka płuca oraz eksperymentalne metody postępowania oparte na znajomości biologii raka.


  137/230

  Tytuł oryginału: Jak poprawnie rozpoznawać białaczki w praktyce lekarza rodzinnego?
  Autorzy: Heleniak Hubert, Detała Andrzej
  Źródło: Stand. Med. Lek. Rodz. 2002: 3 (4) s.231-235, tab., bibliogr. 13 poz.
  Sygnatura GBL: 313,625

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W artykule przedstawiono współczesne zasady rozpoznawania najczęściej występujących białaczek u dorosłych, dostosowując metody diagnostyczne do możliwości lekarza pierwszego kontaktu. Położono szczególny nacisk na ostre białaczki, jak również przewlekłą białaczkę limfatyczną i przewlekłą białaczkę szpikową.


  138/230

  Tytuł oryginału: Standardy rozpoznawania i leczenie stanu astmatycznego.
  Autorzy: Karwat Krzysztof, Chazan Ryszarda
  Źródło: Stand. Med. Lek. Rodz. 2002: 3 (4) s.236-239, bibliogr. 11 poz.
  Sygnatura GBL: 313,625

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Stan astmatyczny, czyli bardzo ciężkie nasilenie astmy nie poddające się leczeniu stanowi stan zagrożenia życia. Rozpoznanie stawia się na podstawie badania podmiotowego i przedmiotowego, w którym ocenia się kilka parametrów oceniających funkcjonowanie układu oddechowego. Rozpoznanie stanu astmatycznego wiąże się z potrzebą natychmiastowego rozpoczęcia intensywnego leczenia i szybkiego skierowania chorego do szpitala, najlepiej dysponującego Oddziałem Intensywnej Terapii. Leczenie polega na tlenoterapii, podawaniu leków z grupy beta-mimetyków w nebulizacjach, glikokortykoidów i leków mukolitycznych. Gdy efektywność tego leczenia jest niedostateczna dołączamy leczenie cholinolitykami, teofiliną czy ewentualnie wspomaganie oddechu i leki zwiotczające. Po opanowaniu stanu astmatycznego chory wymaga stałej terapii glikokortykoidami adekwatnej do przebiegu choroby, leczenia w poradni pneumonologicznej, powinien uczestniczyć w programie edukacyjnym dla chorych na astmę i codziennie kontrolować PEF.


  139/230

  Tytuł oryginału: Stabilna choroba wieńcowa - postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne.
  Autorzy: Jakubowska-Najnigier Maria, Tymińska-Sędek Katarzyna, Opolski Grzegorz
  Źródło: Stand. Med. Lek. Rodz. 2002: 3 (4) s.261-268, tab., bibliogr. 15 poz.
  Sygnatura GBL: 313,625

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • farmacja
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa
 • standard

  Streszczenie polskie: Diagnostyka i leczenie stabilnej choroby wieńcowej stanowi ważny problem w praktyce lekarza rodzinnego. Omówiono najczęściej wykonywane badania diagnostyczne nieinwazyjne (EKG spoczynkowe, elektrokardiograficzną próbę wysiłkową, echokardiografię obciążeniową, badania radioizotopowe) oraz wskazanie do koronarografii. W terapii stabilnej choroby wieńcowej uwzględniono kompleksowe postępowane obejmujące zwalczanie czynników ryzyka oraz leczenie farmakologiczne.


  140/230

  Tytuł oryginału: Nietrzymanie moczu u kobiet - objawy, diagnostyka i leczenie.
  Autorzy: Broś Magdalena, Czajkowski Krzysztof
  Źródło: Stand. Med. Lek. Rodz. 2002: 3 (3) s.144-154, il., bibliogr. 13 poz.
  Sygnatura GBL: 313,625

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Nietrzymanie moczu dotyczy ok. 10-40 proc. kobiet. Najczęstszą postacią nietrzymania moczu, która występuje wśród kobiet jest nietrzymanie moczu wysiłkowe, następnie nietrzymanie moczu z parcia oraz postać mieszana. W diagnostyce nietrzymania moczu konieczne jest dokładne zebranie wywiadu. Badanie ogólnolekarskie, ginekologiczne i proste badanie neurologiczne powinno być przeprowadzone u każdej pacjentki. Ważne jest obiektywne potwierdzenie występowania nietrzymania moczu za pomocą testu kaszlowego, podpaskowego oraz badania urodynamicznego. Leczenie wysiłkowego nietrzymania moczu należy rozpocząć od metod zachowawczych. Przy braku skuteczności wykonuje się leczenie operacyjne. Podstawowym leczeniem nietrzymania moczu z parcia jest stosowanie farmakoterapii - głównie leków cholinolitycznych.


  141/230

  Tytuł oryginału: Standardy postępowania u osób zakażonych Helicobacter pylori.
  Autorzy: Dzieniszewski Jan, Jarosz Mirosław
  Źródło: Stand. Med. Lek. Rodz. 2002: 3 (3) s.155-156, 158-165, tab., bibliogr. 4 poz.
  Sygnatura GBL: 313,625

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • mikrobiologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Helicobacter pylori został uznany za czynnik etiopatogenetyczny wielu chorób żołądka i dwunastnicy. Zmieniło to w istotny sposób zasady postępowania diagnostycznego i leczenia w chorobach górnego odcinka przewodu pokarmowego. Dla ujednolicenia diagnostyki i wskazań do leczenia Helicobacter pylori opracowano w świecie wiele wytycznych (consensusów). Niniejsze standardy dotyczące postępowania diagnostycznego i leczenia oparte są o zalecenia opracowane przez Grupę Roboczą Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii zajmującą się problemami zakażenia Helicobacter pylori.


  142/230

  Tytuł oryginału: Nadciśnienie tętnicze - dane ogólne.
  Autorzy: Symonides Bartosz, Gaciong Zbigniew
  Źródło: Stand. Med. Lek. Rodz. 2002: 3 (3) s.166, 168-190, tab., bibliogr. 24 poz.
  Sygnatura GBL: 313,625

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Artykuł prezentuje w zwięzłej formie podstawowe wiadomości i wybrane, najważniejsze zagadnienia dla lekarza praktyka dotyczące nadciśnienia tętniczego. Omówione zostały m.in.: obowiązujący podział nadciśnienia tętniczego, jego powikłania, zasady postępowania diagnostycznego i terapeutycznego u chorego z nadciśnieniem tętniczym, podstawowe grupy leków hipotensyjnych, zagadnienia indywidualizacji leczenia hipotensyjnego oraz trudne sytuacje kliniczne.


  143/230

  Tytuł oryginału: Gronkowiec złocisty metycylinooporny - jego znaczenie w środowisku szpitalnym.
  Autorzy: Krymska Bożena
  Źródło: Pielęg. Położ. 2002: 44 (2) s.17-19, bibliogr. [6] poz.
  Sygnatura GBL: 311,742

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • standard


  144/230

  Tytuł oryginału: Wytyczne terapii nadciśnienia tętniczego - aktualizacja na 2002 r.
  Autorzy: Gaciong Zbigniew
  Źródło: Nowa Klin. 2002: 9 (13 zjazdowy) s.13071-13073, bibliogr. 9 poz. - 5 Jubileuszowa Szkoła Interny Warszawa-Miedzeszyn 04-06.10. 2002
  Sygnatura GBL: 313,015

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  145/230

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Sposoby farmakologicznego leczenia depresji, zaburzeń afektywnych dwubiegunowych oraz schizofrenii].
  Autorzy: Rzewuska Małgorzata
  Źródło: Med. Prakt. 2002 (11) s.185 - Tł. artyk. z czas. Annals of Internal Medicine 2001; 134 : 47-60
  Sygnatura GBL: 312,921

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • standard
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  146/230

  Tytuł oryginału: Leczenie ostrego i przewlekłego wzw typu C - propozycje standardów.
  Autorzy: Gładysz Andrzej, Inglot Małgorzata
  Źródło: Prz. Epidemiol. 2002: 56 supl. 5: VII Warsztaty Hepatologiczne s.10-15, tab., bibliogr. 14 poz., sum. - 7 Warsztaty Hepatologiczne Ustroń Śląski 15-17.05. 2002
  Sygnatura GBL: 301,250

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono przegląd wyników aktualnych badań klinicznych oraz rekomendacje terapeutyczne dotyczące leczenia ostrego i przewlekłego wzw typu C. Uwzględniono zastosowanie kliniczne nowych form inferferonów alfa - interferonów pegylowanych i wyniki badań potwierdzajacych ich skuteczność terapeutyczną.

  Streszczenie angielskie: There is a overwiew of actual regimens proposed for treatment of acute and hronic hepatitis C. The new formulations of interferon alfa obtained by pegylation - PEG-IFN-s have resulted in improved efficacy as monotherapy and in combination with ribavirin. THe results of clinical trials and therapeutical reccomendations have been presented.


  147/230

  Tytuł oryginału: Nadciśnienie tętnicze naczyniowo-nerkowe u dzieci i młodzieży.
  Autorzy: Wyszyńska Teresa
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (4) s.217-224, il., tab., bibliogr. 21 poz.
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • kardiologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Opisano przyczyny nadciśnienia tętniczego naczyniowo-nerkowego w wieku rozwojowym i objawy sugerujące to rozpoznanie. Podano algorytmy diagnostyczne oraz omówiono postępowanie terapeutyczne i jego wyniki.


  148/230

  Tytuł oryginału: Wrodzona niewydolność układu krwiotwórczego.
  Autorzy: Adamowicz-Salach Anna
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (4) s.225-229, tab., bibliogr. 10 poz.
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem pracy jest przedstawienie jednostek chorobowych związanych z wrodzoną niewydolnością szpiku kostnego, koniecznych badań diagnostycznych oraz możliwości leczniczych.


  149/230

  Tytuł oryginału: Postępownie w zakażeniu Helicobacter pylori u dzieci.
  Autorzy: Celińska-Cedro Danuta
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (4) s.230-231, bibliogr. 5 poz.
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • mikrobiologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Badania w kierunku zakażenia Helicobacter pylori u dzieci powinny być wykonywane wtedy, gdy objawy sugerują istnienie choroby organicznej. W celach diagnostycznych nie należy wykonywać badań serologicznych. Eradykacja jest szczególnie wskazana w przypadku stwierdzenia choroby wrzodowej i przewlekłego zapalenia błony śluzowej żołądka. Zaleca się stosowanie trójlekowych schematów terapeutycznych z podawaniem leków dwukrotnie w ciagu doby przez 7 dni.


  150/230

  Tytuł oryginału: Postępowanie medyczne w raku szyjki macicy.
  Autorzy: Kietlińska Zofia
  Źródło: Ginekol. Prakt. 2002: 10 (6) s.8-10, tab.
  Sygnatura GBL: 313,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • ciąża


  151/230

  Tytuł oryginału: Schemat postępowania diagnostycznego w rozpoznawaniu i leczeniu osteoid osteoma u dzieci.
  Tytuł angielski: A procedural model for the diagnosis and treatment of osteoid osteoma in children.
  Autorzy: Snela Sławomir, Bielak Ryszard, Cnota Henryk, Bilski Paweł
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (6) s.703-707, il., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • onkologia
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy zaproponowano schemat postępowania diagnostycznego przy podejrzeniu zmiany typu osteoid osteoma (kostniak kostnawy) u dzieci. Badanie kliniczne i dokładnie zebrany wywiad sugerują możliwość wystąpienia kostniaka kostnawego. Weryfikacja podejrzenia odbywa się po wykonaniu badania scyntygraficznego kośćca oraz tomografii miejsca występowania zmiany.

  Streszczenie angielskie: The authors propose a procedural model for diagnosing osteoid osteoma in children. Careful clinical examination and a thorough anamnesis can suggest the possibility of osteoid osteoma-like changes. The diagnosis is confirmed after skeleton scintigraphy and computer tomography.


  152/230

  Tytuł oryginału: Standardy postępowania w nadciśnieniu tętniczym.
  Tytuł angielski: Standards in managing hypertension.
  Autorzy: Czarnecki Robert, Adamus Jerzy
  Źródło: Nowa Klin. 2002: 9 (11/12) s.1111-1115, il., tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,015

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Artykuł przedstawia aktualne wytyczne odnośnie rozpoznawania, diagnostyki, leczenia pierwotnego nadciśnienia tętniczego. Omówiono zasady: oceny ryzyka wystąpienia powikłań narządowych nadciśnienia, doboru metod leczenia (farmakologiczna, niefarmakologiczna), doboru leków, oceny skuteczności leczenia.

  Streszczenie angielskie: The article covers guidelines for diagnosis and treatment of essential hypertension. The following aspects are included: risk stratification, treatment methods (pharmacological or non-pharmacological), drug choice, criteria of well controlled hypertension.


  153/230

  Tytuł oryginału: Pojęcie normy auksologicznej (rozwojowej), jej interpretacja i postępowanie w praktyce pediatrycznej i lekarza rodzinnego.
  Autorzy: Krawczyński Marian
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (2) s.78, 80-86, il., tab.
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przedstawiono trudności interpretacyjne "normy auksologicznej", jej rodzaje i metody oceny oraz konieczność wydzielania pogranicza normy, zwłaszcza dla celów diagnostyczno-klinicznych.


  154/230

  Tytuł oryginału: Różnicowanie drgawek (napadów) u dzieci.
  Autorzy: Szwed-Białożyt Barbara, Marszał Elżbieta
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (2) s.88-101, tab., bibliogr. 19 poz.
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono problematykę związaną z różnicowaniem drgawek/napadów u dzieci. Omówiono ostre napady objawowe w tym głównie drgawki gorączkowe, pourazowe i napady anoksemiczne. Dokonano różnicowania drgawek noworodkowych oraz padaczek i zespołów padaczkowych związanych z wiekiem. Przeprowadzono również porównanie napadów: padaczkowych z rzekomopadaczkowymi psychogennymi. W podsumowaniu autorzy podali zalecane postępowanie w celu zróżnicowania napadu drgawkowego.


  155/230

  Tytuł oryginału: Zakażenia układu moczowego.
  Autorzy: Wyszyńska Teresa
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (2) s.102, 104-105, 107-109, il., tab., bibliogr. 12 poz.
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Podano aktualnie obowiązujące kryteria upoważniające do rozpoznania zakażenia układu moczowego, uwzględniające metodę pobierania moczu do badania. Omówiono postępowanie diagnostyczne i sposób leczenia poszczególnych postaci zakażeń układu moczowego.


  156/230

  Tytuł oryginału: Zasady postępowania w chemicznych oparzeniach przełyku i żołądka u dzieci.
  Autorzy: Celińska-Cedro Danuta
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (2) s.114-116, bibliogr. 10 poz.
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Skutkiem połknięcia przez dziecko substancji żrącej jest martwica błony śluzowej przewodu pokarmowego, grożąca krwawieniem i perforacją. Bezpośrednio po tym incydencie polecane jest podanie do wypicia płynów obojętnych w celu rozcieńczenia czynnika uszkadzającego. Najczęściej popełnianym błędem w doraźnej pomocy jest prowokowanie wymiotów i próba neutralizacji połkniętej substancji roztworami o wyraźnie różniącym się pH. Szybkie rozpoznanie zakresu zmian i wdrożenie właściwego leczenia zmniejsza ryzyko wystąpienia odległych powikłań, z których najpoważniejszym jest zwężenie przełyku.


  157/230

  Tytuł oryginału: Wskazania i podstawowe zasady badania manometrycznego przełyku.
  Autorzy: Iwańczak Barbara, Blitek Aleksander
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (2) s.117-121, tab., bibliogr. 13 poz.
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono podział zaburzeń motoryki przełyku, objawy kliniczne, diagnostykę oraz metodykę badania manometrycznego. Omówiono jednorazowe badanie manometryczne przełyku, badanie dolnego zwieracza, trzonu i badanie głównego zwieracza przełyku. Omówiono także 24-godzinną manometrie przełyku. Na zakończenie pracy krótko przedstawiono leczenie zaburzeń motoryki przełyku.


  158/230

  Tytuł oryginału: Postępowanie diagnostyczno-lecznicze w biegunce przewlekłej.
  Autorzy: Popińska Katarzyna, Stolarczyk Anna, Socha Jerzy
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (2) s.122, 124-126, 128-130, il., tab., bibliogr. 10 poz.
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  159/230

  Tytuł oryginału: Standard pielęgnowania pacjenta karmionego przez zgłębnik.
  Autorzy: Jeziołowska Ewa, Kościuk Marzena, Niczyporuk Jadwiga, Miłoszewska Maria
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (2) s.133-135
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  160/230

  Tytuł oryginału: Ewolucja w postępowaniu chirurgicznym w nowotworach jajnika o granicznej złośliwości.
  Tytuł angielski: Evolution of surgical treatments in patients with borderline ovarian tumours.
  Autorzy: Makarewicz-Olszewska Hanna, Emerich Janusz, Kobierski Juliusz
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (11) : Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu s.1021-1026, il., tab., bibliogr. 14 poz., sum. - Konferencja pt. Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu Książ k. Wałbrzycha 20-22.06. 2002
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Analizie poddano grupę 129 chorych z nowotworami jajnika o granicznej złośliwości leczonych w latach 1978-2000 w Klinice Ginekologii AM w Gdańsku. Ocenie poddano typ i zakres wykonanych operacji chirurgicznych. Przeanalizowano wpływ wieku, liczby porodów, stopnia zaawansowania oraz postaci histologicznej na wybór rodzaju operacji pierwotnej. Wykazano zasadność stosowania operacji chirurgicznych oszczędzających u młodych chorych, nie posiadających potomstwa w niezaawansowanych NJGZ.

  Streszczenie angielskie: Objectives: The aim of this study was to evaluate a type and range of primary oepration of patietns with borderline ovarian tumours. Material and Methods: The analysis included 129 patietns operated for ovarian tumours of borderline malignancy in the Gynaecological Department of Medical University of Gdańsk between 1978-2000. The two types of primary operations were defined: conservative and radical. The dependency of type of operation on such factors as age of patients, parity, stage and histological type on was assessed. Results: The group of 42 patietns were treated with conservative surgery and 87 underwent radical treatment. 36 from 42 patients (85,7 p.c.) were treated by USO. A conservative surgery was mainly performed in young patients with mucinous borderline tumor in stage IA. The risk of recurrence was 4.8 p.c. in the gorup of patietns treated conservatively and 8,0 p.c. in group of patietns treated radically. 5-years survival was, 98,2 p.c. and 87,2 p.c. respectively. Conclusions: The type of the primary operation depends on age, parity, stage and histological type of borderline ovarian tumors. A conservative surgery is a proper treatment for young women with borderline ovary tumours in stage Ia. For older, perimenopausal women TAH with BSO is suggested.


  161/230

  Tytuł oryginału: Algorytm postępowania z pacjentem.
  Opracowanie edytorskie: Szostak Wiktor B. (Oprac.), Adamus Jerzy (oprac.), Rywik Stefan (oprac.).
  Źródło: Gab. Pryw. 2002 (4) s.31-33, tab.
  Sygnatura GBL: 306,371

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • standard


  162/230

  Tytuł oryginału: Cukrzyca typu 1 u dzieci i młodzieży.
  Autorzy: Piontek Elżbieta, Brett-Chruściel Joanna
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (1) s.28, 30-37, il., bibliogr. 12 poz.
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Cukrzyca typu 1 (insulinozależna) jest stanem przewlekłej hiperglikemi, spowodowanej postępującą niewydolnością produkujących insulinę komórek á trzustki, powstającym pod wpływem czynników środowiskowych u osób predysponowanych genetycznie. Klinicznie charakteryzuje się hiperglikemią, glikozurią i dużą chwiejnością homeostazy biochemicznej, a nie leczona substytucyjnie prowadzi do kwasicy ketonowej, znacznego stopnia odwodnienia i śpiączki. Cukrzyca typu 1 ujawnia się najczęściej u dzieci i młodzieży oraz u młodych osób dorosłych. W przebiegu cukrzycy dochodzi do przewlekłych powikłań, które objawiają się głównie w postaci zmian naczyniowych, a czas ich wystąpienia zależy od długości trwania choroby, złej kontroli metabolicznej i skłonności osobniczej.


  163/230

  Tytuł oryginału: Zasady pobierania, przesyłania i diagnozowania próbek materiału klinicznego pobranego od ofiar ataku bioterrorystycznego do badań mikrobiologicznych.
  Autorzy: Szych Jolanta, Gut Włodzimierz
  Źródło: Prz. Epidemiol. 2002: 56 supl. 3: Lekarz w obliczu bioteroryzmu s.24-36, tab. - Konferencja naukowo-szkoleniowa pt. Lekarz w obliczu bioterroryzmu Bydgoszcz 26-28.09. 2002
  Sygnatura GBL: 301,250

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  164/230

  Tytuł oryginału: Techniczne problemy wykrywania ataków bioterrorystycznych w rutynowym nadzorze epidemiologicznym.
  Autorzy: Zieliński Andrzej
  Źródło: Prz. Epidemiol. 2002: 56 supl. 3: Lekarz w obliczu bioteroryzmu s.46-54, il., tab. - Konferencja naukowo-szkoleniowa pt. Lekarz w obliczu bioterroryzmu Bydgoszcz 26-28.09. 2002
  Sygnatura GBL: 301,250

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  165/230

  Tytuł oryginału: Postępowanie z ofiarami ataku bioterrorystycznego.
  Autorzy: Kocik Janusz
  Źródło: Prz. Epidemiol. 2002: 56 supl. 3: Lekarz w obliczu bioteroryzmu s.55-62 - Konferencja naukowo-szkoleniowa pt. Lekarz w obliczu bioterroryzmu Bydgoszcz 26-28.09. 2002
  Sygnatura GBL: 301,250

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  166/230

  Tytuł oryginału: Problemy standaryzacji w oznaczeniach immunochemicznych.
  Autorzy: Bobilewicz Dagna
  Źródło: Prz. Epidemiol. 2002: 56 supl. 4: IV Warsztaty Naukowo-Szkoleniowe "10 Biomedica Poland Sp. z o.o." s.34-38, bibliogr. 14 poz. - 4 Warsztaty Naukowo-Szkoleniowe pt. 10. Biomedica Poland Sp. z o.o. Dębe 06-08.06. 2002
  Sygnatura GBL: 301,250

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • standard


  167/230

  Tytuł oryginału: Antybiotyki aminoglikozydowe.
  Autorzy: Dzierżanowska Danuta
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (1) s.38, 40-46, bibliogr. 24 poz.
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • toksykologia
 • mikrobiologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W artykule omówione zostały ogólne właściwości aminoglikozydów, mechanizmy bakteriobójczego działania i spektrum przeciwbakteryjne, mechanizm bakteryjnej oporności, właściwości farmakokinetyczne i zastosowanie kliniczne. Zwrócono też uwagę na możliwości działań toksycznych aminoglikozydów i wzrost tego efektu przy kojarzeniu z innymi lekami. Artykuł zawiera także informacje na temat dawkowania aminoglikozydów jeden raz na dobę. Czytelnik znajdzie również obok sposobu dawkowania preparaty leków zarejestrowanych w Polsce. Pragnę przypomnieć, że dobra praktyka kliniczna wymaga każdorazowo sprawdzenia dawkowania leku zgodnie z informacją zawartą na karcie informacyjnej o leku dołączonej do każdego opakowania. Uwaga ta dotyczy wszystkich leków ordynowanych pacjentowi.


  168/230

  Tytuł oryginału: Diagnostyka i leczenie zespołu Guillain-Barr‚ u dzieci.
  Autorzy: Jóźwiak Sergiusz
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (1) s.53-57, tab., bibliogr. 18 poz.
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Zespół Guillain-Barr‚ jest jedną z najczęstszych przyczyn nagle występujących niedowładów wiotkich. Dramatycznie narastające porażenia mięśni, w tym mięśni oddechowych, stanowią poważne zagrożenie życia. Szybkie wdrożenie odpowiedniego leczenia ma kluczowe znaczenie dla daszego rokowania. Autor przedstawił współczesne poglądy na temat diagostyki, różnicowania oraz możliwości leczniczych w zespole Guillaina-Barr‚ u dzieci.


  169/230

  Tytuł oryginału: Postępowanie z refluksem żołądkowo-przełykowym u dzieci.
  Autorzy: Fyderek Krzysztof
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (1) s.58, 60, 62-65, il., tab., bibliogr. 6 poz.
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Refluksem żołądkowo-przełykowym (r.ż.-p) nazywamy każde mimowolne cofanie się zawartości żołądka do przełyku. Gdy r.ż.-p. jest widoczny nazewnątrz, mówimy wtedy o ulewaniach. Blisko połowa niemowląt między 2 a 8 miesiącem życia ulewa. Z czasem zjawisko to ustępuje samoistnie i pomiędzy 10 a 12 miesiącem życia ulewa tylko 5 proc. dzieci. U nielicznych niemowląt dochodzi do zmian w samym przełyku i powikłań ogólnych takich jak np. zahamowanie przyrostu masy ciała, objawy z układu oddechowego czy nerwowego. Wtedy taki refluks nazywamy patologicznym, czyli chorobą refluksową. U dzieci starszych mogą pojawiać się poza wymiotami, ulewaniami objawy takie jak ból lub pieczenie w klatce piersiowej, zgaga. Niekiedy choroba refluksowa może przebiegać skrycie, a objawy są nietypowe, np. astma. W przypadku niemowlat postępowanie lecznicze, z uwagi na przemijający charakter objawów, zwykle polega na pouczeniu rodziców i zmianie diety. U dzieci powyżej 2 roku życia postępowanie diagnostyczno-lecznicze jest zbliżone do tego u ludzi dorosłych. Tradycyjnie obejmuje ono zmianę stylu życia, następnie zastosowanie leków zobojętniających, prokinetyków, antagonistów receptora H2 (H2RA) i blokerów pompy protonowej (PPI). Obecnie coraz popularniejsza staje się "terapia schodząca" (step down), w której, po wstępnym rozpoznaniu choroby refluksowej, kurację rozpoczyna się od H2RA czy PPL.


  170/230

  Tytuł oryginału: Pojęcie normy auksologicznej (rozwojowej), jej interpretacja i postępowanie w praktyce pediatrycznej i lekarza rodzinnego.
  Autorzy: Krawczyński Marian
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (3) s.147-153, il., tab., bibliogr. 14 poz.
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przedstawiono trudności interpretacyjne "normy auksologicznej", jej rodzaje i metody oceny oraz konieczność wydzielania pogranicza normy, zwłaszcza dla celów diagnostyczno-klinicznych.


  171/230

  Tytuł oryginału: Diagnostyka i leczenie hiperlipidemii u dzieci.
  Autorzy: Cybulska Barbara, Szostak Wiktor B., Walczak Alina
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (3) s.154-159, tab., bibliogr. 21 poz.
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Miażdżyca zaczyna się w dzieciństwie, na co wskazuje wiele badań anatomopatologicznych. W jej rozwoju biorą udział genetyczne i środowiskowe czynniki ryzyka. Należą do nich zaburzenia lipidowe, które mogą być: 1) uwarunkowane rodzinnie (np. rodzinna hipercholesterolemia), 2) zależne od prawidłowego żywienia, nakładającego się na nierozpoznane defekty genetyczne w metabolizmie LDL (hipercholesterolemia poligeniczna) oraz 3) wtórne w związku z otyłością, przyjmowaniem anabolicznych sterydów lub doustnych środków antykoncepcyjnych, czy też obecnością choroby nerek, wątroby, tarczycy lub cukrzycy. Najczęstszą nieprawidłowością gospodarki lipidowej spotykaną u dzieci, tak jak u dorosłych, jest hipercholesterolemia poligeniczna. Istnieje zgodność co do celowości skriningu selektywnego u dzieci, w odniesieniu do wykrywania zaburzeń lipidowych. Badanie w tym kierunku trzeba przeprowadzić, jeśli u rodziców dziecka występuje hipercholesterolemia lub przedwcześnie choroba sercowo-naczyniowa. Za hipercholesterolemię u dzieci uznaje się stężenie całkowitego cholesterolu ň 170 mg/dl (4,4 mmol/l), a cholesterolu LDL ň 110 mg/dl (2,8 mmol/l). Hipertrójglicerydemię rozpoznaje się, jeśli stężenie trójglicerydów przekracza 150 mg/dl (1,7 mmol/l). Pożądane jest zatem osiągnąć u dziecka, w wyniku terapii, poziom LDL-chol 110 mg/dl, jeśli to nie jest możliwe, to można zadowolić się wartością poniżej 130 mg/dl ( 3,4 mmol/l). Pierwszym rodzajem interwencji u dzieci jest dieta. Próbę leczenia wyłącznie dietą prowadzi się przez 6 miesięcy, kontrolując lipidogram po 6 tygodniach i po 3 miesiącach...


  172/230

  Tytuł oryginału: Odra (Morbilli).
  Autorzy: Szenborn Leszek, Rudkowski Zbigniew
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (3) s.160, 162-168, il., tab., bibliogr. 15 poz.
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • mikrobiologia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Odra jest ogólnoustrojową chorobą wirusową o bardzo dużej zakaźności. Człowiek jest jedynym rezerwuarem wirusa odry. Jest to choroba przebiegająca często z powikłaniami, które najczęściej występują u najmłodszych dzieci i dorosłych. W Polsce od 25 lat prowadzi się szczepienia przeciw odrze, jednak co kilka lat dochodzi do epidemii wyrównawczych, w czasie których chorują przede wszystkim młodzież i młodzi dorośli. Zapobieganie p-odrze: wszystkie dzieci powinny być dwukronie szczepione żywą atenuowaną szczepionką p.-odrową, w 15. m. życia i powtórnie po ukończeniu 6. r. życia. Stosuje się szczepionkę monowalentną lub skojarzoną ze szczepionka p-śwince i p-różyczce (MMR). Chociaż obecnie w Polsce lekarz ma niewielką szansę na rozpoznanie odry jako choroby rzadko występującej, to jednak wobec dużej liczby różnych chorób wysypkowych umiejętność zróżnicowania diagnostycznego ma zasadnicze znaczenie epidemiologiczne. Do ważnych zadań lekarzy pierwszego kontaktu należy prowadzenie akcji szczepień, zgłaszanych zachorowań i potwierdzanie rozpoznania. Ze względu na niski wskaźnik zapadalności 1/100000 mieszkańców, wysoki odsetek zaszczepionych dzieci 3-letnich - 95 proc. i wydłużanie się okresów międzyepidemiologicznych Polska, ma wszelkie dane aby wyeliminować odrę.


  173/230

  Tytuł oryginału: Postępowanie diagnostyczne u dziecka z białkomoczem.
  Tytuł angielski: Diagnosis in children with proteinuria.
  Autorzy: Wyszyńska Teresa
  Źródło: Ter. Leki 2002: 52 (5/6) s.30-34, il., tab., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,514

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: This review deals with the problems of proteinuria in children. The mechanism and causes of this frequent symptom were enumerated and discussed, as well as its pathogenesis and diagnostic importance. The problem of diagnosis and treatment of proteinuria are presented.


  174/230

  Tytuł oryginału: Współczesne zasady leczenia astmy oskrzelowej u dzieci.
  Tytuł angielski: Actual principles of treatment of bronchial asthma in children.
  Autorzy: Doniec Zbigniew, Kurzawa Ryszard
  Źródło: Terapia 2002: 10 (11) s.8-11, tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,048

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • pediatria
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The authors present the current principles of treatment of children's asthma. A six-point of complex treatment plan is discussed. The role of education in therapy is emphasised. Elements of pharmacological treatment - controlling and rescue medication, especially inhalation therapy with inhaled steroids is uderlined. A step-wise approach to the therapy of asthma based on updated recommendations of GINA 2002 is presented.


  175/230

  Tytuł oryginału: Atopowe zapalenie skóry - etiopatogeneza, diagnostyka i leczenie.
  Tytuł angielski: Atopic dermatitis - etiology, pathogenesis, diagnostics and treatment.
  Autorzy: Wanat-Krzak Małgorzata, Kurzawa Ryszard
  Źródło: Terapia 2002: 10 (11) s.35-40, il., tab., bibliogr. 33 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,048

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Atopic dermatitis is one of the most common the skin diseases in children. Its treatment is often troublesome for patients as well as for the physician and requires their close cooperation. Etiology, pathogenesis, clinical symptoms, diagnostics, differential diagnosis and principles of treatment of atopic dermatitis are presented in the article.


  176/230

  Tytuł oryginału: Użyteczność markerów biochemicznych w postępowaniu klinicznym z chorymi na raka jądra.
  Tytuł angielski: The utility of serum tumors markers in the clinical management of patients with testicular cancer.
  Autorzy: Dutkiewicz S[ławomir]
  Źródło: Probl. Lek. 2002: 41 (6) s.407-409, bibliogr. 4 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 303,195

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono znaczącą rolę biochemicznych markerów nowotworowych: AFP (alfa-fetoproteiny), HCG (gonadotropiny komórkowej), LDH (dehydrogenazy mleczanowej) oraz specyficznego markera zarodkowo-komórkowego MAGE-A4 (antygen rodziny genów czerniaka) w postępowaniu klinicznym z chorymi na raka jądra.

  Streszczenie angielskie: The paper presents a large role of serum tumor markers: alpha-fetoprotein - AFP, human chorionic gonadotropin - HCG, lactic acid dehydrogenase - LDH and the melanoma antigen gen - MAGE-A4 in the clinical management of patients with testicular cancer.


  177/230

  Tytuł oryginału: Stanowisko konsultanta Krajowego w dziedzinie Pediatrii i Zespołu Ekspertów w sprawie stosowania hydrolizatów białkowych w leczeniu alergii pokarmowych (Uzupełnienie zaleceń Konsultanta Krajowego i Zespołu Ekspertów z 2001 roku - "Standardy Medyczne" nr 1; styczeń 2001).
  Autorzy: Dobrzańska Anna, Czerwionka-Szaflarska Mieczysława, Siwińska-Gołębiowska Henryka, Wąsowska-Królikowska Krystyna, Socha Jerzy, Kaczmarski Maciej, Łyszkowska Małgorzata, Stolarczyk Anna, Klemarczyk Witold
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (7/8) s.428
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • standard


  178/230

  Tytuł oryginału: Stanowisko Konsultanta Krajowego w dziedzinie Pediatrii i Zespołu Ekspertów w sprawie stosowania w wieku rozwojowym diet wegetariańskich.
  Autorzy: Dobrzańska Anna, Czerwionka-Szaflarska Mieczysława, Siwińska-Gołębiowska Henryka, Wąsowska-Królikowska Krystyna, Socha Jerzy, Kaczmarski Maciej, Łyszkowska Małgorzata, Stolarczyk Anna, Klemarczyk Witold
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (7/8) s.436-439, tab.
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  179/230

  Tytuł oryginału: Komorowe zaburzenia rytmu serca u dzieci.
  Tytuł angielski: Ventricular arrhythmias in children. P. 2: Diagnostic and therapeutic management of ventricular arrhythmias with different character and etiology.
  Autorzy: Turska-Kmieć Anna
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (7/8) s.440-449, tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W artykule omówiono komorowe zaburzenia rytmu idiopatyczne i występujące w różnych chorobach serca. Przedstawiono propozycję postępowania diagnostyczno-terapeutycznego zależnie od charakteru i etiologii komorowych zaburzeń rytmu z podziałem na łagodne, potencjalnie złośliwe i złośliwe arytmie.

  Streszczenie angielskie: The article describes ventricular arrhythmias idiopathic and observed in various heart diseases. Diagnostic and therapeutic proposals in arrythmias of different character and etiology are presented, according to the classification into gentle, potentially malignant and malignant ventricular arrythmias.


  180/230

  Tytuł oryginału: Posocznica - epidemiologia, rozpoznawanie i leczenie.
  Autorzy: Migdał Marek
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (7/8) s.456-460, il., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Posocznica pozostaje istotnym problemem u dzieci, nadal obarczonym wysoką śmiertelnością. W artykule omówiono znaczenie kliniczne zespołu uogólnionej reakcji zapalnej, posocznicy, ciężkiej posocznicy i wstrząs septyczny. Szczegółowo omówiono ich epidemiologię, podział, patofizjologię i współczesne możliwości lecznicze.

  Streszczenie angielskie: Sepsis remains a major clinical problem in children, with a high mortality rate. This paper reviews clinical impportance of Systemic Inflammatory Response Syndrome, sepsis, severe sepsis and septic shock. Epidemiology, definitions, pathophysiology and current treatment of sepsis are reviewed.


  181/230

  Tytuł oryginału: Repetytorium z zasad postępowania reanimacyjnego w gabinecie stomatologicznym.
  Autorzy: Zając Małgorzata, Zając Krzysztof, Chołociński Grzegorz, Nowińska Marlena
  Źródło: Porad. Stomatol. 2002: 2 (4) s.24-26, tab., bibliogr. 3 poz.
  Sygnatura GBL: 313,636

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  182/230

  Tytuł oryginału: Nowości europejskich zaleceń resuscytacji krążeniowo-oddechowej (Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care 2000 - an International Consensus on Science).
  Tytuł angielski: New recommendations in European cardiopulmonary resuscitation guidelines (Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care 2000 - an International Consensus on Science).
  Autorzy: Jakubaszko Juliusz, Smereka Jacek, Sehn Marek
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (11) s.927-931, il., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Streszczenie polskie: W artykule przedstawiono najistotniejsze zmiany w międzynarodowych wytycznych resuscytacji krążeniowo-oddechowej u dorosłych. Artykuł omawia zmiany w podstawowoych i zaawansowanych czynnościach resuscytacyjnych na podstawie wytycznych zawartych w Guidelines 2000 for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care - a Consensus on Science. Najistotniejsze zmiany omówione w tym artykule obejmują: technikę sparawdzania obecności tętna na sztucznej wentylacji, technikę wykonywania pośredniego masażu serca, wskazania do wykonania rękoczynu Heimlicha u pacjenta nieprzytomnego, zastosowanie uderzenia przedsercowego i nowości w algorytmach postępowania.

  Streszczenie angielskie: The article presents most important changes in international guidelines for adult cardiopulmonary resuscitation. In this article guideline changes in basic and advanced life support published in Guidelines 2000 for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care - a Consensus on Science are discussed. Major changes in guidelines presented in this article include: pulse check, ventilation technique for rescue breathing, compression technique, abdominal thrust recommendations, precordial thump, universal algorithm changes.


  183/230

  Tytuł oryginału: O standardach i strategii postępowania w oparzeniach w Polsce i krajach Europy Zachodniej.
  Tytuł angielski: On standards and strategic priciples in burn management in Poland and Western European Countries. P. 2.
  Autorzy: Puchała Jacek, Strużyna Jerzy
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (10) s.567-578, bibliogr. 70 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • organizacja ochrony zdrowia
 • traumatologia i ortopedia
 • dermatologia i wenerologia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W poniższym oporacowaniu autorzy przedstawiają najbardziej aktualne poglądy na zagadnienia związane z europejskimi i światowymi standardami leczenia oparzeń, w tym z ceną oraz kwalifikacją poszczególnych rodzajów i stopni ciężkości tych urazów do leczenia przedspecjalistycznego i specjalistycznego, podstaw algorytmów leczenia ogólnego i miejscowego, jak również zasad obowiązujących w organizacji pomocy chorym oparzonym. Analiza bieżącej sytuacji w leczeniu oparzeń w Polsce stanowi punkt wyjścia do oceny możliwości oraz sformułowania niezbyt dnych potrzeb w tej dziedzinie przed okresem wejścia naszego kraju do Wspólnoty Europejskiej.

  Streszczenie angielskie: The authors present the most current views and options on the issues associated with European world-wide standards of burn management, qualification of particular types and grades of thermal injuries for pre-specjalists and specialists therapy, basic algorithms of systemic and local treatment, as well as principles of organizing burn care. The analysis of current situaltion in burn management in POland is a starting point in evaluating the capabilities and identyfing the fundamental needs in this field before Poland joints the European Union.


  184/230

  Tytuł oryginału: Zapalenie ucha zewnętrznego.
  Tytuł angielski: Otitis externa.
  Autorzy: Gryczyńska Danuta, Malicka Małgorzata
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (10) s.579-583, bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono problemy związane z diagnostyką i leczeniem otitis externa. Omówiono różnorodność obrazu klinicznego, uwzględniając etiologię grzybiczą oraz bakteryjną, w szczególności zakażenie Pseudomonas aerug. Przedstawiono czynniki predysponujące, omówiono szczegóły anatomiczne i funkcyjne.

  Streszczenie angielskie: Diagnostic and therapeutic problems concerning otitis external are presented and discussed. Different clinical presentations of the disease are described and related to fungal and bacterial particularly Pseudomonas aeruginosa) etiology. Predisposing factors for otitis externa as well as anatomical and functional features of the external ear are analysed in details.


  185/230

  Tytuł oryginału: Zasady leczenia żywieniowego w ciężkich oparzeniach u dzieci - model postępowania.
  Tytuł angielski: Priniciples of nutritional support in severe burns in children - a management model.
  Autorzy: Spodaryk Mikołaj
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (10) s.584-591, il., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • traumatologia i ortopedia
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Uraz termiczmny, jak żadna inna choroba, nie wiąże się ze stereoptypowym poglądem o konieczności dostarczanie wielokrotnie większych ilości energii w leczeniu żywieniowym. Leczenie żywieniowe jest niezbędnie ważnym elementem postępowania terapeutycznego, pozwalającym na zmniejszenie katabolizmu tkankowego i prawidłowe gojenie rany. Odpowiedzią organizmu na uraz termiczny jest nasilenie glukoneogenezy, glikogenolizy oraz lipolizy, wynikające z uwalniania katecholamin, glikokortykosterydów i aminokwasów z rozpadających się mięśni. Skutkiem tego jest ograniczona tolerancja glukozy i emulsji tłuszczowych jako nośników energii w odżywianiu poza- jelitowym. Zastosowanie wysokoenergetycznego odżywiania obliczonego według wzorów Harrisa - Benedicta czy Currei nie jest możliwe do zrealizowania nawet przy podaży większej, niż tolerowana ilości glukozy, a włączanie do leczenia insuliny nie daje pożądanego skutku z powodu oporności tkankowej. Zaburzenia krążenia trzewnego w okresie wstrząsowym, zwolnienie motoryki przewodu pokarmowego przy stosowanaiu leków przeciwbólowych oraz leki blokujące receptor H2, dodatkowo komplikują odżywianie dojelitowe i sprzyja translokacji bakteryjnej. Odżywianie pozajelitowe rozpoczynano natychmiast po opanowaniu fazy wstrząsowej zwykle w drugiej dobie od urazu, a dojelitowe tak szybko jak było to możliwe. Zaniechano przerw w infuzji dożylnej roztworów, w trakcie procedur chirurgicznych, a kluczem do obliczeń składu roztworów do odżywiania ...

  Streszczenie angielskie: As no other condition, burns are often associated with a stereotype of nutritional management dictating the supply of much more energy than in healthly subjects. Nutrition is an extremely important element of therpeutic management with makes it possible to decrease tissue catabolism and facilitates wound healing. THe systemic response to a thermal injury is an intensified glucogenesis, glycogenolysis and lipolisis that result from elevated levels of glucagon, the reversal ofthe glucagon-insulin ratio, ant the release of catecholamins, glycocorticosteroism and aminoacids from the decomposing muscles. In consequence, the occurs a diminished tolerance of glucose and fat emulsions, which are energy carries in enternal and parental nutriton. The administration of high-energy diets calculated according to Harris-Benedict or Currei is not possible, even if we supp;y more glucose than the level of patients is able to tolerate. THe addition of insulin to treatment protocol fails to procedure the desired hypoglycemic effects due to tissue resistance. Abnormal visceral circulation in the shock phase, declerated gastrointestinal motility occurring when analgesics are administered, as well as the effects of H2 blockers additionally hinder enteral nutrition and facilitate bacterial translocation. Parental nutrition was introduced immediately after the shock had been controlled, usually on the second day after the injury and enteral feeding was introduced as soon as possible. ...


  186/230

  Tytuł oryginału: Technika wykonywania i zasady interpretacji badania EGG u dzieci. Konsensus uzgodniony w trakcie spotkania Sekcji Zaburzeń Motoryki Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci, Zabrze, dnia 25.05.2002 r.
  Tytuł angielski: Performance and interpretation of EGG in children.
  Autorzy: Fyderek Krzysztof, Kwiecień Jarosław, Socha J., Ryżko J., Iwańczak F., Iwańczak B., Pytrus T., Wąsowska-Królikowska K., Toporowska-Kowalska E., Uścinowicz M., Składek M., Bogunia E.
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (10) s.592-593
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • standard
 • praca techniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Omówiono technikę wykonywania badania elektrogastrograficznego z uwzględnieniem warunków badania i umiejscowienia elektrod. Podano też podstawowe kryteria analizy zapisu.

  Streszczenie angielskie: The technical problems of EGG are described which included general conditions to perform this diagnostic test and placement of electrodes. The basic criteria for analaysis of the results are presented.


  187/230

  Tytuł oryginału: Standardy 2002 stosowania glikokortykosteroidów wziewnych w astmie oskrzelowej u dzieci.
  Tytuł angielski: Inhaled glucocorticosteroids in children's bronchial asthma - standards 2002'.
  Autorzy: Doniec Zbigniew
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (10) s.594-598, tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • farmacja
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Autor przedstawił aktualne zalecenia stosowania glikolortykosteroiów wziewnych (GKSw) w astmie oskrzelowej u dzieci. Omówiono aktualne metody podawania GKSw. Przedstawiono wskazania i zasady stosowania w monoterapii oraz leczeniu skojarzonym z beta-2-mimetykami o przedłużonym działaniu i lekami przeciwleukotrienowymi. Omówiono działania niepożądane ze szczególnym uwzględnieniem wpływu sterydów na wzrost dzieci oraz nowych obserwacji dotyczących regulacji metabolizmu, oraz aktywności neuropeptydów u dzieci leczonych GKSw.

  Streszczenie angielskie: Current recomendations for use of inhaled glucocorticoids (ICS) in bronchial asthma in children are presented. Methods of aerosol therapy with ICS, indications and principles of administrations of ICS both in monotherapy and combination therapy are discuissed. Special emphasis was put onside effects of ICS, such as the influence on growth velocity and metabolism and regulation of neuropeptides metabolism.


  188/230

  Tytuł oryginału: Zasady rozpoznawania i leczenia mukowiscydozy.
  Tytuł angielski: Diagnosis and treatment of cystic fibrosis.
  Opracowanie edytorskie: Milanowski Andrzej (Oprac.), Pogorzelski Andrzej (oprac.), Orlik Teresa (oprac.), Piotrowski Robert (oprac.), Walkowiak Jarosław (oprac.), Skorupa Wojciech (oprac.), Witt Michał (oprac.), Latoś Tadeusz (oprac.), Żebrak Jerzy (oprac.), Nowakowska Anna (oprac.), Sands Dorota (oprac.), Mazurczak Tadeusz (oprac.), Majka Lucyna (oprac.), Minarowska Alina (oprac.), Socha Jerzy (oprac.).
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (10) s.600, 602, 604-612, tab., bibliogr. 4 poz.
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przedstawiono współczesną klasyfikację mukowiscydozy, zasady diagnostyki i kompleksowego leczenia chorych. Podano zasady opieki ambulatoryjnej i szpitalnej w ośrodkach specjalistycznych i referencyjnych.


  189/230

  Tytuł oryginału: Stanowisko Rady Naukowej Polskiej Fundacji Osteoporozy wobec diagnostyki i leczenia osteoporozy - czerwiec 2002.
  Tytuł angielski: Statement of the Scientific Board of the Polish Osteoporosis Foundation in diagnostics and treatment of osteoporosis - June 2002.
  Autorzy: Badurski Janusz E., Czerwiński Edward, Gmiński Jan, Horst-Sikorska Wanda, Marcinowska-Suchowierska Ewa, Milewicz Andrzej, Opala Tomasz, Tłustochowicz Witold
  Źródło: Post. Osteoartrol. 2002: 13 (1/2) s.9-10
  Sygnatura GBL: 800,005

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  190/230

  Tytuł oryginału: Połączenie ICS i LABA - co mówią standardy?
  Autorzy: Kurzawa Ryszard, Doniec Zbigniew
  Źródło: Acta Pneumonol. Allergol. Pediatr. 2002: 5 (3) : Materiały IX Sympozjum Naukowo-Szkoleniowego "Postępy w zakresie diagnostyki i leczenia chorób alergicznych" s.57-58, tab., bibliogr. 6 poz. - 9 Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe pt. Postępy w zakresie diagnostyki i leczenia chorób alergicznych Kraków 06-09.11. 2002
  Sygnatura GBL: 313,478

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • farmacja
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  191/230

  Tytuł oryginału: Strategia leczenia infekcji w obrębie górnych dróg oddechowych.
  Autorzy: Bień Stanisław
  Źródło: Acta Pneumonol. Allergol. Pediatr. 2002: 5 (3) : Materiały IX Sympozjum Naukowo-Szkoleniowego "Postępy w zakresie diagnostyki i leczenia chorób alergicznych" s.71 - 9 Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe pt. Postępy w zakresie diagnostyki i leczenia chorób alergicznych Kraków 06-09.11. 2002
  Sygnatura GBL: 313,478

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  192/230

  Tytuł oryginału: Praktyczne aspekty nebulizacji.
  Autorzy: Bokiej Juliusz, Stanisz Joanna
  Źródło: Acta Pneumonol. Allergol. Pediatr. 2002: 5 (3) : Materiały IX Sympozjum Naukowo-Szkoleniowego "Postępy w zakresie diagnostyki i leczenia chorób alergicznych" s.87-91, tab., bibliogr. 23 poz. - 9 Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe pt. Postępy w zakresie diagnostyki i leczenia chorób alergicznych Kraków 06-09.11. 2002
  Sygnatura GBL: 313,478

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • farmacja
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  193/230

  Tytuł oryginału: Standardy rozpoznawania celiakii w cukrzycy typu 1.
  Autorzy: Rujner Jolanta, Brett-Chruściel Joanna, Piontek Elżbieta
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (6) s.368, 370, 372-373, il., tab., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • endokrynologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy podano aktualne poglądy na temat występowania celiakii u chorych na cukrzycę typu 1: postacie kliniczne, postępowanie diagnostyczne i leczenie.

  Streszczenie angielskie: The authors present current view on the coincidence of type 1 diabetes mellitus and coeliac disease: clinical symptoms, management, diagnosis and screening policy.


  194/230

  Tytuł oryginału: Zasady leczenia przeciwzakrzepowego u dzieci.
  Tytuł angielski: Guidelines of antithrombotic therapy in children.
  Autorzy: Grenda Ryszard, Litwin Mieczysław
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (6) s.384-389, tab., bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • farmacja
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono zarys farmakologii klinicznej leków przeciwzakrzepowych stosowanych w pediatrii. Podano fizjologiczne odrębności hemostazy u dzieci oraz wskazania do leczenia przeciwzakrzepowego.

  Streszczenie angielskie: Short, comprehensive review of anticoagulant and thrombolytic drugs is presented. Physiological differences in hemostasis in children and indications for anticoagulant and thrombolytic therapy are underlined.


  195/230

  Tytuł oryginału: Niedożywienie.
  Autorzy: Łyszkowska Małgorzata
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (6) s.390-394, il., tab., bibliogr. 8 poz.
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Niedożywienie jest procesem wynikającym z niedostosowania podaży pokarmu (ilość, jakość, droga podania) do aktualnych potrzeb i możliwości chorego. Przyczyny niedożywienia to niedostateczna podaż pokarmu lub wzrost potrzeb białkowo-energetycznych, zaburzenia trawienia, wchłaniania, wykorzystywania substratów na poziomie komórkowym orza zwiększone straty pokarmowe. Zaburzenia rozwoju fizycznego, psychicznego, trofiki wszystkich tkanek, zaburzenia metaboliczne to powikłania przewlekłego niedożywienia. Diagostyka chorych niedożywionych zależy od przyczyny jaka ten stan wywołała i jakie objawy mu towarzyszą.


  196/230

  Tytuł oryginału: Postępowanie z ciałami obcymi w obrębie przewodu pokarmowego u dzieci.
  Autorzy: Ignyś Iwona, Celińska-Cedro Danuta
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (6) s.395-401, il., bibliogr. 11 poz.
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Ciała obce w przewodzie pokarmowym u dzieci stanowią problem nie tyle diagnostyczny co terapeutyczny. W pracy przedstawiono rodzaje ciał obcych oraz sposób postępowania w zależności od ich rodzaju i lokalizacji. Wskazano na konieczność zebrania dokładnego wywiadu, wykonania badań radiologicznych celem wyboru sposobu postępowania i ustalenia czasu oraz techniki ewakuacji, jak również możliwości powikłań. Opracowanie powstało na podstawie doświadczeń wlasnych autorek oraz przeglądu literatury. Zasadnicze jego punkty były przedyskutowane na Posiedzeniu Naukowo-Szkoleniowym Grupy Endoskopowej Sekcji Gastroeneterologii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego w 1998 r. w Bystrem.


  197/230

  Tytuł oryginału: Zalecenia diagnostyczne i lecznicze w chorobach żył i naczyń chłonnych
  Opracowanie edytorskie: Skórski Maciej (tł. i red.), Leszczyński Jerzy (tł.), Osęka Marcin (tł.), Tworus Robert (tł.).
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Naukowe Blackhorse Publishing International Sp. z o.o. 2002, [2], 122 s. : tab., bibliogr. [przy rozdz.], 24 cm. - Tyt. oryg. Guidelines for the diagnosis and therapy of diseases of the veins and lymphatic vessels
  Sygnatura GBL: 736,262

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  198/230

  Tytuł oryginału: Postępowanie we wstrząsie kardiogennym w ostrym zespole wieńcowym.
  Autorzy: Huczek Zenon, Horszczaruk Grzegorz Jan, Kochman Janusz
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (5) supl.: Ostre zespoły wieńcowe: nowe perspektywy terapii. Cz. 2 s.87-90, 92-96, il., tab., bibliogr. 22 poz.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wstrząs kardiogenny jest jedną z głównych przyczyn zgonu chorych z ostrym zespołem wieńcowym (OZW). Mimo obserwowanych ostatnio postępów leczenia, śmiertelność we wstrząsie od lat pozostaje prawie niezmieniona. Szansę na poprawę wyników leczenia wydaje się stwarzać wczesna i pełna rewaskularyzacja wieńcowa oraz szerokie stosowanie kontrapulsacji wewnątrzaortalnej (IAPB - intraaortic baloon pumping). Odpowiednia kwalifikacja chorych do wczesnej rewaskularyzacji wieńcowej jest sprawą kluczową, pozwalającą uzyskać najbardziej znaczącą redukcję śmiertelności. W przypadku chorych 75 r.ż. wczesne zastosowanie kontrapulsacji i wykonanie koronaroplastyki (PCI - percutaneous coronary intervention) lub pomostowania tętnic wieńcowych (CABG - coronary artery bypass grafting) wydaje się leczeniem z wyboru. U chorych starszych ( 75 r.ż. wczesne leczenie inwazyjne jest kontrowersyjne. Niniejszy artykuł jest próbą przedstawienia aktualnego modelu postępowania we wstrząsie kardiogennym.


  199/230

  Tytuł oryginału: Zasady racjonalnej chemioterapii zakażeń układu oddechowego u dzieci.
  Tytuł angielski: Rationale antimicrobial therapy of respiratory tract infections in children.
  Autorzy: Dzierżanowska Danuta
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (9) s.500, 502, 504-511, tab., bibliogr. 35 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • mikrobiologia
 • farmacja
 • otorynolaryngologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W artykule omówiono najważniejsze postacie bakteryjnych zakażeń układu oddechowego oraz zasady racjonalnego leczenia. Podstawą wyboru antybiotyku do leczenia jest aktywność leku wobec patogenów dróg oddechowych, lokalna wrażliwość oraz właściwości farmakokinetyczno/farmakodynamiczne leku. Zwrócono uwagę, że nadużywanie antybiotyków jest jednym z najczęstszych przyczyn selekcji i szerzenia horyzontalnego szczepów opornych w środowisku.

  Streszczenie angielskie: The paper discusses the most frequently observed bacterial respiratory tract infections in children and the principles of rational antibiotic therapy in ambulatory settings. To choose the proper antibiotic physician should be familiar with antimicrobial activity and susceptibility pattern of respiratory pathogenes to antimicrobials used for therapy. Pharmacokinetics/pharmacodynamics parameters are also very important factors influencing the clinical cure and eradication of pathogen from the respiratory tract.


  200/230

  Tytuł oryginału: O standardach i strategii postępowania w oparzeniach w Polsce i krajach Europy Zachodniej.
  Tytuł angielski: On standards and strategic principles in burn management in Poland and Western European Countries.
  Autorzy: Puchała Jacek, Strużyna Jerzy
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (9) s.512-521, sum.
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • traumatologia i ortopedia
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W poniższym opracowaniu autorzy przedstawiają najbardziej aktualne poglądy na zagadnienia związane z europejskimi i światowymi standardami leczenia oparzeń, w tym z oceną oraz kwalifikacją poszczególnych rodzajów i stopni ciężkości tych urazów do leczenia przedspecjalistycznego i specjalistycznego, podstaw algorytmów leczenia ogólnego i miejscowego, jak również zasad obowiązujących w organizacji pomocy chorym oparzonym. Analiza bieżącej sytuacji w leczeniu oparzeń w Polsce stanowi punkt wyjścia do oceny możliwości oraz sformułowania niezbędnych potrzeb w tej dziedzinie przed okresem wejścia naszego kraju do Wspólnoty Europejskiej.

  Streszczenie angielskie: The authors present the most current views and opinions on the issues associated with European and world-wide standards of burn management, qualification of particular types and grades of thermal injuries for pre-specialist and specialist therapy, basic algorithms of systemic and local treatment, as well as principles of organizing burn care. The analysis of current situation in burn management in Poland is a starting point in evaluating the capabilities and identifying the fundamental needs in this field before Poland joins the European Union.


  201/230

  Tytuł oryginału: Komorowe zaburzenia rytmu serca u dzieci.
  Tytuł angielski: Ventricular arrhythmias in children. P. 3: Pharmacological and nonpharmacological treatment.
  Autorzy: Turska-Kmieć Anna
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (9) s.522-532, il., tab., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • farmacja
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Leczenie komorowych arytmii u dzieci polega przede wszystkim na leczeniu choroby podstawowej. Migotanie komór i niestabilny częstoskurcz komorowy wymaga szybkiej interwencji z zastosowaniem defibrylacji lub kardiowersji elektrycznej. Z uwagi na proarytmiczne działanie większości leków umiarawiających, a także ich kardiodepresyjny charakter bardzo ważne jest indywidualne i wnikliwe ustalenie wskazań do przewlekłego leczenia umiarawiającego. Leczenia wymagają arytmie przebiegające z istotnymi objawami w spoczynku lub w wysiłku, z zaburzeniami hemodynamicznymi, z współistniejącą strukturalną lub elektryczną patologią serca, związane z ryzykiem nagłego zgonu. W artykule przedstawiono zasady leczenia farmakologicznego i niefarmakologicznego w ostrych i przewlekłych komorowych zaburzeniach rytmu.

  Streszczenie angielskie: Therapy of ventricular arrhythmias in children consists primary in treatment of underlying heart disease. In ventricular fibrillation or nonstable ventricular tachycardia emergency treatment with electric defibrillation or direct current cardioversion is necessary to restore sinus rhythm. Because of the proarrhythmic and cardiodepressive character of the majority of antiarrhythmic drugs indications for the long-term pharmacotherapy in children with ventricular arrhythmias should be individually evaluated. Treatment is recommended in symptomatic arrhythmias during rest or effort, arrhythmias with signs of severe hemodynamic failure and in the course of structural or primary electric heart disease. Principles of pharmacological and nonpharmacological management in acute and chronic ventricular arrhythmias are summarized.


  202/230

  Tytuł oryginału: Algorytm postępowania w chorobie Parkinsona (2001)
  Autorzy: Olanow C. Warren, Watts Ray L., Koller William C.
  Opracowanie edytorskie: Prusiński Antoni (red.), Friedman Andrzej (przedm.), Buraczyńska Kinga (tł.), Wojczal Joanna (tł.).
  Źródło: - Lublin, Wydaw. Czelej Sp. z o.o. 2002, 160 s. : il., tab., bibliogr. 584 poz., 24 cm. - Tyt. również w jęz. angKsiążka jest tłumaczeniem artyk. z czas. Neurology, 2001; 56 suppl. 5
  Sygnatura GBL: 736,221

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  203/230

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Wytyczne dotyczące postępowania w pemfigoidzie (Pemphigoid bullous)].
  Autorzy: Jabłońska Stefania
  Źródło: Dermatologica 2002 (5) s.36, il. - Tł. artyk. z czas. British Journal of Dermatology 2002; 147 : 214-221
  Sygnatura GBL: 313,614

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • standard
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  204/230

  Tytuł oryginału: Standardy rejestracji nowotworów złośliwych w Polsce : (rekomendacje)
  Opracowanie edytorskie: Wojciechowska Urszula (red.), Didkowska Joanna (red.).
  Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów w Warszawie
  Źródło: - Warszawa, CO 2002, 54 s. : tab., bibliogr. [9] poz., 30 cm.
  Sygnatura GBL: 802,393

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  205/230

  Tytuł oryginału: Standardy endokrynologii
  Opracowanie edytorskie: Zgliczyński Stefan (red.), Zgliczyński Wojciech (red.).
  Narodowa Fundacja Endokrynologii im. Walentego Hartwinga w Warszawie
  Źródło: - Kraków, Studio PIN 2002, 140 s. : il., tab., 30 cm.
  Sygnatura GBL: 802,395

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  206/230

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Wytyczne brytyjskie dotyczące postępowania z czerniakiem skóry].
  Autorzy: Ruka Włodzimierz
  Źródło: Dermatologica 2002 (3) s.33, il. - Tł. artyk. z czas. British Journal of Dermatology 2002; 146 : 7-17
  Sygnatura GBL: 313,614

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • standard
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  207/230

  Tytuł oryginału: Zalecenia diagnostyczno-terapeutyczne Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w zakresie chorób płuc
  Autorzy: Roszkowski-Śliż Kazimierz, Krzakowski Maciej, Kuś Jan, Olszewski Włodzimierz, Orłowski Tadeusz, Reinfuss Marian, Torbicki Adam, Zieliński Jan
  Źródło: - Warszawa, Standardy Medyczne 2002, 96 s. : il., tab., 20 cm.
  Sygnatura GBL: 736,406

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • pulmonologia
 • onkologia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  208/230

  Tytuł oryginału: Salmonellozy.
  Tytuł angielski: Salmonella infections.
  Autorzy: Rudkowski Zbigniew, Szenborn Leszek
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (11) s.636-644, il., tab., bibliogr. 34 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Praca stanowi przegląd zagadnień dotyczących salmonellozy szczególnie u niemowląt i dzieci. Uwzględniono nową taksonomię rodzaju Salmonelle (zmiany nazewnictwa), epidemiologię ogólną oraz dane z Polski. Wyróżniono kilka najważniejszych postaci salmonellozy jak biegunkę, zapalenie jelit (zatrucie pokarmowe), posocznicę, zakażenia narządowe w tym salmonellowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, bezobjawowe nosicielstwo. Zaleca się leczenie objawowe, a w cięższych postaciach antybiotykoterapię. Nosicielstwa nie leczy się. Podano czynniki narażenia na zakażenie i sposoby zapobiegania.

  Streszczenie angielskie: In a review some main clinical manifestations due to Salmonella infection are presented particularly in infants and children and also the new taxonomy of Salmonella genus, general epidemiological data and epidemiological situation in Poland. The clinical pattern of Salmonella infection are described like diarrhea, enteritis and food intoxication, bacteriemia and septicemia, extraintestinal focal infections due to salmonella including purulent meningitis in infacts, asymptomatic carrier state. In mild forms of infection only symptomatic treatment is recommended, but in severe bacteremic and focal infection an antibiotic therapy is needed. Salmonella carries should not be treated. Risk factors and prophylactic measures are mentionned.


  209/230

  Tytuł oryginału: Młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów - zasady rozpoznawania i leczenie.
  Autorzy: Romicka Anna M., Musiej-Nowakowska Elżbieta, Szymańska-Jagiełło Wanda
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (11) s.646-652, tab., bibliogr. 14 poz.
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • reumatologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy podano nową nomenklaturę i klasyfikację przewlekłego zapalenia stawów w wieku rozwojowym. Obecnie proponowane określenie młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów obejmuje zapalenie stawów zaczynające się przed 16 rokiem życia i utrzymujące się co najmniej 6 tygodni po wykluczeniu innych przyczyn choroby. Przedstawiono kryteria rozpoznania, obraz kliniczny, przebieg zapalenia stawów, podkreślając konieczność wielokierunkowego i wielospecjalistycznego leczenia.


  210/230

  Tytuł oryginału: Podstawowe standardy, jakie powinny spełniać medyczne laboratoria diagnostyczne. Podstawowe standadry, jakie powinny spełniać medyczne laboratoria mikrobiologiczne.
  Źródło: Gab. Pryw. 2002 (9) s.50-52
  Sygnatura GBL: 306,371

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa
 • standard


  211/230

  Tytuł oryginału: Rozpoznawanie i leczenie przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. Nowe zalecenia Polskiego Towarzystwa Ftizjopneumonologicznego.
  Źródło: Gab. Pryw. 2002 (11/12) s.18-22, il.
  Sygnatura GBL: 306,371

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Szacuje się, że w Polsce na POChP choruje dwa miliony ludzi, a umiera 14 tysięcy rocznie. Pod względem częstości wystepowania jest to druga (!) po nadciśnieniu tętniczym choroba przewlekła oraz czwarta główna przyczyna zgonu.


  212/230

  Tytuł oryginału: Napad duszności astmatycznej u dzieci. Postępowanie w ambulatorium i w gabinecie prywatnym.
  Tytuł angielski: Management of asthma attacks in children in outpatient clinic or private study.
  Autorzy: Zawadzka-Krajewska Anna
  Źródło: Alergia 2002 (3) s.25-28, il., bibliogr. 4 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,567

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  213/230

  Tytuł oryginału: Zespoły nakładania układowych chorób tkanki łącznej.
  Autorzy: Szymańska-Jagiełło Wanda
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (11) s.654-661, tab., bibliogr. 10 poz.
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Zapalne układowe choroby tkanki łącznej mają wiele podobnych cech klinicznych, morfologicznych i serologicznych. Posiadają też istotne cechy charakterystyczne, które zostały uwzględnione w kryteriach diagnostycznych pozwalających na wyodrębnienie spośród szerokiego kręgu "kolagenoz" poszczególnych jednostek chorobowych. Przebieg tych chorób może być różny - od początku choroby mogą występować: úcharakterystyczne cechy dla określonej (zdefiniowanej) "kolagenozy" lub ú zespół cech spełniających kryteria dla dwóch lub więcej "kolagenoz" - zespoły nakładania. Wczesne rozpoznawanie i właściwe leczenie istotnie rzutują na losy chorych. Leczenie, wobec nieznanej etiologii jest objawowe uzależnione od postaci klinicznej, aktywności i dynamiki przebiegu choroby, z uwzględnieniem poznanych fragmentów patogenezy. Obraz kliniczny oraz zmiany i stopień uszkodzenia poszczególnych układów i narządów wewnętrznych są podstawą do zróżnicowania terapeutycznego.


  214/230

  Tytuł oryginału: Standardy muzykoterapii aktywnej w szpitalu pediatrycznym.
  Tytuł angielski: Standards of active music therapy in a paediatric hospital.
  Autorzy: Kierył Maciej
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (11) s.662-667, bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Muzykoterapia stanowi szczegóną formę psychoterapii. Autor opisuje tecnikę profilaktyki i terapii muzycznej - Mobilną Rekreację Muzyczną (MRM). Jest to uporządkowany układ ćwiczeń oddechowych, ruchowych, wyobraźni i relakscyjnych stymulowanych różnorodną muzyką. MRM składa zię z VIII etapów: 0 - INFORMACJA o pacjencie I - URUCHOMIENIE II - ZRYTMIZOWANIE - skoordynowany ruch marszowy III - ODREAGOWANIE IV - UWRAŻLIWIENIE - muzykowanie perkusyjne, poznawanie dźwięków i muzyki, edukacja, zabawa V - RELAKS - nauka różnych form odpoczynku VI - AKTYWIZACJA ŁAGODNA - stopniowe uruchomienie psychofizyczne VII - AKTYWIZACJA DYNAMICZNA - ujawnianie zdolności twórczych VIII - ROZMOWA Efekty MRM: 1. Poprawa psychofizycznego samopoczucia i funkcjonowania 2. Korekta nieprawidłowych zachowań językowych, społecznych i postawy ciała 3. Wzrost samooceny i aktywności życiowej 4. Uwrażliwienie kulturowe.

  Streszczenie angielskie: Music therapy is a special kind of psychotherapy. The author presents one simple technique of prophylaxis and musica therapy - Mobile Musical Recreation (MMR). The technique can be defined as a system of breathing, motor percussive, imaginational, and relaxative exercises stimulated by various types of music. MMR is composed of eight main stages: o - INFORMATION about a patient I - GRADUAL psychophysical activization II - INTEGRATION by coordinated marching movements III - ABREACTION IV - SESIBILIZATION - Percussive musical acyivaties cognition of sound and music. Educational entertainment V - RELAXATION - Various forms of effective rest. VI - ACTIVIZATION - Gradual stimulation. VII - ACTIVIZATION DYNAMIC - Reveal of creative skills. VIII - CONVERSATION Effects of MMR: 1. Improvement of psychophisical comfort and function 2. Correction of misbehaviour - linguistic, social and postural behaviour 3. Increase of vital energy and improved self-estimation 4. Improving cultural sensitivity.


  215/230

  Tytuł oryginału: Zakażenia układu moczowego u dzieci. Epidemiologia, diagnostyka mikrobiologiczna i leczenie.
  Tytuł angielski: Urinary tract infections in children. Epidemiology, microbiological diagnosis and treatment.
  Autorzy: Dzierżanowska Danuta
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (11) s.670-676, tab., bibliogr. 33 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • nefrologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Artykuł omawia zakażenia układu moczowego u dzieci, epidemiologię w zależności od wieku, etiologię, patogenezę oraz diagnostykę i leczenie. Zwrócono uwagę, że postać zakażenia dróg moczowych zależy od wzajemnego oddziaływania patogenu i gospodarza. Omówiono także trudności diagnostyczne oraz leczenie i profilaktykę.

  Streszczenie angielskie: Urinary tract infections in children are the second important infection followed by RTI independently of seasons and ages but strongly related to sex. The article discusses the epidemiology, ethiology, pathogenesis, virulence factors, diagnosis and treatment of UTI. The clinical picture and the consequence of infections are strongly to interactions between the pathogen and the host.


  216/230

  Tytuł oryginału: Biopsja jelita cienkiego. Wskazania, przeciwwskazania, technika wykonania i powikłania.
  Autorzy: Popińska Katarzyna, Cielecka-Kuszyk Joanna, Socha Jerzy
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (11) s.677-679, bibliogr. 11 poz.
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przedstawiono wskazania i przecwwskazania do biopsji jelita cienkiego, technikę wykonania zabiegu, ocenę histopatologiczną oraz powikłania.


  217/230

  Tytuł oryginału: Zalecane standardy postępowania z pęcherzem neurogennym u osób po urazie rdzenia kręgowego.
  Autorzy: Kiwerski J. E., Kwolek A[ndrzej], Sosnowski S., Opara J.
  Źródło: Post. Rehabil. 2002: 16 (4) s.119-120, tab.
  Sygnatura GBL: 306,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • neurologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  218/230

  Tytuł oryginału: Dzieci zakażone HIV.
  Autorzy: Marczyńska Magdalena, Szczepańska-Putz Małgorzata
  Źródło: Med. Dypl. 2002: [11] wyd. spec. maj s.15-18, il., tab.
  Sygnatura GBL: 312,978

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • aIDS

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  219/230

  Tytuł oryginału: Choroby przewodu pokarmowego w przebiegu zakażenia HIV.
  Autorzy: Simon Krzysztof, Knysz Brygida, Gąsiorowski Jacek
  Źródło: Med. Dypl. 2002: [11] wyd. spec. maj s.19-24, il.
  Sygnatura GBL: 312,978

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • aIDS
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  220/230

  Tytuł oryginału: Choroby wątroby i dróg żółciowych związane z zakażeniem HIV.
  Autorzy: Simon Krzysztof, Knysz Brygida, Gąsiorowski Jacek
  Źródło: Med. Dypl. 2002: [11] wyd. spec. maj s.25-26, il.
  Sygnatura GBL: 312,978

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • aIDS
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  221/230

  Tytuł oryginału: Postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w chorobach ośrodkowego układu nerwowego związanych z zakażeniem HIV.
  Autorzy: Rogowska-Szadkowska Dorota
  Źródło: Med. Dypl. 2002: [11] wyd. spec. maj s.27-36, il., tab.
  Sygnatura GBL: 312,978

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • aIDS
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  222/230

  Tytuł oryginału: Zasady postępowania na bloku porodowym
  Autorzy: Fay Toby
  Opracowanie edytorskie: Krekora Michał (tł.), Wilczyński Jan (tł.).
  Źródło: - Szczecin, Polish Edition D.W. Publishing Co. 2002, XV, 117 s. : il., tab., 22 cm. - Tyt. oryg. Labour ward rules
  Sygnatura GBL: 736,667

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • standard


  223/230

  Tytuł oryginału: Zasady postępowania w infekcji Helicobacter pylori. Wytyczne Europejskiego Towarzystwa Gastroenterologicznego w Opiece Podstawowej przyjęte przez Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce.
  Opracowanie edytorskie: Palka Małgorzata (Przedm. i tł.).
  Źródło: Lek. Rodz. 2002: 7 nr spec.: Zasady postępowania w infekcji Helicobacter pylori s.4-10, tab. - Wyd. 2.
  Sygnatura GBL: 313,362

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  224/230

  Tytuł oryginału: Zasady leczenia schizofrenii. Uzgodnione stanowisko polskich ekspertów 2002.
  Autorzy: Rzewuska Małgorzata, Borkowska Alina, Czernikiewicz Andrzej, Czerwiński Andrzej, Dudek Dominika, Hauser Joanna, Jarema Marek, Kłoszewska Iwona, Kokoszka Andrzej, Krupka-Matuszczyk Irena, Landowski Jerzy, Meder Joanna, Olajossy Marcin, Pużyński Stanisław, Rabe-Jabłońska Jolanta, Rostworowska Maria, Rybakowski Janusz, Urban Stanisław, Wciórka Jacek, Załuska Maria, Zięba Andrzej
  Źródło: Farmakoter. Psychiatr. Neurol. 2002 (3) s.209-247, il., tab., bibliogr. 92 poz.
  Sygnatura GBL: 306,385

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • psychiatria i psychologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  225/230

  Tytuł oryginału: Rekomendacje postępowania w najczęstszych powikłaniach ciąży i porodu
  Autorzy: Oleszczuk Jan, Leszczyńska-Gorzelak Bożena, Poniedziałek-Czajkowska Elżbieta
  Opracowanie edytorskie: Szymula Dariusz (oprac.).
  Źródło: - Lublin, Wydaw. BiFolium 2002, 186 s. : il., tab., 21 cm.
  Sygnatura GBL: 736,869

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża


  226/230

  Tytuł oryginału: Wysiłkowe nietrzymanie moczu u kobiet - rekomendacje EAU.
  Autorzy: Prajzner Andrzej, Borówka Andrzej
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (1) s.20, 22-24, il. - Oprac. na podst. Eau Guidelines on Urinary Incontinence.
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska


  227/230

  Tytuł oryginału: Pacjent z cukrzycą w opiece lekarza rodzinnego.
  Autorzy: Koblik Teresa
  Źródło: Przew. Lek. 2002 (9) s.8, 10, 12, 14-19, il., tab., bibliogr. 21 poz.
  Sygnatura GBL: 313,495

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Do lekarza rodzinnego zgłaszaja się pacjenci zagrożeni wystąpieniem cukrzycy, z już obecnymi zaburzeniami gospodarki węglowodanowej, a jeszcze niewykrytymi, a także chorzy ze świeżo rozpoznaną cukrzycą na różnym etapie jej trwania ze względu na zbyt późne jej rozpoznanie. Chorzy z typem 2 to przeważajaca grupa wśród chorych na cukrzycę i ona trafia najczęściej do lekarza pierwszego kontaktu.


  228/230

  Tytuł oryginału: Niewydolność serca - współczesne zasady rozpoznawania.
  Autorzy: Wożakowska-Kapłon Beata, Opolski Grzegorz
  Źródło: Przew. Lek. 2002 (8) s.29-33, tab.
  Sygnatura GBL: 313,495

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  229/230

  Tytuł oryginału: Angina stabilna u chorych na cukrzycę - zasady postępowania.
  Autorzy: Wysocki Henryk, Wierusz-Wysocka Bogna
  Źródło: Przew. Lek. 2002 (8) s.59-66
  Sygnatura GBL: 313,495

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  230/230

  Tytuł oryginału: Zasady dobrej praktyki epidemiologicznej : [koreferaty i dyskusja]
  Autorzy: Szamotulska Katarzyna
  Opracowanie edytorskie: Hanke Wojciech (koref.), Rywik Stefan (koref.), Sierosławski Janusz Barbara (koref.Woynarowska) (koref.).
  Źródło: W: Epidemiologia w Polsce wobec współczesnych standardów metodycznych, profesjonalnych i kształceniowych : [materiały z sympozjum] - Warszawa, 2002 s.25-37, zał. s. 57-70 - Sympozjum pt. Epidemiologia w Polsce wobec współczesnych standardów metodycznych, profesjonalnych i kształceniowych Warszawa 22.11. 2002 - Załącznik nr 2 s. 57, nr 3 s. 65
  Sygnatura GBL: 736,796

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna
 • standard

  stosując format: