Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: WETERYNARIA
Liczba odnalezionych rekordów: 28Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/28

Tytuł oryginału: Mechanizm działania i funkcje oksytocyny w cyklu płciowym.
Tytuł angielski: The mechanizm of action and the role of oxytocin in the oestrous cycle.
Autorzy: Franczak Anita, Kotwica Genowefa
Źródło: Post. Biol. Komórki 2002: 29 (2) s.237-255, il., bibliogr. 85 poz., sum.
Sygnatura GBL: 305,722

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • weterynaria
 • ginekologia i położnictwo

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta

  Streszczenie polskie: Oksytocyna uczestniczy w regulacji cyklu płciowego. W pracy przedstawiono syntezę hormonu w różnych narządach organizmu samicy oraz opisano budowę receptora oksytocyny. Scharakteryzowano czynniki wpływające na biosyntezę oraz zmiany gęstości receptorów oksytocyny w tkankach układu rodnego podczas cuklu płciowego. Szczegółowo opisano udział oksytocyny w regulacji procesu luteolizy z uwzględnieniem różnic gatunkowych u owiec, krów i świń. Przedstawiono wpływ oksytocyny na steroidogenezę w jajniku na kurczliwość macicy i jajowodów.

  Streszczenie angielskie: Oxytocin participates in the regulation of the oestrous cycle. The biosynthesis of hormone by different organs in females and structure of oxytocin receptor were described. The factors which regulate the biosynthesis and concentrations of oxytocin receptors in the tissues in the oestrous cycle were presented. It was shown the role of oxytocin during luteolysis in sheep, cows and sows. The influence of oxytocin on ovarian steroidogenesis and motility of uterus and oviduct was also presented.


  2/28

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Zakażenia drobnoustrojami chorobotwórczymi od zwierząt domowych. Zrozumienie zagrożeń i leczenie].
  Autorzy: Marczyńska Magdalena
  Źródło: Med. Dypl. 2002: 11 (1) s.49-50 - Tł. artyk. z czas. Postgraduate Medicine 2001; 110(1)
  Sygnatura GBL: 312,978

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • weterynaria
 • pediatria
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • ciąża


  3/28

  Tytuł oryginału: Wścieklizna w 2000 roku.
  Tytuł angielski: Rabies in Poland in 2000.
  Autorzy: Sadkowska-Todys Małgorzata, Czerwiński Michał, Łabuńska Elżbieta
  Źródło: Prz. Epidemiol. 2002: 56 (2) s.339-347, tab., sum.
  Sygnatura GBL: 301,250

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • choroby zakaźne
 • weterynaria
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: In Poland in 2000, one case of human rabies was reported. It has been the first case of human rabies since 1986. The person with rabies was bitten by cat and has not received post-exposure tratment. Mass oral vaccination of wild animals against rabies which was introduced in 1993, showed a positive impact on the epizootic situation of rabies in Poland. However, we observed two-fold increase of animal rabies cases this year. Sources of wild and domestic animal rabies are present on the north-east, east, and south-east parts of the country, uncovered by oral vaccination. Out of 9 210 persons vaccinated in Poland against rabies, 2 587 (19 p.c.) were bitten by or were in contact with a rabid animals. Main reason for vaccination against rabies were contacts with animals category C (rabies not excluded, 5 741 cases; 62 p.c.) or category D (animals healthy during the exposition, 882 cases; 10 p.c.).


  4/28

  Tytuł oryginału: Bruceloza w 2000 roku.
  Tytuł angielski: Human Brucellosis in Poland in 2000.
  Autorzy: Przybylska Anna, Czerwiński Michał
  Źródło: Prz. Epidemiol. 2002: 56 (2) s.349-352, tab., sum.
  Sygnatura GBL: 301,250

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • choroby zakaźne
 • weterynaria
 • medycyna pracy
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Most of the cases of human brucellosis registered in 2000 in Poland constitute chronically ill professionals (17 cases) and of them - 15 with a long time (more than 16 years) of proffesional activity. Six cases of acute brucellosis were registered in 2000. Among them four were imported from Spain, and two were acquired in Poland.


  5/28

  Tytuł oryginału: Włośnica w 2000 roku.
  Tytuł angielski: Trichinellosis in Poland in 2000.
  Autorzy: Przybylska Anna
  Źródło: Prz. Epidemiol. 2002: 56 (2) s.353-356, tab., sum.
  Sygnatura GBL: 301,250

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • choroby zakaźne
 • pediatria
 • weterynaria

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: In the year 2000 thirty six cases of trichinellosis were reported and registered in Poland. Most of them (26 cases) were noted in western region of the country (wielkopolskie voivodeship). Consumption of meat from four pigs and six boars caused 32 infections. In four sporadic cases - sources of the infection were not discovered. A total of 19 men and 17 women were infected (including three children up to 14 years of age). Twenty-six persons were hospitalized. No deaths from trichinellosis were reported in the year 2000.


  6/28

  Tytuł oryginału: Folia Histochemica et Cytobiologica
  Tytuł polski: Characterization of afferent and efferent galanin-containing nerve fibres in the porcine ovary.
  Autorzy: Majewski Mariusz, Kaleczyc Jerzy, Wąsowicz Krzysztof, Bossowska Agnieszka, Gonkowski Sławomir, Klimaschewski Lars
  Źródło: Folia Histochem. Cytobiol. 2002: 40 (3) s.261-268, il., tab., bibliogr. 42 poz.
  Sygnatura GBL: 304,846

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • weterynaria

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • Świnie

  Streszczenie angielskie: Double-lebelling immunofluorescence combined with retrograde tracing revealed three subpopulations of galaninimmunoreactive nerve fibres innervating the porcine ovary. The first group originated in ipsilateral dorsal root ganglia Th11-L5 and exhibited colocalization with substance P-, but not with tyrosine-hydroxylase- or dopamine-á-hydroxylase-immunoreactivity. These fibres supplied primordial follicles and large arteries of the ovarian hilus. The second group, arising from the sympathetic inferior mesenteric ganglion, was galanin-immunoreactive, but non-reactive to substance P-, dopamine-á-hydroxylase- or tyrosine-hydroxylase-antisera. Fibres of this type were sparsely distributed in the ovarian cortex. They were observed in connection with small cortical arterioles or in the ovarian cortical stroma. The third group of galanin-containing nerve terminals originated from postganglionic neurons located in sympathetic chain ganglia Th15-L3 and S1. Most of them contained tyrosine-hydroxylase- and dopamine-á-hydroxylase-immunoreactivity. This subset of galanin-positive nerve fibres was the least frequent and was almost exclusively associated with cortical arterioles. The findings are indicative of an involvement of galanin in autonomic and sensory neuronal functions in the ovaries, possibly control of follicle maturation and blood flow.


  7/28

  Tytuł oryginału: The red fox, Vulpes vulpes L., as a potential resorvoir of zoonotic flukes in the Iberian Peninsula.
  Autorzy: Segovia Juan Matias, Torres Jordi, Miquel Jordi
  Źródło: Acta Parasitol. 2002: 47 (2) s.163-166, il., tab., bibliogr. [21] poz.
  Sygnatura GBL: 303,018

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • weterynaria
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta

  Streszczenie angielskie: A parasitological suvery of 396 red foxes (Vulpes vulpes L.) from the Principat d'Andorra, 34 Spanish provinces and Serra da Malcata (Portugal) was carried out to evaluate the fluke status of this wild canid in the Iberian Peninsula. Special attention was devoted to the epidemiological role of this canid in maintaining the potential zoonotic distomatosis. Four fluke species were detected: adults of Brachylaima sp., Alaria alata, Opisthorchis felineus and Metorchis bilis. Seventeen foxes (4.3 p.c.) were infected by at least one of these digeneans. All flukes with an aquatic life cycle were found mainly (26.9 p.c.) in a delimited zone (called zone A), characterised by high amount surface water, with A. alata being the most prevalent species (19.2 p.c.) . Metorchis bilis is more frequently and widely distributed throughout Iberia than O. felineus. Since both flukes have a very similar life cycle, this might be the result of a distinct distribution pattern of their appropriate snails. This study shows that a relatively large natural focus of potential zoonotic flukes (zone A) is located in central Iberia, near the boundary of Portugal with Spain.


  8/28

  Tytuł oryginału: Isolation and characterization of enterohaemorrhagic Escherichia coli O157:H7 from cattle in Belgium and Poland.
  Autorzy: Tutenel A. V., Pierard D., Uradziński J., Jóźwik E., Pastuszczak M., Van Hende J., Uyttendaele M., Debevere J., Cheasty T., Van Hoof J., De Zutter L.
  Źródło: Epidemiol. Infect. 2002: 129 (1) s.41-47, il., tab., bibliogr. 26 poz.
  Sygnatura GBL: 313,292

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • weterynaria
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • bydło

  Streszczenie angielskie: EHEC 0157 were isolated from faeces of Belgian and Polish beef slaughter cattle. In Belgium, 1281 faecal samples were analysed by immunomagnetic separation [IMS] after enrichment in buffered peptone water from June 1998 till July 1999. Eighty-one samples (6.3 p.c.) were positive for E. coli O157. Phage type 8 was most frequently found. Bulls between 1 and 2 years old., slaughtered in September and October were most frequently found positive. Atypical biochemical features were observed in some isolates: 22 (27 p.c.) isolates were urease positive and 1 (1ú2 p.c.) isolate was unable to ferment lactose. In Poland, 551 faecal samples, taken from January 1999 till December 1999, were examined using exactly the same techniques. Four faecal samples (0ú7 p.c.) were positive for 0157 EHEC, yielding seven phage type 8 isolates. All positive samples were from cattle younger than 2 years. Positive samples occurred in August, September and October.


  9/28

  Tytuł oryginału: Bovine spongiform encephalopathy update.
  Autorzy: Bradley Ray
  Źródło: Pol. J. Pathol. 2002: 53 (1) s.7-16, il., tab., bibliogr. 24 poz.
  Sygnatura GBL: 301,852

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • weterynaria
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • koty
 • bydło

  Streszczenie angielskie: Bovine spongiform encephalopathy (BSE) is a zoonosis being the origin of variant Creutzefeldt-Jacob disease and an important cattle disease in its own right. Countries have been show to learn the importance of protecting, not only their cattle populations, but also their human populations. Since 2000, several additional European countries have reported BSE in native-born stock and this has led to a concern about the BSE status of countries that have imported cattle and cattle products from infected countries. Extensive feed and offal bans and application of newly-developed, "Rapid" tests for prion protein in central nervous tissue of targed, high-risk animals and slaughter cattle over 30 months old now provides the tools whereby the public are fully protected and BSE can be eradicated.


  10/28

  Tytuł oryginału: Uterus-innervating neurones of paracervical ganglion in the pig: immunochistochemical characteristics.
  Autorzy: Wąsowicz Krzysztof, Podlasz Piotr, Czaja Krzysztof, Łakomy Mirosław
  Źródło: Folia Morphol. 2002: 61 (1) s.15-20, il., tab., bibliogr. 26 poz.
  Sygnatura GBL: 301,720

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • weterynaria

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • Świnie

  Streszczenie angielskie: Immunohistochemical characteristics of neurones innervating the porcine uterus located in paracervical ganglia were studied with a combination of retrograde fluorescent tracing and immunofluorescence. Retrograde fluorescent tracer Fast Blue (FB) was injected into the uterine horn and uterine cervix. The presence of biologically active substances, tyrosine hydroxylase (TH), neuropeptide Y (NPY), vasoactive intestinal polypeptide (VIP), galanin (GAL), Met-enkephalin-Arg-Gly-Leu (MEAGL) and calcitonin gene-related peptide (CGRP) was studied in FB-positive neurones localised in paracervical ganglia. FB-positive neurones containing TH, NPY, VIP and MEAGL were numerous, while those containing CGRP were scare. The results pointed to some species-related differences in immunochistochemical coding of neurones of paracervical ganglion responsible for uterus innervation.


  11/28

  Tytuł oryginału: Bovine spongiform encephalopathy. Update.
  Autorzy: Bradley Ray
  Źródło: Acta Neurobiol. Exp. 2002: 62 (3) s.183-195, il., tab., bibliogr. [24] poz.
  Sygnatura GBL: 302,090

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • weterynaria

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • bydło
 • koty

  Streszczenie angielskie: Bovine spongiform encephalopathy (BSE) is a zoonosis being the origin of variant Creutzfeldt-Jakob disease and an important cattle in its own right. Countries have been slow to learn the importance of protecting, not only their cattle populations, but also their human populations. Since 2000, several additional European countries have reported BSE in native-born stock and this has led to a concern about the BSE status of countries that have imported cattle and cattle products from infected countries. Extensive feed and offal bans and application of newly-developed, 'Rapid' tests for prion protein in central nervous tissue of targeted, high-risk animals and slaughter cattle over 30 months old now provides the tools whereby the public are fully protected and BSE can be eradicated.


  12/28

  Tytuł oryginału: Szczepienia przeciw wściekliźnie w Polsce.
  Tytuł angielski: Vaccination against rabies in Poland.
  Autorzy: Sadkowska-Todys Małgorzata
  Źródło: Prz. Epidemiol. 2002: 56 supl. 1 s.106-110, il., bibliogr. 10 poz., sum. - 4 Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. neuroinfekcji Białystok 07.06. 2002
  Sygnatura GBL: 301,250

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • choroby zakaźne
 • weterynaria
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono informacje dotyczące wykonawstwa szczepień profilaktycznych i poekspozycyjnych ludzi przeciw wściekliźnie w Polsce, po wprowadzeniu bezpiecznych wysokoimmunogennych szczepionek przygotowywanych na hodowlach komórkowych.


  13/28

  Tytuł oryginału: Niektóre właściwości kurzej cystatyny C : praca doktorska
  Autorzy: Gołąb Krzysztof, Warwas Maria (promot.).; Akademia Medyczna Wydział Farmaceutyczny, Katedra i Zakład Biochemii Farmaceutycznej we Wrocławiu
  Źródło: 2002, 100 k. : il., tab., bibliogr. 106 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19742

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • weterynaria

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • ptaki


  14/28

  Tytuł oryginału: Toksoplazmoza w Wielkopolsce w latach 1990-2000.
  Tytuł angielski: Toxoplasmosis in Poznan region, Poland 1990-2000.
  Autorzy: Pawłowski Zbigniew S.
  Źródło: Prz. Epidemiol. 2002: 56 (3) s.409-417, bibliogr. 37 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,250

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • weterynaria
 • mikrobiologia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Artykuł podsumowuje wyniki wielodyscyplinarnych badań nad toksoplazmozą przeprowadzonych w Wielkopolsce w latach 1990-2000. Podkreślono w nim zmniejszanie się odsetka seropozytywności u ciężarnych, wzrost liczby indywidualnych badań prenatalnych i wzrost świadomości ryzyka toksoplazmozy wrodzonej u ciężarnych. Niemniej edukacja zdrowotna, jako jeden z podstawowych elementów profilaktyki, jest nadal niedostateczna, biorąc pod uwagę wysokie ryzyko nabycia toksoplazmozy wrodzonej w Wielkopolsce (1,08/1000 ciąż).


  15/28

  Tytuł oryginału: Zastosowanie elektroforezy kapilarnej w analizie wybranych leków stosowanych w weterynarii : praca doktorska
  Autorzy: Olędzka Ilona, Lamparczyk Henryk (promot.).; Akademia Medyczna Katedra i Zakład Chemii Farmaceutycznej w Gdańsku
  Źródło: 2002, 162 k. : il., tab., bibliogr. 166 poz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • weterynaria

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • in vitro


  16/28

  Tytuł oryginału: Importance of a single point mutation of the bovine leukemia virus (BLV) envelope glikoprotein in the serological detection of BLV infection.
  Autorzy: Reichert Michał
  Źródło: Bull. Vet. Inst. 2002: 46 (1) s.17-26, il., tab., bibliogr. 21 poz.
  Sygnatura GBL: 304,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • weterynaria
 • genetyka
 • mikrobiologia
 • hematologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • bydło

  Streszczenie angielskie: The purpose of this study was (i) to compare the gp51 part of the BLV env gene cloned in Poland with other clones from different parts of the world and (ii) to investigate the possible influence of genetic variation on the immune reaction of the host. The mean variability of the Polish clones, as compared with all the isolates, did not exceed 4 p.c. When compared with the European clones it was only 1.3 p.c. The study allowed classifying the Polish clones within the European subgroup of BLV variants. One particular mutation i.e. presence of Ala-58 instead of Ser-58, found in an immunologically important region of the Polish variants, influenced the results of serological diagnosis of BLV infection of the cows and be of importance in the epidemiology of BLV infections.


  17/28

  Tytuł oryginału: Comparison of primer sets for the detection of bovine leukemia virus by polymerase chain reaction.
  Autorzy: Limansky Alexander P., Limanskaya Olga Yu.
  Źródło: Bull. Vet. Inst. 2002: 46 (1) s.27-36, il., tab., bibliogr. 14 poz.
  Sygnatura GBL: 304,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • weterynaria
 • genetyka
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • bydło

  Streszczenie angielskie: Comparison of theoretical and experimental results of the selection of primes suitable for bovine leukemia virus detection by PCR was presented. It was shown that primer sets characterised with 100 p.c. homology degree for all the BLV isolates and without palindromic regions within amplicon had good accuracy and reliability. Primers designed by multiple alignment and thermodynamic characteristics are proposed as universal ones for BLV detection by PCR.


  18/28

  Tytuł oryginału: Modulating effects of Uncaria tomentosa in experimentally-induced local pneumonia in calves.
  Autorzy: Bednarek Dariusz, Łukasiak Jerzy, Kondracki Marian, Żurowska Katarzyna, Falkiewicz Bogdan, Niemczuk Krzysztof
  Źródło: Bull. Vet. Inst. 2002: 46 (1) s.65-77, il., tab., bibliogr. 31 poz.
  Sygnatura GBL: 304,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • weterynaria
 • toksykologia
 • farmacja
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • bydło

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to investigate the influence of Uncaria tomentosa (Vilcacora) on the course of an experimentally induced local pneumonia in calves. The study was performed on 20 calves suffering from an induced lung inflammation. The animals were divided into two equal groups. The calves from group I were treated orally with 3600 mg/calf/day of Uncaria tomentosa for 17 consecutive days. The calves of group II served as controls and received placebo. A series of routine haematological parameters, inflammatory markers (serum and bronchoalveolar eicosanoids such as LTB4, TXB4, PGE2, PGF2ŕ and also Fe, Zn, Cu) and immunophenotype of peripheral blood lymphocyte subsets (T, Th, Ts/Tc, B) were assayed in the calves. Additionally, the body temperature was examined every day during the experiment. Significant changes caused by the development of lung inflammatory process and the regulating influence of Uncaria tomentosa were found in calves with regard to their clinical status and laboratory-tested parameters. The rectal temperature significantly increased in the untreated animals and it remained on the higher level until the tenth day of the obsevation. The examination of the peripheral lymphocyte subsets in the calves from group I revealed a significant increase in the total number and percentage of CD2 + and CD4+ cells. On the other hand, the systematic decrease in the peripheral blood neutrophil and MID-cell number was observed. Finally, on the last day of the experiment, the values were significantly lower, compared with their initial values...


  19/28

  Tytuł oryginału: Effect amifostine on lung oxidative stress after cyclophosphamide therapy.
  Autorzy: Stankiewicz Anna, Skrzydlewska Elżbieta, Sulkowska Mariola, Sulkowski Stanisław
  Źródło: Bull. Vet. Inst. 2002: 46 (1) s.87-94, tab., bibliogr. 26 poz.
  Sygnatura GBL: 304,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • weterynaria
 • toksykologia
 • farmacja
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: The ability of amifostine to protect healthy rat lung cells from cyclophosphamide-induced injury was evaluated. It was shown that cyclophosphamide decreased the activity of superoxide dismutase, gluthatione reductase and catalase as well as the level of reduced gluthatione, vitamin C and total antioxidant status and increased lipid peroxidation measured as malondialdehyde. Amifostine alone did not change or cause the increase in the antioxidative parameters and decrease in lipid peroxidation. Amifostine with cyclophosphamide only partially prevented changes in lung cells caused by cyclophosphamide.


  20/28

  Tytuł oryginału: Effect of cadmium and ionizing radiation on DNA and RNA content in the rat hemispheres and cerebellum.
  Autorzy: Klimova Stefania, Misurova Eva
  Źródło: Bull. Vet. Inst. 2002: 46 (1) s.127-137, il., tab., bibliogr. 24 poz.
  Sygnatura GBL: 304,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • weterynaria
 • toksykologia
 • genetyka
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Effect of cadmium administration (3 mg CdCl2/kg body weight i.p.) and/or whole-body irradiation (3 Gy of gamma rays) on the rat brain was studied in the course of 21 d after treatment. The effect was studied on the basis of quantitative analyses of DNA and RNA. It was found that the changes of nucleic acids in the brain hemispheres were very slight and they lay in a temporal drease in DNA content on the 7th - 14th d after the irradiation alone and in combination with cadmium (CdCl2 administered 30 min before irradiation). In the cerebellum, the changes of nucleic acids were profound than in the hemispheres. The decrease in DNA content in the cerebellum was also only temporal and it occurred on the 1st d after the irradiation alone. The most interesting finding seems to be increase in DNA content in the cerebellun in a later period after the irradiation alone and in combination with cadmium without concomitant increase in RNA content. This finding suggests increasing number of cells with high nucleoplasmic ratio (mainly of cadmium administration on the rat brain was less expressed than effect of irradiation and combibation of the two treatments did not induce any summation effect.


  21/28

  Tytuł oryginału: Radioruthenium transfer into hen eggs after repeated administration.
  Autorzy: Rachubik Jarosław, Kowalski Bogdan
  Źródło: Bull. Vet. Inst. 2002: 46 (1) s.139-142, il., bibliogr. 12 poz.
  Sygnatura GBL: 304,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • weterynaria
 • ochrona środowiska
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • ptaki

  Streszczenie angielskie: Transfer of radioruthenium (Ru-106) into hen eggs was examined. Lying hens were administered daily with the radionuclide in drinking water for six days. During the entire study eggs were collected and radioactivity in their homogenised constituents was measured. At the beginning of the experimental period radioruthenium was slightly faster transferred into the albumen but later higher Ru-106 concentrations were recorded in the yolk. It is in contrast to our earlier observations that radiocaesium demonstrates stronger affinity for egg albumen.


  22/28

  Tytuł oryginału: Alweokokoza wątroby.
  Autorzy: Stefaniak Jerzy
  Źródło: Med. Dypl. 2002: 11 (11) s.236-237, 240-243, il., bibliogr. 15 poz.
  Sygnatura GBL: 312,978

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • weterynaria
 • choroby zakaźne

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  23/28

  Tytuł oryginału: Repeated intravenous doses of all-trans-retinoyl á-D-glucuronide is not effective in the treatment of bacterial bronchopneumonia in lambs but is devoid of gross and acute toxicity.
  Autorzy: Gallup Jacek M., Grubor Branka, Barua Arun B., Mohammadi Gholamreza, Brogden Kim A., Olson James A., Ackermann Mark R.
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (9) s.BR345-BR353, il., tab., bibliogr. 55 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • weterynaria
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: All-trans-retinoyl á-D-glucuronide, a water-soluble glucuronic acid conjugate of all-transretinoic acid, has demonstrated high biolobical activity and low toxicity in most in vitro and in vivo models. Since the reparative effects of retinoids on epithelium are well-known, our aim was to study the effect(s) of intravenously-administered all-trans-retinoyl á-D-glucuronide in lambs with chronic bacterial bronchopneumonia. Material/methods: Two groups of lambs were inoculated intrabronchially with either pyrogen-free saline or Mannheimia haemolytica. Thirty-three days later, lambs were injected four times at five-day intervals with 2 mL of 116 mM all-trans-retinoyl á-D-glucuronide (6.0-9.3 ćmol/kg or 2.86 - 4.42 mg/kg animal body weight) in dimethyl sulfoxide, or dimethyl sufoxide alone. Animal behavior and signs of clinical illness were logged daily. Lung and liver samples were assessed for histophatology, while serum and liver samples were extracted for retinoids and analyzed by reversed-phase gradient high-performance liquid chromatography. Results: Repeated injections of hibhly concentrated all-trans-retinoyl á-D-glucuronide did not cause changes in appetite, activity or other behaviors nor did it cause histologic lesions in liver and lung. However, it had no effect on resolution of lung lesions resultant of chronic Mannheimie haemolytica bronchopneumonia. Conclusion: Repeated intravenous administration of high amounts of all-trans-retinoyl á-D-glucuronide to lambs did not elicit signs of gross or microscopic toxicity. However, administering all-transretinoyl á-D-glucuronide too late in the progression of bacterial pneumonia is thought to be the main reson for its lack of effect in this model. A retinoid lactone derivative was detected in sheep serum and liver several days after treatment.


  24/28

  Tytuł oryginału: BSE (gąbczasta encefalopatia bydła) - występowanie, diagnostyka, zoonoza.
  Tytuł angielski: BSE (bovine spongiform encephalopathy) - occurrence, diagnosis, zoonosis.
  Autorzy: Polak Mirosław P.
  Źródło: Mikrobiol. Med. 2002 (4) s.3-7, bibliogr. 27 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,230

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • weterynaria
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta
 • bydło

  Streszczenie polskie: Artykuł przeglądowy poruszający problem występowania BSE w Europie, metod diagnostycznych stosowanych w rozpoznawaniu chorób prionowych oraz zagrożenia zdrowia człowieka przez produkty spożywcze pochodzące od zwierząt chorych na BSE, w związku z pojawieniem się wariantu choroby CJD (vCJD). Lekceważenie problemu BSE najpierw w Wielkiej Brytanii, a następnie w pozostałych krajach europejskich doprowadziło do poważnego kryzysu ekonomiczno-politycznego. Zaledwie kilka krajów europejskich jest jeszcze wolnych od BSE. Stosowane aktualnie laboratoryjne metody diagnostyczne pozwalają, przynajmniej w przypadku BSE, na prowadzenie jedynie pośmiertnego rozpoznawania choroby. Pojawienie się w 1996 r. vCJD u młodych ludzi w Wielkiej Brytanii zwróciło uwagę na możliwość transmisji czynnika wywołującego BSE z bydła na ludzi. Wiele prac naukowych dowodzi, że obydwa czynniki są identyczne, co pośrednio potwierdza tę hipotezę.

  Streszczenie angielskie: This review describes the occurrence of BSE in Europe, diagnostic methods used for detection of prion diseases and the threat for humans from products of BSE affected animal origin in the context of the appearance of variant CJD. Underestimation of BSE problem first in Great Britain and then in other European countries has led to serious crisis both economical and political. Only few European countries are still free from BSE. Current laboratory diagnostic methods allow, at least in case of BSE, for post mortem diagnosis of this disease only. Appearance of vCJD in 1996 in young adults in Great Britain has attracted Everyone's attention towards the possibility of transmision of BSE agent from cattle to humans. Many research papers show, that both agents are identical, which indirectly proves that hypothesis.


  25/28

  Tytuł oryginału: Erysipelothrix rhusiopathiae: charakterystyka mikrobiologiczna, patogeneza i diagnostyka różycy.
  Tytuł angielski: Erysipelothrix rhusiopathiae: microbiological characteristic, pathogenicity and diagnostics of erysipelas/erysipeloid.
  Autorzy: Wilk Iwona, Grzesiowski Paweł
  Źródło: Mikrobiol. Med. 2002 (4) s.8-13, bibliogr. 30 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,230

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • weterynaria
 • medycyna pracy
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta

  Streszczenie polskie: Od wielu lat Erysipelothrix rhusiopathiae jest znany jako czynnik etiologiczny różycy u świń i ludzi. Obecnie rodzaj Erysipelothrix obejmuje dwa gatunki: Erysipelothrix rhusiopathiae i Erysipelothrix tonsillarum. Te bakterie występują u wielu dzikich i domowych zwierząt na świecie. U ludzi zakażenie ma charakter zawodowy, który powstaje podczas kontaktu ze zwierzętami, ich produktami i zanieczyszczeniami. Choroba u ludzi może przebiegać pod trzema postaciami: najczęstszej, miejscowej postaci skórnej, rozlanej postaci skórnej i uogólnionej o ciężkim przebiegu z bakteriemią i zapaleniem wsierdzia. Jeżeli różyca nie zostanie rozpoznana na podstawie objawów klinicznych, to jej diagnostyka laboratoryjna jest dość trudna, ponieważ bakterie występują głęboko w skórze, badania bakteriologiczne trwają długo, a wygląd kolonii jest niecharakterystyczny. Wybarwienie w metodzie Grama, morfologia kolonii i brak wytwarzania katalazy mogą sugerować zakażenie wywołane przez bardziej pospolite bakterie: Streptococcus spp. czy Lactobacillus. Zmiany technologiczne w przetwórstwie mięsnym i rybnym i większe przestrzeganie przepisów sanitarnych, efektywnie redukują zakażenia u ludzi i zwierząt.

  Streszczenie angielskie: For many years, Erysipelothrix rhusiopathiae is known to be the causative agent of erysipelas in swine and erysipeloid in humans. Currently, the genus Erysipelothrix is two species, Erysipelothrix rhusiopathiae and Erysipelothrix tonsillarum. There bacteriums have been isolated from many species of wild and domestic animals in most parts of the world. Infection in man is occupationally related, occuring principally as a result of contact with animals, their products or wastes. Human infection can take one of three forms: a cotaneous infection known as erysipeloid, diffuse cotaneus form and a serious although rare systemic complication with septicaemia and endocarditis. Diagnosis of erysipeloid can be difficult if not recognised clinically, as culture is lenghty and the organism resides deep in the skin, and also because of its cultural characteristic. Gram stain, morphology colony and negative catalase results might have suggested Streptococcus and Lactobacillus, which are common laboratory isolates. However containment and control procedures are far more effective ways to reduce infection in men and animals.


  26/28

  Tytuł oryginału: A prospective-controlled study of pregnant veterinary staff exposed to inhaled anesthetics and X-rays.
  Autorzy: Shuhaiber Samaer, Einarson Adrienne, Radde Ingeborg C., Sarkar Moumita, Koren Gideon
  Źródło: Int. J. Occup. Med. Environ. Health 2002: 15 (4) s.363-373, tab., bibliogr. 29 poz.
  Sygnatura GBL: 306,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • weterynaria
 • medycyna pracy

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie angielskie: Most veterinary staff are women of reproductive age. They are exposed to "waste" anesthetic gas and ionizing radiation in their workplace, which may endanger fetal safety. Presently, exposure of female veterinary staff to these health hazard has not been adequately addressed in the medical literature. Our primary objective was to investigate the incidence of major malformations associated with occupational exposure to inhaled anesthetics and/or radiation among pregnant veterinary staff. The secondary objective was to determine the rates of other adverse outcomes. We prospectively collected data on and followed-up women occupationally exposed to inhaled anesthetics and/or radiation in veterinary practices in Ontario, and compared them to controls matched for maternal age and gestational age at the time of call to the Motherisk Program. A total of 95 women were prospectively enrolled and followed-up. Among the participants there were 87 (93.5 p.c.) and 88 (92.8 p.c.) liverbirths in the study and control groups, respectively. There were 4 (4.8 p.c.) major birth defects in the study group and 3 (3.4 p.c.) in the control group. The rates of spontaneous abortion were also similar, 6 (6.4 p.c.) cases in the study group and 7 (7.4 p.c.) cases in the cotnrol group. These resutls suggest that Ontario female veterinary staff exposed to inhaled anesthetics and/or radiation do not seem to be at an increased rosk for major malformations above baseline risk.


  27/28

  Tytuł oryginału: Wybrane zagadnienia epidemiologiczne zagrożeń zdrowotnych spowodowanych chorobami odzwierzęcymi jako problem medyczny i społeczny w Polsce
  Autorzy: Kowalski Cezary
  Źródło: W: Problemy rehabilitacyjne i zagadnienia pomocy społecznej osób niepełnosprawnych w Polsce. T. 2 - Lublin, 2002 s.343-358, bibliogr. 23 poz. - Międzynarodowa konferencja naukowa pt. Niepełnosprawność i rehabilitacja osób niepełnosprawnych jako problem medyczny i społeczny w Polsce Lublin 06-07.06. 2001
  Sygnatura GBL: 735,922

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • weterynaria
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  28/28

  Tytuł oryginału: Detection of antibody against bovine leukaemia virus with Immunoperoxidase test (PLA).
  Autorzy: Buzała Ewa, Kubiś Piotr, Rułka Jan
  Źródło: Bull. Vet. Inst. 2002: [46] suppl. s.117-120, tab., bibliogr. 16 poz. - 2 Międzynarodowe Sympozjum nt. herpes- i retrowirusów - wirusy onkogenne i onkogeneza Puławy 26-27.09. 2002
  Sygnatura GBL: 304,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • weterynaria
 • onkologia
 • immunologia
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • bydło

  Streszczenie angielskie: The immunoperoxidaese test (PLA) was found to be more sensitive than ID and ELISA for detection of antibodies against bovine leukosis. Examinations revealed 22 (73 p.c.) positive results in ID and 25 (83 p.c.) in ELISA while 27 (90 p.c.) were shown in PLA. In the effect, PLA is a very simple, specific and sensitive serological test for the diagnosis of bovine leukosis.

  stosując format: