Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: TRANSPLANTOLOGIA
Liczba odnalezionych rekordów: 230Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/230

Tytuł oryginału: Rekonstrukcja ubytków skóry twarzy
Autorzy: Jethon Józef
Źródło: W: Postępy w otolaryngologii - Wrocław, 2002 s.51-53, bibliogr. 5 poz. - 40 Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów - Chirurgów Głowy i Szyi Mikołajki 2002
Sygnatura GBL: 740,321

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • otorynolaryngologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/230

  Tytuł oryginału: Doświadczalna rekonstrukcja rozległych uszkodzeń stawowych metodą "composite grafts" - złożonych przeszczepów autologicznych z jednoczesnym wypełnieniem ubytku kostnego wszczepem porowatym Co-Cr-Mo.
  Tytuł angielski: Experimental reconstruction of massive osteochondral defects by composite graft-autological grafts with porous Co-Cr-Mo.
  Autorzy: Dołżyński Maciej, Jancewicz Piotr, Zimnoch Lech
  Źródło: Pol. Hand Surg. 2002 (2) s.37-42, il., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,434

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • transplantologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • króliki

  Streszczenie polskie: Autorzy oceniali możliwości uzupełniania rozległych ubytków chrzęstno-kostnych wszczepem biodostępnym Co-Cr-Mo z jednoczesnym odtworzeniem powierzchni stawowej. Badania przeprowadzono na 10 królikach, podzielonych na 3 grupy. W grupie I ubytek kostny wypełniano wszczepem, który pokryto łatą okostnej. W grupie II wszczep pokrywano przeszczepem kości gąbczastej, zaś w III wszczep pokrywano przeszczepem chrzęstno-kostnym. Uzyskane wyniki oceniano makroskopowo, mechanicznie i histopatologicznie. We wszystkich grupach uzyskano dobrą integrację wszczepu Co-Cr-Mo z tkanką kostną. Najlepsze odtworzenie powierzchni stawowej uzyskano w grupie III.

  Streszczenie angielskie: Authors assessed treatment efficacy of deep osteochondral defects with Co-Cr-Mo implant and successive repairs of articular cartillage. The study was undertaken on 10 rabbits divided into 3 groups. In 1st group bone defect was filled with Co-Cr-Mo implant graft and periosteal flap. In 3rd group implant was covered with osteochondral graft. Results were evaluated by macroscopic, mechanical and microscopic examinations. In all groups authors observed good integration Co-Cr-Mo implant with bone. The best reconstruction of articular surface was observed in 3rd group.


  3/230

  Tytuł oryginału: Przeszczepy kablowe w leczeniu uszkodzeń nerwów obwodowych.
  Tytuł angielski: Nerve grafts in the treatment of peripheral nerve injuries.
  Autorzy: Bielecki Marek, Wojnar Jerzy, Długosz Jerzy
  Źródło: Pol. Hand Surg. 2002 (1) s.3-7, il., tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,434

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • neurologia
 • transplantologia
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono rozmaite możliwości i techniki stosowania wolnych przeszczepów nerwowych. Przeszczepy nerwów autogennych za Hanno Millesi podzielono na 2 grupy: przeszczepy pni nerwów oraz przeszczepy nerwów skórnych. Zwrócono uwagę na dwie techniki przygotowywania kikutów nerwu do rekonstrukcji: resekcję plastrową do granicy pęczków zdrowych oraz preparowanie międzypęczkowe z resekcją poszczególnych grup pęczków na ich różnej długości. Graniczny ubytek nerwu, przy którym winno się stosować wolne przeszczepy nerwów skórnych w zależności od ośrodka pozostaje kwestią dyskusyjną. Zwrócono uwagę na zależność stosowania przeszczepów nerwów od konfiguracji pęczkowej nerwu (struktura monofascicularna, oligofascicularna, polifascicularna bez uporządkowania pęczków w grupy oraz polifascikularna z uporządkowaniem pęczków w grupy).

  Streszczenie angielskie: The paper presents various possibilities and techniques of nerve grafting. According to Hanno Millesi two main nerve grafting techniques can be distinguished: trunk grafts and cutaneous nerve grafts. Two techniques of preparing the nerve stumps before grafting can be applied: simple cutting technique (using a razor blade or knife) and interfascicular preparation of the fascicule groups with resection of the scarred fascicules at varies lengths. Up till now no strict nerve gap distance indicating the need for nerve grafting procedure has been established. There are 4 main types of fascicule arrangement in the nerve stump: the monofascicular pattern, oligofascicular pattern, polyfascicular pattern without group arrangement and polyfascicular pattern with arrangement in groups. Each pattern calls for a specific technique of nerve grafting procedure.


  4/230

  Tytuł oryginału: Zalecenia dla Ośrodków Dializ obowiązujące przy zgłaszaniu do Centralnej Listy Biorców (CLB) potencjalnych biorców na przeszczepienie nerki lub nerki i trzustki
  Autorzy: Stryjecka-Rowińska Danuta
  Źródło: W: 2. Katowickie Seminarium "Postępy w nefrologii i nadciśnieniu tętniczym" : [materiały zjazdowe] - Katowice, [2002] s.[287-294] - 2 Katowickie Seminarium pt. Postępy w nefrologii i nadciśnieniu tętniczym Katowice 14-16.11. 2002
  Sygnatura GBL: 802,649

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  5/230

  Tytuł oryginału: Nadmierna immunosupresja u chorych po przeszczepieniu nerki
  Autorzy: Durlik Magdalena
  Źródło: W: 2. Katowickie Seminarium "Postępy w nefrologii i nadciśnieniu tętniczym" : [materiały zjazdowe] - Katowice, [2002] s.[295-302], il. - 2 Katowickie Seminarium pt. Postępy w nefrologii i nadciśnieniu tętniczym Katowice 14-16.11. 2002
  Sygnatura GBL: 802,649

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • immunologia
 • nefrologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  6/230

  Tytuł oryginału: Principles and practice of renal transplantation
  Autorzy: Kahan Barry D., Ponticelli Claudio
  Źródło: W: 2. Katowickie Seminarium "Postępy w nefrologii i nadciśnieniu tętniczym" : [materiały zjazdowe] - Katowice, [2002] s.[303-321], il., tab. - 2 Katowickie Seminarium pt. Postępy w nefrologii i nadciśnieniu tętniczym Katowice 14-16.11. 2002
  Sygnatura GBL: 802,649

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  7/230

  Tytuł oryginału: Częstość izolacji i lekowrażliwość pałeczek Gram-ujemnych izolowanych od dzieci hospitalizowanych na oddziałach hematologii i przeszczepu szpiku wrocławskiej Kliniki Hematologii i Chorób Rozrostowych Dzieci w latach 2000-2001.
  Tytuł angielski: Frequency isolation and antibiotic susceptibility of Gram-negative rods isolated from children hospitalised in Haematology and Bone Marrow Units (Clinic of Paediatric Haematology and Oncology, Wroclaw, 2000-2001).
  Autorzy: Kowalska-Krochmal Beata, Ruczkowska Janina, Dolna Izabela, Wrzyszcz Ewa
  Źródło: Nowiny Lek. 2002: 71 supl. 1: Zakażenia szpitalne: postępy w diagnostyce, terapii i profilaktyce s.65-66 - 9 Zjazd Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych pt. Zakażenia szpitalne: postępy w diagnostyce, terapii i profilaktyce Poznań 25-27.09. 2002
  Sygnatura GBL: 310,004

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • mikrobiologia
 • hematologia
 • onkologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  8/230

  Tytuł oryginału: [ 3 Międzynarodowe Sympozjum pt.] Postępy w chirurgii i transplantacji wątroby : [program, wykłady i streszczenia]
  Opracowanie edytorskie: Krawczyk Marek (przedm.).
  Źródło: - [Warszawa, AM 2002], [70] s. : il., tab., 21 cm. - 3 Międzynarodowe Sympozjum pt. Postępy w chirurgii i transplantacji wątroby Warszawa 22-23.11. 2002 - Tyt. i część tekstu w jęz. ang
  Sygnatura GBL: 735,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • streszczenie


  9/230

  Tytuł oryginału: II Międzynarodowe Sympozjum "Postępy w chirurgii i przeszczepianiu wątroby" [17-19.11.2000]
  Źródło: W: Postępy w chirurgii i transplantacji wątroby : [program, wykłady i streszczenia] - [Warszawa, 2002] s.[17-19] - 3 Międzynarodowe Sympozjum pt. Postępy w chirurgii i transplantacji wątroby Warszawa 22-23.11. 2002
  Sygnatura GBL: 735,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie


  10/230

  Tytuł oryginału: Immunosupression in liver transplantation for hepatic and biliary malignancy : the effect on tumor recurrence
  Autorzy: Pączek Leszek, Ołdakowska-Jedynak Urszula
  Źródło: W: Postępy w chirurgii i transplantacji wątroby : [program, wykłady i streszczenia] - [Warszawa, 2002] s.[23-27] - 3 Międzynarodowe Sympozjum pt. Postępy w chirurgii i transplantacji wątroby Warszawa 22-23.11. 2002
  Sygnatura GBL: 735,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • gastroenterologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  11/230

  Tytuł oryginału: Sixteen-year experience with liver transplantation in hepatocarcinoma, and comparison with liver resection
  Autorzy: Gonzalez-Pinto Ignacio
  Źródło: W: Postępy w chirurgii i transplantacji wątroby : [program, wykłady i streszczenia] - [Warszawa, 2002] s.[28-29] - 3 Międzynarodowe Sympozjum pt. Postępy w chirurgii i transplantacji wątroby Warszawa 22-23.11. 2002
  Sygnatura GBL: 735,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia
 • transplantologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.


  12/230

  Tytuł oryginału: Indications and results of liver resection and transplantation for HCC
  Autorzy: Jonas Sven, Neuhaus Peter
  Źródło: W: Postępy w chirurgii i transplantacji wątroby : [program, wykłady i streszczenia] - [Warszawa, 2002] s.[30-33] - 3 Międzynarodowe Sympozjum pt. Postępy w chirurgii i transplantacji wątroby Warszawa 22-23.11. 2002
  Sygnatura GBL: 735,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia
 • transplantologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  13/230

  Tytuł oryginału: Liver resection and transplantation for primary liver tumors
  Autorzy: Farges Olivier
  Źródło: W: Postępy w chirurgii i transplantacji wątroby : [program, wykłady i streszczenia] - [Warszawa, 2002] s.[33-34] - 3 Międzynarodowe Sympozjum pt. Postępy w chirurgii i transplantacji wątroby Warszawa 22-23.11. 2002
  Sygnatura GBL: 735,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia
 • transplantologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.


  14/230

  Tytuł oryginału: Liver transplantation in children with hepatic tumors
  Autorzy: Kaliciński Piotr
  Źródło: W: Postępy w chirurgii i transplantacji wątroby : [program, wykłady i streszczenia] - [Warszawa, 2002] s.[36-37] - 3 Międzynarodowe Sympozjum pt. Postępy w chirurgii i transplantacji wątroby Warszawa 22-23.11. 2002
  Sygnatura GBL: 735,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia
 • transplantologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.


  15/230

  Tytuł oryginału: Expression of FasL gene in T cells of renal allograft recipients.
  Autorzy: Kasprzycka Monika, Kłodos Konrad, Nowaczyk Maria, Wyzgał Janusz, Podobińska Iwona, Durlik Magdalena, Górski Andrzej
  Źródło: Immunol. Lett. 2002: 80 (1) s.9-13, il., tab., bibliogr. 17 poz.
  Sygnatura GBL: 312,663

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • nefrologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: FasL molecule expressed on activated T cells induces apoptosis in Fas-expressing cells. It is possible that apoptosis induced by FasL is involved in the process of allograft destruction brought about by infiltrating T cells. The aim of our study was to evaluate expression of FasL gene in peripheral blood T cells of renal allograft recipients (RAR). We have studied 25 patients: 16 with uneventful stable course (RAR-S) and nine during biopsy proven chronic rejection (RAR-CH). The relative expression of FasL mRNA compared with that of á-actin was established by semi-quantitive RT-PCR. We have found that FasL gene expression was significantly increased in T cells of RAR-CH compared to RAR-S (P 0.01). Our results suggest that T cells expression of FasL gene is increased during chronic rejection. Therefore, this phenomenon may pay a role in allograft injury associated with that process. Further studies are needed to unravel possible clinical consequences of observed differences in T cell expression of FasL.


  16/230

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Chirurgiczne leczenie przewlekłej niewydolności serca. Co mówić chorym na temat leczenia ratującego serce].
  Autorzy: Zembala Marian
  Źródło: Med. Dypl. 2002: 11 (2) s.149-150, 153-155, il., bibliogr. 4 poz. - Tł. artyk. z czas. Postgraduate Medicine 2001; 109(3)
  Sygnatura GBL: 312,978

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • kardiologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  17/230

  Tytuł oryginału: Postęp w metodach hodowli komórek dla transplantologii - komórki macierzyste.
  Tytuł angielski: Advance in methods of culturing cells for transplantology - stem cells.
  Autorzy: Kucia Magdalena, Drukała Justyna
  Źródło: Post. Biol. Komórki 2002: 29 (2) s.257-268, bibliogr. 44 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,722

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • transplantologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta

  Streszczenie polskie: Ze względu na swoje biologiczne właściwości i potencjalną możliwość zastosowania klinicznego, komórki macierzyste są obecnie przedmiotem ogromnego zainteresowania. Totipotencjalne komórki macierzyste wyizolowane z wczesnych embrionów mogą rozwinąć się w zarodek. Pluripotencjalne komórki macierzyste wyselekcjonowane z organizmu dojrzałego różnicują we wszystkie typy tkanek, które już wkrótce mogą znaleźć zastosowanie terapeutyczne. Wydaje się, że rozwój metod inżynierii komórkowej umożliwi prowadzenie hodowli tkanek in vitro i późniejsze ich zastrosowanie w transplantologii. W artykule omowiono niektóre z ostatnich osiągnięć dotyczących izolacji i hodowli komórek macierzystych; ze szczególnym uwzględnieniem komórek macierzystych obecnych w hodowlach keratynocytów skóry ludzkiej.

  Streszczenie angielskie: Stem cells raise an increasing interest for the sake of their potential significance in clinical medicine. Totipotent individual stem cells derived from early embryos are able to develop into a foetus. Pluripotent stem cells selected from adult organisms can differentiate into various tissue cell types and soon might be used in therapy. The development of methods of cell engineering can be expected to permit growth of tissues and organs in vitro and their usage in transplantology. The article considers some latest achievements in the field of stem cells isolation and culture; the special attention is paid to stem cells present in cultures of human skin keratinocytes.


  18/230

  Tytuł oryginału: Myoblast transplantation in the treatment of postinfarction myocardial contractility impairment - a case report.
  Tytuł polski: Przeszczep mioblastów w leczeniu pozawałowych zaburzeń kurczliwości mięśnia sercowego. Opis przypadku.
  Autorzy: Siminiak Tomasz, Kalawski Ryszard, Kurpisz Maciej
  Opracowanie edytorskie: Beręsewicz Andrzej (koment.).
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (2) s.131-137, il., bibliogr. 13 poz. - Tekst równoległy w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Several animal experimental studies have shown that autologous skeletal myoblast transplantation into the area of postinfarction left ventricular injury results in an increase in segmental contractile performance related to contraction of cells differentated from transplanted myoblasts. We report the first case in Poland of the use of autologous myoblast transplantation in the treatment of postinfarction heart failure. Lack of major perioperative complications and expected benefits from myocardial regeneration in patietns with postinfarction heart failure justify the initiation of phase one clinical trial evaluating this method.


  19/230

  Tytuł oryginału: Znaczenie obrazowej diagnostyki prenatalnej (USG/ECHO).
  Autorzy: Respondek-Liberska Maria
  Źródło: Med. Dypl. 2002: 11 (3) s.29-30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44-46, il., tab.
  Sygnatura GBL: 312,978

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • transplantologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża


  20/230

  Tytuł oryginału: Powikłania i ich leczenie w zastępczych przełykach wytworzonych z przeszczepów jelitowych.
  Tytuł angielski: Complications and treatment of esophagi constructed from bowel grafts.
  Autorzy: Grabowski Krzysztof, Błaszczuk Jerzy, Strutyńska-Karpińska Marta
  Opracowanie edytorskie: Wallner Grzegorz (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (1) s.23-30, bibliogr. 21 poz. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 09. 2001 - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • onkologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem pracy było przedstawienie problemów diagnostycznych leczenia i przyczyn powstania schorzeń zastępczych przełyków wytworzonych z przeszczepów jelitowych. Materiał i metodyka. U 425 chorych z bliznową niedrożnością przełyku oraz po usunięciu przełyku z powodu raka wytworzono zastępcze przełyki z różnych uszypułowanych odcinków jelit. 65 chorych operowano ponownie z powodu schorzeń wytworzonych przełyków. 14 operowano z powodu zwężenia zespolenia przeszczepu na szyi, ze zwężeniem zespolenia nowego przełyku z żołądkiem, 3 usunięto olbrzymie uchyłki odcinka szyjnego. 7 chorych leczono z powodu przepuklin opłucnowych, 7 z owrzodzeniami nowego przełyku, 5 z rozstrzenią wytworzonego przełyku wywołaną gorszą drożnością żołądka, a 15 z powodu refluksu żołądkowo-przełykowego. 8 chorych operowano z powodu nierdożności w odcinku piersiowym i brzusznym, z tego w 2 przypadkach z powodu niedrożności w miejscu przejścia jelita przez przeponę, w 2 z poowdu skręcenia przeszczepu, w 2 z powodu zrostów nadmiernie krętego przełyku, w 2 z powodu zwężenia na zespoleniu ze wstawką, w jednym z powodu nadmiernie długiego przeszczepu. Jednego chorego leczyliśmy z powodu uporczywego zespołu poposiłkowego, u kolejnych 2 chorych drogą endoskopową usunięto polipy gruczołowe z przeszczepów wytworzonych z jelita grubego. U 58 chorych uzyskano dobry wynik leczenia, 7 chorych zmarło. Wnioski. Operacyjne leczenie schorzeń zastępczych przełyków jest trudne ze względu na odmienne warunki anatomiczne po operacji wytwórczej. Uszkodzenie szypuły naczyniowej ...

  Streszczenie angielskie: Aim of the study was to present diagnostic problems, treatment and disease causes of esophageal bowel grafts. Material and methods. The study group comprised 425 reconstructive operations with different intestinal pedicle segments performed at the Department of Gastrointestinal Surgery, Medical University in Wroclaw. 65 patients required reoperation due to bowel graft disorders. In 14 casess stenosis of the upper anastomosis and in 3 stenosis of the gastric anastomosis were corrected. In 7 cases esophageal ulcers were excised. 7 patients underwent surgery due to esophageal hernia replacement into the pleural cavity. In 3 cases huge neck diverticula were removed. 5 patients underwent surgery due to stomach outlet stenosis. In 15 cases surgery was necessary to correct the sequel of reflux esophagitis. In 8 cases surgery was performed in order to remove graft stenosis. Two cases demonstrated bowel graft torsion caused by stenosis, and in another 2 stenosis was caused by adhesions. Out patient underwent surgery due to dumping syndrome symptoms. Colon graft polyps were removed endoscopically in 2 cases. Results. Positive results were noted in 58 patients. 7 patients died in spite of treatment. Conclusions. Surgical treatment of esophageal replacements is difficult due to different anatomical conditions following reconstructive surgery. Pedicle damage of constructed esophagi might lead towards its necrosis.


  21/230

  Tytuł oryginału: Metody leczenia nadciśnienia wrotnego u dzieci z mukowiscydozą.
  Tytuł angielski: Methods of treatment of portal hypertension in children with cystic fibrosis.
  Autorzy: Teisseyre Mikołaj, Oralewska Beata, Kaliciński Piotr, Teisseyre Joanna, Celińska-Cedro Danuta, Kamiński Andrzej, Pawłowska Joanna, Jankowska Irena, Socha Jerzy
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (1) s.19-25, tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia
 • kardiologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono endoskopowe i chirurgiczne metody leczenia u dzieci z marskością wątroby w przebiegu mukowiscydozy. Analizą objęto 17 dzieci w wieku od 0,5 do 14,7 lat. Przeprowadzono kliniczną klasyfikację chorych wg skali Childa-Pugha, oceniono przepływ wrotny i żylaki przełyku. Żylaki przełyku stwierdzono u 15/17 dzieci. Krwotok z żylaków przebyło 11 chorych. W celu profilaktyki nawrotu krwawienia zastosowano leczenie endoskopowe (sklerotyzację i opaskowanie żylaków przełyku), przezszyjne wewnąrzwątrobowe zespolenie wrotno-czcze i zabiegi chirurgiczne. Leczenie operacyjne, po uprzednich zabiegach endoskopowych, zastosowano u 5 chorych. U 3 dzieci wykonano splenektomię, a u 2 przeszczepienie fragmentu wątroby od żywego spokrewnionego dawcy.

  Streszczenie angielskie: Methods of treating of portal hypertension in children with cystic fibrosis with cystic fibrosis are presented. Seventeen children aged from 0.7 to 14.7 years were analysed. Child-Pugh classification, portal flow and oesophageal varices were evaluated. Oesophageal varices were found in 15/17 children. Variceal bleeding was observed in 11 patients. Endoscopic treatment (sclerotherapy and variceal ligation), transjugular intrahepatic porto-systemic stent shunt (TIPS) and surgical procedures were performed. Surgical intervention was applied in five children after earlier endoscopic treatment. Splenectomy in three children and living related liver transplantation in two children were performed.


  22/230

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Medyczne aspekty leczenia chorych po przeszczepieniu nerek].
  Autorzy: Lao Mieczysław
  Źródło: Med. Dypl. 2002: 11 (1) s.147-148, il. - Tł. artyk. z czas. Hospital Practice 2001; 36(6)
  Sygnatura GBL: 312,978

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • nefrologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  23/230

  Tytuł oryginału: Problemy diagnostyki obrazowej chłoniaka u biorców nerki przeszczepionej.
  Tytuł angielski: Posttransplant lymphoma in kidney recipients - diagnostic problems.
  Autorzy: Benendo-Kapuścińska Bogusława, Ragucka Beata, Chmielewski Włodzimierz
  Źródło: Pol. Prz. Radiol. 2002: 67 (2) s.33-36, bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 300,038

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia
 • onkologia
 • radiologia
 • transplantologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Radiologiczne manifestacje posttransplant lymphoma we wszystkich metodach obrazowania są bardzo różnorodne i nieswoiste, co często jest powodem trudności diagnostycznych. Ostateczne rozpoznanie opiera się na ocenie klinicznej, laboratoryjnej, obrazowej i histopatologicznej. Przedstawiono cechy obrazu radiologicznego, pewne aspekty pzydatności oraz ograniczenia różnych metod diagnostyki obrazowej (radiografii konwencjonalnej, usg, TK, MR, scyntygrafii izotopowej) w wykrywaniu i wstępnym różnicowaniu zmian o charakterze posttransplant lymphoma u biorców nerki przeszczepionej.

  Streszczenie angielskie: This diagnostic problems with posttransplant lymphoma in transplanted kidney are presented. Posttransplant lymphoma manifestation is various and non-specific in all imaging methods (radiography, USG, CT, MR, scintigraphy). Final diagnosis is based on complex of clinical, radiological and histopatological finding.


  24/230

  Tytuł oryginału: Program "Donor Action" w warunkach polskich - pierwsze wyniki.
  Tytuł angielski: " Donor Action" program in Poland - first results.
  Autorzy: Patrzałek Dariusz, Płaksej Rafał, Zaleska Patrycja, Burzyńska Małgorzata, Garba Piotr, Perkowski Tadeusz, Piskozub Marek, Polak Wojciech, Wolański Marek, Żeber Jacek
  Opracowanie edytorskie: Szmidt Jacek (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (4) s.324-334, il., tab., bibliogr. 14 poz. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 09. 2001 - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Cel pracy. Przedstawiono wyniki zastosowania w Polsce programu "Donor Action" (DA) służącego do optymalizacji aktywności donacji w OIOM-ach. Materiał i metodyka. Środkami badawczymi DA są dwie bazy danych: Przegląd Dokumentacji Medycznej (MRR) i Badanie Nastawienia Personelu (HAS). Zebrane informacje wykorzystywane są podczas szkoleń transplantologicznych i są podstawą do opracowania protokołów postępowania z potencjalnymi dawcami narządów i tkanek (PDNT). W MRR zebrano dane pacjentów zmarłych w sześciu OIOM-ach. Do HAS wprowadzono ankiety wypełnione przez pracowników trzech z nich. Wyniki. W MRR przeanalizowano dokumentację 900 zmarłych (100 proc.). 556 (61,7 proc.) zakwalifikowano jako PDNT. Faktycznymi dawcami stało się 81 osób (14,6 proc. PDNT). Przyczyny utraty pozostałych: brak wczesnej identyfikacji dawców (451 przypadków, 81,1 proc. PDNT), brak zgody rodziny (21 przypadków, 3,8 proc. PDNT), sprzeciw w Centralnym Rejestrze Sprzeciwów (1 przypadek, 0,02 proc. PDNT). Po zastosowaniu DA liczba donacji w dwóch oddziałach wzrosła o 429 proc., kolejne dwa po raz pierwszy wykazały aktywność donacyjną. Wnioski. DA jest skutecznym narzędziem dla poprawy efektywności identyfikacji dawców narządów. Jego szersze zastosowanie stwarza szansę na zwiększenie liczby pobranych narządów w całym kraju. Podstawowym problemem jest brak wczesnej identyfikacji PDNT.

  Streszczenie angielskie: Aim of the study. The Donor Action program (DA) optymalises donation activity in the Intensive Care Unitis (ICUs). The article presents the results of DA use in Poland. Material and methods. DA includes two data bases: Medical Records Review (MRR) and Hospital Attitude Surgery (HAS). Gathered data are used during transplant courses in ICUS and they serve to elaborate new protocols of management potential organ and tissue donors (POTD). The MRR comprised decreased patients data from 6 ICUs. HAS comprised information from 3 of them. Results. MRR analysed data of 900 deceases patients (100 p.c.). 556 (61.7 p.c.) were qualified as POTD. 81 (14.6 p.c. POTD) became actual donors. The remaining were lots because of lack of early donor identification (451 cases, 81.1 p.c. POTD), family refusal (21 cases, 3.8 p.c. POTD), refusal in Central Refusals Registry (1 case, 0.2 p.c. POTD). After DA introduction donation rate increased in two ICUs by 429 p.c. within one year, the other two demonstrated donation activity for the first time. Conclusions. The DA program is effective in improving organ donors identification. Its wider use makes the possibility of organ procurement increase in whole country. The most important problem is the early POTD identification absence.


  25/230

  Tytuł oryginału: Przeszczepianie nerek.
  Autorzy: Lao Mieczysław, Kokot Franciszek
  Źródło: Med. Prakt. 2002 (1/2) s.80-82, bibliogr. [13] poz.
  Sygnatura GBL: 312,921

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • nefrologia
 • transplantologia


  26/230

  Tytuł oryginału: Percutaneous implantation of a biological valve in the aorta to treat aortic valve insufficiency - a sheep study.
  Autorzy: Boudjemline Younes, Bonnet Damien, Sidi Daniel, Bonhoeffer Philipp
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (4) s.BR113-BR116, il., bibliogr. 14 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • transplantologia
 • chirurgia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta

  Streszczenie angielskie: Historically, the surgical implantation of a mechanical valve in the descending aorta permitted the reduction of regurgitant flow in chronic aortic insufficiency. Long term clinical results were excellent but with the development of the pump oxygenators, orthotopic valvar replacement has become the conventional treatment of aortic valve diseases. We wanted to reconsider the ectopic position in sheep using a new percutaneous technique. A biological valve harvested from a bovine jugular vein was sutured into a vascular stent. After the creation of a severe aortic insufficiency, the valved stent was percutaneously implanted according to standard stent placement techniques. Hemodynamic and angiographic evaluations were carried out during the procedure; finally, anatomic evaluation was performed. A severe aortic insufficiency was created in all animals (9/9). 3 had a single stent in the descending aorta and 3 had an addtional stent in the brachiocephalic trunk. A control group of 3 animals had no valve implantation. One sheep had an additional valve implant because one overdilated stent had become insufficient. Early evaluation of the implanted valve function confirmed the perfect competence of 9 out of 10 valved stents. However, for unknown reasons all the animals died within 24 hours after the procedure. Percutaneously implanted valves in the thoracic aorta of sheep with massive aortic insufficiency function well in the acute study. In comparison to previous surgical results, this technique might become an alternative to surgery in patients with chronic aortic insufficiency in whom perioperative risks are high.


  27/230

  Tytuł oryginału: Hemodynamic performance after stented vs stentless aortic valve replacement.
  Autorzy: Jasiński M. J., Hayton J., Kadziola Z., Woś S[tanisław], Sosnowski A. W.
  Źródło: J. Cardiovasc. Surg. 2002: 43 (3) s.313-317, il., tab., bibliogr. 10 poz.
  Sygnatura GBL: 311,845

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • kardiologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background. Stentless bioprostheses are anticipated to cause improved hemodyanmics and increased longevity over stented bioprosthesis. We have compared echocardiographic analysis of stented bioprosthesis "Freestyle" with stented "Mosaic" bioprosthesis. Because of similar technology (0 pressure fixation, anticalcification) any differences may relate to stent. Methods. Twenty-eight patients undergoing AVR were randomly assigned to receive either stented or stentless. Echocardiograms, by means of M-mode and Doppler were performed early, 3-6 months and 1 year postoperatively. Results. The peak flow velocity was significantly lower in teh stentless group, especially 1 week and 6 months after surgery. Mean transvalvular gradient dropped significantly in stentless group and did not change in stented group. EOA did not change significantly in either of groups. AoV velocity time integral was increasing in stentless group. LV mass had fallen significantly in both groups but degree of mass reduction was comparable. Conclusions. There are marked improvements of stentless valves hemodynamics. However it is not necessary equal to higher degree of LV mass reduction during 1 year follow-up.


  28/230

  Tytuł oryginału: Dieta typu śródziemnomorskiego jako czynnik wspomagający terapię pacjentów po przeszczepach.
  Autorzy: Stachowska E., Chlubek D.
  Źródło: Czyn. Ryz. 2002 (1) s.54-57, il., bibliogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,062

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • transplantologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Temat korporatywny:
 • Region Śródziemnomorski

  Streszczenie polskie: Jednym z głównych czynników ograniczających długość życia pacjentów po przeszczepach narządów jest przyspieszony rozwój zmian miażdżycowych w naczyniach krwionośnych. Jak dowodzą badania, dieta typu śródziemnomorskiego może być wykorzystana w postępowaniu po przeszczepie jako dobry i tani sposób ograniczenia szybkości rozwoju patologicznych zmian naczyniowych u biorców. Podjęte próby zastosowania tego typu diety u pacjentów po przeszczepach nerek i serca zakończyły się pełnym sukcesem - w grupie objętych badaniami odnotowano znaczną poprawę profilu lipidowego osocza. Korzystne zmiany były związane z obniżeniem stężenia cholesterolu całkowitego, triacylogliceroli, cholesterolu LDL oraz stosunku cholesterolu LDL/HDL, przy jednoczesnym braku zmian w stężeniu cholesterolu HDL.

  Streszczenie angielskie: There is evidence that the Mediterraneam diet may be beneficial in prevention of vascular diseases in transplant recipients. An improvement on the pattern of plasma lipid fractions in patients after heart and kidney transplantation has been described. Reduction in total cholesterol, LDL-cholesterol, LDL-cholesterol/HDL-cholesterol ratio and triacylglycerol levels was observed. HDL-cholesterol levels remained unchanged.


  29/230

  Tytuł oryginału: Analiza histopatologiczna i PCR błony śluzowej jamy ustnej u pacjentów po przeszczepieniu nerki allogenicznej z aktywnym zakażeniem Ludzkim Wirusem Brodawczaka (HPV).
  Tytuł angielski: Histopathological evaluation of the oral mucosa in patients after renal transplantation and with HPV infection.
  Autorzy: Ciechowicz Katarzyna, Fiedor Piotr, Grabowska Kinga, Duszek Monika, Wojtowicz Andrzej
  Źródło: Nowa Stomatol. 2002: 7 (1) s.37-40, tab., bibliogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,407

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • transplantologia
 • nefrologia
 • mikrobiologia
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was the clinical and histopathological evaluation of the oral mucosa changes in patients with renal graft and active HPV infection and also epidemiological analysis of the papilloma cases in patients undergoing treatment at the Department of Oral Surgery in 1999-2000. The study group consists of 10 patients (8 women, 2 men), age 23-58, 2 to 18 years after renal transplantation, with confirmed HPV infection in anogenital area. Every patient undergoes immunosuppressive treatment, consisting of Encorton, Azathioprine and Cyclosporine A. During dental examination and treatment the samples of the oral mucosa were taken for further histopathological diagnostics. Typical papillomatosous changes of the oral mucosa were rare. However the histopathological examinations revealed characteristic signs of HPV infection: koilocystosis, dyskeratosis, parakeratosis. In one case high degree dysplasia was found. Our results give evidence that even in lack of clinical changes of the oral mucosa we always should consider the possible existence of subclinical HPV infection. It is important, because patients undergoing immunosuppression have high risk of carcinogenesis caused by oncogenic types of HPV.


  30/230

  Tytuł oryginału: Monitorowanie leczenia chorych na przewlekłą białaczkę szpikową.
  Tytuł angielski: Monitoring the response to therapy of chronic myelogenous leukemia patients.
  Autorzy: Urbaniak Joanna
  Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (1) s.95-104, il., tab., bibliogr. 58 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,451

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • hematologia
 • onkologia
 • transplantologia

  Streszczenie polskie: Remisja w przewlekłej białaczce szpikowej (CML) jest obecnie definiowana na kilku poziomach: hematologicznym, cytogenetycznym, molekularnym. Ponieważ uzyskanie remisji hematologicznej nie zapobiega progresji choroby do fazy terminalnej, celem leczenia chorych na CML jest zniszczenie klonu białaczkowego i przywróćenie prawidłowej hemopoezy. Monitorowanie leczenia choroby szczątkowej jest oparte na wykrywaniu komórek białaczkowych na podstawie obeacności chromosomu FIadelfia, genu bcr/abl lub jego transkryptów. Celem artykułu jest przedstawienie metod stosowanych obecnie do monitorowania chorych na przewlekłą białaczkę szpikową po przeszczepieniu szpiku kostnego (BMT) i w czasie terapii interferonem ŕ.

  Streszczenie angielskie: Remissions in chronic myelogenous leukemia (CML) are now defined at several levels: hematologic, cytogenetic and molecular. Because hematologic remissions alone do not prevent progression of the disease to a terminal stage, the current therapeutic goals in CML include the eradication of the malignant clone and the restoration of normal hemopoiesis. The monitoring of residual disease is based on detection of leukemic cells with Philadelphia chromosoem, chimeric bcr/abl fusion gene or his transcripts. The aim of this article is to present the techniques currently employed in the monitoring of residual leukemia in chronic myelogenous patients after bone marrow transplantation (BMT) or during interferon-ŕ-therapy.


  31/230

  Tytuł oryginału: Laparoskopowy drenaż zbiorników chłonki po przeszczepach nerek.
  Tytuł angielski: Laparoscopic drainage of lymphocele after renal transplantation.
  Autorzy: Matych Józef, Pietraszun Konrad, Kuzdak Krzysztof, Skrzypek-Mikulska Agnieszka, Cywiński Jacek, Wichman Rafał, Żurek Jerzy
  Źródło: Urol. Pol. 2002: 55 (2) s.15-19, bibliogr. 30 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,054

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • nefrologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono sposób leczenia za pomocą techniki laparoskopowej zbiornika chłonki po przeszczepach allogenicznych nerek. W grupie 126 pacjentów po przeszczepie nerki powikłanie to obserwowano u 25 biorców; u 10 z nich zastosowano leczenie laparoskopowe. Przebieg pooperacyjny u wszystkich chorych był niepowikłany. Laparoskopowa metoda leczenia zbiorników chłonki po przeszczepieniu nerki nie zaburza schematu leczenia immunosupresyjnego, jest bezpieczna i skraca czas pobytu chorego w szpitalu.

  Streszczenie angielskie: The use of laparoscopic technique in the treatment of lymphocele after allogenic kidney transplantation was presented. We observed this complication in 25 of 126 renal transplant recipients, and 10 of them underwent laparoscopic procedure. None of the patients had any postoperative complications. The use of laparoscopy after kidney transplantation has no influence on the immunosuppression schedule, is a safe method and reduces a the patient's stay in hospital.


  32/230

  Tytuł oryginału: Zastosowanie preparatu rekombinowanego czynnika VIIa w leczeniu krwotoku pooperacyjnego w oddziale intensywnej terapii. Opis przypadku.
  Tytuł angielski: Recombinant activated factor VIIa for severe haemorrhage. Case report.
  Autorzy: Michalska-Krzanowska Grażyna, Sajdak Renata, Stasiak-Pikuła Elżbieta
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34 (1) s.24-26, bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,376

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Stosowanie preparatu rekombinowanego czynnika VIIa w przypadkach masywnych krwawaień nie reagujących na inne leczenie jest obecnie przedmiotem wielu badań i dyskusji. Autorzy przedstawiają przypadek 54-letniej kobiety, u której standardowe postępowanie przeciwkrwotoczne nie przyniosło zadowalajacego wyniku. Efekt przeciwkrwotoczny uzyskano po zastosowaniu dwukrotnej dawki preparatu Novoseven. Dalszy przebieg leczenia nie odbiegał od przyjętych ogólnie standardów. Chora zmarła wskutek niewydolności wielonarządowej.

  Streszczenie angielskie: The use of recombinant activated factor VIIa (rFVIIa) in treatment of severe haemorrhage remains controversial. We describe a case of 54-yr-old women, operated upon iliac artery thrombosis, complicated with surgical bleeding. Since it was not possible to stop the bleeding using standard treatment, two doses of rFVIIa (Novoseven, NovoNordisk, Denmark), 20 mcg kg**-1 each were administered. Haemorrhage was stopped and patient became stabilized. Most unfortunately, she died three days after because of multiorgan failure.


  33/230

  Tytuł oryginału: Badanie doświadczalne i kliniczne zasięgu wyspowego płata piszczelowego tylnego.
  Tytuł angielski: Experimental and clinical of the range of the posterior tibial island flap.
  Autorzy: Kulesza Tomasz, Podlewski Jan, Jazienicki Mieczysław, Majchrzak Wojciech, Karski Jerzy
  Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (1) s.55-60, il., tab., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,360

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • transplantologia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Badanie anatomiczne i sekcyjne 20 goleni oraz zastosowanie kliniczne u 4 pacjentów wyspowego płata piszczelowego tylnego uszypułowanego dystalnie na tętnicy piszczelowej tylnej udowodniło, że jest możliwe jego zastosowanie w miejscowym leczeniu ubytków tkanek miękkich. Płat piszczelowy tylny pozwala na pewne pokrycie ubytków tkankowych nie przekraczajacych 2/3 długości od strony podeszwowej i 3/4 długości od strony grzbietowej stopy.

  Streszczenie angielskie: Basing on anatomical studies (20 dissected lower extremities) and clinical experiences (4 cases), the paper presents local transposition possibilities of a distally pedicled tibial flap (pedicled on the posterior tibial artery). The flap allowed for soft-tissue coverage of 2/3 of the plantar side of the foot and 3/4 of the dorsal aspect of the foot.


  34/230

  Tytuł oryginału: Rekonstrukcja śródstopia i stępu wolnym płatem biodrowym - opis przypadku i przegląd piśmiennictwa.
  Tytuł angielski: Reconstruction of tarsus and metatarsus with free iliac flap - a case report and review of literature.
  Autorzy: Molski Marek
  Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (1) s.81-85, il., bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,360

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • transplantologia
 • traumatologia i ortopedia
 • pediatria
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono sposób postępowania i późny wynik leczenia 17-letniej chorej, która doznała rozległego urazu prawej stopy w maszynie rolniczej. Ubytki dotyczyły tkanek miękkich grzbietowej powierzchni stopy oraz obejmowały II-IV kość sródstopia, kości klinowate i znaczną część kości łódkowatej. Początkowo hospitalizowana w innym ośrodku, gdzie we wczesnym okresie leczenia, z powodu powikłań zapalnych rozważano wykonanie amputacji obwodowej części kończyny. W tutejszej klinice po wycięciu martwych tkanek i intensywnym miejscowym, leczeniu wspomaganym ogólnym podawaniem antybiotyków, rany zagojono wtórnie pokrywając je wolnymi przeszczepami skóry pośredniej grubości. W trzy miesiące później wykonano jednoetapową rekonstrukcję tkanek miękkich i kości wolnym płatem biodrowym z wyspą skórną, którego szypułę stanowiły naczynia okalające biodro głębokie. Zespolono je sposobem koniec do boku do jedynych nieuszkodzonych naczyń piszczelowych tylnych. Stabilizację stanowiły dwa osiowe groty metalowe wprowadzone przez zachowane głowy II i III kości sródstopia oraz przez fragment unaczynionej kości z talerza biodrowego do kości stępu. Fragment kostny o wymiarach 8,5 x 6 x 1,5 cm i o korzystnym kształcie odtwarzajacym łuk podłużny i poprzeczny stopy wgoił się po 3 miesiącach od rekonstrukcji. Po roku od operacji chora chodziła w pełni obciążając kończynę. Nie stwierdzono powikłań w miejscu dawczym, mimo że leczona przebyła ciążę i urodziła dziecko drogami i siłami natury.

  Streszczenie angielskie: Procedure and late results of treatment of 17 year old female with severe trauma of right foot by agricultural machine are presented. Defects included soft tissues of the dorsal foot, II-IV metatarsal bones, cuneiform bones and majority of the navicular bone. The patient was first treated in a regional hospital and due to infection an amputation of the lover extremity distal part was considered. In our department an emergency necrectomy was carried out, general and local antibiotics were administered and the wounds were split skin grafed. Complite one stage reconstruction of the soft tissues and bones with free osteocutaneous iliac flap was performed three months later. Deep circumflex iliac vessels were anastomosed end-to-side to the only uninterrapted posterior tibial vessels. Two axial K-wires were used to stabilize vascularized bone graft. A fragment of the ilium 8.5 x 6.0 x 1,5 centimeters of favourable arcuate shape was used to reconstructs longitudinal and transversal arches of the foot. The vascularized bone graft healed three months after the reconstruction. The patient recovered full weight bearing capability after a year. No complications were observed in the donor site in spite of the fact that the patient was pregnant and had a normal uncomplicated delivery.


  35/230

  Tytuł oryginału: Przeszczepianie komórek macierzystych - nowa metoda leczenia.
  Tytuł angielski: Steam cell transplantation - new method of treatment.
  Autorzy: Zagożdżon Radosław, Mucha Krzysztof, Pączek Leszek
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 107 (2) s.185-189, tab., bibliogr. 19 poz.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • transplantologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  36/230

  Tytuł oryginału: Stan odporności po megachemioterapii i przeszczepieniu komórek hematopoetycznych.
  Tytuł angielski: Immunological status post megachemotherapy and hematopoietic cell transplantation.
  Autorzy: Usnarska-Zubkiewicz Lidia
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 107 (5) : Materiały VIII Konferencji Hematologicznej s.453-460, bibliogr. 57 poz. - 8 Konferencja Hematologiczna Towarzystwa Internistów Polskich pt. Zaburzenia odporności w chorobach krwi i układu chłonnego Wrocław 05. 2002
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • immunologia
 • onkologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  37/230

  Tytuł oryginału: Immune reconstitution after haematopoietic cell transplantation in children: immunophenotype analysis with regard to factors affecting the speed of recovery.
  Autorzy: Kalwak Krzysztof, Gorczyńska Ewa, Toporski Jacek, Turkiewicz Dominik, Słociak Małgorzata, Ussowicz Marek, Latos-Grażyńska Elżbieta, Król Marzena, Bogusławska-Jaworska Janina, Chybicka Alicja
  Źródło: Br. J. Haematol. 2002: 118 (1) s.74-89, il., tab., bibliogr. s. 87-89
  Sygnatura GBL: 303,964

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • transplantologia
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca opublikowana za granicą
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Immune reconstitution was studied prospectively in 66 children who underwent 77 haematopoietic cell transplantations (HCT): 46 autologous HCTs in 39 patients and 31 allogeneic HCTs in 27 patients. We studied the dynamic analysis of immune recovery with regard to potential factors affecting its speed, including age, type of HCT, diagnosis, graft-versus-host disease (GvHD) and cytomegalovirus (CMV) infection reactivation. Absolute counts of different lymphocyte subsets and immunoglobulin serum levels were determined in peripheral blood of patients on d -7 and +16, and then at various intervals up to 24 months post transplant. Common patterns of immune recovery after both allogeneic and autologous HCT were identified: (I) CD4+CD45RO+ peripheral T-cell expansion on d +16; (II) inverted CD4+:CD8+ ratio from D+30 onwards; (III) rapid natural killer (NK) cell (CD16 ń CD56+) count normalization. We observed prolonged T-cell lymphopenia (CD3+, CD3+CD4+, CD4+CD45RA+) until 24 months after autologous HCT, whereas in the allogeneic setting CD3+CD4+ cells, including naive CD45RA+ cells, returned to normal values at 9 months post transplant. Age 10 years and coexistence of GvHD and CMV reactivation were associated with a substantial delay in T- (CD4+, including CD45RA+) and B-cell recovery after allogeneic HCT. Multidrug GvHD prophylaxis resulted in impaired T-(CD4+, CD4+CD45RA+) and B-cell reconstitution only in the early phase after allogeneic HCT (up to 4 months). Our results demonstrated that T-cell recovery was severely impaired in children after autologous HCT...


  38/230

  Tytuł oryginału: Techniki biologii molkularnej jako uzupełnienie klasycznej histopatologii w diagnostyce ostrego i przewlekłego odrzucania przeszczepu nerki.
  Tytuł angielski: Methods of molecular biology as a complement of conventional histopathology in diagnosis of acute and chronic renal allograft rejection.
  Autorzy: Kamińska Dorota, Klinger Marian, Mazanowska Oktawia
  Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (2) s.213-218, bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,451

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • transplantologia
 • nefrologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Dotychczas ostateczną metodą diagnostyczną w rozpoznawaniu ostrego i przewlekłego odrzucania nerek pozostaje klasyczne badanie histopatologiczne wycinka przeszczepionej nerki pobranego za pomocą biopsji. Coraz częściej stosuje się też aspiracyjną biopsję cienkoigłową. Do oceny bioptatu wykorzystuje się wiele systemów standaryzacyjnych (klasyfikację Banff, CCTT, CADI). Metody diagnostyki molekularnej, takie jak metody immunoenzymatyczne, PCR, RT-PCR, hybrydyzacja in situ, umożliwiają określenie subpopulacji limfocytów tworzących nacieki zapalne, rodzajów i ilości cytokin oraz czynników wzrostu obecnych w przeszczepie. Może to pozwolić na dokładniejsze poznanie mechanizmów immunologicznych reakcji odrzuceniowej i skuteczniejsze jej przeciwdziałanie.

  Streszczenie angielskie: The gold standard in diagnosis of acute and chronic renal allograft rejection remains conventional histopathological evaluation of biopsy tissues. Fine needle aspiration biopsy becomes popular tool in the monitoring of kidney transplants. There exists many standardization systems of renal allograft biopsy interpretation, e.g. Banff working classification, CCTT, CADI. Use of technologies of molecular diagnostics allows detect subsets of lymphocytes and pattern of cytokines in renal allograft. It can help in better understanding of immunological status of the graft, in choosing anti-rejection therapy and in differentiation between rejection and drug toxicity.


  39/230

  Tytuł oryginału: Zmiany skórne po przeszczepie nerki.
  Tytuł angielski: Skin lesions in renal transplant recipients.
  Autorzy: Myśliwiec Hanna, Chodynicka Bożena, Serwin Agnieszka B.
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (3/4) s.214-220, bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • nefrologia
 • transplantologia
 • dermatologia i wenerologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Obecnie uważa się, że przeszczep nerki jest najlepszym sposobem leczenia przewlekłej niewydolności nerek. Postępy w chirurgii i leczeniu immunosupresyjnym pozwalają na coraz dłuższe życie chorego bez objawów odrzucenia przeszczepu. W tej grupie pacjentów poważny problem mogą jednak stanowić zmiany skórne. Immunosupresja prowadzi do rozwoju zakażeń - głównie wirusowych, ale również grzybiczych i bakteryjnych oraz częstszego występowania nowotworów skóry, takich jak rak podstawnokomórkowy, rak kolczystokomórkowy, czerniak i mięsak Kaposiego. W pracy dokonano przeglądu bieżącego piśmiennictwa na temat zmian skórnych u biorców przeszczepu nerki.

  Streszczenie angielskie: Renal transplantation is considered the only good long-term therapy for chronic renal failure. Better surgical techniques and recent advances in immunosuppresive therapy allow patients to survive for many years, free from any complications due to rejection. However, cutaneous lesions can be a significant problem for this group of patients. Immunosuppression predisposes them to infections - predominantly viral, but also fungal and bacterial ones, as well as malignant tumours like basal cell carcinoma, squamous cell carcinoma, melanoma and Kaposi's sarcoma. The review of the current literature on skin manifestations in renal transplant recipients is done.


  40/230

  Tytuł oryginału: Ortotopowy przeszczep wątroby.
  Tytuł angielski: Liver transplantation in patients with hepatic failure.
  Autorzy: Nyckowski Paweł, Zieniewicz Krzysztof, Pawlak Jacek, Patkowski Waldemar, Grzelak Ireneusz, Wróblewski Tadeusz, Remiszewski Piotr, Paluszkiewicz Rafał, Alsharabi Abdulsalam, Skwarek Anna, Smoter Piotr, Dudek Krzysztof, Leowska Elżbieta, Michałowicz Bogdan, Kosiński Cezary, Paczkowska Agata, Gelo Remigiusz, Pączek Leszek, Andrzejewska Małgorzata, Pachno Ryszrd, Rowiński Olgierd, Habior Andrzej, Krawczyk Marek
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (9) s.759-768, tab., bibliogr. 19 poz. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 09. 2001 - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • transplantologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była analiza wczesnych i odległych wyników przeszczepiania wątroby u 88 chorych poddanych transplantacji w latach 1989-2001. Materiał i metodyka. W latach 1989-2001 (do końca czerwca 2001 r.) wykonano 95 przeszczepień wątroby u 88 chorych. U 7 (7,9 proc.) chorych wykonano transplantacje, w 5 (5,6 proc.) przypadkach do przeszczepienia kwalifikowano chorych z ostrą niewydolnością wątroby o piorunującym przebiegu. W omawianej grupie było 37 mężczyzn i 51 kobiet w średnim wieku odpowiednio 37,3 i 39,4 lat. Najczęstszym wskazaniem były pierwotne choroby cholestatyczne (28 chorych - 31,8 proc.), a następnie marskość pozapalna (22 - 25 proc.) i poalkoholowa (15 - 17,4 proc.). Wyniki. Wśród 83 chorych operowanych planowo w stanie dobrym wypisano 66 (79,5 proc.). W ciągu 30 dni po operacji zmarło 17 (20,4 proc.) chorych. Spośród chorych operownych doraźnie troje (60 proc.) zmarło w ciągu pierwszego miesiąca po operacji, u 2 (40 proc.) chorych uzyskano dobry wynik. U jednej z tych chorych w trybie doraźnym przeszczepiono część wątroby pobraną od żywego spokrewnionego dawcy (ojca). Przeżycie roczne dla chorych operowanych planowo wynosi 86,6 proc. przeżycie 3-letnie 67,5 proc. najdłuższy okres obserwacji wynosi obecnie ponad 6 lat. Wnioski. W grupie chorych po przeszczepieniu wątroby powikłania chir., infekcje, zaburzenia w układzie krzepnięcia spotykane są stosunkowo często. Tylko wczesna interwencja chirurgiczna lub zastosowanie metod endoskopii zabiegowej i ...

  Streszczenie angielskie: Aim of the study was to analyse early and late results following liver trannsplantation, performed on 88 patients between 1989 and 2001. Material and methods. During the period between 1989 and 2001, we performed 95 liver transplantations in 88 patients. Seven patients (7.9 p.c.) were subject to retransplantation. In five cases (5.6 p.c.) transplantation was performed due to fulminant hepatic insufficiency. The study group comprised 37 male and 51 female patients. The mean patient age in these subgroups was 37.3 and 39.4 years, respectively. The most common indications towards transplantation, included primary cholestatic diseases (28 cases - 31.8 p.c.), post-inflammatory cirrhosis (22 - 25 p.c.) and alcoholic cirrhosis (15 - 17.4 p.c.). Results. In the subgroup of 83 patients subject to elective transplantations, 66 (79.5 p.c.) were discharged from the hospital in good general condition. 17 patients (20.4 p.c.) died during the first 30 postoperative days. Amongst patients subjects to emergency transplantations, three patients (60 p.c.) died during the first postoperative month, while two (40 p.c.) were discharged from the hospital in good general condition. The one year survival rate following elective surgery amounted to 86.6 p.c., while the 3-year survival 67.5 p.c. The longest follow-up exceeded 6 years. Conclusions. Surgical complications, infections and hemostasis disorders appear quite frequently in patients after liver transplantation. The only way to prevent ...


  41/230

  Tytuł oryginału: Wartość alogenicznych przeszczepów kostnych w rekonstrukcji kości w przebiegu obluzowania protezy stawu biodrowego.
  Tytuł angielski: Value of allogenic bone grafts for bone reconstruction during the course of hip prosthesis loosening.
  Autorzy: Ozonek Włodzimierz, Rąpała Kazimierz, Milecki Marcin
  Opracowanie edytorskie: Słowiński Krzysztof (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (9) s.769-777, il., bibliogr. 11 poz. + bibliogr. 4 poz. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 09. 2001 - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • transplantologia
 • traumatologia i ortopedia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena przydatności alogenicznych przeszczepów kości do odbudowy ściany kostnej w rekonstrukcyjnych zabiegach wykonywanych z powodu obluzowania protezy stawu biodrowego. Materiał i metodyka. Materiał obejmował 100 chorych leczonych z powodu obluzowania protez, u których wykorzystano mrożone, wyjałowione radiacyjnie alogeniczne przeszczepy kości. Do odbudowy łoża kostnego w obrębie panewki wykorzystywano rozdrobnione przeszczepy kości o rozmiarach około 0,5 x 0,5 cm. Do odbudowy ściany uda używano granulatu kostnego w części dalszej i takich samych przeszczepów jak w panewce w obrębie przynasady. Przeszczepy te wraz z protezą wszczepiano wg techniki opracowanej w Nijmegen i Exeter. Zastosowanie ubitych, rozdrobnionych przeszczepów kości pozwala na stworzenie struktury, która umożliwia wnikanie naczyń krwionośnych i wpełzanie komórek kostnych tworzących nowe, żywe beleczki. Proces budowy nowej kości wokół protezy był długotrwały. Badanie radiol. wykazało przebudowę kostną w warstwie przeszczepów, ale było nieobiektywne i trudne do oceny. Wyniki. U 85 chorych stwierdzono przebudowę kostną warstwy przeszczepów, z dobrym osadzeniem protezy. U 15 osób konieczna była ponowna operacja z powodu powikłań pooperacyjnych (destabilizacja panewki w warstie przeszczepów, migracja trzpienia protezy), zbyt wczesnego obciążania kończyny i braku przebudowy przeszczepów. Wniosek. Mrożone alogeniczne przeszczepy kości stosowane do rekonstrukcji łoża kostnego po ...

  Streszczenie angielskie: Aim of the study was to determine the usefulness of allogenic bone grafts in rebuilding bone stock during recionstructive surgery, following hip prosthesis loosening. Material and methods. The study group comprised 100 patients treated due to hip prosthesis loosening, who underwent surgery by means of deep frozen, radio-sterilized allogenic bone grafts. Morselized bone grafts 0.5 x 0.5 cm in diameter were used to rebuild the acetabular bone stock. In the distal part of the femur granulated bone grafts had been used in the metaphysis, the same as in case of the acetabulum. Bone grafts aand prostheses were implanted according to techniques elaborated in Nijmegen and Exeter. The use of tight rammed morselized bone grafts led towards the creation of structures, enabiling penetration of blood vessels and bone cell infiltration, which would form new, live trabeculae. The process of new bone formation around prostheses was sustained. Radiolohgical examinations demonstrated bone remodelling in the graft layer, being subjective and difficult to interpret. Results. In 85 cases we noted bone graft rebuilding and good prosthesis stabilization. In 15 cases reoperation was required due to postoperative complications (destabilization of the prosthesis cup, stem migration), too early weight bearing and lack of bone graft rebuilding. Conclusion. Deep frozen, allogenic bone grafts used for the reconstruction of boone stock after hip prosthesis loosening form a net, on which new bone ...


  42/230

  Tytuł oryginału: Allogeniczna translantacja szpiku u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną - raport Polskiej Pediatrycznej Grupy ds. Leczenia Białaczek i Chłoniaków.
  Tytuł angielski: Allogeneic bone marrow transplantation in children with acute lymphoblastic leukemia - an experience of the Polish Pediatric Leukemia/Lymphoma Study Group.
  Autorzy: Wachowiak J[acek], Boruczkowski D., Chybicka A[licja], Kowalczyk J[erzy], Malicki J., Gorczyńska E., Kałwak K., Kosicka G., Leda M., Pieczonka A., Słociak M., Stryczyńska G., Styczyński J[an], Toporski J., Turkiewicz D., Wójcik B., Zaucha-Prazmo A.
  Źródło: Pediatr. Prakt. 2002: 10 (2) : Prace nadesłane na Ogólnopolską Konferencję Naukową "Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku" : [sesja naukowa] "Onkologia dziecięca : postępy w diagnostyce i terapii" s.23-27, il., bibliogr. 25 poz., sum. - Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku - sesja naukowa pt. Onkologia dziecięca - postępy w diagnostyce i terapii Poznań 18-20.04. 2002
  Sygnatura GBL: 306,430

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • transplantologia
 • hematologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W latach 1989-2001 allogeniczną transplantację szpiku (allo-BMT) przeprowadzono u 54 dzieci z ALL, w tym u 21 z grupy bardz wysokiego ryzyka (VHR-ALL) w I remisji i u 33 w II remisji. Stwierdzono, że allo-BMT u dzieci z VHR-ALL w I CR jest skuteczną i na ogół bezpieczną procedurą terapeutyczną, natomiast u dzieci z ALL w II CR nadal zbyt często dochodzi do kolejnej wznowy białaczki, zwłaszcza jeśli w przygotowaniu do zabiegu zastosowano mieloablacyjną terapię z busulfanem bez napromieniania całego ciała.

  Streszczenie angielskie: Between 1989-2001 fifty four children with ALL underwent allogeneic bone marrow transplantation (allo-BMT), among them 21 patients with very high risk (VHR-ALL) were transplanted in I CR and 33 in II CR. In children with VHR-ALL in I CR both busulfan- and fractionated total body irradiation-based preparative regimens demonstrated satisfactory anti-leukemic effect. On the contrary, the post-transplant relapse is still too much frequent event in children transplanted for ALL in II CR, especially when busulfan-based preparative regimen was used.


  43/230

  Tytuł oryginału: Powikłania związane z leczeniem chirurgicznym recesji dziąsła.
  Tytuł angielski: Complications associated with surgical treatment of gingival recession.
  Autorzy: Dominiak Marzena, Konopka Tomasz
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (6) s.14-20, il., tab., bibliogr. 35 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • chirurgia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było opisanie i wyjaśnienie powikłań około- i pozabiegowych oraz przypadków niepowodzeń po zabiegach przesuwania dokoronowego płata mostkowego podwójnie uszypułowanego (DPBF), przeszczepu tkanki łącznej podnabłonkowej (CTG) i sterowanej regeneracji tkanek (GTR) z wykorzystaniem biodegradujących się błon kolagenowych. Leczeniem objęto 52 pacjentów w wieku od 18 do 55 lat, u których leczono łącznie 131 recesji dziąsła w I lub II klasie wg Millera. Największa liczba powikłań wystąpiła po zabiegu CTG: w 6 przypadkach były to zaburzenia wgajania przeszczepu, a w 3 martwica przeszczepu. Po zabiegu DPBF u 2 osób stwierdzono matwicę płata zreponowanego dokoronowo, po zabiegu GTR w 2 przypadkach zaobserwowano całkowity brak pokrycia recesji.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to describe and explain operative and postoperative complications and examples of cases in procedures involving pericoronal placement of double pedicle bridge flaps (DPBF), subepithelial connective tissue grafts (CTG) and guided tissue regeneration (GTR) using biodegradable collagen membranes. In total 52 patients between the ages of 18-55 were treated and of these 131 cases in total of gingival recession classifield as I or II class accordng to Miller. The greatest number of complications occurred after CTG: in 6 cases these were disturbances in the healing-in of the graft and in 3 necrosis of graft. After DPBF necrosis was found in 2 individuals with pericoronal flaps and after GTR there were 2 cases of total absence of covering of the recession.


  44/230

  Tytuł oryginału: Treatment of multiple myeloma with high-dose chemotherapy and autologous haematopoietic progenitor cell transplantation - a single centre experience.
  Tytuł polski: Leczenie szpiczaka mnogiego za pomocą wysoko dawkowanej chemioterapii oraz autologicznego przeszczepu szpiku - doświadczenia własne.
  Autorzy: Czyż Jarosław, Knopińska-Posłuszny Wanda, Ciepłuch Hanna, Mital Andrzej, Lewandowski Krzysztof, Hellmann Andrzej
  Źródło: Nowotwory 2002: 52 (3) s.195-199, il., tab., bibliogr. 26 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 313,490

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Pacjenci chorujący na szpiczaka mnogiego, leczeni przy pomocy melfalanu w konwencjonalnych dawkach w skojarzeniu z prednizonem, przeżywają średnio trzy lata. Wydłużenie długości życia można uzyskać poprzez zastosowanie chemioterapii w wysokich dawkach, skojarzonej z autologicznym przeszczepem szpiku. Prezentowana praca przedstawia własne doświadczenia, związane ze stosowaniem wysoko dawkowanej chemioterapii w leczeniu chorych ze szpiczakiem mnogim. Pacjenci i metody. 31 chorych zostało poddanych przeszczepowi z krwi obwodowej: 24 z nich otrzymało przeszczep pojedynczy, u siedmiu zastosowano podwójny zabieg. W kondycjonowaniu do pierwszego przeszczepu stosowano melfalan, do drugiego melfalan lub BEAM. Wyniki. U 29 chorych doszło do pełnej regeneracji szpiku, po drugim z zabiegów obserwowano przedłużony czas odtwarzania się megakariopoezy. Szacowane 3-letnie przeżycie bez choroby wynosi 31 proc., całkowite przeżycie 85 proc. Wykonanie przeszczepu w późnym okresie choroby stanowi czynnik ryzyka jej nawrotu, czynnikiem rzyka dla całkowitego przeżycie jest niewydolność nerek w chwili przeszczepu. Wnioski. Uzyskane rezultaty sugerują, że wysoko dawkowana chemioterapia, połączona z autologicznym przeszczepem szpiku, jest stosunkowo bezpieczną procedurą i pozwala na uzyskanie długotrwałych remisji.

  Streszczenie angielskie: Introduction. Patients suffering from multiple myeloma treated with melphalan and prednizone surive three years on average. Recently a higher survival rate has been associated with high-dose chemotherapy followed by transplantation of haematopoietic progenitor cells. This paper presents our experience with high-dose chemotherapy in the treatment of patients suffering from multiple myeloma. Patients and methods. 31 patients with multiple myeloma were treated with autologous transplantation of progenitor cells from peripheral blood: 24 patients undervent a single transplantation, whereas 7 underwent double transplantation. During conditioning regimen melphalan was administered for the first transplantation, and melphalan or BEAM regimen for the second one. Results. 29 patients achieved complete haematological recovery, the regeneration of megakaryopoiesis being statistically delayed after the second transplantation. There were 12 CR, 2 PR and 15 NR. Three year EFS was 313 p.c., OS was 85 p.c. The risk factor for EFS was late versus early transplant, and for OS it was renal failure. Conclusions. Results show that high-dose chemotherapy, followed by autologous transplantation of progenitor cells, is a relatively low risk procedrue (4 p.c.), and allows achieving long term remission.


  45/230

  Tytuł oryginału: The moral and ethical quandry of embryonic stem cell research.
  Autorzy: MacQueen Bruce Duncan
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (5) s.ED1-ED4, bibliogr. 4 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  46/230

  Tytuł oryginału: Sposoby utrzymywania stałej ciepłoty ciała podczas znieczulenia ogólnego do przeszczepu wątroby - doświadczenia własne.
  Tytuł angielski: How do we maintain normothermia during anaesthesia for liver transplantation? A retrospective study.
  Autorzy: Michalska-Krzanowska Grażyna, Stasiak-Pikuła Elżbieta, Kowalczyk Piotr, Pakulski Cezary
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34 (3) s.178-181, il., tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,376

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • transplantologia
 • gastroenterologia
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Śródoperacyjna hipotermia jest częstym i istotnym powikłaniem przeszczepów wątroby. Pacjenci są narażeni na straty ciepła z dużego pola operacyjnego na drodze parowania, promieniowania i konwekcji. Porównaliśmy retrospektywne dwa protokoły zapobiegania utracie ciepła. Czterech pacjentów z grupy ogrzewaliśmy trzema małymi materacykami wodnymi i kocem elektrycznym okrywającym kończyny dolne. 10 pacjentom z grupy B zapewniono następujące warunki: ogrzewanie sali operacyjnej do 28-30řC, układanie chorego na materacu ogrzewającym, ogrzewanie i nawilżanie gazów oddechowych przy użyciu filtrów, przetaczanie płynów i preparatów krwi przez aparat do szybkiej infuzji (Level 1, Hoyer, USA) przepłukiwanie przeszczepianej wątroby ogrzaną 5 proc. albuminą. Najniższą temperaturę stwierdzono podczas reperfuzji i zapobiegania utratom ciepła w tym okresie uważamy za jeden z najważniejszych momentów, na równi z ogrzewaniem szybko przetaczanych płynów. Ogrzewanie pacjenta powinno być kontynuowane w okresie pooperacyjnym.

  Streszczenie angielskie: Hypothermia is an important and frequent problem complicationg liver transplantation. The patient undergoing this kond of surgery is especially vulnerable because of large operating field, extensive heart loss from the peritoneum due to radiation, vaporisation and convection. We have compared two heating regimens: A - patients (4) were warmed using three small water mattresses and an electric and an electric blanket placed over lower part of the body. All fluid admonistered were warmed in a water bath. B - operating theatre was warmed to 28 - 30řC, patients (10) were warmed with an electric under blanket, anaesthetic gases were admoinistered via a filter, all fluids admonistered were warmed with a warmer (Level 1, Hoyer, USA), the transplant was flushed prior to implantation with warmed human albumin. Maximal core temperature reduction has occurred in both groups after reperfision of the transplant and its was significantly less in the group B. Since reperfusion of a cold transplant may be a crucial point during surgery, we regard the warm flush as a method of major importance, equal to an-line wariming system. The heat loss prevention regimen is to be multifactorial and should be continued after surgery.


  47/230

  Tytuł oryginału: Critical overview of the current status of organ donors with primary central nervous system tumors.
  Autorzy: Hałoń Agnieszka, Patrzałek Dariusz, Rabczyński Jerzy
  Źródło: Ann. Transplant. 2002: 7 (1) s.6-14, tab., bibliogr. 34 poz.
  Sygnatura GBL: 313,259

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • transplantologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The transmission of donor-related malignancies by organ transplantation is rare event but biological behaviour of malignant tumors developed by the transplanted patients is in general more agressive than similar ones in non-transplanted population. This paper presents an analysis of our series of cases and a review of the literature to the point of the transmission of cancer from organ donors with primary central nervous system tumors. Patients with primary CNS neoplasms have been accepted for organ donation because these tumors very rarely spread outside the CNS. To our knowledge, after an extensive review of the literature, the CNS tumor transmission risk with transplantation may be estimated between a little more than 0 p.c. and 3 p.c. In the light of available data and in accordance with our investigations we consider that patients with CNS tumors can be accepted as donors as long as the risk of dying on the waiting lists is significantly higher than the tumor transferral risk. Organ donors with benign or low-grade CNS tumor should be accepted unreservedly. Donors with high-grade tumors should be consider as "marginal donors" and their assessment can be based on the comparison and the balance between the risk of tumor transmission and the medical condition of the recipient.


  48/230

  Tytuł oryginału: Organ donor with cerebellar medulloblastoma: a case report and review of the literature.
  Autorzy: Hałoń Agnieszka, Patrzałek Dariusz, Rabczyński Jerzy
  Źródło: Ann. Transplant. 2002: 7 (1) s.15-19, tab., bibliogr. 28 poz.
  Sygnatura GBL: 313,259

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • transplantologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Transplantation of organs and tissues procured from brain-dead organ donor (BDOD) is nowadays a common and desirable therapy for end-stag organ failure, especially kidneys, liver and heart. The majority of organs for transplantation are obtained from individuals with massive and irreversible central nervous system injury. This group of organ donors is however unsatisfactory and small according to needs. Significant percentage of multiorgan donors could be found among patients suffering from primary cerebral neoplasms as these rarely metastasize spontaneously outside the central nervous system. The paper presents the case of a 30-year-old male donor with a central nervous system tumor. Histogenesis, pathway of malignant dissemintation, prognosis and the use of organ donor with cerebellar medulloblastoma are also discussed.


  49/230

  Tytuł oryginału: Aneurysm of common and internal iliac arteries 14 years after kidney transplantation - a case report.
  Autorzy: Gałązka Zbigniew, Świercz Paweł, Rongies Witold, Szmidt Jacek
  Źródło: Ann. Transplant. 2002: 7 (1) s.22-24, il., bibliogr. 15 poz.
  Sygnatura GBL: 313,259

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • transplantologia
 • kardiologia
 • nefrologia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: The aim of the report is to present successful surgical treatment of aneurysm of common iliac artery (CIA) and internal iliac artery (IIA) in a kidney transplant patient. The aneurysm of CIA and IIA, causing arterial hypertension, was diagnosed and treated surgically in a 47-year-old male patient, who had received a cadaveric kidney transplant 14 years before. During the operation, consisting of aorto-femoral unilateral grafting with transplanted kidney artery implantation to the side of the graft and aneurysm exclusion, cold Ringer's lactate perfusion was used to protect the transplanted kidney. There were no postoperative complications; the transplant function is satisfactory in a follow-up of 44 months. Exclusion of CIA and IIA aneurysm using aorto-femoral unilateral graft is an effective way of treatment in kidney transplant patients. The cold perfusion during aortic cross-clamping is an effective and simple method of transplanted kidney protection.


  50/230

  Tytuł oryginału: From the guest editor.
  Autorzy: Myśliwiec Michał
  Źródło: Ann. Transplant. 2002: 7 (1) s.27, bibliogr. 3 poz.
  Sygnatura GBL: 313,259

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • transplantologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny


  51/230

  Tytuł oryginału: Thrombotic microangiopathy in renal transplantation.
  Autorzy: Chiurchiu Carlos, Ruggenenti Piero, Remuzzi Giuseppe
  Źródło: Ann. Transplant. 2002: 7 (1) s.28-33, tab., bibliogr. 76 poz.
  Sygnatura GBL: 313,259

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • transplantologia
 • hematologia
 • nefrologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie angielskie: The term thrombotic microangiopathy (TMA) encompasses syndromes of thrombocytopenia, microangiopathic haemolytic anaemia, neurologic deficits, renal dysfunction and variable signs of organ impairment. Childhood cases of TMA with predominant renal failure are usually referred as Haemolytic Uremic Syndrome (HUS), and adult cases with major neurological involvement as Thrombotic Thrombocytophenic Purpura (TTP). Exotoxins, produced in most cases by E. Coli O157:H7, have been related to diarrhea associated HUS(D+HUS). Anticancer (mitomycin), immunosuppressive drugs (cyclosporin, tacrolimus and OKT3) and as well as some antiplatelet agents (ticlopidine, clopidrogel) have been associated with both HUS and TTP. Defective factor H or vWF protese activity have been found familiar and recurrent forms. Endothelial damage and dysfunction is most likely the initial event of the pathogenic process that eventually leads to plateled aggregation, microvascular thrombosis and tissue ischemia. TMA may occur de novo in the native kidneys of patients who received a non-kidney transplant or in the transplanted kidney patients who progressed to ESRD because of a disease other than HUS. Calcineurin inhibitors and vascular rejection are most often involved in these cases. The disease may also recur on the transplanted kidney in patients who progressed to ESRD because of HUS/TTP. The risk of postransplant recurrence is negligible for D + HUS but is close to 100 p.c. in familial/recurrent forms associated with low C3 and decreased factor H bioavailability or activity...


  52/230

  Tytuł oryginału: Fibrinolysis in chronic renal failure, dialysis and renal transplantation.
  Autorzy: Opatrny K., Zemanova P., Opatrna S., Vit L.
  Źródło: Ann. Transplant. 2002: 7 (1) s.34-43, il., bibliogr. 70 poz.
  Sygnatura GBL: 313,259

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • transplantologia
 • nefrologia
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta

  Streszczenie angielskie: The best known function of the fibrinolytic system is its ability to dissolve blood clots. The key enzyme of fibrinolysis, plasmin, is formed by conversion from plasminogen through the action of activators, the most important of which is tissue type plasminogen activator (tPA). Low levels of tPA or excessive levels of plasminogen activator inhibitor-I (PAI-I) cause hypofibrinolysis, causally related to the development of atherosclerosis and associated thrombotic complications, as well as with the development of venous and arterial thrombosis. A chronic decrease in renal function leads to hypofibrinolysis due primary to low levels of tPA. Hypofibrinolysis is present both in patients treated by long-term hemodialysis and by peritoneal dialysis. The hemodialysis procedure acutely raises the plasma levels of tPA, primarily as a result of the bioincompatibility of materials in the extracorporeal circuit. In peritoneal dialysis, dialysis solution dwell time is associated with an increase in PAI-I levels in the abdominal cavity. Fibrinolysis defects occur also in renal transplant recipients. In transplant patients, the main abnormality is also hypofibrinolysis which, however, unlike the situation with the other methods of renal replacement therapy, is secondary to a rise in PAI-I. A role in the increase of the plasma levels of PAI-I in transplant patients is played by steroid-and cyclosporine-based immunosuppression, most likely by metabolic disorders such as insulin resistance or dyslipoproteinemia, and by genetic factors. Animal experiments ...


  53/230

  Tytuł oryginału: The effect of chronic allograft rejection on plasma regulators of fibrinolysis.
  Autorzy: Perkowska A., Elhasade As., Durlik M., Placha G., Gałązka Z., Lao M[ieczysław], Gaciong Z[bigniew]
  Źródło: Ann. Transplant. 2002: 7 (1) s.44-51, tab., bibliogr. 40 poz.
  Sygnatura GBL: 313,259

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • transplantologia
 • nefrologia
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Chronic renal allograft rejection is often associated with the presence of fibrin thrombi in the microcirculation. Our purpose was to evaluate the influence of chronic rejection on fibrinolytic regulators in plasma of renal allograft recipients. We evaluated the concentration and activities of tPA, uPA and PAI-I in plasma from kidney allograft recipients. We studied 64 patients who underwent kidney transplantation from cadaveric allograft donors. At the time of the study 38 patients had stable graft function for at least 6 months proceeding the study, and 26 recipients had biopsy-proven chronic rejection of the kidney transplant. Control group included 30 healthy blood donors. In kidney transplant recipients we found significantly higher plasma tPA activity (median: 0.99 IU/ml; range 0-3.8 IU/ml) in comparison to healthy controls (median: 0.15 IU/ml; range: 0-2.8 IU/ml) (p = 0.002) as well as significantly lower plasma PAI-I activity (median: 7.06 U/ml; range 0-33.2 U/ml) in comparison to healthy controls (median: 21.8 U/ml; range: 0-36.7 U/ml), (p = 0,0001). Among transplant recipients, PAI-I plasma activity in recipients with chronic graft rejection (median: 10.16 U/ml; range 0-33.2 U/ml) was significantly higher than in patients with stable graft function (median: 4.83 U/ml; range: 0-22.9 U/ml). In transplant recipients with stable graft function and poorly controlled hypertension we found significantly higher PAI-I plasma activity in comparison to recipients with normal blood pressure (p=0.006). In kidney transplant recipients there was a positive correlation between...


  54/230

  Tytuł oryginału: Effects of fluvastatin on homocysteine and serum lipids in kidney allograft recipients.
  Autorzy: Małyszko Jolanta, Małyszko Jacek S., Brzósko Szymon, Pawlak Krystyna, Myśliwiec Michał
  Źródło: Ann. Transplant. 2002: 7 (1) s.52-54, il., bibliogr. 18 poz.
  Sygnatura GBL: 313,259

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • transplantologia
 • farmacja
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Hyperhomocysteinemia is now recognized as an independent risk factor for atherosclerotic cardiovascular disease in patients with normal renal function. Hyperhomocysteinemia is common in patients with chronic renal failure. Kidney transplant recipients have a high risk of cardiovascular death. Recently, attention has been paid to the association between homocysteine and cardiovascular disease. Dyslipidemia is also common in kidney transplant recipients. The purpose of this study was to assess whether fluvastatin in a dose of 20 mg affects homocysteine concentration in 10 stable renal transplant recipients. We evaluated Hcy, lipoprotein (a) by the use of commercially available kits as well as plasma fibrinogen and cholesterol, triglycerides and albumin levels. All the parameters were studied before and after 1,2 and 3 months of fluvastatin treatment. Cholesterol and LDL decreased significantly as early as after I month and remained lowered during the therapy. No significant changes in Hcy, lipoprotein (a) and fibrinogen were found during therapy with fluvastatin. Fluvastatin is an effective hypolipemic agent and has no effect on Hcy and fibrinogen concentration in kidney tranplant recipients.


  55/230

  Tytuł oryginału: Effects of immunosuppressive drugs on platelet aggregation in vitro.
  Autorzy: Małyszko Jolanta, Małyszko Jacek S., Takada Akikazu, Myśliwiec Michał
  Źródło: Ann. Transplant. 2002: 7 (1) s.55-68, il., bibliogr. 40 poz.
  Sygnatura GBL: 313,259

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • transplantologia
 • farmacja
 • hematologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: Disturbances in platelet functions are found in kidney diseases and may contribute to the progression of atherosclerosis with its thrombotic complications. Kidney allograft recipients are particularly prone to dyslipidemia and have a high risk of cardiovascular death. The purpose of this work was to assess effects of various immunosuppressive drugs on aggregation of platelets obtained from healthy volunteers and chronically hemodialyzed patients. Platelet aggregation in the whole blood and in PRP was induced by collagen (2-ćg/ml whole blood and PRP) arachidonic acid (0.75 mM whole blood and PRP). ADP (10 ćM-whole blood and 5 ćM-PRP), ristocetin (0.75 mg/ml - whole blood and 1.5 mg/ml - PRP) and was studied after preincubation with clinically relevant concentrations of cyclosporine A, FK 506, 15-deoxyspergualin, azathioprine, mizoribine, mycophenolic acid and mycophenolate mofetil. Preincubation with cyclosporine A resulted in a significant increase in platelet aggtegation, whereas preincubation with FK 506, azathioprine, mizoribine, mycophenolic acid and mycophenolate mofetil caused a decrease in platelet aggregation. 15-deoxyspergualin did not affect platelet aggregation. Enhanced plateled aggregation. Enhanced platelet aggregation in CSA-treated kidney allograft recipients may have clinical implications in regard to the reported tendency to thrombosis in those patients, and to CSA-induced nephrotoxicity. Thus, inhibition of platelet activity in these patients might be of clinical benefit.


  56/230

  Tytuł oryginału: Uzupełniająca plastyka kostna panewki w pierwotnej cementowej allplastyce stawu biodrowego.
  Tytuł angielski: Acetabular bone grafting in primary total hip arthroplasty.
  Autorzy: Dutka Julian, Sosin Paweł, Urban Mariusz, Libura Marek
  Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (2) s.143-150, il., tab., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,360

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • transplantologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Retrospektywnej ocenie poddano wyniki 108 cementowych allplastyk całkowitych biodra z plastyką kostną panewki, wykonanych u 102 chorych w latach 1989-1998 na tutejszym Oddziale. Średnia wieku dla 81 kobiet i dla 21 mężczyzn wynosiła 66,9 lat. Użyto następującą liczbę i rodzaj endoprotez: Wellera - 62, Charnleya - 28, Ultima-Straight - 12 i Centrament - 6. W 76 przypadkach wskazaniem do operacji były pierwotne zmiany zwyrodnieniowe, w 21 rzs, w 9 - dysplazja lub wrodzone zwichnięcie biodra i w 2 - zmiany pourazowe. Okres obserwacji wahał się od 12 miesięcy do 9 lat i 8 miesięcy (średnia 43,2 miesięcy). Pierwotna plastyka kostna panewki w 57 przypadkach miała charakter wypełnienia przeszczepami gąbczastymi dużych torbieli lub jamistych ubytków panewki, w 26 przypadkach polegała na wzmocnieniu cienkiego sklerotycznego dna panewki, w 16 polegała na wypełnieniu dna przeszczepami gąbczastymi panewki protruzyjnej oraz w 9 przypadkach na nadbudowie przeszczepem korowo-gąbczastym stropu panewki. W 17 proc. przypadkach zastosowano autogenne i allogenne przeszczepy, w 83 proc. wyłącznie przeszczepy autogenne. Oceny klinicznej i radiologicznej dokonano na podstwie kryteriów podanych przez wspólny komitet The Hip Society, SICOT i AAOS. W analizowanym materiale średnia ocena kliniczna wyniosła 83,5 punktu w skali Harrisa. Radiologiczne obluzowanie stwierdzono w przypadku 15 panewek i 9 trzpieni. Przeszczepy nie wgoiły się w 25 przypadkach, z tego w 14 przypadkach doszło do ...

  Streszczenie angielskie: A group of 108 hips in 102 patietns (81 females and 21 males; average age: 66.9 years) operated at our Centre between 1989 and 1998 was evaluated. There were 76 hips with idiopathic arthritis, 21 hips with rheumatoid arthritis, 2 hips with post-traumatic lesions and 9 cases of dysplatic arthritis of the hip. Cemented total hip artroplasty was performed in all cases (62 Weller prostheses, 28 Charnley prostheses, 12 Ultima-Straight prostheses and 6 Centrament prostheses). In the presented material three different kinds of bone grafting were performed: "impaction boen grafting" with autogenous cancellous bone grafts in cases of bone cysts and cavitary lesions (57 cases); augmentation of thin sclerotic or protrosive acetabulums with autogenous cancellous bone grafts with or without allogenous cancellous bone grafts (26 and 16 cases respectively); and reconstruction of the roof of the acetabulum with autogenic cortico-cancellous bone grafts 9 cases). In 17 p.c. cases autogenous and allogenous bone grafts were used simultaneously and in 83 p.c. autogenous bone grafts only were employed. Acetabular bone grafting was necessary to create proper bone substrate for endoprostheses implantation. Evaluatioon of results was based on criteria proposed by a joint committee of The Hip Society, SICOT and AAOS. A mean of 83.5 points were achieved in the Harris Hip Score. Aseptic loosening was observed in 15 sockets and 9 stems. Bone grafts didn't heal in 25 hips, of which 14 had loose ...


  57/230

  Tytuł oryginału: Ocena wyników leczenia uszkodzeń więzadeł krzyżowych przednich przy użyciu przeszczepów 1/3 środkowej więzadła rzepki.
  Tytuł angielski: Evaluation of anterior cruciate ligament injury treatment results using patellar tendon grafts.
  Autorzy: Gawęda Krzysztof, Godlewski Piotr
  Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (2) s.163-167, tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,360

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia
 • transplantologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie polskie: Oceniono wyniki leczenia operacyjnego uszkodzeń więzadeł krzyżowych przednich przy użyciu wolnego przeszczepu z 1/3 środkowej więzadła rzepki u 38 pacjentów. Uzyskaną sprawność kolan klasyfikowano wg punktowych skal Hospital for Special Surgery oraz Lysholma i Gillquista. Pierwszą badaną grupę stanowiło 18 osób, u którzych przeszczep stabilizowano w kanałach kostnych na pętlach nici mocowanych do wkrętów lub skobli kostnych. Chorzy ci mieli unieruchomioną kończynę w okresie pooperacyjnym przez 4-5 tyg. Pozostałym 20 osobom przeszczep stabilizowano wkrętami interferencyjnymi i nie stosowano unieruchomienia pooperacyjnego. Statystycznie znamienne lepsze wyniki leczenia uzyskali chorzy drugiej grupy.

  Streszczenie angielskie: The analysed material consisted of 38 cases of chronic knee insufficiency because of anterior cruciate ligament injury. Patietns were divided into 2 groups. The first group (18 patietns) was treated with 1/3 patellar tendon graft (B-T-B) stabilised by sutures on either screws or staples with a 4-5 week immobilisation period post-op. The second group (20 patients) had graft fixation with interferential screws and no post-opimmobilisation. Statistically significant better results were achieved in teh group treated with interferential screws. The results were evaluated using HSS and Lysholm and Gillquist rating scores.


  58/230

  Tytuł oryginału: Pozyskiwanie tkanki kostnej po pobraniach wielonarządowych celem przygotowywania allogennych przeszczepów kostnych.
  Tytuł angielski: Bone tissue harvesting after multiorgan procurements for preparation of preserved bone allografts.
  Autorzy: Bohatyrewicz Andrzej, Białecki Pitor, Bohatyrewicz Romuald, Larysz Dariusz, Kędzierski Michał, Dziedzic-Gocławska Anna
  Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (2) s.189-195, il., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,360

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • transplantologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Biostatyczne allogenne przeszczepy kostne są szeroko stosowane w zabiegach rekonstrukcyjnych w ortopedii i chirurgii urazowej. Dotychczas w Polsce do przygotowania przeszczepów pobierano kości w przebiegu sekcji wyłącznie w prosektoriach zakłądów medycyny sądowej. Wzrastające zapotrzebowanie doprowadziło do wydłużenia czasu oczekiwania na allogenne przeszczepy kostne. W 1999 roku grupa ortopedów z Katedry i Kliniki Ortopedii i Traumatologii Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie rozpoczęła pobieranie kości bezpośrednio po przeprowdzonych pobraniach narządów unaczynionych. W pracy przestawiono doświadczenia obejmujące szczegóły techniczne i ograniczenia, które spowodowały, że kości pobrano od 12 z 20 dawców wielonarządowych (60 proc.), w okresie od listopada 1999 do kwietnia 2001 roku.

  Streszczenie angielskie: Preserved bone allografts are widly used in orthopaedic and traumatology operations. Until now, bone tissue for the preparation of preserved allografts has been collected from cadaveric donors in forensic medicine departments. Increasing demand for preserved bone allografts and limited number of suitable donors led to a prolongation of the waiting time for this kind of allografts. In 1999 a group of orthopaedic surgeons from the Orthopaedics and Trauma Department of the Pomeranian University of Medical sciences started to retrieve bone tissue following vascularized organ procurements. The aim of this paper is to present the technical details and limitations of this enterprise Between November 1999 and April 2001 bone tissue was erieved from 12 out of 20 multiorgan donors (60 p.c.).


  59/230

  Tytuł oryginału: Rzadki przypadek tętniaka prawdziwego tętnicy ramiennej o etiologii nieurazowej u pacjenta po przeszczepie nerki.
  Tytuł angielski: Rare case of true brachial artery aneurysm of non-traumatic etiology in a patient following kidney transplantation.
  Autorzy: Janowski Marian, Szeliga Jacek, Jędrzejczyk Waldemar, Jackowski Marek
  Opracowanie edytorskie: Witkiewicz Wojciech (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (8) s.745-748, il., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • transplantologia
 • kardiologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Chory W.A., lat 40, od 1989 r. dializowany z powodu przewlekłej niewydolności nerek przez przetokę tętniczo-żylną wytworzoną na prawym przedramieniu; 1992 r. poddany przeszczepowi nerki. W 1999 r. u chorego stwierdzono tętniak w rzucie prawej tętnicy ramiennej. W trakcie obserwacji w drugim półroczu 2000 r. zanotowano szybkie powiększenie się tętniaka do rozmiarów ok. 40 mm maksymalnej średnicy i 70 mm długości (usg-Doppler). Zakwalifikowany do zabiegu chirurgicznego. Wykonano wycięcie tętniaka do granic prawidłowej ściany tętnicy ramiennej i wszczep z własnej żyły odpiszczelowej. Przebieg pooperacyjny bez powikłań. W analizie przedstawiono wyniki badań biochemicznych i histopatologicznych tętniaka.

  Streszczenie angielskie: Patient W.A., 40 years of age, underwent renal transplantation in 1992 due to renal insufficiency. In 1999 a pulsating tumor was found in his right arm. The patient was diagnosed with a brachial artery aneurysm. Within one year we observed rapid pathology enlargement. In 2000, the size of the aneurysm, measured by means of ultrasonography amounted to 40 mm in diameter and 70 mm in length. The patient underwent aneurysm resection and saphenous vein graft revascularization. The postoperative period proved uneventful. This study presented patient history and therpaeutical process analysis.


  60/230

  Tytuł oryginału: Gruźlica stercza po przeszczepieniu nerki. Opis przypadku.
  Tytuł angielski: Tuberculosis of the prostate after renal transplantation. A case report.
  Autorzy: Bednarek-Skublewska Anna, Ciechan Janusz, Baranowicz-Gąszczyk Iwona, Siezieniewska-Sikorska Zofia, Bar Krzysztof, Książek Andrzej
  Źródło: Urol. Pol. 2002: 55 (3) s.84-87, il., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,054

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia
 • transplantologia
 • urologia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Narażenie na zakażenie prątkami Mycobacterium tuberculosis lub uaktywnienie się istniejącego piewotnego ogniska występuje najczęściej po przeszczepie nerki z chwilą rozpoczęcia terapii immunosupresyjnej. Rozpoznanie procesu swoistego jest jednak niejednokrotnie trudne. Przedstawiono przypadek chorego, będącego po zabiegu przeszczepienia nerki, u którego - podejrzewajac proces nowotworowy stercza - stwierdzon biopsją rdzeniową typową ziarninę gruźliczą w obrębie tego narządu.

  Streszczenie angielskie: Tuberculosis is one severe infectious complications in patients after renal transplantation. The risk of dissemination is high in these group of patietns, but clinical symptoms are weak and nonspecific. Tubreculosis has been often described in kidney transplant recipients as an infection with predominantly pulomunary involvement. We now report a rare case of tuberculosis of the prostate in a patient after renal transplantation.


  61/230

  Tytuł oryginału: Ocena przebudowy struktur kostnych wokół implantów tytanowych na podstawie analizy matematycznej obrazów rentgenowskich.
  Tytuł angielski: The evaluation of bone structure around the titanium implants on the basis on mathematical analysis of radiograms.
  Autorzy: Kryst Leszek, Chaberek Sławomir, Wojtowicz Andrzej
  Źródło: Protet. Stomatol. 2002: 52 (3) s.147-154, il., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,334

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Rentgenowska analiza osteointegracji zainstalowanego implantu miała dotychczas subiektywny charakter. Zobiektywizowanie tej oceny wmagało odsłonięcia wszczepu i biopsyjnego pobrania tkanki kostnej do badań mikroskopowych. Takie postępowanie, szczególnie w przypadku implantów spełniających swoje zadania, napotyka na sprzeciw i budzi etyczne zastrzeżenia. Celem przedstawionej pracy jest próba obietkywizacji oceny procesów i stanów zachodzących w tkance kostnej wokół implantó stoamtologicznych, w oparciu o matematyczną analizę uzyskanych obrazó radiologicznych w 3, 12 i 36 miesiącu po zainstalowaniu wszczepów. Matematycznie przekształcone histogramy obrazów radiologicznych, a szczególnie takie ich parametry, jak: średnia, skośność, energia, entropia, pozwalają na ocenę mikrostruktury tkanki kostnej, zachodzących w niej przemian i procesów, a także na prównywanie tych obraz ze znormalizwanym histogramem prawidłowej (nienaruszonej) mikrostruktury kostnej. Przeporwadzona analiza dowodzi, że nasilona przebudowa tkanki kostnej przy powierzchni implantów ma miejsce w pierwszych 3 miesiącach oraz pod koniec pierwszego roku od czasu pogrążenia implantów w kości. Zależy zatem od przebiegu wgajania się (ankylozy) w kości otaczającej, a następnie od osteointegracji związanej z funkcjonalnym obciążeniem implantów. Proponowana metoda jest nieinwazyjna, nie obciąża badanego pacjenta a równocześnie pozwala na uzyskanie precyzyjnych obiektywnych infomracji dotyczących oceny kinetyki przemian zachodzących w tkance kostnej. Może być zatem użytecznym narzędziem badawczym w ocenie konstrukcji opartych na wszczepach w każdym okresie czasu oraz do oceny gojenia się kości.

  Streszczenie angielskie: Rentgenodiagnosis of integrated dental implants has been evaluated subjective sofar. The aim of the presented paper is an objective, noninvasive method of bone analysis around the implant. This analysis was based on digital radiographic images and their mathematical transformation. Four parameters of histograms of the intensity, characterizing bone microstructure around the implant on 3, 12 and 36 months after surgery, as well as intact bone as a control, were evaluated: standard deviation, skews, energy and entropy. The significant statistically differences on all parameters for examined images were found, mainly for 3 versus 12 months, because the bone remodelling process around the implants in comparison to the control bone is more intensive. This digital methodology used for the description of radiographic images is objective and allows for the non-invasive evaluation of the kinetics of bone remodelling after implantology treatment and seems to be useful for evaluation of bone healing process in time.


  62/230

  Tytuł oryginału: Badania porównawcze biozgodności wybranych elastomerów silikonowych stosowanych do podścielania protez pooperacyjnych; badania na zwierzętach - ocena statystyczna.
  Tytuł angielski: Comparative studies of the biocompatibility of selected silicone elastomers used in lining of postsurgical prostheses; studies on animals - statistical evaluation.
  Autorzy: Więckiewicz Włodzimierz, Jeleń Michał, Nienartowicz E., Zeńczak-Więckiewicz Dobrochna
  Źródło: Protet. Stomatol. 2002: 52 (3) s.158-161, il., tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,334

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie polskie: Do bezpośredniego podścielania protez pooperacyjnych stosowane są elastomery silikonowe. Materiały te nie spełniają stawianych im wymagań, dlatego zwrócono uwagę na nowe produkty, które pojawiły się na rynku stomatologicznym oferowane jako materiały o wysokim standardzie użytkowym. Są to m.in. elastomery silikonowe: Mucopren firmy Kettenbach, Permaquick firmy Koholeor oraz Soft Relining firmy Tokuyama. Postanowiono je przebadać na szczurach Buffalo. Zwierzęta podzielono na grupy doświadczalne i kontrolne. Nowe szybkopolimeryzujące elastomery silikonowe wszczepiono szczurom domięsniowo. W grupie kontrolnej dla celów porównawczych wszczepiono szczurom dotąd stosowany w Polsce Ufi Gel C firmy Voco oraz obojętne kształtki z wosku chirurgicznego. Materiał do badań histopatologicznych pobierano po 2, 4, 12 i 24 tygodniach wykonując wcześniej zdjęcia rtg. W grupach doświadczalnych i kontrolnych zwierząt elastomery wywołały różnego stopnia odczyny zapalne tkanek miękkich. Porównując wyniki uzyskane w grupie doświadczalnej z danym grupy kontrolnej stwierdzono, że najlepszym materiałem okazał się Soft Relining.

  Streszczenie angielskie: Silicone elastomers are used for direct lning the post-surgical prostheses. The materials are regarded not to flfill the clinical requirements and thought the new products offered as high quality materials were chosen for the study. They are: Permaquick (Kohler), Mucopren (Kattenbach), Soft Relining (Tokuyama). The products were studied in rats Buffalo. The aminals were divided into two groups: experimental and control. The new elastomeric materials were implanted intramuscularly in tue firot group. In the second group the Ufi-Get C (Voco) and neutral surgical wax were implanted. The tissues samples were taken for histopatologic examination after 2, 4, 12 and 24 weeks making before the X-ray pictures. All used elastomer materials (new and carlier introduced for using) were observed to cause the various inflammaotry reactions in the muscular tissues. Comparing the study results the best material occurred to be the Soft Relining.


  63/230

  Tytuł oryginału: Wchłanianie witaminy A u pacjentów po zabiegach wytwórczych przełyku z uszypułowanych przeszczepów jelitowych.
  Tytuł angielski: Absorption of vitamin A in patients after esophagus reconstruction using pedunculated intestinal transplants.
  Autorzy: Augof Katarzyna, Grabowski Krzysztof, Wierzbicki Jarosław
  Źródło: Gastroenterol. Pol. 2002: 9 (2) s.99-104, il., tab., bibliogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,180

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: U chorych z bliznowym zwężeniem światła przełyku, odżywiających się przez gastrostomię, stwierdzono znaczny niedobór masy ciałą u dorosłych, a u dzieci wystąpiło zahamowanie wzrostu i rozwju fizycznego. Powrót do odżywiania przez usta, po wytworzeniu zastępczego przełyku, przyczynił się do intensywnego wzrostu i rozwoju oraz do przyrostu masy ciała. Związek między rolą, jaką przypisuje się witaminie A w procesie wzrostu i fizjologicznej reprodukcji a stwierdzonymi zaburzeniami, skłonił nas do przebadania wchłaniania witaminy A u chorych po zabiegach wytwórczych przełyku. Materiał i metody: W trzech grupach chorych (40 osób) po plastyce przełyku z jelita czczego, grubego, z jelita krętego i kątnicy oraz w grupie osób zdrowych (14 osób) oznaczano wchłanianie witaminy A, po jej doustnym spożyciu, w dawce 500 IU/kg masy ciała. Krew do badań pobierano na czczo oraz w 2, 4 i 6 godzinie badania. Witaminę A oznaczano metodą mikrofluorymetryczną. Badanych chorych podzielono na dwie podgrupy w zależności od czasu, jaki upłynął od operacji - do 10 lat i powyżej 10 lat. Wyniki: Wchłanianie witaminy A u chorych z przełykiem z jelita czczego w okresie do 10 lat po operacji w 4 i w 6 godzinie badania jest większe niż w grupie kontrolnej, natomiast w okresie odległym natężenie wchłaniania uległo zmniejszeniu. Po plastyce przełyku z jelita grubego przez cały okres pooperacyjny wchłanianie witaminy A ma tendencje spadkowe, co prowadzi do obniżenia jej poziomu na czczo oraz na szczycie ...

  Streszczenie angielskie: Introduction: In adult patients with cicatrical stenosis of esophagus who were fed by gastrostomy significant lost of body weight was observed, while in children there was inhibition of gowth and physical development. After reconstruction of the esophagus they came back to oral nutrition what resulted in intensive growth and development and increase of body mass. The connection between the role of vitamin A in the process of growth and development and increase of body mass. the connection between the role of vitamin A in the process of growth and physical reproduction and observed disorders made us examine vitamin A absorption in patients after esophageal reconstructive surgery. Material and methods: In 3 groups of patients (40 people) after esophageal reconstruction made of jejunum, large bowel or ileum with coecum and group of healthy people (14) absorption of vitamin A in the dose of 500 IU/kg of body mass after oral intake was marked. Blood samples for studies were taken on empty stomach and 2, 4 and 6 hours later. Vitamin A was measured with microfluorimetry. Examined patients were divided into 2 subgroups depending on time that passed since operation: up to 10 years and more than 10 years. Results: Absorption of vitamin A in patients with jejunal esophagus created up to 10 years ago is higher in the fourth and sixth hour of examination than in control group. However, in further period since the reconstruction intensity of absorption has tendency to diminish. ...


  64/230

  Tytuł oryginału: Retransplantacja wątroby - wskazania i wnioski.
  Tytuł angielski: Liver retransplantation - indications and conclusions.
  Autorzy: Dudek Krzysztof, Nyckowski Paweł, Michałowicz Bogdan, Pawlak Jacek, Małkowski Piotr, Zieniewicz Krzysztof, Krawczyk Marek
  Opracowanie edytorskie: Zieliński Stanisław (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (7) s.561-568, bibliogr. 18 poz. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 09. 2001 - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była anazliza wskazań oraz ocena wczesnych i odległych wyników retransplantacji wątroby w materiale Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej i Chorób Wątroby w Warszawie. Materiał i metodyka. W latach 1989 - 2001 w klinice wykonano 104 ortotopowe przeszczepy wątroby u 97 chorych. Wskazania do retransplantacji ustalono w 10 przypadkach (10,3 proc.). U 6 chorych stwierdzono zakrzepicę tętnicy wątrobowej, u 2 chorych powikłania żółciowe, w jednym przypadku nawracające epizody ostrego odrzucania oporne na leczenie farmakologiczne oraz w jednym przypadku pierwotne niepodjęcie czynności. Wyniki. W wyniku przeprowadzonych 7 retransplantacji wątroby, wczesne dobre wyniki uzyskano u 7 (100 proc.) chorych, a odległe u 5 (71 proc.) chorych. W grupie chorych z zakrzepicą tętnicy wątrobowej w 5 przypadkach wykonano retransplantację, z czego dobre odległe wyniki uzyskano tylko u 3 chorych. W grupie chorych z uszkodzeniem dróg żółciowych w obydwu przypadkach wynik retransplantacji był dobry. W trzech pozostałych przypadkach, tj. u chorej z zakrzepicą tętnicy wątrobowej, u chorej z ostrym odrzucaniem oraz u chorej z pierwotnym niepodjęciem czynności, pomimo ustalonych pilnych wskazań, nie wykonano retransplantacji z powodu braku narządów do przeszczepienia. Wnioski. 1. Retransplantacja wątroby nadal pozostaje jedyną skuteczną metodą leczenia nieodwracalnego uszkodzenia przeszczepu. 2. Wyniki leczenia w ogromnej mierze zależą od pilności i rodzaju wskazań do tego postępowania. ...

  Streszczenie angielskie: Aim of the study was to analyse early and distant liver transplantation results on the basis of our own material. Material and methods. During the period between 1989 and 2001, 104 orthotopic liver transpalntations in 97 patients were performed at or Department. Indications for liver retransplantation were defined in 10 cases, including hepatic artery thrombosis (HAT) in 6, biliary complications in 2, recurrent acute graft rejections resistant towards pharmacological treatment in one female patient and primary liver non-function in one female patient. Results. Retransplantation of the liver was performed in 7 patients (7.2 p.c.). In three cases, including on female patient with hepatic artery thrombosis, one with primary non-function and one female patient with acute rejection despite urgent indications, liver transplantations were not conducted due to lack of suitable organs for surgery. Patients were divided into two groups, depending on liver retransplantation indications: 1) patients with hepatic artery thrombosis, in whom surgery was regarded as an emergency procedure, 2) patients with biliary complications, in whom retransplantation may be considered elective. Early good results were observed in 7 patients (100 p.c.) - in 4 with HAT and in 2 with biliary complications. One female patient with HAT died 7 days after ReOLTx due to hemorrhagic diathesis. Satisfactory distant results were observed in 5 patients (71 p.c.), three group land two group 2 patients. One ...


  65/230

  Tytuł oryginału: Naprawy ogniskowych uszkodzeń chrząstki stawowej kłykci kości udowych autogennymi przeszczepami chrzęstno-kostnymi.
  Tytuł angielski: Focal chondral lesions of the femoral condyles treated with osteochondral autografts.
  Autorzy: Gawęda Krzysztof, Modrzewski Krzysztof, Godlewski Piotr, Walawski Jacek, Krzyżanowski Wojciech
  Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (3) s.247-253, il., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,360

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • transplantologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: W latach 1998 - 2000 w Katedrze i Klinice Ortopedii i Traumatologii AM w Lublinie leczono 15 chorych z powodu ogniskowego uszkodzenia chrząstki stawowej kłykci kości udowych. Wiek chorych wahał się od 20 do 72 lat, zaś okres obsewacji od 6 miesięcy do 2,5 lat. Przyczyną ubytku okrywy chrzęstnej 9 pacjentów była chrzęstno-kostna martwica oddzielająca, uszodzenia chrząstki stawowej dalszych 5 osób były skutkiem przewlekłej niestabilności więzadłowej kolan. U jednego chorego zwichnięcie rzepki spowodowało chrzęstne złamanie kłykcia bocznego kości udowej. Głębokość ubytków oceniano wg skali zaproponowanej przez ICRS. Uszkodzenia IVř odnotowano u 11 operowanych. IIIř - u pozostałych 4 osób. Ubyki chrzęstne kłykci kości udowych wypełniano autogennymi walcowatymi przeszczepami chrzęstno-kostnymi sposobem plastyki mozaikowej posługując się zestawem narzędzi OATS. Wyniki leczenia oceniano na podstawie prospektywnych badań porównując wartości punktowe przedoperacyjne i podczas badań kontrolnych wg skali HSS czynnościowej oceny kolana. Wartości przed zabiegami wahały się od 28 do 51 punktów, średnio 40,3. W badaniach odległych wynosiły od 76 do 91 punktów, średnio 84,7. Wszyscy pacjenci odzyskali pełny zakres ruchów, chociaż u jednego konieczna była artroskopowa mobilizacja kolana. Najniższe pooperacyjne wartości HSS uzyskały najstarsze osoby, u których stwierdzono również zmiany przedziału bocznego kolana i stawu rzepkowo-udowego. Wszystkim operowanym wykonywano badanie MR ...

  Streszczenie angielskie: A series of 15 patients with focal chondral lesions of the femoral condyles were treated at the Othopaedics Department of the University of Medical Sciences of Lublin between 1998 - 2000. The patients' age varid from 20 to 72 years and the follow-up period from 6 months to 2.5 years. Osteochondritis dissecans was observed in 9 patients. Articular cartilage defects associated with chronic ligament instability was noted in 5 cases and 1 patient suffered from a chondral faracture of the lateral femoral condyle during a traumatic luxation of the patell. The depth of the lesions was graded according to ICRS scale. Grade IV was found in 11 cases and the reamaing 4 cases had grade III lesions. The defets were treated wtih osteochondral autografts using OATS instrumentation set. Results were prospectvely evaluated according to the HSS score. The preoperative value of HSS score ranged from 28 to 51 points (average 40.3). During follow-up the score values ranged from 76 to 91 points (average 84.7 points). All patients regained full range of moton in the knee, although in one case arthroscopic release of intraarticular adhesions was performed 6 months after chondroplasty. The lowest HSS values at follow-up were found in elderly patients with concomitant mild degenerative chages in the lateral knee compartment and in the patello-femoral joint. All patients had MRI examination early post-up, then after 6, 12 adn 24 mont from the procedure. MRI confirmed proper structure of the ...


  66/230

  Tytuł oryginału: Rekonstrukcja miejsc oporowych wolnymi płatami promieniowymi z przedramienia po odmrożeniu obu stóp - opis przypadku i przegląd literatury.
  Tytuł angielski: Complete plantar coverage with the free radial forearm flaps of bilateral frostbite of the feet - a case report and review of literature.
  Autorzy: Molski Marek
  Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (3) s.317-321, il., bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,360

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • transplantologia
 • reumatologia
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono przebieg leczenia 49-letniego chorego, u którego po odmrożeniu kończyn dolnych wykonano rekonstrukcje powierzchni podeszwowych obu stóp. W siódmym tygodniu po odmrożeniu wycięto martwicze tkanki, a rany pokryto przeszczepami skóry pośredniej grubości. Etapowe rekonstrukcje wolnymi skórno-powięziowymi płatami promieniowymi z przedramienia z zespoleniami nerwów skórnych przedramienia z nerwami czuciowymi na stopie przeprowadzono po częściowym zagojeniu ran, w 15 i 20 tygodniu od urazu. Oba płaty wgoiły się bez powikłań. Czucie pojawiło się na ich skórze po okresie 6 miesięcy i wówczas chory mógł w pełni obciążać obie stopy. Powrócił do pracy zawodowej. Po dwunastu latach od rekonstrukcji chory porusza się samodzielnie korzystając z obuwia ortopedycznego. Stopy obciąża średnio 3 godziny na dobę. W trakcie dalszych wyjazdów korzysta z kul łokciowych celem asekuracji. Czucie dotyku i bólu jest bardzo dobre i równomiernie rozmieszczone na całych powierzchniach. 2PD na skórze obu płatów jest podobne i wynosi 12 - 15 mm. Dokładnie prowadzona pielęgnacja stóp zmniejszyła nadmierne rogowacenie w miejscach oporowych i zapobiegła powstaniu odleżyn i owrzodzeń. Nie obserwowano niekorzystnych następstw w miejscu dawczym.

  Streszczenie angielskie: Treatment of 49 year old male with frostbite of feet is presented. The treatment includ reconstruction of plantar surfaces in the both feet. Necrotic tissues were excised seven weeks after the injury and the wounds were split skin grafted. Two staged reconstruction with free neurovascular radial forearm flaps was carried out 15 and 20 weeks after the frostbite. The both flaps healed without complications. The patient recovered touch sensibility in the flap skin after 6 months and than he was able to walk. He returned to his professional job, 12 years after the reconstruction the patient can move freely using orthopedic shoes. His full weight bearing time amounts to 3 hours per day. In case of longer trips he takes elbow crouches with him just for assecuration. Pain and touch sensibility is very good and evenly distributed. 2PD on the plantar surfaces is similar and amounts to 12 - 15 mm. Meticulous feet care decreased hyperkeratosis thus preventing pressure sore and ulceration. No complications were observed in the donor site.


  67/230

  Tytuł oryginału: Operacje tympanoplastyczne z zastosowaniem materiału autogennego.
  Tytuł angielski: Tympanoplastic surgery with the use of the autologous tissue.
  Autorzy: Popko Ewa, Chodynicki Stanisław
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (4) s.475-478, il., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wykonano i przeanalizowano wyniki 87 operacji tympanoplastycznych. W 40,02 proc. (35 przypadków) przewlekłych zapaleń uszu obecny był perlak lub(i) ziarnina i polipy. Stwierdzono też tympanosklerozę, rozległe zrosty i wydzielinę śluzową niepoddającą się leczeniu farmakologicznemu. W 74,8 proc. (65 pacjentów) zastosowano technikę zamnkiętą rekonstruując błonę bębenkową, łańcuch kosteczek i ścianę kostną przewodu słuchowego zewnętrznego. W operacjach wykonywanych techniką otwartą obliterowano jamę pooperacyjną i odtwarzano układ przewodzący dźwięki. W 71,2 proc. (62 pacjentów) uzyskano dobre anatomicznie i funkcjonalnie wyniki. Przyczyną nieopowodzeń była wznowa perlaka, infekcje, zrosty lub rozległa tympanoskleroza. Podczas II etapu operacji stwierdzono 46,15 proc. wznów perlaka.

  Streszczenie angielskie: There are presented results of 87 tympanoplastic procedures performed in the Department of Otolaryngology Medical Academy in Białystok from 1997 to 1998. In 35 (40,02 proc.) of treated ears there were cholesteatoma, granulatio or (and) polypus. Tympanosclerosis, diffuse synechiae and mucosal discharge (non-reacting to pharmacotherapy) were also encountered during surgery. 65 (74,8 p.c.) of patients were operated on by closed methods including reconstruction of tympanic membrane, ossicular chain, posterior and superior wall of external canal using autologous tissue such as temporalis fascia, adipose tissue, cartilage, prichondrium or bone. In operations using open methods, post-operative cavities were reduced using musculo-fascial transplants or bone to decrease the space of the antrum and mastoid process. Tympanic membrane and ossicular chain were repaired at the same time. Drainage of post-opearative cavities was performed in some cases which lasted 3 - 8 weeks. Anatomical and functional results of surgery were good in 62 (71.2 p.c.) of cases. The pathologic condition in the middle ear had a significant influence on the post-operative results. Unsuccessful results of tympanoplasty were due to recurrens cholesteatoma, adhesion, diffuse tympanosclerosis, infection and secretory middle ear mucosa.


  68/230

  Tytuł oryginału: Zasady postępowania okołooperacyjnego u chorych po wcześniejszym przeszczepieniu serca lub płuc.
  Tytuł angielski: Anaesthesia for cardiac or lung transplantation patient.
  Autorzy: Nadziakiewicz Paweł, Knapik Piotr
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34 (2) s.125-130, bibliogr. 34 poz. - 5 Sympozjum Sekcji Kardioanestezji PTAiIT Szczyrk 22-24.03. 2001
  Sygnatura GBL: 305,376

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • pulmonologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  69/230

  Tytuł oryginału: Rekonstrukcja żuchwy w materiale Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej PAM w Szczecinie.
  Tytuł angielski: Mandible reconstruction cases discussed in reports of the Department of Maxillofacial Surgery Pomeranian Academy of Medicine, Szczecin, Poland.
  Autorzy: Kowalczyk Robert, Kowalik Sylwester, Halczy-Kowalik Ludmiła, Staniszewski Radosław
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (3) s.169-176, bibliogr. 42 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono różne sposoby rekonstrukcji żuchwy wykonywane w Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej PAM w Szczecinie w latach 1974-2001. Zaprezentowano wyniki wgajania wolnych przeszczepów i przeszczepów unaczynionych. Na podstawie własnych spostrzeżeń klinicznych przeprowadzono analizę przydatności poszczególnych przeszczepów w rekonstrukcji żuchwy.

  Streszczenie angielskie: The authors of this paper describe various methods of mandible reconstruction used in the Department of Maxillofacial Surgery at the Pomeranian Academy Medicine in Szczecin, from 1974 to 2001. They present the results of treatment carried out by means of free and vasculerized bone grafts. Basing on their own clinical experience, they have analysed the advantages of using particular graft types for reconstructing the mandible.


  70/230

  Tytuł oryginału: Zastosowanie bifosfonianów jako leczenia uzupełniającego chorych na raka piersi.
  Tytuł angielski: Administration of biphosphonates as an adjuvant therapy in breast cancer patients.
  Autorzy: Wysocki Piotr J.
  Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (7) s.474, 476, 478, bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,382

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia
 • transplantologia
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Rozwój przerzutów nowotworowych w układzie kostnym uwarunkowany jest resorpcją kości dokonywaną przez aktywowane procesem nowotworowym osteoklasty. Obecność przerzutów w kościach wiąże się z radykalnym obniżeniem komfortu życia chorych (hiperkalcemia, silne epizody bólowe i złamania patologiczne) oraz wyraźnie skraca ich okres przeżycia. U wielu chorych z rakiem piersi mikroprzerzuty w szpiku kostnym, z których w późniejszym okresie mogą rozwinąć się pełnoobjawowe ogniska przerzutowe w kościach, występują nawet w przypadku braku zajęcia okolicznych węzłów chłonnych. Zastosowanie preparatów bifosfonianów (kwasu klodronowego) u chorych na raka piersi z przerzutami do kości w znacznym stopniu ogranicza wywołane nimi dolegliwości. W obrębie ognisk przerzutowych bifosfoniany nie tylko hamują funkcje osteoklastów, ale również zmniejszają stężenie takich czynników wzrostu jak TGF-á czy IGF-1. Wywierają one również bezpośredni wpływ na komórki nowowtworowe, poprzez indukcję apoptozy. Ostatnio opublikowane badanie przeprowadzone na dużej grupie chorych na raka persi (1 069) wykazały, że klodronian w ciągu 5 lat obserwacji przedłuża całkowity czas przeżycia chorych. Podczas 2-letniego stosowania lek ten zmniejszał również częstość występowania ognisk przerzutowych w obrębie układu kostnego, ale efekt ten obserwowany był tylko w trakcie jego stosowania. Relatywnie niski koszt terapii klodronianem oraz brak poważnych objawów ubocznych wydają się przemawiać za stosowaniem bifosfonianów jako leczenia uzupełniającego standardowej terapii raka piersi.

  Streszczenie angielskie: The development of bone metastases in patients with breast cancer depends on tumor-induced ostaoclastic resorption of bone. It is associated with severe bone pain, fractures and hypercalcaemia and simultaneously decreases the overall survival of patients. Micrometastases within bone marrow of breast cancer patients may be often found even if there are no signs of metastases in lymph nodes. Treatment of breast cancer patients with biphosphonates is associated with reduced frequency of skeletal complications. Biphosphonates not only inhibit the osteolitic functions of osteoclast at the site of bone metastases but also reduce the local concentration of different growth factors such as TGF-á or IGF-1. Biphosphonates can also directly influence the growth of cancer cells by inducing their apoptosis. Results of a recently published trial which accrued 1069 breast cancer patients demonstrate that clodronate during the total follow-up period of 5 years, significantly improved the overall survival. Clodronate may also reduce the occurrence of bone metastases in breast cancer patients, but this reduction is significant only during the medication period (2 years). Low costs of clodronate and the lack of any severe side effects make the administration of biphosphonates a promising strategy as an adjuvant to a standard breast cancer patients treatment.


  71/230

  Tytuł oryginału: Zapotrzebowanie na przeszczepianie wątroby w województwie mazowieckim.
  Tytuł angielski: The need for liver transplantation in Mazovia province of Poland.
  Autorzy: Rawa Tomasz, Habior Andrzej, Butruk Eugeniusz
  Źródło: Gastroenterol. Pol. 2002: 9 (1) s.45-49, il., tab., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,180

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: Przeszczepianie wątroby jest coraz częściej stosowanym leczeniem wielu chorób wątroby. Zapotrzebowanie na tę procedurę było badane w nielicznych krajach na świecie. W Polsce zapotrzebowanie na przeszczepianie wątroby nie jest znane. Cel pracy: Zbadanie zapotrzebowania na przeszczepianie wątroby wśród dorosłych mieszkańców województwa mazowieckiego. Materiał i metody: Badaniami objęto całe województwo mazowieckie o populacji 5,07 mln co stanowi 13,1 proc. ludności Polski. Analizowano dokumentację chorych leczonych w latach 1996 - 1997 z powodu przewlekłych chorób wątroby w 27 klinikach i 91 oddziałach chorób wewnętrznych oraz w 2 klinikach i 11 oddziałach chorób zakaźnych wszystkich szpitali województwa. Wyniki: Spośród 2104 chorych hospitalizowanych w latach 1996 - 1997 u 1271 osób (60,4 proc.) stwierdzono wskazania do przeszczepu wątroby. U chorych tych najczęściej rozpoznawano marskość wątroby, a głównym czynnikiem etiologicznym choroby był alkohol. U 279 chorych nie było przeciwwskazań do przeszczepu i ta grupa kształtowała minimalne zapotrzebowanie na tę procedurę w województwie mazowieckim. Wynosi ono 27,5 zabiegów na 1 mln mieszkańców na rok. Rzeczywiste zapotrzebowanie na przeszczepienie wątroby oceniono na 32,4 zabiegi na 1 mln na rok. Wnioski: Zapotrzebowanie na przeszczepienie wątroby w województwie mazowieckim jest podobne dla stwierdzonego w Hiszpanii i we Włoszech. Odnosząc ten wskaźnik do populacji całego kraju, należy przyjąć, że w ...

  Streszczenie angielskie: Background: Transplantation of the liver is now widely used as an effective therapy for many liver diseases. The requirement for this procedure has been analyzed in a few studies so far. In Poland the need for transplantatori is also unknown. Aim: To estimate the need for liver transplantation among adult residents of Mazovia province of Poland. Material and methods: The study was conducted in 27 clinics and 91 departments of internal medicine and 2 clinics and 11 departments of infectious diseases in all hospitals of Mazovia province. The population of this province is 5.07 million, i.e. 13.1 p.c. of population of Poland. The medical recorods of all patients with liver disease hospitalized in the years 1996 and 1997 were analyzed. Results: Among 2104 patients with liver disease admitted to hospitals of Mazovia province in 1996 and 1997 there were 1271 patients with indications for liver transplantation. Liver cirrhosis was most often diagnosed in these patients and alcohol was the main etiologic factor of liver injury. In 279 patients no contraindications for liver transplantation were found. Thus, minimal annual requirement for this procedure was 27.5 per 1 million population. Real requirement was esstimated as high as 32.4 per million per year. Conclusions: The need for liver transplantation in Mazovia province of Poland is similar to those estimated in Spain and in Italy. Our results can be assumed as representative for the total Polish population and we conclude ...


  72/230

  Tytuł oryginału: Transplanty w terapii uszkodzeń rdzenia kręgowego.
  Tytuł angielski: Transplants as a therapy after spinal cord injury.
  Autorzy: Sławińska Urszula
  Źródło: Neurol. Neurochir. Pol. 2002: 36 (1) supl.: Neuroplastyczność i neurorehabilitacja: szkoła wiosenna s.73-94, il., bibliogr. 58 poz., sum. - Szkoła wiosenna pt. Neuroplastyczność i neurorehabilitacja Warszawa 22.05. 2002
  Sygnatura GBL: 302,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta

  Streszczenie polskie: W niniejszej pracy przedstawiono w dużym skrócie zjawiska obserwowane w różnych częściach ośrodkowego układu nerwowego (OUN) występujące po uszkodzeniach rdzenia kręgowego: 1) w wyniku przerwania aksonów wiele neuronów znajdujących się poza miejscem uszkodzenia (nawet w strukturach ponadrdzeniowych) może zanikać lub obumierać w wyniku procesów nekrotycznych lub apoptotycznych; 2) w samym miejscu uszkodzenia, pierwotne i wtórne skutki urazu sa przyczyną wzrostu śmiertelności komórek, jak również prowadzą one do formowania się blizny lub cysty, które z kolei stanowią mechaniczną barierę trudną do przebycia dla regenerujących aksonów; 3) przerwanie przepływu impulsów wzdłuż uszkodzonych aksonów jest przyczyną odięcia sieci neuronów, znajdujących się w rdzeniu kręgowym poniżej miejsca uszkodzenia, od sterującego i modulującego wpływu struktur ponadrdzeniowych. W pracy tej przedstawiono również nowe strategie naprawcze, które zostały opracowane w celu uzyskania poprawy powrotu funkcji ruchowych po uszkodzeniach rdzenia kręgowego.Zastosowanie czynników neurotroficznych lub czynników przeciw-apoptotycznych może uchronić część komórek od nieuchronnej śmierci. Natomiast, aby wspomóc odrost aksonów napeży zapobiegać tworzeniu się blizny lub cysty w miejscu uszkodzenia poprzez wypełnianie go pomostami zbudowanymi np. z komórek Schwanna, z płodowej tkanki nerwowej, z komórek macierzystych, komórek glejowych z opuszek wdechowych lub też poprzez podanie makrofagów. Aby wspomóc ...

  Streszczenie angielskie: This review describes shortly phenomena that take place in different parts central nervous system (CNS) after the spinal cord injury: 1) due to axotomy many of neurones present outside the cavity of lesion (even those of supraspinal origin) can atrophy or die as an effect of necrosis or apoptosis; 2) at the injury site itself, the primary and secondary effects lead to increased cell loss and the scar or cyst formation that are the mechanical barrier barrier for regenerating axons; 3) due to abolished across the injury site the spinal cord circuitry below the lesion is deprived of supraspinal inputs. Then this review presents the new therapeutic strategies that were developed recently to obtain at least partial recovery of motor functions after spinal cord injury. The cell body can be rescued by applying various factors that increase intrinsic neural repair (e.g. neurotrophins or anti-apoptotic agents). To enhance the axonal regrowth through the lesion cavity, the scar and cyst formation can be reduced by constructing the bridges using e.g. the Schwann cells, fetal tissue, stem cells, olfactory glial cells, or by application of macrophages. To induce partial restoration of some functions that are controlled by neural circuitry below the lesion the various methods for enhancing the plasticity in segmental circuitry were developed (e.g. rehabilitation by locomotor training or intraspinal transplantation of monoaminergic cells). As a consequence of the great ...


  73/230

  Tytuł oryginału: Komórki macierzyste w terapii schorzeń OUN.
  Tytuł angielski: Stem cells - potential therapeutic use in neurological diseases.
  Autorzy: Domańska-Janik Krystyna
  Źródło: Neurol. Neurochir. Pol. 2002: 36 (1) supl.: Neuroplastyczność i neurorehabilitacja: szkoła wiosenna s.107-119, il., bibliogr. 15 poz., sum. - Szkoła wiosenna pt. Neuroplastyczność i neurorehabilitacja Warszawa 22.05. 2002
  Sygnatura GBL: 302,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Istnieje rosnące zainteresowanie komórkami macierzystymi jako potencjalnymi "narzędziami" w przyszłej terapii wielu chorób, w tym również neurologicznych, w których mogłyby one zastąpić uszkodzone nieodwracalnie komórki, a nawet narządy. Ze względu na nierozwiązane problemy etyczno/prawne wiążące się z użyciem płodów, a nawet wytwarzaniem zarodków ludzkich, zainteresowanie badaczy zwróciło się w kierunku tzw. "dojrzałych", tkankowo- specyficznych komórek macierzystych znajduwanych w dojrzałych narządach. Badania ostatnich lat wykazały, że komórki zwierzęce (a w ostatnim roku potwierdzono to również u ludzi) posiadają niezwykłe cechy plastyczności, znacznie przekraczające ramy klasycznej embriologii i z powodzeniem mogą być stosowane jako źródła samo-odtwarzających się, ukierunkowanych komórek prekursorowych typowych nie tylko dla wyjściowej, ale i innych tklanek. W artykule krótko omówiono następujące zagadnienia: Jakie są cechy charakterystyczne różnych rodzajów komórek macierzystych i gdzie można je znaleźć; Jakie dowody przemawiają za skutecznością użycia komórek macierzystych w terapii OUN; Jakie są najważniejsze problemy do rozwiązania przed zastosowaniem komórek macierzystych w klinice. Ocena korzyści i ryzyka; Proponowane strategie i cele terapeutyczne w leczeniu schorzeń OUN.

  Streszczenie angielskie: There is a growing interest in medical potential of stem cells which may be used someday to create new tissue. Sugested applications involve a board spectrum ranging from the replacement for cells destroyed by diseases to even organ transplants. As ethical and legal controversy makes uncertain the future of embryonic stem cells research, attention has been recently turned to adult stem cells to discover whether they also can serve to transplantation. In this article we present data indicating that adult stem cells found in areas of the body like blood, skin, lymph and nervous systems, may be more versatile than previously assumed and in certain conditions can broke tissue barriers for differentiation. Thus, in this respect they can behave like their own pluripotent ancestors, although underlying mechanisms for this phenomena are still not clear. Furthermore, the following issues are shortly discussed: What are the characteristics of the different stem cells and where they can be found; What are experimental evidences that stem cells can be used for brain repair; What are the main problems must be solved before their clinical application and the risk- benefit assessment; The possible strategies and targets for stem cell therapies of neurological diseases.


  74/230

  Tytuł oryginału: Fatal post-transplant lymphoproliferative disorder following allogeneic bone marrow transplantation for aplastic anemia.
  Autorzy: Rudzki Zbigniew, Werda Larissa, Piątkowska-Jakubas Beata, Mensah Patrycja, Zazula Monika, Białas Magdalena, Skotnicki Aleksander B., Stachura Jerzy
  Źródło: Pol. J. Pathol. 2002: 53 (1) s.35-40, il., bibliogr. 13 poz.
  Sygnatura GBL: 301,852

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Post-transplant lymphoproliferative disorder (PTLD) constitutes serious complication of allogeneic bone marrow transplantation. We describe a case of PTLD in a twenty-six-old male treated with bone marrow transplantation for aplastic anemia of unknown case. The patient received unmanipulated marrow graft from his HLA-matched brother. Fifty-one days post transplant he developed progressive enlargement of cervical lymph nodes, followed by hepatosplenomegaly and generalized lymphadenopathy. Polymorphic PTLD was diagnosed basing on the lymph node histopathology, positive EBV detection, flow cytometry and IgH rearrangenement studies proving monoclonality (capillary electrophoresis with ABI PRISM 310 genetic Analyzer). There was no response to anti- CD20 antibody, cessation of immunosuppression, donor lymphocyte infusion and cystatic therapy. The patient died on the 65th day of multiple organ failure. We discuss the diagnostics and management of PTLD in the setting of bone marrow transplantation.


  75/230

  Tytuł oryginału: Left atrial function in patients with renal transplantation.
  Autorzy: Rysz Jacek, Goch Aleksander, Wilk Radosław, Grycewicz Tomasz, Luciak Marek, Goch Jan Henryk
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (7) s.CR508-CR511, tab., bibliogr. 20 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • transplantologia
 • kardiologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: Chronic renal failure leads to structural changes and cardiac functional abnormalities known as uremic cardiomyopathy. Eliminating excess water and improving the composition of the inner environment leads to at least partial cardiac function improvement, which is reflected primarily in favorable changes in left ventricular indices. The aim of our study was to evaluate left atrial function in patients after renal transplantation and compare them with clinically healthy subjects. Material/Methods: 10 renal transplant patients (2 women, 8 men; mean age 47.8 ń 6.4 years), treated before transplantation with repeated hemodialysis, were subjected to standard transthoracic echocardiographic examination. Atrial function was evaluated in M-mode and 2D projections and by cross-sectional Doppler echocardiography. The results obtained were compared with 16 healthy controls (9 women, 7 men; mean age 39.7 ń 9.4 years). Results: Maximal left atrial dimension (LAmax), left atrial dimension obtained in M-mode of the long axis in parasternal projection (LAa), ejection time (ETlp) and pre-ejection period (PEPlp) were significantly higher in renal transplant patietns than in healthy subjects. In both investigated groups there were no differences in minimal left atrial dimensions (LAmin), PEPlp/Etlp ratio, P wave time (P), left atrial fiber shortening fraction (FS p.c.lp), passive evacuate fraction (FBOlp), total left atrial fraction (FClp), or IElp ratio. Conclusion: Abnormal function of the left atrium in the course of uremia treated with repeated hemodialysis is not fully corrected after renal transplantation despite the elimination of many cardiovascular complciations observed in chronic renal disease.


  76/230

  Tytuł oryginału: Laseroterapia biostymulacyjna a powikłania po przeszczepach podnabłonkowej tkanki łącznej.
  Tytuł angielski: Biostymulation laserotherapy and the complications after connective tissue grafting.
  Autorzy: Dominiak Marzena, Konopka Tomasz
  Źródło: Nowa Stomatol. 2002: 7 (3) s.146-150, il., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,407

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Connective tissue grafting is the most universal and expectation method in surgical treatment of gingival recession. There were onbserved the greatest percentage of average coverage of recessions, but there could be the great risk of multi complications which provide to decrease of therapeutic effectiveness of this procedure. One of that were desturbance of graft healing causes wrong or delay revascularization. In own observation there were proved possibility of using low power of biostymulation lasertherapy as the ajunctive therapy of healing connective tissue graft.


  77/230

  Tytuł oryginału: Evaluation of in vitro culture of human myoblasts for tissue autotransplants to the post-infarcted heart.
  Tytuł polski: Ludzkie mioblasty in vitro do autoprzeszczepu tkankowego w pozawałowym mięśniu sercowym.
  Autorzy: Rozwadowska Natalia, Fiszer Dorota, Siminiak Tomasz, Kalawski Ryszard, Kurpisz Maciej
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 57 (9) s.233-241, il., bibliogr. 9 poz. - Tekst równol. w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • transplantologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: Background. In order to provide a tissue autotransplant to the post-infarcted heart, an in vitro culture of human myoblasts with the highest possible number of non-differentiated muscle-sperm precursors in a time frame between 3-4 weeks is required. Aim. To test the different medium supplements such as FCS (Fetal calf serum), HS (Human serum) and HSA (Human serum albumin) for the optimisation of in vitro culture of human myoblasts. Methods. A fragment of tissue from m. vastus lateralis was collected, then myoblast cells were isolaated and cultured in vitro. In order to isolate satellite cells, the combination of enzymatic digestion (collagenase, type 1) with mechanical agitation was used. The obtained cell suspension was distributed to the culture flasks covered with gelatine. Incubation was carried out in DMEM medium (Dulbecco's Modified Eagle Medium) for 2 weeks. Cells after the first passage were equally divided and placed to the media with different supplements (20 p.c. FCS, 20 p.c. HS, 3 p.c. HSA). After 1 week of culture the cell concentration, viability and stage of differentiation were evaluated. Results. After culture in medium with 20 p.c. FCS, cells demonstrated normal morphology and a myoblast monolayer was attached to the flask surface; no myocytes were observed. In a culture with medium containing 20 p.c. HS high numbers of the non-attached cells with a significant (19 p.c.) proportion of dead cells were present. HSA caused the cell differentiation from myoblasts into myocytes. The highest proliferation rate was observed in culture with FCS...


  78/230

  Tytuł oryginału: Autotransplantacja zęba z zastosowaniem techniki sterowanej regeneracji kości (GBR). Doświadczenia własne.
  Tytuł angielski: Autoplasty of tooth using guided bone regeneration - on the basis of the authors' own observations.
  Autorzy: Kukuła Jacek, Kuras Marek
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (7/8) s.42-44, il., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autotransplantacja polega na przemieszczeniu zawiązku zęba lub zęba o ukończonym rozwoju w inne miejsce łuku zębowego u tego samego pacjenta. Metoda ta jest z powodzeniem stosowana jako uzupełnienie leczenia szczękowo-ortopedycznego lub jako alternatywa leczenia protetycznego bądź implantologicznego. Autorzy opisują trzyletnie obserwacje przypadku autotransplantacji kła o ukończonym rozwoju korzenia. Zabieg przeprowadzono z zastosowaniem techniki sterowanej regeneracji kości (GBR) ze względu na brak odpowiedniej ilości podłoża kostnego koniecznego do prawidłowego umocowania zęba w kości wyrostka zębodołowego.


  79/230

  Tytuł oryginału: Ocena odpowiedzi humoralnej myszy na transplantowane wyspy trzustkowe szczura.
  Tytuł angielski: The humoral mice response to transplanted rats' pancreatic islets.
  Autorzy: Łukaszuk Krzysztof
  Źródło: Diabetol. Dośw. Klin. 2002: 2 (4) s.281-287, il., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,582

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy
 • szczury

  Streszczenie polskie: Wstęp. Normalizacja glikemii jest decydującym czynnikiem zapobiegającym rozwojowi powikłań cukrzycy. Jedynie transplantacja trzustki lub wysp trzustkowych może w pełni wyrównać zaburzenia glikemii. Zbyt ograniczona dostępność ludzkich narządów do przeszczepów nie pozwala, by transplantacja ludzkich wysp trzustkowych mogła rozwiązać problem cukrzycy. Możliwym rozwiązaniem jest ksenotransplantacja narządów pobranych od zwierząt. Wiąże się ona z powstawaniem odpowiedzi immunologicznej powodującej odrzut przeszczepu. Cel pracy. Celem pracy było zbadanie długoterminowej odpowiedzi humoralnej myszy zdrowych i z cukrzycą doświadczalną na ksenoprzeszczepy szczurzych wysp trzustkowych. Materiał i metody. Uzyskane od szczurów wyspy trzustkowe były dootrzewnowo transplantowane myszom zdrowym oraz myszom z cukrzycą. Obecność przeciwciał całkowitych w klasie IgM oraz w klasie IgG przeciwko przeszczepionym wyspom oceniano metoda Western blot. Wyniki. Zarówno myszy z cukrzycą, jak i zdrowe odpowiadały na przeszczepione wyspy wzrastającym stężeniem przeciwciał do 9 doby po transplantacji. Odpowiedź maksymalną uzyskiwały w 21 dobie doświadczenia. Podobnie wyglądały odpowiedzi przeciwko poszczególnym białkom u myszy z cukrzycą i u myszy zdrowych. Wnioski. Zaobserwowane odpowiedzi humoralne przeciwko przeszczepionym białkom świadczą o niewielkim wpływie cukrzycy streptozotocynowej na całkowitą odpowiedź w zakresie badanych immunoglobulin. Nie wykazano istnienia pojedynczego białka, przeciwko któremu powstanie przeciwciał stanowiłoby wczesny wskaźnik aktywacji odpowiedzi humoralnej.

  Streszczenie angielskie: Background. The most important factor for the prevention of diabetes complications is the normalization of glicemia. The almost physiologic way to it is the transplanttation of the pancreas or the pancreatic islets. The possible way for it is the ksenotransplantation. The immunological response for the transplantation is the most important limit factor. The aim of the work was to evaluate the long term humoral response of diabetic mice to ksenotransplantation. Material and methods. I evaluated IgG, IgM and total Ig against transplanted islets by Western blot. Results. Both, diabetic and healthy mice responded to transplanted islets by growing Ig levels reaching the maximum in 21 day after transplantation. The humoral response to specific proteins was similar in both groups also. The observed humoral response against transplants in both investigated groups informs us of small influence of streptozotocin diabetes on it. I did not find any specific protein against which response could be usedf as an early marker of immunological activation.


  80/230

  Tytuł oryginału: Dyspresja QT przed i we wczesnej fazie po przeszczepie nerki powikłanym odrzucaniem narządu u chorych z cukrzycą i bez tego schorzenia.
  Tytuł angielski: QT dispersion before and immediately after kidney transplantation with graft rejection in subjects with and without diabetes.
  Autorzy: Burak Wacław, Zychma Marcin, Gumprecht Janusz, Grzeszczak Władysław
  Źródło: Diabetol. Dośw. Klin. 2002: 2 (4) s.299-302, tab., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,582

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • kardiologia
 • nefrologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Chorzy na terminalną niewydolność nerek (ESRD) oraz chorzy na cukrzycę (DM) bez względu na sposób leczenia umierają wcześniej niż reszta populacji, głównie z przyczyn sercowo-naczyniowych, w tym z powodu nagłego zgonu sercowego. Dyspresja odstępu QT (QTd) jest prostym nieinwazyjnym badaniem mogącym prognozować wystąpienie groźnych dla życia arytmii. Udany przeszczep nerki w krótkim czasie znacznie skraca QTD. Celem pracy była ocena QTD u chorych we wczesnej fazie po przeszczepie nerki powikłanym odrzucaniem nrządu, z uwzględnieniem etiologii ESRO chorych na nefropatie cukrzycową i z innych powodów. Materiał i metody. Z grupy 45 chorych, u których od 1999 roku do chwili obecnej wykonano w ośrodku przeszczep nerek, u 12 (6 kobiet i 6 mężczyzn) doszło do epizodów odrzucania przeszczepu. Grupę I stanowiły 3 osoby (1 kobieta i 2 mężczyzn), u których powodem ESRO była nefropatia cukrzycowa (1 osoba z cukrzycą typu 2 i 2 osoby z cukrzycą typu 1), a grupę II stanowiło 9 osób (5 kobiet i 4 mężczyzn), u których przyczyną ESRO było glomerulonephritis (GN) (7 osób), zwyrodnienie torbielowate nerek (1 osoba) i śródmiąższowe schorzenie nerek (1 osoba). U wszystkich chorych bezpośrednio przed i po transplantacji, w czasie leczenia odrzucania i po 3 miesiącach, oceniano 12-odprowadzeniowe zapisy EKG, wyliczając jako średnią z 3 kolejnych ewolucji: QTmax (najdłuższy odstęp QT), QTmin (najkrótszy odstęp QT), QTd (różnica QTmax-QTmin), a po korekcji uwzględniającej częstość ...

  Streszczenie angielskie: Background. Irrespective of the treatment method endstage renal failure patients and diabetics he die earlier than healthy, mostly from cardiovascular diseases and partially of sudden cardiac death. QT dispresion (QTd) is a simple, noninvasive ECG parameter that may predict serious arrhythmias. Shortly after renal transplantation (KT) QTs has been normalised. The aim of our work was to compare QTd value immediately after KT with graft rejection in diabetics and nondiabetics. Material and methods. Among 45 KT patients transplanted between 1999-2002 (F/M 6/6) acute graft rejection was observed in 12 cases. Patients were subdivided on two groups according to ESRD etiology: group I consisted of subjects (F/M 1/2) with diabetic nephropathy and group II consisted of 9 subjects (F/M 5/4) with a history of GN (7 persons), PKD (1 person) and remaining on interstitial nephritis. Twelve-lead electrocardiographs were performed before and immediately after KT and after 3 months. The QT interval was measured as the mean value of 3 consecutive cycles. Minimum (QTmin) and maximum (QTmax) duration of QT intervals and their difference (QT dispersion - QTd) were measured. QT intervals were corrected according to Bazett's formula. Obtained from 12 control subjects (matched by age and sex) QT values were referenced. Statistical analysis were performed using chi-square test and paired Student t-test. Results. QTd was significantly greater in diabetic (105 ń 41 ms) and nondiabetic (48 ń 19 ...


  81/230

  Tytuł oryginału: Nadczynność tarczycy u biorcy serca.
  Tytuł angielski: Hyperthyreosis in heart recipients.
  Autorzy: Skirzyńska Dorota, Garlicki Mirosław, Plicner Dariusz, Wysocka Teresa, Wierzbicki Karol, Biernat Marta, Sadowski Jerzy
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (7) s.493-495, il., tab., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • endokrynologia
 • kardiologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W okresie od 1992 do 2000 roku wśród chorych zakwalifikowanych do przeszczepu serca (HTx), nadczynność tarczycy wywołana podawaniem amiodaronu (AIT) wystąpiła u 5 chorych (czterech mężczyzn i jedna kobieta, średnia wieku 45,5 lat). W tej grupie u 4 pacjentów wykonano ortotopowy przeszczep serca. Przebieg pooperacyjny u chorych będących w momencie zabiegu w stadium eutyreozy był niepowikłany. U jednego pacjenta po HTx doszło do rozwoju przełomu tarczycowego i zgonu.

  Streszczenie angielskie: Between 1992 and 2000 in the group of the patients before heart transplantation, amiodarone indiuced thyreotoxicosis occured in 5 (4 male and 1 female, avreage age 45,5 years) patients. In four of the patients of that group orthotoptic heart transplantation was done. Postoperative period in the patients with euthyreosis was uncomplicated. One patient died after HTx because of thyroid crisis.


  82/230

  Tytuł oryginału: Stan błony śluzowej jamy ustnej u pacjentów po przeszczepieniu szpiku. Przegląd piśmiennctwa.
  Tytuł angielski: State of the oral mucosa in patients after bone marrow transplantation. A review of the literature.
  Autorzy: Grzegorczyk-Jaźwińska Anna, Górska Renata
  Źródło: Stomatol. Współcz. 2002: 9 (4) s.38-40, bibliogr. [16] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,097

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • toksykologia
 • transplantologia
 • radiologia
 • hematologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Intensywna radioterapia i wysokodawkowa chemioterapia prowadzą do agranulocytozy, która pojawia się u chorych poddanych zabiegowi przeszczepiania szpiku. Stan ten cechuje wysoka toksycznosć z uszkodzeniem błony śluzowej jamy ustnej, zwanym stomatitis. Autorki na podstawie piśmiennictwa przedstawiają opis zmian powstałych na błonie śluzowej jamy ustnej u pacjentów po transplantacji komórek macierzystych.

  Streszczenie angielskie: Intensive radiotheray and high-dose chemotherapy, when combined with neutropenia during bone marrow transplantation, is characterized by high toxicity, i.e. causes oral mucosal lesions, otherwise described as stomatitis.


  83/230

  Tytuł oryginału: Benefits and menaces related to the use of statins in patients after renal transplantation.
  Autorzy: Chmielewski Michał, Zdrojewski Zbigniew, Rutkowski Bolesław
  Źródło: Ann. Transplant. 2002: 7 (2) s.6-10, il., tab., bibliogr. 60 poz.
  Sygnatura GBL: 313,259

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • transplantologia
 • nefrologia
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Hypercholesterolemia in patients after renal transplantation composes a signifcant risk factor of cardio-vascular disease, it may also worsen graft survival. Statins are the most potent drugs to lower blood cholesterol. They also posses numerous pleiotropic abilities. The paper presents benefits of the use of statins in patietns after renal transplantation, as well as the dangers related to the side effects of these drugs. It underlines that adequate use of statins is worth considering in patients after renal transplantation, taking into account not only their abilit to lower cholesterol but also their additional properties positively influencing graft survival.


  84/230

  Tytuł oryginału: Atrial resynchronization in patients after heart transplantation.
  Autorzy: Kutarski Andrzej, Zakliczyński Michał, Oleszczak Krzysztof, Kuśnierz Jacek, Lech Bogdan, Wojarski Jacek, Kalarus Zbigniew, Przybylski Roman, Widomska-Czekajska Teresa, Religa Zbigniew, Zembala Marian
  Źródło: Ann. Transplant. 2002: 7 (2) s.11-17, il., tab., bibliogr. 23 poz.
  Sygnatura GBL: 313,259

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • transplantologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Lower-Shumway technique (atrioatrial anastomosis) is the most frequently used technique for orthotopic heart transplantation and such a patient has two right atria and two sinus nodes. Sinus node dysfunction (SND) is a frequent finding in pts. after OHT; taking advantage of the frequency of innervated sinus node of recipient's atrial remnant as a natural biosensor for triggered pacing of donor atrium is an interesting option for these pts. The aims of our study: 1. the analysis of possibility of utility of recipient atrial sinus node as natural biosensor for triggered donor atrium permanent pacing in transplanted patients with SND. 2. the evaluation of pacing and sensing conditions of the recipient's atrium in the some pts. 3. long-term observation of effectiveness A2A2T(/D) pacing mode. Methods. 10 out of 37 pts. received A2A2T (8 pts.) and A2A2T/D (2 pts) pacing systems. In pts. with NSR of recipients atrium, we evaluated acceleration of its frequency during slight exercise and atropine. Results. In recipient's atrium among 37 pts we recognized NSR only in 15/37 pts.; in the remaining 22 pts. we found: sinus bradycardia - in 3, atrial flutter - in 3, low voltage AF - in 12 and no electrical activity - in 4 pts. Positive response to isometric exercise and atropine was observed in 12/15 pts. and 8 of them received A2A2T or A2A2T/D pacing system. We found much better sensing and pacing conditions in donor (A wave 2,1 mV, p. threshold 0,8 V) than in recipient atrium (1,1 mV and 1,4 V respectively)...


  85/230

  Tytuł oryginału: Atrial pacing of transplanted heart.
  Autorzy: Kutarski Andrzej, Zakliczyński Michał, Oleszczak Krzysztof, Wojarski Jacek, Foremny Jerzy, Kuśnierz Jacek, Jaworska Maria, Puszczewicz Dariusz, Łakomski Bogdan, Kalarus Zbigniew, Religa Zbigniew, Widomska-Czekajska Teresa, Zembala Marian
  Źródło: Ann. Transplant. 2002: 7 (2) s.18-27, il., tab., bibliogr. 20 poz.
  Sygnatura GBL: 313,259

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Orthotopic heart transplantation (OHT) is most effective method for treatment of irreversible heart failure. Pateitns after OHT considered for permanent pacing consist still present a challenge for the implanting physician due to distorted atrial geometry and specific electrophysiological conditions of atrium. The aim of our study was to analyse the effectiveness of permanent atrial pacing in these patients. Patients and method. We implanted atrial lead in 37 SND pts., 2 months - 7 years after OHT, (3 pts with coexisting AV block received ventricular lead). Only straight BP screw in leads and manually formed stylets were used; we found satisfactor pacing/sensing conditions in 25 pts in RA appendage or anterior/lateral wall, in 10 pts - in CS ostium region and in 2 - in proximal part of CS. Results. Allimplantations were successful and no patient received WI pacing system. One dislodged lead required revision (1/37, 3 p.c.) but this was not related to endomyocardial biopsy. In 2 pts, due to nacceptable low RA potential and/or high PTh values atrial lead was implanted to CS for sensing/pacing of left atrium. The average acute value of A wave were 2,4 mV and chronic 2,2 mV; values of pacing threshold were 0,9 V and 1,6 V respectively. Only in 13/37 pts native A waves were recorded but with amplitude 0,6 mV. Wenckebach point was 120/min only in 2 pts., in borders 130-160 bpm in 15 pts. and exceeded 170 bpm. in remained 20 pts. Retrograde VA conduction was intact in 33/37 pts, but in 4 pts exceeded 260/min...


  86/230

  Tytuł oryginału: Pituitary function test and endocrine status in patient with cirrhosis of the liver before and after hepatic transplantation.
  Autorzy: Seehofer Daniel, Steinmueller Thomas, Graef Klaus-Juergen, Rayes Nada, Wiegand Wolfgang, Tullius Stefan G., Settmacher Utz, Neuhaus Peter
  Źródło: Ann. Transplant. 2002: 7 (2) s.32-37, il., tab., bibliogr. 22 poz.
  Sygnatura GBL: 313,259

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • transplantologia
 • endokrynologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Objective: Hormonal alterations caused by chronic liver disease are well described. In contrast, the reversibility of peripheral hormonal changes after orthotopic liver transplantation (OLT) has only partially been analyzed since the establishment of OLT as treatment of chronic hepatic failure. In addition it is not finally verified if chronic liver failure and especially hepatic encephalopathy also affect ituitary function. We therefore performed extensive endocrine studies including a global pituitary stimulation test before and after liver transplantation. Methods: 22 patients with chronic alcoholic and non alcoholic liver failure were included in this prospective study. Basal hormone values (ACTH, cortisol, FSH, GH, IGF-I, LH, oestradiol, PRL, thyroid hormones and testosterone) were measured before and up to 5 years after OLT. Furthermore all patients underwent pituitary function tests with application of GRF, TRH, GnRH, and CRF before, 3 weeks and 3 months after OLT. Results: Estratiol, LH and FSH increased significantly in postmenopausal and only slightly in premenopausal female patients after OLT. Total testosterone revealed no marked changes and was normal before and up to five years after OLT in male patients. After stimulation with GnRH the LH response in females and the FSH response in males was significantly higher three months after OLT than pretransplant. LH response in males and FSH response in females was only slightly higher after OLT. Peripheral IGF-I was low and growth hormone was elevated in all patietns prior OLT...


  87/230

  Tytuł oryginału: High intensity regimens with autologous hematopoietic stem cell transplantation as treatment of multiple myeloma.
  Autorzy: Awedan Abdulnaser A.
  Źródło: Ann. Transplant. 2002: 7 (2) s.38-43, il., tab., bibliogr. 57 poz.
  Sygnatura GBL: 313,259

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • transplantologia
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The treatment of multiple myeloma still remains under investigation. Conventional chemotherapy with currently used agents (i.e., Melphalan) effects complete remission in no more than 5 p.c. of patients. High dose chemotherapy followed by hematopoietic stem cells transplantation results in complete remission rates between 25 p.c. and 75 p.c. and a 3-year probability of event-free survival between 40 p.c. and 60 p.c. but is not curative since most patients relapse after 1.5 to 3 years. Therefore, it becomes the treatment of choice for multiple myeloma. The drugs used in high dose therapy include: high dose melphalan (200 mg/mý) as single agent., melphalan (140 mg/mý) and total body irradiation (TBI), busulfan and melphalan... etc. The use of the peripheral blood stem cell transplantation has allowed a reduction in the toxicity of high-dose regimens, but has not led to an increase in the overall response rate or survival. Hematopoietic stem cells from peripheral blood are preferred for transplantation because they restore hematopoiesis more rapidly than do bone marrow cells and the numbers of tumor cells are lower in peripheral blood than bone marrow cells. Peripheral blood stem cell transplantation was associated with significant reduction in the duration of aplasia and transfusion requirements. Several regimens have been proposed for stem cells mobilization including: High-dose cyclophosphamide and G or GM-CSF, G-CSF alone, and cyclophosphamide and etoposide with G-CSF... ect. Further attempts to improve the results of autotransplantation have included intensification with tandem translantation (double transplants) and reduction of tumor cells in stem cell infusion...


  88/230

  Tytuł oryginału: First kidney transplantation from a non-heart-beating donor in the Czech Republic.
  Autorzy: Treska Vladislav, Hasman Daniel, Reischig Tomas, Certik Bohuslav, Cechura Milos, Racek Jaroslav, Trefil Ladislav, Hes Ondrej
  Źródło: Ann. Transplant. 2002: 7 (2) s.45-49, il., tab., bibliogr. 10 poz.
  Sygnatura GBL: 313,259

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • transplantologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The long-lasting decline in the number of kidney donors with brain death in recent years is the reason for a quest for new sources of kidney donors in the Czech Republic. One possible source to increase the number of donor kidneys is the program of obtaining kidneys from non-herat-beating donors (NHBDs). Based on previous experience abroad, optimum hospital conditions, and, first of all, three years of experimental work it was possible to realise an NHBD program for the first time in the Czech Republic, in the Transplant Centre of the Plzen Hospital in early 2002. The first two kidneys were obtaiend from a donor with a devastating gunshot brain injury (maastricht criteria, Class III). After machine perfusion (RM3 renal perfusion system, Waters Medical) both kidneys were transplanted into two recipients with chronic renal insufficiency (chronic glomerulonephritis, nephrosclerosis). Both kidneys resumed their function immediately. For immunosuppression, basiliximab (Simulect, Novartis), rapamycin (Rapamune, Wyeth), and methylprednisolone (Urbason solubile forte, Hoechst) were used. To improve renal function, cyclosporine A (sandimmune Neoral, Novartis) was started later in the course, simultaneously reducing the dose of rapamycin. The postoperative course was uneventful and both patients could be discharged on the twenty-first day of hospitalisation for further care at home.


  89/230

  Tytuł oryginału: Prolongation of rat kidney graft survival after inoculation of allogeneic spleen cells: the effect of various routes of cell transfer.
  Autorzy: Oko Andrzej, Idasiak-Piechocka Ilona, Pawlaczyk Krzysztof, Wruk Michał, Pawliczak Elżbieta, Czekalski Stanisław
  Źródło: Ann. Transplant. 2002: 7 (2) s.51-53, tab., bibliogr. 17 poz.
  Sygnatura GBL: 313,259

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: Objectives: It has been clearly demonstrated that after donor-specific cell transfer the prolongation of allograft survival can be obtained, but the problem of how to inoculate cells remains unresolved. In this study, the effect of either protal venous (PV) or systemic intravenous (IV) inoculations of rat donor-specific spleen cells on subsequent renal graft survival was evaluated. Methods: LEW recipients received 10**6 of spleen cells from allogeneic Fishcer or syngeneic donors 30 days before kidney transplantation by either PV or IV routes. Animals from the control group obtained buffered saline by the same routes. Results: Fischer grafts in nonimmunized LEW recipients were rejected after 9.6 ń 1.3 days. In contrast, the immunization of the recipients by the pretreatment with donor spleen cells prolonged renal allograft survival significantly (p 0.002). However, no difference in the graft survival was observed between animals ioculated with cells either by PV or by IV routes. In each studied group, long-time graft survival ( 100 days) was achieved in one case. Conclusions: These observations suggest that the effect of the various routes of allogeneic cell inoculations on subsequent organ graft survival time depends on the interval between the cell transfer and organ transplantation. Intravenous route seems to be as effective as PV route when transplantation is performed several days after donor-specific cell transfusion.


  90/230

  Tytuł oryginału: Ciąża u kobiet po przeszczepie nerki - wpływ leków immunosupresyjnych na przebieg ciąży, porodu i na płód - zalecenia dla nefrologów.
  Tytuł angielski: Pregnancy in women kidney graft recipients - the influence of immunosuppresive drugs on gravidity, delivery and fetus - management guidelines for specialists in nephrology.
  Autorzy: Zwiech Rafał, Kacprzyk Feliks
  Źródło: Nefrol. Dializ. Pol. 2002: 6 (3) s.156-160, il., tab., bibliogr. 60 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,411

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • farmacja
 • ginekologia i położnictwo
 • nefrologia
 • transplantologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Zabieg przeszczepienia nerki nie tylko poprawia komfort życia pacjentów, ale także przywraca prawidłowe funkcjonowanie gruczołów dokrewnych. U kobiet wiąże się to z przywróceniem płodności. Pojawia się więc realna szansa na wystąpienie ciąży u chorej przyjmującej leki immunosupresyjne. Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie obecnego stanu wiedzy na temat wpływu leków stosowanych u chorych po przeszczepie nerki na przebieg ciąży, porodu i na płód. Wbrew panującym powszechnie przekonaniom, obecnie można stwierdzić, że leki immunosupresyjne nie stanowią szczególnego zagrożenia dla płodu oraz dla samego przebiegu ciąży. Tylko w pewnych warunkach wpłynąć mogą na funkcję przeszczepu. Należy jednak pamiętać, iż poziom natężenia zagrożeń u ciężarnych po przeszczepie nerki jest wielokrotnie wyższy niż u ciężarnych zdrowych, więc opieka nad nimi powinna cechować się zwielokrotnioną troskliwością. Na podstawie piśmiennictwa podjęto również próbę wyznaczenia zaleceń, którymi kierować się powinni nefrolodzy mający pod swą opieką kobiety w wieku rozrodczym z przeszczepioną nerką, które planują ciążę.

  Streszczenie angielskie: Kidney transplantation increases not only comfort of life but also normalizes functions of endocrine glands. In women it is strictly connected with probability of becoming pregnant. That is why there appears a chance of existing pregnancy and immunosuppression together. In this article authors tried to gather present knowledge on influence of these drugs on gravidity, delivery and the fetus. Presently there can be formed the statement that immunosupressive drugs are not so dangerous as one can presume. Only after specific and unfavourable conditions are fulfilled, will that lead to malfunction of the kidney graft during pregnancy. One must not forget that the extremely precise care of gravidity in kidney graft recipients, multiplied and incomparably better than in healthy pregnant women, must be established. In this article, according to references, the attempt of pointing to management guidelines for specialists in nephrology is presented. It gives indications on how to prepare women with kidney grafts for pregnancy and delivery.


  91/230

  Tytuł oryginału: Nie-reprodukcyjne (terapeutyczne) klonowanie człowieka: od zwalczania chorób do doskonalenia ludzkości?
  Tytuł angielski: Non-reproductive (therapeutic) human cloning: from the treatment of an illness to the improvement of humankind?
  Autorzy: Niebrój Lesław
  Źródło: Szt. Leczenia 2002: 8 (1) s.41-46, sum.
  Sygnatura GBL: 306,477

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • transplantologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Reprodukcję przez klonowanie osiągnięto na drodze przeniesienia materiału genetycznego najpierw z komórek zarodka, a następnie także dorosłych zwierząt do pozbawionych jąder komórkowych oocytów. Z wykorzystaniem tej samej procedury., przynajmniej teoretycznie, można by reprodukcyjnie klonować także człowieka. Jakkolwiek metoda ta wciąż jest na tyle daleka od doskonałości, by stosować ją na człowieku, od samego początku spotkała się z gwałtownym potępieniem. Nową erę w badaniach otwarło jednak tzw. nie-reprodukcyjne - terapeutyczne klonowanie, przeprowadzane w celu uzyskania autologicznych zarodkowych komórek macierzystych i materiału do transplantacji. Techniki tego typu mogą się wkrótce stać źródłem komórek i tkanek potrzebnych do leczenia różnorodnych chorób uwarunkowanych brakiem lub dysfunkcją określonych narządów czy tkanek. Niniejszy artykuł podejmuje dyskusję dotyczącą etyczności tego typu zabiegów, w szczególności związaną z faktem, że (1) uzyskane na drodze klonowania zarodki są następnie niszczone w celu pobrania odpowiedniego materiału oraz, (2) iż techniki takie mogą prowadzić do odrodzenia idei znanych z tzw. "utopijnej eugeniki".


  92/230

  Tytuł oryginału: Ocena przedoperacyjna parametrów objętościowych wątroby u dawców spokrewnionych za pomocą spiralnej tomografii komputerowej.
  Tytuł angielski: Preoperative evaluation of liver volume parameters in living related donors by spiral computed tomography.
  Autorzy: Michalak Maciej, Pacho Ryszard, Pruszyński Bogdan, Paluszkiewicz Rafał, Hevelke Piotr, Krawczyk Marek
  Źródło: Pol. J. Radiol. 2002: 67 (3) s.31-35, il., tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,279

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • transplantologia
 • radiologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Objective: The objective of the study is to assess the use of spiral computed tomography in the evaluation of the volume of the liver, its lobes, and selected segments in the preoperative period and to validate the used measurements. Material/Methods: Thirty five potential donors (15 women and 20 men) aged 21-65 years were included. Based on the CT liver findings in the venous-portal phase and segment division of the liver according Couinaud th eliver volume was calculated manually be a planimetric method, after making outlines of all liver sections. The volumes of lobes and selected segments were assessed by the same technique. The volumes of the resected liver segments calculated based on the CT findings were compared with appropriate measurements made during the operation. Results: The total liver volume ranged between 804 and 1842 cm**3 (mean - 1456 cm**3, standard deviation [SD] -247). The volume of the right liver lobe including caudate lobe was 555 cm**3 to 1382 cm**3 (mean - 1024, SD - 186) that is in average 70.4 p.c. of the total liver volume. The volume of the left liver lobe ranged between 156 and 778 cm**3 (mean - 431, SD - 123) that is in average 29.6 p.c. of the total liver volume. The volume of segments 2 + 3 was 72 to 426 cm**3 (mean - 237 cm**3, SD -79) that is in average 16.2 p.c. of the total liver volume. The volume of the segment 4 ranged between 84 and 8366 cm**3 (mean - 196, SD - 70) that is in average 13.4 p.c. of the total liver volume. Conclusion: CT makes possible to assess the volume of the liver, of its lobes and selected ...


  93/230

  Tytuł oryginału: Ocena pooperacyjna wielkości wątroby dawców spokrewnionych za pomocą spiralnej tomografii komputerowej.
  Tytuł angielski: Postoperative evaluation of the liver volume of living related donors by spiral computed tomography.
  Autorzy: Michalak Maciej, Pacho Ryszard, Pruszyński Bogdan, Paluszkiewicz Rafał, Hevelke Piotr, Krawczyk Marek
  Źródło: Pol. J. Radiol. 2002: 67 (3) s.36-40, il., tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,279

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • transplantologia
 • radiologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Objective: To evaluate the use of spiral computed tomography (CT) in the assessment of liver volume in family donor after the left hepatectomy or segmentectomy. Material and Methods: In 26 family liver donors in the postoperative period 46 control CT examinations were performed: 8 donors had 1 examination, 18 donors - 2 or more examinations after the surgery. The fisrt control examination was performed in average in the 9th day after the operation teh second in average in the 8 th weeek after the surgery and the third 6 and 8 months after the operation. The volume of the liver was calculated manually with the planimetric method. The results of liver volume calculations in the group of donors after left hepatectomy or segmentectomy were compared. Results: The donors with at least two postoperative CT examinations were divided intotwo group: group I -donors after segmentectomy 2 + 3 (13/18 cases); group II - donors after left hepatectomy (5/18 cases). The preoperative liver volume minus calculated volume of the segments resected was compared to the liver volume in the first and in the second control examination. In both groups a significant increaseof the liver volume in the first control examination and a decrease of the liver volume in the second control examination was found. The resultant increase of the liver volume in comparison to the preoperative examination in the group II was 3.5 times higher than in the group I. Also other postoperative changes have been observed: retention fluid collextions and ischemic changes in the segment 4 of the liver....


  94/230

  Tytuł oryginału: The outcome of autologous chondrocyte transplantation treatment of cartilage lesions in the knee.
  Autorzy: Drobnic Matej, Kregar-Velikonja Nevenka, Radosavljevic Damjan, Gorensek Miro, Koritnik Branko, Malicev Elvira, Wozniak Gordana, Jeras Matjaz, Knezevic Miomir
  Źródło: Cell. Mol. Biol. Lett. 2002: 7 (2) s.361-363, il., bibliogr. 4 poz. - Międzynarodowa konferencja pt. Nauki przyrodnicze Gozd Martuljek 22-26.09. 2001 - Cz. 1 mater. konferencyjnych zamieszczono w nr 1/2002
  Sygnatura GBL: 306,513

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • transplantologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Recent results of the clinical outcome of autologous chondrocyte transplantation (ACT) treatment in a group of 28 patients with focal femoral condyle cartilage lesions revealed a correlation trend with the quality of the in vitro cell culture matrix-protein synthesis. No impact of the patients' age and chondrocyte cryopreservation prior to implantation was observed. Further studies are needed to confirm the preliminary results.


  95/230

  Tytuł oryginału: Suspensional reaggregates of human foetal neocortex and tegmentum as objects of neurotransplantation.
  Autorzy: Bystron Irina Pavlovna, Smirnov Eugene Borisovich, Otellin Vladimir Alexandrovich, Wierzba-Bobrowicz Teresa, Dymecki Jerzy
  Źródło: Folia Neuropathol. 2002: 40 (2) s.75-85, il., bibliogr. 25 poz.
  Sygnatura GBL: 304,961

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • transplantologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Suspensional reaggregates were obtained from human neocortical and tegmental anlagen (7 weeks of gestation), using 0.1 p.c. tripsin solution, and cultivated in Medium 199. Suspensional reaggregates, formed after 2 days in vitro, were grafted into the Wistar rat striatum. Incipient stages of histogenesis in the reaggregates and their interaction with host brain were investigated using light and electron microscopy, with antibodies against vimentin, glial fibrillary acidic protein (GFAP), proliferating cell nuclear antigen (PCNA), ferritin, as well as lectin ricinus communis agglutinin (RCA). The reaggregates showed a low level of tissue organistaion. An intermediate condition between suspension and the true tissue could be observed in them. These reaggregates had two evident features: a rather irregular cell arrangement (without parallel bundles of radial glia), and the presence of special intercellular junctions. Some cells made up fragments of neuroepithelial sheet in the form of true rosettes. The one-week-old grafts were integrated with the host brain as well as dissociated and contained host astrocytes. Degenerated cells and detritus appeared rarely. The data of this work let us conclude that the suspensional aggregate grafting combines some advantages of suspensional and solid grafting methods.


  96/230

  Tytuł oryginału: Eleven years intraoperative ATG bolus. A list of successes.
  Autorzy: Kaden Jrgen
  Źródło: Ann. Transplant. 2002: 7 (3) s.4-10, il., tab., bibliogr. 43 poz.
  Sygnatura GBL: 313,259

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • nefrologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Infection therapy for organ transplantation using monoclonall antibodies has been in recent years reevaluated. Results from various centers indicate the value of such therapy, especially in sensitized patients undergoing kidney transplantation as well as in simultaneous kidney - pancreas transplant patients. Author presents the experience of eleven years of intraoperative ATG bolus administration in the Berlin - Friedrichshain Kidney Transplantation Center.


  97/230

  Tytuł oryginału: Mechanisms of ischemic preconditioning and its application in transplantation.
  Autorzy: Kosieradzki Maciej
  Źródło: Ann. Transplant. 2002: 7 (3) s.12-20, il., bibliogr. 96 poz.
  Sygnatura GBL: 313,259

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie angielskie: Ischemic preconditioning is a phenomenon of increased tissue resistance to ischemic injury evoked by brirf intermittent periods of ischemia. Since its discovery in 1986, extensive studies were undertaken to explain its mechanisms and induce protection pharmacologically. There is convincing evidence on adenosine receptors., ATP-dependent potassium channels, nitric oxide and tyrosine kinases pathways involvement in the process. Universal ability of various tissues to adopt protection from short-time ischemia and reperfusion makes clinical applications of the phenomenon, including field of transplantation medicine, highly appealing. This review summarizes known physiological pathways of ischemic preconditioning. Trials on protection against cold ischemia and other transplant-related issues of preconditioning are also presented.


  98/230

  Tytuł oryginału: Experience with ATG short course high dose induction therapy in a series of 112 enteric drained pancreatic transplants.
  Autorzy: Bonatti H., Berger N, Kafka R., Tabbi M. G., K”nigsrainer A., Margreiter R., Steurer W.
  Źródło: Ann. Transplant. 2002: 7 (3) s.22-27, il., bibliogr. 13 poz.
  Sygnatura GBL: 313,259

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • nefrologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: New immunosuppressive protocols and advanced surgical technique resulted in a major improvement in the outcome of pancreatic transplantation. Patients and methods: 112 enteric drained whole pancreas transplants (PTx) performed at the Insbruck University Hospital between 3.1997 and 10.2001 were retrospectively analysed. Prophylactic immunosuppression consisted of FK506, MMF and steroids. A short course of high dose ATG induction was given additionally. Perioperative antimicrobial prophylaxis consisted of Amoxicllin/Clavulanic (32 PTx), Pipercillin/Tazobactam (68 PTx), quinolones (10 PTx) or macrolide (2 PTx). 64 patients additionally received fluconazole. Results: Actuarial patient, pancreas and kidney graft survival at one year were 96.4 p.c., 86.7 p.c. and 95.3 p.c., surgical complication rate was 28 p.c., rejection rate 40 p.c.. Eight grafts were lost due to intraabdominal infection, seven due to rejection. Median perioperative observation days (OD) were 29 (range 14-125), patients were on antibiotics for 68 p.c. of OD, and developed fever on 33 p.c. of OD. Incidence of CMV infection was 42 p.c. (bat only five patients developed CMV disease), HSV 24 p.c., intraabdominal infection 22 p.c., UTI 11 p.c., wound infection 9 p.c. and pneumonia: 5 p.c. Conclusion: ATG short course induction is well tolerated after enteric drained PTX. Infection represents a frequent and at least for IA sepsis serious complication after PTx with enteric drainage.


  99/230

  Tytuł oryginału: Freedom from rejection and stable kidney function are excellent criteria for steroid withdrawal in tacrolimus-treated kidney transplant recipients.
  Autorzy: Włodarczyk Z., Wałaszewski J., Perner F., Vitko S., Ostrowski M., Bachleda P., Kokot F[ranciszek], Klinger M., Szenohradsky P., Studenik P., Navratil P., Asztalos L., Rutkowski B., Nagy K. Karmar, Hickey D.
  Źródło: Ann. Transplant. 2002: 7 (3) s.28-31, il., tab., bibliogr. 5 poz.
  Sygnatura GBL: 313,259

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.

  Streszczenie angielskie: Objectives: This prospective, randomized, multicentre study investigated the efficacy and safety of two tacrolimus-based regimens and their potential to withdraw steroids. Methods: In total 489 patients were randomised to receive either tacrolimus and MMF (n=243) or tacrolimus and azathioprine (n=246) concomitantly with steroids in both treatment groups. The initial oral dose of tacrolimus was 0.2 mg/kg/day, MMF dose was 1 g/day, azathioprine was administered at 1-2 mg/day. Steroids were tapered from 20 mg/day to 5 mg/day. From month 3 onwards, steroids were withdrawn in patients who were free from steroid-resistant rejection and who had serum creatinine concentrations 160 ćmol/L. Study duration was 6 months. Results: Patient survival at month 6 was 98.3 p.c. (Tac/MMF/S) and 98.4 p.c. (Tac/AzaS), graft survival at 6 month was 95.0 p.c. (Tac/MMF/S) and 93.5 p.c. (Tac/Aza/S). The 6-month incidences of biopdy-proven acute rejection were 18.9 p.c. (Tac/MMF/S compared with 28.8 p.c. (Tac/Aza/S), p=0.038. The 6-month incidence of steroid-resistant acute rejection were 2.1 p.c. (Tac/MMF/S) and 4.9 p.c. (Tac/Aza/S), p=ns. At the end of month 3, steroid withdrawal was performed in 60.5 p.c. (Tac/MMF/S) and 48.8 p.c. (Tac/Aza/S) of patients, p 0.01. During months 4-6, 2.7 p.c. of patients in the Tac/MMF group had a biopsy-confirmed acute rejection compared with 0.8 p.c. of patients in the Tac/Aza group. In patients who continued to receive steroids, the incidences of biopsy-proven acute rejection during months 4-6 were 3.5 p.c. (Tac/MMF/S) and 132,8 ćmol/L (Tac/Aza/S). Conclusion: Both tacrolimus regimens are efficacious and safe. The combination of Tacrolimus and MMF achieved a lower rejection rate and permitted a higher proportion of steroid-free patients. Ther overall incidence of acute rejection was low and kidney function was good.


  100/230

  Tytuł oryginału: DNA from rejecting donor organs can be detected in recipient lymphoid and non-lymphoid tissues.
  Autorzy: Interewicz B., Olszewski W. L., Maksymowicz M., Stanisławska J., Szyper E.
  Źródło: Ann. Transplant. 2002: 7 (3) s.32-35, il., bibliogr. 11 poz.
  Sygnatura GBL: 313,259

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • kardiologia
 • transplantologia
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Rejecting tissue and organ grafts shed cellular debris from damaged cells. Cellular debris contains fragments of nuclei with their genetic material. The question arises what is the fate of donor. DNA in recipient fluids and tissues. Is it enzymatically disintegrated and becomes a waste product or it is utilized by recipient cells. We have shown, using sex-mismatched transplants and the Sry-gene fragment PCR detection method, that at the time of rejection recipient tissue contain donor DNA. The concentration of donor DNA did not paralled the concentration of live donor passenger cells. There were differences in donor DNA concentration depending on whether heart, skin or BMC were transplanted. Moreover, there was more donor DNA in recipient tissues than in control syngeneic transplants. Interestingly, a relatively, a high donor DNA concentration was detected in syngeneic recipients reflecting the extent of non-immune pre-transplantation ischemic damage of the graft.


  101/230

  Tytuł oryginału: Serum cytokine concentration after liver lobe harvesting for transplantation.
  Autorzy: Słotwiński R., Olszewski W. L., Paluszkiewicz R., Zieniewicz K., Hevelke P., Zaleska M., Krawczyk M., Krasnodębski I. W.
  Źródło: Ann. Transplant. 2002: 7 (3) s.36-39, il., bibliogr. 11 poz.
  Sygnatura GBL: 313,259

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Objective: To investigate cytokine concentration after liver lobe harvesting for transplantation in order to prove that it is a relatively safe surgical procedure with limited tissue injury. Material and methods: Study was performed in 17 healthy liver donors and 6 patients with benign liver tumors. Serum levels of IL-6, IL-Ira and sTNFRI were measured before surgery and on the days 1, 3 and 7 thereafter, by immunoassay (ELISA). Results: There a significant increase in serum concentrations of IL-6 on day 1-7 (from 2.4 pg/ml to 315.1ń526, 47.3ń48 and 15.3ń15pg/ml; p=0.0002, p=0.0006, p=0.003), for IL-Ira on day 1-3 (from 472.5ń436 pg/ml to 2072.6ń3511 and 715.5ń268 pg/ml; p=0.001, p=0.004), and for sTNFRI on day 1-3 (from 1075.7ń338.0 pg/ml to 1601.4ń317.0 and 1528.9ń402.0 pg/ml; p=0.0006, p=0.003), following liver harvesting. No significant difference was observed between pre and postoperative IL--6 serum concentration, whereas IL-Ira and sTNFRI were elevated only on day 3 after liver resection (p=0.02, p=0.04. A significantly higher level of sTNFRI was seen in patients after liver resection, as compared to liver donors on day 1 (p=0.01), 3 (p=0.03) and 7 (p=0.0006) after surgery, whereas on day 3 (p=0.03) and 7 (p=0.0) when IL-Ira was measured. Conclusion: The short period of elevated concentrations of IL6, sTNFRI and ILIra after harvesting of lobes for transplantation and relatively low serum level of these cytokines indicate that this type of procedure does not evoke any major postoperative SIRS-type reaction as seen not infrequently after resection of liver for primary or secondary liver pathology.


  102/230

  Tytuł oryginału: Induction of long term peripheral microchimerism in non-human primates in a model of xenogeneic peripheral tolerance induction.
  Autorzy: Simon A. R., Schr”der C., Martin U., Tessmann R., Templin C., Laaf G., Wiebe K., Steinhoff G., Lapin B., Chikobava M., Haverich A.
  Źródło: Ann. Transplant. 2002: 7 (3) s.40-45, il., tab., bibliogr. 15 poz.
  Sygnatura GBL: 313,259

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • małpy
 • Świnie

  Streszczenie angielskie: Xenotransplantation represents a promising solution to the ever increasing shortage of donor organs in allotransplantation. However, due to different and stronger models of rejection, successful xenotransplantation will require different organ-protective regimes from those used in allogenic transplantation today. Since one can simply increase the dosage of the drugs used, immunomodulation or tolerance induction of the recipient would be the most desirable approach. Transfusion of donor leukocytes has been shown to downregulate recipient responses or even induce peripheral tolerance in small animal models. Since the infusion of donor cells represents a relatively simple approach, as one can purify and compose the inoculum exactly before infusion, we studied whether this approach can be successfully employed in a preclinical swine to nonhuman primate model of peripheral tolerance induction/immunomodulation. In our model, baboons underwent sequential column adsorption and complement blockade. The animals received only initial immunosuppression with cyclophosphamide. No further immunosuppression was given. Subsequently all animals received 1-3x10**10 porcine splenocytes i.v. Development and maintainance of chimerism was analyzed by sequential flow cytometric and PCR analyses. Other parameters studied included effects of the preparatory induction protocol. We could show that a low level of chimerism is maintained in these animals for up to 1,5 years, despite the fact that they received no additional immunosuppression after the initial one. At no time of the experiment did any animal...


  103/230

  Tytuł oryginału: High duodeno-jejunal anastomosis as a safe method of enteric drainage in simultaneous pancreas and kidney transplantation.
  Autorzy: Ziaja Jacek, Wullstein Christoph, Woeste Guido, Bechstein Wolf Otto
  Źródło: Ann. Transplant. 2002: 7 (3) s.46-49, il., tab., bibliogr. 23 poz.
  Sygnatura GBL: 313,259

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • gastroenterologia
 • transplantologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: On the key issues in successful pancreas transplantation is uncomplicated drainage of pancreas exocrine secretion. Objective: The aim of the study is to present results of side-to-side high duodeno-jejunal anastomasis as routine method of enteric drainage in simultaneous pancreas kidney transplantation (SPK). Methods: 30 diabetic patients underwent SPK at the Department of Surgery, Ruhr University Bochum in 2001. The pancreas was drained using a portion of duodenal segment anastomosed to the first loop of jejunum about 20-40 cm distal to the Treitz ligament. Results: Early relaparotomy was required in 20 p.c. patients. The mean time of the first relaparotomy was 5,5 (range 1-110 days after transplantation. In 10 p.c. cases graft pancreatectomy was necessary. Perioperative mortality was 3,3 p.c. Currently 83,3 p.c. patients are insulin-free and 86,6 p.c. patients are free of dialysis. Conclusions: These data suggest, that side-to-side high duodeno- jejunal anastomosis is a safe method of drainage of pancreas exocrine secretion in SPK.


  104/230

  Tytuł oryginału: Application of recombinant activated factor VII for treatment of impaired haemostasis during liver transplantation in recipients with Wilson's disease - a report of two cases.
  Autorzy: Jureczko L[idia], Trzebicki J., Zawadzki A., Pacholczyk M., Łągiewska B., Kołacz M., Szyszko G., Mayzner-Zawadzka E.
  Źródło: Ann. Transplant. 2002: 7 (3) s.52-54, tab., bibliogr. 6 poz.
  Sygnatura GBL: 313,259

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Recombinant activated factor VII (rFVIIa, NovoSeven, Novo Nordisk A/S, Denmark) is a treatment used to prevent and arrest intra- and postoperative bleeding in patients with haemophilia A or B complicated by circulating anticoagulants (inhibitors of FVII and FIX) and in patients without haemophilia who spontaneously develop inhibitors of FVIII, i.e. in acquired haemophilia. Patients who qualify for liver transplantation due to liver dysfunction may have varying degrees of coagulation impairment and thus carry an elevated risk of massive bleeding and have worse prognosis. The authors administered recombinant activated factor VII to two patients with coagulation abnormalities in the couse of Wilsons's disease during liver transplantation.


  105/230

  Tytuł oryginału: Pacjent po przeszczepieniu wątroby.
  Tytuł angielski: Patient after liver transplantation.
  Autorzy: Pawłowska Joanna, Jankowska Irena, Teisseyre Mikołaj
  Źródło: Klin. Pediatr. 2002: 10 (3) s.361-365, bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,066

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • pediatria
 • immunologia
 • transplantologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy omówiono najważniejsze aspekty opieki nad pacjentem pediatrycznym po przeszczepieniu wątroby. Uwzględniono aktualny stan wiedzy na temat stosowanych leków immunosupresyjnych, zakażeń, nawrotu choroby podstawowej oraz grożących powikłan.


  106/230

  Tytuł oryginału: Wyniki leczenia chorych z zaawansowanymi owrzodzeniami podudzi z zastosowaniem autologicznych przeszczepów skóry.
  Tytuł angielski: The results of surgical treatment with autologous skin grafts in patients with advanced leg ulcers.
  Autorzy: Paliszewski Jan, Włodarkiewicz Adam, Wojszwiłło-Geppert Elżbieta, Urban Marek
  Źródło: Prz. Dermatol. 2002: 89 (5) s.383-389, il., tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,248

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • transplantologia
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawiają wyniki leczenia 118 chorych z zaawansowanymi owrzodzeniami podudzi. Przedstawiono stosowane w Klinice Dermatologicznej AM w Gdańsku metody zachowawczego i chirurgicznego postępowania w przypadkach zaawansowanych owrzodzeń, nie poddających się leczeniu wyłącznie zachowawczemu, oraz wczesne i odległe wyniki leczenia chirurgicznego metodą przeszczepów. Całkowite wgojenie przeszczepów obserwowano u prawie 73 proc. operowanych, nawrót owrzodzenia w badaniach odległych nastąpił u 41 proc. pacjentów. Warunkiem dobrego wgajania się autogennego przeszczepu skóry jest całkowite usunięcie tkanki ziarninowej z rany lub radykalne wycięcie owrzodzenia w przypadkach nowotworów złośliwych w ich obrębie. Niepowodzenia wynikają z nieprzestrzegania systematycznego leczenia uciskowego, a rzadziej z postępu niewydolności żylnej kończyn dolnych.


  107/230

  Tytuł oryginału: Metody drenażu soku trzustkowego w jednoczesnym przeszczepianiu trzustki i nerki.
  Tytuł angielski: Methods of pancreatic exocrine drainage in simultaneous pancreas and kidney transplantation.
  Autorzy: Ziaja Jacek, Cierpka Lech, Król Robert
  Źródło: Chir. Pol. 2002: 4 (2) s.81-88, il., bibliogr. 30 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,505

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • nefrologia
 • transplantologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Jednoczesny przeszczep trzustki i nerki (SPK, simultaneous pancreas and kidney transplantation) jest uważany za najlepszą metodę leczenia chorych z cukrzycą typu 1, która doprowadziła do schyłkowej niewydolności nerek. Celem pracy jest przedstawienie powszechnych metod drenażu soku trzustkowego w przeszczepianiu trzustki, porównanie ich skuteczności oraz występujących po nich powikłań. Obecnie najczęściej wykonywany jest drenaż pęcherzowy (BD, bladder drainage) i jelitowy (ED, enteric drainage). W BD dwunastnica jest zespalana ze sklepieniem pęcherza moczowego. Drenaż pęcherzowy wiąże się z wieloma powikłaniami, jak zakażenia dróg moczowych, krwiomocz i przeciek w obrębie zespolenia, które w znacznym odsetku przypadków wymagają konwersji jelitowej. W ED dwunastnica przeszczepu może być zespolona z pętlą jelita czczego, krętego lub z ramieniem pętli Roux Y. Roczne przeżycie chorych i przeszczepu trzustki po SPK nie różni się w obu metodach drenażu. Wykonanie ED zmniejsza liczbę zakażeń po przeszczepie, odsetek powikłań urologicznych, częstość przecieku soku trzustkowego oraz liczbę wykonywanych reoperacji. Drenaż jelitowy jest obecnie najlepszym sposobem drenażu soku trzustkowego w SPK. Chociaż wyniki przeszczepiania trzustki, przy uwzględnieniu przeżycia chorych i zachowania czynności przeszczepionej trzustki, są porównywalne dla obu metod, to w przypadku ED obserwuje się znacznie mniej powikłań.


  108/230

  Tytuł oryginału: Smooth-muscle progenitor cells of bone marrow origin contribute to the development of neointimal thickenings in rat aortic allografts and injured rat carotid arteries.
  Autorzy: Religa Piotr, Bojakowski Krzysztof, Maksymowicz Michał, Bojakowska Maria, Sirsjo Allan, Gaciong Zbigniew, Olszewski Waldemar, Hedin Ulf, Thyberg Johan
  Źródło: Transplantation 2002: 74 (9) s.1310-1315, il., tab., bibliogr. 30 poz.
  Sygnatura GBL: 304,909

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: This study indicates that circulating progenitors of bone marrow orgin give to cells with smooth muscle-like properties during formation of neointimal thickenings in the arterial wall after allotransplantation and after balloon injury. A segment of abdominal aorta was transplanted from female F344 to male LEW rats, and the grafts were analyzed for male cells by using the SRY gene a marker. Immunostaining demonstrated that CD45-positive leukocytes made up 35-45 p.c. of the neointimal cells during the 8-week period eamined. Concurrently, up to 70 p.c. of the neointimal cells were of host origin, as shown by real-time polymerase chain reaction for the SRY gene (Y chromosome). This suggests that te neointima contained host cells also of noniflammatory character. Accordingly, many cells positive for smooth-muscle ŕ-actin were detected in this layer. To explore the possible bone marrow origin of allograft cells, female LEW rats were irradiated and substituted with bone marrow from male LEW rats. Subsequently, the animals received an aortic transplant from female F344 rats or were exposed to a balloon injury of the carotid artery. Immunostaining and real-time polymerase chain reaction confirmed the above findings, but the fractions of leukocytes and SRY-positive cells were lower in the carotids than in the allografts. Combined primed in situ labelin and immunostaining verified that not only inflammatory but also smooth muscle-like cells of male origin appeared in the vessel wall in both situations. These observations suggest that the smooth-muscle cells that participate in the development of neointimal lesions during vascular disease may, in part, originate from circulating progenitors.


  109/230

  Tytuł oryginału: Primary undifferentiated small cell carcinoma (Merkel cell carcinoma) in a patient after heart transplantation - case report.
  Autorzy: Maksymiuk Beata, Wygoda Andrzej, Zakliczyński Michał, Paleń Piotr
  Źródło: Pol. J. Pathol. 2002: 53 (3) s.177-180, il., bibliogr. 17 poz.
  Sygnatura GBL: 301,852

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • transplantologia
 • traumatologia i ortopedia
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Here we report a case of a 48-year-old man after heart transplantation in whom two years after the procedure an appendage germ tumour was diagnosed and a year after its removal in the same area a primary undifferentiated small cell carcinoma (Merkel cell carcinoma) with metastases to the axillary lymph nodes was detected. The diagnosis of Merkel cell carcinoma was confirmed by immunohistochemical staining showing a typical perinuclea expression of cytokeratin 20 with the absence of reactivity with wide spectrum cytokeratin and the presence of neuroendocrine markers of neurone-specific enolase and chromogranin. Primary undifferentiated small cell carcinoma occurs more frequently in patients receiving immunosuppressive treatment as compared with a general population and occurs much more frequently in those below 50 years of age.


  110/230

  Tytuł oryginału: Indukcja tolerancji na przeszczep allogeniczny za pomocą szpiku kostnego dawcy : praca doktorska
  Autorzy: Socha-Urbanek Koryna, Fiedor Piotr (promot.).; [Akademia Medyczna Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej w Warszawie]
  Źródło: 2002, [1], 101 k., [19] k. tabl. : il., tab., bibliogr. 211 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19943

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • transplantologia
 • gastroenterologia
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury


  111/230

  Tytuł oryginału: Wpływ pojedynczej dawki globuliny przeciwtymocytarnej podanej przed przeszczepieniem nerki allogennej na losy odległe biorcy przeszczepu : praca doktorska
  Autorzy: Samsel Radosław, Rowiński Wojciech (promot.).; Akademia Medyczna Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej [w Warszawie]
  Źródło: 2002, [4], 80 k., [13] k. tabl. : tab., bibliogr. 124 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19970

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  112/230

  Tytuł oryginału: Transplantacje komórkowe - przyszłość leczenia skrajnej niewydolności serca?
  Autorzy: Żebrowski Michał R.
  Źródło: Pol. Prz. Kardiol. 2002: 4 supl. 2 s.57-58 - 7 Łódzka Konferencja Kardiolgiczna Łódź 24.03. 2002
  Sygnatura GBL: 313,529

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  113/230

  Tytuł oryginału: Flow cytometric analysis of multiple myeloma cells in patients treated with high dose chemotherapy and hematopoietic stem cell transplantation : doctorate thesis
  Autorzy: Abdulnaser Ali Awedan
  Opracowanie edytorskie: Jędrzejczak Wiesław W. (superv.).; The Medical University Department of Hematology, Oncology and Internal Medicine in Warsaw
  Źródło: 2002, III, 86 k. : il., tab., bibliogr. 109 poz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19975

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • hematologia
 • onkologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska
 • tytuł obcojęzyczny


  114/230

  Tytuł oryginału: Doświadczenia własne w rozpoznawaniu i leczeniu sterydoopornego odrzucania komórkowego u pacjentów po przeszczepie serca : [praca doktorska]
  Autorzy: Zakliczyński Michał, Zembala Marian (promot.).; Śląskie Centrum Chorób Serca Katedra i Oddział Kliniczny Kardiochirurgii i Transplantologii w Zabrzu
  Źródło: 2002, [1], 98 k. : il., tab., bibliogr. 118 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20043

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • farmacja
 • kardiologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  115/230

  Tytuł oryginału: Znajomość zagadnień współczesnej transplantologii wśród uczniów szkół średnich.
  Tytuł angielski: The knowledge o transplantology issues among students of secondary schools.
  Autorzy: Enderle Joanna, Fizia Zuzanna, Guzy Anna
  Źródło: Ann. Acad. Med. Siles. 2002 supl. 34: Opieka zdrowotna wobec procesu transformacji społecznej s.247-253, bibliogr. 12 poz., sum. - Konferencja pt. Opieka zdrowotna wobec procesu transformacji społecznej Katowice 2002
  Sygnatura GBL: 313,709

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.


  116/230

  Tytuł oryginału: Predicting outcome in hematological stem cell transplantation.
  Autorzy: Dickinson Anne M., Cavet James, Cullup Hannah, Wang Xiao N., Jarvis Mark, Sviland Lisbet, Middleton Peter G.
  Źródło: Arch. Immunol. Ther. Exp. 2002: 50 (6) s.371-378, il., tab., bibliogr. 62 poz.
  Sygnatura GBL: 304,223

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • immunologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta
 • myszy

  Streszczenie angielskie: This review summarizes recent results investigating the role of certain cytokine gene polymorphisms, including those of TNF-ŕ, IFN-ç, IL-6, IL-10 and IL-1 receptor antagonist (IL-1Ra), in allogeneic stem cell trasplantation. It discusses their role in predicting outcome and the development of a genetic risk index for graft versus host disease (GvHD) in HLA-matched sibling transplants. By the comparative use of an in vitro human skin explant model, initial results suggest than certain cytokine gene polymorphisms may be associated with more severe disease.


  117/230

  Tytuł oryginału: Współczesne możliwości rekonstrukcji kciuka.
  Tytuł angielski: Contemporary possibilities of thumb reconstruction. P. 2: Microsurgical methods.
  Autorzy: Jabłecki Jerzy
  Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (5) s.499-508, il., tab., bibliogr. 44 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,360

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • transplantologia
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Techniki mikrochirurgiczne zrewolucjonizowały metody rekonstrukcji kciuka poprzez możliwość wzbogacenia architektoniki ręki o nowe struktury oraz przeprowadzenia pełnej rekonstrukcji w trakcie jednoetapowej operacji. Przedstawiono zasadnicze tego typu metody odtwórcze. Należą do nich: przeniesienie palców stopy (palucha i palca II), metoda "obwinięcia", rekonstrukcja kciuka zwężonym paluchem, rekonstrukcja elementami palucha i palca II, unaczyniony przeszczep stawu. Omówiono, w przypadku każdej z metod, wskazania, technikę operacyjną, wyniki oraz powikłania.


  118/230

  Tytuł oryginału: Zastosowanie ultrasonografii dopplerowskiej w przeszczepianiu wątroby : praca doktorska
  Autorzy: Leowska Elżbieta, Nyckowski Paweł (promot.).; Akademia Medyczna Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Chorób Wątroby w Warszawie
  Źródło: 2002, 119 k. : il., tab., bibliogr. 148 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19952

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  119/230

  Tytuł oryginału: Wpływ przewlekłej terapii immunosupresyjnej na występowanie stomatopatii protetycznych powikłanych infekcją grzybiczą u pacjentów po przeszczepieniu narządów.
  Tytuł angielski: The influence of chronic immunosuppression therapy on appearance of Candida - associated denture stomatitis in patients after transplantation.
  Autorzy: Mierzwińska-Nastalska Elżbieta, Golecka Magdalena, Ołdakowska-Jedynak Urszula, Pączek Leszek
  Źródło: Stomatol. Współcz. 2002: 9 (6) s.21-26, il., tab., bibliogr. [16] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,097

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • immunologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Pacjenci u których wykonano zabieg przeszczepiania nerki bądź wątroby, otrzymują długotrwałe leczenie immunosupresyjne. Stosowanie tego leczenia wiąże się z występowaniem objawów niepożądanych, wynikających, z następstwa upośledzenia odporności oraz objawów ubocznych typowych dla stosowanego preparatu. Celem pracy było zbadanie częstości występowania i stopnia nasilenia stomatopatii protetycznych powikłanych infekcją grzybiczą u osób użytkujących uzupełnienia protetyczne, poddanych przewlekłej terapii lekami immunosupresyjnymi i sterydami. Grupę badaną stanowili pacjenci z przeszczepioną allogeniczną nerką lub wątrobą przyjmujący leki immunosupresyjne i użytkujący uzupełnienia protetyczne. Grupę kontrolną stanowili ogólnie zdrowi użytkownicy uzupełnień protetycznych. W obu grupach przeprowadzono badania stomatologiczne podmiotowe i przedmiotowe. W wywiadzie uwzględniono pytania dotyczące stanu zdrowia, nawyków higienicznych związanych ze stosowaniem uzupełnień protetycznych, czasu ich użytkowania oraz objawów subiektywnych występujących w obrębie jamy ustnej. W badaniu klinicznym oceniano stan podłoża protetycznego, kątów ust, stabilizację oraz rodzaj użytkowanych protez. W obu grupach wykonano badania mikologiczne drogą wymazu bezpośredniego z błony śluzowej jamy ustnej i powierzchni protez. Otrzymane wyniki wskazują na związek pomiędzy stosowaniem przewlekłej terapii immunosupresyjnej u pacjentów po przeszczepach a nasileniem zmian zapalnych błony śluzowej jamy ustnej wywołanych infekcją drożdżakową.


  120/230

  Tytuł oryginału: Otwarte, randomizowane badanie kliniczne oceniające bezpieczeństwo i skuteczność redukcji dawki cyklosporyny u pacjentów poddanych przeszczepowi nerki leczonych sirolimusem : praca doktorska
  Autorzy: Pokrzepa-Opuchlik Monika, Ostrowski Marek (promot.).; Pomorska Akademia Medyczna Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej w Szczecinie
  Źródło: 2002, [2], 75 k. : tab., bibliogr. 122 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19841

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • transplantologia
 • nefrologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  121/230

  Tytuł oryginału: Ocena przydatności chrząstki i ochrzęstnej w operacjach odtwórczych błony bębenkowej : praca doktorska
  Autorzy: Ślaska-Kaspera Aleksandra, Gierek Tatiana (promot.).; Śląska Akademia Medyczna Wydział Lekarski, Katedra i Klinika Laryngologii w Katowicach
  Źródło: 2002, [3], 68, [1] k. : il., tab., bibliogr. 131 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20199

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • otorynolaryngologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  122/230

  Tytuł oryginału: Aspekty kliniczne i laboratoryjne grzybicy paznokci u biorców przeszczepów nerek : praca doktorska
  Autorzy: Węgłowska Jolanta, Szepietowski Jacek (promot.).; Akademia Medyczna Katedra i Klinika Dermatologii i Wenerologii we Wrocławiu
  Źródło: 2002, 189 k. : il., tab., bibliogr. 201 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20155

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • transplantologia
 • nefrologia
 • mikrobiologia
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  123/230

  Tytuł oryginału: Ocena jakości życia u chorych na przewlekłą niewydolność nerek leczonych hemodializą i przeszczepem nerki : praca doktorska
  Autorzy: Wesołowski Tomasz, Szyber Piotr (promot.).; [Akademia Medyczna Katedra i Klinika Nefrologii we Wrocławiu, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Chorób Zakaźnych Oddział Chorób Wewnętrznych i Nefrologii we Wrocławiu, Międzynarodowe Centrum Dializ we Wrocławiu]
  Źródło: 2002, 82 k. : il., tab., bibliogr. 82 poz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20156

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • nefrologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  124/230

  Tytuł oryginału: Odstawienie kortykosteroidów u biorców przeszczepu nerki.
  Tytuł angielski: Steroid withdrawal in kidney transplant recipients.
  Autorzy: Myszka Krystyna
  Źródło: Nefrol. Dializ. Pol. 2002: 6 (4) s.212-215, tab., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,411

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • transplantologia
 • nefrologia
 • toksykologia
 • farmacja

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem opracowania było omówienie wskazań i przeciwwskazań do odstawienia kortykosteroidów u biorców przeszczepu nerki, a także przedstawienie korzyści wynikających z odstawienia terapii kortykosteroidami. Na podstawie przeglądu piśmiennictwa, można sądzić, że odstwienie krotykosteroidów jest możliwe u ponad 60-70 proc. biorców ze stabilną, prawidłową funkcją przeszczepu.

  Streszczenie angielskie: The aim of this paper was to evaluate indications and contraindications to a withdrawal of steroid therapy in kidney transplant recipients, and to present benfits connected with such procedure. On the basis of literature is possible to conclude that 60-70 p.c. kidney transplatn recipients with stable graft function, can have steroid therapy withdraw.


  125/230

  Tytuł oryginału: Badania czynników warunkujących skuteczność allogenicznej transplantacji szpiku u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną : praca doktorska
  Autorzy: Boruczkowski Dariusz, Wachowiak Jacek (promot.).; Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego Instytut Pediatrii, Klinika Hematologii i Onkologii Dziecięcej w Poznaniu
  Źródło: 2002, 130 k. : il., tab., bibliogr. 192 poz., streszcz., maszyn. - Karty luzem w teczce
  Sygnatura GBL: 45/20367

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • hematologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  126/230

  Tytuł oryginału: Ocena odpowiedzi immunologicznej na wszczep ksenogeniczny stosowany w korekcji wrodzonych wad serca : praca doktorska
  Autorzy: Mrówczyński Wojciech, Wojtalik Michał (promot.).; Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego Katedra Chirurgii Dziecięcej, Klinika Kardiochirurgii Dziecięcej w Poznaniu
  Źródło: 2002, 107 k. : il., tab., bibliogr. 209 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20366

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • chirurgia
 • kardiologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  127/230

  Tytuł oryginału: Experience with allografts and silver sulfadiazine in burn wound treatment.
  Autorzy: Szmytkowska Krystyna
  Źródło: Surg. Childh. Int. 2002: 10 (1) s.33-35, tab., bibliogr. 12 poz.
  Sygnatura GBL: 313,040

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia
 • transplantologia
 • traumatologia i ortopedia
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Two groups of children treated for burns at our department are presented in the paper. In one of the groups glycerol-preserved human skin was used for local treatment, the other group was treated with silver sulphadiazine. Two years after wound healing scar assessment was performed with the help of a special formula. A retrospective documentation analysis was performed to assess the influence of local therapy type on the duration of hospital stay. The results are encouraging, clearly showing a better scar quality and higher patients comfort achieved with allograft treatment.


  128/230

  Tytuł oryginału: Neuronaczyniowy skórno-kostny płat z grzbietowej powierzchni wskaziciela - nowa metoda rekonstrukcyjna obwodowej części kciuka.
  Tytuł angielski: The first dorsal metacarpal artery neurovascular osteocutaneous flap - a new method of distal thumb reconstruction.
  Autorzy: Molski Marek, Molski Kazimierz
  Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (6) s.625-631, il., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,360

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • transplantologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Na podstawie wieloletnich doświadczeń z zastosowaniem neuronaczyniowegoo płata z grzbietowej powierzchni wskaziciela w rekonstrukacjach tkanek miękkich kciuka i kłębu, pierwszy z autorów opracował sposób pobierania tego płata wraz z częścią rozcięgna grzbietowego i fragmentem kości paliczka podstawnego wskaziciela. Unaczynienie kości pochodzi od okostnej paliczka, do której penetrują liczne drobne naczynia od tkanek miękkich grzbietowej powierzchni, przebijając w wielu miejscach pasmo środkowe rozcięgna grzbietowego. Płat znalazł zastosowanie w 2 różnych sytuacjach. U 25-letniego chorego wykonano wtórną rekonstrukcję opuszki kciuka przy zachowanej płytce paznokciowej i korzeniu paznokcia. U 27 letniego chorego po replantacji bardzo uszkodzonej obwodowej części kciuka fragment kości płata posłużył do usztywnienia paliczków na poziomie stawu IP, a jego tkanki miękkie do poprawy unerwienia obwodowej części kciuka. W tym drugim przypadku, po wykonanej pierwotnie artrodezie stawu IP nie uzyskano zrostu a rozległe uszkodzenie obu nerwów dłoniowych własnych kciuka uniemożliwiło ich pierwotny szew. U obu chorych uzyskano dobry wynik odległy, zarówno funkcjonalny jak i kosmetyczny. W czasie ponad 13-letniej i 11-letniej obserwacji nie zanotowano powikłań zarówno w miejscu dawczym jak i biorczym.

  Streszczenie angielskie: Basing on the earlier experience with neurovascular flap from the dorsal part of the index when reconstructing soft tissues of thumb and thenar, first of the authors elaborated a method of harvesting this flap together with a dorsal aponeurosis and bone fragment of the proximal phalanx. Blood flow comes from the periosteum of the proximal phalanx. Many small vessels penetrate into it from the dorsal soft tissues thus piercing central part of the dorsal aponeurosis in many points. The flap was used in 25 year old male who had secondary reconstruction of the mutilating thumb pulp when the nail and nail matrix were preserved and in 27 year old male after amputation and replantation of nearly completely damaged distal part of the thumb. In this case bone healing was not obtained in spite of the arthrodesis and extensive impairment of digital nerves did not allow to carry out a primary nerve suture. A bone fragment in the flap was used to perform secondary arthrodesis and well innervated soft tissues of the flap improved sensation of the thumb distal part. The functional and cosmetic results were good. During thirteen and eleven years follow up the patients did not show any complications both in the donor and recipient sites.


  129/230

  Tytuł oryginału: Ultrasonograficzna diagnostyka powikłań po transplantacji wątroby.
  Tytuł angielski: Ultrasound diagnostic of complications in liver transplantation.
  Autorzy: Pawlak Bogna, Pawlak Jacek, Gołębiowski Marek
  Źródło: Stand. Med. Lek. Rodz. 2002: 3 (11) s.621-629, il., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,625

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • transplantologia
 • radiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Ortotopowe przeszczepienie wątroby mimo udoskonalenia techniki chirurgicznej nadal obarczone jest znacznym odsetkiem powikłań. Ultrasonografia jest podstawową techniką diagnostyczną pozwalającą na rozpoznanie powikłań związanych z transplantacją wątroby. Celem pracy jest przedstawienie technik obrazowania zespoleń naczyniowych i żółciowych oraz samej przeszczepionej wątroby. Zastosowanie badania ultrasonograficznego, a zwłaszcza dopplerowskiego pozwala na wczesne rozpoznanie powikłań naczyniowych (zwężenia zespoleń, zakrzepica naczyniowa i powstawanie tętniaków rzekomych w zespoleniach), żółciowych (zwężenie, nieszczelność) i rozpoznawanie zmian ogniskowych w przeszczepionej wątrobie (krwiaki, ropnie, zmiany organiczne). Technika ta okazuje się także przydatna przy rozpoznawaniu dysfunkcji przeszczepu (odrzucanie).

  Streszczenie angielskie: Ortotopic liver transplantation are being performed with increasing frequency. leading greater demand for accurate evaluation of related complications. Ultrasonography is primary technique for detections complications of hepatic transplantation. In this article, we illustrate the relevant surgical anatomy, including vasculat and billary anastomoses, and the radiologic features of both vascular and nonvascular complications of hepatic transplantation. Vascular complications include arterial and venous thrombosis, stenosis and pseudoaneurysm. Nonvascular complications include biliary obstruction and leakage, posttransplantation malignancy, and organ acute rejection.


  130/230

  Tytuł oryginału: Wewnątrznerkowa perfuzja płynem UW a stan energetyczny nerki szczura
  Autorzy: Biernacki Maciej, Słomińska Ewa, Śledziński Zbigniew
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 1 - Warszawa, 2002 s.343-350, il., bibliogr. 20 poz., sum. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • transplantologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury


  131/230

  Tytuł oryginału: Wpływ reperfuzji nerki na procesy wolnorodnikowe u chorych poddanych przeszczepowi
  Autorzy: Biernacki Maciej, Bigda Justyna, Jankowski Kamil, Woźniak Michał, Śledziński Zbigniew
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 1 - Warszawa, 2002 s.351-355, il., bibliogr. 11 poz., sum. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • transplantologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  132/230

  Tytuł oryginału: Nietypowe metody leczenia zacieku moczu w proksymalnej części moczowodu po przeszczepieniu nerki
  Autorzy: Zadrożny Dariusz, Drączkowski Tomasz, Łaukiański Marian, Michalski Grzegorz, Śledziński Zbigniew, Pirski Maria Ignacy, Adamonis Walenty, Bigda Justyna
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 1 - Warszawa, 2002 s.355-358, bibliogr. 5 poz., sum. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia
 • transplantologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.


  133/230

  Tytuł oryginału: Powikłania urologiczne po przeszczepieniu nerki
  Autorzy: Drączkowski Tomasz, Zadrożny Dariusz, Pirski Maria Ignacy
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 1 - Warszawa, 2002 s.358-362, bibliogr. 17 poz., sum. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • transplantologia
 • urologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.


  134/230

  Tytuł oryginału: Kostno-mięśniowe uszypułowane przeszczepy w leczeniu powikłanych złamań kości goleni i szyjki kości udowej
  Autorzy: Kalewski Andrzej, Marczyński Wojciech, Nowak Grzegorz
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 1 - Warszawa, 2002 s.369-380, il., bibliogr. 38 poz., sum. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • transplantologia
 • traumatologia i ortopedia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.


  135/230

  Tytuł oryginału: Komórki podścieliska szpikowego z hodowli in vitro w leczeniu stawów rzekomych kości długich
  Autorzy: Niedźwiedzki Tadeusz
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 1 - Warszawa, 2002 s.381-384, il., bibliogr. 15 poz., sum. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.


  136/230

  Tytuł oryginału: Znieczulenie do operacji implantacji bezstelażowej zastawki aortalnej - nowe wyzwanie dla anestezjologa?
  Tytuł angielski: Anaesthesia for stentless aortic valve implantation - a new challenge for anaesthetist?
  Autorzy: Bończyk Andrzej, Szurlej Dariusz, Węglarzy Andrzej, Jasiński Marek, Kruczak Wojciech, Wenzel-Jasińska Izabela, Luboń Dariusz, Gaik Grzegorz
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34wyd.spec.C s.21C-23C, il., tab., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,376

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • chirurgia
 • transplantologia
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było zbadanie, czy typ wszczepionej zastawki aortalnej ma wpływ na hemodynamikę układu krążenia. Ocenie poddano 25 pacjentów, u 10 wszczepiono zastawkę mechaniczną, a 15 - biologiczną zastawkę bezstelażową (stentless). Podczas wszczepiania zastawki bezstelażowej postępowanie anestezjologiczne nie uległo istotnym modyfikacjom. Autorzy uważają, że użycie śródoperacyjnej przezprzełykowej echokardiografii jest niezbędną częścią monitorowania śródoperacyjnego. Analiza elektrokardiograficzna powinna być dokonywana niezwykle starannie z racji możliwości blokowania ujść tętnic wieńcowych przy wszczepianiu zastawki bezstelażowej.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to compare anaesthetic protocols in two groups of patients scheduled for aortic valve replacement, 10 for a mechanical valve and 15 - for a stentless valve. We concluded that stentless aortic valve implantation requires no major change in anaesthetic approach, transoesophageal echocardiography was very valuable monitoring method and after surgery ECG should be carefully monitored because of possible coronary occlusion after aortic implantation.


  137/230

  Tytuł oryginału: Zastosowanie błony owodniowej w okulistyce.
  Tytuł angielski: The use of amniotic membrane in ophthalmology.
  Autorzy: Jurowski Piotr
  Źródło: Lek. Wojsk. 2002: 78 (4) s.261-264, il., bibliogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka
 • transplantologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Zastosowanie błony owodniowej w chiryrgii okulistycznej ma ogromne zalety. Coraz lepiej pozanawane biologiczne funkcje tej ludzkiej tkanki oraz łatwość pozyskania sprawdzonego i przygotowanego materiału biologicznego, z istniejących banków tkanek, pozwalają na szerokie wykorzystanie owodnii jako materiału w rekonstrukcji powierzchni oka. Wydaje się, że zatosowanie błony owodniowej w niektórych przypadkach powierzchni oka, może stanowić alternatywę do postępowania zachowawczego czy niektórych technik chirurgicznych.

  Streszczenie angielskie: The use of amniotic membrane in ophthalmic surgery has a great advantage. The better knowledge about biologic function of this human tissue and easier way of achievement from the eye banks let the amniotic membrane to be a proper material for eye surface reconstruction. Treatment of refractory diseases of the eye surfacecould be an alternative for conservative or some surgical treatment.


  138/230

  Tytuł oryginału: Przezbrzuszna jednoczasowa nefrektomia obustronna u dializowanych chorych jako przygotowanie do przeszczepu nerki.
  Tytuł angielski: Transperitoneal synchronous bilateral nephrectomy in dialyzed patients as a preparation for kidney transplantation.
  Autorzy: Wolski Zbigniew, Drewa Tomasz, Siekiera Jerzy
  Źródło: Nefrol. Dializ. Pol. 2002: 6 (4) s.234-236, il., tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,411

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • transplantologia
 • radiologia
 • nefrologia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Do tej pory nie opracowano jednoznacznych wskazań do wykonania obustronnej nefrektomii u dializowanych chorych przed wykonaniem przeszczepu nerki. Od 1998 roku wykonano jednoczasową przezbrzuszną obustronną nefrektomię u czterech dializowanych pacjentów przewidywanych do przeszczepu nerki. Operaowano dwie kobiety i dwóch mężczyzn w wieku od 36 do 53 lat. Wskazaniami do obustronnego usunięcia nerek były olbrzymie nerki wielotorbielowate u trzech chorych i nieczynne marskie nerki z współistniejącym przewlekłym odmiedniczkowym zapaleniem nerek i zakażeniem układu moczowego u jednego chorego. Nerki usuwano jednoczasowo z cięcia poprzecznego w nadbrzuszu. Przebieg pooperacyjny u wszystkich pacjentów był nie powikłany. We wczesnym okresie pooperacyjnym ważne jest odpowiednie wypełnieni łożyska naczyniowego ze względu na niebezpieczeństwo wykrzepienia przetoki dializacyjnej. Ilość przetaczanych płynów w okresie pooperacyjnym była konsultowana z nefrologiem. Znacznym utrudnieniem w prowadzeniu chorych po operacji jest utrzymujący się wyciek płynu przesiekowego, dlatego dreny z jamy otrzewnej usuwano około 6 doby po zabiegu. Olbrzymie nerki wielotorbielowate oraz nawracające zakażenia układu moczowego wydają się być istotnym wskazaniem do usunięcia nerek u dializowanych chorych przed transplatnacją. Przezotrzewnowy dostęp z cięcia poprzecznego w nadbrzuszu pozwala na jednoczasowe wycięcie obu nerek zapewniając nie powikłany przebieg pooperacyjny u dizliowanych pacjentów przygotowywanych do przeszczepu nerki.

  Streszczenie angielskie: There are no direct indications for synchronous bilateral nephrectomy in dialyzed patietns as a preparation for kidney transplantation till now. Transperitoneal synchronous bilateral nephrectomy was performed in four dialyzed patietns prepared for renal transplant since 1998. Two women and two men in age from 36 to 53 were operated. Two women and two men in age from 36 to 53 were operated. Polycystic kidney disease in three persons and small inactive kidneys with returned pyelonephritis were indications for synchronous binephrectomy. Kidneys were removed simultaneoulsy using transverse section in the subcostals and epigastric regions. Postoperative course was uncomplicated in all patietns. The stabilization of the blood volume is very important, because clot formation in the shunt for hemodialysis during early postoperative period is highly dangerous. The volume of fluids were transferred after communication with neprhologist. Maintaining leakage from peritoneum drains made difficult patients management. Drains were left until the 6th day after operation procedure. Teransperitoneal approach using transverse section in the subcostals and epigastric regions allows for synchronous bilateral nephrectomy without complications in the postoperative course. Polycystic kidnye disease and small inactive kidney swith returned pyelonephritis seems to be rationale indications for synchronous binephrectomy in dialyzed patients before renal transplant.


  139/230

  Tytuł oryginału: Kliniczne i farmakoekonomiczne porównanie takrolimusu i mikroemulsji cyklosporyny w przeszczepianiu nerek.
  Autorzy: Jurewicz W. A[dam]
  Źródło: Nefrol. Dializ. Pol. 2002: 6 (4) s.241-242, tab., bibliogr. 2 poz.
  Sygnatura GBL: 313,411

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • transplantologia
 • farmacja
 • nefrologia
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  140/230

  Tytuł oryginału: Przeszczep błony owodniowej w leczeniu chorób rogówki.
  Tytuł angielski: Amniotic membrane transplantation in the management of corneal diseases.
  Autorzy: Białaczewski Andrzej, Sempińska-Szewczyk Joanna, Bednarski Przemysław
  Źródło: Okulistyka 2002: 5 (3) s.42-45, bibliogr. 39 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,465

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka
 • transplantologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie angielskie: In this paper authors present current opinions about the possibility of amniotic membrane transplantation (AMT) for severe corneal diseases treatment. We describe background and the pioneers, unique characteristic of amniotic membrane, indications for AMT, amniotic graft preparation and preservation AMT technique. The AMT can be helpfull in the traetment of corneal diseases in which all other conventional mangement has failed.


  141/230

  Tytuł oryginału: Przeszczep błony owodniowej w wybranych chorobach rogówki - doświadczenia własne.
  Tytuł angielski: Transplantation amniotic membrane in selected corneal diseases - own experience.
  Autorzy: Sempińska-Szewczyk Joanna, Białaczewski Andrzej, Bednarski Przemysław
  Źródło: Okulistyka 2002: 5 (3) s.46-48, tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,465

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie angielskie: Purpose: To determine the effect of amniotic membrane transplantation in severe corneal diseases. Material and methods. 11 patients underwent amniotic membrane transplantation with severe corneal diseases. The amniotic membrane was placed on the surface of the corneal with epithelial side up. Amniotic membrane was prepared in the International Eye Bank of Lublin from human placenta after elective caesarean section according to the standard protocol. After surgery, a bandage contact lens was applied. All cases were treated with antibiotioc eye-drops and topical corticosteroids. In the dry eye cases, arfificial tears or autologous serum drops were instilled. Results: The persistent corneal epithelial defects was healed after the amniotic membrane transplantation in 2-3 weeks after surgery. Improvement of visual function and condition of cornea after therapy was observed in about 80 p.c. Conclusions: The amniotic membrane transplantation can be helpful in the treatment of persistent corneal epithelial defects and sterile ulceration in which all other conventional management has failed.


  142/230

  Tytuł oryginału: Nowotwory złośliwe u osób po przeszczepach narządów.
  Tytuł angielski: Malignant neoplasms among people with transplanted organs.
  Autorzy: Wronkowski Zbigniew, Zwierko Maria, Kamiński Michał
  Źródło: Zwalcz. Nowotw. 2002: 1 (4) s.160-163, il., tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,635

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • immunologia
 • farmacja
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Liczba przeszczepów tylko w roku 2001 wyniosła w Polsce 1164. Grupa osób żyjących z przeszczepionymi narządami liczy już wiele tysięcy (brak tu dokładnych danych). Dane z piśmiennictwa wskazują na wzrost ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe u tych osób. Dla niektórych nowotworów ryzyko to zwiększa się nawet kilkaset razy.


  143/230

  Tytuł oryginału: Przykłady zastosowania zastawek homogennych u chorych z krytycznym zwężeniem lewego ujścia tętniczego.
  Tytuł angielski: Homograft aortic valve implantation in patients with critical aortic stenosis - two case studies.
  Autorzy: Hlawaty Marta, Podolec Piotr, Olszowska Maria, Leśniak-Sobelga Agata, Sadowski Jerzy, Tracz Wiesława, Dziatkowiak Antoni
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (8) s.672-673, tab. bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiamy dwóch chorych ze zwężeniem lewego ujścia tętniczego i infekcyjnym zapaleniem wsierdzia (IZW), u których wszyto aortalną zastawkę homogenną. Pierwszy chory to czynny zawodowo chirurg lat 67, który w 1980 r. został przyjęty z ciasnym zwężeniem lewego ujścia tętniczego, z objawami IZW i niewydolnością krążenia. Choremu wszyto aortalną zastawkę homogenną uzyskując znaczną poprawę stanu ogólnego. Po krótkim okresie rehabilitacji chory wrócił do pracy zawodowej. Kontrolne badanie echokardiograficzne po 21 latach wykazało prawidłową funkcję homograftu i lewej komory. Druga chora ma obeacnie 33 lata i jest matką pięciorga dzieci. W wieku 15 lat (1983 r.) z powodu zwężenia zastawkowego (zastawka aortalna dwupłatkowa), mięśniowego zwężenia podzastawkowego i tętniaka zatoki Valsalvy wszyto chorej nadwieńcowo aortalny wszczep homogenny oraz wycięto podzastawkowy wał mięśniowy. Jedenaście miesięcy później chora była reoperowanoa z powou IZW i zniszczenia zastawki homogennej. Chorej wszyto sztuczną zastawkę aortalną St. Jude Medical 21 A. Po dwóch miesiącach stwierdzono nawrót IZW i przeciek okołozastawkowy. Ponownie chorej wszyto aortalny wszczep homogenny, uzyskując dobry odległy wynik leczenia. W latach 1987-1998 pacjentka urodziła bez komplikacji i drogami natury pięcioro dzieci. Kontrolne badanie echokardiograficzne po 17 latach od trzeciej operacji wykazało prawidłową funkcję aortalnego wszczepu homogennego. Zastosowanie zastawki homogennej lub aortalnego wszczepu homogennego u chorych z wrodzonym zwężeniem lewego ujścia tętniczego i IZW okazało się skuteczną metodą leczenia. Przedstawiony przypadek...


  144/230

  Tytuł oryginału: Morfologia przeszczepów do rekonstrukcji więzadeł krzyżowych kolana.
  Tytuł angielski: Morphology of the grafts for cruciate ligaments reconstruction.
  Autorzy: Ciszek Bogdan
  Źródło: Acta Clin. 2002: 2 (1) s.8-10, bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,595

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • transplantologia
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy dokonano przeglądu wiedzy o morfologii i biomechanicznych właściwościach struktur służących za materiał do rekonstrukcji więzadeł krzyżowych stawu kolanowego. Uwzględniono także wnioski wypływające z ostatnich doniesień na temat rozwoju bioinżynierii tkankowej ścięgien i więzadeł.

  Streszczenie angielskie: This review is focused on morphology and biomechanical features of the anatomical structures which are used as source of graft for reconstruction of the cruciate ligaments of the knee. Some remarks on perspectives of the tissue engineering for tendons end ligamnet reconstruction are also included.


  145/230

  Tytuł oryginału: Rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego z użyciem pasma centralnego więzadła rzepki.
  Tytuł angielski: Reconstruction of the anterior cruciate ligament with the central third of the patellar ligament.
  Autorzy: Jędrysik Marek, Noga Henryk, Żerebiec Jacek
  Źródło: Acta Clin. 2002: 2 (1) s.26-32, tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,595

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia
 • transplantologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie polskie: W Oddziale Urazowo-ortopedycznym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju wykonano w okresie od listopada 1997 r. do listopada 1999 r. 122 artroskopowe rekonstrukcje więzadła krzyżowego przedniego z użyciem pierwotnie stabilnego przeszczepu z więzadła rzepki. Po operacji nie stosowano unieruchomienia gipsowego oraz zewnętrznego stabilizatora stawu kolanowego. Od pierwszej doby wdrożono intensywny program rehabilitacji aby uzyskać korzystny wynik czynnościowy. Przebadano 91 operowanych średnio 14 m-cy po zabiegu. Wyniki pooperacyjne oceniano przy pomocy skali IKDC, a stabilność kolan mierzono artrometrem KT-2000. W 79 przypadkach osiągnięto prawie normalną funkcję operowanego kolana, co stanowi 86 proc. wyników dobrych i bardzo dobrych. Przedstawiona technika artroskopowej rekonstrukcji, w połączeniu z wczesnym, intensywnym programem usprawniania zmniejszyła ryzyko pooperacyjnych złamań ruchomości kolana, zasadniczego warunku uzyskania dobrego wyniku końcowego.

  Streszczenie angielskie: 122 patients were treated with arthroscopic anterior cruciate ligament reconstruction with the use of primary stable bone-patellar tendon-bone autograft in Wojewódzki Specjalistyczny Szpital No 2, Jastrzębie Zdrój, Poland between novemeber 1997 and novemeber 1999. Exernal stabilisation and cast has has not been used. Intensive rhabilitation has been improved at once after operation. 91 patients were reviewed with follow-up of 14 months. Stability of the knee were assessed with KT-2000 arthrometer and IKDC protocol. In 79 of the cases nearly normal function of the has been restored, it gives 86 p.c. good and very good results Arthroscopic technmique and agressive rehabilitation decreased psoperative risk of diminished mobility of the knee, rudement factor best end-results.


  146/230

  Tytuł oryginału: Rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego z użyciem ścięgna mięśnia półścięgnistego i smukłego.
  Tytuł angielski: Anterior cruciate ligament reconstruction using hamstring tendons.
  Autorzy: Śmigielski Robert, Chomicki-Bindas Piotr
  Źródło: Acta Clin. 2002: 2 (1) s.33-39, il., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,595

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • transplantologia
 • traumatologia i ortopedia
 • chirurgia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Rekonstrukcja uszkodzonego więzadła krzyżowego przedniego przy użyciu pasma centralnego więzadła rzepki wydaje się być najczęściej stosowaną techniką. Wiąże się ona jednak z częstymi dolegliwościami. Użycie złożonego na pół ścięgna mięśnia półścięgnistego i smukłego mocowanych implantem poprzecznym w kości udowej (technika cross-pin fixation) zapewnia najmoceniejsze mocowanie kości udowej, wiąże się także z niewielkim ryzykiem dolegliwości pooperacyjnych. Zastosowanie takiego mocowania w kości udowej i śruby interferencyjnej w kości piszczelowej umożliwia natychmiastowe obciążanie i wdrożenie agresywnego programu rehabilitacji. Zaletami ścięgien mięśnia półścięgnistego i smukłego jest dobra dostępność materiału do przeszczepu, niewielkie cięcie zapewniające dobry efekt kosmetyczny, niewielkie dolegliwości z miejsca pobrania. Wyniki odległe są porównywalne z rekonstrukacjami z użyciem innych materiałów.

  Streszczenie angielskie: Anterior cruciate ligamnet reconstruction using bone-patellar tendon-bone (BPTB) autograft seems to be the most widely used technique. It is frequently complicated by the donorsite morbidity and is at risk of extensor mechanism disorders. Use of quadrupled hamstring tendons with cross-pin femoral implant provides stronger fixation than nay other technique and is less frequently associated with postoperative complications. Use of this technique together with interference screw tibial fixation allows immediate weight bearing and introduction of agressive rehabilitation program. The advantages of hamstrings are superficial location and easy harvesting, small incision with good cosmetic effect, low donor-site morbidity. Late postoperative results are comparable with reconstructions using other materials.


  147/230

  Tytuł oryginału: Anterior cruciate ligament reconstruction using hamstrings in press-fit technique without hardware.
  Autorzy: Paessler H. H.
  Źródło: Acta Clin. 2002: 2 (1) s.40-45, il., bibliogr. 7 poz.
  Sygnatura GBL: 313,595

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • transplantologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  148/230

  Tytuł oryginału: Tlenek azotu w powietrzu wydechowym (eNO) w różnych chorobach układu oddechowego.
  Tytuł angielski: Exhaled nitric oxide in various respiratory diseases.
  Autorzy: Kałuska Katarzyna, Ziora Dariusz
  Źródło: Pneumonol. Alergol. Pol. 2002: 70 (9/10) s.509-517, bibliogr. 49 poz.
  Sygnatura GBL: 301,096

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • transplantologia
 • pulmonologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  149/230

  Tytuł oryginału: Prewalencja wieloogniskowych zarażeń grzybami u chorych z przeszczepami nerek poddawanych stałej immunosupresji.
  Tytuł angielski: Prevalence of multifocal fungal infections in patients undergoing permanent immunosuppresion after renal transplantation.
  Autorzy: Kurnatowska Ilona, Chrzanowski Witold, Kacprzyk Feliks, Zamojska Sylwia, Kurnatowska Alicja
  Źródło: Wiad. Parazytol. 2002: 48 (4) s.419-424, tab., bibliogr. [12] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 303,658

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • mikrobiologia
 • nefrologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to estimate the prevalence of fungi in monofocal and multifocal infections in renal transplant recipients. 32 renal transplant recipients were examined for presence of fungi in genital organs, oral cavity and rectum. Fungal strains were recovered in 66 out of 96 samples (68.2 p.c. of all renal transplant recipients) in oral cavity (65.6 p.c.), rectum (37.5) and genital organs (25.0 p.c.). Monofocal mycosis was found only in 21.9 p.c. of the patients. Multifocal infections occurred in 68.2 p.c. and contained ontocenoses of oral cavity and rectum (34.4 p.c.) the most frequently. Trifocal infection (genital organs - oral cavity - rectum) occurred in 12.5 p.c. of all examined renal transplanmt recipients. The following fungi were found: Candida albicans (31 strains), C. glabrata (5), C. guilliermondii (2), C. krusei (2), Sacharomyces cerevisiae (1).


  150/230

  Tytuł oryginału: Charakterystyka cech fenotypowych gatunkowych i wewnątrzgatunkowych szczepów grzybów wyodrębnionych z wybranych ontocenoz narządowych osób po przeszczepach nerek.
  Tytuł angielski: Characteristics of phenotypic specific and intraspecific features of fungal strains isolated from the organ ontocenoses in patients after renal transplantation.
  Autorzy: Kurnatowska Alicja, Kurnatowska Ilona, Kacprzyk Feliks, Chrzanowski Witold
  Źródło: Wiad. Parazytol. 2002: 48 (4) s.425-433, tab., bibliogr. [10] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 303,658

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • genetyka
 • mikrobiologia
 • nefrologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The aim of present study was to describe 60 specific and intraspecific features of fungal strains isolated from the organ ontocenoses: oral cavity, rectum and genital organs in 32 patients undergoing permanent immunosupression after renal transplantation. Fungal strains identified using API 20 C and API 20 C AUX (bioM‚rieux). The activity of 19 hydrolases was investigated using API ZYM. Among 41 strains of fungi the following were found: Candida albicans (31 strains), C. glabrata (5), C. guilliermondii (2), C. krusei (2) and Saccharomyces cerevisiae (1). The number of fungal strains isolated from the oral cavity was the highest (21), less numerous from rectum (12) and the least from the genital organs (8). The enzymograms were described for all strains and the highest activity was noted in case of e6 - leucine arylamidase e11 - phosphatase acid e3 - esterase (C4), e12 - naphtol-AS-BI-phosphohydrolase. The activity of these enzymes is connected with higher pathogenicity of C. albicans strains.


  151/230

  Tytuł oryginału: Wpływ polimorfizmu receptorów CD32 (FCgammaRIIA) i ekspresji receptorów CD28 na przebieg powikłań po transplantacji nerki i wątroby : praca doktorska
  Autorzy: Florczak Marcin, Gawrońska-Szklarz Barbara (promot.).; Akademia Medyczna Katedra Farmakologii, Zakład Farmakokinetyki i Terapii Monitorowanej w Szczecinie
  Źródło: 2002, 73 k. : il., tab., bibliogr. 135 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20310

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • transplantologia
 • gastroenterologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  152/230

  Tytuł oryginału: Problemy leczenia cukrzycy u chorych po zabiegu przeszczepienia nerki.
  Tytuł angielski: Treatment of diabetes mellitus in patients after renal transplantation.
  Autorzy: Wyzgał Janusz, Pączek Leszek, Senatorski Grzegorz, Pilecki Tomasz, Gradowska Liliana, Żegarska Jolanta
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 supl. 1: Forum nefrologiczne s.16-20, tab., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia
 • toksykologia
 • endokrynologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cukrzyca DM (ang. diabetes mellitus) jest najbardziej rozpowszechnioną chorobą metaboliczną, niezależnym czynnikiem ryzyka choroby niedokrwiennej serca i skraca życie chorych we wszystkich populacjach w tym po przeszczepieniu nerki (TPN). Chorzy po przeszczepieniu nerki mają szczególną predyspozycję do rozwoju i pogorszenia przebiegu DM. Sprzyjają temu: zaawansowany wiek, DM w rodzinie, przebyte infekcje CMV, predyspozycje genetyczne HLA A26 i B27, dawka glikokortykosteroidów oraz stosowane leki immunosupresyjne takie jak: cyklosporyna, takrolimus. Przeanalizowaliśmy przypadki 1300 chorych z naszego ośrodka. 153 chorych miało cukrzycę z czego de novo 80 chorych. Średni wiek chorych z cukrzycą typu I, II i de novo przed TPN wynosił odpowiednio 44,88; 57,27 i 56,41 lat. Infekcje CMV u chorych z DM de novo wystąpiły u 7,5 proc., jak w ogólnej populacji chorych po przeszczepieniu nerki. Najczęściej stwierdzanymi antygenami HLA był A2, B8 i DR5. Cyklosporyna i takrolimus sprzyjają rozwojowi cukrzycy. Częstość cukrzycy de novo u badanych chorych była niska, co może wynikać z elastyczności stosowania immunosupresji, tj. dokonywania zmiany schematu z cyklosporyny A lub takrolimusu na mukofenolat mofetilu bądź sirolimus w przypadkach stwierdzenia nietolerancji glukozy w zapobieganiu DM.

  Streszczenie angielskie: Diabetes mellitus (DM) is the most common metabolic disease an independent risk factor of coronary disease, and shortens lifetime in all populations of patients, including kidney transplant recipients. Patients after kidney transplantation are exceptionally predisposed to develop or to exacerbate the preexisting DM. Age, DM in family, CMV infections, genetic factor (HLA A26 and B27), immunosuppressive treatment with steroids or calcineurin inhibitors belong to the major risk factors of diabetes. We analyzed 1300 renal transplant recipients in our center. Out of them 153 suffered from DM. DM de novo revealed 80 pts. Mean age in type I pts was 44.88 years and in type II pts was 57.27 years. De novo diabetics were 56.41 years old in average. CMV infection, potentially pathogenic in development of DM de novo, coexisted in 7.5 p.c. of these cases as frequently as in whole TPN population. Most frequently detected HLA antigens were: A2, B8 and DR5. Use of cyclosporine and tacrolimus promoted incidence of DM. We conclude, that low percentage of de novo DM in patients after renal transplantation may result from flexibility in administration of immunosuppressive regimens. Cyclosporine and tacrolimus treatment was switched to sirolimus or mycophenolate mofetil when the glucose intolerance was detected to prevent development of DM.


  153/230

  Tytuł oryginału: Ekspresja mRNA czynników wzrostu cytokin w ścianie tętnicy nerkowej przeszczepionej nerki w okresie przewlekłego odrzucania.
  Tytuł angielski: Expression of mRNA for growth factors and cytokines in the renal artery wall of chronically rejected renal allograft.
  Autorzy: Żegarska Jolanta, Podrzucki Wawrzyniec, Kosieradzki Maciej, Malanowski Piotr, Wyzgał Janusz, Senatorski Grzegorz, Pilecki Tomasz, Rowiński Wojciech, Pączek Leszek
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 supl. 1: Forum nefrologiczne s.33-36, il., tab., bibliogr. 26 poz., sum. - Zamieszczono także dyskusję nad pracą podczas posiedzenia Komisji Nefrologicznej Komitetu Patologii Klinicznej PAN
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia
 • genetyka
 • immunologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie polskie: Cechą charakterystyczną naczyń w przewlekłym odrzucaniu (PO) i miażdżycy jest hiperplazja intimy, która wynika z proliferacji i migracji komórek mięśni gładkich oraz odkładania się białek macierzy zewnątrzkomórkowej. Prawdopodobnie mechanizmem odpowiedzialnym za tworzenie neointimy jest wydzielanie czynników wzrostu i cytokin, takich jak: TGF-á, TNF-ŕ, IL-1 i IL-6. Dokonano pomiaru ekspresji tych czynników w ściance tętnicy nerkowej nerki przewlekle odrzucanej. Fragmenty tętnic nerkowych uzyskano od chorych z przewlekłym odrzucaniem nerki przeszczepionej, poddanych graftektomii (n = 11) oraz chorych z wielotorbielowatością nerek dziedziczącą się autosomalnie dominująco, poddanych nefrektomii (n = 4). Wyizolowano całkowite RNA, a następnie zmierzono ekspresję mRNA dla TGF-á, TNF-ŕ, IL-1 i IL-6 przy użyciu ilościowego PCR w czasie rzeczywistym. W grupie PO ekspresja mRNA dla TGF-á, TNF-ŕ, IL-1 była wyższa niż w grupie kontrolnej. Nie stwierdzono różnic pomiędzy grupami dla IL-6. W obu grupach stwierdzono istotną korelację między wiekiem a ekspresją TGF-á. Zwiększona ekspresja TGF-á, TNF-ŕ, IL-1 może być kluczowym czynnikiem w powstawaniu neointimy i patogenezie PO. Wzrost ekspresji TGF-á z wiekiem noże być mechanizmem ochronnym w miażdżycy.

  Streszczenie angielskie: The vascular hallmark of chronic rejection (CR), as well as of atherosclerosis, is intimal hyperplasia. It results from migration and proliferation of vascular smooth muscle cell and increased deposition of extracellular matrix proteins. A possible mechanism responsible for formation of neointima is the release of growth factors and cytokines, such as: transforming growth factor beta (TGF-á), tumour necrosis factor alfa (TNF-ŕ, interleukin 1 (IL-1) and interleukin 6 (IL-6). The expression of these factors in the renal artery wall of chronically rejected allografts was quantified. The renal artery samples were obtained from patients with chronic renal allograft rejection, undergoing graftectomy (n = 11) and patients with autosomal dominant polycystic kidney disease (ADPKD), undergoing nephrectomy (n = 4). Total RNA was isolated and the expression of mRNA for TGF-á, TNF-ŕ and IL-6 was measured using a real time quantitative PCR. In patients with CR the expression levels of TGF-á, TNF-ŕ and IL-1 mRNA were higher than in control group. No difference between groups was detected for IL-6. In both groups a correlation was detected between age and TGF-á expression. The increased expression of TGF-á, TNF-ŕ and IL-6 may be a key factor in the neointimal formation and pathogenesis of CR. The increase in the TGF-á expression with age might be a protective mechanism in atherosclerosis.


  154/230

  Tytuł oryginału: Wpływ leczenia immunosupresyjnego na dobowy profil ciśnienia tętniczego krwi.
  Tytuł angielski: Effect of immunosuppressive treatment on diurnal profile of blood pressure.
  Autorzy: Pilecki Tomasz, Pączek Leszek, Senatorski Grzegorz, Wyzgał Janusz, Żegarska Jolanta, Rowiński Wojciech, Szmidt Jacek
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 supl. 1: Forum nefrologiczne s.37-41, il., bibliogr. 11 poz., sum. - Zamieszczono również dyskusję nad artkułem przedstawionym podczas posiedzenia Komisji Nefrologicznej Komitetu Patofizjologii Klinicznej PAN
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia
 • toksykologia
 • farmacja
 • kardiologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Częstość występowania nadciśnienia tętniczego u chorych po transplantacji nerki nagle wzrosła po wprowadzeniu do leczenia cyklosporyny A. Obecnie nadciśnienie tętnicze jest stwierdzane u 67-90 proc. w tej grupie chorych. Nadciśnienie tętnicze wywiera nie tylko negatywny wpływ na układ sercowo-naczyniowy, ale również skraca czas przeżycia przeszczepionych nerek. Ambulatoryjne monitorowanie ciśnienia tętniczego (ABPM) umożliwia ocenę profilu dobowego ciśnienia tętniczego oraz skuteczność leczenia. Badanie to jest szczególnie użyteczne w procesie leczenia tych chorych. Nadciśnienie nocne występowało 2,5 raza częściej niż w godzinach aktywności w grupie kolejnych 58 chorych po transplantacji nerki ocenianych za pomocą ABPM w naszej klinice. Brak nocnego obniżenia ciśnienia tętniczego stwierdzono u większości badanych. Konwersja leczenia immunosupresyjnego z inhibitorów kalcyneuryny (cyklosporyna A, takrolimus) na sirolimus lub mykofenolan mofetilu może poprawić dobowy profil ciśnienia tętniczego w tej grupie chorych.

  Streszczenie angielskie: Prevalence of arterial hypertension suddenly rose in patients after renal transplantation since cyclosporine A was introduced. Arterial hypertension is now diagnosed in 67-90 p.c. of patients after renal transplantation. It has not only negative effect on cardiovascular system but also shortens survival of renal graft. Ambulatory blood pressure monitoring (ABPM) enables evaluation of diurnal profile of BP and efficacy of treatment. This diagnostic tool is very useful in the management of these patients. Nocturnal hypertension was 2,5 times more frequent than daytime elevation of BP in the group of 58 consecutive renal transplant patients treated with calcineurin inhibitors who were assessed by ABPM at our department. Lack of nocturnal dip of BP was observed in most of the patients. Conversion from calcineurin inhibitors (cyclosporine A, tacrolimus) to sirolimus or mycophenolate mofetil may improve BP profile in this group of patients.


  155/230

  Tytuł oryginału: Perspektywy zapobiegania i leczenia cukrzycy typu 1.
  Tytuł angielski: Perspectives in prevention and treatment of type 1 diabetes.
  Autorzy: Otto-Buczkowska Ewa
  Źródło: Klin. Pediatr. 2002: 10 (5) nr spec. zjazdowy s.571-574, bibliogr. 35 poz., sum. - 6 Szkoła Pediatrii Warszawa-Miedzeszyn 27-29.09. 2002
  Sygnatura GBL: 313,066

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Głównym wyzwaniem w leczeniu cukrzycy typu 1 jest prewencja późnych powikłań i tym sposobem poprawa jakości życia chorych. W oparciu o dane z piśmiennictwa dokonano przeglądu prób zmierzających do prewencji lub opóźnienia klinicznego ujawnienia się cukrzycy typu 1. Wśród różnych teoretycznych opcji wyróżnić można dwie grupy. Jedna dotyczy prewencji w grupie osób genetycznie predysponowanych do zachorowania, druga dotyczy postępowania u osób z klinicznie jawną cukrzycą. Zakończona powodzeniem transplantacja trzustki pozwala na utrzymanie prawie normalnej homeostazy, wymaga jednak stałego stosowania leków immunosupresyjnych. Zastosowanie stosunkowo prostych metod immunoizolacji transplantowanych wysp w kapsułach pozwala na uniknięcie konieczności stosowania immunosupresji. Transplantacja wysp trzustkowych jest limitowana niedostatkiem dawców. Inżynieria genetyczna ma znaczenia zarówno dla prewencji patologicznych procesów jak i ochrony komórek wyspowych po transplantacji. Celem zarówno prewencyjnych jak i terapeutycznych procedur jest zatrzymanie autoimmunologicznej destrukcji komórek á.


  156/230

  Tytuł oryginału: Augumentacja jelitowa neurogennego pęcherza moczowego.
  Tytuł angielski: Augumentation enterocystoplasty in neurogenic bladder.
  Autorzy: Jankowski Andrzej, Kroll Paweł, Mańkowski Przemysław
  Źródło: Pediatr. Prakt. 2002: 10 (3) : Problemy chirurgii dziecięcej s.29-32, bibliogr. 15 poz., sum. - Sesja naukowa z okazji XXX-lecia Instytutu Pediatrii AM w Poznaniu pt. Problemy chirurgii dziecięcej Poznań 2002
  Sygnatura GBL: 306,430

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • pediatria
 • gastroenterologia
 • transplantologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono wskazania do operacji augumentacyjnych pęcherza u dzieci, podkreślając istotną rolę badania wideourodynamicznego. Z 13 operowanych dzieci w wieku 8-18 lat, augumentację jelitem cienkim wykonano u 5, jelitem grubym również u 5, a z użyciem odcinka krętniczo-kątniczego u 3. Opisano dodatkowe zabiegi operacyjne na drogach moczowych (plastykę antyrefluksową moczowodów, zabiegi psoas hitch, boari flap) oraz na przewodzie pokarmowym (op. Malone). Omówiono prowadzenie pooperacyjne, powikłania oraz stosowane badania kontrolne.


  157/230

  Tytuł oryginału: Rekombinowany czynnik VIIa w operacjach urologicznych z krwotokiem.
  Autorzy: Sajdak Renata, Pikuła Elżbieta, Kwinta Adam
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (4) s.58, 60
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • transplantologia
 • urologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  158/230

  Tytuł oryginału: Metabolizm nukleotydów : ich rola w przemianach energetycznych i procesach regulacyjnych u pacjentów z upośledzoną czynnością nerek : praca doktorska
  Autorzy: Jagodziński Piotr, Rutkowski Bolesław (promot.).; Akademia Medyczna Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych w Gdańsku
  Źródło: 2002, [2], 96 k. : il., tab., bibliogr. 131 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20406

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • nefrologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  159/230

  Tytuł oryginału: Badania doświadczalne nad zastosowaniem bioceramiki nowej generacji w leczeniu ubytków kostnych w ocenie radiologicznej i histopatologicznej
  Autorzy: Niedzielski Kryspin, Koktysz Robert, Wilamski Maciej, Synder Marek
  Źródło: W: Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium - Bydgoszcz, 2002 s.341-346, il., bibliogr. 34 poz. - 34 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego pt. Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium Bydgoszcz 18-21.09. 2002
  Sygnatura GBL: 802,225

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • transplantologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • króliki


  160/230

  Tytuł oryginału: Opracowanie metody hodowli chondrocytów z użyciem surowicy autologicznej do celów transplantacyjnych (model zwierzęcy)
  Autorzy: Biliński Piotr J[acek]., Drewa Łukasz, Nowacki Wiesław, Czaplewski Artur, Drewa Tomasz
  Źródło: W: Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium - Bydgoszcz, 2002 s.364 - 34 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego pt. Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium Bydgoszcz 18-21.09. 2002
  Sygnatura GBL: 802,225

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • transplantologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • in vitro


  161/230

  Tytuł oryginału: Ocena wpływu leczenia nerkozastępczego na morfologię i funkcję lewej komory serca u chorych z przewlekłą niewydolnścią nerek. Rozprawa habilitacyjna.
  Autorzy: Dudziak Maria
  Źródło: Ann. Acad. Med. Gedan. 2002: [32] supl. s.[1], 1-141, il., tab., bibliogr. 245 poz.
  Sygnatura GBL: 702,634

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • nefrologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  162/230

  Tytuł oryginału: Zastosowanie homograftu tętniczego w leczeniu ograniczonego zakażenia protezy naczyniowej - opis dwóch przypadków.
  Tytuł angielski: The use of the arterial homograft in treatment of local prosthetic graft infection - report of two cases.
  Autorzy: Pupka Artur, Skóra Jan, Dawiskiba Tomasz, Szyber Piotr
  Źródło: Chir. Pol. 2002: 4 (4) s.183-186, bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,505

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • kardiologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie polskie: Infekcja po wszczepieniu protez z materiałów sztucznych stanowi ogrommny problem w chirurgii naczyniowej. W pracy przedstawiono 2 przypadki zakażenia protezy naczyniowej aortalno-dwuudowej, ograniczone do dystalnej części ramienia. Ze względu na brak efektu leczenia przy zastosowaniu metod klasycznych chorych operowano, wymieniając zakażony odcinek na homograft tętniczy. Kontrola pooperacyjna wykazała ustąpienie infekcji.

  Streszczenie angielskie: Infection after vascular operations, particularly after synthetic prosthetic graft implantation, remains a serious complication of reconstructive vascular surgery. In this paper there are presented two cases of bifurcated graft infection limited to the distal part of one of the branches. Because of the unsatisfactory results of conventional treatment, the patients underwent in situ replacement of the infected prosthesis with an artetrial homograft. The postoperative check-up revealed the complete remission of infection.


  163/230

  Tytuł oryginału: Ocena wpływu zimnego niedokrwienia na zmiany biochemiczne trzustki i aktywność metaboliczną izolowanych wysp Langerhansa : praca doktorska
  Autorzy: Kinasiewicz Andrzej, Fiedor Piotr (promot.).; Akademia Medyczna Instytut Transplantologii, Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej. Wydział Farmaceutyczny, Katedra i Zakład Biochemii i Chemii Klinicznej w Warszawie
  Źródło: 2002, [3], VII, 140 k. : il., tab., bibliogr. 218 poz., streszcz, maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20481

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury


  164/230

  Tytuł oryginału: Wpływ metod chirurgicznego pokrywania recesji dziąsłowych na grubość dziąsła właściwego.
  Tytuł angielski: The effect of surgical techniques for covering gingival recessions on the thickness of the attached gingiva.
  Autorzy: Konopka Tomasz, Dominiak Marzena, Ćwirko Marek
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (10) s.626-633, il., tab., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było porównanie przeszczepu ponadbłonkowego tkanki łącznej (CTG) i sterowanej regeneracji tkanek z wykorzystaniem bioresorbowalnych błon kolagenowych (GTR) na grubość dziąsła właściwego po pokryciu recesji dziąsła w badaniu ultrasonograficznym. U 49 pacjentów wykonano 34 zabiegi z wykorzystaniem CTG dla pokrycia 54 recesji w I lub II klasie wg Millera oraz 28 zabiegów GTR dla pokrycia 32 recesji w I lub II klasie wg Millera. W badaniu ultrasonograficznym 6 miesięcy po wykonaniu zabiegu stwierdzono 131 proc. wzrost średniej grubości dziąsła właściwego po przeszczepie tkanki łącznej oraz 67 proc. wzrost grubości dziąsła po użyciu błon kolagenowych, co może być jednym z ważniejszych czynników decydujących o trwałości wyników pokrycia recesji po tych metodach.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study to compare the effect of a subepithelial connective tissue graft (CTG) and guided tissue regeneration (GTR) using bioresorbable collagen membranes on the gingival thickness following root patients treated, 34 procedures using CTG were performed to cover 54 recessions of class I or II acc. Miller, and 28 procedures using GTR were performed to cover 32 recessions. The ultrasonographic evaluation 6 months postoperatively showed an increase in the average thickness of the attached gingiva by 131 p.c. after CTG, and an increase by 67 p.c. after GTR with the use of collagen membranes. This may be one of the most important factors that decide about the permanence of the results of recession covering after using these methods.


  165/230

  Tytuł oryginału: Nabyta niedokrwistość aplastyczna.
  Autorzy: Pawelec Katarzyna, Rokicka-Milewska Roma
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (5) s.303-307, tab., bibliogr. 10 poz.
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • hematologia
 • transplantologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Nabyta niedokrwistość aplastyczna jest rzadkim schorzeniem charakteryzującym się pancytopenią we krwi obwodowej i hipoplazją szpiku. Choroba może być zapoczątkowana przez czynniki infekcyjne, chemiczne lub fizyczne, jednak najczęściej bezpośrednia przyczyna nie jest znana. Leczeniem, z wyboru ciężkiej postaci niedokrwistości aplastycznej jest przeszczep szpiku od dawcy rodzinnego. Alternatywą jest leczenie immunoablacyjne (ATG z CSA i G-CSF), po którym pełną remisję choroby można uzyskać u 87 proc. pacjentów po 6 m-cach leczenia. Dzieci z umiarkowaną postacią niedokrwistości aplastycznej mogą być leczone pochodnymi androgenów, cyklosporyną lub skojarzeniem tych leków.


  166/230

  Tytuł oryginału: Assessment of burn wound bacteriology in heat injuries treated with silver sulphadiazine vs. Glycerol-preserved human skin allografts.
  Autorzy: Szmytkowska Krystyna
  Źródło: Surg. Childh. Int. 2002: 10 (2) s.81-84, tab., bibliogr. 11 poz.
  Sygnatura GBL: 313,040

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • mikrobiologia
 • farmacja
 • transplantologia
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.

  Streszczenie angielskie: The following report compares bacterial populations cultured from wound surfaces and bodily ofices of pediatric burn patients. The study group consisted of 81 children treated with allografts; the control group included 79 children treated with silver sulphadiazine. In our study, the most frequent cause of burn wound contamination was autoinfection. Coagulase-negative Staphylococcus aureus was the predominant pathogen in both groups; it was present in 14 patients of the study group and 21 controls. Streptococcus pyogenes, Pseudomonas aeruginosa and Enterococcus sp. were found in one patient each, Acinetobacter baumani in two children. Analysis of the material colled on the third post-burn day showed no change in bacterial population structure compared with that on admission - in two patients receiving antibiotic treatment a reduction was observed in Staphylococcus growth rate. Bacteriological smears collected on the seventh post-burn day showed an increase in A. baumani growth rate. All other bacteria showed low growth rates. Antibiotic thaerapy was introduced in cases with simultaneous thorat, ear or upper airway infection. Our observation leads to the conclusion that while the degree of bacterial contamination of the burn wound is largely influenced by the bacteriological status of the patient prior to the injury, it is the role of the dressing to prevent infection from other patients, personnel or the patient himself.


  167/230

  Tytuł oryginału: Analysis of HLA frequencies in donor population of Unrelated Bone Marrow Donor and Cord Blood Registry of Institute of Haematology and Blood Transfusion.
  Autorzy: Nowak Jacek, Gronkowska Anna, Brojer Ewa
  Źródło: Centr. Eur. J. Immunol. 2002: 27 (3) s.97-115, tab., bibliogr. 26 poz.
  Sygnatura GBL: 313,243

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • genetyka
 • hematologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The HLA alleles and haplotypes frequencies of Polish population are helpful in the routine work of HLA laboratory and in searching of underlated bone marrow donors for Polish patients. HLA I class typing was performed by standard serological method in 2580 potential donors from Poland, and HLA DRB1 DNA typing by PCR-SSP or PCR-SSOP at low resolution level in 386 donors chosen by chance from the said population. Allelic and haplotypic (2 or 3 loci haplotype) gene frequencies were estimated by iterative maximum likelihood gene counting method suplemented by expectation maximization and Hardy-Weinberg equilibrium algorithm using ML-EM-HW v. 5.2 software elaborated in our Institute. The resolution of used methods was: 24 specifies of HLA-A, 46 HLA-B, 11 HLA-Cw, and 17 HLA*DRBI. There was a different portion of HLA "blank" in each locus. Allele gene frequencies were comparable with other Central Europe population frequencies. Estimated and observed antigen phenotypic frequencies were very similar. Fit to Hardy-Weinberg equilibrium was tested by Xý test foreach locus separately and was good (p=1.0000). The highest positive linkage was found in following two-locus haplotypes: A*01-B*08 (GF 0.0739, delta 0.0613, p 0.0001), A*03-B*07 (GF 0.0504, delta 0.0333, p 0.0001) and A*25-B*18 (GF 0.0334, delta 0.0288, p 0.0001). Very high, but negative linkage was found for A*02-B*08 (GF 0,0075, delta-0.0215, p 0.0001) and A*01-B*18 (GF 0.0010, delta-0.0095, p 0.0001) two locus halotypes. Sixteen HLA-A-B-DRBI there-locus haplotypes showed gene frequency...


  168/230

  Tytuł oryginału: Allogenic stem cell transplantation following non-myeloablative conditioning regimens as adoptive immunotherapy in patients with hematological malignancies.
  Autorzy: Busca Alessandro, Bruno Benedetto, Boccadoro Mario, Locatelli Franco, Falda Michele
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (10) s.RA221-RA232, tab., bibliogr. 72 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • onkologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: High-dose chemotherapy followed by allogenic stem cell transplantation has been extensively used for the treatment of patietns with hematological malignancies. Unfortunately, this life saving procedure is limited to a subset of patients who are in good medical condition due to the increased risk of regimen-related toxicity and graft-versus-host disease that occur with increasing age and poor performance status. On the other hand, it became apparent that the curative potential of transplantation was not solely due to the conditioning regimen but also to the graft-versus-leukemia effect mediated by alloreactive donor T cells. These observations led to the development of new transplant strategies using less intensive preparative regimens that would allows donor cell engraftment without the toxicity of myeloablative conditioning as a method of exploiting a graft-versus-malignancy effect in patients ineligible for conventional marrow grafts. Although follow-up is relatively short, preliminary results are encouraging and demonstrate the feasibility of non-myeloablative transplants in patients with heterogeneous diseases and disease status who received various preparative regiemns. Current challenges include defining the optiaml regimen to promote full donor engraftment and the malignancies susceptible to this approach. The present review summarizes the most recent results obtained in this attractive field.


  169/230

  Tytuł oryginału: Wskaźniki krążenia płucnego u chorych kwalifikowanych do przeszczepiania serca : praca doktorska
  Autorzy: Wierzbicki Karol, Sadowski Jerzy (promot.).; Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Instytut Kardiologii, Klinika Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii w Krakowie
  Źródło: 2002, [5], 108 k. : il., tab., bibliogr. 82 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20442

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • pulmonologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  170/230

  Tytuł oryginału: Zmiany na błonie śluzowej jamy ustnej w leczeniu okołotransplantacyjnym. Przegląd piśmiennictwa.
  Tytuł angielski: Changes in oral mucous membrane in treatment associated with transplantation. Review of the literature.
  Autorzy: Lewińska-Chełstowska Magdalena, Trąbska-Świstelnicka Marlena
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (10) s.32-35, il., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • immunologia
 • mikrobiologia
 • onkologia
 • transplantologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy omówiono zmiany na błonie śluzowej jamy ustnej, które mogą wystąpić w wyniku leczenia okołotransplantacyjnego u pacjentów po przeszczepie narządów. Leki immunosupresyjne sprzyjają zakażeniom oportunistycznym. Najczęściej dochodzi do zakażenia Candida albicans, czego konsekwencją jest kandydoza rzekomobłoniasta lub rumieniozanikowa. Równie często pojawiają się infekcje wirusowe. Najczęściej wykrywa się wirus brodawczaka ludzkiego (HPV), odpowiedzialny za występowanie egzofizycznych tworów brodawkowatych w jamie ustnej, a także wirus Epsteina-Barra (EBV), wywołujący zmiany kancerogenne błony śluzowej jamy ustnej. Ważnym powikłaniem leczenia immunosupresyjnego jest indukowane cyklosporyną A rozrostowe zapalenie dziąseł.

  Streszczenie angielskie: The study describe changes in the oral mucous membrane which may occur as a result of treatment associated with transplantation in patients after organ transplants. Immunosupressive drugs favour opportunistic infections. Infection with candd albicans is the most common, its consequences being pseudomembranous or erythomatous-atrophic candidiasis. Virus infections occur with equal frequency. Human papilloma virus (HPV) is most commonly found, this being responsible for exophytic papillomae in the oral cavity, and also Epstein-Barr virus (EBV). The latter gives rise to carcinomatous changes of the oral mucous membrane. A serious complication of immunosuppressive treatment is the induction by cyclosporin A of hyperplastic gingivitis.


  171/230

  Tytuł oryginału: Niedokrwistość syderoblastyczna u 14-letniego chłopca.
  Tytuł angielski: Sideroblastic anemia in a 14-year old boy.
  Autorzy: Janik-Moszant Anna, Tomaszewska Renata, Szczepański Tomasz, Klimza Małgorzata, Lewanowicz Wiesław, Sońta-Jakimczyk Danuta
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (12) s.1073-1075, bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • hematologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Niedokrwistość syderoblastyczna od 1956 r., tj. od następnego doniesienia Bjorkmana jest uważana za stan przednowotworowy. Obecnie choroba ta została zaliczona do zespołów mielodysplastycznych. Opisano 14-letniego chłopca skierowanego do Kliniki Hematologii Dziecięcej i Chemioterapii w Zabrzu z podejrzeniem niedokrwistości hemolitycznej, u którego ostatecznie rozpoznano zespół mielodysplastyczny. Na podstawie mielogramu (15 proc. syderoblastów pierścieniowatych) oraz badania trepanobioptatu ustalono rozpoznanie opornej na leczenie niedokrwistości z obecnością pierścieniowatych syderoblastów. Po ośmiu miesiącach od rozpoznania wykonano alllogeniczny przeszczep szpiku kostnego od zgodnego w układzie HLA brata.

  Streszczenie angielskie: Sideroblastic anemia has been considered a pre-malignant condition since its initial description by Bjorkman in 1956. Currently, this disease is included into group of myelodysplastic syndromes. We present a 14-year-old boy admitted to the Department of Pediatric Hematology and Chemotherapy in Zabrze suspected of hemolytic anemia, in whom, a final diagnosis of myelodysplastic syndrome was established. Based on bone marrow aspirate (15 p.c. of ringed sideroblasts) and trephine biopsy, a diagnosis of refractory anemia with ringed sideroblasts could be established. The boy underwent successful allogenic bone marrow transplantation from his HLA-matched brother eight months from diagnosis.


  172/230

  Tytuł oryginału: Krew pępowinowa (KP) jako materiał do przeszczepienia.
  Autorzy: Antoniewicz-Papis Jolanta
  Źródło: Blok Oper. 2002: 5 (2) s.16-24, il., bibliogr. 41 poz.
  Sygnatura GBL: 313,507

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • transplantologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  173/230

  Tytuł oryginału: Prawne granice dopuszczalności transplantacji narządów i tkanek ludzkich w myśl przepisów Rady Europy.
  Autorzy: Rzepliński Andrzej
  Źródło: Prawo Med. 2002: 4 (12) s.51-63 - Międzynarodowe sympozjum Polskiego Towarzystwa Transplantologicznego pt. Etyczno-obyczajowe, prawne i ekonomiczne aspekty przeszczepiania narządów Warszawa 26-28.09. 2002
  Sygnatura GBL: 306,537

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  174/230

  Tytuł oryginału: Komórki macierzyste - przyszłość transplantologii.
  Autorzy: Kandefer-Szerszeń Martyna
  Źródło: Prz. Epidemiol. 2002: 56 supl. 4: IV Warsztaty Naukowo-Szkoleniowe "10 Biomedica Poland Sp. z o.o." s.55-56, bibliogr. 4 poz. - 4 Warsztaty Naukowo-Szkoleniowe pt. 10 Biomedica Poland Sp. z o.o. Dębe 06-08.06. 2002
  Sygnatura GBL: 301,250

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa


  175/230

  Tytuł oryginału: Statyny - leki tylko kardiologiczne?
  Autorzy: Filipiak Krzysztof J., Opolski Grzegorz
  Źródło: Gab. Pryw. 2002 (4) s.12, 14-20, il.
  Sygnatura GBL: 306,371

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • nefrologia
 • onkologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  176/230

  Tytuł oryginału: Przeszczepy narządów u dzieci. Posiedzenie Kliniczne Instytutu Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka 2001-12-04.
  Autorzy: Kaliciński Piotr
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (3) s.178-183, il., tab.
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia
 • nefrologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Leczenie przeszczepem narządu stało się już od lat standardem postępowania w nieodwracalnej niewydolności narządów na tle zarówno ostrych jak i przewlekłych chorób wątroby, nerek, jelita, serca i trzustki. W populacji dzieciecej największe znaczenie mają przeszczepy narządów jamy brzusznej, z wyłączeniem trzustki, bowiem niemal nie spotyka się wskazań do przeszczepienia trzustki u dzieci. Przeszczepy serca są odmiennym zagadnieniem z dziedziny kardiochirurgii i nie wchodzą w zakres tej prezentacji.


  177/230

  Tytuł oryginału: Kwalifikacja oraz przygotowanie dzieci z chorobami układu krwiotwórczego i chłonnego do allogenicznej transplantacji szpiku kostnego w warunkach Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie.
  Tytuł angielski: Evaluation and preparation of children with haematologic and lymphatic disorders for allogenic bone marrow transplant in Children's Hospital in Olsztyn.
  Autorzy: Badowska Wanda
  Źródło: Rocz. Med. 2002: 10 vol. 1 s.63-68, bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,391

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • hematologia
 • onkologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Current knowledge on properties of bone marrow transplantation in children. We present our obserwation of the 13 children from Childrens Hospital in Olsztyn, with haemoproliferative disorders, post autologous bone marrow transplantation from 1996-2002.


  178/230

  Tytuł oryginału: Optymalizacja preparowania oraz ekspansji ex vivo ludzkich komórek krwi pępowinowej dla celów transplantologicznych.
  Tytuł angielski: Improved isolation and ex vivo expansion of human umbilical cord cells for grafting.
  Autorzy: Mikołajek Wioletta
  Źródło: Rocz. PAM 2002: 48 s.99-115, b., bibliogr. 46 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,712

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • streszczenie
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • in vitro


  179/230

  Tytuł oryginału: Mrożenie komórek krwi pępowinowej w mechanicznej zamrażarce (-80řC).
  Tytuł angielski: Mechanical freezing of umbilical cord cells at (-80řC).
  Autorzy: Paczkowska Edyta
  Źródło: Rocz. PAM 2002: 48 s.117-133, [1] tabl., il., tab., bibliogr. 40 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,712

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • streszczenie
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro
 • płód


  180/230

  Tytuł oryginału: Ocena przydatności unaczynionych przeszczepów kostnych w rekonstrukcji chirurgicznej twarzy.
  Tytuł angielski: The usefulness of vascularized bone grafts in reconstructive surgery of the face.
  Autorzy: Kowalczyk Robert
  Źródło: Rocz. PAM 2002: 48 s.231-242, tab., bibliogr. 32 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,712

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • chirurgia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • streszczenie
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  181/230

  Tytuł oryginału: Pooperacyjna adaptacja pęcherza moczowego do zmiennych objętości moczu u chorych we wczesnym okresie po przeszczepie nerki : praca doktorska
  Autorzy: Mizerski Arnold, Ostrowski Marek (promot.).; Pomorska Akademia Medyczna [Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej], Studium Doktoranckie w Szczecinie
  Źródło: 2002, [2], 104 k., [2] k. tabl. : il., tab., bibliogr. 135 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20660

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • transplantologia
 • urologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  182/230

  Tytuł oryginału: Symposium on ethical, legal and economic aspects of transplantation, Warsaw, September 26-29th, 2002.
  Tytuł polski: [Sympozjum na temat etycznych, społecznych, prawnych i ekonomicznych aspektów przeszczepiania narządów, Warszawa, 26-29 września 2002].
  Źródło: Ann. Transplant. 2002: 7 (4) s.5-22, il., tab., bibliogr. [przy artyk.] - Sympozjum nt. etycznych, społecznych, prawnych i ekonomicznych aspektów przeszczepiania narządów Warszawa 26-29.09. 2002
  Sygnatura GBL: 313,259

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo
 • ekonomika
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie
 • streszczenie
 • tytuł obcojęzyczny


  183/230

  Tytuł oryginału: Ethical and societal problems in organ transplantation.
  Autorzy: Rowiński Wojciech, Wałaszewski Janusz
  Źródło: Ann. Transplant. 2002: 7 (4) s.7-9 - Sympozjum nt. etycznych, społecznych, prawnych i ekonomicznych aspektów przeszczepiania narządów Warszawa 26-29.09. 2002
  Sygnatura GBL: 313,259

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo
 • ekonomika
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Transplantation medicine, like on other medical speciality, is connected with a wide range of very difficult ethical issues. Among those are: availability of the treatment, consent for cadaveric donation, allocation of available organs, new categories of living unrelated donors and economic aspects of this method of treatment. Authors discuss sensitive aspects in societal perception of the Polish Transplantation Act, ethical issues of living donor kidney transplantation, the role of mass media and economic aspects of transplantation.


  184/230

  Tytuł oryginału: The induction of active or peripheral tolerance in organ transplantation: dream or reality.
  Autorzy: Petranyi Gyozo G.
  Źródło: Ann. Transplant. 2002: 7 (4) s.16-22, il., tab., bibliogr. 38 poz. - Sympozjum nt. etycznych, społecznych, prawnych i ekonomicznych aspektów przeszczepiania narządów Warszawa 26-29.09. 2002
  Sygnatura GBL: 313,259

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • immunologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta
 • myszy

  Streszczenie angielskie: Immunological tolerance induction is one of the most exciting research fields in experimental and clinical transplanation. From the first discovery of Nobel Prize awarded to L. Brent and P. Medawar, beside the classical induction of central tolerance in newborn mice, several methods, interventions and compounds have been introduced with a view to establishing tolerance. It was clarified that the mechanisms have different characteristics for central and peripheral or active/operative transplantation tolerance. In the case of the latter, tolerance was accompanied with mixed chimeric state. In the last decade, new compounds, such as monoclonal antibodies specific for membrane receptors on T- and APC cells responsible for signal I and signal 2 functions have been employed to induce operative tolerance. Among various methods and immunosuppressive interventions, non-myeloblative treatments combined with hematopoietic stem cell infusion showed the most effective results. This form of induction is associated with the well known "beneficial transfusion effect" in kidney transplantation. Based on the experimental achievements of clinical organ transplantation, various protocols have been introduced to induce peripheral tolerance. In spite of the short observation time of this progress the results seem to be promising, first of all, in the prolonged rejection-free survival time of the graft and the possibility to withdraw the immunosuppressive treatment altogether.


  185/230

  Tytuł oryginału: Invited editorial.
  Autorzy: Olszewski Waldemar L.
  Źródło: Ann. Transplant. 2002: 7 (4) s.24
  Sygnatura GBL: 313,259

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • transplantologia
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • informator
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  186/230

  Tytuł oryginału: Differentiation of cellular reaction to alloantigens and bacterial infection in human skin graft - immunosuppressive drugs or antibiotics.
  Autorzy: Mościcka-Wesołowska M., Olszewski W. L., Zolich D., Stelmach E.
  Źródło: Ann. Transplant. 2002: 7 (4) s.25-27, il., tab., bibliogr. 5 poz.
  Sygnatura GBL: 313,259

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • transplantologia
 • dermatologia i wenerologia
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta
 • myszy
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: The human hand transplantations prompted revival of interest in evaluation of the rejection process of the grafted skin and its control with the antirejection drugs [1-3]. In case of first hand transplantation a combined immunsuppressive regimen was applied with currently available drugs resulting in acceptance of the entire composite graft. No major untoward systemic effects of antirejection therapy were observed. The most important clinical conclusion was the allogenic skincan be accepted and function as in a normal extremity, altough the attack of host cells on the graft can not be totally eliminated. Chronic perivascular and subepidermal infiltrates with recipient cells could be seen [4]. Another problem connected with skin transplantion is graft infection. Skin is inhabited by a specific spectrum of bacteria [5]. Allografted skin is more sensitive to bacterial penetration that normal skin due to local damage by the host-versus-graft cellular reaction and comprised immune reactivity to bacterial antigens by the immunosuppressive therapy. The histological pictures of rejecting skin represent a mixture of cellular reaction against the graft and penetrating microbes. Alloreaction requires modification of immunosuppressive regimen and infection is an indication for prolonged antibiotic therapy against skin bacteria flora. The question arises how to discriminate the alloreactive and bacterial changes in the skin graft. We studied the histological pictures of rejecting and infected human skin after transplantation to scid mice.


  187/230

  Tytuł oryginału: The response of the lymphatic system to the human skin resident bacteria.
  Autorzy: Cakała M., Olszewski W. L.
  Źródło: Ann. Transplant. 2002: 7 (4) s.30-35, il., tab., bibliogr. 6 poz.
  Sygnatura GBL: 313,259

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta
 • szczury
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: We designed a study to identify skin bacterial strains producing most intensive changes in lymphoid tissue of the draining nodes and analyse the node cell phenotypes reacting to bacterial antigens. The obtained results were expected to help in establishing rational therapy in recipients of hand allografts. The highest level of activation of lymphoid tissue was found after inoculation with S. epidermidis, Acinetobacter, Enterobacter and Aerococcus. There was an increase in weight and cell concentration of nodes, intense expression of W3/25 + (CD4), OX6+ (class II), EDI + (CD14), CD54 + OX62 + cells in the paracortex and medulla 7 days after bacterial inoculation. The most advanced changes were seen after recall bacterial stimulation. Taken together, evident differences in the intensity of response to the investigated bacterial strains were found. The obtained information can be useful for establishing rational antibiotic therapy after composite graft transplantation.


  188/230

  Tytuł oryginału: Formation of synapses between dendritic cells and lymphocytes in skin lymph in an allogeneic reaction.
  Autorzy: Mijal J., Galkowska H., Olszewski W. L.
  Źródło: Ann. Transplant. 2002: 7 (4) s.36-41, il., tab., bibliogr. 7 poz.
  Sygnatura GBL: 313,259

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • farmacja
 • hematologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • psy

  Streszczenie angielskie: Skin is an important component of a composite tissue allograft an is considered among the most immunogenic of tissues. Because of the skin's high degree of immunogeneicity, until recently it was widely assumed that the dosage of immunosuppressive drugs required to prevent rejection was to high to be used safely in the clinical setting. The mechanism of resistance of skin allografts to pharmacological immunosuppression remains unknown. We investigated this problem at the level of antigen presentation by graft dendritic cells to recipient lymphocytes. Cells obtained from lymph draining skin were used and formation of synapses, necessary for antigen presentation, in the presentation, in the presence of CsA or FK506 was studied. The study provided the following information: a) increased frequency of allogeneic compared to syngeneic DC-L synapses in culture, b) increased expression of CD49d on lymph allogeneic DC and L and of HLA DR on L forming synapses, c) lack of a downregulating effect of CsA on the allogeneic DC-L synapse formation rate, d) decreased formation rate autologous and allogeneic DC-L synapses and lower expression of CD49d and HLA DR of cells treated with FK506. The suppressive effect of FK506 on DC-L synpases formation may explain the mechanism of effectiveness of this drug on skin allograft survival.


  189/230

  Tytuł oryginału: Interaction of E. coli with dendritic cells - a model for studies of graft infections.
  Autorzy: Stanisławska J., Interewicz B., Szyper E., Olszewski W. L.
  Źródło: Ann. Transplant. 2002: 7 (4) s.42-45, il., bibliogr. 9 poz.
  Sygnatura GBL: 313,259

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • mikrobiologia
 • transplantologia
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: The rejection process of skin allografts is mediated by dendritic cells (DC) and lymphocytes. The recipients DCs are engaged not only into an allogenic but also antibacterial reaction to the penetrating bacteria. The capacity of these cells to sample sites of pathogen entry, respond to microbial signals and activate naive T cells suggests a critical role for CD in intiating antimicrobial immunity. In our study, we investigated the ability of the green fluorescent protein (Gfp) labelled E. coli to infect DC. We studied kinetics of in vitro and in vivo adherence and incorporation of E. coli by rat spleen and bone marrow (BM) DC. Bacterial adherence to the cell surface was observed after 24 h incubation of DC with bacteria. A 24-hour culture of DC from both sources was followed by bacterial adherence to all cells and egulfment by at least 50 p.c. of cells. There was an increased expression of the phenotypic markers on the DC cultured with E. coli. The Gfp-labelled E. coli should be useful for studies of the activation of dendritic cells. The method will allow to study the process of simultaneous activation of DC by allo- and bacterial antigens.


  190/230

  Tytuł oryginału: Polyclonal antibodies induction therapy in kidney transplantation: a single center experience.
  Autorzy: Malaise J., Meyer M. De, Mourad M., Squifflet J. P.
  Źródło: Ann. Transplant. 2002: 7 (4) s.46-48, tab., bibliogr. 19 poz.
  Sygnatura GBL: 313,259

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • nefrologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  191/230

  Tytuł oryginału: Factors influencing low incidence of living donors for renal transplantation in Poland.
  Autorzy: Sieńko J., Ostrowski M., Ciechanowski K., Kamiński M., Sulikowski T., Pabisiak K., Paczkowski M., Domański L., Fronczyk A., Ślozowski P., Tejchman K.
  Źródło: Ann. Transplant. 2002: 7 (4) s.49-51, il., bibliogr. 14 poz.
  Sygnatura GBL: 313,259

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • nefrologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Purpose of the study: To answer the question: "Why are only 3.8 p.c. of kidney transplantations in Poland from living donors?" Material and methods: To research was conducted using data from anonymous polls addressed to family members of dialyzed patients (potential donors). Results: Almost everybody (98 p.c.) had heard about the possiblity of treating renal insufficiency by kidney transplantation, but only 77 p.c. knew about the possibility of giving their own kidney to a related person. Merely 36 p.c. had been informed about this treatment method by a doctor. The most common fears within respondents were those of: health worsening after donating a kidney - 45 p.c., and the operation itself (taking an organ) - 39 p.c.


  192/230

  Tytuł oryginału: Hyperacute rejection of living related kidney graft caused by IgG endothelial specific antibodies with a negative monocyte cross-match.
  Autorzy: Grandtnerova Barbara, Laca L'udovit, Jahnova Eva, Horvathova Miroslava, Balaz Vladimir, Hovoricova Blanka, Hudec Peter, Zarnovicanova Maria
  Źródło: Ann. Transplant. 2002: 7 (4) s.52-54, bibliogr. 27 poz.
  Sygnatura GBL: 313,259

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • nefrologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: We present a case report of a 30-year-old man, who hyperacutely rejected a blood group identical. HLA-haploidentical living related kidney graft in spite of the fact that he had never been immunized. Anti-endothelial IgG antibodies that did not react with monocytes were detected with flow cytometry, on a panel of human umbilical cord cells in his serum retrospectively. On the basis of this exeperience we put for consideration the possibility of regular examination of non-HLA antibodies in potential living graft recipients.


  193/230

  Tytuł oryginału: Organ procurements in West Pomerania in years 2000-2001.
  Autorzy: Ostrowski M., Bohatyrewicz R., Ciechanowski K., Pabisiak K., Sieńko J., Myślak M., Kamiński M., Sulikowski T.
  Źródło: Ann. Transplant. 2002: 7 (4) s.55-57, il., bibliogr. 3 poz.
  Sygnatura GBL: 313,259

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Year by year the actual number of transplanted organs has been growing in Poland. In the event of the Województwo Zachodniopomorskie (Western Pomeranian Province) the primary activities were focused on informing medical personnel at hospital departments about approaching donors through trainings for such medical personnel. Such activities resulted in both acceptance and support, especially by medical personnel of medium as well as lower ranks. Since 1983 two transplant units have been functioning in the Province: SPSK-2 and S. P. W. S. Z. in Szczecin, and since 2000 two co-ordination offices, too. Main result of our activities can be seen in the number of organs procured for transplantation. In 2000 we had 27.7 procurements per million (ppm), in 2001 there were 39.9 ppm.


  194/230

  Tytuł oryginału: Allotransplantacja szpiku kostnego od ojca [do córki] może być skutecznym zabiegiem ratunkowym w nawrocie ostrej białaczki limfoblastycznej po autotransplantacji.
  Tytuł angielski: Allogenic bone marrow transplantation from father to daughter as an effective, salvage procedure in a patient with acute lymphoblastic leukemia who relapsed after an autograft.
  Autorzy: Helbig Grzegorz, Saduś-Wojciechowska Maria, Krawczyk-Kuliś Małgorzata, Hołowiecki Jerzy
  Źródło: Acta Haematol. Pol. 2002: 33 (2) s.249-256, tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,450

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • onkologia
 • transplantologia
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Opisano 17-letnią pacjentkę z nawrotem ostrej białaczki limfoblastycznej typu pre- pre B. Pomimo zastosowania konsekwentnego leczenia chemioterapeutycznego i uzyskania remisji w czasie niespełna 4 tygodni od rozpoczęcia indukcji, nawrót choroby nastąpił w pierwszym roku od rozpoznania choroby. Po skutecznym leczeniu reindukującym i konsolidującym (CR2) u chorej wykonano autotransplantację szpiku. W 2 lata pożniej nastąpił nawrót białaczki z obecnością 44 proc. komórek limfoblastycznych w badaniu biopsyjnym szpiku. Pacjentka nie miała rodzeństwa, ale okazało się że ojciec jest zgodny w I i II klasie HLA. Po uzyskaniu kolejnej, trzeciej remisji (CR3) wykonano allotransplantację, stosując kondycjonowanie BuCy i przeszczepiając 1,8 x 10**6 komórek CD34 +/kg mc. Początkowo obserwowano prawidłową regenerację układu krwiotwórczego, ale po 10 tygodniach ujawniło się upośledzenie funkcji szpiku, co było powodem wykonania kolejnego przeszczepu - komórek macierzystych z krwi obwodowej ojca (AlloHCT). Obecnie pacejentka w 21 miesiącu po AlloHTC znajduje się w stadium całkowitej remisji, a badanie chimeryzmu wykazuje męski fenotyp dawcy. W dyskusji omówiono wyniki transplantacji szpiku w ostrej białaczce limfoblastycznej w zależności od stadium choroby i czynników ryzyka.

  Streszczenie angielskie: The paper describes a 17-year old female patient with ALL type pre- pre B, who relapsed after an autograft. In less than 4 weeks from the introduction of constant chemotherapy a complete remission was achieved, but a relapse occurred within one year from the diagnosis. After reinduction and consolidation tratament (CR2) an autograft was performed. Two years after the autograft, a relapse with the presence of 44 p.c. of marrow blasts was recofnized. The patient had no siblind donor, but her father was found to be a full match in I and II HLA class. In third complete remission, using conditioning with Busulfan and Cyclophosphamide, an allogenic bone marrow transplantation was performed 1,8 x 10**6 CD34+ cells per kg was transplanted. Initially a correct hematopoeitic recovery was observed, but ten weeks later an impairment of bone marrow function apperaed. The second allograft (AlloHCT was carried out. At present, 21 months after the second allograft, complete remission is observed, and mixed chimerism test reveales male donor phenotype. The results of bone marrow transplantation in acute lynphoblastic leukemia, regarding risk factors and disease status are discussed.


  195/230

  Tytuł oryginału: Specyficzne problemy psychologiczne dzieci z przeszczepionym sercem.
  Tytuł angielski: Specific psychological problems of heart transplant children.
  Autorzy: Gulla Bożena, Garlicki Mirosław, Wierzbicki Karol, Wysocka Teresa, Rudziński Paweł, Siwińska Jolanta, Dziatkowiak Antoni
  Źródło: Szt. Leczenia 2002: 8 (3) s.65-69, bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,477

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • pediatria
 • transplantologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy omówiono problematykę psychologiczną grupy 14 dzieci poddanych transplantacji serca w latach 1988-2000. Średnia wieku dzieci wyniosła 13 lat, wskazaniami do transplatnacji serca była kardiomiopatia lub wrodzona wada serca. Dzieci stanowią specyficzną grupę pacjentów z psychologicznego punktu widzenia, mają odmienne problemy i wymagają szczególnego postępowania. W pracy omówiono taki zagadnienia, jak: możliwość uzyskania ze strony dzieci współpracy w procesie leczenia, reakcje na hospitalizacje, trudności szkolne, obserwowane postawy rodziców. Ważnym problemem jest wpływ życia z przeszczepionym sercem na obraz siebie i samoocenę dzieci. Istnieje ponadto konieczność monitorowania rozwoju psychomotorycznego dzieci w trakcie leczenia.

  Streszczenie angielskie: In this study we discussed psychological problems of the group of 14 transplant children, who were operated between 1988-2000. The average age of children was 13 years. The indications for the heart transplantation were cardiomiopathy or congenital heart disease. Children are a specific group of patients from the psychological point of view. They have different problems and they need special managment. In this study the following problems have been discussed: the possibility of children co-operation in the therapeutic process, reaction to the staying in the hospital, difficulties at school, parents' attitudes in the therapeutic process, the important problem is the influence of life with a transplanted heart on self - image and self - evaluation of the children. There is also a necessity of monitoring the children's psychomotor development during the therapy.


  196/230

  Tytuł oryginału: Udział czynników psychologicznych w przypadkach niepowodzeń w prowadzeniu biorców serca.
  Tytuł angielski: Consequences of psychological factors in the cases of failures of the heart recipients' follow-up.
  Autorzy: Gulla Bożena, Garlicki Mirosław, Wierzbicki Karol, Siwińska Jolanta, Dziatkowiak Antoni
  Źródło: Szt. Leczenia 2002: 8 (3) s.71-76, bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,477

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • transplantologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W grupie 358 dokonanych w latach 1988-2000 transplantacji serca przeanalizowano przypadki zgonów i poważnych powikłań w prowadzeniu biorców serca, dopatrując się udziału czynników psychologicznych, takich jak niezadowalająca współpraca ze strony osoby z przeszczepionym sercem w procesie leczenia, brak oparcia w rodzinie, brak psychicznej akceptacji wszczepionego serca, obecność mechanizmów psychologicznych zmniejszających odporność i możliwość zachowania zdrowia. Omawiając powyższe zagadnienia, zwrócono szczególną uwagę na możliwości zapobiegania wpływowi wskazanych czynników dzięki pomocy psychologicznej w procesie leczenia.

  Streszczenie angielskie: The paper presents the analysis of the cases of deaths and serious complications in the heart recipients' follow-up, in the group of 358 heart transplant surgeries performed in the years 1988-2000. Psychological factors such as insufficient co-operation of the heart recipients during the therapeutic process, lack of family support, lack of psychological acceptation of the transplanted heart, the presence of the psychological mechanisms decreasing immunity and possibility of preserving good health, have been pointed out. In the discussion of these problems, special attention has been paid to the possibilty of avoiding effects of the above mentioned factors thanks to psychological help in the therapeutic process.


  197/230

  Tytuł oryginału: Przeszczepianie komórek krwiotwórczych w przewlekłej białaczce limfatycznej.
  Tytuł angielski: Stem-cell transplantation in chronic lymphocytic leukemia.
  Autorzy: Robak Tadeusz, Wrzesień-Kuś Agata, Wierzbowska Agnieszka
  Źródło: Acta Haematol. Pol. 2002: 33 (2) s.153-167, il., tab., bibliogr. 51 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,450

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • onkologia
 • transplantologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Mimo istotnego postępu w leczeniu przewlekłej białaczki limfatycznej (PBL) choroba pozostaje nieuleczalna po zastosowaniu konwencjonalnej chemioterii. Z tego względu w ostatnich latach wzrasta zainteresowanie przeszczepianiem komórek krwiotwórczych w leczeniu tej postaci białaczki. Rola przeszczepów komórek macierzystych szpiku w PBL nie została jednak dotychczas określona, a jej stosowanie wciąż jest uznane za ekperymentalne. W ostatnim czasie opublikowano wyniki badń klinicznych II fazy, w których oceniano skuteczność i toksyczność zarówno przeszczepów autologicznych jak i allogenicznych, w tym również przeszczepów z niepełną mieloablacją. Przeszczepy autologiczne wykonano głównie u pacjentów poniżej 60 roku życia, a śmiertelność związana z zabiegiem nie przekraczała 10 proc. Wykazano ponadto, że przeszczepy autologiczne umożliwiają uzyskanie u części chorych remisji molekularnej, a u wielu chorych możliwe jest długotrwałe przeżycie. Jednakże randomizowane badania są niezbędne aby ustalić przewagę autologicznego przeszczepu komórek krwiotwórczych nad konwencjonalną chemioterapią, zwłaszcza w kontekście czasu przeżycia. Allogeniczne przeszczepy komórek hematopoetycznych umożliwiają uzyskanie fazy plateau u części młodszych chorych, co wskazuje na możliwość ich wyleczenia. Jednak duża toksyczność takiego leczenia i znaczna, związana z przeszczepem, śmiertelność (25-50 p.c.) jest trudna do zaakceptowania. W tym kontekście interesującą opcję terapeutyczną stanowią ...

  Streszczenie angielskie: Despite some progress in therapy, chronic lymphocytic leukemia (CLL) remains incyrable with standard chemotherapy. In the recent years autologous and allogenic steam cell transplantations are increasingly used in the management of patients with this disease. However, the role of transplants in CLL has not been established in clinical trials and still should be considered as experimental. Several phase II studies have demonstrated the feasibility of performing both allogenic and autologous stem-cell transplantations in this disease which have been used mainly in selected patients under the age of 60. Treatment related mortality (TMR) in most series was less than 10 p.c. and molecular remission after such treatment is common. Moreover, in some patients clinical remissions are long-lasting. Moreover, is some patients clinical remission are long-lasting. However, randomized trials are needed to establish the advantage of autologous stem cell tramsnplantation over conventional chemotherapy in the scope of survival time. Allogenic transplantation has produced prolonged remission in younger patients with CLL but has had a considerable treatment related mortality (25-50 p.c.). In this contex an interesting option for patients with CLL is created by non-myeloablative allogenic steam cell transplantation. TMR with this procedure (less than 20 p.c. after 1 year) is significantly lower than after conventional allogenic stem cell transplantation. Hovewer, long-term results are ...


  198/230

  Tytuł oryginału: Choroba wenookluzyjna wątroby.
  Tytuł angielski: Veno-occlusive disease of the liver.
  Autorzy: Hellmann Andrzej, Hałaburda Kazimierz
  Źródło: Acta Haematol. Pol. 2002: 33 (2) s.181-190, tab., bibliogr. 44 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,450

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • transplantologia
 • gastroenterologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Niniejsza publikacja omawia powikłanie występujące po przeszczepieniu hemopoetycznych komórek krwiotwórczych, jakim jest choroba wenookluzyjna wątroby. Przedstawione są aktualne poglądy na temat etiologii i patogenezy zjawiska, obraz kliniczny, kryteria rozpoznania i metody leczenia tego powikłania.

  Streszczenie angielskie: The paper deals with one of the complications of hematopoietic steam cells' transplantation - veno-occlusive disease of the liver. Current knowledge on aethiology and pathogenesis is reviewed as well clinical symptoms and diagnostic criteria are discussed. Also preventive measures and modern treatment proposals are presented.


  199/230

  Tytuł oryginału: Przyspieszona rekonstrukcja granulo- i płytkotworzenia jeśli transplantację szpiku autologicznego przeprowadzono 72 godziny po zakończeniu terapii mieloablacyjnej wg programu Dexa-BEAM.
  Tytuł angielski: Faster granulo- and thrombopoietic engraftment if autologous marrow cells are transplanted 72 hours after Dexa-BEAM myeloablative therapy.
  Autorzy: Kozłowska-Skrzypczak Maria, Hansz Janusz
  Źródło: Acta Haematol. Pol. 2002: 33 (2) s.231-238, il., tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,450

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • immunologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: U 27 chorych na chłoniaki ziarnicze (25) i nieziarnicze (2) zastosowano w leczeniu chemioterapię ablacyjną wg programu Dexa-BEAM (deksametazon, BCNU, etopozid, cytarabina, melfalan) oraz przeszczepienie autologicznych komórek szpiku. Grupa ta obejmowała 14 kobiet i 13 mężczyzn, w wieku od 17 do 49 lat, średnio 27. Wskazaniem do przeprowadzenia wysokodawkowej chemioterapii i autotransplantacji była w 14 przypadkach oporność, w 10 wznowa, a w 3 wysokie ryzyko jej wystąpienia. Chorych podzielono na dwie grupy. Szesnastu chorych otrzymało szpik 72 godziny, a jedenastu 24-48 godzin po zakończeniu wysokodawkowej chemioterapii. W obydwu grupach ocenie poddano sprawność rekonstrukcji granulo- i płytkotworzenia. U pacjentów otrzymujących komórki szpiku po 72 godzinach po przeprowadzenuiu terapii wg Dexa-BEAM czas uzyskania granulocytów 0,5 G/L i 1,0 G/L wynosił odpowiednio 15 (11-31) i (12-35) dni. Płytki krwi w liczbie 20,0 G/L i 50,0 G/L uzyskano odpowiednio po 18 (8-52) i 25 (14-48) dniach. W grupie kontrolnej, w której szpik przeszczepiono 24-48 godzin po mieloablacji rekonstrukcja granulopoezy, wyrażająca się wzrostem liczby granulocytów 0,5 G/L i 1,0 G/L zachodziła odpowiednio po 24 (13-39) i 26 (15-41) dniach, a odnowa płytkotworzenia z podwyższeniem liczny płytek krwi 20,0 G/L i 50,0 G/L po 32 (13-75) i 48 (19-45) dniach. Przeszcepianie autologicznych komórek hepatopoetycznych po 72 godzinach od zakończenia terapii mieloablacyjnej łączyło sie z istotnym ...

  Streszczenie angielskie: We reports the results of the study performed in 27 patients (pts) with Hodgkin's disease (25) and non-Hodgkin's lymphomas (2), who underwent autologus bone marrow transplantation (ABMT) after Dexa-BEAM (dexamethasone, BCNU, etoposide, cytarabine, melphalan) regimen. Among them 14 were females and 13 males with a median age 27 (17-49) years. High dose chemotherapy and ABMT were performed because of resistant disease in 14 cases, relapse in 10 and high risk of relapse in 3 pts. The pts were divided in two groups in dependence on the time of marrow infusion: 24-48 (11pts) or 72 hours (16 pts). In both groups the time of granulocyte and thrombocyte reconstruction was evaluated. In the first group (ABMT 72 hrs after Dexa-BEAM) the median time to reach granulocytes 0.5 and 1.0 G/L was 15(11-31) and 17 (12-36) days, respectively. The platelet number 20 and 50 G/L was reached at 18 (8-52) and 25 (14-48) days after ABMT, respectively. In the control group (ABMT 24-48 hrs after Dexa-BEAM) the engraftmen of granulocyte 0.5 and 1.0 G/L occurred in the median of 24 (13-39) and 26 (15-41) days, respectively. The recovery of plateles 20 and 50 G/L was noted after 32 (13-75) and 48 (19-45) days, respectively. ABMT performed 72 hrs after Dexa-BEAM therapy was associated with significantly faster engraftment (p 0.05). In addition, we evaluated the impact of the sera taken from pts before Dexa-BEAM administration, at the least day of therapy and after conditioning at ...


  200/230

  Tytuł oryginału: Allogeneic bone marrow transplantation in children with acute lymphoblastic leukaemia in the first and second complete remission conditioned with fractionated total body irradiation and cyclophosphamide or etoposide.
  Autorzy: Wachowiak Jacek, Malicki Julian, Buczkowski Dariusz, Stryczyńska Grażyna, Kosicka Grażyna, Leda Michał, Pieczonka Anna
  Źródło: Rep. Pract. Oncol. Radiother. 2002: 7 (3) s.117-125, il., bibliogr. 39 poz. - Konferencja pt. Postępy w radioterapii - diagnoza, planowanie leczenia, rokowanie Poznań 19-21.04. 2001
  Sygnatura GBL: 313,406

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • hematologia
 • onkologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Patients and methods: From 1993 to 2001 thirty-two children underwent bone marrow transplantation (BMT) for acute lymphoblastic leukaemia (ALL) (12 in I complete remission /I CR/ of high-risk /HR/ ALL, and 20 in II CR after early bone marrow or combined bone marrow/organ relapse). Except for two syngeneic all others were matched sibling donor transplants. All patients (pts) were conditioned with fractionated total body irradiation (FTBI) at a total dose of 12.6 Gy, given in 8 fractions during 4 days with lung shielding (9.4 Gy) and cyclophosphamide (CY) 60 mg/kg i.v for 2 days (total dose 120 mg/kg) (n = 1 in I CR and n = 11 in II CR) or etoposide (VP) to mg/kg i.v (n = 11 in I CR and n = 9 in II CR). Patients in I CR were given 1.1 - 4.9 x 10**8 nucleated cells/kg (med. 2.7 x 10**8/kg), while pts in II CR 1,9-4,0x10**8 nucleated cells/kg (med. 2,7x10**8/kg. For graft versus host disease (GvHD) prevention cyclosporin A (CsA) 3 mg/kg/d i.v was administered alone in 22 pts (n = 9 in I CR and n = 13 in II CR) or in combination with "short" methotrexate +/- prednisone in 8 pts (n = 3 in I CR and n = 5 in II CR). Two pts transplanted with syngeneic BM received no GvHD prevention. The regimen related toxicity (RRT) was graded according to the system developed by Bearman et al. (1988). Results: Only mild or moderate expression of RRT was observed (Gl toxicity Iř - 80 p.c., IIř - 4 p.c.; stomatitis Iř - 40 p.c., IIř - 20 p.c.; hepatic toxicity Iř - 28 p.c.; renal, bladder and cardiac toxicity Iř - 4 p.c.) and no transplant related deaths occurred (TRM = 0 p.c.)....


  201/230

  Tytuł oryginału: Information needs of the patients undergoing bone marrow transplantation.
  Tytuł polski: Zapotrzebowanie na wsparcie informacyjne wśród pacjentów leczonych metodą przeszczepu szpiku kostnego.
  Autorzy: Krasuska Małgorzata E., Dmoszyńska Anna, Daniluk Jadwiga, Stanisławek Andrzej
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (2) s.178-185, bibliogr. 14 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • psychiatria i psychologia
 • onkologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  202/230

  Tytuł oryginału: Ocena wyników rewaskularyzacji mięśnia sercowego z użyciem tętnicy promieniowej, tętnicy piersiowej wewnętrznej i żyły odpiszczelowej : praca doktorska
  Autorzy: Jagielak Dariusz, Rogowski Jan (promot.).; Akademia Medyczna Instytut Kardiologii, Klinika Kardiochirurgii w Gdańsku
  Źródło: 2002, 95 k. : il., tab., bibliogr. 129 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20675

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • kardiologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  203/230

  Tytuł oryginału: Critical evaluation of radiolabeled lymphocytes to detect acute renal transplant rejection in a large animal model.
  Autorzy: Petronis John D., Kittur Dilip S., Wilasrusmee Chumpon
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (12) s.BR515-BR520, il., tab., bibliogr. 12 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • transplantologia
 • radiologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • Świnie

  Streszczenie angielskie: Background: Renal transplant rejection cannot be diagnosed with certainly by non-invasive techniques. These techniques lack the specificity to differentiate rejection from other causes of renal dysfunction such as ATN and calcineuria toxicity. Since rejection involves lymphocytes, which the other course of dysfunction do not, radiolabelling lymphocytes is an attractive technique to diagnose rejection non-invasively. Material and methods: We report our experience with this technique in a pig model of renal transplantation. We studied two groups of pigs, one with renal autografts and the other with allografts. We optimized radiolabelling of lymphocytes and also the technology for detection of these lymphocytes. The uptake of the radiolabeled lymphocyte was compared between the two groups by surface detection and, at the end of the experiment, with scintigraphy of renal tissues. Results: Despite adequate labeling and viability of lymphocytes, only 1-2 p.c. of injected lymphocytes 'homed' to the renal grafts. Furthermore, although the detection technology was optimized, a poor signal to noise ratio interfered with the detection of the labeled lymphocytes. Due to these problems rejection could not be differentiated from ATN in this model. Conclusion: We conclude that increasing the specific activity of the lymphocytes and improving the signal to noise ratio will enhance the specificity and sensitivity of this technique and facilitate noninvasive diagnosis of rejection.


  204/230

  Tytuł oryginału: Przeszczepianie narządów od dawców żywych w Polsce i w Europie.
  Tytuł angielski: Organs transplantations from living donors in Poland and Europe.
  Autorzy: Skrzypek Agnieszka, Matych Józef
  Źródło: Urol. Pol. 2002: 55 (4) s.23-26, bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,054

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • transplantologia
 • nefrologia
 • prawo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem pracy jest przedstawienie zagadnień medycznych i prawnych związanych z przeszczepianiem nerek od dawców żywych oraz zwrócenie uwagi na problem stałego wydłużania się czasu oczekiwania na przeszczep nerki. W pracy omówiono zagadnienia medyczne i prawne, związane z przeszczepianiem nerek od dawców żywych oraz problem wydłużania się czasu oczekiwania na przeszczepienie nerki. Porównano czynniki ryzyka, wynikające z przeszczepienia nerki od dawcy zmarłego (CD - cadaveric donor) i żywego (LD - living donor). Wysokie wskaźniki przeżycia biorcy i przeszczepu przy niskim ryzyku dla dawcy żywego skłaniają do szerokiego stosowania tej metody leczenia krańcowej niewydolności nerek (ESRD - end stage renal disease). Rozwój programu przeszczepienia nerek od dawcy żywego uzależniony jest od jego upowszechnienia w środowisku medycznym i promocji w społeczeństwie.

  Streszczenie angielskie: This paper presents medical and juridical aspects of kidney transplantations from living donors as well as problem of elongate time of waiting for transplantation. Risk factors related to kidney transplantation from cadaveric donor (CD) and living donor (LD) were compared. High indexes of organ recipients survival and low risk for living donor predispose to large use of this method in the treatment of end stage renal disease (ESRD). The development of the program of live donors kidney tranplantations is related to its popularization in medical environment and public promotion.


  205/230

  Tytuł oryginału: Zastosowanie erytropoetyny w leczeniu niedokrwistości w przebiegu nowotworów układu krwiotwórczego.
  Tytuł angielski: Efficacy of erythropoietin in the treatment of anaemia associated with haematological malignancies.
  Autorzy: Hus Iwona, Dmoszyńska Anna, Cioch Maria
  Źródło: Acta Haematol. Pol. 2002: 33 (1) s.55-66, il., tab., bibliogr. 35 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,450

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • transplantologia
 • hematologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Niedokrwistość stanowi częsty objaw chorób nowotworowych i może w niekorzystny sposób wpływać na wyniki leczenia przeciwnowotworowego oraz komfort życia pacjenta. Standardowym sposobem jej leczenia pozostają transfuzje koncentratu krwinek czerwonych, ktore obarczone są jednakże ryzykiem wystąpienia wielu powikłań. Obecnie coraz szersze zastosowanie ma rekombinowana postać ludzkiej erytropoetyny, hormonu stymulującego wytwarzanie krwinek czerwonych. Liczne badania kliniczne wykazały dużą skuteczność leku w zwalczaniu niedokrwistości towarzyszącej nowotworom układu krwiotwórczego (zwłaszcza szpiczaka plazmocytów, chłoniaki niehodgkinowskie oraz zespoły mielodysplastyczne), przy czym leczenie było bezpieczne i dobrze tolerowane. Opracowano szereg czynników, których ocena przed oraz w początkowym okresie terapii pozwala określić prawdopodobieństwo uzyskania korzystnej odpowiedzi, co umożliwia właściwą kwalifikację chorych do leczenia erytropoetyną.

  Streszczenie angielskie: Anaemia, often observet in patients with malignant diseases can impair the results of anticancer treatment as well as dominish patients quality of life. Standard treatment option are still blood transfusions, although they are associated with many risks. An appealing, beneficial alternative is recombinant human erythropoietin. many clinical trials have shown its efficacy in ameliorating the anaemia in patients with haemotological malignancies (especially multiple myeloma, nonhodkin lymphomas, myelodysplastic syndromes). Erythtopoietin therapy was safe and well tolerated.A number of disese- and chemotherapy associated factors affecting response to erythropoietin was found. Assesment of these factors, made before and in the initial stage of therapy allows proper qualification on patients to erythropoietin treatment.


  206/230

  Tytuł oryginału: Autologous stem cell transplantation in multiple myeloma - a single center experience.
  Tytuł polski: Przeszczepianie autologicznych obwodowych komórek macierzystych szpiku u chorych na szpiczaka plazmocytowego - doświadczenia własne.
  Autorzy: Wach Małgorzata, Legieć Wojciech, Jawniak Dariusz, Cioch Maria, Walter-Croneck Adam, Małek Magdalena, Hus Marek, Mańko Joanna, Wąsik-Szczepanek Ewa, Gorący Aneta, Tomczak Waldemar, Dmoszyńska Anna
  Źródło: Acta Haematol. Pol. 2002: 33 (1) s.93-100, il., tab., bibliogr. 26 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,450

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • hematologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Średni czas przeżycia chorych na szpiczaka plazmocytowego, leczonych przy pomocy konwencjonalnej chemioterapii wynosi około 3 lat. Obecnie standardowym leczeniem przede wszystkim dla młodszych chorych stała się wysokodawkowana chemioterapia wspomagana podawaniem autologicznych obwodowych komórek macierzystych. W okresie listopad 1997 - wrzesien 2001 w Klinice Hematologii i Transplantacji Szpiku w Lublinie u 36 chorych na szpiczaka plazmocytowego przeprowadzono zabieg przeszczepienia autologicznych obwodowych komórek macierzystych. Wśród chorych było 15 kobiet i 11 mężczyzn, średnia wieku wynosiła 51.9 lat (ń 8,45), mediana 51 (zakres: 38-65). U 7 chorych wykonano procedurę transplantacji dwukrotnie. Przed transplantacją 17 chorych było w całkowitej remisji, 14 w częściowej remisji, 1 był w okresie aktywnej choroby pomimo leczenia, 4 chorych nie było uprzednio leczonych. W wyniku procedury mobilizacyjnej z zastosowaniem wysokodawkowego cyklofosfamidu i G-CSF uzyskano średnio 7,53 (ń 5,55), mediana 6,34 x 10**6/kg (zakres: 1,20 - 26,7 x 10**6) komórek CD34+ dla jednego pacjenta. Protokół kondycjonujący składał się z wysokodawkowanego alkeranu (melfalanu), w dawce 60-210 mg/mý, bez stosowania napromieniania całego ciała (TBI-total body irradiation). Regeneracja hematopoezy przebiegała następująco: powrót granulocytozy 0,5 x 10**9/l osiągnięto średnio w dniu +13,7 (ń 3,99), mediana 13 (zakres: 9-30), liczby płytek 20 x 10**/l osiągnięto średnio w dniu +16,5 (ń 5,68), ...

  Streszczenie angielskie: Patients with multiple myeloma (MM) treated with conventional chemotherapy have a median survival of approximately 3 years. High dose chemotherapy followed by autologous peripheral stem cell transplantation (PBSCT) is now considered as the standard therapy for almost all patients with multiple myeloma. From November 1997 to september 2001, 36 patients with MM (15 females, 21 maled) mean age - 51.9 year (ń .45), median 51, (range: 38-65) were tranplanted in our Department. In 7 patients double transplantation was performed. Before transplantation 17 patients were in first complete remission, 14 patients were in partial remission, 1 was in SD, 4 out of them were without any treatment. In mobilisation procedure with high dose cyclophosphamide and G-CSF a mean of 7.53 (ń 5.55), median 6.34 x 10**6 CD34+ cells/kg (range: 1.20 - 26.7 x 10**6) were collected for one patient. Conditioning regimen consisted of high dose melphalan 60-210 mg/mý without TBI. The meandays for recovery of ANC 0,5 x 10**9/l was 13.7 (ń 3.99), median 13 (range: 9-30) and platelets recovery 20 x 10*9/l was 16.5 (ń 5.68), median 15 (range: 7-30). treatment related morality = 0. At present 34 patients are alive (94.5 p.c.), 6 in PR (16.7 p.c.), 4 in SD (11.1 p.c.), 6 in relapse (16.7 p.c.). Two patients died 9 and 28 months after transplantation in relapse (5.5 p.c.). High-dose chemotherapy followed by autologous stem cell transplantation is a valuable and well tolerated method of treatment for ...


  207/230

  Tytuł oryginału: Ocena ekonomiczna leczenia schyłkowej niewydolności nerek - przegląd literatury.
  Tytuł angielski: Economic evaluation of end-stage renal disease treatment - review.
  Autorzy: Orlewska Ewa, Rowiński Wojciech
  Źródło: Farmakoekonomika 2002 (3) s.3-10, tab., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,464

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ekonomika
 • nefrologia
 • transplantologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przedmiotem poniższego przeglądu literatury jest 14 artykułów, których tematem jest ocena ekonomiczna terapii nerkowo-zastepczej (TNZ). Opublikowane one zostały w latach 1968-2001. Badania uwzględnione w przeglądzie różnią się miedzy sobą pod względem metodologii, perspektywy, horyzontu czasowego, mierzonego wyniku końcowego, uwzględnionych składników kosztów, ale skalkulowane w tych badaniach współczynniki efektywności kosztów dla dializoterapii są podobne i wynoszą 33000 - 50000 USD/rok życia w przypadku hemodializy domowej i 55000 - 80000 USD/rok życia dla hemodializy przeprowadzane w ośrodku dializoterapii. Dla transplantacji nerek współczynniki efektywności kosztów poprawiają się wraz z upływem czasu od momentu pierwszej transplantacji, osiągając plateau na poziomie około 10000 USD/rok życia. Spadek kosztów uzyskania roku życia wydaje się zbiegać z wprowadzeniem bardziej skutecznych leków immunosupresyjnych. Transplantacja nerek może więc stanowić prototypowy przykład dojrzewania technologii medycznej w czasie, zarówno pod względem wyników, jak i zużytych zasobów. Wyniki uwzględnionych w przeglądzie artykułów wskazują, że najbardziej opłacalną metodę leczenia schyłkowej niewydolności nerek (SNN) jest przeszczepianie nerek. Interpretując ten wniosek należy jednak pamiętać o niedoskonałościach metod, jakie zastosowano w cytowanych powyżej badaniach. Idealnym rozwiązaniem problemu oceny oplacalności TNZ byłoby przeprowadzenie w każdym kraju prospektywnego, ...

  Streszczenie angielskie: The present study seeks to identify and evaluate trends in the cost-effectiveness of renal replacement therapy: hemodialysis, peritoneal dialysis and kidney transplantation. Fourten studies published between 1968 and 2001 provided such information. The studies differed considerably with regard to methodology, time horizon, perspective, cost elements included, etc. Neverthless the cost-effectiveness ratios of dialysis, converted into 2000 UDS per life-year (LY) gained, were stable over time and amounted to 55000 - 80000/LY for center hemodialysis and 33000 - 50000 USD/LY for home hemodialysis. The renal transplantation is a prototypical example of the maturation of medical technology over time, in terms of both outcome and cost. The cost-effectiveness of renal transplantation have improved over time, reaching a plateau at approximately 10000 USD/LY. The decline of the cost-effectiveness of renal transplantation coincides with the introduction of more effective immunosuppressant drugs. The results of the studies presented suggest that renal treansplantation is the most cost-effective alternative among methods of renal replacement therapy. However we should interpret this conclusion taking into consideration all methodological limitations of the studies, as: selection bias, nonsubstitutability among treatment options. None of the studies has induced all cost elements that seem to have an important impact on the final result. The ideal solution of the problem could be ...


  208/230

  Tytuł oryginału: Amniotic fluid cells and human stem cells research - a new connection.
  Autorzy: Prusa Andrea-Romana, Hengstschl„ger Markus
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (11) s.RA253-RA257, il., bibliogr. 19 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • transplantologia
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Currently it is the hope of both patients and ivnestigators that human progenitor cells and stem cells can be widely used to replace dysfunctional cells within a tissue. It is speculated that such cells may prove to have the potential to treat or cure a myriad of diseas, including Parkinson's and Alzheimer's diseases, heart disease, diabetes, stroke, spinal cord injuries, and burns. A major goal in this area of research is to identify potential new sources for the isolation of progenitor cells or stem cells, without raising the ethical issues involved in embryonic stem cell research. Despite the widespread and well-established use of amniotic fluid cells in routine prenatal genetic testing, current knowledge about the origin and properties of these cells is limited. A wide variety of different origins has been suggested for the mixture for the mixture of cells within amniotic fluid. Recent observations on cell cultures from amniotic fluid and on amniotic epitheilal cells provide evidence that they may represent new sources for the isolation of cells with the potency to differentiate into different cell types. Are these cells suitable for use as primary cell systems for basic research? Do these cells provide a new source for research on stem cell biology/ Can amniotic fluid cells be used to develop new approaches in tissue engineering? In this article the authors review the current state of knowledge aobut these cells, focusing on these questions.


  209/230

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Transplantacja wątroby u dzieci z wrodzoną niedrożnością dróg żółciowych].
  Autorzy: Kaliciński Piotr
  Źródło: Pediatr. Dypl. 2002: 6 (2) s.75-76 - Tł. artyk. z czas. Pediatrics in Review 2002; 6(2)
  Sygnatura GBL: 313,423

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia
 • gastroenterologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • list i notatka
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  210/230

  Tytuł oryginału: Przeszczepianie narządów.
  Autorzy: Patrzałek Dariusz, Zawada Tomasz
  Źródło: Prz. Piśmien. Chir. 2002: 10 s.307-317, bibliogr. 62 poz.
  Sygnatura GBL: 727,545;737,200

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • transplantologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  211/230

  Tytuł oryginału: Ekspresja receptora c-kit i molekuł adhezyjnych na komórkach CD34+ krwi pępowinowej.
  Tytuł angielski: C-kit receptor and adhesion molecules expression on cord blood CD34+ cells.
  Autorzy: Kopeć-Szlęzak Joanna, Podstawka Urszula, Mariańska Bożena, Szczepańska Izabella, Apel Daniel
  Źródło: Diagn. Lab. 2002: 38 (2) s.157-163, il., tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,135

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • transplantologia
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • in vitro

  Streszczenie polskie: Celem pracy była charakterystyka fenotypu komórek CD34+ krwi pępowinowej, gromadzonej w Banku przy Instytucie Hematologii i Transfuzjologii, pod względem antygenów powierzchniowych istotnych dla zasiedlania szpiku w procesie przeszczepiania: receptor c-kit (CD117) oraz molekuł adhezyjnych - selektyny L (CD62L) i cząsteczki z nadrodziny immunoglobulin PECAM-1 (CS31). Badania przeprowadzono metodą cytometrii przepływowej z zastosowaniem odpowiednich przeciwciał monoklonalnych związanych z fluorochromami. Ekspresja receptora c-kit na komórkach CD34+ badanej krwi pępowinowej (odsetek komórek CD34+ z koekspresją CD117) była wysoka, a jednocześnie około 30 proc. komórek określono jako CD34+CD117low. Komórki CD34+ charakteryzowała wysoka ekspresja i wyrównana siła ekspresji molekuły CD31. Około 70 proc. wszystkich komórek CD34+ wykazywało ekspresję selektyny L, w przeważającej większości o wysokiej sile ekspresji. Powyższe dane pozwalają przewidywać, że gromadzony materiał do przeszczepień w postaci komórek CD34+ krwi pępowinowej wykazuje właściwości sprzyjające zasiedlaniu szpiku.

  Streszczenie angielskie: In this paper the phenotype of cord blood CD34+ cells (stored in Cord Blood Bank at the Institute of Hematology and Blood Transfusion in Warsaw) was characterized. The expression of c-kit receptor (CD117) as well as important for homing adhesion molecules: L-selectin (CD62L0 and PECAM-1 (CD31) were analyzed using flow cytometry and monoclonal antibody conjugated with fluorochromes. About 85 p.c. CD34+ was CD34+CD117+, but simultaneously circa 30 p.c. was CD34+ c-kitlow. The expression of CD31 molecule was high and similar on most CD34+ cells; L-selectin expression was noted on circa 70 p.c. CD34+ cells. These results suggest that CD34+ cells of banking cord blood are favorable for bone marrow homing in transplantation.


  212/230

  Tytuł oryginału: Dobór dla chorych i rekrutacja niespokrewnionych dawców szpiku w Polsce.
  Tytuł angielski: Matching and recruitment of unrelated bone marrow donors in Poland.
  Autorzy: Nowak Jacek
  Źródło: Acta Haematol. Pol. 2002: 33 (4) s.417-430, tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,450

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • hematologia
 • transplantologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono sposób działania i wyniki realizacji programów doboru i rekrutacji niespokrewnionych dawców szpiku (NDSz) w Polsce w oparciu o obserwacje Rejestru Niespokrewnionych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej Instytutu Hematologii i Transfuzjologii (IHiT), biorącego udział w programach ogólnopolskich jako jeden z ośrodków w latach 2001-2002. Rekrutacja 1099 NDSz i dobór niespokrewnionego dawcy dla 64 chorych w ramach programów centralnych w 2001 r. były nie wystarczające z punktu widzenia krajowych potrzeb. Wskazano braki obecnego systemu rekrutacji i doboru NDSz w Polsce. W dyskusji zaproponowano rozwiązanie obecnego niezadawalającego stanu poprzez stworzenie systemu rekrutacji i doboru NDSz z uwzględnieniem potencjału wszystkich ośrodków krajowych.

  Streszczenie angielskie: We present the results of unrelated bone marrow donor (UBMD) recruitment and matching programs in 2001-2002 in Poland performed by the Unrelated Bone Marrow Donor Registry of Institute of Haematology and Blood Transfusion and other centres. Recruitment of 1099 UBMD and finding a matching unrelated donor for 64 Polish patients, conducted in central Polish programs in 2001 proved insufficient for Polish patients. Weaknesses of the recruitment and matching were highlighted and solutions were proposed. The new system should involve the potential of all Polish centres currently active in the field of UBMD.


  213/230

  Tytuł oryginału: Augmentacja dna zatoki szczękowej - korzyści z zastosowania zmielonej kości zbitej.
  Tytuł angielski: Maxillary sinus augmentation - benefits of the usage of mixed (crushed) bone grafts.
  Autorzy: Lalo J., Benslama L., Boukhris G., Djemil M., Kaczmarek P.
  Źródło: Implantoprotetyka 2002: 3 (3) s.10-14, il., bibliogr. 4 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Nasz zespół oddziału stomatologii i chirurgii szczękowo-twarzowej przekazuje swoje doświadczenie w zakresie zabiegów augmentacji dna zatoki szczękowej z zastosowaniem kości zbitej zmielonej.

  Streszczenie angielskie: The team of the stomatology and maxillo-facial surgery department of Jagiellonian University is pround to describe their experience in the sinus-lift surgery using the cortical crushed bone.


  214/230

  Tytuł oryginału: Preparatyka porcji krwi pępowinowej przeznaczonych do celów transplantacyjnych.
  Tytuł angielski: Cord blood samples processing for transplantation purposes.
  Autorzy: Ołdak Tomasz, Machaj Eugeniusz K., Gajkowska Agnieszka, Kruszewski Marcin, Jastrzewska Marzena, Pojda Zygmunt
  Źródło: Diagn. Lab. 2002: 38 (4) s.383-390, tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,135

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • transplantologia
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • in vitro

  Streszczenie polskie: Praca miała na celu opracowanie optymalnych metod preparatyki krwi pępowinowej, przeznaczonej dla celów transplantacyjnych. Podjęto także próbę optymalizacji metod separacji czystych populacji komórek jednojądrzastych oraz komórek krwiotwórczych. Wykazano, że wirowanie komórek w układzie gradientów gęstości oraz pozytywna immunoselekcja są najlepszymi metodami uzyskiwania populacji wzbogaconych wte komórki. Jednak ze względu na wysokie straty komórek procedury te nie mogą być używane do redukcji objętości pozyskanej porcji. Z pozostałych metod, sedymentacja w hydroksyetylowanej skrobi (HES) oraz izolacja kożuszka leukocytarnego powodują najmniejsze straty komórek. Dodatkową zaletą sedymentacji w HES jest możliwość eliminacji niemal wszystkich obecnych w porcji krwi erytrocytów, zaś izolację kożuszka leukcytarnego najłatwiej jest przystosować dla potrzeb preparatyki dużych objętości krwi. W dalszej części pracy badano przydatność tych właśnie procedur do opracowania optymalnej metody redukcji objętości krwi pępowinowej przed jej zamrożeniem. Zarówno sedymentację w HES, jak i separację frakcji leukocytarnej łatwo adaptować do potrzeb preparatyki dużych objętości krwi pępowinowej, zaś uzyskiwane odzyski komórek jednojadrzastych i CD34+ pozwalają na rekomendowanie obu tych metod jako równorzędnych.

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was to elaborate the optimal cord blood processing method suitable for transplantation purposes. We used buffy coat (BC) separation, red cell lysis, sedimentation with hydroxyethyl starch (HES), methylcellulose or gleatin, density gradient centrifugation (Ficoll or Percoll) and immunomagnetic selection. The best methods to obtain a pure population of mononuclear cells (MNC) or hematopoietic cells (CD34+) were density gradient centrifugation and immunomagnetic selection, respectively. Only these emthods resulted in a significant MNC and CD34+ cell enrichment. However, due to the low cell recovery, these methods were not suitable for routine cord blood processing. HES sedimentation and BC centrifugation resulted in the highest cell recoveries. The additional advantage of HES sedimentation was almost total erythrocyte depletion, while the BC isolation could be easily adapted for processing of large blood volumes. We had further optimized the two latter methods for the volume reduction of large cord blood samples. Both, HES sedimentation and BC isolation were efficient methods of volume reduction and resulted in the high mononuclear and hematopoietic cell recoveries. Both could be recommended for routine reduction of a sample vlume in cord blood banking.


  215/230

  Tytuł oryginału: Patofizjologia i diagnostyka nadciśnienia płucnego u chorych kwalifikowanych do ortotopowego przeszczepu serca.
  Tytuł angielski: Pathophysiology and diagnosis of pulmonary hypertension in patients qualified for orthotopic heart transplantation.
  Autorzy: Wierzbicki Karol, Sobczyk Dorota, Sadowski Jerzy, Przybyłowski Piotr, Wróbel Krzysztof, Piątek Jacek
  Źródło: Forum Kardiol. 2002: 7 (4) s.163-168, il., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,471

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • transplantologia
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Nadciśnienie płucne występujące w przebiegu niewydolności lewej komory serca jest czynnikiem w istotny sposób wpływającym na rokowanie. W niniejszej pracy skupiono się na przedstawieniu różnych modeli oceny stopnia zaawansowania i odwracalności nadciśnienia płucnego u chorych kwalifikowanych do ortotopowego przeszczepu serca.

  Streszczenie angielskie: Pulmonary hypertension in the patients with left ventricular heart failure is a predictor of poor prognosis. In our paper we focused on different diagnostic models for pulmonary hypertension assessment in the patients qualified for orthotopic heart transplantation.


  216/230

  Tytuł oryginału: Waskulopatia w przeszczepionym sercu.
  Tytuł angielski: Heart transplant vasculopathy.
  Autorzy: Starzyk Zbigniew, Sadowski Jerzy, Sobczyk Dorota, Wierzbicki Karol, Plicner Dariusz, Przybyłowski Piotr
  Źródło: Forum Kardiol. 2002: 7 (4) s.169-174, bibliogr. 28 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,471

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • transplantologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Waskulopatia jest istotnym czynnikiem pogarszającym odległe wyniki po przeszczepieniu serca. Złożona patogeneza schorzenia powoduje, że brak jednoznacznie skutecznych sposobów zapobiegania i leczenia. W niniejszej pracy przedstawiono aktualne poglądy na temat mechanizmu powstawania, dostępnych metod diagnostycznych i leczenia waskulopatii seca przeszczepionego.

  Streszczenie angielskie: Cardiac allograft vasculopathy is an important factor limiting long-term survival after heart transplantation. Pathogenesis of the disease is complicated, and prophylaxis and treatment strategies are uneffective. In the present paper we present the recent data about mechanism, diagnostic tools and terapeutic strategies of cardiac allograft vasculopathy.


  217/230

  Tytuł oryginału: Pozasercowe powikłania odległe u pacjentów po ortotopowym przeszczepie serca.
  Tytuł angielski: Non-cardiac complications following orthotopic heart transplantation.
  Autorzy: Sobczyk Dorota, Wierzbicki Karol, Sadowski Jerzy, Wróbel Krzysztof, Piątek Jacek, Sułowicz Władysław, Przybyłowski Piotr
  Źródło: Forum Kardiol. 2002: 7 (4) s.175-178, tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,471

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • transplantologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przewlekłe stosowanie leków immunosupresyjnych, niezbędne dla utrzymania prawidłowej funkcji przeszczepionego serca, wpływa na występowanie licznych powikłań, limitujących odległe przeżycie pacjentów po transplantacji. W niniejszej pracy omówiono najważniejsze i najczęstsze pozasercowe powikłania odległe, występujące u chorych po ortotopowym przeszczepie serca.

  Streszczenie angielskie: Long-term immunosupressive therapy used after heart transplantation contribute to the development of many complications that limit the long-term survival. In our paper we described the most frequent and important non-cardiac complications following orthotopic heart transplantation.


  218/230

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Transplantacja wątroby u noworodków i niemowląt].
  Autorzy: Kaliciński Piotr
  Źródło: Pediatr. Dypl. 2002: 6 (6) s.110-111 - Tł. artyk. z czas. Pediatrics in Review 2002; 6(6)
  Sygnatura GBL: 313,423

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • niemowlęta


  219/230

  Tytuł oryginału: Rola reaktywnych form tlenu w niedokrwiennym uszkodzeniu przeszczepianej nerki : praca doktorska
  Autorzy: Kosieradzki Maciej, Danielewicz Roman (promot.).; Akademia Medyczna Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej w Warszawie
  Źródło: 2002, 84 k. : il., tab., bibliogr. 144 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20917

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  220/230

  Tytuł oryginału: Ocena wartości różnych sposobów wytworzenia przeszczepu z żołądka, uszypułowanego na jego naczyniach żołądkowych prawych, w aspekcie jego ukrwienia i żywotności : praca doktorska
  Autorzy: Juśkiewicz Wit, Maciejewski Ryszard (promot.).; Akademia Medyczna Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej Człowieka w Lublinie
  Źródło: 2002, [2], 65 k. : il., bibliogr. 117 poz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20885

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  221/230

  Tytuł oryginału: Pierwsza allogeniczna transplantacja szpiku kostnego od dawcy niespokrewnionego w Akademii Medycznej w Gdańsku.
  Tytuł angielski: The first unrelated allogenic bone marrow transplantation in Medical University of Gdańsk.
  Autorzy: Hałaburda Kazimierz, Zaucha Jan Maciej, Bieniaszewska Maria, Knopińska-Posłuszny Wanda, Hellmann Andrzej
  Źródło: Ann. Acad. Med. Gedan. 2002: 32 s.13-19, bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 702,634

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska


  222/230

  Tytuł oryginału: Badania immunohematologiczne układu czerwonokrwinkowego związane z allogenicznym przeszczepem komórek hematopoetycznych.
  Tytuł angielski: Immunohaematological analysis of red cells in relation to hematopoietic stem cell allotransplantation.
  Autorzy: Janusz Aleksandra, Janusz Joanna, Kondera-Anasz Zdzisława
  Źródło: Acta Haematol. Pol. 2002: 33 (3) s.301-307, bibliogr. 31 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,450

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • immunologia
 • transplantologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W niniejszej pracy zwrócono uwagę na konieczność wykonywania badań immunohematologicznych ukladu czerwonokrwikowego u biorców i dawców przed allogenicznym przeszczepem komórek hematopoetycznych i po jego przeprowadzeniu oraz przedstawiono zakres tych badań.

  Streszczenie angielskie: This review presents the importance of immunohaematological analysis of red cells in recipients and donors before and after hematopoietic stem cells allotransplantation and it contains a range of immunohaematological testing in such patients.


  223/230

  Tytuł oryginału: Poszukiwanie rodzinnego dawcy szpiku dla chorych nie posiadających zgodnego w HLA rodzeństwa.
  Tytuł angielski: Strategy of marrow donor search among family members for the patients who do not have a matched sibling.
  Autorzy: Nowak Jacek, Gronkowska Anna, Brojer Ewa
  Źródło: Acta Haematol. Pol. 2002: 33 (3) s.309-316, il., tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,450

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • transplantologia
 • genetyka
 • immunologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy omówiono możliwości doboru i zasady wykonywania badań HLA w przypadkach rodzinnych dawców szpiku, innych niż rodzeństwo (rodzice i członkowie rozszerzonej rodziny). Dla ilustracji przytoczono obserwacje własne dotyczące specyfiki doboru rodziców, a także analizę rodzin, w których zaobserwowano zjawisko crossing over zasadniczo zmieniające sposób interpretacji rodzinnych danych HLA.

  Streszczenie angielskie: HLA typing and match strategy of potential non-sibling family donors for patients who do not have matched sibling is discussed. We also present our experience in parental matching, the analysis of families with crossover recombination within the HLA region and the way of its interpretation.


  224/230

  Tytuł oryginału: Zastosowanie filtrów antyleukocytarnych do izolowania leukocytów z krwi pępowinowej.
  Tytuł angielski: Application of leukoreduction filters for isolation of leukocytes from cord blood.
  Autorzy: Antoniewicz-Papis Jolanta, Lachert Elżbieta, Łętowska Magdalena, Dzieciątkowska Aleksandra, Woźniak Jolanta, Pałynyczko Grażyna, Mariańska Bożena
  Źródło: Acta Haematol. Pol. 2002: 33 (3) s.351-359, il., tab., bibliogr. 32 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,450

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • transplantologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • in vitro

  Streszczenie polskie: Przeszczepianie hematopoetycznych komórek macierzystych (KM) jest metodą leczenia z wyboru wielu chorób rozrostowych układu krwiotwórczego. Źródłem KM może być szpik, komórki z krwi obwodowej lub krew pępowinowa (KP). Długotrwałe przechowywanie materiału do przeszczepienia pochodzącego z krwi pępowinowej wymaga optymalizacji metod zmniejszania objętości pobieranej krwi bez znaczących strat komórek hematopoetycznych z zachowaniem ich wszystkich funkcji życiowych. Preparatyka KP musi być prowadzona w systemie zamkniętym zgodnie z zaleceniami Eurocord Transplant Group. Celem naszej pracy była ocena przydatności filtrów antyleukocytarnych do izolowania leukocytów z krwi pępowinowej z przeznaczeniem do długoterminowego przechowywania. Odzyskano 53,1 p.c. leukocytów, 63,4 proc. komórek jednojądrzastych i 69,1 p.c. komórek CD34+, przy jednoczesnej stracie 97,7 p.c. erytrocytów i 92,7 proc. krwinek płytkowych. Odzyskane komórki były w pełni żywotne i wykazywały po izolacji zdolności klonogenne wynoszące: 69,6 proc. CFU-GM, 70,3 p.c. BFU-E i 64,2 p.c. CFU-mix. Wyizolowane preparaty poddawano mrożeniu w ciekłym azocie, z zastosowaniem 10 p.c. DMSO jako środka krioochronnego. Po kilkutygodniowym przechowywaniu preparaty rozmrażano. Po rozmrożeniu odzyskano 100,8 proc. leukocytów; 118,5 proc. komórek mononuklearnychi 139,6 proc. komórek CD34+. Odzyskanie zdolności klonogennych wyniosło 77,0 p.c. dla CFU-GM, 52,0 p.c. dla CFU-GM, 52,0 proc. dla BFU-E i 71,1 proc. dla CFU-mix. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że filtry antyleukocytarne mogą być stosowane do izolowania leukocytó z krwi pępowinowej przeznaczonej do długotrwałęgo przechowywania.

  Streszczenie angielskie: Hematopoietic stem cell (HSC) transplatnation is an altemative therapy in many hematological diseases. HSC is obtained from bone marrow, peripheral blood stem cells or cord blood (CB). Long-term storage of cord blood transplantation material demands optimalization of method reduction of the volume of collected cord blood with moderate loss of HSC as well as preservation of their viability functions. CB processing should run in a closed system according to Eurocord Transplant Group recommendation. The aim of our study was to estimate the usefulness of leukoreduction filters in isolation of leukocytes from cord blood for long-term storage. The recovery was as follows: leukocytes - 53,1 p.c., mononuclear cells - 63,4 p.c. and CD34+ cells - 69,1 p.c. with 97,7 p.c. erythrocytes loss and 92,7 p.c. platelets loss. Recovered cells were fully viable and their clonogenic capacity was: 69,6 p.c. CFU_GM, 70,3 p.c. BFU-E and 64,2 p.c. CFU-mix. Isolated preparates were frozen in liquid nitrogen with 10 p.c. DMSO as crioprtectant. Preparates were thawed after several week stoarge and the following recovery was obtained: 100,8 p.c. leukocytes, 118,5 p.c. mononuclear cells and 139,6 p.c. CD34+ cells. Recovery clonogenic capacity was 77,0 p.c. for CFU-GM, 52,0 p.c. for BFU-E and 71,1 p.c. for CFU-mix. In conclusion we can state that leukoreduction filters prove useful for isolation of leukocytes from cord blood for long-term storage.


  225/230

  Tytuł oryginału: Short-term storage of human umbilical cord blood haematopoietic stem cells for transplantation.
  Autorzy: Szołomicka-Kurzawa Paula, Czajka Ryszard
  Źródło: Arch. Perinat. Med. 2002: 8 (1) s.26-30, il., bibliogr. 25 poz.
  Sygnatura GBL: 306,526

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • transplantologia
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: Umblical cord blood (UCB) is an alternative source of the haematopoietic stem cells for transplantation. In this study, an effort was made to estimate the medium volume of the collected UCB and conditions of its initial storage before isolation of haematopoietic stem cells. Additionally, the mean contents of CD34+ haematopoietic stem cells among leukocytes, lymphocytes and mononuclear cells was evaluated UCB samples were obtained during deliveries. The collected blood was stored in solutions of studied anticoagulants prepared in studied sulture media, in different time intervals and different temperature. The UCB volume as well as MNC and CD34+ cell counts were correlated with the different perinatological parameters. The concentration, viability and clonogenicity of MNCs were assessed after collection and storage in the studied conditions. The sub-population of CD34+ haematopoietic stem cells within the population of MNCs was isolated using monoclonal antibodies. The collected blood volume depends on newborn weight. Umbilical blood was best stored either in room temperature or in +4řC even for 24 hours in solution made on RPMI with heparin. CD34+ cells concentration correlated only with monomuclear cells counts. The UCB collection and its short-tem storage is a safe and simple method of haematopoietic stem cells recovery for use in transplantation.


  226/230

  Tytuł oryginału: Allogeniczne transplantacje komórek progenitorowych hemopoezy w przewlekłej białaczce szpikowej - doświadczenia ośrodka gdańskiego.
  Tytuł angielski: Allogeneic stem cell transplantation in chronic myelogenous leukemia - experience of the center in Gdańsk.
  Autorzy: Hellmann Andrzej, Bieniaszewska Maria, Zaucha Jan Maciej, Hałaburda Kazimierz, Balon Joanna
  Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (10) s.670-675, il., tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,382

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • onkologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono 9-letnie doświadczenia gdanskiego ośrodka przeszczepiania krwiotwórczych komórek macierzystych u chorych z przewlekłą białaczką szpikową. Schorzenie to było wskazaniem do przeszczepienia u ponad 50 proc. chorych poddanych transplantacji. Przedstawiono sposoby pozyskiwania komórek do pszeszczepu z krwi obwodowej i szpiku kostnego oraz uzyskiwany materiał przeszczepowy. Analizie poddano przebieg transplantacji, dane dotyczące wszczepienia w przypadku przeszczepu szpiku i komórek progenitorowych pobranych z krwi obwodowej (liczbę neutrocytów powyżej 0,5 G/l osiągnięto odpowiednio w 17. i 14. dniu po transplantacji). Przedstawiono częstość występowania powikłań związanych z przeszczepem. Ostra postać choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi, jako szczególne powikłanie przeszczepowe, występowała w omawianej grupie u 57 proc. chorych, w tym u 43,1 proc. w stopniu zaawansowania klinicznego wymagającym intensyfikacji leczenia immunosupresyjnego. Analizie poddano przyczyny śmiertelności związanej z transplantacją. Główną przyczyną śmiertelności wczesnej była ostra postać choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi (5 na 7 zgonów). Również w przypadku śmiertelności późnej zasadniczą rolę odgrywa przewlekła postać choroby (6 na 8 zgonów). Omówiono także powikłania hematologiczne, przedstawiając zapotrzebowanie na preparaty krwiopochodne. Określono częstość występowania wenookluzyjnej choroby wątroby (2 przypadki na 44 transplantacje) oraz reaktywacji lub infekcji cytomegalowirusem (34 proc.) Ogólne przeżycie analizowane metodą Kaplana-Mayera określono na 64 proc. co stawia gdański ośrodek na równi z większością ośrodków europejskich.

  Streszczenie angielskie: The paper presents nine-year experience of Gdańsk transplantation center in allogeneic hemopoietic stem cell transplantation (HSCT) of chronic megaloghenous leukaemia (CML) patients. That diagnosis led to the transplantation in 44 patients, consulting over 50 p.c. of all transplantions performed during that period. Methods of peripheral blood and bone marrow progenitor cells collection are described. We analyzed the course of transplantation and the time to engrafment. In the peripheral blood stem celltransplantation (PBSCT) the mediantime to engraftment was 14 days while in the bone marrov transplantation (BMT) it was 17 days. We also analyzed frequency of complications after HSCT. The acute graft versus host disease (aGvHD) occurred in 57 p.c. of patients in the whole group. In 43.1 p.c. of patients aGvHD required intensified immunosupressive treatment. We also analyzed early treatment related mortality (TRM). AGvHD was the main cause of early mortality (5 of 7 cases). Similarly late TRM was caused by the chronic graft versus host disease (6 of 8 cases). We also described patients' requirement of blood products support, frequency of veno-occlusive disease (2 cases of 44 transplants) an reactivation or primary cytomegalovirus infection (34 p.c.). Overall survival was estimated the Kaplan-Mayer method at 64 p.c., which is similar to the results published by most European centers for unselected groups of CML patients.


  227/230

  Tytuł oryginału: Niewydolność serca u pacjenta z chorobą wieńcową.
  Autorzy: Kośmicki Marek
  Źródło: Przew. Lek. 2002 (10) s.10, 12-22, il., tab., bibliogr. 44 poz.
  Sygnatura GBL: 313,495

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • transplantologia
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  228/230

  Tytuł oryginału: Status prawny zwłok ludzkich w kontekście fenomenologii cielesności.
  Tytuł angielski: A legal status of human dead body in the context of corporal phenomenology.
  Autorzy: Nowacka Maria
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 1: Konferencja Naukowa "Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego" s.360-363, bibliogr. 6 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W artykule wskazuje się zbieżność ustaleń fenomenologicznych z dokonaną na gruncie prawa polskiego zmianą statusu prawnego zwłok. W Kodeksie Karnym z 1969 r. zapis dotyczący ochrony zwłok umieszczony był w rozdziale "Przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyznania", z racji umieszczania zwłok w sferze sacrum. W nowym Kodeksie Karnym z 1997 r. analogiczne zapisy znalazły się w rozdziale "Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu", a w rozdziale "Przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyznania" znalazł się zapis dotyczący sankcji za zakłócanie uroczystości pogrzebowych. Świadczy to, że zwłoki w świadomości prawniczej nie należą już do sfery sakralnej, w której mieści się obrzęd, przedmiot tego obrzędu - zwłoki - są tylko rzeczą. Być może w przyszłości zwłoki zostaną prawnie uznane za przedmiot obrotu prawnego, ale przedmiot wyróżniony, podlegający specjalnej ochronie.

  Streszczenie angielskie: It is pointed out that phenomenological settlements are convergent with human dead body status change which has been made on the basis of Polish law. In the 1969 Criminal Code, in chapter "Crime Against the Liberty of Conscience and Religion", there was an entry concerning the protection of human dead body. The reason wa that a deat body used to be placed in a sphere of sacrum. In the new Criminal Code, published in 1997, analogical entries were put in chapter "Crime Against Law and Order". In chapter "Crime Against the Liberty of Conscience and Religion" - there is an entry concerning sanctions for disturbing funeral service. It means that in legal consciousness a dead body does not belong to a sacral sphere. A ceremony belongs to that sphere but not the subject of that ceremony - a dead body is just a thing. Perhaps in future a dead body will be legally acknowledged as a subject of legal turn, and it will be marked off and specially protected.


  229/230

  Tytuł oryginału: Leczenie immunosupresyjne po przeszczepieniu nerki
  Autorzy: Senatorski Grzegorz, Pączek Leszek
  Źródło: W: Postępy w nefrologii i nadciśnieniu tętniczym. T. 1 - Kraków, 2002 s.75-79, bibliogr. 14 poz. - 1 Seminarium pt. Postępy w nefrologii i nadciśnieniu tętniczym Katowice 08-10.11. 2001
  Sygnatura GBL: 802,435

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • transplantologia
 • nefrologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  230/230

  Tytuł oryginału: Obraz kliniczny, radiologiczny i bakteriologiczny przyzębia u chorych leczonych cyklosporyną A po przeszczepie nerki.
  Tytuł angielski: Clinical, radiological and bacteriological status of periodontium in cyclosporine A treated patients after renal transplantation.
  Autorzy: Tyrzyk Sebastian, Sadlak-Nowicka Jadwiga, Bochniak Mariusz, Kędzia Anna, Szumska-Tyrzyk Beata, Rutkowski Przemysław
  Źródło: Dent. Med. Probl. 2002: 39 (1) s.55-62, il., tab., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,665

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • transplantologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. Cyklosporyna A (CsA) jest lekiem immunosupresyjnym stosowanym w zapobieganiu odrzucania allogennych przeszczepów narządów. Coraz szersze stosowanie CsA także w innych patologiach ogólnoustrojowych pociąga za sobą narastanie problemów związanych z ubocznymi jej działaniami. W jamie ustnej dotyczy to głównie przerostu dziąseł, które w dużym stopniu upośledzają estetykę oraz utrudniają utrzymanie prawidłowej higieny jamy ustnej, co może skutkować zapaleniami dziąseł i przyzębia z dalszymi tego następstwami. Cel pracy. Celem pracy były badania kliniczne, radiologiczne i bakteriologiczne przyzębia u pacjentów leczonych CsA po przeszczepie nerki. Materiał i metody. Badaniami objęto 20 chorych w wieku 21-64 lat. Poziom higieny jamy ustnej oceniano za pomocą wskaźnika API. W ocenie stanu przyzębia stososwano zmodyfikowany wskaźnik SBI, pomiar głębokości kieszonek dziąsłowych/przyzębnych, procentową częstość występowania przerostów dziąseł, stopień ubytku kości według Entina (na podstawie pantomogramu). Badania kliniczne uzupełniano badaniami bakteriologicznymi. Wyniki. Optymalną higienę jamy ustnej stwierdzono u 10 proc. chorych, a niedostateczną u 35 proc. badanych. Przerosty dziąseł występowały u 65 chorych. U żadnej osoby nie zanotowano przyzębia klinicznie zdrowego (SBI 10 proc.), u połowy badanych występowało uogólnione zapalenie przyzębia ze wskaźnikiem SBI 100-50 proc. i średnią głębokością kieszonek 2,8 mm. W 90 proc. przypadków stwierdzono ...

  Streszczenie angielskie: Background. Cyclosporine A (CsA) is an immunosuppressive agent used to prevent rejection of allogenic organs transplantations. An increasing use of, also in other systemic diseases, causes more problems of side effects of the drug. In oral cavity, tehre is mainly gingival overgrowth that considerably compromises esthesis and makes oral cavity hygiene more difficult, which can result in gingivitis , periodontitis and the consequences there of. Objectives. The aim of the study was to conduct some clinical, radiologcial, and bacteriological investigations into the periodontium of some patients receiving CsA after the renal transplantation. Material and methods. 20 renal transplant recipients aged 21-64 years were examined. The level of oral cavity hygiene was assessed ith the API index, while the condition of the periodontium was determined by means of the SBI index, measurements of gingival/periodontal pocket depth, the incidence (percentage) of gingival overgrowth, and alveolar bone level (Entin scale based on pantomogram). Clinical examinations were completed by bacteriological studies. Results. The optimal oral cavity hygiene was demonstrated in 10 p.c. of the patients, while 35 p.c. were not sufficient. Gingival overgrowth was found in 65 p.c. of the patients. No patients had a clinically healthy periodontium (SBI 10 p.c.) and in a half of the subjects the presence of generalized periodontitis was revealed, the relevant SBI being 100-50 p.c. with an avrage pocket ...

  stosując format: