Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: TRAUMATOLOGIA I ORTOPEDIA
Liczba odnalezionych rekordów: 985Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/985

Tytuł oryginału: 40-lecie Kliniki Rehabilitacji Akademii Medycznej w Warszawie
Opracowanie edytorskie: Krasuski Marek (red.).
Komitet Rehabilitacji i Adaptacji Społecznej PAN
Źródło: - Warszawa ; Konstancin, Katedra i Klinika Rehabilitacji Akademii Medycznej - Centrum Rehabilitacji 2002, 48 s. : il., bibliogr. 16 poz., 21 cm.
Sygnatura GBL: 661,263

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Temat osobowy:
 • Weiss Marian 1921-1981Kiwerski
 • Jerzy

  Temat korporatywny:
 • Akademia Medyczna w Warszawie


  2/985

  Tytuł oryginału: Frontometaphyseal dysplasia in a 3 5/12 year-old girl and in the "unaffected mother".
  Autorzy: Marik Ivo, Kozlowski K.
  Źródło: New Med. 2002: 5 (2) s.76-79, il., bibliogr. 15 poz.
  Sygnatura GBL: 313,682

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: We report a girl with fromtometaphyseal dysplasia in whom the first phenotypic abnormality noted at the age of 3 months was metopic suture torus. At the end of the first year of life knock knee deformity and torsion of the legs was noted and this progressed in spite of orthotic treatment. The diagnosis of frontometaphyseal dysplasia was established at the age of 3 years 5 months. Family studies revealed that the mother, supposed to be normal was also affected. Previously unreported clinical manifestations and radiographic findings are documented to further delineate and expand the spectrum of the disorder.


  3/985

  Tytuł oryginału: A new, distinctive from of spondylo-epi-metaphyseal dysplasia.
  Autorzy: Beighton P., Kozlowski K.
  Źródło: New Med. 2002: 5 (2) s.80-82, il., bibliogr. 5 poz.
  Sygnatura GBL: 313,682

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Spondylo-epi-metaphyseal dysplasias are a group of complex disorders, most of which defy classification. We report a patient with distinctive radiographic features who presents a previously undescribed form of spondylo-epi-metaphyseal dysplasia.


  4/985

  Tytuł oryginału: Lokalizacja objawów w obrębie kręgosłupa i kończyn
  Autorzy: Evjenth Olaf, Gloeck Christian
  Opracowanie edytorskie: Dębski Mirosław (tł.).
  Źródło: - Toruń, Wydaw. Rolewski 2002, 93 s. : il., 25 cm.
  Sygnatura GBL: 739,902

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  5/985

  Tytuł oryginału: Kolano : artroskopia diagnostyczna i operacyjna
  Autorzy: Widuchowski Jerzy
  Źródło: - Katowice, Sport and Med s.c. 2002, 255 s. : il., tab., bibliogr. 613 poz., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 739,922

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  6/985

  Tytuł oryginału: Mam sztuczny staw biodrowy
  Autorzy: Pozowski Andrzej
  Wydanie: - Wyd. 2
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 58, [1] s. : il., 21 cm.
  Seria: Lekarz Radzi
  Sygnatura GBL: 739,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca popularna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  7/985

  Tytuł oryginału: Radiologia wypadkowa
  Opracowanie edytorskie: Schwartz David T. (red.), Reisdorff Earl J. (red.), Kopacz Jacek (red.), Kurczab Piotr (tł.).
  Źródło: - Lublin, Wydaw. Czelej Sp. z o.o. 2002, XVI, 808 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 30 cm.
  Sygnatura GBL: 802,949

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  8/985

  Tytuł oryginału: Urazy nerwów obwodowych w wielotkankowych uszkodzeniach kończyn.
  Tytuł angielski: Nerve lesions in multitissue extremity injuries.
  Autorzy: Skowroński Jan, Bielecki Marek
  Źródło: Pol. Hand Surg. 2002 (2) s.3-13, il., bibliogr. 27 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,434

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Urazy nerwów obwodowych w wielotkankowych, ciężkich uszkodzeniach kończyny górnej są zasadniczym problemem w chirurgii ortopedycznej. Spośród wielu systemów klasyfikacyjnych ciężkich uszkodzeń kończyny górnej za najbardziej przydatną uważamy klasyfikację Buechlera i Hastingsa. Klasyfikacja ta uwzględnia system zależnych od siebie tkanek kończyny obejmujący: kość, stawy, mięśnie prostowniki i zginacze zewnętrzne, mięśnie wewnętrzne ręki, nerwy, naczynia, skórę. Uszkodzenia wielkotkankowe (złożone) dzielone są na urazy zmiażdżeniowe, urazy złożone dłoniowe, rozległe dłoniowe ubytki tkanek, urazy złożone grzbietowe, a także jednoczesne urazy dłoniowe i grzbietowe. Od mechanizmu działania danego urazu zależy typ i stopień urazu pnia nerwu. Na końcowy wynik regeneracji nerwu mają też wpływ współtowarzyszące urazy innych tkanek. Wszystkie w/w czynniki określają właściwy sposób leczenia uszkodzeń nerwów obwodowych w wielotkankowych uszkodzeniach kończyny górnej.

  Streszczenie angielskie: Nerve lesions in extensive injuries of the upper extremity are a challenging clinical problem for the orthopedic surgeon. Of a variety of classifications of severely injured upper extremities we consider the Buechler and Hastings classification to be the most useful. It takes into consideration the so-called relevant structural systems of the upper extremity: these include bone, joints, extrinsic extensors, extrinsic flexors, the intrinsic system, nerves, arterial blood supply, venous drainage, skin. Combined injuries in this classification system include crush injuries, volar combined injuries, extensive volar defects, dorsal combined injuries, and dorsal and volar combined injuries. The mechanism of a given combined injury determines the form and degree of nerve lesion and concomitant structural injuries influence the clinical outcome of the repaired nerve. All these factors determine the mode of treatment of nerve lesions in severe multitissue extremity injuries.


  9/985

  Tytuł oryginału: Wyniki leczenia uszkodzeń nerwów palcowych.
  Tytuł angielski: Outcome of digital nerve injury treatment.
  Autorzy: Bielecki Marek, Skowroński Jan
  Źródło: Pol. Hand Surg. 2002 (2) s.15-22, tab., bibliogr. 28 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,434

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przeprowadzono retrospektywną analizę 95 napraw nerwów palcowych (szew pierwotny osłonkowy, szew wtórny, wolny autogenny przeszczep nerwu) w grupie 72 pacjentów, którzy zgłosili się do kontroli. Chorzy byli operowani w Klinice Ortopedii i Traumatologii od stycznia 1993 do grudnia 2002 roku. Powrót czucia oceniano po upływie więcej jak 12 miesięcy od chwili zabiegu operacyjnego. W ocenie powrotu czucia zastosowano statyczny i dynamiczny test dwupunktowego czucia, który przeprowadzano na obu krawędziach operowanego palca w odniesieniu do identycznego palca ręki zdrowej. Najlepsze wyniki leczenia uzyskano w grupie chorych leczonych metodą szwu pierwotnego osłonkowego (73 proc. bardzo dobrych wyników). Pierwotny szew osłonkowy zastosowany w urazach narzędziem ostrym (rany cięte) dawał lepsze wyniki leczenia aniżeli szew pierwotny w ranach szarpanych piłą krajzegową. Pacjenci w wieku poniżej 40 roku życia wykazywali lepsze wyniki leczenia w stosunku do grupy pacjentów w wieku powyżej 40 roku życia.

  Streszczenie angielskie: We have carried out a retrospective study of 95 digital nerve repairs (primary, secondary repair and nerve grafting) in 72 patients who presented to our department between January 1993 and December 2002. Evaluations were made more than 1 year after surgery. Moving and static two-point discrimination tests were determined on both lateral aspects of the injured and contralateral uninjured digits. The most favorable results were obtained in patients after primary epineural nerve repair (73 per cent of nerves treated with nerve suture). Primary nerve suture in clean, sharp cuts gave a better outcome than primary nerve suture after saw injuries. Patients under 40 years of age had better two-point discrimination than those over 40.


  10/985

  Tytuł oryginału: Doświadczalna rekonstrukcja rozległych uszkodzeń stawowych metodą "composite grafts" - złożonych przeszczepów autologicznych z jednoczesnym wypełnieniem ubytku kostnego wszczepem porowatym Co-Cr-Mo.
  Tytuł angielski: Experimental reconstruction of massive osteochondral defects by composite graft-autological grafts with porous Co-Cr-Mo.
  Autorzy: Dołżyński Maciej, Jancewicz Piotr, Zimnoch Lech
  Źródło: Pol. Hand Surg. 2002 (2) s.37-42, il., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,434

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • transplantologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • króliki

  Streszczenie polskie: Autorzy oceniali możliwości uzupełniania rozległych ubytków chrzęstno-kostnych wszczepem biodostępnym Co-Cr-Mo z jednoczesnym odtworzeniem powierzchni stawowej. Badania przeprowadzono na 10 królikach, podzielonych na 3 grupy. W grupie I ubytek kostny wypełniano wszczepem, który pokryto łatą okostnej. W grupie II wszczep pokrywano przeszczepem kości gąbczastej, zaś w III wszczep pokrywano przeszczepem chrzęstno-kostnym. Uzyskane wyniki oceniano makroskopowo, mechanicznie i histopatologicznie. We wszystkich grupach uzyskano dobrą integrację wszczepu Co-Cr-Mo z tkanką kostną. Najlepsze odtworzenie powierzchni stawowej uzyskano w grupie III.

  Streszczenie angielskie: Authors assessed treatment efficacy of deep osteochondral defects with Co-Cr-Mo implant and successive repairs of articular cartillage. The study was undertaken on 10 rabbits divided into 3 groups. In 1st group bone defect was filled with Co-Cr-Mo implant graft and periosteal flap. In 3rd group implant was covered with osteochondral graft. Results were evaluated by macroscopic, mechanical and microscopic examinations. In all groups authors observed good integration Co-Cr-Mo implant with bone. The best reconstruction of articular surface was observed in 3rd group.


  11/985

  Tytuł oryginału: Zniekształcenia ręki w reumatoloidalnym zapaleniu stawów i ich leczenie operacyjne.
  Tytuł angielski: Hand deformities in rheumatoid arthritis and their treatment.
  Autorzy: Doleżał Stanisław Arkadiusz, Bielecki Marek
  Źródło: Pol. Hand Surg. 2002 (2) s.43-49, il., bibliogr. 43 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,434

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia
 • reumatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono podstawowe deformacje ręki spotykane w reumatoidalnym zapaleniu stawów. Omówiono wskazania oraz sposoby leczenie operacyjnego zniekształceń ręki. Do najczęściej stosowanych zabiegów należą: tenosynowektomie, transfery ścięgien mięśni prostowników, artroplastyki stawów ręki i stawu promieniowo-nadgarstkowego oraz artrodezy stawów.

  Streszczenie angielskie: The paper presents the basic hand deformations encountered in rheumatoid arthritis. Indications for operative treatment and methods are discussed. The methods most frequently employed are: tenosynovectomies, extensor tendon transfers, arthroplasties of the small joints of the hand and of the radiocarpal joint, and arthrodesies, which has also been found to be very effective.


  12/985

  Tytuł oryginału: Przeszczepy kablowe w leczeniu uszkodzeń nerwów obwodowych.
  Tytuł angielski: Nerve grafts in the treatment of peripheral nerve injuries.
  Autorzy: Bielecki Marek, Wojnar Jerzy, Długosz Jerzy
  Źródło: Pol. Hand Surg. 2002 (1) s.3-7, il., tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,434

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • neurologia
 • transplantologia
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono rozmaite możliwości i techniki stosowania wolnych przeszczepów nerwowych. Przeszczepy nerwów autogennych za Hanno Millesi podzielono na 2 grupy: przeszczepy pni nerwów oraz przeszczepy nerwów skórnych. Zwrócono uwagę na dwie techniki przygotowywania kikutów nerwu do rekonstrukcji: resekcję plastrową do granicy pęczków zdrowych oraz preparowanie międzypęczkowe z resekcją poszczególnych grup pęczków na ich różnej długości. Graniczny ubytek nerwu, przy którym winno się stosować wolne przeszczepy nerwów skórnych w zależności od ośrodka pozostaje kwestią dyskusyjną. Zwrócono uwagę na zależność stosowania przeszczepów nerwów od konfiguracji pęczkowej nerwu (struktura monofascicularna, oligofascicularna, polifascicularna bez uporządkowania pęczków w grupy oraz polifascikularna z uporządkowaniem pęczków w grupy).

  Streszczenie angielskie: The paper presents various possibilities and techniques of nerve grafting. According to Hanno Millesi two main nerve grafting techniques can be distinguished: trunk grafts and cutaneous nerve grafts. Two techniques of preparing the nerve stumps before grafting can be applied: simple cutting technique (using a razor blade or knife) and interfascicular preparation of the fascicule groups with resection of the scarred fascicules at varies lengths. Up till now no strict nerve gap distance indicating the need for nerve grafting procedure has been established. There are 4 main types of fascicule arrangement in the nerve stump: the monofascicular pattern, oligofascicular pattern, polyfascicular pattern without group arrangement and polyfascicular pattern with arrangement in groups. Each pattern calls for a specific technique of nerve grafting procedure.


  13/985

  Tytuł oryginału: Zespoły uciskowe nerwów obwodowych a leczenie operacyjne.
  Tytuł angielski: Peripheral nerve neuropathies and surgical treatment.
  Autorzy: Bielecki Marek
  Źródło: Pol. Hand Surg. 2002 (1) s.9-21, bibliogr. 72 poz., sum
  Sygnatura GBL: 306,434

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • traumatologia i ortopedia
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Autorzy pracy prezentując najczęściej spotykane zespoły uciskowe nerwów kończyny górnej przedstawiają podstawowe cechy kliniczne omawianych neuropatii, ich różnicowanie oraz formy leczenia. W większości zespołów kompresyjnych nerwów kończyny górnej początkowo zalecane jest leczenie nieoperacyjne. W wypadku braku klinicznej poprawy chorzy kwalifikowani są do różnorakich form operacyjnego odbarczenia pnia nerwu obwodowego.

  Streszczenie angielskie: The authors of this paper present the commonest forms of peripheral nerve neuropathies. The clinical features, differentiation and modalities of treatment are discussed. At the beginning of the diseases in most forms of peripheral nerve neuropathies nonoperative methods are indicated. When no improvement occurs various forms of operative nerve decompression are the treatment of choice.


  14/985

  Tytuł oryginału: Odtworzenie funkcji zgięcia stawu łokciowego w uszkodzeniach splotu ramiennego i innych wysokich uszkodzeniach nerwów kończyny górnej.
  Tytuł angielski: Restoration of elbow flexion after brachial plexus injuries and high nerve lesions.
  Autorzy: Bielecki Marek, Skowroński Jan
  Źródło: Pol. Hand Surg. 2002 (1) s.23-34, il., tab., bibliogr. 15 poz., sum
  Sygnatura GBL: 306,434

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • neurologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Uszkodzenia splotu ramiennego a także wysokie uszkodzenia pni nerwów powodują znaczny ubytek funkcji kończyny górnej. Warunkiem poprawy tak utraconej funkcji jest odtworzenie zgięcia stawu łokciowego (siły i zakresu ruchomości). W pracy omawiane są dwie grupy zabiegów odtwarzające zgięcie stawu łokciowego: transfery nerwów oraz transfery mięśni. W pierwszej grupie jednym z najczęściej stosowanych nerwów dawczych jest nerw międzyżebrowy, z transferów uszypułowanych mięśni swą kliniczną wartość potwierdził mięsień najszerszy grzbietu oraz mięsień trójgłowy ramienia. Autorzy przedstawiają kliniczne przykłady zastosowania wspomnianych metod, dyskutują szczegóły techniki operacyjnej, a także korzyści i niedogodności omawianych zabiegów.

  Streszczenie angielskie: Brachial plexus trauma and other high nerve palsies of the upper extremity result in a considerable loss of upper extremity function. The restoration of this function requires elbow flexion of adequate strength and range of motion. Two options for restoring elbow flexion are discussed: nerve transfer and muscle transfer. The most suitable nerve for nerve transfer is the intercostal nerve, the pedicled latissimus dorsi muscle and the triceps brachii muscle can also give good results in restoring elbow flexion. Clinical examples, operative technique, the advantages and disadvantages of nerve and muscle transfers are discussed.


  15/985

  Tytuł oryginału: Zespół ciasnoty podbarkowej.
  Tytuł angielski: The subacromial impingement syndrome.
  Autorzy: Doleżal Stanisław Arkadiusz, Bielecki Marek
  Źródło: Pol. Hand Surg. 2002 (1) s.35-40, bibliogr. 52 poz., sum
  Sygnatura GBL: 306,434

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Autorzy omawiają w pracy zespół ciasnoty podbarkowej, stadia rozwoju, metody diagnozy za pomocą kwestionariuszy i testów, oraz sposoby lczenia (włączając stadium rozerwania rotatorów).

  Streszczenie angielskie: This article is a review of the impingement syndrome, its stages of development, methods of diagnosis by means of tests and treatment of the syndrome and rotator cuff tears.


  16/985

  Tytuł oryginału: Złamania stawu międzypaliczkowego bliższego z dłoniowym podwichnięciem - demonstracja przypadku i przegląd piśmiennictwa.
  Tytuł angielski: Fractures of the proximal interphalangeal joint with anterior dislocation.
  Autorzy: Bielecki Marek
  Źródło: Pol. Hand Surg. 2002 (1) s.41-48, il., bibliogr. 22 poz., sum
  Sygnatura GBL: 306,434

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Tylne zwichnięcia stawu międzypaliczkowego bliższego (aPIP) były dość często opisywane i poświęcono im wiele miejsca w piśmiennictwie. Przednie zwichnięcia stawu PIP stanowią rzadko poruszany problem. W zależności od miejsca zaistnienia złamania podstawy paliczka pośredniego złamania - zwichnięcia stawu międzypaliczkowego bliższego podzielono na 3 kategorie: brzeżne złamanie dłoniowe, brzeżne złamanie grzbietowe, oraz złamanie wgnieceniowe - "pilon fracture". Każdy z wyżej wymienionych typów może być stabilny bądź niestabilny. W złamaniach z grzbietowym brzeżnym fragmentem przywrócenie stabilności stawu uwarukowane jest repozycją stawu PIP i odtworzeniem anatomicznej powierzchni stawowej podstawy paliczka pośredniego. Stabilne złamania brzeżne grzbietowe z przemieszczeniem fragmentu kostnego mniejszym jak 2 mm powinny być unieruchomione w wyproście przez okres 4 tygodni (szyną gipsową będź czasowo wprowadzonym drutem Kirschnera). Jeśli fragment jest przemieszczony ponad 4 mm tylko otwarta repozycja i wewnętrzna stabilizacja może ustrzec nas od deficytu wyprostu palca w stawie PIP. W złamaniach niestabilnych z brzeżnym fragmentem grzbietowym duże, nie rozkawałkowane odłamy powinny być zreponowane i ustabilizowane operacyjnie. Po anatomicznej repozycji brzeżnego grzbietowego fragmentu, staw PIP należy unieruchomić w wyproście, co pozwala na konsolidację złamania oraz uszkodzonego kształtu podstawy paliczka bliższego wskazania może być rekonstrukcja grzbietowego fragmentu brzeżnego.

  Streszczenie angielskie: Much has been written about posterior dislocation of the proximal interphalangeal joint, but a thorough search of the literature failed to reveal many references to anterior dislocation of the joint. Proximal interphalangeal joint (PIP joint) fracture dislocation has been divided into 3 broad categories based on the location of the middle phalanx articular fracture: dorsal lip, palmar lip, and pilon fractures. Each category is subdivided on the basis of the fracture pattern's postreduction stability. In dorsal lip fracture dislocation the joint must be reduced and the middle phalanx articular contour restored to attain stability. Additionally, central tendon continuity must be reestablished. Stable dorsal lip fractures with 2 mm of fragment displacement should be immobilized in full PIP joint extension for 4 weeks with a splint or transarticular K-wire. Fragments with greater than 2 mm of displacement lead to an excessive extensor deficit and warrant open reduction and internal fixation. In unstable fractures large dorsal noncomminuted fragments should be operatively reduced and fixed. If the cup-shaped geometry of dorsal lip is restored when the joint is reduced, the PIP joint should be pinned in full extension, thus allowing the dorsal fragments and the central tendon insertion to consolidate. Dorsal lip surgical reconstruction becomes necessary when the middle phalanx cupshaped geometry is not restored following joint reduction.


  17/985

  Tytuł oryginału: Potencjał antyoksydacyjny i zmiana stężenia wodoronadtlenków lipidowych w urazach czaszkowo-mózgowych : praca doktorska
  Autorzy: Grzelak Lech Paweł, Kasprzak Heliodor A. (promot.).; Akademia Medyczna im. Ludwika Rydygiera [Katedra i Klinika Neurochirurgii i Neurotraumatologii] w Bydgoszczy
  Źródło: 2002, 95 k. : il., tab., bibliogr. 172 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/23009

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  18/985

  Tytuł oryginału: Fizyczne reakcje narządu ruchu na negatywne stymulowanie ze sfery psychiczno-duchowej - c.d.
  Autorzy: Rakowski Andrzej
  Źródło: Ter. Manual. 2002 (3) s.5-15, il., bibliogr. 16 poz.
  Sygnatura GBL: 313,757

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  19/985

  Tytuł oryginału: Problemy gastryczne w teorii i praktyce terapii manualnej w modelu holistycznym.
  Autorzy: Słobodzian Janina
  Źródło: Ter. Manual. 2002 (3) s.24-32, il., tab., bibliogr. 13 poz., sum. - 7 Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Manualnej Lubiatów k. Sławy 10-13.10. 2002
  Sygnatura GBL: 313,757

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Definicja medycyny manualnej w tradycyjnym pojęciu ogranicza możliwości zaangażowania terapeuty manualnego w proces terapeutyczny tylko do stanów zaburzeń czynnościowych narządu ruchu. Doświadczenie uczy, że bardzo trudno jest jednoznacznie określić, z jakim stanem chorobowym u danego pacjenta mamy do czynienia: czy z chorobą organiczną, czy też zaburzeniem czynnościowym. Trudność polega na tym, że klasyczna medycyna nie wypracowała obiektywnych procedur badawczych do diagnozowania stanów zaburzeń czynnościowych. Terapeuta manualny, wykorzystując odruchowo związki narządów wewnętrznych z narządem ruchu i odwrotnie, ma możliwiść pozytywnie oddziaływać na zaburzenia czynnościowe, jak również skutecznie wspierać specjalistyczne leczenie chorób organicznych przewodu pokarmowego przez oddziaływanie na narząd ruchu.

  Streszczenie angielskie: Traditional philosophy of manual medicine restricts possibilities of involvement in therapeutic process to conditions of functional trouble of organ of motion. According to hindsight, it is very hard to say what kind od disease's condition a patient has got: whether the organic diseases or the functional trouble. Difficulty consists in that the classic medicine has not worked aut objective and research procedures to diagnosis of conditions of functional trouble. The manual therapist benefits from reactional connections of inside organs with organ of motion (and the other way round) and thus the manual therapist is able to have effect on functional trouble and also effective support specjalistic treatment of organic disease of alimentary canal throw interaction on the organ of motion.


  20/985

  Tytuł oryginału: Poszukiwanie metod skutecznej terapii zaburzeń czynności narządu ruchu w oparciu o naturalne mechanizmy stymulowania emocjonalnego.
  Autorzy: Knaś Robert
  Źródło: Ter. Manual. 2002 (3) s.38-42, bibliogr. 6 poz., sum. - 7 Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Manualnej Lubiatów k. Sławy 10-13.10. 2002
  Sygnatura GBL: 313,757

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Artykuł oparty jest na doświadczeniach w pracy z pacjentami cierpiącymi na zaburzenia czynności narządu ruchu. Głównym kierunkiem oczekiwanych zmian w sferze emocjonalnej pacjenta pod wpływem działań terapeutycznych, jest zmiana odczuwania z negatywnego na pozytywne. Możemy osiągnąć to porzez działanie prowadzone zarówno na sferze fizykalnej, jak i intelektualnej. Przykłdem takiego przekazu informacji może być terapia poznawcza lub psychoedukacja. Polegają one na zmianie negatywnych nawyków emocjonalno-poznawczych pacjenta i wytworzeniu nowych, lub wzmocnieniu istniejących - pozytywnych. W artykule opisany jest również przykładowy plan terapii grupowej w oparciu o mechanizmy stymulacji emocjonalnej. Opisywane mechanizmy zilustrowane są przykładami zaczerpniętymi z praktyki terapeutycznej autora.

  Streszczenie angielskie: The article is based on the experience from the therapy of patients suffered from the system's of motion functions disorders. The main direction of the expectable changes in the patient's emotional sphere under the influence of the therapy., is the change from the negative to the positive feeling. The changes are possible to obtain thanks to the therapy carried out on the physical or the intellectual spheres. The example of such imparting of information could be the cognitive therapy or psychoeducation. They rely on the replacing the negative intellectually-emotional habits by the positive ones. In the article there is also shown the example of collective therapy based on the emotional stimulating mechanisms.


  21/985

  Tytuł oryginału: Usprawnianie autokontroli ekscentrycznej czynności mięśni tonicznych w postępowaniu z pacjentami w stanach ostrych, przewlekłych i w procesie terapii statycznej nierównowagi mięśniowej.
  Autorzy: Szulc Hubert
  Źródło: Ter. Manual. 2002 (3) s.49-53, il., bibliogr. 4 poz., sum. - 7 Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Manualnej Lubiatów k. Sławy 10-13.10. 2002
  Sygnatura GBL: 313,757

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Długotrwałe przeciążenie statyczne, dynamiczne lub psychogenne doprowadza nie tylko do nierównowagi mięśniowej i statycznej, ale również do zaburzenia koordynacji nerwowo-mięśniowej oraz wadliwego wykonywania czynności. Autor uważa za celowe uzupełnienie terapii o usprawnianie czynności ekscentrycznej mięśni tonicznych, gdyż przyspiesza to powrót do równowagi mięśniowej, a także przyczynia się do lepszego funkcjonowania jednostki ruchowej.

  Streszczenie angielskie: Prolonged statical, dynamic or mental overload going to not only to statical and muscular dysbalance but also causes neuro-muscular discoordination and abnormal activity. The author find usefull to improve in therapy eccentric control of tonic muscles. It restores faster muscle balance and also better work of motor unit.


  22/985

  Tytuł oryginału: Techniki stymulacji sensorycznej stosowane w zaburzeniach kontroli motorycznej.
  Autorzy: Kozłowski Roman
  Źródło: Ter. Manual. 2002 (3) s.54-59, tab., bibliogr. 14 poz., sum. - 7 Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Manualnej Lubiatów k. Sławy 10-13.10. 2002
  Sygnatura GBL: 313,757

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Techniki stymulacji sensorycznej stanowią ważne narzędzie w terapii pacjentów z zaburzoną kontrolą motoryczną. Mogą być zastosowane w celu pobudzenia, aktywacji lub hamowania odpowiedzi ruchowych. Wyodrębniono dwie grupy technik - proprioceptywne i eksteroceptywne. W artykule przedstawiono możliwości ich zastosowania oraz ich oddziaływanie.

  Streszczenie angielskie: The sensory stimulation techniques are an important tool a therapy with patients with motor control deficits. They can be used to facilitate, to activate, or to inhibit movement responses. Two main groups of techniques are described - proprioceptive and exteroceptive. The possibilities of their use and effects are described in the article.


  23/985

  Tytuł oryginału: Wspomnienie o dr n. med. Krystynie Kosińskiej [1951-2001].
  Autorzy: Rakowski Andrzej
  Źródło: Ter. Manual. 2002 (2) s.5, il.
  Sygnatura GBL: 313,757

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku
 • historia XXI wieku

  Temat osobowy:
 • Kosińska
 • Krystyna 1951-2001


  24/985

  Tytuł oryginału: Fizyczne reakcje narządu ruchu na negatywne stymulowanie ze sfery psychiczno-duchowej.
  Autorzy: Rakowski Andrzej
  Źródło: Ter. Manual. 2002 (2) s.6-23, il., tab., bibliogr. 14 poz.
  Sygnatura GBL: 313,757

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  25/985

  Tytuł oryginału: Poszukiwanie metod skutecznej terapii zaburzeń czynności narządu ruchu w oparciu o naturalne mechanizmy stymulowania emocjonalnego.
  Autorzy: Knaś Robert
  Źródło: Ter. Manual. 2002 (2) s.31-35, il., bibliogr. 5 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,757

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Całościowe widzenie człowieka pozwala na poszukiwanie nowych metod terapii zaburzeń czynności narządu ruchu. Jednym z jego elementów jest terapia działająca przez sferę psychiczno-duchową. Opiera się ona na następujących założeniach: całościowym widzeniu człowieka, integrującej roli sfery emocjonalnej, wzajemnej stymulacji zachodzącej pomiędzy sferą intelektualną, emocjonalną i fizykalną oraz możliwości wykorzystania dla celów terapeutycznych mechanizmu stymulowania emocjonalnego. Trwałe efekty terapeutyczne opierają się na zmianach w zakresie nawyków intelektualno-emocjonalnych. Połączenie takiej terapii z zabiegami manualnymi, stanowi nowatorskie podejście do leczenia zaburzeń czynności narządu ruchu. W kolejnych częściach artykułu zostaną opisane próby praktycznego wykorzystania mechanizmów stymulowania emocjonalnego.

  Streszczenie angielskie: The wholistic view of human being allows to seek for new methods of system's of motion disorders therapy. Psycho-spiritual way of the therapy is one of its elements. The therapy is based on the following thesis: the holistic view of human being, integrating role of emotional sphere, mutual stimulation between intellectual, emotional and physical spheres and possibility of using emotional stimulating mechanism for the therapeutic purpose. Constant effects of the therapy are based on the changes of intellectually-emotional habits. Combination of this therapy with manual manipulations is an innovatory way of the system's of motion disorders treatment. In the following parts of this article the efforts of practical using of the emotional stimulating mechanism will be described.


  26/985

  Tytuł oryginału: Zastosowanie relaksacji somato-emocjonalnej w leczeniu zespołu "ojca tyrana" - opis przypadku.
  Autorzy: Gajowiec Bartłomiej
  Źródło: Ter. Manual. 2002 (2) s.53-61, il., bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,757

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Artykuł opisuje przebieg terapii syndromu "ojca tyrana" u 33-letniej pacjentki. Zespół dolegliwości objawił się pozornie prostym do rozwiązania problemem bólu kręgosłupa. Jak się okazało mechanizm stymulujący trwanie dolegliwości jest głębszy i trwa praktycznie od urodzenia. W trakcie terapii obserwowano nie tylko reakcje z poziomu płaszczyzny parietalnej, ale co istotniejsze, także ze sfery psychiczno-duchowej. Zasadniczym celem leczenia było osiągnięcie subiektywnego stanu zdrowia. Cel ten został osiągnięty.

  Streszczenie angielskie: Author describes more-than-a-year lasting history of process of a "father-tiran" syndrom of 33 years old female patient. Disorders had revealed as a simple back pain which occured to be more complicated complex that expected. From detaiful interviewing the patient, examination and treatment both therapist and patient had found real mechanisms stimulating the problem. They have lasted almost the whole patient's life since their source was rooted in her home-related interpersonal relations. During and after treatment sessions many sensational reactions were observed and experienced not only of somatic but also emotional patterns. The aim of treatment was to achieve subjective health state. At the end of treatment sessions the aim was achieved.


  27/985

  Tytuł oryginału: Dysfunkcje narządu ruchu u sportowców a terapia manualna w modelu holistycznym.
  Autorzy: Kubala Przemysław
  Źródło: Ter. Manual. 2002 (2) s.70-73, tab., sum.
  Sygnatura GBL: 313,757

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna sportowa
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W artykule przedstawiono opinie autora odnośnie różnic w postępowaniu tradycyjnym oraz w modelu holistycznym terapii manualnej w stosunku do dysfunkcji narządu ruchu pacjenta-sportowca.

  Streszczenie angielskie: The article describes an opinion of author about traditional and holistic treatment of patients-athlets who suffer from dysfunction system of motion.


  28/985

  Tytuł oryginału: Przydatność tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego w diagnostyce zmian urazowych oczodołu.
  Tytuł angielski: Usefulness of computed tomography and magnetic resonance in orbital fractures diagnostic.
  Autorzy: Sosnowski Piotr, Lewandowski Leszek, Grodzki Juliusz
  Źródło: Pozn. Stomatol. 2002: 29 s.31-35, il., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 715,032

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  29/985

  Tytuł oryginału: Dwudziestoletnie badania własne nad patogenezą zaburzeń czynności układu oddechowego u dzieci i młodzieży z bocznym idiopatycznym skrzywieniem kręgosłupa.
  Tytuł angielski: A twenty-year research on the pathogenesis of functional disorders of the respiratory tract in children and adolescents with idiopathic scoliosis.
  Autorzy: Żaba Ryszard
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 2: Konferencja naukowa "Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego" s.998-1002, bibliogr. 25 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • pulmonologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.

  Streszczenie polskie: Celem badań była ocena wydolności układu oddechowego w toku progresji bocznego idiopatycznego skrzywienia kręgosłupa. W okresie 20 lat przeprowadzono badania w grupie 300 dzieci z bocznym idiopatycznym skrzywieniem kręgosłupa I stopnia według Cobba (kąt skrzywienia kręgosłupa do 30 stopni) w wieku 10 - 19 lat, oraz w grupie 100 dzieci z zaawansowaną postacią skoliozy II, III, IV stopnia, od 50 do 100 stopni według Cobba, w wieku 12 - 19 lat. Wszystkie dzieci były pacjentami poradni ortopedycznych i rehabilitacyjnych. Grupy kontrolne stanowiły dzieci zdrowe bez dolegliwości ze strony układów oddechowego, kostno-mięśniowego i nerwowego, w podobnym wieku jak dzieci badane. Badane dzieci ze skoliozą I stopnia według Cobba w początkowym okresie zostały poddane ocenie psychologicznej, a następnie przebadane antropometrycznie. Wszystkie te dzieci były uczestnikami harcerskich obozów zdrowotnych. Przed i po pobycie na 4-tygodniowym turnusie rehabilitacyjnym, oraz po przebadaniu pediatrycznym, wykonano u nich pomiary spirometryczne aparatem Vitalograph i określano następujące wskaźniki: FVC, FVC proc. N, FEV1, FEV1 proc. N, FEV1 proc. FVC, MMEF, MMEF proc. N, oraz PEF i PEF proc. N. W czasie pobytu na obozie dzieci były usprawniane ruchowo i intensywnie rehabilitowane oddechowo. Na podstawie 5-letnich obserwacji i wykonanych badań specjalistycznych u badanych dzieci w początkowym okresie bocznego idiopatycznego skrzywienia kręgosłupa wykazano już zaburzenia w rozwoju ...

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was to assess functional efficiency of the respiratory tract in relation to the progession of idiopathic scoliosis. Within twenty years examinations were carried out in a group of 300 children aged 10 - 19 years with idiopathic scoliosis grade I according to Cobb (spinal curvature up to degrees) and in the group of 100 children aged 12 - 19 years with progressive scoliosis grades II, III, IV (from 50 to 100 degrees according to Cobb). All the children were the patients of the Orthopaedic and Outpatient Rehabilitation Clinic. The control group were healthy children at the same age as the studied group without ailments of the respiratory tract as well as the osseous - muscular and nervous system. The children with scoliosis grade I according to Cobb were first assessed psychologically and then subjected to anthropometric examination. All the children were participants of Scout Healthcare Camps. Before and after a four - week rehabilitation camp and after paediatric examination spirometric measurements were done using Vitalograph and the following indexes were determinged FVC, FVC p.c. N, FEV1, FEV1 p.c. N, FEV1 p.c. FVC, MMEF, MMEF p.c. N, and PEF, PEF p.c. N. During the stay at the camp the children did intensive physical and pulmonary exercises. On the basis of 5-year observations and spirometric examinations disorders in somatic development were shown in children in the initial stage of idiopathic scoliosis. In the studied group of children in ...


  30/985

  Tytuł oryginału: Influence of intensive movement rehabilitation in scout camps on ventilatory parameters of the respiratory tract in children with mild idiopathic scoliosis from highly polluted areas.
  Tytuł polski: Wpływ intensywnego usprawniania ruchowego podczas obozu harcerskiego na czynność układu oddechowego u dzieci ze skoliozą idiopatyczną, pochodzących ze środowiska skażonego.
  Autorzy: Żaba Ryszard
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 2: Konferencja naukowa "Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego" s.1003-1008, tab., bibliogr. 19 poz., streszcz. - Konferencja naukowa pt. Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • pulmonologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przebadano grupę 42 dzieci ze skoliozą idiopatyczną I stopnia wg Cobba (skrzywienie kręgosłupa poniżej 30 stopni) oraz grupę kontrolną 14 zdrowych dzieci biorących uddział w harcerskim obozie zdrowotnym (Obóz I), jak również przebadano grupę 19 dzieci ze skoliozą I stopnia, która po raz drugi uczestniczyła w harcerskim obozie rehabilitacyjnym (Obóz II). U wszystkich badanych dzieci, zarówno przed jak i po pobycie na 4 tygodniowym obozie rehabilitacyjnym oznaczono aparatem Vitalograph następujące wskaźniki wentylacyjne płuc: pojemność życiową płuc - FVC, maksymalną objętość wydechową jednosekundową - FEV1 oraz określono FEV1 proc. FVC. Porównując średnie wartości mierzonych wskaźników spirometrycznych płuc przed i po pobycie na pierwszym Obozie Rehabilitacyjnym, nie wykazano statystycznie znamiennych przyrostów. Równocześnie porównując mierzone wskaźniki wentylacyjne FVC i FEV1 po pobycie na drugim Obozie Rehabilitacyjnym, wykazano statystycznie znamienne ich przyrosty.

  Streszczenie angielskie: In 42 children with mild idiopathic scoliosis Iř (spinal curvature less than 30ř) and in the control - 14 healthy children (camp I) as well as in 19 children with idiopathic scoliosis spending time in a camp for the second time (camp II) ventilatory lung parameters: vital capacity - VC, maximal forced expiratory volume one sec. - FEV1 and FEV1 p.c. FVC were determined. Tests were carried out with use of Vitalograph before and after four-week rehabilitation camp. When the mean values of spirometric parameters were compared between the two groups of children (camp I) before and after the camp, statistically significant values were not observed. Simultaneously, in children staying in the camp second time around (camp II), when the mean values of spirometric parameters were correlated between the two camps as well as before and after the second camp, statistically significant increased values of parameters were observed. Leaving Silesia, an area with high air pollution is one of the major tasks of Scout Health Camps for children with idiopathic scoliosis.


  31/985

  Tytuł oryginału: Analiza mechanizmu smarowania stawu biodrowego człowieka
  Tytuł angielski: = The analysis of lubrication mechanism of a human hip joint
  Autorzy: Ryniewicz Anna Maria
  Źródło: - Kraków, Uczelniane Wydaw. Naukowo-Dydaktyczne Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica 2002, 152, [1] s., [14] tabl. złoż. : il., bibliogr. 169 poz., sum., 24 cm.
  Seria: Rozprawy Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 111
  Sygnatura GBL: 737,604

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  32/985

  Tytuł oryginału: Zabiegi rekonstrukcyjne w nieodwracalnych uszkodzeniach splotu ramiennego : analiza własnego materiału klinicznego : rozprawa habilitacyjna
  Autorzy: Mikuła Wojciech; Akademia Medyczna Klinika Ortopedii i Traumatologii w Białymstoku, Centrum Rehabiliatcji im. Prof. M. Weissa w Konstancinie
  Źródło: - Białystok, AM 2002, 175 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], sum., 21 cm.
  Sygnatura GBL: 737,394

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • neurologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  33/985

  Tytuł oryginału: Zakres oczekiwań wobec pielęgnarek u chorych z dyskopatią lędźwiowo-krzyżową.
  Tytuł angielski: Range of expectations in the face of nurses at ill with dyscopathy L/S.
  Autorzy: Ślusarz Robert, Beuth Wojciech, Kasprzak Heliodor A.
  Źródło: Valetudinaria - Post. Med. Klin. Wojsk. 2002: 7 (4) s.102-107, tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,435

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • chirurgia
 • neurologia
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W bogatym piśmiennictwie dotyczącym dyskopatii, spotykamy prace mówiące o mechanizmie powstawania schorzenia, symptomatologii oraz metodach leczenia operacyjnego. Niewiele prac poświęconych jest problemom chorych, sposobom ich rozwiązywania oraz skuteczności podejmowanych działań przez zespół pielęgniarski. Rozpoznanie zakresu oczekiwań oraz podstawowych potrzeb zdrowotnych chorego z rozpoznaniem dyskopatii jest jednym z podstawowych działań pielęgniarek. Celem pracy było ustalenie zakresu oczekiwań chorych wobec presonelu pielęgniarskiego. Badanie objęto 39 osobową, losowo wybraną grupę chorych, której rozdano ankiety. Na podstawie uzyskanych wyników wysunięto wnioski: 1. Większość badanych uważa, że pielęgniarki są dobrze przygotowane do zawodu. Tylko nieliczna grupa oczekuje od pielęgniarek wyższego wykształcenia kierunkowego. 2. Przed zabiegiem operacyjnym badani oczekują od pielęgniarki przede wszstkim życzliwości, rzetelnej informacji, jakie wykonuje czynności i po co, dobrego przygotowania psychicznego, współczucia i wsparcia. 3. Po zabiegu operacyjnym badani oczekują od pielęgniarki przede wszystkim odpowiedniej opieki pooperacyjnej, pomocy w wykonaniu czynności higienicznych, profesjonalnego wykonywania zabiegów, częstej obecności przy chorym oraz współczucia. 4. Oczekiwania badanych osób względem pielęgniarki wykonującej czynności instrumentalne to przede wszystkim: sprawność wykonywania zabiegów, punktualność i życzliwość. 5. Wszyscy badani oczekują edukacji ze strony personelu pielęgniarskiego, najlepiej w formie ustnej. Dla większości osób informacja na temat wykonywanych przez pielęgniarkę czynności powinna być udzielana zawsze.

  Streszczenie angielskie: Recognition of range of expectations as well as basic needs of wholesome patients with diagnosis of discopathy is one from basic working of nurses. Settlement of range of ill expectations was aim of work in the face of nursing's staff. Onvestigation 39 personel were hugged, at random choose group ill (neurosurgical patients), which inquiries were distributed. Thier answers led to the following conclusions: 1. Most studied it judgest, that nurses are welll prepared to occupation. Few group of studied persons waits from nurses of higher direction's formation. 2. Prior to an operation patients expect a nurse to be friendly, expect reliable information about all nurse's actvities, comforting psychical preparation, compassion and support. 3. After the operation patients expect proper postoperative care, help with maintaining the patient's hygiene, professionally performed nursing procedures, presence near patient and compassion. 4. Expectation of patients in the face of nurse of executing action instrumental this first of all: punctuality, kinduess as well as efficiency of executed nursing's endeavours. 5. Studied everybody wait education from side of nyrsing's staff, best in oral from. Patients should by always informed about everyubody nursing's endeavours.


  34/985

  Tytuł oryginału: Program i streszczenia wykładów Sympozjum pod tytułem: "Modulator kanałów sodowych w leczeniu zespołów bólowych kręgosłupa"
  Źródło: - [B.m.], Gedeon Richter Ltd. [2002], [11] s., 30 cm. - Sympozjum pt. Modulator kanałów sodowych w leczeniu zespołów bólowych kręgosłupa Warszawa 05-06.11. 2002 - Tyt. i tekst również w jęz. ang
  Sygnatura GBL: 288,710

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • streszczenie

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  35/985

  Tytuł oryginału: Comparative studies of osteoblast and fibroblast type I collagen in a patient with osteogenesis imperfecta type IV.
  Autorzy: Galicka Anna, Wołczyński Sławomir, Gińdzieński Andrzej
  Źródło: J. Pathol. 2002: 196 (2) s.235-237, il., bibliogr. 16 poz.
  Sygnatura GBL: 302,048

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca opublikowana za granicą

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: The expression of type I collagen has been compared in fibroblast and osteoblast cultures of a patient with moderately severe osteogenesis imperfecta (OI) type IV, with respect to control cells. Electrophoretic analysis of type I collagen showed that both OI osteoblasts and fibroblasts synthesized normal chains with delayed migration. However, the osteoblasts contained a higher proportion of abnormal chains than fibroblasts from the proband. Pulse-chase experiments showed that the trimers containing abnormal chains were cleared more rapidly from osteoblasts than fibroblasts. Moreover, the collagen secreted by OI osteoblests had thermal stability 1řC higher than collagen secreted by OI fibroblasts. These results suggest that the abnormal collagen in osteoblasts may be more resistant to intra- and extracellular degradation and my thus have better survival than in fibroblasts. This finding could have implications for understanding the clinical phenotype of OI.


  36/985

  Tytuł oryginału: Choroba Pageta w badaniu KT wysokiej rozdzielczości.
  Tytuł angielski: HRCT in Paget disease.
  Autorzy: Grzesiakowska Urszula, Tacikowska Małgorzata
  Źródło: Pol. Prz. Radiol. 2002: 67 (1) s.75-78, il., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 300,038

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: U 6 chorych z rozpoznaną chorobą Pageta w różnej lokalizacji wykonano badanie KT wysokiej rozdzielczości kości zajętych procesem chorobowym. Na podstawie tego materiału oraz w oparciu o piśmiennictwo omówiono obraz radiologiczny tej rzadkiej choroby. W badaniu KT wyodrębniono objawy, charakterystyczne dla choroby Pageta, które mogą mieć znaczenie w diagnostyce różnicowej z innymi chorobami układu kostnego.

  Streszczenie angielskie: 6 patients with diagnosed Paget's disease of bone in different localization had done HRCT of changed bones. There are described radiological symptoms of this rare disease on the basis of our material and literature. The CT symptoms of Paget's disease, which could be useful in different diagnosis of others bone pathology, are defined.


  37/985

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Postępowanie z chorymi cierpiącymi na ból w odcinku lędźwiowo-krzyżowym. Jak przywrócić sprawność fizyczną i przyspieszyć powrót do aktywności].
  Autorzy: Garstka Jerzy
  Źródło: Med. Dypl. 2002: 11 (2) s.171-173, il., bibliogr. 4 poz. - Tł. artyk. z czas. The Physician and Sportsmedicine 2001; 29(8)
  Sygnatura GBL: 312,978

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  38/985

  Tytuł oryginału: Symetria czy asymetria w leczeniu zachowawczym skolioz?
  Autorzy: Wilczyński Jacek
  Źródło: Wychow. Fiz. Zdr. 2002: 49 (1) s.2-10, il., bibliogr. 14 poz. - Wkł. Biblioteczka Monograficzna
  Sygnatura GBL: 303,693

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  39/985

  Tytuł oryginału: Program ćwiczeń w profilaktyce bólów pleców.
  Autorzy: Wysocki Lech
  Źródło: Wychow. Fiz. Zdr. 2002: 49 (1) s.11-16, il. - Wkł. Biblioteczka Monograficzna
  Sygnatura GBL: 303,693

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  40/985

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Zasady postępowania w złamaniach przeciążeniowych. Jak radzić sobie z tymi coraz częściej występującymi uszkodzeniami].
  Autorzy: Ściński Tadeusz
  Źródło: Med. Dypl. 2002: 11 (3) s.129, il. - Tł. artyk. z czas. Postgraduate Medicine 2001; 110(3)
  Sygnatura GBL: 312,978

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna sportowa
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • list i notatka
 • praca techniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  41/985

  Tytuł oryginału: Biomechaniczna ocena szwów metalowych służących do zespoleń mostka po zabiegach kardiochirurgicznych.
  Tytuł angielski: Biomechanical assessment of wire sutures for sternal closure in cardiothoracic surgery.
  Autorzy: Krejca Michał, Szmagała Przemysław, Durałek Andrzej, Skarysz Janusz, Bochenek Krystyna, Ulczok Rafał, Bochenek Andrzej, Gaik Grzegorz, Cieślar Bogusław, Sitko Wojciech
  Opracowanie edytorskie: Brykczyński Mirosław (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (1) s.3-14, il., tab., bibliogr. 23 poz. + bibliogr. 1 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • bydło

  Streszczenie polskie: Cel pracy. Analiza biochemiczna szwów metalowych służących do zespoleń mostka po zabiegach kardiochirurgicznych. Materiał i metodyka. W naszej pracy przeprowadziliśmy badania biomechaniczne: szwu pojedynczego, szwu typu "Z" oraz splecionego i wielokrotnie skręconego (SWS). Oceniliśmy odkształcenie w fazie sprężystej (cykliczne obciążenie 100 N, 200 N), granicę plastyczności i granicę całkowitego zniszczenia szwu. Taki sam cykl badań przeprowadziliśmy na próbkach ze wzmocnionym miejscem skręcenia. Wyniki. W fazie sprężystej najmniejszemu przemieszczeniu podczas obciążenia ulegał szew pojedynczy, umiarkowanemu szew typu "Z", a największemu szew SWS. Różnice pomiędzy szwem pojedynczym i SWS były znamienne statystytycznie. Granica plastyczności i całkowitego zniszczenia zespolenia wynosiła kolejno: dla szwu pojedynczego 355 i 855 N, dla szwu typu "Z" 400 i 891 N, dla SWS 430 i 880 N. Znamiennie statystycznie różniła się tylko granica plastyczności szwu pojedynczego w porównaniu ze szewm typu SWS. Po wzmocnieniu miejsca skręcania poprawiły się granice plastyczności i całkowitego zniszczenia we wszystkich typach szwów. Relacje pomiędzy poszczególnymi rodzajami szwów pozostały niezmienione. Wnioski. Dla mostków o prawidłowej strukturze szwy pojedyncze zapewniają dobrą stabilność zespolenia, a ich nieco mniejsza wytrzymałość może być wyrównana poprzez zwiększenie liczby użytych szwów. Korzystniejszy niż w przypadku szwu pojedynczego rozklad sił powoduje, że szwy "Z" i SWS są ...

  Streszczenie angielskie: Aim of the study. Biomechanical assessment of wire sutures for sternal closure in cardiothoracic surgery. Material and methods. The following wire closures were studied: straight, figure-of-8 and interlocking multi-twisted (IM) sutures. We determined displacement in the elastic region (repetitive loading 100 N, 200 N), plastic limit and load of closure rupture. Twisting wire ends were reinforced by glue and the same procedure was performed. Results. Straight wires had less displacement at each, figure-of-8 had medium and interlocking multitwisted presented most displacement within the elastic range of the specimen. Differences between straight and interlocking multi-twisted sutures achieved statistical significance. The plastic limit and rupture of closure were as follows: for straight closure 355 N and 855 N, for figure-of-8 400 N and 891 N, for IM 430 and 880 N, respectively. Plastic limit between straight interlocking multitwisted closure demonstrated statistical significance. After strengthening the twisting wire ends plalstic limit and rupture of closure parameters increased in case of all suture types. Suture relationship turned out to be similar. Conclusions. Straight wires provide good fixation stability for the durable sternum thus lesser strenght can be recompensated by an increase in the number of used sutures. The figure-of-8 and IM have greater strenght and are less likely to cut the sternum, due to an advantageous redistribution shearing forces of the ...


  42/985

  Tytuł oryginału: Znaczenie czynników prozapalnych i przeciwzapalnych w okresie pourazowym.
  Tytuł angielski: The role of proinflammatory and antiinflammatory factors after trauma. P. 1: Cells and mediators of defence response.
  Autorzy: Siemiątkowski Andrzej, Kosel Juliusz
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (1) s.85-92, bibliogr. 63 poz.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  43/985

  Tytuł oryginału: Znaczenie czynników prozapalnych i przeciwzapalnych w okresie pourazowym.
  Tytuł angielski: The role of proinflammatory and antiinflammatory factors after trauma. P. 2: Multiple organ failure following injury.
  Autorzy: Siemiątkowski Andrzej, Kosel Juliusz
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (1) s.93-98, tab., bibliogr. 38 poz.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia
 • immunologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  44/985

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Uszkodzenia chrząstki stawu kolanowego. Sposoby rozpoznawania i leczenia].
  Autorzy: Górecki Andrzej
  Źródło: Med. Dypl. 2002: 11 (1) s.83-84 - Tł. artyk. z czas. The Physician and Sportsmedicine 2001; 29(5)
  Sygnatura GBL: 312,978

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  45/985

  Tytuł oryginału: Wykorzystanie materiałów kościozastępczych w leczeniu złamań piętra środkowego czaszki twarzowej z uwzględnieniem modyfikacji własnych zabiegów operacyjnych.
  Autorzy: Arkuszewski Piotr
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (3) s.36-40, il., tab., bibliogr. 28 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • chirurgia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autor przedstawił sposoby leczenia niektórych złamań piętra środkowego czaszki twarzowej z uwzględnieniem własnych metod operacyjnych. W pracy omówiono różne materiały kościozastępcze stosowane w zabiegach rekonstrukcyjnych. Opisano możliwość wykorzystania dzianiny polipropylonowej z powłoką poliuretanową w rekonstrukcji ścian oczodołu.

  Streszczenie angielskie: The author presents various ways of treating some fractures of the middle facial skeleton using his own operative techniques. The study describes various bone substitutes used in reconstructive procedures. The possibility of using polypropylene membrane coated with polyurethane in reconstruction of the orbital wall is described.


  46/985

  Tytuł oryginału: Skojarzona terapia fizykalna w leczeniu entezopatii stawu łokciowego.
  Tytuł angielski: Combined physical therapy in the elbow joint enthezopathy treatment.
  Autorzy: Kubiak Jolanta, Niemierzycka Agnieszka
  Źródło: Post. Rehabil. 2002: 16 (1) s.5-13, il., tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Jedną z metod fizykalnych, dotychczas nie stosowaną w leczeniu epicondylitis humerii, jest terapia skojarzona (combined therapy). Dotyczy ona jednoczesnego stosowania dwóch powszechnie znanych w leczeniu entezopatii stawu łokciowego metod: ultradźwięków i prądu małej lub średniej częstotliwości. Połączenie ultradźwiękowego bodźca mechanicznego (mikromasaż tkanek) z prądowym bodźcem kinematycznym prowadzi do powstania jakościowo nowej metodyki, ktora umożliwia znaczne obniżenie stosowanego natężenia czynników fizykalnych i głębszą penetrację tkanek. Jak dotychczas brak jest powszechnie stosowanej i skutecznej terapii. Dlatego autorzy podjęli próbę zastosowania nowej metody fizykalnej w leczeniu zespołów bólowych bocznego i przyśrodkowego przedziału stawu łokciowego. Celem pracy była ocena przeciwbólowego działania ultradźwięków z prądem średniej częstotliwości w entezopatii stawu łokciowego. Badaniem objęto 40 chorych z zespołem bolesnego łokcia. U wszystkich badanych wykonano 15 zabiegów w okrewsie 3 tygodni. Biegun ujemny źródła prądu połączono z głowicą ultradźwiękową. Elektroda bierna ułożona została na ramieniu. Zastosowano następujące parametry zabiegowe: ultradźwięki impulsowe o częstotliwości nośnej 1 MHz, częstotliwości impulsów 100 Hz i natężeniu 0,5 W/cmý oraz prąd modulowany średniej częstotliwości (4000 Hz) o modulacji 100 Hz i natężeniu dobranym indywidualnie dla każdego badanego (do wyraźnego odczucia wibracji). Terapii poddano pole zabiegowe o ...

  Streszczenie angielskie: One the physical methods, not used so far in the treatment of the epicondylitis humeri is the "combined therapy". It refers to the simulataneous use of the two widley known methods used in the treatment of the cubital articulation enthesopathy: ultrasounds and low or medium frequency current. Combination of the ultrasound mechanic stimulus ("tissues micro massage") with current kinematic stimulus leads to origination of the new qualitaty methodology which allows significant decrease in used physical factors frequency and deeper tissues penetration. For the time being there isn't any available commonly ued and effective therapy. This is why the authors undertook an attempt to use new physical method in the treatment of pain syndromes of the lateral and medical section of the cubital articulation. The aim of the study was the evaluation of the analgesic effect of the ultrasounds with medium frequency current in the cubital articulation enthezopathy. The trial covered 40 cases of the painful elbow syndrome. In all examined individuals 15 medical treatment during 3 weeks were conducted. The negative end (blue pole) of the current source (generator) was connected to the ultrasound probe (head). Passive electrode (plate) was placed on arm (shoulder). The following treatment parameters were used: pulsed ultrasounds of 1 MHz carrier frequency, impulses frequency of 100 Hz and intensity of 0.5 W/cmý and modulated medium frequency current (400 Hz) with 100 Hz modulation and ...


  47/985

  Tytuł oryginału: Poziom wybranych parametrów somatycznych i spirometrycznych u 13-letnich dziewcząt i chłopców ze zniekształceniami klatki piersiowej.
  Tytuł angielski: Level of the selected somatic and spirometric parameters in 13 year-old girls and boys with chest (thoracic activity) deformations.
  Autorzy: Maciejczyk Marcin, Cempla Jerzy, Klimek-Piskorz Ewa
  Źródło: Post. Rehabil. 2002: 16 (1) s.25-32, tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • pulmonologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena budowy somatycznej oraz sprawność układu oddechowego u 13-letnich dziewcząt i chłopców pod kątem określenia wpływu zniekształceń klatki piersiowej na poziom tych parametrów. Badaniami objęto 61 dzieci ze zniekształceniami klatki piersiowej w wieku 13 lat, które z tego powodu zostały skierowane na zajecia gimnastyki korekcyjnej. Metodyka badań obejmowała pomiary podstawowych parametrów somatycznych, w tym szerokości i głębokości oraz obwodów klatki piersiowej. Przeprowadzono także badanie spirometryczne. Wyniki badań były jednoznaczne, pozwalają jednak przypuszczać, że zniekształcenie klatki piersiowej ma największy, negatywny wpływ na jej parametry somatyczne i ruchomość. Jednocześnie wskazują, że systematyczny, kilkumiesięczny udział badanych w zajęciach usprawniających przyczynił się do poprawy tych wskaźników.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was the evaluation of the somatic structure and respiratory system efficiency in 13 year-old girls and boys with a view to determining the influence of the chest (thoracic cavity) deformation of the level of these parameters. The trial comprised 61 children with chest deformation aged 13 who were sent to the corrective exercise lessons because of that. Trial methodology included measurement of the basic (fundamental) somatic parameters including chest depth, with and girths. Spirometric examination was also conducted. Results of the trial were not unequivocal, but they allow to assume that chest deformation has the biggest negative influence on chest somatic parameters and movability. They simultaneously show that systematic, lasting a few months participation of the examined patients in the improving lessons contribute to the improvement of these indicators.


  48/985

  Tytuł oryginału: Analiza wybranych cech antropometrycznych i rodzju pracy zawodowej u chorych z przepukliną jądra miażdżystego części lędźwiowej kręgosłupa.
  Tytuł angielski: Analysis of the selected anthropometric features and type of the occupational work in patients with nucleus pulposus hernia in the lower part of spine.
  Autorzy: Białachowski Jakub T., Stryła Wanda
  Źródło: Post. Rehabil. 2002: 16 (1) s.33-41, il., tab., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy
 • pediatria
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy poddano analizie wybrane cechy antropometryczne i rodzaj wykonywanej pracy zawodowej u 409 chorych z zespołem bólowym części lędźwiowej kręgosłupa na tle przepukliny jadra miażdżystego. Badania pozwolily stwierdzić, że omawiane dolegliwości bólowe dotyczą przede wszystkim mężczyzn w wieku produkcyjnym pracyjących fizycznie. Czynnikami, które predysponują do bólów dolnej części kręgosłupa, są nadwaga lub otylość, w przeciwieństwie do wzrostu, którego wielkość nie wpływa na występowanie omawianego schorzenia.

  Streszczenie angielskie: In this study selected anthropometric features and the type of occupational work in 409 patients with pain syndrome of the lower part of the spine due to nucleus hernia were analysed. The trial showed that discussed pain refers mainly to male physical workers in the productive age. Factors predisposing to the pain in the lower part of the spine are overweight or obesity, unlike height which does not influence the occurrence of the illness.


  49/985

  Tytuł oryginału: The pathomechanism of posttraumatic edema of lower limbs. [P.] 1: The effect of extravasated blood, bone marrow cells, and bacterial colonization on tissues, lymphatics and lymph nodes.
  Autorzy: Szczęsny Grzegorz, Olszewski Waldemar L.
  Źródło: J. Trauma 2002: 52 (2) s.315-322, il., bibliogr. 31 poz.
  Sygnatura GBL: 305,046

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • psy
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: Bacground: The mechanical injury of soft tissues and bones of lower extremities is frequently followed by long-lasting edema at the site of trauma and distally. The pathomechanisms of this complication remains unclear. Venous thrombosis and interruption of lymphatics are considered to be the main etiologic factors. We propose a concept that protracted healing of injured tissues and bones with involvement of the regional lymphatic system (lymphatics and nodes) is responsible for persistence of edema. The events affecting the first (scavenging) phase of healing of traumatized tissues, such as hematoma, translocation of bone marrow cells to soft tissues, and colonization by microorganisms, and in particular their effects on lymphatics and lymph nodes, were studied. Methods: Mongrel dogs weighing 15-20 kg were. Fresh blood or bone marrow cell (BMC) suspension was injected subcutaneously or intralymphatically into the paw. Strains of saprophyte bacteria residing on the skin surface were cultured and injected intradermally. Oilcontrast lymphography was performed before and after injections to evaluate the changes in lymphatics and nodes. Biopsy samples of paw skin, subcutaneous tissue, and regional lymph nodes (LN) were taken. The responsiveness of LN lymphocytes was studied in autologous mixed cultures with peripheral blood lymphocytes (PBL), BMC, and cultured bacteria. Results: The PBL from subcutaneously injected blood were evacuated by the lymphatic route at a rate of 1-3 proc./6 hr. There was no thrombosis of lymphatic vessels or obstruction of LN sinusoids...


  50/985

  Tytuł oryginału: Inhibitory reduktazy HMG-CoA w prewencji osteoporozy i złamań kości. Podobny mechanizm działania statyn i bifosfonianów.
  Tytuł angielski: Inhibitors of HMG-CoA reductase in prevention of osteoporosis and bone fractures. Similar mechanism of action of statins and bisphosphonates.
  Autorzy: Stajszczyk Marcin, Mykała-Cieśla Joanna
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 107 (1) s.85-91, tab., bibliogr. 26 poz.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta


  51/985

  Tytuł oryginału: Uszkodzenie mostka pasami bezpieczeństwa.
  Tytuł angielski: Seat-belt injures of the sternum.
  Autorzy: Smereczyński Andrzej, Bojko Stefania, Gałdyńska-Kawecka Maria
  Źródło: Pol. Prz. Radiol. 2002: 67 (2) s.17-19, il., tab., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 300,038

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Doniesienie dotyczy własnych doświadczeń obrazowania uszkodzeń mostka przez pasy bezpieczeństwa u 10 chorych. Tylko jeden pacjent miał złamanie dwukrotne. Sonografia udowodniła swą przydatność złamań mostka w wyniku działania pasów bezpieczeństwa, szczególnie przy negatywnym wyniku radiografii. Metoda ta powinnna znaleźć szersze zastosowanie w rozpoznaniu tego typu uszkodzeń.

  Streszczenie angielskie: Our experience with imaging of seat-belt injures of the sternum in 10 patients is presented. Only one patient had double sternal fracture. US proved to help for the identification of sternal trauma by seat-belt specially in negative radiography. This method should be widespread in the diagnosis of the sternal injures.


  52/985

  Tytuł oryginału: Wartość ultrasonografii w diagnostyce urazów tkanek miękkich stawu kolanowego.
  Tytuł angielski: Value of ultrasound in the diagnosis of the soft tissue lesions of the knee.
  Autorzy: Dzianach Marcin, Juszkat Robert
  Źródło: Pol. Prz. Radiol. 2002: 67 (2) s.20-23, il., tab., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 300,038

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ultrasonograficzna ocena prawidłowych i uszkodzonych struktur stawu kolanowego oraz ocena skuteczności ultrasonografii w porównaniu z artroskopią. Badania przeprowadzono przy użyciu aparatu marki Elegra Siemens z głowicą o zmiennej częstotliwości 5,0 - 9,0 MHz u 30 zdrowych osób i 60 pacjentów z klinicznymi objawami uszkodzenia stawu kolanowego. U wszystkich chorych wykonano badanie artroskopowe. Wyniki badania usg w większości przypadków korelowały z obrazami artroskopowymi. Ultrasonografia jest efektywną i dokładną metodą diagnostyczną w ocenie urazów części miękkich stawu kolanowego.

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was to evaluate normal structures and lesions of the knee koint, to establish optimal ultrasound imaging procedures and estimation of ultrasound efficiency comparing with arthroscopy. The evaluation was carried out by Siemens Elegra scanner with 5,0 - 9,0 MHz transducer in 30 healthy individuals and 60 patients with clinical manifestation of the knee dysfunction. In all cases arthroscopy was performed. Results of US imaging usually corresponded with arthroscopy views. It is concluded that sonography is effective and accurate diagnostic method in the knee joint pathology.


  53/985

  Tytuł oryginału: Radiologiczna ocena rozwoju nasad kości śródstopia u płodów ludzkich w różnych okresach życia płodowego.
  Tytuł angielski: Roentgenometric estimated of epiphysis of metatarsal, human's bones in the different periods of fetal life.
  Autorzy: Gawlikowska Aleksandra, Czerwiński Florian, Konstanty-Kurkiewicz Violetta, Teul Iwona
  Źródło: Pol. Prz. Radiol. 2002: 67 (2) s.24-26, il., tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 300,038

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Celem pracy byla ocena radiologiczna wielkości chrząstek nasadowych bliższych i dalszych kości śródstopia w różnych okresach życia płodowego oraz ocena wpływu tych wielkości na powstawanie nasad kości śródstopia. Badania objęły 28 płodów: 14 męskich i 14 żenskich. Oszacowano szerokość i pola powierzchni chrząstek nasadowych bliższych i dalszych kości śródstopia. Otrzymane wyniki pozwalają założyć, że punkt kostnienia nasady otrzymują chrząstki o mniejszej powierzchni natomiast kostnienie chrząstek o powierzchni większej w życiu płodowym odbywa się z punktów kostnienia trzonu.

  Streszczenie angielskie: The purpose of study was the roentgenometric estimation of the dimension of epiphysis of human's metatarsal bones in the different periods of fetal life. The research based on 28 human fetuses: 14 male and 14 female. Area and width of proximal and distal cartilage of metatarsal bones were assesed. The research showned that smaller cartilaginous gets epiphysis ossification centre, but bigger cartilaginous starts its ossification process from shaft ossification centre.


  54/985

  Tytuł oryginału: Pierwotny nieziarniczy chłoniak kości w badaniach obrazowych.
  Tytuł angielski: Imaging of primary non Hodkin's lymphoma of bone.
  Autorzy: Grzesiakowska Urszula, Tacikowska Małgorzata, Chodowiec Edyta
  Źródło: Pol. Prz. Radiol. 2002: 67 (2) s.27-32, il., tab., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 300,038

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Na podstawie własnego materiału (16 przypadków) i danych z piśmiennictwa omówiono obraz radiologiczny pierwotnego chłoniaka kości. Chłoniak kości, jako postać narządowa chłoniaka nieziarniczego, zajmuje szczególne miejsce wśród pierwotnych mięsaków kości z powodu znacznie lepszego rokowania i odmiennych metod leczenia. Wyodrębniono objawy radiologiczne występujące w badaniach obrazowych (wzrost naciekający, lokalizacja w trzonach i przy nasadach kości długich), które są przydatne w różnicowaniu chłoniaka z innymi pierwotnymi mięsakami kości. Podkreślono konieczność podjęcia próby różnicowania w oparciu o badania obrazowe, co ograniczy wykonywanie niepotrzebnych zabiegów operacyjnych. Wykazano znaczenie tomografii komputerowej w planowaniu i monitorowaniu leczenia. Badanie metodą rezonansu magnetycznego uznano za uzupełniające w wybranych przypadkach.

  Streszczenie angielskie: On the basis of 16 cases and literature data radiological image of primary lymphoma of bone is described. Primary lymphoma of bone is a special form of primary sarcomas of bone due to very good prognosis and special method of treatment. The radiological symptoms in imaging methods (permeating growth inside bone, localization in shaft and diaphysis of long bone) are described. These symptoms could help to differentiate primary lymphoma and other primary sarcomas of bone. Correct diagnosis made on the basis of imaging are necessary for choosing correct method of treatment and exlude surgery. The role of CT image in planning and monitoring therapy is underlined. MR imaging should be used only in special cases.


  55/985

  Tytuł oryginału: Molekularne mechanizmy wpływu parathormonu na metabolizm tkanki kostnej.
  Tytuł angielski: Molecular mechanism of the influence of parathyroid hormone on bone tissue metabolism.
  Autorzy: Zoń-Giebel Aleksandra, Giebel Sebastian, Kucharz Eugeniusz Józef
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 107 (1) s.93-100, bibliogr. 40 poz.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  56/985

  Tytuł oryginału: Diagnostyka i leczenie urazów jamy brzusznej z zastosowaniem laparoskopii w oddziale ogólnochirurgicznym.
  Tytuł angielski: Diagnosis and treatment of abdominal trauma by means of laparoscopy in the department of general surgery.
  Autorzy: Majewski Włodzimierz
  Opracowanie edytorskie: Kostewicz Waldemar (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (2) s.136-149, tab., bibliogr. 30 poz. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 09. 2001 - Tekst równol. w jęz. ang. Praca stanowi część rozprawy habilitacyjnej
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena przydatności laparoskopii w rozpoznawaniu i leczeniu urazów jamy brzusznej. Materiał i metodyka. Porównano wyniki leczenia dwóch grup pacjentów z urazami jamy brzusznej: I - 28 poddanych laparoskopii rozpoznawczej, w tym 5 leczonych operacją laparoskopową, 13 operacją klasyczną; II - 41 diagnozowanych zachowawczo lub drogą laparotomii rozpoznawczej, z wykonaniem u 17 z nich operacji klasycznej. Wyniki. Laparoskopia rozpoznawcza pozwoliła ustalić: rozpoznanie u 22/28 pacjentów, sposób leczenia u 28, a u 10/28 uniknąć operacji. W grupie 28 laparoskopii rozpoznawczych, w tym u 13 pacjentów z urazami wielonarządowymi, wystąpiło 8 powikłań i 4 zgony, a w grupie kontrolnej (z 7 przypadkami urazów wielonarządowych) 12 powikłań i 3 zgony. Wnioski. Analiza i ocena siedmiu mierników postępowania diagnostycznego wykazała jedynie znamiennie niższą dokładność laparoskopii rozpoznawczej niż laparotomii zwiadowczej. 2. Czas hospitalizacji był istotnie krótszy u tych, którym stosowano tylko laparoskopię rozpoznawczą niż w grupie z laparotomią zwiadowczą. 3. Śmiertelność i częstość powikłań u obu grup hospitalizowanych z powodu urazów jamy brzusznej nie różniły się znamiennie. 4. Laparoskopię rozpoznawczą należy włączyć do standardu postępowania klinicznego u pacjentow z urazami jamy brzusznej, także wielonarządowymi.

  Streszczenie angielskie: Aim of the study was to assess the usefulness of laparoscopy for the diagnosis and treatment of abdominal trauma (AT). Material and methods. Two groups of patients with AT were compared: Group I comprised 28 patients following diagnostic laparoscopy (DL), 5 - laparoscopy surgery (LO), 13 - open surgery. Group II comprised 41 patients following hospitalization or diagnostic laparotomy (DLPT), 17 - open surgery. Results. DL was able to establish diagnosis in 22/28, mode of treatment in 28, and 10.28 avoided nontherapeutical laparotomy. In 28 DL patients (13 polytraumatic) morbidity amounted to 8, mlrtality - 4. In 41 control subjects (7 polytraumatic) morbidity amounted to 12, mortality - 3. Conclusions. 1. Seven parameter analysis revealed a slighty lower accuracy of DL compared with DLPT. 2. Hospitalization following DL was significantly shorter, in comparison with DLPT cases. 3. Mortality and morbidity in both AT groups did not differ significantly. 4. DL should be included into the treatment algorithm of abdominal trauma and polytrauma.


  57/985

  Tytuł oryginału: Rola jelita w niewydolności wielonarządowej w mnogich obrażeniach ciała.
  Tytuł angielski: The role of the gut in inposttraumatic multiorgan failure.
  Autorzy: Szulc Roman
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (2) s.196-201, bibliogr. 36 poz.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  58/985

  Tytuł oryginału: Nowa koncepcja korekcji skolioz idiopatycznych.
  Autorzy: Harężlak Ryszard
  Źródło: Wychow. Fiz. Zdr. 2002: 49 (2) s.14-17, il., tab., bibliogr. 4 poz.
  Sygnatura GBL: 303,693

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  59/985

  Tytuł oryginału: Postępowanie chirurgiczne w obrażeniach postrzałowych klatki piersiowej.
  Tytuł angielski: Thoracic gunshot wounds - surgical management.
  Autorzy: Jabłoński Sławomir, Brocki Marian
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (4) s.352-360, bibliogr. 25 poz. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 09. 2001
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  60/985

  Tytuł oryginału: Wpływ leczenia niskimi dawkami metotreksatu na gęstość mineralną kości u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów.
  Tytuł angielski: The effect of low dose Methotrexate treatment on bone mineral density in patients with rheumatoid arthritis.
  Autorzy: Kita Karol, Sierakowski Stanisław
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (68) s.122-125, il., tab., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • reumatologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena gęstości mineralnej kości (BMD) u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) poddanych leczeniu MTX lub SF. Badaniami objęto 56 kobiet w okresie premenopauzalnym z rozpoznanym reumatoidalnym zapaleniem stawów (RZS). Gęstość mineralną kości (BMD) kręgosłupa lędźwiowego oceniano metodą DEXA, w chwili rozpoczęcia badania i po 12-miesięcznym okresie leczenia metotreksatem (MTX) lub sulfasalazyną (SF). Z badań wykluczono chore otrzymujące glikokortykosteroidy i inne preparaty o znanym wpływie na metabolizm kostny. Badania ukończyło 23 chorych otrzymujących SF i 22 chorych leczonych MTX. Skumulowana przyjęta dawka MTX wynosiła 590 mg. Nie wykazano różnic w wartościach BMD między grupą leczoną SF i MTX w momencie rozpoczęcia badań ani po 12 miesiącach obserwacji. Jednak u wszystkich chorych, niezależnie od rodzaju leczenia stwierdzono znamienne obniżenie BMD. Średnia procentowa utrata masy kostnej wynosiła 1,7 proc. w grupie MTX i 1,4 proc. w grupie SF. MTX stosowany w niskich dawkach w czasie 12-miesięcznej obserwacji nie nasila szybkości utraty masy kostnej u chorych na RZS.

  Streszczenie angielskie: Objective - to evaluate the bone mineral density (BMD) in patients with rheumatoid arthritis (RA) treated with MTX or SF. The study consisted of 56 premenopausal women diagnosed with rheumatoid arthritis (RA). Bone mineral density (BMD) of the lower lumbar spine was assessed before starting treatment, and again after 12 months of treatment. DEXA scanning was used to evaluate BMD. Corticosteroids or other substances known to after bone metabolism were not administered. 45 women completed the study of whom 23 were treated using SF and 22 MTX. The average dosage of MTX used was calculated to be 590 mg. A significant difference in the BMD of SF and MTX patients was not observed in the pretreatment phase, or after 12 months of treatment. However, in all patients a significant reduction of BMD was observed, irrelevant of the choice of during. The average loss of bone mass was 1.7 p.c. and 1.4 p.c. in the MTX and SF groups, respectively. MTX therapy administered in low doses as assessed after 12 months did not cause a rapid decrease of bone density in patients with RA.


  61/985

  Tytuł oryginału: Single photon emission tomography in radioimmune imaging of diabetic foot infection.
  Autorzy: Bohchelian H. A., Klisarova A. D., Koeva L. A.
  Źródło: Diabetol. Pol. 2002: 9 (1) s.39-44, il., tab., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,197

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The aim of our study was to evaluate the clinical efficacy of single photon emission computer tompgraphy (SPECT) in combination with planar radioimmune and methylene-diphosphonate (MDP) - scintigraphic imaging of diabetic foot infection. The study group comprised 32 patients with type 1 and type 2 diabetes mellitus. All patients had diabetic foot ulceration with possible infection. All patients underwent clinical, bacteriological, X-ray and radioisotopic examination. Biochemical and instrumental investigation was carried out to estimate the degree of glycaemic control and available chronic diabetic complications. X-ray examination included radiographs centered on the foot lesion. All patients underwent bone scintigraphy with 370 MBq Technetium-99m-MDP (Tc-99m-MDP) three hours after injection in 3 projections (AP; LAO; RAO). Radioimmune planar imaging was performed by immunoscintigraphy with Tc-99m conjugated with monoclonal antigranulocyte antibody (MAB) BW 250/183. Immunoscintigraphy was performed 4 and 24 hours after administration of 740 MBq Tc-99m-MAB BW 250/183. In positive planar immunoscintigraphic cases and necessity of precise localization of inflammatory process - single photon emission computer tomography was performed. Final diagnosis - osteomyelitis was verified by bacteriological cultures and a long term follow up. Twenty two true positive cases, eight true negative cases, one false positive case, one false negative case were established. The sensitivity of the applied method for detection of osteomyelitis was 94 p.c., specificity 92 p.c., diagnostic accracy 93 p.c...


  62/985

  Tytuł oryginału: Profilaktyka dysplazji stawów biodrowych u noworodków.
  Tytuł angielski: Prevention of neonatal hip dysplasia.
  Autorzy: Popko Janusz, Kossakowski Dariusz, Szczepański Marek
  Źródło: Terapia 2002: 10 (1) z. 2 s.28-30, il., tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,048

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie angielskie: Congenital dysplasia of the hip is the most frequent skeletal malformation. In Poland its prevalence in the child population is estimated at about 10 p.c. Nowadays, neonate hip ultrasonography is a basic, commonly accepted method of hip dysplasia diagnosis. Unfortunately, accessibility of ultrasonographic examinations is still far from generality. Neonate hip prevention has been performed in the Outpatient Orthopedics Department at the Children's Teaching Hospital in Białystok since autumn 1990. Clinical examination and ultrasonography are routinely done in referred neonates. A gradual increase in reference range is being observed in recent years, with about 80 p.c. of neonatal born at the Clinical University Hospital in Białystok. The incidence of dysplasia requiring hospital treatment is decreasing systematically. Our prevention program seems to be successful, because between 1999 and 2000 we did not find any late diagnosed hip dysplasia requiring surgical treatment.


  63/985

  Tytuł oryginału: Zastosowanie przeszczepów błony owodniowej w leczeniu zwyrodnienia pęcherzowego rogówki.
  Tytuł angielski: Amniotic membrane transplantation for bullous keratopathy.
  Autorzy: Mrukwa-Kominek Ewa, Gierek-Ciaciura Stanisława, Rokita-Wala Iwona, Szymkowiak Monika
  Źródło: Klin. Oczna 2002: 104 (1) s.41-46, il., tab., bibliogr. 16 poz., sum. - 13 Europejski Kongres Okulistyczny Istambuł 03-07.06. 2001
  Sygnatura GBL: 301,280

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie angielskie: One of the complications of cataract surgery is bullous keratopathy, which is the results of decompensation of the corneal endothelium. The clinical signs are manifested in stromal and epithelial edema with bullae producing. The amniotic membrane, which is taken from the placenta of young mothers during the caesarian section, may have beneficial influence on the process of healing the corneal structure. The study aimed to evaluate effectiveness of bullous keratopathy treatment using amniotic membrane transplantation, as an alternative method of treatment after cataract surgery. Material and methods: The amniotic membrane transplantation was performed in 18 eyes of 18 patients (10 females and 8 males), aged 62 to 85 with the bullous keratopathy. After removing the pathologically changed epithelium, the amniotic membrane was covered on cornea in local anesthesia, using interruped sutures 10.0 nylon. A therapeutic contact lens were applied. Control examinations were performed 3, 6 and 12 weeks after the operation. The best corrected visual activity was evaluated. The local state was investigated using slitbiomocroscopy and confocal microscopy. Results: In all the patient's regression of subjective complications was observed (pain, light sensitivity and tearing). In 12 cases improvement of visual activity was achieved. The evaluation of corneas in slit biomicroscopy revealed greater clarity and less corneal edema. On confocal microscopy, decrease in blurred collagen fibres and background illumination were observed. The epithelium contained cystic structures (blisters) in 6 cases only. ...


  64/985

  Tytuł oryginału: Comorbid disease profiles of adults with end-stage hip osteoarthritis.
  Autorzy: Marks Ray, Allegrante John P.
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (4) s.CR305-CR309, il., tab., bibliogr. 38 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie angielskie: Background: Although hip osteoarthritis is a common disabling condition, an incomplete understanding of all factors that contribute to hip osteoarthritis disability persists. The objective of the study was to improve our understanding of potentially preventable factors that might influence hip osteoarthritis disability by examining the prevalence and impact of selected comorbid factors potentially associated with the progression and severity of hip joint osteoarthritis among patietns with end-stage hip osteoarthritis. Material/Methods: The mdical records of 1,000 hip osteoarthritis surgical patients were assessed to specifically identify the presence or absence of comorbid conditions of the cardiac, vascular or respiratory systems. The assocaition between the patient's functional status before and after surgery, and the presence or absence of these comorbid conditions, was assessed. Results: Over 55 p.c. of the sample had at least one comorbid condition, such as hypertension or cardiac disease. After controlling for age, trauma, type of surgery and gender discrepancies, those with two or more comorbidities were found to have greater degrees of functional impairment before surgery, and lower post-operative functional status after surgery than those with no coexistent disease (P 0.05). Conclusion: Patietns with end-stage hip osteoarthritis exhibit a high prevalence of vascualr-related comorbidities. THe disability of patients with hip osteoarthritis is increased in the presence of two or more related comorbid conditions. These findings suggest a novel focus for primary, secondary and tertiary preventive strategies.


  65/985

  Tytuł oryginału: Przerzut do kości jako źródło pierwszych objawów klinicznych raka.
  Tytuł angielski: The metastatic bone disease as a first clinical symptom in cancer.
  Autorzy: Pawlak Wojciech Z., Wcisło Gabriel, Leśniewski-Kmak Krzysztof, Korniluk Jan
  Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (4) s.206, 208, 210, 212-215, tab., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,382

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • onkologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Kościec jest trzecim pod względem częstości miejscem występowania przerzutów raka. Szczególnie często do kości przerzutują raki piersi, prostaty, nerki i płuca. Najczęściej przerzut do kości występuje po rozpoznaniu pierwotnej lokalizacji choroby. Istnieje jednakże niewielka grupa pacjentów, u których ogniska przerzutowe w kościach stanowią źródło pierwszych objawów klinicznych raka. Praca omawia postępowania diagnostyczne i lecznicze w tych przypadkach. Dominującym objawem klinicznym jest zwykle ból, często nasilający się w nocy. Niekiedy na plan pierwszy wysuwają się objawy neurologiczne (przede wszystkim zależne od kompresji rdzenia kręgowego) lub objawy związane z hiperkalcemią. Wynik badania RTG pozwala na wstępne rozpoznanie obecności zmian nowotowrowych w kościach. W takim przypadku niezbędne jest wykonanie badań laboratoryjnych (morfologia i biochemia krwi obwodowej) oraz scyntygrafii kośćca. Diagnostyka różnicowa powinna uwzględniać szpiczaka oraz inne pierwotne nowotowry kości. W przypadku przerzutowego charakteru zmian dalszym etapem diagnostyki jest poszukiwanie pierwotnego ogniska choroby. Leczenie omawianej grupy pacjentów powinno być prowadzone wg ogólnie przyjętych zasad postępowania u chorych z przerzutami do kości. Problemem może być leczenie rozsianego raka bez znanego punktu wyjścia. Praca jest uzupełniona opisem wybranych przypadków rozpoznania raka na podstawie obecności przerzutów w układzie kostnym.

  Streszczenie angielskie: Bone is the third most common organ involved by cancer metastases. Breast, prostate, lub and renal cancers metastasize to bone most freqently. Most patients have bone metastases after previous diagnosis of cancer. However, few patients have metastatic bone disease as a first clinical manifestation in cancer. The paper will discuss diagnostic evaluation and therapeutic modalities in population of these patietns. Patients with bone metastases in not diagnosed cancer most often present with pain as the principal symptom. The pain may be severe and tends to be worst at night. Some patietns can present with the impending fractures, pathologic fractures, neurological abnormalities (e.g. related to spinal cord compression), hypercalcemia and bone marrow suppression at the beginning of disease. X-ray examination is the most specific test for these patients. Scintigraphy is excellent for use in bone metastases evaluation - this examination is very sensitive, but not very specific. In addition, complete blood cell count and biochemical serum panel should be assessed. The estimation of the risk of pathological fracture (metastases in appendicular skeleton) and spinal cord compression (metastases in axial skeleton) must be obtained. In the next step, myeloma must be included - especially, if multiple osteolytic areas are presented on plain radiographs. After differential diagnosis (myeloma o other primary bone tumour or cancer emetastases) identify the primary site of disease must be performed. In this aim, following tests can be used: tumour markers (e.g. CA125, CA 15-3, CEA, PSA), chest radiography and computer tomography, mammography, prostate ultrasound examination, abdomen and pelvis computer tomography or magnetic resonance imaging...


  66/985

  Tytuł oryginału: Czynniki ryzyka złamań w przebiegu osteoporozy.
  Tytuł angielski: Risk factors of fractures in osteoporosis.
  Autorzy: Marcinowska-Suchowierska Ewa
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 107 (4) s.325-333, il., tab., bibliogr. 18 poz.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  67/985

  Tytuł oryginału: Systemy nośnikowe do miejscowego dostarczania antybiotyków w zakażeniach kości.
  Tytuł angielski: Carriers systems for the local delivery of antibiotics in bone infections.
  Autorzy: Raińska-Giezek Tamara, Pawlik Andrzej
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (5) s.225-228, bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • farmacja
 • traumatologia i ortopedia

  Streszczenie angielskie: Carriers used for the local delivery of antibacterial agents may be classified as nonbiodegradable (PMMA) or biodegradable. All of the above systems release antibiotics at concentrations (MICs) for the most common pathogens. The major disadvantage of the PMMA beeds is the need for the surgical removal at the completion of antibiotic release, which usually takes place 4 weeks after their implantation. The biodegradable carriers do not require surgical removal and of those listed, the collagen-gentamycin sponge has been applied successfully over the last decade for bone infection. Further development of such biodegradable systems will provide a novel approach in the future for the eradication of chronic osteomyelitis.


  68/985

  Tytuł oryginału: Physical and mathematical model of human hip joint load.
  Autorzy: Włodarski Jerzy, Szmigiel Andrzej, Żołtyński Krystian, Kaczmarek Jan
  Źródło: Biocybern. Biomed. Eng. 2002: 22 (1) s.95-102, il., bibliogr. 12 poz.
  Sygnatura GBL: 306,224

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Analysing human gait cyclogram and reactions of the foundation, kinematics and dynamics of loads realised on a test stand were tried to be brought closer to real object. To reconstruct hip joint load digram, basic loads resulting from physiology of movement were isolated. Physical model conditioned on gait cyclogram is designed to describe physical load of human hip joint and may be presented in the form of characteristic "double peak". Mathematical model of human hip joint load approximates with good accuracy time serious of five harmonics. This model has been adapted for the realisation of the design for a test stand - human hip joint simulator enabling to perform static and dynamic testing of an artificial hip joint.


  69/985

  Tytuł oryginału: Rola leczenia żywieniowego w zapobieganiu i leczeniu następstw urazu.
  Tytuł angielski: Metabolic response to severe trauma. Effect of nutrition support on metabolism and clinical outcome.
  Autorzy: Szczygieł Bruno
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (3) s.273-276, tab., bibliogr. 20 poz. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 09. 2001
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  70/985

  Tytuł oryginału: Profilaktyka przeciwzakrzepowa w urazach jamy brzusznej.
  Tytuł angielski: Antithrombotic prophylaxis following abdominal cavity trauma.
  Autorzy: Michalak Jerzy, Wroński Jacek
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (3) s.277-280, bibliogr. 34 poz.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • kardiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  71/985

  Tytuł oryginału: Principal component analysis of patient variables as an objective method of treatment evaluation in adolescent idiopathic scoliosis.
  Tytuł polski: Analiza składników głównych jako obiektywny sposób oceny leczenia skoliozy idiopatycznej.
  Autorzy: Buciński Adam, Kowalski Ireneusz M., Zarzycki Daniel, Bączek Tomasz, Nasal Antoni, Kaliszan Roman
  Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (1) s.61-68, il., tab., bibliogr. 16 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 313,451

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. Analiza składników głównych (PCA - principal component analysis) została wykorzystana do oceny strategii terapeutycznej leczenia skoliozy idiopatycznej. Analiza PCA została przeprowadzona na dużym zbiorze wskaźników klinicznych. Metoda pozwoliła na ocenę złożonych zależności między zmiennymi charakteryzującymi pacjentów, chorobę i postępowanie terapeutyczne. Materiał i metody. Studia przeprowadzono na grupie 294 pacjentów, których charakteryzowały 137 zmienne. Wszystkich pacjentów poddano standardowej procedurze rehabilitacyjnej, przy czym 180 z nich było dodatkowo leczonych metodą elektrostymulacji LESS (lateral electrical surface stimulation). Macierz 137 zmiennych x 294 przypadki została poddana analizie składników głównych za pomocą programu Statistica (StatSoft Inc., Tulsa, OK, USA). Wyniki. Wyekstrahowane trzy składniki główne, PC1, PC2 i PC3 opisały 13 proc. całkowitej zmienności próby. Wyraźne zróżnicowanie położeń punktów w przestrzeni wyznaczonej przez trzy pierwsze składniki główne interpretowano w kategoriach podobieństw (różnic) między przypadkami. Wnioski. Wykazano, że postępowanie terapeutyczne włączające elektrostymulację LESS pozytywnie wpływa na leczenie skoliozy idiopatycznej.

  Streszczenie angielskie: Background. An advanced multivariate data processing method, principal component analysis (PCA), was demonstrated to provide an objective evaluation of treatmetn strategy by making use of large collections of routine clinical parameters of adolescent idiopathic scoliosis patients. The method allowed for detection of complex systematic relationships between diverse patient, disease and treatment variables. Material and methods. Two hundred ninety four patients with adolescent idiopathic scoliosis were the subject of the study for whose one hundred thirty seven disease and treatment variables were determined. It was revealed by PCA that a lateral electrical surface stimulation (LESS) treatment positively affected the outcome of adolescent idiopathic scoliosis. A matrix of 294 x 137 data points was analyzed by PCA employing a commercially available statistical softwar and a personal computer. All the 294 patients underwent standard rehabilitation procedure and 180 of them were subjected additionally to LESS treatment. Results. Three principal components, PC1, PC2 and PC3, were extracted which accounted cumulatively for 13 p.c. of the variance of the data analyzed. An apparent clustering of the variables and a clear cut clustering of the patients were observed, which have been interpreted in terms of similarity (dissimilarity) of the variables and of the patients. Principal component analysis has been recommended as a new promising altlernative to classical regression analysis of multivariable clinical data. By means of PCA practically useful systematic information may be extracted from large sets of data otherwise hardly interpretable in comphrehensive physical terms...


  72/985

  Tytuł oryginału: Postępy w leczeniu chirurgicznym urazów kręgosłupa.
  Tytuł angielski: Progress in surgical treatment of patients following vertebral column trauma.
  Autorzy: Kiwerski Jerzy E.
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (6) s.542-547, bibliogr. 45 poz. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 09. 2001
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  73/985

  Tytuł oryginału: Ocena wyników operacyjnego leczenia wrodzonej stopy końsko-szpotawej metodą Sotirowa.
  Tytuł angielski: Results of surgical treatment of congenital clubfeet with the Sotirow method.
  Autorzy: Sionek Andrzej, Sotirow Bogolub, Czop Andrzej, Wichłacz Wojciech, Przybysz Waldemar
  Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (1) s.5-9, il., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,360

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia
 • pediatria
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono odległe wyniki operacyjnego leczenia wrodzonej stopy końsko-szpotawej metodą Sotirowa. Zbadano 65 stóp u 42 dzieci (34 chłopców i 8 dziewcząt) operowanych w wieku od 5. miesiąca życia do 18. miesiąca życia. Okres obserwacji wynosił średnio 7 lat (od 5 do 20 lat). Wyniki zostały ocenione klinicznie według skali Magone, a radiologicznie według zmodyfikowanych kryteriów Komitetu Naukowego XXI Zjazdu PTOiTr. Klinicznie bardzo dobry i dobry wynik uzyskano w 47 stopach (72 proc.), radiologicznie w 32 stopach (49 proc.), dostateczny klinicznie w 8 stopach (12 proc.), a radiologicznie dostateczny w 22 stopach (34 proc.). Zły wynik uzyskano w obu ocenach w 11 stopach (17 proc.). W przedstawionym materiale nie obserwowano zaburzeń krążenia i powikłań związanych z opóźnionym gojeniem się ran. Technika ta umożliwia skuteczne odtworzenie prawidłowych warunków anatomicznych w obrębie operowanej stopy.

  Streszczenie angielskie: Clinical and radiological results of surgical treatment of congenital clubfeet by an antero-lateral approach first introduced by Sotirow in 1976 are presented. The aim of this paper was to assess long-term results of this preocedure on children (aged 5 - 15 months at the time of surgery). A series of 65 feet in 42 cases diagnosed with congenital talipes equinovarus was evaluated. Forty-two cases were treated conservatively with casts - changed on a weekly basis for 2 - 3 months and then every 2 weeks. Magone's score criteria were used to assess the method. Average follow-up was 7 years. Clinically 72 p.c. of the results were rated as excellent or good. We found the biggest problem during the Sotirow procedure was placiang the trochlea of the talus bone into his anatomical into its' anatomical position in the talo-crural joint. The method introduced by Sotirow seems to be highly effective and work applying. It enables a real elimination of soft-tissue contractures, which retains the deformity of the foot through an antero-lateral approach.


  74/985

  Tytuł oryginału: Granulocyty obojętnochłonne i produkcja wolnych rodników tlenowych po endoprotezoplastyce.
  Tytuł angielski: Polymorphonuclear leucocytes and the production of reactive oxygen species after total hip and knee replacement.
  Autorzy: Wierusz-Kozłowska Małgorzata, Woźniak Waldemar, Markuszewski Jacek, Szczepanik Adam, Okoń Elżbieta, Wysocki Henryk
  Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (1) s.11-18, il., tab., bibliogr. 27 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,360

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Aseptyczne obluzowanie endoprotezy wynika z niestabilności mechanicznej komponentów endoprotezy lub polega na bezpośredniej reakcji tkanek, o typie reakcji zapalanej na ciło obce, wobec produktów zużycia implantu. Dotychczasowe badania wykazały znaczącą rolę makrofagów w procesie przewlekłego zapalenia prowadzącego do aseptycznego obluzowania. Natomiast niewiele jest doniesień na temat wczesnej reakcji na wszczepienie endoprotezy i roli w tym procesie granulocytów obojętnochłonnych, komórek stanowiących pierwszą linię obrony organizmu i podlegających aktywacji w wyniku kontaktu z ciałem obcym. Badaniom poddano 33 chorych, w wieku od 59 do 79 lat, u których z powodu idiopatycznych zmian zwyrodnieniowych wszczepiono cementową endoprotezę stawu biodrowego lub kolanowego. U chorych bezpośrednio przed operacją, w 2 miesiące oraz po 3 latach od zabiegu oznaczono liczbę granulocytów objętnochłonnych w krwi obwodowej oraz wielkość produkcji przez te komórki tlenku azotu i nadtlenku wodoru, po stymulacji w warunkach in vitro, odpowiednio metodą Marketa i metodą Picka. Po 3 latach od operacji u 8 chorych występowały bóle operowanego stawu, a wśród nich w 2 stawach stwierdzono aseptyczne obluzowanie implantu. W tej grupie chorych stwierdzono znamienne wyższą produkcję tlenku azotu i nadtlenku wodoru przez granulocyty obojętnochłonne w 2 miesiące po zabiegu w porównaniu do wartości wyjściowych, do produkcji wolnych rodników w grupie bez dolegliwości bólowych i wartości w grupie ...

  Streszczenie angielskie: Aseptic loosening of the prosthesis is caused by the mechanical instability of it's components or it depends on direct tissue reaction - foregin body reaction to implant's wear debris. Former studies showed a significant role of macrophages in the process of the chronic inflammation leading to the aseptic loosening. There are few studies concerning the early reaction against the implant and concerning in this process the role of neutrophils-the cell which form the primary defence of the body and are activated during contact with the foreign body. The examinated group consisted of 33 patients aged 59-79 with implanted cemented hip or knee endoprosthesis due to the primary osteoarthrisis. The count of granulocytes, production of the nitric oxide and hydrogen peroxide with Pick's and Market's method was evaluated in samples collected before the surgery, 2 months and 3 years after the operation. 3 years postoperatively 8 patients reported pain of the operated joint and in two cases aseptic loosening was recognized. In this group the level of production of the nitric oxide and hydregen peroxide by the neutrophils 2 months postoperatively was significantly higher in comparison to the levels in the patients without pain and the control group. In patients without pain the production of nitric oxide and the hydrogen peroxide did not change significantly after the surgery. The presented results suggest the neutrophil's activation by the cytokines, which appear as a result of a ...


  75/985

  Tytuł oryginału: Endoprotezoplastyka modularna PSO w materiale własnym.
  Tytuł angielski: PSO modular hip endoprothesis - personal experiences.
  Autorzy: Gaździk Tadeusz S., Bożek Marek, Wójcik Bogdan
  Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (1) s.19-24, il., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,360

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Reimplantacja protezy stawu biodrowego, szczególnie ze współistniejacą destrukcją kostną wokół trzpienia endoprotezy, powodującą całkowitą utratę właściwości mechanicznych tej części stawu, to jeden z poważniejszych problemów w dzisiejszej ortopedii. W okresie od maja 1998 roku do sierpnia 2000 roku w Klinice Ortopedii Śląskiej Akademii Medycznej wykonano dziewięć relloplastyk rekonstrukcyjnych stawu biodrowego sposobem PSO firmy Biomet. W czterech przypadkach przyczyną ich zastosowania było obluzowanie pierwotnej endoprotezy z masywnym uszkodzenziem kości wokół jej trzpienia. U trzech chorych endoprotezę PSO zastosowano w następstwie obluzowania drugiej endoprotezdy. U dwóch pacjentów endoprotezę zastosowano po destabilizacji złamania przezkrętarzowego, któremu towrzyszyła znaczna destrukcja głowy i okolicy podkrętarzowej kości udowej. W ocenie czynnościowej posłużono się skalą Merle d'Aubiigne'a. Przed zabiegiem operacyjnym uzyskano średnio 8 punktów, w 6 miesięcy po zabiegu - 10 punktów, uzyskując przede wszystkim ustąpienie dolegliwosci bólowych. U dwóch chorych wystąpiło zwichnięcie protezy - u jednej w 15 dobie, a u drugiej - 6 miesięcy po operacji. Naszym zdaniem endoptotezoplasatyka PSO jest godna polecenia u chorych z dużym uszkodzeniem kości udowej po pierwotnych lub wtórnych endoprotezoplastykach oraz w nie wygojonych złamaniach okolicy krętarzowej.

  Streszczenie angielskie: Hip prosthesis reimplantation, particularly with concomitatnt bone destructions around the stem, leading to a total loss of mechanical properties of the joint, is a major concern of modern orthopedic. Between may 1998 and august 2000 nine reimplantation procedures were performed in our Department. All were performed with the uase of the Biomet PSO system. In four cases reimplantation was performed because of aseptic loosening of the prosthesis, with massive bone destruction around the stem. In there cases surgery was necessary because of loosening of reimplanted prothesis. In two cases PSO prosthesis was used because of intertrochanteric fracture instability concomitant with massive femoral head and intertrochanetic bone destruction. Functional assessment was based on the Merle d'Aubigne classification. On 6 points were attented before surgery and 10 points - 6 months post-up, the difference resulting from a decrease of pain. Luxation of the prosthesis was noted in two cases one 15 days after surgery and the other one 6 months postup. In our opinion use of PSO endoprosthesis is a very valuable method of treating cases with bone destruction of the femour following loosening of hip prosthesis.


  76/985

  Tytuł oryginału: Zespolenie odłamów kostnych w leczeniu złamań głowy kości promieniowej.
  Tytuł angielski: Internal fixation in the treatment of radial head fractures.
  Autorzy: Pomianowski Stanisław, Sawicki Grzegorz, Laskowski Jacek
  Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (1) s.25-32, il., tab., bibliogr. 26 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,360

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autorzy podają wskazania do operacyjnego zespolenia złamań głowy kości promieniowej przedstawiając wyniki leczenia 20 chorych w wieku 18-69 lat (średnia 38 lat), 12 mężczyzn i 8 kobiet. Przedstawione wyniki przemawiają na korzyść zespolenia w porównaniu z resekcją głowy kości promieniowej. Dotyczy to również osteosyntezy złamań wieloodłamowych. Towarzyszące złamaniu zwichnięcie satwu nie jest wskazaniem do szycia więzadeł, jeżeli po zespoleniu odłamów kostnych stwierdza się, że staw łokciowy jest stabilny.

  Streszczenie angielskie: The authors give indications for internal fixation of the radial head fractures. The results in 20 patients, age 18-69 (average 38 yearss), 12 male and 8 female have been reported. The authors conclude that fixation is a better method of treatment than resection of the radial head. The authors suggest that good fixation is also possible in the case of comminuted fracture. Fracture-dislocation of the elbow joint is not an indication for ligaments repair if the elbow is stable after radial head osteosynthesis.


  77/985

  Tytuł oryginału: Monitorowanie wczesnych faz zrostu kostnego na podstawie zmian poziomu osteokalcyny w surowicy krwi.
  Tytuł angielski: Monitoring of the early stages of bone healing process based of serum osteocalcin level changes.
  Autorzy: Brudnicki Jarosław, Niedźwiedzki Tadeusz
  Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (1) s.33-39, il., tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,360

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena przydatności oznaczania poziomu osteokalcyny w surowicy krwi do monitorowania wczesnych etapów procesu gojenia się tkanki kostnej i wczesnego wykrywania zaburzeń zrostu. Oznaczono poziom osteokalcyny i aktywność fosfatazy alkalicznej w surowicy krwi pacjentów ze świeżymi złamaniami trzonów kości długich i powikłaniami zrostu kostnengo w postaci stawów rzekomych i zrostu opóźnionego. Badaniami objęto grupę 25 chorych. Analiza uzyskanych wyników potwierdziła użyteczność oznaczania poziomu osteokalcyny w surowicy krwi, jako czynnika rokowniczego w wykrywaniu zaburzeń zrostu kostnego oraz jego korelację z obrazem radiologicznym.

  Streszczenie angielskie: The aim of this paper was assessment of utility of serum osteokalcin levels in monitoring early stages of bone healing and early detection of bone healing disorders. Serum osteokalcin level and alkaline phosphatase activity was assessed with acute long bone fractures and with delayed bone union and pseudothroses. 25 patients underwent the trial. The analysis of the results confirmed the utility ofd serum osteocalcin level as a prognostic factor in early detecting of union disorders and its correlation to radiological examination.


  78/985

  Tytuł oryginału: Postępowanie diagnostyczne i leczenie w przebiegu choroby dyskowej w materiale Kliniki.
  Tytuł angielski: Diagnostics and treatment of intervertebral disc herniation.
  Autorzy: Milecki Marcin, Łukawski Stanisław, Sokólski Bohdan, Zasacki Wojciech, Kucharczyk Wojciech
  Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (1) s.41-46, il., tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,360

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia
 • neurologia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono zasady leczenia chorych z przepukliną jądra miażdżystego, oceniono wartość nowoczesnych metod obrazowania oraz sposobu leczenia operacyjnego. Wyniki przedstawiono na podstawie leczenia operacyjnego 173 chorych w wieku od 13 do 73 roku życia. W leczeniu operacyjnym stosowano wycięcie jądra miażdżystego, usztywnienie międzytrzonowe w ostatnim okresie z użyciem koszyków międzytrzonowych celem odtworzenia wysokości międzytrzonowej. Wczesne wyniki operacyjnego leczenia tym sposobem są zachęcające.

  Streszczenie angielskie: The paper reviews procedures for treatment of intervertebral disc herniation in our Departament, evaluating modern scaning methods and surgical procedures. A total of 173 cases aged 13-73 years are presented. Discectomy was performed at surgerey, with recent cases also embarcing intervertebral spondylodesis with the use of cages to restore intervertebral diastance. Short-term follow-up of patients after surgery have been very encouraging.


  79/985

  Tytuł oryginału: Ostry zespół kanału nadgarstka po złamaniach nasady dalszej kości promieniowej - ocena odległych wyników leczenia jednoczasową dekompresją i stabilizacją zewnętrzną.
  Tytuł angielski: Acute carpal tunnel syndrome after distal radius fractures - long term results of surgical treatment with decompression and external fixator application.
  Autorzy: Brske Jerzy, Niedźwiedź Zygmunt, Bednarski Marek, Żyluk Andrzej
  Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (1) s.47-53, il., tab., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,360

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • traumatologia i ortopedia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Ostry zespół kanału nadgarstka (zkn) jest rzadko opisywanym powikłaniem złamania nasady dalszej kości promieniowej (ndkp). W pracy analizowano przyczyny wywołujące ostry zkn po złamaniach ndkp i oceniono odległe wyniki leczenia jednoczasową dekompresją i stabilizacją zewnętrzną. Spośród 128 chorych ze złamanaiem ndkp leczonych w klinice u 11 (9 proc.) wystąpił ostry zkn wymagajacy dekompresji nerwu pośrodkowego. Rozpoznanaie zespołu stawiano na podstawie objawów klinicznych: bólu i zaburzeń czucia w obrębie trzech odpromieniowych palców. Wyniki odległe oceniano średnio po 11 miesiącach od operacji. Stwierdzono, że na powstawanie ostrego zkn może mieć wpływ rodzaj złamania (z przemieszczeniem, wieloodłamowe) oraz sposób jego leczenia (znieczulenie miejscowe "do przełomu", kilkakrotne repozycje, unieruchomienie w zgięciu dłoniowym nadgarstka). Wyniki odległe: u wszystkich chorych ustąpił ból spoczynkowy, rozdzielczość czucia wróciła do normy; czucie lekkiego dotyku było prawidłowe u 9 i lekko osłabione u 2 osób. Test Phalena i objaw Tinela były ujemne u wszystkich chorych. Siła chwytu globalnego wynosiła od 17 do 120 kg (średnio 38 kg). W skali Gartlanda-Warleya uzyskano 5 wyników bardzo dobrych, 3 dobre i 3 zadowalające. Uzyskane rezultaty potwierdzają, że wczesne rozpoznanie ostrego zkn oraz leczenie jednoczasową dekompresją kanału nadgarstka i stabilizacją zewnętrzną złamania prowadzi do szybkiego ustąpienia dolegliwości i zapobiega utrwaleniu się objawów uciskowych.

  Streszczenie angielskie: Acute Carpal Tunnel Syndrome (ACTS) is a relatively rare sequel of diastal fractures of the radius. This paper is an analysis of the causes of ACTS and long-term results of treatment by surgical decompression combined with use of external fixators. Out of 128 patients with distal radius fractures treated in our department 11 cases required surgical treatment because of ACTS. Fractures were classified according to the AO classification as C2 and C3. CTSA was diagnosed basing on typical clinical sign: pain nubness over the radical three and a half fingers. All pataients were treated surgically by reduction of the fracture external fixation and decompression of the median nerve, all performed simultaneously. The results were assessed within 11 months (on average) postopertively. It was found that ACTS depends on the severity of the fracture (comminuted, dislocated) and on method of treatament (local anaesthesia, multiple reductions, Cottoon-Loder position). Long term results: pain was absent the two-point discrimination test was within norm, light sensation was within norm in 9 cases and slightly decreased in 2 cases. There were no positive Phalen tests and no Tinel sings. Grip strengh raged from 17 to 120 kg (mean 38 kg). According to Gartland-verley classification 5 excellent, 3 good, and 3 acceptable results were obtained. This indicates that early recognition and prompt treatament by surgical decompression and external fixation results in significant improvement of symptoms and prevents persistence of symptoms.


  80/985

  Tytuł oryginału: W sprawie leczenia dziecięco-młodzieżowej postaci ostrego krwiopochodnego zapalenia kości.
  Tytuł angielski: The treatement acute hematogenous osteomyelitis in children and young-people.
  Autorzy: Bielawski Janusz, Olszewska-Konarska Małgorzata, Sygnatowicz Jan
  Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (1) s.61-67, il., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,360

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • traumatologia i ortopedia
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autorzy w oparciu o własne doświadzcenia i doniesienia z literatury ostatnich trzech lat określili role leczenia chirurgicznego w ostrym krwiopochodnym zapaleniu kości u dzieci powyżej 2 lat i młodzieży. Uważają, że do leczenia zachowawczego można się ograniczyć w przypadkach szybkiej poprawy stanu ogólnego, ustąpienia dolegliwości bólowych potwierdzonych spadkiem CRP i OB. Stwierdzenie ropnia podokostnowego, wyhodowanie z krwi drobnoustroju, powikłania w odległych narządach (np. gronkowcowe zapalenie płuc) są bezwzględnym wskazanaiem do dekompresji jamy szpikowej i miejscowej aplikacji antybiotyków.

  Streszczenie angielskie: On the basis of own experiences and literature from last three years authors presented the role of surgical treatment in children above two years and young people, suffering from acute haematogenous ostemyelitis. Conservative treatament should be limited to these cases, where we can see a quick recovery, reducing of the pain and decreasing of the level of CRP and ESR. The presence of subperiosteal abscessus, positive bacteriological culture from blood and other complications (i.e. staphylococcal pneumonia), are the absolute indications to decompression of the medullary cavity, and local application of antibiotics.


  81/985

  Tytuł oryginału: Krwiopochodne zapalenie kości w przebiegu łuszczycy.
  Tytuł angielski: Osteomyelitis concomitant with psoriasis.
  Autorzy: Olszewska-Konarska Małgorzata, Bielawski Janusz
  Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (1) s.69-72, il., bibliogr. 5 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,360

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia
 • dermatologia i wenerologia
 • pediatria
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono przypadek pacjenta, u którego zapaleniu kości towrzyszyły zmiany skórne, charakterystyczne dla łuszczycy. Podobny przebieg kliniczny i obraz radiologiczny choroby stwierdzono u jeszcze dwóch chorych. Schorzenie miało charakter przewlekły, nawrotowy, dotyczyło dzieci w wieku szkolnym. Przebieg był bezgorączkowy lub występowały stany podgorączkowe, z podwyższonym odczynem Biernaciego. W badaniu radiologicznym kość była rozdęta, zwłaszcza w okolicach przynasad, o marmurkowej strukturze z licznymi drobnymi ogniskami osteolitycznymi, warstwa korowa kości pogrubiała. Zwykle dochodziło do progresji zmian i zajęcia całego trzonu. Śródoperacyjnie nie stwierdzono treści ropnej. Kość była krucha miejscami sklerotyczna z pogrubiała okostną. W badaniu histopatologicznym stwierdzono obecność przewlekłego procesu zapalnego, nie wyhodowano drobnoustroju patogennego. Leczenie stosowane zwykle przy ostrym krwiopochodnym zapaleniu kości było nieskuteczne.

  Streszczenie angielskie: The paper presents a case of child suffered from osteomyelitis concomitant with psoriasis. Similar clinical and radiological course was observed in another two cases. The disease was chronic, reccurent and school children were affected. Normal temperature and increased blood sedimentation were observed. Enlarged of metaphysis "marbled" structure of the bone with many little osteolitical focus and thickening of cortical bone were observed, too. This disease was progressive and the whole of the diaphysis was affected. Pus was never found during operation. The bone was fragile sclerotic in some places, with thickened periosteum. Histopathological examination indicated chronic osteomyelitis. Bacteriological examination was always negative. The treatment performed usuelly in acute osteomyelitis wasn't effective.


  82/985

  Tytuł oryginału: Patogeneza przykurczu Dupuytrena.
  Tytuł angielski: Pathogenesis of Dupuytren's contracture - review.
  Autorzy: Koźma Ewa M., Olczyk Krystyna, Bobiński Rafał, Kasperczyk Mariusz, Szpyra Katarzyna
  Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (1) s.73-79, bibliogr. 41 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,360

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Choroba Dupuytrena jest włókniakowatością, rozwijającą się głównie w obrębie rozcięgna dłoniowego i prowadzącą do nieodwracalnego przykurczu palców. Histopatologicznie, schorzenie to charakteryzuje się obecnością dwóch typów struktur: guzków, zawierających intensywnie dzielące sie komórki oraz pasm włóknistych, utworzonych przez grube wiązki włókien kolagenowych. Kluczową rolę w rozwoju przykurczu Dupuytrena wydaje się grać zmiana aktywności fibroblastów. Komórki te zaczynaja się intensywnie dzielić oraz przekształcają się w miofibroblasty. Te ostatnie, łączące w sobie cechy fibroblastów oraz komórek mięśni gladkich, uczestniczą w przebudowie macierzy zewnątrzkomórkowej rozcięgna oraz powoduje jego przykurcz. Istotny udział w zmianie funkcji fibroblastów rozcięgna przypisuje się czynnikom (głównie TGF á, PDGF i bFGF). Jednakże w procesie tym uczestniczą także reaktywne formy tlenu.

  Streszczenie angielskie: Dupuytren's disease is a palmar fibromatosis bringing about irreversible finger contracture. HIstopathologically, the disease is characterized by the presence of the two types of structures: nodules, containing of intensively proliferating cells, and fibrous cords, formed by thick bundles of collagen fibres. It seems that key role in the development of Dupuytren's contracture play alterations of palmar fibroblasts activity. These cells begin intensively proliferate and fransform to myofibroblasts. The later ones sharing phenotypic features of fibroblasts and smooth muscle cells take part in remodelling of extracellular martix and are a source of palmar contracture. The pivotal factors involved in changes of palmar fibroblast functions seem to be growth factors (mainly TGF á, PDGF and bFGF). However, the participation of reactive forms of oxygen in mentioned process is also considered.


  83/985

  Tytuł oryginału: Rekonstrukcja śródstopia i stępu wolnym płatem biodrowym - opis przypadku i przegląd piśmiennictwa.
  Tytuł angielski: Reconstruction of tarsus and metatarsus with free iliac flap - a case report and review of literature.
  Autorzy: Molski Marek
  Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (1) s.81-85, il., bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,360

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • transplantologia
 • traumatologia i ortopedia
 • pediatria
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono sposób postępowania i późny wynik leczenia 17-letniej chorej, która doznała rozległego urazu prawej stopy w maszynie rolniczej. Ubytki dotyczyły tkanek miękkich grzbietowej powierzchni stopy oraz obejmowały II-IV kość sródstopia, kości klinowate i znaczną część kości łódkowatej. Początkowo hospitalizowana w innym ośrodku, gdzie we wczesnym okresie leczenia, z powodu powikłań zapalnych rozważano wykonanie amputacji obwodowej części kończyny. W tutejszej klinice po wycięciu martwych tkanek i intensywnym miejscowym, leczeniu wspomaganym ogólnym podawaniem antybiotyków, rany zagojono wtórnie pokrywając je wolnymi przeszczepami skóry pośredniej grubości. W trzy miesiące później wykonano jednoetapową rekonstrukcję tkanek miękkich i kości wolnym płatem biodrowym z wyspą skórną, którego szypułę stanowiły naczynia okalające biodro głębokie. Zespolono je sposobem koniec do boku do jedynych nieuszkodzonych naczyń piszczelowych tylnych. Stabilizację stanowiły dwa osiowe groty metalowe wprowadzone przez zachowane głowy II i III kości sródstopia oraz przez fragment unaczynionej kości z talerza biodrowego do kości stępu. Fragment kostny o wymiarach 8,5 x 6 x 1,5 cm i o korzystnym kształcie odtwarzajacym łuk podłużny i poprzeczny stopy wgoił się po 3 miesiącach od rekonstrukcji. Po roku od operacji chora chodziła w pełni obciążając kończynę. Nie stwierdzono powikłań w miejscu dawczym, mimo że leczona przebyła ciążę i urodziła dziecko drogami i siłami natury.

  Streszczenie angielskie: Procedure and late results of treatment of 17 year old female with severe trauma of right foot by agricultural machine are presented. Defects included soft tissues of the dorsal foot, II-IV metatarsal bones, cuneiform bones and majority of the navicular bone. The patient was first treated in a regional hospital and due to infection an amputation of the lover extremity distal part was considered. In our department an emergency necrectomy was carried out, general and local antibiotics were administered and the wounds were split skin grafed. Complite one stage reconstruction of the soft tissues and bones with free osteocutaneous iliac flap was performed three months later. Deep circumflex iliac vessels were anastomosed end-to-side to the only uninterrapted posterior tibial vessels. Two axial K-wires were used to stabilize vascularized bone graft. A fragment of the ilium 8.5 x 6.0 x 1,5 centimeters of favourable arcuate shape was used to reconstructs longitudinal and transversal arches of the foot. The vascularized bone graft healed three months after the reconstruction. The patient recovered full weight bearing capability after a year. No complications were observed in the donor site in spite of the fact that the patient was pregnant and had a normal uncomplicated delivery.


  84/985

  Tytuł oryginału: Możliwości oszczędzania krwi na oddziale ortopedyczno-urazowym i wynikające z tego korzyści.
  Tytuł angielski: Possibilities and profits of blood saving in orthopedics and traumatology.
  Autorzy: Dutka Julian, Sorysz Tomasz, Urban Mariusz
  Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (1) s.87-92, il., tab., bibliogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,360

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy poddano ocenie możliwości oszczędzania krwi na Oddziale Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego w Krakowie opierając się na własnych doświadczeniach. Ocenę przeprowadzono na grupie 56 chorych po dużych zabiegach ortopedycznych, 35 alloplastykach stawu biodrowego, 19 alloplastykach całkowitych kolana i 2 zespoleniach złamań kręgosłupa, operowanych na przełomie 1998/1999. Pacjentów do zabiegów planowanych przygotowywano na drodze autotransfuzji uzyskując średnio 2 jednostki krwi. W okresie pooperacyjnym odzyskiwano krew do zwrotnej transfuzji z rany na drodze drenażu czynnego za pomocą aparatów CBC Consta VAC (Strayker) i drenażu grawitacyjnego, korzystając ze standardowych worków transfuzyjnych firmy Baxter. Pozwoliło to na odzyskanie każdorazowo około 350-700 ml. krwi po alloplastyce stawu biodrowegoo, 500-800 ml po alloplastyce stawu kolanowego i 500 ml po stabilizacji złamania kręgosłupa. Analiza wartości morfologicznych krwi z aparatów CBC (Strayker) i worków transfuzyjnych (Baxter) nie wykazała istotnych różnic statystycznych. Na tej podstawie stwierdzono, że obie te metody są równie przydatne w pozyskiwaniu krwi z rany pooperacyjnej, a niewielki koszt i prostota metody grawitacyjnej preferują ją w naszych warunkach. Szeroko pojęta autotransfuzja stosowana w naszym oddziale pozwala na zaoszczędzenie rocznie około 250 l krwi i w wielu planowych zabiegach na wyeliminowanie konieczności transfuzji krwi allogennej.

  Streszczenie angielskie: The author presents his own experiences related to blood saving methods in orthopedics and traumatology. The analysis was carried out on 56 patients who underwent major orthopedic procedures: 35 total hip arthroplasties, 19 total knee arthroplasties and two fusions of fractures of the spine performed between the end of 1998 and the begining of 1999. Patients were prepared for elective surgery by carrying out autotransfusion, which gave on average 2 units of blood for each patients. During the post operative period blood for retransfusion was obtained throught active drainage using CBC Consta VAC (Strayker) equipment and through active drainage using standard Baxter transfusion bags. This gave approx. 350-700 ml of blood after hip arthroplasties, 500-800 ml after knee arthroplasty and 500 ml after stabilization of spince fractures. An analysis of the morphotic values of blood from CBC (Strayker) and the transfusions bags (Baxter) did not reveal any statistically significant differences. This confirmed that both methods are equally useful for obtaining blood from the post-operative wound. However, the low cost and simplicity of dowward drainage make this method more suitable for our hospitals. Autotransfusion yielded in our department an annual saving of 250 l of blood and in many planned operations eliminate to necessity for allogenic blood transfusion.


  85/985

  Tytuł oryginału: Naturalny przebieg gojenia więzadła krzyżowego przedniego i pobocznego piszczelowego - przegląd piśmiennictwa.
  Tytuł angielski: Natural history of anterior cruciate and medial collaterial ligament healing - review of the literature.
  Autorzy: Witoński Dariusz
  Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (1) s.93-97, bibliogr. 41 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,360

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono na podstawie dostępnego piśmiennictwa, poglądy na naturalny przebieg gojenia więzadeł stawu kolanowego. Gojenie więzadła pobocznego piszczelowego przebiega w trzech następujących po sobie fazach - zapalnej, proliferacyjnej i przebudowy, prowadzących do powstawania wydolnej czynnościowo blizny. Więzadło krzyżowe przednie charakteryzuje słaba zdolność tworzenia reakcji naprawczych. Po rozerwaniu ulega ono retracji, bez uchwytnych cech tworzenia mostującej blizny. Do chwili obecnej nie wyjaśniono dlaczego więzadło krzyżowe przednie nie goi się po rozwerwaniu.

  Streszczenie angielskie: The review discusses natural history of ligament healing of the knee. Medial collateral ligament by progressing through a series of inflammatory, proliferative and remodeling phases. Anterior cruciate ligament, after rupture, appears to retract initially, with no evidence of bridging scar formation. Why anterior cruciate ligament does not heal after rupture still remains unclear.


  86/985

  Tytuł oryginału: Płk dr n. med. Zbigniew Biliński (1926--2001) - wspomnienie posmiertne.
  Tytuł angielski: Płk dr med. Zbigniew Biliński (1926-2001) - an obituary.
  Autorzy: Wodzisławski Wojciech
  Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (1) s.99-100, il.
  Sygnatura GBL: 301,360

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Temat osobowy:
 • Biliński
 • Zbigniew 1926-2001


  87/985

  Tytuł oryginału: Markery obrotu kostnego u pacentów z niedokrwieniem kończyn przed i po rewaskularyzacji.
  Tytuł angielski: Bone turnover markers in patients with leg ischemia before and after revascularization.
  Autorzy: Zwoliński Krzysztof, Nahaczewska Wiesława, Owczarek Henryk, Winowski Jacek, Grzebieniak Zygmunt, Woźniak Mieczysław
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 107 (3) s.243-247, tab., bibliogr. 4 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: W grupie pacjentów z niedokrwieniem kończyn obserwowane jest zjawisko zaburzeń metabolicznych w obrębie tkanki kostnej. Celem naszych badań było monitorowanie zmian poziomu biochemicznych markerów obrotu kostnego przed i po rewaskularyzacji. Zaobserwowano wyraźny wzrost poziomu markerów charakterystycznych dla kościogubienia i obniżenie poziomu markerów odpowiedzialnych za kościotworzenie. Po przeprowadzeniu rewaskularyzacji parametry te nie ulegają zmianom w ciągu 7 dni.

  Streszczenie angielskie: In patietns with leg ischemia bone metabolism impairment has been observed. The aim of this study was to investigate the biochemical bone metabolism markers. Elevated level of osteolisis markers was observed before and 7 days after revascularization the level of markers was unchanged.


  88/985

  Tytuł oryginału: Radioterapia jako metoda leczenia paliatywnego przerzutów do kości.
  Tytuł angielski: Radiotherapy as a method of palliative treatment of bone metastases.
  Autorzy: Milecki Piotr
  Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (3) s.173-176, bibliogr. 26 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,382

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Jedną z metod leczenia przerzutów do kości w przebiegu choroby nowotowrowej jest miejscowe napromienianie. W bólach kostnych o znacznym nasileniu, kiedy niesterydowe leki przeciwzapalene (NLPZ) i opioidy nie przynoszą oczekiwanego efektu, zastosowanie radioterapii u ok. 80 proc. chorych powoduje zmniejszenie dolegliwości bólowych. Leczenie przerztów do kości stanowi znaczną część pracy wykonywanej w zakładach radioterapii, znajdując zastosowanie u ok. 40 proc. wszystkich napromienianych chorych. Klasycznymi wskazaniami do tej formy terapii są dolegliwości bólowe, dokonane złamanie patologiczne kości. Przerzut do kości bez towarzyszących dolegliwości bólowych lub zaburzeń neurologicznych może nie stanowić jednoznacznego wskazania do paliatywnej radioterapii w opinii niektórych badaczy. W przypadku złamania patologicznego kości długiej, w pierwszej kolejności winno się dążyć do jej zaopatrzenia chirurgicznego, a następnie w dalszej kolejności uzupełniająco napromieniać. Napromienianie ma na celu zniszczenie resztkowego nacieku nowotworowego pozostałego w loży pooperacyjnej, stwarzając warunki do uzyskania pełnego wygojenia złamania. Natomiast złamanie patologiczne w żebrach, mostku, kościach miednicy jest typowym wskazaniem do samodzielnej radioterapii. Ogólną zasadą lecenia chorych z przrzutami do kości winna być jak najmniesjza uciążliwość terapii (krótki czas leczenia, nieskomplikowane planowanie). Z tego też powodu przede wszystkim należy uwzględnić w ...

  Streszczenie angielskie: Bone system is one of the frequent sites of distant metastases of cancer. Bone metastases may cause pain and pathologic fractures, or even a cord compression syndrome with severe neurologic symptoms. Radiotherapy play in such case an important role in treatment apart surgery, chemotherapy, hormonal therapy, and bisphosphonathes. Treatment of bone metastases constitutes a significant proportion of the work load of raditherapy departments, approximately 40 p.c. Typical indications for radiotherapy are pain, pathological bone fracture, and prophylactic irradiation of bone metastases that could cause in spinal cord compression or fracture. The principle rule of management of patients with bone metastases should be the simplicity of treatment no additional side efefects in relation to expected short life of patients. Thus, single high-dose fraction plays an important role in irradiation of bone metastases. Currently the optimal schedule of fractionation and total dose are unknown, althouth probably the lowest optimal dose is 8 Gy. Such conclusion is based on results from few randomized trails which compared the treatment results of single fractionation of 8 Gy with other schedules as 6 x 4 Gy or 5 x 4 Gy. Lower single-dose of 4 Gy may play the some role in retreatment since produces overall response rate of 40 p.c. On the other hand, the high single-dose of 15-18 Gy does not give any advantage over moderate hypofractionation single fraction dose (8 Gy). In case of ...


  89/985

  Tytuł oryginału: Pilonidal diseases: a review.
  Tytuł polski: Torbiel włosowata kości ogonowej. Przegląd.
  Autorzy: Casula G., Zorcolo L., Capra F., Scintu F.
  Źródło: Proktologia 2002: 3 (2) s.133-139, tab., bibliogr. 80 poz., streszcz., rez.
  Sygnatura GBL: 313,572

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Zatoka włosowata jest to ślepo zakończony przewód, o ścianach zbudowanych z ziarniny, zakończony jamą zawierającą włosy i złuszczony nabłonek. Może ona powodować znaczne kłopoty głównie u osób młodych, zarówno w skutek dyskomfortu, jak i straconego czasu pracy. Proponowano wiele różnych sposobów leczenia zatoki włosowatej, jednak większość z nich obarczona jest znacznym odsetkiem nawrotów. Są to różne metody - od prostego przyżegania, przez wstrzyknięcie fenolu, do złożonych zabiegów plastycznych. Największe prawdopodobieństwo powodzenia mają zabiegi chirurgiczne omijające linię środkową. Metoda Bascoma jest najprostszym sposobem uzyskania rany głównej poza linią środkową. Technika ta jest prosta i nadaje się do stosowania w warunkach "chirurgii jednego dnia" w znieczuleniu miejscowym. Daje też korzystne wyniki pod względem szybkiego powrotu do pracy i niewielkiego odsetka nawrotów. Autorzy uważają metodę Bascoma za metodę z wyboru w początkowym leczeniu objawowej zatoki włosowej. Asymetryczne wycięcie z pierwotnym zamknięciem skóry (zabieg Karidakiego) również stanowi korzystną alternatywę. Może być przeprowadzony w znieczuleniu miejscowym, jednak wiąże się z nieco większym odsetkiem powikłań i jest technicznie trudniejszy, ale ryzyko nawrotu jest tu mniejsze. Bardziej definitywna metoda, np. plastyka Z, jest zalecana u pacjentów z nawracającą i nie gojącą się raną w linii środkowej lub z nawracającą zatoką włosowatą.

  Streszczenie angielskie: Pilonidal sinus is blind-end track lined with granulation tissue, which leads to a cavity containing hairs and skin debris. It is a considerable source of problems in young patients both in terms of discomfort and time of work. Many procedures have been proposed for its management but most of them carry substantial persistence/recurrence rates. Treatments vary from simple cauterization with fenol injection to complex plastic procedures. Surgical procedures avoiding a wound in the midline are most likely to succeed. Bascom's technique is the simplest method to keep the main wound away from the midline. The technique is simple and suitable for one-day surgery in local anasthesia. It also gives favorable results in terms of return to work and rate of recurrence. Authors consider Bacom's technique the procedure of choice in the initial treatment of symptomatic pilonidal disease. Asymmetric excision with primary closure (Karidaki's procedure) is also an attractive option. It can performed under local anasthesia, has a little higher complication rate and is more complex, however is characterized by a lower risk of reccurence. More definitive treatments such as Z-plasty is probably the best choice in patients with persistently unhealed midline wound or recurrent pilonidal sinus.


  90/985

  Tytuł oryginału: Uszkodzenia urazowe nerek - postępowanie diagnostyczne i lecznicze w 62 oddziałach urologii w Polsce w latach 1995 - 1999.
  Tytuł angielski: Renal injuries - diagnostic and treatment management in Polish urological departments between 1995 and 1999.
  Autorzy: Dobrowolski Zygmunt F., Habrat Wojciech, Lipczyński Wacław, Jakubik Piotr, Kusionowicz Jacek, Jakowicka-Wordliczek Joanna
  Źródło: Urol. Pol. 2002: 55 (2) s.36-40, il., tab., bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,054

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wstęp. Wraz ze wzrostem liczby urazów wielonarządowych zaobserwowano wzrost liczby urazów nerek. Celem pracy była analiza retrospektywna urazów nerek dla optymalizacji sposobów diagnostyki i leczenia. Materiał i metoda. Przeanalizowano dane dotyczące 887 urazów nerek, uzyskane na podstawie ankiet otrzymanych z 61 ośrodków urologicznych w Polsce za okres od 1995 do 1999 roku. Wyniki. Urazy tępe stanowiły 97 proc. przypadków urazów nerki. Diagnozę urazu nerki postawiono na podstawie urografii u 80 proc. chorych, a tylko w 20 proc. na podstawie badania TK. U 687 chorych rozpoznano stłuczenie nerki lub uszkodzenie kory nerki miernego stopnia. 234 chorych zakwalifikowano do leczenia operacyjnego (26 proc.). Wsród operowanych chorych u 170 wykonano zabieg usunięcia uszkodzonej nerki (73 proc. operowanych). Powikłania po leczeniu zachowawczym urazów nerki wystąpiły u 9 proc. chorych i u 5 proc. po leczeniu operacyjnym. Wnioski. Wśród wszystkich urazów nerki najczęściej występują urazy tępe (97 proc. chorych). TK z kontrastem dożylnym powinna być obecnie traktowana jako metoda diagnostyczna z wyboru, szczególnie u chorych z urazami wielonarządowymi. Chorzy z urazem nerki zbyt często kwalifikowani są do leczenia operacyjnego, a wśród operowanych najczęściej stosowaną metodą postępowania jest nefrektomia, co odbiega od standardów światowych.

  Streszczenie angielskie: Introduction. Kidney injures are frequently part of multiorgan trauma. The aim of the study was retrospective analyses of kidney injuries in order to optimize diagnostic and treatment methods. Material and method. The subject of the analyses was the survey for assessment of kidney injures treated in the years 1995 - 1999 gathered from 61 urological departments. Results. 887 kidneys injure cases were analysed. 97 p.c. were cases of blunt trauma. Most of the cases were classified as renal contusion and small parenchymal, damages in 687 cases. IVU was performed in 80 p.c. of cases and CT only in 20 p.c. Surgery was carried out in 234 patients (26 p.c.). Nephrectomy turned to be the most frequent surgical treatment in Poland. It was performed in 170 cases, i.e. 73 p.c. of operated patients. Complication ration occurred in 9 p.c. of patients after conservative treatment and in 5 p.c. after surgery. Conclusion. Blunt kidney injuries occured in 97.8 p.c. of all kidneys injures in Poland. In Poland patients with blunt kidney injuries are often treated surgically, and nephrectomy was found to be the most frequent surgical procedure. CT with intravenous administration of contrast should be considered as a diagnostic method of choice in cases of kidney injury, especially for patients with multiorgan trauma.


  91/985

  Tytuł oryginału: Jak diagnozowano i leczono pourazowe całkowite przerwanie ciągłości moczowodów w Polsce w latach 1995 - 1999?
  Tytuł angielski: How was diagnosed and managed post-traumatic complete ureters disruption in Poland from 1995 to 1999?
  Autorzy: Dobrowolski Zygmunt F., Kusionowicz Jacek, Jakubik Piotr, Habrat Wojciech, Dobrowolska Barbara, Strach Andrzej
  Źródło: Urol. Pol. 2002: 55 (2) s.41-44, tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,054

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Poddano analizie przyczyny, metody diagnostyczne i sposoby zaopatrywania moczowodów, na podstawie wyników ankiet z zakresu traumatologii urologicznej, jakie rozesłano do wszystkich oddziałów urologii w Polsce. Odpowiedzi otrzymano od 61 ordynatorów. Ankieta dotyczyła lat 1995 - 1999. Stwierdzono 45 urazy moczowodów, a wśród nich 31 urazów otwartych (7 proc.), 81 zamkniętych (18 proc.) i 340 (75 proc.) jatrogennych. Uszkodzenia jatrogenne najczęściej spowodowane były operacjami ginekologicznymi - u 72,6 proc. chorych. Urazom moczowodów najczęściej towarzyszyły urazy: nerek, jelita cienkiego, jelita grubego i pęcherza moczowego. Jatrogenne uszkodzenie moczowodu rozpoznano na stole operacyjnym jedynie u 31 proc. chorych. U 47,1 proc. chorych wykonano urecystoneostomię, operację Boareigo wykonano u 25 proc. chorych, a zespolenie "koniec do końca" - u 20,4 proc. chorych. Autorzy proponują, aby w przypadkach wątpliwych przyjąć jako zasadę przedoperacyjną konsultację urologiczną z zasondowaniem moczowodów, wychodząc z założenia, że profilaktyka jest korzystniejsza od leczenia.

  Streszczenie angielskie: We prepared a special questionnaire with: diagnostic methods, and causes of uretral injury in years 1995 - 1999. We sent this questionnaire to all urological words in Poland. We received replies from 61 urological wards. We had 452 ureteral injureis among them 31 open injuries (7 p.c.), 81 closed injuries (18 p.c.), 340 iatrogenic injury. Most of them were caused by gynaecological procedures (72 p.c.). Ureteral injuries were often complicated with injury of kidneys, intestines and urinary bladder. During the treatment we had: 47.1 p.c. ureterocystoneostomy, Boari method - 25.05 p.c., end to end junction 20.4 p.c. The authors suggest: that in doubtful cases urological consultation with catheterisation of the ureters should be undertaken, because - prophylaxis is preferable treatment.


  92/985

  Tytuł oryginału: Urazy zewnętrzne i jatrogenne pęcherza moczowego zaopatrzone w oddziałach urologii w Polsce w latach 1995 - 1999.
  Tytuł angielski: External and iatrogenic traumas of urinary bladder managed in urological departments in Poland between 1995 - 1999.
  Autorzy: Dobrowolski Zygmunt F., Lipczyński Wacław, Kusionowicz Jacek, Jakubik Piotr, Dobrowolska Barbara, Brongel Leszek
  Źródło: Urol. Pol. 2002: 55 (2) s.45-47, il., bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,054

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wstęp. Uszkodzenia pęcherza moczowego towarzyszą najczęściej urazom miednicy lub są wywołane urazami jatrogennymi. Materiał i metoda. Analizie poddano wyniki ankiety, która dotyczyła oceny urazów pęcherza moczowego, leczonych w latach 1995 - 1999 w 61 oddziałach urologicznych w Polsce. Wyniki. W okresie 5 lat zarejestrowano 512 osób z uszkodzeniami pęcherza moczowego. U 210 (41,0 proc.) przyczyną uszkodzenia pęcherza były urazy komunikacyjne, u ośmiu (1,6 proc.) przysypanie lub zgniecenia, u 40 (7,8 proc.) upadek z wysokości, u 251 (49,0 proc.) uraz jatrogenny i u trzech chorych (0,6 proc.) rana postrzałowa. Spośród 261 niejatrogennych urazów pęcherza 41 (15,8 proc.) było wywołanych złamaniami kości miednicy. Równoczesne uszkodzenie pęcherza i cewki tylnej odnotowano u 36 osób, co stanowi 13,7 proc. tych urazów, a 7 proc. wszystkich urazów. Urazy jatrogenne powstały u 98 chorych (39,0 proc.) na oddziale urologicznym, u 130 (51,8 proc.) kobiet w oddziale ginekologicznym i u 23 osób (9,2 proc.) na oddziale chirurgicznym. Do urazu otwartego doszło u 102 chorych (20,0 proc.), a zamkniętego u 372 (72,6 proc.). Stłuczenia pęcherza moczowego zarejestrowano u 38 chorych (7,4 proc.). Uszkodzenia śródotrzewnowe stanowiły 44,0 proc. (225 osób), a zewnątrzotrzewnowe 56,0 proc. (287 chorych). W diagnostyce urazów wykonano 455 (88,8 proc.) badań ultrasonograficznych jamy brzusznej, 266 (51,9 proc.) urografii, 388 (75,7 proc.) cystografii, 15 (2,9 proc.) tomografii komputerowych. ...

  Streszczenie angielskie: Introduction. Urinary bladder injuries accompany most often pelvis trauma and are evoked by iatrogenic trauma. Material and method. The results of questionnaire, received from 61 urological departments, concerned with urinary bladder injuries treated between the years 1995 - 1999, were analysed. Results. During the 5 year period 512 patients with urinary bladder trauma injuries were noted. In 210 (41.0 p.c.) patients the injury was caused by traffic accidents, 8 (1.6 p.c.) patients were buried or squashed within the limits of pelvic bones, in 40 (7.8 p.c.) patients the cause was fall from hights, in 251 (49 p.c.) was noted the injury of iatrogenic origin and in 3 patients (0.6 p.c.) gunshot wound. Among 261 non-iatrogenic urinary bladder injuries, 41 (15.8 p.c.) were connected with pelvic bones trauma. In 36 patients were noted simultaneous injury of urinary bladder and urethra posterior which constitute 13.7 p.c. of such injuries and 7 p.c. of all trauma cases. The injuries of iatrogenic origin occurrred in 98 patients (39 p.c.) at urological department, in 130 (51.8 p.c.) women at gynecological department and in 23 patients (9.2 p.c.) at surgical ward. There was open injury in 102 patients (20.0 p.c.) and the closed in 372 (72.6 p.c.) Urinary bladder contusion was noted in 38 patients (7.4 p.c.). Intraperitoneal injuries constituted 44.0 p.c. (225 patients) and extraperitoneal 56.0 p.c. (287 patients). During the diagnostics there were performed 455 (88.8 p.c.) ...


  93/985

  Tytuł oryginału: Złamanie prącia z urazem cewki moczowej.
  Tytuł angielski: Penile fracture with urethral injury.
  Autorzy: Borowiec Dariusz, Bar Krzysztof, Michalak Jerzy
  Źródło: Urol. Pol. 2002: 55 (2) s.72-73, il., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,054

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • traumatologia i ortopedia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono przypadek 46-letniego chorego, który w czasie stosunku płciowego doznał urazu prącia. Skutkiem urazy było złamanie prącia z jednoczesnym przerwaniem ściany cewki moczowej. Chorego leczono operacyjnie z pomyślnym wynikiem.

  Streszczenie angielskie: The case study is presented of a 46-year-old patient with penile trauma associated with sexual intercourse. The trauma sequel was penile fraacture with concomitant urethral rupture. The patient was successfully treated with surgical procedure.


  94/985

  Tytuł oryginału: Zachowawcze leczenie urazu nerki podkowiastej.
  Tytuł angielski: Conservative management of horseshoe kidney injury.
  Autorzy: Niemierko Maciej, Gołębiewski Janusz, Kuzaka Bolesław
  Źródło: Urol. Pol. 2002: 55 (2) s.78-80, il., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,054

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Dzięki rozwojowi mało inwazyjnych badań obrazowych oraz endourologii, większość urazów nerek można leczyć zachowawczo. Największe kontrowersje budzi nadal leczenie chorych z urazem nerki IVř, zwłaszcza u chorych z wadą wrodzoną układu moczowego. Opisano przypadek urazu IVř nerki podkowiastej u 56-letniego mężczyzny, leczonego zachowawczo z dobrym wynikiem.

  Streszczenie angielskie: The development of minimally - invasive diagnostic techniques as well as progress achieved in endourology, make the conservative treatment of most renal injuries possible. The majority of controversies arise from the conservative treatment of grade IV kidneyinjuries, especially in patients with congenital kidney malformations. The paper presents a case of successful treatment of a 56-year-old man, injured in a car accident with frade IV injury of his horseshoe kidney.


  95/985

  Tytuł oryginału: Clinical, electrophysiological and immunological remissions after thymectomy in myasthenia gravis.
  Autorzy: Kostera-Pruszczyk A[nna], Emeryk-Szajewska B., Świtalska J., Strugalska-Cynowska H., Rowińska-Marcińska K[atarzyna], Nowak-Michalska T., Szyluk B.
  Źródło: Clin. Neurophysiol. 2002: 113 (4) s.615-619, il., tab., bibliogr. s. 618-619
  Sygnatura GBL: 311,330

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia
 • neurologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Objectives: Approximately 50 p.c. of patients treated with thymectomy have a chance for symptom-free life. However, immunological and neurophysiological abnormalities may be detected in patients with clinical remission. Although improvement usually parallels decrease in acetylcholine receptor antibody (AChRAb) levels and jitter values, there is a question what factors influence immunological and electrophysiological remission in a population of myasthenia gravis (MG) patients. Methods: We analyzed retrospectively clinical data of 32 MG patients operated for generalized MG, followed-up at our department for 17.2 (4-31) years. They were in clinical remission for 12.8 (2-25) years. All of them had single fiber electromyography (SFEMG) of extensor digitorum communis muscle (EDC) muscle and estimation of AChRAb level at the end of follow-up. Their age at onset of MG was 17 years (6-48) and at thymectomy 19 (6.4-58) years. Tensilon test was positive in 30, repetitive nerve stimulation in 29 cases. Results: Clinical remission was reached on average 4.2 years after thymectomy. SFEMG jitter value normalized in 60 p.c. of cases, AChRAb were negative only in 34 p.c. of patients. Jitter values correlated with AChRAb levels (P = 0.006,, r = 0.5) but were not related to clinical factors. Only time to thymectomy correlated with time from thymectomy to clinical remission (P = 0.001, r = 0.5). Conclusions: Clinical remission is not always accompanied by normalization of SFEMG and AChRAb. Although normalization of neuromuscular transmission in patients with remission of MG is individual, short duration of MG before thymectomy increases the chance of early remission.


  96/985

  Tytuł oryginału: Early infantile form of spinal muscular atrophy (Werdnig-Hoffmann disease) with prolonged survival.
  Autorzy: Borkowska Janina, Rudnik-Schoneborn Sabine, Hausmanowa-Petrusewicz Irena, Zerres Klaus
  Źródło: Folia Neuropathol. 2002: 40 (1) s.19-26, il., tab., bibliogr. 33 poz.
  Sygnatura GBL: 304,961

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • neurologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: According to several previously used classifiaction systems, spinal muscular atrophy (SMA) type I has been characterised by an early onset ( 6 months), severe course (patients are never able to sit without support) and fatal prognosis (death before 2-4 years). We report 36 out of 349 SMA type I patients (10 p.c.) who had an onset before 6 months and never learnt to sit but sirvived at least beyond their fifth birthday, in spite of total immobility and frequent respiratory infections. These data support a classification avoiding age at death as a criterion. In the subgroup of type I with prolonged survival, there was no difference in life span between those individuals who had an onset of disease at birth or before and those with symptoms starting after 3 months. Life span may be related to the ability to withstand repeated respiratory insult, as several of the sibships with children affected by similar neuromuscular compromise showed discordant ages at death. "Chronic" SMA I and SMA II may represent overlapping phenotypes as our index patients with SMA I had a sib with SMA.


  97/985

  Tytuł oryginału: Suicide muscle cell programme-apoptosis. Ultrastructural study.
  Autorzy: Fidziańska Anna
  Źródło: Folia Neuropathol. 2002: 40 (1) s.27-32, il., bibliogr. 20 poz.
  Sygnatura GBL: 304,961

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • neurologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta

  Streszczenie angielskie: To establish the ultrastructural criteria of suicide muscle cell programme-apoptosis we investigated the muscle biopsies of acute fatal spinal muscular atrophy (SMA) infants with gene survival motor neurone (SMN) exon 7 deletion. The muscle cell apoptosis was characterised by precisely sequential morphology of both cell nucleus and sarcoplasm. The most characteristic feature was the aggregation of nuclear chromatin initially into peripherally located ring and later into uniformly dense, dark masses. Accompanying features included sarcoplasmic condensation cell shrinking and fragmentation into multiple bodies. The coexistence of muscle cells at different stages of apoptosis in the same tissue section was the most prominent and specific features of suicide muscle cell progarmme. The appearance of an identical sequence of ultrastructural changes in muscle as observed in other tissues suggesrs that a unique mechanism is involved in genetically programmed cell death.


  98/985

  Tytuł oryginału: Zastosowanie białek morfogenetycznych kości (BMP) w leczeniu ubytków kości. Aplikacja kliniczna w stomatologii i ortopedii - przegląd piśmiennictwa.
  Tytuł angielski: The application of bone morphogenetic proteins (BMPs) in the treatment of bone defects. Clinical application in dentistry and orthopaedics - a literature review.
  Autorzy: Włodarski Paweł K., Galus Ryszard, Brodzikowska Aniela, Włodarski Krzysztof H.
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (2) s.110-114, bibliogr. 31 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta

  Streszczenie polskie: Rekombinowane ludzkie białka BMP-2 i BMP-7 znalazły już praktyczne zastosowanie w leczeniu niegojących się złamań kości i chirurgii rekonstrukcyjnej części twarzowej czaszki u ludzi. Ogromna liczba doświadczeń na zwierzętach, wskazująca na korzystny efekt rhBMP w leczeniu ubytków przyzębia (odtwarzanie kości wyrostków zębodołowych, pobudzanie cementogenezy oraz odtwarzanie więzadła zębodołowego wraz z włóknami Sharpey'a), przy braku efektów ubocznych, są dobrym prognostykiem na rychłe wprowadzenie rhBMP do leczenia ubytków przyzębia u ludzi.

  Streszczenie angielskie: Recombinant human (rh) BMP-2 and BMP-7 have already found a clinical application in the treatment of non union bone fractures and reconstructive surgery of the facial bones in human. The ample evidence of the beneficial effect of rh-BMP-2 in the treatment of periodontal defects in animals (regeneration of alveolar bone, cementogenesis, regeneration of the periodontal ligament and Sharpey's fibres), together with a lack adverse effects, makes a good prognosis for the use of this novel method for periodontal regeneration in humans in nearest future.


  99/985

  Tytuł oryginału: Rola radioterapii w leczeniu izolowanych chłoniaków kości - opis przypadków.
  Tytuł angielski: Radiotherapy in treatment of isolated lymphoma of bones - a cases report.
  Autorzy: Skowronek Janusz, O'Shea Agnieszka
  Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (2) s.105-107, tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,382

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Podstawową metodą leczenia chłoniaków jest chemioterapia. Radioterapia jest czasami stosowana w leczeniu chłoniaków o niskim stopniu złośliwości, w guzach zlokalizowanych lub w skojarzeniu z chemioterapią jako leczenie konsolidujące. Chłoniaki umiejscowione w kościach mogą być jedynym umiejscowieniem lub jednym z możliwych umiejscowień uogólnionej choroby. Ze względu na niewielką liczbę opisanych przypadków brak jest standardów leczenia. W pracy przedstawiono wyniki leczenia napromienianiem izolowanych chłoniaków o umiejscowieniu w układzie kostnym. Materiał i metody. W latach 1993-1999 w Wielkopolskim Centrum Onkologii zastosowano radioterapię u 11 chorych (8 mężczyzn, 3 kobiet) na izolowanego chłoniaka kości. Wiek pacjentów wynosił 19-72 lat. Najczęściej chłoniak był umiejscowiony w kręgosłupie i kości krzyżowej (7 chorych), ponadto w kości udowej, biodrowej, ramiennej i łopatce. W 10 przypadkach napromienianie chłoniaka kości połączono z zastosowaniem chemioterapii, w 5 przypadkach z usunięciem chirurgicznym guza umiejscowionego w kręgosłupie. Wyniki. Leczeniem uzyskano całkowitą remisję potwierdzoną badaniami radiologicznymi u 3 chorych, u 6 chorych częściową, u 2 chorych - brak remisji. Ponad 5 lat żyje 3 chorych, 4 pacjentów, u których obserwuje się nawrót choroby w postaci nowych ognisk chłoniaka jest skutecznie leczonych cytostatykami. Wnioski. 1) Radioterapia izolowanych chłoniaków kości jest leczeniem efektywnym. Radioterapia w dawkach stosowanych w ...

  Streszczenie angielskie: Purpose: Chemotherapy is a treatment of choice in a group of lymphomas. Radiotherapy is used in selected cases in treatment of isolated low malignant lymphomas and as a consolidating treatment. Location in bones can be a symptom of disseminated disease or an isolated single location. Due to small group of described cases there are no treatment standards. Because of histological type radiotherapy are often connected successfully with chemotherapy. In this paper we present our results of treatment of isolated lymphoma of bones. Maerial and methods: Eleven patients with isolated lymphoma of bones underwent radiotherapy between 1993 and 1999 in Greatpoland Cancer Center. There were 8 men and 3 women in age between 19 and 72 years. Most frequent location of lymphoma was vertebral column with sacral bone (7 patients) and in single cases: femoral bone, pelvic bone, humeral bone and scapula. In 10 cases radiotherapy was connected with chemotherapy, in 5 cases with surgical removal of lesions located in vertebral column. Total dose reached 20 to 48 Gy, respectively, most frequent 40 Gy (in 5 patients), fraction dose ranged from 1,8 Gy to 5 Gy. External beam radiotherapy was performed using gamma-ray irradiation (Co-60 unit, Theratron) or using 6 MV photons. Clinical target volume included tumor or tumor site with adjacent area, most frequent 2-3 cm. Achieved remission was compared with histological type, tumor location and method of treatment. Results: Complete remission (CR) ...


  100/985

  Tytuł oryginału: Rola radioterapii w leczeniu zmian degeneracyjnych układu kostnego.
  Tytuł angielski: The value of radiotherapy in the treatment of degenerative diseases.
  Autorzy: Windorbska Wiesława, Zarzycka Małgorzata, Reszke Joanna, Ziółkowska Ewa
  Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (2) s.117-120, bibliogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,382

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W ostatnich latach ponownie wzrasta zainteresowanie zastosowaniem promieniowania jonizującego w leczeniu chorób łagodnych. Przez kilkadziesiąt lat stosowano je w wielu krajach. Z powodu ryzyka wystąpienia białaczek oraz innych powikłań popromiennych, w latach 60, spadła liczba chorych napromienianych z powodu zmian łagodnych. Pozostały jednak jednostki, w których zastosowanie radioterapii jest szeroko akceptowane. Choroby zwyrodnieniowe układu kostnego są częstą przyczyną upośledzenia ruchu. Według niektórych autorów pacjenci cierpiący z powodu zmian degeneracyjnych szkieletu mogą odnieść korzyści z radioterapii, po nieskutecznym leczeniu innymi metodami. Chociaż rola radioterapii w leczeniu tych zmian nie jest dokładnie znana, leczenie promieniowaniem jonizującym jest stosowane z dobrym efektem przez niektóre ośrodki. Z powodu małego ryzyka objawów ubocznych przy zastosowaniu niskich dawek frakcyjnych i niewielkim koszcie leczenia, radioterapia daje dobry efekt przeciwbólowy w porównaniu do konwencjonalnych metod leczenia. Nie przeprowadzono randomizowanych badań porównujących skuteczność radioterapii w leczeniu chorych ze zmianami zwyrodnieniowymi jako metody pierwszego rzutu. Istnieje konieczność przeprowadzenia badań, w których zostałyby ustalone dokładne wskazania do leczenia promioeniowaniem jonizującym tych chorych, czas rozpoczęcia leczenia oraz optymalne dawki frakcyjne i całkowite.

  Streszczenie angielskie: In recent years, treatment of benign disease has again attracted the interest of the radiation oncology community in the Western part of the world. For several decades, irradiation of benign disorders was a common practice. However, in the 1960s the risk of induction of seconadary cancers, especially leukaemia, became known. For that reason, in many countries, especially in the Western part of the world, irradiation of benign diseases gradually, became less acceptable as good medical practice and most indications disappeared. However, this was not the case in some more Eastern parts of Europe. Radiotherapy has been given successfully to patients suffering from a wide variety diseases. The degenerative joint diseases is widely seen in the population and mainly affects people between 40-70 years of age. The literature data suggests that for those sufferes whose pharmacological treatment has failed, symptomatic relief can be obtained with the use of radiotherapy. Although the way the treatment works is not fully known, radiotherapy has for long been used to treat painful joints. The efficacy of radiotherapy for degenerative-inflammatory disorders is well known but so far long-term observations and reliable assessment of symptoms according to objective criteria and scores for validation are still missing. Due to the very low risk of side effects and low costs, radiotherapy provides an excellent alternative to conventional conservative treatment methods. In several randomized recent studies, however, only patients who were refractory to standard treatments were given...


  101/985

  Tytuł oryginału: Technika i wyniki przezskórnej endoskopowej gastrostomii.
  Tytuł angielski: The technique and results of percutaneous endoscopic gastrostomy.
  Autorzy: Bobrzyński Andrzej, Rembiasz Kazimierz, Tomik Barabara, Budzyński Andrzej, Szczudlik Andrzej
  Opracowanie edytorskie: Grzebieniak Zygmunt (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (5) s.371-378, bibliogr. 13 poz. + bibliogr. 2 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia
 • onkologia
 • otorynolaryngologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Celem pracy było przedstawienie techniki zakładania endoskopowej gastrostomii odżywczej, wskazań do zabiegu oraz wstępnej analizy własnych wyników i powikłań. Materiał i metodyka. W latach 1999-2001 założono 17 przezskórnych endoskopowych gastrostomii. U 12 z nich wskazaniem było stwardnienie boczne zanikowe, u 3 następstwa ciężkich obrażeń czaszkowo-mózgowych, u 2 zaburzenia połykania w przebiegu zaawansowanych nowotworów szyi. Wyniki. U dwóch chorych zanotowano dość masywne ropienie wokół mankietu, które opanowano jego zwolnieniem i sączkowaniem okolicy. Wśród chorych ze stwardnieniem bocznym zanikowym pięciu zmarło w okresie 9 dni do 14 miesięcy, siedmiu pozostaje w obserwacji. Trzech z pozostałych 5 chorych zmarło w okresie do 6 tygodni. Wniosek. Gastrostomia przezskórna jest małoinwazyjną procedurą skutecznie przywracającą drogę pokarmową. Przyczynia się do przedłużenia życia chorych ze stwardnieniem bocznym zanikowym.

  Streszczenie angielskie: Aim of the study was to present method of endoscopic gastrostomy (PEG) insertion, procedure indications and initial analysis of its results and complications, based upon oun experience. Material and methods. During the period 1999-2001 we performed 17 PEG tube insertions, in 12 patients with SLA, 3 with head injuries, and 2 with inability to swallow resulting from advanced neck cancer. Results. In two patients we noticed an important infection surrounding the gastrostomy tube that was treated by means of drainage. Among patients with SLA 5 died between 9 days and 14 months, 7 remain under follow-up. Ther out of the remaining 5 patients died within 6 weeks. Conclusion. Percutaneous gastrostomy is a safe minimally invasive procedure that enables enteral feeding in selected cases It prolongs the life span of SLA patients.


  102/985

  Tytuł oryginału: Zmiany kinetyczne kompleksu stawu barkowego u piłkarzy ręcznych.
  Tytuł angielski: Kinetic changes of hanball players' shoulder joint complex.
  Autorzy: Demczuk-Włodarczyk Ewa, Domosławska Daria
  Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (1) suppl. 1 s.65-71, il., tab., bibliogr. 5 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Człowiek, medycyna, kultura fizyczna Wrocław 25-26.04. 2002
  Sygnatura GBL: 313,451

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna sportowa
 • pediatria
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. Założono, że ze względu na specyfikę gry i duże obciążenia treningowe kończyny górnej dochodzi do przeciążeń tkanek miękkich w obrębie obręczy barkowej. Założono, że częstość występujących zaburzeń stawu jest związana ze stażem treningowym. Cel pracy. Celem badań była ocena ruchomości stawu ramiennego oraz stanu tkanek miękkich okołostawowych kompleksu stawu barkowego u piłkarzy ręcznych z uwzględnieniem stażu treningowego. Materiał i metoda. Badaniami objęto 40-osobową grupę chłopców trenujących grę w piłkę ręczną. Ze względu na wiek i okres specjalistycznego treningu dokonano podziału zebranego materiału badawczego na 4 grupy badawcze. Wykonano: pomiar zakresu ruchu czynnego i biernego, test oporowy stawu ramiennego, ocenę ruchu czynnego stawu barkowego, test LIFT OFF, test Kiblera, ocenę palpacyjną miejsc objętych zmianami podprogowymi. Dodatnie wyniki testów określano jako plus, brak zmian jako minus. Wyniki. Pomiary zakresów ruchów kompleksu stawu barkowego wykazały, że wraz z wiekiem i czasem uprawiania treningów, mimo różnej sekwencji występujących zmian dochodzi do zmniejszania się zakresów ruchów we wszystkich płaszczyznach. Częstość występowania dolegliwości bólowych oraz obserwowanych zmian ilościowych i jakościowych ruchu obręczy barkowej zwiększa się wraz z czasem uprawiania tej dziedziny sportu. Wnioski. Gra w piłkę ręczną ma wpływ na bierne i czynne struktury kompleksu stawu barkowego. Wraz ze stażem treningowym zmniejsza się zakres ruchu ...

  Streszczenie angielskie: Background. It was assumed that because of the specificity of the game and big training workloads of the upper limb, there comes to soft tissues' overloads around the rotator cuff. Moreover it was assumed that the frequency of the occured joint disorder is connected with the training probation. Objectives. The aim of the research was the assessment of the shoulder joint's movability and the assessment of the condition of the soft tissues around the shoulder joint complex in hadball players with taking into considreation the training probation. Material and method. The group consisting of 40 boys who train handball game was taken into research. Because of the age and the specialized training durationthere was made the partition of the collected research material into four research groups. The research methods: measurement of passive and active movability range, shoulder joint resistance test, assessment of the shoulder joint's active movability, LIFT OFF test, Kibler test, stroking assessment of the places in which underthreshold changes occured. Positive results of the test were defined as a plus, no changes were defined as a minus. The research was taken into the right and left upper limb. Results. The assessment of the shoulder joint movability range showed that together with the age and training probation, despite different sequences of changes which occur, there comes to movability range decrease in all planes. Frequency of pain ailments and the observed changes ...


  103/985

  Tytuł oryginału: Możliwości i uwarunkowania kultury fizycznej w profilaktyce i leczeniu chorób i urazów układu ruchu.
  Tytuł angielski: Possibilities and conditionings of physical culture in prevention and treatment of locomotion system diseases and injuries.
  Autorzy: Wrzosek Zdzisława
  Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (1) suppl. 1 s.97-101, bibliogr. 15 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Człowiek, medycyna, kultura fizyczna Wrocław 25-26.04. 2002
  Sygnatura GBL: 313,451

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Choroby i urazy narządu ruchu przyczyniają się nie tylko do niesprawności fizycznej, ale także wywołują określone skutki psychologiczne, społeczne i zawadowe, dające poszkodowanemu poczucie odrębności od otoczenia. Skutki tego można zmniejszyć wykorzystując możliwości i uwarunkowania kultury fizycznej, m.in. w kształtowaniu postawy, unikaniu obciążeń i ich następstw, opóźnieniu procesu starzenia się układów i narządów, w tym także układu ruchu. Wykorzystanie tych możliwości zależy od wieku, który determinuje określone formy uczestnictwa w kulturze fizycznej. Jedną z tych form jest rehabilitacja ruchowa. Proces ten, choć wyrósł wyłącznie z uwarunkowań ekonomicznych, jest ukierunkowany na osobe człowieka z jego niepodzielną psychofizyczną osobowością i zajmuje się profilaktyką i leczeniem przez ruch. Jeśli z jego wykorzystaniem będziemy realizować zasadę "więcej ruchu w latach, to więcej lat w ruchu", możemy mówić o ingerencji kultury fizycznej w jakość i długość życia. Jeśli miernikiem kultury, której integralną część stanowi, obok materialnej i duchowej, kultura fizyczna, jest według Degi szeroko pojęty stosunek ludzi zdrowych do sprawnych inaczej, to dbając o ciało stosownymi formami tej kultury staniemy się bardziej uczłowieczeni.

  Streszczenie angielskie: Diseses and injuries of locomotion system cause physical disability, but also evoke psychological, social, and professional effects give the exclusion the injured from surroundings. THe bed effects can be minimise using possibilities and conditionings of physical culture, for example by formation of position of the body, overoad avoidance and their bed effects, delay of senescence process - systems and organs also locomotion system. Use of these possibilities depenends on age, that determinate definite forms of participation in physical culture. One of the forms is physiotherapy (movement rehabilitation). This process concerns man with its psychophysical personality and contains prevention and treatment by movement.


  104/985

  Tytuł oryginału: Stan profilaktyki i wczesnego leczenia wrodzonej dysplazji stawu biodrowego w Polsce.
  Tytuł angielski: Status of prevention and early treatment of the congenital dysplasia of the hip in Poland.
  Autorzy: Łempicki Andrzej, Wierusz-Kozłowska Małgorzata
  Źródło: Prz. Pediatr. 2002: 32 (1) s.35-36, 38, tab., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,393

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie polskie: Na podstawie badania ankietowego, obejmującego 60 proc. żywo urodzonych w 1999 roku w Polsce dzieci, opisano stan profilaktyki i wczesnego leczenia wrodzonej dysplazji stawu biodrowego w Polsce. Stwierdzono, że aparaty ultrasonograficzne posiada jedynie 24 proc. oddziałów noworodkowych, a warunki pełnej prawidłowej profilaktyki spełnia 12 proc. oddziałów. W pozostałych oddziałach stan ten uznano za mniej lub bardziej niezadowalający. Przedstawiono sugestie co do poprawy tej sytuacji.

  Streszczenie angielskie: Basing on the questinnaires received from the Heads of the 62 p.c. neonatal care units in Poland, the status of prevention and early treatment of congenital dysplasia of the hip in Poland is evaluated. It turned out, that the mentioned above status is poor, and in some regions can be characterized as highly unsatisfying. We present suggestions which may be helpful in improving this situation.


  105/985

  Tytuł oryginału: Rola lekarza rodzinnego jako lekarza pierwszego kontaktu w procesie opieki nad dzieckiem z urazem.
  Tytuł angielski: The role of a GP as an emergency doctor in the treatment process in trauma children.
  Autorzy: Czernik Jerzy, Szmida Andrzej
  Źródło: Pol. Med. Rodz. 2002: 4 (2) : II Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej "Wyzwania i możliwości medycyny rodzinnej w Polsce u progu XXI wieku" s.223-226, bibliogr. 16 poz., sum. - 2 Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej pt. Wyzwania i możliwości medycyny rodzinnej w Polsce u progu XXI wieku Łódź 09-11.05. 2002
  Sygnatura GBL: 313,549

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawiają punkt widzenia chirurga dziecięcego dotyczący zadań lekarza rodzinnego. Podkreślają, że usytuowanie lekarza rodzinnego w środowisku, jego kontakt z wieloma pokoleniami, rozumienie ich potrzeb może znacznie wpłynąć na zmiejseznie liczby urazów u dzieci, a posiadane umiejętności i dobra współpraca z leakrzem specjalistą stwarzają podstawę w uzyskaniu satysfakcjonujących wyników.

  Streszczenie angielskie: The authors present a paediatric surgeon's point of wiev concerning GP'S duties. It is underlined that the placae of a GP in the environment, his contact with many generations, understanding their needs can have essential infleunce on the decrease in a number of injureis in children. Satisfactory results can be achieved trhough acquired abilities and good cooperation with a specialist.


  106/985

  Tytuł oryginału: Witamina D - aktualny stan wiedzy. Wykorzystanie witaminy D w profilaktyce i leczeniu osteoporozy.
  Tytuł angielski: Vitamin D - contemporary status of knowledge. Using of vitamin D in prevention and treatment of osteoporosis.
  Autorzy: Marcinkowska-Suchowierska Ewa
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 107 (2) s.111-119, il., bibliogr. 26 poz.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  107/985

  Tytuł oryginału: Ocena skuteczności postępowania diagnostycznego i terapeutyczneo u dzieci z ciężkimi pourazowymi zaburzeniami przytomności.
  Tytuł angielski: The assessment of efficiency of diagnostic and therapeutic procedures in children with severe post-traumatic disturbances of consciousness. P. 2: Hospital treatment phase.
  Autorzy: Wilk Jarosław, Jałowiecki Przemysław, Dudek-Dyczkowska Dorota, Dyaczyńska-Herman Anna
  Źródło: Med. Intens. Rat. 2002: 5 (1) s.5-15, tab., bibliogr. 37 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,477

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • neurologia
 • traumatologia i ortopedia
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie polskie: Celem pracy było określenie przydatności rokowniczej wybranych parametrów oceny stanu klinicznego u dzieci z ciężkimi pourazowymi obrażeniami ciała, leczonych na oddziale intensywnej terapii (OIT). Metody: Prospektywne badania objęły 81 chorych poniżej szesnastego roku życia, leczonych na OIT w latach 1990 - 1997, spełniających określone kryteria włączenia do badanej populacji. Wszelkie dane gromadzono na podstawie specjalnie opracowanego protokołu badawczego. Wyniki: U 29,6 proc. badanych, w chwili przyjęcia stwierdzano izolowane urazy czaszkowo-mózgowe, a u pozostałych obrażenia wielonarządowe. Średnia wartość Glasgow Coma Scale (GCS) wynosiła 5,4 ń 1,3. Wyniki leczenia według Glasgow Outcome Scale (GOS), korelowały z wartościami Revised Trauma Score (RTS) i APACHE II (p 0,001). W odniesieniu do Injury Severity Score (ISS) wystąpiła słaba zależność z GOS (; 0,05) i jej brak w odneisieniu do śmiertelności. Lepsze wyniki terapii pozostawały w związku z wyższą wyjściową punktacją GCS (p 0,001). Niedotlenienie, objawy wstrząsu oraz hiperglikemia przy przyjęciu należały do głównych czynników prognostycznie niepomyślnych (p 0,05). Spośród 62 (76,5 proc.) dzieci, które przeżyły, 93,5 proc. odzyskało przytomność, a 6,5 proc. wypisano w stanie wegetatywnym. U 19,8 proc. pacjentów uzyskano pełny powrót do zdrowia (GOS 4 - 5), a u 22,2 proc. stwierdzono ciężkie inwalidztwo. Wnioski: 1. Skale RTS, ISS i APACHE II mogą być przydatne w rokowniczej ocenie szans przeżycia ...

  Streszczenie angielskie: Aim of the study: To evaluate the prognostic value of selected parameters of clinical condition in paediatric patients with severe post-traumatic injuries, treated in intensive care unit (ICU). Methods: In 1990 - 97 81 ICU patients under 16 year old, who met the inclusion ciriteria, were enrolled into the prospective study. All the data were collected using a specifically developed questionnaire. Results: On admission in 29.6 p.c.of patients isolated head injuries, while in the others multiorgan injuries were found. The average value of Glasgow Coma Scale (GC) was 5.4 ń 1.3. The treatment results accoridng to Glasgow Outcome Scale (GOS) correlated with the values of Revised Trauma Score (RTS) and APACHE II (p 0.001). There were a slight correlation of the Injury Severity Score (ISS) with GOS (p 0.05) and no correlation with mortality. Getter treatment results were connected with higher initial GCS (p 0.001). Hypoxaemia, shock, as well as hyperglycaemia on admission wre the main prognostically unfavourable factors (p 0.05). 93.5 p.c. of the 62 children wo survived regained consciousness, while 6.5 p.c. were discharged from hospital in vegetativ condition. A full recovery was achieved (GOS 4 - 5) in 19.8 p.c. of patients, whereas 22.2 p.c. remained heavily disabled. Conclusions: 1) The RTS, ISS, and APACHE II scales may be of use in predicting the survival in children with multiple post-traumatic injuries, although the ISS has low value in isolated head ...


  108/985

  Tytuł oryginału: Znaczenie prawidłowego żywienia dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych ekologicznie w aspekcie profilaktyki osteoprozy.
  Tytuł angielski: The nutritional role in children and youth from pollutant areas exposed in aspect of osteoporosis prevention.
  Autorzy: Śmigiel-Papińska Danuta
  Źródło: Med. Rodz. 2002: 5 (1) s.42-45, bibliogr. 59 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,454

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was to assess the influence of nutrition of children and yiuth from inhabiting areas with increased emission of heavy metals, mainly lead, on correct skeleton shape in the aspect of osteoporosis prevention. Another treated subject was the assessment calcium role in the human organism, main calcium ources (food and tape water), the influence on its bioavailability and dietary allowances.


  109/985

  Tytuł oryginału: Przegląd wybranych metod korekcji płaskostopia.
  Autorzy: Romanowska Alicja
  Źródło: Wychow. Fiz. Zdr. 2002: 49 (5) s.8-15, il.
  Sygnatura GBL: 303,693

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  110/985

  Tytuł oryginału: Przypadek raka wątrobowokomórkowego z przerzutami do kości.
  Tytuł angielski: A case of hepatocellular carcinoma with bone metastases.
  Autorzy: Jeziorek Julita, Pawlak Jacek, Krawczyk Marek
  Źródło: Onkol. Pol. 2002: 5 (1) s.53-55, il., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,469

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • onkologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Odległe przerzuty raka wątrobowokomórkowego występują rzadko w porównaniu do innych nowotworów złośliwych. W naszej klinice obserwowano zaledwie jeden taki przypadek. U 59-letniego chorego z zaawansowanym rakiem wątrobowokomórkowym (w przebiegu marskości na podłożu zapalenia wątroby typu C, bez objawów niewydolności wątroby), po 11 miesiącach stosowania chemioembolizacji dotętniczej wystąpiły przerzuty do kości.

  Streszczenie angielskie: Distant metastases from hepatocellular carcinoma are rare compared with other malignances. Only one such case was observed in our department. The 59-year-old man with advanced intrahepatic tumor stage and underlying cirrhosis due to hepatitis C, without symptoms of hpatic failure, revealed bone meatstases after 11 months of transcatheter arterial chemoemolization.


  111/985

  Tytuł oryginału: Replantacje samoamputowanych kończyn górnych - opis trzech przypadków.
  Tytuł angielski: Self-amputation of the upper extremity - three case report.
  Autorzy: Jabłecki Jerzy, Kocięba Ryszard, Baranowski Piotr
  Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (2) s.267-271, il., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,451

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • traumatologia i ortopedia
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Pacjenci dokonujący samoamputacji jednej lub kończyn stanowią szczególny problem dla zespołu leczącego. Decyzja odnośnie do replantacji kończyny musi być podjęta szybko, a cały proces leczenia takich chorych wymaga udziału lekarza psychaitry. Przedstawiono trzech chorych, u których replantowano samoamputaowaną kończynę górną, dokonując analizy tych przypadków na tle 19 podobnych odnotowanych w literaturze medycznej okresu ostatnich 35 lat. Wszyscy ci chorzy znajdowali się w stani psychozy, ale tylko u niektórych udało się wykazać tendencje samobójcze. Częstym motywem samookaleczenia było u nich poczucie winy oraz motywy religijne. Chorzy ci są zwykle zadowoleni z "odzyskania" kończyny, uzyskany wynik funkcjonalny jest jednak rzadko satysfakcjonujący. Pewien wyjątek mogą stanowić chorzy operawani w Ośrodku Replantacji Kończyn w Trzebnicy. W świetle przedstawionych danych oraz wobec istniejących obecnie możliwości wielostronnego leczenia takich chorych, należy uznać, że choroba psychiczna nie może być bezwzględnym przeciwwskazaniem do replantacji samoamputowanej kończyny.

  Streszczenie angielskie: Patietns who deliberately amputate one or more of their own extremities present a unique challenges for the entire treatment team. Decisions regarding replantation must be made quickly and the psychiatrist is involved early in the care of these difficoult patietns. Three cases of deliberate upper extremity self-amputation and replantation are presented and discussed as well as the other 19 such cases reported in the literature in the last 35 years. All patietns have been psychotic but rearly suicidal. The amputation usually stems from psychotically driven feelings of guilt and concrete religious preocupations. Patietns who undergo replantation are often pleased with the reatachement, but the functional result of the operation is rearly satisfactory, quite unlike the results achived in 3 patietns reported by the authors. After evaluating all criteria known about indications for replanting severed extremities, authors concluded that mental ilness can no longer be concidered absolute contraindication for replantation, due to adequate therapeutic possibilities that are currently available.


  112/985

  Tytuł oryginału: Współczesne poglądy na mechanizmy gojenia się tkanki kostnej.
  Tytuł angielski: Contemporary views on the mechanisms of bone tissue healing.
  Autorzy: Kos Marcin, Łuczak Klaudiusz, Klempous Radosław
  Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (3) s.397-402, bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,451

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia
 • immunologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy zawarto krótki rys hisotryczny oraz przedstawiono współczense poglady na sposób tworzenia się i regeneracji tkanki kostnej oraz mechanizmy wgajania się autogennych przeszczepów kostnych. Opisano procesy zachodzące podczas zrostu pierwotnego i zrostu samoistnego, fenomeny towarzyszące procesom gojenia, takie jak RAP, a także zasadę wgajania się autogennych przeszczepów kostnych na zasadzie indukcji i kondukcji. Autorzy przedstawiają procesy zachodzące na poziomie tkankowym: fazę skrzepu, demarkacji, tworzenie się ziarniny, rozplem i różnicowanie komórek osteogennych oraz uwapnianie się powstałej tkanki. Opis obrazu mikroskopowego uzupełniono anlizą procesów zachodzących na poziomie molekularnym, uwypuklając rolę cytokin (PDGF, TGF-á, IL, BMP) i hormonów w zapoczątkowaniu i kontroli regeneracji kości.

  Streszczenie angielskie: In this paper short historical outline and contemporary veiws on bone tissue formation and regeneration as well as autogenic bone grafts healing were presented. Processes appearing during primary or spontaneous union of fractured bone and phenomenons accompanying bone healign were described. Also rules of autgenous graft healing on the base of induction and conduciton were presented. The authors depicture processes on tissue level as clot formation, demarcation, developing of granulation tissue, proliferation and differentiation of osteogenic cells and calcification of arising tissue. Microscopic description is completed by phenomenon analysis on molecular level undermining the role of cytokines (PDGF, TGF-á, IL, BMP) and hormones in initiation and controlling of the bone regeneration.


  113/985

  Tytuł oryginału: Możliwości poprawy funkcji replantowanego ramienia metodą wieloetapowej wtórnej rekonstrukcji.
  Tytuł angielski: Possibilities of improvement of the function of replanted upper arm by means of multi-stage secondary reconstructive procedures.
  Autorzy: Jabłecki Jerzy, Kocięba Ryszard, Kaczmarzyk Leszek
  Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (3) s.403-407, il., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,451

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: 18-letnia kobieta doznała wyrwaniowo-zmiażdżeniowej amputacji lewego ramienia spowodowanej przez kombajn roliczny. Rozległy obszar uszkodzenia tkanek, a przede wszystkim nienaprawialne uszkodzenie nerwów: łokciowego (wyrwanie z obwodu), pośrodkowego (ubytek części proksymalnej), mięśniowo-skórnego (wyrwanie z brzuśców), dyskwalifikowało przypadek do replantacji. Wbrew wskazaniom, ze względu na młody wiek i płeć chorej podjęto próbę replatnacji, dokonując rozległego skrócenia kończyny. Odtworzono nerw pośrodkowy w wyniku nieanatomicznego jego połączenia z dostępnym w części bliższej kikutem pnia nerwu promieniowego. Wobec braku jakiejkolwiek funkcji kończyny konieczne było wykonanie wtórnych zabiegów odtwórczych. 16 tygodni po replantacji przeprowadzono korekcję opadającego nadgarstka przez usztywnienie stawu promieniowo-nadgarstkowego, uzyskując trwałe ustawienie stawu w zgięciu dłoniowym - 15ř. Korekcję ustawienia palców uzyskano przez przeniesienie ścięgien: FCU-EDC oraz FCR-EPL, AP. Brak funkcji zginania stawu łokciowego substytuowano transferem mięśnia piersiowego większego według Caroll-Kleinmann. W leczeniu zaburzeń zrostu kości ramiennej zastosowano dekortykację według Judeta-Forbesa, uzyskując prawidłowy zrost kostny. W wyniku przeprowadzonych operacji chora uzyskałą zdolność zgięcia stawu łokciowego przy obciążeniu dwóch kilogramów. Stwierdzono również efektywny powrót reinerwacji w postaci czucia protekcyjnego w zakresie kciuka i wskaziciela oraz niewielki ruch zginania palców ręki. Chora pomaga sobie replantowaną kończyną w zajęciach dnia codziennego, studiuje.

  Streszczenie angielskie: 18 year-old woman sustained an upper arm crash-avulsion-type of amputation by a harvester. Serious mutilation of the extremity and first of all irreparable nerve lesions: avulsion of ulnar nerve, large defect of median nerve, avulsion of musculo-cutaneous nerve disqualified the case for replantation. Contrary to the traditional indications, having in mind the young age and sex of the patient, the replantation was performed. Skeletal shortening of 7 cm was done. The median nerve (distal part) was neurotised by radial nerve (proximal part). After the replantation the extremity had no function at all requiring secondary reconstructive procedures. Arthrodesis of R.C. joint corrected the positioning of a wrist in 15ř flexion, which was followed by tendon transfer: FCU-EDC, FCR-EPL, AP. Elbow flexion was regained by pectoralis muscle transfer (Caroll-Kleinmann). The diastasis of the fracture site was treated by decortication and bone transplant which resulted in a complete unification. Protective sensitivity of the thumb and the index finger was reported 13 months after the replantation, 20 months after the replantation the patient, who is a student now, could flex actively the elbow lifting 2 kilograms of weight. The replanted extremity aid her in activities of daily living.


  114/985

  Tytuł oryginału: Ostre krwiopochodne zapalenie kości u noworodków - "portret zbiorczy" 129 przypadków - z perspektywy dnia przyjęcia do leczenia chirurgicznego.
  Tytuł angielski: Acute haematogenous osteomyelitis in newborns - review of 129 cases.
  Autorzy: Mazurkiewicz Irena, Gawrych Elżbieta
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 supl. 2: Zakażenia okresu noworodkowego s.87-90, il., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Dokonano analizy epidemiologicznej krwiopochodengo zapalenia kości u noworodków leczonych w Oddziałach Chirurgii Dziecięcej Pomorza Zachodniego w ostatnich latach - z perspektywy dnia przyjęcia do leczenia chirurgicznego.

  Streszczenie angielskie: Epidemiological analysis of 129 cases acute haematogenous osteomyelitis in newborns treated in ward of Pediatric Surgery of West Pomeranian was perfomed.


  115/985

  Tytuł oryginału: Gonarthritis in the course of lyme disease in a one-and-a-half-year-old child.
  Tytuł polski: Zapalenie stawu kolanowego w przebiegu choroby z Lyme u półtorarocznego dziecka.
  Autorzy: Zajadacz Bernard, Juszkiewicz Artur
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (3/4) s.243-246, bibliogr. 10 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Opisano półtoraroczną dziewczynkę z zapaleniem stawu kolanowego w przebiegu choroby z Lyme. Pacjentka mieszkająca w mieście nigdy nie przebywała w lesie, nie miała kontaktu ze zwierzętami (prócz domowego psa pozostającego pod kontrolą weterynarza), nie uczęszczała do żłobka, a spacery odbywała pod kontrolą rodziców w obrębie zabudowań miejskich. Pomimo negatywnego wywiadu rodzinnego oceniono stężenie przeciwciał przeciwko Borrelia burgdorferi, stwierdzając bardzo wysokie stężenie przeciwciał w klasie IgG oraz niskie stężenie w klasie IgM. Biorąc pod uwagę całość obrazu klinicznego oraz wyniki badań pracownianych rozpoznano chorobę z Lyme w drugiej fazie. Przypadek opisano z uwagi na młody wiek pacjenta. Ponadto najbardziej prawdopodobna wydaje się nietypowa droga przeniesienia kleszcza na dziecko poprzez domowego psa.

  Streszczenie angielskie: A case of a one-and-half-year-old girl is reported in whom gonarthritis in the course of Lyme disease was diagnosed. The girl was brought up in an urban environment. She nerve was a forest and had no contact with animals (excep for a healthy pet-dog, which was under veterinary supervision). She did not attend a nursery, and went for walks only within urban area under the careful guidance of her parents. In spite of the negative family history the level of antibodies against Borrelia burgdorferi was estimated. A very high level of IgG antibodies and a low level of IgM Borrelia burgdorferi antibodies, accompanied by physical symptoms allowed to diagnose the second stage of Lyme disease. We considered the described case as worth presentation due to the child's very early age. Moreover, the infection was caused supposedly due to the contact with a dog (which may be unusual carrier of ticks), and not - as in most cases - in a forest.


  116/985

  Tytuł oryginału: Badania diagnostyczne w ocenie stopnia zaawansowania artropatii hemofilowej oraz wskazań i skuteczności synowektomii izotopowej u dzieci : rozprawa habilitacyjna
  Autorzy: Klukowska Anna; Akademia Medyczna Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii w Warszawie
  Źródło: - Warszawa, Dział Wydaw. Akademii Medycznej 2002, [4], 95 s. ; il., tab., bibliogr. 234 poz., powiel., 21 cm.
  Sygnatura GBL: 735,155

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • hematologia
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska


  117/985

  Tytuł oryginału: Is the predictive power of previous fractures for new spine and non-spine fractures associated with biochemical evidence of altered bone remodelling? The EPOS study.
  Autorzy: Vergnaud P., Lunt M., Scheidt-Nave C., Poor G., Gennari C., Hoszowski K., Lopez Vaz A., Reid D. M., Benevolenskaya L., Grazio S., Weber K., Miazgowski T., Stepan J. J., Masaryk P., Galan F., Bruges Armas J., Lorenc R., Havelka S., Perez Cano R., Seibel M., Armbrecht G., Kaptoge S., O'Neill T. W., Silman A. J., Felsenberg D., Reeve J., Delmas P. D.
  Źródło: Clin. Chim. Acta 2002: 322 (1/2) s.121-132, tab., bibliogr. 49 poz.
  Sygnatura GBL: 303,881

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Bacground: In the European Prospective Osteoporosis Study (EPOS), a past spine fracture increased risk of an incident fracture 3.6 - 12-fold even after adjusting for BMD. We examined the possibility that biochemical marker levels were associated with this unexplained BMD-independent element of fracture risk. Each of 182 cases in EPOS of spine or non-spine fracture that occurred in 3.8 years of follow-up was matched by age, sex and study centre with two randomly assigned never-fractured controls and one case of past fracture. Analysis measured blind were: osteocalcin, bone-specific alkaline phosphatase, total alkaline phosphatase, serum creatinine, calcium, phosphatase and albumin, together with the collagen cross-links degradation products serum CTS and urine CTX. Most subjects also had bone density neasured by DXA. Results: Cases who had recent fractures did not differ in marlker levels from cases who had their had last fracture more than 3 years previously. No statistically significant effect of recent fracture was found for any marker except osteocalcin, which was 17.6 p.c. lower in recent peripheral cases compared to unfractured controls (p 0.05) and this was independent of BMD. Conclusion: Past fracture as a risk indicator for future fracture is not strongly mediated through increased bone turnover.


  118/985

  Tytuł oryginału: Wpływ probiotyków i prebiotyków na gospodarkę wapniowo-fosforanową i metabolizm kostny.
  Tytuł angielski: The effect of pro- and prebiotics on calcium-phosphate homeostasis and bone metabolism.
  Autorzy: Karczmarewicz Elżbieta, Skorupa Ewa, Lorenc Roman S.
  Źródło: Pediatr. Współcz. 2002: 4 (1) s.63-69, tab., bibliogr. 32 poz., sum. - Sympozjum nt. probiotyków i prebiotyków Warszawa 01. 2002
  Sygnatura GBL: 313,561

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Oligosacharydy, które nie ulegają trawieniu i wchłanianiu w przewodzie pokarmowym, zwane prebiotykami mają korzystny wpływ na biodostępność i wchłanianie wapnia oraz metabolizm kostny. W badaniach na zwierzętach wykazano pozytywny wpływ nieulegających wchłanianiu oligosacharydów nie tylko na pozytywny bilans wapniowy, ale również na gęstość mineralu kostnego (BMD) i odporność na złamania. Badania z udziałem ludzi są nieliczne. W badaniach krótkoterminowych wykazano pozytywny wpływ oligosacharydów na bilans wapnia u młodych zdrowych mężczyzn i kobiet pomenopauzalnych. Nie ma danych dotyczących wpływu oligosacharydów na metabolizm kostny u ludzi.

  Streszczenie angielskie: Substancial evidence has accumulated that non-digestible carbohydrates could improve calcium absorption. This has largely been attributed to the bacterial fermantation process that leads to the production of organic acids, most importantly lactate, propionate, butyrate and acetate. There is profound evidence on the stimulating effect of non-digestible oligosaccharides on mineral absorption and balance in experimental animals. In animal studies non-digestible oligosaccharides also lead to an improved bone mineralisation and increased resistance bone fracture. Only few human studies are available. These showed possitive short-term effects but inconsitient long-term effect on mineral balance. A significant increase of true fractional calcium absorption was noted during the supplementation of the with oligosaccharides in healthy young adults and postmenopausal woman. No data are available on thge effect of pre and probiotics on bone density in humans.


  119/985

  Tytuł oryginału: Zator tętnicy płucnej w przebiegu zakrzepicy żył głębokich kończyn dolnych u chorego z obustronnym złamaniem kości udowej.
  Tytuł angielski: Pulmonary embolism in course of deep vein thrombosis of lower extremities in patient with bilateral femoral bone fracture after car accident injury.
  Autorzy: Lewandowski Krzysztof, Szturmowicz Monika, Fijałkowska Anna, Kurzyna Marcin, Hajduk Bogdan, Burakowska Barbara, Chmielewski Dariusz, Torbicki Adam
  Źródło: Pneumonol. Alergol. Pol. 2002: 70 (3/4) s.203-209, il., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,096

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: The incidence of deep vein thrombosis in western World is estimated at about 1 case/1000/year and of pulmonary embolism at 0,5 case/1000/year. Mortality in untreated pulmonary embolism is 30 p.c. With adequate treatment (anticoagulant) it can be decreased to 2-8 p.c. Deep vein thrombosis and pulmonary embolism are frequent complications of various surgical procedures, especially of orthopedic interventions on hip joint. When surgery has to be performed in patient with high risk of pulmonary embolism, anticoagulant prophylaxis shopuld be performed. Venous thromboembolic disease is the most important cause of mortality in trauma patients. We present a case of 46 years old man with bilateral fracture of femoral bone after car accident injury in whom signs of deep venous thrombosis and pulmonary embolism were observed despite the use of anticoagulant prophylaxis.


  120/985

  Tytuł oryginału: Wyniki leczenia twardych wrodzonych oraz nawrotowych stóp końsko-szpotawych zmodyfikowaną techniką Goldnera.
  Tytuł angielski: Result of treatment of resistant congenital clubfoot with modified Goldner's technique.
  Autorzy: Lejman Tadeusz, Kowalczyk Bartłomiej
  Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (4) s.351-355, bibliogr. 30 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,360

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • niemowlęta
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawiają wyniki leczenia operacyjnego nasilonych (IV typu wg Dimeglio) idiopatycznych i nawrotowych stóp końsko-szpotawych metodą u 38 dzieci (42 stopy) w wieku 4-24 miesięcy. Czas obserwacji wynosił 4-8 lat. W grupie pierwotnych operacji stwierdzili na podstawie skali wg Magnoe'a, 35,7 proc. wyników bardzo dobrych, 11,9 proc. wyników dobrych, 9,52 proc. dostatecznych i 42,5 proc. wyników złych, wśród których 37,5 proc. stanowiły stopy reoperowane z powodu deformacji nawrotowych. Twierdzą na podstawie porównania z innymi wynikami z piśmiennictwa ortopedycznego, że uzyskane wyniki po operacji wg Goldnera, w obrębie stawu skokowego górnego z przecięciem więzadła trójgraniastego, nasilonych stóp końsko-szpotawych są porównywalne z wymikami uzyskiwanymi drogą korekcji podskokowych.

  Streszczenie angielskie: The authors present the results of surgical treatment of resistant idiopathic and recurrent clubfoot (type IV according to Dimeglio classification). In the group who underwent a primary procedure, results were noted according to the Magone classification: 35.7 p.c. very good results, 11.9 p.c. good results, 9.52 p.c. satisfactory and 42.5 p.c. bad results (recurrent clubfeet accounts for 37.5 p.c.). The authors noted that the Goldner technique yields results comparable to the peri-talar release technique.


  121/985

  Tytuł oryginału: Odległa ocena kliniczna i radiologiczna stabilności stawu skokowo-goleniowego po ostrym urazowym uszkodzeniu aparatu więzadłowo-torebkowego.
  Tytuł angielski: Long-term clinical and radiological assessment of talocrural joint stability after acute traumatic injury of ligamentous-capsular apparatus.
  Autorzy: Golec Edward
  Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (4) s.357-364, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,360

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autor dokonuje odległej oceny klinicznej i radiologicznej stabilności stawu skokowo-goleniowego po ostrym urazowym jego skręceniu, które leczone było metodą nieoperacyjną. Badanie radiologicznie wykonuje na stanowisku do oceny stabilności stawu własnego pomysłu. Ocenia stabilność stawu w płaszczyźnie strzałkowwej i czołowej sposobem Zwippa oraz metodą własną. U 368 kontrolowanych obu płci, najczęściej rozpoznaje niestabilność boczną i przednio-boczną I lub IIř oraz znacznie częściej rozpoznaje niestabilność stawu badaniem radiologicznym niż klinicznie.

  Streszczenie angielskie: The authors presents an assessment of clinical and radiological talocrural joint stability after acute traumatic ankle sprain treated non-operatively. Radiological evaluation of joint stability was performed using a special stend designed by the author. Joint stability was evaluated in both the sagittal and frontal planesusing Zwipp's technique, along with the author's own technique. Iř and IIř lateral and antero-lateral instability were found most often found in the 368 patient series that was examined. Joint instability was recognised more frequently radiologically.


  122/985

  Tytuł oryginału: Patomorfologia wad wrodzonych kręgosłupa w aspekcie przyszłego klinicznego rozwoju choroby.
  Tytuł angielski: The pathomorphology of congenital spinal defects in relation to future clinical development of the disease.
  Autorzy: Malawski Stefan, Malawski Piotr
  Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (4) s.365-374, il., tab., bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,360

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Na podstawie przebadania 61 chorych w wieku od 1 roku do 50 lat z wadami wrodzonymi kręgosłupa autorzy wyodrębnili pięć grup patomorfologicznych, a mianowicie: wady kręgów, wady trzonów, zrosty kostne międzykręgowe, zrosty żeber i wady łuków, co dało łącznie 30 postaci wad. W materiale tym były 34 przypadki z jedną dominującą postacią wady i 27 przypadków, w których występowały różne postacie z kilku grup patomorfologicznych. Następstwem wad było narastające zniekształcenie kręgosłupa, które doprowadziło do powstania w 21 przypadkach skoliozy łukowej, w 15 - kifoskoliozy, w 13 - skoliozy kątowej i w 12 - kifozy. Na ogół wszystkie przypadki zniekształcone miały tendencje do powiększania się z wiekiem. U 20 chorych, przeważnie po okresie zakończenia wzrostu, pojawiły się wolno narastające zaburzenia neurologiczne o typie wzmożonej spastyczności, niedowładów spastycznych lub porażeń spastycznych i wiotkich. Ze względu na dużą różnorodność patomorfologiczną trudno ustalić zależność między rodzajem wad a przyszłym rozwojem klinicznym. Można było tylko kierunkowo rozpoznać, że niektóre postacie wad determinują rodzaj zniekształcenia i usposabiają do powikłań neurologicznych, jak na przykład różne postacie półkręgów. W wadach wielopostaciowych obustronnych nie zawsze obecna jest równowaga wzrostowa kręgosłupa, przeciwnie, niekiedy nawet małe wady wielopostaciowe mogą prowadzić do szybko narastających deformacji kręgosłupa. Z tego przeglądu można wnioskować, że wszystkie wady wrodzone kręgosłupa powinny być wcześnie leczone operacyjnie, bądź przez usunięcie wady, bądź dążenie do przywrócenia równowagi wzrostowej.

  Streszczenie angielskie: The authors categorised congenital malformations of the spine into five different pathomorphologic groups basing on a series of 61 cases (age ranging from 1 to 50 years): defects of the vertebral, of the vertebral body, intervertebral synostosis, rib synostosis, and defects of the vertebral arch. A total of over 30 different kinds of malformations were obtained in this classification. In the analysed series 34 patients had a predominant kind of malformation, while in 27 cases mixed malformations were noted. These malformations lead to spine deformaties: 21 cases with arch scoliosis, 15 cases with kyphoscoliosis, 12 cases with angular scolliosis aand 12 cases with kyphosis. Deformities had a tendency to progress with age. In 20 patients neurological deficits (increased spasticity, spastic paresis, spastic and flaccid paralysis) increased after reaching skeletal maturity. Prognosis as to deformity progression waas made difficult be the large variety of different pathomorphologic types of deformity. Only general patterns were visible e.g. a tendency to progress in caes were hemivertebra were found. In cases were more than one type of deformity was noted, growth balance of the spine was not a rule. On the contrary, even small mixed deformities of ten progressed. This paper indicates that most congenital deformities of the spine should be treated operatively, either to correct the deformit or to attain spine growth balance.


  123/985

  Tytuł oryginału: Wczesna ocena wielkości siły mięśni odwodzących po zabiegu endoprotezoplastyki stawu biodrowego, przeprowadzonym z przednio-bocznego dostępu operacyjnego.
  Tytuł angielski: Early abductor muscle strenght after total hip replacement performed by antero-lateral approach.
  Autorzy: Pawłowski Zbigniew, Bohatyrewicz Andrzej, Czajkowski Andrzej Antoni, Kominiak Piotr, Gusta Andrzej
  Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (4) s.375-380, il., tab., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,360

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W czasie od listopada 2000 do kwietnia 2001 roku u 31 chorych z jednostronną chorobą zwyrodnieniową stawu biodrowego przeprowadzono pomiary: siły mięśni odwodzących udo, czasu narastania wartości maksymalnych siły i ruchomości stawu biodrowego 2 dni przed zabiegiem oraz 10-14 dni po zabiegu endoprotezoplastyki z dojścia przednio-bocznego. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono znaczne obniżenie maksymalnej i średniej siły mięśni odwodzących udo w okresie pierwszych 2 tygodni po zabiegu, wydłużenie czasu osiągnięcia maksymalnej siły skurczu mięśni odwodzących staw biodrowy oraz znaczne zwiększenie zakresu ruchomości.

  Streszczenie angielskie: Between November 2000 and April 2001 31 patients with unilateral coxarthrosis were assessed in order to determine strenght of the hip abductors and hip mobility 2 days prior surgery, 10 and 14 days post surgery. All patients underwent total hip replacement though an antero-lateral approach. It was found that maximal and average muscle strenght decreased during the first 2 weeks post-op, with concomitant increase in time needed to achieve full muscle strenght and hip mobility.


  124/985

  Tytuł oryginału: Płytka podporowo-stabilizująca do leczenia złamań nasady dalszej kości promieniowej.
  Tytuł angielski: Supporting stabilising plate in treatment of fractures of the distal epiphysis of the radius.
  Autorzy: Minta Przemysław, Przybylski Jerzy
  Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (4) s.381-384, il., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,360

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawili płytkę we własnej modyfikacji przydatną do leczenia wieloodłamowych złamań nasady dalszej kości promieniowej. Istotną zaletą metody jest prosta technika operacyjna i podjęcie wczesnej rehabilitacji bez stosowania unieruchomienia zewnętrznego. Zadawalające wyniki leczenia uzyskane u 21 operowanych chorych zachęcają do dalszego stosowania przedstawionej metody.

  Streszczenie angielskie: The authors present a modified plate for stabilisation of compound fractures of the distal radius. The main advantages are: the simplicity of the operative technique and the possibility of early rehabilitation without any external fixation. The satisfactory results encourage further application of this technique.


  125/985

  Tytuł oryginału: Bioceramika pochodzenia żelowego jako substytut kości (badania in vivo) - doniesienie wstępne.
  Tytuł angielski: Gel derived bioactive ceramic as bone substitute - an in vivo study.
  Autorzy: Niedzielski Kryspin, Wilamski Maciej, Synder Marek
  Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (4) s.385-394, il., bibliogr. 46 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,360

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • króliki

  Streszczenie polskie: Przeprowadzono badania histopatologiczne i radiologiczne na królikach. W doświadczeniu wycinano fragmenty w obu kościach promieniowych. Ubytek w prawym przedramieniu uzupełniono bioszkłem S2 pochodzenia żelowego. Lewe przedramię traktowano jako kontrolę, a ubytek kostny wypełniono mrożonymi allogennymi przeszczepami kostnymi. Zwierzęta uśmiercano po 3., 6., 12. tygodniach i wykonywano badania radiologiczne i histopatologiczne. Wstępne badania radiologiczne i histopatologiczne wykazują stopniowe niejednorodne narastanie kości w trzech okresach obserwacyjnych. Materiał S2 okazał się stymulujący i przyspieszający regenerację tkanki kostnej na wybranym modelu królika.

  Streszczenie angielskie: The paper presents the histopathological and radiological study performed on a series of male, mixed-race rabbits. All rabbits had a 20 x 4 x 4 mm-bone fragment extracted from the radial bone according to a modified technique by Scmitt and Weller. In the right radius bone defect was filled approximately 0.5 cm**3 bioglaass S2. In the left ruis, which served as control, allogenic bone graft (the size of the defect) collected from the tibia and femur was implanted. Rabbits were sacrificed 3, 6 and 12 weeks after the procedure and histopathological and radiological studies were performed. These studies revealed a heterogeneous increase of new bone regeneration in all three phases of the study. The S2 biomaterial both stimulated and accelerated bone regeneration in the rabbits.


  126/985

  Tytuł oryginału: Współczesny porosprężysty model biomechaniczny tkanki kostnej.
  Tytuł angielski: Modern biomechanical poroelastic model of bone tissue. P. 2: Structure of pore space in cortical and trabecular bone.
  Autorzy: Rogala Piotr, Uklejewski Ryszard, Stryła Wanda
  Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (4) s.395-403, il., bibliogr. 52 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,360

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: We współczesnej biomechanice kości tkanka kostna jest traktowana jako porowate sprężyste ciało stałe wypełnione lepkim płynem newtonowskim (dwufazowy model porosprężysty). Tradycyjny jednofazowy model biomechaniczny tkanki kostnej nie traci swej ważności i może być uważany jako model przybliżony w stosunku do bardziej realistycznego modelu dwufazowego. Omówiono hierarchiczną biostrukturę przestrzeni porowej kości korowej i gąbczastej z wyodrębnieniem przedziałów przestrzeni porowej w ujęciu Cowina. Wskazano przykładowe zastosowania naukowo-kliniczne nowego porosprężystego modelu biomechanicznego tkanki kostnej, takie jak: osteoporotyczny proces niszczenia kości, porowate biomateriały i endoprotezy stawowe o porowatej powierzchni, elektromagnetostymulacja tkanki kostnej w rehabilitacji narządu ruchu.

  Streszczenie angielskie: In modern bone biomechanics the bone tissue is treated as a porous elastically deformed solid filled with a viscous newtonian fluid (two-phase poroelastic model). Traditional one-phase biomedical model of bone tissue is still valid and it can be considered as an approximate model in comparison with the more realistic two-phase model of bone tissue. Hierarchical biostructure of the pore space of cortical and trabecular bone is presented, including the compartements of bonepore space after Cowin. Examples of clinical amplications of the poroelastic model of bone tissue such as: osteoporosis, porus coated impalnts, bone electromagnetostimulation in rebalilitation are indicated.


  127/985

  Tytuł oryginału: Przepuklina lędźwiowego krążka międzykręgowego - morfologiczna ocena wolnych sekwestrów.
  Tytuł angielski: Lumbar intervertebral is herniation. The composition of free sequesters - a morphologic study.
  Autorzy: Łebkowski Wojciech J., Dzięcioł Janusz
  Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (4) s.405-408, il., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,360

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Od pierwszej operacji przepukliny lędźwiowej krążka międzykręgowego w 1934 roku, wyróżniono i opisano różne formy przepukliny krążkowej. Ogólnie przyjmuje się, że przepuklina krążkowa może mieć formę dokanałowego uwypuklenia krążka międzykręgowego (protrusio), częściowego dokanałowego przemieszczenia / wypadnięcia krążka (prolapsus) lub wydzielenia się wolnych sekwestrów. W piśmiennictwie przedstawiono opisy badań histologicznych krążków przepuklinowych, ujmując zmiany degeneracyjne jakie zachodzą w krążkach międzykręgowych, jednak w badaniach tych nie zwrócono należytej uwagi na wolne sekwestry. Celem prezentowanej pracy była analiza częstości z jaką występują wolne sekwestry oraz ich ocena morfologiczna. W grupie objętej analizą (N = 187) wolne sekwestry obserwowano w 15,5 proc. przypadków. U 16 pacjentów (55,2 proc.) wolny fragment zawierał jądro miażdżyste, u 12 (41,4 proc.) płytkę graniczną, a u jednego (3,4 proc.) był to pierścień włóknisty.

  Streszczenie angielskie: Since 1934 when surgery for lumbar disc herniation was first peformed various forms of disc herniation have been described. It is generally accepted that disc herniation can be classiffied as follows: disc protrusion, disc prolapse, and free sequestration. Histological evaluations of protruded and prolapsed disc have been presented in literature, revealing degenerative changes. No special attention was given to free sequestered disc elements. The aim of this paper was to analyse the frequency of freely sequestered intervertebral disc fragments and to investigate the morphologic nature of sequestered discs. The free sequesters were observed in 15.5 p.c. of all operated cases (N = 187). In 16 (55.2 p.c.) of these cases sequester was composed of nucleus pulposus material, in 12 (41,4 p.c.) cases end-plate elements were noted and in one case (3,4 p.c.) anulus fibrosus elements were found.


  128/985

  Tytuł oryginału: Wpływ wieku chorych i czasu trwania neuropatii na odległe wyniki operacyjnego leczenia zespołu rowka nerwu łokciowego.
  Tytuł angielski: The influence of patient age and duration time of symptoms on the long-term outcome of surgical treatment of cubital tunnel syndrome.
  Autorzy: Nawrot Przemysław, Romanowski Leszek, Sewehli Nasr, Rogala Piotr
  Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (4) s.409-415, tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,360

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • chirurgia
 • neurologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Praca przedstawia badania dotyczące wpływu wieku i czasu trwania neuropatii na odległe wyniki leczenia operacyjnego zespołu rowka łokciowego. Materiał obejmuje 57 chorych z zespołem rowka nerwu łokciowego leczonych w latach 1971-1997 w Klinice Chirurgii Ręki. Przeprowadzona analiza upoważnia autorów do stwierdzenia, że w leczeniu operacyjnym zespołu rowka nerwu łokciowego wiek chorego nie ma decydującego wpływu na wynik leczenia operacyjnego. Zdecydowanie lepsze wyniki w ocenie pooperacyjnej uzyskuje się u chorych z krótszym czasem trwania neuropatii. Osoby po 40. roku życia powinno się wcześniej operować. Ocena subiektywna wyników leczenia jest lepsza niż obiektywna.

  Streszczenie angielskie: The paper presents the influence of patient age and duration time of symptoms on the long-term outcome of surgical treatment of cubital tunnel syndrome. The material consisted of 57 patients treated at the Department of Hand Surgery between 1971 and 1997. Evaluation of the material revealed that there is no significant correlation between the age of onset of the symptoms and the result of treatment. Significantly better results were observed in post operative assessment in patients who have had the neuropathy for a shorter time. Patients over 40 years of age should be operated earlier. Results were better when assessed in a subjective score system, compared to an objective one.


  129/985

  Tytuł oryginału: III Śląskie i I Ogólnopolskie Sympozjum Chorób Metabolicznych Tkanki Kostnej, Ustroń 12-14 października 2001 r.
  Tytuł angielski: The Third Silesian and The First Polish Symposium on Metabolic Disease of Bone, Ustroń, October 12-14, 2001.
  Autorzy: Kucharz Eugeniusz Józef
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 108 (2) s.827-828, il. - 3 Śląskie i 1 Ogólnopolskie Sympozjum Chorób Metabolicznych Tkanki Kostnej Ustroń 12-14.10. 2001
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Temat korporatywny:
 • Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne
 • Polskie Towarzystwo Reumatologiczne


  130/985

  Tytuł oryginału: Wartość alogenicznych przeszczepów kostnych w rekonstrukcji kości w przebiegu obluzowania protezy stawu biodrowego.
  Tytuł angielski: Value of allogenic bone grafts for bone reconstruction during the course of hip prosthesis loosening.
  Autorzy: Ozonek Włodzimierz, Rąpała Kazimierz, Milecki Marcin
  Opracowanie edytorskie: Słowiński Krzysztof (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (9) s.769-777, il., bibliogr. 11 poz. + bibliogr. 4 poz. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 09. 2001 - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • transplantologia
 • traumatologia i ortopedia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena przydatności alogenicznych przeszczepów kości do odbudowy ściany kostnej w rekonstrukcyjnych zabiegach wykonywanych z powodu obluzowania protezy stawu biodrowego. Materiał i metodyka. Materiał obejmował 100 chorych leczonych z powodu obluzowania protez, u których wykorzystano mrożone, wyjałowione radiacyjnie alogeniczne przeszczepy kości. Do odbudowy łoża kostnego w obrębie panewki wykorzystywano rozdrobnione przeszczepy kości o rozmiarach około 0,5 x 0,5 cm. Do odbudowy ściany uda używano granulatu kostnego w części dalszej i takich samych przeszczepów jak w panewce w obrębie przynasady. Przeszczepy te wraz z protezą wszczepiano wg techniki opracowanej w Nijmegen i Exeter. Zastosowanie ubitych, rozdrobnionych przeszczepów kości pozwala na stworzenie struktury, która umożliwia wnikanie naczyń krwionośnych i wpełzanie komórek kostnych tworzących nowe, żywe beleczki. Proces budowy nowej kości wokół protezy był długotrwały. Badanie radiol. wykazało przebudowę kostną w warstwie przeszczepów, ale było nieobiektywne i trudne do oceny. Wyniki. U 85 chorych stwierdzono przebudowę kostną warstwy przeszczepów, z dobrym osadzeniem protezy. U 15 osób konieczna była ponowna operacja z powodu powikłań pooperacyjnych (destabilizacja panewki w warstie przeszczepów, migracja trzpienia protezy), zbyt wczesnego obciążania kończyny i braku przebudowy przeszczepów. Wniosek. Mrożone alogeniczne przeszczepy kości stosowane do rekonstrukcji łoża kostnego po ...

  Streszczenie angielskie: Aim of the study was to determine the usefulness of allogenic bone grafts in rebuilding bone stock during recionstructive surgery, following hip prosthesis loosening. Material and methods. The study group comprised 100 patients treated due to hip prosthesis loosening, who underwent surgery by means of deep frozen, radio-sterilized allogenic bone grafts. Morselized bone grafts 0.5 x 0.5 cm in diameter were used to rebuild the acetabular bone stock. In the distal part of the femur granulated bone grafts had been used in the metaphysis, the same as in case of the acetabulum. Bone grafts aand prostheses were implanted according to techniques elaborated in Nijmegen and Exeter. The use of tight rammed morselized bone grafts led towards the creation of structures, enabiling penetration of blood vessels and bone cell infiltration, which would form new, live trabeculae. The process of new bone formation around prostheses was sustained. Radiolohgical examinations demonstrated bone remodelling in the graft layer, being subjective and difficult to interpret. Results. In 85 cases we noted bone graft rebuilding and good prosthesis stabilization. In 15 cases reoperation was required due to postoperative complications (destabilization of the prosthesis cup, stem migration), too early weight bearing and lack of bone graft rebuilding. Conclusion. Deep frozen, allogenic bone grafts used for the reconstruction of boone stock after hip prosthesis loosening form a net, on which new bone ...


  131/985

  Tytuł oryginału: Stłuczenie płuca jako problem diagnostyczno-leczniczy.
  Tytuł angielski: Diagnostic and therapeutic problems of lung contusion.
  Autorzy: Rokicki Wojciech, Rokicki Marek
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (9) s.837-843, bibliogr. 53 poz.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia
 • pulmonologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  132/985

  Tytuł oryginału: Renal and ureteric trauma: diagnosis and management in Poland.
  Autorzy: Dobrowolski Z[ygmunt], Kusionowicz J., Drewniak T., Habrat W., Lipczyński W., Jakubik P., Węglarz W.
  Źródło: Br. J. Urol. 2002: 89 (7) s.748-751, tab., bibliogr. 14 poz.
  Sygnatura GBL: 300,816

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia
 • urologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Objective. To analyse retrospectively kidney and ureteric injuries (the former often associated with multipleorgan trauma) and thus optimize diagnostic and treatment methods. Patients and methods: the records and details of kidney and ureteric injures between 1995 and 1999 in 61 urological departments in Poland were analysed. Results. In all, 887 kidney injuries were analysed: blunt trauma comprised 97 p.c., with most injuries classified as renal contusion and minor parenchymal damage (687 cases). Intravenous urography was used in 80 p.c. of the patients and computed tomography in only 20 p.c. In all, 234 patients (26 p.c.) underwent surgery; nephrectomy was the most common surgical treatment, in 170 patients (73 p.c. of those undergoing surgery). Complications occured in 9 p.c. of patients after conservative treatment and in 5 p.c. after surgery. Of the 452 ureteric injuries, 340 (75 p.c.) were iatrogenic, 81 (18 p.c.) blunt injuries and 31 (7 p.c.) open injuries. Of the iatrogenic injuries 73 p.c.occurred during gynaecological procedures, 14 p.c. in general surgery and 14 p.c. in urological procedures. The most frequent diagnostic method was intravenous urography (244 cases), with retrograde pyelography (98) and ureteric catheterization in 125. The diagnosis was estabilished immediately during surgery in 104 patients. The most frequent surgical treatment was uretero-neocystostomy (213, 47 p.c.), the others being a Boari flap (113, 25 p.c.), end-to-end anastomosis (92, 20 p.c.), reconstruction with an ileal loop (30, 7 p.c.) and autotransplantation (four, 1 p.c.)...


  133/985

  Tytuł oryginału: Treatment of posterior and anterior urethral trauma.
  Autorzy: Dobrowolski Z[ygmunt] F., Węglarz W., Jakubik P., Lipczyński W., Dobrowolska B.
  Źródło: Br. J. Urol. 2002: 89 (7) s.752-754, bibliogr. 9 poz.
  Sygnatura GBL: 300,816

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Objective. To assess the occurence and treatment of posterior uretheral (most often caused by traffic accidents and comprising half of all cases of urinary tract traumas) and anterior uretheral injury (usually iatrogenic during catheterization or cystoscopy, or caused by blunt trauma, e.g. straddle injury or penetrating trauma). Patients and methods: The records and details of patients with posterior and anterior urethral trauma were analysed from 61 urological depatrments in Poland between 1995 and 1999. Results: During the 5-year period there were 268 cases of posterior and 255 of anterior uretheral injury; for the former, most occurred during traffic accidents, and of the latter 206 were iatrogenic (during catheterization or cystoscopy), of which 48 were accompanied by perineal injury. The posterior injuries were isoplated or involved many organs, mainly pelvic bones. Both types of injuries were diagnosed using ascending urethrography, voiding cysto-urethrography and urethroscopy/endoscopy. Treatment for posterior injuries included cystostomy alone or cystostomy with abdominal drainage or perineal drainage; some patients also had their urethra reconstructed. The treatment for anterior injuries was conservative in 193 patients and surgical in 62. Conclusion: The early detection and appropriate surgical treatment of posterior and anterior urethral injury is crucial for the recovery of urethral function, and avoids many complications.


  134/985

  Tytuł oryginału: External and iatrogenic trauma of the urinary bladder: a survey in Poland.
  Autorzy: Dobrowolski Z[ygmunt] F., Lipczyński W., Drewniak T., Jakubik P., Kusionowicz J.
  Źródło: Br. J. Urol. 2002: 89 (7) s.755-756, bibliogr. 3 poz.
  Sygnatura GBL: 300,816

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Objective: To assess incidence of urinary bladder injuries (frequently associated with pelvic trauma and often iatrogenic) in Poland. Materials and methods: The records and details of urinary bladder injuries treated between 1995 and 1999 were analysed for 61 urological departments in Poland. Results: During the 5-year period 512 patients had urinry bladder injuries: in 210 (41 p.c.) the injury was caused by a road traffic accident, in eight (2 p.c.) by compression (crushing injury) within the limits of the pelvic bones, 40 (8 p.c.) by a fall from a height, in three by a gunshot wound and in teh remaining 251 (49 p.c.) the injury was iatrogenic. Among the 261 bladder injuries that were not iatrogenic, 41 (16 p.c.) were associated with pelvic bone trauma. In 36 patients there was simultaneous injury of the urinary bladder and posterior urethra, constituting 14 p.c. of such injuries and 7 p.c. of all trauma cases. The iatrogenic injuries were in 98 patients (39 p.c.) in urological depatrments, in 130 (52 p.c.) women in gynaecological departments and in 23 (9 p.c.) on surgical wards. The injury was open in 102 patients (20 p.c.) and closed in 372 (73 p.c.0; there was bladder contusion in 38 patients (7 p.c.). The injuries were intraperitoneal in 225 patients (44 p.c.) and extraperitoneal in 287 (56 p.c.). For diagnosis, abdominal ultasonography was used in 455 (89 p.c.) patients, intravenous pyelography in 266 (52 p.c.), cystography in 338 (76 p.c.) and comuted tomography in 15 (3 p.c.). The delay between trauma and diagnosis was ...


  135/985

  Tytuł oryginału: Midfacial fractures in children.
  Autorzy: Kos M., Łuczak K., Godziński J., Rapala M., Klempous J.
  Źródło: Eur. J. Pediatr. Surg. 2002: 12 (4) s.218-225, il., tab., bibliogr. 20 poz., r‚s., res., Zsfg
  Sygnatura GBL: 312,942

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The purpose of the study was to present a modern classification and discuss the treatment of midfacial fractures in children. From the beginning of 1 January 1998 to 31 October 2000, 147 children were treated for different craniofacial fractures. Among them 28 patients (19 p.c.) had extensive midfacial fractures complicated by impaired vision and/or CNS dysfunction and were treated surgically. The fractures were divided into: zygomaticoorbital (1 pt) and zygomatico-orbito-maxillary (5 pts), isolated orbital wall fractures (14 pts) and naso-orbital dislocations (2 pts), upper facial portion dislocations (2 pts) and fronto-naso-orbital (2 pts) or cranio-orbital fractures (2 pts). Clinical examination revealed mainly dysfunction of facial morphology and aesthetics (enophthalmos, telecanthus), CSF leakage, impairment of vision and restricted eyeball movements. Ophthalmological, neurological and radiological (Waters view, CT, NMR) examinations were performed in all cases. The treatment consisted of bone repositioning, reconstruction with autologus bone grafts and three-dimensional stabilisation using titanium plates. Twenty-three pts were operated on before and 5 pts after 7th day after trauma. The restoration of normal facial morphology was achieved in 26 patients. In 2 cases it was imposisible because of the destruction of soft tissue and an extremely extensive bony trauma. Better reposition of bony fragments, prompt healing and better final results were achieved in patients operated before day 7 after trauma. Achieving good results in midfacial fractures requires prompt...


  136/985

  Tytuł oryginału: Minimally invasive repair of pectus excavatum - the nuss procedure. A European Multicentre Experience.
  Autorzy: Hosie S., Sitkiewicz T., Petersen C., G”bel P., Schaarschmidt K., Till H., Noatnick M., Winiker H., Hagl C., Schmedding A., Waag K.-L.
  Źródło: Eur. J. Pediatr. Surg. 2002: 12 (4) s.235-238, il., tab., bibliogr. 5 poz., r‚s., res., Zsfg
  Sygnatura GBL: 312,942

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca opublikowana za granicą

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Since the first description in 1998, the minimally invasive reapir of pectus excavatum has gained increasing acceptance. The aim of this survery is to report on the experiences of eight European centres with this technique. 172 patients with a mean age of 15.1 (ń4.6) years were treated and evaluated, 35.5 p.c. were sympomatic. 45.3 p.c. of the patients had an asymmetric configuration of the chest, 74.3 p.c. had a CT index above 3.25. Mean duration of the operative procedure was 76 minutes. Major complications, including dislocation of the bar or stabiliser, pneumonia, atelectasis, local infection, pleural and pericardial effusion and liver injury occurred in 11.1 p.c. of the patients. Minor complications, such as self-resolving pneumothorax, atelectasis and subcutaneous emphysema were reported in another 8.1 p.c. Early cosmetic results were excellent or good in 81.5 p.c. Although the surgical procedure is simple, blood-sparing and short, consideration of some important technical details, proper patient selection and knowledge of the limitations is of vital importance. Long-term results are still lacking.


  137/985

  Tytuł oryginału: Perspetives of clinical application of bone morphogenetic proteins in children.
  Autorzy: Kos M., Łuczak K., Matusiewicz M., Krzystek-Korpacka M., Rapala M.
  Źródło: Eur. J. Pediatr. Surg. 2002: 12 (4) s.272-277, il., bibliogr. 20 poz., r‚s., res., Zsfg
  Sygnatura GBL: 312,942

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • bydło
 • szczury

  Streszczenie angielskie: The purpose of the study was to modify the method of Bone Morphogenetic Protein (BMP) extraction from bovine bones, estimate the osteoinductive potential of the extracted protein fractions in relation to the degree of protein purity and to test collagen formed in porous discs as a carrier. It was required before BMP application in reconstructive surgery in children. Material and method: BMP preparation from bovine bones was conducted according to a modification of Luyten's method. Three fractions of different degree of purity - demineralised bone matrix "M", extract "E", and fraction after hydroxyapatite column "HP" - were tested for their osteoinductive potential. They were implanted on a collagen carrier into the right rat femoral muscle pouch. Controls were implanted in the same way in the left muscle pouch. The discs were removed after 3 and 6 weeks and tested for alkaline phosphatase activity, a marker of new bone formation. Results: Out of the 10 animals used for testing the osteoinductive potential of matrix fraction, 7 results were positive and 3 negative. In the case of the extract fraction, the analysis was conducted for 3 weeks on 9 rats and 6 weeks on 13 rats. Six and 11 positive results were obtained, respectively. In the HP group 5 animals were observed for 3 weeks (3 positive, 2 negative) and 10 animals for 6 weeks (7 positive, 3 negative). In the case of the extract, the differences in alkaline phosphatase activity after 6 weeks were statistically significant (p ó 0.05) compared to controls. In the other groups, a positive tendency was observed...


  138/985

  Tytuł oryginału: Złożone uszkodzenie okolicy trzustkowo-dwunastniczej po tępym urazie jamy brzusznej - opis przypadku.
  Tytuł angielski: Combined pancreaticoduodenal injury after blunt trauma - case report.
  Autorzy: Kaczmarek Bartosz, Borowiecki Andrzej, Miernik Maciej, Wojciechowski Grzegorz, Ostrowski Marek
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (7/8) s.483-487, tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono przypadek chorego z urazowym złożonym uszkodzeniem trzustki i dwunastnicy oraz naczyń okołotrzustkowych, u którego z powodzeniem wykonano duodenopankreatektomię ze splenektomią. W przebiegu pooperacyjnym wystąpiły liczne powikłania: krwawienia do jamy brzusznej, ropnie wewnątrzbrzuszne, przetoki żółciowa i jelitowa. Omówiono diagnostykę i leczenie operacyjne tego typu urazów.

  Streszczenie angielskie: The paper presents a patient with a traumatic combined injury of pancreas, duodenum and peripancreatic vessels successfully treated by performing duodenopancreatectomy with splenectomy. Severe complications developed in postoperative period: postoperative haemorrhage, intra-abdominal abscesses, biliary and intestinal fistula. The diagnostics and operative treatment of such injury were discussed.


  139/985

  Tytuł oryginału: Post-traumatic plasminogenesis in intraarticular exudate in the knee joint.
  Autorzy: Rość Danuta, Powierza Wojciech, Zastawna Ewa, Drewniak Wanda, Michalski Arkadiusz, Kotschy Maria
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (5) s.CR371-CR378, il., tab., bibliogr. 35 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Intraarticular exudate, observed in the knee joint a few weeks after a traumatic incident, is on of post-traumatic complications. Evacuation of the exudate prevents damage of the articular cartilage bay the fluid possessing potent proteolytic properties. In view of the lack of data concerning the role of the fibrinolysis system in proteolytic destructive processes induced by the exudate, the aim of the study was to find out whether plasmin is present in the post-plasmatic intraarticular exudate and whether it is generated in connection with excessive plasminogen activator levels or deficiency of plasminogen activator inhibitors in the synovial fluid. 55 patients (mean age 356. l), with history of knee joint traumas and exudate appearing in the joint at least 3 weeks post-traumatically. The patients and 30 healthy controls were subjected to the following tests of the synovial fluid and plasma: the levels of tissue plasminogen activator, type 1 plasminogen activator inhibitor, plasmin-alpha2-antiplasmin complexes, fibrinogen and von Willebrand factor antigen, the activity of urokinase plasminogen activator, prekalikrein, alpha-2-antiplasmin, C1 inhibitor, type 1 plasminogen activator inhibitor, euglobulin clot lysis time. The patient's plasma demonstrated significantly higher levels of fibrinogen and PAP complexes, and decreased u-PA activity in comparison in that obtained from the controls. Significantly higher levels of PAP complexes and u-PA antigen were found in the exudate than in the patients' plasma. Local, intraarticular plasmin generation, probably u-PA-dependent, occurs in knee joint exudate. Plasminogen activator inhibitors are probable not very closely associated with increased intraarticular plasminogenesis.


  140/985

  Tytuł oryginału: Uwarunkowania efektywności postępowania korekcyjnego.
  Autorzy: Romanowska Alicja
  Źródło: Wychow. Fiz. Zdr. 2002: 49 (6/7) s.10-16, il., bibliogr. 16 poz.
  Sygnatura GBL: 303,693

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia
 • medycyna sportowa
 • pediatria

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  141/985

  Tytuł oryginału: Intensywna terapia oddechowa chorych z ciężkimi urazami czaszkowo-mózgowymi.
  Tytuł angielski: Intensive therapy in the severe head injury.
  Autorzy: Ferber Jerzy
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34 (3) s.197-202, bibliogr. 50 poz.
  Sygnatura GBL: 305,376

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • anestezjologia
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  142/985

  Tytuł oryginału: Prognozowanie przebudowy dysplastycznego stawu biodrowego po zakończeniu leczenia zachowawczego wrodzonego zwichnięcia.
  Tytuł angielski: Prognosis of remodelling of the dysplastic hip join following conservative treatment of congenital dislocation.
  Autorzy: Wierusz-Kozłowska Małgorzata, Łempicki Andrzej
  Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (2) s.123-135, il., tab., bibliogr. 27 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,360

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przedstawiono szczegółową analizę charakteru przebudowy 84 dysplastycznych stawów biodrowych u 70 chorych, leczonych zachowawczo z powodu wrodzonego zwichnięcia. Byli to chorzy, u których uzyskano stabilną repozycję zwichnięcia, a leczenie nie było powikłane zaburzeniami odżywczymi i nie byli operowani. Posiadali równocześnie wyjątkowo bogatą dokumentację radiologiczną. Przebudowę stawu oceniano na podstawie zachowania się 6 parametrów radiologicznych między 2 a 18 rokiem życia. Następnie drogą analizy statystycznej ustalono, że zachowanie się kąta szyjkowo-trzonowego, kąta centrowania szyjki kości udowej Wierusz-Kozłowskiej i kąta nasadowo-biypsylonowego Cramera-Haike między 2 a 5 lub 7 rokiem życia umożliwia zbudowanie trzech modeli przebudowy. Obserwując charakter przebudowy danego stawu i zaliczając go do jednego z trzech modeli, można przewidywać jaki będzie stan stawu biodrowego po zakończeniu wzrostu. Stan ten był bowiem ściśle związany z danym modelem przebudowy. Przedstwiony sposób pozwala na prognozowanie charakteru przebudowy dysplastycznego stawu biodrowego. Umożliwia to przewidywanie, czy rozwój konkretnego stawu będzie przebiegał w pożądanym kierunku, czy też dysplazja będzie się utrzymywać lub pogłębiać. Tym samym możemy ustalać precyzyjnie wskazania, co do potrzeby leczenia operacyjnego resztkowej dysplazji oraz określać włąściwy wiek jego wykonania. Prawdopodobieństwo prawidłowej prognozy wynosi w przybliżeniu 84-94 proc. Przedstawiono praktyczny sposób zastosowania metody prognozowania.

  Streszczenie angielskie: This paper presents the detailed analysis of the character of remodelling of 84 dyspastic hips in 70 patietns with congenital hip dislocation treated conservatively. It was found, that the remodelling can be done basing on 3 models. Observing the character of the remodelling of the particular joint and encountering it to appropriate model, it is possible to predict the status of the joint when the growth is finished. Presented method allows to predict, if the hip joint remodelling is done in the correct way or the dysplasia is going to persist or get worse. In this way we are able to precisely state indication to the surgical treatment of the residual dysplasia and to choose a appropriate age of surgery. The probability of the correct pognosis is approximately 84 to 94 p.c. The practical way of prognosis was also presented.


  143/985

  Tytuł oryginału: Wymiana aseptycznie obluzowanych panewek cementowych stawu biodrowego.
  Tytuł angielski: Revision arthroplasty in aseptic loosening of cemented sockets of hip prosthesis.
  Autorzy: Gaździk Tadeusz S., Wójcik Bogdan, Niedźwiedzki Łukasz, Dec Juliusz
  Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (2) s.137-142, il., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,360

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena wczesnych wyników realloplastyki cementowych panewek stawu biodrowego. Ocenie poddano 67 chorych (53 kobiety i 14 mężczyzn) w wieku od 47 do 78 lat (średnia 72 lata), u których wykonano 68 operacji z powodu aseptycznego obluzowania panewki. Stwierdzono, że odpowiednio wczesne podjęcie decyzji leczenia operacyjnego może uchronić chorego przed rozległym i ryzykownym zabiegiem operacyjnym oraz poprawić wyniki końcowe. W przypadkach masywnych ubytków panewki miednicy, dobre wczesne wyniki przynosi zastosowanie przeszczepów kostnych z użyciem dodatkowych pierścieni i siatek wzmacniających strukturę panewki.

  Streszczenie angielskie: The aim of this paper was to assess early results of revision arthroplasty in aseptic loosening of cemented sockets. A group of 67 patietns (53 females and 14 males) age ranging from 47 to 78 years (average: 72 years) who underwent revision arthroplasty because of aseptic loosening of cemented sockets. Early surgical treatment can spare the patient from a risky procedure and lead to better end results. In cases with massive bone destruction of the pelvis good results can be achieved by using bone grafts and anti-protrusion cages.


  144/985

  Tytuł oryginału: Uzupełniająca plastyka kostna panewki w pierwotnej cementowej allplastyce stawu biodrowego.
  Tytuł angielski: Acetabular bone grafting in primary total hip arthroplasty.
  Autorzy: Dutka Julian, Sosin Paweł, Urban Mariusz, Libura Marek
  Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (2) s.143-150, il., tab., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,360

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • transplantologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Retrospektywnej ocenie poddano wyniki 108 cementowych allplastyk całkowitych biodra z plastyką kostną panewki, wykonanych u 102 chorych w latach 1989-1998 na tutejszym Oddziale. Średnia wieku dla 81 kobiet i dla 21 mężczyzn wynosiła 66,9 lat. Użyto następującą liczbę i rodzaj endoprotez: Wellera - 62, Charnleya - 28, Ultima-Straight - 12 i Centrament - 6. W 76 przypadkach wskazaniem do operacji były pierwotne zmiany zwyrodnieniowe, w 21 rzs, w 9 - dysplazja lub wrodzone zwichnięcie biodra i w 2 - zmiany pourazowe. Okres obserwacji wahał się od 12 miesięcy do 9 lat i 8 miesięcy (średnia 43,2 miesięcy). Pierwotna plastyka kostna panewki w 57 przypadkach miała charakter wypełnienia przeszczepami gąbczastymi dużych torbieli lub jamistych ubytków panewki, w 26 przypadkach polegała na wzmocnieniu cienkiego sklerotycznego dna panewki, w 16 polegała na wypełnieniu dna przeszczepami gąbczastymi panewki protruzyjnej oraz w 9 przypadkach na nadbudowie przeszczepem korowo-gąbczastym stropu panewki. W 17 proc. przypadkach zastosowano autogenne i allogenne przeszczepy, w 83 proc. wyłącznie przeszczepy autogenne. Oceny klinicznej i radiologicznej dokonano na podstwie kryteriów podanych przez wspólny komitet The Hip Society, SICOT i AAOS. W analizowanym materiale średnia ocena kliniczna wyniosła 83,5 punktu w skali Harrisa. Radiologiczne obluzowanie stwierdzono w przypadku 15 panewek i 9 trzpieni. Przeszczepy nie wgoiły się w 25 przypadkach, z tego w 14 przypadkach doszło do ...

  Streszczenie angielskie: A group of 108 hips in 102 patietns (81 females and 21 males; average age: 66.9 years) operated at our Centre between 1989 and 1998 was evaluated. There were 76 hips with idiopathic arthritis, 21 hips with rheumatoid arthritis, 2 hips with post-traumatic lesions and 9 cases of dysplatic arthritis of the hip. Cemented total hip artroplasty was performed in all cases (62 Weller prostheses, 28 Charnley prostheses, 12 Ultima-Straight prostheses and 6 Centrament prostheses). In the presented material three different kinds of bone grafting were performed: "impaction boen grafting" with autogenous cancellous bone grafts in cases of bone cysts and cavitary lesions (57 cases); augmentation of thin sclerotic or protrosive acetabulums with autogenous cancellous bone grafts with or without allogenous cancellous bone grafts (26 and 16 cases respectively); and reconstruction of the roof of the acetabulum with autogenic cortico-cancellous bone grafts 9 cases). In 17 p.c. cases autogenous and allogenous bone grafts were used simultaneously and in 83 p.c. autogenous bone grafts only were employed. Acetabular bone grafting was necessary to create proper bone substrate for endoprostheses implantation. Evaluatioon of results was based on criteria proposed by a joint committee of The Hip Society, SICOT and AAOS. A mean of 83.5 points were achieved in the Harris Hip Score. Aseptic loosening was observed in 15 sockets and 9 stems. Bone grafts didn't heal in 25 hips, of which 14 had loose ...


  145/985

  Tytuł oryginału: Wpływ budowy stawów międzykręgowych w odcinku lędźwiowym na powstawanie kręgozmyku zwyrodnieniowego.
  Tytuł angielski: The influence of the morphology of intervertebral facet joints on the development of the degenerative spondylolisthesis.
  Autorzy: Łuczkiewicz Piotr, Smoczyński Andrzej, Smoczyński Maciej
  Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (2) s.151-155, il., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,360

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie polskie: W pracy przedstwiono wyniki badania wpływu orientacji powierzchni stawowych, stawów międzykręgowych w odcinku L4-L5, na powstawanie kręgozmyku zwyrodnieniowego. Analizie poddano 31 chorych powyżej 45 roku życia, leczonych operacyjnie z powodu dolegliwości bólowych w przebiegu choroby zwyrodnieniowej w odcinku lędźwiowym kręgosłupa. Badany materiał podzielono na dwie grupy. Pierwsza grupa składała się z chorych z rozpoznanym kręgozmykiem zwyrodnieniowym, na poziomie L4-L5. Druga grupa składała się z chorych leczonych operacyjnie z powodu stenozy kanału kręgowego, w przebiegu choroby zwyrodnieniowej, bez cech niestabilności na poziomie L4-L5. W obydwu grupach porównano nachylenie łuku kręgowego i powierzchni stawowych stawów międzykręgowych w płaszczyźnie strzałkowej i czołowej na podstawie badania TK. Kąt nachylenia łuku kręgowego i powierzchni stawowych, w płaszczyźnie strzałkowej, w obydwu grupach był podobny. Stwierdzono jednak wyraźne różnice w orientacji wyrostków stawowych w płaszczyźnie horyzontalnej, co pozwala sądzić, że zwiększenie kąta nachylenia powierzchni stawowych w płaszczyźnie czołowej stanowi istotny czynnik predysponujący do powstania kręgozmyku zwyrodnieniowego. Brak zwiększenia wartości kąta nachylenia powierzchni stawowych w płaszczyźnie horyzontalnej, u chorych z zaawansowanymi zmianami zwyrodnieniowymi, bez cech niesabilności pozwala sądzić, że proces ten nie jest tylko wynikiem wtórnej przebudowy stawów w przebiegu zmian zwyrodnieniowych.

  Streszczenie angielskie: In this paper, the influence of the orientation of intervertebral facet joints in segment L4-L5 on the development of degenerative spondylolishtesis is presented. Thirty one patietns over 45 years old, who were operated because of back pain in spondyloarthrosis, were analyzed. All patients were divided into two groups. The first group consisted of the patietns with degenerative spondylolishtesis at the level L4-L5. The significant diferences in the sagittal orientation of facet joints were stated. We confirmed that the presence of more sagittaly orientated facet joints has influence on degerative spondylolisthesis. Lack of the increas in value of this angle in patietns with degenerative changes without instability allows to suppose that this process is not the result of arthritic remodeling.


  146/985

  Tytuł oryginału: Patologiczne śródstawowe i przynasadowe złamania okolicy stawu kolanowego.
  Tytuł angielski: Pathological fractures of the knee.
  Autorzy: Kopacz Jacek, Warda Edward, Mazurkiewicz Tomasz
  Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (2) s.157-162, il., tab., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,360

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • onkologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono sposoby i wyniki leczenia patologicznych śródstawowych i przynasadowych złamań kolan u 20 chorych, leczonych w lubelskiej Klinice Ortopedii i Traumatologii w latach 1962-1999. Zanotowano 18 złamań dalszej części kości udowej i 2 bliższej części piszczeli. Przyczyną 14 złamań były zmiany niezłośliwe, a 6 - nowotowry złośliwe pierwotne lub przerzuty. Wiek chorych wynosił średnio 39 lat. Zrosły się złamania przez ogniska chłoniaków i szpiczaka u 3 chorych, leczone opatrunkami gipsowymi lub wyciągiem szkieletowym. Resekcję guzów złośliwych i rekonstrukcję z użyciem metakrylanu i łączników metalowych wykonano 2 chorym, zaś chorej z mięsakiem naczyniowym wyłuszczono kończynę w stawie biodrowym. Miejscowe korzystne wyniki leczenia u 5 chorych (ustąpienie bólów i odzyskanie zdolności obciążania kończyny) były nietrwałe wskutek nawrotów guzów, mimo równoczesnego napromieniania i chemioterapii. Zmarło 5 osób wskutek przerzutów do płuc w okresie od 6 miesięcy do 7 lat po złamaniu. Zmiany niezłośliwe leczono przez usunięcie patologicznych tkanek, frezowanie ścian jam kostnych z wypełnieniem przeszczepami. Tylko 1 choremu wypełniono jamę cementem kostnym. Po operacji kończyny unieruchamiano opatrunkami gipsowymi. Zrosły się wszystkie złamania. Średni okres obserwacji chorych tej grupy wnosił 8 lat. Artroza z trwałą niedomogą bólową kolana wystąpiła u chorego trzykrotnie operowanego z powodu nawrotów guza olbrzymiokomórkowego, z powikłaniem zapalnym i szpotawym ...

  Streszczenie angielskie: The authors present the methods and results of treatment of 20 epiphyseal and low-metaphysis pathological knee fractures treated at the Department of Orthopedics of the Lublin University of Medical Sciences between 1962-1999. The average age was 39 years. Malignant tumours (2 lymphomas, 1 plasmocytoma, 1 hemangiopericitoma, 2 adenocarcinoma metastases) and benign lesions (10 giant cell tumours, 3 solitary bone cysts, 1 intraosseous extension of pigmented villonodular synovitis) causes 18 femur fractures and 2 tibia fractures. The fractures caused by lymphomas in 2 patietns and plasmocytoma in 1 patients were treated with either a plaster cast or skeletal traction and healed within 16 weeks. Tumour resection and reconstruction with Rush rods, Kuntscher nail, plate and methylmetacrylate were performed in 2 cases. In 1 case with hemangiopericytoma hip exarticulation was performed. In 5 cases pain relief and weight bearing capacity of the limb was not achieved because of neoplasm recurrences; 5 deaths occurred within 6 months to 7 years after femur fracture because of pulmonary metastases. Benign bone lesions were treated by curettage of pathological tissues, burring bony walls of the lesions and filling the cavities with bone grafts or methylmetacrylate (1 case). Displaced fragments were reduced whenever possible. Limbs were immobilised in plaster casts. The follow-up period for patietns with benign lesions was 8 years. All fractures healed. Arthritis with persistent ...


  147/985

  Tytuł oryginału: Ocena wyników leczenia uszkodzeń więzadeł krzyżowych przednich przy użyciu przeszczepów 1/3 środkowej więzadła rzepki.
  Tytuł angielski: Evaluation of anterior cruciate ligament injury treatment results using patellar tendon grafts.
  Autorzy: Gawęda Krzysztof, Godlewski Piotr
  Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (2) s.163-167, tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,360

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia
 • transplantologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie polskie: Oceniono wyniki leczenia operacyjnego uszkodzeń więzadeł krzyżowych przednich przy użyciu wolnego przeszczepu z 1/3 środkowej więzadła rzepki u 38 pacjentów. Uzyskaną sprawność kolan klasyfikowano wg punktowych skal Hospital for Special Surgery oraz Lysholma i Gillquista. Pierwszą badaną grupę stanowiło 18 osób, u którzych przeszczep stabilizowano w kanałach kostnych na pętlach nici mocowanych do wkrętów lub skobli kostnych. Chorzy ci mieli unieruchomioną kończynę w okresie pooperacyjnym przez 4-5 tyg. Pozostałym 20 osobom przeszczep stabilizowano wkrętami interferencyjnymi i nie stosowano unieruchomienia pooperacyjnego. Statystycznie znamienne lepsze wyniki leczenia uzyskali chorzy drugiej grupy.

  Streszczenie angielskie: The analysed material consisted of 38 cases of chronic knee insufficiency because of anterior cruciate ligament injury. Patietns were divided into 2 groups. The first group (18 patietns) was treated with 1/3 patellar tendon graft (B-T-B) stabilised by sutures on either screws or staples with a 4-5 week immobilisation period post-op. The second group (20 patients) had graft fixation with interferential screws and no post-opimmobilisation. Statistically significant better results were achieved in teh group treated with interferential screws. The results were evaluated using HSS and Lysholm and Gillquist rating scores.


  148/985

  Tytuł oryginału: Ocena stabilności nadgarstka po przebytym złamaniu nasad dalszych kości przedramienia.
  Tytuł angielski: The evaluation of carpal instability after distal radius fracture.
  Autorzy: Widawski Tadeusz, Synder Marek
  Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (2) s.169-173, tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,360

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy oceniano stabilność nadgarstka grupy chorych po złamaniach nasad dalszych kości przedramienia. Celem pracy było: 1. Ocena częstości występowania niestabilności nadgarstka jako współistniejącego uszkodzenia w złamaniach nasad kości przedramienia; 2. Określenie rodzaju niestabilności i zależności i ich występowania od typu złamania i wieku pacjenta; 3. Ocena wpływu przemieszczenia odłamów kości promieniowej na rodzaj występującej niestabilności. W ocenie klinicznej stabilności nadgarstka uwzględniono wyniki badań podmiotowych, przedmiotowych oraz badania radiologicznego wykonywanego w warunkach statycznych i dynamicznych. W badanej grupie chorych stwierdzono w ponad 33 proc. występowanie róznych postaci niestabilności. W grupie młodszych chorych pourazowe niestabilności występowały częściej, a najczęstszym rodzajem niestabilności były niestabilności typu grzbietowego. Rodzaj występuącej niestabilności zależał głównie od mechanizmu urazu oraz typu złamania nasad kości przedramienia. Rodzaj złamania nasad nie miał wpływu na częstość występowania niestabilności nadgarstka, natomiast kierunek i stopień przemieszczenia odłamów miał wpływ na typ powstających pierwotnych i wtórnych niestabilności nadgarstka.

  Streszczenie angielskie: In this study carpal stability was assessed in a group of patients with distal fractures of the radius. The aim of this study was to: assess the frequency of carpal instability as a concomitant lesion to fractures of the distal radius, determine the type of instability and its correlation to fracture type and patient age, assess the influence of bone fragment dislocation on the type of instability. For a clinical evaluation of carpal instability results of physical examination and X-ray examination performed in both static and dynamic conditions were taken into account. In 33 p.c. of the examined cases different types of instability were noted. Carpal instability was found more often among younger patients, predominantly of the dorsal type. The type of observed instability depended mainly on the injury mechanism and fracture type of the distal radial epiphysis. Fracture type did not influence the frequency of carpal instability, whereas direction and degree of bone fragment displacement did correlate to the type of primary or secondary instability.


  149/985

  Tytuł oryginału: Dolne podwichnięcie stawu ramiennego po operacyjnym leczeniu złamań bliższego końca kości ramiennej.
  Tytuł angielski: Inferior subluxation of humerus after surgery of fractures of proximal humerus.
  Autorzy: Dudko Sławomir, Wojciechowski Piotr, Kusz Damian, Wróbel Wojciech
  Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (2) s.175-180, il., tab., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,360

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Pourazowe dolne podwichnięcie stawu ramiennego może wskazywać na uszkodzenie nerwów i z tego powodu może być objawem niepokojącym. Badano etiologię i częstość występowania podwichnięcia po operacyjnym leczeniu tych złamań w grupie 53 chorych. Przeprowadzono anlizę zdjęć rentgenowskich wykonywanych w trakcie leczenia. Dolne podwichnięcie rozpoznano u 22 (41,5 proc.) chorych (4-krotnie częściej w złamaniach wieloodłamowych) i spowodowane było pourazową atonią mięśnia naramiennego, wgnieceniem odłamów kostnych i krwiakiem śródstawowym rozciągającym torebkę. W omawianej grupie rozpoznano 4 podwichnięcia neurogenne. Dodatkowymi przyczynami podwichnięcia są: uraz chirurgiczny i unieruchomienie w ciężkim opatrunku gipsowym. Częstsze występowanie i dłuższe utrzymywanie się podwichnięć obserwowano po zespoleniach płytkowych (62,5 - 75 proc.), niż po śródszpikowych (13,6 - 34,1 proc.). Uznano, że pojawienie się podwichnięcia jest wypadkową wielu czynników. Podwichnięcie ze względu na częstość i powikłania wymaga diagnostyki, w leczeniu operacyjnym tych złmań nalęży stosować metody atraumatyczne, a w leczeniu pooperacyjnym należy unikać ciężkich gipsów i stosować wczesną rehabilitację.

  Streszczenie angielskie: Posttraumatic inferior subluxation of the humerus can be a possible cause of nerve injury and is therefore an alarming symptom. Etiology and frequency of subluxation after surgery of fractures of proximal humerus in group of 53 patients, including 4 cases of nerve injuries were studied. X-rays performed during treatment of this patients were analyzed. We confirmed high rate (41,5 p.c.) of this subluxation in our patients, 4 times more often in comminuted fractures, as result of deltoid atony, impaction of bony fragments and distention of the joint by hematoma. Surgical trauma and heavy cast immobilization were additional factors. We remarked after bone plating subluxation more frequent (62.5 - 75 p.c.) and duration longer than after nailing (13.6 - 34 p.c.). We concluded subluxation is secondary to many factors, needs meticulous evaluation for excluding injury of nerves, and for avoiding surgical trauma and cast immobilization should be minimalized.


  150/985

  Tytuł oryginału: Leczenie operacyjne stawów rzekomych kości łódeczkowatej.
  Tytuł angielski: Operative treatment of scaphoid nonunions.
  Autorzy: Baczkowski Bogusław
  Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (2) s.181-188, il., tab., bibliogr. 58 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,360

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia
 • chirurgia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie polskie: W latach 1989-1999 w Klinice Ortopedii AM w Gdańsku wykonano 51 zabiegów operacyjnych w stawach rzekomych kości łódeczkowatej. Podstawę do wykonywania rekonstrukcji talii stanowił test dystrakcyjny nadgarstka. Przy jego zastosowaniu śródoperacyjnym oceniano ubytek powstający w wyniku resekcji stawu rzekomego, który uzupełniano przeszczepem korowo-gąbczastym autogennym. Celem badania radiologicznego była ocena kątów nadgarstka, określenie typu niestabilności, a dla oceny ubytku talii (długości kości łódeczkowatej) badanie miało charakter wstępnego planowania rekonstrukcji. Z punktu widzenia lokalizacyjnego wyrożniono 5 poziomów braku zrostu, wymagających zróżnicowanego postępowania - prostej rekonstrukcji, rekonstrukcji i rewaskularyzacji w bliższym odcinku talii oraz wyłącznie rewaskularyzacji w zakresie bieguna bliższego. Wykonano ponadto 3 zabiegi rewizyjne w braku zrostu na bliższym poziomie stawu rzekomego po rekonstrukcji, stosując rewaskularyzację za pomocą uszypułowanego przeszczepu korowo-gąbczastego na mięśniu nawrotnym czworobocznym i uzyskując w tych przypadkach wygojenie stawu rzekomego. Zrost kostny uzyskano w 49 z 51 operowanych stawów rzekomych, włączając w tę liczbę zabiegi rewizyjne, niezależnie od czasu podjęcia leczenia.

  Streszczenie angielskie: 43 reconstructive procedures were performed in nonunions and malunions of the scaphoid waist. In 8 cases of proximal pole nonunions the Chacha operation was carried out. Before surgical treatment SL angles and scaphoid length were measure on radiograms, taken with both hands in neutral position. Reconstrucion procedures of the scaphoid waist were implemented basing on the carpal stretch test. Five different types of scaphoid nonunions were noted, basing on the localisation of the pathology. Operativ proceudres were selected in close correlation to nonunion localisation: simple reconstruction, reconstruction and revascularisation on the proximal part of the waist and rerevasularisation of the proximal pole. Additionally 3 revision procedures were performed in cases of nonunion after scaphoid reconstruction. Bone healing was observed in 49 cases, including the revision procedures.


  151/985

  Tytuł oryginału: Pozyskiwanie tkanki kostnej po pobraniach wielonarządowych celem przygotowywania allogennych przeszczepów kostnych.
  Tytuł angielski: Bone tissue harvesting after multiorgan procurements for preparation of preserved bone allografts.
  Autorzy: Bohatyrewicz Andrzej, Białecki Pitor, Bohatyrewicz Romuald, Larysz Dariusz, Kędzierski Michał, Dziedzic-Gocławska Anna
  Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (2) s.189-195, il., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,360

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • transplantologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Biostatyczne allogenne przeszczepy kostne są szeroko stosowane w zabiegach rekonstrukcyjnych w ortopedii i chirurgii urazowej. Dotychczas w Polsce do przygotowania przeszczepów pobierano kości w przebiegu sekcji wyłącznie w prosektoriach zakłądów medycyny sądowej. Wzrastające zapotrzebowanie doprowadziło do wydłużenia czasu oczekiwania na allogenne przeszczepy kostne. W 1999 roku grupa ortopedów z Katedry i Kliniki Ortopedii i Traumatologii Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie rozpoczęła pobieranie kości bezpośrednio po przeprowdzonych pobraniach narządów unaczynionych. W pracy przestawiono doświadczenia obejmujące szczegóły techniczne i ograniczenia, które spowodowały, że kości pobrano od 12 z 20 dawców wielonarządowych (60 proc.), w okresie od listopada 1999 do kwietnia 2001 roku.

  Streszczenie angielskie: Preserved bone allografts are widly used in orthopaedic and traumatology operations. Until now, bone tissue for the preparation of preserved allografts has been collected from cadaveric donors in forensic medicine departments. Increasing demand for preserved bone allografts and limited number of suitable donors led to a prolongation of the waiting time for this kind of allografts. In 1999 a group of orthopaedic surgeons from the Orthopaedics and Trauma Department of the Pomeranian University of Medical sciences started to retrieve bone tissue following vascularized organ procurements. The aim of this paper is to present the technical details and limitations of this enterprise Between November 1999 and April 2001 bone tissue was erieved from 12 out of 20 multiorgan donors (60 p.c.).


  152/985

  Tytuł oryginału: Leczenie niskiego wzrostu metodą Ilizarowa - zbiorcza analiza wyników z pięciu ośrodków w Polsce.
  Tytuł angielski: Short stature treatment by lower limb lengthening - multicenter study from five centers.
  Autorzy: Koczewski Paweł, Shadi Milud, Napiontek Marek
  Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (2) s.197-206, tab., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,360

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono wyniki leczenia niskiego wzrostu z zastosowaniem metody Ilizarowa, realizowanego w 5 ośrodkach w Polsce. Poddano ocenie 26 chorych (17 płci żeńskiej i 9 - meskiej) w wieku, w chwili rozpoczęcia leczenia, od 6 do 29 lat (średnia 13,8 lat). Większość chorych leczono dwuetapowo metodą krzyżową, wydłużając łącznie 95 segmentów (51 goleni i 44 ud). Średnia czasu obserwacji wyniosła 3 lata i 9 miesięcy (od 6 miesięcy do 9 lat i 2 miesięcy). Pełne powodzenie zaplanowanej taktyki leczenia uzyskano u 20 chorych, osiągając od 8 do 28 cm zwiększenia wzrostu (średnia 15,8 cm). Przeprowadzono szczegółową analizę powikłań według klasyfikacji Paleya. Odnotowano 24 problemy u 15 chorych, 31 przeszkód u 19 chorych oraz 27 powikłań rzeczywistych u 18 chorych, wśród których najpoważniejszymi były uszkodzenie tętnicy udowej u jednego chorego oraz porażenie połowicze w przebiegu zatorowości tłuszczowej u drugiego. Zwrócono uwagę na psychologiczn y aspekt leczenia, szczególnie w odniesienieu do chorych leczonych ze wskazań kosmetycznych. Wnioski: leczenie chirurgiczne niskiego wzrostu jest obciążone dużym ryzykiem wystąpienia powikłań, które mogą przewyższać korzyści. Należy być szczególnie krytycznym w kwalifikacji do leczenia niskiego wzrostu ze wskazań kosmetycznych.

  Streszczenie angielskie: Material: 26 patients (17 female, 9 male) from 5 centers were evaluated. The age at the beginning of treatment ranged from 6 to 29 years (mean 13.8). The cause of short stature in 19 patietns was achondroplasia or pseudoachondroplasia, in next 2 - other bone dysplasias. The other 5 patietns had not bone pathology and were treated because of cosmetic indications. Preoperative body height ranged from 90 to 149 cm (mean 120). Axial deviations of the lower extremities were noted in 11 patietns. Mean follow-up was 3.7 years. Method of treatment. Most of patients were treated with Ilizarov device using cross lengthening strategy (2 stages - opposite femur and tibia lengthening). Mean duration of treatment including interval between two stages (mean 12 months) was 29 months. Planned increase of body height ranged from 10 to 26 cm (mean 16.4). Results. Planned or greater lengthening (mean 14.8 cm) was achieved in 14 patients. Partial planned lengthening (mean 65 p.c. of planned lengthening) was achieved in 8 patients (mean 11.8 cm) including two patients who resigned the second stage of treatment. In two patients lengthening was stopped during first month of treatment because of great complications. In 2 patietns treatment was not completed (interval between first and second stage). Mean increase of body height of patietns with complete treatment was 13.1 cm (from 2 to 28). Problems, obstacles and complications were analyzed according to Paley classification. Problems. There were 24 problems in 15 patietn (inflammation process around K wires - 15 patients...


  153/985

  Tytuł oryginału: Wartość amputacji goleni metodą Syme'a w wybranych przypadkach stopy cukrzycowej.
  Tytuł angielski: The value of the Syme amputation in selected cases of diabetic foot.
  Autorzy: Wasiak Krzysztof, Jagodziński Krzysztof, Gmitrzak-Trzeszczkowska Elżbieta, Paczkowski Paweł M., Garlicki Janusz
  Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (2) s.207-210, il., tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,360

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • endokrynologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena wyników chirurgicznych i czynnościowych amputacji sposobem Syme'a, wykonywanej u chorych z zakażoną martwicą przodostopia i (lub) śródstopia w przebiegu tzw. "stopy cukrzycowej". Analizą objęto 5 chorych (w tym 4 mężczyzn), w wieku od 44 do 78 lat. Zagojenia kikuta nie uzyskano u 1 pacjenta (mężczyzna, 44 lata), cierpiącego na wysoką niedrożność miażdżycową (zespół Leriche'a), który pierwotnie nie zgadzał się na amputację na poziomie uda. Protezowanie u chorych z zagojonym kikutem rozpoczynano w 3-6 tygodni od operacji. Czas obserwacji wynosił od 2 do 6 lat. Trzech chorych zmarło 4 - 5,5 roku od operacji. Jedna pacjentka pozostawała w obserwacji 2 lata (chodząc w protezie), następnie zginęła z obserwacji. Jeden chory, od ponad 6 lat chodzi w protezie typu futerałowego. Autorzy są zdania, że w wybranych przypadkach "stopy cukrzycowej" amputacja sposobem Syme'a jest dobrym rozwiązaniem, tak pod względem chirurgicznym, jak i funkcjonalnym.

  Streszczenie angielskie: The aim of this paper was to assess the surgical and functional results of Syme's amputation in patietns with infected necrosis of the fore- and midfoot caused by diabetes. The material consisted of 5 patietns (4 men) age ranging from 44 to 78 years. No stump healing was achieved in a 44 year old man with arteriosclerosis who did not agree to a higher amputation. Prostheses were implemented in patietns whose wounds healed 3-6 weeks after surgery. Follow-up period ranged from 2 to 6 years. Three patietns died 4-5.5 years after surgery. One patietn (equipped with a prosthesis) was observed for a period of 2 years, after which she gave up further medical care. One patients is doing well and using his prosthesis 6 years after surgery. In selected cases of diagetic foot, the Syme's amputation is a useful method of treatment, both from a surgical and functional aspect.


  154/985

  Tytuł oryginału: Dysfunkcja krzyżowo-biodrowa przy potwierdzonej radiologicznie przepuklinie krążka międzykręgowego.
  Autorzy: Galm R., Fr”hling M., Rittmeister M., Schmitt E.
  Źródło: Med. Man. 2002: 6 (1/2) s.2-5, bibliogr. 17 poz.
  Sygnatura GBL: 313,375

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Niniejsze studium ma na celu zbadanie częstości występowania u pacjentów o dolegliwościach lędźwiowo-korzonkowych z potiwerdzonym radiologicznie obrazem przepukliny krążka międzykręgowego zaburzeń czynnościowych stawów krzyżowo-biodrowych oraz stopnia, w jakim można zaburzenia te uważać za przyczynę wspomnianych dolegliwości. Badaniem objęto 150 pacjentów (ambulatoryjnych), uskarżających się na nie dające się usunąć leczeniem bóle lędźwiowo-korzonkowe, którym towarzyszyły przepukliny krążka międzykręgowego, udokumentowane bądź tomografią komputerową bądź spinem jądra, chociaż bez sensomotorycznego wypadnięcia krążka. U 46 pacjentów (w grupie A) zdołano stwierdzić zaburzenia czynnościowe okolicy krzyżowo-biodrowej, które usunięto chiroterapeutycznie. U pozostałych 104 pacjentów (w grupie B) nie wykryliśmy oznak zablokowań w stawach krzyżowo-biodrowych. Wszystkich pacjentów poddano stacjonarnemu leczeniu zapobiegawczo-ortopedycznemu, kładąc szczególny nacisk na intensywnie prowadzoną gimnastykę leczniczą. 34 pacjentów w grupie A (73,9 proc.) zgłaszało poprawę; 5 osiągnęło nawet stan bezbolesny. W grupie B 56 pacjentów (54,8 proc.) podawało złagodznie bólu; tutaj nie odnotowano jednak ani jednego przypadku pełnego ustąpienia dolegliwości. Wreszcie przy dolegliwościach utrzymujących się bez zmian byliśmy zmuszeni zdiagnozować u 5 pacjentów z grupy A (10,8 proc.) oraz 19 z grupy B (18,3 proc.) wskazania do neurochirurgicznego usunięcia jądra galaretowatego/nukleotomii. Uzyskane wyniki pozwalają wnosić, że pacjenci z obrazem bólów lędźwiowo-korzonkowych powinni być niezależnie od wyników radiologicznych - badani także chirodiagnostycznie. Pozwoli to uniknąć niejednego błędnie diagnozowanego wskazania do przeprowadzenia interwencji chirurgicznej.


  155/985

  Tytuł oryginału: Leczenie zaburzeń czynnościowych atlasu według Arlena - obecny stan wiedzy.
  Autorzy: Lohse-Busch H., Kraemer M.
  Źródło: Med. Man. 2002: 6 (1/2) s.6-14, tab.
  Sygnatura GBL: 313,375

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Podobnie jak wszystkie techniki stosowane w medycynie manualnej, także leczenie zaburzeń czynnościowych atlasu według Arlena podlega pewnym przeobrażeniom. Ninijeszy artykuł omawia obecne podstawy teoretyczne, diagnostykę, technikę leczenia oraz rolę tej metody w medycynie manualnej.


  156/985

  Tytuł oryginału: Igłoterapia punktów spustowych jako jedna z technik odruchowego oddziaływania w dysfunkcjach narządu ruchu.
  Autorzy: Rakowski Andrzej
  Źródło: Med. Man. 2002: 6 (1/2) s.15-31, il., bibliogr. 17 poz.
  Sygnatura GBL: 313,375

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  157/985

  Tytuł oryginału: Gibkość i siła mięśni u dzieci z bocznym skrzywieniem kręgosłupa usprawnianych metodą Majocha.
  Autorzy: Janiszewski Mirosław, Olczak Anna
  Źródło: Med. Man. 2002: 6 (1/2) s.32-38, il., tab., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,375

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.

  Streszczenie polskie: Badaniem objęto 55 osób. Grupy eksperymentalna i kontrolna przez 6 miesięcy uczestniczyły w programie usprawniania opartym o wybrane elementy metody Majocha. Przeprowadzono analizę statystyczną parametrów początkowych i końcowych takich jak: ruchomość w odcinku szyjnym, test Otto-Wurma, test Schobera, test Thomayera, czynna i bierna ruchomość w stawach ramiennych i biodrowych, oraz siła wybranych mięśni posturalnych. Na podstawie analizy statystycznej stwierdzono, że metoda Majocha wpływa przede wszystkim na przyrost siły mięśniowej oraz na ich wytrzymałość. Gibkość nie ulega istotnym zmianom.

  Streszczenie angielskie: 55 persons were examined. Experimental and control groups through 6 months participated in programme of improving leaning for select elements of Majoch method. Statistical analysis has been made based on first and final parameters like: flexibility of the cervical spine, Otto - Wurm test, Schober test, Thomayer test, active and passive flexibility of shoulders and hips and power of proper postural muscles. On base on statistical analysis one ascertained that the Majoch method puts into influences the first of all on increase f power muscles and their endurance. Flexibility does not change essential.


  158/985

  Tytuł oryginału: Rehabilitacja w zesztywniającym zapaleniu stawów kręgosłupa.
  Autorzy: Bittner-Czapińska Elżbieta, Puchała Iwona
  Źródło: Med. Man. 2002: 6 (1/2) s.39-44, il., bibliogr. 15 poz.
  Sygnatura GBL: 313,375

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  159/985

  Tytuł oryginału: Ocena leczenia zachowawczego skolioz idiopatycznych na przykładzie wybranych metod kinezyterapeutycznych.
  Autorzy: Janiszewski Mirosław, Olczak Anna
  Źródło: Med. Man. 2002: 6 (1/2) s.45-48, bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,375

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Praca przedstawia wybrane metody leczenia zachowawczego bocznych skrzywień kręgosłupa. Metody: Niederhoffera, Lehnert-Schroth, Klappa, Majocha, "Pressio", terapia manualna nie dają się zastosować w każdym przypadku. Autorzy uważają, że konieczne jest tworzenie indywidualnych programów leczenia każdego bocznego skrzywienia kręgosłupa, a wynika to z różnorodności patogenezy skolioz idiopatycznych.

  Streszczenie angielskie: The work presents some methods of treatment of idiopathic scoliosis. Methods like: Niederhoffer, Lehnert-Schroth, Klapp, Majoch, "Pressio", manual therpay they are not using for every event. The authors think that is necessary to make individual programme of treatment of each scoliosis, and it is result of big bariety of pathogenesis idiopathic scoliosis.


  160/985

  Tytuł oryginału: Sauna - wpływ na funkcje organizmu i sposób stosowania.
  Autorzy: Marszałek Sławomir, Szapowałow Natalia
  Źródło: Med. Man. 2002: 6 (1/2) s.49-52, tab., bibliogr. 7 poz.
  Sygnatura GBL: 313,375

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • reumatologia
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  161/985

  Tytuł oryginału: Wspomnienie o dr n. med. Krystynie Kosińskiej [1951-2001].
  Autorzy: Rakowski Andrzej
  Źródło: Med. Man. 2002: 6 (1/2) s.55, il.
  Sygnatura GBL: 313,375

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Temat osobowy:
 • Kosińska
 • Krystyna 1951-2001


  162/985

  Tytuł oryginału: Wartość diagnostyczna badania ultrasonograficznego i płukania otrzewnej w mnogich obrażeniach ciała.
  Tytuł angielski: Diagnostic value of ultrasound and peritoneal lavage in case of multiple trauma patients.
  Autorzy: Ciesielczyk Błażej, Kolenda Małgorzata, Szymaniak Maria
  Opracowanie edytorskie: Bielecki Krzysztof (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (8) s.700-712, tab., bibliogr. 21 poz. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 09. 2001 - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena porównawcza wartości diagnostycznej ultrasonografii narządów jamy brzusznej i diagnostycznego płukania otrzewnej w obrażeniach mnogich ciała. Materiał i metodyka. Przeanalizowano 72 przypadki chorych przyjętych w latach 1995-2000 na oddział chirurgiczny z powodu obrażeń mnogich ciała, u których stwierdzono obrażenia brzucha. U wszystkich chorych wykonano badanie ultrasonograficzne brzucha, a następnie diagnostyczne płukanie otrzewnej. W przypadku wyniku dodatniego płukania wykonano laparotomię leczniczą, która pozwalała zweryfikować wstępne rozpoznanie. Oceniano dokładność, czułość i specyficzność ultrasonografii i diagnostycznego płukania otrzewnej. Ponadto analizowano dane uzyskane z wywiadu, badania przedmiotowego i badań dodatkowych oraz rodzaj uszkodzeń narządów brzusznych stwierdzanych podczas laparotomii. Wyniki. Badanie ultrasonograficzne brzucha miało dokładność wynoszącą 70,83 p.c., czułość usg brzucha wynosiła 54,84 p.c., natomiast specyficzność 82,93 p.c. W diagnostycznym płukaniu otrzewnej dokładność metody wynosiła 83,33 p.c., czułość 87,01 p.c., a specyficzność 80,49 p.c. Wnioski. Diagnostyczne płukanie otrzewnej w porównaniu z badaniem ultrasonograficznym wykazuje większą dokładność i czułość, co pozwala na postawienie szybkiego rozpoznania i w razie konieczności wykonanie wczesnej laparotomii. Łączne wykonanie obu badań zwiększa trafność decyzji wykonania laparotomii w urazach brzucha.

  Streszczenie angielskie: Aim of the study was to assess the diagnostic value of abdominal ultrasonography, in comparison to diagnostic peritoneal lavage in multiple injury patients. Material and methods. The study group comprised 72 patients admitted to the surgical ward between 1995-2000 with multi-organ injuries. All patients underwent an abdominal ultrasound followed by peritoneal lavage. History, physical examination and laboratory parameter data were recorded on a detailed questionaire. Results. Accuracy was 70.83 p.c., sensitivity 54.84 p.c. and specyficity 82.93 p.c. in ultrasonography of abdomen. In diagnostic peritoneal lavage accuracy 83.33 p.c., sensitivity 87.01 p.c. and specificity 80.48 p.c. Conclusions. In case of abdominal trauma, diagnosis, diagnostic peritoenal lavage, in comparison to ultrasound examinations demonstrated greater accuracy, sensitivity, and specificity. Joint application of both examianations increased the rightness of the decision to perform laparotomy.


  163/985

  Tytuł oryginału: Replantacja skalpu.
  Tytuł angielski: Scalp replantation.
  Autorzy: Wiśniewski Marek, Skupin Piotr, Leszczyńska Katarzyna
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (8) s.737-741, il., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono przypadek 18-letniej pacjentki, która doznała całkowitego oskalpowania podczas prac polowych. Wykonano zabieg replantacji skalpu. Zespolono tętnicę skroniową powierzchowną po stronie lewej oraz żyły skroniowe powierzchowne po stronie prawej i lewej, a także żyłę nadbloczkową po stronie lewej. Uzyskano wgojenie tkanek okolicy czołowej, gładyszki, brwi, okolic jarzmowych oraz ok. 75 proc. powierzchni skóry owłosionej głowy. Zapewniło to dobry efekt estetyczny oraz funkcjonalny w obrębie replantowanego skalpu. Na podstawie powyższego przypadku oraz cytowanego piśmiennictwa przedstawiono problematykę tego typu zabiegów.

  Streszczenie angielskie: This study presented a case of an 18 year-old female that sustained total scalp avulsion during farm work. Scalp replantation was undertaken. The left superficial temporal artery, left and right superficial temporal veins, as well as the left supratrochlear vein were anastomosed. Scalp healing proved successful in the frontal, glabellar, malar and brow areas and in 75 p.c. of hair bearing tissue. Good esthetic and functional results were obtained in the area of ther replanted scalp. On the basis of the above mentioned case and listed references, problems concerning these procedures are presented in teh study below.


  164/985

  Tytuł oryginału: List do redakcji [dot. pracy J. Michalaka i J. Wrońskiego pt. Profilaktyka przeciwzakrzepowa w urazach jamy brzusznej, Pol. Prz. Chir. r. 2002 nr 3].
  Autorzy: Szczepański Maciej
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (8) s.758, bibliogr. 2 poz.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • list i notatka


  165/985

  Tytuł oryginału: Wyniki tenolizy ścięgien zginaczy po replantacji ręki.
  Tytuł angielski: Results of flexor tendon tenolysis after replantation of the hand.
  Autorzy: Jabłecki Jerzy
  Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (3) s.347-355, il., tab., bibliogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,451

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. Zrosty ścięgien palców są najczęstszą przyczyną odległych powikłań występujących po repalntacji ręki. Utrzymujący się brak zwiększenia zakresu ruchu, mimo prowadzenia intensywnych ćwiczeń, jest wskazaniem do operacji uwolnienia zrostów - tenolizy. Cel pracy. Celem pracy było określenie skuteczności tenolizy ścięgien zginaczy palców przeprowadzonej po replantacji ręki w zależności od strefy uszkodzenia oraz czasu operacji. Materiał i metody. Analizie poddano 36 chorych (29 mężczyzn, 5 kobiet, 2 dzieci) w wieku 15-49 lat (średnio 27 lat), po przerowadzonej w latach 1989-1999 replantacji kończyny, których reoperawano między 4 a 13 miesiącem po pierwotnej operacji (średnio 6,9 miesięcy). Średni okres obserwacji wynosił 2,8 lat. Wyniki operacji oceniano za pomocą 3 schematów: całkowitego aktywnego ruchu (TAM), potencjalnego aktywnego ruchu (PAM), schematu Stricklanda-Whitakera (S-W) stanowiącego miarę efektywności operacji. Wyniki poddano analizie statystycznej za pomocą testu t-Studenta i testu analizy wariacyjnej (ANOVA). Wyniki. Uzyskano statystycznie istotny (p 0,05) ś edni wzrost ocenianych wskaźników o wielkości: TAM - 75 proc. (81ř), PAM - 48,7 proc., S-W - 58,6 proc., na co składa się : wyników bardzo dobrych - 12, dobrych - 10, miernych - 11, złych - 3. W zakresie operaowanych kciuków uzyskano następujące wyniki: dobry - 1, mierny - 1, zły - 1. Nie stwierdzono statystycznie istotnej zależności uzyskanych wyników od strefy pierwotnego uszkodzenia ...

  Streszczenie angielskie: Background. Flexor tendon adhesions are the most common late complications after replantations in the hand. The lack of improvment of the range of motion despite intensive physiotherapy is an indication for tenolysis which involves a complete freeing of these adhesions. Objectives. The main goal of this study was to evaluate the effectiveness of flexor tendon tenolysis in the replanted hand in relation to the zone of tendon mutilation and the time of the procedure. Material and methods. Tenolysis was performed in 161 tendons of 36 patietns (29 men, 5 women, 3 children) whose age ranged between 15-49 years (average 29 years), who had their hand repalnted between the years 1989-1999. The tenolysis was done at an average 6,9 months after replantation (range, 4-13 months). The mean follow-up was 2,8 years. Three accepted formulas were used to quantitate the results. These were: total active motion (TAM), potential active motion (PAM), the Strickland-Whitaker (S-W) formula providing qualitative grading of the results. All of the data was assessed by statistical analysis using the t-Students test and analysis of variance. Results. TAM increased 75 p.c. (81ř), PAM increased 48.7 p.c., both these improvement were statistically significant (p 0.05). The S-W formula demonstrated 58.6 p.c. recovery of preoperative passive motion in access of active motion gained by tenolysis, it rated: 12 excellent, 10 good, 11 fair, 3 poor. The thumbs rated: 1 good, 1 fair, 1 poor. Little ...


  166/985

  Tytuł oryginału: Laparotomia jako taktyka postępowania w przypadkach wątpliwości diagnostycznych po urazach jamy brzusznej - analiza krytyczna.
  Tytuł angielski: Laparotomy as a medical procedure in case of diagnostic doubts following abdominal cavity injuries - critical analysis.
  Autorzy: Nowikiewicz Tomasz, Olejarz Aleksander, Buczkowski Grzegorz
  Opracowanie edytorskie: Bielecki Krzysztof (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (7) s.611-620, tab., bibliogr. 24 poz. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 09. 2001 - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była krytyczna analiza wskazań do podjętego u chorych leczenia operacyjnego w związku z istniejącymi wątpliwościami diagnostycznymi. Materiał i metodyka. W okresie od 1.01.1997 do 31.12.2000 r. hospitalizowano z powodu nagłych wskazań traumatologicznych 1570 chorych. Analizie poddano 39 osób wymagających zaopatrzenia operacyjnego obrażeń jamy brzusznej. Uwzględniono w niej przyczynę powstania, rodzaj i ciężkość uszkodzeń. W diagnostyce przedoperacyjnej obrażeń, obok danych z wywiadu i badania przedmiotowego oraz wyników podstawowych badań laboratoryjnych, stosowano doraźne badanie ultrasonograficzne jamy brzusznej. Wyniki. Wśród 39 chorych zdecydowanie przeważali mężczyźni - 33 (84,62 proc.). Średnia wieku pacjentów wyniosła 36,46 ń 14,99 lat. Najczęstszym rodzajem urazu było pobicie i wypadek komunikacyjny - po ok. 30 proc. przypadków. U 20 osób stwierdzone uszkodzenia dotyczyły jedynie brzucha, były to więc izolowane obrażenia ciała. Natomiast u 19 chorych wchodziły w skład zespołu mnogich obrażeń ciała. W trakcie 31 wykonanych laparotomii stwierdzono obrażenia narządów śródotrzewnowych. W pozostałych 8 przypadkach otwarć jamy brzusznej nie znaleziono uszkodzeń wewnątrzbrzusznych. Wnioski. Zastosowaną wstępną diagnostykę cechowała mała swoistość w wykrywaniu obrażeń jamy brzusznej wymagających zaopatrzenia operacyjnego. Doprowadziło to do przeprowadzenia ośmiu (20,51 proc.) zbędnych zabiegów chirurgicznych. Diagnostyczne płukanie otrzewnej oraz laparoskopia diagnostyczna pozwalają na znaczne ograniczenie liczby niepotrzebnych laparotomii.

  Streszczenie angielskie: Aim of the study was the ciritical analysis of surgical treatment connected with certain diagnostic doubts. Material and methods. During the period 01.01.1997 - 31.12.2000 1570 patients were hospitalized due to sudden trauma indications. The study group comprised 39 patients (all requiring abdominal cavity wound surgical treatment). The cause, type and gravity of injuries were taken into consideration. During preoperative diagnostics ultrasonographic examinations were performed (along with data gathered during preliminary questioning and basic laboratory examination results). Results. Most of the 39 patients were male (33 - 84.62 p.c.). The average patient age was 36.46 years ń 14.99 years. The most common cause of injury was assault and battery and transportation accidants, both amounting to nearly 30 p.c. of cases. In 20 cases injuries were only limited to the abdominal area, being isolated wounds. In 19 cases they were connected with other sets of multiple traumas. During 31 laparotomies we detected injuries of intraperitoneal organs. In case of eight abdominal cavities no intraabdominal injuries were noted. Conclusions. That kind of preliminary diagnosis was particularly of low specificity in detecting injuries requiring surgery. This lead to eight (20.51 p.c.) unnecessary operations. Diagnostic peritoneal lavage and laparoscopy enable to decrease the number of unnecessary laparotomies.


  167/985

  Tytuł oryginału: Bezobjawowe uszkodzenie prawej kopuły przepony w wyniku urazu wielonarządowego.
  Tytuł angielski: Posttraumatic, asymptomatic rupture of the right hemidiaphragm - case report.
  Autorzy: Jędrzejczyk Waldemar, Szeliga Jacek, Janowski Marian
  Opracowanie edytorskie: Lipiński Jerzy (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (7) s.640-645, il., bibliogr. 28 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono przypadek 43-letniej chorej hospitalizowanej w klinice z powodu urazu wielonarządowego. W trakcie kontrolnego badania KT jamy brzusznej rozpoznano rzadkie uszkodzenie prawej kopuły przepony. Wobec niewystępujących zaburzeń oddechowych zdecydowano się na planowy zabieg, który wykonano z dostępu przez torakotomię. W okresie pooperacyjnym nie zanotowano powikłań. W analizie przedstawiono problem jakim jest szybkie rozpoznanie tępego urazu przepony, szczególnie po jej prawej stronie oraz oceniono potencjał diagnostyczny w takich przypadkach powszechnie dostępnych metod radiologicznych.

  Streszczenie angielskie: The study presented a case of a 43 year-old woman diagnosed with multi-organ injury and blunt diaphragmatic rupture. Right hemidiaphragm rupture, being asymptomatic was missed on admission to the hospital. Following repeated chest X-rays and CT scanse proper diagnosis was established. The patient underwent thoracotomy with diaphragmatic rupture repair. The postoperative period proved uneventful. We presented literature data analysis discussing problems associated with diagnosis and treatment of blunt diaphragmatic rupture.


  168/985

  Tytuł oryginału: Postępowanie zapobiegawcze i lecznicze dotyczące blizn i zniekształceń pooparzeniowych. Zasady rehabilitacji.
  Tytuł angielski: Prevention and treatment of scars and post-burn deformities.
  Autorzy: Kobus Kazimierz, Strużyna Jerzy
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (7) s.655-661, il., bibliogr. 23 poz.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • traumatologia i ortopedia
 • dermatologia i wenerologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  169/985

  Tytuł oryginału: Wyniki operacyjnej rekonstrukcji wrodzonego zwichnięcia stawu biodrowego u dzieci.
  Tytuł angielski: Results of surgical reconstruction of the hip in congenital disclocation of the hip in children.
  Autorzy: Anyżewski Piotr, Górecki Andrzej, Gidziński Paweł, Pawłowski Włodzimierz
  Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (3) s.239-246, il., tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,360

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W prezentowanej pracy oceniono wyniki operacyjnego leczenia 51 zwichniętych stawów biodrowych (13 zwichnięć obustronnych, 25 jednostronnych) u 38 dzieci (5 chłopców i 33 dziewczynki). Postępowanie operacyjne polegało na wykonaniu repozycji otwartej z jednoczasową korekcją ustawienia końca bliższego kości udowej i plastyki panewki. W rekonstrukcji panewki stosowano trzy metody operacyjne: osteotomię Pembertona, osteotomię Saltera, plastykę panewki typu "shelf-operation". Ocena wyników uzyskanych w naszym materiale wskazuje (średni czas obserwacji - 73 miesiące), że jednoczasowa pełna rekontrukcja stawów biodrowych u dzieci do 4 roku życia, bez względu na typ rekonstrukcji dachu panewki, w ponad 84 proc. przypadków dała klinicznie wynik dobry i bardzo dobry.

  Streszczenie angielskie: The paper presents a series of 51 hips (5 boys, 33 girls) that underwent recontructive surgery because of congenital hip dislocation. Surgical treatment involved a one-stage procedure, consisting of correction of the proximal femur positon and acetabuloplasty. Acetabulum reconstruction was achieved by using one of three methods: Pemberton osteotomy, Salter osteotomy and a "shelf-type" acetabuloplasty. Excellent and good results were found in 84 p.c. of the cases under 4 years of age, irrespective of the acetabuloplasty implemented.


  170/985

  Tytuł oryginału: Naprawy ogniskowych uszkodzeń chrząstki stawowej kłykci kości udowych autogennymi przeszczepami chrzęstno-kostnymi.
  Tytuł angielski: Focal chondral lesions of the femoral condyles treated with osteochondral autografts.
  Autorzy: Gawęda Krzysztof, Modrzewski Krzysztof, Godlewski Piotr, Walawski Jacek, Krzyżanowski Wojciech
  Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (3) s.247-253, il., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,360

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • transplantologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: W latach 1998 - 2000 w Katedrze i Klinice Ortopedii i Traumatologii AM w Lublinie leczono 15 chorych z powodu ogniskowego uszkodzenia chrząstki stawowej kłykci kości udowych. Wiek chorych wahał się od 20 do 72 lat, zaś okres obsewacji od 6 miesięcy do 2,5 lat. Przyczyną ubytku okrywy chrzęstnej 9 pacjentów była chrzęstno-kostna martwica oddzielająca, uszodzenia chrząstki stawowej dalszych 5 osób były skutkiem przewlekłej niestabilności więzadłowej kolan. U jednego chorego zwichnięcie rzepki spowodowało chrzęstne złamanie kłykcia bocznego kości udowej. Głębokość ubytków oceniano wg skali zaproponowanej przez ICRS. Uszkodzenia IVř odnotowano u 11 operowanych. IIIř - u pozostałych 4 osób. Ubyki chrzęstne kłykci kości udowych wypełniano autogennymi walcowatymi przeszczepami chrzęstno-kostnymi sposobem plastyki mozaikowej posługując się zestawem narzędzi OATS. Wyniki leczenia oceniano na podstawie prospektywnych badań porównując wartości punktowe przedoperacyjne i podczas badań kontrolnych wg skali HSS czynnościowej oceny kolana. Wartości przed zabiegami wahały się od 28 do 51 punktów, średnio 40,3. W badaniach odległych wynosiły od 76 do 91 punktów, średnio 84,7. Wszyscy pacjenci odzyskali pełny zakres ruchów, chociaż u jednego konieczna była artroskopowa mobilizacja kolana. Najniższe pooperacyjne wartości HSS uzyskały najstarsze osoby, u których stwierdzono również zmiany przedziału bocznego kolana i stawu rzepkowo-udowego. Wszystkim operowanym wykonywano badanie MR ...

  Streszczenie angielskie: A series of 15 patients with focal chondral lesions of the femoral condyles were treated at the Othopaedics Department of the University of Medical Sciences of Lublin between 1998 - 2000. The patients' age varid from 20 to 72 years and the follow-up period from 6 months to 2.5 years. Osteochondritis dissecans was observed in 9 patients. Articular cartilage defects associated with chronic ligament instability was noted in 5 cases and 1 patient suffered from a chondral faracture of the lateral femoral condyle during a traumatic luxation of the patell. The depth of the lesions was graded according to ICRS scale. Grade IV was found in 11 cases and the reamaing 4 cases had grade III lesions. The defets were treated wtih osteochondral autografts using OATS instrumentation set. Results were prospectvely evaluated according to the HSS score. The preoperative value of HSS score ranged from 28 to 51 points (average 40.3). During follow-up the score values ranged from 76 to 91 points (average 84.7 points). All patients regained full range of moton in the knee, although in one case arthroscopic release of intraarticular adhesions was performed 6 months after chondroplasty. The lowest HSS values at follow-up were found in elderly patients with concomitant mild degenerative chages in the lateral knee compartment and in the patello-femoral joint. All patients had MRI examination early post-up, then after 6, 12 adn 24 mont from the procedure. MRI confirmed proper structure of the ...


  171/985

  Tytuł oryginału: Leczenie operacyjne zaawansowanych skolioz wrodzonych metodą C-D.
  Tytuł angielski: Surgical treatment of advanced congenital scoliosis with CD instrumentation.
  Autorzy: Pucher Andrzej, Nowicki Jan, Ruszkowski Krzysztof, Strzyżewski Wojciech, Kaczmarek Wiesław
  Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (3) s.255-263, il., tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,360

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono wyniki leczenia operacyjnego u 15 chorych ze skoliozą wrodzoną wykonując spondylodezę z zastosowaniem instrumentarium C-D. Najczęstszą przyczyną pojawienia się i progresji skoliozy wrodzonej były postacie mieszane wad wrodzonych kręgosłupa (podział wg McMastera). Wskazaniem do leczenia operacyjnego była progresja skrzywienia i narastające deformacje tułowia i klatki piersiowej, szczególnie widoczne w okresie przyspieszenia wzrostu w wieku dojrzewania. Wiek chorych w czasie operacji wahał się od 10,3 do 16 lat (średnia 13,8 lat). Okres obserwacji po operacji wynosił od 2 do 8 lat (średnia 4 lata). Uzyskana śródoperacyjnie korekcja skrzywienia wahała się od 0 do 60 proc. (średnia 32 proc.). W okresie obserwacji po operacji utrata korekcji wynosiła od 0 do maksymalnie 3 proc. Na poprawę sylwetki, którą uzyskaliśmy u wszystkich chorych, składała się korekcja skrzywienia, korekcja hyperkifozy piersiowej i zmniejszenie dekompensacji tułowia. Jedynymi powikłaniami po operacji były przejściowe objawy neurologiczne kończyn dolnych u 2 chorych. Przedoperacyjne badanie MR kręgosłupa umożliwia wykrycie wad wrodzonych w kanale kręgowym, które są przeciwwskazaniem do korekcji skoliozy wrodzone z użyciem implantów kręgosłupa.

  Streszczenie angielskie: The paper presents the results of surgical treatment of 15 cases of congenital scoliosis with CD instrumentation. Progression of the deformity was most often seen in cases with combined deformities (accoridng to the McMaster classification). Indications for surgical treatment were progression of the curvature and trunk and thorax deformity progression, particularly during the growth spurt. The age at the time of surgery ranged from 10.3 to 16 years (average: 13.8 years). Follow-up period ranged from 2 to 8 years (average: 4 years). Intraoperative deformity correction ranged from 0 to 60 p.c. (average 32 p.c.). Loss of correction during follow up ranged from 0 to 3 p.c. The overall silhouette improvement was a result of correction of the spine curvature, correction of thoracic hyperkiphosis and a decrease of trunk decompensation. The only complications noted were 3 cases of transient neurological symptoms from the lower extremities. Preoperative MRI allows detection of congenital deformities of the spinal canal, a contraindication for surgical correction of the deformity with spinal implants.


  172/985

  Tytuł oryginału: Obecność i nasilenie objawu Lasegue'a a umiejscowienie i wielkość przepukliny lędźwiowego krążka międzykręgowego.
  Tytuł angielski: The presence and intensity of the Lasegue sign in relation to the site of lumbar intervertebral disc herniation.
  Autorzy: Łebkowski Wojciech J.
  Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (3) s.265-268, il., tab., bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,360

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Badanie kliniczne powodujące naciągnięcie nerwu kulszowego, określane mianem objawu (testu) Lasegue'a stanowi ważny element badania pacjentów z rwą kulszową z podejrzeniem przepukliny lędźwiowego krążka międzykręgowego. Do oceny stanu klinicznego pacjentów test ten został wprowadzony ponad sto lat temu. Celem prezentowanych badań było określenie zależności pomiędzy nasileniem objawu Lasegue'a a umiejscowieniem i wielkością przepukliny krążka międzykręgowego. Przepuklinę krążkową wykazano u 87 pacjentów (54 mężczyzn, 33 kobiety) w wieku 47 ń 9 lat. Wywiad chorobowy w badnej grupie wynosił 9 ń 7,5 miesięcy. Objaw Lasegue'a był dodatni u 84 osób, a u 3 osób został oecniony jako ujemny (u 1 nie występował, u 2 przy kącie powyżej 70ř). Średni kąt uniesienia kończyny oceniany jako dodatni objaw Lasegue'a wyniósł 39 ń 22ř, Wykazano, że istnieje ścisły związek pomiędzy obecnością i nasileniem objawu, a takim umiejscowieniem przepukliny, które powoduje bezpośredni ucisk korzenia rdzeniowego lub ucisk pochewki korzenia.

  Streszczenie angielskie: The manouevre of stretching the sciatic nerve known as the Lasegue test is very useful in the clinical evaluation of patients with suspicion of lumbar disc herniation and has been in use for over 100 years. The relationship between the intensity of the Lasegue test and intraoperative localization of disc herniation is presented. The material comprised 87 cases (54 males and 33 females) aged 47 (ń 9) years. Duration of symptoms was on average 9 months (ń 7.5 months). The Lasegue sign was positive in 84 patients and negative in 3 patients (absent in 1 case, and more than 70ř in 2 cases). In the ivestigated group the Lasegue sign was positive at 39ř (ń 22ř) on average. The obtained results indicate a strong relation between a positive Lasegue sign and disc herniation leading to direct spinal nerve or nerve sheath compression.


  173/985

  Tytuł oryginału: Zewnętrzne zespolenie odłamów przy użyciu stabilizatora Dynastab-S (skok) w złożonych złamaniach stawowych nasady kości piszczelowej.
  Tytuł angielski: Dynstab-S exteranal fixator in treatment of massive ankle fractures.
  Autorzy: Deszczyński Jarosław, Szczęsny Grzegorz, Karpiński Janusz, Deszczyńska Helena, Ziółkowski Marcin
  Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (3) s.269-277, il., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,360

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Złamania okolicy stawu skokowo-goleniowego często prowadzą do pourazowego zesztywnienia ograniczającego zakres ruchu. Techniki czynnościowego leczenia złamań pozwalają na zmniejszenie ryzyka wystąpienia tego powikłania. W przypadkach, w których dochodzi do znacznej traumatyzacji tkanek miękkich, znacznie ograniczającej, a w niektórych przypadkach wręcz uniemożliwiającej interwencję chirurgiczną, techniki stabilizacji zewnętrznej są metodą z wyboru. Współczesne techniki stabilizacji zewnętrznej pozwalają na uzyskanie skutecznej stabilizacji złamania z jednoczesnym zachowaniem ruchu w obrębie uszkodzonego stawu, zmniejszjąc tym samym ryzyko wystąpienia pourazowego zesztywnienia. W pracy poddano analizie skuteczność stabilizator Dynastab-S (skok) w leczeniu złożonych złamań stawowych dalszej nasady piszczeli. Budowa stabilizatora Dynastab-S (skok) umożliwia zachowanie ruchu w stawie (zgięcie grzbietowe i podeszwowe) w fizjologicznym zakresie. Obserwacje przeprowadzono w grupie 27 chorych ze złamaniami w okolicy stawu skokowo-goleniowego leczonych przy użyciu stabilizatora Dynastab-S (skok) średnio przez okres 10 tygodni. U wszystkich chorych uzyskano prawidłowy zrost kostny z pełnym zachowaniem ruchu w stawie skokowo-goleniowym w zakresie zgięcia podeszwowego w porównaniu z drugą kończyną i niewielkim upośledzeniem ruchu w zakresie zgięcia grzbietowego. Tylko u jednego chorego wystąpiło powikłanie w postaci pourazowej algodystrofii (zespołu Sudecka). Obserwacje autorów wskazują, że zastosowanie techniki stabilizacji zewnętrznej za pomocą stabilizatora Dynastab-S w złożonych złamaniach dalszej nasady piszczeli umożliwia uzyskanie pełnego zrostu kostnego z zachowaniem w pełni wydolnego stawu skokowego.

  Streszczenie angielskie: Massive ankle fractures lead to joint stiffness and resulting decrease in range of motion. This can be avoided by functional treatment. In cases where servere soft tissiue trauma coexists with bone fractures surgical treatment is limited and external fixation is the method of choice. Modern external fixation technique allows for stabilisation and maintaining range of motion in the affected joint. This paper presents the results of application of the Dynastab-S external fixator. The construction of this fixator allows dorsal and plantar, reducing posttraumatic joint stiffness. It also allows appropriate insight into soft tissues and debridement of deviatalised tissues as well as their forthcoming surgical reconstruction. In our material (27 cases) treated with the Dynastab-S fixator for an average of 16 weeks a satisfactory bone healing process in all cases was noted. Appropriate function of the extremity was maintained, with comparable plantar flexion to the contralateral, not affected joint. Only in one case post operataive treatment was complicated by algodystrophy. Our observations showed that implementation of modern external stabilisation techniques leads to appropriate fracture healing with full function of the inferior extremity.


  174/985

  Tytuł oryginału: Anatomia patologiczna wrodzonej stopy końsko-szpotawej - przegląd piśmiennictwa i spostrzeżenia własne.
  Tytuł angielski: Congenital clubfoot: it's pathological anatomy - review of the literature and personal observations.
  Autorzy: Kowalczyk Bartłomiej, Lejman Tadeusz
  Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (3) s.279-285, il., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,360

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Autorzy podają przegląd piśmiennictwa z ostatnich 40 lat, dotyczących anatomii patologicznej wrodzonej stopy końsko-szpotawej oraz przedstawiają własne, śródoperacyjne spostrzeżenia. Operując techniką Goldnera obserwują, że kość skokowa w stawie skokowym górnym była, jako całość, zrotowana wewnętrznie, zaś w stosunku do przodostopia - zewnętrznie. Głowa i szyja kości skokowej były zagięte przyśodkowo w stosunku do osi bloczka. Te deformacje powodowały, że w stawie skokowym gó nym zamiast ruchu zgięcia grzebietowego i podeszwowego odbywał się ruch pro- i supinacji stopy. Sądzą, że dla uzyskania korekcji zaawansowanych deformacji stopy konieczna jest rozległa kapsulotomia stawu skokowego górnego, z pełnym przecięciem więzadła trójgraniastego.

  Streszczenie angielskie: The authors present a review of literature of the past 40 years, relevant to the pathological anatomy of congenital clubfoot and their own views - based on intra-operative observations. Performing Goldner's procedure the authors noted the talar bone was rotated internally, as a whole and externally in relation to the forefoot. The head and neck of the talar bone were deviated medially in relation to the trochlear axis. These deformities lead to pronation and supination movements instead of the normal flexion and extension of the foot. The authors beliewve a wide capsulotomy with resection of the ligaments is necessary to achieve proper clubfoot correction.


  175/985

  Tytuł oryginału: Osteotomia kości łódeczkowatej w zroście wadliwym.
  Tytuł angielski: Corrective osteotomy in scaphoid malunion.
  Autorzy: Baczkowski Bogusław, Mechlińska-Baczkowska Janina
  Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (3) s.295-300, il., tab., bibliogr. 32 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,360

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Stwierdzane w badaniu radiologicznym i śródoperacyjnym zaburzenie osi kości łódeczkowatej w postaci zrostu wadliwego stanowi wskazanie do wykonania osteotomii korekcyjnej i uzupełnieia powstałego podczas dystrakcji nadgarstka ubytku talii kości łódeczkowatej za pomocą przeszczepu korowo-gąbczastego. Zrost wadliwy, wymagający osteotomii korekcyjnej, wykazano w 2 przypadkach spośród 43 operacji wykonanych z powodu zaburzeń zrostu kości łódeczkowatej wymających rekonstrukcji talli kości łódeczkowatej. U obu operowanych chorych uzyskano przebudowę w miejscu osteotomii i zniesienie dolegliwości bólowych nadgarstka.

  Streszczenie angielskie: In scaphoid malunions corrective osteotomy and filling the gap of scaphoid waist with bone graft was carried out. Corrective osteotomy of malunion was needed in 2 cases among 43 waist reconstructions. The size of the gap was assessed intraoperatively by carpal streetch test. In both 2 cases bone healing, correction of scaphoid angle and pain relief was achieved.


  176/985

  Tytuł oryginału: Ocena właściwości biopolimeru Chirulen na podstawie zmian budowy molekularnej i nadcząsteczkowej, wywołanych odkształceniem plastycznym i sterylizacją radiacyjną.
  Tytuł angielski: Evaluation of Chirulen biopolymer properties basing on molecular and supermolecular structure changes caused by plastic strain and radiation sterilization.
  Autorzy: Cybo Jerzy, Czaja Krystyna aut., Duda Piotr, Sudoł Marek, Okrajni Jerzy
  Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (3) s.301-307, il., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,360

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca techniczna

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono analizę oddziaływania odkształcenia plastycznego, sterylizacji wiązką elektronów i łącznego wpływu obu czynników zewnętrznych na zmianę charakterystyki molekularnej i nadcząsteczkowej biopolimeru Chirulenu, który jest stosowany do wyrobu panewek endoprotez Wellera. Wykazano, jak się zmienia w wyniku tych oddziaływań masa molowa wagowo średnia, zróżnicowanie wielkości makrocząstek, udział fazy krystalicznej oraz stopień uporządkowania wewnętrznej budowy polimeru. W kontekście tych zmian przedstawiono skutki, których doznał materiał panewek w zakresie twardości, modułu sprężystości i podatności polimeru na odkształcenia nietrwałe. Sformułowano zarazem wnioski odnośnie potencjalnych zachowań biopolimeru podczas eksploatacji endoprotezy, jeśli wystąpią opisywane oddziaływania i towarzysząca im modyfikacja struktury wewnętrznej.

  Streszczenie angielskie: The paper presents an analysis of the effect of plastic strain and sterilization treatment by an electron beam as well as the joint effect of both of the two external factors on the change of molecular and supermolecular characteristics of the Chirulen biopolymer which is used for the production of Weller endoprosthesis cups. It has been shown how, due to these influences, the weighted mean molar mass, differentiation of macromolecule sizes, crystalline phase fraction and the degree of order of polymer internal structure are changing. In terms of such changes the effects on the cup material are presented connected with hardness, the modulus of elasticity and polymer susceptibility to undurable deformations. Simultaneously, conclusions were formed concerning possible biopolymer behaviors during endoprosthesis service if the described effects and accompanying modification of the internal structure occur.


  177/985

  Tytuł oryginału: Współczesny porosprężysty model biomechaniczny tkanki kostnej.
  Tytuł angielski: Modern biomechanical poroelastic model of bone tissue. P. 1: Biomechanical function of fluids in bone.
  Autorzy: Rogala Piotr, Uklejewski Ryszard, Stryła Wanda
  Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (3) s.309-316, il., bibliogr. 59 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,360

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Streszczenie polskie: Przedstawiono współczesny dwufazowy model biomechaniczny tkanki kostnej: porowate sprężyste ciało stałe wypełnione lepkim płynem newtonowskim, uwzględniającym biomechaniczną funkcję płynów w kości. Tradycyjny jednofazowy model biomechaniczny tkanki kostnej - ciało stałe odkształcalne sprężyście charakteryzowane modułem Younga i współczynnikiem Poissona - nie traci swej ważności i może być traktowane jako model przybliżony w stosunku do bardziej realistycznego modelu dwufazowego. Omówiono biomechaniczną funkcję fazy płynnej w kości. Przedstawono schemat biodynamiki kości uwidaczniający własności mechaniczno-adaptacyjne tkanki kostnej, własności mechano-elektryczne i elektrofizjologiczne. Istotą modelu porosprężystego kości jest przepływ jonowego płynu śródkostnego indukowany obciążeniem mechanicznym, któremu towarzyszą elektryczne potencjały deformacyjne kości SGPs.

  Streszczenie angielskie: The modern biomechanical two-phase poroelastic model of bone tissue is presented. Bone tissue is treated in this model as a porous elastically deformed solid filled with a viscous newtonian fluid. Traditional onephase biomechanical model of bone tissue, which is characterized by the Young modulus and the Poisson's coefficient, is still valid and it can be treated as an approximate model in comparison with the more realistic two-phase model of bone tissue. The biomechanical function of fluids in bone is considered. Bone biodyamics is presented in form of the scheme which illustrates the mechano-adaptive, the mechano-electric and the electrophysiologic properties of bone tissue. Essentials of the poroelastic model of bone tissue is the mechanical load induced flow of intraosseous fluid and the associated strain generated electric potenitals (SGPs).


  178/985

  Tytuł oryginału: Operacyjne leczenie zastarzałego złamania C2 z podwichnięciem C2/C3 z zastosowaniem dostępu przedniego zagardłowego - opis przypadku.
  Tytuł angielski: Surgical treatment of inverterate C2 fracture with C2/C3 subluxation through anterior retropharyngeal approach - case report.
  Autorzy: Tęsiorowski Maciej, Lipik Ewa, Jasiewicz Barbara, Kącki Wojciech
  Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (3) s.323-326, il., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,360

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Opisano przypadek chorej, lat 49, z zastarzałym przeznasadowym złamaniem kręgu obrotowego z podwichnięciem C2/C3 i zwężeniem kanału kręgowego przez fragment kostny, operowanej z dostępu przedniego zagardłowego. Wykonano stabilizację na tytanowym czopie międzytrzonowym. W badaniu kontrolnym zarówno wynik kliniczny jak i radiologiczny był dobry. Opisana procedura operacyjna pozwala na dogodne dojście do górnej części kręgosłupa szyjnego.

  Streszczenie angielskie: A patient with an inveterate transpedicular fracture of atlas adn C2/C3 subluxation, with stenosis of spinal canal by bone fragment, was operated using anterior retropharyngeal approach. Stabilization with interbody cage was performed. During follow up examination both clinical and radiological result was good. This surgical approach seems to be a comfortable approach to the upper cervical spine.


  179/985

  Tytuł oryginału: Zespół pasów bezpieczeństwa.
  Tytuł angielski: Seatbelt syndrome.
  Autorzy: Michno Piotr, Radło Wojcich, Bilski Jan
  Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (3) s.327-331, il., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,360

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Autorzy dokonują przeglądu piśmiennictwa i omawiają przypadek trudności diagnostycznych u 7-letneigo chłopca z zespołem pasów bezpieczeństwa. Zespół ten najczęściej dotyczy dzieci w przedziale wiekowym od 4 do 9 lat. Charakteryzuje się uszkodzeniami powstałymi w czasie wypadku komunikacyjnego - zadziałania dwupunktowych pasów bezpieczeństwa. Obrażenia dotyczą narządów jamy brzusznej (jelit, krezki), jak również odcinka lędźwiowego kręgosłupa - w tym złamania Chance'a.

  Streszczenie angielskie: The authors review reference publications and discuss diagnostic intricacies in a case of a 7 year old boy with seatbelt syndrome. The syndrome concerns most commonly children aged 4 to 9 years. It results form injuries in communication accidents - and acutatiion of two-point seatbelts. Injuries concern both the abdominal cavity organs (i.e. intestines, mesentery) and lumbar segments of the spine - including Chance's fractures.


  180/985

  Tytuł oryginału: Przypadek złamania głowy kości promieniowej z uszkodzeniem kompleksu więzadła pobocznego bocznego i zwichnięciem stawu łokciowego.
  Tytuł angielski: Radial head fracture with disruption of the lateral collateral ligament and elbow dislocation - a case report.
  Autorzy: Pomianowski Stanisław, Sawicki Grzegorz, Grys Grzegorz
  Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (3) s.333-336, il., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,360

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Autorzy omawiają przypadek złamania głowy kości promieniowej powikłanej uszkodzeniem więzadła pobocznego i zwichnięciem stawu łokciowego. Uzyskano bardzo dobry wynik. Niestabilność stawu łokciowego po dokonaniu nastawienia i zespoleniu głowy kości promieniowej jest bezwzględnym wskazaniem do operacji naprawczej więzadła.

  Streszczenie angielskie: The authors present a case of radial head fracture with disruption of the lateral colateral ligament and elbow dislocation. Treatment gave a very good result. Elbow instability after reduction and radial head fixation is a strong indication for ligament repair.


  181/985

  Tytuł oryginału: Losy stawu kolanowego u chorych z postacią spastyczną mózgowego porażenia dziecięcego.
  Tytuł angielski: The natural history of knee joint dysfunction in spastic cerebral palsy children.
  Autorzy: Jóźwiak Marek
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (1) s.48-53, il., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • neurologia
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Rozkład sił okolicy stawu kolanowego zależy od stopnia zgięcia stawu kolanowego podczas fazy obciążania kończyny. Wraz ze zwiększaniem wartości kąta zgięcia kolana wzrastają siły działające na rzepkę w kierunku proksymalnym i dystalnym oraz przypierające ją do powierzchni stawowej kości udowej.

  Streszczenie angielskie: The spread of forces around the knee joint depends on the degree of knee bending in the limb loading phase. Excess load on the patella and patellar ligament during walking with fixed flexion of the knee joint leads to the development of a number of pathological phenomena in the femoropatellar joint resulting from the existing distrubances of muscular balance.


  182/985

  Tytuł oryginału: Przydatność oceny czynności życia codziennego do przewidywania powrotów do pracy osób poddanych rehabilitacji z powodu dyskopatii lędźwiowej.
  Tytuł angielski: The usefulness of evaluation of Activities of Daily Living for predicting the return to the gainful job after rehabilitation of patients suffering from lumbar discopathy.
  Autorzy: Rycerski Wiesław, Opara Józef, Berezowski Kazimierz
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (1) s.69-74, tab., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy
 • neurologia
 • traumatologia i ortopedia
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono analizę ponownego podjęcia pracy zarobkowej przez 76 chorych z wypukliną jądra miażdżystego w odcinku lędźwiowym kręgosłupa rehabilitowanych w ramach Programu Prewencji Rentowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wzięto pod uwagę parametry mogące mieć wpływ na powrót chorego do pracy: wiek, płeć, sposób leczenia (opercyjne czy zachowawcze), charakter pracy (pracodawca, pracobiorca), rodzaj wykonywanje pracy (fizyczna, umysłowa), zatrudnienie w firmach prywatnych lub publicznych, wykształcenie. Oceniono trafność opinii lekarzy ośrodków i sanatoriów rehabilitacyjnych dotyczących zdolności do pracy w stosunku do faktycznego powrotu do pracy. Zbadano przydatność oceny samodzielności w wykonywaniu czynności życia codziennego, oceny depresji i oceny ogólnej satysfakcji życiowej dla prognozowania późniejszych powrotów do pracy. W niniejszym doniesieniu skoncentrujemy się na ocenie samodzielności w wykonywaniu czynności życia codziennego.

  Streszczenie angielskie: In this elaboration the analysis of a return to gainful work by 76 consecutive patients suffering from back pain and ischiadic neuralgia due to the lumbar discopathy after rehabilitation has been presented. The following parameters which might have influenced the return to work: age, sex, treatment, employment, education, the length of incapacity for work has been analysed. The relevancy of the opinion given by doctors at rehabilitation centre on the patients' capacity for work in relation to their future return to the gainful work has been analysed. The utility of measuring activities of daily living (ADL), level of depression and quality of life (HRQoL) for predicting return to gainful work has been estimated. As the tools the Functional Index "Repty", Beck's Depression Scale and an own Simple Life Satisfaction Scale has been used.


  183/985

  Tytuł oryginału: Diagnostyka różnicowa zespołu czołowego u chorych po zamkniętych urazach czaszkowo-mózgowych.
  Tytuł angielski: Differential diagnosis of frontal syndrome in patients with closed-head injuries.
  Autorzy: Pąchalska Maria, Talar Jan, Kurzbauer Henryk, Frańczuk Bogusław, Grochmal-Bach Bożena, MacQueen Bruce Duncan
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (1) s.81-87, il., tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Częstym następstwem urazu głowy jest występowanie tzw. zespołu czołowego, manifestującego się charakterystycznmi zaburzeniami neurobehawioralnymi. Brak jest jednak ekologicznego narzędzia badawczego, które wskazywałoby jednoznacznie na obecność tego zespołu. Celem pracy jest ocena autoryzowanej wersji polskiej Kwestionariusza Zachowań Osoby z Zespołem Czołowym (ang. Frontal Behavioral Inventory, FBInv), opracowanego w celu różnicowania otępienia czołowo-skroniowego od innych rodzajów otępienia. Materiał i metoda. W badaniach wzięło udział 95 pacjentów leczoncyh w ośrodkach reprezentowanych przez autorów. Badani zostali podzieleni na 3 grupy: grupa CHI, która obejmowała 39 pacjentów z pourazowym uszkodzeniem płatów czołowych, grupa FTD, która obejmowała 28 pacjentów z otępieniem czołowo-skroniowym oraz grupa osób z depresją pourazową, obejmująca 28 pacjentów, u których nie stwierdzono uszkodzenia płatów czołowych. Wyniki opracowano w oparciu o dane uzyskane od opiekunów w zakresie 24 kategorii zachowań pacjentów zawartcych w Kwestionariuszu Zachowań Osoby z Zespołem Czołowym (FBInv). Wyniki. Uzyskane wyniki wskazują na istotne różnice pomiędzy pacjentami z zespołem czołowym z grupy CHI oraz FTD a pacjentami z depresją pourazową pod względem całkowitej liczby przyznanych punktów, jak również pomiędzy pacjentami z grupy FTD oraz CHI pod względem wyników w poszczególnych pozycjach kwestionariusza. Wnioski. Kwestionariusz FBInv w autoryzowanej wersji polskiej jest ...

  Streszczenie angielskie: Background. A common sequella of head injury is "frontal syndrome", consisting in characteristic neurobehavioral disturbances. However, there is no ecologically valid research tool that would clearly indicate the presence of this sydrome. The goal of this article is to evaluate the authorized Polish version of the Frontal Behavioral Inventory (FBInv), used to differentiate fronto-temporal dementia (FTD) from other dementias. Material and methods. The research involved 95 patients treated at the centers represented by the authors, divided into 3 groups CHI, consisting of 39 patients with traumatic frontal lobe injuries; FTD, consisting of 28 patients with fronto-temporal dementia; and a control group of persons with post-traumatic depression without injury to the frontal lobes. The results were based on data obtained from caregivers in 24 categories of patient behavior covered by the FBInv. Resutls. We found important differences in total scores between patients with frontal syndrome from gorups CHI and FTD, as against patients with post-traumatic depression. There are also noticeable differences between patients in group FTD and group CHI in terms of scores on paticular test items. Conclusions. The FBInv in the authorized Polish version is both sensitive and specific in measuring neurobehavioral disturbances occuring in patients with post-traumatic damage to the frontal lobes. It can be used in the differential diagnosis of frontal syndrome in patients with ...


  184/985

  Tytuł oryginału: Ortezy kończyny dolnej.
  Tytuł angielski: Lower extremity orthoses.
  Autorzy: Bogucki Artur
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (1) s.88-94, il., tab., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Praca przedstawia wskazania medyczne i współczesne możliwości techniczne ortotycznego leczenia kończyny dolnej. Omówiono klasyfikację uwzględniającą ortezy klasyczne stosowane u pacjentów z trwałą dysfunkcją narządu ruchu oraz konstrukcje stanowiące integralną część nowoczesnych procedur terapeutycznych. O sukcesie terapeutycznym decyduje profesjonalna współpraca lekarza, terapeuty rehabilitacji ruchowej i techniki ortotyki z pacjentem.

  Streszczenie angielskie: This article presents the medical indications and contemporary technical capabilities in orthotic management of lower extremity. The classification included typical orthoses as well as devices that today constitute an integral part of modern therapeutic procedures are prsented. Therapeutic success is conditioned by professional team-work of the physician, the therapist, the orthotic technican and the patient.


  185/985

  Tytuł oryginału: Zastosowanie kliniczne skali Oceny Funkcjonalnej Chorych - OFC.
  Tytuł angielski: The clinical use of Functional Independence Measure scale - OFC.
  Autorzy: Dudziński Witold, Jóźwiak Marek
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (1) s.95-98, il., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W niniejszym opracowaniu przedstawiono założenia nowej metody oceny funkcjonalnej chorych.

  Streszczenie angielskie: This article provides principles of new method in Functional Independence Measure.


  186/985

  Tytuł oryginału: eMedycyna - e-mail, telekonsultacje w ortopedii i traumatologii narządu ruchu.
  Tytuł angielski: eMedycyna - e-mail, teleconsulation in orthopedics and traumatology of the motor apparatus.
  Autorzy: Glinkowski Wojciech
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (1) s.99-100, bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Poczta elektroniczna e-mail wkroczyła do codziennej praktyki lekarskiej i umożliwia liczne działania z zakresu postępowania lekarskiego, w tym w ortopedii. Artykuł omawia wykorzystanie poczty elektronicznej w wielu aspektach pracy lekarskiej. Opisano wykorzystanie poczty e-mail: w kontaktach lekarz-pacjent, lekarz-lekarz, do uczestnictwa w listach dyskusyjnych. Predstawiono opisywane w piśmiennictwie korzyści i niebezpieczeństwa korespondencji e-mail na drodze lekarz-pacjent oraz wymogi i ograniczenia prowadzenia eKonsultacji.

  Streszczenie angielskie: Electronic mail e-mail entered into daily medical practice. It allows various medical activities. An article describes use of e-mail in many aspects of medical practice and orthopaedics as well. Application to use an e-mail between physicians, patient-physician and electronic mailing list attendance dedicated to a speciality. Benefits and potential pitfals associated with the use of e-mail between physicians were described and requirements and neccesities for eConsultations ass well.


  187/985

  Tytuł oryginału: Profesor Mieczysław Skulimowski: w poszukiwaniu korzeni krakowskiej rehabilitacji.
  Tytuł angielski: Profesor Mieczyslaw Skulimowski: in search of the roots of rehabilitation in Cracow.
  Autorzy: Pąchalska Maria, Pąchalski Adam, Schmidt-Pospuła Maria
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (1) s.101-114, il., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku
 • płeć męska

  Temat osobowy:
 • Skulimowski
 • Mieczysław 1930-1982

  Streszczenie angielskie: This article describes the life and accomplishements of Prof. Mieczysław Skulimowski (1930-1982), who among his many achievements was the inventor of subterraneotherapy, i.e. the utilization of the chemcial and physical properties of the air in underground environments to promote the health of patients with various kinds of ailments, including especially respiratory diseases. He designed and operated for many years an underground sanatorium in an abandoned run of the historic Wieliczka salt mine near Cracow. This facility provided the model for similar underground facilities in caverns and mines throughout Europe Prof. Skulimowski was an indefatigable ortganizer who played a vital role in establishing an important series of National Rehabilitation Symposia, the precursors of the Interantional Congresses of the Polish Rehabilitation Society. He also wrote a standard textbook on physiotherapy for medical students. He advocated a comphrehensive approach to rehabilitation, encompassing all available forms of non-invasive treataemtn, including psychotherapy.


  188/985

  Tytuł oryginału: 75 lat działalności Specjalistycznego Szpitala Kompleksowej Rehabilitacji i Ortopedii Dziecięcej "Górka" w Busku Zdroju.
  Tytuł angielski: 75 years activity of the Specialistic Hospital of Complex Rehabilitation and Pediatric Orthopaedics "Górka" in Busko-Zdrój.
  Autorzy: Potasz Przemysław, Dobrowolski Janusz M.
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (1) s.115-118, il., bibliogr. 2 poz.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku


  189/985

  Tytuł oryginału: Wrażenia z pobytu na Kongresie AAOS w Dallas.
  Autorzy: Rąpała Kazimierz
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (1) s.119 - Doroczny kongres Amerykańskiej Akademii Ortopedów Dallas 13-17.02. 2002
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie


  190/985

  Tytuł oryginału: Zastosowanie uwulopalatofaryngoplastyki oraz uwulopalatoplastyki laserowej w leczeniu chorych z zaburzeniami czynności oddechowej podczas snu.
  Tytuł angielski: Uvulopalatopharyngoplasty and laser assisted uvulopalatoplasty in treatment of patients with sleep related breathing disorders.
  Autorzy: Balcerzak Jarosław, Niemczyk Kazimierz
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (4) s.415-419, il., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • otorynolaryngologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W latach 1996 - 1999 w Klinice Otolaryngologii Akademii Medycznej w Warszawie wykonano 35 uwulopalatofaryngoplastyk (UPPP) oraz 23 uwulopalatoplastyki laserowe (UPPL) u chorych z zespołem zaburzenń oddychania podczas snu o różnym stopniu nasilenia. Autorzy prezentują zastosowane kryteria kwalifikacji do każdego z tych zabiegów, opisują technikę operacyjną oraz przedstawiają uzyskane wyniki leczenia oceniane zarówno w kategoriach obiektywnych - na podstawie podstawowych parametrów badań polisomnograficznych wykonanych przed oraz w 2 do 3 miesięcy po operacji, jak i opierając się na subiektywnych wrażeniach pacjentów i ich rodzin zebrancyh w formie ankiety.

  Streszczenie angielskie: In the years 1996 - 1999 in the Department of Otolaryngology of Medical Academy in Warsaw 58 patients with respiratory disorders during sleep were treated using uvulopalatoplasty in 35 cases and laser uvulopalatoplasty in 23 cases. The authors describes operation technique, qualification criteria and results assessed on the basis of basic values of ppolysomnografic study as wwell as subjective feelings of patients.


  191/985

  Tytuł oryginału: Czynniki rozwoju osteoporozy u pacjentów ze schizofrenią - wskazania do profilaktyki i leczenia osteoporozy.
  Tytuł angielski: Risk factors for osteoporosis in schizophrenic patients - indications to osteoporosis prevention and treatment.
  Autorzy: Wyszogrodzka-Kucharska Anna, Rabe-Jabłońska Jolanta
  Źródło: Post. Psychiatr. Neurol. 2002: 11 (1) s.37-43, bibliogr. 49 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,527

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • psychiatria i psychologia
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Praca przedstawia etiopatogenezę, obraz kliniczny i profilaktykę osteoporozy u pacjentów ze schizofrenią oraz wskazania do jej leczenia. Przedstawiono przegląd literatury dotyczącej czynników ryzyka rozwoju osteoporozy w przebiegu schizofrenii. Obniżona masa kostna (BMD) u pacjentów jest spowodowana przewlekłym przyjmowaniem neuroleptyków (co wywołuje hiperprolaktynemię i deficyt estrogenów), niedostateczną podażą wapnia w pokarmie, małą aktywnością fizyczną i zmniejszoną ekspozycją na promienie słoneczne. Nie bez znaczenia jest nadużywanie alkoholu, tytoniu, przyjmowanie innych leków (np. leków przeciwpadaczkowych) oraz dużych ilosci płynów (polidypsja). Objawy kliniczne osteoporozy (głównie w postaci złamań kręgów, żeber, mostka) mogą ujawniać się po kilkunastu latach trwania choroby. Osteoporoza w przebiegu schizofrenii jest rozpoznawana i leczona zbyt rzadko. Ograniczenie czynników ryzyka, profilaktyka oraz wcześnie wdrożone leczenie osteopenii stanowią najważniejsze elementy zapobiegające jej rozwojowi.

  Streszczenie angielskie: The etiopathogenesis, clinical symptoms and indications to the prevention and treatment of osteoporosis in patients with schizophrenia, as well as a literature review on risk factors for osteoporosis in schizophrenics are presented in the paper. Decreased bone mass density (BMD) is caused in these patients mostly by a long-term neuroleptic treatment (with the ensuing hyperprolactinemia and hypoestrogenism), insufficient Ca++ intake, low physical activity and limited exposure to UV rays. Other important risk factors are: alcohol and tobacco abuse, treatment with other (e.g. antiepileptic) drugs, polydipsia. Clinical symptoms of osteoporosis (most often vertebral, sternal and/or costal fractures) can be seen not earlier than ten or more years since the onset of the disease. In patients whit schizophrenia osteoporosis is diagnosed and treated too seldom. Reduction of risk factors, prevention and early treatment of osteopenia seem to the most important strategies in the prevention of osteoporosis in schizophrenic patients.


  192/985

  Tytuł oryginału: Diagnostyka osteoporozy i ocena ryzyka złamania.
  Tytuł angielski: Evaluation of osteoporosis and fracture risk.
  Autorzy: Czerwiński Edward, Działak Piotr
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (2) s.127-134, il., tab., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono współczesne zasady diagnostyki osteoporozy. Omówiono metody densytometryczne i zasady interpretacji ich pomiarów. Przedyskutowano problem oceny ryzyka złamania w osteoporozie.

  Streszczenie angielskie: Current management of osteoporosis evaluation is reported. Densitometric methods and results interpretation is described. Problem of risk factor in osteoporosis is discussed.


  193/985

  Tytuł oryginału: Leczenie czynnościowe pozastawowymi ortezami złamań trzonu kości ramiennej u chorych z osteoporozą.
  Tytuł angielski: Functional bracing of humeral schaft fractures in osteoporotic patients.
  Autorzy: Grala Paweł, Słowiński Krzysztof, Twardosz Wojciech
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (2) s.135-139, il., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. W złamaniach kości ramiennej zastosowanie znalazło wiele metod, zarówno operacyjnego, jak i nieoperacyjnego leczenia. Materiał i metody. W sposób prospektywny dokonano oceny wyników leczenia 8 wybranych chorych w wieku 56-78 lat, ze złamaniem trzonu kości ramiennej i osteoporozą, z zastosowaniem czynnościowego ortezowania. W ocenie rezultatu wzięto pod uwagę obecność zrostu kostnego, jakość ostatecznego nastawienia odłamów oraz czynność stawów łokciowego i barkowego oraz kończyny górnej w całości. Wyniki. We wszystkich przypadkach uzyskano wartościowy zrost kostny z różnego stopnia deformacją kości ramiennej, jednak nie zauważono wpływu deformacji na uzyskany wynik czynnościowy. Wnioski. Zastosowaną metodę leczenia, ze względu na wczesny pełny powrót funkcji kończyny górnej, jak i zadowolenie z niej pacjentów, oceniono jako bardzo wartościową dla badanej grupy chorych.

  Streszczenie angielskie: Introduction. There are many treatment methods in use, both surgical and non-surgical, for fractures of the shaft of the humeral bone. Material and methods. We did a prospective study of the effectiveness of functional bracing for humeral shaft fractures in 8 selected patients with osteoporosis, aged 56-78. Evaluation was based on radiographic signs of bone union, the quality of reduction, and the functioning of the ulnar and gleno-humeral joints and the upper extremity as a whole. Results. In all the cases studied, good and fast bone union was achieved with varying degress of residual deformation, without detectable influence of the latter on the functional result. Conclusions. The method in use proved to be very effective, since early, good function of the injured extremity was restored and patient satisfaction was very high.


  194/985

  Tytuł oryginału: Postępowanie w złamaniach bliższego końca kości ramiennej u chorych powyżej 65 roku życia.
  Tytuł angielski: The management of patients over 65 years of age with proximal humerus fractures.
  Autorzy: Orłowski Jan, Pomianowski Stanisław, Sawicki Grzegorz
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (2) s.140-143, il., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Wstęp. Złamania bliższego końca kości ramiennej u chorych powyżej 65 r.ż. cierpiących na osteoporozę stanowią trudny problem kliniczny. Istnieje jednak więcej zwolenników leczenia zachowawczego, zaś zabiegi operacyjne najczęściej rezerwowane są dla złamań powikłanych. Materiał i metoda. Analizą objęto 186 pacjentów leczonych w Klinice Traumatologii CMKP w okresie ostatnich 5 lat. Wnioski. Na podstawie dokonanej analizy stwierdzono, że w złamaniach osteoporotycznych bliższej nasady kości ramiennej istnieją bardzo ograniczone wskazania do leczenia operacyjnego. Stosowanie jak najkrótszego unieruchomienia i wczesne podjęcie leczenia przynosi zazwyczaj dobre efekty.

  Streszczenie angielskie: Background. In patients older than 65 with osteoporosis, fractures of the proximal end the humeral bone pose a difficult clinical problem. There is a larger body of opinion, however, favoring conservative treatment, while surgical intervention is most often reserved for complicated fractures. Material and methods. We studied 186 patients treated in the Traumatology Clinic at the Center for Post Graduate Medical Education over the last 5 years. Conclusions. Our analysis showed that in osteoporotic fractures of the proximal epilepsis of the humeral bone there are very limited indications. As a general rule the best effects are achieved by the shortest possible duration of immobilization and early intervention.


  195/985

  Tytuł oryginału: Diagnostyka i klinika osteodystrofii nerkowej z uwzględnieniem nowych markerów biochemicznych obrotu kostnego.
  Tytuł angielski: Pathogenesis, symptoms, diagnosis and new biochemical markers of bone metabolism in renal osteodystrophy.
  Autorzy: Małyszko Jolanta
  Źródło: Nefrol. Dializ. Pol. 2002: 6 (2) s.100-105, bibliogr. 69 poz., sum. - 6 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. Postępy w leczeniu dializą otrzewnową Licheń Stary 27-29.04. 2001
  Sygnatura GBL: 313,411

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia
 • toksykologia
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Osteodystrofia nerkowa, bedąca wieloprzyczynowym zaburzeniem przebudowy kości jest częstym powikłaniem ze strony układu kostno-stawowego występującym u pacjentów ze schyłkową niewydolnością nerek. Termin ten obejmuje kilka jednostek (osteomalacja, osteopenia, adynamiczna choroba kości, osteitis fibrosa, osteodystrofia mieszana), które charakteryzują się podobnymi, jednak pojawiającymi sie dopiero przy znacznym zaawansowaniu choroby kości, objawami klinicznymi (świąd skóry, zwapnienia pozaszkieletowe, bóle kostne, miopatia). Jedyną metodą, która jest w stanie precyzyjnie określić statyczny i metaboliczny metabolizm kostny jest biopsja kości - "złoty standard" wykonywana po 2-krotnym podaniu tetracyklin, inne pomocnicze metody obrazowe to tomografia komputerowa, densytometria, USG, scyntygrafia, badania izotopowe ze znakowanym wapniem i bisfosfonianami. Do tej pory rutynowo wykorzystywano ocenę stężenia PTH, wapnia, fosforanów i fosfatazy zasadowej w surowicy. Metabolizm kostny można także oceniać poprzez badanie enzymów i białek wytwarzanych przez osteoblasty, osteoklasty czy fragmentów białkowych uwalnianych w procesie resorpcji kości. Największym problemem pozostaje ocena wartości biochemicznych markerów obrotu kostnego w rozpoznawaniu poszczególnych typów osteodystrofii nerkowej. W pracy przedstawiono patogenezę, diagnostykę i klinikę osteodystrofii nerkowej z uwzględnieniem nowych biochemicznych markerów obrotu kostnego.

  Streszczenie angielskie: Renal osteodystrophy, which include changes in mineral metabolism and bone structure, is an almost universal complication of progressive renal failure. There are several types of renal bone disease (osteitis fibrosa, osteomalacia, adynamic bone disease, osteopenia, mixed osteodystrophy), with similar clinical symptoms (pruritus, extraskeletal calcifications, bone pain, miopathy), however, occurring with advanced bone disease. The only method to assess precisely statical and dynamic bone metabolism is bone biopsy - "gold standard", after double tetracycline labelling. The other methods include computed tomography, densitometry, ultrasonography, scintygraphy, isotopic methods with labelled calcium and bisphosphonates. In biochemical diagnostics of renal osteodystrophy, serum PTH, calcium, phosphate and alkaline phosphatase are routinely assessed. Bone turnover can also be studied by measuring enzymes and proteins secreted by osteoblastas, osteoklasts or protein fragments released during bone resorption. The main remaining problems is the value of biochemical markers of bone metabolism in the diagnosis of different types of renal osteodystrophy. In this paper pathogenesis, diagnosis, symptoms and new biochemical markers of bone metabolism are discussed.


  196/985

  Tytuł oryginału: Leczenie osteodystrofii nerkowej.
  Tytuł angielski: Treatment of renal osteodystrophy.
  Autorzy: Myśliwiec Michał
  Źródło: Nefrol. Dializ. Pol. 2002: 6 (2) s.106-109, il., bibliogr. 10 poz., sum. - 6 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. Postępy w leczeniu dializą otrzewnową Licheń Stary 27-29.04. 2001
  Sygnatura GBL: 313,411

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Podano aktualne sposoby praktycznej diagnostyki i leczenia osteodystrofii nerkowej u chorych z przewlekłą niewydolnością nerek w okresie przeddializacyjnym i w czasie dializoterapii. Uwzględniono metody postępowania w osteopatii glinowej oraz kalcifikacyjnej arteriolopatii mocznicowej.

  Streszczenie angielskie: Contemporary methods of practical diagnostics and treatment of renal osteodystrophy in predialysis and dialyzed patients with chronic renal failure are reviewed including aluminium osteopathy and calcific uremic arteriopathy.


  197/985

  Tytuł oryginału: Zmiany kostne u chorych z nefropatią cukrzycową leczonych nerkozastępczo metodą dializy otrzewnowej.
  Tytuł angielski: Bone changes in patients with diabetic nephropathy treated with peritoneal dialysis.
  Autorzy: Żywiec Joanna, Żukowska-Szczechowska Ewa, Grzeszczak Władysław, August Ryszard, Karasek Dariusz
  Źródło: Nefrol. Dializ. Pol. 2002: 6 (2) s.126-130, tab., bibliogr. 17 poz., sum. - 6 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. Postępy w leczeniu dializą otrzewnową Licheń Stary 27-29.04. 2001
  Sygnatura GBL: 313,411

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia
 • endokrynologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Zaburzenia metabolizmu tkanki kostnej towarzyszące cukrzycy oraz mocznicy mają etiologię wieloczynnikową i przybierają różne postaci kliniczne. Celem pracy była ocena wyników badań densytometrycznych (DEXA) w grupie chorych z terminalną niewydolnością nerek leczonych nerkozastępczo metodą dializy otrzewnowej (DO), chorujących na cukrzycę i bez wywiadu cukrzycy. Badania przeprowadzono w 2 grupach chorych leczonych nerkozastępczo metodą dializy otrzewnowej: 1. W grupie 1 (56 chorych leczonych DO) przeprowadzono jednorazowo badanie DEXA kręgosłupa lędźwiowego oraz szyjki kości udowej. 2. W grupie 2 (29 chorych leczonych DO) oceniono retrospektywnie dynamikę zmian gęstości mineralnej kości na podstawie dwóch, wykonanych kolejno, w odstępie 633 dni (mediana), badań DEXA kręgosłupa lędźwiowego. Analizując badania kręgosłupa L2-L4 stwierdzono w grupie chorych na cukrzycę leczonych DO istotnie wyższe BMC/W. Ocena badania densytometrycznego szyjki kości udowej wykazała w grupie osób leczonych DO chorujących na cukrzyce typu 1 w porównaniu z grupą osób chorujących na cukrzycę typu 2 istotnie niższy Z-score w polu krętarza większego. Częstość występowania osteopenii lub osteoporozy była większa w grupie chorych na cukrzycę typu 1 w porównaniu z typem 2 cukrzycy (odpowiednio: 60 proc. i 28 proc.). Oceniając dwa kolejne badania densytometryczne kręgosłupa L2-L4 stwierdzono istotny wzrost Z-score w grupie chorych na cukrzycę, leczonych DO.

  Streszczenie angielskie: Both diabetes mellitus and chronic renal failure can change bone metabolism; so different types of skeletal damage is observed in dialysis patients. The aim of the study was to investigated regional bone mineral density (BMD) with dual-energy x-ray absorptiometry (DEXA) in diabetic and non diabetic patients with end stage renal disease (ERSD) undergoing peritoneal dialysis (PD). Study was performed in two groups of PD patients: in group 1 (56 patients) - lumbar spine and femoral neck bone mineral densities were measured using DEXA; in group 2 (29 patients) - two, successive lumbar spine DEXA measurements, performed in a median period of 633 days, where later these results were compared. Median lumbar BMC/W values were statistically higher in PD diabetics than in PD patients without history of diabetes. Significantly decreased BMD Z-score for trochanter was found in type 1 diabetic patients. The prevalence of osteopenia or osteoporosis was higher for type 1 diabetic patients than type 2 diabetics (60 p.c. and 28 p.c. respectively). Our data showed an increase of lumbar spine BMD Z-score with time on peritoneal dialysis in diabetic PD population.


  198/985

  Tytuł oryginału: Zastosowanie bifosfonianów jako leczenia uzupełniającego chorych na raka piersi.
  Tytuł angielski: Administration of biphosphonates as an adjuvant therapy in breast cancer patients.
  Autorzy: Wysocki Piotr J.
  Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (7) s.474, 476, 478, bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,382

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia
 • transplantologia
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Rozwój przerzutów nowotworowych w układzie kostnym uwarunkowany jest resorpcją kości dokonywaną przez aktywowane procesem nowotworowym osteoklasty. Obecność przerzutów w kościach wiąże się z radykalnym obniżeniem komfortu życia chorych (hiperkalcemia, silne epizody bólowe i złamania patologiczne) oraz wyraźnie skraca ich okres przeżycia. U wielu chorych z rakiem piersi mikroprzerzuty w szpiku kostnym, z których w późniejszym okresie mogą rozwinąć się pełnoobjawowe ogniska przerzutowe w kościach, występują nawet w przypadku braku zajęcia okolicznych węzłów chłonnych. Zastosowanie preparatów bifosfonianów (kwasu klodronowego) u chorych na raka piersi z przerzutami do kości w znacznym stopniu ogranicza wywołane nimi dolegliwości. W obrębie ognisk przerzutowych bifosfoniany nie tylko hamują funkcje osteoklastów, ale również zmniejszają stężenie takich czynników wzrostu jak TGF-á czy IGF-1. Wywierają one również bezpośredni wpływ na komórki nowowtworowe, poprzez indukcję apoptozy. Ostatnio opublikowane badanie przeprowadzone na dużej grupie chorych na raka persi (1 069) wykazały, że klodronian w ciągu 5 lat obserwacji przedłuża całkowity czas przeżycia chorych. Podczas 2-letniego stosowania lek ten zmniejszał również częstość występowania ognisk przerzutowych w obrębie układu kostnego, ale efekt ten obserwowany był tylko w trakcie jego stosowania. Relatywnie niski koszt terapii klodronianem oraz brak poważnych objawów ubocznych wydają się przemawiać za stosowaniem bifosfonianów jako leczenia uzupełniającego standardowej terapii raka piersi.

  Streszczenie angielskie: The development of bone metastases in patients with breast cancer depends on tumor-induced ostaoclastic resorption of bone. It is associated with severe bone pain, fractures and hypercalcaemia and simultaneously decreases the overall survival of patients. Micrometastases within bone marrow of breast cancer patients may be often found even if there are no signs of metastases in lymph nodes. Treatment of breast cancer patients with biphosphonates is associated with reduced frequency of skeletal complications. Biphosphonates not only inhibit the osteolitic functions of osteoclast at the site of bone metastases but also reduce the local concentration of different growth factors such as TGF-á or IGF-1. Biphosphonates can also directly influence the growth of cancer cells by inducing their apoptosis. Results of a recently published trial which accrued 1069 breast cancer patients demonstrate that clodronate during the total follow-up period of 5 years, significantly improved the overall survival. Clodronate may also reduce the occurrence of bone metastases in breast cancer patients, but this reduction is significant only during the medication period (2 years). Low costs of clodronate and the lack of any severe side effects make the administration of biphosphonates a promising strategy as an adjuvant to a standard breast cancer patients treatment.


  199/985

  Tytuł oryginału: Czynniki usposabiające do urazów u sportowców niepełnosprawnych.
  Tytuł angielski: Factors predisposing to injury in disabled athletes.
  Autorzy: Kiwerski Jerzy
  Źródło: Med. Sport. 2002: 18 (6) s.216-218, bibliogr. 5 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,155

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna sportowa
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Trening sportowy osób niepełnosprawnych stanowi cenną formę aktywizacji osób z ograniczonymi możliwościami psychofizycznymi. Dostrzegając te pozytywne strony sportu osób niepełnosprawnych należy pamiętać, że stanowi on element przedłużonego w czasie usprawniania, jednak możliwości osoby niepełnosprawnej są zupełnie inne niż zdrowej i łatwo jest tu przekroczyć granicę poza którą sport może stać się przyczyną nawrotu choroby lub powstania dodatkowych urazów.

  Streszczenie angielskie: Sports training for the disabled constitutes a valuable route to the activation of persons with limited mental and physical capabilities. While remaining mindful of this positive side of sport for the disabled, we should bear in mind that although this is an essential element of prolonged rehabilitation, a disabled person has capabilities that are quite different from those of a healthy person, and it is easy to cross the boundary, beyond which sport can become a cause of recurrence of the disease or additional trauma.


  200/985

  Tytuł oryginału: Przypadek współistnienia rzekomej niedoczynności przytarczyc z pierwotną niedoczynnością tarczycy i obniżoną w stosunku do wieku gęstością kości.
  Tytuł angielski: A case of pseudohypoparathyroidismus coexisting with primary hypothyroidism and low bone mineral density.
  Autorzy: Zatońska Katarzyna, Bolanowski Marek, Bednarek-Tupikowska Grażyna
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (69) s.235-237, il., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • endokrynologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawiają przypadek 18-letniej kobiety z rzekomą niedoczynnością przytarczyc typ la z współistniejącą obniżoną gęstością kości oraz pierwotną niedoczynnością tarczycy. Chora była diagnozowana z powodu skurczów mięśniowych z towarzyszącym wysokim stężeniem parathormonu (PTH) i hipokalcjurią z prawidłowymi stężeniami wapnia, fosforanów i magnezu. Prezentuje cechy osteodystrofii Albrighta: niski wzrost z prawidłowym wiekiem kostnym, krępą budowę ciała, skrócenie IV i V kości śródręcza oraz niewielkie zwapnienia mózgu w obrazie tomografii komputerowej.

  Streszczenie angielskie: We report a case of 18 year old woman with pseudohypoparathyroidism type la presenting with low bone mineral density and primary hypothyroidism. The patient was diagnosed because of muscular cramps, accompanied by elevated parathormon (PTH) level and hypocalciuria, but normal serum calcium, phosphate and magnesium levels. She had features of Albright's osteodystrophy: short stature with normal bone age, shortening of IV and V metacarpal bones, and small cerebral calcifications shown by CT.


  201/985

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Spondyloliza u młodzieży aktywnej fizycznie].
  Autorzy: Ściński Tadeusz
  Źródło: Med. Dypl. 2002: 11 (4) s.74, il. - Tł. artyk. z czas. The Physician and Sportmedicine 2001; 29(12)
  Sygnatura GBL: 312,978

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  202/985

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Urazy stawu barkowo-obojczykowego. Rozpoznawanie i leczenie różnych uszkodzeń stawu barkowo-obojczykowego].
  Autorzy: Deszczyński Jarosław
  Źródło: Med. Dypl. 2002: 11 (4) s.147-149, il. - Tł. artyk. z czas. The Physician and Sportsmedicine 2001; 29(1)
  Sygnatura GBL: 312,978

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  203/985

  Tytuł oryginału: Ortopedia na przełomie wieków.
  Tytuł angielski: Orthopaedics at the turn of the century.
  Autorzy: Kwiatkowski Krzysztof
  Źródło: Lek. Wojsk. 2002: 78 (2) s.57-58, bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Streszczenie polskie: Nowe sposoby obrazowania uszkodzeń w narządzie ruchu, możliwe do oceny w badaniach magnetycznych rezonansem jądrowym, i tomografią komputerową, umożliwiły szczegółowe rozpoznanie i dokładne planowanie przedoperacyjne. Filozofia leczenia operacyjnego w ortopedii opiera się na odtwarzaniu - rekonstrukcji uszkodzonej części narządu ruchu i wczesnym przywróceniu sprawności chorego po operacji. Do rekonstrukcji wykorzystuje się wszczepy sztuczne, allogenne i autogenne. Dalszego rozwoju ortopedii należy upatrywać w doskonaleniu jakości sztucznych wszczepów, opracowaniu mało inwazyjnych metod operacyjnych oraz w perfekcyjnej realizacji technik operacyjnych. Prawdopodobnie, w najbliższych kilkunastu latach, rolę specjalisty - ortopedy w operowaniu chorych będą przejmowały roboty.

  Streszczenie angielskie: New methods of imaging damages to the locomotor system including nuclear magnetic resonance and computed tomography have made possible detailed diagnosis and accurate preoperative planning. The philosophy of surgical treatment in orthopaedics includes reconstruction of damaged part of the locomotor system and early restoration of patient's fitness after operation. Artificial, allogenic and autogeneic implants are used for reconstruction. Further progress in orthopaedics should be looked for in improving the quality of artifical implants, developing of low-invasive surgical methods and in perfect realisation of surgical techniques. Possibly in the next several years the role of specialist - orthopaedist in surgical treatment of patients will be taken over by robots.


  204/985

  Tytuł oryginału: Dostęp przezudowy w rewizyjnych protezoplastykach stawu biodrowego po obluzowaniu protezy połowiczej typu Austina-Moore'a.
  Tytuł angielski: Transfemoral approach in revision hip replacement after loosening of Austin-Morre hemiprosthesis.
  Autorzy: Kwiatkowski Krzysztof, Cejmer Wojciech, Sowiński Tomasz
  Źródło: Lek. Wojsk. 2002: 78 (2) s.59-62, il., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Autorzy prezentują dostęp przezudowy w przypadku protezoplastyki rewizyjnej stawu biodrowego w przebiegu obluzowania elementów protezy typu Austin-Moore. W latach 1997 - 2000 do zabiegu zakwalifikowano 7 chorych w wieku 72 do 84 lat. W kontrolnych badaniach klinicznych i radiologicznych u wszystkich chorych uzyskano wyniki dobre i bardzo dobre. Powyższa metoda operacyjna jest godna polecenia.

  Streszczenie angielskie: The authors present transfemoral approach in the case of revision hip joint prosthesis implantation due to loosening of Austin Moore prosthesis elements. In the years 1997 - 2000 seven patients aged 72 - 84 years were qualified for surgery. In control clinical and radiological examinations good and very good results were obtained in all patients. The above surgical treatment method is worth recommendation.


  205/985

  Tytuł oryginału: Odległe wyniki artroskopowej meniscektomii.
  Tytuł angielski: Remote results of arthroscopic meniscectomy.
  Autorzy: Płomiński Janusz, Kwiatkowski Krzysztof
  Źródło: Lek. Wojsk. 2002: 78 (2) s.63-66, il., tab., bibliogr. 26 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena odległych wyników po meniscektomii przy współistnieniu uszkodzenia powierzchni chrzęstnych. Ponadto, autorzy poddali ocenie wpływ takich czynników jak: wiek, płeć i stopień aktywności sportowej na wynik czynnościowy oraz radiologiczny leczonych chorych. Badaniem objęto 54 chorych, których podzielono na dwie grupy. W grupie I było 25 chorych bez uszkodzenia powierzchni stawowych a grupę II stanowiło 29 z uszkodzeniem powierzchni stawowych stwierdzonym podczas zabiegu. Średni okres obserwacji 7 lat. U 70 proc. chorych stwierdzono bardzo dobry lub dobry wynik czynnościowy operowanego kolana. Badanie radiologiczne uwidoczniło znacznie bardziej nasilone zmiany zwyrodnieniowe u chorych z grupy II (68 proc.) niż u chorych w grupie I (35 proc.). Poziom aktywności sportowej w obu grupach obniżył się. Gorszy wynik czynnościowy kolana, u chorych z uszkodzeniem powierzchni stawowych, pozostawał w korelacji z większym stopniem nasilenia zmian zwyrodnieniowych stwierdzonym w badaniu radiologicznym.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to assess remote results after meniscectomy with coexistent chondral surface damage. Besides that, the authors assessed the effect of such factors as age, gender, and degree of sports activity on the functional and radiographic outcome in the treated patients. The study group consisted of 54 patients who were divided into two groups. Group I included 25 patients without articular surface damage and group II consisted of 29 patients with articular surface damage found during operation. The mean follow-up was 7 years. In 70 p.c. of the patients a very good or good functional results was found in the knee operated on. Radiographic examination visualised significantly more pronounvced degenerative lesions in patients from group II (68 p.c.) than in patients from group I (35 p.c.). The level of sports activity decreased in both groups. Poorer knee function results in patients with articular surface damage correlated with higher degree of degenerative lesion intensity found on radiography.


  206/985

  Tytuł oryginału: Analiza chorych i sposobów leczenia w Klinice Ortopedycznej Centralnego Szpitala Klinicznego WAM w latach 1988-2000.
  Tytuł angielski: Analysis of the patients and the methods of treatment in the Department of Orthopedic CSK WAM from 1988 to 2000.
  Autorzy: Dymara Andrzej, Kwiatkowski Krzysztof, Cejmer Wojciech
  Źródło: Lek. Wojsk. 2002: 78 (2) s.67-70, tab., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono charakterystykę 6999 chorych leczonych w Klinice Ortopedii CSK WAM oraz metody leczenia w okresie 1988 - 2000. W tym czasie w Klinice wykonano 4772 operacje ortopedyczne.Przedstawiono i poddano analizie 17 rodzajów najczęściej wykonywanych zabiegów.

  Streszczenie angielskie: The authors present the characteristics of 6999 patients and the methods of treatment in the Department of Orthopedic during the period 1988 - 2000. 4772 orthopedic were performed. 17 groups of kinds of surgical treatment was presented and analysed.


  207/985

  Tytuł oryginału: Złamania panewki polietylenowej po potezoplastyce cementowej stawu biodrowego.
  Tytuł angielski: Mechanical domage to polythylene acetabulum after cemented hip joint prosthesis implantation.
  Autorzy: Dzik Andrzej
  Źródło: Lek. Wojsk. 2002: 78 (2) s.71-74, il., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przedmiotem doniesienia są obserwacje poczynione w trakcie leczenia 14 uszkodzonych mechanicznie panewek polietylenowych sztucznych całkowicie cementowych stawów biodrowych. Przeprowadzono analizę szkód biologicznych i mechanicznych, towarzyszących uszkodzeniu panewek polietylenowych.

  Streszczenie angielskie: The subjects of the paper are observations made during treatment of 14 mechanically damaged artificial polyethylene acetabuli of totally cemented hip joint. The analysis is presented of biological and mechanical, esions accompanying domage to polyethylene acatabuli.


  208/985

  Tytuł oryginału: Powikłania protezoplastyki stawu kolanowego.
  Tytuł angielski: Complications of knee joint prosthesis implantations in clinical material.
  Autorzy: Dzik Andrzej
  Źródło: Lek. Wojsk. 2002: 78 (2) s.75-78, il., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była analza powikłań po endoprotezoplastyce stawów kolanowych. Oceniono 58 chorych, u których założono 60 protez typu St. Georg, IBPS, PFC, KINEMAX, AGC. Omówiono pomyślne wyniki w aspekcie stabilności i osi kończyny w 48 stawach oraz całkowite zniesienie bólu w 45 przypadkach. W 2 przypadkach wystąpiły poważne powikłania po endoprotezoplastyce stawów kolanowych - głęboka infekcja bakteryjna.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to analyze the complications after knee joint prosthesis implantations. A group of 58 patients who received 60 prosthesis of "St. Georg", IBPS, PFC, KINEMAX, AGC types were and observed and valuated. Successful results were achieved with respect to stability and limb axis in 48 joints, and complete elimination of pain was reported in 45 cases. Two cases of serious complications (severe bacterial infection) in the implanted knee joint were presented in detail.


  209/985

  Tytuł oryginału: Reartroskopia stawu kolanowego.
  Tytuł angielski: Rearthroscopy of the knee joint.
  Autorzy: Kwiatkowski Krzysztof, Płomiński Janusz, Sowiński Tomasz, Ratyński Grzegorz
  Źródło: Lek. Wojsk. 2002: 78 (2) s.79-80, bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie polskie: Objawy chorobowe po przebytej artroskopii stawu kolanowego mogą stanowić wskazania do ponownej artroskopii u 2 - 7 proc. operowanych. U naszych chorych ponowna artroskopia była konieczna u 25 chorych (1,1 proc.), średnio po 8 mies. Najczęściej przyczyną ponownej artroskopii było uszkodzenie operowanej łąkotki i powierzchni chrzęstnej. Decyzja reartroskopii stawu kolanowego wymaga szczególnej analizy obrazu klinicznego, dokumentacji wcześniej wykonanej artroskopii i umiejętności właściwego postępowania operacyjnego.

  Streszczenie angielskie: Pathological symptoms after arthroscopy of the knee can be the indication to rearthroscopy in 2 - 7 p.c. of patients operated on. In the Department of Ortropaedics rearthorscopy was necessary in 25 patients (1.1 p.c.), on the average often 8 months. Most often in reathroscopy new lesion of the meniscus operated on and damage of chondral surface. Were diagnosed. Decision about rearthroscopy of the knee requires detailed analysis of clinical symptoms, detalis of arthroscopy performed before and knowledge of proper operating procedure.


  210/985

  Tytuł oryginału: Doświadczalna ocena przyczyn uszkodzeń trzpieni protez okienkowych typu Austina-Moore'a.
  Tytuł angielski: Analysis of reasons of fractures of the Austin Moore protheses. Experimental assessment of the causes of damages to pins of fenestrate prostheses of Austin-Moore type.
  Autorzy: Kwiatkowski Krzysztof, Cejmer Wojciech, Sowiński Tomasz, Skalski Konstanty, Pawlikowski Marek
  Źródło: Lek. Wojsk. 2002: 78 (2) s.81-84, il., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Streszczenie polskie: W pracy podjęto małorozpoznaną problematykę związaną z analizą przyczyn uszkodzeń okienkowych (ażurowych) trzpieni protez Austina-Moore'a. Po naświetleniu aspektów leczenia operacyjnego tymi protezami oraz analizie obserwowanych powikłań i uszkodzeń tych protez, zaproponowano wykonanie oceny przyczyn ich pękania. Zaproponowano również trójparametryczną charakterystykę trzech różnych trzpieni wytypowanych do oceny wytrzymałościowej poprzez zredukowane naprężena Hubera-Misesa. Opracowano modele geometryczne tych protez w systemie komputerowego wspomagania - projektowania. Zdefiniowano warunki obciążeń i mocowanie w biomechanicznym układzie kość - proteza. Po przeprowadzeniu obliczeń numerycznych stawów naprężeń wykazano, że obszarem najbardziej zagrożonym na zniszczenie protez jest otwór pozycjonujący, co też potwierdzono w obserwacji klinicznej. Ustalono, że wytężenie protezy o największej ażurowości limitowane jest istotnie ciężarem ciała chorego.

  Streszczenie angielskie: In the paper the poorly known problem is tackled of the analysis of the causes of damages to fenestrate (openwork) pins of Austin T. Moore prosthess. After presentation of the aspects of surgical treatment with these prostheses and analysis of the observed complications and damages to these prostheses, an assessment of the causes of their fractures has been proposed. A three-parametrical characteristics has been also proposed, of theree different pins chosen for strenght assessment through reduced Huber-Mises stresses. Geometrical models of these prostheses were developed using a computer-assisted designing system. The weight-bearing conditions and fastening in the biomechanical bone-prosthesis system have been defined. After performing of calculations of numerical conditions of stressed it was demonstrated that the region at the highest risk of prosthesis destruction is the positioning opening which was also confirmed in clinical observations. It was established that the effort of prosthesis of the highest openwork structure is significantly limited by patient's body weight.


  211/985

  Tytuł oryginału: Rzadki przypadek porażenia nerwu kulszowego po alloplastyce stawu biodrowego.
  Tytuł angielski: Rare case of sciatic nerve palsy after total cementless hip arthroplasty.
  Autorzy: Sowiński Tomasz, Kwiatkowski Krzysztof
  Źródło: Lek. Wojsk. 2002: 78 (2) s.91-94, il., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono przypadek nagłego, przemijającego porażenia nerwu kulszowego o nietypowj etiologii, który wystąpił u chorego w 9 dobie po alloplastyce bezcementowej stawu biodrowego. Omówiono najczęstsze przyczyny okołooperacyjnych porażeń nerwów w alloplastyce stawu biogrowego.

  Streszczenie angielskie: This authors present an atypical case of acute sciatic nerve palsy 9 days after total cementless hip arthroplasty. Theories of nerve palsy in hip arthroplasty are presented.


  212/985

  Tytuł oryginału: Artroskopia - wczoraj, dziś i jutro.
  Tytuł angielski: Arthroscopy - yesterday, today and tomorrow.
  Autorzy: Kwiatkowski Krzysztof, Płomiński Janusz, Stachowiak Jacek
  Źródło: Lek. Wojsk. 2002: 78 (2) s.95-98, il., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Artroskopia swoją prawie stuletnią historię rozpoczęła w Japonii. Swoje korzenie ma w cystoskopii ale dopiero po zminiaturyzowaniu urządzenia można było oglądać wnętrze stawów. Od lat pięćdziesiątych dwudziestego wieku trwa tryumfalny rozwój metod operacyjnych z obserwacją wnętrza przez artroskop. Obserwacja artroskopowa w połączeniu z obrazem ze wzmacniacza radiologicznego, otwierają nowe możliwości w mało inwazyjnych śródstawowych metodach operacyjnych.

  Streszczenie angielskie: This history of arthroscopy has starded almost one hundred years ago in Japan. The procedure originated from cystoscopy but it was only after miniaturization of the equipment that an insight into joints became available. The second half of the XXth century was the time of outstanding development of surgical methods with visual inspection of joint interior through an arthroscope. Arthroscopic inspection combined with images from a radiological amplifier opens new possibilities in low-invasive intra-articular surgical methods.


  213/985

  Tytuł oryginału: Metodyka usprawniania, w okresie wczesnym, po operacyjnej rekonstrukcji przerwania pierścienia rotatorów.
  Tytuł angielski: Methods of rehabilitation in early period after surgical reconstruction of rotarot ring rupture.
  Autorzy: Siwek Wiesław, Kwiatkowski Krzysztof
  Źródło: Lek. Wojsk. 2002: 78 (2) s.99-102, il., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Własny sposób usprawniania po operacyjnym zszyciu ścięgien pierścienia rotatorów wymaga natychmiastowych ćwiczeń biernych w obciążeniu zszytych ścięgien. Prawidłowa równowaga siły mięśni obręczy barkowej jest warunkiem dobrej czynności stawu po wykonanej operacji. Ruchy czynne stawu ramiennego z napięciem wszystkich mięśni są bezpieczne po 6 - 8 tyg., dlatego przed operacją chory powinien być o tym poinformowany.

  Streszczenie angielskie: Own method of rehabilitation after surgical suturing of rotator ring tendons requires immediate passive exercises in relieving of the sutured tendens. Normal equilibrium of strength of shoulder girdle muscles in the condition of good joint functioning after operation. Active movements in the shavlder joint with tension of all miscles are safe 6 - 8 weeks, therefore the patient should be informed about this before the operation.


  214/985

  Tytuł oryginału: Staw rzepkowo-udowy w protezoplastyce całkowitej stawu kolanowego.
  Tytuł angielski: Patellofemoral joint in total knee arthroplasty.
  Autorzy: Stachowiak Jacek, Kwiatkowski Krzysztof, Sowiński Tomasz
  Źródło: Lek. Wojsk. 2002: 78 (2) s.102-106, il., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy zawarto syntetyczne ujęcie zagadnień dotyczących biomechaniki, oceny klinicznej i metod operacyjnych stawu rzepkowo-udowego w protezoplastyce kolana bez wymiany elementu rzepkowego. Uwagę skupiono na niezborności stawu rzepkowo-udowego a w szczególności na bocznym podwichnięciu rzepki. Omówiono zasady poprawnej techniki operacyjnej, która ogranicza liczbę powikłań "rzepkowych" po protezoplastyce.

  Streszczenie angielskie: Almost 50 years of history of knee joint prosthesis implantation is a cross-section of material technology achievements and constant perfectioning of surgical technique. Almost all systems of knee joint prosthesis implantation offer the possibility of patellar element implantation. However, as it has been unanimously stressed by most authors, patellar prosthesis implantation is fraught with numerous and difficult-to-treat complications. In the article an attempt was mode at a synthetic approach to the biomechanics and clinical diagnosis of the patellofemoral joint after knee joint prosthesis implantation without patellar element exchange.


  215/985

  Tytuł oryginału: Zmodyfikowany zabieg operacyjny Elmslie w leczeniu nawykowego bocznego zwichnięcia rzepki.
  Tytuł angielski: Modification of the Elmslie Trillat procedure for surgical treatment of recurrent lateral pattela dislocation.
  Autorzy: Kwiatkowski Krzysztof, Sowiński Tomasz
  Źródło: Lek. Wojsk. 2002: 78 (2) s.107-109, il., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawili własną modyfikację operacyjnego leczenia nawykowego zwichnięcia rzepki sposobem Elmslie oraz metodykę postępowania pooperacyjnego.

  Streszczenie angielskie: The authors present their own modification of Elmslie method in operational treatment of recurrent patella dislocation and methodology of post-operational procedure.


  216/985

  Tytuł oryginału: Własna metoda usprawniania po operacyjnym leczeniu nawykowego bocznego zwichnięcia rzepki.
  Tytuł angielski: Own method of rehabilitation after surgical treatment of recurrent lateral patella luxation.
  Autorzy: Siwek Wiesław, Sowiński Tomasz, Kozłowski Zbigniew
  Źródło: Lek. Wojsk. 2002: 78 (2) s.110-111, il., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przedstawiono własną metodykę postępowania usprawniającego po zabiegu przeniesienia przyczepu więzadła rzepki w przebiegu leczenia nawykowego bocznego zwichnięcia rzepki.

  Streszczenie angielskie: Own method is presented of postoperative rehabilitation after surgical treatment of recurrent patella luxation by translocation of the patellar ligament attachment.


  217/985

  Tytuł oryginału: Skala IKDC w ocenie wydolności stawu kolanowego.
  Tytuł angielski: IKDC score in the assess of knee joint function.
  Autorzy: Płomiński Janusz, Kwiatkowski Krzysztof
  Źródło: Lek. Wojsk. 2002: 78 (2) s.112-114, tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przedstawiono skalę IKDC - (International Knee Documentation Committee) dla oceny wydolności stawu kolanowego po uszkodzeniu więzadeł. Jest to skala zalecana przez ESSKA - European Society of Sports Traumatology, Knee Surgeru and Arthroscopy i szeroko stosowana nie tylko do oceny wydolności kolana po uszkodzeniu więzadeł, ale również dla różnych sposobów leczenia. Autorzy uważają, że jest ona godna zalecenia i rozpowszechnienia.

  Streszczenie angielskie: The IKDC (International Knee Documentation Committee) score is presented, used for the assessment of knee joint function after ligament damage. This score is recommended by tyhe ESSKA (European Society of Sports Traumatology, Knee Surgery and Arthroscopy) and widely used not only for assessing of knee function after ligament damage but also for various modes treatment. The authors think that it is worth recommendation and popularisation.


  218/985

  Tytuł oryginału: Płk dr med. Zbigniew Biliński (29.07.1926 - 13.05.2001 r.).
  Autorzy: Wodzisławski Wojciech
  Źródło: Lek. Wojsk. 2002: 78 (2) s.132, il.
  Sygnatura GBL: 301,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Temat osobowy:
 • Biliński
 • Zbigniew 1926-2001


  219/985

  Tytuł oryginału: The influence of the biomechanical parameters of the hip on the outcome of treatment of hips subject to avascular necrosis of the remoral head.
  Autorzy: Dolinar Drago, Kralj-Iglic Veronika, Iglic Ales, Antolic Vane, Herman Srecko, Pavlovcic Vinko
  Źródło: Cell. Mol. Biol. Lett. 2002: 7 (1) s.109-111, il., bibliogr. 4 poz. - Międzynarodowa konferencja pt. Nauki przyrodnicze 2001 Gozd Martuljek 22-26.09. 2001
  Sygnatura GBL: 306,513

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze
 • praca związana ze zjazdem
 • komunikat
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: We were interested in whether or not the biomechanical status of the hip influences the course of avascular necrosis of the femoral head. To invaestigate this, we used a computer aided system based on a three dimensional mathematical model for determining the stress distribution in the hip joint from standard anterioposterior rentgenographs(X-ray images) of both hips and pelvis. Based on the results of our study, we suggest that the biomechanical parameters of the hip play an important role in the outcome of treatment of hips affected by avascular necrosis of the femoral head.


  220/985

  Tytuł oryginału: Sphericity of the femoral head on anterior-posterior radiographs of dysplastic hips.
  Autorzy: Mavcic Blaz, Antolic Vane, Iglic Ales, Kralj-Iglic Veronika
  Źródło: Cell. Mol. Biol. Lett. 2002: 7 (1) s.132-133, il., bibliogr. 3 poz. - Międzynarodowa konferencja pt. Nauki przyrodnicze 2001 Gozd Martuljek 22-26.09. 2001
  Sygnatura GBL: 306,513

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem
 • komunikat
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: We analyzed the spehericity of the femoral head of dysplastic hips. Using standard anterior-posterior radiographs of the hips, we assessed the femoral head's deviation from a spherical shape using a computer algorithm and via Severin grading. The method presented could serve as a useful tool to quantify differences in sphericity in cases where it is difficult to grade the hip radiologically.


  221/985

  Tytuł oryginału: How should dysplastic human hips be evaluated?
  Autorzy: Pompe Borut, Antolic Vane, Iglic Ales, Jaklic Anton, Kralj-Iglic Veronika, Mavcic Blaz
  Źródło: Cell. Mol. Biol. Lett. 2002: 7 (1) s.144-146, tab., bibliogr. 4 poz. - Międzynarodowa konferencja pt. Nauki przyrodnicze 2001 Gozd Martuljek 22-26.09. 2001
  Sygnatura GBL: 306,513

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem
 • komunikat
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Dysplasia of the human hip is characterised bay insufficient anterolateral covering of femoral head by the acetabulum. In our study, we evaluated dysplastic human hip joints using biomechanical parameters (the peak contact stress in the weight-bearing area of the hip - pmax) and X-ray image parameters (the centre-edge angle - VCE, the transverse acetabular inclination angle - VUS, the acetabaular index of the weight-bearing zone - VAC, the ACM angle - VACM, and the hip value - HV). The purpose of this study is to make use of X-ray and biomechanical parameters to evaluate hips diagnosed with "hip dysplasia", and to establish whether or not ther is a correlation between the two. Our results show a statistically significant correlation between pmax and VCE, VUS and VAC. The correlation between pmax and VACM and HV is not statistically significant.


  222/985

  Tytuł oryginału: The effect of proprioceptive training on neuromuscular function in patients with patellar pain.
  Autorzy: Strojnik Vojko, Vengust Rok, Pavlovcic Vinko
  Źródło: Cell. Mol. Biol. Lett. 2002: 7 (1) s.170-171, il., bibliogr. 2 poz. - Międzynarodowa konferencja pt. Nauki przyrodnicze 2001 Gozd Martuljek 22-26.09. 2001
  Sygnatura GBL: 306,513

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kazuistyczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Eight patients with patellar pain underwent knee proprioceptive training. The maximal knee extension torque associated with the Vastus Lateralis EMG signal increased (p 0.001 and 0.039). Although muscle balance was not improved, all the patients improved their clinical scores.


  223/985

  Tytuł oryginału: Wpływ rehabilitacji ruchowej i psychologicznej na kształtowanie postaw prozdrowotnych u dzieci z wadami postawy.
  Autorzy: Wójcicka Bożena
  Źródło: Wychow. Fiz. Zdr. 2002: 49 (8/9) s.8-15, tab.
  Sygnatura GBL: 303,693

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna sportowa
 • pediatria
 • psychiatria i psychologia
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  224/985

  Tytuł oryginału: Kształtowanie prawidłowej postawy ciała dla profilaktyki chorób przeciążeniowych kręgosłupa.
  Autorzy: Jatczak Stanisław
  Źródło: Wychow. Fiz. Zdr. 2002: 49 (8/9) s.(2)-(4), bibliogr. 3 poz.
  Sygnatura GBL: 303,693

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia
 • pediatria

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  225/985

  Tytuł oryginału: Ocena układu kostnego u dzieci i młodzieży z niewydolnością nerek w okresie przeddializacyjnym.
  Tytuł angielski: Skeletal status in children and adolescents with predialysis renal failure.
  Autorzy: Pluskiewicz Wojciech, Adamczyk Piotr, Drozdzowska Bogna, Szpynger Krystyna, Szczepańska Maria, Halaba Zenon, Karasek Dariusz
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (71) s.413-416, tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia
 • traumatologia i ortopedia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena stanu mineralizacji układu kostnego w grupie chorych z niewydolnością nerek w okresie przeddializacyjnym. Badaniami objęto 16 dzieci z Poradni Nefrologicznej (8 dziewczynek i 8 chłopców; śr. wiek 13,7 ń 3,9 lat) z przewlekłą niewydolnością nerek rozpoznaną przed 5,6 ń 3,8 laty. Pomiaru masy kostnej kręgosłupa (Spine-BMD) i całego układu kostnego (TB-BMD) dokonano aparatem DPX-L (Lunar, USA); pomiar ultradźwiękowy paliczków dłoni (Ad SoS) aparatem DBM 1200 (IGEA Włochy). Ponadto oceniono PTH, wapń całkowity i zjonizowany, fosfor, oraz stadia Tannera. Średnia wartość Ad-SoS 1949 m/s był niższa niż u zdrowych (2008, p 0,05), Spne-BMD wyniosło 0,79 g/cmý (Z-score - 1,9), TB-BMD 0,9 g/cmý (Z-score -1,3), PTH 235 pg/ml, wapń całkowity 2,52 mmol/l, wapń zjonizowany - 1,14 mmol/l, P 1,5 mmol/l, stadium Tannera 2,4. Ad-SoS korelował z Spine-BMD (r = 0,78; p 0,0001) i z TB-BMD (r = 0,83; p 0,0001). Wiek, masa ciała i wzrost istotnie korelowały z: Ad-SoS (r odpowiednio 0,77; 0,87 i 0,92; p 0,0001), Spine-BMD (r odpowiednio 0,71; 0,87 i 0,8; p 0,0001), TB-BMD (r odpowiednio 0,78; 0,94 i 0,87; p 0,0001). Stadia Tannera wykazywały korelację z: Ad-SoS (r = 0,93, p 0,00001), Spine-BMD (r = 0,77; p 0,001), TB-BMD (r = 0,79; p 0,001). PTH korelował z Ad-SoS (r = -0,67; p 0,05) i z TB-BMD ( r=-0,74; p 0,05). Nie było istotnych korelacji z czasem trwania niewydolności nerek i pozostałymi badaniami laboratoryjnymi. Badani chorzy mają znaczne ...

  Streszczenie angielskie: Bone status assessment in children with predialysis chronic renal failure (CRF) was performed in 16 subjects (8 girls and 8 boys) in mean age of 13.7 ń 3.9 years with CRF diagnozed 5.6 ń 3.8 years earlier. Controls created 1080 healthy subjects matched with patients in age. Bone mineral density (BMD) by DPX-L (Lunar, USA) at the spine (s-BMD) and total body (TB-BMD); quantitative ultrasound by DMB 1200 (IGEA, Italy) at the hand phalanges (Ad-SoS); PTH, total and ionized serum calcium, serum phosphate and Tanner stages were measured. Mean Ad-SoS 1949 m/s was significantly lower than in healthy controls (2008 m/s, p 0.05), s-BMD was 0.79 g/cm2 (Z-score - 1.9), TB-BMD 0.9 g/cmý (Z-score - 1.3), PTH 235 pg/ml, total calcium 2.52 mmol/l, ionized calcium 1.14 mmol/l, phosphate 1.5 mmol/l and mean Tanner stage was 2.4. Ad-SoS correlated significantly with s-BMD (r = 0.78, p 0.0001) and with TB-BMD (r - 0.83, - 0.0001). Age, weight and height correlated significantly with: Ad-SoS (r values 0.77, 0.87, 0.92 respectively p 0.0001), s-BMD (r values 0.71, 0.87, 0.80 respectively, p 0.0001), TB-BMD (r values 0.78, 0.94, 0.87 respectively, p 0.0001). Tanner stages correlated with: Ad-SoS (r - 0.93, p 0.00001), s-BMD (r = 0.77, p 0.001), TB-BMD (r = 0.79, p 0.0001). PTH corelated with Ad-SoS (r - -0.67, p 0.05) and with TB-BMD (r = -0.74, p 0.05). No correlation of measured parameters with duration of CRF, calcium and phosphate was noted. In children with ...


  226/985

  Tytuł oryginału: Leczenie osteoporotycznych złamań przezkrętarzowych elastycznymi prętami Endera u osób w podeszłym wieku.
  Tytuł angielski: Treatment of osteoporotic pertrochanteric fractures with use of elastic Ender nails in aged people.
  Autorzy: Kędzierski Michał, Król Roman
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (2) s.144-150, il., tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp: Złamania kości udowej są często pierwszym klinicznym objawem osteoporozy u osób w podeszłym wieku. Postępujący zanik masy kostnej i współistniejące schorzenia narządu ruchu, zaburzenia równowagi, upośledzenie umysłowe oraz schorzenia internistyczne są czynnikami zwiększającymi ryzyko złamania. W następstwie niewielkiego urazu dochodzi z reguły do wielofragmentowego i obejmującego okolicę międzykrętarzową złamania bliższego końca kości udowej. Materiał i metody: W latach 1995-2001 sposobem Endera leczono 114 chorych z osteoporotycznymi złamaniami w okolicy międzykrętarzowej. Przed zabiegiem operacyjnym u 27 chorych współistniała cukrzyca, u 52 miażdżyca uogólniona oraz u 29 w różnym stopniu zaawansowania demencja starcza. Ubytek masy kostnej w okolicy szyjki kości udowej wyniósł średnio -3,5 odchylenia standardowego. Ocenę leczenia przeprowadziliśmy u 76 operowanych po 6, 12, 18 tygodniach i 12 miesiącach, oceniając zakres ruchu stawu biodrowego, sposób i zakres poruszania się, na zdjęciach rtg ocenialiśmy zrost złamania i kąt trzonowo-szyjkowy. Wyniki: Ocena kliniczna i radiologiczna wykazała, że wynik dobry uzyskaliśmy u 45 (60 proc.) operowanych, a zadowalający u 20 (28 proc.) oraz zły u 11 (12 proc.) operowanych. Zrost złamania uzyskano u 84 proc. leczonych w okresie od 10 do 24 (średnio 17) tygodni, a u 5 (5,5 proc.) nie uzyskano zrostu. Wnioski: Stabilizacja złamań przezkrętarzowych elastycznymi prętami Endera jest metodą z wyboru w leczeniu chorych w podeszłym wieku, obciążonych osteoporozą i schorzeniami internistycznymi. Najlepsze wyniki leczenia operacyjnego uzyskano u chorych operowanych w I dobie po urazie, o wysokiej sprawności fizycznej i umysłowej przed urazem.

  Streszczenie angielskie: Introduction: Proximal femur fractures are often the first symptom of osteoporosis in old people. Proximal femur fractures in the sequence minimal trauma are as the rule multifragmenatal and covers peritrochanteric part. We revieved effectiveness of Ender technique in aged people with coexisting ostoporosis. Material and methods: In 1995-2001 114 patients with osteoporotic peritrochanteric fractures were treated with Ender technique. In our group of patients before operation coexisted in 17 diabetes mellitus, in 52 arteriosclerosis and in 29 patient in different degree senile dementia. We evaluated 76 patient after 6, 12, 18 weeks and 12 months poost operatively. We examined rangr of hip motion and way of walking, on x-rays we evaluated the healing of fracture and shaft-neck angel. Results: Clinical and radiological evaluation of named group showed a very good result in 45 (60 p.c.), a good result in 20 (28 p.c.) and a poor results in 11 (12 p.c.) of operated patients. The fracture healing occurred in all named group in 84 p.c. of patient in 10-24 weeks (mean 17 weeks). Conclusion: Elastic Ender nailing is a technique of choice in the treatment of aged people with osteoporosis and passed medical history. The bets result of operative were avhieved in patient operated in 1 day after trauma, with high physical and mental dexterity before trauma.


  227/985

  Tytuł oryginału: Metody leczenia operacyjnego złamań bliższego końca kości udowej u chorych z osteoporozą.
  Tytuł angielski: Methods of operative treatment of proximal femur fractures in elderly patients with osteoporosis.
  Autorzy: Orłowski Jan, Rylski Waldemar, Grys Grzegorz
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (2) s.151-156, il., tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Postępująca osteoporoza stanowi poważny problem społeczny jako przyczyna złamań. Materiał i metody: Dokonano analizy statystyczno-klinicznej 465 chorych po 65 roku życia, operowanych z powodu złamań szyjki kości udowej lub złamań przezkrętarzowych. Wg ustalonego schematu postępowania złamania szyjki kości udowej III i IV stopnia wg Gardena leczono pierwotną endoplastykę stawu biodrowego. W złamaniach przezkrętarzowych u 69 chorych do zespolenia użyto gwoździa Gamma. Metoda ta umożliwia szybką pionizację chorego i obciążanie operowanej kończyny, co w porównaniu z innymi sposobami zespolenia znacznie zmniejsza powikłania. Wyniki. Nie było śmiertelności podczas pobytu w szpitalu, jednak u dwojga pacjentów powyżej 80 roku życia wystąpiły odleżyny. W przedstawionym materiale po zespoleniu gwoździem Gamma nie zachodziła konieczność reosteosyntezy. W obserwacji odległej stwierdzono dwa niepowodzenia po zespoleniu złamania szyjki kości udowej u młodszych pacjentów.

  Streszczenie angielskie: Introduction. Progressieve osteoporosis as a cause of bone fractures is a serious clinical and social problem. Material and methods. We studied 465 elderly patients treated surgically for fractures of the proximal femur: 3rd and 4th-degree fractures of the femoral neck according to the garden scale were operated by Austin-Moore hemiarthroplasty or total hip replacement. In unstable peritrochanteric frcatures, intramedullary Gamma nail osteosynthesis was applied in 69 patients, which allows for early mobilization and full weight-bearing. This method minimizes possible complications and mortality. Results. There were no fatal complications during post-surgery hospitalization. Two patients over 80 years of age suffered decubitus ulcers. Re-osteosynthesis was not required after intramedullary Gamma nail osteosynthesis. In long-term follow-up we observed two failures after union of femoral neck fractures in younger patients.


  228/985

  Tytuł oryginału: Kompleksowe leczenie chorych ze złamaniami kręgów w przebiegu osteoporozy.
  Tytuł angielski: Complex management of osteoporotic vertebral fractures.
  Autorzy: Tederko Piotr, Kiwerski Jerzy, Barcińska-Wierzejska Izabela
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (2) s.157-163, il., tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Złamanie kompresyjne kręgosłupa piersiowo-lędźwiowego jest najczęstszym uszkodzeniem układu kostnego związanym z osteoporozą. Złamania te są stabilne i nie prowadzą do ubytków neurologicznych. Nasilenie objawów klinicznych zależy od stopnia zniekształcenia kifotycznego kręgsłupa i liczby złamanych kręgów. Do najpoważniejszych następstw urazu należą przewlekłe zespoły bólowe, utrwalona nieprawidłowa postawa ciała (pogłębiona kifoza piersiowa z kompensacyjną hiperlordozą odcinka lędźwiowego), ograniczenia lokomocyjne i funkcjonalne, obniżenie jakości życia i wzrost ryzyka następnych złamań kręgosłupa. Materiał i metody. Autorzy analizują grupę 26 pacjentów leczonych z powodu złamań kręgosłupa w przebiegu osteoporozy, oceniając skuteczność stosowanego w nich leczenia. Wyniki. U wszystkich leczonych chorych stwierdzono istotną poprawę zarówno klinicznej (obiektywnej), jak i subiektywnym odczuciu pacjentów. Wnioski. Na podstawie przeprowadzonych badań wykazano, że największą skuteczność leczenia uzyskuje się przy stosowaniu jak najkrótszego okresu unieruchomienia i jak najwcześniej podjętego usprawniania.

  Streszczenie angielskie: Background. Compression fractures of the thoraco-lumbar spine are the most common form of damage to the skeletal system caused by osteoporosis. These fractures are stable and do not produce neurological deficits. The intesity of the clinical symptoms dpends on the degree of kyphotic distortion of the spine and the number of fractured vertebrae. Among the most serious consequnces of such injuries are chronic pain, habituated poor body posture (deeper thoracic kyphosis with compensatory hyperlordosis in the lumbar spine), motor and functional limitations, reduced quality of life, and heightened risk of subsequent spional fractures. Material and methods. We analyzed a group of 26 patients treated for spinal fractures associated with osteoporosis, in order to evaluate the effectiveness of the treatment methods applied. Conclusions. Our results indicate that the best outcomes are obtained when the period of immobility is reduced to a minimum and rehabilitation is commenced as early as possible.


  229/985

  Tytuł oryginału: Wyniki leczenia złamania kręgosłupa w osteoporozie w materiale własnym.
  Tytuł angielski: Results of vertebral fractures treatment in osteoporosis in own material.
  Autorzy: Chmielewski Dariusz, Górecki Andrzej
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (2) s.164-169, tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Złamania kręgosłupa w przebiegu osteoporozy są jej jednym z najpoważniejszych powikłań. Ze względu na znaczne nasilenie dolegliwości bólowych stanowią poważny problem leczniczy. Wstęp obejmuje klasyfikację złamań, zasady diagnostyki obrazowej i różnicowania oraz opis postępowania terapeutycznego stosowanego w praktyce klinicznej. Materiał i metody. Praca jest retrospektywną analizą wyników leczenia złamań kręgosłupa w latach 1997-2000. Materiał stanowi grupa 64 (58 kobiet i 6 mężczyzn) w średnim wieku 69 lat (56-77) pacjentów z osteoporozą, leczonych przedstawionym we wstępie programem postępowania. Dokonano oceny z uwzględnieniem wyników leczenia, dolegliwości bólowych po jego zakończeniu i zdolności do samodzielnego funkcjonowania. Wyniki. Dla 41 proc. spośród badanych dolegliwości bólowe występowały sporadycznie, a dla 59 proc. często.

  Streszczenie angielskie: Background. Vertebral fractures in patients with oeteoporosis are the most serious complication of this disease. It seems to be an important therapeutic problem, becasue of the intensity of the pain syndrome. Introduction presents classification, imaging and differantial diagnostics, presentation of therapeutic intervention used in clinical practice. Material and methods. The work is a retrospective clinical analysis of vertebral fractures treatment results from the period 1997-2000. Material consists of 64 (58 women and 6 men) in average age of 69 (56-77) cases with spine fractures and osteoporosis treated with, presented in introduction protocol. Results. 41 p.c. of this gropu declared the pain occurring rare, and 59 p.c. - frequently.


  230/985

  Tytuł oryginału: Problemy leczenia złamań osteoporotycznych kończyn dolnych.
  Tytuł angielski: Problems in the treatment of osteoporotic fractures of the lower limbs.
  Autorzy: Biliński Piotr Jacek
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (2) s.170-181, tab., bibliogr. 41 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W oparciu o piśmiennictwo i doświadczenia własne przedstawiono dane epidemiologiczne oraz taktykę postępowania leczniczego; diagnostykę, postępowanie przedoperacyjne, możliwości leczenia zachowawczego, a zwłaszcza operacyjnego najczęściej spotykanych złamań bliższego końca kości udowej i miednicy na podłożu osteporozy. Omówiono również zasady profilaktyki złamań i postępowania pooperacyjnego u tych chorych.

  Streszczenie angielskie: Based on literature and own experience, author presents epidemiology data and treatment strategy; diagnostics preoparative procedures, possibilities of conservative and a specially operative treatment of the most common osteoporosis fractures of the proximal femur end and pelvis. Author presents also the rules of the fractures prevention and post operative treatment.


  231/985

  Tytuł oryginału: Problemy w leczeniu złamań kończyny dolnej w osteoporozie.
  Tytuł angielski: Problems in the treatment of lower limb fractures in osteoporosis.
  Autorzy: Chmielewski Dariusz, Górecki Andrzej
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (2) s.182-184, tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Złamania są manifestacją kliniczną osteoporozy, najczęstszej choroby metabolicznej tkanki kostnej. Doprowadza ona do zmniejszonej wytrzymałości mechanicznej kości i zwiększa podatność na złamania. Identyfikacja czynników ryzyka osteoporozy, pomiary gęstości kości mineralnej tkanki kostnej oraz markerów obrotu kostnego pozwalają określać i monitorować stopień zaawansowania problemu. Charakterystyka samego schorzenia narzuca jednak specyficzne zasady postępowania w leczeniu uszkodzeń urazowych narządu ruchu powstałych na tle osteoporozy. Zasadą jest dążenie do jak najszybszego uruchomienia pacjenta w celu przywrócenia sprawności ruchowej. Dobór metod leczenia powinen uwzględniać zaawansowany wiek pacjentów oraz ich stan ogólny. W pracy przedstawiono zasady postępowania leczniczego w odniesieniu do uszkodzeń kończyny dolnej w przebiegu osteoporozy, z uwzględnieniem zasad profilaktyki przeciwzakrzepowej. Obowiązującą zasadą jest jednak dobór metody leczniczej do rodzaju uszkodzenia, stanu pacjenta, współistniejących chorób, jak też możliwości i doświadczenia ośrodka.

  Streszczenie angielskie: The fractures are the clinical manifestations of osteoporosis, the most common metabolic bone disease. It leads do decreased mechanical resistance of bone and increased ability of fractures. Identification of risk factors, bone mineral density and bone marters measures helps to identify and control the severity of the problem However; the characteristics of the disorder obliges the specific conditions in treatment of the traumatic lesions to the locomotor system related to osteoporosis. The first rule is the need to achieve the fastest mobilization of the patient. The choice of the treatment method should take age and general condition of the patient to consideration. The work presents the principles of proceedings in treatment of traumatic lesions of the lower extremities resulting from osteoporosis with consideration of the antithrombotic prophylaxis. Matching the method with relation to fracture type, general condition of the patient, coexisting diseases as well as the center ability and experience is still valid condition.


  232/985

  Tytuł oryginału: Osteoporoza: rola rehabilitacji w leczeniu i zapobieganiu.
  Tytuł angielski: Role of rehabilitation in management and prophylaxis of osteoporosis.
  Autorzy: Tederko Piotr, Kiwerski Jerzy, Garwacka-Jodzis Iwona
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (2) s.185-190, tab., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Osteoporoza stanowi rosnący problem populacji osób w podeszłym wieku. Złamania związane z osteoporozą są przyczyną wysokiej śmiertelności wewnątrzszpitalnej, trwałych ubytków funkcjonalnych, przewlekłego bólu, obniżenia jakości życia, utraty samodzielności i kosztownego leczenia. Poza osłabieniem mechanicznym tkanki kostnej istotną przyczyną złamań występujących u osób starszych jest tendencja do upadków. Celem niniejszej pracy poglądowej jest określenie miejsca kompleksowego postępowania rehabilitacyjnego w profilaktyce osteoporozy, zapobieganiu i leczeniu urazów i ich następstw i przeciwdziałaniu powikłaniom urazów osteoporotycznych. W oparciu o współczesną literaturę i doświadczenie własne omówiono znaczenie poszczególnych rodzajów aktywności fizycznej w grupach zagrożonych osteoporozą, obciążonych osteoporozą bezobjawową i klinicznie jawną. Formy terapii dostosowuje się do indywidualnych zapotrzebowań, oczekiwań i stanu zdrowia chorego. Kompleksowe leczenie usprawniające po złamaniach polega na wczesnym uruchamianiu, stosowaniu odpowiednich ćwiczeń fizycznych, zabiegów z dziedziny fizykoterapii i racjonalnym korzystaniu z zaopatrzenia ortopedycznego. Postępowanie usprawniające redukuje częstość powikłań we wczesnym okresie pourazowym i korzystnie wpływa na odległe wyniki leczenia poprzez poprawę parametrów mechanicznych kości, zwiększenie zdolności lokomocyjnych, redukcję przewlekłych dolegliwości bólowych, wzrost szansy niezależnej egzystencji i zmniejszeniu ryzyka następnych złamań.

  Streszczenie angielskie: Osteoporosis is a growing health problem of ageing population. After major osteoporosis fracture an increased risk high hospital mortality, permanent functional deficit, chronic pain, decreased quality of life, independence loss, and high treatment costs are expected. In the elderly the increased incidence of failling may add more risk of osteoporotic fracture than the decrease of bone durability. the paper emphasizes the role of comprehensive rehabilitation in the prophylaxis of bone mass decrement, prophylaxis and management of osteoporotic fracture and its consequences. Basing on contemporary literature and author's experience the importance of age adjusted physical activity for different groups of subjects (those at risk of osteoporosis, with occult and symptomatic disease) was discussed. Appropriate therapy established on patient's individual demands, expectations and health status improves both early and late outcome of fracture treatment and decreases the risk following incidents. Posttraumatic rehabilitation consists of early mobilisation, exercise performance, use of physical modalities and application of appropriate ortheses or protectors. The patients benefit from physical activity because of its desirable influence on bone mass density, general fitness and functinal efficiency, co-ordination. Proper application of rehabilitation increases patien's level of independence, exerts pain-mitigating effect and diminishes the risk of further fractures.


  233/985

  Tytuł oryginału: Leczenie osteoporozy.
  Tytuł angielski: Management of osteoporosis.
  Autorzy: Czerwiński Edward, Sawiec Anna, Działak Piotr, Kołacz Magdalena
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (2) s.191-199, tab., bibliogr. 61 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Podstawowym celem w leczeniu osteoporozy jest zapobieganie złamaniom. W ostatnich latach można zaobserwować intensywny rozwój badań nad lekami w osteoporozie. W pracy przedstawiono zasady leczenia osteoporozy opracowane na podstawie dostępnej literatury. Szczegółowo zostały omówiwone leki, które są dopuszczone do obrotu na terenie Polski.

  Streszczenie angielskie: The fundamental goal in the treatment of osteoporosis is to prevent fractures. In recent yaers there has been intensive research on pharmaceutical agents that can be used to treat osteoporosis. This article prsesents the general principles for treating osteoporosis, developed on the basis of the available literature. Those drugs which have been approved for prescription in Poland are discussed in particular detail.


  234/985

  Tytuł oryginału: Anatomia końca bliższego kości udowej - geometria i architektonika. Badania morfologiczne i przegląd piśmiennictwa.
  Tytuł angielski: Anatomy of the proximal femur - geometry and architecture. Morphologic investigation and literature review.
  Autorzy: Glinkowski Wojciech, Ciszek Bogdan
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (2) s.200-208, il., bibliogr. 44 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Materiał i metody. W celu przeanalizowania morfologii i anatomii wewnętrznej końca bliższego kości udowej 40 preparatów kostnych poddano badaniu rentgenowskiemu oraz preparowaniu i pomiarom. Zmierzono wartości wielu zmiennych, włącznie z wzorcem beleczkowym, wielkością ostrogi udowej i istoty zbitej oraz zbadano ich zależności. Obserwacje porównano z danymi literaturowymi dotyczącymi wielu aspektów anatomii końca bliższego kości udowej. Wyniki. Należy pamiętać, że większość informacji uzyskiwanych w praktyce codziennej pochodzi z obrazów dwuwymiarowych takich jak radiogramy stawu biodrowego. Dane morfologiczne w odniesieniu do trzech wymiarów demonstrują architektonikę wewnętrzną końca bliższego kości udowej z ostrogą udową włącznie. Zwrócono uwagę na niższe wyniki badania kąta szyjkowo-trzonowego niż w innych populacjach badanych. Wnioski. Wykazano, że topograficzne i kątowe usytuowanie ostrogi udowej związane jest z wartością kąta przodoskręcenia szyjki kości udowej. Potwierdzono obserwacje, że ostroga na zdjęciu rentgenowskim w projekcji Lauensteina może pozostać niewidoczna, co uzależnione jest od jej rzeczywistych wymiarów. Struktura anatomiczna ostrogi udowej nie ma ścisłego związku topograficznego z określeniem "calcar resorption", zjawiskiem obserwowanym w niektórych przypadkach po alloplastyce stawu biodrowego.

  Streszczenie angielskie: Material and methods. To analyze morphology and endosteal anatomy of the proximal ends of the femur of 40 cadaver femora were x-rayed, dissected and measured. Various variables including trabecular pattern, calcar size, and cortical bone were measured and correlated. Observations were compared to litearture concerns the various aspects of anatomy of the proximal femur. Results. One must recognize that much of the information that we gather in every day practice is two dimensional, namely, x-rays of the hip. Morphological data with three-dimensional perspective demonstrate internal architecture of proximal femur including calcular femorale. Authors pointed out lower values of neck shaft angle than observed in other examined populations. Conclusions. They found that topographic and angular position of calcar femorale depends on anteversion angle. Shadow of the calcar on X-ray of the femur in Lauensten's view may become invisible in some cases what is correlated to its real dimension. Calcar femorale as a anatomical structure has no strict topographic coincidence with "calcar resorption" observed in some total hip replacements.


  235/985

  Tytuł oryginału: Wpływ treningu mięśni prądami fazowymi Kotza na przyrost siły i masy głowy przyśrodkowej mięśnia czworogłowego uda u pacjentów w przebiegu choroby zwyrodnieniowej stawu rzepkowo-udowego.
  Tytuł angielski: The impact of muscle training by Kotz phasal currents on increased strenght and mass of the medial head of the quadriceps muscle of the thigh in patients with degenerative disease of the femoropatellar joint.
  Autorzy: Niedźwiedzka Beata, Wróbel Piotr, Trąbka Rafał
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (2) s.218-221, tab., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu treningu mięśni prądami fazowymi Kotza na efekty rehabilitacji pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawu rzepkowo-udowego. Materiał i metoda. Badania przeprowadzono na 40 pacjentach, u których stosowano ćwiczenia izometryczne mięśnia czworogłowego uda. U 20 z tych pacjentów (grupa eksperymentalna) stosowana również zabiegi prądami fazowymi Kotza. W trakcie rehabilitacji oceniano ewentualną różnicę w obwodzie uda, na poziomie 10 cm od podstawy rzepki, a także siłę mięśniową według skali Lovetta. Wyniki. W grupie eksperymentalnej uzyskano znacznie większą redukcję bólu. Po pierwszych 2 tygodniach terapii różnice w obwodzie i w sile były niewielkie, ale po kolejnych 2 tygodniach zarejestrowano widoczne różnice zarówno w obwodzie, jak i w zakresie siły mięśniowej. W grupie kontrolnej wystąpiła niewielka poprawa w powiększeniu obwodu, ale siła nie uległa zmianie. Wnioski. Uzyskane wyniki badań wykazują, że trening prądami Kotza i ćwiczenia izometryczne są skutecznym środkiem w odbudowaniu masy mięśniowej i siły mięśni.

  Streszczenie angielskie: Background. This article presents the results of research on the impact of muscle training using Kotz phasal currents on rehabilitation outcome in patients with degenerative disease of the femoropatellar joint. Material and methods. Our research involved 40 patients undergoing isometric exercise of the quadriceps muscle of the thigh. In 20 of these patients (the experimental group) we also applied Kotz phassl currents. In the course of rehabilitation we measured any changes occurring in the circumeference of the thigh 10 cm from the base of the patella, as well as muscle strenght on the Lovett scale. Results. A significantly greater reduction in pain was achieved in the experimental group. After the first two weeks, the differences between the two groups in the circumference of the thigh and inmuscle strenght were only slight, but after the next weeks visible changes emerged in both parameters. In the control group there was slight improvement in circumference of the thight, but muscle strenght remained unchanged. Conclusions. The results we obtained indicate that training with Kotz currents and isometric exercises are an effective means of treatment in rebuilding muscle mass and strength.


  236/985

  Tytuł oryginału: Patomechanizm powstawania zmian zwyrodnieniowych stawów.
  Tytuł angielski: The pathomechanism of degenerative changes in joints.
  Autorzy: Szczęsny Grzegorz
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (2) s.222-229, bibliogr. 80 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Choroba zwyrodnieniowa stawów (osteoporoza, OA) jest powoli postępującym procesem degeneracyjnym prowadzącym do stopniowego uszkodzenia powierzchni stawowych. Rozwój technik diagnostycznych i laboratoryjnych, jaki nastąpił na przestrzeni ostatnich lat, pozwolił na poznanie roli jaką w tej jednostce chorobowej spełniają poszczególne populacje komórkowe biorące udział w przebiegu choroby, wytwarzane przez nie endoproteazy (metaloproteinazy macierzy, MMP) oraz substancje regulatorowe, takie jak cytokiny i czynniki wzrostu. W pracy zawarto przegląd współczesnej wiedzy dotyczącej patomechanizmu powstawania zmian zwyrodnieniowych stawów.

  Streszczenie angielskie: Osteoarthritis is a slowly progressive degeneration of articular surfaces, leading to the disruption of the chondral layers of the joint. Modern diagnostic and laboratory techniques make it possible to investigate the mechanism underlying the changes taking place in osteoarthritis and the role of the molecular substances involved in this disease, i.e. matrix metalloproteinases, cytokines and growth factors. The pathomechanism of changes leading to osteochondral disruption of the joint in osteoarthritis are discussed. In the present study.


  237/985

  Tytuł oryginału: Radioterapia w prewencji skostnień pozaszkieletowych po totalnej alloplastyce stawu biodrowego.
  Tytuł angielski: Radiotherapy in the prevention of heterotopic ossification after arthroplasty.
  Autorzy: Zarzycka Małgorzata, Reszke Joanna, Windorbska Wiesława, Ziółkowska Ewa
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (2) s.230-236, il., tab., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Skostnienie pozastawowe polega na nieprawidłowym odkładaniu się mas kostnych poza stawem i pojawia się w tkance mięśniowej najczęściej po operacyjnym leczeniu urazów panewki lub alloplastyce stawów. Częstość występowania schorzenia szacowana jest na 30-80 proc. Patogeneza tego zjawiska nie zoatała dokładnie poznana. Jednym leczeniem istniejącego skostnienia jest zabieg operacyjny polegający na uzunięciu zmienionych chorobowo tkanek. Dlatego też profilaktyczne napromienianie stawów po alloplastyce lub urazach jest rekomendowane przez wielu autorów. Jego zastosowanie wiąże się z niewielkimi skutkami ubocznymi. W pracy przedstawiono porzegląd badań, które miały na celu określić rolę radioterapii, wielkości dawki frakcyjnej, czas podjęcia napromieniania w zapobieganiu skostnieniom pozastawowym.

  Streszczenie angielskie: Heterotopic ossification (HO) is defined as the formation of mature lamellar bone in nonosseous tissues. HO is a common problem following total hip replacement (THR) and surgical repair of traumatic acetabular fracture (TAF). Without receiving any kind of prophylaxis the incidence of HO in patients with THR is about 30-80 p.c. The etiology of this disorder is not well understood. The treatment of symtomatic HO is excision of heterotopic bone. Radiation therapy is a safe and effective metod for prevention of HO. The present article extensively reviews the clinical studies to define the role of radiotherapy for prevention of HO.


  238/985

  Tytuł oryginału: Ortezy kręgosłupa.
  Tytuł angielski: Spinal orthoses.
  Autorzy: Bogucki Artur
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (2) s.237-243, il., bibliogr. 41 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Praca przedstawia wskazania medyczne i współczesne możliwości techniczne ortotycznego leczenia kręgosłupa. Omówiono ortezy klasyczne oraz stanowiące integralną część nowoczesnych procedur terapeutycznych.

  Streszczenie angielskie: This article presents the medical indications and contemporary technical capabilities in orthotic management of spine. The typical orthoses as well as devices that today constitute an integral part of modern therapeutic procedures are presented.


  239/985

  Tytuł oryginału: Strony w sieci globalnej poświęcone osteoporozie.
  Tytuł angielski: Global net pages devoted to osteoporosis.
  Autorzy: Glinkowski Wojciech
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (2) s.244-245
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • informator


  240/985

  Tytuł oryginału: Moje wspomnienia o Profesorze Marianie Weissie.
  Autorzy: Talar Marian Tadeusz
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (2) s.246-247, il.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska

  Temat osobowy:
 • Weiss
 • Marian 1921-1981


  241/985

  Tytuł oryginału: XI Zjazd Polskiego Towarzystwa Osteoartrologii i Polskiej Fundacji Osteoporozy, 27-30 września 2001 - sprawozdanie.
  Autorzy: Czerwiński Edward
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (2) s.260 - Zjazd Polskiego Towarzystwa Osteoartrologii i Polskiej Fundacji Osteoporozy Kraków 27-30.09. 2001
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  Temat korporatywny:
 • Polskie Towarzystwo Osteoartrologii


  242/985

  Tytuł oryginału: Stabilizacja nerwu w podskórnej transpozycji przedniej nerwu łokciowego.
  Tytuł angielski: Ulnar nerve stabilisation after anterior transposition.
  Autorzy: Nowakowski Andrzej, Nawrot Przemysław, Kubaszewski Łukasz
  Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (4) s.417-419, il., bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,360

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Podskórna transpozycja nerwu łokciowego jest często stosowaną metodą operacyjnego leczenia zespołu nerwu łokciowego. Zdaniem autorów najbardziej godnym polecenia sposobem stabilizacji nerwu łokciowego po jego podskórnej transpozycji jest metoda Eatona. Polega ona na wytworzeniu płata z powięzi nad kompleksem zginacza łokciowego nadgarstka i mięśnia nawrotowego obłego przedramienia oraz połączenia tego płata z tkanką podskórną.

  Streszczenie angielskie: The paper presents certain aspects of surgical procedures in the treatment of ulnat nerve entrapment syndrome. Eaton's technique is presented, with the use of non-compressing fasciodermal sling for anterior transposition of the ulnar nerve.


  243/985

  Tytuł oryginału: Dwusegmentowe wydłużanie kończyn dolnych metodą Ilizarowa u chorych z niskim wzrostem.
  Tytuł angielski: Bilateral simultaneous limb lengthening of patients with short stature.
  Autorzy: Tęsiorowski Maciej, Zarzycka Maja, Kącki Wojciech, Jasiewicz Barbara
  Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (4) s.421-426, il., tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,360

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie polskie: Wydłużanie kończyn dolnych u chorych z niskim wzrostem stanowi złożony problem ortopedyczny, a leczenie jest długotrwałe i wieloetapowe. W niniejszej pracy przedstawiono wyniki dwusegmentowego wydłużania kończyn dolnych z zastosowaniem metody Ilizarowa u 5 chorych w wieku 5-17 lat, u których przeprowadzono 10 równoczesnych wydłużeń uda i przeciwległej goleni (na krzyż). Okres obserwacji wyniósł średnio 3,1 lat, a rodzaj i liczba powikłań ocenianych zgodnie z zasadami podanymi przez Paleya były podobne jak przy wydłużeniach z innych przyczyn i nie odbiegały od danych podawanych przez innych autorów. Warunkiem powodzenia terapii jest pełna współpraca chorego w trakcie całego leczenia poparta odpowiednią motywacją oraz wiedzą na temat przebiegu całego procesu leczenia.

  Streszczenie angielskie: Limb lengthening of patients with short stature is a complex orthopaedic problem. In these cases treatment is a long-term, multistage procedure. This paper presents the results of lower limb lengthening using the Ilizarow technique. The material consists of 5 cases, in which 10 stages of bilateral simultaneous lengthening of the femur and opposite tibia were performed. Follow-up was on average 3.1 years. Problems, obstacles and complications were typical for limb lengthening procedures and did not differ from the results presented by other authors. Success of treatment depends on the patient's full co-operation, adequate motivation and knowledge of the principles of therapy.


  244/985

  Tytuł oryginału: Monitorowanie wydłużania kończyn dolnych metodą Ilizarowa - Karta Chorego.
  Tytuł angielski: Protocol of lower limb lengthening with the Ilizarow method.
  Autorzy: Koczewski Paweł
  Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (4) s.427-435, il., tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,360

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Autor przedstawia leczenie metodą Ilizarowa stosowane w Klinice Ortopedii Dziecięcej w Poznaniu, charakteryzujące się krótkim pobytem chorego na Oddziale i realizację większości etapów leczenia w warunkach domowych pod kontrolą ambulatoryjną w przyklinicznej Poradni. Przedstawiono oryginalny sposób zapisu informacji klinicznych w Protokole wydłużania kończyn metodą Ilizarowa. W protokole tym w miarę postępu procesu leczenia i wypełniania kolejnych jego rubryk i tabel powstają wykresy obrazujące dotychczasowy przebieg leczenia i postępy rehabilitacyjne chorego. System ten nie tylko przyspiesza proces zapisywania informacji w trakcie wizyty chorego w Poradni, ale też ułatwia szybką ("jednym rzutem oka") orientację lekarza w dotychczasowym przebiegu leczenia oraz aktualną ocenę kliniczną chorego. Ponadto, zapewniając jednorodność i porównywalność oceny klinicznej na wszystkich etapach leczenia u wszytkich chorych, ułatwia opracowanie naukowe i statystyczne.

  Streszczenie angielskie: The aim of this study is simplification of treatment monitoring, along with assessment of the passed and present state of the therapeutic process. Strategy of treatment with Ilizarov technique is presented. It is based on a short stay on the ward after performing the Ilizarov procedure (about 2 weeks), with most of the therapeutic process realised at home with support from the outpatient clinic. During the distraction phase patients are checked up at the outpatient clinic once a week, while during the consolidation phase once every 3-6 weeks. An original patient monitoring technique is presented. The protocol allows collecting the most important information in a comprehensive way for fast clinical evaluation and research.


  245/985

  Tytuł oryginału: Współczesne możliwości rekonstrukcji kciuka.
  Tytuł angielski: Contemporary possibilities of thumb reconstruction. P. 1: "Classical" methods.
  Autorzy: Jabłecki Jerzy
  Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (4) s.437-446, il., bibliogr. 44 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,360

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Utrata kciuka powoduje zmniejszenie wartości funkcjonalnej ręki o około 60 proc., dlatego też odtworzenie go stanowi w chirurgii naprawczej ręki zadanie priorytetowe. W oparciu o literaturę medyczną oraz doświadczenia własne omówiono klasyczne, tj. nie wymagające zastosowania technik mikrochirurgicznych, zasadnicze metody rekonstrukcji kciuka, do których należą: falangizacja, wydłużenie kikuta poamputacyjnego paliczka i (lub) pierwszej kości śródręcza, metody osteoplastyczne,płaty wyspowe (m.in. "płat chiński"), policyzacja, metoda "lejc naczyniowych". W każdym przypadku przedstawiono wskazania, technikę operacyjną, wyniki oraz powikłania.

  Streszczenie angielskie: Loss of the thumb accounts for a 60 p.c. decrease of functional value of the hand, thus making its reconstruction a priority in the field of hand surgery. Basing on available literature and the author's own experiences classical methods (no microsurgery) are presented. The following methods are discussed: phalangisation, progressive lengthening (of the stump of the proximal phalanx and/or the first metacarpal bone), osteoplastic reconstruction, island flaps (Chinese flaps), pollicisation, vascular rein technique, along with respective indications, operative techniques, results and complications.


  246/985

  Tytuł oryginału: Włókniak chrzęstno-śluzowaty (fibroma chondromyxoides) - opis przebiegu leczenia dwojga dzieci.
  Tytuł angielski: Fibroma chondromyxoides in two children - a case report.
  Autorzy: Sułko Jerzy, Lejman Tadeusz
  Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (4) s.447-451, il., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,360

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • onkologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: W polskim pismiennictwie ortopedycznym opublikowano wyniki leczenia 2 dzieci z włókniakiem chrzęstnośluzowatym, dlatego postanowiliśmy przedstawić przebieg leczenia u dwojga obserwowanych przez nas dzieci. Jedno z nich, 13-letni chłopiec, został skierowany z powodu wznowy guza w obrębie I kości śródstopia i części miękkich po przeprowadzonym 3 lata wcześniej, poza naszym oddziałem, wyłyżeczkowaniu i wypełnieniu guza przeszczepami kostnymi. Zmianę usunięto i wprowadzono własne przeszczepy kostne. Uzyskano wygojenie i brak wznowy w 7-letnim okresie obserwacji. U drugiego 9-letniego dziecka guz zlokalizowany był w obrębie paliczka podstawowego palucha. W czasie zabiegu operacyjnego wyłyżeczkowania zmiany i wypełnienia przeszczepami własnymi z kości piszczelowej doszło do przeszczepu komórek guza w miejscu pobrania przeszczepu. Po 2 latach doszło do wznowy guza, dlatego podczas reoperacji wycięto paliczek w całości i zastąpiono go przeszczepem własnej strzałki. Ognisko zmiany w piszczeli także usunięto. Obecnie w czasie 2,5-letniej obserwacji guz w obrębie palucha i piszczeli jest wygojony.

  Streszczenie angielskie: The authors present the results of treatment of 2 cases of fibroma chondromyxoides in children. In Polish orthopaedic literature only 2 other cases have been presented. The first case - a 13-year-old boy - was refered to our centre because of a recurrent tumour in the 1st metatarsal bone and surrounding soft tissues. The boy had received treatment 3 years earlier outside our centre, where curettage of the tumour was performed. The bone cavity was then filled with bone grafts. The tumour was removed again and autogenous bone grafts were applied. On follow-up 7 tears after surgery no recurrence was noted, along with full remodelling of the bone grafts. The second case was a 9-year-old child. The tumour was localised in the proximal phalanx of the thumb. During curettage and application of autogenous bone grafts for the tibia, transplantation of the tumour site occurred to the donor site. Two years after surgery tumour recurrence was obserwed. A re-operation was performed, with complete resection of the basal phalanx, with a fibular graft implantation. The tumour in the tibia was also removed. Two and a half years after surgery both tumour sites remain free of signs of recurrence.


  247/985

  Tytuł oryginału: Sprawozdanie z Międzynarodowego Sympozjum Naukowo-Szkoleniowego " Całkowita alloplastyka stawu kolanowego", Kraków 4-6 października 2001.
  Tytuł angielski: Report on the International Meeting on total knee replacement, Kraków 4-6 October 2001.
  Autorzy: Dutka Julian
  Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (4) s.453-454 - Międzynarodowe sympozjum naukowo-szkoleniowe pt. Całkowita alloplastyka stawu kolanowego Kraków 04-06.10. 2001
  Sygnatura GBL: 301,360

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie
 • praca kazuistyczna
 • kronika

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  248/985

  Tytuł oryginału: Omówienie artykułu autorów: Sylwester Jakubowski, Lech Bazylczuk pt. "Możliwości chirurgicznej rehabilitacji chorych na reumatyzm". Str. 33-40.
  Tytuł angielski: Comment to article of S. Jakubowski, L. Bazylczuk "The possibilities of surgical rehabilitation of rheumatoid patients".
  Opracowanie edytorskie: Małdyk Paweł (Koment.).
  Źródło: Reumatologia 2002: 40 (2) s.101-103 - Dot. artykułu I edycji Reumatologii z 1962 roku
  Sygnatura GBL: 304,900

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • reumatologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Autorzy omawiają możliwości leczenia operacyjnego zmian gośćcowych narządu ruchu w oparciu o własny materiał. Odrzucają oni definitywnie zasadę nieoperowania w okresie czynnym i stoją na stanowisku, że ani wysoki odczyn opadania krwinek, ani kliniczne, miejscowe objawy czynnego zapalenia gośćcowego, nie mogą być przeciwwskazaniem do leczenia operacyjnego. Największy natomiast nacisk kładą na przeciwwskazania natury psychicznej. Autorzy podkreślaja, że leczenie operacyjne musi mieć bardziej aktywny charakter, tj. nie powinno ograniczać się jedynie do usuwania skutków reumatyzmu. Chirurg powinien wkraczać w różnych stadiach rozwoju choroby, nieraz wielokrotnie, jeżeli tylko jego działalność może dać choremu ulgę w bólach, zapobiec powstaniu zniekształceń i dalszych zniszczeń tkanek narządu ruchu oraz ułatwić choremu egzystencję. Krótki okres obserwacji chorych nie pozwala na ostateczną ocenę wyników leczenia, jednak wczesne wyniki wypadły zachęcająco.


  249/985

  Tytuł oryginału: Rozwój metody dystrakcyjno-kompresyjnej osteogenezy w chirurgii narządu ruchu w Polsce.
  Tytuł angielski: The development of the distraction-compression osteogenesis method in orthopedic surgery in Poland.
  Autorzy: Wall Andrzej, Orzechowski Wiktor
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (3) s.263-272, il., tab., bibliogr. 38 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Streszczenie polskie: Dynamiczny rozwój metody Ilizarowa na świecie i w Polsce w ostatnim dziesięcioleciu był możliwy dzięki naukowym uzasadnieniom jej stosowania, popartymi uniwersalnymi prawami fizjologii i biomechaniki. Metoda Ilizarowa jest niewątpliwie metodą leczenia z wyboru wielu ciężkich chorób narządu ruchu i oddaje wprost nieocenione usługi w leczeniu skomplikowanych, otwartych złamań ze współistniejącymi, rozległymi obrażeniami tkanek miękkich, nie tylko w referencyjnych ośrodkach ortopedycznych w Polsce. Pomimo, że charakteryzuje się względnie dużym odsetkiem powikłań, jest metodą tolerancyjną dla leczącego, a większość niepowodzeń może być skutecznie leczonych tą samą metodą. W pracy przedstawiono zarys historii wydłużania kończyn na świecie oraz historię rozwoju metody Ilizarowa w Polsce.

  Streszczenie angielskie: The dynamic development of the Ilizarov method around the world and in Poland during the last decade has been made possible by the scientific soundness of its application, based on universal laws of physiology and biomechanics. The Ilizarov method is beyond a doubt the treatment method of choice in many serious disorders of the locomotor apparatus, and is of extremely high value in the treatment of complicated open fractures with concomitant diffuse injuries of soft tissue, and not just in Poland's flagship orthopedic centers. Even though the complication rate is fairly high, the method is well tolerated by the patients, and the majority of failures can be effectively treated by the same method. This article outlines the history of limb lengthening in the world and the history of the development of the Ilizarov method in Poland.


  250/985

  Tytuł oryginału: Diagnostyka obrazowa w planowaniu i monitorowaniu wydłużania kończyn metodą Ilizarowa.
  Tytuł angielski: Diagnostic imaging in the planning and monitoring of limb lengthening by the Ilizarov method.
  Autorzy: Świątkowski Jan, Żarek Sławomir, Macias Jarosław
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (3) s.273-281, il., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wydłużanie kończyn jest procesem złożonym i długotrwałym, w związku z tym wymaga monitorowania metodami obrazowymi. Planując stosowanie metody Ilizarowa należy dobrze poznać chorobę, a nie tylko jej poszczególne objawy. Dotyczy to zwłaszcza uogólnionych wad kostnienia. Wstępna ocena kliniczna i radiologiczna powinna dać odpowiedź na temat przyczyn zniekształceń i rozległości zmian. Planowe badania radiologiczne podczas procesu wydłużania kończyn wykonuje się (poza badaniem wyjściowym i bezpośrednio po zabiegu) po 2 i 4 tygodniach dystrakcji i następnie co miesiąc, aż do usunięcia aparatu Ilizarowa. Przekroje poprzeczne kości uzyskane w tomografii komputerowej pozwalają na określenie tempa przebudowy regeneratu oraz odtwarzania się rurowatego kształtu kości. Zaleca się również, w przypadkach wątpliwych, wykonanie badania TK regeneratu po 3 miesiącach od zdjęcia aparatu.

  Streszczenie angielskie: Limb lengthening is a long and complicated process, and therefore requires monitoring be use of imaging methods. In planning the application of the Ilizarov method, it is essential to consider the pathology as a whole, and not merely the individual symptoms. This is particularly important in generalized defects of bone formation. The baseline clinical and radiological evaluation should elucide the etiology of deformations and the extent of changes. Routine X ray examinations during limb lengthening (apart from baseline and immediate post-surgery) should be performed after two and four weeks of distraction, and then every month until the Ilizarov apparatus is removed. Bone cross-sections obtained in CT scans enable the evaluation of the rate of bone regeneration and the reconstitution of tubular bone shape. In doubtful situations CT scans of the regenerated bone three months after removal of the apparatus are also recommended.


  251/985

  Tytuł oryginału: Znaczenie badania densytometrycznego w ocenie regeneratu wydłużanej kości długiej metodą Ilizarowa.
  Tytuł angielski: The importance of densitometric testing in the evaluation of regenerated bone during long bone lengthening by the Ilizarov method.
  Autorzy: Hussein Abdulwahab, Faflik Jakub, Bik Krzysztof
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (3) s.282-289, il., tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia
 • radiologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wstęp. Wydłużanie kości długiej metodą rozciągania po jej chirurgicznym przecięciu jest procesem obarczonym licznymi powikłaniami. Do największych zagrożeń należy niewątpliwie zbyt słaba wartość podporowa wydłużonej kończyny, spowodowana niedostatecznym uwapnieniem nowopowstałej tkanki kostnej. Powoduje to złamania, zagięcia osi, czy też brak konsolidacji kostnej w obrębie nowotworzonej kości. Aby zmniejszyć liczbę tych powikłań niezbędnym jest stałe, dokładne monitorowanie całego procesu od momentu rozpoczęcia leczenia aż do zdjęcia aparatu dystrakcyjnego. Celem pracy jest ocena wartości badania densytometrycznego na poszczególnych etapach procesu wydłużania kości długich. Materiał i metoda. Badania przeprowadzono u 17 dzieci, u których wykonano 20 wydłużeń kości długich metodą Ilizarowa. Średnie skrócenie wynosiło 4,70 cm (od 3,5 do 13 cm). W pracy porównano wyniki oceny gęstości regenerata za pomocą badania ultrasonograficznego i densytometrycznego. Wyniki. Stwierdzono, że ocena ultrasonograficzna jest najbardziej przydatna dola monitorowania samego procesu elongacji, natomiast densytometria dostarczyła najwięcej informacji o ilościowej dystrybucji tkanki kostnej w okresie stabilizacji. Wnioski. Badanie densytometryczne stanowi ważne uzupełnienie oceny regeneratu kostnego. Jest to metoda łatwa do wykonania i powtarzania. Pozwala ocenić stopień mineralizacji regeneratu kostnego i wysunąć wnioski co do jego konsolidacji, wartości mechanicznej oraz podjąć decyzję ...

  Streszczenie angielskie: Bacground. Lengethening a long bone by cutting it surgically and then streching it is a proces laden with numerous complications. Among the greatest threats is surely the insufficient support strength of the lengthened limb due to inadequate calcification of the newly generated bone tissue. This leads to fractures, distortion of the axis, or lack of osseous consolidation around the newly formed bone. In order to reduce the number of such complications constant diligent monitoring of the entire process is necessary, from the moment treatment is commenced until the distraction apparatus is removed. The purpose of the present study was to evaluate the usefulness of densitometric testing at various stages in the process of lengthening long bones. Material and method. The testing involved 17 children, in whom 20 limbs were lehgthened by the Ilizarov method. The average shortening was 4.70 cm (range 3.5 - 13 cm). The article compares the results of density assessments of regenerated bone using ultrasonographic testing and densitometry. Results. We found that ultrasonography is more suitable for monitoring the actual process of lengthening, while densitometry provided more information on the quantitative distribution of bone tissue during the stabilization period. Conclusions. Densitometric testing constitutes an important supplement to the evaluation of regenerated bone. This is an easy test to perform and repeat, enabilibg the physician to evaluate the degree of ...


  252/985

  Tytuł oryginału: Kształtowanie się regeneratu kostnego w osteogenezie dystrakcyjnej w obrazie rentgenowskim - badania doświadczalne.
  Tytuł angielski: Radiological imaging of the formation of regenerated bone in distriction osteogenesis: an experimental study.
  Autorzy: Krawczyk Artur, Atamaniuk Wojciech, Dragan Szymon, Orzechowski Wiktor, Kulej Mirosław, Czapiński Jacek
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (3) s.290-298, il., tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • bydło

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. Jednym z czynników biologicznych wpływających na kształtowanie się regeneratu kostnego w osteogenezie dystrakcyjnej jest sposób przecięcia kości. Cel pracy stanowi ocena przebiegu regeneracji kostnej przy zastosowaniu różnych metod przecięcia kości w badaniach doświadczalnych. Materiał i metodyka. Przedmiotem badań do świadczalnych było 35 owiec rasy Merynos. U wszystkich owiec przeprowadzono jednopoziomowe wydłużenie goleni z użyciem stabilizatora Ilizarowa. Badany materiał podzielono na 5 grup w zależności od zastosowanego sposobu przecięcia kości - zamknięta kortykotomia, otwarta kortykotomia, metoda Cattaneo, osteotomia i osteoklazja. Powstający regenerat kostny oceniano badaniem rentgenowskim wykonywanym w dwóch projekcjach standardowych. Wyniki. Ocenę zdjęć rentgenowskich przeprowadzono w oparciu o opisową analizę cech przebiegu regeneracji kostnej we wszystkich badanych grupach zwierząt. Pojawiający się w grupie osteoklazji regenaret kostny był najbardziej obfity i jednorodny w swej strukturze. Wnioski. Kształtowanie się regeneratu kostnego w osteogenezie dystrakcyjnej pozostawało w zależności od sposobu przecięcia kości. Przebieg procesu regeneracji w obrazie rentgenowskim w poszczególnych badanych grupach wykazywał różnice w intensywności i szykości tworzenia nowej tkanki kostnej. Powstawanie i przebudowa regeneratu kostnego w grupie osteoklazji przebiegała szybciej niż w pozostałych grupach doświadczalnych.

  Streszczenie angielskie: Introduction. One of the biological factors affecting the formation of regenerated bone in distriction osteogenesis is the method used for osteotomy. The purpose of the present study was to evaluate the course of bone regeneration using various types of osteotomy in an experimental setting. Material and methods. Our research involved 35 Merynos sheep. Singel-level tibia lengthening was performed in all these sheep in the proximal segment using an Ilizarov fixator. The material was divided into 5 groups depending on the osteotomy method used: closed corticotomy, open corticotomy, the Cattaneo method, osteotomy, and osteoclasia. The regenerating bone was evaluated by-x-ray examination performed in two standard projections. Results. The x-ray images were evaluated based on a descriptive analysis of the features of the course of bone regeneration in all the experimental froups. The regenerating bone in the osteoclasis group was most abundant and homogeneous in structure. Conclusions. The formation of regenerated bone in distraction osteogenesis is dependent on the method of osteotomy. Radiological images of the course of regeneration in the various experimental groups showed differences in the intensity and rate of formation of new bone tissue. The formation and reconstruction of regenerated bone was faster in the osteoclasia group than in the other experimental groups.


  253/985

  Tytuł oryginału: Badania różnic potencjałów bioelektrycznych występujących w układzie stabilizator zewnętrzny - kończyna. Badania kliniczne u ludzi i zwierząt.
  Tytuł angielski: Testing the differences in bioelectrical potentials occurring in distractive osteogenesis: human and animal clinical research.
  Autorzy: Raganowicz Tomasz, Latalski Michał, Gregosiewicz Andrzej, Szponder Tomasz, Silmanowicz Piotr, Kisiel Janusz
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (3) s.299-301, il., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • zwierzęta
 • psy

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. Metalowe elementy stabilizatora zewnętrznego wpływają na zmiany potencjału elekrtycznego tkanek. Materiał i metody. Badania przeprowadzono u 28 pacjentów leczonych metodą osteogenezy dystrakcyjnej oraz u 12 psów leczonych z powodu złamania kości długich stabilizatorem zewnętrznym. Wyniki. Wykazano, że podczas wydłużania kończyn dystraktorem zewnętrznym dochodzi do generowania w układzie dystraktor - kończyna nadmiernych potencjałów elektrycznych, znacznie przekraczających wartości fizjologiczne. Wnioski. Zaobserwowane zmiany mogą niekorzystnie wpływać na kościotworzenie i przebudowę regeneratu. Zastosowanie aparatu jako stabilizatora nie wywołało znamiennego wzrostu potencjałów elektrycznych u zwierząt.

  Streszczenie angielskie: Bacground. Metal intraosseous implants cause disturbances in tissue bioelectrity. Material and methods. Our research involved a group of 28 patients treated by districtive osteogenesis and 12 dogs treated for long bone fractures with external fixation. Results. During the process of limb lengthening excessive electrical potentials were generated, considerably exceeding the physiological level. Conclusions. The observed effect may have a negative effect on osteogenesis and remodeling of the regenerating bone. The application of an external fixator did not significantly increase electrical potentials in animals.


  254/985

  Tytuł oryginału: Próba normalizacji nadmiernych różnic potencjałów między metalowym dystraktorem zewnętrznym a kończyną.
  Tytuł angielski: An attempt to normalize excessive differences in electric potentials between the metal external distractor and the limb.
  Autorzy: Latalski Michał, Raganowicz Tomasz, Gregosiewicz Andrzej, Długosz Mariusz, Konera Wojciech, Kisiel Janusz, Dziubiński Franciszek
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (3) s.302-304, il., bibliogr. 3 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Metalowe elementy stabilizatora zewnętrznego wpływają na zmiany potencjału elektrycznego tkanek. W czasie wydłużania, pomiędzy aparatem i kończyną, generowane są duże różnice potencjałów. Według autorów zjawisko to może mieć negatywny wpływ na przebudowę kości. Materiał i metody. U 10 dzieci, u których wydłużano kończynę dystraktorem Ilizarova, zastosowano oryginalne urządzenie eliminujące niepożądane potencjały elektryczne wywołane wprowadzeniem do tkanek metalowych wszczepów dystraktora. Wyniki i wnioski. Wykazano, że prototypowy "eliminator" skutecznie utrzymuje wielkość napięcia w granicach fizjologicznych.

  Streszczenie angielskie: Bacground. The metal elements of an external stabilizer cause changes in the electrical potential of tissue. During limb lengthening, large differences in potential are generated between the apparatus and the limb. According to some autohorities this phenomenon may have a negative impact on the rebuilding of bone. Material and methods. In 10 children undergoing limb lengthening by Ilizarov distractor, we applied an original device to eliminate undesirable electrical potentials produced by the introduction of the metal distractor implants to tissues. Results and conclusions. It was found that the prototype "eliminator" effectively maintains the level of electrical charge within physiological limits.


  255/985

  Tytuł oryginału: System oceny punktowej chorych ze skróceniem i zniekształceniem kończyn.
  Tytuł angielski: A point system for evaluating patients with limb shortening and deformity.
  Autorzy: Morasiewicz Leszek, Orzechowski Wiktor
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (3) s.305-309, tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawiają sposób kompleksowej oceny punktowej chorego ze skróceniem i zniekształceniem kończyny górnej lub dolnej oraz osób z niskim wzrostem, umożliwjający ocenę oraz porównanie wyników leczenia po wydłużeniu kończyn.

  Streszczenie angielskie: This article presents a scoring scale for patients with shortening and axis deformity of the upper and lower limb, as well as short stature, enabiling the evaluation and comparison of treatment outcome after lengthening.


  256/985

  Tytuł oryginału: Strategia i taktyka postępowania w wydłużaniu kończyn.
  Tytuł angielski: Strategy and tactics in limb lengthening.
  Autorzy: Morasiewicz Leszek
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (3) s.310-315, bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Autor omawia podstawowe zasady dotyczące pstępowania w wydłużaniu kończyn u chorych leczonych z powodu anizomelii oraz u osób z niskim wzrostem. Wśród spraw najistotniejszych dotyczących strategii, odpowiada na pytania dotyczące wielkości skrócenia będącego wskazaniem do wydłużania, wielkości wydłużeń, wieku w jakim podjąć nleży wydłużanie, jak podzielić leczenie na etapy, górnej granicy wieku leczonych, zasad korygowania zniekształceń kończyn, a także kwestii skracania lub hamowania wzrostu zdrowej kończyny. Natomiast w szczegółowych sprawach związanych z zasadami taktyki, omawia postępowanie przy bardzo dużym skróceniu, skróceniu całej kończyny, skróceniu jednego segmentu, u osób z niskim wzrostem oraz w wybranych jednostkach chorobowych.

  Streszczenie angielskie: This article diseases the basic rules and operating principles in limb lengthening for patients treated for anisomelia and in persons with short stature. Among the most essential issues regarding overall strategy are the degree of shortening in the limb to be lengthened, the amount of lengthening, the age at which lengthening should be undertaken, the stating of treatment, the upper age limit for treatment, the rules for correcting limb deformities, and the issue of whether or not to shorten the healthy limb or inhibit its growth. On the level of surgical tactics, the author discusses procedure in cases with considerable shortening, shortening of the entire limb, shortening of one segment and in persons with short stature or particular diseases.


  257/985

  Tytuł oryginału: Odległe wyniki wydłużania i korekcji osi według metody Ilizarowa w pozapalnych skróceniach i zniekształceniach kości ramiennej.
  Tytuł angielski: Long-term outcome of lengthening and axis correction with the Ilizarov method in post-inflammatory shortening and deformity of the humerus.
  Autorzy: Orzechowski Wiktor, Morasiewicz Leszek, Kucharski Robert, Krawczyk Artur, Faflik Jakub, Lipczyk Zbigniew
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (3) s.316-323, il., tab., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.

  Streszczenie polskie: Wstęp. Pozapalne skrócenia i zniekształcenia kości ramiennej są następstwem uszkodzenia chrząstek nasadowych tej kości, a zwłaszcza bliższej chrząstki wzrostowej, najczęściej w wyniku przebytej posocznicy gronkowcowej w okresie noworodkowym. Często mogą im towarzyszyć skrócenia kości udowej, zniekształcenoia stawu biodrowego i kolanowego, zniekształcenia stawów skroniowo-żuchwowych oraz rzadziej innych stawów. W pracy przedstawiono doświadczenia własne w stosowaniu osteogenezy dystrakcyjnej w leczeniu pozapalnych skróceń i zniekształceń osi kości ramiennej. Materiał i metoda. Materiał kliniczny stanowili 23 chorzy leczeni w latach 1995-2000 w Katedrze i Klinice Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Akademii Medycznej we Wrocławiu oraz Klinice Ortopedii i Traumatologii Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Wielkość skrócenia wynosiła średnio 8,5 cm (31,3 proc.). Okres obserwacji wynosił średnio 2 lata. Wyniki. Wielkość wydłużenia wynosiła średnio 7,5 cm (40,5 proc.). Wskaźnik wydłużania wyniósł średnio 2,27 dni/1 cm. U wszystkich chorych ze zniekształceniem kości ramiennej uzyskano pełną korekcję osi. Zwrócono uwagę na konieczność bardziej dokładnego kontrolowania procesu dystrakcji ramienia w porównaniu z segmentami kończyny dolnej. W trakcie leczenia odnotowano jedynie 2 przypadki problemów i 2 przeszkody w odniesieniu do klasyfikacji powikłań wg Paley'a. Wnioski. Uzyskane wyniki wskazują na metodę Ilizarowa, jako bezpieczny i skuteczny sposób leczenia skróceń i zniekształceń osi kości ramiennej.

  Streszczenie angielskie: Background. Post-inflammatory shortening and deformation of the humerus results from damage to the epiphyseal cartilage of this bone, and in particular to the proximal growth plate, most commonly caused by neonatal staphylococcemia. This is frequently accompanied by shottening of the femur, deformation of the hip and knee joints, the temporo-mandibular joint, and occassionally other joints as well. In the present article the authors present their own experience with the application of distraction osteogenesis in the treatment of post-inflammatory shortening and axis deformation of the humerus. Material and methods. The clinical material consisted of 23 patients treated during the period 1995-2000 at the institutions represented by the authors in Wrocław and Łódź. The average shortening was 8.5 cm (31.3 p.c ). Results. The average lengthening achieved was 7.5 cm (40.5 p.c.), and the average lengthening index was 22.7 days/cm. Complete axis correction was achieved in all patients with deformities of the humerus. More exact monitoring of the distraction process in necessary in the arm than in the lower limbs. Only 2 problems and 2 obstacles (according to Paley's classification of complications) were encountered in the course of treatment. Conclusion. The results obtained indicate that the Ilizarov methods is a safe and effective techniques for the treatment of shortening and axis deformity of the humerus.


  258/985

  Tytuł oryginału: Odległe wyniki wydłużania i korekcji zniekształceń przedramienia według metody Ilizarowa.
  Tytuł angielski: Long-term results of forearm lengthening and deformity correction by the Ilizarov method.
  Autorzy: Orzechowski Wiktor, Morasiewicz Leszek, Krawczyk Artur, Dragan Szymon, Czapiński Jacek
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (3) s.324-332, il., tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia
 • pediatria
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. Skrócenia i zniekształcenia kości przedramienia najczęściej powstają w przebiegu wad wrodzonych narządu ruchu, są również następstwem urazów. Ze względu na złożoną budowę anatomiczną i biomechanikę, przedramię jest niewątpliwie najtrudniejszym segmentem do wydłużania i korekcji zniekształceń. Materiał i metoda. Analizie poddano 16 chorych ze skróceniami i zniekształceniami przedramienia leczonych operacyjnie wg metody Ilizarowa w Katedrze i Klinice Ortopedii i Tarumatologii Narządu Ruchu Akademii Medycznej we Wrocławiu, w latach 1989-2001. Dziewięciu chorych leczyliśmy jedoetapowo, a u pozostałych 7 na 1 chorego przypadało od 2 do 5 etapów leczenia. W sumie wykonano 31 zabiegów operacyjnych. Wielkość skrócenia kości przedramienia wahała się od 1,5 do 14,5 cm (5 do 70 proc.). Opracowano nową konstrukcję stabilizatora w oparciu o groty Schanza. Wyniki. Bezwzględna wielkość wydłużenia kości przedramienia w przeliczeniu na 1 etap, wynosiła średnio 2.35 cm. Względna wielkość wydłużenia wahała się od 6 do 48 proc. i wynosiła średnio 18,31 proc. Wskaźnik wydłużania wynosił średnio 48,15 dni/cm, przy wahaniach od 30 do 100 dni/1cm. Stwierdzono 88 proc. powikłań w przeliczeniu na 1 chorego, 45 proc. w przeliczeniu na 1 etap leczenia. Były to głównie ograniczenia ruchomości rotacyjnej przedramienia i zaburzenia konsolidacji regeneratu. Wnioski. Pomimo znacznego odsetka powikłań, metoda Ilizarova wydaje się być metodą leczenia z wyboru chorych ze skrótem i ...

  Streszczenie angielskie: Background. Shortening and deformity of the forearm is most frequently caused by congenital disorders or posttraumatic injury. Given its complex anatomy and biomechanics, the forearm is cleary the most difficult segment for lengthening and deformity correction. Material and methods. We analyzed 16 patients with shortening and deformity of the forearm, treated surgically using the Ilizarov method in our Department from 1989 do 2001. In 9 cases 1-stage surgery was suffcient, while the remaining 7 patients underwent 2-5 stages of treatment. At total of 31 surgical operations were performed. The extent of forearm shortening ranged from 1.5 to 14.5 cm (5-70 p.c.). We developed a new fixator based on Schanz half-pins. Results. The lenght of forearm lengthening per operative stage averaged 2.35 cm. The prportion of lengthening ranged from 6 p.c. to 48 p.c., with an average of 18.3 p.c. The mean lengthening index was 48.15 days/cm. The per-patients rate of complications was 88 p.c., compared to 45 p.c. per stage of treatment, mostly limited rotational mobility and abnormal consolidation of regenerated bone. Conclusions. Despite the high complication rate, the Ilizarov method is the method of choice for patienst with forearm shortenings and deformities. Treatment is particularly indicated in patients with shortening caused by disproportionate length of the ulnar and forearm bones. Treatment should be managed so as to cause the least possible damage to arm function, even at ...


  259/985

  Tytuł oryginału: Wydłużanie i korekcja osi uda w różnorodnych zniekształceniach stawu biodrowego.
  Tytuł angielski: Lengthening and axis correction of the thigh in various deformities of the hip joint.
  Autorzy: Morasiewicz Leszek, Orzechowski Wiktor, Krawczyk Artur
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (3) s.333-340, il., bibliogr. 29 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia
 • pediatria
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.

  Streszczenie polskie: Wprowdzenie. Autorzy przedstawili możliwości korekcji zniekształceń stawu biodrowego z towarzyszącym skróceniem uda, z zastosowaniem metody Ilizarowa. Metoda ta pozwala na przeprowadzenie wielopoziomowych, wielopłaszczyznowych, jednoczasowych lub powolnych korekcji zniekształceń stawu biodrowego oraz jednoczesnego wydłużenia kończyny. W pracy przedstawiono przykłady takich korekcji o różnorodnym charakterze i różnej etiologii. Materiał i metoda. Poddano analizie wyniki leczenia 32 chorych leczonych metodą Ilizarowa z powodu zniekształcenia biodra i skrócenia kończyny po przebytym w niemowlęctwie ropnym zapaleniu stawu biodrowego. Wyniki. Najlepsze wyniki leczenia uzyskano u chorych z niestabilnym lub zwichniętym stawem biodrowym. Wnioski. Osiągnięte rezultaty powinny być uwzględnione w planowaniu wczesnego leczenia operacyjnego u dzieci z IV typem zniekształcenia wg Choi i wsp. Zniekształcenia kończyny dolnej w obrębie stawu biorowego względnie często towarzyszą skróceniu kończyny dolnej.

  Streszczenie angielskie: Bacground. This aricle discusses the possibilities for using the Ilizarov method to correct hip deformities accompanied by shortening of the thigh. This method enables multi-level, multi-plane, one-time or protracted correction of hip deformities with simultaneous limb lengthening. The authors present examples of such corrections of various type and etiologies. Material and methods. Treatment outcomes were analyzed for 32 patients treated by the Ilizarov method for hip deformity and limb shortening as a sequela of purulent coxitis in infancy. Results. The best outcomes were observed in patients with unstable or dislocated hip joints. Conclusion. The results noted here should be taken under consideration in planning early surgery in children with Type IV deformity according to Choi et al.


  260/985

  Tytuł oryginału: Metoda Ilizarowa w leczeniu pozapalnych zniekształceń dalszej nasady kości udowej.
  Tytuł angielski: The Ilizarov method in the treatment of postinflammatory deformities of the distal epiphysis of the femur.
  Autorzy: Żarek Sławomir, Macias Jarosław
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (3) s.341-347, il., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia
 • pediatria
 • chirurgia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. Przedstawiono wyniki zastosowania metody Ilizarowa w leczeniu chorych z pozapalnymi skróceniami i zniekształceniami dalszej nasady kości udowej spowodowanymi powikłaniami posocznicy noworodkowej. Materiał i metody. Średni wiek 28 pacjentow w czasie leczenia wyniósł 10 lat (w przedziale od 6 do 19 lat). U 15 chorych obecny był niedorozwój kłykcia bocznego kości udowej, z koślawością kolan od 10ř do 50ř. Zaburzenia wzrostowe kłykcia przyśrodkowego z deformacją szpotawą od 5ř do 30ř dotyczyły 11 pacjentów. Zniekształcenie obu kłykci kości udowych miało miejsce u dwóch chorych. Wszystkim deformacjom towarzyszyło skrócenie kości udowej od 2 do 18 cm. Przeprowadzono 34 zabiegi operacyjne korekcji zniekształceń, z jednoczesnym wydłużeniem kości udowej. Średni okres obserwacji wyniósł 3 lata i 2 miesiące. Czas leczenia aparatem Ilizarowa wynisił od 3 do 7 miesięcy. Wyniki. Osiągnięto wydłużenia kości udowej od 2 do 9 cm. Średni indeks wydłużenia osiągnął wielkość 28 dni/cm. Wyrównanie długości kończyn osiągnięto u 19 chorych. Pełną korekcję zniekształcenia uzyskano we wszystkich przypadkach. U sześciu pacjentów doszło do odbudowy zniekształconych kłykci. Najczęstrzymi powikłaniami były: infekcje wokół drutow Kirschnera (13 przypadków), ograniczenie zgięcia kolana (do 110ř - sześciu chorych, do 100ř - dwóch chorych), podwichnięcie kolana (skorygowane) w jednym przypadku, przedwczesny zrost kości udowej (trzy przypadki). Nie wystąpiły rzadne powikłania naczyniowe i neurologiczne. Wnioski. Uzyskane wyniki wykazały dużą skuteczność metody Ilizarowa w leczeniu złożonych zniekształceń pozapalnych dalszej nasady kości udowej.

  Streszczenie angielskie: Bacground. We report the results of the application of the Ilizarov method in the treatment of patients with shortening and deformity of the distal epiphysis of the femur caused by neonatal osteomyelitis. Material and methods. 28 patients were operated, ranging in age from 6-19 years (average 10). There were 15 cases of hypoplasia of the lateral condyle with 10-50ř valgus deformity of the knee joint, and 11 cases of malformation of the medial condyles with 5-30ř varus deformity. In 2 cases there was malformation of both condyles of the femur (correction of deformity with simultaneous lengthening of the femur). Concomitant shortening of the femur (2-18 cm, mean 7.5 cm) was observed in all cases. 34 surgical procedures using Ilizarov's technique were performed. The duration of treatment was 3-7 months. Results. Lengthening index was 28 days/cm. Full length equality was obtained in 19 cases. Full correction of the deformity was obtained in all cases. Restoration of deformed condyles was observed in 6 patients. Complicatioons included pin-tract infections in 13 patients, limitation of knee flexion to 110ř in six cases and 100ř in two cases. There was one knee subluxation (corrected) and premature consolidation of the femur in 3 patients. No osteomylitis. neurological complications, or vascular compromise occurred. Conclusion. The Ilizarov method is very effective in the treatment of compex deformities of the distal epiphysis of the femur.


  261/985

  Tytuł oryginału: Możliwości zastosowania metody Ilizarowa w leczeniu zniekształceń stóp.
  Tytuł angielski: The application of the Ilizarov method in the treatment of foot deformities.
  Autorzy: Koczewski Paweł, Shadi Milud, Napiontek Marek
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (3) s.348-359, il., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia
 • pediatria
 • radiologia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. W pracy autorzy przedstawiają wskazania i przeciwwskazania do stosowania metody Ilizarowa w leczeniu zniekształceń stóp. Opisano dwie podstawowe metody korekcji zniekształceń: dystrakcję tkanek miękkich oraz dystrakcję miejsca osteotomii. Przedstawiono technikę operacyjną metody dystrakcyjnej oraz wskazania do różnego rodzaju osteotomii w obrębie stopy (osteotomia nadkostkowa, osteotomia U, osteotomia V, osteotomie tylne kości piętowej, osteotomie pomiędzy stawami Lisfranca i Choparta). Autorzy przedstawiają również własną, alternatywną technikę korekcji zniekształceń, polegającą na połączeniu resekcji stawów z dystrakcją miejsca resekcji. Materiał i metody. Zaprezentowano wyniki leczenia 23 stóp u 27 chorych z zastosowaniem aparatu Ilizarowa. Wykorzystano różne metody operacyjne. Wyniki. Pełną i trwałą korekcję kształtu stopy uzyskano u 18 z 23 chorych. U pozostałych 5 chorych konieczne było leczenie uzupełniające. Wnioski. Wykorzystanie metody Ilizarowa w leczeniu znieksztalceń stóp przynosi korzystne efekty.

  Streszczenie angielskie: Bacground. This article presents the indications and counterindications for the application of the Ilizarov method in the treatment of foot deformities. Two basic methods for the correction of deformities are described: distraction of soft tissues and distraction at the site of osteotomy. The surgical procedure for the distraction methods is described, along with indications for various types of osteotomy in the vicinity of the foot (aboveankle osteotomy, U osteotomy, V osteotomy, posterior osteotomy of the calcaneal bone, osteotomies between the Lisfranc and Chopart joints). The authors also present their own alternative method for the correction of deformities, which consists in a combination of joint resection with distraction at the resection site. Material and methods. The treatment outcome is presented for 23 feet in 27 patients treated with an Ilizarov apparatus. Various surgical techniques were used. Results. Complete and permanent correction of foot shape was achieved in 18 of the 23 patients. In the remaining 5 patients further treatment was required. Conclusions. The use of the Ilizarov method in treating foot deformities produces favorable results.


  262/985

  Tytuł oryginału: PFC modular total knee replacement system - middle term results.
  Tytuł polski: Modularny system do całkowitej aloplastyki stawu kolanowego PFC - wyniki w średnim okresie.
  Autorzy: Janecek M., Bucek P.
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (3) s.360-365, il., tab., bibliogr. 18 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Całkowita aloplastyka stawu kolanowego jest obecnie preferowanym rozwiązaniem w przypdkach ciężkich zmian zwyrodnieniowych, zmian w przebiegu reumatoidalnego zapalenia stawów lub w przypadku pourazowych zmian zwyrodnieniowych. Jest ona wskazana u pacjentów w różnym wieku, z wieloma rodzajami zmian patologicznych. Każdy ze stawów wymaga indywidualnego postępowania. Materiał i metody. Autorzy przeprowadzili badania prospektywne 500 pierwotnych aloplastyk całkowitych stawu kolanowego z użyciem protezy modularnej PFC. W latach 1991-2001 przeprowadzono implantację 350 andoprotez (55 obustronnie) u 295 pacjentów z rozpoznaniem pierwotnych zmian zwyrodnieniowych stawu kolanowego, reumatoidalnego zapalenia stawu kolanowego lub zmianach zwyrodnieniowych kolana pourazowych. Średni wiek w badanej grupie pacjentów wynosił 68,3 lata (2883). Badaniem objęto 201 kobiet i 94 mężczyzn. Średni okres obserwacyjny wynosił 7,8 roku (od 2,2 do 10,4 lat). Krzywą przetrwania protezy skonstruowano w oparciu o liczbę zabiegów rewizyjnych z powodu obluzowań aseptycznych. Wyniki. Zgodnie z Systemem Oceny Klinicznej Towarzystwa Kolana, wyniki bardzo dobre uzyskano w 288 kolanach, dobre w 45, złe w 13 i bardzo złe w 4. Obserwowano tylne zwichnięcie komponenty piszczelowej w 2 przypadkach. U jednego pacjenta konieczne było przeprowadzenie wymiany implantu podczas procedury dwuetapowej z powodu obluzowania septycznego. Wnioski. System całkowitej endoprotezy stawu kolanowego PFC wydaje się być protezą dobrej jakości, pozwalającą na rozwiązanie wszystkich problemów mogących powstać w przypadkach aloplastyk pierwotnych i rewizyjnych. Uzyskano dobre wyniki leczenia i wysoki odsetek wyników satysfakcjonujących pacjentów.

  Streszczenie angielskie: Bacgriund. Total knee replacement, which is now the preferred solution for severe primary osteoarthritis, rheumatoid arthritis or posttraumatic osteoarthritis, is indicated in patients of various ages with various pathological changes and deformities. Every joint requires an individual treatment. Material and method. We performed a prospective study of 500 cemented primary PFC modular total knee replacement implanted from 1991 to 2001, involving 350 prosthesis (55 bilateral) in 295 patients wirh diagnosis of primary osteoarthriris, rheumatoid arthritis or posttraumatic osteoarthritis. The average age of our patients was 68.3 years (range 28-83). The study sample included 201 women and 94 men. The mean follow up was 7.8 years (range 2.2 - 10.4 years). A survivorship curve was constructed based on revision surgery due to aseptic loosening. Results. According to the Knee Society Clinical Rating System, the results were excellent in 288 knees, good in 45 knees, poor in 13 knees and extremely poor in 4 knees. We observer posterior dislocation of the tibial component in 2 cases. In one patient we had to replace in a two-stage procedure because of septic loosening. Conclusions. The PFC total knee system seems to be a prosthesis of good quality, permitting the solution of almost any problem that may arise in both primary and revision cases. We achieved good outcomes and high patient satisfaction.


  263/985

  Tytuł oryginału: Chrzęstniakowatość łokcia leczona metodą artroskopii. Opis przypadku.
  Tytuł angielski: Arthroscopic management of chondromatosis of the elbow: a case report.
  Autorzy: Wziętek Bogdan, Frańczuk Bogusław
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (3) s.366-369, il., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Wstęp. W artukule przedstawiono opis przypadku chrzęstniakowatości stawu łokciowego u 33-letniego mężczyzny. Autorzy przedstawiają metodę artroskopowego usunięcia mnogich wolnych ciał ze stawu i wynik po roku od zabiegu. Opis przypadku. Pacjent skarżył się na dolegliwości bólowe stawu łokciowego. W chwili zgłoszenia stwierdzono obrzęk łokcia, ból w trakcie ruchu, czasem objaw przeskakiwania oraz deficyt funkcjonalny w zakresie wyprostu łokcia 30 stopni. Opis zabiegu. Po wprowadzeniu artroskopu do stawu stwierdzono liczne wolne ciała pokryte chrząstką, blado-różową błonę maziową o przerosłych kosmkach. Chrząstka na powierzchniach stawowych lekko uginała sie pod haczykiem. Nie stwierdzono jednak cech jej rozpadu, niszczenia, czy też ubytków. Za pomocą punch'a i kleszczyków Pean'a ewakuowano około 20 ciał wolnych chrzęstnych i chrzęstno-kostnych o średnicy od 0,3 do 2,0 cm. Wyniki. Po zbiegu nie wystąpiły żadne powikłania. Pacjent po kilku dniach opuścił oddział. W ciągu tygodnia uzyskano pełny zakres ruchomości w stawie łokciowym i po kilku tygodniach pacjent powrocił do pracy. W badaniu kilkanaście miesięcy po zabiegu stwierdzono pełny zakres ruchów w stawie, bez bólu. Pacjent w dalszym ciągu pracuje fizycznie i rekreacyjnie uprawia siatkowkę. Wnioski. Artroskopia łokcia jest dobrym rozwiązaniem problemu ciał wolnych w stawie łokciowym, szczególnie wtedy, gdy występują one w obu przedziałach stawu, co w przypadku klasycznej techniki operacyjnej zmusza do wykonania ...

  Streszczenie angielskie: Bacground. This article describes a case of chondromatosis of the elbow in a 33-year-old male patient. An arthroscopic method was used to remove multiple loose bodies from the joint. Case history. The patient complained of pain in the right elbow. He presented with edema in the elbow joint, pain during movement, occasional slippage, and a 30ř functional reduction in elbow extension. Procedure. After the arthroscope was introduced into the joint, numerous loose bodies were detected, covered with cartilage, pale pink synovial membrane with hypertrophied villi. The cartilage of the joint surfaces bent slightly under pressure: however, there was no sign of decay, destruction, or deep deficits. Using a punch and Pean forceps we removed ca. 20 loose chondral and condro-osseous bodies ranging in diameter from 0.3 to 2.0 cm. Outcome. There were no post-surgical complications. After several days the patient was discharged. Within a week he recovered a full range of motion in the elbow joint, and after several weeks returned to work. When examined over a year after surgery he was found to have a full range of motion in the joint and no pain. The patient continues to work in a job demanding physical exertion and plays volleyball. Conclusion. Arthroscopy of the elbow is a good solution for the problem of losse bodies in the elbow joint, especially when they occur in both sections of the joint, where classical surgicl techniques require two routes of surgical access or two-phase ...


  264/985

  Tytuł oryginału: Diagnostyka i leczenie artropatii okołobarkowej.
  Autorzy: Fabiś Jarosław
  Źródło: Lek. Rodz. 2002: 7 (5) s.70, 72-75, il., tab., bibliogr. 16 poz.
  Sygnatura GBL: 313,362

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Bóle barku są jedną z najczęstszych przyczyn bólów dotyczących układu kostno-stawowego: sprawiają liczne trudności w diagnostyce różnicowej. W pracy omówiono podstawy diagnostyki i leczenia artropatii okołobarkowej (PHS). Wprowadzono podział PHS na poszczególne jednostki chorobowe wyodrębnione dzięki postępowi diagnostyki klinicznej i obrazowej. Na podstawie własnego materiału obejmującego 236 chorych z PHS przedstawiono podstawowe dane podmiotowe oraz przedmiotowe. Ból barku w przebiegu PHS wymaga najczęściej różnicowania z bólem pochodzącym z szyjnego odcinka kręgosłupa. Częste promieniowanie bólu barku w przebiegu PHS do kończyny górnej (łokcia, przedramienia, ręki, szyi i pachy) jest głównym powodem błędnych rozpoznań. Każdy chory z PHS powinien mieć wykonane zdjęcie rentgenowskie barku a-p w pośredniej rotacji ramienia oraz badanie usg. Leczenie wymaga cierpliwości i powinno koncentrować się na złagodzeniu bólu. Służą temu niesteroidowe leki przeciwzapalne oraz odciążenie kończyny (unikanie bolesnych ruchów oraz przekraczania granicy zakresu ruchu, powyżej której ból ulega nasileniu, zlecenie ułożenia kończyny na szynie odwodzącej). Ponieważ fizykoterapia w zależności od rodzaju zabiegu może ból nasilać, należy o tym fakcie chorego poinformować i zalecić jej przerwanie oraz zmienić jej rodzaj. Intensywne ćwiczenia ruchowe połączone z delikatnymi redresjami stosuje się wyłącznie w barku zamrożonym, ale i one nie mogą nasilać dolegliwości...


  265/985

  Tytuł oryginału: Uszkodzenia stawu kolanowego
  Autorzy: Górecki Andrzej, Kuś Wojciech, Michalski Paweł, Purski Karol, Świątkowski Jan
  Opracowanie edytorskie: Górecki Andrzej (red.).
  Wydanie: - Wyd. 2
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 356, [1] s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 21 cm.
  Seria: Biblioteka Chirurga i Anestezjologa 41
  Sygnatura GBL: 735,271

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  266/985

  Tytuł oryginału: Terapia bólów szyjnego odcinka kręgosłupa : poradnik ilustrowany : zastosowanie metody dr. Feldenkraisa
  Autorzy: Mars-Pujszo Janina
  Opracowanie edytorskie: Rawicz-Mańkowski Grzegorz (tł. i przedm.), Straszak Agnieszka (tł.), Revel Michel (przedm.).
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 248, [2] s. : il., bibliogr. s. 249, 24 cm. - Tyt. oryg. : Traitement des cervicalgies.
  Sygnatura GBL: 735,277

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  267/985

  Tytuł oryginału: Możliwości uzyskania poprawy funkcji replantowanych kończyn górnych poprzez wtórne operacje rekonstrukcyjne : rozprawa habilitacyjna
  Autorzy: Jabłecki Jerzy; Ośrodek Replantacji Kończyn, Mikrochirurgii i Chirurgii Ręki Oddział Chirurgii Ogólnej w Trzebnicy
  Źródło: - Wrocław, Dział Wydaw. AM 2002, [2], 157 s. : il., tab., bibliogr. 183 poz., sum., 21 cm.
  Sygnatura GBL: 735,248

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • traumatologia i ortopedia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  268/985

  Tytuł oryginału: Artroskopia w diagnostyce i leczeniu uszkodzeń urazowych oraz schorzeń stawu kolanowego : rozprawa habilitacyjna
  Autorzy: Widuchowski Jerzy; Śląska Akademia Medyczna w Katowicach, Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich
  Źródło: - Katowice, ŚAM 2002, 326 s. : il., tab., bibliogr. 613 poz., sum, 23 cm.
  Sygnatura GBL: 735,251

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  269/985

  Tytuł oryginału: Cele leczenia ortopedyczengo mózgowego porażenia dziecięcego - poprawa funkcji czy jakości życia?
  Tytuł angielski: The goals of orthopedic treatment in cerebral palsy: improved function or quality of life?
  Autorzy: Marciniak Witold
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (1) s.1-2, bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • neurologia
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono poglądy dotyczące celów leczenia ortopedycznego dzieci z postacią spastyczną mózgowego porażenia dziecięcego, w aspekcie jego wpływu na czynność motoryczną, jakość życia i zależność od postaci porażenia.

  Streszczenie angielskie: The paper presents the orthopaedic treatment phylosophy of spactic cerebral palsy children. The indicatios for surgery are established on the functional basis, dependent on the type paresis.


  270/985

  Tytuł oryginału: Losy stawu biodrowego u dziecka z postacią spastyczną mózgowego porażenia.
  Tytuł angielski: Disorders of the hip joint in children with the spastic form of cerebral palsy.
  Autorzy: Synder Marek, Grzegorzewski Andrzej, Sibiński Marcin
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (1) s.3-7, il., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • neurologia
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono poglądy na temat leczenia stawu biodrowego u dziecka z porażeniem mózgowym na podstawie danych z piśmiennictwa oraz doświadczeń własnych. Materiał własny obejmował 95 dzieci leczonych z powodu problemów związanych ze spastycznym stawem biodrowym. W leczeniu stosowano usprawnianie, które poprzedzało zabieg operacyjny. Spośród zabiegów operacyjnych najczęściej stosowano zabiegi na tkankach miękkich - wydłużenie mięśni przywodzicieli oraz ścięgna mięśnia iliopsoas u dzieci we współczynnikiem migracji Reimersa (WM) do 300, osteotomię szpotawiącą kości udowej u dzieci poniżej 8 roku życia z WM powyżej 40 p.c. oraz osteotomię szpotawiącą z osteotomią miednicy u dzieci starszych. Przy odpowiednim, wczesnym prowadzeniu dziecka i regularnych kontrolach ortopedycznych można w odpowiednim czasie wykonać zabieg operacyjny, który przyniesie długotrwały dobry wynik czynnościowy i kliniczny.

  Streszczenie angielskie: This article presents current views on the treatment of the hip joint in children with cerebral palsy, on the basis of a review of the literature and the authors' own material, consisting of 95 children treated in our clinic for spastic hip. The treatment consisted of physiotherapy, followed by surgery. The most common surgical procedures included soft tissue release in children with a Reimers migration index (MI) of 30 p.s., femoral varus osteotomy in children under 8 years of age with MI over 40 p.c., and varus osteotomy with pelvic osteotomy in older children. With appropriate early intervention and regular orthopedic control surgery can be performed at the appropriate time, which produces satisfactory long-term clinical and functional results.


  271/985

  Tytuł oryginału: Chirurgiczne sposoby zapobiegania zwichnięciu stawu biodrowego w mózgowym porażeniu dziecięcym.
  Tytuł angielski: Surgical prevention of hip luxation in cerebral palsied children.
  Autorzy: Potasz Przemysław, Dobrowolski Janusz M.
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (1) s.8-10, bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • neurologia
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Celem pracy jest przedstawienie wyników leczenia dysplastycznych stawów biodrowych w mózgowym porażeniu dziecięcym, za pomocą tenotomii mięśni przywodzicieli ud i mięśnia biodrowo-lędźwiowego większego. Materiał i metoda. Ocenie poddano 40 dysplastycznych stawów biodrowych u 20 pacjentów z ciężką postacią niedowładu spastycznego 4 kończyn w mózgowym porażeniu. Grupę stanowili pacjenci w przedziale wiekowym od 4 do 8 lat. U każdego z nich na zdjęciu rtg w projekcji przednio-tylnej określano procent migracji głowy kości udowej według Reimersa. Na tej podstawie oceniano stan rozwoju stawów biodrowych i ich zagrożenie wystąpieniem porażennego zwichnięcia w przyszłości. U pacjentów z badanej grupy wykonano tenotomię mięśni przywodzicieli ud i mięśnia biodrowo-lędźwiowego większego. Okres obserwacji wynosił 1 rok. Wyniki. U 18 pacjentów zaobserwowano poprawę zborności stawów biodrowych i zmniejszenie procentu migracji głów kości udowych w badanych stawach. W pozostałych dwóch przypadkach (w 4 stawach biodrowych) nie stwierdzono zmian w procencie migracji. W stawach tych nie zaobserwowano pogorszenia ich zborności.

  Streszczenie angielskie: Background. The purpose of this article is to present treatment outcomes for dysplastic hips in cerebral palsy, operated by tenotomy of the thigh adductor muscles and the greater iliopsous muscle. Material an methods. 40 dysplastic hips in 20 severely tetraplegic cerebral palsied children were evaluated. The study group included children from 4 to 8 years. All patients were examined radiologically, with X-rays taken in anterio-posterior position, and measurements were taken to record migration percentage according to Reimers. On that basis the hips were evaluated and the risk of possible paralytic hip luxation was predicted. In all the assessed patients prophylactic tenotomies of adductors and psoas muscles were made. The follow-up period was 1 year. Results. In 18 patients we observed better hip stability and decreased migration percentage in the evaluaeted hips. In two patients (four hips) we observed no changes of migration percentage. No deterioration of hip function was observed in these joints.


  272/985

  Tytuł oryginału: Wartość tenotomii adduktorów z neurectomią nerwu zasłonowego w leczeniu bioder u dzieci z mózgowym porażeniem. Ocena kliniczna i radiologicza wczesnych wyników.
  Tytuł angielski: The value of the adductor tenotomy with obturator neurectomy in the treatment of the hips at cerebral palsy children. Early clinical and radiological examination results.
  Autorzy: Snela Sławomir, Rydzak Bogusław
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (1) s.11-14, il., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • neurologia
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono własne doświadczenia i wczesne wyniki operacyjnego uwolnienia przykurczu mięśni przywodzicieli bioder, połączonego z neurectomią nerwu zasłonowego. Opearację wykonano w 33 spastycznych biodrach u 21 dzieci z mózgowym porażeniem. U sześciorga dzieci celem zabiegu była repozycja niestabilnego biodra, w pozostałych przypadkach profilaktyka przemieszczenia. U wszystkich dzieci uzyskano trwałą poprawę odwodzenia bioder i swobodniejsze ruchy stawu. U czworga dzieci nie udało się uzyskać bądź utrzymać repozycji. W średnio 11-miesięcznym okresie obserwacji wskaźnik migracji głowy kości udowej (Reimersa) poprawił się w 10 na 16 ocenianych stawach biodrowych.

  Streszczenie angielskie: Hereby paper presents our own experiences and results of adductor tenotomy with obturator neurectomy at 33 spastic hips in 21 cerebral palsy children. In the case of six children the purpose of the study was the reposition of unstable hips an din other children the dislocation prophylactics. All children presented stable improvement of hips abnduction and easier joint movement. In the caser of four children the maintaining of the reposition was not obtained. After the average time of observation equalled 11 months the improvement of femoral head migration index in ten our of sixteen hip joints was perceived.