Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: UROLOGIA
Liczba odnalezionych rekordów: 418Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/418

Tytuł oryginału: Rak gruczołu krokowego
Autorzy: Kirby Roger S., Brawer Michael, Denis Louis
Opracowanie edytorskie: Matuszewski Marcin (red.), Wysocka Barbara (tł.).
Źródło: - Gdańsk, Via Medica 2002, VII, 72 s. : il., tab., bibliogr. s. 68-71, 21 cm. - Tyt. oryg. Fast facts : prostate cancer
Sygnatura GBL: 744,744

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • urologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska


  2/418

  Tytuł oryginału: Diagnostyka ultrasonograficzna narządów moszny
  Autorzy: Pajk Anna, Jakubowski Wiesław
  Źródło: - Gdańsk, Wydaw. Medyczne MAKmed 2002, 96 s. : il., tab., sum., 24 cm.
  Seria: Ultrasonografia Praktyczna 15
  Sygnatura GBL: 741,530

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • urologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska


  3/418

  Tytuł oryginału: Zakażenia układu moczowego : algorytm diagnostyczny i terapeutyczny
  Autorzy: Wyszyńska Teresa
  Źródło: W: Nefrologia dziecięca w praktyce lekarza pediatry i lekarza rodzinnego : [prezentacja slajdów] - [Warszawa, 2002] s.2-15, il., tab. - Konferencja pt. Nefrologia dziecięca w praktyce lekarza pediatry i lekarza rodzinnego - Cykliczne Konferencje Medyczne Warszawa 26.10. 2002
  Sygnatura GBL: 820,221

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • nefrologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  4/418

  Tytuł oryginału: Badania nad ekspresją genu DAZ w regulacji procesu spermatogenezy: praca doktorska
  Autorzy: Ciesielski Marek, Warchoł Jerzy B. (promot.).; Akademia Medyczna Katedra Radiobiologii i Biologii Komórki w Poznaniu
  Źródło: 2002, [2], 66 k. : il., tab., bibliogr. 82 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/22390

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • in vitro


  5/418

  Tytuł oryginału: Patogeneza kamicy moczowej
  Autorzy: Kuczera Marian
  Źródło: W: 2. Katowickie Seminarium "Postępy w nefrologii i nadciśnieniu tętniczym" : [materiały zjazdowe] - Katowice, [2002] s.[275-281] - 2 Katowickie Seminarium pt. Postępy w nefrologii i nadciśnieniu tętniczym Katowice 14-16.11. 2002
  Sygnatura GBL: 802,649

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  6/418

  Tytuł oryginału: Program profilaktyki wysiłkowego nietrzymania moczu.
  Tytuł angielski: A prophylactic program for strain urinary incontinence.
  Autorzy: Stadnicka Grażyna, Iwanowicz-Palus Grażyna J., Bień Agnieszka M.
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 2: Konferencja naukowa "Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego" s.890-894, bibliogr. 8 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • ginekologia i położnictwo
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było określenie kierunków działań w zakresie profilaktyki wysiłkowego nietrzymania moczu (WNM). Analiza literatury przedmiotu oraz wyniki badań własnych, zaprezentowanych w pierwszej części pracy wskazują, że program profilaktyki WNM powinien w szczególności obejmować: przygotowanie personelu medycznego (położne, pielęgniarki) do szerzenia wśród kobiet oświaty zdrowotnej na temat zapobiegania WNM, przygotowanie odpowiednich materiałów edukacyjnych w formie broszur, ulotek oraz plakatów informacyjnych na temat objawów, przyczyn i profilaktyki nietrzymania moczu ze wskazaniem ogólnie dostępnych zakładów opieki zdrowotnej, upowszechnianie wiedzy o chorobie w mediach oraz przełamanie stereotypów z nią związanych, opracowanie odpowiednich ćwiczeń mięśni dna miednicy wykonywanych w czasie ciąży, połogu menopauzy w celu utrzymania ich prawidłowych funkcji oraz wskazywanie czynników predysponujących do WNM oraz możliwości ich redukcji bądź likwidacji.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to work out a prophylactic program for strain urinary incontinence. Analysis of literature on the subject and results of own investigations presented in the first part of the paper indicate that the program of prophylaxis of strain urinary incontinence should primarily include: 1. Preparation of the medical staff (nurses, midwives) for propagating health education among women on prevention of strain urinary incontinence. 2. Prepartion of adequate educational materials in the form of brochures, leaflets, information posters about symptoms, causes and prophylaxis of urinary incontinence indicating health care institutions available to all women when the disease is suspected or already present. 3. Propagation of problems connected with strain urinary incontinence in the mass media providing information to a wide audience in order to make people realize the significance of this social problem and break stereotypes associated with this disease of "shame". 4. Prepartion of sets of exercises for the muscles of the base of the pelvis to be performed during pregnancy, confinement and menopause to maintain their proper function. 5. Indicating factors predisposing to strain urinary incontinence with focus on possibilities of their reduction or elimination.


  7/418

  Tytuł oryginału: Przemiany toksycznych metabolitów tlenu i azotu w środowisku ludzkich komórek rozrodczych : rozprawa habilitacyjna
  Autorzy: Jóźwik Marcin; Akademia Medyczna Klinika Ginekologii w Białymstoku
  Źródło: - Białystok, AM 2002, 51 k. : il., tab., 31 cm. - Zawiera przedruki 7 prac współautorskich z różnych czasopism
  Sygnatura GBL: 802,482

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  8/418

  Tytuł oryginału: Ocena wyników leczenia zwężenia połączenia miedniczkowo-moczowodowego metodą operacji otwartej i metodami laparoskopowymi : praca doktorska
  Autorzy: Listopadzki Sławomir, Kwias Zbigniew (promot.).; Szpital Wojewódzki im. dr Jana Biziela Oddział Urologii w Bydgoszczy, [Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu]
  Źródło: [2002], 79 k. : il., tab., bibliogr. 68 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20339

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  9/418

  Tytuł oryginału: Opis przypadku zakażonej torbieli moczownika u 7-letniego chłopca.
  Tytuł angielski: A case of infected urachal cyst in a 7-year-old boy.
  Autorzy: Rowicka Grażyna, Michalak Jerzy
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (1) s.65-66, bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Opisano 7-letniego chłopca, u którego doszło do zakażenia torbieli przetrwałego moczownika. U dziecka obserwowano dolegliwości bólowe zlokalizowane w śródbrzuszu, nudności i wysoką gorączkę. W okolicy pępka wyczuwano guzowaty twór o średnicy ok. 5 cm. Badanie ultradźwiękowe oraz tomografia komputerowa wykazały obecność owalnej torbieli o średnicy 5,6 cm, przylegającej do pęcherza moczowego, bez łączności z jego światłem. Zastosowano leczenie polegające na skojarzonej antybiotykoterapii, drenażu, a następnie chirurgicznym usunięciu torbieli moczownika.

  Streszczenie angielskie: A 7-year-old boy with infected urachal cyst, presenting periumbilical pain, nausea and high fever attack is reported. At admission, a 5 cm tumor was palpated in the umbilical area. Ultrasonographic and computed tomography examinations revealed an oval tumor 5.6 cm in diameter which was contiguous to the bladder, but not communicating with it. Treatment consisted of surgical excision after antimicrobial therapy with drainage.


  10/418

  Tytuł oryginału: Uszkodzenie moczowodu jako powikłanie operacji ginekologicznej - możliwości leczenia zachowawczego.
  Tytuł angielski: Ureteral injury as gynecological surgery complication - prospect for conservative treatment.
  Autorzy: Bar Krzysztof, Klijer Robert, Urban Marek, Białek Waldemar, Lasota Waldemar
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (1) s.50-55, il., bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • urologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono 3 przypadki uszkodzeń moczowodu po operacjach ginekologicznych. W dwóch przypadkach doszło do częściowej niedrożności moczowodu, w których wytworzenie przezskórnej przetoki nerkowej doprowdziło do wyleczenia. W trzecim przypadku pomimo leczenia zachowawczego (szynowanie wewnętrzne moczowodu za pomocą cewnika podwójnie zagiętego) powstała przetoka moczowodowo-pochwowa.

  Streszczenie angielskie: There we presented three cases of ureteral injury after gynecological operations. In two cases partial ureteral obstruction was treated by creating percutaneous renal fistule. In the latter case, in spite of conservative treatment (double J catheter), a uretero-vaginal fistula was detected.


  11/418

  Tytuł oryginału: Rak brodawkujący skóry i błon śluzowych - opis przypadków.
  Tytuł angielski: Verrucous carcinoma of the skin and mucosa - case reports.
  Autorzy: Roszkiewicz Jadwiga, Gołębiowska Anna, Włodarkiewicz Adam, Lange Magdalena, Roszkiewicz Andrzej
  Źródło: Prz. Dermatol. 2002: 89 (1) s.55-61, il., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,248

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • dermatologia i wenerologia
 • onkologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Raki brodawkujące skóry i błon śluzowych są rzadko występującą odmianą wysoko zróżnicowanego raka kolczystokomórkowego i cechują się powolnym lecz systematycznym brodawkującym wzrostem guzów. W obrazie histopatologicznym stwierdza się cechywzrostu inwazyjnego z małą dysplazją; przerzuty występują rzadko. Najczęsciej guzy te rozwijają się w obrębie błon śluzowych jamy ustnej i gardła (guz Ackermana), narządów moczopłciowych (guz Bunske-L”wensteina) oraz skóry podeszew (carcinoma caniculatum); mogą jednak występować na skórze w każdej okolicy. Przedstawiono 3 przypadki raka brodawkującego, zwracając uwagę na trudności w diagnostyce klinicznej i histologicznej. Leczeniem z wyboru jest rozległe wycięcie zmiany z następową rekonstrukcją, ponieważ po radioterapii może dojść do progresjii złośliwości.

  Streszczenie angielskie: Verrucous carcinomas of the skin and mucosa represent rare, highly differentiated variants of squamous cell carcinoma clinically characterized by a slow but progressive enlargement of tumours; histologically by local invasion with minimal dysplasia and by a low incidence of metastases. They preferentially develop on the oropharyngeal mucosa (Ackerman tumor), the urogenital mucosa (Buschke-L”wenstein tumor) and on the soles of the feet (carcinoma cuniculatum). However they may be observed everywhere on the skin. We report three cases and emphasize difficulties in clinical and histological diagnosis. Because of the potential anaplastic transformation following radiotherapy the extensive excision with plastic reconstruction is the treatment of choice.


  12/418

  Tytuł oryginału: Nefrologia w praktyce lekarza rodzinnego.
  Tytuł angielski: Nephrology in the GP's practice.
  Autorzy: Czekalski Stanisław, Oko Andrzej
  Źródło: Terapia 2002: 10 (1) z. 1 s.36, 38, 40-41, tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,048

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia
 • urologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The most common cause of GP's consultation for nephrological reasons is urinary tract infection. It occurs most often in young women as acute uncomplicated cystitis, recurrent cystitis and acute uncomplicated pyelonephritis. The actual recommendations for diagnosis and treatment of these infections are presented in the article. Moreover, the management of complicated urinary tract infections in adulta and asymptomatic bacteriuria are discussed. Arterial hypertension, which in about 2-3 p.c. of cases is the symptom of primary or secondary kidney disease, requiring special treatment or periodical nephrological consultations, is also a common cause of GP's consultation. The guidelines for the management of patients suspected of acute or chronic renal failure and cases with accidentially found changes in urinalysis are presented.


  13/418

  Tytuł oryginału: Ocena skuteczności leczenia zakażeń dolnego odcinka dróg moczowych pojedynczą dawką preparatu Monural.
  Tytuł angielski: The evaluation of efficacy of a single dose Monural in the treatment of lower urinary tract infection.
  Autorzy: Gajewska Małgorzata, Kamiński Paweł, Marianowski Longin
  Źródło: Terapia 2002: 10 (1) z. 1 s.43-44, tab., bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,048

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was to evaluate the efficacy of a single dose Monural in women with clinical and laboratory symptoms of lower urinary tract infections. The study group consisted of 28 women aged 22-47 years with uncomplicated lower urinary tract infections, treated in Ginecological Ward of I Clinic Obstetric and Gynecology Medical Academy in Warsaw, in 2000-2001. The most frequently isolated pathogen was Escherichia coli, in the group of 28 women, treated due to lower urinary tract infection, a total clinical and laboratory release of symptoms was obtained in 21.


  14/418

  Tytuł oryginału: Ekspresja leptyny i jej receptora w wybranych ludzkich nowotworach - wyniki wstępne.
  Tytuł angielski: Expression of leptin and its receptor in selected human cancers - preliminary results.
  Autorzy: Szenajch Jolanta, Kozak Agnieszka, Pawlak Wojciech Z., Anusik Jacek, Doniec Jacek, Micuła Andrzej, Wiśniewski Piotr, Wcisło Gabriel
  Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (4) s.228-233, il., tab., bibliogr. 35 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,382

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • nefrologia
 • onkologia
 • urologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Leptyna, będąca hormonem i cytokiną o wybitnie plejotropowym działaniu, być może odgrywa również pewną rolę w transformacji nowotowrowej komórek. Przypuszczenie to jest oparte na przesłance, że szlaki przekazywania sygnału w komórce, przez które działa leptyna, odgrywają krytyczną rolę w regulacji proliferacji, apoptozy i transformacji nowotowrowej. Niniejsza praca przedstawia wstępne wyniki przesiewowego badania nad ekspresją mRNA leptyny i jej receptora w niektórych ludzkich nowotworach: w liniach komórkowych białaczek, raka jajnika, piersi, prostaty, nerki, pęcherza moczowego i jądra. Zaobserwowano, że ekspresja leptyny i jej receptora jest zróżnicowana w nowotworach o różnym pochodzeniu histologicznym, a nawet w obrębie nowotowrów o tym samym pochodzeniu (np. w raku jajnika). W niektórych przypadkach raka jajnika, rakach nerki i jądra stwierdzono zarówno ekspresję leptyny, jak i jej receptora, co może sugerować autokrynne działanie. W innych przypadkach raka jajnika, raku piersi i raku pęcherza moczowego zaobserwowano ekspresję receptora leptyny przy braku ekspresji leptyny, co może sugerować ogólnoustrojowy lub parakrynny wpływ tej cytokiny na komórki nowotworowe.

  Streszczenie angielskie: Leptin, a pleiotropic hormone and cytokine, may also play a role in neoplastic transformation. This hypothesis is based on the critical role of leptin signal transducing pathways in the cell proliferation, apoptosis and neoplastic transformation. This article presents the preliminary results of screening of leptin and its receptor mRNA expression in some human cancers: carcinoma cell lines of leukemia (Jurkat, K562) and ovary (OVCAR3, OVP10); ovary non-malignant tumors (3 cases), ovary malignant tumors (4 cases), breast (2 cases), prostate (1 case), kidney (1 case), urinary bladder (3 cases) and testes (1 case) cancers. Total RNA was isolated from cultured cells or from fragments of surgically removed tumors. Then reverse transcripton and polymerase chain reaction were performed. PCR with primers for the house-keeping gene encoding for glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase was performed to confirm the RNA integrity. PCR with primers for lipoprotein lipase encoding gene was performed to exclude the contamination of tumor fragments by adipose tissue, because lipoprotein lipase encoding gene is expressed in tissue-specific manner in adipose tissue. The primer pair for leptin receptor was designed in the manner which allows to detect the RNA fragment common for four its isoforms. As a positive control for PCR assays RNA from adipose tissue was used in which lipoprotein lipase, leptin and its receptor are expressed. The finding of expression of leptin receptor in Jurkat and K562 cell lines is in accordance with other authors data...


  15/418

  Tytuł oryginału: The beginnings of urology in Kraków: on the 70th anniversary of the founding of the Clinic of Urology.
  Autorzy: Dobrowolski Z. F., Swolkien J., Dobrowolska B., Lipczyński W., Jaszczyński J.
  Źródło: Br. J. Urol. 2002: 89 (6) s.596-598, bibliogr. 4 poz.
  Sygnatura GBL: 300,816

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • historia nowożytna
 • historia XIX wieku
 • historia XX wieku


  16/418

  Tytuł oryginału: Assessing the vascular-stromal coefficient in patients with benign prostatic hyperplasia or prostate cancer using transrectal ultrasonography and power Doppler analysis.
  Autorzy: Dobrowolski Z., Jaszczyński J., Drewniak T., Habrat W.
  Źródło: Br. J. Urol. 2002: 89 (6) s.601-603, il., tab., bibliogr. 10 poz.
  Sygnatura GBL: 300,816

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • radiologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca opublikowana za granicą
 • praca opublikowana za granicą

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Objectives. To assess a coefficient of theprotatic blood supply in patietns with prostate cancer or benign prostatic hyperplasia (BPH), and thus improve the diagnostic and prognostic variables needed to evaluate patients with prostate cancer. Patietns and methods. The vascular-stromal coefficient was defined as the ratio of the blood vessel surface area and the surface area of the prostate, using power Doppler functions and transrectal ultrasonography. The index was calcualted for the plane of the prostatic surface from the apex to the widest points of the peripheral zone, and for the plane across the highest density of blood vessels in the transition zone. A micobubble contrast agent was used to intensify the acoustic signals from prostatic vessels. The images were reconstructed in three dimensions. In all, 61 patietns with BPH and 32 with confirmed prostate cancer were examined, and compared with a control group of young men. Results. In the horizontal plane crossing the apex of the prostate, the vascular-stromal coefficient was 0.0054 for the controls, 0.0072 for BPH and 0.0067 for cancer. At the level of the highest density of blood vessels the respective values were 0.0083, 0.038 and 0.029. The respective values for the first plane after using the contrast agent were 0.025, 0.092 and 0.0365, and in the second level 0.04, 0.15 and 0.14. Conclusion. The vascular-stromal coefficient measured at both levels was higher in patietns with BPH than in those with cancer or than in the controls. The prostatic vascular system can be computer-reconstructed in three dimensions, allowing an evaluation of asymmetry and other vascular abnormalities...


  17/418

  Tytuł oryginału: Correlations among prostatic-specific antigen, Gleason score, staging and grading in patients after radical prostatectomy.
  Autorzy: Szymanowski J., Dudek P., Ratajski J., Wysocki M.
  Źródło: Br. J. Urol. 2002: 89 (6) s.612-613, tab., bibliogr. 6 poz.
  Sygnatura GBL: 300,816

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • urologia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca opublikowana za granicą
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Objectives. To evaluate the correlation between Gleason grade, T stage, tumour grade and preoperative prostatespecific antigen (PSA) level ( or 20 ng/mL) in patietns after radical prostatectomy (RP). Patietns and methods. The serum total PSA level was measured 3 months before surgery in 87 patients who then undrewent RP between 1994 and 2000; the tumour specimens were staged and graded. Results. There were 57 (66 p.c.) patietns with a PSA level of 20 ng/mL; in this group only four (7 p.c.) patients had a Gleason grade of 7 and eight (14 p.c.) had G3 tumours. Thirty (34 p.c.) patients had a PSA level of 20 ng/mL; in this group only two (7 p.c.) patietns had a Gleason grade of 7 and 26 (87 p.c.) had G1 and G2 tumours. Conclusions. These results confirm our previous observations that the PSA level cannot be use as the only factor to indicate RP in patients with prostate cancer, but further evaluation on more patietns is needed.


  18/418

  Tytuł oryginału: Vascular angiographic asymmetry on three-dimensional transrectal power Doppler ultrasonography in patients with organ-confined prostate cancer.
  Autorzy: Dobrowolski Z. F., Jaszczyński J., Drewniak T., Habrat W., Kusionowicz J.
  Źródło: Br. J. Urol. 2002: 89 (6) s.614-615, bibliogr. 7 poz.
  Sygnatura GBL: 300,816

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • radiologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca opublikowana za granicą

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Objective. To assess whether organ-confined prostate cancer not detected on routine transrectal ultrasonography (TRUS) can be detected using threedimensional (3-D) power Doppler methods. Patients and methods. A preliminary trial of the use of TRUS with 3-D power Doppler image reconstruction was conducted in 116 patients being evaluated for lower urinary tract symptoms. Using a microbubble enhancing agent, a adequate horizontal plane allowed the simultaneous visualization and assessment of the symmetry of echogenicity and vascularization of the peripheral area of both prostate lobes, which is not possible in standard TRUS. The peripheral zone vascular asymmetry in the horizontal plane was also assessed retrospectively n those patients with pT2a,b prostate carcinoma. Results. Stage pT2a,b prostate carcinoma was confirmed in 26 patients; in this group, two independent investigators confirmed the vascular asymmetry between the left and right peripheral zone, in the horizontal plane, in 22 patients, giving a sensitivity of 85 p.c. Conclusions. Vascular asymmetry allows guided biopsy in lesions that are invisible using standard TRUS. Microbubble agents are an effective method of increasing the acoustic signals from small vessels of the prostate.


  19/418

  Tytuł oryginału: Evaluation of the influence of systemic neoadjuvant chemotherapy on the survival of patietns treated for invasive bladder cancer.
  Autorzy: Kolaczyk W., Dembowski J[anusz], Lorenz J[erzy], Dudek K.
  Źródło: Br. J. Urol. 2002: 89 (6) s.616-619, il., bibliogr. 13 poz.
  Sygnatura GBL: 300,816

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • urologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca opublikowana za granicą
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie angielskie: Objective. To assess the influence of neoadjuvant systemic chemotherapy using a modified methotrexate, vinblastine, doxorubicin and cisplatin (MVAC) scheme in patietns with invasive bladder cancer. Patients and methods. Two groups of patients were reviewed retrospectively: group 1 included 51 who received chemotherapy before cystectomy and group 2 included 62 who were treated only with surgery. The mean (range) duration of follow-up was 3.2 (0.25 - 10.25) years. The patients in group 1 were divided into two subgroups: those with tumour confined to the bladder (T1, T2 and T3a) and the remaining patients with tumour beyond the bladder (T3b, T4a,b). The chemotherapy was administered as routine MVAC, except vinblastine and methotrexate were given at 15 and 22 days during the cycle. A mean of three cycles were administered. Results. The 5-year survival rate in group 1 and 2 was 66 p.c. and 58 p.c., respectively (P 0.3); after 8 years of follow-up the survival rates were 58 p.c. and 33 p.c., respectively, and significantly different (P 0.01). Conclusion. Systemic chemotherapy using the modified MVAC scheme in patients subsequently undergoing radical cystectomy improved the survival rate after 8 years of follow-up.


  20/418

  Tytuł oryginału: Treatment of high-risk superficial bladder cancer with maintenance bacille Calmette-Gu‚rin therapy: preliminary results.
  Autorzy: Kołodziej A., Dembowski J[anusz], Zdrojowy R[omuald], Woźniak P., Lorenz J[erzy]
  Źródło: Br. J. Urol. 2002: 89 (6) s.620-622, tab., bibliogr. 6 poz.
  Sygnatura GBL: 300,816

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • urologia
 • toksykologia
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca opublikowana za granicą
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Objective. To evaluate, in a prospective study, the effects and results of maintenance therapy with bacille Calmette-Gu‚rin (BCG) in treating patietns with high-risk superficial bladder cancer. Patients and methods. In all, 155 patietns were enrolled in a randomized study of transurethral resection alone (53) or combined with intravesical BCG (102) as a treatmetn for superficial bladder cancer. BCG was administered for six consecutive weeks followed by three weekly instillations in months 3, 6, 12, 18, 24, 30 and 36 after resection. Recurrence, progression, prognostic factors and side-effects were assessed and analysed. Results. After a median (range) followup of 23 (6-42) months, 83 of the 102 patietns treated with BCG (81 p.c.) were disease-free, compared with 24 of the 53 treated with resection alone (45 p.c.). There was also a significant difference in tumour progression and time to progression between the trial arms. The disease progressed in eight patients (8 p.c.) treated with BCG and in 12 (23 p.c.) of those treated by resection alone. Independent risk factors for progression were DNA ploidy status and stage. Only the completion of treatment was predictive of outcome (risk of recurrence) for patietns treated with BCG. Conclusion. Maintenance BCG therapy was better than resection alone in reducing the incidence of recurrence and progression in patietns with high-risk superficial bladder cancer.


  21/418

  Tytuł oryginału: Superficial bladder cancer T1G3: the choice of treatment.
  Autorzy: Borkowski A[ndrzej]
  Źródło: Br. J. Urol. 2002: 89 (6) s.623-627, tab., bibliogr. 41 poz.
  Sygnatura GBL: 300,816

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca opublikowana za granicą

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  22/418

  Tytuł oryginału: Powikłania skórne spowodowane niewłaściwą pielęgnacją urostomii u 60-letniego mężczyzny.
  Autorzy: Kościński Tomasz
  Źródło: Proktologia 2002: 3 (1) s.97, 99, il.
  Sygnatura GBL: 313,572

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska


  23/418

  Tytuł oryginału: Molecular basis of the pathogenicity of Proteus bacteria.
  Tytuł polski: Molekularne podstawy chorobotwórczości bakterii z rodzaju Proteus.
  Autorzy: Różalski Antoni
  Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (1) s.3-18, il., tab., bibliogr. 75 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 313,451

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta
 • myszy

  Streszczenie polskie: Bakterie Gram-ujemne z rodzaju Proteus, zaliczane do rodziny Enterobacteriaceae, są patogenami warunkowo-chorobotwórczymi, powodującymi m.in. zakażenia ran i układu moczowego (zakażenia dróg moczowych - urinary tract infections - UTI). Te ostatnie przebiegają z powikłaniami w postaci ostrego lub przewlekłego odmiedniczkowego zapalenia nerek i powstawania kamieni moczowych w pęcherzu i nerkach. Bakterie Proteus sp. są mikroorganizmami dimorficznymi, rosnąc na podłożu płynnym, stanowią krótkie pałeczki, tzw. komórki pływające, o długości 1 - 2 ćm, peritrychalnie urzęsione z 6 - 10 rzęskami na komórce. Po przeniesieniu na podłoże stałe komórki te różnicują się do długich form, wielkości 20 - 80 ćm, tzw. swarmer cells, z wieloma nukleoidami, nieprzedzielonymi przegrodami, ze zwiększoną nawet 500 razy liczbą rzęsek. Obie odmienne morfologicznie formy komórek Proteus, krótkie pałeczki i "swarmery" odgrywają rolę w chorobotwórczości, te ostatnie zwłaszcza w zakażeniach wstępujących, częściej powodowanych przez Proteus sp. Dotychczas zidentyfikowano następujące właściwości i czynniki chorobotwórczości tych bakterii: zjawisko rozpełzliwego wzrostu, fimbrie i glikokaliks odpowiedzialne za przyleganie, rzęski, właściwości inwazyjne, ureazę, deaminazy aminokwasów, proteazy, hemolizyny, polisacharyd powierzchniowy (CPS) i lipopolisacharyd (LPS, endotoksyna). Dyskutowane są ich genetyczna determinacja, podstawy molekularne i rola w chorobotwórczości Proteus sp.

  Streszczenie angielskie: Gram-negative bacteria of the genus Proteus from the family Enterobacteriaceae are opportunistic pathogens, which cause mainly wounds and urinary tract infections (UTI), the latter leading to severe complications, such as acute or chronic pyelonephrithis and formation of bladder and kidney stones. Proteus are dimorphic bacteria. When grown in a liquid medium, they are motile, peritrichously flagellated short rods, referred to as swimmer cells 1.0 to 2.0 ćm in length, with 6 - 10 flagella per cell. When transferred to a solid medium, Proteus short bacilli differentiate to swarmer cells, which are multinucleated, nonseptated cells 20 - 80 ćm in length containing even 500 fold more flagella. Both, short rods and long swarmer cells, are important in the pathogenesis of bacteria, the latter being particularly important in ascending UTI, which are more common for Proteus strains. Virulence factors and properties of Proteus sp. mediating infectious process are swarming phenomenon, adherence due to the fimbriae or glycocalyx, flagell, invasiveness, urease, amino acids deaminases, proteases, hemolysins, capsular polysaccharide (CPS), and lipopolysaccharide (LPS, endotoxin). The genetic determination, molecular basis, and the pathophysiological role of these factors in the infections caused by Proteus sp., are discussed.


  24/418

  Tytuł oryginału: Ocena przydatności klincznej badań przepływów cewkowych u dzieci w schorzeniach układu moczowego.
  Tytuł angielski: Uroflowmetry in children with urinary tract dysfunction.
  Autorzy: Apoznański Wojciech, Chrzan Rafał
  Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (1) s.45-49, il., tab., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,451

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. Badanie przepływu cewkowego jest stosowane w diagnostyce schorzeń układu moczowego od lat pięćdziesiątych XX wieku. Głównym pytaniem, jakie nasuwa się na podstawie poczynionych już obserwacji, jest zakres norm badanych wskaźników, co ma bardzo duże znaczenie, zwłaszcza w odniesieniu do dzieci. Cel pracy. Ocena przydatności badania uroflowmetrycznego w diagnostyce niektórych schorzeń układu moczowego u dzieci. Materiał i metoda. Spośród 2638 pacjentów w sposób losowy wybrano 378 osób. Pacjentów podzielono na trzy grupy w zależności od rozpoznania klinicznego. Oceniono wskaźniki przepływu cewkowego dla obu płci we wszystkich przedziałach wiekowych w zależności od rozpoznania klinicznego. Wyniki. Wśród badanych pacjentów 93 było diagnozowanych z powodu zakażenia układu moczowwego, 90 z powodu odpływu pęcherzowo-moczowodowego. 195 pacjentów stanowiło grupę kontrolną. Porównano wskaźniki badania uroflowmetrycznego we wszystkich grupach, nie stwierdzając istotnej statystycznie różnicy przy poziomie istotności p 0,05. Wnioski. Wyniki badania uroflowmetrycznego nie są charakterystyczne dla określonej jednostki chorobowej, a zakres norm w danym wieku jest bardzo szeroki.

  Streszczenie angielskie: Background. Uroflowmetry is well known diagnostic procedure since 50's of the previous century. Since the beginning the most important question was what is the accurate range of the results of uroflowmetric parameters. Miskolc, Liverpool and Siroky's normograms related to sex, age of the patient or his body mass index are the most popular and wide used in clinical practice. Objectives. The aim of the trial was to find correlation between uroflowmetric parameters and the most common urinary tract diseases. Material and method. Random selection was done to choose 378 of 2638 children examined during 7 years at the Department. For boys and girls three groups were subdivided according to the final diagnosis. Results. There were 16 boys with vesico-ureteral reflux, 9 boys with urinary tract infection and 105 without significant urinary tract disorder and 74, 84 and 90 girls in each group respectively. The range of age was 3-15 years (average - 9.2, Me - 9 years). We analysed the standard parameters of the uroflowmetric protocol. There was no statistically significant difference between the groups for both sexes (p 0.05). Conclusions. The results of the uroflowmetric examination are very individual. We didn't reveal any characteristic findings of the examination in different urinary tract disorders.


  25/418

  Tytuł oryginału: Wpływ zakażeń human papilloma virus (HPV) na powstanie raka prącia.
  Tytuł angielski: Carcinoma of penis and its connection with human papilloma virus inflammation.
  Autorzy: Dutkiewicz Sławomir, Szkoda Tomasz, Witeska Alojzy
  Źródło: Urol. Pol. 2002: 55 (2) s.9-14, il., tab., bibliogr. 35 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,054

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • urologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: W pracy omówiono problemy związane z rakiem prącia i uzależnienie jego wystąpienia od zakażenia wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV). Podkreślono konieczność wykonywania badań wirusologicznych w stanach przedrakowych oraz nowotworach prącia u partnerów seksualnych. Badania wirusologiczne i współpraca z ginekologiem w rozpoznaniu raka prącia może pozwolić na wczesne wykrycie raka. Omawiając problem leczenia podkreślono, że winno ono być jak najmniej okaleczające w przypadkach zakażenia wirusem HPV.

  Streszczenie angielskie: The paper presents a problem of penis carcinoma, the ethiology of which is connected with human papilloma virus (HPV) in flammation. In pre-cancer stages and in cases of penis carcinoma the necessity of a virusological investigation of the patient's sexual partners is ephasized. Such virusological investigation as well as cooperation with gynaecologists in diagnosing penis cancer, may lead to early diagnosis of cancer lesions in sexual partners. In discussing the treatment of HPV inflammation it is emphasized that this should be as uninvasive as possible.


  26/418

  Tytuł oryginału: Badanie wpływu preparatu Prostamer na wzrost mięsaka L1 u myszy.
  Tytuł angielski: The impact of Prostamer on sarcoma L1 growth in mice.
  Autorzy: Skopińska-Różewska Ewa, Strzelecka Halina, Białas-Chromiec Beata, Sommer Ewa, Filewska Małgorzata, Bazylko Agnieszka, Skurzak Henryk
  Źródło: Urol. Pol. 2002: 55 (2) s.20-25, il., tab., bibliogr. 27 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,054

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • onkologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy

  Streszczenie polskie: Wstęp. Preparat Prostamer stanowi połączenie w stosunku 1: 1 dwóch surowców leczniczy, zaarejestrowanych jako odrębne preparaty: Prostagalu (olej z pested dyni) i Ekogalu (olej z wątroby rekina) i jest polecany jako środek wspomagający leczenie objawów wczesnego stadium przerostu gruczołu krokowego. Celem pracy było przebadanie wpływu tego preparatu oraz jego składników na rozwój i unaczynienie doświadczalnego nowotworu u myszy. Komórki L-1 sarcoma wszczepiano syngenicznym myuszon śródskórnie (test skórnej angiogenezy, odczyt po 3 dniach, weryfikacja wyników przy użyciu programu komputerowej analizy obrazu "Mouse Observer", wykonanego w ramach grantu KBN nr 7TO8AOr016) lub podskórnie (obserwacja wzrostu guzów i pomiar stężenia hemoglobiny w guzie 14. dnia jako miara jego ukrwienia. Myszy karmiono badanymi preparatami przez cały okres obserwacji, w dawkach dobowych 4 lub 8 mikrolitrów. Wyniki. U myszy karmionych Prostamerem guzy pojawiały się później niż w grupie kontrolnej, a ich objętość była istotnie statystycznie niższa. Prostamer podawany w wyższej dawce zmniejszał również odczyn skórnej angiogenezy, indukowany przez śródskórnie wszczepiane komórki nowotworowe. Nie stwierdzano różnic w ukrwieniu guzów 15. dnia po wszczepieniu komórek nowotworowych w stosunku do grupy kontrolnej. Nie obserwowano istotnych statystycznie różnic objętości guzów w odniesieniu do kontroli dla myszy karmionych pojedynczymi składnikami preparatu Prostamer.

  Streszczenie angielskie: Introduction. Prostamer is a combine (1:1) product of Prostogal (pumpkin seed oil) and Ekogal (shark liver oil), which are registered as separate preparations. It is recommended as adjuvant therapyof BPH early stage. The study was aimed at evaluating the impact of Prostamer on growt and vascuularisation in cancer mouse model. L1 sarcoma cells were implanted to syngenic mice intracutaneouslely (cutaneus angiogenesis test, evaluation after 3 days. outcome verivication with computer software for graphic analysis "Mice Observer"performed as a part of KBN 7TO8AO5016 grant) or subcutaneously (Tumour growth follow-up and haemoglobin concentration on 14th day as a blood supply measure). Mice were administered with evaluated preparations in doses of 4 or 8 ćl. Results. Tumour onset was later in mice administered with Prostamer as compared to control group and additionally the tumour volume was significantly lower. High Prostamer dose resulted also in decrease of cutaneous angiogenesis test induced by intracuteneously implanted tumour cells. There wa no difference in blood supply, compared to the control, assessed on 14th day after tumour cells implantation. No significant difference in tumour volume as compared to control(mice feeded with single ingredients of Prostamer preparation) was observed. Cnclusions. In animal model Prostamer in therapeutic doses or twice the therapeutic doses has shown antineoplastic activity, which in case of higher doses might resulted from suppressing of early angiogenesis.


  27/418

  Tytuł oryginału: Małoinwazyjna metoda chirurgicznego leczenia wrodzonych skrzywień prącia.
  Tytuł angielski: Small invasive method of surgical treatment of congenital penile curvature.
  Autorzy: Urban Marek, Bar Robert, Klijer Robert, Stępnik Dariusz
  Źródło: Urol. Pol. 2002: 55 (2) s.26-30, il., tab., bibligor. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,054

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Cel pracy. Ocena własnych wyników leczenia wrodzonych skrzywień prącia metodą fałdowania osłonki białawej ciał jamistych z miejscowym dostępem do osłonki. Materiał i metoda. W latach 1999 - 2000 u 10 pacjentów w wieku od 17 do 25 lat., obarczonych wrodzonym skrzywieniem prącia wykonano chirurgiczną korektę wady. Kąt skrzywienia wynosił od 30ř do 70ř, kierunek zagięcia w siedmiu przypadkach był brzuszny w trzech zaś boczny. Wszystkich pacjentów poddano operaacji fałdowania osłonki białawej zmodyfikowaną metodą Esseda-Schr”dera z założeniem na osłonkę od 2 do 6 odwróconych szwów ósemkowych z niewchłanialnego materiału. Stosowano podłużne cięcie po wypukłej stronie prącia w miejscu największej krzywizny, uzyskując miejscowy dostęp do osłonki. Nie wykonywano cięcia okrężnego, denudacji i obrzezania. Badania kontrolne przeprowadzano po 10 - 14 dniach od operacji oraz w okresie od 10 do 1 6 miesięcy po zabiegu. Wyniki. Całkowite wyprostowanie prącia uzyskano u siedmiu (70 proc.) pacjentów, u trzech (30 proc.) pozostało nieznaczne skrzywienie o kącie 10ř - 15ř. Wszyscy podawali możliwość bezbolesnego odbycia stosunku. Żaden z pacjentów nie zaobserwował znaczącego skrócenia prącia. Pięciu pacjentów odczuwało nieznaczny dyskomfort w miejscu szwów. U żadnego z leczonych nie stwierdzono istotnych powikłań. Wnioski. Operacja faldowania osłonki białawej ciał jamistych z miejscowym dostępem jest minimalnie inwazyjnym, prostym technicznie zabiegiem, obarczonym niewielkim ryzykiem ...

  Streszczenie angielskie: Objective. To evaluate our own resutls in management of congenital penile curvature with the method of tunica albuginea plication with the local access to the tunica. Materials and method. In 1999 - 2000 10 patients (age: 17 - 25) with congenital penile deviation underwent a surgical correction of a malformation. The angel of the deviation ranged from 30ř to 70ř, the direction was ventral in 7 cases and lateral in 3. All patients were subjected to the operation of tunical albuginea plication with the modified Essed-Schr”der method using 2 - 6 nonabsorbable inverting interrupted sutures. Longitudinal incision in the plaace of the greatest curvature on the convex side of the penis was perforemd. Neither cirucmeferential incision with denudation nor circumcision was applied. Postoperative examination was performed 10 - 14 days after surgery and follow-up was from 10 to 16 months. Results. A total straightening of the penis was achieved in 7 patients (70 p.c.), 3 patients (30 p.c.) had insignificant deviation (10ř - 15ř). All patients reported possibility of painless vaginal intromission. Significant penile shortening was not noticed, 5 patients felt small discomfort at the place of palpable sutures. Significant complications were not observed. Conclusions. Tunica albuginea plication with the local access to the tunica is a minimal invasive, simple procedure with low risk rate of complications. In treatment of congenital penile curvature this method gives good functional ...


  28/418

  Tytuł oryginału: Stężenie ołowiu i kadmu w nasieniu ludzkim.
  Tytuł angielski: Concentration of lead and cadmium in human semen.
  Autorzy: Kasperczyk Aleksandra, Kasperczyk Sławomir, Dziwisz Maria, Birkner Ewa, Walecko Cecylia, Winiarska Halina, Birkner Józef
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (5) s.449-453, il., tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Badania przeprowadzono w grupie 96 mężczyzn w wieku 29-38 lat, którzy byli pacjentami Poradni Andrologicznej. W pracy określono stężenie ołowiu i kadmu w płynie nasiennym u mężczyzn z normospermią (grupa kontrolna n=39), teratozoospermią, oligozoospermią i astenozoospermią (grupa badana n=57). Do oznaczenia tych 2 pierwiastków użyto spektrofotometru atomowo-absorbcyjnego. W wyniku przeprowadzonych badań nie stwierdzono różnic w stężeniu obu pierwiastków w badanych grupach. Wykazano natomiast dodatnią korelację pomiędzy zawartością ołowiu i kadmu w płynie nasiennym.

  Streszczenie angielskie: Objectives:The aim of the our study was to specify influence of lead and cadmium on semen parameters. Material and methods: Concentrations of both elements were determined in semen samples by atomic absorption spectrophotometry of 57 men with teratozoospermic, astenozoospermic and oligozoospermic (studied group) and 39 normozoospermic group (control group). Semen morphology was conducted in accordance with WHO regulations. Results and conclusions: We did not find any difference in concentration of these elements in both group. We found a positive correlation between lead and cadmium in seminal plasma.


  29/418

  Tytuł oryginału: Laparoskopowa przezotrzewnowa kolpourethrosuspensja sposobem Burch'a u kobiet z wysiłkowym nietrzymaniem moczu. Porównanie wyników wczesnych i odległych.
  Tytuł angielski: Laparoscopic transperitoneal colposuspension modo Burch in stress incontinence in women. A comparison of early and late results.
  Autorzy: Huk Jacek, Fryczkowski Mieczysław
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (2) s.91-94, tab., bibliogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wysiłkowe nietrzymanie moczu (WNM) jest częstym i uciążliwym schorzeniem występującym u 15-20 proc. kobiet w wieku 40-70 lat. Jedną z metod leczenia operacyjnego WNM jest laparoskopowa kolpourethrosuspensja sposobem Burch'a. W latach 1996 do 2000 poddano operacji techniką laparoskopową z dostępem przezotrzewnowym 58 kobiet z objawami WNM. Skuteczność leczenia operacyjnego oceniano w zależności od stopnia nasilenia WNM, wieku kobiet oraz ilości przebytych wcześniej porodów i operacji ginekologicznych. Okres obserwacji po operacji wynosił od 6-24 miesięcy (średnio 18,5 miesiąca). Diagnostykę przedoperacyjną oparto o badanie: ginekologiczne, neurologiczne i sonograficzne oraz o cystografię i pełne badanie urodynamiczne. Skuteczność laparoskopowej kolpourethrosuspensji wynosiła 91,4 proc. po 6 miesiącach oraz 69 proc. po 24 miesiącach. W grupie pacjentek młodszych dobry wynik operacji wynosił 94,1 proc. po 6 miesiącach oraz 79,4 proc. po 24 miesiącach. W grupie kobiet starszych był odpowiednio 91,6 proc. i 54,2 proc. (p 0,05). W grupie pacjentek starszych, u których zastosowano jednocześnie uzupełniającą terapię hormonalną skuteczność operacji wynosiła 81,8 proc. po 24 m-cach w przeciwieństwie do skuteczności wynoszącej 53 proc. u kobiet, u których nie zastosowano dodatkowo terapii estrogenowej (p 0,001). Średni czas operacji wynosił 45 min. (30-120) a średni czas pobytu w klinice 3,2 dnia (2-5 dni). Nie obserwowano powikłań pooperacyjnych a średnia utrata krwi ...

  Streszczenie angielskie: The female stress urinary incontinence is recognize in 15-20 p.c. of women between 40 and 70 years of age. Surgical treatment of stress urinary incontinence has been performed via several techniques with a wide range of success rates. At present, most surgeons use the Burch colposuspension as the primary incontinence operation. In the years 1996-2000, 58 women (age range 38-70 years) were evaluated for the etratment of laparoscopic Burch colposuspension. Preoperative diagnostics were based on: physical, gynecological and neurological examination, sonography, cystography and urodynamic study. The follow up was 18.5 months (range 6-24 months). The success rate of this procedure was 91.4 p.c. after 6 months and 69 p.c. after 24 months. Postsurgical outcomes following laparoscopic colposuspension in relation to type of SUI was 92 p.c. in type II, 90,9 p.c. in type III after 6 months and 72 p.c. in type II, 69.7 p.c. in type II after 24 months. In younger women (38-55 years of age) a good result was 94.1 p.c. after 6 months and 79.4 p.c. after 24 months. In older women (56-70 yeras of age) was respectively 91.6 p.c. and 54.2 p.c. The success rate of laparoscopic operation after 24 months was 81.8 p.c. in women with additional hormonal therapy and only 53 p.c. in patients without supplementary estrogen therapy. The mean operative time was 45 minutes (range 30-120 min.) and mean hospitalization time was 3.2 days (range 2-5 days). There were no postoperative complications. ...


  30/418

  Tytuł oryginału: Jak diagnozowano i leczono pourazowe całkowite przerwanie ciągłości moczowodów w Polsce w latach 1995 - 1999?
  Tytuł angielski: How was diagnosed and managed post-traumatic complete ureters disruption in Poland from 1995 to 1999?
  Autorzy: Dobrowolski Zygmunt F., Kusionowicz Jacek, Jakubik Piotr, Habrat Wojciech, Dobrowolska Barbara, Strach Andrzej
  Źródło: Urol. Pol. 2002: 55 (2) s.41-44, tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,054

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Poddano analizie przyczyny, metody diagnostyczne i sposoby zaopatrywania moczowodów, na podstawie wyników ankiet z zakresu traumatologii urologicznej, jakie rozesłano do wszystkich oddziałów urologii w Polsce. Odpowiedzi otrzymano od 61 ordynatorów. Ankieta dotyczyła lat 1995 - 1999. Stwierdzono 45 urazy moczowodów, a wśród nich 31 urazów otwartych (7 proc.), 81 zamkniętych (18 proc.) i 340 (75 proc.) jatrogennych. Uszkodzenia jatrogenne najczęściej spowodowane były operacjami ginekologicznymi - u 72,6 proc. chorych. Urazom moczowodów najczęściej towarzyszyły urazy: nerek, jelita cienkiego, jelita grubego i pęcherza moczowego. Jatrogenne uszkodzenie moczowodu rozpoznano na stole operacyjnym jedynie u 31 proc. chorych. U 47,1 proc. chorych wykonano urecystoneostomię, operację Boareigo wykonano u 25 proc. chorych, a zespolenie "koniec do końca" - u 20,4 proc. chorych. Autorzy proponują, aby w przypadkach wątpliwych przyjąć jako zasadę przedoperacyjną konsultację urologiczną z zasondowaniem moczowodów, wychodząc z założenia, że profilaktyka jest korzystniejsza od leczenia.

  Streszczenie angielskie: We prepared a special questionnaire with: diagnostic methods, and causes of uretral injury in years 1995 - 1999. We sent this questionnaire to all urological words in Poland. We received replies from 61 urological wards. We had 452 ureteral injureis among them 31 open injuries (7 p.c.), 81 closed injuries (18 p.c.), 340 iatrogenic injury. Most of them were caused by gynaecological procedures (72 p.c.). Ureteral injuries were often complicated with injury of kidneys, intestines and urinary bladder. During the treatment we had: 47.1 p.c. ureterocystoneostomy, Boari method - 25.05 p.c., end to end junction 20.4 p.c. The authors suggest: that in doubtful cases urological consultation with catheterisation of the ureters should be undertaken, because - prophylaxis is preferable treatment.


  31/418

  Tytuł oryginału: Urazy zewnętrzne i jatrogenne pęcherza moczowego zaopatrzone w oddziałach urologii w Polsce w latach 1995 - 1999.
  Tytuł angielski: External and iatrogenic traumas of urinary bladder managed in urological departments in Poland between 1995 - 1999.
  Autorzy: Dobrowolski Zygmunt F., Lipczyński Wacław, Kusionowicz Jacek, Jakubik Piotr, Dobrowolska Barbara, Brongel Leszek
  Źródło: Urol. Pol. 2002: 55 (2) s.45-47, il., bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,054

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wstęp. Uszkodzenia pęcherza moczowego towarzyszą najczęściej urazom miednicy lub są wywołane urazami jatrogennymi. Materiał i metoda. Analizie poddano wyniki ankiety, która dotyczyła oceny urazów pęcherza moczowego, leczonych w latach 1995 - 1999 w 61 oddziałach urologicznych w Polsce. Wyniki. W okresie 5 lat zarejestrowano 512 osób z uszkodzeniami pęcherza moczowego. U 210 (41,0 proc.) przyczyną uszkodzenia pęcherza były urazy komunikacyjne, u ośmiu (1,6 proc.) przysypanie lub zgniecenia, u 40 (7,8 proc.) upadek z wysokości, u 251 (49,0 proc.) uraz jatrogenny i u trzech chorych (0,6 proc.) rana postrzałowa. Spośród 261 niejatrogennych urazów pęcherza 41 (15,8 proc.) było wywołanych złamaniami kości miednicy. Równoczesne uszkodzenie pęcherza i cewki tylnej odnotowano u 36 osób, co stanowi 13,7 proc. tych urazów, a 7 proc. wszystkich urazów. Urazy jatrogenne powstały u 98 chorych (39,0 proc.) na oddziale urologicznym, u 130 (51,8 proc.) kobiet w oddziale ginekologicznym i u 23 osób (9,2 proc.) na oddziale chirurgicznym. Do urazu otwartego doszło u 102 chorych (20,0 proc.), a zamkniętego u 372 (72,6 proc.). Stłuczenia pęcherza moczowego zarejestrowano u 38 chorych (7,4 proc.). Uszkodzenia śródotrzewnowe stanowiły 44,0 proc. (225 osób), a zewnątrzotrzewnowe 56,0 proc. (287 chorych). W diagnostyce urazów wykonano 455 (88,8 proc.) badań ultrasonograficznych jamy brzusznej, 266 (51,9 proc.) urografii, 388 (75,7 proc.) cystografii, 15 (2,9 proc.) tomografii komputerowych. ...

  Streszczenie angielskie: Introduction. Urinary bladder injuries accompany most often pelvis trauma and are evoked by iatrogenic trauma. Material and method. The results of questionnaire, received from 61 urological departments, concerned with urinary bladder injuries treated between the years 1995 - 1999, were analysed. Results. During the 5 year period 512 patients with urinary bladder trauma injuries were noted. In 210 (41.0 p.c.) patients the injury was caused by traffic accidents, 8 (1.6 p.c.) patients were buried or squashed within the limits of pelvic bones, in 40 (7.8 p.c.) patients the cause was fall from hights, in 251 (49 p.c.) was noted the injury of iatrogenic origin and in 3 patients (0.6 p.c.) gunshot wound. Among 261 non-iatrogenic urinary bladder injuries, 41 (15.8 p.c.) were connected with pelvic bones trauma. In 36 patients were noted simultaneous injury of urinary bladder and urethra posterior which constitute 13.7 p.c. of such injuries and 7 p.c. of all trauma cases. The injuries of iatrogenic origin occurrred in 98 patients (39 p.c.) at urological department, in 130 (51.8 p.c.) women at gynecological department and in 23 patients (9.2 p.c.) at surgical ward. There was open injury in 102 patients (20.0 p.c.) and the closed in 372 (72.6 p.c.) Urinary bladder contusion was noted in 38 patients (7.4 p.c.). Intraperitoneal injuries constituted 44.0 p.c. (225 patients) and extraperitoneal 56.0 p.c. (287 patients). During the diagnostics there were performed 455 (88.8 p.c.) ...


  32/418

  Tytuł oryginału: Early toxicity of combined treatment in localised and locally advanced prostate cancer: hormone therapy with conformal radiotherapy.
  Autorzy: Milecki Piotr, Stryczyńska Grażyna, Stachowski Tomasz, Kwias Zbigniew
  Źródło: Urol. Pol. 2002: 55 (2) s.48-52, bibliogr. 28 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 304,054

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • farmacja
 • onkologia
 • radiologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Cel. Celem pracy była ocena wczesnej toksyczności skojarzonego leczenia (hormonoterapi + radioterapia konformalna 3D [3 d-CRT) u chorych z rakiem gruczołu krokowego. Materiał i metody. W okresie od kwietna 1999 roku do grudnia 2000 roku w Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu 42 chorych z rakiem gruczołu krokowego (T1-T3N0M0) zostało leczeniu poddanych radioterapią konformalną 3D w skojarzeniu z hormonoterapią. Analizowana grupa chorych obejmowała następujące stopnie zaawansowania klinicznego: T1 = 4 chorych, T2 = 11 chorych, T3 = 27 chorych. U żadnego z poddanych analizie nie stwierdzono obecności przerzutów odległych. U wszystkich chorych przed rozpoczęciem leczenia napromienianiem, oraz w jego trakcie, zastosowano leczenie hormonalne, składające się z agonisty LHRH lub obustronnej orchidektomii w skojarzeniu z flutamidem. Leczenie napromienianiem prowadzono przy zastosowaniu fotonów 15 MV w dziennej dawce 1,8 Gy do średniej dawki całkowitej 71,7 Gy (67,8 - 72 Gy). Ostry odczyn popromienny był oceniany według klasyfikacji zaproponowanej przez Radiation Therapy Oncology Group (RTOG). Wyniki. Wszyscy chorzy ukończyli cały cykl napromieniania bez konieczności wprowadzania dodatkowych przerw z powodu nasilenia objawów ubocznych terapii. Do najczęstszych objawów ubocznych prowadzonego leczenia hormonalnego w analizowanej grupie zaliczono: "uderzenia gorąca", poty, powiększenie gruczołów piersiowych, uczucie dyskomfortu w jamie brzusznej. Wszystkie powyższe ...

  Streszczenie angielskie: Purpose: to evaluate acute toxicity of combined treatment (androgen ablation and 3D conformal radiotherapy [3D-CRT] in patients with localised and locally advanced cancer of the prostate. Materials and methods. Between April 1999 and December 2000, at the Wielkopolskie Cancer Centre in Poznan, 42 patients with prostate cancer (T1-T3 N0 M0) were treated with 3 D conformal radiation therapy and hormone therapy. Patients representeda localised disease (1 = 4 patients, T2 = 11 patients) and locally advanced disease (T3 = 27 patients). No patients had clinically detectable distant metastases. Neo-adjuvant androgen ablation therapy (LH-RH agonists or bilaeral orchidectomy and flutamide) was given to all patients. Radiotherapy was performed using 15 MV photons in the daily fraction of 1.8 Gy to the total median dose of 71.7 Gy (range, 67.8 to 72 Gy). Acute toxicities were evaluted according to the Radiation Therapy Oncology Group (RTOG) morbidity scoring scale. Results. All patients completed the entire course of radiotherapy and were assessable for evaluation of acute toxicities. The most common side effects of androgen ablation were "hot flushes", gynaecomastia, and slight discomfort in the abdomen, although these were of mild intensity. The main problems during irradiation and for a few weeks after the completion of radiotherapy were related to: - genito-urinary tract (rgency, nocturia, dysuria). Toxicities were as follow: grade 0 and 1: 80 p.c. of patients and grade 2: ...


  33/418

  Tytuł oryginału: Analiza aktywności acetylocholinoesterazy w pęcherzu moczowym u mężczyzn z objawami przeszkody podpęcherzowej.
  Tytuł angielski: The activity of ACHE in bladder muscle of the patients with bladder outflow obstruction.
  Autorzy: Szydełko Tomasz, Apoznański Wojciech, Woźniak Zdzisław, Kołodziej Anna, Dembowski Janusz, Zdrojowy Romuald, Niezgoda Tadeusz, Kasprzak Jarosław
  Źródło: Urol. Pol. 2002: 55 (2) s.53-56, tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,054

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Cel pracy. Autorzy oceniali aktywność układu parasympatycznego pęcherza moczowego u chorych na łagodny rozrost stercza, u których wyłuszczono gruczolak stercza metodą Hryntschaka. Oceny dokonano w sposób pośredni, analizując aktywność acetylocholinoesterazy w mięśniówce pęcherza moczowego, pobranej w trakcie zabiegu operacyjnego z okolicy szczytu pęcherza. Materiał i metoda. Oznaczenia wykonano u 13 pacjentów operowanych z powodu łagodnego rozrostu stercza. Grupę kontrolną stanowili chorzy na raka pęcherza moczowego poddani cystektomii, u których przed operacją nie stwierdzono zaburzeń oddawania moczu o typie przeszkody podpęcherzowej ani dolegliwości ze strony dolnych dróg moczowych. Skrawki zamrażano w ciekłym azocie, a następnie poddawano reakcji z przeciwciałem monoklonalnym przeciwko acetylocholinoesterazie. Intensywność reakcji oceniano w sposób półilościowy. Wyniki. Wykazano znaczne zwiększenie aktywności acetylocholinoesterazy w mięśniówce pęcherza moczowego chorych na łagodny rozrost stercza w porównaniu z chorymi stanowiącymi grupę kontrolną. Wnioski. Aktywność ACHE w mięśniówce pęcherza moczowego może być czynnikiem pozwalającym przewidzieć skuteczność leczenia operacyjnego pacjentów leczonych z powodu łagodnego rozrostu stercza oraz wyłonić grupę chorych, wymagających farmakologicznego leczenia uzupełniającego.

  Streszczenie angielskie: The objective. The authors evaluated the activity of the parasympathetic system of the urinary bladder in patients with BPH, who were treated with Hryntschak method. The indirect evaluation was based on the analysis of ACHE activity in bladder muscle, a sample of which was taken during the operation from the bladder top area. Material and method. Evaluations were made in 13 patients operated on because of BPH. The control group consisted patients with bladder bancer in whom no storage and voiding syndromes were detected before the operation and who underwent cystectomy. Samples were frozen in liquid nitrogen and then treated with mononuclear antibody against ACHE. The intensity of the reaction was assessed semiquantitatively. Results. ACHE was found to be more active in bladder muscle of patients with BPH. Conclusions. ACHE activity in bladder muscle may be used as a prognostic of surgical success and thus it may serve to select patients for additional parasympathiolyitic treatment.


  34/418

  Tytuł oryginału: Wyniki leczenia chirurgicznego pierwotnych przeszkodowych moczowodów olbrzymich.
  Tytuł angielski: Results of the surgical treatment of primary obstructive megaureters.
  Autorzy: Urbanowicz Wiesław, Górniak Marek
  Źródło: Urol. Pol. 2002: 55 (2) s.57-61, il., tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,054

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cel pracy. Na podstawie analizy materiuału własnego poddano ocenie wyniki leczenia zabiegowego pierwotnych przeszkodowych moczowodów olbrzymich (PPMO) u noworodków, niemowląt i dzieci starszych. Metoda. W latach 1995 - 2001 z powodu pierwotnych moczowodów olbrzymich leczono 67 dzieci. 63 z nich wymagało leczenia zabiegowego, polegającego na resekcji zwężenia przypęcherzowego i przeszczepienia moczowodu sposobem Politano-Leadbetter lut Mathisena. U 12 pacjentów wykonano zwężenie przeszczepianego moczowodu sposobem Hendrena, Kalicińskiego lub Starra. U pięciu chorych leczenie radykalne poprzedzało wytworzenie czasowej przetoki nerkowej. Wyniki. U wszystkich chorych wyniki leczenia były dobre, co wyrażało się poprawą funkcji nerki w badaniu scyntygraficznym i urograficznym. U 10,4 proc. chorych po przeszczepianej stronie wystąpiły odpływ pęcherzowo-moczowodowy, w dalszym przebiegu leczony ostrzykiwaniem endoskopowym. Nie stwierdzano nawrotu zwężenia po operowanej stronie. Wnioski. Leczenie pierwotnych moczowodów olbrzymich u noworodków i niemowląt powinien poprzedzać okres obserwacji. Chirurgiczną metodą z wyboru jest resekcja zwężenia i przeszczepienie przeciwodpływowe. W przypadku znacznego poszerzenia moczowodu dobre wyniki daje zwężanie moczowodu.

  Streszczenie angielskie: Purpose. W reviewed and analysed the results of our surgical treatment of primary obstructive megaureters in neonates, infants and older children. Method. From 1995 to 2001, 67 children were treated for primary obstructive megaureter. In 63 of them surgical treatment was necessary and they underwent partial resection of the lower part of the ureter an ureteroneocystostomy m. Poltiano-Leadbetter or m. Mathisen. In 12 patients narrowing of the reimplanted ureter was done, using the method of Hendren, Kaliciński or Starr. Five patients underwent transient percutaneous nephrestomy before the operation. Results. Postoperative renal scintigraphy and intravenous pyelography revealed improvement of the renal function in all patients. In 10.4 p.c. of them the vesicoureteral reflux was observed and they were treated by endoscopic ostial injection. None of patients had stricture recurrence after surgery. Conclusions. Patients with primary obstructive megaureters should be observed before treatment. The surgical method of choice is a resection of the stricture and anti-refluxing reimplantation of the ureter. In patients with considerably enlarged ureters, surgical narrowing schould be performed.


  35/418

  Tytuł oryginału: Endometrioza pęcherza moczowego i moczowodu - opis przypadku.
  Tytuł angielski: Endometriosis of the bladder and the ureter.
  Autorzy: Pypno Wojciech, Zbrzeźniak Maciej, Gajda Adam, Ostrowska Joanna
  Źródło: Urol. Pol. 2002: 55 (2) s.66-68, il., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,054

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Endometrioza jest dość częstym schorzeniem, w którym dochodzi do pojawienia się tkanki endometrium poza jamą macicy. W rzadkich przypadkach endometrioza dotyczy narządów układu moczowego. Autorzy przedstawiają przypadek endometriozy pęcherza moczowego i moczowodu u 48-letniej kobiety. Rozpoznanie traktują jako najbaradziej prawdopodobne, bowiem ustalono je tylko na podstawie typowej cykliczności objawów i skuteczności leczenia danazolem, bez potwierdzenia histopatologicznego. Długotrwały przebieg choroby doprowadził do marskości pęcherza i konieczności jego usunięcia.

  Streszczenie angielskie: Endometriosis is quite a common disease, in witch endometrial tissue is found outside the cave of the uterus. In rare cases endometriosis affects urinary system organs. The authors present a case of urinary bladder and ureter endometriosis in a 48-years old woman. They regard the diagnosis of endometriosis as most probable, since it was assumed only on typical periodicity of symptoms and positive danazol treatment, without histopathological cofirmation. Prolonged course of the disease led to cirrhosis of the bladder and finall to its removal.


  36/418

  Tytuł oryginału: Przetoka pęcherzowo-esicza w przebiegu uchyłkowatości jelita grubego.
  Tytuł angielski: Colon diverticulosis associated colovesical fistula.
  Autorzy: Krzemiński Dariusz, Szepietowski Marcin
  Źródło: Urol. Pol. 2002: 55 (2) s.69-71, il., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,054

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono przypadek chorego z przetoką pęcherzowo-esiczą, której przyczyną pierwotną była uchyłkowatość jelita grubego. Chorego poddano operacji, wykonując częściową cystektomię w jednym bloku z odcinkową resekcją esicy. Pomimo powikłania w postaci przetoki jelitowo-skórnej i wydłużeniu czasu pobytu na oddziale, wynik pooperacyjny oceniono jako bardzo dobry, zwłaszcza w kontekście przeprowadzonych badań kontrolnych.

  Streszczenie angielskie: The case study of a patient with colovesical fistula primarily caused by colon diverticulosis is presented. The patient underwent the surgical procedure of en-block partial cystectomy with segmental colon resection. In spite of complications such as enterocutaneous fistula, and consequently a longr stay in hospital, the final outcome was very good, as confirmed by postoperative check.


  37/418

  Tytuł oryginału: Złamanie prącia z urazem cewki moczowej.
  Tytuł angielski: Penile fracture with urethral injury.
  Autorzy: Borowiec Dariusz, Bar Krzysztof, Michalak Jerzy
  Źródło: Urol. Pol. 2002: 55 (2) s.72-73, il., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,054

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • traumatologia i ortopedia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono przypadek 46-letniego chorego, który w czasie stosunku płciowego doznał urazu prącia. Skutkiem urazy było złamanie prącia z jednoczesnym przerwaniem ściany cewki moczowej. Chorego leczono operacyjnie z pomyślnym wynikiem.

  Streszczenie angielskie: The case study is presented of a 46-year-old patient with penile trauma associated with sexual intercourse. The trauma sequel was penile fraacture with concomitant urethral rupture. The patient was successfully treated with surgical procedure.


  38/418

  Tytuł oryginału: Malakoplakia układu moczowego.
  Tytuł angielski: Malacoplakia of the urinary tract.
  Autorzy: Lipiński Piotr, Sosnowski Marek, Matejkowska-Sobaniec Maria
  Źródło: Urol. Pol. 2002: 55 (2) s.74-77, il., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,054

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • radiologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Opisano rzadki przypadek malakoplakii pęcherza moczowego i moczowodów z całkowitym zarośnięciem ich światła u 42-letniej kobiety. Uzyskano dobry efekt leczniczy po wycięciu niedrożnych przypęcherzowych odcinków obu moczowodów i przeszczepieniu ich do pęcherza moczowego oraz po leczeniu przeciwzapalnym.

  Streszczenie angielskie: The case study is presented of 42-year-old woman with malacoplakia of the bladder and ureters and concomitant ureteric obliteration. The removal of obstructed vesical segments of both ureters, their transplantation to the bladder and antiinflammatory therapy resulted in satisfactory clinical results.


  39/418

  Tytuł oryginału: Cystektomia laparoskopowa - doświadczenia własne na podstawie dwóch przypadków.
  Tytuł angielski: Laparoscopic cystectomy - an experience of the treatment of two patients.
  Autorzy: Słojewski Marcin, Gołąb Adam, Sikorski Andrzej
  Źródło: Urol. Pol. 2002: 55 (2) s.81-85, il., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,054

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • onkologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cel pracy. Autorzy omawiają swoje doświadczenia związane z dwoma operacjami cystektomii laparoskopowej, wykonanymi z powodu raka pęcherza moczowego. Materiał i metody. Przedstawiono szczegóły techniki operacji, wykonanych u dwojga pacjentów (mężczyzny i kobiety) chorych na raka pęcherza moczowego. U mężczyzny przeprowadzono cystoprostatektomię z odprowaczeniem moczu sposobem Brickera. Wstawkę jelitową wykonano techniką minilaparotomii. U kobiety cystektomię z histerektomią połączono z laparoskopowo przeprowadzoną nefrektomią nieczynnej nerki. W celu odprowadzenia moczu zastosowano przetokę moczowodowo-skórną. Wyniki. Oba zabiegi przebiegły bez poważnych powikłań śródoperacyjnych. Czas operacji wyniósł odpowiednio 565 min. i 470 min. U operowanej chorej wystąpiły zaburzenia krążeniowo-oddechowe, leczone na oddziale intensywnej terapii. Oboje chorych zostało wypisanych do domu w 7. dobie po operacji.

  Streszczenie angielskie: Purpose. We report our experience in laparoscopic cystectomy for bladder carcinoma on the basis of two treated patients. Material and methods. Details are given of surgery, used in two patients operated on for carcinoma of the bladder. One of them (a man) underwet a cystoprostatectomy with ileocutaneostomy m. Bricker. The urinary diversion was performed by minilaparotomy. For the other (a woman) we used laparoscopy for cystectomy, histerectomy and removal of nonfunctioning kidney, and ureterocutaneostomy was the mode of urinary diversion. Results. There were no serious complications. The operative times were 565 and 470 minutes, respectively. The cardiac and respiratory disorders, observed in a woman, were treated in the Intensive Care Unit. Both patients were discharged from hospital seven days after surgery. Conclusions. Radical cystectomy may be performe with the use of laparoscopic technique. In comparison with open surgery, laparoscopy offers perfect cosmetic results and considerably shorter hospitalization. The role of laroscopic cystectomy and its oncological effect should be further investigated in prospective trials.


  40/418

  Tytuł oryginału: Współistnienie raka nerkowokomórkowego i gruźlicy układu moczowego u 22-letniej kobiety.
  Tytuł angielski: Renal cell carcinoma combined with urinary tract tuberculosis in a 22-year-old woman.
  Autorzy: Kołaczyk Wojciech, Lewandowski Jarosław
  Źródło: Urol. Pol. 2002: 55 (2) s.86-88, bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,054

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia
 • onkologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono rzadki przypadek współistnienia gruźlicy układu moczowego z rakiem nerkowokomórkowym nerki lewej u 22-letniej kobiety, u której wystąpiła wznowa procesu nowotworowego w kikucie moczowodu po nefrektomii radykalnej, a potem nastąpiły przerzuty do płuc.

  Streszczenie angielskie: The case study of 22-year-old woman with renal cell caracinoma of the left kidney combined with urinary tract tuberculosis is presented. After radical nephrecotmy cancer relapsed in the ureteric stump with subsequent lung metastasis.


  41/418

  Tytuł oryginału: The influence of photodynamic reaction on R2C cells.
  Autorzy: Wołuń-Cholewa M[aria], Warchoł J[erzy] B.
  Źródło: Folia Histochem. Cytobiol. 2002: 40 (2) s.109-110, il., bibliogr. 10 poz. - Konferencja pt. Cytometria przepływowa i ilościowa, mikroskopia w diagnostyce medycznej Poznań 21-22.05. 2001
  Sygnatura GBL: 304,846

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: Photodynamic therapy (PDT) represents a theapeutic approach in which photosensitised neoplastic cells undergo destruction under effect of light. In this study we have attempted to define effects of photochemotherapy R2C cells, sensitised with protoporphyrin IX (PpIX) and to find out whethe inhibition of gene expression by cycloheximide affects development of lesions in the cells. The photosensitised necrotic lesions was followed in the cells, using the fluorescent staining with propidium iodide and Hoechst 33342. The expresiments demonstrated that PpIX and light, acting in parallel, induce development of apoptotic and necrotic lesions in R2C cells. Intensity of the lesions correlated with concentration of the applied photosensitiser and with duration of light exposure. Using cycloheximide, we also inhibited protein expression in cells photosensitised with protoporphyrin before they were exposed to light. In the latter case, development of apoptosis was clearly intensified which might be explained by inhibition of antiapoptotic protein synthesis in the cells.


  42/418

  Tytuł oryginału: Plasma membrane translocation of phosphatidylserine in human spermatozoa.
  Autorzy: Kotwicka M[ałgorzata], Jendraszak M., Warchoł J[erzy] B.
  Źródło: Folia Histochem. Cytobiol. 2002: 40 (2) s.111-112, il., bibliogr. 11 poz. - Konferencja pt. Cytometria przepływowa i ilościowa, mikroskopia w diagnostyce medycznej Poznań 21-22.05. 2001
  Sygnatura GBL: 304,846

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: The purpose of the study was to examine the phosphatidylserine translocation in human spermatozoa membrane during capacitation. Material consisted of human semen from normozoospermc men. Spermatozoa were stained with fluorescein-labelled annexin V. The presence and distribution of annexin V binding sites were analysed using the fluorescence micoroscope. Within first 60 min after ejaculation, 5 - 39 proc. viable annexin V-positive spermatozoa were detected. The annexin V binding sites were found mainl in the midpiece. After 4 to 8 h of incubation of spermatozoa in capacitation medium (BMI), the number of cells positively stained with annexin V increased. After capacitation, the localisations of phosphatidylserine was changed and the annexin V binding sites were found also in the acrosomal region but never in the equatorial area. The process of the phosphatidylserine translocation observed during our experiments may reflect changes of the plasma membrane occurring during capacitation or, less likely, apoptosis of spermatozoa.


  43/418

  Tytuł oryginału: Chlamydia trachomatis - znaczenie w klinice infekcji dróg moczowych.
  Tytuł angielski: Chlamydia trachomatis - the meaning in urinary infections.
  Autorzy: Steciwko Andrzej, Pirogowicz Iwona, Mastalerz-Migas Agnieszka
  Źródło: Pol. Med. Rodz. 2002: 4 (2) : II Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej "Wyzwania i możliwości medycyny rodzinnej w Polsce u progu XXI wieku" s.251-254, tab., bibliogr. 13 poz., sum. - 2 Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej pt. Wyzwania i możliwości medycyny rodzinnej w Polsce u progu XXI wieku Łódź 09-11.05. 2002
  Sygnatura GBL: 313,549

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • mikrobiologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Zakażenie dróg moczowych to bardzo częsty problem diagnostyczno-terapeutyczny w pracy lekarza rodzinnego. Jak dowodzą badania i praktyka, etiologia chlamydiowa stanów zapalnych układu moczowego musi być coraz częściej rozważana, szczególnie dlatego, że wymaga ukierunkowanego leczenia i profilaktyki. Lekarz pierwszego kontaktu musi wykazać wiedzę w tym kierunku, szczególnie, że ewentualne powikłania są poważne i często nieodwracalne w następstwach.

  Streszczenie angielskie: Urinary infections are very often problems in family doctor's practice. General practitioner and family doctor should know, how to detect and treat these infections, including Chlamydia trachomatis infections, because complications are often very serious.


  44/418

  Tytuł oryginału: Badania w kierunku Chlamydia trachomatis w populacji ludzi w podeszłym wieku.
  Tytuł angielski: Chlamydia trachomatis in population of elderly people.
  Autorzy: Steciwko Andrzej, Chmielewski Tomasz, Kuźmińska Edyta, Pirogowicz Iwona, Choroszy-Król Irena, Teryks-Wołyniec Dorota, Kurpas Donata
  Źródło: Pol. Med. Rodz. 2002: 4 (2) : II Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej "Wyzwania i możliwości medycyny rodzinnej w Polsce u progu XXI wieku" s.255-258, il., tab., bibliogr. 10 poz., sum. - 2 Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej pt. Wyzwania i możliwości medycyny rodzinnej w Polsce u progu XXI wieku Łódź 09-11.05. 2002
  Sygnatura GBL: 313,549

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Współczesne metody diagnostyczne stwarzają duże możliwości rozpoznawania zakażeń dróg moczowych wywołanych przez Chlamydia trachomatis. Infekcja tą bakterią może być przyczyną rozmaitych powikłań, takich jak: poronienia, niepłodność, zapalenie spojówek, zapalenie płuc szczególnie u noworodków i niemowląt, zapalenie tkanki okołowątrobowej z zapaleniem przydatków. Podjęte badania miały na celu wykazanie znaczenia klinicznego zakażenia tym patogenem w populacji osób w podeszłym wieku. Wyniki badań wskazują na małe znaczenie kliniczne infekcji Chlamydia trachomatis w tej grupie wiekowej.

  Streszczenie angielskie: Chlamydia trachomatis urinary infection in population of older people contemporary possibilities of diagnosis allowed stating very often urinary infections cause by Chlamydia trachomatis. This infection brings also various complications - miscarriage, infertility, conjunctivitis, pneumonia especially in newborns and infants, as well as preihepatic tissue inflammation with salpingitis. The investigations have been taken in order to show the clinical significance of this infection in population of older people. The results indicate little clinical importance of Chlamydia trachomatis infections in this age group.


  45/418

  Tytuł oryginału: The influence of interleukin-1 and interleukin-6 on expression of proteins involved in steroidogenesis in Leydig cells and on their apoptosis or necrosis in vitro.
  Autorzy: Sawiński P[iotr], Łukaszyk A[ndrzej]
  Źródło: Folia Histochem. Cytobiol. 2002: 40 (2) s.159-160, il., tab., bibliogr. 8 poz. - 37 Sympozjum Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików Kraków 02-05.09. 2001
  Sygnatura GBL: 304,846

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • urologia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: This paper presents a study on the expression of proteins involved in steroidogenesis in rat Leydig cells: StAR protein and aromatase, in relation to the age of animals and to the influence of interleukin-1 and interleukin-6. In addition, their effect on apoptotis and damage of Leydig cells was investigated. Leydig cells were isolated rom rats at certain age intervals and exposed to different concentrations of the above-mentioned cytokines. Next, total RNA was isolated from Leydig cells and RT-PCR with primers specific for rat StAR protein and aromatase was performed. The products were analysed by agarose gel electrophoresis. Leydig cells were also stained with propidium iodide and Hoechst 33342 to estimate the percentage of apoptotic or necrotic or necrotic cells.The results seem to confirm the role of interleukins in the control of expression of enzymes and regulatory factors involved in steroidogenesis in rat Leydig cells, and in the regulation of their apoptosis and necrosis. The effect of the studied interleukins on Leydig cells is exerted during development and after adolescence.


  46/418

  Tytuł oryginału: Immunohistochemical localization of androgen receptors in testicular cells of mice with mosaic mutation.
  Autorzy: Kowal M., Kotula-Balak M., Styrna J., Bilińska B.
  Źródło: Folia Histochem. Cytobiol. 2002: 40 (2) s.161-162, il., bibliogr. 16 poz. - 37 Sympozjum Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików Kraków 02-05.09. 2001
  Sygnatura GBL: 304,846

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Mice with mosaic mutation could be one of the models of human Menkes disease, which is associated with abnormal cooper metaolism. The aim of the present study was to localize androgen receptors (ARs) in the testes by means of immunohistochemistry. AR expression was observed in the nuclei of all somatic cells such as Leydig cells. Sertoli cells, and peitubular cells in sections from testes of control and mosaic mutant males. In the latter, very strong immunoreactivity for ARas well as higher levels of steroid hormones in homogenates were noticed in comparison to control mice. No positive immuoreaction for ARs was seen in control sections incubated without the primary antibody.


  47/418

  Tytuł oryginału: Germ cells with nuclear DNA fragmentation related to apoptotic cells in rat testis in experimental hyperprolactinemia induced by metoclopramide.
  Autorzy: Laszczyńska M[aria], Słuczanowska-Głąbowska S[ylwia], Piasecka M[ałgorzata], Skowron J[oanna], Dębińska-Szymańska T.
  Źródło: Folia Histochem. Cytobiol. 2002: 40 (2) s.163-164, il., tab., bibliogr. 9 poz. - 37 Sympozjum Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików Kraków 02-05.09. 2001
  Sygnatura GBL: 304,846

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: The cells with nuclear DNA fragmentation related to apoptosis were detected by TUNEL technique in the seminiferous epithelium of control rats and of rats with experimental hyperprolactinemia induced by metoclopramide. The percentage of convoluted tubules with apoptotic cells and the number of apoptotic cells (predominantly spermatogonia and spermatocytes) was increased in the experimental group. The results indicated stage-specific germ cell apoptosis. In the experimental group, apoptotic cells were most evident at early (I-IX), middle (VII-VIII) and late (XII-XIV) stages of teh seminiferous epithelium cycle, as revealed by light and electron microscopy. We suggest that a decreased concentration of testosterone and an increased concentration of prolactin could disturb spermatogenesis and contribute to the intensive apoptosis of germ cell in rats with hyperprolactinemia. sertoli cells which have receptors for testosterone and prolactin and play an important role in spermatogenesis and in the initiation of apoptosis in seminiferous epithelium, could mediate such an influence of both hormones.


  48/418

  Tytuł oryginału: New method of quantitative analysis of seminiferous epithelium in male guinea pigs.
  Autorzy: Surmacki P[iotr], Panasiuk J.
  Źródło: Folia Histochem. Cytobiol. 2002: 40 (2) s.165-166, tab., bibliogr. 3 poz. - 37 Sympozjum Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików Kraków 02-05.09. 2001
  Sygnatura GBL: 304,846

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • Świnki morskie
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was the comparison of a newly developed method of quantitative analysis of the seminiferous epithelium (S) cells with the traditional method based on stage classification according to Clermont. In 4000 sections of seminiferous tubules the following parameters have been evaluated: in procedure I - the frequency of cells at the particular stages of the SE cycle, in procedure II - the frequency of particular cell types forming SE. In the two procedures, 17726 and 14670 cells were assessed, respecatively. In both procedures, the mean values of the studied cells per animal (I - 886.3 ń 15.4; II - 733.5 ń 93.9) and the distribution of the particular types of cells were similar. The new method of quantitative analysis is less laborious and cheaper. It may be applied instead of the method used so far.


  49/418

  Tytuł oryginału: Temperature dependent hysteresis-like changes of motility parameters in hyman spermatozoa.
  Autorzy: Warchoł W[ojciech], Kotwicka M[ałgorzata]
  Źródło: Folia Histochem. Cytobiol. 2002: 40 (2) s.167-168, il., bibliogr. 5 poz. - 37 Sympozjum Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików Kraków 02-05.09. 2001
  Sygnatura GBL: 304,846

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie angielskie: We studied the imapct of temperture changes on selected parameters of normozoospermic spermatozoa motility. The examinations were carried out in the temperature range of 11řC to 21řC both during cooling and heating. We found that a phenomenon of hysteresis, i.e. alternate means of changes in velocity straight linear and lateral head displacement was obtained both at cooling and at heating. This phenomenon was not found for other parameters examined.


  50/418

  Tytuł oryginału: Proteasome localization and ultrastructure of spermatozoa from patients with varicocele - immunoelectron microscopic study.
  Autorzy: Ziemba H[alina], Biały Ł. P., Frącki S[tanisław], Bablok L[eszek], Wójcik C[ezary]
  Źródło: Folia Histochem. Cytobiol. 2002: 40 (2) s.169-170, il., bibliogr. 16 poz. - 37 Sympozjum Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików Kraków 02-05.09. 2001
  Sygnatura GBL: 304,846

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: Localization of proteasomes in spermatozoa from patients with varicocele-associated sterility was studied by means of immunolabeling with the MPC21 monoclonal antibody detecting the C3 subunit of the 20S proteasome. The reaction was visualized for electron microscopy using the secondary Nano-Gold-coupled antibody with Gold-Enhancement in pre-embeding technique. We found that semen samples from varicocele patients contained a large amount of abnormal spermatozoa characterized by the presence of dispersed chromatin and large residual bodies (cytoplasmic droplets) as well as spermatids at various stages of spermiogenesis. In normal spermatozoa, the immunolabeling was found in the acrosome, postacrosomal regions, nuclear vacuoles, in the neck and in the middle-piece as well as in the residual bodies, while chromatin remained unlabeled. In varicocele spermatozoa, the immunolabeling was also associated with chromatin and large residual bodies (cytoplasmic droplets). In contrast to normal, mature spermatozoa, the chromatin of the cells at earlier stages of spermiogenesis was strongly immunolabeled. The association of proteasomes with sperm chromatin and large residual bodies can be the sign of abnormality and distrubances in spermatogenesis associated wtih varicoc\ele.


  51/418

  Tytuł oryginału: Biochemiczna i dopplerowska ocena funkcji nerek płodu przed podjęciem decyzji o terapii wewnątrzmacicznej w przypadkach uropatii zaporowych.
  Tytuł angielski: Biochemical and doppler evaluation of the fetal kidney function before intrauterine therapy in fetuses with obstructive uropathy.
  Autorzy: Wyrwas Dorota, Borowski Dariusz, Szaflik Krzysztof
  Źródło: Ginekol. Prakt. 2002: 10 (1) s.39-42, bibliogr. 14 poz., sum. - 1 Interaktywna Konferencja Naukowa pt. Aktualne problemy perinatologii i ginekologii Zabrze - Szczyrk 03-06.04. 2002
  Sygnatura GBL: 313,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • nefrologia
 • radiologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Uropatie zaporowe są przykładem nieprawidłowości, w których proste anomalie anatomiczne, np. obecność zastawki cewki tylnej czy atrezja cewki powodują szkodliwy, destrukcyjny wpływ na rozwijający się płód. Celem pracy była ocena biochemiczna i dopplerowska funkcji nerek płodu przed podjęciem decyzji o terapii wewnątrzmacicznej w przypadkach uropatii zaporowych. Ocenie poddano 93 płody w rozpoznaną prenatalnie uropatią zaporową. Przed leczeniem ultrasonograficznie oceniano wielkość pęcherza moczowego, stopień wodonercza, AFI, przepływy dopplerowskie w naczyniach nerkowych. Analizie poddano także markery biochemiczne moczu płodów: beta-2-mikroglobulinę, Na+, Caý+, Cl osmolarność. Wartości PI przed 30 hbd dla grupy z uropatią były statystycznie niższe niż dla grupy ciąży fizjologicznej. Wraz z zaawansowaniem ciąży różnica ta malała i powyżej 30 hdb nie była istotna statystycznie. W badanej grupie uzyskano wartości beta-2-mikroglobuliny w przedziale 0,82 - 19,6 mg/l. Terapią wewnątrzmaciczną objęto 34 płody z wartościami 0,82 - 12 l mg/l. Analizowane prognostyczne parametry moczu płodu pozwoliły ocenić prawidłową funckję nerek płodu i sprecyzować ostateczną diagnozę. Poszerzenie diagnostyki prenatalnej w przypadkach uropatii zaporowej o ocenę biochemiczną moczu płodu i analizę dopplerowską przepływów w naczyniach nerkowych pozwoliło na precyzyjną kwalifikację pacjentek do założenia shuntu pęcherzowo-owodniowego i trafniejszą oceną rokowniczą funkcji nerek płodu.

  Streszczenie angielskie: Fetal obstructive uropathy is simple to diagnose. Drainage of the pathologically enlarged fetal bladder avoids development of hydronephrosis and destruction of kidneys and obviously, prevents development of secondary oligohydramnios and pulmonary hypoplasia. The aim of our study was evaluation of Doppler indices in renal vessels and biochemical markers in fetal urine in cases with severe obstructive uropathy. In the study, there were included 93 fetuses with obstructive uropathy and in utero shunting. After the procedure, patients were hospitalized and serial sonographic examination were performed to evaluate shunt function. Bladder size, presence and size of hydronephrosis, Doppler indices, biochemical markers and volume of amniotic fluid were evaluated. Surgical intervention in utero was performed in 34 fetuses. In pregnancies at gestational age below 26 weeks complicated by the uropathy, the PI was significantly lower with the mean value of 1.57. Urinary sodium and calcium were significantly higher in fetuses with urinary tract obstruction. The highest sensitivity in the detection of renal dysfunction was shown by urinary calcium (100 p.c.) whereas urinary sodium showed the best specificity (80 p.c.). Median value of Apgar score was 8 pts at 1 min, weight at delivery was between 1300-3750 g. Bladder drainage enables delivery of newborns with a good perinatal outcome, without pulmonary hypoplasia. The PI was significantly power in pregnancies complicated by obstructive uropathy at the gestational age below 26 weeks. Renal damage ...


  52/418

  Tytuł oryginału: A two step procedure to fractionate mouse testicular macrophages with different cytokine profiles.
  Autorzy: Bryniarski Krzysztof, Szewczyk Katarzyna, Ptak Maria, Bobek Małgorzata, Ptak Włodzimierz
  Źródło: Arch. Immunol. Ther. Exp. 2002: 50 (3) s.225-229, tab., bibliogr. 15 poz.
  Sygnatura GBL: 304,223

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Cells isolated enzymatically from the interstitial tissue of mouse male gonads are composed of macrophages, Leydig cells, and myofibroblasts. They can be separated on density gradients, either by sedimentation (Ficoll) or flotation (Percoll) into several fractions according to the different buoyant densities of the different cells in the mixture. Macrophages (FcçR+, esterase+) present in cell mixtures can by highly enriched (to 95 p.c. purity) in a single step by rosetting with opsonized erythrocytes followed by sedimentation on Lymphoprep. Separate fractions of highly purified (over 95 p.c.) macrophages obtained by the successive use of density gradients and rosetting differ significantly in the production of cytokines, e.g. cells from fractions at lower density produce little IL-6, cells from fractions at higher density are poor producers TNF-ŕ, while testicular macrophages (TMf) in intermediate fractions produce significant amounts of both cytokines. These differences may suggest that particlar subpopulations of testicular macrophages play different biological roles in the testis.


  53/418

  Tytuł oryginału: Leki roślinne w terapii łagodnego rozrostu stercza.
  Tytuł angielski: Plants medicines in benign prostatic hyperplasia therapy.
  Autorzy: Niedworok Jan
  Źródło: Wiad. Zielar. 2002: 44 (6) s.1-2
  Sygnatura GBL: 311,671

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska


  54/418

  Tytuł oryginału: Rak prostaty - naturalne sposoby zapobiegania i leczenia.
  Tytuł angielski: Prostatic carcinoma - natural ways of preventions and therapy.
  Autorzy: Mrozowski Tomasz
  Źródło: Wiad. Zielar. 2002: 44 (6) s.2-6
  Sygnatura GBL: 311,671

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska


  55/418

  Tytuł oryginału: Śliwa afrykańska i jej znaczenie w lecznictwie.
  Tytuł angielski: Prunus africana (Hook. f.) Kalkm. - and its importance in therapy.
  Autorzy: Mazur Mirosław
  Źródło: Wiad. Zielar. 2002: 44 (6) s.7-10
  Sygnatura GBL: 311,671

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • in vitro


  56/418

  Tytuł oryginału: Przymiotno kanadyjskie - roślina lecznicza i olejkodajna.
  Autorzy: Lis Anna, Góra Józef
  Źródło: Wiad. Zielar. 2002: 44 (6) s.11-12
  Sygnatura GBL: 311,671

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • ginekologia i położnictwo
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  57/418

  Tytuł oryginału: Nawłoć pospolita - surowiec o działaniu moczopędnym.
  Autorzy: Milczarek-Szałkowska Honorata
  Źródło: Wiad. Zielar. 2002: 44 (6) s.12
  Sygnatura GBL: 311,671

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  58/418

  Tytuł oryginału: Operacja TVT - analiza skuteczności oraz powikłań pierwszych 100 operacji.
  Tytuł angielski: TVT procedure - the critical analysis of clinical effectiveness and complications among first 100 cases.
  Autorzy: Rechberger Tomasz, Baranowski Włodzimierz, Skorupski Paweł, Adamiak Aneta, Miturski Roman, Postawski Krzysztof, Tomaszewski Jacek, Jakowicki Jerzy A.
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (3) s.171-176, tab., bibliogr. 26 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Analiza kliniczna wyników 100 zabiegów metodą TVT wykazała skuteczność operacji mierzoną całkowitym ustąpieniem dolegliwości u 95 proc. pacjentek. Poprawę odnotowano u 4 proc. operowanych zaś u 1 pacjentki nie stwierdzono żadnej poprawy. Śródoperacyjne uszkodzenie pęcherza moczowego odnotowano w 9 przypadkach. Zastosowanie profilaktyki antybiotykowej było skuteczne w zwalczaniu klinicznych objawów infekcji dróg moczowych u 96 proc. leczonych.

  Streszczenie angielskie: Rationale: Since its clinical debut in 1996 TVT procedure has been offering an excellent clinical tool both for patients and surgeons to treat SUI suffering women. Since the learning curve is an important factor influencing the rate of surgical complications as well as the clinical outcome of any new surgical technique we decided to analyse the first 100 cases of SUI women treated with TVT technique. Aim of the study: To analyse clinical effectiveness and complications among first 100 consecutive cases of TVT procedures. Matertial and methods: On hundred women aged from 30 to 80 years (old mean 55,6) were hospitalised in our Department from September 1999 to November 200 because of SUI as confirmed by the complete urogynecologic assessment including history and physical examinations, catheterised residual volume determination, and multichanel urodynamic testing. TVT procedure was performed as originally described by Ulmsten et al. except the fact that 43 operations were performed not under local but epidural anesthesia. For 80 patients TVT was offered as the primary surgery for SUI treatment whereas for 14 it was the second and for 6 the third or more attempt. Results: Operation was performed without any technical difficulties in all cases (mean time 25 min). Bladder injury (treated by 1 or 2 days catheterization) occurred in 9 cases, urinary retention in 13 (in 6 cases after 10-14 days tape was cut). Urinary tract infections occurred in 4 women despite intraoperative 2,0 g i,v. piperacillin prophylactics and fosfomycin trometamol 3,0 g p.o. in first postoperative day. Subsequent urge incontinence developed in 4 patients. Clinical efficacy based...


  59/418

  Tytuł oryginału: Ocena objawów ubocznych preparatów stosowanych w formie instylacji dopęcherzowych u chorych z powierzchownym rakiem pęcherza moczowego.
  Tytuł angielski: Evaluation of side effects after intrabladder instillations of preparations in patients with superficial bladder carcinoma.
  Autorzy: Kaczmarek Piotr, Błaszczyk Jan, Kowalski Jan, Niemirowicz Jerzy
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (67) s.39-42, tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • onkologia
 • urologia
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Stały wzrost zachorowań na nowotwory, w tym również nowotwory układu moczowego, zmusza lekarzy do szukania wciąż nowych metod leczenia. Stosowanie nowych preparatów pociąga za sobą w wielu wypadkach występowanie objawów ubocznych, z którymi walka stanowi duży problem i powoduje, że należy je stale monitorować i w odpowiednim czasie interweniować, aby uniknąć powikłań, które w wypadku stosowania BCG są bardzo uciążliwe, a czasami niebezpieczne dla chorego. W latach 1990-1998 na Oddziale Urologii Szpitala MSWiA w Łodzi z powodu powierzchownych raków pęcherza moczowego leczono 241 chorych. W grupie tej u 145 chorych po elektroresekcji raka zastosowano wlewki dopęcherzowe z zawiesiny prątka BCG. U 42 chorych zastoswano instylacje dopęcherzowe z epirubicyny, 16 chorych otrzymywało dopęcherzowo adriblastynę, a 32 pacjentów nie otrzymywało żadnego preparatu. Przed każdą kolejną wlewką zbierano od chorych dokładny wywiad, natomiast krew do badań pobierano przed 1. wlewką i w 7. dobie po zakończonym leczeniu. Materiał do badań pobierano przed 1. wlewką dopęcherzową oraz w 7. dobie po zakończeniu cyklu 4-tygodniowego. Objawy uboczne stosowanych preparatów przedstawiono, wykorzystując stopnie toksyczności wg WHO, i podzielono na subiektywne i obiektywne. Okres obserwacji obejmował czas od podania 1. wlewki do 7. doby po ostatniej wlewce. W grupie 145 chorych, u których zastosowano zawiesinę prątka BCG, wykonano 836 wlewek dopęcherzowych. U 17 (12 proc.) chorych przerwano cykl ...

  Streszczenie angielskie: Permanent increase in neoplasm incidence including also bladder neoplasms makes physicians to search for new forms and methods of treatment. Application of new preparations entails in many cases appearance of side effects which are difficult to fight off and thus must be monitored constantly. To avoid complications which in case of BCG application are very burdensome and sometimes dangerous for patient it is necessary to intervene in due time. In the years 1990-1998 in Department of urology, Ministry of Internal Affairs and Administration Hospital in Łódź, 241 patietns were treated due to superficial bladder carcinoma. In this group in 145 cases after carcinoma electroresection BCG suspension intrabladder infusion were applied. In 42 patients epirubicin, in 16 adriblastine intrabladder instillations were performed; 32 patients did not receive any preparation. A detailed history was taken from the patients before each next infusion, whereas blood was collected for testing before the first infusion and on the seventh day after completion of the therapy. Material for studies was collected before the first intrabladder infusion and on the seventh day after 4-week cycle completion. Side effects of the applied preparations were presented basing on toxicity grades acc. to WHO and divided into subjective and objective ones. The observation period comprised the time from the first infusion to the seventh day after the last infusion. In the group of 145 patients with applied ...


  60/418

  Tytuł oryginału: Rak stercza.
  Tytuł angielski: Prostate carcinoma.
  Autorzy: Dadej Roland, Cieśliński Piotr, Kwias Zbigniew
  Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (2) s.108, 110-116, il., tab., bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,382

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Rak gruczołu krokowego jest coraz częściej rozpoznawaną chorobą nowotworową. W Polsce stanowi trzecią, co do częstości przyczynę zgonów w chorobach nowotworowych (5 proc.). Czynniki ryzyka to przede wszystkim podeszły wiek chorego, rodzinne występowanie choroby i rasa czarna. Początkowo bezobjawowy przebieg utrudnia wczesną diagnozę. W rozpoznawaniu choroby najważniejsze są: badanie guczołu palcem przez odbytnicę, oznaczenie poziomów swoistego antygenu sterczowego (PSA) w surowicy, ultrasonografia przezodbytnicza oraz celowana biopsja stercza. Wśród czynników rokowniczych najistotniejsze są: stopień miejscowego zaawansowania nowotworu, stopień zróżnicowania histologicznego oraz poziom PSA. Określenie czynników prognostycznych umożliwia ocenę stanu chorego i zaplanowanie odpowiedniej terapii. U chorych z oczekiwanym 10-letnim okresem przeżycia i tylko w przypadku raka ograniczonego do narządu, istnieje możliwość wdrożenia leczenia radykalnego. Leczenie radykalne obejmuje całkowite usunięcie gruczołu krokowego metodami chirurgicznymi i napromienianie. Choroba zaawansowana może być leczona jedynie paliatywnie, z reguły za pomocą manipulacji hormonalnej. W każdym przypadku planowanego leczenia należy wybrać metodę najodpowiedniejszą dla w pełni poinformowanego chorego.

  Streszczenie angielskie: The carcinoma of the prostate is a neoplastic disease, which is more and more frequently detected in men. Prostate carcinoma generally occurs in men beyond middle age. It constitutes the third death cause among neoplastic diseases (5 p.c.) in Poland. The most important role risk factors are advanced age of the patients, familial prevalence of the disease, black rase and high-fat diet. Prostate cancer usually develops in the outer part of the prostate gland (75 p.c.), causing a change in the texture of the gland. The most important steps in diagnosing the prostate cancer are: digital rectal examination (DRE), evaluation of the prostate-specific-antigen (PSA) level in the blood, transrectal ultrasonography (TRUS) and ultrasound-guided biopsy. The most important prognostic factors are: degree of the cancer progression (staging), degree of histological differentiation (grading), and the serum level of the PSA. Determination of the prognostic factors makes possible to evaluate the condition of the patient and to establish a proper therapy. The patients with diagnosis of prostate cancer, confirmed by the result of the transrectal biopsy, in clinical stage not higher than T2 are qualified to the radical treatment. This kind of treatment can be performed only in patients with organ confined disease and when the patients can benefit from it, that means in men whose expected survival is not shorter than 10 years. Radical treatment comprises a complete removal of the prostate (radical prostatectomy) or radiotherapy (brachytherapy, external-beam radiotherapy)...


  61/418

  Tytuł oryginału: Zastosowanie testu Hybrid Capture System II w diagnostyce skąpo- i bezobjawowych zapaleń cewki moczowej (NGU) o etiologii chlamydialnej.
  Tytuł angielski: The use of the Hybrid Capture System II test in the diagnosis of mildly manifested and asymptomatic urethritis (NGU) caused by Chlamydia.
  Autorzy: Zabielski Stanisław, Antiszko Marek, Rączka Alicja, Lach Jan
  Źródło: Nowa Med. 2002: 9 (3) s.35-39, il., tab., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,229

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Screening tests have been carried out in a group of young men using the Hybrid Capture System II method. The usefulness of this method was demonstrated in diagnosing infections caused by Chlamydia trachomatis, especially while the disease is mildly manifested or asymptomatic.


  62/418

  Tytuł oryginału: Is diminished pubocervical fascia collagen content a risk factor for failure of surgical management of genuine stress urinary incontinence in women?
  Autorzy: Skorupski Paweł, Rechberger Tomasz, Postawski Krzysztof, Woessner jr J. Frederick, Jakowicki Jerzy A.
  Źródło: Eur. J. Obstet. Gynecol. Reprod. Biol. 2002: 102 (2) s.195-198, tab., bibliogr. 19 poz.
  Sygnatura GBL: 305,582

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Objective: The assessment of relationship between pubocervical collagen content and clinical results of surgical treatment of genuine stress urinary incontinence (GSUI) in women. Methods: Twenty-four women treated for genuine stress urinary inontinence were included into the study. All women underwent the same surgical procedure. The samples of pubocervical fasia were taken at the time of surgery. The contents of acid soluble, pepsin soluble, insoluble fraction of collagen, total collagen and collagen crosslinks were measured. The study of pubocervical fascia collagen metabolism included also estimation of collagen activity. At follow-up done 5 years following surgery, 20 patients reported symptoms of GSUI (study group). Four women were still without symptoms of urine leakage (control group). The biochemical parameters of pubocervical fascia did not show, statistically significant differences between cimpared groups. Conclusions: The pubocervical fascia collagen metabolism does not have impact on the results of anti-incontinence surgery.


  63/418

  Tytuł oryginału: Możliwości trójwymiarowej endosonografii w ocenie dolnych dróg moczowych u kobiet z nietrzymaniem moczu.
  Tytuł angielski: The value of three-dimentional endosonography in the assessment of the lower urinary tract in stress incontinent women.
  Autorzy: Sudoł-Szopińska Iwona, Cendrowski Krzysztof, Jakubowski Wiesław, Sawicki Włodzimierz, Stelmachów Jerzy
  Źródło: Ginekol. Prakt. 2002: 10 (2) s.11-12, 14-16, bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • radiologia
 • urologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Problem nietrzymania moczu dotyczy milionów kobiet. Powszechność schorzenia nakazuje poszukiwanie metod zapewniających jego dokładną diagnostykę i związane z tym skuteczne leczenie. Wprowadzenie badań ultrasonograficznych pozwoliło wyeliminować w większości przypadków inwazyjne badania radiologiczne i w znaczący sposób poszerzyć i uściślić diagnostykę nietrzymania moczu. W pracy przedstawiono ocenę zastosowania standardowych badań ultrasonograficznych w diagnostyce zaburzeń trzymania moczu u kobiet oraz nowe możliwości rozpoznawania nietrzymania moczu przy zastosowaniu trójwymiarowej endosonografii.

  Streszczenie angielskie: Urinary incontinence affects millions of women. Generality of this problem emphasizes the need for accurate diagnosis and effective, adequate treatment. Implement of the ultrasound examinations has led to elimination of the invasive radiological methods and markedly extended its diagnostics which initially has been primarily based on the pressure measurements. This study presents applications of standard ultrasound methods in the diagnosis of lower urinary tract disfunction and new possibilities of the three-dimiension endosonography.


  64/418

  Tytuł oryginału: Urologia a Internet.
  Autorzy: Rzymski Paweł, Woźniak Jakub, Opala Tomasz
  Źródło: Przew. Lek. 2002 (1/2) s.74-76, il., tab., bibliogr. 11 poz.
  Sygnatura GBL: 313,495

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia


  65/418

  Tytuł oryginału: Prostate cancer incidence review with emphasis on publications from the American Cancer Society & the International Agency for Research on Cancer.
  Autorzy: Mould Richard F.
  Źródło: Nowotwory 2002: 52 (1) s.11-15, il., tab., bibliogr. 13 poz.
  Sygnatura GBL: 313,490

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Prostate carcinoma is one of the most important male cancers with, in various regions of the world, including the USA, a very high incidence. It is thought, one of the cancers with a good prognosis with a range of treatment available including radiotherapy and surgery. This reviews is based on the most recent data from the IARC and the American Cancer Society and presents a worldwide survery with representative data from Africa and central & south America, north America, Asia, eastern & western Europe including Scandinavia, and Australia & New Zealand. The etiology of this cancer is summarised with a commentary on factors including genetic predisposition, life-style, race and ethnicity, sex hormones, marital status, familial factors, diet, ionising radiation, socioeconomic status, smoking, and chronic exposure to cadmium oxide. Age-standardised as well as age-specific and crude rates are included in this review.


  66/418

  Tytuł oryginału: Ocena wpływu metody otwartej oraz metody zamkniętej drenowania moczu na częstość występowania szpitalnej bakteriurii u chorych leczonych na oddziale intensywnej terapii.
  Tytuł angielski: Evaluation of the influence of the open and closed urinary drainage system on the frequency of nosocomial bacteriaemia in ICU patients.
  Autorzy: Łysenko Lidia, Stankiewicz Maria, Kbler Andrzej
  Źródło: Med. Intens. Rat. 2002: 5 (1) s.17-22, il., tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,477

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • urologia
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Pacjenci oddziałów intensywnej terapii (o.i.l.) stanowią tylko 5 - 10 proc. ogółu hospitalizowanych, ale tej grupy dotyczy 25 - 31 proc. wszystkich zakażeń szpitalnych (z.sz.). Najczęstszym z.sz. na o.i.l. jest zapalenie płuc. Durgim co do częstości rodzajem zakażenia oprócz zakażeń krwi są zakażenia dróg moczowych (z.d.m.). Do najistotniejszych czynników ryzyka z.dm. należą obecnosć cewnika w pęcherzu moczowym, długi czas utrzymywania cewnika moczowego, rozłączanie cewnika od układu odprowadzającego mocz oraz kolonizacja bakteryjna worka zbierającego mocz (ryzyko zakażenia wstępującego). Ryzyko kolonizacji bakteryjnej dróg moczowych można zmniejszyć m.in. przez stosowanie wielodniowych systemów drenowania moczu, które dzięki wbudowaniu membrany punkcyjnej pozwalają na nierozłączanie układu w celu pobrania próbek moczu do badań oraz uniemożliwiają wstępującą drogę zakażenia w worki zbierającego mocz dzięki obecności komory skraplającej pomiędzy workiem a przewodem odprowadzającym. Cel pracy: Porównanie częstści występowania szpitalnej bakterriurii u chorych na o.i.l., u których stosowano dwa różne systemy przezcewkowego drenażu pęcherza moczowego. Materiał i metody: Badania przeprowadzono u wszystkich chorych leczonych na 21-łóżkowym o.i.l. w 1995 r. (grupa II). W grupie I stosowano system otwarty drenowania moczu, w grupie II - system zamknięty. W obu grupach stosowano identyczne techniki sterylnego cewnikowania pęcherza moczowego oraz opieki nad cewnikiem moczowym. ...

  Streszczenie angielskie: Introduction: Although only 5 - 10 proc. of in-patients are treated in the intensive care units (ICU), they account for 25 - 31 proc. of all nosocomial infections (Nls). Pneumonia is the preodominant NI among ICU patients, however, the rate of urinary tract infections (UTIs) is also very high. The most important risk factors of UTLs at the ICU include indwelling urinary cateheter, long time of the catheterisation, disconnection of the uriary drainage system, bacterial colonisation of the drainage bag (the risk of the ascending infection). The rate of UTIs in ICU can be reduced by the use of closed system of urine drainage with a membrane for obtaining urine samples without disconnection of the drainage system, and with a 'drop-chamber', which cause intermittent flow of the urine to the bag (prevention of ascending infection). The aim of the study was to compare the frequency of nosocomial bacteriuria in ICU patients between two different methods of transurethral bladder catheterisation. Methods: The study was performed in the 21-bed ICU in 1995 (group I) and 1997 (group II). An open system of urine drainage was used in group I and a closed system of urine drainage was used in the group II. In both groups the same sterile techique of catheterisation and the catheter care were performed. Quantitative culture of strains was provided on a standard media (Uriline, bioMerieux) and ATB system (bioMerieux) was used for the identification of bacterial and fungal strains. ...


  67/418

  Tytuł oryginału: Ocena wrażliwości na leki drobnoustrojów chorobotwórczych izolowanych w zakażeniach układu moczowego u dzieci.
  Tytuł angielski: Estimation of drug sensitivity of pathogens isolated from children with urinary tract infection.
  Autorzy: Zajączkowska Małgorzata, Zinkiewicz Zofia, Bieniaś Beata, Kołacz Agnieszka, Szajner-Milart Irena
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (71) s.420-424, il., tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • mikrobiologia
 • farmacja
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Badaniem objęto 604 dzieci w wieku 0-18 lat w tym 73 proc. dziewcząt i 27 proc. chłopców z zakażeniami układu moczowego (ZUM) leczoncyh ambulatoryjnie w latach 1997-2001. W rozpoznaniu przeważały ZUM o charakterze nawracającym (63 proc.). Wśród czynników ryzyka stwierdzono licznie występujące anomalie anatomiczne (37 proc.) z przewagą odpływów pęcherzowo-moczowodowych. Analizę bakteriologiczną i ocenę lekowrażliwości oparto na 1299 posiewach moczu i antybiogramach. Aanlizowano jedynie posiewy ze znamienną bakteriurią ň 10**5. Najczęśćiej izolowanym patogenem u wszyskich dziewcząt i chłopców powyżej 6 lat była Escherichia coli (57,7 proc.). u chłopców do lat 6 dominował Proteus spp. Poza tym u chłopców we wszystkich grpach wiekowych, w porównaniu z dziewczętami, znacznie częściej izolowano z moczu Pseudomonas sp. Pseudomonas sp. był również często stwierdzanym patogenem u chorych z pęcherzem neurogennym. Ocena lekowrażliwości uzyskanych bakterii wykazała, że wzrasta liczba szczepów opornych na bardzo wiele antybiotyków i chemioterapeutyków. Fakt ten powinien zobowiązywać lekarza do bezwzględnego potwierdzenia rozpoznania klinicznegu ZUM badaniem mikrobiologicznym.

  Streszczenie angielskie: The study comprised 603 children (27 p.c. boys and 73 p.c. girls) aged 0-18 years with urinary tract infection treated in 1997-2001. In the majority of chldren (63 p.c.) recurrent urinary tract infection was diagnosed. Anatomical abnormalities, especially vesico-ureteric reflux, were very common (37 p.c.). 1299 urine significant cultures (a count over 10 000 orgnaisms per 1 ml of urine) and antibiograms were analyzed. In boys aged over 6 years and in all girlls the most common pathogen was Escherichia coli (57,7 p.c.). In boys aged below 6 years Proteus sp. was the most commonly isolated organism. In all boys Pseudomonas sp. was more commonly isolated from urine samples than in girls. Pseudomonas sp. was very common organism in chldren with neurogenic bladder dysfunction. Analysis of antibiograms revealed the increase in the number of organisms resistant to many antibiotics and chemotherapeutic agents. Therefore clinical diagnosis of urinary tract infection should always be confirmed by bacteriologic study.


  68/418

  Tytuł oryginału: Obustronne odpływy pęcherzowo-moczowodowe IV stopnia leczone metodą endoskopowego ostrzykiwania teflonem - opis przypadku.
  Tytuł angielski: Vesico-ureteric reflux IV degree treated by endoscopic teflon injection - case report.
  Autorzy: Bochniewska Violetta, Goszczyk Alina, Jung Anna, Muszyńska Jolanta
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (71) s.431-433, bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawiają wyniki leczenia odpływów pęcherzowo-moczowodowych u 6-letniej chorej z nawracającymi zakażeniami układu moczowego metodą endoskopowego ostrzykiwania teflonem. Na podstawie wykonanej w 4 r.ż. cystografii mikcyjnej rozpoznano obustronne odpływy pęcherzowo-moczowodowe (prawy - IV stopień, lewy - III stopień). Dziewczynkę zakwalifikowano do endoskopowego leczenia teflonem - wstrzyknięto pastę teflonową pod oba ujścia moczowodów. Z uwagi na moczenie nocne i dzienne dziewczynka leczona Ditropanem i Cardurą z dobrym wynikiem (moczenie nocne sporadyczne, dzienne ustąpiło). Przez 2 lata nie występowały zakażenia układu moczowego. Kontrolne badania obrazowe (USG, cystografia mikcyjna, scyntygrafia nerek) były prawidłowe. Po 2 latach wystąpił nawrót zakażeń oraz ponowne moczenie nocne i dzienne. W wykonanych wówczas badaniach obrazowych stwierdzono prawostronne wodonercze. W czasie zabiegu operacyjnego wycięto zwężone ujście moczowodu prawego wraz z jego zwężonym odcinkiem długości 2 cm oraz usunięto dużą ilość teflonu z kanału podśluzówkowego z przerośniętą tkanką ziarninową. Zalecono dalszą systematyczną kontrolę nefrologiczną. Wynik leczenia przemawia za wątpliwą przydatnością endoskopowego leczenia teflonem w przypadku wysokich odpływów pęcherzowo-moczowodowych.

  Streszczenie angielskie: The authors discuss the results of vesico-ureteric reflux treatment using endoscopic teflon injection method in 6 years old girl. The bilateral vesico- ureteric reflux was diagnosed when she was 4 years old in ureterocysthography (right IV degree, left III degree). The treatment by endoscopic teflon injection was performed. During 2 years postoperative observation there was no urinary tract infection in controlled urine analysis and culture. Enuresis nocturnal and diurnal treated pharmacological (Cardura, Ditropan) were reduced in postoperative observation. In control radiological studies, USG and scintigraphy any pathology wasn't detected. 2 years after operation the recurrent tract infections were present again, nocturia comes back. In the ureterocystography a hydronephrosis dextra was observed. The 2 cm long ureter dexter stenosis and its stenotic ostium were resected during the operation. Teflon and plenty of granulation tissue was also resected. The girl should be under constant nephrological control.


  69/418

  Tytuł oryginału: Modulacja intensywności wiązki w leczeniu raka prostaty.
  Tytuł angielski: Intensity modulated radiation therapy (IMRT) in prostate cancer.
  Autorzy: Rembielak Agata, Ślosarek Krzysztof
  Źródło: Nowotwory 2002: 52 (2) s.150-153, tab., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,490

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • radiologia
 • urologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Radioterapia to uznana metoda radykalnego leczenia raka prostaty w postaci ograniczonej. W napromienianiu, w oparaciu o techniki konwenconalne, stosowane są dawki całkowite rzędu 70 Gy. Wartość tę wielu utorów wymienia jako górną granicę bezpieczeństwa w leczeniu raka prostaty, ze względu na akceptowalne ryzyko powikłań popromiennych ze strony tkanek zdrowych, znajdujących się w obszarze napromienianym. W szeregu przeprowadzonych badań klinicznych wykazano konieczność podania wyższej, niż w terapii konwencjonalnej, dawki całkowitej dla poprawy miejscowego wyleczenia. Postęp techniczny w radioterapii i zastosowanie technik konformalnych pozwoliły na zwiększenie dawek promieniowania, podawanych w obszarze guza z jednoczsnym zaoszczędzeniem otaczających tkanek zdrowych. Wprowadzenie modulacji intensywności wiązki (Intensity Modulated Radiation Therapy - IMRT) umożliwiło dalszą eksalację dawki promieniowania w obszarze tarczowym, zachowując ryzyko powikłań w tkankach zdrowych bądź zmniejszenie dawki promieniowania w narządach krytycznych, przy jednoczesnym zachowaniu dawki w obszarze tarczowym. W niniejszym artykule dokonano przeglądu piśmiennictwa z zakresu zastosowania techniki IMRT w komputerowym planowaniu leczenia w raku prostaty. Przedstawiono także wyniki badań klinicznych, wykorzystujących technikę IMRT w terapii raka prostaty.

  Streszczenie angielskie: Radiotherapy is an established standard in radical treatment of localized prostate cancer. During conventional radiotherapy total doses of 70 Gy are applied as the safe upper limit due to an acceptable risk of normal tissue complicaitons within the treated volume. Several clinical studies revealed that doses higher than prescribed in conventional radiotherapy may be desirable to improve local control in prostate cancer. Technical developments in radiotherapy, together with the implementation of conformal techniques, have allowed dose escalation within tumor volume while sparing surrounding normal tissues. With the introduction of itnensity modulated radiation therapy (IMRT) it is expected to escalate the dose to the targe yet further, while maintaining the risk of normal tissue complications or to reduce the dose within critical structures without comprising the dose to the target. The paper presents the spectrum of biliography regarding the use of IMRT in computer treatemnt planning of prostate cases. The results of clinical trials and studies concerning IMRTO in the management of prostate cancer are presented.


  70/418

  Tytuł oryginału: Czynniki etiologiczne zakażeń układu moczowego w IP CZD.
  Tytuł angielski: Etiological agents of urinary tract infections at the CMH I.
  Autorzy: Kamińska Wanda, Jarosz Kinga, Pawińska Alicja, Wieczyńska Jolanta, Dzierżanowska Danuta
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (7) s.553-563, il., tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia
 • pediatria
 • mikrobiologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Określono częstość występowania poszczególnych gatunków bakterii w zakażeniach szpitalnych układu moczowego u pacjentów IP CZD w latach 1999-2001 oraz zestawiono oporność najczęściej występujących uropatogenów na antybiotyki i chemioterapeutyki. Przeanalizowano najważniejsze trendy zachodzące w zmianach oporności poszczególnych gatunków bakterii.

  Streszczenie angielskie: We examined the frequency of microorganisms responsible for UTI and susceptibility to antibiotics and chemiotherapeutics during 1999-2001. During the study period and increase in the frequency of gram-negative rods resistant to beta-lactams and a dramatic increase of carbapenems resistance of Pseudomonas aeruginosa were found.


  71/418

  Tytuł oryginału: Rak pęcherza moczowego u 9-letniego chłopca.
  Tytuł angielski: Bladder cancer in 9-years old boy.
  Autorzy: Apoznański Wojciech, Szydełko Tomasz, Zaleska-Dorobisz Urszula
  Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (3) s.409-411, il., bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,451

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Nowotwory wywodzące się z nabłonka przejściowego występują u dzieci rzadko i dobrze poddają się leczeniu. Autorzy przedstawiają przypadek 9-letniego chłopca, u którego rozpoznano w pęcherzu moczowym raka wywodzącego się z nabłonka przejściowego, w stopniu zaawansowania pT1aNxMoG1. Opisano rozpoznanie i zastosowane leczenie. Prześledzono dostępną literaturę dotyczącą tego zagadnienia. W ciągu dwóch lat od operacji nie stwierdzono w kontrolnych badaniach cystoskopowych wznowy procesu nowtoworowego.

  Streszczenie angielskie: Neoplasmas rising from epithelial tissue are very rare in children and treatment results are much beter than in adults. The authors present case report of bladder carcinoma in 9-years old boy of clinical stage pT1aNxMoG1, especially mode of diagnosis and treatment. Follow-up of 2 years is exellent.


  72/418

  Tytuł oryginału: Zakażenia układu moczowego u noworodków i wcześniaków.
  Tytuł angielski: Urinary tract infections in full-term and premature newborns.
  Autorzy: Jańczewska Iwona, Kortecka Małgorzata, Wojculewicz Jerzy, Czajkowska Tamara, Domżalska-Popiadiuk Iwona, Kołodziejczak Elżbieta
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 supl. 2: Zakażenia okresu noworodkowego s.43-46, tab., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • radiologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie polskie: Badaniami objęto 38 noworodków z zakażeniem układu moczowego (ZUM) urodzonych i leczonych w roku 2001 w Oddziale Intensywnej Terapii Noworodków i Patologii Noworodków i Wcześniaków w Instytucie Położnictwa i Chorób Kobiecych Akademii Medycznej w Gdańsku. ZUM rozpoznano 13 razy częściej u wcześnaków niż u noworodków donoszonych. Dominującym czynnikiem etiologicznym zakażenia była Klebsiella pneumoniae (31,6 proc). Najczęściej stwierdzanymi objawami klinicznymi były: brak przyrostu masy ciała (39,5 proc.), hipotonia mięśniowa (26 proc.), niepokój (16 proc.). Ciężki przebieg z.u.m. obserwowano w 26 proc. przypadków. U 26 proc. noworodków stwierdzono zmiany w badaniach laboratoryjnych krwi. Zmiany w badaniu USG układu moczowego stwierdzono w 36,8 proc. przypadków.

  Streszczenie angielskie: Thirty-eight neonates with urinary tract ifnection (U.T.I.) were bornd and treated in 2001 at the Neonatal Intensive Care Unit and the Neonatal Deaprtment in Institute of Gynecology and Obstetrics at the Medical Academy of Gdańsk. U.T.I. was diagnosed 13 times more frequently in premature than in full-term newborns. Klebsiella pn. was the prevailing etiological factor (31,6 p.c.). The most frequently observed clincial symptoms were: failure to gain weight (39,5 p.c.), muscular hypotonia (26 p.c.), irritation (16 p.c.). Severe clinical course was observed in 26 p.c. cases. The incorrect blood laboratory investigations were observed in 26 p.c. newborns. In 36,8 p.c. cases were observed changes in urinary system ultrasonography.


  73/418

  Tytuł oryginału: Zakażenia układu moczowego u noworodków z bardzo małą urodzeniową masą ciała poddanych profilaktyce przeciwgrzybiczej.
  Tytuł angielski: Urinary tract infections in newborns with very low birth weight and antifungal prophylaxis.
  Autorzy: Pietrzycka Dorota, Kornacka M. Katarzyna, Szumała-Kąkol Anna, Kornacka Alicja
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 supl. 2: Zakażenia okresu noworodkowego s.109-114, il., tab., bibliogr. 20 popz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • mikrobiologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy oceniono występowanie zakażeń ukłądu moczowegou 50 noworodków z masą ciała 1250 g (średnio 942 g) poddanych profilaktyce przeciwgrzybiczej (flukonazol) stosowanej od pierwszego tygodnia życia. Grupę kontrolną stanowiło 50 noworodków z masą ciała 1250 g (średnio 1002 g) u których nie stosowano profilaktyki. W grupie badanej nie zanotowano zakażenia ukłądu moczowego psowodowanego szczepami Candida, podczas gdy w grupie kontrolnej zdiagnozowano je u 8 dzieci. Dodatkowo u 3 dzieci z grupy kontrolnej wystąpiła posocznica grzybicza. Odsetek zakażeń uklądu moczowego spowodowanych przez inne drobnoustroje był podobny w obu grupach.

  Streszczenie angielskie: We analysed the incidence of urinary tract ifnection in 50 newborns with birth weight 1250 g (mean 942 g) who had antyfungal prophylaxis. (Fluconazol) The control group consisted of 50 similar group with birth weight 1250 g (mean 1002 g). In the study group we did not observed any ruinary tract infection caused by Candida species. In the control group we had 3 newborns with Candida sepsis and 8 with Candida urinary tract infections. The percentage of non-fungal infections of urinary tract was the same in both group.


  74/418

  Tytuł oryginału: Rola mikroskopii bezpośredniej w wykrywanie kandydurii u noworodków z bardzo małą urodzniową masą ciała.
  Tytuł angielski: Significance of direct microscopy in candiduria detection in very low birth weight neonates.
  Autorzy: Szumała-Kąkol Anna, Kornacka Maria, Pietrzycka Dorota
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 supl. 2: Zakażenia okresu noworodkowego s.143-148, tab., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • urologia
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie polskie: Wystąpienie zakażenia układu moczowego u noworodka, spowodowane przez gatunki z rodzaju Candida, może być objawem uogólnionej kandydiazy obarczonej wysoką śmiertelnością. W pracy porównano trzy metody bezpośredniej mikroskopii w celu szybkiej diagnozy znamiennej kandydurii (ň 10**3 kom ek/ml). Preparaty przygotowane z wymieszanego, nie odwirowanego moczu były oglądane w kropli wiszącej przy powiększeniu 600x oraz przykryte szkiełkiem nakrywkowym, oceniane pod immersją przy powiększeniu 1500x. W kropli wiszącej oglądano również osad po odwirowaniu moczu. Dla oceny liczby komórek grzybiczych w moczu posiewano próbki ezą kalibrowaną (0,01 ml) i pipetą (0,1 i 1,0 ml) na stałe podłoże Sabouraud z gentamycyną i chloramfenikolem. Osad po odwirowaniu moczu inkubowano w płynnym podłożu Sabouraud. Najlepsze wyniki, pozwalające na wykrycie 100 proc. przypadków znamiennej kandydurii, uzyskano w mikroskopii kropli wiszącej z osadu po odwirowaniu moczu. Stężenia grzybów 10**3 ml były ta metoda zaobserwowane tylko w 58,3 proc. przypadków. W tych stężeniach grzyby były wykryte tylko metodą posiewu inokulum 1 ml nie odwirowanego moczu na stałe podłoże Sabouraud oraz posiewu osadu moczu na płynne podłoże Sabouraud.

  Streszczenie angielskie: Urinary tract infection in neonate caused by Candida species may be the sign of frequently fatal systemic candidiasis. Three direct urine microscopic methods were used for rapid detection of significant (ň 10**3/ml) candiduria in very lowbirth-weight infants ( 1500 grams). Yeasts in manually agitated, uncentrifuged urine were viewed with brightfield microscope in wet mount by oil immersion (magnification x 1500) and in hanging drop (magnification x 600). Yeasts in sediment of centrifuged urine were viewed in hanging drop. Each urine specimen was cultured on Sabouraud agar with gentamycin and choramphenicol, by direct inoculation with a calibrated loop (0,01 ml) and pipette (0,1 and 1,0 ml) for colony counts. Sediments of urine were cultured in Sabouraud broth. The most advantageous microscopic method for rapid detection of candiduria in 100 p.c. of specimens containing ň 10**3 cells per ml, was mocroscopy of sediments in hanging drop. Yeasts in concentrations 10**3 cells per ml were visible in hanging drop only in 58,3 p.c. of specimens. In low concentrations yeasts were detected in 100 p.c. of specimens only by culture of 1 ml inoculum of uncentrifuged urine on sabouraud agar and culture of sediment in Sabouraud broth.


  75/418

  Tytuł oryginału: Wpływ wybranych parametrów seminologicznych, czynnościowych i molekularnych nasienia na zdolność zapładniającą plemników ludzkich.
  Autorzy: Jędrzejczak Piotr
  Opracowanie edytorskie: Słomko Zbigniew (red.), Bręborowicz Grzegorz H. (red.), Gadzinowski Janusz (red.).
  Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002 supl. 23 s.1-112, il, tab., bibliogr. 303 poz.
  Sygnatura GBL: 313,663

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • urologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro


  76/418

  Tytuł oryginału: Zakażenia układu moczowego.
  Autorzy: Kwias Zbigniew
  Źródło: Przew. Lek. 2002 (3) s.43-46
  Sygnatura GBL: 313,495

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  77/418

  Tytuł oryginału: Renal and ureteric trauma: diagnosis and management in Poland.
  Autorzy: Dobrowolski Z[ygmunt], Kusionowicz J., Drewniak T., Habrat W., Lipczyński W., Jakubik P., Węglarz W.
  Źródło: Br. J. Urol. 2002: 89 (7) s.748-751, tab., bibliogr. 14 poz.
  Sygnatura GBL: 300,816

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia
 • urologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Objective. To analyse retrospectively kidney and ureteric injuries (the former often associated with multipleorgan trauma) and thus optimize diagnostic and treatment methods. Patients and methods: the records and details of kidney and ureteric injures between 1995 and 1999 in 61 urological departments in Poland were analysed. Results. In all, 887 kidney injuries were analysed: blunt trauma comprised 97 p.c., with most injuries classified as renal contusion and minor parenchymal damage (687 cases). Intravenous urography was used in 80 p.c. of the patients and computed tomography in only 20 p.c. In all, 234 patients (26 p.c.) underwent surgery; nephrectomy was the most common surgical treatment, in 170 patients (73 p.c. of those undergoing surgery). Complications occured in 9 p.c. of patients after conservative treatment and in 5 p.c. after surgery. Of the 452 ureteric injuries, 340 (75 p.c.) were iatrogenic, 81 (18 p.c.) blunt injuries and 31 (7 p.c.) open injuries. Of the iatrogenic injuries 73 p.c.occurred during gynaecological procedures, 14 p.c. in general surgery and 14 p.c. in urological procedures. The most frequent diagnostic method was intravenous urography (244 cases), with retrograde pyelography (98) and ureteric catheterization in 125. The diagnosis was estabilished immediately during surgery in 104 patients. The most frequent surgical treatment was uretero-neocystostomy (213, 47 p.c.), the others being a Boari flap (113, 25 p.c.), end-to-end anastomosis (92, 20 p.c.), reconstruction with an ileal loop (30, 7 p.c.) and autotransplantation (four, 1 p.c.)...


  78/418

  Tytuł oryginału: Treatment of posterior and anterior urethral trauma.
  Autorzy: Dobrowolski Z[ygmunt] F., Węglarz W., Jakubik P., Lipczyński W., Dobrowolska B.
  Źródło: Br. J. Urol. 2002: 89 (7) s.752-754, bibliogr. 9 poz.
  Sygnatura GBL: 300,816

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Objective. To assess the occurence and treatment of posterior uretheral (most often caused by traffic accidents and comprising half of all cases of urinary tract traumas) and anterior uretheral injury (usually iatrogenic during catheterization or cystoscopy, or caused by blunt trauma, e.g. straddle injury or penetrating trauma). Patients and methods: The records and details of patients with posterior and anterior urethral trauma were analysed from 61 urological depatrments in Poland between 1995 and 1999. Results: During the 5-year period there were 268 cases of posterior and 255 of anterior uretheral injury; for the former, most occurred during traffic accidents, and of the latter 206 were iatrogenic (during catheterization or cystoscopy), of which 48 were accompanied by perineal injury. The posterior injuries were isoplated or involved many organs, mainly pelvic bones. Both types of injuries were diagnosed using ascending urethrography, voiding cysto-urethrography and urethroscopy/endoscopy. Treatment for posterior injuries included cystostomy alone or cystostomy with abdominal drainage or perineal drainage; some patients also had their urethra reconstructed. The treatment for anterior injuries was conservative in 193 patients and surgical in 62. Conclusion: The early detection and appropriate surgical treatment of posterior and anterior urethral injury is crucial for the recovery of urethral function, and avoids many complications.


  79/418

  Tytuł oryginału: External and iatrogenic trauma of the urinary bladder: a survey in Poland.
  Autorzy: Dobrowolski Z[ygmunt] F., Lipczyński W., Drewniak T., Jakubik P., Kusionowicz J.
  Źródło: Br. J. Urol. 2002: 89 (7) s.755-756, bibliogr. 3 poz.
  Sygnatura GBL: 300,816

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Objective: To assess incidence of urinary bladder injuries (frequently associated with pelvic trauma and often iatrogenic) in Poland. Materials and methods: The records and details of urinary bladder injuries treated between 1995 and 1999 were analysed for 61 urological departments in Poland. Results: During the 5-year period 512 patients had urinry bladder injuries: in 210 (41 p.c.) the injury was caused by a road traffic accident, in eight (2 p.c.) by compression (crushing injury) within the limits of the pelvic bones, 40 (8 p.c.) by a fall from a height, in three by a gunshot wound and in teh remaining 251 (49 p.c.) the injury was iatrogenic. Among the 261 bladder injuries that were not iatrogenic, 41 (16 p.c.) were associated with pelvic bone trauma. In 36 patients there was simultaneous injury of the urinary bladder and posterior urethra, constituting 14 p.c. of such injuries and 7 p.c. of all trauma cases. The iatrogenic injuries were in 98 patients (39 p.c.) in urological depatrments, in 130 (52 p.c.) women in gynaecological departments and in 23 (9 p.c.) on surgical wards. The injury was open in 102 patients (20 p.c.) and closed in 372 (73 p.c.0; there was bladder contusion in 38 patients (7 p.c.). The injuries were intraperitoneal in 225 patients (44 p.c.) and extraperitoneal in 287 (56 p.c.). For diagnosis, abdominal ultasonography was used in 455 (89 p.c.) patients, intravenous pyelography in 266 (52 p.c.), cystography in 338 (76 p.c.) and comuted tomography in 15 (3 p.c.). The delay between trauma and diagnosis was ...


  80/418

  Tytuł oryginału: Comparison of the bladder tumour antigen test with photodynamic diagnosis in patients with pathologically confirmed recurrent superficial urinary bladder tumours.
  Autorzy: Lipiński M., Jeromin L.
  Źródło: Br. J. Urol. 2002: 89 (7) s.757-759, bibliogr. 20 poz.
  Sygnatura GBL: 300,816

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Objective: To verify the sensitivity of the bladder tumour antigen (BTAstat, Bard Urological, Convington, GA) test against the sensitive procedure of photodynamic diagnosis (PDD), in which 5-aminolaevulinic acid (5-ALA, a precursor of fluorescent porphyrins) is absorbed by the tumour and detected by ultraviolet cystoscopy, in the early diagnosis of urinary bladder tumours. Patients and methods: Forty-three patients (31 men and 12 women, age range 21-87 years) were assessed after transurethral resection of their bladder tumour using the BTAstat test and PDD. Sixty-nine biopsies from suspect areas of bladder mucosa were taken during cystoscopy under ultraviolet light and all suspect lesions electrocoagulated. Results: Thirty-five patients (81 p.c.) had a positive BTAstat test; in these patients PDD detected malignant lesions (17 Ta1G1-2, two T1G2, two T1G3 and 14 Tis). In eight patients (19 p.c.) the BTAstat was negative but PDD detected three malignant lesions (two Tis and one TaG1). Conclusions: PDD is valuable for detecting bladder malignancy and can identify small lesions not detected by the BTAstat test.


  81/418

  Tytuł oryginału: Transurethral microwave thermotherapy: first experiences in Poland.
  Autorzy: Jakubczyk T., Stokłosa A[ndrzej], Borkowski A[ndrzej], Habrat W., Dobrowolski Z[ygmunt F.]
  Źródło: Br. J. Urol. 2002: 89 (7) s.767-770, tab., bibiliogr. 21 poz.
  Sygnatura GBL: 300,816

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie angielskie: Objective: To present early experiences in Poland with high-energy transurethral microwave thermotherapy (HeTUMT), considered as a serious alternative to surgery in managing benign prostatic hypertrophy (BPH). Patients and methods: Sixty-one patients were treated in two centres using a commercial TUMT system. The patients were assessed at 5-6 weeks, 3 and 6 months after treatment, evaluating subjective complaints, the International Prostate Symptom Score (IPSS), urinary flow rate and postvoid residual volume. Results: A complete follow-up was available in 44 patients; most had symptomatic improvement 3 months after HeTUMT but it was slightly less pronounced after 6 months. The improvement in objective variables increased up to 6 months after HeTUMT. There was ň 50 p.c. improvement in subjective complaints in 43 p.c. of the patients, in urinary flow rate in 25 p.c. and in residual urine in half. Two patients required re-treatment for a urethral stricture and ineffective HeTUMT. Conclusions: HeTUMT may be a useful treatment for BPH but the outcome for an individual patient seems to be unpredictable. The indications for TUMT should be reviewed individually for each patient.


  82/418

  Tytuł oryginału: The efficacy of terazosin for treating benign prostatic hyperplasia: a multicentre clinical trial.
  Autorzy: Miękoś E[ugeniusz], Trzepizur Z., Różański W., Boniecki R., Kuśnierz J., Jabłonowski Z., Zydek C.
  Źródło: Br. J. Urol. 2002: 89 (7) s.771-772, tab., bibliogr. 7 poz.
  Sygnatura GBL: 300,816

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska


  83/418

  Tytuł oryginału: The therapy of benign prostatic hyperplasia using less-invasive procedures: the current situation.
  Autorzy: Pomer S., Dobrowolski Z[ygmunt] F.
  Źródło: Br. J. Urol. 2002: 89 (7) s.773-775, bibliogr. 14 poz.
  Sygnatura GBL: 300,816

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  84/418

  Tytuł oryginału: Microangiographic imaging of the prostate.
  Autorzy: Słojewski M[arcin], Czerwiński F[lorian], Sikorski A[ndrzej]
  Źródło: Br. J. Urol. 2002: 89 (7) s.776-778, il., bibliogr. 11 poz.
  Sygnatura GBL: 300,816

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Objective: To present the results of microangiography in visualizing prostatic microvascularization. Materials and methiods: A contarst medium was injected into the vessels of prostate specimens obtained during surgery, to fill small vessels; nine specimens were obtained after cystoprostatectomy and two after radical prostatectomy. Branches of prostatic or seminal vesicle arteries were used for the injection, the specimens then fixed in formalin, sectioned and X-rayed. Results: In five samples the quality of the images was sufficient to visualize small arteries; the remaining vessels were partially filled. The vascular map was compared with previous results from historadiographic studies. Conclusions: Microangiographic imaging of prostate specimens provides a unique view of the angioarchitecture of the prostate and correlates closely with historadiographic studies. The correlation with other imaging methods, e.g. Doppler ultrasonography, needs further evaluation.


  85/418

  Tytuł oryginału: Usefulness of power Doppler ultarsonography in evaluating erectile dysfunction.
  Autorzy: Golubiński A. J., Sikorski A[ndrzej]
  Źródło: Br. J. Urol. 2002: 89 (7) s.779-782, il., bibliogr. 16 poz.
  Sygnatura GBL: 300,816

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Objective: To evaluate deep penile arterial flow after an intracavernosal injection with papaverine in patients with erectile dysfunction (ED). Patients and methods: Twenty patients with ED were evaluated using power Doppler ultrasonography with a linear probe (8 MHz). Diagnostic tests were undertaken after an intracavernosal injection with 40 mg papaverine. The peak systolic velocity (PSV), enddiastolic velocity (EDV) and resistive index (RI) were analysed. Results: After injecting papaverine, seven patients had a normal erection and appropriate waveform patterns; their mean PSV was 30.7 cm/s, the EDV 4.42 cm/s and the RI 0.85. There was tumescence and elongation of the penis with no rigidity in eight patients; their mean PSV was 23.9 cm/s, the EDV 7.34 cm/s and the RI 0.72. There was no erection in five patients. The abnormal flow values showed insufficient arterial vessels in a quarter of the men, venous leakage in 15 p.c. and mixed ED in 20 p.c. Conclusion: The power Doppler technique allows the accurate location and evaluation of deep penile arteries. Vascular pathology may be differentiated after an intracavernosal injection with a vasomotor agent. Recognising the pathological pattern assists in choosing the best method of treatment.


  86/418

  Tytuł oryginału: Radical prostatectomy in patients with preoperative prostate specific antigen 15 ng/ml and higher.
  Tytuł polski: Radykalna prostatektomia u chorych z wysokim przedoperacyjnym poziomiem PSA ( 15 ng/ml).
  Autorzy: Neulander Endre Z., Skoneczna Iwona, Murphy William M., Douvdevani Amos, Rivera Inoel, Wajsman Zev
  Źródło: Nowotwory 2002: 52 (3) s.190-194, il., tab., bibliogr. 15 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 313,490

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • radiologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Cel. Ocena wyników leczenia radykalną prostatektomią (RP) chorych, z przedoperacyjnym wysokim poziomem PSA (15 ng/ml.). Materiał i metoda. W okresie 1989 - 1997, 85 chorych z poziomem PSA ň 15 ng/ml (mediana 26 ng/ml, przedział 15 - 126 ng/ml) zostało poddanych RP. Chorzy z palpacyjnie wyczuwalnym guzem stercza otrzymali 3 miesięczną neoadjuwantową hormonoterapię. U 36 chorych (42 proc.) zastosowano wczesną (w okresie 3 - 4 miesięcy) adjuwantową radioterapię, ze względu na stopień zaawansowania pT3 i/lub stwierdzenie dodatnich marginesów chirurgicznych. Wyniki. Mediana obserwacji wyniosła 58 miesięcy (2 - 104). Nawrót choroby wystąpił u 33 proc. chorych. 6 chorych (7 proc.) zmarło w okresie obserwacji, 3 wskutek raka stercza z przerzutami. U chorych z guzami T1c obserwowano znacząco niższy odsetek nawrotów (p = 0,03), niż w grupie chorych z guzem wyczuwalnym i przedoperacyjnym badaniu per rectum (cT2 cT3). Wiek powyżej 65 lat okazał się być znaczącym negatywnym czynnikiem prognostycznym w odniesieniu do odsetka nawrotów biochemicznych (p = 0,01). U chorych uzupełniająco napromienianych obserwowano znacząco niższy odsetek nawrotów biochemicznych w porównaniu do chorych, u których nie stosowano radioterapii (p = 0,05). Wykazano, że przedoperacyjny poziom PSA nie miał istotnego znaczenia prognostycznego w odniesieniu do częstości nawrotów biochemicznych w analizowanej grupie chorych. Jakkolwiek, chorzy z zajęciem pęcherzyków nasiennych (pT3c), u których znacznie ...

  Streszczenie angielskie: Objective. To report on the outcome of patients who underwent radical prostatectomy (RP) with preoperative PSA ň 15 ng/ml. Methods. Eighty-five consecutive patients with PSA ň 15 ng/ml (median 26 ng/ml, range 15 - 126 ngm/ml) underwent RP between 1989 and 1997. Patients with palpable cancer received 3 months neoadjuvant hormone therapy. Thirty-six patients (42 p.c.) underwent early (3 - 4 months after RP) adjuvant radiation for pT3 disease and/or positive surgical margins. Results. The median follow-up was 58 months (range 2 - 104 mos.). The overall relapse rate was 33 p.c. Six patients (7 p.c.) died during follow up, three due to metastatic prostate cancer. Patients with T1c tumors had a significantly lower recurrence rate than those with palpabale (cT2 and cT3) cancer (p = 0.03). Age above 65 was found to be a significant negative prognostic factor with respect to biochemical recurrence (p = 0.01). Adjuvant radiation was associated with significantly lower biochemical recurrence rates compared to patients who were not radiated (p = 0.05). Overall, the preoperative PSA level was not found to have prognostic significance with respect to the biochemical recurrence in this gorup of patients. However, in patients with seminal vesicle invasion (pT3c) patients with biochemicial recurrence had a significantly higher preoperative PSA (p = 0.05). Conclusions. In selected patients with nonpalpabale prostate cancer and with preoperative PSA ň 15 ng/ml (median 26 ng/ml) RP is a ...


  87/418

  Tytuł oryginału: Porównanie skuteczności endoskopowego ostrzyknięcia krwią autologiczną ujść moczowodowych z leczeniem zachowawczym obustronnych pierwotnych odpływów pęcherzowo-moczowodowych.
  Tytuł angielski: Comparison of efficacy of endoscopic injection of autologous blood and conservative therapy in the treatment of bilateral primary vesicoureteral reflux.
  Autorzy: Paradysz Andrzej, Fryczkowski Mieczysław, Krauze-Balwińska Zofia, Gajewski Dariusz
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (7/8) s.404-410, tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Odpływ pęcherzowo-moczowodowy (OPM) jest jedną z najczęstrzych przyczyn wywołujących odmiedniczkowe zapalenie nerek, co w konsekwencji prowadzi do uszkodzenia ich miąższu. Wybór sposobu leczenia OPM (zachowawcze endoskopowe lub operacyjne) nadal jest tematem kontrowersyjnym. Jako materiał injekcyjny w leczeniu endoskopowym OPM użyto krwi własnej leczonych dzieci. Celem pracy było porównanie skuteczności wewnątrzpęcherzowej miejscowej autohemoterapii (AHT) i leczenia zachowawczego u dzieci z obustronnym OPM III stopnia. Leczenie endoskopowe zastosowano u 125 dzieci, następnie porównano z wynikami 12 dzieci leczonych zachowawczo. W grupie dzieci po AHT calkowite ustąpienie OPM uzyskano u 61,6 proc. W grupie leczonych zachowawczo, po dwóch latach leczenia 59,5 proc. dzieci nie wykazywało OPM. Uzyskane wyniki nie różnią się znamiennie (p 0,73) w przeciwieństwie do wyników stwierdzonych po roku leczenia zachowawczego (p 0,01). Po leczeniu nefropatia refluksowa (NR) występowała w 33,5 proc. nerek leczonych zachowawczo i 25,2 proc. nerek leczonych AHT. Częstość występowania NR jest istotnie wyższa po leczeniu zachowawczym (p 0,001). Po leczeniu zachowawczym 29,8 proc. dzieci było operowanych. W grupie dzieci po AHT odsetek ten wynosił 8 proc. i był istotnie niższy (p 0,001). Przeprowadzone badania wykazały celowość zastosowania AHT w leczeniu OPM. Metoda jest bezpieczna i charakteryzuje się małą liczbą powikłań. Skuteczność AHT w leczeniu obustronnego OPM III ...

  Streszczenie angielskie: Vesicouretal reflux (VUR) is one of the most frequent diseases which leads to pyelonephritis and futhermore, renal damage. The treatment of VUR (surgical or endoscopic) remains a controversial topic. Autologous blood injection - autohemotherapy (AHT) is used in the endoscopic treatment of VUR. The aim of the research was the comparison of efficacy of AHT and conservative therapy in children with bilateral VUR grade III. 125 children were treated endoscopicaly. The results of the AHT were compared with the results of conservative treatment in 121 chideren with the same kind of disease. Complete disappearance of VUR after AHT was observed in 61,6 p.c. of children and in 59,5 p.c. after two years of medical treatment. These results were not significantly different (p 0,73) in contrast to the results reached after one year of conservative therapy (p 0,01). After the conservative treatment in 33,5 p.c. of kidneys reflux nephropathy (NR) was observed. In the group treated by AHT NR developed in 25,2 p.c. of kidneys. The frequency of NR was significantly higher in children after conservative treatment (p 0,01). 29,8 p.c. of children after conservative therapy and 8 p.c. of children after AHT were operated. The results of researchj proved that usefulness of intravesical auttohemotherapy in the treatment of VUR. The method was safe with a low quantity of complications. the efficacy of AHT in the elimination of bilaterral high grade VUR was comparable to this reached ...


  88/418

  Tytuł oryginału: Infertility status of male individuals with abnormal spermiogram evaluated by cytogenetic analysis and in vitro sperm penetration assay.
  Autorzy: Wiland Ewa, Wojda Alina, Kamieniczna Marzena, Szczygieł Monika, Kurpisz Maciej
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (5) s.CR394-CR400, il., tab., bibliogr. 29 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The possibility of a link between altered sperm morphology and functional ability, possibly reflected on the genetic level, is still a matter of controversy. 60 infertile males with pathological spermiogram and 14 healthy individuals with confirmed in vivo fertility were selected for our study. Ejaculated sperm was assessed according to the standard criteria set by the World Health Organization, which constituted a basis for subgroup classification. The sperm penetration assay (SPA) using human sperm and hamster oocytes was subsequently performed with concomitant cytogenetic analysis of peripheral blood leukocytes (PBL). More than 55 p.c. of infertile males with pathological spermiogram exhibited a decreased ability for penetration of the oocyte (SPA ó 30 p.c.). The lowest penetration ability was observed in the semen of patients with oligoasthenoteratozoospermia (OAT), of whom as many as 75 p.c. presented negative SPA values. We noted only 1 case of chromosome aberration (Robertsonian translocation) in the analyzed cohort of infertile patients. Strikingly, in the identified group of infertile patients with chromosome structural polymorphism (acrocentric chromosomes), we revealed a statistically significant decreased rate of sperm - oocyt penetration. A causative link may exist between sperm malfunction and a specific feature of the chromosome variants detected in the blood leukocytes of infertile males with pathological spermiogram.


  89/418

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Łagodny rozrost stercza. Które z nieinwazyjnych metod leczenia są najlepsze].
  Autorzy: Borkowski Andrzej
  Źródło: Med. Dypl. 2002: 11 (6) s.117-118, il., bibliogr. 3 poz. - Tł. artyk. z czas. The Physican and Sportsmedicine 2002; 30(40)
  Sygnatura GBL: 312,978

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska


  90/418

  Tytuł oryginału: Wartość diagnostyczna oceny cytogenetycznej - przypadek chłoniaka z dużych rozlanych komórek B (DLBCL) o nietypowej lokalizacji.
  Tytuł angielski: Diagnostic value of the cytogenetic analysis - diffuse large B cell lymphoma case with atypical localization.
  Autorzy: Grygalewicz Beata, Woroniecka Renata, Pieńkowska-Grela Barbara, Sikora Krzysztof
  Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (5) s.308-311, il., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,382

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • onkologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono przypadek 39-letniego mężczyzny, przyjętego do Kliniki Urologii Centrum Onkologii z podejrzeniem nowotworu lewego jądra. Wstępna diagnoza histopatologiczna wykonana po orchidectomii wskazywała na nasieniaka (seminoma). Badanie cytogenetyczne na materiale guza wykonano przy użyciu technik klasycznego barwienia różnicowego chromosomów metafazowych (GTG) oraz fluorescencyjnej hybrydyzacji in situ (FIHS). Stwierdzono obecność kariotypu hipotetraploidalnego z występowaniem licznych zmian strukturalnych, dotyczących głównie chromosomów 1, 6, 18, X. Nie stwierdzono aberracji obejmujących krótkie ramię chromosomu 12-12p. Obecność amplifikacji materiału 12p jest specyficzna dla wszystkich guzów jąder (TGCT - Testicular Germ Cell Tumor), niezależnie od typu histologicznego. Komórki badanego nowotworu wykazywały natomiast wysoki stopień multiplikacji materiału pochodzącego z chromosomu 18. Aberracje dotyczące tego chromosomu nie są typowe dla guzów jąder, są natomiast charakterystyczne dla chłoniaków nieziarniczych. Uzyskany wynik poddawał w wątpliwość pierwotną diagnozę. Powtórna analiza preparatów histologicznych, wraz z dodatkowym badaniem immunohistochemicznym i histochemicznym, pozwoliła na ostateczne ustalenie rozpoznania jako chłoniak rozlany z dużych komórek B (DLBCL - Diffuse Large B-Cell Lymphoma).

  Streszczenie angielskie: A 39-year-old patient, edycja suspected of testicular cancer was admitted to the Urology Clinic and left-sided inguinal orchidectomy was performed. The preliminary diagnosis of seminoma testis sinistri, grade I was estabished. Cytogenetic study was performed using subsequent conventional G-band analysis and fluorescent in situ hybridization (FISH) method using specific DNA probes. Analysis of G-banded metaphases revealed a hypotetraploid chromosome complement with many nonrandom chromosome aberrations. Those changes mainly comprised 1, 6, 18 and X chromosomes. Aberrations of 12p material were not detected, especially isochromosome i(12p) was absent. The amplification of the short arm of the chromosome 12, especially as the i(12p) marker chromosome, has been found as a highly non-random chromosome abnormality associated with testicular germ cel tumors (TGCT). Amplification of 12p material is specific for all histological types of such tumors. In 80-90 per cent of cytogeneticall analysed TGCT an overrepresentation of complete short arm of chromosome 12, as the i(12p) marker, has been frequently reported. Furthermore, studies using FISH methods have revealed that 12p aberrations occur in every i(12p)-negative TGCT. In such cases multiplicated 12p material has been found in markers substitutive for i(12p). In the current studied case, analysed cells showed multiplication of normal copy of chromosome 18 and some chromosomal markers, that involved chromosome 18 material. A huge amplification of chromosome 18 material was observed preliminarily in banding metaphases...


  91/418

  Tytuł oryginału: Rak stercza w relacji do sytuacji etnicznej w województwie opolskim.
  Tytuł angielski: Prostate cancer incidence in relation to ethnic situation in Opole Province, Poland.
  Autorzy: Tukiendorf Andrzej
  Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (5) s.335-344, il., tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,382

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: W artykule przedstawiono wyniki retrospektywnej analizy ekologicznej, dotyczącej zachorowalności na raka stercza w relacji do sytuacji etnicznej w województwie opolskim. W pracy zostało wykorzystanych kilka znanych metod statystycznych. Detekcję skupień zachorowań przeprowadzono metodą Tango [10]. Estymatory relatywnego ryzyka wyznaczono metodą empiryczną bayesowską Claytona i Kaldora [2]. Do wyznaczenia współczynnika korelacji przestrzennej zastosowano statystykę Morana [5]. Modelowanie poissonowskie zmiennych przeprowadzono za pomocą techniki komputerowej wykorzystującej połączone własności łańcucha Markowa i symulacji Monte Carlo - znane pod nazwą próbkowania Gibbsa [8,9]. Przedstawione tabelarycznie i graficznie wyniki wskazują na prawdopodobny związek pomiędzy rozkładem etnicznym i zachorowalnością na raka stercza w województwie opolskim.

  Streszczenie angielskie: This paper presents results of the retrospective ecological analysis of prostate cancer incidence in relation to ethnic situation in the province of Opole, Poland. A few well-known methodological procedures were applied in the study. Detecting spatial disease clusters followed Tango's (1995) [10] method. Estimates of relative risks of cancer morbidity were calculated via Clayton and Kaldor's (1987) [2] empirical Bayes approach. To measure spatial correlation between neoplasmatic incidence and ethnic density, Moran's (1950) [5] statistic was used. The Poisson modeling of the variables was performed using Markov Chain Monte Carlo technique - Gibbs sampling (Smith and Roberts 1993 [8], Spiegelhalter et al. 1996 [9]). The results presented in tables and graphs provide evidence of possible association between ethnic pattern and prostate cancer incidence in the analyzed province.


  92/418

  Tytuł oryginału: Kamica układu moczowego.
  Tytuł angielski: Urolithiasis.
  Autorzy: Starownik Radosław, Bar Krzysztof, Urban Marek
  Źródło: Nowa Med. 2002: 9 (4) s.2-5, bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,229

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Urolithiasis is a frequently encountered urological condition. For many years it has been at the forefront of urology. The ethiology, diagnosis, and medical and interventional treatment of urinary tract calculi in this article is presented.


  93/418

  Tytuł oryginału: Przewlekłe zapalenie gruczołu krokowego - problem dla lekarzy urologów, andrologów, seksuologów i psychiatrów.
  Tytuł angielski: Chronic prostatitis - the problem for andrologists, seksuologists and psychiatrists.
  Autorzy: Letkiewicz Sławomir, Bar Krzysztof
  Źródło: Nowa Med. 2002: 9 (4) s.6-12, tab., bibliogr. 33 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,229

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Chronic prostatitis (ch., p.) remains a very serious clinical and social problem. The diagnosis is difficult and the treatment regimens are not always successful. As the clinical presentation of the disease varies widely among patient, chronic prostatitis can remain unnoticed for a long time. Treatment methods that have been used so far have not been satisfactory both in clinical and microbiological aspect. Different complications and long course cause, besides urologists, treatment its problems absorbing andrologists, seksuologists and psychiatrists.


  94/418

  Tytuł oryginału: Etiologia, patogeneza i leczenie zakażeń układu moczowego u dorosłych.
  Tytuł angielski: Urinary tract infection in adults - ethiology, pathogenesis and treatment.
  Autorzy: Starownik Radosław, Bar Krzysztof, Urban Marek
  Źródło: Nowa Med. 2002: 9 (4) s.13-16, tab., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,229

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Urinary tract infections are a frquent diseases in everyday practice. Significant progress of treatment of urinary tract infection was observed during last twenty years. The article produce essential problems like an ethiology, pathogenesis and management of urinary tract infections.


  95/418

  Tytuł oryginału: Choroby rozrostowe gruczołu krokowego.
  Tytuł angielski: Proliferous diseases of the prostate.
  Autorzy: Urban Marek, Bar Krzysztof, Starownik Radosław
  Źródło: Nowa Med. 2002: 9 (4) s.17-26, bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,229

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Prostate is the part of the male genitourinary system. It is the organ where pathogenic processes develope most frequently in male. In young men, inflammatory processes occur mainly, in older ones benign prostatic hyperplasia and prostate cancer prevail. A particulary important role in the diagnosis of diseases of the prostate is played by digital rectal examination (DRE) and determination of prostatic specific antigen (PSA) in serum.


  96/418

  Tytuł oryginału: Leczenie wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet.
  Tytuł angielski: Current therapy of urinary stress incontinence in women.
  Autorzy: Dutkiewicz Sławomir
  Źródło: Nowa Med. 2002: 9 (4) s.27-28, bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,229

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The aim of the paper is to present up-to date possibilities of the treatment urinary stress incontinence in women. Some best point of the article is to present newer techniques, which are less invasive than surgical procedures and produce less morbidity.


  97/418

  Tytuł oryginału: Epitestosteron w etiologii raka stercza.
  Tytuł angielski: Epitestosterone in the etiology of carcinoma of the prostate.
  Autorzy: Mędraś Marek, Basiewicz Andrzej
  Źródło: Urol. Pol. 2002: 55 (3) s.9-12, il., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,054

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • urologia
 • genetyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Rola androgenów w etiopatogenezie raka stercza uzyskała potwierdzenie w badaniach genetycznych i biochemicznych. Odnotowano zwiększenie częstotliwości polimorfizmu genów odpowiedzialnych za biosyntezę, transport i metaboizm androgenów u chorych z rakiem stercza, a także stwierdzono wyraźny związek pomiędzy wzmożoną aktywnością androgenną a ekpresją czynników wzrostu w procesie nowotworowym. Epitestosteron (epimer testosteronu) jest endogennym antyandrogenem o istotnych możliwościach modulacji aktywności androgennej męskiego ustroju. Szczególną uwagę zwraca wysokie stężenie tego steroidu w obrębie gruczołu krokowego (2 - 4-krotnie wyższe od stężenia testosteronu). Przeprowadzone ostatnio badania wykazują znamiennie niższe stężenie epitestosteronu u chorych z rakiem stercza w stosunku do mężczyzn zdrowych. Można przypuszczać, że zmniejszona endogenna aktywność antyandrogenna odgrywa istotną rolę w etiopatogenezie raka gruczołu krokowego.

  Streszczenie angielskie: The results of genetic and biochemical studies confirmed the role of androgens in prostate cancer etiopathogenesis. In these group of patients a high frequency of polymorphism of genes responsible for androgen biosynthesis, transport and metabolism was demonstrated, as well as relationship between increased androgen activity and growth factors expression in neoplasm. Epitestosterone is an endogenous antiandrogen which can substantially modulate androgen activity in man. In the prostatic gland the level of this steroid is particularly high (from 2 to 4 times higher in comparison of the testosterone level). Recent results showed substantially lower epitestosterone levels in prostatic cancer patietns when compared with healthy men. It can be suppose that lower endogenous androgen activity may have an important role in etiopathogenesis of carcinoma of the prostate.


  98/418

  Tytuł oryginału: Laparoskopia wspomagana ręką opeatora w urologii.
  Tytuł angielski: Hand assisted laparoscopy in urology.
  Autorzy: Woźniak Sławomir Paweł, Zdrojowy Romuald, Dembowski Janusz
  Źródło: Urol. Pol. 2002: 55 (3) s.13-17, tab., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,054

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • urologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Laparoskopia wspomagana ręką (Hand Assisted Laparoscopy - HAL) pozwala chirurgowi na bezpośredni kontakt z polem operacyjnym. Wrażenia dotykowe są źródłem precyzyjnych informacji; wpływają na sposób i zakres preparacji tkanek, przyczyniając się przy tym do zmnijeszenia niepożądanego urazu. Wskazania do HAL obejmują radykalną nefrektomię, nefrektomie u żywych dawców, częściową nefrektomię, nefroureterektomię, adrenalektomię i, od niedawna, pyeloplastykę. HAL rozwija się szczególnie dynamicznie w USA, mimo zaawansowanych technik, jakie oferuje standardowa laparsokopia. Od kilku lat podczas corocznych zjazdów AUA prowadzone są warsztaty HAL. W wybrnych procedurach korzyści dla pacjenta i systemu operki zdrowotnej, przy zastosowaniu HAL i laparoskopii standardowej, są prawie identyczne. Na uwagę zasługuje fakt, że krzywa nauki dla HAL jest znacznie krótsza niż dla konwencjonalnej laparoskopii, dzięki czemu nowe techniki dostępne są również dla lekarzy, którzy wcześniej nie wykonywali zabiegów laparoskopowych.

  Streszczenie angielskie: In order to reduce the technical challenge of urologic laparoscopic surgery, investigators have introduced the concept of 'handassisted laparoscopy". HAL is a hybrid technique that incorporates features of both standard laparoscopy and open surgery. The surgeon's dominant hand controls the laparoscopic instruments used for dissection, suturing, clip application, etc. The surgeon's non-dominant hand replaces a laparoscopic instrument: It enters the abodminal cavity through a 7 cm incision to palpate tissues, providing the surgeon with spatial orientation and tactile sensation, as in open surgery. A laparoscope provides the view of the operative field. The presence of the hand allows for tactile sensation, a 3-dimensional spatial orientation, tissue palpation, blunt dissection and retraction. The hand in thewound plays the role of the non-dominant hand in open surgery: It works in concert with the instrument-bearing hand for effective and safe tissue dissection. When bleeding occurs, the hand provides prompt and secure hemostasis, allowing exposure, clip application or suture ligature. Intracorporeal knot typing is similar to the technique used in open surgery. The learning curve appears to be less steep for hand-assisted laparoscopy.


  99/418

  Tytuł oryginału: Analiza budowy krystalicznej kamieni moczowych metodą spektroskopii w podczerwieni.
  Tytuł angielski: Analysis of the crystalline structure of urinary stones with the use of infrared spectrometry.
  Autorzy: Porzycki Paweł, Tereszkiewicz Jacek
  Źródło: Urol. Pol. 2002: 55 (3) s.18-21, il., tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,054

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cel pracy. Celem pracy było dokonanie oceny częstości występowania poszczeglnych rodzajów kryształów w badanych kamieniach moczowych u chorych leczonych na oddziale urologicznym w okresie od marca 1999 do grudnia 2000 roku i porównanie uzyskanych rezultatów z wynikami prac innych autorów. Materiał i metoda. Jakościową analizę chemicznego składu kamieni moczowych wykonano przy użyciu spektrometru w podczerwieni. Badania te dotyczyły kamieni moczowych uzyskanych na drodze operacyjnej u 58 mężczyzn i 44 kobiet. Oceniano częstość występowania poszczególnych rodzajów kryształów. Wyniki. Analiza kamieni moczowych wykazała najczęstsze występowanie kamieni jednoskładnikowych zbudowanych z kryształów szczawianowych i fosforanowych. Wnioski. Uzyskane rezultaty nie pokrywają się w pełni z wynikami publikowanymi w piśmiennctwie. Niektóre podobieństwa można zauważyć w częstośći występowania kamieni jedoskładnikowych zbudowanych z kryształów szczawianu wapnia. Wyniki te zachęcają jednak do prowadzenia dalszych badań, szczególnie w odniesieniu do kamieni wieloskładnikowych przy ustalonym sposobie pobierania próbki kamienia.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study is to estimate the frequency of each type of crystal appearance in urinary stones in patietns, treated in Department of Urology between march 1999 and December 2000, and to compare it with the results obtained by other authors. Material and method. Infrared spectrometry was used for qualificative analysis of urinary stones, removed during operation in 58 men and 44 women. The frequency of each type of crystal appearance was estimated. Results. Urinary stone analysis showed the most frequent appearance of monocomponent calculi composed of oxalate and phosphate. Concluisons. Our results are some different from these of the literauter. The frequency of monocomponent calculi appearance composed of calcium oxalate crystals is similar. Future studies are needed, particularly of the multicomponent calculi, with an established mode of delivery of a piece of the stone for analysis.


  100/418

  Tytuł oryginału: Kwas moczowy jako składnik kamieni szczawianowo-wapniowych: implikacje diagnostyczne i terapeutyczne.
  Tytuł angielski: Uric acid as a component of calcium oxalate stones: diagnostic and therapeutic implications.
  Autorzy: Safranow Krzysztof, Machoy Piotr
  Źródło: Urol. Pol. 2002: 55 (3) s.22-25, il., tab., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,054

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W dotychczas opublikowanej literaturze przedstwiono liczne dowody na udział kwasu moczowego (UA) w patogenezie kamicy szczawianowo-wapniowej. Celem niniejszej pracy była ocena zawartości UA w kamieniach moczowych bogatych w wapń. Jako materiał do analizy wykorzystano 65 próbek złogów z dróg moczowych 48 pacjentów pochodzących z Pomorza Zachodniego. Zawartość UA oznaczono przy zastosowaniu wysoce czułej i swoistej metody wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC), wapń i magnez metodą absorpcji atomowej, fosfor kolorymetrycznie z użyciem molibdenianu. Kamienie sklasyfikowano na podstawie zawartości tego składnika, który był obecny w największej ilości. Kwas moczowy występował jako główny składnik 22 proc. kamieni, a był wykrywalny w 72 proc. wszystkich złogów. Szczawiany wapnia były głó nymi składnikami 50 proc. badanych kamieni. 33 proc. kamieni szczawionowo-wapniowych nie zwawierało wykrywalnych ilości UA, 33 proc. zawierało poniżej 0,1 proc. UA, a pozostałą trzecia część zawierałą ponad 0,1 proc. UA. Zastosowanie HPLC dla anlizy zawartości puryn pozwoliło stwierdzić, że śladowe ilości kwasu moczowego są obecne w większości kamieni szczawianowo-wapniowych. Na podstawie otrzymanych wyników sformułowano hipotezę zakładającą, że zawartość UA w kamieniu szczawianowo-wapniowym może być użytecznym wskaźnikiem, skłaniającym do zastosowania w metafilaktyce leczenia obniżającego urykozurię.

  Streszczenie angielskie: The role of uric acid (UA) in the pathogenesis of calcium oxalate stones has been published in the literature many times. The aim of the study was to estimate uric acid content in urinary stones which are rich in calcium. We analysed 65 stone samples from 48 patietns of the West Pomeranian region of Poland. The uric acid content was examined with the use of higly specific and sensitive high-performance liquied chromatography (HPLC), calcium and magnesium content by atomic absorption method, and phosphorus content by colorimetric method with the use of molybdate. Stones were classified according to the compound present in the highest amount. Uric acid was a principal component in 22 p.c. of the stones and was found in 72 p.c. of all stones. Calcium oxalate was a pricnipal compound in 50 p.c. of the stones. Of calcium oxalate stones, in 33 p.c. UA was not found, in 33 p.c. there were only 0.1 p.c. of UA, and in 33 p.c. there were 0.1 p.c. of UA. The HPLC purine analysis showed that a majority of calcium oxalate stones contain a trace quantity of UA. These results suggest that UA content in calcium oxalate stone may be useful as an indication for lowering uricosuria in metaphylaxis.


  101/418

  Tytuł oryginału: Fotodynamiczne wykrywanie raka pęcherza moczowego po śródpęcherzowym podaniu hypericyny.
  Tytuł angielski: Bladder cancer photodynamic detection after intrabladder hiperitin treatment.
  Autorzy: Doborowolski Zygmunt F., Drewniak Tomasz, Lipczyński Wacław, Jakubik Piotr, Woliński Leszek, Stachura Jerzy, Papla Bolesław
  Źródło: Urol. Pol. 2002: 55 (3) s.29-32, il., tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,054

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cel pracy. Celem pracy była ocena wyników fluorescencyjnego wykrywania powierzchniowego raka pęcherza moczowego w barwieniu dopęcherzowym Hypericyną w porównaniu z tradycyjną cystoskopią z mappingiem śluzówki. Materiał i metoda. badana grupa składała się z 23 chorych z nawrotowym rakiem powierzchniowym pęcherza. Chorzy otrzymali dopęcherzowo 150 ml roztworu zawierającego 150 ćg Hypericyny na okres około 130 min. Przed planowaną cystoskopią, którą wykonano w świetle białym i ultrafioletowym. W czasie zabiegu resekowano wszystkie zmiany patologiczne widoczne w świetle białym oraz świecące na czerwono w świetle ultrafioletowym. Zabieg kończyło pobranie wycinków z pęcherza moczowego. Wyniki. Cystoskopia fluorescencyjna po barwieniu Hypericyną poprawiła wykrywalność zmian nowtoworowych lub dysplastycznych w pęcherzu moczowym o 20 proc. W grupie barwionej Hypericyną swoistość wyniosła 100 proc., a czułość - 90 proc. Wnioski. Metoda fluorescencyjnej oceny pęcherza moczowego z wykorzystaniem Hypericyny zwiększa szansę wykrycia raka pęcherza moczowego. Barwienie przy użyciu Hypericyny wykazało dużą czułość i swoistość w wykrywaniu raka, pozwoliło zastosować stosunkowo prostą procedurę barwienia, uzyskać dobrą jakościowo i trwałą fluorescencję zmian w pęcherzu oraz trwałość barwienia. Zastosowanie Hypericyny jest szczególnie wygodne w praktyce urologicznej, gdyż Hypericynę można podać dopęcherzowo nawet 15 godzin przed wykonaniem cystoskopii, co przy zastosowaniu innych barwników jest niemożliwe.

  Streszczenie angielskie: Introduction. Target of this research was the evaluation of the superficial bladder cancer detection by fluorescent method with Hypericine dyeing in comparison to the traditional cystoscopy with mucousa mapping. Patients and method. To the tested group was joined 23 patietns with recurrence superficial bladder cancer. The patietns were administered to the bladder 150 ml of the solution with 150 mcg. Hypericine about 130 minutes before cystoscopy, which was proceed in white and ultraviolet light. During the operation all pathological changes visible in the white light and red shining in ultraviolet light were removed. At the end of operation there was taken a sample cutting from the bladder. Results. Fluorescent cystoscopy with Hypericine dyeing has improved about 20 p.c. the detection ability of the cancer or dysplastic changes in the blader. In the group with Hypericine dyeing the specificity was 100 p.c. and sensitivity 90 p.c. Conclusions. Fluorescent method of investigation by using Hypericine increases the chance of the bladder cancer detection. Hypericine has proved good enough sensitivity and specificity in cancer detection. It turns to be the realtively easy procedure of dyeing and good fluorescent of changes in the bladder.


  102/418

  Tytuł oryginału: Dziedziczny rak prostaty (HPC).
  Tytuł angielski: Hereditary prostate cancer (HPC).
  Autorzy: Machoy Piotr, Lubiński Jan
  Źródło: Urol. Pol. 2002: 55 (3) s.41-43, il., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,054

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • onkologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Wstęp. W pracy przedstawiono problem dziedzicznego raka prostaty oraz częstość jego występownaia w regionie Północno-Zachodniej Polski. Materiał i metoda. W latach 1990-1996 w Onkologicznej Poradni Genetycznej Pomorskiej Akademii Medycznej (PAM) w Szczecinie przeanalizowano rodowody 420 pacjentów z rozpoznanym rakiem prostaty. Wyodrębniono według kryteriów cartera grupy dziedzicznego, rodzinnego i sporadycznego raka prostaty. Wyniki. Dziedziczny rak prostaty stanowi 1,6 proc. wszystkich raków prostaty i występuje rzadziej w regionie Północno-Zachodniej Polski, niż w Europie Zachodniej.

  Streszczenie angielskie: Introduction. This publication presents a problem of hereditary prostate cancer (HPC) and its incidence in the North-West region of Poland. Material and method. Between 1990 and 1996, in outpatient Clinic of Genetics and Oncology of Pomeranian Academy of Medicine in Szczecin, a genealogy of 420 prostate cancer patietns was analysed. Using Carter's criteria, the group of hereditary, familial and sporadic prostate cancer were separated. Results. Hereditary prostate cancer establishes 1.6 p.c. of all prostate cancers. In the North-West region of Poland this form of carcinoma of the prostate is observed rarely in comparison with the results from Western Europe.


  103/418

  Tytuł oryginału: Wstępna ocena leczenia mitoksantronem i hydrokortyzonem chorych na hormonoopornego raka gruczołu krokowego.
  Tytuł angielski: Preliminary results of mitoxantrone and hydrocortisone in the treatment of hormone refractory prostate cancer.
  Autorzy: Wiechno Paweł, Paluchowska Beata, Marczyński Piotr, Demkow Tomasz
  Źródło: Urol. Pol. 2002: 55 (3) s.44-47, tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,054

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • onkologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Cel pracy. Wstępna ocena wyników leczenia mitoksantronem i hydorkortyzonem pacjentów z hormonoopornym rakiem gruczołu krokowego. Materiał i metoda. W okresie od 15.03.2000 r. do 30.08.2001 r. w Klinice Nowotworów Układu Moczowego w Warszawie 15 chorych w wieku od 46 do 78 lat (mediana: 65 lat) z zaawansowanym, hormonoopornym rakiem stercza, w dobrym stanie ogólnym, zakwalifikowano do leczenia skojarzonego (hydrokortyzon 40 mg/dobę/po. i mitoksantron 12 mg/mý/iv. co 21 dni). Wartości PSA przed rozpoczęciem leczenia cytostatycznego zawierały się w granicach od 25 ng/ml do 3 633 ng/ml (mediana: 189 ng/ml). U 12 chorych rozpoznano przerzuty do kości, którym w 3 przypadkach towarzyszyły przerzuty w tkankach miękkich, u 3 pacjentów jedynym wykładnikiem progresji był wzrost stężenia PSA. U 9 chorych wraz z progresją choroby pojawiły się objawy subiektywne. Oceniono toksyczność leczenia, odpowiedź subiektywną oraz w badaniach obrazowych i PSA, czas do progresji. Wyniki. Podano łącznie 95 kursów, od 3 do 9 (mediana: 7 kursów). U 10 chorych leczenie zakończono z powodu progresji, u pozostałych jest kontynuowane. Zmarło 3 pacjentów. Najczęściej obserwowano umiarkowaną toksyczność hematologiczną - małopłytkowość, leukopenię lub niedokrwistość. Rzadziej występowały nadkomorowe zaburzenia rytmu lub zapalenie zakrzepowe żył. Poprawę subiektywną uzyskano u 7 pacjentów. Obniżenie poziomu PSA w toku leczenia stwierdzono u 12 pacjentów, w tym u sześciu obniżenie spełniające kryteria ...

  Streszczenie angielskie: The aim of the study. We present preliminary results of mitoxantrone and hydrocortisone in the treatment of hormone refractory prostate cancer. Material and method. Between March 15, 2000 and August 30, 2001, in the Clinic of Genitourinary Tract Neoplasms, 15 patietns aged from 46 to 78 years (mean 65 years) with advanced hormone refractory prostate cancer and in good general status were qualified to the treatment with hydrocortisone (40 mg/day, orally) combined with mitoxantrone (12 mg/mý intravenously, every 21 days). PSA levels before cytostatic treatment introduction were from 25 ng/ml to 3633 ng/ml (mean: 189 ng/ml). In 12 patietns metastases to the skeleton were diagnosed; 3 of them had also soft tissue metastases. In 3 patients increase of the PSA level was a single sign of cancer progression. In 9 patietns progression of the disease was associated with subjective symptoms and signs. toxicity of the treatment, subjective and radiologic responses, PSA levels and time to cancer progression were estimated. Results. Patietns obtained from 3 to 9 cycles of the treatment (mean 7 cycles); in totally 95 cycles. In 10 patients the cytostatic treatment was stopped due to cancer progression, in 3 patietns is still being continued. Three patietns died. The most frequent adverse events were: thrombocytopenia, leukopenia and anaemia. Supraventricular arrhythmia or thrombophlebitis were rare. In 7 of 9 patients subjective improvement was noted. In 12 patietns PSA level ...


  104/418

  Tytuł oryginału: Urazy moszny.
  Tytuł angielski: Trauma of the scrotum.
  Autorzy: Łęcki Andrzej, Zieliński Henryk
  Źródło: Urol. Pol. 2002: 55 (3) s.48-50, il., tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,054

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Cel pracy. Poddano analizie przypadki urazów moszny, uwzględniając ich rodzaj, wyniki badania ultrasonograficznego i wybór sposobu leczenia. Materiał i metoda. W latach 1982-2000 leczono 51 chorych z powodu urazów moszny. Wiek poszkodowanych wynosił od 17 do 74 lat (średni: 25 lat). Przedoperacyjne badanie ultrasonograficzne wykonano u 30 mężczyzn. Wyniki. Najczęstszą przyczyną urazu było bezpośrednie uderzenie (kopnięcie) - u 49 chorych; pondato w 1 przypadku postrzał i w 1 ugryzienie. Obrażenia zaopatrzono chirurgicznie u 47 chorych, pozostałych 4 leczono zachowawczo. Stwierdzono następujące rodzaje urazów: pęknięcie jądra (27), krwiak moszny (12), stłuczenie jądra (7), stłuczenie najądrza (2), pęknięcie najądrza (1), wodniak jądra (1) i ranę kąsaną moszny (1). Amputację jądra wykonano u 2 chorych. Czas hospitalizacji wynosił średnio 7 dni. Badanie ultrasonograficzne pozwoliło dokładniej określić charakter obrażeń (zwłaszcza, gdy wystąpiło pęknięcie osłonko białawej), a u 4 chorych - odstąpić od zabiegu, kontrolując proces gojenia. Wnioski. Urazy moszny z reguły dotyczą młodych mężczyzn, stąd ratowanie jądra ma istotne znaczene dla zachowania pełnej płodności. Badanie ultrasonograficzne jest metodą bardzo przydatną przy ocenie obrażenia i wyborze postępowania, głównie chirurgicznego.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study. Trauma of the scrotum was analysed taking account of a type of trauma, results of ultrasonographic examination and method of treatment. Material and method. Between 1982 and 2000, 51 patietns were treated due to scrotal trauma. Mean age of this group of men was 25 years (from 17 to 74 years). Preoperatively, in 30 patients ultrasonography was performed. Results. The most frequent cause of the trauma, observed in 49 patients, was a blow (kicking); other causes were: shot (in 1 patient) and bite (in 1 patient). Forty-seven of patietns underwent surgical treatment, and in 4 patients conservative management was done. The type of trauma, observed in our group of patients, were as follow: rupture of the testis (27), scrotal haematoma (12), contusion of the testis (7), contusion of the epididymis (2), ruputre of the epididymis (1), hydrocele (1), and bite wound of the scrotum (1). Two patients underwent amputation of the tests. Mean time of the hospital stay was 7 days. An USG examination allowed more exact diagnosis of the type of trauma (particularly in cases with tunica albuginea interruption), and in 4 patients allowed qualification to conservative treatment and control of the wound healing. Conclusions. Most patients with trauma of the scrotum are young men, in whom preservation of the testis is very important for fertility. Ultrasonography is a very useful method in diagnosis and choice of the method of treatment, particularly for surgery.


  105/418

  Tytuł oryginału: Nowa metoda endoskopowego leczenia przetok pęcherzowo-pochwowych przy użyciu kleju tkankowego.
  Tytuł angielski: New method of endoscopic treatment of vesico-vaginal fistulas with the use of tissue glue.
  Autorzy: Wolski Zbigniew
  Źródło: Urol. Pol. 2002: 55 (3) s.51-54, il., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,054

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Większość przetok pęcherzowo-pochwowych, powstałych zwykle po operacjach ginekologicznych lub położniczych, leczonych jest skutecznie na drodze przezpochwowej lub przezbrzusznej. Przetoki małych rozmiarów mogą ulec zamknięciu podczas długotrwałęgo drenażu pęcherza lub/i koagulacji oraz skaryfikacji kanału przetoki. Cel pracy. Celem pracy jest przedstawienie nowej metody leczenia przetok pęcherzowo-pochwowych przy zastosowaniu fibrynowego kleju tkankowego podanego podczas cystoskopii. Materiał i metoda. Stosując własne techniki podania podczas cystoskopii dwuskładnikowego kleju tkankowego, z powodzeniem leczono dwie pacjentki z przetokami pęcherzowo-pochwowymi. Czas obserwcji wynosił 3 i 4 lata. Wniosek. Prezentowana nowa metoda endoskopowego zamknięcia przetok pęcherzowo-pochwowych przez podanie kleju tkankowego pozwala skutecznie leczyć przetoki małych rozmiarów.

  Streszczenie angielskie: Introduction. A majority of vesico-vaginal fistulas, arising during gynecological or obstetrics operations, are effectively treated by vaginal or abdominal surgery. Durable bladder drainage and/or coagulation, scarification of the fistulas channel make possible the closure of the small fistulas. The aim of this study is to present a new method of the treatment of vesico-vaginal fistulas with the use of fibrin tissue glue inserted during cystoscopy. Material and method. With the use of the author's own method of tissue glue insertion cystoscopically, the successful treatment of two women with vesico-vaginal fistulas was performed. The time of follow up is 3 and 4 years, respectively. Conclusion. Presented method of endoscopic insertion of the tissue glue may be effective in the treatment of small vesico-vaginal fistulas.


  106/418

  Tytuł oryginału: Naciekanie narządu rodnego u kobiet z rakiem pęcherza moczowego poddanych radykalnej cystektomii.
  Tytuł angielski: Genital system infiltration in women treated by radical cystectomy due to carcinoma of the bladder.
  Autorzy: Wolski Zbigniew, Mikulska-Jovanović Magdalena
  Źródło: Urol. Pol. 2002: 55 (3) s.55-59, tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,054

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • onkologia
 • urologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Dotychczas nie określono dokładnie częstości i zakresu rozprzestrzeniania się nowtoworu do narządu rodnego u kobiet z rakiem pęcherza moczowego. Cel pracy. Celem pracy jest dokonanie oceny częstości występowania i zakresu naciekania narządu rodnego przez raka pęcherza moczowego u kobiet poddanych radykalnej cystektomii oraz zależności tych czynników od wybranych cech nowtoworu. Materiałi metoda. Ocenia poddano 45 kobiet leczonych w latach 1995-2001 radykalną cystektomią z powodu raka pęcherza moczowego. Wśród obserwowanych pacjentek zdecydowaną większość stanowiły chore z rakiem w stadiach pT3b i pT4 (42,3 proc., 20 proc.). Stopień złośliwości komórkowej G3 stwierdzono u 49 proc., a przerzuty do węzłów chłonnych u 42 proc. pacjentek. Wyniki. U 7 pacjentek (15,5 proc.) ujawniono w badaniu pooperacyjnym usuniętych narządów naciekanie narządu rodnego przez raka pęcherza. Zmiany nowtoworowe, stwierdzone w pochwie, macicy i przymaciczach, ujawniono jedynie u kobiet z rakiem pęcherza pT3b (5,5 proc.) i pT4 (77 proc.). Największe ryzyko naciekania narządu rodnego występowało u pacjentek z rakiem w stadium pT4 (77 proc.), stopniem G3 (71 proc.) i przerzutami do węzłów chłonnych. Spośród pacjentek z naciekaniem narządu rodnego żyje jedna, w porównaniu z 20 (54 proc.) z 38, u których nie stwierdzono zmian w narządzie rodnym. Wnioski. 1. Wysoki odsetek naciekania narządu rodnego przez raka pęcherza moczowego nie pozwala na rutynowe zachowanie podczas radykalnej ...

  Streszczenie angielskie: Introduction. Frequency and range of genital system infiltration in women with bladder carcinoma have not been exactly established. The aim of this study is to estimate this phenomenon in women, who underwent radical cystectomy due to bladder carcinoma, as well as its correlation with some characterictics of the neoplasm. Material and method. Between 1995 and 2001, 45 women underwen radical cystectomy due to bladder carcinoma. In the majority of them pathological tumor stage was pT3b or pT4 (in 42.3 p.c. and 20 p.c., respectively). In 49 p.c. of patietns the tumor grade was G3, and 42 p.c. of patietns had lymph node metastases. Results. Postoperative examination revealed genital system infiltration by bladder carcinoma in 7 patients (15 p.c.). Neoplasmatic infiltration of the vagina, uterus and parametrium were found only in women with bladder cancer stage pT3b (5.5 p.c.) or pT4 (77 p.c.). Patients with cancer stage pT4 (77 p.c.), grade G3 (71 p.c.) and lymph node metastases had the greatest risk of genital system infiltration. In this group of patients only one is still alive, in comparison with 20 of 38 women (54 p.c.) without changes in the genital system. Conclusions. A high percentage of genital system infiltration by bladder carcinoma makes it impossible to leave the uterus and anterior vaginal wall as a routine during radical cystectomy. Genital system infiltration is a poor prognostic factor in patients with carcinoma of the bladder. Stage T4 of bladder ...


  107/418

  Tytuł oryginału: Skuteczność endoskopowego leczenia teflonem pierwotnego odpływu pęcherzowo-moczowodowego u dzieci.
  Tytuł angielski: The efficacy of endoscopic teflon treatment of primary vesicoureteral reflux in children.
  Autorzy: Górski Krzysztof, Fryczkowski Mieczysław
  Źródło: Urol. Pol. 2002: 55 (3) s.60-67, tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,054

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Cofanie się moczu z pęcherza moczowego do moczowodów określane jest mianem odpływu pęcherzowo-moczowodowego (refluxus vesicoureteralis) (opm). Odpływowi pęcherzowo-moczowodowemu wyższego stopnia często towarzyszy nefropatia refluksowa. Leczenie odpływu pęcherzowo-moczowodowego ma na celu zlikwidowanie zakażeń dróg moczowych i uchronienie nerek przed destrukcją spowodowaną falą zwrotną moczu. Materiał i metoda. W latach 1991-1996 metodą endoskopową leczono 202 dzieci z pierwotnym odpływem pęcherzowo-moczowodowym. Ogółem wykonano 346 wstrzyknięć teflonu pod ujścia moczowodowe. Średni czas obserwacji wyniósł 3,5 roku (39 miesięcy); średni wiek leczonych: 5,1 roku. Wyniki. Uzyskano 95,4 proc. dobrych wyników w odniesieniu do ujść moczowodowych i 94 proc. w odniesieniu do liczby dzieci. Zaobserwowano, że już pierwszy zabieg powoduje ustąpienie bakteriomoczu u 92 proc. leczonych i, choć nie jest to jednoznaczne z ustąpieniem opm, to w znacznym stopniu zapobiega i ochrania nerki przed NR. Porównanie ostatecznych wyników endoskopowego leczenia w zależności od zaawansowania NR wykazały statystycznie istotne różnice pomiędzy 0ř a 1ř oraz 0ř a 2ř, jak również brak istotności statystycznej pomiędzy 1ř a 2ř. Wnioski. Endoskopowe wstrzyknięcie teflonu pod ujście moczowodowe to zabieg bezpieczny, skuteczny i powtarzalny. Leczenie endoskopowe jest metodą mniej agresywną od leczenia operacyjnego, nie wymaga hospitalizacji, znieczulenie jest płytkie i krótkotrwałe, a odsetek ...

  Streszczenie angielskie: Introduction. In vesicoureteral reflux (VUR) the urine flows back from bladder into ureters. High grade VUR is often accompanied by nephropathy. The aim of the treatment is to remove urinary tract infections and to protect kidneys against destruction by the urine. Material and method. Between 1991 and 1996, 202 children with primary VUR were treated endoscopically. The teflon paste was inserted below 346 ureteral orifices. Mean follow up was 3.5 years (39 months), and mean patietns age was 5.1 years. Results. The results were satisfactory in 95.4 p.c. of ureteral orificies and in 94 p.c. of patietns. After first teflon insertion we observed cessation of bacteriuria in 92 p.c. of patients. This phenomenon is not synonymous with cessation of VUR, but significantly protects kidneys from nephropathy. The comparison of our results of endoscopic treatment in the realtionship with VUR grade showed significant differences between 0ř and 1ř, as well as between 0ř and 2ř, but no significant differences between 1ř and 2ř. Conclusions. Endoscopic insertion of teflon paste below ureteral orifice is a safe, effective and repeatable mode of treatment. This method is less aggressive than an open oepration, may be performed without hospitalization, in short and little anesthesia, and the percentage of complications is less than after surgery. First insertion of teflon paste is the most effective; its result depends of VUR grade, and in 92 p.c. of patients leads to cessation of ...


  108/418

  Tytuł oryginału: Liszaj twardzinowy i zanikowy jako najczęstsza przyczyna nabytej stulejki.
  Tytuł angielski: Lichen sclerosus and atrophicus as the most frequent cause of acquired primosis.
  Autorzy: Długosz Marek
  Źródło: Urol. Pol. 2002: 55 (3) s.68-70, bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,054

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Cel pracy. Celem pracy była analiza częstości występowania liszaja twardzinowego i zanikowego (LSA) jako przyczyny nabytej stulejki. Materiał i metoda. Analizie poddanych zostało 81 chorych, którym w latach 1986-2000 wykonano obrzezanie z powodu nabytej stulejki, a usuniętą skórę przekazano do badania histopatologicznego. Wyniki. Największą grupę pacjentów (22 chorych, tj. 27,1 proc.) stanowili chorzy z rozpoznanym LSA. 27 proc. chorych z tej grupy miało zwężenie ujścia zewnętrznego cewki moczowej, a 31 proc. - cukrzycę. Wnioski. W przypadku nabytej stulejki zawsze należy brać pod uwagę rozpoznanie LSA. Pacjenci z tej grupy wymagają monitorowania w kierunku zwężeń cewki moczowej.

  Streszczenie angielskie: The aim of this study is to analyse the frequency of the lichen sclerosus and atrophicus (LSA) as a cause of acquired phimosis. Material and method. Between 1986 and 2000, 81 patietns underwent circumcision due to acquired phimosis. In all of them the removed skin was examined by pathologist. Results. In the highest group of patietns (22 patients, e.g. 27.1 p.c.) LSA was diagnosed. Twenty-seven percent of them also had a stricture of external urethral orifice, and 31 p.c. were diabetics. Conclusions. In patients with acquired phimosis, the diagnosis of LSA should be considered. The monitoring of the urethral stircture is necessary.


  109/418

  Tytuł oryginału: Odległe wyniki leczenia przeszkody podpęcherzowej metodą implantacji siatkowych protez UroLume.
  Tytuł angielski: Delayed results of the treatment of bladder outlet obstruction by urethral UroLume stent implantation.
  Autorzy: Buczyński Andrzej Zbigniew
  Źródło: Urol. Pol. 2002: 55 (3) s.71-74, il., tab., bibligor. 5 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,054

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • urologia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Siatkowe protezy urologiczne po raz pierwszy do leczenia nawrotowych zwężeń cewki moczowej zostały wykorzystane przez Millroya w 1988 r. W Polsce stosowanie tej metody zainicjował autor niniejszego artykułu w roku 1992. Wkrótce też protezy siatkowe weszły na stałe do arsenału metod leczenia urologicznego. Wskazania do ich stosowania roszerzyły się o leczenie dyssynergii pęcherzowo-zwieraczowej oraz o zabiegi przywracające możliwość odpływu moczu z pęcherza u chorych z nieoperacyjnym rakiem lub grucczolakiem stercza. Materiał i metoda. Protezy UroLume dostarczane są przez firmę w jednorazowych zestawach, skompresowane wewnątrz specjalnego instrumentu, sterylne, gotowe do implantacji, w pięciu rozmiarach: od 2 do 4 cm. Podwójna blokada pozwala na zmianę położenia protezy poprzez jej ponowne skompresowanie i uwolnienie we właściwym miejscu, co zmnijesza ryzyko niewłaściwej implantacji. Proces całkowitego wgojenia się protezy w ścianę cewki poprzez pokrycie jej śluzówką trwa od 3 do 6 miesięcy. Metodą tą leczono w latach 1992-2001 46 chorych: 8 z gruczolakiem, 2 z rakiem stercza, 25 nawrotowym zwężeniem i 11 z dysynergią. Wyniki. Uzyskano średnio 85 proc. dobrych wyników we wszystkich grupach chorych, a czas obserwacji wynosił od 1,5 roku do 9 lat (średnio: 4 lata). W grupie chorych z dyssynergią uzyskano 100 proc. dobrych wyników leczenia, w grupie chorych z gruczolakiem i rakiem u jednego chorego wystąpiły powikłania, które wymagały korekcji chirurgicznej. W ...

  Streszczenie angielskie: Introduction. Urological network prostheses have been introduced for a treatment of recurrent urethral strictures by Millroy in 1988, and in Poland - by author of this publication in 1992. The insertion of these prostheses is now a common urological procedure. They are also used in the treatment of vesico-sphincteral dyssynergy and to enable patietns with prostate cancer or benign prostatic hyperplasia, in whom an operation can not be performed, to voide urine. Material and method. UroLume prostheses are produced as a one use only packets, compressed inside of a specific instrument, sterile, ready to implantation, in a five size: from 2 to 4 cm. Double blockade makes possible a change of the prosthesis placement due to repeated compression, and then - proper prosthesis location. The risk of incorrect implantation is low. Complete healing and epithelialisation of the prosthesis persists form 3 to 6 months. Between 1992 and 2001, this method was used in the treatment of 46 patients: 8 of them with benign prostatic nyperplasia, 2 patietns with prostate cancer, 25 patietns with recurrent urethral strictures, and 11 patients with dyssynergy. Results. During the follow up of 1.5 to 9 years (mean 4 years), 85 p.c. of good results were obtained in all groups of patients. In a dyssynergy group there were 100 p.c. good results. In BPH or prostate cancer groups 1 patient required surgery due to complications. In a group with recurrent urethral stricture the highest percent of ...


  110/418

  Tytuł oryginału: Operacja naprawcza przetoki cewki moczowej wolnym przeszczepem pobranym z błony śluzowej jamy ustnej.
  Tytuł angielski: Reconstruction of urethral fistula with buccal free graft.
  Autorzy: Matych Józef, Krauze Barbara, Pietraszun Konrad, Święs Andrzej, Żurek Jerzy, Kociszewska Alicja
  Źródło: Urol. Pol. 2002: 55 (3) s.75-77, il., bibliogr. 5 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,054

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono przypadek operacyjnego leczenia przetoki cewki moczowej wolnym przeszczepem pobranym z błony śluzowej jamy ustnej.

  Streszczenie angielskie: The study presents a surgical treatment of urethral fistula with the use of buccal free graft.


  111/418

  Tytuł oryginału: Laparoskopia w leczeniu dootrzewnowej perforacji pęcherza moczowego.
  Tytuł angielski: Laparoscopic repair of iatrogenic bladder perforation.
  Autorzy: Gołąb Adam, Słojewski Marcin, Gliniewicz Bartłomiej, Sikorski Andrzej
  Źródło: Urol. Pol. 2002: 55 (3) s.78-80, il., tab., bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,054

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Jednym z powikłań, powstających po zabiegach przezcewkowych wykonywanych w obrębie pęcherza moczowego, jest uszkodzenie jego ściany. Klasyczna metoda zaopatrzenia dootrzewnowej perforacji polega na jej chirurgicznym zeszyciu na drodze operacji otwartej. Autorzy wykorzystali do tego celu metodę laparoskopową. Cel pracy. W pracy przedstawiono doświadczenia własne w zakresie laparoskopowego zaopatrzenia jatrogennego uszkodzenia pęcherza moczowego. Materiał i metoda. Opisano szczegóły techniki operacji laparoskopowych wykonanych u 3 chorych, u których w trakcie elektroresekcji przezcewkowej guza doszło do perforacji dootrzewnowej pęcherza. Wszyscy leczeni byli mężczyznami, których średni wiek wynosił 64 lata. Wyniki. Czas operacji wynosił od 25 do 40 minut. Nie zanotowano powikłań śród- ani pooperacyjnych. Hospitalizacja po laparoskopii trwała przeciętnie 4 dni. Po 12 dniach wszyscy pacjenci wracali do pełnej aktywności. Wnioski. Laparsokopowe zaopatrzenia dootrzewnowej perforacji pęcherza moczowego jest cenną alternatywą dla operacji otwartej.

  Streszczenie angielskie: Introduction. One of the complications of transurethral surgery is bladder wall injury. The classical method of intraperitoneal perforation repair comprises suturing in open surgery. In this case the authors used a laparoscopic technique. Objective. To present our own experience of laparoscopic repair of iatrogenic bladder perforation. Material and methods. There were 3 cases of intraperitoneal bladder perforation. Each one was a tumor resection complication. The mean age of patietns was 64 years. Details of the surgical technique are presented. Results. Operation time ranged from 25 to 40 min. there were no complications in the middle of laparoscopy or in the postoperative period. Hospitalization averaged 4 days. The time of recovery amounted to 12 days. Conclusion. Laparoscopic repair of iatrogenic bladder perforation is valuable alternative to open surgery.


  112/418

  Tytuł oryginału: Gruźlica stercza po przeszczepieniu nerki. Opis przypadku.
  Tytuł angielski: Tuberculosis of the prostate after renal transplantation. A case report.
  Autorzy: Bednarek-Skublewska Anna, Ciechan Janusz, Baranowicz-Gąszczyk Iwona, Siezieniewska-Sikorska Zofia, Bar Krzysztof, Książek Andrzej
  Źródło: Urol. Pol. 2002: 55 (3) s.84-87, il., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,054

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia
 • transplantologia
 • urologia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Narażenie na zakażenie prątkami Mycobacterium tuberculosis lub uaktywnienie się istniejącego piewotnego ogniska występuje najczęściej po przeszczepie nerki z chwilą rozpoczęcia terapii immunosupresyjnej. Rozpoznanie procesu swoistego jest jednak niejednokrotnie trudne. Przedstawiono przypadek chorego, będącego po zabiegu przeszczepienia nerki, u którego - podejrzewajac proces nowotworowy stercza - stwierdzon biopsją rdzeniową typową ziarninę gruźliczą w obrębie tego narządu.

  Streszczenie angielskie: Tuberculosis is one severe infectious complications in patients after renal transplantation. The risk of dissemination is high in these group of patietns, but clinical symptoms are weak and nonspecific. Tubreculosis has been often described in kidney transplant recipients as an infection with predominantly pulomunary involvement. We now report a rare case of tuberculosis of the prostate in a patient after renal transplantation.


  113/418

  Tytuł oryginału: Zastosowanie piłki Gigliego w leczeniu zadzierzgnięcia prącia.
  Tytuł angielski: The use of Giglie saw for a treatment of penis strangulation.
  Autorzy: Krzemiński Dariusz, Nalej Dariusz
  Źródło: Urol. Pol. 2002: 55 (3) s.88-89, il., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,054

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • seksuologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono rzadki przypadek zadzierzgnięcia prącia u 75-letniego mężczyzny. Zastosowanie narzędzia używanego głównie przez neurochirurgów (piłki Gigliego) do przecięcia metalowego pierścienia i uwolnienia prącia okazało się niezwykle prostym, szybkim i bezpiecznym sposobem leczenia.

  Streszczenie angielskie: A rare case of penis strangulationin 75-year-old man was presented. Cutting of a metal ring and relasing of the penis with the use of a neurosurgical tool - a Giglie saw - was very simple, quick and safe method of the treatment.


  114/418

  Tytuł oryginału: Resekcja en bloc raka jelita grubego naciekającego pęcherz moczowy, macicę, przydatki i jelito cienkie.
  Tytuł angielski: " En bloc" resection of colon carcinoma infiltrating urinary bladder, uterus, parametrium and small bowel.
  Autorzy: Długosz Marek
  Źródło: Urol. Pol. 2002: 55 (3) s.90-92, il., bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,054

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • onkologia
 • urologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono przypadek raka jelita grubego naciekającego pęcherz moczowy, macicę, przydatki i jelito cienkie. Radykalne leczenie - resekcja en bloc - przyniosło ponad 5-letnie przeżycie. Zwrócono uwagę na urolgoiczną symptomatologię guza.

  Streszczenie angielskie: A case report of colon carcinoma infiltrating bladder, uterus, parametriom and small bowel ispresented. After radical resection "en bloc" the patient is still alive more than 5 years. The author pays attention to the urological symptomatology of the tumor.


  115/418

  Tytuł oryginału: Skojarzone leczenie chorego z nowotworem zarodkowym jądra z przerzutami do zaotrzewnowych węzłów chłonnych, płuc i mózgu prowadzące do całkowitwej remisji.
  Tytuł angielski: Combined treatment of patient with germ cell tumour of the testis and metastases in retroperitoneal space, lungs and brain leading to complete remission.
  Autorzy: Sadowska Małgorzata, Demkow Tomasz, Skoneczna Iwona, Szczerbicki Marek
  Źródło: Urol. Pol. 2002: 55 (3) s.93-96, tab., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,054

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • urologia
 • pulmonologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono przypadek chorego z nienasieniakiem jądra lewego z przerzutami do płuc, mózgu i węzłów chłonnych przestrzeni zaotrzewnowej. Całkowitą remisję uzyskano dzięki zastosowaniu leczenia skojarzonego, polegającego na intensywnej chemioterapii wielolekowej, skojarzonej z leczeniem chirurgicznym (usunięcie przerzutu z mózgu i zmian przetrwałych po chemioterapii z jamy brzusznej i klatki piersiowej). Po upływie dwudziestu czterech miesięcy od chwili zakończenia leczenia u pacjenta pozostającego w obserwacji nie występują cechy czynnej choroby nowotworowej.

  Streszczenie angielskie: The case of a patient with nonseminomatous germ cell tumour of the left testis with metastatic lesions in brain, lung and retroperitoneal space has been presented. The patient achieved complete remission (CR) with combined treatment consisted of intensive chemotherapy and surgery: craniotomy with metastasectomy and removal of residual masses from thorax and retroperitoneal space. There is no evidence of disease in the patient in the moment of publication, 24 months after completion of the therapy.


  116/418

  Tytuł oryginału: Wady dolnych dróg moczowych jako przyczyna nawracających zakażeń układu moczowego u dziewcząt.
  Tytuł angielski: Defects of the low urinary tract as a cause of recurrent urinary tract infection in girls.
  Autorzy: Gołąbek Bożena, Słowik Małgorzata, Płoska-Urbanek Barbara, Paruszkiewicz Grzegorz, Drejewicz Hanna
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (70) s.265-268, tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W latach 1985-1992 zbadano 353 dziewcząt, w latach 1999-2000 109 dziewcząt w wieku od jednego mies. życia do 15 lat z nawracającymi zakażeniami układu moczowego (ZUM) zgłaszających się do Poradni i diagnozowanych w Klinice Pediatrii IMiDZ w Warszawie. Najczęstszą przyczyną nawracających ZUM było izolowane zwężenie ujścia zewnętrznego cewki - 59,9 proc. (187/312). U 41,1 proc. (125/312) badanych zwężeniu towarzyszyły wsteczne odpływy pęcherzowo-moczowodowe, natomiast u 22,5 proc. (104/462) występowały izolowane odpływy pęcherzowo-moczowodowe. U wszystkich pacjentek badanych w latach 1985-1992 wykonano kalibrację cewki moczowej, a w latach 1999-2000 tylko u dzieci powyżej 2. roku życia. W 75 proc. (312/416) wykryto zwężenie jej ujścia zewnętrznego, podczas gdy na podstawie obrazu radiologicznego cystografii mikcyjnej zwężenie rozpoznano tylko u 54,7 proc. (253/462) badanych dziewcząt. Wyniki badań wskazują na konieczność dokładnej diagnostyki dolnych dróg moczowych i wprowadzenia odpowiedniego leczenia zapobiegającego nawrotom zakażenia.

  Streszczenie angielskie: 462 girls aged 1 month - 15 years with recurrent urinary tract infection were diagnosed in the Outpatient Clinic of Mother and Child Institute during 1985-1992 and 1999-2000 years period. The most common cause of recurrent urinary tract infection was an isolated construction of exaternal urethral ostium - 59.9 p.c. (187/312) then vesico-ureteral reflux coexisting with external urethral ostium - 41.1 p.c. (125/312), next isolate vesico-ureteral reflux - 2.5 p.c. (104/462). Typical radiological diagnostic was perforemd in all cases adn calibration of urethrae was 416 girls. From 75 p.c. (312/416) cases with urethral construction only 54.7 p.c. (253/462) had typical cystographic picture of that defect. Results of our studies confirmed the importance of exact diagnosis of "lower part of urinary tract" and necessity of appropriate treatment.


  117/418

  Tytuł oryginału: Przydatność preparatu Uro-Vaxom w kompleksowym leczeniu nawracających zakażeń układu moczowego u dziewcząt.
  Tytuł angielski: Usefulness of Uro-Vaxom in complex treatment of recurrent urinary tract infections in girls.
  Autorzy: Gołąbek Bożena, Nowakowska Krystyna, Słowik Małgorzata, Paruszkiewicz Grzegorz
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (70) s.269-272, tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Preparat Uro-Vaxom zastosowano w leczeniu nawrotowych zakażeń układu moczowego u 35 dziewczynek. Większość 34/35 tolerowała lek dobrze, nie obserwowano u nich objawów niepożądanych. U jednej przerwano stosowanie Uro-Vaxomu w pierwszym miesiącu leczenia w związku z wystąpieniem wymiotów, dlatego też skuteczność Uro-Vaxomu oceniono u 34 dziewczynek. Stwierdzono, że preparat ten jest cennym lekiem wspomagającym antybiotykoterapię nawrotowych zakażeń układu moczowego (ZUM) wywołanych przez E. coli.

  Streszczenie angielskie: Uro-Vaxom was used in the treatment of recurrent urinary tract infections in 35 girls. Most of them (34/35) tolerated the drug very well, no side effect were observed. We stoped administration of the Uro-Vaxom one girl, during the first months of treatment because of vomiting. This way efficiency of Uro-Vaxom was evaluted in the treatment of recurrent urinary tract infections in 34 girls. Uro-Vaxom was found to be a valuable drug, supporting antibiotic therapy in recurrent urinary tract infections caused by E. coli.


  118/418

  Tytuł oryginału: Wpływ wybranych czynników na powstawanie blizn w nerkach u dzieci z rozpoznanymi wstecznymi odpływami pęcherzowo-moczowodowymi.
  Tytuł angielski: Influence of selected factors on the development of renal scars in children with vesico-ureteric reflux.
  Autorzy: Cieślak-Puchalska Anna, Szostak Stefania, Fydryk Janusz, Birkenfeld Bożena, Puchalski Andrzej
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (70) s.273-275, tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • nefrologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Znany jest związek między wstecznym odpływem pęcherzowo-moczowodowym (WOPM), zakażeniem układu moczowego (ZUM) oraz procesem bliznowacenia nerek, jednak patogeneza powstawana blizn ciągle nie jest jasna. WOPM i ZUM pozostają w bardzo ścisłym związku ze sobą, chociaż mogą również występować niezależnie. Czynnkiem sprzyjającym uszkodzeniu nerki jest też młody wiek dziecka. Celem pracy była analiza wpływu wybranych czynników, a mianowicie: wyjściowego stopnia WOPM, wieku dziecka w chwili rozpoznania WOPM oraz częstości nawrotów ZUM na powstawanie blizn w nerkach. U 45 dzieci z rozpoznanymi wcześniej WOPM oceniono nasilenie bliznowacenia nerek w oparciu o scyntygrafię planarną z użyciem DMSA-Tc-99m oraz sporządzono anknietę zawierającą informacje takie jak: wiek, w którym postawiono rozpoznanie, stopień WOPM w chwili rozpoznania, stosowane leczenie, częstość ZUM przed i po objęciu dziecka obserwacją. Wykazano, że stopień bliznowacenia koreluje ze stopniem WOPM danej nerki. W badanej grupie nie stwierdzono zależnści między nasileniem bliznowacenia nerek od wieku, w jakim rozpoznano WOPM, czy od częstości ZUM przed rozpoczęciem leczenia. W świetle uzyskanych wyników wydaje się, że na tworzenie się blizn w nerkach w przebiegu ZUM współistniejącego z odpływem pęcherzowo-moczowodowym większy wpływ ma wysoki stopień WOPM niż wiek dziecka czy częstość nawrotów ZUM.

  Streszczenie angielskie: Although relationship between vesico-ureteric reflux, urinary tract infection and renal scarring is known, pathogenesis of the renal scarring is still unclear. Vesico-ureteric reflux and urinary tract infecation remain in very close realtionship, they may also occur separately. The factor promoting renal injury is also young age of a child. The aim of this paper was to analyse the influence of the selected factors, namely: degree of the vesico-ureteric reflux, child's age at reflux diagnosis time as well as the frequency of recurrences of urinary tract infections exerted on reflux nephropathy. In 45 children wtih diagnosed vesicoureteric reflux the intensity of renal scarring was estimated using planar scintigraphy with DMSA-Tc-99m and a questionnaire was prepared. The questionnaire included information as follows: age at which the diagnosis was established, degree of refluxs at the time of diagnosis, treatment applied, frequency of urinary tract infections before and after having taking medical care of children. It was revealed that the degree of scaring correlatd with degree of vesico-ureteric reflux of particular kidney. In the investigated group no correlatons were found between intensity of renal scarring and both the age of establishing diagnosis and frequency of urinary tract infections before starting the treatment. Taking the obtained results into consideration it seems, that the degree of vesico-ureteric reflux estiamted prior to treatment determnes degree of renal injuries though, undoubtedly all factors being studied affect real scarring.


  119/418

  Tytuł oryginału: Czynność dolnych dróg moczowych u dzieci z zakażeniami układu moczowego.
  Tytuł angielski: Lower urinary tract function in children with urinary tract infection.
  Autorzy: Apoznański Wojciech, Chrzan Rafał, Patkowski Dariusz, Siekanowicz Piotr
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (70) s.279-281, il., tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W ciągu ostatnich 10 lat obserwuje się znaczny wzrost liczby wykonywanych badań przepływów cewkowych u dzieci w diagnostyce schorzeń dolnych dróg moczowych. Badanie to stosuje się również w poszukiwaniu przyczyn zakażeń układu moczowego. Celem pracy była próba ustalenia zależności pomiędzy infekcjami układu moczowego a parametrami przepływu cewkowego ocenianymi w badaniu urolfowmetrycznym. Spośród pacjentów Pracowni Badań Urodynamicznych Kliniki Chirurgii i Urologii Dziecięcej przeanalizowano wybraną losowo grupę 379 osób. Oceniano typowe parametry badania uroflowmetrycznego u dzieci z zakażeniem układu moczowego (ZUM) w odniesieniu do grupy kontrolnej (GK). Przeprowadzono analizę statystyczną dla porównania wyników w obu grupach. W badanej grupie znalazło się 94 pacjentów w wieku 5 - 15 lat (średnia 9,1 lat, Me - 9 lat) z pierwotnym ZUM (84 dziewczynki i 10 chłopców). Grupę kontrolną stanowiło 195 pacjentów (średni wiek 9,6 lat). Szczegółowej analizie poddano objętość oddawanego moczu, zaleganie po mikcji, maksymalny i średni przepływ cewkowy oraz czas mikcji. Wyniki przedstawiono jako średnią oraz odchylenie standardowe dla każdego z tych parametrów. Nie stwierdzono istotnej statystycznie różnicy pomiędzy badanymi wielkościami przy poziomie istotności p 0.05.

  Streszczenie angielskie: During the last decade more and more urodynamic studies in children have been performed as a step in diagnostic process of urinary tract diseases in children. Such a procedure is done to diagnose a cause of urinary tract infection as well. The aim of our study was to evaluate uroflowmetric parameters in children with urinary tract infections and try to find typical signs. Among the children examined at the Department as an out-patient we randomly selected the group of 379 patients. There were 94 patients afflicted with urinary tract infection without any special predisposing factors. The range of age was 5 - 15 years (ave - 9.1, Me - 9). There were 84 girls and 10 boys. A control group consisted of 195 patient in the range of age 5 - 16 years (ave 9.6). We analised standard parameters of the uroflowmetric protocol (maximal and average flow, urinary bladder volume, residual volume, and time flow). Results were presented as average (X) and standard deviation (SD). There was no statistically significant difference between both group (p 0.05).


  120/418

  Tytuł oryginału: Prosty sposób izolacji ludzkich plemników metodą swim-up: przydatność płynów o różnym składzie chemicznym i wpływ płynu pęcherzyka jajnikowego świni.
  Tytuł angielski: A simple method for isolation of human spermatozoa by way of swim-up technique: usefulness of different chemically defined media, and the influence of porcine follicular fluid.
  Autorzy: Barczyk Artur, Kula Krzysztof
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (7) s.588-593, il., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta
 • Świnie
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była próba określenia minimalnych warunków niezbędnych do izolowania ludzkich plemników z wykorzystaniem ich zdolności migracji do innego środowiska. Wydajność izolacji plemników z nasienia badano po inkubacji w czasie 1 godziny, przy temperaturze 37řC i proporcji objętości nasienia i płynu izolacyjnego 2:1. Badano płyn o różnym składzie chemicznym: RPMI 1640, płyn Earle'a i 0,9 proc. roztwór NaCl. Wpływ płynu pęcherzykowego świni domowej na wydajność swim-up do RPMI 1640 badano po dodaniu go do nasienia lub do RPMI 1640. Gęstość i odsetek progresywnie poruszających się plemników oraz ich żywotność nie różniły się w zależności od rodzaju zastosowanego płynu izolacyjnego, ale przy wyższej gęstości plemników migracja była słabsza. Dodatek płynu pęcherzykowego świni, zarówno po dodaniu go do nasienia, jak i do płynu izolacyjnego, obniżał wydajność izolacji plemników.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to define minimal conditions necessary to isolate human spermatozoa using their swim-up potential. The efficiency of the isolation of spermatozoa from seminal fluid was tested sfter 1 hour incubation at 37řC of seminal plasma together with isolation mediums, at the volume proportion 2:1. Three different media were tested: RPMI 1640, earle solution, and 0,9 p.c. solution NaCl. In the other experiments seminal fluid or RPMI 1640 were enriched with porcine follicular fluid and were incubated together. Sperm density and percentage of progressively motile sperms as well as their viability did not differ depending on the medium used. However, migration was weaker at higher sperm density. Addition of porcine follicular fluid to both seminal fluid and isolation medium lowered the efficiency of sperm migration to the isolation medium.


  121/418

  Tytuł oryginału: Zakażenie układu moczowego - rola i miejsce cefuroksymu.
  Autorzy: Łazowska Izabella, Albrecht Piotr
  Źródło: Klin. Pediatr. 2002: 10 (1) s.71-79, tab., bibliogr. 36 poz.
  Sygnatura GBL: 313,066

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • mikrobiologia
 • farmacja
 • urologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  122/418

  Tytuł oryginału: Leczenie raka pęcherza moczowego: stan obecny i perspektywy.
  Tytuł angielski: Treatment of bladder cancer: present and perspectives.
  Autorzy: Nawrocki Sergiusz, Milecki Piotr, Skacel Tomasz, Skoneczna Iwona, Kwias Zbigniew
  Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (7) s.465-470, 472, bibliogr. 37 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,382

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • urologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Rak pęcherza moczowego w Polsce jest czwartym pod względem częstości występowania nowotworem złośliwym. Najczęściej stosowaną metodą leczenia raka powierzchniowego jest przezcewkowe usunięcie zmiany w pęcherzu moczowym z następową miejscową immunoterapią lub chemioterapią. Pomimo takiego postępowania w trakcie obserwacji u ok. 30 proc. chorych dochodzi do nawrotu choroby lub progresji w postać inwazyjną. Badane obecnie nowe metody leczenia, takie jak immunoterapia BCG w połączeniu z interferonem w niskiej dawce lub zastosowanie rekombinowanych szczepów BCG dają nadzieję na poprawę tej niekorzystnej sytuacji. Jednak dopiero po ich weryfikacji w kontrolowanych badaniach klinicznych będzie można ocenić ich przydatność w praktyce klinicznej. Intensywnie prowadzone badania, mające na celu poznanie biologii guza i zagadnień związanych z jego immunologią mogą być pomocne w wytypowaniu chorych charakteryzujących się wysokim ryzykiem progresji choroby. To z kolei uzasadnia zastosowanie w tej podgrupie chorych wcześniejszego lub bardziej agresywnego leczenia. Reasumując, w powierzchniowym raku pęcherza moczowego zapobieżenie rozwojowi lub nawrotowi nowotworu jest podstawowym celem terapii. W stadium inwazyjnym podstawową metodą leczenia raka pęcherza moczowego jest radykalna cystektomia. Neoadjuwantowa chemioterapia jest obiecującą opcją leczenia, zwłaszcza w guzach głęboko naciekających ścianę pęcherza moczowego lub tkanki około-pęcherzowe. Wyniki dwóch badań klinicznych III ...

  Streszczenie angielskie: Bladder cancer is one of the most frequent tumours of the urinary tract in Poland. The superficial disease is treated with transurethral resections and additionally with local immunotherapy or chemotherapy with good results. However, there is a considerable fraction of BCG-refractory tumours (30 p.c.) and progression to muscle-invasive cancer. New approaches such as BCG combined with low-dose interferon or recombinant BCG strains are promising but need tobe explored in prospective clinical trials. Better understanding or tumour biology and immunology probably will enable to distinguish patients with a high risk of progressive disease and to tailor further therapy options. The cornerstone of muscle invasive tumours treatment is radical cystectomy. The neoadjuvant chemotherapy is a promising option, especially in tumours invading surrounding organs but requires confirmations of early results in phase III trials before introduction as a standard treatment. Combined chemotherapy and modern 3-D conformal radiotherapy enable to preserve the organ and function of the bladder (bladder conserving therapy) and is intensively studied in ongoing trials, another issue which is intensively studied is a molecular characterisation of individual tumours. It might help to choose for particular patient the bladder conserving therapy or cystectomy in the near future. The use of neodjuvant or adjuvant chemotherapy with surgery or radiotherapy is still controversial, however the results ...


  123/418

  Tytuł oryginału: Wyniki leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet metodą TVT - materiał własny.
  Autorzy: Frąckowiak L.
  Źródło: Probl. Lek. 2002: 41 (1) s.43-44, tab., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 303,195

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono wstępne wyniki leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u 50 kobiet w okresie przed i pomenopauzalnym metodą TVT leczonych w Oddziale Ginekologii Operacyjnej i Endokrynologicznej Szpitala MSWiA w Olsztynie. Podkreślono dobre wyniki leczenia i małą ilość powikłań pooperacyjnych.

  Streszczenie angielskie: Treatment results of stress urinary incontinence by the TVT method in 50 women cases in Gynecological Operational and Endocrynological Department in Olsztyn were shown. Operation was made in local and epidural anesthesia. In the most cases (90 p.c.) women were completely cured. We observed small amount of postoperational complications. We conclude that the tension-free vaginal tape oparation is a safe and effective surgical technique for the treatment of female urinary stress incontinence.


  124/418

  Tytuł oryginału: Leczenie hormonale raka stercza.
  Autorzy: Dutkiewicz S.
  Opracowanie edytorskie: Rusiecka-Kuczałek E. (koment.).
  Źródło: Probl. Lek. 2002: 41 (1) s.45-49, bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 303,195

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • urologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono współczesną wartość kliniczną i znaczenie hormonoterapii raka stercza. Omówiono też metodę blokady androgenowej, scharakteryzowano hormonoterapię neoadjuwantową i adiuwantową oraz pozostałe sposoby leczenia hormonoterapią raka stercza.

  Streszczenie angielskie: Hormonal treatment of prostate cancer (CaP). In paper are presented clincal value and the role of hormonal therapy in prostate cancer today. Presented was two the androgen blockade (CaP) therapy, neoadjuwant and adjuwant hormonal therapy and other characteristics hormonotherapy of CaP.


  125/418

  Tytuł oryginału: Leczenie bezpłodności i zaburzeń erekcji - nowe spojrzenie u progu XXI w.
  Autorzy: Bakalczuk Szymon, Bakalczuk Grzegorz, Jakiel Grzegorz
  Źródło: Przew. Lek. 2002 (4) s.32-33
  Sygnatura GBL: 313,495

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska


  126/418

  Tytuł oryginału: The efficacy and safety of the tension-free vaginal tape procedure do not depend on he method of analgesia.
  Autorzy: Adamiak Aneta, Milart Paweł, Skorupski Paweł, Kuchnicka Katarzyna, Nestorowicz Andrzej, Jakowicki Jerzy, Rechberger Tomasz
  Źródło: Eur. Urol. 2002: 42 (1) s.29-33, il., tab., bibliogr. 17 poz.
  Sygnatura GBL: 312,572

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Objective: The oryginal tension-free vaginal tape (TVT) method, described by Ulmsten et al., routinely uses local anaesthesia during the procedure. Since the anaesthetic effect after local application of lidocaine hydrochloride was not always satisfactory we decided to introduce the spinal anaesthesia during this operation. The aim of the present study was to compare local and spinal anaesthesia with respect to their efficacy and safety in the TVT procedure. Methods: 103 women, with objectively confirmed stress urinary incontinence, were randomised into the study. Sixty-seven women were anaesthetised locally and 36 patients spinally. All TVT procedures were performed as originally described. Objective assessment of the influence of anaesthesia on intra-abdominal pressure at rest and during the cough test was done using a rectal catheter and a central venous pressure manometer. The efficacy of the TVT procedure was based on a gynaecological examination with a cough test and a three-degree subjective scale: complete cure, improvement or failure. Results: The success of the TVT procedure performed under local anaesthesia is a comparable with hat achieved under spinal analgesia (p = 0.42). The number of complications that occurred in the two groups does not differ significantly (p = 0.57). Conclusions: Spinal anaesthesia impairs the ability to cough effectively during the TVT procedure. However, the efficacy and safety of the operations performed under this type of anaesthesia are comparable with the efficacy and safety of operatins done under local anaesthesia.


  127/418

  Tytuł oryginału: Cyclophosphamide metabolites perforate the apical plasma membranes of urothelial cells in rats.
  Autorzy: Koprivec Dasa, Jezernik Kristijan
  Źródło: Cell. Mol. Biol. Lett. 2002: 7 (1) s.123-125, il., bibliogr. 3 poz. - Międzynarodowa konferencja pt. Nauki przyrodnicze 2001 Gozd Martuljek 22-26.09. 2001
  Sygnatura GBL: 306,513

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna
 • komunikat
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: The apical plasma membrane of differentiated superfical urothelial cells is characterised by the presence of asymmetric unit membrane (AUM). Cyclophsphamide (CP) metaabolites cause perforation of these thickened membranes. In this study, apical plasma membranes were examined after CP injection by electron microscopy. The immediate effect of the CP metabolites was observed as small round holes appearing, first in the asymmetric apical plasma membrane of terminally differentiated superficail cells, and later in the symmetric apical plasma membrane of exposed undifferentiated intermediate and basal cells. Exposed cells which remained undamaged, immediately underwent maturation of the symmetric apical plasma membarane. These results indicate that CP metabolites perforate the symmetric and asymmetric membranes of most urothelial cells.


  128/418

  Tytuł oryginału: Obrażenia narządów układu moczowego i męskich narządów płciowych w materiale Oddziału Urologicznego Szpitala Wojewódzkiego w Bełchatowie.
  Tytuł angielski: Injuries of male genito-urinary and female urinary system.
  Autorzy: Błaszkiewicz Włodzimierz, Kranas Sylwester, Marks Piotr, Skórski Marek
  Źródło: Prz. Wojsk.-Med. 2002: 44 (1) s.7-11, tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,530

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Słowo wstępu. Urazy narządów układu moczowego i męskich narządów płciowych należą do ciężkich obrażeń wielonarządowych wymagających leczenia operacyjnego i współpracy różnych specjalistów. Materiał i metody leczenia. Analizie poddano 42 chorych leczonych w oddziale urologii w latach 1996-2000, w wieku od 12 do 80 lat. Stanowi to 1 proc. wszystkich chorych hospitalizowanych. Urazy nerek rozpoznawano u 13 chorych (32 proc.). Żaden z tych urazów nie wymagał leczenia chirurgicznego. Urazy moczowodów stanowiły 7,1 proc. Były to uszkodzenia jatrogenne wymagające leczenia zabiegowego. Jeden chory z urazem pęcherza moczowego (2,4 proc.) wymagał leczenia operacyjnego. Urazy cewki moczowej stanowiły 14,3 proc. (6 chorych), w tym 3 chorych z urazem przedniego odcinka cewki i 3 chorych z urazami tylnego odcinka cewki moczowej. Chorzy z urazami tylnego odcinka cewki po założeniu cystostomii punkcyjnej kierowani byli do wyspecjalizowanych ośrodków klinicznych celem dalszego leczenia. Chorzy z urazami przedniego odcinka cewki leczeni byli zachowawczo. Urazy zewnętrznych narządów płciowych męskich stanowiły 45 proc. wszystkich urazów (19 chorych), w tym 2 chorych z urazem prącia i 17 z urazem moszny i jąder. U 9 chorych konieczne było leczenie zabiegowe. Orchidektomię wykonano tylko u 2 chorych (11,8 proc.). Wnioski. Prezentowany materiał pozwala na analizę występowania urazów układu moczowo-płciowego leczonych w oddziale urologii oraz sposobów ich zaopatrywania. Wczesne i późne ...

  Streszczenie angielskie: Injuries of male genito-urinary and female urinary system are in most cases serious requiring surgical intervention, long-term treatment and cause early and late complications. They are often a part of general trauma that needs to be treated in cooperation with a few other specialists. Increasing number of injuries suggests preparing special report. We prepared such a report based on a selected group of patients from urologic department at state hospital in Bełchatów, hospitalised from 1996 to 2000. The group comprised 42 patients, aged 12-80 years (1 p.c. of total urologic department hospitalisation) and we still observe larger number of such patients. Renal injuries were diagnosed at 13 pts (31 p.c.), however none of them had to be treated surgically. Ureter injuries (3 cases = 7,1 p.c.) were iatrogenic and had to be operated on. Only one patient with cystic injury (2.4 p.c.) needed to be operated on. We noted 6 cases (14.3 p.c.) with urethra injuries: 3 patients with anterior part trauma (treated pharmacologically without surgery) and 3 patients with posterior part trauma (cystostomy made by inserting cystofix and the patient sent to specialistic centre). Injuries of external male genitals were 45 p.c. (19 patients) of all injuries and consisted of: 2 cases of penis trauma and 17 cases of testis and scrotum trauma, 9 of them had to be treated surgically. Orchidectomy was made in 2 cases (11.8 p.c.). Small number of patients had only initial analysis of ...


  129/418

  Tytuł oryginału: Wpływ immunoterapii BCG na czynnik martwicy nowotworów /TNF-ŕ/ i jego rozpuszczalne receptory u chorych z rakiem pęcherza moczowego.
  Tytuł angielski: Effect of BCG immunotherapy on tumour necrosis factor /TNF-ŕ/ and its soluble receptors in patients with bladder carcinoma.
  Autorzy: Kaczmarek Piotr, Pokoca Lech, Zeman Krzysztof
  Źródło: Prz. Wojsk.-Med. 2002: 44 (1) s.27-32, il., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,530

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • urologia
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Stymulacja układu odpornościowego jest uznaną metodą w kontynuacji leczenia raka pęcherza moczowego. Jednym ze skuteczniejszych preparatów stosowanych dopęcherzowo jest zawiesina prątka BCG. Odpowiedź immunologiczną oceniano na podstawie stężenia TNF- ŕ i jego rozpuszczalnych receptorów badanych w surowicy i w moczu chorych. Badaniem objęto 9 chorych, u których po elektroresekcji guza zastosowano instylacje dopęcherzowe wg schematu Moralesa. Materiał do badań: krew żylną i mocz pobierano w trzech odstępach czasowych - przed pierwszą wlewką, po ostatniej wlewce oraz po 30 dniach od zakończenia leczenia. W próbkach surowicy i moczu oznaczano stężenia TNF- ŕ i jego rozpuszczalnych receptorów TNF RI i TNF RII metodą ELISA wykorzystując zestawy do oznaczenia cytokin i receptorów (R&D System Europe, Abingdon, UK). Otrzymane wyniki badań wskazują że wartość stężenia TNF- ŕ w surowicy krwi mierzona bezpośrednio po leczeniu podwaja się, natomiast po 30 dniowej obserwacji osiąga połowę wartości wyjściowej. Wartości stężeń rozpuszczalnych receptorów TNF RI w surowicy krwi wzrastają natomiast w moczu maleją przez cały okres obserwacji. Analogicznie przedstawiają się wartości stężeń TNF RII w surowicy, natomiast w moczu odpowiednio - stężenie receptora maleje bezpośrednio po leczeniu a następnie znacznie wzrasta. Analiza powyższych obserwacji może być przyczynkiem do dalszych badań nad mechanizmem działania zawiesiny prątka BCG w powierzchownych nowotworach pęcherza moczowego. ...

  Streszczenie angielskie: Immune system stimulation is a recognized method in the continuation of bladder carcinoma treatment BCG suspension is one of more effective preparations used into the bladder. Immune response was estimated on the basis of TNF-ŕ and its soluble receptors concentration in the patients' blood serum and urine. The study comprised 9 patients in whom after tumour electroresection intrabladder instillations were performed according to Morales. Material: vein blood and urine were collected in three time intervals - before the first instillation, after the last instillation and 30 days after completion of the treatment. In serum and urine samples the concentrations of TNF-ŕ and its soluble receptors TNF RI and TNF RII were determined with ELISA using kits for cytokines and receptors determination (R&D System Europe, Abingdon, UK). The obtained results showed that the value of serum TNF-ŕ concentration measured directly after treatment doubles, whereas after 30 days of observation reaches half of the initial value. The values of soluble receptors TNF RI concentrations in blood serum increase while in urine decrease throughout the whole period of observation. The values of TNF RII in serum are similar but in urine the receptor concentration decreases directly after the treatment and then increases significantly. The analysis of the above observations may contribute to further studies on the mechanism of BCG suspension action in surface bladder neoplasms. However, long ...


  130/418

  Tytuł oryginału: Wpływ immunomodulacji BCG na stężenie interleukiny 1á i antagonisty jej receptora w moczu i surowicy chorych z powierzchownym nowotworem pęcherza moczowego.
  Tytuł angielski: Effect of blg immunomodulation on interleukin-1á and its antagonist urine and serum concentration in patients with bladder surface cancer.
  Autorzy: Kaczmarek Piotr, Pokoca Lech, Zeman Krzysztof, Niemirowicz Jerzy, Kocur Eugeniusz
  Źródło: Prz. Wojsk.-Med. 2002: 44 (1) s.33-37, il., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,530

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Jedną z form leczenia nowotworów jest stymulacja układu odpornościowego. Oceniając odpowiedź tego układu, badaliśmy wartości stężenia interleukiny 1 (IL-1) i antagonisty receptora IL-1 (IL-1Ra). Badaniem objęto 9 chorych w wieku 54-75 lat /średnia wieku 62,9/ leczonych z powodu powierzchownego raka pęcherza moczowego. Wielkość guza wg sali TNM wynosił T 1, a stopień anaplazji mieścił się w przedziale G1-G2. U chorych po elektroresekcji guza zastosowano instylacje dopęcherzowe wg schematu Moralesa. Materiał do badań: krew żylną i mocz pobierano przed pierwszą wlewką, po ostatniej wlewce oraz po 4 tygodniach od zakończenia leczenia. W próbkach surowicy i moczu oznaczano stężenie Interleukiny 1 i antagonisty receptora dla tej cytokiny metodą ELISA. Analiza uzyskanych wyników badań wykazała znaczny spadek wartości stężenia IL 1 w surowicy krwi po leczeniu średnia 0,86 pg/ml (wartość wyjściowa 3,29 pg/ml), przy jednoczesnym wzroście stężenia w moczu 10,32 pg/ml (wartość wyjściowa 4,42 pg/ml). Po 30 dniach od zakończonego leczenia wartości w surowicy wzrosły do połowy wartości wyjściowej (1,22 pg/ml), natomiast w moczu nadal utrzymywała się tendencja wzrostowa (24,10 pg/ml). Wartości stężenia antagonisty receptora IL-1 kształtowały się w sposób analogiczny do wartości IL-1 tzn: w surowicy krwi po leczeniu wartości zmniejszyły się z 808,43 pg/ml do wartości 544,68 pg/ml aby po 30 dniach od zakończonego leczenia wzrosnąć do 764,74 pg/ml, natomiast w moczu wartości te ...

  Streszczenie angielskie: Immune system stimulation is one of the methods of bladder cancer treatment. Assessing this system response, the values of interleukin-1 (IL-1) and receptor IL-1 antagonist (IL-1Ra) concentration were investigated. The study comprised 9 patients, aged 54-75 years (mean 62.9 years) treated due to bladder surface cancer. The tumour size acc. to TNM scale was T1 and anaplasia within the range G1-G2. In patients after tumour electroresection intrabladder instillations were performed acc. to Morales. Material: vein blood and urine were collected before the first instillation, after the last instillation and 30 days after completion of the treatment. Concentration of interleukin-1 and receptor antagonist for this cytokine was determined in urine and blood serum with ELISA. Analysis of the obtained results showed significant decrease of the value multaneous increase of the concentration in urine - 10.32 pg/ml (initial value 4.42 pg/ml). Thirty days after completion of the therapy the serum values increased to half of the initial value (1.22 pg/ml), whereas in urine there still remained increasing tendency (24.10 pg/ml). The values of receptor IL-1 antagonist concentration were similar to the values of IL-1, that is: in blood serum after the treatment the values decreased from 808.43 pg/ml to 544.68 pg/ml and then 30 days after completion of the treatment increased to 764.74 pg/ml; whereas in urine these values were: 943.17-1063.26-1284.19 pg/ml, respectively. Constant ...


  131/418

  Tytuł oryginału: Immunomodulacja zawiesiną prątka BCG jako kontynuacja leczenia powierzchownych guzów pęcherza moczowego.
  Tytuł angielski: Immunomodulation with BCG suspension as continuation of bladder surface tumours treatment.
  Autorzy: Kaczmarek Piotr
  Źródło: Prz. Wojsk.-Med. 2002: 44 (1) s.84-87, bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,530

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • onkologia
 • urologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Immunomodulacja zawiesiną prątka BCG jest od 25 lat uznaną formą leczenia powierzchownych nowotworów pęcherza moczowego. Pomimo prowadzonych w tym temacie badań nadal mechanizm działania i związane z tym optymalne dawkowanie oraz schemat leczenia jest dyskusyjny i budzi dużo kontrowersji. Dlatego celem pracy jest zapoznanie ze współczesnymi poglądami stosowania BCG, rodzaju szczepionek, dawkowania z objawami ubocznymi stosowanej terapii i sposobów ich zminimalizowania. Własne doświadczenia powodują, że chcemy zachęcić do stosowania tej formy leczenia i prowadzenia dalszych badań dla wyjaśnienia wątpliwości jakie mogą powstać w wyniku stosowania uzupełniającego leczenia powierzchownego guza pęcherza moczowego.

  Streszczenie angielskie: Immunomodulation with BCG suspension has been a recognized method of bladder surface tumours treatment for 25 years. Despite carried out studies the mechanism of action and associated with it optimal dosage and way of treatment still remain controversial. Thus, the of this study is to present current views on BCG application, kind of vaccines, dosage as well as side-effects of the applied therapy and the way of minimizing them. Own experience lets us encourage to use this form of treatment and to carry out further investigation in order to explain any doubts that can arise as the result of application of complementary treatment of bladder surface tumour.


  132/418

  Tytuł oryginału: Polimorfizm genu konwertazy angiotensyny a powstawanie blizn w nerkach u dzieci z odpływem pęcherzowo-moczowodowym.
  Tytuł angielski: Polymorphism of angiotensin-converting enzyme gene and renal scarring in children with vesicoureteric reflux.
  Autorzy: Kowalewska-Pietrzak Magdalena, Młynarski Wojciech, Młodkowska Ewa, Kozłowski Janusz, Kubryn Izabela, Gadzicki Mariusz, Bodalski Jerzy
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (71) s.352-354, il., tab., bibliogr. 28 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • genetyka
 • nefrologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena związku delecyjno (allel D)/insercyjnego (allel I) polimorfizmu genu ACE z powstawaniem blizn w nerkach dzieci z zakażeniami układu moczowego (ZUM) w przebiegu odpływu pęcherzowo-moczowodowego (OPM). Analizie poddano 63 dzieci chore na ZUM w wywiadzie i OPM Iř - Vř (mediana czasu obserwacji - 4 lata i 3 miesiące). Ocenę obecności blizn przeprowadzono u 21/63 chorych, na podstawie badania scyntygraficznego nerek wykonanego metodą SPECT, po podaniu znakowanego technetem 99mTc unitiolu i stwierdzono obecność blizn u 7/21 dzieci. Polimorfizm genu ACE (D/I) oceniano metodą PCR. W całej grupie obserwowano 17 DD, 21 II i 25 ID genotypów (częstość allela D 0,47), zaś w grupie dzieci z bliznami w nerkach - 3 DD, 1 II, 3 ID (częstość allela D 0,64). Za grupę kontrolną przyjęto częśtości genotypów i alleli u predstawicieli rasy białęj (n = 806) po metaanalizie danych piśmiennictwa. Różńice rozkładu częstości genotypów i alleli między grupami nie ywkazywały istotności statystycznej, jednak nieco wyższa częstość allela D u dzieci z bliznami może sugerować związek polimorfizmu genu ACE z rozwojem zmian łącznotkankowych w nerkach i wskazuje na celowość kontynuowania badań w grupie o większej liczebności.

  Streszczenie angielskie: To investigate angiotensin-converting enzyme (ACE) gene deletion/insertion (D/I) polymorphism as a risk factor of renal scarring, we determined ACE genotypes in 63 pediatric patietns with primary vesicoureteric reflux (VUR) grade I/V and recurrent urinary tract infections (UTI). Renal cortical scars were evaluated applying Technetium-99-m-unithiol SPECT method in 21 children. No statistically significant differences were found in allele and genotype distribution of the D/I polymorphism within ACE gene between children with VUR/UTI and healthy Caucasians (n=806, after literature meta-analysis) (D allele frequencies 47 p.c. vs 54 p.c., respectively). It suggests that ACE gene polymorphism is not associated with primary VUR. Renal scarring revealed 7 of 21 children and there was also no statistically significant differences in the D/I distribution between scar (n = 7) and nonscar (n = 14) subgroups of patients and controls. However, higher frequency of D allele (0.64) in children with renal parenchymal damage may provide the hypothesis that this genetic factor plays an important role in renal scarring. Therefore, to verify this assumption the further studies on the larger group of patients are needed.


  133/418

  Tytuł oryginału: Wpływ stężeń podprogowych amikacyny na hydrofobowość powierzchni pałeczek Escherichia coli izolowanych od dzieci z zakażeniami układu moczowego.
  Tytuł angielski: The influence of subinhibitory concentrations of amikacin on the surface hydrophobicity of Escherichia coli isolated from urinary tract infections in children.
  Autorzy: Wojnicz Dorota, Cisowska Agnieszka, Jankowski Stanisław, Doroszkiewicz Włodzimierz
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (71) s.387-390, il., tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia
 • mikrobiologia
 • farmacja
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie polskie: Celem pracy było zbadanie in vitro wpływu dawek podprogowych amikacyny (1/2, 1/4, 1/8, 1/16 i 1/32 MIC) na hydrofobowość powierzchni pałeczek Escherichia coli. Hydrofobowość określono na podstawie ich zdolności do agregacji w określonym stężeniu siarczanu amonu (metoda SAT - salt aggregation test) oraz adhezji do heksadekanu (metoda BATH - bacterial adherence to hydrocarbon). Wszystkie testowane stężenia podprogowe amikacyny obniżały adhezję komórek bakteryjnych do fazy wodorowęglowej. Najbardziej efektywne działanie wykazywało stężenie 1/2 MIC antybiotyku, które powodowało, że tylko 10,1 - 29,2 proc. komórek badanych szczepów uległo związaniu z heksadekanem. Niewielkie zmiany w adhezji bakterii wykazano w przypadku 1/32 MIC amikacyny (79,9 - 98,7 proc.). Wyniki uzyskane w metodzie SAT nie zawsze pokrywały się z rezultatami otrzymanymi w metodzie BATH.

  Streszczenie angielskie: THe purpose of the present study was to investigate in vitro influence of subinhibitory doses of amikacin (1/2, 1/4, 1/8, 1/16 and 1/32 of the MIC) on the surface hydrophobicity of seven Escherichia coli strains. Hydrophobicity of the tested strains was evaluated by the salt aggregation test (SAT) of ammonium sulphate and by the mthod of bacterial adhesion to hexadecane (BATH - Bacterial Adherence To Hydrocarbon). Amikacin at the tested subinhibitory concentrations decrease the adhesion of all studied strains. our results showed that 1/2 of teh MIC were the most effective in inhibition of adhesion of all strains. Hydrophobicity of the treated bacteria was decreased to 10.1 p.c. - 29.2 p.c. depending on the strain. Amikacin at 1/32 of the MIC practically did not affect bacterial hydrophobic properties. The results in the SAT test has not always correlated with the inhibition of cell surface hydrophobicity in the BATH method.


  134/418

  Tytuł oryginału: Znaczenie scyntygrafii statycznej nerek z użyciem 99mTc-DMSA w ostrej fazie zakażenia układu moczowego u dzieci.
  Tytuł angielski: Significance of the acute 99mTc-DMSA renal scintigraphy in children with urinary tract infection.
  Autorzy: Krzemień Grażyna, Roszkowska-Blaim Maria, Kostro Izabella, Szmigielska Agnieszka, Karpińska Monika, Frącka Beata
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (71) s.402-404, tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • radiologia
 • urologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • niemowlęta

  Streszczenie polskie: Badaniami objęto 72 dzieci w wieku 1-24 miesięcy (śr. 6,93 ń 4,84) z pierwszym epizodem zakażenia układu moczowego (ZUM). Chorych podzielono na 2 grupy : I - ZUM z gorączką 38,5řC, II - ZUM bez gorączki. W obu grupach analizowano wskaźniki stanu zapalnego, scyntygrafię statyczną nerek z użyciem 99mTc-DMSA i obecność wady układu moczowego (UM). W grupie I w porównaniu z grupą II stwierdzono znamiennie wyższe srednie wartości leukocytozy, CRP i OB oraz znamiennie częstsze występowanie zmian zapalnych w badaniu 99mTc-DMSA 75 proc. vs 47,2 proc. Częstość występowania wady UM była identyczna w obu grupach - 47,2 proc., natomiast zmiany zapalen nieznacznie częściej obserwowano w nerkach z odpływem pęcherzowo-moczowodowym lub wadą budowy niż prawidłowych: grupa I - 68 proc. vs 42,5 proc., grupa II - 42,3 proc. vs 34,8 proc.

  Streszczenie angielskie: We investigated 72 children aged 1-24 months (mean age 6.93 ń 4.84 months) with a first episode of urinary tract infection (UTI). Patients were divided in two groups: I - UTI with fever 38.50 C, II - UTI without fever. Inflammation markers, 99mTc-DMSA scintigraphy and congenital abnormalities of the urinary tract were evaluated in all children. We found significantly higer WBC, CRP and ESR as well as more frequent inflammatory changes in 99mTc-DMSA (75 p.c. vs 47.2 p.c.) in group I vs grup II. The frequency of congenital abnormalities of the urinary tract was the same in both groups (47.2 p.c.). Inflammatory changes in 99mTc-DMSA were detected slightly more often in kidneys with vesicoureteral reflux than in normal kidneys (group I - 68 p.c. vs 42.5 p.c., group II - 42.3 p.c. vs 34.8 p.c. respectively).


  135/418

  Tytuł oryginału: Ultrasonograficzna ocena następstw leczenia kamicy układu moczowego u dzieci metodą litotrypsji.
  Tytuł angielski: Ultrasonography in monitoring results after lithotripsy treatment in children with urolithiasis.
  Autorzy: Rutka Jacek, Jung Anna
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (71) s.408-409, bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • radiologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstwiają ocenę ultrasonograficzną następstw leczenia metodą litotrypsji dzieci chorych na kamicę układu moczowego. W badanej grupie było 260 chorych (142 dziewczynki i 118 chłopców) w wieku 2-18 lat leczonych w Klinice Pediatrii i Nefrologii Dziecięcej CSK WAM w Warszawie w latach 1991-2001. W badanej grupie 260 chorych wykonano w 541 zabiegów ESWL (śr. 2 zabiegi u jednego chorego), w tym 476 (87,9 proc.) zabiegów na nerkach i 65 (12,1 proc.) na moczowodach. W badaniach USG po zabiegach litotrypsji stwierdzono: w 128/476 (26,8 proc.) przypadkach zmiany w warstwie miąższowej nerek, w 72/476 (15,1 proc.) zastój w układach kielichowo-miedniczkowych nerek, w 8/476 (1,6 proc.) przypadkach zatrzymanie złogu w górnym odcinku mocozowodu, w 6/541 (1,1 proc.) przypadkach zatrzymanie złogu w dolnym odcinku moczowodu, w 4/541 (0,7 proc.) przypadkach obraz "drogi kamieni - steinstrasse". W 323/541 (59,7 proc.) przypadkach w badaniu USG nie stwierdzono zamian w układzie moczowym po zabiegach litotrypsji.

  Streszczenie angielskie: The authros discuss the results after lithotripsy treatment in ultrasonographic examination in children with urolithasis. The study included 260 children (142 girls and 118 boys) aged 2-18 years treated in our Department since 1991 until 2001. In 260 children were performed 541 lithotripsy procedures (476 kidney and 65 ureter units). In ultrasonography examination after lithotripsy treatment were found: in 128/476 (26.8 proc.) cases changes in kideny parenchyma, in 72/476 (15.1 proc.) cases urinary retention in pyelocalyceal system, in 8/476 (1.6 proc.) cases stone in upper part of ureter, in 6/541 (1.1 p.c.) cases stone in lower part of ureter, in 4/541 (0.7 p.c.) "steinstrasse". In 323/541 (59.7 p.c.) cases changes in urinary tract in ultrasonography examination were not observed.


  136/418

  Tytuł oryginału: Optymalny czas wykonania cystouretrografii mikcyjnej po przebytym zakażeniu układu moczowego.
  Tytuł angielski: The optimal time of voiding cystourethrogram after urinary tract infection.
  Autorzy: Kostro Izabella, Roszkowska-Blaim maria, Krzemień Grażyna, Szmigielska Agnieszka, Potocka Krystyna
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (71) s.410-412, tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było ustalenie optymalnego czasu wykonania cystouretrografii mikcyjnej (CUM) po przebytym zakażeniu układu moczowego (ZUM) u dzieci w pierwszych dwóch latach życia. Retrospektywnymi badaniami objęto 234 dzieci w wieku od 1 doby do 24 miesiąca życia (śr. 5,4 ń 5,61 miesięcy), hospitalizowanych z powodu pierwszego epizodu ZUM. Dzieci podzielono na 4 grupy w zależności od czasu wykonania CUM: grupa I - CUM wykonano po 15-21 dniach od rozpoznanian ZUM, grupa II - po 22-28 dniach, grupa III - po 29-42 dniach i grupa IV - po 43-70 dniach. Odpływy pęcherzowo-moczowodowe (OPM) rozpoznano u 81 dzieci (34,61 proc.), w tym u 34 (41,97 proc.) obustronne. Nie stwierdzono znamiennych różnic w częśtości występowania odpływów pęcherzowo-moczowodowych w poszczególnych grupach dzieci. Również częstość rozpoznaania stopni OPM nie różniła się istotnie między grupami. Nie stwierdzono wpływu wcześniejszego terminu wykonania cystografii o przebytym zakażeniu układu moczowego na częstość i stopień rozpoznawanych odpływów pęcherzowo-moczowodowych. Cystouretrografię mikcyjną można wykonać nawet już po 2 tygodniach od rozpoznania ZUM.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to assess the optiaml time for performing the voiding cystourethrogram (VCUG) after urinary tract infection (UTI) in children in the first two yeras of life. We conduceted a retrospective case review of 234 children in age from 1 to 24 months (mean 5.4 ń 5.61 months), admitted with the first episode of UTI. Children were divided into four groups according to the time of voiding cystourethrogram: I - the VCUG was performed 15-21 days after diagnosis, II - after 22-28 days, III - after 29-42 days and IV - after 43-70 days. The vesicoureteral reflux (VUR) was diagnosed in 81 children (34.61 p.c.). In 34 cases (41.97 p.c.) bilateral. The rate of detection of the VUR was similar in all four groups. No significant difference was found for the grade of VUR in the particular groups of children. Early VCUG performing after UTI does not influence the frequency and grade of detected vesicoureteral reflux. Voiding cystourethrogram can be arranged even 2 weeks after diagnosis of UTI.


  137/418

  Tytuł oryginału: Andropauza
  Autorzy: Bablok Leszek, Bar-Andziak Ewa, Barcz Ewa, Czaplicki Maciej, Demissie Marek, Jankowska Ewa Anita, Jóźków Paweł, Marcyniak Marek Edward, Mędraś Marek, Szczęsny Magdalena
  Opracowanie edytorskie: Mędraś Marek (red.), Bablok Leszek (red.).
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 117, [1] s. : tab., bibliogr. [przy rozdz.], 21 cm.
  Sygnatura GBL: 735,309

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia
 • endokrynologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska


  138/418

  Tytuł oryginału: Badanie sonograficzne worka mosznowego u chłopców.
  Tytuł angielski: Ultrasound examination of the scrotum in boys.
  Autorzy: Kalina-Faska Barbara, Januszek-Trzciąkowska Aleksandra, Kalina Maria, Koehler Brygida
  Źródło: Endokrynol. Diabetol. 2002: 8 (1) s.35-40, il., tab., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,237

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • radiologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Badanie ultrasonograficzne znalazło zastosowanie w obiektywnej ocenie położenia, budowy i wielkości struktur worka mosznowego, a także w rozpoznawaniu zmian ogniskowych oraz zapalnych w jądrach i najądrzach. Nasza praca ma na celu podkreślenie potrzeby i znaczenia wykonywanych badań ultrasonograficznych w diagnostyce nieprawidłowości w obrębie worka mosznowego u chłopców. Przebadano 180 chłopców w wieku 2-17 lat, skierowanych z powodu ginekomastii (70), wnętrostwa (45), przedwczesnego dojrzewania (11), wyczuwalnych zgrubień powrózka nasiennego (30) i asymetrii wielkości jąder (24). Badanie wykonano aparatem Acuson 128 XP, głowicą liniową 7,5 MHz z użyciem kolorowego Dopplera (i/lub aparatem Sequoia, głowicą liniową 8-15 MHz). U wszystkich chłopców z jednostronnym lub obustronnym wnętrostwem uwidoczniono jądra w kanałach pachwinowych na róznej wysokości. U 19 chłopców z ginekomastią stwierdzono żpn, u 10 torbiele najądrza, a u 3 drobne zwapnienia, u 2 żpn, a u jednego zmianę guzowatą (Leydigioma). U 95 proc. chłopców z żpn stwierdzono żylaki lewostronne, u 5 proc. obustronne, w różnym stopniu zaawansowania. U jednego z pacjentów dodatkowo uwidoczniono wodniaka powrózka nasiennego. Przyczyną asymetrii wielkości jąder był wodniak jądra u 16 pacjentów i żpn u 8 pacjentów. Badanie sonograficzne stanowi uzupełnienie badania fizykalnego, a w wielu przypadkach pozwala wykazać zmiany niedostępne badaniu klinicznemu. Ze względu na nieinwazyjność i dużą zdolność rozdzielczą ...

  Streszczenie angielskie: Ultrasound examination is applied in the objective evaluation of size of scrotal structures as well as in diagnosing focal and inflammatory lessions in testes and epididymis. The aim of our study is to point out the necessity and significance of the ultrasound in diagnostics of abnormalities within the scrotum in boys. The examination included 180 boys, aged 2-17 years, referred because of gynecomastia (70), cryptorchism (45), precocious puberty (11), palpable thickenings of the spermatic cord (30) and asymmetry of testicular size (24). Ultrasound examination was carried out with Acuson 128 XP, linear tranducer 7.5 MHz, along with color flow Doppler (and/or Sequoia, linear tranducer 8-15 MHz). Testes in the inguinal canals at different levels were visualised in all boys with unilateral or bilateral cryptorchism. Varicocele were seen in 19 boys with gynecomastia, epididymal cysts in 10, microlithiasis in 3 cases. Testicular volume in boys with precocious puberty exceeded 2 SD, additionaliy there was microlithiasis in one patient, in 2 patients varicocele and in one boy tumor was found (Leydig's cell tumor). Varices were left-sides in 95 p.c. boys with varicocele, in 5 p.c. they were bilateral at different stage. Additionally in one patient hygroma of the spermatic cord was found. Asymmetry of testicular size was caused by hydrocele in 16 patients and varicocele in 8 cases. Ultrasound in supplementary to the physical examination of testes, and in many cases it enables ...


  139/418

  Tytuł oryginału: Instillagel w profilaktyce pooperacyjnych zakażeń układu moczowego. Badanie randomizowane.
  Tytuł angielski: Instillagel in prevention of postoperative urinary tract infection. Randomized trial.
  Autorzy: Pawełczyk Iwona, Grzyb Michał, Żelawski Wojciech, Wylężek Dariusz, Starzewski Jacek J., Kozera Jarosław
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (5/6) s.288-295, il., tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • farmacja
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Stały rozwój technik operacyjnych, wprowadzanie nowych leków, unowocześnianie sprzętu medycznego oraz wykonywanie coraz bardziej skomplikowanych operacji często wpływa na wydłużanie czasu trwania zabiegu operacyjnego. Z tego powodu zwiększa się liczba chorych wymagających założenia cewnika do pęcherza moczowego. Obecność cewnika moczowego powyżej 5 dni jest przyczyną zakażeń bakteryjnych lub grzybiczych układu moczowego, zwiększa ryzyko bakteriemii oraz wydłuża czas powrotu do zdrowia. Celem pracy była ocena przydatności preparatu Instillagel wykorzystywanego podczas cewnikowania chorych poddawanych zabiegowi operacyjnemu, w aspekcie częstości występowania zakażeń układu moczowego. Badaniami prowadzonymi w okresie od stycznia do grudnia 2000 r. objęto 59 chorych, podzielonych na dwie grupy: badaną, w której cewnikowanie przeprowadzano z wykorzystaniem preparatu Instillagel, oraz grupę kontrolną, w której użyto 2 proc. Lignocainum hydrochloricum. Randomizacji dokonano losowo. Przydatność Instillagelu oceniano porównując częstość zakażeń układu moczowego w obu grupach chorych. Cewnikowanie pęcherza moczowego przeprowadzano zgodnie z zachowaniem zasad aseptyki. Analiza struktury wiekowej nie wykazała istotnej statystycznie różnicy w wieku (p = 0,407954) pomiędzy pacjentami obu grup. Nie stwierdzono istotnej statystycznie różnicy w długości utrzymania cewnika (p = 0,576635) pomiędzy pacjentami obu grup. Zakażenie układu moczowego (ZUM) oceniane na podstawie objawów ...

  Streszczenie angielskie: The progress of operative technique, introduction of new drugs, modernizing of medical equipment are the cause of long and complicated operations. For that reason, the number of patients, who need the catheterization of the urinary bladder is increasing. The use of the vesical catheter over 5 days is the cause of the urinary tract infection (bacterial and mycotic), the bacteraemia and the extension of the time of recovery. The aim of the study was the estimation of the usefulness of the preparation Instillagel used at the time of the urinary bladder catheterization in the patients before an operation, in aspect of frequency of urinary tract infection. Between January and December 2000, 59 patients were selected for the study. The patients were divided into two groups. In the first group, the preparation Instillagel was used at the time of the catheterization. in the control group 2 p.c. Lignocainum hydrochloricum was used at the time of the catheterization. The study was prospective and randomized. The usefulness of the preparation Instillagel was estimated through the comparison of frequency of the urinary tract infection in both groups. The catheterization of the urinary bladder was performed according to aseptic principle. The difference between number and age of the patients in both groups was not statistically significant (p = 0,8538). The time of the keeping of the vesical catheter was similar in both groups (p = 0,576635). The urinary tract infection estimated ...


  140/418

  Tytuł oryginału: Zakażenia dróg moczowych w ciąży powikłanej cukrzycą.
  Tytuł angielski: Urinary tract infections in diabetic pregnancy.
  Autorzy: Biegańska Ewa, Wender-Ożegowska Ewa, Pietryga Marek, Meissner Wioletta, Mitkowska-Woźniak Hanna, Meller Sławomir, Biczysko Romuald
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (10) s.817-822, tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • urologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: U 120 ciężarnych chorujących na cukrzycę wykonano posiewy moczu w momencie objęcia opieką położniczą oraz w III trymstrze ciąży. W trakcie pierwszej oceny u 10 proc. pacjentek stwierdozno jałowe posiewy, u 46,7 proc. nieznamienny bakteriomocz a w 43,3 proc. przypadków bakteriomocz znamienny. Odsetek wyników wskazujących na znamienny bakteriomocz uległ zmniejszeniu do 35,8 proc. przy utrzymanym 10 proc. odsetku jałowych posiewów w III trymestrze ciąży. Zmniejszające się ilości nieprawidłowych wyników badania moczu w miarę upływu czasu trwania ciąży pozostawały w związku z ulegającymi poprawie średnimi dobowymi poziomami glikemii badanych ciężarnych. Wśród bakterii wyhodowanych w posiewach moczu najczęściej stwierdzano: Staphylococcus i Escherichia coli. Grupę kontrolną stanowiło 60 ciężarnych nie chorujących na cukrzycę, spośród których w 15 proc. stwierdzono znamienny bakteriomocz a jałowe posiewy moczu zanotowano u 43,4 proc. pacjentek.

  Streszczenie angielskie: The analysis of urine culture was perfomed twice in 120 pregnant women with diabetes mellitus: on their first visit and during the 3rd trimester of pregnency. During the first evaluation 10 p.c. of patients hed germ - free culture, 46,7 p.c. non - significant becteriuria and 43,3 p.c. significant ones. The percentage of results in teh studied group indicating significant bacteriuria decreased as far as to 35,8 p.c., but germ - free culture were still 10 p.c. during the second analyses, in 3rd trimester. The incorrect urine culture decreasing count during pregnancy stood in relation with better diabetes control based on 24 - hours glucose profile. Staphylococcus and Escheria colli culture occurred more frequently. The control group comprised of 60 pregnant women without diabetes mellitus - significant bacteriuria occurred in 15 p.c. and germ - free culture were observed in 43,4 p.c. of patients.


  141/418

  Tytuł oryginału: Wpływ bezobjawowej leukocytospermii na poziom interleukin IL-2 i IL-6 w plazmie nasienia mężczyzn.
  Tytuł angielski: Influence of asymptomatic leukocytospermia on interleukin IL-2 and IL-6 levels in male semen plasma.
  Autorzy: Swatowski Dairusz, Jakiel Grzegorz
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (10) s.841-844, tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Praca przedstawia badnia plazmy nasienia mężczyzn mające na celu poszukiwanie istnienia zależności pomiędzy obecnością leukocytów a stężeniem interleukin IL-2 i IL-6. Interleukiny oznaczano metodą immunoenzymetyczną ELISA. Pośród badanych mężczyzn wyodrębniono trzy grupy: płodni, z leukocytospermią oraz z oligoasthenozoospermią. Stwierdzono w przypadku leukocytospermii wyższe poziomy IL-6 i brak różnic w poziomach IL-2.

  Streszczenie angielskie: Aim: The study presents the results of the search for a correlation between leukocystospermia and the interleukin IL-2 and IL-6 levels in male semen plasma. Material and methods: Interleukin levels were assessed by immunoenzymatic method (ELISA). Study covered 3 groups of males: I - fertile (No. = 16); II - with leukocytospermia (No = 16); III - with oligoasthenozoospermia (No = 20). Results: The study revealed higher levels of IL-6 in a group of males with leukocytospermia (10,01 ń 2,57 pg/ml) and with oligoasthenozoospermia (13,53 ń 2,78 pg/ml) compared to a group of fertile males (7,68 ń 1,4 pg/ml) (p 0,01), however no statistically significant differences in IL-6 levels between group II and III have been observed. Higher level of IL-2 has been noted in III group (16,68 ń 5,86 pg/ml) compared to I and II group (9,77 ń 3,18 pg/ml and 6,05 ń 2,16 pg/ml, respectively ) (p 0,01). No statistically significant difference in IL-2 semen plasma level between the fertile male group and the group with leukocytospermia has been revealed. Conclusion: leukocytospermia is accompanied by an increase in IL-6 semen plasma level whereas IL-2 level remains statistically unchanged.


  142/418

  Tytuł oryginału: Ocena parametrów nasienia u chorych na raka jądra przed i po chemioterapii.
  Tytuł angielski: Sperm evaluation in testicular cancer patietns before and after chemotherapy.
  Autorzy: Demkow Tomasz, Faundez Ricardo, Kamoda Jacek
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (10) s.845-852, tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • onkologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: W okresie 20 lat znacznie poprawiły się wyniki leczenia chorych na nowotwory złośłiwe jąder. Odsetek wyleczeń sięga 90 proc. U 50 chorych na raka jądra przed i 3, 6, 12, 18, 24, 30 miesięcy po chemioterapii zbadano parametry nasienia. W grupie chorych na nowotwór jądra znacznie częściej stweirdzono nieprawidłowy obraz nadienia w porównaniu z grupą zdrowych mężczyzn. Funkcja nabłonka plemnikotwórczego była najbardziej upośledzona w 3 miesiące po zakończeniu chemioterapii. Prawidłowe wartości parametrów nasienia (według norm WHO) po 30 miesiącach od zakończenia leczenia stwierdzono u 30 proc. mężczyzn.

  Streszczenie angielskie: Objectives: Over the last 20 years treatment results of testicular cancer have improved. At present, up to 90 p.c. of patients are cured. Design: Semen analysis has been performed in 50 patients before and 3, 6, 12, 12, 18, 24, 30 months after IT. Materials: 50 paitents with testicular cancer underwent chemotherapy based on cisplatin. Before and after treatemtn the semen analysis has been performed on each patients. The results of the patient groups have been compared to healthy group of men. Results: The quality of the semen is much worse in the group with cancer compared to healthy controls. The deepest impairment of the spermatogenesis has been found 3 mounts after chemotherapy. Conclusions: Orchidectomy has no influence on sperm parameters. Semen analysis revealed normospermia in 30 p.c. of the patietns. 30 months after chemotherapy.


  143/418

  Tytuł oryginału: Niedrożność moczowodu w przebiegu endometriozy.
  Tytuł angielski: Ureteral obstruction due to endometriosis.
  Autorzy: Pałczyński Bogusław, Blok Krystian, Blok Radosław, Karmowski Andrzej, Gabryś Marian
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (10) s.853-855, bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Opisano dwa przypadki jednostronnego zwężenia moczowodów wywołane endometriozą. Pacjentki poddano leczeniu opearcyjnemu. Po wycięciu zmienionych fragmentów moczowodów i ich anastomozie oraz następowym leczeniu hormonalnym uzyskano całkowitą remisję choroby.

  Streszczenie angielskie: Two cases of unilateral uretheral osbtruction caused by endometriosis were reported. Two patietns aged 48 adn 35 years old were fully diagnosed with above mentioned abnormalities prior to a surgical operation. During the surgical operations the initial diagnosis was confirmed macroscopically, followed by the surgical amputation of the uretheral parts pathologically changed. The anastomosis of urethers was finally performed after confirmation that the remaining parts were macroscopically unchanged. Histopathological examinations conrimed the inital diagnosis. After the surgical operation both patietns were subjected to hormonal treatment attaining full recovery. The above presented cases - uretheral endometriosis is one of rare complications caused by endometriosis. Proper and early diagnosis, followed by an effective treatment is important in obtiating greivous consequences e.g. total renal failure.


  144/418

  Tytuł oryginału: Evaluation of bladder instability in children with recurrent urinary tract infections.
  Autorzy: Winiecka Wiesława, Zoch-Zwierz Walentyna, Wasilewska Anna, Wierciński Ryszard, Tomaszewska Barbara, Korzeniecka-Kozerska Agata, Porowski Tadeusz
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (1) s.CR19-CR23, il., tab., bibliogr. 16 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze
 • praca epidemiologiczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: Impairment in the functions of the lower urinary tract can be the cause of recurrent urinary tract infections (UTI) and vesicoureteral reflux (VUR) in children. The purpose of our research was to evalute the frequency of occurrence of bladder instability in children with UTI. Material/methods: The research involved 114 children (21 boys, 93 girls), ranging in age from 5 to 16. Group I consisted of 61 children with a history of recurrent UTI, while Gorup II included 53 children with recurrent UTI and VUR. Urodynamic tests (uroflowmetry and cystometry) were done on all the children, while in selected cases profilometry was also performed, using a Duet apparatus (Dantec Medical A/S). Results: Abonrmal functioning of the lower urinary tract was found in 45 children (74 p.c.) from Group I and 44 children (84 p.c.) grom Gorup II. The most common dysfunction was instability of the detrusor muscle, which was found in 52 children (45 p.c.), including 23 (38 p.c.) from Group I and 29 (55 p.c.) from Group II. In 19 children detrusor instability was accompanied by reduced bladder volume, and in 8 cases there as a lack of detrusor-sphincter coordination. In both groups ca. 20 p.c. of the children did not present with symptoms indicating urination dysfunctions. Ca. 80 p.c. reported various symptoms, of which the most common were nocturnal wetting and urinary urgency. In half of the children from Group I and one-fourth of the children from Group II there were several co-occurring symptoms; nocturnal and diurnal wetting, pollakiruria, and urinary urgency, or all three symptoms simultaneously. Conclusions: The most common disturbance of lower urinary tract functioning in these children with recurrent UTI was instaability of the detrusor muscle, which occurred more often in children with VUR.


  145/418

  Tytuł oryginału: TNT (tansion free vaginal tape) jako nowa metoda leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu.
  Tytuł angielski: TVT (tansion free vaginal tape) - modern method of surgical treatment of urinary stress incontinence.
  Autorzy: Bednarek Wiesława, Kotarski Jan
  Źródło: Med. Rodz. 2002: 5 (2) s.9395, il., bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,454

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • urologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Urinary incontinence in women is a common disease with different underlying pathogenesis. The role of modern surgical procedures in the treatment of the disease is presented. The results of our experience with the TVT operation indicate that it is relatively simple, minimal invasive and effective method of surgical treatment of urinary incontinence in women.


  146/418

  Tytuł oryginału: Enzymatic biotypes of the yeast-like fungi strains and their susceptibilities to antimycotics isolated from ontocenosis of the urogenital system.
  Tytuł polski: Biotypy enzymatyczne a lekowrażliwość szczepów grzybów drożdżopodobnych izolowanych z ontocenozy narządów moczowo-płciowych.
  Autorzy: Krajewska-Kułak Elżbieta, Łukaszuk Cecylia, Niczyporuk Wiaczesław, Trybuła Jadwiga, Szczurzewski Maciej
  Źródło: Mikol. Lek. 2002: 9 (2) s.67-74, il., tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,181

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • urologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Cel: Określenie biotypów enzymatycznych szczepów Candida albicans wyhodowanych z ontocenozy narządów moczowo-płciowych oraz wykazanie ewentualnej zależności pomiedzy biotypem a lekowrażliwością. Materiał i metody: Badaniem objęto szczepy Candida albicans izolowane z materiału pobranego od pacjentów z kandydoz - 132 szczepów wyhodowanych z ontocenozy cewki moczowej oraz 160 szczepów z ontocenozy pochwy. Aktywnlość enzymatyczną oceniano przy użyciu testu API ZYM firmy bioM‚rieux. Lekowrażliwość oznaczano za pomocą testu FUNGITEST (Bio-Rad). Biotypowanie szczepów przeprowadzono według klasyfikacji Williamsona oraz Kurnatowskiej i Kurnatowskiego. Wyniki: Szczepy izolowane z ontocenozy cewki moczowej cechowała najwyższa aktywność arylamidazy leucynowej, arylamidazy, N-acetylo-á-glukozy-loamidazy, zaś izolowane z pochwy - arylamidazy leucynowej. esterazy oraz lipazy esterazowej. Szczepy Candida albicans hodowane z cewki w największym odsetku wykazywały cechu biotypu A (59,1 proc.), z pochwy - biotypu F (35 proc.). Izolaty z cewki moczowej były najbardziej wrażliwe na 5-fluorocytozynę, a oporne głównie na itrakonazol. Największą oporność na badane leki przeciwgrzybicze wykazywały szczepy o cechach biotypów I i G. Szczepy z pochwy cechowała największa wrażliwość na amfoterycynę B, a oporność głównie na ketokanazol i mikonazol. Największą oporność na badane leki przeciwgrzybicze miały szczepy o cechach biotypów E i F. Wnioski: Najwięcej izolatów Candida albicans wyhodowanych ...

  Streszczenie angielskie: Aim: Determination of the enzymatic biotypes of Candida albicans isolated from ontocenosis of the urogenital system and assessment of possible correlations between biotypes and their susceptibilities. Material and methods: 132 Candida albicans strains isolated from patients with candidiasis of the urethra and 160 from the vagina were evaluated. The enzymatic activity of the Candida albicans strains was determined by using the API-ZYM test M‚rieux and their susceptibility using the FUNGI-TEST Bio-Rad. Biotyping of all strains was done according to Williamson's, and Kurnatowska and Kurnatowski's classification. Results: The isolates from the urethra had the highest enzymatic activity of leucine and N-acetyl-á-glucosaminidase from the vagina - leucine arylamidase, esterase and esterase lipase. The enzymatic biotypes of Candida albicans from the urethra had the highest pecentage of biotype A 59.1 p.c. and from vagina biotype F - 35 p.c. The isolates from the urethra had the highest susceptibility to 5-fluorocytosine, the lowest to itraconazole. Strains of biotype I and G had the highest resistance to the antimyocotocs tested. The isolates from the vagina were sensitive to amphotericin B but less sensitive to ketoconazole and miconazole. Biotype E and F had the highest resistance to the drugs tested. In conclusions: Most of the isolayes of candida albicans from the urethra and vagina bekonged to biotypes of Williamson's classification. The isolates from the urethra ...


  147/418

  Tytuł oryginału: Ganglioneurofibroma partim plexiforme pęcherza moczowego u ciężarnej.
  Tytuł angielski: Ganglioneurofibroma partim plexiforme urinary bladder at pregnant woman - a case report.
  Autorzy: Futyma Henryk, Biernat Jerzy
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (9) s.776-778, bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża
 • dorośli 19-44 r.ż.

  Streszczenie polskie: Opisany przypadek 29 letniej ciężarnej, u której w czasie cięcia cesarskiego wykryto guz pęcherza moczowego. Guz ten był przyczyną braku postępu porodu i zagrażał wewnątrzmaciczną zamartwicą płodu. Po otwarciu jamy brzusznej stwierdzono lity konglomerat guzów wychodzących z pęcherza moczowego. Podczas zabiegu usunięto guz oraz 2/3 pecherza. W literaturze opisane są pojedyńcze przypadki takich guzów.

  Streszczenie angielskie: This study describes the case of 29 year old pregnant woman. During the caesarean section the tumor of the bladder was detected. The reason for the caesarean section was the lack of delivery progress and impending asphyxia. After the opening of the abdominal a hard and solid conglomerate of tumors coming out of the bladder was certified. The tumor of the urinary bladder was the reason for the caesarean section and removing 2/3 of the urinary bladder. The histopatological examination showed that it was ganglineurofibroma partim plexiforme. The medical literature knows only very few cases concerning this type of cancer of the bladder.


  148/418

  Tytuł oryginału: Zastosowanie laparoskopii w diagnozowaniu i leczeniu klinicznie niebadalnych jąder u dzieci.
  Tytuł angielski: Laparoscopic exploration of the diagnosis and treatment of the nonpalpable testis in children.
  Autorzy: Dłuski Eryk, Szymborska Małgorzata, Dudkiewicz Zofia
  Źródło: Nowa Pediatr. 2002: 6 (2) s.70-72, bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,366

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • urologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Fifteen children with a nonpalpable testis have been evaluated at our institution between 1998 and 2001. Diagnostic laparoscopy affords the surgeon not only the ability to localize the testes with virtual certainty, but also the advantage of planning a hihly successful treatment programs. We present our experience and conclude that laparoscopy preocedure is technically earsy, safe, give rapid postoperative recovery and good cosmetic results in children with nonpalpable testes.


  149/418

  Tytuł oryginału: Siedmioletnia obserwacja dziecka z agenezją nerki prawej, lewostronnym odpływem pęcherzowo-nerkowym III stopnia i zwężeniem cewki moczowej - opis przypadku.
  Tytuł angielski: Seven year follow up of a girl with right renal agenesis, left vesico-renalis reflux - III grade and urethral stenosis - case report.
  Autorzy: Kręgiel Joanna, Zielińska Maria
  Źródło: Prz. Pediatr. 2002: 32 (3) s.233-235, Bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,393

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • nefrologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wady rozwojowe układu moczowego są najczęstszą grupą anomalii rozwojowych. Są one czynnikiem usposabiającym do nawracających zakażeń układu moczowego, mogących prowadzić do niewydolności nerek. W pracy przedstawiono przypadek dziewczynki ze złożoną wadą dróg moczowych (agenezja nerki prawej, odpływ pęcherzowo-nerkowy III stopnia do nerki lewej, zwężenie cewki moczowej, obecność torbieli korowej, towarzyszące zaburzenia czynnościowe pęcherza moczowego. Kompleksowe postępowanie, obejmujące usunięcie przeszkody podpęcherzowej połączone z przewlekłym leczeniem przeciwbakteryjnym i leczeniem zaburzeń czynnościowych, spowodowało zmniejszenie odpływu, ustąpienie zakażenia dróg moczowych i moczenia nocnego. Nastąpiło wyrównanie parametrów rozwoju somatycznego. Dziewczynka pozostaje w obserwacji Oddziału Dziecięcego od 7 lat. Nie obserwowano zaburzeń funkcji nerek. Od 3 lat nie notowano zakażenia układu moczowego.


  150/418

  Tytuł oryginału: Isophosphoramide mustard analogues as prodrugs for anticancer gene-directed enzyme-prodrug therapy (GDEPT).
  Autorzy: Misiura Konrad, Szymanowicz Daria, Kuśnierczyk Halina, Wietrzyk Joanna, Opolski Adam
  Źródło: Acta Bioch. Pol. 2002: 49 (1) s.169-176, il., tab., bibliogr. 18 poz. - 8 Międzynarodowe Sympozjum pt. Aspekty molekularne chemioterapii Gdańsk 09. 2001
  Sygnatura GBL: 303,116

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • farmacja
 • gastroenterologia
 • onkologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy
 • Świnie
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: Two types of prodrugs, benzyl analogues of isophosphoramide mustard (iPAM), activated by cytochrome P450, and acylthioethyl analogues, activated by esterases, were designed. In contrast to iPAM that hydrolyse rapidly, the examined compounds are stable in phosphate-vuffered saline and Tris buffer. Benzyl analgoues of iPAM are poor substrates for cytochrome P450, are not cytotoxic and posses no antitumour activity. Acylthiethyl analogues of iPAM are good substrates for pig liver esterase, are cytotoxic and exertanti tumour activity against L1210 leukaemia in mice. The observed correlation for iPAM analogues between their susceptibility to hydrolysis and cytotoxicity and antitumour activity suggests possible application of these compounds as the prodrugs in gene-directed enzyme-prodrug therapy.


  151/418

  Tytuł oryginału: Intracytoplasmic sperm injection in patients with idiopathic retrograde ejaculation.
  Autorzy: Radwan M[ichał], Banaszczyk R., Pawlicki J., Kozarzewski M., Radwan J.
  Źródło: Pol. J. Gynaecol. Investig. 2002: 4 (4) s.199-203, tab., bibliogr. 20 poz.
  Sygnatura GBL: 313,538

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Aim: The aim of the study was to estimate the effectiveness of the ICSI therapy of idiopathic retrograde ejeculation (RE) - induced infertility. Material and methods: In three couples in which the men suffered from idiopathic RE with 4.9 and 12 years of infertility, three ICSI cycles were performed with spermatozoa retrieved from the post ejaculatory urine. Results: The fertilization rate averaged higher than 60 p.c. Two clinical pregnancies were achieved. Conclusion: In case of idiopathic RE infertility, the causes cannot be established, ad thus it is difficult to find an effective therapy, the only reasonable solution for men with low sperm semen quality is to employ the ICSI procedure.


  152/418

  Tytuł oryginału: The compounds from the hollyhock extract (Althaea rosea Cav. var. nigra) affect the aromatization in rat testicular cells in vivo and in vitro.
  Autorzy: Papież Monika, Gancarczyk Monika, Bilińska Barbara
  Źródło: Folia Histochem. Cytobiol. 2002: 40 (4) s.353-359, il., bibliogr. 41 poz.
  Sygnatura GBL: 304,846

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • farmacja
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Among medicinal plants, extract from the hollyhock flowers is a source of antocyanides and flavonoids. The latter coompounds belong, among others, to phytoestrogens (plant-derived dietary estrogens). The important role of estrogens in the testis is now well documented, and phytoestrogens, which may act as estrogen agonists or estrogen antagonists can also alter the reproductive function of the male. The aim of this study was to show whether the exposure of male rats to the aqueous hollyhock extract could affect the process of aromatization in their testes and in cultured Leydig cells. This was investigated by immunocytochemistry and radioimmunological assays. Immunoreactivities for aromatase and estrogen receptor á were weaker both in testicular sections and cultured Leydig cells after hollyhock extract administration when compared to the controls, while the intensity of immunoreaction for estrogen receptor ŕ remained unchanged. A lower level of estradiol secreted by cultured Leydig cells from the experimental group positively correlated with a direct inhibition of aromatase activity. Additionally, a quantitative analysis of flavonoid fraction from the hollyhock extract revealed the presence of quercetin and kaempherol. It seems that a weak antiestrogenic activity of flavonoid compounds present in the hollyhock extract is mediated through aromatase and estrogen receptor á rather than by estrogen receptor ŕ.


  153/418

  Tytuł oryginału: Immunolocalization of PTHrP in prepubertal and pubertal testis of European bison.
  Autorzy: Czykier Elżbieta, Zabel Maciej, Surdyk-Zasada Joanna
  Źródło: Folia Histochem. Cytobiol. 2002: 40 (4) s.373-375, il., bibliogr. 23 poz.
  Sygnatura GBL: 304,846

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta

  Streszczenie angielskie: The present study deals with immunohistochemical localization of PTHrP in prepubertal and pubertal testis of European bison. PTHrP immunoreactivity was observed in germinal cells in the testis of both prepubertal and pubaertal animals. In calves, PTHrP was found in germinal cells, in seminiferous tubules lacking the lumen. The reaction was strong and regularly distributed within the cytoplasm. In adult animals, the reaction showed differentiation in spermatogenic cells. Some cells were strongly and diffusely stained, others exhibited weaker reaction of granular pattern. Sertoli cells and Leydig cells were PTHrP-negative in calves and adult animals.


  154/418

  Tytuł oryginału: Ogniska zwapnień w obrębie tkanek worka mosznowego jako obraz przebytego smółkowego zapalenia otrzewnej.
  Tytuł angielski: Calcification foci in the scrotum secondary to fetal meconium peritonitis.
  Autorzy: Urbanowicz Wiesław, Sulisławski Janusz
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (10) s.893-896, il., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Do najczęstszych przyczyn rewizji operacyjnej moszny w wieku dziecięcym należą tzw. stany ostrej moszny. Rzadkim znaleziskiem w obrębie tkanek moszny są ogniska zwapnień, bądące z pozostałością po przebytym w okresie życia płodowego smółkowym zapaleniu otrzewnej. W pracy przedstawiono 3-letniego chłopca, operowanego z powodu przepukliny pachwinowej, u którego w obrębie worka przepuklinowego wykryto ogniska zwapnień.


  155/418

  Tytuł oryginału: Moczowody olbrzymie pierwotne u noworodków i niemowląt: operować czy leczyć zachowawczo?
  Tytuł angielski: Primary megaureter in newborns and infants - surgical or conservative treatment?
  Autorzy: Urbanowicz Wiesław, Wieczorek-Grohman Maria, Starzyk Jerzy
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (9) s.787-791, il., tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • niemowlęta
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Omówiono definicję, klasyfikację oraz etiologię moczowodów olbrzymich pierwotnych (MOP) u noworodków i niemowląt. Przedstawiono postępowanie u 3 niemowląt leczonych zachowawczo. Na podstawie doświadczenia własnego oraz dostępnego piśmiennictwa podjęto próbę odpowiedzi na pytanie: kiedy dzieci z MPO należy operować, a kiedy przyjąć postawę wyczekującą wraz z zastosowaniem leczenia zachowawczego przeciwzapalnego.

  Streszczenie angielskie: The report presents the definition, classification and etiology of primary meguareter (PMU) in newborns and infants. Managements is described in three children subjected to conservative treatment. Based on the experience of the authors and available literature an attempt is made to address the question of when patients with PMU should be operated on and when a surgeon should delay the procedure and employ conservative anti-inflammatory treatment.


  156/418

  Tytuł oryginału: Laproskopowa limfadenektomia biodrowo-zasłonowa - porównanie dostępu przedotrzewnowego i przezotrzewnowego.
  Tytuł angielski: Ilio-obturatory laparoscopic lymphadenectomy - comparison of the preperitoneal and transperitoneal approach.
  Autorzy: Marczyński Piotr J., Paluchowska Beata, Wiechno Paweł, Sosnowski Roman
  Opracowanie edytorskie: Borkowski Andrzej (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (10) s.875-885, il., tab., bibliogr. 26 poz. + bibliogr. 3 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • urologia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena 2 dostępów operacyjnych - przedotrzewnowego i przezotrzewnowego - dla wykonania laparoskopowej biopsji biodrowo-zasłonowych węzłów chłonnych. Materiał i metodyka. U 67 chorych gruczołu krokowego przed planowaną radioterapią wykonano obustronną limfadenektomię techniką laparoskopową. U 47 chorych zabieg przeprowadzono z dostępu przedotrzewnowego, u pozostałych zaś 20 z dostępu przezotrzewnowego. O rodzju dostępu chir. decydował operator biorąc pod uwagę takie czynniki, jak: wykonywane uprzednio u chorego zabiegi chir., otyłość, warunki anatomiczne. Porównano czas zabiegu, liczbę pobieranych węzłów chłonnych, czas hospitalizacji po zabiegu, liczbę powikłań w obu grupach chorych. Oceniono wspólnie dla obu grup "krzywe uczenia się". Wyniki. Nie stwierdzono różnicy w liczbie pobieranych węzłów chłonnych ani częstości występowania powikłań w obu grupach. W grupie pacjentów operowanych z dostępu przedotrzewnowego stwierdzono krótszy średni czas trwania zabiegu i hospitalizacji po wykonanym zabiegu. Oceniając rezultat "uczenia się" operatora stwierdzono skracanie się czasu wykonywania zabiegów w miarę nabywania doświadczenia. W badanej serii nie stwierdzono znamiennego statystycznie wzrostu liczby pobieranych węzłów chłonnych w kolejnych zabiegach. Wnioski. Obie techniki umożliwiają pobranie w sposób małoinwazyjny biodrowo-zasłonowych węzłów chłonnych. W materiale autorów pracy zaobserwowano krótszy czas trwania zabiegów i hospitalizacji przy wykonywaniu zabiegów z dostępu przedotrzewnowego.

  Streszczenie angielskie: Aim of the study was to compare the preperitoneal and transperitoneal surgical approach in case of ilio-obturatory lymph node laparoscopic biopsies. Material and methods. We performed both-sided laparoscopic lymphangiectomy, prior to radiotherapy in 67 patients with prostatic cancer. 47 patients underwent preperitoneal surgery, while the remaining 20 were treated by means of the transperitoneal approach. The surgeon decided which technique be performed, depending on factors, such as prior surgical interventions, obesity, anatomical conditions. We compared the time of the procedure, number of collected lymph nodes, hospitalization period and amount of complications. We evaluated, for both groups the "curve of knowledge". Results. We noted no significant group differences in the number of collected lymph nodes and occurence of complications. In the group of patients operated by means of the preperitoneal approach we noted a shorter procedure time, as well as hospitalization. Evaluating the effect of learning we noted that the surgeons period of procedure performance decreased with gained experience. We noted no statistically significant increase in the amount of collected lymph nodes during following procedures. Conclusions. Both techniques enable the collection of ilio-obturatory lymph nodes by means of minimally invasive methods. We observed a shorter procedure period, as well as hospitalization in case of the preperitoneal approach.


  157/418

  Tytuł oryginału: Chemioterapia dopęcherzowa w leczeniu powierzchownego raka pęcherza moczowego.
  Tytuł angielski: Intravesical chemotherapy of superficial bladder cancer.
  Autorzy: Kołodziej Anna, Dembowski Janusz
  Źródło: Urol. Pol. 2002: 55 (1) s.9-14, tab., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,054

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • urologia
 • farmacja

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Powierzchowne nowtowory pęcherza moczowego mają dużą skłonność do nawrotów, a u części pacjentów także do progresji. Znane powszechnie czynniki ryzyka tej grupy nwotoworów, takie jak stopień złośliwości (G), stopień miejscowego zaawansowania (T), wielkość guza, wieloogniskowość zmian, częstość nawrotów są analizowane w pratkyce klinicznej, co często, ale nie we wszystkich przypadkach, pozwala ustalić prognozę przebiegu choroby. Analiza czynników ryzyka decyduje o wyborze sposobu leczenia uzupełniającego zabieg chirurgiczny - elektroresekcję przezcewkową guza. Chemioterapia dopęcherzowa jest najczęstszą formą leczenia uzupełniającego i ma na celu ablację zmian resztkowych oraz zapobieganie nawrotom i ewentualnej progresji nowotworu. Obecnie powszechnie przyjmuje się, że w przypadku pojednyczych pierwotnych guzów pTaG1 chemioterapia dopęcherzowa jest zbędna, ponieważ ryzyko nawrotu i progresji ocenia się na małe. Zaleca się jedynie dopęcherzową wlewkę cystostatyku bezpośrednio po zabiegu elektroresekcji, co zmniejsza ryzyko wszczepienia się uwolnionych w czasie elektroresekcji komórek. W przypadkach nowotworów powierzchownych pęcherza moczowego z czynnikami ryzyka, a więc nowotworów w stopniu pT1G3, obecnie powszechnie stosowana jest immunoterapia, a nie dopęcherzowa chemioterapi. Tak więc dopęcherzowa chemioterapia wydaje się być przede wszyskim zalecana do stosowania u chorych, którzy nie zostali zaliczeni do żadnej z wymienionych grup (TaG1 i T1G3). Konieczne są dalsze badania nad opracowaniem jej najskuteczniejszej i najbezpieczniejszej dla pacjenta formy leczenia.

  Streszczenie angielskie: Superficial bladder cancer has a high tendency to recur and in significant subset of patients, to progress. Analysis of the clinical risk factors of superficial bladder cancer, such as grade, stage, size, recurrence rate, and multifocality is crucial to predict the course of the disease. The field of topical therapy can roughly be divided into the chemotherapeutic and immunotherapeutic approaches. Chemotherapeutic agents have been used in the therapeutic ablation of existing or residual tumours and in prophylaxis against their recurrence. Monofocal stage pTaG1 primary tumours require no prophylactic treatment on account of their low risk of recurrence and progression; at most, an immediate postoperative one-time instillation of cytostatics to reduce the adhesion of release tumor cells is indicated. Because of the increased tendency to progression patients with pT1G3 represents a high-risk group, required immunotherapy. For all other supreficial bladder tumors lying between these two extremes, the time elapsing after TURBT until the next recurrence can at least be prologned through intravesical chemoprophylaxis.


  158/418

  Tytuł oryginału: Czy wynik badania urodynamicznego wpływa na określenie wskazań do chirurgicznego leczenia chorych na łagodny rozrost stercza?
  Tytuł angielski: The influence of urodynamic examination on qualification to the surgical treatment of patients with bengin prostatic hyperplasia.
  Autorzy: Husiatyński Wojciech, Zbrzeźniak Maciej, Pypno Wojciech, Borówka Andrzej
  Źródło: Urol. Pol. 2002: 55 (1) s.15-21, tab., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,054

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Cel pracy. Ocena zgodności wskazań do leczenia zabiegowego BPH, wynikających z przyjętych kryteriów klinicnzych ze wskazaniami ustalonymi na podstawie diagnostyki urodynamicznej. Materiał i metoda. Badaniem objęto 60 mężczyzn w wieku 60-81 lat (średni wiek: 69,7 lat), zakwalifikowanych do leczenia chirurgiczneog z powodu BPH. Zarówno przed, jak i 3-6 miesięcy po zabiegu przeprowadzono u nich kompleksowe badanie urologiczne, zawierające ocenę urodynamiczną czynności dolnych dróg moczowych. 55 chorych mężczyzn leczono metodą elektroresekcji przezcewkowej stercza (TURP), a u 5 chirurgicznie wytłuszczono gruczolak stercza (OPSU). Skuteczność leczenia oceniono na podstawie porównania standardowych mierników charakteryzujących jakość mikcji przed i po zabiegu. Szczegółowej analizie poddano grupę chorych, u których leczenie chirurgiczne oceniono jako nieskuteczne. Wyniki. W następstwie TURP lu OPSU uzyskano poprawę funkcji dolnych dróg moczowych u 53 chorych, u 7 chorych leczenie oceniono jako nieskuteczne. Analiza urodynamiczna stanu dolnych dróg moczowych przed i po leczeniu chirurgicznym w grupie 7 chorych, u których wynik leczenia był niezadowalający, wykazała, że 3 chorych z tej grupy było przed zabiegiem nieobstrukcyjnych (BOO-) i miało słaby (2 osoby) lub normalny (1 osoba) wypieracz, 2 chorych znajdowało się przed zabiegiem w strefie pośredniej i miało słaby wypieracz, u 2 kolejnych chorych stwierdzono przed leczeniem przeszkodę podpęcherzową i normalny mięsień ...

  Streszczenie angielskie: Objectives. The compilance between clinical and urodynamic criteria in qualification to the surgical treatment of BPH were examined. Material and methods. Sixty patients, aged from 60 to 81 years (mean: 69,7 years), qualified to surgical teratment due to BPH, were enrolled in this study. The complexe urological examination, including urodynamic estiamtion of the lower urinary tract, were perform before, as well as 3-6 months after surgery. Fifty five men underwent transurethral resection of the prostate (TURP), and 5 patietns underwent adenocmectomy (OPSU). Efficacy of the treatment was done on the base of standard micturiction characteristics which were compare before and after surgery. The subgroup of patients in whom surgical treatment was uneffective was carefuly analysed. Resutls. In 53 patients TURP and OPSU improved the function lower urinary tract, and 7 patients the teratment was uneffective. Pre- and postoperative urodynamic analysis of these 7 patients revealed, that 3 of the them were nonobstructive with weak [2] or normal [1] detrusors function, 2 patients with weak detrusor were in middle zone before operation, and 2 patients had bladder outlet osbruction and normal detrusor before teratment. After operation 6 patients were found in nonobstructive or middle zone, and all of them demonstrated weak detrusor function. In 1 patient urodynamic evaluation showed bladder outlet obstruction and normal detrusor function. Conclusions. In a group of patients with ...


  159/418

  Tytuł oryginału: Miejscowe, celowane znieczulenie pęczków naczyniowo-nerwowych poprawia jakość życia chorych poddanych biopsji przezodbytniczej stercza.
  Tytuł angielski: Local, ultrasound-guided blockade of neuro-vascular boundles improves quality of life of patietns after transrectal prostate biopsy.
  Autorzy: Słojewski Marcin, Gołąb Adam, Gliniewicz Bartłomiej, Sikorski Andrzej
  Źródło: Urol. Pol. 2002: 55 (1) s.22-25, il., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,054

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • urologia
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Przezodbytnicza, gruboigłowa biopsja stercza, przeprowadzana pod kontrolą ultrasonografii, pozostaje podstawową metodą rozpoznawania raka stercza. Pomimo, że biopsja stercza jest zabiegiem bolesnym dla 70 - 80 proc. mężczyzn, większość urologów wykonuje ją bez jakiejkolwiek formy znieczulenia. Cel pracy. Celem pracy była ocena jakości życia mężczyzn podanych biopsji stercza z zastosowaniem miejscowego znieczulenia pęczków naczyniowo-nerwowych (PNN). Materiał i metody. Zbadano grupę 105 mężczyzn, z których u 55 wykonano znieczulenie PNN przed biopsją; pozostałych 50 stanowiło grupę kontrolną. Chorych kwalifikowano do znieczulenia w sposób losowy. Po upływie dziesięciu dni od biopsji każdego z nich poproszono, aby wpełnił ankietę własnej konstrukcji, w której pytano o dolegliwości bólowe po biopsji, nieodzowność stosowania leków przeciwbólowych, gorączkę, obecność krwi w stolcu, moczu i nasieniu, kłopoty z oddawaniem moczu, nieodzowność zasięgania porady lekarskiej i o gotowość poddania się ponownej biopsji, jeśli zaszłaby taka konieczność. Wyniki. W obu grupach wiek, rodzaj biopsji i liczba pobranych wycinków była podobna. Ból po zabiegu stwierdziło 37 porc. chorych poddanych znieczuleniu i 57 proc. z tych, u których biopsję wykonano bez znieczulenia (p 0,05). Odsetek chorych, którzy zauważyli krew w moczu, stolcu lub nasieniu, był w obu grupach zbliżony. Kłopoty z oddawaniem moczu pod postacią okresowego częstomoczu, bólów i pieczenia przy mikcji lub ...

  Streszczenie angielskie: Introduction. Transrectal, ultrasonographically guided core prostate biopsy remains the main method of prostate cancer diagnostic. Despite it is painful procedure for 70 - 80 p.c. of patietns, most of urologists have been performing this without any anesthesia. Objective. To evaluate the quality of life men who had undergone prostate biopsy with local blockade of neuro-vascular boundels (NVB). Material and methods. In 55 randomized patients among 105, NVB blockade was performed before prostate biopsy. Control group consists of remaining 50 men. After 10 days patients were asked for filling the self-constructed questionnaire concerning pain after biopsy, use of analgetic drugs, fever, presence of blood in uring, stool and semen; the decision about re-biopsy if needed. Results. In both groups age, biopsy type and the number of cores were similar. Pain afer biopsy type and the number of cores were similar. Pain afer bipsy was reported by 37 p.c. of patients with NVB blocade and 57 p.c. of patients biopted without anaesthesia (p 0,05). Pain during micturition, dysuria and the use of analgetics drugs were reported in both groups in 20 p.c., 33 p.c. and 8.8 p.c. and 15 p.c. respectively. Due to "post-biopsy" symptoms 6,6 p.c. and 5,2 p.c. in both groups were consulted by family doctor or urologist. In group with NVB blockade 95 p.c. and 75 p.c. in non-anaethesized group, would accept the decision of re-biopsy (p 0,05). Conclusion. Local, ultrasound-guided NVB blockade ...


  160/418

  Tytuł oryginału: Ocena czynników prognostycznych u chorych na nowotwory zarodkowe jądra.
  Tytuł angielski: Prognostic factors for patients with germ cell tumour of the testis.
  Autorzy: Paluchowska Beata, Wiechno Paweł, Marczyński Piotr, Demkow Tomasz
  Źródło: Urol. Pol. 2002: 55 (1) s.26-31, il., tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,054

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Od wielu lat trwają prace nad precyzyjnym określeniem rokowania chorych na nowotwory zarodkowe jądra. Obecnie przyjęte systemy klasyfikacji mają jedynie charakter roboczy. Cel pracy. Próba stworzenia spójnego modelu proporcjonalnego ryzyka dla chorych na nowtowory zarodkowe jądra. Materiał i metoda. Materiał kliniczny stanowi 941 chorych z nowtoworem zarodkowym jądra, leczonych w latach 1980-1995. Przeanalizowano wpływ zaawansowania klinicznego, wieku, obecności przerzutów do mózgu, wątroby i kości, rodzaju utkania histologicznego, wymiaru guza przerzutowego w przestrzeni zaotrzewnowej i płucach, liczby przerzutów do płuc na czas przeżycia całkowitego i przeżycia wolnego od progresji. Wyniki. W analizie wielowariantowej potweirdzono istotny statystycznie wpływ na prawodpodobieństwo przeżycia całkowitego i przeżycia wolnego od progresji następujących zmiennych: zaawansowania klinicznego (p 0,00005 i p 0,00005), wieku powyżej 50 lat (odpowiednio p 0,00005 i p = 0,0244), obecności przerzutów do móżgu (p = 0,0022 i p = 0,0605), obecności w przestrzeni zaotrzewnowej guza o wymiarze ponad 10 cm (p = 0,0063 i p = 0,0024), podwyższonego stężenia AFP (p=0,042 i p=0,0766), podwyższonego stężenia HCG (p=0,0395 i p=0,003). Wnioski. Zaawansowanie kliniczne, wielkość guza węzłowgo w przestrzeni zaotrzewnowej, obecność przerzutów do mózgu, podwyższone stężenie HCG lub AFP oraz wiek chorego są niezależnymi czynnikami prognostycznymi dla prawdopodobieństwa przeżycia całkowitego i przeżycia wolnego od progresji.

  Streszczenie angielskie: Introduction. The precise prognostic and risk stratification criteria for patietns with germ cell tumour of the testis (GCTT) are still an area of controversy. The IGCCCG classification system, widely used nowadays, is only a working system. Objectives. A proportional hazard risk model for GCTT patiets to be evaluated. Patietns and methods. Nine hundred and forty one GCTT patietns treated from 1980 to 1995 were analysed. The prognostic value of clinical stage, age, presence of brain, liver and bone metastases, histological type, diameter of the largest metastatic lesion in lungs and in retropertioneal area, as well as the number of metastases in lungs were evaluated. Results. The following variables have a statistically significant impact on death and treatment failure risk: clinical stage (p 0.00005 and p 0.00005), age over 50 (p 0.00005 and p = 0.0244), brain metastases (p = 0.0022 and p = 0.0605), pathological mass in the retroperitoneal space of diameter over 10 cm (p = 0.0063 and p = 0.0244), elevated AFP (p = 0.042 and p = 0.0766), elevated HCG (p = 0.0395 and p = 0.003). Conclusions. Clinical stage, diameter of pathological retroperitoneal mass, brain metastases, elevated HCG or AFP and patient age are independent risk factors determining probability of treatment failure and patient death.


  161/418

  Tytuł oryginału: Zastosowanie przezskórnej przetoki nerkowej na Oddziale Urologii Szpitala Wojewódzkiego w Zamościu w latach 1999-2001.
  Tytuł angielski: The use of percutaneous nephrostomy in Urological Department of the Voivodeship Hosptial in Zamość between 1999-2001.
  Autorzy: Modrzewski Tomasz, Gąsiorek Krzysztof
  Źródło: Urol. Pol. 2002: 55 (1) s.32-34, tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,054

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy podjęto próbę przedstawienia okoliczności zastosowania przezskórnych przetok nerkowych (PPN) u naszych pacjentów w latach 1999-2001. Wykonywanie tych zabiegów stało się możliwe po wyposażeniu oddziału w aparat ultrasonograficzny General Electric Logic 400 z przystawką punkcyjną oraz w ramię RTG General Electric Stenoscop.

  Streszczenie angielskie: Objectives. The paper presents the outcomes of percutneous nephrostomy implementation in patients hospitalised between 1999-2001. Patients and methods. Eighty six patients with different urological disorders were treated. Results. Sixty four individuals were free of complciations during and after the procedure. The complications comprised haematuria, catheter displacement, polyuria, perirenal haematoma, severe abdominal pain. Conclusions. Percutaneous nephrostomy is effective temporal method for urinary diversion. However, the procedure is not absolutely save, as complications rate was 26,7 p.c.


  162/418

  Tytuł oryginału: Przydatność fosfomycyny do zapobiegania zakażeniu dróg moczowych u chorych leczonych metodami endourologicznymi.
  Tytuł angielski: The prophylactic use of phosphomycin in endoscopic procedures associated urinary tract infections (UTI).
  Autorzy: Szopiński Tomasz, Antoniewicz Artur A., Borówka Andrzej
  Źródło: Urol. Pol. 2002: 55 (1) s.35-39, tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,054

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia
 • toksykologia
 • chirurgia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cel pracy. Stosowanie chemioprofilaktyki u chorych poddanych zabiegom endoskopowym jest przedmiotem kontrowersji, niemniej większość autorów podziela opinię, że postępowanie to jest uzasadnione między innymi w przypadku TURP oraz endskopowego leczenia kamicy górnych dróg moczowych metodą PCNL i URSL. Celem pracy jest okreśelenie skuteczności i bezpieczeństwa sotsowania fosfomycyny w postaci leku Monural**R do zapobiegania zakażeniu układu moczowego u chorych poddanych TURP ora PCNL i URSL. Materiał i metoda. Badaniem objęto 60 chorych podzielonych na dwi grupy: grupę I stnaowiło 30 mężczyzn, poddanych TURP z powodu łagodnego rozrostu stercza; grupę II - 30 chorych (11 mężczyzn i 19 kobiet), leczonych z powodu kamicy górnych dróg moczowych. U 12 z nich wykonano PCNL, u 18 - URSL. Wyniki. Badania bakteriologiczne bezpośrednio po usunięciu cewników drenujących drogi moczowe oraz po upływie 3-5 dni wykonano u wszystkich chorych. Do badań kontrolnych po 2-3 tygodniach od zabiegu zgłosiło się 53 chorych (88,5 proc.). Ujemne wyniki badań bakteriologicznych moczu, wykonanych bezpośrednio po usunięciu cewnika oraz po 3-5 dniach, uzyskano u 57 (95 proc.) chorych. Ujemne wyniki posiewu moczu po upływie 2-3 tygodni od zabiegu uzyskano u 85 proc. pacjentów. Objawy niepożądane w postaci biegunki wystąpiły u 13,3 proc. chorych. Wnioski. 1. Skuteczność Monuralu**R w zapobieganiu zakażeniu dróg moczowych, u chorych poddanych leczeniu metodami endourologicznymi, jest duża, bowiem ...

  Streszczenie angielskie: Objective. The chemotherapy in patients undergoing endoscopic procedures remains a subject for discussion. However, many authors share the opinion prophylactic use of chemotherapeutic agents is recommended in TURP, PCNL and URSL. The study is aimed at evaluating the efficacy and safety of Monural**R (phosphomycin) use in prevention of UTI among subjects qualified for endoscopic procedures. Patietns and methods. Sixty patients were involved and splited into two groups: 30 men undergone TURP due to BPH (group I) and 30 individuals (11 males and 19 females) treated because of upper tract urolithiasis (group II). PCNL and URSL were carried out in 12 and 18 patietns of group II, respectively. Results. Microbiological examination was performed in all patients immediately after all drainage catheter removal and in next 3-5 days. The follow-up in 2-3 weeks following procedure was completed in 53 (88,5 p.c.) individuals. Negative urine cultures were observed in 57 (95 p.c.) patients immediately after procedure and in 85 p.c. 2-3 weeks later. Adverse effects (diarrhoea) occurred in 13,3 p.c. Conclusions. 1. The clinical efficacy of Monural**R in prevention of UTI in endoscopically treated patients is high, because the risk of secondary infection caused by hosptial bacterial strains accounts for only 5 p.c. 2. Moural**R is safe. The only adverse effect produced by Monural**R (in 13,3 p.c. of patients) was clinically insignigicant diarrhoes. 3. Dose and administration of oral ...


  163/418

  Tytuł oryginału: Doświadczenia własne w stosowaniu operacji TVT jako metody leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet.
  Tytuł angielski: The tenision free vaginal tape operation (TVT) for the treatment of stress urinary incontinence in females - the observational data.
  Autorzy: Rechberger Tomasz, Skorupski Paweł, Adamiak Aneta, Baranowski Włodzimierz, Tomaszewski Jacek, Michalak Jerzy, Urban Marek, Jakowicki Jerzy
  Źródło: Urol. Pol. 2002: 55 (1) s.40-44, il., tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,054

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cel pracy. Ocena efektywności klinicznej oraz powikłań metody TVT zastosowanej w leczeniu wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet. Materiałi metoda. U stu dwudziestu kobiet, z potwierdzonym obiektywnie rozpoznaniem (badanie kliniczne, kwestionariusz Gaudenza oraz badanie urodynamiczne obejmujące cystometrię i profilometrię cewkową) wysiłkowego nietrzymania moczu, przeprowadzono operację korekcyjną sposobem TVT. Zabieg TVT polega na podcewkowym umieszczeniu taśmy prolenowej przy zastosowaniu minimalnie inwazyjnej techniki. Wprowadzenie znieczulenia miejscowego (czy też podpajęczynówkowego), umożliwiło śródoperacyjne sprawdzenie poprawności wykonania operacji. Wyniki. Spośród 120 leczonych kobiet u 109 (90,8 proc.) uzyskano wyleczenie, u dziewięciu (7,5 proc.) poprawę, u dwóch zaś (1,7 proc.) operacja nie dała pozytywnego rezultatu. Nie wystąpiły żadne poważne powikłania śród- i pooperacyjne. Perforacja ściany pęcherza moczowego, która wystapiła u 9 pacjentek, nie miała negatywnego wpływu na wynik operacji. U 6 pacjentek wystąpiła pooperacyjna niestabilność wypieracza. Wnioski. Blisko dwuletnie, własne doświadczenia kliniczne z metodą TVT pozwalają stwierdzić, że ta mało inwazyjna i niezwykle prosta technicznie oepracja jest wysoce efektywna w leczeniu wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet. W naszej opinii powinna być roważana jako technika z wyboru do leczenia WNM u kobiet.

  Streszczenie angielskie: Objective. To evaluate clinical efficacy of TVT procedure as the treatment of stress urinary incontinence (SUI) in women. Moreover, intraoperativ as well as postoperative complications were critically analysed. Patients and methods. One hundred and twenty female patients suffering from SUI were included and underwent clinical evaluation with Gaudenz questionnaire and urodynamic tests (cystometry and urethral profilometry). TVT procedure implies the insertion of prolene tape around mid-urethra via a minimal vaginal incision. Results. Among 120 treated women 109 (90,80 p.c.) were fully recovered, 5 (75 p.c.) were improved and in 2 cases (1,7 p.c.) operation failed. No major intra-or postoperative complications occurred. Nine cases of bladder perforations were treated with catheterisations and had no negative impact on clinical outcome. Six patients developed detrusor instability de novo. Conclusions. After almost two years of clinical experiences we consider TVT procedure as a safe and effective surgical procedure for females with the SUI. Because of very high effectiveness and reproducibility accompanied by its technical simplicity TVT procedure should be considered as the opration of choice for female SUI treatment.


  164/418

  Tytuł oryginału: Ocena wpływu systemowej chemioterapii przedopracyjnej i pooperacyjnej stosowanej według zmodyfikowanego schematu MVAC na przeżycie chorych leczonych z powodu naciekającego raka pęcherza moczowego z uwzględnieniem stopnia złośliwości nowotworu (G).
  Tytuł angielski: Evaluation of influence of adjuvant and neoadjuvant chemotherapy applied according to modified scheme MVAC on survival of patients treated for invasive bladder cancer depending on grading (G) of the tumor.
  Autorzy: Kołaczyk Wojciech, Dembowski Janusz, Lorenz Jerzy, Dudek Krzysztof
  Źródło: Urol. Pol. 2002: 55 (1) s.45-48, il., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,054

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • onkologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wstęp. Chemioterapia systemowa według schematu MVAC jest powszechnie stosowana w leczeniu naciekającego raka pęcherza moczowego. Założenia i cel pracy. Celem pracy była ocena wpływu chemioterapii systemowej, stosowanej według zmodyfikowanego schematu MVAC w formie przedoperacyjnej i pooperacyjnej na przeżycie chorych, leczonych z powodu naciekającego raka pęcherza moczowego (z uwzględnieniem zależności od stopnia złośliwości (G) guza). Mateirał i metody. Retropsektywnej ocenie poddano przeżycie pacjentów w trzech grupach: pierwsza to chorzy, którzy przed cystektomią byli poddani chemioterapii systemowej (grupa N), druga to pacjenci, u których zastosowano chemioterapię po operacji (grupa A), trzecią stanowili pacjenci poddani tylko cystektomii radykalnej (grupa K). Ponadto pacjenci zostali podzieleni na dwie podgrupy: pierwsza to chorzy z guzem ograniczonym do pęcherza moczowego (T1 + T2 + T3a), a drugą stanowili pacjenci, u których przechodził poza pęcherz moczowy (T3b + T4a + T4b). U wszystkich chorych guz wychodził z nabłonka przejściowego dróg moczowych. Ocenie poddano czas przeżycia chorych, u których guz był w stopniu G2 lub G3. W stopniu G2 było w grupie K - 40 pacjentów, w grupie N - 36 chorych, w grupie A - 17 chorych. Chemioterapia była stosowana w dawkach jak w oryginalnym schemacie MVAC z wyłączeniem VBL i MTX w 15 i 22 dobie cyklu. Przeciętnie stosowano trzy cykle chemioterapii. Obliczeń statystycznych dokonano z zastosowaniem tabel trwania zycia. Wyniki. ...

  Streszczenie angielskie: Assumption. The aim of the paper was to evaluate the influence of systemic chemotherpay applied to modified scheme MVAC in pre- and postoperative form on survival of patients treated for invasive bladder cancer, depending on grading (G) of the tumor. Materials and methods. Retrospective evaluation of survival was made in three groups of patients: the first included patients who received systemic chemotherapy befor cystectomy (group N), the second were patients who received chemotherpay after operation (gropu A). The third were patients who received only cystectomy (Group K). Moreover, the patients were divided into two subgroups: the first were patietns whose tumor was confined to bladder (T1 + T2 + T3a), the second included patients whose tumor expanded beyond the bladder (T3b + T4a + T4b). In patients the tumor was composed of transitional epithelium of urinary tract. The evaluation concerned patients with tumor in stage G2 or G3. Chemotherapy was applied in doses like in original scheme MVAC, excluding MTX and VBL in 15th and 22nd day of the cycle. Statistical calculations were made using life duration tables. Results. In the group of patients where the tumor was confined to bladder and was in grode G2 and G3, from eight years of follw up, survival was higher in patients subjected to preoperative chemoterapy. Conclusion. The survival of patients with tumor G2 or G3 was higher in group with neoadjuvant chemotherapy; systemic chemotherpay has bigger influence on ...


  165/418

  Tytuł oryginału: Ocena wpływu pooperacyjnej chemioterapii systemowej stosowanej według zmodyfikowanego schematu MVAC na przeżycie chorych leczonych z powodu naciekającego raka pęcherza moczowego.
  Tytuł angielski: Evaluation of influence of systemic adjuvant chemotherapy applied according to modified scheme MVAC on survival of patients treated for invasive bladder cancer.
  Autorzy: Kołaczyk Wojciech, Dembowski Janusz, Lorenz Jerzy, Dudek Krzysztof
  Źródło: Urol. Pol. 2002: 55 (1) s.49-53, il., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,054

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • urologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Cel pracy. Celem pracy była ocena wpływu chemioterapii poperacyjnej stosowanej według zmodyfikowanego schematu MVAC na przeżycie chorych leczonych z powodu naciekającego raka pęcherza moczowego. Materiał i metoda. Retrospektywnej ocenie poddano dwie grupy chorych: pierwsza to pacjenci, którzy byli poddani cystektomii i chemioterapii pooperacyjnej (grupa A - 26 pacjentów) i druga, do której zostali włączeni chorzy leczeni tylko chirurgicznie (grupa K - 62 pacjentów). Przeciętny czas obserwacji wyniósł 3,2 lat (s = 2,4); najdłuższy - 10 lat i 3 miesiące; najkrótszy - 3 miesiące. Pacjenci obu grup byli podzieleni na dwi podgrupy. Do pierwszej zostali zaliczeni chorzy z guzem ograniczonym do pęcherza moczowego (T1 + T2 + T3a), a do drugiej pacjenci, u których guz nie był ograniczony do narządu (T3b + T4a + T4b). W ocenie przeżycia wzięto również pod uwagę obecność lub brak przerzutów do węzłów chłonnych z okolicy naczyń biodrowych (NO lub N +). Chemioterapia była stosowana w dawkach jak w oryginalnym schemacie MVAC z wyłączeniem VBL i MTX w 15 i 22 dniu cyklu. Średnio stosowano trzy cykle chemioterapii. Obliczeń statystycznych dokonano w oparicu o tabele trwania życia. Wyniki. Nie obserwowano przeżyć dłuższych niż 5 lat w grupie pacjentów poddanych chemioterapii pooperacyjnej (grupa A). Przeżycie 5-letnie w grupie K wyniosło 57,4 proc., a w grupie A - 41,4 proc. W obu grupach nie stwierdozno różnicy statyscznej w przeżyciu pacjentów, u których wystapiły przerzuty do ...

  Streszczenie angielskie: Purpose. The aim of the paper was assesement of influcence of adjuvant systemic chemotherpay applied according to modified scheme MVAC in patients treated for invasive bladder cancer. Materials and methods. We retrospectively reviewed two groups: the first one included patients who received chemotehrapy (Gropu A - 26) after cystecotmy, and second one included patients treated only with surgery (Group K-62 patients). The average time of observation was 3,2 years (maximum 10 years 3 months, minimum 3 months). The patietns in main group were divided into two subgroups: the first one included patients where tumour was confined to bladder (T1 + T2 + T3a), and the second was made up the remaining patients where tumor expanded behind the bladder (T3b + T4a + b). In the assesment of survival of the patients, presence or absence of metastases in lymph nodes from iliac area was taken into account. The chemotherapy was administered in doses like in original MVAC, except giving VBL and MTX in 15-th and 22-nd days of the cycle. The average number of cycles was 3. Statistical evaluation was made on the basis of life duration tables. The results. In Group A we didn't observe survival rate longer than 5 years. The survival rate in Group K was 57,4 p.c. wheras in Group A - 41,4 p.c. We didn't observe statistical differences in survival rate in patients with changes in lymph nodes. In group of patients without changes in lymph nodes and where tumour was confined to bladder, 5 years ...


  166/418

  Tytuł oryginału: Przyczyny powstania i zasady leczenia 255 przypadków urazów przedniej cewki moczowej.
  Tytuł angielski: The etiopathogenesis and management of anterior uretrhal injury. The analysis of 255 cases.
  Autorzy: Dobrowolski Zygmunt F., Węglarz Wiesław, Woliński Leszek, Jakubik Piotr, Jaszczyński Janusz, Kosmala Janusz, Dobrowolska Barbara, Dorobek Adam, Koziak Andrzej
  Źródło: Urol. Pol. 2002: 55 (1) s.54-56, il., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,054

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Urazy cewki przedniej są na ogół pochodzenia jatrogennego i zdarzają się w czasie cewnikowania lub cystoskopii. Mogą być też spowodowane tępymi urazami, np. podczas urazu okolicy krocza typu kopnięcie czy też "nabicie na pal" lub penetrującymi, jak rana postrzałowa lub kłuta. Krwawienie z cewki moczowej jest głównym objawem urazu cewki przedniej. Towarzyszy temu zwykle krwiak krocza w kształcie motyla z zatrzymaniem moczu i rozstrzenią pęcherza moczowego. Leczenie może być zachowawcze lub chirurgiczne, w zależności od stopnia uszkodzenia cewki. Autorzy poddali analizie dane, dotyczące urazów cewki przedniej, otrzymane z 63 oddziałów urologicznych w Polsce. Podczas pięcioletniego okresu leczono 255 przypadków takich uskzodzeń. U 206 chorych miały one charakter jatrogenny (wystąpiły podczas cewnikowania lub cystoskopii), u 48 chorych stwierdzano zranienie krocza, a u jednego chorego uszkodzenie cewki powstało na skutek urazu typu "nabicie na pal". Rozpoznanie ustalano na podstawie wstępującej uretrografii, mikcyjnej cystouretrografii i endoskopii. Leczenie zachowawcze zastosowano u 193 chorych, a 62 chorych leczono chirurgicznie. Wczesne rozpoznanie i właściwe leczenie (adekwante do stopnia uszkodzenia) pozwalają na ponowne przywrócenie czynności cewki.

  Streszczenie angielskie: Anterior urethral injuries are usually iatrogenic and are most commonly associated with traumatic catheterisation or cystoscopy. Anterior urethral damage may also come from blunt trauma to the perineum or penetrating injury like stab and gunshot wounds. The main symptom of anterior urethral trauma is haematuria, usually associated with penile haematoma and urine retention and bladder distension. The treatment (surgical or conservative) is determined by the urethral damage degree. The data collection: five years data on 255 patients from 63 urological departments in Poland were reviewed. Two hundred and six cases were iatrogenic (catheterisation or cystoscopy associated), 48 patients had peritoneum injury, one urethral damage resulted from straddle injury. The diagnosis was set with retrograde urethrography, woiding cystourethrography and urethroscopy. Conservative treatment was used in 193 individuals, while 62 patietns required surgical intervention. The authors concluded early diagnosis and appropriate therapy can result in recovery of urethral funciton.


  167/418

  Tytuł oryginału: Diagnostyka i leczenie 268 przypadków urazów cewki tylnej.
  Tytuł angielski: The etiopathogenesis and management of posterior uretrhal injury. The analysis of 268 cases.
  Autorzy: Dobrowolski Zygmunt F., Węglarz Wiesław, Woliński Leszek, Jakubik Piotr, Jaszczyński Janusz, Kosmala Janusz, Dobrowlska Barbara, Dorobek Adam, Koziak Andrzej
  Źródło: Urol. Pol. 2002: 55 (1) s.57-59, il., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,054

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wstęp. Urazy cewki tylnej najczęściej związane są z wypadkami komunikacyjnymi; powstają również w wyniku upadku z wysokości lub przysypania (przez gruz, piasek itp.). Mogą to być urazy izolowane lub wielonarządowe. Najczęściej urazy cewki tylnej towarzyszą złamaniom kości miednicy. Materiał i metoda. Autorzy przeanalizowali wyniki ankiety, dotyczącej urazów cewki tylnej, uzyskane z 63 ośrodków urologicznych w Polsce za lata 1995-1999. Wyniki. W okresie 5 lat dane otrzymane ze wspomnianych ośrodków dotyczyły 268 chorych z urazami cewki tylnej. Większość z nich powstała podczas wypadków komunikacyjnych. Były to urazy izolowane, jak również towarzyszyły urazom innych narządów - głównie złamaniom kości miednicy. Rozpoznanie postawiono w oparciu o następujące procedury diagnostyczne: uretrografia wstępująca, cystouretrografia mikcyjna i uretroskopia. Metody leczenia polegały na wytworzeniu cystostomii lub cystostomii z drenażem brzusznym albo kroczowym. Jedynie w niektórych przypadkach wykonywano dodatkowo zabieg rekonstrukcyjny cewki moczowej, polegający na odtworzeniu ciągłości uszkodzonej cewki. Wnioski. Wczesne rozpoznanie i właściwa taktyka postepowania chirurgicznego, w przypadkach urazów cewki tylnej, mają znaczenie kluczowe dla odzyskania funkcji cewki. Wytworzeie przetoki nadłonowej z drenażem okołopęcherzowym stanowi optymalną metodę rozwiązania tego problemu. Powyższe postępowanie zalecamy zwłaszcza dla mniej doświadczonych w traumatologii urologów.

  Streszczenie angielskie: Intorduction. Posterior urethral injuries are usually caused by motor vehicle accidents; may also result from fall from some distance or burying; they can be a part of a multiorgan trauma or isolated injury. However, posterior urethral injury is most commonly associated with pelvic facture. Patients and methods. Survey data on posterior urethral injury registered in 63 urological departments in Poland between 1995 and 1999 were studied. Results. Two hundred and sixty eight patients with posterior urethral injury were analysed. Most cases were caused by road accidents, isolated trauma or multiorgan (mostly pelvic fractures) asociated ones. Diagnosis was set with retrograde urethrography, voiding cystourethrography and urethroscopy. Treatment comprised percutaneously placement of a suprapubic catheter with the perineal or abdominal drainage. In a few cases surgical reconstruction of urethra with the restoration of urethra continuity was necessary. Conclusions. Early diagnosis and appropriate surgical treatment in posterior urethral injuries are essential for regain of urethra function. The placement of a suprapubic catheter with the adequate drainage of the bladder constitutes the least invasive treatment method, which is recommended for less experienced urologists.


  168/418

  Tytuł oryginału: Wykorzystanie poszerzonego moczowodu do augmentacji pęcherza neurogennego u dzieci.
  Tytuł angielski: Augmentation ureterocystoplasty in children with neurogenic bladder.
  Autorzy: Skobejko-Włodarska Lidia, Czyż Jerzy, Strulak Krystyna, Gastoł Piotr, Szymkiewicz Czesław, Baka-Ostrowska Małgorzata, Wolski Jan, Śmigielski Mieczysław
  Źródło: Urol. Pol. 2002: 55 (1) s.60-65, il., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,054

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cel pracy. Celem pracy jest omówienie jednej z metod powiększania pęcherza neurogennej stosowanego w wyselekcjonowanej grupie dzieci oraz przedstawienie spostrzeżeń własnych związanych z metodą i oceną odległych wyników ureterocystopalstyki. Materiał i metoda. W latach 1995-1999 uretrocystopalstykę zastosowano u 11 dzieci z pęcherzem neurogennym po operacji przepukliny oponowo-rdzeniowej, moczowodem olbrzymim i związaną z nim niewydzielającą nerką. Siedmiu pacjentów leczonych było wcześniej zachowawczo bez efektu. Wiek dzieci zakwalifikowanych do ureterocystoplastyki mieścił się w granicach od roku do 17 lat (średni wiek: 7,3). Ośmiu pacjentów z powodu wodogłowia wymagało drenażu komorowo-otrzenwego. U dziewięciu chorych moczowoód olbrzymi rozwinął się w przebiegu masywnego odpłwyu pęcherzowo-moczowodowego, a u dwojga dzieci z powodu zwężenia przypęcherzowego. U jednego pacjenta stwierdzono obecność jednostronnego zdwojenia nerki moczowodu, z brakiem wydzielania segmentu dolnego; u jednego dziecka rozpoznano skrzyżowane przemieszczenie nerki niewydzielającej; także u jednego chorego rozwinęła się schyłkowa niewydolność nerek. Badaniem urodynamicznym stiwerdzono u wszystkich dzieci małą pojemność pęcherza i wysokie ciśnienie śródpęcherzowe, które u siedmiorga spowodowane było zmniejszoną podatnością ściany pęcherza, u dwojga hiperefleksją wypieracza, a u dwojga - występującą równocześnie zarówno małą podatnością ściany pęcherza, jak i hiperrefleksją. Jednoczasowo z ...

  Streszczenie angielskie: Objective. To present long-term outcomes of augmentation ureterocystoplasty. Patients and methods. Since 1995 to 1999 augmentation ureterocystoplsty was performed in 11 children with non-functioning kidney with megaureter and neurogenic bladder dysfunction following meningocoele repair. 7 patients did not benefited from earlier intermittent catheterisation and anticholinergic therapy. Mean patient age 7,3 years (range 1-17). Eight children required ventriculo-peritoneal shunt because of hydrocephalus. Megaureter was produced by severe vesicoureteral reflux and by vesicoureteral junction stenosis in 9 and 2 individuals, respectively. Single cases of cross renal ectopia of non-functioning kidney or duplex kidney with non-funcitoning lower pole or renal insufficiency were observed. The urodynamic study proceeding ureterocystoplasty in all children revealed small bladder capacity and high intravesical pressure, which were caused by low compliance bladder in 7 children or by detrusor hyperactivity in 2 children or both in 2 children. During ureterocystoplasty nephrectomy was performed. Both ureters were used for augmentation in one patient with renal insufficiency to prepare bladder for future renal transplatn. MACE procedure (Malone Antegrade Continenece Enema) was performed in one patient. In another the appendix was long enough, to be divided and used for MACE procedure and for the Mitrofanoff stoma. Results. Patients follow up ranged from one to five years. In ...


  169/418

  Tytuł oryginału: Wielomocz niespotykanej ilości po odbarczeniu jedynej nerki, zablokowanej przez kamień moczowodowy.
  Tytuł angielski: Casuistic polyuria after relieving urinary obstruction in patient with solitary kidney blocked by the ureteric stone.
  Autorzy: Gąsiorek Krzysztof, Modrzewski Tomasz, Bar Krzysztof, Bednarek-Skublewska Anna
  Źródło: Urol. Pol. 2002: 55 (1) s.66-67, bibliogr. 3 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,054

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono przypadek 57-letniego chorego z jedyną nerką, u którego - w nastepstwie wykonanej punkcyjnej nefrostomii odbarczającej - wystapił masywny wielomocz, stanoiwący realne zagrożenie życia. Pierwotną przyczyną wodonercza z bezmoczem był złóg blokujący moczowód. Po przeprowadzeniu chorego przez okres nasilonych zaburzeń gospodarki wodno-elektrolitowej, konkrement usunięto operacyjnie. Odległy wynik leczenia jest bardzo dobry.

  Streszczenie angielskie: The case study of 57-years old men with single kidney who experienced life threatening polyuria resulted from inserting percutaneous nephrostomy catheter. The ureteric stone was the primary cause of hydronephrosis accompanied with anuria. After patient recovery from actue water end electrolyte disturbances stone was removed surgically. Long-term outcome satisfactory.


  170/418

  Tytuł oryginału: Przegląd piśmiennictwa. Urologia 2001.
  Tytuł angielski: The literature review. Urology 2001.
  Autorzy: Borkowski Andrzej, Borkowski Tomasz
  Źródło: Urol. Pol. 2002: 55 (1) s.68-83, bibliogr. 100 poz.
  Sygnatura GBL: 304,054

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • urologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  171/418

  Tytuł oryginału: Sprawozdanie z Salzburga: Cornell Seminars in Urology.
  Tytuł angielski: Report on the Cornell Seminars in Urology. Salzburg 2001.
  Autorzy: Chłosta Piotr, Szcześniak Cezary, Kata Grzegorz
  Źródło: Urol. Pol. 2002: 55 (1) s.84-85 - Seminarium urologiczne Salzburg 15-21.12. 2001
  Sygnatura GBL: 304,054

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  172/418

  Tytuł oryginału: Zjazd założycielski Sekcji Uroginekologii Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego : [streszczenia referatów]
  Źródło: - Lublin, Wydaw. BiFolium 2002, 48 s., 21 cm. - Zjazd założycielski Sekcji Uroginekologii Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego Lublin 19-20.04. 2002
  Sygnatura GBL: 660,742

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • streszczenie

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Temat korporatywny:
 • Polskie Towarzystwo Ginekologiczne


  173/418

  Tytuł oryginału: Complexed prostate-specific antigen, complexed prostate-specific antigen of total and transition zone, complexed/total prostate-specific antigen ratio, free-to-total prostate-specific antigen ratio, density of total and transition zone prostate-specific antigen: results of the prospective multicenter european trial.
  Autorzy: Djavan Bob, Remzi Mesut, Zlotta Alexandre R., Ravery Vincent, Hammerer Peter, Reissigl Andreas, Dobroński Piotr, Kaisary Amir, Marberger Michael
  Źródło: Urology 2002: 60 (4a) suppl. s.4-9, tab., bibliogr. 30 poz.
  Sygnatura GBL: 312,634

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: This prospective, multicenter European Prostate Cancer Detection study evaluated the value and performance of the molecular forms of prostate-specific antigen (PSA) and their derivatives in combinantion with prostate gland and transition zone volumes in early detection of prostate cancer in patients with PSA levels between 4 and 10 ng/mL. Of 750 men enrolled at 7 different European urology centers into the study between November 2001 and March 2002, 340 (45.3 p.c.) had a total PSA (tPSA) between 4 and 10 ng/mL (age range, 46 to 87 years). In all patients, the ratio of complexed PSA (cPSA) to tPSA (c/tPSA), cPSA density (cPSAD), cPSAD of the transition zone, PSA, free (fPSA), ratio of fPSA to tPSA (f/tPSA), tPSA density (PSAD), and PSAD of the transition zone were measured and collected 5 to 10 minutes before the sextant biopsy with 2 additional transition zone cores. Measurements of tPSA and fPSA were done with the AxSYM test, whereas cPSA was measured with the ACS 180 cPSA assay. All patients had a transrectal ultrasound-guided sextant prostate biopsy, and 2 additional transition zone bipsies and total and transition zone volumes were measured at the time of biopsy. Histopathologic findings revealed benign in 237 patients and prostate cancer in 103 patients (69.7 p.c. and 30.3 p.c., respectively). Statistically significant differences included larger total volumes, larger transition zone volumes, and f/tPSA in patients with benign disease (P = 0.0009, P 0.0001, P 0.0001, respectively). At 90 p.c. and 95 p.c. sensitivity, specificity of cPSA was significantly...


  174/418

  Tytuł oryginału: Nephrogenic adenoma of the urinary bladder - a case report and review of the literature.
  Autorzy: Chosia Maria, Świtała Jerzy, Domagała Wenancjusz
  Źródło: Pol. J. Pathol. 2002: 53 (2) s.91-95, il., bibliogr. 26 poz.
  Sygnatura GBL: 301,852

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Nephrogenic adenoma is a rare benign of the urinary tract involving mainly the urinary bladder. The clinical manifestations, endoscopic signs and histopathological pattern of NA should be differentiated from a cancer, which may be a source of misinterpretation. Here we report a case of a 70-year--old man previously treated for papillary urothelial carcinoma. Six months later he developed a tumour, giving rise to a suspicion of recurrence. Histopathologically the tumour was diagnosed as nephrogenic adenoma. It is the first case of nephrogenic adenoma in Polish literature.


  175/418

  Tytuł oryginału: Adhesion properties of human bladder cell lines with extracellular matrix components: the role of integrins and glycosylation.
  Autorzy: Lityńska Anna, Przybyło Małgorzata, Pocheć Ewa, Laidler Piotr
  Źródło: Acta Bioch. Pol. 2002: 49 (3) s.643-650, il., bibliogr. s. 649-650
  Sygnatura GBL: 303,116

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: Integrin subunits present on human bladder cells displayed heterogeneous functional specificity in adhesion to extracellular matrix proteins (ECM). The non-malignant cell line (HCV29) showed significantly higher adhesion efficiency to collagen IV, laminin (LN) and fibronectin (FN) than cancer (T24, Hu456) and v-raf transfected (BC3726) cell lines. Specific antibodies to the ŕ2, ŕ5 and á1 integrin subunits inhibited adhesion of the non-malignant cells, indicating these integrin participation in the adhesion to ECM proteins. in contrast, adhesion of cancer cells was not inhibited by specific antibodies to the á1 integrin subunit. Antiboedies to ŕ3 integrin increased adhesion of cancer cells to collagen, LN and FN, but also of the HCV29 line with colagen. It seems that ŕ3 subunit plays a major role in modulation of other integrin receptors especially in cancer cells. Differences in adhesion to ECM proteins between the non-malignant and cancer cell lines in response to Gal and Fuc were not evident, except for the v-raf transfected cell line which showed a distinct about 6-fold increased adhesion to LN on addition of both saccharides. N-Acetylneuraminic acid inhibited adhesion of all cell lines to LN and FN irrespective of their malignancy.


  176/418

  Tytuł oryginału: Stężenie czynnika tkankowego i jego inhibitora u chorych na guzy układu moczowego i choroby rozrostowej układu krwiotwórczego.
  Tytuł angielski: Tissue factor (TF) and its inhibitor (TFPI) concentrations in patients with urinary tract tumors and haematological malignancies.
  Autorzy: Radziwon Piotr, Schenk Joachim F., Mazgajska Katarzyna, Boczkowska-Radziwon Barbara, Galar Marzenna, Kłoczko Janusz, Wojtukiewicz Marek Z.
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (76) s.308-311, il., bibliogr. 30 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • nefrologia
 • onkologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem pracy były badania kliniczne nad określeniem stężenia TF i TFPI u chorych na choroby ropzrostowe układu krwiotwórczego lub nowotwory układu moczowego (rak nerki, rak pęcherza moczowego. Badaniami objęto chorych na ostrą białaczkę szpikową (AML) (20 chorych), przewlekłą białaczkę szpikową (CML) (21 chorych), przewlekłą białaczkę limfatyczną (CLL) (17 chorych), szpiczaka mnogiego (16 chorych), raka nerki (12 chorych), raka nabłonka przejściowego pęcherza moczowego (17 chorych). Dodatkowo przebadano grupę chorych z łagodnym rozrostem stercza (BPH) (n = 15). W porównaniu ze zdrowymi w badanych grupach chorych na AML, CML, CLL stwierdzono istotnie zwiększone stężenie TFPI przy zmniejszonej jego aktywności. Nie wykazano korelacji między stężeniem TF a stężeniem i aktywnością TFPI. Stwierdzono ujemną korelację między całkowitym stężeniem TFPI a jego aktywnością tylko w przypadku AML. W grupach chorych na raka stwierdzono w porównaniu z grupą zdrowych istotnie zwiększone stężenie TFPI, przy jednoczesnym braku istotnych różnic w stężeniu TF. Stwierdzono również zwiększenie stężenia TFPI w grupie chorych na raka nerki i chorych na raka pęcherza w stosunku do grupy chorych z BPH.


  177/418

  Tytuł oryginału: Ocena aktywności dysmutazy nadtlenkowej w plaźmie nasienia ludzkiego w warunkach fizjologicznych i w zaburzeniach płodności : praca doktorska
  Autorzy: Wdowiak Artur, Jakiel Grzegorz (promot.).; Akademia Medyczna Klinika Rozrodczości i Andrologii w Lublinie
  Źródło: 2002, [1], 68 k. : il., tab., bibliogr. 122 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20245

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska


  178/418

  Tytuł oryginału: Wpływ składników wyciągu z kwiatów malwy czarnej (Flos Malvae arboreae) na obraz histoenzymatyczny i morfologiczny tarczycy i gonady męskiej szczura : praca doktorska
  Autorzy: Papież Monika, Bilińska Barbara (promot.).; Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Wydział Farmaceutyczny, Zakład Cytobiologii i Histochemii w Krakowie
  Źródło: 2002, [8], 106 k. : il., tab., bibliogr. 175 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20292

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska


  179/418

  Tytuł oryginału: Ocena stref organizatorów jąderkowych (NORs) i morfometrycznych parametrów jądra komórkowego w raku przejściowokomórkowym pęcherza moczowego : praca doktorska
  Autorzy: Modrzewski Tadeusz, Danilewicz Marian (promot.).; Akademia Medyczna Katedra i Zakład Patomorfologii, Pracownia Morfometrii w Łodzi
  Źródło: 2002, [1], 62 k., [6] k. tabl. : il., tab., bibliogr. 111 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19674

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  180/418

  Tytuł oryginału: Badanie urodynamiczne - istotny element diagnostyczny w ocenie czynności dolnych dróg moczowych w wybranych schorzeniach układu moczowego u dzieci.
  Tytuł angielski: Urodynamic studies - important part of diagnostics of lower urinary tract function in chosen urinary tract diseases in children.
  Autorzy: Grabowska Adrianna, Czupryniak-Sławińska Małgorzata, Andrzejewska Ewa
  Źródło: Prz. Pediatr. 2002: 32 (4) s.280, 282-284, bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,393

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • urologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Badania urodynamiczne dolnych dróg moczowych są, oprócz badania klinicznego i badań radiologicznych, ważnym elementem oceny czynności pęcherza i cewki moczowej w diagnostyce zaburzeń oddawania moczu. W artykule przedstawiono wskazania i sposób przygotowania do badań urodynamicznych u dzieci.


  181/418

  Tytuł oryginału: Ocena wydalania N-acetylo-á-D-glukozaminidazy (NAG) w moczu w przebiegu kamicy wapniowej układu moczowego u dzieci.
  Tytuł angielski: Urinary N-acetyl-á-D-glucosaminidase (NAG) excretion in children with calcium urolithiasis.
  Autorzy: Sikora Przemysław, Szajner-Milart Irena, Zajączkowska Małgorzata, Biaduń Urszula
  Źródło: Prz. Pediatr. 2002: 32 (4) s.314-319, il., tab., bibliogr. 32 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,393

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W przebiegu kamicy wapniowej układu moczowego u człowieka opisywano wiele zaburzeń czynności cewek nerkowych. Nadal nie wiadomo czy obserwowane zaburzenia są przyczyną czy też konsekwencją tej choroby. Pomiar aktywności lizosomalnego enzymu N-acetylo- á-D-glukozaminidazy (NAG) w moczu jest uznaną metodą oceny uszkodzenia komórek cewek proksymalnych. Celem pracy była ocena wydalania NAG (wskaźnik NAG/kreatynina) u dzieci z kamicą wapniową i ocena wpływu niektórych czynników prokamiczych (hiperkalciuria-HC i łagodna hiperksaluria-HOx) na ten parametr. Badaniami objęto 66 dzieci w wieku od 4 do 16 lat. 36 dzieci posiadało w momencie badania kamienie, natomiast 30 dzieci chorowało na kamicę w przeszłości. Grupę kontrolną stanowiło 70 zdrowych dzieci dobranych pod względem płci i wieku. Aktywność NAG mierzono w II porannej porcji moczu metodą kolorymetryczną. Na podstawie wyników uzyskanych w grupie kontrolnej ustalono górną granicę normy tego parametru dla dzieci zdrowych (95 centyl)- 0,629 U/mmol. Wartości wskaźnika NAG/kr, powyżej ustalonej normy rozpoznano u 19 (52,77 proc.) dzieci ze złogami i u 4 (13,33 proc.) z dodatnim wywiadem kamiczym. Stwierdzono statystycznie istotną różnicę (p 0,001) pomiędzy wartościami wskaźnika NAG/kr, w tych grupach, odpowiednio: 0,682 ń 0,380 i 0,395 ń 0,176 U/mmol. Obie wartości były z kolei statystycznie wyższe w porównaniu do grupy kontrolnej, odpowiednio: p 0,001 i p 0,05. Jednakże dzieci z kamicą w wywiadzie, bez zaburzeń prokamiczych, jak HC lub HOx, nie wykazywały już statystycznie istotnej różnicy w wartościach wskaźnika NAG/kr, w porównaniu do grupy kontrolnej...


  182/418

  Tytuł oryginału: Leczenie wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet.
  Tytuł angielski: Current therapy of urinary stress incontinence in women.
  Autorzy: Dutkiewicz Sławomir
  Źródło: Med. Rodz. 2002: 5 (3/4) s.121-122, bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,454

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The aim of the paper is to present up-to date possibilities of the treatment urinary stress incontinence in women. Some best point of the article is to present never techniques, which are less invasive than surgical procedures and produce less morbidity.


  183/418

  Tytuł oryginału: Defekty genowe w raku pęcherza moczowego - prognostyczne znaczenie mutacji i zaburzeń ekspresji genu p53.
  Tytuł angielski: Gene defects in bladder carcinoma - prognosotic implications of the p53 gene mutations and alterations in the p53 gene product expression.
  Autorzy: Schlichtholz Beata, Matuszewski Marcin
  Źródło: Nowotwory 2002: 52 (4) s.324-332, il., tab., bibliogr. 103 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,490

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • urologia
 • genetyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Rak pęcherza moczowego jest jednym z najczęściej spotykanych nowotworów ukłądu moczowego w Polsce. Ustalenie rokowania w raku przejściowokomórkowym pęcherza moczowego jest trudne ze względu na jego heterogenność. Nowotwór o jednakowych parametrach klinicznych może wykazywać odmienny sposób progresji. Skłania to do poszukiwania markerów biologicznych, które ułątwią ocenę złośliwości danego nowotworu i tym samym rokowanie. Spośród wielu defektów genowych, związanych z progresją nowotworu, analiza genu p53 i jego produktu białkowego wydaje się być niezwykle istotna. Mutacje w genie p53 obserwuje się u 50 proc. pacjentów. Celem niniejszego opracowania jest analiza publikowanych danych dotyczących prognostycznego znaczenia genu p53 w raku pęcherza moczowego. Z danych tych wynika, że istnienie korelacji pomiędzy utratą funkcji przez białko p53, a zaawansowanym stadium choroby nowotworowej umożliwia wykorzystanie genu p53 jako markera nowotworowego w raku pęcherza moczowego.


  184/418

  Tytuł oryginału: Badania hydrofobowości szczepów Proteus vulgaris oraz zdolności szczepów Proteus vulgaris i Proteus penneri do penetracji komórek nabłonka pęcherza moczowego HCV T-29.
  Tytuł angielski: Investigation of the hydrophobicity of Proteus vulgaris strains and the ability of Proteus vulgaris and Proteus penneri strains to penetrate HCV T-29 transitional bladder urothelial cell line.
  Autorzy: Bartodziejska Beata, Błaszczyk Aleksandra, Wykrota Marianna, Kwil Iwona, Babicka Dorota, Różalski Antoni
  Źródło: Med. Dośw. 2002: 54 (4) s.335-345, il., tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,458

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Streszczenie polskie: Zbadano hydrofobowe oraz inwazyjne właściwości szczepów P. vulgaris należących do różnych grup serologicznych, wytwarzających hemolizynę HlyA, a także szczepów P. penneri wytwarzających różnego typu fimbrie. Stwierdzono, że rodzaj wytwarzanych fimbrii nie wpływa na inwazyjne zdolności badanych szczepów. Bakterie wytwarzające hemolizyny działały cytotoksycznie wobec komórek HCV T-29.


  185/418

  Tytuł oryginału: Badania anatomiczne nad rozwojem gonad w okresie płodowym człowieka : praca doktorska
  Autorzy: Czech-Stankiewicz Małgorzata, Gworys Bohdan (promot.).; Akademia Medyczna Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej we Wrocławiu
  Źródło: 2002, [1], 110 k. : il., tab., bibliogr. 95 poz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20090

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  186/418

  Tytuł oryginału: Hormony najądrza.
  Tytuł angielski: Epididymal hormones.
  Autorzy: Wiszniewska Barbara, Marchlewicz Mariola
  Źródło: Post. Biol. Komórki 2002: 29 supl. 20: Wybrane zagadnienia z regulacji rozrodu s.13-24, il., bibliogr. 58 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,722

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • urologia

  Streszczenie polskie: Plemniki po opuszczeniu jądra nie są jeszcze w pełni dojrzałe. W najądrzu przechodzą szereg przemian morfologicznych, biochemicznych i funkcjonalnych. Ich efektem jest osiągnięcie przez plemniki zdolności do ruchu postępowego, przeżywania w męskich i żeńskich drogach płciowych, kapacytacji, przeprowadzania reakcji akrosomalnej i zapłodnienia komórki jajowej. Specyficzne środowisko, w którym plemniki dojrzewają i utrzymywane są w żywotności, tworzone jest przez komórki nabłonkowe wyścielające przewód najądrza. Komórki te syntetyzują i uwalniają do światła białka, glikoproteiny, glikolipidy, fosfolipidy, niezbędne na każdym etapie dojrzewania i magazynowania plemników. Procesy sekrecyjne, a także resorbcyjne komórek nabłonkowych regulowane są głównie przez androgeny. Komórki nabłonkowe najądrza szczura wykazują cechy komórek steroidogennych, a w warunkach in vitro syntetyzują androgeny, które aromatyzowane są przez te komórki do 17á-estradiolu. Komórki nabłonkowe najądrza są źródłem jeszcze innych hormonów, takich jak: proopiomelanokortyna, proenkefalina czy oksytocyna. Dlatego też najądrza rozpatrywać należy również jako obwodowy gruczoł wydzielania wewnętrznego.


  187/418

  Tytuł oryginału: Zastosowanie cytometrii przepływowej do oceny kondensacji i integralności DNA plemników ludzkich.
  Tytuł angielski: Application of flow cytometry to evaluate of human sperm DNA condensation and integrity.
  Autorzy: Piasecka Małgorzata
  Źródło: Post. Biol. Komórki 2002: 29 supl. 20: Wybrane zagadnienia z regulacji rozrodu s.25-43, il., bibliogr. 65 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,722

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • urologia

  Streszczenie polskie: Wiele przypadków męskiej niepłodności ma podłoże genetyczne i molekularne prowadzące do morfologicznych i funkcjonalnych zaburzeń plemników. Rozwój i zastosowanie technik wspomaganego rozrodu, szczególnie ICSI - Intracytoplasmic Sperm Injection, stwarza ryzyko wprowadzenia do komórki jajowej plemnika z nieprawidłowym DNA (np. z zaburzoną kondensacją i nacięciami). Może to być przyczyną braku koncepcji lub wczesnych poronień. W artykule opisano dwa testy (Sperm Chromatin Structure i TUNEL Assay), w których wykorzystuje się cytometrię przepływową do wczesnej detekcji zaburzeń kondensacji i integralności DNA w dużej liczbie plemników. Testy te mają istotne znaczenie prognostyczne dla zapłodnienia in vivo i in vitro.


  188/418

  Tytuł oryginału: Rola prolaktyny w układzie płciowym męskim.
  Tytuł angielski: Role of prolactin in male reproductive system.
  Autorzy: Laszczyńska Maria
  Źródło: Post. Biol. Komórki 2002: 29 supl. 20: Wybrane zagadnienia z regulacji rozrodu s.45-59, il., tab., bibliogr. 44 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,722

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia

  Wskaźnik treści:
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Prolaktyna (PRL), białkowy hormon o masie cząsteczkowej ok. 23 kD jest syntetyzowana głównie w komórkach przysadki mózgowej, ale również i inne komórki organizmu mogą produkować ten hormon. Przysadkowe laktotrofy wykazują morfologiczną i funkcjonalną heterogenność w zależności od płci, a syntetyzowana PRL ulega wielu potranslacyjnym modyfikacjom. PRL i jej molekularne warianty mogą wpływać na różne procesy biologiczne, a wydzielanie tego hormonu jest regulowane przez różnorodne czynniki stymulujące i hamujące. W układzie płciowym męskim PRL wpływa nie tylko na morfologię i funkcję jądra, ale również najądrza, pęcherzyków nasiennych, prostaty i plemników. PRL może działać bezpośrednio przez swoje receptory zlokalizowane w tych narządach, jak rownież pośrednio przez wpływ na uwalnianie gonadotropin i na wydzielanie testosteronu. Przedstawiono budowę i lokalizację receptorów PRL w narządach męskiego układu płciowego, jak rownież działanie tego hormonu w tych narządach w następstwie hiperprolaktynemii. Mimo dobrze poznanego i udokumentowanego mechanizmu działania PRL w układzie płciowym żeńskim wpływ tego hormonu na układ płciowy męski nie został jeszcze szczegółowo wyjaśniony i wymaga dalszych badań.


  189/418

  Tytuł oryginału: Wysiłkowe nietrzymanie moczu - profilaktyka, leczenie.
  Autorzy: Stadnicka Grażyna, Iwanowicz-Palus Grażyna, Bień Agnieszka
  Źródło: Pielęg. Położ. 2002: 44 (10) s.22-24
  Sygnatura GBL: 311,742

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • urologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska


  190/418

  Tytuł oryginału: Comparative analysis of prostatic acid phosphatase and prostat-specific antigen mRNA levels in hyperplastic prostate stimulated with steroid hormones and growth factors.
  Autorzy: Dulińska Joanna, Laidler Piotr, Łabędź Maria
  Źródło: Acta Bioch. Pol. 2002: 49 (2) s.357-368, il., tab., bibliogr. s. 366-368 - 37 Spotkanie Polskiego Towarzystwa Biochemicznego Toruń 10-14.09. 2001
  Sygnatura GBL: 303,116

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Prostatic acid phosphatase (PAP) and prostate-specific antigen (PSA) are the markers of human prostatic gland. However, it is still not completely understood if and how, steroid hormones and growth factors affect their expression and metabolism in the respect to the major pahtologies of the gland. Appropriate studies were carried out on histopathologically diagnosed benign prostatic hyperplasia - BPH (n - 42) using tissue slices and cells derived from them. They were incubated with steroid hormones: 5-ŕ-dihydrotestosterone (DHT), estradiol (E) and growth factors: epidermal growth factor (EGF), basic fibroblastic growth factor (bFGF) under culture conditiions for up to 24 hours. 32P-labelled specific oligonucleotide probes were used to analyze total RNA isolated from each sample for the presence of PAP and PSA mRNAs. DHT, E, bFGF, EGF or both DHT + bFGF and DHT + EGF increased PAP and PSA mRNA levels in a time- and dose-dependent manner. The highest and statistically significant increase (p 0.001) for PAP mRNA was observed when DHT + bFGF were present in the medium while for PSA mRNA if DHT + EGF were added to the medium.


  191/418

  Tytuł oryginału: The structure of the oligosaccharides of ŕ3á1 integrin from human ureter epithelium (HCV29) cell line.
  Autorzy: Lityńska Anna, Pocheć Ewa, Hoja-Łukowicz Dorota, Kremser Elżbieta, Laidler Piotr, Amoresano Angela, Monti Chiara
  Źródło: Acta Bioch. Pol. 2002: 49 (2) s.491-500, il., tab., bibliogr. s. 499-500
  Sygnatura GBL: 303,116

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: There is a growing line of evidence that glycosylation of ŕ and á subunits is important for the function of integrins. Integrin ŕ3á1, from human ureter epithelium cell - line HCV29, was isolated by affinity chromatography on laminin GD6 peptide. Characterization of its carbohydrate moieties was carried out using sodium dodecyl sulfate/polyacrylamide gel electrophoresis followed by Western blotting on Immobilon P and on-blot deglycosylation with peptide N-glycosidase-F. Profiles of N-glycans for each subunit were obtained by matrix-assisted laser desorption/ionization mass spectrometry. Our findings demonstrated, in both subunits of integrin ŕ3á1, the presence of complex type oligosaccharides with a wide heterogeneity. Bi-tri- and tetraantennary structures were the most common, while hig-mannose type structures were minor. Also the presence of short poly-N-acetyllactosamine entities was shown. These results show that while tha predominant oligosaccharides of both subunits are identical, some slight differences between them do exist.


  192/418

  Tytuł oryginału: Badania moczu w chorobach nerek: strategia niedoceniana w praktyce klinicznej.
  Tytuł angielski: Urinalysis in renal diseases: strategy not appreciated enough in clinical practice.
  Autorzy: Wańkowicz Zofia
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (77) s.361-367, tab., bibliogr. 38 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia
 • urologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przedmiotem opracowania jest krytyczna analiza przydatności klinicznej w nefrologii tradycyjnych i nowych strategii badania moczu, zaproponowanych w piśmiennictwie. Szczególną uwagę poświęcono nowym metodom oznaczania białka cewkowego oraz enzymurii.


  193/418

  Tytuł oryginału: Wyniki leczenia chorych na nowotwory złośliwe jądra w materiale Dolnośląskiego Centrum Onkologii : praca doktorska
  Autorzy: Filipczyk-Cisarż Emilia, Kornafel Jan (promot.).; Akademia Medyczna Katedra Onkologii we Wrocławiu
  Źródło: 2002, [1], 97 k. : il., tab., bibliogr. 129 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19740

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  194/418

  Tytuł oryginału: Diagnostyka krwinkomoczu w mikroskopie kontrastowo-fazowym - współczesny stan wiedzy.
  Tytuł angielski: Diagnosis of haematuria in phase-contrast microscopy - current state of art.
  Autorzy: Prokopiuk Monika, Wierzbicki Przemysław
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (77) s.428-432, il., tab., bibliogr. 58 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Krwinkomocz stwierdza sie u około 4 proc. populacji dorosłych. Jest to objaw bardzo niespecyficzny, któremu nie muszą towarzyszyć uchwytne dolegliwości kliniczne. W pracy przedstawiono dotychczasowy stan wiedzy na temat zastosowania mikroskopii kontrastowofazowej w diagnostyce różnicowej krwinkomoczu.


  195/418

  Tytuł oryginału: Rola nieinwazyjnych badań diagnostycznych w ocenie przeszkody podpęcherzowej u mężczyzn z powiększonym gruczołem krokowym : praca doktorska
  Autorzy: Szkodny Marcin, Prajsner Andrzej (promot.).; Śląska Akademia Medyczna Wydział Lekarski, [Oddział Kliniczny Urologii] w Katowicach
  Źródło: 2002, 102 k. : il., tab., bibliogr. 148 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20195

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska


  196/418

  Tytuł oryginału: Prostate cancer susceptibility: a role for interactions between polymorphic genes and exposure to ultraviolet radiation.
  Autorzy: Bodiwala Dhaval, Luscombe Christopher J., French Michael E., Liu Samson, Saxby Mark F., Jones Peter W., Ramachandran Sudarshan, Fryer Anthony A., Grant William B., Strange Richard C.
  Źródło: Prz. Epidemiol. 2002: 56 supl.: Conference on molecular epidemiology in preventive medicine - achievements and new challenges s.49-58, il., tab., bibliogr. 33 poz. - Konferencja pt. Molekularna epidemiologia w medycynie prewencyjnej - osiągnięcia i nowe wyzwania Kraków 20-22.06. 2002
  Sygnatura GBL: 301,250

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • onkologia
 • radiologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  197/418

  Tytuł oryginału: Reimplantation of ureters into the colon cap during sigmoidocystoplasty for treatment of vesicoureteric reflux associated with neurogenic bladder: long-term outcome.
  Autorzy: Yamataka Atsuyuki, Wang Kun, Ohshiro Kiyohiko, Lane Geoffrey J., Gamal Alsagheer, Miyano Takeshi
  Źródło: Surg. Childh. Int. 2002: 10 (1) s.6-9, il., bibliogr. 6 poz.
  Sygnatura GBL: 313,040

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The authors present the long-term outcome of reimplantation of ureters into the colon cap (RUCC) during sigmoidocystoplasty (SCP) for the treatment of vesicoureteric reflux (VUR) associated with neurogenic bladder. A retrospective review of thirteen patients with VUR associated with neurogenic bladder (24 ureters) that had RUCC during SCP at our institution was dne. Mean age at surgery was 10.9 yrs (range: 2.1 - 16.4 yrs). Mean follow-up period is 11.5 yrs (range: 5.3 - 16.3 yrs). Severrity of VUR was grade V in 4/24 ureters, grade IV in 12/24, grade III in 4/24, and grade II in 4/24. RUCC was performed into the taenia coli located in the anterior wall of the colon cap in 11/13 patients, and into the posterior wall of the colon cap in 2/13. The average length of the submucosal tunnel created during reimplantation was 23.0 mm. Excisional tapering of the ureter was performed in six ureters, and folding of the ureter in three. Postoperataive complications encountered were vesicoureteric junction stenosis, vesical calculi, and sponttaneous bladder perforation. Renal scarring that progressed to chronic renal faailure developed post-SCP in two patients. There has been no recurrence of VUR. RUCC during SCP is successful and should be actively considered when there is VUR associated with neurogenic bladder and the bladder wall is unsuitable for conventional reimplantation.


  198/418

  Tytuł oryginału: Comparison of extravesical and intravesical methods of surgical treatment of primary vesicoureteral reflux in children.
  Autorzy: Kudela Grzegorz, Koszutski Tomasz, Bohosiewicz Janusz, Skrabski Robert
  Źródło: Surg. Childh. Int. 2002: 10 (1) s.10-13, il., tab., bibliogr. 17 poz.
  Sygnatura GBL: 313,040

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • urologia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The aim of this study is the assessment of the results of surgical treatment of vesicoureteral reflux using the extravesical Politano-Leadbetter and Cohen methods and intravesical modified Lich-Gregoir method and analysis of postoperative complications and necessary hospitalizations. From January 1995 through February 2000, 111 children with primary reflux were operated on. The Lich-Gregoir procedure was performed on 36 children (50 ureters), the Poloitano-Leadbetter procedure, in 35 children (41 ureters) and the Cohen procedure in 40 children (80 ureters). The extravesical operation was done slightly faster than the intravaesical methods (p 0.05). Perioperative complications were found in 18.8 p.c. children operated by intravesical methods and in 2.8 p.c. children after an extravesical operation (p 0.05). The hospitalization time after unilateral detrusorrhaphy was 6.4 ń 1.3 days and 10.7 ń 2.5 days after the unilateral Politano-Leadbetter procedure (p 0.05). The hospitalization duration after bilateral detrusorrhaphy was 5.6 ń 1.6 days adn 11 ń 2.6 days after the bilateral Cohen procedure (p 0.05). Reflux grade III and IV completely resolved in 100 p.c. of cases treated by intravaesical procedures and in 95 p.c. after extravesical procedures (p 0.05). The results of antireflux procedures are good in all groups; none of the surgical methods was found to be significantly more effective than the others. The number of complications and necessary hospitalizations after the Lich-Gregoir procedure was lower.


  199/418

  Tytuł oryginału: Zaburzenia wzwodu prącia okiem urologa - przegląd współczesnych wiadomości dla lekarzy ogólnych.
  Tytuł angielski: Erectile dysfunction - an overview for general practitivconer.
  Autorzy: Antoniewicz Artur A.
  Źródło: Stand. Med. Lek. Rodz. 2002: 3 (11) s.594, 596-603, il., tab., sum.
  Sygnatura GBL: 313,625

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Zaburzenia wzwodu prącia (ED - ang. erectile dysfunction) u mężczyzn to jeden z niedocenianych ilościowo i jakościowo stanów chorobowych będących w centrum zainteresowania współczesnej urologii. Zaburzenia te są często związane z innymi chorobami ogólnymi - obszarami zainteresowania internistów i lekarzy rodzinnych - jak na przykład cukrzyca, nadciśnienie tętnicze czy choroba wieńcowa. Dlatego wydaje się uzasadnionym wskazanie i ugruntowanie roli lekarza pierwszego kontaktu w ujawnieniu problemu, określeniu charakteru i nasilenia zaburzeń wzwodu lub w podaniu pierwszej - testowej dawki leku, a co nade wszystko ważne, w skierowaniu chorych wymagających diagnostyki i świadomego leczenia do urologa. Jednocześnie nie należy traktować wszystkich zgłaszanych przez pacjentów zaburzeń wzwodu, jako przejaw istotnych zaburzeń organicznych i warto świadomie ograniczyć rekreacyjne stosowanie leków proerekcyjnych wydawanych z przepisu lekarza. Współczesna farmakologia skutecznie i bezpiecznie eliminuje zaburzenia niewielkiego i średniego stopnia u ponad połowy leczonych, a znacznie poprawia jakość erekcji u dalszych 10-30 proc. chorych. W najbliższych latach nastąpi dalszy rozwój metod leczenia farmakologicznego, a z chwilą wprowadzenia do sprzedaży nowych leków, głęboka wiedza na temat zaburzeń wzwodu oraz własności różnych preparatów stanie się lekarzom ogólnym nieodzowna.

  Streszczenie angielskie: Erectile dysfunction (ED) is a common clinical problem regarding millions of men all over the world. Most of them are not treated. Recent progress in highly effective pharmacological and surgical therapy of ED with only few adverse effects, gives hope for these patients for return to normal sexual activity. In addition, and probably important, diagnosis of ED may lead to recognition of health problems and especially cardiovascular diseases. It must be stressed, that in some patients who do not improve during pharmacotherapy (30 p.c.) return to full sexual activity may be achieved with invasive treatment by specialized urologist.


  200/418

  Tytuł oryginału: Chemioterapeutyki stosowane w leczeniu zakażeń układu moczowego.
  Tytuł angielski: Chemiotherapeutics in therapy of urinary tract infections.
  Autorzy: Kamińska Wanda, Dzierżanowska Danuta
  Źródło: Nowa Klin. 2002: 9 (3/4) s.319-325, bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,015

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Leczenie zakażeń układu moczowego (zum) wymaga stosowania leków osiągających wysokie stężenie w moczu, a często jednocześnie w tkance nerki. Z powodu powszechności tych zakażeń, preparat powinien ponadto mieć niską cenę. Najczęściej stosowanymi preparatami są nitrofurany (w zapaleniu pęcherza) i trimetoprim z sulfametoksazolem (także w zapaleniu nerek). Oba te preparaty mają zastosowanie w preparatyce przeciwrefluksowej. W Europie Zachodniej od lat z powodzeniem stosuje się w zapaleniu pęcherza fosfomycynę. Bardzo skuteczne w leczeniu zum są fluorochinolony, leki o działaniu ogólnoustrojowym. W leczeniu szpitalnym oraz powikłanych zum przydatna jest szeroka gama antybiotyków.

  Streszczenie angielskie: Therapy of urinary tract infections (UTI) requires drugs achieving high concentrations in urine and renal tissue. UTI are very common, therefore treatment should be inexpensive. The most frequently used drugs are nitrofurans (cystitis) and trimethoprimsulfametoxazole (used both in cystitis and pyelonepritis). Both drugs are also useful in anti-reflux prophylaxis. In Western Europe fosfomycin has been succesfully used in cystitis for many years. UTI can be also effectively treated with fluoroquinilones. In noscomial and complicated UTI broad selection of antibiotics can used.


  201/418

  Tytuł oryginału: Hormonal therapy combined with radiotherapy in locally advanced prostate cancer.
  Autorzy: Milecki Piotr, Kwias Zbigniew
  Źródło: Rep. Pract. Oncol. Radiother. 2002: 7 (4) s.157-163, bibliogr. 30 poz.
  Sygnatura GBL: 313,406

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • onkologia
 • radiologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: At present radiation therapy and radical prostatectomy are considered to be the treatment of choice for clinical T1-T2 prostate cancer. In a more advanced stage of the disease (T3) 10-year overall survival is observed in approximately 40 p.c. of patients treated with conventional radiotherapy. So far only a few methods for improving the efficacy of radiotherapy have been introduced. One of them is a three-dimensional conformal radiotherapy with 3 dimensional treatment planning. These novel methods make it possible to escalate the dose to the target and protect healthy tissue at the same time. The optimal volume of irradiation, total dose, fraction dose, techniques of radiotherapy, and the end points used during the follow-up are open to debate. In recent years a few clinical trials involving hormonal therapy and radiotherapy have been carried out. The most important of these are: RTOG 8307, RTOG 8610, RTOG 9202, and EORTC 22863. In the RTOG 8307 trial the comparison of outcomes of a combined treatment with a matched-control group of patients treated by radiotherapy alone has shown that adding hormonal therapy to radiotherapy resulted in a better outcome. Another trials RTOG 8531 and RTOG 8610 produced benefit due to the implementation of hormonal therapy in radiotherapy. The EORTC trial No. 22863 showed improvement in the 5-year overall survival when hormonal therapy after the completion of radiotherapy was continued for 3 years in the investigational arm. The RTOG 9202 study indicated benefit obtained from 2 years of adjuvant hormonal therapy...


  202/418

  Tytuł oryginału: Laparoskopia w urologii
  Autorzy: Jarzemski Piotr
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 1 - Warszawa, 2002 s.52-55, bibliogr. 21 poz., sum. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  203/418

  Tytuł oryginału: Nietypowe metody leczenia zacieku moczu w proksymalnej części moczowodu po przeszczepieniu nerki
  Autorzy: Zadrożny Dariusz, Drączkowski Tomasz, Łaukiański Marian, Michalski Grzegorz, Śledziński Zbigniew, Pirski Maria Ignacy, Adamonis Walenty, Bigda Justyna
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 1 - Warszawa, 2002 s.355-358, bibliogr. 5 poz., sum. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia
 • transplantologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.


  204/418

  Tytuł oryginału: Powikłania urologiczne po przeszczepieniu nerki
  Autorzy: Drączkowski Tomasz, Zadrożny Dariusz, Pirski Maria Ignacy
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 1 - Warszawa, 2002 s.358-362, bibliogr. 17 poz., sum. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • transplantologia
 • urologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.


  205/418

  Tytuł oryginału: Ocena wyników leczenia operacyjnego moczowodów olbrzymich u dzieci z zastosowaniem metody "psoas hitch' : praca doktorska
  Autorzy: Komasara Leszek, Stoba Czesław (promot.).; Akademia Medyczna Klinika Chirurgii Dziecięcej w Gdańsku
  Źródło: 2002, [5], 141 k. : il., tab., bibliogr. 158 poz. streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20356

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  206/418

  Tytuł oryginału: Trudności diagnostyczne zgorzeli Fourniera.
  Tytuł angielski: Fournier's gangrene.
  Autorzy: Adamiak Zbigniew, Chyrek Adam, Górecki Janusz
  Źródło: Lek. Wojsk. 2002: 78 (4) s.247-249, il., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie polskie: Zespół Fourniera jest to martwica tkanki podskórnej i skóry o piorunującym przebiegu septycznym, zjawisko bardzo rzadkie, wywołane przez mieszaną florę bakteryjną. Autorzy przedstawili przypadek 47-letniego mężczyzny ze zgorzelą Fourniera prącia, moszny i podbrzusza. Po wyprowadzeniu chorego ze wstrząsu septycznego dokonano chirurgicznego usunięcia wszystkich tkanek martwiczych i wielokrotnt drenaż rany pooperacyjnej oraz zastosowano intensywną antybiotykoterapię. Chorego wyleczono, uzyskując bardzo dobry wynik kosmetyczny.

  Streszczenie angielskie: The Fournier's gangrene is a necrotic infection of the subcutaneous tissue and skinwith fulminating septic course. The disease is very rare and is caused by mixed bacterial flora. The authors present a case of 47 year old male with Fournier's gangrene of the penis, scrotum and hypogastrium, treated successfully by surgical remooval of all necratic tissue, adequate drainage, broad spectrum antibiotic-therapy and antishock procedures. The patient has been cured with a vang good cosmetics effect.


  207/418

  Tytuł oryginału: Nierzeżączkowe zapalenie cewki moczowej - problem epidemiologiczny i diagnostyczny.
  Tytuł angielski: Nongonococcal urethritis - epidemiological and diagnosis problem.
  Autorzy: Zabielski Stanisław, Antiszko Marek
  Źródło: Lek. Wojsk. 2002: 78 (4) s.265-267, tab., bibliogr. 30 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • urologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • noworodki

  Streszczenie polskie: Nierzeżączkowe zapalenie cewki moczowej jest schorzeniem polietiologicznym, które ze względu na skąpoobjawowy lub bezobjawowy przebieg stanowi problem natury epidemiologiczno-społecznej oraz ekonomicznej. Często pomijane są pierwsze symptomy choroby a rozpoczęcie diagnostyki występuje w okresie poważnych powikłań, które są następstwem pierwotnego, bezobjawowego zakażenia. Głównym czynnikiem patogennym tej choroby jest bacteria Chlamydia trachomatis odpowiedzialna za 23 - 55 proc. wszystkich zachorowań, a według testów o większej czułości, opartych o analizę materiału genetycznego za 19 - 31 proc. ogółu. W wielu przypadkach nie udaje się ustalić czynnika przyczynowego zakażenia. Trudności diagnostyczne spowodowane są niejednokrotnie brakiem odpowiedniego sprzętu i zaplecza diagnostycznego. Wczesna diagnostyka tej choroby uzależniona jest również od właściwego zapoznania z problematyką szerszego grona lekarzy i środowiska, w którym najczęściej występuje ta choroba. W pracy przedstawiono etiopatogenezę, możliwe powikłania schorzenia, aspekt epidemiologiczny i ekonomiczny oraz zarys metod diagnostycznych.

  Streszczenie angielskie: Nongonococcal urethritis (NGU) it is a polyetiologic disease, which due to its scarcely visible or non-visuble symptoms comprise a problem of epidemiological, social and economical nature. First symptoms of this disease are often omitted and the diagnosis process starts in the period of serious complications, which are the effect of a non-symptomatic infection. The main pathogenic factor of the disease is Chlamydia trachomatis bacteria, responsible for 23 to 55 p.c. of the whole number of NGU cases. According to more accurate tests, based on genetic material analysis, the mentioned above bacteria is responsible for 19 to 31 p.c. of the cases. In many cases it is not possible to establish the causal factor of the infection. These diagnosis difficulties are due to the deficiency of appropriate equipment and facilities to carry out diagnosis. The early diagnosis depends also on the acquaintance of a larger group of doctor and the environment where NGU occur. In this work we present the pathogenesis, possible complications, epidemiological and economicalaspects and a draft of diagnosis methods.


  208/418

  Tytuł oryginału: Nietrzymanie moczu - przyczyny, ocena kliniczna i akytualne zasady leczenia.
  Autorzy: Matuszkiewicz-Rowińska Joanna
  Źródło: Stand. Med. Lek. Rodz. 2002: 3 (1) s.5-11, tab., bibliogr. 5 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,625

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Nietrzymanie moczu stanowi niezwykle zaniedbany problem kliniczny, zbyt rzadko rozpoznawany i przeważnie lekceważony przez lekarzy. Przycznia się do tego m. in. fakt ukrywania dolegliwości przez chorych, spowodowany zwykłym wstydem, a także uznanie ich za normalne dla okresu starzenia się podczas, gdy zawsze należy traktować je jako objaw patologiczny. Zaburzenie to stwarza ogromne problemy natury fizycznej, psychicznej i socjalnej, przede wszystkim dla chorego prowadząc do znacznego pogorszenia jakości życia, a także dla jego najbliższych, oraz - u chorych przebywających w zakładach opieki - dla personelu medycznego. Może ono powodować również istotne powikłania, takie jak zakażenie układu moczowego, zapalenie sromu, czy też nie dające się wygoić odleżyny, a u osób starszych, zmuszonych do częstego oddawania moczu w nocy sprzyja upadkom i złamniom kości. W krajach o wysokim poziomie ochrony zdrowia, koszty związane z opieką nad chorymi z nietrzymaniem moczu są bardzo duże; i tak np. wg raportu z 1993 roku, w USA wydano na nią ponad 15 miliardów dolarów, co stanowiło sumę większą niż przeznaczona na program dializ i chirurgiczne leczenie choroby wieńcowej łącznie. Tymczasem postawienie prawidłowego rozpoznania, tzn. określenie przyczyny i typu nietrzymania moczu leży u większości chorych w zakresie możliwości lekarza pierwszego kontaktu. Wymaga ono przeważnie wnikliwego zebrania wywiadu i starannego zbadania chorego, podczas gdy wykonanie specyficznych testów jest konieczne jedynie w wybranych przypadkach...


  209/418

  Tytuł oryginału: Śródmiąższowe zapalenie pęcherza moczowego.
  Autorzy: Wilkos Adam, Sikorski Andrzej
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (2) s.16, 18, 20, il., bibliogr. 3 poz.
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Etiopatogeneza śródmiąższowego zapalenia pęcherza moczowego jest nieznana, prawdopodobnie jest ona wieloskładnikowa. Schorzenie rozpoznaje sie przez wykluczenie. Natomiast leczenie jest objawowe - standardem są leki dopęcherzowe.


  210/418

  Tytuł oryginału: Rola rdioterapii w urologii onkologicznej.
  Autorzy: Pęczkowski Piotr
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (2) s.21-24, 26, il., tab.
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Liczne dane kliniczne potwierdzają, że radioterapia może być, obok radykalnej prostatektomii, skuteczną metodą leczenia chorych na regionalnie zaawansowanego raka gruczołu krokowego. Doświadczenia wielu klinicystów pozwalają wyłonić istotne czynniki rokownicze w raku gruczołu krokowego, stanowiące podstawę dla radioterapii.


  211/418

  Tytuł oryginału: Zaburzenia wzwodu prącia u chorych na cukrzycę.
  Autorzy: Sieradzki Jacek
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (2) s.42, 44-46, il.
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • seksuologia
 • urologia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Najskuteczniejszym sposobem zapobiegania zaburzeniom erekcji, tak jak wszystkim przewlekłym powikłaniom cukrzycy, jest idealne wyrównanie gospodarki węglowodanowej i długotrwałe utrzymywanie niskiego odsetka hemoglobiny glikowanej.


  212/418

  Tytuł oryginału: Łagodny rozrost stercza - leczenie finasterydem.
  Autorzy: Husiatyński Wojciech
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (2) s.47-50, il.
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Łagodny rozrost stercza jest najczęstszą chorobą gruczołu krokowego, a zarazem główną przyczyną zaburzeń opróżniania pęcherza moczowego u starszych mężczyzn. Chorzy różnie znoszą dolegliwości mikcyjne, spowodowane przeszkodą podpęcherzową. Schorzenie ma zwykle charakter postępujący i stwarza ryzyko powikłań. Jednym z groźniejszych niekorzystnych następstw zespołu łagodnego rozrostu stercza (BPS) jest całkowite zatrzymanie moczu.


  213/418

  Tytuł oryginału: Zastosowanie opiatów do leczenia bólu u chorych na zaawansowanego raka stercza.
  Autorzy: Woźniak Sławomir Paweł
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (2) s.52, 54, 56-61, il., tab.
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • urologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Schemat postępowania przeciwbólowego, promowany przez WHO, jest odpowiednim narzędziem w praktyce klinicznej u chorych na zaawansowanengo raka stercza. Lekami stosowanymi najczęściej są: morfina, fentanyl, tramadol oraz paracetamol. Ważną rolę w leczeniu przeciwbólowym odgrywają opiaty zwłaszcza podawane doustnie lub do stosowania przezskórnego. Analgetyki podaje sie w regularnych odstępach czasu, aby zapobiec nawrotowi bólu.


  214/418

  Tytuł oryginału: Wybrane aspekty leczenia nadciśnienia tętniczego u chorych ze schorzeniami układu moczowo-płciowego.
  Autorzy: Bres-Niewada Ewa, Niewada Maciej
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (2) s.62, 64, 66
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • seksuologia
 • urologia
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przed podjęciem szczegółowych badań diagnostycznych i wdrożeniem specjalistycznego leczenia u chorych z zaburzeniami erekcji i nadciśnieniem tętniczym należy zawsze w pierwszej kolejności wyłączyć niekorzystny wpływ leczenia nadciśnienia.


  215/418

  Tytuł oryginału: Zastosowanie rekombinowanego czynnika VIIa.
  Autorzy: Wysocki Piotr J., Antczak Andrzej, Nowaczkiewicz Piotr, Bieniaszewski Piotr, Stachowski Tomasz, Kwias Zbigniew
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (2) s.72
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: U chorych poddawanych skomplikowanym operacjom, u których nie można stosować preparatów krwiopochodnych należy stosować czynnik VIIa.


  216/418

  Tytuł oryginału: Jakość życia pacjentów z chorobą nowotworową.
  Autorzy: Łaszczewska Violetta
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (2) s.74, 76-77
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • urologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Dzięki badaniom klinicznym można ustalić ważne informacje o czestości występowania, nasilenia uciążliwości objawów niepożądanych leczenia chorób nowotworoych. Również poznanie czynników obniżających jakość życia pozwoli przewidzieć, jakie interwencje powinny być podjęte w celu przeciwdziałania obniżeniu wartości życia.


  217/418

  Tytuł oryginału: Biostatyka w urologii.
  Autorzy: Kraszewska Ewa, Rabczenko Daniel, Sosnowski Roman
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (2) s.82
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  218/418

  Tytuł oryginału: Badanie moczu nadal w centrum uwagi.
  Autorzy: Bobilewicz Dagna
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (2) s.88, 90-91, il.
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia
 • nefrologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Mocz, jako łatwo dostępny materiał do badań, był zawsze w centrum uwagi lekarzy, którzy pierwsze analizy wykonywali sami, stosując głównie metody organoleptyczne. Obserwując jego gęstość przy przelewaniu z naczynia do naczynia oraz wykrywając jego słodki smak, można było stwierdzić, że z moczem jest wydalany cukier, zaś czerwone zabarwienie wskazywało na obecność krwi.


  219/418

  Tytuł oryginału: Urolog na swoim.
  Autorzy: Bardzińska Dorota
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (2) s.96, 98, il.
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia
 • organizacja ochrony zdrowia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  220/418

  Tytuł oryginału: Prawo do produktów chłonących mocz.
  Autorzy: Mamos Elżbieta
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (2) s.104, 106
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia
 • prawo
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • informator

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Produkty chłonące mocz, zależnie od nasilenia choroby umożliwiają odpowiednie utrzymanie higieny, a przede wszystkim chronią zdrowie pacjentów, nie dopuszczając do powstania zakażeń.


  221/418

  Tytuł oryginału: Z życia PTU [Polskiego Towarzystwa Urologicznego].
  Opracowanie edytorskie: BAZ (Oprac.).
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (2) s.112-113
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • sprawozdanie


  222/418

  Tytuł oryginału: XVII Kongres Europejskiego Towarzystwa Urologicznego.
  Autorzy: Sosnowski Roman
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (2) s.115, il. - 17 Kongres Europejskiego Towarzystwa Urologicznego Birmingham 23-26.02. 2002
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  Temat korporatywny:
 • Europejskie Towarzystwo Urologiczne

  Streszczenie polskie: Podczas XVII Kongresu Europejskiego Towarzystwa Urologicznego (23-26.02.2002 r.) w Birmingham jedną z sesji poświęcono historii urologii. Wśród kilku ciekawych prac poglądowych przedstawiono rys historyczny leczenia zastawki cewki tylnej, pierwsze zabiegi urologiczne wykonane w czasach starożytnych oraz rozwój urologii europejskiej.


  223/418

  Tytuł oryginału: Warsztaty laparoskopowe - Bari 2002.
  Autorzy: Kata Sławomir G., Szostek Przemysław
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (2) s.116-117, il.
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia
 • urologia
 • chirurgia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • sprawozdanie

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Adrenalektomia laparo- lub retroperitoneoskopowa może być upowszechniona, wątpliwości budzi natomiast praktyczne wykorzystanie laparoskopowej plastyki miedniczkowo-moczowodowej.


  224/418

  Tytuł oryginału: BPH Speakers Training Workshop.
  Autorzy: Chłosta Piotr
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (2) s.117, il.
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • sprawozdanie

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W dniach 18-20.01.2002 r., w miejscowości Stresa nad jeziorem Maggiore w Północnych Włoszech, odbyły się warsztaty urologiczne pod auspicjami firmy Pfizer. Głównym tematem spotkania odbywającego się w położonej w ogrodach Grand Hotel des Ile Borromees willi Azalee były wyniki najważniejszych badań klinicznych z doksazosyną.


  225/418

  Tytuł oryginału: Podmorska dysfunkcja 2002.
  Autorzy: Antoniewicz Artur A.
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (2) s.118-120, il., tab. - 1 Międzynarodowe Sympozjum nt. męskich zaburzeń seksualnych Monte Carlo 02-05.04. 2002
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • seksuologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W dniach 2-5.04.2002 r. odbyło się w Monaco First International Symposium of Erectile Dysfunction. Jego głównym celem była edukacja urologów i lekarzy ogólnych w zakresie męskich zburzeń seksualnych oraz zapoczątkowanie i pogłebienie więzi między specjalistami w tej dziedzinie.


  226/418

  Tytuł oryginału: Cornell Seminars in Urology.
  Autorzy: Chłosta Piotr, Szcześniak Cezary, Kata Sławomir G.
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (2) s.121-122, il. - Seminarium urologiczne nt. leczenia i zapobiegania nawrotom kamicy moczowej oraz laparoskopii w raku nerkowokomórkowym T1-2 Salzburg 15-21.12. 2001
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia
 • onkologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W daniach 15-21.12.2001 r. w Salzburgu odbyły się kolejne Seminaria Urologiczne pod auspicjami American-Austrian Foundation i Soros Fundation. Głównymi tematami spotkania odbywającego się w Schloss Leopoldoskronn, w pobliżu zamku Salzburg były: leczenie i zapobieganie nawrotom kamicy moczowej oraz laparoskopia w raku nerkowo-komórkowym T1-2.


  227/418

  Tytuł oryginału: Światowy Kongres Mężczyzny Wieku Podeszłego.
  Autorzy: Szcześniak Cezary
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (2) s.122 - 3 Światowy Kongres Mężczyzny Wieku Podeszłego Berlin 07-10.02. 2002
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska


  228/418

  Tytuł oryginału: Diagnostyka i terapia fotodynamiczna nowotworów pęcherza moczowego.
  Autorzy: Kata Sławomir G.
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (2) s.123, il.
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • sprawozdanie

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W dniu 20.03.2002 r. w Centrum Diagnostyki i Terapii Laserowej Politechniki Łódzkiej odbył się kurs podyplomowy na temat fotodynamicznej diagnostyki i leczenia powierzchniowego raka pęcherza moczowego.


  229/418

  Tytuł oryginału: CME-CPD [system rejestracji punktacji kredytowej].
  Autorzy: Żiółkowska Ela
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (2) s.124-126, tab.
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Temat korporatywny:
 • Polskie Towarzystwo Urologiczne
 • Europejskie Towarzystwo Urologiczne


  230/418

  Tytuł oryginału: Zarys historii urologii warszawskiej.
  Opracowanie edytorskie: Sosnowski Roman (Oprac.).
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (2) s.127-128, il.
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XIX wieku
 • historia XX wieku

  Temat osobowy:
 • Leśniowski Antoni 1867-1940MincerAdam1867-1914BrunAleksander Antoni de1803-1868GirsztowtPolikarp1827-1877KosińskiJulian1833-1914WszebórJózef1835-1905StankiewiczWładysław1837-1928GrosglikSamuel1860-1931KryńskiLeon1866-1937Orłowski
 • Władysław1835-1889


  231/418

  Tytuł oryginału: Dobro nie przemija (fragmenty wystąpienia). [dot. prof. Antoniego Szczerbo].
  Autorzy: Jędzura Adam
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (2) s.129-131, il.
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • informator

  Temat osobowy:
 • Szczerbo
 • Antoni 1904-1991


  232/418

  Tytuł oryginału: Fanatyk pracy. [dot. prof. dr hab. Antoniego Szczerbo].
  Autorzy: Wieczorkiewicz Włodzimierz
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (2) s.131-132, il.
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Temat osobowy:
 • Szczerbo
 • Antoni 1904-1991


  233/418

  Tytuł oryginału: Rekonstrukcja neurogennego pęcherza z równoczesnym zastosowaniem metody MACE.
  Autorzy: Skobejko-Włodarska Lidia
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (5) s.34, 36, 38-39, il., tab.
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia
 • pediatria
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Równoczesne zastoswanie augmentacji pęcherza, metody MACE i Mitrofanoffa pozwala dzieciom z neurogennym pęcherzem na poprawę jakości życia poprzez uzyskanie suchości i czystości oraz uniezależnienie ich od pomocy otoczenia.


  234/418

  Tytuł oryginału: Leczenie zaburzeń oddawania moczu u dzieci.
  Autorzy: Paruszkiewicz Grzegorz
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (5) s.40, 42, 44
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Leczenie farmakologiczne moczenia nocnego ma na celu szybkie uzyskanie efektu w postaci "suchych nocy" i tym samym zapobieżenie wystąpieniu wtórnych problemów emocjonalnych. Sposób leczenia zburzeń oddawania moczu należy wybrać indywidualnie dla każdego dziecka, uwzględniając przyczynę tych zaburzeń, określoną po przeprowadzeniu rozpoznania różnicowego.


  235/418

  Tytuł oryginału: Czynnik męski w niepłodności.
  Autorzy: Wolski Jan Karol
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (5) s.45-46, 48, 50-51, 54, il., tab.
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Mikromanipulacja, bipsja mapujaca i pozyskiwanie plemników w sytuacjach uznanych za skrajnie złe pozwalają odkryć radość ojcostwa wielu pacjentom, przy zachowaniu szczególnie restrykcyjnych wymogów diagnostycznych i kwalifikacji.


  236/418

  Tytuł oryginału: Hydrografia MR w diagnostyce wodonercza u pacjentów z nerką nieczynną urograficznie.
  Autorzy: Werel Dorota, Tarasów Eugeniusz, Kubas Bożena, Werel Tadeusz, Darewicz Barbara, Walecki Jerzy
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (5) s.63-66, il., tab.
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cenną zaletą obrazowania dróg moczowych technikami rezonansowymi jest możliwość jednoczesnego wykonania czynnościowej urografii MR oraz sekwencji klasycznej, umożliwiajacych ocenę otoczenia układu moczowego. Taka kompleksowość diagnostyki pozwala w wielu przypadkach na znaczne skrócenie czasu potrzebnego do ustalenia ostatecznego rozpoznania. Mała dostepność metody i wysoki kposzt badania stanowią główna przeszkodę w jej upowszechnieniu.


  237/418

  Tytuł oryginału: Enterokoki w moczu pacjentów ambulatoryjnych i hospitalizowanych 1996-2000.
  Autorzy: Kania Iwona, Michalska Anna, Kruszyńska Ewa
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (5) s.67-69, il.
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia
 • nefrologia
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem badań była analiza poszczególnych gatunków enterokoków wyosobnionych z moczu i monitorowanie wrażliwości na antybiotyki z uwzględnieniem szczepów pochodzących od chorych ambulatoryjnych i hopoitalizowanych w Samodzielnym Państwowym Szpitalu Klinicznym w Bydgoszczy w latach 1996-2000.


  238/418

  Tytuł oryginału: Skuteczność Monuralu.
  Autorzy: Szopiński Tomasz
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (5) s.78-80
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • urologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Leczenie niepowikłanego zakażenia dolnych dróg moczowych u kobiet pojedynczą dawką Monuralu jest bardzo skuteczne. Ryzyko wystapienia działań niepożądanych i zniszczenia naturalnej flory jelitowej oraz flory bakteryjnej pochwy poz astosowaniu jednej dawki Monuralu jest znacznie mniejsze od ryzyka związanego z klasycznym leczeniem farmakologicznym zakażenia dróg moczowych.


  239/418

  Tytuł oryginału: Biostatyka w urologii.
  Autorzy: Kraszewska Ewa, Rabczenko Daniel
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (5) s.81-82, il.
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  240/418

  Tytuł oryginału: Przydatność laparoskopii w zespole jąder niebadalnych.
  Autorzy: Wolnicki Michał
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (5) s.83-85, il., tab.
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • streszczenie
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było dokonanie oceny skuteczności leczenia pacjentów z zespołem jąder niebadalnych. Autor porównał wyniki leczenia, a także występujące powikłania dwóch grup chorych leczonych technikami klasycznymi i leczonych metodą laparoskopową.


  241/418

  Tytuł oryginału: Urologia w Danii.
  Autorzy: Sosnowski Roman
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (5) s.88-89, il.
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • podróż zagraniczna

  Streszczenie polskie: Klinika Urologiczna Szpitala Uniwersytetu w Aarhus świadczy pełny zakres zabiegów urologicznych. Wykonuje większość zabiegów uroonkologicznych, wraz z prostatektomią radykalną, cystektomią z wytworzeniem zbiorników jelitowych. Urolodzy ściśle współpracują na co dzień z onkologami.


  242/418

  Tytuł oryginału: Urolog po godzinach.
  Autorzy: Romaszkan Anna
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (5) s.94-95, il.
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Założenie własnego gabinetu to dobry pomysł na uzyskanie dodatkowych dochodów. Początki bywają trudne, gdyż trzeba sprostać wielu wymaganiom. Warto jednak podjąć to wyzwanie, bo saysfakcja z prowadzenia własnej działalności jest ogromna. Tak uważa dr med. Andrzej Kurpiński, który otworzył prywatny gabinet urologiczny w podawrszawskim Legionowie.


  243/418

  Tytuł oryginału: Romuald Sztaba (1913-2002).
  Autorzy: Stoba Czesław
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (5) s.99-100, il.
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku
 • historia XXI wieku
 • płeć męska

  Temat osobowy:
 • Sztaba
 • Romuald 1913-2002


  244/418

  Tytuł oryginału: Ustny egzamin specjalizacyjny z urologii. Sesja wiosenna 2002 rok.
  Autorzy: Borówka Andrzej
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (5) s.102-103, il., tab.
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia


  245/418

  Tytuł oryginału: Punkty CME-CPD.
  Autorzy: Ziółkowska Ela
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (5) s.104-105
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia

  Streszczenie polskie: Celem raportu cząstkowego jest poinformowanie uczestników systemu o tym jakie aktywności naukowe zostały w ich imieniu zgłoszone do EBU, o sposobie ich rejestracji oraz liczbie zdobytych punktów.


  246/418

  Tytuł oryginału: Z kliniki urologicznej Planegg w Monachium.
  Autorzy: Bieniaszewski Piotr
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (5) s.107-108
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • podróż zagraniczna

  Streszczenie polskie: U chorych leczonych przezcewkowo bardzo często wykorzystywany jest preparat metaraminolu w postaci wstrzyknięć dojamistych, natomiast po zabiegu docewkowo podaje się Farcortil - praprat antybiotyku, sterydu oraz leku przeciwgrzybiczego.


  247/418

  Tytuł oryginału: Kurs Rzymski. [O kursach dla adeptów przygotowujących się do europejskiego egzaminu specjalizacyjnego z urologii].
  Autorzy: Szopiński Tomasz
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (5) s.109, il.
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  Streszczenie polskie: Metody elektrostymulacji elektromodulacji mają wiele zastosowań i przynoszą dobre wyniki. Niestety, leczenie zaburzeń czynności dolnych dróg moczowych tymi metodami nie jest jeszcze popularne w Polsce.


  248/418

  Tytuł oryginału: Od Ammoniusza do ESWL. Historia litotrypsji.
  Autorzy: Szkarłat Krzysztof, Wandzilak Tomasz
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (5) s.110-112, il.
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna


  249/418

  Tytuł oryginału: Functional disturbances of urinary tract in children with recurrent urinary tract infections and enuresis nocturna.
  Autorzy: Winiecka Wiesława
  Źródło: Ann. Diagn. Paediatr. Pathol. 2002: 6 (3/4) s.109-111, tab., bibliogr. 12 poz.
  Sygnatura GBL: 313,395

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • mikrobiologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The aim of the work was to assess the function of lower urinary tract in children with primary enuresis nocturna and recurrent urinary tract infections. Urodynamic examinations (uroflowmetry and cystometry) were done using Duet f. Dantec. The examinations were carried out in 87 children at the age from 5 to 16 years (mean age 8,6 year), who were divided in groups: I - 49 children without anatomical abnormalities in urinary tract, II - 38 children with vesicoureteral refluxes of II degree. The results showed disturbances of urinary tract in (73/87) children, more often in group II. The most frequent abnormality in both groups was detrusor instability (44/87), decreased cystometric capacity of bladder (18/87) and sphincter-detrusor dyssynergia (9/87). In children with primary enuresis nocturna and recurrent urinary tract infections, disturbances of urinary tract function appear in over 80 p.c.


  250/418

  Tytuł oryginału: Odległe wyniki anatomiczne i czynnościowe wytwarzania pochwy z uszypułowanego płata pęcherza moczowego w zespole Mayera-Rokinansky'ego-Kstera-Hausera : praca doktorska
  Autorzy: Dobroński Piotr, Czaplicki Maciej (promot.).; Akademia Medyczna Katedra i Klinika Urologii w Warszawie
  Źródło: 2002, [3], 127 k. : il., tab., bibliogr. 199 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20409

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • ginekologia i położnictwo
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska


  251/418

  Tytuł oryginału: Terapia sekwencyjna w zakażeniach dróg oddechowych i układu moczowego - rola i miejsce cefuroksymu.
  Autorzy: Albrecht Piotr, Kotowska Maria, Radzikowski Andrzej
  Źródło: Klin. Pediatr. 2002: 10 (4) s.482-484, bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,066

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • farmacja
 • pulmonologia
 • urologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono sposób prowadzenia, zalety i wady stosowania terapii sekwencyjnej cefuroksymem/aksetylem cefuroksymu w zakażeniach dróg oddechowych i układu moczowego.


  252/418

  Tytuł oryginału: Bikalutamid w dawce 150 mg wykazuje znaczną korzyść kliniczną u pacjentów z wczesnym rakiem gruczołu krokowego.
  Źródło: Ordynator Lek. 2002: 2 (8) s.42, bibliogr. 2 poz. - Kongres Amerykańskiego Towarzystwa Urologicznego Orlando 29.05. 2002
  Sygnatura GBL: 313,633

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • onkologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie


  253/418

  Tytuł oryginału: Leki stosowane w leczeniu raka gruczołu krokowego.
  Autorzy: Demkow Tomasz
  Źródło: Ordynator Lek. 2002: 2 (11/12) s.18-23, tab., bibliogr. 12 poz.
  Sygnatura GBL: 313,633

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • onkologia
 • urologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Rak gruczołu krokowego jest jednym z niewielu nowotworów hormonalnych. Jego powstanie i rozwój związane są z androgenami. W artykule omówiono grupy leków stosowanych w terapii raka gruczołu krokowego, takie jak: estrogeny, progestageny, analogi LHRH, niesterydowe i sterydowe antyandrogeny, leki bezpośrednio wpływające na syntezę androgenów, cytostatyki.


  254/418

  Tytuł oryginału: Brachyterapia raka gruczołu krokowego.
  Autorzy: Wolski Zbigniew
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (6) s.26-28, 30, 33, il., tab.
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • radiologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Brachyterapię można stosować u chorych, u których istnieje duże prawdopodobieństwo, że nowotwór jest ograniczony do stercza oraz gdy wystąpiło miejscowe niepowodzene leczenia po radioterapii z pól zewnętrznych lub po prostatektomii radykalnej (salvage brachyterapy).


  255/418

  Tytuł oryginału: Objawy z dolnych dróg moczowych i seksualność mężczyzn w wieku podeszłym. Największe międzynarodowe badanie.
  Autorzy: Hanecki Ryszard
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (6) s.42, 44-45, il.
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • seksuologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: U starszych mężczyzn występuje silna korelacja pomiędzy ciężkością zaburzeń urologicznych i zmniejszeniem aktywności seksualnej. Objawy BPH mogą rzutować niekorzystnie na wszystkie istotne elementy seksualności.


  256/418

  Tytuł oryginału: Ocena skuteczności nifuratelu w profilaktyce i leczeniu niepowikłanych zakażeń układu moczowego - (materiał własny).
  Autorzy: Chłosta Piotr
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (6) s.52-54, tab.
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Zasadniczym celem krótkotrwałego leczenia niepowikłanego zakażenia dróg moczowych jest wyeliminowanie drobnoustrojów z układu moczowego w sposób stwarzający jak najmniejsze ryzyko wystąpienia działań niepożądanych leku, zastosowanego do tego celu, powstania oporności drobnoustrojów na podany lek oraz powstania nawrotu zakażenia. Jednym z preparatów stosowanych coraz częściej do leczenia zakażenia dróg moczowych oraz zakażenia narządów płciowych jest nifuratel.


  257/418

  Tytuł oryginału: Skojarzone leczenie mieszanych postaci nietrzymania moczu elektrostymulacją i biofeedback.
  Autorzy: Paczkowska Anna, Friebe Zbigniew, Koszla Michał
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (6) s.57-59, il.
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Praca przedstawia dwie metody leczenia zachowawczego, które zastosowane prawidłowo, mogą u części pacjentek znacznie zmniejszyć nasilenie dolegliwości związanych z nietrzynaniem moczu, zaś u pozostałych służyć jako przygotowanie do operacji uroginekologicznej, polepszając jej efekt.


  258/418

  Tytuł oryginału: Ocena porównawcza wyników zastosowanych metod leczenia operacyjnego chorych na kamicę moczową. Praca doktorska.
  Autorzy: Kranas Sylwester
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (6) s.60-62, il., tab.
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze
 • praca epidemiologiczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem pracy było dokonanie oceny skuteczności leczenia kamicy górnych i dolnych dróg moczowych metodą otwartego zabiegu chirurgicznego i metodami endourologicznymi z użyciem ureterorenoskopu i litotryptora Lithoclast.


  259/418

  Tytuł oryginału: Operacja TVT u kobiet.
  Autorzy: Roslan Marek, Lubocki Marek
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (6) s.63, il., tab.
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.


  260/418

  Tytuł oryginału: Prywatna praktyka urologiczna w Żywcu.
  Autorzy: Stelmach Jerzy T.
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (6) s.77-78, il.
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ekonomika
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Streszczenie polskie: Niepokój budzi możliwość wypierania rodzimych, niedoinwestowanych praktyk, po wejściu do Unii Europejskiej, przez obcy kapitał, reprezentowany głównie przez kolegów lekarzy powracających do kraju po latach pracy za granicą.


  261/418

  Tytuł oryginału: Ferdynand Tyloch (1929-2002).
  Autorzy: Tyloch Janusz
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (6) s.81-82, il.
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku
 • historia XXI wieku

  Temat osobowy:
 • Tyloch
 • Ferdynand 1929-2002

  Streszczenie polskie: Profesor wprowadził nowe, nie stosowane dotąd, w klinice metody operacyjne: radykalne, przezbrzuszne usunięcie nerki oraz radykalne usunięcie pęcherza moczowego z odprowadzeniem moczu za pomocą wstawki z jelita cienkiego lub z wytworzeniem zastępczego pecherza jelitowego sposobem Pagano. Kwiaty jego osiągnięć kwitną nadal.


  262/418

  Tytuł oryginału: Finanse PTU 2002 oraz plany finansowe 2003.
  Autorzy: Antoniewicz Artur A.
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (6) s.83-84, il.
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • informator

  Temat korporatywny:
 • Polskie Towarzystwo Urologiczne


  263/418

  Tytuł oryginału: Obrażenia pęcherza moczowego i cewki moczowej.
  Autorzy: Borówka Andrzej, Dutkiewicz Sławomir, Fryczkowski Mieczysław, Kwias Zbigniew, Wieteska Alojzy, Wolski Zbigniew, Zieliński Henryk
  Opracowanie edytorskie: Pawlak Czesław (moder.).
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (6) s.86-87, il. - 23 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Urologów Wojska Polskiego Jurata 19-21.09. 2002
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  264/418

  Tytuł oryginału: European Board of Urology 2002.
  Autorzy: Antoniewicz Artur A., Chłosta Piotr, Borówka Andrzej
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (6) s.88-90, il.
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia
 • organizacja ochrony zdrowia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  265/418

  Tytuł oryginału: XXVI Kongres Naukowy SIU.
  Autorzy: Sosnowski Marek
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (6) s.91-92, il. - 26 Kongres Międzynarodowego Towarzystwa Urologicznego Sztokholm 08-12.09. 2002
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W dniach 8-12.09.2002 r. odbył się w Sztokholmie kolejny XXVI Kongres Soci‚t‚ Internationale d'Urologie (SIU) Międzynarodowego Towarzystwa Urologicznego, w jednym z największych centrów kongresowych w Europie: Stockholmsm„ssam (Stocholm International Fairs Convention Center) mogącym pomieścić około 20 tys. uczestników. Główne zagadnienia Kongresu to: rak stercza, rak pęcherza moczowego, urazy układu moczowego, zabiegi naprawcze cewki moczowej, jakość życia u chorych z nowotworami i biologii molekularnej w raku stercza.


  266/418

  Tytuł oryginału: Uroneptunalia - 2002.
  Autorzy: Krajka Kazimierz
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (6) s.93, il.
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  Temat korporatywny:
 • Polskie Towarzystwo Urologiczne

  Streszczenie polskie: W dniach 6-14.09.2002 r. odbyły się szóste z kolei URONEPTUNALIA. Głównymi tematami spotkania były: standardy i nowe trendy w leczeniu raka pęcherza moczowego oraz współczesne możliwości farmakologiczne leczenia zaburzeń wzwodu.


  267/418

  Tytuł oryginału: V Polsko-Białoruskie Sympozjum Urologów.
  Autorzy: Darewicz Barbara
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (6) s.96-97, il. - 5 Polsko -Białoruskie Sympozjum Urologów Białowieża 11-13.10. 2002
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  268/418

  Tytuł oryginału: Kurs - Rak stercza, Warszawa, 15.11.2002 r., Pałac Kultury i Nauki.
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (6) s.98, il.
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Temat korporatywny:
 • Polskie Towarzystwo Urologiczne


  269/418

  Tytuł oryginału: EBU egzamin In-Service (8.03.2003 r.). Ocena postępów w nauce jako konieczny czynnik nauczania.
  Autorzy: Sribniak Iwona, Ziółkowska Ewa
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (6) s.102-103
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • informator

  Streszczenie polskie: Główny cel egzaminu In-Service to: zachęcenie adeptów urologii do zdobywania doświadczenia w tego rodzaju egzaminach, przedstawienie kandydatom szczegółowej analizy statystycznej jako osiągnięć oraz postępów w kształceniu.


  270/418

  Tytuł oryginału: Rok CME-CPD.
  Opracowanie edytorskie: Ziółkowska Ewa (Oprac.).
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (6) s.104-105, il., tab.
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • informator

  Temat korporatywny:
 • Polskie Towarzystwo Urologiczne


  271/418

  Tytuł oryginału: Historia obrzezania - najstarszego zabiegu chirurgicznego.
  Autorzy: Szymkiewicz Czesław
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (6) s.106-108, il.
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna


  272/418

  Tytuł oryginału: Krwiomocz - wiodącym objawem wielu poważnych schorzeń urologicznych.
  Autorzy: Antoniewicz Artur A., Szymański Michał
  Źródło: Stand. Med. Lek. Rodz. 2002: 3 (9) s.492-498, il., tab., bibliogr. 1 poz.
  Sygnatura GBL: 313,625

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • standard
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Krwiomocz makroskopowy (czerwone zabarwienie moczu) jest jednym z podstawowych i wiodących objawów wskazujących na istotną patologię w zakresie dróg moczowych. Poniższe opracowanie stworzone jest w oparciu o najnowszą wiedzę urologiczną dotyczącą przyczyn, diagnostyki i sposobów leczenia krwiomoczu. Ma ona na celu zwiększenie zrozumienia problemu i lepszą współpracę pomiędzy lekarzami pierwszego kontaktu a urologami, co pozwoli na szybszą i profesjonalną pomoc chorym dotkniętym tym problemem. Chcielibyśmy położyć szczególny nacisk na poważne traktowanie krwiomoczu w przypadku jego rzeczywistego wystąpienia, ze względu na duże prawdopodobieństwo istnienia choroby nowotworowej. Zalecamy przeprowadzenie diagnostyki krwiomoczu w warunkach poradni lekarza pierwszego kontaktu.


  273/418

  Tytuł oryginału: Intracellular expression of TNF-ŕ and IL-8 of peripheral blood monocytes and antioxidant defence in nephrotic syndrome.
  Autorzy: Zachwieja Jacek, Niemir Zofia, Bobkowski Waldemar, Dobrowolska-Zachwieja Agnieszka, Zaniew Marcin, Siwińska Aldona, Lewandowska-Stachowiak Maria, Maciejewski Janusz
  Źródło: Centr. Eur. J. Immunol. 2002: 27 (1) s.17-22, il., tab., bibliogr. 35 poz.
  Sygnatura GBL: 313,243

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie angielskie: Background. Minimal change nephrotic syndrome is accompanied by and probably related to an abnormal T-lymphocyte and monocyte function. Several immunological abnormalities are in favor of this hypothesis, but until now the precise nature and cause of the disease is not established. Methods. In the present study we measured the expression of TNF-ŕ and IL-8 in peripheral blood monocytes. In addition total antioxidant status (TAS) as well as the antioxidant enzymes activity were measured respectively, in the serum and erythrocytes. 39 children with NS were studied. Of these 20 with the first episode of NS formed group I, and 19 children in remission ( 6 month) of NS formed group II. The age range was 4-17 years with a mean of 8.4. Twenty-life healthy children matched for age constituted the control group. The intracellular expression of cytokines was detected after incubation with Brefeldin A (BFA). Results. TAS was significantly reduced in group I compared to the controls (0.74 ń 0.16 mmol/l vs. 1.14 ń 0.49 mmol/l; p=0.002). Glutathione peroxidase activity was lower in group I compared to the controls (24.56 ń 4.06 U/g Hb vs. 31.25 ń 5.67 U/g Hb, p=0.013). Glutathione reductase activity was lower in group I than in the controls (8.30 ń 1.97 U/g Hb vs. 9.96 ń 3.08 U/g Hb, p=0.048) and was also lower in group II than in the controls (6.98 ń 2.89 U/g Hb vs. 9.96 ń 3.08 U/g Hb, p=0.016). There was no difference in superoxide dismutase activity between the 3 groups (Group I - 1168.45 ń 234.45 U/g Hb; Group II - 1146.56 ń 287.43 U/g Hb; Control - 1056.23 ń 216.32 U/g Hb)...


  274/418

  Tytuł oryginału: Production of artificial antibodies directed to human sperm surface antigens by filamentous phage display library technique.
  Autorzy: Fiszer Dorota, Rozwadowska Natalia, Grygielska Beata, Domagała Alina, Tomczak Kinga, Kurpisz Maciej
  Źródło: Centr. Eur. J. Immunol. 2002: 27 (1) s.30-34, il., tab., bibliogr. 12 poz.
  Sygnatura GBL: 313,243

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • immunologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta
 • myszy
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: We have constructed cDNA library of antibody variable fragments using repertoire of B lymphocytes from healthy individual and from infertile patients with antisperm antibodies in serum. Both pools of cells were deposited in peritoneal cavity of SCID mice and to increase population of specific B cells secreting antisperm antibodies, lymphocytes were immunized in situ with extract of sperm antigens. We used native or deglycosylated sperm extracts for performed immunizations. Obtained in this way primed B cells constituted a source of mRNA for creation of cDNA library. Heavy (ç) and light (kappa and delta) chains were cloned into pComb3HSS vector which formed a basis for phage display library of Fab fragments directed to sperm surface antigens.


  275/418

  Tytuł oryginału: Niepłodność - aktualne standardy postępowania.
  Tytuł angielski: Sterility - current management standards.
  Autorzy: Sobieszczańska-Jabłońska Antonina, Cajdler-Łuba Agata, Smyczyńska Joanna, Karbownik Małgorzata, Lewiński Andrzej
  Źródło: Nowa Klin. 2002: 9 (5/6) s.517-521, bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,015

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono szereg zagadnień związanych zarówno z diagnostyką, jak i leczeniem niepłodności. Sposób postępowania zależy od przyczyn niepłodności. Postępowanie zachowawcze w leczeniu niepłodności było, jest i nadal będzie postępowaniem właściwym. Należy jednak rozważyć, kiedy i jak leczyć oraz jak długo stsować leczenie zachowawcze, a kiedy techniki rozrodu wspomaganego.

  Streszczenie angielskie: We present the complexity of problems concerned with both diagnosis and therapy of sterility. The management depends on the cause of sterility. Conservative management in infertility therapy is the appropriate mode. We have to consider, when and how to treat and how long to continue therapy with conservative management and when with assisted reproductive techniques.


  276/418

  Tytuł oryginału: Poważne kardiologiczne działania niepożądane alfa1-adrenolityków.
  Autorzy: Sobański Piotr
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (4) supl. s.1-4, il., tab.
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • farmacja
 • kardiologia
 • urologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Leki wpływające na receptory układu autonomicznego rozmieszczone we wszystkich narządach, modyfikują aktywność tych receptorów również w innych układach niż docelowe dla wskazania z powodu którego leki te są włączane. W ostatnich latach alfa-adrenolityki stosowane są często z przyczyn pozainternistycznych. Opublikowane niedawno wyniki badań wskazują na możliwość występowania poważnych, niepożądanych działań kardiologicznych, związanych ze stosowaniem alfa-blokerów. Ponieważ leki te znajdują zastosowanie m.in. w leczeniu nadciśnienia tętniczego, a ich stosowanie zwiększa ryzyko wystąpienia niewydolności serca, zostaną przedstawione w skrócie aktualne poglądy na temat tych obu zespołów chorobowych.


  277/418

  Tytuł oryginału: Od kastracji do finasterydu - skuteczność i bezpieczeństwo hormonoterapii BPH.
  Autorzy: Rabijewski Michał
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (4) supl. s.5-8, il., tab.
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Działanie metaboliczne finasterydu powoduje inwolucję komórek nabłonka gruczołowego (90 proc.) i niewielki zanik komórek podścieliska (20 proc.). Innym efektem działania finasterydu jest hamowanie proliferacji mikrokrążenia w sterczu, będącego wynikiem zmniejszenia produkcji naczyniowego czynnika wzrostu śródbłonka (VEGF).


  278/418

  Tytuł oryginału: Ocena wyników podwieszenia cewki moczowej na szwach chirurgicznych w leczeniu wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet metodą "3-2-1" : praca doktorska
  Autorzy: Jabłońska Zenona, Lorenz Jerzy (promot.).; Akademia Medyczna Katedra i Klinika Urologii we Wrocławiu
  Źródło: 2002, 122 k. : il., tab., bibliogr. 165 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska


  279/418

  Tytuł oryginału: Augumentacja jelitowa neurogennego pęcherza moczowego.
  Tytuł angielski: Augumentation enterocystoplasty in neurogenic bladder.
  Autorzy: Jankowski Andrzej, Kroll Paweł, Mańkowski Przemysław
  Źródło: Pediatr. Prakt. 2002: 10 (3) : Problemy chirurgii dziecięcej s.29-32, bibliogr. 15 poz., sum. - Sesja naukowa z okazji XXX-lecia Instytutu Pediatrii AM w Poznaniu pt. Problemy chirurgii dziecięcej Poznań 2002
  Sygnatura GBL: 306,430

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • pediatria
 • gastroenterologia
 • transplantologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono wskazania do operacji augumentacyjnych pęcherza u dzieci, podkreślając istotną rolę badania wideourodynamicznego. Z 13 operowanych dzieci w wieku 8-18 lat, augumentację jelitem cienkim wykonano u 5, jelitem grubym również u 5, a z użyciem odcinka krętniczo-kątniczego u 3. Opisano dodatkowe zabiegi operacyjne na drogach moczowych (plastykę antyrefluksową moczowodów, zabiegi psoas hitch, boari flap) oraz na przewodzie pokarmowym (op. Malone). Omówiono prowadzenie pooperacyjne, powikłania oraz stosowane badania kontrolne.


  280/418

  Tytuł oryginału: Czy prostatektomia załonowa ma zastosowanie w leczeniu raka stercza w stadium T3? Debata XXXII Kongresu PTU.
  Opracowanie edytorskie: Zdrojowy Romuald (Moder.).
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (4) s.23-24, 26, 28, tab. - 32 Kongres Polskiego Towarzystwa Urologicznego Wrocław 13-15.06. 2002
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • onkologia
 • radiologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  281/418

  Tytuł oryginału: Miejsce cystektomii w leczeniu powierzchownych nowotworów pęcherza moczowego. Debata XXXII Kongresu PTU.
  Opracowanie edytorskie: Borkowski Andrzej (Moder.).
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (4) s.29-30, il. - 32 Kongres Polskiego Towarzystwa Urologicznego Wrocław 13-15.06. 2002
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa
 • praca związana ze zjazdem


  282/418

  Tytuł oryginału: Laparoskopia - co jest standardem w urologii?
  Opracowanie edytorskie: Sikorski Andrzej (Moder.).
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (4) s.31-34, tab. - 32 Kongres Polskiego Towarzystwa Urologicznego Wrocław 13-15.06. 2002
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • onkologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • standard


  283/418

  Tytuł oryginału: Europejska Szkoła Urologii - nietrzymanie moczu.
  Autorzy: Radziszewski Piotr
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (4) s.36, 38-39, il. - 32 Kongres Polskiego Towarzystwa Urologicznego Wrocław 13-15.06. 2002
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  Temat korporatywny:
 • Polskie Towarzystwo Urologiczne


  284/418

  Tytuł oryginału: Leczenie wspomagające podczas terapii nowotworów układu moczowo-płciowego.
  Autorzy: Paluchowska Beata, Wiechno Paweł
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (4) s.40, 42, 44-46, tab.
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • onkologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  285/418

  Tytuł oryginału: Rekombinowany czynnik VIIa w operacjach urologicznych z krwotokiem.
  Autorzy: Sajdak Renata, Pikuła Elżbieta, Kwinta Adam
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (4) s.58, 60
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • transplantologia
 • urologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  286/418

  Tytuł oryginału: Ocena Mycoplasma hominis i Ureaplasma urealyticum w diagnostyce zakażeń układu moczowo-płciowego.
  Autorzy: Zieniuk Krystyna, Stawarz Bronisław, Zieniuk Sławomir
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (4) s.62, 64-65, il.
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • ginekologia i położnictwo
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  287/418

  Tytuł oryginału: Powikłania urostomii.
  Autorzy: Maranda Ryszard
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (4) s.66, 68, il.
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  288/418

  Tytuł oryginału: Biostatystyka w urologii.
  Autorzy: Kraszewska Ewa, Rabczenko Daniel
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (4) s.69-70, tab.
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  289/418

  Tytuł oryginału: Uprima - nowy lek dla chorych z zaburzeniami wzwodu.
  Autorzy: Górecki Robert
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (4) s.71, 74 - 32 Kongres Naukowy Polskiego Towarzystwa Urologicznego Wrocław 13-15.06. 2002
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • seksuologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska


  290/418

  Tytuł oryginału: Triki laparoskopowe.
  Autorzy: Słojewski Marcin
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (4) s.79, il.
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca techniczna


  291/418

  Tytuł oryginału: Profesor Hans Marberger (1917 - 2002).
  Autorzy: Borówka Andrzej, Sosnowski Roman
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (4) s.89
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku
 • historia XXI wieku

  Temat osobowy:
 • Marberger
 • Hans 1917-2002


  292/418

  Tytuł oryginału: XXXII Kongres Polskiego Towarzystwa Urologicznego. Merytorycznie bardzo dobry kongres. [Opinie uczestników].
  Autorzy: (AW), Niczyporuk Barbara
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (4) s.92-95, il., tab. - 32 Kongres Polskiego Towarzystwa Urologicznego Wrocław 13-15.06. 2002
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  Temat korporatywny:
 • Polskie Towarzystwo Urologiczne


  293/418

  Tytuł oryginału: Ureterorenoskopia w leczeniu kamicy moczowodowej.
  Autorzy: Gliniewicz Bartłomiej, Kaliszczak Agata, Taraszkiewicz Norbert
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (4) s.96-98, tab. - 13 Sympozjum Sekcji Endokrynologii i ESWL Polskiego Towarzystwa Urologicznego Szczecin 19.04. 2002
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie
 • standard


  294/418

  Tytuł oryginału: Setny Kongres Amerykańskiego Towarzystwa Urologicznego.
  Autorzy: Sosnowski Roman, Szostek Przemysław
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (4) s.100, 102, il. - 100 Kongres Amerykańskiego Towarzystwa Urologicznego Orlando 25-30.05. 2002
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie


  295/418

  Tytuł oryginału: Zebranie naukowe Śląskiego Oddziału PTU.
  Autorzy: Szwedowski Maciej
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (4) s.107
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  Temat korporatywny:
 • Polskie Towarzystwo Urologiczne


  296/418

  Tytuł oryginału: Akredytacja EBU.
  Autorzy: Ziółkowska Ela
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (4) s.108
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia


  297/418

  Tytuł oryginału: Efekty terapeutyczne oksybutyniny stosowanej doodbytniczo.
  Tytuł angielski: Intrarectal administration of oxybutynin reduces its undesirable side effects, preserving however its therapeutic effect.
  Autorzy: Radziszewski Piotr, Borkowski Andrzej
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (11/12) s.693-698, il., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płe