Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: PRACA HISTORYCZNA
Liczba odnalezionych rekordów: 337Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/337

Tytuł oryginału: Rektorzy państwowych wyższych uczelni w Łodzi 1945-202 : Uniwersytet Łódzki, Politechnika Łódzka, Akademia Meyczna, Wojskowa Akademia Medyczna, Akademia Sztuk Pięknych, Akademia Muzyczna, Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa Telewizyjna i Teatralna, Wyższe Seminarium Duchowe
Opracowanie edytorskie: Liszewski Stanisław (przedm.).
Źródło: - Łódź, Łódzkie Towarzystwo Naukowe 2002, 332 s. : il., bibliogr. s. 12 [i przy biogramach], 24 cm.
Sygnatura GBL: 748,297

Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca biograficzna

  Temat korporatywny:
 • Akademia Medyczna w Łodzi
 • Wojskowa Akademia Medyczna


  2/337

  Tytuł oryginału: Zarys historii służby zdrowia w powiecie ostrołęckim
  Autorzy: Kijowski Jerzy
  Źródło: W: Wczoraj, dziś i jutro ochrony zdrowia na Kurpiowszczyźnie - Ostrołęka, 2002 s.16-60, tab., bibliogr. s. 52-60 - Sesja popularno-naukowa pt. Wczoraj, dziś i jutro ochrony zdrowia na Kurpiowszczyźnie Ostrołęka 17.11. 2001
  Sygnatura GBL: 745,788

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • historia średniowiecza
 • historia nowożytna


  3/337

  Tytuł oryginału: Wczoraj, dziś i jutro Szpitala w Ostrołęce w rocznicę XXXV-lecia działalności
  Autorzy: Miazga Wojciech
  Źródło: W: Wczoraj, dziś i jutro ochrony zdrowia na Kurpiowszczyźnie - Ostrołęka, 2002 s.82-89 - Sesja popularno-naukowa pt. Wczoraj, dziś i jutro ochrony zdrowia na Kurpiowszczyźnie Ostrołęka 17.11. 2001
  Sygnatura GBL: 745,788

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku


  4/337

  Tytuł oryginału: Co to jest gwoździec?
  Tytuł angielski: Matted hair.
  Autorzy: Kledecki Zbigniew
  Źródło: Zesz. Nauk. Kalis. Tow. Lek. 2002 (8) s.9-11, il., bibliogr. 3 poz.
  Sygnatura GBL: 734,454

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna


  5/337

  Tytuł oryginału: Społeczne role lekarzy w południowej Wielkopolsce w latach 1830-1875. (Framgent większej całości).
  Tytuł angielski: Social roles of physicians in south Wielkopolska in the years 1830-1875 (fragments).
  Autorzy: Molenda Piotr, Molenda Szymon
  Źródło: Zesz. Nauk. Kalis. Tow. Lek. 2002 (8) s.25-40, il., bibliogr. s. 37-39
  Sygnatura GBL: 734,454

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XIX wieku

  Temat korporatywny:
 • Wielkopolska


  6/337

  Tytuł oryginału: Lecznictwo na łamach "ABC Kaliskiego" w latach 1927-1933. Przyczynek do dziejów medycyny kaliskiej.
  Tytuł angielski: Medical care in the papers of "ABC Kaliskiego" in the years 1927-1933. Contribution to the history of Kalisz medicine.
  Autorzy: Andrysiak Ewa
  Źródło: Zesz. Nauk. Kalis. Tow. Lek. 2002 (8) s.41-66, il., bibliogr. s. 61-64
  Sygnatura GBL: 734,454

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku


  7/337

  Tytuł oryginału: Szkic monograficzny szpitalnictwa w Ostrowie Wielkopolskim do roku 1966.
  Tytuł angielski: Brief monographic description of hospital care in Ostrów Wielkopolski till 1966.
  Autorzy: Dykcik Zenon
  Źródło: Zesz. Nauk. Kalis. Tow. Lek. 2002 (8) s.67-82, il., bibliogr. s. 81-82
  Sygnatura GBL: 734,454

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia średniowiecza
 • historia nowożytna

  Temat korporatywny:
 • Wielkopolska


  8/337

  Tytuł oryginału: Groby lekarzy na zabytkowych cmentarzach przy Rogatce w Kaliszu.
  Tytuł angielski: Tombs of physicians at historical cemeteries near Rogatka in Kalisz.
  Autorzy: Małyszko Stanisław
  Źródło: Zesz. Nauk. Kalis. Tow. Lek. 2002 (8) s.83-110, il., bibliogr. s. 109-110
  Sygnatura GBL: 734,454

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna


  9/337

  Tytuł oryginału: 125 lat Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego (15-16 VI 2002). Reminiscencje.
  Autorzy: Pruchnicka-Fiszer Roma, Gaertner Henryk, Kledecki Zbigniew
  Źródło: Zesz. Nauk. Kalis. Tow. Lek. 2002 (8) s.130-138, il.
  Sygnatura GBL: 734,454

  Typ dokumentu:
 • kronika
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku


  10/337

  Tytuł oryginału: Leksykon regionalnej historii medycyny. T. 1 : Biograficzny
  Autorzy: Brożek Krzysztof
  Opracowanie edytorskie: Bojczuk Hanna (oprac.).
  Źródło: - Katowice ; Warszawa, [b.w.] 2002, 2 cz. (264 k. : il. ; K. [8], 265-512 : il.), 30 cm. - Opr. spiralna
  Sygnatura GBL: 821,768

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XIX wieku
 • historia XX wieku

  Temat korporatywny:
 • Śląsk


  11/337

  Tytuł oryginału: Leksykon regionalnej historii medycyny. T. 2 : Rzeczowy
  Autorzy: Brożek Krzysztof
  Opracowanie edytorskie: Bojczuk Hanna (oprac.).
  Źródło: - Katowice ; Warszawa, [b.w.] 2002, [8], 119 k. : il., 30 cm. - Opr. spiralna
  Sygnatura GBL: 821,768

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XIX wieku
 • historia XX wieku

  Temat korporatywny:
 • Śląsk


  12/337

  Tytuł oryginału: "Salus aegroti suprema lex"
  Opracowanie edytorskie: Dosiak Jerzy (przedm.), Taborek Tadeusz (red.).
  Źródło: - Katowice, Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Lekarskiego 2002, 80 s., [8] s. tabl. : il., 30 cm.
  Sygnatura GBL: 821,528

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku
 • historia XXI wieku


  13/337
  - Gdańsk, , Via Medica 2002
  Tytuł angielski: Images in psychiatry Poland
  Opracowanie edytorskie: Bilikiewicz Adam (red.), Rybakowski Janusz (red.).
  Źródło: - Gdańsk, Via Medica 2002, 212 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 24 cm.
  Sygnatura GBL: 744,580

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca biograficzna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XIX wieku
 • historia XX wieku
 • ludzie


  14/337

  Tytuł oryginału: Kalendarium
  Opracowanie edytorskie: Hałoń Edward (red.), Jurczak Janusz (red.), Kuźnicki Leszek (red.), Langer Jerzy (red.), Sarnowska-Temeriusz Elżbieta (red.), Tazbir Janusz (red.).
  Źródło: - Warszawa, Kancelaria Polskiej Akademii Nauk 2002, 317 s. : tab., 24 cm.
  Seria: Polska Akademia Nauk 1952-2002
  Sygnatura GBL: 743,024

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Temat korporatywny:
 • Polska Akademia Nauk


  15/337

  Tytuł oryginału: Uczeni i ich badania : Polska Akademia Nauk 1952-2002
  Opracowanie edytorskie: Tazbir Janusz (red.).
  Źródło: - Warszawa, Kancelaria Polskiej Akademii Nauk 2002, 321 s. : il., tab., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 743,043

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Temat korporatywny:
 • Polska Akademia Nauk


  16/337

  Tytuł oryginału: 40-lecie Kliniki Rehabilitacji Akademii Medycznej w Warszawie
  Opracowanie edytorskie: Krasuski Marek (red.).
  Komitet Rehabilitacji i Adaptacji Społecznej PAN
  Źródło: - Warszawa ; Konstancin, Katedra i Klinika Rehabilitacji Akademii Medycznej - Centrum Rehabilitacji 2002, 48 s. : il., bibliogr. 16 poz., 21 cm.
  Sygnatura GBL: 661,263

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Temat osobowy:
 • Weiss Marian 1921-1981Kiwerski
 • Jerzy

  Temat korporatywny:
 • Akademia Medyczna w Warszawie


  17/337

  Tytuł oryginału: Pięćdziesięciolecie wydziałów medycznych Uniwersytetu Łódzkiego i Akademii Medycznej w Łodzi (1945-1995).
  Autorzy: Kiciński Franciszek
  Opracowanie edytorskie: Bandurka Mieczysław (przedm. i oprac.), Żmuda Ryszard (red.).
  Źródło: Ann. Acad. Med. Lodz. 2002: 43 supl. 30 s.1-529, tab. - Cz. 2 opracowania zebrał i wspomnieniami uzupełnił F. Kiciński.
  Sygnatura GBL: 702,574

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Temat korporatywny:
 • Akademia Medyczna w Łodzi


  18/337

  Tytuł oryginału: Aptekarze w Golgocie Wschodu
  Autorzy: Pusiarski Tadeusz, Zdrojewski Stanisław Zygmunt Maria
  Opracowanie edytorskie: Peszkowski Zdzisław A. J. (przedm.).
  Źródło: - Pelplin, Wydaw. Diecezji Pelplińskiej "Bernardinum" 2002, 432 s. : il., tab., 22 cm.
  Sygnatura GBL: 740,520

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia okresu wojny 1939-1945
 • historia XX wieku

  Temat korporatywny:
 • Wojna 1939-1945


  19/337

  Tytuł oryginału: Jan Jonston z Szamotuł : u początków polskich zainteresowań starożytnym Egiptem
  Autorzy: Kaczmarek Hieronim
  Źródło: - Poznań, Wydaw. Reprint 2002, 60, [4] s. : il., bibliogr. s. 51-60., 21 cm.
  Seria: Szkice z Dziejów Egiptologii Polskiej 1
  Sygnatura GBL: 740,203

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia starożytności

  Temat osobowy:
 • Jonston
 • Jan 1603-1675


  20/337

  Tytuł oryginału: Gruźlica płuc w Łodzi od schyłku wieku XIX do 1918 r. : z dziejów walki z chorobą
  Autorzy: Fijałek Andrzej, Supady Jerzy
  Źródło: - Łódź, Wydaw. ADI 2002, 139 s., [8] s. tabl. : bibliogr. s. 120-131, 24 cm.
  Sygnatura GBL: 740,119

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XIX wieku
 • historia XX wieku

  Temat osobowy:
 • Sterling
 • Seweryn 1864-1932


  21/337

  Tytuł oryginału: Żuromińscy lekarze XIX i pierwszej połowy XX wieku
  Autorzy: Ilski Stanisław
  Źródło: - Bieżuń, Muzeum Małego Miasta ; Towarzystwo Przyjaciół Bieżunia 2002, 116 s. : il., tab., 21 cm.
  Sygnatura GBL: 739,699

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • historia nowożytna
 • historia XIX wieku
 • historia XX wieku

  Temat osobowy:
 • Chrzanowski Wojciech 1803-1848BrudnickiStefan1859-1929MarconiFerrante1851-1922WolskiAntoni1875-1954ZaborowskiTadeusz1880-1943Kaźmierski
 • Aleksander1901-1963


  22/337

  Tytuł oryginału: Ewolucja wskazań do cięcia cesarskiego w latach 1979-1999 w Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Gorzowie Wlkp.
  Tytuł angielski: Evaluation of indications to caesarean delivery in patients of Obstetric Gynaecological Unit of Szpital Wojewódzki in Gorzów Wlkp. 1979-1999.
  Autorzy: Dębniak Bogusław, Paszyński Piotr, Chrustowska Alicja, Makowski Andrzej
  Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.69-71, tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,663

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku


  23/337

  Tytuł oryginału: Ewolucja wskazań do cięcia cesarskiego pod koniec XX wieku.
  Tytuł angielski: Change of indications for cesarean section in the end of the twenty century.
  Autorzy: Mróz Małgorzata, Bręborowicz Grzegorz H.
  Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.328-334, il., tab., bibliogr. 11 poz.
  Sygnatura GBL: 313,663

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku


  24/337

  Tytuł oryginału: Historia Wydziałów Lekarskiego i Farmaceutycznego Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Akademii Medycznej we Wrocławiu w latach 1702-2002 = Geschichte der Medizinischen und Pharmazeutischen Fakult„ten der Universit„t Breslau sowie der Medizinischen Akademie Wrocław in den Jahren 1702-2002
  Opracowanie edytorskie: Gelles Romuald (przedm.), Kozuschek Waldemar (red. i tł.), Rzeszotnik Jacek (tł.).
  Źródło: - Wrocław, Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o. 2002, 419, [5] s. : il., tab., 30 cm. - Tekst równol. w jęz. niem
  Sygnatura GBL: 802,926

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XVIII wieku
 • historia XIX wieku
 • historia XX wieku
 • historia XXI wieku

  Temat korporatywny:
 • Akademia Medyczna we Wrocławiu


  25/337

  Tytuł oryginału: Regulacja urodzeń na kartach historii.
  Autorzy: Iwanowicz-Palus Grażyna
  Źródło: Pielęg. Położ. 2002: 44 (12) s.19-21, 26
  Sygnatura GBL: 311,742

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XIX wieku
 • historia XX wieku


  26/337

  Tytuł oryginału: Motywy kultury zdrowotnej w literaturze polskiej
  Autorzy: Stypułkowski Cezary
  Źródło: - Kraków, Oficyna Wydaw. "Impuls" 2002, 328, [1] s. : tab., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 738,753

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia średniowiecza
 • historia nowożytna


  27/337

  Tytuł oryginału: Doktryny i teorie medyczne w publikacjach naukowych lekarzy dawnego Leszna XVII-XVIII w.
  Autorzy: Pietrzak Krzysztof
  Źródło: - Wrocław, Oficyna Wydaw. Arboretum 2002, 144 s. : il., bibliogr. 42 + 102 poz., 24 cm.
  Seria: Studia z Dziejów Kultury Medycznej ; Seria II: Monografie. T. 1
  Sygnatura GBL: 738,795

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XVII wieku
 • historia XVIII wieku

  Temat osobowy:
 • Martini Henryk 1615-1675NeifeldErnest Jeremiasz1721-1773BauerKarol FranciszekXVII-XVIII w.GottlobEphraim Herrmann-1780Arnold
 • Jerzy Chrystian1747-1827


  28/337

  Tytuł oryginału: Podstawy ideologiczne higieny ras i ich realizacja na przykładzie Śląska w latach 1924-1944
  Autorzy: Uzarczyk Kamila
  Źródło: - Toruń, Wydaw. Adam Marszałek 2002, 349 s. : tab., bibliogr. s. 305-316, 24 cm.
  Sygnatura GBL: 738,885

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Temat korporatywny:
 • Śląsk


  29/337

  Tytuł oryginału: Historia Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego : 50 lat działalności (1951-2001)
  Opracowanie edytorskie: Zgliczyński Stefan (red.), Pawlikowski Marek (red.).
  Narodowa Fundacja Endokrynologii im. W. Hartwiga
  Źródło: - Warszawa, Studio PIN 2002, 112, [2] s. : il., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 738,704

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku
 • historia XXI wieku

  Temat korporatywny:
 • Polskie Towarzystwo Endokrynologiczne


  30/337

  Tytuł oryginału: Społeczno-ideowe aspekty medycyny i nauk przyrodniczych XVIII-XX wieku
  Opracowanie edytorskie: Płonka-Syroka Bożena (red.).
  Źródło: - Wrocław, Oficyna Wydaw. Arboretum 2002, 524 s. : il., tab., bibliogr. 6 poz., 24 cm.
  Seria: Studia z Dziejów Kultury Medycznej 5
  Sygnatura GBL: 738,428

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia XVIII wieku
 • historia XIX wieku
 • historia XX wieku


  31/337

  Tytuł oryginału: Lecznictwo ludowe w Królestwie Polskim na przełomie XIX i XX wieku
  Autorzy: Jaguś Inga
  Źródło: - Kielce, Kieleckie Towarzystwo Naukowe 2002, 146, [6] s. : il., tab., bibliogr. s. 139-147, 21 cm.
  Sygnatura GBL: 738,186

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XIX wieku
 • historia XX wieku


  32/337

  Tytuł oryginału: 150 lat Katedry Okulistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego
  Opracowanie edytorskie: Ortyl Ewa (red.), Starzycka Maria (red.).
  Źródło: - Kraków, Wydaw. UJ 2002, 16, [20] s. : il., 30 cm. - Sesja naukowa poświęcona 150-letniej historii Katedry Okulistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego Kraków 23-24.11. 2001
  Sygnatura GBL: 288,741

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XIX wieku
 • historia XX wieku

  Temat korporatywny:
 • Collegium Medicum UJ


  33/337

  Tytuł oryginału: Kształtowanie się struktur organizacyjnych opieki zdrowotnej w Zgierzu w latach 1945-1973 : praca doktorska
  Autorzy: Walent Witold M., Supady Jerzy (promot.).; Akademia Medyczna Katedra i Zakład Historii Medycyny i Farmacji w Łodzi
  Źródło: [2002], 131 k., [3] k. tabl. : tab., bibliogr. k. 118-131, streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20062

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku


  34/337

  Tytuł oryginału: 75 lat Polskiego Przeglądu Radiologii.
  Tytuł angielski: 75 years of Polish Review of Radiology.
  Autorzy: Niezabitowski Kazimierz
  Źródło: Pol. Prz. Radiol. 2002: 67 (1) s.5-9, il., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 300,038

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia XX wieku
 • historia nowożytna

  Temat korporatywny:
 • "Polski Przegląd Radiologii"

  Streszczenie polskie: Opisano pierwszy podwójny zeszyt Polskiego Przeglądu Radiologicznego, t.1, 1926.

  Streszczenie angielskie: The first, double issue Vol. 1, 1926 of Polish Radilogical Review has been presented.


  35/337

  Tytuł oryginału: Chirurgia dziecięca w Polsce.
  Tytuł angielski: Childrens surgery in Poland.
  Autorzy: Stoba Czesław, Grochowski Jan, Czernik Jerzy
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (1) s.99-105, il., bibliogr. 34 poz. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 09. 2001
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • historia nowożytna
 • historia XIX wieku
 • historia XX wieku


  36/337

  Tytuł oryginału: Wielkie epidemie w dziejach ludzkości
  Opracowanie edytorskie: Kiple Kenneth F. (red.), Sidorkiewicz Zbigniew (tł.).
  Źródło: - Poznań, Oficyna Wydaw. Atena 2002, 248 s. : il., bibliogr. [przy rozdz.], 24 cm. - Tyt. oryg. Pox, plague, and pestilence
  Sygnatura GBL: 734,827

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia starożytności
 • historia średniowiecza
 • historia nowożytna
 • historia XV wieku
 • historia XVI wieku
 • historia XVII wieku
 • historia XVIII wieku
 • historia XIX wieku
 • historia XX wieku


  37/337

  Tytuł oryginału: Historia i przyszłość broni biologicznej.
  Tytuł angielski: History and future of biological weapon.
  Autorzy: Targowski Tomasz, Płusa Tadeusz
  Źródło: Lek. Wojsk. 2002: 78 (1) s.9-12, il., tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,313

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Streszczenie polskie: W przeszłości wielokrotnie podejmowano próby celowego wykorzystania mikroorganizmów i toksyn jako broni. Wiarygodne odtworzenie historii użycia broni biologicznej jest problematyczne, m.in. z powodu trudności z weryfikacją doniesień o próbacg jej użycia, wykorzystywania rzekomych ataków w celach propagandowych, czy rozwoju niezamierzonych epidemii chorób zakaźnych w toku działań wojennych. Obecnie 140 państw jest sygnatariuszami międzynarodowej konwencji o zakazie używania broni biologiczno-chemicznej. Ze zwględu na dominującą pozycję we współczesnym świecie, Stany Zjednoczone są najbardziej narażone na atak bioterrorystyczny. W związku z tym rząd tego kraju opracował narodowy system ochrony przed skutkami użycia broni biologiczno-chemicznej. Zamierzeniem autorów było zaznajomienie cztelnika z historią rozwoju broni biologicznej, międzynarodowymi inicjatywami i nowymi rozwiązaniami technologicznymi, mającymi na celu ograniczenie rozprzestrzeniania i minimalizację skutków użycia tej broni.

  Streszczenie angielskie: The deliberate use of microorganisms and toxins as weapons has been attempted throughtout history. The history of biological warfare is difficult to assess because of a number of confounding factors. These include difficulties in verification of alleged or attempted biological attacks, the use of allegations of biological attacks for propagand purposes or incidence of naturally occuring endemic or epidemic during histilities. Nowadays biological warfare has been renounced by 140 nations. Because of their leadership position in the ceontemporary world the United States are the country most threatened by a biological terrorist attack. In response to the growing treat of terrorism with chemical and biological weapons, the US goverment has developed a national concept of operations for emergency health and medical response. The short history of biological weapon development, international preventing efforts and new anti-weapon technologie are presented by authors.


  38/337

  Tytuł oryginału: Rys historyczny Dolnośląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego w latach 1950-2000.
  Tytuł angielski: The history of the Lower Silesian Branch of the Polish Dental Association in the years 1950-2000.
  Autorzy: Sobolewska Anna, Nowakowska Danuta
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (1) s.66-70, bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • historia nowożytna

  Temat korporatywny:
 • Polskie Towarzystwo Stomatologiczne

  Streszczenie polskie: Z okazji jubileuszu 50-lecia stomatologii akademickiej we Wrocławiu, na podstawie istniejącego piśmiennictwa i wspomnień członków Oddziału, autorki przedstawiły rys historyczny Oddziału Dolnośląskiego Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego w latach 1950-2000.

  Streszczenie angielskie: On the occasion of the 50th anniversary of Academic Dentistry in Wrocław, the authors have presented an outline of the history of the Lower Silesian Branch of the Polish Dental Association in the years 1950-2000, on the basis of the existing literature and the memories of the members of the Branch.


  39/337

  Tytuł oryginału: Dwadzieścia lat HIV i AIDS.
  Tytuł angielski: Twenty years of HIV and AIDS.
  Autorzy: Chodynicka Bożena, Porębski Piotr, Saczonek Agnieszka, Chodynicki Maciej P.
  Źródło: Prz. Dermatol. 2002: 89 (1) s.7-13, bibliogr. 27 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,248

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • aIDS

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Streszczenie polskie: W ciągu dwudziestu lat od chwili odnotowania w Ameryce Północnej pierwszych przypadków AIDS, pandemia spowodowała na całym świecie ponad 20 mln. zgonów, a liczbę ludzi żyjących z HIV/AIDS szacuje się na ponad 40 mln; liczby te ciągle rosną. W niniejszej pracy oceniono sytuację epidemiologiczną na świecie ze szczególnym uwzględnieniem regionów w największym stopniu dotkniętych epidemią HIV/AIDS, takich jak subsaharyjska Afryka i Azja Południowo-Wschodnia oraz Europa Wschodnia i Azja Środkowa. Przedstawiono liczbę nowych zakażeń HIV, ludzi żyjących z HIV/AIDS oraz zgonów z powodu AIDS. Analizowano dominujące drogi przenoszenia wirusa w poszczególnych regionach świata, podkreślając ich zmienność w trakcie trwania epidemii. Przedstawiono postęp wiedzy o etiologii, patogenezie, zapobieganiu i zakażeniu HIV i jego diagnostyce, jaki dokonał się w ciągu ostatnich 20 lat. Stosowane obecnie schematy agresywnego leczenia antyretrowirusowego (HAART) z jednoczesnym użyciem nukleozydowych i nienukleozydowych inhibitorów odwrotnej transkryptazy oraz inhibitorów proteazy, nadal nie elimunują całkowicie wirusa; można jedynie osiągnąć wieloletnią supresję oraz nieoznaczalny poziom wiremii. Jednak dzięki HAART znacznie obniżyła się śmiertelność z powodu AIDS, a przeżywalność pacjentów z AIDS jest coraz dłuższa. W pracy przedstawiono też wyniki dotychczasowych badań nad skutecznością szczepionki anty-HIV, której według ostrożnych ocen można oczekiwać, w ciągu najbliższych 10 lat. Podkreślono znaczącą rolę edukacji i systemu zapobiegania szerzeniu sie epidemii, szczególnie w krajach rozwijających się.

  Streszczenie angielskie: Twenty years after the first case of AIDS in North America was reported, the pandemia caused over 20 milion deaths all over the world, an estimated number of people living with HIV/AIDS at the end of 2001 was 40 milion and is still growing. The aim of the study was appreciation of epidemiological situation in the world with special regarded to the regions mostly affected with HIV/AIDS, such as Sub-Saharan Africa, South and East Asia, Eastern Europe and Central Asia. Number of people newly infected with HIV, people living with HIV/AIDS and AIDS deaths was presented. Modes of HIV transmission mostly responsible for the infection in different regions of the world were analyzed with emphasis on their variability during epidemic. The progress of the knowledge of etiology, pathogenesis, prevention of HIV infection and diagnostics during last twenty years was presented. Highly active antiretroviral therapy (HAART), using non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors and protease inhibitors, still does not make possible to eradicate the virus but the long term suppression and undetectable viral load can be achieved. Thanks to HAART, decreasing AIDS mortality and prolonged suvival of patients with AIDS is possible today. The results of clinical trials with HIV vaccine, were described. The importance of education and prevention of HIV infection, especially in developing countries, was emphasized.


  40/337

  Tytuł oryginału: Stulecie Szpitala Dzieciątka Jezus w Warszawie (1901-2001).
  Tytuł angielski: The centenary of the Infant Jesus Hospital in Warsaw (1901-2001).
  Autorzy: Benendo-Kapuścińska Bogusława
  Źródło: Pol. Prz. Radiol. 2002: 67 (2) s.74-75, bibliogr. 9 poz.
  Sygnatura GBL: 300,038

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku


  41/337

  Tytuł oryginału: Historia laserowej chirurgii refrakcyjnej laserem excimerowym w Polsce.
  Tytuł angielski: The history of laser refractive surgery in Poland.
  Autorzy: Gierek-Ciaciura Stanisława
  Źródło: Klin. Oczna 2002: 104 (1) s.67-69, bibliogr. 29 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,280

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Streszczenie angielskie: mmmmmmmmmmmmmmmmm about excimer laser in 1983 became the beginning of laser refractive surgery. At the beginning excimer laser was used for PRK procedure for correction of myopia. Laser refractive surgery developed rapidly in 90-ties when LASIK and LASEK procedures started to be used for any kind of refractive errors.In Poland laser refractive surgery begun to be used in 1990.


  42/337

  Tytuł oryginału: The beginnings of urology in Kraków: on the 70th anniversary of the founding of the Clinic of Urology.
  Autorzy: Dobrowolski Z. F., Swolkien J., Dobrowolska B., Lipczyński W., Jaszczyński J.
  Źródło: Br. J. Urol. 2002: 89 (6) s.596-598, bibliogr. 4 poz.
  Sygnatura GBL: 300,816

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • historia nowożytna
 • historia XIX wieku
 • historia XX wieku


  43/337

  Tytuł oryginału: The history of toilet bowl.
  Tytuł polski: Historia sedesu.
  Autorzy: Lesiecka Mieczysława, Ciosek Jakub
  Źródło: Proktologia 2002: 3 (1) s.82-88, il., bibliogr. 26 poz. - Tekst równol. w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,572

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna


  44/337

  Tytuł oryginału: Losy doktora Ryszarda Rodzińskiego (1890-1938) i jego rodziny.
  Tytuł angielski: The history of Dr. Ryszard Rodziński and his family.
  Autorzy: Duda Krzysztof, Kubisz Agnieszka
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34 (1) s.37-40, il., bibliogr. 20 poz.
  Sygnatura GBL: 305,376

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • historia nowożytna
 • historia XIX wieku
 • historia XX wieku

  Temat osobowy:
 • Rodziński
 • Ryszard 1890-1938


  45/337

  Tytuł oryginału: 30 lat Instytutu Pediatrii A.M. im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (1972-2002).
  Tytuł angielski: 30- years anniversary of Institute of Pediatrics of Karol Marcinkowski University of Medical Sciences, Poznań, Poland.
  Autorzy: Krawczyński Marian
  Źródło: Pediatr. Prakt. 2002: 10 (1) : Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku : [materiały konferencyjne] s.9-17, il., tab., bibliogr. 7 poz., sum. - Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku Poznań 18-20.04. 2002
  Sygnatura GBL: 306,430

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Temat korporatywny:
 • Akademia Medyczna w Poznaniu

  Streszczenie polskie: Przedstawiono działalność Instytutu Pediatrii w latach 1972-2002, zachodzące zmiany w strukturze organizacyjnej, kierownictwie klinik i kierunkach badań naukowych. Dokonano analizy rozwoju kadry naukowo-dydaktycznej (aktualnie 17 pracowników samodzielnych, 28 adiunktów i wykładowców, 21 asystentów, 10 stypendystów - doktorantów) i stanu kadry SPSK-5 (łącznie 77 lekarzy i 36 innych pracowników z wyższym wykształceniem). Pełną specjalizację z pediatrii posiada 66 lekarzy, inne specjalizacje - 41 lekarzy. W ostatnich 5 latach pracownicy naukowi Instytutu Pediatrii opublikowali ponad 1000 prac w czasopismach krajowych i ponad 200 za granicą (zbliżone liczby dotyczą doniesień konferencyjnych). W klinikach na 249 łóżkach rocznie hospitalizuje się ponad 15 tysięcy dzieci. W przyszpitalnych poradniach specjalistycznych co roku przyjmuje się około 45 tys. dzieci.

  Streszczenie angielskie: Organizing activity, structural chagnes of Institute of Pediatrics and scientific directions of departments in 1972 - 2002 there are presented. Scientific and educational workers (actually 17 professors, 28 tutors and lectors, 21 assistants, 10 doctorants), 77 hospital physicians and 36 with others specialisations ther are working in hospital. In the Institute there are working 66 pedatricians and 41 doctors with others specialisations. In the lst 5 years the scientific workers of Institute were publicated above 1000 articles in domestic medical journals and above 200 abroad (in conference comunications there are notified the similar numbers). On the 249 beds in the pediatric departments was hospitalized ca 15000 children per year and above 45 outpatients.


  46/337

  Tytuł oryginału: XXV lat Studenckiego Koła Naukowego przy Instytucie Pediatrii A.M. im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (1972-1997).
  Tytuł angielski: XXV anniversary of Students' Scientifical Society of Institute of Pediatrics of Karol Marcinkowski University of Medical Sciences in Poznań (1972-1997).
  Autorzy: Jarmoliński Tomasz, Maciejczyk-Kycler Zdzisława
  Źródło: Pediatr. Prakt. 2002: 10 (1) : Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku : [materiały konferencyjne] s.19-26, sum. - Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku Poznań 18-20.04. 2002
  Sygnatura GBL: 306,430

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca związana ze zjazdem

  Temat korporatywny:
 • Akademia Medyczna w Poznaniu

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono historię Studenckiego Koła Naukowego przy Instytucie Pediatrii AM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w latach 1972 - 1997.

  Streszczenie angielskie: The history of Students' Scientifical Society in Institute of Pediatris, Karol Marcinkowski University of Medical Sciences in Poznań between 1972 and 1997 was presented.


  47/337

  Tytuł oryginału: Narodziny ultrasonokardiografii.
  Tytuł angielski: Early ultrasonography.
  Autorzy: Cieszyński Tomasz
  Opracowanie edytorskie: Ceremużyński Leszek (koment.).
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (4) s.429-430, il., sum.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Streszczenie angielskie: This article describes the pioneering work in the field of cardiac ultrasonography of Prof. Tomasz Cieszyński - a cardiothoracic surgeon from Wrosław, Poland. In the mid nineteen fifties he developed the method of intracardiac echocardiography which was validated in dogs. The method was patented in 1956 and the results of his work we published in 1960 in Polish medical journals. The detailed description of his research, provided by Prof. Cieszyński himself, and the commentary note from Professor Marian Zembala are presented.


  48/337

  Tytuł oryginału: Z kart radomskiej ginekologii.
  Tytuł angielski: From the history of Radom's gynaecology.
  Autorzy: Wiraszka Robert
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (3) s.234-238, bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Streszczenie polskie: Praca jest przyczynkiem do dziejów ginekologii radomskiej do 1947 roku. Podstawą opracowania stały się druki zwarte, wspomnienia i opracowania rocznicowe - zarówno publikowane jak i maszynopisy. Z uwagi na skąpe materiały źródłowe, zdekompletowane archiwalia i upływ czasu opracowanie to ma charakter popularnonaukowy.

  Streszczenie angielskie: The im of the work is to present a study of the gynaecology in Radom until 1947. The base of this study are prints, memoires and anniversary studies, both published and in typescript. Considering the scantiness of sources, disintegrated archives and time passed, the study is popularizing in character.


  49/337

  Tytuł oryginału: O Sekcji Chirurgii Klatki Piersiowej, Serca i Naczyń Towarzystwa Chirurgów Polskich.
  Tytuł angielski: History of the Section for Thoracic, Cardiac and Vascular Surgery of the Association of Polish Surgery.
  Autorzy: Noszczyk Wojciech
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (5) s.454-463, il., bibliogr. 51 poz.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Temat korporatywny:
 • Towarzystwo Chirurgów Polskich


  50/337

  Tytuł oryginału: Uniwersyteckie dziedzictwo współczesnych wyższych uczelni Wrocławia.
  Tytuł angielski: University heritage of modern institutes of higher education in Wrocław.
  Autorzy: Wojtkiewicz-Rok Wanda
  Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (1) suppl. 1 s.5-10, bibliogr. 12 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Człowiek, medycyna, kultura fizyczna Wrocław 25-26.04. 2002
  Sygnatura GBL: 313,451

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • historia średniowiecza
 • historia nowożytna
 • historia XVI wieku
 • historia XVII wieku
 • historia XVIII wieku
 • historia XIX wieku
 • historia XX wieku

  Streszczenie polskie: Trwałym osiągnięciem kultury średniowiecza jest stworzenie uniwersytetu jako instytucji stojącej na straży nieustannego rozwoju naukowego i kształcenia społecznego. Celem owej działalności jest dobro ogólne najszerzej pojęte, służące również kreowaniu podstawowych wartości w rozwoju człowieka. Najstarsze uczelnie powstały już w X w. we Francji, Włoszech i Anglii, w XIII i XIV w. miały je już wszystkie liczące się miasta Europy. Wspólną cechą uniwersytetów było ich podporządkowanie władzy papieskiej, łacina jako język wykładowy oraz scholastyczna metoda nauczania. Ponadto zawsze były to korporacje uczonych i studentów. Dla Wrocławia akt erekcyjny generale literarum gymnasium podpisał w 1505 r. król Władysław Jagiellończyk, do zorganizowania uniwersytetu wtedy jednak nie doszło. Za właściwy początek wrocławskiej uczelni należy uznać decyzję cesarza Leopolda I z 1702 r. o utworzeniu Akademii Leopoldyńskiej. Uniwersytet o pełnej strukturze administracyjnej, a więc z wymaganymi podstawowymi działami nauczania (teologii, nauk przyrodniczych, medycyny i prawa) ostatecznie został założony w 1811 r. Największe osiągnięcia naukowe na uniwersytecie wrocławskim odnotowano na przełomie XIX i XX w. Po dojściu Hitlera do władzy spowodowano rezygnację z pracy we wrocławskiej uczelni niektórych pracowników pochodzenia żydowskiego, co osłabiło ogólną kondycję naukową zespołu. W 1945 r. Wrocław opuściła niemiecka kadra naukow i w jej miejsce przybyli z różnych ośrodków, głównie ze ...

  Streszczenie angielskie: One of the still lasting achievement of the medieval culture was creation of a University as the institution responsible for scientific development and education. First universities were founded already in Xth century in France, Italy and England. In IIIth and XIVth centuries all of important European cities had their own university. The common features of the universities were their subordination to pope's authority, latin as a language of instruction and scholastic method of teaching. Furthermore, they were always student's and professor's association. In Wrocław erection act generale literarum gymnasium was signed in 1505 by Władysław Jagiellończyk, but at that time the idea to set up university was not accomplished. True begin of the University of Wroclaw dates from 1702, when the emperor Leopold I founded Academia Leopoldina. Finally, in 1811 University of Wrocław, with four traditional faculties of theology, biological sciences, medicine and law was brought into being. At the turn of XIX/XX centuries University of Wrocław had its heyday. After Hitler came to power a nuber of scholars of Jewish origin were forced to give up their posts at the university, which next had great impact on an overall academic level of the University. In 1945 German scientific staff left Wrocław and was replaced by Polish scientists from different research centers, mainly from Lvov. After the war the University of Wrocław was completely reorganized and Faculty of Theology was ...


  51/337

  Tytuł oryginału: Kultura fizyczna w życiu starożytnych Greków - wybrane aspekty.
  Tytuł angielski: The role of physical education in the life of ancient Greeks - selected issues.
  Autorzy: Żmudziński Mateusz
  Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (1) suppl. 1 s.81-85, sum. - Konferencja naukowa pt. Człowiek, medycyna, kultura fizyczna Wrocław 25-26.04. 2002
  Sygnatura GBL: 313,451

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia starożytności

  Streszczenie polskie: W starożytnej Grecji po raz pierwszy w historii doceniono znaczenie kultury fizycznej. Bardzo szybko uprawianie sportu związało się z różnymi aspektami życia: kultem, sposobem spędzania czasu, architekturą, sztuką kanonami piękna, pozycją społeczną. Celem pracy jest próba nakreślenia zaistniałych powiązań między kulturą fizyczną starożytnych Greków a wybranymi (nieraz dość odległymi od siebie) elementami życia tych ludzi. Źródłami do poznania powyższego zagadnienia są: wybrane dzieła sztuki starożytnej (malowidła ścienne z Knossos, malowidła wazowe, rzeźby), zabytki architektury użytkowej, spisane mity oraz teksty literackie i historyczne. Metoda pracy polega na próbie zestawienia i analizy wyżej wymienionych, wybranych kategorii materiałów. W wyniku przeprowadzonej pracy, autor uzyskał obraz wielorakich powiązań między kulturą fizyczną a wieloma innymi elementami kultury starożytnych Greków. Otrzymane wyniki pozwalają dostrzec niepowtarzalną w dziejach pozycję kultury fizycznej w starożytnej Grecji oraz jej różnorodne powiązania z innymi dziedzinami ówczesnego życia.

  Streszczenie angielskie: In the ancient Greece the importance of physical education was appreciated for the first time in history. Very early practicing sports was related many different spheres of life: cult, leisure time, architecture, art, beauty canons and social status. This paper aims to attempt to determine the existing connections between physical culture of ancient Greeks and other, sometimes hardly related selected their spheres of life. The sources for studying the above issue are: selected pieces of ancient art (wall painting in Knossos, vase paintings, sculptures), monuments of functional architecture, written myths as well as literary and historical texts. The work method is based on attempt to juxtapose and analyse the above selected categories of materials. In the paper the author received a network of various connections between physical culture and whole range of other elements of culture of ancient Greeks. The results allow to realize the unique position of physical culture in ancient Greece and its different relationships with many different spheres on life in ancient times.


  52/337

  Tytuł oryginału: Kronika odkrycia insuliny i ulepszeń insulinoterapii cukrzycy.
  Tytuł angielski: Chronicle of the insulin discovery and of the optimalization of insulin therapy.
  Autorzy: Tatoń Jan
  Źródło: Med. Metab. 2002: 6 (2) s.3-15, il., tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,400

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Streszczenie polskie: Przygotowanie do odkrycia insuliny w 1921 roku trwało całe stulecia, jakie upłynęły pomiędzy sporządzeniem pierwszego historycznego dokumentu o cukrzycy (papirusu Ebersa) a uzyskaniem analogów insuliny metodą biotechnologiczną i próbami terapii genowej. Na odkrycie insuliny i ulepszanie insulinoterapii złożyły się więc wysiłki wielu badaczy, pozornie odległych od badań Paulescu w Rumunii i Bantinga, Besta, Collipa, Macleoda w Kanadzie oraz od badań ich następców przez cały XX wiek. Całość tego procesu przypomniano z okazji 80-lecia pierwszego leczniczego zastosowania insuliny w "Hospital for Sick Children" w Toronto w 1922 roku.

  Streszczenie angielskie: The process of preparation of the final insulin discovery in 1921 could be traced through many centuries. It begun with first historical description of the diabetes mellitus (Ebers Papirus - 1500 years before our era) and now reaches the frontiers of the creation of the biotechnological insulin analogues, and of the studies of gene therapy. In the discovery of insulin have their important principation the efforts of many researches distant in time from the time of the studies of Paulescu in Roumania and Benting, Best, Collip and Macleod in Toronto, Canada and from the studies of their followers in the whole XX century. This whole historical process is reminded in the chronical using the occasion of the 80-th anniversary of the firsty, successful, therapeutical application of insulin in "Hospital for Sick Children" Toronto, 1922.


  53/337

  Tytuł oryginału: II Międzynarodowa Konferencja Historii Profilaktyki Przemysłowej i Środowiskowej oraz IV Międzynarodowa Konferencja Portalu Historii Zdrowia Publicznego (6-9 września 2001, Norrk”ping, Szwecja).
  Tytuł angielski: Proceedings of the 2nd International Conference on the History of Industrial and Environmental Prophylaxis and the 4th International Conference devoted to the Web Site on Public Health History, September 6-9, 2001, Norrk”ping, Sweden.
  Autorzy: Szozda Ryszard
  Źródło: Med. Pr. 2002: 53 (3) s.283, tab. - 24 Międzynarodowa Konferencja Historii Profilaktyki Przemysłowej i ŚrodowiskowejMiędzynarodowa Konferencja Portalu Historii Zdrowia Publicznego Norrk”pingNorkk”ping 06-09.09.06-09.09. 20012001
  Sygnatura GBL: 301,901

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie


  54/337

  Tytuł oryginału: Jubileusz siedemdziesięciolecia pierwszego szpitala onkologicznego w Wilnie.
  Tytuł angielski: Seventy years of the Oncological Center in Wilno.
  Autorzy: Mackiewicz Joanna
  Źródło: Nowotwory 2002: 52 (1) s.57-63, il. - Konferencja pt. Jubileusz siedemdziesięciolecia pierwszego szpitala onkologicznego w Wilnie Wilno 20-22.09. 2001
  Sygnatura GBL: 313,490

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca biograficzna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Temat osobowy:
 • Pelczar
 • Kazimierz 1884-1943


  55/337

  Tytuł oryginału: Rozwój poglądów na patogenezę psychogennych napadów rzekomopadaczkowych.
  Tytuł angielski: Understanding the pathogenesis of psychogenic pseudoepileptic seizures throughout the ages.
  Autorzy: Jędrzejczak Joanna
  Źródło: Epileptologia 2002: 10 (2) s.131-143, il., bibliogr. s. 140-142, sum.
  Sygnatura GBL: 306,380

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • historia starożytności
 • historia średniowiecza
 • historia nowożytna

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. Mimo znacznego rozpowszechnienia zaburzeń psychogennych w populacji wiedza na ich temat szczególnie o etiologii jest wciąż bardzo ograniczona. Wśród grupy tych zaburzeń istotną rolę zarówno z medycznego, jak i społecznego punktu widzenia odgrywają psychogenne napady rzekomopadaczkowe (nazywane dawniej histerycznymi). Celem pracy jest przegląd i analiza poglądów na etiologię napadów psychogennych rzekomopadaczkowych w czasach starożytnych, średniowiecza i nowożytnych. Omówienie. Przez cały okres wieków średnich, ale rownież nowożytnych, uznawano zarówno, padaczkę, jaki histerię za przejaw opętania przez diabła, różnicując jednak te dwie choroby. Pojęcie histerii wywodzi się z wyobrażeń - obecnych w medycynie egipskiej - o tym, że przyczyną zaburzeń lękowych jest wędrowanie macicy. Jej przemieszczanie sie w różne okolice ciała miało powodować pojawianie się różnych objawów. Histeria w wiekach średnich, choć mniej zrozumiała, była cierpieniem niezwykle pospolitym. Związane to było z panującą atmosferą supranaturalizmu. Paniczny strach przed diabłem lub ekstaza religijna stawały się podłożem rozwoju chorobliwych stanów afektywnych i wreszcie histerii. W średniowieczu powstało pojęcie tzw. Demonopathia hysterica mówiące, że podłożem możliwego opętania była zawsze histeria. Sławne są w wiekach średnich epidemie masowego tańca, tzw. tanecznictwo, które ogarniały nawet po parę tysięcy osób. Słynne stały się epidemie opętania w klasztorach francuskich w XV ...

  Streszczenie angielskie: Introduction. Despite the widespread prevalence of psychogenic disorders in the population, people still have a very limited understanding of them, and particularly of their aetiology. Psychogenic pseudoepileptic seizures (hysterical seizures as they used to be called) play a significant medical and social role in this group of disorders. Objective. The purpose of this study is to review and analyse the development of ideas concerning the aetiology of psychogenic pseudoepileptic seizures throughout the ages, from antiquity through the middle ages to modern times. Discussion. Throughout the middle ages, but also in modern times, epilepsy and hysteria were though to be a sign of possession by the devil, although a distinction between the two conditions was already made. The concept of hysteria is derived from the idea, popular in Egyptian medicine, that anxiety disorders are aused by the wandering of the womb. Hysterical symptoms were thought to differ depending on which part of the body the womb had wandered to. In the middle ages hysteria was poorly understood but very widespread due to the ubiquitous climate of supernaturalism. Fear of the devil verging on panic and religious ecstasy were fertile soil for morbid affective states and resultant hysteria. The concept of demonopathia hysterica, indicating that hysteria was always at the roots of possession, was coined in Mediaeval days. Dancing epidemics, affecting as many as several thousand people at a time, were ...


  56/337

  Tytuł oryginału: Podostre stwardniające zapalenie mózgu (SSPE) - przeszłość i perspektywy.
  Tytuł angielski: Subacute sclerosing panencephalitis (SSPE) - the past and perspectives.
  Autorzy: Kulczycki Jerzy
  Źródło: Neurol. Dziec. 2002: 11 (21) s.9-17, il., tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,367

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • neurologia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono rozwój poglądów na temat podostrego stwardniajacego zapalenia mózgu i historię walki z ta chorobą. SSPE jest zapaleniem mózgu, wywoływanym w nielicznych przypadkach przez wirus odry, który po jej, najczęściej wczesnym przebyciu, nie został wyeliminowany z ustroju. Po miesiącach lub latach utajonej infekcji rozwija się podostra choroba mózgu przebiegająca zwykle w czterech typowych fazach, z charakterystycznym zapisem EEG, i kończącą się zawsze zejściem śmiertelnym. Stosowane w ciągu kilkudziesięciu lat próby leczenia były bezskuteczne. Dopiero wprowadzenie w połowie lat osiemdziesiątych metody terapii interferonem alfa, podawanym do układu komorowego mózgu, pozwoliło na zahamowanie postępu choroby u pojedynczych pacjentów. Istotny postęp w zwalczaniu SSPE przyniosło dopiero konsekwentne realizowanie obowiązkowych szczepień przeciwodrowych. W krajach, w których szczepi się dzieci dwukrotnie, a dotyczy to również od kilku lat Polski, zapadalność na odrę spadła kilkadziesiąt razy, a SSPE praktycznie już nie istnieje. Nadchodzi obecnie czas wprowadzenia podobnych działań profilaktycznych w krajach zacofanych pod względem polityki zdrowotnej.

  Streszczenie angielskie: The paper presents the development of views concerning subacute sclerosing panencephalitis (SSPE) and the history of fighting this disease. SSPE is induced by a measles virus which, after its usually early course, has not been eliminated from the organism. After months or years of the latent infection subacute encephalopathy develops, usually proceeding in four typical stages with characteristic EEG record and always ending with lethal outcome. Attempts at treating this disease over tens of years were ineffective. Only the introduction of the therapeutic method with intraventricular interferon alpha in the mid of the eighties allowed to inhibit the progress of the disease in individual patients. A significant progress in fighting SSPE has been achieved by consistently realized compulsory measles vaccinations. In the countries where children are vaccinated twice, and this has referred to Poland for several years, measles incidence fell tens of times and SSPE practically does not exist any more. The time has come to introduce similar prophylactic actions in the field of health policy in underdeveloped countries.


  57/337

  Tytuł oryginału: Sytuacja epidemiologiczna niektórych ostrych chorób zakaźnych w Polsce w okresie międzywojennym XX wieku.
  Tytuł angielski: Epidemiological situation of the selected infectious diseases in Poland in 1918-1939.
  Autorzy: Sztuka-Polińska Urszula
  Źródło: Prz. Epidemiol. 2002: 56 (1) s.137-149, bibliogr. 33 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,250

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Streszczenie polskie: Artykuł przedstawia zmieniającą się sytuację epidemiologiczną niektórych ostrych chorób zakaźnych występujących w Polsce w dwudziestoleciu międzywojennym. Dzięki zaangażowania państwowej służby zdrowia pod koniec lat 30-tych dwudziestego wieku choroby takie jak: ospa prawdziwa, dur plamisty i dur brzuszny przestały zagrażać bytowi biologicznemu narodu, a zapadalność na nie była porównywalna z zapadalnością w krajach europejskich.

  Streszczenie angielskie: In Poland, during twenty years between the first and the second world war modern methods and remedies were created and applied to save the society from biological extermination caused by the epidemics of acute infectious diseases that existed in the larger areas of the country and other diseases that could threaten the society when brought from abroad. Poland regained its independence in 1918 as a country comletely destroyed by war and encompassed three partitioned sectors that differed in wealth, class consciousness, various infrastructure, legislation, epidemiological situation of infectious diseases and threats spreading from abroad. Infectious diseases such as typhus fever, typhoid fever, cholera, smallpox, dysentery and other diseases spreading by alimentary tracts caused the greatest epidemiological problem. The considerable number of smallpox cases was noted in 1920-1922. In the thirties only individual cases occurred. Since 1934 no fatal cases of smallpox were registered. In 1919, in Poland 219 688 cases and 18 641 typhus fever deaths were registered. Between 1930 and 1939 the annual number of cases ranged from 2000 to 4000. In Poland each year between the first and the second world war typhoid fever was a serious sanitary problem. The largest outbreak of dysentery occurred in Poland in 1920-1921 and comprised 64 000 cases, among them 10 000 deaths. Acute childhood diseases such as scarlet fever and diphteria were in Poland endemic. Number of registered cases was variable.


  58/337

  Tytuł oryginału: Pierwsze dni samorządności poznańskich aptekarzy po II wojnie światowej.
  Tytuł angielski: The first days of the pharmacists' self-government in Poznań, after the World War II.
  Autorzy: Majewski Jan
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (10) s.487-492, il., sum.
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Streszczenie angielskie: The process of creating the legal and organizational order of pharmacy had been started before the World War II and continued with creating the Chambers of Pharmacy in 1945. Whey were organized and acted basing on the law from 1939 about the Chamber of Pharmacy and 1946 about the organization of medical, medical-dentists and pharmaceutical self-government. Since 1945, main and local Chambers of Pharmacy represented all pharmaceutical subjects.


  59/337

  Tytuł oryginału: Klemens Maleszewski - pionier terapii elektrowstrząsowej w psychiatri polskiej. Odnaleziony w Wilnie rękopis opisu przypadku skutecznwego zastosowania prądu galwanicznego u osoby z zespołem katatonicznym (1862), autorstwa Klemensa Maleszewskiego.
  Tytuł angielski: Klemens Maleszewski - the pioneer of electroshock therapy in polish psychiatry. The manuscript written by Klemens Maleszewski (1862), reporting successful use of galvanic current in the treatment of a person with catatonic syndrome, found in Vilnius.
  Autorzy: Nasierowski Tadeusz
  Źródło: Psychiatr. Pol. 2002: 36 (2) s.259-269, il., sum., rez., Zsfg, rŠs.
  Sygnatura GBL: 305,130

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • historia nowożytna
 • historia XIX wieku

  Temat osobowy:
 • Maleszewski
 • Klemens 1798-1873

  Streszczenie polskie: W pracy opartej na nie publikowanych dotąd materiałach archiwalnych litewskich i rosyjskich, przedstawiono działalność zawodową i poglądy psychiatryczne Klemensa Maleszewskiego (1798 - 1873), który w latach 1837 - 1864 kierował Wileńskim Zakładem Obłąkanych i prowadził badania nad zastosowaniem prądu galwanicznego w leczeniu zaburzeń psychicznych.

  Streszczenie angielskie: On the grounds of Lithuanian and Russian archival materials unpublished so far, the paper presents the professional activity and psychiatric views of Klemens Maleszewski (1798-1873), who was the head of Vilnius's Asylum in 1837 - 1864. The time of 50s and 60s of the 19th century was a period of increasing attention about metallotherapy and electrotherapy. Above all, these methods were used in the treatment of cholera. Maleszewski conducted researches on the use of galvanic current and metallotherapy not only in cholera treatment, but also in the treatment of psychiatric disorders. He implemented successful electroshock therapy in a 35-year-old catatonic patient in 1861.


  60/337

  Tytuł oryginału: Lecznictwo na Górnym Śląsku pod zaborem pruskim do 1918 r.
  Tytuł angielski: Health care in the Upper Silesia in the Prussia sector up 1918.
  Autorzy: Kwiecień Anna, Puzio Alfred
  Źródło: Arch. Hist. Filoz. Med. 2002: 65 (1) s.23-26, sum.
  Sygnatura GBL: 301,366

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • historia nowożytna
 • historia XIX wieku
 • historia XX wieku

  Temat korporatywny:
 • Śląsk

  Streszczenie angielskie: In the middle of the XVIII century Prussia took over the entire Silesia, exept the region of Cieszyn Silesia (Śląsk Cieszyński) and Opawa Silesia (Śląsk Opawski), under its domination. Reforms of health care carried out so far in the Prussia Kingdom were also accomplished in Upper Silesia. In the years 1854, 1864, 1911 and 1912 several bills were passed that made up a legal and systemic basis of fraternity and social insurance. In the second half of the XIX century there were three institutions responsible for the insurance of miners the fraternity of Upper Silesia (Górnoslaska Spółka Bracka), the fraternity of Lower Silesia (Dolnośląska Spółka Bracka) and the miner fraternity of Pszczyna (Pszczyńskie Bractwo Górnicze) with their headgnartevs in Tarnowskie Góry, Wałbrzych and Pszczyna respectively. Apart from an out patients treatment accomplished by a score of patients' insurance funds, the in - patients' treatment was provided in fraternal, self-governmental and institutional hospitals. Hary problems and solutions discussed in the paper were developed and used in the organissation of the health care system in the new Silesian administrative region (1922) as well as the presentolay reform of the medical service system in Poland (insurance, patients' insurance funds, etc.).


  61/337

  Tytuł oryginału: Zarys dziejów tanatopraksji europejskiej.
  Tytuł angielski: A sketch of history of the European tanatopraxis.
  Autorzy: Gryglewski Ryszard W.
  Źródło: Arch. Hist. Filoz. Med. 2002: 65 (1) s.47-54, sum.
  Sygnatura GBL: 301,366

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Streszczenie angielskie: Tanatopraxis is an intentional action aiming to stop all the processes, which lead to a complete decomposition of a body after death. The words embalment or mummification makes us think about cultures of th eancient Egypt or pre-Columbian America and not about burials of Indo-European nomads or Chinese aristocrats. Meanwhile practices aiming to protect mortal remains against a destructive force of death were known in Europe very long ago. We can see it in paludal burials of the Iron Age and in some testimonies of the ancient epochs. Interventions, which could materially retard decomposition of a body, had been rather generally practiced from the Middle Ages. More practical than religious reasons justified it, but th elatter cannot be overlooked. The religious background of such actions can be seen in the custom of embalming mortal remains of popes or kings of France. It was in Europe where the preservation of corps had started to be treated as a scientific problem, and we can see it for the first time in the Renaissance. Together with a development of medical knowledge and especially of anatomy and preparations, a great progress both in methods an dsubstances used for embalming, took place. Ruysch and Swammerdam in the 17th century, the Hunter brothers in the 18th century and Gannal and Holmes in the 19th century are the milestones in the history of tanatopraxis in Europe. Foundation of the French Institute of Tanatopraxis (IFT) has crowned the many hundred years old experience in the field.


  62/337

  Tytuł oryginału: Mały obrazek z historii studiów medycznych w Warszawie w okresie okupacji.
  Tytuł angielski: A small picture of the history medical studies in Warsaw during the nazi occupation.
  Autorzy: Marcinkowski Tadeusz
  Źródło: Arch. Hist. Filoz. Med. 2002: 65 (1) s.58-59
  Sygnatura GBL: 301,366

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku
 • historia okresu wojny 1939-1945

  Temat korporatywny:
 • Wojna 1939-1945


  63/337

  Tytuł oryginału: Moje wspomnienia z roku 1945.
  Tytuł angielski: My memories of 1945.
  Autorzy: Janotka Henryk
  Źródło: Arch. Hist. Filoz. Med. 2002: 65 (1) s.59-63, il., sum.
  Sygnatura GBL: 301,366

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Temat osobowy:
 • Janotka
 • Henryk 1916-

  Temat korporatywny:
 • Wojna 1939-1945

  Streszczenie angielskie: The author describes his evaluation to th eEast at the beginning of the Second World War, his return to Cracow and effors to be employed in a hospital. He recalls people with whom he worked durong th eoccupation in the Department of Ophthalmology at Bonifraters' Hospital, and then from January 1945 in the Department of Opthalmology at St. Lazarus Hospital in Cracow. As a motto of his memoirs the author chose teh definition of medicine by Władysław Biegański.


  64/337

  Tytuł oryginału: Wybrane problemy diagnostyki zapalenia wyrostka sutkowatego w XIX-wiecznym piśmiennictwie lekarskim.
  Autorzy: Kierzek Andrzej
  Źródło: Med. Dydakt. Wychow. 2002: 34 (1/2) s.78-82
  Sygnatura GBL: 305,373

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XIX wieku


  65/337

  Tytuł oryginału: Rozpoznawanie i leczenie złośliwego zapalenia ucha zewnętrznego w XIX stuleciu.
  Autorzy: Kierzek Andrzej
  Źródło: Med. Dydakt. Wychow. 2002: 34 (1/2) s.83-87
  Sygnatura GBL: 305,373

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • historia nowożytna
 • historia XIX wieku


  66/337

  Tytuł oryginału: Wady rozwojowe uszu w publikacjach lekarzy warszawskich XIX stulecia.
  Autorzy: Kierzek Andrzej
  Źródło: Med. Dydakt. Wychow. 2002: 34 (1/2) s.88-91
  Sygnatura GBL: 305,373

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XIX wieku


  67/337

  Tytuł oryginału: "Środki lecznicze ludu naszego": Korespondencja z Wilna.
  Autorzy: Czerniawska-Narkowicz Liliana
  Źródło: Med. Dydakt. Wychow. 2002: 34 (1/2) s.92-95 - Omówienie art. z Kwartalnika Litewskiego wydawanego w latach 1910-1911 w Petersburgu
  Sygnatura GBL: 305,373

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XIX wieku


  68/337

  Tytuł oryginału: Obywatelu Redaktorze! (K. I. Gałczyński, koniec cytatu)
  Autorzy: Kruś Stefan
  Źródło: Med. Dydakt. Wychow. 2002: 34 (1/2) s.96-98 - Dot. kołtuna w Polsce, w aspekcie historycznym
  Sygnatura GBL: 305,373

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa
 • praca historyczna


  69/337

  Tytuł oryginału: Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie 1932-2002
  Opracowanie edytorskie: Topwik Edward (red.).
  Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
  Źródło: - Warszawa, COI 2002, 155, [2] s., [3] s. tabl. : il., 26 cm.
  Sygnatura GBL: 802,179

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • informator

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Temat korporatywny:
 • Centrum Onkologii 1902-2002


  70/337

  Tytuł oryginału: Ludwik Rydygier - homo creator. W 150 rocznicę urodzin prof. Ludwika Rydygiera.
  Tytuł angielski: Ludwik Rydygier - homo creator. The 150th anniversary of the birth of Ludwik Rydygier.
  Autorzy: Bednarz Wiktor, Bednarz Iwona
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (7/8) s.498-502, il., bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • historia nowożytna
 • historia XIX wieku
 • historia XX wieku

  Temat osobowy:
 • Rydygier
 • Ludwik 1850-1920

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono sylwetkę prof. Ludwika Rydygiera, twórcy polskiej chirurgii, opisując cechy jego osobowości w kolejnych etapach życia, a także praktyczne, naukowe i organizacyjne osiągnięcia w zakresie chirurgii oraz zasługi w kształceniu kadry lekarskiej.

  Streszczenie angielskie: The authors present biography of Ludwik Rydygier, the great Polish surgeon, with special emphasis on his medical and scientific activity as well as his role in the foundation of Polish surgical school.


  71/337

  Tytuł oryginału: Farmakopole - zapomniani antyczni aptekarze, ich funkcja i status społeczno-prawny.
  Tytuł angielski: Pharmacopoles - forgotten ancient druggists, their function and social-legal status.
  Autorzy: Tadajczyk Konrad Tomasz
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (12) s.567-571, sum.
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • historia starożytności

  Streszczenie angielskie: Pharmacopoles were the well-known professional group in the ancient world. Apart from preparing and selling medicaments and amulets they dressed wounds and made simple interventions. Their social-legal status was relatively low. In the late Roman Empire the druggists formed occupational associations called "collegia pharmacopolarum publicorum".


  72/337

  Tytuł oryginału: Mumia cenniejsza niż złoto.
  Tytuł angielski: Mummy more precious than gold.
  Autorzy: Urbanik Monika, Rzepiela Agnieszka
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (12) s.572-579, il., sum.
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia średniowiecza
 • historia nowożytna
 • historia XV wieku
 • historia XVI wieku
 • historia XVII wieku
 • historia XVIII wieku
 • historia XIX wieku

  Streszczenie angielskie: The article describes a phenomenon of popularity of mummy (asphalt) during the ages. According to original texts like herbaria, pharmacopoeias, collections of recipes and many historical and archeological works, the authors present the knowledge level of this popular medicine, which gained an extraordinary fame. Worth considering is the fact, that mummy held the interest of people more because of its practical use (in medicine) than from the archeological or anthropological point of view.


  73/337

  Tytuł oryginału: Apteka Pod Orłem we Wrocławiu.
  Tytuł angielski: " Eagle Pharmacy" in Wroclaw.
  Autorzy: Musiał Magdalena, Musiał Witold
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (12) s.579-582, il., sum.
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • historia nowożytna
 • historia XIX wieku

  Streszczenie angielskie: The authors presents profiles of two pharmacists-owners of "Eagle Pharmacy" - angaged in political and industrial area of Wroclaw in XIX century. Architecture of a pharmacy which existed in Wroclaw before the II World War, drugs prepared in this pharmacy and related therapy methods of that time are also described.


  74/337

  Tytuł oryginału: Zaopatrzenie lecznictwa w surowice i szczepionki jako ważny element walki z chorobami zakaźnymi w II Rzeczypospolitej.
  Tytuł angielski: Supplying the health service with serums and vaccines as a vital element of fighting infectious diseases in the 2nd Republic.
  Autorzy: Hanisz Katarzyna, Śmietańska Barbara
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (12) s.583-589, tab., sum.
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • choroby zakaźne
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Temat korporatywny:
 • Państwowy Zakład Higieny

  Streszczenie angielskie: After Poland had regained independence, the fight against infectious diseases became a top-priority task for the government of that time. Its success depended on qualitatively and quantitatively proper supply of serums and vaccines to the health service. As it follows from the performed studies, the legal regulations introduced after 1948 improved the organization of the production, quality control and distribution of the mentioned bio-preparations. Polish pharmaceutical industry fully satisfied the demand for serums and vaccines, providing products of high quality and, at the same time, low-priced. The efficient organization of their wholesale and retail sale facilitated their distribution and prompt application in each case of the occurrence of the danger of epidemic.


  75/337

  Tytuł oryginału: Okręgowa Izba Aptekarska w Lublinie.
  Tytuł angielski: Regional Pharmaceutical Chamber in Lublin.
  Autorzy: Kowalski Marian
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (12) s.590-599, il.
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku


  76/337

  Tytuł oryginału: Kolekcje farmaceutyczne - pomnikiem dziejów aptekarstwa (na przykładzie zbiorów Muzeum Farmacji CM UJ w Krakowie).
  Tytuł angielski: Pharmaceutical collection as a monument of history of pharmacy (on the basis of collections of The Museum of Pharmacy at the Jagiellonian University in Cracow).
  Autorzy: Dymarczyk Iwona
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (12) s.600-607, il., sum.
  Sygnatura GBL: 310,851

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • historia średniowiecza
 • historia nowożytna
 • historia XV wieku
 • historia XVI wieku
 • historia XVII wieku
 • historia XVIII wieku
 • historia XIX wieku
 • historia XX wieku

  Streszczenie angielskie: The Museum of Pharmacy in Cracow is the most beautiful monument of Polish pharmacy. This is a perfect example to discuss collecting of pharmaceutical items. Nowadays pharmacists gather old apotheracy equipment which are the symbol of searching for their professional identity.


  77/337

  Tytuł oryginału: Profesor Eugeniusz Szmatłoch - życie i działalność członka hororowego Towarzystwa Internistów Polskich.
  Tytuł angielski: Professor Eugene Szmatłoch - life and achievements of the honorary member of the Polish Society of Internal Medicine.
  Autorzy: Kucharz Eugeniusz Józef
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 108 (1) s.715-717, il.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Temat osobowy:
 • Szmatłoch
 • Eugeniusz 1931-


  78/337

  Tytuł oryginału: Rozwój warszawskiej myśli otolarynoglogicznej w XIX stuleciu.
  Tytuł angielski: The development of varsovian otolaryngological view in XIX century.
  Autorzy: Kierzek Andrzej
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (72) s.551-552, bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • historia nowożytna
 • historia XIX wieku

  Streszczenie polskie: Na wstępie autor uwypuklił rolę nauki polskiej w czasie zaborów. W Warszawie, znajdującej się pod zaborem rosyjskim, nauka, a w niej także i medycyna, nie miały warunków prawidłowego rozwoju. Początków otolaryngologii w Warszawie poszukiwać trzeba w pierwszych latach XIX wieku. Uwypuklono szczególną rolę przede wszystkim chirurgów warszawskich, a także internistów, którzy zaczęli zajmować się chorobami wchodzącymi w zakres otolaryngologii. W połowie XIX stulecia następował rozwój specjalizacji medycznych. Autor w skrócie przedstawił sytuację w otolaryngologii w trzech zaborach. Decydującym momentem dla rozwoju otolaryngologii było tworzenie się specjalistycznych oddziałów otiatrycznych, laryngologicznych i otolaryngologicznych. W Warszawie pierwsze oddziały: laryngologiczny i otiatryczny, powstały w 1881 r. Na ziemiach poskich pierwszą katedrę rynologii i laryngologii utworzono w 1879 r. w Krakowie; objął ją Przemysław Pieniążek.

  Streszczenie angielskie: An important role of science in partitioned Poland in the beginning of the nineteenth century is described. At that time Warsaw was under Russian annexation. The development of science and medicine was very difficult. Some aspects of the beginning of the otolaryngology in Warsaw are described. A significant role of Varsovian surgeons and internists in the development of otolaryngology is strongly pointed out. The development of medical specializations about half-century is outlined. The position of otolaryngology in Poland under annexation at that time is described. The formation of specialistic otological and laryngological wards was a decisive factor for the development of otolaryngology. The first laryngological and otological wards in Warsaw were instituted in 1881 by Teodor Heryng (1847-1925) and Teodor Heiman (1848-1917).


  79/337

  Tytuł oryginału: Zarys historyczny koncepcji układu stomatognatycznego.
  Tytuł angielski: Historical review on the stomatognathic system concepts.
  Autorzy: Panek Halina
  Źródło: Protet. Stomatol. 2002: 52 (3) s.129-133, il., bibliogr. 32 poz., sum. - 19 Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego Jastrzębia Góra 12-14.10. 2001
  Sygnatura GBL: 305,334

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy podano przegląd najważniejszych koncepcji dotyczących funkcji i morfologii układu stomatognatycznego, w tym najwcześniejsze - wywodzące się z badań Hanaua, Trappozzana i Leviana, koncentrujące się na określeniu zależności między stawami skronowo-żuchwowymi a warunkami zgryzowymi, a także późniejsze - Helda, Wigdorowicz-Makowerowej i wsp., Majewskiego, Fuhra i Solberga, a także Troesta, uwzględniające znaczenie przyzębia, układu nerwowo-mięsniowego oraz ośrodkowego układu nerwowego. Ponadto przytoczono wyniki badań innych autorów dowodzących znaczenia czynników ogólnych, związanych z tensją psychoemocjonalną, stresem i wpływem środowiska na czynność układu stomatognatycznego.

  Streszczenie angielskie: In the paper the most important theories on the function and morphology of the stomatognathic system have been described. The earliest concepts of stomatognathic system derived from studies performed by Hanau, Trappozzano and Levin, were concentrated on relationship between occlusion and temporo-mandibular joints. The later concepts, described by Held, Wigdorowicz-Makowerowa et al., Majewski, Fuhr and Solberg as well as by Troest, stressed the importance of additional elements, such as periodontium and neuro-muscular system. Moreover, the most important data from the other author's studies have been discussed about the dominant role of psychoemotional factors, stress and evnironment on functioning the stomatognathis system.


  80/337

  Tytuł oryginału: Współczesne sposoby diagnostyki i leczenia kamicy żółciowej w świetle ich historycznego rozwoju i uzyskiwanych wyników.
  Tytuł angielski: Actual methods of diagnosis and treatment of cholelithiasis in light of its historical development and obtained results.
  Autorzy: Dawiskiba Janusz, Czopnik Piotr, Bednarz Wiktor, Rychlewski Dariusz
  Źródło: Gastroenterol. Pol. 2002: 9 (2) s.153-160, bibliogr. 51 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,180

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono przegląd metod diagnostycznych i leczniczych dotyczących kamicy żółciowej z uwzględnieniem ich historycznego rozwoju i aktualnie przyjętych standardów.

  Streszczenie angielskie: The authors present the review of diagnostic and therapeutic methods useful in diagnosis and treatment of cholelithiasis in light of historical development and actually recommended standards.


  81/337

  Tytuł oryginału: 1000 lat polskiej medycyny. Wiek XII.
  Opracowanie edytorskie: Piotrowski Wiktor (Oprac.).
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (70) s.342
  Sygnatura GBL: 313,318

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia średniowiecza


  82/337

  Tytuł oryginału: Profesor Mieczysław Skulimowski: w poszukiwaniu korzeni krakowskiej rehabilitacji.
  Tytuł angielski: Profesor Mieczyslaw Skulimowski: in search of the roots of rehabilitation in Cracow.
  Autorzy: Pąchalska Maria, Pąchalski Adam, Schmidt-Pospuła Maria
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (1) s.101-114, il., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku
 • płeć męska

  Temat osobowy:
 • Skulimowski
 • Mieczysław 1930-1982

  Streszczenie angielskie: This article describes the life and accomplishements of Prof. Mieczysław Skulimowski (1930-1982), who among his many achievements was the inventor of subterraneotherapy, i.e. the utilization of the chemcial and physical properties of the air in underground environments to promote the health of patients with various kinds of ailments, including especially respiratory diseases. He designed and operated for many years an underground sanatorium in an abandoned run of the historic Wieliczka salt mine near Cracow. This facility provided the model for similar underground facilities in caverns and mines throughout Europe Prof. Skulimowski was an indefatigable ortganizer who played a vital role in establishing an important series of National Rehabilitation Symposia, the precursors of the Interantional Congresses of the Polish Rehabilitation Society. He also wrote a standard textbook on physiotherapy for medical students. He advocated a comphrehensive approach to rehabilitation, encompassing all available forms of non-invasive treataemtn, including psychotherapy.


  83/337

  Tytuł oryginału: 75 lat działalności Specjalistycznego Szpitala Kompleksowej Rehabilitacji i Ortopedii Dziecięcej "Górka" w Busku Zdroju.
  Tytuł angielski: 75 years activity of the Specialistic Hospital of Complex Rehabilitation and Pediatric Orthopaedics "Górka" in Busko-Zdrój.
  Autorzy: Potasz Przemysław, Dobrowolski Janusz M.
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (1) s.115-118, il., bibliogr. 2 poz.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku


  84/337

  Tytuł oryginału: Historia naturalna alergii na jad owadów błonkoskrzydłych.
  Tytuł angielski: Natural history of insect sting allergy.
  Autorzy: Szymański Wiesław, Bodzenta-Łukaszyk Anna
  Źródło: Alerg. Astma Immunol. 2002: 7 supl. 1: Immunoterapia swoista chorób alergicznych: materiały naukowe IV Ogólopolskiego Sympozjum "Immunoterapia swoista" s.59-61, bibliogr. 19 poz., sum. - 4 Ogólopolskie Sympozjum pt. Immunoterapia swoista chorób alergicznych Ustroń 10-11.05. 2002
  Sygnatura GBL: 313,342

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Jakkolwiek bliscy jesteśmy poznania naturalnej historii alergii na jad owadów, kilka kwestii wymaga wyjaśnienia. Wykorzystanie testu prowokacyjnego użądlenia w diagnostyce (kwalifikacja do immunoterapii) i ocenie efektywności VIT rzuciło nowe światło na poznanie naturalnej historii alergii na jad błonkówek. Jeśli w czasie użądlenia prowokacyjnego w warunkach szpitalnych, spośród chorych reagyjących uprzednio odczynami uogólnionymi, na ponowne użądlenie odpowiada reakcją tylko 52 proc. chorych uczulonych na jad pszczoły i tylko 25 proc. z alergią na jad osy, może to oznaczać, że naturalny rozwój alergii na jad owadów jest bardziej łagodny niż przypuszczaliśmy. Być może w miarę poznawania mechanizmów alergii na jad owadów będzie mniej wskazań do swoistej immunoterapii.

  Streszczenie angielskie: Although we are close to knowing the natural history of insect sting allergy, a few unanswered questions remain. The use of challenge test in the diagnostics (qualification to venom immunotherapy (VIT) and evaluation of the efficacy of the VIT has shed light on the natural history of insect allergy. If in-hospital sting challenge of unimmunized patients who had experienced prior systemic reactions to sting, only 52 p.c. of honey bee-sensitive patients and only 25 p.c. of yellow jacketsensitive persons experienced another anaphylactic reaction, the natural history of untreated insect sting allergy is more benign than recognized previously. Perhaps in the further process of recognized of mechanisms of insects sting allergy, there will be fewer indications to immunotherapy.


  85/337

  Tytuł oryginału: Od kursów informacyjnych dla lekarzy sportowych do specjalizacji z medycyny sportowej.
  Tytuł angielski: From information courses for sports physicians to specialisation in sports medicine.
  Autorzy: Kuński Henryk
  Źródło: Med. Sport. 2002: 18 (6) s.219-228, bibliogr. 50 poz., sum. - Zestawienie kilkudziesięciu notek biograficznych lekarzy zasłużonych dla medycyny sportowej.
  Sygnatura GBL: 313,155

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna sportowa

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Streszczenie polskie: Konieczność uzupełnienia wykształcenia lekarskiego i uzyskania kwalifikacji lekarza sportowego, na najszerszym i opiniodawczym forum, została wyartykułowana podczas pierwszego w niepodległej ojczyźnie, XII Zajzdu Lekarzy i Przyrodników Polskich w Warszawie (1925). Zadaniem kwalifikowanej opieki lekarskiej nad wychowaniem fizycznym i sportem było, nade wszystko, zapewnienie bezpieczeństwa ćwiczących, pokolenia wzrastającego w warunkach niewoli i wojny oraz przygotowanie reprezentantów kraju do udziału w Igrzyskach Olimpijskich. Pierwsze przeszkolenie o charakterze stacjonarnym, w latach 1924-1928, niewielka liczba lekarzy uzyskała w Pracowni Sportowo-Lekarskiej Zakładu Patologii Ogólnej i Doświadczalnej Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Rozwój organizacyjny poradnictwa sportowo-lekarskiego, który dokonał się w latach 1929-1931, za sprawą działalności Państwowego Urzędu Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego (PUWF i PW), stworzył zapotrzebowanie na systemowe szkolenie kadr lekarzy sportowych. Za metodę doszkalania lekarzy sportowych dla poradnictwa sportowo-lekarskiego przyjęto dwutygodniowe kursy informacyjne w Centralnym Instytucie Wychowania Fizycznego (CIWF) w Warszawie. Pierwszy kurs odbył się na przełomie lutego i marca 1932 r. Kilkudziesięciu lekarzy ukończyło 5-letni kurs medycyny szkolnej i sportowej, czynny od r. akad. 1933/34, przy Studium Wychowania Fizycznego Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Poznańskiego. Po Drugiej Wojnie Światowej ...

  Streszczenie angielskie: The necessity of completing of medical education and obtaining qualifications of a sports physician on the broadest and consultative forum, was stated during the first in the independent homeland, XII Conference of Polish Physicians and Naturalists in Warsaw (1925). The need of qualified medical care over physical education and sports was first of all the safety of the exercising, the generation growing up in the conditions of capitivity and war as well as preparation of representatives of the country to take part in the Olympic Games. First stationary training, in the years 1924-1928, was organized for a samll group of physicians in Sports-Medical Section of the Department of General and Experimental Pathology at Jan Kazimierz in Lwów. Organizational development of sports-medical counselling, which took place in the years 1929-1931 as the result of activity of the State Department of Physical Education and Military Training brought about the demand for comprehensive training of sports physicians. The method of 2-week information courses in Central Institute of Physical Education in Warsaw was selected as basic for sports physicians supplementary training for sports-medical counselling. The first course took place at the turn of February and March 1932. Few dozen of physician completed a 5-year course of school and sports medicine which started in the academic year 1933/34 at College of Physical Education of the Poznań University Medical Faculty. After second World ...


  86/337

  Tytuł oryginału: Ortopedia na przełomie wieków.
  Tytuł angielski: Orthopaedics at the turn of the century.
  Autorzy: Kwiatkowski Krzysztof
  Źródło: Lek. Wojsk. 2002: 78 (2) s.57-58, bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Streszczenie polskie: Nowe sposoby obrazowania uszkodzeń w narządzie ruchu, możliwe do oceny w badaniach magnetycznych rezonansem jądrowym, i tomografią komputerową, umożliwiły szczegółowe rozpoznanie i dokładne planowanie przedoperacyjne. Filozofia leczenia operacyjnego w ortopedii opiera się na odtwarzaniu - rekonstrukcji uszkodzonej części narządu ruchu i wczesnym przywróceniu sprawności chorego po operacji. Do rekonstrukcji wykorzystuje się wszczepy sztuczne, allogenne i autogenne. Dalszego rozwoju ortopedii należy upatrywać w doskonaleniu jakości sztucznych wszczepów, opracowaniu mało inwazyjnych metod operacyjnych oraz w perfekcyjnej realizacji technik operacyjnych. Prawdopodobnie, w najbliższych kilkunastu latach, rolę specjalisty - ortopedy w operowaniu chorych będą przejmowały roboty.

  Streszczenie angielskie: New methods of imaging damages to the locomotor system including nuclear magnetic resonance and computed tomography have made possible detailed diagnosis and accurate preoperative planning. The philosophy of surgical treatment in orthopaedics includes reconstruction of damaged part of the locomotor system and early restoration of patient's fitness after operation. Artificial, allogenic and autogeneic implants are used for reconstruction. Further progress in orthopaedics should be looked for in improving the quality of artifical implants, developing of low-invasive surgical methods and in perfect realisation of surgical techniques. Possibly in the next several years the role of specialist - orthopaedist in surgical treatment of patients will be taken over by robots.


  87/337

  Tytuł oryginału: Z dziejów szpitalnictwa dla chorych wenerycznie w Łodzi w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku (do 1918 roku).
  Tytuł angielski: History of hospitals for veneral diseases in Łódź from second half of 19th century to the beginning of 20th century (1918).
  Autorzy: Berner Włodzimierz
  Źródło: Prz. Dermatol. 2002: 89 (4) s.315-320, bibliogr. 28 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,248

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • historia nowożytna
 • historia XIX wieku
 • historia XX wieku

  Streszczenie polskie: W drugiej połowie XIX i na początku XX w. w Łodzi, w dobie niewoli narodowej, pod zaborem rosyjskim, chorzy wenerycznie byli leczeni w publicznym ogólnym szpitalu pod wezwaniem św. Aleksandra. Zakład ten, utworzony w 1864 r., posiadał początkowo 45-50 łóżek, a od 1886 r. - 90-100, z czego 40 przeznaczono dla oddziału skórno-wenerycznego. Tak mała liczba łóżek nie zabezpieczała potrzeb wszystkich chorych, których (poza prostytutkami) nie obowiązywał przymus leczenia. W szpitalu św. Aleksandra leczono głównie chorych ubogich (nieodpłatnie) oraz prostytutki (za opłatą). Chorzy zamożniejsi korzystali z lecznictwa prywatnego - dyskretnego. Poprawa sytuacji w zakresie szpitalnictwa dla chorych wenerycznie nastąpiła w latach I wojny światowej, po zajęciu Łodzi przez okupanta niemieckiego. Szpital św. Aleksandra, liczący nadal 90-100 łóżek, przekształcono w szpital skórno-weneryczny oraz zorganizowano dwa szpitale weneryczne pod wezwaniem św. Marii i św. Magdaleny, posiadające ogólem 350 łóżek dla nieodpłatnego leczenia chorych prostytutek.

  Streszczenie angielskie: In the second of the 19th century and at the beginning of the 20th, at the times of national dependency, in the Russia-ruled sector of partitioned Poland, veneral patients were treated in the St Alexander public hospital founded in 1864. There were from 45 to 50 beds in this institution, and from 1886 the number of beds amounted to 90-100, 40 of them in the dermatology and veneral ward. Such a small number of beds did not meet the demand of all patients who were (apart from prostitutes) not obliged to undergo compulsory treatment. In the St Alexander Hospital predominantly proverished patients received medical treatment (free) and prostitutes (at their own expense). The more affuent patients could use private health service which was discreet. The situation concerning the medical care of venral patients improved during the World War I, after Łódź had come under the German occupation. St Alexander Hospital which continued to have from 90 to 100 beds, had been transformed into a dermatology and venereal one. Two more venereal hospitals were founded (under the invocation of St Maria and St Magdalena) to provide free treatment for ill prostitutes and together they had 350 beds.


  88/337

  Tytuł oryginału: Bożena Bujakowska (1922-1993) i jej rozprawa "Recepcja poglądów Hipokratesa w Polsce na tle dziejów medycyny powszechnej"
  Autorzy: Marcinkowski Tadeusz
  Źródło: - Goleniów, Oficyna Wydaw. "BIOS" 2002, 18 s. : il., 21 cm. - Tyt. również w jęz. ang
  Sygnatura GBL: 660,758

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Temat osobowy:
 • Bujakowska
 • Bożena 1922-1993


  89/337

  Tytuł oryginału: Synchytrium endobioticum and its potential role in carcinogenesis
  Autorzy: Marcinkowski Tadeusz
  Źródło: - Goleniów, Oficyna Wydaw. "BIOS" 2002, 25 s. : il., bibliogr. 4 poz., 21 cm.
  Sygnatura GBL: 660,759

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Temat osobowy:
 • Łuczyński
 • Stanisław 1902-1971


  90/337

  Tytuł oryginału: Wkład psychiatrów polskich do epileptologii (w aspekcie historycznym).
  Tytuł angielski: The role of Polish psychiatrists in the history epileptology.
  Autorzy: Bilikiewicz Adam
  Źródło: Wiad. Psychiatr. 2002: 5 (2) s.117-123, bibliogr. 70 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,515

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Streszczenie polskie: Padaczka jest zagadnieniem interdyscyplinarnym. Linie podziału kompetencji między neurologami, neurochirurgami, psychiatrami i pediatrami mają ścisły związek z wyodrębnianiem się poszczergólnych specjalności. Rozdział psychiatrii i neurologii, jakkolwiek uzasadniony rozwojem obydwu descyplin, ma również ujemne skutki. Jednym z nich jest malejący z biegiem lat zakres zainteresowań epileptologią wśród psychiatrów. Tracą na tym przede wszystkim chorzy, ale również psychiatrzy dystansując się do zagadnień związanych z neurologicznymi i patofizjologicznymi aspektami funkcjonowania mózgu.

  Streszczenie angielskie: Many scientific and medical disciplines are involved in study of epilepsy, especially neurology, neurosurgery, psychiatry and pediatrics, but the boundaries of their competence are not clearly defined. The partition of psychiatry and neurology resulting from development of each specializations brings some negative consequences, lessening of the psychiatrists' interest in epileptology is one of them. It is bad so for the epileptic patients as for the psychiatrist who pay less attention to neurobiology and pathophysiology of brain.


  91/337

  Tytuł oryginału: Obraz przemian szpitala psychiatrycznego w polskiej literaturze pięknej - od Oświecenia do czasów współczesnych.
  Tytuł angielski: The picture of psychiatric hospital in Polish belles-lettres - from Enlightenment to present age.
  Autorzy: Grabowski Andrzej, Opiełka-Pawlak Aleksandra, Podbielski Zygmunt, Bryła Ludwik
  Źródło: Wiad. Psychiatr. 2002: 5 (2) s.125-130, sum.
  Sygnatura GBL: 313,515

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia średniowiecza
 • historia nowożytna
 • historia XVI wieku
 • historia XVIII wieku
 • historia XIX wieku
 • historia XX wieku

  Streszczenie polskie: W poniższej pracy autorzy pragną przyjrzeć się transformacji instytucji lecznictwa psychiatrycznego i poglądów na naturę rozumienia chorób psychicznych poprzez pryzmat wybranych utworów z różnych epok literatury polskiej. Autorzy zdają sobie sprawę, że licentia poetica stwarza nieograniczone możliwości przedstawiania obrazów rzeczywistości, jednak pokazywana przez pisarzy fikcja odnajduje odniesienia w otaczającej realności. Wyodrębnienie istotnych elementów opisu szpitala w utworach literatury pięknej pozwala zobaczyć jak wyglądały szpitale niegdyś, prześledzić ewolucję lecznictwa psychiatrycznegop na przestrzeni wieków i zobrazować jednocześnie zmieniające się miejsce chorego w społeczeństwie.

  Streszczenie angielskie: Authors try to review the process of transformation of the psychiatric health-care system and the ways of understanding mental diseases in the chosen works of polish belles-lettres from different time periods. Authors realise that lecentia poetica creates unlimited possibilities of showing the pictures of reality, but fiction presented by writers has the real connections with it. Pointing out the important elements of the description of the psychiatric hospital in belles-letters allows to see how it looked like in the past and show the evolution of the psychiatric health-care system through the ages and, in the same time, to picture changes of the position of the mentally ill in the community.


  92/337

  Tytuł oryginału: Dzieje sanatorium w "Rudce"
  Autorzy: Kowalczyk Tomasz
  Opracowanie edytorskie: Korczak Cezary W. (przedm.).
  Źródło: Probl. Hig. 2002 (76) - Warszawa, Polskie Towarzystwo Higieniczne 2002 s.1-172, il, tab., bibliogr. s. 152-154, 25 cm.
  Sygnatura GBL: 306,261 ; 736,503

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • pulmonologia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku


  93/337

  Tytuł oryginału: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących na przestrzeni dziejów.
  Autorzy: Lemirowski Andrzej, Tańska Agata, Siedlaczek Henryk, Czekajło Józef J.
  Źródło: Ann. Acad. Med. Siles. 2002 supl. 42: Znane i nieznane aspekty opieki farmaceutycznej w aptece s.133-136 - Konferencja naukowa pt. Opieka farmaceutyczna nad pacjentem szczególnej troski Sosnowiec - Racibórz 22-23.02. 2002
  Sygnatura GBL: 313,709

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia XIX wieku
 • historia XX wieku
 • historia nowożytna


  94/337

  Tytuł oryginału: 80 lat Wyższego Szkolnictwa Medycznego w Wojsku Polskim : 1922-2002
  Opracowanie edytorskie: Dudkiewicz Zbigniew (oprac.), Dutkiewicz Marek (oprac.), Jeśman Czesław (oprac.), Jezierski Zdzisław (oprac.), Marmura Czesław (oprac.), Wdowczyk Mirosław (oprac.), Zeman Krzysztof (przedm.).
  Wojskowa Akademia Medyczna im. gen. dyw. Bolesława Szareckiego w Łodzi
  Źródło: - Łódź, WAM 2002, 89, [1] s. : il., 26 cm.
  Sygnatura GBL: 802,182

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku
 • historia po r.1945

  Temat korporatywny:
 • Wojskowa Akademia Medyczna


  95/337

  Tytuł oryginału: Rozwój metody dystrakcyjno-kompresyjnej osteogenezy w chirurgii narządu ruchu w Polsce.
  Tytuł angielski: The development of the distraction-compression osteogenesis method in orthopedic surgery in Poland.
  Autorzy: Wall Andrzej, Orzechowski Wiktor
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (3) s.263-272, il., tab., bibliogr. 38 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Streszczenie polskie: Dynamiczny rozwój metody Ilizarowa na świecie i w Polsce w ostatnim dziesięcioleciu był możliwy dzięki naukowym uzasadnieniom jej stosowania, popartymi uniwersalnymi prawami fizjologii i biomechaniki. Metoda Ilizarowa jest niewątpliwie metodą leczenia z wyboru wielu ciężkich chorób narządu ruchu i oddaje wprost nieocenione usługi w leczeniu skomplikowanych, otwartych złamań ze współistniejącymi, rozległymi obrażeniami tkanek miękkich, nie tylko w referencyjnych ośrodkach ortopedycznych w Polsce. Pomimo, że charakteryzuje się względnie dużym odsetkiem powikłań, jest metodą tolerancyjną dla leczącego, a większość niepowodzeń może być skutecznie leczonych tą samą metodą. W pracy przedstawiono zarys historii wydłużania kończyn na świecie oraz historię rozwoju metody Ilizarowa w Polsce.

  Streszczenie angielskie: The dynamic development of the Ilizarov method around the world and in Poland during the last decade has been made possible by the scientific soundness of its application, based on universal laws of physiology and biomechanics. The Ilizarov method is beyond a doubt the treatment method of choice in many serious disorders of the locomotor apparatus, and is of extremely high value in the treatment of complicated open fractures with concomitant diffuse injuries of soft tissue, and not just in Poland's flagship orthopedic centers. Even though the complication rate is fairly high, the method is well tolerated by the patients, and the majority of failures can be effectively treated by the same method. This article outlines the history of limb lengthening in the world and the history of the development of the Ilizarov method in Poland.


  96/337

  Tytuł oryginału: Wpływ środowiska lwowskiego na rozwój nauk medycznych w powojennym Wrocławiu.
  Tytuł angielski: The influence of Lvovian medical tradition on the development of medical sciences in postwar Wroclaw.
  Autorzy: Wojtkiewicz-Rok Wanda
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (5/6) s.354-359, bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,774

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku
 • historia po r.1945

  Temat korporatywny:
 • Lwów
 • Uniwersytet Jana Kazimierza

  Streszczenie polskie: W 1945 r. do Wrocławia przybyła grupa pracowników naukowych z Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Zajęli się oni odbudową zniszczonych podczas działań wojennych budynków Wydziału Lekarskiego i organizacją studiów medycznych. Wśród 26 działających w latach 1945-1950 klinik i zakładów teoretycznych 17 kierowników pochodziło ze Lwowa. W kierowanych przez siebie placówkach kontynuowali oni badania naukowe rozpoczęte we Lwowie przed 1939 r.

  Streszczenie angielskie: In 1945 a group of scientists from Jan Kazimierz University of Lvov came to Wroclaw. They undertook a difficult task of rebuilding the local Medical University, which was severely destroyed during the World War II, and organizing medical studies in postwar Wroclaw. 17 of 26 directors of theoretical chairs and clinics which were opened between 1945-50 came from Lvov. In the restored institutions they continued researches which they had begun before the outbreak of the war in 1939.


  97/337

  Tytuł oryginału: Zasługi wybitnych lekarzy warszawskich zajmujących się otolaryngolgią na przełomie XIX i XX wieku.
  Tytuł angielski: The achievements of eminent Warsaw physicians in otolaryngology on the turn of the XIX century.
  Autorzy: Kierzek Andrzej
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (6) s.745-748, il., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XIX wieku
 • historia XX wieku

  Streszczenie polskie: W ostatnich dekadach XIX stulecia i pierwszych dekadach XX stulecia głośno było o warszawskich otolaryngologach. Znany był Karol Benni (1843-1916), otiatra i społecznik. Teodor Heryng (1847-1925) ogłosił w 1886 r. oryginalną metodę leczenia gruźlicy krtani łyżeczkowaniem, która odbiła się szerokim echem w całym laryngologicznym świecie. W 1887 r. Ludwik Guranowski (1853-1926) przeszczepił błonę z jaja kurzego na przedziurawioną błonę bębenkową, a w rok później stwierdził, że rozlane zapalenie ucha zewnętrznego sposwodowane bywa przez pałęczkę ropy błękitnej. Pod koniec lat 80 Heryng rozpropagował diafanoskopię zatok szczękowych. W 1893 r. Jan Sędziak (1861-1932) na międzynarodowym zjeździe w Tuluzie został nagrodzony za pracę o nowotworach złośliwych krtani. Zdzisław Dmochowski (1986-1924) zajmował się wnikliwie anatomią patologiczną zatok szczękowych. Alfred Sokołowski (1849-1924) i Benni w początkach XX wieku pisali rozdziały w zagranicznych podręcznikach medycznych. Heryng przedstwaił w Paryżu swoje aparaty inhalacyjne. Sędziak, Teodor Heiman (1848-1917) i Przemysław Pieniążek (1850-1916) pisali artykuły w czasopismach medycznych zagranicznych z okazji jubileuszu Leopolda von Schroettera, Bernhardta Fraenkela i Hermanna Schwartzego. W 1913 r. Feliks Erbrich (1874-1938) wprowadził pojęcie zakażenia ogniskowego w otolaryngologii.


  98/337

  Tytuł oryginału: Gruca - wynalazca.
  Tytuł angielski: Gruca the inventor.
  Autorzy: Tyszka Janusz
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (4) s.516-523, il., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Temat osobowy:
 • Gruca
 • Adam 1893-1983


  99/337

  Tytuł oryginału: Czy można ufać lekarzowi rodzinnemu? Międzynarodowe podejście do zmieniających się ról w zdrowiu i chorobie.
  Autorzy: Whitehouse Carl R[aymond]
  Źródło: Lek. Rodz. 2002: 7 (7/8) s.28-33, il., bibliogr. 14 poz. - 10 Jubileuszowy Kongres Medycyny Rodzinnej pt. Medycyna rodzinna w zdrowiu i chorobie Warszawa 13-16.06. 2002
  Sygnatura GBL: 313,362

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  100/337

  Tytuł oryginału: Lutum sapientiae, czyli Notatek chaotycznych część pierwsza
  Autorzy: Siemion Ignacy Z.
  Opracowanie edytorskie: Ziółkowski Józef J. (przedm.).
  Źródło: - Wrocław, Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o. 2002, 258, [1] s. : il., 24 cm. - Zbiór felietonów pt. Notatki chaotyczne, które ukazały się na łamach "Wiadomości Chemicznych" od 1995 r.
  Seria: Wiadomości Chemiczne. Biblioteka
  Sygnatura GBL: 735,468

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XVIII wieku
 • historia XIX wieku
 • historia XX wieku


  101/337

  Tytuł oryginału: Wspomnienia z przełomu wieków
  Autorzy: Imieliński Kazimierz; Polska Akademia Medycyny
  Źródło: - Warszawa, PAM 2002, 378 s., [112] s. tabl., 21 cm.
  Sygnatura GBL: 735,478

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Temat osobowy:
 • Imieliński
 • Kazimierz


  102/337

  Tytuł oryginału: Co anestezjolog powinien wiedzieć o bioterroryźmie?
  Autorzy: Zawadzki A.
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34 supl. 1: XIV Międzynarodowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii : wykłady i streszczenia s.128-131 - 14 Międzynarodowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii Lublin 11-14.09. 2002
  Sygnatura GBL: 305,376

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • historia starożytności
 • historia średniowiecza
 • historia nowożytna
 • historia XVIII wieku
 • historia XX wieku


  103/337

  Tytuł oryginału: 125 lat Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego 1877-2002 : Księga Pamiątkowa
  Opracowanie edytorskie: Kledecki Zbigniew (red.).
  Źródło: - Kalisz, Kaliskie Towarzystwo Lekarskie 2002, [2], 326 s. : il., 25 cm.
  Sygnatura GBL: 802,172

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XIX wieku
 • historia XX wieku
 • historia okresu wojny 1939-1945
 • historia po r.1945

  Temat korporatywny:
 • Kaliskie Towarzystwo Lekarskie


  104/337

  Tytuł oryginału: Dzieje okulistyki uniwersyteckiej we Wrocławiu w latach 1812-2002.
  Tytuł angielski: History of university ophthalmology in Wrocław in 1812-2002 years.
  Autorzy: Niżankowska Maria Hanna, Muzyka-Woźniak Maria, Oficjalska-Młyńczak Jolanta, Adamiec Joanna
  Źródło: Klin. Oczna 2002: 104 (3/4) s.302-306, 309, il., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,280

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • historia nowożytna
 • historia XIX wieku
 • historia XX wieku

  Streszczenie angielskie: The authors present the history of the Department of Ophtalmology in Wrocław since 1812. Special attention is paid to following professors of ophthalmology and Directors of the University Eye Hospital: T. V. G. Benedict, A. T. Mitterdorf, R. Foerster, H. L. Cohn, H. Magnus, A. Groenouw, H. WIlbrand, W. Uhthoff, Th. Axenfeld, G. Lenz, A. Bielschowsky, W. Dieter, A. Bednarski, J. M. Grzędzielski, L. Hirschfeld, W. J. Kapuściński, S. Drozdowska, E. Ogielska, A. Huszcza, L. Baran, P. Hańczyc, M. H. Niżankowska.


  105/337

  Tytuł oryginału: " Oni pośród nas". Fragmenty wspomnień.
  Autorzy: Szydlik Henryk S.
  Źródło: Wiad. Psychiatr. 2002: 5 (3) s.229-236, il. - Wspomnienia lekarza psychiatry z pracy we wrocławskim szpitalu psychiatrycznym (lata 40-te XX w.)
  Sygnatura GBL: 313,515

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna


  106/337

  Tytuł oryginału: Pojęcie normy i patologii w medycynie humanistycznej.
  Tytuł angielski: Norms and pathologies in humanistic medicine.
  Autorzy: Kuszyk-Bytniewska Mariola
  Źródło: Szt. Leczenia 2002: 8 (1) s.15-19, bibliogr. 2 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,477

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Streszczenie polskie: Europejska tradycja kulturowa ustala dwa zasadnicze źródła tego, co normalne i patologiczne. Z jednej strony, granica między normą i patologią jest zrelatywizowana do granicy między naturą i kulturą. Normalne to tyle, co naturalne, kulturowe to tyle, co wynaturzone i patologiczne. Rousseau i Freud są najbardziej znanymi promotorami takiego stanowiska. Z drugiej strony to kultura uważana jest za źródło norm i tego, co normalne. Patologiczne oznacza wtedy sprzeczne z pewnym wzorcem kulturowym. Źródło normy jest więc rozszczepione. Wywodzimy je albo z natury albo z kultury. Prowadzi to do konfliktów i trudności w wyznaczaniu granic pomiędzy tym, co normalne i co "nienormalne" (wynaturzone), pomiędzy normą a patologią. W medycynie, która przecież jest jednocześnie teorią, technologią i praktyką, granice pomiędzy kulturą i naturą są ciągle przesuwane. Tym samym medycyna przesuwa granice między normą i patologią, a zarazem odwołuje się do wzorców tych granic, które sama przekracza. W niniejszym artykule chcę zastanowić się nad tym, czy istnieją jakieś prawidła tych przesunięć, przeanalizować warunki, które je umożliwiają. Chcę także podjąć probę dookreślenia pojęcia normy i patologii w dzisiejszej medycynie humanistycznej.


  107/337

  Tytuł oryginału: Problematyka medycyny pracy w czasopismach medycznych przed rokiem 1950.
  Tytuł angielski: Polish bibliography of occupational medicine before 1950.
  Autorzy: Szozda Ryszard
  Źródło: Med. Pr. 2002: 53 (5) s.433-434, bibliogr. 5 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,901

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Streszczenie polskie: Przedstawiono informacje dotyczące czasopism, zajmujących się problematyką medycyny pracy, to znaczy podano skład komitetu redakcyjnego, wydawców oraz treści numerów. Autor zaprasza Redakcję do zapoczątkowania nowego działu pisma, dotyczącego historii medycyny przemysłowej.


  108/337

  Tytuł oryginału: Zarys historii lecznictwa empirycznego.
  Autorzy: Ożarowski Aleksander
  Źródło: Wiad. Zielar. 2002: 44 (8/9) s.26-28, il.
  Sygnatura GBL: 311,671

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • historia starożytności


  109/337

  Tytuł oryginału: Rozwój leczenia bólu w przekroju historycznym.
  Autorzy: Marciniak M. B.
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34 supl. 1: XIV Międzynarodowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii : wykłady i streszczenia s.37-38 - 14 Międzynarodowy Zjazd Polskiegio Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii Lublin 11-14.09. 2002
  Sygnatura GBL: 305,376

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca historyczna


  110/337

  Tytuł oryginału: Apneic ventilation, experimental and clinical research.
  Autorzy: Babinski M. F.
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34 supl. 1: XIV Międzynarodowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii : wykłady i streszczenia s.69-71 - 14 Międzynarodowy Zjazd Polskiegio Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii Lublin 11-14.09. 2002
  Sygnatura GBL: 305,376

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca historyczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku
 • historia po r.1945


  111/337

  Tytuł oryginału: The history of modern CPR - in my time.
  Autorzy: Baskett P. J. F.
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34 supl. 1: XIV Międzynarodowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii : wykłady i streszczenia s.120-122 - 14 Międzynarodowy Zjazd Polskiegio Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii Lublin 11-14.09. 2002
  Sygnatura GBL: 305,376

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca historyczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku
 • historia po r.1945


  112/337

  Tytuł oryginału: The nephrological issues raised during the clinical sessions in the Old Order (Jewish) Hospital of Warsaw.
  Autorzy: Rybus-Potępa Elżbieta, Marczewski Krzysztof
  Źródło: Nephrol. Dial. Transplant. 2002: 17 (12) s.2084-2086, il., tab., bibliogr. 12 poz.
  Sygnatura GBL: 312,872

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XIX wieku
 • historia XX wieku


  113/337

  Tytuł oryginału: Udział Teofila Zalewskiego (1872-1953) w kształtowaniu otorynolaryngologii w ośrodkach lwowskim i wrocławskim.
  Autorzy: Czak Wojciech
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (5) s.633-634 - Streszcz. pracy doktorskiej.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • streszczenie
 • praca doktorska

  Temat osobowy:
 • Zalewski
 • Teofil 1872-1953

  Temat korporatywny:
 • Lwów


  114/337

  Tytuł oryginału: Alma Mater Gedanensis : Księga Pamiątkowa absolwentów pierwszego powojennego rocznika Oddziału Stomatologicznego Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Gdańsku, 1948-1952
  Źródło: - Gdańsk, AM 2002, 121 s. : il., 21x30 cm.
  Sygnatura GBL: 735,295

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • historia XX wieku
 • historia po r.1945

  Temat korporatywny:
 • Akademia Medyczna w Gdańsku


  115/337

  Tytuł oryginału: Absolwenci Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Gdańsku, rocznik 1947-1952
  Opracowanie edytorskie: Wajda Zdzisław (oprac.), Betlejewska Barbara (oprac.), Betlejewski Zdzisław (oprac.), Beister Alicja (oprac.), Bożyk Lubomira (oprac.), Cieśla Zygfryd (oprac.), Gołębiowski Witold (oprac.), Jabłońska-Kaszewska Irena (oprac.), Pędzierska Stefania (oprac.), Niwińska Janina (oprac.), Żawrocka-Wrzołek Teresa (oprac.).
  Akademia Medyczna Wydział Lekarski w Gdańsku
  Źródło: - Gdańsk, AM 2002, 247 s. : il., 29 cm.
  Sygnatura GBL: 802,160

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • historia XX wieku
 • historia po r.1945


  116/337

  Tytuł oryginału: Kardiochirurgia : historia i teraźniejszość
  Autorzy: Łaciński Mariusz, Dytfeld Dominik, Sarnowski Wojciech
  Źródło: - Poznań, Dział Wydaw. Uczelnianych AM 2002, 32 s. : bibliogr. 8 poz., 21 cm.
  Sygnatura GBL: 660,761

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XIX wieku
 • historia XX wieku
 • historia po r.1945


  117/337

  Tytuł oryginału: Zaranie warszawskiej otolaryngologii.
  Tytuł angielski: The dawn of the Varsovian otolaryngology.
  Autorzy: Kierzek Andrzej
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (73) s.89-91, il., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • historia nowożytna
 • historia XVIII wieku
 • historia XIX wieku

  Temat osobowy:
 • Fijałkowski Ignacy 1783-1855WolffAugust Ferdynand1768-1846CzekierskiJózef1777-1827DybekKsawery1783-1826TomorowiczJan-1831Roliński
 • Marcin1776-1838

  Streszczenie polskie: Na wstępie autor wspomina o jednym z pierwszych polskich artykułów z rynologii Leopolda Lafontaine. Wspomniał także o pierwszym foniatrze Janie Siestrzyńskim (1788-1824). Decydujący wpływ na rozwój otolaryngologii w Warszawie w pierwszych trzech dekadach XIX wieku mieli warszawscy chirurdzy. Uzyskano znaczącą rolę otwartej w 1818 r. kliniki chirurgicznej Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego w leczeniu chorób wchodzących w zakresie otolaryngologii. Przedstawiono w skrócie znaczenie pierwszych podręczników chirurgii: Ignacego Fijałkowskiego (1783-1855), Jana Tomorowicza (?-1831), Józefa Czekierskiego (1777-1827) oraz podręcznika chorób wewnętrznych Augusta F. Wolffa (1768-1846), w których zawarte były pewne aspekty otolaryngologii. Na koniec wspomiano o nieudanej próbie wyodrębnienia otolaryngologii w 1825 r. w Królewskim Uniwersytecie Warszawskim przez Marcina Rolińskiego (1776-1839).

  Streszczenie angielskie: The first Polish rhinological article by Leopold Lafontaine is presented in brief. The achievements of Jan Siestrzyński in phoniatry are mentioned. An important and decisive role of Varsiovian surgeons in the development of otolaryngology in Warsaw in the first decades of the nineteenth century is described in detail. An important role of the surgical clinics of Warsaw Royal University (established in 1818) in the development of otolaryngology is also presented. The importance of medical books by Ignacy Fijałkowski, Jan Tomorowicz, Józef Czerski and August F. Wolff is described in brief. The ineffective attempt of the separation of otolaryngology at Warsaw Royal University in 1825 by Marcin Roliński is mentined in brief.


  118/337

  Tytuł oryginału: Z dziejów szpitalnictwa dla chorych wenerycznie w Łodzi w okresie II Rzeczypospolitej.
  Tytuł angielski: From the history of hospitals for venereal diseases in Łódź during the Second Republic of Poland.
  Autorzy: Berner Włodzimierz
  Źródło: Prz. Dermatol. 2002: 89 (5) s.409-413, bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,248

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Streszczenie polskie: W Łodzi w okresie II Rzeczypospolitej (1918-1939) chorzy wenerycznie leczeni byli w szpitalu pod wezwaniem św. Aleksandra, a po jego likwidacji w 1937 r. w szpitalu pod wezwaniem św. Antoniego (szpitale te posiadały oddziały skórno-weneryczne). Dla chorych wenerycznie prostytutek przeznaczony był szpital pod wezwaniem św. Marii Magdaleny, pozostający pod nadzorem policji obyczajowej. Z danych za lata 1919-1938 wynika, że od 1936 r. - w związku ze zmniejszającą się liczbą zachorowań wenerycznych w Łodzi - wspomagane szpitale przyjmowały mniej chorych, przeciętnie około 1250 osób w każdym roku, podczas gdy wcześniej około 1650 osób. W terapii kiły stosowano głównie salwarsan i neosalwarsan oraz wspomagająco preparaty rtęciowe. Duże znaczenie miały badania z użyciem bizmutu (cieszące się zainteresowaniem francuskich lekarzy), prowadzone przez dr. Emanuela Sonnenberga, który udowodnił u ludzi prewencyjne działanie tego leku w zetknięciu z wywołującym kiłę krętkiem bladym.


  119/337

  Tytuł oryginału: Medycyna sportowa w działalności dydaktycznej i naukowej Akademii Medycznej w Poznaniu w latach 1955-1976 oraz Uniwersytetu Poznańskiego w latach 1919-1950.
  Tytuł angielski: Sports medicine in treaching and research programmes of the University Medical School in Poznań (1955-1976) and of the Poznań University (1919-1950).
  Autorzy: Tomasik Mieczysław
  Źródło: Med. Sport. 2002: 18 (8) s.362-373, bibliogr. [13] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,155

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna sportowa

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Temat korporatywny:
 • Akademia Medyczna w Poznaniu

  Streszczenie polskie: Autor, na podstawie zebranych dokumentów, opisuje wkład poznańskiego środowiska lekarskiego w rozwój nauki w zakresie wychowania fizycznego i medycyny sportowej, związany z działalnością dwóch wybitnych postaci: prof. Eugeniusza Piaseckiego i prof Eligiusza Preislera. W nowopowstającym Uniwersytecie Poznańskim w 1919 r. zostaje zorganizowana pierwsza w Polsce i trzecia w Europie Katedra Higieny Szkolnej i Teorii Wychowania Fizycznego kierowana przez prof. Eugeniusza Piaseckiego. Szkoła prof E. Piaseckiego daje podwaliny pod polskie naukowe rozwiązania w zakresie wychowania fizycznego i wykorzystywania wysiłków fizycznych w profilaktyce. Po śmierci profesora podejmują tę problematykę jego uczniowie. W Poznaniu kontynuuje i rozwijatę działalność Zespół prof. Eligiusza Preislera. w 1958 r. w Akademii Medycznej w Poznaniu zostaje zorganizowana Katedra Medycyny Sportu, na bazie uprzednio powołanego przez prof. Jana Roguskiego (po porozumieniu z prof. Piaseckim) Zespołu Fizjologii Klinicznej i Medycyny Sportu. W efekcie niezbyt szczęśliwej reorganizacji, Katedra w 1972 zostaje zlikwidowana. Na szczęście działalność jej jest nadal kontynuowana w ramach Zakładu Fizjologii Człowieka Akademii Medycznej, kierowanego przez prof. E. Preislera. W referacie uwypuklono osiągnięcia naukowe w dziedzinie medycyny sportowej i wychowania fizycznego.


  120/337

  Tytuł oryginału: Farmaceuci Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej w dwudziestym wieku.
  Tytuł angielski: Pharmacists of the Polish Air Force Institute of Aviation Medicine in the XX century.
  Autorzy: Święcicki Władysław, Święcicki Rafał
  Źródło: Pol. Prz. Med. Lot. 2002: 8 (2) s.225-235
  Sygnatura GBL: 304,985

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku


  121/337

  Tytuł oryginału: Rudolf Virchow and presentation of his scientific achievement in Polish medical magazines in the 19th century and the beginning of 20th century.
  Autorzy: Sabat Daniel, Dziembała Anna, Panasiewicz Małgorzata
  Źródło: Pol. J. Pathol. 2002: 53 (3) s.163-168, il., bibliogr. 26 poz.
  Sygnatura GBL: 301,852

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • historia nowożytna
 • historia XIX wieku

  Temat osobowy:
 • Virchow
 • Rudolf 1821-1902

  Streszczenie angielskie: The development of pathological anatomy in the second half of the 19th century was mainly associated with the scientific activity of Rudolf Virchow. last year we celebrated the 180th birth anniversary and this year the 100th death anniversary of this outstanding man. The paper presents the scientific achievements of Rudolf Virchow as it was presented in Polish medical magazines in the 19th century and the beginning of 20th century. In 1858, his theory of cellular pathology became a basis for the understanding and fight against pathologic processes in living organisms. The theory also contributed to an increased interest in pathologic anatomy, especially histopathology and Virchow himself. in 1859 an extensive summary of the article, issued a year before, entitled "Cellular pathology based on physiolgoical and pathological tehroy of tissues" appeared in the subsequent issues of "Tygodnik Lekarski' ("Medical Weekly"). Also a translation of the XI chapter of "Cellular pathology..." devoted to nerve tissue appeared in the same magazine. this is the only treatise in Polish onteh most important work in the history of pathological anatomy of the 19th century. Three years later, in 1862, Włodzimierz Brodowski delivered to the students of Medical and Surgery Academy in Warsaw a lecture "Introduction to the lecture on pathological anatomy" which was later printed in "Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego" ("diary of Warsaw Medical Association"). He presented the development of pathological anatomy along iwht the achievements of Virchow...


  122/337

  Tytuł oryginału: Józef Polak : założyciel Polskiego Towarzystwa Higienicznego
  Autorzy: Korczak Cezary W[łodzimierz]
  Źródło: W: Fundusz im. Marcina i Wandy Kacprzaków Polskiego Towarzystwa Higienicznego : wybór tekstów prac nadesłanych na konkurs z okazji 40 lat działalności Funduszu (1962-2002). T. [1] - Warszawa, 2002 s.91-109, il.
  Sygnatura GBL: 612,894

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XIX wieku

  Temat osobowy:
 • Polak
 • Józef 1857-1928

  Temat korporatywny:
 • Polskie Towarzystwo Higieniczne


  123/337

  Tytuł oryginału: Jubileusz 100-lecia Polskiego Towarzystwa Higienicznego
  Autorzy: Korczak Cezary W[łodzimierz]
  Opracowanie edytorskie: Kowalczyk Tomasz (przedm.).
  Źródło: W: Fundusz im. Marcina i Wandy Kacprzaków Polskiego Towarzystwa Higienicznego : wybór tekstów prac nadesłanych na konkurs z okazji 40 lat działalności Funduszu (1962-2002). T. 2 - Warszawa, 2002 s.173-185, il.
  Sygnatura GBL: 612,894

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XIX wieku
 • historia XX wieku
 • historia po r.1945

  Temat korporatywny:
 • Polskie Towarzystwo Higieniczne


  124/337

  Tytuł oryginału: Była taka podchorążówka w Warszawie... : wychowankowie Szkoły Podchorążych Sanitarnych 1922-1939 : materiały z sesji naukowej : dokumentacja wystawy
  Opracowanie edytorskie: Tulczyński Aleksander (przedm.).
  Główna Biblioteka Lekarska w Warszawie
  Źródło: - Warszawa, Zakł. Wydaw. i Usług Reprograficznych GBL 2002, 117, [4] s., [20] k. tabl. : il., tab., 24 cm. - Sesja naukowa nt. Szkoły Podchorążych Sanitarnych Warszawa 28.06. 2001
  Sygnatura GBL: 735,561

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku


  125/337

  Tytuł oryginału: Ujazdowska Podchorążówka na tle innych szkół oficerskich Wojska Polskiego (1918-1939)
  Autorzy: Felchner Andrzej
  Źródło: W: Była taka podchorążówka w Warszawie... : wychowankowie Szkoły Podchorążych Sanitarnych 1922-1939 : materiały z sesji naukowej : dokumentacja wystawy - Warszawa, 2002 s.9-26, il. - Sesja naukowa nt. Szkoły Podchorążych Sanitarnych Warszawa 28.06. 2001
  Sygnatura GBL: 735,561

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku


  126/337

  Tytuł oryginału: Szkoła Podchorążych Sanitarnych : wspomnienia ucznia i wychowawcy
  Autorzy: Rużyłło Edward
  Źródło: W: Była taka podchorążówka w Warszawie... : wychowankowie Szkoły Podchorążych Sanitarnych 1922-1939 : materiały z sesji naukowej : dokumentacja wystawy - Warszawa, 2002 s.27-38, il. - Sesja naukowa nt. Szkoły Podchorążych Sanitarnych Warszawa 28.06. 2001
  Sygnatura GBL: 735,561

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku


  127/337

  Tytuł oryginału: Wychowankowie i kadra Szkoły Podchorążych Sanitarnych wśród ofiar zbrodni katyńskiej : (problemy badawcze, tło, przebieg i skutki zbrodni)
  Autorzy: Dutkiewicz Marek
  Źródło: W: Była taka podchorążówka w Warszawie... : wychowankowie Szkoły Podchorążych Sanitarnych 1922-1939 : materiały z sesji naukowej : dokumentacja wystawy - Warszawa, 2002 s.39-68, il., tab. - Sesja naukowa nt. Szkoły Podchorążych Sanitarnych Warszawa 28.06. 2001
  Sygnatura GBL: 735,561

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku
 • historia okresu wojny 1939-1945

  Temat korporatywny:
 • Wojna 1939-1945


  128/337

  Tytuł oryginału: Archiwum Szkoły Podchorążych Sanitarnych Aleksandra Domaradzkiego i Romana Jakubskiego w zbiorach GBL
  Autorzy: Morawski Tomasz
  Źródło: W: Była taka podchorążówka w Warszawie... : wychowankowie Szkoły Podchorążych Sanitarnych 1922-1939 : materiały z sesji naukowej : dokumentacja wystawy - Warszawa, 2002 s.69-74, il. - Sesja naukowa nt. Szkoły Podchorążych Sanitarnych Warszawa 28.06. 2001
  Sygnatura GBL: 735,561

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku


  129/337

  Tytuł oryginału: Sens koncesji aptekarskiej.
  Autorzy: Bartkowiak Leszek
  Źródło: Aptekarz 2002: 10 (11/12) s.247-253, bibliogr. 7 poz.
  Sygnatura GBL: 306,394

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • organizacja ochrony zdrowia
 • prawo
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • historia nowożytna
 • historia XIX wieku
 • historia XX wieku


  130/337

  Tytuł oryginału: Warszawska otolaryngologia po powstaniu listopadowym.
  Tytuł angielski: The Warsaw otolaryngology after the November Insurrection.
  Autorzy: Kierzek Andrzej
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (76) s.354-355, il., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XIX wieku

  Streszczenie polskie: Po stłumieniu powstania listopadowego zamknięto Królewski Uniwersytet Warszawski. Funkcję usługową w leczeniu chorych przejęły warszawskie szpitale. Największą rolę w rozwoju otolaryngologii w Warszawie w czwartej i następnych dekadach XIX stulecia odegrał oddział chirurgiczny w szpitalu Dzieciątka Jezus, którego ordynatorem był Aleksander Antoni Le Brun (1803-1868). Wykonywał on wiele operacji wchodzących w zakres obowiązków otolaryngologii. Oddziały chirurgiczne, wykonujące operacje i zabiegi z otolareyngologii, znajdowały się także w Szpitalu Starozakonnych i Szpitalu Ewangelickim; ważne były otolaryngologiczne dokonania takich chirurgów, jak: Franciszek Groer (1807-1876), Ludwik Chwat (1831-1914) i Konstanty Miller (1823-1890). Autor wspomniał o operacjach z zakresu otolaryngologii, wykonywanych w Warszawie przez Bernhardta R. Langenbecka, kierownika katedry chirurgii w Berlinie. Na oddziałach internistycznych w Warszawie leczono mniej chorych z zakresu otolaryngologii.


  131/337

  Tytuł oryginału: Zdrowie publiczne - ewolucja pojęć i praktyka.
  Tytuł angielski: Public health - evolution of concept and practice.
  Autorzy: Kirschner Henryk
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 (1) s.3-8, bibliogr. 15 poz., sum. - 1 Ogólnopolska Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego pt. Zdrowie publiczne - główne wyzwania w zmieniającej się Europie Łódź 29-30.10. 2001
  Sygnatura GBL: 301,109

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XIX wieku
 • historia XX wieku

  Streszczenie polskie: Wśród różnych znaczeń zdrowia publicznego pierwotne i podstawowe jest to, które identyfikuje zdrowie publiczne z systemem wiedzy i działań służących utrzymaniu i pomnażaniu stanu zdrowia w skali społecznej, co odpowiada definicji Winslowa z lat 20. XX w. Dbałość o zdrowie w skali ponadjednostkowej pojawiła się już w cywilizacjach starożytnych i trwa nieprzerwanie do czsów nowożytnych. Ale dopiero przyśpieszenie cywilizacyjne na początku XIX w. przyczyniło się do zintensyfikowania działań na rzecz zdrowia ogółu obywateli. W wieku XIX zostały położone trwałe fundamenty dla zdrowia publicznego. Wykształciły się wówczas praktycznie wszystkie aktualne do dziś formy aktwności na tym polu, z ogólnym podejściem środowiskowym i podejściem bardziej zindywidualizowanym, działaniami medycznymi i pozamedycznymi, elementami profilaktyki pierwotnej i wtórnej. W wieku XX rozszerzono zadania zdrowia publicznego na rozpowszechnienie podstawowej opieki zdrowotnej, określanie potrzeb zdrowotnych ludności i programowanie świadczeń profilaktyczno-leczniczych oraz zarządzanie dostępnymi zasobami opieki zdrowotnej w sposób optymalny z punktu widzenia możliwości ekonomiczno-finansowych. W II poł. XX w. nie odnotowano wyraźnego postępu w poprawie wielu wskaźników zdrowotnych. Przyczyną był wzrost częstości chorób przewlekłych, częściowo tylko związany ze starzeniem się społeczeństw. W tych okolicznościach zrodziła się koncepcja promocji zdrowia, które aktywizuje jednostkę w staraniach o zdrowie. Wyraźniej zaakcentowano też potrzebę wielosektorowej współpracy na rzecz zdrowia.


  132/337

  Tytuł oryginału: Rozwojowe podejście w psychologii analitycznej.
  Tytuł angielski: The developmental school in analytical psychology.
  Autorzy: McFarland Solomon Hester
  Opracowanie edytorskie: Gdowska Katarzyna (tł.).
  Źródło: Psychoterapia 2002 (2) s.29-47, bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,249

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • tłumaczenie

  Streszczenie polskie: W artykule przedstawione jest w historycznej perspektywie rozwojowe popdejście analityczne, z którego wywodzi się Londyńska Szkoła Analizy. Autorka sięga do korzeni porównując teorie Z. Freuda i C. G. Junga od strony ograniczeń koncepcji. Następnie przedstawia nurt "relacji z obiektem" wywodzący się z koncepcji M. Klein. Na koniec przedstawia model spójny z powyższym kierunkiem rozwoju analizy Fordhama, która wzbogaca ją o teorię rozwoju "Ja".


  133/337

  Tytuł oryginału: Filozofia psychiatrii francuskiej.
  Tytuł angielski: Philosophy of French psychiatry.
  Autorzy: Aleksandrowicz Jerzy, Bomba Jacek
  Źródło: Psychoterapia 2002 (2) s.5-14, bibliogr. 13 poz., sum. - Konferencja Polsko-Francuskiego Towarzystwa Psychiatrycznego pt. Specyfika francuskiej myśli psychiatrycznej Kraków 20.04. 2002
  Sygnatura GBL: 306,249

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca związana ze zjazdem

  Streszczenie polskie: Autorzy opisują specyfikę psychiatrii francuskiej, ktora rozwijała się nieco innym torem niż w innych krajach, zarazem bardziej nawiązywała do aktualnych prądów w folozofii. Znalazło to swoje odbicie także w szczególnej formie konstruowania tekstów naukowych, charakterystycznej dla humanistyki, odwołującej się do historii, faktów literackich, społecznych itp. Także obecnie ma ona swoją specyfikę, wynikającą - naszym zdaniem - z odmienności recepcji filozofii i rozumienia jej założeń.


  134/337

  Tytuł oryginału: Historia psychoprofilaktyki i promocji zdrowia psychicznego w wojsku.
  Tytuł angielski: History of psychoprophylaxis and health promotion in the army.
  Autorzy: Nowakowski Tomasz, Gruszczyński Wojciech
  Źródło: Prz. Wojsk.-Med. 2002: 44 (3/4) s.314-321, bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,530

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Streszczenie polskie: Autorzy dokonują przeglądu kształtowania się zasad psychoprofilaktyki i promocji zdrowia w wojsku na podstawie ważniejszych konfliktów zbrojnych w XX w.


  135/337

  Tytuł oryginału: Osiągnięcia Kliniki Psychiatrycznej WAM w psychiatrii sądowej.
  Tytuł angielski: Achievements of the Department of Psychiatry at Military Medical University in forensic psychiatry.
  Autorzy: Kocur Józef
  Źródło: Prz. Wojsk.-Med. 2002: 44 (3/4) s.359-361, bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,530

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Temat korporatywny:
 • Wojskowa Akademia Medyczna

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono historię oraz dokonania Kliniki Psychiat. WAM w dziedzinie psychiatrii sądowej. Wskazano na wiodącą rolę tej placówki w rozwoju wojskowej psychiatrii sądowej, wynikającą m.in. ze znaczącego dorobku naukowo-badawczego oraz wysokich kwalifikacji zawodowych biegłych - pracowników Kliniki i ich pozycji w polskiej psychiatrii sądowej.


  136/337

  Tytuł oryginału: Wkład i osiągnięcia Katedry i Kliniki Psychiatrycznej oraz Instytutu Higieny Psychicznej Wojskowej Akademii Medycznej w rozwój powojennej psychiatrii wojskowej.
  Tytuł angielski: Contribution and achievements of the Department of Psychiatry and the Institute of Mental Hygiene, Military Medical University, in the development of post-war military psychiatry.
  Autorzy: Florkowski Antoni
  Źródło: Prz. Wojsk.-Med. 2002: 44 (3/4) s.362-366
  Sygnatura GBL: 304,530

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Temat korporatywny:
 • Wojskowa Akademia Medyczna

  Streszczenie polskie: Autor podjął próbę oceny wkładu i osiągnięć Katedry i Kliniki Psychiat. w latach 1967-2002 w rozwój powojennej psychiatrii wojskowej w Polsce. Wykazał, że Katedra jako jedyny tego typu ośrodek naukowy w wojsku polskim pełniła liczne obowiązki m.in. w zakresie nadzoru specjalistycznego nad lecznictwem psychiatrycznym, prowadziła działalność naukowo-badaczą i dydaktyczną.


  137/337

  Tytuł oryginału: Realizacja testamentu naukowo-organizacyjnego płk prof. zw. dr hab. med. Zdzisława Rydzyńskiego - twórcy powojennej psychiatrii wojskowej.
  Tytuł angielski: Realization of scientific and organizational legacy of Col. prof. Zdzisław Rydzyński, the founder of post-war military psychiatry.
  Autorzy: Gruszczyński Wojciech
  Źródło: Prz. Wojsk.-Med. 2002: 44 (3/4) s.367-371
  Sygnatura GBL: 304,530

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku
 • płeć męska

  Temat osobowy:
 • Rydzyński
 • Zbigniew -1996

  Streszczenie polskie: Autor przedstawia dorobek organizacyjny Profesora Z. Rydzyńskiego, którego zasługą było doprowadzenie do pełnej integracji i rozbudowy pionu psychiatryczno-psychologicznego wojskowej służby zdrowia. Po 1989 roku tzw. restrukturyzacja i redukcja armii polskiej wymusiła znaczne ograniczenie i likwidację struktur organizacyjnych psychiatrii wojskowej. Wytyczone przez Profesora kierunku badań naukowych zwłaszcza w zakresie ochrony zdrowia psychicznego żółnierzy są nadal realizowane przez pracowników naukowych w utworzonej w 1967 roku przez Profesora Klinice Psychiatrycznej. 35-lecie Kliniki jest jednocześnie zakończeniem jej funkcjonowania w strukturach Wojskowej Akademii Medycznej.


  138/337

  Tytuł oryginału: Służba zdrowia Okręgu Wileńskiego Armii Krajowej.
  Tytuł angielski: Health service in Home Army Vilnius District.
  Autorzy: Jezierski Zdzisław
  Źródło: Prz. Wojsk.-Med. 2002: 44 (3/4) s.372-384, il., bibliogr. 32 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,530

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku
 • historia okresu wojny 1939-1945

  Temat korporatywny:
 • Wilno
 • Armia Krajowa

  Streszczenie polskie: Podczas II wojny światowej w okupowanej Polsce powstało konspiracyjne wojsko - Armia Krajowa (AK). NA terenach poszczególnych województw utworzono okręgi AK. Jednym z bardziej prężnych był Okręg Wileński AK, który wspierał działania sąsiednich okręgów na Kresach Wschodnich, między innymi przekazując im lekarzy oraz środki medyczne. Okręg ten dysponował b. dobrze zorganizowaną i ofiarną służbą zdrowia. W skład jej personelu wchodzili profesorowie przedwojennego Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Stefana Batorego oraz lekarze wielu wileńskich szpitali. Artykuł przedstawia powstanie, rozwój i działalność tej służby, ukazując te kwestie na tle zadań bojowych Okręgu Wileńskiego AK. W lipcu 1944 r. jego żołnierze przeprowadzili akcje zbrojną pod kryptonimem "Ostra Brama", której celem było wyzwolenie Wilna. Podczas tych walk służba zdrowia udzieliła pomocy około 650 rannym akowcom.


  139/337

  Tytuł oryginału: Zmiany systemowe w służbie zdrowia 1945-1955 : (na przykładzie Łodzi)
  Autorzy: Sadowska Jolanta; Akademia Medyczna Katedra i Zakład Historii Medycyny i Farmacji w Łodzi
  Źródło: - Łódź, AM 2002, [2], 160, [5] s. : il., tab., bibliogr. s. 136-141, 25 cm.
  Sygnatura GBL: 735,662

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku
 • historia po r.1945


  140/337

  Tytuł oryginału: Kasy Chorych w Polsce w latach 1920-1933
  Autorzy: Sadowska Jolanta; Akademia Medyczna Katedra i Zakład Historii Medycyny i Farmacji w Łodzi
  Źródło: - Łódź, AM 2002, [2], 166 s. : tab., bibliogr. s. 133-151, 25 cm.
  Sygnatura GBL: 735,661

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku


  141/337

  Tytuł oryginału: Pierwsze formy kształcenia pielęgniarek na Śląsku.
  Tytuł angielski: The first forms of the nurses education in Silesia.
  Autorzy: Ordys Dorota
  Źródło: Ann. Acad. Med. Siles. 2002 supl. 34: Opieka zdrowotna wobec procesu transformacji społecznej s.269-271, bibliogr. 4 poz., sum. - Konferencja pt. Opieka zdrowotna wobec procesu transformacji społecznej Katowice 2002
  Sygnatura GBL: 313,709

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia XIX wieku
 • historia XX wieku


  142/337

  Tytuł oryginału: Zarys historii rozwoju anestezjologii w okulistyce.
  Tytuł angielski: Historical outline of development of ophthalmic anesthesiology. P. 1.
  Autorzy: Kocięcki Jarosław
  Źródło: Klin. Oczna 2002: 104 (5/6) s.424-427, bibliogr. 29 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,280

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • anestezjologia
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia nowożytna
 • historia XIX wieku
 • historia XX wieku

  Streszczenie angielskie: The history of ophthalmic anestshesiology has started in antiquity. It is closely related to the develpment of opthalmology, enabling its progress in surgical and diagnostic procedures. During centuries many different substances, drugs and methods were developed to relieve the apin, however, up to now it is hard to decide which one is the best and most suitable for ophthalmologic needs. Individual choice adequate to the clinical image and surgeons skills still seems to be the most appropriate option.


  143/337

  Tytuł oryginału: Higiena i medycyna szkolna w Wielkopolsce w XIX i XX wieku : praca doktorska
  Autorzy: Kałużny Łukasz, Krawczyński M[arian] (promot.).; Akademia Medyczna im. K. Marcinkowskiego Instytut Pediatrii, Klinika Gastroenterologii Dziecięcej i Chorób Metabolicznych w Poznaniu
  Źródło: 2002, [3], 161 k. : il., tab., bibliogr. 589 poz., streszcz., maszyn. - Karty luzem w teczce
  Sygnatura GBL: 45/19820

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XIX wieku
 • historia XX wieku

  Temat korporatywny:
 • Wielkopolska


  144/337

  Tytuł oryginału: VIII. Gemeinschaftstangung der Deutsch-Polnischen Gesellschaft fr Geschichte der Medizin "Der Kranke zwischen selbstwahrnehmung und Fremdbestimmung"
  Tytuł polski: VIII Wspólna Konferencja Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Historii Medycyny "Chory między samostanowieniem a paternalizmem".
  Źródło: Arch. Hist. Filoz. Med. 2002: 65 (2/3: VIIIWspólna Konferencja Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Historii Medycyny "Chory między samostanowieniem a paternalizmem".) s.115-416, il., bibliogr. [przy ref.] - 8 Wspólna Konferencja Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Historii Medycyny pt. Chory między samostanowieniem a paternalizmem Wittenberga 06-08.09. 2001 - Karta tyt. również w jęz. niem.
  Sygnatura GBL: 301,366

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca związana ze zjazdem


  145/337

  Tytuł oryginału: Lekarze i personel medyczny Legionów Polskich - postawy, stosunek do służby wojskowej i pacjentów.
  Autorzy: Dutkiewicz Marek
  Źródło: Arch. Hist. Filoz. Med. 2002: 65 (2/3) : VIII Wspólna Konferencja Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Historii Medycyny "Chory między samostanowieniem a paternalizmem" s.123-139, tab., Zsfg - 8 Wspólna Konferencja Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Historii Medycyny pt. Chory między samostanowieniem a paternalizmem Wittenberga 06-08.09. 2001
  Sygnatura GBL: 301,366

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku


  146/337

  Tytuł oryginału: Alfred Grotjahn ber Žrzte als Patienten.
  Tytuł polski: Alfred Grotjahn o lekarzach jako pacjentach.
  Autorzy: Goerke Heinz
  Źródło: Arch. Hist. Filoz. Med. 2002: 65 (2/3) : VIII Wspólna Konferencja Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Historii Medycyny "Chory między samostanowieniem a paternalizmem" s.141-149, bibliogr. [7] poz., streszcz. - 8 Wspólna Konferencja Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Historii Medycyny pt. Chory między samostanowieniem a paternalizmem Wittenberga 06-08.09. 2001
  Sygnatura GBL: 301,366

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna

  Temat osobowy:
 • Grotjahn
 • Alfred 1869-1931

  Streszczenie polskie: Twórca higieny społecznej jako dyscypliny akademickiej w Niemczech, Alfred Grotjahn (1869-1931), opublikował w roku 1929 zbiór historii choroby, jakie o swoich chorobach sporządzili sami lekarze. Raporty te, Grotjahn zaczerpnął z trzech różnych źródeł: 1) z literatury autobiograficznej, 2) z publikacji kazuistycznych i 3) z badań własnych przeprowadzonych w formie ankiety. Do przeprowadzenia tych studiów skłoniło go przekonanie, iż z reguły brak jest wystarczającego psychologicznego zrozumienia osób wykonujących zawód lekarski dla subiektywnych przeżyć chorych w stosunku do ich choroby, ale także w relacjach z lekarzami i podejmowanymi przez nich działaniami diagnostycznymi i terapeutycznymi. Za celowe uważał uzyskanie wiedzy na temat odczuć własnych i obserwacji samych lekarzy jako chorych, dlatego iż raczej to w ich przypadku, a nie w przypadku osób nie posiadających fachowej wiedzy medycznej należało spodziewać się zarówno trzeźwego jak i obejmującego szczegóły opisu. Jego lekarskie samoobserwacje, jakie udało się pozyskać z literatury autobiograficznej i kazuistycznej, nie przyniosły jednak zbyt wielu informacji. Grotjahn przypuszczał, iż wynikało to ze swego rodzaju nieśmiałości w udzielaniu dokładniejszych informacji dotyczących bardziej intymnych spraw własnej osoby, ale chyba również i z tego, iż niechętnie przechowywano we wspomnieniach choroby jako nieprzyjemne zaburzenia w wykonywaniu zawodu. Inaczej jednak przedstawiały się wyniki rozesłanych przez niego ankiet. Gwarantowały one anonimowość; przedłożono raporty oceniane przez Grotjahna jako szczególnie cenne...


  147/337

  Tytuł oryginału: Konflikte zwischen Patienten und Žrzten in wrttembergischen Lungenheilanstalten Anfang des 20. Jahrhunderts.
  Tytuł polski: Konflikty pomiędzy pacjentami a lekarzami w wirtemberskich zakładach leczenia chorób płuc na początku 20-tego stulecia.
  Autorzy: H„hner-Rombach Sylvelyn
  Źródło: Arch. Hist. Filoz. Med. 2002: 65 (2/3) : VIII Wspólna Konferencja Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Historii Medycyny "Chory między samostanowieniem a paternalizmem" s.151-161, streszcz. - 8 Wspólna Konferencja Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Historii Medycyny pt. Chory między samostanowieniem a paternalizmem Wittenberga 06-08.09. 2001
  Sygnatura GBL: 301,366

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku
 • ludzie
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Zakłady leczenia chorób płuc borykały się od początku 20-tego stulecia z różnorodnymi problemami ze swymi męskimi pacjentami, dla których trzymiesięczny pobyt ze ściśle określonymi normami zachowania był przyczyną wielu niesnasek. U niektórych pacjentów doprowadziły one do przedwczesnego przerwania postępowania leczniczego, do opuszczenia zakładów bez zezwolenia i do innych wykroczeń w stosunku do reguł zakładów. Próbując utrzymać dyscyplinę medyczną kierownictwo zakładów sięgało po środek polegający na zwolnieniu. Przyczyny takiego zachowania i reakcji na nie zostaną przedstawione na przykładzie zakładów leczenia chorób płuc w Wirtembergii na początku 20-tego stulecia. W centrum zainteresowania pozostaną pacjenci posiadający ubezpieczenie społeczne, których pobyt w zakładach leczniczych opłacany był przez Krajowy Zakład Ubezpieczeń w Wirtembergii. Pod koniec 19-tego i na początku 20-tego stulecia punktem spornym między pacjentami zakładów leczniczych, a lekarzami było w kwestiach terapeutycznych i diagnostycznych stosowanie tuberkuliny. Zaledwie kilka lat po tak zwanej "euforii tuberkulinowej", pacjenci odmawiali jej przyjmowania lub mieli do niej nieufny stosunek. Pacjenci wywodzący się w komplecie z warstwy robotniczej, okazali się być w sytuacjach konfliktowych z lekarzami jednostkami świadomymi wiedzącymi przynajmniej dokładnie, czego nie chcą.


  148/337

  Tytuł oryginału: Literaten des 19. Jahrhunderts und ihre Sicht auf Zahnheilkundliches und den Zahnarzt.
  Tytuł polski: Literatura 19-stego stulecia i jej spojrzenie na leczenie stomatologiczne i lekarzy stomatologów.
  Autorzy: Heidel Caris-Petra, Peikert Sylvia
  Źródło: Arch. Hist. Filoz. Med. 2002: 65 (2/3) : VIII Wspólna Konferencja Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Historii Medycyny "Chory między samostanowieniem a paternalizmem" s.163-178, streszcz. - 8 Wspólna Konferencja Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Historii Medycyny pt. Chory między samostanowieniem a paternalizmem Wittenberga 06-08.09. 2001
  Sygnatura GBL: 301,366

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • historia XIX wieku

  Streszczenie polskie: Zdrowie i choroba, czynności lekarskie i wreszcie lekarz jako wiodące wątki w literaturze pięknej stanowiły - nie tylko w najnowszych czasach - przedmiot badań zarówno historyczno-literackich i historyczno-społecznych jak i dotyczących historii medycyny. Mimo to jednak poważni autorzy dochodzą do przekonania, iż na polu literatury na możliwe zbadanie w kontekście historyczno-medycznym czeka jeszcze bardzo obszerny materiał źródłowy. O wiele bardziej krytycznie należy w związku z tym potraktować sytuację dotyczącą opracowania tematu leczenia stomatologicznego w literaturze pięknej. Pominąwszy fakt, iż znanych jest stosunkowo niewiele dzieł literackich podejmujących tematykę leczenia stomatologicznego lub lekarzy stomatologów lub też fakt, iż prawie nie ma dostępnych badań historycznych w tym zakresie, to dotychczas w szczególności nie poddano systematycznej analizie wpływu osobistych doświadczeń literatów ze stomatologią i lekarzem stomatologiem na ich dzieła. Po analizie dzienników, notatek o charakterze osobistym, listów i wspomnień przede wszystkim literatów 19-tego i początku 20-tego stulecia takich jak Heinrich Heine, Friedrich Hebbel i Thomas Mann można wyciągnąć w tej kwestii jednak dość jednoznaczne wnioski. Przeżyte w bardzo różnych uwarunkowaniach i okolicznościach spotkania wymienionych wyżej literatów z lekarzami stomatologami i częściowo długotrwałe i bolesne doświadczenia ze schorzeniami zębów i leczeniem stomatologicznym, znalazły w końcu także swój wyraz w ich dziele literackim. Dowodem tego są zarówno stosunkowo dokładne opisy praktyk stomatologicznych jak i stosunkowo różne prezentacje osoby i roli lekarza stomatologa przedstawiane w różnym czasie przez jednego i tego samego autora.


  149/337

  Tytuł oryginału: Philipp Melanchthon (1497-1560) und die akademische Medizin in Wittenberg.
  Tytuł polski: Philipp Melanchthon (1497-1560) i medycyna akademicka w Wittenberdze.
  Autorzy: Helm Jrgen
  Źródło: Arch. Hist. Filoz. Med. 2002: 65 (2/3) : VIII Wspólna Konferencja Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Historii Medycyny "Chory między samostanowieniem a paternalizmem" s.179-196, streszcz. - 8 Wspólna Konferencja Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Historii Medycyny pt. Chory między samostanowieniem a paternalizmem Wittenberga 06-08.09. 2001
  Sygnatura GBL: 301,366

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • historia XVI wieku

  Temat osobowy:
 • Melanchthon
 • Philipp 1497-1560

  Streszczenie polskie: Stosunek Philippa Melanchthona do medycyny akademickiej jego epoki wielokrotnie stanowił w minionych latach przedmiot studiów medyczno-historycznych. Wykład podsumowuje najistotniejsze wyniki tych prac i pokazuje, czy i w jaki sposób propgram odnowy medycyny Melanchthona wywarł wpływ na zajęcia medyczne na Leucorea. Ponadto w oparciu o porównanie Uniwersytetu w Wittenberdze i katolickiego Uniwersytetu w Ingolstadt, poddaje analizie przypuszczenie wyrażane w nowszych pracach, niż w medycynie akademickiej 16-tego stulecia (również wskutek wpływu Melanchthona) różnice uwarunkowane wyznaniem. Prezentacja ta w formie uroczystego wykładu wypełnia ramy przypadającego na rok 2002 jubileuszu 500-lecia utworzenia Uniwersytetu w Wittenberdze.


  150/337

  Tytuł oryginału: Selektion und Attraktion. Patienten im klinischen Versuch im frhen 19. Jahrhundert.
  Tytuł polski: Dobór i atrakcja. Pacjenci w eksperymentach klinicznych w początkach 19-tego stulecia.
  Autorzy: Hess Volker, Thoms Ulrike
  Źródło: Arch. Hist. Filoz. Med. 2002: 65 (2/3) : VIII Wspólna Konferencja Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Historii Medycyny "Chory między samostanowieniem a paternalizmem" s.197-207, streszcz. - 8 Wspólna Konferencja Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Historii Medycyny pt. Chory między samostanowieniem a paternalizmem Wittenberga 06-08.09. 2001
  Sygnatura GBL: 301,366

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XIX wieku

  Streszczenie polskie: Swobodny dostęp do pacjentów uważany jest w współczesnym piśmiennictwie historii społecznej za istotny warunek powstania nowoczesnej medycyny szpitalnej. Dotyczy to w szczególności rozwoju eksperymentu klinicznego stanowiącego dzisiaj metodyczny standard nauk klinicznych. Podczas gdy wielokrotnie w ostatnich latach podejmowano kwestię dowolności i uzyskania przyzwolenia chorego w okresie po roku 1850, to wyraźnie brak jest jeszcze studiów empirycznych dotyczących doboru i dostępności pacjentów w początkach 19-tego stulecia. Wgląd w praktykę takich eksperymentów dają źródła archiwalne o eksperymentach klinicznych przeprowadzonych w Charit‚ w Berlinie w okresie od 1800 roku do roku 1850. Zawierają one również petycje osób proszących pilnie o dopuszczenie do eksperymentów. W tym kontekście wykład ten próbuje rzucić światło na wzajemne relacje wyznaczone z jednej strony kryteriami doboru medycznego i z drugiej pragnieniem uczestnictwa w eksperymentach, a być może uzyskania jakiś korzyści dla siebie samego. W oparciu o jakie kryteria medyczne dokonywano wyboru pacjentów? Czy w grupie wybranych osobników badanych skonstatować można jakieś cechy wspólne i jakie one miały charakter? Co skłaniało ludzi do błagania o przyjęcie do szeregu uczestników eksperymentu?


  151/337

  Tytuł oryginału: Leprakranke im Spiegel sp„tmittelalterlich-frhneuzeitlicher Schauprotokolle und Selbstzeugnisse.
  Tytuł polski: Trędowaci w świetle późnośredniowiecznych i wczesnonowożytnych dokumentów i w świadectwach własnych.
  Autorzy: Jankrift Kay Peter
  Źródło: Arch. Hist. Filoz. Med. 2002: 65 (2/3) : VIII Wspólna Konferencja Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Historii Medycyny "Chory między samostanowieniem a paternalizmem" s.209-217, streszcz. - 8 Wspólna Konferencja Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Historii Medycyny pt. Chory między samostanowieniem a paternalizmem Wittenberga 06-08.09. 2001
  Sygnatura GBL: 301,366

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia średniowiecza

  Streszczenie polskie: Żadna inna choroba nie poddawała ludzi z epoki późnego średniowiecza i wczesnych czasów nowożytnych takiemu zakresowi decydowania o ich losie jak "trąd" - choroba tak określana przez współczesnych. Do okresu późnego średniowiecza na terenie Rzeszy Niemieckiej wytworzyły się różne centra - oględzin, których pozytywne orzeczenie powodowało radykalne konsekwencje dla dalszego losu osoby podejrzanej o trąd: utratę dotychczasowego otoczenia i przystąpienie do wspólnoty "żyjących" zmarłych w jakimś leprozorium. Informacje o traktowaniu osób podejrzanych o trąd i chorych na trąd ukazane są w świetle dokumentów i raportów oględzinowych poszczególnych zakładów dla trędowatych. Niuanse spowodowane są rodzajem badań wykonywanych z jednej strony przez samych trędowatych mistrzów, a z drugiej strony od 15-tego stulecia na niemieckim obszarze językowym w coraz znaczniejszym stopniu przez lekarzy i chirurgów. Szeroki wgląd w środowisko społeczne badanych, tło podejrzenia o występowanie trądu i orzeczenia umożliwiają zachowane w znacznej ilości dokumenty Wydziału Medycznego Uniwersytetu w Kolonii, uzupełnione w ramach niniejszego wystąpienia kolejnymi świadectwami, przykładowo z Lttich. Światło na samoodbiór trędowatych i podejrzanych o trąd rzucają podania o przyjęcie, jak na przykład Josta Heerde, przyjętego do lepozorium w Mnstwer na początku 17-go stulecia, a także wypowiedzi mieszkańców zakładu dla trędowatych przy okazji wizytacji lekarskich, na przykład z Paderborn w Westfalii.


  152/337

  Tytuł oryginału: Lecznictwo naturalne na pograniczu polskiej i niemieckiej kultury medycznej w XIX i XX wieku. Aspekty teoretyczne badań.
  Autorzy: Jeszke Jaromir
  Źródło: Arch. Hist. Filoz. Med. 2002: 65 (2/3) : VIII Wspólna Konferencja Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Historii Medycyny "Chory między samostanowieniem a paternalizmem" s.219-230, Zsfg - 8 Wspólna Konferencja Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Historii Medycyny pt. Chory między samostanowieniem a paternalizmem Wittenberga 06-08.09. 2001
  Sygnatura GBL: 301,366

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XIX wieku
 • historia XX wieku


  153/337

  Tytuł oryginału: Relacje lekarz - pacjent w Armii Krajowej.
  Autorzy: Jezierski Zdzisław, Jeśman Czesław, Wanago Mirosław
  Źródło: Arch. Hist. Filoz. Med. 2002: 65 (2/3) : VIII Wspólna Konferencja Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Historii Medycyny "Chory między samostanowieniem a paternalizmem" s.231-250, il., Zsfg - 8 Wspólna Konferencja Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Historii Medycyny pt. Chory między samostanowieniem a paternalizmem Wittenberga 06-08.09. 2001
  Sygnatura GBL: 301,366

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku
 • historia okresu wojny 1939-1945

  Temat korporatywny:
 • Armia Krajowa
 • Wojna 1939-1945


  154/337

  Tytuł oryginału: Arzt und Patient im Lichte preussischer Medizinal-Edikte fr Schlesien.
  Tytuł polski: Lekarz a pacjent w świetle pruskich edyktów medycznych dla Śląska.
  Autorzy: Jonecko Antoni
  Źródło: Arch. Hist. Filoz. Med. 2002: 65 (2/3) : VIII Wspólna Konferencja Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Historii Medycyny "Chory między samostanowieniem a paternalizmem" s.251-279, il., bibliogr. 43 poz., streszcz. - 8 Wspólna Konferencja Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Historii Medycyny pt. Chory między samostanowieniem a paternalizmem Wittenberga 06-08.09. 2001
  Sygnatura GBL: 301,366

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XVIII wieku
 • historia XIX wieku

  Temat korporatywny:
 • Śląsk

  Streszczenie polskie: Po zajęciu Śląska przez Prusy w XVIII wieku, ustanowiono zrazu "Komisariat Wojenny". Następnie utworzono "Izby dla Spraw Wojny i Domen". Przy izbach istniało "Kolegium Medyczne", ktore zajmowało sie polityką zdrowotną, szkoleniem i rozstrzygało spory pomiędzy lekarzami, chirurgami i aptekarzami. Należy odróżnić: 1) ustrój Śląska staro-pruski, który trwał od zajęcia Śląska w 1742 roku, aż do lat 1806-1812, - oraz 2) ustrój nowo-pruski Śląska, wieku XIX. Przedstawiona praca zajmuje się pruskimi sprawami medycznymi głównie pierwszego okresu. Władze pruskie Śląska wydały drukiem bardzo wiele edyktów, regulaminów i patentów o treści medycznej i socjalnej. Drukowano je w różnych oficynach i różnych miastach. Rozporządzenia te były wydawane w języku niemieckim i również w języku polskim. Dokumenty te pozwalają na określenie stosunku lekarza do pacjenta i stosunku absolutystycznego państwa do ludności. Pruska polityka zdrowotna zajmowała się głównie epidemiami, wakcynacją, modnym wówczas zagadnieniem śmierci pozornej i reanimacji, problemami osób kalekich, ubogich, tudzież weteranami, sierotami i wdowami wojennymi, zbiegami oraz tzw. "Domami Poprawy". Największym zainteresowaniem urzędowym cieszyły się rzemieślniczo uprawiane zawody chirurgów, położnych i aptekarzy. Władze pruskie dobrze rozpoznały dużą przydatność i wydolność tych profesji i przyczyniły się do doskonalenia i awansu tych zawodów. Edykty dla Śląska, dla częściowo autonomicznego "Księstwa Śląskiego i Hrabstwa Kłodzkiego" były sygnowane przez króla Fryderyka II, Fryderyka Wilhelma I, Fryderyka Wilhelma II lub Fryderyka Wilhelma III...


  155/337

  Tytuł oryginału: Lekarz a pacjent w świetle zarządzeń pruskiej Regencji Opolskiej w czasie epidemii cholery w latach 1831-1832.
  Autorzy: Korc Leon
  Źródło: Arch. Hist. Filoz. Med. 2002: 65 (2/3) : VIII Wspólna Konferencja Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Historii Medycyny "Chory między samostanowieniem a paternalizmem" s.281-287, il., bibliogr. 20 poz., Zsfg - 8 Wspólna Konferencja Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Historii Medycyny pt. Chory między samostanowieniem a paternalizmem Wittenberga 06-08.09. 2001
  Sygnatura GBL: 301,366

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XIX wieku

  Temat korporatywny:
 • Śląsk


  156/337

  Tytuł oryginału: Chorzy wobec choroby, terapii i personelu medycznego w czasach renesansu i baroku na przykładzie Bydgoszczy.
  Autorzy: Korpalska Walentyna
  Źródło: Arch. Hist. Filoz. Med. 2002: 65 (2/3) : VIII Wspólna Konferencja Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Historii Medycyny "Chory między samostanowieniem a paternalizmem" s.289-309, il., Zsfg - 8 Wspólna Konferencja Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Historii Medycyny pt. Chory między samostanowieniem a paternalizmem Wittenberga 06-08.09. 2001
  Sygnatura GBL: 301,366

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • Świnie
 • historia XVIII wieku


  157/337

  Tytuł oryginału: Der Chemiker Ragnar Berg (1873-1956) und sein Beitrag zur Ern„hrungsforschung.
  Tytuł polski: Chemik Ragnar Berg (1873-1956) i jego wkład do badań nad odżywianiem.
  Autorzy: Lienert Marina, Rummel Christian
  Źródło: Arch. Hist. Filoz. Med. 2002: 65 (2/3) : VIII Wspólna Konferencja Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Historii Medycyny "Chory między samostanowieniem a paternalizmem" s.311-313, bibliogr. 1 poz. streszcz. - 8 Wspólna Konferencja Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Historii Medycyny pt. Chory między samostanowieniem a paternalizmem Wittenberga 06-08.09. 2001
  Sygnatura GBL: 301,366

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Temat osobowy:
 • Berg
 • Ragnar 1873-1956

  Streszczenie polskie: Doniesienie zajmuje się zwięzłym przedstawianiem osiągnięć badawczych szwedzkiego chemika Ragnara Berga. Jest on znany w związku z jego teorią o odżywianiu nadmiernie zasadowym i odżywianiu nadmiernie kwasorodnym. W zakresie praktyki żywieniowej Berg stwierdził, iż gotowanie jarzyn doprowadza do nadmuiernych strat cennych składników mineralnych. Dlatego zalecał i wprowadził technikę parowania, zamiast niekorzystnego gotowania. Po ukazaniu się monografii Kazimierza Funka, o witaminach w roku 1914, Ranger Berg opublikował drugą z kolei monografię na temat witamin. Berg upamiętnił się w historii techniki żywieniowej poprzez swoje niezwykle ważne i pracochłonne badania nad pierwiastkami śladowymi.


  158/337

  Tytuł oryginału: Žltere Patienten in der Medizinischen Klinik der Universit„t Tbingen 1880-1914.
  Tytuł polski: Starsi pacjenci hospitalizowani w Klinice Medycznej Uniwersytetu w Tybindze w latach 1880-1914.
  Autorzy: Moses Simone
  Źródło: Arch. Hist. Filoz. Med. 2002: 65 (2/3) : VIII Wspólna Konferencja Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Historii Medycyny "Chory między samostanowieniem a paternalizmem" s.315-326, streszcz. - 8 Wspólna Konferencja Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Historii Medycyny pt. Chory między samostanowieniem a paternalizmem Wittenberga 06-08.09. 2001
  Sygnatura GBL: 301,366

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XIX wieku
 • historia XX wieku
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W wykładzie zostaną zaprezentowane wyniki analizy ilościowej pacjentów powyżej 55 roku życia w podanym przedziale czasowym. Wykorzystane źródła wyjaśniają kwestie związane z łączną liczbą pacjentów rocznie, ich płcią, wiekiem, zawodem, miejscem zamieszkania i wyznaniem, terminem przyjęcia do szpitala. Wskazują też na to, czy pacjent zmarł w szpitalu. Stwierdzić można, kto płacił za pobyt w klinice i czy ten sam pacjent znalazł się w szpitalu wielokrotnie. Częściowo znaleść też można informacje o zdiagnozowanych chorobach. Istotnym czynnikiem zwiększenia liczby pacjentów starszych w szpitalach było wprowadzenie w latach 1880/90 ustawowego ubezpieczenia zdrowotnego, wypadkowego i na wypadek inwalidztwa. W badanym okresie udział bezpłatnie przyjmowanych do szpitala biednych chorych malał na korzyść pacjentów dysponujących teraz ubezpieczeniem społecznym. Klinika uniwersytecka cieszyła się również dobrą opinią wśród bardziej zamożnych pacjentów, jako że ich udział wśród chorych kliniki medycznej był zawsze stosunkowo wysoki i wzrósł nawet po przełomie wieków. Chociaż starsi pacjenci stawiali wysokie wymagania instytucji medycznej, to spadające wskaźniki umieralności podczas badanego okresu wskazują na coraz lepsze możliwości leczenia.


  159/337

  Tytuł oryginału: Lekarze i rodzina Mozartów.
  Autorzy: Nieznanowska Joanna
  Źródło: Arch. Hist. Filoz. Med. 2002: 65 (2/3) : VIII Wspólna Konferencja Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Historii Medycyny "Chory między samostanowieniem a paternalizmem" s.327-341, Zsfg - 8 Wspólna Konferencja Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Historii Medycyny pt. Chory między samostanowieniem a paternalizmem Wittenberga 06-08.09. 2001
  Sygnatura GBL: 301,366

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XVIII wieku

  Temat osobowy:
 • Mozart
 • Wolfgang Amadeusz 1756-1791


  160/337

  Tytuł oryginału: Związki pomiędzy chorym a lekarzem na przełomie XVIII i XIX wieku.
  Autorzy: Podgórska-Klawe Zofia
  Źródło: Arch. Hist. Filoz. Med. 2002: 65 (2/3) : VIII Wspólna Konferencja Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Historii Medycyny "Chory między samostanowieniem a paternalizmem" s.343-357, Zsfg - 8 Wspólna Konferencja Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Historii Medycyny pt. Chory między samostanowieniem a paternalizmem Wittenberga 06-08.09. 2001
  Sygnatura GBL: 301,366

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XVIII wieku
 • historia XIX wieku


  161/337

  Tytuł oryginału: Zapobieganie chorobom zakaźnym w XVIII wieku na przykładzie doświadczeń ze szczepieniami przeciwko ospie rodziny Adamsów z Massachusetts.
  Autorzy: Stelmasiak Katarzyna
  Źródło: Arch. Hist. Filoz. Med. 2002: 65 (2/3) : VIII Wspólna Konferencja Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Historii Medycyny "Chory między samostanowieniem a paternalizmem" s.359-373, Zsfg - 8 Wspólna Konferencja Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Historii Medycyny pt. Chory między samostanowieniem a paternalizmem Wittenberga 06-08.09. 2001
  Sygnatura GBL: 301,366

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XVIII wieku


  162/337

  Tytuł oryginału: Therapeutische Effizienz und subjektive Krankheitserfahrung im 18. Jahrhundert.
  Tytuł polski: Terapeutyczna efektywność a subiektywne doświadczenie chorobowe w 18-tym stuleciu.
  Autorzy: Stolberg Michael
  Źródło: Arch. Hist. Filoz. Med. 2002: 65 (2/3) : VIII Wspólna Konferencja Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Historii Medycyny "Chory między samostanowieniem a paternalizmem" s.375-381, streszcz. - 8 Wspólna Konferencja Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Historii Medycyny pt. Chory między samostanowieniem a paternalizmem Wittenberga 06-08.09. 2001
  Sygnatura GBL: 301,366

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XVIII wieku

  Streszczenie polskie: Lekarze i historycy medycyny ze zdumieniem coraz częściej konstatują dominującą rolę i dużą siłę bezwladności w odniesieniu do upustu krwi, środków przeczyszczających oraz innych środków i metod stosowanych w medycynie minionych epok. Są to bowiem rozwiązania terapeutyczne, które wedle dzisiejszego stanu wiedzy były nieskuteczne lub nawet szkodliwe. W moim wykładzie chciałbym pominąć kwestię "rzeczywistej" skuteczności z dzisiejszej perspektywy. Chciałbym skoncentrować się głównie na zbadaniu, jak laicy medyczni 18-tego stulecia oceniali i odbierali skuteczność leczenia przez lekarzy. Za źródło posłużą mi setki listów pacjentów, a mówiąc dokładniej francuskich i niemieckich konsultacji listownych przeprowadzonych przez laików. Badam je obecnie w ramach zakrojonego na szerszą skalę projektu badawczego. Pacjenci lub członkowie ich rodzin lub też ich znajomi obszernie informują o sukcesach przepisów lekarskich, zarówno z perspektywy dotychczasowej historii jaki i w odniesieniu do wcześniejszych zaleceń terapeutycznych lekarza, który przeprowadził listowną konsultację. Nie pozostawjają przy tym jakichkolwiek wątpliwości, że wspomniane środki i sposoby leczenia uważali za skuteczne. Liczni pacjenci prezentują bardzo konkretną poprawę ich stanu fizycznego po zastosowaniu upustu krwi, środków przeczyszczających lub tylko kąpieli. Ze swej strony domagali się zastosowania odpowiedniego leczenia lub ośwadczali o rezygnacji z niego z uwagi na jego zły przebieg. Listy dokumentują jednak również liczne przypadki niepowodzeń terapeutycznych i jednocześnie wskazują na różne wyjaśnienia, jakie laicy medycznmi znajdowali dla wytłumaczenia tych niepowodzeń, nie poddając w wątpliwość ważności i skuteczności terapii zwolenników teorii humoralnej.


  163/337

  Tytuł oryginału: Stosunek chory - pielęgniarka w szpitalach polskich pod zaborem rosyjskim w połowie XIX wieku.
  Autorzy: Urbanek Bożena
  Źródło: Arch. Hist. Filoz. Med. 2002: 65 (2/3) : VIII Wspólna Konferencja Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Historii Medycyny "Chory między samostanowieniem a paternalizmem" s.383-392, Zsfg - 8 Wspólna Konferencja Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Historii Medycyny pt. Chory między samostanowieniem a paternalizmem Wittenberga 06-08.09. 2001
  Sygnatura GBL: 301,366

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XIX wieku


  164/337

  Tytuł oryginału: Mikołaj Kopernik jako lekarz.
  Tytuł angielski: Nicolaus Copernicus as a physician.
  Autorzy: Rudowski Witold
  Źródło: Nowotwory 2002: 52 (4) s.342-347, il.
  Sygnatura GBL: 313,490

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • historia nowożytna
 • historia XV wieku
 • historia XVI wieku

  Temat osobowy:
 • Kopernik
 • Mikołaj 1479-1543


  165/337

  Tytuł oryginału: Obchód 10 rocznicy otwarcia Kliniki Instytutu Radowego.
  Tytuł angielski: Clandestine 10th anniversary of the Radium Institute in Warsaw in 1942.
  Autorzy: Tarłowska Ludwika
  Opracowanie edytorskie: Towpik Edward (koment.).
  Źródło: Nowotwory 2002: 52 (4) s.348, il.
  Sygnatura GBL: 313,490

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • historia XX wieku
 • historia okresu wojny 1939-1945

  Temat korporatywny:
 • Wojna 1939-945


  166/337

  Tytuł oryginału: Obecność Kępińskiego.
  Tytuł angielski: Antoni Kępiński presence.
  Autorzy: Bomba Jacek
  Źródło: Psychoterapia 2002 (1) s.5-7, bibliogr. 4 poz.
  Sygnatura GBL: 306,249

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Temat osobowy:
 • Kępiński
 • Antoni 1919-1972


  167/337

  Tytuł oryginału: Leczenie czy eksterminacja. Filozofia zdrowia publicznego w medycynie hitlerowskich Niemiec.
  Tytuł angielski: Healing or extermination. Philosophy of public health in Nazi medicine.
  Autorzy: P”rksen Niels
  Źródło: Psychoterapia 2002 (1) s.9-13 - 40 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Sesja Plenarna "Totalitaryzm a psychiatria. In memoriam Adama Szymusika" Kraków 14-17.06. 2001
  Sygnatura GBL: 306,249

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • historia XX wieku
 • historia okresu wojny 1939-1945

  Temat korporatywny:
 • Wojna 1939-1945


  168/337

  Tytuł oryginału: Anestezjologia w Polsce - 50-lecie specjalności.
  Tytuł angielski: Fifty years of anaesthesiology in Poland.
  Autorzy: Rondio Zdzisław
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34 (4) s.235-236, bibliogr. 10 poz.
  Sygnatura GBL: 305,376

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna


  169/337

  Tytuł oryginału: Rozwój anastezjologii w akademiach medycznych w Polsce.
  Tytuł angielski: Development of anaesthesiology in Polish medical universities.
  Autorzy: Jurczyk Witold
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34 (4) s.301-304
  Sygnatura GBL: 305,376

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku


  170/337

  Tytuł oryginału: 40 lat anestezjologii akademickiej w Poznaniu
  Autorzy: Jurczyk Witold
  Opracowanie edytorskie: Szulc Roman (red. i tł.), Sobczyński Paweł (tł.).
  Źródło: - Poznań, Dział Wydaw. Uczelnianych AM 2002, 26, [8] s. : il., 21 cm. - Tyt. i tekst również w jęz. ang
  Sygnatura GBL: 660,789

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku
 • historia po r.1945

  Temat korporatywny:
 • Akademia Medyczna w Poznaniu


  171/337

  Tytuł oryginału: Ocena przydatności mikroskopii elektronowej i immunocytochemii na poziomie ultrastrukturalnym w diagnostyce i klasyfikacji gruczolaków przysadki : praca doktorska
  Autorzy: Maksymowicz Maria, Olszewski Włodzimierz T. (promot.).; Centrum Onkologii-Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie Zakład Patologii, Pracownia Mikroskopii Elektronowej w Warszawie
  Źródło: 2002, 89, [16] k. : il., tab., bibliogr. 167 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19835

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  172/337

  Tytuł oryginału: Stanisław Kośmiński (1837-1883) lekarz, bibliotekarz i bibliograf
  Autorzy: Mauer-Górska Barbara; Główna Biblioteka Lekarska im. Stanisława Konopki Centrumm Naukowej Informacji Medycznej, Zakład Wydawnictw i Usług Reprograficznych w Warszawie
  Źródło: - Warszawa, GBL 2002, 225, [8] s. : il., tab., bibliogr. s. 185-214, 25 cm.
  Seria: Monografie/Główna Biblioteka Lekarska
  Sygnatura GBL: 735,633

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • historia nowożytna
 • historia XIX wieku

  Temat osobowy:
 • Kośmiński
 • Stanisław 1837-1883


  173/337

  Tytuł oryginału: Międzynarodowy dorobek polskiej kardiologii w wieku XX.
  Opracowanie edytorskie: Rusinowska Jadwiga (Oprac.).
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 57 supl. 3 s.III-1 - III-39, tab.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku


  174/337

  Tytuł oryginału: Wilhelm Wiktor Władysław Pol - nestor polskiej okulistyki lotniczej.
  Tytuł angielski: Wilhelm Wiktor Władysław Pol - senior of the polish aviation ophthalmology.
  Autorzy: Zakrzewska Elżbieta
  Źródło: Pol. Prz. Med. Lot. 2002: 8 (3) s.305-313, il., bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,985

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • historia nowożytna
 • historia XIX wieku
 • historia XX wieku

  Temat osobowy:
 • Pol
 • Wilhelm Wiktor Władysław 1892-1980

  Streszczenie polskie: W artykule przedstawiono sylwetkę twórcy podstaw okulistyki lotniczej w Polsce, uznanego autorytetu świata nauki. W czasie swojej długoletniej pracy w WIML doc. Pol zajmował się problematyką kwalifikacji wzrokowych u pilotów, wpływem przyspieszeń i niedotlenienia na narząd wzroku oraz badaniami wrażeń wzrokowych odbieranych przez pilotów podczas lotów na dużych wysokościach. Prowadził badania związane z promieniowaniem słonecznym na narząd wzroku i ochroną wzroku przed tym promieniowaniem. Skonstruował nowy typ oprawki, który chronił oczy przed olśnieniem promieniami słońca w dzieńi reflektorów w nocy. Był wychowawcą wielu młodych lekarzy okulistów, autorem wielu publikacji poświęconych okulistyce. Dla upamiętnienia zasług został wykuty złoty i srebrny medal im. doc. dr. hab. med. Władysława Pola.


  175/337

  Tytuł oryginału: Vivarium (Pracownia Zwierząt Laboratoryjnych Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej 1951-2001).
  Tytuł angielski: Vivarium (Laboratory Animals Vivarium at the Polish Air Force Institute of Aviation Medicine within 1951-2001).
  Autorzy: Rejment Ewa
  Źródło: Pol. Prz. Med. Lot. 2002: 8 (3) s.315-327, il., bibliogr. 5 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,985

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia XX wieku
 • historia nowożytna

  Temat korporatywny:
 • Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej

  Streszczenie polskie: Z racji ukierunkowania zainteresowań działalności Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej na problemy związane z lotnictwem, medycyną lotniczą i zagadnieniem krótko i długotrwałych lotów kosmicznych, tematyka doświadczeń naukowych, również tych opartych na materiale biologicznym jakim są zwierzęta laboratoryjne, była zawsze ściśle związana z kierunkiem jego działania. Były to więc głównie próby oceny oddziaływania na żywy ustrój; niedotlenienia wysokościowego, przyspieszeń, mikrofal, wibracji i wreszcie nieważkości. Z tegoż powodu cała praca Vivarium - Pracowni Zwierząt Laboratoryjnych - istniejącej w WIML, a więc metody hodowlane, gatunki i rasy zwierząt, zapotrzebowanie na specjalistyczną aparaturę badawczą uwzględniały zawsze potrzeby Instytutu. Niniejsza monografia, obejmująca pięćdziesiąt lat działalności Vivarium WIML, próbuje pokazać ważność tej nieistniejącej już od marca 2001 r. pracowni, w dorobku naukowo-badawczym Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej.


  176/337

  Tytuł oryginału: Polski Czerwony Krzyż w okresie międzywojennym na Kielecczyźnie : praca doktorska
  Autorzy: Mierzwa Tadeusz, Gajda Zdzisław (promot.).; Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Wydział Lekarski, Katedra Historii Medycyny w Krakowie
  Źródło: 2002, [1], 123 k. : il., tab., bibliogr. k. 90-110, streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20327

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Temat korporatywny:
 • Polski Czerwony Krzyż


  177/337

  Tytuł oryginału: Nowotwory nadnamiotowe w histologicznej klasyfikacji guzów ośrodkowego układu nerwowego Światowej Organizacji Zdrowia.
  Tytuł angielski: A supratentorial tumors in the WHO histological classification of central nervous system tumors.
  Autorzy: Szymaś Janusz
  Źródło: Neuroskop 2002: 1 (4) s.9-15, il., tab., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,559

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono ewolucję klasyfikacji histologicznej guzów nadnamiotowych opracowaną przez specjalistów Światowej Organizacji Zdrowia. Opisano podgrupy nowotworów nadnamiotowych ze szczególnym uwzględnieniem różnic pomiędzy kolejnymi klasyfkacjami poczynając od 1979 r. Praca zawiera przegląd najważniejszych zmian z krótkim opisem nowych jednostek lub ich odmian w oparciu o istniejącą klasyfikację, takich jak "chordoid glioma" czy "rhabdoid meningioma". W przeciwieństwie do poprzedniej klasyfikacji obecna oparta jest na kryteriach, które obejmują nie tylko przebieg kliniczny i obraz histolgoiczny nowotworu, ale również profile immunofenotypowy oraz cytogenetyczny. Zatem, będąc ściśle związaną z chorobą, wykorzystuje najnowsze osiągnięcia nauk podstawowych.


  178/337

  Tytuł oryginału: Zarys historii chirurgii podstawy czaszki.
  Tytuł angielski: A brief history of cranial base surgery.
  Autorzy: Wieloch Michał, Żukiel Ryszard, Nowak Stanisław, Jankowski Roman
  Źródło: Neuroskop 2002: 1 (4) s.51-57, il., bibliogr. 38 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,559

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • historia XV wieku
 • historia XVI wieku
 • historia XVII wieku
 • historia XVIII wieku
 • historia XIX wieku
 • historia XX wieku

  Streszczenie polskie: Rozwój nowych koncepcji naukowych oraz technik chirurgicznych następuje stopniowo i ma charakter ewolucyjny. Autorzy przedstawiają krótką historię chirurgii podstawy czaszki, pionierów tej nowej specjalności i ich osiągnięcia.


  179/337

  Tytuł oryginału: Współpraca Pracowni Patomorfologii Neurochirurgicznej z Kliniką Neurochirurgii AM w Poznaniu w latach 1952-2002.
  Tytuł angielski: Cooperation of the Laboratory of Neurosurgical Pathology and Department of Neurosurgery K. Marcinkowski University of Medical Sciences in Poznań between 1952-2002.
  Autorzy: Szymaś Janusz, Gabryel Przemysław
  Źródło: Neuroskop 2002: 1 (4) s.119-125, il., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,559

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Temat osobowy:
 • Szymaś JanuszSimonEugeniuszGabryel
 • Przemysław

  Streszczenie polskie: Organizatorem Pracowni Patomorfologii Neurochirurgicznej w Katedrze Patomorfologii Klinicznej Akademii Medycznej im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu i jej pierwszym kierownikiem, w latach 1956-1965, został Dr P. Gabryel. Następnie Pracownią kierowali Dr E. Simon (1965-1977) i Dr J. Szymaś (1977 i nadal). W latach 1956-2002 wykonano 19000 badań mikroskopowych i 2882 - mózgów (post mortem). Personel Pracowni Patomorfologii Neurochirurgicznej współpracuje z wielom ośrodkami naukowymi w kraju i zagranicą, aktywnie uczestniczy w pracach wielu towarzystw naukowych. Pracownia Patomorfologii Neurochirurgicznej jest jedną z pierwszych w Polsce uznanych, jako referencyjny ośrodek w neuroonkologii, przez TelePathology Consultation Center UICC w Berlinie. W ostatnich latach w Pracowni dokonano komputeryzacji, wprowadzono badania w zakresie immunopatologii, biologii molekularnej oraz telepatologię.


  180/337

  Tytuł oryginału: Neurofizjologia kliniczna w Poznaniu.
  Tytuł angielski: Clinical Neurophysiology in Poznań.
  Autorzy: Huber Zdzisław
  Źródło: Neuroskop 2002: 1 (4) s.126-127, sum.
  Sygnatura GBL: 313,559

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Temat korporatywny:
 • Akademia Medyczna w Poznaniu

  Streszczenie polskie: Przedstawiono historię neurofizjologii klinicznej w Poznaniu od 1954-2002 r. na kanwie rozwoju neuroelektrodiagnostyki w Polsce powojennej. Zestawiono aktualnie funkcjonujące pracownie Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, które wykonują badania naukowe, dydaktyczne i usługowe w regionie oddziaływania AM. Przedstawiono możliwości rozszerzenia tej działalności w perspektywie zintegrowania badań w Uczelnianym Zespole Problemowym ds. neurofizjologii Klinicznej.


  181/337

  Tytuł oryginału: Spory wokół medycznej symboliki kaduceusza.
  Tytuł angielski: Quarrels about the medical symbol of caduceus.
  Autorzy: Ilnicki Stanisław
  Źródło: Lek. Wojsk. 2002: 78 (4) s.273-276, il., bibliogr. 30 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,313

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Streszczenie polskie: W pracy dokonano przeglądu źródłowych badań nad symboliką kaduceusza. Wykazano, że związki tego znaku z medycyną mają charakter uboczny lub przypadkowy. Specyficzne negatywne konotacje laski Hermesa (Merkurego) przemawiają przeciwko używania jej jako godła stanu lekarskiego.

  Streszczenie angielskie: In the paper source studies are reviewed on the symbol of caduceus. It has been demonstrated that the associations of this symbol with medicine are of adventitious or accidental character. The specific, negative connotations of the staff of Hermes (Mercury) speak against using it as the emblem of the medical profession.


  182/337

  Tytuł oryginału: Dzieje szpitala imienia Sebastiana Petrycego w Piotrkowie Kujawskim (1921-1979).
  Autorzy: Rejmanowski Tadeusz
  Źródło: Ziemia Kujawska 2002: 15 s.193-220, il., tab.
  Sygnatura GBL: 660,811

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku
 • historia okresu wojny 1939-1945


  183/337

  Tytuł oryginału: Zarys historii urologii warszawskiej.
  Opracowanie edytorskie: Sosnowski Roman (Oprac.).
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (2) s.127-128, il.
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XIX wieku
 • historia XX wieku

  Temat osobowy:
 • Leśniowski Antoni 1867-1940MincerAdam1867-1914BrunAleksander Antoni de1803-1868GirsztowtPolikarp1827-1877KosińskiJulian1833-1914WszebórJózef1835-1905StankiewiczWładysław1837-1928GrosglikSamuel1860-1931KryńskiLeon1866-1937Orłowski
 • Władysław1835-1889


  184/337

  Tytuł oryginału: Od Ammoniusza do ESWL. Historia litotrypsji.
  Autorzy: Szkarłat Krzysztof, Wandzilak Tomasz
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (5) s.110-112, il.
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna


  185/337

  Tytuł oryginału: Nowiny Lekarskie przed 100 laty (cd.).
  Tytuł angielski: Medical News 100 years ago (cont.).
  Autorzy: Durkalec Jerzy, Grzymisławski Marian
  Źródło: Nowiny Lek. 2002: 71 (1) s.76-77
  Sygnatura GBL: 310,004

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Temat korporatywny:
 • Nowiny Lekarskie


  186/337

  Tytuł oryginału: Metody obrazowania diagnostycznego narządu ruchu - rys historyczny.
  Tytuł angielski: Diagnostic imaging of the locomotor system - historical reviev.
  Autorzy: Świątkowski Jan, Białoszewski Dariusz, Urbanik Andrzej
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (5) s.530-534, il., bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • historia nowożytna
 • historia XIX wieku
 • historia XX wieku

  Streszczenie polskie: Autorzy omawiają w pracy etapy rozwoju metod obrazowania narządu ruchu. Zwracają jednocześnie uwagę, że uczeni polscy już w początkach "epoki rentgenowskiej" znajdowali się w ścisłym gronie jej najwcześniejszych orędowników i krzewicieli.


  187/337

  Tytuł oryginału: Z dziejów organizacji służby zdrowia w Łodzi na przełomie XIX i XX wieku (do 1914 roku).
  Tytuł angielski: From the history of organization the of health service in Łódź on the turn of XIXth and XXth century (to 1914).
  Autorzy: Berner Włodzimierz
  Źródło: Arch. Hist. Filoz. Med. 2002: 65 (4) s.475-490, sum.
  Sygnatura GBL: 301,366

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XIX wieku
 • historia XX wieku

  Streszczenie angielskie: On the turn of the 60s and 70s of the XIX century as a result of social-economical transformations which had occurred in the Polish Kingdom. Łódź experienced extremely quick industrial and demographical progress. With the increase in the number of inhabitants, particulary from 80s, the dynamic changes were observed, resulting in the increase in the number of health- srvice workers in the private service including doctors, dentist, barber-surgeons, midwives and druggist. In the multinational and multireligious Łódź, among health service workers, beside Polish ones, there was also staff of German and Jewish descent. In comparison with the private service, the municipal one consisting of only a few doctors, veterinary surgeons and barber-surgeons, was expanding much more slowly. This was a result of Russian sanitary administrations, interest at public health being limited to the minimum. The worsening sanitary-hygenic conditions were the manifestation of this, and in consequence-growing incidence and high death rate of Łódź community, especially from acute and chronic infectious diseases. Decisive role, in the fight against health menaces, fell to socially committed doctors, who were helpet by dentist and druggist.


  188/337

  Tytuł oryginału: Znaczenie szóstego wydania "Organon der Heilkunst" (1842) dla farmakoterapii.
  Tytuł angielski: The meaning of the sixth edition of "Organon der Heilkunst".
  Autorzy: Schmidt Josef M.
  Opracowanie edytorskie: Grott Ewa M. (tł.), Kajewska Agnieszka (tł.).
  Źródło: Arch. Hist. Filoz. Med. 2002: 65 (4) s.491-498, sum.
  Sygnatura GBL: 301,366

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • tłumaczenie

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XIX wieku

  Streszczenie angielskie: Like any artist, the practicioner of the healing art should exactly know his tools, i.e. his medicines and the directions for their application. In addition, he should be able to rely on their genuineness. Regarding the tool "Organon", considerable uncertainty has been expressed by some physicians about the authenticity of Hahnemann's instructions for preparing and applying Q-potencies, as described in the sixth edition of the Organon of Medicine published by Richard Haehl in 1921. Since 1992, however, the first text-critical edition of the sixth edition of the Organonis available. Unlike Haehl's edition this one is exclusively based on Hahnemann's original manuscript and precisely transcribing all its handwriting vouches for its authenticity. Hence there is no reason left to ignore Hahnemanns instructions concerning Q-potencies. This paper presents the history of the reception of Q-potencies as well as their prerequisites and evolution up to Hahnemann's final modifications of his earlier directions. As it turns out, these late instructions of Hahnemann do not mean complete change of all his previous opinions. Rather they are the logical completion of a course followed by him for ten years already. Q-potencies were Hahnemann's solution of the following therapeutic dilemma: on the one side physicians are inclined to repeat the dose of a high potency as often as possible in order to accelerate the process of healing; on the other side they should refrain from repeating the dose to avoid violent aggravations of the state of the patient.


  189/337

  Tytuł oryginału: Kronika. [Dotyczy działalności Polskiego Towarzystwa Historii Medycyny i Farmacji].
  Autorzy: Dymarczyk Iwona, Brzezińska Jadwiga, Celnik Hanna, Zwolski Stanisław
  Źródło: Arch. Hist. Filoz. Med. 2002: 65 (4) s.523-536, il. - 11 Sympozjum Historii Medycyny FarmacjiSesja naukowa poświęcona pamięci profesora Wojciecha Roeskego Kowno - WilnoKraków 02-04.05.16.04. 20022002
  Sygnatura GBL: 301,366

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca związana ze zjazdem
 • kronika

  Temat osobowy:
 • Roeske Wojciech 1916-2001KiktaTeodor1912-Stembrowicz
 • Wiesław1924-2002


  190/337

  Tytuł oryginału: Pamięci profesora Wojciecha Roeske.
  Autorzy: Dymarczyk Iwona
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (17) s.814-815, il.
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku
 • historia XXI wieku

  Temat osobowy:
 • Roeske
 • Wojciech 1916-2001


  191/337

  Tytuł oryginału: Historia obrzezania - najstarszego zabiegu chirurgicznego.
  Autorzy: Szymkiewicz Czesław
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (6) s.106-108, il.
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna


  192/337

  Tytuł oryginału: Blaski chirurgii krakowskiej 1779-1939 : wystawa
  Opracowanie edytorskie: Śródka Andrzej (przedm.).
  Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Wydział Lekarski, Katedra Historii Medycyny w Krakowie
  Źródło: - Kraków, UJ 2002, 63, [1] s. : il., 23 cm. - Tyt. również w jęz. ang., tekst równol. w jęz. ang
  Sygnatura GBL: 735, 881

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XVIII wieku
 • historia XIX wieku
 • historia XX wieku


  193/337

  Tytuł oryginału: Korzenie chińskiej medycyny tradycyjnej w Polsce.
  Tytuł angielski: The roots of the traditional chinese medicine in Poland. P. 1.
  Autorzy: Operacz Henryk, Operacz Radosław, Operacz Andrzej
  Źródło: Akupunkt. Pol. 2002 (25/26) s.833-849, il., bibliogr. 13 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,364

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta
 • historia nowożytna
 • Świnie
 • historia XVIII wieku
 • historia XIX wieku

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawiają historię Chińskiej Medycyny Tradycyjnej w Polsce, której korzenie sięgają XVII wieku.

  Streszczenie angielskie: The authors present the history of the traditional Chinese Medicine in Poland whose roots go back to the 17th century.


  194/337

  Tytuł oryginału: Położnictwo i ginekologia w Akademii Medycznej w Łodzi. Działalność diagnostyczno-lecznicza i naukowa I Kliniki Ginekologii i Onkologii Ginekologicznej (1945-2002).
  Autorzy: Suzin Jacek
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: [73] supl. s.85-91, il., bibliogr. 2 poz.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku
 • historia XXI wieku

  Temat korporatywny:
 • Akademia Medyczna w Łodzi


  195/337

  Tytuł oryginału: Historia II Kliniki Ginekologii Instytutu Ginekologii i Położnictwa Akademii Medycznej w Łodzi.
  Autorzy: Palatyński Antoni
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: [73] supl. s.92-98, il., bibliogr. 3 poz.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Temat osobowy:
 • Komorowska Alina 1915-Palatyński
 • Antoni1937-

  Temat korporatywny:
 • Akademia Medyczna w Łodzi


  196/337

  Tytuł oryginału: Działalność naukowa i diagnostyczno-lecznicza Kliniki Położniczej oraz Kliniki Perinatologii Instytutu Ginekologii i Położnictwa Akademii Medycznej w Łodzi.
  Autorzy: Laudański Tadeusz
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: [73] supl. s.99-105, il., bibliogr. 10 poz.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Temat korporatywny:
 • Akademia Medyczna w Łodzi


  197/337

  Tytuł oryginału: Działalność II Kliniki Położnictwa i Chorób Kobiecych Akademii Medycznej w Łodzi w latach 1954-1971.
  Autorzy: Laudański Tadeusz
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: [73] supl. s.106-110, il., bibliogr. 7 poz.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Temat korporatywny:
 • Akademia Medyczna w Łodzi

  Streszczenie polskie: Łódzka ginekologia ma piękną tradycję i dorobek. W powojennej Łodzi znaczące piętno wywarła działalność dwóch klinik uniwersyteckich, z których I Klinika Położnictwa i Chorób Kobiecych istniała jeszcze w strukturze Uniwersytetu Łódzkiego (1945 - 1950), a następnie w ramach Akademii Medycznej (1950 - 1971), oraz II Klinika Położnictwa i Chorób Kobiecych Akademii Medycznej (1954 - 1971). Z połączenia obu klinik powstał w roku 1972 Instytut Ginekologii i Położnictwa, który w bieżącym roku obchodzi Jubileusz XXX-lecia działalności naukowej, dydaktycznej i diagnostyczno-leczniczej. Wiele zaszło zmian, wiele dokonuje się obecnie, wiele można oczekiwać w przyszłości. Trudno odtworzyć przeszłość ze strzępów dokumentów - fakty ulegają zapomnieniu, zacierają się ludzkie twarze. Jednakże należy ocalić od zapomnienia nasze korzenie, naszą tożsamość przez odbudowanie z tego co zostało w dokumentach i w pamięci.


  198/337

  Tytuł oryginału: Historia Kliniki Patologii Ciąży Instytutu Ginekologii i Położnictwa AM w Łodzi.
  Autorzy: Kowalska-Koprek Urszula, Pajszczyk-Kieszkiewicz Teresa
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: [73] supl. s.111-117, il.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Temat korporatywny:
 • Akademia Medyczna w Łodzi


  199/337

  Tytuł oryginału: Zarys historii Katedry i Zakładu Biologii i Parazytologii Lekarskiej Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (1922-2002)
  Autorzy: Majewska Anna C., Nowosad Piotr
  Źródło: W: Nowe i stale aktualne wyzwania w parazytologii : konferencja naukowa z okazji jubileuszu 80-lecia Katedry i Zakładu Biologii i Parazytologii Lekarskiej Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu - Poznań, 2002 s.5-40, tab., bibliogr. [6] poz. - Konferencja naukowa z okazji jubileuszu 80-lecia Katedry i Zakładu Biologii i Parazytologii Lekarskiej Akademii Medycznej w Poznaniu Poznań 22.11. 2002
  Sygnatura GBL: 736,028

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca biograficzna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku
 • historia XXI wieku

  Temat osobowy:
 • Lubicz-Niezabitowski Edward 1875-1946WeiglRudolf1883-1951Gerwel
 • Czesław1909-1974

  Temat korporatywny:
 • Akademia Medyczna w Poznaniu


  200/337

  Tytuł oryginału: Polekowe bóle głowy z odbicia.
  Tytuł angielski: Drug induced rebound headache.
  Autorzy: Prusiński Antoni
  Źródło: Alkoh. Narkom. 2002: 15 (3) s.271-276, bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,374

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • farmacja
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przewlekłe nadużywanie zwykłych leków przeciwbólowych lub ergotaminy może spowodować u chorych z migreną lub napięciowym bólem głowy paradoksalne pogorszenie ich dolegliwości. Zjawisko to jest znane jako polekowy ból głowy z odbicia. W artykule przedstawiono symptomatologię, diagnostykę i leczenie tej szczególnej postaci bólu głowy.

  Streszczenie angielskie: The chronic consumption of analgesics or ergotamine can lead to a paradoxical deterioration of headache in patients with migraine or tension type headache. The condition is known as drug-induced rebound headache. The paper reviews the symptomatology, diagnosis and therapy of this particular headache.


  201/337

  Tytuł oryginału: 80-lecie Katedry i Kliniki Dermatologii w Poznaniu.
  Autorzy: Bowszyc Jerzy, Silny Wojciech
  Źródło: Post. Dermatol. Alergol. 2002: 19 (4) s.215-218, bibliogr. 8 poz.
  Sygnatura GBL: 313,632

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia
 • organizacja ochrony zdrowia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku


  202/337

  Tytuł oryginału: Klinika Endokrynologii [AM we Wrocławiu].
  Autorzy: Milewicz Andrzej
  Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (4) suppl. 1: 50 lat endokrynologii, diabetologii, ginekologii i chirurgii endokrynologicznej na Dolnym Śląsku s.9-10, il. - Konferencja naukowa pt. 50 lat endokrynologii, diabetologii, ginekologii i chirurgii endokrynologicznej na Dolnym Śląsku Wrocław 25-26.10. 2002
  Sygnatura GBL: 313,451

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Temat korporatywny:
 • Akademia Medyczna we Wrocławiu
 • ^dPolskie Towarzystwo Endokrynologiczne


  203/337

  Tytuł oryginału: Krótki zarys działalności Kliniki Endokrynologii Wieku Rozwojowego.
  Autorzy: Wąsikowa Renata
  Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (4) suppl. 1: 50 lat endokrynologii, diabetologii, ginekologii i chirurgii endokrynologicznej na Dolnym Śląsku s.11-12 - Konferencja naukowa pt. 50 lat endokrynologii, diabetologii, ginekologii i chirurgii endokrynologicznej na Dolnym Śląsku Wrocław 25-26.10. 2002
  Sygnatura GBL: 313,451

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku
 • historia XXI wieku

  Temat korporatywny:
 • Akademia Medyczna we Wrocławiu


  204/337

  Tytuł oryginału: Wkład I Kliniki Chirurgii, profesora Czyżewskiego oraz Jego następców (1946-2002) w rozwój chirurgii endokrynologicznej na Dolnym Śląsku z perspektywy 66 lat działalności Kliniki.
  Autorzy: Dawiskiba Janusz
  Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (4) suppl. 1: 50 lat endokrynologii, diabetologii, ginekologii i chirurgii endokrynologicznej na Dolnym Śląsku s.13-14 - Konferencja naukowa pt. 50 lat endokrynologii, diabetologii, ginekologii i chirurgii endokrynologicznej na Dolnym Śląsku Wrocław 25-26.10. 2002
  Sygnatura GBL: 313,451

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku
 • historia XXI wieku

  Temat osobowy:
 • Czyżewski
 • Kazimierz

  Temat korporatywny:
 • Akademia Medyczna we Wrocławiu


  205/337

  Tytuł oryginału: Z dziejów lecznictwa przeciwgruźliczego ziemi jeleniogórskiej : w 100-lecie Szpitala "Wysoka Łąka"
  Autorzy: Grzegorczyk-Skibińska Teresa
  Źródło: - Jelenia Góra, Społeczny Komitet Walki z Gruźlicą i Chorobami Płuc 2002, 89 s., [3] k. tabl. : tab., bibliogr. 44 poz., 21 cm.
  Sygnatura GBL: 735,926

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XIX wieku
 • historia XX wieku


  206/337

  Tytuł oryginału: Fragment wspomnień (1948-49).
  Tytuł angielski: A fragment of reminescences (1948-49).
  Autorzy: Wasilewski Antoni
  Źródło: Nowotwory 2002: 52 (5) s.438-439, il.
  Sygnatura GBL: 313,490

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Temat osobowy:
 • Wasilewski
 • Antonii

  Temat korporatywny:
 • Instytut Onkologii w Warszawie


  207/337

  Tytuł oryginału: Krótka historia odkryć i szczęśliwych przypadków, czyli historia diabetologii.
  Tytuł angielski: Brief history of discoveries and fortunate incidents - a history of diabetology.
  Autorzy: Dziemidok Piotr
  Źródło: Med. Og. 2002: 8 (3) s.222-228, bibliogr. 26 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 311,974

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Pomimo coraz częstszego występowania cukrzycyu na świecie nie istnieje jedna "złota metoda" jej leczenia. Historia diabetologii jest historią wielu przypadkowych odkryć, których zastosowanie w leczeniu pacjentów dawało jednak wymierne sukcesy.

  Streszczenie angielskie: The incidence of diabetes is constantly increasing and is a disease affecting an increasing population in many countries. Based on the number of new cases, we may talk about a global epidemics of diabetes - concerning almost all continents. Dispite its increased prevalence in the world there is no 'goldenmeasure' for the treatment of this disease. The history of diabetes is a history of incidental discoveries the application of which in patient treatment produced measurable effects. It is also a history of many mistakes concerning the interpretation of newly discovered facts and therefore re flects the general progress in medicine which, without doubt, were observed in the last century. However, it should be kept in mind that for people living in the 19th century the advences in medicine seemed equally spectacular and its achievements extraordinary. It was only from the perspective of the 20th century that it turned out that the evaluation of people living in the previous epoch may not be consistent with the evaluations by subsequent generations. Therefore, the question may be posed whether subsequent generations of physicians will find the achievements of our century as important as they seem at present.


  208/337

  Tytuł oryginału: Powojenny rozwój lecznictwa klimatycznego w Głuchołazach.
  Tytuł angielski: After-war development of the spa of Głuchołazy.
  Autorzy: Migała Mariusz, Szczegielniak Jan
  Źródło: Balneol. Pol. 2002: 44 (1/4) s.100-104, bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,284

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Streszczenie polskie: Siedemdziesięcioletnia działalność uzdrowiska Bad Ziegenhals (1877 - 1945), obecnie Głuchołazy, oraz sukcesy w leczeniu nowoczesnymi metodami spowodowały, że po II wojnie światowej władze polskie chciały kontynuować tradycje uzdrowiskową i wykorzystać warunki naturalne dla jego popularyzacji i rozwoju. W pierwszych latach po wojnie miasto zasłynęło głównie z leczenia gruźlicy płuc, stając się wkrótce jednym z większych ośrodków w Polsce. Wykorzystując przedwojenne doświadczenia w leczeniu tej choroby oraz w miarę dobrze urządzone i wyposażone sanatoria, od pierwszych powojennych dni ośrodek włączył się w nurt walki z epidemią. Obecnie w mieście znajdują się 2 szpitale miejskie, Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, powstały w miejsce Kolejowego Sanatorium Chorób Płuc i Gruźlicy, oraz Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc MSWiA, który jest najstarszym działającym zakładem opieki zdrowotnej. Ponad pięćdziesięcioletnie doświadczenie tej placówki, dobrze rozwinięta baza rehabilitacyjna, a także przepiękne, górzyste tereny z bogatą, często unikatową florą i fauną, oraz czyste i zdrowe powietrze sprawiły, że obecne władze miasta podjęły działania w celu przypwrócenia Głuchołazom statusu miasta uzdrowiskowego.

  Streszczenie angielskie: Due to 70 years of work of Bad Ziegenhals health resort and the use of the new successful treatment methods after the II World War Polish local authorities were eager to carry over the tradition of the Bad Ziegenhals spa and to make use of its natural climatic resources for popularization and development of the town. During the early years after the II World War Głuchołazy was renowned for the treatment of tuberculosis thus it soon became one of the biggest medical centers of this sort in Poland. At that time after the war the Głuchołazy spa joined in the fight against the epidemic of tuberculosis using large experience and wellequipped local spa as well as fresh air, surroundings of forests and beautiful landscapes. Nowadays there are two hospitals in Głuchołazy: Health Care Centre which has replaced the previous Railway Department Hospital and Hospital MSWiA which is now the oldest hospital working in the town. The authorities of Głuchołazy are now taking actions to regain the rights for status of health resort due to over 50-year experience of the hospital MSWiA, high-tech equipment in physiotherapy and also beautiful mountainous landscape with unique rich fauna, flora and fresh air.


  209/337

  Tytuł oryginału: Warszawska Klinika Otolaryngologii 1921-2000. Jubileusz. Obchody rocznicowe Jana Miodońskiego. Testament Jana Miodońskiego. Dwa wieki otolaryngologii polskiej. Kronika wydarzeń.
  Autorzy: Szlenk Zbigniew, Olszewski Eugeniusz, Latkowski Bożydar
  Źródło: Mater. Nauk. Sekcji Hist. Pol. Tow. Otolar. 2002: 18 (1) s.1-28, il.
  Sygnatura GBL: 199,792

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XIX wieku
 • historia XX wieku
 • historia okresu wojny 1939-1945

  Temat osobowy:
 • Miodoński
 • Jan 1902-1963

  Temat korporatywny:
 • Polskie Towarzystwo Otolaryngologów - Chirurgów Głowy i Szyi


  210/337

  Tytuł oryginału: Sympozjum "Montanmedizin und Bergbauwissenschaften" w 1986 roku w Halle jako wczesny przykład współpracy europejskiej.
  Autorzy: Pankiewicz Henryk
  Źródło: Acta Med. Premisl. 2002: 25 s.85-87, il., bibliogr. 3 poz. - Sympozjum nt. medycyny górniczej Halle 1986
  Sygnatura GBL: 707,810

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie


  211/337

  Tytuł oryginału: Dzieje apteki w Barcinie (w Kujawsko-Pomorskim).
  Autorzy: Drygas Aleksander
  Źródło: Acta Med. Premisl. 2002: 25 s.89-102, il., bibliogr. 13 poz.
  Sygnatura GBL: 707,810

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca biograficzna

  Temat osobowy:
 • Chirek Maksymilian 1897-1986Chirek
 • Janina1922-


  212/337

  Tytuł oryginału: Dzieje apteki "Pod Lwem" w Gdańsku (dziś nie istniejącej).
  Autorzy: Drygas Aleksander
  Źródło: Acta Med. Premisl. 2002: 25 s.103-109, il.
  Sygnatura GBL: 707,810

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia XIX wieku
 • historia XX wieku


  213/337

  Tytuł oryginału: 100-lecie obecnego (nowego) Szpitala Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu.
  Autorzy: Sobień Jerzy, Sobocki Stanisław, Słychań-Wysocka Urszula
  Źródło: Acta Med. Premisl. 2002: 25 s.193-203, 1 tabl., il. - Jubileuszowy Zjazd z okazji 100-lecia istnienia Szpitala Powszechnego w Jarosławiu Jarosław ; Sieniawa 04.10. 2002
  Sygnatura GBL: 707,810

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca związana ze zjazdem


  214/337

  Tytuł oryginału: Kształcenie lekarzy dentystów w Warszawie w okresie międzywojennym.
  Tytuł angielski: The training of dentists in Warsaw between the I and II world war.
  Autorzy: Grabowski Paweł, Wanyura Hubert, Samolczyk-Wanyura Danuta
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (9) s.607-613, il., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia XX wieku
 • historia nowożytna

  Streszczenie polskie: W pracy opisano rozwój szkolnictwa stomatol. w Warszawie okresu międzywojennego. To wówczas powstała w Warszawie pierwsza w kraju wyższa uczelnia dentystyczna. Jej utworzenie stało się impulsem do rozpoczęcia reformowania i ujednolicania nauczania dentystyki - procesu, który chociaż przerwany przez działania wojenne w czasie drugiej wojny światowej, wpłynął istotnie na sposób obecnego kształcenia przyszłych lekarzy stomatologów. Celem ówczesnej reformy było przede wszystkim takie wykształcenie lekarzy dentystów, aby swoją wiedzą i umiejętnościami nie odbiegali od poziomu lekarzy z innych krajów Europy zachodniej.

  Streszczenie angielskie: The paper presents the development of dental training in Warsaw in the period between the I and II world war. The first dental school in Poland was estabilished here. The estabilishment of the school was stimulus to start reforming and uniting the process of teaching dentistry, which was interrupted by the II world war, and had a significant influence of the current system of training future dentists. The aim of the reformers was above all for Polish dentists to achieve the same level of knowledge and competence as that attained by dentists in other Western European countries.


  215/337

  Tytuł oryginału: Niepowtarzalny duet Profesorów "A" i "B", Julian Blicharski - obrońca życia chorego.
  Tytuł angielski: Professors A and B: on extraoriginaly partnership. Julian Blicharski - advocate for the patient's life.
  Autorzy: Wrona-Polańska Helena
  Źródło: Szt. Leczenia 2002: 8 (2) s.49-52, bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,477

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Temat osobowy:
 • Blicharski Julian 1919-Aleksandrowicz
 • Julian1908-

  Temat korporatywny:
 • Collegium Medicum UJ

  Streszczenie polskie: Artykuł został napisany w drugą rocznicę śmierci profesora Juliana Blicharskiego - kierownika Kliniki Hematologii Akademii Medycznej w Krakowie (obecnie Collegium Medicum UJ) w latach 1978-1989, następcy profesora Juliana Aleksandrowicza - wielkiego lekarza i humanisty, światowej sławy uczonego, a dla pacjentów człowieka nadziei. Profesorowie "A" i "B" był to swoistego rodzaju jednobrzmiący duet o konsonansowym brzmieniu - dzięki ogromnej kulturze, dyplomacji i "pracy u podtsaw" Profesora B. Profesor A reprezentował klinikę na światowych kongresach naukowych, poszukując wspólnie w gronie ekspertów, rozwikłania tajemnicy zdrowia w dziedzinie hematologii. Profesor B był przede wszystkim obrońcą życia chorego, odpowiedzialny za diagnozę i terapię, a także edukację młodych adeptów sztuki lekarskiej w dziedzinie interny i hematologii, której był mistrzem. Stał na straży życia chorego przez całą dobę, także pod telefonem, udzielając bezcennych rad młodym asystentom dyżurującym, stanowiąc dla nich duchowe i medyczne, profesjonalne wsparcie. Był wymagający, a równocześnie wspomagający dla każdego, kto potrzebował pomocy.

  Streszczenie angielskie: The article commemorates the second anniversary of the death of Professor Julian Blicharski - Head of Clinic of Hematology of the Medical Academy in Kraków (now Collegium Medicum at the Jagiellonian University) over the years 1978- 1989). He was successor of Professor Julian Aleksandrowicz - a great physician and humanist, a world-famous scholar, and man of hope for his patients. Professor A and Professor B constituted an ideal duet. Professor A represented the Clinic at the international congresses, searching - together with other experts - for the secret of good health in the field of hematology. Professor B was, firts of all, a defender of a patient's life, responsible for the diagnosis and therapy, as well as for the education of the students of internal medicine and hematology - the fields he was a great expert in. He was on the call all day and night when it was in necessary, giving advice to young assistents who were on duty. He gave them spiritual, medical and professional support. He was a demanding person, but at the same time supporting anybody who needed help.


  216/337

  Tytuł oryginału: Janusz Abraham Gehema, prekursor medycyny orientalnej w Polsce.
  Tytuł angielski: Janusz Abraham Gehema pioneer of oriental medicine in Poland.
  Autorzy: Operacz Henryk, Operacz Radosław
  Źródło: Szt. Leczenia 2002: 8 (2) s.53-59, il., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,477

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Temat osobowy:
 • Gehema
 • Janusz Abraham

  Streszczenie polskie: Autor, opisując historię doktora medycyny Janusza Abrahama Gehemy, wylicza medyczne specjalności, których pionierem był Gehema, mi.in. medycynę wojskową, dietetykę, pediatrię... Autor zwraca szczególną uwagę na mało znaną pracę Gehemy dotyczącą leczenia podagry chińską rośliną moxa. Wspomniana praca została wydana w 1680 roku i zatytułowana: Eroberte Gicht durch die Chinesischen Waffen der Moxa. Autor wnioskuje, że Gehema z pewnością znał sekrety medycyny orientalnej. Wspomniana praca była dedykowana Elektorowi Brandenburskiemu Fryderykowi III. Warto dodać, że Gehema był polskim doktorem medycyny szeroko znanym w Europie w XVII wieku. Był on "extraordynaryjnym lekarzem nadwornym" króla Polskiego Jana III Sobieskiego. Prace Gehemy były znane i publikowane w medycznych pismach wielu krajów.

  Streszczenie angielskie: Describing the life story of Janusz Abraham Gehema, the author enumerates medical specialities pioneered by Gehema, among others military medicine, dietetics, paediatrics. The author pays particular attention to the little known work by Gehema on the treatment of gout (podagra) with the chinese moxa plant. The said work was written in German in 1680 and is antitled: Eroberte Gicht durch die Chinesischen Waffen der Moxa. The author concludes that gehema must have known the secretes of oriental medicine. The above mentioned work was dedicated to the Elector of Brandenburg Friedrich III. It is interesting to add that Gehema was a Polish doctor of medicine widely known in Europe in the 17th century. He was on "extraordinary court physician" of the Polish King Jan III Sobieski. His works were known and published in medical journals of many countries.


  217/337

  Tytuł oryginału: TRICOMED S.A. - Polska szkoła biomateriałów.
  Tytuł angielski: TRICOMED S.A. - Polish School of the Biomaterials.
  Autorzy: Raczyński Krzysztof
  Źródło: Polimery Med. 2002: 32 (1/2) s.3-12, il. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 305,609

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca techniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku


  218/337

  Tytuł oryginału: 50 lat działalności Wspólnoty Europejskiej i rozwoju prawa unijnego.
  Autorzy: Poździoch Stefan
  Źródło: Zdr. Zarz. 2002: 4 (5) s.20-29, bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,596

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku


  219/337

  Tytuł oryginału: Prof. Kazimierz Orzechowski (1878-1942) - prekursor stereotaktycznej biopsji mózgu. Nota historyczna.
  Tytuł angielski: Prof. K. Orzechowski (1878-1942) precursor of the stereotactic brain biopsy. Historical note.
  Autorzy: Bidziński Jerzy
  Źródło: Neurol. Neurochir. Pol. 2002: 36 (6) s.1235-1236
  Sygnatura GBL: 302,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Temat osobowy:
 • Orzechowski
 • Kazimierz 1878-1942


  220/337

  Tytuł oryginału: 400 lat Katedry Anatomii w Krakowie (1602 - 2002)
  Tytuł angielski: = 400 years of the Chair of Anatomy in Kraków (1602 - 2002)
  Autorzy: Sokołowska-Pituchowa Janina
  Opracowanie edytorskie: Śródka Andrzej (przedm.).
  Źródło: - Kraków, Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego 2002, 242 s. : il., bibliogr. 82 poz., 22 cm. - Część tekstu w jęz. ang
  Sygnatura GBL: 736,139

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • historia XVII wieku
 • historia XVIII wieku
 • historia XIX wieku
 • historia XX wieku
 • historia okresu wojny 1939-1945
 • historia XXI wieku


  221/337

  Tytuł oryginału: Edward Drescher - supporter of conservative treatment in giant omphaloceles.
  Autorzy: Latawiec-Mazurkiewicz Irena, Gazda Piotr, Kwas Artur
  Źródło: Surg. Childh. Int. 2002: 10 (2) s.60-64, il., tab., bibliogr. 20 poz.
  Sygnatura GBL: 313,040

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie angielskie: In the nineteen fifties and sixties, before Schuster introduced his method of treating giant omphaloceles, the idea of a conservative approach to this condition was justified. Two options were discussed: surgical treatment with risk of subsequent respiratory-circulatory complications following reduction of the omphalocele contents into the peritoneal cavity (without support of modeern neonatal ventilators and neonatal intensive care facilities), versus conservative treatment. The latter approach did not carry the risk of the above-mentioned sequelae; however, such complications like infection, obstruction or intoxication caused by disinfectant applied to the surface of the omphalocele could occur. Edward Drescher, the Head of the Department of Pediatric Surgery, Pomeranian Academy of Medicine (1974-1977) was a supported of the conservative approach in treatment of giant omphaloceles.


  222/337

  Tytuł oryginału: Zbudujemy wielki Instytut - spotkania z Profesorem Koszarowskim.
  Autorzy: Chorąży Mieczysław
  Źródło: Nowotwory 2002: 52 (6) s.534-535, il.
  Sygnatura GBL: 313,490

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska

  Temat osobowy:
 • Koszarowski
 • Tadeusz 1915-2002

  Temat korporatywny:
 • Centrum Onkologii
 • Instytut Onkologii w Warszawie


  223/337

  Tytuł oryginału: Wspomnienie [o prof. Tadeuszu Koszarowskim 1915-2002].
  Autorzy: Gwiazdowska Barbara
  Źródło: Nowotwory 2002: 52 (6) s.537-539, il.
  Sygnatura GBL: 313,490

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • historia XX wieku
 • historia XXI wieku

  Temat osobowy:
 • Koszarowski
 • Tadeusz 1915-2002

  Temat korporatywny:
 • Instytut Onkologii w Warszawie


  224/337

  Tytuł oryginału: " Pro memoria". [Wspomnienie o prof. Tadeuszu Koszarowskim 1915-2002].
  Autorzy: Rybicki Jerzy
  Źródło: Nowotwory 2002: 52 (6) s.550-551, il.
  Sygnatura GBL: 313,490

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • historia XX wieku
 • historia XXI wieku

  Temat osobowy:
 • Koszarowski
 • Tadeusz 1915-2002

  Temat korporatywny:
 • Centrum Onkologii


  225/337

  Tytuł oryginału: Wspomnienie o profesorze Tadeuszu Koszarowskim [1915-2002].
  Autorzy: Steffen Jan
  Źródło: Nowotwory 2002: 52 (6) s.556-560, il.
  Sygnatura GBL: 313,490

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku
 • historia XXI wieku

  Temat osobowy:
 • Koszarowski
 • Tadeusz 1915-2002

  Temat korporatywny:
 • Instytut Onkologii w Warszawie


  226/337

  Tytuł oryginału: Profesor Tadeusz Koszarowski- twórca polskiej myśli onkologicznej ze szczególnym uwzględnieniem epidemiologii i organizacji walki z rakiem.
  Autorzy: Wronkowski Zbigniew
  Źródło: Nowotwory 2002: 52 (6) s.564-568, il.
  Sygnatura GBL: 313,490

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku
 • historia XXI wieku

  Temat osobowy:
 • Koszarowski
 • Tadeusz 1915-2002

  Temat korporatywny:
 • Instytut Onkologii w Warszawie


  227/337

  Tytuł oryginału: Odpowiedzialność za zdrowie w perspektywie historycznej : zarys zagadnienia
  Autorzy: Putz Jacek, Maksymiuk Tomasz
  Źródło: W: Rola i zadania medycyny społecznej u progu XXI wieku : 8 Krajowy Zjazd PTMSiZP - Wrocław, 2002 s.327-329 - 8 Krajowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego pt. Rola i zadania medycyny społecznej u progu XXI wieku Wrocław 13-15.10. 2000
  Sygnatura GBL: 735,865

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca historyczna


  228/337

  Tytuł oryginału: Czterdziestolecie działalności Katedry i Kliniki Rehabilitacji Akademii Medycznej w Warszawie.
  Autorzy: Kiwerski Jerzy, Krasuski Marek
  Źródło: Post. Rehabil. 2002: 16 (3) s.109-112
  Sygnatura GBL: 306,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Temat korporatywny:
 • Akademia Medyczna w Warszawie


  229/337

  Tytuł oryginału: Poglądy prof. Aleksandra Rosnera i jego współczesnych na "Appendicitis" w położnictwie i ginekologii
  Autorzy: Kolka Wojciech Piotr
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubiluszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 2 - Warszawa, 2002 s.9-13, bibliogr. 14 poz. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża
 • historia XIX wieku
 • historia XX wieku

  Temat osobowy:
 • Rosner
 • Aleksander 1867-


  230/337

  Tytuł oryginału: Jan Glatzel - pierwszy polski chirurg, który usunął wyspiaka produkującego insulinę
  Autorzy: Nowak Wojciech, Kędra Bogusław, Legutko Janusz
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 2 - Warszawa, 2002 s.13-16, il., bibliogr. 10 poz. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca biograficzna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Temat osobowy:
 • Glatzel
 • Jan 1888-1954


  231/337

  Tytuł oryginału: Ludwik Rydygier - lwowski okres życia i działalności [1850-1920]
  Autorzy: Pawłowski M.
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 2 - Warszawa, 2002 s.17-18 - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca biograficzna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Temat osobowy:
 • Rydygier
 • Ludwik 1850-1920

  Temat korporatywny:
 • Lwów


  232/337

  Tytuł oryginału: 50 lat chirurgii dziecięcej w Szczecinie - prof. Edward Drescher i jego uczniowie [1912-1977]
  Autorzy: Pacanowski Jacek, Murawski Eugeniusz, Latawiec-Mazurkiewicz Irena
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 2 - Warszawa, 2002 s.28-34, il., bibliogr. 29 poz. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca biograficzna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • historia XX wieku

  Temat osobowy:
 • Drescher Edward Wilhehlm 1912-1977Markiewicz
 • Czesław1923-1994


  233/337

  Tytuł oryginału: Jan Mikulicz Radecki - twórca wrocławskiej szkoły chirurgicznej przełomu XIX i XX wieku [1850-1905]
  Autorzy: Łazarkiewicz Bogdan, Kielan Wojciech, Grzebieniak Zygmunt
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 2 - Warszawa, 2002 s.35-39, il., bibligor. 17 poz. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca biograficzna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • historia XIX wieku
 • historia XX wieku

  Temat osobowy:
 • Mikulicz-Radecki
 • Jan 1850-1905


  234/337

  Tytuł oryginału: Historia operacyjnego leczenia padaczki w XIX i XX wieku
  Autorzy: Bidziński Jerzy
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 2 - Warszawa, 2002 s.49-51, bibliogr. 15 poz. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • historia XIX wieku
 • historia XX wieku


  235/337

  Tytuł oryginału: Rozwój opieki chirurgicznej nad dzieckiem w Toruniu
  Autorzy: Łysiak Marian
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 2 - Warszawa, 2002 s.51-56, bibliogr. 12 poz. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • historia XIX wieku
 • historia XX wieku


  236/337

  Tytuł oryginału: Praca Ludwika Przybyłko De pravo organorum situ z 1837 : pierwszy polski opis przepukliny przeponowej oraz wad ułożenia narządów
  Autorzy: Skalski Janusz, Kovalenko Inna, Haponiuk Ireneusz, Turczyński Bolesław
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 2 - Warszawa, 2002 s.57-61, il., bibliogr. 7 poz. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • historia XIX wieku


  237/337

  Tytuł oryginału: Historia Oddziału i III Katedry Chirurgii Ogólnej Szpitala im. Gabriela Narutowicza [w Krakowie]
  Autorzy: Jamski Jerzy, Konturek Aleksander
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 2 - Warszawa, 2002 s.61-63, bibliogr. 11 poz. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • historia XX wieku


  238/337

  Tytuł oryginału: 50-lecie działalności klinik chirurgicznych "na Przybyszewskiego" [w Poznaniu]
  Autorzy: Drews Michał, Wójcicki Kazimierz, Wasilkowski Adam
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 2 - Warszawa, 2002 s.63-70, il., bibliogr. 5 poz. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • historia XX wieku


  239/337

  Tytuł oryginału: Nauczanie chirurgii na polskich wydziałach lekarskich w świetle ramowych programów nauczania ustalanych przez władze oświatowe 1913-1992
  Autorzy: Brzeziński Witold
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 2 - Warszawa, 2002 s.70-75, bibliogr. 22 poz. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • historia XX wieku


  240/337

  Tytuł oryginału: 35 lat polskiej anestezjologii - wybrane wspomnienia i refleksje
  Autorzy: Kopliński Andrzej
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 2 - Warszawa, 2002 s.76-80, bibliogr. 10 poz. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • historia XX wieku


  241/337

  Tytuł oryginału: Pierwsze czasopismo chirurgiczne w Krakowie
  Autorzy: Schmidt-Pospuła Maria
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 2 - Warszawa, 2002 s.80-82, bibliogr. 9 poz. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • historia XIX wieku


  242/337

  Tytuł oryginału: Status chorego operowanego w prawodawstwie medycznym i literaturze I połowy XIX stulecia na ziemiach polskich
  Autorzy: Urbanek Bożena
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 2 - Warszawa, 2002 s.82-86, bibliogr. 35 poz. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • prawo

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • historia XIX wieku


  243/337

  Tytuł oryginału: Sacrum i profanum : zabiegi chirurgiczne w świetle wierzeń religijnych u starożytnych
  Autorzy: Gryglewski Ryszard W.
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 2 - Warszawa, 2002 s.86-88, bibliogr. 10 poz. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • historia starożytności


  244/337

  Tytuł oryginału: Historia chirurgii regionu gdańskiego w latach 1945-1991
  Autorzy: Zieliński Jacek, Kopacz Andrzej, Kruszewski Wiesław Janusz, Świerblewski Maciej, Skokowski Jarosław
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 2 - Warszawa, 2002 s.88-98, il., bibliogr. 33 poz. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • historia XX wieku


  245/337

  Tytuł oryginału: Historia Oddziału Gdańskiego Towarzystwa Chirurgów Polskich w latach 1951-1991
  Autorzy: Kopacz Andrzej, Zieliński Jacek, Świerblewski Maciej, Skokowski Jarosław
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 2 - Warszawa, 2002 s.98-102, il., bibliogr. 13 poz. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • historia XX wieku

  Temat korporatywny:
 • Towarzystwo Chirurgów Polskich


  246/337

  Tytuł oryginału: Działalność oddziałów chiruricznych regionu gdańskiego w latach 1945-1991
  Autorzy: Zieliński Jacek, Kopacz Andrzej, Świerblewski Maciej, Skokowski Jarosław
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 2 - Warszawa, 2002 s.102-110, il., bibliogr. 19 poz. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia XX wieku


  247/337

  Tytuł oryginału: Działalność II Kliniki Chirurgicznej w Gdańsku w latach 1948-1970
  Autorzy: Kopacz Andrzej, Zieliński Jacek, Kruszewski Wiesław J., Skokowski Jarosław
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 2 - Warszawa, 2002 s.110-114, il., bibliogr. 15 poz. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia XX wieku


  248/337

  Tytuł oryginału: Dzieje Kliniki Chirugii Onkologicznej w Gdańsku w okresie 1970-2001
  Autorzy: Kopacz Andrzej, Zieliński Jacek, Świerblewski Maciej, Jastrzębski Tomasz, Kruszewski Wiesław Janusz, Skokowski Jarosław
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 2 - Warszawa, 2002 s.114-119, il., bibliogr. 8 poz. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia XX wieku


  249/337

  Tytuł oryginału: Szczecińska szkoła leczenia rozszczepów twarzy
  Autorzy: Gawrych Elżbieta, Murawski Eugeniusz, Pacanowski Jacek
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 2 - Warszawa, 2002 s.119-123, il., bibliogr. 22 poz. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • historia XX wieku


  250/337

  Tytuł oryginału: Krótki zarys historii Sekcji Urazowej Polskiego Towarzystwa Chirurgii Dziecięcej w XXX-lecie powstania i działalności.
  Autorzy: Sobocki Stanisław
  Źródło: Acta Med. Premisl. 2002: 23 s.53-58, il.
  Sygnatura GBL: 707,810

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku


  251/337

  Tytuł oryginału: Dzieje apteki "Pod Orłem" w Kcyni.
  Autorzy: Drygas Aleksander
  Źródło: Acta Med. Premisl. 2002: 23 s.59-71, il., bibliogr. 30 poz.
  Sygnatura GBL: 707,810

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XVIII wieku
 • historia XIX wieku
 • historia XX wieku


  252/337

  Tytuł oryginału: Pwojenne dzieje apteki "Pod Orłem" w Kcyni.
  Autorzy: Drygas Aleksander
  Źródło: Acta Med. Premisl. 2002: 23 s.73-80, bibliogr. 11 poz.
  Sygnatura GBL: 707,810

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku


  253/337

  Tytuł oryginału: Polski Czerwony Krzyż Oddział w Jarosławiu w latach 1939-1945.
  Autorzy: Mielnik Andrzej Kazimierz
  Źródło: Acta Med. Premisl. 2002: 23 s.105-113
  Sygnatura GBL: 707,810

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku
 • historia okresu wojny 1939-1945

  Temat korporatywny:
 • Polski Czerwony Krzyż
 • Wojna 1939-1945


  254/337

  Tytuł oryginału: O trwałości myśli naukowej - na przykładzie twórczości Tadeusza Bilikiewicza.
  Tytuł angielski: Works of T. Bilikiewicz as an example of influential scientific ideas.
  Autorzy: Gromska Jadwiga
  Źródło: Psychiatr. Pol. 2002: 36 (6) supl.: X Gdańskie Dni Lecznictwa Psychiatrycznego s.21-28, il. - 10 Gdańskie Dni Lecznictwa Psychiatrycznego Gdańsk 06. 2002
  Sygnatura GBL: 305,130

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Temat osobowy:
 • Bilikiewicz
 • Tadeusz 1901-


  255/337

  Tytuł oryginału: Kierunki i metody badań ewaluacyjnych psychiatrii środowiskowej na świecie w latach 1993-2000.
  Tytuł angielski: The directions and methods of community psychiatry throughout the world, 1993-2000.
  Autorzy: Boguszewska Ludmiła, Słupczyńska-Kossobudzka Elżbieta
  Źródło: Post. Psychiatr. Neurol. 2002: 11 (3) s.187-196, tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,527

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Streszczenie polskie: Zanalizowano 321 artykułów - raportów z badań. Najwięcej publikacji ukazało się w latach 1996-1998. Większość badań poświęcono efektom interwencji, a tylko nieliczne badaniom procesu. Najczęściej sprawdzano wpływ interwencji na pcjentów, sporadycznie na personel, system służb, czy populacje. W ciągu pierwszych 3 lat częściej, niż w późniejszym okresie, oddziaływano poprzez zespoły leczenia środowiskowego, programy środowiskowego wsparcia, leczenia dziennego i interwencji kryzysowych. W ciągu następnych 5 lat częściej oddziaływano na system służb i usługi w podstawowej opiece zdrowotnej. Najczęściej stosowano miary zdrowotne i psychospołeczne. Stosunkowo większa liczba badań spełniała wymogi poprawności metodologicznej.

  Streszczenie angielskie: Three hundred and twenty one research reports were analysed. The largest number of reports was published in 1996-1998. Most of them focused on the effects of intervention and only a few focused on process studies. Most of the research investigated the effects of intervention on patiets, very rarely on the staff, health care system or the general public. Compared with later years, within the first three years covered by this review intervention was usually applied by community treatment task forces, community support programs, day-care and crisis interventions. Within the next five years interventions. Within the next five years intervention was usually targeted at the managed health care system. The majority of the reviewed studies were methodologically correct.


  256/337

  Tytuł oryginału: Historia Oddziałów i Klinik Chirurgicznych Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie.
  Autorzy: Gawdziński M., Andziak P[iotr]
  Źródło: Probl. Lek. 2002: 41 (4) s.230-242, il., bibliogr. 5 poz.
  Sygnatura GBL: 303,195

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  257/337

  Tytuł oryginału: Nauczanie etyki lekarskiej do r. 1939 w Warszawie.
  Tytuł angielski: The teaching of medical ethics in Warsaw up to 1939.
  Autorzy: Ostrowska Teresa
  Źródło: Med. Dydakt. Wychow. 2002: 34 (3/4) s.27-34
  Sygnatura GBL: 305,373

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku
 • historia XIX wieku


  258/337

  Tytuł oryginału: Wkład warszawskich lekarzy do rozwoju otolaryngologii w okresie przed założeniem pierwszych specjalistycznych oddziałów szpitalnych.
  Tytuł angielski: The contribution of Warsaw physicians to the development of oto - rhino - laryngology before the grounding of first specialistic hospital wards.
  Autorzy: Kierzek Andrzej
  Źródło: Med. Dydakt. Wychow. 2002: 34 (3/4) s.106-109, il.
  Sygnatura GBL: 305,373

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku


  259/337

  Tytuł oryginału: Wyrośla kostne przewodów słuchowych zewnętrznych. Próby ich leczenia w XIX stuleciu.
  Tytuł angielski: Osteoexostoses of external auditory ducts. Attempts of their management in 19th century.
  Autorzy: Kierzek Andrzej
  Źródło: Med. Dydakt. Wychow. 2002: 34 (3/4) s.119-121
  Sygnatura GBL: 305,373

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku


  260/337

  Tytuł oryginału: 50 lat Głównego Ośrodka Badań Lotniczo-Lekarskich w służbie lotnictwa.
  Tytuł angielski: Fifty years of the aviation-medical research center in the service of the Polish airforces.
  Autorzy: Marek Janusz
  Źródło: Pol. Prz. Med. Lot. 2002: 8 (4) s.439-443
  Sygnatura GBL: 304,985

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna


  261/337

  Tytuł oryginału: Okulistyka polska na przełomie tysiącleci
  Autorzy: Kęcik Tadeusz
  Źródło: W: Okulistyka polska początku XXI wieku - Warszawa, 2002 s.8-12, il., bibliogr. 10 poz. - 40 Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Okulistycznego Warszawa 10-13.10. 2001
  Sygnatura GBL: 802,257

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • historia XIX wieku
 • historia XX wieku


  262/337

  Tytuł oryginału: Odwarstwienie siatkówki wczoraj i dziś
  Autorzy: Pecold Krystyna
  Źródło: W: Okulistyka polska początku XXI wieku - Warszawa, 2002 s.26-28, il., bibliogr. 15 poz. - 40 Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Okulistycznego Warszawa 10-13.10. 2001
  Sygnatura GBL: 802,257

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • historia XIX wieku
 • historia XX wieku


  263/337

  Tytuł oryginału: Historia endoskopii - przegląd piśmiennictwa.
  Autorzy: Koszowski Rafał
  Źródło: Blok Oper. 2002: 5 (1) s.3-7, bibliogr. 35 poz.
  Sygnatura GBL: 313,507

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca techniczna

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna


  264/337

  Tytuł oryginału: Rozwój pielęgniarstwa operacyjnego w Polsce. Rola i zadania pielęgniarki operacyjnej.
  Autorzy: Ciuruś Maria
  Źródło: Blok Oper. 2002: 5 (1) s.36-39
  Sygnatura GBL: 313,507

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna


  265/337

  Tytuł oryginału: Sala operacyjna: wczoraj, dziś i jutro...
  Autorzy: Permoda Agnieszka, Permoda Zenon
  Źródło: Blok Oper. 2002: 5 (2) s.51-57, il.
  Sygnatura GBL: 313,507

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia starożytności
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku


  266/337

  Tytuł oryginału: Co znaczy pojęcie "dawno"? Przyczynek do postrzegania przeszłości - w tym lecznictwa i lekoznawstwa.
  Autorzy: Drygas Aleksander
  Źródło: Acta Med. Premisl. 2002: 24 s.7-18, il.
  Sygnatura GBL: 707,810

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna


  267/337

  Tytuł oryginału: Zarys dziejów chemiczno-farmaceutycznej szwajcarskiej firmy CIBA - także w Polsce od 1899 r.
  Autorzy: Drygas Aleksander
  Źródło: Acta Med. Premisl. 2002: 24 s.19-43, il.
  Sygnatura GBL: 707,810

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XIX wieku
 • historia XX wieku


  268/337

  Tytuł oryginału: Końcowy efekt negocjacji polsko-szwajcarskich w sprawie rozliczeń i odszkodowań po nacjonalizacji szwajcarskiego majątku w Polsce 1949 r.
  Autorzy: Drygas Aleksander
  Źródło: Acta Med. Premisl. 2002: 24 s.45-54
  Sygnatura GBL: 707,810

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ekonomika
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku


  269/337

  Tytuł oryginału: Krótki zarys dziejów dwóch firm farmaceutycznych, które później połączyły się z CIBA AG do powstania aktualnej "Novartis".
  Autorzy: Drygas Aleksander
  Źródło: Acta Med. Premisl. 2002: 24 s.55-67, il.
  Sygnatura GBL: 707,810

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XVIII wieku
 • historia XIX wieku
 • historia XX wieku


  270/337

  Tytuł oryginału: Początki chirurgii w dawnym Rzeszowie.
  Autorzy: Portas Lesław
  Źródło: Acta Med. Premisl. 2002: 24 s.99-114, il., tab.
  Sygnatura GBL: 707,810

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia XV wieku
 • historia XVI wieku
 • historia XVII wieku
 • historia XVIII wieku


  271/337

  Tytuł oryginału: Leczenie i zwalczanie zachorowań na poliomyelitis w okresie epidemii w latach 50. i później w XX wieku na terenie Warszawy.
  Tytuł angielski: Treatment and control of poliomyelitis during epidemic in 50-s and later in XX century in Warsaw.
  Autorzy: Czachorowska Monika
  Źródło: Prz. Epidemiol. 2002: 56 (4) s.541-546, sum. - Konferencja naukowa nt. eradykacji polio w Regionie Europejskim WHO Warszawa 08.10. 2002
  Sygnatura GBL: 301,250

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • choroby zakaźne
 • pediatria
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca historyczna
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Na podstawie własnych wspomnień przedstawiono działania profilaktyczno-lecznicze w okresie epidemii polio z lat 50. XX wieku.

  Streszczenie angielskie: The author recalls the poliomyelitis medical management system in Warsaw, especially during the outbreak in 1950s'. Names of medical professionals who served in the field have been commemorated. Medical course of the disease and contemporary treatment methods has been described. Attention has been drawn to the problem of vaccine associated paralytic poliomyelitis (VAPP) following the oral polio vaccine and cases of VAPP observed in the Department of Neurology and Neuroinfections have been described.


  272/337

  Tytuł oryginału: Powstanie i rozwój instytucji doraźnej pomocy lekarskiej w Polsce w latach 1891-1959 : praca doktorska
  Autorzy: Olbromski Andrzej, Brzeziński Tadeusz (promot.).; Pomorska Akademia Medyczna Katedra Humanistycznych Nauk Lekarskich, Zakład Historii Medycyny i Etyki Lekarskiej w Szczecinie
  Źródło: 2002, 173 k. : il., tab., bibliogr. k. 145-150, maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20453

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XIX wieku
 • historia XX wieku
 • historia okresu wojny 1939-1945


  273/337

  Tytuł oryginału: Biological rhythms and behavior - then and now.
  Autorzy: Appenzeller Otto, Corn‚lissen Germaine, Halberg Franz, Wallace James, Costa Maria A.
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (9) s.SR27-SR30, il., bibliogr. 6 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca historyczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • historia starożytności

  Streszczenie angielskie: Background: Living matter has its own 'biological time': a set of rhythmic oscillations, paced by genes whose expression varies over regular cycles. The resulting chronomes, or time structures, are usually studied in living matter. A human chronome is preserved long after death in the structure of tooth enamel. This fossil record can be compared with contemporary enamel thus providing insight into an ancient biological rhythm, and consequently into behavior in pre-historic civilizations. Material/Methods: Eight adult 3rd molar teeth from human burials in Atacama oases of Northern Chile, dating from AD 400 to 900 and belonging to the pre-Hispanic San Pedro culture, were compared to 20 discarded contemporaneous teth from Albuquerque, N. M. USA. Two adjacent, 100 ćm thick ground sections from each tooth were examined using a stereoscopic dissecting microscope and polarized light. The intervals between consecutive brown striae of Retzius (TBS) and the width of the enamel were measured. We recorded the the number of TBS and the number of Wilson's bands and calculated a ratio of enamel with/number of TBS for each section. We used ANOVA for statistical analysis and cosinor methodology for chronomics, time structure (chronome) mapping. Results: The 'biological week' in the chronome (time structure) of ancient enamel, gauged by TBS, varied according to a multiseptan (multiple of seven) component faster than did the multiseptan of contemporaneous teeth (1/2.7 versus 1/4.6 biological weeks). Conclusions: Until now no human chronome has been isolated from fossilized structures. Our discovery indicates that behavior of ancient populations, such as rest and work spans, can be deduced to some extent after millennia.


  274/337

  Tytuł oryginału: Historia najważniejszych zatruć spowodowanych mikotoksynami.
  Tytuł angielski: History of the most important cases of fungal toxin poisoning.
  Autorzy: Bednarski Zenobiusz, Bednarska Hanna, Bednarska-Żytko Iwona
  Źródło: Rocz. Med. 2002: 10 vol. 1 s.139-144, bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,391

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Streszczenie angielskie: The authors described the following mycotoxicoses: fungi monitioned in Leviticus in the Bible (chapter 14), molds - used by the Spartan against the Athens during the war in 430 B.C., ergotism, stachybotrycosis, alimentary toxic aleukia (ATA), aflatoxicosis, fatal kidney disease caused by fungi cold molds in Denmark and the Polish search of this brabch - ochratoxin A.


  275/337

  Tytuł oryginału: Ważniejsze zdarzenia z historii szczepień przeciwko chorobom zakaźnym.
  Autorzy: Rudkowski Zbigniew
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (7/8) s.480-486, bibliogr. 11 poz.
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • historia XVIII wieku
 • historia XIX wieku
 • historia XX wieku


  276/337

  Tytuł oryginału: Ludwik Adolf (1821-1890) i Franciszek Ludwik (1856-1914) Neugebauerowie : życie oraz działalność naukowa i lekarska : praca doktorska
  Autorzy: Pawłowski Jan, Brzeziński Tadeusz (promot.).; [Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie]
  Źródło: 2002, 142 k. : il., tab., bibliogr. k. 104-142, streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20661

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca biograficzna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • historia XIX wieku

  Temat osobowy:
 • Neugebauer Ludwik Adolf 1821-1890Neugebauer
 • Franciszek Ludwik1856-1914


  277/337

  Tytuł oryginału: Historia radiologii w Grudziądzu od 1895 roku do czasów współczesnych : praca doktorska
  Autorzy: Grosz Barbara, Boroń Zdzisław (promot.), Lasek Władysław (promot.).; Akademia Medyczna im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
  Źródło: 2002, [1], 201 k. : il., bibliogr. k. 198-201, maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20742

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XIX wieku
 • historia XX wieku


  278/337

  Tytuł oryginału: Jan Mikulicz-Radecki w 150 rocznicę urodzin.
  Tytuł angielski: Jan Mikulicz-Radecki: 150th birthday anniversary.
  Autorzy: Kozuschek Waldemar
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (12) s.1052-1057, il.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • historia nowożytna
 • historia XIX wieku
 • historia XX wieku

  Temat osobowy:
 • Mikulicz-Radecki
 • Jan 1850-1905


  279/337

  Tytuł oryginału: Pochyleni nad człowiekiem. Szpital Kolejowy w Pruszkowie 1959-1999.
  Autorzy: Turos Maria J.
  Źródło: Pamięt. Tow. Lek. Warsz. 2002: 138 (6) s.8-66, il. - Zawiera bibliografię Szpitala Kolejowego w Pruszkowie
  Sygnatura GBL: 301,361

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku


  280/337

  Tytuł oryginału: Zapomniany dokument. Zagadkowe okoliczności założenia Szpitala Dzieciątka Jezus w Warszawie.
  Autorzy: Podgórska-Klawe Zofia
  Źródło: Pamięt. Tow. Lek. Warsz. 2002: 138 (6) s.67-92
  Sygnatura GBL: 301,361

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XVIII wieku
 • historia XIX wieku


  281/337

  Tytuł oryginału: Zagadka OB wczoraj, dziś, jutro.
  Autorzy: Uniśkiewicz Bogusław
  Źródło: Pamięt. Tow. Lek. Warsz. 2002: 138 (6) s.93-112
  Sygnatura GBL: 301,361

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XIX wieku
 • historia XX wieku


  282/337

  Tytuł oryginału: Pracownie patologiczne i działalność prosektoriów w szpitalach warszawskich XIX w.
  Autorzy: Jaraczewska Izabela
  Źródło: Pamięt. Tow. Lek. Warsz. 2002: 138 (6) s.113-124
  Sygnatura GBL: 301,361

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XIX wieku


  283/337

  Tytuł oryginału: Lekarze "szkoły laryngologicznej" Alfreda M. Sokołowskiego.
  Autorzy: Kierzek Andrzej
  Źródło: Pamięt. Tow. Lek. Warsz. 2002: 138 (6) s.125-145, il.
  Sygnatura GBL: 301,361

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • historia nowożytna
 • historia XIX wieku
 • historia XX wieku

  Temat osobowy:
 • Sokołowski
 • Alfred 1849-1924


  284/337

  Tytuł oryginału: Darczyńcy Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego.
  Autorzy: Hornowski Józef
  Źródło: Pamięt. Tow. Lek. Warsz. 2002: 138 (6) s.159-161
  Sygnatura GBL: 301,361

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Temat korporatywny:
 • Towarzystwo Lekarskie Warszawskie


  285/337

  Tytuł oryginału: Członkowie TLW w 1951 r.
  Autorzy: Hornowski Józef
  Źródło: Pamięt. Tow. Lek. Warsz. 2002: 138 (6) s.180-186
  Sygnatura GBL: 301,361

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Temat korporatywny:
 • Towarzystwo Lekarskie Warszawskie


  286/337

  Tytuł oryginału: Kronika: W 135. rocznicę powstania Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego; Towarzystwo Lekarskie Krakowskie - historia i teraźniejszość. W 135. rocznicę założenia; 100-lecie Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie.
  Autorzy: Rybakowa Maria, Gajda Zdzisław, Czepko Marian, Liszewska-Pfejfer Danuta
  Źródło: Pamięt. Tow. Lek. Warsz. 2002: 138 (6) s.198-236, 6 s. tabl. : il.
  Sygnatura GBL: 301,361

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • kronika

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XIX wieku
 • historia XX wieku

  Temat korporatywny:
 • Towarzystwo Lekarskie Warszawskie
 • Towarzystwo Lekarskie Krakowskie


  287/337

  Tytuł oryginału: Ujazdowska Podchorążówka.
  Autorzy: Morawski Tomasz
  Źródło: Pamięt. Tow. Lek. Warsz. 2002: 138 (6) s.237-241, 3 s. tabl., il., bibliogr. 9 poz.
  Sygnatura GBL: 301,361

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku


  288/337

  Tytuł oryginału: Listy do przyjaciela. Psychiatria polska początku XX wieku w listach Jana Mazurkiewicza do Witolda Chodźki.
  Tytuł angielski: Letters to a friend. Polish psychiatry of the early XXth century in the letters from Jan Mazurkiewicz to Witold Chodźko.
  Autorzy: Nasierowski Tadeusz
  Źródło: Post. Psychiatr. Neurol. 2002: 11 (4) s.391-405, il., sum.
  Sygnatura GBL: 305,527

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Temat osobowy:
 • Mazurkiewicz JanChodźko
 • Witold

  Streszczenie polskie: W artykule przedstawiono listy Jana Mazurkiewicza do Witolda Chodźki z lat 1904-1946. Są one świadectwem ich przyjaźni, która pozostawiła głęboki ślad również na ich działalności zawodowej, mającej olbrzymie znaczenie dla rozwoju psychiatrii polskiej w pierwszej połowie XX wieku.

  Streszczenie angielskie: The paper presents letters sent by Jan Mazurkiewicz to Witold Chodźki in the years 1904-1946. They are a testimatony of their friendship, which had a profound effect also on their professional activity. Their work was of outstanding importance for the development of Polish psychiatry in the first half of XXth century.


  289/337

  Tytuł oryginału: Zawodowa i społeczna działalność lekarzy na Śląsku Cieszyńskim w okresie II Rzeczypospolitej.
  Tytuł angielski: Occupational and social activity of physicians in the Cieszyn Silesia in the Second Polish Republic.
  Autorzy: Sadowska Jolanta
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 (3) s.401-404, bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,109

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Streszczenie polskie: Przedmiotem badań autorki jest środowisko lekarzy mieszkających na Śląsku Cieszyńskim w okresie II Rzeczypospolitej Początkowo lekarze niemieccy zarządzali większością placówek leczniczych. Przełom w przywracaniu polskości, przede wszystkim w sektorze lecznictwa publicznego i ubezpieczeniowego, nastąpił na początku lat trzydziestych wraz z powierzeniem polskim lekarzom odpowiedzialnych stanowisk administracyjnych. Lecznictwo prywatne zostało wówczas zdominowane przez lekarzy niemieckich. Zróżnicowane narodowościowo środowisko lekarskie, pomio animozji na tle politycznym, nigdy nie negowało osiągnięć naukowych i zawodowych, rzetelnej, zdyscyplinowanej pracy dla dobra chorego. Bez względu na pochodzenie, zgodnie współdziałano w akcjach profilaktycznych, pracy klinicznej, naukowej, działalności publicystycznej oraz na posiedzeniach towarzystw lekarskich i w innych organizacjach społecznych. Lekarze ze Śląska Cieszyńskiego, choć w mniejszym stopniu niż lekarze z Górnego Śląska, angażowali się w życie polityczne regionu, poprzez aktywną działalność społeczno-zawodową stawali się krzewicielami postępu w naukach medycznych, współtwórcami polskiego systemu lecznictwa.

  Streszczenie angielskie: The subject of the authors' study is the milieu of doctors living in the Cieszyn Silesia in the period of the Second POlish Republic. In the first years of the Second Polish Repbulic, a majority of health care units was managed by German physicians. The turning point in restoring the Polish character, primarily in the sector of public health and insurance, was the beginning of the 30s, together with entrusting responsible administrative positions to Polish doctors. At that time, private medical services became dominated by the Germans. Despite political animosities, the nationally varied medical milieu never negated the scientific and occupational achievements of the doctors - their genuine, disciplined work for the good of patients. Regardless of their origin, physicians cooperated in prophylactic actions, clinical and scientific work, journalistic activiites, and meetings of medical associations, as well as other social organisations. Physicians from the Cieszyn Silesia, although to a lesser extent than those from the Upper Silesia, were engaged in the political life of the region, and by their social and professional acitivty, they became propagators of progress in medical sciences and the co-creators of the polish health care system.


  290/337

  Tytuł oryginału: Działalność Naczelnego Nadzwyczajnego Komisariatu do walki z epidemiami (1944-1947).
  Tytuł angielski: Acitivity of the Chief Emergency Commissariat for Epidemics Control (1944-1947).
  Autorzy: Więckowska Elżbieta
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 (3) s.405-410, bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,109

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Streszczenie polskie: Wygaszanie ognisk chorób zakaźnych, niedopuszczanie do wybuchu epidemii oraz budowanie państwowego sanitariatu stanowiły najważniejsze zadania, powołanego przez Krajową Radę Narodową, Naczelnego Nadzwyczajnego Komisariatu do walki z epidemiami (NNK). Przyczynił się on do odbudowy służby zdrowia w Polsce po II wojnie światowej. Od końca listopada 1944 r. do końca czerwca 1945 r. NNK był samodzielną instytucją sanitarną, powołaną w celu zabezpieczenia epidemiologicznego terenów wyzwalanych, na których nie zorganizowano jeszcze administracji państwowej i sanitariatu. Nadano mu specjalne uprawnienia i podporządkowano bezpośrednio Radzie Ministrów. W połowie 1945 r. włączono go, jako odrębny urząd o pewnej autonomii, do Ministerstwa Zdrowia. Stał się on niejako trzonem organizującego się ministerstwa, umożliwiając mu stosunkowo szybki rozwój. W tym kształcie organizacyjnym pracował do końca 1947 r. Od 1948 r. funkcjonował jako departament sanitarno-epidemiologiczny. Zasada decentralizacji, obowiązująca w pierwszej fazie działania NNK, pozwalała na skuteczne tłumienie ognisk epidemii. Po wojnie podstawowym zadaniem powstającej publicznej służby zdrowia było zorganizowanie państwowego sanitariatu i zapewnienie społeczeństwu opieki zdrowotnej. NNK zaangażowano do realizacji tych zadań.

  Streszczenie angielskie: Eradication of the foci of communicale diseases, prevention of epidemics and construction of national sanitary institutions were the most important tasks of the Chief Emergency Commissariat (CEC), created by the National Council. THe CEC also contributed to the reconstruction of health care system in POland after World War II. From the end of November 1944 to the end of June 1945, the CEC was an independent sanitary isntitution established to protect from epidemics the liberated territories where the state adminsitration and sanitary institutions had not yet been organised. The CEC was granted special rights and subordinated directly tot eh Council of Ministers. In the middle of 1945, it was incorporated into the Ministry of Health preserving, however, a certain autonomy. It became the core of the newly organised ministry and enabled its relatively quick development. It worked in this organisational form to the end of 1947. From 1948, it functioned as a sanitary and epidemiological department. The decentralisation principle, followed in the first phase of the CEC work, allowed successful eradication of epidemic foci. After the war, the basic tasks of the rising public health care system were the organisation of national sanitary institutions and provision health care to society. The CEC became involved in the implementation of these tasks.


  291/337

  Tytuł oryginału: Zwalczanie chorób zakaźnych w Polsce w dwudziestoleciu międzywojennym.
  Tytuł angielski: Eradication of communicable diseases in Poland between the World Wars.
  Autorzy: Sztuka-Polińska Urszula
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 (3) s.411-416, bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,109

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Streszczenie polskie: Spośród krajów europejskich, w wyniku I wojny światowej najbardziej ucierpiała Polska. Bytowi biologicznemu narodu zagrażały głód i choroby zakaźne, które przybrały rozmiar epidemii. W trudnych, wymagajacych szybkiego działania, warunkach władze państwowe tworzyły publiczną służbę zdrowia i administrację sanitarną, której zadaniem była walka z epidemiami i chorobami zakaźnymi. Umiejętna organizacja opieki zdrowotnej pozwalała na rejestracje ostrych przypadków chorób zakaźnych. Po zakończeniu dochodzenia epidemiologicznego i rozpoznaniu choroby, zarządzano odosobnienie chorych. Zorganizowano graniczny kordon sanitarny. Powracające do kraju osoby chore zakaźnie poddawano kwarantannom. Skutecznie funkcjonował system dezynfekcji i dezynsekcji. Szczepienia ochronne stanowiły istotną broń w walce z chorobami zakaźnymi. Wprowadzono ustawowy obowiązek szczepień przeciwko ospie prawdziwej i przeciwko błonicy. Mieszkańców terenów endemicznych szczepiono przeciwko cholerze, durowi plamistemu, durowi brzusznemu, płonicy, czerwonce. Podjęte w dwudziestoleciu miedzywojennym działania przeciwepidemiczne doprowadziły do zwalczenia epidemii i osiągnięcia względnie stabilnej sytuacji epidemicznej w Polsce.

  Streszczenie angielskie: Poland was the European country which experienced the greatest losses as a result of World War I. Biological existence of the Polish nation was threatened by hunger and contagious diseases which assumed an epidemic character. In difficult conditions, requiring quick reaction, national authorities created a public health care system and a sanitary administration with the purpose of epidemics' and communicable diseases' control. Skilful organisation of health care enabled registration of the cases of contagious diseases. After an epidemiological examination and diagnosis, segregation of the infected was ordered. A frontier sanitary cordon was organised. People with contagious disease returning to Poland were subject to quarantines. An effective system of disinfection and insects control functioned in the country. Preventive vaccination was a significant weapon in the control of contagious dieseases. A legal vaccination obligation against black smallpox and diphtheria was introduced. People living in endemic areas were vaccinated against typhus, typhoid fever, cholera, scarlet fever, and dysentery. Antiepidemic actions, undertaken in the 20-year period between the wars, led to the control of epidemic and a stable epidemiological situation in Poland.


  292/337

  Tytuł oryginału: Pszczyńskie środowisko lekarskie XIX wieku jako przykład niejednolitej narodowościowo grupy zawodowej - trudności klasyfikacji narodowościowej na Górnym Śląsku.
  Tytuł angielski: Physicians society in Pszczyna in nineteenth century as an exemplification of an ethnically diversified professional group - presentation of difficulties with ethnic classification in Upper Silesia.
  Autorzy: Leśniewski Marcin
  Źródło: Ann. Acad. Med. Siles. 2002: 52/53 s.99-102, sum.
  Sygnatura GBL: 313,709

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XIX wieku


  293/337

  Tytuł oryginału: Lekarstwo przeciwbólowe Filona z Tarsu.
  Tytuł angielski: Filo of Tarsus and his analgesic drug.
  Autorzy: Tadajczyk Konrad Tomasz
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (24) s.1131-1135
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • historia starożytności

  Streszczenie angielskie: Filo, an unknown physican from Tarsus, wrote a receipt for preparing his analgesic medicine as an elegy of 26 verses. This drug contains 8 different ingredients, of which the most important is opium. Filon's elegy seems a Hellenistic poem, as it is written in an obscure language and includes many puns, enigmatic puzzles and mythological references.


  294/337

  Tytuł oryginału: Uniwersytecka kariera Marcina z Urzędowa.
  Tytuł angielski: The university career of Marcin from Urzędów.
  Autorzy: Bela Zbigniew
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (24) s.1135-1146, sum.
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • historia nowożytna
 • historia XVI wieku

  Temat korporatywny:
 • Uniwersytet Jagielloński

  Streszczenie angielskie: Marcin of Urzędów (1502-1573) is an author of Polish Herbal which was published in 1595 in Cracow. In opinion of Polish historians of science this herbal is an outstanding work of its type in the 16th century Poland. One of reasons of such the opinion is that Marcin - opposed to the rest of the authors - had got university education. This Marcin's education has not been described thoroughly enough so far. Presentation of Marcin's university career is also an occasion to describe the way of functioning of Cracow University in the first half of the 16th century.


  295/337

  Tytuł oryginału: Elementy teurgiczne w nazewnictwie roślin leczniczych.
  Tytuł angielski: Teurgical elements in the names of medicinal plants.
  Autorzy: Trzos Piotr, Ekiert Leszek J.
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (24) s.1146-1150, il., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • historia starożytności
 • historia średniowiecza

  Streszczenie angielskie: Miraculous power has been ascribed to the plants from oldest days. Therefore the names of gods and heros were attributed to the plants. The same habit was cultivated in Christianity, but the names of christian saints were asribed to the plants instead of the gods and heros. The names of some medicinal plants were often devoted to a saint patron because of the day when the plant should be picked up.


  296/337

  Tytuł oryginału: Lecznictwo ludowe w badaniach etnograficznych.
  Tytuł angielski: Folk therapeutics in ethnographic research.
  Autorzy: Arabas Iwona
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (24) s.1151-1163, il., sum.
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • historia nowożytna
 • historia XVIII wieku
 • historia XIX wieku

  Streszczenie angielskie: The folk and manor culture in Poland have common roots. They were interfered by each other and the medicine knowledge was developed by both of them. Therefore it is difficult to distinguish which part of it was by peasants or by nobles. Our notion about folk culture and folk therapeutics is originated from the XIX century studies. They were provided mainly by Oscar Kolberg and others who published their works in such periodicals like "Wisła" and "Lud" were information was presented adequately to the national expectations and the imagination of national culture. The problem is that our attempts to find answer to the question of the folk medicine origin is influenced first of all by their works.


  297/337

  Tytuł oryginału: Apteka "Pod Złotym Jeleniem" we Wrocławiu.
  Tytuł angielski: "Golden Deer Pharmacy" in Wrocław.
  Autorzy: Musiał Magdalena, Musiał Witold
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (24) s.1164-1167, il., sum.
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • historia nowożytna
 • historia XV wieku
 • historia XVII wieku
 • historia XVIII wieku
 • historia XIX wieku
 • historia XX wieku

  Temat osobowy:
 • Duflos Adolf Ferdynand 1802-1889WernerHermannOlearius


 • Streszczenie angielskie: The authors present one of the oldest pharmacies in Wrocław which was founded in the XV century. In the article the profiles of three pharmacists-owners and workers of "Golden Deer Pharmacy" - engaged in scientific area of Wrocław in XIX century are shown. Besides these subjects one's can find the description of the architecture of the house where the pharmacy existed and metaphoric and therapeutic significance of a deer - the emblem of the pharmacy.


  298/337

  Tytuł oryginału: Przyczyny i uwarunkowania systemowych rozwiązań opieki zdrowotnej.
  Autorzy: Przybyła Arkadiusz
  Źródło: Antidotum 2002: 11 (9) s.54-71
  Sygnatura GBL: 306,358

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca przeglądowa


  299/337

  Tytuł oryginału: Apteki i aptekarstwo w województwach północno-wschodnich na tle innych dzielnic II Rzeczypospolitej.
  Tytuł angielski: Pharmacies and pharmacy in the north-west voivodships against the background of other regions of the 2nd Republic.
  Autorzy: Hanisz Katarzyna
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (24) s.1167-1172, sum.
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • prawo
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Streszczenie angielskie: In the period of the 2nd Republic, in Polish pharmacy, no uniform, specific regulations were successfully introduced to replace the former ones of Poland partitioned into three sectors. As a result, in the territory of the ex-Russian sector, covering the north-west voivodships, the Russian act of 1905 was still applied. Despite the gradual growth of the network of pharmacies in Poland in the inter-war period, medicines were the least available for the population in the group of the north-west voivodships, weakly developed economically. Unfavourable factors should be mentioned here: the number of pharmacies, the number of inhabitants per one pharmacy and the vastness of the territory covered by the services. Those voivodships also had the least favourable situation as far as the employment structure of pharmacists with university diplomas is concerned.


  300/337

  Tytuł oryginału: Uroczystość w Muzeum Pamięci "Apteka pod Orłem".
  Tytuł angielski: Ceremony in the Museum "Pharmacy under the Eagle".
  Autorzy: Rzepiela Agnieszka
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (24) s.1173-1175, il., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku
 • historia okresu wojny 1939-1945

  Temat osobowy:
 • Pankiewicz
 • Tadeusz

  Temat korporatywny:
 • Wojna 1939-1945

  Streszczenie angielskie: During the Nazi occupation of Poland in World War II, a Polish pharmacist Tadeusz Pankiewicz operated the pharmacy "Under the Eagle" in Cracow Ghetto until its liquidation in March 1943. He was the only non-Jewish Pole permitted to remain and work inside that ghetto. Risking his life, he and his workers in the Pharmacy helped Jews to survive and escape from the ghetto. A honorary title (and medal) was bestowed upon Mr. T. Pankiewicz by Yad Vashem in Jerusalem in 1983. In October this year, during the meeting organized in Cracow Museum "The Pharmacy under the Eagle", professor Szewach Weiss, the ambassador of Israel in Poland, presented the Museum with a copy of the medal. The Cracow Pharmacy Museum has also given some important exhibits to the "Pharmacy under the Eagle".


  301/337

  Tytuł oryginału: Zarys historii lecznictwa empirycznego.
  Autorzy: Ożarowski Aleksander
  Źródło: Wiad. Zielar. 2002: 44 (10) s.19-22
  Sygnatura GBL: 311,671

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia średniowiecza
 • historia nowożytna
 • historia XV wieku
 • historia XVI wieku
 • historia XVII wieku
 • historia XVIII wieku
 • historia XIX wieku
 • historia XX wieku


  302/337

  Tytuł oryginału: Uzdrowisko Lądek Zdrój - położenie, klimat i historia.
  Tytuł angielski: Lądek Zdrój health resort - location, climate and history.
  Autorzy: Kochański Maciej
  Źródło: Folia Med. Lodz. 2002: 29 z. 1/2: Leczenie uzdrowiskowe - Lądek Zdrój s.3-15, bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,451

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia średniowiecza
 • historia nowożytna
 • historia XV wieku
 • historia XVI wieku
 • historia XVII wieku
 • historia XVIII wieku
 • historia XIX wieku
 • historia XX wieku

  Streszczenie polskie: Uzdrowisko Lądek Zdrój położone jest w południowo-wschodniej części Ziemi Kłodzkiej, na wysokości 420-510 m n.p.m. w wąskiej dolinie otoczonej ze wszystkich stron górami oraz wzgórzami, pokrytymi intensywnie lasami. Położenie to chroni przed częstymi i silnymi wiatrami i gwałtownymi zmianami pogody, co korzystnie kształtuje warunki klimatyczne. Lądek Zdrój jest najstarszym uzdrowiskiem w Polsce, na podstawie pośrednich dowodów przyjmuje się istnienie uzdrowiska od około 1241 roku. Historia Lądka Zdroju od XIII do XX wieku, w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego, kształtowała się w sposób zbliżony do większości uzdrowisk Europy.

  Streszczenie angielskie: Lądek Zdrój health resort is situated in the south-eastern part of the Kłodzko Land, at an altitude of 420-510b meters above sea level, in a narrow Valley surrounded from all sides by mountains and hills, intensively covered in woods. This location protects against strong, frequent winds and rapid changes of weather, which favorably shapes the climatic conditions. Lądek Zdrój is the oldest health resort in Poland, its history goes back to about 1241 basing on indirect evidence. The history of Lądek Zdrój from 13th to 20th century, as far as health resort treatment is concerned, has developed in a way similar to most European resorts.


  303/337

  Tytuł oryginału: Nałęczowskie wody Małachowskich. W 185. rocznicę pierwszego rozbioru chemicznego nałęczowskich wód mineralnych.
  Autorzy: Sołdek Jerzy Michał
  Źródło: Głos Nałęczowa 2002 ([16]) s.16-21, il.
  Sygnatura GBL: 802,379

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XVIII wieku
 • historia XIX wieku


  304/337

  Tytuł oryginału: Ubi thermae, ibi salus.
  Autorzy: Kowalczyk Leon
  Źródło: Głos Nałęczowa 2002 ([16]) s.56-57, il.
  Sygnatura GBL: 802,379

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku


  305/337

  Tytuł oryginału: Dzieje alergologii polskiej. Wczesny okres powojenny (lata 1945-1966).
  Autorzy: Rudzki Edward
  Źródło: Alergia 2002 (2) s.26, il., bibliogr. 3 poz.
  Sygnatura GBL: 313,567

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia XX wieku


  306/337

  Tytuł oryginału: Angioplastyka wieńcowa - ćwierć wieku doświadczeń w leczeniu choroby wieńcowej.
  Tytuł angielski: Coronary angioplasty - quarter of the century long experience in the treatment of coronary artery disease.
  Autorzy: Hudzik Bartosz
  Źródło: Ann. Soc. Doctr. Stud. Acad. Med. Siles. 2002: 28 s.69-71, tab., bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 106,378

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • historia XX wieku


  307/337

  Tytuł oryginału: Męka i śmierć człowieka z Całunu. Całun Turyński w świetle badań medycznych.
  Tytuł angielski: Torment and death of the man from the Shroud. The Tunin Shroud in view of medical research.
  Autorzy: Łętek Michał
  Źródło: Ann. Soc. Doctr. Stud. Acad. Med. Siles. 2002: 28 s.95-103, bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 106,378

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna


  308/337

  Tytuł oryginału: Uwarunkowania historyczne leczenia wśród Indian Cuna.
  La argumentacion historica en la curacion entre lo Indios Cuna.
  Autorzy: Gomez Jorge Morales
  Źródło: Szt. Leczenia 2002: 8 (4) s.125-132, il., bibliogr. 5 poz. - 50 Międzynarodowy Kongres Amerykanistów - Sympozjum nt. medycyny tradycyjnej Ameryk Warszawa 10-14.07. 2000
  Sygnatura GBL: 306,477

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  309/337

  Tytuł oryginału: Rozwój lecznictwa szpitalnego w Ostrowie Wielkopolskim w drugiej połowie XX wieku : praca doktorska
  Autorzy: Sukiennicki Antoni, Kierzek Andrzej (promot.).; [Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu]
  Źródło: 2002, 466 k. : il., bibliogr. k. 288-299, streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20567

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XIX wieku
 • historia XX wieku


  310/337

  Tytuł oryginału: Historia Oddziału Gdańskiego Towarzystwa Chirurgów Polskich w latach 1951-1991.
  Tytuł angielski: The history of Gdańsk branch of the Association of Polish Surgeons in 1951-1991.
  Autorzy: Kopacz Andrzej, Zieliński Jacek, Świerblewski Maciej, Jastrzębski Tomasz, Skokowski Jarosław, Drucis Kamil
  Źródło: Ann. Acad. Med. Gedan. 2002: 32 s.337-344, il., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 702,634

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Temat korporatywny:
 • Towarzystwo Chirurgów Polskich


  311/337

  Tytuł oryginału: Dzieje Kliniki Chirurgii Onkologicznej Akademii Medycznej w Gdańsku w okresie 1970-2001.
  Tytuł angielski: The history of The Oncological Surgery Clinic of Medical University of Gdańsk between 1970-2001.
  Autorzy: Kopacz Andrzej, Zieliński Jacek, Świerblewski Maciej, Jastrzębski Tomasz, Kruszewski Wiesław Janusz, Skokowski Jarosław
  Źródło: Ann. Acad. Med. Gedan. 2002: 32 s.345-352, il., bibliogr. 5 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 702,634

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku


  312/337

  Tytuł oryginału: Działalność II Kliniki Chirurgicznej Akademii Medycznej w Gdańsku pod kierunkiem prof. Kazimierza Dębickiego w latach 1948-1970.
  Tytuł angielski: The activity of the Surgical Clinic of Medical University of Gdańsk led by prof. Kazimierz Dębicki in Gdańsk in 1948-1970.
  Autorzy: Kopacz Andrzej, Zieliński Jacek, Kruszewski Wiesław Janusz, Skokowski Jarosław, Jastrzębski Tomasz
  Źródło: Ann. Acad. Med. Gedan. 2002: 32 s.353-360, il., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 702,634

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku


  313/337

  Tytuł oryginału: Wokół powstania i likwidacji Zakładu Historii i Filozofii Medycyny w Akademii Lekarskiej w Gdańsku (1945-1949).
  Tytuł angielski: Foundation and liquidation of The Institute of History and Philosophy of Medicine at the Doctors Academy in Gdańsk (1945-1949).
  Autorzy: Machaliński Zbigniew
  Źródło: Ann. Acad. Med. Gedan. 2002: 32 s.361-366, sum.
  Sygnatura GBL: 702,634

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Temat korporatywny:
 • Akademia Medyczna w Gdańsku


  314/337

  Tytuł oryginału: Zakład Głuchoniemych we Lwowie (1830-1930).
  Tytuł angielski: The Institution for the Deaf and Dumb in Lvov (1830-1930).
  Autorzy: Trębicka-Postrzygacz Beata
  Źródło: Audiofonologia 2002: 21 s.203-221, bibliogr. [8] poz.
  Sygnatura GBL: 313,676

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • historia XIX wieku
 • historia XX wieku

  Temat korporatywny:
 • Lwów


  315/337

  Tytuł oryginału: Inspiracje antypozytywistyczne w europejskiej historiografii medycyny w XX stuleciu.
  Tytuł angielski: Anti-positivist inspiration in European medical historiography in the 20th century.
  Autorzy: Płonka-Syroka Bożena
  Źródło: Med. Nowoż. 2002: 9 (1/2) s.5-41, sum., Zsfg
  Sygnatura GBL: 306,463

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Streszczenie angielskie: The article presents the most important anti-positivist (the neo-romantic, socio-cultural and relativistic) currents in 20th century European medical historiography. The author discusses the genesis of the anti-positivist opposition in medical historiography, starting with a presentation of the main points of the positivist programme, and shows the reasons behind the earlier broad reception of this programme by medical historians from the medical profession. The author attributes the emergence of an anti-positivist opposition in this milieu mainly to the medical progress which occured in the first half of the 20th century and which induced some doctors, engaged in research into medical history, to reject the positivist model of teaching and replace it with another. This factor played a leading role in the formation of the socio-cultered and relativist currents. According to the author, the second important factor in the birth of this opposition is the 20th century progress in the methodology of historical research, which freed itself from the constraints of positivist scientism as the only acceptable method of interpreting facts. The author also discusses the socio-cultural and political conditions which led to the formation and spread of the neo-romantic movementic solely in Germany. The article presents the programme principles and the most important representatives of anti-positivist currents in European (mainly German)...


  316/337

  Tytuł oryginału: Michał Kazimierz Radziwiłł (1702-1762) - portret psychofizyczny.
  Tytuł angielski: Michał Kazimierz Radziwiłł (1702-1762) - a psychological portrayal.
  Autorzy: Zuba Krzysztof
  Źródło: Med. Nowoż. 2002: 9 (1/2) s.53-84, il., sum., Zsfg
  Sygnatura GBL: 306,463

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • historia nowożytna
 • historia XVIII wieku

  Temat osobowy:
 • Radziwiłł
 • Michał Kazimierz 1702-1762

  Streszczenie angielskie: This treatise, a psycho-physical portrayal of M. K. Radziwiłł "Rybeńko", is divided into three subject areas. The first describes his health, the second examines the dominant factors affecting his physical condition, and the third discusses his dominant personality and character traits. All the afflictions and illnesses which M. K. Radziwiłł suffered in his lifetime have been divided into incidental illnesses (e.g. infections of and conditions affecting the upper airways), and chronic diseases. Between 1720 and 1762, "Rybeńko" contracted 65 illnesses which may be diagnosed as infections of the airways. e.g. influenza and angina. He died as a result of complications from a cold contracted earlier. Radziwiłł was also tormented with chronic diseases, whose symptoms he described in a diary which survives to this day, and in correspondence which is kept at the Main Archives for Old Files. Radziwiłł was a man of average intellect, an egocentric and a snob, at the same time as which he was single-minded and magnanimous. Nevertheless, in fundamental issues he was capable of being resolute. He was fervently religious, generally cheerful, found of entertainment and keen on hunting. As a hetman, "Rybeńko" was a parody of a military leader, with no talent whatsoever. At the same time he was an honest and principle-minded figure to such a degree that he was an exception to the generally corrupt and morally abject elites of Poland in the 18th century.


  317/337

  Tytuł oryginału: Polscy lekarze na Śląsku Cieszyńskim na przełomie XIX i XX wieku (do 1920 r.).
  Tytuł angielski: Polish doctors in the Cieszyn part of Silesia on the threshold of the 19th and 20th centuries (until 1920).
  Autorzy: Brożek Krzysztof
  Źródło: Med. Nowoż. 2002: 9 (1/2) s.85-109, il., sum., Zsfg - Sesja pt. Środowisko lekarskie Śląska Cieszyńskiego XIX-XX wieku Warszawa 14.12. 2001
  Sygnatura GBL: 306,463

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XIX wieku
 • historia XX wieku

  Temat korporatywny:
 • Śląsk

  Streszczenie angielskie: The Polish medical profession in the Cieszyn part of Silesia (the powiats of Bielsko, Cieszyn. Frysztat and Frydek) began to rake shape in the second half of the 19th century. The doctors either carne from the local, peasant population, or were migrants, mainly from western Małopolska. Because of the influx of Germans and Czechs, in search of employment, to the ethnically Polish Cieszyn part of Silesia, the prportion of the Polish population in this area fell from 74.5 p.c. in 1880 to 68.5 p.c. in 1910. The local population became progressively German or Czech. Out of about 30 Polish doctors belonging to the Polish community, only a dozen or so were still active by 1920. The doctors not only satisfied the Polish community's medical needs, but also their cultural, educational, political, economic and sports needs. In 1919, the Polish medical profession provided a medical bulwark against the Czech aggression and took part in preparations for the plebiscite in the Cieszyn part of Silesia. Following the partition of this region in 1920, those Polish doctors living in the part annexed to Czechoslovakia moved to Poland. Three Polish doctors remained in Zaolzie, and they began to reestablish a Polish medical group for the 100.000-strong Polish ethnic minority in the Zaolzie part of Czechoslovakia.


  318/337

  Tytuł oryginału: Warunki zdrowotne, choroby i medycyna w średniowiecznym Wrocławiu.
  Tytuł angielski: Health conditions, diseases and medicine in medieval Wrocław.
  Autorzy: Gilewska-Dubis Janina
  Źródło: Med. Nowoż. 2002: 9 (1/2) s.111-145, sum., Zsfg
  Sygnatura GBL: 306,463

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia średniowiecza

  Streszczenie angielskie: The article examines medieval medicine from the point of view of the daily lives of the citizens of Wrocław. The author describes the conditions of daily life, in other words living conditions, personal hygiene, food and surroundings, often influenced by fundamental calamities, the climate, and medieval ideology, among which one can include asceticism, astrology, alchemy, magic and superstition, factors which affected the health of the medieval population. Next, she discusses methods of combating common illnesses, especially infections, in other words medieval preventive medicine and therapy, as well as the training and work of physicians and the development of medieval medical science in Silesia.


  319/337

  Tytuł oryginału: Problematyka ochrony środowiska w badaniach naukowych i akademickiej dydaktyce medycznej na terenie Wielkopolski w latach 1945-2000.
  Tytuł angielski: The problem of environmental protection in scientific research and medical teaching in Wielkopolska in the years 1945-2000.
  Autorzy: Jeszke Jaromir, Jeszke Mieczysław
  Źródło: Med. Nowoż. 2002: 9 (1/2) s.147-163, sum., Zsfg
  Sygnatura GBL: 306,463

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ochrona środowiska

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Temat korporatywny:
 • Wielkopolska

  Streszczenie angielskie: The article, using a selected region, Wielkopolska, as an example, answers the question in what way science and teaching have reacted to the influence of the problem of the natural environment and its protection on the lives and health of people and on the quality of life. A survey of environmental research and teaching covered the period 1945-2000. This fifty year period accepted by the authors of the article seems a sufficient basis on which to judge the quality of scientific trends connected with this topic. The Wielkopolska survey is discussed against the background of society's growing expectations, expressed in the postulates of environmental organizations and in the concepts of eco-development, preferred by many European and some Polish communities.


  320/337

  Tytuł oryginału: Literatura medyczna w zbiorach cieszyńskich lekarzy i farmaceutów w XVIII/XIX w. Na podstawie zapisów proweniencyjnych w Bibliotece Leopolda Jana Szersznika w Cieszynie.
  Tytuł angielski: Medical literature in the collections of 18th-19th Century doctors and pharmacists in Cieszyn, on the basis of records kept at the Leopold Jan Szersznik Library in Cieszyn.
  Autorzy: Sztuchlik Jolanta, Picha Jadwiga
  Źródło: Med. Nowoż. 2002: 9 (1/2) s.165-176, sum., Zsfg
  Sygnatura GBL: 306,463

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XVIII wieku
 • historia XIX wieku

  Temat korporatywny:
 • Śląsk

  Streszczenie angielskie: The L. J. Szersznik Library was founded in Cieszyn in 1802. It was formed out of the bool collection of I. J. Szersznik, a citizen of Cieszyn who was principal of the Catholic grammar school in Cieszyn from 1786. Today the library has about 15.000 volumes, catalogued according to 27 thematic groups. The Medici section has about 380 medical works which once belonged to Szersznik and other citizens of Cieszyn - doctors, pharmacists, burgesses and noblemen. The article provides their names and the titles and descriptions of some of the medical works that form part of the collection, together with a brief outline of their history, the biographies of their authors, and general content of the publication. In this way it provides information on the medical knowledge of Cieszyn doctors on the threshold of the 18th and 19th centuries.


  321/337

  Tytuł oryginału: Dzieje i problematyka "Pamiętnika Lekarskiego Warszawskiego" Wilhelma Malcza (1828-1829).
  Tytuł angielski: The story of the Wilhelm Malcz's "Warsaw Medical Journal" (1828-1829).
  Autorzy: Marek Anna
  Źródło: Med. Nowoż. 2002: 9 (1/2) s.177-197, il., tab., sum., Zsfg
  Sygnatura GBL: 306,463

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XIX wieku

  Temat osobowy:
 • Malcz
 • Wilhelm 1828-1829

  Streszczenie angielskie: The "Warsaw Medical Journal" (Pamiętnik Lekarski Warszawski), the first Polish scientific medical journal, was published in Warsaw in the years 1828 and 1829. Its editor and publisher was W. Malcz - a great social activist and distinguished doctor. The articles were written mainly by doctors, but also by pharmacists and a writer, who informed readers about the development of medicine at home and abroad, enabled them to raise their professional qualifications, and encouraged them to engage in academic and literary activity. The articles comprised original works, sophistry, translations from forign periodicals, descriptions of new instruments, book reviews and correspondence from Paris. The range of topics in the "Warsaw Medical Journal" was very broad. Articles covered internal and external diseases and pharmacology. In 1830 the journal was made the official organ of the Warsaw Medical Society. But then the November uprising broke out, and prevented the journal's further development.


  322/337

  Tytuł oryginału: Z dziejów służby zdrowia w Łodzi (1820-1865).
  Tytuł angielski: From the history of the health services in Łódź (1820-1865).
  Autorzy: Berner Włodzimierz
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 (4) s.520-523, bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,109

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • historia nowożytna
 • historia XIX wieku

  Streszczenie polskie: W latach 1820-1865, w związku z rozwojem przemysłu włókienniczego, Łódź przeobraziła się z małego miasteczka rolniczo-rzemieślniczego w duży ośrodek fabryczny. Liczba jej mieszkańców zwiększyła się ponad pięćdziesięciokrotnie (z 767 osób, do ok. 40 tys.), tym samym wzrosły potrzeby w zakresie pomocy medycznej. Zapewnienie stałej opieki zdrowotnej gwarantowała przybywającym do Łodzi osadnikom tzw. "umowa zgierska" z 1821 r. Chirurg i akuszerka, pierwsi przedstawiciele zawodów medycznych, reprezentujący publiczną służbę zdrowia, zamieszkali w Łodzi już w 1820, 1821 roku, lekarz - dopiero kilkanaście lat później (początkowo jako wolno praktykujący, a od 1836 r. - na etacie chirurga miejskiego; stanowisko lekarza miejskiego utworzono w 1840 r.). Pierwsza apteka powstała w 1830 r. W 1850 r. osiadł w mieście pierwszy weterynarz, w 1860 r. w 1860 było ich dwóch. Jakkolwiek w następnych latach stopniowo przybywało w Łodzi lekarzy, felczerów, akuszerek i aptekarzy utrzymujących się z praktyki prywatnej, nadal było ich zbyt mało w odniesienieu do liczby ludności. Zaspokajanie potrzeb zdrwootnych łodzian w 1860 r. spoczywało na 6 lekarzach, 7 felczerach, 9 akuszerkach, 4 aptekarzach. Bardziej dostępna niż leakrska była opieka felczerska. Wielu mieszkańców Łodzi, zwłaszcza najuboższych, korzystało z pomocy znachorów, cyrulików lub innych osób nie uprawnionych do leczenia, z czym walczyły władze miejskie.

  Streszczenie angielskie: In the years 1820-1865, together with the development of textile industry, Łódź evolved form a small town of farmers and artisans into a large industrial centre. The number of its inhabitants increased 50 times (from 767 to ca. 40 thousand people), and as a result, the need for medical care became greater. Provision of permanent health care was guaranteed to settlers arriving to Łódź by the so called "Zgierz Pact" of 1821. A surgeon and a midwife, the first representatives of medical professions working in the public health service, lived in Łódź since 1820-1821; physicians came more than ten years later (initially freelance, and from 1836 - as the city surgeon: the post of teh city physician was established in 1840). The first pharmacy was opened in 1830. The first veterinary surgeon settled in the city in 1850, in 1860 there were two of them. Although in the following years the number of freelance working doctors, surgeons, midwives and pharmacists increased gradually, they were too few in relation to the number of inhabitants. In 1860, the health needs of Łódź population were provided for by 6 doctors, 7 surgeons, 9 midwives and 4 pharmacists. The services of a surgeon were more available than those of a doctor. Many citizens of Łódź, especially the poorest, turned for help to quacks, barber-surgeons and other indivduals providing health services without authorisation, which was combated by the city authorities.


  323/337

  Tytuł oryginału: Zapobieganie i leczenie gruźlicy płuc na przełomie XIX i XX w. Dr Seweryn Sterlinga, łódzka szkoła ftyzjatryczna.
  Tytuł angielski: Prevention and treatment of lung tuberculosis on the turn of 19th century. Dr. Seweryn Sterling, Łódź phthisiology school.
  Autorzy: Fijałek Andrzej
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 (4) s.524-527, bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,109

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • historia nowożytna
 • historia XIX wieku
 • historia XX wieku

  Temat osobowy:
 • Sterling
 • Seweryn 1860-1932

  Streszczenie polskie: Najbardziej dynamiczny rozwój medycyny, a zwłaszcza profilaktyki i leczenia chorób zakaźnych przypada na przełom XIX i XX wieku. Wówczas to działał dr Seweryn Sterling - twórca łódzkiej szkoły ftyzjatrycznej, ukierunkowanej na profilaktykę gruźlicy. Sterling kontynuował prace dr. Alfreda Sokołowskiego w zakresie diagnozowania i wykrywania wczesnych objawów gruźlicy. Jego dokonania spotkały się z uznaniem środowisk lekarskich na ziemiach polskich oraz wkrajach Europy Zachodniej. Opracowana przez Sterlinga nowa klasyfikacji gruźlicy, stosowana w Polsce od 1925 r., umożliwiła rozwój badań epidemiolgoicznych i statystycznych nad tą chorobą. W postępowaniu terapeutycznym Sterling, preferował leczenie środkami naturalnymi: higieniczno-dietetycznymi oraz klimatycznymi, uznając farmakolgoiczne leczenie gruźlicy za objawowe i wspomagające.

  Streszczenie angielskie: The second half 19th century and the beginning 20th century were periods of a dynamic development of medical science, especially in the filed of prevention and treatment of contagious diseases. It was the time of activity of dr. Seweryn Sterling, founder of Łódź phthisiology school specializing in the prophylaxis of tuberculosis. Sterling continued the work of dr. Alfred Sokołowski in the area of diagnosing early tuberculosis symptoms. His achievements were recognized inmedical milieus in Poland and Western Europe. Sterling's new classification of tuberculosis was adopted in Poland in 1925 and enabled the development of epidemiological and statistical studies on the disease. In his therapeutic approach, Sterling recommended treatment with natural means: hygienic, dietary, climatic, considering pharmacological treatment of tuberculosis as symptomatic and supporting forms of therapy.


  324/337

  Tytuł oryginału: Polacy na Wydziale Lekarskim Uniwesytetu Dorpackiego w latach 1802-1889
  Autorzy: Bednarski Zenobiusz Michał
  Źródło: - Olsztyn, Towarzystwo Naukowe ; Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego 2002, 174, [2] s., [8] s. tabl. : sum., 24 cm.
  Seria: Rozprawy i Materiały Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kęstrzyńskiego, nr 207
  Sygnatura GBL: 736,703

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XIX wieku


  325/337

  Tytuł oryginału: Szpital wojskowy w Radomiu (1919-1921).
  Autorzy: Woyno Jacek
  Źródło: Radom. Rocz. Lek. 2002: 7 s.179-181, bibliogr. 6 poz.
  Sygnatura GBL: 728,022

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku


  326/337

  Tytuł oryginału: Próba syntezy. Lekarze Ziemi Radomskiej (do września 1939 r.).
  Autorzy: Wiraszka Robert
  Źródło: Radom. Rocz. Lek. 2002: 7 s.182-191
  Sygnatura GBL: 728,022

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XIX wieku
 • historia XX wieku


  327/337

  Tytuł oryginału: Z historii medycyny lipskiej.
  Autorzy: Grabski Roman Stanisław, Grabski August Hubert
  Źródło: Radom. Rocz. Lek. 2002: 7 s.192-199, bibliogr. 7 poz., sum. - Oprac. dot. dawnego powiatu lipskiego (Lipsk n. Wisłą)
  Sygnatura GBL: 728,022

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia średniowiecza
 • historia nowożytna
 • historia XVII wieku
 • historia XVIII wieku
 • historia XIX wieku
 • historia XX wieku


  328/337

  Tytuł oryginału: Kronika Szpitala Miejskiego imienia Króla Jana Sobieskiego w Kozienicach otwartego w dniu proklamacji wolnej Polski 5 listopada 1916.
  Źródło: Radom. Rocz. Lek. 2002: 7 s.200-219
  Sygnatura GBL: 728,022

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • kronika

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku


  329/337

  Tytuł oryginału: Historia poszukiwania leku w roślinach w Polsce 1800-1856
  Autorzy: Lichocka Halina; Polska Akademia Nauk Instytut Historii Nauki w Warszawie
  Źródło: - Warszawa, IHN PAN 2002, 339 s. : il., bibliogr. s. 305-333, sum., 21 cm.
  Sygnatura GBL: 737,124

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XIX wieku


  330/337

  Tytuł oryginału: Kronika medycyny
  Autorzy: Schott Heinz, Mller Ingo Wilhelm, Roelcke Volker, Wolf-Braun Barbara, Schadewaldt Hans
  Opracowanie edytorskie: Dutkiewicz Mieczysław (tł.), Floriańczyk Barbara (tł.), Zaniewska Aldona (tł.).
  Źródło: - Warszawa, HORYZONT Grupa Wydaw. Bertelsmann Media Sp. z o.o. 2002, 367, [1] s. : il., tab., 30 cm. - Tyt. oryg. Chronik der Medizin
  Sygnatura GBL: 802,489

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia starożytności
 • historia średniowiecza
 • historia nowożytna
 • historia XV wieku
 • historia XVI wieku
 • historia XVII wieku
 • historia XVIII wieku
 • historia XIX wieku
 • historia XX wieku
 • historia okresu wojny 1939-1945


  331/337

  Tytuł oryginału: Filozoficzne konsekwencje tajemniczej choroby Anne Conway.
  Tytuł angielski: Anne Conway's mysterious illness and its philosophical consequences.
  Autorzy: Usakiewicz Joanna
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 1: Konferencja Naukowa "Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego" s.564-549, bibliogr. 4 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta
 • historia nowożytna
 • Świnie

  Streszczenie polskie: Tematem artykułu jest wpływ choroby i związanych z nią cierpień na poglądy filozoficzne Anne Conway (1631-1679), myślicielki z kręgu neoplatoników z Cambridge. W artykule opisano objawy choroby oraz metody leczenia. Przedstawione zostały także te poglądy filozoficzne myślicielki (opisane w jej jedynym dziele Principla philosophiae antiquissinae et recentissimae), na które - według autorki - wpływ miało doznawane cierpienie: monizm substancjalny, odrzucenie śmierci rozumianej jako unicestwienie danego jestestwa, podkreślenie wartości cierpienia w doskonaleniu się jednostki.

  Streszczenie angielskie: This article presents the influence of Anne Conway's illness on her philosophical views. Anne Conway (1631-1679) was an English thinker of the Cambridge Platonist school. In the article the symptoms of the illness and the method of the treatment are described. Also, some of Conway's philosophical concepts, which in the opinion of the author of the article were influenced by the feeling of pain, are presented. Thease are: the substantial monism, the rejection of the concept of death as the annihilation of a particular being, the importance of pain in the individual's self-improvement.


  332/337

  Tytuł oryginału: Choroba afektywna dwubiegunowa u progu XXI wieku.
  Autorzy: Rybakowski Janusz
  Źródło: Przew. Lek. 2002 (9) s.19-24
  Sygnatura GBL: 313,495

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku
 • historia XXI wieku

  Streszczenie polskie: Choroba afektywna dwubiegunowa, w której występują okresowe zaburzenia psychiczne o charakterze dwóch biegunów psychopatologicznych czyli manii i depresji (melancholii) znana jest od czasów starożytności. Twórcą pojęcia melancholia jest bowiem Hipokrates, a nazwy mania - Aretajos, lekarz rzymski z II w. naszej ery. W poł. XIX wieku lekarze francuscy nadali tej chorobie nazwy: folie circulaire (J. Falret) oraz folie double forme (P. Baillarger).


  333/337

  Tytuł oryginału: Narodziny bioterroryzmu.
  Autorzy: Zawadzki Andrzej
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (3) s.64, 66, 68, il.
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku
 • historia okresu wojny 1939-1945
 • historia XXI wieku


  334/337

  Tytuł oryginału: Zarys historii urologii warszawskiej.
  Autorzy: Krzeski Tadeusz
  Opracowanie edytorskie: Sosnowski Roman (oprac.).
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (3) s.122, 124, il.
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Streszczenie polskie: Niniejsze opracowanie jest kontynuacją pierwszej części "Zarysu historii urologii warszawskiej", która ukazała się w "Przeglądzie Urologicznym" nr 2/2002. Inspiracją i bazą do jej napisania był opublikowany w 1996 roku artykuł, w którym przedstawiony został rys historyczny warszawskiej urologii. Jego autorem jest prof. Tadeusz Krzeski, który niewątpliwie należy do grona zasłużonych lekarzy, mających istotny wkład w rozwój "warszawskiej szkoły urologicznej".


  335/337

  Tytuł oryginału: Rys historyczny opieki w Polsce.
  Tytuł angielski: History of care in Poland.
  Autorzy: Szewczyk Maria T.
  Źródło: Pielęg. Pol. 2002 (2) s.170-172, bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,929

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • historia średniowiecza
 • historia nowożytna
 • historia XV wieku
 • historia XVI wieku
 • historia XVII wieku
 • historia XVIII wieku
 • historia XIX wieku
 • historia XX wieku

  Streszczenie polskie: Praca przedstawia kształtowanie się różnych form opieki w minionych wiekach, na rzecz człowieka chorego i potrzebującego. Tradycje opieki w Polsce sięgają początków XII wieku, związane były z działalnością zakonów i stowarzyszeń religijnych, a zwłaszcza z prowadzonymi przez nie szpitalami. Instytucje te, zapewniały schronienie, noclegi, wyżywienie i opiekę bezdomnym: dzieciom i kalekom.

  Streszczenie angielskie: The study presents the way in which different types of care for the ill people developed in the past. The traditions of care in Poland dates back to the 12th century. They were connected with the activities of monastic orders and other religious associations, especially wtih the hospitals run by them. Those institutions provided shelter, beds, food and care for homeless children and the crippled.


  336/337

  Tytuł oryginału: Z kart historii Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego.
  Autorzy: Majewski Stanisław
  Źródło: Porad. Stomatol. 2002: 2 (7) s.30-33, il.
  Sygnatura GBL: 313,636

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XIX wieku
 • historia XX wieku

  Temat korporatywny:
 • Collegium Medicum UJ


  337/337

  Tytuł oryginału: Nowiny Lekarskie przed 100 laty (c.d.).
  Tytuł angielski: Medical News 100 years ago (cont.).
  Autorzy: Durkalec Jerzy, Grzymisławski Marian
  Źródło: Nowiny Lek. 2002: 71 (6) s.358-361
  Sygnatura GBL: 310,004

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia XX wieku

  Temat korporatywny:
 • "Nowiny Lekarskie"

  stosując format: