Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: PRACA DOKTORSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 973Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/973
2002
Tytuł polski: Probabilistic causal models in medicine: application to diagnosis of liver disorders : praca doktorska
Autorzy: Oniśko Agnieszka, Bobrowski Leon (promot.).; [Akademia Medyczna w Białymstoku]
Źródło: 2002, [1], X, 140 k. : il., tab., bibliogr. 158 poz., sum., maszyn.
Sygnatura GBL: 45/23902

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca przeglądowa
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/973

  Tytuł oryginału: Ocena skuteczności wybranych programów chemioterapii w leczeniu raka jajnika : praca doktorska
  Autorzy: Marciniak Leszek, Makarewicz Roman (promot.).; Akademia Medyczna w Bydgoszczy, Centrum Onkologii im. F. Łukaszczyka Oddział Onkologii Klinicznej w Bydgoszczy
  Źródło: 2002, [1], 105 k. : il., tab., bibliogr. 130 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/23676

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska


  3/973

  Tytuł oryginału: Potencjał antyoksydacyjny i zmiana stężenia wodoronadtlenków lipidowych w urazach czaszkowo-mózgowych : praca doktorska
  Autorzy: Grzelak Lech Paweł, Kasprzak Heliodor A. (promot.).; Akademia Medyczna im. Ludwika Rydygiera [Katedra i Klinika Neurochirurgii i Neurotraumatologii] w Bydgoszczy
  Źródło: 2002, 95 k. : il., tab., bibliogr. 172 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/23009

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  4/973

  Tytuł oryginału: Acylowanie nukleozydów i acyklonukleozydów pirymidynowych - wykorzystanie katalicznych właściwości lipaz : praca doktorska
  Autorzy: Kołodziejska Renata, Dramiński Marcin (promot.).; Akademia Medyczna im. L. Rydygiera Katedra i Zakład Chemii Ogólnej w Bydgoszczy
  Źródło: 2002, 140, 5 k. : il., tab., bibliogr. 208 poz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/23020

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • in vitro


  5/973

  Tytuł oryginału: Świadomość zdrowotna młodzieży szkół ponadpodstawowych : praca doktorska
  Autorzy: Gil Regina, Dziedziczko Andrzej (promot.).; Akademia Medyczna im. Ludwika Rydygiera Katedra i Klinika Alergologii i Chorób Wewnętrznych w Bydgoszczy
  Źródło: 2002, 208 k. : il., tab., bibliogr. 88 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/22976

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  6/973

  Tytuł oryginału: Badanie procesu opadu krwi metodami optycznymi : praca doktorska
  Autorzy: Kowalińska Ewa, Grzegorzewski Bronisław (promot.).; Akademia Medyczna Katedra i Zakład Biofizyki w Bydgoszczy
  Źródło: 2002, [4], IV, 72 k. : il., tab., bibliogr. k. 67-72, streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/22970

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro


  7/973

  Tytuł oryginału: Badania nad ekspresją genu DAZ w regulacji procesu spermatogenezy: praca doktorska
  Autorzy: Ciesielski Marek, Warchoł Jerzy B. (promot.).; Akademia Medyczna Katedra Radiobiologii i Biologii Komórki w Poznaniu
  Źródło: 2002, [2], 66 k. : il., tab., bibliogr. 82 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/22390

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • in vitro


  8/973

  Tytuł oryginału: Rejestr Usług Medycznych - strategiczne narzędzie analityczne w polskim systemie ochrony : praca doktorska
  Autorzy: Pierożek Zbigniew Jan, Owoc Alfred (promot.).; Akademia Medyczna w Lublinie
  Źródło: 2002, [4], 272 k. : il., tab., bibliogr. 66 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/21733

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  9/973

  Tytuł oryginału: Ocena wartości diagnostycznej cholangiopankreatografii rezonansu magnetycznego (MRCP) przy użyciu średniopolowego systemu 0,5 T w porównaniu z endoskopową cholangiopankreatografią wsteczną (ERCP) : praca doktorska
  Autorzy: Rudowicz-Pietruszewska Barbara, Sąsiadek Marek (promot.).; [Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu], Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Zakład Diagnostyki Obrazowej w Częstochowie
  Źródło: [2002], 124 k. : il., tab., bibliogr. 110 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/21950

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  10/973

  Tytuł oryginału: Satysfakcja pacjentów z leczenia w Szpitalu św. Łukasza w Końskich w warunkach wprowadzonej reformy ochrony zdrowia : praca doktorska
  Autorzy: Przybylski Wojciech, Wdowiak Leszek (promot.).; Akademia Medyczna Katedra Medycyny Rodzinnej, Zakład Zarządzania i Ekonomiki Ochrony Zdrowia w Lublinie
  Źródło: 2002, [3], 163 k., [8] s. : il., tab., bibliogr. 141 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/21689

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  11/973

  Tytuł oryginału: Czynniki rokownicze w leczeniu przewlekłego krwiaka podtwardówkowego : praca doktorska
  Autorzy: Sarna Robert, Trojanowski Tomasz (promot.).; Akademia Medyczna w Lublinie, Wojewódzki Szpital Zespolony Oddział Neurochirurgii i Neurotraumatologii w Kielcach
  Źródło: 2002, [1], 101 k. : il., tab., bibliogr. 101 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/21690

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  12/973

  Tytuł oryginału: Opracowanie modelu wczesnego wykrywania inwazyjnych kandydoz u pacjentów z chorobą nowotworową : [praca doktorska]
  Autorzy: Tokarz Agnieszka, Kozioł-Montewka Maria (promot.).; Akademia Medyczna Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej w Lublinie
  Źródło: 2002, [2], 119 k. : il., tab., bibliogr. 144 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/21692

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • onkologia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  13/973

  Tytuł oryginału: Wybrane czynniki fibrynolizy w przebiegu zakrzepowo-zarostowego zapalenia naczyń : praca doktorska
  Autorzy: Terlecki Piotr, Michalak Jerzy (promot.).; Akademia Medyczna Katedra i Klinika Chirurgii Naczyń w Lublinie
  Źródło: 2002, [3], 90 k., [14] k. tabl. : il., tab., bibliogr. 145 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/21696

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  14/973

  Tytuł oryginału: Przydatność trójwymiarowej angiografii kontrastowej rezonansu magnetycznego w obrazowaniu tętnic nerkowych : praca doktorska
  Autorzy: Więckowski Jarosław, Szczerbo-Trojanowska Małgorzata (promot.).; Akademia Medyczna w Lublinie, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Zakład Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Interwencyjnej w Radomiu
  Źródło: 2002, 72 k. : il., tab., bibliogr. 91 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/21702

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  15/973

  Tytuł oryginału: Wybrane cytokiny i białka ostrej fazy w skórnych reakcjach polekowych : praca doktorska
  Autorzy: Czelej Dorota, Chodorowska Grażyna (promot.).; Akademia Medyczna Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Dermatologii Dziecięcej w Lublinie
  Źródło: 2002, [4], 110 k. : il., tab., bibliogr. 219 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/21723

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • farmacja
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  16/973

  Tytuł oryginału: Genetyczno-temperamentalne predyspozycje i wzór zachowania A jako czynniki ryzyka chorób układu krążenia : praca doktorska
  Autorzy: Mularczyk-Wartacz Elżbieta, Hanzlik Janusz (promot.).; Akademia Medyczna I Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych w Lublinie
  Źródło: 2002, [2], 90 k. : il., tab., bibliogr. 132 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/21726

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • genetyka
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  17/973

  Tytuł oryginału: Występowanie w Polsce i znaczenie kliniczne mutacji w genomie wirusa HIV warunkujących oporność na leki antyretrowirusowe : praca doktorska
  Autorzy: Tomczak-Hałaburda Joanna, Gładysz Andrzej (promot.).; Akademia Medyczna w Gdańsku
  Źródło: 2002, 160 k. : il., tab., bibliogr. k. 123-160, maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/21562

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • aIDS
 • genetyka
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  18/973

  Tytuł oryginału: Ocena czynników społecznych, środowiskowych, medycznych mających wpływ na urodzenie noworodka z niską masą urodzeniową : praca doktorska
  Autorzy: Niewolin Mirosław, Emerich Janusz (promot.).; Akademia Medyczna w Gdańsku, Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej Oddział Położniczo-Ginekologiczny w Lęborku
  Źródło: 2002, [1], 216 k. : il., tab., bibliogr. 259 poz., streszcz., maszyn., dyskietka
  Sygnatura GBL: 45/21382

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki


  19/973

  Tytuł oryginału: Wpływ metforminy na zachowanie się ciśnienia tętniczego u mężczyzn z nadciśnieniem tętniczym łagodnym i umiarkowanym : praca doktorska
  Autorzy: Adamczak Halina, Głuszek Jerzy (promot.).; Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego Instytut Kardiologii, Klinika Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Naczyń w Poznaniu
  Źródło: 2002, 105 k. : il., tab., bibliogr. 163 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/21451

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska


  20/973

  Tytuł oryginału: Ocena przydatności sICAM-1 oraz wybranych markerów prozapalnych w diagnostyce i monitorowaniu terapii alergicznego i wirusowego nieżytu nosa : praca doktorska
  Autorzy: Białek Sławomir, Pachecka Jan (promot.).; Akademia Medyczna Katedra i Zakład Biochemii i Chemii Klinicznej w Warszawie
  Źródło: 2002, 116 k. : il., tab., bibliogr. 99 poz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/21459

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • farmacja
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  21/973

  Tytuł oryginału: Indukowana syntaza tlenku azotu w bólu przedłużonym : nasilanie czy hamowanie hiperalgezji? : praca doktorska
  Autorzy: Budziński Marcin, Gumułka St. W. (promot.).; Akademia Medyczna w Warszawie
  Źródło: 2002, 119 k. : il., tab., bibliogr. 205 poz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/21461

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury


  22/973

  Tytuł oryginału: Wpływ wybranych inhibitorów konwertazy angiotensyny na nieenzymatyczną glikację białek w doświadczalnej cukrzycy aloksanowej : [praca doktorska]
  Autorzy: Olszewski Jan, [Mrozikiewicz Aleksander (promot.]).; [Akademia Medyczna im. K. Marcinkowskiego Instytu Kardiologii, zakład Farmakologii Klinicznej w Poznaniu]
  Źródło: [2002?], [5], 51 k., [39] k. tabl. : il., tab., bibliogr. 110 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19582

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • króliki


  23/973

  Tytuł oryginału: Zaburzenia psychiczne u pacjentów przewlekle leczonych hemodializą i dializą otrzewnową : praca doktorska
  Autorzy: Sikora Gustaw, Aleksandrowicz Jerzy W. (promot.).; Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Wydział Lekarski w Krakowie
  Źródło: [2002?], [1], 114 k. : il., tab., bibliogr. 178 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20284

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  24/973

  Tytuł oryginału: Mechanizmy radzenia sobie ze stresem w schizofrenii : praca doktorska
  Autorzy: Tartas Małgorzata, Nowicki Zbigniew (promot.).; Akademia Medyczna w Gdańsku
  Źródło: [2002?], 148 k. : il., tab., bibliogr. 126 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20114

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  25/973

  Tytuł oryginału: Opisowa analiza zakażeń szpitalnych w Polsce : praca doktorska
  Autorzy: Wójkowska-Mach Jadwiga, Heczko Piotr B. (promot.).; Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Katedra Mikrobiologii, Zakład Bakteriologii w Krakowie
  Źródło: [2002?], 104 k., [34] k. tabl. : streszcz., maszyn
  Sygnatura GBL: 45/20328

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  26/973

  Tytuł oryginału: Przydatność dojścia podpotylicznego - zazatokowego w leczeniu operacyjnym dużych guzów kąta mostowo-móżdżkowego : [praca doktorska]
  Autorzy: Blok Tomasz, Nowak Stanisław (promot.).; Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego Katedra i Klinika Neurochirurgii w Poznaniu
  Źródło: [2002?], 100 k. : il., tab,. bibliogr. 160 poz., streszcz,. maszyn. - Karty luzem w teczce
  Sygnatura GBL: 45/20527

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • chirurgia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  27/973

  Tytuł oryginału: Poziomy transformującego czynnika wzrostu i płytkopochodnego czynnika wzrostu oraz aktywności kolagenazy i elastazy w surowicy u pacjentów po zawale mięśnia serca : praca doktorska
  Autorzy: Czarkowska-Pączek Bożena, Juskowa Joanna (promot.).; Akademia Medyczna II Wydział Lekarski w Warszawie
  Źródło: [2002], 99 k. : il., tab., bibliogr. 182 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19860

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  28/973

  Tytuł oryginału: Kształtowanie się struktur organizacyjnych opieki zdrowotnej w Zgierzu w latach 1945-1973 : praca doktorska
  Autorzy: Walent Witold M., Supady Jerzy (promot.).; Akademia Medyczna Katedra i Zakład Historii Medycyny i Farmacji w Łodzi
  Źródło: [2002], 131 k., [3] k. tabl. : tab., bibliogr. k. 118-131, streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20062

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku


  29/973

  Tytuł oryginału: Somatostatyna - somatotropina i endogenne aminy katecholowe podczas infuzji dopaminy lub dobutaminy w warunkach krążenia pozaustrojowego : praca doktorska
  Autorzy: Dąbrowski Wojciech, Nestorowicz Andrzej (promot.).; Akademia Medyczna Katedra i Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Lublinie
  Źródło: [2002], [1], 96 k. : il., tab., bibliogr. 149 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20240

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • farmacja
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.


  30/973

  Tytuł oryginału: Ocena skuteczności i bezpieczeństwa wielolekowej terapii antyretrowirusowej : obserwacje własne : (materiał Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych AM we Wrocławiu z okresu 1996-2000) : praca doktorska
  Autorzy: Gąsiorowski Jacek, Gładysz Andrzej (promot.).; Akademia Medyczna Katedra i Kinika Chorób Zakaźnych we Wrocławiu
  Źródło: [2002], 190 k. : il., tab., bibliogr. 175 poz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19847

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • choroby zakaźne
 • aIDS
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  31/973

  Tytuł oryginału: Wpływ "niezbędnych" fosfolipidów na procesy peroksydacji lipidów u chorych leczonych powtarzaną hemodializą : praca doktorska
  Autorzy: Błądek Katarzyna, Pietrzak Irena (promot.).; Akademia Medyczna im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
  Źródło: [2002], 82 k. : il., tab., bibliogr. 123 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19913

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  32/973

  Tytuł oryginału: Stężenie erytropoetyny we krwi pępowinowej jako wskaźnik niedotlenienia płodu w ciąży powikłanej cukrzycą : praca doktorska
  Autorzy: Meissner Wioletta, Biczysko Romuald (promot.).; Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego Katedra Ginekologii i Położnictwa, Klinika Położnictwa i Chorób Kobiecych w Poznaniu
  Źródło: [2002], [1], 81 k. : il., tab., bibliogr. 124 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19818

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • endokrynologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • noworodki
 • ciąża


  33/973

  Tytuł oryginału: Badania eksperymentalne nad przydatnością lasera erbowego LE-70 w chirurgii zaćmy : praca doktorska
  Autorzy: Maciejewicz Piotr, Kęcik Dariusz (promot.).; Akademia Medyczna Katedra i Klinika Okulistyki w Warszawie
  Źródło: [2002], 127 k. : il., tab., bibliogr. 191 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19950

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta
 • Świnie
 • in vitro


  34/973

  Tytuł oryginału: Częstość zakażenia wirusem cytomegalii u chorych na ostre białaczki i chłoniaki nieziarnicze poddanych chemioterapii : praca doktorska
  Autorzy: Flont Marcin, Zdziarska Barbara (promot.).; Pomorska Akademia Medyczna Klinika Hematologii w Szczecinie
  Źródło: [2002], 47 k. : il., tab., bibliogr. 69 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20303

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • farmacja
 • onkologia
 • choroby zakaźne
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  35/973

  Tytuł oryginału: Ocena wyników leczenia zwężenia połączenia miedniczkowo-moczowodowego metodą operacji otwartej i metodami laparoskopowymi : praca doktorska
  Autorzy: Listopadzki Sławomir, Kwias Zbigniew (promot.).; Szpital Wojewódzki im. dr Jana Biziela Oddział Urologii w Bydgoszczy, [Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu]
  Źródło: [2002], 79 k. : il., tab., bibliogr. 68 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20339

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  36/973

  Tytuł oryginału: Wpływ ciepłej kardioplegii z krwią i kardioplegii krystaloidowej na funkcję mechaniczną i metaboliczną uszkodzonego niedokrwieniem mięśnia sercowego szczura : praca doktorska
  Autorzy: Przybylski Roman, Religa Zbigniew (promot.).; Human Biology Research Center, Hadassah University Hospital in Jerozolima, Izrael i Joseph Lunenfeld Cardiac Surgery Research Center, Hadassah University Hospital in Jerozolima, Instytut Kardiologiczny [w Warszawie]
  Źródło: [2002], [2], 85 k. : il., tab., bibliogr. 167 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20379

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury


  37/973

  Tytuł oryginału: Zaburzenia nastroju i napędu po udarze mózgu : związek ze zmianami w płatach czołowych ocenianymi metodą protonowej spektroskopii rezonansu magnetycznego : praca doktorska
  Autorzy: Głodzik-Sobańska Lidia, Szczudlik Andrzej (promot.).; [Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Klinika Neurologii, Oddział Udarowy w Krakowie]
  Źródło: [2002], 104 k. : il., tab., bibliogr. 200 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20430

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  38/973

  Tytuł oryginału: Ocena stanu narządu przedsionkowego dzieci chorych na cukrzycę typu 1.
  Tytuł angielski: Vestibular organ evaluation in children suffering from diabetes mellitus type 1.
  Autorzy: Gawron Wojciech
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (1) s.117-118
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • endokrynologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • streszczenie
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  39/973

  Tytuł oryginału: Ekspresja E-kadheryny i cząsteczki CD44 w raku krtani.
  Tytuł angielski: Expression of E-cadherine and CD44 in larynx cancer.
  Autorzy: Kubacka Marzena
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (1) s.119-120
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • otorynolaryngologia
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • streszczenie
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro


  40/973

  Tytuł oryginału: Ocena fałdów głosowych w badaniu elektroglottograficznym.
  Tytuł angielski: Electroglottographic assessment of vocal folds.
  Autorzy: Zagólski Olaf
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (1) s.121-124
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • streszczenie
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  41/973

  Tytuł oryginału: Optymalizacja tomograficznych badań komputerowych w planowaniu leczenia implantologicznego.
  Tytuł angielski: Scanning parameters selection and accuracy of linear measurements on CT for dental implant planning.
  Autorzy: Kubani Marcin
  Źródło: Protet. Stomatol. 2002: 52 (1) s.41-46, tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,334

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Jednym z głównych badań dodatkowych w implantologii są badania radiologiczne. W chwili obecnej tomograficzne badania komputerowe są źródłem dostarczjącym implantologowi najwiecej informacji. Celem pracy było określenie wiarygodności pomiarowej tomografii komputerowej osiowej i spiralnej w rekonstrukcji dental i wielopłaszczyznowej (MPR) oraz subiektywna ocena jakości obrazu uzyskanego ze skanu spiralnego pitch 1 i 2 w porównaniu ze skanem osiowym. Przeprowadzono badania doświadczalne i kliniczne. W badaniach doświadczalnych wykorzystano preparaty mokre i suche kości czaszki. W badaniu klinicznym poddano ocenie porównawczej 30 zdjęć tomograficznych osiowych i spiralnych. Wykonano pomiary przewidywanego łoża wszczepu, które porównano z wartościami faktycznymi. Uzyskane wyniki poddano ocenie statystycznej. We wnioskach stwierdzono szczególną przydatność tomograficznego badania komputerowego pitch 2 oraz rekonstrukcji MPR w planowaniu złożonego leczenia implantologicznego.

  Streszczenie angielskie: Radiographic studies are of utmost importance for preoperative dental implant planning. In each case it should be appropriately selected to provide the maximum information with the minimum exposure of patient to radiation. The aim of the study was the evaluation of linear measurements accuracy in CT pitch 1 and 2 spiral scans and MPR reconstruction. An experimental and clinical study was conducted. In experimental part cadaver heads were used. Bone volum of the selected implant site was assessed. In clinical part 30 CT axial and helical scans were compared. In the study Elscint Tiwn scaner was employed. Results: The study demonstrated that imaging of entire course of the lower alveolar nerve canal, the flor of the maxillary sinus orthe nasal cavity as continuum ofers subiective benefis. Application of multiplaner reconstruction (MPR) allows accurate determination of the measured site and axis. In the MPR reconstruction measurement is not burdened with any error.


  42/973

  Tytuł oryginału: Analiza zapaleń zatok przynosowych u pacjentów Oddziału Laryngologicznego Szpitala MSWiA w Olsztynie w latach 1989-1998 - streszczenie pracy doktorskiej.
  Tytuł angielski: Analysis of sinusits in patients of ENT ward from Interior Hospital in Olsztyn in the years 1989-1998.
  Autorzy: Zaniewska-Kulesza Iwona
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (2) s.273-274
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • streszczenie
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  43/973

  Tytuł oryginału: Porównawcza ocena wyników wybranych parametrów biochemicznych i immunologicznych u chorych przed i po leczeniu przewlekłego zapalenia migdałków podniebiennych.
  Tytuł angielski: The assessment of chosen results of biochemic and immunologic parameters in patients before and after treatment with chronic tonsillitis.
  Autorzy: Barnaś Szczepan
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (4) s.519-520 - Streszczenie pracy doktorskiej
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze
 • streszczenie
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  44/973

  Tytuł oryginału: Badania nad zawartością pierwiastków śladowych u chorych w stanach przedrakowych krtani.
  Tytuł angielski: Examinations of concentration elements in patients with precancer of larynx.
  Autorzy: Latusiński Jacek
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (4) s.521-523 - Streszczenie pracy doktorskiej
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca przeglądowa
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  45/973

  Tytuł oryginału: Badania wybranych parametrów immunologicznych oraz antyoksydacyjnej aktywności enzymatycznej u chorych przed i po leczeniu operacyjnym przewlekłego zapalenia zatok szczękowych.
  Tytuł angielski: Examinations of chosen of immunologic parameters and antioxidative enzymatic activity before and after surgical treatment in patients with chronic maxillary sinusitis.
  Autorzy: Wiśniewski Kazimierz
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (4) s.525-526 - Streszczenie pracy doktorskiej
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • streszczenie
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  46/973

  Tytuł oryginału: Czynniki rokownicze w raku krtani na podstawie analizy kliniczno-patologicznej materiału 344 chorych leczonych chirurgicznie.
  Tytuł angielski: Prognostic factors in laryngeal carcinoma based on clinical and pathological analysis of 344 patients treated surgically.
  Autorzy: Mikaszewski Bogusław
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (3) s.393-394 - Streszcz. pracy doktorskiej
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • streszczenie
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  47/973

  Tytuł oryginału: Naciek zewnątrztorebkowy węzłów chłonnych z przerzutami jako czynnik rokowniczy w raku krtani.
  Tytuł angielski: Extracapsular spread of lymph nodes as a prognostic factor in laryngeal carcinoma.
  Autorzy: Zaorski Piotr
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (3) s.395-396 - Streszcz. pracy doktorskiej
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • streszczenie
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  48/973

  Tytuł oryginału: Indukcja apoptozy przez wybrane produkty naturalne w ludzkim raku piersi in vitro : praca doktorska
  Autorzy: Laux Maria T., Jeleń Michał (promot.).; Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich Katedra i Zakład Anatomii Patologicznej we Wrocławiu
  Źródło: 2002, [4], 136 k. : il., tab., bibliogr. 160 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19655

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro


  49/973

  Tytuł oryginału: Investigation of the serological reactivity of the antibodies produced against Citrobacter braakii 037 with human and horse erythrocytes : doctorate thesis
  Autorzy: Ebaid Hossam
  Opracowanie edytorskie: Gamian Andrzej (supervis.).; Polish Academy of Science Institute of Immunology and Experimental Therapy, Laboratory of Medical Microbiology in Wrocław
  Źródło: 2002, [2], 141 k. : il., tab., bibliogr. k. 122-141, sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19658

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • in vitro


  50/973

  Tytuł oryginału: Ekspresja genów syntazy poliketydowej typu I Streptomyces coelicolor A3(2) : praca doktorska
  Autorzy: Pawlik Krzysztof Jakub, Mordarski Marian (promot.).; Polska Akademia Nauk Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej we Wrocławiu
  Źródło: 2002, [1], 155 k. : il., tab., bibliogr. k. 138-150, streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19659

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • in vitro


  51/973

  Tytuł oryginału: Wartość tomografii komputerowej w ocenie wznowy miejscowej raka odbytnicy : praca doktorska
  Autorzy: Sibilska Ewa, Karwowski Andrzej (promot.).; Wielkopolskie Centrum Onkologii Zakład Radiologii w Poznaniu
  Źródło: 2002, 55 k. : il., tab., bibliogr. 91 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19684

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  52/973

  Tytuł oryginału: Analiza metod operacyjnych oraz ocena wyników chirurgicznego leczenia tętniaka aorty wstępującej : praca doktorska
  Autorzy: Goryszewski Grzegorz, Biederman Andrzej (promot.).; Instytut Kardiologii I Klinika Kardiochirurgii w Warszawie
  Źródło: 2002, 76 k. : il., tab., bibliogr. 116 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19645

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  53/973

  Tytuł oryginału: Przeciwciała antyfosfolipidowe jako czynnik ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej : praca doktorska
  Autorzy: Windyga Jerzy, Łopaciuk Stanisław (promot.).; Instytut Hematologii i Transfuzjologii Samodzielna Pracownia Krzepnięcia Krwi i Hemostazy w Warszawie
  Źródło: 2002, 78 k. : il., tab., bibliogr. 211 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19644

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  54/973

  Tytuł oryginału: Rola morfiny i innych silnych opioidów oraz ketaminy w leczeniu trudnych do uśmierzenia bólów nowotworowych : praca doktorska
  Autorzy: Kotlińska-Lemieszek Aleksandra, Łuczak Jacek (promot.).; Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego Katedra Onkologii, Klinika Opieki Paliatywnej, Anestezjologii i Intensywnej Terapii Onkologicznej w Poznaniu
  Źródło: 2002, [1], 156 k. : il., tab., bibliogr. 174 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19641

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  55/973

  Tytuł oryginału: Wartość wskaźników kliniczno-echokardiograficznych w wyborze terminu operacji u bezobjawowych chorych z niedomykalnością aortalną : praca doktorska
  Autorzy: Rubkiewicz Stanisław, Rydlewska-Sadowska Wanda (promot.).; Instytut Kardiologii [im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego] Klinika Szybkiej Diagnostyki, Poradnia Niedomykalności Aortalnej w Warszawie
  Źródło: 2002, IV, 67 k. : il., tab., bibliogr. 83 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19646

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  56/973

  Tytuł oryginału: Zastosowanie badań fiberoskopowych w obiektywizacji wskazań do adenotomii : praca doktorska
  Autorzy: Krawczyński Michał, Gryczyńska Danuta (promot.).; Akademia Medyczna Kilnika Otolaryngologii, Audiologii i Foniatrii Dziecięcej w Łodzi
  Źródło: 2002, [2], 67 k. : il., tab., bibliogr. 118 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19664

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • otorynolaryngologia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  57/973

  Tytuł oryginału: Urządzanie zarządzania zasobami ludzkimi, czyli organizacja służb personalnych w Kasach Chorych.
  Autorzy: Jagodziński Andrzej
  Źródło: Antidotum 2002: 11 (4) s.30-49, il., tab., bibliogr. 33 poz.
  Sygnatura GBL: 306,358

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  58/973

  Tytuł oryginału: Wpływ związków selenu na hematopoezę : badania in vitro i in vivo : praca doktorska
  Autorzy: Kheder Zennar, Machaliński Bogusław (promot.).; Pomorska Akademia Medyczna Zakład Patologii Ogólnej w Szczecinie
  Źródło: 2002, [3], 74 k. : il., tab., bibliogr. 115 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19648

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • zwierzęta
 • myszy
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • in vitro


  59/973

  Tytuł oryginału: Ocena czynności wątroby u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną po zakończonym leczeniu : praca doktorska
  Autorzy: Mokrzycka Małgorzata, Fydryk Janusz (promot.).; Pomorska Akademia Medyczna Katedra i I Klinika Chorób Dzieci w Szczecinie
  Źródło: 2002, [1], 71 k. : il., tab., bibliogr. 153 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19647

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • gastroenterologia
 • hematologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  60/973

  Tytuł oryginału: Ocena czynników operacyjnego ryzyka u pacjentów z pierwotną kamicą żółciową : praca doktorska
  Autorzy: Czopnik Piotr, Dawiskiba Janusz (promot.).; Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich I Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej we Wrocławiu
  Źródło: 2002, [1], 73 k. : tab., bibliogr. 168 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19562

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  61/973

  Tytuł oryginału: Udział Teofila Zalewskiego (1872-1953) w kształtowaniu otorynolaryngologii w ośrodkach lwowskim i wrocławskim.
  Autorzy: Czak Wojciech
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (5) s.633-634 - Streszcz. pracy doktorskiej.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • streszczenie
 • praca doktorska

  Temat osobowy:
 • Zalewski
 • Teofil 1872-1953

  Temat korporatywny:
 • Lwów


  62/973

  Tytuł oryginału: Ocena czynników prognostycznych leczenia operacyjnego i skojarzonego raka krtani i gardła dolnego.
  Tytuł angielski: The assessment of prognostic factors in surgical and combined treatment of larynx and hypopharynx carcinoma.
  Autorzy: Żyłka Stanisław
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (5) s.635-637
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • streszczenie
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  63/973

  Tytuł oryginału: Identyfikacja sekwencji DNA ludzkiego wirusa Papilloma oraz analiza wybranych parametrów układu immunologicznego u dzieci z brodawczakami krtani.
  Tytuł angielski: Identification of the Human papillomavairus DNA sequence and the analysis of chosen immunological parameter in children with laryngeal papillomatosis.
  Autorzy: Szydłowski Jarosław
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (5) s.639-641, sum. - Streszcz. pracy doktorskiej
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • otorynolaryngologia
 • pediatria
 • genetyka
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • streszczenie
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Laryngeal papillomatosis is the most common benign neoplasmatic lesion in children. An etiological factor of the laryngeal papillomatosis is Human papillomavirus (HPV). The relation between the immunological status and development of teh HPV-depended diseases was suggested in many publications. The aim of the study was identyfication of the DNA sequence of the HPV in children with laryngeal papillomatosis and establishing the carrier state of HPV in upper repiratory tract of healthy chidlren. An influence of chosen environmental factors on spreading of the infection and development of laryngeal papillomas was analysed. Chosen immunological parameters between the groups of sick children, asymptomatic carriers of HPV and healthy children were compared. The study group was 21 chidlren treated in ENT Department of Pediatric Institute for laryngeal papillomatosis, and 105 pre-school children. Smears from the pharynx and the papillomatic tissue were analysed for the presence of HPV DNA sequence. Using PCR technique in all sick children the DNA sequence of HPV type 6/11 was found. In upper respiratory tract of healthy children the high level of HPV carrier state (46.7 p.c.) was noted. In all smears and tissue samples the presence of HPV type 16/18 was excluded. The subpopulations of lymphocytes were analysed using cytofluorymetry. The character of inflammatory reaction was analysed by quantitative and qualitative study of chosen acute phase proteins like CRP, AT, ACT, AGP, CP, and TRF. Profile of glycosylation of AGP and ACT were analysed...


  64/973

  Tytuł oryginału: Apoptoza i proliferacja limfocytów migdałków podniebiennych w ich przewlekłym zapaleniu.
  Tytuł angielski: Assessment on proliferation and apoptosis in the platinar tonsils area after chronic tonsillitis.
  Autorzy: Zabel-Olejnik Joanna
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (5) s.643-644 - Streszcz.pracy doktorskiej
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • chirurgia
 • pediatria
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • streszczenie
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  65/973

  Tytuł oryginału: Analiza wyników leczenia i cech histologicznych obrzęków Reinkego krtani na bazie materiału Katedry i Kliniki Otolaryngologii AM we Wrocławiu : praca doktorska
  Autorzy: Pastuszek Piotr, Kręcicki Tomasz (promot.).; [Akademia Medyczna Katedra i Klinika Otolaryngologii we Wrocławiu]
  Źródło: 2002, [2], 135 k. : il., tab., bibliogr. 88 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19669

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  66/973

  Tytuł oryginału: Transformujący czynnik wzrostu á1 w osoczu krwi w ocenie przebiegu ostrych wirusowych zapaleń wątroby typu A, B i C : praca doktorska
  Autorzy: Tynecka Ewa, Flisiak Robert (promot.).; Akademia Medyczna Klinika Obserwacyjno-Zakaźna w Białymstoku, Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Oddział Obserwacyjno-Zakaźny w Suwałkach
  Źródło: 2002, 79 k. : il., tab., bibliogr. 132 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19874

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  67/973

  Tytuł oryginału: Wpływ neuropeptydu - substancji P na wyzwalanie histaminy z bazofilów izolowanych z krwi obwodowej pacjentów z astmą atopową i sezonowym alergicznym nieżytem nosa oraz reaktywność izolowanych mięśni gładkich oskrzeli ludzkich : praca doktorska
  Autorzy: Tobolczyk Jolanta, Hofman Jerzy (promot.).; Akademia Medyczna Zakład Alergologii Dziecięcej w Białymstoku
  Źródło: 2002, 71 k. : il., tab., bibliogr. 120 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19875

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • pulmonologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.


  68/973

  Tytuł oryginału: Aktywność egzoglikozydaz ślinianek podżuchwowych w doświadczalnym zatruciu chlorkiem kadmu : praca doktorska
  Autorzy: Zalewska Anna, Zwierz Krzysztof (promot.).; Akademia Medyczna Zakład Biochemii Farmaceutycznej, Zakład Toksykologii w Białymstoku
  Źródło: 2002, 122 k. : il., tab., bibliogr. 192 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19870

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury


  69/973

  Tytuł oryginału: Ocena jakości głosu w zależności od rozległości zabiegu operacyjnego w krtani z powodu zmian nowotworowych : praca doktorska
  Autorzy: Kraśny Jacek, Pruszewicz Antoni (promot.).; Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego Katedra i Klinika Foniatrii i Audiologii w Poznaniu
  Źródło: 2002, 68 k. : il., tab., bibliogr. 69 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19824

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • onkologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  70/973

  Tytuł oryginału: Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w świetle obowiązujących przepisów i orzeczeń lekarskich oraz opinii wybranych grup społecznych : praca doktorska
  Autorzy: Kaczmarek Tadeusz, Marcinkowski Jerzy T. (promot.).; Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego Katedra Medycyny Społecznej w Poznaniu
  Źródło: 2002, 227 s. : il., tab., bibliogr. 117 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19816

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy
 • prawo

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa
 • praca doktorska


  71/973

  Tytuł oryginału: Przydatność badań neurofizjologicznych w diagnostyce kręczu karku i ocenie leczenia toksyną botulinową typu A : praca doktorska
  Autorzy: Stachowska-Tomczak Bogumiła, Nowak Stanisław (promot.).; Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego Katedra i Klinika Neurochirurgii w Poznaniu
  Źródło: 2002, 85 k. : il., tab., bibliogr. 120 poz., streszcz., maszyn. - Karty luzem w teczce
  Sygnatura GBL: 45/19810

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  72/973

  Tytuł oryginału: Ilościowa analiza przegrupowań genu TCRD w populacjach leukocytów krwi obwodowej : praca doktorska
  Autorzy: Masternak Michał, Nowak Jerzy (promot.).; Polska Akademia Nauk Zakład Genetyki Człowieka w Poznaniu
  Źródło: 2002, [2], 72 k. : il., tab., bibliogr. 57 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19812

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska


  73/973

  Tytuł oryginału: Ocena wybranych wykładników miejscowej i ogólnej reakcji zapalnej w obturacyjnych zapaleniach oskrzeli u niemowląt i małych dzieci : praca doktorska
  Autorzy: Olejniczak Katarzyna, Bręborowicz Anna (promot.).; Akademia Medyczna im. K. Marcinkowskiego Instytut Pediatrii, Klinika Pneumologii i Alergologii Dziecięcej w Poznaniu
  Źródło: 2002, [5], 106 k. : il., tab., bibliogr. 163 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19825

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • niemowlęta


  74/973

  Tytuł oryginału: Rola farmaceuty w opiece zdrowotnej na przykładzie aptek ogólnodostępnych Wielkopolski i Ziemi Lubuskiej : praca doktorska
  Autorzy: Ulatowska-Szostak Ewa, Marcinkowski Jerzy T. (promot.).; Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego Katedra Medycyny Społecznej, Zakład Higieny w Poznaniu
  Źródło: 2002, [2], 131 k. : il., tab., bibliogr. 150 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19826

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  75/973

  Tytuł oryginału: Ultrasonograficzne parametry biometryczne w ocenie rozwoju płodu oraz prognozowaniu nadmiernej jego masy w ciąży powikłanej cukrzycą : praca doktorska
  Autorzy: Mitkowska-Woźniak Hanna, Biczysko Romuald (promot.).; Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego Katedra Ginekologii i Położnictwa, Klinika Położnictwa i Chorób Kobiecych w Poznaniu
  Źródło: 2002, 90 k. : il., tab., bibliogr. 143 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19817

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • radiologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • ciąża


  76/973

  Tytuł oryginału: Streszczenia prac doktorskich.
  Źródło: Ann. Acad. Med. Bydg. 2002: 16 s.9-38
  Sygnatura GBL: 306,289

  Typ dokumentu:
 • streszczenie
 • praca doktorska
 • kronika

  Temat korporatywny:
 • Akademia Medyczna w Bydgoszczy


  77/973

  Tytuł oryginału: Interleukiny 6 i 8 w surowicy chorych z alkoholową chorobą wątroby : praca doktorska
  Autorzy: Świątkowska-Stodulska Renata, Częstochowska Eugenia (promot.).; Akademia Medyczna Instytut Chorób Wewnętrznych, Klinika Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Zaburzeń Hemostazy w Gdańsku
  Źródło: 2002, 89 k. : il., tab., bibliogr. 130 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20275

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  78/973

  Tytuł oryginału: Rozmieszczenie i wzajemne relacje między metalami śladowymi w tkankach i narządach ssaków morskich z różnych szerokości geograficznych : praca doktorska
  Autorzy: Zdrojewska Izabela, Szefer Piotr (promot.).; Akademia Medyczna Katedra i Zakład Bromatologii w Gdańsku
  Źródło: 2002, 2 cz. (91 k., [44] k. tabl. : il., tab., bibliogr. k. 83-90, maszyn. ; Załącznik : [180] s. : il., tab., bibliogr.)
  Sygnatura GBL: 45/20280

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • ochrona środowiska

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta


  79/973

  Tytuł oryginału: Ocena wolnorodnikowych uszkodzeń białek surowicy krwi oraz wybranych elementów bariery antyoksydacyjnej w przebiegu astmy u dzieci : praca doktorska
  Autorzy: Szlagatys-Sidorkiewicz Agnieszka, Korzon Maria (promot.).; Akademia Medyczna Instytut Pediatrii, Klinika Pediatrii, Gastroenterologii i Onkologii Dziecięcej w Gdańsku
  Źródło: 2002, [1], 129 k. : il., tab., bibliogr. 255 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • farmacja
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  80/973

  Tytuł oryginału: Podobieństwa i różnice w rozwoju przedmurza i zespołu podstawno-bocznego ciała migdałowatego królika w badaniach stereologicznych : praca doktorska
  Autorzy: Wójcik Sławomir, Moryś Janusz (promot.).; Akademia Medyczna Katedra Anatomii, Zakład Anatomii i Neurobiologii w Gdańsku
  Źródło: 2002, 204 s. : il., bibliogr. 237 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20272

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • króliki
 • in vitro


  81/973

  Tytuł oryginału: Ocena wewnątrz i zewnątrzkomórkowego wydzielania cytokin przez komórki białaczkowe i limfocyty chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową B komórkową : praca doktorska
  Autorzy: Podhorecka Monika, Dmoszyńska Anna (promot.).; Akademia Medyczna Zakład Immunologii Klinicznej w Lublinie
  Źródło: 2002, [7], 86 k., [3] k. tabl. : il., tab., bibliogr. 169 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20244

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • hematologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  82/973

  Tytuł oryginału: Odległe badania nad zmiennością morfologiczną i czynnościową stóp u osób operowanych w okresie niemowlęcym i wczesnodziecięcym z powodu wrodzonych deformacji końsko-szpotawych : praca doktorska
  Autorzy: Ostrowski Jerzy, Karski Tomasz (promot.).; Akademia Medyczna Katedra i Klinika Ortopedii Dziecięcej i Rehabilitacji w Lublinie
  Źródło: 2002, [2], 138, [1] k. : il., tab., bibliogr. 124 poz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20237

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.


  83/973

  Tytuł oryginału: Ocena dwóch kwestionariuszy jakości życia u chorych z zespołem bezdechu podczas snu : praca doktorska
  Autorzy: Kasibowska-Kuźniar Kamilla, Jankowska Renata (promot.).; Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich Katedra i Klinika Chorób Płuc we Wrocławiu
  Źródło: 2002, 128 k. : il., tab., bibliogr. 138 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20293

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  84/973

  Tytuł oryginału: Badania nad ukrytą niestabilnością chromosomów u pacjetów z nowotworami głowy i szyi : praca doktorska
  Autorzy: Zych Monika, Sąsiadek Maria (promot.).; Akademia Medyczna Katedra Patofizjologii, Zakład Genetyki we Wrocławiu
  Źródło: 2002, [4], 116 k. : il., tab., bibliogr. 155 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20091

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • onkologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  85/973

  Tytuł oryginału: Ocena przebiegu i skuteczności pozaszpitalnych resuscytacji krążeniowo-oddechowych we wrocławskich dzielnicach Śródmieście i Psie Pole w latach 1998-2001 : praca doktorska
  Autorzy: Sehn Marek Rafał, Jakubaszko Juliusz (promot.).; Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich Katedra i Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Zakład Medycyny Ratunkowej i Katastrof we Wrocławiu
  Źródło: 2002, 119 k. : il., tab., bibliogr. 127 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20080

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • anestezjologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  86/973

  Tytuł oryginału: Ocena przydatności molekularnych metod wykrycia genomu enterowirusów w różnicowej diagnostyce wirusowych neuroinfekcji na tle ogólnych problemów diagnostyki zakażeń enterowirusowych w Polsce : praca doktorska
  Autorzy: Binduga-Gajewska Iwona, Gut Włodzimierz (promot.).; Państwowy Zakład Higieny Zakład Wirusologii w Warszawie
  Źródło: 2002, [10], 123 k. : il., tab., bibliogr. 110 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20082

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • genetyka
 • mikrobiologia
 • neurologia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  87/973

  Tytuł oryginału: Występowanie wybranych markerów zjadliwości u pałeczek Escherichia coli 018, 026, 044, 086, 0126 i 0127 izolowanych od dzieci z biegunką oraz u szczepów E. coli wyosobnionych z kału zdrowych dzieci : praca doktorska
  Autorzy: Paciorek Jarosław, Kałużewski Stanisław (promot.).; Państwowy Zakład Higieny Zakład Bakteriologii w Warszawie
  Źródło: 2002, 129 k. : il., tab., bibliogr. 229 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20081

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • genetyka
 • mikrobiologia
 • gastroenterologia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  88/973

  Tytuł oryginału: Badania izoakceptorowych transferowych RNA (tRNA) w tkance łożyska II i III trymestru ciąży u kobiet : praca doktorska
  Autorzy: Czupkałło Grzegorz, Baranowski Włodzimierz (promot.).; Szpital Rejonowy Oddział Ginekologiczno-Położniczy w Bełżycach, [Akademia Medyczna II Katedra i Klinika Ginekologii w Lublinie]
  Źródło: 2002, 106 k. : il., tab., bibliogr. 107 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45d/20219

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża
 • in vitro


  89/973

  Tytuł oryginału: Udział podstawowej opieki zdrowotnej w działaniach z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki chorób w nowych warunkach funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w latach 1999-2001 : w opinii pacjentów szpitali Dolnego Śląska : praca doktorska
  Autorzy: Seń Mariola, Steciwko Andrzej (promot.).; Akademia Medyczna Wydział Zdrowia Publicznego we Wrocławiu, Akademia Medyczna Akademia MedycznaWydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego, Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej we Wrocławiu
  Źródło: 2002, [2], 170 k. : il., tab., bibliogr. 240 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20267

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  90/973

  Tytuł oryginału: Ocena wpływu hormonalnej terapii zastępczej na stopień nasilenia objawów zespołu klimakterycznego oraz na wybrane parametry profilu lipidowego surowicy krwi : praca doktorska
  Autorzy: Samulak Dariusz, Sajdak Stefan (promot.).; Akademia Medyczna im. K. Marcinkowskiego Katedra Ginekologii i Położnictwa, Klinika Ginekologii Operacyjnej w Poznaniu
  Źródło: 2002, 73 k. : il., tab., bibliogr. 77 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20261

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska


  91/973

  Tytuł oryginału: Podatność prolinowego analogu melfalanu na działanie prolidazy komórek prawidłowych i nowotworowych : praca doktorska
  Autorzy: Chrzanowski Krzysztof, Pałka Jerzy (promot.).; Śląska Akademia Medyczna Wydział Farmaceutyczny w Sosnowcu, Akademia Medyczna Zakład Chemii i Analizy Leków w Białymstoku
  Źródło: 2002, 94 k. : il., bibliogr. 211 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20036

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • onkologia
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • in vitro


  92/973

  Tytuł oryginału: Zastosowanie stopów CoCrMo otrzymanych metodą metalurgii proszków do wszczepów śródkostnych w świetle badań doświadczalnych : praca doktorska
  Autorzy: Adwent Marek, Cieślik Tadeusz (promot.).; Śląska Akademia Medyczna Wydział Lekarski, I Katedra i Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej w Zabrzu
  Źródło: 2002, [1], 115 k. : il., tab., bibliogr. 114 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20042

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • króliki
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  93/973

  Tytuł oryginału: Badania epidemiologiczne, kliniczne i bakteriologiczne w zakażeniach krwi u dzieci z upośledzoną odpornością : praca doktorska
  Autorzy: Szmyd Krzysztof, Chybicka Alicja (promot.).; Akademia Medyczna Klinika Onkologii i Hematologii Dziecięcej we Wrocławiu
  Źródło: 2002, 103 k. : il., tab., bibliogr. 150 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20314

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • mikrobiologia
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  94/973

  Tytuł oryginału: Ekspresja koneksyny u dzieci z tetralogią Fallota : praca doktorska
  Autorzy: Kołcz Jacek, Malec Edward (promot.).; Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Wydział Lekarski, Katedra Chirurgii Pediatrycznej, Klinika Kardiochirurgii Dziecięcej
  Źródło: 2002, 85 k. : il., tab., bibliogr. 151 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20326

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • niemowlęta
 • dzieci 6-12 r.ż.


  95/973

  Tytuł oryginału: Badania anatomiczne i ultrasonograficzne zmienności cech pomiarowych głowy w rozwoju prenatalnym człowieka : praca doktorska
  Autorzy: Lesiński Wojciech, Kurlej Wiesław (promot.).; Akademia Medyczna Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej we Wrocławiu
  Źródło: 2002, 135 k. : il., tab., bibliogr. 122 poz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20316

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  96/973

  Tytuł oryginału: Badania nad utratą heterozygotyczności wybranych genów oraz niestabilnością genetyczną w płaskonabłonkowym raku krtani : praca doktorska
  Autorzy: Stembalska-Kozłowska Agnieszka, Sąsiadek Maria (promot.).; Akademia Medyczna Katedra Patofizjologii, Zakład Genetyki we Wrocławiu
  Źródło: 2002, [3], 146 k. : il., tab., bibliogr. 270 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20315

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • onkologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  97/973

  Tytuł oryginału: Występowanie przeciwciał przeciwtarczycowych u dziewczynek z zespołem Turnera : praca doktorska
  Autorzy: Kucharska Anna, Rymkiewicz-Kluczyńska Barbara (promot.).; Akademia Medyczna Katedra i Klinika Pediatrii i Endokkrynologii w Warszawie
  Źródło: 2002, [3], 78 k. : il., tab., bibliogr. 171 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19946

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska


  98/973

  Tytuł oryginału: Badania eksperymentalne nad przydatnością goreteksu w chirurgii odwarstwienia siatkówki : praca doktorska
  Autorzy: Kopacz Dorota, Kęcik Dariusz (promot.).; Akademia Medyczna Katedra i Klinika Okulistyki w Warszawie
  Źródło: 2002, 106 k. : il., tab., bibliogr. 169 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19953

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • króliki


  99/973

  Tytuł oryginału: Wpływ suplementacji cynku na procesy uczenia się i konsolidacji pamięci u szczurów : praca doktorska
  Autorzy: Piechal Agnieszka, Widy-Tyszkiewicz Ewa (promot.).; Akademia Medyczna Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej w Warszawie
  Źródło: 2002, [2], V, 142 k. : il., tab., bibliogr. k. 119-142, streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19941

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury


  100/973

  Tytuł oryginału: Wykorzystanie lasera holmowego w leczeniu starczego podwinięcia powieki dolnej : badania doświadczalne i kliniczne : praca doktorska
  Autorzy: Kęcik Mariusz, Gliński Wiesław (promot.).; Akademia Medyczna Katedra i Klinika Chorób Oczu w Warszawie
  Źródło: 2002, 101 k. : il., tab., bibliogr. 98 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19935

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  101/973

  Tytuł oryginału: Rysowa biopsja endometrialna w diagnostyce zaburzeń cyklu miesiączkowego : praca doktorska
  Autorzy: Dowgiałło-Smolarczyk Jadwiga, Radowicki Stanisław (promot.).; Akademia Medyczna Klinika Endokrynologii Ginekologicznej w Warszawie
  Źródło: 2002, 88 k. : tab., bibliogr. 137 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19936

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska


  102/973

  Tytuł oryginału: Modyfikacja zachowań bólowych u szczura w następstwie podania bifaliny : praca doktorska
  Autorzy: Kosson Dariusz Tomasz, Mayzner-Zawadzka Ewa (promot.).; Akademia Medyczna Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Warszawie
  Źródło: 2002, [2], 68 k., [18] k. tabl. : il., tab., bibliogr. 197 poz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19937

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • anestezjologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury


  103/973

  Tytuł oryginału: Ocena częstości występowania zaburzeń neuropsychologicznych i bioelektrycznych mózgu u młodych dorosłych ze skąpoobjawową celiakią : praca doktorska
  Autorzy: Horwath-Stolarczyk Andrea, Sidor Krystyna (promot.).; Akademia Medyczna Klinika Gastroenterologii i Żywienia Dzieci w Warszawie
  Źródło: 2002, [3], 111 k. : il., tab., bibliogr. 191 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19938

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • neurologia
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  104/973

  Tytuł oryginału: Ocena drogi piramidowej w obrazach rezonansu magnetycznego u chorych na stwardnienie boczne zanikowe : praca doktorska
  Autorzy: Domżał-Stryga Anna, Kwieciński Hubert (promot.).; Akademia Medyczna Katedra i Klinika Neurologii w Warszawie
  Źródło: 2002, 66 k. : il., tab., bibliogr. 141 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19939

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  105/973

  Tytuł oryginału: Immunomodulacyjne działanie statyn : praca doktorska
  Autorzy: Kasprzycka Monika, Nowaczyk Maria (promot.).; Akademia Medyczna Instytut Transplantologii, Zakład Immunologii Klinicznej w Warszawie
  Źródło: 2002, [1], 86 k. : il., tab., bibliogr. 128 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19940

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • in vitro


  106/973

  Tytuł oryginału: Czynniki wpływające na długotrwałość przeżycia chorych w programie przewlekłych hemodializ na podstawie 20 letnich obserwacji jednego ośrodka : praca doktorska
  Autorzy: Jaworska-Wieczorek Jarosława, Klinger Marian (promot.).; Akademia Medyczna Katedra i Klinika Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej we Wrocławiu, Wojewódzkie Centrum Medyczne Oddział Nefrologii i Stacji Dializ w Opolu
  Źródło: 2002, 86 k. : tab., bibliogr. 147 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19765

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  107/973

  Tytuł oryginału: Aktywność niektórych enzymów lizosomalnych u kobiet z rakiem piersi przed i po zabiegu operacyjnym : praca doktorska
  Autorzy: Maciak Radosław, Drewa Gerard (promot.).; Akademia Medyczna Katedra i Zakład Biologii w Bydgoszczy
  Źródło: 2002, 111 k. : il., tab., bibliogr. 159 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19803

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska


  108/973

  Tytuł oryginału: Wpływ gimnastyki leczniczej na wybrane parametry biofizyczne u kobiet w ciąży : praca doktorska
  Autorzy: Zadarko Emilian, Talar Jan Włodzimierz (promot.).; Akademia Medyczna im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
  Źródło: 2002, 82 k. : il., tab., bibliogr. 109 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19790

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża


  109/973

  Tytuł oryginału: Analiza obrazu klinicznego, ewolucji oraz wyników leczenia zespołu Guillaina-Barrego u dzieci i młodzieży z regionu wielkopolsko-lubuskiego w latach 1982-2000 : praca doktorska
  Autorzy: Zielińska Mariola, Galas-Zgorzalewicz Bożena (promot.).; Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego Katedra i Klinika Neurologii Wieku Rozwojowego w Poznaniu
  Źródło: 2002, 97 k. : il., tab., bibliogr. 89 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19821

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  110/973

  Tytuł oryginału: Ocena aktywności dysmutazy nadtlenkowej w plaźmie nasienia ludzkiego w warunkach fizjologicznych i w zaburzeniach płodności : praca doktorska
  Autorzy: Wdowiak Artur, Jakiel Grzegorz (promot.).; Akademia Medyczna Klinika Rozrodczości i Andrologii w Lublinie
  Źródło: 2002, [1], 68 k. : il., tab., bibliogr. 122 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20245

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska


  111/973

  Tytuł oryginału: Zmiany objawowe, a zmiany osobowości po psychoterapii pacjentów z zaburzeniami lękowymi i somatyzacyjnymi : praca doktorska
  Autorzy: Klimowicz Agnieszka, Aleksandrowicz Jerzy W. (promot.).; Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Wydział Lekarski, Katedra Psychoterapii w Krakowie
  Źródło: 2002, [1], 102 k. : il., tab., bibliogr. 144 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20288

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  112/973

  Tytuł oryginału: Interakcje mikrofragmentów błonowych pochodzenia płytkowego z komórkami układu hemato/limfopoetycznego : praca doktorska
  Autorzy: Baj-Krzyworzeka Monika, Ratajczak Mariusz Z. (promot.).; Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Wydział Lekarski, Katedra Immunologii Klinicznej i Patologii, Zakład Immunologii Klinicznej w Krakowie
  Źródło: 2002, [1], 102 k. : il., tab., bibliogr. 138 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20291

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro


  113/973

  Tytuł oryginału: Wpływ składników wyciągu z kwiatów malwy czarnej (Flos Malvae arboreae) na obraz histoenzymatyczny i morfologiczny tarczycy i gonady męskiej szczura : praca doktorska
  Autorzy: Papież Monika, Bilińska Barbara (promot.).; Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Wydział Farmaceutyczny, Zakład Cytobiologii i Histochemii w Krakowie
  Źródło: 2002, [8], 106 k. : il., tab., bibliogr. 175 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20292

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska


  114/973

  Tytuł oryginału: Wpływ pentoksyfiliny podanej miejscowo w modelu analgezji z wyprzedzeniem na rozwój procesu nocycepcji : praca doktorska
  Autorzy: Dorazil-Dudzik Magdalena, Wordliczek Jerzy (promot.).; Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, I Katedra Chirurgii Ogólnej, Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Krakowie
  Źródło: 2002, 88 k. : il., tab., bibliogr. 160 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20290

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska


  115/973

  Tytuł oryginału: Wpływ chloraminy tauryny na przebieg kolagenowego zapalenia stawów u myszy : praca doktorska
  Autorzy: Kwaśny-Krochin Beata, Głuszko Piotr (promot.).; Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Wydział Lekarski, Zakład Reumatologii i Balneologii w Krakowie
  Źródło: 2002, [6], 49 k. : il., tab., bibliogr. 116 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20285

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • reumatologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy
 • płeć męska


  116/973

  Tytuł oryginału: Pleurodeza u chorych z rozsiewem nowotworowym w opłucnej : praca doktorska
  Autorzy: Kużdżał Jarosław, Szczeklik Andrzej (promot.).; Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Wydział Lekarski, II Katedra Chorób Wewnętrznych w Krakowie
  Źródło: 2002, 57 k. : il., tab., bibliogr. 197 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20283

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  117/973

  Tytuł oryginału: Rozwój zespołu podstawno-bocznego ciała migdałowatego królika w badaniach stereologicznych i histochemicznych : praca doktorska
  Autorzy: Jagalska-Majewska Hanna, Moryś Janusz (promot.).; Akademia Medyczna Katedra Anatomii, Zakład Anatomii i Neurobiologii w Gdańsku
  Źródło: 2002, 141 k. : il., tab., bibliogr. 240 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20276

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • króliki
 • in vitro


  118/973

  Tytuł oryginału: Taksonomia i standaryzacja molekularna Viscum album L. do celów farmaceutycznych : praca doktorska
  Autorzy: Piotrowski Arkadiusz, Ochocka Renata J. (promot.).; Akademia Medyczna Wydział Farmaceutyczny, Katedra i Zakład Biologii i Botaniki Farmaceutycznej w Gdańsku
  Źródło: 2002, 170 k. : tab., bibliogr. 240 poz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20279

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • in vitro


  119/973

  Tytuł oryginału: Analiza porównawcza rozmieszczenia pierwiastków chemicznych w wybranych przedstawicielach zoobentosu oraz w osadach dennych Zatoki Gdańskiej : praca doktorska
  Autorzy: Kusak Andrzej, Szefer Piotr (promot.).; Akademia Medyczna Wydział Farmaceutyczny, Katedra i zakład Bromatologii w Gdańsku
  Źródło: 2002, 177 k., [74] k. tabl. : il., tab., bibliogr. k. 156-176, maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • in vitro


  120/973

  Tytuł oryginału: Wartość angiografii indocyjaninowej na podstawie własnych badań klinicznych : praca doktorska
  Autorzy: Ciechanowski Cezary, Iwaszkiewicz-Bilikiewicz Barbara (promot.).; Akademia Medyczna Katedra i Klinika Chorób Oczu w Gdańsku
  Źródło: 2002, [3], 123 k. : il., tab., bibliogr. 134 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20273

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  121/973

  Tytuł oryginału: Ocena przydatności badań psychologicznych w diagnostyce i postępowaniu u pacjentów z zespołem jelita nadwrażliwego : praca doktorska
  Autorzy: Sulkowska Agnieszka, Kryszewski Andrzej (promot.).; Akademia Medyczna Wydział Lekarski, Instytut Chorób Wewnętrznych, Klinika Gastroenterologii w Gdańsku
  Źródło: 2002, 103 k. : il., tab., bibliogr. 91 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20271

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  122/973

  Tytuł oryginału: Rozwój połączeń somatosensorycznych wzgórzowo-korowych u szczura i królika : badania stereologiczne : praca doktorska
  Autorzy: Łuczyńska Anna, Moryś Janusz (promot.).; Akademia Medyczna Katedra Anatomii, Zakład Anatomii i Neurobiologii w Gdańsku
  Źródło: 2002, 123 k. : il., tab., bibliogr. 189 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20277

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • króliki
 • szczury


  123/973

  Tytuł oryginału: Ocena stopnia bioakumulacji i dyskryminacji metali toksycznych w grzybach jadalnych z różnych obszarów Polski : praca doktorska
  Autorzy: Malinowska Ewa, Szefer Piotr (promot.).; Akademia Medyczna Katedra i Zakład Bromatologii w Gdańsku
  Źródło: 2002, [5], 188 k., [30] k. tabl. : il., tab., bibliogr. k. 177-187, maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20078

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • in vitro


  124/973

  Tytuł oryginału: Kultury tkankowe Vaccinium corymbosum var. bluecrop jako źródło aktywnych biologicznie wtórnych metabolitów : praca doktorska
  Autorzy: Migas Piotr, Cisowski Wojciech (promot.).; Akademia Medyczna Wydział Farmaceutyczny, Katedra i Zakład Farmakognozji z Ogrodem Roślin Leczniczych w Gdańsku
  Źródło: 2002, [2], 189 k. : il., tab., bibliogr. 214 poz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20079

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • in vitro


  125/973

  Tytuł oryginału: Właściwości przeciwarytmiczne i hipotensyjne nowych pochodnych aryloksyetyloamin o potencjalnym działaniu adrenolitycznym : praca doktorska
  Autorzy: Maciąg Dorota, Filipek Barbara (promot.).; Uniwersytet Jagielloński Wydział Farmaceutyczny, Katedra Farmakodynamiki, Pracownia Wstępnych Badań Farmakologicznych w Krakowie
  Źródło: 2002, 118 k. : il., tab., bibliogr. 172 poz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19754

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • in vitro


  126/973

  Tytuł oryginału: Porównaie prowadzenia analgezji śródoperacyjnej przy pomocy remifentanylu, alfentanylu i fentanylu w zabiegach chirurgicznych u pacjentów z otyłością znacznego stopnia : praca doktorska
  Autorzy: Gaszyński Tomasz, Piotrowski Andrzej (promot.).; Akademia Medyczna Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Łodzi.
  Źródło: 2002, [7], 175 k. : il., tab., bibliogr. 162 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19748

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • farmacja
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  127/973

  Tytuł oryginału: Homocysteina, białko C-reaktywne, interleukina - 6, fibrynogen oraz stężenie glukozy we krwi w ostrym okresie udaru mózgu u chorych z cukrzycą i bez cukrzycy : praca doktorska
  Autorzy: Kropiwnicka Anna, Drzewoski Józef (promot.).; Akademia Medyczna Instytut Medycyny Wewnętrznej, Klinika Chorób Przemiany Materii w Łodzi
  Źródło: 2002, [5], 73 k. : il., tab., bibliogr. 145 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19749

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  128/973

  Tytuł oryginału: Wpływ hormonalnej terapii zastępczej na zdrowie kobiet w okresie perimenopauzy ze szczególnym uwzględnieniem zespołu polimetabolicznego : praca doktorska
  Autorzy: Łukaszek Maciej, Pertyński Tomasz (promot.).; Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Klinika Ginekologii i Chorób Menopauzy w Łodzi, Akademia Medyczna w Łodzi
  Źródło: 2002, [3], 125 k. : il., tab., bibliogr. 184 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19750

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska


  129/973

  Tytuł oryginału: Badania nad udziałem neutrofilów krwi obwodowej w patogenezie aft nawrotnych : praca doktorska
  Autorzy: Lewkowicz Natalia, Kurnatowska Anna (promot.).; Akademia Medyczna Instytut Stomatologii, Zakład Chorób Błony Śluzowej Jamy Ustnej w Łodzi
  Źródło: 2002, 89 k. : il., tab., bibliogr. 151 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19751

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  130/973

  Tytuł oryginału: Elektrofizjologiczne badanie funkcjonowania kanałów błonowych w aspekcie modulacji farmakologicznej : praca doktorska
  Autorzy: Żarnowska Ewa D., Mozrzymas Jerzy W. (promot.).; Akademia Medyczna Katedra i Zakład Biofizyki we Wrocławiu
  Źródło: 2002, [4], II, 102, [2] k. : il., tab., bibliogr. k. 94-102, maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19752

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • in vitro


  131/973
  2002
  Tytuł angielski: Role of PTEN mutation in pathogenesis of pheochromocytoma : doctorate thesis
  Autorzy: Puc Janusz
  Opracowanie edytorskie: Gaciong Zbigniew (supervisor).; Akademia Medyczna Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Nadciśnienia Tętniczego w Warszawie
  Źródło: 2002, 99 k. : il., tab., bibliogr. k. 86-99, sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19945

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy


  132/973

  Tytuł oryginału: Funkcjonalna ocena promotora genu kanału kationowego aktywowanego przez hyperpolaryzację : praca doktorska
  Autorzy: Pachucki Janusz, Nauman Janusz (promot.).; Akademia Medyczna Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii w Warszawie
  Źródło: 2002, 90 k. : il., tab., bibliogr. 88 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19942

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • endokrynologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro


  133/973

  Tytuł oryginału: Indukcja tolerancji na przeszczep allogeniczny za pomocą szpiku kostnego dawcy : praca doktorska
  Autorzy: Socha-Urbanek Koryna, Fiedor Piotr (promot.).; [Akademia Medyczna Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej w Warszawie]
  Źródło: 2002, [1], 101 k., [19] k. tabl. : il., tab., bibliogr. 211 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19943

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • transplantologia
 • gastroenterologia
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury


  134/973

  Tytuł oryginału: Ocena czynników prognostycznych leczenia operacyjnego i skojarzonego raka krtani i gardła dolnego : praca doktorska
  Autorzy: Żyłka Stanisław, Bień Stanisław (promot.).; Świętokrzyskie Centrum Onkologii Dział Chirurgii Głowy i Szyi w Kielcach, Akademia Medyczna I Wydział Lekarski w Warszawie
  Źródło: 2002, 148 k. : il. tab., bibliogr. 284 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19934

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • otorynolaryngologia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  135/973

  Tytuł oryginału: Wpływ inhibitorów enzymu konwertującego na składniki macierzy zewnątrzkomórkowej kłębuszków nerkowych : praca doktorska
  Autorzy: Foroncewicz Bartosz, Pączek Leszek (promot.).; Akademia Medyczna Instytut Transplantologii, Klinika Immunoterapii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych w Warszawie
  Źródło: 2002, 112 k. : il., tab., bibliogr. 163 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19948

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  136/973

  Tytuł oryginału: Analiza wpływu farmakoterapii ciężarnej na występowanie niedomykalności zastawki trójdzielnej u płodu, ze szczególnym uwzględnieniem terapii tokolitycznej w porodzie przedwczenym : praca doktorska
  Autorzy: Krasoń Aneta, Respondek-Liberska Maria (promot.).; Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki [Zakład Diagnostyki i Profilaktyki Wad Wrodzonych w Łodzi]
  Źródło: 2002, [2], 149 k. : il., tab., bibliogr. 117 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19672

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • ginekologia i położnictwo
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża


  137/973

  Tytuł oryginału: Ocena udziału wybranych cytokin w etiopatogenezie samoistnej osteoporozy i osteopenii u dzieci i młodzieży : praca doktorska
  Autorzy: Rusińska Agnieszka, Chlebna-Sokół Danuta (promot.).; Akademia Medyczna Instytut Pediatrii, Klinika Propedeutyki Pediatrii w Łodzi
  Źródło: 2002, [2], 111 k. : il., tab., bibliogr. 172 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19673

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  138/973

  Tytuł oryginału: Ocena stref organizatorów jąderkowych (NORs) i morfometrycznych parametrów jądra komórkowego w raku przejściowokomórkowym pęcherza moczowego : praca doktorska
  Autorzy: Modrzewski Tadeusz, Danilewicz Marian (promot.).; Akademia Medyczna Katedra i Zakład Patomorfologii, Pracownia Morfometrii w Łodzi
  Źródło: 2002, [1], 62 k., [6] k. tabl. : il., tab., bibliogr. 111 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19674

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  139/973

  Tytuł oryginału: Kliniczna i hormonalna analiza przebiegu ciąży, porodu i połogu u kobiet z hyperandrogenizmem : praca doktorska
  Autorzy: Kowalczyk-Amico Katarzyna, Pajszczyk-Kieszkiewicz Teresa (promot.).; Akademia Medyczna Instytut Ginekologii i Położnictwa, Klinika Patologii Ciąży w Łodzi
  Źródło: 2002, [2], 80 k. : il., tab., bibliogr. 67 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19675

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża
 • płód
 • dorośli 19-44 r.ż.


  140/973

  Tytuł oryginału: Główne procesy chorobowe jamy ustnej u chorych z zespołem Sj”grena : praca doktorska
  Autorzy: Cackowska-Lass Alicja, Witek Edward (promot.).; [Akademia Medyczna Oddział Stomatologiczny, Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej w Gdańsku]
  Źródło: 2002, 83 k. : il., tab., bibliogr. 121 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19705

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.


  141/973

  Tytuł oryginału: Healthy start in life : a comparison between health in Poland and Sweden with the first four WHO Health for All Targets as a starting point : doctorate thesis
  Autorzy: Pellmer-Wramner Kristina
  Opracowanie edytorskie: Drygas Wojciech (supervis.).; Medical University Department of Preventive and Social Medicine in Łódź
  Źródło: 2002, [12], 182, [5] s., [34] s. tabl. : bibliogr. s. 162-182, sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19746

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze
 • praca doktorska
 • praca epidemiologiczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • noworodki
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.


  142/973

  Tytuł oryginału: Farmakokinetyka kliniczna klobazamu u pacjentów operowanych w krążeniu pozaustrojowym : praca doktorska
  Autorzy: Kunicki Paweł K., Szymura-Oleksiak Joanna (promot.).; Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Wydział Farmaceutyczny, Zakład Farmakokinetyki i Farmacji Fizycznej w Krakowie, Instytut Kardiologii Zakład Biochemii Klinicznej w Warszawie
  Źródło: 2002, 132 k. : il., tab., bibliogr. 261 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19753

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • farmacja
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.


  143/973

  Tytuł oryginału: Wartość badania ultrasonograficznego przez krocze w rozpoznawaniu guzów nowotworowych końcowego odcinka jelita grubego : praca doktorska
  Autorzy: Pracoń Ireneusz, Jakubowski Wiesław (promot.).; [Akademia Medyczna w Warszawie], [Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Zakład Patomorfologii w Białej Podlaskiej]
  Źródło: 2002, [2], 67 k. : il., tab., bibliogr. 113 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19857

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • radiologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.


  144/973

  Tytuł oryginału: Metaboliczne wskaźniki insulinooporności w pierwotnym nadciśnieniu tętniczym : praca doktorska
  Autorzy: Kowrach Marek, Czech Anna (promot.).; Akademia Medyczna II Wydział Lekarski, Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii w Warszawie
  Źródło: 2002, 133 k. : il., tab., bibliogr. 165 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19859

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.


  145/973

  Tytuł oryginału: Mechanizm dysfunkcji śródbłonkowej i jej udział w zwiększonej adhezji granulocytów obojętnochłonnych w niedokrwionym i reperfundowanym sercu świnki morskiej : praca doktorska
  Autorzy: Kurzelewski Michał, Beręsewicz Andrzej (promot.).; Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego Zakład Fizjologii Klinicznej w Warszawie
  Źródło: 2002, 96, [13] k. : il., bibliogr. k. 77-96, streszcz., maszyn. - Zawiera odb. z European Journal of Pharmacology 2002; 434 : 95-107
  Sygnatura GBL: 45/20077

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • Świnki morskie


  146/973

  Tytuł oryginału: Wartość hydrosonografii w rozpoznawaniu chorób jelita grubego w porównaniu z badaniem dwukontrastowym i kolonoskopią : praca doktorska
  Autorzy: Gajewicz Marzena Anna, Góraj Bożena (promot.).; Akademia Medyczna Instytut Radiologii, Diagnostyki Obrazowej i Medycyny Nuklearnej, Zakład Radiologii, Diagnostyki Obrazowej w Łodzi
  Źródło: 2002, 107 k. : il., tab., bibliogr. 87 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20061

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  147/973

  Tytuł oryginału: Okołooperacyjna ocena zaburzeń rytmu serca u chorych operowanych z powodu tętniaka aorty brzusznej (TAB) i/lub niedrożności aortalno-biodrowej : praca doktorska
  Autorzy: Kawiński Janusz, Bolińska Halina (promot.).; Akademia Medyczna Instytut Kardiologii, Klinika Kardiologii w Łodzi
  Źródło: 2002, [6], 71 k. : il., tab., bibliogr. 107 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20058

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  148/973

  Tytuł oryginału: Ocena wartości diagnostycznej wybranych parametrów elektrokardiograficznego testu wysiłkowego i echokardiograficznej próby z dobutaminą w zależności od stopnia zaawansowania zmian w naczyniach wieńcowych : praca doktorska
  Autorzy: Czuba-Gręda Grażyna, Krzemińska-Pakuła Maria (promot.).; Akademia Medyczna Instytut Medycyny Wewnętrznej, Klinika Kardiologii w Łodzi
  Źródło: 2002, 82 k. : il., tab., bibliogr. 95 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20059

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  149/973

  Tytuł oryginału: Wpływ zastosowania prostaglandyny E1 (PGE1) na przebieg reakcji zapalnej u chorych operowanych z powodu tętniaka aorty brzusznej (TAB) : praca doktorska
  Autorzy: Józefowicz Agata, Brzezińska-Błaszczyk Ewa (promot.).; Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Samodzielna Pracownia Immunologii Doświadczalnej w Łodzi
  Źródło: 2002, 71 k. : il., tab., bibliogr. 110 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20065

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • farmacja
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  150/973

  Tytuł oryginału: Porównanie niestabilności mikrosatelitarnej DNA i ekspresji białek kodowanych przez geny mutatorowe w złośliwych glejakach człowieka u dzieci i u dorosłych : praca doktorska
  Autorzy: Szybka Małgorzata, Kordek Radzisław (promot.).; Akademia Medyczna Katedra Onkologii, Zakład Patologii Nowotworów w Łodzi
  Źródło: 2002, [3], 100 k. : il., tab., bibliogr. 185 poz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20066

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • neurologia
 • pediatria
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.


  151/973

  Tytuł oryginału: Wiedza na temat czerniaka jako element profilaktyki pierwotnej i wtórnej w praktyce lekarza rodzinnego : współpraca ze specjalistą : praca doktorska
  Autorzy: Kołacińska Agnieszka, Ratajczyk-Pakalska Ewa (promot.).; Akademia Medyczna w Łodzi, [Regionalny Ośrodek Onkologiczny Poradnia Chirurgii Onkologicznej w Łodzi]
  Źródło: 2002, [4], 116 k., [8] k. tabl. : il., tab., bibliogr. 202 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20060

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  152/973

  Tytuł oryginału: Sposób żywienia, stan odżywienia i zawartość niektórych biopierwiastków we włosach jako wskaźniki stanu zdrowia w wybranej grupie młodzieży : praca doktorska
  Autorzy: Paradowska-Stankiewicz Iwona, Grzybowski Andrzej (promot.).; Akademia Medyczna Katedra Higieny i Epidemiologii w Łodzi
  Źródło: 2002, [3], 144 k. : il., tab., bibliogr. 373 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20056

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  153/973

  Tytuł oryginału: Ocena hemodynamiki krążenia podczas rewaskularyzacji mięśnia sercowego w krążeniu pozaustrojowym przy użyciu różnych sposobów znieczulenia : praca doktorska
  Autorzy: Janowska Elżbieta, Iwaszkiewicz-Zasłonka Alicja (promot.).; Akademia Medyczna Instytut Kardiologii, Klinika Kardiochirurgii, Samodzielny Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Łodzi
  Źródło: 2002, [5], 78 k. : il., tab., bibliogr. 124 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20064

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • anestezjologia
 • farmacja
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  154/973

  Tytuł oryginału: Ocena stężenia kortyzolu, białka c-reaktywnego i haptoglobiny u pacjentek po operacjach na narządzie płciowym bez zszywania otrzewnej : praca doktorska
  Autorzy: Maciejczyk-Pencuła Monika, Kotarski Jan (promot.).; Akademia Medyczna
  Źródło: 2002, [3], 71 k. : il., tab., bibliogr. 136 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20235

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska


  155/973

  Tytuł oryginału: Koszty hospitalizacji chorób układu krążenia członków Branżowej Kasy Chorych dla służb mundurowych : [praca doktorska]
  Autorzy: Kondracki Marek, Wdowiak Leszek (promot.).; Akademia Medyczna Katedra Medycyny Rodzinnej, Zakład Zarządzania i Ekonomiki Ochrony Zdrowia w Lublinie
  Źródło: 2002, 121 k. : il., tab., bibliogr. 107 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20227

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  156/973

  Tytuł oryginału: Ocena stężenia immunoglobulin IgG, IgM i IgA w surowicy krwi kobiet z mięśniakami oraz endometriozą macicy operowanych w hemodilucji : praca doktorska
  Autorzy: Sikora-Szczęśniak Dobrosława, Kotarski Jan (promot.).; SPZOZ Oddział Położniczo-Ginekologiczny w Lipsku, Akademia Medyczna I Katedra, Klinika Ginekologii Operacyjnej w Lublinie
  Źródło: 2002, 99 k. : il., tab., bibliogr. 149 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20236

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • onkologia
 • chirurgia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska


  157/973

  Tytuł oryginału: Zachowanie się procesów oksydacyjno-antyoksydacyjnych w organizmie w zdrowiu i niektórych stanach patologicznych : praca doktorska
  Autorzy: Rola Radosław, Górny Dionizy (promot.).; Akademia Medyczna Katedra i Zakład Patofizjologii w Lublinie
  Źródło: 2002, [2], III, 164 k. : il., tab., bibliogr. 423 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20241

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta
 • króliki
 • szczury
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • ciąża


  158/973

  Tytuł oryginału: Przydatność oceny układu oddechowego u chorych z niedrożnością aortalno-biodrową i/lub tętniakiem aorty brzusznej kwalifikowanych do leczenia operacyjnego : praca doktorska
  Autorzy: Blimel Piotr, Joss Andrzej (promot.).; Akademia Medyczna Instytut Chirurgii, Klinika Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej w Łodzi
  Źródło: 2002, 69 k. : il., tab., bibliogr. 85 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20055

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • kardiologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  159/973

  Tytuł oryginału: Wartość testu pochyleniowego i analizy zmienności rytmu zatokowego w diagnostyce omdleń o niewyjaśnionej etiologii : praca doktorska
  Autorzy: Lelonek Małgorzata, Bolińska-Sołtysiak Halina (promot.).; Akademia Medyczna Instytut Kardiologii, Klinika Kardiologii w Łodzi
  Źródło: 2002, 117 k. : il., tab., bibliogr. 117 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20054

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  160/973

  Tytuł oryginału: Wpływ protez osiadająych na podłoże kostne pola protetycznego w przebiegu osteoporozy pomenopauzalnej : praca doktorska
  Autorzy: Orłowska-Szuflet Olga, Romanowicz Maciej (promot.).; Akademia Medyczna Instytut Stomatologii, Zakład Protetyki w Łodzi
  Źródło: 2002, 115 k. : il., tab., bibliogr. 130 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20057

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • endokrynologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska


  161/973

  Tytuł oryginału: Ocena warunków zwarciowych u młodzieży szkolnej z dysfunkcją i bez dysfunkcji narządu żucia : praca doktorska
  Autorzy: Pordes-Kotowska Monika, Split Wojciech (promot.).; Akademia Medyczna Instytut Stomatologii, Zakład Neurologii i Zaburzeń Czynnościowych Narządu Żucia w Łodzi
  Źródło: 2002, [7], 102 k., [32] k. tabl., : il., tab., bibliogr. 103 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20063

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  162/973

  Tytuł oryginału: Wyniki leczenia operacyjnego nowotworów ślinianki przyusznej : praca doktorska
  Autorzy: Olszański Witold, Gołąbek Wiesław (promot.).; Akademia Medyczna Klinika Otolaryngologii w Lublinie
  Źródło: 2002, [4], 93 k. : il., tab., bibliogr. 120 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20229

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • otorynolaryngologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  163/973

  Tytuł oryginału: Echokardiograficzna ocena funkcji skurczowej i rozkurczowej lewej komory w czasie wczesnej rehabilitacji uzdrowiskowej chorych po zawale serca leczonych metodami inwazyjnymi : praca doktorska
  Autorzy: Olszewska Barbara, Wysokiński Andrzej (promot.).; Kardiologiczny Szpital Uzdrowiskowy Zakład Leczniczy "Uzdrowisko Nałęczów" S.A. w Nałęczowie, [Akademia Medyczna] w Lublinie
  Źródło: 2002, [16], 180 k. : il., tab., bibliogr. 176 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20228

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  164/973

  Tytuł oryginału: Zawartość magnezu w surowicy krwi, w krwinkach czerwonych i w moczu u dzieci hospitalizowanych z powodu zapalenia płuc lub obturacyjnego zapalenia oskrzeli w zależności od procedury przyjęć i formy hospitalizacji : praca doktorska
  Autorzy: Bednarek Anna, Frelek-Karska Maria (promot.).; Akademia Medyczna Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, Katedra Pielęgniarstwa Klinicznego w Lublinie
  Źródło: 2002, 134 k. : il., tab., bibliogr. 199 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20239

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  165/973

  Tytuł oryginału: Metylacja DNA w mięśniakach macicy u kobiet : praca doktorska
  Autorzy: Kościelecki Maciej, Baranowski Włodzimierz (promot.).; Szpital MSWiA Oddział Ginekologiczny w Lublinie
  Źródło: 2002, [4], 78 k. : il., tab., bibliogr. 119 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20238

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • ginekologia i położnictwo
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska


  166/973

  Tytuł oryginału: Możliwości diagnostyczne tomografii komputerowej w różnicowaniu raka i przewlekłego zapalenia trzustki : praca doktorska
  Autorzy: Jędrzejewski Grzegorz, Złomaniec Janusz (promot.).; Akademia Medyczna II Zakład Radiologii Lekarskiej
  Źródło: 2002, 136 k. : il., tab., bibliogr. 186 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20231

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • radiologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  167/973

  Tytuł oryginału: Wpływ inhibitora proteaz Ulinastatin na zmiany morfologiczne trzustki i wątroby w przebiegu doświadczalnego ostrego zapalenia trzustki : praca doktorska
  Autorzy: Ziemiakowicz Ryszard, Wallner Grzegorz (promot.).; Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej w Rzeszowie, Akademia Medyczna II Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej w Lublinie
  Źródło: 2002, 96 k. : il., tab., bibliogr. 142 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20234

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska


  168/973

  Tytuł oryginału: Badania bakteriologiczne i odpornościowe u pacjentów z chorobami dróg żółciowych leczonych chirurgicznie : praca doktorska
  Autorzy: Terlecki Paweł, Wallner Grzegorz (promot.).; Okręgowy Szpital Kolejowy SPZOZ Oddział Chirurgii Ogólnej w Lublinie, Akademia Medyczna II Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej w Lublinie
  Źródło: 2002, [1], 113 k. : tab., bibliogr. 186 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20233

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  169/973

  Tytuł oryginału: Badania gospodarki żelazowej u wielokrotnych dawców krwi : praca doktorska
  Autorzy: Szymczyk-Nużka Małgorzata, Wołowiec Dariusz (promot.).; Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu, Akademia Medyczna Katedra i Klinika Hematologii i Chorób Rozrostowych we Wrocławiu
  Źródło: 2002, [3], 81 k. : il., tab., bibliogr. 106 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20266

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska


  170/973

  Tytuł oryginału: Wpływ wysiłku fizycznego na poziom biomarkerów środowiskowego narażenia na kadm ludzi i zwierząt : praca doktorska
  Autorzy: Nowak Przemysław, Milnerowicz Halina (promot.).; Akademia Medyczna Katedra i Zakład Toksykologii, Pracownia Badań nad Metalotioneiną we Wrocławiu
  Źródło: 2002, [1], 129 k. : il., tab., bibliogr. 97 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20269

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • ochrona środowiska

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta


  171/973

  Tytuł oryginału: Otrzymywanie i zastosowanie jonoselektywnych elektrod z ciekłymi heterogenicznymi membranami w analizie leków przeciwhistaminowych : praca doktorska
  Autorzy: Drozd Joanna, Hopkała Hanna (promot.).; Akademia Medyczna Wydział Faramceutyczny, Katedra Chemii Leków w Lublinie
  Źródło: 2002, [6], 193 k. : il., tab., bibliogr. 287 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20215

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • in vitro


  172/973

  Tytuł oryginału: Program do oceny regionalnych zaburzeń perfuzji płuc : praca doktorska
  Autorzy: Stefaniak Bogusław Ziemowit, Tarkowska Anna (promot.).; Akademia Medyczna Katedra i Zakład Medycyny Nuklearnej w Lublinie
  Źródło: 2002, 181 k. : il., tab., bibliogr. 196 poz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20225

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  173/973

  Tytuł oryginału: Poszukiwanie cech morfologicznych i immunohistochemicznych różnicujących wrzodziejące zapalenie jelita grubego i chorobę Leśniowskiego-Crohna ze szczególnym uwzględnieniem zmian naczyniowych : praca doktorska
  Autorzy: Żurawski Jakub, Majewski Przemysław (promot.).; Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego Katedra i Zakład Patomorfologii Klinicznej w Poznaniu
  Źródło: 2002, [2], 61 k., [14] k. tabl. : tab., bibliogr. 89 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20264

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  174/973

  Tytuł oryginału: Ocena poziomu ekspresji oraz wpływu stymulacji ekspresji receptorów retrowirusowych PiT1 i PiT2 na efektywność transdukcji komórek nowotworowych : praca doktorska
  Autorzy: Grabarczyk Piotr, Mackiewicz Andrzej (promot.).; Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego Katedra Onkologii, Zakład Immunologii Nowotworów w Poznaniu
  Źródło: 2002, [2], V, 81 k. : il., tab., bibliogr. 122 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20262

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • mikrobiologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro


  175/973

  Tytuł oryginału: Zjawisko reorganizacji czynności rdzenia kręgowego po przeszczepach krzyżowych ścięgien mięśni antagonistycznych u szczura : praca doktorska
  Autorzy: Wilusz Agnieszka, Huber Juliusz (promot.).; Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego Zakład Patofizjologii Narządów Ruchu w Poznaniu
  Źródło: 2002, [2], 77 k. : il., tab., bibliogr. k. 68-75, streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20265

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • szczury
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • zwierzęta


  176/973

  Tytuł oryginału: Ocena funkcji głosowej krtani u chorych po chordektomii laserowej : praca doktorska
  Autorzy: Obrębowska-Karsznia Zofia, Szmeja Zygmunt (promot.).; Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego Katedra i Klinika Otolaryngologii w Poznaniu
  Źródło: 2002, [2], 56 k., [2] k. tabl. : il., tab., bibliogr. 82 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20263

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • onkologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  177/973

  Tytuł oryginału: Wpływ wczesnego, wziewnego stosowania budezonidu na przebieg leczenia noworodków z ciężką niewydolnością oddechową : praca doktorska
  Autorzy: Terpińska Ewa, Gajewska Elżbieta (promot.).; Akademia Medyczna Klinika Neonatologii we Wrocławiu
  Źródło: 2002, 85 k. : il., tab., bibliogr. 122 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20270

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • farmacja
 • ginekologia i położnictwo
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki


  178/973

  Tytuł oryginału: Dynamika zapadalności i umieralności na raka tarczycy w rejonie endemii wola : praca doktorska
  Autorzy: Łanda Katarzyna, Szybiński Zbigniew (promot.).; Uniwersytet Jagielloński Collegiumm Medicum, Katedra i Klinika Endokrynologii w Krakowie
  Źródło: 2002, [3], 89 k. : il., tab.
  Sygnatura GBL: 45/20325

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  179/973

  Tytuł oryginału: Wybrane wskaźniki biochemiczne w monitorowaniu terapii żywieniowej u krytycznie chorych : praca doktorska
  Autorzy: Kuciel Grzegorz, Łysiak-Szydłowska Wiesława (promot.).; Akademia Medyczna Instytut Chorób Wewnętrznych, Zakład Żywienia Klinicznego i Diagnostki Laboratoryjnej w Gadńsku
  Źródło: 2002, 125 k. : il., tab., bibliogr. 205 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19695

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  180/973

  Tytuł oryginału: Analiza locus HLA-DR metodą PCR-SPP : zastsowanie w medycynie sądowej : praca doktorska
  Autorzy: Wysocka Joanna, Szczerkowska Zofia (promot.).; Akademia Medyczna Katedra i Zakład Medycyny Sądowej w Gadńsku
  Źródło: 2002, [2], 92 k. : il., tab., bibliogr. 133 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19698

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód


  181/973

  Tytuł oryginału: Ocena wpływu owariektomii oraz podaży fluoru na kość żuchwy szczura : praca doktorska
  Autorzy: Wiechowska-Dobosz Małgorzata, Weyna Elżbieta (promot.).; Pomorska Akademia Medyczna Zakład Stomatologii Ogólnej w Szczecinie
  Źródło: 2002, [2], 63 k. : il., tab., bibliogr. 115 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19839

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury


  182/973

  Tytuł oryginału: Ocena skuteczności wybranych programów profilaktyki próchnicy zębów u dzieci przedszkolnych : praca doktorska
  Autorzy: Manowiec Joanna, Lisiecka Krystyna (promot.).; Pomorska Akademia Medyczna Zakład Stomatologii Dziecięcej w Szczecinie
  Źródło: 2002, 66 k., [29] k. tabl. : il., tab., bibliogr. 86 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19834

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  183/973

  Tytuł oryginału: Wpływ doustnych środków hipoglikemizujących na agregację płytek krwi : praca doktorska
  Autorzy: Siluk Danuta, Kaliszan Roman (promot.).; Akademia Medyczna Katedra i Zakład Biofarmacji i Farmakodynamiki w Gdańsku
  Źródło: 2002, [1], 85 k. : il., tab., bibliogr. 196 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19828

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo
 • pediatria
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy
 • in vitro


  184/973

  Tytuł oryginału: Oznaczanie wybranych substancji leczniczych w surowicy i osoczu krwi z zastosowaniem detekcji elektrochemicznej : praca doktorska
  Autorzy: Chmielewska Aleksandra, Lamparczyk Henryk (promot.).; Akademia Medyczna Wydział Farmaceutyczny, Katedra i Zakład Chemii Farmaceutycznej w Gdańsku
  Źródło: 2002, 131 k. : il., tab., bibliogr. 160 poz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19827

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • in vitro


  185/973

  Tytuł oryginału: Aortalna ekspresja genu białka chemotaktycznego monocytów typu 1 (MCP-1) u królików z doświadczalną miażdżycą : praca doktorska
  Autorzy: Sękalska Beata, Ciechanowicz Andrzej (promot.).; Pomorska Akademia Medyczna Samodzielna Pracownia Patobiochemii i Biologii Molekularnej w Szczecinie
  Źródło: 2002, 97 k. : il., tab., bibliogr. 133 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19837

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • króliki


  186/973

  Tytuł oryginału: Wpływ hormonalnej terapii zastępczej na gęstość mineralną kośćca u kobiet w wieku pomenopauzalnym w zależności od polimorfizmu genów receptora witaminy D (VDR) i receptora estrogenowego (ER) : praca doktorska
  Autorzy: Brodowska Agnieszka, Różewicki Stanisław (promot.).; Pomorska Akademia Medyczna Klinika Rozrodczości i Ginekologii w Szczecinie
  Źródło: 2002, 72 k. : il., tab., bibliogr. 82 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19836

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia
 • farmacja
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska


  187/973

  Tytuł oryginału: Wpływ sposobu postępowania operacyjnego u pacjentów z uszkodzeniem łąkotek na sprawność pooperacyjną stawu kolanowego : praca doktorska
  Autorzy: Krystowski Robert, Król Roman (promot.).; [Pomorska Akademia Medyczna Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii] w Szczecinie, Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu w Szczecinie
  Źródło: 2002, 288 k. : il., tab., bibliogr. 179 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19842

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  188/973

  Tytuł oryginału: Ocena wpływu czynników mikologicznych i klinicznych na przebieg i wyniki leczenia zakażenia grzybiczego u chorych z nawrotową grzybicą dermatofitową paznokci : praca doktorska
  Autorzy: Ratajczak Violetta, Maleszka Romuald (promot.).; Pomorska Akademia Medyczna Katedra i Klinika Chorób Skórnych i Wenerycznych w Szczecinie, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Szpital, Oddział Dermatologiczny w Poznaniu
  Źródło: 2002, [2], 64 k. : il., tab., bibliogr. 125 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19838

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia
 • mikrobiologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  189/973

  Tytuł oryginału: Wzajemne oddziaływanie fluoru i cynku po wielokrotnym podawaniu drogą przewodu pokarmowego u szczurów : praca doktorska
  Autorzy: Mazurek-Mochol Małgorzata, Wójcicki Jerzy (promot.).; Pomorska Akademia Medyczna Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej w Szczecinie
  Źródło: 2002, 79 k. : il., tab., bibliogr. 110 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19833

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury


  190/973

  Tytuł oryginału: Analiza powikłań radioterapii raka szyjki macicy z zastosowaniem brachyterapii cezem 137 i radem 226 : praca doktorska
  Autorzy: Czerw-Głąb Kamila Helena, Gryboś Marian (promot.).; Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich [Wydział Lekarski, I Katedra i Klinika Ginekologii] we Wrocławiu, Wojewódzki Ośrodek Onkologii w Opolu
  Źródło: 2002, 103 k. : il., tab., bibliogr. 87 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19689

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • radiologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska


  191/973

  Tytuł oryginału: Ekspresja Ki-67, lamininy i Her2/neu jako czynników prognostycznych i predykcyjnych w raku niedrobnokomórkowym płuc : praca doktorska
  Autorzy: Szelachowska Jolanta, Jeleń Michał (promot.).; Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich Katedra i Zakład Anatomii Patologicznej we Wrocławiu
  Źródło: 2002, [3], 114 k. : il., tab., bibliogr. 150 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19690

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • pulmonologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  192/973

  Tytuł oryginału: Przydatność kliniczna resorbowalnej błony winylowej Polyglactin 910 w regeneracji tkanek przyzębia : praca doktorska
  Autorzy: Stefaniak-Brzuchalska Arleta, Banach J[adwiga] (promot.).; [Pomorska Akademia Medyczna Zakład Peridontologii] w Szczecinie
  Źródło: 2002, 141 k. : il., tab., bibliogr. 143 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19831

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  193/973

  Tytuł oryginału: Stężenie TNF-ŕ we krwi pępowinowej i zapalenie błon płodowych w relacji do wybranych wskaźników zakażenia wczesnego u noworodka : praca doktorska
  Autorzy: Kowalik Kinga, Czeszyńska Maria Beata (promot.).; Pomorska Akademia Medyczna Klinika Neonatologii w Szczecinie, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Szczecinie
  Źródło: 2002, 86 k. : il., tab., bibliogr. 203 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19832

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • ciąża


  194/973

  Tytuł oryginału: Determinanty przedchorobowe a jakość życia pacjentów schizofrenicznych : praca doktorska
  Autorzy: Górecka Joanna, Czernikiewicz Andrzej (promot.).; Akademia Medyczna Katedra i Klinika Psychiatrii w Białymstoku, Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Jarosławcu
  Źródło: 2002, 215 k. : il., tab., bibliogr. 204 poz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19903

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  195/973

  Tytuł oryginału: Ocena wyników chirurgicznego leczenia raka żołądka w zależności od czynników kliniczno-morfologicznych, rodzaju operacji i modelu chemioterapii pooperacyjnej : praca doktorska
  Autorzy: Bandurski Roman, Piotrowski Z. (promot.).; Akademia Medyczna II Klinika Chirurgii Ogólnej w Białymstoku
  Źródło: 2002, 118 k. : il., tab., bibliogr. 158 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19901

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  196/973

  Tytuł oryginału: Morfologia, histochemia oraz zaawansowanie apoptozy w łożyskach ciąż prawidłowych i powikłanych nadciśnieniem tętniczym : praca doktorska
  Autorzy: Szkodny Ewa, Kamiński Marcin (promot.).; Śląska Akademia Medyczna Wydział Lekarski, Katedra i Zakład Histologii i Embriologii w Katowicach
  Źródło: 2002, 93 k : il., tab., bibliogr. 109 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20194

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża


  197/973

  Tytuł oryginału: Porównawcza ocena licówek kompozytowych i porcelanowych w świetle badań laboratoryjnych, klinicznych i mikroskopowych : praca doktorska
  Autorzy: Marczak-Prośniak Iwona, Karasiński Antoni (promot.).; Śląska Akademia Medyczna Wydział Lekarski, Katedra i Zakład Protetyki Stomatologicznej w Zabrzu
  Źródło: 2002, [2], 57 k., [44] k. tabl. : il., bibliogr. 124 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20201

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  198/973

  Tytuł oryginału: Ocena działania leptyny i neuropeptydu Y (NPY) na wydzielanie hormonów przysadkowych i gonadowych oraz próba wyjaśnienia mechanizmu działania : praca doktorska
  Autorzy: Borowiec Monika, Baranowska Bogusława (promot.).; Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
  Źródło: 2002, [2], 144 k. : il., tab., bibliogr. 309 poz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20185

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury


  199/973

  Tytuł oryginału: Rozpuszczalny receptor interleukiny 2 (IL-2sR) w surowicy chorych na bielactwo nabyte : praca doktorska
  Autorzy: Franczuk Anna, Szepietowski Jacek (promot.).; Akademia Medyczna Katedra i Klinika Dermatologii i Wenerologii we Wrocławiu
  Źródło: 2002, 104 k. : il., tab., bibliogr. 176 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20175

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  200/973

  Tytuł oryginału: Wpływ przewlekłego zatrucia ołowiem na syntezę i działanie tlenku azotu w naczyniach krezkowych u szczurów : praca doktorska
  Autorzy: Stojek Ewa, Skoczyńska Anna (promot.).; Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 we Wrocławiu, [Akademia Medyczna Katedra Anatomii Patologicznej, Zakład Medycyny Rodzinnej we Wrocławiu]
  Źródło: 2002, 115 k. : il., tab., bibliogr. 257 poz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20176

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska


  201/973

  Tytuł oryginału: Wpływ zmian miażdżycowych w tętnicach szyjnych na wrażliwość baroreceptorów zatoki szyjnej u chorych po zawale serca : praca doktorska
  Autorzy: Kłosiewicz-Wąsek Beata, Budaj Andrzej (promot.).; Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, Szpital Grochowski Klinika Kardiologii w Warszawie
  Źródło: 2002, [1], 72 k., [12] k. tab. : il., tab., bibliogr. 164 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  202/973

  Tytuł oryginału: Enancjomerycznie czyste fosfonianowe analogi N-benzoilo- i N-Boc-3-fenyloizoseryny, łańcucha bocznego paklitakselu i docetakselu : praca doktorska
  Autorzy: Piotrowska Dorota Gabriela, Wróblewski Andrzej E. (promot.).; [Akademia Medyczna Zakład Chemii Bioorganicznej w Łodzi]
  Źródło: 2002, [9], 176 k : il., tab., bibliogr. 288 poz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20178

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska


  203/973

  Tytuł oryginału: Enzymy szlaku kinureninowego u szczurów z przewlekłą niewydolnością nerek : praca doktorska
  Autorzy: Tankiewicz Anna, Buczko Włodzimierz (promot.).; Akademia Medyczna Zakład Farmakodynamiki w Białymstoku
  Źródło: 2002, [2], 132 k. : il., tab., bibliogr. 133 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20180

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury


  204/973

  Tytuł oryginału: Ocena nasilenia apoptozy i ekspresji Bcl-2, Bax i P53 u chorych u chorych z ostrą białaczką szpikową : praca doktorska
  Autorzy: Kostecka Ines Aneta, Dąbrowska Milena (promot.).; Akademia Medyczna Zakład Diagnostyki Hematologicznej w Białymstoku
  Źródło: 2002, 89 k. : il., tab., bibliogr. 245 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20179

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • hematologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  205/973

  Tytuł oryginału: Nieinwazyjna dopplerowska ocena ukrwienia okrężnicy esowatej u chorych z tętniakiem brzusznego odcinka aorty i niedrożnością tętnic biodrowych : praca doktorska
  Autorzy: Dąbek Paweł, Staszkiewicz Walerian (promot.).; Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego Klinika Chirurgii Naczyniowej i Angiologii w Warszawie
  Źródło: 2002, 124 k. : [6] k. tabl. : il., tab., bibliogr. 148 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20181

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  206/973

  Tytuł oryginału: Ocena odpowiedzi wentylacji spoczynkowej i wysiłkowej u chorych z niewydolnością serca : praca doktorska
  Autorzy: Skowroński Robert, Hańczyc Halina (promot.).; Akademia Medyczna Zakład Podstawowej Opieki Medycznej we Wrocławiu
  Źródło: 2002, 105 k. : il., tab., bibliogr. k. 90-97, streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20177

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  207/973

  Tytuł oryginału: Wpływ pojedynczej dawki globuliny przeciwtymocytarnej podanej przed przeszczepieniem nerki allogennej na losy odległe biorcy przeszczepu : praca doktorska
  Autorzy: Samsel Radosław, Rowiński Wojciech (promot.).; Akademia Medyczna Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej [w Warszawie]
  Źródło: 2002, [4], 80 k., [13] k. tabl. : tab., bibliogr. 124 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19970

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  208/973

  Tytuł oryginału: Analiza immunofenotypu leukocytów u chorych na stwardnienie rozsiane : praca doktorska
  Autorzy: Paź Aleksandra, Członkowski Andrzej (promot.).; Akademia Medyczna Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej w Warszawie
  Źródło: 2002, [4], IV, 78 k., [16] k. tabl. : il., tab., bibliogr. s. 61-78, streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19968

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • neurologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  209/973

  Tytuł oryginału: Neurofizjologiczne wskaźniki uwagi u chłopców z zespołem nadpobudliwości ruchowej (ADHD) : praca doktorska
  Autorzy: Myszka Dariusz Maciej, Szelenberger Waldemar (promot.).; Akademia Medyczna Katedra i Klinika Psychiatryczna w Warszawie
  Źródło: 2002, 79 k., [5] k. tabl. : il., tab., bibliogr. 125 poz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19971

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • psychiatria i psychologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska


  210/973

  Tytuł oryginału: Rokownicze znaczenie osoczowego poziomu interleukiny 1, interleukiny 6, interleukiny 8 oraz CRP w zawale serca : praca doktorska
  Autorzy: Marciniak Andrzej, Łapiński Mariusz (promot.).; Akademia Medyczna Katedra i Klinika Nadciśnienia Tętniczego w Warszawie, Szpital Sióstr Elżbietanek Oddział Gastroenterologii w Warszawie
  Źródło: 2002, 111 k. : il., tab., bibliogr. 151 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19972

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  211/973

  Tytuł oryginału: Wpływ niesterydowych leków przeciwzapalnych na składniki macierzy zewnątrzkomórkowej kłębuszków nerkowych : praca doktorska
  Autorzy: Mucha Krzysztof Jan, Pączek Leszek (promot.).; Akademia Medyczna Instytut Transplantologii, Klinika Immunologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych w Warszawie
  Źródło: 2002, 112 k. : il., bibliogr. 156 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19973

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury


  212/973

  Tytuł oryginału: Znaczenie przeciwutleniaczy w procesie apoptozy : praca doktorska
  Autorzy: Ostrowski Mariusz Marek, Woźniak Michał (promot.).; Akademia Medyczna Katedra i Zakład Chemii Medycznej w Gdańsku
  Źródło: 2002, [2], 94 k. : il., tab., bibliogr. 130 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19709

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska


  213/973

  Tytuł oryginału: Ekspresja cytokin i rola reaktywnych form tlenu w uszkodzeniu wywołanym ischemią-reperfuzją w śluzówce żołądka szczura : praca doktorska
  Autorzy: Duda-Chodak Aleksandra, Konturek Stanisław J. (promot.).; Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Wydział Lekarski, Katedra Fizjologii w Krakowie
  Źródło: 2002, [2], 97 k. : il., tab., bibliogr. 166 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19756

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury


  214/973

  Tytuł oryginału: Rozwój dzieci po leczeniu operacyjnym wrodzonej niedrożności i zwężeniu dwunastnicy : praca doktorska
  Autorzy: Szymborski Jerzy, Grochowski Jan (promot.).; Uniwersytet Jagielloński [Collegium Medicum], Wydział Lekarski, Polsko-Amerykański Instytut Pediatrii, Klinika Chirurgii Dziecięcej w Krakowie
  Źródło: 2002, 81 k. : il., tab., bibliogr. 88 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19760

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  215/973

  Tytuł oryginału: Ocena uwalniania cytokin przeciw i prozapalnych u noworodków z bardzo niską urodzeniową masą ciała : praca doktorska
  Autorzy: Kwinta Przemko, Pietrzyk Jacek J. (promot.).; Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Wydział Lekarski, Katedra Pediatrii, Klinika Chorób Dzieci w Krakowie
  Źródło: 2002, 92 k. : il., tab., bibliogr. 120 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19761

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  216/973

  Tytuł oryginału: Ocena stopnia zaawansowania niewydolności serca u chorych w oparciu o wysiłkowy test spiroergometryczny : praca doktorska
  Autorzy: Tomkiewicz-Pająk Lidia, Tracz Wiesława (promot.).; Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Wydział Lekarski, Instytut Kardiologii, Klinika Chorób Serca i Naczyń w Krakowie
  Źródło: 2002, 94 k. : il., tab., bibliogr. 137 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19763

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  217/973

  Tytuł oryginału: Stężenie przedsionkowego i mózgowego peptydu natriuretycznego w surowicy chorych z ostrym zespołem wieńcowym : praca doktorska
  Autorzy: Skrzypiec Monika, Halawa Bogumił (promot.).; Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
  Źródło: 2002, 145 k. : il., tab., bibliogr. 90 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19766

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  218/973

  Tytuł oryginału: Doświadczalne wykazanie funkcji receptorów opioidowych OP4 w regulacji ciśnienia krwi : praca doktorska
  Autorzy: Koneczny Bogna Kamila, Malinowska Barbara (promot.).; Akademia Medyczna Zakład Fizjologii Doświadczalnej w Białymstoku
  Źródło: 2002, [2], 93 k., [13] k. tabl. : il., tab., bibliogr. 158 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19907

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury


  219/973

  Tytuł oryginału: Wybrane wskaźniki aktywacji płytek krwi u chorych z niestabilną chorobą wieńcową : praca doktorska
  Autorzy: Bychowski Jerzy, Kemona Halina (promot.).; Akademia Medyczna Zakład Laboratoryjnej Diagnostyki Klinicznej w Białymstoku
  Źródło: 2002, 80 k. : il., tab., bibliogr. 160 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19898

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  220/973

  Tytuł oryginału: Spektroskopia MR in vitro w ocenie charakteru i stopnia złośliwości guzów wewnątrzczaszkowych : praca doktorska
  Autorzy: Chojnacka Elżbieta, Walecki Jerzy (promot.).; Akademia Medyczna w Białymstoku
  Źródło: 2002, 91 k. : il., tab., bibliogr. 66 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19893

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • in vitro


  221/973

  Tytuł oryginału: Szpitalne oddziały ratunkowe województwa kujawsko-pomorskiego w systemie zarządzania jakością świadczeń zdrowotnych : praca doktorska
  Autorzy: Patalas Eligiusz, Konieczny Jerzy (promot.).; Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego, Katedra Medycyny Ratunkowej i Katastrof w Poznaniu
  Źródło: 2002, 178 k. : il., tab., bibliogr. 97 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19823

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  222/973

  Tytuł oryginału: Ekspresja cytokin typu IL-6 w mikrośrodowisku raka jasnokomórkowego nerki : praca doktorska
  Autorzy: Mackiewicz-Wysocka Małgorzata, Bręborowicz Jan (promot.).; Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego Katedra Onkologii, Zakład Immunologii Nowotworów w Poznaniu
  Źródło: 2002, [3], 78 k.: il., tab., bibliogr. k. 66-78, streszcz., maszyn. - Karty luzem w teczce
  Sygnatura GBL: 45/19814

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  223/973

  Tytuł oryginału: Odpływ żołądkowo-przełykowy u dzieci z przewlekłymi schorzeniami ośrodkowego układu nerwowego i jego znaczenie kliniczne : praca doktorska
  Autorzy: Rowicka Grażyna, Książyk Janusz (promot.).; Instytut Matki i Dziecka Klinika Pediatrii w Warszawie
  Źródło: 2002, 86 k. : il., tab., bibliogr. 169 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19846

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • neurologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  224/973

  Tytuł oryginału: Występowanie zespołu andropauzalnego a stan hormonalny mężczyzn, miekszańców Wrocławia : praca doktorska
  Autorzy: Jankowska Ewa Anita, Mędraś Marek (promot.).; Polska Akademia Nauk Zakład Antropologii we Wrocławiu
  Źródło: 2002, 170 k. : il., tab., bibliogr. 142 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19848

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska


  225/973

  Tytuł oryginału: Analiza wybranych subpopulacji limfocytów z popłuczyn oskrzelowo-pęcherzykowych w leczonej i nieleczonej sarkoidozie : praca doktorska
  Autorzy: Piesiak Paweł, Jankowska Renata (promot.).; Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich Katedra i Klinika Chorób Płuc we Wrocławiu
  Źródło: 2002, [2], 160 k. : il., tab., bibliogr. 150 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19849

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  226/973

  Tytuł oryginału: Ocena rozległości martwicy oraz wybranych parametrów immunologicznych i enzymatycznych w guzie raka niedrobnokomórkowego płuc : praca doktorska
  Autorzy: Pawlak Ireneusz, Kołodziej Jerzy (promot.).; [Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu]
  Źródło: 2002, [2], 58 k., [9] k. tabl. : tab., bibliogr. 117 poz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19850

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.


  227/973

  Tytuł oryginału: Porównanie wpływu wysiłków izometrycznych i dynamicznych na układ krążenia u sportowców wyczynowych : praca doktorska
  Autorzy: Biały Dariusz, Nowosad Halina (promot.).; Akademia Medyczna Wydział Kształcenia Podyplomowego, Katedra i Klinika Chirurgii Serca we Wrocławiu
  Źródło: 2002, 111 k. : il., tab., bibliogr. 94 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • medycyna sportowa

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  228/973

  Tytuł oryginału: Zaburzenia gospodarki lipidowej u dzieci chorych na przewlekłą niewydolność nerek : praca doktorska
  Autorzy: Puziewicz-Zmonarska Anna, Zwolińska Danuta (promot.).; Akademia Medyczna Katedra i Klinika Nefrologii Pediatrycznej we Wrocławiu
  Źródło: 2002, 120 k. : il., tab., bibliogr. 109 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19852

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • nefrologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  229/973

  Tytuł oryginału: Porównanie wartości wskaźników klinicznych i echokardiograficznych w ocenie niedokrwienia mięśnia sercowego przed i po zabiegu przezskórnej angioplastyki wieńcowej : praca doktorska
  Autorzy: Skalik Robert, Nowosad Halina (promot.).; Akademia Medyczna Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego, Katedra i Klinika Chirurgii Serca we Wrocławiu
  Źródło: 2002, 136 k. : il., tab., bibliogr. 188 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19853

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  230/973

  Tytuł oryginału: Wpływ 1,25-dihydroksywitaminy D3 na wybrane parametry progresji nowotworowej : badanie możliwości połączeń z innymi modulatorami odpowiedzi biologicznej na modelu angiogenezy nowotworowej : praca doktorska
  Autorzy: Nowicka Dorota, Majewski Sławomir (promot.).; Akademia Medyczna Instytut Wenerologii, Klinika Dermatologii w Warszawie
  Źródło: 2002, [3], 96 k. : il., tab., bibliogr. 319 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19854

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy
 • in vitro


  231/973

  Tytuł oryginału: Wpływ znieczulenia ogólnego na odkształcalność erytrocytów u chorych operowanych w trybie planowym i ostrym : praca doktorska
  Autorzy: Duda-Król Wiesława Barbara, Polubiec Andrzej (promot.).; Akademia Medyczna II Wydział Lekarski, III Klinika Chorób Wewnętrznych w Warszawie
  Źródło: 2002, [1], 72 k. : il., tab., bibliogr. 89 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19855

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • chirurgia
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  232/973

  Tytuł oryginału: Rozwój kory mózgu u zarodków i płodów ludzkich od 7 do 14 tygodnia : praca doktorska
  Autorzy: Rapalska Katarzyna, Woźniak Witold (promot.).; Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej w Poznaniu
  Źródło: 2002, 47 k., 101 k. tabl. : tab., bibliogr. 115 poz., streszcz., maszyn. - Karty tabl. luzem
  Sygnatura GBL: 45/19911

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód


  233/973

  Tytuł oryginału: Znaczenie reakcji alergicznej typu natychmiastowego wywołanej przez alergeny powietrznopochodne w atopowym zapaleniu skóry : praca doktorska
  Autorzy: Silny Paweł, Adamski Zygmunt (promot.).; Akademia Medyczna Katedra i Klinika Dermatologii, Ośrodek Diagnostyki Chorób Alergicznych w Poznaniu
  Źródło: 2002, [1], 94 s. : il., tab., bibliogr. 215 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19912

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.


  234/973

  Tytuł oryginału: Zakażenie grzybicze u noworodków z bardzo małą urodzeniową masą ciała : przydatność i skuteczność postępowania profilaktycznego : praca doktorska
  Autorzy: Pietrzycka Dorota, Kornacka Maria Katarzyna (promot.).; Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego Katedra i Klinika Neonatologii w Poznaniu
  Źródło: 2002, 53 k. : il., tab., bibliogr. 96 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19914

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • mikrobiologia
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki


  235/973

  Tytuł oryginału: Ocena wpływu dializy otrzewnowej na czynności transportowe otrzewnej ściennej i jelita szczura w badaniach in vitro : praca doktorska
  Autorzy: Kupsz Justyna, Simon Marek (promot.).; Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego Katedra i Zakład Patofizjologii w Poznaniu
  Źródło: 2002, 120 k. : il., tab., bibliogr. 178 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19915

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • in vitro


  236/973

  Tytuł oryginału: Ocena skuteczności przeciwpróchnicowego działania ekstraktu zielonej herbaty Polyphenon 60 w badaniach doświadczalnych : praca doktorska
  Autorzy: Czajka-Jakubowska Agata, Stopa Janina (promot.).; Akademia Medyczna im. K. Marcinkowskiego Instytut Stomatologii, Zakład Stomatologii Zachowawczej i Periodontologii w Poznaniu
  Źródło: 2002, [4], 93 k. : il., tab., bibliogr. 132 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19920

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • mikrobiologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska


  237/973

  Tytuł oryginału: Ostry zespół wieńcowy bez trwałego uniesienia ST jako proces zapalny : ocena białka C-reaktywnego oraz endoteliny-1 : [praca doktorska]
  Autorzy: Łukaszyk Andrzej, Cieśliński Andrzej (promot.).; Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego Instytut Kardiologii, I Klinika Kardiologii w Poznaniu
  Źródło: 2002, 77 k. : il., tab., bibliogr. 100 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19921

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.


  238/973

  Tytuł oryginału: Ocena narządu wzroku po złamaniu struktur kostnych oczodołu przed i po leczeniu chirurgicznym : praca doktorska
  Autorzy: Tomczak Małgorzata, Lewandowski L. (promot.).; Akademia Medyczna im. K. Marcinkowskiego Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej w Poznaniu
  Źródło: 2002, 67 k. : il., tab., bibliogr. 115 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19923

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia
 • okulistyka
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  239/973

  Tytuł oryginału: Monitorowanie choroby resztkowej u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną metodą PCR : praca doktorska
  Autorzy: Raciborska Anna, Rokicka-Milewska Roma (promot.).; [Akademia Medyczna] Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii w Warszawie, Centrum Onkologii-Instytut Zakład Biologii Molekularnej w Warszawie
  Źródło: 2002, 76 k. : il., tab., bibliogr. 118 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19974

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • genetyka
 • hematologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  240/973

  Tytuł oryginału: Flow cytometric analysis of multiple myeloma cells in patients treated with high dose chemotherapy and hematopoietic stem cell transplantation : doctorate thesis
  Autorzy: Abdulnaser Ali Awedan
  Opracowanie edytorskie: Jędrzejczak Wiesław W. (superv.).; The Medical University Department of Hematology, Oncology and Internal Medicine in Warsaw
  Źródło: 2002, III, 86 k. : il., tab., bibliogr. 109 poz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19975

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • hematologia
 • onkologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska
 • tytuł obcojęzyczny


  241/973

  Tytuł oryginału: Wartość metod opisowych i metrycznych kośćca postkranialnego w opiniowaniu sądowo-lekarskim : praca doktorska
  Autorzy: Fudalej Marcin, Dubrzyński Aleksander (promot.).; Akademia Medyczna Zakład Medydcyny Sądowej w Warszawie
  Źródło: 2002, 140 k. : il., tab., bibliogr. 86 poz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19976

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  242/973

  Tytuł oryginału: Aktywność biologiczna nieenzymatycznego układu przeciwutleniajacego w osoczu krwi u chorych na cukrzycę insulinozależną : praca doktorska
  Autorzy: Łyczba Andrzej, Grzeszczak Władysław (promot.).; Śląska Akademia Medyczna Wydział Lekarski, Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii w Zabrzu
  Źródło: 2002, 107 k. : il., tab., bibliogr. 170 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20037

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  243/973

  Tytuł oryginału: Pochodne disulfidów 3,3' i 4,4'-dichinolinylowych : syntezy i przemiany : praca doktorska
  Autorzy: Marciniec Krzysztof, Maślankiewicz Andrzej (promot.).; Śląska Akademia Medyczna Katedra Chemii Organicznej w Sosnowcu
  Źródło: 2002, [2], 97 k. : il., tab., bibliogr. 61 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20039

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • in vitro


  244/973

  Tytuł oryginału: Mechanizm inhibitorowego działania kwasu acetylosalicylowego na metabolizm kolagenu w fibroblastach skóry ludzkiej : praca doktorska
  Autorzy: Surażyński Arkadiusz, Pałka Jerzy (promot.).; Akademia Medyczna Zakład Chemii i Analizy Leków w Białymstoku, Śląska Akademia Medyczna Wydział Farmaceutyczny w Sosnowcu
  Źródło: 2002, [3], 76 k. : il., bibliogr. 169 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20040

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • farmacja
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • in vitro


  245/973

  Tytuł oryginału: Rozwój zębów w warunkach fizjologicznych i po podaniu alendronianu : praca doktorska
  Autorzy: Trzeciak Hanna, Karasiński Antoni (promot.).; Śląska Akademia Medyczna Katedra i Zakład Protetyki Stomatologicznej w Katowicach
  Źródło: 2002, 99 k., [16] k. tabl. : bibliogr. 145 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20041

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć żeńska
 • ciąża


  246/973

  Tytuł oryginału: Doświadczenia własne w rozpoznawaniu i leczeniu sterydoopornego odrzucania komórkowego u pacjentów po przeszczepie serca : [praca doktorska]
  Autorzy: Zakliczyński Michał, Zembala Marian (promot.).; Śląskie Centrum Chorób Serca Katedra i Oddział Kliniczny Kardiochirurgii i Transplantologii w Zabrzu
  Źródło: 2002, [1], 98 k. : il., tab., bibliogr. 118 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20043

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • farmacja
 • kardiologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  247/973

  Tytuł oryginału: Stan tyreometaboliczny jednostki matczyno-płodowej w II i III trymestrze ciąży fizjologicznej i w okresie porodu : praca doktorska
  Autorzy: Gajewska Katarzyna, Żwirska-Korczala Krystyna (promot.).; Śląska Akademia Medyczna Wydział Lekarski, Katedra i Zakład Fizjologii w Zabrzu
  Źródło: 2002, [2], 79 k. : tab., bibliogr. 117 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20044

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża


  248/973

  Tytuł oryginału: Ocena leczenia złamań jarzmowo-oczodołowych i jarzmowo-szczękowo-oczodołowych za pomocą bezpośredniej osteosyntezy płytkowej : praca doktorska
  Autorzy: Dziadek Hubert, Cieślik Tadeusz (promot.).; Śląska Akademia Medyczna Wydział Lekarski, Katedra i Zakład Chirurgii Stomatologicznej w Bytomiu
  Źródło: 2002, [2], 79 k. : il., tab., bibliogr. 104 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20045

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria
 • chirurgia
 • okulistyka
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  249/973

  Tytuł oryginału: Etiologia płynów opłucnowych w materiale Szpitala Chorób Płuc i Gruźlicy : praca doktorska
  Autorzy: Kolczyński Andrzej, Oklek Kazimierz (promot.).; Śląska Akademia Medyczna Wydział Lekarski w Zabrzu, Szpital Chorób Płuc i Gruźlicy Oddział III Chorób Płuc w Orzeszu
  Źródło: 2002, [2], 83 k. : il., tab., bibliogr. 125 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20046

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca kliniczna
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  250/973

  Tytuł oryginału: Ocena przeciwutleniających właściwości wybranych substancji naturalnych w olejach roślinnych : praca doktorska
  Autorzy: Zalejska-Fiolka Jolanta, Wardas Maria (promot.).; Śląska Akademia Medyczna Wydział Lekarski, Zakład Biochemii Ogólnej w Zabrzu
  Źródło: 2002, [2], 149 k. : il., tab., bibliogr. 161 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20048

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca doświadczalna


  251/973

  Tytuł oryginału: Identyfikacja białka surowiczego rozpoznawanego przez przeciwciało monoklonalne przeciwko receptorowi TSH : praca doktorska
  Autorzy: Piotrowska Urszula, Adler Grażyna (promot.).; Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego Zakład Biochemii w Warszawie
  Źródło: 2002, 63 k. : il., tab., bibliogr. 67 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20076

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • in vitro


  252/973

  Tytuł oryginału: Znaczenie genetycznych polimorfizmów HLA DRB1 w nieziarniczych chłoniakach złośliwych : praca doktorska
  Autorzy: Kalinka Ewa, Warzocha Krzysztof (promot.).; Akademia Medyczna Instytut Medycyny Wewnętrznej, Klinika Hematologii w Łodzi
  Źródło: 2002, 81 k. : il., tab., bibliogr. 135 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20140

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • hematologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  253/973

  Tytuł oryginału: Wpływ środowiska pracy w przemyśle cukierniczym na stan zdrowia jamy ustnej : praca doktorska
  Autorzy: Rauch Jan, Ilewicz Leszek (promot.).; Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Specjalistyczna Przychodnia Stomatologiczna w Wadowicach, [Akademia Medyczna w Katowicach]
  Źródło: 2002, [2], 189, [1] k. : il., tab., bibliogr. 180 poz., streszcz., sum., Zsfg, maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20024

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • medycyna pracy

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska


  254/973

  Tytuł oryginału: Gęstość i metabolizm tkanki kostnej u dziewcząt z wolem prostym leczonych lewotyroksyną : praca doktorska
  Autorzy: Matusik Paweł, Małecka-Tendera Ewa (promot.).; Śląska Akademia Medyczna Wydział Lekarski w Katowicach, [Wojewódzka Przychodnia Endokrynologiczna dla Dzieci i Młodzieży w Katowicach]
  Źródło: 2002, 91 k. : il., tab., bibliogr. 113 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20031

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • endokrynologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć żeńska


  255/973

  Tytuł oryginału: Kliniczne i angiograficzne czynniki ryzyka wystąpienia restenozy po implantacji stentów wieńcowych : praca doktorska
  Autorzy: Lewicki Andrzej, Tendera Michał (promot.).; Śląska Akademia Medyczna Wydział Lekarski, [III Klinika Kardiologii] w Katowicach, Górnośląski Ośrodek Kardiologii Zakład Diagnostyki Inwazyjnej Układu Krążenia w Katowicach-Ochojcu
  Źródło: 2002, [2], 83, [1] k. : il., tab., bibliogr. 198 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20032

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  256/973

  Tytuł oryginału: Urazy części twarzowej czaszki w niektórych ośrodkach Górnego Śląska w wybranych latach okresu 1980 do 2000 : praca doktorska
  Autorzy: Sporysz Piotr, Drugacz Jan (promot.).; Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 Poradnia Chirurgii Stomatologicznej w Jastrzębiu, [Śląska Akademia Medyczna w Katowicach]
  Źródło: 2002, [1], 64, [1] k., 52 k. tabl. : il., tab., bibliogr. 90 poz., streszcz. sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19716

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • traumatologia i ortopedia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  257/973

  Tytuł oryginału: Wpływ L-karnityny na proces biotransformacji alkoholu metylowego w organizmie szczura : praca doktorska
  Autorzy: Czech Ewa, Olszowy Zofia (promot.).; Śląska Akademia Medyczna Wydział Lekarski w Katowicach
  Źródło: 2002, 190 k. : il., tab., bibliogr. 260 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19720

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska


  258/973

  Tytuł oryginału: Ocena korelacji pomiędzy parametrami ilościowymi i jakościowymi rogówki w krótkowzroczności a długością osi gałki ocznej : praca doktorska
  Autorzy: Filipecka Iwona, Gierek-Łapińska Ariadna (promot.).; Śląska Akademia Medyczna I Katedra i Klinika Okulistyki w Katowicach
  Źródło: 2002, [3], 91, [1] k. : il., tab., bibliogr. 142 poz., streszcz., [sum.], maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19722

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  259/973

  Tytuł oryginału: Czy chemioterapia paliatywna inhibitorem topoizomerazy I - Topotecanem wpływa na jakość życia i przeżywalność chorych z zaawansowanym rakiem jelita grubego? : praca doktorska
  Autorzy: Bucior Jacek, Ziółko Ewa (promot.).; Śląska Akademia Medyczna Wydział Lekarski, Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych w Zabrzu
  Źródło: 2002, [5], 88 k. : il., tab., bibliogr. 121 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20021

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  260/973

  Tytuł oryginału: Zawartość wybranych pierwiastków w korzeniach zębów w zależności od miejsca zamieszkania : praca doktorska
  Autorzy: Scheller Rafał, Cieślik Tadeusz (promot.).; Śląska Akademia Medyczna Wydział Lekarski, I Katedra i Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej w Zabrzu
  Źródło: 2002, [2], 58 k. : il., tab., bibliogr. 100 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19725

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.


  261/973

  Tytuł oryginału: Ocena wpływu siarczanu protaminy na ścianę tętnicy piersiowej wewnętrznej : praca doktorska
  Autorzy: Widenka Kazimierz, Woś Stanisław (promot.).; Śląska Akademia Medyczna Wydział Lekarski, II Klinika Kardiochirurgii w Katowicach
  Źródło: 2002, 100 k. : il., tab., bibliogr. 188 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19721

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • in vitro


  262/973

  Tytuł oryginału: Kształtowanie się stężeń cyjanowodoru we krwi osób zmarłych w pożarach : praca doktorska
  Autorzy: Grabowska Teresa, Sybirska Halina (promot.).; Śląska Akademia Medyczna Katedra Medycyny Sądowej, Zakład Toksykologii Sądowo-Lekarskiej w Katowicach
  Źródło: 2002, 125 k. : il., tab., bibliogr 96 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19724

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  263/973

  Tytuł oryginału: Zmiany czyności elektrofizjologicznej mięśnia sercowego królika po zastosowaniu nowej pochodnej propranololu : praca doktorska
  Autorzy: Olakowska Edyta, Samek Dominik (promot.).; Śląska Akademia Medyczna Katedra i Zakład Fizjologii w Katowicach
  Źródło: 2002, [3], 124, [1] k. : il., tab., bibliogr. 133 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19719

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • króliki
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • in vitro


  264/973

  Tytuł oryginału: Ocena wyników zamykania ubytku przegrody międzyprzedsionkowej serca metodą klasyczną i przezcewnikową z użyciem korka Amplatz'a : praca doktorska
  Autorzy: Karwot Blandyna, Białkowski Jacek (promot.).; Wydział Lekarski, Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii Dziecięcej w Zabrzu
  Źródło: 2002, 78 k. : il., tab., bibliogr. 105 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19726

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.


  265/973

  Tytuł oryginału: Insulinooporność u chorych na samoistne nadciśnienie tętnicze bez nietolerancji glukozy : praca doktorska
  Autorzy: Adamski Mirosław, Strojek Krzysztof (promot.).; Śląska Akademia Medyczna Wydział Lekarski, Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii w Zabrzu
  Źródło: 2002, 79 k. : tab., bibliogr. 232 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19715

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  266/973

  Tytuł oryginału: Dynamika zmian lepkości pełnej krwi i osocza w przebiegu ostrego zawału serca : praca doktorska
  Autorzy: Baschton Marek, Turczyński Bolesław (promot.).; Śląska Akademia Medyczna Katedra i Zakład Biofizyki w Katowicach
  Źródło: 2002, [3], 78 k. : il., tab., bibiogr. 108 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19727

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  267/973

  Tytuł oryginału: Ocena wybranych parametrów mechaniki oddychania u noworodków z zespołem zaburzeń oddychania leczonych surfaktantem syntentycznym : praca doktorska
  Autorzy: Skalski Krzysztof, Gajewska Elżbieta (promot.).; Akademia Medyczna Klinika Neonatologii we Wrocławiu 2002 s.65-71, 71 k. : il., tab., bibliogr. 92 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL:

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie polskie: Celem pracy było określenie czy doświadczenie choroby nowotworowej szyjki macicy wpływa na zmianę sposobu wartościowania. Badaniami objęto 25 pacjentek hospitalizowanych z powodu raka szyjki macicy (stanowiły one grupę eksperymentalną) oraz 25 zdrowych kobiet (grupa kontrolna). Zastosowano Skalę Wartości Rokeacha oraz Kwestionariusz do Badania Kryzysu w Wartościowaniu. Uzyskane wyniki wskazują, że kobiety dotknięte rakiem szyjki macicy cenią te same wartości, co kobiety zdrowe, jednak sama choroba sprzyja odsuwaniu wartości trudnych do zrealizowanai (np. sczęście, dostatnie życie, przyjemność, życie pełne ważeń) na dalszy plan. Rak szyjki macicy wpływa na przypisywanie większej wagi wartościom uniwersalnym, jak bezpieczeństwo narodowe, pokój na świecie, równość. Kobiety leczone z powodu raka szyjki macicy charakteryzują się nieznacznie większym kryzysem wartościowania niż kobiety zdrowe.


  268/973

  Tytuł oryginału: Ocena układu odpornościowego u dzieci po zakończonym leczeniu ostrej białaczki limfoblastycznej : praca doktorska
  Autorzy: Stencel Dariusz, Kołecki Paweł (promot.).; Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego Instytut Pediatrii, Klinika Hematologii i Onkologii Dziecięcej w Poznaniu
  Źródło: 2002, [3], 147 k. : il., tab., bibliogr. 261 poz., streszcz., maszyn. - Karty luzem w teczce
  Sygnatura GBL: 45/19813

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • hematologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  269/973

  Tytuł oryginału: Jakość życia chorych ze zwyrodnieniem stawów biodrowych po endoprotezoplastyce totalnej stawu biodrowego : praca doktorska
  Autorzy: Jachimowicz-Wołoszynek Dorota, Rość Danuta (promot.).; Akademia Medyczna im. Ludwika Rydygiera Katedra i Zakład Organizacji i Zarządzania, Katedra i Zakład Patofizjologii w Bydgoszczy
  Źródło: 2002, [5], 93 k. : il., tab., bibliogr. 78 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19794

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  270/973

  Tytuł oryginału: Ocena przydatności biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej stereotaktycznej (BACS) oraz znakowania przedoperacyjnego zmian niepalpacyjnych, wykrytych mammograficznie dla wczesnego wykrywania raka sutka : praca doktorska
  Autorzy: Szabo-Moskal Jadwiga, Lasek Władysław (promot.).; Akademia Medyczna im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
  Źródło: 2002, 87 k. : il., tab., bibliogr. 90 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19796

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska


  271/973

  Tytuł oryginału: Ocena czynników ryzyka, stanu fizycznego i psychicznego chorych leczonych w praktyce ambulatoryjnej po przebytym udarze niedokrwiennym mózgu : praca doktorska
  Autorzy: Kurek Iwona Magdalena
  Opracowanie edytorskie: Talar] Jan Włodzimierz ([promot.).; Akademia Medyczna im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
  Źródło: 2002, [2], 155 k. : il., tab., bibliogr. 115 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19800

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  272/973

  Tytuł oryginału: Ocena ultrasonograficzna mięśni zewnątrzgałkowych u chorych z oftalmopatią Graves'a : praca doktorska
  Autorzy: Mikita Andrzej, Stankiewicz Andrzej (promot.).; Akademia Medyczna Katedra i Klinika Okulistyczna w Białymstoku
  Źródło: 2002, 63 k. : il., tab., bibliogr. 143 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19866

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  273/973

  Tytuł oryginału: Kliniczne znaczenie oznaczania stężenia interleukiny 2 (IL-2) i jej rozpuszczalnego receptora (sIL-2R) w surowicy chorych na raka płuca : praca doktorska
  Autorzy: Naumnik Wojciech, Chyczewska Elżbieta (promot.).; Akademia Medyczna Klinika Chorób Płuc i Gruźlicy w Białymstoku
  Źródło: 2002, 111 k. : il., tab., bibliogr. 130 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19867

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  274/973

  Tytuł oryginału: Epidemiologiczno-kliniczna ocena występowania parazytoz w regionie suwalskim w latach 1990-1999 : praca doktorska
  Autorzy: Nowacki Krzysztof, Prokopowicz Danuta (promot.).; Akademia Medyczna Klinika Obserwacyjno-Zakaźna w Białymstoku
  Źródło: 2002, [5], 42 k., [17] k. tabl. : tab., bibliogr. 90 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19868

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  275/973

  Tytuł oryginału: Badania immunohistochemiczne kinaz białkowych ERK, cdk 5 i GSK-3á we wtrętowym zapaleniu mięśni : praca doktorska
  Autorzy: Wilczyński Grzegorz M., Wasiutyński Aleksander (promot.).; Akademia Medyczna Zakład Anatomii Patologicznej w Warszawie
  Źródło: 2002, [2], 106, [1] k. : il., tab., bibliogr. 235 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19944

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro


  276/973

  Tytuł oryginału: Wpływ wycięcia macicy na funkcję jajników u kobiet w okresie przedmenopauzalnym : praca doktorska
  Autorzy: Maj Krzysztof, Kuczyńska-Sicińska Jadwiga (promot.).; Akademia Medyczna II Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii w Warszawie
  Źródło: 2002, 97 k. : il., tab., bibliogr. 134 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19951

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska


  277/973

  Tytuł oryginału: Zastosowanie ultrasonografii dopplerowskiej w przeszczepianiu wątroby : praca doktorska
  Autorzy: Leowska Elżbieta, Nyckowski Paweł (promot.).; Akademia Medyczna Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Chorób Wątroby w Warszawie
  Źródło: 2002, 119 k. : il., tab., bibliogr. 148 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19952

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  278/973

  Tytuł oryginału: Higiena i medycyna szkolna w Wielkopolsce w XIX i XX wieku : praca doktorska
  Autorzy: Kałużny Łukasz, Krawczyński M[arian] (promot.).; Akademia Medyczna im. K. Marcinkowskiego Instytut Pediatrii, Klinika Gastroenterologii Dziecięcej i Chorób Metabolicznych w Poznaniu
  Źródło: 2002, [3], 161 k. : il., tab., bibliogr. 589 poz., streszcz., maszyn. - Karty luzem w teczce
  Sygnatura GBL: 45/19820

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XIX wieku
 • historia XX wieku

  Temat korporatywny:
 • Wielkopolska


  279/973

  Tytuł oryginału: Farmakoekonomika jako metoda postępowania w realizacji zadań ochrony zdrowia : praca doktorska
  Autorzy: Richter Przemysław Szymon, Nowakowska Elżbieta (promot.).; Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego Katedra i Zakład Farmakologii w Poznaniu
  Źródło: 2002, [6], 107 k. : il., tab., bibliogr. 101 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19819

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ekonomika
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  280/973

  Tytuł oryginału: Cukrzyca jako jeden z czynników ryzyka miażdżycy tętnic wieńcowych serca oceniany na podstawie badań koronarograficznych : praca doktorska
  Autorzy: Włodarczak Adrian, Kabacińska-Knapik Danuta (promot.).; [Akademia Medyczna we Wrocławiu], Miedziowe Centrum Zdrowia SA Regionalny Ośrodek Kardiologii w Lubinie
  Źródło: 2002, [3], 139 k. : il., tab., bibliogr. 142 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19681

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • endokrynologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  281/973

  Tytuł oryginału: Przydatność gastronomii w chirurgii przewodu pokarmowego : praca doktorska
  Autorzy: Temler Marcin, Grabowski Krzysztof (promot.).; Akademia Medyczna Katedra i Klinika Chirurgii Przewodu Pokarmowego we Wrocławiu
  Źródło: 2002, [1], 102 k. : il., tab., bibliogr. 126 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19680

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  282/973

  Tytuł oryginału: Ocena wartości predykcyjnej badania ultrasonograficznego i testu potrójnego dla wczesnego wykrywania wad płodu w ciąży : praca doktorska
  Autorzy: Baś-Budecka Elżbieta, Suzin Jacek (promot.).; Akademia Medyczna Instytut Ginekologii i Położnictwa, I Klinika Ginekologii i Onkologii Ginekologicznej w Łodzi
  Źródło: 2002, [2], VI, 110 k. : il., tab., bibliogr. 127 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19676

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • ciąża
 • płeć żeńska


  283/973

  Tytuł oryginału: Aktywność farmakologiczna balsamu miodowego oceniana standardowym modelem Hoekstra : praca doktorska
  Autorzy: Kabała-Dzik Agata, Szaflarska-Stojko Ewa (promot.).; Śląska Akademia Medyczna Wydział Farmaceutyczny i Oddział Medycyny Laboratoryjnej, Katedra i Zakład Patologii w Sosnowcu
  Źródło: 2002, 120 k. : il., tab., bibliogr. 171 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20196

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • farmacja
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • Świnie


  284/973

  Tytuł oryginału: Stopień dojrzałości noworodka a insulinopodobny czynnik wzrostu-I i białko wiążące insulinopodobne czynniki wzrostu-3 : praca doktorska
  Autorzy: Pająk Stanisław, Godula-Stuglik Urszula (promot.).; Śląska Akademia Medyczna Wydział Lekarski, II Katedra Pediatrii, Klinika Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka w Zabrzu
  Źródło: 2002, [2], 84 k. : il., tab., bibliogr. 147 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20204

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  285/973

  Tytuł oryginału: Ocena lipidów, lipoprotein i witamin antyoksydacyjnych u dzieci z rodzin obciążonych wczesnym wystąpieniem zawału mięśnia sercowego : praca doktorska
  Autorzy: Świętochowska-Chechlińska Anna, Obuchowicz Anna (promot.).; Śląska Akademia Medyczna Wydział Lekarski, Katedra i Oddział Kliniczny Pediatrii w Bytomiu
  Źródło: 2002, [4], 85 k. : il., tab., bibliogr. 154 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20200

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • genetyka
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  286/973

  Tytuł oryginału: Hormonalna terapia dziewcząt z zespołem Turnera : praca doktorska
  Autorzy: Gawlik Aneta, Koehler Brygida (promot.).; Śląska Akademia Medyczna Wydział Lekarski w Katowicach
  Źródło: 2002, 101 k. : il., tab., bibliogr. 162 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20033

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć żeńska


  287/973

  Tytuł oryginału: Ocena jakościowa i ilościowa nacieku limfocytarnego oraz fibroblastów w ogniskach twardziny ograniczonej : praca doktorska
  Autorzy: Pogorzelska-Antkowiak Anna, Konecki Janusz (promot.).; Śląska Akademia Medyczna Wydział Lekarski, Katedra i Zakład Histologii i Embriologii w Zabrzu
  Źródło: 2002, 71 k. : il., tab., bibliogr. 99 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20016

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  288/973

  Tytuł oryginału: Ocena wpływu działań przeprowadzonych w ramach programu prewencji pierwotnej na ryzyko zachorowania na chorobę wieńcową u osób z wysoką hipercholesterolemią : praca doktorska
  Autorzy: Pawłowski Tomasz, Tendera Michał (promot.).; Śląska Akademia Medyczna Wydział Lekarski w Katowicach
  Źródło: 2002, 107 k. : il., tab., bibliogr. 138 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20034

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  289/973

  Tytuł oryginału: Stężenia androgenów w surowicy krwi kobiet w późnym okresie pomenopauzalnym ze złamaniami bliższej części kości udowej : praca doktorska
  Autorzy: Korfanty Andrzej, Skałba Piotr (promot.).; Śląska Akademia Medyczna Wydział Lekarski, Katedra i Klinika Endokrynologii Ginekologicznej w Katowicach
  Źródło: 2002, 141 k. : il., tab., bibliogr. 112 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20019

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • ginekologia i położnictwo
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska


  290/973

  Tytuł oryginału: Ocena stabilności części szyjnej kręgosłupa podczas ruchu zginania po stabilizacji przedniej i przednio-tylnej na modelu biologicznym : praca doktorska
  Autorzy: Grzywocz Jerzy, Kusz Damian (promot.).; Śląska Akademia Medyczna Wydział Lekarski w Zabrzu, Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich
  Źródło: 2002, 113 k. : il., tab., bibliogr. 97 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20018

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • Świnie


  291/973

  Tytuł oryginału: Wyniki leczenia usprawniającego chorych po złamaniach okołokrętarzowych operowanych metodą Endera, DHS-Hiploc oraz gwoździem Gamma : praca doktorska
  Autorzy: Sidorowicz Janusz, Dobosiewicz Krystyna (promot.).; Śląska Akademia Medyczna Wydział Lekarski w Katowicach, [Szpital Rejonowy Murcki-Janów Oddział Ortopedyczno-Urazowy w Katowicach]
  Źródło: 2002, 103 k. : il., tab., bibliogr. 109 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20028

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  292/973

  Tytuł oryginału: Ocena wybranych metod zbrojenia tworzywa akrylowego stosowanego w leczeniu protetycznym : praca doktorska
  Autorzy: Gajdus Przemysław, Hędzelek Wiesław (promot.).; Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego Instytut Stomatologii, Zakład Propedeutyki i Rehabilitacji Stomatologicznej w Poznaniu
  Źródło: 2002, [2], 65, XXV k. : il., tab., bibliogr. 125 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska


  293/973

  Tytuł oryginału: Ocena densytometryczna struktury kości wyrostka zębodołowego w opóźnionym wyrzynaniu zębów stałych : praca doktorska
  Autorzy: Zadora Radosław, Różyło T. Katarzyna (promot.).; Akademia Medyczna Samodzielna Pracownia Rentgenodiagnostyki Stomatologicznej i Szczękowotwarzowej w Lublinie
  Źródło: 2002, 143 k. : il., tab., bibliogr. 182 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20209

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  294/973

  Tytuł oryginału: Hipotonia ortostatyczna, intensywność bólu oraz analiza zmienności rytmu serca u chorych znieczulanych ciągłą analgezją zewnątrzoponową w odcinku piersiowym we wczesnym okresie pooperacyjnym : praca doktorska
  Autorzy: Fijałkowska Magdalena, Przesmycki Krzysztof (promot.).; Akademia Medyczna II Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Lublinie
  Źródło: 2002, [6], 63 k., [9] k. tabl. : il., tab., bibliogr. k. 54-62, streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20218

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  295/973

  Tytuł oryginału: Rola pielęgniarki w zapobieganiu zakażeń grzybiczych w oddziałach onkologicznych : praca doktorska
  Autorzy: Chadzopulu Antygona, Wrońska Irena (promot.).; Akademia Medyczna Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, Katedra i Zakład Pedagogiki w Lublinie
  Źródło: 2002, 91 k., [20] k. tabl. : il., tab., bibliogr. k. 71-78, streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20207

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • pediatria
 • mikrobiologia
 • onkologia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  296/973

  Tytuł oryginału: Markery wczesnych uszkodzeń układu sercowo-naczyniowego oraz polimorfizm insercyjno-delecyjny genu ACE a sodowrażliwość ciśnienia tętniczego : praca doktorska
  Autorzy: Brzeziński Andrzej, Widecka Krystyna (promot.).; [Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie]
  Źródło: 2002, 65 k., [13] k. tabl. : bibliogr. 156 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19840

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  297/973

  Tytuł oryginału: Otwarte, randomizowane badanie kliniczne oceniające bezpieczeństwo i skuteczność redukcji dawki cyklosporyny u pacjentów poddanych przeszczepowi nerki leczonych sirolimusem : praca doktorska
  Autorzy: Pokrzepa-Opuchlik Monika, Ostrowski Marek (promot.).; Pomorska Akademia Medyczna Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej w Szczecinie
  Źródło: 2002, [2], 75 k. : tab., bibliogr. 122 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19841

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • transplantologia
 • nefrologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  298/973

  Tytuł oryginału: Stężenia wybranych biopierwiastków i metali toksycznych w organizmie i ich wpływ na stan zdrowia populacji szczecińskiej wieku rozwojowego : praca doktorska
  Autorzy: Kędzierska Elżbieta, Kozielec Tadeusz (promot.).; Pomorska Akademia Medyczna Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej w Szczecinie
  Źródło: 2002, [2], 142 k. : tab., bibliogr. 213 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19843

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  299/973

  Tytuł oryginału: Ocena reaktywności oskrzeli u chorych na mukowiscydozę : praca doktorska
  Autorzy: Bielecka-Zylbersztejn Maria, Milanowski Andrzej (promot.).; Instytut Matki i Dziecka Klinia Pediatrii w Warszawie
  Źródło: 2002, [2], 72 k. : il., tab., bibliogr. 117 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19845

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  300/973

  Tytuł oryginału: Ocena subiektywnego stanu zdrowia i wybranych parametrów jakości życia u osób zdrowych obciążonych czynnikami ryzyka chorób przewlekłych : praca doktorska
  Autorzy: Kwaśniewska Magdalena, Drygas Wojciech (promot.).; Akademia Medyczna Katedra Medycyny Społecznej i Zapobiegawczej w Łodzi
  Źródło: 2002, 104, [5] k. : il., tab., bibliogr. 153 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19747

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  301/973

  Tytuł oryginału: Stan przyzębia i błony śluzowej jamy ustnej u pacjentów z przewlekłymi chorobami wątroby związanymi z zakżeniami HCV i HBV : praca doktorska
  Autorzy: Sulka Agnieszka, Simon Krzysztof (promot.).; Akademia Medyczna Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych we Wrocławiu
  Źródło: 2002, 123 k. : il., tab., bibliogr. 154 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20092

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • gastroenterologia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  302/973

  Tytuł oryginału: Teoretyczne badania kinetyki i mechanizm niektórych reakcji przebiegających z udziałem wolnych rodników ważnych w chemii atmosfery : praca doktorska
  Autorzy: Brudnik Katarzyna, Ratajczak Emil (promot.).; Akademia Medyczna Katedra i Zakład Chemii Fizycznej we Wrocławiu
  Źródło: 2002, 148 k. : il., bibliogr. 143 poz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20088

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ochrona środowiska

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • in vitro


  303/973

  Tytuł oryginału: Ocena wartości tomografii i rezonansu magnetycznego w rozpoznawaniu i klasyfikacji wady rozszczepienia rdzenia kręgowego : praca doktorska
  Autorzy: Podsiadło-Kleinrok Beata, Walecki Jerzy (promot.).; Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Wydział Lekarski, Katedra Radiologii w Krakowie
  Źródło: 2002, 139 k. : il., tab., bibliogr. 96 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20287

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • neurologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  304/973

  Tytuł oryginału: Badania anatomiczne nad rozwojem gonad w okresie płodowym człowieka : praca doktorska
  Autorzy: Czech-Stankiewicz Małgorzata, Gworys Bohdan (promot.).; Akademia Medyczna Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej we Wrocławiu
  Źródło: 2002, [1], 110 k. : il., tab., bibliogr. 95 poz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20090

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  305/973

  Tytuł oryginału: Ocena skuteczności różnych sposobów postępowania u chorych z nowotworowym wysiękiem opłucnowym : praca doktorska
  Autorzy: Kacprzak Grzegorz, Kołodziej Jerzy (promot.).; Akademia Medyczna Katedra i Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej we Wrocławiu, Dolnośląskie Centrum Gruźlicy i Chorób Płuc we Wrocławiu
  Źródło: 2002, [4], 123 k. : il., tab., bibliogr. 102 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20089

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  306/973

  Tytuł oryginału: Wartość badania odcinka szyjnego rdzenia kręgowego i kręgosłupa podczas sekcji sądowo-lekarskich : praca doktorska
  Autorzy: Woźniak Krzysztof, Trela Franciszek (promot.).; Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Wydział Lekarski, Katedra i Zakład Medycyny Sądowej w Krakowie
  Źródło: 2002, [2], 67 k. : il., tab., bibliogr. 112 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20286

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo
 • neurologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  307/973

  Tytuł oryginału: Ocena ekspresji genów dla receptorów TNF-alfa w liniach komórkowych LCL oraz zawartość limfocytów CD4 i CD8 u chorych na mononukleozę zakaźną : praca doktorska
  Autorzy: Krzowska-Firych Joanna, Modrzewska Roma (promot.).; Akademia Medyczna Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych w Lublinie
  Źródło: 2002, 75 k. : il., tab., bibliogr. 140 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20220

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  308/973

  Tytuł oryginału: Ekspresja genów dla receptorów transformującego czynnika wzrostu beta w liniach komórkowych LCL oraz odsetek limfocytów B i zawartość receptora CD21 na limfocytach u chorych na mononukleozę zakaźną : praca doktorska
  Autorzy: Lis-Tonder Joanna, Modrzewska Roma (promot.).; Akademia Medyczna Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych w Lublinie
  Źródło: 2002, 70 k. : il., tab., bibliogr. 135 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20221

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  309/973

  Tytuł oryginału: Poziom endogennych cytokin w alkoholowej chorobie wątroby : praca doktorska
  Autorzy: Drabko Jarosław, Daniluk Jadwiga (promot.).; Akademia Medyczna Wydział Lekarski w Lublinie, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Lublinie
  Źródło: 2002, 122 k. : il., tab., bibliogr. 140 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20211

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  310/973

  Tytuł oryginału: Badania doświadczalne wpływu adriamycyny na układ megakariocytarny szpiku kostnego : praca doktorska
  Autorzy: Kuklińska Beata, Dzięcioł Janusz (promot.).; Akademia Medyczna Zakład Anatomii Prawidłowej Człowieka w Białymstoku
  Źródło: 2002, 110 k. : il., tab., bibliogr. 159 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19861

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury


  311/973

  Tytuł oryginału: Niektóre wyznaczniki proliferacji i apoptozy w nabłonku perlaka u dorosłych : praca doktorska
  Autorzy: Olszewska Ewa, Chodynicki Stanisław (promot.).; Akademia Medyczna Katedra i Klinika Otolaryngologii w Białymstoku
  Źródło: 2002, 111 k. : il., bibliogr. 161 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19869

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  312/973

  Tytuł oryginału: Niektóre właściwości kurzej cystatyny C : praca doktorska
  Autorzy: Gołąb Krzysztof, Warwas Maria (promot.).; Akademia Medyczna Wydział Farmaceutyczny, Katedra i Zakład Biochemii Farmaceutycznej we Wrocławiu
  Źródło: 2002, 100 k. : il., tab., bibliogr. 106 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19742

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • weterynaria

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • ptaki


  313/973

  Tytuł oryginału: Choroba wrzodowa u pacjentów Oddziału Chirurgii Szpitala Rejonowego w Brzozowie w latach 1980-1999 : praca doktorska
  Autorzy: Pitera Józef, Schabowski Janusz (promot.).; Instytut Medycyny Wsi im. W. Chodźki w Lublinie
  Źródło: 2002, [1], 116 k. : il., tab., bibliogr. 188 poz., streszcz., maszyn. + CD ROM
  Sygnatura GBL: 45/19741

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca epidemiologiczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  314/973

  Tytuł oryginału: Wyniki leczenia chorych na nowotwory złośliwe jądra w materiale Dolnośląskiego Centrum Onkologii : praca doktorska
  Autorzy: Filipczyk-Cisarż Emilia, Kornafel Jan (promot.).; Akademia Medyczna Katedra Onkologii we Wrocławiu
  Źródło: 2002, [1], 97 k. : il., tab., bibliogr. 129 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19740

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  315/973

  Tytuł oryginału: Chemomechaniczne usuwanie tkanek próchnicowych w badaniach in vitro : praca doktorska
  Autorzy: Renk Sławomir, Ilewicz Leszek (promot.).; Śląska Akademia Medyczna Wydział Lekarski, Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej i Chorób Przyzębia w Zabrzu
  Źródło: 2002, [3], 72 k., [24] k. tabl. : bibliogr. 275 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19613

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro


  316/973

  Tytuł oryginału: Aktywność pompy P-gp-170 u dzieci z pierwotnym zespołem nerczycowym : praca doktorska
  Autorzy: Runowski Dariusz, Maciejewski Janusz (promot.).; Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego Instytut Pediatrii, Klinika Kardiologii i Nefrologii Dziecięcej w Poznaniu
  Źródło: 2002, [4], 40 k. : il. tab., bibliogr. 77 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19822

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • in vitro


  317/973

  Tytuł oryginału: Wczesne i odległe wyniki leczenia operacyjnego choroby Perthesa : praca doktorska
  Autorzy: Bartosik Jacek Dariusz, Kusz Damian (promot.).; Śląska Akademia Medyczna Katedra i Klinika Ortopedii i Chirurgii Narządów Ruchu w Katowicach, [Szpital nr 1 Oddział Urazowo-Ortopedyczny w Gliwicach]
  Źródło: 2002, 95 k. : il., tab., bibliogr. 140 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20192

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  318/973

  Tytuł oryginału: Stan jamy ustnej u nosicieli wirusa HIV i chorych na AIDS : praca doktorska
  Autorzy: Stangiewicz Anna, Cieślik Tadeusz (promot.).; Śląska Akademia Medyczna Wydział Lekarski, I Katedra i Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej w Zabrzu
  Źródło: 2002, [2], 89 k. : il., tab., bibliogr. 97 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20193

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • aIDS

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  319/973

  Tytuł oryginału: Ocena przydatności chrząstki i ochrzęstnej w operacjach odtwórczych błony bębenkowej : praca doktorska
  Autorzy: Ślaska-Kaspera Aleksandra, Gierek Tatiana (promot.).; Śląska Akademia Medyczna Wydział Lekarski, Katedra i Klinika Laryngologii w Katowicach
  Źródło: 2002, [3], 68, [1] k. : il., tab., bibliogr. 131 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20199

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • otorynolaryngologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  320/973

  Tytuł oryginału: Rola nieinwazyjnych badań diagnostycznych w ocenie przeszkody podpęcherzowej u mężczyzn z powiększonym gruczołem krokowym : praca doktorska
  Autorzy: Szkodny Marcin, Prajsner Andrzej (promot.).; Śląska Akademia Medyczna Wydział Lekarski, [Oddział Kliniczny Urologii] w Katowicach
  Źródło: 2002, 102 k. : il., tab., bibliogr. 148 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20195

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska


  321/973

  Tytuł oryginału: Ocena metod znieczulenia chorych do zabiegów endoskopowych w mikrochirurgii krtani z uwzględnieniem problemów postępowania okołooperacyjnego : praca doktorska
  Autorzy: Sachajdak-Michalewska Zdzisława, Dyaczyńska-Herman Anna (promot.).; Śląska Akademia Medyczna Wydział Lekarski, [I Klinika Laryngologii] w Katowicach
  Źródło: 2002, 95 k. : il., tab., bibliogr. 128 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20205

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • otorynolaryngologia
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  322/973

  Tytuł oryginału: Ekspresja genu interleukiny 1 beta w komórkach RAW 264.7 pod wpływem wybranych hydroksyflawonów : praca doktorska
  Autorzy: Błońska Marzena, Król Wojciech (promot.).; Śląska Akademia Medyczna Wydział Lekarski, Katedra i Zakład Mikrobiologii i Immunologii w Zabrzu
  Źródło: 2002, [2], 88 k. : il., tab., bibliogr. 129 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20026

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy


  323/973

  Tytuł oryginału: Ocena sił zwarciowych a występowanie ubytków klinowych : praca doktorska
  Autorzy: Stania Dorota, Baron Stefan (promot.).; Śląska Akademia Medyczna Wydział Lekarski, Katedra i Zakład Protetyki Stomatologicznej w Zabrzu
  Źródło: 2002, 87 k. : il., tab., bibliogr. 106 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20203

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  324/973

  Tytuł oryginału: Ocena wpływu palenia tytoniu przez kobietę ciężarną na stężenie lecytyny i sfingomieliny w płynie owodniowym : praca doktorska
  Autorzy: Krajewski-Siuda Krzysztof, Zejda Jan Eugeniusz (promot.).; Śląska Akademia Medyczna Wydział Lekarski w Katowicach
  Źródło: 2002, 93 k. [29] k. tabl. : il., tab., bibliogr. 131 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20035

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża
 • noworodki


  325/973

  Tytuł oryginału: Metoda tensorów w ocenie zmian morfologii twarzowej części czaszki i planowaniu leczenia połowiczego niedorozwoju twarzy : praca doktorska
  Autorzy: Tarnawski Michał, Pisulska-Otremba Agnieszka (promot.).; Śląska Akademia Medyczna Wydział Lekarski, Katedra i Zakład Ortodoncji w Zabrzu
  Źródło: 2002, 60 k., [74] k. tabl. : il., tab., bibliogr. k. 43-47, streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20020

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  326/973

  Tytuł oryginału: Liczba komórek Langerhansa w złośliwych nabłonkowych nowotworach skóry : praca doktorska
  Autorzy: Pogorzelska-Dyrbuś Joanna, Konecki Janusz (promot.).; Śląska Akademia Medyczna Wydział Lekarski, I Katedra i Zakład Histologii i Embriologii w Zabrzu
  Źródło: 2002, 90 k. : il., tab., bibliogr. 118 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20017

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • onkologia
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  327/973

  Tytuł oryginału: Zastosowanie usg wysokiej częstotliwości do oceny dynamiki ustępowania naczyniaków jamistych skóry u dzieci : praca doktorska
  Autorzy: Pierzchała Ewa Krystyna, Brzezińska-Wcisło Ligia (promot.).; Śląska Akademia Medyczna Wydział Lekarski, Katedra i Klinika Dermatologii w Katowicach
  Źródło: 2002, 88 k. : il., tab., bibliogr. 81 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20027

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • onkologia
 • radiologia
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  328/973

  Tytuł oryginału: Wtórna hermetyzacja wypełnień ubytków zębowych poprzez postaplikacyjne stapianie : oddziaływanie laserów wysokoenergetycznych na tkanki zęba i wybrane materiały odtwórcze : praca doktorska
  Autorzy: Tanasiewicz Marta, Ilewicz Leszek (promot.).; Śląska Akademia Medyczna Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej i Chorób Przyzębia w Zabrzu
  Źródło: 2002, [1], 70 k., [52] k. tabl. : il., tab., bibliogr. 126 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20029

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  329/973

  Tytuł oryginału: Leczenie operacyjne wybranych schorzeń chirurgicznych w samodzielnym centrum chirurgii jednego dnia : wskazania i aspekty ekonomiczne : praca doktorska
  Autorzy: Noras Krzysztof, Dzielicki Józef (promot.).; Śląska Akademia Medyczna Wydział Lekarski w Zabrzu, Centrum Medyczne ULTRA-MED w Tychach
  Źródło: 2002, [1], 88 k. : il., tab., bibliogr. 166 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20202

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • pediatria
 • ekonomika
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  330/973

  Tytuł oryginału: Pomiary densytometryczne i ultradźwiękowe kośćca u chorych po przebytym udarze mózgu : praca doktorska
  Autorzy: Pietraszkiewicz Franciszek, Pluskiewicz Wojciech (promot.).; Śląska Akademia Medyczna Wydział Lekarski, Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii, Zakład Chorób Metabolicznych Kości w Zabrzu, Szpital SP ZOZ Oddział Rehabilitacji Pourazowej I Neurologicznej w Nowej Soli
  Źródło: 2002, [1], 58 k., [4] k. tabl. : bibliogr. 72 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20025

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  331/973

  Tytuł oryginału: Porównanie wpływu furnidypiny - nowej pochodnej dihydropirydyny oraz innych leków tej grupy po podaniu dożołądkowym - na parametry hemodynamiczne i komorowe zaburzenia rytmu w modelu wczesnych arytmii reperfuzyjnych u szczurów in vivo : praca doktorska
  Autorzy: Grzyb Joanna, Krzemiński Tadeusz F. (promot.).; Śląska Akademia Medyczna Katedra i Zakład Farmakologii w Zabrzu
  Źródło: 2002, [6], 151 s., [25] k. tabl. : bibliogr. 528 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20022

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska


  332/973

  Tytuł oryginału: Wczesne i odległe wyniki pomostowania naczyń wieńcowych u chorych z bardzo dużym uszkodzeniem mięśnia sercowego (EF 25 proc.) w przebiegu choroby niedokrwiennej : praca doktorska
  Autorzy: Hrapkowicz Tomasz, Zembala Marian (promot.).; Śląska Akademia Medyczna Wydział Lekarski, Katedra i Kliniczny Oddział Kardiochirurgii i Transplantologii w Zabrzu, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
  Źródło: 2002, [3], 111 k. : il., tab., bibliogr. 161 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20023

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  333/973

  Tytuł oryginału: Badanie wideonystagmograficzne u hemodializowanych chorych z przewlekłą niewydolnością nerek : praca doktorska
  Autorzy: Rekucki Tomasz, Gierek Tatiana (promot.).; Śląska Akademia Medyczna Wydział Lekarski w Katowicach, Wojewódzkie Centrum Medyczne Stacja Dializ w Opolu
  Źródło: 2002, 70, [1] k. : il., tab., bibliogr. 108 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20198

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia
 • neurologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  334/973

  Tytuł oryginału: Ocena przydatności kompomerów w odbudowie ubytków próchnicowych w zębach mlecznych w świetle badań klinicznych i mikroskopowych : praca doktorska
  Autorzy: Wiśniewski Piotr, Barańska-Gachowska Maria (promot.).; Śląska Akademia Medyczna Katedra i Zakład Stomatologii Wieku Rozwojowego w Zabrzu, Wojewódzkie Centrum Medyczne Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna w Opolu
  Źródło: 2002, 75 k., [102] k. tabl. : bibliogr. 136 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20206

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.


  335/973

  Tytuł oryginału: Wpływ przeciwciała monoklonalnego MoAb CD11b oraz lipopolisacharydu Escherichia coli na wczesną odpowiedź zapalną w doświadczalnym ostrym zapaleniu trzustki : praca doktorska
  Autorzy: Hać Stanisław, Dobosz Marek (promot.).; Akademia Medyczna Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Endokrynologicznej w Gdańsku
  Źródło: 2002, [1], 107 k. : il., tab., bibliogr. 142 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19926

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury


  336/973

  Tytuł oryginału: Ocena rozpoznawania i leczenia powikłań związanych z zakładaniem i przedłużoną obecnością cewników w żyłach centralnych u dzieci z chorobami onkologicznymi krwi : praca doktorska
  Autorzy: Lammek Jan, Suchorzewska Janina (promot.).; Akademia Medyczna Katedra i Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Gdańsku
  Źródło: 2002, 156 k. : il., tab., bibliogr. 189 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • hematologia
 • onkologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  337/973

  Tytuł oryginału: Ultrasonograficzna ocena morfologii blaszek miażdżycowych w zależności od stopnia zwężenia światła tętnic wieńcowych oraz od występowania wybranych czynników ryzyka miażdżycy : praca doktorska
  Autorzy: Chadorczenko Elena, Kubica Jacek (promot.).; Akademia Medyczna Dzienne Studium Doktoranckie, Instytut Kardiologii w Gdańsku
  Źródło: 2002, [5], 118 k. : il., tab., bibliogr. 85 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19929

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  338/973

  Tytuł oryginału: Wybrane aspekty zaburzeń przemiany lipidowej u chorych na zawał serca ze szczególnym uwzględnieniem populacji geriatrycznej : praca doktorska
  Autorzy: Foerster Jerzy, Chodorowski Zygmunt (promot.).; [Akademia Medyczna w Gdańsku], Wojewódzka Przychodnia Gerontologiczna w Gdańsku
  Źródło: 2002, 112 k. : il., tab., bibliogr. 155 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19931

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  339/973

  Tytuł oryginału: Czynność bioelektryczna mózgu w diagnostyce omdleń wazowagalnych : praca doktorska
  Autorzy: Jurowiecki Jarosław, Kozłowski Dariusz (promot.).; Akademia Medyczna Instytut Kardiologii, II Klinika Serca. Katedra Chorób Psychicznych, Zakład Psychiatrii Biologicznej w Gdańsku
  Źródło: 2002, [2], 80 k. : il., tab., bibliogr. 126 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19928

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  340/973

  Tytuł oryginału: Laseroterapia siatkówki w cukrzycy typu 2 z współistniejącym nadciśnieniem tętniczym : praca doktorska
  Autorzy: Zdybel Ewa, Raczyńska Krystyna (promot.).; Akademia Medyczna Wydział Lekarski, [Katedra i Klinika Nadciśnienia i Diabetologii] w Gdańsku, [Regionalne Centrum Diabetologii w Gdańsku]
  Źródło: 2002, [4], 85 k., [28] k. tabl. : il., tab., bibliogr. 135 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19933

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • kardiologia
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  341/973

  Tytuł oryginału: Analiza mechanizmu cytotoksyczności interleukiny 1(IL-1) w komórkach HeLa : praca doktorska
  Autorzy: Doszczak Małgorzata, Bigda Jacek (promot.).; Akademia Medyczna Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii w Gdańsku, Uniwersytet Gdański Studium Doktoranckie Wydziału Chemii w Gdańsku
  Źródło: 2002, 125 k. : il., tab., bibliogr. 172 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19930

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • in vitro


  342/973

  Tytuł oryginału: Związek pomiędzy zdarzeniami a działaniami niepożądanymi w badaniach klinicznych w różnych dziedzinach medycyny : praca doktorska
  Autorzy: Zalewska Katarzyna, Czarnecki Andrzej (promot.).; Instytut Leków Centrum Farmakoepidemiologii, Centralna Ewidencja Badań Klinicznych w Warszawie
  Źródło: 2002, 87 k., [21] k. : il., tab., bibliogr. 127 poz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20083

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  343/973

  Tytuł oryginału: Oznaczanie antybiotyków beta-laktamowych w wybranych preparatach farmaceutycznych metodą elektroforezy kapilarnej w porównaniu z wysokosprawną chromatografią cieczową : praca doktorska
  Autorzy: Pajchel Genowefa, Tyski Stefan (promot.).; Instytut Leków Zakład Antybiotyków i Mikrobiologii w Warszawie
  Źródło: 2002, [6], 65 k., [138] wiele liczb. : bibliogr. 113 poz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20084

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • in vitro


  344/973

  Tytuł oryginału: Stan jamy ustnej w przebiegu reumatoidalnego zapalenia stawów : praca doktorska
  Autorzy: Kaczmarzyk Agnieszka, Ilewicz Leszek (promot.).; Śląska Akademia Medyczna Wydział Lekarski, Oddział Stomatologiczny, [Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej i Chorób Przyzębia] w Zabrzu
  Źródło: 2002, [3], 166 k. : il., tab., bibliogr. 179 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19630

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • immunologia
 • reumatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska


  345/973

  Tytuł oryginału: Wpływ sposobu odżywiania i używek na zawartość selenu i manganu w krwi i włosach matki w przypadku wad wrodzonych narządu ruchu u noworodka : praca doktorska
  Autorzy: Hukałowicz Katarzyna, Borawska Maria H. (promot.).; Akademia Medyczna Zakład Bromatologii w Białymstoku, Śląska Akademia Medyczna Wydział Farmaceutyczny w Sosnowcu
  Źródło: 2002, [2], 104, [17] k. : il., tab., bibliogr. 170 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19736

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • traumatologia i ortopedia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża


  346/973

  Tytuł oryginału: Określenie różnic i monitorowanie chorych po operacyjnym leczeniu raka jelita grubego w zależności od umiejscowienia nowotworu : praca doktorska
  Autorzy: Orzechowski Janusz, Grzebieniak Zygmunt (promot.).; Akademia Medyczna II Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej we Wrocławiu
  Źródło: 2002, 134 k. : il., tab., bibliogr. 88 poz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19739

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca epidemiologiczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  347/973

  Tytuł oryginału: Rola erytropoetyny w leczeniu wspomagającym dzieci dotkniętych chorobą nowotworową : praca doktorska
  Autorzy: Kaczorowska-Hać Barbara, Balcerska Anna (promot.).; Akademia Medyczna Klinika Pediatrii, Hematologii, Onkologii i Endokrynologii w Gdańsku
  Źródło: 2002, [2], 84 k. : il., tab., bibliogr. 224 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19712

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • farmacja
 • hematologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  348/973

  Tytuł oryginału: Ocena przydatności badań ultrasonograficznych mózgowia i jamy brzusznej u noworodków i niemowląt z cytomegalią wrodzoną : praca doktorska
  Autorzy: Kosiak Wojciech, Balcerska Anna (promot.).; Akademia Medyczna Klinika Nefrologii Dziecięcej w Gdańsku
  Źródło: 2002, 83, [1] k., [15] k. tabl. : il., tab., bibliogr. 131 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19714

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • radiologia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • niemowlęta
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  349/973

  Tytuł oryginału: Ocena kliniczna i farmakoekonomiczna sekwencyjnej terapii pozaszpitalnego zapalenia płuc w warunkach oddziału internistycznego podstawowego stopnia referencyjności : praca doktorska
  Autorzy: Klicki Grzegorz, Słomiński J. M. (promot.).; Szpital Oddział Chorób Wewnętrznych i Kardiologii w Lęborku
  Źródło: 2002, 65 k. : il., tab., bibliogr. 111 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19713

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ekonomika
 • pulmonologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  350/973

  Tytuł oryginału: Badanie aktywności przeciwnowotworowej kwasu masłowego i związków pochodnych : praca doktorska
  Autorzy: Giermasz Adam, Jakóbisiak Marek (promot.).; Akademia Medyczna Centrum Biostruktury, Zakład Immunologii w Warszawie
  Źródło: 2002, VIII, 124 k. : il., tab., bibliogr. k. 99-124, streszcz., maszyn. - Zał. ocenę pracy dokt.
  Sygnatura GBL: 45/19743

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • farmacja
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy


  351/973

  Tytuł oryginału: Metabolizm kostny u chorych z zespołem uogólnionej reakcji zapalnej (SIRS) : praca doktorska
  Autorzy: Krajewski Jacek Piotr, Małyszko Jolanta (promot.).; Akademia Medyczna Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny, Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Białymstoku
  Źródło: 2002, 72 k. : il., tab., bibliogr. 128 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19910

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  352/973

  Tytuł oryginału: System antyoksydacyjny wątroby i surowicy krwi szczura w zależności od wieku i stosowanej diety : praca doktorska
  Autorzy: Augustyniak Agnieszka, Skrzydlewska Elżbieta (promot.).; Akademia Medyczna Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej
  Źródło: 2002, [1], 151 k. : il., tab., bibliogr. k. 132-151, streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20008

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury


  353/973

  Tytuł oryginału: Badania nad pobieraniem [14C]bursztynianu u Staphylococcus aureus : praca doktorska
  Autorzy: Łoś Renata, Tynecka Zofia (promot.).; Akademia Medyczna Wydział Farmaceutyczny, Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej w Lublinie
  Źródło: 2002, 186 k., [49] k. tabl. : tab., bibliogr. k. 175-186, streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20004

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • in vitro


  354/973

  Tytuł oryginału: Ocena resekcji rękawowej w chirurgicznym leczeniu niedrobnokomórkowego raka płuca : praca doktorska
  Autorzy: Gil Tomasz, Orłowski Tadeusz (promot.).; Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie, Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej w Krakowie
  Źródło: 2002, [1], 113 k. : il., tab., bibliogr. 177 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20191

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • pulmonologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.


  355/973

  Tytuł oryginału: Ultrasonograficzna ocena jajników i błony śluzowej macicy u kobiet w okresie premenopauzy : praca doktorska
  Autorzy: Polak Artur, Zalewski Jerzy (promot.).; [Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu]
  Źródło: 2002, [1], 97 k. : il., tab., bibliogr. 102 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20190

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska


  356/973

  Tytuł oryginału: Ocena wyników wybranych sposobów chirurgicznego leczenia wrodzonego opadnięcia powieki górnej z uwzględnieniem odmienności strukturalnych mięśnia dźwigacza powieki górnej : praca doktorska
  Autorzy: Iljin Aleksandra, Zieliński Andrzej (promot.).; Akademia Medyczna Instytut Chirurgi, Klinika Chirurgii Plastycznej w Łodzi
  Źródło: 2002, [4], 105 k. : il., tab., bibliogr. 132 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20187

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  357/973

  Tytuł oryginału: Zakażenie Helicobacter pylori u chorych przewlekle leczonych lekami bakteriobójczymi i bakteriostatycznymi : praca doktorska
  Autorzy: Annabhani Abdulhabib, Paradowski Leszek (promot.).; Akademia Medyczna Katedra i Klinika Gastroenterologii we Wrocławiu
  Źródło: 2002, 119 k. : il., tab., bibliogr. 149 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20188

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • farmacja
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  358/973

  Tytuł oryginału: Doświadczalne badania działania przeciwnowotworowego nowych pochodnych benzopiranów oraz ich związków koordynacyjnych z platyną : praca doktorska
  Autorzy: Wiewiórowski Maciej, Graczyk-Wojciechowska Julita (promot.).; Akademia Medyczna Katedra Farmakologii, Zakład Farmakologii w Łodzi
  Źródło: 2002, 120 k. : il., tab., bibliogr. 148 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20186

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • farmacja
 • onkologia
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy


  359/973

  Tytuł oryginału: Aspekty epidemiologiczne i demograficzne zagrożenia osteopenią i osteoporozą w randomizowanej grupie osób populacji polskiej : praca doktorska
  Autorzy: Habdank-Abczyński Jacek, Gabryś Marian St. (promot.).; Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich [Centrum Osteoporozy Zespołu Uzdrowisk Kłodzkich] we Wrocławiu
  Źródło: 2002, [3], 110 k. : il., tab., bibliogr. 66 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20189

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  360/973

  Tytuł oryginału: Charakterystyka drobnoustrojów wyizolowanych z dróg oddechowych chorych hospitalizowanych w II Katedrze Chorób Wewnętrznych Collegium Medicum UJ w latach 1995-97 : praca doktorska
  Autorzy: Pietrzyk Agata, Heczko Piotr B. (promot.).; Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Wydział Lekarski, Katedra Mikrobiologii w Krakowie
  Źródło: 2002, [2], IV, 107 k., [42] k. tabl. : bibliogr. 189 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20331

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  361/973

  Tytuł oryginału: Znieczulenie u chorych z obrażeniami twarzoczaszki i postępowanie okołooperacyjne : praca doktorska
  Autorzy: Podziorny Henryk, Andres Janusz (promot.).; Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Wydział Lekarski w Krakowie
  Źródło: 2002, 65 k. : il., tab., bibliogr. 111 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20324

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • traumatologia i ortopedia
 • stomatologia
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  362/973

  Tytuł oryginału: Histomorfologiczne badania wędzidełka wargi górnej w odniesieniu do metod leczenia diastemy : praca doktorska
  Autorzy: Ziemba Zygmunt, Karłowska Irena (promot.).; Pomorska Akademia Medyczna Katedra i Zakład Ortodoncji w Szczecinie
  Źródło: 2002, [1], 136 k. : il., tab., bibiogr. 148 poz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20146

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  363/973

  Tytuł oryginału: Wartość diagnostyczna wybranych parametrów metabolizmu kostnego w ocenie wgajania się bezcementowej endoprotezy stawu biodrowego : [praca doktorska]
  Autorzy: Sulińska Ewa, Synder Marek (promot.).; Akademia Medyczna Klinika Ortopedii w Łodzi
  Źródło: 2002, [1], 99 k. : il., tab., bibliogr. 109 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20138

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  364/973

  Tytuł oryginału: Ocena zmienności rytmu zatokowego u dzieci z omdleniami neurogennymi : praca doktorska
  Autorzy: Zygmunt Agnieszka, Stańczyk Jerzy A. (promot.).; Akademia Medyczna Instytut Pediatrii, Klinika Kardiologii Dziecięcej w Łodzi
  Źródło: 2002, 103 k. : il., tab., bibliogr. 181 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20137

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  365/973

  Tytuł oryginału: Oddziaływanie słabych pól magnetycznych na stres oksydacyjny w aspekcie metabolizmu tkanki kostnej u sczurów : praca doktorska
  Autorzy: Łach Wiesław, Gonet Bolesław (promot.).; Pomorska Akademia Medyczna [Zakład Fizyki Medycznej, Farmakologii, Histologii, Mikrobiologii. PSK-2, Laboratorium Centralne] w Szczecinie
  Źródło: 2002, 55 k. : il., tab., bibliogr. 162 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20153

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury


  366/973

  Tytuł oryginału: Ewolucja wskazań do cięcia cesarskiego w latach 1991-2000 w materiale Kliniki Patologii Ciąży i Porodu IPG PAM w Szczecinie : praca doktorska
  Autorzy: Bilar Marek, Ronin-Walknowska Elżbieta (promot.).; Pomorska Akademia Medyczna Klinika Patologii Ciąży i Porodu, Studium Doktoranckie w Szczecinie
  Źródło: 2002, [1], 106 k. : tab., bibliogr. 143 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20151

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża


  367/973

  Tytuł oryginału: Wpływ przewlekłej niewydolności nerek i leczenia nerkozastępczego na aktywność erytrocytarnego wymieniacza sodowo-protonowego : praca doktorska
  Autorzy: Kwiatkowska Ewa, Ciechanowski Kazimierz (promot.).; Pomorska Akademia Medyczna Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych, Zakład Biochemii i Chemii w Szczecinie
  Źródło: 2002, 47 k. : il., tab., bibliogr. 68 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20150

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  368/973

  Tytuł oryginału: Rola komórek dendrytycznych w regulacji odpowiedzi immunologicznej w stwardnieniu rozsianym : praca doktorska
  Autorzy: Stasiołek Mariusz Paweł, Selmaj Krzysztof (promot.).; Akademia Medyczna Katedra i Klinika Neurologii w Łodzi
  Źródło: 2002, [1], 106 k. : il., tab., bibliogr. k. 84-102, streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20139

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta
 • myszy


  369/973

  Tytuł oryginału: Rozwój kości miedniczej płodów ludzkich w świetle badań antropometrycznych i densytometrycznych : praca doktorska
  Autorzy: Sulisz Tadeusz, Czerwiński Florian (promot.).; Pomorska Akademia Medyczna Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej i Topograficznej w Szczecinie
  Źródło: 2002, 97 k. : il., tab., bibliogr. 100 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20149

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  370/973

  Tytuł oryginału: Histometryczna ocena rozkładu uszkodzeń gronka wątrobowego w indukowanym eksperymentalnie zatruciu oktapeptydowymi toksynami muchomora sromotnikowego : praca doktorska
  Autorzy: Waloszczyk Piotr, Marcinkowski Tadeusz (promot.).; Pomorska Akademia Medyczna Zakład Medycyny Sądowej w Szczecinie
  Źródło: 2002, 69 k. : il., tab., bibliogr. 112 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20142

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury


  371/973

  Tytuł oryginału: Angiogeneza a niektóre parametry kliniczno-morfologiczne i prawdopodobieństwo przeżycia w rakach przewodowych i zrazikowaych sutka u kobiet : praca doktorska
  Autorzy: Olewniczak Sławomir, Chosia Maria (promot.).; Pomorska Akademia Medyczna Wydział Lekarski, Katedra Patologii, Zakład Patomorfologii w Szczecinie
  Źródło: 2002, [1], 129 k. : il., tab., bibliogr. 208 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20145

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska


  372/973

  Tytuł oryginału: Ocena wybranych czynników wpływających na wielkość krwawienia po całkowitej alloplastyce stawu biodrowego oraz próba określenia sposobów zapobiegania przedłużonemu krwawieniu pooperacyjnemu : praca doktorska
  Autorzy: Ziętek Paweł, Gusta Andrzej (promot.).; Pomorska Akademia Medyczna Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii w Szczecinie
  Źródło: 2002, 101 k. : il., tab., bibliogr. 153 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20144

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  373/973

  Tytuł oryginału: Znaczenie mutacji genów receptora beta-adrenergicznego w sodowrażliwości ciśnienia tętniczego : praca doktorska
  Autorzy: Ciechanowicz Alicja, Droździk Marek (promot.).; Pomorska Akademia Medyczna Katedra Farmakologii i Toksykologii w Szczecinie
  Źródło: 2002, 94 k. : il., tab., bibliogr. 155 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20154

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.


  374/973

  Tytuł oryginału: Udział wybranych cytokin oraz białka C-reaktywnego w procesach gojenia się ran po zabiegach cholecystektomii laparoskopowej i klasycznej : praca doktorska
  Autorzy: Janiak Adam, Wasiak Janusz (promot.).; Akademia Medyczna Instytut Chirurgii, Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej w Łodzi
  Źródło: 2002, 78 k. : il., tab., bibliogr. 155 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20136

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.


  375/973

  Tytuł oryginału: Ocena skuteczności leczenia ortodontycznego za pomocą wskaźnika PAR (Peer Assesment Rating Index) : praca doktorska
  Autorzy: Piskorski Dominik, Pietrzyk Maria (promot.).; Pomorska Akademia Medyczna Zakład Ortodoncji. Studium Doktoranckie w Szczecinie
  Źródło: 2002, 121 k. : il., tab., bibliogr. 97 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20152

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dzieci 13-18 r.ż.


  376/973

  Tytuł oryginału: Polimorfizmy C(-509)T genu transformującego czynnika wzrostu typu beta1 (TGF-beta1), C(-1562)T genu metaloproteazy macierzy pozakomórkowej typu 9 (MMP-9) i C677T genu reduktazy metylenotetrahydrofolianowej (MTHFR) w ocenie podatności do zachorowania i przebiegu klinicznego raka jelita grubego : praca doktorska
  Autorzy: Raszeja-Wyszomirska Joanna, Ciechanowicz Andrzej (promot.).; Pomorska Akademia Medyczna Klinika Gastroenterologii w Szczecinie
  Źródło: 2002, 76 k. : il., tab., bibliogr. 102 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20148

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • gastroenterologia
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.


  377/973

  Tytuł oryginału: Ultrasonograficzna ocena dystrybucji blaszki miażdżycowej tętnic wieńcowych u pacjentów poddanych implantacji stentu wewnątrzwieńcowego z użyciem oraz bez użycia predylatacji : praca doktorska
  Autorzy: Pawłowski Tomasz, Gil Robert (promot.).; Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie
  Źródło: 2002, 74 k. : il., tab., bibliogr. 121 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20143

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli 45-64 r.ż.


  378/973

  Tytuł oryginału: Znaczenie genetycznych polimorfizmów promotora genu dla czynika martwicy nowotworów w nieziarniczych chłoniakach złośliwych : praca doktorska
  Autorzy: Juszczyński Przemysław, Warzocha Krzysztof (promot.).; Akademia Medyczna Instytut Medycyny Wewnętrznej, Klinika Hematologii w Łodzi
  Źródło: 2002, 92 k. : il., tab., bibliogr. 208 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20141

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • onkologia
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli 45-64 r.ż.


  379/973

  Tytuł oryginału: Znaczenie przywrócenia rytmu zatokowego u chorych z przewlekłym migotaniem przedsionków : praca doktorska
  Autorzy: Kosior Dariusz A., Opolski Grzegorz (promot.).; Akademia Medyczna Wydział Lekarski, Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii w Warszawie
  Źródło: 2002, [3], 140 k. : il., tab., bibliogr. 284 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19947

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  380/973

  Tytuł oryginału: Ocena metod leczenia i uzyskanych wyników u chorych z nowotworami jajnika o granicznej złośliwości : praca doktorska
  Autorzy: Makarewicz Hanna, Emerich Janusz (promot.).; Akademia Medyczna Instytut Położnictwa i Chorób Kobiecych, II Klinika Położnictwa i Gienkologii w Gdańsku
  Źródło: 2002, [1], 138 k. : il., tab., bibliogr. 179 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19703

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • onkologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska


  381/973

  Tytuł oryginału: Analiza polimorfizmu genów TAP1 i TAP2 u chorych na łuszczycę : praca doktorska
  Autorzy: Witkowska Anna Magdalena, Roszkiewicz Jadwiga (promot.).; Akademia Medyczna Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii w Gdańsku
  Źródło: 2002, [1], 75 k. : il., tab., bibliogr. 106 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19707

  Hasła klas