Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ROZPRAWA HABILITACYJNA
Liczba odnalezionych rekordów: 169Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/169

Tytuł oryginału: Receptory Fcç w łożysku ludzkim : rozprawa habilitacyjna
Autorzy: Mikulska Joanna E.; Polska Akademia Nauk Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda, Zakład Immunochemii we Wrocławiu
Źródło: - Wrocław, Wydaw. Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN 2002, 116 s. : il., tab., bibliogr. s. 88-116, 24 cm.
Sygnatura GBL: 743,114

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • immunologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro


  2/169

  Tytuł oryginału: Zabiegi rekonstrukcyjne w nieodwracalnych uszkodzeniach splotu ramiennego : analiza własnego materiału klinicznego : rozprawa habilitacyjna
  Autorzy: Mikuła Wojciech; Akademia Medyczna Klinika Ortopedii i Traumatologii w Białymstoku, Centrum Rehabiliatcji im. Prof. M. Weissa w Konstancinie
  Źródło: - Białystok, AM 2002, 175 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], sum., 21 cm.
  Sygnatura GBL: 737,394

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • neurologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  3/169

  Tytuł oryginału: Peptydy o średniej masie cząsteczkowej jako wskaźnik prognostyczny przebiegu ostrego zapalenia trzustki : rozprawa habilitacyjna
  Autorzy: Snarska Jadwiga; Akademia Medyczna I Klinika Chirurgii Ogólnej w Białymstoku
  Źródło: - Białystok, Wydaw. "AG BART" 2002, 117 s. : il., tab., bibliogr. 263 poz., sum., 21 cm.
  Sygnatura GBL: 737,069

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  4/169

  Tytuł oryginału: Rola enkefalin i enkefalinaz w patogenezie powikłań cholestazy u dzieci : rozprawa habilitacyjna
  Autorzy: Janas Roman; Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie
  Źródło: - Warszawa, BIURO GAMMA 2002, 104 s. : il., tab., bibliogr. 184 poz., 23 cm.
  Sygnatura GBL: 737,070

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • zwierzęta
 • szczury
 • dzieci 13-18 r.ż.


  5/169

  Tytuł oryginału: Ocena biochemiczna i morfologiczna procesu włóknienia wątroby u dzieci z przewlekłym zapaleniem wątroby typu B : rozprawa habilitacyjna
  Autorzy: Lebensztejn Dariusz Marek; Akademia Medyczna III Klinika Chorób Dzieci w Białymstoku
  Źródło: - Białystok, AM 2002, 176 s. : il., tab., bibliogr. 384 poz., 23 cm.
  Sygnatura GBL: 737,071

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • choroby zakaźne
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  6/169

  Tytuł oryginału: Wybrane aspekty morfologiczne i czynnościowe płytek krwi w przewlekłych chorobach wątroby : rozprawa habilitacyjna
  Autorzy: Panasiuk Anatol; Akademia Medyczna Klinika Obserwacyjno-Zakaźna w Białymstoku
  Źródło: - Białystok, AM 2002, 125 s. : il., tab., bibliogr. 320 poz., 23 cm.
  Sygnatura GBL: 737,072

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  7/169

  Tytuł oryginału: Stan i uwarunkowania żywienia oraz odżywienia wybranej grupy mężczyzn z regionu północno-wschodniej Polski w badaniu prospektywnym obejmującym lata 1987-1998 : rozprawa habilitacyjna
  Autorzy: Szpak Andrzej; Akademia Medyczna Zakład Zdrowia Publicznego w Białymstoku
  Źródło: - Białystok, AM 2002, 196, [75] s. : il., tab., bibliogr. 320 poz., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 737,073

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska


  8/169

  Tytuł oryginału: Ocena stanu ciąży w małowodziu : rozprawa habilitacyjna
  Autorzy: Skotnicki Mariusz Zbigniew; Akademia Medyczna Klinika Perinatologii w Białymstoku
  Źródło: - Białystok, Libra s.c. 2002, 116 s. : il., tab., bibliogr. 217 poz., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 737,074

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • ciąża


  9/169

  Tytuł oryginału: Ekspresja wybranych receptorów powierzchniowych płytek krwi w pierwotnym raku nerki : rozprawa habilitacyjna
  Autorzy: Mantur Maria; Akademia Medyczna Zakład Laboratoryjnej Diagnostyki Klinicznej w Białymstoku
  Źródło: - Białystok, AM 2002, 115 s. : il., tab., bibliogr. 260 poz., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 737,076

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • hematologia
 • nefrologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  10/169

  Tytuł oryginału: Badania nad znaczeniem mechanizmów immunoregulacyjnych u chorych z boreliozą z Lyme : rozprawa habilitacyjna
  Autorzy: Zajkowska Joanna Maria; Akademia Medyczna Klinika Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji w Białymstoku
  Źródło: - Białystok, AM 2002, 190 s., [2] s. tabl. : il., tab., bibliogr. 345 poz., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 737,077

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • in vitro


  11/169

  Tytuł oryginału: Przemiany toksycznych metabolitów tlenu i azotu w środowisku ludzkich komórek rozrodczych : rozprawa habilitacyjna
  Autorzy: Jóźwik Marcin; Akademia Medyczna Klinika Ginekologii w Białymstoku
  Źródło: - Białystok, AM 2002, 51 k. : il., tab., 31 cm. - Zawiera przedruki 7 prac współautorskich z różnych czasopism
  Sygnatura GBL: 802,482

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  12/169

  Tytuł oryginału: Wybrane zagadnienia immunopatologii choroby Gravesa i związanej z nią oftalmopatii : implikacje kliniczne : rozprawa habilitacyjna
  Autorzy: Myśliwiec Janusz Krzysztof; Akademia Medyczna Klinika Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych w Białymstoku
  Źródło: - Białystok, AM 2002, 32, [32] k. : il., tab., 31 cm. - Zawiera przedruki 6 prac współautorskich z różnych czasopism
  Sygnatura GBL: 802,483

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • endokrynologia
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  13/169

  Tytuł oryginału: Kliniczne następstwa insulinooporności : wybrane zagadnienia patogenetyczne i terapeutyczne : rozprawa habilitacyjna
  Autorzy: Kowalska Irina; Akademia Medyczna Klinika Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych w Białymstoku
  Źródło: - Białystok, AM 2002, 24, [45] k. : il., tab., 31 cm. - Zawiera przedruki 6 prac współautorskich z różnych czasopism
  Sygnatura GBL: 802,484

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta
 • myszy


  14/169

  Tytuł oryginału: Wybrane aspekty heterogenności reumatoidalnego zapalenia stawów : rozprawa habilitacyjna
  Autorzy: Klimiuk Piotr Adrian; Akademia Medyczna Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych w Białymstoku
  Źródło: - Białystok, AM 2002, [3], 16, [55] k. wiele liczb. : il., tab., 31 cm. - Zawiera przedruki 6 prac współautorskich z różnych czasopism w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 802,485

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • reumatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta
 • myszy
 • in vitro


  15/169

  Tytuł oryginału: Diagnostyka i leczenie urazów jamy brzusznej z zastosowaniem laparoskopii w oddziale ogólnochirurgicznym.
  Tytuł angielski: Diagnosis and treatment of abdominal trauma by means of laparoscopy in the department of general surgery.
  Autorzy: Majewski Włodzimierz
  Opracowanie edytorskie: Kostewicz Waldemar (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (2) s.136-149, tab., bibliogr. 30 poz. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 09. 2001 - Tekst równol. w jęz. ang. Praca stanowi część rozprawy habilitacyjnej
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena przydatności laparoskopii w rozpoznawaniu i leczeniu urazów jamy brzusznej. Materiał i metodyka. Porównano wyniki leczenia dwóch grup pacjentów z urazami jamy brzusznej: I - 28 poddanych laparoskopii rozpoznawczej, w tym 5 leczonych operacją laparoskopową, 13 operacją klasyczną; II - 41 diagnozowanych zachowawczo lub drogą laparotomii rozpoznawczej, z wykonaniem u 17 z nich operacji klasycznej. Wyniki. Laparoskopia rozpoznawcza pozwoliła ustalić: rozpoznanie u 22/28 pacjentów, sposób leczenia u 28, a u 10/28 uniknąć operacji. W grupie 28 laparoskopii rozpoznawczych, w tym u 13 pacjentów z urazami wielonarządowymi, wystąpiło 8 powikłań i 4 zgony, a w grupie kontrolnej (z 7 przypadkami urazów wielonarządowych) 12 powikłań i 3 zgony. Wnioski. Analiza i ocena siedmiu mierników postępowania diagnostycznego wykazała jedynie znamiennie niższą dokładność laparoskopii rozpoznawczej niż laparotomii zwiadowczej. 2. Czas hospitalizacji był istotnie krótszy u tych, którym stosowano tylko laparoskopię rozpoznawczą niż w grupie z laparotomią zwiadowczą. 3. Śmiertelność i częstość powikłań u obu grup hospitalizowanych z powodu urazów jamy brzusznej nie różniły się znamiennie. 4. Laparoskopię rozpoznawczą należy włączyć do standardu postępowania klinicznego u pacjentow z urazami jamy brzusznej, także wielonarządowymi.

  Streszczenie angielskie: Aim of the study was to assess the usefulness of laparoscopy for the diagnosis and treatment of abdominal trauma (AT). Material and methods. Two groups of patients with AT were compared: Group I comprised 28 patients following diagnostic laparoscopy (DL), 5 - laparoscopy surgery (LO), 13 - open surgery. Group II comprised 41 patients following hospitalization or diagnostic laparotomy (DLPT), 17 - open surgery. Results. DL was able to establish diagnosis in 22/28, mode of treatment in 28, and 10.28 avoided nontherapeutical laparotomy. In 28 DL patients (13 polytraumatic) morbidity amounted to 8, mlrtality - 4. In 41 control subjects (7 polytraumatic) morbidity amounted to 12, mortality - 3. Conclusions. 1. Seven parameter analysis revealed a slighty lower accuracy of DL compared with DLPT. 2. Hospitalization following DL was significantly shorter, in comparison with DLPT cases. 3. Mortality and morbidity in both AT groups did not differ significantly. 4. DL should be included into the treatment algorithm of abdominal trauma and polytrauma.


  16/169

  Tytuł oryginału: Deficyt życia jako miara potrzeb zdrowotnych na terenie zróżnicowanym ekologicznie : rozprawa habilitacyjna
  Autorzy: Tyszko Piotr Zbigniew; Akademia Medyczna Instytut Medycyny Społecznej w Warszawie
  Źródło: - Warszawa, AM 2002, [4], 145 s. : il., tab., bibliogr. 289 poz., powiel., 21 cm.
  Sygnatura GBL: 735,205

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ochrona środowiska

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  17/169

  Tytuł oryginału: Własna metoda echokardiograficznej oceny przemodelowania lewej komory u chorych po zawale serca : rozprawa habilitacyjna
  Autorzy: Sobkowicz Bożena; Akademia Medyczna Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Oddział Kardiologii we Wrocławiu we Wrocławiu
  Źródło: - Wrocław, Dział Wydaw. AM 2002, [2], 120 s. : il., tab., bibliogr. 198 poz., 21 cm.
  Sygnatura GBL: 735,207

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  18/169

  Tytuł oryginału: Zaburzenia układu antyoksydacyjnego i ich wpływ na niektóre funkcje komórek układu immunologicznego w pierwotnym zespole nerczycowym u dzieci : rozprawa habilitacyjna
  Autorzy: Zachwieja Jacek; Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego Instytut Pediatrii, Klinika Kardiologii i Nefrologii Dziecięcej w Poznaniu
  Źródło: - Poznań, AM 2002, 130 s. : il., tab., bibliogr. 243 poz., sum., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,049

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  19/169

  Tytuł oryginału: Badania doświadczalne wibracyjnych uszkodzeń obwodowej części narządu słuchu
  Autorzy: Bochnia Marek; Akademia Medyczna Katedra i Klinika Otolaryngologii we Wrocławiu
  Źródło: - Wrocław, AM 2002, 134 s. : il., tab., bibliogr. 349 poz., sum., 21 cm.
  Sygnatura GBL: 734,909

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • Świnki morskie


  20/169

  Tytuł oryginału: Badania diagnostyczne w ocenie stopnia zaawansowania artropatii hemofilowej oraz wskazań i skuteczności synowektomii izotopowej u dzieci : rozprawa habilitacyjna
  Autorzy: Klukowska Anna; Akademia Medyczna Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii w Warszawie
  Źródło: - Warszawa, Dział Wydaw. Akademii Medycznej 2002, [4], 95 s. ; il., tab., bibliogr. 234 poz., powiel., 21 cm.
  Sygnatura GBL: 735,155

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • hematologia
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska


  21/169

  Tytuł oryginału: Ocena kardiotoksyczności antracyklin u dzieci chorych na ostrą białaczkę limfoblastyczną : [rozprawa habilitacyjna]
  Autorzy: Jackowska Teresa; Akademia Medyczna Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii w Warszawie
  Źródło: - Warszawa, Dział Wydaw. AM 2002, 228 s. : il., tab., bibliogr. 505 poz., powiel., 21 cm.
  Sygnatura GBL: 735,188

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • toksykologia
 • farmacja
 • onkologia
 • hematologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  22/169

  Tytuł oryginału: Stymulacja ekspresji cząsteczek adhezyjnych śródbłonka naczyniowego : nowa aktywność toksyn Bacteroides fragilis i Bacteroides thetaiotaomicron : [rozprawa habilitacyjna]
  Autorzy: Rokosz Alicja; Akademia Medyczna Centrum Biostruktury, Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej w Warszawie, Akademia Medyczna Instytut Transplantologii, Zakład Immunologii Klinicznej w Warszawie
  Źródło: - Warszawa, Dział Wydaw. AM 2002, [6], 217 s. : il., tab., bibliogr. 550 poz., powiel., 21 cm.
  Sygnatura GBL: 735,190

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • rozprawa habilitacyjna


  23/169

  Tytuł oryginału: Badania nad zależnościami czynnościowo-morfologicznymi układu stomatognatycznego ze szczególnym uwzględnieniem modeli funkcjonalnych zgryzu : Rozprawa habilitacyjna
  Autorzy: Panek Halina; Akademia Medyczna Katedra Protetyki Stomatologicznej we Wrocławiu
  Źródło: - Wrocław, AM 2002, 187 s. : il., tab., bibliogr. 208 poz., sum., 21 cm.
  Sygnatura GBL: 735,192

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  24/169

  Tytuł oryginału: Roztwory hipertoniczno-hiperosmolarne w leczeniu pooperacyjnej hipowolemii po zabiegach kardiochirurgicznych : [rozprawa habilitacyjna]
  Autorzy: Durek Grażyna; Akademia Medyczna Katedra i Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii we Wrocławiu
  Źródło: - Wrocław, AM 2002, 274 s. : il., tab., bibliogr. 389 poz., sum., 21 cm.
  Sygnatura GBL: 735,193

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • hematologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  25/169

  Tytuł oryginału: Przeciweozynofilowy efekt interleukiny 12 i interleukiny 18 : mechanizmy regulacji tkankowej : [rozprawa habilitacyjna]
  Autorzy: Fal Andrzej M.; Akademia Medyczna Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Alergologii we Wrocławiu
  Źródło: - Wrocław, AM 2002, 74 s. : il., tab., bibliogr., 196 poz., sum., 21 cm.
  Sygnatura GBL: 735,194

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro


  26/169

  Tytuł oryginału: Wideoskopowe metody odnerwienia współczulnego : własna metoda operacyjna sympatektomii lędźwiowej z użyciem wideoasysty : [rozprawa habilitacyjna]
  Autorzy: Wroński Jacek
  Źródło: - Lublin, IZT Instytut Zastosowań Techniki Sp. zo.o. 2002, 104 s. : il., tab., bibliogr. 171 poz., 25 cm.
  Sygnatura GBL: 735,202

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  27/169

  Tytuł oryginału: Morfologiczne, molekularne i biochemiczne aspekty neoadjuwantowej chemioterapii Ansfielda stosowanej w leczeniu raka piersi : rozprawa habilitacyjna
  Autorzy: Rzymowska Jolanta; Akademia Medyczna w Lublinie
  Źródło: - Lublin, AM 2002, 183 s. : il., tab., bibliogr. 423 poz., sum., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,198

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • onkologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska


  28/169

  Tytuł oryginału: Badania nad patogenezą pemfigoidu pęcherzowego : rozprawa habilitacyjna
  Autorzy: Bowszyc-Dmochowska Monika; Akademia Medyczna Katedra i Klinika Dermatologii w Poznaniu
  Źródło: - Poznań, [AM] 2002, 151, [1] s. : il., tab., bibliogr. s. 122-152, sum., 24 cm. - Tyt. rownież w jęz. ang
  Sygnatura GBL: 735,086

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  29/169

  Tytuł oryginału: Ocena wybranych czynników prognostycznych z zakresu epidemiologii, histopatologii, immunohistochemii oraz cytofluorometrii w przewidywaniu dynamiki i postępu włóknienia u chorych na przewlekłe zapalenie wątroby typu C : rozprawa habilitacyjna
  Autorzy: Gabriel Andrzej; Śląska Akademia Medyczna Wydział Lekarski, Katedra i Zakład Patomorfologii w Zabrzu
  Źródło: - Katowice, ŚAM 2002, 202 s., [3] k. tabl. : il., tab., bibliogr. 202 poz., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,087

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • choroby zakaźne
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca epidemiologiczna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  30/169

  Tytuł oryginału: Wybrane markery zapalenia w krwi obwodowej u dzieci chorych na astmę oskrzelową : rozprawa habilitacyjna
  Autorzy: Stelmach Iwona; Akademia Medyczna Instytut Pediatrii, Samodzielny Oddział Kliniczny Interny Dziecięcej i Alergologii w Łodzi
  Źródło: - Łódź, AM 2002, 159, [1] s. : il., tab., bibliogr. 384 poz., 22 cm.
  Sygnatura GBL: 735,014

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  31/169

  Tytuł oryginału: Wybrane parametry układu hemostazy w płynie podsiatkówkowym i krwi operowanych chorych z przedarciowym odwarstwieniem siatkówki : rozprawa habilitacyjna
  Autorzy: Malukiewicz-Wiśniewska Grażyna
  Źródło: - Bydgoszcz, Wydaw. Uczelniane AM 2002, 198 s. : il., tab., bibliogr. 361 poz., sum., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,015

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • okulistyka
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  32/169

  Tytuł oryginału: Przydatność nieinwazyjnych metod badania wrażliwości baroreceptorów tętniczych w różnicowaniu stopnia zagrożenia napadem częstoskurczu komorowego oraz migotania komór u chorych po zawale serca ze złośliwą albo potencjalnie złośliwą arytmią komorową w wywiadzie : rozprawa habilitacyjna
  Autorzy: Raczak Grzegorz
  Źródło: Ann. Acad. Med. Gedan. 2002: 32 supl. s.1-182, il., tab., bibliogr. 301 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 702,634

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  33/169

  Tytuł oryginału: Zaburzenia rytmu serca i elektrokardiograficzne wskaźniki zagrożenia częstoskurczem komorowym u dzieci i młodzieży z pierwotnym wypadaniem płatka zastawki dwudzielnej w badaniach prospektywnych : rozprawa habilitacyjna
  Autorzy: Bobkowski Waldemar; Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego Instytut Pediatrii, Klinika Kardiologii i Nefrologii Dziecięcej w Poznaniu
  Źródło: - Poznań, Wydaw. Uczelniane AM 2002, 155, [1] s. : il., tab., bibliogr. 285 poz., sum., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,113

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  34/169

  Tytuł oryginału: Wpływ promieniowania jonizującego na właściwości elektryczne i cieplne kolagenu kości zwierzęcej : rozprawa habilitacyjna
  Autorzy: Kubisz Leszek; Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego Katedra Biofizyki w Poznaniu
  Źródło: - Poznań, Dział Wydaw. Uczelnianych AM 2002, 105, [1] s. : il., tab., bibliogr. 146 poz., sum., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,293

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • in vitro


  35/169

  Tytuł oryginału: Wpływ wybranych cytostatyków na reorganizację białek cytoszkieletu linii komórek białaczek ludzkich K-562 i HL-60 : rozprawa habilitacyjna
  Autorzy: Grzanka Alina
  Źródło: - Bydgoszcz, Wydaw. Uczelniane Akademii Medycznej im. Ludwika Rydygiera 2002, 169 s. : il., tab., bibliogr. 271 poz., sum., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,372

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • onkologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • in vitro


  36/169

  Tytuł oryginału: Mechanizmy indukowania gorączki w stanach pobudzenia emocjonalnego : rozprawa habilitacyjna
  Autorzy: Soszyński Dariusz
  Źródło: - Bydgoszcz, Wydaw. Uczelniane Akademii Medycznej im. Ludwika Rydygiera 2002, 132 s. : il., bibliogr. 347 poz., sum., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,375

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy


  37/169

  Tytuł oryginału: Leptyna, hormony płciowe oraz wskaźniki metabolizmu kolagenu typu I i III jako wykładniki procesu pokwitania u dziewcząt : rozprawa habilitacyjna
  Autorzy: Kulik-Rechberger Beata; Akademia Medyczna I Katedra Pediatrii, Zakład Propedeutyki Pediatrii w Lublinie
  Źródło: - Lublin, Wydaw. Drukarnia LIBER 2002, 176 s. : il., tab., bibliogr. 257 poz., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,376

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć żeńska


  38/169

  Tytuł oryginału: Ilościowa analiza zmian regionalnej funkcji mięśnia sercowego wywołanych ostrym niedokrwieniem. Ocena eksperymentalna i kliniczna za pomocą wybranych parametrów Dopplera miokardialnego: rozprawa habilitacyjna.
  Autorzy: Kukulski Tomasz
  Źródło: Ann. Acad. Med. Siles. 2002 supl. 43 s.1-108, 30 s. tabl., tab., bibliogr. 74 poz.
  Sygnatura GBL: 313,709

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • zwierzęta
 • Świnie
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  39/169

  Tytuł oryginału: Znaczenie ekspresji receptora HER-2, białek p53, bcl-2, bax, stopnia proliferacji i zawartości receptorów dla estrogenów i progestagenów jako czynników prognostycznych i predykcyjnych u chorych na raka piersi: rozprawa habilitacyjna.
  Tytuł angielski: Breast cancer - the prognostic and predictive value of HER-2 receptor, p53, bcl-2 and bax proteins, expression the proliferation grade and the estrogen and progestogen receptor status.
  Autorzy: Pieńkowski Taduesz
  Źródło: Nowotwory 2002: 52 supl. 1 s.5-63, il., tab., bibliogr. 211 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,490

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. Wprowadzenie do praktyki klinicznej systemowego leczenia uzupełniającego spowodowało konieczność ustalenia wskazań do jego zastosowania. Niezbędne stało się również określenie czynników mogących mieć wpływ na odpowiedź terapeutyczną. Wyniki dotychczasowych badań wskazują, że chore mające porównywalne wskazania, odnoszą z identycznego leczenia nie jednakowe korzyści. Obserwacje te skłaniają do wniosku, że istnieją inne niż prognostyczne czynniki, określające prawdopodobieństwo uzyskania odpowiedzi na leczenie. Noszą one nazwe czynników predykcyjnych. Określenie czynników związanych z biologią raka może mieć istotne znaczenie dla podejmowania decyzji terapeutycznych. Na obecnym etapie wiedzy jedynym uznawanym czynnikiem predykcyjnym jest zawartość receptorów dla estrogenów i progestagenów w komórkach raka. Cel pracy. - Ustalenie wpływu zaburzeń ekspresji receptora HER-2, białek p53, bcl-2 i bax, nasilenia proliferacji określanej jako ekspresja przeciwciała MIB-1, oraz zawartości recpetorów dla estrogenów i progestagenów w komórkach raka, na czas przeżycia całkowitego i bezobjawowego u chorych na raka piersi, leczonych radykalnie. - Zbadanie zależności pomiędzy wynikami leczenia uzupełniającego tamokrysfenem, a zaburzeniami ekspresji receptora HER-2, białek p53, bcl-2 i bax, nasileneiem proliferacji określonej jako ekspresja przeciwciała MB-1, oraz zawartością receptora dla estrogenów i progestagenów w komórkach raka. - Zbadanie zależności pomiędzy ...

  Streszczenie angielskie: As an entire range of methods for the systemic treatment of cancer was being introduced into clinical practice, there arose a need to set indications for their use. It also became necessary to state what factors may influence the therapeutic effect. In the course of a number of studies it has become obvious that patients with comparable treatment indications do not profit from the introduced therapy in a comparable extent. These observations have brought on the conclusion that there exist a number of factors, other than prognostic, which may affect the outcome of treatment. These have become known as predictive factors. Defining the factors directly dependant on cancer biology may directly affect therapeutic decisions. However, at present the only recognised predictive factor is the estrogen and progestagen receptor status. Aim of the study. - To evaluate the influence of experession of HER-receptors, p53, bcl-2 and bax proteins, the grade of proliferation defined as MIB-1 antibody expression and the estrogen and progestagen receptor status in cancer cells on total survival and symptom-free survival of radically treated breast cancer patients. - To analyse the relationship between the results of adjuvant tamoxifene therapy and: the expression of HER-receptors, p53, bcl-2 and bax proteins, the grade of proliferation defined as MIB-1 antibody expression and the estrogen and progestogen receptor status in cancer cells. - To analyse the realtionship between the results ...


  40/169

  Tytuł oryginału: Ocena i analiza hałasu impulsowego oraz badanie jego wpływu na narząd słuchu z wykorzystaniem emisji otoakustycznych.
  Tytuł angielski: Evaluation and analysis of impulse noise and study of its influence on hearing organ using otoacoustic emissions.
  Autorzy: Konopka Wiesław
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (4) s.515-517 - Streszczenie pracy habil.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • streszczenie
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska


  41/169

  Tytuł oryginału: Ocena zależności między poziomem testosteronu a wybranymi czynnikami ryzyka miażdżycy ze szczególnym uwzględnieniem insulinooporności oraz wpływ leczenia dihydrotestosteronem u mężczyzn z chorobą niedokrwienną serca : rozprawa habilitacyjna
  Autorzy: Barud Wojciech; Akademia Medyczna Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych w Lublinie
  Źródło: - Lublin, AM 2002, 143 s. : il., tab., bibliogr. 303 poz., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,284

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska


  42/169

  Tytuł oryginału: Ocena wartości prognostycznej antygenów P53, BCL-2 i syndekanu-1 w raku krtani oraz ich przydatności w charakterystyce odpowiedzi pierwotnych hodowli komórkowych raka krtani na cis-platynę : rozprawa habilitacyjna
  Autorzy: Klatka Janusz; Akademia Medyczna Klinika Otolaryngologii w Lublinie
  Źródło: - Lublin, AM 2002, 154, [2] s. : il., tab., bibliogr. 331 poz., 25 cm.
  Sygnatura GBL: 735,288

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • onkologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • in vitro


  43/169

  Tytuł oryginału: Porody rodzinne we współczesnym położnictwie : rozprawa habilitacyjna
  Autorzy: Guzikowski Wojciech; Akademia Medyczna we Wrocławiu, Szpital Ginekologiczno-Położniczy i Noworodków im. dr Sergiusza Mossara w Opolu
  Źródło: - Wrocław, Dział Wydaw. AM 2002, [2], 172 s. : tab., bibliogr. 324 poz., sum., 21 cm.
  Sygnatura GBL: 735,433

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.


  44/169

  Tytuł oryginału: Wpływ krótkotrwałej, awersywnej stymulacji sensorycznej na stężenie glutaminianu i aktywność syntazy tlenku azotu w mózgu szczura : rozprawa habilitacyjna
  Autorzy: Gos Tomasz; Akademia Medyczna Katera i Zakład Medycyny Sądowej w Gdańsku
  Źródło: - Gdańsk, AM 2002, [4], II, 31, [24] s. : tab., bibliogr. 92 poz., 30 cm. - Zawiera przedruki czterech prac współautorskich z różnych czasopism
  Sygnatura GBL: 802,195

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury


  45/169

  Tytuł oryginału: Patologia kliniczna jelita grubego wyłączonego z pasażu jelitowego : rozprawa habilitacyjna
  Autorzy: Szczepkowski Marek; Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
  Źródło: - Warszawa, CMKP 2002, 91 s. : il., tab., bibliogr. 77 poz., sum., 25 cm.
  Seria: Publikacje Naukowe / Medical Communications
  Sygnatura GBL: 735,063

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  46/169

  Tytuł oryginału: Badania mechanizmów uszkodzenia oraz sposobów ochrony układu oddechowego przed skutkami krążenia pozaustrojowego : studium czynnościowe i morfologiczne : rozprawa habilitacyjna
  Autorzy: Sobczyński Paweł
  Źródło: - Poznań, Dział Wydaw. Uczelnianych AM im. Karola Marcinkowskiego 2002, 135, [5] s. : il., tab., bibliogr. 195 poz., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,105

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  47/169

  Tytuł oryginału: Ocena efektów zastosowania "Treningu radzenia sobie z objawami choroby" w rehabilitacji pacjentów chorych na schizofrenię : [rozprawa habilitacyjna]
  Autorzy: Meder Joanna; Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
  Źródło: - Warszawa, IPiN 2002, 64s. : il., tab., bibliogr. 115 poz., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,163

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  48/169

  Tytuł oryginału: Kompleksowa ocena głosu w schorzeniach organicznych i czynnościowych krtani : rozprawa habilitacyjna
  Autorzy: Wiskirska-Woźnica Bożena; Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego Katedra i Klinika Foniatrii i Audiologii w Poznaniu
  Źródło: - Poznań, Wydaw. Uczelniane AM 2002, 107, [1] s. : il., tab., bibliogr. 75 poz., sum., 24 cm. - Tyt. również w jęz. ang
  Sygnatura GBL: 735,164

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  49/169

  Tytuł oryginału: Ocena przydatności prognostycznej wybranych parametrów klinicznych i laboratoryjnych u krytycznie chorych leczonych w oddziale intensywnej terapii : rozprawa habilitacyjna.
  Autorzy: Krawczyk Lech
  Źródło: Ann. Acad. Med. Siles. 2002 supl. 38 s.1-113, [26] k. tabl., il., tab., bibliogr. 207 poz.
  Sygnatura GBL: 313,709

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  50/169

  Tytuł oryginału: Wady wrodzone ośrodkowego układu nerwowego - zaburzenia ekspresji genów w cewie nerwowej indukowane arsenem : rozprawa habilitacyjna
  Autorzy: Włodarczyk Bogdan; Państwowy Instytut Weterynaryjny Zakład Farmakologii i Toksykologii w Puławach
  Źródło: - Puławy, PIW 2002, 95 s. : il., tab., bibliogr. 224 poz., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,246

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • genetyka
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • płód
 • zwierzęta
 • myszy


  51/169

  Tytuł oryginału: Kryteria immunohistologiczne jako nowy standard w rozpoznawaniu przewlekłego zapalenia mięśnia sercowego, przebiegającego pod postacią skurczowej niewydolności serca: rozprawa habilitacyjna.
  Autorzy: Wojnicz Romuald
  Źródło: Ann. Acad. Med. Siles. 2002 supl. 36 s.52, [2] s., 11 k. tabl., bibliogr. 198 poz.
  Sygnatura GBL: 313,709

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  52/169

  Tytuł oryginału: Analiza wybranych mechanizmów efektorowych w modelu odrzucania komórek nowotworowych : rozprawa habilitacyjna
  Autorzy: Kowalczyk Dariusz Wojciech; Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego Zakład Immunologii Nowotworów w Poznaniu
  Źródło: - Poznań, Dział. Wydaw. Uczelnianych AM 2002, 92, [2] s. : il., tab., bibliogr. 187 poz., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,227

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy


  53/169

  Tytuł oryginału: Udział leptyny i innych substancji w regulacji czynności gonadotropowej układu podwzgórzowo-przysadkowego i w uwalnianiu prolaktyny u szczura : rozprawa habilitacyjna
  Autorzy: Walczewska Anna; Akademia Medyczna Zakład Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej w Łodzi, Luisiana State University Pennington Biomedical Center
  Źródło: - Łódź, AM 2002, [8], 139 s. : il., bibliogr. s. 99-136, 25 cm.
  Sygnatura GBL: 735,234

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • in vitro


  54/169

  Tytuł oryginału: Wpływ glikokortykoidów oraz tlenu hiperbarycznego na ucho wewnętrzne w badaniach klinicznych u chorych z nagłym niedosłuchem czuciowo-nerwowym oraz w badaniach doświadczalnych u kurcząt po urazie akustycznym : rozprawa habilitacyjna.
  Autorzy: Narożny Waldemar
  Źródło: Ann. Acad. Med. Gedan. 2002: 32 supl. s.[6], 1-172, il., tab., bibliogr. 354 poz.
  Sygnatura GBL: 702,634

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • zwierzęta
 • ptaki
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  55/169

  Tytuł oryginału: Możliwości uzyskania poprawy funkcji replantowanych kończyn górnych poprzez wtórne operacje rekonstrukcyjne : rozprawa habilitacyjna
  Autorzy: Jabłecki Jerzy; Ośrodek Replantacji Kończyn, Mikrochirurgii i Chirurgii Ręki Oddział Chirurgii Ogólnej w Trzebnicy
  Źródło: - Wrocław, Dział Wydaw. AM 2002, [2], 157 s. : il., tab., bibliogr. 183 poz., sum., 21 cm.
  Sygnatura GBL: 735,248

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • traumatologia i ortopedia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  56/169

  Tytuł oryginału: Zastosowanie wybranych cytokin w leczeniu doświadczalnych nowotworów u myszy : rozprawa habilitacyjna
  Autorzy: Gołąb Jakub; Akademia Medyczna Centrum Biostruktury, Zakład Immunologii w Warszawie
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. AM 2002, 39, [75] s. : bibliogr. s. 31-38, powiel., 21 cm. - Zawiera przedruki 10 prac współautorskich z różnych czasopism w jęz. ang
  Sygnatura GBL: 735,249

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy


  57/169

  Tytuł oryginału: Artroskopia w diagnostyce i leczeniu uszkodzeń urazowych oraz schorzeń stawu kolanowego : rozprawa habilitacyjna
  Autorzy: Widuchowski Jerzy; Śląska Akademia Medyczna w Katowicach, Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich
  Źródło: - Katowice, ŚAM 2002, 326 s. : il., tab., bibliogr. 613 poz., sum, 23 cm.
  Sygnatura GBL: 735,251

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  58/169

  Tytuł oryginału: Wpływ estradiolu na wybrane parametry systemu antyoksydacyjnego i niektóre czynniki ryzyka miażdżycy u kobiet po menopauzie : rozprawa habilitacyjna
  Autorzy: Bednarek-Tupikowska Grażyna; Akademia Medyczna Katedra i Klinika Endokrynologii i Diabetologii we Wrocławiu
  Źródło: - Wrocław, AM 2002, 173 s. : il., tab., bibliogr. 308 poz., sum., 21 cm.
  Sygnatura GBL: 735,341

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • farmacja
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska


  59/169

  Tytuł oryginału: Nadciśnienie indukowane ciążą : wybrane elementy patogenezy i ich znaczenie w monitorowaniu tego zespołu : rozprawa habilitacyjna
  Autorzy: Wilczyński Jacek Radosław; Wojskowa Akademia Medyczna im. gen. dywizji B. Szareckiego w Łodzi
  Źródło: - Łódź, WAM 2002, [2], 290 s. : il., tab., bibliogr. 591 poz., 29 cm.
  Sygnatura GBL: 802,168

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • ginekologia i położnictwo
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża


  60/169

  Tytuł oryginału: Zastosowanie mikrometody do oceny apoptozy neutrofilów krwi pełnej u pacjentów poddanych hemodializie : rozprawa habilitacyjna
  Autorzy: Majewska Ewa; Wojskowa Akademia Medyczna im. gen. dyw. Bolesława Szareckiego Instytut Nauk Podstawowych, Zakład Patofizjologii i Immunologii Klinicznej w Łodzi
  Źródło: - Łódź, WAM 2002, 118 s. : il., tab., bibliogr. 280 poz., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,465

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • in vitro


  61/169

  Tytuł oryginału: Wartość prognostyczna echokardiograficznej próby dobutaminowej u chorych z idiopatyczną kardiomiopatią rozstrzeniową : rozprawa habilitacyjna
  Autorzy: Drożdż Jarosław; Akademia Medyczna Instytut Medycyny Wewnętrznej, Klinika Kardiologii w Łodzi
  Źródło: - Łódź, AM 2002, 134 s. : il., tab., bibliogr. 256 poz., 25 cm.
  Sygnatura GBL: 735,472

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  62/169

  Tytuł oryginału: Badanie apoptozy nowotworowych komórek krwiotwórczych za pomocą fluorogennych inhibitorów kaspaz : rozprawa habilitacyjna
  Autorzy: Smolewski Piotr; Akademia Medyczna Instytut Medycyny Wewnętrznej, Klinika Hematologii w Łodzi
  Źródło: - Łódź, AM 2002, 114 s. : il., tab., bibliogr. 218 poz., 25 cm.
  Sygnatura GBL: 735,473

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • in vitro


  63/169

  Tytuł oryginału: Choroba guzkowa tarczycy u dzieci i młodzieży w regionie wielkopolskim : analiza klinicznych i genetycznych czynników występowania nowotworu : rozprawa habilitacyjna
  Autorzy: Niedziela Marek
  Źródło: - Poznań, Dział Wydaw. Uczelnianych AM 2002, 147 s., [35] k. tabl. : il., tab., bibliogr. 318 poz., 30 cm.
  Sygnatura GBL: 802,203

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • genetyka
 • onkologia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  64/169

  Tytuł oryginału: Analiza symptomatologiczno-elektroencefalograficzna psychogennych napadów rzekomopadaczkowych z zastosowaniem techniki wideometrycznej : rozprawa habilitacyjna
  Autorzy: Jędrzejczak Joanna; Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego Klinika Neurologii i Epileptologii w Warszawie
  Źródło: - Warszawa, CMKP 2002, [2], 96 s. : il., tab., bibliogr. 212 poz., 25 cm.
  Sygnatura GBL: 735,546

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  65/169

  Tytuł oryginału: Badania nad sposobami obniżania progu defibrylacji migotania komór i czynnikami klinicznymi wpływającymi na skuteczność defibrylacji u pacjentów z implantowanym kardiowerterem-defibrylatorem serca: rozprawa habilitacyjna.
  Autorzy: Lubiński Andrzej
  Źródło: Ann. Acad. Med. Gedan. 2002: 32 supl. s.1-201, il., tab., bibliogr. 203 poz.
  Sygnatura GBL: 702,634

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  66/169

  Tytuł oryginału: Identyfikacja węzła wartowniczego oraz oznaczanie markerów nowotworowych w określaniu stanu zaawansowania klinicznego raka odbytnicy: rozprawa habilitacyjna.
  Autorzy: Lorenc Zbigniew
  Źródło: Ann. Acad. Med. Siles. 2002 supl. 45 s.1-152, 15 k. tabl., il., tab., bibliogr. 152 poz.
  Sygnatura GBL: 313,709

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • gastroenterologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  67/169

  Tytuł oryginału: Rola Porphyromonas gingivalis i Actinobacillus actinomycetemcomitans oraz wybranych białek tkanki łącznej, antagonisty receptora interleukiny pierwszej (IL-I RA) i rozpuszczalnego receptora czynnika martwicy nowotworów (S TNF RI) w zapaleniu przyzębia : rozprawa habilitacyjna
  Autorzy: Słotwińska Sylwia Małgorzata; Akademia Medyczna Instytut Stomatologii, Zakład Stomatologii Zachowawczej w Warszawie
  Źródło: - Warszawa, Dział Wydaw. AM 2002, 155 s. : il., tab., bibliogr. 225 poz., powiel, 21 cm.
  Sygnatura GBL: 735,343

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • immunologia
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • in vitro


  68/169

  Tytuł oryginału: Ocena wybranych parametrów czynności układu oddechowego po operacji wycięcia płata w porównaniu do wycięcia segmentu płucnego z zastosowaniem badań radioizotopowych: rozprawa habilitacyjna.
  Tytuł angielski: Scintigraphic assessment of respiratory function in lobectomy and segmentectomy patients: habilitation thesis.
  Autorzy: Grodzki Tomasz
  Źródło: Rocz. PAM 2002: [48] supl. 74 s.1-112, [2] s. tabl., il., tab., bibliogr. 161 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,712

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  69/169

  Tytuł oryginału: Wpływ czynników przeciwutleniających oraz fluoru i selenu na rozwój doświadczalnej hipercholesterolemii u królików : rozprawa habilitacyjna
  Autorzy: Birkner Ewa
  Źródło: - Zabrze, ŚAM 2002, 181 s. : il., tab., bibliogr. 339 poz., 23 cm.
  Sygnatura GBL: 735,348

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • króliki


  70/169

  Tytuł oryginału: Endarteriektomia tętnicy szyjnej wewnętrznej w zapobieganiu i leczeniu niedokrwienia mózgu : rozprawa habilitacyjna
  Autorzy: Małek Andrzej Krzysztof; Akademia Medyczna Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Chorób Klatki Piersiowej w Warszawie
  Źródło: - Warszawa, Dział Wydaw. AM 2002, [2], 142 s. : il., tab., bibliogr. 335 poz., powiel., 21 cm.
  Sygnatura GBL: 735,346

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • kardiologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  71/169

  Tytuł oryginału: Wpływ fluorków na metabolizm i właściwości mechaniczne tkanki kostnej na podstawie obserwacji klinicznych i badań doświadczalnych przeprowadzonych na szczurach: rozprawa habilitacyjna.
  Tytuł angielski: Effects of fluoride on bone metabolism and mechanical competence: clinical observations and experimental studies in rats: habilitation thesis.
  Autorzy: Bohatyrewicz Andrzej
  Źródło: Rocz. PAM 2002: [48] supl. 73 s.1-85, il., tab., bibliogr. 266 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,712

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć żeńska


  72/169

  Tytuł oryginału: Fizjologiczna zmienność bariery krew-płyn mózgowo-rdzeniowy. Wpływ wieku i płci: rozprawa habilitacyjna.
  Tytuł angielski: The physiological variability of the blood - cerebrospinal fluid barrier and the influence of age and sex: habilitation thesis.
  Autorzy: Pakulski Cezary
  Źródło: Rocz. PAM 2002: [48] supl. 72 s.1-77, il., tab., bibliogr. 163 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,712

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  73/169

  Tytuł oryginału: Rozkurczowy przepływ krwi w lewej komorze w wybranych sytuacjach klinicznych. Ocena metodą Dopplera pulsacyjnego i barwnego jednowymiarowego badania dopplerowskiego: rozprawa habilitacyjna.
  Tytuł angielski: Left ventricular diastolic blood flow and myocardial disease. Investigations using pulsed-Doppler and m-mode colour Doppler echocardiography: habilitation thesis.
  Autorzy: Wojtarowicz Andrzej
  Źródło: Rocz. PAM 2002: [48] supl. 71 s.1-151, [3] s. tabl., il., tab., bibliogr. 256 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,712

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  74/169

  Tytuł oryginału: Ruchomość gałek ocznych i wzrokowa lokalizacja ręczna w płaszczyźnie skośnej u osób zdrowych: rozprawa habilitacyjna.
  Tytuł angielski: Eyeball motility and oblique plane visual manual localization in healthy individuals: habilitation thesis.
  Autorzy: Puchalska-Niedbał Lidia
  Źródło: Rocz. PAM 2002: [48] supl. 70 s.1-55, [8] s. tabl., il., tab., bibliogr. 115 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,712

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  75/169

  Tytuł oryginału: Ocena wybranych właściwości biologicznych gronkowców koagulazoujemnych izolowanych z materiałów klinicznych : rozprawa habilitacyjna
  Autorzy: Janicka Grażyna
  Źródło: - Bydgoszcz, Wydaw. Uczelniane AM 2002, 333 s. : il., tab., bibliogr. 644 poz., sum., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,507

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • in vitro


  76/169

  Tytuł oryginału: Obturacyjny bezdech senny w procesie biologicznego starzenia się organizmu : rozprawa habilitacyjna
  Autorzy: Klawe Jacek J.
  Źródło: - Bydgoszcz, Wydaw. Uczelniane AM 2002, 124 s. : il., tab., bibliogr. 243 poz., sum., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,508

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  77/169

  Tytuł oryginału: Wpływ wybranych cytostatyków na procesy autodegradacyjne w przedziale lizosomalnym komórek wątroby myszy : rozprawa habilitacyjna
  Autorzy: Król Teodora; Wojskowa Akademia Medyczna im. gen. dyw. Bolesława Szareckiego w Łodzi
  Źródło: - Łódź, Dom Wydaw. ELIPSA 2002, 188, [2] s. : il., tab., bibliogr. 616 poz., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,509

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • farmacja
 • gastroenterologia
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy


  78/169

  Tytuł oryginału: Ocena wybranych markerów nadciśnienia indukowanego ciążą : rozprawa habilitacyjna
  Autorzy: Heimrath Jerzy; Akademia Medyczna Katedra i Klinika Rozrodczości i Położnictwa we Wrocławiu
  Źródło: - Wrocław, AM 2002, 90 s. : il., tab., bibliogr. 207 poz., sum., 21 cm.
  Sygnatura GBL: 735,602

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża


  79/169

  Tytuł oryginału: Wpływ wybranych hormonów, cytokin i markerów przebudowy kostnej na zmiany gęstości kości u chorych na akromegalię : rozprawa habilitacyjna
  Autorzy: Bolanowski Marek; Akademia Medyczna Katedra i Klinika Endokrynologii i Diabetologii we Wrocławiu
  Źródło: - Wrocław, AM 2002, 130 s. : il., tab., bibliogr. 251 poz., sum., 21 cm.
  Sygnatura GBL: 735,603

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  80/169

  Tytuł oryginału: Wartość wybranych czynników prognostycznych w leczeniu operacyjnym skoliozy idiopatycznej : rozprawa habilitacyjna
  Autorzy: Głowacki Maciej; Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
  Źródło: - Poznań, PAN Ośrodek Wydawnictw Naukowych 2002, 158 s. : il., tab., bibliogr. 262 poz., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,605

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • traumatologia i ortopedia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska


  81/169

  Tytuł oryginału: Badania nad charakterystyką genetyczną polskiej populacji z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym : rozprawa habilitacyjna
  Autorzy: Dzida Grzegorz; Akademia Medyczna Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych w Lublinie
  Źródło: - Lublin, AM 2002, 146 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,607

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  82/169

  Tytuł oryginału: Rola tlenku azotu w doświadczalnych modelach drgawek i działaniu leków przeciwpadaczkowych u myszy : rozprawa habilitacyjna
  Autorzy: Tutka Piotr; Akademia Medyczna Katedra Farmakologii, Zakład Farmakologii i Toksykologii w Lublinie
  Źródło: - Lublin, AM 2002, 138 s. : il., tab., bibliogr. s. 107-138, sum., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,548

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy


  83/169

  Tytuł oryginału: Produkcja kwasu kynureninowego przez aortę szczura - badania in vitro : rozprawa habilitacyjna
  Autorzy: Stążka Janusz; Akademia Medyczna Katedra i Zakład Farmakologii i Toksykologii w Lublinie
  Źródło: - Lublin, AM 2002, 110 s. : il., bibliogr. s. 63-77, sum., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,550

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • in vitro


  84/169

  Tytuł oryginału: Badania nad zastosowaniem dzianiny polipropylenowej z jednostronną powłoką poliuretanową w leczeniu złamań twarzowej części czaszki : rozprawa habilitacyjna
  Autorzy: Arkuszewski Piotr; Akademia Medyczna Instytut Chirurgii, Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej w Łodzi
  Źródło: - Łódź, AM 2002, [6], 101, [5] s., [25] k. tabl. : il., tab., bibliogr. 220 poz., 25 cm.
  Sygnatura GBL: 735,555

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  85/169

  Tytuł oryginału: Model dychotyczny funkcjonowania poznawczo-emocjonalnego w schizofrenii paranoidalnej. T. 1-2 : rozprawa habilitacyjna
  Autorzy: Łoza Bartosz; Akademia Medyczna Katedra i Klinika Psychiatrii w Lublinie
  Źródło: - Lublin, AM 2002, 2t. ([6], VII, [1], 399 s. : il., tab. ; [6], VII, [4], 403-1037 s. : il., tab., bibliogr. 953 poz.), 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,552

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  86/169

  Tytuł oryginału: Wybrane mechanizmy toksycznego działania N-nitrozodimetyloaminy : rozprawa habilitacyjna
  Autorzy: Jabłoński Jakub; Akademia Medyczna Wydział Farmaceutyczny, Zakład Toksykologii w Białymstoku
  Źródło: - Białystok, AM 2002, 149 s. : il., tab., bibliogr. 312 poz., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,297

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • in vitro


  87/169

  Tytuł oryginału: Badania nad wpływem czynników warunkujących miejscowy wzrost temperatury podczas opracowywania zębów : rozprawa habilitacyjna
  Autorzy: Kleinrok Janusz; Akademia Medyczna Katedra i Zakład Protetyki Stomatologicznej z Pracownią Zaburzeń Czynnościowych Narządu Żucia w Lublinie
  Źródło: - Lublin, AM 2002, 105 s. : il., tab., bibliogr. 61 poz., sum., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 736,299

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • rozprawa habilitacyjna


  88/169

  Tytuł oryginału: Mikroflora przewodu pokarmowego a układ odpornościowy : modulacja odpowiedzi immunologicznej w okresie noworodkowym oraz w niektórych stanach patologicznych : rozprawa habilitacyjna
  Autorzy: Cukrowska Bożena M.; Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" Zakład Patologi w Warszawie
  Źródło: - Warszawa, Biuro Gamma 2002, 123 s. : il., tab., bibliogr. 271 poz., sum., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,301

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • mikrobiologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • zwierzęta
 • Świnie
 • in vitro


  89/169

  Tytuł oryginału: Wpływ ortodromowego, nawrotnego częstoskurczu przedsionkowo-komorowego na rozwój kardiomiopatii przedsionkowej u chorych z Zespołem Wolffa, Parkinsona i White'a: rozprawa habilitacyjna.
  Autorzy: Kalarus Zbigniew
  Źródło: Ann. Acad. Med. Siles. 2002 supl. 37 s.1-147, 56 s. tabl., tab., bibliogr. 212 poz.
  Sygnatura GBL: 313,709

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  90/169

  Tytuł oryginału: Neuroradiologiczne rozpoznawanie i określanie cech złośliwości guzów wewnątrzczaszkowych: rozprawa habilitacyjna.
  Autorzy: Kluczewska Ewa
  Źródło: Ann. Acad. Med. Siles. 2002 supl. 41 s.1-144, il., tab., bibliogr. 172 poz.
  Sygnatura GBL: 313,709

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  91/169

  Tytuł oryginału: Działanie stałych i sieciowych pól magnetycznych występujących w środowisku człowieka na układy biologiczne : mechanizm rodnikowy : rozprawa habilitacyjna
  Autorzy: Zmyślony Marek
  Źródło: - Łódź, Oficyna Wydaw. Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera 2002, 106, [2] s. : il., tab., bibliogr. s. 85-97, 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,419

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • in vitro


  92/169

  Tytuł oryginału: Ocena roli wybranych czynników biorących udział w patogenezie endometriozy : rozprawa habilitacyjna
  Autorzy: Szyłło Krzysztof; Wojskowa Akademia Medyczna w Łodzi, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Klinika Ginekologii Operacyjnej w Łodzi
  Źródło: - Łódź, WAM 2002, 148 s. : il., tab., bibliogr. 279 poz., sum., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,421

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska


  93/169

  Tytuł oryginału: Wpływ arytenoidektomii laserowej na wybrane wskaźniki wentylacji płuc oraz oddychania badane podczas snu u chorych z obustronnym porażeniem strun głosowych : rozprawa habilitacyjna
  Autorzy: Misiołek Maciej
  Źródło: Ann. Acad. Med. Siles. 2002 supl. 39 s.1-147, 12 s. tabl., il., tab., bibliogr. 292 poz.
  Sygnatura GBL: 313,709

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • pulmonologia
 • neurologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  94/169

  Tytuł oryginału: Zmienność rytmu serca w populacji generalnej mężczyzn : charakterystyka, determinanty oraz wartość prognostyczna : rozprawa habilitacyjna
  Autorzy: Broda Grażyna
  Opracowanie edytorskie: Rywik S[tefan] L. (red.).; Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie
  Źródło: - Warszawa, IK 2002, 130 s. : il., tab., bibliogr. 349 poz., 29 cm.
  Seria: Biblioteka Kardiologiczna 83
  Sygnatura GBL: 802,146

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska


  95/169

  Tytuł oryginału: Związek polimorfizmu I/D genu enzymu konwertującego angiotensynę z przerostem mięśnia lewej komory i jego regresją po leczeniu operacyjnym u chorych ze zwężeniem zastawki aortalnej : rozprawa habilitacyjna
  Autorzy: Orłowska-Baranowska Ewa
  Opracowanie edytorskie: Rywik S[tefan] L. (red.).; Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie
  Źródło: - Warszawa, IK 2002, 122 s. : il., tab., bibliogr. 180 poz., 29 cm.
  Seria: Biblioteka Kardiologiczna 84
  Sygnatura GBL: 802,148

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • genetyka
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  96/169

  Tytuł oryginału: Zastosowanie elastomeru silikonowego połączonego ze stopami dentystycznymi do wyrównania podatności podłoża całkowitych protez zębowych szczęki : badania laboratoryjne i kliniczne : rozprawa habilitacyjna
  Autorzy: Piotrowski Paweł; Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego Instytut Stomatologii, Zakład Protetyki Stomatologicznej w Poznaniu
  Źródło: - Poznań, Dział Wydaw. Uczelnianych AM 2002, 168, [2] s. : il., tab., sum., 24 cm. - Tyt. również w jęz. ang
  Sygnatura GBL: 735,711

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • in vitro


  97/169

  Tytuł oryginału: Analiza audiologicznych procedur diagnostycznych oraz wyników leczenia w nagłych głuchotach typu odbiorczego o nieznanej etiologii : rozprawa habilitacyjna
  Autorzy: Sekula Alicja; Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego Katedra i Klinika Foniatrii i Audiologii w Poznaniu
  Źródło: - Poznań, Dział Wydaw. Uczelnianych AM 2002, 102, [2] s. : il., tab., bibliogr. 83 poz., sum., 24 cm. - Tyt. również w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 735,716

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.


  98/169

  Tytuł oryginału: Zastosowanie obrazowania harmonicznego w ultrasonograficznej diagnostyce zmian ogniskowych sutka : rozprawa habilitacyjna
  Autorzy: Szopiński Kazimierz; Akademia Medyczna II Wydział Lekarski, Zakład Diagnostyki Obrazowej w Warszawie
  Źródło: - Warszawa, Dział Wydaw. AM 2002, [10], 128 s. : il., tab., bibliogr. 274 poz., powiel., 21 cm.
  Sygnatura GBL: 735,769

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  99/169

  Tytuł oryginału: Bezpieczeństwo doustnej profilaktyki fluorkowej w świetle badań doświadczalnych : rozprawa habilitacyjna
  Autorzy: Dąbrowska Ewa; Akademia Medyczna Zakład Stomatologii Zachowawczej w Białymstoku
  Źródło: - Białystok, AM 2002, 116, [2] s. : il., tab., bibliogr. 282 poz., sum., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,771

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury


  100/169

  Tytuł oryginału: Koncepcje analizy wytrzymałości tkanek zęba i wypełnień w wybranych przypadkach klinicznych metodami numerycznymi : rozprawa habilitacyjna
  Autorzy: Kierklo Anna; Akademia Medyczna Zakład Stomatologii Zachowawczej w Białymstoku
  Źródło: - Białystok, AM 2002, 143 s. : il., tab., bibliogr. 242 poz., sum., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,639

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa
 • rozprawa habilitacyjna


  101/169

  Tytuł oryginału: Ocena potencjalnych czynników prognostycznych u dzieci z przewlekłym zapaleniem wątroby typu B leczonych preparatem interferonu alfa : rozprawa habilitacyjna
  Autorzy: Mozer-Lisewska Iwona; Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego Instytut Pediatrii, Klinika Obserwacyjno-Zakaźna w Poznaniu
  Źródło: - Poznań, Dział Wydaw. Uczelnianych AM 2002, 137, [1] s. : il., tab., bibliogr. 259 poz., sum., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,641

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  102/169

  Tytuł oryginału: Analiza mikrosatelitarna przytarczyczek w pierwotnej i wtórnej nadczynności tych gruczołów: rozprawa habilitacyjna.
  Autorzy: Chudek Jerzy
  Źródło: Ann. Acad. Med. Siles. 2002 supl. 48 s.1-80, il., tab., bibliogr. 82 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,709

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  103/169

  Tytuł oryginału: Cytokiny, rozpuszczalne formy receptorów i molekuły adhezyjne w surowicy krwi chorych z chorobą wieńcową: rozprawa habilitacyjna.
  Autorzy: Mizia-Stec Katarzyna
  Źródło: Ann. Acad. Med. Siles. 2002 supl. 49 s.1-165, il., tab., bibliogr. 280 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,709

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  104/169

  Tytuł oryginału: Ocena przydatności oznaczania nowych markerów zapalenia i metod biologii molekularnej w diagnostyce infekcyjnego zapalenia wsierdzia : rozprawa habilitacyjna
  Autorzy: Hryniewiecki Tomasz; Insytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie
  Źródło: - Warszawa, IK 2002, 85 s. : il., tab., bibliogr. 113 poz., 29 cm.
  Seria: Biblioteka Kardiologiczna 85
  Sygnatura GBL: 802,258

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • kardiologia
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  105/169

  Tytuł oryginału: Choroby kręgosłupa powodujące niestabilność w odcinkach piersiowym i lędźwiowym : leczenie operacyjne z wykorzystaniem dojścia tylno-bocznego : rozprawa habilitacyjna
  Autorzy: Jankowski Roman; Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego Katedra i Klinika Neurochirurgii w Poznaniu
  Źródło: - Poznań, AM 2002, 158, [2] s. : il., tab., bibliogr. 275 poz., sum., 29 cm.
  Sygnatura GBL: 802,259

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  106/169

  Tytuł oryginału: Optymalizacja diagnostyki encefalopatii niedotlenieniowo-niedokrwiennej u noworodków: rozprawa habilitacyjna.
  Tytuł angielski: Diagnostic approach to hypoxic-ischemic encephalopathy in the neonate: habiliation thesis.
  Autorzy: Rudnicki Jacek
  Źródło: Rocz. PAM 2002: [48] supl. 79 s.1-91, il., tab., bibliogr. 251 poz.
  Sygnatura GBL: 313,712

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki


  107/169

  Tytuł oryginału: Analiza epidemiologiczna czynników ryzyka wystąpienia nieswoistego zespołu bólowego krzyża. Badanie kliniczno-kontrolne wybranych grup zawodowych: rozprawa habilitacyjna.
  Tytuł angielski: Epidemilogy of risk factors in low back pain - a case-control study of two occupational groups: habilitation thesis.
  Autorzy: Brzosko Marek
  Źródło: Rocz. PAM 2002: [48] supl. 78 s.1-105, il., tab., bibliogr. 276 poz.
  Sygnatura GBL: 313,712

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia
 • pielęgniarstwo
 • medycyna pracy

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  108/169

  Tytuł oryginału: Ocena działania kardiotoksycznego naturalnych halucynogenów zawartych w grzybach z rodzaju Psilocybe: rozprawa habilitacyjna.
  Tytuł angielski: Cardiotoxic properties of natural hallucinogens from Psilocybe mushrooms: habilitation thesis.
  Autorzy: Machoy-Mokrzyńska Anna
  Źródło: Rocz. PAM 2002: [48] supl. 76 s.1-64, il., tab., bibliogr. 124 poz.
  Sygnatura GBL: 313,712

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury


  109/169

  Tytuł oryginału: Ocena przydatności echokardiograficznej próby z dobutaminą w diagnostyce i prognozowaniu u chorych ze zwężeniem zastawki aortalnej przy prawidłowej i upośledzonej czynności skurczowej lewej komory: rozprawa habilitacyjna.
  Tytuł angielski: Diagnostic and prognostic value of dobutamine stress echocardiography in aortic stenosis with normal or depressed left ventricular systolic function: habilitation thesis.
  Autorzy: Płońska Edyta
  Źródło: Rocz. PAM 2002: [48] supl. 75 s.1-147, il., tab., bibliogr. 195 poz.
  Sygnatura GBL: 313,712

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  110/169

  Tytuł oryginału: Ocena przydatności identyfikacji narkotyków we włosach na podstawie badań toksykologicznych w okresie detoksykacji i w przebiegu substytucyjnej terapii osób uzależnionych od opioidów: rozprawa habiliatcyjna.
  Tytuł angielski: The relevance of toxicological identification of narcotics in hair for detoxication and maintenance therapy of opiate addicts: habilitation thesis.
  Autorzy: Karakiewicz Beata
  Źródło: Rocz. PAM 2002: [48] supl. 80 s.1-99, il., tab., bibliogr. 163 poz.
  Sygnatura GBL: 313,712

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  111/169

  Tytuł oryginału: Synteza oraz ocena aktywności w ośrodkowym układzie nerwowym nowych karbonylowych pochodnych imidazoliny : rozprawa habilitacyjna
  Autorzy: Matosiuk Dariusz; Akademia Medyczna Katedra i Zakład Syntezy i Technologii Chemicznej Środków Leczniczych w Lublinie
  Źródło: - Lublin, AM 2002, 147, [68] s. : il., tab., bibliogr. 174 poz., 24 cm. - Zawiera przedruki 6 prac współautorskich
  Sygnatura GBL: 735,649

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • farmacja
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy
 • szczury


  112/169

  Tytuł oryginału: Wpływ tiofosforowo-kwasowo pochodnej alkaloidów Chelidonium majus L. na fazę mineralną, wytrzymałość i rezonans paramagnetyczny kości udowych w modelu operacyjnej owariektomii : [rozprawa habilitacyjna]
  Autorzy: Jabłoński Mirosław; Akademia Medyczna Wydział Lekarski, Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii w Lublinie
  Źródło: - Lublin, Wydaw. BiFolium 2002, 81 s., [1] k. tabl. złoż. : il., bibliogr. 291 poz., sum., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,651

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć żeńska


  113/169

  Tytuł oryginału: Związki fenolowe w wybranych gatunkach z rodzaju Polygonum L. : rozprawa habilitacyjna
  Autorzy: Smolarz Helena Danuta; Akademia Medyczna Wydział Farmaceutyczny w Lublinie
  Źródło: - Lublin, AM 2002, 105, [1] s. : il., tab., bibliogr. 222 poz., 24 cm. - Zawiera przedruki 8 prac autora z różnych czasopism w jęz. ang
  Sygnatura GBL: 735,653

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • in vitro


  114/169

  Tytuł oryginału: Badania nad metylacją i hydrofobowymi adduktami DNA w gruczolakoraku błony śluzowej macicy u kobiet : rozprawa habilitacyjna
  Autorzy: Postawski Krzysztof; Akademia Medyczna II Katedra i Klinika Ginekologii w Lublinie
  Źródło: - Lublin, IZT Sp. z o.o 2002, 151 s. : il., tab., bibliogr. s. 135-151, sum., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,655

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • onkologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska


  115/169

  Tytuł oryginału: Poszukiwanie leków zapobiegających następstwom stresu przewlekłego : nowy model "depresji" u szczurów : rozprawa habilitacyjna
  Autorzy: Ossowska Grażyna Ewa; Akademia Medyczna w Lublinie
  Źródło: - Lublin, AM 2002, 155, [3] s. : il., tab., bibliogr. 306 poz., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,657

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury


  116/169

  Tytuł oryginału: Dermatozy zawodowe w rolnictwie : epidemiologia, etiopatogeneza, czynniki ryzyka : rozprawa habilitacyjna
  Autorzy: Śpiewak Radosław; Instytut Medycyny Wsi Zakład Biologicznych Szkodliwości Zawodowych w Lublinie
  Źródło: - Lublin, Wydaw. CZELEJ Sp. z o.o 2002, 238 s. : il., tab., bibliogr. 385 poz., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,659

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  117/169

  Tytuł oryginału: Ocena przydatności mikrokrystalicznego chitozanu jako polimerowego nośnika leków : rozprawa habilitacyjna
  Autorzy: Bodek Kazimiera Henryka; Akademia Medyczna Katedra Chemii Bioorganicznej i Biokoordynacyjnej, Zakład Chemii Fizycznej i Biokoordynacyjnej w Łodzi
  Źródło: - Łódź, AM 2002, 217 s. : il., tab., bibliogr. 237 poz., 25 cm.
  Sygnatura GBL: 735,827

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • króliki
 • szczury
 • in vitro


  118/169

  Tytuł oryginału: Rola elemetów komórkowych płynu otrzewnowego w patogenezie endometriozy : badania doświaczalne i implikacje kliniczne : rozprawa habilitacyjna
  Autorzy: Szamatowicz Jacek; Akademia Medyczna Klinika Ginekologii w Białymstoku
  Źródło: - Białystok, 2002, 24, [43] k. : il., tab., bibliogr. [przy artyk.], powiel., 31 cm. - Zawiera przedruki 7 prac współautorskich z różnych czasopism
  Sygnatura GBL: 802,219

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska


  119/169

  Tytuł oryginału: Choroba Parkinsona a stres oksydacyjny : udział reaktywnych form tlenu (ROS) w mechanizmach uszkodzenia dopaminergicznych neuronów i próby neuroprotekcji w badaniach modelowych : rozprawa habilitacyjna
  Autorzy: Kochman Agata; Akademia Medyczna Katedra i Zakład Anatomii Patologicznej we Wrocławiu
  Źródło: - Wrocław, AM 2002, 76 s. : il., tab., bibliogr. s. 57-70, streszcz., sum., 21 cm.
  Sygnatura GBL: 735,722

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • farmacja
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • in vitro


  120/169

  Tytuł oryginału: Ocena wartości endoprotezy głowy kości promieniowej własnego pomysłu w świetle badań doświadczalnych kinematyki i stabilności stawu łokciowego oraz wczesnych wyników klinicznych po jej implantacji : rozprawa habilitacyjna
  Autorzy: Pomianowski Stanisław; Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego Klinika Chirurgii Urazowej Narządu Ruchu w Warszawie, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. A. Grucy w Otwocku
  Źródło: - Warszawa, CMKP 2002, 115 s. : il., tab., bibliogr. 153 poz., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,725

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  121/169

  Tytuł oryginału: Naturalne i wspomagane sposoby gojenia zakażonej kości zbitej : rozprawa habilitacyjna
  Autorzy: Warda Edward; Akademia Medyczna Wydział Lekarski, Katedra i Klinika Ortopedii, Traumatologii i Rehabilitacji w Lublinie
  Źródło: - Lublin, Wydaw. BiFolium 2002, 112 s. : il., tab., bibliogr. 222 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 735,798

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta
 • króliki
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  122/169

  Tytuł oryginału: Efekty biochemiczne i kliniczne różnych metod wyrównywania niedoboru wielonienasyconych kwasów tłuszczowych u dzieci z cholestazą : rozprawa habilitacyjna
  Autorzy: Socha Piotr; Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" Klinika Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia w Warszawie
  Źródło: - Warszawa, MEDIA PRESS Sp. z o.o. 2002, 122 s. : il., tab., bibliogr. 177 poz., sum., 25 cm. - Tyt. również w jęz. ang
  Sygnatura GBL: 735,801

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta


  123/169

  Tytuł oryginału: Zaburzenia emocjonalne i behawioralne u dzieci i młodzieży szkolnej w Polsce : rozprawa habilitacyjna
  Autorzy: Wolańczyk Tomasz; Akademia Medyczna II Wydział Lekarski, Klinika Psychiatrii Wieku Rozwojowego w Warszawie
  Źródło: - Warszawa, Dział Wydaw. AM 2002, 221 s. : il., tab., bibliogr. 207 poz., powiel., 21 cm.
  Sygnatura GBL: 735,807

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  124/169

  Tytuł oryginału: Bezpieczeństwo preparatów immunoglobulin przeznaczonych do stosowania w profilaktyce i terapii : analiza aktywności biologicznych i obecności patogenów : rozprawa habilitacyjna
  Autorzy: Bucholc Bożenna; Państwowy Zakład Higieny w Warszawie
  Źródło: - Warszawa, PZH 2002, 127, [1] s. : il., tab., bibliogr. 333 poz., sum., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,814

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • choroby zakaźne
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy
 • in vitro


  125/169

  Tytuł oryginału: Trombomodulina i czynnik von Willebranda u pacjentów hemodializowanych : rozprawa habilitacyjna
  Autorzy: Borawski Jacek; Akademia Medyczna Klinika Nefrologii i Chorób Wewnętrznych w Białymstoku
  Źródło: - Białystok, AM 2002, [3], 11, [45] k. : il., tab., 31 cm. - Zawiera przedruki 6 prac współautorskich w jęz. ang. z różnych czas.
  Sygnatura GBL: 802,262

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro


  126/169

  Tytuł oryginału: Charakterystyka ekspresji molekuł adhezyjnych i receptorowej kinazy tyrozynowej c-kit w nowotworowych rozrostach plazmocytowych i jej kliniczne implikacje : rozprawa habilitacyjna
  Autorzy: Pogłód Ryszard; Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie
  Źródło: - Warszawa, IHiT 2002, 134 s. : il., tab., bibliogr. 200 poz., sum., 21 cm.
  Sygnatura GBL: 735,624

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • hematologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  127/169

  Tytuł oryginału: Metoda klasyfikowania problemów medycznych za pomocą modelowania epizodów opieki na danych o usługach medycznych : rozprawa habilitacyjna
  Autorzy: Jarosz Mirosław Jerzy; Instytut Medycyny Wsi w Lublinie
  Źródło: - Lublin, IMW 2002, 108 s. : il., tab., bibliogr. 150 poz., sum., 24 cm.
  Seria: Monografie Instytutu Medycyny Wsi 30
  Sygnatura GBL: 735,631

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa
 • rozprawa habilitacyjna


  128/169

  Tytuł oryginału: Habilitacje nadane prze Radę Naukową w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej.
  Autorzy: Markiewicz Lech
  Źródło: Pol. Prz. Med. Lot. 2002: 8 (3) s.341-343
  Sygnatura GBL: 304,985

  Typ dokumentu:
 • rozprawa habilitacyjna

  Temat korporatywny:
 • Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej


  129/169

  Tytuł oryginału: Rola białek układu aktywacji plazminogenu w biologii pierwotnego niedrobnokomórkowego raka płuca : rozprawa habilitacyjna
  Autorzy: Żekanowska Ewa; Akademia Medyczna im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
  Źródło: - Bydgoszcz, Wydaw. Uczelniane AM 2002, 132 s. : il., tab., bibliogr. 330 poz., sum., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,861

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • hematologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.


  130/169

  Tytuł oryginału: Jakość życia po niedokrwiennym udarze mózgu: uwarunkowania kliniczne, funkcjonalne, psychospołeczne i czasowe : rozprawa habilitayjna
  Autorzy: Jaracz Krystyna; Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego Katedra Pielęgniarstwa w Poznaniu
  Źródło: - Poznań, Dział Wydaw. Uczelnianych AM 2002, 152, [2] s. : il., tab., bibliogr. 307 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 735,862

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  131/169

  Tytuł oryginału: Limfocyty B z przewlekłej białaczki limfocytowej - klonalność i markery różnicowania : rozprawa habilitacyjna
  Autorzy: Antosz Halina; Akademia Medyczna Zakład Genetyki w Lublinie
  Źródło: - Lublin, AM 2002, [2], 195 s. : il., tab., bibliogr. 436 poz., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,946

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • immunologia
 • hematologia
 • onkologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • in vitro


  132/169

  Tytuł oryginału: Aromatyczne bisamidyny - synteza, właściwości biologiczne i oddziaływanie z DNA : rozprawa habilitacyjna
  Autorzy: Bielawski Krzysztof; Akademia Medyczna Wydział Farmaceutyczny, Katedra Chemii, Analizy i Technologii Leków w Białymstoku
  Źródło: - Lublin, AM 2002, 187 s. : il., tab., bibliogr. 301 poz., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,948

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • in vitro


  133/169

  Tytuł oryginału: Badanie metylacji i adduktów DNA w narządach wewnętrznych szczura i jego potomstwa jako markerów genotoksycznego działania ochratoksyny A : rozprawa habilitacyjna
  Autorzy: Borzęcki Andrzej; Akademia Medyczna Katedra i Zakład Higieny w Lublinie
  Źródło: - Lublin, AM 2002, 118 s. : il., tab., bibliogr. s. 101-118, 25 cm.
  Sygnatura GBL: 735,950

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • ciąża


  134/169

  Tytuł oryginału: Wpływ leków antyagregacyjnych na funkcję płytek krwi i zapobieganie powikłaniom zakrzepowym w wytworzonych przetokach dializacyjnych. Ocena wybranych metod leczenia powikłań zakrzepowych : rozprawa habilitacyjna
  Autorzy: Janicki Krzysztof Ryszard; Akademia Medyczna I Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantologii w Lublinie
  Źródło: - Lublin, AM 2002, 128, [1] s. : il., tab., bibliogr. 243 poz., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,952

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • hematologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  135/169

  Tytuł oryginału: Wpływ zespołu obturacyjnego bezdechu sennego na budowę i stan czynnościowy komór serca u chorych z leczonym nadciśnieniem tętniczym : rozprawa habilitacyjna
  Autorzy: Myśliński Wojciech; Akademia Medyczna Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych w Lublinie
  Źródło: - Lublin, AM 2002, 137 s. : il., tab., bibliogr. 219 poz., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,954

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • kardiologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska


  136/169

  Tytuł oryginału: Rodzinna hiperhomocysteinemia a miażdżyca tętnic : rozprawa habilitacyjna
  Autorzy: Domagała Teresa Barbara; Uniwesytet Jagielloński Collegium Medicum, II Katedra Chorób Wewnętrznych w Karakowie
  Źródło: - Kraków, Wydaw. Medycyna Praktyczna 2002, 139 s. : il., tab., bibliogr. 492 poz., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 736,003

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  137/169

  Tytuł oryginału: Wpływ wzbogacania ryboflawiną, pirydoksyną i kwasem foliowym diet niedoborowych w białko i energię na skład i zawartość kwasów tłuszczowych w surowicy krwi i wątrobie zwięrząt doświadczalnych ze szczególnym uwzględnieniem wielonienasycnnych niezbędnych kwasów tłuszczowych (WNKT) : [rozprawa habilitacyjna]
  Autorzy: Bertrandt Jerzy; Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii im. gen. Karola Kaczkowskiego
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. WIHiE ; Współwydaw. Bel Studio Sp. z o.o. 2002, 164 s. : il., tab., bibliogr. 358 poz., sum., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,945

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury


  138/169

  Tytuł oryginału: Ocena markerów przebudowy kostnej, gęstości mineralnej i wskaźników wytrzymałości kości u chorych z cukrzycą typu 1 w odniesieniu do stopnia wyrównania metabolicznego i polimorfizmu BsmI genu receptora witaminy D. Rozprawa habiliatcyjna.
  Tytuł angielski: Markers of bone turnover, bone mineral density and bone strength in patients with type 1 diabetes mellitus in relation to metabolic control and BsmI polymorphism of the vitamin D receptor gene. Habilitation thesis.
  Autorzy: Miazgowski Tomasz
  Źródło: Rocz. PAM 2002: [48] supl. 81 s.1-94, il., tab., bibliogr. 266 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,712

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • traumatologia i ortopedia
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  139/169

  Tytuł oryginału: Tło genetyczne poronień powtarzających się u niepłodnych par małżeńskich na podstawie analizy antygenów HLA klasy I oraz II. Rozprawa habilitacyjna.
  Tytuł angielski: Class I and II HLA antigens and the genetic background of recurrent abortion in marital couples. Habilitation thesis.
  Autorzy: Mikłaszewicz Andrzej
  Źródło: Rocz. PAM 2002: [48] supl. 77 s.1-113, [1] s. tabl., il., tab., bibliogr. 396 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,712

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • immunologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  140/169

  Tytuł oryginału: Uwarunkowania przyczynowe, mechanizmy patogenetyczne oraz odpowiedź kliniczna w IgE-zależnej alergii na białka zbóż u dzieci i młodzieży. Rozprawa habilitacyjna.
  Tytuł angielski: Etiology, pathogenesis and clinical manifestations in IgE-mediated allergy to cereal proteins in children and young adults. Habilitation thesis.
  Autorzy: Czaja-Bulsa Grażyna
  Źródło: Rocz. PAM 2002: [48] supl. 83 s.1-154, il., tab., bibliogr. 184 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,712

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.


  141/169

  Tytuł oryginału: Metoda rozpoznawania i wyniki leczenia operacyjnego pierwotnej nadczynności przytarczyc, spowodowanej pojedynczym gruczolakiem, wśród chorych z nawrotową, obustronną lub odlewową kamicą nerkową. Rozprawa habilitacyjna.
  Tytuł angielski: Recognition and results of surgical treatment of primary hyperparathyroidism caused by isolated parathyroid adenoma amoung patients with recurrent, bilateral and staghorn calculi nephrolithiasis. Habilitation thesis.
  Autorzy: Kosiński Bogusław
  Źródło: Rocz. PAM 2002: [48] supl. 82 s.1-63, il., tab., bibliogr. 184 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,712

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia
 • chirurgia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  142/169

  Tytuł oryginału: Wychowanie do rekreacji ruchowej młodzieży szkolnej : stan i uwarunkowania
  Autorzy: Fąk Tadeusz
  Źródło: - Wrocław, Wydaw. AWF 2002, 117 s. : il., tab., bibliogr. s. 106-112, 24 cm.
  Seria: Prace Habilitacyjne AWF we Wrocławiu
  Sygnatura GBL: 735,969

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna sportowa
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  143/169

  Tytuł oryginału: Rola leptyny, neuropeptydu Y i galaniny w regulacji masy ciała zdrowych kobiet ciężarnych, ciężarnych chorych na cukrzycę typu 1 oraz ich noworodków. Rozprawa habilitacyjna.
  Autorzy: Zamłyński Jacek
  Źródło: Ann. Acad. Med. Siles. 2002 supl. 51 s.1-123, il., tab., bibliogr. 400 poz.
  Sygnatura GBL: 313,709

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża


  144/169

  Tytuł oryginału: Analiza wybranych procesów fizjologicznych uwarunkowanych środowiskowo : rozprawa habilitacyjna
  Autorzy: Kaczmarek Jan; Wojskowa Akademia Medyczna w Łodzi
  Źródło: Prz. Wojsk.-Med. 2002: 44 supl. 3 2002 s.1-260, il., tab., bibliogr. 146 poz.
  Sygnatura GBL: 304,530

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska


  145/169

  Tytuł oryginału: Ocena klinicznej wartości dotychczas stosowanych metod i propozycja własnego modelu diagnostyki cukrzycy ciążowej: rozprawa habilitacyjna.
  Autorzy: Cypryk Katarzyna
  Źródło: Diabetol. Pol. 2002: 9 supl. 1 s.I-VI, 1-64, il., tab., bibliogr. 315 poz.
  Sygnatura GBL: 313,197

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża


  146/169

  Tytuł oryginału: Ocena czynników wpływających na wyniki operacji rekonstrukcyjnych wad odbytu i odbytnicy u dziewczynek : rozprawa habilitacyjna
  Autorzy: Prokurat Andrzej I.; Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka Klinika Chirurgii Dziecięcej i Transplantacji Narządów w Warszawie
  Źródło: - Warszawa, Biuro Gamma 2002, 135, [1] s. : il., tab., bibliogr. 309 poz., sum., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,884

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska


  147/169

  Tytuł oryginału: Przewidywane wyniki leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej (OBL) u dzieci, w oparciu o wybrane czynniki prognostyczne ze szczególnym uwzględnieniem badań genetycznych - [rozprawa habilitacyjna].
  Tytuł angielski: Application of chosen prognostic factors and genetic studies in prediction of outcome in acute lymphoblastic leukemia (ALL) in children.
  Autorzy: Peregud-Pogorzelski Jarosław
  Źródło: Współcz. Onkol. 2002: [6] supl. 1 s.1-72, il., tab., bibliogr. 322 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,382

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • genetyka
 • hematologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  148/169

  Tytuł oryginału: Zmienność wybranych parametrów czynnościowych układu oddechowego człowieka w świetle rozwoju morfofunkcjonalnego
  Autorzy: Rożek-Mróz Krystyna; Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
  Źródło: - Wrocław, Wydaw. AWF 2002, 194 s. : il., tab., bibliogr. s. 129-139, 24 cm.
  Seria: Prace Habilitacyjne AWF we Wrocławiu
  Sygnatura GBL: 735,937

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  149/169

  Tytuł oryginału: Wpływ eliminacji krążenia pozaustrojowego na metabolizm mięśnia srercowego i ogólnoustrojową reakcję zapalną w zabiegach bezpośredniej rewaskularyzacji serca : rozprawa habilitacyjna
  Autorzy: Jemielity Marek; Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego Instytut Kardiologii, Klinika Kardiochirurgii w Poznaniu
  Źródło: - Poznań, AM 2002, 160, [2] s. : il., tab., bibliogr. 205 poz., sum., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,934

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  150/169

  Tytuł oryginału: Ocena wpływu leczenia nerkozastępczego na morfologię i funkcję lewej komory serca u chorych z przewlekłą niewydolnścią nerek. Rozprawa habilitacyjna.
  Autorzy: Dudziak Maria
  Źródło: Ann. Acad. Med. Gedan. 2002: [32] supl. s.[1], 1-141, il., tab., bibliogr. 245 poz.
  Sygnatura GBL: 702,634

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • nefrologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  151/169

  Tytuł oryginału: Własna metoda leczenia protetycznego bezzębia (IV typ wg Supplego) opracowana na podstawie badań klinicznych, morfometrycznych i immunohistochemicznych. Rozprawa habilitacyjna.
  Autorzy: Prośba-Mackiewicz Maria
  Źródło: Ann. Acad. Med. Gedan. 2002: 32 supl. s.1-101, il., tab., bibliogr. 388 poz.
  Sygnatura GBL: 702,634

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  152/169

  Tytuł oryginału: Dializa otrzewnowa. Optymalizacja metody oraz jej rola w leczeniu nerkozastępczym u dzieci. Rozprawa habilitacyjna.
  Autorzy: Żurowska Aleksandra
  Źródło: Ann. Acad. Med. Gedan. 2002: 32 supl. s.[1], 1-119, il., tab., bibliogr. 183 poz.
  Sygnatura GBL: 702,634

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  153/169

  Tytuł oryginału: Analiza wpływu promieniowania mikrofalowego na proces osteogenezy i osteoporozy posteroidowej : rozprawa habilitacyjna
  Autorzy: Olchowik Grażyna; Akademia Medyczna Wydział Lekarski, Międzywydziałowy Zakład Biofizyki w Lublinie
  Źródło: - Lublin, AM 2002, 133 s. : il., tab., bibliogr. 190 poz., sum., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 736,061

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • króliki
 • szczury


  154/169

  Tytuł oryginału: Postępowanie endoskopowe w zębopochodnych schorzeniach zatok szczękowych - metodyka własna. Rozprawa habilitacyjna.
  Autorzy: Koszowski Rafał
  Źródło: Ann. Acad. Med. Siles. 2002 supl. 40 s.1-128, il., tab, bibliogr. 261 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,709

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  155/169

  Tytuł oryginału: Stres w etiologii przestępstw agresywnych : rozprawa habilitacyjna
  Autorzy: Heitzman Janusz; Uniwersytet Jagielloński Collegium MedicumWydział Lekarski w Krakowie
  Źródło: - Kraków, Wydaw. UJ 2002, 301 s. : il., tab., bibliogr. 744 poz., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 736,211

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  156/169

  Tytuł oryginału: Analiza wyników prospektywnych badań nad skojarzonym leczeniem raka trzustki : rozprawa habilitacyjna
  Autorzy: Kędra Bogusław; Uniwestytet Jagielloński Collegium Medicum, I Katedra Chirurgii Ogólnej i I Klinika Chirurgii Gastroenterologicznej w Krakowie
  Źródło: - Kraków, UJ ; Studio Promocji LOGOPI 2002, 129 s. : il., tab., bibliogr. 322 poz., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 736,145

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca epidemiologiczna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża


  157/169

  Tytuł oryginału: Analiza profili osobowości u osób z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi i padaczkowymi na podstawie Minnesockiego Wielowymiarowego Inwentarza Osobowowści (MMPI) : rozprawa habilitacyjna
  Autorzy: Owczarek Krzysztof; Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego Klinika Neurologii i Epileptologii w Warszawie, Akademia Medyczna II Wydział Lekarski w Warszawie
  Źródło: - Warszawa, CMKP 2002, 92, [1] s. : il., tab., bibliogr. s. 83-89, 25 cm.
  Sygnatura GBL: 736,146

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  158/169

  Tytuł oryginału: Udział czynników nerwowych i humoralnych w mechanizmie uwalniania czynnika kardiodepresyjnego z tylnego płata przysadki.
  Autorzy: Gorąca Anna
  Źródło: Ann. Acad. Med. Lodz. 2002: 43 (1) s.19-34, il., bibliogr. 42 poz.
  Sygnatura GBL: 702,574

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa
 • streszczenie
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • in vitro


  159/169

  Tytuł oryginału: Regulacja wydzielania wazopresyny i oksytocyny za pośrednictwem zwojów szyjnych górnych.
  Autorzy: Lipińska Stanisława
  Źródło: Ann. Acad. Med. Lodz. 2002: 43 (1) s.35-49, il., tab., bibliogr. 47 poz.
  Sygnatura GBL: 702,574

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • streszczenie
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury


  160/169

  Tytuł oryginału: Ocena procesu starzenia się mózgu metodą protonowej spektroskopii rezonansu magnetycznego : rozprawa habilitacyjna
  Autorzy: Urbanik Andrzej; Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Katedra Radiologii w Krakowie
  Źródło: - Kraków, CMUJ 2002, 163 s. : il., tab., bibliogr. 202 poz., sum., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 736,019

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  161/169

  Tytuł oryginału: Ocena skuteczności programu promocji zdrowia i profilaktyki chorób układu krążenia personelu lotniczego Polskich Sił Powietrznych.
  Tytuł angielski: Health promotion and circulatory diseases prevention programs efficiency in the Polish Air Force.
  Autorzy: Mazurek Krzysztof
  Źródło: Pol. Prz. Med. Lot. 2002: 8 (1) s.73-83, tab.
  Sygnatura GBL: 304,985

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • medycyna pracy

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze
 • streszczenie
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska


  162/169

  Tytuł oryginału: Wydolność wysiłkowa dzieci po kardiochirurgicznej korekcji wrodzonych wad serca - analiza wieloczynnikowa badań ergospirometrycznych. Rozprawa habilitacyjna.
  Autorzy: Durmała Jacek
  Źródło: Ann. Acad. Med. Siles. 2002 supl. 50 - Katowice, s.1-116, il., tab., bibliogr. 156 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,709

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia
 • kardiologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  163/169

  Tytuł oryginału: Wartość wielowymiarowego modelowania napływu mitralnego w ocenie echokardiografii dopplerowskiej u chorych na nadciśnienie tętnicze : rozprawa habilitacyjna
  Autorzy: Cwetsch Andrzej; Wojskowa Akademia Medyczna Centralny Szpital Kliniczny, Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii w Warszawie
  Źródło: - Warszawa, AM 2002, 186 s. : il., tab., bibliogr. 129 poz., sum., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 736,328

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  164/169

  Tytuł oryginału: Leczenie niedoboru wzrostu w zespole Turnera, potencjalne zagrożenia i wynikający z tego model terapeutyczny : rozprawa habilitacyjna
  Autorzy: Starzyk Jerzy; Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Polsko-Amerykański Instytut Pediatrii, Klinika Endokrynologii Dzieci i Młodzieży w Krakowie
  Źródło: - Kraków, UJ 2002, 160 s. : il., tab., bibliogr. 297 poz., sum., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 736,350

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska


  165/169

  Tytuł oryginału: Badania kliniczne nad czynnikami prognostycznymi w leczeniu operacyjnego raka okrężnicy i odbytnicy : rozprawa habilitacyjna
  Autorzy: Richter Piotr; Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, I Katedra Chirurgii Ogólnej i Klinika Chirurgii Gastroenterologicznej w Krakowie
  Źródło: - Kraków, UJ 2002, 190 s. : il., tab., bibliogr. 257 poz., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 736,351

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  166/169

  Tytuł oryginału: Ocena wybranych mechanizmów komórkowych odpowiedzi na wstępne leczenie glikokortkoidami w ostrej białaczce limfoblastycznej u dzieci z zastosowaniem laserowej cytometrii skaningowej i cytometrii przepływowej : rozprawa habilitacyjna
  Autorzy: Urasiński Tomasz; Pomorska Akademia Medyczna Katedra Chorób Dzieci, I Klinika Chorób Dzieci w Szczecinie
  Źródło: - Szczecin, PAM 2002, 105 s. : il., tab., bibliogr. 217 poz., 28 cm.
  Sygnatura GBL: 802,340

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • hematologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  167/169

  Tytuł oryginału: Rola naczynioruchowego peptydu jelitowego (VIP) i peptydu aktywującego cyklazę adenylową przysadki (PACAP) w mechanizmie wydzielania progesteronu u szczura : rozprawa habilitacyjna
  Autorzy: Wasilewska-Dziubińska Elżbieta; Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego Zakład Neuroendokrynologii Klinicznej w Warszawie
  Źródło: - Warszawa, CMKP 2002, [2], 117, [57] s. : il., tab., bibliogr. 289 poz., 24 cm. - Zawiera przedruki 8 prac współautorskich w jęz. ang
  Sygnatura GBL: 736,640

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • in vitro


  168/169

  Tytuł oryginału: Psychiczne następstwa wydarzeń i sytuacji ekstremalnych. Ich ocena oraz formy pomocy. Rozprawa habilitacyjna.
  Autorzy: Borys Bogusław
  Źródło: Ann. Acad. Med. Gedan. 2002: 32 supl. s.1-241, il., tab., bibliogr. 378 poz.
  Sygnatura GBL: 702,634

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  169/169

  Tytuł oryginału: Ocena epidemiologiczna łagodnego rozrostu gruczołu krokowego personelu lotnictwa polskiego. Rozprawa habilitacyjna.
  Autorzy: Modrzewski Andrzej
  Źródło: Post. Med. Lot. 2002 (2) s.1-121, il., tab., bibliogr. 186 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 736,753

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  stosując format: