Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: INFORMATOR
Liczba odnalezionych rekordów: 165Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/165

Tytuł oryginału: Trwanie życia w 2001 r.
Autorzy: Rutkowska Longina
Opracowanie edytorskie: Kałaska Małgorzata (przedm.).
Źródło: - Warszawa, Główny Urząd Statystyczny 2002, 51 s. : il., tab., 30 cm. - Tyt. i przedm. również w jęz. ang
Seria: Informacje i Opracowania Statystyczne
Sygnatura GBL: 821,526

Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • informator

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/165

  Tytuł oryginału: Placówki i komitety : Polska Akademia Nauk 1952-2002
  Opracowanie edytorskie: Kuźnicki Leszek (red.).
  Źródło: - Warszawa, Upowszechnianie Nauki - Oświata "UN-O" Sp. z o.o. 2002, 547 s. : tab., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 743,044

  Typ dokumentu:
 • informator

  Temat korporatywny:
 • Polska Akademia Nauk


  3/165

  Tytuł oryginału: Urzędowy Wykaz Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych dopuszczonych do obrotu w Polsce. Cz. 1: Środki farmaceutyczne wpisane do Rejestru Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych : stan na 31 grudnia 2001 r.
  Opracowanie edytorskie: Bruner-Woźnicka Zdzisława (oprac.), Laskowska Monika (oprac.).
  Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne
  Źródło: - Warszawa, PTF 2002, 871, [1] s. : tab., 17x24 cm.
  Sygnatura GBL: 613,552

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • informator


  4/165

  Tytuł oryginału: Urzędowy Wykaz Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych dopuszczonych do obrotu w Polsce : Suplement I do Urzędowego Wykazu 2001 - Środki farmaceutyczne wpisane do Rejestru Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych : uzupełnienia i zmiany według stanu na 30 września 2002 r.
  Opracowanie edytorskie: Bruner-Woźnicka Zdzisława (oprac.), Laskowska Monika (oprac.).
  Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne
  Źródło: - Warszawa, PTF 2002, 135, [1] s. : tab., 17x24 cm.
  Sygnatura GBL: 613,552

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • informator


  5/165

  Tytuł oryginału: Zasady organizacji i funkcjonowania Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Gostyninie-Zalesiu
  Autorzy: Wardeński Ryszard
  Źródło: W: Zebranie Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego : Gostynin - Dąb Polski 21 września 2002 r - Warszawa, 2002 s.1-7, il.
  Sygnatura GBL: 820,183

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • informator


  6/165

  Tytuł oryginału: Kompedium antybiotyków
  Autorzy: Dzierżanowska Danuta
  Wydanie: - Wyd. 2 poszerz. i uzup
  Źródło: - Bielsko-Biała, ŕ-medica press 2002, 280 s. : tab., 21 cm.
  Sygnatura GBL: 738,244

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • informator


  7/165

  Tytuł oryginału: Pharmindex 2002 : [indeks leków] : CD ROM
  Opracowanie edytorskie: Ślugaj Ilona (red.), Rybczyńska Jolanta (red.), Dylicka Jolanta (red.).
  Źródło: - Warszawa, MediMedia International Sp. z o.o. [2002] - Instrukcja użytkownika
  Sygnatura GBL: 810,247

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • informator
 • dokument audiowizualny


  8/165

  Tytuł oryginału: Pharmindex Brevier : podręczny indeks leków 2002/2
  Opracowanie edytorskie: Ślugaj Ilona (red.), Dylicka Jolanta (red.), Rybczyńska Jolanta (red.).
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. MediMedia International Sp. z o.o. 2002, 593, [4] s. : il., 19 cm. - Zał. CD-ROM
  Sygnatura GBL: 613,059

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • informator


  9/165

  Tytuł oryginału: Pharmindex 2003 : neurologia i psychiatria
  Opracowanie edytorskie: Ślugaj Ilona (red.), Dylicka Jolanta (red.), Intek Joanna (red.).
  Polskie Towarzystwo Neurologiczne
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. MediMedia International Sp. z o.o. 2002, 377, [5] s. : il., 19 cm.
  Sygnatura GBL: 613,060

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • farmacja
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • informator


  10/165

  Tytuł oryginału: [Materiały organizacyjne Towarzystwa, sprawozdawczość, przedruki, biografie].
  Źródło: Biul. Inf. Pol. Tow. Genet. 2002 (9) s.3-60
  Sygnatura GBL: 737,001

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • informator

  Temat korporatywny:
 • Polskie Towarzystwo Genetyczne


  11/165

  Tytuł oryginału: Długo oczekiwane rozporządzenie...[rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21.09.2001 r. w sprawie obrotu detalicznego środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi poza aptekami].
  Źródło: Wiad. Zielar. 2002: 44 (1) s.9-10
  Sygnatura GBL: 311,671

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo

  Typ dokumentu:
 • informator


  12/165

  Tytuł oryginału: Nowe leki (substancje) zarejestrowane w Polsce w 2001 roku.
  Opracowanie edytorskie: Rogoż Bartłomiej (Oprac.).
  Źródło: Med. Prakt. 2002 (1/2) s.241-246, tab.
  Sygnatura GBL: 312,921

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • informator


  13/165

  Tytuł oryginału: Medyczne studia podyplomowe : program dydaktyczny na rok 2002
  Opracowanie edytorskie: Kwiak Jerzy (red.).
  Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
  Źródło: - Warszawa, CMKP 2002, 206 s., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 734,970

  Typ dokumentu:
 • informator

  Temat korporatywny:
 • Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego


  14/165

  Tytuł oryginału: W sprawie programów specjalizacji w zakresie otorynolaryngologii w świecie.
  Autorzy: Janczewski Grzegorz
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (2) s.269-271
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • informator


  15/165

  Tytuł oryginału: Chinolony - przeciwbakteryjne chemioterapeutyki.
  Tytuł angielski: Quinolones - antibacterial chemiotherapeutics.
  Autorzy: Nowak Krystyna, Suryło Piotr, Kowalski Piotr
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (7) s.336-342, il., tab., bibliogr. 37 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • informator

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Structures and properties of quinolones and fluoroquinolones as antibacterial agents has been examined. Their actions compared with actions of another drugs from the same therapeutically groups. The drugs contain quinolones and fluoroquinolones and presented in Polish market has been described also.


  16/165

  Tytuł oryginału: Celekoksyb - wybiórczy inhibitor cykloosksygenazy-2.
  Tytuł angielski: Celecoxib - specific cyclooxygenase-2 inhibitor.
  Autorzy: Wójcik-Jawień Maria, Sikora Dorota
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (7) s.343-351, il., tab., bibliogr. 28 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • informator

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Physico-chemical, pharmacological and biopharmaceutical properties, as well as indications, contraindication, adverse reactions and interactions of celecoxib, the first COX-2 specific inhibitor, were described in detalis.


  17/165

  Tytuł oryginału: Udział rodziców w edukacji zdrowotnej dzieci i młodzieży.
  Autorzy: Maszczak Tadeusz
  Źródło: Wychow. Fiz. Zdr. 2002: 49 (4) s.2-3
  Sygnatura GBL: 303,693

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • informator

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  18/165

  Tytuł oryginału: Półpasiec.
  Tytuł angielski: Herpes zoster.
  Opracowanie edytorskie: Zalewska Anna (Oprac.).
  Źródło: Lek. Rodz. 2002: 7 (2) s.39, il.
  Sygnatura GBL: 313,362

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • informator

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  19/165

  Tytuł oryginału: Podawanie kortykosteroidu w okolicę przyczepu ścięgna głowy długiej mięśnia dwugłowego ramienia - dojście przednie.
  Opracowanie edytorskie: Mierzecki A. (Oprac.), Zakrzewska A. (oprac.).
  Źródło: Lek. Rodz. 2002: 7 (2) s.96, il., bibliogr. 4 poz.
  Sygnatura GBL: 313,362

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • informator

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  20/165

  Tytuł oryginału: Badania, akronimy i polskie nazewnictwo.
  Autorzy: Godycki-Ćwirko Maciej, Mierzecki Artur
  Źródło: Lek. Rodz. 2002: 7 (3) s.38-41, 95-96, il.
  Sygnatura GBL: 313,362

  Typ dokumentu:
 • informator


  21/165

  Tytuł oryginału: Podawanie kortykosteroidu do przestrzeni podbarkowej - dojście tylno-boczne.
  Opracowanie edytorskie: Mierzecki A. (Oprac.), Godycki-Ćwirko M[aciej] (oprac.), Zakrzewska A. (oprac.).
  Źródło: Lek. Rodz. 2002: 7 (3) s.100, il.
  Sygnatura GBL: 313,362

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • informator

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  22/165

  Tytuł oryginału: Biuletyn Statystyczny Ministerstwa Zdrowia 2001
  Opracowanie edytorskie: Kołek Katarzyna (oprac.), Kowalska Ewa (oprac.), Postek Beata (oprac.).
  Źródło: - Warszawa, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia 2002, 100 s. : il., tab., 29 cm.
  Sygnatura GBL: 802,107

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia

  Typ dokumentu:
 • informator


  23/165

  Tytuł oryginału: Festiwal Nauki '2001 na Wydziale Farmaceutycznym Akademii Medycznej w Warszawie.
  Autorzy: Zimniak Andrzej
  Źródło: Med. Dydakt. Wychow. 2002: 34 (1/2) s.34-49
  Sygnatura GBL: 305,373

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • informator

  Temat korporatywny:
 • Akademia Medyczna w Warszawie


  24/165

  Tytuł oryginału: Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie 1932-2002
  Opracowanie edytorskie: Topwik Edward (red.).
  Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
  Źródło: - Warszawa, COI 2002, 155, [2] s., [3] s. tabl. : il., 26 cm.
  Sygnatura GBL: 802,179

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • informator

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Temat korporatywny:
 • Centrum Onkologii 1902-2002


  25/165

  Tytuł oryginału: Gruźlica i choroby układu oddechowego w Polsce w 2001 roku
  Opracowanie edytorskie: Szczuka Ireneusz (red.), Banasiewicz Barbara (red.), Górska Janina (red.), Białek Żanna (red.).
  Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Zakład Epidemiologii i Organizacji Walki z Gruźlicą w Warszawie
  Źródło: - Warszawa, IGiChP 2002, [2], 24, [114] s. : il., tab., 29 cm. - Tyt. i tekst również w jęz. ang
  Sygnatura GBL: 802,180

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • choroby zakaźne
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • informator

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  26/165

  Tytuł oryginału: Korzystanie z samochodu w praktyce lekarskiej.
  Autorzy: Iżycka-Rączka Małgorzata
  Źródło: Med. Dypl. 2002: 11 (6) s.31-32, 35
  Sygnatura GBL: 312,978

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo

  Typ dokumentu:
 • informator


  27/165

  Tytuł oryginału: Śląski Oddział Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego.
  Opracowanie edytorskie: Strojek Krzysztof (Oprac.).
  Źródło: Diabetol. Dośw. Klin. 2002: 2 (2) s.175-177, il.
  Sygnatura GBL: 313,582

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • informator

  Temat korporatywny:
 • Polskie Towarzystwo Diabetologiczne


  28/165

  Tytuł oryginału: Quintiles.
  Opracowanie edytorskie: Masełbas Wojciech (Oprac.).
  Źródło: Pol. Prz. Kardiol. 2002: 4 (2) s.175-178
  Sygnatura GBL: 313,529

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • informator


  29/165

  Tytuł oryginału: Aplikacja CalOfCal jako narzędzie wspomagające nauczanie dietetyki.
  Tytuł angielski: Application CalOfCal as tool for computer assisted learning in the didactic process of dietetics.
  Autorzy: Maciak Wojciech
  Źródło: Med. Metab. 2002: 6 (3) s.15-18, il., bibliogr. 5 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,400

  Typ dokumentu:
 • informator

  Streszczenie polskie: W pracy omówiono zastosowanie komputera do nauki układania jadłospisu w żywieniu człowieka chorego i zdrowego. Przedstawiono autorski program CalOfCal utworzony w zakładzie Informatyki Medycznej Akademii Medycznej w Warszawie wspomagający użytkownika w układaniu diety i kontroli jadłospisu pod kątem przyjętych założeń (np. chory na cukrzycę). Przedstawiona aplikacja w formie tabeli prezentuje zawartość składników pokarmowych w produktach żywnościowych. Użytkownik wybiera produkty i interesujące go składniki pokarmowe z szerokiego wachlarza dostępnych w programie pozycji. Aplikacja buduje tabelę w sposób przejrzysty prezentującą wybrany jadłospis. Tabela zachowuje się dynamicznie - po wprowadzeniu jakiejkolwiek zmiany jest przeliczana na nowo. Program umożliwia łatwy dostęp do danych dotyczących produktów żywnościowych, ich analizę pod kątem zawartości produktów żywnościowych. Eliminuje możliwość popełnienia błędów rachunkowych. Może być wykorzystany w procesie dydaktycznym dietetyków, lekarzy. Może być pomocą przy układaniu prostych jadłospisów. Dzięki prostocie interfejsu użytkownika program zachęca do eksperymentów i wypróbowania różnych wariantów diety. Program jest łatwy do obsługi - może być również stosowany w edukacji zdrowotnej pacjentów.

  Streszczenie angielskie: Various aspects of computer learning in dietetics have been discussed. The application CalOfCal, created in the Department of Medical Informatics of the Medical University in Warsaw, has been demonstrated. This program is useful in the didactic process of dietetics.


  30/165

  Tytuł oryginału: Aktywność fizyczna a zdrowie.
  Autorzy: Arasimowicz Teresa
  Źródło: Med. Sport. 2002: 18 (5) s.193-194
  Sygnatura GBL: 313,155

  Typ dokumentu:
 • informator

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  31/165

  Tytuł oryginału: Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne. Informacja dla rządu i parlamentu oraz kierownictw partii politycznych o problemach ekonomicznych związanych z lekami.
  Źródło: Aptekarz 2002: 10 (3/4) s.75-86 - Także krytyczne opinie o Informacji... opracowanej przez Zespół Ekonomiki, Organizacji i Zarządzania PTFarm i odpowiedzi autorów
  Sygnatura GBL: 306,394

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ekonomika
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • informator

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  32/165

  Tytuł oryginału: Firmy farmaceutyczne - medycyna akademicka. Małżeństwo z rozsądku i z zasadami?
  Tytuł angielski: Pharmaceutical companies and academic medicine.
  Autorzy: Ceremużyński Leszek
  Opracowanie edytorskie: Kornacewicz-Jach Zdzisława (koment.), Tendera Michał (koment.), Torbicki Adam (koment.).
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 57 (7) s.59-62
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • informator


  33/165

  Tytuł oryginału: Strony w sieci globalnej poświęcone osteoporozie.
  Tytuł angielski: Global net pages devoted to osteoporosis.
  Autorzy: Glinkowski Wojciech
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (2) s.244-245
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • informator


  34/165

  Tytuł oryginału: Polskie Towarzystwo Diabetologiczne - Oddział Białystok.
  Tytuł angielski: Polish Diabetological Association - Białystok Section.
  Opracowanie edytorskie: Gosek Katarzyna (Oprac.).
  Źródło: Diabetol. Dośw. Klin. 2002: 2 (3) s.261-262, il.
  Sygnatura GBL: 313,582

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • informator

  Temat korporatywny:
 • Polskie Towarzystwo Diabetologiczne


  35/165

  Tytuł oryginału: Indeks leków: ceny leków refundowanych i wybranych leków nierefundowanych.
  Źródło: Med. Prakt. 2002 (1) supl. s.[1-160], tab.
  Sygnatura GBL: 312,921

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ekonomika
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • informator


  36/165

  Tytuł oryginału: Cukrzyca w sieci Internet.
  Autorzy: Kosiaty Jarosław
  Źródło: Terapia 2002: 10 (2) s.51-52
  Sygnatura GBL: 313,048

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • informator

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  37/165

  Tytuł oryginału: Choroby płuc w sieci Internet.
  Autorzy: Kosiaty Jarosław
  Źródło: Terapia 2002: 10 (3) s.50-52
  Sygnatura GBL: 313,048

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • informator


  38/165

  Tytuł oryginału: Lista laureatów Nagrody Naukowej Imienia Profesora Jana Miodyńskiego, wyróżnień wręczonych podczas Zjazdu PTORL - Kraków 2000.
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (3) s.389
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • informator

  Temat osobowy:
 • Miodyński
 • Jan 1902-1963

  Temat korporatywny:
 • Polskie Towarzystwo Otolaryngologiczne


  39/165

  Tytuł oryginału: Lista kandydatów do przyznania Członkostwa Honorowego PTORL na uroczystościach Kraków 2000 przyjęta i zatwierdzona przez komisję PTORL powołaną przez Walne Zebranie Delegatów w Katowicach 1998 r.
  Autorzy: Janczewski Grzegorz
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (3) s.391-392
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • informator


  40/165

  Tytuł oryginału: Specjalizacja z alergologii.
  Autorzy: Kruszewski Jerzy
  Źródło: Alerg. Astma Immunol. 2002: 7 (3) s.A-8-A-9
  Sygnatura GBL: 313,342

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • informator


  41/165

  Tytuł oryginału: " Zwilżalność" - zachowanie materiałów wyciskowych na wilgotnych powierzchniach - inne podejście.
  Źródło: Nowa Stomatol. 2002: 7 (3) s.162-164, il.
  Sygnatura GBL: 313,407

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • informator


  42/165

  Tytuł oryginału: Strony web o metodzie Ilizarowa.
  Tytuł angielski: Web pages about Ilizarov method.
  Autorzy: Glinkowski Wojciech
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (3) s.397-398
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • informator


  43/165

  Tytuł oryginału: Stopień zgodności działalności Pracowni Medycyny Nuklearnej Katedry i Kliniki Endokrynologii i Przemiany Materii Akademii Medycznej w Poznaniu z normą ISO 9001:2000.
  Tytuł angielski: Complicance of the activity of the Laboratory of Nuclear Medicine with the International Standard ISO 9001:2000. Department of Endocrinology and Metabolism, School of Medical Sciences, Poznań, Poland.
  Autorzy: Wyszomirska Anna, Sowiński Jerzy
  Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (8) s.515-518, tab., bibliogr. 1 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,382

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • informator

  Temat korporatywny:
 • Akademia Medyczna w Poznaniu

  Streszczenie polskie: Wstęp: Prawo atomowe nakada obowiązek opracowania i wdrożenia programu zapewnienia jakości na jednostki mające zezwolenie na wykorzystywanie źródeł promieniowania jonizującego. ISO jest ogólnoświatową federacją krajowych jednostek normalizacyjnych, która zajmuje się tworzeniem norm międzynarodowych, a której ustalenia normatywne dotyczą także jakości. Metody: Rodzina norm ISO zawiera wymagania dotyczące opracowywania i wdrażania systemów jakości. Model zapewnienia jakości o najszerszym zakresie jest opisany w normie ISO 9001:2000. Norma nie zawiera żadnych szczegółowych wytycznych czy obowiązków, które dotyczą czynności wykonwyanych w określonym zakładzie. Budowa całego systemu w większości zależy od jednostki, która go tworzy. Opracowanie systemu zapewnienia jakości (SZJ) nie polega na całkowitych zmianach w systemie pracy danej jednostki. SZJ tworzy jedynie niezbędne ramy i uwarunkowania, pozwala na uporządkowanie działań, poprawę stosowanych metod pracy, sformułowanie sposobów postępwoania, a przede wszystkim wymaga dokumentowania wszystkich działań podejmowanych przez daną jednostkę. Podstawą dokumentacji SZJ są instrukcje i procedury. Norma ISO 9001:2000 wymaga ustanowienia 6 udokumentowanych procedur, oczywiście w zależności od indywidualnych potrzeb określonej jednostki liczba procedur może być zwiększona. Wyniki: W Pracowni Medycyny Nuklearnej (PMN) w Poznaniu nie ma jeszcze opracowanego SZJ, aczkolwiek działania w tym kierunku są już podjęte. Analizując procesy zachodzące w pracowni, a także porównując je do poszczególnych wymagań normy określono stopień zgodności działalności PMN z normą ISO 9001:2000...


  44/165

  Tytuł oryginału: Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce w 2001 roku
  Opracowanie edytorskie: Czarkowski Mirosław P. (oprac.), Cielebąk Ewa (oprac.), Stępień Ewa (oprac.), Kondej Barbara (oprac.).
  Państwowy Zakład Higieny Instytut Naukowo-Badawczy, Zakład Epidemiologii w Warszawie, Główny Inspektorat Sanitarny Departament Przeciwepidemiczny i Oświaty Zdrowotnej
  Źródło: - Warszawa, PZH ; GIS 2002, [2], XIV, 122 s. : il., tab. + załącznik 6 s., 29 cm. - Tyt. i spis treści również w jęz. ang
  Sygnatura GBL: 802,208

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • informator

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  45/165

  Tytuł oryginału: Komunikaty [inf. dotyczące kursów i sesji Polskiego Towarzystwa Neurologicznego].
  Autorzy: Dymecki Jerzy
  Źródło: Neurol. Neurochir. Pol. 2002: 36 (1) s.212-216
  Sygnatura GBL: 302,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • informator


  46/165

  Tytuł oryginału: Narodowy Program Skryningu Raka Piersi i Szyjki Macicy w Polsce.
  Opracowanie edytorskie: Wronkowski Zbigniew (Oprac.).
  Źródło: Zwalcz. Nowotw. 2002: 1 (2) s.88-89, tab.
  Sygnatura GBL: 313,635

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • informator

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska


  47/165

  Tytuł oryginału: Imikwimod - nowy lek immunomodulujący.
  Tytuł angielski: Imiquimod - the new immunomodulating agent.
  Autorzy: Skrętkowicz Kamila, Skrętkowicz Jadwiga
  Źródło: Probl. Ter. Monitor. 2002: 13 (3) s.154-160, il., tab., bibliogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,913

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • mikrobiologia
 • farmacja
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • informator

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta
 • małpy
 • myszy
 • szczury
 • Świnki morskie
 • in vitro

  Streszczenie polskie: Imikwimod jest nowym lekiem immunomodulującym zarejestrowanym do leczenia brodawek płciowych i okołoodbytniczych. W badaniach u ludzi oraz na modelach zwierzęcych obserwowano jego skuteczność w zakażeniach wirusowycxh i pierwotniakowych. Imikwimod wykazuje również działanie przeciwnowotworowe.


  48/165

  Tytuł oryginału: Quintiles. Nowości badań klinicznych.
  Opracowanie edytorskie: Masełbas Wojciech (Oprac.).
  Źródło: Pol. Prz. Kardiol. 2002: 4 (3) s.285-288 - Mat. w oparciu o Cardiovascular Bulletin Board System (Quintiles Information Services)
  Sygnatura GBL: 313,529

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • informator


  49/165

  Tytuł oryginału: Flora Polski w ... komputerze.
  Tytuł angielski: Flora of Poland ... in a computer.
  Autorzy: Moraczewski Ireneusz R., Sudnik-Wójcikowska Barbara
  Źródło: Kosmos 2002: 51 (2) s.221-225, il., bibliogr. [5] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,370

  Typ dokumentu:
 • informator

  Streszczenie angielskie: Identification of a plant specimen is the key to the knowledge about it. Labeling a plant with its (scientific) name is crucial for gathering various facts pertaining to its ecology, distribution, practical uses, etc. When a human-based expertise is not available, the only way to determine the plant name is to use a diagnostic key. Until quite recently this kind of publications assumed a printed form exclusively. Nowadays, diagnostic keys can have a form of computer programs, too. This paper provides a concise description of Polish multimedia flora ("Flora ojczysta"). The program's database covers above 1200 species of vascular plants. In a multimedia atlas the user can find over 3500 photographs showing the entire plants. In a multimedia atlas the user can find over 3500 photographs showing the entire plant and its details (leaves, flowers, fruit). The program offers identification tools which are convenient and flexible enough to fit the user's specific needs. In the case of traditional, "paper" keys, the author has the initiative; the reader nolens volens has to follow the sequence of questions provided by the identification tree. A user of "Flora ojczysta" is to some extent free in selection of attributes he/she wants to use to recognize a specimen. Using a multi-access key, the main identification tool, the user can start with plant attributes that he feels sure about. The selection of proper character states is made easier by graphical menus and palettes. One of the distinctive features of the multi-access key is the automatic updating of the character list at each step of the identification procedure...


  50/165

  Tytuł oryginału: X lat Suwalskiego Towarzystwa Ginekologicznego im. prof. Stefana Soszki.
  Autorzy: Musiatowicz Józef
  Źródło: Suwal. Tow. Ginek. Biul. 2002: 11 (41) s.50
  Sygnatura GBL: 306,485

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • informator

  Temat osobowy:
 • Soszka
 • Stefan 1914-1988

  Temat korporatywny:
 • Suwalskie Towarzystwo Ginekologiczne


  51/165

  Tytuł oryginału: Informator XIX Okręgowego Zjazdu Lekarzy
  Okręgowa Izba Lekarska im. prof. Jana Nielubowicza w Warszawie
  Źródło: - Warszawa, OIL 2002, 143 s. : il., tab., 21 cm. - 19 Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej Warszawa 18.01. 2002
  Sygnatura GBL: 735,591

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • informator


  52/165

  Tytuł oryginału: Przedmioty fakultatywne dla studentów Wydziału Farmaceutycznego zatwierdzone przez Radę Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w dniu 13 czerwca 2001 r.
  Opracowanie edytorskie: Bobkiewicz-Kozłowska Teresa (red.), Kokot Zenon (red.), Słomińska Beata (red.).
  Źródło: - Poznań, Dział Wydaw. Uczelnianych AM 2002, 167 s. : tab., bibliogr. [przy rozdz.], 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,423

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • informator

  Temat korporatywny:
 • Akademia Medyczna w Poznaniu


  53/165

  Tytuł oryginału: Karol Marcinkowski University of Medical Science, Poznań Faculty of Medicine Division of Dentistry : course credit transfer system : information package 2001/2002
  Opracowanie edytorskie: Przystanowicz Aleksander (ed.), Rębała Leszek (ed.), Shaw Geoffrey (ed.).
  Źródło: - Poznań, Dział Wydaw. Uczelnianych AM 2002, 73, [1] s., [3] k. tabl. : il., tab., 31 cm.
  Sygnatura GBL: 802,193

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • informator
 • tytuł obcojęzyczny

  Temat korporatywny:
 • Akademia Medyczna w Poznaniu


  54/165

  Tytuł oryginału: World mortality in 2000 : life tables for 191 countries
  Autorzy: Lopez A. D., Ahmad O. B., Guillot M., Ferguson B. D., Salomon J. A., Murray C. J. L., Hill K. H.
  Źródło: - Genewa, World Health Organization 2002, VI, 512 s., [191] s. tabl. : il., tab., 30 cm. - Dot. m.in. Polski
  Sygnatura GBL: 805,628

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • informator


  55/165

  Tytuł oryginału: Wyniki ankiety: "Wiedza lekarzy dotycząca zwalczania nowotworów złośliwych".
  Autorzy: Wronkowski Zbigniew, Biliński Przemysław, Komorowska Katarzyna
  Źródło: Zwalcz. Nowotw. 2002: 1 (3) s.132-137, il., tab.
  Sygnatura GBL: 313,635

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • informator

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  56/165

  Tytuł oryginału: Onkologia w Internecie.
  Opracowanie edytorskie: Wydro Dorota (Oprac.).
  Źródło: Zwalcz. Nowotw. 2002: 1 (3) s.138-139, il.
  Sygnatura GBL: 313,635

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • informator


  57/165

  Tytuł oryginału: Propozycja formularza świadomej zgody chorego.
  Opracowanie edytorskie: Zaniewski Maciej (Oprac.).
  Źródło: Chir. Pol. 2002: 4 (2) s.69-71
  Sygnatura GBL: 313,505

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • informator

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  58/165

  Tytuł oryginału: Przewlekła niewydolność żylna.
  Źródło: Ter. Leki 2002: 52 (1) s.1 k. luz - Wkł. Informacja dla pacjenta TiL nr 1/2002
  Sygnatura GBL: 313,514

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • informator

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  59/165

  Tytuł oryginału: Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej
  Źródło: - Warszawa, PTOZ 2002, 19 s. : il., 21 cm. - Tyt. i tekst również w jęz. ang
  Sygnatura GBL: 660,781

  Typ dokumentu:
 • informator

  Temat korporatywny:
 • Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej


  60/165

  Tytuł oryginału: Bezpieczeństwo stosowania leków.
  Autorzy: Wojnicka-Szuba Danuta
  Źródło: Aptekarz 2002: 10 (11/12) s.241-242
  Sygnatura GBL: 306,394

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • informator

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  61/165

  Tytuł oryginału: Propozycja konsensusu definicji używanych w koloproktologii.
  Autorzy: Bielecki Krzysztof
  Źródło: Proktologia 2002 supl. 1 s.83-86
  Sygnatura GBL: 313,572

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • informator

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  62/165

  Tytuł oryginału: Krakowski Ośrodek Terapii - wizytówka.
  Tytuł angielski: Cracow's Centre of Therapy - a presentation.
  Autorzy: Kozłowska-Piwowarczyk Iwona
  Źródło: Psychoterapia 2002 (2) s.59-62, il.
  Sygnatura GBL: 306,249

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • pediatria
 • organizacja ochrony zdrowia

  Typ dokumentu:
 • informator


  63/165

  Tytuł oryginału: Podsumowanie II Edycji Szkoły Tutorów.
  Autorzy: Król Zbigniew J.
  Źródło: Lek. Rodz. 2002: 7 (9) s.100-104, tab.
  Sygnatura GBL: 313,362

  Typ dokumentu:
 • informator

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Temat korporatywny:
 • Kolegium Lekarzy Rodzinnych


  64/165

  Tytuł oryginału: Poznajmy się. Kujawsko-Pomorski Oddział Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego.
  Opracowanie edytorskie: Bronisz Agata (Oprac.).
  Źródło: Diabetol. Dośw. Klin. 2002: 2 (5) s.421-422, il.
  Sygnatura GBL: 313,582

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • informator

  Temat korporatywny:
 • Polskie Towarzystwo Diabetologiczne


  65/165

  Tytuł oryginału: O nadużywaniu antybiotyków.
  Źródło: Ter. Leki 2002: 52 (2) s.1 k. - Wkł. Informacja dla pacjenta nr 2/2002
  Sygnatura GBL: 313,514

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • informator

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  66/165

  Tytuł oryginału: Consensus Declaration of EQUAM 6 July 2002. The European Committee on Quality Assurance and Medical Devices in Plastic Surgery.
  Źródło: Nowotwory 2002: 52 (4) s.349
  Sygnatura GBL: 313,490

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • informator


  67/165

  Tytuł oryginału: Podstawowe dane z zakresu ochrony zdrowia w 2001 r.
  Opracowanie edytorskie: Baran Alina (przedm.).
  Główny Urząd Statystyczny
  Źródło: - Warszawa, GUS 2002, XXIX, 83, [1] s. : il., tab., 29 cm.
  Seria: Informacje i Opracowania Statystyczne
  Sygnatura GBL: 802,240

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia

  Typ dokumentu:
 • informator


  68/165

  Tytuł oryginału: 10th anniversary of the UNESCO/Polish Academy of Sciences Cellular and Molecular Biology Network.
  Autorzy: Rędowicz M. Jolanta
  Źródło: Acta Bioch. Pol. 2002: 49 (2) s.547-549
  Sygnatura GBL: 303,116

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • informator
 • tytuł obcojęzyczny


  69/165

  Tytuł oryginału: Informacja o programie badań Komisji Europejskiej dotyczącej Surveillance i zapobiegania wirusowym zapaleniom wątroby, w których znaczącą rolę odgrywają szczepienia ochronne.
  Tytuł angielski: Information on the research program of European Commission on surveillance and prevention of vaccine preventable types of viral hepatitis.
  Opracowanie edytorskie: Magdzik Wiesław (Oprac.).
  Źródło: Prz. Epidemiol. 2002: 56 (3) s.509-510
  Sygnatura GBL: 301,250

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • gastroenterologia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • informator


  70/165

  Tytuł oryginału: Informator o szkoleniu podyplomowym w roku akademickim 2002/2003
  Opracowanie edytorskie: Kokot Zenon (przedm.), Górecki Mieczysław (przedm.).
  Źródło: - Poznań, Dział Wydaw. Uczelnianych AM 2002, 15 s., 21 cm.
  Sygnatura GBL: 660,787

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • informator

  Temat korporatywny:
 • Akademia Medyczna w Poznaniu


  71/165

  Tytuł oryginału: M. D. Program Catalogue and Student Guide
  Opracowanie edytorskie: Chyczewska Barbara (ed.), Shaw John Geoffrey (ed.), Tandyrak Mirosława (ed.).
  Źródło: - Poznań, University Publishing Office Karol Marcinkowski University of Medical Sciences 2002, 87, [1] s. : il., 22 cm.
  Sygnatura GBL: 735,681

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • informator

  Temat korporatywny:
 • Akademia Medyczna w Poznaniu


  72/165

  Tytuł oryginału: ECTS : informator o studiach 2002/2003 : Wydział Farmaceutyczny : kierunek studiów: Farmacja
  Opracowanie edytorskie: Bręborowicz Grzegorz H. (przedm.).
  Źródło: - Poznań, Dział Wydaw. Uczelnianych AM 2002, 118, [4] s., [3] k. tabl. : il., tab., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,691

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • informator

  Temat korporatywny:
 • Akademia Medyczna w Poznaniu


  73/165

  Tytuł oryginału: Annual Report 2001
  Polish Academy of Sciences Medical Research Centre
  Źródło: - Warszawa, PAS MRC 2002, 155 s., 21 cm.
  Sygnatura GBL: 735,811

  Typ dokumentu:
 • sprawozdanie
 • informator
 • tytuł obcojęzyczny

  Temat korporatywny:
 • Polska Akademia Nauk


  74/165

  Tytuł oryginału: Sprawozdawczość medyczna a integracja europejska.
  Tytuł angielski: Medical records and European integration.
  Autorzy: Krasucki Piotr
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 (1) s.143-144
  Sygnatura GBL: 301,109

  Typ dokumentu:
 • informator


  75/165

  Tytuł oryginału: Informator o szkoleniu podyplomowym w roku akademickim 2002/2003
  Opracowanie edytorskie: Domaniewski Jan (przedm.), Grzegorzewski Bronisław (przedm.), Hładoń Bogusław (przedm.).
  Źródło: - Bydgoszcz, Wydaw. Uczelniane AM 2002, 16 s., 21 cm.
  Sygnatura GBL: 660,779

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • informator

  Temat korporatywny:
 • Akademia Medyczna w Bydgoszczy


  76/165

  Tytuł oryginału: Uzupełnienie do publikacji związanych z raportem NIK-u o programie restrukturyzacji w ochronie zdrowia.
  Autorzy: Czarniecka Krystyna
  Źródło: Zdr. Zarz. 2002: 4 (3/4) s.23
  Sygnatura GBL: 313,596

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • informator


  77/165

  Tytuł oryginału: Nowe leki do zaordynowania.
  Autorzy: Przewłocka Halina
  Źródło: Ordynator Lek. 2002: 2 (6) s.42-50, 52, 54-61, il., tab.
  Sygnatura GBL: 313,633

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • informator


  78/165

  Tytuł oryginału: Moksyfloksacyna - chinolon nowej generacji, spektrum przeciwbakteryjne i zastosowanie kliniczne.
  Tytuł angielski: Moxifloxacin, a novel quinolone, its antibacterial activity and clinical use.
  Autorzy: Dzierżanowska Danuta
  Źródło: Nowa Klin. 2002: 9 (3/4) s.343-349, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,015

  Typ dokumentu:
 • informator

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Od czasu odkrycia w 1962 roku kwasu nalidyksowego, do praktyki klinicznej wprowadzono wiele innych chinolonów. Nowsze leki z tej grupy charakteryzują się szerokim spektrum przeciwbakteryjnym oraz doskonałymi właściwościami farmakokinetycznymi i farmakodynamicznymi, co czyni je bardzo użytecznymi w leczeniu różnych zakażeń. W przedstawianym artykule omówiono mechanizmy działania i oporności na chinolony, ich aktywność przeciwbakteryjną oraz zastosowanie kliniczne, ze szczególnym uwzględnieniem nowego leku z tej grupy, tj. moksyfloksacyny.

  Streszczenie angielskie: Since discovery of naliidixic acid in 1962, many quinolones have been introduced to medical practice. The newer agents have a broad antibacterial spectrum and excellent pharmacokinetic and pharmacodynamic properties which them very useful in treatment of various infections. This article reviews mechanisms of quinolone action and resistance, their antimicrobial activity and clinical uses, focusing on a new agent, moxifloxacin.


  79/165

  Tytuł oryginału: Jak się specjalizować?
  Autorzy: Hawrot-Kawecka Anna
  Źródło: Świat Med. Farm. 2002 (3) s.52-53
  Sygnatura GBL: 313,638

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo

  Typ dokumentu:
 • informator


  80/165

  Tytuł oryginału: Polityczne mikroby. (Korespondencja z Waszyngtonu).
  Autorzy: Barrow Agnieszka N.
  Źródło: Świat Med. Farm. 2002 (3) s.59
  Sygnatura GBL: 313,638

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • aIDS
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • informator


  81/165

  Tytuł oryginału: Buszując w Internecie.
  Autorzy: Hawrot-Kawecka Anna
  Źródło: Świat Med. Farm. 2002 (3) s.60, il.
  Sygnatura GBL: 313,638

  Typ dokumentu:
 • informator


  82/165

  Tytuł oryginału: Indeks leków : ceny leków refundowanych i wybranych leków nierefundowanych. Supl. 2/2002
  Opracowanie edytorskie: Rogoż Bartłomiej (red.), Wirkijowski Bernard (red.), Latuszek-Łukasiewicz Wiesław (red.), Mikulska-Pyrczak Aldona (red.), Obrzut Agnieszka (red.), Rogoż Joanna (red.), Wirkijowska Adrianna (red.), Wróblewska Katarzyna (red.), Żurek Iwona (red.).
  Źródło: - Kraków, Wydaw. Medycyna Praktyczna 2002, 160 s., 21 cm.
  Sygnatura GBL: 735,860

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • informator


  83/165

  Tytuł oryginału: Nowe ceny leków refundowanych.
  Autorzy: Niczyporuk Barbara
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (2) s.100-102
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ekonomika
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • informator

  Streszczenie polskie: Od 10.04.2002 obowiązują nowe listy leków refundowanych. Zdaniem lekarzy, aptekarzy i organizacji pacjentów, chorzy będą musieli zapłacić za leki więcej niż dotychczas. Wstępna analiza list, przeprowadzona przez Naczelną Radę Lekarską, wykazała, że kasy chorych wydadzą mniej pieniędzy na refundację, ale pacjenci zapłacą więcej za leczenie.


  84/165

  Tytuł oryginału: Obywatelska inicjatywa. [O programie zmian "Narodowa Ochrona Zdrowia" dotyczącym systemu świadczeń zdrowotnych].
  Autorzy: Mamos Elżbieta
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (2) s.103
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • informator

  Streszczenie polskie: Kasa ma płacić takie samo świadczenie wszystkim usługodawcom na obszarze jej działania. Cena ma być uzgodniona podczas negocjacji między kasą chorych a prawnie upoważnionymi przedstawicielami świadczeniodawców, lekarzy, pielęgniarek położnych i innych zawodów medycznych. Jednak w tej sytuacji nie jest ona najważniejsza. Wg Konstantego Radziwiłła negocjacje trzeba zaczynać od kosztów.


  85/165

  Tytuł oryginału: Prawo do produktów chłonących mocz.
  Autorzy: Mamos Elżbieta
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (2) s.104, 106
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia
 • prawo
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • informator

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Produkty chłonące mocz, zależnie od nasilenia choroby umożliwiają odpowiednie utrzymanie higieny, a przede wszystkim chronią zdrowie pacjentów, nie dopuszczając do powstania zakażeń.


  86/165

  Tytuł oryginału: Dobro nie przemija (fragmenty wystąpienia). [dot. prof. Antoniego Szczerbo].
  Autorzy: Jędzura Adam
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (2) s.129-131, il.
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • informator

  Temat osobowy:
 • Szczerbo
 • Antoni 1904-1991


  87/165

  Tytuł oryginału: Państwowy Instytut Medycyny Rolnej w Tours.
  Tytuł angielski: National Institute of Agricultural Medicine, Tours.
  Opracowanie edytorskie: Skrzek Wiesława (Tł. i oprac.).
  Źródło: Med. Og. 2002: 8 (2) s.168-170, il.
  Sygnatura GBL: 311,974

  Typ dokumentu:
 • informator

  Temat korporatywny:
 • Instutut Medycyny Wsi


  88/165

  Tytuł oryginału: Onkologia w Internecie.
  Źródło: Zwalcz. Nowotw. 2002: 1 (5) s.236-237, il.
  Sygnatura GBL: 313,635

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • informator


  89/165

  Tytuł oryginału: Prawo atomowe.
  Autorzy: Woźniak Anna
  Źródło: Świat Med. Farm. 2002 (1) s.58, il.
  Sygnatura GBL: 313,638

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • informator

  Streszczenie polskie: Współczesny szpital coraz częściej naszpikowany jest sprzętem służącym do diagnozowania i monitorowania, opartym o technikę wykorzystującą lub emitującą promieniowanie jonizujące. Dotychczasowe prawodawstwo polskie w znikomym zakresie zajmowało się ochroną przed jej skutkami. Sytuacja zmieniła się z dniem 1 stycznia 2002 r., od kiedy zaczęło obowiązywać prawo atomowe.


  90/165

  Tytuł oryginału: Jak się specjalizować?
  Autorzy: Hawrot-Kawecka Anna
  Źródło: Świat Med. Farm. 2002 (1) s.59-61, tab.
  Sygnatura GBL: 313,638

  Typ dokumentu:
 • informator

  Streszczenie polskie: W sierpniu ub. roku w Dzienniku Ustaw Nr 83 opublikowane zostało rozporządzenie ministra zdrowia dotyczące specjalizacji lekarzy i lekarzy stomatologów. Od kilku lat panuje w tym względzie niesamowity bałagan, zamieszanie, a chcącym się specjalizować podawane są sprzeczne informacje, postanowiliśmy więc choć trochę ułatwić Państwu życie i opublikować rozporządzenie, na które można się powołać w dyskusjach z różnymi podmiotami odpowiedzialnymi za np. organizację egzaminów (znakomita część z nich zupełnie tego rozporządzenia nie czytała i nie liczmy na to, że nam w jakikolwiek sposób pomoże). Myślę, że naprawdę warto zapoznać się z treścią tego rozporządzenia, bo można być niemile zaskoczonym na egzaminie lub może nas ominąć w życiu coś ważnego.


  91/165

  Tytuł oryginału: Raport Seksualności Polaków.
  Autorzy: Hawrot-Kawecka Anna
  Źródło: Świat Med. Farm. 2002 (2) s.6-8, il.
  Sygnatura GBL: 313,638

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • seksuologia

  Typ dokumentu:
 • informator

  Streszczenie polskie: Raport Seksualności Polaków od kilku tygodni wzbudza powszechne zainteresowanie w naszym kraju. Badanie na reprezentatywnej grupie Polaków przeprowadzono przy udziale firmy Pfizer, 10 lat po pierwszej tego typu analizie.


  92/165

  Tytuł oryginału: Jak się specjalizować?
  Źródło: Świat Med. Farm. 2002 (2) s.49-50
  Sygnatura GBL: 313,638

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo

  Typ dokumentu:
 • informator

  Streszczenie polskie: Kontynuujemy dziś publikację rozporządzania ministra zdrowia z sierpnia ubiegłego roku dotyczącego specjalizacji lekarzy i lekarzy stomatologów. Postępowanie w tej sesji jest już zamknięte, ale z pewnością informacje tu zawarte okażą się Państwu niezwykle przydatne w przyszłości.


  93/165

  Tytuł oryginału: Pacjenci ministra.
  Autorzy: Woźniak Anna
  Źródło: Świat Med. Farm. 2002 (2) s.51-52, tab.
  Sygnatura GBL: 313,638

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo

  Typ dokumentu:
 • informator


  94/165

  Tytuł oryginału: Buszując w Internecie.
  Autorzy: Hawrot-Kawecka Anna
  Źródło: Świat Med. Farm. 2002 (2) s.58, il.
  Sygnatura GBL: 313,638

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca techniczna
 • informator


  95/165

  Tytuł oryginału: Witryny radiologii układu kostno-stawowego w sieci globalnej.
  Tytuł angielski: Home pages on the musculoskeletal radiology in the World-Wide Web.
  Autorzy: Glinkowski Wojciech
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (5) s.645-646
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • informator

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  96/165

  Tytuł oryginału: Lista leków refundowanych.
  Źródło: Ordynator Lek. 2002: 2 (4) s.3-4,6,8,10-12,14-16,18,20-32,34,36,38,40,42,44-67, tab.
  Sygnatura GBL: 313,633

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • informator


  97/165

  Tytuł oryginału: Poszukiwanie nowych dróg w leczeniu depresji - mianseryna jako przedstawiciel atypowych leków antydepresyjnych.
  Tytuł angielski: New ways in treatment of depression - mianserin as an atypical antidepressant.
  Autorzy: Andrzejczak Dariusz, Górska Dorota
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (17) s.805-810, bibliogr. 30 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • psychiatria i psychologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • informator

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Mianserin is atypical antidepressant drug, with tetracyclic. In practise this drug is better than tricyclic antidepressants in respect of side effects (lack of cardiotoxicity) and acute toxicity. The resulst of some experiments suggest that mianserin may be useful in patients with cardiovascular.


  98/165

  Tytuł oryginału: Nowo zarejestrowane leki w Polsce od dn. 1.08.2001 r. do dn. 31.08.2001 r. - komentarz.
  Źródło: Ordynator Lek. 2002: 2 (1) s.40-43, 45-55, 58, 60, 62, il., tab.
  Sygnatura GBL: 313,633

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • informator


  99/165

  Tytuł oryginału: Bieżące informacje z firm farmaceutycznych.
  Autorzy: Przewłocka Halina
  Źródło: Ordynator Lek. 2002: 2 (8) s.45-61, il., tab.
  Sygnatura GBL: 313,633

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • informator


  100/165

  Tytuł oryginału: Nowo zarejestrowane leki - komentarz (zarejestrowane w Polsce od dn. 1.09.2001 r. do dn. 31.10.2001 r.).
  Źródło: Ordynator Lek. 2002: 2 (2) s.33, 36-38
  Sygnatura GBL: 313,633

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • informator


  101/165

  Tytuł oryginału: Leki nowo zarejestrowane - wykazy.
  Autorzy: Przewłocka Halina
  Źródło: Ordynator Lek. 2002: 2 (2) s.52, 54-55, tab.
  Sygnatura GBL: 313,633

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • informator


  102/165

  Tytuł oryginału: Leki nowo zarejestrowane - wykazy.
  Autorzy: Przewłocka Halina
  Źródło: Ordynator Lek. 2002: 2 (3) s.50-53, tab.
  Sygnatura GBL: 313,633

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • informator


  103/165

  Tytuł oryginału: Finanse PTU 2002 oraz plany finansowe 2003.
  Autorzy: Antoniewicz Artur A.
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (6) s.83-84, il.
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • informator

  Temat korporatywny:
 • Polskie Towarzystwo Urologiczne


  104/165

  Tytuł oryginału: EBU egzamin In-Service (8.03.2003 r.). Ocena postępów w nauce jako konieczny czynnik nauczania.
  Autorzy: Sribniak Iwona, Ziółkowska Ewa
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (6) s.102-103
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • informator

  Streszczenie polskie: Główny cel egzaminu In-Service to: zachęcenie adeptów urologii do zdobywania doświadczenia w tego rodzaju egzaminach, przedstawienie kandydatom szczegółowej analizy statystycznej jako osiągnięć oraz postępów w kształceniu.


  105/165

  Tytuł oryginału: Rok CME-CPD.
  Opracowanie edytorskie: Ziółkowska Ewa (Oprac.).
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (6) s.104-105, il., tab.
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • informator

  Temat korporatywny:
 • Polskie Towarzystwo Urologiczne


  106/165

  Tytuł oryginału: Jak się specjalizować?
  Autorzy: Hawrot-Kawecka Anna
  Źródło: Świat Med. Farm. 2002 (4/5) s.51-53
  Sygnatura GBL: 313,638

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo

  Typ dokumentu:
 • informator


  107/165

  Tytuł oryginału: Wydział Lekarski : kierunek studiów: lekarski : ECTS [European Credit Transfer System] informator o studiach 2002/2003
  Opracowanie edytorskie: Przystanowicz Aleksander (red.), Rębała Leszek (red.), Bręborowicz Grzegorz H. (przedm.).
  Źródło: - Poznań, Dział Wydaw. Uczelnianych AM 2002, 173, [1] s., [3] k. tabl. : il., tab., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 736,026

  Typ dokumentu:
 • informator

  Temat korporatywny:
 • Akademia Medyczna w Poznaniu


  108/165

  Tytuł oryginału: Wydział Lekarski : Oddział Stomatologii : kierunek studiów: Stomatologia : ECTS [European Credit Transfer System] informator o studiach 2002/2003
  Opracowanie edytorskie: Przystanowicz Aleksander (red.), Rębała Leszek (red.), Bręborowicz Grzegorz H. (przedm.).
  Źródło: - Poznań, Dział Wydaw. Uczelnianych AM 2002, 180, [2] s., [3] k. tabl. : il., tab., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 736,024

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • informator

  Temat korporatywny:
 • Akademia Medyczna w Poznaniu


  109/165

  Tytuł oryginału: Wydział Farmaceutyczny : Oddział Analityki Medycznej : kierunek studiów: Analityka medyczna : ECTS [European Credit Transfer System] informator o studiach 2002/2003
  Opracowanie edytorskie: Rybczyńska Maria (red.), Kokot Zenon (red.), Przystanowicz Aleksander (red.), Rębała Leszek (red.), Frencel Eugenia (red.), Bręborowicz Grzegorz H. (przedm.).
  Źródło: - Poznań, Dział Wydaw. Uczelnianych AM 2002, 170, [2] s., [3] k. tabl. : il., tab., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 736,022

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • informator

  Temat korporatywny:
 • Akademia Medyczna w Poznaniu


  110/165

  Tytuł oryginału: Ruch na rzecz zdrowych pleców. Materiały prasowe, Warszawa 10 września 2002. Centrum Prasowe PAI.
  Tytuł angielski: Movement for healthy. Back-press materials, Warsaw, September 10, 2002, Press Center PAI.
  Źródło: Med. Rodz. 2002: 5 (5) s.199-204, tab., sum.
  Sygnatura GBL: 313,454

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie
 • informator

  Streszczenie angielskie: Movement for Healthy Back promote the idea that spinal pain is not to be disrespectful. The specialists engaged in the activity appeal for coming to the family doctors if the smallest signs of pain appear.


  111/165

  Tytuł oryginału: Opinia w sprawie stosowania imatinibu u chorych na choroby krwi.
  Autorzy: Jędrzejczak Wiesław Wiktor
  Źródło: Ordynator Lek. 2002: 2 (10) s.11
  Sygnatura GBL: 313,633

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • hematologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • informator

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  112/165

  Tytuł oryginału: Nowe leki do zaordynowania. Wykaz środków farmaceutycznych, które mogą być przedmiotem obrotu detalicznego poza aptekami w sklepach zielarsko-medycznych, w sklepach zielarsko-drogeryjnych w placówkach ogólnodostępnej sieci handlowej.
  Źródło: Ordynator Lek. 2002: 2 (10) s.46-50, 52-64, il.
  Sygnatura GBL: 313,633

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • informator


  113/165

  Tytuł oryginału: Przegląd nowych leków I półrocza 2002 r.
  Autorzy: Szuba Tadeusz J.
  Źródło: Aptekarz 2002: 10 (9/10) s.181-191, il.
  Sygnatura GBL: 306,394

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • informator

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  114/165

  Tytuł oryginału: The European Health Report 2002
  Opracowanie edytorskie: Danzon Marc (przedm.).
  Źródło: - Copenhagen, WHO Regional Office for Europe 2002, V, 156 s., il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 26 cm.
  Seria: WHO Regional Publications, European Series 97
  Sygnatura GBL: 805,641

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • informator
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny


  115/165

  Tytuł oryginału: Vaccines and biologicals : WHO vaccine-preventable diseases : monitoring system : 2002 global summary
  Źródło: - Geneva, World Health Organization 2002, VII, R-380 s. : il., tab. + płyta CD, 30 cm.
  Sygnatura GBL: 805,653

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • informator
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny
 • dokument audiowizualny


  116/165

  Tytuł oryginału: Utworzenie Ogólnopolskiego Centrum Padaczki dla Kobiet w Ciąży. Informacja o cleachni organizacji Ogólnopolskiego Centrum Padaczki dla Kobiet w Ciąży.
  Tytuł angielski: Foundation of the Polish Epilepsy Center for Pregnant Women. Information concerning gools and organization of the Polish Epilepsy Center for Pregnant Women.
  Autorzy: Majkowski Jerzy, Jędrzejczak Joanna
  Źródło: Epileptologia 2002: 10 (4) s.391-396
  Sygnatura GBL: 306,380

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • informator

  Wskaźnik treści:
 • ciąża


  117/165

  Tytuł oryginału: Chirurgia w Internecie. Odcinek 9: Przydatne drobiazgi - wykłady w Internecie.
  Autorzy: Wysocki Wojciech
  Źródło: Med. Prakt. Chir. 2002 (1) s.88-92, il.
  Sygnatura GBL: 313,384

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • informator


  118/165

  Tytuł oryginału: Biuletyn Informacyjny Komisji Genetyki Człowieka : 8/2001-2002
  Opracowanie edytorskie: Krajewska-Walasek Małgorzata (red.).
  Polska Akademia Nauk Komitet Patologii Komórkowej i Molekularnej, Komisja Genetyki Człowieka w Warszawie
  Źródło: - Warszawa, PAN Wydział Nauk Medycznych 2002, 47 s. : bibliogr. [przy rozdz.], 21 cm.
  Sygnatura GBL: 660,812

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • informator

  Temat korporatywny:
 • Polskie Towarzystwo Genetyki Człowieka
 • Polska Akademia Nauk


  119/165

  Tytuł oryginału: Aktualne problemy psychiatrycznej opieki zdrowotnej i zadania konsultantów wojewódzkich.
  Tytuł angielski: The current problems of mental health care and the responsibilities of regional consultants.
  Autorzy: Pużyński Stanisław
  Źródło: Post. Psychiatr. Neurol. 2002: 11 (3) s.307-311
  Sygnatura GBL: 305,527

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • informator


  120/165

  Tytuł oryginału: Podstawowe problemy psychiatrii dzieci i młodzieży.
  Tytuł angielski: Basic problems in child and adolesent psychiatry.
  Autorzy: Namysłowska Irena
  Źródło: Post. Psychiatr. Neurol. 2002: 11 (3) s.312-313
  Sygnatura GBL: 305,527

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • informator

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  121/165

  Tytuł oryginału: Informacja o sytuacji finansowej szpitali psychiatrycznych.
  Tytuł angielski: The financial condition of psychiatric hospitals.
  Autorzy: Langiewicz Wanda
  Źródło: Post. Psychiatr. Neurol. 2002: 11 (3) s.313-314
  Sygnatura GBL: 305,527

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ekonomika
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • informator


  122/165

  Tytuł oryginału: Ważniejsze nieprawidłowości w realizacji ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.
  Tytuł angielski: The most important faults in the implementation of the Mental Health Protection Act.
  Autorzy: Dąbrowski Stanisław, Brodniak Włodzimierz, Welbel Stefan
  Źródło: Post. Psychiatr. Neurol. 2002: 11 (3) s.315-319, il., tab.
  Sygnatura GBL: 305,527

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • informator


  123/165

  Tytuł oryginału: Leki w praktyce lekarza rodzinnego
  Autorzy: Demitrescu-Chrobak Teresa
  Źródło: - Kraków, Wydaw. Help-Med s.c. 2002, XXXV, 443 s. : bibliogr. 33 poz., 20 cm.
  Sygnatura GBL: 736,009

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • informator


  124/165

  Tytuł oryginału: Choroba zapalna serca; zmiana koncepcji postępowania leczniczego w patologii kardiologicznej.
  Autorzy: Żebrowski Andrzej, Żebrowski Michał
  Źródło: Nowa Klin. 2002: 9 (13 zjazdowy) s.13074 - 5 Jubileuszowa Szkoła Interny Warszawa-Miedzeszyn 04-06.10. 2002
  Sygnatura GBL: 313,015

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • informator

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  125/165

  Tytuł oryginału: System czynnej rejestracji zakażeń szpitalnych.
  Źródło: Zakażenia 2002 (3/4) s.87
  Sygnatura GBL: 313,628

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • informator


  126/165

  Tytuł oryginału: Monovial - nowy system podawania leków.
  Autorzy: Bałkowiec-Iskra Ewa, Jarus-Dziedzic Katarzyna, Markowski Tomasz
  Źródło: Zakażenia 2002 (1/2) s.31
  Sygnatura GBL: 313,628

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • informator


  127/165

  Tytuł oryginału: Trzeba zmienić świadomość.
  Autorzy: Mamos Elżbieta
  Źródło: Zakażenia 2002 (1/2) s.66-68, il.
  Sygnatura GBL: 313,628

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • pielęgniarstwo
 • organizacja ochrony zdrowia

  Typ dokumentu:
 • informator


  128/165

  Tytuł oryginału: Przygotowanie i wdrażanie systemu czynnej rejestracji zakażeń - doświadczenia własne.
  Autorzy: Kulikowski Jerzy, Szczypta Anna
  Źródło: Zakażenia 2002 (1/2) s.70-71
  Sygnatura GBL: 313,628

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • pielęgniarstwo
 • organizacja ochrony zdrowia

  Typ dokumentu:
 • informator

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  129/165

  Tytuł oryginału: Spis jednostek naukowo-dydaktycznych Pomorskiej Akademii Medycznej w roku 2001. Wydział Lekarski i Wydział Stomatologii.
  Tytuł angielski: List of scientific-didactic units of the Pomeranian Academy of Medicine in 2001. Faculty of Medicine and Faculty of Dentistry.
  Źródło: Rocz. PAM 2002: 48 s.15-25, tab.
  Sygnatura GBL: 313,712

  Typ dokumentu:
 • informator

  Temat korporatywny:
 • Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie


  130/165

  Tytuł oryginału: Invited editorial.
  Autorzy: Olszewski Waldemar L.
  Źródło: Ann. Transplant. 2002: 7 (4) s.24
  Sygnatura GBL: 313,259

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • transplantologia
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • informator
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  131/165

  Tytuł oryginału: Chirurgia w Internecie.
  Autorzy: Wysocki Wojciech
  Źródło: Med. Prakt. Chir. 2002 (4) s.139-142, il.
  Sygnatura GBL: 313,384

  Typ dokumentu:
 • informator


  132/165

  Tytuł oryginału: Omalizumab - efektywność kliniczna i bezpieczeństwo leczenia chorób alergicznych u dzieci.
  Autorzy: Kurzawa Ryszard
  Źródło: Acta Pneumonol. Allergol. Pediatr. 2002: 5 (3) : Materiały IX Sympozjum Naukowo-Szkoleniowego "Postępy w zakresie diagnostyki i leczenia chorób alergicznych" s.56 - 9 Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe pt. Postępy w zakresie diagnostyki i leczenia chorób alergicznych Kraków 06-09.11. 2002
  Sygnatura GBL: 313,478

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • informator

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  133/165

  Tytuł oryginału: Chirurgia w Internecie. Odcinek 11: Przydatne drobiazgi - repetytorium z anatomii.
  Autorzy: Wysocki Wojciech
  Źródło: Med. Prakt. Chir. 2002 (3) s.141-144, il.
  Sygnatura GBL: 313,384

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • informator


  134/165

  Tytuł oryginału: Chirurgia w Internecie. Odcinek 10: Przydatne drobiazgi - terminarze zjazdowe.
  Autorzy: Wysocki Wojciech
  Źródło: Med. Prakt. Chir. 2002 (2) s.137-141, il.
  Sygnatura GBL: 313,384

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • informator


  135/165

  Tytuł oryginału: Przepisywanie recepty na diety eliminacyjne.
  Autorzy: Socha Jerzy
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (9) s.550, 552, il.
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ekonomika
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • informator


  136/165

  Tytuł oryginału: Leki przeciwwirusowe stosowane w dermatologii.
  Autorzy: Majewski Sławomir
  Źródło: Dermatologica 2002 (5) s.63-67, il.
  Sygnatura GBL: 313,614

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia
 • mikrobiologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • informator


  137/165

  Tytuł oryginału: Badania in vitro w Centrum Badawczym Dr Irena Eris. Jedyna polska firma kosmetyczna posiadająca własny ośrodek badań na hodowlach komórkowych.
  Autorzy: Noszczyk Maria
  Źródło: Dermatologica 2002 (3) s.66-68, il.
  Sygnatura GBL: 313,614

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • informator

  Wskaźnik treści:
 • in vitro


  138/165

  Tytuł oryginału: Medycyna w Internecie. Serwisy o chorobie Parkinsona.
  Autorzy: Tukaj Dorota
  Źródło: Lekarz 2002 (6) s.21
  Sygnatura GBL: 313,343

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • informator

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  139/165

  Tytuł oryginału: Polacy wobec chorych na schizofrenię: stereotypy, lęk, piętnowanie, bezradność.
  Źródło: Gab. Pryw. 2002 (9) s.38-39, il.
  Sygnatura GBL: 306,371

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • informator

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  140/165

  Tytuł oryginału: Opinie o prawie do aborcji. Komunikat CBOS z listopada 2002 r.
  Autorzy: Derczyński Włodzimierz
  Źródło: Gab. Pryw. 2002 (11/12) s.62-63, il.
  Sygnatura GBL: 306,371

  Typ dokumentu:
 • informator

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  141/165

  Tytuł oryginału: Współpraca lekarzy z firmami farmaceutycznymi.
  Źródło: Gab. Pryw. 2002 (11/12) s.75-78, il.
  Sygnatura GBL: 306,371

  Typ dokumentu:
 • informator


  142/165

  Tytuł oryginału: Medycyna w Internecie. Serwisy informacyjne o astmie.
  Źródło: Lekarz 2002 (1) s.13, il.
  Sygnatura GBL: 313,343

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • informator


  143/165

  Tytuł oryginału: Wykorzystanie leków ziołowych w leczeniu objawowym kaszlu u dzieci.
  Autorzy: Tukaj Dorota
  Źródło: Lekarz 2002 (2) s.22, il.
  Sygnatura GBL: 313,343

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • pediatria
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • informator


  144/165

  Tytuł oryginału: Zastosowanie antybiotyków w leczeniu chorób skóry.
  Autorzy: Langner Andrzej
  Źródło: Dermatologica 2002 (6) s.59-60, 62-63, il.
  Sygnatura GBL: 313,614

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • farmacja
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • informator


  145/165

  Tytuł oryginału: Pharmindex : produkty i preparaty lecznicze do żywienia niemowląt i dzieci
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. MediMedia International Sp. z o.o. 2002, 84 s., [2] s. tabl. : il., 19 cm.
  Sygnatura GBL: 612,972

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • informator

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta


  146/165

  Tytuł oryginału: Pharmindex Brevier : podręczny indeks leków 2002/1
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. MediMedia International Sp. z o.o. 2002, 139, N59, L643 s., [4] s. tabl. : il., 19 cm.
  Sygnatura GBL: 612,974

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • informator


  147/165

  Tytuł oryginału: Leki współczesnej terapii : Vademecum 2002/I
  Opracowanie edytorskie: Bocian Alicja (red.), Burlińska Danuta (red.), Krzyżanowska Elżbieta (red.), Markowska Lucyna (red.), Matyja Anna (red.).
  Wydanie: - Wyd. 7
  Źródło: - Warszawa, Split Trading Sp. z o.o. Wydaw. Fundacji Bchnera 2002, X, INS-49, ATC-39, 592, 8 s., [6] s. tabl., 22 cm.
  Sygnatura GBL: 736,790

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • informator


  148/165

  Tytuł oryginału: Leki współczesnej terapii : Vademecum 2002/II
  Opracowanie edytorskie: Bocian Alicja (red.), Burlińska Danuta (red.), Krzyżanowska Elżbieta (red.), Markowska Lucyna (red.), Matyja Anna (red.).
  Wydanie: - Wyd. 8
  Źródło: - Warszawa, Split Trading Sp. z o.o. 2002, X, INS-51, ATC-31, 661 s., [6] k. tabl., 22 cm.
  Sygnatura GBL: 736,789

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • informator


  149/165

  Tytuł oryginału: Nagroda Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny za rok 2002.
  Autorzy: Sanak Marek
  Źródło: Med. Prakt. Chir. 2002 (5/6) s.7-10, il.
  Sygnatura GBL: 313,384

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • informator

  Temat osobowy:
 • Berner Sydney 1927-SulstonJohn1942-Horovitz
 • Robert1947-


  150/165

  Tytuł oryginału: Dermatologia estetyczna w Internecie.
  Opracowanie edytorskie: Wydro Dorota (Oprac.).
  Źródło: Dermatol. Estet. 2002: 4 (6) s.360, 362, il.
  Sygnatura GBL: 313,496

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • informator


  151/165

  Tytuł oryginału: Dermatologia estetyczna w internecie.
  Opracowanie edytorskie: Wydro D. (Oprac.).
  Źródło: Dermatol. Estet. 2002: 4 (4) s.237-238, il.
  Sygnatura GBL: 313,496

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • informator


  152/165

  Tytuł oryginału: Dermatologia estetyczna w Internecie.
  Źródło: Dermatol. Estet. 2002: 4 (5) s.296, 298, il.
  Sygnatura GBL: 313,496

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • informator


  153/165

  Tytuł oryginału: Dermatologia estetyczna w Internecie.
  Opracowanie edytorskie: Wydro Dorota (Oprac.).
  Źródło: Dermatol. Estet. 2002: 4 (3) s.188
  Sygnatura GBL: 313,496

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • informator


  154/165

  Tytuł oryginału: Polski rynek apteczny w pierwszym półroczu 2002 roku.
  Autorzy: Ciemięga Ewa
  Źródło: Lek. Rodz. 2002: 7 nr spec. październik s.4-8, il.
  Sygnatura GBL: 313,362

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ekonomika
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • informator


  155/165

  Tytuł oryginału: Wykaz czasopism naukowych i innych nośników informacji naukowej importowanych do Polski w 2002 roku. T. 1: A-J. T. 2: K-Z ; bazy danych. T. 3: Wykaz odbiorców
  Opracowanie edytorskie: Gąsiorowski Jerzy (przedm.).
  Źródło: - Warszawa, KBN 2002, 3 t. (XII, 595 s. ; III, 551 s. ; VII, 68 s.), 23 cm.
  Sygnatura GBL: 737,003

  Typ dokumentu:
 • informator


  156/165

  Tytuł oryginału: Szczepionki WZW B płatne.
  Autorzy: Niczyporuk Barbara
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (1) s.40-42, tab.
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • choroby zakaźne
 • gastroenterologia
 • ekonomika
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • informator

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  157/165

  Tytuł oryginału: Skąd tak katastrofalny stan ZOZ-ów.
  Autorzy: Kalinowski Piotr
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (1) s.94-95
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • medycyna pracy

  Typ dokumentu:
 • informator

  Temat korporatywny:
 • Państwowa Inspekcja Pracy


  158/165

  Tytuł oryginału: Przygotowanie prezentacji medycznych.
  Autorzy: Słojewski Marcin, Antoniewicz Artur A.
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (1) s.102-105, il.
  Sygnatura GBL: 313,626

  Typ dokumentu:
 • informator


  159/165

  Tytuł oryginału: System CME-CPD PTU.
  Opracowanie edytorskie: Ziółkowska Ela (Oprac.).
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (1) s.118-119, tab.
  Sygnatura GBL: 313,626

  Typ dokumentu:
 • informator

  Temat korporatywny:
 • Polskie Towarzystwo Urologiczne


  160/165

  Tytuł oryginału: Nowe możliwości zastosowania Internetu w walce z grypą.
  Autorzy: Rzymski Paweł, Woźniak Jakub, Opala Tomasz
  Źródło: Przew. Lek. 2002 (9) s.37-38, il., tab., bibliogr. 5 poz.
  Sygnatura GBL: 313,495

  Typ dokumentu:
 • informator

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Grypa pojawia się sezonowo jako epidemie (niewielka zmienność antygenowa) oraz jako wielkie pandemie, dzięki znacznym zmianom genetycznym. Ten efekt jest niezależny od pory roku. W 1918 r. pandemia zabiła ponad 20 mln ludzi, a w latach 1957 i 1968 ponad 1,5 mln. Dziś Swiatowa Organizacja Zdrowia (WHO) monitoruje zmiany w genomie, rozprzestrzenianie się i potencjalne pandemie poprzez system nadzoru. Jest on zbudowany z sieci 110 narodowych centrów grypy w 83 krajach. Do usprawnienia tego systemu wdrożono narzędzia informatyczne i połączono jednostki w sieć (FluNet).


  161/165

  Tytuł oryginału: Warunki wnioskowania o wpisanie na listę Ministerstwa Zdrowia klinik i oddziałów prowadzących specjalizację z urologii.
  Autorzy: Wolski Zbigniew
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (3) s.96-97
  Sygnatura GBL: 313,626

  Typ dokumentu:
 • informator

  Temat korporatywny:
 • Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej


  162/165

  Tytuł oryginału: Przegląd zastosowań Internetu w laryngologii.
  Autorzy: Rzymski Paweł, Woźniak Jakub, Opala Tomasz
  Źródło: Przew. Lek. 2002 (10) s.75-77, tab., bibliogr. 7 poz.
  Sygnatura GBL: 313,495

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • informator


  163/165

  Tytuł oryginału: Antykoncepcja w Internecie - przykłady użycia i nadużycia.
  Autorzy: Rzymski Paweł, Woźniak Jakub, Opala Tomasz
  Źródło: Przew. Lek. 2002 (11/12) s.122-124, il., bibliogr. 5 poz.
  Sygnatura GBL: 313,495

  Typ dokumentu:
 • informator


  164/165

  Tytuł oryginału: Farmakopea Polska VI =Pharmacopea polonica VI
  Urząd Rejestracji Produktow Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne
  Wydanie: - Wyd. 6
  Źródło: - Warszawa, Dział Wydaw. PTF 2002, 1176 s. : il., tab., 31 cm. - Tyt. równol. w jęz. łac.
  Sygnatura GBL: 802,453

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • informator


  165/165

  Tytuł oryginału: Zakłady psychiatrycznej oraz neurologicznej opieki zdrowotnej : rocznik statystyczny 2001
  Źródło: - Warszawa, Instytut Psychiatrii i Neurologii Zakład Organizacji Ochrony Zdrowia 2002, 153 s. il., tab., 30 cm.
  Sygnatura GBL: 802,287

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • psychiatria i psychologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • informator

  stosując format: