Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KRONIKA
Liczba odnalezionych rekordów: 48Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/48

Tytuł oryginału: Wielkie świętowanie kaliskiego środowiska lekarskiego.
Autorzy: Tytus Józef
Źródło: Zesz. Nauk. Kalis. Tow. Lek. 2002 (8) s.120-130, il.
Sygnatura GBL: 734,454

Typ dokumentu:
 • kronika


  2/48

  Tytuł oryginału: 125 lat Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego (15-16 VI 2002). Reminiscencje.
  Autorzy: Pruchnicka-Fiszer Roma, Gaertner Henryk, Kledecki Zbigniew
  Źródło: Zesz. Nauk. Kalis. Tow. Lek. 2002 (8) s.130-138, il.
  Sygnatura GBL: 734,454

  Typ dokumentu:
 • kronika
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku


  3/48

  Tytuł oryginału: Kronika Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego - rok 2002.
  Tytuł angielski: The Chronicle of Kalisz Physicians' Society - the year 2002.
  Źródło: Zesz. Nauk. Kalis. Tow. Lek. 2002 (8) s.145-159
  Sygnatura GBL: 734,454

  Typ dokumentu:
 • kronika


  4/48

  Tytuł oryginału: Kronika Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego za rok 2001.
  Źródło: Porad. Stomatol. 2002: 2 (11) s.32-35
  Sygnatura GBL: 313,636

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • kronika

  Temat korporatywny:
 • Polskie Towarzystwo Stomatologiczne


  5/48

  Tytuł oryginału: [Kronika działalności oddziałów i sekcji PTF.]
  Autorzy: Rostafiński S., Kowalewski Z., Orlikowski P., Majewski J., Anioł M.
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (6) s.297-301
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • kronika

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Temat korporatywny:
 • Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne


  6/48

  Tytuł oryginału: Kronika. EUREPA - Europejska Akademia Epileptologii. Zasady przyznawania Europejskiego Certyfikatu Epileptologii dla lekarzy. Warunki uzyskania certyfikatu. System punktowy. Sprawozdanie z VIII Weissenauer Epilepsie-Tagung, Ravensburg-Weissenau, Niemcy.
  Autorzy: Siemianowski Cezary
  Opracowanie edytorskie: Owczarek Krzysztof (tł.).
  Źródło: Epileptologia 2002: 10 (1) s.89-94 - 8 Konferencja Naukowa nt. współczesnej epileptologii Weissenau 08.12. 2001
  Sygnatura GBL: 306,380

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • kronika


  7/48

  Tytuł oryginału: Sprawozdanie z działalności Sekcji Zaburzeń Oddychania w Czasie Snu PTF w roku 2001.
  Tytuł angielski: Raport of PTF section of Respiratory Distrubouces During Sleep.
  Autorzy: Pływaczewski Robert
  Źródło: Pneumonol. Alergol. Pol. 2002: 70 (1/2) s.117
  Sygnatura GBL: 301,096

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • sprawozdanie
 • kronika

  Temat korporatywny:
 • Polskie Towarzystwo Ftizjopneumonologiczne


  8/48

  Tytuł oryginału: 40 Zjazd Towarzystwa Psychofarmakologicznego (ACNP), Waikoloa, Hawaje, 9-14 grudnia 2001. [Konferencja pt.] Good Clinical Practice for Investigator Training Course, Edynburg, 2-4 lipca 2001 r.
  Autorzy: Rybakowski Janusz, Matysiakiewicz Jerzy, Badura Karina
  Źródło: Psychiatr. Pol. 2002: 36 (1) s.134-136 - 40 Zjazd Towarzystwa Psychofarmakologicznego (ACNP)Konferencja pt. Good clinical practise for investigator training course WaikoloaEdynburg 09-14.12.02-04.07. 20012001
  Sygnatura GBL: 305,130

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • kronika


  9/48

  Tytuł oryginału: [Doniesienia ze świata dotyczące homeopatii].
  Źródło: Homeopat. Pol. 2002: 12 (1) s.24-25
  Sygnatura GBL: 313,331

  Typ dokumentu:
 • kronika

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  10/48

  Tytuł oryginału: Europejska Federacja Medycyny Wewnętrznej (EFIM).
  Tytuł angielski: European Federation of Internal Medicine.
  Autorzy: Merino Jaime
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 107 (6) s.603-606, tab.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Typ dokumentu:
 • kronika


  11/48

  Tytuł oryginału: [Konferencja naukowa] "Problemy diagnostyczne i terapeutyczne padaczki z napadami częściowymi u dzieci".
  Autorzy: Wendorff Janusz
  Źródło: Neurol. Dziec. 2002: 11 (21) s.131-132 - Konferencja naukowa pt. Problemy diagnostyczne i terapeutyczne padaczki z napadami częściowymi u dzieci Warszawa 11.05. 2002
  Sygnatura GBL: 306,367

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie
 • kronika

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  12/48

  Tytuł oryginału: Z działalności Polskiego Towarzystwa Epileptologii.
  Tytuł angielski: From activities of the Polish Society of Epileptology.
  Autorzy: Majkowski Jerzy, Kaczyńska-Haładyj Marta, Jędrzejczak Joanna
  Źródło: Epileptologia 2002: 10 (3) s.283-304, il. - 16 Konferencja Naukowa nt. padaczki Warszawa 23-25.05. 2002
  Sygnatura GBL: 306,380

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie
 • kronika

  Temat korporatywny:
 • Polskie Towarzystwo Epileptologii
 • Polska Liga Przeciwpadaczkowa


  13/48

  Tytuł oryginału: Sprawozdanie z działalności Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Historii Medycyny i Farmacji za okres od 18 listopada 1998 r. do 12 grudnia 2001 r.
  Autorzy: Supady Jerzy, Pomaska Alicja, Szczepański Władysław, Urbanik Monika, Zwolski Stanisław, Gaertner Henryk
  Źródło: Arch. Hist. Filoz. Med. 2002: 65 (1) s.93-112, il.
  Sygnatura GBL: 301,366

  Typ dokumentu:
 • kronika

  Temat korporatywny:
 • Polskie Towarzystwo Historii Medycyny i Farmacji


  14/48

  Tytuł oryginału: Jubileusz siedemdziesieciolecia Instytutu Radowego - Centrum Onkologii w Warszawie.
  Tytuł angielski: Current events in Polish oncology.
  Źródło: Nowotwory 2002: 52 (3) s.257-267, il.
  Sygnatura GBL: 313,490

  Typ dokumentu:
 • kronika

  Temat korporatywny:
 • Centrum Onkologii
 • Polskie Towarzystwo Onkologiczne


  15/48

  Tytuł oryginału: Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne.
  Tytuł angielski: Polish Pharmaceutical Society.
  Autorzy: Urbanik M., Wesołowski M.
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (9) s.443-445, il.
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • kronika

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Temat korporatywny:
 • Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne


  16/48

  Tytuł oryginału: Protokoły z Zebrań Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
  Tytuł angielski: Minutes of the Executive Committee Meetings.
  Autorzy: Hilewicz-Suzin Jadwiga
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34 (3) s.217-219
  Sygnatura GBL: 305,376

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • kronika

  Temat korporatywny:
 • Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii


  17/48

  Tytuł oryginału: Kronika nr 60.
  Autorzy: A. S.
  Źródło: Klin. Oczna 2002: 104 (2) s.162-165
  Sygnatura GBL: 301,280

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • kronika

  Temat korporatywny:
 • Polskie Towarzystwo Okulistyczne


  18/48

  Tytuł oryginału: Sprawozdanie z Międzynarodowego Sympozjum Naukowo-Szkoleniowego " Całkowita alloplastyka stawu kolanowego", Kraków 4-6 października 2001.
  Tytuł angielski: Report on the International Meeting on total knee replacement, Kraków 4-6 October 2001.
  Autorzy: Dutka Julian
  Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (4) s.453-454 - Międzynarodowe sympozjum naukowo-szkoleniowe pt. Całkowita alloplastyka stawu kolanowego Kraków 04-06.10. 2001
  Sygnatura GBL: 301,360

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie
 • praca kazuistyczna
 • kronika

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  19/48

  Tytuł oryginału: Dyplomatorium w roku akademickim 2000/2001 na Wydziale Farmaceutycznym AM w Lublinie.
  Tytuł angielski: Diploma thesis competition at the Pharmaceutical Faculty of the Medical Academy in Lublin.
  Autorzy: Herbet Mariola
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (8) s.395-396, il.
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • kronika

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Temat korporatywny:
 • Akademia Medyczna w Lublinie


  20/48

  Tytuł oryginału: Z życia Polskiego Towarzystwa Alergologicznego.
  Źródło: Alerg. Astma Immunol. 2002: 7 (3) s.A-1-A-5, il.
  Sygnatura GBL: 313,342

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie
 • kronika

  Temat korporatywny:
 • Polskie Towarzystwo Alergologiczne


  21/48

  Tytuł oryginału: Informacje o istotnych wydarzeniach w organizacjach i instytucjach psychiatrycznych w 2001 roku.
  Źródło: Psychiatr. Pol. 2002: 36 (4) s.635-638
  Sygnatura GBL: 305,130

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • kronika


  22/48

  Tytuł oryginału: Kronika nr 61.
  Autorzy: Stankiewicz Andrzej
  Źródło: Klin. Oczna 2002: 104 (3/4) s.310-313 - 29 Śwatowy Kongres Okulistyczny Sydney 21-25.04. 2002
  Sygnatura GBL: 301,280

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • kronika
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie


  23/48

  Tytuł oryginału: Z prac Prezydium i Zarządu Głównego PTFarm styczeń-czerwice 2002 r.
  Autorzy: Łazowska Małgorzata
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (14) s.717-719
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • kronika

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Temat korporatywny:
 • Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne


  24/48

  Tytuł oryginału: Streszczenia prac doktorskich.
  Źródło: Ann. Acad. Med. Bydg. 2002: 16 s.9-38
  Sygnatura GBL: 306,289

  Typ dokumentu:
 • streszczenie
 • praca doktorska
 • kronika

  Temat korporatywny:
 • Akademia Medyczna w Bydgoszczy


  25/48

  Tytuł oryginału: [Działalność naukowa Akademii Medycznej w Bydgoszczy w 2001 roku].
  Źródło: Ann. Acad. Med. Bydg. 2002: 16 s.47-80
  Sygnatura GBL: 306,289

  Typ dokumentu:
 • kronika

  Temat korporatywny:
 • Akademia Medyczna w Bydgoszczy


  26/48

  Tytuł oryginału: Konflikt interesów i jego wpływ na naukę i medycynę.
  Tytuł angielski: Conflict of interes and its significance in science and medicine.
  Autorzy: Sidorowicz Sławomir
  Źródło: Wiad. Psychiatr. 2002: 5 (4) s.308-310, il. - Międzynarodowa Konferencja Bioetyczna Warszawa 05-06.04. 2002
  Sygnatura GBL: 313,515

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • kronika


  27/48

  Tytuł oryginału: Kronika Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego za rok 2000.
  Tytuł angielski: Chronicle of the Cracow Branch of the Polish Dental Association for year 2000.
  Opracowanie edytorskie: Panaś Maria (Oprac.).
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (5) s.325-331
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • kronika

  Temat korporatywny:
 • Polskie Towarzystwo Stomatologiczne


  28/48

  Tytuł oryginału: Kronika nr 62.
  Autorzy: AS
  Źródło: Klin. Oczna 2002: 104 (5/6) s.432-435
  Sygnatura GBL: 301,280

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • kronika


  29/48

  Tytuł oryginału: Prof. Jan Steffen członkiem rzyczywistym PAN. Prof. Andrzej Kopacz członkiem honorowym Towarzystwa Chirurgów Polskich. Jubileusz 50-lecia pracy prof. Barbary Gwiazdowskiej w Instytucie Onkologii.
  Autorzy: Bulski Wojciech
  Źródło: Nowotwory 2002: 52 (4) s.364-367, il.
  Sygnatura GBL: 313,490

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • kronika

  Temat osobowy:
 • Gwiazdowska Barbara 1927-SteffenJan1936-Kopacz
 • Andrzej-2001


  30/48

  Tytuł oryginału: Kronika. [Dotyczy działalności Polskiego Towarzystwa Historii Medycyny i Farmacji].
  Autorzy: Dymarczyk Iwona, Brzezińska Jadwiga, Celnik Hanna, Zwolski Stanisław
  Źródło: Arch. Hist. Filoz. Med. 2002: 65 (4) s.523-536, il. - 11 Sympozjum Historii Medycyny FarmacjiSesja naukowa poświęcona pamięci profesora Wojciecha Roeskego Kowno - WilnoKraków 02-04.05.16.04. 20022002
  Sygnatura GBL: 301,366

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca związana ze zjazdem
 • kronika

  Temat osobowy:
 • Roeske Wojciech 1916-2001KiktaTeodor1912-Stembrowicz
 • Wiesław1924-2002


  31/48

  Tytuł oryginału: Kronika. Sprawozdanie z 9. Kongresu Międzynarodowego Stowarzyszenia Neurologów Dziecięcych (ICNA) w Pekinie oraz z wizyty w Centrum Epileptologii Dziecięcej w Shenzhen (Chiny).
  Autorzy: Jóźwiak Sergiusz
  Źródło: Neurol. Dziec. 2002: 11 (22) s.91 - 9 Kongres Międzynarodowego Stowarzyszenia Neurologów Dziecięcych Pekin 20-25.09. 2002
  Sygnatura GBL: 306,367

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie
 • kronika


  32/48

  Tytuł oryginału: I Kongres Onkologii Polskiej.
  Autorzy: Składowski Krzysztof
  Źródło: Nowotwory 2002: 52 (5) s.456-459, il. - 1 Kongres Onkologii Polskiej Katowice 11-14.09. 2002
  Sygnatura GBL: 313,490

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • kronika

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska

  Temat osobowy:
 • Cimon
 • Janusz 1946-

  Temat korporatywny:
 • Polskie Towarzystwo Onkologiczne


  33/48

  Tytuł oryginału: Stanowisko uczestników XX Dni Farmacji Szpitalnej, Jurata 2002.
  Opracowanie edytorskie: Jankowiak-Gracz Hanna (Oprac.).
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (18) s.844-845
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • kronika
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Temat korporatywny:
 • Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne


  34/48

  Tytuł oryginału: Z działalności Polskiego Towarzystwa Epileptologii.
  Autorzy: Majkowski Jerzy, Walerjan Piotr, Pisarski Włodzimierz, Fryze Cezary, Kaczynska-Haładyj Marta
  Źródło: Epileptologia 2002: 10 (4) s.403-422, il.
  Sygnatura GBL: 306,380

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie
 • kronika

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Temat korporatywny:
 • Polskie Towarzystwo Epileptologii
 • Polskie Towarzystwo Neurologiczne


  35/48

  Tytuł oryginału: Dział kroniki i informacji [Polskiego Towarzystwa Neurologicznego].
  Tytuł angielski: Chronicle and informations.
  Autorzy: Dymecki Jerzy
  Źródło: Neurol. Neurochir. Pol. 2002: 36 (6) s.1268-1273
  Sygnatura GBL: 302,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • kronika

  Temat korporatywny:
 • Polskie Towarzystwo Neurologiczne


  36/48

  Tytuł oryginału: Kronika [Polskiego Towarzystwa Onkologicznego].
  Źródło: Nowotwory 2002: 52 (6) s.583-588, il.
  Sygnatura GBL: 313,490

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • kronika

  Temat osobowy:
 • Dongen Joop van [1930-]HliniakAndrzej[1926-]MarzęckiZbigniew[1927-]RadzikowskiCzesław[1929-]SkołyszewskiJan[1935-]JassemJacekBerner
 • Jan

  Temat korporatywny:
 • Polskie Towarzystwo Onkologiczne


  37/48

  Tytuł oryginału: Sprawozdanie z działalności Koła Medycyny Lotniczej Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego za rok 2001.
  Tytuł angielski: Report on the Aviation Medicine Group of the Polish Medical Association activity in 2001.
  Autorzy: Kaczanowski Robert
  Źródło: Pol. Prz. Med. Lot. 2002: 8 (1) s.93-94
  Sygnatura GBL: 304,985

  Typ dokumentu:
 • sprawozdanie
 • kronika

  Temat korporatywny:
 • Towarzystwo Lekarskie Warszawskie


  38/48

  Tytuł oryginału: Kronika 2001.
  Opracowanie edytorskie: Bednarski Zenobiusz M. (Oprac.).
  Źródło: Rocz. Med. 2002: 10 vol. 1 s.145-151
  Sygnatura GBL: 306,391

  Typ dokumentu:
 • kronika


  39/48

  Tytuł oryginału: Kronika 2002.
  Opracowanie edytorskie: Bednarski Zenobiusz M. (Oprac.).
  Źródło: Rocz. Med. 2002: 10 vol. 1 s.152-160
  Sygnatura GBL: 306,391

  Typ dokumentu:
 • kronika


  40/48

  Tytuł oryginału: Kronika Pomorskiej Akademii Medycznej za rok 2001.
  Opracowanie edytorskie: Zwierzchowska-Lisowska Elżbieta (Oprac.).
  Źródło: Rocz. PAM 2002: 48 s.407-456, tab.
  Sygnatura GBL: 313,712

  Typ dokumentu:
 • kronika

  Temat korporatywny:
 • Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie


  41/48

  Tytuł oryginału: [Z działalności Sekcji Historii Farmacji Oddziału poznańskiego PTFarm].
  Autorzy: Majewski J., Kucharski S.
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (22) s.1077-1078
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • kronika

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Temat korporatywny:
 • Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne


  42/48

  Tytuł oryginału: Kronika: W 135. rocznicę powstania Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego; Towarzystwo Lekarskie Krakowskie - historia i teraźniejszość. W 135. rocznicę założenia; 100-lecie Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie.
  Autorzy: Rybakowa Maria, Gajda Zdzisław, Czepko Marian, Liszewska-Pfejfer Danuta
  Źródło: Pamięt. Tow. Lek. Warsz. 2002: 138 (6) s.198-236, 6 s. tabl. : il.
  Sygnatura GBL: 301,361

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • kronika

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XIX wieku
 • historia XX wieku

  Temat korporatywny:
 • Towarzystwo Lekarskie Warszawskie
 • Towarzystwo Lekarskie Krakowskie


  43/48

  Tytuł oryginału: V Krakowskie Sympozjum Psychoanalityczne - sprawozdanie.
  Autorzy: Olszewski-Morąg Jacek
  Źródło: Psychiatr. Pol. 2002: 36 (5) s.809-810 - 5 Krakowskie Sympozjum Psychoanalityczne Kraków 07.09. 2002
  Sygnatura GBL: 305,130

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie
 • kronika


  44/48

  Tytuł oryginału: Ogólnopolski Konkurs Prac Magisterskich.
  Autorzy: Wesołowski Marek
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (23) s.1125-1127, il.
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • kronika

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Temat korporatywny:
 • Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne


  45/48

  Tytuł oryginału: Kronika (2001) [AM w Gdańsku].
  Opracowanie edytorskie: Machaliński Zbigniew (Oprac.), Kamiński Zbigniew (oprac.).
  Źródło: Ann. Acad. Med. Gedan. 2002: 32 s.397-450, il.
  Sygnatura GBL: 702,634

  Typ dokumentu:
 • kronika

  Temat korporatywny:
 • Akademia Medyczna w Gdańsku


  46/48

  Tytuł oryginału: Polskie Towarzystwo Medyczne w Republice Czeskiej [medyczne starodruki w Muzeum Farmacji, sesje, zjazdy].
  Autorzy: Gąsior Marek, Chwajol Bogusław, Mackiewicz Joanna, Misior Marzena, Uzarczyk Kamila
  Źródło: Med. Nowoż. 2002: 9 (1/2) s.231-244, bibliogr. 3 poz.
  Sygnatura GBL: 306,463

  Typ dokumentu:
 • kronika


  47/48

  Tytuł oryginału: Kronika. [Konferencje, zjazdy, sprawozdania, wystawy, współpraca bibliotek, systemy informacyjne].
  Autorzy: F[ukowska] A[nna], J. D., L. S., P[igoń] E[dward], M. M., O. O., P[ruszyńska] A[gnieszka], E. C.
  Źródło: Biul. Gł. Bibl. Lek. 2002: 48 (366) s.127-140
  Sygnatura GBL: 311,006

  Typ dokumentu:
 • kronika


  48/48

  Tytuł oryginału: Kronika Szpitala Miejskiego imienia Króla Jana Sobieskiego w Kozienicach otwartego w dniu proklamacji wolnej Polski 5 listopada 1916.
  Źródło: Radom. Rocz. Lek. 2002: 7 s.200-219
  Sygnatura GBL: 728,022

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • kronika

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  stosując format: